WAU4GAFR7GA0…

Audi

A5

WAU4GAFR7GA012642; WAU4GAFR7GA046452; WAU4GAFR7GA078494; WAU4GAFR7GA068693 | WAU4GAFR7GA057841 | WAU4GAFR7GA017131 | WAU4GAFR7GA016612 | WAU4GAFR7GA006940 | WAU4GAFR7GA059492

WAU4GAFR7GA065499 | WAU4GAFR7GA092170; WAU4GAFR7GA089981 | WAU4GAFR7GA085509 | WAU4GAFR7GA000135 | WAU4GAFR7GA037041; WAU4GAFR7GA077247 | WAU4GAFR7GA065812 | WAU4GAFR7GA000250; WAU4GAFR7GA016822; WAU4GAFR7GA090273; WAU4GAFR7GA051571

WAU4GAFR7GA002399 | WAU4GAFR7GA002810 |

WAU4GAFR7GA085090

| WAU4GAFR7GA003200 | WAU4GAFR7GA048511 | WAU4GAFR7GA008073; WAU4GAFR7GA061582

WAU4GAFR7GA091049 | WAU4GAFR7GA068757

WAU4GAFR7GA041641; WAU4GAFR7GA044037 | WAU4GAFR7GA001110 | WAU4GAFR7GA097501 | WAU4GAFR7GA068421 | WAU4GAFR7GA059105 | WAU4GAFR7GA047570; WAU4GAFR7GA025696 | WAU4GAFR7GA064367 | WAU4GAFR7GA009997 | WAU4GAFR7GA029960

WAU4GAFR7GA074994 | WAU4GAFR7GA059430

WAU4GAFR7GA089530; WAU4GAFR7GA019767; WAU4GAFR7GA032227; WAU4GAFR7GA075157 |

WAU4GAFR7GA042031

; WAU4GAFR7GA096770

WAU4GAFR7GA051618 | WAU4GAFR7GA011118

WAU4GAFR7GA034995; WAU4GAFR7GA063879 | WAU4GAFR7GA056544 | WAU4GAFR7GA067060 | WAU4GAFR7GA086532 | WAU4GAFR7GA029327 | WAU4GAFR7GA082836 | WAU4GAFR7GA056365; WAU4GAFR7GA004329; WAU4GAFR7GA062425; WAU4GAFR7GA073425 | WAU4GAFR7GA086398 | WAU4GAFR7GA010342 | WAU4GAFR7GA074963 | WAU4GAFR7GA044166 | WAU4GAFR7GA051733 | WAU4GAFR7GA048234; WAU4GAFR7GA031868 | WAU4GAFR7GA020319; WAU4GAFR7GA050078 | WAU4GAFR7GA057905

WAU4GAFR7GA056978 | WAU4GAFR7GA074669 | WAU4GAFR7GA010924

WAU4GAFR7GA098521 | WAU4GAFR7GA011524; WAU4GAFR7GA055118; WAU4GAFR7GA056320 | WAU4GAFR7GA082853; WAU4GAFR7GA020899; WAU4GAFR7GA010471; WAU4GAFR7GA057273 | WAU4GAFR7GA017663; WAU4GAFR7GA042059; WAU4GAFR7GA091617 | WAU4GAFR7GA081704 | WAU4GAFR7GA084375 | WAU4GAFR7GA038528 | WAU4GAFR7GA050551 | WAU4GAFR7GA002614 | WAU4GAFR7GA075854 | WAU4GAFR7GA006310 | WAU4GAFR7GA017842 | WAU4GAFR7GA018702; WAU4GAFR7GA020157 | WAU4GAFR7GA025682 | WAU4GAFR7GA063364; WAU4GAFR7GA080259; WAU4GAFR7GA071741; WAU4GAFR7GA014049; WAU4GAFR7GA089494; WAU4GAFR7GA067821; WAU4GAFR7GA098308 | WAU4GAFR7GA064885; WAU4GAFR7GA063607 | WAU4GAFR7GA009627 | WAU4GAFR7GA057256; WAU4GAFR7GA046807 | WAU4GAFR7GA090645 | WAU4GAFR7GA065017 | WAU4GAFR7GA062747 | WAU4GAFR7GA031126

WAU4GAFR7GA008090; WAU4GAFR7GA099278; WAU4GAFR7GA007652 | WAU4GAFR7GA072808 | WAU4GAFR7GA095926; WAU4GAFR7GA086062 | WAU4GAFR7GA091715; WAU4GAFR7GA046578; WAU4GAFR7GA010227 | WAU4GAFR7GA092444 | WAU4GAFR7GA072050 | WAU4GAFR7GA026668 | WAU4GAFR7GA056155 | WAU4GAFR7GA081234 | WAU4GAFR7GA077555 | WAU4GAFR7GA021633; WAU4GAFR7GA089866 | WAU4GAFR7GA017081 | WAU4GAFR7GA098194 | WAU4GAFR7GA028839; WAU4GAFR7GA020286 |

WAU4GAFR7GA024225

| WAU4GAFR7GA094744; WAU4GAFR7GA082027 | WAU4GAFR7GA044698 |

WAU4GAFR7GA046645

| WAU4GAFR7GA037976 | WAU4GAFR7GA042997 | WAU4GAFR7GA065311 | WAU4GAFR7GA068452 | WAU4GAFR7GA063817 | WAU4GAFR7GA091536; WAU4GAFR7GA038917

WAU4GAFR7GA042272 | WAU4GAFR7GA004038; WAU4GAFR7GA058486 | WAU4GAFR7GA031028 | WAU4GAFR7GA005805 | WAU4GAFR7GA078981 | WAU4GAFR7GA030736 | WAU4GAFR7GA039520 | WAU4GAFR7GA082013; WAU4GAFR7GA092802

WAU4GAFR7GA056401 | WAU4GAFR7GA080116 | WAU4GAFR7GA029070 | WAU4GAFR7GA084506; WAU4GAFR7GA026153 | WAU4GAFR7GA046726 | WAU4GAFR7GA044040 | WAU4GAFR7GA044569; WAU4GAFR7GA094078; WAU4GAFR7GA081220 | WAU4GAFR7GA072789 | WAU4GAFR7GA008557 | WAU4GAFR7GA023933; WAU4GAFR7GA081797

WAU4GAFR7GA055412 | WAU4GAFR7GA037928 | WAU4GAFR7GA031871 | WAU4GAFR7GA043065 | WAU4GAFR7GA014620; WAU4GAFR7GA092038 | WAU4GAFR7GA052929 | WAU4GAFR7GA037945; WAU4GAFR7GA067009; WAU4GAFR7GA045236; WAU4GAFR7GA077636; WAU4GAFR7GA028422 | WAU4GAFR7GA065521; WAU4GAFR7GA057645; WAU4GAFR7GA095344 |

WAU4GAFR7GA034852

| WAU4GAFR7GA050128 | WAU4GAFR7GA046287 | WAU4GAFR7GA019509; WAU4GAFR7GA051876 | WAU4GAFR7GA046872; WAU4GAFR7GA062568 | WAU4GAFR7GA017341

WAU4GAFR7GA067365; WAU4GAFR7GA058987; WAU4GAFR7GA083498 | WAU4GAFR7GA014228 | WAU4GAFR7GA042756 | WAU4GAFR7GA080696 | WAU4GAFR7GA056866 | WAU4GAFR7GA067544; WAU4GAFR7GA043034

WAU4GAFR7GA066331 | WAU4GAFR7GA054812 | WAU4GAFR7GA060335 | WAU4GAFR7GA033541 | WAU4GAFR7GA065986 | WAU4GAFR7GA030235 | WAU4GAFR7GA024404 | WAU4GAFR7GA023995 | WAU4GAFR7GA016691; WAU4GAFR7GA026752 | WAU4GAFR7GA083100 | WAU4GAFR7GA031031 | WAU4GAFR7GA030820 | WAU4GAFR7GA088653; WAU4GAFR7GA054924; WAU4GAFR7GA079144 | WAU4GAFR7GA092055; WAU4GAFR7GA074350 | WAU4GAFR7GA048508; WAU4GAFR7GA003469; WAU4GAFR7GA026086; WAU4GAFR7GA095893; WAU4GAFR7GA080018 | WAU4GAFR7GA030042; WAU4GAFR7GA031630; WAU4GAFR7GA013385; WAU4GAFR7GA022457; WAU4GAFR7GA035774 | WAU4GAFR7GA007148 | WAU4GAFR7GA001642 | WAU4GAFR7GA048881 | WAU4GAFR7GA094498; WAU4GAFR7GA084540 | WAU4GAFR7GA069956 | WAU4GAFR7GA066930 | WAU4GAFR7GA069049; WAU4GAFR7GA079869; WAU4GAFR7GA044314 | WAU4GAFR7GA097658 | WAU4GAFR7GA056169 | WAU4GAFR7GA027531 | WAU4GAFR7GA026430; WAU4GAFR7GA082349 | WAU4GAFR7GA062750 |

WAU4GAFR7GA002001

; WAU4GAFR7GA044264 | WAU4GAFR7GA037587 | WAU4GAFR7GA068838 | WAU4GAFR7GA055345; WAU4GAFR7GA000040

WAU4GAFR7GA097336

WAU4GAFR7GA015153; WAU4GAFR7GA038920 | WAU4GAFR7GA029599 | WAU4GAFR7GA085431 | WAU4GAFR7GA059895 | WAU4GAFR7GA064000 | WAU4GAFR7GA079323; WAU4GAFR7GA057967; WAU4GAFR7GA018456 | WAU4GAFR7GA017744; WAU4GAFR7GA021857 | WAU4GAFR7GA060996 | WAU4GAFR7GA020434; WAU4GAFR7GA029716; WAU4GAFR7GA006517 | WAU4GAFR7GA051179 | WAU4GAFR7GA024967 | WAU4GAFR7GA085011

WAU4GAFR7GA000068 | WAU4GAFR7GA087423

WAU4GAFR7GA099152; WAU4GAFR7GA012706 | WAU4GAFR7GA062120 | WAU4GAFR7GA056902 | WAU4GAFR7GA056446; WAU4GAFR7GA079645; WAU4GAFR7GA042109 | WAU4GAFR7GA055166 | WAU4GAFR7GA065230 | WAU4GAFR7GA001236 | WAU4GAFR7GA017873 | WAU4GAFR7GA036522 | WAU4GAFR7GA013743

WAU4GAFR7GA040960 | WAU4GAFR7GA084487; WAU4GAFR7GA056804 | WAU4GAFR7GA013922; WAU4GAFR7GA026380 | WAU4GAFR7GA006632 | WAU4GAFR7GA052185 | WAU4GAFR7GA037184 | WAU4GAFR7GA050985; WAU4GAFR7GA026606 | WAU4GAFR7GA015234; WAU4GAFR7GA038190 | WAU4GAFR7GA009904; WAU4GAFR7GA046404 | WAU4GAFR7GA061825 | WAU4GAFR7GA093156 | WAU4GAFR7GA070122; WAU4GAFR7GA057354 | WAU4GAFR7GA083338; WAU4GAFR7GA084084 | WAU4GAFR7GA038853 | WAU4GAFR7GA051666 | WAU4GAFR7GA062229 | WAU4GAFR7GA083162; WAU4GAFR7GA084425 | WAU4GAFR7GA062232; WAU4GAFR7GA002208; WAU4GAFR7GA069259; WAU4GAFR7GA065714 | WAU4GAFR7GA034575; WAU4GAFR7GA023012; WAU4GAFR7GA003360 | WAU4GAFR7GA020031;

WAU4GAFR7GA038982

; WAU4GAFR7GA015427 | WAU4GAFR7GA039775 | WAU4GAFR7GA032714; WAU4GAFR7GA046211; WAU4GAFR7GA083291; WAU4GAFR7GA055698; WAU4GAFR7GA077622 | WAU4GAFR7GA036178 | WAU4GAFR7GA075840 | WAU4GAFR7GA051294; WAU4GAFR7GA032132; WAU4GAFR7GA066149 | WAU4GAFR7GA022815 | WAU4GAFR7GA024824; WAU4GAFR7GA017954 | WAU4GAFR7GA030302 | WAU4GAFR7GA048220 | WAU4GAFR7GA008543 | WAU4GAFR7GA068824 | WAU4GAFR7GA007229 | WAU4GAFR7GA050436 | WAU4GAFR7GA085025 | WAU4GAFR7GA031711; WAU4GAFR7GA078317 | WAU4GAFR7GA091987; WAU4GAFR7GA093884; WAU4GAFR7GA023527 | WAU4GAFR7GA036682

WAU4GAFR7GA009451 | WAU4GAFR7GA068127 | WAU4GAFR7GA089625 | WAU4GAFR7GA023088 | WAU4GAFR7GA041235; WAU4GAFR7GA046497 | WAU4GAFR7GA021325; WAU4GAFR7GA065034; WAU4GAFR7GA013838; WAU4GAFR7GA049173 | WAU4GAFR7GA033412; WAU4GAFR7GA072386 | WAU4GAFR7GA022572 | WAU4GAFR7GA009014 | WAU4GAFR7GA046015; WAU4GAFR7GA033653 | WAU4GAFR7GA099071; WAU4GAFR7GA046998; WAU4GAFR7GA043289; WAU4GAFR7GA009062 | WAU4GAFR7GA035032 | WAU4GAFR7GA038707 | WAU4GAFR7GA049612 | WAU4GAFR7GA021647; WAU4GAFR7GA059301 | WAU4GAFR7GA036181; WAU4GAFR7GA038285 | WAU4GAFR7GA002113; WAU4GAFR7GA055779 | WAU4GAFR7GA083596 | WAU4GAFR7GA041249; WAU4GAFR7GA046273 | WAU4GAFR7GA019963; WAU4GAFR7GA005190 | WAU4GAFR7GA045687 | WAU4GAFR7GA042496 | WAU4GAFR7GA042739 | WAU4GAFR7GA075059 | WAU4GAFR7GA039548; WAU4GAFR7GA062330 | WAU4GAFR7GA053188 | WAU4GAFR7GA087762; WAU4GAFR7GA055944 | WAU4GAFR7GA021888 | WAU4GAFR7GA032504; WAU4GAFR7GA073537; WAU4GAFR7GA079774

WAU4GAFR7GA058374 | WAU4GAFR7GA055362

WAU4GAFR7GA011958; WAU4GAFR7GA022183

WAU4GAFR7GA075515 | WAU4GAFR7GA078415; WAU4GAFR7GA004167; WAU4GAFR7GA087390

WAU4GAFR7GA084019 | WAU4GAFR7GA067866 | WAU4GAFR7GA010650; WAU4GAFR7GA032258

WAU4GAFR7GA093514; WAU4GAFR7GA000376; WAU4GAFR7GA093738 | WAU4GAFR7GA073506 | WAU4GAFR7GA067091; WAU4GAFR7GA019428; WAU4GAFR7GA042692; WAU4GAFR7GA009434 | WAU4GAFR7GA066135 | WAU4GAFR7GA001222; WAU4GAFR7GA049237 | WAU4GAFR7GA076132 | WAU4GAFR7GA039291; WAU4GAFR7GA021955 | WAU4GAFR7GA074087 |

WAU4GAFR7GA002192

; WAU4GAFR7GA032289; WAU4GAFR7GA053353; WAU4GAFR7GA098082; WAU4GAFR7GA030459 | WAU4GAFR7GA074252; WAU4GAFR7GA053790; WAU4GAFR7GA002077 | WAU4GAFR7GA009482 | WAU4GAFR7GA094596

WAU4GAFR7GA050405 | WAU4GAFR7GA097854 | WAU4GAFR7GA063722; WAU4GAFR7GA052445 | WAU4GAFR7GA029313 | WAU4GAFR7GA035385 | WAU4GAFR7GA018974 | WAU4GAFR7GA049688; WAU4GAFR7GA090239

WAU4GAFR7GA063641

; WAU4GAFR7GA019560 | WAU4GAFR7GA008106; WAU4GAFR7GA035399; WAU4GAFR7GA008977 | WAU4GAFR7GA063803 | WAU4GAFR7GA020207

WAU4GAFR7GA061856 | WAU4GAFR7GA033068; WAU4GAFR7GA066524; WAU4GAFR7GA094758

WAU4GAFR7GA029389 | WAU4GAFR7GA024340 | WAU4GAFR7GA012107; WAU4GAFR7GA096672 |

WAU4GAFR7GA079306

| WAU4GAFR7GA092279 | WAU4GAFR7GA014634 | WAU4GAFR7GA098356 | WAU4GAFR7GA047391 | WAU4GAFR7GA092573 | WAU4GAFR7GA065681 | WAU4GAFR7GA004170 | WAU4GAFR7GA048976 | WAU4GAFR7GA057225 | WAU4GAFR7GA012222; WAU4GAFR7GA075563 | WAU4GAFR7GA022247; WAU4GAFR7GA015881 | WAU4GAFR7GA020823; WAU4GAFR7GA015539 | WAU4GAFR7GA038836; WAU4GAFR7GA039646; WAU4GAFR7GA024516; WAU4GAFR7GA060545 | WAU4GAFR7GA008896; WAU4GAFR7GA067270 | WAU4GAFR7GA028842 | WAU4GAFR7GA013483 | WAU4GAFR7GA022636 | WAU4GAFR7GA007764 | WAU4GAFR7GA033815

WAU4GAFR7GA052297 | WAU4GAFR7GA006789 | WAU4GAFR7GA034463 | WAU4GAFR7GA028050

WAU4GAFR7GA086059; WAU4GAFR7GA035354; WAU4GAFR7GA084585; WAU4GAFR7GA064451 | WAU4GAFR7GA098423; WAU4GAFR7GA092024; WAU4GAFR7GA018506 | WAU4GAFR7GA071559 | WAU4GAFR7GA071917 | WAU4GAFR7GA026508 | WAU4GAFR7GA032924 | WAU4GAFR7GA093867; WAU4GAFR7GA088927

WAU4GAFR7GA095005; WAU4GAFR7GA095912 | WAU4GAFR7GA028064; WAU4GAFR7GA018909; WAU4GAFR7GA005545 | WAU4GAFR7GA017940

WAU4GAFR7GA074722 | WAU4GAFR7GA012253

WAU4GAFR7GA010454 | WAU4GAFR7GA071688 | WAU4GAFR7GA013970 | WAU4GAFR7GA023916 | WAU4GAFR7GA077488; WAU4GAFR7GA057094 | WAU4GAFR7GA083890 | WAU4GAFR7GA027335 | WAU4GAFR7GA000393 | WAU4GAFR7GA086613; WAU4GAFR7GA094338 | WAU4GAFR7GA047164 | WAU4GAFR7GA035029 | WAU4GAFR7GA017209

WAU4GAFR7GA064739 | WAU4GAFR7GA005500 | WAU4GAFR7GA093819

WAU4GAFR7GA057998 | WAU4GAFR7GA058925 | WAU4GAFR7GA047844 | WAU4GAFR7GA065180 | WAU4GAFR7GA064997 |

WAU4GAFR7GA004251

| WAU4GAFR7GA024063 | WAU4GAFR7GA089785 | WAU4GAFR7GA034592 | WAU4GAFR7GA043261; WAU4GAFR7GA007912 | WAU4GAFR7GA088717; WAU4GAFR7GA052204 | WAU4GAFR7GA044328 | WAU4GAFR7GA059699 | WAU4GAFR7GA070881 | WAU4GAFR7GA091374 | WAU4GAFR7GA063249; WAU4GAFR7GA011927 | WAU4GAFR7GA086224

WAU4GAFR7GA049030 | WAU4GAFR7GA015718 | WAU4GAFR7GA079239 | WAU4GAFR7GA074008 | WAU4GAFR7GA002693 | WAU4GAFR7GA061050 | WAU4GAFR7GA033104; WAU4GAFR7GA031160 | WAU4GAFR7GA061176 | WAU4GAFR7GA000152; WAU4GAFR7GA020224; WAU4GAFR7GA011717 | WAU4GAFR7GA004962; WAU4GAFR7GA074509

WAU4GAFR7GA039405 | WAU4GAFR7GA032373; WAU4GAFR7GA099104 | WAU4GAFR7GA007988; WAU4GAFR7GA020742

WAU4GAFR7GA042773 | WAU4GAFR7GA020482 | WAU4GAFR7GA094436 | WAU4GAFR7GA035533 | WAU4GAFR7GA012396 | WAU4GAFR7GA012110 | WAU4GAFR7GA063865 | WAU4GAFR7GA003276 | WAU4GAFR7GA075062; WAU4GAFR7GA073893 | WAU4GAFR7GA020952; WAU4GAFR7GA090077; WAU4GAFR7GA010518; WAU4GAFR7GA064689 | WAU4GAFR7GA092699; WAU4GAFR7GA092511 | WAU4GAFR7GA085252 | WAU4GAFR7GA009028 | WAU4GAFR7GA029392 | WAU4GAFR7GA067933 | WAU4GAFR7GA056253; WAU4GAFR7GA035757 | WAU4GAFR7GA093108 | WAU4GAFR7GA083632 | WAU4GAFR7GA054762; WAU4GAFR7GA034947 | WAU4GAFR7GA021910 | WAU4GAFR7GA014472 | WAU4GAFR7GA037458; WAU4GAFR7GA023365; WAU4GAFR7GA002953 | WAU4GAFR7GA037671 | WAU4GAFR7GA091956 | WAU4GAFR7GA098373 | WAU4GAFR7GA041428 | WAU4GAFR7GA035192 | WAU4GAFR7GA073313 | WAU4GAFR7GA054941 | WAU4GAFR7GA088538 | WAU4GAFR7GA008039

WAU4GAFR7GA074090 | WAU4GAFR7GA005979 | WAU4GAFR7GA027299 | WAU4GAFR7GA060836; WAU4GAFR7GA067480 | WAU4GAFR7GA005559 | WAU4GAFR7GA040506; WAU4GAFR7GA099460; WAU4GAFR7GA060318;

WAU4GAFR7GA008185

| WAU4GAFR7GA095974 | WAU4GAFR7GA037511 | WAU4GAFR7GA091309 | WAU4GAFR7GA096798; WAU4GAFR7GA072792 | WAU4GAFR7GA055331 | WAU4GAFR7GA039923 | WAU4GAFR7GA077913 | WAU4GAFR7GA047827; WAU4GAFR7GA055992;

WAU4GAFR7GA016173

; WAU4GAFR7GA031143 | WAU4GAFR7GA046483 | WAU4GAFR7GA092427

WAU4GAFR7GA045611 | WAU4GAFR7GA072520; WAU4GAFR7GA022085 | WAU4GAFR7GA051683 | WAU4GAFR7GA058519 | WAU4GAFR7GA087034 | WAU4GAFR7GA034916 | WAU4GAFR7GA007862; WAU4GAFR7GA058861 | WAU4GAFR7GA095151 | WAU4GAFR7GA026931; WAU4GAFR7GA045379 | WAU4GAFR7GA099670 | WAU4GAFR7GA092718; WAU4GAFR7GA017453; WAU4GAFR7GA066619; WAU4GAFR7GA075224 | WAU4GAFR7GA004041; WAU4GAFR7GA078821; WAU4GAFR7GA007277 | WAU4GAFR7GA080326

WAU4GAFR7GA055295

WAU4GAFR7GA067589; WAU4GAFR7GA018036; WAU4GAFR7GA075353 | WAU4GAFR7GA042160 | WAU4GAFR7GA033717 | WAU4GAFR7GA050291 | WAU4GAFR7GA080388 | WAU4GAFR7GA006193 | WAU4GAFR7GA032485; WAU4GAFR7GA015735 | WAU4GAFR7GA014035 | WAU4GAFR7GA059654 | WAU4GAFR7GA091407 | WAU4GAFR7GA039811 | WAU4GAFR7GA000930; WAU4GAFR7GA014729 | WAU4GAFR7GA040893; WAU4GAFR7GA091889 | WAU4GAFR7GA055622 | WAU4GAFR7GA001155; WAU4GAFR7GA055670 | WAU4GAFR7GA079256; WAU4GAFR7GA099815 | WAU4GAFR7GA091763 | WAU4GAFR7GA071769 | WAU4GAFR7GA004721; WAU4GAFR7GA046354

WAU4GAFR7GA075269 | WAU4GAFR7GA077068 | WAU4GAFR7GA033507

WAU4GAFR7GA067561 | WAU4GAFR7GA086322; WAU4GAFR7GA051781; WAU4GAFR7GA059072

WAU4GAFR7GA048783 | WAU4GAFR7GA083078 | WAU4GAFR7GA073280; WAU4GAFR7GA043146 | WAU4GAFR7GA063011; WAU4GAFR7GA023057 | WAU4GAFR7GA039551 | WAU4GAFR7GA014875 | WAU4GAFR7GA061100; WAU4GAFR7GA080908; WAU4GAFR7GA063140; WAU4GAFR7GA069679 | WAU4GAFR7GA027349; WAU4GAFR7GA005867 | WAU4GAFR7GA055930 | WAU4GAFR7GA053921 | WAU4GAFR7GA088569 | WAU4GAFR7GA031708 | WAU4GAFR7GA067883 | WAU4GAFR7GA010048 | WAU4GAFR7GA003228; WAU4GAFR7GA001804

WAU4GAFR7GA044703 | WAU4GAFR7GA027514 | WAU4GAFR7GA039694 | WAU4GAFR7GA060478 | WAU4GAFR7GA085896 | WAU4GAFR7GA011460 | WAU4GAFR7GA094842 | WAU4GAFR7GA023883; WAU4GAFR7GA066586 | WAU4GAFR7GA052719 | WAU4GAFR7GA035189

WAU4GAFR7GA074588 | WAU4GAFR7GA092539 | WAU4GAFR7GA099135 | WAU4GAFR7GA015010; WAU4GAFR7GA081119 | WAU4GAFR7GA015928 | WAU4GAFR7GA029442; WAU4GAFR7GA094677 | WAU4GAFR7GA073814 | WAU4GAFR7GA004542; WAU4GAFR7GA071710 | WAU4GAFR7GA034639 | WAU4GAFR7GA044345 | WAU4GAFR7GA034561 | WAU4GAFR7GA096848 | WAU4GAFR7GA029635 | WAU4GAFR7GA069925 | WAU4GAFR7GA047116; WAU4GAFR7GA002063; WAU4GAFR7GA052090 | WAU4GAFR7GA080343 | WAU4GAFR7GA040859 | WAU4GAFR7GA043468 | WAU4GAFR7GA088524 | WAU4GAFR7GA041025 | WAU4GAFR7GA031305 | WAU4GAFR7GA023074 | WAU4GAFR7GA025035 | WAU4GAFR7GA007845 | WAU4GAFR7GA015461 | WAU4GAFR7GA081329 | WAU4GAFR7GA067351 | WAU4GAFR7GA081332; WAU4GAFR7GA067916; WAU4GAFR7GA035256 | WAU4GAFR7GA042921 | WAU4GAFR7GA092248; WAU4GAFR7GA052591 | WAU4GAFR7GA053868 | WAU4GAFR7GA078463 |

WAU4GAFR7GA053577

| WAU4GAFR7GA016142 | WAU4GAFR7GA073747 | WAU4GAFR7GA065468 | WAU4GAFR7GA059668 | WAU4GAFR7GA030526; WAU4GAFR7GA027318 | WAU4GAFR7GA058424; WAU4GAFR7GA086028 | WAU4GAFR7GA031367 | WAU4GAFR7GA013354; WAU4GAFR7GA032437; WAU4GAFR7GA075823; WAU4GAFR7GA094761 | WAU4GAFR7GA033538 | WAU4GAFR7GA023754 | WAU4GAFR7GA028758 | WAU4GAFR7GA037119; WAU4GAFR7GA069603 | WAU4GAFR7GA009742; WAU4GAFR7GA022412 | WAU4GAFR7GA067642; WAU4GAFR7GA012625 | WAU4GAFR7GA066720; WAU4GAFR7GA079497; WAU4GAFR7GA061355 | WAU4GAFR7GA009921 | WAU4GAFR7GA073022 | WAU4GAFR7GA074915

WAU4GAFR7GA097563 | WAU4GAFR7GA016044 | WAU4GAFR7GA055748 | WAU4GAFR7GA068936 | WAU4GAFR7GA023964 | WAU4GAFR7GA068032; WAU4GAFR7GA084439 | WAU4GAFR7GA070220 | WAU4GAFR7GA033619 | WAU4GAFR7GA002080; WAU4GAFR7GA060464 | WAU4GAFR7GA035015 | WAU4GAFR7GA068855 | WAU4GAFR7GA068869 | WAU4GAFR7GA040246; WAU4GAFR7GA002788 | WAU4GAFR7GA044281 | WAU4GAFR7GA019493 | WAU4GAFR7GA018201; WAU4GAFR7GA099295; WAU4GAFR7GA026329 | WAU4GAFR7GA039663 | WAU4GAFR7GA031207 | WAU4GAFR7GA025147; WAU4GAFR7GA058021; WAU4GAFR7GA020983

WAU4GAFR7GA090810; WAU4GAFR7GA084571 | WAU4GAFR7GA090712 | WAU4GAFR7GA023642 | WAU4GAFR7GA067737; WAU4GAFR7GA035080 | WAU4GAFR7GA097370; WAU4GAFR7GA022880 | WAU4GAFR7GA063347; WAU4GAFR7GA070783 | WAU4GAFR7GA015489; WAU4GAFR7GA064028 | WAU4GAFR7GA056818 | WAU4GAFR7GA075580 | WAU4GAFR7GA028114 | WAU4GAFR7GA081878; WAU4GAFR7GA098518; WAU4GAFR7GA003939 | WAU4GAFR7GA008607; WAU4GAFR7GA088250 | WAU4GAFR7GA046368; WAU4GAFR7GA067348; WAU4GAFR7GA090998 | WAU4GAFR7GA019722 | WAU4GAFR7GA088488; WAU4GAFR7GA050257 | WAU4GAFR7GA087387 | WAU4GAFR7GA069598 | WAU4GAFR7GA070900 | WAU4GAFR7GA033300 | WAU4GAFR7GA054390; WAU4GAFR7GA014133 | WAU4GAFR7GA009207; WAU4GAFR7GA046421 | WAU4GAFR7GA088586 | WAU4GAFR7GA083713; WAU4GAFR7GA058603 | WAU4GAFR7GA047696; WAU4GAFR7GA072162 | WAU4GAFR7GA084263; WAU4GAFR7GA009210 | WAU4GAFR7GA016433; WAU4GAFR7GA084361 | WAU4GAFR7GA021924 | WAU4GAFR7GA096476; WAU4GAFR7GA016254; WAU4GAFR7GA008879 | WAU4GAFR7GA047701 | WAU4GAFR7GA052848 | WAU4GAFR7GA018800 | WAU4GAFR7GA056916 | WAU4GAFR7GA018473

WAU4GAFR7GA049223; WAU4GAFR7GA066975 | WAU4GAFR7GA095165 | WAU4GAFR7GA008087 | WAU4GAFR7GA090614 | WAU4GAFR7GA058441; WAU4GAFR7GA012804; WAU4GAFR7GA065728; WAU4GAFR7GA012382 | WAU4GAFR7GA060917 | WAU4GAFR7GA001947 | WAU4GAFR7GA027562 |

WAU4GAFR7GA000619

; WAU4GAFR7GA039422 | WAU4GAFR7GA043938 | WAU4GAFR7GA014746 | WAU4GAFR7GA000989 | WAU4GAFR7GA085736; WAU4GAFR7GA074235 | WAU4GAFR7GA082030 | WAU4GAFR7GA017498 | WAU4GAFR7GA051537; WAU4GAFR7GA009711 | WAU4GAFR7GA016917

WAU4GAFR7GA078527; WAU4GAFR7GA090290 | WAU4GAFR7GA007179 | WAU4GAFR7GA066443; WAU4GAFR7GA030932; WAU4GAFR7GA022846;

WAU4GAFR7GA051490

; WAU4GAFR7GA093996 | WAU4GAFR7GA076535 | WAU4GAFR7GA050338; WAU4GAFR7GA015198 | WAU4GAFR7GA063591; WAU4GAFR7GA094517 | WAU4GAFR7GA075997 | WAU4GAFR7GA071464; WAU4GAFR7GA054289 | WAU4GAFR7GA047293

WAU4GAFR7GA064661 | WAU4GAFR7GA049383 | WAU4GAFR7GA039484; WAU4GAFR7GA008378 | WAU4GAFR7GA054132 | WAU4GAFR7GA014147 | WAU4GAFR7GA044586; WAU4GAFR7GA085977; WAU4GAFR7GA008672; WAU4GAFR7GA097840 | WAU4GAFR7GA073411 | WAU4GAFR7GA076566; WAU4GAFR7GA020675 | WAU4GAFR7GA083923 | WAU4GAFR7GA023298 | WAU4GAFR7GA052235; WAU4GAFR7GA042384; WAU4GAFR7GA079483; WAU4GAFR7GA067947; WAU4GAFR7GA076180 | WAU4GAFR7GA054874 | WAU4GAFR7GA090449

WAU4GAFR7GA056527

WAU4GAFR7GA051098; WAU4GAFR7GA039260; WAU4GAFR7GA086546; WAU4GAFR7GA002984; WAU4GAFR7GA043700; WAU4GAFR7GA031000 | WAU4GAFR7GA013869 | WAU4GAFR7GA010020; WAU4GAFR7GA049951; WAU4GAFR7GA037007 | WAU4GAFR7GA085445; WAU4GAFR7GA062246; WAU4GAFR7GA051067 | WAU4GAFR7GA050520 | WAU4GAFR7GA038321; WAU4GAFR7GA047763 | WAU4GAFR7GA017226 | WAU4GAFR7GA021227 | WAU4GAFR7GA034284 | WAU4GAFR7GA021454; WAU4GAFR7GA042370; WAU4GAFR7GA054406 | WAU4GAFR7GA025455 | WAU4GAFR7GA042336

WAU4GAFR7GA025617; WAU4GAFR7GA061761 | WAU4GAFR7GA056494 | WAU4GAFR7GA058682 | WAU4GAFR7GA024130

WAU4GAFR7GA028517; WAU4GAFR7GA076261 | WAU4GAFR7GA031157 | WAU4GAFR7GA089608; WAU4GAFR7GA054616 | WAU4GAFR7GA055104; WAU4GAFR7GA080715 | WAU4GAFR7GA040747 | WAU4GAFR7GA073876; WAU4GAFR7GA063008; WAU4GAFR7GA019249 | WAU4GAFR7GA082478 | WAU4GAFR7GA094825 | WAU4GAFR7GA021583 | WAU4GAFR7GA082822 | WAU4GAFR7GA059069 | WAU4GAFR7GA087633; WAU4GAFR7GA004699 | WAU4GAFR7GA093111 | WAU4GAFR7GA010888; WAU4GAFR7GA015377

WAU4GAFR7GA057113 | WAU4GAFR7GA000054 | WAU4GAFR7GA040621 | WAU4GAFR7GA084974; WAU4GAFR7GA000099; WAU4GAFR7GA040411 | WAU4GAFR7GA001964; WAU4GAFR7GA022037 | WAU4GAFR7GA042420 | WAU4GAFR7GA052333 | WAU4GAFR7GA093965; WAU4GAFR7GA073988 | WAU4GAFR7GA099636 | WAU4GAFR7GA037847 | WAU4GAFR7GA044913

WAU4GAFR7GA030199; WAU4GAFR7GA055040 | WAU4GAFR7GA041719; WAU4GAFR7GA061405; WAU4GAFR7GA041672; WAU4GAFR7GA061534 | WAU4GAFR7GA070265; WAU4GAFR7GA068001; WAU4GAFR7GA037069 | WAU4GAFR7GA066877 | WAU4GAFR7GA010129 | WAU4GAFR7GA078480; WAU4GAFR7GA087079 | WAU4GAFR7GA002211 | WAU4GAFR7GA091892 | WAU4GAFR7GA010082 | WAU4GAFR7GA002385 | WAU4GAFR7GA052882 | WAU4GAFR7GA021017 | WAU4GAFR7GA062313 | WAU4GAFR7GA059573 | WAU4GAFR7GA060268; WAU4GAFR7GA067818; WAU4GAFR7GA093383 | WAU4GAFR7GA047438 | WAU4GAFR7GA075711 | WAU4GAFR7GA019154 | WAU4GAFR7GA018327 | WAU4GAFR7GA026394 | WAU4GAFR7GA049920; WAU4GAFR7GA080407; WAU4GAFR7GA075935 | WAU4GAFR7GA052879 | WAU4GAFR7GA025259 | WAU4GAFR7GA076910 | WAU4GAFR7GA091133 | WAU4GAFR7GA050176 | WAU4GAFR7GA044572 | WAU4GAFR7GA052588 | WAU4GAFR7GA080892 | WAU4GAFR7GA051148; WAU4GAFR7GA036309; WAU4GAFR7GA075465; WAU4GAFR7GA025634; WAU4GAFR7GA095375; WAU4GAFR7GA012298; WAU4GAFR7GA062263; WAU4GAFR7GA038092 | WAU4GAFR7GA048766 | WAU4GAFR7GA073439 | WAU4GAFR7GA093173; WAU4GAFR7GA084196 | WAU4GAFR7GA024788 | WAU4GAFR7GA061548; WAU4GAFR7GA018778

WAU4GAFR7GA080441 | WAU4GAFR7GA044961; WAU4GAFR7GA071657; WAU4GAFR7GA070525; WAU4GAFR7GA092976; WAU4GAFR7GA066426 | WAU4GAFR7GA089740 | WAU4GAFR7GA042207; WAU4GAFR7GA065096; WAU4GAFR7GA082304 | WAU4GAFR7GA002760 | WAU4GAFR7GA034804 | WAU4GAFR7GA039100 | WAU4GAFR7GA024855 | WAU4GAFR7GA059153 | WAU4GAFR7GA033216 | WAU4GAFR7GA006694; WAU4GAFR7GA070928

WAU4GAFR7GA056799; WAU4GAFR7GA080228 | WAU4GAFR7GA064448 | WAU4GAFR7GA098583; WAU4GAFR7GA006968

WAU4GAFR7GA017159; WAU4GAFR7GA023737 | WAU4GAFR7GA048301 | WAU4GAFR7GA044152 | WAU4GAFR7GA052624; WAU4GAFR7GA030283 | WAU4GAFR7GA044636; WAU4GAFR7GA018361; WAU4GAFR7GA025245 |

WAU4GAFR7GA047715

; WAU4GAFR7GA029568 | WAU4GAFR7GA066863; WAU4GAFR7GA066913;

WAU4GAFR7GA096042

| WAU4GAFR7GA051909; WAU4GAFR7GA076485; WAU4GAFR7GA080360 | WAU4GAFR7GA050890 | WAU4GAFR7GA082156 | WAU4GAFR7GA033135

WAU4GAFR7GA072422

WAU4GAFR7GA013936; WAU4GAFR7GA000541 |

WAU4GAFR7GA092072

; WAU4GAFR7GA024841; WAU4GAFR7GA069066 | WAU4GAFR7GA027013 | WAU4GAFR7GA049433; WAU4GAFR7GA091844; WAU4GAFR7GA096137 | WAU4GAFR7GA088104 | WAU4GAFR7GA041820 | WAU4GAFR7GA079757 | WAU4GAFR7GA088295 | WAU4GAFR7GA083646; WAU4GAFR7GA055457 | WAU4GAFR7GA072193; WAU4GAFR7GA080245 | WAU4GAFR7GA069617; WAU4GAFR7GA040179 | WAU4GAFR7GA022751; WAU4GAFR7GA075126

WAU4GAFR7GA083744 | WAU4GAFR7GA048458; WAU4GAFR7GA077104; WAU4GAFR7GA090967; WAU4GAFR7GA026301

WAU4GAFR7GA002435 | WAU4GAFR7GA044278 | WAU4GAFR7GA080584 | WAU4GAFR7GA073473 | WAU4GAFR7GA019817 | WAU4GAFR7GA047150 | WAU4GAFR7GA007067; WAU4GAFR7GA050422 | WAU4GAFR7GA017601 | WAU4GAFR7GA066846 | WAU4GAFR7GA071934; WAU4GAFR7GA060237; WAU4GAFR7GA013063; WAU4GAFR7GA081637 | WAU4GAFR7GA051019 | WAU4GAFR7GA001396; WAU4GAFR7GA089107 | WAU4GAFR7GA047682; WAU4GAFR7GA006436; WAU4GAFR7GA085669 | WAU4GAFR7GA000426 | WAU4GAFR7GA049500; WAU4GAFR7GA084652 | WAU4GAFR7GA081640 | WAU4GAFR7GA056625 | WAU4GAFR7GA092797 | WAU4GAFR7GA060853 | WAU4GAFR7GA033846 | WAU4GAFR7GA047472 | WAU4GAFR7GA040912 | WAU4GAFR7GA076924; WAU4GAFR7GA086420; WAU4GAFR7GA097157 | WAU4GAFR7GA044524; WAU4GAFR7GA053207; WAU4GAFR7GA070167 | WAU4GAFR7GA000801; WAU4GAFR7GA036813 | WAU4GAFR7GA044359; WAU4GAFR7GA010597; WAU4GAFR7GA032583 | WAU4GAFR7GA032793 | WAU4GAFR7GA092086 | WAU4GAFR7GA052610; WAU4GAFR7GA089236; WAU4GAFR7GA010308 | WAU4GAFR7GA029683 | WAU4GAFR7GA054860; WAU4GAFR7GA078642; WAU4GAFR7GA020904; WAU4GAFR7GA033586 | WAU4GAFR7GA004881; WAU4GAFR7GA067415 | WAU4GAFR7GA078656; WAU4GAFR7GA003102; WAU4GAFR7GA073392; WAU4GAFR7GA087602; WAU4GAFR7GA069908 | WAU4GAFR7GA045558 | WAU4GAFR7GA019865 | WAU4GAFR7GA064935 | WAU4GAFR7GA047097; WAU4GAFR7GA010437

WAU4GAFR7GA009983

WAU4GAFR7GA075286; WAU4GAFR7GA072954 | WAU4GAFR7GA032776; WAU4GAFR7GA018649 | WAU4GAFR7GA090208; WAU4GAFR7GA001480 |

WAU4GAFR7GA096610

| WAU4GAFR7GA047892 | WAU4GAFR7GA083050

WAU4GAFR7GA010521 | WAU4GAFR7GA021552 | WAU4GAFR7GA053448 | WAU4GAFR7GA059248

WAU4GAFR7GA044670 | WAU4GAFR7GA035483 | WAU4GAFR7GA028033 | WAU4GAFR7GA054003

WAU4GAFR7GA058858 | WAU4GAFR7GA013726; WAU4GAFR7GA080150 | WAU4GAFR7GA036133 | WAU4GAFR7GA068774; WAU4GAFR7GA015900 | WAU4GAFR7GA006601 | WAU4GAFR7GA066281; WAU4GAFR7GA065826 | WAU4GAFR7GA031482; WAU4GAFR7GA017288; WAU4GAFR7GA090113 | WAU4GAFR7GA008283

WAU4GAFR7GA010387 | WAU4GAFR7GA064160 | WAU4GAFR7GA071013; WAU4GAFR7GA086496; WAU4GAFR7GA062070 | WAU4GAFR7GA004668; WAU4GAFR7GA030297 | WAU4GAFR7GA031627; WAU4GAFR7GA071660; WAU4GAFR7GA048816 | WAU4GAFR7GA017548 | WAU4GAFR7GA033202 | WAU4GAFR7GA064465 | WAU4GAFR7GA069052 | WAU4GAFR7GA078902 | WAU4GAFR7GA079385 | WAU4GAFR7GA028534 | WAU4GAFR7GA026024; WAU4GAFR7GA090094 | WAU4GAFR7GA093206 | WAU4GAFR7GA014259 | WAU4GAFR7GA033281 | WAU4GAFR7GA086577 | WAU4GAFR7GA026959 | WAU4GAFR7GA076454 | WAU4GAFR7GA027304 | WAU4GAFR7GA035287 | WAU4GAFR7GA093660 | WAU4GAFR7GA034656; WAU4GAFR7GA041400

WAU4GAFR7GA034074; WAU4GAFR7GA019283 | WAU4GAFR7GA045205; WAU4GAFR7GA059590 | WAU4GAFR7GA045155; WAU4GAFR7GA037816; WAU4GAFR7GA036987

WAU4GAFR7GA096428 | WAU4GAFR7GA090774; WAU4GAFR7GA044247 | WAU4GAFR7GA031191 | WAU4GAFR7GA034964 | WAU4GAFR7GA055281 | WAU4GAFR7GA016965 | WAU4GAFR7GA019719 | WAU4GAFR7GA096980

WAU4GAFR7GA013564 | WAU4GAFR7GA040490 | WAU4GAFR7GA019106; WAU4GAFR7GA003472; WAU4GAFR7GA073554 | WAU4GAFR7GA037413

WAU4GAFR7GA026332 | WAU4GAFR7GA050789 | WAU4GAFR7GA016898 | WAU4GAFR7GA082786; WAU4GAFR7GA056981; WAU4GAFR7GA071979 | WAU4GAFR7GA046242; WAU4GAFR7GA047018 | WAU4GAFR7GA047052 | WAU4GAFR7GA098888; WAU4GAFR7GA072243 | WAU4GAFR7GA096297 | WAU4GAFR7GA019946 | WAU4GAFR7GA030610 | WAU4GAFR7GA003844

WAU4GAFR7GA003066 | WAU4GAFR7GA088233 | WAU4GAFR7GA001883 | WAU4GAFR7GA050937 | WAU4GAFR7GA049867 | WAU4GAFR7GA047603 | WAU4GAFR7GA091200 | WAU4GAFR7GA098292; WAU4GAFR7GA006677 | WAU4GAFR7GA023253 | WAU4GAFR7GA067592; WAU4GAFR7GA088703 | WAU4GAFR7GA073683; WAU4GAFR7GA004850 | WAU4GAFR7GA003052; WAU4GAFR7GA032731 | WAU4GAFR7GA049156; WAU4GAFR7GA050792 | WAU4GAFR7GA018053 | WAU4GAFR7GA015816 | WAU4GAFR7GA062053; WAU4GAFR7GA064658 | WAU4GAFR7GA046547 | WAU4GAFR7GA020563 | WAU4GAFR7GA080763 | WAU4GAFR7GA054423 | WAU4GAFR7GA048167; WAU4GAFR7GA091441; WAU4GAFR7GA096655; WAU4GAFR7GA008882 | WAU4GAFR7GA029781 | WAU4GAFR7GA001169; WAU4GAFR7GA079998 | WAU4GAFR7GA001303; WAU4GAFR7GA081668; WAU4GAFR7GA022913 | WAU4GAFR7GA045818

WAU4GAFR7GA001799; WAU4GAFR7GA010809 | WAU4GAFR7GA041106; WAU4GAFR7GA017484 | WAU4GAFR7GA042823

WAU4GAFR7GA093772; WAU4GAFR7GA012947 | WAU4GAFR7GA016349 | WAU4GAFR7GA070850 | WAU4GAFR7GA051487; WAU4GAFR7GA066703 | WAU4GAFR7GA096574 | WAU4GAFR7GA041932 | WAU4GAFR7GA067074 | WAU4GAFR7GA037878 | WAU4GAFR7GA011443; WAU4GAFR7GA042899 | WAU4GAFR7GA065194 | WAU4GAFR7GA025861 | WAU4GAFR7GA075594; WAU4GAFR7GA015671 | WAU4GAFR7GA009241 | WAU4GAFR7GA017033

WAU4GAFR7GA011054 | WAU4GAFR7GA044233; WAU4GAFR7GA088877; WAU4GAFR7GA043972 | WAU4GAFR7GA085350 | WAU4GAFR7GA026251 | WAU4GAFR7GA031465 | WAU4GAFR7GA000488; WAU4GAFR7GA080357 | WAU4GAFR7GA097238 | WAU4GAFR7GA058715 | WAU4GAFR7GA039517; WAU4GAFR7GA068743 | WAU4GAFR7GA017615 | WAU4GAFR7GA042398 | WAU4GAFR7GA005609; WAU4GAFR7GA074218 | WAU4GAFR7GA014701; WAU4GAFR7GA031398 | WAU4GAFR7GA060254 | WAU4GAFR7GA028310; WAU4GAFR7GA024970 | WAU4GAFR7GA054468; WAU4GAFR7GA048752; WAU4GAFR7GA016626 | WAU4GAFR7GA008588; WAU4GAFR7GA077782 | WAU4GAFR7GA066538 | WAU4GAFR7GA087549; WAU4GAFR7GA079547; WAU4GAFR7GA058231; WAU4GAFR7GA052946 | WAU4GAFR7GA009773 | WAU4GAFR7GA063980; WAU4GAFR7GA062912; WAU4GAFR7GA090905

WAU4GAFR7GA081055; WAU4GAFR7GA088197

WAU4GAFR7GA020028 | WAU4GAFR7GA022703; WAU4GAFR7GA055555; WAU4GAFR7GA087552; WAU4GAFR7GA091231; WAU4GAFR7GA009594; WAU4GAFR7GA058004; WAU4GAFR7GA056091 | WAU4GAFR7GA052963 | WAU4GAFR7GA036228; WAU4GAFR7GA072582 | WAU4GAFR7GA008932 | WAU4GAFR7GA067673; WAU4GAFR7GA069276; WAU4GAFR7GA072257 | WAU4GAFR7GA032597; WAU4GAFR7GA070833

WAU4GAFR7GA075451 | WAU4GAFR7GA081959 | WAU4GAFR7GA043843; WAU4GAFR7GA093450 | WAU4GAFR7GA049528 | WAU4GAFR7GA018117 | WAU4GAFR7GA009255 | WAU4GAFR7GA093478 | WAU4GAFR7GA006582; WAU4GAFR7GA089575 | WAU4GAFR7GA037590; WAU4GAFR7GA098244; WAU4GAFR7GA077958 | WAU4GAFR7GA004900 | WAU4GAFR7GA007005; WAU4GAFR7GA012141 | WAU4GAFR7GA068368 |

WAU4GAFR7GA026010

; WAU4GAFR7GA094579 | WAU4GAFR7GA007408 | WAU4GAFR7GA073800

WAU4GAFR7GA078138; WAU4GAFR7GA046791; WAU4GAFR7GA010115 | WAU4GAFR7GA066927 | WAU4GAFR7GA045866

WAU4GAFR7GA013953 | WAU4GAFR7GA074364 | WAU4GAFR7GA058259 | WAU4GAFR7GA057760; WAU4GAFR7GA040473; WAU4GAFR7GA017503 | WAU4GAFR7GA084781 | WAU4GAFR7GA087521 | WAU4GAFR7GA041770;

WAU4GAFR7GA097580

| WAU4GAFR7GA090726 | WAU4GAFR7GA081122; WAU4GAFR7GA047813; WAU4GAFR7GA061484 | WAU4GAFR7GA034849; WAU4GAFR7GA011622; WAU4GAFR7GA048363 | WAU4GAFR7GA055099; WAU4GAFR7GA051053 | WAU4GAFR7GA067950 | WAU4GAFR7GA077037; WAU4GAFR7GA077748 | WAU4GAFR7GA071691 | WAU4GAFR7GA022829; WAU4GAFR7GA023544 | WAU4GAFR7GA043521; WAU4GAFR7GA011698 | WAU4GAFR7GA024189; WAU4GAFR7GA053398 | WAU4GAFR7GA079225; WAU4GAFR7GA068645 | WAU4GAFR7GA087308; WAU4GAFR7GA089253 | WAU4GAFR7GA036715 | WAU4GAFR7GA097496 | WAU4GAFR7GA051327; WAU4GAFR7GA048542 |

WAU4GAFR7GA025553

| WAU4GAFR7GA053854 | WAU4GAFR7GA002225; WAU4GAFR7GA027576 | WAU4GAFR7GA047634 | WAU4GAFR7GA027951 | WAU4GAFR7GA023026; WAU4GAFR7GA074784 | WAU4GAFR7GA071030; WAU4GAFR7GA093710; WAU4GAFR7GA065308; WAU4GAFR7GA024077; WAU4GAFR7GA046841 | WAU4GAFR7GA070508 | WAU4GAFR7GA039274; WAU4GAFR7GA071996 | WAU4GAFR7GA004539 | WAU4GAFR7GA081654; WAU4GAFR7GA012740; WAU4GAFR7GA089432 | WAU4GAFR7GA058200; WAU4GAFR7GA085154 | WAU4GAFR7GA091794 | WAU4GAFR7GA065759 | WAU4GAFR7GA075479 | WAU4GAFR7GA074607; WAU4GAFR7GA066958; WAU4GAFR7GA043275 | WAU4GAFR7GA025665 | WAU4GAFR7GA082996; WAU4GAFR7GA093321 | WAU4GAFR7GA031790

WAU4GAFR7GA021731 | WAU4GAFR7GA045883 | WAU4GAFR7GA024368 | WAU4GAFR7GA029862 | WAU4GAFR7GA014858; WAU4GAFR7GA071223 | WAU4GAFR7GA014990; WAU4GAFR7GA068158 | WAU4GAFR7GA098177; WAU4GAFR7GA045849 | WAU4GAFR7GA091911 | WAU4GAFR7GA083369; WAU4GAFR7GA081217 | WAU4GAFR7GA004864 | WAU4GAFR7GA051814; WAU4GAFR7GA023494 | WAU4GAFR7GA049089 | WAU4GAFR7GA083579; WAU4GAFR7GA046113 | WAU4GAFR7GA066765 | WAU4GAFR7GA040652; WAU4GAFR7GA065129 | WAU4GAFR7GA049884 | WAU4GAFR7GA055541 | WAU4GAFR7GA025231; WAU4GAFR7GA040523; WAU4GAFR7GA076289 | WAU4GAFR7GA028999 | WAU4GAFR7GA042093 | WAU4GAFR7GA032700 | WAU4GAFR7GA090807 | WAU4GAFR7GA042644; WAU4GAFR7GA096493 | WAU4GAFR7GA065955; WAU4GAFR7GA024290; WAU4GAFR7GA031918 | WAU4GAFR7GA052655 | WAU4GAFR7GA059119; WAU4GAFR7GA004623; WAU4GAFR7GA077135; WAU4GAFR7GA066541; WAU4GAFR7GA027173 | WAU4GAFR7GA028081; WAU4GAFR7GA032129 | WAU4GAFR7GA082769 | WAU4GAFR7GA070413 | WAU4GAFR7GA073263 | WAU4GAFR7GA096560 | WAU4GAFR7GA095246 | WAU4GAFR7GA011832 | WAU4GAFR7GA068631 | WAU4GAFR7GA029456; WAU4GAFR7GA028694

WAU4GAFR7GA069696; WAU4GAFR7GA044149 | WAU4GAFR7GA018828; WAU4GAFR7GA055894 | WAU4GAFR7GA001009; WAU4GAFR7GA006792 | WAU4GAFR7GA071819 | WAU4GAFR7GA010177; WAU4GAFR7GA081136 | WAU4GAFR7GA047942 | WAU4GAFR7GA040909; WAU4GAFR7GA050145 | WAU4GAFR7GA080178 | WAU4GAFR7GA011121 | WAU4GAFR7GA052669; WAU4GAFR7GA055247; WAU4GAFR7GA041011 | WAU4GAFR7GA002130; WAU4GAFR7GA054552 | WAU4GAFR7GA025293 | WAU4GAFR7GA007196 | WAU4GAFR7GA044104 | WAU4GAFR7GA084621 | WAU4GAFR7GA010373; WAU4GAFR7GA044443; WAU4GAFR7GA087695; WAU4GAFR7GA098678 | WAU4GAFR7GA065664 | WAU4GAFR7GA099913; WAU4GAFR7GA011393 | WAU4GAFR7GA068273 | WAU4GAFR7GA002578; WAU4GAFR7GA076308 | WAU4GAFR7GA036195 | WAU4GAFR7GA075448 | WAU4GAFR7GA076311;

WAU4GAFR7GA079578

; WAU4GAFR7GA087146 | WAU4GAFR7GA038884 | WAU4GAFR7GA002886

WAU4GAFR7GA082335; WAU4GAFR7GA083811; WAU4GAFR7GA081010 | WAU4GAFR7GA040957 | WAU4GAFR7GA077507 | WAU4GAFR7GA000510 | WAU4GAFR7GA079855 | WAU4GAFR7GA024371; WAU4GAFR7GA041607 | WAU4GAFR7GA074168 | WAU4GAFR7GA006128 | WAU4GAFR7GA043048 | WAU4GAFR7GA007070

WAU4GAFR7GA020398 | WAU4GAFR7GA057001 | WAU4GAFR7GA027688 | WAU4GAFR7GA009479 | WAU4GAFR7GA031854 | WAU4GAFR7GA023656

WAU4GAFR7GA068550 | WAU4GAFR7GA086756 | WAU4GAFR7GA038318 | WAU4GAFR7GA041056; WAU4GAFR7GA000314 | WAU4GAFR7GA016657 | WAU4GAFR7GA045401; WAU4GAFR7GA022524 | WAU4GAFR7GA041008; WAU4GAFR7GA029215 | WAU4GAFR7GA007523

WAU4GAFR7GA076986; WAU4GAFR7GA043955 | WAU4GAFR7GA095733 | WAU4GAFR7GA062845; WAU4GAFR7GA028100 |

WAU4GAFR7GA092914

| WAU4GAFR7GA005724 | WAU4GAFR7GA041073 | WAU4GAFR7GA097465 | WAU4GAFR7GA040327 | WAU4GAFR7GA056088 | WAU4GAFR7GA077359 | WAU4GAFR7GA093562; WAU4GAFR7GA017369

WAU4GAFR7GA018263 | WAU4GAFR7GA006680; WAU4GAFR7GA090886

WAU4GAFR7GA035919; WAU4GAFR7GA031286 | WAU4GAFR7GA090421 | WAU4GAFR7GA047195; WAU4GAFR7GA056785; WAU4GAFR7GA058472 | WAU4GAFR7GA010485 | WAU4GAFR7GA093626 | WAU4GAFR7GA078026; WAU4GAFR7GA003665 | WAU4GAFR7GA098101; WAU4GAFR7GA015864

WAU4GAFR7GA016495 | WAU4GAFR7GA071612 | WAU4GAFR7GA087017 | WAU4GAFR7GA067124; WAU4GAFR7GA081394; WAU4GAFR7GA023222 | WAU4GAFR7GA004878 | WAU4GAFR7GA065566

WAU4GAFR7GA007571 | WAU4GAFR7GA058634 | WAU4GAFR7GA029196 | WAU4GAFR7GA032552 | WAU4GAFR7GA041543; WAU4GAFR7GA093447; WAU4GAFR7GA012091 | WAU4GAFR7GA068225; WAU4GAFR7GA006162; WAU4GAFR7GA084246 | WAU4GAFR7GA073540 | WAU4GAFR7GA048993 | WAU4GAFR7GA028016 | WAU4GAFR7GA038786; WAU4GAFR7GA062151 | WAU4GAFR7GA017856 | WAU4GAFR7GA097093; WAU4GAFR7GA000295; WAU4GAFR7GA048413 | WAU4GAFR7GA084537 | WAU4GAFR7GA026833 | WAU4GAFR7GA000524; WAU4GAFR7GA051246 | WAU4GAFR7GA070976; WAU4GAFR7GA065518; WAU4GAFR7GA000636; WAU4GAFR7GA073330; WAU4GAFR7GA046399 | WAU4GAFR7GA052011 | WAU4GAFR7GA008493; WAU4GAFR7GA097885 | WAU4GAFR7GA037914 | WAU4GAFR7GA065695 | WAU4GAFR7GA046970 | WAU4GAFR7GA095859; WAU4GAFR7GA082528 | WAU4GAFR7GA012981; WAU4GAFR7GA048461; WAU4GAFR7GA065700; WAU4GAFR7GA047987 | WAU4GAFR7GA071643; WAU4GAFR7GA015170; WAU4GAFR7GA031420 | WAU4GAFR7GA043891 | WAU4GAFR7GA042305; WAU4GAFR7GA038061 | WAU4GAFR7GA088247 | WAU4GAFR7GA097675; WAU4GAFR7GA037055 | WAU4GAFR7GA059279 | WAU4GAFR7GA047732 | WAU4GAFR7GA089057 | WAU4GAFR7GA018134

WAU4GAFR7GA022068 | WAU4GAFR7GA079841 | WAU4GAFR7GA040053 | WAU4GAFR7GA020692; WAU4GAFR7GA076115

WAU4GAFR7GA094310 | WAU4GAFR7GA085624

WAU4GAFR7GA084179; WAU4GAFR7GA059461 | WAU4GAFR7GA060707 | WAU4GAFR7GA078236; WAU4GAFR7GA060299; WAU4GAFR7GA099958 | WAU4GAFR7GA005884 | WAU4GAFR7GA013905; WAU4GAFR7GA015329; WAU4GAFR7GA008946 | WAU4GAFR7GA093190; WAU4GAFR7GA011779; WAU4GAFR7GA096557 | WAU4GAFR7GA071304 |

WAU4GAFR7GA069827

| WAU4GAFR7GA037010 | WAU4GAFR7GA076874 | WAU4GAFR7GA051196; WAU4GAFR7GA027495 | WAU4GAFR7GA013340 | WAU4GAFR7GA060383;

WAU4GAFR7GA003035

; WAU4GAFR7GA044748; WAU4GAFR7GA075658; WAU4GAFR7GA018375 | WAU4GAFR7GA024452 | WAU4GAFR7GA069391

WAU4GAFR7GA078639

WAU4GAFR7GA099121 | WAU4GAFR7GA013225 | WAU4GAFR7GA050811 | WAU4GAFR7GA085042 | WAU4GAFR7GA062389; WAU4GAFR7GA024726; WAU4GAFR7GA076888 | WAU4GAFR7GA072534 | WAU4GAFR7GA018893 | WAU4GAFR7GA055572; WAU4GAFR7GA068886 | WAU4GAFR7GA080942 | WAU4GAFR7GA016674;

WAU4GAFR7GA028503WAU4GAFR7GA060223; WAU4GAFR7GA011068 | WAU4GAFR7GA005738 | WAU4GAFR7GA033085 | WAU4GAFR7GA047522 | WAU4GAFR7GA026038; WAU4GAFR7GA034088

WAU4GAFR7GA027822 | WAU4GAFR7GA054728; WAU4GAFR7GA005433

WAU4GAFR7GA001740 | WAU4GAFR7GA086126; WAU4GAFR7GA018389 | WAU4GAFR7GA066460 | WAU4GAFR7GA047911 | WAU4GAFR7GA031322; WAU4GAFR7GA082299; WAU4GAFR7GA064840 | WAU4GAFR7GA077491 | WAU4GAFR7GA012513; WAU4GAFR7GA033409; WAU4GAFR7GA030316 | WAU4GAFR7GA053465 | WAU4GAFR7GA051828 | WAU4GAFR7GA047861 | WAU4GAFR7GA032020 | WAU4GAFR7GA012768; WAU4GAFR7GA085395 | WAU4GAFR7GA009580; WAU4GAFR7GA038979; WAU4GAFR7GA060061 | WAU4GAFR7GA090371; WAU4GAFR7GA024791 | WAU4GAFR7GA068760; WAU4GAFR7GA058083 | WAU4GAFR7GA037654 | WAU4GAFR7GA013709 | WAU4GAFR7GA026265 | WAU4GAFR7GA041154; WAU4GAFR7GA000362 |

WAU4GAFR7GA069150

| WAU4GAFR7GA017839

WAU4GAFR7GA058262; WAU4GAFR7GA012897

WAU4GAFR7GA098311 | WAU4GAFR7GA034902 | WAU4GAFR7GA083940

WAU4GAFR7GA073912 | WAU4GAFR7GA010678 | WAU4GAFR7GA037833; WAU4GAFR7GA046077; WAU4GAFR7GA041364 | WAU4GAFR7GA017193 | WAU4GAFR7GA070993; WAU4GAFR7GA000037; WAU4GAFR7GA077202 | WAU4GAFR7GA070458 | WAU4GAFR7GA071061 | WAU4GAFR7GA089964; WAU4GAFR7GA086921; WAU4GAFR7GA058164

WAU4GAFR7GA092234; WAU4GAFR7GA021759 | WAU4GAFR7GA073778 | WAU4GAFR7GA090547

WAU4GAFR7GA068807 | WAU4GAFR7GA030848

WAU4GAFR7GA091150; WAU4GAFR7GA024273 | WAU4GAFR7GA065888; WAU4GAFR7GA054499 | WAU4GAFR7GA039596 | WAU4GAFR7GA098163 | WAU4GAFR7GA005903; WAU4GAFR7GA004105; WAU4GAFR7GA059315 | WAU4GAFR7GA041946; WAU4GAFR7GA038206 | WAU4GAFR7GA037234 | WAU4GAFR7GA022006 | WAU4GAFR7GA002595; WAU4GAFR7GA054082

WAU4GAFR7GA062165; WAU4GAFR7GA064112 | WAU4GAFR7GA050503 | WAU4GAFR7GA012964 | WAU4GAFR7GA053658; WAU4GAFR7GA057953 | WAU4GAFR7GA013810 | WAU4GAFR7GA088359 | WAU4GAFR7GA062828 | WAU4GAFR7GA039579 | WAU4GAFR7GA075272 | WAU4GAFR7GA012835 | WAU4GAFR7GA039629 | WAU4GAFR7GA035810; WAU4GAFR7GA054275; WAU4GAFR7GA000555; WAU4GAFR7GA035600 | WAU4GAFR7GA050582 | WAU4GAFR7GA010860 | WAU4GAFR7GA056222 | WAU4GAFR7GA053370; WAU4GAFR7GA091942 | WAU4GAFR7GA025620 | WAU4GAFR7GA071609; WAU4GAFR7GA009417; WAU4GAFR7GA015492 | WAU4GAFR7GA079094; WAU4GAFR7GA086157 | WAU4GAFR7GA081265

WAU4GAFR7GA079077 | WAU4GAFR7GA062988 | WAU4GAFR7GA056219 | WAU4GAFR7GA063672 | WAU4GAFR7GA083212; WAU4GAFR7GA005044 | WAU4GAFR7GA044538; WAU4GAFR7GA016402 | WAU4GAFR7GA010955; WAU4GAFR7GA051408 | WAU4GAFR7GA056026

WAU4GAFR7GA029179; WAU4GAFR7GA063185; WAU4GAFR7GA081248; WAU4GAFR7GA019350 | WAU4GAFR7GA019512; WAU4GAFR7GA060562

WAU4GAFR7GA022149; WAU4GAFR7GA078396 | WAU4GAFR7GA036035

WAU4GAFR7GA096347; WAU4GAFR7GA097403; WAU4GAFR7GA083565 | WAU4GAFR7GA009059 | WAU4GAFR7GA049058

WAU4GAFR7GA013466 | WAU4GAFR7GA005352 | WAU4GAFR7GA074591 | WAU4GAFR7GA069200 | WAU4GAFR7GA005710; WAU4GAFR7GA082450; WAU4GAFR7GA004444; WAU4GAFR7GA050484 | WAU4GAFR7GA076521 | WAU4GAFR7GA015959 | WAU4GAFR7GA073599 | WAU4GAFR7GA087292; WAU4GAFR7GA095747; WAU4GAFR7GA038397; WAU4GAFR7GA027769 | WAU4GAFR7GA042174 | WAU4GAFR7GA002824; WAU4GAFR7GA034124 | WAU4GAFR7GA092587 | WAU4GAFR7GA053966; WAU4GAFR7GA052834 | WAU4GAFR7GA073523 | WAU4GAFR7GA069309

WAU4GAFR7GA068547; WAU4GAFR7GA040618 | WAU4GAFR7GA087504; WAU4GAFR7GA087180 | WAU4GAFR7GA089348 | WAU4GAFR7GA032549; WAU4GAFR7GA078088 | WAU4GAFR7GA028985

WAU4GAFR7GA077975; WAU4GAFR7GA098910 | WAU4GAFR7GA030851 | WAU4GAFR7GA076809; WAU4GAFR7GA039355 | WAU4GAFR7GA000815 | WAU4GAFR7GA005366 | WAU4GAFR7GA064241 | WAU4GAFR7GA055474 | WAU4GAFR7GA031272; WAU4GAFR7GA020238 | WAU4GAFR7GA037508 | WAU4GAFR7GA068600; WAU4GAFR7GA078785 | WAU4GAFR7GA023723 | WAU4GAFR7GA015105; WAU4GAFR7GA056575 | WAU4GAFR7GA084568 | WAU4GAFR7GA099118; WAU4GAFR7GA016593; WAU4GAFR7GA073621 | WAU4GAFR7GA097983; WAU4GAFR7GA026119 | WAU4GAFR7GA019459 | WAU4GAFR7GA025763; WAU4GAFR7GA067253; WAU4GAFR7GA025746 | WAU4GAFR7GA070640; WAU4GAFR7GA096199; WAU4GAFR7GA072338 | WAU4GAFR7GA045026 | WAU4GAFR7GA030395; WAU4GAFR7GA060805

WAU4GAFR7GA047939; WAU4GAFR7GA081072; WAU4GAFR7GA094064; WAU4GAFR7GA002497 | WAU4GAFR7GA006629 | WAU4GAFR7GA078558; WAU4GAFR7GA059024;

WAU4GAFR7GA057970

| WAU4GAFR7GA070752 | WAU4GAFR7GA038027 | WAU4GAFR7GA056477 | WAU4GAFR7GA017727; WAU4GAFR7GA016321; WAU4GAFR7GA076406 | WAU4GAFR7GA019848 | WAU4GAFR7GA004279; WAU4GAFR7GA059377; WAU4GAFR7GA036942 | WAU4GAFR7GA070296; WAU4GAFR7GA078835 | WAU4GAFR7GA052638; WAU4GAFR7GA069553; WAU4GAFR7GA044720; WAU4GAFR7GA086207 | WAU4GAFR7GA003746 | WAU4GAFR7GA099426; WAU4GAFR7GA070346 | WAU4GAFR7GA012169 | WAU4GAFR7GA050453; WAU4GAFR7GA048279; WAU4GAFR7GA093366; WAU4GAFR7GA070427; WAU4GAFR7GA056429

WAU4GAFR7GA032678; WAU4GAFR7GA039680 | WAU4GAFR7GA020854; WAU4GAFR7GA075238 | WAU4GAFR7GA095019; WAU4GAFR7GA039713 | WAU4GAFR7GA060206; WAU4GAFR7GA019915 | WAU4GAFR7GA038383; WAU4GAFR7GA084313 | WAU4GAFR7GA056463 | WAU4GAFR7GA021941 | WAU4GAFR7GA003696 | WAU4GAFR7GA072405; WAU4GAFR7GA064644 | WAU4GAFR7GA019669; WAU4GAFR7GA077619

WAU4GAFR7GA064546; WAU4GAFR7GA052073; WAU4GAFR7GA098616 | WAU4GAFR7GA071738; WAU4GAFR7GA076518 | WAU4GAFR7GA054356 | WAU4GAFR7GA024046 | WAU4GAFR7GA088572 | WAU4GAFR7GA063199 | WAU4GAFR7GA095411 | WAU4GAFR7GA097515 | WAU4GAFR7GA053403 | WAU4GAFR7GA048198 | WAU4GAFR7GA011541 | WAU4GAFR7GA053756

WAU4GAFR7GA015301 | WAU4GAFR7GA089396

WAU4GAFR7GA026511 | WAU4GAFR7GA092900 | WAU4GAFR7GA018750; WAU4GAFR7GA007411; WAU4GAFR7GA030753 | WAU4GAFR7GA032955

WAU4GAFR7GA042708 | WAU4GAFR7GA032826 | WAU4GAFR7GA057743

WAU4GAFR7GA002709; WAU4GAFR7GA016478 | WAU4GAFR7GA086725; WAU4GAFR7GA073327 | WAU4GAFR7GA011071 | WAU4GAFR7GA053661 | WAU4GAFR7GA072906; WAU4GAFR7GA077071; WAU4GAFR7GA058651; WAU4GAFR7GA076602; WAU4GAFR7GA027593 | WAU4GAFR7GA085834 | WAU4GAFR7GA081427 | WAU4GAFR7GA017114; WAU4GAFR7GA039792 | WAU4GAFR7GA009398; WAU4GAFR7GA078768 | WAU4GAFR7GA087437 | WAU4GAFR7GA070539 |

WAU4GAFR7GA057032

| WAU4GAFR7GA029473 | WAU4GAFR7GA072131; WAU4GAFR7GA014603 | WAU4GAFR7GA000233 | WAU4GAFR7GA054339 | WAU4GAFR7GA012026 | WAU4GAFR7GA045222 | WAU4GAFR7GA093058 | WAU4GAFR7GA021907

WAU4GAFR7GA062697; WAU4GAFR7GA022569; WAU4GAFR7GA098535 | WAU4GAFR7GA002452

WAU4GAFR7GA070606; WAU4GAFR7GA053773 | WAU4GAFR7GA092430 | WAU4GAFR7GA095635 | WAU4GAFR7GA085297; WAU4GAFR7GA015895 | WAU4GAFR7GA036598 | WAU4GAFR7GA056589; WAU4GAFR7GA095960 | WAU4GAFR7GA015038; WAU4GAFR7GA051330; WAU4GAFR7GA008610 | WAU4GAFR7GA099491 | WAU4GAFR7GA004122; WAU4GAFR7GA058780; WAU4GAFR7GA079533; WAU4GAFR7GA016576 | WAU4GAFR7GA084957 | WAU4GAFR7GA004394 | WAU4GAFR7GA068189

WAU4GAFR7GA034205 | WAU4GAFR7GA092184; WAU4GAFR7GA003648; WAU4GAFR7GA002094 | WAU4GAFR7GA041266 | WAU4GAFR7GA073750; WAU4GAFR7GA070119; WAU4GAFR7GA048265 | WAU4GAFR7GA022166 | WAU4GAFR7GA050548 | WAU4GAFR7GA030543; WAU4GAFR7GA015184 | WAU4GAFR7GA043339 | WAU4GAFR7GA041459; WAU4GAFR7GA086594; WAU4GAFR7GA041168; WAU4GAFR7GA086773; WAU4GAFR7GA040019 |

WAU4GAFR7GA017128

; WAU4GAFR7GA099801 | WAU4GAFR7GA043003;

WAU4GAFR7GA049741

; WAU4GAFR7GA057208

WAU4GAFR7GA090502 | WAU4GAFR7GA045561; WAU4GAFR7GA064966 | WAU4GAFR7GA000216; WAU4GAFR7GA014343

WAU4GAFR7GA022653

WAU4GAFR7GA036570; WAU4GAFR7GA048329;

WAU4GAFR7GA076423

; WAU4GAFR7GA036665; WAU4GAFR7GA083176 | WAU4GAFR7GA072159 | WAU4GAFR7GA048380 |

WAU4GAFR7GA006842

; WAU4GAFR7GA090046 | WAU4GAFR7GA024239 | WAU4GAFR7GA013676; WAU4GAFR7GA012799 | WAU4GAFR7GA043616 | WAU4GAFR7GA077524 | WAU4GAFR7GA066104; WAU4GAFR7GA094954 | WAU4GAFR7GA095506 | WAU4GAFR7GA063588; WAU4GAFR7GA002242 | WAU4GAFR7GA059945 | WAU4GAFR7GA081346; WAU4GAFR7GA085204 | WAU4GAFR7GA039937 | WAU4GAFR7GA028436; WAU4GAFR7GA089849; WAU4GAFR7GA061694 | WAU4GAFR7GA075093 | WAU4GAFR7GA096817 | WAU4GAFR7GA064255; WAU4GAFR7GA041817 | WAU4GAFR7GA092413 | WAU4GAFR7GA025651 | WAU4GAFR7GA077345; WAU4GAFR7GA001978 | WAU4GAFR7GA078219 | WAU4GAFR7GA024984 | WAU4GAFR7GA094114;

WAU4GAFR7GA030462

| WAU4GAFR7GA045415 | WAU4GAFR7GA064773

WAU4GAFR7GA036729 | WAU4GAFR7GA098227 | WAU4GAFR7GA047777 | WAU4GAFR7GA095036 | WAU4GAFR7GA064806 | WAU4GAFR7GA055961 | WAU4GAFR7GA024242; WAU4GAFR7GA056821; WAU4GAFR7GA006999 | WAU4GAFR7GA095232; WAU4GAFR7GA010132 | WAU4GAFR7GA097966

WAU4GAFR7GA016884; WAU4GAFR7GA093500; WAU4GAFR7GA079192 | WAU4GAFR7GA007991; WAU4GAFR7GA000863; WAU4GAFR7GA092850 | WAU4GAFR7GA086658

WAU4GAFR7GA025813 | WAU4GAFR7GA045396 | WAU4GAFR7GA077460 | WAU4GAFR7GA015931 | WAU4GAFR7GA054535 | WAU4GAFR7GA039162; WAU4GAFR7GA023799 | WAU4GAFR7GA076082 | WAU4GAFR7GA031983 | WAU4GAFR7GA082741 | WAU4GAFR7GA089947 | WAU4GAFR7GA095649 | WAU4GAFR7GA060349 | WAU4GAFR7GA068239; WAU4GAFR7GA003231 | WAU4GAFR7GA028159; WAU4GAFR7GA039243; WAU4GAFR7GA027934; WAU4GAFR7GA074428 | WAU4GAFR7GA019221; WAU4GAFR7GA086840 | WAU4GAFR7GA037993; WAU4GAFR7GA069813 | WAU4GAFR7GA011345 | WAU4GAFR7GA022152; WAU4GAFR7GA033197 | WAU4GAFR7GA046550 | WAU4GAFR7GA099409; WAU4GAFR7GA028887; WAU4GAFR7GA019591 | WAU4GAFR7GA099099; WAU4GAFR7GA096591 | WAU4GAFR7GA042501; WAU4GAFR7GA085770 | WAU4GAFR7GA054776 | WAU4GAFR7GA008994 | WAU4GAFR7GA018229 | WAU4GAFR7GA014617; WAU4GAFR7GA075949 | WAU4GAFR7GA018599 | WAU4GAFR7GA011569; WAU4GAFR7GA000328 | WAU4GAFR7GA045642 | WAU4GAFR7GA055877; WAU4GAFR7GA029165 | WAU4GAFR7GA070797; WAU4GAFR7GA065938; WAU4GAFR7GA046256 | WAU4GAFR7GA037492 | WAU4GAFR7GA081041 | WAU4GAFR7GA032213;

WAU4GAFR7GA018862

| WAU4GAFR7GA052039 | WAU4GAFR7GA025519 | WAU4GAFR7GA059850 | WAU4GAFR7GA099605 | WAU4GAFR7GA034351; WAU4GAFR7GA049979 | WAU4GAFR7GA049111; WAU4GAFR7GA084148 | WAU4GAFR7GA088300 | WAU4GAFR7GA086174

WAU4GAFR7GA064868 | WAU4GAFR7GA023558; WAU4GAFR7GA092542 | WAU4GAFR7GA034625

WAU4GAFR7GA004573 | WAU4GAFR7GA072226 | WAU4GAFR7GA028498; WAU4GAFR7GA032261; WAU4GAFR7GA050856; WAU4GAFR7GA016755; WAU4GAFR7GA015217 | WAU4GAFR7GA048072 | WAU4GAFR7GA005870 | WAU4GAFR7GA035841 | WAU4GAFR7GA068287; WAU4GAFR7GA072212 | WAU4GAFR7GA014813; WAU4GAFR7GA040585

WAU4GAFR7GA062733 | WAU4GAFR7GA029554

WAU4GAFR7GA098924; WAU4GAFR7GA023043 | WAU4GAFR7GA030400; WAU4GAFR7GA070198 | WAU4GAFR7GA044927 | WAU4GAFR7GA065065 | WAU4GAFR7GA074977

WAU4GAFR7GA037475; WAU4GAFR7GA027884 | WAU4GAFR7GA027819 | WAU4GAFR7GA079404

WAU4GAFR7GA060111 | WAU4GAFR7GA054602 | WAU4GAFR7GA092895; WAU4GAFR7GA028274 | WAU4GAFR7GA005156; WAU4GAFR7GA071240 | WAU4GAFR7GA081976; WAU4GAFR7GA069133 | WAU4GAFR7GA031661 | WAU4GAFR7GA061937; WAU4GAFR7GA068788; WAU4GAFR7GA000474 | WAU4GAFR7GA081542 | WAU4GAFR7GA099622 | WAU4GAFR7GA064594 | WAU4GAFR7GA094128

WAU4GAFR7GA067687 | WAU4GAFR7GA069486; WAU4GAFR7GA078057 | WAU4GAFR7GA018294 | WAU4GAFR7GA012821

WAU4GAFR7GA053739 | WAU4GAFR7GA067558 | WAU4GAFR7GA091083 | WAU4GAFR7GA046855 | WAU4GAFR7GA089902 | WAU4GAFR7GA065809 | WAU4GAFR7GA001785 |

WAU4GAFR7GA022944

| WAU4GAFR7GA090743 | WAU4GAFR7GA082495 | WAU4GAFR7GA094548; WAU4GAFR7GA083873; WAU4GAFR7GA096641 | WAU4GAFR7GA036679; WAU4GAFR7GA093061 | WAU4GAFR7GA050632 | WAU4GAFR7GA098275; WAU4GAFR7GA014360 | WAU4GAFR7GA031496 | WAU4GAFR7GA066880 | WAU4GAFR7GA089351 | WAU4GAFR7GA074106 | WAU4GAFR7GA059203; WAU4GAFR7GA007554; WAU4GAFR7GA029621; WAU4GAFR7GA053014; WAU4GAFR7GA050923 | WAU4GAFR7GA088426 | WAU4GAFR7GA086370

WAU4GAFR7GA035452 | WAU4GAFR7GA098969 | WAU4GAFR7GA081153; WAU4GAFR7GA080617 | WAU4GAFR7GA058147; WAU4GAFR7GA092041 | WAU4GAFR7GA084778; WAU4GAFR7GA084750 | WAU4GAFR7GA025360; WAU4GAFR7GA032194 | WAU4GAFR7GA018554 | WAU4GAFR7GA063056; WAU4GAFR7GA095442 | WAU4GAFR7GA005481 | WAU4GAFR7GA053675; WAU4GAFR7GA037766 | WAU4GAFR7GA019302 | WAU4GAFR7GA070069 |

WAU4GAFR7GA010938

; WAU4GAFR7GA097661; WAU4GAFR7GA073361 | WAU4GAFR7GA087230; WAU4GAFR7GA043180 | WAU4GAFR7GA053031 | WAU4GAFR7GA021891 | WAU4GAFR7GA011877 | WAU4GAFR7GA025004 | WAU4GAFR7GA065373 |

WAU4GAFR7GA038125

| WAU4GAFR7GA096333; WAU4GAFR7GA081539; WAU4GAFR7GA049268; WAU4GAFR7GA024483 | WAU4GAFR7GA052378; WAU4GAFR7GA029229 | WAU4GAFR7GA092475 | WAU4GAFR7GA035760 | WAU4GAFR7GA090175 | WAU4GAFR7GA008851 | WAU4GAFR7GA050808; WAU4GAFR7GA071299; WAU4GAFR7GA051389; WAU4GAFR7GA050596 | WAU4GAFR7GA010633 | WAU4GAFR7GA085784 | WAU4GAFR7GA067771 | WAU4GAFR7GA016271 | WAU4GAFR7GA017730 | WAU4GAFR7GA084070 | WAU4GAFR7GA070301 | WAU4GAFR7GA084151 | WAU4GAFR7GA050744 | WAU4GAFR7GA089852 | WAU4GAFR7GA045382; WAU4GAFR7GA063350; WAU4GAFR7GA088894 | WAU4GAFR7GA021289 | WAU4GAFR7GA004248 | WAU4GAFR7GA009787 | WAU4GAFR7GA037220; WAU4GAFR7GA072047 | WAU4GAFR7GA076244 | WAU4GAFR7GA079564 | WAU4GAFR7GA015993 | WAU4GAFR7GA061601 | WAU4GAFR7GA023608 | WAU4GAFR7GA077409; WAU4GAFR7GA047973 | WAU4GAFR7GA036990 | WAU4GAFR7GA085428 | WAU4GAFR7GA043454 | WAU4GAFR7GA007358 | WAU4GAFR7GA072839 | WAU4GAFR7GA063574; WAU4GAFR7GA026637 | WAU4GAFR7GA048864; WAU4GAFR7GA011359 | WAU4GAFR7GA093044 | WAU4GAFR7GA060156 | WAU4GAFR7GA078253 | WAU4GAFR7GA070041 | WAU4GAFR7GA048492; WAU4GAFR7GA048010 | WAU4GAFR7GA016979 | WAU4GAFR7GA064319 | WAU4GAFR7GA063168 | WAU4GAFR7GA001625; WAU4GAFR7GA092993; WAU4GAFR7GA073036 | WAU4GAFR7GA096669 | WAU4GAFR7GA072551 | WAU4GAFR7GA054700; WAU4GAFR7GA024662 | WAU4GAFR7GA069665 | WAU4GAFR7GA058178 | WAU4GAFR7GA024659 | WAU4GAFR7GA036343 | WAU4GAFR7GA020773 | WAU4GAFR7GA043714 | WAU4GAFR7GA089043 | WAU4GAFR7GA012138 | WAU4GAFR7GA049187 | WAU4GAFR7GA022510 |

WAU4GAFR7GA062554

|

WAU4GAFR7GA052221

| WAU4GAFR7GA034771 | WAU4GAFR7GA028713 | WAU4GAFR7GA072677; WAU4GAFR7GA046743; WAU4GAFR7GA003312; WAU4GAFR7GA010695 | WAU4GAFR7GA059637 | WAU4GAFR7GA070847 | WAU4GAFR7GA078270 | WAU4GAFR7GA075773 | WAU4GAFR7GA086319 | WAU4GAFR7GA086580 | WAU4GAFR7GA020885

WAU4GAFR7GA038724 | WAU4GAFR7GA050727; WAU4GAFR7GA057502 | WAU4GAFR7GA009689 | WAU4GAFR7GA024337 | WAU4GAFR7GA002483; WAU4GAFR7GA033314 | WAU4GAFR7GA083825

WAU4GAFR7GA015265 | WAU4GAFR7GA014309; WAU4GAFR7GA063039 | WAU4GAFR7GA085767; WAU4GAFR7GA061467 | WAU4GAFR7GA049870

WAU4GAFR7GA017064 | WAU4GAFR7GA022250 | WAU4GAFR7GA085610; WAU4GAFR7GA091634 | WAU4GAFR7GA024628; WAU4GAFR7GA008865 | WAU4GAFR7GA065325 | WAU4GAFR7GA087440; WAU4GAFR7GA019011

WAU4GAFR7GA009370 | WAU4GAFR7GA085283 | WAU4GAFR7GA005240

WAU4GAFR7GA063252

WAU4GAFR7GA077376 | WAU4GAFR7GA034818 | WAU4GAFR7GA045530 | WAU4GAFR7GA049450; WAU4GAFR7GA072744 | WAU4GAFR7GA034172

WAU4GAFR7GA008297 | WAU4GAFR7GA046516; WAU4GAFR7GA096963 | WAU4GAFR7GA061985 | WAU4GAFR7GA054387; WAU4GAFR7GA058956 | WAU4GAFR7GA071402 | WAU4GAFR7GA031451; WAU4GAFR7GA076728 | WAU4GAFR7GA064949; WAU4GAFR7GA081282; WAU4GAFR7GA037573 | WAU4GAFR7GA012916; WAU4GAFR7GA015122; WAU4GAFR7GA022507 | WAU4GAFR7GA040702 | WAU4GAFR7GA055328; WAU4GAFR7GA041378; WAU4GAFR7GA078995

WAU4GAFR7GA041462 | WAU4GAFR7GA064353; WAU4GAFR7GA038593; WAU4GAFR7GA086871 | WAU4GAFR7GA045589 | WAU4GAFR7GA082948; WAU4GAFR7GA093934 | WAU4GAFR7GA031014 | WAU4GAFR7GA020305; WAU4GAFR7GA015668 | WAU4GAFR7GA070511 | WAU4GAFR7GA078964 | WAU4GAFR7GA078074 | WAU4GAFR7GA099829 | WAU4GAFR7GA097692; WAU4GAFR7GA010275; WAU4GAFR7GA096073 | WAU4GAFR7GA043177 | WAU4GAFR7GA012933 | WAU4GAFR7GA014004 | WAU4GAFR7GA024600 | WAU4GAFR7GA030770 | WAU4GAFR7GA015802 | WAU4GAFR7GA020630 | WAU4GAFR7GA013757 | WAU4GAFR7GA058620; WAU4GAFR7GA087776; WAU4GAFR7GA084649; WAU4GAFR7GA053692 | WAU4GAFR7GA052736

WAU4GAFR7GA019168 | WAU4GAFR7GA049562 | WAU4GAFR7GA025987; WAU4GAFR7GA080133 | WAU4GAFR7GA068113 | WAU4GAFR7GA046290 | WAU4GAFR7GA036763; WAU4GAFR7GA079158 | WAU4GAFR7GA054972 | WAU4GAFR7GA036472; WAU4GAFR7GA007473; WAU4GAFR7GA010843 | WAU4GAFR7GA021342 | WAU4GAFR7GA071285

WAU4GAFR7GA024743; WAU4GAFR7GA041252; WAU4GAFR7GA094520 | WAU4GAFR7GA034107 | WAU4GAFR7GA006663 | WAU4GAFR7GA056723 | WAU4GAFR7GA049318; WAU4GAFR7GA081783 | WAU4GAFR7GA045091; WAU4GAFR7GA040666 | WAU4GAFR7GA087194 | WAU4GAFR7GA092962 | WAU4GAFR7GA090581 | WAU4GAFR7GA045544;

WAU4GAFR7GA078575

| WAU4GAFR7GA032812 | WAU4GAFR7GA044832; WAU4GAFR7GA093898 | WAU4GAFR7GA003763 | WAU4GAFR7GA055393; WAU4GAFR7GA034267 | WAU4GAFR7GA046628

WAU4GAFR7GA043342; WAU4GAFR7GA004976 | WAU4GAFR7GA096624; WAU4GAFR7GA023821; WAU4GAFR7GA074140; WAU4GAFR7GA055636; WAU4GAFR7GA059993 | WAU4GAFR7GA072548

WAU4GAFR7GA031353 | WAU4GAFR7GA098972 | WAU4GAFR7GA051022 | WAU4GAFR7GA052512; WAU4GAFR7GA031384; WAU4GAFR7GA043860 | WAU4GAFR7GA028128; WAU4GAFR7GA061372 | WAU4GAFR7GA031658 | WAU4GAFR7GA009272 | WAU4GAFR7GA010583; WAU4GAFR7GA080309 | WAU4GAFR7GA096915 | WAU4GAFR7GA072016 | WAU4GAFR7GA016769

WAU4GAFR7GA097594; WAU4GAFR7GA061386 | WAU4GAFR7GA007392; WAU4GAFR7GA016397; WAU4GAFR7GA040425;

WAU4GAFR7GA029182WAU4GAFR7GA072940 | WAU4GAFR7GA013421 | WAU4GAFR7GA065485

WAU4GAFR7GA089690 | WAU4GAFR7GA007201 | WAU4GAFR7GA013290 | WAU4GAFR7GA041669 | WAU4GAFR7GA082366

WAU4GAFR7GA088782; WAU4GAFR7GA096056; WAU4GAFR7GA040697; WAU4GAFR7GA052381; WAU4GAFR7GA072579 | WAU4GAFR7GA062909; WAU4GAFR7GA035404; WAU4GAFR7GA037797 | WAU4GAFR7GA091701 | WAU4GAFR7GA007344 | WAU4GAFR7GA030039

WAU4GAFR7GA008154 | WAU4GAFR7GA048623; WAU4GAFR7GA073294 | WAU4GAFR7GA036360 | WAU4GAFR7GA000460 | WAU4GAFR7GA064921 | WAU4GAFR7GA003682 | WAU4GAFR7GA030512

WAU4GAFR7GA058052 | WAU4GAFR7GA086241 | WAU4GAFR7GA059766 | WAU4GAFR7GA020403 | WAU4GAFR7GA007215 | WAU4GAFR7GA045740; WAU4GAFR7GA040022 | WAU4GAFR7GA059928; WAU4GAFR7GA076194; WAU4GAFR7GA003049; WAU4GAFR7GA081850 | WAU4GAFR7GA099006 | WAU4GAFR7GA099250; WAU4GAFR7GA029344 | WAU4GAFR7GA007893 | WAU4GAFR7GA032681 | WAU4GAFR7GA011409; WAU4GAFR7GA076048 | WAU4GAFR7GA085462; WAU4GAFR7GA011538; WAU4GAFR7GA043325; WAU4GAFR7GA085591 | WAU4GAFR7GA057788 | WAU4GAFR7GA056267 | WAU4GAFR7GA020093;

WAU4GAFR7GA091469

; WAU4GAFR7GA022460; WAU4GAFR7GA081458 | WAU4GAFR7GA090001 | WAU4GAFR7GA007618 | WAU4GAFR7GA095943

WAU4GAFR7GA055717; WAU4GAFR7GA062764 | WAU4GAFR7GA037542 | WAU4GAFR7GA077832 | WAU4GAFR7GA073697 | WAU4GAFR7GA060013 | WAU4GAFR7GA011135 | WAU4GAFR7GA070685 | WAU4GAFR7GA090063 | WAU4GAFR7GA025228 | WAU4GAFR7GA002323 | WAU4GAFR7GA060576 | WAU4GAFR7GA033782 | WAU4GAFR7GA006145 | WAU4GAFR7GA056141 | WAU4GAFR7GA023706 | WAU4GAFR7GA070623; WAU4GAFR7GA037086 | WAU4GAFR7GA039601 | WAU4GAFR7GA092458 | WAU4GAFR7GA096722 | WAU4GAFR7GA099765; WAU4GAFR7GA058097

WAU4GAFR7GA093187 | WAU4GAFR7GA053305; WAU4GAFR7GA075630 | WAU4GAFR7GA023382 | WAU4GAFR7GA049786; WAU4GAFR7GA089611

WAU4GAFR7GA064224; WAU4GAFR7GA031675 | WAU4GAFR7GA087406; WAU4GAFR7GA064126; WAU4GAFR7GA003407 | WAU4GAFR7GA032275 | WAU4GAFR7GA075112 | WAU4GAFR7GA076129 | WAU4GAFR7GA056950; WAU4GAFR7GA032664; WAU4GAFR7GA062148 | WAU4GAFR7GA059900; WAU4GAFR7GA024645 | WAU4GAFR7GA052994; WAU4GAFR7GA099717 | WAU4GAFR7GA024614

WAU4GAFR7GA089205 | WAU4GAFR7GA076020

WAU4GAFR7GA057287 | WAU4GAFR7GA083503 | WAU4GAFR7GA072324 | WAU4GAFR7GA098597 | WAU4GAFR7GA099572; WAU4GAFR7GA078933 | WAU4GAFR7GA014150 | WAU4GAFR7GA099555 | WAU4GAFR7GA033913; WAU4GAFR7GA098633; WAU4GAFR7GA088801; WAU4GAFR7GA027738 | WAU4GAFR7GA079970 | WAU4GAFR7GA071836; WAU4GAFR7GA034141 | WAU4GAFR7GA078043

WAU4GAFR7GA013080 | WAU4GAFR7GA080830; WAU4GAFR7GA078530

WAU4GAFR7GA052199 | WAU4GAFR7GA025276 | WAU4GAFR7GA092296 | WAU4GAFR7GA079046 | WAU4GAFR7GA083467 | WAU4GAFR7GA057550 | WAU4GAFR7GA075188 | WAU4GAFR7GA058665; WAU4GAFR7GA060741 | WAU4GAFR7GA073828; WAU4GAFR7GA054731 | WAU4GAFR7GA066605 | WAU4GAFR7GA057838; WAU4GAFR7GA096445; WAU4GAFR7GA049822 | WAU4GAFR7GA005304 | WAU4GAFR7GA041753 | WAU4GAFR7GA002905 | WAU4GAFR7GA042367

WAU4GAFR7GA086742 | WAU4GAFR7GA075675 | WAU4GAFR7GA038710 | WAU4GAFR7GA090497 | WAU4GAFR7GA028548 | WAU4GAFR7GA056110 | WAU4GAFR7GA058553; WAU4GAFR7GA069343 | WAU4GAFR7GA079113 | WAU4GAFR7GA040330 | WAU4GAFR7GA012950 | WAU4GAFR7GA004959 |

WAU4GAFR7GA087082

; WAU4GAFR7GA076096 | WAU4GAFR7GA081508 | WAU4GAFR7GA045284 | WAU4GAFR7GA067463 | WAU4GAFR7GA043390 | WAU4GAFR7GA004363

WAU4GAFR7GA042983 | WAU4GAFR7GA047049; WAU4GAFR7GA026640; WAU4GAFR7GA013984 | WAU4GAFR7GA023219 | WAU4GAFR7GA082433 | WAU4GAFR7GA096221; WAU4GAFR7GA008011 | WAU4GAFR7GA061789 | WAU4GAFR7GA074395 | WAU4GAFR7GA077944 | WAU4GAFR7GA015296; WAU4GAFR7GA090984 | WAU4GAFR7GA087227 | WAU4GAFR7GA009305 | WAU4GAFR7GA096123; WAU4GAFR7GA026900 | WAU4GAFR7GA005965; WAU4GAFR7GA065163 | WAU4GAFR7GA012415 | WAU4GAFR7GA047584 | WAU4GAFR7GA059783 | WAU4GAFR7GA007604 | WAU4GAFR7GA000149; WAU4GAFR7GA034835; WAU4GAFR7GA045009 | WAU4GAFR7GA073571; WAU4GAFR7GA026895 | WAU4GAFR7GA070556

WAU4GAFR7GA083453; WAU4GAFR7GA023477 | WAU4GAFR7GA096218 | WAU4GAFR7GA013239 |

WAU4GAFR7GA039582

| WAU4GAFR7GA069178 | WAU4GAFR7GA016996; WAU4GAFR7GA049190; WAU4GAFR7GA064529; WAU4GAFR7GA083131 | WAU4GAFR7GA050971 | WAU4GAFR7GA033894; WAU4GAFR7GA088541; WAU4GAFR7GA067155; WAU4GAFR7GA091746; WAU4GAFR7GA053983 | WAU4GAFR7GA015413 | WAU4GAFR7GA030431 | WAU4GAFR7GA044488 | WAU4GAFR7GA054597 | WAU4GAFR7GA038058 | WAU4GAFR7GA003004 | WAU4GAFR7GA090970; WAU4GAFR7GA024953 | WAU4GAFR7GA031529

WAU4GAFR7GA090757 | WAU4GAFR7GA095022; WAU4GAFR7GA063509; WAU4GAFR7GA047021 | WAU4GAFR7GA018537; WAU4GAFR7GA062277 | WAU4GAFR7GA000071 | WAU4GAFR7GA050212 | WAU4GAFR7GA034821 | WAU4GAFR7GA021485 | WAU4GAFR7GA013824 | WAU4GAFR7GA055815 | WAU4GAFR7GA027948

WAU4GAFR7GA095571

WAU4GAFR7GA029361 | WAU4GAFR7GA062294; WAU4GAFR7GA034222 | WAU4GAFR7GA033880 | WAU4GAFR7GA077880 | WAU4GAFR7GA055538; WAU4GAFR7GA003634 | WAU4GAFR7GA090256 | WAU4GAFR7GA088166 | WAU4GAFR7GA011099; WAU4GAFR7GA068953; WAU4GAFR7GA089835 | WAU4GAFR7GA087759 | WAU4GAFR7GA071335 | WAU4GAFR7GA030106; WAU4GAFR7GA006839 | WAU4GAFR7GA045334 | WAU4GAFR7GA040148; WAU4GAFR7GA074025; WAU4GAFR7GA006520 | WAU4GAFR7GA050873 | WAU4GAFR7GA028601 | WAU4GAFR7GA034673 | WAU4GAFR7GA029506; WAU4GAFR7GA018652 | WAU4GAFR7GA038657; WAU4GAFR7GA028744 | WAU4GAFR7GA098325 | WAU4GAFR7GA003830 | WAU4GAFR7GA031823 | WAU4GAFR7GA053059 | WAU4GAFR7GA084747 | WAU4GAFR7GA076230; WAU4GAFR7GA012477 | WAU4GAFR7GA092346 | WAU4GAFR7GA066409 | WAU4GAFR7GA018005 | WAU4GAFR7GA019381 | WAU4GAFR7GA078947 | WAU4GAFR7GA058939

WAU4GAFR7GA022328 | WAU4GAFR7GA049299 | WAU4GAFR7GA022605 | WAU4GAFR7GA067429

WAU4GAFR7GA081511 | WAU4GAFR7GA078012 | WAU4GAFR7GA014682

WAU4GAFR7GA074378; WAU4GAFR7GA027559 | WAU4GAFR7GA046192 | WAU4GAFR7GA064188; WAU4GAFR7GA011846 | WAU4GAFR7GA033247 | WAU4GAFR7GA092007 |

WAU4GAFR7GA042255

| WAU4GAFR7GA078107

WAU4GAFR7GA078804 | WAU4GAFR7GA083758; WAU4GAFR7GA080469 | WAU4GAFR7GA056883

WAU4GAFR7GA065910 | WAU4GAFR7GA038464 | WAU4GAFR7GA048105; WAU4GAFR7GA070444; WAU4GAFR7GA000281 | WAU4GAFR7GA065731

WAU4GAFR7GA059864 | WAU4GAFR7GA028730 | WAU4GAFR7GA045303 | WAU4GAFR7GA010549 | WAU4GAFR7GA033751; WAU4GAFR7GA094629; WAU4GAFR7GA020644 | WAU4GAFR7GA066314 | WAU4GAFR7GA010079 | WAU4GAFR7GA072372; WAU4GAFR7GA093822 | WAU4GAFR7GA092606; WAU4GAFR7GA033121 | WAU4GAFR7GA050162 | WAU4GAFR7GA057497 | WAU4GAFR7GA095313 | WAU4GAFR7GA085039

WAU4GAFR7GA063669; WAU4GAFR7GA022331 | WAU4GAFR7GA053997 | WAU4GAFR7GA057371 | WAU4GAFR7GA080732 | WAU4GAFR7GA003987 | WAU4GAFR7GA048914; WAU4GAFR7GA081007; WAU4GAFR7GA027917 | WAU4GAFR7GA031689 | WAU4GAFR7GA083081 | WAU4GAFR7GA044202 | WAU4GAFR7GA056690 | WAU4GAFR7GA030123 | WAU4GAFR7GA030011; WAU4GAFR7GA040845; WAU4GAFR7GA068709 | WAU4GAFR7GA046466; WAU4GAFR7GA021020; WAU4GAFR7GA075921 | WAU4GAFR7GA008168; WAU4GAFR7GA050467; WAU4GAFR7GA012060 | WAU4GAFR7GA049285 | WAU4GAFR7GA096736; WAU4GAFR7GA041185; WAU4GAFR7GA028257 | WAU4GAFR7GA036553

WAU4GAFR7GA042000 | WAU4GAFR7GA056334 | WAU4GAFR7GA039761 | WAU4GAFR7GA008025 | WAU4GAFR7GA078320 | WAU4GAFR7GA089771 | WAU4GAFR7GA000121 | WAU4GAFR7GA012611 | WAU4GAFR7GA068578; WAU4GAFR7GA006811; WAU4GAFR7GA064286; WAU4GAFR7GA013371; WAU4GAFR7GA044779 | WAU4GAFR7GA037959 | WAU4GAFR7GA037489 | WAU4GAFR7GA061663

WAU4GAFR7GA065177; WAU4GAFR7GA001107; WAU4GAFR7GA041834; WAU4GAFR7GA060447; WAU4GAFR7GA011457 | WAU4GAFR7GA004783 | WAU4GAFR7GA029943 | WAU4GAFR7GA049643

WAU4GAFR7GA080004 | WAU4GAFR7GA004346 | WAU4GAFR7GA077846 | WAU4GAFR7GA062537 | WAU4GAFR7GA084392; WAU4GAFR7GA039193; WAU4GAFR7GA067690 | WAU4GAFR7GA069620 | WAU4GAFR7GA062571 | WAU4GAFR7GA025326 | WAU4GAFR7GA020501 | WAU4GAFR7GA024211 | WAU4GAFR7GA007733

WAU4GAFR7GA052672; WAU4GAFR7GA013435; WAU4GAFR7GA031904 | WAU4GAFR7GA092931 | WAU4GAFR7GA085008; WAU4GAFR7GA023611; WAU4GAFR7GA076678; WAU4GAFR7GA050775 | WAU4GAFR7GA009191; WAU4GAFR7GA071576 | WAU4GAFR7GA094551

WAU4GAFR7GA032809; WAU4GAFR7GA008395

WAU4GAFR7GA053787 | WAU4GAFR7GA044474 | WAU4GAFR7GA062358

WAU4GAFR7GA068919 | WAU4GAFR7GA073764; WAU4GAFR7GA078267; WAU4GAFR7GA015041 | WAU4GAFR7GA085347; WAU4GAFR7GA057709 | WAU4GAFR7GA087485 | WAU4GAFR7GA057239 | WAU4GAFR7GA040196 | WAU4GAFR7GA080603 | WAU4GAFR7GA042112 | WAU4GAFR7GA064272 | WAU4GAFR7GA018280 | WAU4GAFR7GA023852 | WAU4GAFR7GA037685; WAU4GAFR7GA084215 | WAU4GAFR7GA097790 | WAU4GAFR7GA063512 | WAU4GAFR7GA011166; WAU4GAFR7GA069083 | WAU4GAFR7GA093643; WAU4GAFR7GA039064 | WAU4GAFR7GA096543; WAU4GAFR7GA061128 | WAU4GAFR7GA064191; WAU4GAFR7GA053644 | WAU4GAFR7GA055183

WAU4GAFR7GA090306; WAU4GAFR7GA031787; WAU4GAFR7GA006971 | WAU4GAFR7GA098132 | WAU4GAFR7GA080181; WAU4GAFR7GA085848 | WAU4GAFR7GA055801

WAU4GAFR7GA082397 | WAU4GAFR7GA085199 | WAU4GAFR7GA031515 | WAU4GAFR7GA035421 | WAU4GAFR7GA048959 | WAU4GAFR7GA051313; WAU4GAFR7GA084683

WAU4GAFR7GA078625 | WAU4GAFR7GA011006; WAU4GAFR7GA033555 | WAU4GAFR7GA051702; WAU4GAFR7GA022099 | WAU4GAFR7GA038304 | WAU4GAFR7GA015119 | WAU4GAFR7GA088913 | WAU4GAFR7GA065275 | WAU4GAFR7GA006419 | WAU4GAFR7GA007974 | WAU4GAFR7GA023561; WAU4GAFR7GA064823 | WAU4GAFR7GA047990 | WAU4GAFR7GA013855 | WAU4GAFR7GA077765; WAU4GAFR7GA008901

The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAU4GAFR7GA0.
WAU4GAFR7GA029439 | WAU4GAFR7GA028212 | WAU4GAFR7GA013841 | WAU4GAFR7GA014486 | WAU4GAFR7GA026962 | WAU4GAFR7GA086997 | WAU4GAFR7GA046810 | WAU4GAFR7GA012365 | WAU4GAFR7GA041042; WAU4GAFR7GA061369 | WAU4GAFR7GA010647 | WAU4GAFR7GA028565 | WAU4GAFR7GA097420;

WAU4GAFR7GA070315

| WAU4GAFR7GA035273; WAU4GAFR7GA078737 | WAU4GAFR7GA063834 | WAU4GAFR7GA032857; WAU4GAFR7GA046600

WAU4GAFR7GA037296 | WAU4GAFR7GA059685 |

WAU4GAFR7GA026671

| WAU4GAFR7GA091262; WAU4GAFR7GA073943; WAU4GAFR7GA073098 | WAU4GAFR7GA029201 | WAU4GAFR7GA004377; WAU4GAFR7GA063929; WAU4GAFR7GA043471 | WAU4GAFR7GA066300; WAU4GAFR7GA009899; WAU4GAFR7GA079807 | WAU4GAFR7GA070475; WAU4GAFR7GA028923; WAU4GAFR7GA096588 | WAU4GAFR7GA088314 | WAU4GAFR7GA094811; WAU4GAFR7GA069763 | WAU4GAFR7GA038352 | WAU4GAFR7GA042403 | WAU4GAFR7GA075160 | WAU4GAFR7GA012348 | WAU4GAFR7GA022801 | WAU4GAFR7GA051845; WAU4GAFR7GA024306; WAU4GAFR7GA000720 | WAU4GAFR7GA059833 | WAU4GAFR7GA025486 | WAU4GAFR7GA094145 | WAU4GAFR7GA099314 | WAU4GAFR7GA055443; WAU4GAFR7GA006338 | WAU4GAFR7GA011751; WAU4GAFR7GA043373; WAU4GAFR7GA079127;

WAU4GAFR7GA041882

| WAU4GAFR7GA001057

WAU4GAFR7GA014357 | WAU4GAFR7GA056608; WAU4GAFR7GA049464 | WAU4GAFR7GA065874 | WAU4GAFR7GA046614 | WAU4GAFR7GA076552; WAU4GAFR7GA037024; WAU4GAFR7GA063901

WAU4GAFR7GA013578 | WAU4GAFR7GA050002 | WAU4GAFR7GA022278

WAU4GAFR7GA032647

WAU4GAFR7GA058729 | WAU4GAFR7GA001933 | WAU4GAFR7GA035466; WAU4GAFR7GA057306 | WAU4GAFR7GA061131 | WAU4GAFR7GA024919 | WAU4GAFR7GA067625 | WAU4GAFR7GA087907; WAU4GAFR7GA015203 | WAU4GAFR7GA032972 | WAU4GAFR7GA063882

WAU4GAFR7GA088684 | WAU4GAFR7GA069360 | WAU4GAFR7GA014200; WAU4GAFR7GA022443; WAU4GAFR7GA033779

WAU4GAFR7GA022491; WAU4GAFR7GA090600 | WAU4GAFR7GA075529; WAU4GAFR7GA091875; WAU4GAFR7GA054650 | WAU4GAFR7GA077412; WAU4GAFR7GA071707 | WAU4GAFR7GA054566 | WAU4GAFR7GA066474 | WAU4GAFR7GA044667 | WAU4GAFR7GA057757 |

WAU4GAFR7GA011605

| WAU4GAFR7GA004587; WAU4GAFR7GA095148 | WAU4GAFR7GA019073; WAU4GAFR7GA018991 | WAU4GAFR7GA006307 | WAU4GAFR7GA097112 | WAU4GAFR7GA098650; WAU4GAFR7GA084098 | WAU4GAFR7GA074641 | WAU4GAFR7GA015363 | WAU4GAFR7GA008526; WAU4GAFR7GA099488; WAU4GAFR7GA045723; WAU4GAFR7GA024922 | WAU4GAFR7GA096381 | WAU4GAFR7GA061758; WAU4GAFR7GA083985

WAU4GAFR7GA091486; WAU4GAFR7GA055135 | WAU4GAFR7GA040733; WAU4GAFR7GA043549 | WAU4GAFR7GA098499 | WAU4GAFR7GA032471 | WAU4GAFR7GA026587; WAU4GAFR7GA002256 | WAU4GAFR7GA041137 | WAU4GAFR7GA029134

WAU4GAFR7GA039324 | WAU4GAFR7GA028968 | WAU4GAFR7GA005271 | WAU4GAFR7GA001768 | WAU4GAFR7GA066359; WAU4GAFR7GA089365 | WAU4GAFR7GA021356 | WAU4GAFR7GA076163; WAU4GAFR7GA041431 | WAU4GAFR7GA049819 | WAU4GAFR7GA045012 | WAU4GAFR7GA022670; WAU4GAFR7GA048136; WAU4GAFR7GA044930 | WAU4GAFR7GA080634 | WAU4GAFR7GA041445 | WAU4GAFR7GA061629; WAU4GAFR7GA068418; WAU4GAFR7GA009806 | WAU4GAFR7GA050615 | WAU4GAFR7GA066345; WAU4GAFR7GA005402; WAU4GAFR7GA056933 | WAU4GAFR7GA088345 | WAU4GAFR7GA041039 | WAU4GAFR7GA073974 | WAU4GAFR7GA044412

WAU4GAFR7GA028162

WAU4GAFR7GA033099; WAU4GAFR7GA092329; WAU4GAFR7GA032762 | WAU4GAFR7GA001415 | WAU4GAFR7GA064918 | WAU4GAFR7GA012074 | WAU4GAFR7GA071920 | WAU4GAFR7GA098261; WAU4GAFR7GA015055 | WAU4GAFR7GA019364 | WAU4GAFR7GA058763 | WAU4GAFR7GA073456 | WAU4GAFR7GA061873 | WAU4GAFR7GA079354 | WAU4GAFR7GA007716 | WAU4GAFR7GA057242; WAU4GAFR7GA019185 | WAU4GAFR7GA008249; WAU4GAFR7GA007022; WAU4GAFR7GA095067 | WAU4GAFR7GA046984; WAU4GAFR7GA068922; WAU4GAFR7GA040229

WAU4GAFR7GA037329; WAU4GAFR7GA095327 | WAU4GAFR7GA008428 | WAU4GAFR7GA031742 | WAU4GAFR7GA001673; WAU4GAFR7GA072890; WAU4GAFR7GA002743 | WAU4GAFR7GA088667 | WAU4GAFR7GA056673 | WAU4GAFR7GA039212 | WAU4GAFR7GA046709

WAU4GAFR7GA061453

WAU4GAFR7GA029800WAU4GAFR7GA003424 | WAU4GAFR7GA095702; WAU4GAFR7GA050159 | WAU4GAFR7GA067804 | WAU4GAFR7GA050730 | WAU4GAFR7GA054065 | WAU4GAFR7GA095053 | WAU4GAFR7GA058617 | WAU4GAFR7GA027996; WAU4GAFR7GA051358 | WAU4GAFR7GA024578 | WAU4GAFR7GA073215; WAU4GAFR7GA035144; WAU4GAFR7GA015282 | WAU4GAFR7GA097269 | WAU4GAFR7GA056687 | WAU4GAFR7GA013628 | WAU4GAFR7GA042434; WAU4GAFR7GA094081; WAU4GAFR7GA095084; WAU4GAFR7GA049707

WAU4GAFR7GA043874 | WAU4GAFR7GA020529 | WAU4GAFR7GA097949; WAU4GAFR7GA046337; WAU4GAFR7GA070153 | WAU4GAFR7GA010664 | WAU4GAFR7GA065843 | WAU4GAFR7GA012205; WAU4GAFR7GA036696 | WAU4GAFR7GA010034

WAU4GAFR7GA032535 | WAU4GAFR7GA088880 | WAU4GAFR7GA033992; WAU4GAFR7GA050341;

WAU4GAFR7GA075689

;

WAU4GAFR7GA072341

; WAU4GAFR7GA037265; WAU4GAFR7GA026718 | WAU4GAFR7GA097935 | WAU4GAFR7GA030719 | WAU4GAFR7GA009918; WAU4GAFR7GA076177 | WAU4GAFR7GA006503 | WAU4GAFR7GA009286; WAU4GAFR7GA094968 | WAU4GAFR7GA098664 | WAU4GAFR7GA035516 | WAU4GAFR7GA060786

WAU4GAFR7GA068192 | WAU4GAFR7GA022877 | WAU4GAFR7GA001897 | WAU4GAFR7GA026881; WAU4GAFR7GA038514 | WAU4GAFR7GA068046

WAU4GAFR7GA075496 | WAU4GAFR7GA060500; WAU4GAFR7GA003343 | WAU4GAFR7GA089995 | WAU4GAFR7GA053384

WAU4GAFR7GA000359 | WAU4GAFR7GA011880 | WAU4GAFR7GA095750 | WAU4GAFR7GA098504

WAU4GAFR7GA048749; WAU4GAFR7GA037072 | WAU4GAFR7GA043633; WAU4GAFR7GA095764 | WAU4GAFR7GA073229 | WAU4GAFR7GA098289 | WAU4GAFR7GA052526 | WAU4GAFR7GA066684 | WAU4GAFR7GA063316

WAU4GAFR7GA093268 | WAU4GAFR7GA092959 | WAU4GAFR7GA070380; WAU4GAFR7GA000278; WAU4GAFR7GA039842 | WAU4GAFR7GA065339; WAU4GAFR7GA099300 | WAU4GAFR7GA092069 | WAU4GAFR7GA088619; WAU4GAFR7GA093691; WAU4GAFR7GA023978

WAU4GAFR7GA069245 | WAU4GAFR7GA052798 | WAU4GAFR7GA048699 | WAU4GAFR7GA003391 | WAU4GAFR7GA039419; WAU4GAFR7GA023771 | WAU4GAFR7GA052347 | WAU4GAFR7GA078706; WAU4GAFR7GA074946; WAU4GAFR7GA086823 | WAU4GAFR7GA040294 | WAU4GAFR7GA095361 | WAU4GAFR7GA090631 | WAU4GAFR7GA041963; WAU4GAFR7GA006775; WAU4GAFR7GA050629; WAU4GAFR7GA076003 | WAU4GAFR7GA055023 | WAU4GAFR7GA001902 | WAU4GAFR7GA064952; WAU4GAFR7GA019610 | WAU4GAFR7GA036777 | WAU4GAFR7GA097353; WAU4GAFR7GA021213 | WAU4GAFR7GA049755 | WAU4GAFR7GA085932; WAU4GAFR7GA068581; WAU4GAFR7GA091021 | WAU4GAFR7GA066989; WAU4GAFR7GA060450 | WAU4GAFR7GA038688; WAU4GAFR7GA071142;

WAU4GAFR7GA034785

| WAU4GAFR7GA011796 | WAU4GAFR7GA045771 | WAU4GAFR7GA059296; WAU4GAFR7GA064790 | WAU4GAFR7GA007456 | WAU4GAFR7GA090872 | WAU4GAFR7GA030834

WAU4GAFR7GA042580; WAU4GAFR7GA070816 | WAU4GAFR7GA057886; WAU4GAFR7GA025780

WAU4GAFR7GA096686; WAU4GAFR7GA010602 | WAU4GAFR7GA084733 | WAU4GAFR7GA060366; WAU4GAFR7GA038366; WAU4GAFR7GA071531; WAU4GAFR7GA021082 | WAU4GAFR7GA044295 | WAU4GAFR7GA029358 |

WAU4GAFR7GA061016

| WAU4GAFR7GA013595 | WAU4GAFR7GA048184 | WAU4GAFR7GA061260 | WAU4GAFR7GA061727 | WAU4GAFR7GA092380 | WAU4GAFR7GA097725 | WAU4GAFR7GA063235 | WAU4GAFR7GA052140; WAU4GAFR7GA037430; WAU4GAFR7GA051621 | WAU4GAFR7GA087048 | WAU4GAFR7GA089091 | WAU4GAFR7GA039968 | WAU4GAFR7GA071626 | WAU4GAFR7GA040165; WAU4GAFR7GA071416; WAU4GAFR7GA010793 | WAU4GAFR7GA008817; WAU4GAFR7GA025374 | WAU4GAFR7GA063378; WAU4GAFR7GA048377; WAU4GAFR7GA030591 | WAU4GAFR7GA002175 | WAU4GAFR7GA058908 | WAU4GAFR7GA034334

WAU4GAFR7GA025911; WAU4GAFR7GA065552 | WAU4GAFR7GA017579 |

WAU4GAFR7GA005643

| WAU4GAFR7GA007943; WAU4GAFR7GA063848; WAU4GAFR7GA009319; WAU4GAFR7GA046788; WAU4GAFR7GA095568

WAU4GAFR7GA027870; WAU4GAFR7GA037895 | WAU4GAFR7GA095599; WAU4GAFR7GA093271 | WAU4GAFR7GA001219; WAU4GAFR7GA023415

WAU4GAFR7GA069701; WAU4GAFR7GA007425; WAU4GAFR7GA005898 | WAU4GAFR7GA049903; WAU4GAFR7GA020353; WAU4GAFR7GA042224 | WAU4GAFR7GA035984 | WAU4GAFR7GA034690 | WAU4GAFR7GA094632 | WAU4GAFR7GA076826; WAU4GAFR7GA000331; WAU4GAFR7GA014696; WAU4GAFR7GA034981 | WAU4GAFR7GA056060; WAU4GAFR7GA020868; WAU4GAFR7GA041803 | WAU4GAFR7GA013662 | WAU4GAFR7GA088152; WAU4GAFR7GA060304 | WAU4GAFR7GA018392; WAU4GAFR7GA081749 | WAU4GAFR7GA024676 | WAU4GAFR7GA068466 | WAU4GAFR7GA089916 | WAU4GAFR7GA043678 | WAU4GAFR7GA017632; WAU4GAFR7GA059959 | WAU4GAFR7GA074512 | WAU4GAFR7GA037315 | WAU4GAFR7GA089513 | WAU4GAFR7GA051716 | WAU4GAFR7GA099264 | WAU4GAFR7GA055782 | WAU4GAFR7GA032888; WAU4GAFR7GA059511 | WAU4GAFR7GA078852 | WAU4GAFR7GA074266 | WAU4GAFR7GA046712; WAU4GAFR7GA033426 | WAU4GAFR7GA077328; WAU4GAFR7GA069410; WAU4GAFR7GA052283 | WAU4GAFR7GA067768 | WAU4GAFR7GA085722 | WAU4GAFR7GA026864; WAU4GAFR7GA012446

WAU4GAFR7GA046757 | WAU4GAFR7GA076390; WAU4GAFR7GA099734; WAU4GAFR7GA094808; WAU4GAFR7GA045852 | WAU4GAFR7GA045902 | WAU4GAFR7GA085137 | WAU4GAFR7GA013547 | WAU4GAFR7GA016786; WAU4GAFR7GA047620 | WAU4GAFR7GA025875 | WAU4GAFR7GA015525 | WAU4GAFR7GA000765; WAU4GAFR7GA028372 | WAU4GAFR7GA078141 | WAU4GAFR7GA092766 | WAU4GAFR7GA058522 | WAU4GAFR7GA021146 | WAU4GAFR7GA015556; WAU4GAFR7GA028078

WAU4GAFR7GA010146; WAU4GAFR7GA044765 | WAU4GAFR7GA067611 | WAU4GAFR7GA098745 | WAU4GAFR7GA087535 | WAU4GAFR7GA086417; WAU4GAFR7GA024113; WAU4GAFR7GA097188; WAU4GAFR7GA021163 | WAU4GAFR7GA093027; WAU4GAFR7GA093836 | WAU4GAFR7GA064854 | WAU4GAFR7GA038013 | WAU4GAFR7GA088040; WAU4GAFR7GA046127 | WAU4GAFR7GA032745 | WAU4GAFR7GA051943; WAU4GAFR7GA054373; WAU4GAFR7GA020658 | WAU4GAFR7GA042790

WAU4GAFR7GA017534;

WAU4GAFR7GA035063

| WAU4GAFR7GA084859 | WAU4GAFR7GA049481 | WAU4GAFR7GA097742; WAU4GAFR7GA009935 | WAU4GAFR7GA078950 | WAU4GAFR7GA071903 | WAU4GAFR7GA038562

WAU4GAFR7GA088183 | WAU4GAFR7GA092721 | WAU4GAFR7GA015783; WAU4GAFR7GA066782 | WAU4GAFR7GA097837 | WAU4GAFR7GA057712 | WAU4GAFR7GA085560

WAU4GAFR7GA087986 | WAU4GAFR7GA090760 | WAU4GAFR7GA008574 | WAU4GAFR7GA022619; WAU4GAFR7GA032339 | WAU4GAFR7GA024256 | WAU4GAFR7GA052722 | WAU4GAFR7GA085378 | WAU4GAFR7GA009403; WAU4GAFR7GA082691 | WAU4GAFR7GA030977 | WAU4GAFR7GA003732; WAU4GAFR7GA094582 | WAU4GAFR7GA094419; WAU4GAFR7GA037900; WAU4GAFR7GA021499

WAU4GAFR7GA046774; WAU4GAFR7GA053899 | WAU4GAFR7GA082688; WAU4GAFR7GA013029 | WAU4GAFR7GA077362; WAU4GAFR7GA050680 | WAU4GAFR7GA026749 | WAU4GAFR7GA099510 | WAU4GAFR7GA051070; WAU4GAFR7GA099569; WAU4GAFR7GA009188 | WAU4GAFR7GA065101 | WAU4GAFR7GA003018 | WAU4GAFR7GA062182 | WAU4GAFR7GA061579 | WAU4GAFR7GA065860; WAU4GAFR7GA097000 | WAU4GAFR7GA048430; WAU4GAFR7GA036049 | WAU4GAFR7GA099863 | WAU4GAFR7GA021244 | WAU4GAFR7GA035306 | WAU4GAFR7GA078169; WAU4GAFR7GA083517; WAU4GAFR7GA037444 | WAU4GAFR7GA065745 | WAU4GAFR7GA021437 | WAU4GAFR7GA058035 | WAU4GAFR7GA071173; WAU4GAFR7GA020935 | WAU4GAFR7GA093755 | WAU4GAFR7GA041901

WAU4GAFR7GA075434; WAU4GAFR7GA098728; WAU4GAFR7GA061274; WAU4GAFR7GA063445 | WAU4GAFR7GA087647 | WAU4GAFR7GA004430 | WAU4GAFR7GA018859; WAU4GAFR7GA002726 | WAU4GAFR7GA045043 | WAU4GAFR7GA043115; WAU4GAFR7GA089382 | WAU4GAFR7GA047262; WAU4GAFR7GA038481 |

WAU4GAFR7GA002659

; WAU4GAFR7GA011331 | WAU4GAFR7GA011720; WAU4GAFR7GA022362 | WAU4GAFR7GA060626; WAU4GAFR7GA028808 | WAU4GAFR7GA076597 | WAU4GAFR7GA084604

WAU4GAFR7GA079399 | WAU4GAFR7GA060657 | WAU4GAFR7GA029036 | WAU4GAFR7GA049948 | WAU4GAFR7GA034320;

WAU4GAFR7GA073733

| WAU4GAFR7GA003357; WAU4GAFR7GA067740; WAU4GAFR7GA014780 | WAU4GAFR7GA087275 | WAU4GAFR7GA098034; WAU4GAFR7GA068323; WAU4GAFR7GA058942;

WAU4GAFR7GA068726

| WAU4GAFR7GA034897 | WAU4GAFR7GA044507; WAU4GAFR7GA008459

WAU4GAFR7GA080858; WAU4GAFR7GA074798 | WAU4GAFR7GA081444 | WAU4GAFR7GA017095 |

WAU4GAFR7GA039081

| WAU4GAFR7GA094095 | WAU4GAFR7GA086627 | WAU4GAFR7GA042045; WAU4GAFR7GA038139 | WAU4GAFR7GA067298 | WAU4GAFR7GA017260

WAU4GAFR7GA060089 | WAU4GAFR7GA007103 | WAU4GAFR7GA019137 | WAU4GAFR7GA053904

WAU4GAFR7GA099944 |

WAU4GAFR7GA013774

| WAU4GAFR7GA090550; WAU4GAFR7GA078186; WAU4GAFR7GA040750 | WAU4GAFR7GA017789 | WAU4GAFR7GA030638 | WAU4GAFR7GA085946; WAU4GAFR7GA035418 | WAU4GAFR7GA010261 | WAU4GAFR7GA036486 | WAU4GAFR7GA064045 | WAU4GAFR7GA082268 | WAU4GAFR7GA083209

WAU4GAFR7GA038805; WAU4GAFR7GA071867 | WAU4GAFR7GA009238 | WAU4GAFR7GA098714; WAU4GAFR7GA066118

WAU4GAFR7GA008199

WAU4GAFR7GA055720 | WAU4GAFR7GA039887 | WAU4GAFR7GA098826 | WAU4GAFR7GA077992 | WAU4GAFR7GA080066 | WAU4GAFR7GA067107 | WAU4GAFR7GA076325; WAU4GAFR7GA083954 | WAU4GAFR7GA074882 | WAU4GAFR7GA077930; WAU4GAFR7GA027142; WAU4GAFR7GA010325; WAU4GAFR7GA061517

WAU4GAFR7GA057368; WAU4GAFR7GA077863; WAU4GAFR7GA087700 | WAU4GAFR7GA081945; WAU4GAFR7GA009496 |

WAU4GAFR7GA033765

| WAU4GAFR7GA029067 | WAU4GAFR7GA075384 | WAU4GAFR7GA019252 | WAU4GAFR7GA061338; WAU4GAFR7GA074980 | WAU4GAFR7GA094713; WAU4GAFR7GA058911; WAU4GAFR7GA090953

WAU4GAFR7GA091729 | WAU4GAFR7GA021826; WAU4GAFR7GA032065 | WAU4GAFR7GA019140; WAU4GAFR7GA090032 | WAU4GAFR7GA069262 | WAU4GAFR7GA044250 | WAU4GAFR7GA030803 | WAU4GAFR7GA090936 | WAU4GAFR7GA002404; WAU4GAFR7GA094694 | WAU4GAFR7GA075109 | WAU4GAFR7GA091990 | WAU4GAFR7GA042076; WAU4GAFR7GA054115; WAU4GAFR7GA054955; WAU4GAFR7GA003245 | WAU4GAFR7GA094789; WAU4GAFR7GA067236; WAU4GAFR7GA075661 | WAU4GAFR7GA044118 | WAU4GAFR7GA054633 | WAU4GAFR7GA008400 | WAU4GAFR7GA011247 | WAU4GAFR7GA096946; WAU4GAFR7GA000670; WAU4GAFR7GA091424 | WAU4GAFR7GA016416 | WAU4GAFR7GA066054; WAU4GAFR7GA094985 | WAU4GAFR7GA011829; WAU4GAFR7GA059251

WAU4GAFR7GA059489 | WAU4GAFR7GA022538; WAU4GAFR7GA079130 | WAU4GAFR7GA062957; WAU4GAFR7GA001124 | WAU4GAFR7GA047228; WAU4GAFR7GA009966; WAU4GAFR7GA077166 | WAU4GAFR7GA082934

WAU4GAFR7GA076616 | WAU4GAFR7GA066152 | WAU4GAFR7GA093948 | WAU4GAFR7GA025794 | WAU4GAFR7GA078382; WAU4GAFR7GA065471 | WAU4GAFR7GA052509 | WAU4GAFR7GA035712; WAU4GAFR7GA083615; WAU4GAFR7GA008798 | WAU4GAFR7GA053496 | WAU4GAFR7GA068077; WAU4GAFR7GA085185; WAU4GAFR7GA064062 | WAU4GAFR7GA018831 | WAU4GAFR7GA028811 | WAU4GAFR7GA088037; WAU4GAFR7GA086739; WAU4GAFR7GA055524

WAU4GAFR7GA074574 | WAU4GAFR7GA058701; WAU4GAFR7GA086353; WAU4GAFR7GA056270; WAU4GAFR7GA030588 | WAU4GAFR7GA077314 | WAU4GAFR7GA059508 | WAU4GAFR7GA040392

WAU4GAFR7GA059931; WAU4GAFR7GA070248; WAU4GAFR7GA011894 | WAU4GAFR7GA096090; WAU4GAFR7GA090127; WAU4GAFR7GA008770; WAU4GAFR7GA092783; WAU4GAFR7GA054244 | WAU4GAFR7GA026296; WAU4GAFR7GA029523 | WAU4GAFR7GA003603 | WAU4GAFR7GA040943 | WAU4GAFR7GA061212; WAU4GAFR7GA031109 | WAU4GAFR7GA059976; WAU4GAFR7GA056558 | WAU4GAFR7GA078124 | WAU4GAFR7GA061744

WAU4GAFR7GA087132

WAU4GAFR7GA060173 | WAU4GAFR7GA097756 | WAU4GAFR7GA021101; WAU4GAFR7GA057581 | WAU4GAFR7GA059802 | WAU4GAFR7GA018781; WAU4GAFR7GA035788; WAU4GAFR7GA088071 | WAU4GAFR7GA063624; WAU4GAFR7GA021597 | WAU4GAFR7GA031062; WAU4GAFR7GA042448; WAU4GAFR7GA028260 | WAU4GAFR7GA027285 | WAU4GAFR7GA013533 | WAU4GAFR7GA027741 | WAU4GAFR7GA015475 | WAU4GAFR7GA075501 | WAU4GAFR7GA058195; WAU4GAFR7GA014973 | WAU4GAFR7GA035502; WAU4GAFR7GA099698 | WAU4GAFR7GA037721 | WAU4GAFR7GA014326; WAU4GAFR7GA075143; WAU4GAFR7GA069939; WAU4GAFR7GA078818; WAU4GAFR7GA064742; WAU4GAFR7GA005268 | WAU4GAFR7GA083789; WAU4GAFR7GA077569 | WAU4GAFR7GA020661; WAU4GAFR7GA048489 | WAU4GAFR7GA019297 | WAU4GAFR7GA012639; WAU4GAFR7GA073585; WAU4GAFR7GA002189; WAU4GAFR7GA092847 | WAU4GAFR7GA012978; WAU4GAFR7GA037427 | WAU4GAFR7GA001186 | WAU4GAFR7GA000247 | WAU4GAFR7GA011104; WAU4GAFR7GA005531

WAU4GAFR7GA064515; WAU4GAFR7GA003617 | WAU4GAFR7GA069861; WAU4GAFR7GA089169; WAU4GAFR7GA009501; WAU4GAFR7GA019607 | WAU4GAFR7GA055488 | WAU4GAFR7GA037539; WAU4GAFR7GA059007

WAU4GAFR7GA001284 |

WAU4GAFR7GA047858

| WAU4GAFR7GA070704; WAU4GAFR7GA034706; WAU4GAFR7GA090516 | WAU4GAFR7GA094100 |

WAU4GAFR7GA099684WAU4GAFR7GA042966; WAU4GAFR7GA045429 | WAU4GAFR7GA085543 | WAU4GAFR7GA073960 | WAU4GAFR7GA054194 | WAU4GAFR7GA008929 | WAU4GAFR7GA014312 | WAU4GAFR7GA087177

WAU4GAFR7GA015394 | WAU4GAFR7GA035709; WAU4GAFR7GA042871

WAU4GAFR7GA013760 | WAU4GAFR7GA060058 | WAU4GAFR7GA098017; WAU4GAFR7GA054051; WAU4GAFR7GA011765 | WAU4GAFR7GA082903; WAU4GAFR7GA008803; WAU4GAFR7GA059671; WAU4GAFR7GA098907; WAU4GAFR7GA088765 | WAU4GAFR7GA064899; WAU4GAFR7GA038643;

WAU4GAFR7GA002631

| WAU4GAFR7GA038531;

WAU4GAFR7GA019199

| WAU4GAFR7GA022958 | WAU4GAFR7GA096106; WAU4GAFR7GA070914 | WAU4GAFR7GA001477; WAU4GAFR7GA093951 | WAU4GAFR7GA090189; WAU4GAFR7GA061775 | WAU4GAFR7GA094906 | WAU4GAFR7GA098485 | WAU4GAFR7GA096851 | WAU4GAFR7GA006047 | WAU4GAFR7GA044068; WAU4GAFR7GA077894 | WAU4GAFR7GA070878 | WAU4GAFR7GA024497 | WAU4GAFR7GA033362; WAU4GAFR7GA027920 | WAU4GAFR7GA045527 | WAU4GAFR7GA018232 | WAU4GAFR7GA067723; WAU4GAFR7GA011085 | WAU4GAFR7GA004640;

WAU4GAFR7GA025679

; WAU4GAFR7GA094680; WAU4GAFR7GA009823 | WAU4GAFR7GA031580

WAU4GAFR7GA088412

WAU4GAFR7GA062327 | WAU4GAFR7GA085557 | WAU4GAFR7GA060481 | WAU4GAFR7GA085803; WAU4GAFR7GA095795; WAU4GAFR7GA057600 | WAU4GAFR7GA091777 | WAU4GAFR7GA045978 | WAU4GAFR7GA030963

WAU4GAFR7GA042949; WAU4GAFR7GA036827 | WAU4GAFR7GA026203 | WAU4GAFR7GA050694 | WAU4GAFR7GA063218 | WAU4GAFR7GA078771; WAU4GAFR7GA052154

WAU4GAFR7GA052543 | WAU4GAFR7GA019400; WAU4GAFR7GA025441 | WAU4GAFR7GA033345 | WAU4GAFR7GA081525 | WAU4GAFR7GA085641; WAU4GAFR7GA017811 | WAU4GAFR7GA028632 | WAU4GAFR7GA055314 | WAU4GAFR7GA014164 | WAU4GAFR7GA066698; WAU4GAFR7GA002869 | WAU4GAFR7GA091293

WAU4GAFR7GA002855 | WAU4GAFR7GA048850; WAU4GAFR7GA066006 | WAU4GAFR7GA003021 | WAU4GAFR7GA017467; WAU4GAFR7GA040036 | WAU4GAFR7GA018540

WAU4GAFR7GA060495; WAU4GAFR7GA061520 | WAU4GAFR7GA073716 | WAU4GAFR7GA036441; WAU4GAFR7GA082738; WAU4GAFR7GA065549 | WAU4GAFR7GA020840; WAU4GAFR7GA071206 | WAU4GAFR7GA027058; WAU4GAFR7GA094288; WAU4GAFR7GA021406 | WAU4GAFR7GA067785 | WAU4GAFR7GA019543 | WAU4GAFR7GA087020 | WAU4GAFR7GA029747; WAU4GAFR7GA023138 | WAU4GAFR7GA052865; WAU4GAFR7GA012284 | WAU4GAFR7GA085882 | WAU4GAFR7GA070105 | WAU4GAFR7GA016061 | WAU4GAFR7GA066751; WAU4GAFR7GA099183 | WAU4GAFR7GA041347 | WAU4GAFR7GA039839 | WAU4GAFR7GA061999 | WAU4GAFR7GA006565 | WAU4GAFR7GA038898 | WAU4GAFR7GA042451 | WAU4GAFR7GA068399

WAU4GAFR7GA016559; WAU4GAFR7GA059847; WAU4GAFR7GA091858 | WAU4GAFR7GA005416 | WAU4GAFR7GA083484 | WAU4GAFR7GA019462 | WAU4GAFR7GA018487; WAU4GAFR7GA044555 | WAU4GAFR7GA017291 | WAU4GAFR7GA030137; WAU4GAFR7GA016934; WAU4GAFR7GA061310 | WAU4GAFR7GA037802 | WAU4GAFR7GA028369; WAU4GAFR7GA000958 | WAU4GAFR7GA027772; WAU4GAFR7GA026198 | WAU4GAFR7GA040540 | WAU4GAFR7GA097109

WAU4GAFR7GA084280; WAU4GAFR7GA016531; WAU4GAFR7GA036956 | WAU4GAFR7GA065387; WAU4GAFR7GA087955 | WAU4GAFR7GA019753 | WAU4GAFR7GA097482

WAU4GAFR7GA056611 | WAU4GAFR7GA040134 | WAU4GAFR7GA055006 | WAU4GAFR7GA001950 | WAU4GAFR7GA072274 | WAU4GAFR7GA000605 | WAU4GAFR7GA005528; WAU4GAFR7GA046533 | WAU4GAFR7GA020336; WAU4GAFR7GA045639 | WAU4GAFR7GA019820; WAU4GAFR7GA053613 | WAU4GAFR7GA034091 | WAU4GAFR7GA030185 | WAU4GAFR7GA080682 | WAU4GAFR7GA074185 | WAU4GAFR7GA012494; WAU4GAFR7GA038948 | WAU4GAFR7GA041610; WAU4GAFR7GA035967 | WAU4GAFR7GA076759; WAU4GAFR7GA060660; WAU4GAFR7GA060934 | WAU4GAFR7GA043423 | WAU4GAFR7GA030073 | WAU4GAFR7GA085963; WAU4GAFR7GA000846; WAU4GAFR7GA018845; WAU4GAFR7GA063798 | WAU4GAFR7GA080195

WAU4GAFR7GA062778 | WAU4GAFR7GA003651 | WAU4GAFR7GA090323 | WAU4GAFR7GA091651 | WAU4GAFR7GA006808 | WAU4GAFR7GA003083; WAU4GAFR7GA064207; WAU4GAFR7GA063171 | WAU4GAFR7GA030686; WAU4GAFR7GA019218; WAU4GAFR7GA003584 | WAU4GAFR7GA003620

WAU4GAFR7GA054180 | WAU4GAFR7GA029926; WAU4GAFR7GA066622; WAU4GAFR7GA002354 | WAU4GAFR7GA073196 | WAU4GAFR7GA067897 | WAU4GAFR7GA005139 | WAU4GAFR7GA000829 | WAU4GAFR7GA033989 | WAU4GAFR7GA055958; WAU4GAFR7GA061159; WAU4GAFR7GA013399; WAU4GAFR7GA020580; WAU4GAFR7GA015962

WAU4GAFR7GA053515

WAU4GAFR7GA091438 | WAU4GAFR7GA042241; WAU4GAFR7GA020174; WAU4GAFR7GA052803 | WAU4GAFR7GA043499

WAU4GAFR7GA087941 | WAU4GAFR7GA076583 | WAU4GAFR7GA078351

WAU4GAFR7GA054793; WAU4GAFR7GA033720 | WAU4GAFR7GA053935; WAU4GAFR7GA029666 | WAU4GAFR7GA037217 | WAU4GAFR7GA009269 | WAU4GAFR7GA061243; WAU4GAFR7GA009577 | WAU4GAFR7GA005934; WAU4GAFR7GA018683 | WAU4GAFR7GA094775 | WAU4GAFR7GA036519; WAU4GAFR7GA014570 | WAU4GAFR7GA087809 | WAU4GAFR7GA045785 | WAU4GAFR7GA044605 | WAU4GAFR7GA002161 | WAU4GAFR7GA062344; WAU4GAFR7GA041221 | WAU4GAFR7GA049240 | WAU4GAFR7GA033961 | WAU4GAFR7GA027545; WAU4GAFR7GA049061 | WAU4GAFR7GA058228

WAU4GAFR7GA051831 | WAU4GAFR7GA082108 | WAU4GAFR7GA088202 | WAU4GAFR7GA062442; WAU4GAFR7GA036424 | WAU4GAFR7GA061436 | WAU4GAFR7GA009644; WAU4GAFR7GA052123 | WAU4GAFR7GA079614 | WAU4GAFR7GA024418 | WAU4GAFR7GA088135 | WAU4GAFR7GA081752; WAU4GAFR7GA013452; WAU4GAFR7GA039095; WAU4GAFR7GA004833

WAU4GAFR7GA005657 | WAU4GAFR7GA006727 | WAU4GAFR7GA098051 | WAU4GAFR7GA086966 | WAU4GAFR7GA020577 | WAU4GAFR7GA037461; WAU4GAFR7GA084876 | WAU4GAFR7GA071724

WAU4GAFR7GA049075; WAU4GAFR7GA092864; WAU4GAFR7GA003116

WAU4GAFR7GA003679; WAU4GAFR7GA080438; WAU4GAFR7GA005111 | WAU4GAFR7GA036116

WAU4GAFR7GA086093; WAU4GAFR7GA019882 | WAU4GAFR7GA028243; WAU4GAFR7GA044054 | WAU4GAFR7GA085901 | WAU4GAFR7GA096414 | WAU4GAFR7GA078155 | WAU4GAFR7GA084554 | WAU4GAFR7GA097479; WAU4GAFR7GA099832 | WAU4GAFR7GA010941 | WAU4GAFR7GA051926; WAU4GAFR7GA031210; WAU4GAFR7GA052252

WAU4GAFR7GA072615 | WAU4GAFR7GA002015 | WAU4GAFR7GA007585 | WAU4GAFR7GA008431 | WAU4GAFR7GA089897 | WAU4GAFR7GA089088 | WAU4GAFR7GA085672 | WAU4GAFR7GA030414 | WAU4GAFR7GA038478 | WAU4GAFR7GA002516 | WAU4GAFR7GA074431; WAU4GAFR7GA023284 | WAU4GAFR7GA014987 | WAU4GAFR7GA081587 | WAU4GAFR7GA062652 | WAU4GAFR7GA091519 | WAU4GAFR7GA075255

WAU4GAFR7GA059539 | WAU4GAFR7GA069018 | WAU4GAFR7GA093092 | WAU4GAFR7GA064532 | WAU4GAFR7GA034270 | WAU4GAFR7GA092220 | WAU4GAFR7GA083808; WAU4GAFR7GA061906; WAU4GAFR7GA016545 | WAU4GAFR7GA020921 | WAU4GAFR7GA015976 | WAU4GAFR7GA063655 | WAU4GAFR7GA039890

WAU4GAFR7GA077006; WAU4GAFR7GA065132; WAU4GAFR7GA031840 | WAU4GAFR7GA074476 | WAU4GAFR7GA094212 | WAU4GAFR7GA064577

WAU4GAFR7GA069889

WAU4GAFR7GA035323; WAU4GAFR7GA096865; WAU4GAFR7GA015914 | WAU4GAFR7GA066393 | WAU4GAFR7GA085140 |

WAU4GAFR7GA007246

; WAU4GAFR7GA075837 | WAU4GAFR7GA084358 | WAU4GAFR7GA069407; WAU4GAFR7GA034446 | WAU4GAFR7GA009000 | WAU4GAFR7GA008686 | WAU4GAFR7GA090130 | WAU4GAFR7GA068211 | WAU4GAFR7GA016318 | WAU4GAFR7GA040375; WAU4GAFR7GA032616 | WAU4GAFR7GA063557 | WAU4GAFR7GA012608 | WAU4GAFR7GA035158 | WAU4GAFR7GA086000 | WAU4GAFR7GA085655 | WAU4GAFR7GA088751; WAU4GAFR7GA039470 | WAU4GAFR7GA011314; WAU4GAFR7GA083906 | WAU4GAFR7GA082612 | WAU4GAFR7GA039145 | WAU4GAFR7GA040568; WAU4GAFR7GA088796; WAU4GAFR7GA042157 | WAU4GAFR7GA067706 | WAU4GAFR7GA063560

WAU4GAFR7GA084442; WAU4GAFR7GA067141; WAU4GAFR7GA026461 | WAU4GAFR7GA001995 | WAU4GAFR7GA053627; WAU4GAFR7GA097871 | WAU4GAFR7GA070721; WAU4GAFR7GA037962 | WAU4GAFR7GA085459; WAU4GAFR7GA039372 | WAU4GAFR7GA029957; WAU4GAFR7GA061646 | WAU4GAFR7GA045088; WAU4GAFR7GA007120; WAU4GAFR7GA006730; WAU4GAFR7GA019834 | WAU4GAFR7GA024886 | WAU4GAFR7GA042014 | WAU4GAFR7GA050050 | WAU4GAFR7GA036925 | WAU4GAFR7GA071500; WAU4GAFR7GA082383 | WAU4GAFR7GA071965 | WAU4GAFR7GA030655 | WAU4GAFR7GA050193 | WAU4GAFR7GA029697 | WAU4GAFR7GA096283 | WAU4GAFR7GA097160 | WAU4GAFR7GA044717; WAU4GAFR7GA033037

WAU4GAFR7GA067219 | WAU4GAFR7GA085106; WAU4GAFR7GA022216; WAU4GAFR7GA095814 | WAU4GAFR7GA008963; WAU4GAFR7GA055846; WAU4GAFR7GA079709; WAU4GAFR7GA015606 | WAU4GAFR7GA063896 | WAU4GAFR7GA012334; WAU4GAFR7GA072937 | WAU4GAFR7GA011040; WAU4GAFR7GA080598; WAU4GAFR7GA090080

WAU4GAFR7GA006954; WAU4GAFR7GA028954 | WAU4GAFR7GA052106;

WAU4GAFR7GA027111

; WAU4GAFR7GA045916 | WAU4GAFR7GA012530 | WAU4GAFR7GA095957; WAU4GAFR7GA008056 | WAU4GAFR7GA028856 | WAU4GAFR7GA089673 | WAU4GAFR7GA027190 | WAU4GAFR7GA082660; WAU4GAFR7GA003181 | WAU4GAFR7GA071884 | WAU4GAFR7GA091410 | WAU4GAFR7GA026475; WAU4GAFR7GA096185 | WAU4GAFR7GA073277; WAU4GAFR7GA019333 | WAU4GAFR7GA068984 | WAU4GAFR7GA096249; WAU4GAFR7GA046595; WAU4GAFR7GA036102 | WAU4GAFR7GA008137; WAU4GAFR7GA029831; WAU4GAFR7GA018148 | WAU4GAFR7GA013001 | WAU4GAFR7GA014469; WAU4GAFR7GA007666 | WAU4GAFR7GA050940 | WAU4GAFR7GA044023

WAU4GAFR7GA051103 | WAU4GAFR7GA070489; WAU4GAFR7GA027626; WAU4GAFR7GA035581 | WAU4GAFR7GA026542 | WAU4GAFR7GA046449 | WAU4GAFR7GA011944 | WAU4GAFR7GA032910 |

WAU4GAFR7GA035953

| WAU4GAFR7GA068841 | WAU4GAFR7GA000913 | WAU4GAFR7GA064627; WAU4GAFR7GA017551

WAU4GAFR7GA002919 | WAU4GAFR7GA066734 | WAU4GAFR7GA015699; WAU4GAFR7GA005223 | WAU4GAFR7GA014567

WAU4GAFR7GA041784 | WAU4GAFR7GA006713 | WAU4GAFR7GA097806; WAU4GAFR7GA050081 | WAU4GAFR7GA007960; WAU4GAFR7GA073005 | WAU4GAFR7GA029120; WAU4GAFR7GA039078 | WAU4GAFR7GA032146 | WAU4GAFR7GA011295 | WAU4GAFR7GA099359 | WAU4GAFR7GA093142 | WAU4GAFR7GA024581 | WAU4GAFR7GA074610; WAU4GAFR7GA012088 | WAU4GAFR7GA091245 | WAU4GAFR7GA052932; WAU4GAFR7GA094453 | WAU4GAFR7GA037136 | WAU4GAFR7GA063736 | WAU4GAFR7GA077281; WAU4GAFR7GA003827 | WAU4GAFR7GA000183 | WAU4GAFR7GA062781; WAU4GAFR7GA084005 | WAU4GAFR7GA083680 | WAU4GAFR7GA034754; WAU4GAFR7GA093030; WAU4GAFR7GA021194 | WAU4GAFR7GA043308 | WAU4GAFR7GA073067 | WAU4GAFR7GA060044; WAU4GAFR7GA079838 | WAU4GAFR7GA056768 |

WAU4GAFR7GA069729

; WAU4GAFR7GA066488 | WAU4GAFR7GA082402 | WAU4GAFR7GA011149 | WAU4GAFR7GA042286

WAU4GAFR7GA043602; WAU4GAFR7GA047200; WAU4GAFR7GA042210

WAU4GAFR7GA054714 | WAU4GAFR7GA088958

WAU4GAFR7GA007957; WAU4GAFR7GA006825 | WAU4GAFR7GA052266; WAU4GAFR7GA094131; WAU4GAFR7GA055376; WAU4GAFR7GA089592 | WAU4GAFR7GA072033; WAU4GAFR7GA056303; WAU4GAFR7GA062408 | WAU4GAFR7GA056771 | WAU4GAFR7GA084327 | WAU4GAFR7GA055197 | WAU4GAFR7GA074753 | WAU4GAFR7GA020126 | WAU4GAFR7GA009661; WAU4GAFR7GA051974 | WAU4GAFR7GA091505 | WAU4GAFR7GA038934; WAU4GAFR7GA053224 | WAU4GAFR7GA092377 | WAU4GAFR7GA075983 | WAU4GAFR7GA044989 | WAU4GAFR7GA027108 | WAU4GAFR7GA047181 | WAU4GAFR7GA063073 | WAU4GAFR7GA079290 | WAU4GAFR7GA075577 | WAU4GAFR7GA097384 | WAU4GAFR7GA007909 | WAU4GAFR7GA089124; WAU4GAFR7GA025066 | WAU4GAFR7GA059816 | WAU4GAFR7GA007540; WAU4GAFR7GA046922 | WAU4GAFR7GA051117; WAU4GAFR7GA061324 | WAU4GAFR7GA079502; WAU4GAFR7GA023169;

WAU4GAFR7GA083601

| WAU4GAFR7GA041140 | WAU4GAFR7GA027982; WAU4GAFR7GA034723; WAU4GAFR7GA094002 | WAU4GAFR7GA083520 | WAU4GAFR7GA089799 | WAU4GAFR7GA054258 | WAU4GAFR7GA010339; WAU4GAFR7GA053689 | WAU4GAFR7GA090144 | WAU4GAFR7GA084618 | WAU4GAFR7GA022393; WAU4GAFR7GA075899 | WAU4GAFR7GA021776 | WAU4GAFR7GA034737; WAU4GAFR7GA049738 | WAU4GAFR7GA048119

WAU4GAFR7GA065292 | WAU4GAFR7GA099328 | WAU4GAFR7GA017985; WAU4GAFR7GA029828 | WAU4GAFR7GA045592; WAU4GAFR7GA056009 | WAU4GAFR7GA031112; WAU4GAFR7GA039226 | WAU4GAFR7GA045981 | WAU4GAFR7GA058844 | WAU4GAFR7GA083002 | WAU4GAFR7GA027755 | WAU4GAFR7GA038822 | WAU4GAFR7GA094937 | WAU4GAFR7GA067382 | WAU4GAFR7GA013273; WAU4GAFR7GA096879 | WAU4GAFR7GA046905 | WAU4GAFR7GA010440 | WAU4GAFR7GA016092 | WAU4GAFR7GA052560 | WAU4GAFR7GA075546 | WAU4GAFR7GA078446 | WAU4GAFR7GA020711; WAU4GAFR7GA066278 | WAU4GAFR7GA060142 |

WAU4GAFR7GA095845

; WAU4GAFR7GA054843

WAU4GAFR7GA085400

WAU4GAFR7GA083775; WAU4GAFR7GA016206 | WAU4GAFR7GA014018; WAU4GAFR7GA067334; WAU4GAFR7GA041171; WAU4GAFR7GA094226 | WAU4GAFR7GA057869 | WAU4GAFR7GA095781 | WAU4GAFR7GA035936

WAU4GAFR7GA080875 | WAU4GAFR7GA061940 | WAU4GAFR7GA037556 | WAU4GAFR7GA071111 | WAU4GAFR7GA094792 | WAU4GAFR7GA040604 | WAU4GAFR7GA089026 | WAU4GAFR7GA093920 | WAU4GAFR7GA009692 | WAU4GAFR7GA065406; WAU4GAFR7GA022555 | WAU4GAFR7GA001091 | WAU4GAFR7GA046385 | WAU4GAFR7GA093724; WAU4GAFR7GA040439 | WAU4GAFR7GA058343; WAU4GAFR7GA000264; WAU4GAFR7GA036746 | WAU4GAFR7GA008591 | WAU4GAFR7GA029005; WAU4GAFR7GA032941 | WAU4GAFR7GA096784; WAU4GAFR7GA013046 | WAU4GAFR7GA082223 | WAU4GAFR7GA054857

WAU4GAFR7GA090824 | WAU4GAFR7GA007599 | WAU4GAFR7GA014942; WAU4GAFR7GA097255 | WAU4GAFR7GA015752; WAU4GAFR7GA004718; WAU4GAFR7GA059167; WAU4GAFR7GA070573 | WAU4GAFR7GA088149; WAU4GAFR7GA063462 | WAU4GAFR7GA099149; WAU4GAFR7GA086465 | WAU4GAFR7GA098762 | WAU4GAFR7GA012673; WAU4GAFR7GA028663; WAU4GAFR7GA088507; WAU4GAFR7GA007800 | WAU4GAFR7GA065907 | WAU4GAFR7GA072646; WAU4GAFR7GA044894 | WAU4GAFR7GA021681; WAU4GAFR7GA025343 | WAU4GAFR7GA048086 | WAU4GAFR7GA063414; WAU4GAFR7GA017257 | WAU4GAFR7GA084330 |

WAU4GAFR7GA078690

; WAU4GAFR7GA007506 | WAU4GAFR7GA043583 | WAU4GAFR7GA012270 | WAU4GAFR7GA076776 | WAU4GAFR7GA070010 | WAU4GAFR7GA094534; WAU4GAFR7GA041736 | WAU4GAFR7GA003147 | WAU4GAFR7GA086305 | WAU4GAFR7GA092752

WAU4GAFR7GA080486 | WAU4GAFR7GA089527 | WAU4GAFR7GA035550; WAU4GAFR7GA095666; WAU4GAFR7GA021079 | WAU4GAFR7GA094615; WAU4GAFR7GA066670 | WAU4GAFR7GA036164; WAU4GAFR7GA017694 | WAU4GAFR7GA077670; WAU4GAFR7GA048041 | WAU4GAFR7GA069682; WAU4GAFR7GA018103; WAU4GAFR7GA025830 | WAU4GAFR7GA052901; WAU4GAFR7GA022376 | WAU4GAFR7GA002676 | WAU4GAFR7GA014925; WAU4GAFR7GA001429; WAU4GAFR7GA060738 | WAU4GAFR7GA016688; WAU4GAFR7GA035886 | WAU4GAFR7GA012303; WAU4GAFR7GA003486 | WAU4GAFR7GA031532; WAU4GAFR7GA037606 | WAU4GAFR7GA051697 | WAU4GAFR7GA090578; WAU4GAFR7GA088720 | WAU4GAFR7GA030025 | WAU4GAFR7GA037248 | WAU4GAFR7GA086076 | WAU4GAFR7GA069228

WAU4GAFR7GA041381; WAU4GAFR7GA087244 |

WAU4GAFR7GA014651

; WAU4GAFR7GA028419; WAU4GAFR7GA021339; WAU4GAFR7GA038951 | WAU4GAFR7GA063333 | WAU4GAFR7GA055264 | WAU4GAFR7GA029585 | WAU4GAFR7GA060870 | WAU4GAFR7GA092556; WAU4GAFR7GA041302 | WAU4GAFR7GA081699; WAU4GAFR7GA052820 | WAU4GAFR7GA005030; WAU4GAFR7GA050355 | WAU4GAFR7GA061792; WAU4GAFR7GA037377 | WAU4GAFR7GA011863 | WAU4GAFR7GA015332 | WAU4GAFR7GA063851; WAU4GAFR7GA022717 | WAU4GAFR7GA041588; WAU4GAFR7GA036391; WAU4GAFR7GA021311; WAU4GAFR7GA039730 | WAU4GAFR7GA052316 |

WAU4GAFR7GA032244

; WAU4GAFR7GA075627

WAU4GAFR7GA084456 | WAU4GAFR7GA077250 | WAU4GAFR7GA072078 | WAU4GAFR7GA029263; WAU4GAFR7GA036262 | WAU4GAFR7GA030901 | WAU4GAFR7GA026282; WAU4GAFR7GA051473 | WAU4GAFR7GA050288 | WAU4GAFR7GA071271; WAU4GAFR7GA073635 | WAU4GAFR7GA042143; WAU4GAFR7GA098891 | WAU4GAFR7GA081914 | WAU4GAFR7GA075885; WAU4GAFR7GA026105 | WAU4GAFR7GA066944 | WAU4GAFR7GA034057 | WAU4GAFR7GA012687 | WAU4GAFR7GA092203; WAU4GAFR7GA030817; WAU4GAFR7GA058990 | WAU4GAFR7GA072145 | WAU4GAFR7GA007795 | WAU4GAFR7GA000006; WAU4GAFR7GA000698; WAU4GAFR7GA050579 | WAU4GAFR7GA082657

WAU4GAFR7GA060772; WAU4GAFR7GA079662 | WAU4GAFR7GA016304 | WAU4GAFR7GA055037 | WAU4GAFR7GA089317; WAU4GAFR7GA084795 | WAU4GAFR7GA057158 | WAU4GAFR7GA058116

WAU4GAFR7GA060433 | WAU4GAFR7GA039632; WAU4GAFR7GA074624 | WAU4GAFR7GA061615

WAU4GAFR7GA034043; WAU4GAFR7GA046144; WAU4GAFR7GA010423 | WAU4GAFR7GA083405 | WAU4GAFR7GA095991

WAU4GAFR7GA035564; WAU4GAFR7GA070945 | WAU4GAFR7GA047889; WAU4GAFR7GA028209; WAU4GAFR7GA073568 | WAU4GAFR7GA040201; WAU4GAFR7GA098566 | WAU4GAFR7GA007263 | WAU4GAFR7GA057872 | WAU4GAFR7GA042725 | WAU4GAFR7GA027450; WAU4GAFR7GA068998 | WAU4GAFR7GA047441; WAU4GAFR7GA061002 | WAU4GAFR7GA063154; WAU4GAFR7GA001754 | WAU4GAFR7GA053708 | WAU4GAFR7GA061257 | WAU4GAFR7GA011216 | WAU4GAFR7GA056172 | WAU4GAFR7GA064787 | WAU4GAFR7GA099507; WAU4GAFR7GA053028 | WAU4GAFR7GA089480

WAU4GAFR7GA031885 | WAU4GAFR7GA017176 | WAU4GAFR7GA090158; WAU4GAFR7GA087616; WAU4GAFR7GA018960 | WAU4GAFR7GA092623; WAU4GAFR7GA076681;

WAU4GAFR7GA092282

; WAU4GAFR7GA094341 | WAU4GAFR7GA003178 | WAU4GAFR7GA004203 | WAU4GAFR7GA049657 | WAU4GAFR7GA061095 | WAU4GAFR7GA075241 | WAU4GAFR7GA006484 | WAU4GAFR7GA083839 | WAU4GAFR7GA017520 | WAU4GAFR7GA012589 | WAU4GAFR7GA005982; WAU4GAFR7GA020627 | WAU4GAFR7GA094422 | WAU4GAFR7GA000927 | WAU4GAFR7GA092119 | WAU4GAFR7GA085123 | WAU4GAFR7GA028355

WAU4GAFR7GA062117; WAU4GAFR7GA071027 |

WAU4GAFR7GA075966

; WAU4GAFR7GA057791 | WAU4GAFR7GA046676 | WAU4GAFR7GA049674; WAU4GAFR7GA007361; WAU4GAFR7GA083386 | WAU4GAFR7GA016481 | WAU4GAFR7GA060688; WAU4GAFR7GA034382 | WAU4GAFR7GA048024; WAU4GAFR7GA009630; WAU4GAFR7GA028615; WAU4GAFR7GA027836 | WAU4GAFR7GA023110 | WAU4GAFR7GA083677 | WAU4GAFR7GA067527

WAU4GAFR7GA023835; WAU4GAFR7GA087289; WAU4GAFR7GA009837; WAU4GAFR7GA040120; WAU4GAFR7GA086482; WAU4GAFR7GA065258 | WAU4GAFR7GA054177 | WAU4GAFR7GA047035 | WAU4GAFR7GA023673

WAU4GAFR7GA052980; WAU4GAFR7GA057693; WAU4GAFR7GA086238 | WAU4GAFR7GA056639; WAU4GAFR7GA096929 | WAU4GAFR7GA017808; WAU4GAFR7GA097627 | WAU4GAFR7GA034009 | WAU4GAFR7GA084053; WAU4GAFR7GA069293; WAU4GAFR7GA064434 | WAU4GAFR7GA065762; WAU4GAFR7GA069441; WAU4GAFR7GA066412; WAU4GAFR7GA051392 | WAU4GAFR7GA022992 |

WAU4GAFR7GA046418

| WAU4GAFR7GA001849 | WAU4GAFR7GA002757 | WAU4GAFR7GA005013; WAU4GAFR7GA067608; WAU4GAFR7GA086563; WAU4GAFR7GA052364 | WAU4GAFR7GA046435; WAU4GAFR7GA050307 | WAU4GAFR7GA025567 | WAU4GAFR7GA045737 |

WAU4GAFR7GA080746

| WAU4GAFR7GA064496; WAU4GAFR7GA061193; WAU4GAFR7GA081489; WAU4GAFR7GA089737; WAU4GAFR7GA057810; WAU4GAFR7GA093688 | WAU4GAFR7GA073375 | WAU4GAFR7GA096008 | WAU4GAFR7GA028792 | WAU4GAFR7GA098695 | WAU4GAFR7GA004055

WAU4GAFR7GA024757; WAU4GAFR7GA095456; WAU4GAFR7GA049559 | WAU4GAFR7GA093870; WAU4GAFR7GA013256

WAU4GAFR7GA082254 | WAU4GAFR7GA043311 | WAU4GAFR7GA011152 | WAU4GAFR7GA091908; WAU4GAFR7GA004086 | WAU4GAFR7GA041624 | WAU4GAFR7GA038500 | WAU4GAFR7GA042935

WAU4GAFR7GA056396; WAU4GAFR7GA091861 | WAU4GAFR7GA013502 | WAU4GAFR7GA093917; WAU4GAFR7GA095988 | WAU4GAFR7GA007683 | WAU4GAFR7GA062179

WAU4GAFR7GA069116 | WAU4GAFR7GA030879; WAU4GAFR7GA098387 | WAU4GAFR7GA074848 | WAU4GAFR7GA052896 | WAU4GAFR7GA003973 | WAU4GAFR7GA062103; WAU4GAFR7GA001558 | WAU4GAFR7GA083856 | WAU4GAFR7GA064109; WAU4GAFR7GA036231; WAU4GAFR7GA029991; WAU4GAFR7GA060724; WAU4GAFR7GA082240; WAU4GAFR7GA045138 | WAU4GAFR7GA033572; WAU4GAFR7GA005853; WAU4GAFR7GA005142; WAU4GAFR7GA064322; WAU4GAFR7GA083288; WAU4GAFR7GA072856 | WAU4GAFR7GA007876 | WAU4GAFR7GA083663 | WAU4GAFR7GA036018 | WAU4GAFR7GA099345 | WAU4GAFR7GA072100 | WAU4GAFR7GA018215; WAU4GAFR7GA053918; WAU4GAFR7GA053580

WAU4GAFR7GA067057; WAU4GAFR7GA043163 | WAU4GAFR7GA005254; WAU4GAFR7GA070377; WAU4GAFR7GA032017 | WAU4GAFR7GA058973; WAU4GAFR7GA015508; WAU4GAFR7GA001527 | WAU4GAFR7GA021471 | WAU4GAFR7GA021714 | WAU4GAFR7GA084599 | WAU4GAFR7GA073408; WAU4GAFR7GA039310 | WAU4GAFR7GA038111

WAU4GAFR7GA065356 | WAU4GAFR7GA011278 | WAU4GAFR7GA018585; WAU4GAFR7GA075370 | WAU4GAFR7GA072498; WAU4GAFR7GA026699; WAU4GAFR7GA068516 | WAU4GAFR7GA050260 | WAU4GAFR7GA056995 | WAU4GAFR7GA027853 | WAU4GAFR7GA059749; WAU4GAFR7GA002628 | WAU4GAFR7GA026704; WAU4GAFR7GA079273; WAU4GAFR7GA087664

WAU4GAFR7GA020871; WAU4GAFR7GA049447 | WAU4GAFR7GA010731; WAU4GAFR7GA027206 | WAU4GAFR7GA063395 | WAU4GAFR7GA076213 | WAU4GAFR7GA043888 | WAU4GAFR7GA008767; WAU4GAFR7GA093223; WAU4GAFR7GA047276; WAU4GAFR7GA060108 | WAU4GAFR7GA014374

WAU4GAFR7GA049335; WAU4GAFR7GA087566; WAU4GAFR7GA050999 | WAU4GAFR7GA034432 | WAU4GAFR7GA076275

WAU4GAFR7GA019431 | WAU4GAFR7GA045706 | WAU4GAFR7GA001320; WAU4GAFR7GA016447; WAU4GAFR7GA025133; WAU4GAFR7GA052462 | WAU4GAFR7GA023172 | WAU4GAFR7GA017629 | WAU4GAFR7GA077099; WAU4GAFR7GA091584; WAU4GAFR7GA017582

WAU4GAFR7GA021616 | WAU4GAFR7GA094372 | WAU4GAFR7GA069214 | WAU4GAFR7GA018344 | WAU4GAFR7GA063543

WAU4GAFR7GA004735

WAU4GAFR7GA044846 | WAU4GAFR7GA069388

WAU4GAFR7GA016027 | WAU4GAFR7GA017419 | WAU4GAFR7GA017999 | WAU4GAFR7GA078916 | WAU4GAFR7GA032096 | WAU4GAFR7GA098096 | WAU4GAFR7GA068449 | WAU4GAFR7GA040215

WAU4GAFR7GA068175 | WAU4GAFR7GA085266 | WAU4GAFR7GA053806 | WAU4GAFR7GA023639; WAU4GAFR7GA095862; WAU4GAFR7GA086689; WAU4GAFR7GA022488 | WAU4GAFR7GA032518; WAU4GAFR7GA006758 | WAU4GAFR7GA067639 | WAU4GAFR7GA063266 | WAU4GAFR7GA012558 | WAU4GAFR7GA013886 | WAU4GAFR7GA026735 | WAU4GAFR7GA058794 | WAU4GAFR7GA086692

WAU4GAFR7GA074817 | WAU4GAFR7GA088118 | WAU4GAFR7GA097143; WAU4GAFR7GA069231 | WAU4GAFR7GA033927 | WAU4GAFR7GA044409 | WAU4GAFR7GA093237 | WAU4GAFR7GA080620; WAU4GAFR7GA011703; WAU4GAFR7GA023401 | WAU4GAFR7GA053479; WAU4GAFR7GA050906; WAU4GAFR7GA051151 | WAU4GAFR7GA026167 | WAU4GAFR7GA011636 | WAU4GAFR7GA014584; WAU4GAFR7GA050839 | WAU4GAFR7GA022622; WAU4GAFR7GA011507 | WAU4GAFR7GA013516 | WAU4GAFR7GA052218; WAU4GAFR7GA041090 | WAU4GAFR7GA074199; WAU4GAFR7GA074834; WAU4GAFR7GA084716; WAU4GAFR7GA065857 | WAU4GAFR7GA029151 | WAU4GAFR7GA091360; WAU4GAFR7GA065003

WAU4GAFR7GA026458 | WAU4GAFR7GA059735 | WAU4GAFR7GA074770; WAU4GAFR7GA069911 | WAU4GAFR7GA072601; WAU4GAFR7GA015380; WAU4GAFR7GA092816 | WAU4GAFR7GA025407 | WAU4GAFR7GA042952 | WAU4GAFR7GA095103 | WAU4GAFR7GA002550; WAU4GAFR7GA046967 | WAU4GAFR7GA044782 | WAU4GAFR7GA019879; WAU4GAFR7GA083047 | WAU4GAFR7GA081718 | WAU4GAFR7GA021440; WAU4GAFR7GA026220 | WAU4GAFR7GA080262 | WAU4GAFR7GA094291 | WAU4GAFR7GA093299 | WAU4GAFR7GA060965 | WAU4GAFR7GA058181 | WAU4GAFR7GA033264; WAU4GAFR7GA052784; WAU4GAFR7GA085879 | WAU4GAFR7GA046175 | WAU4GAFR7GA054342 |

WAU4GAFR7GA071786

; WAU4GAFR7GA014861 | WAU4GAFR7GA079368 | WAU4GAFR7GA087731 | WAU4GAFR7GA086045

WAU4GAFR7GA047679; WAU4GAFR7GA099197; WAU4GAFR7GA091939

WAU4GAFR7GA097417 | WAU4GAFR7GA023155 | WAU4GAFR7GA072176 | WAU4GAFR7GA024998 | WAU4GAFR7GA053871 | WAU4GAFR7GA019395 | WAU4GAFR7GA097532; WAU4GAFR7GA065969 | WAU4GAFR7GA079788 | WAU4GAFR7GA008333 |

WAU4GAFR7GA096901

| WAU4GAFR7GA033684 | WAU4GAFR7GA051084 | WAU4GAFR7GA093013; WAU4GAFR7GA084408 | WAU4GAFR7GA028307

WAU4GAFR7GA014231; WAU4GAFR7GA057404 | WAU4GAFR7GA075868 | WAU4GAFR7GA003519; WAU4GAFR7GA012379 | WAU4GAFR7GA042613

WAU4GAFR7GA090838; WAU4GAFR7GA058133 | WAU4GAFR7GA086255 | WAU4GAFR7GA052851 | WAU4GAFR7GA048007 | WAU4GAFR7GA004766; WAU4GAFR7GA004895 | WAU4GAFR7GA055989; WAU4GAFR7GA037122 | WAU4GAFR7GA032650 | WAU4GAFR7GA016660; WAU4GAFR7GA090788 | WAU4GAFR7GA014276; WAU4GAFR7GA065454 | WAU4GAFR7GA089379 | WAU4GAFR7GA029764; WAU4GAFR7GA011961 | WAU4GAFR7GA066796 | WAU4GAFR7GA035094 | WAU4GAFR7GA063476 | WAU4GAFR7GA080567 | WAU4GAFR7GA072517; WAU4GAFR7GA092928 | WAU4GAFR7GA014245; WAU4GAFR7GA035743; WAU4GAFR7GA049321 | WAU4GAFR7GA097529 | WAU4GAFR7GA080102; WAU4GAFR7GA060187 | WAU4GAFR7GA093352; WAU4GAFR7GA055359 | WAU4GAFR7GA023625 | WAU4GAFR7GA080052 | WAU4GAFR7GA069522; WAU4GAFR7GA002306 | WAU4GAFR7GA007568 | WAU4GAFR7GA037282; WAU4GAFR7GA059704 | WAU4GAFR7GA025102; WAU4GAFR7GA090791 | WAU4GAFR7GA009871 | WAU4GAFR7GA053823 | WAU4GAFR7GA026850 | WAU4GAFR7GA098549 | WAU4GAFR7GA088698; WAU4GAFR7GA036830 | WAU4GAFR7GA042658 | WAU4GAFR7GA090385; WAU4GAFR7GA009708; WAU4GAFR7GA051585 | WAU4GAFR7GA034298 | WAU4GAFR7GA004072; WAU4GAFR7GA019672; WAU4GAFR7GA001821; WAU4GAFR7GA079449 |

WAU4GAFR7GA008042

; WAU4GAFR7GA091732; WAU4GAFR7GA005593 | WAU4GAFR7GA095425

WAU4GAFR7GA020076; WAU4GAFR7GA065504 | WAU4GAFR7GA094355 | WAU4GAFR7GA093285 | WAU4GAFR7GA088068; WAU4GAFR7GA075742 | WAU4GAFR7GA076471; WAU4GAFR7GA078429; WAU4GAFR7GA035676; WAU4GAFR7GA085171; WAU4GAFR7GA084800; WAU4GAFR7GA061551 | WAU4GAFR7GA080410 | WAU4GAFR7GA062067 | WAU4GAFR7GA006324

WAU4GAFR7GA019347 | WAU4GAFR7GA087650 | WAU4GAFR7GA063963 | WAU4GAFR7GA045169 | WAU4GAFR7GA015251; WAU4GAFR7GA032843; WAU4GAFR7GA075725; WAU4GAFR7GA072503 | WAU4GAFR7GA003875; WAU4GAFR7GA012009; WAU4GAFR7GA080293 | WAU4GAFR7GA059718 | WAU4GAFR7GA031417 | WAU4GAFR7GA060593 | WAU4GAFR7GA044426; WAU4GAFR7GA063400; WAU4GAFR7GA053272 | WAU4GAFR7GA075417; WAU4GAFR7GA084702 | WAU4GAFR7GA018568 | WAU4GAFR7GA039808 | WAU4GAFR7GA071318 | WAU4GAFR7GA007294 |

WAU4GAFR7GA099720

| WAU4GAFR7GA081024 | WAU4GAFR7GA008347 | WAU4GAFR7GA093402 | WAU4GAFR7GA033703; WAU4GAFR7GA008915 | WAU4GAFR7GA020112 | WAU4GAFR7GA090483 | WAU4GAFR7GA046239; WAU4GAFR7GA070332; WAU4GAFR7GA039940; WAU4GAFR7GA018666; WAU4GAFR7GA011667 | WAU4GAFR7GA075031; WAU4GAFR7GA077278 | WAU4GAFR7GA035368; WAU4GAFR7GA024161; WAU4GAFR7GA077796 | WAU4GAFR7GA036312 | WAU4GAFR7GA007778 | WAU4GAFR7GA067186 | WAU4GAFR7GA032308; WAU4GAFR7GA026766 | WAU4GAFR7GA051635 | WAU4GAFR7GA027867 | WAU4GAFR7GA067303 | WAU4GAFR7GA057340; WAU4GAFR7GA001348 | WAU4GAFR7GA025858; WAU4GAFR7GA079631; WAU4GAFR7GA099331; WAU4GAFR7GA015685 | WAU4GAFR7GA053420 | WAU4GAFR7GA055491; WAU4GAFR7GA028971 | WAU4GAFR7GA031773; WAU4GAFR7GA056124 | WAU4GAFR7GA044880; WAU4GAFR7GA068662 | WAU4GAFR7GA066071

WAU4GAFR7GA005478 | WAU4GAFR7GA000572 | WAU4GAFR7GA026654 | WAU4GAFR7GA082447 | WAU4GAFR7GA072209; WAU4GAFR7GA078723 | WAU4GAFR7GA069004 | WAU4GAFR7GA030221; WAU4GAFR7GA047486; WAU4GAFR7GA018330 | WAU4GAFR7GA065647 | WAU4GAFR7GA065597; WAU4GAFR7GA030154 | WAU4GAFR7GA088460; WAU4GAFR7GA006887 | WAU4GAFR7GA027268 | WAU4GAFR7GA004802 |

WAU4GAFR7GA060030

| WAU4GAFR7GA046886; WAU4GAFR7GA059265; WAU4GAFR7GA038030 | WAU4GAFR7GA012883 | WAU4GAFR7GA020160 | WAU4GAFR7GA079967 | WAU4GAFR7GA038741 | WAU4GAFR7GA021034; WAU4GAFR7GA056897 | WAU4GAFR7GA047102; WAU4GAFR7GA081864; WAU4GAFR7GA048153; WAU4GAFR7GA082562; WAU4GAFR7GA038447

WAU4GAFR7GA051540 | WAU4GAFR7GA008669; WAU4GAFR7GA025908 | WAU4GAFR7GA094923 | WAU4GAFR7GA086708 | WAU4GAFR7GA034186; WAU4GAFR7GA036911; WAU4GAFR7GA079287 | WAU4GAFR7GA027965 | WAU4GAFR7GA012463 | WAU4GAFR7GA083016; WAU4GAFR7GA007621; WAU4GAFR7GA065423; WAU4GAFR7GA090693 | WAU4GAFR7GA095120

WAU4GAFR7GA056656; WAU4GAFR7GA021468 | WAU4GAFR7GA099393 | WAU4GAFR7GA059136; WAU4GAFR7GA063767 | WAU4GAFR7GA051568; WAU4GAFR7GA048721; WAU4GAFR7GA057919 |

WAU4GAFR7GA006114

; WAU4GAFR7GA038240 | WAU4GAFR7GA065261 | WAU4GAFR7GA070072 | WAU4GAFR7GA074039 | WAU4GAFR7GA017307 | WAU4GAFR7GA075871; WAU4GAFR7GA038626 | WAU4GAFR7GA079001; WAU4GAFR7GA010003 | WAU4GAFR7GA018442 | WAU4GAFR7GA013368 | WAU4GAFR7GA076857 | WAU4GAFR7GA049917; WAU4GAFR7GA003553; WAU4GAFR7GA043437

WAU4GAFR7GA093254 | WAU4GAFR7GA064238; WAU4GAFR7GA093397; WAU4GAFR7GA036438 | WAU4GAFR7GA030767 | WAU4GAFR7GA041767 | WAU4GAFR7GA044183 | WAU4GAFR7GA026914 | WAU4GAFR7GA047178 | WAU4GAFR7GA018246 | WAU4GAFR7GA005206; WAU4GAFR7GA006002 | WAU4GAFR7GA085865; WAU4GAFR7GA042191 | WAU4GAFR7GA050470; WAU4GAFR7GA074557; WAU4GAFR7GA064420 | WAU4GAFR7GA014911; WAU4GAFR7GA085526; WAU4GAFR7GA010907 | WAU4GAFR7GA087681; WAU4GAFR7GA097224 | WAU4GAFR7GA003133 | WAU4GAFR7GA091570 | WAU4GAFR7GA087826 | WAU4GAFR7GA052428 | WAU4GAFR7GA030669; WAU4GAFR7GA083730; WAU4GAFR7GA057662 | WAU4GAFR7GA063431 | WAU4GAFR7GA016562 | WAU4GAFR7GA006615; WAU4GAFR7GA006257 | WAU4GAFR7GA006422; WAU4GAFR7GA040182 | WAU4GAFR7GA047746; WAU4GAFR7GA029912 | WAU4GAFR7GA003262; WAU4GAFR7GA047083 | WAU4GAFR7GA096512 | WAU4GAFR7GA060979 | WAU4GAFR7GA070802; WAU4GAFR7GA080861; WAU4GAFR7GA014889 | WAU4GAFR7GA098874 | WAU4GAFR7GA067513 | WAU4GAFR7GA002564 | WAU4GAFR7GA029330 | WAU4GAFR7GA003195 | WAU4GAFR7GA018957 | WAU4GAFR7GA048671

WAU4GAFR7GA093139; WAU4GAFR7GA074302; WAU4GAFR7GA037394 | WAU4GAFR7GA003522; WAU4GAFR7GA016156; WAU4GAFR7GA034379; WAU4GAFR7GA010714; WAU4GAFR7GA071948 |

WAU4GAFR7GA096302

| WAU4GAFR7GA066748; WAU4GAFR7GA070864 | WAU4GAFR7GA025472 | WAU4GAFR7GA021115

WAU4GAFR7GA010762 | WAU4GAFR7GA052977 | WAU4GAFR7GA055703 | WAU4GAFR7GA011555 | WAU4GAFR7GA049402

WAU4GAFR7GA042630 | WAU4GAFR7GA076440; WAU4GAFR7GA048346 | WAU4GAFR7GA001379; WAU4GAFR7GA022927 | WAU4GAFR7GA062795 | WAU4GAFR7GA022040 | WAU4GAFR7GA057211 | WAU4GAFR7GA070590 | WAU4GAFR7GA083324; WAU4GAFR7GA016853

WAU4GAFR7GA097711 | WAU4GAFR7GA057466 | WAU4GAFR7GA077927 | WAU4GAFR7GA005318 | WAU4GAFR7GA006243; WAU4GAFR7GA010535 | WAU4GAFR7GA032969 | WAU4GAFR7GA082061 | WAU4GAFR7GA026816; WAU4GAFR7GA024936 | WAU4GAFR7GA027528 | WAU4GAFR7GA079175 | WAU4GAFR7GA081413; WAU4GAFR7GA022054 | WAU4GAFR7GA031692 | WAU4GAFR7GA051442; WAU4GAFR7GA044829 | WAU4GAFR7GA018182 | WAU4GAFR7GA094887; WAU4GAFR7GA088779 | WAU4GAFR7GA080505 | WAU4GAFR7GA033359; WAU4GAFR7GA089706

WAU4GAFR7GA008462; WAU4GAFR7GA072565 | WAU4GAFR7GA099961 | WAU4GAFR7GA075756

WAU4GAFR7GA060691; WAU4GAFR7GA033166; WAU4GAFR7GA000622 | WAU4GAFR7GA030476 | WAU4GAFR7GA073618; WAU4GAFR7GA001589; WAU4GAFR7GA026279; WAU4GAFR7GA013189 | WAU4GAFR7GA093240 | WAU4GAFR7GA016190; WAU4GAFR7GA017680 | WAU4GAFR7GA052350

WAU4GAFR7GA018764 | WAU4GAFR7GA016187 | WAU4GAFR7GA080813 | WAU4GAFR7GA036004

WAU4GAFR7GA004685 | WAU4GAFR7GA070203; WAU4GAFR7GA065440 |

WAU4GAFR7GA043924

| WAU4GAFR7GA024449

WAU4GAFR7GA088815; WAU4GAFR7GA063106 | WAU4GAFR7GA080455; WAU4GAFR7GA075532 | WAU4GAFR7GA057385; WAU4GAFR7GA022975;

WAU4GAFR7GA028453

; WAU4GAFR7GA057452 | WAU4GAFR7GA082514; WAU4GAFR7GA007389 | WAU4GAFR7GA003956; WAU4GAFR7GA051425; WAU4GAFR7GA002581 | WAU4GAFR7GA015086 | WAU4GAFR7GA079029 | WAU4GAFR7GA047231

WAU4GAFR7GA052168 | WAU4GAFR7GA044216 | WAU4GAFR7GA016528 | WAU4GAFR7GA083727; WAU4GAFR7GA041493; WAU4GAFR7GA021308 | WAU4GAFR7GA004007 | WAU4GAFR7GA052137 | WAU4GAFR7GA018621 | WAU4GAFR7GA085087 | WAU4GAFR7GA091195 | WAU4GAFR7GA006856 | WAU4GAFR7GA097451 | WAU4GAFR7GA079810 | WAU4GAFR7GA059427 | WAU4GAFR7GA018165; WAU4GAFR7GA045690 | WAU4GAFR7GA051862 | WAU4GAFR7GA087891 | WAU4GAFR7GA051988; WAU4GAFR7GA033605 | WAU4GAFR7GA050274; WAU4GAFR7GA013807 | WAU4GAFR7GA039033 | WAU4GAFR7GA079919 | WAU4GAFR7GA008624 | WAU4GAFR7GA025939 | WAU4GAFR7GA078298; WAU4GAFR7GA034558 | WAU4GAFR7GA053062 | WAU4GAFR7GA087678 | WAU4GAFR7GA084165 | WAU4GAFR7GA042868; WAU4GAFR7GA036651 | WAU4GAFR7GA056317 | WAU4GAFR7GA094503 | WAU4GAFR7GA046936 | WAU4GAFR7GA012155; WAU4GAFR7GA043258 | WAU4GAFR7GA005514; WAU4GAFR7GA084523; WAU4GAFR7GA070766 | WAU4GAFR7GA003813 | WAU4GAFR7GA035824; WAU4GAFR7GA095473; WAU4GAFR7GA029280 | WAU4GAFR7GA059170 | WAU4GAFR7GA040831 | WAU4GAFR7GA045365; WAU4GAFR7GA052915 | WAU4GAFR7GA018523 | WAU4GAFR7GA091391 | WAU4GAFR7GA069634; WAU4GAFR7GA050663 | WAU4GAFR7GA078561 | WAU4GAFR7GA003567 | WAU4GAFR7GA057922; WAU4GAFR7GA040554; WAU4GAFR7GA066068 | WAU4GAFR7GA022667 | WAU4GAFR7GA011801 | WAU4GAFR7GA034317 | WAU4GAFR7GA021292; WAU4GAFR7GA044877 | WAU4GAFR7GA062831; WAU4GAFR7GA049934 | WAU4GAFR7GA026797 | WAU4GAFR7GA075790 | WAU4GAFR7GA074283 | WAU4GAFR7GA014844; WAU4GAFR7GA065793 | WAU4GAFR7GA010972; WAU4GAFR7GA017338; WAU4GAFR7GA050887 | WAU4GAFR7GA054504 | WAU4GAFR7GA054549 | WAU4GAFR7GA043552 | WAU4GAFR7GA012043 | WAU4GAFR7GA063493 | WAU4GAFR7GA099023 | WAU4GAFR7GA086837; WAU4GAFR7GA096820 | WAU4GAFR7GA001575 | WAU4GAFR7GA045432

WAU4GAFR7GA064093; WAU4GAFR7GA047004 | WAU4GAFR7GA094470 | WAU4GAFR7GA060559; WAU4GAFR7GA017517 | WAU4GAFR7GA055796 | WAU4GAFR7GA061923; WAU4GAFR7GA087373; WAU4GAFR7GA043728

WAU4GAFR7GA052770 | WAU4GAFR7GA094999 | WAU4GAFR7GA034883 | WAU4GAFR7GA039050 | WAU4GAFR7GA028629 | WAU4GAFR7GA021180 | WAU4GAFR7GA065244 | WAU4GAFR7GA025195; WAU4GAFR7GA010700; WAU4GAFR7GA030784 | WAU4GAFR7GA009420; WAU4GAFR7GA052607 | WAU4GAFR7GA008638 | WAU4GAFR7GA099281; WAU4GAFR7GA035998 | WAU4GAFR7GA055278; WAU4GAFR7GA091066 | WAU4GAFR7GA017016; WAU4GAFR7GA097921 | WAU4GAFR7GA014410 | WAU4GAFR7GA082075; WAU4GAFR7GA079337 | WAU4GAFR7GA023186 | WAU4GAFR7GA041851 | WAU4GAFR7GA066894; WAU4GAFR7GA014181; WAU4GAFR7GA091326 | WAU4GAFR7GA064983 | WAU4GAFR7GA066829 | WAU4GAFR7GA020269 | WAU4GAFR7GA054230

WAU4GAFR7GA032177; WAU4GAFR7GA050209 | WAU4GAFR7GA056284 | WAU4GAFR7GA085476; WAU4GAFR7GA024354

WAU4GAFR7GA066183 | WAU4GAFR7GA097644 | WAU4GAFR7GA072436

WAU4GAFR7GA096171

WAU4GAFR7GA093089 | WAU4GAFR7GA078754; WAU4GAFR7GA092010 | WAU4GAFR7GA048282; WAU4GAFR7GA092881; WAU4GAFR7GA086272 | WAU4GAFR7GA054311 | WAU4GAFR7GA014679; WAU4GAFR7GA076812; WAU4GAFR7GA000894 | WAU4GAFR7GA085221; WAU4GAFR7GA009546 | WAU4GAFR7GA040263 | WAU4GAFR7GA074865; WAU4GAFR7GA092198

WAU4GAFR7GA090242 | WAU4GAFR7GA097210; WAU4GAFR7GA025777; WAU4GAFR7GA000961; WAU4GAFR7GA071593 | WAU4GAFR7GA075000 | WAU4GAFR7GA004931 | WAU4GAFR7GA057676 | WAU4GAFR7GA025388 | WAU4GAFR7GA088264; WAU4GAFR7GA037525; WAU4GAFR7GA057659 | WAU4GAFR7GA006890 |

WAU4GAFR7GA054888

| WAU4GAFR7GA028002 | WAU4GAFR7GA017243 | WAU4GAFR7GA045317 | WAU4GAFR7GA020949 | WAU4GAFR7GA016819 | WAU4GAFR7GA025892; WAU4GAFR7GA029019 | WAU4GAFR7GA025438 | WAU4GAFR7GA080729 | WAU4GAFR7GA063638; WAU4GAFR7GA055684 | WAU4GAFR7GA086952

WAU4GAFR7GA042787 | WAU4GAFR7GA027402 | WAU4GAFR7GA048573; WAU4GAFR7GA056138 | WAU4GAFR7GA094565 | WAU4GAFR7GA061341; WAU4GAFR7GA019798 | WAU4GAFR7GA048394 | WAU4GAFR7GA036973 | WAU4GAFR7GA097868 | WAU4GAFR7GA074459 | WAU4GAFR7GA058570; WAU4GAFR7GA009840 | WAU4GAFR7GA029294 | WAU4GAFR7GA024693 | WAU4GAFR7GA008381 | WAU4GAFR7GA044653; WAU4GAFR7GA000507; WAU4GAFR7GA060139 | WAU4GAFR7GA000586 | WAU4GAFR7GA012429

WAU4GAFR7GA051263 | WAU4GAFR7GA050226; WAU4GAFR7GA031188 | WAU4GAFR7GA057175; WAU4GAFR7GA096638; WAU4GAFR7GA068595 | WAU4GAFR7GA024547 | WAU4GAFR7GA056107 | WAU4GAFR7GA067835 | WAU4GAFR7GA062618 | WAU4GAFR7GA060240 | WAU4GAFR7GA037749 | WAU4GAFR7GA006744 | WAU4GAFR7GA021423 | WAU4GAFR7GA044099 | WAU4GAFR7GA086188; WAU4GAFR7GA060528 | WAU4GAFR7GA054325 | WAU4GAFR7GA091164; WAU4GAFR7GA034477; WAU4GAFR7GA077779; WAU4GAFR7GA077734; WAU4GAFR7GA076762; WAU4GAFR7GA089446 | WAU4GAFR7GA072484 | WAU4GAFR7GA091178 | WAU4GAFR7GA094050 | WAU4GAFR7GA044197 | WAU4GAFR7GA097241 | WAU4GAFR7GA062134 | WAU4GAFR7GA001141; WAU4GAFR7GA057189 | WAU4GAFR7GA016772 | WAU4GAFR7GA034348; WAU4GAFR7GA048217 | WAU4GAFR7GA055734; WAU4GAFR7GA075319; WAU4GAFR7GA005075 | WAU4GAFR7GA039453; WAU4GAFR7GA035693; WAU4GAFR7GA059055; WAU4GAFR7GA038433; WAU4GAFR7GA092394; WAU4GAFR7GA084926 | WAU4GAFR7GA099989 | WAU4GAFR7GA076468 | WAU4GAFR7GA083971; WAU4GAFR7GA041686 | WAU4GAFR7GA002449

WAU4GAFR7GA042417 | WAU4GAFR7GA044619; WAU4GAFR7GA026590 | WAU4GAFR7GA021373; WAU4GAFR7GA033863 | WAU4GAFR7GA015847; WAU4GAFR7GA000667 | WAU4GAFR7GA077572 | WAU4GAFR7GA071528 | WAU4GAFR7GA021096 | WAU4GAFR7GA062893; WAU4GAFR7GA016710 | WAU4GAFR7GA002807 | WAU4GAFR7GA083548 |

WAU4GAFR7GA051747

| WAU4GAFR7GA004797; WAU4GAFR7GA035337 | WAU4GAFR7GA047925 | WAU4GAFR7GA001382; WAU4GAFR7GA066121 | WAU4GAFR7GA035869 | WAU4GAFR7GA001916; WAU4GAFR7GA068404 | WAU4GAFR7GA039789; WAU4GAFR7GA075739; WAU4GAFR7GA017100 | WAU4GAFR7GA015749 |

WAU4GAFR7GA025410

| WAU4GAFR7GA010566 | WAU4GAFR7GA034480 | WAU4GAFR7GA051134 | WAU4GAFR7GA090211 | WAU4GAFR7GA077538 | WAU4GAFR7GA098941 | WAU4GAFR7GA001205; WAU4GAFR7GA010194 | WAU4GAFR7GA089723; WAU4GAFR7GA051912

WAU4GAFR7GA033152; WAU4GAFR7GA051795 | WAU4GAFR7GA045060;

WAU4GAFR7GA028386

; WAU4GAFR7GA060531 | WAU4GAFR7GA003701 | WAU4GAFR7GA039498 | WAU4GAFR7GA086286 | WAU4GAFR7GA029084 | WAU4GAFR7GA091603 | WAU4GAFR7GA051991; WAU4GAFR7GA029375 | WAU4GAFR7GA009160; WAU4GAFR7GA050534 | WAU4GAFR7GA014522; WAU4GAFR7GA022426

WAU4GAFR7GA095215; WAU4GAFR7GA088409 | WAU4GAFR7GA098065; WAU4GAFR7GA072629 | WAU4GAFR7GA004671 | WAU4GAFR7GA051280

WAU4GAFR7GA028047 | WAU4GAFR7GA050131

WAU4GAFR7GA001835 | WAU4GAFR7GA019316; WAU4GAFR7GA092105 | WAU4GAFR7GA099782; WAU4GAFR7GA075692; WAU4GAFR7GA081198 | WAU4GAFR7GA079984 | WAU4GAFR7GA088376; WAU4GAFR7GA043292 | WAU4GAFR7GA051120; WAU4GAFR7GA011202; WAU4GAFR7GA007702 | WAU4GAFR7GA071495 | WAU4GAFR7GA077586 | WAU4GAFR7GA046824 | WAU4GAFR7GA033796 | WAU4GAFR7GA074719; WAU4GAFR7GA080424; WAU4GAFR7GA076504 | WAU4GAFR7GA063459 | WAU4GAFR7GA004928 | WAU4GAFR7GA009790 | WAU4GAFR7GA037783; WAU4GAFR7GA034429

WAU4GAFR7GA080164; WAU4GAFR7GA036892 | WAU4GAFR7GA023334

WAU4GAFR7GA048170; WAU4GAFR7GA082724 | WAU4GAFR7GA000796 | WAU4GAFR7GA099457; WAU4GAFR7GA039825

WAU4GAFR7GA044622 | WAU4GAFR7GA005576; WAU4GAFR7GA012592 | WAU4GAFR7GA095294; WAU4GAFR7GA020370 | WAU4GAFR7GA040537; WAU4GAFR7GA099412; WAU4GAFR7GA028775 | WAU4GAFR7GA081816 | WAU4GAFR7GA055202 | WAU4GAFR7GA026539 | WAU4GAFR7GA041297 | WAU4GAFR7GA012852; WAU4GAFR7GA072307

WAU4GAFR7GA021650

WAU4GAFR7GA038996 | WAU4GAFR7GA016111 | WAU4GAFR7GA049304 | WAU4GAFR7GA020837; WAU4GAFR7GA035239; WAU4GAFR7GA016285 | WAU4GAFR7GA096705; WAU4GAFR7GA090662; WAU4GAFR7GA016030; WAU4GAFR7GA007814; WAU4GAFR7GA001561 | WAU4GAFR7GA011250 | WAU4GAFR7GA073117;

WAU4GAFR7GA012317

| WAU4GAFR7GA040988 | WAU4GAFR7GA053191

WAU4GAFR7GA062411

WAU4GAFR7GA034365; WAU4GAFR7GA011328 | WAU4GAFR7GA036603 | WAU4GAFR7GA095277; WAU4GAFR7GA064305 | WAU4GAFR7GA098437; WAU4GAFR7GA030381 | WAU4GAFR7GA040795 | WAU4GAFR7GA071092 | WAU4GAFR7GA062943 | WAU4GAFR7GA076695

WAU4GAFR7GA003097; WAU4GAFR7GA048685

WAU4GAFR7GA063204; WAU4GAFR7GA008655 | WAU4GAFR7GA054017 | WAU4GAFR7GA065583; WAU4GAFR7GA032938 | WAU4GAFR7GA058746 |

WAU4GAFR7GA076843

; WAU4GAFR7GA081279 | WAU4GAFR7GA077295 | WAU4GAFR7GA010681; WAU4GAFR7GA004654

WAU4GAFR7GA020997; WAU4GAFR7GA059556 | WAU4GAFR7GA029571; WAU4GAFR7GA070668; WAU4GAFR7GA001639 |

WAU4GAFR7GA025603

; WAU4GAFR7GA038870; WAU4GAFR7GA031370; WAU4GAFR7GA002029; WAU4GAFR7GA007134; WAU4GAFR7GA083761 | WAU4GAFR7GA067852 | WAU4GAFR7GA045107 | WAU4GAFR7GA086384; WAU4GAFR7GA047147; WAU4GAFR7GA074347; WAU4GAFR7GA046094 | WAU4GAFR7GA056754 | WAU4GAFR7GA066636 | WAU4GAFR7GA043129 | WAU4GAFR7GA096154 | WAU4GAFR7GA013967; WAU4GAFR7GA072095 | WAU4GAFR7GA064630 | WAU4GAFR7GA076745 |

WAU4GAFR7GA090340

| WAU4GAFR7GA012561 | WAU4GAFR7GA055751 | WAU4GAFR7GA079936 | WAU4GAFR7GA054485 | WAU4GAFR7GA023950; WAU4GAFR7GA011183 | WAU4GAFR7GA010759 | WAU4GAFR7GA062585 | WAU4GAFR7GA054048 | WAU4GAFR7GA022930 | WAU4GAFR7GA090287 | WAU4GAFR7GA034611 | WAU4GAFR7GA011782; WAU4GAFR7GA046046 | WAU4GAFR7GA034303 |

WAU4GAFR7GA038450

| WAU4GAFR7GA075904 | WAU4GAFR7GA066250 | WAU4GAFR7GA087129; WAU4GAFR7GA076034 | WAU4GAFR7GA003505

WAU4GAFR7GA002368; WAU4GAFR7GA098339 | WAU4GAFR7GA053109; WAU4GAFR7GA047214 | WAU4GAFR7GA077877; WAU4GAFR7GA048427 | WAU4GAFR7GA002127; WAU4GAFR7GA070038 | WAU4GAFR7GA089320; WAU4GAFR7GA009725; WAU4GAFR7GA056561 | WAU4GAFR7GA027187; WAU4GAFR7GA040358 | WAU4GAFR7GA027481 | WAU4GAFR7GA024421 | WAU4GAFR7GA001656; WAU4GAFR7GA084473; WAU4GAFR7GA069519; WAU4GAFR7GA048475; WAU4GAFR7GA061162 | WAU4GAFR7GA043809 | WAU4GAFR7GA016903 | WAU4GAFR7GA094730 | WAU4GAFR7GA042840; WAU4GAFR7GA030560; WAU4GAFR7GA052302 | WAU4GAFR7GA023849 | WAU4GAFR7GA020417; WAU4GAFR7GA012575 | WAU4GAFR7GA023107; WAU4GAFR7GA019526 | WAU4GAFR7GA047388 | WAU4GAFR7GA060898 | WAU4GAFR7GA093495 | WAU4GAFR7GA017596; WAU4GAFR7GA087311 | WAU4GAFR7GA036858 | WAU4GAFR7GA079872; WAU4GAFR7GA001317 | WAU4GAFR7GA017646 | WAU4GAFR7GA045219 | WAU4GAFR7GA029540 | WAU4GAFR7GA072288 | WAU4GAFR7GA056642; WAU4GAFR7GA009739 | WAU4GAFR7GA008509 | WAU4GAFR7GA068063 | WAU4GAFR7GA074526; WAU4GAFR7GA020708 | WAU4GAFR7GA078303; WAU4GAFR7GA079242

WAU4GAFR7GA069438 | WAU4GAFR7GA033491; WAU4GAFR7GA098020 | WAU4GAFR7GA047956; WAU4GAFR7GA067026 | WAU4GAFR7GA043695

WAU4GAFR7GA049593 | WAU4GAFR7GA061081

WAU4GAFR7GA014505

| WAU4GAFR7GA032163

WAU4GAFR7GA048802; WAU4GAFR7GA068340 | WAU4GAFR7GA098342; WAU4GAFR7GA080794; WAU4GAFR7GA028761 | WAU4GAFR7GA065115 | WAU4GAFR7GA053837; WAU4GAFR7GA086885 | WAU4GAFR7GA062005; WAU4GAFR7GA065602 | WAU4GAFR7GA031577; WAU4GAFR7GA003794; WAU4GAFR7GA064904; WAU4GAFR7GA019624; WAU4GAFR7GA036701 | WAU4GAFR7GA029408 | WAU4GAFR7GA091827; WAU4GAFR7GA040344 | WAU4GAFR7GA033667

WAU4GAFR7GA073084; WAU4GAFR7GA055054; WAU4GAFR7GA093531 | WAU4GAFR7GA014083 | WAU4GAFR7GA079080 | WAU4GAFR7GA021728 | WAU4GAFR7GA059606;

WAU4GAFR7GA020806

; WAU4GAFR7GA048900 | WAU4GAFR7GA021843; WAU4GAFR7GA091925; WAU4GAFR7GA067995; WAU4GAFR7GA070184 | WAU4GAFR7GA001513 | WAU4GAFR7GA024838 | WAU4GAFR7GA095828; WAU4GAFR7GA038142 | WAU4GAFR7GA082884; WAU4GAFR7GA094873 | WAU4GAFR7GA000703 | WAU4GAFR7GA035838 | WAU4GAFR7GA078978 | WAU4GAFR7GA049626 | WAU4GAFR7GA023592

WAU4GAFR7GA053725 | WAU4GAFR7GA034253 | WAU4GAFR7GA095537; WAU4GAFR7GA086501

WAU4GAFR7GA045804 | WAU4GAFR7GA037881 | WAU4GAFR7GA065437 | WAU4GAFR7GA070637 | WAU4GAFR7GA094839 | WAU4GAFR7GA054518 | WAU4GAFR7GA029604; WAU4GAFR7GA035547 | WAU4GAFR7GA006341; WAU4GAFR7GA019042 | WAU4GAFR7GA094159 | WAU4GAFR7GA089401; WAU4GAFR7GA020000; WAU4GAFR7GA058312; WAU4GAFR7GA000166

WAU4GAFR7GA055569 | WAU4GAFR7GA024631 | WAU4GAFR7GA070735 | WAU4GAFR7GA005948 | WAU4GAFR7GA071254 | WAU4GAFR7GA087258 | WAU4GAFR7GA098115; WAU4GAFR7GA034236 | WAU4GAFR7GA062036; WAU4GAFR7GA004816; WAU4GAFR7GA077023 | WAU4GAFR7GA058018 | WAU4GAFR7GA049206

WAU4GAFR7GA019980; WAU4GAFR7GA065535; WAU4GAFR7GA097448; WAU4GAFR7GA037637 | WAU4GAFR7GA060951 | WAU4GAFR7GA063610 | WAU4GAFR7GA044006 | WAU4GAFR7GA036066 | WAU4GAFR7GA082089

WAU4GAFR7GA040649 | WAU4GAFR7GA027383 | WAU4GAFR7GA036794 | WAU4GAFR7GA056740; WAU4GAFR7GA086448 | WAU4GAFR7GA089687 | WAU4GAFR7GA086529; WAU4GAFR7GA035807 | WAU4GAFR7GA021745; WAU4GAFR7GA062473; WAU4GAFR7GA001401 | WAU4GAFR7GA004752 | WAU4GAFR7GA058777; WAU4GAFR7GA089933 | WAU4GAFR7GA001074; WAU4GAFR7GA080844 | WAU4GAFR7GA006081 | WAU4GAFR7GA010244; WAU4GAFR7GA008641 | WAU4GAFR7GA035578 | WAU4GAFR7GA031434 | WAU4GAFR7GA063042 |

WAU4GAFR7GA068483

| WAU4GAFR7GA075613 | WAU4GAFR7GA080911 | WAU4GAFR7GA073909 | WAU4GAFR7GA093075 | WAU4GAFR7GA022409 | WAU4GAFR7GA082321 | WAU4GAFR7GA050565; WAU4GAFR7GA091388 |

WAU4GAFR7GA045480

| WAU4GAFR7GA064871 | WAU4GAFR7GA001771 | WAU4GAFR7GA029148 | WAU4GAFR7GA040456 | WAU4GAFR7GA078513 | WAU4GAFR7GA078477; WAU4GAFR7GA037346; WAU4GAFR7GA077197; WAU4GAFR7GA062361; WAU4GAFR7GA020143; WAU4GAFR7GA048203; WAU4GAFR7GA096459 | WAU4GAFR7GA050713; WAU4GAFR7GA079824; WAU4GAFR7GA015542 | WAU4GAFR7GA025648 | WAU4GAFR7GA097286; WAU4GAFR7GA071805 | WAU4GAFR7GA031725; WAU4GAFR7GA038335 | WAU4GAFR7GA033328 | WAU4GAFR7GA046161; WAU4GAFR7GA033734 | WAU4GAFR7GA089219 | WAU4GAFR7GA024080 | WAU4GAFR7GA056947; WAU4GAFR7GA021874 | WAU4GAFR7GA039131 | WAU4GAFR7GA080522 | WAU4GAFR7GA050842 | WAU4GAFR7GA040084 | WAU4GAFR7GA086949; WAU4GAFR7GA089639 | WAU4GAFR7GA093576 | WAU4GAFR7GA080956; WAU4GAFR7GA067110 | WAU4GAFR7GA040487 | WAU4GAFR7GA030347 | WAU4GAFR7GA040070; WAU4GAFR7GA062392 | WAU4GAFR7GA033930 | WAU4GAFR7GA058505 | WAU4GAFR7GA011992 | WAU4GAFR7GA047259; WAU4GAFR7GA000880 | WAU4GAFR7GA096039; WAU4GAFR7GA033250 | WAU4GAFR7GA023981 | WAU4GAFR7GA049691; WAU4GAFR7GA010101; WAU4GAFR7GA079581 | WAU4GAFR7GA066362 | WAU4GAFR7GA095330; WAU4GAFR7GA039744 | WAU4GAFR7GA044734 | WAU4GAFR7GA048038 | WAU4GAFR7GA047875 | WAU4GAFR7GA000779; WAU4GAFR7GA076437 | WAU4GAFR7GA073991 | WAU4GAFR7GA021518 | WAU4GAFR7GA017002 | WAU4GAFR7GA005397 | WAU4GAFR7GA022345; WAU4GAFR7GA014178; WAU4GAFR7GA054583 | WAU4GAFR7GA093609 | WAU4GAFR7GA085817 | WAU4GAFR7GA053482 | WAU4GAFR7GA085414; WAU4GAFR7GA031644; WAU4GAFR7GA048718 | WAU4GAFR7GA007487 | WAU4GAFR7GA042742 | WAU4GAFR7GA015072 | WAU4GAFR7GA028890 | WAU4GAFR7GA004508 | WAU4GAFR7GA075191; WAU4GAFR7GA067902

WAU4GAFR7GA024144; WAU4GAFR7GA013337; WAU4GAFR7GA087213

WAU4GAFR7GA006596 | WAU4GAFR7GA015220; WAU4GAFR7GA081928 | WAU4GAFR7GA057290; WAU4GAFR7GA015007

WAU4GAFR7GA082271; WAU4GAFR7GA087356 | WAU4GAFR7GA064756 | WAU4GAFR7GA075482 | WAU4GAFR7GA088863 | WAU4GAFR7GA038173 | WAU4GAFR7GA046001; WAU4GAFR7GA047651 | WAU4GAFR7GA004198

WAU4GAFR7GA053269; WAU4GAFR7GA048668; WAU4GAFR7GA087583 | WAU4GAFR7GA066099 | WAU4GAFR7GA013872 | WAU4GAFR7GA051201 | WAU4GAFR7GA082187 | WAU4GAFR7GA060092 | WAU4GAFR7GA001270 | WAU4GAFR7GA086806; WAU4GAFR7GA066247 | WAU4GAFR7GA088944; WAU4GAFR7GA058102; WAU4GAFR7GA091102; WAU4GAFR7GA009031 | WAU4GAFR7GA011619

WAU4GAFR7GA072887; WAU4GAFR7GA041977 | WAU4GAFR7GA090192; WAU4GAFR7GA077653; WAU4GAFR7GA095554; WAU4GAFR7GA072758 | WAU4GAFR7GA007649 | WAU4GAFR7GA054096; WAU4GAFR7GA037704; WAU4GAFR7GA036276 | WAU4GAFR7GA037279 | WAU4GAFR7GA027027 | WAU4GAFR7GA029795; WAU4GAFR7GA022894; WAU4GAFR7GA026489 | WAU4GAFR7GA082285 | WAU4GAFR7GA043597 | WAU4GAFR7GA008753

WAU4GAFR7GA017775 | WAU4GAFR7GA069732; WAU4GAFR7GA037850; WAU4GAFR7GA080701 | WAU4GAFR7GA045964 | WAU4GAFR7GA041865 | WAU4GAFR7GA066510 | WAU4GAFR7GA082125 | WAU4GAFR7GA050954 | WAU4GAFR7GA083128 | WAU4GAFR7GA020014 | WAU4GAFR7GA085980 | WAU4GAFR7GA003326; WAU4GAFR7GA082531 | WAU4GAFR7GA047407 | WAU4GAFR7GA023351

WAU4GAFR7GA024709

| WAU4GAFR7GA027657 | WAU4GAFR7GA007165 | WAU4GAFR7GA058360 | WAU4GAFR7GA089138; WAU4GAFR7GA088555; WAU4GAFR7GA018571 | WAU4GAFR7GA036326; WAU4GAFR7GA082237 | WAU4GAFR7GA004184 | WAU4GAFR7GA058309; WAU4GAFR7GA027786; WAU4GAFR7GA072291 | WAU4GAFR7GA015721 | WAU4GAFR7GA094405 | WAU4GAFR7GA061890 | WAU4GAFR7GA004427; WAU4GAFR7GA043017

WAU4GAFR7GA035208; WAU4GAFR7GA048315; WAU4GAFR7GA018943; WAU4GAFR7GA072632 | WAU4GAFR7GA023530; WAU4GAFR7GA053126; WAU4GAFR7GA014794 | WAU4GAFR7GA015315; WAU4GAFR7GA022202 | WAU4GAFR7GA010230; WAU4GAFR7GA071125; WAU4GAFR7GA083159 | WAU4GAFR7GA006873

WAU4GAFR7GA011510; WAU4GAFR7GA091097 | WAU4GAFR7GA042319 | WAU4GAFR7GA082044 | WAU4GAFR7GA091679 | WAU4GAFR7GA096753 | WAU4GAFR7GA073019 | WAU4GAFR7GA092122 | WAU4GAFR7GA014052

WAU4GAFR7GA043504; WAU4GAFR7GA048833 | WAU4GAFR7GA099586 | WAU4GAFR7GA099040 | WAU4GAFR7GA001723; WAU4GAFR7GA029618 | WAU4GAFR7GA013791 | WAU4GAFR7GA095909 | WAU4GAFR7GA084828; WAU4GAFR7GA027223 | WAU4GAFR7GA002774 | WAU4GAFR7GA066507 | WAU4GAFR7GA031921 | WAU4GAFR7GA068614

WAU4GAFR7GA035371 | WAU4GAFR7GA040828 | WAU4GAFR7GA052557; WAU4GAFR7GA073652 | WAU4GAFR7GA012866 | WAU4GAFR7GA069374; WAU4GAFR7GA095263 | WAU4GAFR7GA087468 | WAU4GAFR7GA036147 | WAU4GAFR7GA057855; WAU4GAFR7GA008266 | WAU4GAFR7GA025942 | WAU4GAFR7GA055880 | WAU4GAFR7GA025178 | WAU4GAFR7GA084182 | WAU4GAFR7GA020109 | WAU4GAFR7GA064711; WAU4GAFR7GA000832 | WAU4GAFR7GA077801 | WAU4GAFR7GA018425; WAU4GAFR7GA038075 | WAU4GAFR7GA082173; WAU4GAFR7GA074901 | WAU4GAFR7GA062196; WAU4GAFR7GA023897; WAU4GAFR7GA027352 | WAU4GAFR7GA097207 | WAU4GAFR7GA047665; WAU4GAFR7GA087874 | WAU4GAFR7GA067656 | WAU4GAFR7GA013497 | WAU4GAFR7GA048945 | WAU4GAFR7GA024595; WAU4GAFR7GA056348; WAU4GAFR7GA034950 | WAU4GAFR7GA093416 | WAU4GAFR7GA007537; WAU4GAFR7GA035290 | WAU4GAFR7GA067012 | WAU4GAFR7GA026525 | WAU4GAFR7GA022135 | WAU4GAFR7GA083372 | WAU4GAFR7GA054647; WAU4GAFR7GA019087; WAU4GAFR7GA020725; WAU4GAFR7GA036407; WAU4GAFR7GA017386; WAU4GAFR7GA014956 | WAU4GAFR7GA063915; WAU4GAFR7GA068967 | WAU4GAFR7GA068659; WAU4GAFR7GA083033 | WAU4GAFR7GA085493; WAU4GAFR7GA002466; WAU4GAFR7GA022989 | WAU4GAFR7GA057547 | WAU4GAFR7GA094257 | WAU4GAFR7GA073487 | WAU4GAFR7GA019784 | WAU4GAFR7GA006498 | WAU4GAFR7GA004217 | WAU4GAFR7GA017470; WAU4GAFR7GA023740 | WAU4GAFR7GA079712 | WAU4GAFR7GA021048; WAU4GAFR7GA090161; WAU4GAFR7GA049996

WAU4GAFR7GA043079 | WAU4GAFR7GA077443; WAU4GAFR7GA058584; WAU4GAFR7GA058388 | WAU4GAFR7GA054910 | WAU4GAFR7GA026170; WAU4GAFR7GA095585; WAU4GAFR7GA004993

WAU4GAFR7GA050114 | WAU4GAFR7GA080889; WAU4GAFR7GA018067 | WAU4GAFR7GA061498; WAU4GAFR7GA024399 | WAU4GAFR7GA029814; WAU4GAFR7GA047536 | WAU4GAFR7GA006064 | WAU4GAFR7GA081203 | WAU4GAFR7GA070654 | WAU4GAFR7GA067849

WAU4GAFR7GA018313 | WAU4GAFR7GA091312 | WAU4GAFR7GA016240; WAU4GAFR7GA081430 | WAU4GAFR7GA026072; WAU4GAFR7GA061047; WAU4GAFR7GA054986 | WAU4GAFR7GA005612; WAU4GAFR7GA087812 | WAU4GAFR7GA017792; WAU4GAFR7GA032048 | WAU4GAFR7GA090841; WAU4GAFR7GA016299 | WAU4GAFR7GA094971; WAU4GAFR7GA045446; WAU4GAFR7GA037203 | WAU4GAFR7GA085607

WAU4GAFR7GA074929 | WAU4GAFR7GA018747 | WAU4GAFR7GA018277; WAU4GAFR7GA021261 | WAU4GAFR7GA019929; WAU4GAFR7GA085851; WAU4GAFR7GA090676; WAU4GAFR7GA088670; WAU4GAFR7GA050033; WAU4GAFR7GA009675 | WAU4GAFR7GA017887 | WAU4GAFR7GA076664 | WAU4GAFR7GA000734; WAU4GAFR7GA057029; WAU4GAFR7GA048069 | WAU4GAFR7GA002239; WAU4GAFR7GA089267 | WAU4GAFR7GA065079 | WAU4GAFR7GA004220; WAU4GAFR7GA080035; WAU4GAFR7GA086644; WAU4GAFR7GA001138 | WAU4GAFR7GA025181 | WAU4GAFR7GA015346 | WAU4GAFR7GA059282; WAU4GAFR7GA081833; WAU4GAFR7GA007926 | WAU4GAFR7GA062666 | WAU4GAFR7GA036648

WAU4GAFR7GA074073;

WAU4GAFR7GA034933

| WAU4GAFR7GA049349; WAU4GAFR7GA083436; WAU4GAFR7GA042482 | WAU4GAFR7GA095182; WAU4GAFR7GA048332 | WAU4GAFR7GA096607 | WAU4GAFR7GA088961 | WAU4GAFR7GA052574 | WAU4GAFR7GA045768 | WAU4GAFR7GA045172 | WAU4GAFR7GA058827 | WAU4GAFR7GA044801 | WAU4GAFR7GA061808 | WAU4GAFR7GA027805; WAU4GAFR7GA013094; WAU4GAFR7GA034219 | WAU4GAFR7GA093657

WAU4GAFR7GA043776

WAU4GAFR7GA068208; WAU4GAFR7GA005299 | WAU4GAFR7GA002967; WAU4GAFR7GA030249 | WAU4GAFR7GA018697; WAU4GAFR7GA071237

WAU4GAFR7GA035046 | WAU4GAFR7GA057533 | WAU4GAFR7GA013693 | WAU4GAFR7GA093903; WAU4GAFR7GA074381; WAU4GAFR7GA041655; WAU4GAFR7GA093559; WAU4GAFR7GA065941; WAU4GAFR7GA001530; WAU4GAFR7GA043731; WAU4GAFR7GA076860

WAU4GAFR7GA001852; WAU4GAFR7GA044376 | WAU4GAFR7GA028405 | WAU4GAFR7GA026346; WAU4GAFR7GA094646 | WAU4GAFR7GA006078 | WAU4GAFR7GA036052 | WAU4GAFR7GA067284

WAU4GAFR7GA016237 | WAU4GAFR7GA014827 | WAU4GAFR7GA086854 | WAU4GAFR7GA032986 | WAU4GAFR7GA027030 | WAU4GAFR7GA075174 | WAU4GAFR7GA028906;

WAU4GAFR7GA046063

; WAU4GAFR7GA077684; WAU4GAFR7GA031403 | WAU4GAFR7GA078866 | WAU4GAFR7GA033149 | WAU4GAFR7GA065891 | WAU4GAFR7GA027710 | WAU4GAFR7GA098776 | WAU4GAFR7GA093528 | WAU4GAFR7GA079600 | WAU4GAFR7GA027478; WAU4GAFR7GA015833; WAU4GAFR7GA046919 | WAU4GAFR7GA007019 | WAU4GAFR7GA098454 | WAU4GAFR7GA087860; WAU4GAFR7GA003990 | WAU4GAFR7GA010776; WAU4GAFR7GA017372 | WAU4GAFR7GA023818 | WAU4GAFR7GA030087; WAU4GAFR7GA005836 | WAU4GAFR7GA008736 | WAU4GAFR7GA047469; WAU4GAFR7GA007375 | WAU4GAFR7GA069164; WAU4GAFR7GA052087 | WAU4GAFR7GA088734 | WAU4GAFR7GA051232; WAU4GAFR7GA090399 | WAU4GAFR7GA050968 | WAU4GAFR7GA004475 | WAU4GAFR7GA079340; WAU4GAFR7GA006985 | WAU4GAFR7GA075420 | WAU4GAFR7GA007053 | WAU4GAFR7GA046659 | WAU4GAFR7GA000944; WAU4GAFR7GA025083; WAU4GAFR7GA096235 | WAU4GAFR7GA023124; WAU4GAFR7GA084943 | WAU4GAFR7GA074333; WAU4GAFR7GA055913; WAU4GAFR7GA088281; WAU4GAFR7GA009157 | WAU4GAFR7GA076731 | WAU4GAFR7GA063784 | WAU4GAFR7GA041980 | WAU4GAFR7GA003598; WAU4GAFR7GA039534; WAU4GAFR7GA023463; WAU4GAFR7GA069648 | WAU4GAFR7GA047309 | WAU4GAFR7GA073649; WAU4GAFR7GA055667 | WAU4GAFR7GA020191 | WAU4GAFR7GA087163 | WAU4GAFR7GA036861 | WAU4GAFR7GA089303 | WAU4GAFR7GA058567 | WAU4GAFR7GA051649; WAU4GAFR7GA089589 | WAU4GAFR7GA065213; WAU4GAFR7GA061596; WAU4GAFR7GA034396; WAU4GAFR7GA067222;

WAU4GAFR7GA035077

; WAU4GAFR7GA097126 | WAU4GAFR7GA014293 | WAU4GAFR7GA023429 | WAU4GAFR7GA027397; WAU4GAFR7GA057063; WAU4GAFR7GA035905; WAU4GAFR7GA025021; WAU4GAFR7GA007036; WAU4GAFR7GA045320; WAU4GAFR7GA008350; WAU4GAFR7GA080312; WAU4GAFR7GA022748 | WAU4GAFR7GA084201 | WAU4GAFR7GA099748; WAU4GAFR7GA009854

WAU4GAFR7GA086336 | WAU4GAFR7GA035175; WAU4GAFR7GA020188 | WAU4GAFR7GA005495 | WAU4GAFR7GA001043 | WAU4GAFR7GA067964; WAU4GAFR7GA078589 | WAU4GAFR7GA012818 | WAU4GAFR7GA075787; WAU4GAFR7GA060397; WAU4GAFR7GA095652 | WAU4GAFR7GA086210 | WAU4GAFR7GA086269 | WAU4GAFR7GA004265 | WAU4GAFR7GA082965 | WAU4GAFR7GA091035 | WAU4GAFR7GA014715 | WAU4GAFR7GA019235; WAU4GAFR7GA015587 | WAU4GAFR7GA043406 | WAU4GAFR7GA057578 | WAU4GAFR7GA081301

WAU4GAFR7GA060027 | WAU4GAFR7GA038271; WAU4GAFR7GA040635; WAU4GAFR7GA079452; WAU4GAFR7GA048525 | WAU4GAFR7GA068094; WAU4GAFR7GA073795 | WAU4GAFR7GA086479

WAU4GAFR7GA046953 | WAU4GAFR7GA038299 | WAU4GAFR7GA005027 | WAU4GAFR7GA074204 | WAU4GAFR7GA047553 | WAU4GAFR7GA071352 | WAU4GAFR7GA073232 | WAU4GAFR7GA084831; WAU4GAFR7GA056530 | WAU4GAFR7GA062490 | WAU4GAFR7GA077118 | WAU4GAFR7GA045513 | WAU4GAFR7GA046208 | WAU4GAFR7GA051957 | WAU4GAFR7GA084411 | WAU4GAFR7GA033636; WAU4GAFR7GA091780; WAU4GAFR7GA021003 | WAU4GAFR7GA058245 | WAU4GAFR7GA077667

WAU4GAFR7GA016058 | WAU4GAFR7GA083887; WAU4GAFR7GA035855 | WAU4GAFR7GA055832 | WAU4GAFR7GA029117

WAU4GAFR7GA001544 | WAU4GAFR7GA086403 | WAU4GAFR7GA081993; WAU4GAFR7GA037752

WAU4GAFR7GA074736 | WAU4GAFR7GA096252 | WAU4GAFR7GA010499 | WAU4GAFR7GA069472 | WAU4GAFR7GA008364; WAU4GAFR7GA074414; WAU4GAFR7GA049416; WAU4GAFR7GA021387 | WAU4GAFR7GA014665 | WAU4GAFR7GA095487 | WAU4GAFR7GA049092; WAU4GAFR7GA013158; WAU4GAFR7GA022295; WAU4GAFR7GA038402 | WAU4GAFR7GA062604; WAU4GAFR7GA027254 | WAU4GAFR7GA093304 | WAU4GAFR7GA093593 | WAU4GAFR7GA056057 | WAU4GAFR7GA078365; WAU4GAFR7GA052025 | WAU4GAFR7GA020613; WAU4GAFR7GA035001; WAU4GAFR7GA027674 | WAU4GAFR7GA025729 | WAU4GAFR7GA026685 | WAU4GAFR7GA090452; WAU4GAFR7GA008414

WAU4GAFR7GA067799 | WAU4GAFR7GA014407; WAU4GAFR7GA047360

WAU4GAFR7GA095523; WAU4GAFR7GA080648; WAU4GAFR7GA082500 | WAU4GAFR7GA082643 | WAU4GAFR7GA066457; WAU4GAFR7GA061288 | WAU4GAFR7GA069892; WAU4GAFR7GA019736 | WAU4GAFR7GA033958; WAU4GAFR7GA069780

WAU4GAFR7GA015430; WAU4GAFR7GA029988 | WAU4GAFR7GA033524 | WAU4GAFR7GA093349; WAU4GAFR7GA078348 | WAU4GAFR7GA096803 | WAU4GAFR7GA083257 | WAU4GAFR7GA007747 | WAU4GAFR7GA063977 | WAU4GAFR7GA034026; WAU4GAFR7GA074543 | WAU4GAFR7GA028470 | WAU4GAFR7GA087339

WAU4GAFR7GA022586 | WAU4GAFR7GA089950; WAU4GAFR7GA035242 | WAU4GAFR7GA074171; WAU4GAFR7GA070170 | WAU4GAFR7GA092492 | WAU4GAFR7GA075952 | WAU4GAFR7GA005819 | WAU4GAFR7GA051859 | WAU4GAFR7GA034530; WAU4GAFR7GA080097 |

WAU4GAFR7GA007117

; WAU4GAFR7GA078849; WAU4GAFR7GA009952; WAU4GAFR7GA023866 | WAU4GAFR7GA054664; WAU4GAFR7GA038612 | WAU4GAFR7GA035631 | WAU4GAFR7GA010616 | WAU4GAFR7GA038416

WAU4GAFR7GA003908 | WAU4GAFR7GA021549 | WAU4GAFR7GA096400; WAU4GAFR7GA071108; WAU4GAFR7GA043907 | WAU4GAFR7GA089012; WAU4GAFR7GA004136 | WAU4GAFR7GA066667

WAU4GAFR7GA098468 | WAU4GAFR7GA065082 | WAU4GAFR7GA035497 | WAU4GAFR7GA071156; WAU4GAFR7GA056592 | WAU4GAFR7GA037170 | WAU4GAFR7GA017162 | WAU4GAFR7GA050758 | WAU4GAFR7GA004380; WAU4GAFR7GA066555

WAU4GAFR7GA041512; WAU4GAFR7GA071187 | WAU4GAFR7GA032874; WAU4GAFR7GA023320 | WAU4GAFR7GA051439 | WAU4GAFR7GA035435; WAU4GAFR7GA038691; WAU4GAFR7GA067446 | WAU4GAFR7GA089186; WAU4GAFR7GA000300; WAU4GAFR7GA042627 | WAU4GAFR7GA072985; WAU4GAFR7GA047455 | WAU4GAFR7GA018814 | WAU4GAFR7GA087793 | WAU4GAFR7GA028937

WAU4GAFR7GA018358; WAU4GAFR7GA058696 | WAU4GAFR7GA062649 | WAU4GAFR7GA023267; WAU4GAFR7GA031935 | WAU4GAFR7GA040716; WAU4GAFR7GA071268 | WAU4GAFR7GA019414; WAU4GAFR7GA056835 | WAU4GAFR7GA002662 | WAU4GAFR7GA045608; WAU4GAFR7GA019977; WAU4GAFR7GA089642; WAU4GAFR7GA060402; WAU4GAFR7GA053076 |

WAU4GAFR7GA020479

; WAU4GAFR7GA043745 | WAU4GAFR7GA032325; WAU4GAFR7GA054261 |

WAU4GAFR7GA068161

| WAU4GAFR7GA067172 | WAU4GAFR7GA068435 | WAU4GAFR7GA063705 | WAU4GAFR7GA054826

WAU4GAFR7GA030705 | WAU4GAFR7GA081573 | WAU4GAFR7GA011572 | WAU4GAFR7GA048556; WAU4GAFR7GA092461

WAU4GAFR7GA054163 | WAU4GAFR7GA062635; WAU4GAFR7GA092167; WAU4GAFR7GA006291; WAU4GAFR7GA070671 | WAU4GAFR7GA071089 | WAU4GAFR7GA056964 | WAU4GAFR7GA094890 | WAU4GAFR7GA000538; WAU4GAFR7GA011653; WAU4GAFR7GA076051 | WAU4GAFR7GA086031; WAU4GAFR7GA005996; WAU4GAFR7GA027433

WAU4GAFR7GA047794; WAU4GAFR7GA010891 | WAU4GAFR7GA083534 | WAU4GAFR7GA015797; WAU4GAFR7GA089656; WAU4GAFR7GA014598 | WAU4GAFR7GA088006; WAU4GAFR7GA047343; WAU4GAFR7GA033233 | WAU4GAFR7GA060285 | WAU4GAFR7GA080679 | WAU4GAFR7GA036021 | WAU4GAFR7GA046564; WAU4GAFR7GA080214; WAU4GAFR7GA073957 | WAU4GAFR7GA089978; WAU4GAFR7GA056074 | WAU4GAFR7GA038609 | WAU4GAFR7GA019638

WAU4GAFR7GA092315 | WAU4GAFR7GA041414; WAU4GAFR7GA005464; WAU4GAFR7GA083260; WAU4GAFR7GA026802 | WAU4GAFR7GA071450 |

WAU4GAFR7GA084845

| WAU4GAFR7GA067317 | WAU4GAFR7GA059525 | WAU4GAFR7GA007182 |

WAU4GAFR7GA038268

| WAU4GAFR7GA022541 | WAU4GAFR7GA066202 | WAU4GAFR7GA016867 | WAU4GAFR7GA025049; WAU4GAFR7GA077605; WAU4GAFR7GA012186 | WAU4GAFR7GA079211 | WAU4GAFR7GA020210; WAU4GAFR7GA081931 | WAU4GAFR7GA043535 | WAU4GAFR7GA078611; WAU4GAFR7GA089155 | WAU4GAFR7GA018876; WAU4GAFR7GA033023; WAU4GAFR7GA023205; WAU4GAFR7GA003536 | WAU4GAFR7GA061145 | WAU4GAFR7GA019445 | WAU4GAFR7GA067205; WAU4GAFR7GA082318 | WAU4GAFR7GA005349

WAU4GAFR7GA010356 | WAU4GAFR7GA055619; WAU4GAFR7GA066832 | WAU4GAFR7GA032406; WAU4GAFR7GA046189 | WAU4GAFR7GA065972

WAU4GAFR7GA004024 | WAU4GAFR7GA067401 | WAU4GAFR7GA075076

WAU4GAFR7GA070587; WAU4GAFR7GA024905; WAU4GAFR7GA099216 | WAU4GAFR7GA010292 | WAU4GAFR7GA084022 | WAU4GAFR7GA060769 | WAU4GAFR7GA031448 | WAU4GAFR7GA000443; WAU4GAFR7GA061971 | WAU4GAFR7GA011300

WAU4GAFR7GA079063 | WAU4GAFR7GA097398 | WAU4GAFR7GA086899; WAU4GAFR7GA073120 | WAU4GAFR7GA076499 | WAU4GAFR7GA061422 | WAU4GAFR7GA084635 | WAU4GAFR7GA068905 | WAU4GAFR7GA036245; WAU4GAFR7GA098647; WAU4GAFR7GA036620 | WAU4GAFR7GA000457 | WAU4GAFR7GA005562; WAU4GAFR7GA063820; WAU4GAFR7GA029246; WAU4GAFR7GA052686; WAU4GAFR7GA038965

WAU4GAFR7GA076793 | WAU4GAFR7GA080083 | WAU4GAFR7GA062506; WAU4GAFR7GA021051; WAU4GAFR7GA051506 | WAU4GAFR7GA008560 | WAU4GAFR7GA064014 | WAU4GAFR7GA078799

WAU4GAFR7GA060884; WAU4GAFR7GA088748; WAU4GAFR7GA048704

WAU4GAFR7GA032079; WAU4GAFR7GA098048 | WAU4GAFR7GA017565 | WAU4GAFR7GA013032 | WAU4GAFR7GA026993; WAU4GAFR7GA018098 |

WAU4GAFR7GA056298

| WAU4GAFR7GA091472; WAU4GAFR7GA041350; WAU4GAFR7GA033054; WAU4GAFR7GA079760; WAU4GAFR7GA048444 | WAU4GAFR7GA005917; WAU4GAFR7GA002922

WAU4GAFR7GA051277 | WAU4GAFR7GA010017; WAU4GAFR7GA068306 | WAU4GAFR7GA033460; WAU4GAFR7GA039128 | WAU4GAFR7GA063090; WAU4GAFR7GA062456 | WAU4GAFR7GA083792 | WAU4GAFR7GA024029 | WAU4GAFR7GA062523 | WAU4GAFR7GA031076 | WAU4GAFR7GA024564

WAU4GAFR7GA023768; WAU4GAFR7GA041476 | WAU4GAFR7GA046502; WAU4GAFR7GA098471; WAU4GAFR7GA016125; WAU4GAFR7GA030509 | WAU4GAFR7GA001351 | WAU4GAFR7GA092637

WAU4GAFR7GA089429 | WAU4GAFR7GA020384; WAU4GAFR7GA079886 | WAU4GAFR7GA096882 | WAU4GAFR7GA093979 | WAU4GAFR7GA021986 | WAU4GAFR7GA083422 | WAU4GAFR7GA092153 | WAU4GAFR7GA002502

WAU4GAFR7GA035614 | WAU4GAFR7GA021762 | WAU4GAFR7GA071951 | WAU4GAFR7GA079516

WAU4GAFR7GA005741 | WAU4GAFR7GA091214 | WAU4GAFR7GA087499 | WAU4GAFR7GA090869 | WAU4GAFR7GA085316; WAU4GAFR7GA080147 | WAU4GAFR7GA050517 | WAU4GAFR7GA002046 | WAU4GAFR7GA092640 | WAU4GAFR7GA004489 | WAU4GAFR7GA074686;

WAU4GAFR7GA035922

| WAU4GAFR7GA087745; WAU4GAFR7GA068810 | WAU4GAFR7GA090919 | WAU4GAFR7GA077393 | WAU4GAFR7GA013550 | WAU4GAFR7GA011474 | WAU4GAFR7GA062862; WAU4GAFR7GA003889

WAU4GAFR7GA094209 | WAU4GAFR7GA049836 | WAU4GAFR7GA090337; WAU4GAFR7GA089110 | WAU4GAFR7GA067575 | WAU4GAFR7GA055605 | WAU4GAFR7GA059380; WAU4GAFR7GA078222; WAU4GAFR7GA076969 | WAU4GAFR7GA062814 | WAU4GAFR7GA093805 | WAU4GAFR7GA018084 | WAU4GAFR7GA070282 |

WAU4GAFR7GA022359

; WAU4GAFR7GA072968 | WAU4GAFR7GA067754 | WAU4GAFR7GA042188 | WAU4GAFR7GA068290 | WAU4GAFR7GA052767; WAU4GAFR7GA085364 | WAU4GAFR7GA061033; WAU4GAFR7GA000345; WAU4GAFR7GA097997; WAU4GAFR7GA028582 | WAU4GAFR7GA048606 | WAU4GAFR7GA079161 | WAU4GAFR7GA095540 | WAU4GAFR7GA070007 | WAU4GAFR7GA029098; WAU4GAFR7GA021812 | WAU4GAFR7GA064157 | WAU4GAFR7GA042465 | WAU4GAFR7GA020689 | WAU4GAFR7GA090595 | WAU4GAFR7GA024001

WAU4GAFR7GA039503; WAU4GAFR7GA026041 | WAU4GAFR7GA025214 | WAU4GAFR7GA011670; WAU4GAFR7GA084893 | WAU4GAFR7GA089804 | WAU4GAFR7GA006923 | WAU4GAFR7GA031241; WAU4GAFR7GA064692 | WAU4GAFR7GA095618 | WAU4GAFR7GA037251 | WAU4GAFR7GA022734 | WAU4GAFR7GA045625

WAU4GAFR7GA061565 | WAU4GAFR7GA096834; WAU4GAFR7GA017923; WAU4GAFR7GA077829 | WAU4GAFR7GA063753 | WAU4GAFR7GA075322 | WAU4GAFR7GA057046 | WAU4GAFR7GA044815; WAU4GAFR7GA009143; WAU4GAFR7GA027061; WAU4GAFR7GA010065; WAU4GAFR7GA085588; WAU4GAFR7GA070749; WAU4GAFR7GA099880 | WAU4GAFR7GA039565

WAU4GAFR7GA071349 | WAU4GAFR7GA083193; WAU4GAFR7GA083145 | WAU4GAFR7GA023060; WAU4GAFR7GA094386 | WAU4GAFR7GA034608 | WAU4GAFR7GA012737; WAU4GAFR7GA078673; WAU4GAFR7GA002998 | WAU4GAFR7GA040117 | WAU4GAFR7GA052042 | WAU4GAFR7GA070699; WAU4GAFR7GA062683 | WAU4GAFR7GA029022 | WAU4GAFR7GA054809 | WAU4GAFR7GA097773; WAU4GAFR7GA054227 | WAU4GAFR7GA042806; WAU4GAFR7GA076079 | WAU4GAFR7GA093335 | WAU4GAFR7GA024287 | WAU4GAFR7GA036584 | WAU4GAFR7GA014763; WAU4GAFR7GA045110 | WAU4GAFR7GA065633 | WAU4GAFR7GA077149 | WAU4GAFR7GA044457 | WAU4GAFR7GA001267 | WAU4GAFR7GA073053; WAU4GAFR7GA057421 | WAU4GAFR7GA001463 | WAU4GAFR7GA033071; WAU4GAFR7GA065776; WAU4GAFR7GA099653 | WAU4GAFR7GA044393 | WAU4GAFR7GA075045 | WAU4GAFR7GA018635 | WAU4GAFR7GA061307 | WAU4GAFR7GA009112 | WAU4GAFR7GA088846; WAU4GAFR7GA053630; WAU4GAFR7GA005674 | WAU4GAFR7GA003570

WAU4GAFR7GA099474 | WAU4GAFR7GA094324 | WAU4GAFR7GA096204; WAU4GAFR7GA032440 | WAU4GAFR7GA032907

WAU4GAFR7GA021504 | WAU4GAFR7GA082867 | WAU4GAFR7GA081685; WAU4GAFR7GA028341 | WAU4GAFR7GA016707 | WAU4GAFR7GA081802; WAU4GAFR7GA079371; WAU4GAFR7GA051456 | WAU4GAFR7GA003861; WAU4GAFR7GA060920; WAU4GAFR7GA095280 | WAU4GAFR7GA059878 | WAU4GAFR7GA018151; WAU4GAFR7GA024869; WAU4GAFR7GA020448 | WAU4GAFR7GA060352 | WAU4GAFR7GA026976; WAU4GAFR7GA091357; WAU4GAFR7GA091813 | WAU4GAFR7GA044460; WAU4GAFR7GA021602 | WAU4GAFR7GA048640

WAU4GAFR7GA008218; WAU4GAFR7GA046662 | WAU4GAFR7GA085218 | WAU4GAFR7GA086661; WAU4GAFR7GA042529 | WAU4GAFR7GA096719 | WAU4GAFR7GA090418; WAU4GAFR7GA066376

WAU4GAFR7GA053322; WAU4GAFR7GA071190;

WAU4GAFR7GA067530

; WAU4GAFR7GA028095; WAU4GAFR7GA048055; WAU4GAFR7GA030168 | WAU4GAFR7GA046340 | WAU4GAFR7GA005383; WAU4GAFR7GA048931 | WAU4GAFR7GA066166 | WAU4GAFR7GA090922 | WAU4GAFR7GA099877 | WAU4GAFR7GA065020 | WAU4GAFR7GA029411 | WAU4GAFR7GA081671 | WAU4GAFR7GA091259 | WAU4GAFR7GA056849

WAU4GAFR7GA014195 | WAU4GAFR7GA041705 | WAU4GAFR7GA020272

WAU4GAFR7GA005125

WAU4GAFR7GA017324 | WAU4GAFR7GA011815 | WAU4GAFR7GA030056 | WAU4GAFR7GA003715; WAU4GAFR7GA094047; WAU4GAFR7GA080536; WAU4GAFR7GA019896; WAU4GAFR7GA038867 | WAU4GAFR7GA029893; WAU4GAFR7GA004296 | WAU4GAFR7GA033118; WAU4GAFR7GA018439; WAU4GAFR7GA066992

WAU4GAFR7GA004525; WAU4GAFR7GA002712 | WAU4GAFR7GA032468; WAU4GAFR7GA084117

WAU4GAFR7GA051764 | WAU4GAFR7GA023141; WAU4GAFR7GA008476 | WAU4GAFR7GA064076; WAU4GAFR7GA006159; WAU4GAFR7GA015590 | WAU4GAFR7GA088121; WAU4GAFR7GA097062 | WAU4GAFR7GA062084 | WAU4GAFR7GA016335; WAU4GAFR7GA049139

WAU4GAFR7GA098213 | WAU4GAFR7GA042028; WAU4GAFR7GA055426; WAU4GAFR7GA025424; WAU4GAFR7GA046032; WAU4GAFR7GA028288; WAU4GAFR7GA084909 | WAU4GAFR7GA071514; WAU4GAFR7GA060643 | WAU4GAFR7GA066197 | WAU4GAFR7GA092735; WAU4GAFR7GA028131 | WAU4GAFR7GA005688

WAU4GAFR7GA025956; WAU4GAFR7GA001608 | WAU4GAFR7GA011264; WAU4GAFR7GA095876; WAU4GAFR7GA089561 |

WAU4GAFR7GA033698

| WAU4GAFR7GA045933; WAU4GAFR7GA048248 | WAU4GAFR7GA083842 | WAU4GAFR7GA082206 | WAU4GAFR7GA051215 | WAU4GAFR7GA096364 | WAU4GAFR7GA091665 | WAU4GAFR7GA066040 | WAU4GAFR7GA076227 | WAU4GAFR7GA015069 | WAU4GAFR7GA084960

WAU4GAFR7GA020465; WAU4GAFR7GA083064 | WAU4GAFR7GA086014 | WAU4GAFR7GA051800 | WAU4GAFR7GA091116; WAU4GAFR7GA034138; WAU4GAFR7GA043485 | WAU4GAFR7GA008221; WAU4GAFR7GA040781 | WAU4GAFR7GA033569; WAU4GAFR7GA043812; WAU4GAFR7GA054129 | WAU4GAFR7GA036097 | WAU4GAFR7GA012172; WAU4GAFR7GA061839 | WAU4GAFR7GA063932 | WAU4GAFR7GA095229 | WAU4GAFR7GA028324; WAU4GAFR7GA062800 | WAU4GAFR7GA022832 | WAU4GAFR7GA032499 | WAU4GAFR7GA081900 | WAU4GAFR7GA068242; WAU4GAFR7GA038772 | WAU4GAFR7GA013449 | WAU4GAFR7GA051523 | WAU4GAFR7GA023513 | WAU4GAFR7GA025150 | WAU4GAFR7GA056737 | WAU4GAFR7GA084490 | WAU4GAFR7GA053238; WAU4GAFR7GA074879; WAU4GAFR7GA064269 | WAU4GAFR7GA026945; WAU4GAFR7GA040103 | WAU4GAFR7GA066491

WAU4GAFR7GA086935 | WAU4GAFR7GA036455 | WAU4GAFR7GA029750 | WAU4GAFR7GA088605; WAU4GAFR7GA078060; WAU4GAFR7GA036410 | WAU4GAFR7GA099068 | WAU4GAFR7GA009532 | WAU4GAFR7GA046225

WAU4GAFR7GA097899; WAU4GAFR7GA020241 | WAU4GAFR7GA005691 | WAU4GAFR7GA086675; WAU4GAFR7GA034589

WAU4GAFR7GA096932; WAU4GAFR7GA009885; WAU4GAFR7GA084912 | WAU4GAFR7GA065678 | WAU4GAFR7GA002791 | WAU4GAFR7GA062599 | WAU4GAFR7GA007828 | WAU4GAFR7GA033006 | WAU4GAFR7GA054891 | WAU4GAFR7GA061677;

WAU4GAFR7GA027156

; WAU4GAFR7GA096977; WAU4GAFR7GA045348 | WAU4GAFR7GA005450; WAU4GAFR7GA043941 | WAU4GAFR7GA076339 | WAU4GAFR7GA095716 | WAU4GAFR7GA009658 | WAU4GAFR7GA040442 | WAU4GAFR7GA086904; WAU4GAFR7GA069505 | WAU4GAFR7GA047133 | WAU4GAFR7GA049965 | WAU4GAFR7GA053112 | WAU4GAFR7GA047066; WAU4GAFR7GA033443 | WAU4GAFR7GA007330 | WAU4GAFR7GA016013; WAU4GAFR7GA078897

WAU4GAFR7GA042918 | WAU4GAFR7GA043440 | WAU4GAFR7GA006212 | WAU4GAFR7GA031238 | WAU4GAFR7GA073070 | WAU4GAFR7GA001611

WAU4GAFR7GA074297 |

WAU4GAFR7GA042675WAU4GAFR7GA062991 | WAU4GAFR7GA015167 | WAU4GAFR7GA042238; WAU4GAFR7GA090225 | WAU4GAFR7GA031479 | WAU4GAFR7GA029778 | WAU4GAFR7GA031045; WAU4GAFR7GA028193; WAU4GAFR7GA029859 | WAU4GAFR7GA024094; WAU4GAFR7GA028940; WAU4GAFR7GA098809 | WAU4GAFR7GA087518 | WAU4GAFR7GA083243 | WAU4GAFR7GA010258 | WAU4GAFR7GA032082

WAU4GAFR7GA086790

WAU4GAFR7GA080777 | WAU4GAFR7GA031059; WAU4GAFR7GA093769 | WAU4GAFR7GA068015;

WAU4GAFR7GA058357

| WAU4GAFR7GA078334; WAU4GAFR7GA003729 | WAU4GAFR7GA096168; WAU4GAFR7GA068497; WAU4GAFR7GA041722 | WAU4GAFR7GA054101 | WAU4GAFR7GA029425 | WAU4GAFR7GA043518 | WAU4GAFR7GA011930

WAU4GAFR7GA071058; WAU4GAFR7GA005335 | WAU4GAFR7GA079466; WAU4GAFR7GA012432 | WAU4GAFR7GA023432 | WAU4GAFR7GA047505 | WAU4GAFR7GA082545 | WAU4GAFR7GA073182 | WAU4GAFR7GA019994

WAU4GAFR7GA035127 | WAU4GAFR7GA067379; WAU4GAFR7GA052459; WAU4GAFR7GA090466 | WAU4GAFR7GA083355 | WAU4GAFR7GA079922 | WAU4GAFR7GA034799 | WAU4GAFR7GA067043

WAU4GAFR7GA047374 | WAU4GAFR7GA022782; WAU4GAFR7GA027240 | WAU4GAFR7GA074154 | WAU4GAFR7GA065650

WAU4GAFR7GA055409 | WAU4GAFR7GA065227; WAU4GAFR7GA000412; WAU4GAFR7GA032180; WAU4GAFR7GA021258; WAU4GAFR7GA027691 | WAU4GAFR7GA066815 | WAU4GAFR7GA006095; WAU4GAFR7GA001432 | WAU4GAFR7GA099443 | WAU4GAFR7GA063087 | WAU4GAFR7GA097708 | WAU4GAFR7GA009756 | WAU4GAFR7GA036939 | WAU4GAFR7GA041509 | WAU4GAFR7GA025925 | WAU4GAFR7GA050100 | WAU4GAFR7GA094484 | WAU4GAFR7GA002337 | WAU4GAFR7GA072419 | WAU4GAFR7GA003777 | WAU4GAFR7GA042904 | WAU4GAFR7GA091343 | WAU4GAFR7GA095070; WAU4GAFR7GA076017

WAU4GAFR7GA027447 | WAU4GAFR7GA001592 | WAU4GAFR7GA056415; WAU4GAFR7GA016738; WAU4GAFR7GA018019; WAU4GAFR7GA009109 | WAU4GAFR7GA025312 | WAU4GAFR7GA082951; WAU4GAFR7GA037363 | WAU4GAFR7GA056236 | WAU4GAFR7GA074462; WAU4GAFR7GA069536 | WAU4GAFR7GA004914 | WAU4GAFR7GA001172 | WAU4GAFR7GA038769 | WAU4GAFR7GA019705 | WAU4GAFR7GA093125 | WAU4GAFR7GA046306; WAU4GAFR7GA038223; WAU4GAFR7GA014214; WAU4GAFR7GA047598 | WAU4GAFR7GA021566 | WAU4GAFR7GA033975 | WAU4GAFR7GA032602 | WAU4GAFR7GA054034; WAU4GAFR7GA055653; WAU4GAFR7GA098406 | WAU4GAFR7GA016089 | WAU4GAFR7GA034513 | WAU4GAFR7GA053742

WAU4GAFR7GA060190; WAU4GAFR7GA045124 | WAU4GAFR7GA011734; WAU4GAFR7GA060982; WAU4GAFR7GA037718 | WAU4GAFR7GA082142; WAU4GAFR7GA007750 | WAU4GAFR7GA034012; WAU4GAFR7GA086918; WAU4GAFR7GA080925; WAU4GAFR7GA068970 | WAU4GAFR7GA035211; WAU4GAFR7GA043101; WAU4GAFR7GA054146 | WAU4GAFR7GA098860 | WAU4GAFR7GA021972; WAU4GAFR7GA006548 | WAU4GAFR7GA011586 | WAU4GAFR7GA082190 | WAU4GAFR7GA095604 | WAU4GAFR7GA045351 | WAU4GAFR7GA029974 | WAU4GAFR7GA029652; WAU4GAFR7GA038576; WAU4GAFR7GA040991 | WAU4GAFR7GA017145; WAU4GAFR7GA096994 | WAU4GAFR7GA073490 | WAU4GAFR7GA077040; WAU4GAFR7GA075708; WAU4GAFR7GA008123 | WAU4GAFR7GA038660 | WAU4GAFR7GA009076 | WAU4GAFR7GA081315 | WAU4GAFR7GA001365; WAU4GAFR7GA019378

WAU4GAFR7GA072923 | WAU4GAFR7GA045186; WAU4GAFR7GA091648 | WAU4GAFR7GA040277 | WAU4GAFR7GA071898; WAU4GAFR7GA070461 | WAU4GAFR7GA019655 | WAU4GAFR7GA022104 | WAU4GAFR7GA013211; WAU4GAFR7GA011975 | WAU4GAFR7GA016464; WAU4GAFR7GA039016; WAU4GAFR7GA003388 | WAU4GAFR7GA020515 | WAU4GAFR7GA081184 | WAU4GAFR7GA001737; WAU4GAFR7GA007635 | WAU4GAFR7GA086160 | WAU4GAFR7GA065289; WAU4GAFR7GA004704; WAU4GAFR7GA055300; WAU4GAFR7GA010728; WAU4GAFR7GA041204 | WAU4GAFR7GA006355 | WAU4GAFR7GA017310; WAU4GAFR7GA026847

WAU4GAFR7GA097059 | WAU4GAFR7GA096462 | WAU4GAFR7GA018490; WAU4GAFR7GA028467

WAU4GAFR7GA071139 | WAU4GAFR7GA049898; WAU4GAFR7GA098857 | WAU4GAFR7GA049142; WAU4GAFR7GA072680 | WAU4GAFR7GA065051 | WAU4GAFR7GA080553; WAU4GAFR7GA036908; WAU4GAFR7GA023317 | WAU4GAFR7GA007327 | WAU4GAFR7GA073358; WAU4GAFR7GA055507 | WAU4GAFR7GA000118 | WAU4GAFR7GA098986 | WAU4GAFR7GA015573 | WAU4GAFR7GA041915; WAU4GAFR7GA033040; WAU4GAFR7GA090404 | WAU4GAFR7GA076972 | WAU4GAFR7GA013645 | WAU4GAFR7GA087101 | WAU4GAFR7GA003293

WAU4GAFR7GA039727; WAU4GAFR7GA081735 | WAU4GAFR7GA081721; WAU4GAFR7GA026556; WAU4GAFR7GA028520 | WAU4GAFR7GA077300; WAU4GAFR7GA008834 | WAU4GAFR7GA091567; WAU4GAFR7GA081847; WAU4GAFR7GA053952

WAU4GAFR7GA047729; WAU4GAFR7GA065048; WAU4GAFR7GA025598; WAU4GAFR7GA070718; WAU4GAFR7GA043244 | WAU4GAFR7GA093786

WAU4GAFR7GA087888; WAU4GAFR7GA025018 | WAU4GAFR7GA070136 | WAU4GAFR7GA085168 | WAU4GAFR7GA003911 | WAU4GAFR7GA006534 | WAU4GAFR7GA050016 | WAU4GAFR7GA090533

WAU4GAFR7GA007490 | WAU4GAFR7GA073702 | WAU4GAFR7GA085073 | WAU4GAFR7GA023690 | WAU4GAFR7GA069147 | WAU4GAFR7GA085056; WAU4GAFR7GA039288; WAU4GAFR7GA081167; WAU4GAFR7GA043194; WAU4GAFR7GA061114 | WAU4GAFR7GA087325; WAU4GAFR7GA066085; WAU4GAFR7GA059413 | WAU4GAFR7GA049125; WAU4GAFR7GA074820 | WAU4GAFR7GA092136 | WAU4GAFR7GA033510 | WAU4GAFR7GA074042 | WAU4GAFR7GA006405; WAU4GAFR7GA002371 | WAU4GAFR7GA062974; WAU4GAFR7GA059086 | WAU4GAFR7GA009322 | WAU4GAFR7GA030994; WAU4GAFR7GA077720 | WAU4GAFR7GA003858; WAU4GAFR7GA001687 | WAU4GAFR7GA044300; WAU4GAFR7GA088085; WAU4GAFR7GA041798 | WAU4GAFR7GA071562; WAU4GAFR7GA096896 | WAU4GAFR7GA018070 | WAU4GAFR7GA085302 | WAU4GAFR7GA011281 | WAU4GAFR7GA088054 | WAU4GAFR7GA013242; WAU4GAFR7GA049660 | WAU4GAFR7GA079208 | WAU4GAFR7GA094243

WAU4GAFR7GA092654 | WAU4GAFR7GA077541 | WAU4GAFR7GA081492 | WAU4GAFR7GA069097 | WAU4GAFR7GA010213; WAU4GAFR7GA071433 | WAU4GAFR7GA086191 | WAU4GAFR7GA002645 | WAU4GAFR7GA017436; WAU4GAFR7GA069326; WAU4GAFR7GA002936 | WAU4GAFR7GA078592; WAU4GAFR7GA075210 | WAU4GAFR7GA097546 | WAU4GAFR7GA077717; WAU4GAFR7GA055765; WAU4GAFR7GA043910 | WAU4GAFR7GA091620 | WAU4GAFR7GA088216 | WAU4GAFR7GA034494

WAU4GAFR7GA063137 | WAU4GAFR7GA024712

WAU4GAFR7GA063719 | WAU4GAFR7GA078091; WAU4GAFR7GA097630 | WAU4GAFR7GA058648 | WAU4GAFR7GA049772; WAU4GAFR7GA092363; WAU4GAFR7GA004556 | WAU4GAFR7GA099247 | WAU4GAFR7GA006453; WAU4GAFR7GA058293 | WAU4GAFR7GA018988 | WAU4GAFR7GA013144 | WAU4GAFR7GA034544 | WAU4GAFR7GA079421 | WAU4GAFR7GA024032 | WAU4GAFR7GA043051 | WAU4GAFR7GA070394; WAU4GAFR7GA085381; WAU4GAFR7GA082898; WAU4GAFR7GA059542 | WAU4GAFR7GA097031; WAU4GAFR7GA074316 | WAU4GAFR7GA025357 | WAU4GAFR7GA041123 | WAU4GAFR7GA088474; WAU4GAFR7GA039341 | WAU4GAFR7GA095389

WAU4GAFR7GA019770 | WAU4GAFR7GA089009; WAU4GAFR7GA038545; WAU4GAFR7GA013208 | WAU4GAFR7GA085798 | WAU4GAFR7GA080391 | WAU4GAFR7GA065924

WAU4GAFR7GA025844 | WAU4GAFR7GA064725 | WAU4GAFR7GA021521 | WAU4GAFR7GA057824

WAU4GAFR7GA040280 | WAU4GAFR7GA025116 | WAU4GAFR7GA013712 | WAU4GAFR7GA040926; WAU4GAFR7GA092508 | WAU4GAFR7GA049710 | WAU4GAFR7GA084764 | WAU4GAFR7GA034060

WAU4GAFR7GA078687; WAU4GAFR7GA041994; WAU4GAFR7GA017906 | WAU4GAFR7GA087857; WAU4GAFR7GA061713 | WAU4GAFR7GA030722; WAU4GAFR7GA027903 | WAU4GAFR7GA003441 | WAU4GAFR7GA062022 | WAU4GAFR7GA013306; WAU4GAFR7GA073781; WAU4GAFR7GA034740 | WAU4GAFR7GA006551

WAU4GAFR7GA039873 | WAU4GAFR7GA016805 | WAU4GAFR7GA069567 | WAU4GAFR7GA047908 | WAU4GAFR7GA058732; WAU4GAFR7GA070542; WAU4GAFR7GA002547;

WAU4GAFR7GA070024

| WAU4GAFR7GA021938

WAU4GAFR7GA024192; WAU4GAFR7GA082707

WAU4GAFR7GA021535; WAU4GAFR7GA094176 | WAU4GAFR7GA091598 | WAU4GAFR7GA011233 | WAU4GAFR7GA064059; WAU4GAFR7GA037153 | WAU4GAFR7GA050372; WAU4GAFR7GA058875 | WAU4GAFR7GA068080

WAU4GAFR7GA012351; WAU4GAFR7GA027707; WAU4GAFR7GA022779 | WAU4GAFR7GA013161 | WAU4GAFR7GA036150; WAU4GAFR7GA040800; WAU4GAFR7GA064210; WAU4GAFR7GA058410 | WAU4GAFR7GA007781 | WAU4GAFR7GA060321 | WAU4GAFR7GA012320; WAU4GAFR7GA089270 | WAU4GAFR7GA061078 | WAU4GAFR7GA028596

WAU4GAFR7GA030140 | WAU4GAFR7GA093464 | WAU4GAFR7GA000653 | WAU4GAFR7GA056706 | WAU4GAFR7GA023785; WAU4GAFR7GA049545 | WAU4GAFR7GA030946 | WAU4GAFR7GA069312 | WAU4GAFR7GA016500; WAU4GAFR7GA026377 | WAU4GAFR7GA076941 | WAU4GAFR7GA061503 | WAU4GAFR7GA022474 | WAU4GAFR7GA087843 | WAU4GAFR7GA039209; WAU4GAFR7GA031899 | WAU4GAFR7GA065342; WAU4GAFR7GA001334; WAU4GAFR7GA058679 | WAU4GAFR7GA043096; WAU4GAFR7GA068564 | WAU4GAFR7GA050369; WAU4GAFR7GA031739; WAU4GAFR7GA089754; WAU4GAFR7GA027464; WAU4GAFR7GA022023; WAU4GAFR7GA045821 | WAU4GAFR7GA027366 | WAU4GAFR7GA059752 | WAU4GAFR7GA039856 | WAU4GAFR7GA038738; WAU4GAFR7GA037038 | WAU4GAFR7GA009367; WAU4GAFR7GA052395 | WAU4GAFR7GA006131; WAU4GAFR7GA045897 | WAU4GAFR7GA046838 | WAU4GAFR7GA063025 | WAU4GAFR7GA055216; WAU4GAFR7GA048962; WAU4GAFR7GA055460 | WAU4GAFR7GA059962 | WAU4GAFR7GA031255 | WAU4GAFR7GA063297; WAU4GAFR7GA084862 | WAU4GAFR7GA074638 | WAU4GAFR7GA056379 | WAU4GAFR7GA092301 | WAU4GAFR7GA047245 | WAU4GAFR7GA023236 | WAU4GAFR7GA007697; WAU4GAFR7GA054471 | WAU4GAFR7GA005058 | WAU4GAFR7GA090435 | WAU4GAFR7GA007232; WAU4GAFR7GA036732; WAU4GAFR7GA012544; WAU4GAFR7GA053160

WAU4GAFR7GA060271 | WAU4GAFR7GA019588 | WAU4GAFR7GA091682; WAU4GAFR7GA036536 | WAU4GAFR7GA080200 | WAU4GAFR7GA074803; WAU4GAFR7GA001253 | WAU4GAFR7GA073148; WAU4GAFR7GA081377; WAU4GAFR7GA085915 | WAU4GAFR7GA062960 | WAU4GAFR7GA099703 | WAU4GAFR7GA027092 | WAU4GAFR7GA006579

WAU4GAFR7GA082609 | WAU4GAFR7GA014438; WAU4GAFR7GA044541; WAU4GAFR7GA027321 | WAU4GAFR7GA072114 | WAU4GAFR7GA040862 | WAU4GAFR7GA084232 | WAU4GAFR7GA026444 | WAU4GAFR7GA007098 | WAU4GAFR7GA011913

WAU4GAFR7GA082819

WAU4GAFR7GA099166 | WAU4GAFR7GA017677 | WAU4GAFR7GA038237 | WAU4GAFR7GA043969 | WAU4GAFR7GA008848

WAU4GAFR7GA025262 | WAU4GAFR7GA000409 | WAU4GAFR7GA029909 | WAU4GAFR7GA051229 | WAU4GAFR7GA002970 | WAU4GAFR7GA030350; WAU4GAFR7GA089768 | WAU4GAFR7GA047312 | WAU4GAFR7GA053157; WAU4GAFR7GA085719 | WAU4GAFR7GA095179 | WAU4GAFR7GA041638 | WAU4GAFR7GA039615 | WAU4GAFR7GA082755; WAU4GAFR7GA071383; WAU4GAFR7GA002158 | WAU4GAFR7GA079418 | WAU4GAFR7GA042711 | WAU4GAFR7GA016870; WAU4GAFR7GA010180 | WAU4GAFR7GA062215

WAU4GAFR7GA079791 | WAU4GAFR7GA037301 | WAU4GAFR7GA052249; WAU4GAFR7GA059332; WAU4GAFR7GA039114; WAU4GAFR7GA069746 | WAU4GAFR7GA022300; WAU4GAFR7GA030672 | WAU4GAFR7GA075398 | WAU4GAFR7GA064580 | WAU4GAFR7GA004315

WAU4GAFR7GA035791; WAU4GAFR7GA057631

WAU4GAFR7GA090029

WAU4GAFR7GA039002 | WAU4GAFR7GA062280; WAU4GAFR7GA066233 | WAU4GAFR7GA076549 | WAU4GAFR7GA004847

WAU4GAFR7GA042689; WAU4GAFR7GA001494; WAU4GAFR7GA005660

WAU4GAFR7GA059797

WAU4GAFR7GA053594; WAU4GAFR7GA089284 | WAU4GAFR7GA010826 | WAU4GAFR7GA099796 | WAU4GAFR7GA084277 | WAU4GAFR7GA043213 | WAU4GAFR7GA097174 | WAU4GAFR7GA063428 | WAU4GAFR7GA098129 | WAU4GAFR7GA019090; WAU4GAFR7GA022233 | WAU4GAFR7GA016268 | WAU4GAFR7GA058598; WAU4GAFR7GA020546; WAU4GAFR7GA030266 | WAU4GAFR7GA064675 | WAU4GAFR7GA054907; WAU4GAFR7GA031837

WAU4GAFR7GA081296

WAU4GAFR7GA085235 | WAU4GAFR7GA051361 | WAU4GAFR7GA060125 | WAU4GAFR7GA080519; WAU4GAFR7GA073831; WAU4GAFR7GA091228 | WAU4GAFR7GA094033

WAU4GAFR7GA069715 | WAU4GAFR7GA021132

WAU4GAFR7GA078740 | WAU4GAFR7GA050761 | WAU4GAFR7GA052008 | WAU4GAFR7GA064708 | WAU4GAFR7GA088023 | WAU4GAFR7GA059220 | WAU4GAFR7GA015640 | WAU4GAFR7GA025715 | WAU4GAFR7GA001060; WAU4GAFR7GA078544 | WAU4GAFR7GA098602 | WAU4GAFR7GA023575 | WAU4GAFR7GA020062 | WAU4GAFR7GA003942; WAU4GAFR7GA094016; WAU4GAFR7GA030798 | WAU4GAFR7GA000085; WAU4GAFR7GA080987; WAU4GAFR7GA002287 | WAU4GAFR7GA070234 | WAU4GAFR7GA019803 | WAU4GAFR7GA048847 | WAU4GAFR7GA099992 | WAU4GAFR7GA098700 | WAU4GAFR7GA039954 | WAU4GAFR7GA023480 | WAU4GAFR7GA016643; WAU4GAFR7GA021809; WAU4GAFR7GA012849; WAU4GAFR7GA075644

WAU4GAFR7GA047326 | WAU4GAFR7GA008784 | WAU4GAFR7GA076065; WAU4GAFR7GA016366 | WAU4GAFR7GA006372; WAU4GAFR7GA025990 | WAU4GAFR7GA049769 | WAU4GAFR7GA005089 | WAU4GAFR7GA022765; WAU4GAFR7GA073442 | WAU4GAFR7GA034169 | WAU4GAFR7GA062540; WAU4GAFR7GA089821; WAU4GAFR7GA077751 | WAU4GAFR7GA022314 | WAU4GAFR7GA096767; WAU4GAFR7GA030607 |

WAU4GAFR7GA044362

| WAU4GAFR7GA087342 | WAU4GAFR7GA063123 | WAU4GAFR7GA016352; WAU4GAFR7GA027898; WAU4GAFR7GA069987; WAU4GAFR7GA010874 | WAU4GAFR7GA027500 | WAU4GAFR7GA075918 | WAU4GAFR7GA050324 | WAU4GAFR7GA053093; WAU4GAFR7GA075014; WAU4GAFR7GA039971 | WAU4GAFR7GA043647 | WAU4GAFR7GA054938; WAU4GAFR7GA024502 | WAU4GAFR7GA005092 | WAU4GAFR7GA033832 | WAU4GAFR7GA006226 | WAU4GAFR7GA058391

WAU4GAFR7GA082982 | WAU4GAFR7GA082559; WAU4GAFR7GA027643; WAU4GAFR7GA031756; WAU4GAFR7GA093545 | WAU4GAFR7GA006260; WAU4GAFR7GA045835 | WAU4GAFR7GA099376 | WAU4GAFR7GA030364 | WAU4GAFR7GA082352; WAU4GAFR7GA056205 | WAU4GAFR7GA007831; WAU4GAFR7GA054521 | WAU4GAFR7GA015248; WAU4GAFR7GA026623; WAU4GAFR7GA031594; WAU4GAFR7GA027724; WAU4GAFR7GA028226 | WAU4GAFR7GA076387 | WAU4GAFR7GA054681; WAU4GAFR7GA028873 | WAU4GAFR7GA019641 | WAU4GAFR7GA060867 | WAU4GAFR7GA028484 | WAU4GAFR7GA064143; WAU4GAFR7GA081623 | WAU4GAFR7GA037640 | WAU4GAFR7GA090628 | WAU4GAFR7GA025505; WAU4GAFR7GA086451 | WAU4GAFR7GA009353; WAU4GAFR7GA013127; WAU4GAFR7GA043986 | WAU4GAFR7GA013287 | WAU4GAFR7GA092671; WAU4GAFR7GA098146 | WAU4GAFR7GA008302

WAU4GAFR7GA025889; WAU4GAFR7GA056043 | WAU4GAFR7GA041218

WAU4GAFR7GA074400; WAU4GAFR7GA025584; WAU4GAFR7GA082576; WAU4GAFR7GA060755 | WAU4GAFR7GA071478; WAU4GAFR7GA045270; WAU4GAFR7GA086711 | WAU4GAFR7GA036214; WAU4GAFR7GA089172 | WAU4GAFR7GA041896; WAU4GAFR7GA010096; WAU4GAFR7GA044863 | WAU4GAFR7GA067320; WAU4GAFR7GA064398 | WAU4GAFR7GA066961 | WAU4GAFR7GA048637 | WAU4GAFR7GA058469 | WAU4GAFR7GA064479; WAU4GAFR7GA026055; WAU4GAFR7GA039467 | WAU4GAFR7GA022197; WAU4GAFR7GA035113; WAU4GAFR7GA068144 | WAU4GAFR7GA061887 | WAU4GAFR7GA056351 | WAU4GAFR7GA059881 | WAU4GAFR7GA009949; WAU4GAFR7GA044944 | WAU4GAFR7GA099667 | WAU4GAFR7GA069875; WAU4GAFR7GA024435; WAU4GAFR7GA088331; WAU4GAFR7GA018411; WAU4GAFR7GA006470 | WAU4GAFR7GA023902 | WAU4GAFR7GA001981 | WAU4GAFR7GA067169 | WAU4GAFR7GA015637 | WAU4GAFR7GA092265; WAU4GAFR7GA083419

WAU4GAFR7GA021700; WAU4GAFR7GA000751 | WAU4GAFR7GA006016 | WAU4GAFR7GA018618

WAU4GAFR7GA014441 | WAU4GAFR7GA041199 | WAU4GAFR7GA053501; WAU4GAFR7GA097577 | WAU4GAFR7GA033670; WAU4GAFR7GA088829 | WAU4GAFR7GA014097

WAU4GAFR7GA031806 | WAU4GAFR7GA097613; WAU4GAFR7GA078401 | WAU4GAFR7GA094663 | WAU4GAFR7GA052493;

WAU4GAFR7GA007859

| WAU4GAFR7GA093982 | WAU4GAFR7GA081380 | WAU4GAFR7GA008820 | WAU4GAFR7GA015945 | WAU4GAFR7GA054213 | WAU4GAFR7GA092590; WAU4GAFR7GA085333 | WAU4GAFR7GA055975 | WAU4GAFR7GA036357; WAU4GAFR7GA090354 | WAU4GAFR7GA063221 | WAU4GAFR7GA097014 | WAU4GAFR7GA039047 | WAU4GAFR7GA057483 | WAU4GAFR7GA083310 | WAU4GAFR7GA016836; WAU4GAFR7GA034527; WAU4GAFR7GA084344 | WAU4GAFR7GA040778; WAU4GAFR7GA053840; WAU4GAFR7GA099202 | WAU4GAFR7GA086983 | WAU4GAFR7GA017405; WAU4GAFR7GA038495 | WAU4GAFR7GA018022 | WAU4GAFR7GA070931 | WAU4GAFR7GA072713

WAU4GAFR7GA059217 | WAU4GAFR7GA079435; WAU4GAFR7GA066216 | WAU4GAFR7GA092833 | WAU4GAFR7GA008719 | WAU4GAFR7GA060609 | WAU4GAFR7GA081475 | WAU4GAFR7GA020790; WAU4GAFR7GA051750 | WAU4GAFR7GA044121; WAU4GAFR7GA043082; WAU4GAFR7GA043566; WAU4GAFR7GA000202; WAU4GAFR7GA053532 | WAU4GAFR7GA072453 | WAU4GAFR7GA071481 | WAU4GAFR7GA001866 | WAU4GAFR7GA022684 | WAU4GAFR7GA040389; WAU4GAFR7GA072761 | WAU4GAFR7GA048895; WAU4GAFR7GA023804 | WAU4GAFR7GA090368; WAU4GAFR7GA036505 | WAU4GAFR7GA019025 | WAU4GAFR7GA056382; WAU4GAFR7GA020255; WAU4GAFR7GA081606; WAU4GAFR7GA008008 | WAU4GAFR7GA045754 | WAU4GAFR7GA051165

WAU4GAFR7GA061291 | WAU4GAFR7GA092217 | WAU4GAFR7GA032521; WAU4GAFR7GA053434 | WAU4GAFR7GA057614; WAU4GAFR7GA077233; WAU4GAFR7GA072064 | WAU4GAFR7GA000569 | WAU4GAFR7GA019851 | WAU4GAFR7GA043762; WAU4GAFR7GA053241; WAU4GAFR7GA072596

WAU4GAFR7GA092685 | WAU4GAFR7GA059234 | WAU4GAFR7GA099233 | WAU4GAFR7GA083470 | WAU4GAFR7GA040876 | WAU4GAFR7GA066801; WAU4GAFR7GA042885; WAU4GAFR7GA099619; WAU4GAFR7GA042126

WAU4GAFR7GA029876 | WAU4GAFR7GA059346 | WAU4GAFR7GA095683 | WAU4GAFR7GA014553 | WAU4GAFR7GA091553 | WAU4GAFR7GA026136; WAU4GAFR7GA086515 | WAU4GAFR7GA039677 | WAU4GAFR7GA024323

WAU4GAFR7GA081556; WAU4GAFR7GA011426 | WAU4GAFR7GA087065 | WAU4GAFR7GA036083; WAU4GAFR7GA059363 | WAU4GAFR7GA004069; WAU4GAFR7GA066295; WAU4GAFR7GA017937 | WAU4GAFR7GA071982 | WAU4GAFR7GA000684 | WAU4GAFR7GA014648

WAU4GAFR7GA010163 | WAU4GAFR7GA025536 | WAU4GAFR7GA074672 | WAU4GAFR7GA059329 | WAU4GAFR7GA069830 | WAU4GAFR7GA032051 | WAU4GAFR7GA032695 | WAU4GAFR7GA078432

WAU4GAFR7GA035628; WAU4GAFR7GA087454 | WAU4GAFR7GA043132 | WAU4GAFR7GA041283

WAU4GAFR7GA069102; WAU4GAFR7GA057399 | WAU4GAFR7GA077510 | WAU4GAFR7GA010969; WAU4GAFR7GA011197; WAU4GAFR7GA077989; WAU4GAFR7GA055233 | WAU4GAFR7GA087924; WAU4GAFR7GA096140

WAU4GAFR7GA013015 | WAU4GAFR7GA045463; WAU4GAFR7GA037931 | WAU4GAFR7GA098812 | WAU4GAFR7GA091181 | WAU4GAFR7GA065390; WAU4GAFR7GA040599; WAU4GAFR7GA016920; WAU4GAFR7GA074932 | WAU4GAFR7GA063283; WAU4GAFR7GA011412; WAU4GAFR7GA095490 | WAU4GAFR7GA039906 | WAU4GAFR7GA061419 | WAU4GAFR7GA024175 | WAU4GAFR7GA010552; WAU4GAFR7GA088930 | WAU4GAFR7GA031997 | WAU4GAFR7GA023270; WAU4GAFR7GA062926; WAU4GAFR7GA072467; WAU4GAFR7GA003892; WAU4GAFR7GA030252 | WAU4GAFR7GA076258 | WAU4GAFR7GA042062 | WAU4GAFR7GA069021 | WAU4GAFR7GA040005 | WAU4GAFR7GA018926 | WAU4GAFR7GA059458 | WAU4GAFR7GA070217 | WAU4GAFR7GA003410 | WAU4GAFR7GA008140 | WAU4GAFR7GA081251 | WAU4GAFR7GA034401; WAU4GAFR7GA004606 | WAU4GAFR7GA021969 | WAU4GAFR7GA004332; WAU4GAFR7GA062876 | WAU4GAFR7GA078883; WAU4GAFR7GA072825 | WAU4GAFR7GA073134 | WAU4GAFR7GA085638; WAU4GAFR7GA027139; WAU4GAFR7GA004119 | WAU4GAFR7GA018179; WAU4GAFR7GA032034; WAU4GAFR7GA072730 | WAU4GAFR7GA044135; WAU4GAFR7GA009224; WAU4GAFR7GA049352 | WAU4GAFR7GA059041 | WAU4GAFR7GA060822 | WAU4GAFR7GA071772 | WAU4GAFR7GA046581; WAU4GAFR7GA000992 | WAU4GAFR7GA013113 | WAU4GAFR7GA009563

WAU4GAFR7GA082917 | WAU4GAFR7GA030171; WAU4GAFR7GA005447 | WAU4GAFR7GA099538 | WAU4GAFR7GA089544; WAU4GAFR7GA070329 | WAU4GAFR7GA014455 | WAU4GAFR7GA068628 | WAU4GAFR7GA004153; WAU4GAFR7GA014424; WAU4GAFR7GA014908 | WAU4GAFR7GA041560 | WAU4GAFR7GA086143

WAU4GAFR7GA010745; WAU4GAFR7GA027089 | WAU4GAFR7GA034866; WAU4GAFR7GA075367 | WAU4GAFR7GA022264; WAU4GAFR7GA047617

WAU4GAFR7GA089883 | WAU4GAFR7GA091696 | WAU4GAFR7GA089141 | WAU4GAFR7GA039386

WAU4GAFR7GA048878 | WAU4GAFR7GA050386 | WAU4GAFR7GA009448; WAU4GAFR7GA021129;

WAU4GAFR7GA006274

| WAU4GAFR7GA084991 | WAU4GAFR7GA039436; WAU4GAFR7GA095117 | WAU4GAFR7GA074851 | WAU4GAFR7GA072663 | WAU4GAFR7GA061680 | WAU4GAFR7GA002872; WAU4GAFR7GA031952; WAU4GAFR7GA051182 | WAU4GAFR7GA038108; WAU4GAFR7GA071755; WAU4GAFR7GA076700 | WAU4GAFR7GA003309; WAU4GAFR7GA030980 | WAU4GAFR7GA097787 | WAU4GAFR7GA082058; WAU4GAFR7GA068029 | WAU4GAFR7GA052400; WAU4GAFR7GA010289; WAU4GAFR7GA022863 | WAU4GAFR7GA014102 | WAU4GAFR7GA071870

WAU4GAFR7GA011488 | WAU4GAFR7GA051005 | WAU4GAFR7GA057516 | WAU4GAFR7GA049609 | WAU4GAFR7GA031269 | WAU4GAFR7GA042532; WAU4GAFR7GA088491; WAU4GAFR7GA005822 | WAU4GAFR7GA096378 | WAU4GAFR7GA063302 | WAU4GAFR7GA013404; WAU4GAFR7GA032891 | WAU4GAFR7GA061632 | WAU4GAFR7GA055071 | WAU4GAFR7GA001706; WAU4GAFR7GA004492 | WAU4GAFR7GA081895 | WAU4GAFR7GA075207

WAU4GAFR7GA075806; WAU4GAFR7GA057774 | WAU4GAFR7GA079693 | WAU4GAFR7GA080021 | WAU4GAFR7GA072999; WAU4GAFR7GA077152 | WAU4GAFR7GA045995 | WAU4GAFR7GA069469

WAU4GAFR7GA032292; WAU4GAFR7GA042353 | WAU4GAFR7GA056513 | WAU4GAFR7GA055510 | WAU4GAFR7GA062439; WAU4GAFR7GA074655 | WAU4GAFR7GA003150 | WAU4GAFR7GA067981 | WAU4GAFR7GA019266 | WAU4GAFR7GA071545 | WAU4GAFR7GA099541 | WAU4GAFR7GA041557 | WAU4GAFR7GA055121 | WAU4GAFR7GA028727 | WAU4GAFR7GA096395; WAU4GAFR7GA057161 | WAU4GAFR7GA036374 | WAU4GAFR7GA027237 | WAU4GAFR7GA049853; WAU4GAFR7GA053143 | WAU4GAFR7GA087096 | WAU4GAFR7GA009174 | WAU4GAFR7GA001012

WAU4GAFR7GA020739 | WAU4GAFR7GA082772 | WAU4GAFR7GA046631; WAU4GAFR7GA097028 | WAU4GAFR7GA037668 | WAU4GAFR7GA057323; WAU4GAFR7GA061842 | WAU4GAFR7GA059623; WAU4GAFR7GA045950; WAU4GAFR7GA077331; WAU4GAFR7GA091522; WAU4GAFR7GA018716 | WAU4GAFR7GA077216 | WAU4GAFR7GA003780 | WAU4GAFR7GA060948 | WAU4GAFR7GA044751 | WAU4GAFR7GA093707 | WAU4GAFR7GA010406 | WAU4GAFR7GA063381; WAU4GAFR7GA011491; WAU4GAFR7GA062487; WAU4GAFR7GA043650 | WAU4GAFR7GA024810; WAU4GAFR7GA093612 | WAU4GAFR7GA049254 | WAU4GAFR7GA032566; WAU4GAFR7GA007084; WAU4GAFR7GA020451 | WAU4GAFR7GA096509

WAU4GAFR7GA060710 | WAU4GAFR7GA032342 | WAU4GAFR7GA064501 | WAU4GAFR7GA076292; WAU4GAFR7GA071366 | WAU4GAFR7GA082710 | WAU4GAFR7GA026878; WAU4GAFR7GA058813; WAU4GAFR7GA026363; WAU4GAFR7GA041395 | WAU4GAFR7GA086787; WAU4GAFR7GA078205 | WAU4GAFR7GA044992; WAU4GAFR7GA046029; WAU4GAFR7GA092704; WAU4GAFR7GA073926 | WAU4GAFR7GA023947 | WAU4GAFR7GA063946 |

WAU4GAFR7GA098079WAU4GAFR7GA091455 | WAU4GAFR7GA009868 | WAU4GAFR7GA042546 | WAU4GAFR7GA091052 | WAU4GAFR7GA036259 | WAU4GAFR7GA064403 | WAU4GAFR7GA094940 | WAU4GAFR7GA017355; WAU4GAFR7GA080780; WAU4GAFR7GA029487 | WAU4GAFR7GA041848; WAU4GAFR7GA080651; WAU4GAFR7GA057564 | WAU4GAFR7GA012219; WAU4GAFR7GA021860 | WAU4GAFR7GA028338 | WAU4GAFR7GA015458 | WAU4GAFR7GA049495; WAU4GAFR7GA029649; WAU4GAFR7GA053045; WAU4GAFR7GA051778; WAU4GAFR7GA058889 | WAU4GAFR7GA072811 | WAU4GAFR7GA051960; WAU4GAFR7GA096011 | WAU4GAFR7GA074705 | WAU4GAFR7GA090709

WAU4GAFR7GA040151 | WAU4GAFR7GA075336

WAU4GAFR7GA010051 | WAU4GAFR7GA025200; WAU4GAFR7GA009613 | WAU4GAFR7GA095800; WAU4GAFR7GA031613; WAU4GAFR7GA045494 | WAU4GAFR7GA031224; WAU4GAFR7GA019932

WAU4GAFR7GA058438 | WAU4GAFR7GA023687 | WAU4GAFR7GA006937 | WAU4GAFR7GA076373; WAU4GAFR7GA077457; WAU4GAFR7GA099930 | WAU4GAFR7GA017050; WAU4GAFR7GA072310; WAU4GAFR7GA052431 | WAU4GAFR7GA084036; WAU4GAFR7GA040408 | WAU4GAFR7GA082920; WAU4GAFR7GA035726; WAU4GAFR7GA050646 | WAU4GAFR7GA081363 | WAU4GAFR7GA032390 | WAU4GAFR7GA054745 | WAU4GAFR7GA079953 | WAU4GAFR7GA004945

WAU4GAFR7GA069990

WAU4GAFR7GA004458 | WAU4GAFR7GA061470; WAU4GAFR7GA039176 | WAU4GAFR7GA020532; WAU4GAFR7GA049805 | WAU4GAFR7GA030493; WAU4GAFR7GA083274; WAU4GAFR7GA055152 | WAU4GAFR7GA062019 | WAU4GAFR7GA068533

WAU4GAFR7GA098180 | WAU4GAFR7GA096266 | WAU4GAFR7GA078284 | WAU4GAFR7GA035662 | WAU4GAFR7GA038089 | WAU4GAFR7GA058455 | WAU4GAFR7GA081881 | WAU4GAFR7GA040313; WAU4GAFR7GA054969; WAU4GAFR7GA014892 | WAU4GAFR7GA095098 | WAU4GAFR7GA012690 | WAU4GAFR7GA084988; WAU4GAFR7GA053546; WAU4GAFR7GA023379 | WAU4GAFR7GA049531 | WAU4GAFR7GA018120 | WAU4GAFR7GA033748 | WAU4GAFR7GA079032; WAU4GAFR7GA079015 | WAU4GAFR7GA093674; WAU4GAFR7GA053210 | WAU4GAFR7GA094260; WAU4GAFR7GA032356; WAU4GAFR7GA069858; WAU4GAFR7GA002290

WAU4GAFR7GA094601 | WAU4GAFR7GA010504; WAU4GAFR7GA030218 | WAU4GAFR7GA062716 | WAU4GAFR7GA025164 | WAU4GAFR7GA037167 | WAU4GAFR7GA009529 | WAU4GAFR7GA012527 | WAU4GAFR7GA036780 | WAU4GAFR7GA069195 | WAU4GAFR7GA067432 | WAU4GAFR7GA026122 | WAU4GAFR7GA070895; WAU4GAFR7GA023348 | WAU4GAFR7GA021695; WAU4GAFR7GA044975

WAU4GAFR7GA021664; WAU4GAFR7GA079726; WAU4GAFR7GA084389; WAU4GAFR7GA051036; WAU4GAFR7GA062201 | WAU4GAFR7GA064417; WAU4GAFR7GA040683; WAU4GAFR7GA050064; WAU4GAFR7GA016383; WAU4GAFR7GA042322

WAU4GAFR7GA030915 | WAU4GAFR7GA007313 | WAU4GAFR7GA058066; WAU4GAFR7GA074767; WAU4GAFR7GA030896; WAU4GAFR7GA044085; WAU4GAFR7GA045253 | WAU4GAFR7GA020594; WAU4GAFR7GA011748; WAU4GAFR7GA035659; WAU4GAFR7GA093481; WAU4GAFR7GA088328 | WAU4GAFR7GA022720 | WAU4GAFR7GA038559 | WAU4GAFR7GA075028; WAU4GAFR7GA032728 | WAU4GAFR7GA062859 | WAU4GAFR7GA023091 | WAU4GAFR7GA033877; WAU4GAFR7GA046323 | WAU4GAFR7GA008316 | WAU4GAFR7GA026234 | WAU4GAFR7GA071853 | WAU4GAFR7GA049366; WAU4GAFR7GA050498; WAU4GAFR7GA045298; WAU4GAFR7GA085753 | WAU4GAFR7GA008204 | WAU4GAFR7GA013998

WAU4GAFR7GA080276 | WAU4GAFR7GA031966

WAU4GAFR7GA050310; WAU4GAFR7GA059010 | WAU4GAFR7GA094856 | WAU4GAFR7GA097076; WAU4GAFR7GA037864 | WAU4GAFR7GA028680; WAU4GAFR7GA089060 | WAU4GAFR7GA086434 | WAU4GAFR7GA050095

WAU4GAFR7GA006050

WAU4GAFR7GA053174 | WAU4GAFR7GA097322 | WAU4GAFR7GA000197 | WAU4GAFR7GA084294 | WAU4GAFR7GA015654 | WAU4GAFR7GA044510; WAU4GAFR7GA024466 | WAU4GAFR7GA012723 | WAU4GAFR7GA041087 | WAU4GAFR7GA005187 | WAU4GAFR7GA061064 | WAU4GAFR7GA054437 | WAU4GAFR7GA034642 | WAU4GAFR7GA003374 | WAU4GAFR7GA029537 | WAU4GAFR7GA030378; WAU4GAFR7GA076146; WAU4GAFR7GA011037 | WAU4GAFR7GA082416

WAU4GAFR7GA004282; WAU4GAFR7GA018912; WAU4GAFR7GA050677 | WAU4GAFR7GA053000 | WAU4GAFR7GA014777; WAU4GAFR7GA057628 | WAU4GAFR7GA028551 | WAU4GAFR7GA064613 | WAU4GAFR7GA013077; WAU4GAFR7GA056480; WAU4GAFR7GA090015

WAU4GAFR7GA068371 | WAU4GAFR7GA041879 | WAU4GAFR7GA012012; WAU4GAFR7GA098731 | WAU4GAFR7GA012902; WAU4GAFR7GA019901

WAU4GAFR7GA057807

WAU4GAFR7GA029103; WAU4GAFR7GA030574; WAU4GAFR7GA012401; WAU4GAFR7GA067138; WAU4GAFR7GA024550

WAU4GAFR7GA069942; WAU4GAFR7GA002144 | WAU4GAFR7GA047648 | WAU4GAFR7GA043759

WAU4GAFR7GA091276; WAU4GAFR7GA051652; WAU4GAFR7GA064031

WAU4GAFR7GA017968; WAU4GAFR7GA015850 | WAU4GAFR7GA012057 | WAU4GAFR7GA014536; WAU4GAFR7GA019171; WAU4GAFR7GA025570 | WAU4GAFR7GA061226 | WAU4GAFR7GA035970 | WAU4GAFR7GA060612 | WAU4GAFR7GA044071 | WAU4GAFR7GA051893; WAU4GAFR7GA038044 | WAU4GAFR7GA067494 | WAU4GAFR7GA066779 | WAU4GAFR7GA082139 | WAU4GAFR7GA005237 | WAU4GAFR7GA040067 | WAU4GAFR7GA013788; WAU4GAFR7GA005951; WAU4GAFR7GA033488 | WAU4GAFR7GA017047; WAU4GAFR7GA009045 | WAU4GAFR7GA043227 | WAU4GAFR7GA031336; WAU4GAFR7GA020367 | WAU4GAFR7GA013919 | WAU4GAFR7GA053286; WAU4GAFR7GA095358; WAU4GAFR7GA024774 | WAU4GAFR7GA072775; WAU4GAFR7GA094727; WAU4GAFR7GA061968; WAU4GAFR7GA030557 | WAU4GAFR7GA073201 | WAU4GAFR7GA078172;

WAU4GAFR7GA012754

| WAU4GAFR7GA021390 | WAU4GAFR7GA087115; WAU4GAFR7GA066569 | WAU4GAFR7GA083694 | WAU4GAFR7GA039758; WAU4GAFR7GA045673 | WAU4GAFR7GA093853 | WAU4GAFR7GA002418; WAU4GAFR7GA005173 | WAU4GAFR7GA073103; WAU4GAFR7GA099524 | WAU4GAFR7GA037332; WAU4GAFR7GA017761 | WAU4GAFR7GA036889 | WAU4GAFR7GA027609 | WAU4GAFR7GA041574

WAU4GAFR7GA083551 | WAU4GAFR7GA004511 | WAU4GAFR7GA040232; WAU4GAFR7GA034155 | WAU4GAFR7GA081461; WAU4GAFR7GA057077 | WAU4GAFR7GA059640 | WAU4GAFR7GA088992

WAU4GAFR7GA095392 | WAU4GAFR7GA098390 | WAU4GAFR7GA066264; WAU4GAFR7GA073862; WAU4GAFR7GA000023 | WAU4GAFR7GA037105; WAU4GAFR7GA010857 | WAU4GAFR7GA094307; WAU4GAFR7GA052753; WAU4GAFR7GA040764; WAU4GAFR7GA003259 | WAU4GAFR7GA094369 | WAU4GAFR7GA019039; WAU4GAFR7GA053319 | WAU4GAFR7GA025052 | WAU4GAFR7GA074249; WAU4GAFR7GA002421 | WAU4GAFR7GA089477 | WAU4GAFR7GA053711 | WAU4GAFR7GA062702 | WAU4GAFR7GA019008; WAU4GAFR7GA043681; WAU4GAFR7GA033393; WAU4GAFR7GA030333 | WAU4GAFR7GA068872 | WAU4GAFR7GA022071 | WAU4GAFR7GA072128 | WAU4GAFR7GA077426 | WAU4GAFR7GA099054; WAU4GAFR7GA026721 | WAU4GAFR7GA024872 | WAU4GAFR7GA074123

WAU4GAFR7GA095778 | WAU4GAFR7GA070279; WAU4GAFR7GA083341 | WAU4GAFR7GA074896; WAU4GAFR7GA044796 | WAU4GAFR7GA052641 | WAU4GAFR7GA082481; WAU4GAFR7GA030428; WAU4GAFR7GA005108 | WAU4GAFR7GA000717 | WAU4GAFR7GA067978 | WAU4GAFR7GA072971 | WAU4GAFR7GA027271; WAU4GAFR7GA004234; WAU4GAFR7GA030090; WAU4GAFR7GA098793; WAU4GAFR7GA054454 | WAU4GAFR7GA085994 | WAU4GAFR7GA048251; WAU4GAFR7GA071075 | WAU4GAFR7GA057435 | WAU4GAFR7GA032311 | WAU4GAFR7GA062098 | WAU4GAFR7GA084134; WAU4GAFR7GA071822 | WAU4GAFR7GA083629 | WAU4GAFR7GA054308; WAU4GAFR7GA072727; WAU4GAFR7GA099751; WAU4GAFR7GA057130; WAU4GAFR7GA032633 | WAU4GAFR7GA079595 | WAU4GAFR7GA073859 | WAU4GAFR7GA018408; WAU4GAFR7GA092489; WAU4GAFR7GA036388; WAU4GAFR7GA019574 | WAU4GAFR7GA092332 | WAU4GAFR7GA012995; WAU4GAFR7GA081962 | WAU4GAFR7GA089415 | WAU4GAFR7GA094467; WAU4GAFR7GA057337 | WAU4GAFR7GA036293 | WAU4GAFR7GA086109; WAU4GAFR7GA031563 | WAU4GAFR7GA089222

WAU4GAFR7GA033376 | WAU4GAFR7GA039159 | WAU4GAFR7GA015766 | WAU4GAFR7GA057595; WAU4GAFR7GA038187; WAU4GAFR7GA049397 | WAU4GAFR7GA092251; WAU4GAFR7GA072842

WAU4GAFR7GA004590; WAU4GAFR7GA083582 | WAU4GAFR7GA006288; WAU4GAFR7GA039999 | WAU4GAFR7GA011362; WAU4GAFR7GA061730 | WAU4GAFR7GA032115 | WAU4GAFR7GA077815; WAU4GAFR7GA097952 | WAU4GAFR7GA057418 | WAU4GAFR7GA039257; WAU4GAFR7GA020420 | WAU4GAFR7GA046693; WAU4GAFR7GA027612 | WAU4GAFR7GA025097 | WAU4GAFR7GA053563; WAU4GAFR7GA051554; WAU4GAFR7GA074493

WAU4GAFR7GA088989 | WAU4GAFR7GA012267 |

WAU4GAFR7GA072081

| WAU4GAFR7GA048590; WAU4GAFR7GA082805 | WAU4GAFR7GA059721; WAU4GAFR7GA073246 | WAU4GAFR7GA005786 | WAU4GAFR7GA054020

WAU4GAFR7GA087003; WAU4GAFR7GA004637

WAU4GAFR7GA020496 | WAU4GAFR7GA092525 | WAU4GAFR7GA074560; WAU4GAFR7GA021177 | WAU4GAFR7GA037623

WAU4GAFR7GA055149; WAU4GAFR7GA071447; WAU4GAFR7GA030624; WAU4GAFR7GA038755; WAU4GAFR7GA097434; WAU4GAFR7GA099846; WAU4GAFR7GA016948 | WAU4GAFR7GA046130

WAU4GAFR7GA077264 | WAU4GAFR7GA009384; WAU4GAFR7GA015136 | WAU4GAFR7GA064563 | WAU4GAFR7GA059444; WAU4GAFR7GA045141 | WAU4GAFR7GA039985; WAU4GAFR7GA087051; WAU4GAFR7GA049478; WAU4GAFR7GA074221; WAU4GAFR7GA015511 | WAU4GAFR7GA021230; WAU4GAFR7GA055068 | WAU4GAFR7GA068256 | WAU4GAFR7GA017212 | WAU4GAFR7GA013418 | WAU4GAFR7GA004010; WAU4GAFR7GA097918 | WAU4GAFR7GA010468 | WAU4GAFR7GA066023 | WAU4GAFR7GA047410 | WAU4GAFR7GA064482 | WAU4GAFR7GA042661; WAU4GAFR7GA096316 | WAU4GAFR7GA031093 | WAU4GAFR7GA069651; WAU4GAFR7GA043793; WAU4GAFR7GA029702 | WAU4GAFR7GA082111; WAU4GAFR7GA075305; WAU4GAFR7GA005061 | WAU4GAFR7GA017078 | WAU4GAFR7GA036200 | WAU4GAFR7GA014116

WAU4GAFR7GA006467

| WAU4GAFR7GA091018; WAU4GAFR7GA038903 | WAU4GAFR7GA055250; WAU4GAFR7GA092749 | WAU4GAFR7GA046080; WAU4GAFR7GA055863 | WAU4GAFR7GA085249 | WAU4GAFR7GA036469; WAU4GAFR7GA058892 | WAU4GAFR7GA025522; WAU4GAFR7GA059198 | WAU4GAFR7GA083226

WAU4GAFR7GA064370 | WAU4GAFR7GA076633 | WAU4GAFR7GA033183; WAU4GAFR7GA098955 | WAU4GAFR7GA095697 | WAU4GAFR7GA093741 | WAU4GAFR7GA097272

WAU4GAFR7GA006209 | WAU4GAFR7GA088975 | WAU4GAFR7GA036875 | WAU4GAFR7GA054695

WAU4GAFR7GA016982; WAU4GAFR7GA086630 | WAU4GAFR7GA036844 | WAU4GAFR7GA070430

WAU4GAFR7GA008445 | WAU4GAFR7GA032003; WAU4GAFR7GA068354 | WAU4GAFR7GA079743; WAU4GAFR7GA084697 | WAU4GAFR7GA014732 | WAU4GAFR7GA023589; WAU4GAFR7GA034687; WAU4GAFR7GA024208; WAU4GAFR7GA073604

WAU4GAFR7GA095831 | WAU4GAFR7GA018795 | WAU4GAFR7GA001298 | WAU4GAFR7GA018196

WAU4GAFR7GA094193 | WAU4GAFR7GA067088 | WAU4GAFR7GA043387 | WAU4GAFR7GA020059 | WAU4GAFR7GA017825 | WAU4GAFR7GA038349

WAU4GAFR7GA024158 | WAU4GAFR7GA029053 | WAU4GAFR7GA032387; WAU4GAFR7GA076650; WAU4GAFR7GA032860; WAU4GAFR7GA019056 | WAU4GAFR7GA033331 | WAU4GAFR7GA082092;

WAU4GAFR7GA061811

; WAU4GAFR7GA001818; WAU4GAFR7GA043664 | WAU4GAFR7GA095621 | WAU4GAFR7GA087938 | WAU4GAFR7GA072260; WAU4GAFR7GA089334 | WAU4GAFR7GA099975 | WAU4GAFR7GA028646 | WAU4GAFR7GA084120; WAU4GAFR7GA019557 | WAU4GAFR7GA070055 | WAU4GAFR7GA030882; WAU4GAFR7GA012124 | WAU4GAFR7GA043826; WAU4GAFR7GA008705 | WAU4GAFR7GA005626 | WAU4GAFR7GA090855

WAU4GAFR7GA053336 | WAU4GAFR7GA038819 | WAU4GAFR7GA076891; WAU4GAFR7GA024385 | WAU4GAFR7GA026928 | WAU4GAFR7GA050419 | WAU4GAFR7GA045057; WAU4GAFR7GA004301; WAU4GAFR7GA041316 | WAU4GAFR7GA057726; WAU4GAFR7GA077698; WAU4GAFR7GA049013;

WAU4GAFR7GA008171

| WAU4GAFR7GA014830 | WAU4GAFR7GA048122 | WAU4GAFR7GA026007;

WAU4GAFR7GA013600

; WAU4GAFR7GA040361; WAU4GAFR7GA005321; WAU4GAFR7GA013659 | WAU4GAFR7GA080973; WAU4GAFR7GA013192; WAU4GAFR7GA080231 | WAU4GAFR7GA058326 |

WAU4GAFR7GA097305

| WAU4GAFR7GA088510 | WAU4GAFR7GA014388 | WAU4GAFR7GA026315 | WAU4GAFR7GA061209; WAU4GAFR7GA085512; WAU4GAFR7GA058536 | WAU4GAFR7GA059038; WAU4GAFR7GA025732 | WAU4GAFR7GA009093;

WAU4GAFR7GA000491

| WAU4GAFR7GA029277 | WAU4GAFR7GA036634; WAU4GAFR7GA059914 | WAU4GAFR7GA047519; WAU4GAFR7GA033801 | WAU4GAFR7GA035130; WAU4GAFR7GA039369

WAU4GAFR7GA060075; WAU4GAFR7GA003214 | WAU4GAFR7GA083999 | WAU4GAFR7GA026413 | WAU4GAFR7GA076342; WAU4GAFR7GA020322 | WAU4GAFR7GA010812; WAU4GAFR7GA011023 | WAU4GAFR7GA095196 | WAU4GAFR7GA003455 | WAU4GAFR7GA025391; WAU4GAFR7GA055586; WAU4GAFR7GA067477

WAU4GAFR7GA090659 | WAU4GAFR7GA013323 | WAU4GAFR7GA012480 | WAU4GAFR7GA027125; WAU4GAFR7GA037735 | WAU4GAFR7GA069777; WAU4GAFR7GA097739 | WAU4GAFR7GA013175 | WAU4GAFR7GA024015 | WAU4GAFR7GA006646; WAU4GAFR7GA035872 | WAU4GAFR7GA033622 | WAU4GAFR7GA048735 | WAU4GAFR7GA038254 | WAU4GAFR7GA051599 | WAU4GAFR7GA010986 | WAU4GAFR7GA022961; WAU4GAFR7GA072002 | WAU4GAFR7GA083307; WAU4GAFR7GA005769 | WAU4GAFR7GA078379; WAU4GAFR7GA009465; WAU4GAFR7GA053451; WAU4GAFR7GA099037; WAU4GAFR7GA092668 |

WAU4GAFR7GA005707

; WAU4GAFR7GA016223; WAU4GAFR7GA001026 | WAU4GAFR7GA030204 | WAU4GAFR7GA042479

WAU4GAFR7GA031174 | WAU4GAFR7GA057449 | WAU4GAFR7GA023396; WAU4GAFR7GA018604 | WAU4GAFR7GA085820 | WAU4GAFR7GA096431 | WAU4GAFR7GA011376; WAU4GAFR7GA016514; WAU4GAFR7GA032101; WAU4GAFR7GA010910 | WAU4GAFR7GA062621 | WAU4GAFR7GA016724 | WAU4GAFR7GA045267; WAU4GAFR7GA061954 | WAU4GAFR7GA067396 | WAU4GAFR7GA081590; WAU4GAFR7GA006176

WAU4GAFR7GA001690

WAU4GAFR7GA035645 | WAU4GAFR7GA041591 | WAU4GAFR7GA054292; WAU4GAFR7GA022118; WAU4GAFR7GA013614 | WAU4GAFR7GA019476 | WAU4GAFR7GA073165; WAU4GAFR7GA002841 |

WAU4GAFR7GA046158

|

WAU4GAFR7GA026783WAU4GAFR7GA015704 | WAU4GAFR7GA034415; WAU4GAFR7GA069570 | WAU4GAFR7GA089074; WAU4GAFR7GA035225; WAU4GAFR7GA078009; WAU4GAFR7GA006761 | WAU4GAFR7GA024807

WAU4GAFR7GA087972

WAU4GAFR7GA095201 | WAU4GAFR7GA054079; WAU4GAFR7GA017890 | WAU4GAFR7GA012656 | WAU4GAFR7GA051604

WAU4GAFR7GA085705 | WAU4GAFR7GA083937

WAU4GAFR7GA057127; WAU4GAFR7GA031501 | WAU4GAFR7GA094274 | WAU4GAFR7GA076714 | WAU4GAFR7GA019686; WAU4GAFR7GA016609

WAU4GAFR7GA010311 | WAU4GAFR7GA007151; WAU4GAFR7GA053885 | WAU4GAFR7GA097045 | WAU4GAFR7GA082979; WAU4GAFR7GA092945 | WAU4GAFR7GA098230 | WAU4GAFR7GA015279; WAU4GAFR7GA001446 | WAU4GAFR7GA050243; WAU4GAFR7GA033474 | WAU4GAFR7GA012236 | WAU4GAFR7GA091004; WAU4GAFR7GA050601 | WAU4GAFR7GA032230; WAU4GAFR7GA066572 | WAU4GAFR7GA080374 | WAU4GAFR7GA099085; WAU4GAFR7GA028789; WAU4GAFR7GA026573 | WAU4GAFR7GA016741 | WAU4GAFR7GA088636 | WAU4GAFR7GA037699; WAU4GAFR7GA044958 | WAU4GAFR7GA087597 | WAU4GAFR7GA002533 | WAU4GAFR7GA058214; WAU4GAFR7GA049724 | WAU4GAFR7GA084666 | WAU4GAFR7GA097823

WAU4GAFR7GA079189; WAU4GAFR7GA099927 | WAU4GAFR7GA033457; WAU4GAFR7GA031319 | WAU4GAFR7GA070962 | WAU4GAFR7GA078110 | WAU4GAFR7GA035340 | WAU4GAFR7GA008235; WAU4GAFR7GA049514 | WAU4GAFR7GA058276 | WAU4GAFR7GA030865 | WAU4GAFR7GA070251 | WAU4GAFR7GA096350;

WAU4GAFR7GA039338

| WAU4GAFR7GA066653 | WAU4GAFR7GA080049; WAU4GAFR7GA015444; WAU4GAFR7GA035161 | WAU4GAFR7GA034978

WAU4GAFR7GA056852

WAU4GAFR7GA015024 | WAU4GAFR7GA044491; WAU4GAFR7GA036567; WAU4GAFR7GA026069 | WAU4GAFR7GA045477 | WAU4GAFR7GA099779; WAU4GAFR7GA082626 | WAU4GAFR7GA075403

WAU4GAFR7GA041929 | WAU4GAFR7GA079628

WAU4GAFR7GA006386; WAU4GAFR7GA073344; WAU4GAFR7GA047780 | WAU4GAFR7GA054759 | WAU4GAFR7GA024760 | WAU4GAFR7GA017274 | WAU4GAFR7GA081069 | WAU4GAFR7GA087261 | WAU4GAFR7GA077183 | WAU4GAFR7GA025827 | WAU4GAFR7GA021793; WAU4GAFR7GA057015 | WAU4GAFR7GA000975 | WAU4GAFR7GA081766; WAU4GAFR7GA056186 | WAU4GAFR7GA057080 | WAU4GAFR7GA000748; WAU4GAFR7GA026248 | WAU4GAFR7GA040571 | WAU4GAFR7GA080990 | WAU4GAFR7GA050825

WAU4GAFR7GA077703 | WAU4GAFR7GA008980 | WAU4GAFR7GA072470 | WAU4GAFR7GA068337 | WAU4GAFR7GA003438; WAU4GAFR7GA048587; WAU4GAFR7GA085574 | WAU4GAFR7GA059122 | WAU4GAFR7GA037198; WAU4GAFR7GA099362 |

WAU4GAFR7GA039307

| WAU4GAFR7GA014066; WAU4GAFR7GA085929; WAU4GAFR7GA084103; WAU4GAFR7GA014391; WAU4GAFR7GA009515 | WAU4GAFR7GA034110 |

WAU4GAFR7GA025701

| WAU4GAFR7GA055829; WAU4GAFR7GA070086 | WAU4GAFR7GA091973 | WAU4GAFR7GA073151; WAU4GAFR7GA033944 | WAU4GAFR7GA080472; WAU4GAFR7GA057936 | WAU4GAFR7GA020756 | WAU4GAFR7GA007280 | WAU4GAFR7GA004749; WAU4GAFR7GA028145; WAU4GAFR7GA048654 | WAU4GAFR7GA089818 | WAU4GAFR7GA074137

WAU4GAFR7GA047357; WAU4GAFR7GA040814; WAU4GAFR7GA030641 | WAU4GAFR7GA077961

WAU4GAFR7GA052476 | WAU4GAFR7GA095134 | WAU4GAFR7GA031949; WAU4GAFR7GA054440; WAU4GAFR7GA022796; WAU4GAFR7GA002032 | WAU4GAFR7GA020787; WAU4GAFR7GA047567 | WAU4GAFR7GA048539 | WAU4GAFR7GA079659 | WAU4GAFR7GA049982; WAU4GAFR7GA008252 | WAU4GAFR7GA080939 | WAU4GAFR7GA002273 | WAU4GAFR7GA085686; WAU4GAFR7GA088393 | WAU4GAFR7GA046869 | WAU4GAFR7GA076356; WAU4GAFR7GA059587 | WAU4GAFR7GA060903; WAU4GAFR7GA069844 | WAU4GAFR7GA032759; WAU4GAFR7GA014939 | WAU4GAFR7GA071674 | WAU4GAFR7GA006100 | WAU4GAFR7GA042563 | WAU4GAFR7GA053255 | WAU4GAFR7GA076907; WAU4GAFR7GA068502; WAU4GAFR7GA003925 | WAU4GAFR7GA005772 | WAU4GAFR7GA051344 | WAU4GAFR7GA028291 | WAU4GAFR7GA016951 | WAU4GAFR7GA037380 | WAU4GAFR7GA000782 | WAU4GAFR7GA070363

WAU4GAFR7GA063994 | WAU4GAFR7GA088622; WAU4GAFR7GA025469 | WAU4GAFR7GA070492; WAU4GAFR7GA090564 | WAU4GAFR7GA097319 | WAU4GAFR7GA069424 | WAU4GAFR7GA099894; WAU4GAFR7GA094162 | WAU4GAFR7GA009336

WAU4GAFR7GA019204 | WAU4GAFR7GA019123; WAU4GAFR7GA058407 | WAU4GAFR7GA052171 | WAU4GAFR7GA052056 | WAU4GAFR7GA022281 | WAU4GAFR7GA043356; WAU4GAFR7GA002340 | WAU4GAFR7GA074056 | WAU4GAFR7GA069181 | WAU4GAFR7GA031546 | WAU4GAFR7GA088099; WAU4GAFR7GA049027; WAU4GAFR7GA016108

WAU4GAFR7GA073666 | WAU4GAFR7GA089298; WAU4GAFR7GA004461; WAU4GAFR7GA065616 | WAU4GAFR7GA077054 | WAU4GAFR7GA029733; WAU4GAFR7GA053529; WAU4GAFR7GA047830 | WAU4GAFR7GA013130 | WAU4GAFR7GA011989; WAU4GAFR7GA065146 | WAU4GAFR7GA042594;

WAU4GAFR7GA098003

| WAU4GAFR7GA021065

WAU4GAFR7GA047424 | WAU4GAFR7GA077474 | WAU4GAFR7GA087471; WAU4GAFR7GA021678 | WAU4GAFR7GA096526

WAU4GAFR7GA082593 | WAU4GAFR7GA074445 | WAU4GAFR7GA098681; WAU4GAFR7GA028176 | WAU4GAFR7GA098759; WAU4GAFR7GA073389; WAU4GAFR7GA072355 | WAU4GAFR7GA050047; WAU4GAFR7GA006033; WAU4GAFR7GA080665 | WAU4GAFR7GA005755 | WAU4GAFR7GA046760 | WAU4GAFR7GA057144 | WAU4GAFR7GA057984 | WAU4GAFR7GA032454 | WAU4GAFR7GA013631 | WAU4GAFR7GA086367 | WAU4GAFR7GA044684 | WAU4GAFR7GA049271 | WAU4GAFR7GA053367 | WAU4GAFR7GA025309 | WAU4GAFR7GA082870

WAU4GAFR7GA087728 | WAU4GAFR7GA087910 | WAU4GAFR7GA076938;

WAU4GAFR7GA095408

| WAU4GAFR7GA087714; WAU4GAFR7GA000104 | WAU4GAFR7GA087969 | WAU4GAFR7GA077121 | WAU4GAFR7GA064174 | WAU4GAFR7GA060416; WAU4GAFR7GA071321; WAU4GAFR7GA034768 | WAU4GAFR7GA045074 | WAU4GAFR7GA024127 | WAU4GAFR7GA098440; WAU4GAFR7GA030445; WAU4GAFR7GA049108; WAU4GAFR7GA033829 | WAU4GAFR7GA083968 | WAU4GAFR7GA010390 | WAU4GAFR7GA028677 | WAU4GAFR7GA069035; WAU4GAFR7GA097367; WAU4GAFR7GA064336; WAU4GAFR7GA084229 | WAU4GAFR7GA080570 | WAU4GAFR7GA033295 | WAU4GAFR7GA088832 | WAU4GAFR7GA026184 | WAU4GAFR7GA088457 | WAU4GAFR7GA004413 | WAU4GAFR7GA088443 | WAU4GAFR7GA063686 | WAU4GAFR7GA074011 | WAU4GAFR7GA088278 | WAU4GAFR7GA016450 | WAU4GAFR7GA064837; WAU4GAFR7GA058150; WAU4GAFR7GA043230 | WAU4GAFR7GA042837 | WAU4GAFR7GA073179; WAU4GAFR7GA053417 | WAU4GAFR7GA021275; WAU4GAFR7GA076647

WAU4GAFR7GA073845; WAU4GAFR7GA063526 | WAU4GAFR7GA029845 | WAU4GAFR7GA083114; WAU4GAFR7GA028825; WAU4GAFR7GA024533 | WAU4GAFR7GA060819; WAU4GAFR7GA002838 | WAU4GAFR7GA042269; WAU4GAFR7GA060674; WAU4GAFR7GA091147 | WAU4GAFR7GA022121; WAU4GAFR7GA066037 | WAU4GAFR7GA015623; WAU4GAFR7GA048296 | WAU4GAFR7GA043857 | WAU4GAFR7GA026217; WAU4GAFR7GA069584 | WAU4GAFR7GA079676 | WAU4GAFR7GA067267 | WAU4GAFR7GA078608 | WAU4GAFR7GA016075 | WAU4GAFR7GA095439 | WAU4GAFR7GA023303 | WAU4GAFR7GA042577 | WAU4GAFR7GA055085 | WAU4GAFR7GA068676 | WAU4GAFR7GA058049 | WAU4GAFR7GA012771 | WAU4GAFR7GA056432; WAU4GAFR7GA052705

WAU4GAFR7GA030929 | WAU4GAFR7GA041333 | WAU4GAFR7GA029232 | WAU4GAFR7GA017713 | WAU4GAFR7GA072873 |

WAU4GAFR7GA063770

| WAU4GAFR7GA066328 | WAU4GAFR7GA079905 | WAU4GAFR7GA082674 | WAU4GAFR7GA057192; WAU4GAFR7GA011684 | WAU4GAFR7GA020045; WAU4GAFR7GA093318

WAU4GAFR7GA023446; WAU4GAFR7GA092878; WAU4GAFR7GA069973; WAU4GAFR7GA080827; WAU4GAFR7GA001088 | WAU4GAFR7GA051411; WAU4GAFR7GA079550; WAU4GAFR7GA035449; WAU4GAFR7GA089463; WAU4GAFR7GA044331; WAU4GAFR7GA068791; WAU4GAFR7GA097689 | WAU4GAFR7GA056012 | WAU4GAFR7GA098552 | WAU4GAFR7GA098843 | WAU4GAFR7GA033278 | WAU4GAFR7GA006906

WAU4GAFR7GA007439 | WAU4GAFR7GA015878 | WAU4GAFR7GA068130; WAU4GAFR7GA023009 | WAU4GAFR7GA006369 | WAU4GAFR7GA081170 | WAU4GAFR7GA054678 | WAU4GAFR7GA018733 | WAU4GAFR7GA091830; WAU4GAFR7GA098938 | WAU4GAFR7GA027660 | WAU4GAFR7GA076955 | WAU4GAFR7GA048928 | WAU4GAFR7GA058830 | WAU4GAFR7GA071044 | WAU4GAFR7GA032423 | WAU4GAFR7GA069357

WAU4GAFR7GA017971 | WAU4GAFR7GA045799 | WAU4GAFR7GA049576; WAU4GAFR7GA059475 | WAU4GAFR7GA040974; WAU4GAFR7GA025973; WAU4GAFR7GA028579 | WAU4GAFR7GA046371; WAU4GAFR7GA068712 | WAU4GAFR7GA059394 | WAU4GAFR7GA043020 | WAU4GAFR7GA060514; WAU4GAFR7GA045656; WAU4GAFR7GA081086 | WAU4GAFR7GA014262 | WAU4GAFR7GA045575; WAU4GAFR7GA052817

WAU4GAFR7GA017422

WAU4GAFR7GA093433 | WAU4GAFR7GA064384 | WAU4GAFR7GA009126; WAU4GAFR7GA088362 | WAU4GAFR7GA071397 | WAU4GAFR7GA026427; WAU4GAFR7GA097904;

WAU4GAFR7GA081105

| WAU4GAFR7GA020966 | WAU4GAFR7GA048797 | WAU4GAFR7GA098258; WAU4GAFR7GA097191 | WAU4GAFR7GA041526; WAU4GAFR7GA049044 | WAU4GAFR7GA084814; WAU4GAFR7GA040098; WAU4GAFR7GA005285 | WAU4GAFR7GA072694 | WAU4GAFR7GA086868 | WAU4GAFR7GA069794; WAU4GAFR7GA029490; WAU4GAFR7GA027075; WAU4GAFR7GA055927 | WAU4GAFR7GA045947; WAU4GAFR7GA022698 | WAU4GAFR7GA052414 | WAU4GAFR7GA002600

WAU4GAFR7GA042854 | WAU4GAFR7GA036617 | WAU4GAFR7GA003164; WAU4GAFR7GA053949; WAU4GAFR7GA012785 | WAU4GAFR7GA062375 | WAU4GAFR7GA026492 | WAU4GAFR7GA016139

WAU4GAFR7GA030008

WAU4GAFR7GA072369

WAU4GAFR7GA007442 | WAU4GAFR7GA096025 | WAU4GAFR7GA083095 | WAU4GAFR7GA084067; WAU4GAFR7GA005920; WAU4GAFR7GA027979 | WAU4GAFR7GA096087

WAU4GAFR7GA068385 | WAU4GAFR7GA027416 | WAU4GAFR7GA081038; WAU4GAFR7GA020918; WAU4GAFR7GA014519 | WAU4GAFR7GA076101; WAU4GAFR7GA066717; WAU4GAFR7GA000877 | WAU4GAFR7GA042515 | WAU4GAFR7GA014021

WAU4GAFR7GA038674; WAU4GAFR7GA035595; WAU4GAFR7GA082464; WAU4GAFR7GA077085 | WAU4GAFR7GA038156 | WAU4GAFR7GA089558; WAU4GAFR7GA051375 | WAU4GAFR7GA027044; WAU4GAFR7GA070959; WAU4GAFR7GA017758 | WAU4GAFR7GA059184

WAU4GAFR7GA069455 | WAU4GAFR7GA008512 | WAU4GAFR7GA013581; WAU4GAFR7GA086112 | WAU4GAFR7GA008722 |