WA1VCAFP2GA1…

Audi

Sq5

WA1VCAFP2GA146647 | WA1VCAFP2GA105841 | WA1VCAFP2GA148690 | WA1VCAFP2GA181673; WA1VCAFP2GA120629; WA1VCAFP2GA126804

WA1VCAFP2GA192916 | WA1VCAFP2GA193855 | WA1VCAFP2GA188445 | WA1VCAFP2GA122249 | WA1VCAFP2GA190731; WA1VCAFP2GA175212; WA1VCAFP2GA169281; WA1VCAFP2GA167028; WA1VCAFP2GA102180 | WA1VCAFP2GA170317 | WA1VCAFP2GA185674 | WA1VCAFP2GA160533 | WA1VCAFP2GA155056 | WA1VCAFP2GA136443 | WA1VCAFP2GA156854 | WA1VCAFP2GA119626; WA1VCAFP2GA177526 | WA1VCAFP2GA149578 | WA1VCAFP2GA152433 | WA1VCAFP2GA177929; WA1VCAFP2GA180040 | WA1VCAFP2GA104754 | WA1VCAFP2GA103085; WA1VCAFP2GA126950 | WA1VCAFP2GA148477 | WA1VCAFP2GA170642 | WA1VCAFP2GA139231 | WA1VCAFP2GA162654 | WA1VCAFP2GA166459 | WA1VCAFP2GA181852; WA1VCAFP2GA184914 | WA1VCAFP2GA117519 | WA1VCAFP2GA162119 | WA1VCAFP2GA137057 | WA1VCAFP2GA165831 | WA1VCAFP2GA110179; WA1VCAFP2GA131243; WA1VCAFP2GA130772; WA1VCAFP2GA144302 | WA1VCAFP2GA193595

WA1VCAFP2GA153095 | WA1VCAFP2GA198764; WA1VCAFP2GA183181; WA1VCAFP2GA178515; WA1VCAFP2GA176716; WA1VCAFP2GA133252 | WA1VCAFP2GA190213; WA1VCAFP2GA170656 | WA1VCAFP2GA121778 | WA1VCAFP2GA123093; WA1VCAFP2GA183486; WA1VCAFP2GA106293; WA1VCAFP2GA184251; WA1VCAFP2GA167367 | WA1VCAFP2GA148382 | WA1VCAFP2GA172066; WA1VCAFP2GA169054 | WA1VCAFP2GA156417 | WA1VCAFP2GA133414; WA1VCAFP2GA144249; WA1VCAFP2GA112515; WA1VCAFP2GA181205 | WA1VCAFP2GA123787

WA1VCAFP2GA175260 | WA1VCAFP2GA163920; WA1VCAFP2GA101997; WA1VCAFP2GA128214 | WA1VCAFP2GA122378 | WA1VCAFP2GA174612; WA1VCAFP2GA199803 | WA1VCAFP2GA152514 | WA1VCAFP2GA111400 | WA1VCAFP2GA192561

WA1VCAFP2GA159513 | WA1VCAFP2GA181530 | WA1VCAFP2GA141819; WA1VCAFP2GA168826 | WA1VCAFP2GA172133 | WA1VCAFP2GA149113; WA1VCAFP2GA174450 | WA1VCAFP2GA174996 | WA1VCAFP2GA141108; WA1VCAFP2GA158443; WA1VCAFP2GA118623

WA1VCAFP2GA138886 | WA1VCAFP2GA131162; WA1VCAFP2GA181284 | WA1VCAFP2GA106035 | WA1VCAFP2GA188154 | WA1VCAFP2GA134742 |

WA1VCAFP2GA152710

; WA1VCAFP2GA190762 | WA1VCAFP2GA194570; WA1VCAFP2GA153548 | WA1VCAFP2GA134420 |

WA1VCAFP2GA176442

; WA1VCAFP2GA137799 | WA1VCAFP2GA102387 | WA1VCAFP2GA141237; WA1VCAFP2GA148821; WA1VCAFP2GA183276 | WA1VCAFP2GA128956; WA1VCAFP2GA150584 | WA1VCAFP2GA176067 | WA1VCAFP2GA125474; WA1VCAFP2GA164923 | WA1VCAFP2GA117357; WA1VCAFP2GA100218 | WA1VCAFP2GA153405

WA1VCAFP2GA171273; WA1VCAFP2GA153064; WA1VCAFP2GA170320 | WA1VCAFP2GA100235 | WA1VCAFP2GA157051; WA1VCAFP2GA134028 | WA1VCAFP2GA174688 | WA1VCAFP2GA165571 | WA1VCAFP2GA187943; WA1VCAFP2GA189790 | WA1VCAFP2GA171080; WA1VCAFP2GA125331; WA1VCAFP2GA113096 | WA1VCAFP2GA125393 | WA1VCAFP2GA151783 | WA1VCAFP2GA195850 | WA1VCAFP2GA181799

WA1VCAFP2GA178661; WA1VCAFP2GA137334 | WA1VCAFP2GA121490; WA1VCAFP2GA188963 | WA1VCAFP2GA191801 | WA1VCAFP2GA134191 | WA1VCAFP2GA195444 | WA1VCAFP2GA191216 | WA1VCAFP2GA143263 | WA1VCAFP2GA113454 | WA1VCAFP2GA113499 | WA1VCAFP2GA163982 | WA1VCAFP2GA102552; WA1VCAFP2GA166395 | WA1VCAFP2GA137186; WA1VCAFP2GA182211 | WA1VCAFP2GA180751 | WA1VCAFP2GA132926

WA1VCAFP2GA124602; WA1VCAFP2GA196786 | WA1VCAFP2GA180555

WA1VCAFP2GA166588

| WA1VCAFP2GA147734; WA1VCAFP2GA145112; WA1VCAFP2GA192480 | WA1VCAFP2GA132067; WA1VCAFP2GA135258 | WA1VCAFP2GA110666 | WA1VCAFP2GA119481; WA1VCAFP2GA187098; WA1VCAFP2GA148401 | WA1VCAFP2GA193645; WA1VCAFP2GA187103 | WA1VCAFP2GA181642 | WA1VCAFP2GA197310; WA1VCAFP2GA198635; WA1VCAFP2GA154943 | WA1VCAFP2GA175923

WA1VCAFP2GA116970 | WA1VCAFP2GA163853; WA1VCAFP2GA142551 | WA1VCAFP2GA187232; WA1VCAFP2GA104205; WA1VCAFP2GA102714; WA1VCAFP2GA112238 | WA1VCAFP2GA128164; WA1VCAFP2GA118637 | WA1VCAFP2GA131064; WA1VCAFP2GA192012; WA1VCAFP2GA179051 | WA1VCAFP2GA175906 | WA1VCAFP2GA132974 | WA1VCAFP2GA187795 | WA1VCAFP2GA121473; WA1VCAFP2GA106634 |

WA1VCAFP2GA185593

; WA1VCAFP2GA137608

WA1VCAFP2GA149791; WA1VCAFP2GA176926; WA1VCAFP2GA147300 | WA1VCAFP2GA194035; WA1VCAFP2GA136197 | WA1VCAFP2GA194228 | WA1VCAFP2GA115320

WA1VCAFP2GA115754 | WA1VCAFP2GA104964 | WA1VCAFP2GA116225 | WA1VCAFP2GA148799 | WA1VCAFP2GA164565 | WA1VCAFP2GA105855 | WA1VCAFP2GA155977 | WA1VCAFP2GA129637 | WA1VCAFP2GA142579 | WA1VCAFP2GA158572 | WA1VCAFP2GA107136; WA1VCAFP2GA177364 | WA1VCAFP2GA109551 | WA1VCAFP2GA116760; WA1VCAFP2GA173962 | WA1VCAFP2GA157213; WA1VCAFP2GA168311 | WA1VCAFP2GA113941; WA1VCAFP2GA108898 | WA1VCAFP2GA194195 | WA1VCAFP2GA142601; WA1VCAFP2GA155624 | WA1VCAFP2GA195184; WA1VCAFP2GA140217; WA1VCAFP2GA162461; WA1VCAFP2GA118122 | WA1VCAFP2GA192446 | WA1VCAFP2GA175419 | WA1VCAFP2GA166574 | WA1VCAFP2GA159818; WA1VCAFP2GA189496 | WA1VCAFP2GA127306 | WA1VCAFP2GA182399; WA1VCAFP2GA136409

WA1VCAFP2GA114149 | WA1VCAFP2GA100140; WA1VCAFP2GA170902; WA1VCAFP2GA146146 | WA1VCAFP2GA135888 | WA1VCAFP2GA142744 | WA1VCAFP2GA143330 | WA1VCAFP2GA136202 | WA1VCAFP2GA171032; WA1VCAFP2GA164159; WA1VCAFP2GA170365; WA1VCAFP2GA126463; WA1VCAFP2GA174495 | WA1VCAFP2GA129461; WA1VCAFP2GA199896 | WA1VCAFP2GA138077 | WA1VCAFP2GA118119 | WA1VCAFP2GA134997 | WA1VCAFP2GA165828; WA1VCAFP2GA144123; WA1VCAFP2GA111218 | WA1VCAFP2GA106228; WA1VCAFP2GA110148 | WA1VCAFP2GA167126 | WA1VCAFP2GA137902 | WA1VCAFP2GA179213; WA1VCAFP2GA195170; WA1VCAFP2GA109081; WA1VCAFP2GA191121 | WA1VCAFP2GA112367 | WA1VCAFP2GA112014; WA1VCAFP2GA156319 | WA1VCAFP2GA186744; WA1VCAFP2GA168177 | WA1VCAFP2GA147684 | WA1VCAFP2GA178076 | WA1VCAFP2GA166591 | WA1VCAFP2GA130707; WA1VCAFP2GA162492 | WA1VCAFP2GA155834 | WA1VCAFP2GA129590 | WA1VCAFP2GA154909; WA1VCAFP2GA172939

WA1VCAFP2GA141755 | WA1VCAFP2GA156529 | WA1VCAFP2GA107105

WA1VCAFP2GA130299 | WA1VCAFP2GA119125 | WA1VCAFP2GA147894 | WA1VCAFP2GA117018 | WA1VCAFP2GA136703 | WA1VCAFP2GA137897

WA1VCAFP2GA122199 | WA1VCAFP2GA142369 | WA1VCAFP2GA185092; WA1VCAFP2GA126835 | WA1VCAFP2GA154439; WA1VCAFP2GA152691 | WA1VCAFP2GA191779 | WA1VCAFP2GA188901; WA1VCAFP2GA169183 | WA1VCAFP2GA153582; WA1VCAFP2GA178045; WA1VCAFP2GA112479 | WA1VCAFP2GA139519 | WA1VCAFP2GA116516; WA1VCAFP2GA103989 | WA1VCAFP2GA113261

WA1VCAFP2GA157163; WA1VCAFP2GA158281; WA1VCAFP2GA175727 | WA1VCAFP2GA136622; WA1VCAFP2GA137415 | WA1VCAFP2GA151671; WA1VCAFP2GA113387; WA1VCAFP2GA184525; WA1VCAFP2GA105872 | WA1VCAFP2GA136491 | WA1VCAFP2GA130870 | WA1VCAFP2GA193113 | WA1VCAFP2GA170916 | WA1VCAFP2GA179194 | WA1VCAFP2GA184802 | WA1VCAFP2GA165151 | WA1VCAFP2GA154179

WA1VCAFP2GA104706; WA1VCAFP2GA131260 | WA1VCAFP2GA116905 | WA1VCAFP2GA135132

WA1VCAFP2GA152464 | WA1VCAFP2GA169572 | WA1VCAFP2GA199820

WA1VCAFP2GA189210

| WA1VCAFP2GA118315; WA1VCAFP2GA153274 | WA1VCAFP2GA185948

WA1VCAFP2GA113468 | WA1VCAFP2GA117505 | WA1VCAFP2GA190194 |

WA1VCAFP2GA129654

| WA1VCAFP2GA197517 | WA1VCAFP2GA177770 | WA1VCAFP2GA173248 | WA1VCAFP2GA102969 | WA1VCAFP2GA156949 | WA1VCAFP2GA115009; WA1VCAFP2GA153579 | WA1VCAFP2GA103099; WA1VCAFP2GA141173 | WA1VCAFP2GA124714; WA1VCAFP2GA184105

WA1VCAFP2GA166381 | WA1VCAFP2GA130237; WA1VCAFP2GA117973

WA1VCAFP2GA135244

WA1VCAFP2GA192656

WA1VCAFP2GA198909

| WA1VCAFP2GA100025 | WA1VCAFP2GA195895 | WA1VCAFP2GA115818 | WA1VCAFP2GA164727 | WA1VCAFP2GA160449 | WA1VCAFP2GA175520

WA1VCAFP2GA111557 | WA1VCAFP2GA131047; WA1VCAFP2GA199770; WA1VCAFP2GA105371; WA1VCAFP2GA172178; WA1VCAFP2GA152996 | WA1VCAFP2GA185397 | WA1VCAFP2GA133302

WA1VCAFP2GA178949 | WA1VCAFP2GA176960; WA1VCAFP2GA171077 | WA1VCAFP2GA198263

WA1VCAFP2GA193385 | WA1VCAFP2GA131694; WA1VCAFP2GA106519 | WA1VCAFP2GA174044;

WA1VCAFP2GA129282

| WA1VCAFP2GA148592 | WA1VCAFP2GA186162 |

WA1VCAFP2GA172293

; WA1VCAFP2GA109274 | WA1VCAFP2GA198554

WA1VCAFP2GA151654; WA1VCAFP2GA196822 | WA1VCAFP2GA122414; WA1VCAFP2GA105256; WA1VCAFP2GA199350 | WA1VCAFP2GA134899 | WA1VCAFP2GA189479; WA1VCAFP2GA157647 | WA1VCAFP2GA140010; WA1VCAFP2GA168017;

WA1VCAFP2GA194584

| WA1VCAFP2GA199879 | WA1VCAFP2GA122106 | WA1VCAFP2GA131873 | WA1VCAFP2GA180247 | WA1VCAFP2GA114734 | WA1VCAFP2GA120467 | WA1VCAFP2GA169328 | WA1VCAFP2GA171175 | WA1VCAFP2GA171824 | WA1VCAFP2GA140671; WA1VCAFP2GA185075; WA1VCAFP2GA194620; WA1VCAFP2GA154120; WA1VCAFP2GA171337; WA1VCAFP2GA116726 | WA1VCAFP2GA194231 | WA1VCAFP2GA189983 | WA1VCAFP2GA143084 | WA1VCAFP2GA155414

WA1VCAFP2GA180720 | WA1VCAFP2GA173377 | WA1VCAFP2GA140895 | WA1VCAFP2GA162685 | WA1VCAFP2GA109193 | WA1VCAFP2GA147328 | WA1VCAFP2GA180328

WA1VCAFP2GA157860

WA1VCAFP2GA195119; WA1VCAFP2GA191958; WA1VCAFP2GA135910; WA1VCAFP2GA186274; WA1VCAFP2GA160323 | WA1VCAFP2GA128990; WA1VCAFP2GA178871 | WA1VCAFP2GA148916 | WA1VCAFP2GA145014; WA1VCAFP2GA110781 | WA1VCAFP2GA169300; WA1VCAFP2GA117021 | WA1VCAFP2GA155848 | WA1VCAFP2GA180233 | WA1VCAFP2GA196982

WA1VCAFP2GA133106; WA1VCAFP2GA155090 | WA1VCAFP2GA104978 | WA1VCAFP2GA143036 | WA1VCAFP2GA108576 | WA1VCAFP2GA187540

WA1VCAFP2GA178868 | WA1VCAFP2GA115639; WA1VCAFP2GA169751 | WA1VCAFP2GA147149; WA1VCAFP2GA179616 | WA1VCAFP2GA163111 | WA1VCAFP2GA137222; WA1VCAFP2GA121053 | WA1VCAFP2GA104303; WA1VCAFP2GA163416; WA1VCAFP2GA104334 | WA1VCAFP2GA181480 | WA1VCAFP2GA155381 | WA1VCAFP2GA127631 | WA1VCAFP2GA181091 | WA1VCAFP2GA141271; WA1VCAFP2GA139150; WA1VCAFP2GA167532 | WA1VCAFP2GA183150; WA1VCAFP2GA177459; WA1VCAFP2GA173766 | WA1VCAFP2GA115723 | WA1VCAFP2GA125247; WA1VCAFP2GA127371 | WA1VCAFP2GA135213; WA1VCAFP2GA143232 | WA1VCAFP2GA141044; WA1VCAFP2GA146034; WA1VCAFP2GA195671; WA1VCAFP2GA155168; WA1VCAFP2GA173105 | WA1VCAFP2GA164517; WA1VCAFP2GA123045 | WA1VCAFP2GA156661 | WA1VCAFP2GA131422; WA1VCAFP2GA195685 | WA1VCAFP2GA122428; WA1VCAFP2GA100221 | WA1VCAFP2GA119156 | WA1VCAFP2GA131761; WA1VCAFP2GA175288 | WA1VCAFP2GA176425 | WA1VCAFP2GA102020 |

WA1VCAFP2GA147264

; WA1VCAFP2GA152738 | WA1VCAFP2GA114023; WA1VCAFP2GA101448

WA1VCAFP2GA136510 | WA1VCAFP2GA148804 | WA1VCAFP2GA160127 | WA1VCAFP2GA100154 | WA1VCAFP2GA129167 | WA1VCAFP2GA186128; WA1VCAFP2GA135485 | WA1VCAFP2GA108836; WA1VCAFP2GA182290; WA1VCAFP2GA102499 | WA1VCAFP2GA161813 | WA1VCAFP2GA135566 | WA1VCAFP2GA125023

WA1VCAFP2GA151315; WA1VCAFP2GA155493 | WA1VCAFP2GA111574; WA1VCAFP2GA197744 | WA1VCAFP2GA160001 | WA1VCAFP2GA175842 | WA1VCAFP2GA121280; WA1VCAFP2GA188509 | WA1VCAFP2GA173525 | WA1VCAFP2GA195878; WA1VCAFP2GA193662 | WA1VCAFP2GA194679 | WA1VCAFP2GA128973 | WA1VCAFP2GA141528; WA1VCAFP2GA155137; WA1VCAFP2GA146583; WA1VCAFP2GA104656; WA1VCAFP2GA145496 | WA1VCAFP2GA125376 | WA1VCAFP2GA177218; WA1VCAFP2GA122722;

WA1VCAFP2GA100493

; WA1VCAFP2GA182824 | WA1VCAFP2GA165960; WA1VCAFP2GA167806 | WA1VCAFP2GA141948 | WA1VCAFP2GA124213 | WA1VCAFP2GA133865 | WA1VCAFP2GA159656 | WA1VCAFP2GA126768; WA1VCAFP2GA137544 | WA1VCAFP2GA139360 | WA1VCAFP2GA168289; WA1VCAFP2GA112790 | WA1VCAFP2GA188395 | WA1VCAFP2GA133140 | WA1VCAFP2GA133560; WA1VCAFP2GA141495 | WA1VCAFP2GA126205 | WA1VCAFP2GA140752 | WA1VCAFP2GA191295 | WA1VCAFP2GA103197 | WA1VCAFP2GA174917; WA1VCAFP2GA176585 | WA1VCAFP2GA149564 | WA1VCAFP2GA171452 | WA1VCAFP2GA189398 | WA1VCAFP2GA118685

WA1VCAFP2GA185089; WA1VCAFP2GA195623; WA1VCAFP2GA167997

WA1VCAFP2GA175470 | WA1VCAFP2GA195735; WA1VCAFP2GA127953 | WA1VCAFP2GA153128; WA1VCAFP2GA129783; WA1VCAFP2GA171628; WA1VCAFP2GA195847 | WA1VCAFP2GA153288 | WA1VCAFP2GA119142 | WA1VCAFP2GA134871; WA1VCAFP2GA132845 | WA1VCAFP2GA160452 | WA1VCAFP2GA163822 | WA1VCAFP2GA149029; WA1VCAFP2GA174402 | WA1VCAFP2GA116306

WA1VCAFP2GA194763 | WA1VCAFP2GA165229 | WA1VCAFP2GA124020; WA1VCAFP2GA179325 | WA1VCAFP2GA101482

WA1VCAFP2GA149290; WA1VCAFP2GA111610 | WA1VCAFP2GA126639;

WA1VCAFP2GA170608

| WA1VCAFP2GA135020; WA1VCAFP2GA108108; WA1VCAFP2GA127841 | WA1VCAFP2GA137981 | WA1VCAFP2GA129881 | WA1VCAFP2GA194276

WA1VCAFP2GA176165 |

WA1VCAFP2GA121750

| WA1VCAFP2GA185738 | WA1VCAFP2GA195010 | WA1VCAFP2GA157275 | WA1VCAFP2GA168115; WA1VCAFP2GA165490 | WA1VCAFP2GA123630

WA1VCAFP2GA167529 | WA1VCAFP2GA182189 | WA1VCAFP2GA124776

WA1VCAFP2GA194634 | WA1VCAFP2GA103829 | WA1VCAFP2GA162699; WA1VCAFP2GA137575

WA1VCAFP2GA127970 | WA1VCAFP2GA191247; WA1VCAFP2GA100252 | WA1VCAFP2GA196268 | WA1VCAFP2GA199882 | WA1VCAFP2GA137348; WA1VCAFP2GA181186 | WA1VCAFP2GA139682 | WA1VCAFP2GA155252; WA1VCAFP2GA135874; WA1VCAFP2GA141254 | WA1VCAFP2GA170852; WA1VCAFP2GA197162; WA1VCAFP2GA161326 | WA1VCAFP2GA130920 | WA1VCAFP2GA155378 | WA1VCAFP2GA175680

WA1VCAFP2GA152058 | WA1VCAFP2GA108335 | WA1VCAFP2GA172374 | WA1VCAFP2GA140928; WA1VCAFP2GA190535; WA1VCAFP2GA155428; WA1VCAFP2GA101949; WA1VCAFP2GA165098 |

WA1VCAFP2GA175534

| WA1VCAFP2GA197629 | WA1VCAFP2GA181124; WA1VCAFP2GA160029

WA1VCAFP2GA187814 | WA1VCAFP2GA177168

WA1VCAFP2GA167451; WA1VCAFP2GA177249 | WA1VCAFP2GA118153; WA1VCAFP2GA117374 | WA1VCAFP2GA178739 | WA1VCAFP2GA187392 | WA1VCAFP2GA118833; WA1VCAFP2GA121781 | WA1VCAFP2GA150634; WA1VCAFP2GA112675 | WA1VCAFP2GA139455 | WA1VCAFP2GA180359 | WA1VCAFP2GA154117 | WA1VCAFP2GA117102; WA1VCAFP2GA100767 | WA1VCAFP2GA182287 |

WA1VCAFP2GA148754

| WA1VCAFP2GA190583

WA1VCAFP2GA120579; WA1VCAFP2GA143568; WA1VCAFP2GA139732; WA1VCAFP2GA182533; WA1VCAFP2GA121649 | WA1VCAFP2GA192981 | WA1VCAFP2GA183147 | WA1VCAFP2GA157969 | WA1VCAFP2GA113972 | WA1VCAFP2GA118718; WA1VCAFP2GA158149

WA1VCAFP2GA107377; WA1VCAFP2GA132277; WA1VCAFP2GA172942 | WA1VCAFP2GA107038 | WA1VCAFP2GA170737; WA1VCAFP2GA159592; WA1VCAFP2GA132537

WA1VCAFP2GA185402 | WA1VCAFP2GA105810 | WA1VCAFP2GA104799 | WA1VCAFP2GA157518; WA1VCAFP2GA122851 | WA1VCAFP2GA160967;

WA1VCAFP2GA152531

| WA1VCAFP2GA158653 | WA1VCAFP2GA115303; WA1VCAFP2GA129668 | WA1VCAFP2GA170009 | WA1VCAFP2GA158720 | WA1VCAFP2GA114684; WA1VCAFP2GA115883 | WA1VCAFP2GA196013 | WA1VCAFP2GA143473; WA1VCAFP2GA126415 | WA1VCAFP2GA183715; WA1VCAFP2GA122560; WA1VCAFP2GA118458 | WA1VCAFP2GA121408; WA1VCAFP2GA116161 | WA1VCAFP2GA147071

WA1VCAFP2GA194374 | WA1VCAFP2GA134868 | WA1VCAFP2GA173492 | WA1VCAFP2GA132151; WA1VCAFP2GA168129; WA1VCAFP2GA101370 | WA1VCAFP2GA113471 | WA1VCAFP2GA183102

WA1VCAFP2GA111493 | WA1VCAFP2GA135129; WA1VCAFP2GA189661 | WA1VCAFP2GA125541 | WA1VCAFP2GA195363; WA1VCAFP2GA138810; WA1VCAFP2GA192933 | WA1VCAFP2GA194147; WA1VCAFP2GA169149 | WA1VCAFP2GA139522 | WA1VCAFP2GA107878 | WA1VCAFP2GA156384; WA1VCAFP2GA114300 | WA1VCAFP2GA131890; WA1VCAFP2GA197419 | WA1VCAFP2GA184346 | WA1VCAFP2GA176036 | WA1VCAFP2GA109386 |

WA1VCAFP2GA194455

; WA1VCAFP2GA154540; WA1VCAFP2GA126625 | WA1VCAFP2GA199980 | WA1VCAFP2GA189076 | WA1VCAFP2GA109128 | WA1VCAFP2GA117729 | WA1VCAFP2GA148740; WA1VCAFP2GA151332 | WA1VCAFP2GA182550 | WA1VCAFP2GA185643

WA1VCAFP2GA139021 | WA1VCAFP2GA166123 | WA1VCAFP2GA190308 | WA1VCAFP2GA127399; WA1VCAFP2GA171399; WA1VCAFP2GA140976 | WA1VCAFP2GA165120 | WA1VCAFP2GA144882 | WA1VCAFP2GA155946 | WA1VCAFP2GA126799 | WA1VCAFP2GA163710; WA1VCAFP2GA135194; WA1VCAFP2GA107816; WA1VCAFP2GA132800 | WA1VCAFP2GA139083; WA1VCAFP2GA128312 | WA1VCAFP2GA196996 | WA1VCAFP2GA161178; WA1VCAFP2GA147104 | WA1VCAFP2GA170866 | WA1VCAFP2GA158474 | WA1VCAFP2GA179700 | WA1VCAFP2GA145336; WA1VCAFP2GA169703; WA1VCAFP2GA162315; WA1VCAFP2GA164615 | WA1VCAFP2GA122266

WA1VCAFP2GA176201 | WA1VCAFP2GA128326 | WA1VCAFP2GA145711 | WA1VCAFP2GA154408 | WA1VCAFP2GA159365; WA1VCAFP2GA155767; WA1VCAFP2GA174903; WA1VCAFP2GA111641 | WA1VCAFP2GA114670; WA1VCAFP2GA187327 | WA1VCAFP2GA179065 | WA1VCAFP2GA142078 | WA1VCAFP2GA140329 | WA1VCAFP2GA159589 | WA1VCAFP2GA181009; WA1VCAFP2GA174240 | WA1VCAFP2GA195752; WA1VCAFP2GA117360; WA1VCAFP2GA121571 | WA1VCAFP2GA122154 | WA1VCAFP2GA183648

WA1VCAFP2GA192009 | WA1VCAFP2GA124650 | WA1VCAFP2GA197727; WA1VCAFP2GA145417; WA1VCAFP2GA139715 | WA1VCAFP2GA154389 | WA1VCAFP2GA121201; WA1VCAFP2GA145210 | WA1VCAFP2GA139665

WA1VCAFP2GA199008 | WA1VCAFP2GA126642; WA1VCAFP2GA168020 | WA1VCAFP2GA107363 | WA1VCAFP2GA130173 | WA1VCAFP2GA110862 | WA1VCAFP2GA146728 | WA1VCAFP2GA147698; WA1VCAFP2GA165327 | WA1VCAFP2GA102261; WA1VCAFP2GA158457

WA1VCAFP2GA174626 | WA1VCAFP2GA140783; WA1VCAFP2GA154411 | WA1VCAFP2GA129332

WA1VCAFP2GA186355 | WA1VCAFP2GA185951; WA1VCAFP2GA147653 | WA1VCAFP2GA192575 | WA1VCAFP2GA158202 | WA1VCAFP2GA147765 | WA1VCAFP2GA198053 | WA1VCAFP2GA123742 | WA1VCAFP2GA185206; WA1VCAFP2GA100008 | WA1VCAFP2GA185156 |

WA1VCAFP2GA156207

| WA1VCAFP2GA105614 | WA1VCAFP2GA151699; WA1VCAFP2GA141464 | WA1VCAFP2GA111431; WA1VCAFP2GA182368 | WA1VCAFP2GA122669 | WA1VCAFP2GA150049; WA1VCAFP2GA127533 | WA1VCAFP2GA115365; WA1VCAFP2GA182483; WA1VCAFP2GA111199; WA1VCAFP2GA134319 | WA1VCAFP2GA185612 | WA1VCAFP2GA137477 | WA1VCAFP2GA185903; WA1VCAFP2GA168552; WA1VCAFP2GA144140 | WA1VCAFP2GA171645 | WA1VCAFP2GA157499 | WA1VCAFP2GA125281 | WA1VCAFP2GA170284 | WA1VCAFP2GA128682 | WA1VCAFP2GA168325 | WA1VCAFP2GA189174 | WA1VCAFP2GA185528 | WA1VCAFP2GA144705 | WA1VCAFP2GA183293 | WA1VCAFP2GA119285; WA1VCAFP2GA188560 | WA1VCAFP2GA103216 | WA1VCAFP2GA178238 | WA1VCAFP2GA135325 | WA1VCAFP2GA117147 | WA1VCAFP2GA118363; WA1VCAFP2GA145143 | WA1VCAFP2GA117794

WA1VCAFP2GA130741 | WA1VCAFP2GA157311 | WA1VCAFP2GA149628 | WA1VCAFP2GA195539 | WA1VCAFP2GA125751 | WA1VCAFP2GA187991; WA1VCAFP2GA137995 | WA1VCAFP2GA108075

WA1VCAFP2GA119920 | WA1VCAFP2GA142291 | WA1VCAFP2GA122204; WA1VCAFP2GA171810; WA1VCAFP2GA142372; WA1VCAFP2GA121067 | WA1VCAFP2GA174464 | WA1VCAFP2GA144476 | WA1VCAFP2GA177378 | WA1VCAFP2GA160208; WA1VCAFP2GA133459 | WA1VCAFP2GA187537; WA1VCAFP2GA193614; WA1VCAFP2GA147202 | WA1VCAFP2GA115690 | WA1VCAFP2GA193936 | WA1VCAFP2GA134546 | WA1VCAFP2GA172519 | WA1VCAFP2GA117293 | WA1VCAFP2GA104530

WA1VCAFP2GA185934 | WA1VCAFP2GA123921 | WA1VCAFP2GA161729 | WA1VCAFP2GA101630 | WA1VCAFP2GA147958

WA1VCAFP2GA113583; WA1VCAFP2GA183794 | WA1VCAFP2GA181012; WA1VCAFP2GA170303; WA1VCAFP2GA185870

WA1VCAFP2GA183827; WA1VCAFP2GA129850 | WA1VCAFP2GA137754 | WA1VCAFP2GA153145; WA1VCAFP2GA164128 |

WA1VCAFP2GA118699WA1VCAFP2GA131789; WA1VCAFP2GA194178 | WA1VCAFP2GA150410 | WA1VCAFP2GA190289; WA1VCAFP2GA105726 | WA1VCAFP2GA132327 | WA1VCAFP2GA121876 | WA1VCAFP2GA147829; WA1VCAFP2GA107086; WA1VCAFP2GA162802 | WA1VCAFP2GA190129 | WA1VCAFP2GA112112 | WA1VCAFP2GA131565 | WA1VCAFP2GA126432 | WA1VCAFP2GA153243 | WA1VCAFP2GA179115 | WA1VCAFP2GA196593; WA1VCAFP2GA147720 | WA1VCAFP2GA149693; WA1VCAFP2GA175713; WA1VCAFP2GA176151 | WA1VCAFP2GA138659 | WA1VCAFP2GA121196 | WA1VCAFP2GA120680 | WA1VCAFP2GA153260 | WA1VCAFP2GA152187 | WA1VCAFP2GA105239 | WA1VCAFP2GA196965 | WA1VCAFP2GA170110 | WA1VCAFP2GA184654; WA1VCAFP2GA139259 | WA1VCAFP2GA167627 | WA1VCAFP2GA128908; WA1VCAFP2GA104009

WA1VCAFP2GA147023

WA1VCAFP2GA188347 | WA1VCAFP2GA199218; WA1VCAFP2GA189126

WA1VCAFP2GA162640 | WA1VCAFP2GA179907 | WA1VCAFP2GA185240; WA1VCAFP2GA112837; WA1VCAFP2GA188994 | WA1VCAFP2GA108531 | WA1VCAFP2GA188476 | WA1VCAFP2GA155106 | WA1VCAFP2GA119321

WA1VCAFP2GA104074 | WA1VCAFP2GA128603; WA1VCAFP2GA199428; WA1VCAFP2GA187120 | WA1VCAFP2GA122719 | WA1VCAFP2GA151329 | WA1VCAFP2GA161875; WA1VCAFP2GA149600; WA1VCAFP2GA171726 | WA1VCAFP2GA130674; WA1VCAFP2GA187182 | WA1VCAFP2GA114653 | WA1VCAFP2GA141416 | WA1VCAFP2GA132280 | WA1VCAFP2GA144767 | WA1VCAFP2GA158071 | WA1VCAFP2GA147037 | WA1VCAFP2GA111381

WA1VCAFP2GA156613; WA1VCAFP2GA143649 | WA1VCAFP2GA180216 | WA1VCAFP2GA178062 | WA1VCAFP2GA116189 | WA1VCAFP2GA166784; WA1VCAFP2GA137155 | WA1VCAFP2GA151475

WA1VCAFP2GA106410 | WA1VCAFP2GA183522 | WA1VCAFP2GA162430 | WA1VCAFP2GA163819; WA1VCAFP2GA188915 | WA1VCAFP2GA142100; WA1VCAFP2GA168244 | WA1VCAFP2GA196805; WA1VCAFP2GA116810 | WA1VCAFP2GA147474 | WA1VCAFP2GA110537; WA1VCAFP2GA107301; WA1VCAFP2GA129363 | WA1VCAFP2GA114782 | WA1VCAFP2GA100381

WA1VCAFP2GA172102 | WA1VCAFP2GA113504 | WA1VCAFP2GA111042; WA1VCAFP2GA124311 | WA1VCAFP2GA153470 | WA1VCAFP2GA120212 | WA1VCAFP2GA197503; WA1VCAFP2GA169927 | WA1VCAFP2GA132960 | WA1VCAFP2GA174108 | WA1VCAFP2GA143604; WA1VCAFP2GA181625 | WA1VCAFP2GA166400 | WA1VCAFP2GA136247 | WA1VCAFP2GA195024 | WA1VCAFP2GA110800 | WA1VCAFP2GA186548; WA1VCAFP2GA129847 | WA1VCAFP2GA150164 | WA1VCAFP2GA178417 | WA1VCAFP2GA199252; WA1VCAFP2GA190387 | WA1VCAFP2GA176750; WA1VCAFP2GA112885 | WA1VCAFP2GA139391 | WA1VCAFP2GA186419 | WA1VCAFP2GA159687 | WA1VCAFP2GA138032 | WA1VCAFP2GA124499 |

WA1VCAFP2GA179129

; WA1VCAFP2GA174710 | WA1VCAFP2GA176439 | WA1VCAFP2GA168471; WA1VCAFP2GA194083 | WA1VCAFP2GA157485 | WA1VCAFP2GA111929 | WA1VCAFP2GA180314 | WA1VCAFP2GA147443; WA1VCAFP2GA183679 | WA1VCAFP2GA184119 | WA1VCAFP2GA113888 | WA1VCAFP2GA170754 | WA1VCAFP2GA147636 | WA1VCAFP2GA131775; WA1VCAFP2GA140444 | WA1VCAFP2GA124244 | WA1VCAFP2GA162976 | WA1VCAFP2GA197338; WA1VCAFP2GA184265; WA1VCAFP2GA197260 | WA1VCAFP2GA132361; WA1VCAFP2GA104950; WA1VCAFP2GA101515; WA1VCAFP2GA142243; WA1VCAFP2GA118542 | WA1VCAFP2GA152335 | WA1VCAFP2GA194598 | WA1VCAFP2GA184881 | WA1VCAFP2GA128875 | WA1VCAFP2GA133042 | WA1VCAFP2GA128522 | WA1VCAFP2GA166638; WA1VCAFP2GA181818

WA1VCAFP2GA154313; WA1VCAFP2GA133641 | WA1VCAFP2GA104947 | WA1VCAFP2GA123272; WA1VCAFP2GA161987; WA1VCAFP2GA128343 | WA1VCAFP2GA111753; WA1VCAFP2GA119917 | WA1VCAFP2GA196304 | WA1VCAFP2GA170558 | WA1VCAFP2GA111607; WA1VCAFP2GA114359; WA1VCAFP2GA190468 | WA1VCAFP2GA158166 | WA1VCAFP2GA121084 | WA1VCAFP2GA113860 |

WA1VCAFP2GA108223

| WA1VCAFP2GA173802 | WA1VCAFP2GA132487; WA1VCAFP2GA132442 | WA1VCAFP2GA164002 | WA1VCAFP2GA177087

WA1VCAFP2GA138807

WA1VCAFP2GA103877; WA1VCAFP2GA176246 | WA1VCAFP2GA169099; WA1VCAFP2GA107590; WA1VCAFP2GA171127 | WA1VCAFP2GA155221 | WA1VCAFP2GA167515 | WA1VCAFP2GA135793 |

WA1VCAFP2GA101773

| WA1VCAFP2GA133185 | WA1VCAFP2GA185710 | WA1VCAFP2GA190020 | WA1VCAFP2GA177901 | WA1VCAFP2GA107072 | WA1VCAFP2GA168275 | WA1VCAFP2GA198490; WA1VCAFP2GA138774 |

WA1VCAFP2GA167319

| WA1VCAFP2GA145806 | WA1VCAFP2GA121683 | WA1VCAFP2GA130383; WA1VCAFP2GA101031 | WA1VCAFP2GA187280 | WA1VCAFP2GA156076

WA1VCAFP2GA184220 | WA1VCAFP2GA173458 | WA1VCAFP2GA194925 | WA1VCAFP2GA142033; WA1VCAFP2GA183133 | WA1VCAFP2GA147183 | WA1VCAFP2GA101403; WA1VCAFP2GA148110 | WA1VCAFP2GA107931; WA1VCAFP2GA156434 |

WA1VCAFP2GA108187

; WA1VCAFP2GA173394 | WA1VCAFP2GA199901 | WA1VCAFP2GA102793; WA1VCAFP2GA113101; WA1VCAFP2GA191443 | WA1VCAFP2GA183729 | WA1VCAFP2GA125152; WA1VCAFP2GA153680 | WA1VCAFP2GA162511; WA1VCAFP2GA135180 | WA1VCAFP2GA150746 | WA1VCAFP2GA124180 | WA1VCAFP2GA167224; WA1VCAFP2GA170026 | WA1VCAFP2GA174416; WA1VCAFP2GA170785 | WA1VCAFP2GA115219 | WA1VCAFP2GA101806 | WA1VCAFP2GA176196 | WA1VCAFP2GA110778 | WA1VCAFP2GA197484 | WA1VCAFP2GA101255 | WA1VCAFP2GA126317 | WA1VCAFP2GA125216; WA1VCAFP2GA144848; WA1VCAFP2GA195833 | WA1VCAFP2GA116290 | WA1VCAFP2GA100011; WA1VCAFP2GA156966 | WA1VCAFP2GA178157 | WA1VCAFP2GA105547 | WA1VCAFP2GA144574

WA1VCAFP2GA174528 | WA1VCAFP2GA141996 | WA1VCAFP2GA105922 | WA1VCAFP2GA121103; WA1VCAFP2GA183195; WA1VCAFP2GA140363 | WA1VCAFP2GA199266 | WA1VCAFP2GA190082 | WA1VCAFP2GA111851 | WA1VCAFP2GA178773 | WA1VCAFP2GA199493 | WA1VCAFP2GA179552 | WA1VCAFP2GA112031

WA1VCAFP2GA153100 | WA1VCAFP2GA162945 | WA1VCAFP2GA133168; WA1VCAFP2GA171242 | WA1VCAFP2GA189191; WA1VCAFP2GA151900 | WA1VCAFP2GA127919; WA1VCAFP2GA168180 | WA1VCAFP2GA139245 | WA1VCAFP2GA155543 | WA1VCAFP2GA145451 | WA1VCAFP2GA110795 | WA1VCAFP2GA189742 | WA1VCAFP2GA181883 | WA1VCAFP2GA192530; WA1VCAFP2GA157907; WA1VCAFP2GA117844 | WA1VCAFP2GA172651

WA1VCAFP2GA157843; WA1VCAFP2GA162346

WA1VCAFP2GA127208 | WA1VCAFP2GA158586; WA1VCAFP2GA157468 | WA1VCAFP2GA152559 | WA1VCAFP2GA186078; WA1VCAFP2GA148253 | WA1VCAFP2GA148818 | WA1VCAFP2GA194536; WA1VCAFP2GA179650; WA1VCAFP2GA131484 | WA1VCAFP2GA149371 | WA1VCAFP2GA189949 | WA1VCAFP2GA180278; WA1VCAFP2GA191376; WA1VCAFP2GA154666 | WA1VCAFP2GA149788 | WA1VCAFP2GA168003 | WA1VCAFP2GA189577 | WA1VCAFP2GA168437 | WA1VCAFP2GA124972; WA1VCAFP2GA130223 | WA1VCAFP2GA130464; WA1VCAFP2GA180135 | WA1VCAFP2GA193158 | WA1VCAFP2GA155509; WA1VCAFP2GA112532

WA1VCAFP2GA173914 | WA1VCAFP2GA189613 | WA1VCAFP2GA185965 | WA1VCAFP2GA106097; WA1VCAFP2GA123661 | WA1VCAFP2GA158104; WA1VCAFP2GA149046

WA1VCAFP2GA183245; WA1VCAFP2GA171502 | WA1VCAFP2GA179485 | WA1VCAFP2GA188185 | WA1VCAFP2GA189708; WA1VCAFP2GA111882; WA1VCAFP2GA157535; WA1VCAFP2GA108643 | WA1VCAFP2GA196772; WA1VCAFP2GA160368 | WA1VCAFP2GA141870 | WA1VCAFP2GA176568; WA1VCAFP2GA171693 | WA1VCAFP2GA144946 | WA1VCAFP2GA199526 | WA1VCAFP2GA176263; WA1VCAFP2GA149919 | WA1VCAFP2GA106004; WA1VCAFP2GA107119

WA1VCAFP2GA114488; WA1VCAFP2GA149905; WA1VCAFP2GA104673 | WA1VCAFP2GA196190; WA1VCAFP2GA102423 | WA1VCAFP2GA125765; WA1VCAFP2GA169782 | WA1VCAFP2GA183391; WA1VCAFP2GA158426 | WA1VCAFP2GA185741; WA1VCAFP2GA199638 | WA1VCAFP2GA169166; WA1VCAFP2GA193628; WA1VCAFP2GA125863; WA1VCAFP2GA178692 | WA1VCAFP2GA123319 | WA1VCAFP2GA116273 | WA1VCAFP2GA133137 | WA1VCAFP2GA119299 | WA1VCAFP2GA195329; WA1VCAFP2GA123031 | WA1VCAFP2GA193189; WA1VCAFP2GA162962 | WA1VCAFP2GA109985 | WA1VCAFP2GA116208

WA1VCAFP2GA117987 | WA1VCAFP2GA175095 | WA1VCAFP2GA185478 | WA1VCAFP2GA130156 | WA1VCAFP2GA123353 | WA1VCAFP2GA191149 | WA1VCAFP2GA167708 | WA1VCAFP2GA157566;

WA1VCAFP2GA108934

| WA1VCAFP2GA154599; WA1VCAFP2GA130965 | WA1VCAFP2GA114295 | WA1VCAFP2GA184296 | WA1VCAFP2GA147572

WA1VCAFP2GA196500; WA1VCAFP2GA184508; WA1VCAFP2GA172116 | WA1VCAFP2GA161164 | WA1VCAFP2GA190048 | WA1VCAFP2GA124633; WA1VCAFP2GA140184 | WA1VCAFP2GA199168 | WA1VCAFP2GA138693; WA1VCAFP2GA145787 | WA1VCAFP2GA126818 | WA1VCAFP2GA119318 | WA1VCAFP2GA185626 | WA1VCAFP2GA125104 | WA1VCAFP2GA158247 | WA1VCAFP2GA129038 | WA1VCAFP2GA193256 | WA1VCAFP2GA173489 | WA1VCAFP2GA166090; WA1VCAFP2GA101840; WA1VCAFP2GA103569; WA1VCAFP2GA147507; WA1VCAFP2GA129928

WA1VCAFP2GA102437

WA1VCAFP2GA116676; WA1VCAFP2GA111283 | WA1VCAFP2GA133820; WA1VCAFP2GA131369

WA1VCAFP2GA182421; WA1VCAFP2GA141383; WA1VCAFP2GA198814; WA1VCAFP2GA130609 | WA1VCAFP2GA192138 | WA1VCAFP2GA181933 | WA1VCAFP2GA158927 | WA1VCAFP2GA136068; WA1VCAFP2GA188879 | WA1VCAFP2GA157633

WA1VCAFP2GA177588 | WA1VCAFP2GA113874

WA1VCAFP2GA155364 | WA1VCAFP2GA130755 | WA1VCAFP2GA121800; WA1VCAFP2GA128777 | WA1VCAFP2GA105953; WA1VCAFP2GA141139; WA1VCAFP2GA191894; WA1VCAFP2GA190227 | WA1VCAFP2GA148463; WA1VCAFP2GA198599 | WA1VCAFP2GA186341 | WA1VCAFP2GA142405 | WA1VCAFP2GA121988

WA1VCAFP2GA195590 | WA1VCAFP2GA178983; WA1VCAFP2GA181446 | WA1VCAFP2GA198618 | WA1VCAFP2GA155218 | WA1VCAFP2GA191829 | WA1VCAFP2GA199400; WA1VCAFP2GA180362 | WA1VCAFP2GA122526 | WA1VCAFP2GA104902; WA1VCAFP2GA103975 | WA1VCAFP2GA154747 | WA1VCAFP2GA146048 | WA1VCAFP2GA136667 | WA1VCAFP2GA121134 | WA1VCAFP2GA173752 | WA1VCAFP2GA152688; WA1VCAFP2GA101272 | WA1VCAFP2GA160435; WA1VCAFP2GA144512; WA1VCAFP2GA132991 | WA1VCAFP2GA112952; WA1VCAFP2GA119061

WA1VCAFP2GA167563 | WA1VCAFP2GA135552 | WA1VCAFP2GA136054; WA1VCAFP2GA106195 | WA1VCAFP2GA173623 | WA1VCAFP2GA165330 | WA1VCAFP2GA140475; WA1VCAFP2GA153887 | WA1VCAFP2GA193693 | WA1VCAFP2GA174741; WA1VCAFP2GA189546

WA1VCAFP2GA111915 | WA1VCAFP2GA143487; WA1VCAFP2GA119335; WA1VCAFP2GA131792 | WA1VCAFP2GA181088 | WA1VCAFP2GA190311; WA1VCAFP2GA121019; WA1VCAFP2GA137138 | WA1VCAFP2GA129492; WA1VCAFP2GA168468 | WA1VCAFP2GA142808 | WA1VCAFP2GA172259 | WA1VCAFP2GA197291 | WA1VCAFP2GA109209 | WA1VCAFP2GA135521; WA1VCAFP2GA174867 | WA1VCAFP2GA110036 | WA1VCAFP2GA162881; WA1VCAFP2GA195069 | WA1VCAFP2GA157714; WA1VCAFP2GA146292 | WA1VCAFP2GA191264 | WA1VCAFP2GA119092; WA1VCAFP2GA158006; WA1VCAFP2GA178904; WA1VCAFP2GA149676 | WA1VCAFP2GA138175 | WA1VCAFP2GA148317 | WA1VCAFP2GA156093; WA1VCAFP2GA182046 | WA1VCAFP2GA173878 | WA1VCAFP2GA183407 | WA1VCAFP2GA100591; WA1VCAFP2GA184007;

WA1VCAFP2GA163142WA1VCAFP2GA128617 | WA1VCAFP2GA164601; WA1VCAFP2GA153078; WA1VCAFP2GA113311 | WA1VCAFP2GA119805; WA1VCAFP2GA131033 | WA1VCAFP2GA182631; WA1VCAFP2GA143781 | WA1VCAFP2GA150214 | WA1VCAFP2GA144414 | WA1VCAFP2GA104642 | WA1VCAFP2GA186727 | WA1VCAFP2GA165165; WA1VCAFP2GA124261 | WA1VCAFP2GA100588 | WA1VCAFP2GA186632 | WA1VCAFP2GA186873; WA1VCAFP2GA192625 | WA1VCAFP2GA122848 | WA1VCAFP2GA196478; WA1VCAFP2GA166610 | WA1VCAFP2GA182581 | WA1VCAFP2GA104169 | WA1VCAFP2GA129900; WA1VCAFP2GA182662 | WA1VCAFP2GA170205; WA1VCAFP2GA113406; WA1VCAFP2GA132876 | WA1VCAFP2GA192978 | WA1VCAFP2GA118976 | WA1VCAFP2GA144686; WA1VCAFP2GA179468 | WA1VCAFP2GA141125

WA1VCAFP2GA188381; WA1VCAFP2GA197470 | WA1VCAFP2GA106116; WA1VCAFP2GA123126 | WA1VCAFP2GA101496 | WA1VCAFP2GA159995; WA1VCAFP2GA193760 | WA1VCAFP2GA115446; WA1VCAFP2GA136913 | WA1VCAFP2GA164386 | WA1VCAFP2GA150259; WA1VCAFP2GA172777 | WA1VCAFP2GA193287 | WA1VCAFP2GA162329 | WA1VCAFP2GA166056 | WA1VCAFP2GA104818 | WA1VCAFP2GA110845 | WA1VCAFP2GA142081 | WA1VCAFP2GA167840 | WA1VCAFP2GA110599 | WA1VCAFP2GA134059; WA1VCAFP2GA158460

WA1VCAFP2GA113762; WA1VCAFP2GA121893 | WA1VCAFP2GA168731; WA1VCAFP2GA157812; WA1VCAFP2GA131453 | WA1VCAFP2GA135406; WA1VCAFP2GA186145 | WA1VCAFP2GA136572 | WA1VCAFP2GA157728 | WA1VCAFP2GA179597; WA1VCAFP2GA137219 | WA1VCAFP2GA121635 | WA1VCAFP2GA197548

WA1VCAFP2GA127032 | WA1VCAFP2GA186257 | WA1VCAFP2GA141934 | WA1VCAFP2GA109601

WA1VCAFP2GA108299 | WA1VCAFP2GA125166 | WA1VCAFP2GA192513; WA1VCAFP2GA125457; WA1VCAFP2GA111185; WA1VCAFP2GA108609 | WA1VCAFP2GA189806; WA1VCAFP2GA156515 | WA1VCAFP2GA120808 | WA1VCAFP2GA116242 | WA1VCAFP2GA196335 | WA1VCAFP2GA163335 | WA1VCAFP2GA193144; WA1VCAFP2GA166882 | WA1VCAFP2GA140606 | WA1VCAFP2GA184038

WA1VCAFP2GA123546; WA1VCAFP2GA153212 | WA1VCAFP2GA123949 | WA1VCAFP2GA195640 | WA1VCAFP2GA184427 | WA1VCAFP2GA133736 | WA1VCAFP2GA141481

WA1VCAFP2GA140590 | WA1VCAFP2GA152061; WA1VCAFP2GA153310 | WA1VCAFP2GA109923; WA1VCAFP2GA191054 | WA1VCAFP2GA164050; WA1VCAFP2GA167434 | WA1VCAFP2GA159334 | WA1VCAFP2GA106262 | WA1VCAFP2GA152934 | WA1VCAFP2GA189031 | WA1VCAFP2GA161102 | WA1VCAFP2GA131386 |

WA1VCAFP2GA108495

| WA1VCAFP2GA142713 | WA1VCAFP2GA129119

WA1VCAFP2GA161651

WA1VCAFP2GA146566 |

WA1VCAFP2GA108349

| WA1VCAFP2GA192771 | WA1VCAFP2GA169958 | WA1VCAFP2GA103295; WA1VCAFP2GA137463 | WA1VCAFP2GA183844 | WA1VCAFP2GA150441 | WA1VCAFP2GA111297; WA1VCAFP2GA122672 | WA1VCAFP2GA134417; WA1VCAFP2GA116287 | WA1VCAFP2GA158846 | WA1VCAFP2GA178806 | WA1VCAFP2GA113017 | WA1VCAFP2GA132649; WA1VCAFP2GA128035 | WA1VCAFP2GA159270 | WA1VCAFP2GA190275

WA1VCAFP2GA174268 | WA1VCAFP2GA189966 | WA1VCAFP2GA113793

WA1VCAFP2GA152948 | WA1VCAFP2GA142324; WA1VCAFP2GA195475; WA1VCAFP2GA158099 | WA1VCAFP2GA114409 | WA1VCAFP2GA174254 | WA1VCAFP2GA143442; WA1VCAFP2GA160614 | WA1VCAFP2GA123868 | WA1VCAFP2GA168678; WA1VCAFP2GA133347 | WA1VCAFP2GA167157 | WA1VCAFP2GA113051; WA1VCAFP2GA160905

WA1VCAFP2GA151766 | WA1VCAFP2GA116838 | WA1VCAFP2GA186436 | WA1VCAFP2GA179941 | WA1VCAFP2GA119514 | WA1VCAFP2GA101210 | WA1VCAFP2GA146230 | WA1VCAFP2GA112207

WA1VCAFP2GA129606 | WA1VCAFP2GA190700; WA1VCAFP2GA101787; WA1VCAFP2GA159690; WA1VCAFP2GA162573; WA1VCAFP2GA103510 | WA1VCAFP2GA181141 | WA1VCAFP2GA140427 | WA1VCAFP2GA185058 | WA1VCAFP2GA123143

WA1VCAFP2GA197467 | WA1VCAFP2GA113342; WA1VCAFP2GA190728; WA1VCAFP2GA147247 | WA1VCAFP2GA183925; WA1VCAFP2GA120372 | WA1VCAFP2GA137124 | WA1VCAFP2GA120811 | WA1VCAFP2GA156014; WA1VCAFP2GA160631 | WA1VCAFP2GA192317 | WA1VCAFP2GA196724; WA1VCAFP2GA158944 | WA1VCAFP2GA129413; WA1VCAFP2GA191670 | WA1VCAFP2GA172469 | WA1VCAFP2GA199557 | WA1VCAFP2GA120050 | WA1VCAFP2GA131629 | WA1VCAFP2GA151024 | WA1VCAFP2GA184024; WA1VCAFP2GA197582; WA1VCAFP2GA187876 | WA1VCAFP2GA183987 | WA1VCAFP2GA101983 | WA1VCAFP2GA174061; WA1VCAFP2GA108030; WA1VCAFP2GA140718; WA1VCAFP2GA194777 | WA1VCAFP2GA167305 | WA1VCAFP2GA154344

WA1VCAFP2GA168843; WA1VCAFP2GA180331; WA1VCAFP2GA197890; WA1VCAFP2GA165263 | WA1VCAFP2GA143537 | WA1VCAFP2GA191460; WA1VCAFP2GA139696 | WA1VCAFP2GA150679 | WA1VCAFP2GA140539 | WA1VCAFP2GA129797 | WA1VCAFP2GA168146; WA1VCAFP2GA180863 | WA1VCAFP2GA128438 | WA1VCAFP2GA148205 | WA1VCAFP2GA180703

WA1VCAFP2GA108738 | WA1VCAFP2GA177722 | WA1VCAFP2GA117830 | WA1VCAFP2GA142470 | WA1VCAFP2GA103801

WA1VCAFP2GA153453 | WA1VCAFP2GA186243 | WA1VCAFP2GA102258 | WA1VCAFP2GA169992 | WA1VCAFP2GA175081 | WA1VCAFP2GA191278; WA1VCAFP2GA174545

WA1VCAFP2GA136698

| WA1VCAFP2GA163691 | WA1VCAFP2GA194259 | WA1VCAFP2GA106326

WA1VCAFP2GA141710; WA1VCAFP2GA122834 | WA1VCAFP2GA162282;

WA1VCAFP2GA111476

| WA1VCAFP2GA188493 | WA1VCAFP2GA157440 | WA1VCAFP2GA167398 | WA1VCAFP2GA167241 | WA1VCAFP2GA177803 | WA1VCAFP2GA159852; WA1VCAFP2GA161567 | WA1VCAFP2GA136782 | WA1VCAFP2GA163688 | WA1VCAFP2GA194505 | WA1VCAFP2GA107637 | WA1VCAFP2GA157017 | WA1VCAFP2GA155610 | WA1VCAFP2GA180183; WA1VCAFP2GA104043 | WA1VCAFP2GA158488 | WA1VCAFP2GA141142 | WA1VCAFP2GA169037; WA1VCAFP2GA140878 | WA1VCAFP2GA187389; WA1VCAFP2GA118816 | WA1VCAFP2GA150620 | WA1VCAFP2GA144056 | WA1VCAFP2GA191491 | WA1VCAFP2GA141772 | WA1VCAFP2GA179812 | WA1VCAFP2GA176778; WA1VCAFP2GA175033 | WA1VCAFP2GA182919 | WA1VCAFP2GA153517 | WA1VCAFP2GA128178 | WA1VCAFP2GA115172 | WA1VCAFP2GA177462

WA1VCAFP2GA187649 | WA1VCAFP2GA156997; WA1VCAFP2GA115768; WA1VCAFP2GA136992; WA1VCAFP2GA106486 | WA1VCAFP2GA115351 | WA1VCAFP2GA164131 | WA1VCAFP2GA139973 | WA1VCAFP2GA174724; WA1VCAFP2GA178577 | WA1VCAFP2GA166865 | WA1VCAFP2GA187053 | WA1VCAFP2GA112854 | WA1VCAFP2GA184976 | WA1VCAFP2GA106844 | WA1VCAFP2GA128570 | WA1VCAFP2GA174187 | WA1VCAFP2GA108190; WA1VCAFP2GA113521 | WA1VCAFP2GA150777; WA1VCAFP2GA117178; WA1VCAFP2GA115480; WA1VCAFP2GA101157 | WA1VCAFP2GA167238; WA1VCAFP2GA125054 | WA1VCAFP2GA196691; WA1VCAFP2GA102762 | WA1VCAFP2GA134109 | WA1VCAFP2GA127113 | WA1VCAFP2GA150889; WA1VCAFP2GA156899 | WA1VCAFP2GA111364; WA1VCAFP2GA172598 | WA1VCAFP2GA100445 | WA1VCAFP2GA148494; WA1VCAFP2GA166283 | WA1VCAFP2GA111669; WA1VCAFP2GA109517 | WA1VCAFP2GA165943; WA1VCAFP2GA158359 | WA1VCAFP2GA178563 | WA1VCAFP2GA135972;

WA1VCAFP2GA185688

; WA1VCAFP2GA130562; WA1VCAFP2GA118332 | WA1VCAFP2GA189059; WA1VCAFP2GA140055 | WA1VCAFP2GA179664; WA1VCAFP2GA188719 | WA1VCAFP2GA116564

WA1VCAFP2GA150987 | WA1VCAFP2GA131176 | WA1VCAFP2GA161147 | WA1VCAFP2GA104365; WA1VCAFP2GA193127; WA1VCAFP2GA152870 | WA1VCAFP2GA121795 | WA1VCAFP2GA191667 | WA1VCAFP2GA101014 | WA1VCAFP2GA158037; WA1VCAFP2GA147605 | WA1VCAFP2GA187831; WA1VCAFP2GA175291; WA1VCAFP2GA130187 | WA1VCAFP2GA140962 | WA1VCAFP2GA166977 | WA1VCAFP2GA180152 | WA1VCAFP2GA187375 | WA1VCAFP2GA156336 | WA1VCAFP2GA122557

WA1VCAFP2GA114068

WA1VCAFP2GA174707; WA1VCAFP2GA194309 | WA1VCAFP2GA181916 | WA1VCAFP2GA105645; WA1VCAFP2GA142209; WA1VCAFP2GA168440; WA1VCAFP2GA132098 | WA1VCAFP2GA170530; WA1VCAFP2GA139214 | WA1VCAFP2GA104866 | WA1VCAFP2GA157549; WA1VCAFP2GA139035; WA1VCAFP2GA131467 | WA1VCAFP2GA172472 | WA1VCAFP2GA178658 | WA1VCAFP2GA197064; WA1VCAFP2GA167188; WA1VCAFP2GA194116 | WA1VCAFP2GA133963 | WA1VCAFP2GA166137

WA1VCAFP2GA141058; WA1VCAFP2GA108304; WA1VCAFP2GA193340; WA1VCAFP2GA150942 | WA1VCAFP2GA156062 | WA1VCAFP2GA137074 | WA1VCAFP2GA154442 | WA1VCAFP2GA161360 | WA1VCAFP2GA109680; WA1VCAFP2GA108271

WA1VCAFP2GA154988 | WA1VCAFP2GA123028 | WA1VCAFP2GA115236; WA1VCAFP2GA178269 | WA1VCAFP2GA181365 | WA1VCAFP2GA193452; WA1VCAFP2GA175338; WA1VCAFP2GA164663 | WA1VCAFP2GA112109; WA1VCAFP2GA182693 | WA1VCAFP2GA170639; WA1VCAFP2GA154635 | WA1VCAFP2GA164064

WA1VCAFP2GA125006 | WA1VCAFP2GA159561; WA1VCAFP2GA175257 | WA1VCAFP2GA143652; WA1VCAFP2GA186534; WA1VCAFP2GA104768; WA1VCAFP2GA141805 | WA1VCAFP2GA187005 | WA1VCAFP2GA115530 | WA1VCAFP2GA154828 | WA1VCAFP2GA153324 | WA1VCAFP2GA109355 | WA1VCAFP2GA174562; WA1VCAFP2GA150729; WA1VCAFP2GA183424 | WA1VCAFP2GA136359; WA1VCAFP2GA102325; WA1VCAFP2GA124308 | WA1VCAFP2GA187571 | WA1VCAFP2GA173380; WA1VCAFP2GA181785

WA1VCAFP2GA121263 | WA1VCAFP2GA161441 | WA1VCAFP2GA123627 | WA1VCAFP2GA175503 | WA1VCAFP2GA172357; WA1VCAFP2GA120307; WA1VCAFP2GA109937; WA1VCAFP2GA129394 | WA1VCAFP2GA195587 | WA1VCAFP2GA115611 | WA1VCAFP2GA146406 | WA1VCAFP2GA196660

WA1VCAFP2GA109615 | WA1VCAFP2GA187067 | WA1VCAFP2GA140153 | WA1VCAFP2GA184167; WA1VCAFP2GA107945; WA1VCAFP2GA114636 | WA1VCAFP2GA176005 | WA1VCAFP2GA157079; WA1VCAFP2GA136183 | WA1VCAFP2GA143246 | WA1VCAFP2GA184248; WA1VCAFP2GA174755

WA1VCAFP2GA125460 | WA1VCAFP2GA132943 | WA1VCAFP2GA162847; WA1VCAFP2GA148446 | WA1VCAFP2GA124678 | WA1VCAFP2GA142856; WA1VCAFP2GA113356 | WA1VCAFP2GA151556 | WA1VCAFP2GA108688

WA1VCAFP2GA193953 | WA1VCAFP2GA115396; WA1VCAFP2GA107511 | WA1VCAFP2GA186405 | WA1VCAFP2GA114104; WA1VCAFP2GA183357 | WA1VCAFP2GA105757 | WA1VCAFP2GA127063 | WA1VCAFP2GA125328; WA1VCAFP2GA154358 | WA1VCAFP2GA122025 | WA1VCAFP2GA196769 | WA1VCAFP2GA102695; WA1VCAFP2GA135714 | WA1VCAFP2GA161939 | WA1VCAFP2GA100266

WA1VCAFP2GA123286 | WA1VCAFP2GA163495 | WA1VCAFP2GA114779; WA1VCAFP2GA198473 | WA1VCAFP2GA135518; WA1VCAFP2GA162086 | WA1VCAFP2GA124132 | WA1VCAFP2GA168633 | WA1VCAFP2GA182614; WA1VCAFP2GA199588 | WA1VCAFP2GA191068

WA1VCAFP2GA108142; WA1VCAFP2GA148981 | WA1VCAFP2GA160838 | WA1VCAFP2GA101191 | WA1VCAFP2GA134756; WA1VCAFP2GA158216; WA1VCAFP2GA111168; WA1VCAFP2GA148138; WA1VCAFP2GA158510 | WA1VCAFP2GA184413; WA1VCAFP2GA126009 | WA1VCAFP2GA138113; WA1VCAFP2GA143117; WA1VCAFP2GA195783 | WA1VCAFP2GA118752; WA1VCAFP2GA174738

WA1VCAFP2GA195802 | WA1VCAFP2GA134790 | WA1VCAFP2GA133266; WA1VCAFP2GA129573 | WA1VCAFP2GA164551; WA1VCAFP2GA143103 | WA1VCAFP2GA179437

WA1VCAFP2GA101160; WA1VCAFP2GA191250; WA1VCAFP2GA153520 | WA1VCAFP2GA174898; WA1VCAFP2GA142047; WA1VCAFP2GA143909 | WA1VCAFP2GA138130 | WA1VCAFP2GA134580; WA1VCAFP2GA156174 | WA1VCAFP2GA186775 | WA1VCAFP2GA115253; WA1VCAFP2GA166820 | WA1VCAFP2GA109839 | WA1VCAFP2GA172021 | WA1VCAFP2GA110909; WA1VCAFP2GA175484 | WA1VCAFP2GA154683; WA1VCAFP2GA172312; WA1VCAFP2GA125183 | WA1VCAFP2GA161858 | WA1VCAFP2GA136636 | WA1VCAFP2GA167918; WA1VCAFP2GA186565 | WA1VCAFP2GA168292 | WA1VCAFP2GA117472 | WA1VCAFP2GA107220 | WA1VCAFP2GA195489 | WA1VCAFP2GA119352; WA1VCAFP2GA128004 | WA1VCAFP2GA176117; WA1VCAFP2GA114393; WA1VCAFP2GA177980; WA1VCAFP2GA100350; WA1VCAFP2GA106164 | WA1VCAFP2GA126396 | WA1VCAFP2GA161746; WA1VCAFP2GA194312 | WA1VCAFP2GA148043 | WA1VCAFP2GA186713; WA1VCAFP2GA117469 | WA1VCAFP2GA161777; WA1VCAFP2GA142341; WA1VCAFP2GA193323 | WA1VCAFP2GA187134; WA1VCAFP2GA145739 | WA1VCAFP2GA159494 | WA1VCAFP2GA183617 | WA1VCAFP2GA138435; WA1VCAFP2GA180572; WA1VCAFP2GA178093; WA1VCAFP2GA118668; WA1VCAFP2GA117133 | WA1VCAFP2GA108156 | WA1VCAFP2GA137723 | WA1VCAFP2GA164162; WA1VCAFP2GA140881 | WA1VCAFP2GA160886 | WA1VCAFP2GA132263 | WA1VCAFP2GA105063 | WA1VCAFP2GA181981; WA1VCAFP2GA155400 | WA1VCAFP2GA108383 | WA1VCAFP2GA169510 | WA1VCAFP2GA194052; WA1VCAFP2GA106200 | WA1VCAFP2GA183343 | WA1VCAFP2GA188557

WA1VCAFP2GA169068 | WA1VCAFP2GA159530; WA1VCAFP2GA117715 | WA1VCAFP2GA141657; WA1VCAFP2GA106813

WA1VCAFP2GA111820 | WA1VCAFP2GA110425;

WA1VCAFP2GA197937

| WA1VCAFP2GA115169; WA1VCAFP2GA171418; WA1VCAFP2GA115608; WA1VCAFP2GA161374 | WA1VCAFP2GA186176 | WA1VCAFP2GA117343; WA1VCAFP2GA152030 | WA1VCAFP2GA102549

WA1VCAFP2GA110196 | WA1VCAFP2GA195993 | WA1VCAFP2GA100719

WA1VCAFP2GA174190; WA1VCAFP2GA117990; WA1VCAFP2GA105144 | WA1VCAFP2GA130710 | WA1VCAFP2GA139049 | WA1VCAFP2GA138967 | WA1VCAFP2GA197906 | WA1VCAFP2GA107718 | WA1VCAFP2GA154022; WA1VCAFP2GA102776 | WA1VCAFP2GA104088 | WA1VCAFP2GA112286 | WA1VCAFP2GA152044 | WA1VCAFP2GA157597 | WA1VCAFP2GA154750; WA1VCAFP2GA189286; WA1VCAFP2GA103457 | WA1VCAFP2GA155042; WA1VCAFP2GA178241; WA1VCAFP2GA137768 | WA1VCAFP2GA117245 | WA1VCAFP2GA109503 | WA1VCAFP2GA168079 | WA1VCAFP2GA102535; WA1VCAFP2GA152707

WA1VCAFP2GA129931

WA1VCAFP2GA180605 | WA1VCAFP2GA143490 | WA1VCAFP2GA196545 | WA1VCAFP2GA143022

WA1VCAFP2GA140685; WA1VCAFP2GA117892; WA1VCAFP2GA197307; WA1VCAFP2GA194889; WA1VCAFP2GA165814 | WA1VCAFP2GA160273; WA1VCAFP2GA110019 | WA1VCAFP2GA198649 | WA1VCAFP2GA103703; WA1VCAFP2GA115270 | WA1VCAFP2GA118072; WA1VCAFP2GA195413 | WA1VCAFP2GA106407 | WA1VCAFP2GA194472; WA1VCAFP2GA150696 |

WA1VCAFP2GA173959

| WA1VCAFP2GA191698 | WA1VCAFP2GA167868 | WA1VCAFP2GA139438 | WA1VCAFP2GA121845; WA1VCAFP2GA195797

WA1VCAFP2GA157325; WA1VCAFP2GA199722 | WA1VCAFP2GA142355 |

WA1VCAFP2GA146504

; WA1VCAFP2GA184315 | WA1VCAFP2GA152240; WA1VCAFP2GA188977 | WA1VCAFP2GA190373 | WA1VCAFP2GA169779; WA1VCAFP2GA170981

WA1VCAFP2GA149287; WA1VCAFP2GA168874; WA1VCAFP2GA182435; WA1VCAFP2GA123790 | WA1VCAFP2GA178305 | WA1VCAFP2GA155915 | WA1VCAFP2GA177963; WA1VCAFP2GA128519; WA1VCAFP2GA118069; WA1VCAFP2GA172505

WA1VCAFP2GA131100; WA1VCAFP2GA173590; WA1VCAFP2GA198828 | WA1VCAFP2GA159625 | WA1VCAFP2GA120923 | WA1VCAFP2GA154862 | WA1VCAFP2GA120677 | WA1VCAFP2GA146020 | WA1VCAFP2GA153839; WA1VCAFP2GA169880 | WA1VCAFP2GA161536; WA1VCAFP2GA112045 | WA1VCAFP2GA182595; WA1VCAFP2GA101305; WA1VCAFP2GA194701 | WA1VCAFP2GA179101; WA1VCAFP2GA134367 | WA1VCAFP2GA132103 | WA1VCAFP2GA130075; WA1VCAFP2GA184847 | WA1VCAFP2GA137401; WA1VCAFP2GA127242; WA1VCAFP2GA183570; WA1VCAFP2GA161083; WA1VCAFP2GA154702 | WA1VCAFP2GA158538 | WA1VCAFP2GA163366 | WA1VCAFP2GA107864 | WA1VCAFP2GA144879 | WA1VCAFP2GA190860; WA1VCAFP2GA112398 | WA1VCAFP2GA173010 | WA1VCAFP2GA152318; WA1VCAFP2GA137351 | WA1VCAFP2GA101434 | WA1VCAFP2GA184492 | WA1VCAFP2GA183097; WA1VCAFP2GA130285 | WA1VCAFP2GA172567; WA1VCAFP2GA118444 | WA1VCAFP2GA186520 | WA1VCAFP2GA145157 | WA1VCAFP2GA144011 | WA1VCAFP2GA191104; WA1VCAFP2GA198246 | WA1VCAFP2GA180054; WA1VCAFP2GA102406; WA1VCAFP2GA144901

WA1VCAFP2GA181608 | WA1VCAFP2GA148656; WA1VCAFP2GA196934

WA1VCAFP2GA183312 | WA1VCAFP2GA121828 | WA1VCAFP2GA128276 | WA1VCAFP2GA193998; WA1VCAFP2GA160936 | WA1VCAFP2GA136894 | WA1VCAFP2GA105192 | WA1VCAFP2GA159303 | WA1VCAFP2GA107654 | WA1VCAFP2GA170222 | WA1VCAFP2GA132232 | WA1VCAFP2GA188607 | WA1VCAFP2GA100333 | WA1VCAFP2GA128634 | WA1VCAFP2GA157308 | WA1VCAFP2GA131632 | WA1VCAFP2GA167174; WA1VCAFP2GA108559 | WA1VCAFP2GA149189 | WA1VCAFP2GA150326; WA1VCAFP2GA101739 | WA1VCAFP2GA192947; WA1VCAFP2GA169801 | WA1VCAFP2GA133199 | WA1VCAFP2GA171290 | WA1VCAFP2GA173475 | WA1VCAFP2GA184945 | WA1VCAFP2GA128018 | WA1VCAFP2GA112188; WA1VCAFP2GA118301 |

WA1VCAFP2GA127192WA1VCAFP2GA154361; WA1VCAFP2GA100672; WA1VCAFP2GA144641 | WA1VCAFP2GA123174 | WA1VCAFP2GA103104 | WA1VCAFP2GA128259; WA1VCAFP2GA161004 | WA1VCAFP2GA132408 | WA1VCAFP2GA164209 | WA1VCAFP2GA186551 | WA1VCAFP2GA138452 | WA1VCAFP2GA140511

WA1VCAFP2GA132635 | WA1VCAFP2GA166221; WA1VCAFP2GA132764; WA1VCAFP2GA130738 | WA1VCAFP2GA170544; WA1VCAFP2GA195914 |

WA1VCAFP2GA162587

| WA1VCAFP2GA138158 | WA1VCAFP2GA117455 | WA1VCAFP2GA166719 | WA1VCAFP2GA155638 | WA1VCAFP2GA147751; WA1VCAFP2GA156398; WA1VCAFP2GA109419; WA1VCAFP2GA179986 | WA1VCAFP2GA104513 | WA1VCAFP2GA172231; WA1VCAFP2GA126382

WA1VCAFP2GA112904 | WA1VCAFP2GA136779 | WA1VCAFP2GA120906; WA1VCAFP2GA167059 | WA1VCAFP2GA190440 | WA1VCAFP2GA132389 | WA1VCAFP2GA127287 | WA1VCAFP2GA194987; WA1VCAFP2GA101076 | WA1VCAFP2GA182449; WA1VCAFP2GA164324 | WA1VCAFP2GA110554; WA1VCAFP2GA139200; WA1VCAFP2GA153193; WA1VCAFP2GA109632 | WA1VCAFP2GA111994 | WA1VCAFP2GA138760 | WA1VCAFP2GA143859; WA1VCAFP2GA176683 | WA1VCAFP2GA158491 | WA1VCAFP2GA112157 | WA1VCAFP2GA174982; WA1VCAFP2GA135907 | WA1VCAFP2GA149273 | WA1VCAFP2GA189112 | WA1VCAFP2GA183701; WA1VCAFP2GA192687 | WA1VCAFP2GA127354 | WA1VCAFP2GA134076 | WA1VCAFP2GA178966; WA1VCAFP2GA133428 | WA1VCAFP2GA141111; WA1VCAFP2GA104933 | WA1VCAFP2GA164047 | WA1VCAFP2GA196433; WA1VCAFP2GA117570 | WA1VCAFP2GA169913 | WA1VCAFP2GA156305; WA1VCAFP2GA163450; WA1VCAFP2GA191765 | WA1VCAFP2GA177235; WA1VCAFP2GA103524 | WA1VCAFP2GA196514 | WA1VCAFP2GA151928; WA1VCAFP2GA154716; WA1VCAFP2GA153176; WA1VCAFP2GA122980; WA1VCAFP2GA124406 | WA1VCAFP2GA133672; WA1VCAFP2GA193564 | WA1VCAFP2GA171516 | WA1VCAFP2GA124129 | WA1VCAFP2GA126057; WA1VCAFP2GA142386 | WA1VCAFP2GA154926 | WA1VCAFP2GA130190; WA1VCAFP2GA130013; WA1VCAFP2GA198876 | WA1VCAFP2GA194360 | WA1VCAFP2GA152027 | WA1VCAFP2GA137513 | WA1VCAFP2GA160371 | WA1VCAFP2GA196559; WA1VCAFP2GA158376; WA1VCAFP2GA182452 | WA1VCAFP2GA185500; WA1VCAFP2GA199090 | WA1VCAFP2GA118881 | WA1VCAFP2GA171483; WA1VCAFP2GA143201 | WA1VCAFP2GA189997; WA1VCAFP2GA137298 | WA1VCAFP2GA130240 | WA1VCAFP2GA162251 | WA1VCAFP2GA139813 | WA1VCAFP2GA193841 | WA1VCAFP2GA107671 | WA1VCAFP2GA104608; WA1VCAFP2GA106603; WA1VCAFP2GA164193; WA1VCAFP2GA110294; WA1VCAFP2GA128097 |

WA1VCAFP2GA113647

| WA1VCAFP2GA130819 | WA1VCAFP2GA102096 | WA1VCAFP2GA112448 | WA1VCAFP2GA171600 | WA1VCAFP2GA114667 | WA1VCAFP2GA117763

WA1VCAFP2GA176764 | WA1VCAFP2GA190065 | WA1VCAFP2GA182077 | WA1VCAFP2GA107685

WA1VCAFP2GA112868 | WA1VCAFP2GA154019 | WA1VCAFP2GA158670; WA1VCAFP2GA192608

WA1VCAFP2GA143943 | WA1VCAFP2GA174111 | WA1VCAFP2GA156188; WA1VCAFP2GA174657 | WA1VCAFP2GA103006 | WA1VCAFP2GA129671 | WA1VCAFP2GA119934; WA1VCAFP2GA177400 | WA1VCAFP2GA157065 | WA1VCAFP2GA125491; WA1VCAFP2GA162959; WA1VCAFP2GA118766 | WA1VCAFP2GA192950 | WA1VCAFP2GA134241 | WA1VCAFP2GA135356

WA1VCAFP2GA140833 | WA1VCAFP2GA154103 | WA1VCAFP2GA170849; WA1VCAFP2GA140380 | WA1VCAFP2GA194407 | WA1VCAFP2GA105497 | WA1VCAFP2GA168549 | WA1VCAFP2GA113955 | WA1VCAFP2GA128648 | WA1VCAFP2GA167966

WA1VCAFP2GA171208 | WA1VCAFP2GA140038; WA1VCAFP2GA105970 | WA1VCAFP2GA157177 | WA1VCAFP2GA181074 | WA1VCAFP2GA153436; WA1VCAFP2GA159981 | WA1VCAFP2GA102583 | WA1VCAFP2GA175145; WA1VCAFP2GA154070 | WA1VCAFP2GA141240 | WA1VCAFP2GA156238 | WA1VCAFP2GA173220

WA1VCAFP2GA182788 | WA1VCAFP2GA189451 | WA1VCAFP2GA122610; WA1VCAFP2GA159107 | WA1VCAFP2GA153016 | WA1VCAFP2GA113700 | WA1VCAFP2GA129105 | WA1VCAFP2GA187229 | WA1VCAFP2GA164078 | WA1VCAFP2GA185304 | WA1VCAFP2GA186503 | WA1VCAFP2GA151850 | WA1VCAFP2GA105385 | WA1VCAFP2GA143019; WA1VCAFP2GA181057 | WA1VCAFP2GA169085 | WA1VCAFP2GA104494 | WA1VCAFP2GA125264 | WA1VCAFP2GA161410 | WA1VCAFP2GA143005; WA1VCAFP2GA136071; WA1VCAFP2GA186081 | WA1VCAFP2GA187716 | WA1VCAFP2GA132585 | WA1VCAFP2GA137303 | WA1VCAFP2GA146342; WA1VCAFP2GA118654 | WA1VCAFP2GA183066; WA1VCAFP2GA108979

WA1VCAFP2GA169474; WA1VCAFP2GA115740; WA1VCAFP2GA198313 | WA1VCAFP2GA109484 | WA1VCAFP2GA178790 | WA1VCAFP2GA123692; WA1VCAFP2GA144445; WA1VCAFP2GA168776 | WA1VCAFP2GA181382; WA1VCAFP2GA128147 | WA1VCAFP2GA131811; WA1VCAFP2GA101319 | WA1VCAFP2GA170107 | WA1VCAFP2GA105435; WA1VCAFP2GA153114; WA1VCAFP2GA121537;

WA1VCAFP2GA189353

| WA1VCAFP2GA142145 | WA1VCAFP2GA144980 | WA1VCAFP2GA182807 | WA1VCAFP2GA194942; WA1VCAFP2GA152156 | WA1VCAFP2GA136085 | WA1VCAFP2GA123059 | WA1VCAFP2GA187442 | WA1VCAFP2GA141352 | WA1VCAFP2GA155784; WA1VCAFP2GA191281 | WA1VCAFP2GA167630 | WA1VCAFP2GA103328; WA1VCAFP2GA168812 | WA1VCAFP2GA107170 | WA1VCAFP2GA106827 | WA1VCAFP2GA169605 | WA1VCAFP2GA195430; WA1VCAFP2GA128262 | WA1VCAFP2GA190888 | WA1VCAFP2GA131646; WA1VCAFP2GA192463 | WA1VCAFP2GA168695; WA1VCAFP2GA189448; WA1VCAFP2GA194200; WA1VCAFP2GA182113 | WA1VCAFP2GA150908

WA1VCAFP2GA174979; WA1VCAFP2GA145045 | WA1VCAFP2GA146437 | WA1VCAFP2GA180829 | WA1VCAFP2GA117259 | WA1VCAFP2GA155669 | WA1VCAFP2GA164484 | WA1VCAFP2GA196612 | WA1VCAFP2GA102289; WA1VCAFP2GA100770 | WA1VCAFP2GA110702 | WA1VCAFP2GA193337 | WA1VCAFP2GA162508 | WA1VCAFP2GA109310 | WA1VCAFP2GA122042 | WA1VCAFP2GA188865 | WA1VCAFP2GA197159 | WA1VCAFP2GA194522 | WA1VCAFP2GA136104; WA1VCAFP2GA164338; WA1VCAFP2GA142792 | WA1VCAFP2GA154795 | WA1VCAFP2GA114362 | WA1VCAFP2GA171113

WA1VCAFP2GA195458; WA1VCAFP2GA190034; WA1VCAFP2GA186002 | WA1VCAFP2GA137852 | WA1VCAFP2GA116466

WA1VCAFP2GA134577; WA1VCAFP2GA143456 | WA1VCAFP2GA152903 | WA1VCAFP2GA160287 | WA1VCAFP2GA151119

WA1VCAFP2GA190874; WA1VCAFP2GA157244; WA1VCAFP2GA154005

WA1VCAFP2GA179602

WA1VCAFP2GA116578; WA1VCAFP2GA124907 | WA1VCAFP2GA179843 | WA1VCAFP2GA101420 | WA1VCAFP2GA172424; WA1VCAFP2GA132070 | WA1VCAFP2GA139780; WA1VCAFP2GA174447; WA1VCAFP2GA155087 | WA1VCAFP2GA189823

WA1VCAFP2GA120761; WA1VCAFP2GA133512; WA1VCAFP2GA126690 | WA1VCAFP2GA113339; WA1VCAFP2GA128715; WA1VCAFP2GA171659; WA1VCAFP2GA173430 | WA1VCAFP2GA189045; WA1VCAFP2GA150570 | WA1VCAFP2GA183875 | WA1VCAFP2GA103667 | WA1VCAFP2GA132358 | WA1VCAFP2GA115561 | WA1VCAFP2GA135647

WA1VCAFP2GA196142 | WA1VCAFP2GA180734 | WA1VCAFP2GA103443; WA1VCAFP2GA120145 | WA1VCAFP2GA174349 | WA1VCAFP2GA192091 | WA1VCAFP2GA142890 | WA1VCAFP2GA115334; WA1VCAFP2GA135650; WA1VCAFP2GA119349 | WA1VCAFP2GA169586; WA1VCAFP2GA134112 | WA1VCAFP2GA149712 | WA1VCAFP2GA138127 | WA1VCAFP2GA118704 | WA1VCAFP2GA169040 | WA1VCAFP2GA104446 | WA1VCAFP2GA153792 | WA1VCAFP2GA178336; WA1VCAFP2GA155123; WA1VCAFP2GA167904 | WA1VCAFP2GA178997

WA1VCAFP2GA134093 | WA1VCAFP2GA147717; WA1VCAFP2GA163657 |

WA1VCAFP2GA126916

; WA1VCAFP2GA126236 | WA1VCAFP2GA105273 | WA1VCAFP2GA141786 | WA1VCAFP2GA173783 | WA1VCAFP2GA185805 | WA1VCAFP2GA113616 | WA1VCAFP2GA160581; WA1VCAFP2GA123837; WA1VCAFP2GA124793 | WA1VCAFP2GA172097; WA1VCAFP2GA141089 | WA1VCAFP2GA132571; WA1VCAFP2GA149502; WA1VCAFP2GA124082 | WA1VCAFP2GA115625; WA1VCAFP2GA121358; WA1VCAFP2GA142128; WA1VCAFP2GA166686; WA1VCAFP2GA174125; WA1VCAFP2GA111333; WA1VCAFP2GA190843 | WA1VCAFP2GA126379 | WA1VCAFP2GA113230 | WA1VCAFP2GA189756 | WA1VCAFP2GA132618; WA1VCAFP2GA117486; WA1VCAFP2GA116743

WA1VCAFP2GA162248 | WA1VCAFP2GA199140 | WA1VCAFP2GA148348 | WA1VCAFP2GA152108; WA1VCAFP2GA163741 | WA1VCAFP2GA110439 | WA1VCAFP2GA113258 | WA1VCAFP2GA143585 | WA1VCAFP2GA194651; WA1VCAFP2GA166039 | WA1VCAFP2GA184752 | WA1VCAFP2GA147541; WA1VCAFP2GA169460; WA1VCAFP2GA110215 | WA1VCAFP2GA117780

WA1VCAFP2GA163139 | WA1VCAFP2GA146213 | WA1VCAFP2GA122493

WA1VCAFP2GA116340 | WA1VCAFP2GA163061 | WA1VCAFP2GA192835; WA1VCAFP2GA151377 | WA1VCAFP2GA165456 | WA1VCAFP2GA125233 | WA1VCAFP2GA191118 | WA1VCAFP2GA157101 | WA1VCAFP2GA141450 | WA1VCAFP2GA167207

WA1VCAFP2GA193094 | WA1VCAFP2GA113518 | WA1VCAFP2GA134952; WA1VCAFP2GA109324; WA1VCAFP2GA131078 | WA1VCAFP2GA154375

WA1VCAFP2GA180992 | WA1VCAFP2GA163951; WA1VCAFP2GA112840 | WA1VCAFP2GA144297; WA1VCAFP2GA194262 | WA1VCAFP2GA186758 | WA1VCAFP2GA191944 | WA1VCAFP2GA144638; WA1VCAFP2GA118525; WA1VCAFP2GA168423; WA1VCAFP2GA197775 | WA1VCAFP2GA195427

WA1VCAFP2GA172181 | WA1VCAFP2GA100543; WA1VCAFP2GA104995 | WA1VCAFP2GA102633; WA1VCAFP2GA116435 | WA1VCAFP2GA139794; WA1VCAFP2GA139570 | WA1VCAFP2GA176103

WA1VCAFP2GA102356

WA1VCAFP2GA150455 | WA1VCAFP2GA157681 | WA1VCAFP2GA198134

WA1VCAFP2GA163593; WA1VCAFP2GA138550; WA1VCAFP2GA129055 | WA1VCAFP2GA131226 | WA1VCAFP2GA146809 | WA1VCAFP2GA194097 | WA1VCAFP2GA199199

WA1VCAFP2GA145479; WA1VCAFP2GA166851 | WA1VCAFP2GA186579

WA1VCAFP2GA158667;

WA1VCAFP2GA193077

| WA1VCAFP2GA125040

WA1VCAFP2GA195234 | WA1VCAFP2GA132909 | WA1VCAFP2GA164260; WA1VCAFP2GA162783

WA1VCAFP2GA103670

WA1VCAFP2GA144395 | WA1VCAFP2GA165781; WA1VCAFP2GA183584; WA1VCAFP2GA133882 | WA1VCAFP2GA145708

WA1VCAFP2GA163755; WA1VCAFP2GA176022 |

WA1VCAFP2GA165652

| WA1VCAFP2GA168583 |

WA1VCAFP2GA160712

; WA1VCAFP2GA108562 | WA1VCAFP2GA165750

WA1VCAFP2GA101854; WA1VCAFP2GA176828 | WA1VCAFP2GA122736; WA1VCAFP2GA114054 | WA1VCAFP2GA180264; WA1VCAFP2GA129265 | WA1VCAFP2GA177655 | WA1VCAFP2GA115222; WA1VCAFP2GA119478; WA1VCAFP2GA198781 | WA1VCAFP2GA137771 | WA1VCAFP2GA134904 | WA1VCAFP2GA169829; WA1VCAFP2GA198716 | WA1VCAFP2GA161925 | WA1VCAFP2GA130478 | WA1VCAFP2GA105760 | WA1VCAFP2GA142422; WA1VCAFP2GA185559 | WA1VCAFP2GA105077 | WA1VCAFP2GA140850

WA1VCAFP2GA121909 | WA1VCAFP2GA123367; WA1VCAFP2GA156563 | WA1VCAFP2GA137267 | WA1VCAFP2GA157132; WA1VCAFP2GA171967; WA1VCAFP2GA115074 | WA1VCAFP2GA118993 | WA1VCAFP2GA143327 | WA1VCAFP2GA173119 | WA1VCAFP2GA196397; WA1VCAFP2GA144655 | WA1VCAFP2GA131582 | WA1VCAFP2GA159463 | WA1VCAFP2GA161844 | WA1VCAFP2GA100994 | WA1VCAFP2GA103619 | WA1VCAFP2GA181429 | WA1VCAFP2GA141898 | WA1VCAFP2GA188462 | WA1VCAFP2GA174173 | WA1VCAFP2GA118394 | WA1VCAFP2GA157955 | WA1VCAFP2GA124065 | WA1VCAFP2GA113728; WA1VCAFP2GA122171 | WA1VCAFP2GA100705; WA1VCAFP2GA158295; WA1VCAFP2GA126446; WA1VCAFP2GA109940 | WA1VCAFP2GA133638 | WA1VCAFP2GA192365; WA1VCAFP2GA133154 | WA1VCAFP2GA112269 | WA1VCAFP2GA135860 | WA1VCAFP2GA106214; WA1VCAFP2GA171662 | WA1VCAFP2GA123871 | WA1VCAFP2GA152769 | WA1VCAFP2GA125779; WA1VCAFP2GA179549; WA1VCAFP2GA178627 | WA1VCAFP2GA182094 | WA1VCAFP2GA175579 | WA1VCAFP2GA120131; WA1VCAFP2GA169653 | WA1VCAFP2GA180684 | WA1VCAFP2GA114877; WA1VCAFP2GA152786 | WA1VCAFP2GA109761 | WA1VCAFP2GA142484 | WA1VCAFP2GA102244 | WA1VCAFP2GA146910; WA1VCAFP2GA181270; WA1VCAFP2GA154151; WA1VCAFP2GA107184; WA1VCAFP2GA181043 | WA1VCAFP2GA165523 | WA1VCAFP2GA137091 | WA1VCAFP2GA121389 | WA1VCAFP2GA133350 | WA1VCAFP2GA102972 | WA1VCAFP2GA151248; WA1VCAFP2GA120775 | WA1VCAFP2GA132781; WA1VCAFP2GA106312 | WA1VCAFP2GA196089 | WA1VCAFP2GA153856; WA1VCAFP2GA144087; WA1VCAFP2GA164906 | WA1VCAFP2GA155865; WA1VCAFP2GA152884; WA1VCAFP2GA100736

WA1VCAFP2GA132084; WA1VCAFP2GA100123 | WA1VCAFP2GA149449 | WA1VCAFP2GA176344

WA1VCAFP2GA191183 | WA1VCAFP2GA172049; WA1VCAFP2GA116094; WA1VCAFP2GA105094 | WA1VCAFP2GA114622 | WA1VCAFP2GA107346 | WA1VCAFP2GA126544; WA1VCAFP2GA145532; WA1VCAFP2GA104348 | WA1VCAFP2GA115981 | WA1VCAFP2GA141917 | WA1VCAFP2GA159673 | WA1VCAFP2GA170690

WA1VCAFP2GA168907 | WA1VCAFP2GA136393; WA1VCAFP2GA127239 | WA1VCAFP2GA126530

WA1VCAFP2GA135776 | WA1VCAFP2GA194357 | WA1VCAFP2GA129024

WA1VCAFP2GA134823;

WA1VCAFP2GA142646

| WA1VCAFP2GA165988 | WA1VCAFP2GA153758; WA1VCAFP2GA151444 | WA1VCAFP2GA192754 | WA1VCAFP2GA163576; WA1VCAFP2GA117942 | WA1VCAFP2GA188249; WA1VCAFP2GA190955; WA1VCAFP2GA120422 |

WA1VCAFP2GA115432

| WA1VCAFP2GA124891 | WA1VCAFP2GA195377; WA1VCAFP2GA168857

WA1VCAFP2GA163948 | WA1VCAFP2GA169314 | WA1VCAFP2GA158619; WA1VCAFP2GA147118 | WA1VCAFP2GA166185; WA1VCAFP2GA175193 | WA1VCAFP2GA169877; WA1VCAFP2GA140458; WA1VCAFP2GA188140

WA1VCAFP2GA178109 | WA1VCAFP2GA188736 | WA1VCAFP2GA162489

WA1VCAFP2GA183889 | WA1VCAFP2GA151587 | WA1VCAFP2GA182080 | WA1VCAFP2GA109968; WA1VCAFP2GA165909

WA1VCAFP2GA143098; WA1VCAFP2GA132604 | WA1VCAFP2GA195606 | WA1VCAFP2GA162363; WA1VCAFP2GA142968 | WA1VCAFP2GA163660 | WA1VCAFP2GA127094 | WA1VCAFP2GA138712 | WA1VCAFP2GA179230

WA1VCAFP2GA150097; WA1VCAFP2GA188056; WA1VCAFP2GA195721 | WA1VCAFP2GA190681; WA1VCAFP2GA126575 | WA1VCAFP2GA177686 | WA1VCAFP2GA131677 | WA1VCAFP2GA172858; WA1VCAFP2GA106360; WA1VCAFP2GA109176 | WA1VCAFP2GA170379; WA1VCAFP2GA164212 | WA1VCAFP2GA114927; WA1VCAFP2GA115804; WA1VCAFP2GA123403 | WA1VCAFP2GA182922 | WA1VCAFP2GA198747; WA1VCAFP2GA167479; WA1VCAFP2GA115463 | WA1VCAFP2GA156806; WA1VCAFP2GA188591 | WA1VCAFP2GA148768 | WA1VCAFP2GA107797; WA1VCAFP2GA184301 | WA1VCAFP2GA115060

WA1VCAFP2GA190180 | WA1VCAFP2GA192205 | WA1VCAFP2GA100901 | WA1VCAFP2GA115575 | WA1VCAFP2GA115138 | WA1VCAFP2GA124664; WA1VCAFP2GA178059 | WA1VCAFP2GA111106 | WA1VCAFP2GA153940 | WA1VCAFP2GA129346; WA1VCAFP2GA162265; WA1VCAFP2GA123238 | WA1VCAFP2GA197985 | WA1VCAFP2GA132912 | WA1VCAFP2GA143926; WA1VCAFP2GA178496 | WA1VCAFP2GA122977; WA1VCAFP2GA100106; WA1VCAFP2GA183567; WA1VCAFP2GA139536 | WA1VCAFP2GA137110

WA1VCAFP2GA120064 | WA1VCAFP2GA141027 | WA1VCAFP2GA144591 | WA1VCAFP2GA120002 | WA1VCAFP2GA183505 | WA1VCAFP2GA155896 | WA1VCAFP2GA146423 | WA1VCAFP2GA115379 | WA1VCAFP2GA178630 | WA1VCAFP2GA145742 | WA1VCAFP2GA198991 | WA1VCAFP2GA180099 | WA1VCAFP2GA148365 | WA1VCAFP2GA199817 | WA1VCAFP2GA185318 | WA1VCAFP2GA188459; WA1VCAFP2GA161763 | WA1VCAFP2GA171564 | WA1VCAFP2GA135602 | WA1VCAFP2GA195945 | WA1VCAFP2GA111316 | WA1VCAFP2GA166008; WA1VCAFP2GA153498; WA1VCAFP2GA192267 | WA1VCAFP2GA112773; WA1VCAFP2GA191457 | WA1VCAFP2GA123191; WA1VCAFP2GA159074

WA1VCAFP2GA119819 | WA1VCAFP2GA104253 | WA1VCAFP2GA160659; WA1VCAFP2GA180944 | WA1VCAFP2GA175128 |

WA1VCAFP2GA128374

| WA1VCAFP2GA176358 | WA1VCAFP2GA157809; WA1VCAFP2GA101837

WA1VCAFP2GA126785 | WA1VCAFP2GA181494 | WA1VCAFP2GA111123 | WA1VCAFP2GA194732; WA1VCAFP2GA127757 | WA1VCAFP2GA125913; WA1VCAFP2GA165425 | WA1VCAFP2GA192804; WA1VCAFP2GA195217 | WA1VCAFP2GA172794; WA1VCAFP2GA161617 | WA1VCAFP2GA186064; WA1VCAFP2GA134336; WA1VCAFP2GA199509 | WA1VCAFP2GA170155; WA1VCAFP2GA188011; WA1VCAFP2GA118797

WA1VCAFP2GA186047 | WA1VCAFP2GA147510; WA1VCAFP2GA125796; WA1VCAFP2GA119173; WA1VCAFP2GA136118 | WA1VCAFP2GA149452; WA1VCAFP2GA173315; WA1VCAFP2GA163531 | WA1VCAFP2GA172634; WA1VCAFP2GA135681 | WA1VCAFP2GA139052; WA1VCAFP2GA184055 |

WA1VCAFP2GA119111

| WA1VCAFP2GA132411 |

WA1VCAFP2GA118847

; WA1VCAFP2GA147099 | WA1VCAFP2GA115950 | WA1VCAFP2GA194827; WA1VCAFP2GA124809; WA1VCAFP2GA162721 | WA1VCAFP2GA108951; WA1VCAFP2GA171841; WA1VCAFP2GA174321 | WA1VCAFP2GA166624 | WA1VCAFP2GA105659 | WA1VCAFP2GA190518 | WA1VCAFP2GA151802 | WA1VCAFP2GA153419; WA1VCAFP2GA187828; WA1VCAFP2GA109467; WA1VCAFP2GA170432; WA1VCAFP2GA134739; WA1VCAFP2GA177543 | WA1VCAFP2GA161262 | WA1VCAFP2GA129136 | WA1VCAFP2GA184279 | WA1VCAFP2GA129816; WA1VCAFP2GA174691 | WA1VCAFP2GA163321; WA1VCAFP2GA107959 | WA1VCAFP2GA129153; WA1VCAFP2GA189238 | WA1VCAFP2GA125698; WA1VCAFP2GA154800 | WA1VCAFP2GA179924; WA1VCAFP2GA127905 | WA1VCAFP2GA117732 | WA1VCAFP2GA128746; WA1VCAFP2GA192723; WA1VCAFP2GA133722; WA1VCAFP2GA198912 | WA1VCAFP2GA175954 | WA1VCAFP2GA143683; WA1VCAFP2GA107928; WA1VCAFP2GA173217

WA1VCAFP2GA132540; WA1VCAFP2GA155929 | WA1VCAFP2GA160354 | WA1VCAFP2GA118234 | WA1VCAFP2GA166445 | WA1VCAFP2GA165246 | WA1VCAFP2GA118265 | WA1VCAFP2GA173637 | WA1VCAFP2GA122462; WA1VCAFP2GA150827 |

WA1VCAFP2GA125345

; WA1VCAFP2GA139004

WA1VCAFP2GA185447 | WA1VCAFP2GA146941 | WA1VCAFP2GA161388 | WA1VCAFP2GA145126

WA1VCAFP2GA166798 | WA1VCAFP2GA195976 | WA1VCAFP2GA129315; WA1VCAFP2GA166770; WA1VCAFP2GA142873; WA1VCAFP2GA114720 | WA1VCAFP2GA175050 | WA1VCAFP2GA102051; WA1VCAFP2GA111221 | WA1VCAFP2GA187604 | WA1VCAFP2GA159401

WA1VCAFP2GA130612 | WA1VCAFP2GA185464; WA1VCAFP2GA106424; WA1VCAFP2GA133669 | WA1VCAFP2GA193533 | WA1VCAFP2GA169118; WA1VCAFP2GA178188 | WA1VCAFP2GA131680; WA1VCAFP2GA177705 | WA1VCAFP2GA128200 | WA1VCAFP2GA144784; WA1VCAFP2GA188137 | WA1VCAFP2GA191877 |

WA1VCAFP2GA192592

| WA1VCAFP2GA177008 | WA1VCAFP2GA181575 | WA1VCAFP2GA170821 | WA1VCAFP2GA150407 | WA1VCAFP2GA151069; WA1VCAFP2GA191359 | WA1VCAFP2GA148513; WA1VCAFP2GA123417 | WA1VCAFP2GA167580 | WA1VCAFP2GA146499 | WA1VCAFP2GA170446; WA1VCAFP2GA159480; WA1VCAFP2GA167613; WA1VCAFP2GA141402 | WA1VCAFP2GA180958 | WA1VCAFP2GA152271; WA1VCAFP2GA112756 | WA1VCAFP2GA194682 | WA1VCAFP2GA181947 | WA1VCAFP2GA138998 | WA1VCAFP2GA191930 | WA1VCAFP2GA164288; WA1VCAFP2GA148415 | WA1VCAFP2GA110103 | WA1VCAFP2GA199123 |

WA1VCAFP2GA156918WA1VCAFP2GA102843 | WA1VCAFP2GA178210

WA1VCAFP2GA160130 | WA1VCAFP2GA163481 | WA1VCAFP2GA169507 | WA1VCAFP2GA103314 | WA1VCAFP2GA132716; WA1VCAFP2GA124759; WA1VCAFP2GA150195 | WA1VCAFP2GA138838; WA1VCAFP2GA101207 | WA1VCAFP2GA174660 | WA1VCAFP2GA145840

WA1VCAFP2GA111347 | WA1VCAFP2GA183911 | WA1VCAFP2GA123532 | WA1VCAFP2GA123336 | WA1VCAFP2GA149824 | WA1VCAFP2GA102048

WA1VCAFP2GA163870 | WA1VCAFP2GA113938 | WA1VCAFP2GA124941; WA1VCAFP2GA186890 | WA1VCAFP2GA191152; WA1VCAFP2GA146731 | WA1VCAFP2GA133090; WA1VCAFP2GA134966; WA1VCAFP2GA129122 | WA1VCAFP2GA107332; WA1VCAFP2GA175629 | WA1VCAFP2GA172682 | WA1VCAFP2GA138385

WA1VCAFP2GA162623; WA1VCAFP2GA176733 | WA1VCAFP2GA155266 | WA1VCAFP2GA115771 | WA1VCAFP2GA193919 | WA1VCAFP2GA195220; WA1VCAFP2GA150309 | WA1VCAFP2GA159043; WA1VCAFP2GA152349; WA1VCAFP2GA122283 | WA1VCAFP2GA165991 | WA1VCAFP2GA126351; WA1VCAFP2GA120436 | WA1VCAFP2GA146826 | WA1VCAFP2GA140766; WA1VCAFP2GA199753 | WA1VCAFP2GA102745 | WA1VCAFP2GA188624 | WA1VCAFP2GA166199 | WA1VCAFP2GA136152 |

WA1VCAFP2GA152447

| WA1VCAFP2GA146986 | WA1VCAFP2GA127886 | WA1VCAFP2GA184489; WA1VCAFP2GA155686 | WA1VCAFP2GA180085 | WA1VCAFP2GA159298; WA1VCAFP2GA130058

WA1VCAFP2GA179518 | WA1VCAFP2GA167739; WA1VCAFP2GA121120 | WA1VCAFP2GA160841; WA1VCAFP2GA194875

WA1VCAFP2GA123269; WA1VCAFP2GA194794 | WA1VCAFP2GA186615; WA1VCAFP2GA179793; WA1VCAFP2GA153906; WA1VCAFP2GA181396 | WA1VCAFP2GA198411; WA1VCAFP2GA178174; WA1VCAFP2GA158524 | WA1VCAFP2GA170978; WA1VCAFP2GA145028 | WA1VCAFP2GA190406 | WA1VCAFP2GA146244;

WA1VCAFP2GA168793

; WA1VCAFP2GA103412; WA1VCAFP2GA146602; WA1VCAFP2GA110392 | WA1VCAFP2GA139133; WA1VCAFP2GA147409 | WA1VCAFP2GA108769; WA1VCAFP2GA102874 | WA1VCAFP2GA190678; WA1VCAFP2GA150228 | WA1VCAFP2GA116533 | WA1VCAFP2GA157762 | WA1VCAFP2GA161682; WA1VCAFP2GA106276 | WA1VCAFP2GA107055 | WA1VCAFP2GA130934 | WA1VCAFP2GA163500 | WA1VCAFP2GA174089 | WA1VCAFP2GA112644 | WA1VCAFP2GA162590 |

WA1VCAFP2GA160175

| WA1VCAFP2GA117049; WA1VCAFP2GA135163; WA1VCAFP2GA197212 | WA1VCAFP2GA122252 | WA1VCAFP2GA166364 | WA1VCAFP2GA183942

WA1VCAFP2GA150701 | WA1VCAFP2GA124373; WA1VCAFP2GA120226 | WA1VCAFP2GA163836 |

WA1VCAFP2GA118878

| WA1VCAFP2GA160256 | WA1VCAFP2GA181138; WA1VCAFP2GA165733 | WA1VCAFP2GA101286; WA1VCAFP2GA190096; WA1VCAFP2GA187019 | WA1VCAFP2GA181236 | WA1VCAFP2GA175646 | WA1VCAFP2GA169331; WA1VCAFP2GA136457; WA1VCAFP2GA131713 | WA1VCAFP2GA198487; WA1VCAFP2GA162024 | WA1VCAFP2GA186856 | WA1VCAFP2GA118489; WA1VCAFP2GA179440; WA1VCAFP2GA110988 |

WA1VCAFP2GA140234

| WA1VCAFP2GA151508

WA1VCAFP2GA183388 | WA1VCAFP2GA151461 | WA1VCAFP2GA118413; WA1VCAFP2GA145191; WA1VCAFP2GA130335 | WA1VCAFP2GA150116; WA1VCAFP2GA191393; WA1VCAFP2GA177915 | WA1VCAFP2GA140282 | WA1VCAFP2GA121182 | WA1VCAFP2GA178482; WA1VCAFP2GA117391 | WA1VCAFP2GA162749 | WA1VCAFP2GA143229 | WA1VCAFP2GA154148 | WA1VCAFP2GA145871 | WA1VCAFP2GA161035 | WA1VCAFP2GA161620; WA1VCAFP2GA134255 | WA1VCAFP2GA106892 | WA1VCAFP2GA100512 | WA1VCAFP2GA197288; WA1VCAFP2GA165411 | WA1VCAFP2GA184878; WA1VCAFP2GA188753 | WA1VCAFP2GA104379; WA1VCAFP2GA142274; WA1VCAFP2GA130481 | WA1VCAFP2GA123160 | WA1VCAFP2GA146745 | WA1VCAFP2GA105595 | WA1VCAFP2GA175498

WA1VCAFP2GA183861 | WA1VCAFP2GA197663 | WA1VCAFP2GA175985 | WA1VCAFP2GA171029; WA1VCAFP2GA157700 | WA1VCAFP2GA149922; WA1VCAFP2GA179731; WA1VCAFP2GA164999

WA1VCAFP2GA188638 | WA1VCAFP2GA148849

WA1VCAFP2GA158717 | WA1VCAFP2GA149709; WA1VCAFP2GA160046 | WA1VCAFP2GA189465; WA1VCAFP2GA190776; WA1VCAFP2GA165442 | WA1VCAFP2GA145904 |

WA1VCAFP2GA190471

| WA1VCAFP2GA143621 | WA1VCAFP2GA107833 | WA1VCAFP2GA106665; WA1VCAFP2GA112319 | WA1VCAFP2GA137270 | WA1VCAFP2GA196237; WA1VCAFP2GA159544 | WA1VCAFP2GA192124; WA1VCAFP2GA125135

WA1VCAFP2GA189837; WA1VCAFP2GA187683 | WA1VCAFP2GA175632; WA1VCAFP2GA154084 | WA1VCAFP2GA114958 | WA1VCAFP2GA110358 | WA1VCAFP2GA132778 | WA1VCAFP2GA192351; WA1VCAFP2GA130500 | WA1VCAFP2GA109999 | WA1VCAFP2GA189188 | WA1VCAFP2GA118590 | WA1VCAFP2GA107069; WA1VCAFP2GA165005 | WA1VCAFP2GA192821 | WA1VCAFP2GA192706 | WA1VCAFP2GA138936 | WA1VCAFP2GA129458 | WA1VCAFP2GA165358; WA1VCAFP2GA157731; WA1VCAFP2GA142095 | WA1VCAFP2GA121859 | WA1VCAFP2GA195279 | WA1VCAFP2GA197940 | WA1VCAFP2GA181544 | WA1VCAFP2GA170804; WA1VCAFP2GA147930; WA1VCAFP2GA188302 | WA1VCAFP2GA151279

WA1VCAFP2GA119870 | WA1VCAFP2GA189370 | WA1VCAFP2GA115916; WA1VCAFP2GA151430; WA1VCAFP2GA100669 | WA1VCAFP2GA169734 | WA1VCAFP2GA143151; WA1VCAFP2GA153744 | WA1VCAFP2GA145692 | WA1VCAFP2GA195153 | WA1VCAFP2GA112028 | WA1VCAFP2GA102941

WA1VCAFP2GA149970

| WA1VCAFP2GA140041

WA1VCAFP2GA178529; WA1VCAFP2GA151511 | WA1VCAFP2GA195038 | WA1VCAFP2GA133445 | WA1VCAFP2GA161827 | WA1VCAFP2GA128391; WA1VCAFP2GA168342; WA1VCAFP2GA169619; WA1VCAFP2GA169202 | WA1VCAFP2GA152545 | WA1VCAFP2GA115057 | WA1VCAFP2GA181978 | WA1VCAFP2GA108352 | WA1VCAFP2GA102602 |

WA1VCAFP2GA129914

| WA1VCAFP2GA106763 | WA1VCAFP2GA162332; WA1VCAFP2GA155185; WA1VCAFP2GA177011 | WA1VCAFP2GA109775 | WA1VCAFP2GA163769

WA1VCAFP2GA148320 | WA1VCAFP2GA117925 | WA1VCAFP2GA193886

WA1VCAFP2GA172732; WA1VCAFP2GA136765; WA1VCAFP2GA125250; WA1VCAFP2GA181110

WA1VCAFP2GA142839 | WA1VCAFP2GA183908 | WA1VCAFP2GA146454; WA1VCAFP2GA132506 | WA1VCAFP2GA158250 | WA1VCAFP2GA194715 | WA1VCAFP2GA191751 | WA1VCAFP2GA154764 | WA1VCAFP2GA131856 | WA1VCAFP2GA163478 | WA1VCAFP2GA168762; WA1VCAFP2GA156935; WA1VCAFP2GA138595; WA1VCAFP2GA112563

WA1VCAFP2GA173685; WA1VCAFP2GA196898 | WA1VCAFP2GA190485 | WA1VCAFP2GA159415

WA1VCAFP2GA156675 | WA1VCAFP2GA143165 | WA1VCAFP2GA176909 | WA1VCAFP2GA127676

WA1VCAFP2GA126933 | WA1VCAFP2GA128181; WA1VCAFP2GA119139 | WA1VCAFP2GA132828; WA1VCAFP2GA163352 | WA1VCAFP2GA109856 | WA1VCAFP2GA196609; WA1VCAFP2GA105578 | WA1VCAFP2GA157793; WA1VCAFP2GA190499 | WA1VCAFP2GA155526 | WA1VCAFP2GA105113 | WA1VCAFP2GA186811

WA1VCAFP2GA116158; WA1VCAFP2GA113745 | WA1VCAFP2GA169541 | WA1VCAFP2GA101756; WA1VCAFP2GA146129 | WA1VCAFP2GA196576 | WA1VCAFP2GA197324; WA1VCAFP2GA113535 | WA1VCAFP2GA117696 | WA1VCAFP2GA123482 | WA1VCAFP2GA165053

WA1VCAFP2GA172276 | WA1VCAFP2GA180636 | WA1VCAFP2GA141299 | WA1VCAFP2GA143411; WA1VCAFP2GA111817; WA1VCAFP2GA187912 | WA1VCAFP2GA189787 | WA1VCAFP2GA187702; WA1VCAFP2GA135339 | WA1VCAFP2GA155283 | WA1VCAFP2GA135759 | WA1VCAFP2GA122994 | WA1VCAFP2GA133493 | WA1VCAFP2GA196173 | WA1VCAFP2GA166509 | WA1VCAFP2GA106875; WA1VCAFP2GA139875 | WA1VCAFP2GA103507 | WA1VCAFP2GA126883 | WA1VCAFP2GA140430 | WA1VCAFP2GA114524 | WA1VCAFP2GA124745

WA1VCAFP2GA168972; WA1VCAFP2GA132344; WA1VCAFP2GA144168; WA1VCAFP2GA137141; WA1VCAFP2GA117116 | WA1VCAFP2GA117231 | WA1VCAFP2GA195282; WA1VCAFP2GA167594 | WA1VCAFP2GA175386; WA1VCAFP2GA108416 | WA1VCAFP2GA164503 | WA1VCAFP2GA192673 | WA1VCAFP2GA127466 |

WA1VCAFP2GA188008

| WA1VCAFP2GA128679 | WA1VCAFP2GA135096 | WA1VCAFP2GA110442; WA1VCAFP2GA163979 | WA1VCAFP2GA166218

WA1VCAFP2GA144400 | WA1VCAFP2GA191300

WA1VCAFP2GA161942 | WA1VCAFP2GA156868 | WA1VCAFP2GA155316; WA1VCAFP2GA154621; WA1VCAFP2GA187554; WA1VCAFP2GA124812 | WA1VCAFP2GA160791; WA1VCAFP2GA113437 | WA1VCAFP2GA148558 | WA1VCAFP2GA113759 | WA1VCAFP2GA181253; WA1VCAFP2GA172925 | WA1VCAFP2GA191734 | WA1VCAFP2GA196139; WA1VCAFP2GA173668; WA1VCAFP2GA152920; WA1VCAFP2GA143618 | WA1VCAFP2GA181219 | WA1VCAFP2GA101059 | WA1VCAFP2GA152528 | WA1VCAFP2GA156210; WA1VCAFP2GA188655 | WA1VCAFP2GA128455; WA1VCAFP2GA145577 | WA1VCAFP2GA198084 | WA1VCAFP2GA123823

WA1VCAFP2GA181334; WA1VCAFP2GA151301 | WA1VCAFP2GA173587; WA1VCAFP2GA131145 | WA1VCAFP2GA157695

WA1VCAFP2GA139598 | WA1VCAFP2GA168065 | WA1VCAFP2GA166915 | WA1VCAFP2GA144459

WA1VCAFP2GA179938; WA1VCAFP2GA192883 | WA1VCAFP2GA162444

WA1VCAFP2GA196058 | WA1VCAFP2GA160483 | WA1VCAFP2GA120100; WA1VCAFP2GA116953; WA1VCAFP2GA100610; WA1VCAFP2GA158796 | WA1VCAFP2GA142002 |

WA1VCAFP2GA121991

| WA1VCAFP2GA137379 | WA1VCAFP2GA197999 | WA1VCAFP2GA190969 | WA1VCAFP2GA168888 | WA1VCAFP2GA189062 | WA1VCAFP2GA161245 | WA1VCAFP2GA110361 | WA1VCAFP2GA140167 | WA1VCAFP2GA111834 | WA1VCAFP2GA105421 | WA1VCAFP2GA103152; WA1VCAFP2GA100879; WA1VCAFP2GA165344; WA1VCAFP2GA109534 | WA1VCAFP2GA120596 | WA1VCAFP2GA193757 | WA1VCAFP2GA142193; WA1VCAFP2GA115348 | WA1VCAFP2GA122820

WA1VCAFP2GA153761 | WA1VCAFP2GA148088 | WA1VCAFP2GA104267 | WA1VCAFP2GA141013 | WA1VCAFP2GA145756 |

WA1VCAFP2GA172214

| WA1VCAFP2GA145224; WA1VCAFP2GA179857 | WA1VCAFP2GA152268 | WA1VCAFP2GA186954 | WA1VCAFP2GA101918 | WA1VCAFP2GA120582 | WA1VCAFP2GA148236 | WA1VCAFP2GA150682; WA1VCAFP2GA155297; WA1VCAFP2GA164145 | WA1VCAFP2GA181107 | WA1VCAFP2GA108450 | WA1VCAFP2GA154568 | WA1VCAFP2GA101546; WA1VCAFP2GA111056 | WA1VCAFP2GA165392; WA1VCAFP2GA145188; WA1VCAFP2GA138239 | WA1VCAFP2GA154392 | WA1VCAFP2GA153565; WA1VCAFP2GA177350; WA1VCAFP2GA168521; WA1VCAFP2GA199834 | WA1VCAFP2GA194990; WA1VCAFP2GA193046 | WA1VCAFP2GA185853 | WA1VCAFP2GA150181 | WA1VCAFP2GA155249; WA1VCAFP2GA174772 | WA1VCAFP2GA199297; WA1VCAFP2GA188283

WA1VCAFP2GA171984 | WA1VCAFP2GA130030 | WA1VCAFP2GA141190 | WA1VCAFP2GA116029 | WA1VCAFP2GA196870 | WA1VCAFP2GA183200 | WA1VCAFP2GA121716 | WA1VCAFP2GA111848 | WA1VCAFP2GA191569 | WA1VCAFP2GA132375 | WA1VCAFP2GA118895; WA1VCAFP2GA165036 | WA1VCAFP2GA127807; WA1VCAFP2GA108058; WA1VCAFP2GA171807 | WA1VCAFP2GA113082 | WA1VCAFP2GA176859; WA1VCAFP2GA111770 | WA1VCAFP2GA138189

WA1VCAFP2GA194858 | WA1VCAFP2GA161312 | WA1VCAFP2GA170611 | WA1VCAFP2GA196755; WA1VCAFP2GA144509 | WA1VCAFP2GA170897

WA1VCAFP2GA195198; WA1VCAFP2GA188428 | WA1VCAFP2GA115494; WA1VCAFP2GA132523 | WA1VCAFP2GA190616; WA1VCAFP2GA176666 | WA1VCAFP2GA150312 | WA1VCAFP2GA182015 | WA1VCAFP2GA129198; WA1VCAFP2GA131663

WA1VCAFP2GA151914 | WA1VCAFP2GA130271 | WA1VCAFP2GA149144 | WA1VCAFP2GA185836 | WA1VCAFP2GA112420; WA1VCAFP2GA170270 | WA1VCAFP2GA171144 | WA1VCAFP2GA103331 | WA1VCAFP2GA114846; WA1VCAFP2GA126947 | WA1VCAFP2GA119657; WA1VCAFP2GA115821

WA1VCAFP2GA115155; WA1VCAFP2GA100039 | WA1VCAFP2GA112496

WA1VCAFP2GA171466 | WA1VCAFP2GA175937 | WA1VCAFP2GA105631 | WA1VCAFP2GA121330 | WA1VCAFP2GA187330; WA1VCAFP2GA101188 | WA1VCAFP2GA108254 | WA1VCAFP2GA125202

WA1VCAFP2GA123420; WA1VCAFP2GA181558 | WA1VCAFP2GA119450 | WA1VCAFP2GA148544; WA1VCAFP2GA146521; WA1VCAFP2GA128892; WA1VCAFP2GA136653 | WA1VCAFP2GA105046; WA1VCAFP2GA183536

WA1VCAFP2GA118024 | WA1VCAFP2GA152657; WA1VCAFP2GA164498 | WA1VCAFP2GA177767; WA1VCAFP2GA127497 | WA1VCAFP2GA147622; WA1VCAFP2GA121361; WA1VCAFP2GA173931 | WA1VCAFP2GA111901; WA1VCAFP2GA119786 | WA1VCAFP2GA192494 | WA1VCAFP2GA151198 | WA1VCAFP2GA162234 | WA1VCAFP2GA106939; WA1VCAFP2GA176957 | WA1VCAFP2GA155798

WA1VCAFP2GA195881 | WA1VCAFP2GA138161 | WA1VCAFP2GA121702 | WA1VCAFP2GA182337 | WA1VCAFP2GA172018 | WA1VCAFP2GA105838 | WA1VCAFP2GA188641

WA1VCAFP2GA183892 | WA1VCAFP2GA157020; WA1VCAFP2GA179387; WA1VCAFP2GA148561 | WA1VCAFP2GA127161; WA1VCAFP2GA118802 | WA1VCAFP2GA120744 | WA1VCAFP2GA120338 | WA1VCAFP2GA171421; WA1VCAFP2GA180782 | WA1VCAFP2GA174027 | WA1VCAFP2GA125815; WA1VCAFP2GA197016 | WA1VCAFP2GA109873 | WA1VCAFP2GA101627 | WA1VCAFP2GA168485; WA1VCAFP2GA113213 | WA1VCAFP2GA129766; WA1VCAFP2GA134594; WA1VCAFP2GA171922 | WA1VCAFP2GA162735; WA1VCAFP2GA152254; WA1VCAFP2GA142050

WA1VCAFP2GA165845 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a Sq5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1VCAFP2GA1.
WA1VCAFP2GA127158; WA1VCAFP2GA131405; WA1VCAFP2GA116015; WA1VCAFP2GA179826

WA1VCAFP2GA106505 | WA1VCAFP2GA194617; WA1VCAFP2GA121831 | WA1VCAFP2GA139908 | WA1VCAFP2GA193399 | WA1VCAFP2GA166980 | WA1VCAFP2GA184329 | WA1VCAFP2GA155574 | WA1VCAFP2GA109971 | WA1VCAFP2GA126253; WA1VCAFP2GA180832 | WA1VCAFP2GA182192

WA1VCAFP2GA104141 | WA1VCAFP2GA171161 | WA1VCAFP2GA199302

WA1VCAFP2GA140816 | WA1VCAFP2GA135101 | WA1VCAFP2GA149810 | WA1VCAFP2GA199560 | WA1VCAFP2GA167269 | WA1VCAFP2GA102017 | WA1VCAFP2GA182306 | WA1VCAFP2GA122395 | WA1VCAFP2GA175159 | WA1VCAFP2GA113678 | WA1VCAFP2GA148060

WA1VCAFP2GA144073 | WA1VCAFP2GA140489 | WA1VCAFP2GA165148; WA1VCAFP2GA187263 | WA1VCAFP2GA108853 | WA1VCAFP2GA138922 | WA1VCAFP2GA193838 | WA1VCAFP2GA157471; WA1VCAFP2GA119528; WA1VCAFP2GA161505 | WA1VCAFP2GA111087 | WA1VCAFP2GA137561 | WA1VCAFP2GA173976 | WA1VCAFP2GA127211 | WA1VCAFP2GA190079; WA1VCAFP2GA178207; WA1VCAFP2GA152643 | WA1VCAFP2GA109291 | WA1VCAFP2GA129993 | WA1VCAFP2GA157616 | WA1VCAFP2GA171158; WA1VCAFP2GA125880 | WA1VCAFP2GA182578 | WA1VCAFP2GA155333 | WA1VCAFP2GA125829 | WA1VCAFP2GA142985; WA1VCAFP2GA118928;

WA1VCAFP2GA157292

| WA1VCAFP2GA184749 | WA1VCAFP2GA187439; WA1VCAFP2GA162606; WA1VCAFP2GA100414

WA1VCAFP2GA173721 | WA1VCAFP2GA170883

WA1VCAFP2GA196156 | WA1VCAFP2GA107993; WA1VCAFP2GA164310

WA1VCAFP2GA142940 | WA1VCAFP2GA189689 | WA1VCAFP2GA170768 | WA1VCAFP2GA199395 | WA1VCAFP2GA122798 | WA1VCAFP2GA178448 | WA1VCAFP2GA126821 | WA1VCAFP2GA149032 | WA1VCAFP2GA113129; WA1VCAFP2GA169944; WA1VCAFP2GA156871

WA1VCAFP2GA196903 | WA1VCAFP2GA104155 | WA1VCAFP2GA164274 | WA1VCAFP2GA157115 | WA1VCAFP2GA171306 | WA1VCAFP2GA165697 | WA1VCAFP2GA125488 | WA1VCAFP2GA130691 | WA1VCAFP2GA119982 | WA1VCAFP2GA101689; WA1VCAFP2GA167854; WA1VCAFP2GA109744 | WA1VCAFP2GA191331 | WA1VCAFP2GA154697 | WA1VCAFP2GA114331 | WA1VCAFP2GA185223; WA1VCAFP2GA183973 | WA1VCAFP2GA162220; WA1VCAFP2GA155008; WA1VCAFP2GA138208 | WA1VCAFP2GA190745 | WA1VCAFP2GA175453 | WA1VCAFP2GA105466 | WA1VCAFP2GA122753; WA1VCAFP2GA146907 | WA1VCAFP2GA196318 | WA1VCAFP2GA151010 | WA1VCAFP2GA109114 | WA1VCAFP2GA138869; WA1VCAFP2GA193368 | WA1VCAFP2GA115298; WA1VCAFP2GA123580 | WA1VCAFP2GA104110 | WA1VCAFP2GA128424; WA1VCAFP2GA156059 | WA1VCAFP2GA153985 | WA1VCAFP2GA136829 | WA1VCAFP2GA146812; WA1VCAFP2GA196254; WA1VCAFP2GA110330 | WA1VCAFP2GA187506 | WA1VCAFP2GA116855 | WA1VCAFP2GA134949 | WA1VCAFP2GA111266; WA1VCAFP2GA110814; WA1VCAFP2GA109257 | WA1VCAFP2GA196383 | WA1VCAFP2GA106455 | WA1VCAFP2GA175209 | WA1VCAFP2GA112451 | WA1VCAFP2GA133025 | WA1VCAFP2GA195668 | WA1VCAFP2GA173993 | WA1VCAFP2GA160757 | WA1VCAFP2GA151086; WA1VCAFP2GA122705; WA1VCAFP2GA102891; WA1VCAFP2GA193810 | WA1VCAFP2GA195816 | WA1VCAFP2GA115429 | WA1VCAFP2GA196027 | WA1VCAFP2GA167191

WA1VCAFP2GA178224 | WA1VCAFP2GA165084; WA1VCAFP2GA131372 | WA1VCAFP2GA150200 | WA1VCAFP2GA162850; WA1VCAFP2GA126723 | WA1VCAFP2GA112983; WA1VCAFP2GA120856 | WA1VCAFP2GA157356 | WA1VCAFP2GA197808; WA1VCAFP2GA106102; WA1VCAFP2GA125944; WA1VCAFP2GA171774; WA1VCAFP2GA104396; WA1VCAFP2GA146308 | WA1VCAFP2GA153968 | WA1VCAFP2GA113194 | WA1VCAFP2GA167000 | WA1VCAFP2GA197632; WA1VCAFP2GA130108 | WA1VCAFP2GA197677; WA1VCAFP2GA131209 | WA1VCAFP2GA100297 | WA1VCAFP2GA191586; WA1VCAFP2GA129170; WA1VCAFP2GA144722; WA1VCAFP2GA179535; WA1VCAFP2GA107041 | WA1VCAFP2GA135762; WA1VCAFP2GA164873; WA1VCAFP2GA154585; WA1VCAFP2GA100042 | WA1VCAFP2GA124700 | WA1VCAFP2GA104690 | WA1VCAFP2GA106794; WA1VCAFP2GA130027 | WA1VCAFP2GA169412 | WA1VCAFP2GA113227 | WA1VCAFP2GA177185; WA1VCAFP2GA129296 | WA1VCAFP2GA129010; WA1VCAFP2GA173945 | WA1VCAFP2GA112059

WA1VCAFP2GA147748

WA1VCAFP2GA131419; WA1VCAFP2GA165666 | WA1VCAFP2GA129508; WA1VCAFP2GA174559 | WA1VCAFP2GA122641 | WA1VCAFP2GA107394; WA1VCAFP2GA153971; WA1VCAFP2GA182886 | WA1VCAFP2GA196061; WA1VCAFP2GA163626 | WA1VCAFP2GA135292; WA1VCAFP2GA152402; WA1VCAFP2GA149984 | WA1VCAFP2GA161343; WA1VCAFP2GA111946 | WA1VCAFP2GA136037 | WA1VCAFP2GA116936 | WA1VCAFP2GA130884 | WA1VCAFP2GA153226 | WA1VCAFP2GA189028; WA1VCAFP2GA198425 | WA1VCAFP2GA134031 | WA1VCAFP2GA154957 | WA1VCAFP2GA169961; WA1VCAFP2GA174013 | WA1VCAFP2GA113275 | WA1VCAFP2GA144624; WA1VCAFP2GA105709; WA1VCAFP2GA174514 | WA1VCAFP2GA106553 | WA1VCAFP2GA170463 | WA1VCAFP2GA194911 | WA1VCAFP2GA123448 | WA1VCAFP2GA122297 | WA1VCAFP2GA179356 | WA1VCAFP2GA189627 | WA1VCAFP2GA152481

WA1VCAFP2GA117181 | WA1VCAFP2GA111736; WA1VCAFP2GA148480 | WA1VCAFP2GA167045 | WA1VCAFP2GA111980; WA1VCAFP2GA172004; WA1VCAFP2GA136751; WA1VCAFP2GA191717 | WA1VCAFP2GA183780; WA1VCAFP2GA102373 | WA1VCAFP2GA165800 | WA1VCAFP2GA151489 | WA1VCAFP2GA158779; WA1VCAFP2GA168955 | WA1VCAFP2GA181351; WA1VCAFP2GA160810 | WA1VCAFP2GA102003 | WA1VCAFP2GA105533 | WA1VCAFP2GA196674

WA1VCAFP2GA102647; WA1VCAFP2GA110960 | WA1VCAFP2GA111963; WA1VCAFP2GA102485 | WA1VCAFP2GA149547 | WA1VCAFP2GA141836 | WA1VCAFP2GA195959; WA1VCAFP2GA107279 | WA1VCAFP2GA160404 | WA1VCAFP2GA116841; WA1VCAFP2GA156921 | WA1VCAFP2GA192642

WA1VCAFP2GA136605

WA1VCAFP2GA175341; WA1VCAFP2GA109954 | WA1VCAFP2GA163027; WA1VCAFP2GA157938 | WA1VCAFP2GA166333; WA1VCAFP2GA153727 | WA1VCAFP2GA164954; WA1VCAFP2GA161469 | WA1VCAFP2GA102728 | WA1VCAFP2GA176991; WA1VCAFP2GA180197 | WA1VCAFP2GA131288; WA1VCAFP2GA118220 | WA1VCAFP2GA105161; WA1VCAFP2GA177428; WA1VCAFP2GA179244; WA1VCAFP2GA164792 | WA1VCAFP2GA107217 | WA1VCAFP2GA100168; WA1VCAFP2GA172696 | WA1VCAFP2GA140945 | WA1VCAFP2GA128584 | WA1VCAFP2GA177865 | WA1VCAFP2GA136474 | WA1VCAFP2GA174593 | WA1VCAFP2GA143182; WA1VCAFP2GA132392 | WA1VCAFP2GA121439; WA1VCAFP2GA166994 | WA1VCAFP2GA145885; WA1VCAFP2GA110926 | WA1VCAFP2GA164257 | WA1VCAFP2GA121456 | WA1VCAFP2GA132473; WA1VCAFP2GA172990; WA1VCAFP2GA143053 | WA1VCAFP2GA189224; WA1VCAFP2GA147040 | WA1VCAFP2GA156269 | WA1VCAFP2GA112708; WA1VCAFP2GA198442; WA1VCAFP2GA199946 | WA1VCAFP2GA183021 | WA1VCAFP2GA119030; WA1VCAFP2GA176411 | WA1VCAFP2GA165621; WA1VCAFP2GA140735 | WA1VCAFP2GA179499 | WA1VCAFP2GA107587 | WA1VCAFP2GA151797; WA1VCAFP2GA111560; WA1VCAFP2GA104544 | WA1VCAFP2GA186209 | WA1VCAFP2GA180880 | WA1VCAFP2GA104124 | WA1VCAFP2GA118279 | WA1VCAFP2GA178840 | WA1VCAFP2GA116404; WA1VCAFP2GA168082; WA1VCAFP2GA110697; WA1VCAFP2GA154974 | WA1VCAFP2GA162413; WA1VCAFP2GA142212 | WA1VCAFP2GA116239; WA1VCAFP2GA188350 | WA1VCAFP2GA140461 | WA1VCAFP2GA108867; WA1VCAFP2GA174836 | WA1VCAFP2GA171354; WA1VCAFP2GA168969

WA1VCAFP2GA113048; WA1VCAFP2GA106598; WA1VCAFP2GA162105; WA1VCAFP2GA116919 | WA1VCAFP2GA161584 | WA1VCAFP2GA181897 | WA1VCAFP2GA117097; WA1VCAFP2GA162914 | WA1VCAFP2GA174366 | WA1VCAFP2GA103068 | WA1VCAFP2GA124177 | WA1VCAFP2GA142632 | WA1VCAFP2GA100428; WA1VCAFP2GA163898

WA1VCAFP2GA116385 | WA1VCAFP2GA185979 | WA1VCAFP2GA107721 | WA1VCAFP2GA129086 | WA1VCAFP2GA173282

WA1VCAFP2GA158569; WA1VCAFP2GA158135; WA1VCAFP2GA175940 |

WA1VCAFP2GA189255

; WA1VCAFP2GA168034; WA1VCAFP2GA170771; WA1VCAFP2GA196366

WA1VCAFP2GA101353; WA1VCAFP2GA135633 | WA1VCAFP2GA106682 | WA1VCAFP2GA147135; WA1VCAFP2GA103037 | WA1VCAFP2GA138273 | WA1VCAFP2GA128665; WA1VCAFP2GA146972 | WA1VCAFP2GA142016 | WA1VCAFP2GA134126 | WA1VCAFP2GA191703; WA1VCAFP2GA114135; WA1VCAFP2GA103880

WA1VCAFP2GA189322 | WA1VCAFP2GA176456; WA1VCAFP2GA165859 | WA1VCAFP2GA176862; WA1VCAFP2GA112871; WA1VCAFP2GA104723 |

WA1VCAFP2GA129511

| WA1VCAFP2GA186372; WA1VCAFP2GA172407

WA1VCAFP2GA132814 | WA1VCAFP2GA191202; WA1VCAFP2GA178160

WA1VCAFP2GA195461; WA1VCAFP2GA161603 | WA1VCAFP2GA139679 | WA1VCAFP2GA177073; WA1VCAFP2GA114040

WA1VCAFP2GA116032; WA1VCAFP2GA110716 | WA1VCAFP2GA185030

WA1VCAFP2GA183990 | WA1VCAFP2GA104236 | WA1VCAFP2GA188705 | WA1VCAFP2GA197050; WA1VCAFP2GA137009; WA1VCAFP2GA102065 | WA1VCAFP2GA128116; WA1VCAFP2GA173086; WA1VCAFP2GA145580 | WA1VCAFP2GA187456 | WA1VCAFP2GA149435 | WA1VCAFP2GA159253; WA1VCAFP2GA132294 | WA1VCAFP2GA151394 | WA1VCAFP2GA184217

WA1VCAFP2GA174920 | WA1VCAFP2GA129959 | WA1VCAFP2GA196321 | WA1VCAFP2GA106150 | WA1VCAFP2GA104558; WA1VCAFP2GA187165; WA1VCAFP2GA187473 | WA1VCAFP2GA174206; WA1VCAFP2GA181267 | WA1VCAFP2GA141612 | WA1VCAFP2GA123840; WA1VCAFP2GA196657 | WA1VCAFP2GA144672 | WA1VCAFP2GA156448 | WA1VCAFP2GA106536; WA1VCAFP2GA175999; WA1VCAFP2GA114507; WA1VCAFP2GA163528 | WA1VCAFP2GA190521 | WA1VCAFP2GA143179 | WA1VCAFP2GA106617 | WA1VCAFP2GA150648; WA1VCAFP2GA171323 | WA1VCAFP2GA171015; WA1VCAFP2GA133588 | WA1VCAFP2GA166879;

WA1VCAFP2GA161553WA1VCAFP2GA156109 | WA1VCAFP2GA155039 | WA1VCAFP2GA158961; WA1VCAFP2GA139858 | WA1VCAFP2GA191684 | WA1VCAFP2GA125605 | WA1VCAFP2GA129878 | WA1VCAFP2GA117617; WA1VCAFP2GA195749; WA1VCAFP2GA189241; WA1VCAFP2GA151234 | WA1VCAFP2GA168759; WA1VCAFP2GA169670 | WA1VCAFP2GA149743

WA1VCAFP2GA118539; WA1VCAFP2GA140198 | WA1VCAFP2GA127418; WA1VCAFP2GA133994 | WA1VCAFP2GA139830 | WA1VCAFP2GA105001; WA1VCAFP2GA146101 | WA1VCAFP2GA153954 | WA1VCAFP2GA192219 | WA1VCAFP2GA195511 | WA1VCAFP2GA192155 | WA1VCAFP2GA102731 | WA1VCAFP2GA163349 | WA1VCAFP2GA193581; WA1VCAFP2GA109226 | WA1VCAFP2GA184735; WA1VCAFP2GA178014 | WA1VCAFP2GA152092 | WA1VCAFP2GA128598; WA1VCAFP2GA144865 | WA1VCAFP2GA168356

WA1VCAFP2GA144347; WA1VCAFP2GA152867; WA1VCAFP2GA129329 | WA1VCAFP2GA128133 | WA1VCAFP2GA193676

WA1VCAFP2GA149354; WA1VCAFP2GA162380; WA1VCAFP2GA173007 | WA1VCAFP2GA185884 | WA1VCAFP2GA133896; WA1VCAFP2GA164582; WA1VCAFP2GA100400 | WA1VCAFP2GA147538; WA1VCAFP2GA130450; WA1VCAFP2GA163254; WA1VCAFP2GA106861

WA1VCAFP2GA109825 | WA1VCAFP2GA135924; WA1VCAFP2GA138919

WA1VCAFP2GA142937; WA1VCAFP2GA142906 | WA1VCAFP2GA137012 | WA1VCAFP2GA143506 | WA1VCAFP2GA177204; WA1VCAFP2GA145661 | WA1VCAFP2GA145725 | WA1VCAFP2GA146616; WA1VCAFP2GA197680; WA1VCAFP2GA158393; WA1VCAFP2GA100655 | WA1VCAFP2GA180930 | WA1VCAFP2GA140105 | WA1VCAFP2GA192799; WA1VCAFP2GA134207 | WA1VCAFP2GA113325 | WA1VCAFP2GA124163 | WA1VCAFP2GA172360 | WA1VCAFP2GA182659 | WA1VCAFP2GA148995 | WA1VCAFP2GA159642 | WA1VCAFP2GA168616 | WA1VCAFP2GA177512 | WA1VCAFP2GA107024 | WA1VCAFP2GA158815 | WA1VCAFP2GA163092 | WA1VCAFP2GA147314; WA1VCAFP2GA111543; WA1VCAFP2GA146471 | WA1VCAFP2GA181611; WA1VCAFP2GA101935; WA1VCAFP2GA182256 | WA1VCAFP2GA190972 | WA1VCAFP2GA169006

WA1VCAFP2GA198229; WA1VCAFP2GA134322 | WA1VCAFP2GA157874; WA1VCAFP2GA180961; WA1VCAFP2GA112739; WA1VCAFP2GA137494 | WA1VCAFP2GA198294; WA1VCAFP2GA165375 | WA1VCAFP2GA160466; WA1VCAFP2GA126981; WA1VCAFP2GA173024 | WA1VCAFP2GA165134 | WA1VCAFP2GA132683; WA1VCAFP2GA180541 | WA1VCAFP2GA122882; WA1VCAFP2GA152500; WA1VCAFP2GA135048 | WA1VCAFP2GA100963 | WA1VCAFP2GA155672 | WA1VCAFP2GA120565; WA1VCAFP2GA106083 |

WA1VCAFP2GA104351

; WA1VCAFP2GA110389 | WA1VCAFP2GA108044; WA1VCAFP2GA172861; WA1VCAFP2GA111137 |

WA1VCAFP2GA178689

| WA1VCAFP2GA170253 | WA1VCAFP2GA199221

WA1VCAFP2GA166672; WA1VCAFP2GA170480; WA1VCAFP2GA177154; WA1VCAFP2GA162458; WA1VCAFP2GA159737; WA1VCAFP2GA161715; WA1VCAFP2GA108822; WA1VCAFP2GA103572 | WA1VCAFP2GA124843 | WA1VCAFP2GA131906; WA1VCAFP2GA146177; WA1VCAFP2GA138600; WA1VCAFP2GA124566 | WA1VCAFP2GA124910 | WA1VCAFP2GA119562; WA1VCAFP2GA190826 | WA1VCAFP2GA180796;

WA1VCAFP2GA191507

;

WA1VCAFP2GA184122

| WA1VCAFP2GA180975 | WA1VCAFP2GA135535; WA1VCAFP2GA192107 | WA1VCAFP2GA142498 | WA1VCAFP2GA139116

WA1VCAFP2GA143733 | WA1VCAFP2GA162041 | WA1VCAFP2GA120209; WA1VCAFP2GA197789; WA1VCAFP2GA136748; WA1VCAFP2GA160225;

WA1VCAFP2GA178398WA1VCAFP2GA194908; WA1VCAFP2GA136023 | WA1VCAFP2GA174478 | WA1VCAFP2GA113034; WA1VCAFP2GA175730; WA1VCAFP2GA183441 | WA1VCAFP2GA121375 | WA1VCAFP2GA117407 | WA1VCAFP2GA130805 | WA1VCAFP2GA151718; WA1VCAFP2GA187909; WA1VCAFP2GA119223 | WA1VCAFP2GA157406 | WA1VCAFP2GA192060; WA1VCAFP2GA101692; WA1VCAFP2GA163044

WA1VCAFP2GA147359 | WA1VCAFP2GA126964 | WA1VCAFP2GA104382 | WA1VCAFP2GA141559; WA1VCAFP2GA141206 | WA1VCAFP2GA111090 | WA1VCAFP2GA132053; WA1VCAFP2GA119075 | WA1VCAFP2GA188803 | WA1VCAFP2GA185691 | WA1VCAFP2GA158121; WA1VCAFP2GA170527 | WA1VCAFP2GA171001

WA1VCAFP2GA179776; WA1VCAFP2GA137317 | WA1VCAFP2GA184766 | WA1VCAFP2GA189644; WA1VCAFP2GA114569 | WA1VCAFP2GA136538 | WA1VCAFP2GA193600; WA1VCAFP2GA131355 | WA1VCAFP2GA159916 | WA1VCAFP2GA147412; WA1VCAFP2GA186517 | WA1VCAFP2GA153257; WA1VCAFP2GA160984 | WA1VCAFP2GA117648 | WA1VCAFP2GA177848

WA1VCAFP2GA120291 | WA1VCAFP2GA119612

WA1VCAFP2GA126754 | WA1VCAFP2GA130898 | WA1VCAFP2GA130769; WA1VCAFP2GA138340 | WA1VCAFP2GA199235; WA1VCAFP2GA122316 | WA1VCAFP2GA175100; WA1VCAFP2GA158958 | WA1VCAFP2GA127984 | WA1VCAFP2GA163707 | WA1VCAFP2GA109646; WA1VCAFP2GA143635 | WA1VCAFP2GA179017; WA1VCAFP2GA177798; WA1VCAFP2GA169295; WA1VCAFP2GA157390 | WA1VCAFP2GA157003 | WA1VCAFP2GA163187 | WA1VCAFP2GA128360 | WA1VCAFP2GA122638 | WA1VCAFP2GA179034; WA1VCAFP2GA162377 | WA1VCAFP2GA165568; WA1VCAFP2GA108870 | WA1VCAFP2GA175825

WA1VCAFP2GA198831 | WA1VCAFP2GA177090; WA1VCAFP2GA143375; WA1VCAFP2GA197405 | WA1VCAFP2GA169488 | WA1VCAFP2GA134174 | WA1VCAFP2GA133767 | WA1VCAFP2GA121442 | WA1VCAFP2GA164968; WA1VCAFP2GA124437; WA1VCAFP2GA182208; WA1VCAFP2GA139777

WA1VCAFP2GA161679 | WA1VCAFP2GA196884

WA1VCAFP2GA129721; WA1VCAFP2GA146339 | WA1VCAFP2GA115687; WA1VCAFP2GA180877; WA1VCAFP2GA163612; WA1VCAFP2GA179728; WA1VCAFP2GA123529

WA1VCAFP2GA140122 | WA1VCAFP2GA100851 | WA1VCAFP2GA107525 | WA1VCAFP2GA146891 | WA1VCAFP2GA137365 | WA1VCAFP2GA117438 | WA1VCAFP2GA160144

WA1VCAFP2GA140542 | WA1VCAFP2GA126513 | WA1VCAFP2GA141626 | WA1VCAFP2GA177297; WA1VCAFP2GA138791; WA1VCAFP2GA180006 | WA1VCAFP2GA123014 | WA1VCAFP2GA113373 | WA1VCAFP2GA125846; WA1VCAFP2GA160564 | WA1VCAFP2GA151038; WA1VCAFP2GA152299 | WA1VCAFP2GA130044 | WA1VCAFP2GA137740

WA1VCAFP2GA149239; WA1VCAFP2GA105676; WA1VCAFP2GA134000 | WA1VCAFP2GA143389 | WA1VCAFP2GA190258 | WA1VCAFP2GA163240 | WA1VCAFP2GA108724; WA1VCAFP2GA113079; WA1VCAFP2GA163884 | WA1VCAFP2GA169569 | WA1VCAFP2GA131758; WA1VCAFP2GA180670 | WA1VCAFP2GA135955; WA1VCAFP2GA128441; WA1VCAFP2GA172195 | WA1VCAFP2GA136801 | WA1VCAFP2GA130268 | WA1VCAFP2GA115799 | WA1VCAFP2GA133655 | WA1VCAFP2GA132568 | WA1VCAFP2GA101904; WA1VCAFP2GA125619 | WA1VCAFP2GA166817 | WA1VCAFP2GA196481; WA1VCAFP2GA150438

WA1VCAFP2GA184430

| WA1VCAFP2GA159527; WA1VCAFP2GA189594; WA1VCAFP2GA104219; WA1VCAFP2GA186792 | WA1VCAFP2GA103782 | WA1VCAFP2GA154831; WA1VCAFP2GA147006 | WA1VCAFP2GA153730 | WA1VCAFP2GA134935 | WA1VCAFP2GA114152 | WA1VCAFP2GA175274

WA1VCAFP2GA138743 | WA1VCAFP2GA127421 | WA1VCAFP2GA158197 | WA1VCAFP2GA172553; WA1VCAFP2GA103359; WA1VCAFP2GA157664 | WA1VCAFP2GA145434 | WA1VCAFP2GA144462

WA1VCAFP2GA175890 | WA1VCAFP2GA197145 | WA1VCAFP2GA144008; WA1VCAFP2GA113986 | WA1VCAFP2GA176988 | WA1VCAFP2GA183813 | WA1VCAFP2GA134465 | WA1VCAFP2GA189904; WA1VCAFP2GA177896 | WA1VCAFP2GA134725 | WA1VCAFP2GA161598; WA1VCAFP2GA107475 | WA1VCAFP2GA100803; WA1VCAFP2GA130366 | WA1VCAFP2GA192897 | WA1VCAFP2GA198439

WA1VCAFP2GA115544; WA1VCAFP2GA195167; WA1VCAFP2GA155882; WA1VCAFP2GA103927 | WA1VCAFP2GA142727

WA1VCAFP2GA133171; WA1VCAFP2GA124695 | WA1VCAFP2GA112546 | WA1VCAFP2GA124230; WA1VCAFP2GA181950; WA1VCAFP2GA127323; WA1VCAFP2GA165439 | WA1VCAFP2GA192379 | WA1VCAFP2GA142548 | WA1VCAFP2GA193449; WA1VCAFP2GA113292 | WA1VCAFP2GA148429 | WA1VCAFP2GA141075

WA1VCAFP2GA179860 | WA1VCAFP2GA116371; WA1VCAFP2GA131940; WA1VCAFP2GA146440 | WA1VCAFP2GA174674; WA1VCAFP2GA110487 | WA1VCAFP2GA175744 | WA1VCAFP2GA150360 | WA1VCAFP2GA116080 | WA1VCAFP2GA178899 | WA1VCAFP2GA161228; WA1VCAFP2GA190941; WA1VCAFP2GA136233; WA1VCAFP2GA179972 | WA1VCAFP2GA187201; WA1VCAFP2GA151041 | WA1VCAFP2GA125930;

WA1VCAFP2GA166803

; WA1VCAFP2GA191572; WA1VCAFP2GA131257 | WA1VCAFP2GA167952 | WA1VCAFP2GA156627 | WA1VCAFP2GA108612 | WA1VCAFP2GA147278; WA1VCAFP2GA166316 | WA1VCAFP2GA118556; WA1VCAFP2GA100882 | WA1VCAFP2GA106147 | WA1VCAFP2GA196416 | WA1VCAFP2GA195525 | WA1VCAFP2GA109212; WA1VCAFP2GA126494 | WA1VCAFP2GA160502; WA1VCAFP2GA198652 | WA1VCAFP2GA112384 | WA1VCAFP2GA122901; WA1VCAFP2GA198957 | WA1VCAFP2GA158233; WA1VCAFP2GA169815 | WA1VCAFP2GA194892

WA1VCAFP2GA163674; WA1VCAFP2GA103264 | WA1VCAFP2GA133008; WA1VCAFP2GA112336; WA1VCAFP2GA132831 | WA1VCAFP2GA144820; WA1VCAFP2GA115091 | WA1VCAFP2GA141867 | WA1VCAFP2GA180927; WA1VCAFP2GA136975; WA1VCAFP2GA122803 | WA1VCAFP2GA179390; WA1VCAFP2GA114555

WA1VCAFP2GA137236 | WA1VCAFP2GA130948 | WA1VCAFP2GA170219 | WA1VCAFP2GA131601 | WA1VCAFP2GA199591; WA1VCAFP2GA186131;

WA1VCAFP2GA107704

; WA1VCAFP2GA100980 | WA1VCAFP2GA134854 | WA1VCAFP2GA114233; WA1VCAFP2GA101675 | WA1VCAFP2GA127435 | WA1VCAFP2GA158801 | WA1VCAFP2GA171340 | WA1VCAFP2GA139620

WA1VCAFP2GA122347

WA1VCAFP2GA168745 | WA1VCAFP2GA175355; WA1VCAFP2GA152822 | WA1VCAFP2GA163738; WA1VCAFP2GA135583 | WA1VCAFP2GA164985; WA1VCAFP2GA138449 | WA1VCAFP2GA155445 | WA1VCAFP2GA125507 | WA1VCAFP2GA198456

WA1VCAFP2GA153646; WA1VCAFP2GA171791 | WA1VCAFP2GA187800; WA1VCAFP2GA151993; WA1VCAFP2GA116077 | WA1VCAFP2GA105693 | WA1VCAFP2GA108528 | WA1VCAFP2GA181169 | WA1VCAFP2GA124079

WA1VCAFP2GA121666; WA1VCAFP2GA189885;

WA1VCAFP2GA141092

; WA1VCAFP2GA179292 | WA1VCAFP2GA194018 | WA1VCAFP2GA135826 | WA1VCAFP2GA190504 | WA1VCAFP2GA182953 | WA1VCAFP2GA164470; WA1VCAFP2GA199512; WA1VCAFP2GA196285 | WA1VCAFP2GA123384; WA1VCAFP2GA160516 | WA1VCAFP2GA128407 | WA1VCAFP2GA199994 |

WA1VCAFP2GA126897

| WA1VCAFP2GA155154 |

WA1VCAFP2GA191619

; WA1VCAFP2GA186016; WA1VCAFP2GA101417; WA1VCAFP2GA169393; WA1VCAFP2GA133946 | WA1VCAFP2GA128763 | WA1VCAFP2GA106584 | WA1VCAFP2GA127550 | WA1VCAFP2GA108447 | WA1VCAFP2GA114474 | WA1VCAFP2GA172035; WA1VCAFP2GA134692 | WA1VCAFP2GA140170 |

WA1VCAFP2GA130867

| WA1VCAFP2GA122543; WA1VCAFP2GA162427 | WA1VCAFP2GA105337

WA1VCAFP2GA159558 | WA1VCAFP2GA119884; WA1VCAFP2GA181513; WA1VCAFP2GA102860 | WA1VCAFP2GA198537; WA1VCAFP2GA190244 | WA1VCAFP2GA144736 | WA1VCAFP2GA174335

WA1VCAFP2GA192785; WA1VCAFP2GA100865 | WA1VCAFP2GA139925 | WA1VCAFP2GA130559; WA1VCAFP2GA154263 | WA1VCAFP2GA135387 | WA1VCAFP2GA116547 | WA1VCAFP2GA171788 | WA1VCAFP2GA157096;

WA1VCAFP2GA154229

| WA1VCAFP2GA156482; WA1VCAFP2GA120484; WA1VCAFP2GA140279 | WA1VCAFP2GA146356 | WA1VCAFP2GA199963; WA1VCAFP2GA177042; WA1VCAFP2GA146843; WA1VCAFP2GA112255

WA1VCAFP2GA185495 | WA1VCAFP2GA125717 | WA1VCAFP2GA160743 | WA1VCAFP2GA130304; WA1VCAFP2GA121151 | WA1VCAFP2GA162637 | WA1VCAFP2GA149869; WA1VCAFP2GA179311 | WA1VCAFP2GA106245 | WA1VCAFP2GA117150 | WA1VCAFP2GA187196 | WA1VCAFP2GA144185 | WA1VCAFP2GA176523 | WA1VCAFP2GA159317; WA1VCAFP2GA149368 | WA1VCAFP2GA104575 | WA1VCAFP2GA157504 | WA1VCAFP2GA195637; WA1VCAFP2GA182466; WA1VCAFP2GA178403; WA1VCAFP2GA149659 | WA1VCAFP2GA176554 | WA1VCAFP2GA104320 | WA1VCAFP2GA108397

WA1VCAFP2GA156000 | WA1VCAFP2GA118010 | WA1VCAFP2GA148124; WA1VCAFP2GA109629 | WA1VCAFP2GA132425; WA1VCAFP2GA167384; WA1VCAFP2GA178255 | WA1VCAFP2GA108268 | WA1VCAFP2GA104589 | WA1VCAFP2GA134062; WA1VCAFP2GA153601 | WA1VCAFP2GA117195; WA1VCAFP2GA110991; WA1VCAFP2GA139357; WA1VCAFP2GA146065 | WA1VCAFP2GA110540; WA1VCAFP2GA113969 | WA1VCAFP2GA174223 | WA1VCAFP2GA102518; WA1VCAFP2GA147457 | WA1VCAFP2GA125524

WA1VCAFP2GA119500; WA1VCAFP2GA138466 | WA1VCAFP2GA190664 | WA1VCAFP2GA197551 | WA1VCAFP2GA177784 | WA1VCAFP2GA163917; WA1VCAFP2GA150875; WA1VCAFP2GA191720 | WA1VCAFP2GA135082; WA1VCAFP2GA108903 | WA1VCAFP2GA193211; WA1VCAFP2GA161519

WA1VCAFP2GA127029

WA1VCAFP2GA165313; WA1VCAFP2GA124339 | WA1VCAFP2GA150665 | WA1VCAFP2GA155073 | WA1VCAFP2GA134501 | WA1VCAFP2GA136314 | WA1VCAFP2GA123241

WA1VCAFP2GA132196

WA1VCAFP2GA179471; WA1VCAFP2GA100459

WA1VCAFP2GA189420 | WA1VCAFP2GA130514 | WA1VCAFP2GA108089 | WA1VCAFP2GA115382; WA1VCAFP2GA139309 | WA1VCAFP2GA132019 | WA1VCAFP2GA109078 | WA1VCAFP2GA131968

WA1VCAFP2GA124583

WA1VCAFP2GA123899; WA1VCAFP2GA126673

WA1VCAFP2GA125068 | WA1VCAFP2GA113289 | WA1VCAFP2GA179163 | WA1VCAFP2GA110182; WA1VCAFP2GA183519 | WA1VCAFP2GA177476 | WA1VCAFP2GA153694 | WA1VCAFP2GA184850; WA1VCAFP2GA193161 | WA1VCAFP2GA110280 | WA1VCAFP2GA124681; WA1VCAFP2GA187277; WA1VCAFP2GA129699 | WA1VCAFP2GA169264 | WA1VCAFP2GA102342 | WA1VCAFP2GA116483 | WA1VCAFP2GA122946 | WA1VCAFP2GA184332 | WA1VCAFP2GA159639 | WA1VCAFP2GA141707 | WA1VCAFP2GA110232

WA1VCAFP2GA140573 | WA1VCAFP2GA125314 | WA1VCAFP2GA164307 | WA1VCAFP2GA107413

WA1VCAFP2GA107492;

WA1VCAFP2GA134529WA1VCAFP2GA105340 | WA1VCAFP2GA163271 | WA1VCAFP2GA150990 | WA1VCAFP2GA152917; WA1VCAFP2GA163559; WA1VCAFP2GA188929 | WA1VCAFP2GA177641 | WA1VCAFP2GA128620 | WA1VCAFP2GA182354 | WA1VCAFP2GA151007; WA1VCAFP2GA188297; WA1VCAFP2GA113552; WA1VCAFP2GA170933 | WA1VCAFP2GA165716

WA1VCAFP2GA123675;

WA1VCAFP2GA197100

; WA1VCAFP2GA113308 | WA1VCAFP2GA127726; WA1VCAFP2GA187215; WA1VCAFP2GA158703 | WA1VCAFP2GA178546 | WA1VCAFP2GA146115; WA1VCAFP2GA147880 | WA1VCAFP2GA116502 | WA1VCAFP2GA103913; WA1VCAFP2GA133400 | WA1VCAFP2GA117956 | WA1VCAFP2GA121411

WA1VCAFP2GA102082 | WA1VCAFP2GA159947; WA1VCAFP2GA173413; WA1VCAFP2GA182712 | WA1VCAFP2GA158068; WA1VCAFP2GA180149; WA1VCAFP2GA160595; WA1VCAFP2GA166266; WA1VCAFP2GA199686; WA1VCAFP2GA187084

WA1VCAFP2GA107847; WA1VCAFP2GA189319 | WA1VCAFP2GA187697 | WA1VCAFP2GA171211; WA1VCAFP2GA183665; WA1VCAFP2GA186906; WA1VCAFP2GA187621 | WA1VCAFP2GA145899; WA1VCAFP2GA189532 | WA1VCAFP2GA159723 | WA1VCAFP2GA146874; WA1VCAFP2GA161861 | WA1VCAFP2GA129279 | WA1VCAFP2GA114426; WA1VCAFP2GA142517

WA1VCAFP2GA114619 | WA1VCAFP2GA158362 | WA1VCAFP2GA197596 | WA1VCAFP2GA131520 | WA1VCAFP2GA180118; WA1VCAFP2GA172522 | WA1VCAFP2GA143358 | WA1VCAFP2GA123689 | WA1VCAFP2GA176800; WA1VCAFP2GA142260

WA1VCAFP2GA148303; WA1VCAFP2GA133753 | WA1VCAFP2GA127385 | WA1VCAFP2GA181737; WA1VCAFP2GA116127; WA1VCAFP2GA119710 | WA1VCAFP2GA185044 | WA1VCAFP2GA120727 | WA1VCAFP2GA136555 | WA1VCAFP2GA155204 | WA1VCAFP2GA144106; WA1VCAFP2GA141979 | WA1VCAFP2GA152321 | WA1VCAFP2GA149337; WA1VCAFP2GA157583; WA1VCAFP2GA150343; WA1VCAFP2GA132666; WA1VCAFP2GA195962 | WA1VCAFP2GA175436 | WA1VCAFP2GA193130 | WA1VCAFP2GA110151 | WA1VCAFP2GA133381 | WA1VCAFP2GA138855 | WA1VCAFP2GA176389 | WA1VCAFP2GA138547 | WA1VCAFP2GA136684; WA1VCAFP2GA172679 | WA1VCAFP2GA101143 | WA1VCAFP2GA151380

WA1VCAFP2GA130643 | WA1VCAFP2GA114989 | WA1VCAFP2GA119965

WA1VCAFP2GA161892

WA1VCAFP2GA107735; WA1VCAFP2GA199543 | WA1VCAFP2GA145918 | WA1VCAFP2GA175775 | WA1VCAFP2GA187652 | WA1VCAFP2GA167370; WA1VCAFP2GA198179 | WA1VCAFP2GA175758; WA1VCAFP2GA197730 | WA1VCAFP2GA149855; WA1VCAFP2GA124552 | WA1VCAFP2GA193001; WA1VCAFP2GA157776 | WA1VCAFP2GA160953 | WA1VCAFP2GA177557

WA1VCAFP2GA147233 | WA1VCAFP2GA131985; WA1VCAFP2GA181964 | WA1VCAFP2GA180748 |

WA1VCAFP2GA145546

; WA1VCAFP2GA159902 | WA1VCAFP2GA198523 | WA1VCAFP2GA137639 | WA1VCAFP2GA191197; WA1VCAFP2GA154165 | WA1VCAFP2GA136846; WA1VCAFP2GA105807 | WA1VCAFP2GA164775 | WA1VCAFP2GA153162; WA1VCAFP2GA186422; WA1VCAFP2GA122512; WA1VCAFP2GA191989; WA1VCAFP2GA180457; WA1VCAFP2GA199011; WA1VCAFP2GA139293 | WA1VCAFP2GA167501 | WA1VCAFP2GA151878; WA1VCAFP2GA155476 | WA1VCAFP2GA118914; WA1VCAFP2GA128780 | WA1VCAFP2GA113695; WA1VCAFP2GA132862; WA1VCAFP2GA150956; WA1VCAFP2GA159964; WA1VCAFP2GA110683 | WA1VCAFP2GA140072 | WA1VCAFP2GA163609 | WA1VCAFP2GA137382 | WA1VCAFP2GA125667 | WA1VCAFP2GA195296; WA1VCAFP2GA107976; WA1VCAFP2GA169636 | WA1VCAFP2GA163464 | WA1VCAFP2GA198280 | WA1VCAFP2GA105306 | WA1VCAFP2GA141223; WA1VCAFP2GA195704; WA1VCAFP2GA179969 | WA1VCAFP2GA160421 | WA1VCAFP2GA156126 | WA1VCAFP2GA141576 | WA1VCAFP2GA194004; WA1VCAFP2GA136670 | WA1VCAFP2GA117813 | WA1VCAFP2GA137642; WA1VCAFP2GA144283 | WA1VCAFP2GA132733; WA1VCAFP2GA103751; WA1VCAFP2GA132750; WA1VCAFP2GA196819; WA1VCAFP2GA152223; WA1VCAFP2GA124857 | WA1VCAFP2GA122350 | WA1VCAFP2GA110974 | WA1VCAFP2GA118184 | WA1VCAFP2GA177851; WA1VCAFP2GA114538 | WA1VCAFP2GA180622 | WA1VCAFP2GA188235; WA1VCAFP2GA134787 | WA1VCAFP2GA125703

WA1VCAFP2GA176599; WA1VCAFP2GA137107 | WA1VCAFP2GA155235

WA1VCAFP2GA179647; WA1VCAFP2GA108240 | WA1VCAFP2GA168132; WA1VCAFP2GA147703 | WA1VCAFP2GA173055 | WA1VCAFP2GA138287 | WA1VCAFP2GA148351 | WA1VCAFP2GA186582 | WA1VCAFP2GA191880 | WA1VCAFP2GA160628 | WA1VCAFP2GA186193 | WA1VCAFP2GA134143 | WA1VCAFP2GA154246 | WA1VCAFP2GA155171 | WA1VCAFP2GA152965 | WA1VCAFP2GA195573 | WA1VCAFP2GA115012; WA1VCAFP2GA118167; WA1VCAFP2GA106732 | WA1VCAFP2GA149516; WA1VCAFP2GA148074 | WA1VCAFP2GA120369; WA1VCAFP2GA199641 | WA1VCAFP2GA156594; WA1VCAFP2GA123773 | WA1VCAFP2GA162198; WA1VCAFP2GA149418; WA1VCAFP2GA117410; WA1VCAFP2GA136524 | WA1VCAFP2GA170513; WA1VCAFP2GA108819; WA1VCAFP2GA162816 | WA1VCAFP2GA165795 | WA1VCAFP2GA112949 | WA1VCAFP2GA161522 | WA1VCAFP2GA134532 | WA1VCAFP2GA192995 | WA1VCAFP2GA166932 | WA1VCAFP2GA196092 | WA1VCAFP2GA178286 | WA1VCAFP2GA132490 | WA1VCAFP2GA141349; WA1VCAFP2GA108013 |

WA1VCAFP2GA103698

| WA1VCAFP2GA181348; WA1VCAFP2GA166767; WA1VCAFP2GA101238 | WA1VCAFP2GA178918 | WA1VCAFP2GA121862; WA1VCAFP2GA197579 | WA1VCAFP2GA103040 | WA1VCAFP2GA173833; WA1VCAFP2GA148589 | WA1VCAFP2GA192849; WA1VCAFP2GA133851; WA1VCAFP2GA106438 | WA1VCAFP2GA154053 | WA1VCAFP2GA120503; WA1VCAFP2GA171046 | WA1VCAFP2GA110344; WA1VCAFP2GA127774; WA1VCAFP2GA190597 | WA1VCAFP2GA127077 | WA1VCAFP2GA184282; WA1VCAFP2GA198540 | WA1VCAFP2GA146955; WA1VCAFP2GA187585

WA1VCAFP2GA193712; WA1VCAFP2GA183939; WA1VCAFP2GA171905; WA1VCAFP2GA176179 | WA1VCAFP2GA129007; WA1VCAFP2GA109162;

WA1VCAFP2GA199333

; WA1VCAFP2GA102454 | WA1VCAFP2GA167109; WA1VCAFP2GA138421 | WA1VCAFP2GA115043 | WA1VCAFP2GA180488 | WA1VCAFP2GA105032 | WA1VCAFP2GA141965; WA1VCAFP2GA186453 | WA1VCAFP2GA135261 | WA1VCAFP2GA142453 | WA1VCAFP2GA138399; WA1VCAFP2GA177977; WA1VCAFP2GA150150 | WA1VCAFP2GA173895; WA1VCAFP2GA145109 | WA1VCAFP2GA154425 | WA1VCAFP2GA167420 | WA1VCAFP2GA160970; WA1VCAFP2GA104172 | WA1VCAFP2GA132456 |

WA1VCAFP2GA123658

| WA1VCAFP2GA190759 | WA1VCAFP2GA158880; WA1VCAFP2GA149998 | WA1VCAFP2GA111591; WA1VCAFP2GA147555

WA1VCAFP2GA160600; WA1VCAFP2GA127290 | WA1VCAFP2GA175811 | WA1VCAFP2GA146597 | WA1VCAFP2GA113809 | WA1VCAFP2GA164677 | WA1VCAFP2GA100817 | WA1VCAFP2GA133610 | WA1VCAFP2GA125555 | WA1VCAFP2GA135728 | WA1VCAFP2GA122235 | WA1VCAFP2GA152190 | WA1VCAFP2GA192172 | WA1VCAFP2GA121974; WA1VCAFP2GA173816 | WA1VCAFP2GA110618 | WA1VCAFP2GA120887; WA1VCAFP2GA186386 | WA1VCAFP2GA171970 | WA1VCAFP2GA195086 | WA1VCAFP2GA108772; WA1VCAFP2GA103166 | WA1VCAFP2GA138015 | WA1VCAFP2GA151623 | WA1VCAFP2GA153775

WA1VCAFP2GA180474 | WA1VCAFP2GA146549 | WA1VCAFP2GA128231 | WA1VCAFP2GA108920

WA1VCAFP2GA137060

WA1VCAFP2GA120999; WA1VCAFP2GA156272 | WA1VCAFP2GA186095; WA1VCAFP2GA155994; WA1VCAFP2GA168664 | WA1VCAFP2GA133011; WA1VCAFP2GA114491 | WA1VCAFP2GA155719 | WA1VCAFP2GA111459; WA1VCAFP2GA126186; WA1VCAFP2GA176814 | WA1VCAFP2GA100283

WA1VCAFP2GA168700; WA1VCAFP2GA174769; WA1VCAFP2GA101112 | WA1VCAFP2GA107542

WA1VCAFP2GA118508; WA1VCAFP2GA137480 | WA1VCAFP2GA128925; WA1VCAFP2GA165540 | WA1VCAFP2GA185772 | WA1VCAFP2GA160113 | WA1VCAFP2GA188526

WA1VCAFP2GA111784 | WA1VCAFP2GA105127 | WA1VCAFP2GA154652; WA1VCAFP2GA117553 | WA1VCAFP2GA109582 | WA1VCAFP2GA107296 | WA1VCAFP2GA176604; WA1VCAFP2GA192141; WA1VCAFP2GA134496

WA1VCAFP2GA161309 | WA1VCAFP2GA197971 | WA1VCAFP2GA191328; WA1VCAFP2GA128472 | WA1VCAFP2GA172262 | WA1VCAFP2GA141514; WA1VCAFP2GA127645 | WA1VCAFP2GA198585; WA1VCAFP2GA119044; WA1VCAFP2GA108402 | WA1VCAFP2GA152495 | WA1VCAFP2GA153081 | WA1VCAFP2GA163867; WA1VCAFP2GA116788; WA1VCAFP2GA131887 |

WA1VCAFP2GA188333WA1VCAFP2GA178675 | WA1VCAFP2GA156143; WA1VCAFP2GA192043 | WA1VCAFP2GA168809 | WA1VCAFP2GA104916; WA1VCAFP2GA112627 | WA1VCAFP2GA147670 | WA1VCAFP2GA148978 | WA1VCAFP2GA175064; WA1VCAFP2GA198005; WA1VCAFP2GA199462 | WA1VCAFP2GA126155 | WA1VCAFP2GA194388 | WA1VCAFP2GA194214; WA1VCAFP2GA109288 | WA1VCAFP2GA126303 | WA1VCAFP2GA193421 | WA1VCAFP2GA137284 | WA1VCAFP2GA100848 | WA1VCAFP2GA110523; WA1VCAFP2GA181902 | WA1VCAFP2GA119383; WA1VCAFP2GA112160 | WA1VCAFP2GA191653 | WA1VCAFP2GA154182; WA1VCAFP2GA135941 | WA1VCAFP2GA121344 | WA1VCAFP2GA183956

WA1VCAFP2GA130982; WA1VCAFP2GA161049; WA1VCAFP2GA162072 | WA1VCAFP2GA176974 | WA1VCAFP2GA191023 | WA1VCAFP2GA136295; WA1VCAFP2GA188932 | WA1VCAFP2GA172486; WA1VCAFP2GA155025 | WA1VCAFP2GA144834 | WA1VCAFP2GA109694; WA1VCAFP2GA173234 | WA1VCAFP2GA143747; WA1VCAFP2GA149774; WA1VCAFP2GA174299; WA1VCAFP2GA140654 | WA1VCAFP2GA198165 | WA1VCAFP2GA125734 | WA1VCAFP2GA188218 | WA1VCAFP2GA178532 | WA1VCAFP2GA114765; WA1VCAFP2GA194441 | WA1VCAFP2GA152304 | WA1VCAFP2GA179423

WA1VCAFP2GA127788; WA1VCAFP2GA130061 | WA1VCAFP2GA152075 | WA1VCAFP2GA185299 | WA1VCAFP2GA156157 | WA1VCAFP2GA108481; WA1VCAFP2GA105905 | WA1VCAFP2GA131727

WA1VCAFP2GA152772

WA1VCAFP2GA174786 | WA1VCAFP2GA172763; WA1VCAFP2GA195654 | WA1VCAFP2GA151217 | WA1VCAFP2GA195864; WA1VCAFP2GA195346; WA1VCAFP2GA138418 | WA1VCAFP2GA166011 | WA1VCAFP2GA113857 | WA1VCAFP2GA138080; WA1VCAFP2GA103121; WA1VCAFP2GA199915; WA1VCAFP2GA145420; WA1VCAFP2GA177431; WA1VCAFP2GA130206 | WA1VCAFP2GA111039; WA1VCAFP2GA166073 | WA1VCAFP2GA103233; WA1VCAFP2GA182063; WA1VCAFP2GA192611 | WA1VCAFP2GA157261 | WA1VCAFP2GA105189; WA1VCAFP2GA122932 | WA1VCAFP2GA125197 | WA1VCAFP2GA143862 | WA1VCAFP2GA153422; WA1VCAFP2GA127502 | WA1VCAFP2GA109811 | WA1VCAFP2GA107556

WA1VCAFP2GA124616; WA1VCAFP2GA148298 | WA1VCAFP2GA101269; WA1VCAFP2GA180698 | WA1VCAFP2GA199073 | WA1VCAFP2GA112899; WA1VCAFP2GA168051 | WA1VCAFP2GA170298 | WA1VCAFP2GA100364 | WA1VCAFP2GA152478 | WA1VCAFP2GA150004 | WA1VCAFP2GA175078 | WA1VCAFP2GA197341 | WA1VCAFP2GA154876 | WA1VCAFP2GA134613; WA1VCAFP2GA124969

WA1VCAFP2GA189658 | WA1VCAFP2GA158832 | WA1VCAFP2GA192902; WA1VCAFP2GA135308 | WA1VCAFP2GA106472 | WA1VCAFP2GA160550 | WA1VCAFP2GA175243; WA1VCAFP2GA115737

WA1VCAFP2GA175131; WA1VCAFP2GA156241; WA1VCAFP2GA134269 | WA1VCAFP2GA175114; WA1VCAFP2GA196836 | WA1VCAFP2GA116001 | WA1VCAFP2GA185769; WA1VCAFP2GA165361; WA1VCAFP2GA143540

WA1VCAFP2GA143067 | WA1VCAFP2GA106018; WA1VCAFP2GA158975 | WA1VCAFP2GA171130; WA1VCAFP2GA102115 | WA1VCAFP2GA158409; WA1VCAFP2GA166378; WA1VCAFP2GA110098; WA1VCAFP2GA189675 | WA1VCAFP2GA159740; WA1VCAFP2GA164680 | WA1VCAFP2GA115558 | WA1VCAFP2GA176621 | WA1VCAFP2GA142596

WA1VCAFP2GA146695 | WA1VCAFP2GA147801 | WA1VCAFP2GA152982 | WA1VCAFP2GA138354 | WA1VCAFP2GA165280; WA1VCAFP2GA180765

WA1VCAFP2GA183259; WA1VCAFP2GA191622 | WA1VCAFP2GA161830 | WA1VCAFP2GA158331 | WA1VCAFP2GA118380 | WA1VCAFP2GA183858 | WA1VCAFP2GA198232; WA1VCAFP2GA172620; WA1VCAFP2GA185920 | WA1VCAFP2GA112742 | WA1VCAFP2GA124390 | WA1VCAFP2GA183553 | WA1VCAFP2GA103894 | WA1VCAFP2GA195203 | WA1VCAFP2GA182340; WA1VCAFP2GA184623; WA1VCAFP2GA176747; WA1VCAFP2GA170429 | WA1VCAFP2GA199445 | WA1VCAFP2GA147054; WA1VCAFP2GA132313; WA1VCAFP2GA196562 | WA1VCAFP2GA123904; WA1VCAFP2GA198358

WA1VCAFP2GA144817; WA1VCAFP2GA180586 | WA1VCAFP2GA102213 | WA1VCAFP2GA170334 | WA1VCAFP2GA180619

WA1VCAFP2GA109369

| WA1VCAFP2GA137737 | WA1VCAFP2GA104771; WA1VCAFP2GA118086

WA1VCAFP2GA190602; WA1VCAFP2GA197694; WA1VCAFP2GA186338 | WA1VCAFP2GA122073

WA1VCAFP2GA126608 | WA1VCAFP2GA102986; WA1VCAFP2GA142825

WA1VCAFP2GA108917 | WA1VCAFP2GA196349 | WA1VCAFP2GA125894; WA1VCAFP2GA111977 | WA1VCAFP2GA146793 | WA1VCAFP2GA109890

WA1VCAFP2GA155011 | WA1VCAFP2GA146227; WA1VCAFP2GA118041 | WA1VCAFP2GA117651 | WA1VCAFP2GA180345 | WA1VCAFP2GA145031 | WA1VCAFP2GA140749 | WA1VCAFP2GA173153 | WA1VCAFP2GA174156 | WA1VCAFP2GA106911; WA1VCAFP2GA175663 | WA1VCAFP2GA148396; WA1VCAFP2GA193175 | WA1VCAFP2GA134515 | WA1VCAFP2GA146860 | WA1VCAFP2GA145367 | WA1VCAFP2GA186968 | WA1VCAFP2GA127273; WA1VCAFP2GA184895 | WA1VCAFP2GA194391 | WA1VCAFP2GA143599 | WA1VCAFP2GA134840

WA1VCAFP2GA117827; WA1VCAFP2GA107850; WA1VCAFP2GA117052 | WA1VCAFP2GA166655 | WA1VCAFP2GA103863; WA1VCAFP2GA116113 | WA1VCAFP2GA163173; WA1VCAFP2GA100607; WA1VCAFP2GA147619; WA1VCAFP2GA197873 | WA1VCAFP2GA123076 | WA1VCAFP2GA128696 | WA1VCAFP2GA192415 | WA1VCAFP2GA107752 |

WA1VCAFP2GA104298

|

WA1VCAFP2GA134045

; WA1VCAFP2GA146700

WA1VCAFP2GA148270 | WA1VCAFP2GA157454

WA1VCAFP2GA166896; WA1VCAFP2GA101577 | WA1VCAFP2GA110585 | WA1VCAFP2GA140668 | WA1VCAFP2GA119738

WA1VCAFP2GA119416 | WA1VCAFP2GA110201; WA1VCAFP2GA179521 | WA1VCAFP2GA171547; WA1VCAFP2GA121960 | WA1VCAFP2GA135969; WA1VCAFP2GA197761 | WA1VCAFP2GA185139 | WA1VCAFP2GA104012 | WA1VCAFP2GA180538 | WA1VCAFP2GA140413; WA1VCAFP2GA103281 | WA1VCAFP2GA188784 | WA1VCAFP2GA167725; WA1VCAFP2GA197520 | WA1VCAFP2GA192284 | WA1VCAFP2GA105015 | WA1VCAFP2GA115415; WA1VCAFP2GA124535; WA1VCAFP2GA154781 | WA1VCAFP2GA173573 | WA1VCAFP2GA112000 | WA1VCAFP2GA183410; WA1VCAFP2GA100641 | WA1VCAFP2GA146969 | WA1VCAFP2GA158541 | WA1VCAFP2GA169233

WA1VCAFP2GA138029 | WA1VCAFP2GA171757 | WA1VCAFP2GA130657 | WA1VCAFP2GA136328

WA1VCAFP2GA128388; WA1VCAFP2GA184640

WA1VCAFP2GA103684 | WA1VCAFP2GA191409; WA1VCAFP2GA100946; WA1VCAFP2GA132148; WA1VCAFP2GA117066; WA1VCAFP2GA136927; WA1VCAFP2GA100753; WA1VCAFP2GA132795 | WA1VCAFP2GA109579

WA1VCAFP2GA156451 | WA1VCAFP2GA188039

WA1VCAFP2GA126043 | WA1VCAFP2GA118217; WA1VCAFP2GA164856; WA1VCAFP2GA106469; WA1VCAFP2GA178613 | WA1VCAFP2GA112630; WA1VCAFP2GA127449 | WA1VCAFP2GA116497 | WA1VCAFP2GA175596 | WA1VCAFP2GA197534 | WA1VCAFP2GA151704 | WA1VCAFP2GA109016 | WA1VCAFP2GA104981 | WA1VCAFP2GA131324 | WA1VCAFP2GA191832 | WA1VCAFP2GA119187; WA1VCAFP2GA182158; WA1VCAFP2GA193435; WA1VCAFP2GA155560 | WA1VCAFP2GA143831 | WA1VCAFP2GA128052 | WA1VCAFP2GA175405; WA1VCAFP2GA156904; WA1VCAFP2GA162203 | WA1VCAFP2GA140914 | WA1VCAFP2GA198859; WA1VCAFP2GA187862; WA1VCAFP2GA127516

WA1VCAFP2GA140220; WA1VCAFP2GA169345; WA1VCAFP2GA111025 | WA1VCAFP2GA178935 | WA1VCAFP2GA119951; WA1VCAFP2GA184041 | WA1VCAFP2GA171581

WA1VCAFP2GA138645 | WA1VCAFP2GA159348 | WA1VCAFP2GA152724; WA1VCAFP2GA187490; WA1VCAFP2GA184816 | WA1VCAFP2GA126771 | WA1VCAFP2GA171953

WA1VCAFP2GA107315 | WA1VCAFP2GA181589

WA1VCAFP2GA145515; WA1VCAFP2GA125670; WA1VCAFP2GA120419; WA1VCAFP2GA155851 | WA1VCAFP2GA104835 | WA1VCAFP2GA199977; WA1VCAFP2GA189501 | WA1VCAFP2GA189367 | WA1VCAFP2GA181379 | WA1VCAFP2GA150035 | WA1VCAFP2GA100316 | WA1VCAFP2GA113485 | WA1VCAFP2GA198893 | WA1VCAFP2GA123563; WA1VCAFP2GA192639 | WA1VCAFP2GA120663; WA1VCAFP2GA167417 | WA1VCAFP2GA178126 | WA1VCAFP2GA141030 | WA1VCAFP2GA138368 | WA1VCAFP2GA172729 | WA1VCAFP2GA173279; WA1VCAFP2GA165618; WA1VCAFP2GA135809; WA1VCAFP2GA126107 | WA1VCAFP2GA186226; WA1VCAFP2GA105175; WA1VCAFP2GA141285 | WA1VCAFP2GA132134 | WA1VCAFP2GA165599; WA1VCAFP2GA198019 | WA1VCAFP2GA162928; WA1VCAFP2GA120954 | WA1VCAFP2GA166297; WA1VCAFP2GA190986 | WA1VCAFP2GA108464 | WA1VCAFP2GA199607; WA1VCAFP2GA162122 | WA1VCAFP2GA191541; WA1VCAFP2GA166560 | WA1VCAFP2GA171063 | WA1VCAFP2GA134014; WA1VCAFP2GA160290 | WA1VCAFP2GA177560;

WA1VCAFP2GA158300

| WA1VCAFP2GA157745; WA1VCAFP2GA169975 | WA1VCAFP2GA180295 | WA1VCAFP2GA139181

WA1VCAFP2GA184380 | WA1VCAFP2GA168535; WA1VCAFP2GA111932

WA1VCAFP2GA114121; WA1VCAFP2GA116399

WA1VCAFP2GA130822 | WA1VCAFP2GA142310 | WA1VCAFP2GA169278; WA1VCAFP2GA179308; WA1VCAFP2GA119013; WA1VCAFP2GA142758 | WA1VCAFP2GA199185 | WA1VCAFP2GA145675 | WA1VCAFP2GA188817; WA1VCAFP2GA112577 | WA1VCAFP2GA119495 | WA1VCAFP2GA101966

WA1VCAFP2GA176490; WA1VCAFP2GA173556 | WA1VCAFP2GA125037 | WA1VCAFP2GA119609 | WA1VCAFP2GA118296

WA1VCAFP2GA176876 | WA1VCAFP2GA161665 | WA1VCAFP2GA109842 | WA1VCAFP2GA144543 | WA1VCAFP2GA162895 | WA1VCAFP2GA164646 | WA1VCAFP2GA172987 | WA1VCAFP2GA143196; WA1VCAFP2GA127404 | WA1VCAFP2GA186730; WA1VCAFP2GA182385 | WA1VCAFP2GA165747 | WA1VCAFP2GA168728 | WA1VCAFP2GA147992; WA1VCAFP2GA107122 | WA1VCAFP2GA161097 | WA1VCAFP2GA172813; WA1VCAFP2GA187960; WA1VCAFP2GA173671 | WA1VCAFP2GA195072; WA1VCAFP2GA105452; WA1VCAFP2GA126348; WA1VCAFP2GA112529; WA1VCAFP2GA182239 | WA1VCAFP2GA187926 | WA1VCAFP2GA182774 | WA1VCAFP2GA150794 | WA1VCAFP2GA161648 | WA1VCAFP2GA143392 | WA1VCAFP2GA121585; WA1VCAFP2GA108514; WA1VCAFP2GA171385 | WA1VCAFP2GA126656 |

WA1VCAFP2GA165702

; WA1VCAFP2GA108321 | WA1VCAFP2GA188316 | WA1VCAFP2GA136006; WA1VCAFP2GA149838 | WA1VCAFP2GA138564

WA1VCAFP2GA146633 | WA1VCAFP2GA176702 | WA1VCAFP2GA114815 | WA1VCAFP2GA131954

WA1VCAFP2GA106133 | WA1VCAFP2GA106746 | WA1VCAFP2GA101336

WA1VCAFP2GA188378; WA1VCAFP2GA160340 | WA1VCAFP2GA100347 | WA1VCAFP2GA104804; WA1VCAFP2GA116046; WA1VCAFP2GA185187; WA1VCAFP2GA106651 | WA1VCAFP2GA172388; WA1VCAFP2GA183777 | WA1VCAFP2GA194746 | WA1VCAFP2GA195248; WA1VCAFP2GA129380 | WA1VCAFP2GA159611; WA1VCAFP2GA148608; WA1VCAFP2GA166526 | WA1VCAFP2GA104057; WA1VCAFP2GA145062 | WA1VCAFP2GA140797

WA1VCAFP2GA126737; WA1VCAFP2GA166834

WA1VCAFP2GA105712; WA1VCAFP2GA147796 | WA1VCAFP2GA194665 | WA1VCAFP2GA197811; WA1VCAFP2GA114796 | WA1VCAFP2GA109064 | WA1VCAFP2GA178711 | WA1VCAFP2GA130786; WA1VCAFP2GA113891 | WA1VCAFP2GA191412 | WA1VCAFP2GA174075 | WA1VCAFP2GA145997 | WA1VCAFP2GA155431 | WA1VCAFP2GA153596 | WA1VCAFP2GA156773; WA1VCAFP2GA197243 | WA1VCAFP2GA190115 | WA1VCAFP2GA126592 | WA1VCAFP2GA144753 | WA1VCAFP2GA173122; WA1VCAFP2GA107427 | WA1VCAFP2GA161021 | WA1VCAFP2GA134675 | WA1VCAFP2GA127256 | WA1VCAFP2GA183004 | WA1VCAFP2GA112580 | WA1VCAFP2GA189935; WA1VCAFP2GA128536

WA1VCAFP2GA190812 | WA1VCAFP2GA166607 | WA1VCAFP2GA140492 | WA1VCAFP2GA140525; WA1VCAFP2GA133204 | WA1VCAFP2GA163934

WA1VCAFP2GA115849; WA1VCAFP2GA142775 | WA1VCAFP2GA153999

WA1VCAFP2GA177493; WA1VCAFP2GA129945

WA1VCAFP2GA126611 | WA1VCAFP2GA155820; WA1VCAFP2GA175761; WA1VCAFP2GA198330 | WA1VCAFP2GA181821; WA1VCAFP2GA156045 | WA1VCAFP2GA197131 | WA1VCAFP2GA152898 | WA1VCAFP2GA120033; WA1VCAFP2GA192589;

WA1VCAFP2GA164758

| WA1VCAFP2GA180846 | WA1VCAFP2GA139066 | WA1VCAFP2GA175856

WA1VCAFP2GA171676 | WA1VCAFP2GA150357; WA1VCAFP2GA133980

WA1VCAFP2GA136278 | WA1VCAFP2GA165778; WA1VCAFP2GA186470

WA1VCAFP2GA170592 | WA1VCAFP2GA104429 | WA1VCAFP2GA114572; WA1VCAFP2GA124826

WA1VCAFP2GA186999

WA1VCAFP2GA131050 | WA1VCAFP2GA175968 | WA1VCAFP2GA112918 | WA1VCAFP2GA127547 | WA1VCAFP2GA117598; WA1VCAFP2GA160077 | WA1VCAFP2GA137625 | WA1VCAFP2GA139195 | WA1VCAFP2GA108982 | WA1VCAFP2GA185366; WA1VCAFP2GA193631;

WA1VCAFP2GA190132

| WA1VCAFP2GA111140 | WA1VCAFP2GA182855 | WA1VCAFP2GA118170 | WA1VCAFP2GA139469 | WA1VCAFP2GA146518 | WA1VCAFP2GA165974 | WA1VCAFP2GA148057 | WA1VCAFP2GA122767 | WA1VCAFP2GA145269; WA1VCAFP2GA152285; WA1VCAFP2GA175792; WA1VCAFP2GA176215; WA1VCAFP2GA153307; WA1VCAFP2GA132697; WA1VCAFP2GA168339; WA1VCAFP2GA166431; WA1VCAFP2GA142923 | WA1VCAFP2GA123501; WA1VCAFP2GA176277 | WA1VCAFP2GA170995 | WA1VCAFP2GA193709 | WA1VCAFP2GA173203 | WA1VCAFP2GA160855; WA1VCAFP2GA188414

WA1VCAFP2GA115141; WA1VCAFP2GA119903 |

WA1VCAFP2GA195556

| WA1VCAFP2GA171371; WA1VCAFP2GA106780 | WA1VCAFP2GA170236 | WA1VCAFP2GA118198 | WA1VCAFP2GA131159 | WA1VCAFP2GA166669 | WA1VCAFP2GA171287 | WA1VCAFP2GA151055 | WA1VCAFP2GA123918 | WA1VCAFP2GA199414; WA1VCAFP2GA155462 | WA1VCAFP2GA199705; WA1VCAFP2GA103541 | WA1VCAFP2GA158734 | WA1VCAFP2GA113650 | WA1VCAFP2GA112658 | WA1VCAFP2GA139410 | WA1VCAFP2GA176229 | WA1VCAFP2GA105743; WA1VCAFP2GA162184 | WA1VCAFP2GA181690 | WA1VCAFP2GA175307 | WA1VCAFP2GA148284; WA1VCAFP2GA167143; WA1VCAFP2GA176473; WA1VCAFP2GA133395; WA1VCAFP2GA129685; WA1VCAFP2GA173850 | WA1VCAFP2GA142789 | WA1VCAFP2GA178367 | WA1VCAFP2GA181768 | WA1VCAFP2GA114085; WA1VCAFP2GA165201 | WA1VCAFP2GA151895 | WA1VCAFP2GA139312; WA1VCAFP2GA189160 | WA1VCAFP2GA158118; WA1VCAFP2GA145286 | WA1VCAFP2GA155591 | WA1VCAFP2GA147782; WA1VCAFP2GA150133

WA1VCAFP2GA156787; WA1VCAFP2GA122588; WA1VCAFP2GA193371; WA1VCAFP2GA119464 | WA1VCAFP2GA124034 | WA1VCAFP2GA106973

WA1VCAFP2GA190633; WA1VCAFP2GA110005

WA1VCAFP2GA125748 | WA1VCAFP2GA192334 | WA1VCAFP2GA125992 | WA1VCAFP2GA172830 | WA1VCAFP2GA174304 | WA1VCAFP2GA144171 | WA1VCAFP2GA167742; WA1VCAFP2GA194553 | WA1VCAFP2GA116600 | WA1VCAFP2GA119674 | WA1VCAFP2GA128861 | WA1VCAFP2GA185271

WA1VCAFP2GA164095; WA1VCAFP2GA134921

WA1VCAFP2GA177347; WA1VCAFP2GA154067 | WA1VCAFP2GA154294; WA1VCAFP2GA184170; WA1VCAFP2GA180801 | WA1VCAFP2GA155512 | WA1VCAFP2GA184931 | WA1VCAFP2GA125362

WA1VCAFP2GA159608 | WA1VCAFP2GA137558 | WA1VCAFP2GA158930; WA1VCAFP2GA144199 | WA1VCAFP2GA117083 | WA1VCAFP2GA114118 | WA1VCAFP2GA188431 | WA1VCAFP2GA191006; WA1VCAFP2GA144381

WA1VCAFP2GA188168 | WA1VCAFP2GA133977; WA1VCAFP2GA142257 | WA1VCAFP2GA151265 | WA1VCAFP2GA124549 | WA1VCAFP2GA176408; WA1VCAFP2GA180569 | WA1VCAFP2GA122056 | WA1VCAFP2GA139178

WA1VCAFP2GA109405 | WA1VCAFP2GA163206 | WA1VCAFP2GA142680; WA1VCAFP2GA116645

WA1VCAFP2GA141156 | WA1VCAFP2GA111154 | WA1VCAFP2GA143893

WA1VCAFP2GA159446; WA1VCAFP2GA146082; WA1VCAFP2GA145644 | WA1VCAFP2GA156577 | WA1VCAFP2GA121764 | WA1VCAFP2GA126978 | WA1VCAFP2GA183469; WA1VCAFP2GA181866 | WA1VCAFP2GA145076; WA1VCAFP2GA172326 | WA1VCAFP2GA103183; WA1VCAFP2GA193502; WA1VCAFP2GA150780 | WA1VCAFP2GA140640

WA1VCAFP2GA102163 | WA1VCAFP2GA167935; WA1VCAFP2GA171225; WA1VCAFP2GA177669; WA1VCAFP2GA165957 | WA1VCAFP2GA102504 | WA1VCAFP2GA149399 | WA1VCAFP2GA115026 | WA1VCAFP2GA128309 | WA1VCAFP2GA176019; WA1VCAFP2GA191510 | WA1VCAFP2GA113440; WA1VCAFP2GA173041 | WA1VCAFP2GA167661 | WA1VCAFP2GA142565 | WA1VCAFP2GA125832 | WA1VCAFP2GA159236 | WA1VCAFP2GA102924 | WA1VCAFP2GA198201; WA1VCAFP2GA118783 | WA1VCAFP2GA141304; WA1VCAFP2GA101174

WA1VCAFP2GA142842; WA1VCAFP2GA112921 | WA1VCAFP2GA117536 | WA1VCAFP2GA114829; WA1VCAFP2GA112725; WA1VCAFP2GA123451 | WA1VCAFP2GA128357; WA1VCAFP2GA150763; WA1VCAFP2GA163433 | WA1VCAFP2GA185514; WA1VCAFP2GA179082 | WA1VCAFP2GA107010; WA1VCAFP2GA186260 | WA1VCAFP2GA112143 | WA1VCAFP2GA135275; WA1VCAFP2GA153209 | WA1VCAFP2GA122431; WA1VCAFP2GA114944 | WA1VCAFP2GA172844 | WA1VCAFP2GA120176; WA1VCAFP2GA186985 | WA1VCAFP2GA105936 | WA1VCAFP2GA183763; WA1VCAFP2GA166557

WA1VCAFP2GA167448 | WA1VCAFP2GA166641 | WA1VCAFP2GA190146 | WA1VCAFP2GA123434; WA1VCAFP2GA137169; WA1VCAFP2GA128553; WA1VCAFP2GA144929; WA1VCAFP2GA128195 | WA1VCAFP2GA100204 | WA1VCAFP2GA192348 | WA1VCAFP2GA147832; WA1VCAFP2GA123210; WA1VCAFP2GA153534 | WA1VCAFP2GA141061; WA1VCAFP2GA169023; WA1VCAFP2GA174884 | WA1VCAFP2GA199798; WA1VCAFP2GA122221 | WA1VCAFP2GA133087

WA1VCAFP2GA134403 | WA1VCAFP2GA188896 | WA1VCAFP2GA120470 | WA1VCAFP2GA170818 | WA1VCAFP2GA190857 | WA1VCAFP2GA144431;

WA1VCAFP2GA194861

| WA1VCAFP2GA146194 | WA1VCAFP2GA153713 | WA1VCAFP2GA104561 | WA1VCAFP2GA194939 | WA1VCAFP2GA117200 | WA1VCAFP2GA185416

WA1VCAFP2GA103555 | WA1VCAFP2GA171404 | WA1VCAFP2GA140086 | WA1VCAFP2GA109050; WA1VCAFP2GA128486; WA1VCAFP2GA166901; WA1VCAFP2GA192110 | WA1VCAFP2GA138614 | WA1VCAFP2GA101952 | WA1VCAFP2GA106858; WA1VCAFP2GA166753 | WA1VCAFP2GA170074; WA1VCAFP2GA118606; WA1VCAFP2GA156191 | WA1VCAFP2GA161956; WA1VCAFP2GA149936; WA1VCAFP2GA184069 | WA1VCAFP2GA112692; WA1VCAFP2GA106908 | WA1VCAFP2GA149161; WA1VCAFP2GA137785 | WA1VCAFP2GA107623 | WA1VCAFP2GA117746

WA1VCAFP2GA152612; WA1VCAFP2GA115513

WA1VCAFP2GA151685 | WA1VCAFP2GA189899 | WA1VCAFP2GA126866 | WA1VCAFP2GA191166 | WA1VCAFP2GA123112; WA1VCAFP2GA161407 | WA1VCAFP2GA176330; WA1VCAFP2GA127564 | WA1VCAFP2GA150911; WA1VCAFP2GA128939; WA1VCAFP2GA151881 | WA1VCAFP2GA149466 | WA1VCAFP2GA186484 | WA1VCAFP2GA132179 | WA1VCAFP2GA190339; WA1VCAFP2GA150293 | WA1VCAFP2GA112272; WA1VCAFP2GA138094; WA1VCAFP2GA193550; WA1VCAFP2GA123594; WA1VCAFP2GA140699 | WA1VCAFP2GA143277; WA1VCAFP2GA145689 | WA1VCAFP2GA136961; WA1VCAFP2GA175677 | WA1VCAFP2GA131596 | WA1VCAFP2GA177753; WA1VCAFP2GA154280

WA1VCAFP2GA193743 | WA1VCAFP2GA115995 | WA1VCAFP2GA150858 | WA1VCAFP2GA160824; WA1VCAFP2GA113681; WA1VCAFP2GA188610; WA1VCAFP2GA158989 | WA1VCAFP2GA157857 | WA1VCAFP2GA187294; WA1VCAFP2GA197033 | WA1VCAFP2GA183603 | WA1VCAFP2GA187635; WA1VCAFP2GA155963 | WA1VCAFP2GA182242 | WA1VCAFP2GA114894 | WA1VCAFP2GA147376 | WA1VCAFP2GA120016 | WA1VCAFP2GA158992; WA1VCAFP2GA119769; WA1VCAFP2GA189630 | WA1VCAFP2GA159866 | WA1VCAFP2GA164243 | WA1VCAFP2GA199378 | WA1VCAFP2GA103765 | WA1VCAFP2GA199929 | WA1VCAFP2GA185822 | WA1VCAFP2GA169104; WA1VCAFP2GA107251 | WA1VCAFP2GA162556 | WA1VCAFP2GA131534 | WA1VCAFP2GA103491 | WA1VCAFP2GA183231 | WA1VCAFP2GA102311; WA1VCAFP2GA197372 | WA1VCAFP2GA101871 | WA1VCAFP2GA165389; WA1VCAFP2GA117164 | WA1VCAFP2GA180510 | WA1VCAFP2GA120078 | WA1VCAFP2GA109145; WA1VCAFP2GA134286 | WA1VCAFP2GA118203 | WA1VCAFP2GA149192 | WA1VCAFP2GA108660 | WA1VCAFP2GA192429; WA1VCAFP2GA118430; WA1VCAFP2GA190907; WA1VCAFP2GA131548 | WA1VCAFP2GA161911 | WA1VCAFP2GA132599 | WA1VCAFP2GA191815 | WA1VCAFP2GA156420 | WA1VCAFP2GA105628 | WA1VCAFP2GA126267 | WA1VCAFP2GA198148 | WA1VCAFP2GA137172; WA1VCAFP2GA198571 | WA1VCAFP2GA120713 | WA1VCAFP2GA103779 | WA1VCAFP2GA136507 | WA1VCAFP2GA179275 | WA1VCAFP2GA142954; WA1VCAFP2GA186596

WA1VCAFP2GA146924; WA1VCAFP2GA197209; WA1VCAFP2GA133221 | WA1VCAFP2GA161150 | WA1VCAFP2GA187845 | WA1VCAFP2GA160158; WA1VCAFP2GA194021; WA1VCAFP2GA122770 | WA1VCAFP2GA182841; WA1VCAFP2GA193418 | WA1VCAFP2GA199347; WA1VCAFP2GA143814 | WA1VCAFP2GA198666 | WA1VCAFP2GA119397

WA1VCAFP2GA158278

WA1VCAFP2GA174142 | WA1VCAFP2GA105550 | WA1VCAFP2GA127127 | WA1VCAFP2GA147667 | WA1VCAFP2GA181804; WA1VCAFP2GA176120 | WA1VCAFP2GA183360 | WA1VCAFP2GA156689 | WA1VCAFP2GA133607 | WA1VCAFP2GA137320 | WA1VCAFP2GA189952; WA1VCAFP2GA123854 | WA1VCAFP2GA108545 | WA1VCAFP2GA145613 | WA1VCAFP2GA185609; WA1VCAFP2GA158054 | WA1VCAFP2GA149001 | WA1VCAFP2GA161472 | WA1VCAFP2GA186842; WA1VCAFP2GA159575 | WA1VCAFP2GA186825 | WA1VCAFP2GA134563 | WA1VCAFP2GA146678; WA1VCAFP2GA155140 | WA1VCAFP2GA145241 | WA1VCAFP2GA150603 | WA1VCAFP2GA111638; WA1VCAFP2GA148883 | WA1VCAFP2GA196707 | WA1VCAFP2GA187599; WA1VCAFP2GA131338; WA1VCAFP2GA194973; WA1VCAFP2GA126401; WA1VCAFP2GA193516 | WA1VCAFP2GA132229 | WA1VCAFP2GA168566 | WA1VCAFP2GA161357 | WA1VCAFP2GA141691; WA1VCAFP2GA102227 | WA1VCAFP2GA109808 |

WA1VCAFP2GA128942

; WA1VCAFP2GA108965 | WA1VCAFP2GA150472 | WA1VCAFP2GA164114; WA1VCAFP2GA160189 | WA1VCAFP2GA176506; WA1VCAFP2GA188090; WA1VCAFP2GA153033; WA1VCAFP2GA113020; WA1VCAFP2GA193824 | WA1VCAFP2GA112997 | WA1VCAFP2GA183682 | WA1VCAFP2GA152951; WA1VCAFP2GA199574 | WA1VCAFP2GA170088 | WA1VCAFP2GA160063 | WA1VCAFP2GA195380; WA1VCAFP2GA161438 | WA1VCAFP2GA172780 | WA1VCAFP2GA195136 |

WA1VCAFP2GA151203

| WA1VCAFP2GA135843; WA1VCAFP2GA104270 | WA1VCAFP2GA171192 | WA1VCAFP2GA193905 | WA1VCAFP2GA154327 | WA1VCAFP2GA195122; WA1VCAFP2GA151816; WA1VCAFP2GA112823; WA1VCAFP2GA157082; WA1VCAFP2GA193466; WA1VCAFP2GA183178

WA1VCAFP2GA112417; WA1VCAFP2GA167675; WA1VCAFP2GA188025 | WA1VCAFP2GA107234 | WA1VCAFP2GA196402 | WA1VCAFP2GA120341 | WA1VCAFP2GA140251 | WA1VCAFP2GA119741 | WA1VCAFP2GA199204 | WA1VCAFP2GA173542 | WA1VCAFP2GA113390 | WA1VCAFP2GA175873 | WA1VCAFP2GA174433; WA1VCAFP2GA146275 | WA1VCAFP2GA184377 | WA1VCAFP2GA196450

WA1VCAFP2GA110313; WA1VCAFP2GA191975;

WA1VCAFP2GA133543

; WA1VCAFP2GA110327

WA1VCAFP2GA166736 | WA1VCAFP2GA194326 | WA1VCAFP2GA181995 | WA1VCAFP2GA176697; WA1VCAFP2GA182757 | WA1VCAFP2GA154215 | WA1VCAFP2GA128987 | WA1VCAFP2GA167353

WA1VCAFP2GA144915 | WA1VCAFP2GA170494 | WA1VCAFP2GA176781 | WA1VCAFP2GA105211 | WA1VCAFP2GA149807 | WA1VCAFP2GA135616; WA1VCAFP2GA131081 | WA1VCAFP2GA106343 | WA1VCAFP2GA175839 | WA1VCAFP2GA123398; WA1VCAFP2GA165537; WA1VCAFP2GA119724 | WA1VCAFP2GA171449; WA1VCAFP2GA131307; WA1VCAFP2GA186940; WA1VCAFP2GA116869 |

WA1VCAFP2GA169524

| WA1VCAFP2GA161200; WA1VCAFP2GA133462 | WA1VCAFP2GA164405 | WA1VCAFP2GA107668 |

WA1VCAFP2GA119836

| WA1VCAFP2GA178322; WA1VCAFP2GA188882 | WA1VCAFP2GA136412; WA1VCAFP2GA103720; WA1VCAFP2GA145305; WA1VCAFP2GA199848; WA1VCAFP2GA109372; WA1VCAFP2GA117665; WA1VCAFP2GA138533 | WA1VCAFP2GA139911; WA1VCAFP2GA125989; WA1VCAFP2GA197422 | WA1VCAFP2GA138581 | WA1VCAFP2GA143702 | WA1VCAFP2GA187618 | WA1VCAFP2GA107749 | WA1VCAFP2GA171872 | WA1VCAFP2GA152755 | WA1VCAFP2GA126060; WA1VCAFP2GA139617; WA1VCAFP2GA105404 | WA1VCAFP2GA199719; WA1VCAFP2GA159804 | WA1VCAFP2GA117620 |

WA1VCAFP2GA185531

| WA1VCAFP2GA136362 | WA1VCAFP2GA180989 | WA1VCAFP2GA167921; WA1VCAFP2GA196710 | WA1VCAFP2GA166543; WA1VCAFP2GA148107 | WA1VCAFP2GA112966 | WA1VCAFP2GA176053 | WA1VCAFP2GA156837; WA1VCAFP2GA159138

WA1VCAFP2GA188767 | WA1VCAFP2GA105886 | WA1VCAFP2GA134160 | WA1VCAFP2GA176540 | WA1VCAFP2GA150973 | WA1VCAFP2GA101367 | WA1VCAFP2GA147085 | WA1VCAFP2GA124647; WA1VCAFP2GA170947; WA1VCAFP2GA143988 | WA1VCAFP2GA139942

WA1VCAFP2GA198506; WA1VCAFP2GA125118; WA1VCAFP2GA182225 | WA1VCAFP2GA194293 | WA1VCAFP2GA144719 | WA1VCAFP2GA152741; WA1VCAFP2GA186212 | WA1VCAFP2GA123577 | WA1VCAFP2GA128651 | WA1VCAFP2GA172150; WA1VCAFP2GA195542 | WA1VCAFP2GA183052 | WA1VCAFP2GA170687 | WA1VCAFP2GA135230; WA1VCAFP2GA161018; WA1VCAFP2GA156370 | WA1VCAFP2GA118735 | WA1VCAFP2GA120257

WA1VCAFP2GA151220; WA1VCAFP2GA125121

WA1VCAFP2GA195332; WA1VCAFP2GA119898 | WA1VCAFP2GA132988; WA1VCAFP2GA189384; WA1VCAFP2GA185142 | WA1VCAFP2GA135437 | WA1VCAFP2GA103135 | WA1VCAFP2GA149872 | WA1VCAFP2GA149645; WA1VCAFP2GA118962 | WA1VCAFP2GA165487

WA1VCAFP2GA100784; WA1VCAFP2GA145630 | WA1VCAFP2GA160161; WA1VCAFP2GA178787; WA1VCAFP2GA171094; WA1VCAFP2GA124227; WA1VCAFP2GA179261; WA1VCAFP2GA135440; WA1VCAFP2GA166350 | WA1VCAFP2GA103992 | WA1VCAFP2GA118248 | WA1VCAFP2GA114247 | WA1VCAFP2GA139472 | WA1VCAFP2GA116581; WA1VCAFP2GA140993

WA1VCAFP2GA105208 | WA1VCAFP2GA159057 | WA1VCAFP2GA149323; WA1VCAFP2GA131517; WA1VCAFP2GA183746 | WA1VCAFP2GA170138; WA1VCAFP2GA158894 | WA1VCAFP2GA163075 | WA1VCAFP2GA173346; WA1VCAFP2GA142064 | WA1VCAFP2GA151296 | WA1VCAFP2GA196075 | WA1VCAFP2GA168390 | WA1VCAFP2GA149130; WA1VCAFP2GA138824; WA1VCAFP2GA178854 | WA1VCAFP2GA194150 | WA1VCAFP2GA124518

WA1VCAFP2GA136135 | WA1VCAFP2GA121179 | WA1VCAFP2GA151413 | WA1VCAFP2GA173069; WA1VCAFP2GA123966 | WA1VCAFP2GA117312; WA1VCAFP2GA188946; WA1VCAFP2GA171631 | WA1VCAFP2GA101661; WA1VCAFP2GA176232 | WA1VCAFP2GA134448 | WA1VCAFP2GA123109 | WA1VCAFP2GA188672 | WA1VCAFP2GA181656 | WA1VCAFP2GA181026 | WA1VCAFP2GA122445 | WA1VCAFP2GA138323; WA1VCAFP2GA160385 | WA1VCAFP2GA120730; WA1VCAFP2GA116967; WA1VCAFP2GA187425 | WA1VCAFP2GA188512 | WA1VCAFP2GA177333 |

WA1VCAFP2GA102194

| WA1VCAFP2GA110912 | WA1VCAFP2GA160693; WA1VCAFP2GA132022; WA1VCAFP2GA114376 | WA1VCAFP2GA177932 | WA1VCAFP2GA177509 | WA1VCAFP2GA138984 | WA1VCAFP2GA130724 | WA1VCAFP2GA163223 | WA1VCAFP2GA134272 | WA1VCAFP2GA101126 | WA1VCAFP2GA159897 | WA1VCAFP2GA115706; WA1VCAFP2GA131498 | WA1VCAFP2GA161701; WA1VCAFP2GA172665; WA1VCAFP2GA147460 | WA1VCAFP2GA178420 | WA1VCAFP2GA173797 | WA1VCAFP2GA135177 | WA1VCAFP2GA101062; WA1VCAFP2GA106956 | WA1VCAFP2GA101725 | WA1VCAFP2GA196495

WA1VCAFP2GA148771 | WA1VCAFP2GA179132 | WA1VCAFP2GA132957 | WA1VCAFP2GA109713; WA1VCAFP2GA177817; WA1VCAFP2GA155588 | WA1VCAFP2GA136281 | WA1VCAFP2GA162766; WA1VCAFP2GA133798; WA1VCAFP2GA136121 | WA1VCAFP2GA141593 | WA1VCAFP2GA162671

WA1VCAFP2GA165179; WA1VCAFP2GA184993 | WA1VCAFP2GA129735; WA1VCAFP2GA103345 | WA1VCAFP2GA118671 | WA1VCAFP2GA169197 | WA1VCAFP2GA185707; WA1VCAFP2GA137429; WA1VCAFP2GA150388 | WA1VCAFP2GA175016 | WA1VCAFP2GA183438 | WA1VCAFP2GA112353; WA1VCAFP2GA160418 | WA1VCAFP2GA114863; WA1VCAFP2GA133624 | WA1VCAFP2GA145952 | WA1VCAFP2GA175808; WA1VCAFP2GA103393; WA1VCAFP2GA197792; WA1VCAFP2GA139276 | WA1VCAFP2GA184573 | WA1VCAFP2GA179227 | WA1VCAFP2GA139861

WA1VCAFP2GA115088 | WA1VCAFP2GA169846; WA1VCAFP2GA191846 | WA1VCAFP2GA184864 | WA1VCAFP2GA199154; WA1VCAFP2GA137432; WA1VCAFP2GA168227; WA1VCAFP2GA191233 | WA1VCAFP2GA162153 | WA1VCAFP2GA152674 | WA1VCAFP2GA160547 | WA1VCAFP2GA105158; WA1VCAFP2GA147846;

WA1VCAFP2GA152142

| WA1VCAFP2GA185657; WA1VCAFP2GA114586

WA1VCAFP2GA176294; WA1VCAFP2GA106620; WA1VCAFP2GA108111 | WA1VCAFP2GA145403;

WA1VCAFP2GA114541

; WA1VCAFP2GA157129

WA1VCAFP2GA130397; WA1VCAFP2GA157759; WA1VCAFP2GA151962; WA1VCAFP2GA178465 | WA1VCAFP2GA179583

WA1VCAFP2GA166302

WA1VCAFP2GA169832; WA1VCAFP2GA122039; WA1VCAFP2GA139892; WA1VCAFP2GA160645; WA1VCAFP2GA177266 | WA1VCAFP2GA129475; WA1VCAFP2GA179504 | WA1VCAFP2GA195931 | WA1VCAFP2GA142162 | WA1VCAFP2GA151282 | WA1VCAFP2GA181771; WA1VCAFP2GA157289; WA1VCAFP2GA104849; WA1VCAFP2GA108478; WA1VCAFP2GA188073; WA1VCAFP2GA133431; WA1VCAFP2GA188266 | WA1VCAFP2GA158040 | WA1VCAFP2GA175002 | WA1VCAFP2GA159883; WA1VCAFP2GA159124 | WA1VCAFP2GA179888; WA1VCAFP2GA178384 | WA1VCAFP2GA123708 | WA1VCAFP2GA105225 | WA1VCAFP2GA113731; WA1VCAFP2GA170057 | WA1VCAFP2GA198036; WA1VCAFP2GA145398 | WA1VCAFP2GA170561 | WA1VCAFP2GA191748 | WA1VCAFP2GA144896; WA1VCAFP2GA137964 | WA1VCAFP2GA110473 | WA1VCAFP2GA109565 | WA1VCAFP2GA179079; WA1VCAFP2GA185982 | WA1VCAFP2GA167160 | WA1VCAFP2GA132201; WA1VCAFP2GA198067; WA1VCAFP2GA146664 | WA1VCAFP2GA131131 | WA1VCAFP2GA188686; WA1VCAFP2GA138631; WA1VCAFP2GA187750; WA1VCAFP2GA189739 |

WA1VCAFP2GA127046

| WA1VCAFP2GA121294 |

WA1VCAFP2GA166347

; WA1VCAFP2GA189529; WA1VCAFP2GA183634; WA1VCAFP2GA135597 | WA1VCAFP2GA180412; WA1VCAFP2GA101384; WA1VCAFP2GA144333 | WA1VCAFP2GA185917

WA1VCAFP2GA135695 | WA1VCAFP2GA157888 | WA1VCAFP2GA199655 | WA1VCAFP2GA100526 | WA1VCAFP2GA118492; WA1VCAFP2GA116175; WA1VCAFP2GA135504 |

WA1VCAFP2GA158622

; WA1VCAFP2GA123322 | WA1VCAFP2GA188798 | WA1VCAFP2GA114751 | WA1VCAFP2GA102440 | WA1VCAFP2GA120615 | WA1VCAFP2GA101109; WA1VCAFP2GA102132 | WA1VCAFP2GA108092; WA1VCAFP2GA136877 |

WA1VCAFP2GA173704

| WA1VCAFP2GA181477 | WA1VCAFP2GA199042 | WA1VCAFP2GA192477 | WA1VCAFP2GA138628 | WA1VCAFP2GA143912 | WA1VCAFP2GA130917 |

WA1VCAFP2GA143554

; WA1VCAFP2GA176375 | WA1VCAFP2GA190101 | WA1VCAFP2GA160760 | WA1VCAFP2GA199476 | WA1VCAFP2GA154196; WA1VCAFP2GA175601 | WA1VCAFP2GA135342 | WA1VCAFP2GA184458 | WA1VCAFP2GA110246 | WA1VCAFP2GA197386; WA1VCAFP2GA127578

WA1VCAFP2GA160709 | WA1VCAFP2GA125927 | WA1VCAFP2GA144090 | WA1VCAFP2GA120985 |

WA1VCAFP2GA156983

| WA1VCAFP2GA186629 | WA1VCAFP2GA100302; WA1VCAFP2GA112594 | WA1VCAFP2GA132036 | WA1VCAFP2GA136426; WA1VCAFP2GA164419 | WA1VCAFP2GA164176 | WA1VCAFP2GA182564 | WA1VCAFP2GA174383;

WA1VCAFP2GA164825

| WA1VCAFP2GA154859 | WA1VCAFP2GA163125 | WA1VCAFP2GA100090; WA1VCAFP2GA139844

WA1VCAFP2GA150844 | WA1VCAFP2GA110604

WA1VCAFP2GA173847 | WA1VCAFP2GA167790 | WA1VCAFP2GA166087 | WA1VCAFP2GA193242; WA1VCAFP2GA151122; WA1VCAFP2GA102681; WA1VCAFP2GA112093; WA1VCAFP2GA197081; WA1VCAFP2GA170169 | WA1VCAFP2GA180653 | WA1VCAFP2GA186033; WA1VCAFP2GA137043 | WA1VCAFP2GA130531

WA1VCAFP2GA120789 | WA1VCAFP2GA144610 | WA1VCAFP2GA149886 | WA1VCAFP2GA132005; WA1VCAFP2GA186288; WA1VCAFP2GA168938; WA1VCAFP2GA120646 | WA1VCAFP2GA183035 | WA1VCAFP2GA169720; WA1VCAFP2GA182418; WA1VCAFP2GA146096; WA1VCAFP2GA165067 | WA1VCAFP2GA115107; WA1VCAFP2GA112370; WA1VCAFP2GA157826 | WA1VCAFP2GA172584 | WA1VCAFP2GA151427 | WA1VCAFP2GA112711; WA1VCAFP2GA158605 | WA1VCAFP2GA116791 | WA1VCAFP2GA163724 | WA1VCAFP2GA192964; WA1VCAFP2GA189692 | WA1VCAFP2GA169135

WA1VCAFP2GA198568; WA1VCAFP2GA146017 | WA1VCAFP2GA183598 | WA1VCAFP2GA121215

WA1VCAFP2GA119254 | WA1VCAFP2GA160998 | WA1VCAFP2GA178028; WA1VCAFP2GA185450 | WA1VCAFP2GA128505 | WA1VCAFP2GA189014; WA1VCAFP2GA111414 | WA1VCAFP2GA195041 | WA1VCAFP2GA136832 | WA1VCAFP2GA160080 | WA1VCAFP2GA146079; WA1VCAFP2GA194410 | WA1VCAFP2GA114166 | WA1VCAFP2GA192270; WA1VCAFP2GA107282

WA1VCAFP2GA148611; WA1VCAFP2GA129525 |

WA1VCAFP2GA145353

| WA1VCAFP2GA145207 | WA1VCAFP2GA134806 | WA1VCAFP2GA117584 | WA1VCAFP2GA156255; WA1VCAFP2GA151749 | WA1VCAFP2GA190177 | WA1VCAFP2GA142520 | WA1VCAFP2GA156546; WA1VCAFP2GA196352 | WA1VCAFP2GA172956 | WA1VCAFP2GA170415; WA1VCAFP2GA179910; WA1VCAFP2GA140847; WA1VCAFP2GA130660 | WA1VCAFP2GA132652; WA1VCAFP2GA135390 | WA1VCAFP2GA146163; WA1VCAFP2GA184086; WA1VCAFP2GA145949

WA1VCAFP2GA120081 | WA1VCAFP2GA115284 | WA1VCAFP2GA134305; WA1VCAFP2GA146132 | WA1VCAFP2GA198702 | WA1VCAFP2GA191488; WA1VCAFP2GA197954 | WA1VCAFP2GA104401 | WA1VCAFP2GA130853

WA1VCAFP2GA103460; WA1VCAFP2GA180443 | WA1VCAFP2GA127922; WA1VCAFP2GA186663 | WA1VCAFP2GA152111; WA1VCAFP2GA118251 | WA1VCAFP2GA113812; WA1VCAFP2GA164341; WA1VCAFP2GA142131 | WA1VCAFP2GA135051 | WA1VCAFP2GA182175; WA1VCAFP2GA149404

WA1VCAFP2GA180281 | WA1VCAFP2GA165473 | WA1VCAFP2GA113423 | WA1VCAFP2GA105483; WA1VCAFP2GA170835; WA1VCAFP2GA197713; WA1VCAFP2GA175548 | WA1VCAFP2GA126222 | WA1VCAFP2GA120873; WA1VCAFP2GA111722 | WA1VCAFP2GA143120 | WA1VCAFP2GA185108; WA1VCAFP2GA183262 | WA1VCAFP2GA111803 | WA1VCAFP2GA107881; WA1VCAFP2GA133784 | WA1VCAFP2GA131128 | WA1VCAFP2GA199039; WA1VCAFP2GA102938 | WA1VCAFP2GA197176; WA1VCAFP2GA111767; WA1VCAFP2GA109727 | WA1VCAFP2GA144428 | WA1VCAFP2GA157194; WA1VCAFP2GA177140; WA1VCAFP2GA148141; WA1VCAFP2GA134711 | WA1VCAFP2GA162217 | WA1VCAFP2GA171838 | WA1VCAFP2GA174951 | WA1VCAFP2GA136166 | WA1VCAFP2GA130528; WA1VCAFP2GA111896; WA1VCAFP2GA116872; WA1VCAFP2GA116144 | WA1VCAFP2GA127581 | WA1VCAFP2GA185254

WA1VCAFP2GA147197 | WA1VCAFP2GA152660 | WA1VCAFP2GA117908; WA1VCAFP2GA142159; WA1VCAFP2GA131503; WA1VCAFP2GA184833 | WA1VCAFP2GA105354; WA1VCAFP2GA150276 | WA1VCAFP2GA181592; WA1VCAFP2GA130996 | WA1VCAFP2GA116614 | WA1VCAFP2GA167711 | WA1VCAFP2GA162931 | WA1VCAFP2GA139827; WA1VCAFP2GA124101; WA1VCAFP2GA133848; WA1VCAFP2GA166042

WA1VCAFP2GA122607 | WA1VCAFP2GA196187 | WA1VCAFP2GA190910; WA1VCAFP2GA101045 | WA1VCAFP2GA126172 | WA1VCAFP2GA171497 |

WA1VCAFP2GA121912

; WA1VCAFP2GA119402 | WA1VCAFP2GA114460 | WA1VCAFP2GA154134 | WA1VCAFP2GA141433; WA1VCAFP2GA138726 | WA1VCAFP2GA144770 | WA1VCAFP2GA127483; WA1VCAFP2GA105080 | WA1VCAFP2GA191099 | WA1VCAFP2GA122865 | WA1VCAFP2GA136989; WA1VCAFP2GA151167 | WA1VCAFP2GA167014 | WA1VCAFP2GA185383 | WA1VCAFP2GA133834 | WA1VCAFP2GA100137 | WA1VCAFP2GA198070; WA1VCAFP2GA146759 | WA1VCAFP2GA143828 | WA1VCAFP2GA129248

WA1VCAFP2GA143750 | WA1VCAFP2GA101529 | WA1VCAFP2GA150861 | WA1VCAFP2GA116984 | WA1VCAFP2GA121652; WA1VCAFP2GA126995 | WA1VCAFP2GA110831

WA1VCAFP2GA149208; WA1VCAFP2GA179566; WA1VCAFP2GA124051; WA1VCAFP2GA137849 | WA1VCAFP2GA199624 | WA1VCAFP2GA182869 | WA1VCAFP2GA109453 | WA1VCAFP2GA114037

WA1VCAFP2GA133817 | WA1VCAFP2GA123613; WA1VCAFP2GA104639; WA1VCAFP2GA138242; WA1VCAFP2GA197114 | WA1VCAFP2GA180023; WA1VCAFP2GA163030 | WA1VCAFP2GA177056; WA1VCAFP2GA167210; WA1VCAFP2GA106357 | WA1VCAFP2GA157387 | WA1VCAFP2GA126480 | WA1VCAFP2GA108805 | WA1VCAFP2GA103054 | WA1VCAFP2GA142503 | WA1VCAFP2GA181060 | WA1VCAFP2GA126902 | WA1VCAFP2GA150231

WA1VCAFP2GA123983 | WA1VCAFP2GA172147 | WA1VCAFP2GA142811 | WA1VCAFP2GA120288 | WA1VCAFP2GA157227 | WA1VCAFP2GA184587 | WA1VCAFP2GA129069 | WA1VCAFP2GA148642; WA1VCAFP2GA194519 | WA1VCAFP2GA134238; WA1VCAFP2GA112126 | WA1VCAFP2GA156353 | WA1VCAFP2GA109422; WA1VCAFP2GA197825; WA1VCAFP2GA153842 | WA1VCAFP2GA149211 | WA1VCAFP2GA145773

WA1VCAFP2GA123000; WA1VCAFP2GA129234; WA1VCAFP2GA156952; WA1VCAFP2GA130545 | WA1VCAFP2GA194729 | WA1VCAFP2GA168230 | WA1VCAFP2GA154604; WA1VCAFP2GA154649; WA1VCAFP2GA130626 | WA1VCAFP2GA146762 | WA1VCAFP2GA163013; WA1VCAFP2GA124874; WA1VCAFP2GA120839 | WA1VCAFP2GA199610 | WA1VCAFP2GA103734 | WA1VCAFP2GA119531; WA1VCAFP2GA131551 | WA1VCAFP2GA180068 | WA1VCAFP2GA108657 | WA1VCAFP2GA153663; WA1VCAFP2GA165683 | WA1VCAFP2GA136717 | WA1VCAFP2GA142971; WA1VCAFP2GA192298 | WA1VCAFP2GA176148; WA1VCAFP2GA102521 | WA1VCAFP2GA130979 | WA1VCAFP2GA120498; WA1VCAFP2GA131002 | WA1VCAFP2GA120095 | WA1VCAFP2GA159754

WA1VCAFP2GA163447 | WA1VCAFP2GA171709 | WA1VCAFP2GA159706

WA1VCAFP2GA146857 | WA1VCAFP2GA157258 | WA1VCAFP2GA137804 | WA1VCAFP2GA107895 | WA1VCAFP2GA162704 | WA1VCAFP2GA105788; WA1VCAFP2GA126074 | WA1VCAFP2GA155817 | WA1VCAFP2GA121232

WA1VCAFP2GA101322; WA1VCAFP2GA179759 | WA1VCAFP2GA112613; WA1VCAFP2GA110957 | WA1VCAFP2GA180071 | WA1VCAFP2GA167496; WA1VCAFP2GA142999 | WA1VCAFP2GA110750 | WA1VCAFP2GA140959 | WA1VCAFP2GA178031 | WA1VCAFP2GA140637 | WA1VCAFP2GA165182 | WA1VCAFP2GA177994 | WA1VCAFP2GA142677 | WA1VCAFP2GA110943 | WA1VCAFP2GA131842; WA1VCAFP2GA181740 | WA1VCAFP2GA131971; WA1VCAFP2GA100087 | WA1VCAFP2GA116662; WA1VCAFP2GA102034 | WA1VCAFP2GA122011 | WA1VCAFP2GA192382 | WA1VCAFP2GA165926 | WA1VCAFP2GA132182 | WA1VCAFP2GA191085 | WA1VCAFP2GA106942 | WA1VCAFP2GA177591 | WA1VCAFP2GA195766 | WA1VCAFP2GA108948 | WA1VCAFP2GA180409; WA1VCAFP2GA161780; WA1VCAFP2GA169457; WA1VCAFP2GA116368

WA1VCAFP2GA192432 | WA1VCAFP2GA138404; WA1VCAFP2GA174397 | WA1VCAFP2GA122963 | WA1VCAFP2GA141531; WA1VCAFP2GA147216 | WA1VCAFP2GA124096; WA1VCAFP2GA169538 | WA1VCAFP2GA186839 | WA1VCAFP2GA182628 | WA1VCAFP2GA103961; WA1VCAFP2GA150505; WA1VCAFP2GA131937 | WA1VCAFP2GA189918 | WA1VCAFP2GA130089 | WA1VCAFP2GA149614 | WA1VCAFP2GA149080; WA1VCAFP2GA179454 | WA1VCAFP2GA161486 | WA1VCAFP2GA157678; WA1VCAFP2GA183696; WA1VCAFP2GA147944; WA1VCAFP2GA196643; WA1VCAFP2GA199364 | WA1VCAFP2GA147426; WA1VCAFP2GA134708 | WA1VCAFP2GA111008 | WA1VCAFP2GA164081 | WA1VCAFP2GA122591 | WA1VCAFP2GA131212 | WA1VCAFP2GA161455 | WA1VCAFP2GA116449; WA1VCAFP2GA185285 | WA1VCAFP2GA151251 | WA1VCAFP2GA170723 | WA1VCAFP2GA143764; WA1VCAFP2GA164579 | WA1VCAFP2GA173511; WA1VCAFP2GA165876 | WA1VCAFP2GA104060 | WA1VCAFP2GA103832 | WA1VCAFP2GA153632 | WA1VCAFP2GA120534 | WA1VCAFP2GA173640 | WA1VCAFP2GA183732 | WA1VCAFP2GA186789; WA1VCAFP2GA160094; WA1VCAFP2GA163402; WA1VCAFP2GA120047 | WA1VCAFP2GA113633; WA1VCAFP2GA129427; WA1VCAFP2GA161570 |

WA1VCAFP2GA100557

; WA1VCAFP2GA172875; WA1VCAFP2GA159012 | WA1VCAFP2GA155395 | WA1VCAFP2GA112191; WA1VCAFP2GA151847; WA1VCAFP2GA102678 | WA1VCAFP2GA106181; WA1VCAFP2GA178434; WA1VCAFP2GA110263; WA1VCAFP2GA117682; WA1VCAFP2GA173170

WA1VCAFP2GA187408 | WA1VCAFP2GA183830;

WA1VCAFP2GA179891

; WA1VCAFP2GA160807; WA1VCAFP2GA173332 | WA1VCAFP2GA112322 | WA1VCAFP2GA174870; WA1VCAFP2GA178823; WA1VCAFP2GA181561 | WA1VCAFP2GA198926 | WA1VCAFP2GA166414 | WA1VCAFP2GA153811 | WA1VCAFP2GA102664 | WA1VCAFP2GA186694 | WA1VCAFP2GA181835; WA1VCAFP2GA130688; WA1VCAFP2GA113132 | WA1VCAFP2GA135891 | WA1VCAFP2GA194343; WA1VCAFP2GA185237 | WA1VCAFP2GA153825

WA1VCAFP2GA107248; WA1VCAFP2GA152979 | WA1VCAFP2GA106049 | WA1VCAFP2GA117441; WA1VCAFP2GA164839

WA1VCAFP2GA160922; WA1VCAFP2GA109470; WA1VCAFP2GA175310

WA1VCAFP2GA107153 | WA1VCAFP2GA147491 | WA1VCAFP2GA183164

WA1VCAFP2GA126284 | WA1VCAFP2GA137866 | WA1VCAFP2GA105130 | WA1VCAFP2GA135115 | WA1VCAFP2GA103605 | WA1VCAFP2GA182161; WA1VCAFP2GA177283 | WA1VCAFP2GA127368; WA1VCAFP2GA188574;

WA1VCAFP2GA194245

| WA1VCAFP2GA119772 | WA1VCAFP2GA198604 | WA1VCAFP2GA133719; WA1VCAFP2GA170950; WA1VCAFP2GA192690; WA1VCAFP2GA168518; WA1VCAFP2GA154733 | WA1VCAFP2GA168048

WA1VCAFP2GA195105 | WA1VCAFP2GA189871 | WA1VCAFP2GA194181 | WA1VCAFP2GA160869 | WA1VCAFP2GA117679 | WA1VCAFP2GA108027 | WA1VCAFP2GA141318

WA1VCAFP2GA154036; WA1VCAFP2GA134644 | WA1VCAFP2GA125801 | WA1VCAFP2GA153629 | WA1VCAFP2GA182760; WA1VCAFP2GA165764; WA1VCAFP2GA164016 | WA1VCAFP2GA134434

WA1VCAFP2GA187568; WA1VCAFP2GA178479 | WA1VCAFP2GA175551 | WA1VCAFP2GA176571 | WA1VCAFP2GA107914

WA1VCAFP2GA107640 | WA1VCAFP2GA123370 | WA1VCAFP2GA159060 | WA1VCAFP2GA121604 | WA1VCAFP2GA187151 | WA1VCAFP2GA138063 |

WA1VCAFP2GA116323

| WA1VCAFP2GA190261 | WA1VCAFP2GA131730 | WA1VCAFP2GA183018 | WA1VCAFP2GA105581; WA1VCAFP2GA149077 | WA1VCAFP2GA130495 | WA1VCAFP2GA184539 | WA1VCAFP2GA119688; WA1VCAFP2GA136619

WA1VCAFP2GA146390; WA1VCAFP2GA115589 | WA1VCAFP2GA100431; WA1VCAFP2GA188204 | WA1VCAFP2GA133073 | WA1VCAFP2GA162797 | WA1VCAFP2GA179096 | WA1VCAFP2GA146325

WA1VCAFP2GA156823; WA1VCAFP2GA187733 | WA1VCAFP2GA129430

WA1VCAFP2GA172827 | WA1VCAFP2GA178725 | WA1VCAFP2GA140136 | WA1VCAFP2GA177381 | WA1VCAFP2GA159284; WA1VCAFP2GA106990 | WA1VCAFP2GA121117 | WA1VCAFP2GA105323; WA1VCAFP2GA156644; WA1VCAFP2GA106388; WA1VCAFP2GA109596 | WA1VCAFP2GA127614 | WA1VCAFP2GA173735; WA1VCAFP2GA149581; WA1VCAFP2GA124017 | WA1VCAFP2GA129556; WA1VCAFP2GA167286 | WA1VCAFP2GA192303 | WA1VCAFP2GA104107 | WA1VCAFP2GA180104 | WA1VCAFP2GA121425 | WA1VCAFP2GA181687; WA1VCAFP2GA110876 | WA1VCAFP2GA150178

WA1VCAFP2GA160211 | WA1VCAFP2GA106021; WA1VCAFP2GA181432 | WA1VCAFP2GA117004; WA1VCAFP2GA175887 | WA1VCAFP2GA117035 | WA1VCAFP2GA162864

WA1VCAFP2GA176537 | WA1VCAFP2GA193788; WA1VCAFP2GA133297; WA1VCAFP2GA100820 | WA1VCAFP2GA154201; WA1VCAFP2GA123806 | WA1VCAFP2GA114801 | WA1VCAFP2GA178952; WA1VCAFP2GA129184 | WA1VCAFP2GA123885 | WA1VCAFP2GA133574 | WA1VCAFP2GA103622 | WA1VCAFP2GA126558 | WA1VCAFP2GA155980 | WA1VCAFP2GA198120 | WA1VCAFP2GA125569 | WA1VCAFP2GA184685; WA1VCAFP2GA160726 | WA1VCAFP2GA193032 | WA1VCAFP2GA125586 | WA1VCAFP2GA144977

WA1VCAFP2GA182970 | WA1VCAFP2GA104883 | WA1VCAFP2GA182516 | WA1VCAFP2GA143425 | WA1VCAFP2GA122168 | WA1VCAFP2GA197839 | WA1VCAFP2GA127855; WA1VCAFP2GA176361 | WA1VCAFP2GA188087; WA1VCAFP2GA129718 | WA1VCAFP2GA150567; WA1VCAFP2GA177607 |

WA1VCAFP2GA109548

| WA1VCAFP2GA191605; WA1VCAFP2GA158782; WA1VCAFP2GA168602 | WA1VCAFP2GA164890

WA1VCAFP2GA135986 | WA1VCAFP2GA125684 | WA1VCAFP2GA171368 | WA1VCAFP2GA151542; WA1VCAFP2GA188848 | WA1VCAFP2GA101000 | WA1VCAFP2GA124986; WA1VCAFP2GA128858; WA1VCAFP2GA103846 | WA1VCAFP2GA105564; WA1VCAFP2GA115835 | WA1VCAFP2GA126124 | WA1VCAFP2GA120792

WA1VCAFP2GA180491; WA1VCAFP2GA126270 | WA1VCAFP2GA156840; WA1VCAFP2GA192768

WA1VCAFP2GA115642; WA1VCAFP2GA115785 | WA1VCAFP2GA111672

WA1VCAFP2GA172391 | WA1VCAFP2GA129962

WA1VCAFP2GA133333; WA1VCAFP2GA120274 | WA1VCAFP2GA164887 | WA1VCAFP2GA116998 | WA1VCAFP2GA114992

WA1VCAFP2GA169359 | WA1VCAFP2GA122915; WA1VCAFP2GA143148; WA1VCAFP2GA195928; WA1VCAFP2GA158748; WA1VCAFP2GA137933; WA1VCAFP2GA191782 | WA1VCAFP2GA126687 | WA1VCAFP2GA133283; WA1VCAFP2GA171550 | WA1VCAFP2GA119545; WA1VCAFP2GA113065; WA1VCAFP2GA152089; WA1VCAFP2GA159141; WA1VCAFP2GA131744 | WA1VCAFP2GA174352 | WA1VCAFP2GA138306 | WA1VCAFP2GA178272; WA1VCAFP2GA179678; WA1VCAFP2GA141268 | WA1VCAFP2GA102616; WA1VCAFP2GA117603 | WA1VCAFP2GA160337 | WA1VCAFP2GA152853 | WA1VCAFP2GA177638 | WA1VCAFP2GA139567; WA1VCAFP2GA116418 | WA1VCAFP2GA105290 | WA1VCAFP2GA170141; WA1VCAFP2GA168681; WA1VCAFP2GA146373 | WA1VCAFP2GA101501 | WA1VCAFP2GA138709; WA1VCAFP2GA105242 | WA1VCAFP2GA171919 | WA1VCAFP2GA132215 | WA1VCAFP2GA104687 | WA1VCAFP2GA173881; WA1VCAFP2GA107198 | WA1VCAFP2GA120310 | WA1VCAFP2GA119593 | WA1VCAFP2GA134983 | WA1VCAFP2GA156031 | WA1VCAFP2GA152450; WA1VCAFP2GA191345 | WA1VCAFP2GA162170 | WA1VCAFP2GA163996 | WA1VCAFP2GA171886 | WA1VCAFP2GA195900 | WA1VCAFP2GA175226; WA1VCAFP2GA155736 | WA1VCAFP2GA124454; WA1VCAFP2GA139987 | WA1VCAFP2GA193659; WA1VCAFP2GA136586 | WA1VCAFP2GA182645 | WA1VCAFP2GA144218; WA1VCAFP2GA122459 | WA1VCAFP2GA187666 | WA1VCAFP2GA168941 | WA1VCAFP2GA130142 | WA1VCAFP2GA196271; WA1VCAFP2GA104317 | WA1VCAFP2GA106522 | WA1VCAFP2GA199784 | WA1VCAFP2GA189921; WA1VCAFP2GA125149 | WA1VCAFP2GA176912; WA1VCAFP2GA154554 | WA1VCAFP2GA147152; WA1VCAFP2GA139228 | WA1VCAFP2GA142114; WA1VCAFP2GA114099 | WA1VCAFP2GA199087

WA1VCAFP2GA199736 | WA1VCAFP2GA124003

WA1VCAFP2GA120355; WA1VCAFP2GA171256 | WA1VCAFP2GA116256 | WA1VCAFP2GA117567; WA1VCAFP2GA128066 | WA1VCAFP2GA199137 | WA1VCAFP2GA163058

WA1VCAFP2GA167899 | WA1VCAFP2GA151833 | WA1VCAFP2GA114202 | WA1VCAFP2GA113664 | WA1VCAFP2GA150469; WA1VCAFP2GA167577 | WA1VCAFP2GA167658 | WA1VCAFP2GA164937; WA1VCAFP2GA123725 | WA1VCAFP2GA140931; WA1VCAFP2GA106309 | WA1VCAFP2GA156658 | WA1VCAFP2GA116337; WA1VCAFP2GA185660 | WA1VCAFP2GA153291 | WA1VCAFP2GA120260

WA1VCAFP2GA112501 | WA1VCAFP2GA133218 | WA1VCAFP2GA145529 | WA1VCAFP2GA153923 | WA1VCAFP2GA165506 | WA1VCAFP2GA148852; WA1VCAFP2GA179177 | WA1VCAFP2GA107783

WA1VCAFP2GA189403; WA1VCAFP2GA192222; WA1VCAFP2GA156692 | WA1VCAFP2GA129864 | WA1VCAFP2GA135549; WA1VCAFP2GA158684 | WA1VCAFP2GA149063 | WA1VCAFP2GA193872 | WA1VCAFP2GA101398; WA1VCAFP2GA190454 | WA1VCAFP2GA192057 | WA1VCAFP2GA161116 | WA1VCAFP2GA144042 | WA1VCAFP2GA198974 | WA1VCAFP2GA158913; WA1VCAFP2GA142615; WA1VCAFP2GA124728 | WA1VCAFP2GA163285 | WA1VCAFP2GA103409 | WA1VCAFP2GA171760; WA1VCAFP2GA106178 | WA1VCAFP2GA120162 | WA1VCAFP2GA150374; WA1VCAFP2GA134188; WA1VCAFP2GA143344 | WA1VCAFP2GA172441 | WA1VCAFP2GA161908 | WA1VCAFP2GA157972; WA1VCAFP2GA146258 | WA1VCAFP2GA124471 | WA1VCAFP2GA126706; WA1VCAFP2GA148687; WA1VCAFP2GA107900 | WA1VCAFP2GA173900 | WA1VCAFP2GA156580; WA1VCAFP2GA156885 | WA1VCAFP2GA157521 | WA1VCAFP2GA127189; WA1VCAFP2GA133249 | WA1VCAFP2GA115964; WA1VCAFP2GA153808; WA1VCAFP2GA170477 | WA1VCAFP2GA102230

WA1VCAFP2GA182998; WA1VCAFP2GA189000 | WA1VCAFP2GA171614; WA1VCAFP2GA190230 | WA1VCAFP2GA128813; WA1VCAFP2GA157373; WA1VCAFP2GA187523 | WA1VCAFP2GA121506 | WA1VCAFP2GA147927

WA1VCAFP2GA152819 | WA1VCAFP2GA153937; WA1VCAFP2GA148267 | WA1VCAFP2GA161424

WA1VCAFP2GA126320 | WA1VCAFP2GA137589 | WA1VCAFP2GA131436 | WA1VCAFP2GA173718 | WA1VCAFP2GA116659; WA1VCAFP2GA128794 | WA1VCAFP2GA168258 | WA1VCAFP2GA127001 | WA1VCAFP2GA116452 | WA1VCAFP2GA129539 | WA1VCAFP2GA123756 | WA1VCAFP2GA141769; WA1VCAFP2GA149533; WA1VCAFP2GA138872 | WA1VCAFP2GA113776 | WA1VCAFP2GA152593 | WA1VCAFP2GA168647 | WA1VCAFP2GA106648; WA1VCAFP2GA138211;

WA1VCAFP2GA194603

; WA1VCAFP2GA197615; WA1VCAFP2GA185562

WA1VCAFP2GA179809; WA1VCAFP2GA109520 | WA1VCAFP2GA106441 | WA1VCAFP2GA143845; WA1VCAFP2GA176070; WA1VCAFP2GA179339 | WA1VCAFP2GA127743 | WA1VCAFP2GA110733; WA1VCAFP2GA189482 | WA1VCAFP2GA193208; WA1VCAFP2GA121036

WA1VCAFP2GA102650 | WA1VCAFP2GA178319 | WA1VCAFP2GA166106 | WA1VCAFP2GA193029 | WA1VCAFP2GA138905; WA1VCAFP2GA103278 | WA1VCAFP2GA151136 | WA1VCAFP2GA197758 | WA1VCAFP2GA161391 | WA1VCAFP2GA128102 | WA1VCAFP2GA173539; WA1VCAFP2GA146714 | WA1VCAFP2GA107203 | WA1VCAFP2GA114457 |

WA1VCAFP2GA119206

| WA1VCAFP2GA168910 | WA1VCAFP2GA158328 | WA1VCAFP2GA187974; WA1VCAFP2GA104821 | WA1VCAFP2GA150262 | WA1VCAFP2GA140024 | WA1VCAFP2GA109887 | WA1VCAFP2GA115124

WA1VCAFP2GA116192; WA1VCAFP2GA165635 | WA1VCAFP2GA137818; WA1VCAFP2GA175615 | WA1VCAFP2GA166428 | WA1VCAFP2GA127600 | WA1VCAFP2GA123479 | WA1VCAFP2GA131579 |

WA1VCAFP2GA167031

| WA1VCAFP2GA199767 | WA1VCAFP2GA163108 | WA1VCAFP2GA137950 | WA1VCAFP2GA159205; WA1VCAFP2GA118511 | WA1VCAFP2GA123157 | WA1VCAFP2GA159799 | WA1VCAFP2GA114748 | WA1VCAFP2GA121005 | WA1VCAFP2GA159351; WA1VCAFP2GA127659; WA1VCAFP2GA114975 | WA1VCAFP2GA132893 | WA1VCAFP2GA153677; WA1VCAFP2GA178501 | WA1VCAFP2GA189580 | WA1VCAFP2GA102390 | WA1VCAFP2GA171936; WA1VCAFP2GA135289

WA1VCAFP2GA123935 | WA1VCAFP2GA121070; WA1VCAFP2GA154277; WA1VCAFP2GA117424 | WA1VCAFP2GA176327 | WA1VCAFP2GA110277 | WA1VCAFP2GA179745 | WA1VCAFP2GA135017; WA1VCAFP2GA180717; WA1VCAFP2GA197226

WA1VCAFP2GA145482; WA1VCAFP2GA182497 | WA1VCAFP2GA161214 | WA1VCAFP2GA182127 | WA1VCAFP2GA198375

WA1VCAFP2GA176618 | WA1VCAFP2GA103796; WA1VCAFP2GA187036

WA1VCAFP2GA100476 | WA1VCAFP2GA198327 | WA1VCAFP2GA106052; WA1VCAFP2GA126589 | WA1VCAFP2GA179406 | WA1VCAFP2GA127709 | WA1VCAFP2GA124888 | WA1VCAFP2GA151492 | WA1VCAFP2GA169748

WA1VCAFP2GA179955 | WA1VCAFP2GA155722; WA1VCAFP2GA151105 | WA1VCAFP2GA182726

WA1VCAFP2GA192737 | WA1VCAFP2GA121926; WA1VCAFP2GA185061; WA1VCAFP2GA142307 | WA1VCAFP2GA141500; WA1VCAFP2GA150066 | WA1VCAFP2GA172603; WA1VCAFP2GA195055 | WA1VCAFP2GA108366; WA1VCAFP2GA173508 | WA1VCAFP2GA100722 | WA1VCAFP2GA114412 | WA1VCAFP2GA179681 | WA1VCAFP2GA141187; WA1VCAFP2GA112787; WA1VCAFP2GA176487 | WA1VCAFP2GA182323 | WA1VCAFP2GA173654 | WA1VCAFP2GA151346 | WA1VCAFP2GA113180 | WA1VCAFP2GA155879; WA1VCAFP2GA101711 | WA1VCAFP2GA177316 | WA1VCAFP2GA135423 | WA1VCAFP2GA152383 | WA1VCAFP2GA173427; WA1VCAFP2GA118749 | WA1VCAFP2GA186923 | WA1VCAFP2GA149385; WA1VCAFP2GA129301; WA1VCAFP2GA114197 | WA1VCAFP2GA141853 | WA1VCAFP2GA181463; WA1VCAFP2GA190650 | WA1VCAFP2GA147345; WA1VCAFP2GA152237 | WA1VCAFP2GA141903 | WA1VCAFP2GA176893 | WA1VCAFP2GA166512 | WA1VCAFP2GA171743; WA1VCAFP2GA179289 | WA1VCAFP2GA137205 | WA1VCAFP2GA182502; WA1VCAFP2GA197047; WA1VCAFP2GA124468; WA1VCAFP2GA116774

WA1VCAFP2GA125278 | WA1VCAFP2GA103653 | WA1VCAFP2GA117889 | WA1VCAFP2GA181320; WA1VCAFP2GA113549

WA1VCAFP2GA189269

WA1VCAFP2GA127080; WA1VCAFP2GA103944 | WA1VCAFP2GA116757 | WA1VCAFP2GA198103 | WA1VCAFP2GA124146 | WA1VCAFP2GA167403 | WA1VCAFP2GA155459 | WA1VCAFP2GA107606 | WA1VCAFP2GA149158; WA1VCAFP2GA120159 | WA1VCAFP2GA172536 | WA1VCAFP2GA105919 | WA1VCAFP2GA130125 |

WA1VCAFP2GA148432

| WA1VCAFP2GA163772 | WA1VCAFP2GA148169 | WA1VCAFP2GA189711; WA1VCAFP2GA129444 | WA1VCAFP2GA170382 | WA1VCAFP2GA189840; WA1VCAFP2GA112806 | WA1VCAFP2GA162993 | WA1VCAFP2GA138290; WA1VCAFP2GA182967; WA1VCAFP2GA177106; WA1VCAFP2GA153551; WA1VCAFP2GA168261 | WA1VCAFP2GA199672 | WA1VCAFP2GA197436; WA1VCAFP2GA109663 | WA1VCAFP2GA187070; WA1VCAFP2GA144350; WA1VCAFP2GA157986 | WA1VCAFP2GA127452 | WA1VCAFP2GA105502; WA1VCAFP2GA116631 | WA1VCAFP2GA118346 | WA1VCAFP2GA135454 | WA1VCAFP2GA113177 | WA1VCAFP2GA143439 | WA1VCAFP2GA168373 | WA1VCAFP2GA124194 | WA1VCAFP2GA187358; WA1VCAFP2GA160306; WA1VCAFP2GA183472 | WA1VCAFP2GA183083 | WA1VCAFP2GA185819 | WA1VCAFP2GA184363; WA1VCAFP2GA116712 | WA1VCAFP2GA179633 | WA1VCAFP2GA188770 | WA1VCAFP2GA170351

WA1VCAFP2GA164372 | WA1VCAFP2GA163237 | WA1VCAFP2GA131016 | WA1VCAFP2GA101563; WA1VCAFP2GA130836; WA1VCAFP2GA158863; WA1VCAFP2GA172052 | WA1VCAFP2GA157048 | WA1VCAFP2GA130092; WA1VCAFP2GA154893 | WA1VCAFP2GA139018 | WA1VCAFP2GA141545 | WA1VCAFP2GA109159; WA1VCAFP2GA148575 | WA1VCAFP2GA103488 | WA1VCAFP2GA193306; WA1VCAFP2GA145658; WA1VCAFP2GA167644 | WA1VCAFP2GA123224; WA1VCAFP2GA108139; WA1VCAFP2GA141643 | WA1VCAFP2GA164534 | WA1VCAFP2GA104186 | WA1VCAFP2GA121540 |

WA1VCAFP2GA117861

| WA1VCAFP2GA148897 | WA1VCAFP2GA152206 | WA1VCAFP2GA124955 | WA1VCAFP2GA121697

WA1VCAFP2GA103071 | WA1VCAFP2GA139553 | WA1VCAFP2GA163089 | WA1VCAFP2GA132554 | WA1VCAFP2GA199106; WA1VCAFP2GA185755 | WA1VCAFP2GA152609; WA1VCAFP2GA128911; WA1VCAFP2GA180460; WA1VCAFP2GA189093; WA1VCAFP2GA167465 | WA1VCAFP2GA145935

WA1VCAFP2GA169362; WA1VCAFP2GA138225 | WA1VCAFP2GA134479 | WA1VCAFP2GA102955; WA1VCAFP2GA114605 | WA1VCAFP2GA193547 | WA1VCAFP2GA189854; WA1VCAFP2GA196917

WA1VCAFP2GA137592; WA1VCAFP2GA103958; WA1VCAFP2GA183455; WA1VCAFP2GA193354; WA1VCAFP2GA192818 | WA1VCAFP2GA148334 | WA1VCAFP2GA196108 |

WA1VCAFP2GA190423

| WA1VCAFP2GA149340 | WA1VCAFP2GA164548 | WA1VCAFP2GA180779 | WA1VCAFP2GA149595

WA1VCAFP2GA196626; WA1VCAFP2GA183326; WA1VCAFP2GA159091 | WA1VCAFP2GA122137; WA1VCAFP2GA170060; WA1VCAFP2GA134627; WA1VCAFP2GA140556; WA1VCAFP2GA150486 |

WA1VCAFP2GA199459

| WA1VCAFP2GA129377 | WA1VCAFP2GA111526; WA1VCAFP2GA192852

WA1VCAFP2GA123739 | WA1VCAFP2GA104091 | WA1VCAFP2GA144493 | WA1VCAFP2GA167773 | WA1VCAFP2GA172164 | WA1VCAFP2GA133879 | WA1VCAFP2GA199283; WA1VCAFP2GA170091; WA1VCAFP2GA194424 | WA1VCAFP2GA151170; WA1VCAFP2GA154232 | WA1VCAFP2GA106925 | WA1VCAFP2GA178451; WA1VCAFP2GA107508; WA1VCAFP2GA182743 | WA1VCAFP2GA179258 | WA1VCAFP2GA176280 |

WA1VCAFP2GA161889

| WA1VCAFP2GA180121; WA1VCAFP2GA145854 | WA1VCAFP2GA164632; WA1VCAFP2GA124597 | WA1VCAFP2GA161052 | WA1VCAFP2GA119691 | WA1VCAFP2GA106830

WA1VCAFP2GA111249 | WA1VCAFP2GA190891 | WA1VCAFP2GA140623; WA1VCAFP2GA105662; WA1VCAFP2GA107461 | WA1VCAFP2GA122333

WA1VCAFP2GA135468

WA1VCAFP2GA111350 | WA1VCAFP2GA110652; WA1VCAFP2GA162055; WA1VCAFP2GA102079; WA1VCAFP2GA185724; WA1VCAFP2GA134384 | WA1VCAFP2GA115947 | WA1VCAFP2GA142288 | WA1VCAFP2GA152397 | WA1VCAFP2GA146938 | WA1VCAFP2GA197078 | WA1VCAFP2GA179020 | WA1VCAFP2GA110764; WA1VCAFP2GA107329; WA1VCAFP2GA196979; WA1VCAFP2GA130593 | WA1VCAFP2GA177123 | WA1VCAFP2GA145594 | WA1VCAFP2GA164629 | WA1VCAFP2GA145160 | WA1VCAFP2GA117858 | WA1VCAFP2GA196044 | WA1VCAFP2GA182709

WA1VCAFP2GA180166WA1VCAFP2GA105600; WA1VCAFP2GA131808 | WA1VCAFP2GA185545 | WA1VCAFP2GA150052 | WA1VCAFP2GA176084 | WA1VCAFP2GA111719 | WA1VCAFP2GA153338; WA1VCAFP2GA109307 | WA1VCAFP2GA196125 | WA1VCAFP2GA127810 | WA1VCAFP2GA166140 | WA1VCAFP2GA122364 | WA1VCAFP2GA162007 | WA1VCAFP2GA148964 | WA1VCAFP2GA125071 | WA1VCAFP2GA196531; WA1VCAFP2GA136345; WA1VCAFP2GA110022 | WA1VCAFP2GA184671 | WA1VCAFP2GA160242

WA1VCAFP2GA110117

WA1VCAFP2GA143778 | WA1VCAFP2GA146003 | WA1VCAFP2GA132117; WA1VCAFP2GA185335 | WA1VCAFP2GA114698 | WA1VCAFP2GA164940; WA1VCAFP2GA151976 | WA1VCAFP2GA185433; WA1VCAFP2GA190695; WA1VCAFP2GA127760 | WA1VCAFP2GA135664

WA1VCAFP2GA135857; WA1VCAFP2GA106701 | WA1VCAFP2GA177039 | WA1VCAFP2GA167062; WA1VCAFP2GA166025 | WA1VCAFP2GA125653; WA1VCAFP2GA123305; WA1VCAFP2GA103636 | WA1VCAFP2GA146051 | WA1VCAFP2GA117262 | WA1VCAFP2GA177672 | WA1VCAFP2GA108691 | WA1VCAFP2GA112689 | WA1VCAFP2GA115110 | WA1VCAFP2GA163805; WA1VCAFP2GA156465; WA1VCAFP2GA185786; WA1VCAFP2GA126334 | WA1VCAFP2GA114314; WA1VCAFP2GA158412 | WA1VCAFP2GA115978 | WA1VCAFP2GA193807; WA1VCAFP2GA147586 | WA1VCAFP2GA156367 | WA1VCAFP2GA150536 | WA1VCAFP2GA136376

WA1VCAFP2GA124325; WA1VCAFP2GA108996; WA1VCAFP2GA173444 | WA1VCAFP2GA121148 | WA1VCAFP2GA139102 | WA1VCAFP2GA149306 | WA1VCAFP2GA121098

WA1VCAFP2GA151637 | WA1VCAFP2GA143960; WA1VCAFP2GA162668 | WA1VCAFP2GA160192; WA1VCAFP2GA106066; WA1VCAFP2GA106391;

WA1VCAFP2GA182273

| WA1VCAFP2GA104592

WA1VCAFP2GA162833 | WA1VCAFP2GA125443 | WA1VCAFP2GA136815; WA1VCAFP2GA196464 | WA1VCAFP2GA137611; WA1VCAFP2GA142338; WA1VCAFP2GA122087; WA1VCAFP2GA110408 | WA1VCAFP2GA163643 | WA1VCAFP2GA110893 | WA1VCAFP2GA140315 | WA1VCAFP2GA182984 | WA1VCAFP2GA111252 | WA1VCAFP2GA132165 | WA1VCAFP2GA141724 | WA1VCAFP2GA143716 | WA1VCAFP2GA103202

WA1VCAFP2GA150715; WA1VCAFP2GA196948; WA1VCAFP2GA100073 | WA1VCAFP2GA168387; WA1VCAFP2GA105399 | WA1VCAFP2GA139262; WA1VCAFP2GA172410 | WA1VCAFP2GA138046 | WA1VCAFP2GA156501 | WA1VCAFP2GA122784 | WA1VCAFP2GA101479; WA1VCAFP2GA124387 | WA1VCAFP2GA112174 | WA1VCAFP2GA186761 | WA1VCAFP2GA147779; WA1VCAFP2GA196240; WA1VCAFP2GA175582; WA1VCAFP2GA174271 | WA1VCAFP2GA127337; WA1VCAFP2GA159771 | WA1VCAFP2GA111235; WA1VCAFP2GA151153

WA1VCAFP2GA197498 | WA1VCAFP2GA192401 | WA1VCAFP2GA189563 | WA1VCAFP2GA120128 |

WA1VCAFP2GA188722

; WA1VCAFP2GA129072; WA1VCAFP2GA172228; WA1VCAFP2GA183309; WA1VCAFP2GA181849 | WA1VCAFP2GA196223; WA1VCAFP2GA118945; WA1VCAFP2GA141951

WA1VCAFP2GA177302 | WA1VCAFP2GA148527; WA1VCAFP2GA164033 | WA1VCAFP2GA149841

WA1VCAFP2GA136734 | WA1VCAFP2GA132246; WA1VCAFP2GA110649; WA1VCAFP2GA133932 | WA1VCAFP2GA188106; WA1VCAFP2GA124485 | WA1VCAFP2GA154473 | WA1VCAFP2GA192866 | WA1VCAFP2GA141738 | WA1VCAFP2GA115897 | WA1VCAFP2GA163304 | WA1VCAFP2GA157552; WA1VCAFP2GA158085; WA1VCAFP2GA111655 | WA1VCAFP2GA143134 | WA1VCAFP2GA163268 | WA1VCAFP2GA132330 | WA1VCAFP2GA160578 | WA1VCAFP2GA129251 | WA1VCAFP2GA129217 | WA1VCAFP2GA126026; WA1VCAFP2GA108741 | WA1VCAFP2GA100624 | WA1VCAFP2GA142663 | WA1VCAFP2GA167823 | WA1VCAFP2GA151931 | WA1VCAFP2GA159477; WA1VCAFP2GA186887 | WA1VCAFP2GA111865

WA1VCAFP2GA131923 | WA1VCAFP2GA139374

WA1VCAFP2GA102809 | WA1VCAFP2GA155932 | WA1VCAFP2GA167837 | WA1VCAFP2GA161133 | WA1VCAFP2GA193273 | WA1VCAFP2GA164453 | WA1VCAFP2GA138757 | WA1VCAFP2GA173301; WA1VCAFP2GA165893 | WA1VCAFP2GA139441; WA1VCAFP2GA151864 | WA1VCAFP2GA114510

WA1VCAFP2GA176649 | WA1VCAFP2GA161066 | WA1VCAFP2GA164355 | WA1VCAFP2GA134157; WA1VCAFP2GA103149; WA1VCAFP2GA134689 | WA1VCAFP2GA120601 | WA1VCAFP2GA128701 | WA1VCAFP2GA198098 | WA1VCAFP2GA122624; WA1VCAFP2GA198196 | WA1VCAFP2GA165070 | WA1VCAFP2GA198215 | WA1VCAFP2GA140248 | WA1VCAFP2GA127693

WA1VCAFP2GA170172; WA1VCAFP2GA109095

WA1VCAFP2GA157891; WA1VCAFP2GA193239 | WA1VCAFP2GA123496; WA1VCAFP2GA153047 | WA1VCAFP2GA103426 | WA1VCAFP2GA196111 | WA1VCAFP2GA111624; WA1VCAFP2GA180667; WA1VCAFP2GA186114; WA1VCAFP2GA121554 | WA1VCAFP2GA151606 | WA1VCAFP2GA144798; WA1VCAFP2GA172911; WA1VCAFP2GA132120; WA1VCAFP2GA184783 | WA1VCAFP2GA158152; WA1VCAFP2GA129802

WA1VCAFP2GA182838; WA1VCAFP2GA156532 | WA1VCAFP2GA151573 | WA1VCAFP2GA180202 | WA1VCAFP2GA190809 | WA1VCAFP2GA100185; WA1VCAFP2GA164422 | WA1VCAFP2GA172438 |

WA1VCAFP2GA137530

; WA1VCAFP2GA152416; WA1VCAFP2GA131291; WA1VCAFP2GA152013 | WA1VCAFP2GA116824; WA1VCAFP2GA167871; WA1VCAFP2GA104897 | WA1VCAFP2GA150245 |

WA1VCAFP2GA101028

| WA1VCAFP2GA141609 | WA1VCAFP2GA198943 | WA1VCAFP2GA123255 | WA1VCAFP2GA172455 | WA1VCAFP2GA129203; WA1VCAFP2GA136796 | WA1VCAFP2GA130903 | WA1VCAFP2GA119576

WA1VCAFP2GA102101 | WA1VCAFP2GA114832; WA1VCAFP2GA102339; WA1VCAFP2GA129220; WA1VCAFP2GA101644 | WA1VCAFP2GA160676 | WA1VCAFP2GA188588 | WA1VCAFP2GA158507 | WA1VCAFP2GA151590 | WA1VCAFP2GA115866 | WA1VCAFP2GA108173 | WA1VCAFP2GA145093 | WA1VCAFP2GA112076; WA1VCAFP2GA141321 | WA1VCAFP2GA168101; WA1VCAFP2GA135731 | WA1VCAFP2GA145921 | WA1VCAFP2GA147295; WA1VCAFP2GA149127; WA1VCAFP2GA167112 | WA1VCAFP2GA145868 | WA1VCAFP2GA145563; WA1VCAFP2GA160399 | WA1VCAFP2GA151752 | WA1VCAFP2GA158314 | WA1VCAFP2GA169152 | WA1VCAFP2GA141741;

WA1VCAFP2GA189515

| WA1VCAFP2GA134837 | WA1VCAFP2GA116130 | WA1VCAFP2GA117309; WA1VCAFP2GA155607; WA1VCAFP2GA113244 | WA1VCAFP2GA124275 | WA1VCAFP2GA113597; WA1VCAFP2GA125782 | WA1VCAFP2GA109131; WA1VCAFP2GA182676 | WA1VCAFP2GA150553 | WA1VCAFP2GA106567; WA1VCAFP2GA103815

WA1VCAFP2GA149631 | WA1VCAFP2GA159835 |

WA1VCAFP2GA191555

; WA1VCAFP2GA178353

WA1VCAFP2GA120937 | WA1VCAFP2GA169555 | WA1VCAFP2GA161732 | WA1VCAFP2GA101451; WA1VCAFP2GA103586; WA1VCAFP2GA106777; WA1VCAFP2GA177137; WA1VCAFP2GA170267

WA1VCAFP2GA187117 | WA1VCAFP2GA110084; WA1VCAFP2GA148835; WA1VCAFP2GA134482 | WA1VCAFP2GA187246 | WA1VCAFP2GA175467 | WA1VCAFP2GA162279

WA1VCAFP2GA102888 | WA1VCAFP2GA176134 | WA1VCAFP2GA142176 | WA1VCAFP2GA170575 | WA1VCAFP2GA194049; WA1VCAFP2GA113843 | WA1VCAFP2GA158345; WA1VCAFP2GA102597 | WA1VCAFP2GA179180 | WA1VCAFP2GA184797; WA1VCAFP2GA129749 |

WA1VCAFP2GA127662WA1VCAFP2GA154456 | WA1VCAFP2GA139097; WA1VCAFP2GA172908 | WA1VCAFP2GA116709; WA1VCAFP2GA119559 | WA1VCAFP2GA166235; WA1VCAFP2GA155199; WA1VCAFP2GA192186 | WA1VCAFP2GA116421; WA1VCAFP2GA115592 | WA1VCAFP2GA195394 | WA1VCAFP2GA121523

WA1VCAFP2GA187781 | WA1VCAFP2GA167692 | WA1VCAFP2GA196206; WA1VCAFP2GA155557 | WA1VCAFP2GA122929; WA1VCAFP2GA182791; WA1VCAFP2GA189725 | WA1VCAFP2GA197565; WA1VCAFP2GA161181 | WA1VCAFP2GA128469; WA1VCAFP2GA112305 | WA1VCAFP2GA112661; WA1VCAFP2GA117939

WA1VCAFP2GA157650 | WA1VCAFP2GA156286 | WA1VCAFP2GA151735; WA1VCAFP2GA129833 | WA1VCAFP2GA187859 | WA1VCAFP2GA138192 | WA1VCAFP2GA137916 | WA1VCAFP2GA119643; WA1VCAFP2GA106715; WA1VCAFP2GA145000 | WA1VCAFP2GA112210 | WA1VCAFP2GA150018; WA1VCAFP2GA139763 | WA1VCAFP2GA185268; WA1VCAFP2GA178580 | WA1VCAFP2GA159267 | WA1VCAFP2GA183374; WA1VCAFP2GA148379 | WA1VCAFP2GA168096 | WA1VCAFP2GA144963; WA1VCAFP2GA191961; WA1VCAFP2GA135499; WA1VCAFP2GA107444; WA1VCAFP2GA189336; WA1VCAFP2GA175517; WA1VCAFP2GA103247

WA1VCAFP2GA148706; WA1VCAFP2GA110571 | WA1VCAFP2GA138337 | WA1VCAFP2GA140069 | WA1VCAFP2GA149953

WA1VCAFP2GA127967 | WA1VCAFP2GA165912 | WA1VCAFP2GA113602 | WA1VCAFP2GA188834 | WA1VCAFP2GA154814; WA1VCAFP2GA131615 | WA1VCAFP2GA176845; WA1VCAFP2GA107458 | WA1VCAFP2GA140508 | WA1VCAFP2GA105287; WA1VCAFP2GA172648 | WA1VCAFP2GA155347 | WA1VCAFP2GA164467 | WA1VCAFP2GA123952 | WA1VCAFP2GA130349 | WA1VCAFP2GA175176;

WA1VCAFP2GA138578

| WA1VCAFP2GA174822 | WA1VCAFP2GA132747 | WA1VCAFP2GA137673 | WA1VCAFP2GA136040 | WA1VCAFP2GA143974 | WA1VCAFP2GA104222 | WA1VCAFP2GA195251; WA1VCAFP2GA194830 | WA1VCAFP2GA148933; WA1VCAFP2GA108710 | WA1VCAFP2GA144669 | WA1VCAFP2GA110411 | WA1VCAFP2GA158264 | WA1VCAFP2GA191037 | WA1VCAFP2GA136216 | WA1VCAFP2GA193726

WA1VCAFP2GA166171 | WA1VCAFP2GA183214 | WA1VCAFP2GA147569 | WA1VCAFP2GA175369 | WA1VCAFP2GA193080 | WA1VCAFP2GA118864 | WA1VCAFP2GA185027; WA1VCAFP2GA191863; WA1VCAFP2GA148866

WA1VCAFP2GA125099 | WA1VCAFP2GA189868; WA1VCAFP2GA169717 | WA1VCAFP2GA139746 | WA1VCAFP2GA142629 | WA1VCAFP2GA100915; WA1VCAFP2GA138953 | WA1VCAFP2GA173167; WA1VCAFP2GA133591 | WA1VCAFP2GA163383 | WA1VCAFP2GA163156 | WA1VCAFP2GA139603 | WA1VCAFP2GA148530 | WA1VCAFP2GA120632; WA1VCAFP2GA194780; WA1VCAFP2GA134773 | WA1VCAFP2GA108237

WA1VCAFP2GA158636 | WA1VCAFP2GA147281 | WA1VCAFP2GA186307 | WA1VCAFP2GA137396 | WA1VCAFP2GA148026 | WA1VCAFP2GA175372; WA1VCAFP2GA111428

WA1VCAFP2GA197856 | WA1VCAFP2GA105984 | WA1VCAFP2GA147121; WA1VCAFP2GA154506; WA1VCAFP2GA144526

WA1VCAFP2GA135812 | WA1VCAFP2GA163786; WA1VCAFP2GA169989; WA1VCAFP2GA131114

WA1VCAFP2GA169071 | WA1VCAFP2GA186680; WA1VCAFP2GA154098 | WA1VCAFP2GA151945 | WA1VCAFP2GA190714 | WA1VCAFP2GA110070 | WA1VCAFP2GA178742; WA1VCAFP2GA114913 |

WA1VCAFP2GA142694

| WA1VCAFP2GA100929 | WA1VCAFP2GA113826; WA1VCAFP2GA112465 | WA1VCAFP2GA164811; WA1VCAFP2GA172309

WA1VCAFP2GA138144; WA1VCAFP2GA121327; WA1VCAFP2GA184136; WA1VCAFP2GA164226 | WA1VCAFP2GA126088

WA1VCAFP2GA119304; WA1VCAFP2GA193578; WA1VCAFP2GA194486 | WA1VCAFP2GA159169; WA1VCAFP2GA146261 | WA1VCAFP2GA193967; WA1VCAFP2GA189434 | WA1VCAFP2GA159432

WA1VCAFP2GA199381; WA1VCAFP2GA198697 | WA1VCAFP2GA191538; WA1VCAFP2GA161990 |

WA1VCAFP2GA117228

; WA1VCAFP2GA125426; WA1VCAFP2GA185352; WA1VCAFP2GA158183 | WA1VCAFP2GA145501; WA1VCAFP2GA152366; WA1VCAFP2GA178143 | WA1VCAFP2GA190342; WA1VCAFP2GA130352; WA1VCAFP2GA121022; WA1VCAFP2GA126477 | WA1VCAFP2GA159382; WA1VCAFP2GA193063 | WA1VCAFP2GA173329; WA1VCAFP2GA159026 | WA1VCAFP2GA180426 | WA1VCAFP2GA165117 | WA1VCAFP2GA179762 | WA1VCAFP2GA162167 | WA1VCAFP2GA145238 | WA1VCAFP2GA123515

WA1VCAFP2GA137883 | WA1VCAFP2GA168714 | WA1VCAFP2GA172083 | WA1VCAFP2GA106679 | WA1VCAFP2GA181298; WA1VCAFP2GA175324 | WA1VCAFP2GA127872 | WA1VCAFP2GA185481; WA1VCAFP2GA144204 | WA1VCAFP2GA117875 | WA1VCAFP2GA144266; WA1VCAFP2GA165232 | WA1VCAFP2GA177221

WA1VCAFP2GA165408 | WA1VCAFP2GA144607 | WA1VCAFP2GA198022 | WA1VCAFP2GA157339 | WA1VCAFP2GA159978 | WA1VCAFP2GA156322 | WA1VCAFP2GA162752; WA1VCAFP2GA138483 | WA1VCAFP2GA186937 | WA1VCAFP2GA148639 | WA1VCAFP2GA108285 | WA1VCAFP2GA164744 | WA1VCAFP2GA118377 | WA1VCAFP2GA119979 | WA1VCAFP2GA156479 | WA1VCAFP2GA124356 | WA1VCAFP2GA162038

WA1VCAFP2GA198151; WA1VCAFP2GA131341; WA1VCAFP2GA173038; WA1VCAFP2GA182404 |

WA1VCAFP2GA164369

| WA1VCAFP2GA118640; WA1VCAFP2GA187313 | WA1VCAFP2GA110053; WA1VCAFP2GA196528 | WA1VCAFP2GA164596 | WA1VCAFP2GA126141; WA1VCAFP2GA164520 | WA1VCAFP2GA195492; WA1VCAFP2GA155350 | WA1VCAFP2GA108125 | WA1VCAFP2GA187778 | WA1VCAFP2GA151458; WA1VCAFP2GA180376; WA1VCAFP2GA121599 | WA1VCAFP2GA156160 | WA1VCAFP2GA114183 | WA1VCAFP2GA130321 | WA1VCAFP2GA121246; WA1VCAFP2GA130402 | WA1VCAFP2GA199669 | WA1VCAFP2GA108318 | WA1VCAFP2GA179874

WA1VCAFP2GA143697 | WA1VCAFP2GA119707; WA1VCAFP2GA178921 | WA1VCAFP2GA174934 | WA1VCAFP2GA140265 | WA1VCAFP2GA152836 | WA1VCAFP2GA188980; WA1VCAFP2GA151363

WA1VCAFP2GA192396 | WA1VCAFP2GA100056

WA1VCAFP2GA152562; WA1VCAFP2GA169863 | WA1VCAFP2GA199431 | WA1VCAFP2GA196738; WA1VCAFP2GA156756 | WA1VCAFP2GA156630

WA1VCAFP2GA136300 | WA1VCAFP2GA103930 | WA1VCAFP2GA113566 | WA1VCAFP2GA148947; WA1VCAFP2GA181401 | WA1VCAFP2GA166462 | WA1VCAFP2GA177395 | WA1VCAFP2GA135034 | WA1VCAFP2GA169894 | WA1VCAFP2GA142226 | WA1VCAFP2GA113003; WA1VCAFP2GA136541; WA1VCAFP2GA130576; WA1VCAFP2GA174819

WA1VCAFP2GA100977 | WA1VCAFP2GA154912 | WA1VCAFP2GA165604 | WA1VCAFP2GA126219 | WA1VCAFP2GA120405 | WA1VCAFP2GA199025; WA1VCAFP2GA184606; WA1VCAFP2GA154778 | WA1VCAFP2GA185125

WA1VCAFP2GA192320 | WA1VCAFP2GA146311; WA1VCAFP2GA108593 | WA1VCAFP2GA113163 | WA1VCAFP2GA169622; WA1VCAFP2GA107766 | WA1VCAFP2GA153050; WA1VCAFP2GA143215 | WA1VCAFP2GA173749 | WA1VCAFP2GA197002; WA1VCAFP2GA133378 | WA1VCAFP2GA157910 | WA1VCAFP2GA146552 | WA1VCAFP2GA183049

WA1VCAFP2GA135311

WA1VCAFP2GA122140 | WA1VCAFP2GA133509

WA1VCAFP2GA193290 | WA1VCAFP2GA124504

WA1VCAFP2GA188364 | WA1VCAFP2GA162136; WA1VCAFP2GA187344; WA1VCAFP2GA161231 | WA1VCAFP2GA134658 | WA1VCAFP2GA177025 | WA1VCAFP2GA128021 | WA1VCAFP2GA152125 | WA1VCAFP2GA176652 | WA1VCAFP2GA113714 | WA1VCAFP2GA108500; WA1VCAFP2GA197369

WA1VCAFP2GA158023; WA1VCAFP2GA163318 | WA1VCAFP2GA100834; WA1VCAFP2GA146681; WA1VCAFP2GA126527 | WA1VCAFP2GA198621 | WA1VCAFP2GA144560 | WA1VCAFP2GA109906

WA1VCAFP2GA115902 |

WA1VCAFP2GA148737

| WA1VCAFP2GA190163; WA1VCAFP2GA122686 | WA1VCAFP2GA124521; WA1VCAFP2GA149760 | WA1VCAFP2GA123711; WA1VCAFP2GA184461 | WA1VCAFP2GA184637 | WA1VCAFP2GA136250 | WA1VCAFP2GA115317 | WA1VCAFP2GA161293 | WA1VCAFP2GA193791; WA1VCAFP2GA118900 | WA1VCAFP2GA133364 | WA1VCAFP2GA169409 | WA1VCAFP2GA100395 | WA1VCAFP2GA114345 | WA1VCAFP2GA199865; WA1VCAFP2GA186808 | WA1VCAFP2GA142534 | WA1VCAFP2GA131999 | WA1VCAFP2GA176313; WA1VCAFP2GA111395; WA1VCAFP2GA199249 | WA1VCAFP2GA167272 | WA1VCAFP2GA102146; WA1VCAFP2GA116693

WA1VCAFP2GA104611

WA1VCAFP2GA182905 | WA1VCAFP2GA159950

WA1VCAFP2GA180300 | WA1VCAFP2GA193984; WA1VCAFP2GA174285 | WA1VCAFP2GA186100 | WA1VCAFP2GA190003 | WA1VCAFP2GA192544; WA1VCAFP2GA174609 |

WA1VCAFP2GA169426

; WA1VCAFP2GA123465; WA1VCAFP2GA108707; WA1VCAFP2GA183620 | WA1VCAFP2GA128049 | WA1VCAFP2GA145272; WA1VCAFP2GA118573 | WA1VCAFP2GA119089 | WA1VCAFP2GA125720 | WA1VCAFP2GA197274; WA1VCAFP2GA159009 | WA1VCAFP2GA111879; WA1VCAFP2GA110568

WA1VCAFP2GA131274 | WA1VCAFP2GA182371 | WA1VCAFP2GA109100 | WA1VCAFP2GA109260; WA1VCAFP2GA120324

WA1VCAFP2GA162900; WA1VCAFP2GA190566 | WA1VCAFP2GA143991 | WA1VCAFP2GA111462; WA1VCAFP2GA158829 | WA1VCAFP2GA173072 | WA1VCAFP2GA181639; WA1VCAFP2GA184721 | WA1VCAFP2GA122218 | WA1VCAFP2GA111588; WA1VCAFP2GA144932 | WA1VCAFP2GA128830; WA1VCAFP2GA166168 | WA1VCAFP2GA173296 | WA1VCAFP2GA182936 | WA1VCAFP2GA150830; WA1VCAFP2GA165294 | WA1VCAFP2GA109002; WA1VCAFP2GA119660 | WA1VCAFP2GA118105 | WA1VCAFP2GA147524

WA1VCAFP2GA113907 | WA1VCAFP2GA177574; WA1VCAFP2GA127869; WA1VCAFP2GA116886 | WA1VCAFP2GA101465 | WA1VCAFP2GA194164 | WA1VCAFP2GA162296 | WA1VCAFP2GA133705; WA1VCAFP2GA102907 | WA1VCAFP2GA163965; WA1VCAFP2GA197601 | WA1VCAFP2GA135065; WA1VCAFP2GA158555; WA1VCAFP2GA193192; WA1VCAFP2GA161794 | WA1VCAFP2GA151072; WA1VCAFP2GA170348

WA1VCAFP2GA188252 | WA1VCAFP2GA181155 | WA1VCAFP2GA133039 | WA1VCAFP2GA159379 | WA1VCAFP2GA133557

WA1VCAFP2GA115401; WA1VCAFP2GA108061 | WA1VCAFP2GA174237 | WA1VCAFP2GA131310; WA1VCAFP2GA147393 | WA1VCAFP2GA191992 | WA1VCAFP2GA105774; WA1VCAFP2GA128245; WA1VCAFP2GA119755; WA1VCAFP2GA184962; WA1VCAFP2GA176392; WA1VCAFP2GA105791

WA1VCAFP2GA142419; WA1VCAFP2GA155655; WA1VCAFP2GA119271 | WA1VCAFP2GA186369 | WA1VCAFP2GA198733 | WA1VCAFP2GA197646 | WA1VCAFP2GA105449 | WA1VCAFP2GA134451

WA1VCAFP2GA161259; WA1VCAFP2GA107539 | WA1VCAFP2GA134885;

WA1VCAFP2GA121943

; WA1VCAFP2GA157924; WA1VCAFP2GA137446 | WA1VCAFP2GA168650; WA1VCAFP2GA147815 | WA1VCAFP2GA117701 | WA1VCAFP2GA151525 | WA1VCAFP2GA147362 | WA1VCAFP2GA172245 | WA1VCAFP2GA148723 | WA1VCAFP2GA125085; WA1VCAFP2GA125636

WA1VCAFP2GA119240 | WA1VCAFP2GA188543 | WA1VCAFP2GA108786

WA1VCAFP2GA139956 | WA1VCAFP2GA114006; WA1VCAFP2GA142730; WA1VCAFP2GA120842 | WA1VCAFP2GA174805; WA1VCAFP2GA196688 | WA1VCAFP2GA173928 | WA1VCAFP2GA151721 | WA1VCAFP2GA181222 | WA1VCAFP2GA135700 | WA1VCAFP2GA182872 |

WA1VCAFP2GA186291

; WA1VCAFP2GA187988 |

WA1VCAFP2GA139486

; WA1VCAFP2GA137835;

WA1VCAFP2GA194648

| WA1VCAFP2GA141562 |

WA1VCAFP2GA110165

| WA1VCAFP2GA119867; WA1VCAFP2GA195315; WA1VCAFP2GA100462; WA1VCAFP2GA133770 | WA1VCAFP2GA102826 | WA1VCAFP2GA122381 | WA1VCAFP2GA146776; WA1VCAFP2GA129623; WA1VCAFP2GA191524 | WA1VCAFP2GA116922; WA1VCAFP2GA167787 | WA1VCAFP2GA115673 | WA1VCAFP2GA154523; WA1VCAFP2GA119190; WA1VCAFP2GA127628 | WA1VCAFP2GA187148; WA1VCAFP2GA135373 | WA1VCAFP2GA123188; WA1VCAFP2GA151539; WA1VCAFP2GA138371; WA1VCAFP2GA157437 | WA1VCAFP2GA183651 | WA1VCAFP2GA136264 | WA1VCAFP2GA143571 | WA1VCAFP2GA148625; WA1VCAFP2GA196951; WA1VCAFP2GA186677 | WA1VCAFP2GA127791 | WA1VCAFP2GA166252; WA1VCAFP2GA124440; WA1VCAFP2GA109730 | WA1VCAFP2GA174853 |

WA1VCAFP2GA114443

; WA1VCAFP2GA166848 | WA1VCAFP2GA175789 | WA1VCAFP2GA161973

WA1VCAFP2GA190793 | WA1VCAFP2GA129976 | WA1VCAFP2GA150598 | WA1VCAFP2GA168597

WA1VCAFP2GA194438 | WA1VCAFP2GA148785 | WA1VCAFP2GA176943 | WA1VCAFP2GA156224 | WA1VCAFP2GA172701; WA1VCAFP2GA104463; WA1VCAFP2GA135745 | WA1VCAFP2GA190017 | WA1VCAFP2GA154618 | WA1VCAFP2GA156790

WA1VCAFP2GA102129; WA1VCAFP2GA113924 | WA1VCAFP2GA135146 | WA1VCAFP2GA134210 | WA1VCAFP2GA145837 | WA1VCAFP2GA120940; WA1VCAFP2GA124762; WA1VCAFP2GA162475

WA1VCAFP2GA195301 | WA1VCAFP2GA180524 | WA1VCAFP2GA110067 | WA1VCAFP2GA131825; WA1VCAFP2GA188221; WA1VCAFP2GA191927; WA1VCAFP2GA139990 | WA1VCAFP2GA190549 | WA1VCAFP2GA111445; WA1VCAFP2GA147488 | WA1VCAFP2GA167949; WA1VCAFP2GA101823 | WA1VCAFP2GA180894; WA1VCAFP2GA184203 | WA1VCAFP2GA165277; WA1VCAFP2GA172746 | WA1VCAFP2GA120551; WA1VCAFP2GA175971 | WA1VCAFP2GA138970; WA1VCAFP2GA168194 |

WA1VCAFP2GA184184

; WA1VCAFP2GA140864; WA1VCAFP2GA121733; WA1VCAFP2GA157146 | WA1VCAFP2GA192026

WA1VCAFP2GA198795

WA1VCAFP2GA109498; WA1VCAFP2GA172715; WA1VCAFP2GA196920

WA1VCAFP2GA133476; WA1VCAFP2GA152626 | WA1VCAFP2GA175694 | WA1VCAFP2GA181754 | WA1VCAFP2GA157941

WA1VCAFP2GA181303; WA1VCAFP2GA142436; WA1VCAFP2GA130139

WA1VCAFP2GA182001 | WA1VCAFP2GA167482; WA1VCAFP2GA109677 | WA1VCAFP2GA156028 | WA1VCAFP2GA173265 | WA1VCAFP2GA125877 | WA1VCAFP2GA108206; WA1VCAFP2GA163903; WA1VCAFP2GA178885 | WA1VCAFP2GA133929; WA1VCAFP2GA141822 | WA1VCAFP2GA195508 | WA1VCAFP2GA187764 | WA1VCAFP2GA146650 | WA1VCAFP2GA127144 | WA1VCAFP2GA173136

WA1VCAFP2GA193922 | WA1VCAFP2GA147863 | WA1VCAFP2GA174318 | WA1VCAFP2GA111509; WA1VCAFP2GA165649 | WA1VCAFP2GA120193; WA1VCAFP2GA116628; WA1VCAFP2GA141335 | WA1VCAFP2GA184444 | WA1VCAFP2GA184198 | WA1VCAFP2GA198862 | WA1VCAFP2GA196447; WA1VCAFP2GA189143 | WA1VCAFP2GA164694 | WA1VCAFP2GA120548; WA1VCAFP2GA126091 | WA1VCAFP2GA191040 | WA1VCAFP2GA196299 | WA1VCAFP2GA148009; WA1VCAFP2GA109436; WA1VCAFP2GA136720; WA1VCAFP2GA164100; WA1VCAFP2GA122185 | WA1VCAFP2GA187411; WA1VCAFP2GA135938 | WA1VCAFP2GA185111 | WA1VCAFP2GA154490 | WA1VCAFP2GA114717

WA1VCAFP2GA139343 | WA1VCAFP2GA197453 | WA1VCAFP2GA188851 | WA1VCAFP2GA185996 | WA1VCAFP2GA172200 | WA1VCAFP2GA154330; WA1VCAFP2GA184928; WA1VCAFP2GA198117; WA1VCAFP2GA125622; WA1VCAFP2GA122302; WA1VCAFP2GA101868

WA1VCAFP2GA196867 | WA1VCAFP2GA185190 | WA1VCAFP2GA164842; WA1VCAFP2GA107430 | WA1VCAFP2GA163299; WA1VCAFP2GA170740; WA1VCAFP2GA136944; WA1VCAFP2GA168213 | WA1VCAFP2GA174948; WA1VCAFP2GA197095 | WA1VCAFP2GA174092 | WA1VCAFP2GA177445 | WA1VCAFP2GA139407; WA1VCAFP2GA128293 | WA1VCAFP2GA127130

WA1VCAFP2GA133056 | WA1VCAFP2GA121313 | WA1VCAFP2GA145966 | WA1VCAFP2GA175565

WA1VCAFP2GA115933 | WA1VCAFP2GA143523 | WA1VCAFP2GA191796 | WA1VCAFP2GA134661

WA1VCAFP2GA101093 | WA1VCAFP2GA147961 | WA1VCAFP2GA128844; WA1VCAFP2GA162878 | WA1VCAFP2GA122655; WA1VCAFP2GA159219; WA1VCAFP2GA127340; WA1VCAFP2GA127225; WA1VCAFP2GA149483; WA1VCAFP2GA193497 | WA1VCAFP2GA184590 | WA1VCAFP2GA160872 | WA1VCAFP2GA185576; WA1VCAFP2GA186324; WA1VCAFP2GA190437 | WA1VCAFP2GA184668 | WA1VCAFP2GA188042; WA1VCAFP2GA188199 | WA1VCAFP2GA145983 | WA1VCAFP2GA191474; WA1VCAFP2GA106374 | WA1VCAFP2GA107007 | WA1VCAFP2GA171712 | WA1VCAFP2GA147989 | WA1VCAFP2GA105418

WA1VCAFP2GA198960 | WA1VCAFP2GA178837 | WA1VCAFP2GA171869 | WA1VCAFP2GA142582 | WA1VCAFP2GA139584 | WA1VCAFP2GA105869; WA1VCAFP2GA128729; WA1VCAFP2GA125412 | WA1VCAFP2GA160239 | WA1VCAFP2GA135678; WA1VCAFP2GA186159 | WA1VCAFP2GA109792; WA1VCAFP2GA105368; WA1VCAFP2GA133235 | WA1VCAFP2GA179373; WA1VCAFP2GA127015; WA1VCAFP2GA189109; WA1VCAFP2GA161195 | WA1VCAFP2GA100932

WA1VCAFP2GA189157 | WA1VCAFP2GA102275 | WA1VCAFP2GA138841

WA1VCAFP2GA137690 | WA1VCAFP2GA182144; WA1VCAFP2GA195265 | WA1VCAFP2GA169667 | WA1VCAFP2GA149175 | WA1VCAFP2GA101594 | WA1VCAFP2GA169491 | WA1VCAFP2GA160015 | WA1VCAFP2GA124289

WA1VCAFP2GA150732; WA1VCAFP2GA139424; WA1VCAFP2GA166249

WA1VCAFP2GA113910 | WA1VCAFP2GA198683; WA1VCAFP2GA136488 | WA1VCAFP2GA184072; WA1VCAFP2GA192558; WA1VCAFP2GA150651 |

WA1VCAFP2GA130447

; WA1VCAFP2GA153131; WA1VCAFP2GA121277; WA1VCAFP2GA169376 | WA1VCAFP2GA135079 | WA1VCAFP2GA118282; WA1VCAFP2GA126169

WA1VCAFP2GA191135; WA1VCAFP2GA159110 | WA1VCAFP2GA153159

WA1VCAFP2GA151668 | WA1VCAFP2GA111073 | WA1VCAFP2GA190938; WA1VCAFP2GA159155; WA1VCAFP2GA133123; WA1VCAFP2GA137656; WA1VCAFP2GA100199; WA1VCAFP2GA180393 | WA1VCAFP2GA168499 | WA1VCAFP2GA118850 | WA1VCAFP2GA120694 | WA1VCAFP2GA149225; WA1VCAFP2GA136958 | WA1VCAFP2GA125295 | WA1VCAFP2GA129895 | WA1VCAFP2GA120968; WA1VCAFP2GA198408; WA1VCAFP2GA177171 | WA1VCAFP2GA153873 | WA1VCAFP2GA168308 | WA1VCAFP2GA129489 | WA1VCAFP2GA193774 | WA1VCAFP2GA118136; WA1VCAFP2GA103023; WA1VCAFP2GA143361 | WA1VCAFP2GA135227 | WA1VCAFP2GA198800 | WA1VCAFP2GA164436 | WA1VCAFP2GA139651 | WA1VCAFP2GA148222

WA1VCAFP2GA153615 | WA1VCAFP2GA184010; WA1VCAFP2GA169443 | WA1VCAFP2GA153484 | WA1VCAFP2GA159186

WA1VCAFP2GA144154 | WA1VCAFP2GA160662 | WA1VCAFP2GA172889 | WA1VCAFP2GA159933; WA1VCAFP2GA119366 | WA1VCAFP2GA173461 | WA1VCAFP2GA187022 |

WA1VCAFP2GA119433

| WA1VCAFP2GA116063 | WA1VCAFP2GA141397; WA1VCAFP2GA144252 | WA1VCAFP2GA158698; WA1VCAFP2GA107167 | WA1VCAFP2GA147877 | WA1VCAFP2GA101532; WA1VCAFP2GA150391

WA1VCAFP2GA126561;

WA1VCAFP2GA109033

| WA1VCAFP2GA174643 | WA1VCAFP2GA144137 | WA1VCAFP2GA170673 | WA1VCAFP2GA187361 | WA1VCAFP2GA102292 | WA1VCAFP2GA110859; WA1VCAFP2GA147331; WA1VCAFP2GA170589; WA1VCAFP2GA100171; WA1VCAFP2GA124924; WA1VCAFP2GA193970 | WA1VCAFP2GA184699 | WA1VCAFP2GA178191; WA1VCAFP2GA176098 | WA1VCAFP2GA141478; WA1VCAFP2GA191362; WA1VCAFP2GA164789; WA1VCAFP2GA191913; WA1VCAFP2GA157602 | WA1VCAFP2GA193869; WA1VCAFP2GA167076 | WA1VCAFP2GA149242 | WA1VCAFP2GA134370; WA1VCAFP2GA188400 | WA1VCAFP2GA199316 | WA1VCAFP2GA148673 | WA1VCAFP2GA121392; WA1VCAFP2GA184556 | WA1VCAFP2GA167756; WA1VCAFP2GA174481

WA1VCAFP2GA130254; WA1VCAFP2GA179342 | WA1VCAFP2GA141982 | WA1VCAFP2GA160032 | WA1VCAFP2GA140203; WA1VCAFP2GA193404; WA1VCAFP2GA110747 | WA1VCAFP2GA122509 | WA1VCAFP2GA145370; WA1VCAFP2GA107380 | WA1VCAFP2GA138788 | WA1VCAFP2GA141366

WA1VCAFP2GA143408 | WA1VCAFP2GA179048 | WA1VCAFP2GA111378

WA1VCAFP2GA141688 | WA1VCAFP2GA133901 | WA1VCAFP2GA119058 | WA1VCAFP2GA124938 | WA1VCAFP2GA108433; WA1VCAFP2GA111512 | WA1VCAFP2GA198988; WA1VCAFP2GA184234; WA1VCAFP2GA178000 | WA1VCAFP2GA167255; WA1VCAFP2GA165103 | WA1VCAFP2GA173251 | WA1VCAFP2GA139164 | WA1VCAFP2GA154537; WA1VCAFP2GA180815 | WA1VCAFP2GA132621; WA1VCAFP2GA162542; WA1VCAFP2GA139326; WA1VCAFP2GA118427 | WA1VCAFP2GA149497; WA1VCAFP2GA117777; WA1VCAFP2GA170706; WA1VCAFP2GA103362; WA1VCAFP2GA176182 | WA1VCAFP2GA104026; WA1VCAFP2GA197968; WA1VCAFP2GA152173

WA1VCAFP2GA130111 | WA1VCAFP2GA101742 | WA1VCAFP2GA145322 | WA1VCAFP2GA184900; WA1VCAFP2GA116807 | WA1VCAFP2GA125572 | WA1VCAFP2GA107573;

WA1VCAFP2GA146468

| WA1VCAFP2GA116595 | WA1VCAFP2GA125958 | WA1VCAFP2GA103748

WA1VCAFP2GA119237; WA1VCAFP2GA104785 | WA1VCAFP2GA128228; WA1VCAFP2GA110621 | WA1VCAFP2GA185173; WA1VCAFP2GA106570 | WA1VCAFP2GA184718; WA1VCAFP2GA141674

WA1VCAFP2GA114278; WA1VCAFP2GA113115; WA1VCAFP2GA121621; WA1VCAFP2GA140332 | WA1VCAFP2GA146289

WA1VCAFP2GA134224; WA1VCAFP2GA166929 | WA1VCAFP2GA139648 | WA1VCAFP2GA124115 | WA1VCAFP2GA166705; WA1VCAFP2GA154845 | WA1VCAFP2GA106889; WA1VCAFP2GA137947 | WA1VCAFP2GA177820 | WA1VCAFP2GA119822 | WA1VCAFP2GA177624 | WA1VCAFP2GA163190

WA1VCAFP2GA109047 | WA1VCAFP2GA174531

WA1VCAFP2GA142887; WA1VCAFP2GA190356 | WA1VCAFP2GA121229 | WA1VCAFP2GA168454 | WA1VCAFP2GA108626 | WA1VCAFP2GA112403 | WA1VCAFP2GA121747 | WA1VCAFP2GA118721 | WA1VCAFP2GA143666; WA1VCAFP2GA185349 | WA1VCAFP2GA194133 | WA1VCAFP2GA120114

WA1VCAFP2GA166963 | WA1VCAFP2GA159849; WA1VCAFP2GA180507 | WA1VCAFP2GA166493; WA1VCAFP2GA106696; WA1VCAFP2GA110134 | WA1VCAFP2GA100249

WA1VCAFP2GA177946 | WA1VCAFP2GA117326 | WA1VCAFP2GA128889 | WA1VCAFP2GA170186; WA1VCAFP2GA180250

WA1VCAFP2GA196853 | WA1VCAFP2GA114703 | WA1VCAFP2GA110828 | WA1VCAFP2GA198750 | WA1VCAFP2GA120386 | WA1VCAFP2GA111705 | WA1VCAFP2GA153503 | WA1VCAFP2GA167689 | WA1VCAFP2GA182032; WA1VCAFP2GA108884; WA1VCAFP2GA146888; WA1VCAFP2GA183228; WA1VCAFP2GA162010

WA1VCAFP2GA129587 | WA1VCAFP2GA140119 | WA1VCAFP2GA123644 | WA1VCAFP2GA118475 | WA1VCAFP2GA112062 | WA1VCAFP2GA132859; WA1VCAFP2GA100509

WA1VCAFP2GA153355

WA1VCAFP2GA170625 | WA1VCAFP2GA166476 | WA1VCAFP2GA122008 | WA1VCAFP2GA186310 | WA1VCAFP2GA164808; WA1VCAFP2GA107802

WA1VCAFP2GA130416 | WA1VCAFP2GA168891 | WA1VCAFP2GA155705; WA1VCAFP2GA169684 | WA1VCAFP2GA150522 | WA1VCAFP2GA187893; WA1VCAFP2GA192740 | WA1VCAFP2GA143070 |

WA1VCAFP2GA146180

| WA1VCAFP2GA123062 | WA1VCAFP2GA144803; WA1VCAFP2GA120890 | WA1VCAFP2GA192527 | WA1VCAFP2GA140377; WA1VCAFP2GA117388 | WA1VCAFP2GA143280

WA1VCAFP2GA138502 | WA1VCAFP2GA111171; WA1VCAFP2GA128150

WA1VCAFP2GA194102 | WA1VCAFP2GA118038

WA1VCAFP2GA152352; WA1VCAFP2GA155901 | WA1VCAFP2GA127595 | WA1VCAFP2GA131470 | WA1VCAFP2GA178112

WA1VCAFP2GA101708; WA1VCAFP2GA114264; WA1VCAFP2GA156112; WA1VCAFP2GA189773 | WA1VCAFP2GA145823

WA1VCAFP2GA195699 | WA1VCAFP2GA118461 | WA1VCAFP2GA161634; WA1VCAFP2GA170799; WA1VCAFP2GA107489 | WA1VCAFP2GA141884; WA1VCAFP2GA169930

WA1VCAFP2GA192253 | WA1VCAFP2GA125409 | WA1VCAFP2GA124292 | WA1VCAFP2GA104432; WA1VCAFP2GA103538; WA1VCAFP2GA149421 | WA1VCAFP2GA101885 | WA1VCAFP2GA106231 | WA1VCAFP2GA115205 | WA1VCAFP2GA147913 | WA1VCAFP2GA187179; WA1VCAFP2GA169796

WA1VCAFP2GA128732; WA1VCAFP2GA197923; WA1VCAFP2GA120971 | WA1VCAFP2GA171855; WA1VCAFP2GA125975 | WA1VCAFP2GA117276 | WA1VCAFP2GA122090 | WA1VCAFP2GA105824 | WA1VCAFP2GA162525 | WA1VCAFP2GA101658 | WA1VCAFP2GA171578

WA1VCAFP2GA178370 | WA1VCAFP2GA177879

WA1VCAFP2GA111011; WA1VCAFP2GA119853 | WA1VCAFP2GA100896; WA1VCAFP2GA109243; WA1VCAFP2GA116550 | WA1VCAFP2GA145790; WA1VCAFP2GA188123 | WA1VCAFP2GA121957 | WA1VCAFP2GA169121 | WA1VCAFP2GA102566 | WA1VCAFP2GA191636 | WA1VCAFP2GA134353; WA1VCAFP2GA148186 | WA1VCAFP2GA113146

WA1VCAFP2GA139634

| WA1VCAFP2GA119268; WA1VCAFP2GA102700; WA1VCAFP2GA149015 | WA1VCAFP2GA151184 | WA1VCAFP2GA194567 | WA1VCAFP2GA103717; WA1VCAFP2GA149967 | WA1VCAFP2GA120243; WA1VCAFP2GA149094 | WA1VCAFP2GA120520; WA1VCAFP2GA128567 | WA1VCAFP2GA178644; WA1VCAFP2GA118055 | WA1VCAFP2GA160774 | WA1VCAFP2GA158751 | WA1VCAFP2GA177252; WA1VCAFP2GA101790 | WA1VCAFP2GA103300; WA1VCAFP2GA149550

WA1VCAFP2GA115477 | WA1VCAFP2GA189207; WA1VCAFP2GA198778

WA1VCAFP2GA185867 | WA1VCAFP2GA124731 | WA1VCAFP2GA134918 | WA1VCAFP2GA148902 | WA1VCAFP2GA178756 | WA1VCAFP2GA189417; WA1VCAFP2GA198344; WA1VCAFP2GA110490; WA1VCAFP2GA185321 | WA1VCAFP2GA162718 | WA1VCAFP2GA138516 | WA1VCAFP2GA145465; WA1VCAFP2GA101241; WA1VCAFP2GA138662

WA1VCAFP2GA149256; WA1VCAFP2GA129542

WA1VCAFP2GA186498 | WA1VCAFP2GA165196 | WA1VCAFP2GA102471 | WA1VCAFP2GA162539 | WA1VCAFP2GA119996 | WA1VCAFP2GA135471 | WA1VCAFP2GA159172 | WA1VCAFP2GA155641; WA1VCAFP2GA127824; WA1VCAFP2GA181172; WA1VCAFP2GA108755

WA1VCAFP2GA173198; WA1VCAFP2GA124342 | WA1VCAFP2GA164713 | WA1VCAFP2GA136460; WA1VCAFP2GA137088 | WA1VCAFP2GA140802; WA1VCAFP2GA140346 | WA1VCAFP2GA119948

WA1VCAFP2GA168504 | WA1VCAFP2GA104138 | WA1VCAFP2GA199171 | WA1VCAFP2GA166946 | WA1VCAFP2GA140007; WA1VCAFP2GA198389; WA1VCAFP2GA194956 | WA1VCAFP2GA191314 | WA1VCAFP2GA166722; WA1VCAFP2GA147166 | WA1VCAFP2GA179146 | WA1VCAFP2GA127175 | WA1VCAFP2GA124048 | WA1VCAFP2GA145384 | WA1VCAFP2GA162069 | WA1VCAFP2GA103376; WA1VCAFP2GA159429; WA1VCAFP2GA107699 | WA1VCAFP2GA173184; WA1VCAFP2GA147068 | WA1VCAFP2GA149757 | WA1VCAFP2GA157034 | WA1VCAFP2GA139147; WA1VCAFP2GA136863 | WA1VCAFP2GA182547 | WA1VCAFP2GA123997 | WA1VCAFP2GA191426 | WA1VCAFP2GA117214; WA1VCAFP2GA167546 | WA1VCAFP2GA136331 | WA1VCAFP2GA153890; WA1VCAFP2GA101580 | WA1VCAFP2GA159396 | WA1VCAFP2GA195007 | WA1VCAFP2GA167322; WA1VCAFP2GA143957; WA1VCAFP2GA190390 | WA1VCAFP2GA147975

WA1VCAFP2GA112224 | WA1VCAFP2GA139701; WA1VCAFP2GA123207 | WA1VCAFP2GA133915 | WA1VCAFP2GA160497; WA1VCAFP2GA120758 | WA1VCAFP2GA181415 | WA1VCAFP2GA154571

WA1VCAFP2GA125510 | WA1VCAFP2GA112434 | WA1VCAFP2GA153369

WA1VCAFP2GA116211; WA1VCAFP2GA107962; WA1VCAFP2GA112935; WA1VCAFP2GA170043 | WA1VCAFP2GA115186 | WA1VCAFP2GA140900; WA1VCAFP2GA165554; WA1VCAFP2GA151959; WA1VCAFP2GA197193 | WA1VCAFP2GA158877

WA1VCAFP2GA166204 | WA1VCAFP2GA172570 | WA1VCAFP2GA154487 | WA1VCAFP2GA129752; WA1VCAFP2GA115527 | WA1VCAFP2GA104625 | WA1VCAFP2GA119447 | WA1VCAFP2GA131839; WA1VCAFP2GA150892 | WA1VCAFP2GA124860 | WA1VCAFP2GA174030 | WA1VCAFP2GA174965 | WA1VCAFP2GA102468 | WA1VCAFP2GA148155; WA1VCAFP2GA105967; WA1VCAFP2GA191071 | WA1VCAFP2GA169247 | WA1VCAFP2GA101224; WA1VCAFP2GA109338 | WA1VCAFP2GA104480; WA1VCAFP2GA140587 | WA1VCAFP2GA141920; WA1VCAFP2GA188669 | WA1VCAFP2GA167885 | WA1VCAFP2GA104527; WA1VCAFP2GA159088 | WA1VCAFP2GA181527 | WA1VCAFP2GA106729 | WA1VCAFP2GA181706 | WA1VCAFP2GA178708; WA1VCAFP2GA104415 | WA1VCAFP2GA136569 | WA1VCAFP2GA157230 | WA1VCAFP2GA150021; WA1VCAFP2GA110375; WA1VCAFP2GA179695 | WA1VCAFP2GA149662 | WA1VCAFP2GA190647 | WA1VCAFP2GA153789 | WA1VCAFP2GA171998 | WA1VCAFP2GA122476; WA1VCAFP2GA125961; WA1VCAFP2GA169250 | WA1VCAFP2GA107265 | WA1VCAFP2GA175047

WA1VCAFP2GA104740 |

WA1VCAFP2GA182029

|

WA1VCAFP2GA164971

; WA1VCAFP2GA156725 | WA1VCAFP2GA163545 | WA1VCAFP2GA111798 |

WA1VCAFP2GA168860

| WA1VCAFP2GA137527 | WA1VCAFP2GA129704 | WA1VCAFP2GA182600

WA1VCAFP2GA194066; WA1VCAFP2GA173606 | WA1VCAFP2GA102857; WA1VCAFP2GA102308 | WA1VCAFP2GA145319 | WA1VCAFP2GA121568 | WA1VCAFP2GA150617 | WA1VCAFP2GA126298 | WA1VCAFP2GA173864 | WA1VCAFP2GA100378 | WA1VCAFP2GA115852; WA1VCAFP2GA126012; WA1VCAFP2GA174058

WA1VCAFP2GA168406

WA1VCAFP2GA127936 | WA1VCAFP2GA198845 | WA1VCAFP2GA115267

WA1VCAFP2GA147250 | WA1VCAFP2GA164730; WA1VCAFP2GA198392 | WA1VCAFP2GA198182; WA1VCAFP2GA144378 | WA1VCAFP2GA118587 | WA1VCAFP2GA153372 | WA1VCAFP2GA184394; WA1VCAFP2GA126110; WA1VCAFP2GA178594; WA1VCAFP2GA182810 | WA1VCAFP2GA139889 | WA1VCAFP2GA152576 | WA1VCAFP2GA180037 | WA1VCAFP2GA192074 | WA1VCAFP2GA128410 | WA1VCAFP2GA177882 | WA1VCAFP2GA148219; WA1VCAFP2GA119108; WA1VCAFP2GA144221 | WA1VCAFP2GA150424 | WA1VCAFP2GA110456

WA1VCAFP2GA148012 | WA1VCAFP2GA122817 | WA1VCAFP2GA144025 | WA1VCAFP2GA194844; WA1VCAFP2GA171533 | WA1VCAFP2GA153341 | WA1VCAFP2GA177414 | WA1VCAFP2GA134630 | WA1VCAFP2GA190552 | WA1VCAFP2GA137253 | WA1VCAFP2GA120453; WA1VCAFP2GA102910 | WA1VCAFP2GA153467 | WA1VCAFP2GA156711 | WA1VCAFP2GA189305; WA1VCAFP2GA171595 | WA1VCAFP2GA101613; WA1VCAFP2GA183116 | WA1VCAFP2GA126138 | WA1VCAFP2GA102812; WA1VCAFP2GA144588 | WA1VCAFP2GA124258 | WA1VCAFP2GA102177; WA1VCAFP2GA144039 | WA1VCAFP2GA109341 | WA1VCAFP2GA133803 | WA1VCAFP2GA194813 | WA1VCAFP2GA108674 | WA1VCAFP2GA193225

WA1VCAFP2GA127712 | WA1VCAFP2GA163397 | WA1VCAFP2GA150102; WA1VCAFP2GA148172; WA1VCAFP2GA187747

WA1VCAFP2GA117522; WA1VCAFP2GA137026; WA1VCAFP2GA159785; WA1VCAFP2GA140301

WA1VCAFP2GA114250 | WA1VCAFP2GA187957; WA1VCAFP2GA180913

WA1VCAFP2GA160788 | WA1VCAFP2GA199851 | WA1VCAFP2GA179003; WA1VCAFP2GA155302 | WA1VCAFP2GA106259; WA1VCAFP2GA145627 | WA1VCAFP2GA196030 | WA1VCAFP2GA138676; WA1VCAFP2GA101899 | WA1VCAFP2GA100638 | WA1VCAFP2GA100560 | WA1VCAFP2GA114961 |

WA1VCAFP2GA165585

| WA1VCAFP2GA146387 | WA1VCAFP2GA100686 | WA1VCAFP2GA137706; WA1VCAFP2GA167336 | WA1VCAFP2GA142467; WA1VCAFP2GA143294 | WA1VCAFP2GA176831; WA1VCAFP2GA172973 | WA1VCAFP2GA132702 | WA1VCAFP2GA111204 | WA1VCAFP2GA128083; WA1VCAFP2GA174576 | WA1VCAFP2GA122879 | WA1VCAFP2GA169216; WA1VCAFP2GA156739 | WA1VCAFP2GA150813; WA1VCAFP2GA177719; WA1VCAFP2GA101921; WA1VCAFP2GA105516 | WA1VCAFP2GA104284; WA1VCAFP2GA133526; WA1VCAFP2GA156708 | WA1VCAFP2GA165019

WA1VCAFP2GA143876; WA1VCAFP2GA195718 | WA1VCAFP2GA138256 | WA1VCAFP2GA184475; WA1VCAFP2GA132439

WA1VCAFP2GA151640 | WA1VCAFP2GA114328 | WA1VCAFP2GA127998 | WA1VCAFP2GA176635 | WA1VCAFP2GA155770 | WA1VCAFP2GA192088 | WA1VCAFP2GA188171; WA1VCAFP2GA167093; WA1VCAFP2GA110635; WA1VCAFP2GA165862 | WA1VCAFP2GA145059 | WA1VCAFP2GA155753; WA1VCAFP2GA186050; WA1VCAFP2GA156496 | WA1VCAFP2GA117911 | WA1VCAFP2GA169765; WA1VCAFP2GA189272; WA1VCAFP2GA154991 | WA1VCAFP2GA145448

WA1VCAFP2GA173699 | WA1VCAFP2GA166154 | WA1VCAFP2GA146485 | WA1VCAFP2GA136930; WA1VCAFP2GA187487 | WA1VCAFP2GA158765

WA1VCAFP2GA126849 | WA1VCAFP2GA157180 | WA1VCAFP2GA163514

WA1VCAFP2GA184511; WA1VCAFP2GA170396; WA1VCAFP2GA104477 | WA1VCAFP2GA172892; WA1VCAFP2GA156403 | WA1VCAFP2GA198361; WA1VCAFP2GA186467; WA1VCAFP2GA186646; WA1VCAFP2GA181723; WA1VCAFP2GA122400 | WA1VCAFP2GA122123 | WA1VCAFP2GA152805 |

WA1VCAFP2GA177834

| WA1VCAFP2GA186601 | WA1VCAFP2GA137978 | WA1VCAFP2GA116354

WA1VCAFP2GA165215 | WA1VCAFP2GA160919 | WA1VCAFP2GA124423 | WA1VCAFP2GA115656; WA1VCAFP2GA186971 | WA1VCAFP2GA197128 | WA1VCAFP2GA136880 | WA1VCAFP2GA176795 | WA1VCAFP2GA185898 | WA1VCAFP2GA110120

WA1VCAFP2GA130433 | WA1VCAFP2GA193483 | WA1VCAFP2GA140394; WA1VCAFP2GA185013 | WA1VCAFP2GA159222; WA1VCAFP2GA111686; WA1VCAFP2GA114071 | WA1VCAFP2GA168986; WA1VCAFP2GA184704 | WA1VCAFP2GA167983 | WA1VCAFP2GA150147 |

WA1VCAFP2GA164291

| WA1VCAFP2GA164761 |

WA1VCAFP2GA129041

| WA1VCAFP2GA142761 | WA1VCAFP2GA133686; WA1VCAFP2GA114880 | WA1VCAFP2GA161696 | WA1VCAFP2GA121487 | WA1VCAFP2GA175422 | WA1VCAFP2GA190325 | WA1VCAFP2GA149726 | WA1VCAFP2GA172343 | WA1VCAFP2GA125538 | WA1VCAFP2GA177199 | WA1VCAFP2GA110229 | WA1VCAFP2GA111302 | WA1VCAFP2GA126852; WA1VCAFP2GA146535; WA1VCAFP2GA190924 | WA1VCAFP2GA168163 | WA1VCAFP2GA143800; WA1VCAFP2GA134398 | WA1VCAFP2GA128827; WA1VCAFP2GA171189; WA1VCAFP2GA188820 | WA1VCAFP2GA125359; WA1VCAFP2GA144557 | WA1VCAFP2GA118931; WA1VCAFP2GA120517 | WA1VCAFP2GA103250 | WA1VCAFP2GA121165 | WA1VCAFP2GA121618 | WA1VCAFP2GA131193 | WA1VCAFP2GA114216; WA1VCAFP2GA179714 | WA1VCAFP2GA112241; WA1VCAFP2GA138001; WA1VCAFP2GA170012; WA1VCAFP2GA170401; WA1VCAFP2GA103118; WA1VCAFP2GA165022 | WA1VCAFP2GA171239 | WA1VCAFP2GA162301 | WA1VCAFP2GA114281; WA1VCAFP2GA150519 | WA1VCAFP2GA162394; WA1VCAFP2GA118959 | WA1VCAFP2GA157423; WA1VCAFP2GA102759 | WA1VCAFP2GA156742 | WA1VCAFP2GA139505 | WA1VCAFP2GA171435; WA1VCAFP2GA144316; WA1VCAFP2GA103474; WA1VCAFP2GA126740; WA1VCAFP2GA170124 | WA1VCAFP2GA104852; WA1VCAFP2GA141447 | WA1VCAFP2GA196741 | WA1VCAFP2GA197887 | WA1VCAFP2GA170964; WA1VCAFP2GA106987 | WA1VCAFP2GA140721 | WA1VCAFP2GA119027 | WA1VCAFP2GA175162 | WA1VCAFP2GA109758 | WA1VCAFP2GA140704; WA1VCAFP2GA135003; WA1VCAFP2GA105029; WA1VCAFP2GA198277 | WA1VCAFP2GA139729; WA1VCAFP2GA150925 | WA1VCAFP2GA120825; WA1VCAFP2GA199056 | WA1VCAFP2GA194469 | WA1VCAFP2GA192236 | WA1VCAFP2GA159821 | WA1VCAFP2GA161276 | WA1VCAFP2GA118007 | WA1VCAFP2GA130318 | WA1VCAFP2GA112482 | WA1VCAFP2GA136149

WA1VCAFP2GA144851 | WA1VCAFP2GA173363; WA1VCAFP2GA197842; WA1VCAFP2GA184542 | WA1VCAFP2GA172617; WA1VCAFP2GA105998

WA1VCAFP2GA169698; WA1VCAFP2GA190051; WA1VCAFP2GA157342 | WA1VCAFP2GA152139 | WA1VCAFP2GA130951 | WA1VCAFP2GA131095 | WA1VCAFP2GA177610 | WA1VCAFP2GA140296 | WA1VCAFP2GA104737 | WA1VCAFP2GA141660 | WA1VCAFP2GA194696; WA1VCAFP2GA153386; WA1VCAFP2GA177736; WA1VCAFP2GA139939 | WA1VCAFP2GA155803

WA1VCAFP2GA127838 | WA1VCAFP2GA139388; WA1VCAFP2GA133316 | WA1VCAFP2GA174500 | WA1VCAFP2GA129640 | WA1VCAFP2GA148950 | WA1VCAFP2GA181317 | WA1VCAFP2GA184959 | WA1VCAFP2GA138497 | WA1VCAFP2GA137687 | WA1VCAFP2GA159768 | WA1VCAFP2GA100798 | WA1VCAFP2GA192169 | WA1VCAFP2GA114930 | WA1VCAFP2GA182130 | WA1VCAFP2GA148091 | WA1VCAFP2GA117634; WA1VCAFP2GA159320 | WA1VCAFP2GA126365 | WA1VCAFP2GA174139 | WA1VCAFP2GA190292 | WA1VCAFP2GA126429; WA1VCAFP2GA136099; WA1VCAFP2GA145174 | WA1VCAFP2GA150939; WA1VCAFP2GA163562 | WA1VCAFP2GA154960 | WA1VCAFP2GA197355 | WA1VCAFP2GA150083 | WA1VCAFP2GA100574; WA1VCAFP2GA122574 | WA1VCAFP2GA153002 | WA1VCAFP2GA109789 | WA1VCAFP2GA184153; WA1VCAFP2GA193015

WA1VCAFP2GA144364; WA1VCAFP2GA110506 | WA1VCAFP2GA143795; WA1VCAFP2GA125300 | WA1VCAFP2GA137821 | WA1VCAFP2GA145255 | WA1VCAFP2GA144994

WA1VCAFP2GA118329; WA1VCAFP2GA144235 | WA1VCAFP2GA197257; WA1VCAFP2GA122896 | WA1VCAFP2GA121814 | WA1VCAFP2GA143313; WA1VCAFP2GA168924 | WA1VCAFP2GA199932;