1GCPYDEK1KZ3…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYDEK1KZ338661; 1GCPYDEK1KZ321536 | 1GCPYDEK1KZ397497; 1GCPYDEK1KZ365715 | 1GCPYDEK1KZ355671 | 1GCPYDEK1KZ383177 | 1GCPYDEK1KZ339826 | 1GCPYDEK1KZ304672; 1GCPYDEK1KZ346436; 1GCPYDEK1KZ367240; 1GCPYDEK1KZ356576 | 1GCPYDEK1KZ307281; 1GCPYDEK1KZ390579 | 1GCPYDEK1KZ352723; 1GCPYDEK1KZ374351; 1GCPYDEK1KZ350454; 1GCPYDEK1KZ322864 | 1GCPYDEK1KZ382126 | 1GCPYDEK1KZ321777; 1GCPYDEK1KZ304459 | 1GCPYDEK1KZ385656 | 1GCPYDEK1KZ306454 | 1GCPYDEK1KZ398195 | 1GCPYDEK1KZ389500 | 1GCPYDEK1KZ373328 | 1GCPYDEK1KZ377587 | 1GCPYDEK1KZ381946; 1GCPYDEK1KZ397502 | 1GCPYDEK1KZ365374 | 1GCPYDEK1KZ391098

1GCPYDEK1KZ306485 | 1GCPYDEK1KZ358151 | 1GCPYDEK1KZ387438 | 1GCPYDEK1KZ350180; 1GCPYDEK1KZ365195;

1GCPYDEK1KZ306065

| 1GCPYDEK1KZ382577 | 1GCPYDEK1KZ366606 | 1GCPYDEK1KZ361941 | 1GCPYDEK1KZ342998 | 1GCPYDEK1KZ360756; 1GCPYDEK1KZ350471 | 1GCPYDEK1KZ376424 |

1GCPYDEK1KZ354732

| 1GCPYDEK1KZ368808; 1GCPYDEK1KZ320998; 1GCPYDEK1KZ365441; 1GCPYDEK1KZ338823 | 1GCPYDEK1KZ330799 | 1GCPYDEK1KZ387195; 1GCPYDEK1KZ379937; 1GCPYDEK1KZ334481; 1GCPYDEK1KZ325375 | 1GCPYDEK1KZ389092 |

1GCPYDEK1KZ366993

| 1GCPYDEK1KZ383485 | 1GCPYDEK1KZ356402 | 1GCPYDEK1KZ316580 | 1GCPYDEK1KZ343066 | 1GCPYDEK1KZ397936

1GCPYDEK1KZ344590; 1GCPYDEK1KZ378559 | 1GCPYDEK1KZ340569; 1GCPYDEK1KZ329636 | 1GCPYDEK1KZ398245; 1GCPYDEK1KZ363799 | 1GCPYDEK1KZ327594 | 1GCPYDEK1KZ365309; 1GCPYDEK1KZ391201 | 1GCPYDEK1KZ373362; 1GCPYDEK1KZ373426; 1GCPYDEK1KZ384863; 1GCPYDEK1KZ368114 | 1GCPYDEK1KZ386659 | 1GCPYDEK1KZ372521 | 1GCPYDEK1KZ300606; 1GCPYDEK1KZ347702

1GCPYDEK1KZ379145 | 1GCPYDEK1KZ387178 | 1GCPYDEK1KZ344346; 1GCPYDEK1KZ331886; 1GCPYDEK1KZ313095 | 1GCPYDEK1KZ318457

1GCPYDEK1KZ326428; 1GCPYDEK1KZ364547; 1GCPYDEK1KZ341754 | 1GCPYDEK1KZ373801 | 1GCPYDEK1KZ342919 | 1GCPYDEK1KZ398262 | 1GCPYDEK1KZ329295

1GCPYDEK1KZ373877 | 1GCPYDEK1KZ398021; 1GCPYDEK1KZ334092; 1GCPYDEK1KZ363687; 1GCPYDEK1KZ307037

1GCPYDEK1KZ332634 | 1GCPYDEK1KZ354407; 1GCPYDEK1KZ353306 | 1GCPYDEK1KZ363334

1GCPYDEK1KZ321424 | 1GCPYDEK1KZ358618 | 1GCPYDEK1KZ325263 | 1GCPYDEK1KZ320824; 1GCPYDEK1KZ310570; 1GCPYDEK1KZ302999; 1GCPYDEK1KZ391361 | 1GCPYDEK1KZ336375 | 1GCPYDEK1KZ328065 | 1GCPYDEK1KZ319527 | 1GCPYDEK1KZ394390

1GCPYDEK1KZ304333 | 1GCPYDEK1KZ336358 | 1GCPYDEK1KZ348171 | 1GCPYDEK1KZ388346 | 1GCPYDEK1KZ377363; 1GCPYDEK1KZ321682 | 1GCPYDEK1KZ370820 | 1GCPYDEK1KZ331953; 1GCPYDEK1KZ320290; 1GCPYDEK1KZ354049 | 1GCPYDEK1KZ365567 | 1GCPYDEK1KZ390162 | 1GCPYDEK1KZ332519

1GCPYDEK1KZ331984 | 1GCPYDEK1KZ355489 | 1GCPYDEK1KZ334383 | 1GCPYDEK1KZ354472; 1GCPYDEK1KZ344847; 1GCPYDEK1KZ372776 | 1GCPYDEK1KZ301707 | 1GCPYDEK1KZ325859 | 1GCPYDEK1KZ357971 | 1GCPYDEK1KZ353161 | 1GCPYDEK1KZ333198; 1GCPYDEK1KZ329006; 1GCPYDEK1KZ341429; 1GCPYDEK1KZ339888; 1GCPYDEK1KZ340099 | 1GCPYDEK1KZ308334 | 1GCPYDEK1KZ316532 | 1GCPYDEK1KZ323917 | 1GCPYDEK1KZ395345 | 1GCPYDEK1KZ345948 | 1GCPYDEK1KZ316451 | 1GCPYDEK1KZ327062 | 1GCPYDEK1KZ334173; 1GCPYDEK1KZ359641 | 1GCPYDEK1KZ337459 | 1GCPYDEK1KZ373300 | 1GCPYDEK1KZ374284 | 1GCPYDEK1KZ306115; 1GCPYDEK1KZ304395; 1GCPYDEK1KZ302288 | 1GCPYDEK1KZ368999 | 1GCPYDEK1KZ332228 | 1GCPYDEK1KZ387844; 1GCPYDEK1KZ347389 | 1GCPYDEK1KZ376021 | 1GCPYDEK1KZ341902 | 1GCPYDEK1KZ353290 | 1GCPYDEK1KZ357324; 1GCPYDEK1KZ360997 | 1GCPYDEK1KZ326686 | 1GCPYDEK1KZ368694; 1GCPYDEK1KZ306129 | 1GCPYDEK1KZ328857; 1GCPYDEK1KZ367383 | 1GCPYDEK1KZ342239 | 1GCPYDEK1KZ320872 | 1GCPYDEK1KZ336392

1GCPYDEK1KZ359901 | 1GCPYDEK1KZ359171 | 1GCPYDEK1KZ385589 | 1GCPYDEK1KZ380988; 1GCPYDEK1KZ363110 | 1GCPYDEK1KZ392915 | 1GCPYDEK1KZ309659

1GCPYDEK1KZ370686; 1GCPYDEK1KZ383017 | 1GCPYDEK1KZ372762; 1GCPYDEK1KZ380117 | 1GCPYDEK1KZ323660

1GCPYDEK1KZ306647; 1GCPYDEK1KZ345173 | 1GCPYDEK1KZ357369; 1GCPYDEK1KZ348350 | 1GCPYDEK1KZ399685 | 1GCPYDEK1KZ311556

1GCPYDEK1KZ347862; 1GCPYDEK1KZ330592; 1GCPYDEK1KZ338739 | 1GCPYDEK1KZ322928; 1GCPYDEK1KZ306776 | 1GCPYDEK1KZ383924 | 1GCPYDEK1KZ316935; 1GCPYDEK1KZ340040; 1GCPYDEK1KZ379274 | 1GCPYDEK1KZ311749 | 1GCPYDEK1KZ385463 | 1GCPYDEK1KZ372244 | 1GCPYDEK1KZ311623

1GCPYDEK1KZ319706 | 1GCPYDEK1KZ333329; 1GCPYDEK1KZ334819 | 1GCPYDEK1KZ351510; 1GCPYDEK1KZ365794; 1GCPYDEK1KZ334531

1GCPYDEK1KZ327093 | 1GCPYDEK1KZ309905 | 1GCPYDEK1KZ303599 | 1GCPYDEK1KZ352205 | 1GCPYDEK1KZ329488 | 1GCPYDEK1KZ326235 | 1GCPYDEK1KZ331032 | 1GCPYDEK1KZ305739; 1GCPYDEK1KZ301884 | 1GCPYDEK1KZ353600; 1GCPYDEK1KZ317468 | 1GCPYDEK1KZ358294; 1GCPYDEK1KZ373359 | 1GCPYDEK1KZ361437

1GCPYDEK1KZ394597 | 1GCPYDEK1KZ347358

1GCPYDEK1KZ355301; 1GCPYDEK1KZ377525; 1GCPYDEK1KZ356710 | 1GCPYDEK1KZ352513; 1GCPYDEK1KZ315087; 1GCPYDEK1KZ306633 | 1GCPYDEK1KZ305305 | 1GCPYDEK1KZ300024 | 1GCPYDEK1KZ372387 | 1GCPYDEK1KZ390968 | 1GCPYDEK1KZ330754 | 1GCPYDEK1KZ348672 | 1GCPYDEK1KZ373071 | 1GCPYDEK1KZ386242 | 1GCPYDEK1KZ335145; 1GCPYDEK1KZ335971 | 1GCPYDEK1KZ305286

1GCPYDEK1KZ344654

1GCPYDEK1KZ320273 | 1GCPYDEK1KZ364130 | 1GCPYDEK1KZ395801

1GCPYDEK1KZ360420 | 1GCPYDEK1KZ335016; 1GCPYDEK1KZ315610 | 1GCPYDEK1KZ367836; 1GCPYDEK1KZ397743 | 1GCPYDEK1KZ309208 | 1GCPYDEK1KZ306230; 1GCPYDEK1KZ334741; 1GCPYDEK1KZ314778 | 1GCPYDEK1KZ375970; 1GCPYDEK1KZ362247 | 1GCPYDEK1KZ385382 | 1GCPYDEK1KZ388623; 1GCPYDEK1KZ366816 | 1GCPYDEK1KZ381879 | 1GCPYDEK1KZ363186; 1GCPYDEK1KZ322587 | 1GCPYDEK1KZ379923; 1GCPYDEK1KZ363074 | 1GCPYDEK1KZ383387 | 1GCPYDEK1KZ353421 | 1GCPYDEK1KZ372311 | 1GCPYDEK1KZ329023 | 1GCPYDEK1KZ301237; 1GCPYDEK1KZ378402

1GCPYDEK1KZ326400; 1GCPYDEK1KZ364886 | 1GCPYDEK1KZ345576; 1GCPYDEK1KZ346968; 1GCPYDEK1KZ398892 | 1GCPYDEK1KZ308348 | 1GCPYDEK1KZ306907; 1GCPYDEK1KZ314697

1GCPYDEK1KZ376634; 1GCPYDEK1KZ303375 | 1GCPYDEK1KZ386094

1GCPYDEK1KZ325165 | 1GCPYDEK1KZ333945; 1GCPYDEK1KZ326543; 1GCPYDEK1KZ347411; 1GCPYDEK1KZ357727 | 1GCPYDEK1KZ331614 | 1GCPYDEK1KZ344380 | 1GCPYDEK1KZ393059 | 1GCPYDEK1KZ385849; 1GCPYDEK1KZ328518 | 1GCPYDEK1KZ349384

1GCPYDEK1KZ349501 | 1GCPYDEK1KZ328521; 1GCPYDEK1KZ382112 | 1GCPYDEK1KZ311248 | 1GCPYDEK1KZ319348 | 1GCPYDEK1KZ390839 | 1GCPYDEK1KZ327112; 1GCPYDEK1KZ363107; 1GCPYDEK1KZ313856 | 1GCPYDEK1KZ322783; 1GCPYDEK1KZ357811 | 1GCPYDEK1KZ315431 | 1GCPYDEK1KZ382272; 1GCPYDEK1KZ360286 | 1GCPYDEK1KZ392591; 1GCPYDEK1KZ354312; 1GCPYDEK1KZ394650; 1GCPYDEK1KZ399881

1GCPYDEK1KZ312643; 1GCPYDEK1KZ357503; 1GCPYDEK1KZ341530

1GCPYDEK1KZ326431 | 1GCPYDEK1KZ300640 | 1GCPYDEK1KZ378108 | 1GCPYDEK1KZ399590; 1GCPYDEK1KZ394180; 1GCPYDEK1KZ393501

1GCPYDEK1KZ347215; 1GCPYDEK1KZ365973 | 1GCPYDEK1KZ330186 | 1GCPYDEK1KZ367819 | 1GCPYDEK1KZ318443; 1GCPYDEK1KZ347361; 1GCPYDEK1KZ311959; 1GCPYDEK1KZ316823; 1GCPYDEK1KZ304283; 1GCPYDEK1KZ356044 | 1GCPYDEK1KZ334982; 1GCPYDEK1KZ314425; 1GCPYDEK1KZ369585; 1GCPYDEK1KZ305353; 1GCPYDEK1KZ374012 | 1GCPYDEK1KZ303733 | 1GCPYDEK1KZ348798 | 1GCPYDEK1KZ301299; 1GCPYDEK1KZ365875; 1GCPYDEK1KZ314571 | 1GCPYDEK1KZ331869

1GCPYDEK1KZ393742

1GCPYDEK1KZ385527 | 1GCPYDEK1KZ365116 | 1GCPYDEK1KZ390064 | 1GCPYDEK1KZ311072 | 1GCPYDEK1KZ339969 | 1GCPYDEK1KZ345089 | 1GCPYDEK1KZ362782 | 1GCPYDEK1KZ314831 | 1GCPYDEK1KZ338837; 1GCPYDEK1KZ374592 | 1GCPYDEK1KZ392655 | 1GCPYDEK1KZ372714; 1GCPYDEK1KZ336828 | 1GCPYDEK1KZ372177; 1GCPYDEK1KZ362913; 1GCPYDEK1KZ361874; 1GCPYDEK1KZ361048 | 1GCPYDEK1KZ386970

1GCPYDEK1KZ378867; 1GCPYDEK1KZ369327; 1GCPYDEK1KZ368226 | 1GCPYDEK1KZ305241; 1GCPYDEK1KZ328504; 1GCPYDEK1KZ352995 | 1GCPYDEK1KZ387472

1GCPYDEK1KZ385916 | 1GCPYDEK1KZ330933 | 1GCPYDEK1KZ308401 | 1GCPYDEK1KZ319933 | 1GCPYDEK1KZ349482; 1GCPYDEK1KZ311721 | 1GCPYDEK1KZ398438 | 1GCPYDEK1KZ371580

1GCPYDEK1KZ353001; 1GCPYDEK1KZ301495 | 1GCPYDEK1KZ325781; 1GCPYDEK1KZ311086; 1GCPYDEK1KZ346484 | 1GCPYDEK1KZ329944 | 1GCPYDEK1KZ393983 | 1GCPYDEK1KZ355878; 1GCPYDEK1KZ378187; 1GCPYDEK1KZ340233; 1GCPYDEK1KZ316062 | 1GCPYDEK1KZ355363 | 1GCPYDEK1KZ356349 | 1GCPYDEK1KZ354150; 1GCPYDEK1KZ367562; 1GCPYDEK1KZ378917; 1GCPYDEK1KZ383096 | 1GCPYDEK1KZ359672 | 1GCPYDEK1KZ374558; 1GCPYDEK1KZ315445; 1GCPYDEK1KZ310908 | 1GCPYDEK1KZ378061 | 1GCPYDEK1KZ340538 |

1GCPYDEK1KZ356450

| 1GCPYDEK1KZ392039; 1GCPYDEK1KZ390758; 1GCPYDEK1KZ357680 | 1GCPYDEK1KZ338207 | 1GCPYDEK1KZ353130 | 1GCPYDEK1KZ370395 | 1GCPYDEK1KZ384281 | 1GCPYDEK1KZ358327 |

1GCPYDEK1KZ353676

; 1GCPYDEK1KZ363575; 1GCPYDEK1KZ320032 | 1GCPYDEK1KZ382076 | 1GCPYDEK1KZ317986; 1GCPYDEK1KZ303523; 1GCPYDEK1KZ364676 | 1GCPYDEK1KZ329099 | 1GCPYDEK1KZ322444 | 1GCPYDEK1KZ316496; 1GCPYDEK1KZ378626; 1GCPYDEK1KZ330852

1GCPYDEK1KZ320967; 1GCPYDEK1KZ313064; 1GCPYDEK1KZ384801 | 1GCPYDEK1KZ356741 | 1GCPYDEK1KZ396902; 1GCPYDEK1KZ386807 | 1GCPYDEK1KZ308009; 1GCPYDEK1KZ302663 | 1GCPYDEK1KZ367898 |

1GCPYDEK1KZ309046

| 1GCPYDEK1KZ355833 | 1GCPYDEK1KZ383762; 1GCPYDEK1KZ303649 | 1GCPYDEK1KZ345710 | 1GCPYDEK1KZ369750; 1GCPYDEK1KZ337770 | 1GCPYDEK1KZ383552 | 1GCPYDEK1KZ335730 | 1GCPYDEK1KZ323304; 1GCPYDEK1KZ301254; 1GCPYDEK1KZ340605;

1GCPYDEK1KZ374091

; 1GCPYDEK1KZ335260 | 1GCPYDEK1KZ351474

1GCPYDEK1KZ326381 | 1GCPYDEK1KZ370302 | 1GCPYDEK1KZ386788 | 1GCPYDEK1KZ301304; 1GCPYDEK1KZ347425; 1GCPYDEK1KZ396740 | 1GCPYDEK1KZ333511; 1GCPYDEK1KZ301948; 1GCPYDEK1KZ307653 | 1GCPYDEK1KZ367643 | 1GCPYDEK1KZ344329; 1GCPYDEK1KZ311055

1GCPYDEK1KZ388315 | 1GCPYDEK1KZ387049 | 1GCPYDEK1KZ308754 | 1GCPYDEK1KZ321827 | 1GCPYDEK1KZ338319 | 1GCPYDEK1KZ378948 | 1GCPYDEK1KZ385513 | 1GCPYDEK1KZ343018 | 1GCPYDEK1KZ334206; 1GCPYDEK1KZ371546 | 1GCPYDEK1KZ350678 | 1GCPYDEK1KZ337560; 1GCPYDEK1KZ313937 | 1GCPYDEK1KZ303179

1GCPYDEK1KZ311685; 1GCPYDEK1KZ382532 | 1GCPYDEK1KZ348252

1GCPYDEK1KZ325585 | 1GCPYDEK1KZ385169; 1GCPYDEK1KZ387889 | 1GCPYDEK1KZ304090 | 1GCPYDEK1KZ322511 | 1GCPYDEK1KZ355542 | 1GCPYDEK1KZ360658 | 1GCPYDEK1KZ305921 | 1GCPYDEK1KZ353483

1GCPYDEK1KZ399136 | 1GCPYDEK1KZ310701; 1GCPYDEK1KZ344895; 1GCPYDEK1KZ355587; 1GCPYDEK1KZ368212 | 1GCPYDEK1KZ395961

1GCPYDEK1KZ331015; 1GCPYDEK1KZ337316

1GCPYDEK1KZ341544 | 1GCPYDEK1KZ358392 | 1GCPYDEK1KZ316515; 1GCPYDEK1KZ335050; 1GCPYDEK1KZ354410 | 1GCPYDEK1KZ317583; 1GCPYDEK1KZ394843 | 1GCPYDEK1KZ390016; 1GCPYDEK1KZ346887; 1GCPYDEK1KZ332262 | 1GCPYDEK1KZ344461; 1GCPYDEK1KZ367397 | 1GCPYDEK1KZ377119 | 1GCPYDEK1KZ353404; 1GCPYDEK1KZ387343 | 1GCPYDEK1KZ373653 | 1GCPYDEK1KZ358358; 1GCPYDEK1KZ306941 | 1GCPYDEK1KZ309807 | 1GCPYDEK1KZ371322 | 1GCPYDEK1KZ334657; 1GCPYDEK1KZ381915; 1GCPYDEK1KZ307135 | 1GCPYDEK1KZ338062; 1GCPYDEK1KZ380733 | 1GCPYDEK1KZ385270; 1GCPYDEK1KZ338322; 1GCPYDEK1KZ358523 | 1GCPYDEK1KZ373832; 1GCPYDEK1KZ301528; 1GCPYDEK1KZ317289 | 1GCPYDEK1KZ336490 | 1GCPYDEK1KZ383518; 1GCPYDEK1KZ319768 | 1GCPYDEK1KZ346419 | 1GCPYDEK1KZ320936; 1GCPYDEK1KZ350017 | 1GCPYDEK1KZ317762; 1GCPYDEK1KZ306602 | 1GCPYDEK1KZ339776 | 1GCPYDEK1KZ358148 | 1GCPYDEK1KZ337722 | 1GCPYDEK1KZ306096

1GCPYDEK1KZ331919 | 1GCPYDEK1KZ337025 | 1GCPYDEK1KZ381283 | 1GCPYDEK1KZ319396; 1GCPYDEK1KZ312139; 1GCPYDEK1KZ348574 | 1GCPYDEK1KZ380909; 1GCPYDEK1KZ332777 | 1GCPYDEK1KZ392252 | 1GCPYDEK1KZ372969 | 1GCPYDEK1KZ390405 | 1GCPYDEK1KZ384152; 1GCPYDEK1KZ306339; 1GCPYDEK1KZ366525; 1GCPYDEK1KZ333833; 1GCPYDEK1KZ383714; 1GCPYDEK1KZ307961 | 1GCPYDEK1KZ332908; 1GCPYDEK1KZ358313 | 1GCPYDEK1KZ300492 | 1GCPYDEK1KZ365178 | 1GCPYDEK1KZ354777; 1GCPYDEK1KZ329507; 1GCPYDEK1KZ364144 | 1GCPYDEK1KZ328339 | 1GCPYDEK1KZ390159 | 1GCPYDEK1KZ391991 | 1GCPYDEK1KZ350373 | 1GCPYDEK1KZ397161 | 1GCPYDEK1KZ383678 | 1GCPYDEK1KZ358926 | 1GCPYDEK1KZ371739; 1GCPYDEK1KZ341267 | 1GCPYDEK1KZ329443; 1GCPYDEK1KZ331435; 1GCPYDEK1KZ364807; 1GCPYDEK1KZ365326; 1GCPYDEK1KZ300234; 1GCPYDEK1KZ316370 | 1GCPYDEK1KZ311203 | 1GCPYDEK1KZ399170; 1GCPYDEK1KZ333816 | 1GCPYDEK1KZ357291; 1GCPYDEK1KZ385124; 1GCPYDEK1KZ395684; 1GCPYDEK1KZ347103 | 1GCPYDEK1KZ310763 | 1GCPYDEK1KZ307491 | 1GCPYDEK1KZ384071 | 1GCPYDEK1KZ308950 | 1GCPYDEK1KZ336649 |

1GCPYDEK1KZ3253131GCPYDEK1KZ330463 | 1GCPYDEK1KZ398066 | 1GCPYDEK1KZ366136 | 1GCPYDEK1KZ306177; 1GCPYDEK1KZ398990 | 1GCPYDEK1KZ322010 | 1GCPYDEK1KZ323206 | 1GCPYDEK1KZ380666 | 1GCPYDEK1KZ311007

1GCPYDEK1KZ398696; 1GCPYDEK1KZ350602; 1GCPYDEK1KZ380098 | 1GCPYDEK1KZ388816 | 1GCPYDEK1KZ385222; 1GCPYDEK1KZ333315 | 1GCPYDEK1KZ343102 | 1GCPYDEK1KZ359414 | 1GCPYDEK1KZ364385 | 1GCPYDEK1KZ372549; 1GCPYDEK1KZ319902 | 1GCPYDEK1KZ392493 | 1GCPYDEK1KZ300301; 1GCPYDEK1KZ388279; 1GCPYDEK1KZ374379 | 1GCPYDEK1KZ314568; 1GCPYDEK1KZ357629 | 1GCPYDEK1KZ359316 | 1GCPYDEK1KZ337297; 1GCPYDEK1KZ327756; 1GCPYDEK1KZ375435 | 1GCPYDEK1KZ398651 | 1GCPYDEK1KZ360465; 1GCPYDEK1KZ330091 | 1GCPYDEK1KZ306860

1GCPYDEK1KZ372650; 1GCPYDEK1KZ301433; 1GCPYDEK1KZ318006 | 1GCPYDEK1KZ351197 | 1GCPYDEK1KZ389979; 1GCPYDEK1KZ389402

1GCPYDEK1KZ328583; 1GCPYDEK1KZ346338 |

1GCPYDEK1KZ360904

| 1GCPYDEK1KZ362734; 1GCPYDEK1KZ348154; 1GCPYDEK1KZ341009 | 1GCPYDEK1KZ330589; 1GCPYDEK1KZ303067 | 1GCPYDEK1KZ369747; 1GCPYDEK1KZ384393; 1GCPYDEK1KZ359932 | 1GCPYDEK1KZ354584

1GCPYDEK1KZ358599; 1GCPYDEK1KZ333444 | 1GCPYDEK1KZ328101; 1GCPYDEK1KZ315316; 1GCPYDEK1KZ345884 | 1GCPYDEK1KZ350504 | 1GCPYDEK1KZ307507; 1GCPYDEK1KZ330723; 1GCPYDEK1KZ360644; 1GCPYDEK1KZ350860 | 1GCPYDEK1KZ388427 | 1GCPYDEK1KZ358456 | 1GCPYDEK1KZ317891; 1GCPYDEK1KZ327689; 1GCPYDEK1KZ340152; 1GCPYDEK1KZ338336 | 1GCPYDEK1KZ367691 | 1GCPYDEK1KZ321360 | 1GCPYDEK1KZ357050 | 1GCPYDEK1KZ395619 | 1GCPYDEK1KZ370543; 1GCPYDEK1KZ375466; 1GCPYDEK1KZ306728 | 1GCPYDEK1KZ374107 | 1GCPYDEK1KZ321049 | 1GCPYDEK1KZ310195; 1GCPYDEK1KZ390808 | 1GCPYDEK1KZ363155; 1GCPYDEK1KZ356268; 1GCPYDEK1KZ352317 | 1GCPYDEK1KZ378240 | 1GCPYDEK1KZ389965; 1GCPYDEK1KZ304686 | 1GCPYDEK1KZ364600 | 1GCPYDEK1KZ353905 | 1GCPYDEK1KZ388783 | 1GCPYDEK1KZ369098; 1GCPYDEK1KZ392008; 1GCPYDEK1KZ339521 |

1GCPYDEK1KZ355525

| 1GCPYDEK1KZ329541 | 1GCPYDEK1KZ380389 | 1GCPYDEK1KZ317888 | 1GCPYDEK1KZ303134 | 1GCPYDEK1KZ366833 | 1GCPYDEK1KZ398844 | 1GCPYDEK1KZ301190 | 1GCPYDEK1KZ364273 | 1GCPYDEK1KZ375130 | 1GCPYDEK1KZ396947

1GCPYDEK1KZ338398 | 1GCPYDEK1KZ343603; 1GCPYDEK1KZ318958 | 1GCPYDEK1KZ333900 | 1GCPYDEK1KZ387648 | 1GCPYDEK1KZ393899; 1GCPYDEK1KZ319186; 1GCPYDEK1KZ312738 | 1GCPYDEK1KZ391473 | 1GCPYDEK1KZ385592 | 1GCPYDEK1KZ312769 | 1GCPYDEK1KZ346551 | 1GCPYDEK1KZ348266 | 1GCPYDEK1KZ368050 | 1GCPYDEK1KZ324128 | 1GCPYDEK1KZ321374; 1GCPYDEK1KZ331094; 1GCPYDEK1KZ330074 | 1GCPYDEK1KZ353497 | 1GCPYDEK1KZ331161; 1GCPYDEK1KZ302372; 1GCPYDEK1KZ339096; 1GCPYDEK1KZ345335 | 1GCPYDEK1KZ323318 | 1GCPYDEK1KZ361843

1GCPYDEK1KZ317535; 1GCPYDEK1KZ367108

1GCPYDEK1KZ393112

1GCPYDEK1KZ366802 | 1GCPYDEK1KZ382188; 1GCPYDEK1KZ391490 | 1GCPYDEK1KZ302937 | 1GCPYDEK1KZ361714 | 1GCPYDEK1KZ397340 | 1GCPYDEK1KZ376617 | 1GCPYDEK1KZ318099; 1GCPYDEK1KZ334786 | 1GCPYDEK1KZ369361 | 1GCPYDEK1KZ320628

1GCPYDEK1KZ384927 | 1GCPYDEK1KZ390050 | 1GCPYDEK1KZ345285 | 1GCPYDEK1KZ392994; 1GCPYDEK1KZ378139

1GCPYDEK1KZ394955; 1GCPYDEK1KZ331354 | 1GCPYDEK1KZ362989

1GCPYDEK1KZ352043 | 1GCPYDEK1KZ346565 | 1GCPYDEK1KZ345755; 1GCPYDEK1KZ358814 | 1GCPYDEK1KZ307748

1GCPYDEK1KZ340362; 1GCPYDEK1KZ374138 | 1GCPYDEK1KZ337817 | 1GCPYDEK1KZ324548 | 1GCPYDEK1KZ393577 |

1GCPYDEK1KZ342273

|

1GCPYDEK1KZ394261

| 1GCPYDEK1KZ398729 | 1GCPYDEK1KZ377315 | 1GCPYDEK1KZ329247;

1GCPYDEK1KZ300542

; 1GCPYDEK1KZ339986; 1GCPYDEK1KZ397953; 1GCPYDEK1KZ358733; 1GCPYDEK1KZ305871 | 1GCPYDEK1KZ360952 | 1GCPYDEK1KZ329829; 1GCPYDEK1KZ370462; 1GCPYDEK1KZ306244 | 1GCPYDEK1KZ359462 | 1GCPYDEK1KZ371854; 1GCPYDEK1KZ361762; 1GCPYDEK1KZ383745; 1GCPYDEK1KZ309838 | 1GCPYDEK1KZ345769 | 1GCPYDEK1KZ375273 | 1GCPYDEK1KZ315803 | 1GCPYDEK1KZ388282 | 1GCPYDEK1KZ396205 | 1GCPYDEK1KZ391358; 1GCPYDEK1KZ381817 | 1GCPYDEK1KZ318880 | 1GCPYDEK1KZ329393; 1GCPYDEK1KZ328941 | 1GCPYDEK1KZ370235; 1GCPYDEK1KZ339485 | 1GCPYDEK1KZ375953 | 1GCPYDEK1KZ327465 | 1GCPYDEK1KZ320774; 1GCPYDEK1KZ326560

1GCPYDEK1KZ363172 | 1GCPYDEK1KZ362166 | 1GCPYDEK1KZ340491 | 1GCPYDEK1KZ345433 | 1GCPYDEK1KZ352852 | 1GCPYDEK1KZ317017; 1GCPYDEK1KZ366492 | 1GCPYDEK1KZ346727 | 1GCPYDEK1KZ387634 | 1GCPYDEK1KZ375564; 1GCPYDEK1KZ338028; 1GCPYDEK1KZ379033 | 1GCPYDEK1KZ302551 | 1GCPYDEK1KZ395247 | 1GCPYDEK1KZ393904 | 1GCPYDEK1KZ369697 | 1GCPYDEK1KZ325540 | 1GCPYDEK1KZ309709 | 1GCPYDEK1KZ308463

1GCPYDEK1KZ336957 | 1GCPYDEK1KZ397662 | 1GCPYDEK1KZ341690 | 1GCPYDEK1KZ349255 | 1GCPYDEK1KZ322542 | 1GCPYDEK1KZ304252 | 1GCPYDEK1KZ398097 | 1GCPYDEK1KZ369005; 1GCPYDEK1KZ329717; 1GCPYDEK1KZ322900 | 1GCPYDEK1KZ398276

1GCPYDEK1KZ390291; 1GCPYDEK1KZ373748 | 1GCPYDEK1KZ322895; 1GCPYDEK1KZ331211

1GCPYDEK1KZ383261 | 1GCPYDEK1KZ385978 | 1GCPYDEK1KZ314134 | 1GCPYDEK1KZ393210 | 1GCPYDEK1KZ379243; 1GCPYDEK1KZ333024 | 1GCPYDEK1KZ317504 | 1GCPYDEK1KZ386015 | 1GCPYDEK1KZ322993 | 1GCPYDEK1KZ348509 | 1GCPYDEK1KZ384488 | 1GCPYDEK1KZ356903 | 1GCPYDEK1KZ317180

1GCPYDEK1KZ324713 | 1GCPYDEK1KZ346100 | 1GCPYDEK1KZ346775; 1GCPYDEK1KZ343486; 1GCPYDEK1KZ378609; 1GCPYDEK1KZ355220; 1GCPYDEK1KZ318720; 1GCPYDEK1KZ322833; 1GCPYDEK1KZ352463; 1GCPYDEK1KZ330530; 1GCPYDEK1KZ307023 | 1GCPYDEK1KZ366086; 1GCPYDEK1KZ326641 | 1GCPYDEK1KZ317714 | 1GCPYDEK1KZ383325 | 1GCPYDEK1KZ313498 | 1GCPYDEK1KZ368372 | 1GCPYDEK1KZ390193; 1GCPYDEK1KZ358490; 1GCPYDEK1KZ374995 | 1GCPYDEK1KZ377993 | 1GCPYDEK1KZ365214; 1GCPYDEK1KZ332424 | 1GCPYDEK1KZ336537 | 1GCPYDEK1KZ388668; 1GCPYDEK1KZ325358; 1GCPYDEK1KZ366170; 1GCPYDEK1KZ345545 | 1GCPYDEK1KZ387052; 1GCPYDEK1KZ390890

1GCPYDEK1KZ368758; 1GCPYDEK1KZ314974 | 1GCPYDEK1KZ313565; 1GCPYDEK1KZ316594; 1GCPYDEK1KZ354374; 1GCPYDEK1KZ345500; 1GCPYDEK1KZ394051 | 1GCPYDEK1KZ312156 | 1GCPYDEK1KZ339552

1GCPYDEK1KZ321794 | 1GCPYDEK1KZ328924 | 1GCPYDEK1KZ314196; 1GCPYDEK1KZ383213 | 1GCPYDEK1KZ322105 | 1GCPYDEK1KZ353032 | 1GCPYDEK1KZ398309 | 1GCPYDEK1KZ342418 | 1GCPYDEK1KZ346890 | 1GCPYDEK1KZ387035; 1GCPYDEK1KZ323240; 1GCPYDEK1KZ374317 | 1GCPYDEK1KZ302095; 1GCPYDEK1KZ312674 | 1GCPYDEK1KZ325845; 1GCPYDEK1KZ335985; 1GCPYDEK1KZ349921 | 1GCPYDEK1KZ370638

1GCPYDEK1KZ326977

1GCPYDEK1KZ399119 | 1GCPYDEK1KZ374060 | 1GCPYDEK1KZ309113; 1GCPYDEK1KZ391375; 1GCPYDEK1KZ326459

1GCPYDEK1KZ324789; 1GCPYDEK1KZ316109 | 1GCPYDEK1KZ353659; 1GCPYDEK1KZ334870 | 1GCPYDEK1KZ399668; 1GCPYDEK1KZ353225 | 1GCPYDEK1KZ333802 | 1GCPYDEK1KZ387536 | 1GCPYDEK1KZ319883 | 1GCPYDEK1KZ382403 | 1GCPYDEK1KZ302503

1GCPYDEK1KZ388606 | 1GCPYDEK1KZ342337; 1GCPYDEK1KZ328809; 1GCPYDEK1KZ335212 | 1GCPYDEK1KZ313131

1GCPYDEK1KZ337252 | 1GCPYDEK1KZ323173 | 1GCPYDEK1KZ363981 | 1GCPYDEK1KZ358621

1GCPYDEK1KZ374804; 1GCPYDEK1KZ336182 | 1GCPYDEK1KZ394695; 1GCPYDEK1KZ350311 | 1GCPYDEK1KZ353340 | 1GCPYDEK1KZ365455 | 1GCPYDEK1KZ378013 | 1GCPYDEK1KZ347764

1GCPYDEK1KZ396933; 1GCPYDEK1KZ342094 | 1GCPYDEK1KZ344489; 1GCPYDEK1KZ308043 | 1GCPYDEK1KZ335405

1GCPYDEK1KZ363253

| 1GCPYDEK1KZ373703 | 1GCPYDEK1KZ353953 | 1GCPYDEK1KZ363432 | 1GCPYDEK1KZ345898 | 1GCPYDEK1KZ347487

1GCPYDEK1KZ351622; 1GCPYDEK1KZ331225 | 1GCPYDEK1KZ353578 | 1GCPYDEK1KZ366055 | 1GCPYDEK1KZ372602

1GCPYDEK1KZ354469 | 1GCPYDEK1KZ398102; 1GCPYDEK1KZ360983; 1GCPYDEK1KZ311511; 1GCPYDEK1KZ393157; 1GCPYDEK1KZ353810

1GCPYDEK1KZ332102 | 1GCPYDEK1KZ382482 | 1GCPYDEK1KZ343911 | 1GCPYDEK1KZ396348 | 1GCPYDEK1KZ363043 | 1GCPYDEK1KZ397242 | 1GCPYDEK1KZ307314 | 1GCPYDEK1KZ340443; 1GCPYDEK1KZ349823 | 1GCPYDEK1KZ311119; 1GCPYDEK1KZ350695 | 1GCPYDEK1KZ311461 | 1GCPYDEK1KZ335565 | 1GCPYDEK1KZ387780 | 1GCPYDEK1KZ385995; 1GCPYDEK1KZ351054; 1GCPYDEK1KZ382210; 1GCPYDEK1KZ303781; 1GCPYDEK1KZ372535 | 1GCPYDEK1KZ329300; 1GCPYDEK1KZ370834 | 1GCPYDEK1KZ339289 | 1GCPYDEK1KZ309189 | 1GCPYDEK1KZ358067 | 1GCPYDEK1KZ335307 | 1GCPYDEK1KZ370364 | 1GCPYDEK1KZ347893 | 1GCPYDEK1KZ357615

1GCPYDEK1KZ349109; 1GCPYDEK1KZ333797; 1GCPYDEK1KZ388542 | 1GCPYDEK1KZ331144

1GCPYDEK1KZ349210 | 1GCPYDEK1KZ335579; 1GCPYDEK1KZ345481

1GCPYDEK1KZ379744; 1GCPYDEK1KZ357646 | 1GCPYDEK1KZ333427 | 1GCPYDEK1KZ310388 | 1GCPYDEK1KZ305692 | 1GCPYDEK1KZ332214 | 1GCPYDEK1KZ300184

1GCPYDEK1KZ322119; 1GCPYDEK1KZ324243 | 1GCPYDEK1KZ382692; 1GCPYDEK1KZ336621 | 1GCPYDEK1KZ390386 | 1GCPYDEK1KZ300511 | 1GCPYDEK1KZ339308 | 1GCPYDEK1KZ328356 | 1GCPYDEK1KZ344914 | 1GCPYDEK1KZ361213 | 1GCPYDEK1KZ325117; 1GCPYDEK1KZ332360 | 1GCPYDEK1KZ330060 | 1GCPYDEK1KZ352320 | 1GCPYDEK1KZ338384; 1GCPYDEK1KZ378190 | 1GCPYDEK1KZ362281 | 1GCPYDEK1KZ375757; 1GCPYDEK1KZ320547; 1GCPYDEK1KZ307233; 1GCPYDEK1KZ376701 | 1GCPYDEK1KZ371191 | 1GCPYDEK1KZ364466 | 1GCPYDEK1KZ377962 | 1GCPYDEK1KZ319740

1GCPYDEK1KZ399895 | 1GCPYDEK1KZ304560; 1GCPYDEK1KZ395782; 1GCPYDEK1KZ389433 | 1GCPYDEK1KZ342001 | 1GCPYDEK1KZ356934; 1GCPYDEK1KZ353371

1GCPYDEK1KZ321102; 1GCPYDEK1KZ399833 | 1GCPYDEK1KZ314716 | 1GCPYDEK1KZ311704

1GCPYDEK1KZ315977 | 1GCPYDEK1KZ376357; 1GCPYDEK1KZ398701 | 1GCPYDEK1KZ311444 | 1GCPYDEK1KZ394289 | 1GCPYDEK1KZ332164 | 1GCPYDEK1KZ324906 | 1GCPYDEK1KZ318460; 1GCPYDEK1KZ372891 | 1GCPYDEK1KZ372230 | 1GCPYDEK1KZ301934

1GCPYDEK1KZ339177; 1GCPYDEK1KZ335498 | 1GCPYDEK1KZ315123 | 1GCPYDEK1KZ392901; 1GCPYDEK1KZ303554; 1GCPYDEK1KZ317700; 1GCPYDEK1KZ309385 | 1GCPYDEK1KZ321522; 1GCPYDEK1KZ394017; 1GCPYDEK1KZ312299 | 1GCPYDEK1KZ346694 | 1GCPYDEK1KZ388024 | 1GCPYDEK1KZ320161 | 1GCPYDEK1KZ301383 | 1GCPYDEK1KZ307605;

1GCPYDEK1KZ367089

; 1GCPYDEK1KZ306308

1GCPYDEK1KZ368209 | 1GCPYDEK1KZ342290 | 1GCPYDEK1KZ375998 | 1GCPYDEK1KZ303327 | 1GCPYDEK1KZ309662 |

1GCPYDEK1KZ387987

| 1GCPYDEK1KZ325070; 1GCPYDEK1KZ325764 | 1GCPYDEK1KZ306034 | 1GCPYDEK1KZ369019; 1GCPYDEK1KZ346971 | 1GCPYDEK1KZ387424 | 1GCPYDEK1KZ384149; 1GCPYDEK1KZ364760

1GCPYDEK1KZ327241; 1GCPYDEK1KZ311735

1GCPYDEK1KZ394938

1GCPYDEK1KZ338613 | 1GCPYDEK1KZ396897 | 1GCPYDEK1KZ329426 | 1GCPYDEK1KZ312237 | 1GCPYDEK1KZ385043 | 1GCPYDEK1KZ345612; 1GCPYDEK1KZ327336

1GCPYDEK1KZ376911 | 1GCPYDEK1KZ365617; 1GCPYDEK1KZ320323; 1GCPYDEK1KZ300881; 1GCPYDEK1KZ350213 | 1GCPYDEK1KZ388010 | 1GCPYDEK1KZ337851; 1GCPYDEK1KZ379288 | 1GCPYDEK1KZ389013

1GCPYDEK1KZ353757; 1GCPYDEK1KZ347781; 1GCPYDEK1KZ362717 | 1GCPYDEK1KZ341611 | 1GCPYDEK1KZ326803 | 1GCPYDEK1KZ325991 | 1GCPYDEK1KZ368873 | 1GCPYDEK1KZ392154; 1GCPYDEK1KZ349949 | 1GCPYDEK1KZ326302 | 1GCPYDEK1KZ303943 | 1GCPYDEK1KZ323755 | 1GCPYDEK1KZ335159 | 1GCPYDEK1KZ324453; 1GCPYDEK1KZ371904; 1GCPYDEK1KZ331063 | 1GCPYDEK1KZ337512; 1GCPYDEK1KZ358747 | 1GCPYDEK1KZ340071 | 1GCPYDEK1KZ352219 | 1GCPYDEK1KZ330012; 1GCPYDEK1KZ345027 | 1GCPYDEK1KZ359235 | 1GCPYDEK1KZ384698 | 1GCPYDEK1KZ396558 | 1GCPYDEK1KZ323027; 1GCPYDEK1KZ362846 | 1GCPYDEK1KZ343665 | 1GCPYDEK1KZ312545 | 1GCPYDEK1KZ348834 | 1GCPYDEK1KZ399377 | 1GCPYDEK1KZ390596 | 1GCPYDEK1KZ388864 | 1GCPYDEK1KZ340961 | 1GCPYDEK1KZ302842; 1GCPYDEK1KZ351751 | 1GCPYDEK1KZ341270 | 1GCPYDEK1KZ333895; 1GCPYDEK1KZ322931 | 1GCPYDEK1KZ329104; 1GCPYDEK1KZ364354; 1GCPYDEK1KZ389237; 1GCPYDEK1KZ320192 | 1GCPYDEK1KZ360398 | 1GCPYDEK1KZ306745

1GCPYDEK1KZ326414; 1GCPYDEK1KZ361115 | 1GCPYDEK1KZ357422; 1GCPYDEK1KZ326123 | 1GCPYDEK1KZ394518; 1GCPYDEK1KZ355167 | 1GCPYDEK1KZ385835 | 1GCPYDEK1KZ377928 | 1GCPYDEK1KZ361096; 1GCPYDEK1KZ399248; 1GCPYDEK1KZ374396 | 1GCPYDEK1KZ336750 | 1GCPYDEK1KZ394339; 1GCPYDEK1KZ363480; 1GCPYDEK1KZ369960;

1GCPYDEK1KZ338112

; 1GCPYDEK1KZ313162 | 1GCPYDEK1KZ392557 | 1GCPYDEK1KZ337073 | 1GCPYDEK1KZ303845; 1GCPYDEK1KZ353113 | 1GCPYDEK1KZ394471; 1GCPYDEK1KZ367464 | 1GCPYDEK1KZ382613; 1GCPYDEK1KZ322315; 1GCPYDEK1KZ328308; 1GCPYDEK1KZ303182 | 1GCPYDEK1KZ391067 | 1GCPYDEK1KZ304249 | 1GCPYDEK1KZ334402; 1GCPYDEK1KZ314747; 1GCPYDEK1KZ322573 | 1GCPYDEK1KZ372115; 1GCPYDEK1KZ361969 | 1GCPYDEK1KZ331029; 1GCPYDEK1KZ308270 | 1GCPYDEK1KZ328714 | 1GCPYDEK1KZ353788; 1GCPYDEK1KZ391599 | 1GCPYDEK1KZ361194 | 1GCPYDEK1KZ382286 | 1GCPYDEK1KZ366976 | 1GCPYDEK1KZ339132 | 1GCPYDEK1KZ371787 | 1GCPYDEK1KZ390484 | 1GCPYDEK1KZ308172 | 1GCPYDEK1KZ360532 | 1GCPYDEK1KZ364077; 1GCPYDEK1KZ343410 | 1GCPYDEK1KZ376746 | 1GCPYDEK1KZ304722; 1GCPYDEK1KZ305000 | 1GCPYDEK1KZ371398 | 1GCPYDEK1KZ382644 | 1GCPYDEK1KZ321505; 1GCPYDEK1KZ387505 | 1GCPYDEK1KZ398360 | 1GCPYDEK1KZ386385 | 1GCPYDEK1KZ334609 | 1GCPYDEK1KZ377041 | 1GCPYDEK1KZ352897; 1GCPYDEK1KZ352009 | 1GCPYDEK1KZ347392 | 1GCPYDEK1KZ339440 | 1GCPYDEK1KZ399220 | 1GCPYDEK1KZ333914; 1GCPYDEK1KZ359302; 1GCPYDEK1KZ302355; 1GCPYDEK1KZ342516 | 1GCPYDEK1KZ304123 | 1GCPYDEK1KZ357601 | 1GCPYDEK1KZ365052; 1GCPYDEK1KZ338160; 1GCPYDEK1KZ353158; 1GCPYDEK1KZ374463; 1GCPYDEK1KZ346646 | 1GCPYDEK1KZ301058 | 1GCPYDEK1KZ333766 | 1GCPYDEK1KZ337008; 1GCPYDEK1KZ381350

1GCPYDEK1KZ317907 | 1GCPYDEK1KZ343200; 1GCPYDEK1KZ302176 |

1GCPYDEK1KZ354634

; 1GCPYDEK1KZ336148 | 1GCPYDEK1KZ385138; 1GCPYDEK1KZ359946; 1GCPYDEK1KZ354875

1GCPYDEK1KZ364614 | 1GCPYDEK1KZ330124 | 1GCPYDEK1KZ337395 | 1GCPYDEK1KZ396382; 1GCPYDEK1KZ343441 | 1GCPYDEK1KZ386290; 1GCPYDEK1KZ313744; 1GCPYDEK1KZ316899 | 1GCPYDEK1KZ355508; 1GCPYDEK1KZ381140; 1GCPYDEK1KZ377976; 1GCPYDEK1KZ388475

1GCPYDEK1KZ341172; 1GCPYDEK1KZ383289 | 1GCPYDEK1KZ330205

1GCPYDEK1KZ302047; 1GCPYDEK1KZ336120

1GCPYDEK1KZ375290

1GCPYDEK1KZ310665 | 1GCPYDEK1KZ397841

1GCPYDEK1KZ381669 | 1GCPYDEK1KZ301609 | 1GCPYDEK1KZ362362; 1GCPYDEK1KZ319219; 1GCPYDEK1KZ376259 | 1GCPYDEK1KZ348784 | 1GCPYDEK1KZ373538; 1GCPYDEK1KZ381591

1GCPYDEK1KZ345528 | 1GCPYDEK1KZ321858

1GCPYDEK1KZ384409 | 1GCPYDEK1KZ363057 | 1GCPYDEK1KZ368596 | 1GCPYDEK1KZ392235; 1GCPYDEK1KZ398777 | 1GCPYDEK1KZ369943; 1GCPYDEK1KZ374608; 1GCPYDEK1KZ359025; 1GCPYDEK1KZ369554

1GCPYDEK1KZ333847; 1GCPYDEK1KZ382319; 1GCPYDEK1KZ365634 | 1GCPYDEK1KZ359400 | 1GCPYDEK1KZ398763 | 1GCPYDEK1KZ387973; 1GCPYDEK1KZ317941 | 1GCPYDEK1KZ357730; 1GCPYDEK1KZ326283 | 1GCPYDEK1KZ350633; 1GCPYDEK1KZ326526 | 1GCPYDEK1KZ391277; 1GCPYDEK1KZ366329 | 1GCPYDEK1KZ381865; 1GCPYDEK1KZ301173 | 1GCPYDEK1KZ372289; 1GCPYDEK1KZ365486 | 1GCPYDEK1KZ361776; 1GCPYDEK1KZ356612 | 1GCPYDEK1KZ360160 | 1GCPYDEK1KZ331905 | 1GCPYDEK1KZ368145 | 1GCPYDEK1KZ320791; 1GCPYDEK1KZ322024; 1GCPYDEK1KZ342984 | 1GCPYDEK1KZ346498 | 1GCPYDEK1KZ368338 | 1GCPYDEK1KZ388234; 1GCPYDEK1KZ395006; 1GCPYDEK1KZ392896 | 1GCPYDEK1KZ372227 | 1GCPYDEK1KZ383115 | 1GCPYDEK1KZ328468 | 1GCPYDEK1KZ325022 | 1GCPYDEK1KZ382675 | 1GCPYDEK1KZ329040

1GCPYDEK1KZ357100

1GCPYDEK1KZ310262

1GCPYDEK1KZ392946 | 1GCPYDEK1KZ364497 | 1GCPYDEK1KZ327885 | 1GCPYDEK1KZ399931; 1GCPYDEK1KZ396995 | 1GCPYDEK1KZ345108 | 1GCPYDEK1KZ342550 | 1GCPYDEK1KZ338367 | 1GCPYDEK1KZ348106; 1GCPYDEK1KZ364208 | 1GCPYDEK1KZ320421; 1GCPYDEK1KZ368355 | 1GCPYDEK1KZ347778 | 1GCPYDEK1KZ332486 | 1GCPYDEK1KZ345660; 1GCPYDEK1KZ342788; 1GCPYDEK1KZ323402

1GCPYDEK1KZ398410 | 1GCPYDEK1KZ321357 | 1GCPYDEK1KZ323996; 1GCPYDEK1KZ395328 | 1GCPYDEK1KZ357064 | 1GCPYDEK1KZ345691 | 1GCPYDEK1KZ337381; 1GCPYDEK1KZ379761 | 1GCPYDEK1KZ353726 | 1GCPYDEK1KZ399315

1GCPYDEK1KZ330222 | 1GCPYDEK1KZ361471 | 1GCPYDEK1KZ330706; 1GCPYDEK1KZ379727 | 1GCPYDEK1KZ330088 | 1GCPYDEK1KZ350714 | 1GCPYDEK1KZ334626; 1GCPYDEK1KZ330544 | 1GCPYDEK1KZ361163; 1GCPYDEK1KZ337431 | 1GCPYDEK1KZ396396 | 1GCPYDEK1KZ368713 | 1GCPYDEK1KZ329684 | 1GCPYDEK1KZ389934; 1GCPYDEK1KZ398634; 1GCPYDEK1KZ321763; 1GCPYDEK1KZ303277 | 1GCPYDEK1KZ397922 | 1GCPYDEK1KZ377864 | 1GCPYDEK1KZ385785 | 1GCPYDEK1KZ355248 | 1GCPYDEK1KZ339339 | 1GCPYDEK1KZ369117 | 1GCPYDEK1KZ335808 | 1GCPYDEK1KZ392400 | 1GCPYDEK1KZ308964 | 1GCPYDEK1KZ321388 | 1GCPYDEK1KZ372504 | 1GCPYDEK1KZ397791 | 1GCPYDEK1KZ329250 | 1GCPYDEK1KZ319589 | 1GCPYDEK1KZ372552; 1GCPYDEK1KZ388721; 1GCPYDEK1KZ386130 | 1GCPYDEK1KZ360854; 1GCPYDEK1KZ395362; 1GCPYDEK1KZ322296 | 1GCPYDEK1KZ347568; 1GCPYDEK1KZ317633 | 1GCPYDEK1KZ396804 | 1GCPYDEK1KZ319169 | 1GCPYDEK1KZ319947 | 1GCPYDEK1KZ364712 | 1GCPYDEK1KZ377122; 1GCPYDEK1KZ302128 | 1GCPYDEK1KZ330513 | 1GCPYDEK1KZ336702; 1GCPYDEK1KZ365097 | 1GCPYDEK1KZ308544 | 1GCPYDEK1KZ348512 | 1GCPYDEK1KZ332553; 1GCPYDEK1KZ320435 | 1GCPYDEK1KZ360529 | 1GCPYDEK1KZ380649

1GCPYDEK1KZ378318; 1GCPYDEK1KZ393045 | 1GCPYDEK1KZ318684 | 1GCPYDEK1KZ383809 | 1GCPYDEK1KZ326509; 1GCPYDEK1KZ378920 | 1GCPYDEK1KZ307927 | 1GCPYDEK1KZ343276

1GCPYDEK1KZ377086 | 1GCPYDEK1KZ324680 | 1GCPYDEK1KZ337364 | 1GCPYDEK1KZ399363

1GCPYDEK1KZ348137 | 1GCPYDEK1KZ301075; 1GCPYDEK1KZ324016 | 1GCPYDEK1KZ329538 | 1GCPYDEK1KZ356366; 1GCPYDEK1KZ324775; 1GCPYDEK1KZ370221 | 1GCPYDEK1KZ348932; 1GCPYDEK1KZ319513; 1GCPYDEK1KZ365004 | 1GCPYDEK1KZ399394; 1GCPYDEK1KZ361082 | 1GCPYDEK1KZ358215; 1GCPYDEK1KZ393711; 1GCPYDEK1KZ375936; 1GCPYDEK1KZ312870; 1GCPYDEK1KZ304641 | 1GCPYDEK1KZ351863 | 1GCPYDEK1KZ334755 | 1GCPYDEK1KZ351412; 1GCPYDEK1KZ359560 | 1GCPYDEK1KZ323450 | 1GCPYDEK1KZ362121; 1GCPYDEK1KZ311380 | 1GCPYDEK1KZ392607; 1GCPYDEK1KZ313761 | 1GCPYDEK1KZ314960 | 1GCPYDEK1KZ347733; 1GCPYDEK1KZ350051; 1GCPYDEK1KZ361390; 1GCPYDEK1KZ327305; 1GCPYDEK1KZ367450; 1GCPYDEK1KZ388945; 1GCPYDEK1KZ375581; 1GCPYDEK1KZ332620 | 1GCPYDEK1KZ322069 | 1GCPYDEK1KZ380330 | 1GCPYDEK1KZ328373 | 1GCPYDEK1KZ378058 | 1GCPYDEK1KZ301643

1GCPYDEK1KZ361485 | 1GCPYDEK1KZ372048 | 1GCPYDEK1KZ361065; 1GCPYDEK1KZ312724; 1GCPYDEK1KZ356674 | 1GCPYDEK1KZ365536 | 1GCPYDEK1KZ355461; 1GCPYDEK1KZ359445

1GCPYDEK1KZ348381

1GCPYDEK1KZ315042 | 1GCPYDEK1KZ367710 | 1GCPYDEK1KZ333010 | 1GCPYDEK1KZ381834 | 1GCPYDEK1KZ376214; 1GCPYDEK1KZ336876 | 1GCPYDEK1KZ307300 | 1GCPYDEK1KZ383468 | 1GCPYDEK1KZ372132 | 1GCPYDEK1KZ365102 | 1GCPYDEK1KZ386418 | 1GCPYDEK1KZ346789 | 1GCPYDEK1KZ371675 | 1GCPYDEK1KZ331967 | 1GCPYDEK1KZ325697; 1GCPYDEK1KZ352253; 1GCPYDEK1KZ376603; 1GCPYDEK1KZ375452 | 1GCPYDEK1KZ327269

1GCPYDEK1KZ398939 | 1GCPYDEK1KZ379212 | 1GCPYDEK1KZ315946; 1GCPYDEK1KZ360725; 1GCPYDEK1KZ307457; 1GCPYDEK1KZ315851 | 1GCPYDEK1KZ395717 | 1GCPYDEK1KZ393966; 1GCPYDEK1KZ397029 | 1GCPYDEK1KZ312884 | 1GCPYDEK1KZ324694 | 1GCPYDEK1KZ306437; 1GCPYDEK1KZ397189; 1GCPYDEK1KZ389352 | 1GCPYDEK1KZ380893

1GCPYDEK1KZ375158 | 1GCPYDEK1KZ323108 | 1GCPYDEK1KZ389805 | 1GCPYDEK1KZ304820 | 1GCPYDEK1KZ323609 | 1GCPYDEK1KZ351393 | 1GCPYDEK1KZ384961 | 1GCPYDEK1KZ388587 | 1GCPYDEK1KZ315154; 1GCPYDEK1KZ342760 | 1GCPYDEK1KZ305868

1GCPYDEK1KZ350339 | 1GCPYDEK1KZ366279 | 1GCPYDEK1KZ382529 | 1GCPYDEK1KZ339924 | 1GCPYDEK1KZ330351; 1GCPYDEK1KZ336778 | 1GCPYDEK1KZ333993; 1GCPYDEK1KZ345366 | 1GCPYDEK1KZ392669 | 1GCPYDEK1KZ335002 | 1GCPYDEK1KZ375175; 1GCPYDEK1KZ356531 | 1GCPYDEK1KZ391506; 1GCPYDEK1KZ321004 | 1GCPYDEK1KZ397399 | 1GCPYDEK1KZ346842 | 1GCPYDEK1KZ321245 | 1GCPYDEK1KZ319303; 1GCPYDEK1KZ316742 | 1GCPYDEK1KZ375113; 1GCPYDEK1KZ344475 | 1GCPYDEK1KZ360403 | 1GCPYDEK1KZ336280 | 1GCPYDEK1KZ354276; 1GCPYDEK1KZ363463 | 1GCPYDEK1KZ397998 | 1GCPYDEK1KZ368131 | 1GCPYDEK1KZ331600 | 1GCPYDEK1KZ300637 | 1GCPYDEK1KZ300993; 1GCPYDEK1KZ389111 | 1GCPYDEK1KZ371238; 1GCPYDEK1KZ384748 | 1GCPYDEK1KZ377668 | 1GCPYDEK1KZ386984; 1GCPYDEK1KZ316384 | 1GCPYDEK1KZ395118 | 1GCPYDEK1KZ363740 | 1GCPYDEK1KZ384412; 1GCPYDEK1KZ380277 | 1GCPYDEK1KZ369828 | 1GCPYDEK1KZ321844 | 1GCPYDEK1KZ348316 | 1GCPYDEK1KZ335856; 1GCPYDEK1KZ305935; 1GCPYDEK1KZ380070; 1GCPYDEK1KZ384314 | 1GCPYDEK1KZ324081 | 1GCPYDEK1KZ370350 | 1GCPYDEK1KZ367111 | 1GCPYDEK1KZ375807; 1GCPYDEK1KZ384555 | 1GCPYDEK1KZ303618 | 1GCPYDEK1KZ383597 | 1GCPYDEK1KZ320225; 1GCPYDEK1KZ349868; 1GCPYDEK1KZ351734 | 1GCPYDEK1KZ388640; 1GCPYDEK1KZ306163; 1GCPYDEK1KZ321472 |

1GCPYDEK1KZ317910

| 1GCPYDEK1KZ322279; 1GCPYDEK1KZ343939; 1GCPYDEK1KZ389089 | 1GCPYDEK1KZ353709 | 1GCPYDEK1KZ301710 | 1GCPYDEK1KZ344203 | 1GCPYDEK1KZ373197 | 1GCPYDEK1KZ368887; 1GCPYDEK1KZ371062 | 1GCPYDEK1KZ316157; 1GCPYDEK1KZ307751 | 1GCPYDEK1KZ355427 | 1GCPYDEK1KZ331922 | 1GCPYDEK1KZ314859 | 1GCPYDEK1KZ323674; 1GCPYDEK1KZ381929 | 1GCPYDEK1KZ324470 |

1GCPYDEK1KZ364502

| 1GCPYDEK1KZ321908 | 1GCPYDEK1KZ326249 | 1GCPYDEK1KZ335176; 1GCPYDEK1KZ343682 | 1GCPYDEK1KZ370722 | 1GCPYDEK1KZ328423 | 1GCPYDEK1KZ386080 | 1GCPYDEK1KZ340930 | 1GCPYDEK1KZ320144 | 1GCPYDEK1KZ304557; 1GCPYDEK1KZ323898

1GCPYDEK1KZ382854 | 1GCPYDEK1KZ378710 | 1GCPYDEK1KZ301089 | 1GCPYDEK1KZ317163; 1GCPYDEK1KZ359784 | 1GCPYDEK1KZ392428 | 1GCPYDEK1KZ380103 | 1GCPYDEK1KZ306714 | 1GCPYDEK1KZ385768; 1GCPYDEK1KZ303988 | 1GCPYDEK1KZ363382 | 1GCPYDEK1KZ346906 | 1GCPYDEK1KZ332374; 1GCPYDEK1KZ378481; 1GCPYDEK1KZ321164 | 1GCPYDEK1KZ348669; 1GCPYDEK1KZ319673; 1GCPYDEK1KZ368033 | 1GCPYDEK1KZ360143 | 1GCPYDEK1KZ379582 | 1GCPYDEK1KZ384636 | 1GCPYDEK1KZ330477; 1GCPYDEK1KZ389285 | 1GCPYDEK1KZ374236; 1GCPYDEK1KZ385818 | 1GCPYDEK1KZ307054; 1GCPYDEK1KZ364046; 1GCPYDEK1KZ393823 | 1GCPYDEK1KZ318524 | 1GCPYDEK1KZ396124 | 1GCPYDEK1KZ399721 | 1GCPYDEK1KZ384572 | 1GCPYDEK1KZ347294 | 1GCPYDEK1KZ350499 | 1GCPYDEK1KZ397015 | 1GCPYDEK1KZ307376 | 1GCPYDEK1KZ318927 | 1GCPYDEK1KZ369330 | 1GCPYDEK1KZ347621 | 1GCPYDEK1KZ364984 | 1GCPYDEK1KZ356853 | 1GCPYDEK1KZ318233 | 1GCPYDEK1KZ392817; 1GCPYDEK1KZ335873 | 1GCPYDEK1KZ387097 | 1GCPYDEK1KZ320113 | 1GCPYDEK1KZ386063; 1GCPYDEK1KZ388590 | 1GCPYDEK1KZ362894 | 1GCPYDEK1KZ323349

1GCPYDEK1KZ396012 | 1GCPYDEK1KZ307684 | 1GCPYDEK1KZ329619 | 1GCPYDEK1KZ366248; 1GCPYDEK1KZ322265 | 1GCPYDEK1KZ361826; 1GCPYDEK1KZ383602 | 1GCPYDEK1KZ318989

1GCPYDEK1KZ325523

1GCPYDEK1KZ346808 | 1GCPYDEK1KZ318698; 1GCPYDEK1KZ362684 | 1GCPYDEK1KZ374401 | 1GCPYDEK1KZ341396 | 1GCPYDEK1KZ363804; 1GCPYDEK1KZ356660 | 1GCPYDEK1KZ315493 | 1GCPYDEK1KZ340412; 1GCPYDEK1KZ379341 | 1GCPYDEK1KZ382658 | 1GCPYDEK1KZ366718 | 1GCPYDEK1KZ396110 | 1GCPYDEK1KZ302243; 1GCPYDEK1KZ343262 | 1GCPYDEK1KZ317454 | 1GCPYDEK1KZ316269; 1GCPYDEK1KZ390856; 1GCPYDEK1KZ319057

1GCPYDEK1KZ362393 | 1GCPYDEK1KZ366671; 1GCPYDEK1KZ308706 | 1GCPYDEK1KZ308916 | 1GCPYDEK1KZ373457; 1GCPYDEK1KZ304235; 1GCPYDEK1KZ367402 | 1GCPYDEK1KZ353595 | 1GCPYDEK1KZ300654 | 1GCPYDEK1KZ385009

1GCPYDEK1KZ362183; 1GCPYDEK1KZ315347 | 1GCPYDEK1KZ308639; 1GCPYDEK1KZ318975 | 1GCPYDEK1KZ385074 | 1GCPYDEK1KZ330849 | 1GCPYDEK1KZ330303 | 1GCPYDEK1KZ356626; 1GCPYDEK1KZ359865 | 1GCPYDEK1KZ347604 | 1GCPYDEK1KZ373278; 1GCPYDEK1KZ335596; 1GCPYDEK1KZ309418

1GCPYDEK1KZ368601; 1GCPYDEK1KZ383664 | 1GCPYDEK1KZ336408; 1GCPYDEK1KZ395474; 1GCPYDEK1KZ393837 | 1GCPYDEK1KZ377606 | 1GCPYDEK1KZ309516

1GCPYDEK1KZ362197; 1GCPYDEK1KZ343701 | 1GCPYDEK1KZ322220; 1GCPYDEK1KZ340197 | 1GCPYDEK1KZ395975; 1GCPYDEK1KZ367982 | 1GCPYDEK1KZ345450 | 1GCPYDEK1KZ313159; 1GCPYDEK1KZ385611; 1GCPYDEK1KZ308995 | 1GCPYDEK1KZ371093 | 1GCPYDEK1KZ380960 | 1GCPYDEK1KZ310987 | 1GCPYDEK1KZ316093 | 1GCPYDEK1KZ306468 | 1GCPYDEK1KZ355511 | 1GCPYDEK1KZ391697; 1GCPYDEK1KZ309919; 1GCPYDEK1KZ395670; 1GCPYDEK1KZ344279; 1GCPYDEK1KZ378383; 1GCPYDEK1KZ371935; 1GCPYDEK1KZ300668

1GCPYDEK1KZ349272 | 1GCPYDEK1KZ325294; 1GCPYDEK1KZ320239; 1GCPYDEK1KZ344573 | 1GCPYDEK1KZ311069 | 1GCPYDEK1KZ302856 | 1GCPYDEK1KZ331595 | 1GCPYDEK1KZ388251 | 1GCPYDEK1KZ380778; 1GCPYDEK1KZ363558

1GCPYDEK1KZ328387 | 1GCPYDEK1KZ313193 | 1GCPYDEK1KZ364290; 1GCPYDEK1KZ338126 | 1GCPYDEK1KZ371031 | 1GCPYDEK1KZ392543

1GCPYDEK1KZ356027; 1GCPYDEK1KZ330270 | 1GCPYDEK1KZ323657; 1GCPYDEK1KZ312352 | 1GCPYDEK1KZ361650 | 1GCPYDEK1KZ300461; 1GCPYDEK1KZ344119 |

1GCPYDEK1KZ372972

| 1GCPYDEK1KZ325151; 1GCPYDEK1KZ393885 | 1GCPYDEK1KZ335890 | 1GCPYDEK1KZ305479; 1GCPYDEK1KZ350826 | 1GCPYDEK1KZ304056; 1GCPYDEK1KZ380392 | 1GCPYDEK1KZ310293 | 1GCPYDEK1KZ338188 | 1GCPYDEK1KZ314683 | 1GCPYDEK1KZ390288 | 1GCPYDEK1KZ344962 | 1GCPYDEK1KZ394213 | 1GCPYDEK1KZ300329

1GCPYDEK1KZ384507 | 1GCPYDEK1KZ374172; 1GCPYDEK1KZ334979 | 1GCPYDEK1KZ367125 | 1GCPYDEK1KZ383681 | 1GCPYDEK1KZ327031 | 1GCPYDEK1KZ315686 | 1GCPYDEK1KZ317227 | 1GCPYDEK1KZ347201 | 1GCPYDEK1KZ396611; 1GCPYDEK1KZ317244; 1GCPYDEK1KZ349756 | 1GCPYDEK1KZ311122 | 1GCPYDEK1KZ339549 | 1GCPYDEK1KZ350955; 1GCPYDEK1KZ374799; 1GCPYDEK1KZ311928; 1GCPYDEK1KZ390453 | 1GCPYDEK1KZ344816 | 1GCPYDEK1KZ328888 | 1GCPYDEK1KZ375693 | 1GCPYDEK1KZ321455 | 1GCPYDEK1KZ334691; 1GCPYDEK1KZ325487 | 1GCPYDEK1KZ334593 | 1GCPYDEK1KZ383793; 1GCPYDEK1KZ339163 | 1GCPYDEK1KZ345478 | 1GCPYDEK1KZ399797; 1GCPYDEK1KZ324436 | 1GCPYDEK1KZ389612 | 1GCPYDEK1KZ337509 | 1GCPYDEK1KZ373488 | 1GCPYDEK1KZ365844 | 1GCPYDEK1KZ340894 | 1GCPYDEK1KZ370896; 1GCPYDEK1KZ385107; 1GCPYDEK1KZ358750 | 1GCPYDEK1KZ399010 | 1GCPYDEK1KZ374737; 1GCPYDEK1KZ328938; 1GCPYDEK1KZ339695 | 1GCPYDEK1KZ394857; 1GCPYDEK1KZ300766; 1GCPYDEK1KZ393661; 1GCPYDEK1KZ346288; 1GCPYDEK1KZ330172 | 1GCPYDEK1KZ330480 | 1GCPYDEK1KZ301044 | 1GCPYDEK1KZ383258 | 1GCPYDEK1KZ335923 | 1GCPYDEK1KZ302727; 1GCPYDEK1KZ384328; 1GCPYDEK1KZ327448

1GCPYDEK1KZ352026 |

1GCPYDEK1KZ396706

| 1GCPYDEK1KZ357193 | 1GCPYDEK1KZ391845 | 1GCPYDEK1KZ379436 | 1GCPYDEK1KZ351488; 1GCPYDEK1KZ379954 | 1GCPYDEK1KZ316207 | 1GCPYDEK1KZ323934; 1GCPYDEK1KZ393448; 1GCPYDEK1KZ332522 | 1GCPYDEK1KZ332973; 1GCPYDEK1KZ344539 | 1GCPYDEK1KZ356528 | 1GCPYDEK1KZ321438; 1GCPYDEK1KZ347134 | 1GCPYDEK1KZ326347 | 1GCPYDEK1KZ386872; 1GCPYDEK1KZ370218 | 1GCPYDEK1KZ307460; 1GCPYDEK1KZ343133 | 1GCPYDEK1KZ331239 | 1GCPYDEK1KZ337963 | 1GCPYDEK1KZ303926; 1GCPYDEK1KZ356917; 1GCPYDEK1KZ356190 | 1GCPYDEK1KZ339406 | 1GCPYDEK1KZ346713 | 1GCPYDEK1KZ359266 | 1GCPYDEK1KZ304882;

1GCPYDEK1KZ352611

| 1GCPYDEK1KZ389674 | 1GCPYDEK1KZ334254 | 1GCPYDEK1KZ399492; 1GCPYDEK1KZ381588 | 1GCPYDEK1KZ327630 | 1GCPYDEK1KZ374544; 1GCPYDEK1KZ312626

1GCPYDEK1KZ339518 | 1GCPYDEK1KZ356206 | 1GCPYDEK1KZ303165; 1GCPYDEK1KZ301206 | 1GCPYDEK1KZ342354 | 1GCPYDEK1KZ395393 | 1GCPYDEK1KZ354696; 1GCPYDEK1KZ341401 | 1GCPYDEK1KZ338935; 1GCPYDEK1KZ359526

1GCPYDEK1KZ391120 | 1GCPYDEK1KZ303814 | 1GCPYDEK1KZ343763; 1GCPYDEK1KZ354519 | 1GCPYDEK1KZ379615 | 1GCPYDEK1KZ391635; 1GCPYDEK1KZ373166; 1GCPYDEK1KZ326039 | 1GCPYDEK1KZ324579 | 1GCPYDEK1KZ301187 | 1GCPYDEK1KZ335341 | 1GCPYDEK1KZ346193; 1GCPYDEK1KZ393028; 1GCPYDEK1KZ377752 | 1GCPYDEK1KZ328020; 1GCPYDEK1KZ377895 | 1GCPYDEK1KZ399430

1GCPYDEK1KZ366962 | 1GCPYDEK1KZ364872; 1GCPYDEK1KZ328597 | 1GCPYDEK1KZ375032 | 1GCPYDEK1KZ331709 | 1GCPYDEK1KZ384684; 1GCPYDEK1KZ376570 | 1GCPYDEK1KZ338000 | 1GCPYDEK1KZ300752 | 1GCPYDEK1KZ356304 | 1GCPYDEK1KZ351362; 1GCPYDEK1KZ343536 | 1GCPYDEK1KZ313114 | 1GCPYDEK1KZ384832 | 1GCPYDEK1KZ350986; 1GCPYDEK1KZ314828 | 1GCPYDEK1KZ386497; 1GCPYDEK1KZ350762 | 1GCPYDEK1KZ330995; 1GCPYDEK1KZ351684 | 1GCPYDEK1KZ317048 | 1GCPYDEK1KZ330916 | 1GCPYDEK1KZ354116 | 1GCPYDEK1KZ361521; 1GCPYDEK1KZ377654; 1GCPYDEK1KZ364015 | 1GCPYDEK1KZ390100 | 1GCPYDEK1KZ366427 | 1GCPYDEK1KZ357663 | 1GCPYDEK1KZ311864; 1GCPYDEK1KZ380411; 1GCPYDEK1KZ386953 | 1GCPYDEK1KZ350227 | 1GCPYDEK1KZ380585;

1GCPYDEK1KZ327935

| 1GCPYDEK1KZ387925 | 1GCPYDEK1KZ368730

1GCPYDEK1KZ358697; 1GCPYDEK1KZ320712; 1GCPYDEK1KZ367805; 1GCPYDEK1KZ319091; 1GCPYDEK1KZ376133 | 1GCPYDEK1KZ388184 | 1GCPYDEK1KZ372468; 1GCPYDEK1KZ347263; 1GCPYDEK1KZ362622; 1GCPYDEK1KZ325201 |

1GCPYDEK1KZ301920

| 1GCPYDEK1KZ329314 | 1GCPYDEK1KZ374883; 1GCPYDEK1KZ390176; 1GCPYDEK1KZ351491 | 1GCPYDEK1KZ313811 | 1GCPYDEK1KZ353662 | 1GCPYDEK1KZ369442 | 1GCPYDEK1KZ319009 | 1GCPYDEK1KZ311671

1GCPYDEK1KZ364869 | 1GCPYDEK1KZ392882 | 1GCPYDEK1KZ373586 | 1GCPYDEK1KZ391151 | 1GCPYDEK1KZ326798; 1GCPYDEK1KZ350132 | 1GCPYDEK1KZ313730; 1GCPYDEK1KZ323416; 1GCPYDEK1KZ364550; 1GCPYDEK1KZ323223 | 1GCPYDEK1KZ340118 | 1GCPYDEK1KZ313629; 1GCPYDEK1KZ352821 | 1GCPYDEK1KZ327403; 1GCPYDEK1KZ337624; 1GCPYDEK1KZ322184 | 1GCPYDEK1KZ332861 | 1GCPYDEK1KZ379405 | 1GCPYDEK1KZ345125 | 1GCPYDEK1KZ335369; 1GCPYDEK1KZ378979 | 1GCPYDEK1KZ342421; 1GCPYDEK1KZ398570; 1GCPYDEK1KZ360224; 1GCPYDEK1KZ307765 | 1GCPYDEK1KZ369604; 1GCPYDEK1KZ305837; 1GCPYDEK1KZ387679; 1GCPYDEK1KZ312562 | 1GCPYDEK1KZ338059; 1GCPYDEK1KZ309001; 1GCPYDEK1KZ376990 | 1GCPYDEK1KZ375127; 1GCPYDEK1KZ363754 | 1GCPYDEK1KZ352351; 1GCPYDEK1KZ353838 | 1GCPYDEK1KZ304865

1GCPYDEK1KZ382143; 1GCPYDEK1KZ369358 | 1GCPYDEK1KZ348641 | 1GCPYDEK1KZ317261 | 1GCPYDEK1KZ344508 | 1GCPYDEK1KZ318149; 1GCPYDEK1KZ336943 | 1GCPYDEK1KZ354004 | 1GCPYDEK1KZ350812 | 1GCPYDEK1KZ335968 | 1GCPYDEK1KZ338904 | 1GCPYDEK1KZ386614

1GCPYDEK1KZ348218 | 1GCPYDEK1KZ306700 | 1GCPYDEK1KZ301349

1GCPYDEK1KZ372616; 1GCPYDEK1KZ381400 | 1GCPYDEK1KZ394048 | 1GCPYDEK1KZ319656; 1GCPYDEK1KZ335064; 1GCPYDEK1KZ384653 | 1GCPYDEK1KZ354035; 1GCPYDEK1KZ396172; 1GCPYDEK1KZ378089 | 1GCPYDEK1KZ391313 | 1GCPYDEK1KZ332469; 1GCPYDEK1KZ329815 | 1GCPYDEK1KZ372096 | 1GCPYDEK1KZ330561 | 1GCPYDEK1KZ381185 | 1GCPYDEK1KZ328728 | 1GCPYDEK1KZ365679; 1GCPYDEK1KZ395197

1GCPYDEK1KZ387665

| 1GCPYDEK1KZ378898; 1GCPYDEK1KZ302386

1GCPYDEK1KZ301464 | 1GCPYDEK1KZ314408; 1GCPYDEK1KZ393689; 1GCPYDEK1KZ386631; 1GCPYDEK1KZ349837 | 1GCPYDEK1KZ313209 | 1GCPYDEK1KZ393482 | 1GCPYDEK1KZ333279 | 1GCPYDEK1KZ355430 | 1GCPYDEK1KZ302517; 1GCPYDEK1KZ321567 | 1GCPYDEK1KZ318555 | 1GCPYDEK1KZ351880 | 1GCPYDEK1KZ379355 | 1GCPYDEK1KZ391019; 1GCPYDEK1KZ338434 | 1GCPYDEK1KZ334268 | 1GCPYDEK1KZ384197 | 1GCPYDEK1KZ310018 | 1GCPYDEK1KZ365665; 1GCPYDEK1KZ308088 | 1GCPYDEK1KZ324727; 1GCPYDEK1KZ394616 | 1GCPYDEK1KZ368565; 1GCPYDEK1KZ348056 | 1GCPYDEK1KZ357436 | 1GCPYDEK1KZ376830 | 1GCPYDEK1KZ377007 | 1GCPYDEK1KZ330897; 1GCPYDEK1KZ390419 | 1GCPYDEK1KZ371126; 1GCPYDEK1KZ391649 | 1GCPYDEK1KZ373314; 1GCPYDEK1KZ309970; 1GCPYDEK1KZ369134 | 1GCPYDEK1KZ369408; 1GCPYDEK1KZ333718; 1GCPYDEK1KZ391831 | 1GCPYDEK1KZ345853; 1GCPYDEK1KZ358876; 1GCPYDEK1KZ390209; 1GCPYDEK1KZ358201; 1GCPYDEK1KZ348588 | 1GCPYDEK1KZ328826 | 1GCPYDEK1KZ331547 | 1GCPYDEK1KZ370784 | 1GCPYDEK1KZ321679 | 1GCPYDEK1KZ397581 | 1GCPYDEK1KZ340801 | 1GCPYDEK1KZ394034 | 1GCPYDEK1KZ393093 | 1GCPYDEK1KZ369229; 1GCPYDEK1KZ343391

1GCPYDEK1KZ305949 | 1GCPYDEK1KZ300153 | 1GCPYDEK1KZ348753 | 1GCPYDEK1KZ381221; 1GCPYDEK1KZ332116 | 1GCPYDEK1KZ391683 | 1GCPYDEK1KZ309774 | 1GCPYDEK1KZ345402

1GCPYDEK1KZ383230; 1GCPYDEK1KZ368047; 1GCPYDEK1KZ354214; 1GCPYDEK1KZ389822; 1GCPYDEK1KZ357078 | 1GCPYDEK1KZ386435; 1GCPYDEK1KZ381638

1GCPYDEK1KZ379579

1GCPYDEK1KZ338787 | 1GCPYDEK1KZ355766 | 1GCPYDEK1KZ363608 | 1GCPYDEK1KZ342645 | 1GCPYDEK1KZ349076; 1GCPYDEK1KZ300962; 1GCPYDEK1KZ312027 | 1GCPYDEK1KZ339566 | 1GCPYDEK1KZ360272 | 1GCPYDEK1KZ347991 | 1GCPYDEK1KZ347912; 1GCPYDEK1KZ313713 | 1GCPYDEK1KZ389206; 1GCPYDEK1KZ343424 | 1GCPYDEK1KZ302968 | 1GCPYDEK1KZ332729 | 1GCPYDEK1KZ317549 | 1GCPYDEK1KZ381266 | 1GCPYDEK1KZ399525 | 1GCPYDEK1KZ367237; 1GCPYDEK1KZ366850; 1GCPYDEK1KZ337977 | 1GCPYDEK1KZ397970; 1GCPYDEK1KZ301805 | 1GCPYDEK1KZ383440 | 1GCPYDEK1KZ345464 | 1GCPYDEK1KZ363964 | 1GCPYDEK1KZ385706 | 1GCPYDEK1KZ300332 | 1GCPYDEK1KZ328860 | 1GCPYDEK1KZ373930 | 1GCPYDEK1KZ399444 | 1GCPYDEK1KZ320385

1GCPYDEK1KZ388153 | 1GCPYDEK1KZ370378 | 1GCPYDEK1KZ327188 | 1GCPYDEK1KZ343519 | 1GCPYDEK1KZ326851 | 1GCPYDEK1KZ375614 | 1GCPYDEK1KZ394356; 1GCPYDEK1KZ368548; 1GCPYDEK1KZ376018; 1GCPYDEK1KZ399458; 1GCPYDEK1KZ318247 | 1GCPYDEK1KZ335680; 1GCPYDEK1KZ305966 | 1GCPYDEK1KZ398679 | 1GCPYDEK1KZ389660 | 1GCPYDEK1KZ327983 | 1GCPYDEK1KZ318930 | 1GCPYDEK1KZ386886 | 1GCPYDEK1KZ300895; 1GCPYDEK1KZ326087 | 1GCPYDEK1KZ321715 | 1GCPYDEK1KZ399234 | 1GCPYDEK1KZ319270 | 1GCPYDEK1KZ398553

1GCPYDEK1KZ326204; 1GCPYDEK1KZ374673 | 1GCPYDEK1KZ385415 | 1GCPYDEK1KZ369439 | 1GCPYDEK1KZ322606 | 1GCPYDEK1KZ337915 | 1GCPYDEK1KZ351183 | 1GCPYDEK1KZ381770; 1GCPYDEK1KZ312013; 1GCPYDEK1KZ313002 | 1GCPYDEK1KZ309273; 1GCPYDEK1KZ392025; 1GCPYDEK1KZ304297 | 1GCPYDEK1KZ335825 | 1GCPYDEK1KZ397032; 1GCPYDEK1KZ339020 | 1GCPYDEK1KZ324842 | 1GCPYDEK1KZ371630 | 1GCPYDEK1KZ383146 | 1GCPYDEK1KZ372910

1GCPYDEK1KZ316143 |

1GCPYDEK1KZ318135

| 1GCPYDEK1KZ346453; 1GCPYDEK1KZ328406; 1GCPYDEK1KZ386211 | 1GCPYDEK1KZ312481

1GCPYDEK1KZ381056; 1GCPYDEK1KZ314036; 1GCPYDEK1KZ396916 | 1GCPYDEK1KZ330284 | 1GCPYDEK1KZ319088 | 1GCPYDEK1KZ340880; 1GCPYDEK1KZ321262 | 1GCPYDEK1KZ320662 | 1GCPYDEK1KZ308057; 1GCPYDEK1KZ316658; 1GCPYDEK1KZ367965; 1GCPYDEK1KZ342497 | 1GCPYDEK1KZ395586; 1GCPYDEK1KZ375838; 1GCPYDEK1KZ388296 | 1GCPYDEK1KZ343990 | 1GCPYDEK1KZ333637 | 1GCPYDEK1KZ377850 | 1GCPYDEK1KZ325148; 1GCPYDEK1KZ366296 | 1GCPYDEK1KZ308236 | 1GCPYDEK1KZ334271 | 1GCPYDEK1KZ396656 | 1GCPYDEK1KZ372583 | 1GCPYDEK1KZ348090 | 1GCPYDEK1KZ354326 | 1GCPYDEK1KZ352592 | 1GCPYDEK1KZ313436 | 1GCPYDEK1KZ363933 | 1GCPYDEK1KZ360899 | 1GCPYDEK1KZ392395 | 1GCPYDEK1KZ366556 |

1GCPYDEK1KZ376116

| 1GCPYDEK1KZ302629 | 1GCPYDEK1KZ351460; 1GCPYDEK1KZ396849; 1GCPYDEK1KZ354567; 1GCPYDEK1KZ377685 | 1GCPYDEK1KZ339258; 1GCPYDEK1KZ381302 | 1GCPYDEK1KZ316241; 1GCPYDEK1KZ388430; 1GCPYDEK1KZ302257

1GCPYDEK1KZ348719; 1GCPYDEK1KZ313646 | 1GCPYDEK1KZ367061; 1GCPYDEK1KZ327157 | 1GCPYDEK1KZ384135 | 1GCPYDEK1KZ316255 | 1GCPYDEK1KZ359140 | 1GCPYDEK1KZ312108 | 1GCPYDEK1KZ323092; 1GCPYDEK1KZ345240; 1GCPYDEK1KZ367156; 1GCPYDEK1KZ367187 | 1GCPYDEK1KZ320046 | 1GCPYDEK1KZ378397 | 1GCPYDEK1KZ303487; 1GCPYDEK1KZ386757 | 1GCPYDEK1KZ394096; 1GCPYDEK1KZ304834 | 1GCPYDEK1KZ311847 | 1GCPYDEK1KZ310553 | 1GCPYDEK1KZ304624 | 1GCPYDEK1KZ347649 | 1GCPYDEK1KZ374771 | 1GCPYDEK1KZ393269; 1GCPYDEK1KZ391893 | 1GCPYDEK1KZ345867 | 1GCPYDEK1KZ303747 | 1GCPYDEK1KZ387584 | 1GCPYDEK1KZ353872 | 1GCPYDEK1KZ306826 | 1GCPYDEK1KZ320564; 1GCPYDEK1KZ360711 | 1GCPYDEK1KZ359655 | 1GCPYDEK1KZ371658; 1GCPYDEK1KZ307099 | 1GCPYDEK1KZ315199 | 1GCPYDEK1KZ334044 | 1GCPYDEK1KZ319799 | 1GCPYDEK1KZ347845 | 1GCPYDEK1KZ374320 | 1GCPYDEK1KZ302307 | 1GCPYDEK1KZ310097 | 1GCPYDEK1KZ390002 | 1GCPYDEK1KZ395202 | 1GCPYDEK1KZ329846; 1GCPYDEK1KZ309242 | 1GCPYDEK1KZ318653 | 1GCPYDEK1KZ347800; 1GCPYDEK1KZ391246; 1GCPYDEK1KZ359221 | 1GCPYDEK1KZ300203 | 1GCPYDEK1KZ365066; 1GCPYDEK1KZ350759 | 1GCPYDEK1KZ311315 | 1GCPYDEK1KZ307779 | 1GCPYDEK1KZ303991 | 1GCPYDEK1KZ352706 | 1GCPYDEK1KZ324615 | 1GCPYDEK1KZ397760 | 1GCPYDEK1KZ371868 |

1GCPYDEK1KZ3001221GCPYDEK1KZ340796 | 1GCPYDEK1KZ382045; 1GCPYDEK1KZ349546; 1GCPYDEK1KZ312254

1GCPYDEK1KZ383342; 1GCPYDEK1KZ394065 | 1GCPYDEK1KZ300167 | 1GCPYDEK1KZ344752 | 1GCPYDEK1KZ303876 | 1GCPYDEK1KZ364001 | 1GCPYDEK1KZ337428 | 1GCPYDEK1KZ337686 | 1GCPYDEK1KZ314926 | 1GCPYDEK1KZ322914 | 1GCPYDEK1KZ357307 | 1GCPYDEK1KZ337879 | 1GCPYDEK1KZ378528 | 1GCPYDEK1KZ397323 | 1GCPYDEK1KZ309371 | 1GCPYDEK1KZ322475; 1GCPYDEK1KZ333699 | 1GCPYDEK1KZ311962 | 1GCPYDEK1KZ353645; 1GCPYDEK1KZ396057

1GCPYDEK1KZ306874 | 1GCPYDEK1KZ348560; 1GCPYDEK1KZ397774; 1GCPYDEK1KZ354990 | 1GCPYDEK1KZ326364 | 1GCPYDEK1KZ330169 | 1GCPYDEK1KZ317339 | 1GCPYDEK1KZ343889 | 1GCPYDEK1KZ309984; 1GCPYDEK1KZ385642 | 1GCPYDEK1KZ309127 | 1GCPYDEK1KZ366377 | 1GCPYDEK1KZ362409 | 1GCPYDEK1KZ339115;

1GCPYDEK1KZ362135

; 1GCPYDEK1KZ382661 | 1GCPYDEK1KZ399654

1GCPYDEK1KZ369733 | 1GCPYDEK1KZ351717; 1GCPYDEK1KZ339650 | 1GCPYDEK1KZ346954 | 1GCPYDEK1KZ315588 | 1GCPYDEK1KZ313078 | 1GCPYDEK1KZ320841; 1GCPYDEK1KZ336604 | 1GCPYDEK1KZ341446 | 1GCPYDEK1KZ300928 | 1GCPYDEK1KZ369120 | 1GCPYDEK1KZ377332; 1GCPYDEK1KZ364628 | 1GCPYDEK1KZ378271; 1GCPYDEK1KZ393370 | 1GCPYDEK1KZ363947 | 1GCPYDEK1KZ306678; 1GCPYDEK1KZ330253 | 1GCPYDEK1KZ336411 | 1GCPYDEK1KZ302369; 1GCPYDEK1KZ368923 | 1GCPYDEK1KZ315963; 1GCPYDEK1KZ312285 | 1GCPYDEK1KZ307555 | 1GCPYDEK1KZ349174; 1GCPYDEK1KZ340314; 1GCPYDEK1KZ382742 | 1GCPYDEK1KZ388038 | 1GCPYDEK1KZ330138 | 1GCPYDEK1KZ356805; 1GCPYDEK1KZ315882; 1GCPYDEK1KZ306664 | 1GCPYDEK1KZ308821 | 1GCPYDEK1KZ371353 | 1GCPYDEK1KZ352981 | 1GCPYDEK1KZ343083; 1GCPYDEK1KZ341110; 1GCPYDEK1KZ333525 | 1GCPYDEK1KZ347327

1GCPYDEK1KZ328048 | 1GCPYDEK1KZ399542 | 1GCPYDEK1KZ377170; 1GCPYDEK1KZ308575 | 1GCPYDEK1KZ362796; 1GCPYDEK1KZ332567 | 1GCPYDEK1KZ330835; 1GCPYDEK1KZ351121; 1GCPYDEK1KZ347540

1GCPYDEK1KZ301108 | 1GCPYDEK1KZ311301; 1GCPYDEK1KZ350468 | 1GCPYDEK1KZ365522; 1GCPYDEK1KZ321617; 1GCPYDEK1KZ368842

1GCPYDEK1KZ376715 | 1GCPYDEK1KZ379131 | 1GCPYDEK1KZ327319

1GCPYDEK1KZ340166; 1GCPYDEK1KZ375547 | 1GCPYDEK1KZ365276 | 1GCPYDEK1KZ308219 | 1GCPYDEK1KZ340765 | 1GCPYDEK1KZ328311 | 1GCPYDEK1KZ393420 | 1GCPYDEK1KZ371742 | 1GCPYDEK1KZ328552 | 1GCPYDEK1KZ384538; 1GCPYDEK1KZ311797 | 1GCPYDEK1KZ321133 |

1GCPYDEK1KZ347876

; 1GCPYDEK1KZ308852

1GCPYDEK1KZ355038

1GCPYDEK1KZ330401 | 1GCPYDEK1KZ380263 |

1GCPYDEK1KZ319575

| 1GCPYDEK1KZ349787 | 1GCPYDEK1KZ334724; 1GCPYDEK1KZ370574;

1GCPYDEK1KZ373247

; 1GCPYDEK1KZ326395 | 1GCPYDEK1KZ340927 | 1GCPYDEK1KZ392879 | 1GCPYDEK1KZ319074 | 1GCPYDEK1KZ360210 | 1GCPYDEK1KZ382370 | 1GCPYDEK1KZ363530; 1GCPYDEK1KZ338532; 1GCPYDEK1KZ337235 | 1GCPYDEK1KZ364127; 1GCPYDEK1KZ331726; 1GCPYDEK1KZ369280 | 1GCPYDEK1KZ323481 | 1GCPYDEK1KZ302890 | 1GCPYDEK1KZ310875 |

1GCPYDEK1KZ372390

; 1GCPYDEK1KZ304784 | 1GCPYDEK1KZ352964 | 1GCPYDEK1KZ373796 | 1GCPYDEK1KZ347005

1GCPYDEK1KZ321486; 1GCPYDEK1KZ323013 | 1GCPYDEK1KZ348817

1GCPYDEK1KZ373099 | 1GCPYDEK1KZ360045 | 1GCPYDEK1KZ349806 | 1GCPYDEK1KZ333475 | 1GCPYDEK1KZ333959; 1GCPYDEK1KZ390243 | 1GCPYDEK1KZ330608 | 1GCPYDEK1KZ387018 | 1GCPYDEK1KZ387312 | 1GCPYDEK1KZ301447 | 1GCPYDEK1KZ356495 | 1GCPYDEK1KZ356898 | 1GCPYDEK1KZ376097 | 1GCPYDEK1KZ394552; 1GCPYDEK1KZ311234; 1GCPYDEK1KZ371336 | 1GCPYDEK1KZ387939 | 1GCPYDEK1KZ339244 | 1GCPYDEK1KZ385771; 1GCPYDEK1KZ342399 | 1GCPYDEK1KZ380490 | 1GCPYDEK1KZ304705 | 1GCPYDEK1KZ371224; 1GCPYDEK1KZ339311; 1GCPYDEK1KZ350535 | 1GCPYDEK1KZ322041; 1GCPYDEK1KZ363768 | 1GCPYDEK1KZ374057 | 1GCPYDEK1KZ325473 | 1GCPYDEK1KZ357355 | 1GCPYDEK1KZ377394 | 1GCPYDEK1KZ397550 | 1GCPYDEK1KZ393546 | 1GCPYDEK1KZ394678 | 1GCPYDEK1KZ325778 | 1GCPYDEK1KZ377492 | 1GCPYDEK1KZ333654; 1GCPYDEK1KZ386922

1GCPYDEK1KZ304381 | 1GCPYDEK1KZ309967 | 1GCPYDEK1KZ343407 | 1GCPYDEK1KZ319222; 1GCPYDEK1KZ308138 | 1GCPYDEK1KZ364340 | 1GCPYDEK1KZ364564; 1GCPYDEK1KZ310178 | 1GCPYDEK1KZ382708 | 1GCPYDEK1KZ353841 | 1GCPYDEK1KZ347957

1GCPYDEK1KZ310732 | 1GCPYDEK1KZ352267 | 1GCPYDEK1KZ339499 | 1GCPYDEK1KZ369845; 1GCPYDEK1KZ395992 | 1GCPYDEK1KZ348705 | 1GCPYDEK1KZ355119 | 1GCPYDEK1KZ380120 | 1GCPYDEK1KZ369389; 1GCPYDEK1KZ341575; 1GCPYDEK1KZ329409; 1GCPYDEK1KZ300704 | 1GCPYDEK1KZ390338 | 1GCPYDEK1KZ371692 | 1GCPYDEK1KZ380506 | 1GCPYDEK1KZ383406

1GCPYDEK1KZ328566 | 1GCPYDEK1KZ369795; 1GCPYDEK1KZ378643 | 1GCPYDEK1KZ321097 | 1GCPYDEK1KZ386810; 1GCPYDEK1KZ350065; 1GCPYDEK1KZ396575 | 1GCPYDEK1KZ359154 | 1GCPYDEK1KZ395491; 1GCPYDEK1KZ380344; 1GCPYDEK1KZ340510; 1GCPYDEK1KZ319964; 1GCPYDEK1KZ327563 | 1GCPYDEK1KZ397435 | 1GCPYDEK1KZ361132 | 1GCPYDEK1KZ354763 | 1GCPYDEK1KZ321892 | 1GCPYDEK1KZ362748; 1GCPYDEK1KZ312559 | 1GCPYDEK1KZ399976; 1GCPYDEK1KZ358988 | 1GCPYDEK1KZ300900 | 1GCPYDEK1KZ382448; 1GCPYDEK1KZ355797; 1GCPYDEK1KZ334965 | 1GCPYDEK1KZ394230; 1GCPYDEK1KZ393627 | 1GCPYDEK1KZ385799; 1GCPYDEK1KZ350518 | 1GCPYDEK1KZ312609 | 1GCPYDEK1KZ349630 | 1GCPYDEK1KZ305658 | 1GCPYDEK1KZ305689 | 1GCPYDEK1KZ391523; 1GCPYDEK1KZ372406 | 1GCPYDEK1KZ351619; 1GCPYDEK1KZ333749; 1GCPYDEK1KZ390971 | 1GCPYDEK1KZ317485 | 1GCPYDEK1KZ338157; 1GCPYDEK1KZ313680; 1GCPYDEK1KZ361633 | 1GCPYDEK1KZ350972 | 1GCPYDEK1KZ320418 | 1GCPYDEK1KZ389061

1GCPYDEK1KZ380151; 1GCPYDEK1KZ328017 | 1GCPYDEK1KZ343651

1GCPYDEK1KZ336974 | 1GCPYDEK1KZ316224; 1GCPYDEK1KZ384085 | 1GCPYDEK1KZ378822; 1GCPYDEK1KZ320208; 1GCPYDEK1KZ315011; 1GCPYDEK1KZ354682 | 1GCPYDEK1KZ354262 | 1GCPYDEK1KZ356786; 1GCPYDEK1KZ359980 | 1GCPYDEK1KZ358330 | 1GCPYDEK1KZ303635; 1GCPYDEK1KZ385964; 1GCPYDEK1KZ358862 | 1GCPYDEK1KZ302114 | 1GCPYDEK1KZ389688 | 1GCPYDEK1KZ376956; 1GCPYDEK1KZ355864

1GCPYDEK1KZ377749 | 1GCPYDEK1KZ328681; 1GCPYDEK1KZ304896; 1GCPYDEK1KZ335517

1GCPYDEK1KZ350776; 1GCPYDEK1KZ386516; 1GCPYDEK1KZ367318; 1GCPYDEK1KZ351216 | 1GCPYDEK1KZ352401 | 1GCPYDEK1KZ307328 | 1GCPYDEK1KZ318801 | 1GCPYDEK1KZ319432 | 1GCPYDEK1KZ323528; 1GCPYDEK1KZ357310 | 1GCPYDEK1KZ369067 | 1GCPYDEK1KZ367335; 1GCPYDEK1KZ396964; 1GCPYDEK1KZ337882; 1GCPYDEK1KZ395412; 1GCPYDEK1KZ328437

1GCPYDEK1KZ367447 | 1GCPYDEK1KZ350485; 1GCPYDEK1KZ333170 | 1GCPYDEK1KZ363690 | 1GCPYDEK1KZ326333 | 1GCPYDEK1KZ394647 | 1GCPYDEK1KZ357839

1GCPYDEK1KZ362569 | 1GCPYDEK1KZ355914 | 1GCPYDEK1KZ308365; 1GCPYDEK1KZ377458 | 1GCPYDEK1KZ313274 | 1GCPYDEK1KZ351765 | 1GCPYDEK1KZ324596 | 1GCPYDEK1KZ325666

1GCPYDEK1KZ346064 | 1GCPYDEK1KZ327028; 1GCPYDEK1KZ307698 | 1GCPYDEK1KZ310567 | 1GCPYDEK1KZ333430 | 1GCPYDEK1KZ368081 | 1GCPYDEK1KZ330141 | 1GCPYDEK1KZ349420; 1GCPYDEK1KZ389870; 1GCPYDEK1KZ343150 | 1GCPYDEK1KZ354892 | 1GCPYDEK1KZ383308 | 1GCPYDEK1KZ350096 | 1GCPYDEK1KZ330978 | 1GCPYDEK1KZ353435 | 1GCPYDEK1KZ392316 | 1GCPYDEK1KZ300718; 1GCPYDEK1KZ366685 | 1GCPYDEK1KZ335100 | 1GCPYDEK1KZ375600 | 1GCPYDEK1KZ323707; 1GCPYDEK1KZ334996 | 1GCPYDEK1KZ306194 | 1GCPYDEK1KZ380215 | 1GCPYDEK1KZ382949 | 1GCPYDEK1KZ390114; 1GCPYDEK1KZ371319 | 1GCPYDEK1KZ399105 | 1GCPYDEK1KZ360823; 1GCPYDEK1KZ364578

1GCPYDEK1KZ387696 | 1GCPYDEK1KZ316840 | 1GCPYDEK1KZ335629 | 1GCPYDEK1KZ305045 | 1GCPYDEK1KZ352558

1GCPYDEK1KZ370414 | 1GCPYDEK1KZ300721 | 1GCPYDEK1KZ358005 | 1GCPYDEK1KZ330883 | 1GCPYDEK1KZ346761 | 1GCPYDEK1KZ310696 | 1GCPYDEK1KZ310164 | 1GCPYDEK1KZ360501 | 1GCPYDEK1KZ397287 | 1GCPYDEK1KZ378996 | 1GCPYDEK1KZ381123

1GCPYDEK1KZ332505 | 1GCPYDEK1KZ363401; 1GCPYDEK1KZ363365; 1GCPYDEK1KZ388332 | 1GCPYDEK1KZ333007 | 1GCPYDEK1KZ368405 |

1GCPYDEK1KZ366623

| 1GCPYDEK1KZ357419; 1GCPYDEK1KZ384586 | 1GCPYDEK1KZ356142; 1GCPYDEK1KZ329653 | 1GCPYDEK1KZ380831 | 1GCPYDEK1KZ330981

1GCPYDEK1KZ342838 | 1GCPYDEK1KZ326834 | 1GCPYDEK1KZ357968 | 1GCPYDEK1KZ356688

1GCPYDEK1KZ347232; 1GCPYDEK1KZ355153 | 1GCPYDEK1KZ369635; 1GCPYDEK1KZ351541 | 1GCPYDEK1KZ322346

1GCPYDEK1KZ314005; 1GCPYDEK1KZ394924 | 1GCPYDEK1KZ330768 | 1GCPYDEK1KZ332097 | 1GCPYDEK1KZ355895; 1GCPYDEK1KZ346145; 1GCPYDEK1KZ375743 | 1GCPYDEK1KZ332178 | 1GCPYDEK1KZ384166 | 1GCPYDEK1KZ355640; 1GCPYDEK1KZ337820; 1GCPYDEK1KZ364953; 1GCPYDEK1KZ318216 | 1GCPYDEK1KZ354679 | 1GCPYDEK1KZ360675 | 1GCPYDEK1KZ322234

1GCPYDEK1KZ332990; 1GCPYDEK1KZ304879 | 1GCPYDEK1KZ315896 | 1GCPYDEK1KZ369716

1GCPYDEK1KZ335727; 1GCPYDEK1KZ365956 | 1GCPYDEK1KZ342032; 1GCPYDEK1KZ337526; 1GCPYDEK1KZ342578; 1GCPYDEK1KZ378237 | 1GCPYDEK1KZ310052 | 1GCPYDEK1KZ350423 | 1GCPYDEK1KZ395376; 1GCPYDEK1KZ300394 | 1GCPYDEK1KZ335291; 1GCPYDEK1KZ345870 | 1GCPYDEK1KZ386371 | 1GCPYDEK1KZ399508 | 1GCPYDEK1KZ306616 | 1GCPYDEK1KZ388380 | 1GCPYDEK1KZ396950 | 1GCPYDEK1KZ341463 | 1GCPYDEK1KZ334464 | 1GCPYDEK1KZ384703; 1GCPYDEK1KZ364399 | 1GCPYDEK1KZ391117; 1GCPYDEK1KZ371823; 1GCPYDEK1KZ343987 | 1GCPYDEK1KZ393739 | 1GCPYDEK1KZ365701

1GCPYDEK1KZ323772 | 1GCPYDEK1KZ347165 | 1GCPYDEK1KZ344881;

1GCPYDEK1KZ336036

; 1GCPYDEK1KZ360448; 1GCPYDEK1KZ345626 | 1GCPYDEK1KZ391084; 1GCPYDEK1KZ357873; 1GCPYDEK1KZ348011; 1GCPYDEK1KZ321035 | 1GCPYDEK1KZ374334; 1GCPYDEK1KZ306390; 1GCPYDEK1KZ305384 | 1GCPYDEK1KZ329975 | 1GCPYDEK1KZ394342 | 1GCPYDEK1KZ391764 | 1GCPYDEK1KZ334349; 1GCPYDEK1KZ387407 | 1GCPYDEK1KZ319026 | 1GCPYDEK1KZ317177; 1GCPYDEK1KZ307040 | 1GCPYDEK1KZ362085

1GCPYDEK1KZ319804; 1GCPYDEK1KZ390078 | 1GCPYDEK1KZ365200

1GCPYDEK1KZ363527 | 1GCPYDEK1KZ380814; 1GCPYDEK1KZ393708; 1GCPYDEK1KZ325327 | 1GCPYDEK1KZ329121 | 1GCPYDEK1KZ362300; 1GCPYDEK1KZ355928 | 1GCPYDEK1KZ347344; 1GCPYDEK1KZ311766; 1GCPYDEK1KZ395913; 1GCPYDEK1KZ393630; 1GCPYDEK1KZ387147 | 1GCPYDEK1KZ345447; 1GCPYDEK1KZ350440

1GCPYDEK1KZ303361; 1GCPYDEK1KZ384734 | 1GCPYDEK1KZ349045; 1GCPYDEK1KZ344640 | 1GCPYDEK1KZ320631 | 1GCPYDEK1KZ339681; 1GCPYDEK1KZ333752 | 1GCPYDEK1KZ380800

1GCPYDEK1KZ346758 | 1GCPYDEK1KZ357033; 1GCPYDEK1KZ375810 | 1GCPYDEK1KZ304171 | 1GCPYDEK1KZ323433 | 1GCPYDEK1KZ305093; 1GCPYDEK1KZ384054; 1GCPYDEK1KZ386399; 1GCPYDEK1KZ311363; 1GCPYDEK1KZ384345 | 1GCPYDEK1KZ358991; 1GCPYDEK1KZ313968 | 1GCPYDEK1KZ365858 | 1GCPYDEK1KZ311900; 1GCPYDEK1KZ310746; 1GCPYDEK1KZ318345 |

1GCPYDEK1KZ352575

|

1GCPYDEK1KZ331743

| 1GCPYDEK1KZ337896 | 1GCPYDEK1KZ378321; 1GCPYDEK1KZ396009; 1GCPYDEK1KZ345724; 1GCPYDEK1KZ346856; 1GCPYDEK1KZ398715; 1GCPYDEK1KZ302548 | 1GCPYDEK1KZ398116 | 1GCPYDEK1KZ302873; 1GCPYDEK1KZ383860 | 1GCPYDEK1KZ307720; 1GCPYDEK1KZ382157 | 1GCPYDEK1KZ354794 | 1GCPYDEK1KZ345495 | 1GCPYDEK1KZ305840

1GCPYDEK1KZ316868 | 1GCPYDEK1KZ323299; 1GCPYDEK1KZ385821 | 1GCPYDEK1KZ300489; 1GCPYDEK1KZ346534 | 1GCPYDEK1KZ366914; 1GCPYDEK1KZ367044 | 1GCPYDEK1KZ370851; 1GCPYDEK1KZ351524 | 1GCPYDEK1KZ319897 | 1GCPYDEK1KZ350583 | 1GCPYDEK1KZ323125; 1GCPYDEK1KZ328650

1GCPYDEK1KZ379176 | 1GCPYDEK1KZ304851; 1GCPYDEK1KZ327773 | 1GCPYDEK1KZ359722 | 1GCPYDEK1KZ305174; 1GCPYDEK1KZ308303; 1GCPYDEK1KZ392980; 1GCPYDEK1KZ369246 | 1GCPYDEK1KZ379713

1GCPYDEK1KZ388413 | 1GCPYDEK1KZ352978 | 1GCPYDEK1KZ384720; 1GCPYDEK1KZ379677; 1GCPYDEK1KZ374219; 1GCPYDEK1KZ383969 | 1GCPYDEK1KZ302470; 1GCPYDEK1KZ343309; 1GCPYDEK1KZ337588 | 1GCPYDEK1KZ377217; 1GCPYDEK1KZ300525 | 1GCPYDEK1KZ337199 | 1GCPYDEK1KZ322976; 1GCPYDEK1KZ379081; 1GCPYDEK1KZ303358 | 1GCPYDEK1KZ368095 | 1GCPYDEK1KZ342385 | 1GCPYDEK1KZ365780 | 1GCPYDEK1KZ360630; 1GCPYDEK1KZ314912 | 1GCPYDEK1KZ355623 | 1GCPYDEK1KZ328034

1GCPYDEK1KZ351118 | 1GCPYDEK1KZ306325 | 1GCPYDEK1KZ363589 | 1GCPYDEK1KZ349224 | 1GCPYDEK1KZ343178; 1GCPYDEK1KZ383034 | 1GCPYDEK1KZ308091; 1GCPYDEK1KZ329961 |

1GCPYDEK1KZ358022

; 1GCPYDEK1KZ371059 | 1GCPYDEK1KZ330026; 1GCPYDEK1KZ309564 | 1GCPYDEK1KZ326915; 1GCPYDEK1KZ346811 | 1GCPYDEK1KZ310889; 1GCPYDEK1KZ367027 | 1GCPYDEK1KZ386824; 1GCPYDEK1KZ381414

1GCPYDEK1KZ315834;

1GCPYDEK1KZ353533

; 1GCPYDEK1KZ337171; 1GCPYDEK1KZ327854 | 1GCPYDEK1KZ306227; 1GCPYDEK1KZ381963; 1GCPYDEK1KZ306180 | 1GCPYDEK1KZ306759; 1GCPYDEK1KZ320970

1GCPYDEK1KZ311637 | 1GCPYDEK1KZ362667

1GCPYDEK1KZ318409 | 1GCPYDEK1KZ368176 | 1GCPYDEK1KZ302520

1GCPYDEK1KZ368520; 1GCPYDEK1KZ331449 | 1GCPYDEK1KZ351796; 1GCPYDEK1KZ368906 | 1GCPYDEK1KZ330687 | 1GCPYDEK1KZ305160; 1GCPYDEK1KZ384815; 1GCPYDEK1KZ346159 | 1GCPYDEK1KZ354164 | 1GCPYDEK1KZ398228 | 1GCPYDEK1KZ385365; 1GCPYDEK1KZ393000 | 1GCPYDEK1KZ358652; 1GCPYDEK1KZ318474 | 1GCPYDEK1KZ346386 | 1GCPYDEK1KZ353628 | 1GCPYDEK1KZ379629 | 1GCPYDEK1KZ352446; 1GCPYDEK1KZ315820 | 1GCPYDEK1KZ364113 | 1GCPYDEK1KZ373068 | 1GCPYDEK1KZ388072 | 1GCPYDEK1KZ302033 | 1GCPYDEK1KZ318121 | 1GCPYDEK1KZ338871 | 1GCPYDEK1KZ310343 | 1GCPYDEK1KZ300816 | 1GCPYDEK1KZ345397 | 1GCPYDEK1KZ318569 | 1GCPYDEK1KZ371711 | 1GCPYDEK1KZ318488 | 1GCPYDEK1KZ336361 | 1GCPYDEK1KZ395331

1GCPYDEK1KZ344220; 1GCPYDEK1KZ379310; 1GCPYDEK1KZ358036 | 1GCPYDEK1KZ354021; 1GCPYDEK1KZ341205 | 1GCPYDEK1KZ305790; 1GCPYDEK1KZ301240 | 1GCPYDEK1KZ396432; 1GCPYDEK1KZ319043 |

1GCPYDEK1KZ378464

| 1GCPYDEK1KZ354942; 1GCPYDEK1KZ385446 | 1GCPYDEK1KZ316661; 1GCPYDEK1KZ326168 | 1GCPYDEK1KZ387276 | 1GCPYDEK1KZ361728; 1GCPYDEK1KZ360207; 1GCPYDEK1KZ343584; 1GCPYDEK1KZ325568 | 1GCPYDEK1KZ359039; 1GCPYDEK1KZ366122; 1GCPYDEK1KZ336263

1GCPYDEK1KZ362507; 1GCPYDEK1KZ350292; 1GCPYDEK1KZ310648 | 1GCPYDEK1KZ327059; 1GCPYDEK1KZ337350

1GCPYDEK1KZ393238 | 1GCPYDEK1KZ308981

1GCPYDEK1KZ338269 | 1GCPYDEK1KZ390047; 1GCPYDEK1KZ381803; 1GCPYDEK1KZ326946 | 1GCPYDEK1KZ393644; 1GCPYDEK1KZ398505; 1GCPYDEK1KZ385396; 1GCPYDEK1KZ336988; 1GCPYDEK1KZ381896 | 1GCPYDEK1KZ388850 | 1GCPYDEK1KZ394776 | 1GCPYDEK1KZ380084 | 1GCPYDEK1KZ368775 | 1GCPYDEK1KZ387777; 1GCPYDEK1KZ312917 | 1GCPYDEK1KZ373894; 1GCPYDEK1KZ369988; 1GCPYDEK1KZ344430 | 1GCPYDEK1KZ329376 | 1GCPYDEK1KZ387309; 1GCPYDEK1KZ390680

1GCPYDEK1KZ381882 | 1GCPYDEK1KZ327532 | 1GCPYDEK1KZ310357 | 1GCPYDEK1KZ306289 | 1GCPYDEK1KZ304767; 1GCPYDEK1KZ349160 | 1GCPYDEK1KZ307426 | 1GCPYDEK1KZ364323 | 1GCPYDEK1KZ315137; 1GCPYDEK1KZ375029;

1GCPYDEK1KZ307345

| 1GCPYDEK1KZ351328 | 1GCPYDEK1KZ301111 | 1GCPYDEK1KZ384524 | 1GCPYDEK1KZ369344 | 1GCPYDEK1KZ362359; 1GCPYDEK1KZ367254 | 1GCPYDEK1KZ398987; 1GCPYDEK1KZ378254 | 1GCPYDEK1KZ364662 | 1GCPYDEK1KZ366301 | 1GCPYDEK1KZ374205; 1GCPYDEK1KZ381493 | 1GCPYDEK1KZ315865 | 1GCPYDEK1KZ309290 | 1GCPYDEK1KZ364824 | 1GCPYDEK1KZ338076; 1GCPYDEK1KZ332889; 1GCPYDEK1KZ326882 | 1GCPYDEK1KZ398942; 1GCPYDEK1KZ325182 | 1GCPYDEK1KZ331533 | 1GCPYDEK1KZ340183 | 1GCPYDEK1KZ369800 | 1GCPYDEK1KZ372924 | 1GCPYDEK1KZ336201; 1GCPYDEK1KZ355458 | 1GCPYDEK1KZ324520; 1GCPYDEK1KZ391070; 1GCPYDEK1KZ318846 | 1GCPYDEK1KZ323075 | 1GCPYDEK1KZ362071 | 1GCPYDEK1KZ364595; 1GCPYDEK1KZ317230 | 1GCPYDEK1KZ381543; 1GCPYDEK1KZ310472 | 1GCPYDEK1KZ333881; 1GCPYDEK1KZ309340 | 1GCPYDEK1KZ372213 | 1GCPYDEK1KZ333850 | 1GCPYDEK1KZ320533 | 1GCPYDEK1KZ318832

1GCPYDEK1KZ316434; 1GCPYDEK1KZ334447 | 1GCPYDEK1KZ305157 | 1GCPYDEK1KZ324260 | 1GCPYDEK1KZ305854

1GCPYDEK1KZ381901 | 1GCPYDEK1KZ304655 | 1GCPYDEK1KZ325344 | 1GCPYDEK1KZ334867 | 1GCPYDEK1KZ322122 | 1GCPYDEK1KZ372986; 1GCPYDEK1KZ387763; 1GCPYDEK1KZ399637 | 1GCPYDEK1KZ393580 | 1GCPYDEK1KZ340720; 1GCPYDEK1KZ316191; 1GCPYDEK1KZ313906; 1GCPYDEK1KZ313727 | 1GCPYDEK1KZ375399 | 1GCPYDEK1KZ342953 | 1GCPYDEK1KZ369537 | 1GCPYDEK1KZ351202; 1GCPYDEK1KZ378075 | 1GCPYDEK1KZ374429; 1GCPYDEK1KZ385740; 1GCPYDEK1KZ363737; 1GCPYDEK1KZ356707 | 1GCPYDEK1KZ396981 | 1GCPYDEK1KZ306471 | 1GCPYDEK1KZ360238 | 1GCPYDEK1KZ304137; 1GCPYDEK1KZ389299 | 1GCPYDEK1KZ307894; 1GCPYDEK1KZ337493 | 1GCPYDEK1KZ367657 | 1GCPYDEK1KZ306955; 1GCPYDEK1KZ363236;

1GCPYDEK1KZ342581

| 1GCPYDEK1KZ349286 | 1GCPYDEK1KZ368078; 1GCPYDEK1KZ332004; 1GCPYDEK1KZ342144

1GCPYDEK1KZ397659; 1GCPYDEK1KZ300508 | 1GCPYDEK1KZ354293; 1GCPYDEK1KZ346291

1GCPYDEK1KZ379484 | 1GCPYDEK1KZ362040; 1GCPYDEK1KZ363091; 1GCPYDEK1KZ359543; 1GCPYDEK1KZ379498

1GCPYDEK1KZ316983; 1GCPYDEK1KZ374950 | 1GCPYDEK1KZ334674; 1GCPYDEK1KZ395300 | 1GCPYDEK1KZ379078; 1GCPYDEK1KZ341639 | 1GCPYDEK1KZ318295; 1GCPYDEK1KZ374916 | 1GCPYDEK1KZ314506 | 1GCPYDEK1KZ348395; 1GCPYDEK1KZ392249 | 1GCPYDEK1KZ365777

1GCPYDEK1KZ395507; 1GCPYDEK1KZ358425 | 1GCPYDEK1KZ324565; 1GCPYDEK1KZ308947 | 1GCPYDEK1KZ347652 | 1GCPYDEK1KZ316806; 1GCPYDEK1KZ394194; 1GCPYDEK1KZ302792; 1GCPYDEK1KZ320466 | 1GCPYDEK1KZ310729 | 1GCPYDEK1KZ351846 | 1GCPYDEK1KZ372759; 1GCPYDEK1KZ330317; 1GCPYDEK1KZ366430 | 1GCPYDEK1KZ379064 | 1GCPYDEK1KZ334948; 1GCPYDEK1KZ311220 | 1GCPYDEK1KZ306048 | 1GCPYDEK1KZ323142; 1GCPYDEK1KZ348624 | 1GCPYDEK1KZ388685 | 1GCPYDEK1KZ303053 | 1GCPYDEK1KZ349790; 1GCPYDEK1KZ386273 | 1GCPYDEK1KZ301917 | 1GCPYDEK1KZ341933 | 1GCPYDEK1KZ348655; 1GCPYDEK1KZ311265; 1GCPYDEK1KZ351300 | 1GCPYDEK1KZ389030 | 1GCPYDEK1KZ371952; 1GCPYDEK1KZ331998; 1GCPYDEK1KZ342466; 1GCPYDEK1KZ365911; 1GCPYDEK1KZ324551 | 1GCPYDEK1KZ325795; 1GCPYDEK1KZ398911;

1GCPYDEK1KZ360840

; 1GCPYDEK1KZ330236 | 1GCPYDEK1KZ308592; 1GCPYDEK1KZ384765 | 1GCPYDEK1KZ380442; 1GCPYDEK1KZ377203; 1GCPYDEK1KZ312660 | 1GCPYDEK1KZ393658; 1GCPYDEK1KZ389576; 1GCPYDEK1KZ350728 | 1GCPYDEK1KZ323884 | 1GCPYDEK1KZ392476; 1GCPYDEK1KZ385530 | 1GCPYDEK1KZ306938 | 1GCPYDEK1KZ363088 | 1GCPYDEK1KZ374253; 1GCPYDEK1KZ361020; 1GCPYDEK1KZ388377 | 1GCPYDEK1KZ321391 | 1GCPYDEK1KZ396219; 1GCPYDEK1KZ350034 | 1GCPYDEK1KZ320760 | 1GCPYDEK1KZ315008 | 1GCPYDEK1KZ394079 | 1GCPYDEK1KZ355959; 1GCPYDEK1KZ341513; 1GCPYDEK1KZ386919; 1GCPYDEK1KZ363902 | 1GCPYDEK1KZ366900

1GCPYDEK1KZ319253; 1GCPYDEK1KZ307944; 1GCPYDEK1KZ371515; 1GCPYDEK1KZ363883

1GCPYDEK1KZ380876; 1GCPYDEK1KZ316871

1GCPYDEK1KZ371661 | 1GCPYDEK1KZ312190; 1GCPYDEK1KZ385950 | 1GCPYDEK1KZ362524 | 1GCPYDEK1KZ363785 | 1GCPYDEK1KZ380229; 1GCPYDEK1KZ349269 | 1GCPYDEK1KZ367917

1GCPYDEK1KZ375855; 1GCPYDEK1KZ371448; 1GCPYDEK1KZ359249

1GCPYDEK1KZ379128 | 1GCPYDEK1KZ371417; 1GCPYDEK1KZ349885 | 1GCPYDEK1KZ374043 | 1GCPYDEK1KZ342256 | 1GCPYDEK1KZ364743; 1GCPYDEK1KZ393353 |

1GCPYDEK1KZ353211

| 1GCPYDEK1KZ377055; 1GCPYDEK1KZ396236 | 1GCPYDEK1KZ305675 | 1GCPYDEK1KZ368422 | 1GCPYDEK1KZ385205; 1GCPYDEK1KZ396141; 1GCPYDEK1KZ339874 | 1GCPYDEK1KZ352737; 1GCPYDEK1KZ303800; 1GCPYDEK1KZ313551; 1GCPYDEK1KZ344492; 1GCPYDEK1KZ325862 | 1GCPYDEK1KZ373121 | 1GCPYDEK1KZ399993 | 1GCPYDEK1KZ321326

1GCPYDEK1KZ346081; 1GCPYDEK1KZ356769 | 1GCPYDEK1KZ322489 | 1GCPYDEK1KZ314148; 1GCPYDEK1KZ345142; 1GCPYDEK1KZ315719 | 1GCPYDEK1KZ397175 | 1GCPYDEK1KZ322007 | 1GCPYDEK1KZ352527; 1GCPYDEK1KZ399153 | 1GCPYDEK1KZ340474 | 1GCPYDEK1KZ328194; 1GCPYDEK1KZ361230; 1GCPYDEK1KZ334187

1GCPYDEK1KZ366024 | 1GCPYDEK1KZ302212 | 1GCPYDEK1KZ305711 | 1GCPYDEK1KZ358070; 1GCPYDEK1KZ336991; 1GCPYDEK1KZ389559 | 1GCPYDEK1KZ324162 | 1GCPYDEK1KZ301013 | 1GCPYDEK1KZ338806 | 1GCPYDEK1KZ325876; 1GCPYDEK1KZ305594 | 1GCPYDEK1KZ390761 | 1GCPYDEK1KZ393529 | 1GCPYDEK1KZ329751; 1GCPYDEK1KZ307992; 1GCPYDEK1KZ319155 | 1GCPYDEK1KZ333234 | 1GCPYDEK1KZ398407 | 1GCPYDEK1KZ369425 | 1GCPYDEK1KZ300170 | 1GCPYDEK1KZ352639 | 1GCPYDEK1KZ345738

1GCPYDEK1KZ310424 | 1GCPYDEK1KZ323545; 1GCPYDEK1KZ385883; 1GCPYDEK1KZ392932; 1GCPYDEK1KZ370249 | 1GCPYDEK1KZ353581 | 1GCPYDEK1KZ304817 | 1GCPYDEK1KZ377301 | 1GCPYDEK1KZ328616 | 1GCPYDEK1KZ324632; 1GCPYDEK1KZ327045

1GCPYDEK1KZ395278 | 1GCPYDEK1KZ309337 | 1GCPYDEK1KZ362720; 1GCPYDEK1KZ319558; 1GCPYDEK1KZ368100 | 1GCPYDEK1KZ372518 | 1GCPYDEK1KZ381137; 1GCPYDEK1KZ399251 | 1GCPYDEK1KZ349062 | 1GCPYDEK1KZ314540; 1GCPYDEK1KZ325537 | 1GCPYDEK1KZ321519 | 1GCPYDEK1KZ399752 | 1GCPYDEK1KZ332827 | 1GCPYDEK1KZ342077 | 1GCPYDEK1KZ347473 | 1GCPYDEK1KZ396253 | 1GCPYDEK1KZ391036; 1GCPYDEK1KZ348008 | 1GCPYDEK1KZ356058 | 1GCPYDEK1KZ371577 | 1GCPYDEK1KZ391456; 1GCPYDEK1KZ380991 | 1GCPYDEK1KZ365908

1GCPYDEK1KZ300959 | 1GCPYDEK1KZ337087

1GCPYDEK1KZ330009 | 1GCPYDEK1KZ358053

1GCPYDEK1KZ371000 | 1GCPYDEK1KZ306504

1GCPYDEK1KZ369506

| 1GCPYDEK1KZ369263; 1GCPYDEK1KZ384605 | 1GCPYDEK1KZ368467; 1GCPYDEK1KZ359042; 1GCPYDEK1KZ373295 | 1GCPYDEK1KZ373863 | 1GCPYDEK1KZ300007; 1GCPYDEK1KZ320659 | 1GCPYDEK1KZ378478; 1GCPYDEK1KZ371241 | 1GCPYDEK1KZ335792 | 1GCPYDEK1KZ362023 | 1GCPYDEK1KZ353824 | 1GCPYDEK1KZ358702

1GCPYDEK1KZ311945; 1GCPYDEK1KZ336926 | 1GCPYDEK1KZ317812; 1GCPYDEK1KZ365584; 1GCPYDEK1KZ397807 | 1GCPYDEK1KZ316904 | 1GCPYDEK1KZ339261 | 1GCPYDEK1KZ303201 | 1GCPYDEK1KZ384037; 1GCPYDEK1KZ327627; 1GCPYDEK1KZ330821 | 1GCPYDEK1KZ367271 | 1GCPYDEK1KZ354133 | 1GCPYDEK1KZ382885; 1GCPYDEK1KZ333377; 1GCPYDEK1KZ336716; 1GCPYDEK1KZ362698 | 1GCPYDEK1KZ320502 | 1GCPYDEK1KZ304946 | 1GCPYDEK1KZ307068; 1GCPYDEK1KZ398424 | 1GCPYDEK1KZ301819 | 1GCPYDEK1KZ301979; 1GCPYDEK1KZ342824; 1GCPYDEK1KZ311024; 1GCPYDEK1KZ376973; 1GCPYDEK1KZ397855 | 1GCPYDEK1KZ344900 | 1GCPYDEK1KZ397564 | 1GCPYDEK1KZ384202 | 1GCPYDEK1KZ388928 | 1GCPYDEK1KZ379503 | 1GCPYDEK1KZ347151 | 1GCPYDEK1KZ309600; 1GCPYDEK1KZ338370 | 1GCPYDEK1KZ365519 | 1GCPYDEK1KZ349241; 1GCPYDEK1KZ376312; 1GCPYDEK1KZ352186; 1GCPYDEK1KZ368727; 1GCPYDEK1KZ300802 |

1GCPYDEK1KZ369859

| 1GCPYDEK1KZ308155 | 1GCPYDEK1KZ396978; 1GCPYDEK1KZ389156 | 1GCPYDEK1KZ303957 | 1GCPYDEK1KZ347988 | 1GCPYDEK1KZ318278 | 1GCPYDEK1KZ372017; 1GCPYDEK1KZ368324; 1GCPYDEK1KZ319205

1GCPYDEK1KZ324985; 1GCPYDEK1KZ307443 | 1GCPYDEK1KZ347490; 1GCPYDEK1KZ331421 | 1GCPYDEK1KZ349031 | 1GCPYDEK1KZ384023; 1GCPYDEK1KZ323691; 1GCPYDEK1KZ398746 | 1GCPYDEK1KZ374382 | 1GCPYDEK1KZ398147; 1GCPYDEK1KZ360773 | 1GCPYDEK1KZ382336 | 1GCPYDEK1KZ374432 | 1GCPYDEK1KZ324968 | 1GCPYDEK1KZ325229; 1GCPYDEK1KZ335419; 1GCPYDEK1KZ327966 | 1GCPYDEK1KZ370252; 1GCPYDEK1KZ305627 | 1GCPYDEK1KZ379159

1GCPYDEK1KZ396429; 1GCPYDEK1KZ389271 | 1GCPYDEK1KZ303571 | 1GCPYDEK1KZ347926 | 1GCPYDEK1KZ360515 | 1GCPYDEK1KZ335355; 1GCPYDEK1KZ356173; 1GCPYDEK1KZ378951 | 1GCPYDEK1KZ351085 | 1GCPYDEK1KZ314179; 1GCPYDEK1KZ376844; 1GCPYDEK1KZ302565; 1GCPYDEK1KZ303229 | 1GCPYDEK1KZ300282 | 1GCPYDEK1KZ339227 | 1GCPYDEK1KZ313694 | 1GCPYDEK1KZ391604 | 1GCPYDEK1KZ389447 | 1GCPYDEK1KZ386404 | 1GCPYDEK1KZ356285; 1GCPYDEK1KZ352947 | 1GCPYDEK1KZ305434 | 1GCPYDEK1KZ370512; 1GCPYDEK1KZ390940; 1GCPYDEK1KZ387598; 1GCPYDEK1KZ334299 | 1GCPYDEK1KZ366749; 1GCPYDEK1KZ371367 | 1GCPYDEK1KZ344248 | 1GCPYDEK1KZ389383; 1GCPYDEK1KZ378304

1GCPYDEK1KZ395815

1GCPYDEK1KZ304266; 1GCPYDEK1KZ367867 | 1GCPYDEK1KZ340992 | 1GCPYDEK1KZ372664 | 1GCPYDEK1KZ374124 | 1GCPYDEK1KZ335551 | 1GCPYDEK1KZ340300; 1GCPYDEK1KZ380182 | 1GCPYDEK1KZ328535 | 1GCPYDEK1KZ343021; 1GCPYDEK1KZ349448 | 1GCPYDEK1KZ330656; 1GCPYDEK1KZ371420 | 1GCPYDEK1KZ398603 | 1GCPYDEK1KZ365343 | 1GCPYDEK1KZ348168 | 1GCPYDEK1KZ326770 | 1GCPYDEK1KZ342323 | 1GCPYDEK1KZ329572; 1GCPYDEK1KZ382868 | 1GCPYDEK1KZ346582 | 1GCPYDEK1KZ392123; 1GCPYDEK1KZ341821 | 1GCPYDEK1KZ384443; 1GCPYDEK1KZ313971 | 1GCPYDEK1KZ345030 |

1GCPYDEK1KZ397600

| 1GCPYDEK1KZ300248 | 1GCPYDEK1KZ394535 | 1GCPYDEK1KZ305269 | 1GCPYDEK1KZ307538 | 1GCPYDEK1KZ372499; 1GCPYDEK1KZ366038 | 1GCPYDEK1KZ315168 | 1GCPYDEK1KZ383079; 1GCPYDEK1KZ361079; 1GCPYDEK1KZ312867 | 1GCPYDEK1KZ312061 | 1GCPYDEK1KZ338840 | 1GCPYDEK1KZ367013 | 1GCPYDEK1KZ320354; 1GCPYDEK1KZ362829;

1GCPYDEK1KZ335288

; 1GCPYDEK1KZ311170

1GCPYDEK1KZ359963 | 1GCPYDEK1KZ382496 | 1GCPYDEK1KZ369490; 1GCPYDEK1KZ376519 | 1GCPYDEK1KZ363379 | 1GCPYDEK1KZ319981 | 1GCPYDEK1KZ353614; 1GCPYDEK1KZ310259 | 1GCPYDEK1KZ370672 | 1GCPYDEK1KZ349935 | 1GCPYDEK1KZ313940; 1GCPYDEK1KZ332052

1GCPYDEK1KZ369070; 1GCPYDEK1KZ390548 | 1GCPYDEK1KZ364838 | 1GCPYDEK1KZ314943 | 1GCPYDEK1KZ398567 | 1GCPYDEK1KZ382773; 1GCPYDEK1KZ329278; 1GCPYDEK1KZ395409; 1GCPYDEK1KZ329765; 1GCPYDEK1KZ328499 | 1GCPYDEK1KZ356383 | 1GCPYDEK1KZ312447; 1GCPYDEK1KZ335839 | 1GCPYDEK1KZ363317 | 1GCPYDEK1KZ390825 | 1GCPYDEK1KZ323867 | 1GCPYDEK1KZ381624 | 1GCPYDEK1KZ340667 | 1GCPYDEK1KZ352883

1GCPYDEK1KZ304364 | 1GCPYDEK1KZ371403

1GCPYDEK1KZ324176 | 1GCPYDEK1KZ395250; 1GCPYDEK1KZ355749 | 1GCPYDEK1KZ309306 | 1GCPYDEK1KZ358344; 1GCPYDEK1KZ328602; 1GCPYDEK1KZ308351 | 1GCPYDEK1KZ336912

1GCPYDEK1KZ337719; 1GCPYDEK1KZ382725 | 1GCPYDEK1KZ325912 | 1GCPYDEK1KZ349563; 1GCPYDEK1KZ376665; 1GCPYDEK1KZ346937; 1GCPYDEK1KZ337736; 1GCPYDEK1KZ315574 | 1GCPYDEK1KZ378285 | 1GCPYDEK1KZ323948; 1GCPYDEK1KZ382238 | 1GCPYDEK1KZ398889 | 1GCPYDEK1KZ392431; 1GCPYDEK1KZ386645 | 1GCPYDEK1KZ341365 | 1GCPYDEK1KZ330494 | 1GCPYDEK1KZ339390 | 1GCPYDEK1KZ318202

1GCPYDEK1KZ344993 | 1GCPYDEK1KZ373040 | 1GCPYDEK1KZ319141 | 1GCPYDEK1KZ395636 | 1GCPYDEK1KZ384474 | 1GCPYDEK1KZ393319 | 1GCPYDEK1KZ300380 | 1GCPYDEK1KZ381719; 1GCPYDEK1KZ352012 | 1GCPYDEK1KZ354911; 1GCPYDEK1KZ339034 | 1GCPYDEK1KZ357775 | 1GCPYDEK1KZ349451 | 1GCPYDEK1KZ376049; 1GCPYDEK1KZ305207 | 1GCPYDEK1KZ314330 | 1GCPYDEK1KZ302260; 1GCPYDEK1KZ381025 | 1GCPYDEK1KZ357047 | 1GCPYDEK1KZ304168; 1GCPYDEK1KZ325361 | 1GCPYDEK1KZ332570; 1GCPYDEK1KZ357792 | 1GCPYDEK1KZ305546 | 1GCPYDEK1KZ325439; 1GCPYDEK1KZ355055 | 1GCPYDEK1KZ334142 | 1GCPYDEK1KZ332679 | 1GCPYDEK1KZ328972 | 1GCPYDEK1KZ348848; 1GCPYDEK1KZ326624; 1GCPYDEK1KZ314327; 1GCPYDEK1KZ360417 | 1GCPYDEK1KZ344721 | 1GCPYDEK1KZ365231 | 1GCPYDEK1KZ302789 | 1GCPYDEK1KZ338501 | 1GCPYDEK1KZ316725; 1GCPYDEK1KZ312853 | 1GCPYDEK1KZ309810 | 1GCPYDEK1KZ365570 | 1GCPYDEK1KZ310715 | 1GCPYDEK1KZ329720 | 1GCPYDEK1KZ340054 | 1GCPYDEK1KZ303862 | 1GCPYDEK1KZ314098 | 1GCPYDEK1KZ396608 | 1GCPYDEK1KZ375404 | 1GCPYDEK1KZ318779 | 1GCPYDEK1KZ357016 | 1GCPYDEK1KZ311931 | 1GCPYDEK1KZ308222 | 1GCPYDEK1KZ399928 | 1GCPYDEK1KZ317499 | 1GCPYDEK1KZ307409 | 1GCPYDEK1KZ333122; 1GCPYDEK1KZ359090; 1GCPYDEK1KZ308771 | 1GCPYDEK1KZ374110; 1GCPYDEK1KZ321889 | 1GCPYDEK1KZ327109

1GCPYDEK1KZ378450 | 1GCPYDEK1KZ348820; 1GCPYDEK1KZ394759 | 1GCPYDEK1KZ307085; 1GCPYDEK1KZ388444 | 1GCPYDEK1KZ302078 | 1GCPYDEK1KZ305773 | 1GCPYDEK1KZ392283 | 1GCPYDEK1KZ319236 | 1GCPYDEK1KZ308026; 1GCPYDEK1KZ308298 |

1GCPYDEK1KZ3379011GCPYDEK1KZ327658 | 1GCPYDEK1KZ399329 | 1GCPYDEK1KZ360627; 1GCPYDEK1KZ372356; 1GCPYDEK1KZ303585

1GCPYDEK1KZ313470 | 1GCPYDEK1KZ353760 | 1GCPYDEK1KZ338725; 1GCPYDEK1KZ382563; 1GCPYDEK1KZ393854 | 1GCPYDEK1KZ340149 | 1GCPYDEK1KZ391487; 1GCPYDEK1KZ344153 | 1GCPYDEK1KZ371689 | 1GCPYDEK1KZ330320

1GCPYDEK1KZ310939; 1GCPYDEK1KZ338420 | 1GCPYDEK1KZ349773; 1GCPYDEK1KZ315512; 1GCPYDEK1KZ348770 | 1GCPYDEK1KZ321343

1GCPYDEK1KZ319401 | 1GCPYDEK1KZ318815 | 1GCPYDEK1KZ324582; 1GCPYDEK1KZ328096

1GCPYDEK1KZ359770; 1GCPYDEK1KZ324808 | 1GCPYDEK1KZ324601; 1GCPYDEK1KZ387164 | 1GCPYDEK1KZ376892; 1GCPYDEK1KZ325215; 1GCPYDEK1KZ310942 | 1GCPYDEK1KZ309628 | 1GCPYDEK1KZ392462

1GCPYDEK1KZ319754

1GCPYDEK1KZ312058; 1GCPYDEK1KZ355041 | 1GCPYDEK1KZ330348 | 1GCPYDEK1KZ304607 | 1GCPYDEK1KZ311976; 1GCPYDEK1KZ374589 | 1GCPYDEK1KZ353970; 1GCPYDEK1KZ343293 | 1GCPYDEK1KZ329569 | 1GCPYDEK1KZ321214 | 1GCPYDEK1KZ333704; 1GCPYDEK1KZ360661; 1GCPYDEK1KZ339907; 1GCPYDEK1KZ333346 | 1GCPYDEK1KZ320094 | 1GCPYDEK1KZ329216 | 1GCPYDEK1KZ363320; 1GCPYDEK1KZ307703 | 1GCPYDEK1KZ318040

1GCPYDEK1KZ351944; 1GCPYDEK1KZ310147; 1GCPYDEK1KZ369473 | 1GCPYDEK1KZ373572 | 1GCPYDEK1KZ374575

1GCPYDEK1KZ399587

1GCPYDEK1KZ373264 | 1GCPYDEK1KZ375418 | 1GCPYDEK1KZ369179; 1GCPYDEK1KZ367139 | 1GCPYDEK1KZ303005 | 1GCPYDEK1KZ380912; 1GCPYDEK1KZ343780 | 1GCPYDEK1KZ374821 | 1GCPYDEK1KZ341978 | 1GCPYDEK1KZ388119 | 1GCPYDEK1KZ359610 | 1GCPYDEK1KZ309435; 1GCPYDEK1KZ338756 | 1GCPYDEK1KZ387150; 1GCPYDEK1KZ379050 | 1GCPYDEK1KZ375337; 1GCPYDEK1KZ397709

1GCPYDEK1KZ390775 | 1GCPYDEK1KZ367321 | 1GCPYDEK1KZ325389

1GCPYDEK1KZ376150 | 1GCPYDEK1KZ349126 | 1GCPYDEK1KZ385110 | 1GCPYDEK1KZ333072 | 1GCPYDEK1KZ344671 | 1GCPYDEK1KZ357923 | 1GCPYDEK1KZ341432 | 1GCPYDEK1KZ328213 | 1GCPYDEK1KZ365049 | 1GCPYDEK1KZ356724; 1GCPYDEK1KZ367173; 1GCPYDEK1KZ381252 | 1GCPYDEK1KZ385575 | 1GCPYDEK1KZ356240 | 1GCPYDEK1KZ370154; 1GCPYDEK1KZ380652; 1GCPYDEK1KZ348557 | 1GCPYDEK1KZ321911 | 1GCPYDEK1KZ389724 | 1GCPYDEK1KZ396088 | 1GCPYDEK1KZ323951 | 1GCPYDEK1KZ308513 | 1GCPYDEK1KZ371272 | 1GCPYDEK1KZ306440 | 1GCPYDEK1KZ383728; 1GCPYDEK1KZ301657

1GCPYDEK1KZ392770

1GCPYDEK1KZ399606 | 1GCPYDEK1KZ343679; 1GCPYDEK1KZ387391

1GCPYDEK1KZ302601 | 1GCPYDEK1KZ353452 | 1GCPYDEK1KZ305370; 1GCPYDEK1KZ333976 | 1GCPYDEK1KZ305191; 1GCPYDEK1KZ370817; 1GCPYDEK1KZ386533 | 1GCPYDEK1KZ329491 | 1GCPYDEK1KZ347697 | 1GCPYDEK1KZ379453 | 1GCPYDEK1KZ315350 | 1GCPYDEK1KZ379775; 1GCPYDEK1KZ378206 | 1GCPYDEK1KZ393563; 1GCPYDEK1KZ385348; 1GCPYDEK1KZ393806; 1GCPYDEK1KZ341155; 1GCPYDEK1KZ373135 | 1GCPYDEK1KZ344413 | 1GCPYDEK1KZ362958; 1GCPYDEK1KZ398200; 1GCPYDEK1KZ376472 | 1GCPYDEK1KZ397404 | 1GCPYDEK1KZ323822 | 1GCPYDEK1KZ398780

1GCPYDEK1KZ393367 | 1GCPYDEK1KZ381008; 1GCPYDEK1KZ357288 | 1GCPYDEK1KZ360742 | 1GCPYDEK1KZ354097 | 1GCPYDEK1KZ333184 | 1GCPYDEK1KZ347537 | 1GCPYDEK1KZ300458 | 1GCPYDEK1KZ369201

1GCPYDEK1KZ371188; 1GCPYDEK1KZ342967; 1GCPYDEK1KZ337039; 1GCPYDEK1KZ387830; 1GCPYDEK1KZ306082 | 1GCPYDEK1KZ306292; 1GCPYDEK1KZ396883 | 1GCPYDEK1KZ373023

1GCPYDEK1KZ377802 | 1GCPYDEK1KZ378724 | 1GCPYDEK1KZ313419 | 1GCPYDEK1KZ378786; 1GCPYDEK1KZ384331; 1GCPYDEK1KZ374849; 1GCPYDEK1KZ317311; 1GCPYDEK1KZ320788 | 1GCPYDEK1KZ383390 | 1GCPYDEK1KZ305319; 1GCPYDEK1KZ311606 | 1GCPYDEK1KZ361888 | 1GCPYDEK1KZ338577 | 1GCPYDEK1KZ303442; 1GCPYDEK1KZ376388; 1GCPYDEK1KZ368341 | 1GCPYDEK1KZ388847 | 1GCPYDEK1KZ310973 | 1GCPYDEK1KZ383521

1GCPYDEK1KZ358540; 1GCPYDEK1KZ321830 | 1GCPYDEK1KZ325506 | 1GCPYDEK1KZ307586 | 1GCPYDEK1KZ341740; 1GCPYDEK1KZ346839

1GCPYDEK1KZ321309; 1GCPYDEK1KZ316689 | 1GCPYDEK1KZ358263; 1GCPYDEK1KZ369683 | 1GCPYDEK1KZ395037 | 1GCPYDEK1KZ378836; 1GCPYDEK1KZ352608 | 1GCPYDEK1KZ322721 | 1GCPYDEK1KZ317955

1GCPYDEK1KZ357274

1GCPYDEK1KZ392865 | 1GCPYDEK1KZ357520; 1GCPYDEK1KZ384233; 1GCPYDEK1KZ321570 | 1GCPYDEK1KZ352625; 1GCPYDEK1KZ391425 | 1GCPYDEK1KZ341480 | 1GCPYDEK1KZ321987 | 1GCPYDEK1KZ355265; 1GCPYDEK1KZ307619 | 1GCPYDEK1KZ353192 | 1GCPYDEK1KZ377136; 1GCPYDEK1KZ396351 | 1GCPYDEK1KZ308317 | 1GCPYDEK1KZ331418 | 1GCPYDEK1KZ395653; 1GCPYDEK1KZ386693; 1GCPYDEK1KZ314022 | 1GCPYDEK1KZ355234; 1GCPYDEK1KZ310360; 1GCPYDEK1KZ339955; 1GCPYDEK1KZ308379

1GCPYDEK1KZ342452 | 1GCPYDEK1KZ324873; 1GCPYDEK1KZ383244 |

1GCPYDEK1KZ363303

; 1GCPYDEK1KZ389349 | 1GCPYDEK1KZ313985 | 1GCPYDEK1KZ386998 | 1GCPYDEK1KZ375578 | 1GCPYDEK1KZ364905 | 1GCPYDEK1KZ361261 | 1GCPYDEK1KZ320645; 1GCPYDEK1KZ314781; 1GCPYDEK1KZ388055; 1GCPYDEK1KZ358800 | 1GCPYDEK1KZ309256 | 1GCPYDEK1KZ356772; 1GCPYDEK1KZ387794; 1GCPYDEK1KZ320838; 1GCPYDEK1KZ332696; 1GCPYDEK1KZ356254; 1GCPYDEK1KZ303859 | 1GCPYDEK1KZ316322 | 1GCPYDEK1KZ357985 | 1GCPYDEK1KZ364452 | 1GCPYDEK1KZ318362; 1GCPYDEK1KZ357372 | 1GCPYDEK1KZ329586 | 1GCPYDEK1KZ318393 | 1GCPYDEK1KZ354231 | 1GCPYDEK1KZ303330; 1GCPYDEK1KZ338918; 1GCPYDEK1KZ348087 | 1GCPYDEK1KZ398133 | 1GCPYDEK1KZ308527 | 1GCPYDEK1KZ335677 | 1GCPYDEK1KZ316501 | 1GCPYDEK1KZ306275; 1GCPYDEK1KZ311668; 1GCPYDEK1KZ332858 | 1GCPYDEK1KZ343696; 1GCPYDEK1KZ355136; 1GCPYDEK1KZ342628 | 1GCPYDEK1KZ366119 | 1GCPYDEK1KZ305918 | 1GCPYDEK1KZ327126 | 1GCPYDEK1KZ325960; 1GCPYDEK1KZ345349 | 1GCPYDEK1KZ352270 | 1GCPYDEK1KZ323531 | 1GCPYDEK1KZ329264 | 1GCPYDEK1KZ379968 | 1GCPYDEK1KZ370056 | 1GCPYDEK1KZ388976 | 1GCPYDEK1KZ376455; 1GCPYDEK1KZ396771; 1GCPYDEK1KZ318104 | 1GCPYDEK1KZ315333 | 1GCPYDEK1KZ345920

1GCPYDEK1KZ345531; 1GCPYDEK1KZ314800; 1GCPYDEK1KZ397306; 1GCPYDEK1KZ345979 | 1GCPYDEK1KZ351037 | 1GCPYDEK1KZ351961 | 1GCPYDEK1KZ381512 | 1GCPYDEK1KZ347943; 1GCPYDEK1KZ353418; 1GCPYDEK1KZ366587; 1GCPYDEK1KZ324761 | 1GCPYDEK1KZ387620 | 1GCPYDEK1KZ306891;

1GCPYDEK1KZ3331191GCPYDEK1KZ306843 | 1GCPYDEK1KZ358571 | 1GCPYDEK1KZ324792; 1GCPYDEK1KZ336022 | 1GCPYDEK1KZ312593

1GCPYDEK1KZ349708; 1GCPYDEK1KZ387715 | 1GCPYDEK1KZ396494 | 1GCPYDEK1KZ348736 | 1GCPYDEK1KZ331399 | 1GCPYDEK1KZ331693 | 1GCPYDEK1KZ377640

1GCPYDEK1KZ382255

1GCPYDEK1KZ321598; 1GCPYDEK1KZ366394 | 1GCPYDEK1KZ332410; 1GCPYDEK1KZ359591 | 1GCPYDEK1KZ381705; 1GCPYDEK1KZ345075 | 1GCPYDEK1KZ383700 | 1GCPYDEK1KZ382904 | 1GCPYDEK1KZ361387 | 1GCPYDEK1KZ337557

1GCPYDEK1KZ332312

1GCPYDEK1KZ357145 | 1GCPYDEK1KZ308740; 1GCPYDEK1KZ370865; 1GCPYDEK1KZ321066 | 1GCPYDEK1KZ379016; 1GCPYDEK1KZ347084 | 1GCPYDEK1KZ322136 | 1GCPYDEK1KZ304848 | 1GCPYDEK1KZ320371 | 1GCPYDEK1KZ395054 | 1GCPYDEK1KZ377637 | 1GCPYDEK1KZ325649; 1GCPYDEK1KZ359381 | 1GCPYDEK1KZ362930

1GCPYDEK1KZ389366; 1GCPYDEK1KZ376858; 1GCPYDEK1KZ336084 | 1GCPYDEK1KZ378755 | 1GCPYDEK1KZ356822; 1GCPYDEK1KZ324422 | 1GCPYDEK1KZ334545 | 1GCPYDEK1KZ316420 | 1GCPYDEK1KZ386791 | 1GCPYDEK1KZ346369 | 1GCPYDEK1KZ309032 | 1GCPYDEK1KZ362801 | 1GCPYDEK1KZ360837

1GCPYDEK1KZ355251 | 1GCPYDEK1KZ337980; 1GCPYDEK1KZ321083 | 1GCPYDEK1KZ327837; 1GCPYDEK1KZ325618

1GCPYDEK1KZ393398 | 1GCPYDEK1KZ339728 | 1GCPYDEK1KZ310486; 1GCPYDEK1KZ332066 | 1GCPYDEK1KZ350020; 1GCPYDEK1KZ326896 | 1GCPYDEK1KZ350888; 1GCPYDEK1KZ378657; 1GCPYDEK1KZ366203

1GCPYDEK1KZ360188; 1GCPYDEK1KZ361907; 1GCPYDEK1KZ338403 | 1GCPYDEK1KZ347036

1GCPYDEK1KZ311184 | 1GCPYDEK1KZ308902

1GCPYDEK1KZ309953 | 1GCPYDEK1KZ345819 | 1GCPYDEK1KZ364368; 1GCPYDEK1KZ313453; 1GCPYDEK1KZ310228 | 1GCPYDEK1KZ315705 | 1GCPYDEK1KZ362412 | 1GCPYDEK1KZ301271; 1GCPYDEK1KZ389769 | 1GCPYDEK1KZ343374; 1GCPYDEK1KZ324159

1GCPYDEK1KZ357453 | 1GCPYDEK1KZ317552; 1GCPYDEK1KZ390744 | 1GCPYDEK1KZ314991; 1GCPYDEK1KZ337705 | 1GCPYDEK1KZ369814; 1GCPYDEK1KZ385284 | 1GCPYDEK1KZ397273; 1GCPYDEK1KZ313890 | 1GCPYDEK1KZ337445

1GCPYDEK1KZ328079

| 1GCPYDEK1KZ305451; 1GCPYDEK1KZ312741 | 1GCPYDEK1KZ329328

1GCPYDEK1KZ381316 | 1GCPYDEK1KZ304316 | 1GCPYDEK1KZ366265 | 1GCPYDEK1KZ393773 | 1GCPYDEK1KZ338479 | 1GCPYDEK1KZ312822 | 1GCPYDEK1KZ335047 | 1GCPYDEK1KZ316918 | 1GCPYDEK1KZ307880

1GCPYDEK1KZ315428 | 1GCPYDEK1KZ399301; 1GCPYDEK1KZ343861 | 1GCPYDEK1KZ385852 | 1GCPYDEK1KZ300279 | 1GCPYDEK1KZ324839

1GCPYDEK1KZ384510 | 1GCPYDEK1KZ380361 | 1GCPYDEK1KZ328051 | 1GCPYDEK1KZ383504 | 1GCPYDEK1KZ346176 | 1GCPYDEK1KZ339180 | 1GCPYDEK1KZ397869; 1GCPYDEK1KZ331676; 1GCPYDEK1KZ334304

1GCPYDEK1KZ355606 | 1GCPYDEK1KZ310813 | 1GCPYDEK1KZ331970 | 1GCPYDEK1KZ300797 | 1GCPYDEK1KZ326378; 1GCPYDEK1KZ370736

1GCPYDEK1KZ384880 | 1GCPYDEK1KZ331287; 1GCPYDEK1KZ379825 | 1GCPYDEK1KZ371014; 1GCPYDEK1KZ314585 | 1GCPYDEK1KZ363611 | 1GCPYDEK1KZ310374 | 1GCPYDEK1KZ388895 | 1GCPYDEK1KZ392736; 1GCPYDEK1KZ311573; 1GCPYDEK1KZ302825; 1GCPYDEK1KZ325957 | 1GCPYDEK1KZ338773 | 1GCPYDEK1KZ359056 | 1GCPYDEK1KZ364337; 1GCPYDEK1KZ337011 | 1GCPYDEK1KZ312142 | 1GCPYDEK1KZ353967 | 1GCPYDEK1KZ343049 | 1GCPYDEK1KZ373636 | 1GCPYDEK1KZ335422 | 1GCPYDEK1KZ397712 | 1GCPYDEK1KZ337283; 1GCPYDEK1KZ396625; 1GCPYDEK1KZ363494 | 1GCPYDEK1KZ386001; 1GCPYDEK1KZ366198 | 1GCPYDEK1KZ345559

1GCPYDEK1KZ389772; 1GCPYDEK1KZ380067 | 1GCPYDEK1KZ365648 | 1GCPYDEK1KZ372857 | 1GCPYDEK1KZ375239

1GCPYDEK1KZ300430 |

1GCPYDEK1KZ3002511GCPYDEK1KZ328390 | 1GCPYDEK1KZ316546; 1GCPYDEK1KZ307202 | 1GCPYDEK1KZ365682 | 1GCPYDEK1KZ383132 | 1GCPYDEK1KZ374477; 1GCPYDEK1KZ399413; 1GCPYDEK1KZ354486 | 1GCPYDEK1KZ375161

1GCPYDEK1KZ370994; 1GCPYDEK1KZ371028 | 1GCPYDEK1KZ375189 | 1GCPYDEK1KZ336179 | 1GCPYDEK1KZ372051 | 1GCPYDEK1KZ311783; 1GCPYDEK1KZ373409 | 1GCPYDEK1KZ362460;

1GCPYDEK1KZ386452

| 1GCPYDEK1KZ399069 | 1GCPYDEK1KZ307264; 1GCPYDEK1KZ343794; 1GCPYDEK1KZ378349 | 1GCPYDEK1KZ366508 | 1GCPYDEK1KZ303604 | 1GCPYDEK1KZ361616; 1GCPYDEK1KZ323464; 1GCPYDEK1KZ305238; 1GCPYDEK1KZ315736

1GCPYDEK1KZ398164 | 1GCPYDEK1KZ362555 | 1GCPYDEK1KZ367612

1GCPYDEK1KZ338921 | 1GCPYDEK1KZ364841

1GCPYDEK1KZ313999

1GCPYDEK1KZ378660;

1GCPYDEK1KZ325392

| 1GCPYDEK1KZ388749 | 1GCPYDEK1KZ302422; 1GCPYDEK1KZ377444; 1GCPYDEK1KZ355945 | 1GCPYDEK1KZ312495; 1GCPYDEK1KZ303893; 1GCPYDEK1KZ357999; 1GCPYDEK1KZ343097 | 1GCPYDEK1KZ374897; 1GCPYDEK1KZ324498 | 1GCPYDEK1KZ390713; 1GCPYDEK1KZ398813 | 1GCPYDEK1KZ355329 | 1GCPYDEK1KZ379646

1GCPYDEK1KZ371370; 1GCPYDEK1KZ309760; 1GCPYDEK1KZ354925 | 1GCPYDEK1KZ367786 | 1GCPYDEK1KZ368064 | 1GCPYDEK1KZ366251 | 1GCPYDEK1KZ338482; 1GCPYDEK1KZ370137 | 1GCPYDEK1KZ321200 | 1GCPYDEK1KZ340975 | 1GCPYDEK1KZ337574

1GCPYDEK1KZ310634 | 1GCPYDEK1KZ394406 | 1GCPYDEK1KZ364709 | 1GCPYDEK1KZ364967; 1GCPYDEK1KZ313033; 1GCPYDEK1KZ356075 | 1GCPYDEK1KZ306003; 1GCPYDEK1KZ319639

1GCPYDEK1KZ353774 | 1GCPYDEK1KZ351006 | 1GCPYDEK1KZ381820 | 1GCPYDEK1KZ372180 | 1GCPYDEK1KZ341592; 1GCPYDEK1KZ329992; 1GCPYDEK1KZ390887 | 1GCPYDEK1KZ366699 | 1GCPYDEK1KZ348042; 1GCPYDEK1KZ395796 | 1GCPYDEK1KZ319866 | 1GCPYDEK1KZ364810 | 1GCPYDEK1KZ354701 | 1GCPYDEK1KZ321407 | 1GCPYDEK1KZ361289 | 1GCPYDEK1KZ304087

1GCPYDEK1KZ365942; 1GCPYDEK1KZ348767 | 1GCPYDEK1KZ334223 | 1GCPYDEK1KZ313226 | 1GCPYDEK1KZ384121 | 1GCPYDEK1KZ335663 | 1GCPYDEK1KZ332231 | 1GCPYDEK1KZ394504 | 1GCPYDEK1KZ314487 | 1GCPYDEK1KZ351250 | 1GCPYDEK1KZ392574

1GCPYDEK1KZ320807 | 1GCPYDEK1KZ319382 | 1GCPYDEK1KZ388329 | 1GCPYDEK1KZ347246 | 1GCPYDEK1KZ396754; 1GCPYDEK1KZ384958 | 1GCPYDEK1KZ384040 | 1GCPYDEK1KZ314599 | 1GCPYDEK1KZ332133; 1GCPYDEK1KZ365987 | 1GCPYDEK1KZ388654 | 1GCPYDEK1KZ366721; 1GCPYDEK1KZ370669 | 1GCPYDEK1KZ334352; 1GCPYDEK1KZ370770 | 1GCPYDEK1KZ382417; 1GCPYDEK1KZ352365 | 1GCPYDEK1KZ398259 | 1GCPYDEK1KZ391389; 1GCPYDEK1KZ392588

1GCPYDEK1KZ330379; 1GCPYDEK1KZ396785; 1GCPYDEK1KZ318166; 1GCPYDEK1KZ338272 | 1GCPYDEK1KZ370400; 1GCPYDEK1KZ377797; 1GCPYDEK1KZ341723; 1GCPYDEK1KZ389187 | 1GCPYDEK1KZ385351; 1GCPYDEK1KZ307572; 1GCPYDEK1KZ358375 | 1GCPYDEK1KZ322377 | 1GCPYDEK1KZ341947 | 1GCPYDEK1KZ389948 | 1GCPYDEK1KZ303828 | 1GCPYDEK1KZ315770 | 1GCPYDEK1KZ370624 | 1GCPYDEK1KZ395944 | 1GCPYDEK1KZ381297; 1GCPYDEK1KZ387603 | 1GCPYDEK1KZ314795; 1GCPYDEK1KZ398049 | 1GCPYDEK1KZ315655 | 1GCPYDEK1KZ343438 | 1GCPYDEK1KZ354505 | 1GCPYDEK1KZ369764 | 1GCPYDEK1KZ311136 | 1GCPYDEK1KZ380568 | 1GCPYDEK1KZ313632 | 1GCPYDEK1KZ396723 | 1GCPYDEK1KZ358912; 1GCPYDEK1KZ367626; 1GCPYDEK1KZ399783 | 1GCPYDEK1KZ383499 | 1GCPYDEK1KZ306910; 1GCPYDEK1KZ398665 | 1GCPYDEK1KZ354553; 1GCPYDEK1KZ324338 | 1GCPYDEK1KZ346310

1GCPYDEK1KZ390601 | 1GCPYDEK1KZ357582 | 1GCPYDEK1KZ386709; 1GCPYDEK1KZ358957

1GCPYDEK1KZ332830; 1GCPYDEK1KZ355783 | 1GCPYDEK1KZ367304; 1GCPYDEK1KZ397063 | 1GCPYDEK1KZ341589 | 1GCPYDEK1KZ330155;

1GCPYDEK1KZ349000

| 1GCPYDEK1KZ394468 | 1GCPYDEK1KZ321861 | 1GCPYDEK1KZ388637; 1GCPYDEK1KZ305448 | 1GCPYDEK1KZ317194; 1GCPYDEK1KZ368162 |

1GCPYDEK1KZ360739

| 1GCPYDEK1KZ331760; 1GCPYDEK1KZ365696

1GCPYDEK1KZ376360; 1GCPYDEK1KZ390517 | 1GCPYDEK1KZ347148 | 1GCPYDEK1KZ377265 | 1GCPYDEK1KZ313355; 1GCPYDEK1KZ397449 | 1GCPYDEK1KZ370073 | 1GCPYDEK1KZ367772 | 1GCPYDEK1KZ309886; 1GCPYDEK1KZ305806 | 1GCPYDEK1KZ358117 | 1GCPYDEK1KZ314165 | 1GCPYDEK1KZ333508 | 1GCPYDEK1KZ336425 | 1GCPYDEK1KZ370283 | 1GCPYDEK1KZ312951 | 1GCPYDEK1KZ388508 | 1GCPYDEK1KZ331757 | 1GCPYDEK1KZ353855 | 1GCPYDEK1KZ334559 | 1GCPYDEK1KZ369666 | 1GCPYDEK1KZ375225; 1GCPYDEK1KZ369649 | 1GCPYDEK1KZ302310; 1GCPYDEK1KZ336666 | 1GCPYDEK1KZ312397; 1GCPYDEK1KZ311881 | 1GCPYDEK1KZ342211 | 1GCPYDEK1KZ359638 | 1GCPYDEK1KZ365472 | 1GCPYDEK1KZ336053; 1GCPYDEK1KZ306888

1GCPYDEK1KZ316319 | 1GCPYDEK1KZ321665 | 1GCPYDEK1KZ348039 | 1GCPYDEK1KZ308673 | 1GCPYDEK1KZ366217; 1GCPYDEK1KZ306518; 1GCPYDEK1KZ388802 | 1GCPYDEK1KZ383180 | 1GCPYDEK1KZ354620

1GCPYDEK1KZ322699; 1GCPYDEK1KZ334125 | 1GCPYDEK1KZ360496; 1GCPYDEK1KZ375709; 1GCPYDEK1KZ339017 | 1GCPYDEK1KZ338496

1GCPYDEK1KZ396270; 1GCPYDEK1KZ314229

1GCPYDEK1KZ306132 | 1GCPYDEK1KZ308589 | 1GCPYDEK1KZ315221; 1GCPYDEK1KZ358103; 1GCPYDEK1KZ323139 | 1GCPYDEK1KZ366573 | 1GCPYDEK1KZ315591; 1GCPYDEK1KZ316238 | 1GCPYDEK1KZ336067 | 1GCPYDEK1KZ317745; 1GCPYDEK1KZ352124; 1GCPYDEK1KZ375208 | 1GCPYDEK1KZ330740

1GCPYDEK1KZ349739 | 1GCPYDEK1KZ376875 | 1GCPYDEK1KZ377072 | 1GCPYDEK1KZ349188 | 1GCPYDEK1KZ378044; 1GCPYDEK1KZ356691

1GCPYDEK1KZ334478; 1GCPYDEK1KZ303960

1GCPYDEK1KZ344766 | 1GCPYDEK1KZ302906 | 1GCPYDEK1KZ383101; 1GCPYDEK1KZ352057; 1GCPYDEK1KZ336733 | 1GCPYDEK1KZ345190 | 1GCPYDEK1KZ372258 | 1GCPYDEK1KZ315185 | 1GCPYDEK1KZ306549 | 1GCPYDEK1KZ370963 | 1GCPYDEK1KZ350003

1GCPYDEK1KZ347070; 1GCPYDEK1KZ300055 | 1GCPYDEK1KZ339616; 1GCPYDEK1KZ314876; 1GCPYDEK1KZ351703 | 1GCPYDEK1KZ342807 |

1GCPYDEK1KZ373720

; 1GCPYDEK1KZ346226 | 1GCPYDEK1KZ355296; 1GCPYDEK1KZ371157 | 1GCPYDEK1KZ313369; 1GCPYDEK1KZ350938 | 1GCPYDEK1KZ370915 | 1GCPYDEK1KZ354603; 1GCPYDEK1KZ317602 | 1GCPYDEK1KZ303408 | 1GCPYDEK1KZ351345 | 1GCPYDEK1KZ311251

1GCPYDEK1KZ335615 | 1GCPYDEK1KZ333671 | 1GCPYDEK1KZ355735 | 1GCPYDEK1KZ310780 | 1GCPYDEK1KZ324890 | 1GCPYDEK1KZ331337; 1GCPYDEK1KZ327644; 1GCPYDEK1KZ389853

1GCPYDEK1KZ331497

1GCPYDEK1KZ342287; 1GCPYDEK1KZ382899; 1GCPYDEK1KZ336859; 1GCPYDEK1KZ368484 | 1GCPYDEK1KZ335632; 1GCPYDEK1KZ342502 | 1GCPYDEK1KZ319849 | 1GCPYDEK1KZ314490 | 1GCPYDEK1KZ322055 | 1GCPYDEK1KZ380179 | 1GCPYDEK1KZ338899; 1GCPYDEK1KZ327370; 1GCPYDEK1KZ319107; 1GCPYDEK1KZ316417; 1GCPYDEK1KZ332049; 1GCPYDEK1KZ389903; 1GCPYDEK1KZ331841; 1GCPYDEK1KZ372843; 1GCPYDEK1KZ367934 | 1GCPYDEK1KZ325828

1GCPYDEK1KZ373779; 1GCPYDEK1KZ322640 | 1GCPYDEK1KZ392705 | 1GCPYDEK1KZ370431

1GCPYDEK1KZ311279 | 1GCPYDEK1KZ309998

1GCPYDEK1KZ387455 | 1GCPYDEK1KZ396818

1GCPYDEK1KZ395426; 1GCPYDEK1KZ329913 | 1GCPYDEK1KZ344251 | 1GCPYDEK1KZ365813 | 1GCPYDEK1KZ375872 | 1GCPYDEK1KZ308799 | 1GCPYDEK1KZ354987

1GCPYDEK1KZ378027; 1GCPYDEK1KZ321469

1GCPYDEK1KZ314537 | 1GCPYDEK1KZ329989 | 1GCPYDEK1KZ345111 | 1GCPYDEK1KZ364421 | 1GCPYDEK1KZ359073 | 1GCPYDEK1KZ393143 | 1GCPYDEK1KZ391442 | 1GCPYDEK1KZ304025; 1GCPYDEK1KZ393451 | 1GCPYDEK1KZ310925 | 1GCPYDEK1KZ357162 | 1GCPYDEK1KZ301156 | 1GCPYDEK1KZ353998 | 1GCPYDEK1KZ335534 | 1GCPYDEK1KZ317406; 1GCPYDEK1KZ338742 | 1GCPYDEK1KZ338191

1GCPYDEK1KZ329894; 1GCPYDEK1KZ356545 | 1GCPYDEK1KZ319821 | 1GCPYDEK1KZ387326 | 1GCPYDEK1KZ377153 | 1GCPYDEK1KZ353712 | 1GCPYDEK1KZ330690 | 1GCPYDEK1KZ323920; 1GCPYDEK1KZ352754 | 1GCPYDEK1KZ375449 | 1GCPYDEK1KZ345268

1GCPYDEK1KZ358683 | 1GCPYDEK1KZ316403; 1GCPYDEK1KZ328695 | 1GCPYDEK1KZ310679; 1GCPYDEK1KZ334139; 1GCPYDEK1KZ376004 | 1GCPYDEK1KZ303344 | 1GCPYDEK1KZ351135; 1GCPYDEK1KZ363124 | 1GCPYDEK1KZ391165; 1GCPYDEK1KZ383955 | 1GCPYDEK1KZ383065 | 1GCPYDEK1KZ344184 | 1GCPYDEK1KZ388167; 1GCPYDEK1KZ362880 | 1GCPYDEK1KZ356948; 1GCPYDEK1KZ381686 | 1GCPYDEK1KZ387892; 1GCPYDEK1KZ390999 | 1GCPYDEK1KZ395071

1GCPYDEK1KZ377475 | 1GCPYDEK1KZ332388 | 1GCPYDEK1KZ318197 | 1GCPYDEK1KZ382952; 1GCPYDEK1KZ386841 | 1GCPYDEK1KZ321553; 1GCPYDEK1KZ314084 | 1GCPYDEK1KZ320189; 1GCPYDEK1KZ355699; 1GCPYDEK1KZ343732 | 1GCPYDEK1KZ326669 | 1GCPYDEK1KZ338305 | 1GCPYDEK1KZ382515;

1GCPYDEK1KZ301223

| 1GCPYDEK1KZ344167 | 1GCPYDEK1KZ362152

1GCPYDEK1KZ327482

; 1GCPYDEK1KZ313128 | 1GCPYDEK1KZ314358; 1GCPYDEK1KZ335758 | 1GCPYDEK1KZ322766 | 1GCPYDEK1KZ394812; 1GCPYDEK1KZ358831 | 1GCPYDEK1KZ313372 | 1GCPYDEK1KZ339941 | 1GCPYDEK1KZ319690

1GCPYDEK1KZ367576 | 1GCPYDEK1KZ361017 | 1GCPYDEK1KZ393692 | 1GCPYDEK1KZ367559 | 1GCPYDEK1KZ334643 | 1GCPYDEK1KZ387410 | 1GCPYDEK1KZ378674; 1GCPYDEK1KZ392056; 1GCPYDEK1KZ323352

1GCPYDEK1KZ382353; 1GCPYDEK1KZ390906; 1GCPYDEK1KZ389044 | 1GCPYDEK1KZ369652

1GCPYDEK1KZ336814 | 1GCPYDEK1KZ351295 | 1GCPYDEK1KZ363866

1GCPYDEK1KZ360269 | 1GCPYDEK1KZ332813 | 1GCPYDEK1KZ385558

1GCPYDEK1KZ348476 | 1GCPYDEK1KZ319138

1GCPYDEK1KZ312691 | 1GCPYDEK1KZ316675 | 1GCPYDEK1KZ308785 | 1GCPYDEK1KZ311489; 1GCPYDEK1KZ361342 | 1GCPYDEK1KZ350048 | 1GCPYDEK1KZ381073 | 1GCPYDEK1KZ379730 | 1GCPYDEK1KZ359736 | 1GCPYDEK1KZ353094; 1GCPYDEK1KZ393871

1GCPYDEK1KZ391411

1GCPYDEK1KZ391943 | 1GCPYDEK1KZ319172 | 1GCPYDEK1KZ398732 | 1GCPYDEK1KZ359011 | 1GCPYDEK1KZ322637 | 1GCPYDEK1KZ392820 | 1GCPYDEK1KZ326056 | 1GCPYDEK1KZ300346 | 1GCPYDEK1KZ309757; 1GCPYDEK1KZ372079; 1GCPYDEK1KZ384751 | 1GCPYDEK1KZ353693; 1GCPYDEK1KZ308446; 1GCPYDEK1KZ325974 | 1GCPYDEK1KZ384247 | 1GCPYDEK1KZ304932 | 1GCPYDEK1KZ348333 | 1GCPYDEK1KZ391232 | 1GCPYDEK1KZ317258 | 1GCPYDEK1KZ366413

1GCPYDEK1KZ354598 | 1GCPYDEK1KZ345206; 1GCPYDEK1KZ325943 | 1GCPYDEK1KZ390033 | 1GCPYDEK1KZ339454 | 1GCPYDEK1KZ367884; 1GCPYDEK1KZ323870 | 1GCPYDEK1KZ354147 | 1GCPYDEK1KZ348378; 1GCPYDEK1KZ315395 | 1GCPYDEK1KZ347280; 1GCPYDEK1KZ383857

1GCPYDEK1KZ316059; 1GCPYDEK1KZ365763; 1GCPYDEK1KZ347599; 1GCPYDEK1KZ325134 | 1GCPYDEK1KZ307278 | 1GCPYDEK1KZ334612 | 1GCPYDEK1KZ348865 | 1GCPYDEK1KZ300749; 1GCPYDEK1KZ347683; 1GCPYDEK1KZ364516 | 1GCPYDEK1KZ354245

1GCPYDEK1KZ321276; 1GCPYDEK1KZ327790; 1GCPYDEK1KZ320001; 1GCPYDEK1KZ307152

1GCPYDEK1KZ361938 | 1GCPYDEK1KZ379095 | 1GCPYDEK1KZ359882; 1GCPYDEK1KZ361454; 1GCPYDEK1KZ374267; 1GCPYDEK1KZ382918 | 1GCPYDEK1KZ363348; 1GCPYDEK1KZ392851; 1GCPYDEK1KZ358845 | 1GCPYDEK1KZ387990; 1GCPYDEK1KZ339146 | 1GCPYDEK1KZ363009; 1GCPYDEK1KZ395510 | 1GCPYDEK1KZ324369; 1GCPYDEK1KZ330043 | 1GCPYDEK1KZ353807 | 1GCPYDEK1KZ326784; 1GCPYDEK1KZ351913 | 1GCPYDEK1KZ308432; 1GCPYDEK1KZ323335; 1GCPYDEK1KZ383776 | 1GCPYDEK1KZ355704 | 1GCPYDEK1KZ363219; 1GCPYDEK1KZ320581; 1GCPYDEK1KZ396107 | 1GCPYDEK1KZ330219 | 1GCPYDEK1KZ344802 | 1GCPYDEK1KZ352155; 1GCPYDEK1KZ323044; 1GCPYDEK1KZ381526 | 1GCPYDEK1KZ355198; 1GCPYDEK1KZ351426; 1GCPYDEK1KZ352740 | 1GCPYDEK1KZ373104

1GCPYDEK1KZ306812 | 1GCPYDEK1KZ335761 | 1GCPYDEK1KZ386564 | 1GCPYDEK1KZ303716 | 1GCPYDEK1KZ397984; 1GCPYDEK1KZ305630 | 1GCPYDEK1KZ312187; 1GCPYDEK1KZ341799 | 1GCPYDEK1KZ325683; 1GCPYDEK1KZ396799 | 1GCPYDEK1KZ342872 | 1GCPYDEK1KZ384295; 1GCPYDEK1KZ356982; 1GCPYDEK1KZ306521; 1GCPYDEK1KZ313310

1GCPYDEK1KZ335226 | 1GCPYDEK1KZ380750 | 1GCPYDEK1KZ382479 | 1GCPYDEK1KZ305580 | 1GCPYDEK1KZ324002; 1GCPYDEK1KZ344704 | 1GCPYDEK1KZ314649; 1GCPYDEK1KZ360384; 1GCPYDEK1KZ395698 | 1GCPYDEK1KZ398388 | 1GCPYDEK1KZ341334; 1GCPYDEK1KZ344170 | 1GCPYDEK1KZ322590 | 1GCPYDEK1KZ372874 | 1GCPYDEK1KZ356433 | 1GCPYDEK1KZ340622 | 1GCPYDEK1KZ389450; 1GCPYDEK1KZ333542 | 1GCPYDEK1KZ330432 | 1GCPYDEK1KZ306311; 1GCPYDEK1KZ362619 | 1GCPYDEK1KZ350275; 1GCPYDEK1KZ302758 | 1GCPYDEK1KZ388914; 1GCPYDEK1KZ328843 | 1GCPYDEK1KZ305708; 1GCPYDEK1KZ369778 | 1GCPYDEK1KZ365438 | 1GCPYDEK1KZ392168 | 1GCPYDEK1KZ344458; 1GCPYDEK1KZ311993 | 1GCPYDEK1KZ303036; 1GCPYDEK1KZ358585 | 1GCPYDEK1KZ390727 | 1GCPYDEK1KZ320614 | 1GCPYDEK1KZ374785 | 1GCPYDEK1KZ393160; 1GCPYDEK1KZ352849 | 1GCPYDEK1KZ363852 | 1GCPYDEK1KZ309712; 1GCPYDEK1KZ309239 | 1GCPYDEK1KZ394244 | 1GCPYDEK1KZ333394

1GCPYDEK1KZ360112; 1GCPYDEK1KZ360028 | 1GCPYDEK1KZ371949 | 1GCPYDEK1KZ332648; 1GCPYDEK1KZ393272; 1GCPYDEK1KZ394745 | 1GCPYDEK1KZ365357 | 1GCPYDEK1KZ307488 | 1GCPYDEK1KZ363141; 1GCPYDEK1KZ342841; 1GCPYDEK1KZ340295 | 1GCPYDEK1KZ348879; 1GCPYDEK1KZ347442 | 1GCPYDEK1KZ388394 | 1GCPYDEK1KZ307071; 1GCPYDEK1KZ340846; 1GCPYDEK1KZ304204 | 1GCPYDEK1KZ348445; 1GCPYDEK1KZ304610; 1GCPYDEK1KZ391859 | 1GCPYDEK1KZ382997 | 1GCPYDEK1KZ343570 | 1GCPYDEK1KZ385561 | 1GCPYDEK1KZ376178; 1GCPYDEK1KZ329085 | 1GCPYDEK1KZ399072 | 1GCPYDEK1KZ366167 | 1GCPYDEK1KZ327515; 1GCPYDEK1KZ345416 | 1GCPYDEK1KZ382580; 1GCPYDEK1KZ394986; 1GCPYDEK1KZ334237 | 1GCPYDEK1KZ366234; 1GCPYDEK1KZ378593 | 1GCPYDEK1KZ334805 | 1GCPYDEK1KZ358361; 1GCPYDEK1KZ314666; 1GCPYDEK1KZ369568 | 1GCPYDEK1KZ317146; 1GCPYDEK1KZ367724 | 1GCPYDEK1KZ383647 | 1GCPYDEK1KZ360031

1GCPYDEK1KZ398956 | 1GCPYDEK1KZ364774; 1GCPYDEK1KZ344282; 1GCPYDEK1KZ379596 | 1GCPYDEK1KZ348073; 1GCPYDEK1KZ334366 | 1GCPYDEK1KZ347182 | 1GCPYDEK1KZ357517 | 1GCPYDEK1KZ359185 | 1GCPYDEK1KZ365861; 1GCPYDEK1KZ331774; 1GCPYDEK1KZ338529; 1GCPYDEK1KZ306020; 1GCPYDEK1KZ302436 | 1GCPYDEK1KZ320595 | 1GCPYDEK1KZ364970 | 1GCPYDEK1KZ344511 | 1GCPYDEK1KZ343827 | 1GCPYDEK1KZ339759 | 1GCPYDEK1KZ382837; 1GCPYDEK1KZ364161 | 1GCPYDEK1KZ330611 | 1GCPYDEK1KZ377699; 1GCPYDEK1KZ350969 | 1GCPYDEK1KZ356299; 1GCPYDEK1KZ329796 | 1GCPYDEK1KZ334075 | 1GCPYDEK1KZ381641; 1GCPYDEK1KZ363995 | 1GCPYDEK1KZ304803 | 1GCPYDEK1KZ381784 | 1GCPYDEK1KZ341916

1GCPYDEK1KZ320077 | 1GCPYDEK1KZ300475; 1GCPYDEK1KZ346307 | 1GCPYDEK1KZ333265 | 1GCPYDEK1KZ373149; 1GCPYDEK1KZ385219 | 1GCPYDEK1KZ373782; 1GCPYDEK1KZ305644; 1GCPYDEK1KZ315297 | 1GCPYDEK1KZ309631 | 1GCPYDEK1KZ329345; 1GCPYDEK1KZ342970 | 1GCPYDEK1KZ383874 | 1GCPYDEK1KZ373152 | 1GCPYDEK1KZ328549

1GCPYDEK1KZ328986 | 1GCPYDEK1KZ339101 | 1GCPYDEK1KZ396267 | 1GCPYDEK1KZ375788; 1GCPYDEK1KZ314280; 1GCPYDEK1KZ340779; 1GCPYDEK1KZ380036 | 1GCPYDEK1KZ330057; 1GCPYDEK1KZ358974 | 1GCPYDEK1KZ349322; 1GCPYDEK1KZ318376 | 1GCPYDEK1KZ348994; 1GCPYDEK1KZ352480 | 1GCPYDEK1KZ351247 | 1GCPYDEK1KZ327451 | 1GCPYDEK1KZ375306 | 1GCPYDEK1KZ378352; 1GCPYDEK1KZ359347 | 1GCPYDEK1KZ358604 | 1GCPYDEK1KZ386676 | 1GCPYDEK1KZ341706 | 1GCPYDEK1KZ367545; 1GCPYDEK1KZ380005 | 1GCPYDEK1KZ377945 | 1GCPYDEK1KZ391988 | 1GCPYDEK1KZ344637 | 1GCPYDEK1KZ356559 | 1GCPYDEK1KZ362068 | 1GCPYDEK1KZ376827 | 1GCPYDEK1KZ322203; 1GCPYDEK1KZ319995 | 1GCPYDEK1KZ308382 | 1GCPYDEK1KZ337798

1GCPYDEK1KZ336540 | 1GCPYDEK1KZ384989 | 1GCPYDEK1KZ399167 | 1GCPYDEK1KZ327949; 1GCPYDEK1KZ344959 | 1GCPYDEK1KZ362474 | 1GCPYDEK1KZ346517; 1GCPYDEK1KZ391621; 1GCPYDEK1KZ355444 | 1GCPYDEK1KZ315235 | 1GCPYDEK1KZ360787 | 1GCPYDEK1KZ377430; 1GCPYDEK1KZ348199 | 1GCPYDEK1KZ352866; 1GCPYDEK1KZ365830 | 1GCPYDEK1KZ324355 | 1GCPYDEK1KZ364919; 1GCPYDEK1KZ389335 | 1GCPYDEK1KZ314604; 1GCPYDEK1KZ306809; 1GCPYDEK1KZ346730; 1GCPYDEK1KZ325103 | 1GCPYDEK1KZ392624 | 1GCPYDEK1KZ368890; 1GCPYDEK1KZ392185 | 1GCPYDEK1KZ332441

1GCPYDEK1KZ370140 | 1GCPYDEK1KZ382224 | 1GCPYDEK1KZ302887 | 1GCPYDEK1KZ375001 | 1GCPYDEK1KZ349658; 1GCPYDEK1KZ355007; 1GCPYDEK1KZ389304 | 1GCPYDEK1KZ367996 | 1GCPYDEK1KZ374852 | 1GCPYDEK1KZ396642 | 1GCPYDEK1KZ324744; 1GCPYDEK1KZ317678

1GCPYDEK1KZ374818 | 1GCPYDEK1KZ324629 | 1GCPYDEK1KZ364533 | 1GCPYDEK1KZ395295 | 1GCPYDEK1KZ314439 | 1GCPYDEK1KZ360482; 1GCPYDEK1KZ394762; 1GCPYDEK1KZ333668; 1GCPYDEK1KZ326655 | 1GCPYDEK1KZ302582 | 1GCPYDEK1KZ393868; 1GCPYDEK1KZ345058 | 1GCPYDEK1KZ394423 | 1GCPYDEK1KZ317647; 1GCPYDEK1KZ343858; 1GCPYDEK1KZ336117 | 1GCPYDEK1KZ326901 | 1GCPYDEK1KZ330575; 1GCPYDEK1KZ333220

1GCPYDEK1KZ334660 | 1GCPYDEK1KZ316756 | 1GCPYDEK1KZ332794; 1GCPYDEK1KZ337123 | 1GCPYDEK1KZ339213; 1GCPYDEK1KZ392333; 1GCPYDEK1KZ307913 | 1GCPYDEK1KZ316708

1GCPYDEK1KZ388511; 1GCPYDEK1KZ327272 | 1GCPYDEK1KZ389593 | 1GCPYDEK1KZ330902 | 1GCPYDEK1KZ375628; 1GCPYDEK1KZ376777 | 1GCPYDEK1KZ386144 | 1GCPYDEK1KZ389075; 1GCPYDEK1KZ316563 | 1GCPYDEK1KZ376679

1GCPYDEK1KZ327711 | 1GCPYDEK1KZ331791 | 1GCPYDEK1KZ314120 | 1GCPYDEK1KZ363625; 1GCPYDEK1KZ365407

1GCPYDEK1KZ386306; 1GCPYDEK1KZ309824

1GCPYDEK1KZ333055 | 1GCPYDEK1KZ395314 | 1GCPYDEK1KZ370042 | 1GCPYDEK1KZ341298 | 1GCPYDEK1KZ313842; 1GCPYDEK1KZ320337

1GCPYDEK1KZ391540; 1GCPYDEK1KZ343147 | 1GCPYDEK1KZ319611 | 1GCPYDEK1KZ337221; 1GCPYDEK1KZ367951 | 1GCPYDEK1KZ331046; 1GCPYDEK1KZ339275 | 1GCPYDEK1KZ304929 | 1GCPYDEK1KZ380747; 1GCPYDEK1KZ312223; 1GCPYDEK1KZ363639 | 1GCPYDEK1KZ327692; 1GCPYDEK1KZ390369 | 1GCPYDEK1KZ356920; 1GCPYDEK1KZ359574 | 1GCPYDEK1KZ305501; 1GCPYDEK1KZ316210 | 1GCPYDEK1KZ385186

1GCPYDEK1KZ324324 | 1GCPYDEK1KZ324937 | 1GCPYDEK1KZ334190; 1GCPYDEK1KZ367299 | 1GCPYDEK1KZ368291 | 1GCPYDEK1KZ357128 | 1GCPYDEK1KZ399475; 1GCPYDEK1KZ355184 | 1GCPYDEK1KZ306650 | 1GCPYDEK1KZ339762 | 1GCPYDEK1KZ374530; 1GCPYDEK1KZ385303; 1GCPYDEK1KZ322380; 1GCPYDEK1KZ367481 | 1GCPYDEK1KZ344928; 1GCPYDEK1KZ324145 | 1GCPYDEK1KZ342483 | 1GCPYDEK1KZ325604 | 1GCPYDEK1KZ321178; 1GCPYDEK1KZ390341

1GCPYDEK1KZ332956; 1GCPYDEK1KZ387813; 1GCPYDEK1KZ383194 | 1GCPYDEK1KZ399847 | 1GCPYDEK1KZ385480 | 1GCPYDEK1KZ398357 | 1GCPYDEK1KZ311654 | 1GCPYDEK1KZ363642; 1GCPYDEK1KZ392686; 1GCPYDEK1KZ355668 | 1GCPYDEK1KZ369957 | 1GCPYDEK1KZ389836; 1GCPYDEK1KZ328003 | 1GCPYDEK1KZ376522 | 1GCPYDEK1KZ374835 | 1GCPYDEK1KZ389982 | 1GCPYDEK1KZ356321 | 1GCPYDEK1KZ385673; 1GCPYDEK1KZ362586 | 1GCPYDEK1KZ375659 | 1GCPYDEK1KZ338997 | 1GCPYDEK1KZ312075 | 1GCPYDEK1KZ313338; 1GCPYDEK1KZ327840 | 1GCPYDEK1KZ308530; 1GCPYDEK1KZ391781 | 1GCPYDEK1KZ319317 | 1GCPYDEK1KZ322461

1GCPYDEK1KZ398312; 1GCPYDEK1KZ361034 | 1GCPYDEK1KZ380828; 1GCPYDEK1KZ344007 | 1GCPYDEK1KZ386595 | 1GCPYDEK1KZ369084 | 1GCPYDEK1KZ396463 | 1GCPYDEK1KZ340202

1GCPYDEK1KZ339082; 1GCPYDEK1KZ330625; 1GCPYDEK1KZ356643 | 1GCPYDEK1KZ355962; 1GCPYDEK1KZ323187 | 1GCPYDEK1KZ387231; 1GCPYDEK1KZ389898; 1GCPYDEK1KZ322492; 1GCPYDEK1KZ327787 | 1GCPYDEK1KZ319978 | 1GCPYDEK1KZ352334; 1GCPYDEK1KZ376469 | 1GCPYDEK1KZ342113 | 1GCPYDEK1KZ318118; 1GCPYDEK1KZ321195 | 1GCPYDEK1KZ390470; 1GCPYDEK1KZ325179; 1GCPYDEK1KZ311850 | 1GCPYDEK1KZ307216 | 1GCPYDEK1KZ387441; 1GCPYDEK1KZ377721 | 1GCPYDEK1KZ378884

1GCPYDEK1KZ329801 | 1GCPYDEK1KZ304185

1GCPYDEK1KZ364371; 1GCPYDEK1KZ343035; 1GCPYDEK1KZ371627 | 1GCPYDEK1KZ329460 | 1GCPYDEK1KZ357131; 1GCPYDEK1KZ394129; 1GCPYDEK1KZ387942 | 1GCPYDEK1KZ355217 | 1GCPYDEK1KZ359395; 1GCPYDEK1KZ312514; 1GCPYDEK1KZ360305

1GCPYDEK1KZ343245; 1GCPYDEK1KZ370946; 1GCPYDEK1KZ305742 | 1GCPYDEK1KZ357632 | 1GCPYDEK1KZ337610 | 1GCPYDEK1KZ383275; 1GCPYDEK1KZ310505 | 1GCPYDEK1KZ365018 |

1GCPYDEK1KZ391733

| 1GCPYDEK1KZ307670; 1GCPYDEK1KZ318023; 1GCPYDEK1KZ378111 | 1GCPYDEK1KZ378223 | 1GCPYDEK1KZ356125

1GCPYDEK1KZ347098 | 1GCPYDEK1KZ378562;

1GCPYDEK1KZ375421

| 1GCPYDEK1KZ361244 | 1GCPYDEK1KZ375497 | 1GCPYDEK1KZ351538; 1GCPYDEK1KZ354617; 1GCPYDEK1KZ383339 | 1GCPYDEK1KZ381249 | 1GCPYDEK1KZ341317 | 1GCPYDEK1KZ329958; 1GCPYDEK1KZ304736 | 1GCPYDEK1KZ334030; 1GCPYDEK1KZ322248; 1GCPYDEK1KZ335128 | 1GCPYDEK1KZ386483 | 1GCPYDEK1KZ372809 | 1GCPYDEK1KZ319494 | 1GCPYDEK1KZ327952 | 1GCPYDEK1KZ336439; 1GCPYDEK1KZ394163 |

1GCPYDEK1KZ317518

; 1GCPYDEK1KZ311587; 1GCPYDEK1KZ373815 | 1GCPYDEK1KZ319124 | 1GCPYDEK1KZ376567 | 1GCPYDEK1KZ333296 | 1GCPYDEK1KZ312111; 1GCPYDEK1KZ323190 | 1GCPYDEK1KZ314389 | 1GCPYDEK1KZ319298 | 1GCPYDEK1KZ313579; 1GCPYDEK1KZ374074; 1GCPYDEK1KZ358439 | 1GCPYDEK1KZ310522 | 1GCPYDEK1KZ329877; 1GCPYDEK1KZ363351 | 1GCPYDEK1KZ391408 | 1GCPYDEK1KZ379369

1GCPYDEK1KZ309922 | 1GCPYDEK1KZ399203 | 1GCPYDEK1KZ377878 | 1GCPYDEK1KZ390615 | 1GCPYDEK1KZ397130 | 1GCPYDEK1KZ311346

1GCPYDEK1KZ358411 | 1GCPYDEK1KZ327496 | 1GCPYDEK1KZ342743 | 1GCPYDEK1KZ397256;

1GCPYDEK1KZ380487

; 1GCPYDEK1KZ303568; 1GCPYDEK1KZ315722 | 1GCPYDEK1KZ353869 |

1GCPYDEK1KZ389951

| 1GCPYDEK1KZ341950 | 1GCPYDEK1KZ302419 | 1GCPYDEK1KZ308690 | 1GCPYDEK1KZ376410 | 1GCPYDEK1KZ392672; 1GCPYDEK1KZ388122; 1GCPYDEK1KZ312755; 1GCPYDEK1KZ389464 | 1GCPYDEK1KZ332942 |

1GCPYDEK1KZ327529

| 1GCPYDEK1KZ371210 | 1GCPYDEK1KZ389190 | 1GCPYDEK1KZ384118 | 1GCPYDEK1KZ333539 | 1GCPYDEK1KZ309550 | 1GCPYDEK1KZ309077 | 1GCPYDEK1KZ392798 | 1GCPYDEK1KZ316479 | 1GCPYDEK1KZ350681 | 1GCPYDEK1KZ331189; 1GCPYDEK1KZ313596; 1GCPYDEK1KZ330818; 1GCPYDEK1KZ393434; 1GCPYDEK1KZ381767 | 1GCPYDEK1KZ395443 | 1GCPYDEK1KZ316465; 1GCPYDEK1KZ332472 | 1GCPYDEK1KZ390128 | 1GCPYDEK1KZ310617 | 1GCPYDEK1KZ305613; 1GCPYDEK1KZ319835 | 1GCPYDEK1KZ370655; 1GCPYDEK1KZ318507 | 1GCPYDEK1KZ356352 | 1GCPYDEK1KZ352656; 1GCPYDEK1KZ387357

1GCPYDEK1KZ326736 | 1GCPYDEK1KZ370607 | 1GCPYDEK1KZ353449;

1GCPYDEK1KZ331340

; 1GCPYDEK1KZ300685 | 1GCPYDEK1KZ340037 | 1GCPYDEK1KZ303425; 1GCPYDEK1KZ346629 | 1GCPYDEK1KZ395541 | 1GCPYDEK1KZ338966

1GCPYDEK1KZ357789 | 1GCPYDEK1KZ324291; 1GCPYDEK1KZ361793 | 1GCPYDEK1KZ389738; 1GCPYDEK1KZ348543; 1GCPYDEK1KZ307149 | 1GCPYDEK1KZ372681; 1GCPYDEK1KZ362779 | 1GCPYDEK1KZ326512; 1GCPYDEK1KZ343844; 1GCPYDEK1KZ372373; 1GCPYDEK1KZ330964 | 1GCPYDEK1KZ386905 | 1GCPYDEK1KZ350857 | 1GCPYDEK1KZ301822 | 1GCPYDEK1KZ389741; 1GCPYDEK1KZ329071

1GCPYDEK1KZ303196

1GCPYDEK1KZ361311 | 1GCPYDEK1KZ313243; 1GCPYDEK1KZ331564; 1GCPYDEK1KZ312836 | 1GCPYDEK1KZ301688 | 1GCPYDEK1KZ375919 | 1GCPYDEK1KZ335744

1GCPYDEK1KZ380439; 1GCPYDEK1KZ338630

1GCPYDEK1KZ326672 | 1GCPYDEK1KZ341897; 1GCPYDEK1KZ328812 | 1GCPYDEK1KZ346405 | 1GCPYDEK1KZ377427

1GCPYDEK1KZ398908 | 1GCPYDEK1KZ329524 | 1GCPYDEK1KZ314909 | 1GCPYDEK1KZ353287 | 1GCPYDEK1KZ379534 | 1GCPYDEK1KZ346212 | 1GCPYDEK1KZ342547

1GCPYDEK1KZ380599 | 1GCPYDEK1KZ345187; 1GCPYDEK1KZ368582; 1GCPYDEK1KZ327191 | 1GCPYDEK1KZ304414; 1GCPYDEK1KZ313016; 1GCPYDEK1KZ322413; 1GCPYDEK1KZ376908; 1GCPYDEK1KZ331466 | 1GCPYDEK1KZ322363 | 1GCPYDEK1KZ395457; 1GCPYDEK1KZ306986; 1GCPYDEK1KZ396222; 1GCPYDEK1KZ321584; 1GCPYDEK1KZ340734; 1GCPYDEK1KZ389562 | 1GCPYDEK1KZ317776 | 1GCPYDEK1KZ377508; 1GCPYDEK1KZ314246 | 1GCPYDEK1KZ366010 | 1GCPYDEK1KZ372339; 1GCPYDEK1KZ385379 | 1GCPYDEK1KZ317213; 1GCPYDEK1KZ320015

1GCPYDEK1KZ329927; 1GCPYDEK1KZ301903

1GCPYDEK1KZ368646; 1GCPYDEK1KZ354309 | 1GCPYDEK1KZ308429 | 1GCPYDEK1KZ337414 | 1GCPYDEK1KZ314263; 1GCPYDEK1KZ333105 | 1GCPYDEK1KZ396284 | 1GCPYDEK1KZ322704

1GCPYDEK1KZ351331; 1GCPYDEK1KZ373670

1GCPYDEK1KZ308768 | 1GCPYDEK1KZ322332 | 1GCPYDEK1KZ360191; 1GCPYDEK1KZ359686 | 1GCPYDEK1KZ355900 | 1GCPYDEK1KZ306423; 1GCPYDEK1KZ379422

1GCPYDEK1KZ304008 | 1GCPYDEK1KZ342855 | 1GCPYDEK1KZ304543; 1GCPYDEK1KZ356996; 1GCPYDEK1KZ308060 | 1GCPYDEK1KZ333458

1GCPYDEK1KZ365620 | 1GCPYDEK1KZ359459 | 1GCPYDEK1KZ376696; 1GCPYDEK1KZ361423 | 1GCPYDEK1KZ322847 | 1GCPYDEK1KZ313677 | 1GCPYDEK1KZ338174; 1GCPYDEK1KZ303439 | 1GCPYDEK1KZ322086; 1GCPYDEK1KZ342158 | 1GCPYDEK1KZ360174; 1GCPYDEK1KZ378173 | 1GCPYDEK1KZ335954 | 1GCPYDEK1KZ327918 | 1GCPYDEK1KZ359252

1GCPYDEK1KZ327238; 1GCPYDEK1KZ321813; 1GCPYDEK1KZ398472 | 1GCPYDEK1KZ367755 | 1GCPYDEK1KZ397516; 1GCPYDEK1KZ367903; 1GCPYDEK1KZ345688 | 1GCPYDEK1KZ353175; 1GCPYDEK1KZ375371 | 1GCPYDEK1KZ357713 | 1GCPYDEK1KZ357596 | 1GCPYDEK1KZ337140 | 1GCPYDEK1KZ349370; 1GCPYDEK1KZ393949; 1GCPYDEK1KZ321603; 1GCPYDEK1KZ396687; 1GCPYDEK1KZ377847 | 1GCPYDEK1KZ310682; 1GCPYDEK1KZ313775 | 1GCPYDEK1KZ399671 | 1GCPYDEK1KZ337803; 1GCPYDEK1KZ306793; 1GCPYDEK1KZ351104 | 1GCPYDEK1KZ390257 | 1GCPYDEK1KZ335775 | 1GCPYDEK1KZ391022; 1GCPYDEK1KZ323769; 1GCPYDEK1KZ375886; 1GCPYDEK1KZ325456 | 1GCPYDEK1KZ367660 | 1GCPYDEK1KZ352348 | 1GCPYDEK1KZ300556 | 1GCPYDEK1KZ318765; 1GCPYDEK1KZ395720; 1GCPYDEK1KZ374527 | 1GCPYDEK1KZ318670 | 1GCPYDEK1KZ379680 | 1GCPYDEK1KZ321116 | 1GCPYDEK1KZ322394 | 1GCPYDEK1KZ389755; 1GCPYDEK1KZ310455 | 1GCPYDEK1KZ364726 |

1GCPYDEK1KZ315817

| 1GCPYDEK1KZ380053 | 1GCPYDEK1KZ323285; 1GCPYDEK1KZ305465 | 1GCPYDEK1KZ324825; 1GCPYDEK1KZ350146 | 1GCPYDEK1KZ308687 | 1GCPYDEK1KZ341138; 1GCPYDEK1KZ398486

1GCPYDEK1KZ342225; 1GCPYDEK1KZ394583 | 1GCPYDEK1KZ346033; 1GCPYDEK1KZ362961; 1GCPYDEK1KZ384426 | 1GCPYDEK1KZ315879 | 1GCPYDEK1KZ389495; 1GCPYDEK1KZ397905 | 1GCPYDEK1KZ341320; 1GCPYDEK1KZ389545; 1GCPYDEK1KZ305661 | 1GCPYDEK1KZ319267 | 1GCPYDEK1KZ335484 | 1GCPYDEK1KZ359199 | 1GCPYDEK1KZ349157; 1GCPYDEK1KZ396303 | 1GCPYDEK1KZ326011; 1GCPYDEK1KZ314523 | 1GCPYDEK1KZ376164; 1GCPYDEK1KZ386466 | 1GCPYDEK1KZ398052; 1GCPYDEK1KZ366654 | 1GCPYDEK1KZ362877 | 1GCPYDEK1KZ369392 | 1GCPYDEK1KZ375662; 1GCPYDEK1KZ340748 | 1GCPYDEK1KZ303697; 1GCPYDEK1KZ338952 | 1GCPYDEK1KZ325036; 1GCPYDEK1KZ325408 | 1GCPYDEK1KZ323741; 1GCPYDEK1KZ347439 | 1GCPYDEK1KZ323982 | 1GCPYDEK1KZ363513; 1GCPYDEK1KZ309421

1GCPYDEK1KZ365990 | 1GCPYDEK1KZ392560

1GCPYDEK1KZ396334 | 1GCPYDEK1KZ399766 | 1GCPYDEK1KZ367058; 1GCPYDEK1KZ399749 | 1GCPYDEK1KZ312920; 1GCPYDEK1KZ381722

1GCPYDEK1KZ340684 | 1GCPYDEK1KZ344377; 1GCPYDEK1KZ396821 | 1GCPYDEK1KZ345786 |

1GCPYDEK1KZ375483

| 1GCPYDEK1KZ315056 | 1GCPYDEK1KZ382322; 1GCPYDEK1KZ322962 | 1GCPYDEK1KZ359753 |

1GCPYDEK1KZ302940

| 1GCPYDEK1KZ395667 | 1GCPYDEK1KZ382739 | 1GCPYDEK1KZ395460; 1GCPYDEK1KZ309614 | 1GCPYDEK1KZ345061 | 1GCPYDEK1KZ383910 | 1GCPYDEK1KZ358232

1GCPYDEK1KZ380635 | 1GCPYDEK1KZ330785 | 1GCPYDEK1KZ336909 | 1GCPYDEK1KZ351555 | 1GCPYDEK1KZ345092; 1GCPYDEK1KZ392963 | 1GCPYDEK1KZ302341 | 1GCPYDEK1KZ304154 | 1GCPYDEK1KZ395748; 1GCPYDEK1KZ397483; 1GCPYDEK1KZ399282 | 1GCPYDEK1KZ301612; 1GCPYDEK1KZ399055 | 1GCPYDEK1KZ316692 | 1GCPYDEK1KZ309158 | 1GCPYDEK1KZ329054 | 1GCPYDEK1KZ366847 | 1GCPYDEK1KZ356478

1GCPYDEK1KZ368680

1GCPYDEK1KZ381459 | 1GCPYDEK1KZ324114; 1GCPYDEK1KZ365729 | 1GCPYDEK1KZ373619 | 1GCPYDEK1KZ338417; 1GCPYDEK1KZ315204; 1GCPYDEK1KZ348882 | 1GCPYDEK1KZ341043 | 1GCPYDEK1KZ350941 | 1GCPYDEK1KZ397192 | 1GCPYDEK1KZ370767; 1GCPYDEK1KZ357159; 1GCPYDEK1KZ384264; 1GCPYDEK1KZ305420 | 1GCPYDEK1KZ338563; 1GCPYDEK1KZ308835 | 1GCPYDEK1KZ327384; 1GCPYDEK1KZ362751; 1GCPYDEK1KZ384913; 1GCPYDEK1KZ386239

1GCPYDEK1KZ336277 | 1GCPYDEK1KZ361535

1GCPYDEK1KZ377329; 1GCPYDEK1KZ336442; 1GCPYDEK1KZ338790; 1GCPYDEK1KZ326171

1GCPYDEK1KZ353631 | 1GCPYDEK1KZ385690 | 1GCPYDEK1KZ366220

1GCPYDEK1KZ324999 | 1GCPYDEK1KZ341348

1GCPYDEK1KZ350731 | 1GCPYDEK1KZ381672; 1GCPYDEK1KZ338093 | 1GCPYDEK1KZ345237 | 1GCPYDEK1KZ397225

1GCPYDEK1KZ384183; 1GCPYDEK1KZ365424 | 1GCPYDEK1KZ390498 | 1GCPYDEK1KZ354827 | 1GCPYDEK1KZ317857; 1GCPYDEK1KZ360255 | 1GCPYDEK1KZ349742 |

1GCPYDEK1KZ353922

| 1GCPYDEK1KZ339373 | 1GCPYDEK1KZ365262 | 1GCPYDEK1KZ371112 | 1GCPYDEK1KZ394602 | 1GCPYDEK1KZ371725; 1GCPYDEK1KZ368307 | 1GCPYDEK1KZ334397; 1GCPYDEK1KZ308883; 1GCPYDEK1KZ302615 | 1GCPYDEK1KZ300072

1GCPYDEK1KZ300671; 1GCPYDEK1KZ345013; 1GCPYDEK1KZ386449; 1GCPYDEK1KZ371921 | 1GCPYDEK1KZ371286 | 1GCPYDEK1KZ331113 | 1GCPYDEK1KZ395099; 1GCPYDEK1KZ386726; 1GCPYDEK1KZ302985 | 1GCPYDEK1KZ383812; 1GCPYDEK1KZ334710 | 1GCPYDEK1KZ303490; 1GCPYDEK1KZ318703 |

1GCPYDEK1KZ3852981GCPYDEK1KZ347795 | 1GCPYDEK1KZ318829 | 1GCPYDEK1KZ384619; 1GCPYDEK1KZ357890 | 1GCPYDEK1KZ316997; 1GCPYDEK1KZ375631 | 1GCPYDEK1KZ304994 | 1GCPYDEK1KZ377542 | 1GCPYDEK1KZ323643 | 1GCPYDEK1KZ381235 | 1GCPYDEK1KZ366380 | 1GCPYDEK1KZ331578; 1GCPYDEK1KZ353385; 1GCPYDEK1KZ363821 | 1GCPYDEK1KZ358828 | 1GCPYDEK1KZ304526 | 1GCPYDEK1KZ398178; 1GCPYDEK1KZ376343 | 1GCPYDEK1KZ344542; 1GCPYDEK1KZ374656

1GCPYDEK1KZ354083 | 1GCPYDEK1KZ397595 | 1GCPYDEK1KZ362832 | 1GCPYDEK1KZ360577 | 1GCPYDEK1KZ373717 | 1GCPYDEK1KZ320726; 1GCPYDEK1KZ353029 | 1GCPYDEK1KZ384846 | 1GCPYDEK1KZ323030; 1GCPYDEK1KZ326994 | 1GCPYDEK1KZ314232; 1GCPYDEK1KZ331631 | 1GCPYDEK1KZ351023; 1GCPYDEK1KZ316711 | 1GCPYDEK1KZ307295

1GCPYDEK1KZ326106 | 1GCPYDEK1KZ358019 | 1GCPYDEK1KZ341804 | 1GCPYDEK1KZ369036 | 1GCPYDEK1KZ348364 | 1GCPYDEK1KZ357906 | 1GCPYDEK1KZ320757; 1GCPYDEK1KZ354360 | 1GCPYDEK1KZ380473 | 1GCPYDEK1KZ323271

1GCPYDEK1KZ340216; 1GCPYDEK1KZ399461; 1GCPYDEK1KZ339843 | 1GCPYDEK1KZ346257 | 1GCPYDEK1KZ310326 | 1GCPYDEK1KZ370316; 1GCPYDEK1KZ388993; 1GCPYDEK1KZ329183; 1GCPYDEK1KZ330642; 1GCPYDEK1KZ344072; 1GCPYDEK1KZ379419 | 1GCPYDEK1KZ313422 | 1GCPYDEK1KZ326350 | 1GCPYDEK1KZ326140

1GCPYDEK1KZ317664 | 1GCPYDEK1KZ322198 | 1GCPYDEK1KZ391229; 1GCPYDEK1KZ309676; 1GCPYDEK1KZ386046 | 1GCPYDEK1KZ313176 | 1GCPYDEK1KZ337106 | 1GCPYDEK1KZ314957; 1GCPYDEK1KZ367268 | 1GCPYDEK1KZ382787 | 1GCPYDEK1KZ383633 | 1GCPYDEK1KZ337767; 1GCPYDEK1KZ394177 | 1GCPYDEK1KZ333931; 1GCPYDEK1KZ346128 | 1GCPYDEK1KZ334934

1GCPYDEK1KZ309502;

1GCPYDEK1KZ308267

; 1GCPYDEK1KZ328292 | 1GCPYDEK1KZ315462 | 1GCPYDEK1KZ326316

1GCPYDEK1KZ343813

1GCPYDEK1KZ381381 | 1GCPYDEK1KZ397208 | 1GCPYDEK1KZ387181

1GCPYDEK1KZ334013 | 1GCPYDEK1KZ370106; 1GCPYDEK1KZ337672; 1GCPYDEK1KZ356335 | 1GCPYDEK1KZ386869

1GCPYDEK1KZ384491; 1GCPYDEK1KZ335274; 1GCPYDEK1KZ370445 | 1GCPYDEK1KZ328759 | 1GCPYDEK1KZ329863; 1GCPYDEK1KZ351927; 1GCPYDEK1KZ377279 | 1GCPYDEK1KZ360594; 1GCPYDEK1KZ387083; 1GCPYDEK1KZ351152

1GCPYDEK1KZ320449 | 1GCPYDEK1KZ306051

1GCPYDEK1KZ304638 | 1GCPYDEK1KZ313260; 1GCPYDEK1KZ374706; 1GCPYDEK1KZ314635 | 1GCPYDEK1KZ373412; 1GCPYDEK1KZ329670 | 1GCPYDEK1KZ381851 | 1GCPYDEK1KZ352768; 1GCPYDEK1KZ389139; 1GCPYDEK1KZ360935 | 1GCPYDEK1KZ367609 | 1GCPYDEK1KZ311296 | 1GCPYDEK1KZ368386 | 1GCPYDEK1KZ303389; 1GCPYDEK1KZ312030; 1GCPYDEK1KZ318586 | 1GCPYDEK1KZ313047 | 1GCPYDEK1KZ307846 | 1GCPYDEK1KZ360109; 1GCPYDEK1KZ369375 | 1GCPYDEK1KZ362006; 1GCPYDEK1KZ346596 | 1GCPYDEK1KZ348946 | 1GCPYDEK1KZ320922; 1GCPYDEK1KZ362264; 1GCPYDEK1KZ318751; 1GCPYDEK1KZ302405; 1GCPYDEK1KZ309354; 1GCPYDEK1KZ390789 | 1GCPYDEK1KZ354715

1GCPYDEK1KZ390355 | 1GCPYDEK1KZ389058 | 1GCPYDEK1KZ380621

1GCPYDEK1KZ393756 | 1GCPYDEK1KZ318281 | 1GCPYDEK1KZ312125 | 1GCPYDEK1KZ318152; 1GCPYDEK1KZ306583 | 1GCPYDEK1KZ304039; 1GCPYDEK1KZ346470 | 1GCPYDEK1KZ367948 | 1GCPYDEK1KZ398648 | 1GCPYDEK1KZ366007 | 1GCPYDEK1KZ316966 | 1GCPYDEK1KZ344136; 1GCPYDEK1KZ339079; 1GCPYDEK1KZ369618 | 1GCPYDEK1KZ350406; 1GCPYDEK1KZ352835

1GCPYDEK1KZ393515

1GCPYDEK1KZ320256 | 1GCPYDEK1KZ381980 | 1GCPYDEK1KZ328244 | 1GCPYDEK1KZ336831; 1GCPYDEK1KZ382983; 1GCPYDEK1KZ351698; 1GCPYDEK1KZ381994 | 1GCPYDEK1KZ359588

1GCPYDEK1KZ386838

| 1GCPYDEK1KZ335467; 1GCPYDEK1KZ344525 | 1GCPYDEK1KZ367741; 1GCPYDEK1KZ376813; 1GCPYDEK1KZ346372 | 1GCPYDEK1KZ382059 | 1GCPYDEK1KZ322878 | 1GCPYDEK1KZ332746 | 1GCPYDEK1KZ391571; 1GCPYDEK1KZ337641; 1GCPYDEK1KZ382367; 1GCPYDEK1KZ366475 | 1GCPYDEK1KZ374480 | 1GCPYDEK1KZ351877 | 1GCPYDEK1KZ344797; 1GCPYDEK1KZ300413; 1GCPYDEK1KZ331080 | 1GCPYDEK1KZ329779 | 1GCPYDEK1KZ325733; 1GCPYDEK1KZ398374; 1GCPYDEK1KZ374088 | 1GCPYDEK1KZ323268 | 1GCPYDEK1KZ347179 | 1GCPYDEK1KZ379890 | 1GCPYDEK1KZ391862

1GCPYDEK1KZ393675

1GCPYDEK1KZ308480 | 1GCPYDEK1KZ387567 | 1GCPYDEK1KZ323786 | 1GCPYDEK1KZ387519; 1GCPYDEK1KZ317616; 1GCPYDEK1KZ346923; 1GCPYDEK1KZ324503; 1GCPYDEK1KZ356397 | 1GCPYDEK1KZ373460 | 1GCPYDEK1KZ395216 |

1GCPYDEK1KZ384667

| 1GCPYDEK1KZ343116; 1GCPYDEK1KZ380618 | 1GCPYDEK1KZ312898; 1GCPYDEK1KZ342709; 1GCPYDEK1KZ334920 | 1GCPYDEK1KZ364242 | 1GCPYDEK1KZ354441; 1GCPYDEK1KZ314764

1GCPYDEK1KZ308415; 1GCPYDEK1KZ308558 | 1GCPYDEK1KZ397001; 1GCPYDEK1KZ340832 | 1GCPYDEK1KZ344332 | 1GCPYDEK1KZ337753 | 1GCPYDEK1KZ361597 | 1GCPYDEK1KZ359879; 1GCPYDEK1KZ386323

1GCPYDEK1KZ376584 | 1GCPYDEK1KZ399184 | 1GCPYDEK1KZ334769 | 1GCPYDEK1KZ399816 | 1GCPYDEK1KZ381610 | 1GCPYDEK1KZ360885 | 1GCPYDEK1KZ375242; 1GCPYDEK1KZ368534; 1GCPYDEK1KZ370798 | 1GCPYDEK1KZ317132; 1GCPYDEK1KZ371773 | 1GCPYDEK1KZ345707; 1GCPYDEK1KZ341091 | 1GCPYDEK1KZ351569 | 1GCPYDEK1KZ387682 | 1GCPYDEK1KZ352690 | 1GCPYDEK1KZ338210 | 1GCPYDEK1KZ379887 | 1GCPYDEK1KZ376861 | 1GCPYDEK1KZ384829; 1GCPYDEK1KZ358893 | 1GCPYDEK1KZ325425; 1GCPYDEK1KZ307877 |

1GCPYDEK1KZ322797

| 1GCPYDEK1KZ309452; 1GCPYDEK1KZ367366; 1GCPYDEK1KZ370428 | 1GCPYDEK1KZ391215 | 1GCPYDEK1KZ391974

1GCPYDEK1KZ343567 | 1GCPYDEK1KZ326218 | 1GCPYDEK1KZ389514 | 1GCPYDEK1KZ347635; 1GCPYDEK1KZ387570; 1GCPYDEK1KZ380196 | 1GCPYDEK1KZ370560; 1GCPYDEK1KZ301318 | 1GCPYDEK1KZ327806 | 1GCPYDEK1KZ301061 | 1GCPYDEK1KZ327921 | 1GCPYDEK1KZ368369; 1GCPYDEK1KZ394132 | 1GCPYDEK1KZ398519; 1GCPYDEK1KZ366315 | 1GCPYDEK1KZ377704; 1GCPYDEK1KZ316398 | 1GCPYDEK1KZ322329 | 1GCPYDEK1KZ394227 | 1GCPYDEK1KZ387116; 1GCPYDEK1KZ382501 | 1GCPYDEK1KZ360563; 1GCPYDEK1KZ326719; 1GCPYDEK1KZ379694 | 1GCPYDEK1KZ319446 | 1GCPYDEK1KZ376262; 1GCPYDEK1KZ315106 | 1GCPYDEK1KZ358408 | 1GCPYDEK1KZ395264 | 1GCPYDEK1KZ356738; 1GCPYDEK1KZ308320 | 1GCPYDEK1KZ324419; 1GCPYDEK1KZ349434 | 1GCPYDEK1KZ341284 | 1GCPYDEK1KZ314375; 1GCPYDEK1KZ368453 |

1GCPYDEK1KZ315669

; 1GCPYDEK1KZ389707; 1GCPYDEK1KZ339583 | 1GCPYDEK1KZ350258 | 1GCPYDEK1KZ368761 | 1GCPYDEK1KZ330737 | 1GCPYDEK1KZ305031 | 1GCPYDEK1KZ342435 | 1GCPYDEK1KZ392199; 1GCPYDEK1KZ315090 | 1GCPYDEK1KZ327076 | 1GCPYDEK1KZ352544; 1GCPYDEK1KZ331452 | 1GCPYDEK1KZ317731; 1GCPYDEK1KZ335209; 1GCPYDEK1KZ377489 | 1GCPYDEK1KZ355556; 1GCPYDEK1KZ344010 | 1GCPYDEK1KZ318782 | 1GCPYDEK1KZ320080; 1GCPYDEK1KZ331483 | 1GCPYDEK1KZ357565; 1GCPYDEK1KZ391439; 1GCPYDEK1KZ371045 | 1GCPYDEK1KZ351314 | 1GCPYDEK1KZ311802; 1GCPYDEK1KZ332939 | 1GCPYDEK1KZ365083 | 1GCPYDEK1KZ378772 | 1GCPYDEK1KZ386550 | 1GCPYDEK1KZ363544; 1GCPYDEK1KZ387066; 1GCPYDEK1KZ308284; 1GCPYDEK1KZ358649; 1GCPYDEK1KZ303117; 1GCPYDEK1KZ378769 | 1GCPYDEK1KZ307250 | 1GCPYDEK1KZ324274; 1GCPYDEK1KZ374303 | 1GCPYDEK1KZ325635 | 1GCPYDEK1KZ303456 | 1GCPYDEK1KZ301996 | 1GCPYDEK1KZ383129 | 1GCPYDEK1KZ355976 | 1GCPYDEK1KZ347196 | 1GCPYDEK1KZ356318 | 1GCPYDEK1KZ358859 | 1GCPYDEK1KZ312934; 1GCPYDEK1KZ301769 | 1GCPYDEK1KZ366735 | 1GCPYDEK1KZ377413 | 1GCPYDEK1KZ381364; 1GCPYDEK1KZ340457; 1GCPYDEK1KZ327708 |

1GCPYDEK1KZ341981

; 1GCPYDEK1KZ331807

1GCPYDEK1KZ382546 | 1GCPYDEK1KZ314652; 1GCPYDEK1KZ317115; 1GCPYDEK1KZ343052; 1GCPYDEK1KZ379792; 1GCPYDEK1KZ342905 | 1GCPYDEK1KZ314442 | 1GCPYDEK1KZ310312 | 1GCPYDEK1KZ303974; 1GCPYDEK1KZ331208; 1GCPYDEK1KZ394292; 1GCPYDEK1KZ375922 | 1GCPYDEK1KZ361681

1GCPYDEK1KZ337218

1GCPYDEK1KZ366332; 1GCPYDEK1KZ344105 | 1GCPYDEK1KZ331192; 1GCPYDEK1KZ304218; 1GCPYDEK1KZ398598; 1GCPYDEK1KZ333203 |

1GCPYDEK1KZ327224

| 1GCPYDEK1KZ331368; 1GCPYDEK1KZ331323 | 1GCPYDEK1KZ322752; 1GCPYDEK1KZ322959 | 1GCPYDEK1KZ311394; 1GCPYDEK1KZ386743 | 1GCPYDEK1KZ379386 | 1GCPYDEK1KZ332181; 1GCPYDEK1KZ398794 | 1GCPYDEK1KZ306731

1GCPYDEK1KZ356951; 1GCPYDEK1KZ358960; 1GCPYDEK1KZ399427; 1GCPYDEK1KZ382627 | 1GCPYDEK1KZ300010 | 1GCPYDEK1KZ346209 | 1GCPYDEK1KZ315252 | 1GCPYDEK1KZ394809 | 1GCPYDEK1KZ344878 | 1GCPYDEK1KZ398018 | 1GCPYDEK1KZ368517

1GCPYDEK1KZ350650 | 1GCPYDEK1KZ378416 | 1GCPYDEK1KZ345254 | 1GCPYDEK1KZ324372; 1GCPYDEK1KZ380716

1GCPYDEK1KZ325926; 1GCPYDEK1KZ360613; 1GCPYDEK1KZ382000 | 1GCPYDEK1KZ301559 | 1GCPYDEK1KZ386421

1GCPYDEK1KZ318359 | 1GCPYDEK1KZ347053; 1GCPYDEK1KZ364158 | 1GCPYDEK1KZ318314 | 1GCPYDEK1KZ397127 | 1GCPYDEK1KZ355086 | 1GCPYDEK1KZ366105 | 1GCPYDEK1KZ331550; 1GCPYDEK1KZ350745; 1GCPYDEK1KZ398181; 1GCPYDEK1KZ354178; 1GCPYDEK1KZ318331; 1GCPYDEK1KZ385026 | 1GCPYDEK1KZ300136 | 1GCPYDEK1KZ378366; 1GCPYDEK1KZ322525 | 1GCPYDEK1KZ326297 | 1GCPYDEK1KZ351071 | 1GCPYDEK1KZ390923 | 1GCPYDEK1KZ365391 | 1GCPYDEK1KZ349580 | 1GCPYDEK1KZ393014 | 1GCPYDEK1KZ396866 | 1GCPYDEK1KZ336294 | 1GCPYDEK1KZ312948 | 1GCPYDEK1KZ329152 | 1GCPYDEK1KZ311377 | 1GCPYDEK1KZ372342 | 1GCPYDEK1KZ325330 | 1GCPYDEK1KZ305997 | 1GCPYDEK1KZ317809

1GCPYDEK1KZ393188 | 1GCPYDEK1KZ381977; 1GCPYDEK1KZ305076 | 1GCPYDEK1KZ326879 | 1GCPYDEK1KZ340135 | 1GCPYDEK1KZ320693 |

1GCPYDEK1KZ381798

| 1GCPYDEK1KZ337669

1GCPYDEK1KZ383227 | 1GCPYDEK1KZ303084; 1GCPYDEK1KZ394146 | 1GCPYDEK1KZ333251 | 1GCPYDEK1KZ341107 | 1GCPYDEK1KZ303473; 1GCPYDEK1KZ377590 | 1GCPYDEK1KZ386256 | 1GCPYDEK1KZ313212; 1GCPYDEK1KZ310214; 1GCPYDEK1KZ342340; 1GCPYDEK1KZ326820

1GCPYDEK1KZ327434 | 1GCPYDEK1KZ383941; 1GCPYDEK1KZ320709; 1GCPYDEK1KZ336845 | 1GCPYDEK1KZ343388 | 1GCPYDEK1KZ376309 | 1GCPYDEK1KZ335548 | 1GCPYDEK1KZ384975 | 1GCPYDEK1KZ381932; 1GCPYDEK1KZ335436 | 1GCPYDEK1KZ370011; 1GCPYDEK1KZ349014 | 1GCPYDEK1KZ328633; 1GCPYDEK1KZ303764; 1GCPYDEK1KZ397337

1GCPYDEK1KZ397676 | 1GCPYDEK1KZ376505

1GCPYDEK1KZ390632 | 1GCPYDEK1KZ378514; 1GCPYDEK1KZ365312 | 1GCPYDEK1KZ309225 | 1GCPYDEK1KZ348185; 1GCPYDEK1KZ302467; 1GCPYDEK1KZ321231 | 1GCPYDEK1KZ360157; 1GCPYDEK1KZ341088; 1GCPYDEK1KZ357808; 1GCPYDEK1KZ300699 | 1GCPYDEK1KZ308608 | 1GCPYDEK1KZ386077 | 1GCPYDEK1KZ399900 | 1GCPYDEK1KZ376276; 1GCPYDEK1KZ394888 | 1GCPYDEK1KZ354830; 1GCPYDEK1KZ301853; 1GCPYDEK1KZ370199; 1GCPYDEK1KZ338031 | 1GCPYDEK1KZ309466 | 1GCPYDEK1KZ342533 | 1GCPYDEK1KZ382689 | 1GCPYDEK1KZ315459; 1GCPYDEK1KZ396513; 1GCPYDEK1KZ388959; 1GCPYDEK1KZ395829; 1GCPYDEK1KZ385933; 1GCPYDEK1KZ344864; 1GCPYDEK1KZ346548

1GCPYDEK1KZ325893 | 1GCPYDEK1KZ388265 | 1GCPYDEK1KZ386029 | 1GCPYDEK1KZ360093 | 1GCPYDEK1KZ390520 | 1GCPYDEK1KZ340068 | 1GCPYDEK1KZ329605 | 1GCPYDEK1KZ308561; 1GCPYDEK1KZ398827 | 1GCPYDEK1KZ313534; 1GCPYDEK1KZ341222; 1GCPYDEK1KZ327000; 1GCPYDEK1KZ353046 | 1GCPYDEK1KZ352561

1GCPYDEK1KZ395877; 1GCPYDEK1KZ324811 | 1GCPYDEK1KZ369103; 1GCPYDEK1KZ392459 | 1GCPYDEK1KZ398925; 1GCPYDEK1KZ302100

1GCPYDEK1KZ309287 | 1GCPYDEK1KZ359123 | 1GCPYDEK1KZ307863 | 1GCPYDEK1KZ371594 | 1GCPYDEK1KZ361695; 1GCPYDEK1KZ377816 | 1GCPYDEK1KZ309645 | 1GCPYDEK1KZ319544 | 1GCPYDEK1KZ349207; 1GCPYDEK1KZ315171 | 1GCPYDEK1KZ350115; 1GCPYDEK1KZ378691 | 1GCPYDEK1KZ368193 | 1GCPYDEK1KZ343830 | 1GCPYDEK1KZ337848; 1GCPYDEK1KZ382871 | 1GCPYDEK1KZ351457; 1GCPYDEK1KZ351068; 1GCPYDEK1KZ333282 | 1GCPYDEK1KZ368792 | 1GCPYDEK1KZ360580 | 1GCPYDEK1KZ382756 | 1GCPYDEK1KZ333721 | 1GCPYDEK1KZ375080 | 1GCPYDEK1KZ315476 | 1GCPYDEK1KZ338515 | 1GCPYDEK1KZ357386 | 1GCPYDEK1KZ355380 | 1GCPYDEK1KZ359512 | 1GCPYDEK1KZ398150 | 1GCPYDEK1KZ325120

1GCPYDEK1KZ342631 | 1GCPYDEK1KZ342693; 1GCPYDEK1KZ316305

1GCPYDEK1KZ328874; 1GCPYDEK1KZ301772 | 1GCPYDEK1KZ365603 | 1GCPYDEK1KZ372647; 1GCPYDEK1KZ344363; 1GCPYDEK1KZ367593 | 1GCPYDEK1KZ364581; 1GCPYDEK1KZ302145; 1GCPYDEK1KZ368498 | 1GCPYDEK1KZ327367 | 1GCPYDEK1KZ346985 | 1GCPYDEK1KZ339325 | 1GCPYDEK1KZ381106 | 1GCPYDEK1KZ334111

1GCPYDEK1KZ309497 | 1GCPYDEK1KZ378545 | 1GCPYDEK1KZ358098; 1GCPYDEK1KZ349899 | 1GCPYDEK1KZ392087 | 1GCPYDEK1KZ348249 | 1GCPYDEK1KZ399489; 1GCPYDEK1KZ369909; 1GCPYDEK1KZ393921 | 1GCPYDEK1KZ327420 | 1GCPYDEK1KZ324971 | 1GCPYDEK1KZ391179; 1GCPYDEK1KZ323626 | 1GCPYDEK1KZ318541 | 1GCPYDEK1KZ370123 | 1GCPYDEK1KZ321875 | 1GCPYDEK1KZ393613; 1GCPYDEK1KZ395779; 1GCPYDEK1KZ376147; 1GCPYDEK1KZ392378; 1GCPYDEK1KZ369148 | 1GCPYDEK1KZ350566 | 1GCPYDEK1KZ337302 | 1GCPYDEK1KZ394728 | 1GCPYDEK1KZ306695; 1GCPYDEK1KZ394115 | 1GCPYDEK1KZ341351 | 1GCPYDEK1KZ377167 | 1GCPYDEK1KZ371451 | 1GCPYDEK1KZ308012 | 1GCPYDEK1KZ372034 | 1GCPYDEK1KZ301139; 1GCPYDEK1KZ328793 | 1GCPYDEK1KZ350244 | 1GCPYDEK1KZ321939 | 1GCPYDEK1KZ379971

1GCPYDEK1KZ369022; 1GCPYDEK1KZ326753; 1GCPYDEK1KZ312318

1GCPYDEK1KZ365150 | 1GCPYDEK1KZ323254; 1GCPYDEK1KZ395958 | 1GCPYDEK1KZ352933; 1GCPYDEK1KZ332911 | 1GCPYDEK1KZ316921 | 1GCPYDEK1KZ315073 | 1GCPYDEK1KZ322816; 1GCPYDEK1KZ363978 | 1GCPYDEK1KZ325005 | 1GCPYDEK1KZ346579; 1GCPYDEK1KZ366928 | 1GCPYDEK1KZ360949; 1GCPYDEK1KZ322671 | 1GCPYDEK1KZ343231 |

1GCPYDEK1KZ388105

; 1GCPYDEK1KZ306146 | 1GCPYDEK1KZ340913; 1GCPYDEK1KZ321293 | 1GCPYDEK1KZ309726 | 1GCPYDEK1KZ380327 | 1GCPYDEK1KZ313808 | 1GCPYDEK1KZ317101 | 1GCPYDEK1KZ333590 | 1GCPYDEK1KZ393286; 1GCPYDEK1KZ392445; 1GCPYDEK1KZ390467 | 1GCPYDEK1KZ301397 | 1GCPYDEK1KZ303411; 1GCPYDEK1KZ388539 | 1GCPYDEK1KZ310116; 1GCPYDEK1KZ374866 |

1GCPYDEK1KZ326638

| 1GCPYDEK1KZ388671; 1GCPYDEK1KZ340989; 1GCPYDEK1KZ343746 | 1GCPYDEK1KZ328177; 1GCPYDEK1KZ378903; 1GCPYDEK1KZ310830 | 1GCPYDEK1KZ349479 | 1GCPYDEK1KZ388881; 1GCPYDEK1KZ308611 | 1GCPYDEK1KZ370087; 1GCPYDEK1KZ364063; 1GCPYDEK1KZ307166 | 1GCPYDEK1KZ393322

1GCPYDEK1KZ368940

1GCPYDEK1KZ362992 | 1GCPYDEK1KZ346744 | 1GCPYDEK1KZ394891; 1GCPYDEK1KZ396737 | 1GCPYDEK1KZ365651 | 1GCPYDEK1KZ362054; 1GCPYDEK1KZ322668 | 1GCPYDEK1KZ341494 | 1GCPYDEK1KZ349627; 1GCPYDEK1KZ397158; 1GCPYDEK1KZ356755 | 1GCPYDEK1KZ364175; 1GCPYDEK1KZ336697 | 1GCPYDEK1KZ340670; 1GCPYDEK1KZ328454 | 1GCPYDEK1KZ314845 | 1GCPYDEK1KZ306972

1GCPYDEK1KZ372941 | 1GCPYDEK1KZ309693; 1GCPYDEK1KZ320905; 1GCPYDEK1KZ314618 | 1GCPYDEK1KZ304011

1GCPYDEK1KZ341561

| 1GCPYDEK1KZ369053; 1GCPYDEK1KZ315624 | 1GCPYDEK1KZ305756 | 1GCPYDEK1KZ316045 | 1GCPYDEK1KZ336800 | 1GCPYDEK1KZ325702; 1GCPYDEK1KZ328955 | 1GCPYDEK1KZ378500; 1GCPYDEK1KZ392848 | 1GCPYDEK1KZ336165; 1GCPYDEK1KZ317597; 1GCPYDEK1KZ365939

1GCPYDEK1KZ318250

1GCPYDEK1KZ324954 | 1GCPYDEK1KZ321729; 1GCPYDEK1KZ349904 | 1GCPYDEK1KZ396835 | 1GCPYDEK1KZ378335 | 1GCPYDEK1KZ379467 | 1GCPYDEK1KZ310083 | 1GCPYDEK1KZ336683

1GCPYDEK1KZ377881; 1GCPYDEK1KZ370025 | 1GCPYDEK1KZ372812 | 1GCPYDEK1KZ384278; 1GCPYDEK1KZ320869 | 1GCPYDEK1KZ391716 | 1GCPYDEK1KZ387293; 1GCPYDEK1KZ327160; 1GCPYDEK1KZ394325

1GCPYDEK1KZ316787 | 1GCPYDEK1KZ373927 | 1GCPYDEK1KZ371269 | 1GCPYDEK1KZ370347; 1GCPYDEK1KZ305417; 1GCPYDEK1KZ376794 | 1GCPYDEK1KZ378268; 1GCPYDEK1KZ315638; 1GCPYDEK1KZ394258 | 1GCPYDEK1KZ301092 | 1GCPYDEK1KZ312206; 1GCPYDEK1KZ391182; 1GCPYDEK1KZ343343; 1GCPYDEK1KZ371532; 1GCPYDEK1KZ310441 | 1GCPYDEK1KZ328289; 1GCPYDEK1KZ320919; 1GCPYDEK1KZ363706 | 1GCPYDEK1KZ310598 | 1GCPYDEK1KZ391778 | 1GCPYDEK1KZ332195 | 1GCPYDEK1KZ359350 | 1GCPYDEK1KZ366704 | 1GCPYDEK1KZ392218; 1GCPYDEK1KZ327286 | 1GCPYDEK1KZ386967 | 1GCPYDEK1KZ314053

1GCPYDEK1KZ352088; 1GCPYDEK1KZ398343; 1GCPYDEK1KZ309533 | 1GCPYDEK1KZ300119 | 1GCPYDEK1KZ342614 | 1GCPYDEK1KZ317390 | 1GCPYDEK1KZ362572; 1GCPYDEK1KZ324257 | 1GCPYDEK1KZ316272 | 1GCPYDEK1KZ335114 | 1GCPYDEK1KZ331001 | 1GCPYDEK1KZ310035 | 1GCPYDEK1KZ313789; 1GCPYDEK1KZ301478 | 1GCPYDEK1KZ320127 | 1GCPYDEK1KZ303148 | 1GCPYDEK1KZ311699; 1GCPYDEK1KZ398469 | 1GCPYDEK1KZ349336; 1GCPYDEK1KZ348025 | 1GCPYDEK1KZ307541 | 1GCPYDEK1KZ371207 | 1GCPYDEK1KZ391280 | 1GCPYDEK1KZ322735 | 1GCPYDEK1KZ357467 | 1GCPYDEK1KZ394700; 1GCPYDEK1KZ362233 | 1GCPYDEK1KZ343648; 1GCPYDEK1KZ328275; 1GCPYDEK1KZ331077 | 1GCPYDEK1KZ300265; 1GCPYDEK1KZ398391 | 1GCPYDEK1KZ317387; 1GCPYDEK1KZ362443; 1GCPYDEK1KZ351233 | 1GCPYDEK1KZ323903 | 1GCPYDEK1KZ366444 | 1GCPYDEK1KZ391327 | 1GCPYDEK1KZ313517; 1GCPYDEK1KZ382062 | 1GCPYDEK1KZ384068; 1GCPYDEK1KZ368615; 1GCPYDEK1KZ310276; 1GCPYDEK1KZ336571 | 1GCPYDEK1KZ353984 | 1GCPYDEK1KZ302730 | 1GCPYDEK1KZ334156 | 1GCPYDEK1KZ387553

1GCPYDEK1KZ373541 | 1GCPYDEK1KZ379839 | 1GCPYDEK1KZ310133 | 1GCPYDEK1KZ378092 | 1GCPYDEK1KZ388573; 1GCPYDEK1KZ334562 | 1GCPYDEK1KZ364239 | 1GCPYDEK1KZ354195; 1GCPYDEK1KZ303831; 1GCPYDEK1KZ334285 | 1GCPYDEK1KZ356884 | 1GCPYDEK1KZ306017 | 1GCPYDEK1KZ373491; 1GCPYDEK1KZ320578 | 1GCPYDEK1KZ355346 | 1GCPYDEK1KZ379808 | 1GCPYDEK1KZ367092 | 1GCPYDEK1KZ334318 | 1GCPYDEK1KZ359137; 1GCPYDEK1KZ341849 | 1GCPYDEK1KZ341625; 1GCPYDEK1KZ324887

1GCPYDEK1KZ344735 | 1GCPYDEK1KZ301402 | 1GCPYDEK1KZ336232; 1GCPYDEK1KZ354939 | 1GCPYDEK1KZ307801 | 1GCPYDEK1KZ358389; 1GCPYDEK1KZ307104 | 1GCPYDEK1KZ361227; 1GCPYDEK1KZ317471 | 1GCPYDEK1KZ390310 | 1GCPYDEK1KZ349840; 1GCPYDEK1KZ318572; 1GCPYDEK1KZ369926 | 1GCPYDEK1KZ332925 | 1GCPYDEK1KZ336506

1GCPYDEK1KZ300038 | 1GCPYDEK1KZ300847 | 1GCPYDEK1KZ372292 | 1GCPYDEK1KZ369599; 1GCPYDEK1KZ377539 | 1GCPYDEK1KZ398584; 1GCPYDEK1KZ324758 | 1GCPYDEK1KZ398441 | 1GCPYDEK1KZ305367 | 1GCPYDEK1KZ368419 | 1GCPYDEK1KZ315302 | 1GCPYDEK1KZ385236 | 1GCPYDEK1KZ384569; 1GCPYDEK1KZ351989; 1GCPYDEK1KZ311282 | 1GCPYDEK1KZ348526; 1GCPYDEK1KZ334822; 1GCPYDEK1KZ338451 | 1GCPYDEK1KZ379789; 1GCPYDEK1KZ315283; 1GCPYDEK1KZ355539; 1GCPYDEK1KZ358229 | 1GCPYDEK1KZ398522 | 1GCPYDEK1KZ385060

1GCPYDEK1KZ317521 | 1GCPYDEK1KZ309483; 1GCPYDEK1KZ344699

1GCPYDEK1KZ325831 | 1GCPYDEK1KZ385057 | 1GCPYDEK1KZ312416 | 1GCPYDEK1KZ388220 | 1GCPYDEK1KZ347585

1GCPYDEK1KZ391148 | 1GCPYDEK1KZ395233 | 1GCPYDEK1KZ310858; 1GCPYDEK1KZ343634 | 1GCPYDEK1KZ328647 | 1GCPYDEK1KZ384622

1GCPYDEK1KZ358666 | 1GCPYDEK1KZ376066 | 1GCPYDEK1KZ348963 |

1GCPYDEK1KZ348610

| 1GCPYDEK1KZ364032 | 1GCPYDEK1KZ340006 | 1GCPYDEK1KZ375533; 1GCPYDEK1KZ348431 | 1GCPYDEK1KZ317728 | 1GCPYDEK1KZ330639; 1GCPYDEK1KZ303683 | 1GCPYDEK1KZ339387 | 1GCPYDEK1KZ325814 | 1GCPYDEK1KZ377931 | 1GCPYDEK1KZ301268 | 1GCPYDEK1KZ326266; 1GCPYDEK1KZ309211 | 1GCPYDEK1KZ373233; 1GCPYDEK1KZ315557 | 1GCPYDEK1KZ335453 | 1GCPYDEK1KZ393191 | 1GCPYDEK1KZ385737 | 1GCPYDEK1KZ340877; 1GCPYDEK1KZ349496; 1GCPYDEK1KZ359106 | 1GCPYDEK1KZ312304 | 1GCPYDEK1KZ350082 | 1GCPYDEK1KZ342600; 1GCPYDEK1KZ396043; 1GCPYDEK1KZ361972 | 1GCPYDEK1KZ370493; 1GCPYDEK1KZ360014; 1GCPYDEK1KZ335162; 1GCPYDEK1KZ328485; 1GCPYDEK1KZ394020; 1GCPYDEK1KZ343598; 1GCPYDEK1KZ373345 | 1GCPYDEK1KZ376732; 1GCPYDEK1KZ368128 | 1GCPYDEK1KZ345223 | 1GCPYDEK1KZ341477 | 1GCPYDEK1KZ370297 | 1GCPYDEK1KZ308818 | 1GCPYDEK1KZ341060; 1GCPYDEK1KZ363284 | 1GCPYDEK1KZ367528 | 1GCPYDEK1KZ317969; 1GCPYDEK1KZ380313; 1GCPYDEK1KZ394566 | 1GCPYDEK1KZ374513 | 1GCPYDEK1KZ320452 | 1GCPYDEK1KZ307197 | 1GCPYDEK1KZ339051

1GCPYDEK1KZ306969 | 1GCPYDEK1KZ326767; 1GCPYDEK1KZ319642

1GCPYDEK1KZ390811; 1GCPYDEK1KZ372907 | 1GCPYDEK1KZ384992 | 1GCPYDEK1KZ383356 | 1GCPYDEK1KZ372423; 1GCPYDEK1KZ362636 | 1GCPYDEK1KZ362863 | 1GCPYDEK1KZ389884; 1GCPYDEK1KZ373118; 1GCPYDEK1KZ366797

1GCPYDEK1KZ315509; 1GCPYDEK1KZ396379; 1GCPYDEK1KZ346422 | 1GCPYDEK1KZ387374; 1GCPYDEK1KZ385091 | 1GCPYDEK1KZ343312 | 1GCPYDEK1KZ386712 | 1GCPYDEK1KZ300573 | 1GCPYDEK1KZ317373 |

1GCPYDEK1KZ322167

| 1GCPYDEK1KZ340409 | 1GCPYDEK1KZ339633; 1GCPYDEK1KZ335999 | 1GCPYDEK1KZ301285 | 1GCPYDEK1KZ375094; 1GCPYDEK1KZ377833; 1GCPYDEK1KZ374902; 1GCPYDEK1KZ361146 | 1GCPYDEK1KZ356061 | 1GCPYDEK1KZ332598; 1GCPYDEK1KZ375063 | 1GCPYDEK1KZ313923 | 1GCPYDEK1KZ303506; 1GCPYDEK1KZ361504; 1GCPYDEK1KZ385253 | 1GCPYDEK1KZ366184; 1GCPYDEK1KZ329734 | 1GCPYDEK1KZ346274 | 1GCPYDEK1KZ375791; 1GCPYDEK1KZ324078 | 1GCPYDEK1KZ357002 | 1GCPYDEK1KZ364449

1GCPYDEK1KZ309578 | 1GCPYDEK1KZ368629 | 1GCPYDEK1KZ398875; 1GCPYDEK1KZ305577 | 1GCPYDEK1KZ380019

1GCPYDEK1KZ364693

1GCPYDEK1KZ397645 | 1GCPYDEK1KZ340586 |

1GCPYDEK1KZ397533

| 1GCPYDEK1KZ317082; 1GCPYDEK1KZ324646; 1GCPYDEK1KZ377623 | 1GCPYDEK1KZ321021; 1GCPYDEK1KZ361549 | 1GCPYDEK1KZ323593 | 1GCPYDEK1KZ365147; 1GCPYDEK1KZ361129 | 1GCPYDEK1KZ399296 | 1GCPYDEK1KZ329457; 1GCPYDEK1KZ379906; 1GCPYDEK1KZ383051

1GCPYDEK1KZ361664 | 1GCPYDEK1KZ386161 | 1GCPYDEK1KZ330267; 1GCPYDEK1KZ323853 | 1GCPYDEK1KZ339535 | 1GCPYDEK1KZ304980 | 1GCPYDEK1KZ356416 | 1GCPYDEK1KZ376925 | 1GCPYDEK1KZ352589 | 1GCPYDEK1KZ339891 | 1GCPYDEK1KZ363916 | 1GCPYDEK1KZ332147 | 1GCPYDEK1KZ358280 | 1GCPYDEK1KZ387651; 1GCPYDEK1KZ390145 | 1GCPYDEK1KZ300945 | 1GCPYDEK1KZ371837; 1GCPYDEK1KZ328907 | 1GCPYDEK1KZ389142

1GCPYDEK1KZ301352; 1GCPYDEK1KZ328261 | 1GCPYDEK1KZ342774 | 1GCPYDEK1KZ332701 | 1GCPYDEK1KZ342080 | 1GCPYDEK1KZ380540 | 1GCPYDEK1KZ349529 | 1GCPYDEK1KZ360451 | 1GCPYDEK1KZ357257 | 1GCPYDEK1KZ396298; 1GCPYDEK1KZ373829 | 1GCPYDEK1KZ306762; 1GCPYDEK1KZ378447

1GCPYDEK1KZ310794 | 1GCPYDEK1KZ363818 | 1GCPYDEK1KZ363592 | 1GCPYDEK1KZ351748 | 1GCPYDEK1KZ368551 | 1GCPYDEK1KZ345514 | 1GCPYDEK1KZ366041 | 1GCPYDEK1KZ388007 | 1GCPYDEK1KZ313663 | 1GCPYDEK1KZ388752; 1GCPYDEK1KZ349952 | 1GCPYDEK1KZ312383; 1GCPYDEK1KZ368937; 1GCPYDEK1KZ323514

1GCPYDEK1KZ302274; 1GCPYDEK1KZ324131; 1GCPYDEK1KZ332150; 1GCPYDEK1KZ345934; 1GCPYDEK1KZ336487 | 1GCPYDEK1KZ353547 | 1GCPYDEK1KZ380537 | 1GCPYDEK1KZ369294 | 1GCPYDEK1KZ355590 | 1GCPYDEK1KZ334027; 1GCPYDEK1KZ367206

1GCPYDEK1KZ302081; 1GCPYDEK1KZ339678 | 1GCPYDEK1KZ352107 | 1GCPYDEK1KZ374642 | 1GCPYDEK1KZ393336

1GCPYDEK1KZ382921 | 1GCPYDEK1KZ356187 | 1GCPYDEK1KZ328115 | 1GCPYDEK1KZ369165; 1GCPYDEK1KZ366878 | 1GCPYDEK1KZ354908 | 1GCPYDEK1KZ395605 | 1GCPYDEK1KZ391800 | 1GCPYDEK1KZ329703 | 1GCPYDEK1KZ372745 | 1GCPYDEK1KZ359493; 1GCPYDEK1KZ370932 | 1GCPYDEK1KZ337607; 1GCPYDEK1KZ380134; 1GCPYDEK1KZ316336; 1GCPYDEK1KZ358196 | 1GCPYDEK1KZ350129; 1GCPYDEK1KZ357338 | 1GCPYDEK1KZ381347 | 1GCPYDEK1KZ391909 | 1GCPYDEK1KZ355573 | 1GCPYDEK1KZ333962 | 1GCPYDEK1KZ311475

1GCPYDEK1KZ384541 | 1GCPYDEK1KZ379226 | 1GCPYDEK1KZ373555 | 1GCPYDEK1KZ324856; 1GCPYDEK1KZ346999; 1GCPYDEK1KZ349093; 1GCPYDEK1KZ310150; 1GCPYDEK1KZ316160 | 1GCPYDEK1KZ349997 | 1GCPYDEK1KZ314313 | 1GCPYDEK1KZ353466 |

1GCPYDEK1KZ3024981GCPYDEK1KZ344055

1GCPYDEK1KZ392722

1GCPYDEK1KZ305563 | 1GCPYDEK1KZ388699; 1GCPYDEK1KZ378965; 1GCPYDEK1KZ373216; 1GCPYDEK1KZ379663; 1GCPYDEK1KZ390937; 1GCPYDEK1KZ360868 | 1GCPYDEK1KZ383292 | 1GCPYDEK1KZ382966

1GCPYDEK1KZ388301 | 1GCPYDEK1KZ334240; 1GCPYDEK1KZ315543; 1GCPYDEK1KZ380554 | 1GCPYDEK1KZ386192; 1GCPYDEK1KZ384670 | 1GCPYDEK1KZ330558; 1GCPYDEK1KZ316837; 1GCPYDEK1KZ377914 | 1GCPYDEK1KZ309743; 1GCPYDEK1KZ310066 | 1GCPYDEK1KZ341219 | 1GCPYDEK1KZ399878 | 1GCPYDEK1KZ347666 | 1GCPYDEK1KZ339048; 1GCPYDEK1KZ396320 | 1GCPYDEK1KZ335372 | 1GCPYDEK1KZ311198; 1GCPYDEK1KZ390582 | 1GCPYDEK1KZ381087 | 1GCPYDEK1KZ376620 | 1GCPYDEK1KZ392414; 1GCPYDEK1KZ324534 | 1GCPYDEK1KZ317356

1GCPYDEK1KZ355203 | 1GCPYDEK1KZ349238 | 1GCPYDEK1KZ382823 | 1GCPYDEK1KZ386368 | 1GCPYDEK1KZ355170 | 1GCPYDEK1KZ381445; 1GCPYDEK1KZ399539; 1GCPYDEK1KZ394437 | 1GCPYDEK1KZ371708

1GCPYDEK1KZ361275 | 1GCPYDEK1KZ312173; 1GCPYDEK1KZ355377 | 1GCPYDEK1KZ378531 | 1GCPYDEK1KZ368789 | 1GCPYDEK1KZ374933; 1GCPYDEK1KZ336473 | 1GCPYDEK1KZ353256 | 1GCPYDEK1KZ368856; 1GCPYDEK1KZ361566 | 1GCPYDEK1KZ305823; 1GCPYDEK1KZ340944; 1GCPYDEK1KZ331175 | 1GCPYDEK1KZ333217; 1GCPYDEK1KZ346467 | 1GCPYDEK1KZ329331; 1GCPYDEK1KZ321780 | 1GCPYDEK1KZ390677 | 1GCPYDEK1KZ364659 | 1GCPYDEK1KZ346050; 1GCPYDEK1KZ372325 | 1GCPYDEK1KZ339292; 1GCPYDEK1KZ307359 | 1GCPYDEK1KZ377105 | 1GCPYDEK1KZ358568; 1GCPYDEK1KZ355881 |

1GCPYDEK1KZ301741

; 1GCPYDEK1KZ344783 | 1GCPYDEK1KZ393496; 1GCPYDEK1KZ315039 | 1GCPYDEK1KZ387911 | 1GCPYDEK1KZ329359 | 1GCPYDEK1KZ399962; 1GCPYDEK1KZ350230 | 1GCPYDEK1KZ376228 | 1GCPYDEK1KZ343472 | 1GCPYDEK1KZ340460 | 1GCPYDEK1KZ342161 | 1GCPYDEK1KZ310519 | 1GCPYDEK1KZ395068 | 1GCPYDEK1KZ353080 | 1GCPYDEK1KZ311167

1GCPYDEK1KZ385401 | 1GCPYDEK1KZ375824; 1GCPYDEK1KZ351586 | 1GCPYDEK1KZ390792; 1GCPYDEK1KZ305322 | 1GCPYDEK1KZ345271 | 1GCPYDEK1KZ303702 | 1GCPYDEK1KZ391005 | 1GCPYDEK1KZ331502 | 1GCPYDEK1KZ363429; 1GCPYDEK1KZ365021; 1GCPYDEK1KZ389643; 1GCPYDEK1KZ387214 | 1GCPYDEK1KZ338045 | 1GCPYDEK1KZ352687 | 1GCPYDEK1KZ394003; 1GCPYDEK1KZ366489 | 1GCPYDEK1KZ392381 | 1GCPYDEK1KZ373085; 1GCPYDEK1KZ347960 | 1GCPYDEK1KZ317440 | 1GCPYDEK1KZ364757; 1GCPYDEK1KZ333167 | 1GCPYDEK1KZ330365; 1GCPYDEK1KZ370526; 1GCPYDEK1KZ355816 | 1GCPYDEK1KZ389416; 1GCPYDEK1KZ327546 | 1GCPYDEK1KZ321990; 1GCPYDEK1KZ395524 | 1GCPYDEK1KZ357551 | 1GCPYDEK1KZ365553; 1GCPYDEK1KZ334061; 1GCPYDEK1KZ376942 | 1GCPYDEK1KZ388878 | 1GCPYDEK1KZ349613; 1GCPYDEK1KZ371501; 1GCPYDEK1KZ318412 | 1GCPYDEK1KZ361891; 1GCPYDEK1KZ336344; 1GCPYDEK1KZ395572; 1GCPYDEK1KZ391294; 1GCPYDEK1KZ322945; 1GCPYDEK1KZ363012; 1GCPYDEK1KZ347523 | 1GCPYDEK1KZ310827 | 1GCPYDEK1KZ351572 | 1GCPYDEK1KZ363396; 1GCPYDEK1KZ308186 | 1GCPYDEK1KZ368470 | 1GCPYDEK1KZ376083; 1GCPYDEK1KZ313839 | 1GCPYDEK1KZ341964 | 1GCPYDEK1KZ352110; 1GCPYDEK1KZ315526 | 1GCPYDEK1KZ370509 | 1GCPYDEK1KZ306101 | 1GCPYDEK1KZ314344 | 1GCPYDEK1KZ354455; 1GCPYDEK1KZ386287 | 1GCPYDEK1KZ341169 | 1GCPYDEK1KZ349112 | 1GCPYDEK1KZ343164 | 1GCPYDEK1KZ368002; 1GCPYDEK1KZ338644 | 1GCPYDEK1KZ357758 | 1GCPYDEK1KZ374169

1GCPYDEK1KZ375712; 1GCPYDEK1KZ392106 | 1GCPYDEK1KZ354861

1GCPYDEK1KZ303537 | 1GCPYDEK1KZ392347 | 1GCPYDEK1KZ338241 | 1GCPYDEK1KZ344668 | 1GCPYDEK1KZ381431; 1GCPYDEK1KZ355993 | 1GCPYDEK1KZ301951 | 1GCPYDEK1KZ357209 | 1GCPYDEK1KZ338286 | 1GCPYDEK1KZ311430 | 1GCPYDEK1KZ361860 | 1GCPYDEK1KZ360689; 1GCPYDEK1KZ373913; 1GCPYDEK1KZ305059 | 1GCPYDEK1KZ359848; 1GCPYDEK1KZ312092; 1GCPYDEK1KZ375046; 1GCPYDEK1KZ369456 |

1GCPYDEK1KZ378433

; 1GCPYDEK1KZ342015 | 1GCPYDEK1KZ394440 | 1GCPYDEK1KZ314294 | 1GCPYDEK1KZ335906 | 1GCPYDEK1KZ335078 | 1GCPYDEK1KZ351958; 1GCPYDEK1KZ350552 | 1GCPYDEK1KZ357937 | 1GCPYDEK1KZ336229; 1GCPYDEK1KZ390372 | 1GCPYDEK1KZ391344; 1GCPYDEK1KZ334450; 1GCPYDEK1KZ394633 | 1GCPYDEK1KZ362037; 1GCPYDEK1KZ342595 | 1GCPYDEK1KZ302209; 1GCPYDEK1KZ389254 | 1GCPYDEK1KZ341835; 1GCPYDEK1KZ324212; 1GCPYDEK1KZ317437; 1GCPYDEK1KZ375077; 1GCPYDEK1KZ338224; 1GCPYDEK1KZ387228 | 1GCPYDEK1KZ393935; 1GCPYDEK1KZ326137

1GCPYDEK1KZ343469; 1GCPYDEK1KZ375323; 1GCPYDEK1KZ399959 | 1GCPYDEK1KZ302839 | 1GCPYDEK1KZ348915; 1GCPYDEK1KZ386936 | 1GCPYDEK1KZ399086 | 1GCPYDEK1KZ329068 | 1GCPYDEK1KZ359820; 1GCPYDEK1KZ377783 | 1GCPYDEK1KZ361051; 1GCPYDEK1KZ326929 | 1GCPYDEK1KZ328678 | 1GCPYDEK1KZ327577 | 1GCPYDEK1KZ362541 | 1GCPYDEK1KZ363026; 1GCPYDEK1KZ310410; 1GCPYDEK1KZ319379

1GCPYDEK1KZ390260; 1GCPYDEK1KZ328891; 1GCPYDEK1KZ350177 | 1GCPYDEK1KZ392610

1GCPYDEK1KZ346663 | 1GCPYDEK1KZ357243 | 1GCPYDEK1KZ354536 | 1GCPYDEK1KZ375516 | 1GCPYDEK1KZ331158

1GCPYDEK1KZ311718; 1GCPYDEK1KZ390274 | 1GCPYDEK1KZ332293 | 1GCPYDEK1KZ340121 | 1GCPYDEK1KZ310620 | 1GCPYDEK1KZ345139 | 1GCPYDEK1KZ322217; 1GCPYDEK1KZ359798 | 1GCPYDEK1KZ393403 | 1GCPYDEK1KZ318748 | 1GCPYDEK1KZ350793 | 1GCPYDEK1KZ360921; 1GCPYDEK1KZ329880 | 1GCPYDEK1KZ396169; 1GCPYDEK1KZ304042 | 1GCPYDEK1KZ340085; 1GCPYDEK1KZ352432 | 1GCPYDEK1KZ326722; 1GCPYDEK1KZ392803 | 1GCPYDEK1KZ335324 | 1GCPYDEK1KZ325988 | 1GCPYDEK1KZ361678; 1GCPYDEK1KZ321312 | 1GCPYDEK1KZ322718; 1GCPYDEK1KZ381333 | 1GCPYDEK1KZ338465 | 1GCPYDEK1KZ311332; 1GCPYDEK1KZ397385;

1GCPYDEK1KZ389268

; 1GCPYDEK1KZ351040 | 1GCPYDEK1KZ342726 | 1GCPYDEK1KZ366881

1GCPYDEK1KZ363477 | 1GCPYDEK1KZ387617

1GCPYDEK1KZ393224; 1GCPYDEK1KZ352138

1GCPYDEK1KZ365293

1GCPYDEK1KZ352916 | 1GCPYDEK1KZ317020; 1GCPYDEK1KZ360319; 1GCPYDEK1KZ323979; 1GCPYDEK1KZ323156 | 1GCPYDEK1KZ319561; 1GCPYDEK1KZ394485; 1GCPYDEK1KZ331273; 1GCPYDEK1KZ326462; 1GCPYDEK1KZ357761 | 1GCPYDEK1KZ384796

1GCPYDEK1KZ377718

1GCPYDEK1KZ334528; 1GCPYDEK1KZ326963; 1GCPYDEK1KZ382241; 1GCPYDEK1KZ326073; 1GCPYDEK1KZ364855 | 1GCPYDEK1KZ374415 | 1GCPYDEK1KZ334089; 1GCPYDEK1KZ317423; 1GCPYDEK1KZ380425 | 1GCPYDEK1KZ383048; 1GCPYDEK1KZ354729 | 1GCPYDEK1KZ301335 | 1GCPYDEK1KZ340393 | 1GCPYDEK1KZ337865 | 1GCPYDEK1KZ311914; 1GCPYDEK1KZ320029

1GCPYDEK1KZ305904; 1GCPYDEK1KZ330771; 1GCPYDEK1KZ300878; 1GCPYDEK1KZ336652 | 1GCPYDEK1KZ370879 | 1GCPYDEK1KZ374186 | 1GCPYDEK1KZ351359 | 1GCPYDEK1KZ365469 | 1GCPYDEK1KZ316353; 1GCPYDEK1KZ317826; 1GCPYDEK1KZ399735 | 1GCPYDEK1KZ303294; 1GCPYDEK1KZ305224

1GCPYDEK1KZ358537; 1GCPYDEK1KZ376648; 1GCPYDEK1KZ396527; 1GCPYDEK1KZ322427

1GCPYDEK1KZ318913

; 1GCPYDEK1KZ322458; 1GCPYDEK1KZ373751 | 1GCPYDEK1KZ399279; 1GCPYDEK1KZ356609; 1GCPYDEK1KZ328325 | 1GCPYDEK1KZ358442; 1GCPYDEK1KZ377735; 1GCPYDEK1KZ393594 | 1GCPYDEK1KZ397726; 1GCPYDEK1KZ380943; 1GCPYDEK1KZ332018 | 1GCPYDEK1KZ392834; 1GCPYDEK1KZ371790 | 1GCPYDEK1KZ336618 | 1GCPYDEK1KZ312786 | 1GCPYDEK1KZ353516 | 1GCPYDEK1KZ314814; 1GCPYDEK1KZ326574 | 1GCPYDEK1KZ314019 | 1GCPYDEK1KZ362314; 1GCPYDEK1KZ309094 | 1GCPYDEK1KZ385141 | 1GCPYDEK1KZ355279 | 1GCPYDEK1KZ335646; 1GCPYDEK1KZ310407; 1GCPYDEK1KZ366945 | 1GCPYDEK1KZ395040 | 1GCPYDEK1KZ300914; 1GCPYDEK1KZ318068; 1GCPYDEK1KZ327014 | 1GCPYDEK1KZ319916

1GCPYDEK1KZ312612

; 1GCPYDEK1KZ351166 | 1GCPYDEK1KZ314733 | 1GCPYDEK1KZ321181; 1GCPYDEK1KZ383163 | 1GCPYDEK1KZ353144

1GCPYDEK1KZ302713; 1GCPYDEK1KZ308074 | 1GCPYDEK1KZ353936 | 1GCPYDEK1KZ379565

1GCPYDEK1KZ309029

| 1GCPYDEK1KZ311539 | 1GCPYDEK1KZ306566; 1GCPYDEK1KZ394308 | 1GCPYDEK1KZ363169; 1GCPYDEK1KZ309841; 1GCPYDEK1KZ377296

1GCPYDEK1KZ318491; 1GCPYDEK1KZ327479 | 1GCPYDEK1KZ351930 | 1GCPYDEK1KZ318264

1GCPYDEK1KZ329197 | 1GCPYDEK1KZ367920 | 1GCPYDEK1KZ319060 | 1GCPYDEK1KZ330527 | 1GCPYDEK1KZ373510

1GCPYDEK1KZ306597 | 1GCPYDEK1KZ381428 | 1GCPYDEK1KZ370039; 1GCPYDEK1KZ397757 | 1GCPYDEK1KZ312500 | 1GCPYDEK1KZ339700; 1GCPYDEK1KZ370719 | 1GCPYDEK1KZ393384 | 1GCPYDEK1KZ376195 | 1GCPYDEK1KZ362538

1GCPYDEK1KZ322654 | 1GCPYDEK1KZ308169; 1GCPYDEK1KZ361308 | 1GCPYDEK1KZ318426 | 1GCPYDEK1KZ353323 | 1GCPYDEK1KZ381476 | 1GCPYDEK1KZ393062 | 1GCPYDEK1KZ302632 | 1GCPYDEK1KZ339972 | 1GCPYDEK1KZ390212 | 1GCPYDEK1KZ397080 | 1GCPYDEK1KZ307524 | 1GCPYDEK1KZ348607 | 1GCPYDEK1KZ372129; 1GCPYDEK1KZ341253 |

1GCPYDEK1KZ313887

; 1GCPYDEK1KZ335842; 1GCPYDEK1KZ338143 | 1GCPYDEK1KZ351376 | 1GCPYDEK1KZ334335 | 1GCPYDEK1KZ355802; 1GCPYDEK1KZ301576 | 1GCPYDEK1KZ301738; 1GCPYDEK1KZ310469 | 1GCPYDEK1KZ345674; 1GCPYDEK1KZ367352 | 1GCPYDEK1KZ396530 | 1GCPYDEK1KZ350597

1GCPYDEK1KZ332021 | 1GCPYDEK1KZ330382 | 1GCPYDEK1KZ371966 | 1GCPYDEK1KZ368016; 1GCPYDEK1KZ337168 | 1GCPYDEK1KZ336747; 1GCPYDEK1KZ316126 | 1GCPYDEK1KZ324050 | 1GCPYDEK1KZ387729 | 1GCPYDEK1KZ335582 | 1GCPYDEK1KZ319608; 1GCPYDEK1KZ319950 | 1GCPYDEK1KZ372700 | 1GCPYDEK1KZ377248 | 1GCPYDEK1KZ340376; 1GCPYDEK1KZ300833 | 1GCPYDEK1KZ302680 | 1GCPYDEK1KZ388198; 1GCPYDEK1KZ307796; 1GCPYDEK1KZ342208; 1GCPYDEK1KZ380781 |

1GCPYDEK1KZ380280

| 1GCPYDEK1KZ320368; 1GCPYDEK1KZ383731 | 1GCPYDEK1KZ344718 | 1GCPYDEK1KZ380456

1GCPYDEK1KZ373765; 1GCPYDEK1KZ370705; 1GCPYDEK1KZ301755 | 1GCPYDEK1KZ345156 | 1GCPYDEK1KZ310021; 1GCPYDEK1KZ354746 | 1GCPYDEK1KZ314621

1GCPYDEK1KZ363849

1GCPYDEK1KZ349983 | 1GCPYDEK1KZ377024; 1GCPYDEK1KZ332892

1GCPYDEK1KZ357405 | 1GCPYDEK1KZ360062 | 1GCPYDEK1KZ332200 | 1GCPYDEK1KZ382465; 1GCPYDEK1KZ374964 | 1GCPYDEK1KZ340572 | 1GCPYDEK1KZ389626

1GCPYDEK1KZ331256; 1GCPYDEK1KZ312531 | 1GCPYDEK1KZ353550; 1GCPYDEK1KZ363771 | 1GCPYDEK1KZ319320;

1GCPYDEK1KZ343925

| 1GCPYDEK1KZ367142 | 1GCPYDEK1KZ342662 | 1GCPYDEK1KZ369893 | 1GCPYDEK1KZ321441; 1GCPYDEK1KZ319852 | 1GCPYDEK1KZ379548; 1GCPYDEK1KZ354648; 1GCPYDEK1KZ351894 | 1GCPYDEK1KZ303778; 1GCPYDEK1KZ329233 | 1GCPYDEK1KZ314392 | 1GCPYDEK1KZ371143 | 1GCPYDEK1KZ353368 | 1GCPYDEK1KZ342449 | 1GCPYDEK1KZ305529 | 1GCPYDEK1KZ368310; 1GCPYDEK1KZ360000; 1GCPYDEK1KZ330334; 1GCPYDEK1KZ312819; 1GCPYDEK1KZ388718; 1GCPYDEK1KZ392512 | 1GCPYDEK1KZ340331 | 1GCPYDEK1KZ370476 | 1GCPYDEK1KZ384782 |

1GCPYDEK1KZ308107

| 1GCPYDEK1KZ327899; 1GCPYDEK1KZ361812; 1GCPYDEK1KZ316529 | 1GCPYDEK1KZ303795 | 1GCPYDEK1KZ310245 | 1GCPYDEK1KZ344265; 1GCPYDEK1KZ314103 | 1GCPYDEK1KZ312240 | 1GCPYDEK1KZ312335 | 1GCPYDEK1KZ399024; 1GCPYDEK1KZ324341 | 1GCPYDEK1KZ383311; 1GCPYDEK1KZ379100 | 1GCPYDEK1KZ389920; 1GCPYDEK1KZ307183

1GCPYDEK1KZ316076 | 1GCPYDEK1KZ364936 | 1GCPYDEK1KZ382840; 1GCPYDEK1KZ300220 | 1GCPYDEK1KZ352236; 1GCPYDEK1KZ309323 | 1GCPYDEK1KZ374270 | 1GCPYDEK1KZ310391; 1GCPYDEK1KZ361986 | 1GCPYDEK1KZ335338; 1GCPYDEK1KZ381199 | 1GCPYDEK1KZ362510 | 1GCPYDEK1KZ372566; 1GCPYDEK1KZ327501; 1GCPYDEK1KZ396544 | 1GCPYDEK1KZ302744; 1GCPYDEK1KZ340507 | 1GCPYDEK1KZ384300 | 1GCPYDEK1KZ355752 | 1GCPYDEK1KZ325067 | 1GCPYDEK1KZ301867 | 1GCPYDEK1KZ356481 | 1GCPYDEK1KZ304431; 1GCPYDEK1KZ374611 | 1GCPYDEK1KZ375015; 1GCPYDEK1KZ382269 | 1GCPYDEK1KZ376407 | 1GCPYDEK1KZ344296 | 1GCPYDEK1KZ348283; 1GCPYDEK1KZ388766 | 1GCPYDEK1KZ320516; 1GCPYDEK1KZ365360

1GCPYDEK1KZ332035; 1GCPYDEK1KZ313145 | 1GCPYDEK1KZ301366; 1GCPYDEK1KZ391537; 1GCPYDEK1KZ364788 | 1GCPYDEK1KZ387133; 1GCPYDEK1KZ335694 | 1GCPYDEK1KZ327739

1GCPYDEK1KZ356500; 1GCPYDEK1KZ377377; 1GCPYDEK1KZ374561 | 1GCPYDEK1KZ332584 | 1GCPYDEK1KZ374155 | 1GCPYDEK1KZ352785 | 1GCPYDEK1KZ366363 | 1GCPYDEK1KZ317308 | 1GCPYDEK1KZ392266 | 1GCPYDEK1KZ396673; 1GCPYDEK1KZ367688 | 1GCPYDEK1KZ315767; 1GCPYDEK1KZ368663 | 1GCPYDEK1KZ328132; 1GCPYDEK1KZ388458 | 1GCPYDEK1KZ363561 | 1GCPYDEK1KZ337204 | 1GCPYDEK1KZ311041 | 1GCPYDEK1KZ310911; 1GCPYDEK1KZ332357 | 1GCPYDEK1KZ346131; 1GCPYDEK1KZ335131

1GCPYDEK1KZ397466; 1GCPYDEK1KZ337333; 1GCPYDEK1KZ344038 | 1GCPYDEK1KZ385754; 1GCPYDEK1KZ350843; 1GCPYDEK1KZ349143; 1GCPYDEK1KZ340829; 1GCPYDEK1KZ316773 | 1GCPYDEK1KZ300427; 1GCPYDEK1KZ370008; 1GCPYDEK1KZ393532 | 1GCPYDEK1KZ395930 | 1GCPYDEK1KZ348414; 1GCPYDEK1KZ383972; 1GCPYDEK1KZ385608 | 1GCPYDEK1KZ364211 | 1GCPYDEK1KZ397077

1GCPYDEK1KZ368274 | 1GCPYDEK1KZ362278; 1GCPYDEK1KZ337638 | 1GCPYDEK1KZ362118; 1GCPYDEK1KZ378495; 1GCPYDEK1KZ391814 | 1GCPYDEK1KZ325554 | 1GCPYDEK1KZ378142 | 1GCPYDEK1KZ341818 | 1GCPYDEK1KZ377900 | 1GCPYDEK1KZ384216 | 1GCPYDEK1KZ317051; 1GCPYDEK1KZ388461 | 1GCPYDEK1KZ349515; 1GCPYDEK1KZ338546 | 1GCPYDEK1KZ352494 | 1GCPYDEK1KZ367853 | 1GCPYDEK1KZ350700; 1GCPYDEK1KZ361292; 1GCPYDEK1KZ340958; 1GCPYDEK1KZ316577 | 1GCPYDEK1KZ333878; 1GCPYDEK1KZ362426 | 1GCPYDEK1KZ376486; 1GCPYDEK1KZ311105 | 1GCPYDEK1KZ392011 | 1GCPYDEK1KZ307393 | 1GCPYDEK1KZ380571; 1GCPYDEK1KZ364631 | 1GCPYDEK1KZ345609; 1GCPYDEK1KZ337137

1GCPYDEK1KZ343195 | 1GCPYDEK1KZ372938 | 1GCPYDEK1KZ337400 | 1GCPYDEK1KZ371806 | 1GCPYDEK1KZ355072 | 1GCPYDEK1KZ348896 | 1GCPYDEK1KZ337462 | 1GCPYDEK1KZ383437; 1GCPYDEK1KZ368971 | 1GCPYDEK1KZ329555 | 1GCPYDEK1KZ348851; 1GCPYDEK1KZ309063 | 1GCPYDEK1KZ302226 | 1GCPYDEK1KZ312450 | 1GCPYDEK1KZ365746 | 1GCPYDEK1KZ392090 | 1GCPYDEK1KZ392526 | 1GCPYDEK1KZ391926; 1GCPYDEK1KZ372728; 1GCPYDEK1KZ314151 | 1GCPYDEK1KZ354522; 1GCPYDEK1KZ333864 | 1GCPYDEK1KZ308933 | 1GCPYDEK1KZ345903 | 1GCPYDEK1KZ376438 | 1GCPYDEK1KZ349417; 1GCPYDEK1KZ343777; 1GCPYDEK1KZ334951; 1GCPYDEK1KZ367514

1GCPYDEK1KZ323447

1GCPYDEK1KZ327417 | 1GCPYDEK1KZ380702 | 1GCPYDEK1KZ315932; 1GCPYDEK1KZ344623 | 1GCPYDEK1KZ305062 | 1GCPYDEK1KZ300315 | 1GCPYDEK1KZ346520 | 1GCPYDEK1KZ379372; 1GCPYDEK1KZ315381; 1GCPYDEK1KZ336313 | 1GCPYDEK1KZ342189 | 1GCPYDEK1KZ336019 | 1GCPYDEK1KZ300783 | 1GCPYDEK1KZ303151 | 1GCPYDEK1KZ308625; 1GCPYDEK1KZ397290 | 1GCPYDEK1KZ386225 | 1GCPYDEK1KZ319110 | 1GCPYDEK1KZ319351 | 1GCPYDEK1KZ366539 | 1GCPYDEK1KZ360434 | 1GCPYDEK1KZ347408 | 1GCPYDEK1KZ340023; 1GCPYDEK1KZ353273 | 1GCPYDEK1KZ343617 | 1GCPYDEK1KZ395135 | 1GCPYDEK1KZ335520; 1GCPYDEK1KZ314411 | 1GCPYDEK1KZ347571 | 1GCPYDEK1KZ327322; 1GCPYDEK1KZ313954 | 1GCPYDEK1KZ315753 |

1GCPYDEK1KZ323061

| 1GCPYDEK1KZ345836 | 1GCPYDEK1KZ305126 | 1GCPYDEK1KZ380859; 1GCPYDEK1KZ338109 | 1GCPYDEK1KZ359817 | 1GCPYDEK1KZ379470 | 1GCPYDEK1KZ315848 | 1GCPYDEK1KZ304719; 1GCPYDEK1KZ345822 | 1GCPYDEK1KZ336005 |

1GCPYDEK1KZ320404

; 1GCPYDEK1KZ347117

1GCPYDEK1KZ375984 | 1GCPYDEK1KZ365732 | 1GCPYDEK1KZ341074; 1GCPYDEK1KZ302484; 1GCPYDEK1KZ372793

1GCPYDEK1KZ303098 | 1GCPYDEK1KZ393109

1GCPYDEK1KZ394387 | 1GCPYDEK1KZ367433; 1GCPYDEK1KZ394874 | 1GCPYDEK1KZ397371; 1GCPYDEK1KZ303392 | 1GCPYDEK1KZ369182; 1GCPYDEK1KZ396446 | 1GCPYDEK1KZ373734 | 1GCPYDEK1KZ399914 | 1GCPYDEK1KZ375256; 1GCPYDEK1KZ371434 | 1GCPYDEK1KZ310956 | 1GCPYDEK1KZ327742 | 1GCPYDEK1KZ345352 | 1GCPYDEK1KZ379551 | 1GCPYDEK1KZ370459 | 1GCPYDEK1KZ320211

1GCPYDEK1KZ343455; 1GCPYDEK1KZ312707 | 1GCPYDEK1KZ372163 | 1GCPYDEK1KZ395622 | 1GCPYDEK1KZ314862 | 1GCPYDEK1KZ346341; 1GCPYDEK1KZ363950 | 1GCPYDEK1KZ356562; 1GCPYDEK1KZ342886 | 1GCPYDEK1KZ326476

1GCPYDEK1KZ302453 | 1GCPYDEK1KZ308205 | 1GCPYDEK1KZ317065 | 1GCPYDEK1KZ366458

1GCPYDEK1KZ359008 | 1GCPYDEK1KZ340488; 1GCPYDEK1KZ387021; 1GCPYDEK1KZ392719

1GCPYDEK1KZ340619; 1GCPYDEK1KZ304378 | 1GCPYDEK1KZ362765; 1GCPYDEK1KZ361258 | 1GCPYDEK1KZ393840 | 1GCPYDEK1KZ342922 | 1GCPYDEK1KZ323397 | 1GCPYDEK1KZ333783 | 1GCPYDEK1KZ387908; 1GCPYDEK1KZ341866 | 1GCPYDEK1KZ367285 | 1GCPYDEK1KZ361356; 1GCPYDEK1KZ375595 | 1GCPYDEK1KZ368968 | 1GCPYDEK1KZ385172; 1GCPYDEK1KZ332617; 1GCPYDEK1KZ321620; 1GCPYDEK1KZ338708 | 1GCPYDEK1KZ322749; 1GCPYDEK1KZ358165 | 1GCPYDEK1KZ370333; 1GCPYDEK1KZ367075 | 1GCPYDEK1KZ395359; 1GCPYDEK1KZ372471 | 1GCPYDEK1KZ367223 | 1GCPYDEK1KZ388489 | 1GCPYDEK1KZ381154 | 1GCPYDEK1KZ322301; 1GCPYDEK1KZ339437 | 1GCPYDEK1KZ378805 | 1GCPYDEK1KZ397614 | 1GCPYDEK1KZ345772 | 1GCPYDEK1KZ370929 | 1GCPYDEK1KZ338675 | 1GCPYDEK1KZ374009 | 1GCPYDEK1KZ334576 | 1GCPYDEK1KZ316630 | 1GCPYDEK1KZ355654; 1GCPYDEK1KZ302162 | 1GCPYDEK1KZ369781; 1GCPYDEK1KZ366783 | 1GCPYDEK1KZ335811 | 1GCPYDEK1KZ340524 | 1GCPYDEK1KZ397368

1GCPYDEK1KZ308494 | 1GCPYDEK1KZ322802 | 1GCPYDEK1KZ364483; 1GCPYDEK1KZ388525; 1GCPYDEK1KZ300623 | 1GCPYDEK1KZ352429 | 1GCPYDEK1KZ348980 | 1GCPYDEK1KZ391568 | 1GCPYDEK1KZ371174 | 1GCPYDEK1KZ351829 | 1GCPYDEK1KZ310990 | 1GCPYDEK1KZ313341; 1GCPYDEK1KZ338689; 1GCPYDEK1KZ392302; 1GCPYDEK1KZ374687 | 1GCPYDEK1KZ340653 | 1GCPYDEK1KZ332455 | 1GCPYDEK1KZ369540 | 1GCPYDEK1KZ313405; 1GCPYDEK1KZ381574; 1GCPYDEK1KZ363656 | 1GCPYDEK1KZ394941 | 1GCPYDEK1KZ377671; 1GCPYDEK1KZ357856 | 1GCPYDEK1KZ330107 |

1GCPYDEK1KZ3720651GCPYDEK1KZ313582 | 1GCPYDEK1KZ321956 | 1GCPYDEK1KZ380862 | 1GCPYDEK1KZ399346; 1GCPYDEK1KZ349644 | 1GCPYDEK1KZ367349 | 1GCPYDEK1KZ348204 | 1GCPYDEK1KZ373281; 1GCPYDEK1KZ361759; 1GCPYDEK1KZ300086 | 1GCPYDEK1KZ395927 | 1GCPYDEK1KZ321701; 1GCPYDEK1KZ390954 | 1GCPYDEK1KZ343620; 1GCPYDEK1KZ360708 | 1GCPYDEK1KZ355394 | 1GCPYDEK1KZ357176 | 1GCPYDEK1KZ362376 | 1GCPYDEK1KZ307832 | 1GCPYDEK1KZ363446 | 1GCPYDEK1KZ360076; 1GCPYDEK1KZ314456 | 1GCPYDEK1KZ377234 | 1GCPYDEK1KZ361406 | 1GCPYDEK1KZ348803 | 1GCPYDEK1KZ319771;

1GCPYDEK1KZ333461

| 1GCPYDEK1KZ307636 | 1GCPYDEK1KZ312996

1GCPYDEK1KZ382451 | 1GCPYDEK1KZ356819 | 1GCPYDEK1KZ354844 | 1GCPYDEK1KZ312321; 1GCPYDEK1KZ324307 | 1GCPYDEK1KZ307362 | 1GCPYDEK1KZ313758; 1GCPYDEK1KZ397418 | 1GCPYDEK1KZ397967 | 1GCPYDEK1KZ323738 | 1GCPYDEK1KZ371529; 1GCPYDEK1KZ386032 | 1GCPYDEK1KZ319415; 1GCPYDEK1KZ372454 | 1GCPYDEK1KZ372101 | 1GCPYDEK1KZ358182 | 1GCPYDEK1KZ354200; 1GCPYDEK1KZ368744; 1GCPYDEK1KZ393918 | 1GCPYDEK1KZ329281; 1GCPYDEK1KZ331306 | 1GCPYDEK1KZ306535 | 1GCPYDEK1KZ302064 | 1GCPYDEK1KZ356111 | 1GCPYDEK1KZ384944 | 1GCPYDEK1KZ339860; 1GCPYDEK1KZ379873; 1GCPYDEK1KZ381039 | 1GCPYDEK1KZ334433; 1GCPYDEK1KZ312982; 1GCPYDEK1KZ340278 | 1GCPYDEK1KZ308253 | 1GCPYDEK1KZ373944 | 1GCPYDEK1KZ379856 | 1GCPYDEK1KZ337090 | 1GCPYDEK1KZ333573 | 1GCPYDEK1KZ333413 | 1GCPYDEK1KZ345965 | 1GCPYDEK1KZ388217 | 1GCPYDEK1KZ326932; 1GCPYDEK1KZ359607 | 1GCPYDEK1KZ399265 | 1GCPYDEK1KZ394499; 1GCPYDEK1KZ304493 | 1GCPYDEK1KZ385804 | 1GCPYDEK1KZ329510 | 1GCPYDEK1KZ394793; 1GCPYDEK1KZ308110 | 1GCPYDEK1KZ320676 | 1GCPYDEK1KZ370090 | 1GCPYDEK1KZ378934 | 1GCPYDEK1KZ390629 | 1GCPYDEK1KZ391702; 1GCPYDEK1KZ325232; 1GCPYDEK1KZ346601 | 1GCPYDEK1KZ359994

1GCPYDEK1KZ330950 | 1GCPYDEK1KZ331712; 1GCPYDEK1KZ314361 | 1GCPYDEK1KZ370882

1GCPYDEK1KZ397452 | 1GCPYDEK1KZ362099 | 1GCPYDEK1KZ364306; 1GCPYDEK1KZ386113 | 1GCPYDEK1KZ384362 | 1GCPYDEK1KZ366931; 1GCPYDEK1KZ333928 | 1GCPYDEK1KZ356867 | 1GCPYDEK1KZ327174 | 1GCPYDEK1KZ314473 | 1GCPYDEK1KZ324288; 1GCPYDEK1KZ372826; 1GCPYDEK1KZ304901 | 1GCPYDEK1KZ379842 |

1GCPYDEK1KZ360336

; 1GCPYDEK1KZ394972 | 1GCPYDEK1KZ388170; 1GCPYDEK1KZ355122 | 1GCPYDEK1KZ374141; 1GCPYDEK1KZ365410 | 1GCPYDEK1KZ349661; 1GCPYDEK1KZ395703

1GCPYDEK1KZ305515 | 1GCPYDEK1KZ348428 | 1GCPYDEK1KZ361101; 1GCPYDEK1KZ398083 | 1GCPYDEK1KZ307975; 1GCPYDEK1KZ328762; 1GCPYDEK1KZ351278 | 1GCPYDEK1KZ347814; 1GCPYDEK1KZ373684; 1GCPYDEK1KZ336246

1GCPYDEK1KZ342712 | 1GCPYDEK1KZ313386 | 1GCPYDEK1KZ376536 | 1GCPYDEK1KZ305496; 1GCPYDEK1KZ347716 | 1GCPYDEK1KZ344122 | 1GCPYDEK1KZ301786 | 1GCPYDEK1KZ341379 | 1GCPYDEK1KZ352091; 1GCPYDEK1KZ381557 | 1GCPYDEK1KZ358134 |

1GCPYDEK1KZ326090

| 1GCPYDEK1KZ396026 | 1GCPYDEK1KZ348140; 1GCPYDEK1KZ316174 |

1GCPYDEK1KZ333153

; 1GCPYDEK1KZ353077 | 1GCPYDEK1KZ373202; 1GCPYDEK1KZ347909 | 1GCPYDEK1KZ353189 | 1GCPYDEK1KZ362331 | 1GCPYDEK1KZ382174 | 1GCPYDEK1KZ357534 | 1GCPYDEK1KZ329149; 1GCPYDEK1KZ374754 | 1GCPYDEK1KZ307118

1GCPYDEK1KZ303019 | 1GCPYDEK1KZ309404 | 1GCPYDEK1KZ317342; 1GCPYDEK1KZ324923 | 1GCPYDEK1KZ355069

1GCPYDEK1KZ335033 | 1GCPYDEK1KZ300931 | 1GCPYDEK1KZ328910 | 1GCPYDEK1KZ323366 | 1GCPYDEK1KZ334903 | 1GCPYDEK1KZ371899; 1GCPYDEK1KZ358473 | 1GCPYDEK1KZ346260; 1GCPYDEK1KZ350521 | 1GCPYDEK1KZ381395; 1GCPYDEK1KZ359431 |

1GCPYDEK1KZ399217

| 1GCPYDEK1KZ330429; 1GCPYDEK1KZ340328; 1GCPYDEK1KZ372597; 1GCPYDEK1KZ306258; 1GCPYDEK1KZ357341 | 1GCPYDEK1KZ399623; 1GCPYDEK1KZ367495 | 1GCPYDEK1KZ300296; 1GCPYDEK1KZ388962; 1GCPYDEK1KZ369215 | 1GCPYDEK1KZ337347 | 1GCPYDEK1KZ331628 | 1GCPYDEK1KZ364922; 1GCPYDEK1KZ302596 | 1GCPYDEK1KZ305143 | 1GCPYDEK1KZ367190 | 1GCPYDEK1KZ346002; 1GCPYDEK1KZ380845; 1GCPYDEK1KZ317695 | 1GCPYDEK1KZ307815 | 1GCPYDEK1KZ316028; 1GCPYDEK1KZ372082; 1GCPYDEK1KZ329667 | 1GCPYDEK1KZ355685 | 1GCPYDEK1KZ372633; 1GCPYDEK1KZ311752

1GCPYDEK1KZ324517 | 1GCPYDEK1KZ394731 | 1GCPYDEK1KZ325621

1GCPYDEK1KZ302131; 1GCPYDEK1KZ325098 | 1GCPYDEK1KZ350910 | 1GCPYDEK1KZ313503 | 1GCPYDEK1KZ308477 | 1GCPYDEK1KZ357226 | 1GCPYDEK1KZ381168 | 1GCPYDEK1KZ346940; 1GCPYDEK1KZ386600; 1GCPYDEK1KZ373054; 1GCPYDEK1KZ355847 | 1GCPYDEK1KZ350616; 1GCPYDEK1KZ347974 | 1GCPYDEK1KZ345951 | 1GCPYDEK1KZ369523; 1GCPYDEK1KZ353791 | 1GCPYDEK1KZ332603 | 1GCPYDEK1KZ352379; 1GCPYDEK1KZ364080; 1GCPYDEK1KZ300363 | 1GCPYDEK1KZ348462; 1GCPYDEK1KZ399802 | 1GCPYDEK1KZ381218; 1GCPYDEK1KZ311413 | 1GCPYDEK1KZ390565 | 1GCPYDEK1KZ339910 | 1GCPYDEK1KZ373667 | 1GCPYDEK1KZ312089 | 1GCPYDEK1KZ375192 | 1GCPYDEK1KZ345657 |

1GCPYDEK1KZ386208

| 1GCPYDEK1KZ399038

1GCPYDEK1KZ363267; 1GCPYDEK1KZ368260 | 1GCPYDEK1KZ360241; 1GCPYDEK1KZ310309; 1GCPYDEK1KZ397547 | 1GCPYDEK1KZ319625 | 1GCPYDEK1KZ395023

1GCPYDEK1KZ332407 | 1GCPYDEK1KZ367030; 1GCPYDEK1KZ311458 | 1GCPYDEK1KZ383616; 1GCPYDEK1KZ375869

1GCPYDEK1KZ368436; 1GCPYDEK1KZ324047; 1GCPYDEK1KZ325277

1GCPYDEK1KZ337154 | 1GCPYDEK1KZ331290 | 1GCPYDEK1KZ394714 | 1GCPYDEK1KZ343004; 1GCPYDEK1KZ391876; 1GCPYDEK1KZ305109; 1GCPYDEK1KZ321648 | 1GCPYDEK1KZ337929 | 1GCPYDEK1KZ370588 | 1GCPYDEK1KZ311542 | 1GCPYDEK1KZ383650 | 1GCPYDEK1KZ334898; 1GCPYDEK1KZ392977 | 1GCPYDEK1KZ315641 | 1GCPYDEK1KZ320158; 1GCPYDEK1KZ319365 |

1GCPYDEK1KZ359168

| 1GCPYDEK1KZ315364;

1GCPYDEK1KZ311590

| 1GCPYDEK1KZ392073 | 1GCPYDEK1KZ348123; 1GCPYDEK1KZ331385 | 1GCPYDEK1KZ322623; 1GCPYDEK1KZ380926 | 1GCPYDEK1KZ371918; 1GCPYDEK1KZ393076 | 1GCPYDEK1KZ366346 | 1GCPYDEK1KZ330298 | 1GCPYDEK1KZ399332 | 1GCPYDEK1KZ357498; 1GCPYDEK1KZ346632 | 1GCPYDEK1KZ329202 | 1GCPYDEK1KZ399573 | 1GCPYDEK1KZ342192

1GCPYDEK1KZ396480 | 1GCPYDEK1KZ367531

1GCPYDEK1KZ301836 | 1GCPYDEK1KZ390730 | 1GCPYDEK1KZ349594; 1GCPYDEK1KZ323965

1GCPYDEK1KZ309399 | 1GCPYDEK1KZ372888; 1GCPYDEK1KZ313467; 1GCPYDEK1KZ354388 | 1GCPYDEK1KZ336456

1GCPYDEK1KZ371997; 1GCPYDEK1KZ347120 | 1GCPYDEK1KZ355492 | 1GCPYDEK1KZ320306 | 1GCPYDEK1KZ317079 | 1GCPYDEK1KZ393479 | 1GCPYDEK1KZ356156 | 1GCPYDEK1KZ382630 | 1GCPYDEK1KZ356514; 1GCPYDEK1KZ345917; 1GCPYDEK1KZ389173; 1GCPYDEK1KZ307717; 1GCPYDEK1KZ389318; 1GCPYDEK1KZ337591 | 1GCPYDEK1KZ380294 | 1GCPYDEK1KZ397919 | 1GCPYDEK1KZ313100; 1GCPYDEK1KZ318054 | 1GCPYDEK1KZ311508 | 1GCPYDEK1KZ309130 | 1GCPYDEK1KZ382594; 1GCPYDEK1KZ371563; 1GCPYDEK1KZ368954; 1GCPYDEK1KZ335601; 1GCPYDEK1KZ324033 | 1GCPYDEK1KZ372308; 1GCPYDEK1KZ305885 | 1GCPYDEK1KZ301562; 1GCPYDEK1KZ336554 | 1GCPYDEK1KZ304512 | 1GCPYDEK1KZ344850; 1GCPYDEK1KZ369487; 1GCPYDEK1KZ372955; 1GCPYDEK1KZ378870; 1GCPYDEK1KZ386127 | 1GCPYDEK1KZ318894 | 1GCPYDEK1KZ351264 | 1GCPYDEK1KZ341057 | 1GCPYDEK1KZ359087 | 1GCPYDEK1KZ322539; 1GCPYDEK1KZ336327 | 1GCPYDEK1KZ310651 | 1GCPYDEK1KZ328745 | 1GCPYDEK1KZ346615; 1GCPYDEK1KZ346114; 1GCPYDEK1KZ349966 | 1GCPYDEK1KZ356593 | 1GCPYDEK1KZ394907 | 1GCPYDEK1KZ398973; 1GCPYDEK1KZ337932 | 1GCPYDEK1KZ354391 | 1GCPYDEK1KZ323805 | 1GCPYDEK1KZ371160 | 1GCPYDEK1KZ326493 | 1GCPYDEK1KZ385897; 1GCPYDEK1KZ350342 | 1GCPYDEK1KZ324310 | 1GCPYDEK1KZ313825; 1GCPYDEK1KZ336862; 1GCPYDEK1KZ389108; 1GCPYDEK1KZ338353; 1GCPYDEK1KZ379114 | 1GCPYDEK1KZ360479 | 1GCPYDEK1KZ322251; 1GCPYDEK1KZ374348 | 1GCPYDEK1KZ352673 | 1GCPYDEK1KZ352284 | 1GCPYDEK1KZ375760; 1GCPYDEK1KZ351779; 1GCPYDEK1KZ351149 | 1GCPYDEK1KZ342368 | 1GCPYDEK1KZ327353; 1GCPYDEK1KZ380523 | 1GCPYDEK1KZ357579 | 1GCPYDEK1KZ369974 | 1GCPYDEK1KZ392753

1GCPYDEK1KZ378853 | 1GCPYDEK1KZ352303

1GCPYDEK1KZ376780 | 1GCPYDEK1KZ388556 | 1GCPYDEK1KZ376326 | 1GCPYDEK1KZ341737; 1GCPYDEK1KZ377511 | 1GCPYDEK1KZ344685 | 1GCPYDEK1KZ393787 | 1GCPYDEK1KZ376987 | 1GCPYDEK1KZ331371 | 1GCPYDEK1KZ343259; 1GCPYDEK1KZ385723 | 1GCPYDEK1KZ360871; 1GCPYDEK1KZ390985; 1GCPYDEK1KZ343228 | 1GCPYDEK1KZ389125; 1GCPYDEK1KZ396155 | 1GCPYDEK1KZ361440

1GCPYDEK1KZ323111 | 1GCPYDEK1KZ312903; 1GCPYDEK1KZ321746 | 1GCPYDEK1KZ316644 | 1GCPYDEK1KZ398293 | 1GCPYDEK1KZ348638 | 1GCPYDEK1KZ378982 | 1GCPYDEK1KZ320497; 1GCPYDEK1KZ339230 | 1GCPYDEK1KZ312528; 1GCPYDEK1KZ324940

1GCPYDEK1KZ361180 | 1GCPYDEK1KZ383471; 1GCPYDEK1KZ399198 | 1GCPYDEK1KZ391330 | 1GCPYDEK1KZ374768 | 1GCPYDEK1KZ312710

1GCPYDEK1KZ325053; 1GCPYDEK1KZ390503 | 1GCPYDEK1KZ384877 |

1GCPYDEK1KZ347750

| 1GCPYDEK1KZ395488 | 1GCPYDEK1KZ396592 | 1GCPYDEK1KZ355024 | 1GCPYDEK1KZ338868 | 1GCPYDEK1KZ312349 | 1GCPYDEK1KZ384460; 1GCPYDEK1KZ392638; 1GCPYDEK1KZ306924 | 1GCPYDEK1KZ388203 | 1GCPYDEK1KZ301142 | 1GCPYDEK1KZ331872 | 1GCPYDEK1KZ338255 | 1GCPYDEK1KZ308897; 1GCPYDEK1KZ349854; 1GCPYDEK1KZ388931 | 1GCPYDEK1KZ373474 | 1GCPYDEK1KZ396401 | 1GCPYDEK1KZ359719; 1GCPYDEK1KZ387701 | 1GCPYDEK1KZ376598 | 1GCPYDEK1KZ354956 | 1GCPYDEK1KZ304199; 1GCPYDEK1KZ389710; 1GCPYDEK1KZ317129 | 1GCPYDEK1KZ309015 | 1GCPYDEK1KZ359834; 1GCPYDEK1KZ379632; 1GCPYDEK1KZ391750 | 1GCPYDEK1KZ392767 | 1GCPYDEK1KZ350325; 1GCPYDEK1KZ378707; 1GCPYDEK1KZ313792 | 1GCPYDEK1KZ392929 | 1GCPYDEK1KZ385155 | 1GCPYDEK1KZ357260; 1GCPYDEK1KZ396186 | 1GCPYDEK1KZ315915 | 1GCPYDEK1KZ361499 | 1GCPYDEK1KZ342564 | 1GCPYDEK1KZ318992

1GCPYDEK1KZ334917 | 1GCPYDEK1KZ380408 | 1GCPYDEK1KZ328227; 1GCPYDEK1KZ316627 | 1GCPYDEK1KZ388248; 1GCPYDEK1KZ328146; 1GCPYDEK1KZ335789; 1GCPYDEK1KZ389528 | 1GCPYDEK1KZ372731; 1GCPYDEK1KZ396317 | 1GCPYDEK1KZ336635;

1GCPYDEK1KZ318636

| 1GCPYDEK1KZ341124; 1GCPYDEK1KZ336215 | 1GCPYDEK1KZ387956 | 1GCPYDEK1KZ332651 | 1GCPYDEK1KZ332309 | 1GCPYDEK1KZ346095 | 1GCPYDEK1KZ383423 | 1GCPYDEK1KZ397094 | 1GCPYDEK1KZ350163 | 1GCPYDEK1KZ363205 | 1GCPYDEK1KZ369876

1GCPYDEK1KZ338658; 1GCPYDEK1KZ316949 | 1GCPYDEK1KZ392204 | 1GCPYDEK1KZ308642 | 1GCPYDEK1KZ358778; 1GCPYDEK1KZ359557 | 1GCPYDEK1KZ377282 | 1GCPYDEK1KZ372440; 1GCPYDEK1KZ379193 | 1GCPYDEK1KZ369313 | 1GCPYDEK1KZ342242 | 1GCPYDEK1KZ394910; 1GCPYDEK1KZ381011 | 1GCPYDEK1KZ376293

1GCPYDEK1KZ303909 | 1GCPYDEK1KZ393031 | 1GCPYDEK1KZ359218; 1GCPYDEK1KZ322038; 1GCPYDEK1KZ300105; 1GCPYDEK1KZ330415 | 1GCPYDEK1KZ365827; 1GCPYDEK1KZ306213; 1GCPYDEK1KZ326610 | 1GCPYDEK1KZ350891

1GCPYDEK1KZ341303 | 1GCPYDEK1KZ314117 | 1GCPYDEK1KZ331838; 1GCPYDEK1KZ354424; 1GCPYDEK1KZ379601 | 1GCPYDEK1KZ397144 | 1GCPYDEK1KZ361955; 1GCPYDEK1KZ317972; 1GCPYDEK1KZ326865; 1GCPYDEK1KZ312433 | 1GCPYDEK1KZ341687 | 1GCPYDEK1KZ351801; 1GCPYDEK1KZ388136 | 1GCPYDEK1KZ390534 | 1GCPYDEK1KZ333489;

1GCPYDEK1KZ309872

; 1GCPYDEK1KZ365598 | 1GCPYDEK1KZ355637 | 1GCPYDEK1KZ352222

1GCPYDEK1KZ300976; 1GCPYDEK1KZ390226; 1GCPYDEK1KZ334416; 1GCPYDEK1KZ377766 | 1GCPYDEK1KZ352804 | 1GCPYDEK1KZ312657 | 1GCPYDEK1KZ345996 | 1GCPYDEK1KZ376651 | 1GCPYDEK1KZ333363 | 1GCPYDEK1KZ360370 | 1GCPYDEK1KZ350356; 1GCPYDEK1KZ397788 | 1GCPYDEK1KZ306342 | 1GCPYDEK1KZ327868 | 1GCPYDEK1KZ353337 | 1GCPYDEK1KZ343908 | 1GCPYDEK1KZ326445 | 1GCPYDEK1KZ365164; 1GCPYDEK1KZ366072 |

1GCPYDEK1KZ343181

| 1GCPYDEK1KZ380165 | 1GCPYDEK1KZ300069 | 1GCPYDEK1KZ352141 | 1GCPYDEK1KZ370591 | 1GCPYDEK1KZ385544 | 1GCPYDEK1KZ337543; 1GCPYDEK1KZ326591; 1GCPYDEK1KZ311427 | 1GCPYDEK1KZ355850 | 1GCPYDEK1KZ386354 | 1GCPYDEK1KZ339471 | 1GCPYDEK1KZ317275

1GCPYDEK1KZ354066 | 1GCPYDEK1KZ391957; 1GCPYDEK1KZ334514 | 1GCPYDEK1KZ395538 | 1GCPYDEK1KZ391912 | 1GCPYDEK1KZ361731; 1GCPYDEK1KZ349191; 1GCPYDEK1KZ323500; 1GCPYDEK1KZ358487; 1GCPYDEK1KZ376035 | 1GCPYDEK1KZ318183 | 1GCPYDEK1KZ341768; 1GCPYDEK1KZ385429

1GCPYDEK1KZ342659 | 1GCPYDEK1KZ395863; 1GCPYDEK1KZ356464; 1GCPYDEK1KZ316854; 1GCPYDEK1KZ310861; 1GCPYDEK1KZ313081

1GCPYDEK1KZ370557; 1GCPYDEK1KZ375287 | 1GCPYDEK1KZ397046 | 1GCPYDEK1KZ326848; 1GCPYDEK1KZ326557 | 1GCPYDEK1KZ381753 | 1GCPYDEK1KZ385267; 1GCPYDEK1KZ333735 | 1GCPYDEK1KZ332732 | 1GCPYDEK1KZ397211; 1GCPYDEK1KZ339745

1GCPYDEK1KZ370901 | 1GCPYDEK1KZ316286 | 1GCPYDEK1KZ324405 | 1GCPYDEK1KZ340703; 1GCPYDEK1KZ326154 | 1GCPYDEK1KZ344394; 1GCPYDEK1KZ333492 | 1GCPYDEK1KZ325442 | 1GCPYDEK1KZ336960 | 1GCPYDEK1KZ311833 | 1GCPYDEK1KZ375905 | 1GCPYDEK1KZ304770 | 1GCPYDEK1KZ327207 | 1GCPYDEK1KZ349918 | 1GCPYDEK1KZ331516 | 1GCPYDEK1KZ393174; 1GCPYDEK1KZ357548 | 1GCPYDEK1KZ373331

1GCPYDEK1KZ303263 | 1GCPYDEK1KZ369912 | 1GCPYDEK1KZ373507; 1GCPYDEK1KZ376682; 1GCPYDEK1KZ303750 | 1GCPYDEK1KZ356089; 1GCPYDEK1KZ350874 |

1GCPYDEK1KZ316739

; 1GCPYDEK1KZ301898 | 1GCPYDEK1KZ318796 | 1GCPYDEK1KZ370848 | 1GCPYDEK1KZ395152 | 1GCPYDEK1KZ387388 | 1GCPYDEK1KZ362457 | 1GCPYDEK1KZ376763; 1GCPYDEK1KZ332083 | 1GCPYDEK1KZ336585 | 1GCPYDEK1KZ399007; 1GCPYDEK1KZ347277 | 1GCPYDEK1KZ387875 | 1GCPYDEK1KZ305398

1GCPYDEK1KZ318667 | 1GCPYDEK1KZ397810 | 1GCPYDEK1KZ390873

1GCPYDEK1KZ335193 | 1GCPYDEK1KZ399718; 1GCPYDEK1KZ364645;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCPYDEK1KZ3.
1GCPYDEK1KZ398455 | 1GCPYDEK1KZ358764 | 1GCPYDEK1KZ300217 | 1GCPYDEK1KZ393952 | 1GCPYDEK1KZ332780 | 1GCPYDEK1KZ344069 | 1GCPYDEK1KZ339602; 1GCPYDEK1KZ348901 | 1GCPYDEK1KZ304977; 1GCPYDEK1KZ302677 | 1GCPYDEK1KZ301691 | 1GCPYDEK1KZ309080 | 1GCPYDEK1KZ391103; 1GCPYDEK1KZ388086; 1GCPYDEK1KZ381204 | 1GCPYDEK1KZ383373 | 1GCPYDEK1KZ382207 | 1GCPYDEK1KZ383938 | 1GCPYDEK1KZ345562 | 1GCPYDEK1KZ399850 | 1GCPYDEK1KZ325571 | 1GCPYDEK1KZ313050 | 1GCPYDEK1KZ324677 | 1GCPYDEK1KZ380764 | 1GCPYDEK1KZ393790; 1GCPYDEK1KZ362488 | 1GCPYDEK1KZ376553; 1GCPYDEK1KZ362975; 1GCPYDEK1KZ349675 | 1GCPYDEK1KZ354651 | 1GCPYDEK1KZ332259; 1GCPYDEK1KZ344315 | 1GCPYDEK1KZ365889 | 1GCPYDEK1KZ305787 | 1GCPYDEK1KZ390551 | 1GCPYDEK1KZ387469 | 1GCPYDEK1KZ385088 | 1GCPYDEK1KZ326199; 1GCPYDEK1KZ368839 | 1GCPYDEK1KZ351720 | 1GCPYDEK1KZ334853; 1GCPYDEK1KZ357842 | 1GCPYDEK1KZ373250; 1GCPYDEK1KZ340636 | 1GCPYDEK1KZ309791 | 1GCPYDEK1KZ310200 | 1GCPYDEK1KZ324730 | 1GCPYDEK1KZ309936 | 1GCPYDEK1KZ304753; 1GCPYDEK1KZ322556 | 1GCPYDEK1KZ314070; 1GCPYDEK1KZ321696; 1GCPYDEK1KZ307331 | 1GCPYDEK1KZ373605 | 1GCPYDEK1KZ340426; 1GCPYDEK1KZ354570 | 1GCPYDEK1KZ319477 | 1GCPYDEK1KZ346016 | 1GCPYDEK1KZ334108 | 1GCPYDEK1KZ312805 | 1GCPYDEK1KZ357954 | 1GCPYDEK1KZ339597; 1GCPYDEK1KZ378738 | 1GCPYDEK1KZ387486 | 1GCPYDEK1KZ321150; 1GCPYDEK1KZ351409 | 1GCPYDEK1KZ346324 | 1GCPYDEK1KZ312965 | 1GCPYDEK1KZ333248

1GCPYDEK1KZ361325

1GCPYDEK1KZ383695

1GCPYDEK1KZ312268

1GCPYDEK1KZ393207 | 1GCPYDEK1KZ321651; 1GCPYDEK1KZ379002 | 1GCPYDEK1KZ383020

1GCPYDEK1KZ356030 | 1GCPYDEK1KZ373183; 1GCPYDEK1KZ309869; 1GCPYDEK1KZ373975 | 1GCPYDEK1KZ383986 | 1GCPYDEK1KZ332844; 1GCPYDEK1KZ352799; 1GCPYDEK1KZ353015; 1GCPYDEK1KZ329362 | 1GCPYDEK1KZ398231 | 1GCPYDEK1KZ331662; 1GCPYDEK1KZ337655 | 1GCPYDEK1KZ313257 | 1GCPYDEK1KZ355721 | 1GCPYDEK1KZ367500 | 1GCPYDEK1KZ372678 | 1GCPYDEK1KZ302811 | 1GCPYDEK1KZ385947 | 1GCPYDEK1KZ388363; 1GCPYDEK1KZ371255; 1GCPYDEK1KZ367979 | 1GCPYDEK1KZ329166 | 1GCPYDEK1KZ387858; 1GCPYDEK1KZ394860 | 1GCPYDEK1KZ354665 | 1GCPYDEK1KZ308656 | 1GCPYDEK1KZ389240 | 1GCPYDEK1KZ371885 | 1GCPYDEK1KZ383843; 1GCPYDEK1KZ391666 | 1GCPYDEK1KZ312576 |

1GCPYDEK1KZ328471

| 1GCPYDEK1KZ343729; 1GCPYDEK1KZ385981

1GCPYDEK1KZ365259 | 1GCPYDEK1KZ310102 | 1GCPYDEK1KZ386175

1GCPYDEK1KZ359283; 1GCPYDEK1KZ325747 | 1GCPYDEK1KZ350390 | 1GCPYDEK1KZ396768; 1GCPYDEK1KZ358246 | 1GCPYDEK1KZ343942 | 1GCPYDEK1KZ303666 | 1GCPYDEK1KZ389867 | 1GCPYDEK1KZ312478 | 1GCPYDEK1KZ344945; 1GCPYDEK1KZ318863 | 1GCPYDEK1KZ315249; 1GCPYDEK1KZ314182; 1GCPYDEK1KZ371479; 1GCPYDEK1KZ328180; 1GCPYDEK1KZ362815; 1GCPYDEK1KZ356271; 1GCPYDEK1KZ372020 | 1GCPYDEK1KZ326588; 1GCPYDEK1KZ361468 | 1GCPYDEK1KZ301416 | 1GCPYDEK1KZ308737 | 1GCPYDEK1KZ347554 | 1GCPYDEK1KZ323688

1GCPYDEK1KZ379324; 1GCPYDEK1KZ353127; 1GCPYDEK1KZ317650 | 1GCPYDEK1KZ390081 | 1GCPYDEK1KZ375841 | 1GCPYDEK1KZ382014 |

1GCPYDEK1KZ394454

| 1GCPYDEK1KZ325750

1GCPYDEK1KZ378030 | 1GCPYDEK1KZ395880; 1GCPYDEK1KZ311525; 1GCPYDEK1KZ339129 | 1GCPYDEK1KZ305403 | 1GCPYDEK1KZ375385

1GCPYDEK1KZ348459; 1GCPYDEK1KZ307006 | 1GCPYDEK1KZ383826; 1GCPYDEK1KZ395832 | 1GCPYDEK1KZ326705 | 1GCPYDEK1KZ372261; 1GCPYDEK1KZ313324

1GCPYDEK1KZ365505 | 1GCPYDEK1KZ372485 | 1GCPYDEK1KZ348686 | 1GCPYDEK1KZ395104; 1GCPYDEK1KZ326817

1GCPYDEK1KZ328342

1GCPYDEK1KZ372695; 1GCPYDEK1KZ356965; 1GCPYDEK1KZ317292 | 1GCPYDEK1KZ331581; 1GCPYDEK1KZ351507 | 1GCPYDEK1KZ327580 | 1GCPYDEK1KZ396690; 1GCPYDEK1KZ371384 | 1GCPYDEK1KZ339793 | 1GCPYDEK1KZ366542; 1GCPYDEK1KZ325599

1GCPYDEK1KZ310231 | 1GCPYDEK1KZ340698 | 1GCPYDEK1KZ395085 | 1GCPYDEK1KZ338983 | 1GCPYDEK1KZ312688 | 1GCPYDEK1KZ358084 | 1GCPYDEK1KZ378688 | 1GCPYDEK1KZ372437 | 1GCPYDEK1KZ309581; 1GCPYDEK1KZ301514 | 1GCPYDEK1KZ390663 | 1GCPYDEK1KZ399122 | 1GCPYDEK1KZ379307 | 1GCPYDEK1KZ347330

1GCPYDEK1KZ328163; 1GCPYDEK1KZ349367; 1GCPYDEK1KZ315784; 1GCPYDEK1KZ311153 | 1GCPYDEK1KZ307510

1GCPYDEK1KZ332715; 1GCPYDEK1KZ345805 | 1GCPYDEK1KZ399556; 1GCPYDEK1KZ352382 | 1GCPYDEK1KZ306406 | 1GCPYDEK1KZ323612 | 1GCPYDEK1KZ346825; 1GCPYDEK1KZ319818; 1GCPYDEK1KZ344556

1GCPYDEK1KZ342404 | 1GCPYDEK1KZ316885; 1GCPYDEK1KZ370204 | 1GCPYDEK1KZ389609 | 1GCPYDEK1KZ397872; 1GCPYDEK1KZ344976; 1GCPYDEK1KZ327725 | 1GCPYDEK1KZ360059 | 1GCPYDEK1KZ376102; 1GCPYDEK1KZ304221 | 1GCPYDEK1KZ368257 | 1GCPYDEK1KZ375368 | 1GCPYDEK1KZ396639; 1GCPYDEK1KZ373376 | 1GCPYDEK1KZ306499 | 1GCPYDEK1KZ395751 | 1GCPYDEK1KZ349577 | 1GCPYDEK1KZ392140 | 1GCPYDEK1KZ364192 | 1GCPYDEK1KZ320130 | 1GCPYDEK1KZ308723; 1GCPYDEK1KZ365925; 1GCPYDEK1KZ347019; 1GCPYDEK1KZ362216; 1GCPYDEK1KZ374723 | 1GCPYDEK1KZ320886 | 1GCPYDEK1KZ329135 | 1GCPYDEK1KZ342029 | 1GCPYDEK1KZ337185

1GCPYDEK1KZ358635 |

1GCPYDEK1KZ381607

; 1GCPYDEK1KZ371109 | 1GCPYDEK1KZ333069 | 1GCPYDEK1KZ348400 | 1GCPYDEK1KZ388492 | 1GCPYDEK1KZ378125; 1GCPYDEK1KZ325019 | 1GCPYDEK1KZ373961 | 1GCPYDEK1KZ370266 | 1GCPYDEK1KZ358554 | 1GCPYDEK1KZ369411 | 1GCPYDEK1KZ359669 | 1GCPYDEK1KZ338627 | 1GCPYDEK1KZ302808 | 1GCPYDEK1KZ317566 | 1GCPYDEK1KZ352530 | 1GCPYDEK1KZ382031 | 1GCPYDEK1KZ385012; 1GCPYDEK1KZ359428; 1GCPYDEK1KZ388900 | 1GCPYDEK1KZ373569

1GCPYDEK1KZ309368; 1GCPYDEK1KZ375211; 1GCPYDEK1KZ387102 | 1GCPYDEK1KZ345741 | 1GCPYDEK1KZ341415; 1GCPYDEK1KZ325490 | 1GCPYDEK1KZ357081 | 1GCPYDEK1KZ371496 | 1GCPYDEK1KZ304350; 1GCPYDEK1KZ384104 | 1GCPYDEK1KZ370171; 1GCPYDEK1KZ317793; 1GCPYDEK1KZ315025; 1GCPYDEK1KZ366637

1GCPYDEK1KZ307474; 1GCPYDEK1KZ336098; 1GCPYDEK1KZ302694 | 1GCPYDEK1KZ311038; 1GCPYDEK1KZ318071 | 1GCPYDEK1KZ309547; 1GCPYDEK1KZ322170; 1GCPYDEK1KZ358716; 1GCPYDEK1KZ342127 | 1GCPYDEK1KZ374740

1GCPYDEK1KZ354813; 1GCPYDEK1KZ316188 | 1GCPYDEK1KZ317003

1GCPYDEK1KZ304106; 1GCPYDEK1KZ310181 | 1GCPYDEK1KZ331810 | 1GCPYDEK1KZ382028 | 1GCPYDEK1KZ331936 |

1GCPYDEK1KZ325246

; 1GCPYDEK1KZ395183; 1GCPYDEK1KZ396074 | 1GCPYDEK1KZ358795 | 1GCPYDEK1KZ398326

1GCPYDEK1KZ304915 | 1GCPYDEK1KZ333301; 1GCPYDEK1KZ385687 | 1GCPYDEK1KZ357484 | 1GCPYDEK1KZ334688

1GCPYDEK1KZ360966 | 1GCPYDEK1KZ353919; 1GCPYDEK1KZ391392; 1GCPYDEK1KZ352169 | 1GCPYDEK1KZ329412; 1GCPYDEK1KZ368632 | 1GCPYDEK1KZ305014 | 1GCPYDEK1KZ312044; 1GCPYDEK1KZ337249; 1GCPYDEK1KZ345383 | 1GCPYDEK1KZ381378; 1GCPYDEK1KZ318510; 1GCPYDEK1KZ324386; 1GCPYDEK1KZ337476 | 1GCPYDEK1KZ343973; 1GCPYDEK1KZ336330; 1GCPYDEK1KZ398035 | 1GCPYDEK1KZ386662 | 1GCPYDEK1KZ363723; 1GCPYDEK1KZ351281 | 1GCPYDEK1KZ353354 | 1GCPYDEK1KZ350549; 1GCPYDEK1KZ371840; 1GCPYDEK1KZ389027; 1GCPYDEK1KZ339194; 1GCPYDEK1KZ384099 | 1GCPYDEK1KZ371465; 1GCPYDEK1KZ391618; 1GCPYDEK1KZ334321 | 1GCPYDEK1KZ356092; 1GCPYDEK1KZ372146 | 1GCPYDEK1KZ384359; 1GCPYDEK1KZ337056 | 1GCPYDEK1KZ336599 | 1GCPYDEK1KZ364189

1GCPYDEK1KZ309144; 1GCPYDEK1KZ344041 | 1GCPYDEK1KZ356870; 1GCPYDEK1KZ376181; 1GCPYDEK1KZ394275; 1GCPYDEK1KZ382806 | 1GCPYDEK1KZ339647 | 1GCPYDEK1KZ368579; 1GCPYDEK1KZ371871; 1GCPYDEK1KZ349725; 1GCPYDEK1KZ340863; 1GCPYDEK1KZ321732 | 1GCPYDEK1KZ362944; 1GCPYDEK1KZ318538; 1GCPYDEK1KZ380358 | 1GCPYDEK1KZ380201 | 1GCPYDEK1KZ383888; 1GCPYDEK1KZ358179; 1GCPYDEK1KZ321973 | 1GCPYDEK1KZ332343; 1GCPYDEK1KZ315901; 1GCPYDEK1KZ315266 | 1GCPYDEK1KZ372860 | 1GCPYDEK1KZ303246; 1GCPYDEK1KZ360353; 1GCPYDEK1KZ374026 | 1GCPYDEK1KZ376245

1GCPYDEK1KZ323559 | 1GCPYDEK1KZ333587

1GCPYDEK1KZ331404 | 1GCPYDEK1KZ390646 | 1GCPYDEK1KZ381042; 1GCPYDEK1KZ346047; 1GCPYDEK1KZ320953; 1GCPYDEK1KZ391585 | 1GCPYDEK1KZ311329 | 1GCPYDEK1KZ318605;

1GCPYDEK1KZ354889

| 1GCPYDEK1KZ399699 | 1GCPYDEK1KZ328731; 1GCPYDEK1KZ365892 | 1GCPYDEK1KZ323576 | 1GCPYDEK1KZ349398 | 1GCPYDEK1KZ321259 | 1GCPYDEK1KZ380022 | 1GCPYDEK1KZ395166 | 1GCPYDEK1KZ320063 | 1GCPYDEK1KZ367769; 1GCPYDEK1KZ337834

1GCPYDEK1KZ370980 | 1GCPYDEK1KZ352771 | 1GCPYDEK1KZ395149 | 1GCPYDEK1KZ305188; 1GCPYDEK1KZ347747 | 1GCPYDEK1KZ342046; 1GCPYDEK1KZ363415; 1GCPYDEK1KZ321228; 1GCPYDEK1KZ361373 | 1GCPYDEK1KZ339342; 1GCPYDEK1KZ363222 | 1GCPYDEK1KZ304462 | 1GCPYDEK1KZ358277 | 1GCPYDEK1KZ341382 | 1GCPYDEK1KZ327823; 1GCPYDEK1KZ378819; 1GCPYDEK1KZ397578; 1GCPYDEK1KZ382935 | 1GCPYDEK1KZ373992; 1GCPYDEK1KZ360546 | 1GCPYDEK1KZ354259 | 1GCPYDEK1KZ342791 | 1GCPYDEK1KZ310438 | 1GCPYDEK1KZ323495; 1GCPYDEK1KZ373443 | 1GCPYDEK1KZ343522 | 1GCPYDEK1KZ338692 | 1GCPYDEK1KZ359378; 1GCPYDEK1KZ352477; 1GCPYDEK1KZ366752; 1GCPYDEK1KZ349692 | 1GCPYDEK1KZ356237

1GCPYDEK1KZ350261 | 1GCPYDEK1KZ364225; 1GCPYDEK1KZ337946 | 1GCPYDEK1KZ322850 | 1GCPYDEK1KZ373880 | 1GCPYDEK1KZ340345 | 1GCPYDEK1KZ312464; 1GCPYDEK1KZ327661

1GCPYDEK1KZ359929; 1GCPYDEK1KZ361809; 1GCPYDEK1KZ386547 | 1GCPYDEK1KZ367478 | 1GCPYDEK1KZ336893 | 1GCPYDEK1KZ365035 | 1GCPYDEK1KZ315798; 1GCPYDEK1KZ317843 | 1GCPYDEK1KZ389996 | 1GCPYDEK1KZ387245 | 1GCPYDEK1KZ326607 | 1GCPYDEK1KZ340751 | 1GCPYDEK1KZ396060 | 1GCPYDEK1KZ371076 | 1GCPYDEK1KZ338448

1GCPYDEK1KZ374690 | 1GCPYDEK1KZ329748 | 1GCPYDEK1KZ338854 | 1GCPYDEK1KZ374981 | 1GCPYDEK1KZ301965 | 1GCPYDEK1KZ351099 | 1GCPYDEK1KZ370753; 1GCPYDEK1KZ337378 | 1GCPYDEK1KZ368503; 1GCPYDEK1KZ310892 | 1GCPYDEK1KZ304574 | 1GCPYDEK1KZ375354 | 1GCPYDEK1KZ301125 | 1GCPYDEK1KZ318037 | 1GCPYDEK1KZ302324 | 1GCPYDEK1KZ360806 | 1GCPYDEK1KZ300377 | 1GCPYDEK1KZ376231

1GCPYDEK1KZ325411

1GCPYDEK1KZ341852

; 1GCPYDEK1KZ368243; 1GCPYDEK1KZ344749 | 1GCPYDEK1KZ320340 |

1GCPYDEK1KZ326008

| 1GCPYDEK1KZ341186 | 1GCPYDEK1KZ356447 | 1GCPYDEK1KZ346355

1GCPYDEK1KZ342306; 1GCPYDEK1KZ332438; 1GCPYDEK1KZ379985; 1GCPYDEK1KZ337266 | 1GCPYDEK1KZ354052 | 1GCPYDEK1KZ371644 | 1GCPYDEK1KZ357470 | 1GCPYDEK1KZ397631 | 1GCPYDEK1KZ330110; 1GCPYDEK1KZ363060; 1GCPYDEK1KZ334836 | 1GCPYDEK1KZ386340 | 1GCPYDEK1KZ320810 | 1GCPYDEK1KZ327675; 1GCPYDEK1KZ368159; 1GCPYDEK1KZ338885;

1GCPYDEK1KZ300590

| 1GCPYDEK1KZ347859; 1GCPYDEK1KZ338580; 1GCPYDEK1KZ345299

1GCPYDEK1KZ355413 | 1GCPYDEK1KZ395569; 1GCPYDEK1KZ319463 | 1GCPYDEK1KZ373037 | 1GCPYDEK1KZ303540 | 1GCPYDEK1KZ320483 | 1GCPYDEK1KZ325652 | 1GCPYDEK1KZ373622

1GCPYDEK1KZ310536 | 1GCPYDEK1KZ379811 | 1GCPYDEK1KZ351832 | 1GCPYDEK1KZ340555 | 1GCPYDEK1KZ369151; 1GCPYDEK1KZ351975

1GCPYDEK1KZ362104; 1GCPYDEK1KZ375774; 1GCPYDEK1KZ370381 | 1GCPYDEK1KZ326980 | 1GCPYDEK1KZ324484; 1GCPYDEK1KZ357677 | 1GCPYDEK1KZ315400 | 1GCPYDEK1KZ376374 | 1GCPYDEK1KZ320600 | 1GCPYDEK1KZ328230 | 1GCPYDEK1KZ328969; 1GCPYDEK1KZ346873 | 1GCPYDEK1KZ365228

1GCPYDEK1KZ353399 | 1GCPYDEK1KZ300444; 1GCPYDEK1KZ304798

1GCPYDEK1KZ386774 |

1GCPYDEK1KZ336103

| 1GCPYDEK1KZ391652 | 1GCPYDEK1KZ354357; 1GCPYDEK1KZ374222 | 1GCPYDEK1KZ316790

1GCPYDEK1KZ333685 | 1GCPYDEK1KZ382434 | 1GCPYDEK1KZ343553

1GCPYDEK1KZ349353 | 1GCPYDEK1KZ373698; 1GCPYDEK1KZ318085; 1GCPYDEK1KZ307930 | 1GCPYDEK1KZ381462 | 1GCPYDEK1KZ325800 | 1GCPYDEK1KZ354858 | 1GCPYDEK1KZ355315; 1GCPYDEK1KZ318619 | 1GCPYDEK1KZ342371 | 1GCPYDEK1KZ370610 | 1GCPYDEK1KZ349305 | 1GCPYDEK1KZ336795; 1GCPYDEK1KZ389478 | 1GCPYDEK1KZ373524 | 1GCPYDEK1KZ306373 | 1GCPYDEK1KZ302291 | 1GCPYDEK1KZ343715; 1GCPYDEK1KZ329037 | 1GCPYDEK1KZ333038 | 1GCPYDEK1KZ352074; 1GCPYDEK1KZ349403

1GCPYDEK1KZ364404 | 1GCPYDEK1KZ391960; 1GCPYDEK1KZ361700 | 1GCPYDEK1KZ386337

1GCPYDEK1KZ361003 | 1GCPYDEK1KZ357887; 1GCPYDEK1KZ382191 |

1GCPYDEK1KZ323562

| 1GCPYDEK1KZ384250; 1GCPYDEK1KZ371305; 1GCPYDEK1KZ335243 | 1GCPYDEK1KZ371482

1GCPYDEK1KZ327143

1GCPYDEK1KZ373846 | 1GCPYDEK1KZ315994; 1GCPYDEK1KZ341608; 1GCPYDEK1KZ324095 | 1GCPYDEK1KZ359767 | 1GCPYDEK1KZ341785

1GCPYDEK1KZ376939 | 1GCPYDEK1KZ368677 | 1GCPYDEK1KZ327871 | 1GCPYDEK1KZ353063 | 1GCPYDEK1KZ303022; 1GCPYDEK1KZ332875 | 1GCPYDEK1KZ361602 | 1GCPYDEK1KZ366282 | 1GCPYDEK1KZ300850; 1GCPYDEK1KZ348929 | 1GCPYDEK1KZ380957; 1GCPYDEK1KZ331855; 1GCPYDEK1KZ320743; 1GCPYDEK1KZ323058 | 1GCPYDEK1KZ340250 | 1GCPYDEK1KZ326185 | 1GCPYDEK1KZ364094; 1GCPYDEK1KZ359915; 1GCPYDEK1KZ304302; 1GCPYDEK1KZ397628; 1GCPYDEK1KZ313615; 1GCPYDEK1KZ377461 | 1GCPYDEK1KZ367738 | 1GCPYDEK1KZ323724 | 1GCPYDEK1KZ318944

1GCPYDEK1KZ329782 | 1GCPYDEK1KZ379260; 1GCPYDEK1KZ374365 | 1GCPYDEK1KZ393126; 1GCPYDEK1KZ350907; 1GCPYDEK1KZ301545

1GCPYDEK1KZ331659 | 1GCPYDEK1KZ381509 | 1GCPYDEK1KZ361518; 1GCPYDEK1KZ321410 | 1GCPYDEK1KZ363835 | 1GCPYDEK1KZ319687 |

1GCPYDEK1KZ353564

| 1GCPYDEK1KZ316613 | 1GCPYDEK1KZ312772 | 1GCPYDEK1KZ386855 | 1GCPYDEK1KZ325909; 1GCPYDEK1KZ343357

1GCPYDEK1KZ313601 | 1GCPYDEK1KZ394664 | 1GCPYDEK1KZ307667 | 1GCPYDEK1KZ345321 | 1GCPYDEK1KZ353886; 1GCPYDEK1KZ314277 | 1GCPYDEK1KZ301593; 1GCPYDEK1KZ351815 | 1GCPYDEK1KZ391828 | 1GCPYDEK1KZ344301; 1GCPYDEK1KZ311878; 1GCPYDEK1KZ361647; 1GCPYDEK1KZ371983 | 1GCPYDEK1KZ394311 | 1GCPYDEK1KZ358781 | 1GCPYDEK1KZ360918 | 1GCPYDEK1KZ351992 | 1GCPYDEK1KZ391554; 1GCPYDEK1KZ317874; 1GCPYDEK1KZ315218 | 1GCPYDEK1KZ301724 | 1GCPYDEK1KZ302159

1GCPYDEK1KZ334772 | 1GCPYDEK1KZ351605 | 1GCPYDEK1KZ392137; 1GCPYDEK1KZ374639 | 1GCPYDEK1KZ344931 | 1GCPYDEK1KZ390436 | 1GCPYDEK1KZ325716; 1GCPYDEK1KZ379338; 1GCPYDEK1KZ340782; 1GCPYDEK1KZ359509; 1GCPYDEK1KZ328700 | 1GCPYDEK1KZ363138 | 1GCPYDEK1KZ386502; 1GCPYDEK1KZ305210 | 1GCPYDEK1KZ321147

1GCPYDEK1KZ387360

1GCPYDEK1KZ318300; 1GCPYDEK1KZ332536 | 1GCPYDEK1KZ383907; 1GCPYDEK1KZ379520 | 1GCPYDEK1KZ327997 | 1GCPYDEK1KZ394521; 1GCPYDEK1KZ390307 | 1GCPYDEK1KZ301027; 1GCPYDEK1KZ393465 | 1GCPYDEK1KZ357114 | 1GCPYDEK1KZ317759; 1GCPYDEK1KZ392171 | 1GCPYDEK1KZ313291; 1GCPYDEK1KZ364287; 1GCPYDEK1KZ398214 | 1GCPYDEK1KZ394082; 1GCPYDEK1KZ305272; 1GCPYDEK1KZ331824 | 1GCPYDEK1KZ362605 | 1GCPYDEK1KZ381736 | 1GCPYDEK1KZ366864 | 1GCPYDEK1KZ348722 | 1GCPYDEK1KZ331242 | 1GCPYDEK1KZ377184; 1GCPYDEK1KZ370185 | 1GCPYDEK1KZ374625 | 1GCPYDEK1KZ344606; 1GCPYDEK1KZ373393 | 1GCPYDEK1KZ374298 | 1GCPYDEK1KZ356013; 1GCPYDEK1KZ379517; 1GCPYDEK1KZ333086 | 1GCPYDEK1KZ391747; 1GCPYDEK1KZ380795 | 1GCPYDEK1KZ385432; 1GCPYDEK1KZ366895

1GCPYDEK1KZ368825 | 1GCPYDEK1KZ324663 | 1GCPYDEK1KZ377038 | 1GCPYDEK1KZ350289 | 1GCPYDEK1KZ387262

1GCPYDEK1KZ339065 | 1GCPYDEK1KZ319785 | 1GCPYDEK1KZ326025

1GCPYDEK1KZ361552 | 1GCPYDEK1KZ347831 | 1GCPYDEK1KZ326252 | 1GCPYDEK1KZ349871 | 1GCPYDEK1KZ302050 | 1GCPYDEK1KZ307121 | 1GCPYDEK1KZ377069; 1GCPYDEK1KZ354780; 1GCPYDEK1KZ343892 | 1GCPYDEK1KZ385334 | 1GCPYDEK1KZ325280

1GCPYDEK1KZ387200

1GCPYDEK1KZ319480; 1GCPYDEK1KZ302646; 1GCPYDEK1KZ369232; 1GCPYDEK1KZ376391; 1GCPYDEK1KZ355010 | 1GCPYDEK1KZ356223 | 1GCPYDEK1KZ367707 | 1GCPYDEK1KZ319284

1GCPYDEK1KZ359705

1GCPYDEK1KZ318622; 1GCPYDEK1KZ363298 | 1GCPYDEK1KZ369621 | 1GCPYDEK1KZ323383 | 1GCPYDEK1KZ349028; 1GCPYDEK1KZ347375 | 1GCPYDEK1KZ398858; 1GCPYDEK1KZ369571; 1GCPYDEK1KZ330446 | 1GCPYDEK1KZ307622 | 1GCPYDEK1KZ399864; 1GCPYDEK1KZ388833;

1GCPYDEK1KZ353208

| 1GCPYDEK1KZ378299 | 1GCPYDEK1KZ317924 |

1GCPYDEK1KZ319723

| 1GCPYDEK1KZ309192 | 1GCPYDEK1KZ316367 | 1GCPYDEK1KZ366590; 1GCPYDEK1KZ348493; 1GCPYDEK1KZ381848; 1GCPYDEK1KZ381655 | 1GCPYDEK1KZ320287 | 1GCPYDEK1KZ312366 | 1GCPYDEK1KZ396477; 1GCPYDEK1KZ362491 | 1GCPYDEK1KZ307569 | 1GCPYDEK1KZ339423 | 1GCPYDEK1KZ307829 | 1GCPYDEK1KZ386628 | 1GCPYDEK1KZ304073 | 1GCPYDEK1KZ394969 |

1GCPYDEK1KZ393725

| 1GCPYDEK1KZ301531; 1GCPYDEK1KZ302002 | 1GCPYDEK1KZ382790 | 1GCPYDEK1KZ369196 | 1GCPYDEK1KZ365388; 1GCPYDEK1KZ388735 | 1GCPYDEK1KZ382109; 1GCPYDEK1KZ355718 | 1GCPYDEK1KZ364435; 1GCPYDEK1KZ382384 | 1GCPYDEK1KZ340541 | 1GCPYDEK1KZ326221 | 1GCPYDEK1KZ384930 | 1GCPYDEK1KZ315980; 1GCPYDEK1KZ334884 | 1GCPYDEK1KZ364998 | 1GCPYDEK1KZ351636 | 1GCPYDEK1KZ353242 | 1GCPYDEK1KZ329118 | 1GCPYDEK1KZ380148; 1GCPYDEK1KZ345304; 1GCPYDEK1KZ332987; 1GCPYDEK1KZ332391 | 1GCPYDEK1KZ343956 | 1GCPYDEK1KZ359297 | 1GCPYDEK1KZ345982; 1GCPYDEK1KZ397354; 1GCPYDEK1KZ326042; 1GCPYDEK1KZ399380 | 1GCPYDEK1KZ358943 | 1GCPYDEK1KZ310584 | 1GCPYDEK1KZ324064 | 1GCPYDEK1KZ337784 | 1GCPYDEK1KZ305336 | 1GCPYDEK1KZ304669; 1GCPYDEK1KZ348235; 1GCPYDEK1KZ335095 | 1GCPYDEK1KZ385494; 1GCPYDEK1KZ359803; 1GCPYDEK1KZ386189 | 1GCPYDEK1KZ386760; 1GCPYDEK1KZ307989 | 1GCPYDEK1KZ397239;

1GCPYDEK1KZ360322

| 1GCPYDEK1KZ369831 | 1GCPYDEK1KZ375502 | 1GCPYDEK1KZ371756 | 1GCPYDEK1KZ353502 | 1GCPYDEK1KZ320399; 1GCPYDEK1KZ342676; 1GCPYDEK1KZ370641; 1GCPYDEK1KZ303103; 1GCPYDEK1KZ377220; 1GCPYDEK1KZ365245 | 1GCPYDEK1KZ344833 | 1GCPYDEK1KZ314750

1GCPYDEK1KZ319592 | 1GCPYDEK1KZ330866

1GCPYDEK1KZ395555 | 1GCPYDEK1KZ328129; 1GCPYDEK1KZ390694; 1GCPYDEK1KZ376200; 1GCPYDEK1KZ330947 | 1GCPYDEK1KZ380375 | 1GCPYDEK1KZ377251 | 1GCPYDEK1KZ387004 | 1GCPYDEK1KZ376729 | 1GCPYDEK1KZ385317

1GCPYDEK1KZ381090 | 1GCPYDEK1KZ372275 | 1GCPYDEK1KZ328258 | 1GCPYDEK1KZ331127; 1GCPYDEK1KZ315414; 1GCPYDEK1KZ388797 | 1GCPYDEK1KZ306356 | 1GCPYDEK1KZ358506 | 1GCPYDEK1KZ305112 | 1GCPYDEK1KZ324193; 1GCPYDEK1KZ311010 | 1GCPYDEK1KZ370977 |

1GCPYDEK1KZ352818

| 1GCPYDEK1KZ350101

1GCPYDEK1KZ318961 | 1GCPYDEK1KZ303912 | 1GCPYDEK1KZ319737 | 1GCPYDEK1KZ346078 | 1GCPYDEK1KZ357825 | 1GCPYDEK1KZ377556 | 1GCPYDEK1KZ341995 | 1GCPYDEK1KZ392297 | 1GCPYDEK1KZ392641 | 1GCPYDEK1KZ322508 | 1GCPYDEK1KZ351670 | 1GCPYDEK1KZ335713; 1GCPYDEK1KZ378576; 1GCPYDEK1KZ339468 | 1GCPYDEK1KZ333332; 1GCPYDEK1KZ350924 | 1GCPYDEK1KZ356836 | 1GCPYDEK1KZ377380 | 1GCPYDEK1KZ398617 | 1GCPYDEK1KZ366640; 1GCPYDEK1KZ374494; 1GCPYDEK1KZ355282 | 1GCPYDEK1KZ324226; 1GCPYDEK1KZ389691 | 1GCPYDEK1KZ396091 | 1GCPYDEK1KZ363673 | 1GCPYDEK1KZ342175 | 1GCPYDEK1KZ366959; 1GCPYDEK1KZ342757 | 1GCPYDEK1KZ354181; 1GCPYDEK1KZ327398 | 1GCPYDEK1KZ364029; 1GCPYDEK1KZ318328; 1GCPYDEK1KZ362328 | 1GCPYDEK1KZ348297 | 1GCPYDEK1KZ305532; 1GCPYDEK1KZ370168; 1GCPYDEK1KZ399511; 1GCPYDEK1KZ335470; 1GCPYDEK1KZ306681 | 1GCPYDEK1KZ324209

1GCPYDEK1KZ380246 | 1GCPYDEK1KZ388041 | 1GCPYDEK1KZ340359 | 1GCPYDEK1KZ361924 | 1GCPYDEK1KZ391196 | 1GCPYDEK1KZ389657 | 1GCPYDEK1KZ348977; 1GCPYDEK1KZ338949

1GCPYDEK1KZ382711 | 1GCPYDEK1KZ329832; 1GCPYDEK1KZ394826 | 1GCPYDEK1KZ316482 | 1GCPYDEK1KZ331788 | 1GCPYDEK1KZ384894 | 1GCPYDEK1KZ310049

1GCPYDEK1KZ356108; 1GCPYDEK1KZ315929 | 1GCPYDEK1KZ375550 | 1GCPYDEK1KZ360692 | 1GCPYDEK1KZ339664

1GCPYDEK1KZ350664 | 1GCPYDEK1KZ390095 | 1GCPYDEK1KZ302775; 1GCPYDEK1KZ335940 | 1GCPYDEK1KZ377959 | 1GCPYDEK1KZ389397 | 1GCPYDEK1KZ341656; 1GCPYDEK1KZ381560; 1GCPYDEK1KZ300041 | 1GCPYDEK1KZ333640 | 1GCPYDEK1KZ399041 | 1GCPYDEK1KZ309595; 1GCPYDEK1KZ397421 | 1GCPYDEK1KZ308124 | 1GCPYDEK1KZ390842 |

1GCPYDEK1KZ380683

| 1GCPYDEK1KZ379209; 1GCPYDEK1KZ396561; 1GCPYDEK1KZ356139 | 1GCPYDEK1KZ389223; 1GCPYDEK1KZ316112; 1GCPYDEK1KZ333041 | 1GCPYDEK1KZ355105; 1GCPYDEK1KZ363897 | 1GCPYDEK1KZ349465 | 1GCPYDEK1KZ379999 | 1GCPYDEK1KZ354018; 1GCPYDEK1KZ392364 | 1GCPYDEK1KZ386158 | 1GCPYDEK1KZ306261 | 1GCPYDEK1KZ309855 | 1GCPYDEK1KZ354973 | 1GCPYDEK1KZ362202 |

1GCPYDEK1KZ315560

| 1GCPYDEK1KZ329474 | 1GCPYDEK1KZ334738 | 1GCPYDEK1KZ375676 | 1GCPYDEK1KZ384779 | 1GCPYDEK1KZ358120 | 1GCPYDEK1KZ344024

1GCPYDEK1KZ369277 | 1GCPYDEK1KZ322282; 1GCPYDEK1KZ398830; 1GCPYDEK1KZ398682 | 1GCPYDEK1KZ395734; 1GCPYDEK1KZ308804 | 1GCPYDEK1KZ346677 | 1GCPYDEK1KZ347313 | 1GCPYDEK1KZ329698; 1GCPYDEK1KZ307734 | 1GCPYDEK1KZ360126 | 1GCPYDEK1KZ361745 | 1GCPYDEK1KZ397886 | 1GCPYDEK1KZ392350 | 1GCPYDEK1KZ356657; 1GCPYDEK1KZ351667

1GCPYDEK1KZ389917 | 1GCPYDEK1KZ396589; 1GCPYDEK1KZ368811; 1GCPYDEK1KZ300539; 1GCPYDEK1KZ336151 | 1GCPYDEK1KZ397693; 1GCPYDEK1KZ321052

1GCPYDEK1KZ359977 | 1GCPYDEK1KZ367416 | 1GCPYDEK1KZ374446;

1GCPYDEK1KZ349689

; 1GCPYDEK1KZ313873 | 1GCPYDEK1KZ341558 | 1GCPYDEK1KZ341026 | 1GCPYDEK1KZ329930 | 1GCPYDEK1KZ383003; 1GCPYDEK1KZ319429 | 1GCPYDEK1KZ309788; 1GCPYDEK1KZ308978 | 1GCPYDEK1KZ347229 | 1GCPYDEK1KZ361583 | 1GCPYDEK1KZ387861 | 1GCPYDEK1KZ346503; 1GCPYDEK1KZ302338;

1GCPYDEK1KZ389321

| 1GCPYDEK1KZ303280

1GCPYDEK1KZ349319; 1GCPYDEK1KZ340104 | 1GCPYDEK1KZ362345 | 1GCPYDEK1KZ308849; 1GCPYDEK1KZ394549 | 1GCPYDEK1KZ339504 | 1GCPYDEK1KZ304445 | 1GCPYDEK1KZ359624; 1GCPYDEK1KZ364791 | 1GCPYDEK1KZ373989 | 1GCPYDEK1KZ338014 | 1GCPYDEK1KZ317034 | 1GCPYDEK1KZ303070 | 1GCPYDEK1KZ343360; 1GCPYDEK1KZ391795; 1GCPYDEK1KZ335503; 1GCPYDEK1KZ339714 | 1GCPYDEK1KZ337994 | 1GCPYDEK1KZ383759 | 1GCPYDEK1KZ342130 | 1GCPYDEK1KZ378741 | 1GCPYDEK1KZ397113 | 1GCPYDEK1KZ316448; 1GCPYDEK1KZ394373 | 1GCPYDEK1KZ387732 | 1GCPYDEK1KZ322430 | 1GCPYDEK1KZ305255 | 1GCPYDEK1KZ341642 | 1GCPYDEK1KZ301500 | 1GCPYDEK1KZ344427; 1GCPYDEK1KZ357744 | 1GCPYDEK1KZ354228 | 1GCPYDEK1KZ378156 | 1GCPYDEK1KZ359896 | 1GCPYDEK1KZ343875 |

1GCPYDEK1KZ348591

; 1GCPYDEK1KZ342936 | 1GCPYDEK1KZ357694 | 1GCPYDEK1KZ335081 | 1GCPYDEK1KZ336389; 1GCPYDEK1KZ303232; 1GCPYDEK1KZ339938 | 1GCPYDEK1KZ389819 | 1GCPYDEK1KZ311492 | 1GCPYDEK1KZ315672

1GCPYDEK1KZ387746 | 1GCPYDEK1KZ303621 | 1GCPYDEK1KZ375726; 1GCPYDEK1KZ344234; 1GCPYDEK1KZ385639 | 1GCPYDEK1KZ383082; 1GCPYDEK1KZ366461; 1GCPYDEK1KZ393997

1GCPYDEK1KZ311640 | 1GCPYDEK1KZ301626 | 1GCPYDEK1KZ355332

1GCPYDEK1KZ341673 | 1GCPYDEK1KZ395765 | 1GCPYDEK1KZ376052 | 1GCPYDEK1KZ339857; 1GCPYDEK1KZ302971 | 1GCPYDEK1KZ359851; 1GCPYDEK1KZ333623 | 1GCPYDEK1KZ301660

1GCPYDEK1KZ393417 | 1GCPYDEK1KZ306857 | 1GCPYDEK1KZ369702; 1GCPYDEK1KZ330673

1GCPYDEK1KZ303120 | 1GCPYDEK1KZ341012; 1GCPYDEK1KZ351653 | 1GCPYDEK1KZ384457 | 1GCPYDEK1KZ349532; 1GCPYDEK1KZ384376 | 1GCPYDEK1KZ329622 | 1GCPYDEK1KZ317096; 1GCPYDEK1KZ397824 | 1GCPYDEK1KZ345593 | 1GCPYDEK1KZ353743; 1GCPYDEK1KZ342810 | 1GCPYDEK1KZ345044 | 1GCPYDEK1KZ381171; 1GCPYDEK1KZ355931 | 1GCPYDEK1KZ313307 | 1GCPYDEK1KZ389531; 1GCPYDEK1KZ328082 | 1GCPYDEK1KZ398620; 1GCPYDEK1KZ388704 | 1GCPYDEK1KZ373006 | 1GCPYDEK1KZ347828 | 1GCPYDEK1KZ314988 | 1GCPYDEK1KZ366511 | 1GCPYDEK1KZ391134 | 1GCPYDEK1KZ364256; 1GCPYDEK1KZ305028; 1GCPYDEK1KZ310777; 1GCPYDEK1KZ312979; 1GCPYDEK1KZ307782; 1GCPYDEK1KZ397838 | 1GCPYDEK1KZ352642; 1GCPYDEK1KZ323710 | 1GCPYDEK1KZ344217; 1GCPYDEK1KZ315607 | 1GCPYDEK1KZ317325 | 1GCPYDEK1KZ369862

1GCPYDEK1KZ330804 | 1GCPYDEK1KZ303313; 1GCPYDEK1KZ346680 | 1GCPYDEK1KZ336523; 1GCPYDEK1KZ336781 | 1GCPYDEK1KZ380232; 1GCPYDEK1KZ350194; 1GCPYDEK1KZ313484; 1GCPYDEK1KZ323089; 1GCPYDEK1KZ352172; 1GCPYDEK1KZ376441 | 1GCPYDEK1KZ347618; 1GCPYDEK1KZ361339; 1GCPYDEK1KZ384006

1GCPYDEK1KZ344198; 1GCPYDEK1KZ343326

1GCPYDEK1KZ305952 | 1GCPYDEK1KZ316000 | 1GCPYDEK1KZ370803; 1GCPYDEK1KZ353239; 1GCPYDEK1KZ303215 | 1GCPYDEK1KZ336764; 1GCPYDEK1KZ340264

1GCPYDEK1KZ380604 | 1GCPYDEK1KZ302534 | 1GCPYDEK1KZ344587 | 1GCPYDEK1KZ379758 | 1GCPYDEK1KZ359476; 1GCPYDEK1KZ379291 | 1GCPYDEK1KZ351443

1GCPYDEK1KZ301321; 1GCPYDEK1KZ316014; 1GCPYDEK1KZ321942; 1GCPYDEK1KZ319530 | 1GCPYDEK1KZ394101 | 1GCPYDEK1KZ341883 | 1GCPYDEK1KZ351782 | 1GCPYDEK1KZ383583 | 1GCPYDEK1KZ343505 | 1GCPYDEK1KZ332326 | 1GCPYDEK1KZ383549; 1GCPYDEK1KZ317681; 1GCPYDEK1KZ314201; 1GCPYDEK1KZ345318; 1GCPYDEK1KZ323478 | 1GCPYDEK1KZ378612 | 1GCPYDEK1KZ362927 | 1GCPYDEK1KZ395846 | 1GCPYDEK1KZ310004

1GCPYDEK1KZ324467 | 1GCPYDEK1KZ339809 | 1GCPYDEK1KZ367870 | 1GCPYDEK1KZ308866 | 1GCPYDEK1KZ341527; 1GCPYDEK1KZ339812 | 1GCPYDEK1KZ309449 | 1GCPYDEK1KZ385320 | 1GCPYDEK1KZ321925

1GCPYDEK1KZ300735 | 1GCPYDEK1KZ308141 | 1GCPYDEK1KZ338711 | 1GCPYDEK1KZ367822 | 1GCPYDEK1KZ304347

1GCPYDEK1KZ360790 | 1GCPYDEK1KZ366766 | 1GCPYDEK1KZ301870 | 1GCPYDEK1KZ343214 | 1GCPYDEK1KZ391053 | 1GCPYDEK1KZ387522; 1GCPYDEK1KZ322153 | 1GCPYDEK1KZ315140 | 1GCPYDEK1KZ325084; 1GCPYDEK1KZ323237 | 1GCPYDEK1KZ349711 | 1GCPYDEK1KZ320984; 1GCPYDEK1KZ302761 | 1GCPYDEK1KZ366069; 1GCPYDEK1KZ362670; 1GCPYDEK1KZ382420 | 1GCPYDEK1KZ336196 | 1GCPYDEK1KZ304509 | 1GCPYDEK1KZ385902 | 1GCPYDEK1KZ305482; 1GCPYDEK1KZ362653; 1GCPYDEK1KZ376889 | 1GCPYDEK1KZ322685

1GCPYDEK1KZ303652; 1GCPYDEK1KZ336134; 1GCPYDEK1KZ348221 | 1GCPYDEK1KZ332276 | 1GCPYDEK1KZ385477; 1GCPYDEK1KZ305725; 1GCPYDEK1KZ308396 | 1GCPYDEK1KZ341771

1GCPYDEK1KZ314893; 1GCPYDEK1KZ350387

1GCPYDEK1KZ315378 | 1GCPYDEK1KZ354102; 1GCPYDEK1KZ361910 | 1GCPYDEK1KZ355475; 1GCPYDEK1KZ361177 | 1GCPYDEK1KZ332682; 1GCPYDEK1KZ380697 | 1GCPYDEK1KZ372003 | 1GCPYDEK1KZ392509 | 1GCPYDEK1KZ301030; 1GCPYDEK1KZ323321; 1GCPYDEK1KZ321634 | 1GCPYDEK1KZ361857 | 1GCPYDEK1KZ312271; 1GCPYDEK1KZ385866 | 1GCPYDEK1KZ347506 | 1GCPYDEK1KZ362295 | 1GCPYDEK1KZ347456; 1GCPYDEK1KZ320242 | 1GCPYDEK1KZ311895 | 1GCPYDEK1KZ388069; 1GCPYDEK1KZ367674 | 1GCPYDEK1KZ352902 | 1GCPYDEK1KZ357212; 1GCPYDEK1KZ380974 | 1GCPYDEK1KZ304400 | 1GCPYDEK1KZ386581;

1GCPYDEK1KZ387827

; 1GCPYDEK1KZ382160 | 1GCPYDEK1KZ350079; 1GCPYDEK1KZ386578 | 1GCPYDEK1KZ332665

1GCPYDEK1KZ321018; 1GCPYDEK1KZ310603; 1GCPYDEK1KZ375967 | 1GCPYDEK1KZ302579 | 1GCPYDEK1KZ340281 | 1GCPYDEK1KZ338238 | 1GCPYDEK1KZ396852; 1GCPYDEK1KZ331130 | 1GCPYDEK1KZ334058 | 1GCPYDEK1KZ379257; 1GCPYDEK1KZ333136 | 1GCPYDEK1KZ364418 | 1GCPYDEK1KZ332245; 1GCPYDEK1KZ395121 | 1GCPYDEK1KZ389786 | 1GCPYDEK1KZ365133 | 1GCPYDEK1KZ398861 | 1GCPYDEK1KZ350809 | 1GCPYDEK1KZ328776 | 1GCPYDEK1KZ392221 | 1GCPYDEK1KZ323819 |

1GCPYDEK1KZ374947

; 1GCPYDEK1KZ314067 | 1GCPYDEK1KZ316952; 1GCPYDEK1KZ312402 | 1GCPYDEK1KZ336070 | 1GCPYDEK1KZ323836 | 1GCPYDEK1KZ327210 | 1GCPYDEK1KZ387259

1GCPYDEK1KZ306079; 1GCPYDEK1KZ311816; 1GCPYDEK1KZ344444 | 1GCPYDEK1KZ383454; 1GCPYDEK1KZ311217;

1GCPYDEK1KZ331645

| 1GCPYDEK1KZ341141 | 1GCPYDEK1KZ305983 | 1GCPYDEK1KZ338594 | 1GCPYDEK1KZ348302 | 1GCPYDEK1KZ392784; 1GCPYDEK1KZ359333 | 1GCPYDEK1KZ395989; 1GCPYDEK1KZ339003; 1GCPYDEK1KZ307958; 1GCPYDEK1KZ307247; 1GCPYDEK1KZ368288; 1GCPYDEK1KZ398536; 1GCPYDEK1KZ333556 | 1GCPYDEK1KZ304963 | 1GCPYDEK1KZ352415 | 1GCPYDEK1KZ357095; 1GCPYDEK1KZ319334 | 1GCPYDEK1KZ399640; 1GCPYDEK1KZ302016 | 1GCPYDEK1KZ347022

1GCPYDEK1KZ399704 | 1GCPYDEK1KZ346792 | 1GCPYDEK1KZ325196

1GCPYDEK1KZ374978

1GCPYDEK1KZ340247; 1GCPYDEK1KZ335887 | 1GCPYDEK1KZ352396; 1GCPYDEK1KZ369991; 1GCPYDEK1KZ304428 | 1GCPYDEK1KZ301450; 1GCPYDEK1KZ349059 | 1GCPYDEK1KZ395894; 1GCPYDEK1KZ383535 | 1GCPYDEK1KZ318734 | 1GCPYDEK1KZ301982; 1GCPYDEK1KZ304140 | 1GCPYDEK1KZ309161; 1GCPYDEK1KZ377573 | 1GCPYDEK1KZ375645; 1GCPYDEK1KZ335386 | 1GCPYDEK1KZ339731 | 1GCPYDEK1KZ328440; 1GCPYDEK1KZ396415 | 1GCPYDEK1KZ332763 | 1GCPYDEK1KZ377010 | 1GCPYDEK1KZ366153 | 1GCPYDEK1KZ396138; 1GCPYDEK1KZ399945 | 1GCPYDEK1KZ362149 | 1GCPYDEK1KZ336568; 1GCPYDEK1KZ313548; 1GCPYDEK1KZ347067 | 1GCPYDEK1KZ368985 | 1GCPYDEK1KZ316031; 1GCPYDEK1KZ383566 | 1GCPYDEK1KZ314215

1GCPYDEK1KZ300198; 1GCPYDEK1KZ330396; 1GCPYDEK1KZ345643 | 1GCPYDEK1KZ393305 | 1GCPYDEK1KZ375144; 1GCPYDEK1KZ302193

1GCPYDEK1KZ319012; 1GCPYDEK1KZ305899 | 1GCPYDEK1KZ333380 | 1GCPYDEK1KZ314554; 1GCPYDEK1KZ357940; 1GCPYDEK1KZ398004 | 1GCPYDEK1KZ327255 | 1GCPYDEK1KZ322881 | 1GCPYDEK1KZ366668 | 1GCPYDEK1KZ344086; 1GCPYDEK1KZ304476 | 1GCPYDEK1KZ379047 | 1GCPYDEK1KZ327904; 1GCPYDEK1KZ394681 | 1GCPYDEK1KZ301674 | 1GCPYDEK1KZ385625; 1GCPYDEK1KZ395281; 1GCPYDEK1KZ350308 | 1GCPYDEK1KZ333606 | 1GCPYDEK1KZ392042 | 1GCPYDEK1KZ373958 | 1GCPYDEK1KZ393241

1GCPYDEK1KZ382305 | 1GCPYDEK1KZ382093 | 1GCPYDEK1KZ318717; 1GCPYDEK1KZ310844; 1GCPYDEK1KZ304591; 1GCPYDEK1KZ335310; 1GCPYDEK1KZ354438 | 1GCPYDEK1KZ362250 | 1GCPYDEK1KZ302923; 1GCPYDEK1KZ320855 | 1GCPYDEK1KZ356979 | 1GCPYDEK1KZ318877 | 1GCPYDEK1KZ327613 | 1GCPYDEK1KZ363270 | 1GCPYDEK1KZ304588 | 1GCPYDEK1KZ306552 | 1GCPYDEK1KZ360367 | 1GCPYDEK1KZ352950 |

1GCPYDEK1KZ382398

| 1GCPYDEK1KZ328664 | 1GCPYDEK1KZ352060 | 1GCPYDEK1KZ377346 | 1GCPYDEK1KZ307412; 1GCPYDEK1KZ375340 | 1GCPYDEK1KZ317938 | 1GCPYDEK1KZ372194 | 1GCPYDEK1KZ358909; 1GCPYDEK1KZ335257 | 1GCPYDEK1KZ340717; 1GCPYDEK1KZ346162 | 1GCPYDEK1KZ346243 | 1GCPYDEK1KZ320550 | 1GCPYDEK1KZ302954 | 1GCPYDEK1KZ390422 | 1GCPYDEK1KZ377198; 1GCPYDEK1KZ396365 | 1GCPYDEK1KZ309175 | 1GCPYDEK1KZ389481 | 1GCPYDEK1KZ390131; 1GCPYDEK1KZ348347; 1GCPYDEK1KZ334500 | 1GCPYDEK1KZ391263 | 1GCPYDEK1KZ342063 | 1GCPYDEK1KZ365181 | 1GCPYDEK1KZ306387; 1GCPYDEK1KZ350647 | 1GCPYDEK1KZ339356 | 1GCPYDEK1KZ337042 | 1GCPYDEK1KZ334495 | 1GCPYDEK1KZ390324 | 1GCPYDEK1KZ362703; 1GCPYDEK1KZ317860 | 1GCPYDEK1KZ301481

1GCPYDEK1KZ354343 | 1GCPYDEK1KZ341236 | 1GCPYDEK1KZ350437; 1GCPYDEK1KZ352298 | 1GCPYDEK1KZ393255; 1GCPYDEK1KZ371613; 1GCPYDEK1KZ379162 | 1GCPYDEK1KZ334707 | 1GCPYDEK1KZ383891 | 1GCPYDEK1KZ313520 | 1GCPYDEK1KZ313288 | 1GCPYDEK1KZ320175; 1GCPYDEK1KZ322072 | 1GCPYDEK1KZ342869 | 1GCPYDEK1KZ359204 | 1GCPYDEK1KZ300864

1GCPYDEK1KZ335937 | 1GCPYDEK1KZ379940 | 1GCPYDEK1KZ300587 | 1GCPYDEK1KZ324100 | 1GCPYDEK1KZ314702

1GCPYDEK1KZ359364 | 1GCPYDEK1KZ384717 | 1GCPYDEK1KZ340815;