WAUFFAFL0BA0…

Audi

A4

WAUFFAFL0BA097209 | WAUFFAFL0BA051279 | WAUFFAFL0BA074142 | WAUFFAFL0BA037561; WAUFFAFL0BA078840 | WAUFFAFL0BA066963; WAUFFAFL0BA032960 | WAUFFAFL0BA020856 | WAUFFAFL0BA097596 | WAUFFAFL0BA020954; WAUFFAFL0BA049158 | WAUFFAFL0BA045983; WAUFFAFL0BA097274 | WAUFFAFL0BA006813 | WAUFFAFL0BA013342 | WAUFFAFL0BA094987 | WAUFFAFL0BA025197

WAUFFAFL0BA056725

WAUFFAFL0BA070169 | WAUFFAFL0BA083617; WAUFFAFL0BA066381; WAUFFAFL0BA073606 | WAUFFAFL0BA071693 | WAUFFAFL0BA006312

WAUFFAFL0BA028150; WAUFFAFL0BA015799 | WAUFFAFL0BA024096 | WAUFFAFL0BA062069 | WAUFFAFL0BA038239 | WAUFFAFL0BA094357; WAUFFAFL0BA029458; WAUFFAFL0BA058457 | WAUFFAFL0BA011784; WAUFFAFL0BA088249 | WAUFFAFL0BA087120 | WAUFFAFL0BA059690 | WAUFFAFL0BA088929 | WAUFFAFL0BA009307 |

WAUFFAFL0BA086825

| WAUFFAFL0BA005595 | WAUFFAFL0BA058085; WAUFFAFL0BA052268 | WAUFFAFL0BA096190; WAUFFAFL0BA055543 | WAUFFAFL0BA072293; WAUFFAFL0BA074741 | WAUFFAFL0BA072780; WAUFFAFL0BA031940 | WAUFFAFL0BA032733; WAUFFAFL0BA032490

WAUFFAFL0BA085075 | WAUFFAFL0BA012790 | WAUFFAFL0BA012854 | WAUFFAFL0BA017407; WAUFFAFL0BA057969; WAUFFAFL0BA009503; WAUFFAFL0BA099204; WAUFFAFL0BA022106 | WAUFFAFL0BA025541; WAUFFAFL0BA095962 | WAUFFAFL0BA024535 | WAUFFAFL0BA042159; WAUFFAFL0BA006116 | WAUFFAFL0BA083438 | WAUFFAFL0BA005211; WAUFFAFL0BA007668; WAUFFAFL0BA061763 | WAUFFAFL0BA011168 | WAUFFAFL0BA065019 | WAUFFAFL0BA055753; WAUFFAFL0BA091054; WAUFFAFL0BA082208 | WAUFFAFL0BA063738 | WAUFFAFL0BA076957 | WAUFFAFL0BA044588 | WAUFFAFL0BA030335 | WAUFFAFL0BA092740

WAUFFAFL0BA069930 | WAUFFAFL0BA011266 | WAUFFAFL0BA054215 | WAUFFAFL0BA088980 | WAUFFAFL0BA092172; WAUFFAFL0BA082791; WAUFFAFL0BA068468

WAUFFAFL0BA011056WAUFFAFL0BA000039; WAUFFAFL0BA060273 | WAUFFAFL0BA034448; WAUFFAFL0BA053386 | WAUFFAFL0BA058393 | WAUFFAFL0BA047569; WAUFFAFL0BA052125 | WAUFFAFL0BA048656

WAUFFAFL0BA024079 | WAUFFAFL0BA028780;

WAUFFAFL0BA020002

| WAUFFAFL0BA023644 | WAUFFAFL0BA095167 | WAUFFAFL0BA090924 | WAUFFAFL0BA069586 | WAUFFAFL0BA032571 | WAUFFAFL0BA058362 | WAUFFAFL0BA025751 | WAUFFAFL0BA075453 | WAUFFAFL0BA021389 | WAUFFAFL0BA008920; WAUFFAFL0BA074111; WAUFFAFL0BA046681 | WAUFFAFL0BA093998

WAUFFAFL0BA062363; WAUFFAFL0BA075372 | WAUFFAFL0BA019481; WAUFFAFL0BA021196 | WAUFFAFL0BA004401 | WAUFFAFL0BA068387 | WAUFFAFL0BA044462 | WAUFFAFL0BA079888 | WAUFFAFL0BA094844; WAUFFAFL0BA069281; WAUFFAFL0BA054294 | WAUFFAFL0BA052089 | WAUFFAFL0BA093418 | WAUFFAFL0BA044266; WAUFFAFL0BA076280 | WAUFFAFL0BA030514 | WAUFFAFL0BA004897; WAUFFAFL0BA092639; WAUFFAFL0BA079325 | WAUFFAFL0BA083908; WAUFFAFL0BA005127; WAUFFAFL0BA058345 | WAUFFAFL0BA017228 | WAUFFAFL0BA031792 | WAUFFAFL0BA048527; WAUFFAFL0BA080393 | WAUFFAFL0BA095976 | WAUFFAFL0BA002406; WAUFFAFL0BA044865 | WAUFFAFL0BA070009; WAUFFAFL0BA075985 | WAUFFAFL0BA035373 | WAUFFAFL0BA085142 | WAUFFAFL0BA007556 | WAUFFAFL0BA036796; WAUFFAFL0BA043585 | WAUFFAFL0BA001000 | WAUFFAFL0BA031551; WAUFFAFL0BA087103 | WAUFFAFL0BA041707 | WAUFFAFL0BA085903 | WAUFFAFL0BA084797 | WAUFFAFL0BA096139; WAUFFAFL0BA000509 | WAUFFAFL0BA022042; WAUFFAFL0BA006634 | WAUFFAFL0BA009453 | WAUFFAFL0BA035342; WAUFFAFL0BA057325; WAUFFAFL0BA063416; WAUFFAFL0BA089336; WAUFFAFL0BA026463 | WAUFFAFL0BA013258; WAUFFAFL0BA010845 | WAUFFAFL0BA064145 | WAUFFAFL0BA074044 | WAUFFAFL0BA084007 | WAUFFAFL0BA004916 | WAUFFAFL0BA036085 | WAUFFAFL0BA091555 | WAUFFAFL0BA089403 | WAUFFAFL0BA077560; WAUFFAFL0BA038581 | WAUFFAFL0BA017181; WAUFFAFL0BA016032 | WAUFFAFL0BA057857; WAUFFAFL0BA013714 | WAUFFAFL0BA068759 | WAUFFAFL0BA034529

WAUFFAFL0BA036202

WAUFFAFL0BA060144; WAUFFAFL0BA045661 | WAUFFAFL0BA077185; WAUFFAFL0BA018671 | WAUFFAFL0BA072004; WAUFFAFL0BA059043; WAUFFAFL0BA070981 | WAUFFAFL0BA091393 | WAUFFAFL0BA063013; WAUFFAFL0BA061438 | WAUFFAFL0BA004298; WAUFFAFL0BA014264; WAUFFAFL0BA032618; WAUFFAFL0BA049340 | WAUFFAFL0BA024292; WAUFFAFL0BA068941

WAUFFAFL0BA031503 | WAUFFAFL0BA013664 | WAUFFAFL0BA026818 | WAUFFAFL0BA027001; WAUFFAFL0BA044509; WAUFFAFL0BA091863; WAUFFAFL0BA024051 | WAUFFAFL0BA078806; WAUFFAFL0BA022395 | WAUFFAFL0BA036698 | WAUFFAFL0BA096593; WAUFFAFL0BA083245 | WAUFFAFL0BA035728 | WAUFFAFL0BA081690 | WAUFFAFL0BA014992 | WAUFFAFL0BA038614; WAUFFAFL0BA020470 | WAUFFAFL0BA069118 | WAUFFAFL0BA068034 | WAUFFAFL0BA014295 | WAUFFAFL0BA074092 | WAUFFAFL0BA058975 | WAUFFAFL0BA035132 | WAUFFAFL0BA064811 | WAUFFAFL0BA090423 | WAUFFAFL0BA093712; WAUFFAFL0BA091779 | WAUFFAFL0BA056319; WAUFFAFL0BA073752

WAUFFAFL0BA055882 | WAUFFAFL0BA047636; WAUFFAFL0BA041528; WAUFFAFL0BA022963 | WAUFFAFL0BA097114

WAUFFAFL0BA095122; WAUFFAFL0BA037270 | WAUFFAFL0BA089028 | WAUFFAFL0BA059933 | WAUFFAFL0BA061827 | WAUFFAFL0BA039584; WAUFFAFL0BA044767

WAUFFAFL0BA098649 | WAUFFAFL0BA090700

WAUFFAFL0BA068647 | WAUFFAFL0BA082595;

WAUFFAFL0BA072990

| WAUFFAFL0BA084900; WAUFFAFL0BA081012 | WAUFFAFL0BA021523; WAUFFAFL0BA090812; WAUFFAFL0BA095749 | WAUFFAFL0BA083813; WAUFFAFL0BA081950 | WAUFFAFL0BA025152; WAUFFAFL0BA010800 | WAUFFAFL0BA008691 | WAUFFAFL0BA076232 | WAUFFAFL0BA093306

WAUFFAFL0BA099638 | WAUFFAFL0BA055803 | WAUFFAFL0BA067062 | WAUFFAFL0BA037544; WAUFFAFL0BA058507 | WAUFFAFL0BA084265

WAUFFAFL0BA089790; WAUFFAFL0BA033493 | WAUFFAFL0BA033445 | WAUFFAFL0BA073184 | WAUFFAFL0BA012983; WAUFFAFL0BA031274; WAUFFAFL0BA026155 | WAUFFAFL0BA044543 | WAUFFAFL0BA015558; WAUFFAFL0BA061620; WAUFFAFL0BA028987 | WAUFFAFL0BA045840 | WAUFFAFL0BA012255 | WAUFFAFL0BA079924; WAUFFAFL0BA094262 | WAUFFAFL0BA026558; WAUFFAFL0BA043506 | WAUFFAFL0BA069765

WAUFFAFL0BA051847; WAUFFAFL0BA086369 | WAUFFAFL0BA011977 | WAUFFAFL0BA052481 | WAUFFAFL0BA082029; WAUFFAFL0BA075016 | WAUFFAFL0BA022039 | WAUFFAFL0BA091331 | WAUFFAFL0BA083911 | WAUFFAFL0BA020176 | WAUFFAFL0BA072150 | WAUFFAFL0BA077784; WAUFFAFL0BA000431; WAUFFAFL0BA039844; WAUFFAFL0BA057714; WAUFFAFL0BA004205 | WAUFFAFL0BA056952 | WAUFFAFL0BA089725 | WAUFFAFL0BA025376; WAUFFAFL0BA079387; WAUFFAFL0BA019609; WAUFFAFL0BA013356 | WAUFFAFL0BA064114 | WAUFFAFL0BA057616 | WAUFFAFL0BA047877

WAUFFAFL0BA033266 | WAUFFAFL0BA016340 | WAUFFAFL0BA069426 | WAUFFAFL0BA047538; WAUFFAFL0BA091605 | WAUFFAFL0BA095539; WAUFFAFL0BA061844; WAUFFAFL0BA081317 | WAUFFAFL0BA063447; WAUFFAFL0BA057471; WAUFFAFL0BA021098 | WAUFFAFL0BA012935

WAUFFAFL0BA024017; WAUFFAFL0BA061472 | WAUFFAFL0BA004902; WAUFFAFL0BA078689 | WAUFFAFL0BA091443 | WAUFFAFL0BA012062 | WAUFFAFL0BA017858; WAUFFAFL0BA020517 | WAUFFAFL0BA097095; WAUFFAFL0BA063559 | WAUFFAFL0BA069233 | WAUFFAFL0BA038712 | WAUFFAFL0BA094813 | WAUFFAFL0BA014328; WAUFFAFL0BA078854 | WAUFFAFL0BA027192 | WAUFFAFL0BA085643 | WAUFFAFL0BA062573; WAUFFAFL0BA084184; WAUFFAFL0BA059236 | WAUFFAFL0BA009548; WAUFFAFL0BA057387; WAUFFAFL0BA022980 | WAUFFAFL0BA041187 | WAUFFAFL0BA078661 | WAUFFAFL0BA024518 | WAUFFAFL0BA098084; WAUFFAFL0BA056059 | WAUFFAFL0BA035664

WAUFFAFL0BA002941

WAUFFAFL0BA050035 | WAUFFAFL0BA087005; WAUFFAFL0BA000588 | WAUFFAFL0BA035020 | WAUFFAFL0BA088560; WAUFFAFL0BA092687;

WAUFFAFL0BA018850

| WAUFFAFL0BA096707 | WAUFFAFL0BA024678 | WAUFFAFL0BA030884 | WAUFFAFL0BA063982 | WAUFFAFL0BA006522 | WAUFFAFL0BA028553 | WAUFFAFL0BA062153 | WAUFFAFL0BA031050 | WAUFFAFL0BA068793; WAUFFAFL0BA085576 |

WAUFFAFL0BA029363

; WAUFFAFL0BA034921 | WAUFFAFL0BA058734 | WAUFFAFL0BA089420

WAUFFAFL0BA067014;

WAUFFAFL0BA004835

| WAUFFAFL0BA034241 | WAUFFAFL0BA055736 |

WAUFFAFL0BA057017

| WAUFFAFL0BA081396 | WAUFFAFL0BA040220 | WAUFFAFL0BA066431 | WAUFFAFL0BA061231 | WAUFFAFL0BA090695 | WAUFFAFL0BA074030; WAUFFAFL0BA037236 | WAUFFAFL0BA085755 | WAUFFAFL0BA091832 |

WAUFFAFL0BA088736

; WAUFFAFL0BA065795 | WAUFFAFL0BA034434; WAUFFAFL0BA074979 | WAUFFAFL0BA035647 | WAUFFAFL0BA058944 | WAUFFAFL0BA045997; WAUFFAFL0BA002986 | WAUFFAFL0BA035082 | WAUFFAFL0BA080359 | WAUFFAFL0BA067675; WAUFFAFL0BA065098 | WAUFFAFL0BA034689 | WAUFFAFL0BA047832 | WAUFFAFL0BA080460; WAUFFAFL0BA039939 | WAUFFAFL0BA050763 | WAUFFAFL0BA058068; WAUFFAFL0BA070477 | WAUFFAFL0BA015639; WAUFFAFL0BA037639

WAUFFAFL0BA043294 | WAUFFAFL0BA049306 | WAUFFAFL0BA054411 | WAUFFAFL0BA019156 | WAUFFAFL0BA097047 | WAUFFAFL0BA045885 | WAUFFAFL0BA084301 | WAUFFAFL0BA021067; WAUFFAFL0BA034496; WAUFFAFL0BA020503 | WAUFFAFL0BA054165 | WAUFFAFL0BA017388; WAUFFAFL0BA046292; WAUFFAFL0BA029590; WAUFFAFL0BA012157; WAUFFAFL0BA055039 | WAUFFAFL0BA053534 | WAUFFAFL0BA050102 | WAUFFAFL0BA009257 | WAUFFAFL0BA056479 | WAUFFAFL0BA087294 | WAUFFAFL0BA012823; WAUFFAFL0BA076425; WAUFFAFL0BA050584 | WAUFFAFL0BA050889 | WAUFFAFL0BA069412; WAUFFAFL0BA055641 | WAUFFAFL0BA016869; WAUFFAFL0BA004317 | WAUFFAFL0BA001367; WAUFFAFL0BA081995; WAUFFAFL0BA010215; WAUFFAFL0BA081978; WAUFFAFL0BA001899; WAUFFAFL0BA071161; WAUFFAFL0BA048561 | WAUFFAFL0BA050827; WAUFFAFL0BA041805 | WAUFFAFL0BA084234

WAUFFAFL0BA034918 | WAUFFAFL0BA088946 | WAUFFAFL0BA081284 | WAUFFAFL0BA018217; WAUFFAFL0BA081043 | WAUFFAFL0BA074836 | WAUFFAFL0BA002079 | WAUFFAFL0BA048737 | WAUFFAFL0BA050181 | WAUFFAFL0BA008304

WAUFFAFL0BA029072; WAUFFAFL0BA057308 | WAUFFAFL0BA053193 | WAUFFAFL0BA019965 | WAUFFAFL0BA088607 | WAUFFAFL0BA052500; WAUFFAFL0BA054022 | WAUFFAFL0BA094424 | WAUFFAFL0BA072620; WAUFFAFL0BA097260 | WAUFFAFL0BA008559 | WAUFFAFL0BA048575; WAUFFAFL0BA098733 | WAUFFAFL0BA010294 | WAUFFAFL0BA006911 | WAUFFAFL0BA084993 | WAUFFAFL0BA005175 | WAUFFAFL0BA091507

WAUFFAFL0BA071600 | WAUFFAFL0BA039049 | WAUFFAFL0BA065117 | WAUFFAFL0BA081270 | WAUFFAFL0BA056241; WAUFFAFL0BA026074 | WAUFFAFL0BA096187

WAUFFAFL0BA016645 | WAUFFAFL0BA031369; WAUFFAFL0BA082547; WAUFFAFL0BA045823 | WAUFFAFL0BA071659; WAUFFAFL0BA022428 | WAUFFAFL0BA092561; WAUFFAFL0BA069250; WAUFFAFL0BA019884 | WAUFFAFL0BA005404 | WAUFFAFL0BA009890 | WAUFFAFL0BA064226 | WAUFFAFL0BA089059

WAUFFAFL0BA028746 | WAUFFAFL0BA055400

WAUFFAFL0BA084766 | WAUFFAFL0BA062685 | WAUFFAFL0BA050262 | WAUFFAFL0BA017343 | WAUFFAFL0BA000686 | WAUFFAFL0BA053355 | WAUFFAFL0BA031372

WAUFFAFL0BA058524 | WAUFFAFL0BA032666; WAUFFAFL0BA094889 | WAUFFAFL0BA002860; WAUFFAFL0BA000669 | WAUFFAFL0BA056076; WAUFFAFL0BA068650 | WAUFFAFL0BA031422 | WAUFFAFL0BA091197 | WAUFFAFL0BA038225 | WAUFFAFL0BA006505 | WAUFFAFL0BA072729 | WAUFFAFL0BA037124; WAUFFAFL0BA004169 | WAUFFAFL0BA071936 | WAUFFAFL0BA028617 | WAUFFAFL0BA067367 | WAUFFAFL0BA052626 | WAUFFAFL0BA025538

WAUFFAFL0BA084380 | WAUFFAFL0BA059365; WAUFFAFL0BA036295 | WAUFFAFL0BA010621; WAUFFAFL0BA068566 | WAUFFAFL0BA055672; WAUFFAFL0BA062539

WAUFFAFL0BA008237 | WAUFFAFL0BA019304 | WAUFFAFL0BA042050 | WAUFFAFL0BA005578 | WAUFFAFL0BA060502 | WAUFFAFL0BA016712 | WAUFFAFL0BA018931 | WAUFFAFL0BA033395 | WAUFFAFL0BA088817 | WAUFFAFL0BA079714 | WAUFFAFL0BA014247; WAUFFAFL0BA001904 | WAUFFAFL0BA015382 | WAUFFAFL0BA051248; WAUFFAFL0BA098120 | WAUFFAFL0BA041982 | WAUFFAFL0BA074724 | WAUFFAFL0BA065151 | WAUFFAFL0BA000395; WAUFFAFL0BA023191; WAUFFAFL0BA062167; WAUFFAFL0BA038743 | WAUFFAFL0BA091216 | WAUFFAFL0BA014815; WAUFFAFL0BA092673 | WAUFFAFL0BA064923; WAUFFAFL0BA018928 | WAUFFAFL0BA073265 | WAUFFAFL0BA094214 | WAUFFAFL0BA051184; WAUFFAFL0BA036409; WAUFFAFL0BA088381; WAUFFAFL0BA092611; WAUFFAFL0BA092947; WAUFFAFL0BA066235 | WAUFFAFL0BA081771; WAUFFAFL0BA050505 | WAUFFAFL0BA043960 | WAUFFAFL0BA007203; WAUFFAFL0BA075968 | WAUFFAFL0BA084749; WAUFFAFL0BA094620; WAUFFAFL0BA060709; WAUFFAFL0BA079390; WAUFFAFL0BA034109; WAUFFAFL0BA022705

WAUFFAFL0BA005662 | WAUFFAFL0BA047054 | WAUFFAFL0BA019450 | WAUFFAFL0BA070429

WAUFFAFL0BA047734; WAUFFAFL0BA099283 | WAUFFAFL0BA032067; WAUFFAFL0BA099106 | WAUFFAFL0BA002034; WAUFFAFL0BA011672; WAUFFAFL0BA027600 | WAUFFAFL0BA098148 | WAUFFAFL0BA074996

WAUFFAFL0BA094651; WAUFFAFL0BA006228; WAUFFAFL0BA007220 | WAUFFAFL0BA020498; WAUFFAFL0BA089014; WAUFFAFL0BA044512; WAUFFAFL0BA051055; WAUFFAFL0BA004852 | WAUFFAFL0BA068079 | WAUFFAFL0BA057812; WAUFFAFL0BA056921 | WAUFFAFL0BA067319

WAUFFAFL0BA076411 | WAUFFAFL0BA090163 | WAUFFAFL0BA037138 | WAUFFAFL0BA085853; WAUFFAFL0BA097257; WAUFFAFL0BA063089 | WAUFFAFL0BA051878 | WAUFFAFL0BA021330 | WAUFFAFL0BA008092 | WAUFFAFL0BA033543 | WAUFFAFL0BA046258 | WAUFFAFL0BA007315 | WAUFFAFL0BA058278 | WAUFFAFL0BA054490 | WAUFFAFL0BA024762 | WAUFFAFL0BA042520

WAUFFAFL0BA096206; WAUFFAFL0BA001398; WAUFFAFL0BA078062

WAUFFAFL0BA023708 | WAUFFAFL0BA082287; WAUFFAFL0BA005399 | WAUFFAFL0BA018329 | WAUFFAFL0BA005225; WAUFFAFL0BA056062 | WAUFFAFL0BA039570 | WAUFFAFL0BA025717 | WAUFFAFL0BA096657; WAUFFAFL0BA040251 | WAUFFAFL0BA016600 | WAUFFAFL0BA098179 | WAUFFAFL0BA036877; WAUFFAFL0BA019660 | WAUFFAFL0BA023546 | WAUFFAFL0BA095119 | WAUFFAFL0BA086274; WAUFFAFL0BA070611 | WAUFFAFL0BA079969 | WAUFFAFL0BA054568 |

WAUFFAFL0BA058796WAUFFAFL0BA093614; WAUFFAFL0BA051945 | WAUFFAFL0BA030951 | WAUFFAFL0BA046342 | WAUFFAFL0BA025488; WAUFFAFL0BA054389 | WAUFFAFL0BA050679; WAUFFAFL0BA071886; WAUFFAFL0BA070219 | WAUFFAFL0BA034028 | WAUFFAFL0BA034868; WAUFFAFL0BA004804 | WAUFFAFL0BA084105;

WAUFFAFL0BA033851

| WAUFFAFL0BA029038 | WAUFFAFL0BA090597 | WAUFFAFL0BA012708 | WAUFFAFL0BA073069 | WAUFFAFL0BA044123; WAUFFAFL0BA030352; WAUFFAFL0BA007699 | WAUFFAFL0BA067093 | WAUFFAFL0BA069524; WAUFFAFL0BA011140 | WAUFFAFL0BA080331; WAUFFAFL0BA013003 | WAUFFAFL0BA076179

WAUFFAFL0BA065697; WAUFFAFL0BA041075; WAUFFAFL0BA081379 | WAUFFAFL0BA000350; WAUFFAFL0BA065313 |

WAUFFAFL0BA045675

; WAUFFAFL0BA051119 | WAUFFAFL0BA087649; WAUFFAFL0BA054070 | WAUFFAFL0BA023384 | WAUFFAFL0BA006956; WAUFFAFL0BA023952 | WAUFFAFL0BA040704

WAUFFAFL0BA018623 | WAUFFAFL0BA062878 | WAUFFAFL0BA016080 | WAUFFAFL0BA020484 | WAUFFAFL0BA035972 | WAUFFAFL0BA027547

WAUFFAFL0BA038404

WAUFFAFL0BA067305 | WAUFFAFL0BA017276; WAUFFAFL0BA082970

WAUFFAFL0BA081964; WAUFFAFL0BA085688 | WAUFFAFL0BA009906 | WAUFFAFL0BA085349 | WAUFFAFL0BA007976; WAUFFAFL0BA092608 | WAUFFAFL0BA022915 | WAUFFAFL0BA028021 | WAUFFAFL0BA090096 | WAUFFAFL0BA031419 | WAUFFAFL0BA063156; WAUFFAFL0BA076117; WAUFFAFL0BA010635; WAUFFAFL0BA084783 | WAUFFAFL0BA081706; WAUFFAFL0BA054229 | WAUFFAFL0BA079227 | WAUFFAFL0BA087019 | WAUFFAFL0BA096044 | WAUFFAFL0BA091359; WAUFFAFL0BA004544 | WAUFFAFL0BA065778 | WAUFFAFL0BA036216 | WAUFFAFL0BA015754

WAUFFAFL0BA045336 | WAUFFAFL0BA089577; WAUFFAFL0BA012319 | WAUFFAFL0BA096786 | WAUFFAFL0BA044669; WAUFFAFL0BA051332; WAUFFAFL0BA088705 | WAUFFAFL0BA025801; WAUFFAFL0BA037849 | WAUFFAFL0BA048169 | WAUFFAFL0BA089370; WAUFFAFL0BA066106; WAUFFAFL0BA011512; WAUFFAFL0BA014751 | WAUFFAFL0BA018847 | WAUFFAFL0BA065585

WAUFFAFL0BA070141 | WAUFFAFL0BA031436 | WAUFFAFL0BA066252 | WAUFFAFL0BA087540; WAUFFAFL0BA015365 | WAUFFAFL0BA036636; WAUFFAFL0BA035762; WAUFFAFL0BA064369 | WAUFFAFL0BA019934 | WAUFFAFL0BA057177; WAUFFAFL0BA004933; WAUFFAFL0BA049287 | WAUFFAFL0BA017701 | WAUFFAFL0BA066767 | WAUFFAFL0BA086632 | WAUFFAFL0BA039908 | WAUFFAFL0BA069202; WAUFFAFL0BA029816 | WAUFFAFL0BA018945 | WAUFFAFL0BA052674 | WAUFFAFL0BA041884 | WAUFFAFL0BA098540; WAUFFAFL0BA053744 | WAUFFAFL0BA040802 | WAUFFAFL0BA089210 | WAUFFAFL0BA000378 | WAUFFAFL0BA095492 | WAUFFAFL0BA029721; WAUFFAFL0BA060435; WAUFFAFL0BA050682 | WAUFFAFL0BA035180 | WAUFFAFL0BA018413 | WAUFFAFL0BA055140 | WAUFFAFL0BA041478; WAUFFAFL0BA060886; WAUFFAFL0BA015897; WAUFFAFL0BA044753 | WAUFFAFL0BA093211 | WAUFFAFL0BA039634; WAUFFAFL0BA092012 | WAUFFAFL0BA041738

WAUFFAFL0BA026883 | WAUFFAFL0BA040377; WAUFFAFL0BA076781; WAUFFAFL0BA047233 | WAUFFAFL0BA016385; WAUFFAFL0BA024129; WAUFFAFL0BA042887; WAUFFAFL0BA076683 | WAUFFAFL0BA051024; WAUFFAFL0BA070897 | WAUFFAFL0BA065991 | WAUFFAFL0BA014197; WAUFFAFL0BA071581 | WAUFFAFL0BA015995 | WAUFFAFL0BA070513; WAUFFAFL0BA092754 | WAUFFAFL0BA072827 | WAUFFAFL0BA058894 | WAUFFAFL0BA009193

WAUFFAFL0BA097033 | WAUFFAFL0BA004608 | WAUFFAFL0BA073847; WAUFFAFL0BA016306; WAUFFAFL0BA011347 | WAUFFAFL0BA051167; WAUFFAFL0BA079745 | WAUFFAFL0BA005743

WAUFFAFL0BA058930; WAUFFAFL0BA066350; WAUFFAFL0BA067708 | WAUFFAFL0BA093080; WAUFFAFL0BA041044; WAUFFAFL0BA090566; WAUFFAFL0BA020534 | WAUFFAFL0BA055445 | WAUFFAFL0BA034899; WAUFFAFL0BA024454 | WAUFFAFL0BA059320; WAUFFAFL0BA086744 | WAUFFAFL0BA086114 | WAUFFAFL0BA091023 | WAUFFAFL0BA067871

WAUFFAFL0BA015883; WAUFFAFL0BA091989 | WAUFFAFL0BA093354 | WAUFFAFL0BA007833 | WAUFFAFL0BA071547 | WAUFFAFL0BA063500 | WAUFFAFL0BA056840 | WAUFFAFL0BA000364 | WAUFFAFL0BA073802

WAUFFAFL0BA054666; WAUFFAFL0BA021991; WAUFFAFL0BA057423

WAUFFAFL0BA060130 | WAUFFAFL0BA058815; WAUFFAFL0BA047703 | WAUFFAFL0BA043764 | WAUFFAFL0BA028052 | WAUFFAFL0BA098358; WAUFFAFL0BA097369; WAUFFAFL0BA048091 | WAUFFAFL0BA027726 | WAUFFAFL0BA062184

WAUFFAFL0BA057776 | WAUFFAFL0BA029945 | WAUFFAFL0BA026060 | WAUFFAFL0BA084654 | WAUFFAFL0BA070544; WAUFFAFL0BA038824; WAUFFAFL0BA052061

WAUFFAFL0BA018976; WAUFFAFL0BA004477; WAUFFAFL0BA067448; WAUFFAFL0BA015205; WAUFFAFL0BA079311 | WAUFFAFL0BA050200 | WAUFFAFL0BA027175 | WAUFFAFL0BA076165 | WAUFFAFL0BA000333 | WAUFFAFL0BA038046; WAUFFAFL0BA087232; WAUFFAFL0BA058071 | WAUFFAFL0BA009968 | WAUFFAFL0BA042985 | WAUFFAFL0BA001532 | WAUFFAFL0BA020050 | WAUFFAFL0BA078787 | WAUFFAFL0BA033784 | WAUFFAFL0BA045322 | WAUFFAFL0BA042940 | WAUFFAFL0BA088087 | WAUFFAFL0BA035292 | WAUFFAFL0BA018377 | WAUFFAFL0BA000459 | WAUFFAFL0BA070057 | WAUFFAFL0BA047913;

WAUFFAFL0BA008366

; WAUFFAFL0BA067806; WAUFFAFL0BA099395; WAUFFAFL0BA044803; WAUFFAFL0BA065103 | WAUFFAFL0BA048365 | WAUFFAFL0BA024714 | WAUFFAFL0BA018699; WAUFFAFL0BA011722 | WAUFFAFL0BA063058 | WAUFFAFL0BA092236 | WAUFFAFL0BA088512; WAUFFAFL0BA097016 | WAUFFAFL0BA035891; WAUFFAFL0BA020078; WAUFFAFL0BA065005 | WAUFFAFL0BA061049; WAUFFAFL0BA007136 | WAUFFAFL0BA062671 | WAUFFAFL0BA009565; WAUFFAFL0BA011042 | WAUFFAFL0BA067420 | WAUFFAFL0BA007962 | WAUFFAFL0BA061536 | WAUFFAFL0BA066543 | WAUFFAFL0BA003040 | WAUFFAFL0BA066641; WAUFFAFL0BA004141; WAUFFAFL0BA084198 | WAUFFAFL0BA049516 | WAUFFAFL0BA054036 | WAUFFAFL0BA037625; WAUFFAFL0BA020064; WAUFFAFL0BA089949 | WAUFFAFL0BA007105; WAUFFAFL0BA026298 | WAUFFAFL0BA014233 | WAUFFAFL0BA017326; WAUFFAFL0BA035874 | WAUFFAFL0BA076537; WAUFFAFL0BA006908; WAUFFAFL0BA084640; WAUFFAFL0BA044140 | WAUFFAFL0BA028889; WAUFFAFL0BA071757 | WAUFFAFL0BA026284 | WAUFFAFL0BA024728 | WAUFFAFL0BA077901; WAUFFAFL0BA082354 | WAUFFAFL0BA063724; WAUFFAFL0BA079437; WAUFFAFL0BA067899 | WAUFFAFL0BA022719; WAUFFAFL0BA062802 | WAUFFAFL0BA078479 | WAUFFAFL0BA087733 | WAUFFAFL0BA054621; WAUFFAFL0BA099333 | WAUFFAFL0BA017861 | WAUFFAFL0BA094486

WAUFFAFL0BA083973 | WAUFFAFL0BA016855 | WAUFFAFL0BA049600; WAUFFAFL0BA021702; WAUFFAFL0BA060225 | WAUFFAFL0BA043070 | WAUFFAFL0BA095766 | WAUFFAFL0BA088056 | WAUFFAFL0BA016807 | WAUFFAFL0BA046230 | WAUFFAFL0BA036779 | WAUFFAFL0BA019464 | WAUFFAFL0BA050861 | WAUFFAFL0BA075856; WAUFFAFL0BA088509 | WAUFFAFL0BA066946 | WAUFFAFL0BA030397

WAUFFAFL0BA023255; WAUFFAFL0BA039343 | WAUFFAFL0BA020355; WAUFFAFL0BA087635

WAUFFAFL0BA077736 | WAUFFAFL0BA015687 | WAUFFAFL0BA070107 | WAUFFAFL0BA066400; WAUFFAFL0BA041349; WAUFFAFL0BA054005 | WAUFFAFL0BA038869

WAUFFAFL0BA099820 | WAUFFAFL0BA037317; WAUFFAFL0BA077638

WAUFFAFL0BA000137; WAUFFAFL0BA075355; WAUFFAFL0BA029993; WAUFFAFL0BA000557 | WAUFFAFL0BA066879 | WAUFFAFL0BA053985; WAUFFAFL0BA050522

WAUFFAFL0BA088039; WAUFFAFL0BA064484 | WAUFFAFL0BA087201 | WAUFFAFL0BA001210

WAUFFAFL0BA001076 | WAUFFAFL0BA003717 | WAUFFAFL0BA051315 | WAUFFAFL0BA091474; WAUFFAFL0BA078904

WAUFFAFL0BA040332 | WAUFFAFL0BA051556; WAUFFAFL0BA009095; WAUFFAFL0BA024177 | WAUFFAFL0BA078627; WAUFFAFL0BA014975; WAUFFAFL0BA065148; WAUFFAFL0BA038435 | WAUFFAFL0BA081110; WAUFFAFL0BA003443 | WAUFFAFL0BA042663 | WAUFFAFL0BA049905 | WAUFFAFL0BA025992; WAUFFAFL0BA045496 | WAUFFAFL0BA062394 | WAUFFAFL0BA071273 | WAUFFAFL0BA023739

WAUFFAFL0BA066851; WAUFFAFL0BA038886 | WAUFFAFL0BA064906 | WAUFFAFL0BA039164 | WAUFFAFL0BA023529; WAUFFAFL0BA049497; WAUFFAFL0BA008044 | WAUFFAFL0BA059415 | WAUFFAFL0BA031002 | WAUFFAFL0BA086064 | WAUFFAFL0BA051816 | WAUFFAFL0BA059334 | WAUFFAFL0BA017262

WAUFFAFL0BA026706 | WAUFFAFL0BA033655; WAUFFAFL0BA082239; WAUFFAFL0BA077431

WAUFFAFL0BA048978; WAUFFAFL0BA040511 | WAUFFAFL0BA014927; WAUFFAFL0BA010697; WAUFFAFL0BA018119; WAUFFAFL0BA061309; WAUFFAFL0BA052934 | WAUFFAFL0BA074643

WAUFFAFL0BA091149 | WAUFFAFL0BA024650 | WAUFFAFL0BA011610 | WAUFFAFL0BA096514; WAUFFAFL0BA045112 | WAUFFAFL0BA033848 | WAUFFAFL0BA086792 | WAUFFAFL0BA019397 | WAUFFAFL0BA012952; WAUFFAFL0BA044672

WAUFFAFL0BA072679 | WAUFFAFL0BA078966 | WAUFFAFL0BA082659; WAUFFAFL0BA089918; WAUFFAFL0BA064873 | WAUFFAFL0BA059155 | WAUFFAFL0BA067417 | WAUFFAFL0BA037480; WAUFFAFL0BA024731 | WAUFFAFL0BA050973 | WAUFFAFL0BA049080; WAUFFAFL0BA084864 | WAUFFAFL0BA091782 | WAUFFAFL0BA027287; WAUFFAFL0BA070253 | WAUFFAFL0BA039861 | WAUFFAFL0BA018914

WAUFFAFL0BA050407 | WAUFFAFL0BA033686; WAUFFAFL0BA056255

WAUFFAFL0BA028391; WAUFFAFL0BA085383 | WAUFFAFL0BA073153 | WAUFFAFL0BA028214 | WAUFFAFL0BA014698; WAUFFAFL0BA089031 | WAUFFAFL0BA020405 | WAUFFAFL0BA027757 | WAUFFAFL0BA064971

WAUFFAFL0BA040864 | WAUFFAFL0BA005483 | WAUFFAFL0BA053758; WAUFFAFL0BA044302

WAUFFAFL0BA043375 | WAUFFAFL0BA072908; WAUFFAFL0BA008657; WAUFFAFL0BA058121 | WAUFFAFL0BA083584 | WAUFFAFL0BA078465 | WAUFFAFL0BA028522 | WAUFFAFL0BA087859 | WAUFFAFL0BA078613 | WAUFFAFL0BA082189 | WAUFFAFL0BA092429

WAUFFAFL0BA000784; WAUFFAFL0BA018797 | WAUFFAFL0BA094570 | WAUFFAFL0BA079664 | WAUFFAFL0BA053260 | WAUFFAFL0BA038368 | WAUFFAFL0BA031386 | WAUFFAFL0BA085769; WAUFFAFL0BA013924 | WAUFFAFL0BA031212; WAUFFAFL0BA092284; WAUFFAFL0BA054375 | WAUFFAFL0BA000803 | WAUFFAFL0BA044400 | WAUFFAFL0BA061035

WAUFFAFL0BA017925 | WAUFFAFL0BA015804 | WAUFFAFL0BA032392 | WAUFFAFL0BA011185 | WAUFFAFL0BA068602

WAUFFAFL0BA051220

| WAUFFAFL0BA031534 | WAUFFAFL0BA044574 | WAUFFAFL0BA058135 | WAUFFAFL0BA078420 | WAUFFAFL0BA018895; WAUFFAFL0BA000056; WAUFFAFL0BA044994; WAUFFAFL0BA055705 | WAUFFAFL0BA070687 | WAUFFAFL0BA068065 | WAUFFAFL0BA025832 | WAUFFAFL0BA087134; WAUFFAFL0BA018332 | WAUFFAFL0BA017956 | WAUFFAFL0BA013633 | WAUFFAFL0BA046079 | WAUFFAFL0BA019500; WAUFFAFL0BA029024; WAUFFAFL0BA052920 | WAUFFAFL0BA039505; WAUFFAFL0BA025331; WAUFFAFL0BA021540; WAUFFAFL0BA040203 | WAUFFAFL0BA010828 | WAUFFAFL0BA060953 | WAUFFAFL0BA079454; WAUFFAFL0BA023627; WAUFFAFL0BA097503; WAUFFAFL0BA080538 | WAUFFAFL0BA067028

WAUFFAFL0BA083455; WAUFFAFL0BA031081; WAUFFAFL0BA017424; WAUFFAFL0BA008402 | WAUFFAFL0BA001059 | WAUFFAFL0BA015074 | WAUFFAFL0BA086436 |

WAUFFAFL0BA004463

| WAUFFAFL0BA085710; WAUFFAFL0BA070043

WAUFFAFL0BA050732; WAUFFAFL0BA096643 | WAUFFAFL0BA002583 | WAUFFAFL0BA076540

WAUFFAFL0BA099896

WAUFFAFL0BA029217 | WAUFFAFL0BA042744; WAUFFAFL0BA088431 | WAUFFAFL0BA077249

WAUFFAFL0BA087926 | WAUFFAFL0BA051671; WAUFFAFL0BA047040; WAUFFAFL0BA095234; WAUFFAFL0BA016192 | WAUFFAFL0BA010666; WAUFFAFL0BA081351 | WAUFFAFL0BA056143 | WAUFFAFL0BA022865 | WAUFFAFL0BA079308 | WAUFFAFL0BA042906 | WAUFFAFL0BA021022 | WAUFFAFL0BA093063

WAUFFAFL0BA057955 | WAUFFAFL0BA070317 | WAUFFAFL0BA060838; WAUFFAFL0BA038628 | WAUFFAFL0BA026415 | WAUFFAFL0BA066834 | WAUFFAFL0BA097548 | WAUFFAFL0BA085058 | WAUFFAFL0BA043263 | WAUFFAFL0BA084332 | WAUFFAFL0BA027399 | WAUFFAFL0BA022297 | WAUFFAFL0BA051363 | WAUFFAFL0BA078241 | WAUFFAFL0BA044719 | WAUFFAFL0BA092334

WAUFFAFL0BA091121 | WAUFFAFL0BA025667 | WAUFFAFL0BA033073 | WAUFFAFL0BA081575 | WAUFFAFL0BA031176 | WAUFFAFL0BA080085; WAUFFAFL0BA033882; WAUFFAFL0BA056367 | WAUFFAFL0BA017777 | WAUFFAFL0BA002874 | WAUFFAFL0BA089062 | WAUFFAFL0BA043540; WAUFFAFL0BA024583; WAUFFAFL0BA054781 | WAUFFAFL0BA040153; WAUFFAFL0BA073234 | WAUFFAFL0BA072391 | WAUFFAFL0BA021487 | WAUFFAFL0BA003572 | WAUFFAFL0BA060127 | WAUFFAFL0BA083715 | WAUFFAFL0BA074898 | WAUFFAFL0BA092852 | WAUFFAFL0BA098019; WAUFFAFL0BA063934

WAUFFAFL0BA080555 | WAUFFAFL0BA021148; WAUFFAFL0BA040024 | WAUFFAFL0BA034739; WAUFFAFL0BA077817 | WAUFFAFL0BA098439 | WAUFFAFL0BA010974 | WAUFFAFL0BA034076 | WAUFFAFL0BA053775 | WAUFFAFL0BA038130

WAUFFAFL0BA030965 | WAUFFAFL0BA045935; WAUFFAFL0BA026740 | WAUFFAFL0BA016466 | WAUFFAFL0BA088476; WAUFFAFL0BA079762 | WAUFFAFL0BA060922 | WAUFFAFL0BA084296 | WAUFFAFL0BA031582 | WAUFFAFL0BA086940; WAUFFAFL0BA077400 | WAUFFAFL0BA047135; WAUFFAFL0BA008819 | WAUFFAFL0BA066168 | WAUFFAFL0BA010862 | WAUFFAFL0BA082113 | WAUFFAFL0BA076344 | WAUFFAFL0BA007704; WAUFFAFL0BA071452 | WAUFFAFL0BA046633 | WAUFFAFL0BA096318; WAUFFAFL0BA050049 | WAUFFAFL0BA025314 | WAUFFAFL0BA083178; WAUFFAFL0BA081432; WAUFFAFL0BA047815; WAUFFAFL0BA017939 | WAUFFAFL0BA073458; WAUFFAFL0BA018086 | WAUFFAFL0BA034160 | WAUFFAFL0BA076375

WAUFFAFL0BA019142 | WAUFFAFL0BA039276 | WAUFFAFL0BA006732

WAUFFAFL0BA028875 | WAUFFAFL0BA000252 | WAUFFAFL0BA003359; WAUFFAFL0BA067398; WAUFFAFL0BA053906 | WAUFFAFL0BA026639 | WAUFFAFL0BA036328 | WAUFFAFL0BA091569

WAUFFAFL0BA089675 | WAUFFAFL0BA048396; WAUFFAFL0BA018802 | WAUFFAFL0BA057065 | WAUFFAFL0BA087618; WAUFFAFL0BA024826; WAUFFAFL0BA044977; WAUFFAFL0BA037253 | WAUFFAFL0BA051461 | WAUFFAFL0BA079342 | WAUFFAFL0BA008075; WAUFFAFL0BA040542 | WAUFFAFL0BA084699 | WAUFFAFL0BA067739; WAUFFAFL0BA042095

WAUFFAFL0BA037804; WAUFFAFL0BA060466 | WAUFFAFL0BA000932 | WAUFFAFL0BA080040 | WAUFFAFL0BA085545 | WAUFFAFL0BA012384 | WAUFFAFL0BA079101 | WAUFFAFL0BA096478 | WAUFFAFL0BA045532 | WAUFFAFL0BA019898; WAUFFAFL0BA017245 | WAUFFAFL0BA080801 | WAUFFAFL0BA020338

WAUFFAFL0BA024373; WAUFFAFL0BA009114; WAUFFAFL0BA006178 | WAUFFAFL0BA093502 | WAUFFAFL0BA099817

WAUFFAFL0BA014894 |

WAUFFAFL0BA083939

; WAUFFAFL0BA080118 | WAUFFAFL0BA002342 | WAUFFAFL0BA012238

WAUFFAFL0BA083200 | WAUFFAFL0BA071516 | WAUFFAFL0BA003037 | WAUFFAFL0BA078997; WAUFFAFL0BA001417 | WAUFFAFL0BA091460; WAUFFAFL0BA075176 | WAUFFAFL0BA092690 | WAUFFAFL0BA023160; WAUFFAFL0BA014653 | WAUFFAFL0BA095573 | WAUFFAFL0BA073704 | WAUFFAFL0BA065828 | WAUFFAFL0BA048236 | WAUFFAFL0BA041948 | WAUFFAFL0BA052609; WAUFFAFL0BA096903 | WAUFFAFL0BA042243

WAUFFAFL0BA096920 | WAUFFAFL0BA037057 | WAUFFAFL0BA052593 | WAUFFAFL0BA004785; WAUFFAFL0BA010473 | WAUFFAFL0BA048611 | WAUFFAFL0BA069748; WAUFFAFL0BA037382 | WAUFFAFL0BA099641 | WAUFFAFL0BA016418; WAUFFAFL0BA034935 | WAUFFAFL0BA085187; WAUFFAFL0BA033168; WAUFFAFL0BA074416 | WAUFFAFL0BA059902 | WAUFFAFL0BA063643 | WAUFFAFL0BA028178 | WAUFFAFL0BA063979 | WAUFFAFL0BA032800 | WAUFFAFL0BA061102 | WAUFFAFL0BA034188 | WAUFFAFL0BA063495 | WAUFFAFL0BA005726

WAUFFAFL0BA062668 | WAUFFAFL0BA096111 | WAUFFAFL0BA062704 | WAUFFAFL0BA079146 | WAUFFAFL0BA081723; WAUFFAFL0BA081608; WAUFFAFL0BA074271

WAUFFAFL0BA029699 | WAUFFAFL0BA008058

WAUFFAFL0BA076294 | WAUFFAFL0BA063707 | WAUFFAFL0BA048205; WAUFFAFL0BA030044; WAUFFAFL0BA075730 | WAUFFAFL0BA011459 | WAUFFAFL0BA070592; WAUFFAFL0BA033400; WAUFFAFL0BA045109 | WAUFFAFL0BA051895 | WAUFFAFL0BA096674; WAUFFAFL0BA058698 |

WAUFFAFL0BA034532

; WAUFFAFL0BA086730; WAUFFAFL0BA069488; WAUFFAFL0BA086694 | WAUFFAFL0BA010649 | WAUFFAFL0BA050553 | WAUFFAFL0BA038600 | WAUFFAFL0BA030903 | WAUFFAFL0BA064436

WAUFFAFL0BA010702; WAUFFAFL0BA067966 | WAUFFAFL0BA069846 | WAUFFAFL0BA022364 | WAUFFAFL0BA062928

WAUFFAFL0BA086193; WAUFFAFL0BA037589 | WAUFFAFL0BA034403 | WAUFFAFL0BA085433 | WAUFFAFL0BA028942; WAUFFAFL0BA005953; WAUFFAFL0BA095511 | WAUFFAFL0BA024227; WAUFFAFL0BA007993 | WAUFFAFL0BA098652 | WAUFFAFL0BA016922; WAUFFAFL0BA071225 | WAUFFAFL0BA060600 | WAUFFAFL0BA013437 | WAUFFAFL0BA011123; WAUFFAFL0BA090468; WAUFFAFL0BA001675; WAUFFAFL0BA003989; WAUFFAFL0BA033669 | WAUFFAFL0BA026205; WAUFFAFL0BA017312; WAUFFAFL0BA094603 | WAUFFAFL0BA097081 | WAUFFAFL0BA055834 | WAUFFAFL0BA083763 | WAUFFAFL0BA042260 | WAUFFAFL0BA092902 | WAUFFAFL0BA053761 | WAUFFAFL0BA095427 | WAUFFAFL0BA078644

WAUFFAFL0BA086422 | WAUFFAFL0BA091040 | WAUFFAFL0BA067689 | WAUFFAFL0BA004074 | WAUFFAFL0BA074576 | WAUFFAFL0BA064422 | WAUFFAFL0BA062072 | WAUFFAFL0BA096917 | WAUFFAFL0BA086324 | WAUFFAFL0BA057373; WAUFFAFL0BA099431 | WAUFFAFL0BA018606 | WAUFFAFL0BA000753 | WAUFFAFL0BA095430; WAUFFAFL0BA012028; WAUFFAFL0BA007296; WAUFFAFL0BA013292 | WAUFFAFL0BA062461; WAUFFAFL0BA009310 | WAUFFAFL0BA060872 | WAUFFAFL0BA087375 | WAUFFAFL0BA032506 | WAUFFAFL0BA089501

WAUFFAFL0BA057194 | WAUFFAFL0BA076635 | WAUFFAFL0BA037222 | WAUFFAFL0BA053565 | WAUFFAFL0BA052206 | WAUFFAFL0BA026494; WAUFFAFL0BA048155 | WAUFFAFL0BA045188 | WAUFFAFL0BA002826; WAUFFAFL0BA084573; WAUFFAFL0BA071984; WAUFFAFL0BA020260; WAUFFAFL0BA013986; WAUFFAFL0BA043554 | WAUFFAFL0BA057888 | WAUFFAFL0BA092320; WAUFFAFL0BA011154; WAUFFAFL0BA018704; WAUFFAFL0BA035423 | WAUFFAFL0BA013261; WAUFFAFL0BA035986 | WAUFFAFL0BA002812 | WAUFFAFL0BA043473 | WAUFFAFL0BA013700 | WAUFFAFL0BA026575; WAUFFAFL0BA079583; WAUFFAFL0BA013082; WAUFFAFL0BA063612; WAUFFAFL0BA098506 | WAUFFAFL0BA073587 | WAUFFAFL0BA050956 | WAUFFAFL0BA073766 | WAUFFAFL0BA062122 | WAUFFAFL0BA039228 | WAUFFAFL0BA043859; WAUFFAFL0BA001336 | WAUFFAFL0BA045580;

WAUFFAFL0BA025653

; WAUFFAFL0BA009131 | WAUFFAFL0BA063481; WAUFFAFL0BA075582; WAUFFAFL0BA094388 | WAUFFAFL0BA022414; WAUFFAFL0BA006648; WAUFFAFL0BA000090 | WAUFFAFL0BA070642 | WAUFFAFL0BA035695 | WAUFFAFL0BA088834; WAUFFAFL0BA065747 | WAUFFAFL0BA013311; WAUFFAFL0BA080233 | WAUFFAFL0BA042470 | WAUFFAFL0BA044896 | WAUFFAFL0BA013101 | WAUFFAFL0BA090454 | WAUFFAFL0BA096402 | WAUFFAFL0BA012059; WAUFFAFL0BA084492 | WAUFFAFL0BA083925 | WAUFFAFL0BA023711 | WAUFFAFL0BA062010 | WAUFFAFL0BA030500 | WAUFFAFL0BA040847 | WAUFFAFL0BA094150 | WAUFFAFL0BA077722 | WAUFFAFL0BA045367 | WAUFFAFL0BA008271 | WAUFFAFL0BA040718 | WAUFFAFL0BA025393 | WAUFFAFL0BA048852 | WAUFFAFL0BA061410; WAUFFAFL0BA001577 | WAUFFAFL0BA006777 | WAUFFAFL0BA081222 | WAUFFAFL0BA064730 | WAUFFAFL0BA080457; WAUFFAFL0BA049564; WAUFFAFL0BA044770 | WAUFFAFL0BA019741 | WAUFFAFL0BA082483 | WAUFFAFL0BA035941; WAUFFAFL0BA020386; WAUFFAFL0BA020680; WAUFFAFL0BA068549

WAUFFAFL0BA096626; WAUFFAFL0BA013146 | WAUFFAFL0BA032196 | WAUFFAFL0BA097727; WAUFFAFL0BA059818 | WAUFFAFL0BA074786 | WAUFFAFL0BA015141 | WAUFFAFL0BA056823; WAUFFAFL0BA098473; WAUFFAFL0BA013678 | WAUFFAFL0BA025362 | WAUFFAFL0BA011400 | WAUFFAFL0BA006567; WAUFFAFL0BA058555 | WAUFFAFL0BA068762 | WAUFFAFL0BA038418 | WAUFFAFL0BA012224; WAUFFAFL0BA044039; WAUFFAFL0BA055669 | WAUFFAFL0BA018167 | WAUFFAFL0BA091975 | WAUFFAFL0BA099610 | WAUFFAFL0BA094763 | WAUFFAFL0BA014586 | WAUFFAFL0BA080698 | WAUFFAFL0BA055901 | WAUFFAFL0BA012644; WAUFFAFL0BA064758 | WAUFFAFL0BA008786 | WAUFFAFL0BA052447 | WAUFFAFL0BA046907 | WAUFFAFL0BA035650; WAUFFAFL0BA080314; WAUFFAFL0BA066042 | WAUFFAFL0BA095928 | WAUFFAFL0BA034952;

WAUFFAFL0BA083133

| WAUFFAFL0BA029136; WAUFFAFL0BA050696 | WAUFFAFL0BA055459 | WAUFFAFL0BA034370 | WAUFFAFL0BA031954 | WAUFFAFL0BA045286; WAUFFAFL0BA086307; WAUFFAFL0BA050150;

WAUFFAFL0BA099445

; WAUFFAFL0BA075579 | WAUFFAFL0BA007797; WAUFFAFL0BA081348; WAUFFAFL0BA022476

WAUFFAFL0BA099879 | WAUFFAFL0BA086615 | WAUFFAFL0BA092186; WAUFFAFL0BA037284 | WAUFFAFL0BA069443; WAUFFAFL0BA097890 | WAUFFAFL0BA035552; WAUFFAFL0BA061794 | WAUFFAFL0BA060404 | WAUFFAFL0BA099686 | WAUFFAFL0BA089935 | WAUFFAFL0BA074982 | WAUFFAFL0BA092365

WAUFFAFL0BA088669; WAUFFAFL0BA092043 | WAUFFAFL0BA088204; WAUFFAFL0BA000235; WAUFFAFL0BA049807 | WAUFFAFL0BA044834; WAUFFAFL0BA056644 | WAUFFAFL0BA011641 | WAUFFAFL0BA096366 | WAUFFAFL0BA048544 | WAUFFAFL0BA014068 | WAUFFAFL0BA084055 | WAUFFAFL0BA070754

WAUFFAFL0BA075369; WAUFFAFL0BA001045

WAUFFAFL0BA079244; WAUFFAFL0BA006195; WAUFFAFL0BA021666; WAUFFAFL0BA029248 | WAUFFAFL0BA021635 | WAUFFAFL0BA004771 | WAUFFAFL0BA008318; WAUFFAFL0BA095038; WAUFFAFL0BA021599 | WAUFFAFL0BA007377; WAUFFAFL0BA098571 | WAUFFAFL0BA061424 | WAUFFAFL0BA084668 | WAUFFAFL0BA007931 | WAUFFAFL0BA017293 | WAUFFAFL0BA010957; WAUFFAFL0BA040797; WAUFFAFL0BA073394 | WAUFFAFL0BA074027 | WAUFFAFL0BA059611; WAUFFAFL0BA031744 | WAUFFAFL0BA009971 | WAUFFAFL0BA060676 | WAUFFAFL0BA024843 | WAUFFAFL0BA032649 | WAUFFAFL0BA091670 | WAUFFAFL0BA054831 | WAUFFAFL0BA067269 | WAUFFAFL0BA005144; WAUFFAFL0BA080720 | WAUFFAFL0BA008061; WAUFFAFL0BA001580

WAUFFAFL0BA039553; WAUFFAFL0BA064520; WAUFFAFL0BA073816 | WAUFFAFL0BA095914 | WAUFFAFL0BA053789; WAUFFAFL0BA081849; WAUFFAFL0BA042937 | WAUFFAFL0BA003653; WAUFFAFL0BA055137; WAUFFAFL0BA075839; WAUFFAFL0BA056384; WAUFFAFL0BA081205 | WAUFFAFL0BA037155 | WAUFFAFL0BA061374 | WAUFFAFL0BA033333; WAUFFAFL0BA005208 | WAUFFAFL0BA045384 | WAUFFAFL0BA003877 | WAUFFAFL0BA036619; WAUFFAFL0BA097775 | WAUFFAFL0BA034613; WAUFFAFL0BA041156 | WAUFFAFL0BA010960 | WAUFFAFL0BA039200 | WAUFFAFL0BA096951

WAUFFAFL0BA025894 | WAUFFAFL0BA080541; WAUFFAFL0BA003622 | WAUFFAFL0BA020114 | WAUFFAFL0BA094164 | WAUFFAFL0BA025023

WAUFFAFL0BA019352 | WAUFFAFL0BA078448 | WAUFFAFL0BA022722

WAUFFAFL0BA038502

WAUFFAFL0BA097629; WAUFFAFL0BA063514; WAUFFAFL0BA063772; WAUFFAFL0BA098683 | WAUFFAFL0BA090857 | WAUFFAFL0BA033526 | WAUFFAFL0BA070351; WAUFFAFL0BA038080 | WAUFFAFL0BA096433 | WAUFFAFL0BA091278 | WAUFFAFL0BA070379; WAUFFAFL0BA059186 | WAUFFAFL0BA051525; WAUFFAFL0BA005323 | WAUFFAFL0BA023126; WAUFFAFL0BA010893 | WAUFFAFL0BA042307; WAUFFAFL0BA015463 | WAUFFAFL0BA010523 | WAUFFAFL0BA070267 | WAUFFAFL0BA002907 | WAUFFAFL0BA031601 | WAUFFAFL0BA031579; WAUFFAFL0BA007461 | WAUFFAFL0BA000140; WAUFFAFL0BA053890 | WAUFFAFL0BA089921 | WAUFFAFL0BA049628

WAUFFAFL0BA064131

WAUFFAFL0BA014121 | WAUFFAFL0BA024180; WAUFFAFL0BA012191; WAUFFAFL0BA066199; WAUFFAFL0BA080894; WAUFFAFL0BA003118; WAUFFAFL0BA000008 | WAUFFAFL0BA051976; WAUFFAFL0BA017617; WAUFFAFL0BA087988; WAUFFAFL0BA034871 | WAUFFAFL0BA069684 | WAUFFAFL0BA006083 | WAUFFAFL0BA010618 | WAUFFAFL0BA075050 | WAUFFAFL0BA011686; WAUFFAFL0BA072309; WAUFFAFL0BA025605 | WAUFFAFL0BA069636; WAUFFAFL0BA064257 | WAUFFAFL0BA071077 | WAUFFAFL0BA025281 | WAUFFAFL0BA027113; WAUFFAFL0BA011090; WAUFFAFL0BA002387; WAUFFAFL0BA015947 | WAUFFAFL0BA071063; WAUFFAFL0BA034675 | WAUFFAFL0BA096335 | WAUFFAFL0BA011798 | WAUFFAFL0BA026981 | WAUFFAFL0BA045871 | WAUFFAFL0BA026978; WAUFFAFL0BA045904 | WAUFFAFL0BA051881; WAUFFAFL0BA061276 | WAUFFAFL0BA076702 | WAUFFAFL0BA093631

WAUFFAFL0BA028570 | WAUFFAFL0BA051864 | WAUFFAFL0BA052836; WAUFFAFL0BA002521 | WAUFFAFL0BA047281 | WAUFFAFL0BA034451; WAUFFAFL0BA073492 | WAUFFAFL0BA090521; WAUFFAFL0BA027760 | WAUFFAFL0BA091099

WAUFFAFL0BA050519 | WAUFFAFL0BA014684 | WAUFFAFL0BA017746 | WAUFFAFL0BA052514 |

WAUFFAFL0BA065716

| WAUFFAFL0BA047345; WAUFFAFL0BA001501 | WAUFFAFL0BA091796 | WAUFFAFL0BA023854 | WAUFFAFL0BA093130 | WAUFFAFL0BA090728 | WAUFFAFL0BA037379 | WAUFFAFL0BA056613; WAUFFAFL0BA012305; WAUFFAFL0BA030139; WAUFFAFL0BA013518 | WAUFFAFL0BA091653 | WAUFFAFL0BA016144

WAUFFAFL0BA046857; WAUFFAFL0BA086999; WAUFFAFL0BA072228; WAUFFAFL0BA092950 | WAUFFAFL0BA082628 | WAUFFAFL0BA013793 | WAUFFAFL0BA075274 | WAUFFAFL0BA002809; WAUFFAFL0BA051069 | WAUFFAFL0BA050844; WAUFFAFL0BA012353 | WAUFFAFL0BA047555 | WAUFFAFL0BA029606 | WAUFFAFL0BA064372

WAUFFAFL0BA074853 | WAUFFAFL0BA000896; WAUFFAFL0BA068213 | WAUFFAFL0BA068714; WAUFFAFL0BA043702 | WAUFFAFL0BA003751; WAUFFAFL0BA044221 | WAUFFAFL0BA045403 | WAUFFAFL0BA010571 | WAUFFAFL0BA096075

WAUFFAFL0BA083732 | WAUFFAFL0BA047247 | WAUFFAFL0BA007086 | WAUFFAFL0BA066901 | WAUFFAFL0BA007623; WAUFFAFL0BA009100

WAUFFAFL0BA096545 | WAUFFAFL0BA003605 | WAUFFAFL0BA039018 | WAUFFAFL0BA046373 | WAUFFAFL0BA029198 | WAUFFAFL0BA021909; WAUFFAFL0BA050469 | WAUFFAFL0BA033672 | WAUFFAFL0BA009789 | WAUFFAFL0BA085741 | WAUFFAFL0BA029041 | WAUFFAFL0BA077803; WAUFFAFL0BA062637; WAUFFAFL0BA042811; WAUFFAFL0BA027337 | WAUFFAFL0BA040119 | WAUFFAFL0BA057762 | WAUFFAFL0BA023675 | WAUFFAFL0BA011526 | WAUFFAFL0BA032330 | WAUFFAFL0BA050598; WAUFFAFL0BA095315

WAUFFAFL0BA067207 | WAUFFAFL0BA076019 | WAUFFAFL0BA013745 | WAUFFAFL0BA015950 | WAUFFAFL0BA078403

WAUFFAFL0BA054487; WAUFFAFL0BA013938 | WAUFFAFL0BA022686 | WAUFFAFL0BA086890 | WAUFFAFL0BA053405; WAUFFAFL0BA081981; WAUFFAFL0BA026902; WAUFFAFL0BA086016; WAUFFAFL0BA013230; WAUFFAFL0BA047278 | WAUFFAFL0BA028603 | WAUFFAFL0BA026429;

WAUFFAFL0BA029105

; WAUFFAFL0BA021408

WAUFFAFL0BA019173 | WAUFFAFL0BA047927; WAUFFAFL0BA027676; WAUFFAFL0BA021277; WAUFFAFL0BA005418; WAUFFAFL0BA012515 | WAUFFAFL0BA007573 | WAUFFAFL0BA035518 | WAUFFAFL0BA096741 | WAUFFAFL0BA008335; WAUFFAFL0BA024003 | WAUFFAFL0BA015737; WAUFFAFL0BA037446 | WAUFFAFL0BA071564; WAUFFAFL0BA020033; WAUFFAFL0BA002051 | WAUFFAFL0BA032893; WAUFFAFL0BA080796 | WAUFFAFL0BA099591 | WAUFFAFL0BA040637; WAUFFAFL0BA081236; WAUFFAFL0BA038791; WAUFFAFL0BA087912; WAUFFAFL0BA096061 | WAUFFAFL0BA056448 | WAUFFAFL0BA033008 | WAUFFAFL0BA027631; WAUFFAFL0BA091118 | WAUFFAFL0BA051444 | WAUFFAFL0BA084881; WAUFFAFL0BA074710 |

WAUFFAFL0BA009534

| WAUFFAFL0BA087974 |

WAUFFAFL0BA094519

; WAUFFAFL0BA031761 | WAUFFAFL0BA016547 | WAUFFAFL0BA064341 | WAUFFAFL0BA029718; WAUFFAFL0BA029069 | WAUFFAFL0BA006309; WAUFFAFL0BA074223; WAUFFAFL0BA000641 | WAUFFAFL0BA025944 | WAUFFAFL0BA010487; WAUFFAFL0BA022221 | WAUFFAFL0BA068633 | WAUFFAFL0BA079986; WAUFFAFL0BA036944; WAUFFAFL0BA081298; WAUFFAFL0BA049290 | WAUFFAFL0BA017231; WAUFFAFL0BA064064; WAUFFAFL0BA017035

WAUFFAFL0BA009937 | WAUFFAFL0BA034322 | WAUFFAFL0BA055817 | WAUFFAFL0BA094181 | WAUFFAFL0BA096299 | WAUFFAFL0BA054750 | WAUFFAFL0BA007590 | WAUFFAFL0BA062525

WAUFFAFL0BA093404 | WAUFFAFL0BA072259

WAUFFAFL0BA073024 | WAUFFAFL0BA016225; WAUFFAFL0BA094293; WAUFFAFL0BA001787 | WAUFFAFL0BA004513; WAUFFAFL0BA049161 | WAUFFAFL0BA064288; WAUFFAFL0BA041237 | WAUFFAFL0BA072794 | WAUFFAFL0BA074187 | WAUFFAFL0BA035230 | WAUFFAFL0BA063576; WAUFFAFL0BA082838 | WAUFFAFL0BA094021; WAUFFAFL0BA090986 | WAUFFAFL0BA084945 | WAUFFAFL0BA091684 | WAUFFAFL0BA017309; WAUFFAFL0BA033140 | WAUFFAFL0BA019593 | WAUFFAFL0BA039035 | WAUFFAFL0BA039309 | WAUFFAFL0BA054280; WAUFFAFL0BA079261 | WAUFFAFL0BA048382 | WAUFFAFL0BA096383; WAUFFAFL0BA067210; WAUFFAFL0BA071872; WAUFFAFL0BA096500

WAUFFAFL0BA026124

WAUFFAFL0BA004348 | WAUFFAFL0BA054148 | WAUFFAFL0BA052318; WAUFFAFL0BA033736 |

WAUFFAFL0BA037298

| WAUFFAFL0BA023210 | WAUFFAFL0BA018489 | WAUFFAFL0BA072469; WAUFFAFL0BA027077; WAUFFAFL0BA039665 | WAUFFAFL0BA034482 | WAUFFAFL0BA000185 | WAUFFAFL0BA012210

WAUFFAFL0BA017813 | WAUFFAFL0BA095024 | WAUFFAFL0BA055252; WAUFFAFL0BA013194 | WAUFFAFL0BA049113 | WAUFFAFL0BA078059 | WAUFFAFL0BA018735; WAUFFAFL0BA018251;

WAUFFAFL0BA047698

| WAUFFAFL0BA084542 | WAUFFAFL0BA004849 | WAUFFAFL0BA017178 |

WAUFFAFL0BA013387

| WAUFFAFL0BA046048 | WAUFFAFL0BA000283; WAUFFAFL0BA017004 | WAUFFAFL0BA014314 | WAUFFAFL0BA051203 | WAUFFAFL0BA035227; WAUFFAFL0BA062203

WAUFFAFL0BA098411; WAUFFAFL0BA040329; WAUFFAFL0BA080667; WAUFFAFL0BA009002 | WAUFFAFL0BA091247 | WAUFFAFL0BA039391; WAUFFAFL0BA048916 | WAUFFAFL0BA059723

WAUFFAFL0BA021957; WAUFFAFL0BA071838 | WAUFFAFL0BA052139 | WAUFFAFL0BA053095 | WAUFFAFL0BA089594

WAUFFAFL0BA090776; WAUFFAFL0BA015785 | WAUFFAFL0BA090549; WAUFFAFL0BA041030

WAUFFAFL0BA030982; WAUFFAFL0BA013616 | WAUFFAFL0BA041335 | WAUFFAFL0BA004088; WAUFFAFL0BA010277 | WAUFFAFL0BA061097 | WAUFFAFL0BA034062; WAUFFAFL0BA066140; WAUFFAFL0BA020615; WAUFFAFL0BA059494; WAUFFAFL0BA039004 | WAUFFAFL0BA060628

WAUFFAFL0BA002602 | WAUFFAFL0BA050942 | WAUFFAFL0BA063710 | WAUFFAFL0BA042078 | WAUFFAFL0BA059561 | WAUFFAFL0BA020789 | WAUFFAFL0BA069457; WAUFFAFL0BA083424 | WAUFFAFL0BA042758 | WAUFFAFL0BA077381; WAUFFAFL0BA094097 | WAUFFAFL0BA027208

WAUFFAFL0BA066378 | WAUFFAFL0BA010425 | WAUFFAFL0BA003961; WAUFFAFL0BA043831; WAUFFAFL0BA082631 | WAUFFAFL0BA064842; WAUFFAFL0BA012286; WAUFFAFL0BA062640; WAUFFAFL0BA083441 | WAUFFAFL0BA031694 | WAUFFAFL0BA007850 | WAUFFAFL0BA063142 | WAUFFAFL0BA082449 | WAUFFAFL0BA005449; WAUFFAFL0BA050424; WAUFFAFL0BA026673 | WAUFFAFL0BA055204 | WAUFFAFL0BA014460; WAUFFAFL0BA002681 | WAUFFAFL0BA067157; WAUFFAFL0BA083942 | WAUFFAFL0BA049418 | WAUFFAFL0BA020890 | WAUFFAFL0BA082774 | WAUFFAFL0BA099073 | WAUFFAFL0BA046924 | WAUFFAFL0BA037205 | WAUFFAFL0BA079051; WAUFFAFL0BA084377; WAUFFAFL0BA053162 | WAUFFAFL0BA054344 | WAUFFAFL0BA018346; WAUFFAFL0BA073430 | WAUFFAFL0BA036345 | WAUFFAFL0BA054604 | WAUFFAFL0BA029444 | WAUFFAFL0BA075260; WAUFFAFL0BA006651

WAUFFAFL0BA086386 | WAUFFAFL0BA040668 | WAUFFAFL0BA093001 | WAUFFAFL0BA066638 | WAUFFAFL0BA029797; WAUFFAFL0BA099235; WAUFFAFL0BA017536; WAUFFAFL0BA017097 | WAUFFAFL0BA063965; WAUFFAFL0BA013809 | WAUFFAFL0BA020596 | WAUFFAFL0BA018458; WAUFFAFL0BA096027 | WAUFFAFL0BA073640 | WAUFFAFL0BA018282 | WAUFFAFL0BA074528 | WAUFFAFL0BA010280 | WAUFFAFL0BA017052 | WAUFFAFL0BA009520; WAUFFAFL0BA015169; WAUFFAFL0BA091765; WAUFFAFL0BA033946 | WAUFFAFL0BA022820; WAUFFAFL0BA068115 | WAUFFAFL0BA071645; WAUFFAFL0BA036782 | WAUFFAFL0BA013891; WAUFFAFL0BA037365; WAUFFAFL0BA006343 | WAUFFAFL0BA083102; WAUFFAFL0BA030481; WAUFFAFL0BA088106 | WAUFFAFL0BA079356; WAUFFAFL0BA003734 | WAUFFAFL0BA007170 | WAUFFAFL0BA087098 | WAUFFAFL0BA057034; WAUFFAFL0BA068499 | WAUFFAFL0BA018962 | WAUFFAFL0BA097677 | WAUFFAFL0BA042324; WAUFFAFL0BA072276 | WAUFFAFL0BA000199; WAUFFAFL0BA046535

WAUFFAFL0BA066266 | WAUFFAFL0BA033462 | WAUFFAFL0BA089739

WAUFFAFL0BA017665 | WAUFFAFL0BA061651

WAUFFAFL0BA001269; WAUFFAFL0BA074593; WAUFFAFL0BA054859 | WAUFFAFL0BA014331; WAUFFAFL0BA032957; WAUFFAFL0BA066459; WAUFFAFL0BA028276 | WAUFFAFL0BA091877; WAUFFAFL0BA089255 | WAUFFAFL0BA091510 | WAUFFAFL0BA046129; WAUFFAFL0BA096223 | WAUFFAFL0BA089840; WAUFFAFL0BA001935 | WAUFFAFL0BA013180; WAUFFAFL0BA079616; WAUFFAFL0BA043781; WAUFFAFL0BA087716 | WAUFFAFL0BA023580 | WAUFFAFL0BA009808; WAUFFAFL0BA069992 | WAUFFAFL0BA061987 |

WAUFFAFL0BA087831

; WAUFFAFL0BA060774; WAUFFAFL0BA088378; WAUFFAFL0BA037432; WAUFFAFL0BA043232 | WAUFFAFL0BA008917

WAUFFAFL0BA019237; WAUFFAFL0BA006276; WAUFFAFL0BA052402; WAUFFAFL0BA047474; WAUFFAFL0BA007928; WAUFFAFL0BA003507 | WAUFFAFL0BA081530 | WAUFFAFL0BA033753; WAUFFAFL0BA022803; WAUFFAFL0BA046826 | WAUFFAFL0BA071094 |

WAUFFAFL0BA048821

; WAUFFAFL0BA004768 | WAUFFAFL0BA081141 | WAUFFAFL0BA002065 | WAUFFAFL0BA040945; WAUFFAFL0BA025734; WAUFFAFL0BA063108

WAUFFAFL0BA041920 | WAUFFAFL0BA090342; WAUFFAFL0BA019321; WAUFFAFL0BA078045; WAUFFAFL0BA092026 | WAUFFAFL0BA008206

WAUFFAFL0BA030349; WAUFFAFL0BA011848 | WAUFFAFL0BA049533; WAUFFAFL0BA068681 | WAUFFAFL0BA019299 | WAUFFAFL0BA051234 | WAUFFAFL0BA092463 | WAUFFAFL0BA082032 | WAUFFAFL0BA044106 | WAUFFAFL0BA004687 | WAUFFAFL0BA043604 | WAUFFAFL0BA046518

WAUFFAFL0BA072424 | WAUFFAFL0BA072567; WAUFFAFL0BA095699 | WAUFFAFL0BA050018; WAUFFAFL0BA086243 | WAUFFAFL0BA001319

WAUFFAFL0BA095623 | WAUFFAFL0BA058409 | WAUFFAFL0BA020081 | WAUFFAFL0BA061777; WAUFFAFL0BA041853; WAUFFAFL0BA005029

WAUFFAFL0BA009078

| WAUFFAFL0BA029623; WAUFFAFL0BA087991 | WAUFFAFL0BA086601; WAUFFAFL0BA052058 | WAUFFAFL0BA098991; WAUFFAFL0BA052741 | WAUFFAFL0BA077252 | WAUFFAFL0BA082290

WAUFFAFL0BA091961 | WAUFFAFL0BA031548 | WAUFFAFL0BA076697; WAUFFAFL0BA069216; WAUFFAFL0BA093239; WAUFFAFL0BA096691; WAUFFAFL0BA000445 | WAUFFAFL0BA000915 | WAUFFAFL0BA001725; WAUFFAFL0BA059771; WAUFFAFL0BA047524; WAUFFAFL0BA048110; WAUFFAFL0BA068390; WAUFFAFL0BA001756 | WAUFFAFL0BA040766 | WAUFFAFL0BA074948 | WAUFFAFL0BA052433 | WAUFFAFL0BA017133;

WAUFFAFL0BA048219

| WAUFFAFL0BA086873

WAUFFAFL0BA063562; WAUFFAFL0BA068504 | WAUFFAFL0BA076618; WAUFFAFL0BA053131 | WAUFFAFL0BA044705; WAUFFAFL0BA051752; WAUFFAFL0BA018511; WAUFFAFL0BA045921 | WAUFFAFL0BA094195; WAUFFAFL0BA093581; WAUFFAFL0BA037947 | WAUFFAFL0BA049550 | WAUFFAFL0BA026608; WAUFFAFL0BA029878; WAUFFAFL0BA055266; WAUFFAFL0BA019030 | WAUFFAFL0BA014524 | WAUFFAFL0BA016662; WAUFFAFL0BA008738; WAUFFAFL0BA076893 | WAUFFAFL0BA095394 | WAUFFAFL0BA092382 | WAUFFAFL0BA031453; WAUFFAFL0BA070561 | WAUFFAFL0BA070401 | WAUFFAFL0BA005659 | WAUFFAFL0BA013373; WAUFFAFL0BA001479 | WAUFFAFL0BA061603 | WAUFFAFL0BA021621; WAUFFAFL0BA025958 | WAUFFAFL0BA017553 | WAUFFAFL0BA078286 | WAUFFAFL0BA055221

WAUFFAFL0BA064565 | WAUFFAFL0BA016130 | WAUFFAFL0BA035468

WAUFFAFL0BA025426; WAUFFAFL0BA052576 | WAUFFAFL0BA053629 | WAUFFAFL0BA050164; WAUFFAFL0BA029251; WAUFFAFL0BA009775 | WAUFFAFL0BA081107; WAUFFAFL0BA003121; WAUFFAFL0BA077283; WAUFFAFL0BA075033 | WAUFFAFL0BA009081

WAUFFAFL0BA095220 | WAUFFAFL0BA085951 | WAUFFAFL0BA095072 | WAUFFAFL0BA082211; WAUFFAFL0BA001711; WAUFFAFL0BA060726 | WAUFFAFL0BA068485 | WAUFFAFL0BA066655; WAUFFAFL0BA086677

WAUFFAFL0BA065036 | WAUFFAFL0BA092446;

WAUFFAFL0BA047488

; WAUFFAFL0BA076991 | WAUFFAFL0BA014734 | WAUFFAFL0BA071404 | WAUFFAFL0BA077302 | WAUFFAFL0BA070236

WAUFFAFL0BA069135; WAUFFAFL0BA065604; WAUFFAFL0BA019755 | WAUFFAFL0BA007816 | WAUFFAFL0BA035339 | WAUFFAFL0BA047748 | WAUFFAFL0BA055798; WAUFFAFL0BA009842 | WAUFFAFL0BA049709 | WAUFFAFL0BA011588

WAUFFAFL0BA029461

WAUFFAFL0BA013485; WAUFFAFL0BA041416 | WAUFFAFL0BA087747; WAUFFAFL0BA026785 | WAUFFAFL0BA017083

WAUFFAFL0BA017214 | WAUFFAFL0BA091264 | WAUFFAFL0BA034837; WAUFFAFL0BA073637

WAUFFAFL0BA044199 | WAUFFAFL0BA052027 | WAUFFAFL0BA086906 | WAUFFAFL0BA019240; WAUFFAFL0BA084721 | WAUFFAFL0BA045157 | WAUFFAFL0BA051427 | WAUFFAFL0BA089207 | WAUFFAFL0BA092169; WAUFFAFL0BA033056 | WAUFFAFL0BA001854; WAUFFAFL0BA027449 | WAUFFAFL0BA077168; WAUFFAFL0BA066185; WAUFFAFL0BA094245 | WAUFFAFL0BA040900 | WAUFFAFL0BA060189 | WAUFFAFL0BA081155 | WAUFFAFL0BA082225 | WAUFFAFL0BA038113; WAUFFAFL0BA068048; WAUFFAFL0BA060287 | WAUFFAFL0BA002695 | WAUFFAFL0BA024325 | WAUFFAFL0BA008223; WAUFFAFL0BA018816; WAUFFAFL0BA035163; WAUFFAFL0BA001420 | WAUFFAFL0BA090972; WAUFFAFL0BA068678; WAUFFAFL0BA059706; WAUFFAFL0BA008528 | WAUFFAFL0BA026852 | WAUFFAFL0BA095444 | WAUFFAFL0BA032926 | WAUFFAFL0BA004009 | WAUFFAFL0BA092155; WAUFFAFL0BA030111

WAUFFAFL0BA087800 | WAUFFAFL0BA092270; WAUFFAFL0BA021862 | WAUFFAFL0BA040315 | WAUFFAFL0BA003376

WAUFFAFL0BA093189 | WAUFFAFL0BA044414 | WAUFFAFL0BA094309 | WAUFFAFL0BA067224 | WAUFFAFL0BA013275; WAUFFAFL0BA017827 | WAUFFAFL0BA039536; WAUFFAFL0BA007511; WAUFFAFL0BA092513 | WAUFFAFL0BA053730; WAUFFAFL0BA029850; WAUFFAFL0BA074075 | WAUFFAFL0BA076358; WAUFFAFL0BA036913 | WAUFFAFL0BA012000; WAUFFAFL0BA023496 | WAUFFAFL0BA032098 | WAUFFAFL0BA093788 | WAUFFAFL0BA030741 | WAUFFAFL0BA046485 | WAUFFAFL0BA074626; WAUFFAFL0BA023661 | WAUFFAFL0BA004821 | WAUFFAFL0BA089191; WAUFFAFL0BA054988 | WAUFFAFL0BA084637; WAUFFAFL0BA096836 | WAUFFAFL0BA055008 | WAUFFAFL0BA003216 | WAUFFAFL0BA095248; WAUFFAFL0BA082581; WAUFFAFL0BA097923 | WAUFFAFL0BA037334; WAUFFAFL0BA048267 | WAUFFAFL0BA007685

WAUFFAFL0BA078918 | WAUFFAFL0BA064176; WAUFFAFL0BA013244 | WAUFFAFL0BA041724 | WAUFFAFL0BA076313 | WAUFFAFL0BA062329 | WAUFFAFL0BA004396; WAUFFAFL0BA037091; WAUFFAFL0BA086260; WAUFFAFL0BA069832 | WAUFFAFL0BA090437; WAUFFAFL0BA036815 | WAUFFAFL0BA059950 | WAUFFAFL0BA095055 | WAUFFAFL0BA011607; WAUFFAFL0BA083830; WAUFFAFL0BA050021 | WAUFFAFL0BA060080; WAUFFAFL0BA043408 | WAUFFAFL0BA041464 | WAUFFAFL0BA030464; WAUFFAFL0BA001529 | WAUFFAFL0BA085173 | WAUFFAFL0BA039973; WAUFFAFL0BA015530; WAUFFAFL0BA086226 | WAUFFAFL0BA004690 | WAUFFAFL0BA086839 | WAUFFAFL0BA050083; WAUFFAFL0BA040962; WAUFFAFL0BA058751 | WAUFFAFL0BA007430 | WAUFFAFL0BA024132; WAUFFAFL0BA010117; WAUFFAFL0BA048074; WAUFFAFL0BA030996; WAUFFAFL0BA057910 | WAUFFAFL0BA005645 | WAUFFAFL0BA088395; WAUFFAFL0BA033381 | WAUFFAFL0BA059849 | WAUFFAFL0BA010084 | WAUFFAFL0BA092138 | WAUFFAFL0BA051430; WAUFFAFL0BA003698 | WAUFFAFL0BA040783; WAUFFAFL0BA084024; WAUFFAFL0BA064470 | WAUFFAFL0BA077980 | WAUFFAFL0BA024664 | WAUFFAFL0BA032361 | WAUFFAFL0BA036541; WAUFFAFL0BA011980 | WAUFFAFL0BA016242 | WAUFFAFL0BA022283

WAUFFAFL0BA009856; WAUFFAFL0BA038841 | WAUFFAFL0BA027063; WAUFFAFL0BA066347; WAUFFAFL0BA032165 | WAUFFAFL0BA093337 | WAUFFAFL0BA010313 | WAUFFAFL0BA041965 | WAUFFAFL0BA010389; WAUFFAFL0BA058992 | WAUFFAFL0BA056949; WAUFFAFL0BA048799 | WAUFFAFL0BA025846

WAUFFAFL0BA085772 | WAUFFAFL0BA041772 | WAUFFAFL0BA095752 | WAUFFAFL0BA064095 | WAUFFAFL0BA006486 | WAUFFAFL0BA094925; WAUFFAFL0BA008710 | WAUFFAFL0BA019271 | WAUFFAFL0BA032277 | WAUFFAFL0BA052867; WAUFFAFL0BA065375

WAUFFAFL0BA071256 | WAUFFAFL0BA085481 | WAUFFAFL0BA001885; WAUFFAFL0BA030643; WAUFFAFL0BA002146 | WAUFFAFL0BA039519 | WAUFFAFL0BA024261 | WAUFFAFL0BA028195 | WAUFFAFL0BA013941

WAUFFAFL0BA016483

WAUFFAFL0BA030528; WAUFFAFL0BA011428 | WAUFFAFL0BA085416; WAUFFAFL0BA085917; WAUFFAFL0BA029959

WAUFFAFL0BA070771 | WAUFFAFL0BA082080 | WAUFFAFL0BA052075 | WAUFFAFL0BA065649 | WAUFFAFL0BA007380 | WAUFFAFL0BA065442 | WAUFFAFL0BA081091; WAUFFAFL0BA085724 | WAUFFAFL0BA088638; WAUFFAFL0BA027533 | WAUFFAFL0BA075002; WAUFFAFL0BA030691; WAUFFAFL0BA040217 | WAUFFAFL0BA083231 | WAUFFAFL0BA094410;

WAUFFAFL0BA088400

; WAUFFAFL0BA050214 | WAUFFAFL0BA010831; WAUFFAFL0BA036362

WAUFFAFL0BA028469; WAUFFAFL0BA075596; WAUFFAFL0BA068597; WAUFFAFL0BA050178 | WAUFFAFL0BA023823; WAUFFAFL0BA034384 | WAUFFAFL0BA083505 | WAUFFAFL0BA039357; WAUFFAFL0BA079292; WAUFFAFL0BA080829 |

WAUFFAFL0BA004334

| WAUFFAFL0BA021750 | WAUFFAFL0BA077154 | WAUFFAFL0BA095041; WAUFFAFL0BA032876 | WAUFFAFL0BA027581 | WAUFFAFL0BA088848 | WAUFFAFL0BA014782 | WAUFFAFL0BA055784 | WAUFFAFL0BA014409 | WAUFFAFL0BA029881 | WAUFFAFL0BA013650 | WAUFFAFL0BA030707 | WAUFFAFL0BA024504 | WAUFFAFL0BA038516 | WAUFFAFL0BA005273; WAUFFAFL0BA095556 | WAUFFAFL0BA070835 | WAUFFAFL0BA082967 | WAUFFAFL0BA048964

WAUFFAFL0BA086954

WAUFFAFL0BA033235 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUFFAFL0BA0.
WAUFFAFL0BA051928 | WAUFFAFL0BA076036 | WAUFFAFL0BA084153 | WAUFFAFL0BA067577 | WAUFFAFL0BA041299 | WAUFFAFL0BA092107 | WAUFFAFL0BA002762 | WAUFFAFL0BA042310 | WAUFFAFL0BA008755 | WAUFFAFL0BA022185 | WAUFFAFL0BA012529 | WAUFFAFL0BA002258 | WAUFFAFL0BA063688; WAUFFAFL0BA021859; WAUFFAFL0BA055431 | WAUFFAFL0BA007301 | WAUFFAFL0BA069541 | WAUFFAFL0BA021795 | WAUFFAFL0BA072116; WAUFFAFL0BA026821; WAUFFAFL0BA027712; WAUFFAFL0BA044428; WAUFFAFL0BA023045 | WAUFFAFL0BA040623 | WAUFFAFL0BA035177; WAUFFAFL0BA064243 | WAUFFAFL0BA076876 | WAUFFAFL0BA010070; WAUFFAFL0BA071662; WAUFFAFL0BA021179; WAUFFAFL0BA008769 | WAUFFAFL0BA017486; WAUFFAFL0BA050830 | WAUFFAFL0BA013762; WAUFFAFL0BA041495

WAUFFAFL0BA065408; WAUFFAFL0BA021263

WAUFFAFL0BA007959 | WAUFFAFL0BA077025 | WAUFFAFL0BA041755 | WAUFFAFL0BA084556 | WAUFFAFL0BA036443; WAUFFAFL0BA050309

WAUFFAFL0BA060340

WAUFFAFL0BA069751 | WAUFFAFL0BA049337; WAUFFAFL0BA027645; WAUFFAFL0BA091412; WAUFFAFL0BA018153 | WAUFFAFL0BA069331 | WAUFFAFL0BA081334 | WAUFFAFL0BA097601 | WAUFFAFL0BA064775 | WAUFFAFL0BA088686

WAUFFAFL0BA005838 | WAUFFAFL0BA015270; WAUFFAFL0BA044025; WAUFFAFL0BA090583 | WAUFFAFL0BA090194; WAUFFAFL0BA010103; WAUFFAFL0BA075324; WAUFFAFL0BA052562; WAUFFAFL0BA003152; WAUFFAFL0BA025930; WAUFFAFL0BA038242; WAUFFAFL0BA086291 | WAUFFAFL0BA097811 | WAUFFAFL0BA043649; WAUFFAFL0BA080409

WAUFFAFL0BA015110 | WAUFFAFL0BA048303 | WAUFFAFL0BA086923 | WAUFFAFL0BA014541; WAUFFAFL0BA061519 | WAUFFAFL0BA007864; WAUFFAFL0BA087795

WAUFFAFL0BA012658 | WAUFFAFL0BA039486; WAUFFAFL0BA093967 | WAUFFAFL0BA073167 | WAUFFAFL0BA001241 | WAUFFAFL0BA075775

WAUFFAFL0BA077414 | WAUFFAFL0BA016967

WAUFFAFL0BA006388

| WAUFFAFL0BA053291

WAUFFAFL0BA014118 | WAUFFAFL0BA012496 | WAUFFAFL0BA084458 | WAUFFAFL0BA076585 |

WAUFFAFL0BA083651

; WAUFFAFL0BA085805 | WAUFFAFL0BA085125 | WAUFFAFL0BA038953

WAUFFAFL0BA069863 | WAUFFAFL0BA049483 | WAUFFAFL0BA031596; WAUFFAFL0BA006410; WAUFFAFL0BA013406; WAUFFAFL0BA044817; WAUFFAFL0BA067174; WAUFFAFL0BA027886 | WAUFFAFL0BA041190; WAUFFAFL0BA052156 | WAUFFAFL0BA017584 | WAUFFAFL0BA013602 | WAUFFAFL0BA025927 | WAUFFAFL0BA008514

WAUFFAFL0BA044459 | WAUFFAFL0BA044056 | WAUFFAFL0BA039746 | WAUFFAFL0BA012501 | WAUFFAFL0BA063836; WAUFFAFL0BA089241; WAUFFAFL0BA002891 | WAUFFAFL0BA077705 | WAUFFAFL0BA045708 | WAUFFAFL0BA035390

WAUFFAFL0BA005547 | WAUFFAFL0BA075405; WAUFFAFL0BA039388 | WAUFFAFL0BA045482; WAUFFAFL0BA044154; WAUFFAFL0BA091281 | WAUFFAFL0BA073699

WAUFFAFL0BA097579 | WAUFFAFL0BA058216 | WAUFFAFL0BA004995 | WAUFFAFL0BA055218 | WAUFFAFL0BA051492

WAUFFAFL0BA084315 | WAUFFAFL0BA027404; WAUFFAFL0BA067532 | WAUFFAFL0BA072598

WAUFFAFL0BA069913 | WAUFFAFL0BA093127; WAUFFAFL0BA058149 | WAUFFAFL0BA013681; WAUFFAFL0BA029332 | WAUFFAFL0BA009050; WAUFFAFL0BA040928

WAUFFAFL0BA067918; WAUFFAFL0BA031324 | WAUFFAFL0BA075789 | WAUFFAFL0BA079535 | WAUFFAFL0BA023868 | WAUFFAFL0BA016919 | WAUFFAFL0BA052299 | WAUFFAFL0BA034269 | WAUFFAFL0BA030660; WAUFFAFL0BA048673 | WAUFFAFL0BA043456 | WAUFFAFL0BA055980; WAUFFAFL0BA024308 | WAUFFAFL0BA051394 | WAUFFAFL0BA065683 | WAUFFAFL0BA067921; WAUFFAFL0BA040699 | WAUFFAFL0BA072049 | WAUFFAFL0BA073511 | WAUFFAFL0BA056871 | WAUFFAFL0BA075467; WAUFFAFL0BA067935; WAUFFAFL0BA001305 | WAUFFAFL0BA092477; WAUFFAFL0BA063304 | WAUFFAFL0BA076473 | WAUFFAFL0BA080586 | WAUFFAFL0BA080068; WAUFFAFL0BA083522 | WAUFFAFL0BA059897 | WAUFFAFL0BA095945; WAUFFAFL0BA096576 | WAUFFAFL0BA047894 | WAUFFAFL0BA053016; WAUFFAFL0BA001496 | WAUFFAFL0BA080152 | WAUFFAFL0BA080037; WAUFFAFL0BA045630 | WAUFFAFL0BA061200 | WAUFFAFL0BA057096; WAUFFAFL0BA059060 | WAUFFAFL0BA073976; WAUFFAFL0BA006035; WAUFFAFL0BA099154; WAUFFAFL0BA064582 | WAUFFAFL0BA035146 | WAUFFAFL0BA048351 | WAUFFAFL0BA058443 | WAUFFAFL0BA055591 |

WAUFFAFL0BA080328

; WAUFFAFL0BA058586; WAUFFAFL0BA073217 | WAUFFAFL0BA004026 | WAUFFAFL0BA036684

WAUFFAFL0BA035308; WAUFFAFL0BA085352; WAUFFAFL0BA016239; WAUFFAFL0BA077557 | WAUFFAFL0BA074481 | WAUFFAFL0BA072746; WAUFFAFL0BA034515

WAUFFAFL0BA028083 |

WAUFFAFL0BA063092

| WAUFFAFL0BA034644 | WAUFFAFL0BA034353 | WAUFFAFL0BA067191 | WAUFFAFL0BA023918; WAUFFAFL0BA018833 | WAUFFAFL0BA079230 | WAUFFAFL0BA023921 | WAUFFAFL0BA027046 | WAUFFAFL0BA093869; WAUFFAFL0BA029587 | WAUFFAFL0BA049354

WAUFFAFL0BA065800

WAUFFAFL0BA024566

| WAUFFAFL0BA074318; WAUFFAFL0BA097680 | WAUFFAFL0BA056689; WAUFFAFL0BA003927; WAUFFAFL0BA092916 | WAUFFAFL0BA064601 | WAUFFAFL0BA031887; WAUFFAFL0BA011381; WAUFFAFL0BA056028; WAUFFAFL0BA019545

WAUFFAFL0BA008870; WAUFFAFL0BA011087; WAUFFAFL0BA028651 | WAUFFAFL0BA071127; WAUFFAFL0BA094455; WAUFFAFL0BA035437 | WAUFFAFL0BA033283; WAUFFAFL0BA081687 | WAUFFAFL0BA083097 | WAUFFAFL0BA048057 | WAUFFAFL0BA016841 | WAUFFAFL0BA037429 | WAUFFAFL0BA021506; WAUFFAFL0BA066154; WAUFFAFL0BA033607 | WAUFFAFL0BA045790; WAUFFAFL0BA033994; WAUFFAFL0BA077915; WAUFFAFL0BA038595 | WAUFFAFL0BA084072; WAUFFAFL0BA070527

WAUFFAFL0BA051251 | WAUFFAFL0BA083536

WAUFFAFL0BA003569; WAUFFAFL0BA018508; WAUFFAFL0BA027466; WAUFFAFL0BA008951; WAUFFAFL0BA035938; WAUFFAFL0BA057082; WAUFFAFL0BA093693; WAUFFAFL0BA090146

WAUFFAFL0BA088462; WAUFFAFL0BA093662 | WAUFFAFL0BA009291 | WAUFFAFL0BA063299 | WAUFFAFL0BA041626 | WAUFFAFL0BA019724

WAUFFAFL0BA074013

WAUFFAFL0BA046910 | WAUFFAFL0BA036555 | WAUFFAFL0BA075551 | WAUFFAFL0BA061570 | WAUFFAFL0BA009694; WAUFFAFL0BA036121 | WAUFFAFL0BA001224 | WAUFFAFL0BA084170; WAUFFAFL0BA070494 | WAUFFAFL0BA026866 | WAUFFAFL0BA015091 | WAUFFAFL0BA026110

WAUFFAFL0BA025622; WAUFFAFL0BA031341 | WAUFFAFL0BA030304 | WAUFFAFL0BA024907

WAUFFAFL0BA048558 | WAUFFAFL0BA023109 | WAUFFAFL0BA040573; WAUFFAFL0BA092494; WAUFFAFL0BA059432 | WAUFFAFL0BA080510; WAUFFAFL0BA048494 | WAUFFAFL0BA070026 | WAUFFAFL0BA015494 | WAUFFAFL0BA048771 | WAUFFAFL0BA073329

WAUFFAFL0BA064033 | WAUFFAFL0BA096495; WAUFFAFL0BA019979 | WAUFFAFL0BA093984; WAUFFAFL0BA008660; WAUFFAFL0BA098568 | WAUFFAFL0BA000705; WAUFFAFL0BA000171 | WAUFFAFL0BA028777 | WAUFFAFL0BA019674 | WAUFFAFL0BA085061; WAUFFAFL0BA072262

WAUFFAFL0BA092706; WAUFFAFL0BA035681 | WAUFFAFL0BA099736 | WAUFFAFL0BA046437; WAUFFAFL0BA080443; WAUFFAFL0BA030805

WAUFFAFL0BA038063 | WAUFFAFL0BA084850 | WAUFFAFL0BA090292; WAUFFAFL0BA034546; WAUFFAFL0BA096321 | WAUFFAFL0BA054571 | WAUFFAFL0BA089613

WAUFFAFL0BA023742 | WAUFFAFL0BA062508; WAUFFAFL0BA037981 | WAUFFAFL0BA041013 | WAUFFAFL0BA007167 | WAUFFAFL0BA036233; WAUFFAFL0BA032201 | WAUFFAFL0BA017729 | WAUFFAFL0BA030125

WAUFFAFL0BA040198 | WAUFFAFL0BA058877 | WAUFFAFL0BA022574;

WAUFFAFL0BA011638WAUFFAFL0BA098361

WAUFFAFL0BA062296 | WAUFFAFL0BA031291 | WAUFFAFL0BA077512; WAUFFAFL0BA053176 | WAUFFAFL0BA094116; WAUFFAFL0BA033218; WAUFFAFL0BA079891

WAUFFAFL0BA092432 | WAUFFAFL0BA001031 | WAUFFAFL0BA084976; WAUFFAFL0BA051346 | WAUFFAFL0BA066039 | WAUFFAFL0BA020307 | WAUFFAFL0BA025569; WAUFFAFL0BA023904 | WAUFFAFL0BA042193 | WAUFFAFL0BA060113 | WAUFFAFL0BA052013 | WAUFFAFL0BA079597; WAUFFAFL0BA087750 | WAUFFAFL0BA057406 | WAUFFAFL0BA056353 | WAUFFAFL0BA000526 | WAUFFAFL0BA089272 | WAUFFAFL0BA055557 | WAUFFAFL0BA069894 | WAUFFAFL0BA009954; WAUFFAFL0BA032327 | WAUFFAFL0BA038371

WAUFFAFL0BA084394; WAUFFAFL0BA036586 | WAUFFAFL0BA000221 | WAUFFAFL0BA079180

WAUFFAFL0BA002793 | WAUFFAFL0BA044249; WAUFFAFL0BA026303; WAUFFAFL0BA079874 | WAUFFAFL0BA039830 | WAUFFAFL0BA094472 | WAUFFAFL0BA018427; WAUFFAFL0BA041304; WAUFFAFL0BA030318 | WAUFFAFL0BA032943 | WAUFFAFL0BA012840 | WAUFFAFL0BA085934 | WAUFFAFL0BA081527; WAUFFAFL0BA051962; WAUFFAFL0BA072407; WAUFFAFL0BA018363; WAUFFAFL0BA030447; WAUFFAFL0BA092737 | WAUFFAFL0BA003023; WAUFFAFL0BA011235; WAUFFAFL0BA056045 | WAUFFAFL0BA072651 | WAUFFAFL0BA085271 | WAUFFAFL0BA041318

WAUFFAFL0BA059883 | WAUFFAFL0BA021246; WAUFFAFL0BA094732

WAUFFAFL0BA078028; WAUFFAFL0BA055574 | WAUFFAFL0BA028505 | WAUFFAFL0BA025250 | WAUFFAFL0BA082693; WAUFFAFL0BA092768; WAUFFAFL0BA010537 | WAUFFAFL0BA049810 | WAUFFAFL0BA012997 | WAUFFAFL0BA070673 | WAUFFAFL0BA028973; WAUFFAFL0BA071628; WAUFFAFL0BA005967; WAUFFAFL0BA034174 | WAUFFAFL0BA025037 | WAUFFAFL0BA082984 |

WAUFFAFL0BA044333

| WAUFFAFL0BA050097 | WAUFFAFL0BA081303 | WAUFFAFL0BA082435 | WAUFFAFL0BA019416 | WAUFFAFL0BA030058 | WAUFFAFL0BA034238 | WAUFFAFL0BA015334 |

WAUFFAFL0BA071371

|

WAUFFAFL0BA022588WAUFFAFL0BA045515; WAUFFAFL0BA029265 | WAUFFAFL0BA025278 | WAUFFAFL0BA088235 | WAUFFAFL0BA023983 | WAUFFAFL0BA004382 | WAUFFAFL0BA037320 | WAUFFAFL0BA020968 | WAUFFAFL0BA014880 | WAUFFAFL0BA022624 | WAUFFAFL0BA051542; WAUFFAFL0BA048723; WAUFFAFL0BA048009 | WAUFFAFL0BA074562 | WAUFFAFL0BA011221 | WAUFFAFL0BA064355; WAUFFAFL0BA059656; WAUFFAFL0BA049998

WAUFFAFL0BA070088 | WAUFFAFL0BA004575; WAUFFAFL0BA098263; WAUFFAFL0BA054652 | WAUFFAFL0BA036491

WAUFFAFL0BA020632 | WAUFFAFL0BA097291 | WAUFFAFL0BA044347 | WAUFFAFL0BA024289 | WAUFFAFL0BA044493 | WAUFFAFL0BA081429; WAUFFAFL0BA070432 | WAUFFAFL0BA029380 | WAUFFAFL0BA073959 | WAUFFAFL0BA044218; WAUFFAFL0BA046647 | WAUFFAFL0BA014944 | WAUFFAFL0BA046289 | WAUFFAFL0BA042677 | WAUFFAFL0BA050875 | WAUFFAFL0BA070530 | WAUFFAFL0BA098067; WAUFFAFL0BA035843 | WAUFFAFL0BA056885 | WAUFFAFL0BA039150 | WAUFFAFL0BA029282 | WAUFFAFL0BA004351 | WAUFFAFL0BA061018 | WAUFFAFL0BA078210; WAUFFAFL0BA003202 | WAUFFAFL0BA099493 | WAUFFAFL0BA032909 | WAUFFAFL0BA047961; WAUFFAFL0BA087408 | WAUFFAFL0BA083990 | WAUFFAFL0BA064419; WAUFFAFL0BA066316; WAUFFAFL0BA029184; WAUFFAFL0BA051377 | WAUFFAFL0BA096058 | WAUFFAFL0BA000736; WAUFFAFL0BA003345; WAUFFAFL0BA039407 | WAUFFAFL0BA091328

WAUFFAFL0BA034790

WAUFFAFL0BA037835; WAUFFAFL0BA075923;

WAUFFAFL0BA020226

; WAUFFAFL0BA008822 | WAUFFAFL0BA032389; WAUFFAFL0BA088882; WAUFFAFL0BA048379; WAUFFAFL0BA077218; WAUFFAFL0BA046034 | WAUFFAFL0BA078692 | WAUFFAFL0BA059625 | WAUFFAFL0BA030979; WAUFFAFL0BA042551 | WAUFFAFL0BA046891; WAUFFAFL0BA086159; WAUFFAFL0BA032344 | WAUFFAFL0BA068003 | WAUFFAFL0BA073248 | WAUFFAFL0BA006570 | WAUFFAFL0BA059012 | WAUFFAFL0BA094066 | WAUFFAFL0BA038550; WAUFFAFL0BA043876 | WAUFFAFL0BA097419 | WAUFFAFL0BA056482 | WAUFFAFL0BA065781; WAUFFAFL0BA098070; WAUFFAFL0BA012689 | WAUFFAFL0BA054862 | WAUFFAFL0BA090471 | WAUFFAFL0BA071791; WAUFFAFL0BA091085; WAUFFAFL0BA078868 | WAUFFAFL0BA055025 | WAUFFAFL0BA047765 | WAUFFAFL0BA072570 | WAUFFAFL0BA009372; WAUFFAFL0BA076120 | WAUFFAFL0BA053419 | WAUFFAFL0BA012269

WAUFFAFL0BA009386 | WAUFFAFL0BA000476 | WAUFFAFL0BA054196; WAUFFAFL0BA037754 | WAUFFAFL0BA006164; WAUFFAFL0BA059219 | WAUFFAFL0BA096772 | WAUFFAFL0BA050228 | WAUFFAFL0BA081401; WAUFFAFL0BA043893

WAUFFAFL0BA097131 | WAUFFAFL0BA044638; WAUFFAFL0BA046843; WAUFFAFL0BA043201 | WAUFFAFL0BA003782; WAUFFAFL0BA048947; WAUFFAFL0BA011834 | WAUFFAFL0BA056773 | WAUFFAFL0BA009730; WAUFFAFL0BA046177 | WAUFFAFL0BA067742 | WAUFFAFL0BA073850; WAUFFAFL0BA050925 | WAUFFAFL0BA094536 | WAUFFAFL0BA024101; WAUFFAFL0BA028441 | WAUFFAFL0BA055123 | WAUFFAFL0BA064548; WAUFFAFL0BA071290 | WAUFFAFL0BA013552 | WAUFFAFL0BA086968 | WAUFFAFL0BA074125 | WAUFFAFL0BA081656 | WAUFFAFL0BA023899 | WAUFFAFL0BA008450; WAUFFAFL0BA040122; WAUFFAFL0BA049676 | WAUFFAFL0BA065022 | WAUFFAFL0BA087277; WAUFFAFL0BA078255; WAUFFAFL0BA027290; WAUFFAFL0BA031355 | WAUFFAFL0BA017102 | WAUFFAFL0BA097310; WAUFFAFL0BA021733; WAUFFAFL0BA020792; WAUFFAFL0BA001997 | WAUFFAFL0BA004236 | WAUFFAFL0BA081088 | WAUFFAFL0BA092298; WAUFFAFL0BA078871; WAUFFAFL0BA001949 | WAUFFAFL0BA050343; WAUFFAFL0BA001272 | WAUFFAFL0BA029542; WAUFFAFL0BA064937 | WAUFFAFL0BA078921; WAUFFAFL0BA031288; WAUFFAFL0BA030030 | WAUFFAFL0BA017441 | WAUFFAFL0BA087537 | WAUFFAFL0BA096125 | WAUFFAFL0BA033154 | WAUFFAFL0BA041514 | WAUFFAFL0BA079857 | WAUFFAFL0BA020257 | WAUFFAFL0BA020677 | WAUFFAFL0BA035485; WAUFFAFL0BA028004; WAUFFAFL0BA012479; WAUFFAFL0BA093256 |

WAUFFAFL0BA037110

; WAUFFAFL0BA093922 | WAUFFAFL0BA073170 |

WAUFFAFL0BA072486

; WAUFFAFL0BA017679; WAUFFAFL0BA013955 | WAUFFAFL0BA028567 |

WAUFFAFL0BA026723

;

WAUFFAFL0BA049077

; WAUFFAFL0BA053159; WAUFFAFL0BA043814; WAUFFAFL0BA074951 | WAUFFAFL0BA049788 | WAUFFAFL0BA031842; WAUFFAFL0BA065506 | WAUFFAFL0BA040279 | WAUFFAFL0BA094469 | WAUFFAFL0BA078529 | WAUFFAFL0BA073878; WAUFFAFL0BA065344 | WAUFFAFL0BA041450; WAUFFAFL0BA053503 | WAUFFAFL0BA042100; WAUFFAFL0BA076649 | WAUFFAFL0BA037267

WAUFFAFL0BA051802; WAUFFAFL0BA079177 | WAUFFAFL0BA083021; WAUFFAFL0BA089711 | WAUFFAFL0BA065537 | WAUFFAFL0BA069801 | WAUFFAFL0BA071113; WAUFFAFL0BA080099; WAUFFAFL0BA075419 | WAUFFAFL0BA002048 | WAUFFAFL0BA054120; WAUFFAFL0BA042923; WAUFFAFL0BA033591 | WAUFFAFL0BA057258; WAUFFAFL0BA093466; WAUFFAFL0BA011008 | WAUFFAFL0BA046440 | WAUFFAFL0BA007721 | WAUFFAFL0BA081513; WAUFFAFL0BA012482 | WAUFFAFL0BA057213; WAUFFAFL0BA011011; WAUFFAFL0BA077655 | WAUFFAFL0BA074240 | WAUFFAFL0BA028407; WAUFFAFL0BA005063; WAUFFAFL0BA095363 | WAUFFAFL0BA036197 | WAUFFAFL0BA039732; WAUFFAFL0BA088316 | WAUFFAFL0BA090941 | WAUFFAFL0BA061973 | WAUFFAFL0BA056529; WAUFFAFL0BA021764 | WAUFFAFL0BA049936; WAUFFAFL0BA010859 | WAUFFAFL0BA066560 | WAUFFAFL0BA089806 | WAUFFAFL0BA001143; WAUFFAFL0BA007282; WAUFFAFL0BA036832 | WAUFFAFL0BA008156; WAUFFAFL0BA088719; WAUFFAFL0BA054134; WAUFFAFL0BA004818; WAUFFAFL0BA049063; WAUFFAFL0BA096173

WAUFFAFL0BA072164 | WAUFFAFL0BA040346

WAUFFAFL0BA065294 | WAUFFAFL0BA071760 | WAUFFAFL0BA080782 | WAUFFAFL0BA016998

WAUFFAFL0BA030934; WAUFFAFL0BA048186 | WAUFFAFL0BA099770 | WAUFFAFL0BA018444; WAUFFAFL0BA055896

WAUFFAFL0BA069328; WAUFFAFL0BA077199

WAUFFAFL0BA041481; WAUFFAFL0BA016497; WAUFFAFL0BA067692; WAUFFAFL0BA060595 | WAUFFAFL0BA023871 | WAUFFAFL0BA005161 | WAUFFAFL0BA040136; WAUFFAFL0BA049502 | WAUFFAFL0BA080958; WAUFFAFL0BA069085; WAUFFAFL0BA097792 | WAUFFAFL0BA014281; WAUFFAFL0BA003362 | WAUFFAFL0BA047460 | WAUFFAFL0BA090664

WAUFFAFL0BA064002

WAUFFAFL0BA004155 | WAUFFAFL0BA014202 | WAUFFAFL0BA056224 | WAUFFAFL0BA042047 | WAUFFAFL0BA090499 | WAUFFAFL0BA050438 | WAUFFAFL0BA071970 | WAUFFAFL0BA036829; WAUFFAFL0BA041657 | WAUFFAFL0BA064694; WAUFFAFL0BA025720 | WAUFFAFL0BA075906 | WAUFFAFL0BA016421 | WAUFFAFL0BA085304; WAUFFAFL0BA037043 | WAUFFAFL0BA091720 | WAUFFAFL0BA044042; WAUFFAFL0BA021215 | WAUFFAFL0BA052187 | WAUFFAFL0BA091538 | WAUFFAFL0BA011851 | WAUFFAFL0BA017066 | WAUFFAFL0BA028357 | WAUFFAFL0BA052822 | WAUFFAFL0BA079700 | WAUFFAFL0BA098134 | WAUFFAFL0BA078269 | WAUFFAFL0BA087036 | WAUFFAFL0BA077204; WAUFFAFL0BA093029 | WAUFFAFL0BA055395; WAUFFAFL0BA081009; WAUFFAFL0BA021229; WAUFFAFL0BA008478

WAUFFAFL0BA070463; WAUFFAFL0BA062489 | WAUFFAFL0BA051721 | WAUFFAFL0BA085982 | WAUFFAFL0BA018539 | WAUFFAFL0BA022977 | WAUFFAFL0BA049841 | WAUFFAFL0BA063061 | WAUFFAFL0BA071497 | WAUFFAFL0BA039259 | WAUFFAFL0BA042999; WAUFFAFL0BA047216; WAUFFAFL0BA055462 | WAUFFAFL0BA089773; WAUFFAFL0BA079907 | WAUFFAFL0BA054943; WAUFFAFL0BA005192; WAUFFAFL0BA058832; WAUFFAFL0BA078983; WAUFFAFL0BA015012 | WAUFFAFL0BA033509 | WAUFFAFL0BA058829; WAUFFAFL0BA052710 | WAUFFAFL0BA093774; WAUFFAFL0BA084489

WAUFFAFL0BA046356 | WAUFFAFL0BA072617; WAUFFAFL0BA008593 |

WAUFFAFL0BA059057

; WAUFFAFL0BA089465 | WAUFFAFL0BA006262 | WAUFFAFL0BA058118 | WAUFFAFL0BA000462 | WAUFFAFL0BA014636; WAUFFAFL0BA039620; WAUFFAFL0BA028584 | WAUFFAFL0BA076327 | WAUFFAFL0BA068745 | WAUFFAFL0BA055493; WAUFFAFL0BA006407 | WAUFFAFL0BA064839 | WAUFFAFL0BA014104 | WAUFFAFL0BA094715 | WAUFFAFL0BA014054 |

WAUFFAFL0BA036412

; WAUFFAFL0BA011736 | WAUFFAFL0BA010229 | WAUFFAFL0BA070768; WAUFFAFL0BA035406 | WAUFFAFL0BA001286 | WAUFFAFL0BA016435 | WAUFFAFL0BA043652; WAUFFAFL0BA010327; WAUFFAFL0BA050701

WAUFFAFL0BA034143; WAUFFAFL0BA039701 | WAUFFAFL0BA073122 | WAUFFAFL0BA084511

WAUFFAFL0BA002339 | WAUFFAFL0BA000316; WAUFFAFL0BA069345; WAUFFAFL0BA027385; WAUFFAFL0BA036460 | WAUFFAFL0BA007492; WAUFFAFL0BA014362; WAUFFAFL0BA085285 | WAUFFAFL0BA075761 | WAUFFAFL0BA043957 | WAUFFAFL0BA001966; WAUFFAFL0BA003555; WAUFFAFL0BA035440 | WAUFFAFL0BA060810 | WAUFFAFL0BA025619; WAUFFAFL0BA031078

WAUFFAFL0BA093497 | WAUFFAFL0BA074450; WAUFFAFL0BA061942 | WAUFFAFL0BA068857; WAUFFAFL0BA040086 | WAUFFAFL0BA087960 | WAUFFAFL0BA093046 |

WAUFFAFL0BA074805

| WAUFFAFL0BA089904 | WAUFFAFL0BA047541 | WAUFFAFL0BA072357; WAUFFAFL0BA060368 | WAUFFAFL0BA005600 | WAUFFAFL0BA023157 | WAUFFAFL0BA030027

WAUFFAFL0BA061293; WAUFFAFL0BA063769; WAUFFAFL0BA042212 | WAUFFAFL0BA077994 | WAUFFAFL0BA079552; WAUFFAFL0BA032599; WAUFFAFL0BA044204; WAUFFAFL0BA006455

WAUFFAFL0BA055154 | WAUFFAFL0BA030612 | WAUFFAFL0BA090101; WAUFFAFL0BA060175 | WAUFFAFL0BA004446; WAUFFAFL0BA088199 | WAUFFAFL0BA095329 | WAUFFAFL0BA080250 | WAUFFAFL0BA070270 | WAUFFAFL0BA076523 | WAUFFAFL0BA086596 | WAUFFAFL0BA049922; WAUFFAFL0BA027693 | WAUFFAFL0BA042114 | WAUFFAFL0BA024700 | WAUFFAFL0BA006925 | WAUFFAFL0BA085674; WAUFFAFL0BA033221 | WAUFFAFL0BA024356 | WAUFFAFL0BA008836; WAUFFAFL0BA097582 | WAUFFAFL0BA094777 | WAUFFAFL0BA080877 | WAUFFAFL0BA034207 | WAUFFAFL0BA054442 | WAUFFAFL0BA061312 | WAUFFAFL0BA029007 | WAUFFAFL0BA088171; WAUFFAFL0BA094004; WAUFFAFL0BA048088 | WAUFFAFL0BA064386 | WAUFFAFL0BA070656

WAUFFAFL0BA026382; WAUFFAFL0BA063626 | WAUFFAFL0BA069393 | WAUFFAFL0BA046194 | WAUFFAFL0BA074707; WAUFFAFL0BA068096 | WAUFFAFL0BA075047; WAUFFAFL0BA012921 | WAUFFAFL0BA069376 | WAUFFAFL0BA019559; WAUFFAFL0BA068194 | WAUFFAFL0BA041402; WAUFFAFL0BA088591 | WAUFFAFL0BA045644; WAUFFAFL0BA072312 | WAUFFAFL0BA028472; WAUFFAFL0BA091426 | WAUFFAFL0BA085707; WAUFFAFL0BA009324 | WAUFFAFL0BA060936 | WAUFFAFL0BA092799 | WAUFFAFL0BA057115 | WAUFFAFL0BA099137; WAUFFAFL0BA077042; WAUFFAFL0BA009209 | WAUFFAFL0BA002552 | WAUFFAFL0BA036264; WAUFFAFL0BA032053 | WAUFFAFL0BA050391; WAUFFAFL0BA058636; WAUFFAFL0BA006889

WAUFFAFL0BA098845 | WAUFFAFL0BA091880 | WAUFFAFL0BA097324 | WAUFFAFL0BA047362 | WAUFFAFL0BA064162 | WAUFFAFL0BA004172 | WAUFFAFL0BA022347 | WAUFFAFL0BA019562; WAUFFAFL0BA046731; WAUFFAFL0BA078319; WAUFFAFL0BA065070 | WAUFFAFL0BA001871 | WAUFFAFL0BA099607 |

WAUFFAFL0BA047121

; WAUFFAFL0BA021313 | WAUFFAFL0BA081124 | WAUFFAFL0BA005287 | WAUFFAFL0BA010506; WAUFFAFL0BA075517 | WAUFFAFL0BA085593 | WAUFFAFL0BA067756 | WAUFFAFL0BA029637 | WAUFFAFL0BA002731; WAUFFAFL0BA048981 | WAUFFAFL0BA079020 | WAUFFAFL0BA093726; WAUFFAFL0BA071550 | WAUFFAFL0BA025409 | WAUFFAFL0BA032635 | WAUFFAFL0BA075811

WAUFFAFL0BA038497 | WAUFFAFL0BA042730; WAUFFAFL0BA060824 | WAUFFAFL0BA017598; WAUFFAFL0BA047779; WAUFFAFL0BA053243 | WAUFFAFL0BA027855; WAUFFAFL0BA047829; WAUFFAFL0BA017603 | WAUFFAFL0BA011803 | WAUFFAFL0BA023515 | WAUFFAFL0BA013048 | WAUFFAFL0BA017780 | WAUFFAFL0BA070608; WAUFFAFL0BA074285 | WAUFFAFL0BA087022 | WAUFFAFL0BA050293

WAUFFAFL0BA067854; WAUFFAFL0BA069703 | WAUFFAFL0BA093645 | WAUFFAFL0BA026172 | WAUFFAFL0BA084279; WAUFFAFL0BA015611 | WAUFFAFL0BA038807 | WAUFFAFL0BA075193 | WAUFFAFL0BA026186 | WAUFFAFL0BA056675 | WAUFFAFL0BA001191 | WAUFFAFL0BA072956

WAUFFAFL0BA060094;

WAUFFAFL0BA004561

| WAUFFAFL0BA004866 | WAUFFAFL0BA079910 | WAUFFAFL0BA015916

WAUFFAFL0BA027273; WAUFFAFL0BA035549; WAUFFAFL0BA089112 | WAUFFAFL0BA052724 | WAUFFAFL0BA073041 | WAUFFAFL0BA004592 | WAUFFAFL0BA057633 | WAUFFAFL0BA062251 | WAUFFAFL0BA086565; WAUFFAFL0BA061553 | WAUFFAFL0BA069491; WAUFFAFL0BA091104; WAUFFAFL0BA077882 | WAUFFAFL0BA091300 | WAUFFAFL0BA025328 | WAUFFAFL0BA004320; WAUFFAFL0BA097078; WAUFFAFL0BA078238 | WAUFFAFL0BA097646 | WAUFFAFL0BA059348 | WAUFFAFL0BA030948; WAUFFAFL0BA059110 | WAUFFAFL0BA043148 | WAUFFAFL0BA037107; WAUFFAFL0BA057809

WAUFFAFL0BA043179; WAUFFAFL0BA089899 | WAUFFAFL0BA053811 | WAUFFAFL0BA063691 | WAUFFAFL0BA032912 | WAUFFAFL0BA006357 | WAUFFAFL0BA011171; WAUFFAFL0BA090485 | WAUFFAFL0BA051850; WAUFFAFL0BA022431 | WAUFFAFL0BA081463 | WAUFFAFL0BA091345 | WAUFFAFL0BA024955 | WAUFFAFL0BA040069

WAUFFAFL0BA022350 | WAUFFAFL0BA033980; WAUFFAFL0BA046146 | WAUFFAFL0BA045207 | WAUFFAFL0BA006729; WAUFFAFL0BA034885 | WAUFFAFL0BA077848 | WAUFFAFL0BA061990; WAUFFAFL0BA010408 | WAUFFAFL0BA040301; WAUFFAFL0BA081768 | WAUFFAFL0BA003880; WAUFFAFL0BA031985 | WAUFFAFL0BA005760; WAUFFAFL0BA096352 | WAUFFAFL0BA077056 | WAUFFAFL0BA095959; WAUFFAFL0BA020923; WAUFFAFL0BA047085 | WAUFFAFL0BA085318 | WAUFFAFL0BA004222; WAUFFAFL0BA052996 | WAUFFAFL0BA077235 | WAUFFAFL0BA064405

WAUFFAFL0BA018055 | WAUFFAFL0BA060015; WAUFFAFL0BA081785; WAUFFAFL0BA012773

WAUFFAFL0BA078322; WAUFFAFL0BA080703; WAUFFAFL0BA020744; WAUFFAFL0BA002356; WAUFFAFL0BA088865 | WAUFFAFL0BA015527 | WAUFFAFL0BA049225; WAUFFAFL0BA055073; WAUFFAFL0BA024695 | WAUFFAFL0BA043411

WAUFFAFL0BA072455; WAUFFAFL0BA076067 | WAUFFAFL0BA001403

WAUFFAFL0BA048141;

WAUFFAFL0BA046566

| WAUFFAFL0BA009839; WAUFFAFL0BA036166; WAUFFAFL0BA077946

WAUFFAFL0BA093564; WAUFFAFL0BA026236; WAUFFAFL0BA016838 | WAUFFAFL0BA012613; WAUFFAFL0BA079163 | WAUFFAFL0BA042291; WAUFFAFL0BA041027; WAUFFAFL0BA086534

WAUFFAFL0BA060855

; WAUFFAFL0BA005340 | WAUFFAFL0BA001692 | WAUFFAFL0BA006603; WAUFFAFL0BA071046; WAUFFAFL0BA083326; WAUFFAFL0BA066882 | WAUFFAFL0BA005256; WAUFFAFL0BA019951 | WAUFFAFL0BA033364 | WAUFFAFL0BA029525 | WAUFFAFL0BA082645; WAUFFAFL0BA010330 | WAUFFAFL0BA018279 | WAUFFAFL0BA078000 | WAUFFAFL0BA084508; WAUFFAFL0BA028519; WAUFFAFL0BA057728 | WAUFFAFL0BA057907 | WAUFFAFL0BA085870 | WAUFFAFL0BA069068 | WAUFFAFL0BA054893; WAUFFAFL0BA026513 | WAUFFAFL0BA077977 | WAUFFAFL0BA045756; WAUFFAFL0BA001160 | WAUFFAFL0BA042629 | WAUFFAFL0BA063674; WAUFFAFL0BA024809 | WAUFFAFL0BA023112 | WAUFFAFL0BA007539 | WAUFFAFL0BA072472 | WAUFFAFL0BA065845; WAUFFAFL0BA098702 | WAUFFAFL0BA004799 | WAUFFAFL0BA055333; WAUFFAFL0BA006827 | WAUFFAFL0BA080569 | WAUFFAFL0BA063223 | WAUFFAFL0BA002857; WAUFFAFL0BA050245; WAUFFAFL0BA075422; WAUFFAFL0BA069989 | WAUFFAFL0BA044901 | WAUFFAFL0BA093757 | WAUFFAFL0BA097713; WAUFFAFL0BA014250 | WAUFFAFL0BA061259; WAUFFAFL0BA022638 | WAUFFAFL0BA085657 | WAUFFAFL0BA088123 | WAUFFAFL0BA039326 | WAUFFAFL0BA084525 | WAUFFAFL0BA025572 | WAUFFAFL0BA090048 |

WAUFFAFL0BA036149

| WAUFFAFL0BA015401; WAUFFAFL0BA000073; WAUFFAFL0BA085190; WAUFFAFL0BA053257 | WAUFFAFL0BA009758 | WAUFFAFL0BA066784 | WAUFFAFL0BA018721 | WAUFFAFL0BA092303; WAUFFAFL0BA007069 | WAUFFAFL0BA042873 | WAUFFAFL0BA056160 | WAUFFAFL0BA003992

WAUFFAFL0BA023305 | WAUFFAFL0BA093550

WAUFFAFL0BA027564 | WAUFFAFL0BA060483; WAUFFAFL0BA087151; WAUFFAFL0BA003412 | WAUFFAFL0BA093872 | WAUFFAFL0BA012661 | WAUFFAFL0BA062315 | WAUFFAFL0BA038676 | WAUFFAFL0BA030786 | WAUFFAFL0BA003958; WAUFFAFL0BA046261 | WAUFFAFL0BA088610 | WAUFFAFL0BA090275 | WAUFFAFL0BA006150 | WAUFFAFL0BA047071 | WAUFFAFL0BA098795; WAUFFAFL0BA033798 | WAUFFAFL0BA084203 | WAUFFAFL0BA055199 | WAUFFAFL0BA059866; WAUFFAFL0BA022235; WAUFFAFL0BA097761 | WAUFFAFL0BA045093; WAUFFAFL0BA021392; WAUFFAFL0BA076960 | WAUFFAFL0BA095346 | WAUFFAFL0BA094701; WAUFFAFL0BA095704 | WAUFFAFL0BA051573 | WAUFFAFL0BA010182 | WAUFFAFL0BA095637 | WAUFFAFL0BA065084; WAUFFAFL0BA090793 | WAUFFAFL0BA009274; WAUFFAFL0BA015009; WAUFFAFL0BA070639

WAUFFAFL0BA098716 | WAUFFAFL0BA083004 | WAUFFAFL0BA026737 | WAUFFAFL0BA031663 | WAUFFAFL0BA066929; WAUFFAFL0BA044607 | WAUFFAFL0BA028925

WAUFFAFL0BA008741; WAUFFAFL0BA012031 | WAUFFAFL0BA097162 | WAUFFAFL0BA064159 | WAUFFAFL0BA077350 | WAUFFAFL0BA060371 | WAUFFAFL0BA058314 | WAUFFAFL0BA053713 | WAUFFAFL0BA085884 | WAUFFAFL0BA049404 | WAUFFAFL0BA023241; WAUFFAFL0BA099056 | WAUFFAFL0BA008285; WAUFFAFL0BA045000 | WAUFFAFL0BA040735

WAUFFAFL0BA067997; WAUFFAFL0BA067286; WAUFFAFL0BA061813 | WAUFFAFL0BA042727; WAUFFAFL0BA058782 | WAUFFAFL0BA056515 | WAUFFAFL0BA027743 | WAUFFAFL0BA030822 | WAUFFAFL0BA058913

WAUFFAFL0BA066512 | WAUFFAFL0BA042579 | WAUFFAFL0BA020811; WAUFFAFL0BA002776 | WAUFFAFL0BA079728 | WAUFFAFL0BA034210 | WAUFFAFL0BA095251 | WAUFFAFL0BA049774 | WAUFFAFL0BA075744; WAUFFAFL0BA004415; WAUFFAFL0BA007251 | WAUFFAFL0BA069104; WAUFFAFL0BA077641; WAUFFAFL0BA053808 | WAUFFAFL0BA068664 | WAUFFAFL0BA033350; WAUFFAFL0BA065859 | WAUFFAFL0BA036538 | WAUFFAFL0BA048172; WAUFFAFL0BA021683 | WAUFFAFL0BA045191; WAUFFAFL0BA010988; WAUFFAFL0BA057681 | WAUFFAFL0BA080989 | WAUFFAFL0BA011820 | WAUFFAFL0BA024468; WAUFFAFL0BA041092 | WAUFFAFL0BA079860 | WAUFFAFL0BA038211 | WAUFFAFL0BA036880 | WAUFFAFL0BA076196 | WAUFFAFL0BA088350 | WAUFFAFL0BA099722 | WAUFFAFL0BA027015 | WAUFFAFL0BA056630 | WAUFFAFL0BA058152

WAUFFAFL0BA007055 | WAUFFAFL0BA095475 | WAUFFAFL0BA026950 | WAUFFAFL0BA094584 | WAUFFAFL0BA061455 | WAUFFAFL0BA059401; WAUFFAFL0BA002745 |

WAUFFAFL0BA038399

| WAUFFAFL0BA003832 | WAUFFAFL0BA003331 | WAUFFAFL0BA086680 | WAUFFAFL0BA075873; WAUFFAFL0BA046941 | WAUFFAFL0BA088252 | WAUFFAFL0BA094147 | WAUFFAFL0BA067076 | WAUFFAFL0BA039892; WAUFFAFL0BA031260 | WAUFFAFL0BA003541 | WAUFFAFL0BA000543 | WAUFFAFL0BA048835 | WAUFFAFL0BA070222; WAUFFAFL0BA022560; WAUFFAFL0BA046812 | WAUFFAFL0BA067188

WAUFFAFL0BA081799 | WAUFFAFL0BA086856; WAUFFAFL0BA042145 | WAUFFAFL0BA020131; WAUFFAFL0BA078756

WAUFFAFL0BA073198 | WAUFFAFL0BA044378 | WAUFFAFL0BA057843 | WAUFFAFL0BA049824 | WAUFFAFL0BA022641; WAUFFAFL0BA077672; WAUFFAFL0BA062282 | WAUFFAFL0BA055347 | WAUFFAFL0BA043635 | WAUFFAFL0BA028097; WAUFFAFL0BA002535 | WAUFFAFL0BA043330 | WAUFFAFL0BA098909 | WAUFFAFL0BA071192 | WAUFFAFL0BA080684 | WAUFFAFL0BA053467; WAUFFAFL0BA070110 | WAUFFAFL0BA060970 | WAUFFAFL0BA004365 | WAUFFAFL0BA092575 | WAUFFAFL0BA018900; WAUFFAFL0BA096898 | WAUFFAFL0BA039777 | WAUFFAFL0BA060659 | WAUFFAFL0BA067031 | WAUFFAFL0BA061617 | WAUFFAFL0BA059124 | WAUFFAFL0BA053842 | WAUFFAFL0BA095069 | WAUFFAFL0BA038726 | WAUFFAFL0BA099249 | WAUFFAFL0BA020582; WAUFFAFL0BA041206; WAUFFAFL0BA040489 | WAUFFAFL0BA092009 | WAUFFAFL0BA049175; WAUFFAFL0BA006942 | WAUFFAFL0BA060693; WAUFFAFL0BA038144

WAUFFAFL0BA013888 | WAUFFAFL0BA087456; WAUFFAFL0BA056935 | WAUFFAFL0BA076070

WAUFFAFL0BA055249 | WAUFFAFL0BA018394; WAUFFAFL0BA036734; WAUFFAFL0BA012045 | WAUFFAFL0BA029492

WAUFFAFL0BA044087 | WAUFFAFL0BA087148; WAUFFAFL0BA054876 | WAUFFAFL0BA096965; WAUFFAFL0BA023028 | WAUFFAFL0BA052805; WAUFFAFL0BA038421 | WAUFFAFL0BA039245 | WAUFFAFL0BA014376 | WAUFFAFL0BA069538; WAUFFAFL0BA071743 | WAUFFAFL0BA004530 | WAUFFAFL0BA039066; WAUFFAFL0BA007525 | WAUFFAFL0BA097856; WAUFFAFL0BA079499; WAUFFAFL0BA050620 | WAUFFAFL0BA005094; WAUFFAFL0BA026799 | WAUFFAFL0BA051637; WAUFFAFL0BA038189 | WAUFFAFL0BA022901 | WAUFFAFL0BA012627; WAUFFAFL0BA024759; WAUFFAFL0BA075100 | WAUFFAFL0BA061441 | WAUFFAFL0BA085447 | WAUFFAFL0BA030531; WAUFFAFL0BA085366 | WAUFFAFL0BA093516; WAUFFAFL0BA091166; WAUFFAFL0BA022543 | WAUFFAFL0BA078899 | WAUFFAFL0BA023062 | WAUFFAFL0BA055302 | WAUFFAFL0BA081267 | WAUFFAFL0BA077087 | WAUFFAFL0BA012532; WAUFFAFL0BA096948; WAUFFAFL0BA009940; WAUFFAFL0BA028715; WAUFFAFL0BA077090; WAUFFAFL0BA045238 | WAUFFAFL0BA094360; WAUFFAFL0BA015396; WAUFFAFL0BA072925 | WAUFFAFL0BA054649 | WAUFFAFL0BA041142 | WAUFFAFL0BA008612; WAUFFAFL0BA076909 | WAUFFAFL0BA050634

WAUFFAFL0BA072889 | WAUFFAFL0BA026088 | WAUFFAFL0BA088641

WAUFFAFL0BA098800; WAUFFAFL0BA063948 | WAUFFAFL0BA032103 | WAUFFAFL0BA041089 | WAUFFAFL0BA074657 | WAUFFAFL0BA079793 | WAUFFAFL0BA017715; WAUFFAFL0BA025085 | WAUFFAFL0BA054845 | WAUFFAFL0BA023059; WAUFFAFL0BA075095 | WAUFFAFL0BA088218; WAUFFAFL0BA016550; WAUFFAFL0BA080524 | WAUFFAFL0BA044929 | WAUFFAFL0BA028200 | WAUFFAFL0BA047796; WAUFFAFL0BA075257; WAUFFAFL0BA007606; WAUFFAFL0BA072553; WAUFFAFL0BA060743 | WAUFFAFL0BA016323 | WAUFFAFL0BA046020; WAUFFAFL0BA089286; WAUFFAFL0BA049449; WAUFFAFL0BA064954 | WAUFFAFL0BA019982 | WAUFFAFL0BA070558; WAUFFAFL0BA079650 |

WAUFFAFL0BA059544

| WAUFFAFL0BA016659 | WAUFFAFL0BA061889; WAUFFAFL0BA025961 | WAUFFAFL0BA074691 | WAUFFAFL0BA023563

WAUFFAFL0BA041867 | WAUFFAFL0BA047202 | WAUFFAFL0BA037026; WAUFFAFL0BA069622 | WAUFFAFL0BA072326 | WAUFFAFL0BA071354 | WAUFFAFL0BA019514 | WAUFFAFL0BA083293 | WAUFFAFL0BA030755 | WAUFFAFL0BA062301 | WAUFFAFL0BA018542

WAUFFAFL0BA020761; WAUFFAFL0BA081138 | WAUFFAFL0BA019402; WAUFFAFL0BA033770; WAUFFAFL0BA097842 | WAUFFAFL0BA089479 | WAUFFAFL0BA048253; WAUFFAFL0BA098389 | WAUFFAFL0BA009422 | WAUFFAFL0BA075114 | WAUFFAFL0BA025510; WAUFFAFL0BA066770 | WAUFFAFL0BA041691; WAUFFAFL0BA087909; WAUFFAFL0BA080023 | WAUFFAFL0BA020100; WAUFFAFL0BA071032 | WAUFFAFL0BA075694; WAUFFAFL0BA024793 | WAUFFAFL0BA029170; WAUFFAFL0BA073427 | WAUFFAFL0BA063464 | WAUFFAFL0BA095587 | WAUFFAFL0BA010652 | WAUFFAFL0BA056403; WAUFFAFL0BA075629; WAUFFAFL0BA007637; WAUFFAFL0BA029508 | WAUFFAFL0BA046454; WAUFFAFL0BA064629 | WAUFFAFL0BA096884 | WAUFFAFL0BA029766; WAUFFAFL0BA090129 | WAUFFAFL0BA018380 | WAUFFAFL0BA036863; WAUFFAFL0BA029928; WAUFFAFL0BA082063; WAUFFAFL0BA036605 | WAUFFAFL0BA058247; WAUFFAFL0BA007458 | WAUFFAFL0BA059379; WAUFFAFL0BA089692 | WAUFFAFL0BA010120 | WAUFFAFL0BA071614; WAUFFAFL0BA092589 | WAUFFAFL0BA061066 | WAUFFAFL0BA038290; WAUFFAFL0BA099123; WAUFFAFL0BA047975; WAUFFAFL0BA043005; WAUFFAFL0BA083777; WAUFFAFL0BA075677 | WAUFFAFL0BA077669; WAUFFAFL0BA064016; WAUFFAFL0BA062945

WAUFFAFL0BA055235; WAUFFAFL0BA051010 | WAUFFAFL0BA096982; WAUFFAFL0BA049872; WAUFFAFL0BA023353 | WAUFFAFL0BA038175 | WAUFFAFL0BA052917 | WAUFFAFL0BA093340 | WAUFFAFL0BA032313 | WAUFFAFL0BA026897 | WAUFFAFL0BA090552; WAUFFAFL0BA087764

WAUFFAFL0BA027354 | WAUFFAFL0BA056322 | WAUFFAFL0BA036037; WAUFFAFL0BA086338 | WAUFFAFL0BA098957 | WAUFFAFL0BA028536 | WAUFFAFL0BA057678 | WAUFFAFL0BA071399 | WAUFFAFL0BA038788; WAUFFAFL0BA048480; WAUFFAFL0BA080717 | WAUFFAFL0BA068289 | WAUFFAFL0BA077123; WAUFFAFL0BA066445; WAUFFAFL0BA093113; WAUFFAFL0BA041593; WAUFFAFL0BA052111; WAUFFAFL0BA074254; WAUFFAFL0BA053856 | WAUFFAFL0BA061956 | WAUFFAFL0BA028438 | WAUFFAFL0BA057504 | WAUFFAFL0BA055865 | WAUFFAFL0BA055879 | WAUFFAFL0BA005936 | WAUFFAFL0BA040427; WAUFFAFL0BA074190 | WAUFFAFL0BA011297 | WAUFFAFL0BA043117 | WAUFFAFL0BA011218 | WAUFFAFL0BA028598 | WAUFFAFL0BA089238

WAUFFAFL0BA006665 | WAUFFAFL0BA062458; WAUFFAFL0BA038760 | WAUFFAFL0BA063996 | WAUFFAFL0BA045773 | WAUFFAFL0BA099476; WAUFFAFL0BA031629

WAUFFAFL0BA053873

| WAUFFAFL0BA022798; WAUFFAFL0BA036703 | WAUFFAFL0BA007900; WAUFFAFL0BA015723

WAUFFAFL0BA099025 | WAUFFAFL0BA046874; WAUFFAFL0BA032151 | WAUFFAFL0BA057986 | WAUFFAFL0BA019190; WAUFFAFL0BA091636; WAUFFAFL0BA003426 | WAUFFAFL0BA041531; WAUFFAFL0BA036247; WAUFFAFL0BA098893; WAUFFAFL0BA038466; WAUFFAFL0BA058264 | WAUFFAFL0BA073251 | WAUFFAFL0BA045241 | WAUFFAFL0BA026477; WAUFFAFL0BA094505 | WAUFFAFL0BA064467; WAUFFAFL0BA084704 | WAUFFAFL0BA093158 | WAUFFAFL0BA051735 | WAUFFAFL0BA067126; WAUFFAFL0BA029847 | WAUFFAFL0BA011252 | WAUFFAFL0BA031968 | WAUFFAFL0BA051704 | WAUFFAFL0BA050360 | WAUFFAFL0BA037687 | WAUFFAFL0BA065571; WAUFFAFL0BA034840 | WAUFFAFL0BA026267; WAUFFAFL0BA027516 | WAUFFAFL0BA094438

WAUFFAFL0BA006438 | WAUFFAFL0BA057700

WAUFFAFL0BA030383 | WAUFFAFL0BA021618 | WAUFFAFL0BA019089; WAUFFAFL0BA037477 | WAUFFAFL0BA062783 | WAUFFAFL0BA082001 | WAUFFAFL0BA012806 | WAUFFAFL0BA056854 | WAUFFAFL0BA063593; WAUFFAFL0BA048804; WAUFFAFL0BA085254 | WAUFFAFL0BA062590 | WAUFFAFL0BA064274; WAUFFAFL0BA041271 | WAUFFAFL0BA003197; WAUFFAFL0BA076554; WAUFFAFL0BA080121 | WAUFFAFL0BA030268; WAUFFAFL0BA043862 | WAUFFAFL0BA016452; WAUFFAFL0BA038578 | WAUFFAFL0BA023336; WAUFFAFL0BA004138 | WAUFFAFL0BA011543 | WAUFFAFL0BA066896 | WAUFFAFL0BA086310 | WAUFFAFL0BA083049; WAUFFAFL0BA048883 | WAUFFAFL0BA063206 | WAUFFAFL0BA029122; WAUFFAFL0BA094049; WAUFFAFL0BA084427; WAUFFAFL0BA052397; WAUFFAFL0BA095265 | WAUFFAFL0BA024860 | WAUFFAFL0BA072911; WAUFFAFL0BA030092; WAUFFAFL0BA077526; WAUFFAFL0BA037415

WAUFFAFL0BA006780 | WAUFFAFL0BA006830; WAUFFAFL0BA023756; WAUFFAFL0BA002180; WAUFFAFL0BA016161 | WAUFFAFL0BA060841 | WAUFFAFL0BA017357 | WAUFFAFL0BA006102 | WAUFFAFL0BA090440 | WAUFFAFL0BA036281 | WAUFFAFL0BA083407 | WAUFFAFL0BA012417; WAUFFAFL0BA088459 | WAUFFAFL0BA044185 | WAUFFAFL0BA069717 | WAUFFAFL0BA078952 | WAUFFAFL0BA017360

WAUFFAFL0BA040976; WAUFFAFL0BA089384 | WAUFFAFL0BA004737 | WAUFFAFL0BA033719 | WAUFFAFL0BA010568 | WAUFFAFL0BA076652; WAUFFAFL0BA012546 | WAUFFAFL0BA029394 | WAUFFAFL0BA057440 | WAUFFAFL0BA040878 | WAUFFAFL0BA069264 | WAUFFAFL0BA023482 | WAUFFAFL0BA022154 | WAUFFAFL0BA094648 | WAUFFAFL0BA004611; WAUFFAFL0BA080975 | WAUFFAFL0BA050987; WAUFFAFL0BA029654

WAUFFAFL0BA056790 | WAUFFAFL0BA021232; WAUFFAFL0BA073928 | WAUFFAFL0BA078157; WAUFFAFL0BA054277 | WAUFFAFL0BA009128 | WAUFFAFL0BA021358 | WAUFFAFL0BA031226 | WAUFFAFL0BA036023 | WAUFFAFL0BA027032 | WAUFFAFL0BA030061; WAUFFAFL0BA000672; WAUFFAFL0BA073413; WAUFFAFL0BA082550

WAUFFAFL0BA025166

WAUFFAFL0BA024549; WAUFFAFL0BA021327; WAUFFAFL0BA026141 | WAUFFAFL0BA083701 | WAUFFAFL0BA052951

WAUFFAFL0BA049984 | WAUFFAFL0BA012739 | WAUFFAFL0BA082273 | WAUFFAFL0BA060337 | WAUFFAFL0BA019027 | WAUFFAFL0BA031775; WAUFFAFL0BA080913; WAUFFAFL0BA020016 | WAUFFAFL0BA051590; WAUFFAFL0BA001952 | WAUFFAFL0BA003801; WAUFFAFL0BA025040 | WAUFFAFL0BA009369 | WAUFFAFL0BA016886

WAUFFAFL0BA008965 | WAUFFAFL0BA025913 | WAUFFAFL0BA086470 | WAUFFAFL0BA089837 | WAUFFAFL0BA062217 | WAUFFAFL0BA099574 | WAUFFAFL0BA069510

WAUFFAFL0BA059687 | WAUFFAFL0BA020713 | WAUFFAFL0BA033476; WAUFFAFL0BA031338 | WAUFFAFL0BA044445 | WAUFFAFL0BA035888; WAUFFAFL0BA004754; WAUFFAFL0BA038452 | WAUFFAFL0BA076988 | WAUFFAFL0BA043182 | WAUFFAFL0BA005371 | WAUFFAFL0BA039181

WAUFFAFL0BA032537 | WAUFFAFL0BA085822 | WAUFFAFL0BA044526

WAUFFAFL0BA055509 | WAUFFAFL0BA034045

WAUFFAFL0BA055963 | WAUFFAFL0BA000512 | WAUFFAFL0BA071810 | WAUFFAFL0BA032411 | WAUFFAFL0BA016208 | WAUFFAFL0BA096464 | WAUFFAFL0BA050911; WAUFFAFL0BA095864 | WAUFFAFL0BA068339

WAUFFAFL0BA096769; WAUFFAFL0BA095895 | WAUFFAFL0BA063268 | WAUFFAFL0BA094794 | WAUFFAFL0BA048897; WAUFFAFL0BA090017 | WAUFFAFL0BA077588 | WAUFFAFL0BA043327 | WAUFFAFL0BA026771 | WAUFFAFL0BA006066 | WAUFFAFL0BA083150; WAUFFAFL0BA093192 | WAUFFAFL0BA068874; WAUFFAFL0BA027998; WAUFFAFL0BA049631 | WAUFFAFL0BA013454; WAUFFAFL0BA053369; WAUFFAFL0BA026401 | WAUFFAFL0BA092253 | WAUFFAFL0BA028424 | WAUFFAFL0BA005841 | WAUFFAFL0BA085206 | WAUFFAFL0BA029704 | WAUFFAFL0BA030108 | WAUFFAFL0BA088221 | WAUFFAFL0BA034000

WAUFFAFL0BA074402 | WAUFFAFL0BA082757 | WAUFFAFL0BA064789 | WAUFFAFL0BA084041; WAUFFAFL0BA001062 | WAUFFAFL0BA078515; WAUFFAFL0BA044848 | WAUFFAFL0BA046082; WAUFFAFL0BA076912 | WAUFFAFL0BA029167 | WAUFFAFL0BA063660; WAUFFAFL0BA015866; WAUFFAFL0BA049645; WAUFFAFL0BA085786; WAUFFAFL0BA084623 | WAUFFAFL0BA054506 | WAUFFAFL0BA052495; WAUFFAFL0BA086212; WAUFFAFL0BA069796; WAUFFAFL0BA030402; WAUFFAFL0BA010022; WAUFFAFL0BA012174 | WAUFFAFL0BA020730 | WAUFFAFL0BA089563 | WAUFFAFL0BA044915 | WAUFFAFL0BA021800 | WAUFFAFL0BA073833 | WAUFFAFL0BA054599 | WAUFFAFL0BA067465 | WAUFFAFL0BA005189; WAUFFAFL0BA017889; WAUFFAFL0BA092625; WAUFFAFL0BA003068; WAUFFAFL0BA003071; WAUFFAFL0BA095542 | WAUFFAFL0BA014622 | WAUFFAFL0BA020193 | WAUFFAFL0BA096688 | WAUFFAFL0BA063318 | WAUFFAFL0BA023501 | WAUFFAFL0BA000168 | WAUFFAFL0BA037012 | WAUFFAFL0BA064307; WAUFFAFL0BA042842 | WAUFFAFL0BA023725; WAUFFAFL0BA049855 | WAUFFAFL0BA046504 | WAUFFAFL0BA091135 | WAUFFAFL0BA081852 | WAUFFAFL0BA057244; WAUFFAFL0BA090888 | WAUFFAFL0BA072861; WAUFFAFL0BA013549 | WAUFFAFL0BA045448 | WAUFFAFL0BA021201 | WAUFFAFL0BA003054; WAUFFAFL0BA076831 | WAUFFAFL0BA062332 | WAUFFAFL0BA024230 | WAUFFAFL0BA089417; WAUFFAFL0BA063125 | WAUFFAFL0BA014913 | WAUFFAFL0BA021876 | WAUFFAFL0BA089076; WAUFFAFL0BA029427; WAUFFAFL0BA059141 | WAUFFAFL0BA071144 | WAUFFAFL0BA043344 | WAUFFAFL0BA091586 | WAUFFAFL0BA031789 | WAUFFAFL0BA026446 |

WAUFFAFL0BA097839

| WAUFFAFL0BA013390 | WAUFFAFL0BA079065 | WAUFFAFL0BA044171 | WAUFFAFL0BA073301; WAUFFAFL0BA062038; WAUFFAFL0BA091071 | WAUFFAFL0BA096609; WAUFFAFL0BA070625 | WAUFFAFL0BA008089 | WAUFFAFL0BA098036 | WAUFFAFL0BA070155 | WAUFFAFL0BA010585

WAUFFAFL0BA006052 | WAUFFAFL0BA094990; WAUFFAFL0BA025555 | WAUFFAFL0BA022834 | WAUFFAFL0BA025863 | WAUFFAFL0BA096805 | WAUFFAFL0BA070334; WAUFFAFL0BA013874; WAUFFAFL0BA054635

WAUFFAFL0BA000817 | WAUFFAFL0BA085156; WAUFFAFL0BA032991 | WAUFFAFL0BA095931 | WAUFFAFL0BA007346 | WAUFFAFL0BA017021 | WAUFFAFL0BA065330 | WAUFFAFL0BA081737 | WAUFFAFL0BA028049; WAUFFAFL0BA006374; WAUFFAFL0BA001708 | WAUFFAFL0BA091927; WAUFFAFL0BA054618 | WAUFFAFL0BA009405 | WAUFFAFL0BA027662 | WAUFFAFL0BA016113 | WAUFFAFL0BA071709 | WAUFFAFL0BA026849 | WAUFFAFL0BA044641 | WAUFFAFL0BA084914 | WAUFFAFL0BA067840 | WAUFFAFL0BA032120; WAUFFAFL0BA030321 | WAUFFAFL0BA014491; WAUFFAFL0BA074335 | WAUFFAFL0BA057048 | WAUFFAFL0BA074173 | WAUFFAFL0BA085464 | WAUFFAFL0BA041321; WAUFFAFL0BA018072 | WAUFFAFL0BA078742 |

WAUFFAFL0BA042694

| WAUFFAFL0BA035809 | WAUFFAFL0BA083844 | WAUFFAFL0BA076747; WAUFFAFL0BA055350; WAUFFAFL0BA036278 | WAUFFAFL0BA073220 | WAUFFAFL0BA016953 | WAUFFAFL0BA017911 | WAUFFAFL0BA033414

WAUFFAFL0BA039679; WAUFFAFL0BA029900; WAUFFAFL0BA065750; WAUFFAFL0BA018105 | WAUFFAFL0BA000848 | WAUFFAFL0BA018749 | WAUFFAFL0BA033915 | WAUFFAFL0BA039522; WAUFFAFL0BA012630 | WAUFFAFL0BA088588

WAUFFAFL0BA020467 | WAUFFAFL0BA015978; WAUFFAFL0BA002227;

WAUFFAFL0BA052772

; WAUFFAFL0BA039648 | WAUFFAFL0BA083066 | WAUFFAFL0BA041559; WAUFFAFL0BA049368 | WAUFFAFL0BA090826 | WAUFFAFL0BA029783

WAUFFAFL0BA086758 | WAUFFAFL0BA002177 | WAUFFAFL0BA087182 | WAUFFAFL0BA083570 | WAUFFAFL0BA075291 | WAUFFAFL0BA019318; WAUFFAFL0BA084606; WAUFFAFL0BA073055 | WAUFFAFL0BA070012; WAUFFAFL0BA035678

WAUFFAFL0BA029430 | WAUFFAFL0BA021747; WAUFFAFL0BA049189 | WAUFFAFL0BA033137 | WAUFFAFL0BA031873 | WAUFFAFL0BA067272; WAUFFAFL0BA060192 | WAUFFAFL0BA012109 | WAUFFAFL0BA063397; WAUFFAFL0BA044476 | WAUFFAFL0BA056563 | WAUFFAFL0BA048415 | WAUFFAFL0BA077333 | WAUFFAFL0BA068910 | WAUFFAFL0BA008531 | WAUFFAFL0BA093077 | WAUFFAFL0BA065666; WAUFFAFL0BA070284; WAUFFAFL0BA042064; WAUFFAFL0BA044395

WAUFFAFL0BA057745

WAUFFAFL0BA062749; WAUFFAFL0BA014930 | WAUFFAFL0BA028309 | WAUFFAFL0BA008948 | WAUFFAFL0BA015222 | WAUFFAFL0BA079504; WAUFFAFL0BA030772 | WAUFFAFL0BA058328 | WAUFFAFL0BA003149; WAUFFAFL0BA054327 | WAUFFAFL0BA052240 | WAUFFAFL0BA037902 | WAUFFAFL0BA020551; WAUFFAFL0BA087554; WAUFFAFL0BA073363 | WAUFFAFL0BA049886 | WAUFFAFL0BA009596; WAUFFAFL0BA081947 | WAUFFAFL0BA053436 | WAUFFAFL0BA089188 |

WAUFFAFL0BA078580

; WAUFFAFL0BA009677; WAUFFAFL0BA009341 | WAUFFAFL0BA027774 | WAUFFAFL0BA058569 | WAUFFAFL0BA020825 | WAUFFAFL0BA039763; WAUFFAFL0BA063805

WAUFFAFL0BA070849 | WAUFFAFL0BA072536 | WAUFFAFL0BA078708 | WAUFFAFL0BA042825 | WAUFFAFL0BA069152 | WAUFFAFL0BA034093 | WAUFFAFL0BA026379 | WAUFFAFL0BA024969; WAUFFAFL0BA039603 | WAUFFAFL0BA095833 | WAUFFAFL0BA042484; WAUFFAFL0BA097405 | WAUFFAFL0BA034224 | WAUFFAFL0BA017374

WAUFFAFL0BA018136; WAUFFAFL0BA031162; WAUFFAFL0BA017682; WAUFFAFL0BA056966; WAUFFAFL0BA050276; WAUFFAFL0BA037463

WAUFFAFL0BA092057 | WAUFFAFL0BA039875 | WAUFFAFL0BA011302 | WAUFFAFL0BA065473; WAUFFAFL0BA013115 | WAUFFAFL0BA037009; WAUFFAFL0BA036510 | WAUFFAFL0BA015236 | WAUFFAFL0BA073461 | WAUFFAFL0BA010165 | WAUFFAFL0BA089532; WAUFFAFL0BA044655 | WAUFFAFL0BA030187; WAUFFAFL0BA016354; WAUFFAFL0BA092804; WAUFFAFL0BA023238; WAUFFAFL0BA043165 | WAUFFAFL0BA001921 | WAUFFAFL0BA031095; WAUFFAFL0BA094908 | WAUFFAFL0BA038922 | WAUFFAFL0BA025300 | WAUFFAFL0BA093841; WAUFFAFL0BA003099; WAUFFAFL0BA048432 | WAUFFAFL0BA038998 | WAUFFAFL0BA043053

WAUFFAFL0BA083195 | WAUFFAFL0BA058300; WAUFFAFL0BA075548 | WAUFFAFL0BA026348; WAUFFAFL0BA011591

WAUFFAFL0BA090289 | WAUFFAFL0BA023000

WAUFFAFL0BA086419; WAUFFAFL0BA053839 | WAUFFAFL0BA006620; WAUFFAFL0BA095332; WAUFFAFL0BA091846; WAUFFAFL0BA034661; WAUFFAFL0BA028827 | WAUFFAFL0BA011705

WAUFFAFL0BA028293 |

WAUFFAFL0BA066171

| WAUFFAFL0BA022008; WAUFFAFL0BA014748 | WAUFFAFL0BA041111 | WAUFFAFL0BA076943 | WAUFFAFL0BA011817 | WAUFFAFL0BA091894; WAUFFAFL0BA031310 | WAUFFAFL0BA036071 | WAUFFAFL0BA081818; WAUFFAFL0BA070933 | WAUFFAFL0BA008903 | WAUFFAFL0BA080605 | WAUFFAFL0BA073086

WAUFFAFL0BA046325 | WAUFFAFL0BA002566 | WAUFFAFL0BA028892 | WAUFFAFL0BA019061; WAUFFAFL0BA003393 | WAUFFAFL0BA023420 | WAUFFAFL0BA092821; WAUFFAFL0BA016502 | WAUFFAFL0BA059995 | WAUFFAFL0BA010716

WAUFFAFL0BA094729 | WAUFFAFL0BA059429 | WAUFFAFL0BA024602; WAUFFAFL0BA095184 | WAUFFAFL0BA056546 | WAUFFAFL0BA079129; WAUFFAFL0BA013647; WAUFFAFL0BA050648

WAUFFAFL0BA005113 | WAUFFAFL0BA002955 | WAUFFAFL0BA094326 | WAUFFAFL0BA034904 | WAUFFAFL0BA065926 | WAUFFAFL0BA087246; WAUFFAFL0BA080653; WAUFFAFL0BA063657 | WAUFFAFL0BA006147; WAUFFAFL0BA006391; WAUFFAFL0BA011770 | WAUFFAFL0BA098635 | WAUFFAFL0BA083164; WAUFFAFL0BA027483 | WAUFFAFL0BA048642; WAUFFAFL0BA083679 | WAUFFAFL0BA097002 | WAUFFAFL0BA056899 | WAUFFAFL0BA060564; WAUFFAFL0BA051511; WAUFFAFL0BA054067 | WAUFFAFL0BA096450 | WAUFFAFL0BA035583 | WAUFFAFL0BA014670 | WAUFFAFL0BA025202; WAUFFAFL0BA035194 | WAUFFAFL0BA067580

WAUFFAFL0BA052044; WAUFFAFL0BA087666 | WAUFFAFL0BA010764 | WAUFFAFL0BA090180 | WAUFFAFL0BA019691; WAUFFAFL0BA074772

WAUFFAFL0BA068809

WAUFFAFL0BA084346; WAUFFAFL0BA068180 | WAUFFAFL0BA023367 | WAUFFAFL0BA083634

WAUFFAFL0BA081477; WAUFFAFL0BA073931 | WAUFFAFL0BA036961; WAUFFAFL0BA033977 | WAUFFAFL0BA018198; WAUFFAFL0BA096237 | WAUFFAFL0BA038001 | WAUFFAFL0BA012451 | WAUFFAFL0BA068373; WAUFFAFL0BA020694 | WAUFFAFL0BA041108 | WAUFFAFL0BA088414 | WAUFFAFL0BA032862 | WAUFFAFL0BA030593; WAUFFAFL0BA037737 |

WAUFFAFL0BA000414

| WAUFFAFL0BA065232 | WAUFFAFL0BA018296 | WAUFFAFL0BA001188 | WAUFFAFL0BA031825 | WAUFFAFL0BA095413; WAUFFAFL0BA014488 | WAUFFAFL0BA063898 | WAUFFAFL0BA090227; WAUFFAFL0BA011199 | WAUFFAFL0BA098232 |

WAUFFAFL0BA032814

| WAUFFAFL0BA097940 | WAUFFAFL0BA057731; WAUFFAFL0BA088574 | WAUFFAFL0BA057292

WAUFFAFL0BA031730 | WAUFFAFL0BA020520

WAUFFAFL0BA057275 | WAUFFAFL0BA046065 | WAUFFAFL0BA083892; WAUFFAFL0BA021120 | WAUFFAFL0BA090955 | WAUFFAFL0BA071788 | WAUFFAFL0BA054358 | WAUFFAFL0BA085240 | WAUFFAFL0BA010604; WAUFFAFL0BA084248 | WAUFFAFL0BA057518; WAUFFAFL0BA008609; WAUFFAFL0BA019576; WAUFFAFL0BA049466; WAUFFAFL0BA040444; WAUFFAFL0BA087442 | WAUFFAFL0BA057101; WAUFFAFL0BA065120 | WAUFFAFL0BA096254 | WAUFFAFL0BA076022; WAUFFAFL0BA089174 | WAUFFAFL0BA082192; WAUFFAFL0BA022994 | WAUFFAFL0BA072035 | WAUFFAFL0BA085092; WAUFFAFL0BA057468 | WAUFFAFL0BA000106; WAUFFAFL0BA014359; WAUFFAFL0BA088137 | WAUFFAFL0BA036006; WAUFFAFL0BA096030 | WAUFFAFL0BA082919 | WAUFFAFL0BA056434 | WAUFFAFL0BA057051 | WAUFFAFL0BA028326; WAUFFAFL0BA029895 | WAUFFAFL0BA068177 | WAUFFAFL0BA031470; WAUFFAFL0BA097565; WAUFFAFL0BA002020 | WAUFFAFL0BA098442; WAUFFAFL0BA098585; WAUFFAFL0BA055929 | WAUFFAFL0BA077509

WAUFFAFL0BA094133 | WAUFFAFL0BA069278 | WAUFFAFL0BA035969 | WAUFFAFL0BA072374; WAUFFAFL0BA062556 | WAUFFAFL0BA014989; WAUFFAFL0BA030867; WAUFFAFL0BA004642 | WAUFFAFL0BA042632 | WAUFFAFL0BA095847;

WAUFFAFL0BA092995

; WAUFFAFL0BA034305 | WAUFFAFL0BA046101 | WAUFFAFL0BA014619

WAUFFAFL0BA060211 | WAUFFAFL0BA007542 | WAUFFAFL0BA007248; WAUFFAFL0BA057020 | WAUFFAFL0BA024647 | WAUFFAFL0BA067630; WAUFFAFL0BA024146; WAUFFAFL0BA047684 | WAUFFAFL0BA089966; WAUFFAFL0BA075646 | WAUFFAFL0BA079972 | WAUFFAFL0BA068132 | WAUFFAFL0BA034272 | WAUFFAFL0BA098781 | WAUFFAFL0BA021165 | WAUFFAFL0BA027306; WAUFFAFL0BA064761 | WAUFFAFL0BA029671 | WAUFFAFL0BA075484 | WAUFFAFL0BA096528 | WAUFFAFL0BA003006

WAUFFAFL0BA083682; WAUFFAFL0BA057938 | WAUFFAFL0BA060614; WAUFFAFL0BA006469; WAUFFAFL0BA088722; WAUFFAFL0BA054392 | WAUFFAFL0BA034563; WAUFFAFL0BA064310 | WAUFFAFL0BA038838 | WAUFFAFL0BA007427 | WAUFFAFL0BA019710 | WAUFFAFL0BA033901;

WAUFFAFL0BA008349

| WAUFFAFL0BA060967; WAUFFAFL0BA027970 | WAUFFAFL0BA097372 | WAUFFAFL0BA051380 | WAUFFAFL0BA008321 |

WAUFFAFL0BA099462

; WAUFFAFL0BA054456; WAUFFAFL0BA026009; WAUFFAFL0BA001157; WAUFFAFL0BA055686 | WAUFFAFL0BA078837 | WAUFFAFL0BA072763

WAUFFAFL0BA081916; WAUFFAFL0BA064534 | WAUFFAFL0BA026835 | WAUFFAFL0BA004673 | WAUFFAFL0BA085531 | WAUFFAFL0BA098294 | WAUFFAFL0BA053601 | WAUFFAFL0BA014863 | WAUFFAFL0BA089854 | WAUFFAFL0BA090325 | WAUFFAFL0BA024597 | WAUFFAFL0BA035051 | WAUFFAFL0BA027340 | WAUFFAFL0BA054800 | WAUFFAFL0BA004981

WAUFFAFL0BA059768; WAUFFAFL0BA013177

WAUFFAFL0BA065490; WAUFFAFL0BA097386;

WAUFFAFL0BA042582

| WAUFFAFL0BA057289 | WAUFFAFL0BA022851 | WAUFFAFL0BA041285 | WAUFFAFL0BA096724; WAUFFAFL0BA099459 | WAUFFAFL0BA059978 | WAUFFAFL0BA092818; WAUFFAFL0BA009744 | WAUFFAFL0BA026589; WAUFFAFL0BA065134; WAUFFAFL0BA082998; WAUFFAFL0BA089126 | WAUFFAFL0BA025524; WAUFFAFL0BA071306

WAUFFAFL0BA091314 | WAUFFAFL0BA034627 | WAUFFAFL0BA051072 | WAUFFAFL0BA061665; WAUFFAFL0BA041898; WAUFFAFL0BA006763; WAUFFAFL0BA047426 | WAUFFAFL0BA009243 | WAUFFAFL0BA030285

WAUFFAFL0BA093449; WAUFFAFL0BA002261 | WAUFFAFL0BA080300 | WAUFFAFL0BA016094 | WAUFFAFL0BA079406 | WAUFFAFL0BA037897; WAUFFAFL0BA011767 | WAUFFAFL0BA092592; WAUFFAFL0BA097243; WAUFFAFL0BA094617 | WAUFFAFL0BA022767 | WAUFFAFL0BA028231 | WAUFFAFL0BA043392; WAUFFAFL0BA064047 | WAUFFAFL0BA008674; WAUFFAFL0BA045613 | WAUFFAFL0BA051136; WAUFFAFL0BA023272 | WAUFFAFL0BA081589 | WAUFFAFL0BA082886 | WAUFFAFL0BA068860 | WAUFFAFL0BA038015; WAUFFAFL0BA007671

WAUFFAFL0BA053615; WAUFFAFL0BA095783; WAUFFAFL0BA017147 | WAUFFAFL0BA066008 | WAUFFAFL0BA069071 | WAUFFAFL0BA087778; WAUFFAFL0BA007024; WAUFFAFL0BA065263; WAUFFAFL0BA071340; WAUFFAFL0BA032022; WAUFFAFL0BA012949 | WAUFFAFL0BA082905; WAUFFAFL0BA020985; WAUFFAFL0BA068230 | WAUFFAFL0BA042176 | WAUFFAFL0BA079339 | WAUFFAFL0BA082127 | WAUFFAFL0BA030299 | WAUFFAFL0BA030898 | WAUFFAFL0BA081494 | WAUFFAFL0BA097887; WAUFFAFL0BA044980 | WAUFFAFL0BA086128 | WAUFFAFL0BA015155 | WAUFFAFL0BA066980 | WAUFFAFL0BA032621 | WAUFFAFL0BA088154 | WAUFFAFL0BA051640 | WAUFFAFL0BA050410 | WAUFFAFL0BA045689 | WAUFFAFL0BA042792; WAUFFAFL0BA075226 | WAUFFAFL0BA097517; WAUFFAFL0BA071998 | WAUFFAFL0BA026012

WAUFFAFL0BA049242; WAUFFAFL0BA076182 | WAUFFAFL0BA027225; WAUFFAFL0BA018668 | WAUFFAFL0BA008125 | WAUFFAFL0BA066803 | WAUFFAFL0BA012918 | WAUFFAFL0BA014412 | WAUFFAFL0BA042775 | WAUFFAFL0BA080734; WAUFFAFL0BA055056 | WAUFFAFL0BA063545; WAUFFAFL0BA053372; WAUFFAFL0BA073590 | WAUFFAFL0BA065179; WAUFFAFL0BA069040; WAUFFAFL0BA099994; WAUFFAFL0BA000638 |

WAUFFAFL0BA004947

; WAUFFAFL0BA022784 | WAUFFAFL0BA045319; WAUFFAFL0BA034711 | WAUFFAFL0BA089482 | WAUFFAFL0BA008934; WAUFFAFL0BA038757 | WAUFFAFL0BA079440 | WAUFFAFL0BA066722

WAUFFAFL0BA090115 | WAUFFAFL0BA087392; WAUFFAFL0BA043926 | WAUFFAFL0BA051489

WAUFFAFL0BA030819 | WAUFFAFL0BA067711 | WAUFFAFL0BA016211 | WAUFFAFL0BA005791

WAUFFAFL0BA059351 | WAUFFAFL0BA080104; WAUFFAFL0BA022655; WAUFFAFL0BA058670

WAUFFAFL0BA060256 | WAUFFAFL0BA058989; WAUFFAFL0BA057180 | WAUFFAFL0BA055476 | WAUFFAFL0BA060760 | WAUFFAFL0BA083309; WAUFFAFL0BA037964 | WAUFFAFL0BA029864; WAUFFAFL0BA012398 | WAUFFAFL0BA007945; WAUFFAFL0BA055915 | WAUFFAFL0BA023806 | WAUFFAFL0BA094598 | WAUFFAFL0BA048902 | WAUFFAFL0BA099266

WAUFFAFL0BA016614

WAUFFAFL0BA000297 | WAUFFAFL0BA009985; WAUFFAFL0BA001174; WAUFFAFL0BA039942 | WAUFFAFL0BA068700; WAUFFAFL0BA057311 | WAUFFAFL0BA035499 | WAUFFAFL0BA025183 | WAUFFAFL0BA093628; WAUFFAFL0BA048348; WAUFFAFL0BA036118;

WAUFFAFL0BA076568WAUFFAFL0BA058166; WAUFFAFL0BA098327; WAUFFAFL0BA065957 | WAUFFAFL0BA029511 |

WAUFFAFL0BA078272

| WAUFFAFL0BA034580; WAUFFAFL0BA092656

WAUFFAFL0BA078434 | WAUFFAFL0BA038337; WAUFFAFL0BA030237; WAUFFAFL0BA006973; WAUFFAFL0BA065361; WAUFFAFL0BA079731; WAUFFAFL0BA077753; WAUFFAFL0BA001465 | WAUFFAFL0BA086405; WAUFFAFL0BA074495 | WAUFFAFL0BA012465 | WAUFFAFL0BA015544 | WAUFFAFL0BA092835; WAUFFAFL0BA067658 | WAUFFAFL0BA008626 | WAUFFAFL0BA004480; WAUFFAFL0BA016693 | WAUFFAFL0BA081740 | WAUFFAFL0BA040475; WAUFFAFL0BA042405 | WAUFFAFL0BA089093; WAUFFAFL0BA017892; WAUFFAFL0BA013907; WAUFFAFL0BA082922 | WAUFFAFL0BA091944; WAUFFAFL0BA093676 | WAUFFAFL0BA042226

WAUFFAFL0BA064579; WAUFFAFL0BA082564; WAUFFAFL0BA049757 | WAUFFAFL0BA052349; WAUFFAFL0BA069779 | WAUFFAFL0BA050133

WAUFFAFL0BA090616 | WAUFFAFL0BA088428

WAUFFAFL0BA040525; WAUFFAFL0BA056594 | WAUFFAFL0BA031680 | WAUFFAFL0BA042534 | WAUFFAFL0BA004625 | WAUFFAFL0BA075307; WAUFFAFL0BA044686 | WAUFFAFL0BA006990 | WAUFFAFL0BA008982; WAUFFAFL0BA065652 | WAUFFAFL0BA021151 | WAUFFAFL0BA017519

WAUFFAFL0BA090258; WAUFFAFL0BA061648 | WAUFFAFL0BA083553; WAUFFAFL0BA028682 | WAUFFAFL0BA046549; WAUFFAFL0BA072388 | WAUFFAFL0BA037673; WAUFFAFL0BA095668; WAUFFAFL0BA000610 | WAUFFAFL0BA063609; WAUFFAFL0BA095105 | WAUFFAFL0BA001658 | WAUFFAFL0BA063786; WAUFFAFL0BA072231 | WAUFFAFL0BA046745 | WAUFFAFL0BA044820; WAUFFAFL0BA069734 | WAUFFAFL0BA086372 | WAUFFAFL0BA001594 | WAUFFAFL0BA055767; WAUFFAFL0BA071905 | WAUFFAFL0BA067644 | WAUFFAFL0BA085898

WAUFFAFL0BA051587 | WAUFFAFL0BA026933 | WAUFFAFL0BA040234 | WAUFFAFL0BA055171 | WAUFFAFL0BA063870 | WAUFFAFL0BA030738 | WAUFFAFL0BA047880 | WAUFFAFL0BA094567 | WAUFFAFL0BA056370 | WAUFFAFL0BA067885 | WAUFFAFL0BA005886; WAUFFAFL0BA078076 | WAUFFAFL0BA014216; WAUFFAFL0BA016399 | WAUFFAFL0BA022591

WAUFFAFL0BA040248 | WAUFFAFL0BA078563 | WAUFFAFL0BA080281 | WAUFFAFL0BA046888; WAUFFAFL0BA008805 | WAUFFAFL0BA053663; WAUFFAFL0BA044090; WAUFFAFL0BA045434 | WAUFFAFL0BA043487 | WAUFFAFL0BA011753 | WAUFFAFL0BA001983; WAUFFAFL0BA063027

WAUFFAFL0BA000154 | WAUFFAFL0BA089434 | WAUFFAFL0BA055316 | WAUFFAFL0BA011655 | WAUFFAFL0BA092219 | WAUFFAFL0BA035700 | WAUFFAFL0BA066817; WAUFFAFL0BA098182 | WAUFFAFL0BA073671 | WAUFFAFL0BA069815; WAUFFAFL0BA068082 | WAUFFAFL0BA043151; WAUFFAFL0BA008268 | WAUFFAFL0BA074156

WAUFFAFL0BA043828 | WAUFFAFL0BA022610

WAUFFAFL0BA028259 | WAUFFAFL0BA017567; WAUFFAFL0BA052092 | WAUFFAFL0BA065909 | WAUFFAFL0BA072410 | WAUFFAFL0BA025586 | WAUFFAFL0BA002843; WAUFFAFL0BA061469 | WAUFFAFL0BA010263 | WAUFFAFL0BA032568 | WAUFFAFL0BA043716; WAUFFAFL0BA038029

WAUFFAFL0BA092205; WAUFFAFL0BA054537 | WAUFFAFL0BA037074 | WAUFFAFL0BA095301 | WAUFFAFL0BA044591; WAUFFAFL0BA080930 | WAUFFAFL0BA071824; WAUFFAFL0BA074206 | WAUFFAFL0BA039293 | WAUFFAFL0BA093659 | WAUFFAFL0BA033011 | WAUFFAFL0BA092396; WAUFFAFL0BA082936 | WAUFFAFL0BA047412 | WAUFFAFL0BA054053 | WAUFFAFL0BA062170; WAUFFAFL0BA047023; WAUFFAFL0BA026432 | WAUFFAFL0BA072715 | WAUFFAFL0BA035115

WAUFFAFL0BA090678 | WAUFFAFL0BA026687 | WAUFFAFL0BA071774

WAUFFAFL0BA027080 | WAUFFAFL0BA015415; WAUFFAFL0BA024938; WAUFFAFL0BA074366

WAUFFAFL0BA026916

WAUFFAFL0BA080474 | WAUFFAFL0BA044011 | WAUFFAFL0BA000994; WAUFFAFL0BA023370 | WAUFFAFL0BA010036; WAUFFAFL0BA050052 | WAUFFAFL0BA080166 | WAUFFAFL0BA081365 | WAUFFAFL0BA081415; WAUFFAFL0BA071242 | WAUFFAFL0BA076778; WAUFFAFL0BA031565 | WAUFFAFL0BA008772

WAUFFAFL0BA086808 | WAUFFAFL0BA008643; WAUFFAFL0BA038306 | WAUFFAFL0BA093810; WAUFFAFL0BA027788 | WAUFFAFL0BA015298; WAUFFAFL0BA011994;

WAUFFAFL0BA056112

| WAUFFAFL0BA089367 | WAUFFAFL0BA044963 | WAUFFAFL0BA080880 | WAUFFAFL0BA011350 | WAUFFAFL0BA064100 | WAUFFAFL0BA053596 | WAUFFAFL0BA055977 | WAUFFAFL0BA003944 | WAUFFAFL0BA039729 | WAUFFAFL0BA056983; WAUFFAFL0BA052870; WAUFFAFL0BA034191; WAUFFAFL0BA005872 | WAUFFAFL0BA037348 | WAUFFAFL0BA062475 | WAUFFAFL0BA047670 | WAUFFAFL0BA016760 | WAUFFAFL0BA058653 | WAUFFAFL0BA068955; WAUFFAFL0BA087957; WAUFFAFL0BA001661; WAUFFAFL0BA023093; WAUFFAFL0BA025636 |

WAUFFAFL0BA040363

; WAUFFAFL0BA036099 | WAUFFAFL0BA067594; WAUFFAFL0BA043733 | WAUFFAFL0BA029119 | WAUFFAFL0BA016970 | WAUFFAFL0BA095797; WAUFFAFL0BA053694 | WAUFFAFL0BA042436 | WAUFFAFL0BA089451 | WAUFFAFL0BA002096 | WAUFFAFL0BA023031; WAUFFAFL0BA016595;

WAUFFAFL0BA084461

| WAUFFAFL0BA092348

WAUFFAFL0BA006326; WAUFFAFL0BA090261 | WAUFFAFL0BA088901; WAUFFAFL0BA083567 | WAUFFAFL0BA085867; WAUFFAFL0BA013521

WAUFFAFL0BA072813

| WAUFFAFL0BA075534 | WAUFFAFL0BA059852; WAUFFAFL0BA000901

WAUFFAFL0BA064260 | WAUFFAFL0BA087411 | WAUFFAFL0BA093533; WAUFFAFL0BA016726 | WAUFFAFL0BA082340 | WAUFFAFL0BA002485; WAUFFAFL0BA052321; WAUFFAFL0BA007038; WAUFFAFL0BA006245 | WAUFFAFL0BA073525; WAUFFAFL0BA031033 | WAUFFAFL0BA030142 | WAUFFAFL0BA072147 | WAUFFAFL0BA075615 | WAUFFAFL0BA061567 | WAUFFAFL0BA087361 | WAUFFAFL0BA075825 | WAUFFAFL0BA069958

WAUFFAFL0BA010344 | WAUFFAFL0BA008464 | WAUFFAFL0BA069362 | WAUFFAFL0BA082175; WAUFFAFL0BA012207 | WAUFFAFL0BA006861 | WAUFFAFL0BA070348; WAUFFAFL0BA066588 | WAUFFAFL0BA066557

WAUFFAFL0BA099218 | WAUFFAFL0BA057521 | WAUFFAFL0BA096612 | WAUFFAFL0BA010781; WAUFFAFL0BA079213; WAUFFAFL0BA095525

WAUFFAFL0BA089871 | WAUFFAFL0BA020212 | WAUFFAFL0BA035776; WAUFFAFL0BA052254 | WAUFFAFL0BA030920 | WAUFFAFL0BA072066 | WAUFFAFL0BA032019

WAUFFAFL0BA024163

WAUFFAFL0BA035079 | WAUFFAFL0BA010683 | WAUFFAFL0BA045451; WAUFFAFL0BA008139 | WAUFFAFL0BA014152; WAUFFAFL0BA053923 | WAUFFAFL0BA035602 | WAUFFAFL0BA090969 | WAUFFAFL0BA019822; WAUFFAFL0BA052416; WAUFFAFL0BA083018 | WAUFFAFL0BA060550 | WAUFFAFL0BA022199 | WAUFFAFL0BA064680 | WAUFFAFL0BA072018 | WAUFFAFL0BA023224 | WAUFFAFL0BA075520 | WAUFFAFL0BA009212 | WAUFFAFL0BA074108; WAUFFAFL0BA068695; WAUFFAFL0BA023286; WAUFFAFL0BA055560 | WAUFFAFL0BA036751 | WAUFFAFL0BA047667 | WAUFFAFL0BA045577 | WAUFFAFL0BA062699 | WAUFFAFL0BA094374 | WAUFFAFL0BA006794 | WAUFFAFL0BA053212 | WAUFFAFL0BA021456

WAUFFAFL0BA035003; WAUFFAFL0BA027127 | WAUFFAFL0BA082130 | WAUFFAFL0BA047958 | WAUFFAFL0BA060418 | WAUFFAFL0BA005970; WAUFFAFL0BA060869; WAUFFAFL0BA078725 | WAUFFAFL0BA017973; WAUFFAFL0BA024244; WAUFFAFL0BA097355; WAUFFAFL0BA031713; WAUFFAFL0BA021019 | WAUFFAFL0BA077834 | WAUFFAFL0BA042033; WAUFFAFL0BA021960 | WAUFFAFL0BA080149 | WAUFFAFL0BA027421 | WAUFFAFL0BA042453 | WAUFFAFL0BA004284 | WAUFFAFL0BA086775 | WAUFFAFL0BA032148; WAUFFAFL0BA097338 | WAUFFAFL0BA033042 | WAUFFAFL0BA027452 | WAUFFAFL0BA082306 | WAUFFAFL0BA007119 | WAUFFAFL0BA070883 | WAUFFAFL0BA067837 | WAUFFAFL0BA026270 | WAUFFAFL0BA073444 | WAUFFAFL0BA066509 | WAUFFAFL0BA079132 | WAUFFAFL0BA047250; WAUFFAFL0BA013728 | WAUFFAFL0BA045949; WAUFFAFL0BA062511

WAUFFAFL0BA010148 | WAUFFAFL0BA009288 | WAUFFAFL0BA043022; WAUFFAFL0BA003264 | WAUFFAFL0BA068969 | WAUFFAFL0BA046499; WAUFFAFL0BA055932 | WAUFFAFL0BA035907 | WAUFFAFL0BA014703 | WAUFFAFL0BA036314 | WAUFFAFL0BA015625 | WAUFFAFL0BA005581; WAUFFAFL0BA010375; WAUFFAFL0BA051153

WAUFFAFL0BA045742; WAUFFAFL0BA071449; WAUFFAFL0BA027869; WAUFFAFL0BA057230 | WAUFFAFL0BA028729 | WAUFFAFL0BA081446 | WAUFFAFL0BA087604 | WAUFFAFL0BA087702; WAUFFAFL0BA041562; WAUFFAFL0BA087828 | WAUFFAFL0BA034806; WAUFFAFL0BA030223; WAUFFAFL0BA073332 | WAUFFAFL0BA071211

WAUFFAFL0BA003619

| WAUFFAFL0BA036894 | WAUFFAFL0BA001739 | WAUFFAFL0BA091572; WAUFFAFL0BA034692; WAUFFAFL0BA053680

WAUFFAFL0BA004219; WAUFFAFL0BA052903; WAUFFAFL0BA031999; WAUFFAFL0BA099848; WAUFFAFL0BA020419; WAUFFAFL0BA009176 | WAUFFAFL0BA026091; WAUFFAFL0BA069944

WAUFFAFL0BA096285 | WAUFFAFL0BA005676 | WAUFFAFL0BA023434 | WAUFFAFL0BA019786; WAUFFAFL0BA033185; WAUFFAFL0BA062248

WAUFFAFL0BA045627 | WAUFFAFL0BA055378; WAUFFAFL0BA095590; WAUFFAFL0BA061052 | WAUFFAFL0BA053274; WAUFFAFL0BA011445

WAUFFAFL0BA060323 | WAUFFAFL0BA032425 | WAUFFAFL0BA026754

WAUFFAFL0BA029556; WAUFFAFL0BA000820 | WAUFFAFL0BA082158 | WAUFFAFL0BA002230 | WAUFFAFL0BA086033 | WAUFFAFL0BA002728 | WAUFFAFL0BA039231

WAUFFAFL0BA021831 | WAUFFAFL0BA041903; WAUFFAFL0BA032683; WAUFFAFL0BA022946 | WAUFFAFL0BA051198; WAUFFAFL0BA058779 | WAUFFAFL0BA071855 |

WAUFFAFL0BA020548

| WAUFFAFL0BA078160 | WAUFFAFL0BA054697

WAUFFAFL0BA029962; WAUFFAFL0BA006293; WAUFFAFL0BA031677 | WAUFFAFL0BA035356 | WAUFFAFL0BA075209; WAUFFAFL0BA036135 | WAUFFAFL0BA002129 | WAUFFAFL0BA068454 | WAUFFAFL0BA079468; WAUFFAFL0BA020971; WAUFFAFL0BA042341

WAUFFAFL0BA066669 | WAUFFAFL0BA062881 | WAUFFAFL0BA076439 | WAUFFAFL0BA063951; WAUFFAFL0BA053338; WAUFFAFL0BA051699; WAUFFAFL0BA071967 | WAUFFAFL0BA041139 | WAUFFAFL0BA018461 | WAUFFAFL0BA006617 | WAUFFAFL0BA056739 | WAUFFAFL0BA048530 | WAUFFAFL0BA034031; WAUFFAFL0BA058748; WAUFFAFL0BA086341 | WAUFFAFL0BA000722 | WAUFFAFL0BA053064 | WAUFFAFL0BA048446; WAUFFAFL0BA079423 | WAUFFAFL0BA096156 | WAUFFAFL0BA087781; WAUFFAFL0BA071029; WAUFFAFL0BA053520

WAUFFAFL0BA067112; WAUFFAFL0BA063903 | WAUFFAFL0BA045806

WAUFFAFL0BA068437; WAUFFAFL0BA030626 | WAUFFAFL0BA065702; WAUFFAFL0BA047183 | WAUFFAFL0BA012160 | WAUFFAFL0BA019853 | WAUFFAFL0BA036474; WAUFFAFL0BA036572 | WAUFFAFL0BA006939 | WAUFFAFL0BA069121

WAUFFAFL0BA088977; WAUFFAFL0BA014099 | WAUFFAFL0BA042503 | WAUFFAFL0BA027936 | WAUFFAFL0BA030609; WAUFFAFL0BA082841

WAUFFAFL0BA062959 | WAUFFAFL0BA033512 | WAUFFAFL0BA035924 | WAUFFAFL0BA040539; WAUFFAFL0BA008979 | WAUFFAFL0BA030075 | WAUFFAFL0BA076246 | WAUFFAFL0BA066672 | WAUFFAFL0BA027807 | WAUFFAFL0BA019268

WAUFFAFL0BA065599 | WAUFFAFL0BA070303; WAUFFAFL0BA052660 | WAUFFAFL0BA002972 | WAUFFAFL0BA085478 | WAUFFAFL0BA050259 | WAUFFAFL0BA018573; WAUFFAFL0BA039598; WAUFFAFL0BA067515 | WAUFFAFL0BA069961; WAUFFAFL0BA012966 | WAUFFAFL0BA064890; WAUFFAFL0BA003183 | WAUFFAFL0BA051265; WAUFFAFL0BA028102 | WAUFFAFL0BA005550 | WAUFFAFL0BA041917 | WAUFFAFL0BA016564; WAUFFAFL0BA073105; WAUFFAFL0BA055610 | WAUFFAFL0BA048608 | WAUFFAFL0BA085237; WAUFFAFL0BA024681

WAUFFAFL0BA096268 | WAUFFAFL0BA044882; WAUFFAFL0BA033090; WAUFFAFL0BA002289; WAUFFAFL0BA035129 | WAUFFAFL0BA097159 | WAUFFAFL0BA081544 | WAUFFAFL0BA025071 | WAUFFAFL0BA065439; WAUFFAFL0BA021280 | WAUFFAFL0BA002440 | WAUFFAFL0BA043019 | WAUFFAFL0BA005421; WAUFFAFL0BA039696 | WAUFFAFL0BA043358; WAUFFAFL0BA026768 | WAUFFAFL0BA045143 | WAUFFAFL0BA030870 | WAUFFAFL0BA020288 | WAUFFAFL0BA054991 | WAUFFAFL0BA056417 | WAUFFAFL0BA009436; WAUFFAFL0BA099963 | WAUFFAFL0BA054151; WAUFFAFL0BA082810;

WAUFFAFL0BA026611

| WAUFFAFL0BA033199; WAUFFAFL0BA031128 | WAUFFAFL0BA095296; WAUFFAFL0BA049693 | WAUFFAFL0BA076277; WAUFFAFL0BA003636 | WAUFFAFL0BA009811 | WAUFFAFL0BA039262 | WAUFFAFL0BA092866

WAUFFAFL0BA077445 | WAUFFAFL0BA015284; WAUFFAFL0BA091748 | WAUFFAFL0BA077395 | WAUFFAFL0BA053470 | WAUFFAFL0BA093273 | WAUFFAFL0BA070320; WAUFFAFL0BA058717 | WAUFFAFL0BA037575 | WAUFFAFL0BA053582

WAUFFAFL0BA012577 | WAUFFAFL0BA006553 | WAUFFAFL0BA049208; WAUFFAFL0BA033428 | WAUFFAFL0BA064517 | WAUFFAFL0BA093483 | WAUFFAFL0BA002292 | WAUFFAFL0BA023322 | WAUFFAFL0BA079082; WAUFFAFL0BA075338; WAUFFAFL0BA092317 | WAUFFAFL0BA087814

WAUFFAFL0BA042615 | WAUFFAFL0BA093161 | WAUFFAFL0BA039567

WAUFFAFL0BA040105 | WAUFFAFL0BA011283 | WAUFFAFL0BA021697 | WAUFFAFL0BA058958 | WAUFFAFL0BA074819; WAUFFAFL0BA062542 | WAUFFAFL0BA046597 | WAUFFAFL0BA083620; WAUFFAFL0BA083665; WAUFFAFL0BA001207 | WAUFFAFL0BA054098; WAUFFAFL0BA063240; WAUFFAFL0BA065523

WAUFFAFL0BA077011 | WAUFFAFL0BA031243; WAUFFAFL0BA004429 | WAUFFAFL0BA038449 | WAUFFAFL0BA055011 | WAUFFAFL0BA099364 | WAUFFAFL0BA031307 | WAUFFAFL0BA046969 | WAUFFAFL0BA059026; WAUFFAFL0BA094942 | WAUFFAFL0BA009338; WAUFFAFL0BA001322; WAUFFAFL0BA037866 | WAUFFAFL0BA071712 | WAUFFAFL0BA003278 | WAUFFAFL0BA082015; WAUFFAFL0BA028679 | WAUFFAFL0BA017987 | WAUFFAFL0BA065277; WAUFFAFL0BA070706 | WAUFFAFL0BA038810; WAUFFAFL0BA085108 | WAUFFAFL0BA065831; WAUFFAFL0BA000266 | WAUFFAFL0BA045658 | WAUFFAFL0BA078658 | WAUFFAFL0BA004558 | WAUFFAFL0BA072214 | WAUFFAFL0BA066624; WAUFFAFL0BA006441; WAUFFAFL0BA074268; WAUFFAFL0BA077476; WAUFFAFL0BA035826 | WAUFFAFL0BA061729 | WAUFFAFL0BA086520; WAUFFAFL0BA084685; WAUFFAFL0BA006097 | WAUFFAFL0BA050486 | WAUFFAFL0BA037852; WAUFFAFL0BA086582 | WAUFFAFL0BA093905 | WAUFFAFL0BA035387; WAUFFAFL0BA057874 | WAUFFAFL0BA035521; WAUFFAFL0BA005001; WAUFFAFL0BA045076; WAUFFAFL0BA092401

WAUFFAFL0BA097971 | WAUFFAFL0BA038967; WAUFFAFL0BA028374 | WAUFFAFL0BA099090 | WAUFFAFL0BA077493 | WAUFFAFL0BA026561 | WAUFFAFL0BA036748 | WAUFFAFL0BA084962 | WAUFFAFL0BA012188 | WAUFFAFL0BA065182 | WAUFFAFL0BA058104; WAUFFAFL0BA010747 |

WAUFFAFL0BA059737

| WAUFFAFL0BA091068; WAUFFAFL0BA094911; WAUFFAFL0BA000834 | WAUFFAFL0BA027872 | WAUFFAFL0BA052755; WAUFFAFL0BA016581 | WAUFFAFL0BA030190; WAUFFAFL0BA007881 | WAUFFAFL0BA048043 | WAUFFAFL0BA002499 | WAUFFAFL0BA067479 | WAUFFAFL0BA076506 | WAUFFAFL0BA030559 | WAUFFAFL0BA012885

WAUFFAFL0BA014037; WAUFFAFL0BA023207; WAUFFAFL0BA006181; WAUFFAFL0BA063531; WAUFFAFL0BA094343 | WAUFFAFL0BA000218; WAUFFAFL0BA062623

WAUFFAFL0BA007007; WAUFFAFL0BA063853 | WAUFFAFL0BA082676 | WAUFFAFL0BA097999 | WAUFFAFL0BA057860; WAUFFAFL0BA073556 | WAUFFAFL0BA079633 | WAUFFAFL0BA027791 | WAUFFAFL0BA046793 | WAUFFAFL0BA059253 | WAUFFAFL0BA002633; WAUFFAFL0BA031727 | WAUFFAFL0BA066297 | WAUFFAFL0BA058099 | WAUFFAFL0BA045126; WAUFFAFL0BA028830; WAUFFAFL0BA069829

WAUFFAFL0BA007718 | WAUFFAFL0BA021005; WAUFFAFL0BA032263; WAUFFAFL0BA047720 | WAUFFAFL0BA013213 | WAUFFAFL0BA071807 | WAUFFAFL0BA006746; WAUFFAFL0BA083472 | WAUFFAFL0BA025216 | WAUFFAFL0BA006004 | WAUFFAFL0BA051900; WAUFFAFL0BA086288 | WAUFFAFL0BA017259; WAUFFAFL0BA077106

WAUFFAFL0BA049371 | WAUFFAFL0BA086050; WAUFFAFL0BA013079;

WAUFFAFL0BA059740

| WAUFFAFL0BA030271 | WAUFFAFL0BA015088; WAUFFAFL0BA072021; WAUFFAFL0BA025295 | WAUFFAFL0BA015172 | WAUFFAFL0BA014796 | WAUFFAFL0BA004964; WAUFFAFL0BA047264 | WAUFFAFL0BA082452; WAUFFAFL0BA082046; WAUFFAFL0BA063352 | WAUFFAFL0BA007878 | WAUFFAFL0BA092091 | WAUFFAFL0BA020579 | WAUFFAFL0BA007847 | WAUFFAFL0BA091667 | WAUFFAFL0BA062900 | WAUFFAFL0BA053081 | WAUFFAFL0BA042954 | WAUFFAFL0BA073475 | WAUFFAFL0BA094746; WAUFFAFL0BA034319; WAUFFAFL0BA049578 | WAUFFAFL0BA004091 | WAUFFAFL0BA002308

WAUFFAFL0BA032036 | WAUFFAFL0BA098859 | WAUFFAFL0BA050567; WAUFFAFL0BA015835; WAUFFAFL0BA090244; WAUFFAFL0BA039682 | WAUFFAFL0BA005015; WAUFFAFL0BA098862 | WAUFFAFL0BA005533; WAUFFAFL0BA091703 | WAUFFAFL0BA069197 | WAUFFAFL0BA060001 | WAUFFAFL0BA072682 | WAUFFAFL0BA009713 | WAUFFAFL0BA008027 | WAUFFAFL0BA035065; WAUFFAFL0BA017164; WAUFFAFL0BA000042 | WAUFFAFL0BA070818; WAUFFAFL0BA040413; WAUFFAFL0BA015656 | WAUFFAFL0BA062847 | WAUFFAFL0BA040671; WAUFFAFL0BA023479 | WAUFFAFL0BA075842; WAUFFAFL0BA012143; WAUFFAFL0BA025796 | WAUFFAFL0BA032182 | WAUFFAFL0BA017651; WAUFFAFL0BA030206 | WAUFFAFL0BA067546 | WAUFFAFL0BA016287; WAUFFAFL0BA037169 | WAUFFAFL0BA010943 | WAUFFAFL0BA080202 | WAUFFAFL0BA059382 | WAUFFAFL0BA063917; WAUFFAFL0BA070074 | WAUFFAFL0BA032280; WAUFFAFL0BA006598; WAUFFAFL0BA067501 | WAUFFAFL0BA019206 | WAUFFAFL0BA052304; WAUFFAFL0BA089529 | WAUFFAFL0BA081172 | WAUFFAFL0BA008013; WAUFFAFL0BA003586 | WAUFFAFL0BA038077; WAUFFAFL0BA045739 | WAUFFAFL0BA082399 | WAUFFAFL0BA061228; WAUFFAFL0BA077686 | WAUFFAFL0BA034630 | WAUFFAFL0BA028696 | WAUFFAFL0BA059172 | WAUFFAFL0BA037916; WAUFFAFL0BA055994 | WAUFFAFL0BA057129; WAUFFAFL0BA019531; WAUFFAFL0BA001384 | WAUFFAFL0BA090633; WAUFFAFL0BA001840; WAUFFAFL0BA005435 | WAUFFAFL0BA084038 | WAUFFAFL0BA038094 | WAUFFAFL0BA026527 | WAUFFAFL0BA027256 | WAUFFAFL0BA090390 | WAUFFAFL0BA084475;

WAUFFAFL0BA013163

| WAUFFAFL0BA095170 | WAUFFAFL0BA084833 | WAUFFAFL0BA026804 | WAUFFAFL0BA044557 |

WAUFFAFL0BA058538

; WAUFFAFL0BA015964; WAUFFAFL0BA023837; WAUFFAFL0BA074688; WAUFFAFL0BA038533 | WAUFFAFL0BA053887

WAUFFAFL0BA015267; WAUFFAFL0BA076859 | WAUFFAFL0BA056269; WAUFFAFL0BA087487; WAUFFAFL0BA099588 | WAUFFAFL0BA075954; WAUFFAFL0BA082368 | WAUFFAFL0BA096240; WAUFFAFL0BA002597 | WAUFFAFL0BA075128 | WAUFFAFL0BA096660; WAUFFAFL0BA081253 | WAUFFAFL0BA025491 | WAUFFAFL0BA083794; WAUFFAFL0BA012126 | WAUFFAFL0BA010232 | WAUFFAFL0BA063528; WAUFFAFL0BA099946 | WAUFFAFL0BA012241 | WAUFFAFL0BA015219 | WAUFFAFL0BA048317 | WAUFFAFL0BA066607 | WAUFFAFL0BA049595 | WAUFFAFL0BA010912 | WAUFFAFL0BA020839

WAUFFAFL0BA043439 | WAUFFAFL0BA039424 | WAUFFAFL0BA031906; WAUFFAFL0BA000087 | WAUFFAFL0BA005855; WAUFFAFL0BA059754 | WAUFFAFL0BA018640 | WAUFFAFL0BA060452 | WAUFFAFL0BA096349

WAUFFAFL0BA040282; WAUFFAFL0BA041609; WAUFFAFL0BA061682 | WAUFFAFL0BA000719; WAUFFAFL0BA082824; WAUFFAFL0BA049385 | WAUFFAFL0BA054523; WAUFFAFL0BA017200 | WAUFFAFL0BA003281 | WAUFFAFL0BA073119 | WAUFFAFL0BA087585; WAUFFAFL0BA080345 | WAUFFAFL0BA060290 | WAUFFAFL0BA011946 | WAUFFAFL0BA073945 | WAUFFAFL0BA094553

WAUFFAFL0BA027810; WAUFFAFL0BA037611; WAUFFAFL0BA098103; WAUFFAFL0BA006214 | WAUFFAFL0BA075341; WAUFFAFL0BA051282; WAUFFAFL0BA043599; WAUFFAFL0BA092060; WAUFFAFL0BA034465 | WAUFFAFL0BA043795 | WAUFFAFL0BA007587; WAUFFAFL0BA005337; WAUFFAFL0BA040721; WAUFFAFL0BA075212 | WAUFFAFL0BA096738; WAUFFAFL0BA039794; WAUFFAFL0BA044736; WAUFFAFL0BA088820 | WAUFFAFL0BA008481; WAUFFAFL0BA042369 | WAUFFAFL0BA065862 | WAUFFAFL0BA039410 | WAUFFAFL0BA088557

WAUFFAFL0BA097212; WAUFFAFL0BA017438 | WAUFFAFL0BA079003 | WAUFFAFL0BA099140 | WAUFFAFL0BA085223 | WAUFFAFL0BA046714; WAUFFAFL0BA053033 | WAUFFAFL0BA084217; WAUFFAFL0BA021716

WAUFFAFL0BA063044 | WAUFFAFL0BA023577; WAUFFAFL0BA025135 | WAUFFAFL0BA000011 | WAUFFAFL0BA016936 | WAUFFAFL0BA062587 | WAUFFAFL0BA026317; WAUFFAFL0BA029296; WAUFFAFL0BA003104; WAUFFAFL0BA051329 | WAUFFAFL0BA012594 | WAUFFAFL0BA085660 | WAUFFAFL0BA036975 |

WAUFFAFL0BA075940

| WAUFFAFL0BA031498 | WAUFFAFL0BA002390 | WAUFFAFL0BA028763 | WAUFFAFL0BA031808 | WAUFFAFL0BA080197; WAUFFAFL0BA083035 | WAUFFAFL0BA022123; WAUFFAFL0BA001689 | WAUFFAFL0BA090910; WAUFFAFL0BA070186 | WAUFFAFL0BA017830 | WAUFFAFL0BA042288 | WAUFFAFL0BA098246 | WAUFFAFL0BA097985 | WAUFFAFL0BA099171; WAUFFAFL0BA005693 | WAUFFAFL0BA082466 | WAUFFAFL0BA003913; WAUFFAFL0BA006682 | WAUFFAFL0BA025460

WAUFFAFL0BA036653 | WAUFFAFL0BA050665; WAUFFAFL0BA059799 | WAUFFAFL0BA071158; WAUFFAFL0BA067353; WAUFFAFL0BA082094; WAUFFAFL0BA014457; WAUFFAFL0BA066073 | WAUFFAFL0BA032487 | WAUFFAFL0BA034756 | WAUFFAFL0BA079602; WAUFFAFL0BA067904 | WAUFFAFL0BA026320 | WAUFFAFL0BA080622; WAUFFAFL0BA087473; WAUFFAFL0BA037608 | WAUFFAFL0BA005497 | WAUFFAFL0BA023840; WAUFFAFL0BA047068 | WAUFFAFL0BA056742 | WAUFFAFL0BA008688 | WAUFFAFL0BA072522 | WAUFFAFL0BA056191 | WAUFFAFL0BA047328 | WAUFFAFL0BA028732 | WAUFFAFL0BA045725

WAUFFAFL0BA062346 | WAUFFAFL0BA078739 | WAUFFAFL0BA079809 | WAUFFAFL0BA075808 | WAUFFAFL0BA028911 | WAUFFAFL0BA094634; WAUFFAFL0BA095007 | WAUFFAFL0BA080572 | WAUFFAFL0BA023658; WAUFFAFL0BA047717 | WAUFFAFL0BA032988 | WAUFFAFL0BA086453

WAUFFAFL0BA076361

WAUFFAFL0BA032974 | WAUFFAFL0BA092267 | WAUFFAFL0BA027094 | WAUFFAFL0BA097176; WAUFFAFL0BA052237; WAUFFAFL0BA045465; WAUFFAFL0BA087070; WAUFFAFL0BA064887

WAUFFAFL0BA070091; WAUFFAFL0BA015253 | WAUFFAFL0BA093421 | WAUFFAFL0BA073895 | WAUFFAFL0BA093452

WAUFFAFL0BA087506 | WAUFFAFL0BA010540 | WAUFFAFL0BA048589; WAUFFAFL0BA058054 | WAUFFAFL0BA015348; WAUFFAFL0BA043389 | WAUFFAFL0BA005466 | WAUFFAFL0BA094231 | WAUFFAFL0BA097145 | WAUFFAFL0BA034577 | WAUFFAFL0BA098005; WAUFFAFL0BA070396; WAUFFAFL0BA025118; WAUFFAFL0BA068020 | WAUFFAFL0BA029752; WAUFFAFL0BA000025 | WAUFFAFL0BA034773 | WAUFFAFL0BA054814; WAUFFAFL0BA067143 | WAUFFAFL0BA019920; WAUFFAFL0BA076814 | WAUFFAFL0BA004043 | WAUFFAFL0BA069569 | WAUFFAFL0BA069474; WAUFFAFL0BA034367 | WAUFFAFL0BA076926 | WAUFFAFL0BA011560 |

WAUFFAFL0BA054361WAUFFAFL0BA027497 | WAUFFAFL0BA095850 | WAUFFAFL0BA040072; WAUFFAFL0BA033171; WAUFFAFL0BA059169; WAUFFAFL0BA005239; WAUFFAFL0BA052884

WAUFFAFL0BA072830 | WAUFFAFL0BA058619

WAUFFAFL0BA085559 | WAUFFAFL0BA057342; WAUFFAFL0BA062850 | WAUFFAFL0BA009517 | WAUFFAFL0BA058460 | WAUFFAFL0BA020436 | WAUFFAFL0BA025233; WAUFFAFL0BA009579 | WAUFFAFL0BA066056 | WAUFFAFL0BA070916 | WAUFFAFL0BA082662

WAUFFAFL0BA084329

; WAUFFAFL0BA090003

WAUFFAFL0BA066025; WAUFFAFL0BA066574 | WAUFFAFL0BA033767; WAUFFAFL0BA062931 | WAUFFAFL0BA022140 | WAUFFAFL0BA044168; WAUFFAFL0BA036068; WAUFFAFL0BA076005 | WAUFFAFL0BA014393 | WAUFFAFL0BA058605 | WAUFFAFL0BA091698; WAUFFAFL0BA035017 | WAUFFAFL0BA070365 | WAUFFAFL0BA011929 |

WAUFFAFL0BA010733

; WAUFFAFL0BA076134 | WAUFFAFL0BA054330; WAUFFAFL0BA080183 | WAUFFAFL0BA025443; WAUFFAFL0BA063321; WAUFFAFL0BA090177; WAUFFAFL0BA048639 | WAUFFAFL0BA049144; WAUFFAFL0BA088784 | WAUFFAFL0BA072875 | WAUFFAFL0BA072441 | WAUFFAFL0BA086498 | WAUFFAFL0BA045594

WAUFFAFL0BA057535; WAUFFAFL0BA078711 | WAUFFAFL0BA070138 | WAUFFAFL0BA093547 | WAUFFAFL0BA054313 | WAUFFAFL0BA054117 | WAUFFAFL0BA027029 | WAUFFAFL0BA000493

WAUFFAFL0BA029931 | WAUFFAFL0BA069460 | WAUFFAFL0BA026995; WAUFFAFL0BA043909; WAUFFAFL0BA070737 | WAUFFAFL0BA047443 | WAUFFAFL0BA066526

WAUFFAFL0BA026530 | WAUFFAFL0BA022073 | WAUFFAFL0BA015026; WAUFFAFL0BA057390 | WAUFFAFL0BA055719; WAUFFAFL0BA017634 | WAUFFAFL0BA041447; WAUFFAFL0BA094665

WAUFFAFL0BA069782; WAUFFAFL0BA044283 | WAUFFAFL0BA054828 | WAUFFAFL0BA016256 | WAUFFAFL0BA099803; WAUFFAFL0BA085030 | WAUFFAFL0BA032294; WAUFFAFL0BA040041 | WAUFFAFL0BA097663 | WAUFFAFL0BA081219 | WAUFFAFL0BA016290 | WAUFFAFL0BA061150

WAUFFAFL0BA054103; WAUFFAFL0BA089868; WAUFFAFL0BA069300 | WAUFFAFL0BA038273 | WAUFFAFL0BA050908 | WAUFFAFL0BA065988 | WAUFFAFL0BA044431 | WAUFFAFL0BA019612 | WAUFFAFL0BA052531; WAUFFAFL0BA075663 | WAUFFAFL0BA009467; WAUFFAFL0BA094035; WAUFFAFL0BA031257; WAUFFAFL0BA079485

WAUFFAFL0BA066395

WAUFFAFL0BA078367

WAUFFAFL0BA020906 | WAUFFAFL0BA062234 | WAUFFAFL0BA024339 | WAUFFAFL0BA045563 | WAUFFAFL0BA020808 | WAUFFAFL0BA072696; WAUFFAFL0BA091233 | WAUFFAFL0BA048625 | WAUFFAFL0BA032134

WAUFFAFL0BA091362 | WAUFFAFL0BA023885; WAUFFAFL0BA038354 | WAUFFAFL0BA018685 | WAUFFAFL0BA057132; WAUFFAFL0BA011316 | WAUFFAFL0BA015933 | WAUFFAFL0BA082788 | WAUFFAFL0BA022056 | WAUFFAFL0BA059091 | WAUFFAFL0BA031484; WAUFFAFL0BA065392 | WAUFFAFL0BA019058 | WAUFFAFL0BA074965; WAUFFAFL0BA018637 | WAUFFAFL0BA059575; WAUFFAFL0BA067983 | WAUFFAFL0BA018041; WAUFFAFL0BA054912; WAUFFAFL0BA041741 | WAUFFAFL0BA084959 | WAUFFAFL0BA017410 | WAUFFAFL0BA040640 | WAUFFAFL0BA041674 | WAUFFAFL0BA036104; WAUFFAFL0BA062007; WAUFFAFL0BA090356 | WAUFFAFL0BA088963; WAUFFAFL0BA024521 | WAUFFAFL0BA024888

WAUFFAFL0BA059267 | WAUFFAFL0BA005998 | WAUFFAFL0BA087327 | WAUFFAFL0BA027189; WAUFFAFL0BA002759 | WAUFFAFL0BA018718 | WAUFFAFL0BA054778; WAUFFAFL0BA022218; WAUFFAFL0BA095010; WAUFFAFL0BA046938 | WAUFFAFL0BA040265 | WAUFFAFL0BA090132; WAUFFAFL0BA022137 | WAUFFAFL0BA024910

WAUFFAFL0BA063741 | WAUFFAFL0BA067241 | WAUFFAFL0BA070950; WAUFFAFL0BA035910 |

WAUFFAFL0BA064744

| WAUFFAFL0BA037706; WAUFFAFL0BA001126; WAUFFAFL0BA097906 | WAUFFAFL0BA046955 | WAUFFAFL0BA044316; WAUFFAFL0BA087053 | WAUFFAFL0BA014667 | WAUFFAFL0BA037656 | WAUFFAFL0BA012692 | WAUFFAFL0BA027905 | WAUFFAFL0BA098537 | WAUFFAFL0BA090759; WAUFFAFL0BA032246 | WAUFFAFL0BA003233

WAUFFAFL0BA087893 | WAUFFAFL0BA038161 | WAUFFAFL0BA046339; WAUFFAFL0BA011669; WAUFFAFL0BA074674 | WAUFFAFL0BA099512

WAUFFAFL0BA051606 | WAUFFAFL0BA024941 | WAUFFAFL0BA015429

WAUFFAFL0BA023403; WAUFFAFL0BA021649; WAUFFAFL0BA020310 | WAUFFAFL0BA087215 | WAUFFAFL0BA001546

WAUFFAFL0BA080247; WAUFFAFL0BA099932 | WAUFFAFL0BA094276 | WAUFFAFL0BA084847; WAUFFAFL0BA022672; WAUFFAFL0BA067482 | WAUFFAFL0BA032473 | WAUFFAFL0BA006696; WAUFFAFL0BA057552

WAUFFAFL0BA052819; WAUFFAFL0BA078417; WAUFFAFL0BA020047; WAUFFAFL0BA061780 | WAUFFAFL0BA086355

WAUFFAFL0BA045353; WAUFFAFL0BA060242

WAUFFAFL0BA080376; WAUFFAFL0BA082869 | WAUFFAFL0BA085397 | WAUFFAFL0BA099008 | WAUFFAFL0BA081320 | WAUFFAFL0BA049094 | WAUFFAFL0BA096867 |

WAUFFAFL0BA028360

| WAUFFAFL0BA003328; WAUFFAFL0BA061407 | WAUFFAFL0BA080264; WAUFFAFL0BA020209 | WAUFFAFL0BA071435 | WAUFFAFL0BA059317; WAUFFAFL0BA045899 | WAUFFAFL0BA042355 | WAUFFAFL0BA012370

WAUFFAFL0BA049211; WAUFFAFL0BA073315 | WAUFFAFL0BA016063 | WAUFFAFL0BA047751; WAUFFAFL0BA046003 | WAUFFAFL0BA053937 | WAUFFAFL0BA097484 | WAUFFAFL0BA089000; WAUFFAFL0BA003670 | WAUFFAFL0BA087568; WAUFFAFL0BA001563 | WAUFFAFL0BA088770 | WAUFFAFL0BA043750; WAUFFAFL0BA029976; WAUFFAFL0BA069247 | WAUFFAFL0BA042131; WAUFFAFL0BA047801; WAUFFAFL0BA088896; WAUFFAFL0BA087425 | WAUFFAFL0BA046017 | WAUFFAFL0BA037592 | WAUFFAFL0BA033106 | WAUFFAFL0BA099705 | WAUFFAFL0BA068227 | WAUFFAFL0BA093242; WAUFFAFL0BA090406 | WAUFFAFL0BA011431; WAUFFAFL0BA047197 |

WAUFFAFL0BA063366WAUFFAFL0BA071337; WAUFFAFL0BA072732 | WAUFFAFL0BA001482

WAUFFAFL0BA073007; WAUFFAFL0BA099901 | WAUFFAFL0BA091801; WAUFFAFL0BA086517; WAUFFAFL0BA090308; WAUFFAFL0BA063478; WAUFFAFL0BA096996; WAUFFAFL0BA011137 | WAUFFAFL0BA064128; WAUFFAFL0BA038287; WAUFFAFL0BA087439 | WAUFFAFL0BA001644 | WAUFFAFL0BA048950 | WAUFFAFL0BA058801; WAUFFAFL0BA044610

WAUFFAFL0BA074447; WAUFFAFL0BA061746; WAUFFAFL0BA082743; WAUFFAFL0BA095993 | WAUFFAFL0BA070124

WAUFFAFL0BA030836

WAUFFAFL0BA008898; WAUFFAFL0BA063271 | WAUFFAFL0BA092088

WAUFFAFL0BA044381; WAUFFAFL0BA070690 | WAUFFAFL0BA083598; WAUFFAFL0BA099042 | WAUFFAFL0BA039889; WAUFFAFL0BA034479 | WAUFFAFL0BA071385 | WAUFFAFL0BA087845; WAUFFAFL0BA045174; WAUFFAFL0BA088879 | WAUFFAFL0BA066221 | WAUFFAFL0BA086548 | WAUFFAFL0BA066493; WAUFFAFL0BA018010; WAUFFAFL0BA043313 | WAUFFAFL0BA062797; WAUFFAFL0BA056451 | WAUFFAFL0BA043120 | WAUFFAFL0BA024020 | WAUFFAFL0BA047359; WAUFFAFL0BA064291 | WAUFFAFL0BA013289 | WAUFFAFL0BA005502 | WAUFFAFL0BA031937 | WAUFFAFL0BA069099 | WAUFFAFL0BA054683; WAUFFAFL0BA033879 | WAUFFAFL0BA008884; WAUFFAFL0BA031632; WAUFFAFL0BA068728 | WAUFFAFL0BA070480 | WAUFFAFL0BA097422 | WAUFFAFL0BA095718 | WAUFFAFL0BA075601 | WAUFFAFL0BA003815 | WAUFFAFL0BA050374; WAUFFAFL0BA056658 | WAUFFAFL0BA077008; WAUFFAFL0BA098912; WAUFFAFL0BA005614; WAUFFAFL0BA068938 | WAUFFAFL0BA048463

WAUFFAFL0BA088347; WAUFFAFL0BA096755 | WAUFFAFL0BA028861; WAUFFAFL0BA068776; WAUFFAFL0BA038984 | WAUFFAFL0BA090874 | WAUFFAFL0BA087652; WAUFFAFL0BA010795 | WAUFFAFL0BA042081 | WAUFFAFL0BA032540 | WAUFFAFL0BA012756; WAUFFAFL0BA018170

WAUFFAFL0BA091183 | WAUFFAFL0BA059270; WAUFFAFL0BA090714 | WAUFFAFL0BA031100

WAUFFAFL0BA038323 | WAUFFAFL0BA049760;

WAUFFAFL0BA049869

| WAUFFAFL0BA021361 | WAUFFAFL0BA045868 | WAUFFAFL0BA037818 | WAUFFAFL0BA027659 | WAUFFAFL0BA026169 | WAUFFAFL0BA060063; WAUFFAFL0BA051301; WAUFFAFL0BA083603; WAUFFAFL0BA099977; WAUFFAFL0BA088798 | WAUFFAFL0BA010490; WAUFFAFL0BA019738 | WAUFFAFL0BA063884; WAUFFAFL0BA077591 | WAUFFAFL0BA019805 | WAUFFAFL0BA021537 | WAUFFAFL0BA028343; WAUFFAFL0BA034787 | WAUFFAFL0BA013826 | WAUFFAFL0BA065893; WAUFFAFL0BA024034; WAUFFAFL0BA095816;

WAUFFAFL0BA021182

| WAUFFAFL0BA090311 | WAUFFAFL0BA034725; WAUFFAFL0BA021084 | WAUFFAFL0BA041268 | WAUFFAFL0BA049127; WAUFFAFL0BA072181; WAUFFAFL0BA003930 | WAUFFAFL0BA094018 | WAUFFAFL0BA061701

WAUFFAFL0BA081592 | WAUFFAFL0BA092141; WAUFFAFL0BA073735 | WAUFFAFL0BA063075 | WAUFFAFL0BA093175 | WAUFFAFL0BA092379; WAUFFAFL0BA020758 | WAUFFAFL0BA057924 | WAUFFAFL0BA013325; WAUFFAFL0BA046096; WAUFFAFL0BA068051 | WAUFFAFL0BA099557 | WAUFFAFL0BA004107 | WAUFFAFL0BA053100 | WAUFFAFL0BA007749 | WAUFFAFL0BA030478 |

WAUFFAFL0BA095685

| WAUFFAFL0BA047295; WAUFFAFL0BA044932

WAUFFAFL0BA029203; WAUFFAFL0BA068146 | WAUFFAFL0BA080054 | WAUFFAFL0BA090082 | WAUFFAFL0BA071676 | WAUFFAFL0BA004060; WAUFFAFL0BA037513 | WAUFFAFL0BA072987; WAUFFAFL0BA023451 | WAUFFAFL0BA052383; WAUFFAFL0BA034594 | WAUFFAFL0BA017522; WAUFFAFL0BA024891 | WAUFFAFL0BA063349 | WAUFFAFL0BA002132; WAUFFAFL0BA073900; WAUFFAFL0BA074058; WAUFFAFL0BA028990 | WAUFFAFL0BA042971 | WAUFFAFL0BA058281 | WAUFFAFL0BA085044; WAUFFAFL0BA042209 | WAUFFAFL0BA015057; WAUFFAFL0BA086131 | WAUFFAFL0BA042016 | WAUFFAFL0BA042517 | WAUFFAFL0BA072939; WAUFFAFL0BA053999 | WAUFFAFL0BA050066; WAUFFAFL0BA084802 | WAUFFAFL0BA077932; WAUFFAFL0BA093368 | WAUFFAFL0BA086100; WAUFFAFL0BA075890; WAUFFAFL0BA052786; WAUFFAFL0BA069183 | WAUFFAFL0BA097307 | WAUFFAFL0BA053727; WAUFFAFL0BA002616 | WAUFFAFL0BA005984 | WAUFFAFL0BA027628; WAUFFAFL0BA071130 | WAUFFAFL0BA015432; WAUFFAFL0BA050990; WAUFFAFL0BA002213 | WAUFFAFL0BA041769; WAUFFAFL0BA098750 | WAUFFAFL0BA002924 | WAUFFAFL0BA058622; WAUFFAFL0BA000798 | WAUFFAFL0BA043442

WAUFFAFL0BA004124; WAUFFAFL0BA000204 | WAUFFAFL0BA087165 | WAUFFAFL0BA006259 | WAUFFAFL0BA056806; WAUFFAFL0BA061262; WAUFFAFL0BA049970 |

WAUFFAFL0BA009033

; WAUFFAFL0BA089398 | WAUFFAFL0BA033347 | WAUFFAFL0BA099316 | WAUFFAFL0BA023398 | WAUFFAFL0BA066610; WAUFFAFL0BA015589 | WAUFFAFL0BA068017 | WAUFFAFL0BA083343

WAUFFAFL0BA043361; WAUFFAFL0BA026222; WAUFFAFL0BA031615; WAUFFAFL0BA059477 | WAUFFAFL0BA095279; WAUFFAFL0BA077140 | WAUFFAFL0BA042601 | WAUFFAFL0BA051654; WAUFFAFL0BA068311

WAUFFAFL0BA052142; WAUFFAFL0BA067868 | WAUFFAFL0BA028388 | WAUFFAFL0BA054764; WAUFFAFL0BA085139 | WAUFFAFL0BA002244 | WAUFFAFL0BA093936; WAUFFAFL0BA012272; WAUFFAFL0BA079941; WAUFFAFL0BA025247 | WAUFFAFL0BA093886; WAUFFAFL0BA018556; WAUFFAFL0BA016743 | WAUFFAFL0BA083083; WAUFFAFL0BA019528 | WAUFFAFL0BA035812 | WAUFFAFL0BA033834 | WAUFFAFL0BA024423 | WAUFFAFL0BA052691; WAUFFAFL0BA041366 |

WAUFFAFL0BA042002

; WAUFFAFL0BA051783 | WAUFFAFL0BA053145 | WAUFFAFL0BA049919 | WAUFFAFL0BA063139 | WAUFFAFL0BA016984 | WAUFFAFL0BA095671 | WAUFFAFL0BA038709

WAUFFAFL0BA059804 | WAUFFAFL0BA053114 | WAUFFAFL0BA072245

WAUFFAFL0BA099767 | WAUFFAFL0BA067613 | WAUFFAFL0BA026253 | WAUFFAFL0BA057163; WAUFFAFL0BA088803; WAUFFAFL0BA022459

WAUFFAFL0BA041979; WAUFFAFL0BA033574 | WAUFFAFL0BA030657; WAUFFAFL0BA008562; WAUFFAFL0BA019349 | WAUFFAFL0BA068552 | WAUFFAFL0BA050388; WAUFFAFL0BA064503; WAUFFAFL0BA064632

WAUFFAFL0BA052657

WAUFFAFL0BA062024 | WAUFFAFL0BA051931 | WAUFFAFL0BA000929; WAUFFAFL0BA057793

WAUFFAFL0BA061696 | WAUFFAFL0BA095900 | WAUFFAFL0BA099915; WAUFFAFL0BA087599 | WAUFFAFL0BA092642; WAUFFAFL0BA083360 | WAUFFAFL0BA070060; WAUFFAFL0BA068244 | WAUFFAFL0BA082726 | WAUFFAFL0BA093743 | WAUFFAFL0BA013972; WAUFFAFL0BA009680 | WAUFFAFL0BA009999; WAUFFAFL0BA003829; WAUFFAFL0BA094875 | WAUFFAFL0BA024258; WAUFFAFL0BA061598 | WAUFFAFL0BA095606 | WAUFFAFL0BA014300; WAUFFAFL0BA031758

WAUFFAFL0BA098344 |

WAUFFAFL0BA024499

| WAUFFAFL0BA003975; WAUFFAFL0BA067627; WAUFFAFL0BA078384; WAUFFAFL0BA012787; WAUFFAFL0BA051959 | WAUFFAFL0BA004267 | WAUFFAFL0BA060158; WAUFFAFL0BA012367; WAUFFAFL0BA021568; WAUFFAFL0BA005452

WAUFFAFL0BA033865 | WAUFFAFL0BA009761 | WAUFFAFL0BA094200; WAUFFAFL0BA026138 | WAUFFAFL0BA033803; WAUFFAFL0BA074500; WAUFFAFL0BA054540 | WAUFFAFL0BA053310 | WAUFFAFL0BA045417 | WAUFFAFL0BA010196 | WAUFFAFL0BA064453 | WAUFFAFL0BA055770 | WAUFFAFL0BA072178; WAUFFAFL0BA051766 | WAUFFAFL0BA074870 | WAUFFAFL0BA092110 | WAUFFAFL0BA005774 | WAUFFAFL0BA059916 | WAUFFAFL0BA027919 | WAUFFAFL0BA098456 | WAUFFAFL0BA022087; WAUFFAFL0BA094858 | WAUFFAFL0BA071418 | WAUFFAFL0BA071189 | WAUFFAFL0BA022669

WAUFFAFL0BA077719 | WAUFFAFL0BA077929 | WAUFFAFL0BA054960 | WAUFFAFL0BA075713; WAUFFAFL0BA011879 | WAUFFAFL0BA029279; WAUFFAFL0BA007766 | WAUFFAFL0BA046180; WAUFFAFL0BA021571 | WAUFFAFL0BA041836 | WAUFFAFL0BA050777 | WAUFFAFL0BA049726 | WAUFFAFL0BA097968; WAUFFAFL0BA059222

WAUFFAFL0BA060029 | WAUFFAFL0BA096142 | WAUFFAFL0BA012742 | WAUFFAFL0BA080216; WAUFFAFL0BA052478 | WAUFFAFL0BA046227 | WAUFFAFL0BA020341 | WAUFFAFL0BA077798 | WAUFFAFL0BA088851 | WAUFFAFL0BA038032

WAUFFAFL0BA036930 | WAUFFAFL0BA072858 | WAUFFAFL0BA023935 | WAUFFAFL0BA038872 | WAUFFAFL0BA046423 | WAUFFAFL0BA015690; WAUFFAFL0BA072603 | WAUFFAFL0BA072200 | WAUFFAFL0BA079373; WAUFFAFL0BA025815 | WAUFFAFL0BA041125; WAUFFAFL0BA086579

WAUFFAFL0BA007735;

WAUFFAFL0BA085979

| WAUFFAFL0BA090230; WAUFFAFL0BA042419 | WAUFFAFL0BA090762 | WAUFFAFL0BA062220 | WAUFFAFL0BA060385 | WAUFFAFL0BA046664; WAUFFAFL0BA075937 | WAUFFAFL0BA014135 |

WAUFFAFL0BA016158

| WAUFFAFL0BA082953

WAUFFAFL0BA025765 | WAUFFAFL0BA072648 | WAUFFAFL0BA000347;

WAUFFAFL0BA053047

; WAUFFAFL0BA035857

WAUFFAFL0BA031520 | WAUFFAFL0BA082418; WAUFFAFL0BA068907 | WAUFFAFL0BA038855

WAUFFAFL0BA008299; WAUFFAFL0BA072701 | WAUFFAFL0BA055607; WAUFFAFL0BA079647 | WAUFFAFL0BA012403; WAUFFAFL0BA097453

WAUFFAFL0BA088994; WAUFFAFL0BA098960; WAUFFAFL0BA080619; WAUFFAFL0BA040931 | WAUFFAFL0BA080507 | WAUFFAFL0BA039360 | WAUFFAFL0BA003894 | WAUFFAFL0BA052982 | WAUFFAFL0BA021411 | WAUFFAFL0BA015608 | WAUFFAFL0BA046468; WAUFFAFL0BA030688; WAUFFAFL0BA009615 | WAUFFAFL0BA059396; WAUFFAFL0BA036507 | WAUFFAFL0BA036989 | WAUFFAFL0BA084282; WAUFFAFL0BA014829 | WAUFFAFL0BA073489

WAUFFAFL0BA039052; WAUFFAFL0BA037978

WAUFFAFL0BA063819; WAUFFAFL0BA005919

WAUFFAFL0BA068471

WAUFFAFL0BA054408 | WAUFFAFL0BA098764; WAUFFAFL0BA094441 | WAUFFAFL0BA035096

WAUFFAFL0BA085500;

WAUFFAFL0BA065456

;

WAUFFAFL0BA016029

; WAUFFAFL0BA035275 | WAUFFAFL0BA053226; WAUFFAFL0BA036524; WAUFFAFL0BA037219; WAUFFAFL0BA054439 | WAUFFAFL0BA018024 | WAUFFAFL0BA059589; WAUFFAFL0BA006584 | WAUFFAFL0BA062086; WAUFFAFL0BA097873 | WAUFFAFL0BA058412 | WAUFFAFL0BA065554 | WAUFFAFL0BA043943

WAUFFAFL0BA015768; WAUFFAFL0BA081866; WAUFFAFL0BA077963; WAUFFAFL0BA004723; WAUFFAFL0BA097520 | WAUFFAFL0BA047409 | WAUFFAFL0BA033302 | WAUFFAFL0BA040881; WAUFFAFL0BA009470 | WAUFFAFL0BA043246 | WAUFFAFL0BA009047; WAUFFAFL0BA090907 | WAUFFAFL0BA065201; WAUFFAFL0BA065618 | WAUFFAFL0BA080412 | WAUFFAFL0BA005158 | WAUFFAFL0BA076330; WAUFFAFL0BA086727; WAUFFAFL0BA069698; WAUFFAFL0BA070415; WAUFFAFL0BA098666 | WAUFFAFL0BA049192; WAUFFAFL0BA048107 | WAUFFAFL0BA027435 | WAUFFAFL0BA053825 | WAUFFAFL0BA019643 | WAUFFAFL0BA098814 | WAUFFAFL0BA033641; WAUFFAFL0BA042856 | WAUFFAFL0BA043988 | WAUFFAFL0BA046972; WAUFFAFL0BA011106 | WAUFFAFL0BA045224 | WAUFFAFL0BA088753 | WAUFFAFL0BA043098; WAUFFAFL0BA007413; WAUFFAFL0BA099560 | WAUFFAFL0BA078885 | WAUFFAFL0BA032005 | WAUFFAFL0BA099087; WAUFFAFL0BA078790 | WAUFFAFL0BA015043 | WAUFFAFL0BA000249 | WAUFFAFL0BA060354; WAUFFAFL0BA053551 | WAUFFAFL0BA039925; WAUFFAFL0BA007122; WAUFFAFL0BA013583 |

WAUFFAFL0BA032604

| WAUFFAFL0BA020601

WAUFFAFL0BA022445 | WAUFFAFL0BA063111; WAUFFAFL0BA083262 | WAUFFAFL0BA028634 | WAUFFAFL0BA092978

WAUFFAFL0BA020291 | WAUFFAFL0BA091488; WAUFFAFL0BA091541; WAUFFAFL0BA084590 | WAUFFAFL0BA083214 | WAUFFAFL0BA076666 | WAUFFAFL0BA025779; WAUFFAFL0BA039990; WAUFFAFL0BA094696; WAUFFAFL0BA055297; WAUFFAFL0BA053324; WAUFFAFL0BA047457 | WAUFFAFL0BA048320 | WAUFFAFL0BA012093 |

WAUFFAFL0BA076862

; WAUFFAFL0BA061911

WAUFFAFL0BA061679 | WAUFFAFL0BA033560 | WAUFFAFL0BA077574 | WAUFFAFL0BA053498; WAUFFAFL0BA040167 | WAUFFAFL0BA007363; WAUFFAFL0BA058720 | WAUFFAFL0BA099414; WAUFFAFL0BA041688; WAUFFAFL0BA025345; WAUFFAFL0BA066123 | WAUFFAFL0BA032232 | WAUFFAFL0BA076456 | WAUFFAFL0BA052190

WAUFFAFL0BA006679; WAUFFAFL0BA033820 | WAUFFAFL0BA016905 | WAUFFAFL0BA025748

WAUFFAFL0BA033087; WAUFFAFL0BA080071; WAUFFAFL0BA033039; WAUFFAFL0BA042808 | WAUFFAFL0BA084752;

WAUFFAFL0BA089305

| WAUFFAFL0BA007010 | WAUFFAFL0BA099624; WAUFFAFL0BA076151 | WAUFFAFL0BA058880 | WAUFFAFL0BA022736; WAUFFAFL0BA055946

WAUFFAFL0BA029685 | WAUFFAFL0BA008254; WAUFFAFL0BA090681 | WAUFFAFL0BA025121 | WAUFFAFL0BA067336 | WAUFFAFL0BA049256 | WAUFFAFL0BA038158 | WAUFFAFL0BA033557 | WAUFFAFL0BA090938 | WAUFFAFL0BA087313 | WAUFFAFL0BA050603; WAUFFAFL0BA014023 | WAUFFAFL0BA025703; WAUFFAFL0BA013566 | WAUFFAFL0BA083312 | WAUFFAFL0BA053548 | WAUFFAFL0BA000767 | WAUFFAFL0BA089160

WAUFFAFL0BA065411; WAUFFAFL0BA062993; WAUFFAFL0BA005290 | WAUFFAFL0BA042713 | WAUFFAFL0BA035955 | WAUFFAFL0BA078109; WAUFFAFL0BA088493 | WAUFFAFL0BA020727 | WAUFFAFL0BA088526; WAUFFAFL0BA047331 | WAUFFAFL0BA029346 | WAUFFAFL0BA014555; WAUFFAFL0BA062864 | WAUFFAFL0BA085819; WAUFFAFL0BA013535; WAUFFAFL0BA016774; WAUFFAFL0BA098277

WAUFFAFL0BA081026 | WAUFFAFL0BA052223 | WAUFFAFL0BA080832 | WAUFFAFL0BA083116 | WAUFFAFL0BA056174; WAUFFAFL0BA056692 | WAUFFAFL0BA037186 | WAUFFAFL0BA051475; WAUFFAFL0BA045059 | WAUFFAFL0BA089952; WAUFFAFL0BA010411; WAUFFAFL0BA061147 | WAUFFAFL0BA010554 | WAUFFAFL0BA096710 | WAUFFAFL0BA022848; WAUFFAFL0BA027161 | WAUFFAFL0BA089515 | WAUFFAFL0BA087490 | WAUFFAFL0BA015320 | WAUFFAFL0BA072102; WAUFFAFL0BA058331 | WAUFFAFL0BA064498 | WAUFFAFL0BA099428 | WAUFFAFL0BA057602; WAUFFAFL0BA024874 | WAUFFAFL0BA001014 | WAUFFAFL0BA046308 | WAUFFAFL0BA017732 | WAUFFAFL0BA052738 | WAUFFAFL0BA037642 | WAUFFAFL0BA031209 | WAUFFAFL0BA082709 | WAUFFAFL0BA069314; WAUFFAFL0BA045269 | WAUFFAFL0BA018752; WAUFFAFL0BA004740 | WAUFFAFL0BA011719 | WAUFFAFL0BA024437

WAUFFAFL0BA041254; WAUFFAFL0BA057227

WAUFFAFL0BA002325; WAUFFAFL0BA063867 | WAUFFAFL0BA074061; WAUFFAFL0BA056711; WAUFFAFL0BA032554 | WAUFFAFL0BA086081; WAUFFAFL0BA085450; WAUFFAFL0BA076845 | WAUFFAFL0BA025099 | WAUFFAFL0BA099347 | WAUFFAFL0BA068163; WAUFFAFL0BA000770; WAUFFAFL0BA039827; WAUFFAFL0BA003250 | WAUFFAFL0BA011378 | WAUFFAFL0BA007184 | WAUFFAFL0BA021604; WAUFFAFL0BA096870 | WAUFFAFL0BA060032; WAUFFAFL0BA001451; WAUFFAFL0BA041819; WAUFFAFL0BA099882 | WAUFFAFL0BA032697; WAUFFAFL0BA064856; WAUFFAFL0BA033722 | WAUFFAFL0BA067949 | WAUFFAFL0BA036992 | WAUFFAFL0BA027953

WAUFFAFL0BA022204 | WAUFFAFL0BA051007 | WAUFFAFL0BA018864; WAUFFAFL0BA019092 | WAUFFAFL0BA031467 | WAUFFAFL0BA025880 | WAUFFAFL0BA095721 | WAUFFAFL0BA044297; WAUFFAFL0BA099929

WAUFFAFL0BA061522 | WAUFFAFL0BA067496 | WAUFFAFL0BA082242 | WAUFFAFL0BA096089; WAUFFAFL0BA089319; WAUFFAFL0BA063173 | WAUFFAFL0BA032795; WAUFFAFL0BA080278; WAUFFAFL0BA081561; WAUFFAFL0BA098098 | WAUFFAFL0BA020243 | WAUFFAFL0BA040654 | WAUFFAFL0BA000607 | WAUFFAFL0BA042548 | WAUFFAFL0BA082578 | WAUFFAFL0BA025877

WAUFFAFL0BA089983 | WAUFFAFL0BA096304 | WAUFFAFL0BA091457 | WAUFFAFL0BA085402

WAUFFAFL0BA090650 | WAUFFAFL0BA009145 | WAUFFAFL0BA093287 | WAUFFAFL0BA019657 | WAUFFAFL0BA066977

WAUFFAFL0BA047989; WAUFFAFL0BA061181 | WAUFFAFL0BA038483 | WAUFFAFL0BA057549 | WAUFFAFL0BA050794 | WAUFFAFL0BA037060 | WAUFFAFL0BA082077; WAUFFAFL0BA002311; WAUFFAFL0BA080765 | WAUFFAFL0BA025359 | WAUFFAFL0BA009887; WAUFFAFL0BA060788 | WAUFFAFL0BA012076 | WAUFFAFL0BA035325 | WAUFFAFL0BA036054; WAUFFAFL0BA020274 | WAUFFAFL0BA051833 | WAUFFAFL0BA064078

WAUFFAFL0BA074478; WAUFFAFL0BA004012; WAUFFAFL0BA022882

WAUFFAFL0BA020162; WAUFFAFL0BA074464 | WAUFFAFL0BA042257 | WAUFFAFL0BA098408

WAUFFAFL0BA088283; WAUFFAFL0BA040492 | WAUFFAFL0BA016273; WAUFFAFL0BA085996; WAUFFAFL0BA032652 | WAUFFAFL0BA028648 | WAUFFAFL0BA064792; WAUFFAFL0BA010442 | WAUFFAFL0BA001448 | WAUFFAFL0BA054263 | WAUFFAFL0BA048690 | WAUFFAFL0BA001837; WAUFFAFL0BA052528; WAUFFAFL0BA066865 | WAUFFAFL0BA090387 | WAUFFAFL0BA013339; WAUFFAFL0BA048933; WAUFFAFL0BA094956 | WAUFFAFL0BA066302 | WAUFFAFL0BA085920; WAUFFAFL0BA046406 | WAUFFAFL0BA045854 | WAUFFAFL0BA048026 | WAUFFAFL0BA094312 | WAUFFAFL0BA086078 | WAUFFAFL0BA098330 | WAUFFAFL0BA055185 | WAUFFAFL0BA023613 | WAUFFAFL0BA084671; WAUFFAFL0BA074755 | WAUFFAFL0BA054957 | WAUFFAFL0BA013776 | WAUFFAFL0BA007895 | WAUFFAFL0BA062265 | WAUFFAFL0BA039083 | WAUFFAFL0BA022316 | WAUFFAFL0BA027323 | WAUFFAFL0BA092883 |

WAUFFAFL0BA036331

| WAUFFAFL0BA074352 | WAUFFAFL0BA001773; WAUFFAFL0BA056532 | WAUFFAFL0BA095878 | WAUFFAFL0BA039374; WAUFFAFL0BA018038 | WAUFFAFL0BA024115; WAUFFAFL0BA021652; WAUFFAFL0BA065764 | WAUFFAFL0BA053209 | WAUFFAFL0BA020565; WAUFFAFL0BA098831 | WAUFFAFL0BA081057 | WAUFFAFL0BA017116

WAUFFAFL0BA036717 | WAUFFAFL0BA061083; WAUFFAFL0BA099851 | WAUFFAFL0BA084413 |

WAUFFAFL0BA053646

; WAUFFAFL0BA082256 | WAUFFAFL0BA010201

WAUFFAFL0BA096013 | WAUFFAFL0BA067661 | WAUFFAFL0BA049614 | WAUFFAFL0BA060533; WAUFFAFL0BA035101; WAUFFAFL0BA091930; WAUFFAFL0BA060984; WAUFFAFL0BA027838 | WAUFFAFL0BA008867 | WAUFFAFL0BA054795; WAUFFAFL0BA085738 | WAUFFAFL0BA037351 | WAUFFAFL0BA038693 | WAUFFAFL0BA003460 | WAUFFAFL0BA017794 | WAUFFAFL0BA027211; WAUFFAFL0BA045952 | WAUFFAFL0BA084928 | WAUFFAFL0BA056000; WAUFFAFL0BA098375 | WAUFFAFL0BA077879; WAUFFAFL0BA048401 | WAUFFAFL0BA018993; WAUFFAFL0BA011915 | WAUFFAFL0BA049435 | WAUFFAFL0BA007489

WAUFFAFL0BA036846 | WAUFFAFL0BA052464; WAUFFAFL0BA060046; WAUFFAFL0BA098215 | WAUFFAFL0BA078451; WAUFFAFL0BA087179; WAUFFAFL0BA032702 | WAUFFAFL0BA021103; WAUFFAFL0BA096531 | WAUFFAFL0BA007329 | WAUFFAFL0BA019870; WAUFFAFL0BA006231;

WAUFFAFL0BA056126

; WAUFFAFL0BA046762; WAUFFAFL0BA016189 | WAUFFAFL0BA043778; WAUFFAFL0BA019688

WAUFFAFL0BA011557

WAUFFAFL0BA032778; WAUFFAFL0BA016757 | WAUFFAFL0BA092771 | WAUFFAFL0BA075503; WAUFFAFL0BA073136; WAUFFAFL0BA093578; WAUFFAFL0BA029489 | WAUFFAFL0BA067059; WAUFFAFL0BA074545 | WAUFFAFL0BA011574 | WAUFFAFL0BA050536 | WAUFFAFL0BA072584 | WAUFFAFL0BA022817 | WAUFFAFL0BA093015; WAUFFAFL0BA016791; WAUFFAFL0BA051914 | WAUFFAFL0BA018430 | WAUFFAFL0BA014720; WAUFFAFL0BA008853 | WAUFFAFL0BA076974; WAUFFAFL0BA001255 | WAUFFAFL0BA069006 | WAUFFAFL0BA026690 | WAUFFAFL0BA048687 | WAUFFAFL0BA065733 | WAUFFAFL0BA012420 | WAUFFAFL0BA027239 | WAUFFAFL0BA004656; WAUFFAFL0BA011073; WAUFFAFL0BA090535 | WAUFFAFL0BA040606 | WAUFFAFL0BA035289 | WAUFFAFL0BA019223 | WAUFFAFL0BA039116 | WAUFFAFL0BA084010; WAUFFAFL0BA006133 | WAUFFAFL0BA083374 | WAUFFAFL0BA087697; WAUFFAFL0BA095802 | WAUFFAFL0BA078224; WAUFFAFL0BA078482; WAUFFAFL0BA065053 |

WAUFFAFL0BA056031

; WAUFFAFL0BA046700 | WAUFFAFL0BA087571 | WAUFFAFL0BA002082; WAUFFAFL0BA043277; WAUFFAFL0BA068888; WAUFFAFL0BA013504; WAUFFAFL0BA015575; WAUFFAFL0BA074822; WAUFFAFL0BA028410; WAUFFAFL0BA003314 | WAUFFAFL0BA077865; WAUFFAFL0BA021554 | WAUFFAFL0BA082712

WAUFFAFL0BA001370; WAUFFAFL0BA085495 | WAUFFAFL0BA080491 | WAUFFAFL0BA051797; WAUFFAFL0BA059785 | WAUFFAFL0BA001515 | WAUFFAFL0BA067563 | WAUFFAFL0BA013129 | WAUFFAFL0BA030562 | WAUFFAFL0BA025975; WAUFFAFL0BA065621 | WAUFFAFL0BA095282 | WAUFFAFL0BA080863; WAUFFAFL0BA027614

WAUFFAFL0BA081883 | WAUFFAFL0BA018007; WAUFFAFL0BA022025 | WAUFFAFL0BA054179; WAUFFAFL0BA083388; WAUFFAFL0BA050455 | WAUFFAFL0BA064825; WAUFFAFL0BA027824 | WAUFFAFL0BA070382; WAUFFAFL0BA061391 | WAUFFAFL0BA012322 | WAUFFAFL0BA060757; WAUFFAFL0BA079115 | WAUFFAFL0BA018122 | WAUFFAFL0BA013034; WAUFFAFL0BA073539 | WAUFFAFL0BA095458; WAUFFAFL0BA078207 | WAUFFAFL0BA040914 | WAUFFAFL0BA078532 | WAUFFAFL0BA060631; WAUFFAFL0BA046860 | WAUFFAFL0BA047314 | WAUFFAFL0BA076750 | WAUFFAFL0BA023790; WAUFFAFL0BA023949 | WAUFFAFL0BA073072 | WAUFFAFL0BA095198; WAUFFAFL0BA081625 | WAUFFAFL0BA011462 | WAUFFAFL0BA005628 | WAUFFAFL0BA044252 | WAUFFAFL0BA014605; WAUFFAFL0BA048060 | WAUFFAFL0BA078191 | WAUFFAFL0BA093385 | WAUFFAFL0BA056627; WAUFFAFL0BA003488;

WAUFFAFL0BA090518

| WAUFFAFL0BA009727; WAUFFAFL0BA054747 | WAUFFAFL0BA070852 | WAUFFAFL0BA047930 | WAUFFAFL0BA009792

WAUFFAFL0BA073380; WAUFFAFL0BA063920 | WAUFFAFL0BA032781 | WAUFFAFL0BA078546

WAUFFAFL0BA041786; WAUFFAFL0BA070804; WAUFFAFL0BA068101 | WAUFFAFL0BA018959 | WAUFFAFL0BA088302 | WAUFFAFL0BA023465; WAUFFAFL0BA081611 | WAUFFAFL0BA062380 | WAUFFAFL0BA039469 | WAUFFAFL0BA061892; WAUFFAFL0BA032716 | WAUFFAFL0BA017049 | WAUFFAFL0BA087621 | WAUFFAFL0BA034286; WAUFFAFL0BA055168 | WAUFFAFL0BA097632 | WAUFFAFL0BA068342 | WAUFFAFL0BA062735; WAUFFAFL0BA036765 | WAUFFAFL0BA047118 | WAUFFAFL0BA084086 | WAUFFAFL0BA021473; WAUFFAFL0BA038631

WAUFFAFL0BA045160; WAUFFAFL0BA079776 | WAUFFAFL0BA081673 | WAUFFAFL0BA053968; WAUFFAFL0BA014006; WAUFFAFL0BA022249 | WAUFFAFL0BA096562 | WAUFFAFL0BA068423 | WAUFFAFL0BA022932;

WAUFFAFL0BA047846

; WAUFFAFL0BA097825; WAUFFAFL0BA093760 | WAUFFAFL0BA088672 | WAUFFAFL0BA061116 | WAUFFAFL0BA060645 | WAUFFAFL0BA029802 | WAUFFAFL0BA022526 | WAUFFAFL0BA065327; WAUFFAFL0BA075632 | WAUFFAFL0BA038970 | WAUFFAFL0BA034708; WAUFFAFL0BA043067 | WAUFFAFL0BA069667 | WAUFFAFL0BA002468 | WAUFFAFL0BA021344 | WAUFFAFL0BA037396 | WAUFFAFL0BA015351 | WAUFFAFL0BA008545 | WAUFFAFL0BA057597; WAUFFAFL0BA024065 | WAUFFAFL0BA054909 | WAUFFAFL0BA068521; WAUFFAFL0BA060791; WAUFFAFL0BA038936 | WAUFFAFL0BA015138; WAUFFAFL0BA022770

WAUFFAFL0BA076716 | WAUFFAFL0BA068440 | WAUFFAFL0BA023692

WAUFFAFL0BA049712; WAUFFAFL0BA010134; WAUFFAFL0BA086002

WAUFFAFL0BA067370 | WAUFFAFL0BA008030 | WAUFFAFL0BA038774 | WAUFFAFL0BA072844 | WAUFFAFL0BA031517 | WAUFFAFL0BA061021; WAUFFAFL0BA030769; WAUFFAFL0BA079681 | WAUFFAFL0BA046759 | WAUFFAFL0BA092544; WAUFFAFL0BA021814 | WAUFFAFL0BA032408

WAUFFAFL0BA098425

WAUFFAFL0BA012868; WAUFFAFL0BA057356 | WAUFFAFL0BA068891 | WAUFFAFL0BA031114 | WAUFFAFL0BA098487 | WAUFFAFL0BA040816 | WAUFFAFL0BA016046 | WAUFFAFL0BA053632 | WAUFFAFL0BA038208; WAUFFAFL0BA039813

WAUFFAFL0BA024194 | WAUFFAFL0BA076800 | WAUFFAFL0BA027144 | WAUFFAFL0BA058572 | WAUFFAFL0BA040184 | WAUFFAFL0BA060077 | WAUFFAFL0BA002101 | WAUFFAFL0BA022509 | WAUFFAFL0BA072360 | WAUFFAFL0BA054232 | WAUFFAFL0BA055512 | WAUFFAFL0BA042274 | WAUFFAFL0BA097436 | WAUFFAFL0BA014345 | WAUFFAFL0BA095377 | WAUFFAFL0BA010991 | WAUFFAFL0BA014443; WAUFFAFL0BA045501 | WAUFFAFL0BA082497 | WAUFFAFL0BA052898;

WAUFFAFL0BA080488

| WAUFFAFL0BA059639

WAUFFAFL0BA068616; WAUFFAFL0BA028228 | WAUFFAFL0BA015124; WAUFFAFL0BA013132 | WAUFFAFL0BA002647 | WAUFFAFL0BA054182 | WAUFFAFL0BA029573; WAUFFAFL0BA039312 | WAUFFAFL0BA012725 | WAUFFAFL0BA081897 | WAUFFAFL0BA036801; WAUFFAFL0BA089630; WAUFFAFL0BA056708 | WAUFFAFL0BA017763; WAUFFAFL0BA065814 | WAUFFAFL0BA025782

WAUFFAFL0BA045014; WAUFFAFL0BA095489 | WAUFFAFL0BA078305 | WAUFFAFL0BA041352 | WAUFFAFL0BA044073; WAUFFAFL0BA065943 | WAUFFAFL0BA078126 | WAUFFAFL0BA030917 | WAUFFAFL0BA002003 | WAUFFAFL0BA039651 | WAUFFAFL0BA049967 | WAUFFAFL0BA027418 | WAUFFAFL0BA094892 | WAUFFAFL0BA045711 | WAUFFAFL0BA044722 | WAUFFAFL0BA055722; WAUFFAFL0BA025698

WAUFFAFL0BA039133 | WAUFFAFL0BA061861; WAUFFAFL0BA041545 | WAUFFAFL0BA041660 | WAUFFAFL0BA064324; WAUFFAFL0BA002518 | WAUFFAFL0BA045966 | WAUFFAFL0BA065229; WAUFFAFL0BA019139 | WAUFFAFL0BA057566; WAUFFAFL0BA083987 | WAUFFAFL0BA051105 | WAUFFAFL0BA035731; WAUFFAFL0BA048429 | WAUFFAFL0BA003703 | WAUFFAFL0BA064615 | WAUFFAFL0BA068261

WAUFFAFL0BA041612 | WAUFFAFL0BA086971; WAUFFAFL0BA064209 | WAUFFAFL0BA038662 | WAUFFAFL0BA059446 | WAUFFAFL0BA053078 | WAUFFAFL0BA055655 | WAUFFAFL0BA091376 | WAUFFAFL0BA061245 | WAUFFAFL0BA083410; WAUFFAFL0BA020128 | WAUFFAFL0BA005631 | WAUFFAFL0BA097937; WAUFFAFL0BA062752

WAUFFAFL0BA076148 | WAUFFAFL0BA076229 | WAUFFAFL0BA039195 | WAUFFAFL0BA074397; WAUFFAFL0BA094391 | WAUFFAFL0BA082371 | WAUFFAFL0BA067109 | WAUFFAFL0BA034336

WAUFFAFL0BA046678 | WAUFFAFL0BA021943 | WAUFFAFL0BA061360 | WAUFFAFL0BA047619 | WAUFFAFL0BA049838; WAUFFAFL0BA058927 | WAUFFAFL0BA040752 | WAUFFAFL0BA051623; WAUFFAFL0BA004110 | WAUFFAFL0BA002969; WAUFFAFL0BA032456; WAUFFAFL0BA011204 | WAUFFAFL0BA061858; WAUFFAFL0BA086887; WAUFFAFL0BA070723 | WAUFFAFL0BA049029 | WAUFFAFL0BA063030; WAUFFAFL0BA055851; WAUFFAFL0BA013020 | WAUFFAFL0BA096853; WAUFFAFL0BA008190 | WAUFFAFL0BA099350; WAUFFAFL0BA099865; WAUFFAFL0BA001806 | WAUFFAFL0BA086713; WAUFFAFL0BA056109 |

WAUFFAFL0BA007332

| WAUFFAFL0BA091491 | WAUFFAFL0BA015446; WAUFFAFL0BA045370 | WAUFFAFL0BA083875; WAUFFAFL0BA078188 | WAUFFAFL0BA051122

WAUFFAFL0BA002454; WAUFFAFL0BA006892 | WAUFFAFL0BA077378; WAUFFAFL0BA055042 | WAUFFAFL0BA037950; WAUFFAFL0BA019254; WAUFFAFL0BA072083; WAUFFAFL0BA020095 | WAUFFAFL0BA056188

WAUFFAFL0BA019478 | WAUFFAFL0BA012899; WAUFFAFL0BA071631 | WAUFFAFL0BA081639; WAUFFAFL0BA036152

WAUFFAFL0BA026964; WAUFFAFL0BA047863 | WAUFFAFL0BA016824

WAUFFAFL0BA099039 | WAUFFAFL0BA091717 | WAUFFAFL0BA081835 | WAUFFAFL0BA046809; WAUFFAFL0BA073797; WAUFFAFL0BA033932 | WAUFFAFL0BA040833 | WAUFFAFL0BA041223; WAUFFAFL0BA071080 | WAUFFAFL0BA016449; WAUFFAFL0BA073668 | WAUFFAFL0BA049743 | WAUFFAFL0BA071595

WAUFFAFL0BA053128 | WAUFFAFL0BA080779; WAUFFAFL0BA048298 | WAUFFAFL0BA094052; WAUFFAFL0BA062430 | WAUFFAFL0BA017942 | WAUFFAFL0BA042467 | WAUFFAFL0BA052853 | WAUFFAFL0BA007234 | WAUFFAFL0BA064050 | WAUFFAFL0BA004527; WAUFFAFL0BA056210 | WAUFFAFL0BA044879 | WAUFFAFL0BA046552 | WAUFFAFL0BA019447; WAUFFAFL0BA014474; WAUFFAFL0BA083729 | WAUFFAFL0BA019075 | WAUFFAFL0BA045272 | WAUFFAFL0BA012014; WAUFFAFL0BA043425 | WAUFFAFL0BA006021; WAUFFAFL0BA032747; WAUFFAFL0BA042422; WAUFFAFL0BA024485 | WAUFFAFL0BA047166 | WAUFFAFL0BA021442; WAUFFAFL0BA024387; WAUFFAFL0BA020646; WAUFFAFL0BA023174 | WAUFFAFL0BA023417; WAUFFAFL0BA074531 | WAUFFAFL0BA043912 | WAUFFAFL0BA030495; WAUFFAFL0BA016015 | WAUFFAFL0BA009646 | WAUFFAFL0BA010750 | WAUFFAFL0BA058197; WAUFFAFL0BA048513

WAUFFAFL0BA085609

; WAUFFAFL0BA019285 | WAUFFAFL0BA037690; WAUFFAFL0BA036958 | WAUFFAFL0BA087523 | WAUFFAFL0BA004978 | WAUFFAFL0BA000381; WAUFFAFL0BA049032 | WAUFFAFL0BA029749 | WAUFFAFL0BA088008 | WAUFFAFL0BA039438; WAUFFAFL0BA091829; WAUFFAFL0BA082600 | WAUFFAFL0BA061486; WAUFFAFL0BA065568; WAUFFAFL0BA021070

WAUFFAFL0BA000123

WAUFFAFL0BA026625; WAUFFAFL0BA090504 | WAUFFAFL0BA095380 | WAUFFAFL0BA026026; WAUFFAFL0BA059298; WAUFFAFL0BA073038; WAUFFAFL0BA058765 | WAUFFAFL0BA034417

WAUFFAFL0BA019836 | WAUFFAFL0BA037821 | WAUFFAFL0BA041173; WAUFFAFL0BA060161; WAUFFAFL0BA080362 | WAUFFAFL0BA010876 | WAUFFAFL0BA097694 | WAUFFAFL0BA068924; WAUFFAFL0BA088011 | WAUFFAFL0BA036720 | WAUFFAFL0BA061715 | WAUFFAFL0BA055414; WAUFFAFL0BA024924; WAUFFAFL0BA084136 | WAUFFAFL0BA050746 | WAUFFAFL0BA054733 | WAUFFAFL0BA058202 | WAUFFAFL0BA073993 | WAUFFAFL0BA060239; WAUFFAFL0BA061634; WAUFFAFL0BA039102; WAUFFAFL0BA022879; WAUFFAFL0BA079518 | WAUFFAFL0BA000624 | WAUFFAFL0BA019187 | WAUFFAFL0BA008108 | WAUFFAFL0BA047572 | WAUFFAFL0BA024986

WAUFFAFL0BA053453; WAUFFAFL0BA021036 | WAUFFAFL0BA092415 | WAUFFAFL0BA097341 | WAUFFAFL0BA079258 | WAUFFAFL0BA030433 | WAUFFAFL0BA066686 | WAUFFAFL0BA050617 | WAUFFAFL0BA058491 | WAUFFAFL0BA037401 | WAUFFAFL0BA007279 | WAUFFAFL0BA057941 | WAUFFAFL0BA011865 | WAUFFAFL0BA052271

WAUFFAFL0BA004706 | WAUFFAFL0BA050729 | WAUFFAFL0BA031923; WAUFFAFL0BA057339; WAUFFAFL0BA075159 | WAUFFAFL0BA077266 | WAUFFAFL0BA035048 | WAUFFAFL0BA037530 | WAUFFAFL0BA097615 | WAUFFAFL0BA038645 | WAUFFAFL0BA003720 | WAUFFAFL0BA071726 | WAUFFAFL0BA081754 | WAUFFAFL0BA074934 |

WAUFFAFL0BA035258

; WAUFFAFL0BA026656; WAUFFAFL0BA031890 | WAUFFAFL0BA013499 | WAUFFAFL0BA022381 | WAUFFAFL0BA087263; WAUFFAFL0BA054084 | WAUFFAFL0BA028794 | WAUFFAFL0BA052707; WAUFFAFL0BA029413; WAUFFAFL0BA043523 | WAUFFAFL0BA000560 |

WAUFFAFL0BA025670

| WAUFFAFL0BA035745 | WAUFFAFL0BA053484 | WAUFFAFL0BA088140 | WAUFFAFL0BA020453; WAUFFAFL0BA083147 | WAUFFAFL0BA056465; WAUFFAFL0BA089496; WAUFFAFL0BA022400

WAUFFAFL0BA037785; WAUFFAFL0BA014572 | WAUFFAFL0BA077428; WAUFFAFL0BA098618 | WAUFFAFL0BA097758 | WAUFFAFL0BA005077; WAUFFAFL0BA009582; WAUFFAFL0BA036622 | WAUFFAFL0BA006987

WAUFFAFL0BA043229 | WAUFFAFL0BA021845 | WAUFFAFL0BA004303 | WAUFFAFL0BA069507; WAUFFAFL0BA040430 | WAUFFAFL0BA074738; WAUFFAFL0BA071953 | WAUFFAFL0BA086209; WAUFFAFL0BA066428 | WAUFFAFL0BA052366 | WAUFFAFL0BA088655

WAUFFAFL0BA007802; WAUFFAFL0BA028116 | WAUFFAFL0BA064940; WAUFFAFL0BA015379 | WAUFFAFL0BA025474 | WAUFFAFL0BA082323 | WAUFFAFL0BA066218 | WAUFFAFL0BA099199 | WAUFFAFL0BA018766 | WAUFFAFL0BA020999 | WAUFFAFL0BA026107 | WAUFFAFL0BA003863 | WAUFFAFL0BA023630 | WAUFFAFL0BA072665 | WAUFFAFL0BA096416

WAUFFAFL0BA083696 | WAUFFAFL0BA079471; WAUFFAFL0BA090860; WAUFFAFL0BA014832 | WAUFFAFL0BA002678; WAUFFAFL0BA055090 | WAUFFAFL0BA062833 | WAUFFAFL0BA092351 | WAUFFAFL0BA079034; WAUFFAFL0BA015706 | WAUFFAFL0BA008383 | WAUFFAFL0BA091295 | WAUFFAFL0BA021117; WAUFFAFL0BA091037 | WAUFFAFL0BA024342

WAUFFAFL0BA020145 | WAUFFAFL0BA073962

WAUFFAFL0BA002664 | WAUFFAFL0BA079843 | WAUFFAFL0BA030576; WAUFFAFL0BA083861; WAUFFAFL0BA099185 | WAUFFAFL0BA045420 | WAUFFAFL0BA061214 | WAUFFAFL0BA014961; WAUFFAFL0BA079017; WAUFFAFL0BA034949

WAUFFAFL0BA061004 | WAUFFAFL0BA085268; WAUFFAFL0BA098523 | WAUFFAFL0BA089885 | WAUFFAFL0BA092124 | WAUFFAFL0BA077137 | WAUFFAFL0BA074304; WAUFFAFL0BA033610 | WAUFFAFL0BA073654; WAUFFAFL0BA057759;

WAUFFAFL0BA047300

; WAUFFAFL0BA002423; WAUFFAFL0BA059608 | WAUFFAFL0BA076408 | WAUFFAFL0BA031159 | WAUFFAFL0BA077171 |

WAUFFAFL0BA000977

| WAUFFAFL0BA089353; WAUFFAFL0BA021781; WAUFFAFL0BA021988 | WAUFFAFL0BA087683 | WAUFFAFL0BA064727; WAUFFAFL0BA031856 | WAUFFAFL0BA067045 | WAUFFAFL0BA040394 | WAUFFAFL0BA033316 | WAUFFAFL0BA048270 | WAUFFAFL0BA099669; WAUFFAFL0BA035793 | WAUFFAFL0BA009419 | WAUFFAFL0BA041951; WAUFFAFL0BA002549 | WAUFFAFL0BA049001 | WAUFFAFL0BA086162 | WAUFFAFL0BA066204 | WAUFFAFL0BA069295 | WAUFFAFL0BA003524; WAUFFAFL0BA016628; WAUFFAFL0BA089689

WAUFFAFL0BA071533; WAUFFAFL0BA080295; WAUFFAFL0BA052948 | WAUFFAFL0BA053307 | WAUFFAFL0BA064551 | WAUFFAFL0BA075758; WAUFFAFL0BA046471 | WAUFFAFL0BA055624 |

WAUFFAFL0BA061133

| WAUFFAFL0BA023269; WAUFFAFL0BA039147; WAUFFAFL0BA072343

WAUFFAFL0BA058703 | WAUFFAFL0BA098974 | WAUFFAFL0BA080815 | WAUFFAFL0BA018881 | WAUFFAFL0BA014085; WAUFFAFL0BA079812; WAUFFAFL0BA039021; WAUFFAFL0BA097744 | WAUFFAFL0BA033378 | WAUFFAFL0BA042596 | WAUFFAFL0BA044350 | WAUFFAFL0BA018492 | WAUFFAFL0BA095640 | WAUFFAFL0BA091202; WAUFFAFL0BA091619; WAUFFAFL0BA000946 | WAUFFAFL0BA014166 | WAUFFAFL0BA092074; WAUFFAFL0BA015513 | WAUFFAFL0BA018315 | WAUFFAFL0BA015821; WAUFFAFL0BA059592 | WAUFFAFL0BA082807; WAUFFAFL0BA008996

WAUFFAFL0BA014717 | WAUFFAFL0BA023319 | WAUFFAFL0BA016578; WAUFFAFL0BA087330 | WAUFFAFL0BA046986 | WAUFFAFL0BA014765; WAUFFAFL0BA089658 | WAUFFAFL0BA040007 | WAUFFAFL0BA010392 | WAUFFAFL0BA094407; WAUFFAFL0BA062413; WAUFFAFL0BA029833 | WAUFFAFL0BA046650; WAUFFAFL0BA079079; WAUFFAFL0BA093290 | WAUFFAFL0BA014958 | WAUFFAFL0BA063187

WAUFFAFL0BA050312 | WAUFFAFL0BA051296 | WAUFFAFL0BA061357 | WAUFFAFL0BA062721 | WAUFFAFL0BA031405 | WAUFFAFL0BA068129 | WAUFFAFL0BA092530 | WAUFFAFL0BA096481 | WAUFFAFL0BA038547; WAUFFAFL0BA098053; WAUFFAFL0BA006875 | WAUFFAFL0BA045062 | WAUFFAFL0BA097288 | WAUFFAFL0BA075243; WAUFFAFL0BA026043 | WAUFFAFL0BA059107 | WAUFFAFL0BA001823 | WAUFFAFL0BA080135 | WAUFFAFL0BA007041 | WAUFFAFL0BA097954 | WAUFFAFL0BA073346 | WAUFFAFL0BA060449 | WAUFFAFL0BA063450; WAUFFAFL0BA037141

WAUFFAFL0BA087862; WAUFFAFL0BA094083 | WAUFFAFL0BA031839; WAUFFAFL0BA015981 | WAUFFAFL0BA055087; WAUFFAFL0BA046521; WAUFFAFL0BA001868; WAUFFAFL0BA070589 | WAUFFAFL0BA019996 | WAUFFAFL0BA076263; WAUFFAFL0BA067160 | WAUFFAFL0BA028813 | WAUFFAFL0BA099980; WAUFFAFL0BA067384 | WAUFFAFL0BA078935 | WAUFFAFL0BA076571; WAUFFAFL0BA028133 | WAUFFAFL0BA014538 | WAUFFAFL0BA019125; WAUFFAFL0BA007265 | WAUFFAFL0BA073718 | WAUFFAFL0BA028908 | WAUFFAFL0BA052285; WAUFFAFL0BA089580; WAUFFAFL0BA006844 | WAUFFAFL0BA029640; WAUFFAFL0BA023966 | WAUFFAFL0BA089546; WAUFFAFL0BA085836 | WAUFFAFL0BA056272 | WAUFFAFL0BA005354; WAUFFAFL0BA050472 | WAUFFAFL0BA035454 | WAUFFAFL0BA068583 | WAUFFAFL0BA014183 | WAUFFAFL0BA067790; WAUFFAFL0BA026642 | WAUFFAFL0BA008707; WAUFFAFL0BA003474; WAUFFAFL0BA090843 | WAUFFAFL0BA086503 | WAUFFAFL0BA083228 | WAUFFAFL0BA033123 | WAUFFAFL0BA036426 | WAUFFAFL0BA039441; WAUFFAFL0BA064677; WAUFFAFL0BA057695; WAUFFAFL0BA020940; WAUFFAFL0BA024082 | WAUFFAFL0BA073685 | WAUFFAFL0BA038340 | WAUFFAFL0BA076604 | WAUFFAFL0BA022168; WAUFFAFL0BA022753 | WAUFFAFL0BA056904

WAUFFAFL0BA053940

| WAUFFAFL0BA035566; WAUFFAFL0BA051170; WAUFFAFL0BA031145 | WAUFFAFL0BA027130 | WAUFFAFL0BA020937; WAUFFAFL0BA020159; WAUFFAFL0BA036457; WAUFFAFL0BA051217 | WAUFFAFL0BA042128

WAUFFAFL0BA005516

WAUFFAFL0BA064596 | WAUFFAFL0BA035616 | WAUFFAFL0BA045529 | WAUFFAFL0BA003684; WAUFFAFL0BA041643; WAUFFAFL0BA010358; WAUFFAFL0BA043974 | WAUFFAFL0BA052108 | WAUFFAFL0BA062444 | WAUFFAFL0BA018587; WAUFFAFL0BA040749; WAUFFAFL0BA067787 | WAUFFAFL0BA066364; WAUFFAFL0BA031131 | WAUFFAFL0BA051749 | WAUFFAFL0BA015673 | WAUFFAFL0BA019819 | WAUFFAFL0BA051993 | WAUFFAFL0BA071001

WAUFFAFL0BA005788 | WAUFFAFL0BA022896; WAUFFAFL0BA008500 | WAUFFAFL0BA030366 | WAUFFAFL0BA011039 | WAUFFAFL0BA074612 | WAUFFAFL0BA053579 | WAUFFAFL0BA061939; WAUFFAFL0BA031064; WAUFFAFL0BA070575 | WAUFFAFL0BA006536; WAUFFAFL0BA043845 | WAUFFAFL0BA061178; WAUFFAFL0BA078031 | WAUFFAFL0BA098151; WAUFFAFL0BA043618; WAUFFAFL0BA073573 | WAUFFAFL0BA031811 | WAUFFAFL0BA025507 | WAUFFAFL0BA011414 | WAUFFAFL0BA078773 | WAUFFAFL0BA093838; WAUFFAFL0BA009663; WAUFFAFL0BA016127; WAUFFAFL0BA050892 | WAUFFAFL0BA011395; WAUFFAFL0BA085612; WAUFFAFL0BA028665; WAUFFAFL0BA014071 | WAUFFAFL0BA029220; WAUFFAFL0BA062766; WAUFFAFL0BA059558 | WAUFFAFL0BA011901 | WAUFFAFL0BA017908 | WAUFFAFL0BA060998; WAUFFAFL0BA033204 | WAUFFAFL0BA043747 | WAUFFAFL0BA067255 | WAUFFAFL0BA055638; WAUFFAFL0BA071502; WAUFFAFL0BA009484; WAUFFAFL0BA012580 | WAUFFAFL0BA008576 | WAUFFAFL0BA092849 | WAUFFAFL0BA004494; WAUFFAFL0BA003538 | WAUFFAFL0BA018203

WAUFFAFL0BA093855 | WAUFFAFL0BA037303 | WAUFFAFL0BA073721 | WAUFFAFL0BA001742 | WAUFFAFL0BA062914 | WAUFFAFL0BA069720 | WAUFFAFL0BA097730; WAUFFAFL0BA097193 | WAUFFAFL0BA022333 | WAUFFAFL0BA081804 | WAUFFAFL0BA054974; WAUFFAFL0BA050326 | WAUFFAFL0BA099509; WAUFFAFL0BA017391 | WAUFFAFL0BA045045 | WAUFFAFL0BA083181 | WAUFFAFL0BA063237; WAUFFAFL0BA058684 | WAUFFAFL0BA078336 | WAUFFAFL0BA062136; WAUFFAFL0BA056787 | WAUFFAFL0BA058023 | WAUFFAFL0BA043215; WAUFFAFL0BA063190 | WAUFFAFL0BA076490 | WAUFFAFL0BA008111; WAUFFAFL0BA005046; WAUFFAFL0BA084167 | WAUFFAFL0BA026592 | WAUFFAFL0BA050858 | WAUFFAFL0BA029010; WAUFFAFL0BA060919 | WAUFFAFL0BA098943 | WAUFFAFL0BA004057; WAUFFAFL0BA003491 | WAUFFAFL0BA046695; WAUFFAFL0BA047586;

WAUFFAFL0BA000980

; WAUFFAFL0BA092222 | WAUFFAFL0BA056756 | WAUFFAFL0BA043103 | WAUFFAFL0BA037740 | WAUFFAFL0BA005306; WAUFFAFL0BA098926 | WAUFFAFL0BA038905

WAUFFAFL0BA071239; WAUFFAFL0BA004883 | WAUFFAFL0BA001112; WAUFFAFL0BA001918; WAUFFAFL0BA095136; WAUFFAFL0BA019013 | WAUFFAFL0BA089224; WAUFFAFL0BA066462

WAUFFAFL0BA035244 | WAUFFAFL0BA058359; WAUFFAFL0BA077364 | WAUFFAFL0BA093970; WAUFFAFL0BA085299 | WAUFFAFL0BA055381; WAUFFAFL0BA050651 | WAUFFAFL0BA076828 | WAUFFAFL0BA025068 | WAUFFAFL0BA057650; WAUFFAFL0BA096559; WAUFFAFL0BA041433 | WAUFFAFL0BA002504; WAUFFAFL0BA000591

WAUFFAFL0BA075971 | WAUFFAFL0BA042890 | WAUFFAFL0BA008447 | WAUFFAFL0BA051668; WAUFFAFL0BA002650 | WAUFFAFL0BA084069

WAUFFAFL0BA019044 | WAUFFAFL0BA035714 | WAUFFAFL0BA037933 | WAUFFAFL0BA069605 | WAUFFAFL0BA069670 | WAUFFAFL0BA067322 | WAUFFAFL0BA008352; WAUFFAFL0BA039097 | WAUFFAFL0BA068986; WAUFFAFL0BA020324 | WAUFFAFL0BA074433; WAUFFAFL0BA054019 | WAUFFAFL0BA019366; WAUFFAFL0BA089742 | WAUFFAFL0BA015902 | WAUFFAFL0BA047510; WAUFFAFL0BA086047 | WAUFFAFL0BA089269; WAUFFAFL0BA064646; WAUFFAFL0BA069023 | WAUFFAFL0BA098621 | WAUFFAFL0BA011896; WAUFFAFL0BA050813; WAUFFAFL0BA044946 | WAUFFAFL0BA077610; WAUFFAFL0BA024406 |

WAUFFAFL0BA040380

| WAUFFAFL0BA009601 | WAUFFAFL0BA032764; WAUFFAFL0BA052352 | WAUFFAFL0BA046311 | WAUFFAFL0BA034823; WAUFFAFL0BA051508

WAUFFAFL0BA056093 | WAUFFAFL0BA061505 | WAUFFAFL0BA030724 | WAUFFAFL0BA090065 | WAUFFAFL0BA073623 |

WAUFFAFL0BA050195

; WAUFFAFL0BA015060 | WAUFFAFL0BA000963; WAUFFAFL0BA052545 |

WAUFFAFL0BA038256

| WAUFFAFL0BA057437 | WAUFFAFL0BA077347 | WAUFFAFL0BA023014; WAUFFAFL0BA068535; WAUFFAFL0BA096819; WAUFFAFL0BA088767; WAUFFAFL0BA052979 | WAUFFAFL0BA018301

WAUFFAFL0BA010456 | WAUFFAFL0BA019867; WAUFFAFL0BA088445; WAUFFAFL0BA091913; WAUFFAFL0BA068275

WAUFFAFL0BA098280; WAUFFAFL0BA095654 | WAUFFAFL0BA048995 | WAUFFAFL0BA083827; WAUFFAFL0BA000865; WAUFFAFL0BA076103; WAUFFAFL0BA059138 | WAUFFAFL0BA020887; WAUFFAFL0BA057972 | WAUFFAFL0BA089322; WAUFFAFL0BA066414; WAUFFAFL0BA069166 | WAUFFAFL0BA072942 | WAUFFAFL0BA083648 | WAUFFAFL0BA062718

WAUFFAFL0BA029315 | WAUFFAFL0BA061164; WAUFFAFL0BA015317 | WAUFFAFL0BA074920 | WAUFFAFL0BA030450

WAUFFAFL0BA085948; WAUFFAFL0BA015642; WAUFFAFL0BA028844 | WAUFFAFL0BA012711 | WAUFFAFL0BA033252 | WAUFFAFL0BA077896 | WAUFFAFL0BA005905 | WAUFFAFL0BA037527; WAUFFAFL0BA034997 | WAUFFAFL0BA090745 | WAUFFAFL0BA019383 | WAUFFAFL0BA079826 | WAUFFAFL0BA073279 | WAUFFAFL0BA059009 | WAUFFAFL0BA024776 | WAUFFAFL0BA066137 | WAUFFAFL0BA018220 | WAUFFAFL0BA071578 | WAUFFAFL0BA040556 | WAUFFAFL0BA075064 | WAUFFAFL0BA000879 | WAUFFAFL0BA069037 | WAUFFAFL0BA006519 | WAUFFAFL0BA043800 | WAUFFAFL0BA022607; WAUFFAFL0BA047605 | WAUFFAFL0BA040590 | WAUFFAFL0BA030853; WAUFFAFL0BA015480

WAUFFAFL0BA059480 | WAUFFAFL0BA090809; WAUFFAFL0BA073508 | WAUFFAFL0BA068731; WAUFFAFL0BA089157 | WAUFFAFL0BA006858 | WAUFFAFL0BA097064 | WAUFFAFL0BA043084; WAUFFAFL0BA075680 | WAUFFAFL0BA018234

WAUFFAFL0BA041500 | WAUFFAFL0BA029668

WAUFFAFL0BA046728 | WAUFFAFL0BA055283 | WAUFFAFL0BA007217 | WAUFFAFL0BA040959; WAUFFAFL0BA039617; WAUFFAFL0BA025684; WAUFFAFL0BA088073 | WAUFFAFL0BA070978 | WAUFFAFL0BA058040; WAUFFAFL0BA068826 | WAUFFAFL0BA043537 | WAUFFAFL0BA046616; WAUFFAFL0BA045398 | WAUFFAFL0BA003247; WAUFFAFL0BA078398 | WAUFFAFL0BA032229 | WAUFFAFL0BA067725 | WAUFFAFL0BA029329 | WAUFFAFL0BA028486 | WAUFFAFL0BA077459 | WAUFFAFL0BA051038 | WAUFFAFL0BA066915 | WAUFFAFL0BA073296 | WAUFFAFL0BA080846 | WAUFFAFL0BA017696 | WAUFFAFL0BA090602 | WAUFFAFL0BA001613 | WAUFFAFL0BA046213; WAUFFAFL0BA058233; WAUFFAFL0BA073010 | WAUFFAFL0BA022557 | WAUFFAFL0BA005807 | WAUFFAFL0BA015740 | WAUFFAFL0BA068325; WAUFFAFL0BA094679 | WAUFFAFL0BA096447 | WAUFFAFL0BA054425 | WAUFFAFL0BA047491 | WAUFFAFL0BA027578 | WAUFFAFL0BA011476 | WAUFFAFL0BA023532; WAUFFAFL0BA040458 | WAUFFAFL0BA055106 | WAUFFAFL0BA013227 | WAUFFAFL0BA022266 | WAUFFAFL0BA049273; WAUFFAFL0BA003779 | WAUFFAFL0BA077297 | WAUFFAFL0BA065246 | WAUFFAFL0BA048477 | WAUFFAFL0BA004186 | WAUFFAFL0BA057146; WAUFFAFL0BA049421; WAUFFAFL0BA009162 | WAUFFAFL0BA079549; WAUFFAFL0BA058488 | WAUFFAFL0BA006018 | WAUFFAFL0BA015477 | WAUFFAFL0BA023773 | WAUFFAFL0BA052643 | WAUFFAFL0BA057499; WAUFFAFL0BA041240 | WAUFFAFL0BA081480; WAUFFAFL0BA047376

WAUFFAFL0BA013969 | WAUFFAFL0BA051086 | WAUFFAFL0BA091815 | WAUFFAFL0BA043134 | WAUFFAFL0BA024048 | WAUFFAFL0BA074349 | WAUFFAFL0BA043490 | WAUFFAFL0BA010361 | WAUFFAFL0BA018265; WAUFFAFL0BA005869 | WAUFFAFL0BA009498 | WAUFFAFL0BA032117 | WAUFFAFL0BA088624

WAUFFAFL0BA042498; WAUFFAFL0BA073377 | WAUFFAFL0BA008142 | WAUFFAFL0BA086467; WAUFFAFL0BA082404 | WAUFFAFL0BA064968

WAUFFAFL0BA078353 | WAUFFAFL0BA095508 | WAUFFAFL0BA064338 | WAUFFAFL0BA034854 | WAUFFAFL0BA040685

WAUFFAFL0BA045305 | WAUFFAFL0BA069975 | WAUFFAFL0BA058541 | WAUFFAFL0BA010179 | WAUFFAFL0BA097467; WAUFFAFL0BA030545

WAUFFAFL0BA019495 | WAUFFAFL0BA058295 | WAUFFAFL0BA090213 | WAUFFAFL0BA041061

WAUFFAFL0BA087229; WAUFFAFL0BA013731 | WAUFFAFL0BA056286 | WAUFFAFL0BA037768

WAUFFAFL0BA000882 | WAUFFAFL0BA073749 | WAUFFAFL0BA098747 | WAUFFAFL0BA054554 | WAUFFAFL0BA046275

WAUFFAFL0BA063433 | WAUFFAFL0BA043571 | WAUFFAFL0BA093208 | WAUFFAFL0BA030710; WAUFFAFL0BA008187; WAUFFAFL0BA079521; WAUFFAFL0BA090079 | WAUFFAFL0BA043666 | WAUFFAFL0BA050147 | WAUFFAFL0BA019111 | WAUFFAFL0BA052559 | WAUFFAFL0BA069880 | WAUFFAFL0BA035261 | WAUFFAFL0BA042789 | WAUFFAFL0BA028147 | WAUFFAFL0BA078496 | WAUFFAFL0BA056837; WAUFFAFL0BA003409; WAUFFAFL0BA066249 | WAUFFAFL0BA058863; WAUFFAFL0BA013468; WAUFFAFL0BA072634; WAUFFAFL0BA049662

WAUFFAFL0BA012904 | WAUFFAFL0BA070446 | WAUFFAFL0BA015852 | WAUFFAFL0BA034112 | WAUFFAFL0BA027595 | WAUFFAFL0BA046390 | WAUFFAFL0BA011025; WAUFFAFL0BA055526 | WAUFFAFL0BA032859; WAUFFAFL0BA035535 | WAUFFAFL0BA087196; WAUFFAFL0BA030173; WAUFFAFL0BA052450 | WAUFFAFL0BA029539 | WAUFFAFL0BA069555 | WAUFFAFL0BA079194 | WAUFFAFL0BA068292;

WAUFFAFL0BA071919

| WAUFFAFL0BA009825 | WAUFFAFL0BA098229 | WAUFFAFL0BA044798; WAUFFAFL0BA074089; WAUFFAFL0BA024812 | WAUFFAFL0BA012336 | WAUFFAFL0BA086176 | WAUFFAFL0BA097100 | WAUFFAFL0BA081821; WAUFFAFL0BA009260 | WAUFFAFL0BA000574; WAUFFAFL0BA002194 | WAUFFAFL0BA033929

WAUFFAFL0BA066994; WAUFFAFL0BA043036; WAUFFAFL0BA057664 | WAUFFAFL0BA023188; WAUFFAFL0BA060306 | WAUFFAFL0BA013597 | WAUFFAFL0BA063755 | WAUFFAFL0BA056577 | WAUFFAFL0BA002700 | WAUFFAFL0BA071421; WAUFFAFL0BA057891; WAUFFAFL0BA048866; WAUFFAFL0BA061584; WAUFFAFL0BA049547 | WAUFFAFL0BA086095 | WAUFFAFL0BA069653 | WAUFFAFL0BA026480 | WAUFFAFL0BA027242 | WAUFFAFL0BA023997 | WAUFFAFL0BA017195; WAUFFAFL0BA032585 | WAUFFAFL0BA076389

WAUFFAFL0BA035034

WAUFFAFL0BA018783; WAUFFAFL0BA077221 | WAUFFAFL0BA077851 | WAUFFAFL0BA079938; WAUFFAFL0BA063822 | WAUFFAFL0BA021912; WAUFFAFL0BA047622 | WAUFFAFL0BA064808 | WAUFFAFL0BA043991; WAUFFAFL0BA071323 | WAUFFAFL0BA044235 | WAUFFAFL0BA047944 | WAUFFAFL0BA003765 | WAUFFAFL0BA010926; WAUFFAFL0BA080992 | WAUFFAFL0BA087389 | WAUFFAFL0BA042386 | WAUFFAFL0BA009923; WAUFFAFL0BA008416; WAUFFAFL0BA097789 | WAUFFAFL0BA080670 | WAUFFAFL0BA023143; WAUFFAFL0BA098778 | WAUFFAFL0BA045837; WAUFFAFL0BA009355 | WAUFFAFL0BA083469 | WAUFFAFL0BA036250 | WAUFFAFL0BA070902; WAUFFAFL0BA096271 | WAUFFAFL0BA088042 | WAUFFAFL0BA045918; WAUFFAFL0BA096108 | WAUFFAFL0BA013471; WAUFFAFL0BA056157 | WAUFFAFL0BA096397 | WAUFFAFL0BA087943 | WAUFFAFL0BA093032 | WAUFFAFL0BA065165 | WAUFFAFL0BA092723 | WAUFFAFL0BA085027; WAUFFAFL0BA067823 | WAUFFAFL0BA033431; WAUFFAFL0BA055848 | WAUFFAFL0BA005080 | WAUFFAFL0BA057454 | WAUFFAFL0BA071368; WAUFFAFL0BA079289 | WAUFFAFL0BA080006 | WAUFFAFL0BA093225; WAUFFAFL0BA074299; WAUFFAFL0BA081382; WAUFFAFL0BA034983 | WAUFFAFL0BA094522 |

WAUFFAFL0BA064663

; WAUFFAFL0BA009632 | WAUFFAFL0BA027368

WAUFFAFL0BA069877 | WAUFFAFL0BA037172 | WAUFFAFL0BA025104

WAUFFAFL0BA075498 | WAUFFAFL0BA074867 | WAUFFAFL0BA091006 | WAUFFAFL0BA089448 | WAUFFAFL0BA099834 | WAUFFAFL0BA093791; WAUFFAFL0BA056420 | WAUFFAFL0BA067529 | WAUFFAFL0BA070995 | WAUFFAFL0BA086646 | WAUFFAFL0BA076487 | WAUFFAFL0BA029301 | WAUFFAFL0BA062976; WAUFFAFL0BA096092; WAUFFAFL0BA073783; WAUFFAFL0BA014877 | WAUFFAFL0BA066753 | WAUFFAFL0BA053517 | WAUFFAFL0BA005032; WAUFFAFL0BA088025 | WAUFFAFL0BA072438 | WAUFFAFL0BA060662 | WAUFFAFL0BA016810 | WAUFFAFL0BA025457 | WAUFFAFL0BA075887 | WAUFFAFL0BA084251 | WAUFFAFL0BA094939 | WAUFFAFL0BA002275; WAUFFAFL0BA083889; WAUFFAFL0BA051718; WAUFFAFL0BA035471; WAUFFAFL0BA080748 | WAUFFAFL0BA060581 | WAUFFAFL0BA095153; WAUFFAFL0BA027967; WAUFFAFL0BA036359; WAUFFAFL0BA007640; WAUFFAFL0BA059284 | WAUFFAFL0BA080636 | WAUFFAFL0BA041870

WAUFFAFL0BA023787 | WAUFFAFL0BA098201; WAUFFAFL0BA045028 | WAUFFAFL0BA048284 | WAUFFAFL0BA088168 | WAUFFAFL0BA020369 | WAUFFAFL0BA009873 | WAUFFAFL0BA068356 | WAUFFAFL0BA070740 | WAUFFAFL0BA033896 | WAUFFAFL0BA071483 | WAUFFAFL0BA047152; WAUFFAFL0BA074514 | WAUFFAFL0BA022090 | WAUFFAFL0BA053288 | WAUFFAFL0BA073881; WAUFFAFL0BA000400 | WAUFFAFL0BA010151 | WAUFFAFL0BA056496 | WAUFFAFL0BA098313 | WAUFFAFL0BA080961 | WAUFFAFL0BA035213 | WAUFFAFL0BA053002 | WAUFFAFL0BA024311; WAUFFAFL0BA082614; WAUFFAFL0BA058474 | WAUFFAFL0BA045479; WAUFFAFL0BA094228 | WAUFFAFL0BA035633 | WAUFFAFL0BA069572 | WAUFFAFL0BA086789; WAUFFAFL0BA065389 | WAUFFAFL0BA012871

WAUFFAFL0BA024745 | WAUFFAFL0BA038564; WAUFFAFL0BA019903; WAUFFAFL0BA039472 | WAUFFAFL0BA065912 | WAUFFAFL0BA099798; WAUFFAFL0BA098876

WAUFFAFL0BA049323; WAUFFAFL0BA049581 | WAUFFAFL0BA083956; WAUFFAFL0BA000655 | WAUFFAFL0BA021778 | WAUFFAFL0BA043280

WAUFFAFL0BA017472; WAUFFAFL0BA087358 | WAUFFAFL0BA019108; WAUFFAFL0BA021375; WAUFFAFL0BA040170 | WAUFFAFL0BA056868 | WAUFFAFL0BA042646

WAUFFAFL0BA084735 | WAUFFAFL0BA068972; WAUFFAFL0BA027158 | WAUFFAFL0BA022929; WAUFFAFL0BA066087

WAUFFAFL0BA058961 | WAUFFAFL0BA098828 | WAUFFAFL0BA056918; WAUFFAFL0BA062279 | WAUFFAFL0BA026947 | WAUFFAFL0BA083276 | WAUFFAFL0BA075565; WAUFFAFL0BA062895 | WAUFFAFL0BA023076; WAUFFAFL0BA015849; WAUFFAFL0BA016676 | WAUFFAFL0BA037494 | WAUFFAFL0BA029914; WAUFFAFL0BA048849 | WAUFFAFL0BA099400; WAUFFAFL0BA040850; WAUFFAFL0BA099655 | WAUFFAFL0BA024633 | WAUFFAFL0BA024275; WAUFFAFL0BA086551; WAUFFAFL0BA047393 | WAUFFAFL0BA052612; WAUFFAFL0BA069149 | WAUFFAFL0BA045787 |

WAUFFAFL0BA078370

| WAUFFAFL0BA015561 | WAUFFAFL0BA062055 | WAUFFAFL0BA002938 | WAUFFAFL0BA058667; WAUFFAFL0BA052965; WAUFFAFL0BA009226 | WAUFFAFL0BA087280; WAUFFAFL0BA033624; WAUFFAFL0BA064193 | WAUFFAFL0BA077316 | WAUFFAFL0BA054585

WAUFFAFL0BA060421 | WAUFFAFL0BA059947; WAUFFAFL0BA046387; WAUFFAFL0BA076201 |

WAUFFAFL0BA076599

; WAUFFAFL0BA058426 | WAUFFAFL0BA009629; WAUFFAFL0BA079759 | WAUFFAFL0BA065974 | WAUFFAFL0BA003300; WAUFFAFL0BA016631 | WAUFFAFL0BA077767 | WAUFFAFL0BA067952; WAUFFAFL0BA062377; WAUFFAFL0BA017505 | WAUFFAFL0BA001627; WAUFFAFL0BA064999 | WAUFFAFL0BA053792 | WAUFFAFL0BA074559; WAUFFAFL0BA099672

WAUFFAFL0BA047653; WAUFFAFL0BA009159 | WAUFFAFL0BA084587 | WAUFFAFL0BA062198; WAUFFAFL0BA019433 | WAUFFAFL0BA035759 | WAUFFAFL0BA010053 | WAUFFAFL0BA069927; WAUFFAFL0BA003796; WAUFFAFL0BA095086 | WAUFFAFL0BA008240; WAUFFAFL0BA075162

WAUFFAFL0BA074321 | WAUFFAFL0BA078949 | WAUFFAFL0BA066848 | WAUFFAFL0BA087876 | WAUFFAFL0BA083519 | WAUFFAFL0BA006360 | WAUFFAFL0BA094259; WAUFFAFL0BA079275; WAUFFAFL0BA026219 | WAUFFAFL0BA045210; WAUFFAFL0BA060497 | WAUFFAFL0BA066591

WAUFFAFL0BA088543 | WAUFFAFL0BA054716 | WAUFFAFL0BA017990

WAUFFAFL0BA080426 | WAUFFAFL0BA006200

WAUFFAFL0BA065635 | WAUFFAFL0BA082337 | WAUFFAFL0BA076621

WAUFFAFL0BA080927

WAUFFAFL0BA049015 | WAUFFAFL0BA052335; WAUFFAFL0BA040587; WAUFFAFL0BA032084 | WAUFFAFL0BA083858 | WAUFFAFL0BA061925; WAUFFAFL0BA019707; WAUFFAFL0BA093595; WAUFFAFL0BA020372; WAUFFAFL0BA008397; WAUFFAFL0BA077770 | WAUFFAFL0BA086811 | WAUFFAFL0BA060712; WAUFFAFL0BA024616 | WAUFFAFL0BA004270; WAUFFAFL0BA071466; WAUFFAFL0BA018248 | WAUFFAFL0BA018878 | WAUFFAFL0BA050939; WAUFFAFL0BA094973 | WAUFFAFL0BA005810 | WAUFFAFL0BA048785 | WAUFFAFL0BA008173 | WAUFFAFL0BA048706 | WAUFFAFL0BA043683; WAUFFAFL0BA089627; WAUFFAFL0BA020842 | WAUFFAFL0BA076215 | WAUFFAFL0BA033459 | WAUFFAFL0BA024390

WAUFFAFL0BA040508; WAUFFAFL0BA017018 | WAUFFAFL0BA097470

WAUFFAFL0BA099011 | WAUFFAFL0BA012434 | WAUFFAFL0BA049791

WAUFFAFL0BA041710 | WAUFFAFL0BA011364 | WAUFFAFL0BA048012

WAUFFAFL0BA025006 | WAUFFAFL0BA039178 | WAUFFAFL0BA053341 | WAUFFAFL0BA082855 | WAUFFAFL0BA080944; WAUFFAFL0BA006424 | WAUFFAFL0BA077073 | WAUFFAFL0BA020629 | WAUFFAFL0BA061908 | WAUFFAFL0BA013096; WAUFFAFL0BA002163 | WAUFFAFL0BA039987 | WAUFFAFL0BA048754 | WAUFFAFL0BA005130; WAUFFAFL0BA010098 | WAUFFAFL0BA027984

WAUFFAFL0BA059205 | WAUFFAFL0BA056398 | WAUFFAFL0BA088297; WAUFFAFL0BA035860; WAUFFAFL0BA016516 | WAUFFAFL0BA056207 | WAUFFAFL0BA062119; WAUFFAFL0BA004589 | WAUFFAFL0BA010246 | WAUFFAFL0BA098490 | WAUFFAFL0BA001093; WAUFFAFL0BA001790; WAUFFAFL0BA016788 | WAUFFAFL0BA099252; WAUFFAFL0BA086663; WAUFFAFL0BA033963; WAUFFAFL0BA050116 | WAUFFAFL0BA047104 | WAUFFAFL0BA005824 | WAUFFAFL0BA060547 | WAUFFAFL0BA036376; WAUFFAFL0BA064212 | WAUFFAFL0BA018525; WAUFFAFL0BA022011; WAUFFAFL0BA056336 | WAUFFAFL0BA089143; WAUFFAFL0BA030013; WAUFFAFL0BA020873; WAUFFAFL0BA037883; WAUFFAFL0BA045692; WAUFFAFL0BA031646 | WAUFFAFL0BA023448; WAUFFAFL0BA040038 | WAUFFAFL0BA032215; WAUFFAFL0BA065876 |

WAUFFAFL0BA011963

| WAUFFAFL0BA046115 | WAUFFAFL0BA033638; WAUFFAFL0BA003510

WAUFFAFL0BA095203; WAUFFAFL0BA011882; WAUFFAFL0BA029086 | WAUFFAFL0BA007153 | WAUFFAFL0BA075078 | WAUFFAFL0BA014040 | WAUFFAFL0BA039715; WAUFFAFL0BA028245 | WAUFFAFL0BA081902 | WAUFFAFL0BA010778 | WAUFFAFL0BA033817 | WAUFFAFL0BA042162; WAUFFAFL0BA014426 | WAUFFAFL0BA007914 | WAUFFAFL0BA021585 | WAUFFAFL0BA084430; WAUFFAFL0BA093399 | WAUFFAFL0BA051458; WAUFFAFL0BA076733 | WAUFFAFL0BA081642

WAUFFAFL0BA014507 | WAUFFAFL0BA005709; WAUFFAFL0BA091958 | WAUFFAFL0BA049953; WAUFFAFL0BA028181 | WAUFFAFL0BA078594 | WAUFFAFL0BA032375 | WAUFFAFL0BA008495; WAUFFAFL0BA037771 | WAUFFAFL0BA021828

WAUFFAFL0BA066932 | WAUFFAFL0BA001353 | WAUFFAFL0BA029234 | WAUFFAFL0BA015107; WAUFFAFL0BA059964; WAUFFAFL0BA047006; WAUFFAFL0BA024552; WAUFFAFL0BA029055 | WAUFFAFL0BA087117; WAUFFAFL0BA096979 | WAUFFAFL0BA089045 | WAUFFAFL0BA025989 | WAUFFAFL0BA020663; WAUFFAFL0BA022512 | WAUFFAFL0BA064985

WAUFFAFL0BA062816; WAUFFAFL0BA007752 | WAUFFAFL0BA046583

WAUFFAFL0BA037088 | WAUFFAFL0BA071287

WAUFFAFL0BA082533 | WAUFFAFL0BA057261; WAUFFAFL0BA070298 | WAUFFAFL0BA013423 | WAUFFAFL0BA017648

WAUFFAFL0BA093919 | WAUFFAFL0BA040993 | WAUFFAFL0BA010599; WAUFFAFL0BA034255; WAUFFAFL0BA036569

WAUFFAFL0BA085528; WAUFFAFL0BA052030; WAUFFAFL0BA034157; WAUFFAFL0BA075131 | WAUFFAFL0BA099784 | WAUFFAFL0BA031047 | WAUFFAFL0BA052769 | WAUFFAFL0BA077624 | WAUFFAFL0BA032831 | WAUFFAFL0BA061388; WAUFFAFL0BA019335 | WAUFFAFL0BA066798 | WAUFFAFL0BA053954 | WAUFFAFL0BA050780 | WAUFFAFL0BA014801 | WAUFFAFL0BA018475 | WAUFFAFL0BA025829 | WAUFFAFL0BA029377; WAUFFAFL0BA057079; WAUFFAFL0BA072892; WAUFFAFL0BA001028 | WAUFFAFL0BA069359; WAUFFAFL0BA039780 | WAUFFAFL0BA050715 | WAUFFAFL0BA065540 | WAUFFAFL0BA007072 | WAUFFAFL0BA078675 | WAUFFAFL0BA004432; WAUFFAFL0BA018069; WAUFFAFL0BA075436 | WAUFFAFL0BA002437 | WAUFFAFL0BA010439; WAUFFAFL0BA061732 | WAUFFAFL0BA003135 | WAUFFAFL0BA099302 | WAUFFAFL0BA005922 | WAUFFAFL0BA091524 | WAUFFAFL0BA084718 | WAUFFAFL0BA058510; WAUFFAFL0BA059303 | WAUFFAFL0BA007475 | WAUFFAFL0BA061830 | WAUFFAFL0BA052173; WAUFFAFL0BA035597

WAUFFAFL0BA025054 | WAUFFAFL0BA078823 | WAUFFAFL0BA098196; WAUFFAFL0BA046244; WAUFFAFL0BA028455 | WAUFFAFL0BA081169

WAUFFAFL0BA033249 | WAUFFAFL0BA043621; WAUFFAFL0BA003846 | WAUFFAFL0BA032828 | WAUFFAFL0BA099378 | WAUFFAFL0BA061326 | WAUFFAFL0BA082516; WAUFFAFL0BA003295 | WAUFFAFL0BA002017 | WAUFFAFL0BA007654 | WAUFFAFL0BA013759 | WAUFFAFL0BA097498 | WAUFFAFL0BA081558 | WAUFFAFL0BA095881 | WAUFFAFL0BA004950 | WAUFFAFL0BA031193; WAUFFAFL0BA040895 | WAUFFAFL0BA032358 | WAUFFAFL0BA077543 | WAUFFAFL0BA090373 | WAUFFAFL0BA007198; WAUFFAFL0BA065487 | WAUFFAFL0BA036927 | WAUFFAFL0BA067000 | WAUFFAFL0BA074609 | WAUFFAFL0BA072505 | WAUFFAFL0BA093953

WAUFFAFL0BA067238 | WAUFFAFL0BA013051; WAUFFAFL0BA078577 | WAUFFAFL0BA077607 | WAUFFAFL0BA000428 | WAUFFAFL0BA071922 | WAUFFAFL0BA036183 | WAUFFAFL0BA044008 | WAUFFAFL0BA062427 | WAUFFAFL0BA059513

WAUFFAFL0BA097551; WAUFFAFL0BA083391 | WAUFFAFL0BA002714 | WAUFFAFL0BA019772; WAUFFAFL0BA094830 | WAUFFAFL0BA088266 | WAUFFAFL0BA050570 | WAUFFAFL0BA015186 | WAUFFAFL0BA066476 | WAUFFAFL0BA047507 | WAUFFAFL0BA044364 | WAUFFAFL0BA025264 | WAUFFAFL0BA012112; WAUFFAFL0BA053677 | WAUFFAFL0BA034014 | WAUFFAFL0BA084931; WAUFFAFL0BA058376

WAUFFAFL0BA016533 | WAUFFAFL0BA007394 | WAUFFAFL0BA059642; WAUFFAFL0BA099719

WAUFFAFL0BA083746; WAUFFAFL0BA012675 |

WAUFFAFL0BA006701

| WAUFFAFL0BA041576 | WAUFFAFL0BA050441 | WAUFFAFL0BA009551; WAUFFAFL0BA070785 | WAUFFAFL0BA062962 | WAUFFAFL0BA073203 | WAUFFAFL0BA057003

WAUFFAFL0BA098697 | WAUFFAFL0BA031971

WAUFFAFL0BA008433 | WAUFFAFL0BA063383 | WAUFFAFL0BA036488; WAUFFAFL0BA021893 | WAUFFAFL0BA003085 | WAUFFAFL0BA065067 | WAUFFAFL0BA041383 | WAUFFAFL0BA035504 | WAUFFAFL0BA096822; WAUFFAFL0BA085562 |

WAUFFAFL0BA021294

| WAUFFAFL0BA089661; WAUFFAFL0BA017570 | WAUFFAFL0BA077820; WAUFFAFL0BA093144 | WAUFFAFL0BA044784 | WAUFFAFL0BA017844; WAUFFAFL0BA097226 | WAUFFAFL0BA098022 | WAUFFAFL0BA042338 | WAUFFAFL0BA056580 | WAUFFAFL0BA091622 | WAUFFAFL0BA065196 | WAUFFAFL0BA081933 | WAUFFAFL0BA030674 | WAUFFAFL0BA013857 | WAUFFAFL0BA007444

WAUFFAFL0BA041397 | WAUFFAFL0BA048768 | WAUFFAFL0BA086761 | WAUFFAFL0BA090051 | WAUFFAFL0BA081074 | WAUFFAFL0BA060516; WAUFFAFL0BA065960 | WAUFFAFL0BA075081 | WAUFFAFL0BA062105 | WAUFFAFL0BA074660 | WAUFFAFL0BA050357; WAUFFAFL0BA014278; WAUFFAFL0BA090020 | WAUFFAFL0BA068258 | WAUFFAFL0BA037995 | WAUFFAFL0BA091250; WAUFFAFL0BA067434; WAUFFAFL0BA060208 | WAUFFAFL0BA046163 | WAUFFAFL0BA079955;

WAUFFAFL0BA070172

| WAUFFAFL0BA085321 | WAUFFAFL0BA062606 | WAUFFAFL0BA071869 | WAUFFAFL0BA069409 | WAUFFAFL0BA061195; WAUFFAFL0BA051539; WAUFFAFL0BA074769; WAUFFAFL0BA084119; WAUFFAFL0BA059835 | WAUFFAFL0BA097128 | WAUFFAFL0BA046051 | WAUFFAFL0BA062492; WAUFFAFL0BA026351; WAUFFAFL0BA024213 | WAUFFAFL0BA006049 | WAUFFAFL0BA093371 | WAUFFAFL0BA086257; WAUFFAFL0BA024857 | WAUFFAFL0BA047992 | WAUFFAFL0BA079566 | WAUFFAFL0BA077039 | WAUFFAFL0BA071208; WAUFFAFL0BA093824 | WAUFFAFL0BA000851; WAUFFAFL0BA072777 | WAUFFAFL0BA045255 | WAUFFAFL0BA082502; WAUFFAFL0BA085089; WAUFFAFL0BA055820; WAUFFAFL0BA017455 | WAUFFAFL0BA093435 | WAUFFAFL0BA016001

WAUFFAFL0BA001434 | WAUFFAFL0BA020422 | WAUFFAFL0BA089787 | WAUFFAFL0BA072195 | WAUFFAFL0BA086842; WAUFFAFL0BA059673; WAUFFAFL0BA038192

WAUFFAFL0BA092558 | WAUFFAFL0BA084122 | WAUFFAFL0BA021926; WAUFFAFL0BA056661; WAUFFAFL0BA028035 | WAUFFAFL0BA033025 | WAUFFAFL0BA099381 | WAUFFAFL0BA045546 | WAUFFAFL0BA006715; WAUFFAFL0BA042968; WAUFFAFL0BA072052 | WAUFFAFL0BA081060 | WAUFFAFL0BA076442; WAUFFAFL0BA093807 | WAUFFAFL0BA048740 | WAUFFAFL0BA013440

WAUFFAFL0BA083052; WAUFFAFL0BA084816; WAUFFAFL0BA065280 | WAUFFAFL0BA087067 | WAUFFAFL0BA099221

WAUFFAFL0BA016077; WAUFFAFL0BA073282

WAUFFAFL0BA021439 | WAUFFAFL0BA024471 | WAUFFAFL0BA028858

WAUFFAFL0BA030240 | WAUFFAFL0BA034126 | WAUFFAFL0BA089823

WAUFFAFL0BA071015 | WAUFFAFL0BA016337 | WAUFFAFL0BA036040 | WAUFFAFL0BA056305 | WAUFFAFL0BA084444 | WAUFFAFL0BA075792 | WAUFFAFL0BA078014 | WAUFFAFL0BA026396 | WAUFFAFL0BA033588 |

WAUFFAFL0BA069054WAUFFAFL0BA021053 | WAUFFAFL0BA062041; WAUFFAFL0BA073864 | WAUFFAFL0BA032439 | WAUFFAFL0BA063254 |

WAUFFAFL0BA010814

| WAUFFAFL0BA059530; WAUFFAFL0BA043697 | WAUFFAFL0BA091734 | WAUFFAFL0BA045031 | WAUFFAFL0BA049399 | WAUFFAFL0BA013843; WAUFFAFL0BA018590; WAUFFAFL0BA087344 | WAUFFAFL0BA044624

WAUFFAFL0BA086985 | WAUFFAFL0BA086145 | WAUFFAFL0BA034658 | WAUFFAFL0BA054926 | WAUFFAFL0BA017875; WAUFFAFL0BA053971 | WAUFFAFL0BA014779 | WAUFFAFL0BA027550; WAUFFAFL0BA056014 | WAUFFAFL0BA074139 | WAUFFAFL0BA058250; WAUFFAFL0BA042372; WAUFFAFL0BA009016 | WAUFFAFL0BA005385; WAUFFAFL0BA067403

WAUFFAFL0BA091152 | WAUFFAFL0BA084539; WAUFFAFL0BA094827 | WAUFFAFL0BA063285 | WAUFFAFL0BA068843 | WAUFFAFL0BA019626; WAUFFAFL0BA014846

WAUFFAFL0BA014569 | WAUFFAFL0BA099168 | WAUFFAFL0BA078174 | WAUFFAFL0BA026544; WAUFFAFL0BA058037 | WAUFFAFL0BA099543 | WAUFFAFL0BA027502

WAUFFAFL0BA001238 | WAUFFAFL0BA010005; WAUFFAFL0BA032179; WAUFFAFL0BA068518 | WAUFFAFL0BA076795 | WAUFFAFL0BA040296; WAUFFAFL0BA086484 | WAUFFAFL0BA094178 | WAUFFAFL0BA036670 | WAUFFAFL0BA065425 | WAUFFAFL0BA013695

WAUFFAFL0BA065358 | WAUFFAFL0BA053050; WAUFFAFL0BA071175; WAUFFAFL0BA013860 | WAUFFAFL0BA016872; WAUFFAFL0BA068812 | WAUFFAFL0BA028018 | WAUFFAFL0BA015771 | WAUFFAFL0BA075470; WAUFFAFL0BA048592 | WAUFFAFL0BA054473 | WAUFFAFL0BA025412

WAUFFAFL0BA032845; WAUFFAFL0BA084363 | WAUFFAFL0BA032442; WAUFFAFL0BA013017 | WAUFFAFL0BA095461 | WAUFFAFL0BA056997; WAUFFAFL0BA055428 | WAUFFAFL0BA091751; WAUFFAFL0BA028956 | WAUFFAFL0BA029475 | WAUFFAFL0BA088364 | WAUFFAFL0BA078501 | WAUFFAFL0BA079096 | WAUFFAFL0BA003667; WAUFFAFL0BA021134 | WAUFFAFL0BA080751

WAUFFAFL0BA067773 | WAUFFAFL0BA012448; WAUFFAFL0BA038919; WAUFFAFL0BA051685; WAUFFAFL0BA036300 | WAUFFAFL0BA002373; WAUFFAFL0BA082421 | WAUFFAFL0BA001109 | WAUFFAFL0BA089997; WAUFFAFL0BA075999; WAUFFAFL0BA057826; WAUFFAFL0BA050231 | WAUFFAFL0BA015818 | WAUFFAFL0BA066736

WAUFFAFL0BA089644 | WAUFFAFL0BA019917 | WAUFFAFL0BA085626 | WAUFFAFL0BA072133 | WAUFFAFL0BA054201; WAUFFAFL0BA003748; WAUFFAFL0BA028164 | WAUFFAFL0BA026057 | WAUFFAFL0BA003457; WAUFFAFL0BA047099 | WAUFFAFL0BA047037; WAUFFAFL0BA085013; WAUFFAFL0BA057583; WAUFFAFL0BA095217; WAUFFAFL0BA032523 | WAUFFAFL0BA008724 | WAUFFAFL0BA041996; WAUFFAFL0BA016175; WAUFFAFL0BA072973 | WAUFFAFL0BA036667; WAUFFAFL0BA066090 | WAUFFAFL0BA035311 | WAUFFAFL0BA009064 | WAUFFAFL0BA006472; WAUFFAFL0BA040055 | WAUFFAFL0BA039911 | WAUFFAFL0BA060399 | WAUFFAFL0BA088090 | WAUFFAFL0BA057485; WAUFFAFL0BA092933; WAUFFAFL0BA078093 | WAUFFAFL0BA017620; WAUFFAFL0BA062654

WAUFFAFL0BA082161 | WAUFFAFL0BA044137 | WAUFFAFL0BA028262; WAUFFAFL0BA000302 | WAUFFAFL0BA078112; WAUFFAFL0BA076098 | WAUFFAFL0BA015303 | WAUFFAFL0BA086629 | WAUFFAFL0BA048818; WAUFFAFL0BA052688 | WAUFFAFL0BA049046; WAUFFAFL0BA053422 | WAUFFAFL0BA016404; WAUFFAFL0BA032750 | WAUFFAFL0BA005368; WAUFFAFL0BA047149 | WAUFFAFL0BA037799 | WAUFFAFL0BA027709 | WAUFFAFL0BA059821 | WAUFFAFL0BA092527 | WAUFFAFL0BA066333; WAUFFAFL0BA043196

WAUFFAFL0BA049130; WAUFFAFL0BA079695; WAUFFAFL0BA064713 | WAUFFAFL0BA010067 | WAUFFAFL0BA040010 |

WAUFFAFL0BA030416

; WAUFFAFL0BA093323 | WAUFFAFL0BA070799 | WAUFFAFL0BA034501; WAUFFAFL0BA082144 | WAUFFAFL0BA063335 | WAUFFAFL0BA049452; WAUFFAFL0BA082385

WAUFFAFL0BA088932

| WAUFFAFL0BA027371; WAUFFAFL0BA059981

WAUFFAFL0BA037723

WAUFFAFL0BA092897; WAUFFAFL0BA036393; WAUFFAFL0BA016371 | WAUFFAFL0BA048222 | WAUFFAFL0BA066705 | WAUFFAFL0BA092480 | WAUFFAFL0BA075145 | WAUFFAFL0BA084878; WAUFFAFL0BA042680 | WAUFFAFL0BA058846 | WAUFFAFL0BA016709 | WAUFFAFL0BA043568 | WAUFFAFL0BA084220; WAUFFAFL0BA076084; WAUFFAFL0BA039214; WAUFFAFL0BA039858 | WAUFFAFL0BA034420; WAUFFAFL0BA014149; WAUFFAFL0BA066820 | WAUFFAFL0BA093600; WAUFFAFL0BA011249 | WAUFFAFL0BA007508; WAUFFAFL0BA082760

WAUFFAFL0BA097534; WAUFFAFL0BA098165 | WAUFFAFL0BA022171; WAUFFAFL0BA022493 | WAUFFAFL0BA051413 | WAUFFAFL0BA032070 | WAUFFAFL0BA023689 | WAUFFAFL0BA021425 | WAUFFAFL0BA044851; WAUFFAFL0BA067451 | WAUFFAFL0BA021490; WAUFFAFL0BA070866 | WAUFFAFL0BA098554; WAUFFAFL0BA050004 | WAUFFAFL0BA016368; WAUFFAFL0BA068406

WAUFFAFL0BA097050 | WAUFFAFL0BA072519 | WAUFFAFL0BA038385 | WAUFFAFL0BA004379 | WAUFFAFL0BA044560; WAUFFAFL0BA099753 | WAUFFAFL0BA025149 | WAUFFAFL0BA070947; WAUFFAFL0BA038659; WAUFFAFL0BA002910; WAUFFAFL0BA059527; WAUFFAFL0BA010909 | WAUFFAFL0BA011509; WAUFFAFL0BA033297 | WAUFFAFL0BA060807; WAUFFAFL0BA075310 | WAUFFAFL0BA020775 | WAUFFAFL0BA088185; WAUFFAFL0BA096934; WAUFFAFL0BA030089 | WAUFFAFL0BA085335 | WAUFFAFL0BA054246; WAUFFAFL0BA098117 | WAUFFAFL0BA072097; WAUFFAFL0BA085965 | WAUFFAFL0BA069619 | WAUFFAFL0BA098604 | WAUFFAFL0BA011333 | WAUFFAFL0BA051041; WAUFFAFL0BA041934 | WAUFFAFL0BA030156 | WAUFFAFL0BA092981

WAUFFAFL0BA028066; WAUFFAFL0BA094861 | WAUFFAFL0BA077462; WAUFFAFL0BA071841; WAUFFAFL0BA003166; WAUFFAFL0BA022302 | WAUFFAFL0BA011493

WAUFFAFL0BA027841 | WAUFFAFL0BA089756 | WAUFFAFL0BA026334 | WAUFFAFL0BA048334; WAUFFAFL0BA034398 | WAUFFAFL0BA012563 | WAUFFAFL0BA070964; WAUFFAFL0BA076764 | WAUFFAFL0BA089109 | WAUFFAFL0BA002888 | WAUFFAFL0BA042839 | WAUFFAFL0BA030254 | WAUFFAFL0BA013308; WAUFFAFL0BA066719 | WAUFFAFL0BA028620

WAUFFAFL0BA099297 | WAUFFAFL0BA074903 | WAUFFAFL0BA018654; WAUFFAFL0BA012837

WAUFFAFL0BA079678; WAUFFAFL0BA056501; WAUFFAFL0BA013910 | WAUFFAFL0BA033705; WAUFFAFL0BA015592 | WAUFFAFL0BA054702 | WAUFFAFL0BA091992; WAUFFAFL0BA055364; WAUFFAFL0BA060578; WAUFFAFL0BA073914 | WAUFFAFL0BA031016 | WAUFFAFL0BA083780 | WAUFFAFL0BA078143; WAUFFAFL0BA055588 | WAUFFAFL0BA013812; WAUFFAFL0BA076053 | WAUFFAFL0BA056238 | WAUFFAFL0BA021974

WAUFFAFL0BA068308 | WAUFFAFL0BA034059 | WAUFFAFL0BA059088 | WAUFFAFL0BA088333 | WAUFFAFL0BA074884; WAUFFAFL0BA001630; WAUFFAFL0BA094682 | WAUFFAFL0BA090647; WAUFFAFL0BA010019 | WAUFFAFL0BA004639; WAUFFAFL0BA094102; WAUFFAFL0BA060905 | WAUFFAFL0BA097808 | WAUFFAFL0BA046132; WAUFFAFL0BA041058; WAUFFAFL0BA058006 | WAUFFAFL0BA040461

WAUFFAFL0BA059074 | WAUFFAFL0BA093094 | WAUFFAFL0BA018184 | WAUFFAFL0BA024440; WAUFFAFL0BA075727 | WAUFFAFL0BA094780 | WAUFFAFL0BA074383 | WAUFFAFL0BA070205 | WAUFFAFL0BA002115 | WAUFFAFL0BA098392 | WAUFFAFL0BA090891 | WAUFFAFL0BA007783; WAUFFAFL0BA022252 | WAUFFAFL0BA061875 | WAUFFAFL0BA079048;

WAUFFAFL0BA058183

| WAUFFAFL0BA057647 | WAUFFAFL0BA092785 | WAUFFAFL0BA083357 | WAUFFAFL0BA090731 | WAUFFAFL0BA090339; WAUFFAFL0BA095735; WAUFFAFL0BA048138 | WAUFFAFL0BA005757; WAUFFAFL0BA048124 | WAUFFAFL0BA019948; WAUFFAFL0BA039956 | WAUFFAFL0BA005712 | WAUFFAFL0BA081186 | WAUFFAFL0BA064081; WAUFFAFL0BA022378; WAUFFAFL0BA034742 | WAUFFAFL0BA017469; WAUFFAFL0BA022462 | WAUFFAFL0BA049239; WAUFFAFL0BA005564 | WAUFFAFL0BA092964 | WAUFFAFL0BA075288 | WAUFFAFL0BA078630 | WAUFFAFL0BA093709 | WAUFFAFL0BA076392 | WAUFFAFL0BA029153; WAUFFAFL0BA027922; WAUFFAFL0BA063402 | WAUFFAFL0BA004253 | WAUFFAFL0BA085691 | WAUFFAFL0BA074237 | WAUFFAFL0BA066283 | WAUFFAFL0BA002471; WAUFFAFL0BA087084 | WAUFFAFL0BA042761 | WAUFFAFL0BA084895 | WAUFFAFL0BA047782; WAUFFAFL0BA028312 | WAUFFAFL0BA065215 | WAUFFAFL0BA042565 | WAUFFAFL0BA038127; WAUFFAFL0BA075386 | WAUFFAFL0BA082872 | WAUFFAFL0BA046602 | WAUFFAFL0BA046776 | WAUFFAFL0BA099526; WAUFFAFL0BA085111 | WAUFFAFL0BA011932;

WAUFFAFL0BA028939

| WAUFFAFL0BA073542 | WAUFFAFL0BA026365

WAUFFAFL0BA098988 | WAUFFAFL0BA098599; WAUFFAFL0BA049659 | WAUFFAFL0BA066011

WAUFFAFL0BA013065 | WAUFFAFL0BA024972; WAUFFAFL0BA041822 | WAUFFAFL0BA088915; WAUFFAFL0BA037558 | WAUFFAFL0BA083486 | WAUFFAFL0BA086937 | WAUFFAFL0BA023594

WAUFFAFL0BA017150; WAUFFAFL0BA039455 | WAUFFAFL0BA014510

WAUFFAFL0BA019769 | WAUFFAFL0BA005242; WAUFFAFL0BA090034 | WAUFFAFL0BA089708; WAUFFAFL0BA059463 | WAUFFAFL0BA091409; WAUFFAFL0BA028701 | WAUFFAFL0BA083259; WAUFFAFL0BA061343 | WAUFFAFL0BA034966; WAUFFAFL0BA070821 | WAUFFAFL0BA011624 | WAUFFAFL0BA085514 | WAUFFAFL0BA029735 | WAUFFAFL0BA074917;