1GCRYAEF2KZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYAEF2KZ112655; 1GCRYAEF2KZ146451; 1GCRYAEF2KZ178509; 1GCRYAEF2KZ168689 | 1GCRYAEF2KZ157840 | 1GCRYAEF2KZ117130 | 1GCRYAEF2KZ116592 | 1GCRYAEF2KZ106936 | 1GCRYAEF2KZ159491

1GCRYAEF2KZ165503 | 1GCRYAEF2KZ192152; 1GCRYAEF2KZ189980 | 1GCRYAEF2KZ185492 | 1GCRYAEF2KZ100134 | 1GCRYAEF2KZ137040; 1GCRYAEF2KZ177229 | 1GCRYAEF2KZ165811 | 1GCRYAEF2KZ100232; 1GCRYAEF2KZ116804; 1GCRYAEF2KZ190269; 1GCRYAEF2KZ151584

1GCRYAEF2KZ102398 | 1GCRYAEF2KZ102806 |

1GCRYAEF2KZ185086

| 1GCRYAEF2KZ103180 | 1GCRYAEF2KZ148510 | 1GCRYAEF2KZ108069; 1GCRYAEF2KZ161581

1GCRYAEF2KZ191034 | 1GCRYAEF2KZ168739

1GCRYAEF2KZ141640; 1GCRYAEF2KZ144022 | 1GCRYAEF2KZ101123 | 1GCRYAEF2KZ197514 | 1GCRYAEF2KZ168420 | 1GCRYAEF2KZ159099 | 1GCRYAEF2KZ147549; 1GCRYAEF2KZ125681 | 1GCRYAEF2KZ164352 | 1GCRYAEF2KZ109996 | 1GCRYAEF2KZ129956

1GCRYAEF2KZ174993 | 1GCRYAEF2KZ159426

1GCRYAEF2KZ189543; 1GCRYAEF2KZ119749; 1GCRYAEF2KZ132226; 1GCRYAEF2KZ175142 |

1GCRYAEF2KZ142044

; 1GCRYAEF2KZ196752

1GCRYAEF2KZ151620 | 1GCRYAEF2KZ111117

1GCRYAEF2KZ134994; 1GCRYAEF2KZ163878 | 1GCRYAEF2KZ156557 | 1GCRYAEF2KZ167056 | 1GCRYAEF2KZ186545 | 1GCRYAEF2KZ129326 | 1GCRYAEF2KZ182818 | 1GCRYAEF2KZ156378; 1GCRYAEF2KZ104328; 1GCRYAEF2KZ162438; 1GCRYAEF2KZ173438 | 1GCRYAEF2KZ186397 | 1GCRYAEF2KZ110355 | 1GCRYAEF2KZ174959 | 1GCRYAEF2KZ144165 | 1GCRYAEF2KZ151729 | 1GCRYAEF2KZ148233; 1GCRYAEF2KZ131870 | 1GCRYAEF2KZ120318; 1GCRYAEF2KZ150063 | 1GCRYAEF2KZ157899

1GCRYAEF2KZ156977 | 1GCRYAEF2KZ174668 | 1GCRYAEF2KZ110937

1GCRYAEF2KZ198534 | 1GCRYAEF2KZ111523; 1GCRYAEF2KZ155117; 1GCRYAEF2KZ156333 | 1GCRYAEF2KZ182821; 1GCRYAEF2KZ120903; 1GCRYAEF2KZ110484; 1GCRYAEF2KZ157269 | 1GCRYAEF2KZ117659; 1GCRYAEF2KZ142061; 1GCRYAEF2KZ191597 | 1GCRYAEF2KZ181703 | 1GCRYAEF2KZ184388 | 1GCRYAEF2KZ138513 | 1GCRYAEF2KZ150550 | 1GCRYAEF2KZ102613 | 1GCRYAEF2KZ175867 | 1GCRYAEF2KZ106306 | 1GCRYAEF2KZ117841 | 1GCRYAEF2KZ118701; 1GCRYAEF2KZ120142 | 1GCRYAEF2KZ125678 | 1GCRYAEF2KZ163346; 1GCRYAEF2KZ180244; 1GCRYAEF2KZ171737; 1GCRYAEF2KZ114034; 1GCRYAEF2KZ189509; 1GCRYAEF2KZ167834; 1GCRYAEF2KZ198310 | 1GCRYAEF2KZ164898; 1GCRYAEF2KZ163590 | 1GCRYAEF2KZ109626 | 1GCRYAEF2KZ157255; 1GCRYAEF2KZ146790 | 1GCRYAEF2KZ190644 | 1GCRYAEF2KZ165016 | 1GCRYAEF2KZ162732 | 1GCRYAEF2KZ131125

1GCRYAEF2KZ108086; 1GCRYAEF2KZ199263; 1GCRYAEF2KZ107665 | 1GCRYAEF2KZ172807 | 1GCRYAEF2KZ195925; 1GCRYAEF2KZ186075 | 1GCRYAEF2KZ191700; 1GCRYAEF2KZ146563; 1GCRYAEF2KZ110226 | 1GCRYAEF2KZ192443 | 1GCRYAEF2KZ172032 | 1GCRYAEF2KZ126667 | 1GCRYAEF2KZ156168 | 1GCRYAEF2KZ181233 | 1GCRYAEF2KZ177554 | 1GCRYAEF2KZ121629; 1GCRYAEF2KZ189879 | 1GCRYAEF2KZ117077 | 1GCRYAEF2KZ198209 | 1GCRYAEF2KZ128838; 1GCRYAEF2KZ120299 |

1GCRYAEF2KZ124224

| 1GCRYAEF2KZ194743; 1GCRYAEF2KZ182009 | 1GCRYAEF2KZ144683 |

1GCRYAEF2KZ146644

| 1GCRYAEF2KZ137975 | 1GCRYAEF2KZ142996 | 1GCRYAEF2KZ165324 | 1GCRYAEF2KZ168451 | 1GCRYAEF2KZ163802 | 1GCRYAEF2KZ191518; 1GCRYAEF2KZ138897

1GCRYAEF2KZ142285 | 1GCRYAEF2KZ104037; 1GCRYAEF2KZ158471 | 1GCRYAEF2KZ131030 | 1GCRYAEF2KZ105785 | 1GCRYAEF2KZ178980 | 1GCRYAEF2KZ130721 | 1GCRYAEF2KZ139516 | 1GCRYAEF2KZ181992; 1GCRYAEF2KZ192796

1GCRYAEF2KZ156414 | 1GCRYAEF2KZ180096 | 1GCRYAEF2KZ129066 | 1GCRYAEF2KZ184519; 1GCRYAEF2KZ126135 | 1GCRYAEF2KZ146711 | 1GCRYAEF2KZ144036 | 1GCRYAEF2KZ144568; 1GCRYAEF2KZ194063; 1GCRYAEF2KZ181216 | 1GCRYAEF2KZ172788 | 1GCRYAEF2KZ108539 | 1GCRYAEF2KZ123929; 1GCRYAEF2KZ181782

1GCRYAEF2KZ155408 | 1GCRYAEF2KZ137927 | 1GCRYAEF2KZ131884 | 1GCRYAEF2KZ143078 | 1GCRYAEF2KZ114602; 1GCRYAEF2KZ192037 | 1GCRYAEF2KZ152928 | 1GCRYAEF2KZ137944; 1GCRYAEF2KZ167008; 1GCRYAEF2KZ145235; 1GCRYAEF2KZ177621; 1GCRYAEF2KZ128418 | 1GCRYAEF2KZ165534; 1GCRYAEF2KZ157644; 1GCRYAEF2KZ195357 |

1GCRYAEF2KZ134865

| 1GCRYAEF2KZ150127 | 1GCRYAEF2KZ146272 | 1GCRYAEF2KZ119492; 1GCRYAEF2KZ151889 | 1GCRYAEF2KZ146871; 1GCRYAEF2KZ162570 | 1GCRYAEF2KZ117340

1GCRYAEF2KZ167378; 1GCRYAEF2KZ158969; 1GCRYAEF2KZ183483 | 1GCRYAEF2KZ114213 | 1GCRYAEF2KZ142769 | 1GCRYAEF2KZ180681 | 1GCRYAEF2KZ156879 | 1GCRYAEF2KZ167557; 1GCRYAEF2KZ143047

1GCRYAEF2KZ166330 | 1GCRYAEF2KZ154811 | 1GCRYAEF2KZ160320 | 1GCRYAEF2KZ133540 | 1GCRYAEF2KZ165999 | 1GCRYAEF2KZ130234 | 1GCRYAEF2KZ124403 | 1GCRYAEF2KZ123994 | 1GCRYAEF2KZ116673; 1GCRYAEF2KZ126751 | 1GCRYAEF2KZ183094 | 1GCRYAEF2KZ131044 | 1GCRYAEF2KZ130816 | 1GCRYAEF2KZ188635; 1GCRYAEF2KZ154937; 1GCRYAEF2KZ179143 | 1GCRYAEF2KZ192054; 1GCRYAEF2KZ174332 | 1GCRYAEF2KZ148507; 1GCRYAEF2KZ103454; 1GCRYAEF2KZ126085; 1GCRYAEF2KZ195892; 1GCRYAEF2KZ180003 | 1GCRYAEF2KZ130041; 1GCRYAEF2KZ131643; 1GCRYAEF2KZ113384; 1GCRYAEF2KZ122439; 1GCRYAEF2KZ135756 | 1GCRYAEF2KZ107150 | 1GCRYAEF2KZ101655 | 1GCRYAEF2KZ148877 | 1GCRYAEF2KZ194483; 1GCRYAEF2KZ184553 | 1GCRYAEF2KZ169941 | 1GCRYAEF2KZ166926 | 1GCRYAEF2KZ169034; 1GCRYAEF2KZ179868; 1GCRYAEF2KZ144313 | 1GCRYAEF2KZ197660 | 1GCRYAEF2KZ156171 | 1GCRYAEF2KZ127527 | 1GCRYAEF2KZ126426; 1GCRYAEF2KZ182334 | 1GCRYAEF2KZ162746 |

1GCRYAEF2KZ102000

; 1GCRYAEF2KZ144246 | 1GCRYAEF2KZ137572 | 1GCRYAEF2KZ168837 | 1GCRYAEF2KZ155344; 1GCRYAEF2KZ100036

1GCRYAEF2KZ197335

1GCRYAEF2KZ115135; 1GCRYAEF2KZ138902 | 1GCRYAEF2KZ129603 | 1GCRYAEF2KZ185430 | 1GCRYAEF2KZ159880 | 1GCRYAEF2KZ164013 | 1GCRYAEF2KZ179319; 1GCRYAEF2KZ157949; 1GCRYAEF2KZ118469 | 1GCRYAEF2KZ117743; 1GCRYAEF2KZ121842 | 1GCRYAEF2KZ160981 | 1GCRYAEF2KZ120447; 1GCRYAEF2KZ129715; 1GCRYAEF2KZ106502 | 1GCRYAEF2KZ151181 | 1GCRYAEF2KZ124949 | 1GCRYAEF2KZ185010

1GCRYAEF2KZ100067 | 1GCRYAEF2KZ187422

1GCRYAEF2KZ199151; 1GCRYAEF2KZ112719 | 1GCRYAEF2KZ162133 | 1GCRYAEF2KZ156901 | 1GCRYAEF2KZ156459; 1GCRYAEF2KZ179644; 1GCRYAEF2KZ142108 | 1GCRYAEF2KZ155165 | 1GCRYAEF2KZ165243 | 1GCRYAEF2KZ101235 | 1GCRYAEF2KZ117869 | 1GCRYAEF2KZ136504 | 1GCRYAEF2KZ113725

1GCRYAEF2KZ140956 | 1GCRYAEF2KZ184486; 1GCRYAEF2KZ156817 | 1GCRYAEF2KZ113918; 1GCRYAEF2KZ126376 | 1GCRYAEF2KZ106631 | 1GCRYAEF2KZ152184 | 1GCRYAEF2KZ137166 | 1GCRYAEF2KZ150984; 1GCRYAEF2KZ126605 | 1GCRYAEF2KZ115233; 1GCRYAEF2KZ138172 | 1GCRYAEF2KZ109917; 1GCRYAEF2KZ146403 | 1GCRYAEF2KZ161824 | 1GCRYAEF2KZ193141 | 1GCRYAEF2KZ170118; 1GCRYAEF2KZ157353 | 1GCRYAEF2KZ183337; 1GCRYAEF2KZ184083 | 1GCRYAEF2KZ138821 | 1GCRYAEF2KZ151679 | 1GCRYAEF2KZ162231 | 1GCRYAEF2KZ183161; 1GCRYAEF2KZ184438 | 1GCRYAEF2KZ162245; 1GCRYAEF2KZ102207; 1GCRYAEF2KZ169244; 1GCRYAEF2KZ165727 | 1GCRYAEF2KZ134588; 1GCRYAEF2KZ123011; 1GCRYAEF2KZ103339 | 1GCRYAEF2KZ120044;

1GCRYAEF2KZ138978

; 1GCRYAEF2KZ115412 | 1GCRYAEF2KZ139774 | 1GCRYAEF2KZ132727; 1GCRYAEF2KZ146210; 1GCRYAEF2KZ183287; 1GCRYAEF2KZ155683; 1GCRYAEF2KZ177618 | 1GCRYAEF2KZ136146 | 1GCRYAEF2KZ175853 | 1GCRYAEF2KZ151309; 1GCRYAEF2KZ132145; 1GCRYAEF2KZ166148 | 1GCRYAEF2KZ122814 | 1GCRYAEF2KZ124823; 1GCRYAEF2KZ117953 | 1GCRYAEF2KZ130296 | 1GCRYAEF2KZ148216 | 1GCRYAEF2KZ108525 | 1GCRYAEF2KZ168823 | 1GCRYAEF2KZ107231 | 1GCRYAEF2KZ150421 | 1GCRYAEF2KZ185024 | 1GCRYAEF2KZ131724; 1GCRYAEF2KZ178316 | 1GCRYAEF2KZ191969; 1GCRYAEF2KZ193852; 1GCRYAEF2KZ123526 | 1GCRYAEF2KZ136678

1GCRYAEF2KZ109464 | 1GCRYAEF2KZ168112 | 1GCRYAEF2KZ189638 | 1GCRYAEF2KZ123087 | 1GCRYAEF2KZ141234; 1GCRYAEF2KZ146482 | 1GCRYAEF2KZ121338; 1GCRYAEF2KZ165047; 1GCRYAEF2KZ113837; 1GCRYAEF2KZ149155 | 1GCRYAEF2KZ133408; 1GCRYAEF2KZ172385 | 1GCRYAEF2KZ122571 | 1GCRYAEF2KZ109027 | 1GCRYAEF2KZ146014; 1GCRYAEF2KZ133635 | 1GCRYAEF2KZ199070; 1GCRYAEF2KZ146983; 1GCRYAEF2KZ143291; 1GCRYAEF2KZ109075 | 1GCRYAEF2KZ135031 | 1GCRYAEF2KZ138687 | 1GCRYAEF2KZ149592 | 1GCRYAEF2KZ121632; 1GCRYAEF2KZ159300 | 1GCRYAEF2KZ136163; 1GCRYAEF2KZ138270 | 1GCRYAEF2KZ102109; 1GCRYAEF2KZ155778 | 1GCRYAEF2KZ183595 | 1GCRYAEF2KZ141248; 1GCRYAEF2KZ146269 | 1GCRYAEF2KZ119959; 1GCRYAEF2KZ105172 | 1GCRYAEF2KZ145686 | 1GCRYAEF2KZ142500 | 1GCRYAEF2KZ142741 | 1GCRYAEF2KZ175061 | 1GCRYAEF2KZ139547; 1GCRYAEF2KZ162343 | 1GCRYAEF2KZ153187 | 1GCRYAEF2KZ187775; 1GCRYAEF2KZ155943 | 1GCRYAEF2KZ121887 | 1GCRYAEF2KZ132517; 1GCRYAEF2KZ173536; 1GCRYAEF2KZ179756

1GCRYAEF2KZ158342 | 1GCRYAEF2KZ155361

1GCRYAEF2KZ111957; 1GCRYAEF2KZ122179

1GCRYAEF2KZ175528 | 1GCRYAEF2KZ178428; 1GCRYAEF2KZ104149; 1GCRYAEF2KZ187405

1GCRYAEF2KZ184018 | 1GCRYAEF2KZ167879 | 1GCRYAEF2KZ110646; 1GCRYAEF2KZ132260

1GCRYAEF2KZ193494; 1GCRYAEF2KZ100375; 1GCRYAEF2KZ193723 | 1GCRYAEF2KZ173519 | 1GCRYAEF2KZ167090; 1GCRYAEF2KZ119427; 1GCRYAEF2KZ142707; 1GCRYAEF2KZ109447 | 1GCRYAEF2KZ166134 | 1GCRYAEF2KZ101221; 1GCRYAEF2KZ149219 | 1GCRYAEF2KZ176145 | 1GCRYAEF2KZ139287; 1GCRYAEF2KZ121968 | 1GCRYAEF2KZ174072 |

1GCRYAEF2KZ102191

; 1GCRYAEF2KZ132291; 1GCRYAEF2KZ153349; 1GCRYAEF2KZ198095; 1GCRYAEF2KZ130458 | 1GCRYAEF2KZ174251; 1GCRYAEF2KZ153805; 1GCRYAEF2KZ102062 | 1GCRYAEF2KZ109495 | 1GCRYAEF2KZ194595

1GCRYAEF2KZ150399 | 1GCRYAEF2KZ197867 | 1GCRYAEF2KZ163718; 1GCRYAEF2KZ152444 | 1GCRYAEF2KZ129312 | 1GCRYAEF2KZ135384 | 1GCRYAEF2KZ118973 | 1GCRYAEF2KZ149656; 1GCRYAEF2KZ190238

1GCRYAEF2KZ163640

; 1GCRYAEF2KZ119542 | 1GCRYAEF2KZ108105; 1GCRYAEF2KZ135398; 1GCRYAEF2KZ108962 | 1GCRYAEF2KZ163797 | 1GCRYAEF2KZ120206

1GCRYAEF2KZ161855 | 1GCRYAEF2KZ133067; 1GCRYAEF2KZ166523; 1GCRYAEF2KZ194757

1GCRYAEF2KZ129391 | 1GCRYAEF2KZ124336 | 1GCRYAEF2KZ112106; 1GCRYAEF2KZ196671 |

1GCRYAEF2KZ179305

| 1GCRYAEF2KZ192278 | 1GCRYAEF2KZ114616 | 1GCRYAEF2KZ198369 | 1GCRYAEF2KZ147373 | 1GCRYAEF2KZ192569 | 1GCRYAEF2KZ165680 | 1GCRYAEF2KZ104152 | 1GCRYAEF2KZ148975 | 1GCRYAEF2KZ157224 | 1GCRYAEF2KZ112221; 1GCRYAEF2KZ175562 | 1GCRYAEF2KZ122229; 1GCRYAEF2KZ115877 | 1GCRYAEF2KZ120822; 1GCRYAEF2KZ115538 | 1GCRYAEF2KZ138818; 1GCRYAEF2KZ139645; 1GCRYAEF2KZ124501; 1GCRYAEF2KZ160530 | 1GCRYAEF2KZ108895; 1GCRYAEF2KZ167266 | 1GCRYAEF2KZ128841 | 1GCRYAEF2KZ113479 | 1GCRYAEF2KZ122621 | 1GCRYAEF2KZ107763 | 1GCRYAEF2KZ133814

1GCRYAEF2KZ152282 | 1GCRYAEF2KZ106788 | 1GCRYAEF2KZ134462 | 1GCRYAEF2KZ128032

1GCRYAEF2KZ186061; 1GCRYAEF2KZ135353; 1GCRYAEF2KZ184598; 1GCRYAEF2KZ164464 | 1GCRYAEF2KZ198422; 1GCRYAEF2KZ192023; 1GCRYAEF2KZ118519 | 1GCRYAEF2KZ171544 | 1GCRYAEF2KZ171897 | 1GCRYAEF2KZ126507 | 1GCRYAEF2KZ132937 | 1GCRYAEF2KZ193835; 1GCRYAEF2KZ188912

1GCRYAEF2KZ195004; 1GCRYAEF2KZ195911 | 1GCRYAEF2KZ128046; 1GCRYAEF2KZ118908; 1GCRYAEF2KZ105530 | 1GCRYAEF2KZ117936

1GCRYAEF2KZ174718 | 1GCRYAEF2KZ112249

1GCRYAEF2KZ110467 | 1GCRYAEF2KZ171656 | 1GCRYAEF2KZ113952 | 1GCRYAEF2KZ123915 | 1GCRYAEF2KZ177473; 1GCRYAEF2KZ157093 | 1GCRYAEF2KZ183886 | 1GCRYAEF2KZ127320 | 1GCRYAEF2KZ100389 | 1GCRYAEF2KZ186612; 1GCRYAEF2KZ194337 | 1GCRYAEF2KZ147132 | 1GCRYAEF2KZ135028 | 1GCRYAEF2KZ117192

1GCRYAEF2KZ164741 | 1GCRYAEF2KZ105480 | 1GCRYAEF2KZ193799

1GCRYAEF2KZ157983 | 1GCRYAEF2KZ158910 | 1GCRYAEF2KZ147826 | 1GCRYAEF2KZ165193 | 1GCRYAEF2KZ164996 |

1GCRYAEF2KZ104250

| 1GCRYAEF2KZ124059 | 1GCRYAEF2KZ189798 | 1GCRYAEF2KZ134607 | 1GCRYAEF2KZ143274; 1GCRYAEF2KZ107911 | 1GCRYAEF2KZ188702; 1GCRYAEF2KZ152203 | 1GCRYAEF2KZ144327 | 1GCRYAEF2KZ159698 | 1GCRYAEF2KZ170877 | 1GCRYAEF2KZ191342 | 1GCRYAEF2KZ163248; 1GCRYAEF2KZ111912 | 1GCRYAEF2KZ186237

1GCRYAEF2KZ149012 | 1GCRYAEF2KZ115717 | 1GCRYAEF2KZ179238 | 1GCRYAEF2KZ174007 | 1GCRYAEF2KZ102689 | 1GCRYAEF2KZ161032 | 1GCRYAEF2KZ133103; 1GCRYAEF2KZ131156 | 1GCRYAEF2KZ161175 | 1GCRYAEF2KZ100151; 1GCRYAEF2KZ120237; 1GCRYAEF2KZ111702 | 1GCRYAEF2KZ104961; 1GCRYAEF2KZ174492

1GCRYAEF2KZ139399 | 1GCRYAEF2KZ132372; 1GCRYAEF2KZ199103 | 1GCRYAEF2KZ107987; 1GCRYAEF2KZ120755

1GCRYAEF2KZ142772 | 1GCRYAEF2KZ120495 | 1GCRYAEF2KZ194421 | 1GCRYAEF2KZ135515 | 1GCRYAEF2KZ112400 | 1GCRYAEF2KZ112123 | 1GCRYAEF2KZ163864 | 1GCRYAEF2KZ103261 | 1GCRYAEF2KZ175075; 1GCRYAEF2KZ173892 | 1GCRYAEF2KZ120965; 1GCRYAEF2KZ190062; 1GCRYAEF2KZ110520; 1GCRYAEF2KZ164691 | 1GCRYAEF2KZ192698; 1GCRYAEF2KZ192510 | 1GCRYAEF2KZ185251 | 1GCRYAEF2KZ109030 | 1GCRYAEF2KZ129407 | 1GCRYAEF2KZ167929 | 1GCRYAEF2KZ156249; 1GCRYAEF2KZ135739 | 1GCRYAEF2KZ193091 | 1GCRYAEF2KZ183631 | 1GCRYAEF2KZ154775; 1GCRYAEF2KZ134932 | 1GCRYAEF2KZ121923 | 1GCRYAEF2KZ114468 | 1GCRYAEF2KZ137457; 1GCRYAEF2KZ123378; 1GCRYAEF2KZ102935 | 1GCRYAEF2KZ137670 | 1GCRYAEF2KZ191941 | 1GCRYAEF2KZ198372 | 1GCRYAEF2KZ141427 | 1GCRYAEF2KZ135191 | 1GCRYAEF2KZ173312 | 1GCRYAEF2KZ154954 | 1GCRYAEF2KZ188537 | 1GCRYAEF2KZ108038

1GCRYAEF2KZ174086 | 1GCRYAEF2KZ105964 | 1GCRYAEF2KZ127284 | 1GCRYAEF2KZ160818; 1GCRYAEF2KZ167493 | 1GCRYAEF2KZ105544 | 1GCRYAEF2KZ140519; 1GCRYAEF2KZ199442; 1GCRYAEF2KZ160303;

1GCRYAEF2KZ108184

| 1GCRYAEF2KZ195973 | 1GCRYAEF2KZ137510 | 1GCRYAEF2KZ191289 | 1GCRYAEF2KZ196783; 1GCRYAEF2KZ172791 | 1GCRYAEF2KZ155330 | 1GCRYAEF2KZ139919 | 1GCRYAEF2KZ177909 | 1GCRYAEF2KZ147809; 1GCRYAEF2KZ155991;

1GCRYAEF2KZ116155

; 1GCRYAEF2KZ131139 | 1GCRYAEF2KZ146479 | 1GCRYAEF2KZ192412

1GCRYAEF2KZ145624 | 1GCRYAEF2KZ172516; 1GCRYAEF2KZ122084 | 1GCRYAEF2KZ151682 | 1GCRYAEF2KZ158499 | 1GCRYAEF2KZ187047 | 1GCRYAEF2KZ134915 | 1GCRYAEF2KZ107875; 1GCRYAEF2KZ158857 | 1GCRYAEF2KZ195164 | 1GCRYAEF2KZ126930; 1GCRYAEF2KZ145381 | 1GCRYAEF2KZ199652 | 1GCRYAEF2KZ192717; 1GCRYAEF2KZ117435; 1GCRYAEF2KZ166604; 1GCRYAEF2KZ175237 | 1GCRYAEF2KZ104040; 1GCRYAEF2KZ178834; 1GCRYAEF2KZ107276 | 1GCRYAEF2KZ180308

1GCRYAEF2KZ155280

1GCRYAEF2KZ167591; 1GCRYAEF2KZ118035; 1GCRYAEF2KZ175349 | 1GCRYAEF2KZ142156 | 1GCRYAEF2KZ133702 | 1GCRYAEF2KZ150287 | 1GCRYAEF2KZ180356 | 1GCRYAEF2KZ106189 | 1GCRYAEF2KZ132498; 1GCRYAEF2KZ115734 | 1GCRYAEF2KZ114020 | 1GCRYAEF2KZ159653 | 1GCRYAEF2KZ191387 | 1GCRYAEF2KZ139810 | 1GCRYAEF2KZ100926; 1GCRYAEF2KZ114714 | 1GCRYAEF2KZ140892; 1GCRYAEF2KZ191874 | 1GCRYAEF2KZ155618 | 1GCRYAEF2KZ101168; 1GCRYAEF2KZ155652 | 1GCRYAEF2KZ179255; 1GCRYAEF2KZ199814 | 1GCRYAEF2KZ191745 | 1GCRYAEF2KZ171754 | 1GCRYAEF2KZ104720; 1GCRYAEF2KZ146353

1GCRYAEF2KZ175271 | 1GCRYAEF2KZ177067 | 1GCRYAEF2KZ133490

1GCRYAEF2KZ167574 | 1GCRYAEF2KZ186321; 1GCRYAEF2KZ151780; 1GCRYAEF2KZ159071

1GCRYAEF2KZ148779 | 1GCRYAEF2KZ183063 | 1GCRYAEF2KZ173293; 1GCRYAEF2KZ143159 | 1GCRYAEF2KZ163010; 1GCRYAEF2KZ123042 | 1GCRYAEF2KZ139550 | 1GCRYAEF2KZ114860 | 1GCRYAEF2KZ161094; 1GCRYAEF2KZ180891; 1GCRYAEF2KZ163136; 1GCRYAEF2KZ169664 | 1GCRYAEF2KZ127334; 1GCRYAEF2KZ105835 | 1GCRYAEF2KZ155926 | 1GCRYAEF2KZ153934 | 1GCRYAEF2KZ188568 | 1GCRYAEF2KZ131710 | 1GCRYAEF2KZ167882 | 1GCRYAEF2KZ110050 | 1GCRYAEF2KZ103213; 1GCRYAEF2KZ101817

1GCRYAEF2KZ144697 | 1GCRYAEF2KZ127494 | 1GCRYAEF2KZ139693 | 1GCRYAEF2KZ160446 | 1GCRYAEF2KZ185895 | 1GCRYAEF2KZ111442 | 1GCRYAEF2KZ194841 | 1GCRYAEF2KZ123882; 1GCRYAEF2KZ166585 | 1GCRYAEF2KZ152704 | 1GCRYAEF2KZ135188

1GCRYAEF2KZ174573 | 1GCRYAEF2KZ192538 | 1GCRYAEF2KZ199134 | 1GCRYAEF2KZ115006; 1GCRYAEF2KZ181104 | 1GCRYAEF2KZ115927 | 1GCRYAEF2KZ129455; 1GCRYAEF2KZ194662 | 1GCRYAEF2KZ173827 | 1GCRYAEF2KZ104541; 1GCRYAEF2KZ171690 | 1GCRYAEF2KZ134641 | 1GCRYAEF2KZ144344 | 1GCRYAEF2KZ134574 | 1GCRYAEF2KZ196847 | 1GCRYAEF2KZ129648 | 1GCRYAEF2KZ169910 | 1GCRYAEF2KZ147096; 1GCRYAEF2KZ102059; 1GCRYAEF2KZ152086 | 1GCRYAEF2KZ180311 | 1GCRYAEF2KZ140861 | 1GCRYAEF2KZ143470 | 1GCRYAEF2KZ188523 | 1GCRYAEF2KZ141024 | 1GCRYAEF2KZ131304 | 1GCRYAEF2KZ123073 | 1GCRYAEF2KZ125020 | 1GCRYAEF2KZ107858 | 1GCRYAEF2KZ115460 | 1GCRYAEF2KZ181328 | 1GCRYAEF2KZ167364 | 1GCRYAEF2KZ181331; 1GCRYAEF2KZ167915; 1GCRYAEF2KZ135255 | 1GCRYAEF2KZ142934 | 1GCRYAEF2KZ192247; 1GCRYAEF2KZ152587 | 1GCRYAEF2KZ153870 | 1GCRYAEF2KZ178462 |

1GCRYAEF2KZ153576

| 1GCRYAEF2KZ116138 | 1GCRYAEF2KZ173732 | 1GCRYAEF2KZ165470 | 1GCRYAEF2KZ159667 | 1GCRYAEF2KZ130511; 1GCRYAEF2KZ127303 | 1GCRYAEF2KZ158406; 1GCRYAEF2KZ186030 | 1GCRYAEF2KZ131352 | 1GCRYAEF2KZ113353; 1GCRYAEF2KZ132436; 1GCRYAEF2KZ175822; 1GCRYAEF2KZ194760 | 1GCRYAEF2KZ133537 | 1GCRYAEF2KZ123767 | 1GCRYAEF2KZ128757 | 1GCRYAEF2KZ137104; 1GCRYAEF2KZ169583 | 1GCRYAEF2KZ109755; 1GCRYAEF2KZ122408 | 1GCRYAEF2KZ167655; 1GCRYAEF2KZ112638 | 1GCRYAEF2KZ166716; 1GCRYAEF2KZ179482; 1GCRYAEF2KZ161354 | 1GCRYAEF2KZ109934 | 1GCRYAEF2KZ173021 | 1GCRYAEF2KZ174914

1GCRYAEF2KZ197562 | 1GCRYAEF2KZ116026 | 1GCRYAEF2KZ155747 | 1GCRYAEF2KZ168921 | 1GCRYAEF2KZ123963 | 1GCRYAEF2KZ168031; 1GCRYAEF2KZ184441 | 1GCRYAEF2KZ170216 | 1GCRYAEF2KZ133604 | 1GCRYAEF2KZ102076; 1GCRYAEF2KZ160432 | 1GCRYAEF2KZ135014 | 1GCRYAEF2KZ168854 | 1GCRYAEF2KZ168868 | 1GCRYAEF2KZ140259; 1GCRYAEF2KZ102773 | 1GCRYAEF2KZ144277 | 1GCRYAEF2KZ119489 | 1GCRYAEF2KZ118214; 1GCRYAEF2KZ199280; 1GCRYAEF2KZ126328 | 1GCRYAEF2KZ139659 | 1GCRYAEF2KZ131206 | 1GCRYAEF2KZ125115; 1GCRYAEF2KZ158017; 1GCRYAEF2KZ120982

1GCRYAEF2KZ190806; 1GCRYAEF2KZ184584 | 1GCRYAEF2KZ190708 | 1GCRYAEF2KZ123655 | 1GCRYAEF2KZ167736; 1GCRYAEF2KZ135076 | 1GCRYAEF2KZ197366; 1GCRYAEF2KZ122876 | 1GCRYAEF2KZ163329; 1GCRYAEF2KZ170779 | 1GCRYAEF2KZ115488; 1GCRYAEF2KZ164030 | 1GCRYAEF2KZ156820 | 1GCRYAEF2KZ175593 | 1GCRYAEF2KZ128113 | 1GCRYAEF2KZ181863; 1GCRYAEF2KZ198520; 1GCRYAEF2KZ103924 | 1GCRYAEF2KZ108590; 1GCRYAEF2KZ188232 | 1GCRYAEF2KZ146367; 1GCRYAEF2KZ167350; 1GCRYAEF2KZ190983 | 1GCRYAEF2KZ119718 | 1GCRYAEF2KZ188473; 1GCRYAEF2KZ150239 | 1GCRYAEF2KZ187386 | 1GCRYAEF2KZ169566 | 1GCRYAEF2KZ170894 | 1GCRYAEF2KZ133294 | 1GCRYAEF2KZ154405; 1GCRYAEF2KZ114101 | 1GCRYAEF2KZ109206; 1GCRYAEF2KZ146420 | 1GCRYAEF2KZ188585 | 1GCRYAEF2KZ183709; 1GCRYAEF2KZ158583 | 1GCRYAEF2KZ147681; 1GCRYAEF2KZ172161 | 1GCRYAEF2KZ184262; 1GCRYAEF2KZ109223 | 1GCRYAEF2KZ116401; 1GCRYAEF2KZ184374 | 1GCRYAEF2KZ121937 | 1GCRYAEF2KZ196475; 1GCRYAEF2KZ116236; 1GCRYAEF2KZ108878 | 1GCRYAEF2KZ147695 | 1GCRYAEF2KZ152847 | 1GCRYAEF2KZ118813 | 1GCRYAEF2KZ156915 | 1GCRYAEF2KZ118472

1GCRYAEF2KZ149205; 1GCRYAEF2KZ166974 | 1GCRYAEF2KZ195178 | 1GCRYAEF2KZ108072 | 1GCRYAEF2KZ190613 | 1GCRYAEF2KZ158437; 1GCRYAEF2KZ112817; 1GCRYAEF2KZ165730; 1GCRYAEF2KZ112395 | 1GCRYAEF2KZ160897 | 1GCRYAEF2KZ101932 | 1GCRYAEF2KZ127558 |

1GCRYAEF2KZ100604

; 1GCRYAEF2KZ139418 | 1GCRYAEF2KZ143940 | 1GCRYAEF2KZ114731 | 1GCRYAEF2KZ100988 | 1GCRYAEF2KZ185721; 1GCRYAEF2KZ174234 | 1GCRYAEF2KZ182012 | 1GCRYAEF2KZ117483 | 1GCRYAEF2KZ151536; 1GCRYAEF2KZ109724 | 1GCRYAEF2KZ116897

1GCRYAEF2KZ178526; 1GCRYAEF2KZ190286 | 1GCRYAEF2KZ107181 | 1GCRYAEF2KZ166425; 1GCRYAEF2KZ130931; 1GCRYAEF2KZ122845;

1GCRYAEF2KZ151505

; 1GCRYAEF2KZ193981 | 1GCRYAEF2KZ176548 | 1GCRYAEF2KZ150337; 1GCRYAEF2KZ115183 | 1GCRYAEF2KZ163587; 1GCRYAEF2KZ194502 | 1GCRYAEF2KZ175996 | 1GCRYAEF2KZ171432; 1GCRYAEF2KZ154291 | 1GCRYAEF2KZ147275

1GCRYAEF2KZ164674 | 1GCRYAEF2KZ149365 | 1GCRYAEF2KZ139466; 1GCRYAEF2KZ108363 | 1GCRYAEF2KZ154145 | 1GCRYAEF2KZ114115 | 1GCRYAEF2KZ144585; 1GCRYAEF2KZ185962; 1GCRYAEF2KZ108671; 1GCRYAEF2KZ197853 | 1GCRYAEF2KZ173424 | 1GCRYAEF2KZ176579; 1GCRYAEF2KZ120688 | 1GCRYAEF2KZ183919 | 1GCRYAEF2KZ123297 | 1GCRYAEF2KZ152234; 1GCRYAEF2KZ142383; 1GCRYAEF2KZ179479; 1GCRYAEF2KZ167932; 1GCRYAEF2KZ176193 | 1GCRYAEF2KZ154873 | 1GCRYAEF2KZ190448

1GCRYAEF2KZ156526

1GCRYAEF2KZ151097; 1GCRYAEF2KZ139242; 1GCRYAEF2KZ186559; 1GCRYAEF2KZ102966; 1GCRYAEF2KZ143713; 1GCRYAEF2KZ131013 | 1GCRYAEF2KZ113868 | 1GCRYAEF2KZ110033; 1GCRYAEF2KZ149947; 1GCRYAEF2KZ136986 | 1GCRYAEF2KZ185444; 1GCRYAEF2KZ162259; 1GCRYAEF2KZ151052 | 1GCRYAEF2KZ150516 | 1GCRYAEF2KZ138317; 1GCRYAEF2KZ147745 | 1GCRYAEF2KZ117211 | 1GCRYAEF2KZ121226 | 1GCRYAEF2KZ134283 | 1GCRYAEF2KZ121467; 1GCRYAEF2KZ142366; 1GCRYAEF2KZ154419 | 1GCRYAEF2KZ125440 | 1GCRYAEF2KZ142335

1GCRYAEF2KZ125597; 1GCRYAEF2KZ161760 | 1GCRYAEF2KZ156509 | 1GCRYAEF2KZ158678 | 1GCRYAEF2KZ124126

1GCRYAEF2KZ128502; 1GCRYAEF2KZ176274 | 1GCRYAEF2KZ131142 | 1GCRYAEF2KZ189610; 1GCRYAEF2KZ154615 | 1GCRYAEF2KZ155103; 1GCRYAEF2KZ180700 | 1GCRYAEF2KZ140732 | 1GCRYAEF2KZ173889; 1GCRYAEF2KZ163007; 1GCRYAEF2KZ119248 | 1GCRYAEF2KZ182446 | 1GCRYAEF2KZ194824 | 1GCRYAEF2KZ121582 | 1GCRYAEF2KZ182804 | 1GCRYAEF2KZ159068 | 1GCRYAEF2KZ187629; 1GCRYAEF2KZ104698 | 1GCRYAEF2KZ193107 | 1GCRYAEF2KZ110887; 1GCRYAEF2KZ115362

1GCRYAEF2KZ157109 | 1GCRYAEF2KZ100053 | 1GCRYAEF2KZ140634 | 1GCRYAEF2KZ184973; 1GCRYAEF2KZ100098; 1GCRYAEF2KZ140424 | 1GCRYAEF2KZ101963; 1GCRYAEF2KZ122022 | 1GCRYAEF2KZ142433 | 1GCRYAEF2KZ152315 | 1GCRYAEF2KZ193950; 1GCRYAEF2KZ173987 | 1GCRYAEF2KZ199621 | 1GCRYAEF2KZ137829 | 1GCRYAEF2KZ144909

1GCRYAEF2KZ130198; 1GCRYAEF2KZ155036 | 1GCRYAEF2KZ141704; 1GCRYAEF2KZ161399; 1GCRYAEF2KZ141671; 1GCRYAEF2KZ161533 | 1GCRYAEF2KZ170264; 1GCRYAEF2KZ168000; 1GCRYAEF2KZ137068 | 1GCRYAEF2KZ166862 | 1GCRYAEF2KZ110131 | 1GCRYAEF2KZ178493; 1GCRYAEF2KZ187081 | 1GCRYAEF2KZ102210 | 1GCRYAEF2KZ191888 | 1GCRYAEF2KZ110095 | 1GCRYAEF2KZ102384 | 1GCRYAEF2KZ152881 | 1GCRYAEF2KZ121016 | 1GCRYAEF2KZ162312 | 1GCRYAEF2KZ159569 | 1GCRYAEF2KZ160253; 1GCRYAEF2KZ167820; 1GCRYAEF2KZ193365 | 1GCRYAEF2KZ147423 | 1GCRYAEF2KZ175724 | 1GCRYAEF2KZ119153 | 1GCRYAEF2KZ118326 | 1GCRYAEF2KZ126393 | 1GCRYAEF2KZ149902; 1GCRYAEF2KZ180387; 1GCRYAEF2KZ175948 | 1GCRYAEF2KZ152878 | 1GCRYAEF2KZ125244 | 1GCRYAEF2KZ176923 | 1GCRYAEF2KZ191101 | 1GCRYAEF2KZ150175 | 1GCRYAEF2KZ144571 | 1GCRYAEF2KZ152573 | 1GCRYAEF2KZ180888 | 1GCRYAEF2KZ151150; 1GCRYAEF2KZ136289; 1GCRYAEF2KZ175478; 1GCRYAEF2KZ125616; 1GCRYAEF2KZ195388; 1GCRYAEF2KZ112297; 1GCRYAEF2KZ162262; 1GCRYAEF2KZ138088 | 1GCRYAEF2KZ148765 | 1GCRYAEF2KZ173441 | 1GCRYAEF2KZ193155; 1GCRYAEF2KZ184200 | 1GCRYAEF2KZ124773 | 1GCRYAEF2KZ161547; 1GCRYAEF2KZ118777

1GCRYAEF2KZ180437 | 1GCRYAEF2KZ144960; 1GCRYAEF2KZ171625; 1GCRYAEF2KZ170524; 1GCRYAEF2KZ192975; 1GCRYAEF2KZ166411 | 1GCRYAEF2KZ189753 | 1GCRYAEF2KZ142206; 1GCRYAEF2KZ165100; 1GCRYAEF2KZ182298 | 1GCRYAEF2KZ102742 | 1GCRYAEF2KZ134817 | 1GCRYAEF2KZ139094 | 1GCRYAEF2KZ124854 | 1GCRYAEF2KZ159135 | 1GCRYAEF2KZ133201 | 1GCRYAEF2KZ106693; 1GCRYAEF2KZ170927

1GCRYAEF2KZ156803; 1GCRYAEF2KZ180213 | 1GCRYAEF2KZ164450 | 1GCRYAEF2KZ198582; 1GCRYAEF2KZ106967

1GCRYAEF2KZ117158; 1GCRYAEF2KZ123736 | 1GCRYAEF2KZ148300 | 1GCRYAEF2KZ144151 | 1GCRYAEF2KZ152623; 1GCRYAEF2KZ130279 | 1GCRYAEF2KZ144621; 1GCRYAEF2KZ118374; 1GCRYAEF2KZ125230 |

1GCRYAEF2KZ147700

; 1GCRYAEF2KZ129570 | 1GCRYAEF2KZ166859; 1GCRYAEF2KZ166909;

1GCRYAEF2KZ196041

| 1GCRYAEF2KZ151908; 1GCRYAEF2KZ176498; 1GCRYAEF2KZ180339 | 1GCRYAEF2KZ150886 | 1GCRYAEF2KZ182141 | 1GCRYAEF2KZ133134

1GCRYAEF2KZ172418

1GCRYAEF2KZ113921; 1GCRYAEF2KZ100540 |

1GCRYAEF2KZ192071

; 1GCRYAEF2KZ124840; 1GCRYAEF2KZ169051 | 1GCRYAEF2KZ126992 | 1GCRYAEF2KZ149401; 1GCRYAEF2KZ191826; 1GCRYAEF2KZ196122 | 1GCRYAEF2KZ188103 | 1GCRYAEF2KZ141816 | 1GCRYAEF2KZ179739 | 1GCRYAEF2KZ188280 | 1GCRYAEF2KZ183645; 1GCRYAEF2KZ155439 | 1GCRYAEF2KZ172189; 1GCRYAEF2KZ180230 | 1GCRYAEF2KZ169597; 1GCRYAEF2KZ140181 | 1GCRYAEF2KZ122750; 1GCRYAEF2KZ175125

1GCRYAEF2KZ183743 | 1GCRYAEF2KZ148457; 1GCRYAEF2KZ177103; 1GCRYAEF2KZ190949; 1GCRYAEF2KZ126300

1GCRYAEF2KZ102434 | 1GCRYAEF2KZ144263 | 1GCRYAEF2KZ180552 | 1GCRYAEF2KZ173472 | 1GCRYAEF2KZ119802 | 1GCRYAEF2KZ147129 | 1GCRYAEF2KZ107052; 1GCRYAEF2KZ150418 | 1GCRYAEF2KZ117600 | 1GCRYAEF2KZ166845 | 1GCRYAEF2KZ171916; 1GCRYAEF2KZ160219; 1GCRYAEF2KZ113059; 1GCRYAEF2KZ181622 | 1GCRYAEF2KZ151018 | 1GCRYAEF2KZ101400; 1GCRYAEF2KZ189106 | 1GCRYAEF2KZ147678; 1GCRYAEF2KZ106421; 1GCRYAEF2KZ185668 | 1GCRYAEF2KZ100411 | 1GCRYAEF2KZ149480; 1GCRYAEF2KZ184665 | 1GCRYAEF2KZ181636 | 1GCRYAEF2KZ156638 | 1GCRYAEF2KZ192782 | 1GCRYAEF2KZ160821 | 1GCRYAEF2KZ133845 | 1GCRYAEF2KZ147468 | 1GCRYAEF2KZ140911 | 1GCRYAEF2KZ176937; 1GCRYAEF2KZ186433; 1GCRYAEF2KZ197142 | 1GCRYAEF2KZ144523; 1GCRYAEF2KZ153206; 1GCRYAEF2KZ170149 | 1GCRYAEF2KZ100800; 1GCRYAEF2KZ136793 | 1GCRYAEF2KZ144358; 1GCRYAEF2KZ110596; 1GCRYAEF2KZ132582 | 1GCRYAEF2KZ132792 | 1GCRYAEF2KZ192085 | 1GCRYAEF2KZ152606; 1GCRYAEF2KZ189235; 1GCRYAEF2KZ110310 | 1GCRYAEF2KZ129682 | 1GCRYAEF2KZ154856; 1GCRYAEF2KZ178655; 1GCRYAEF2KZ120917; 1GCRYAEF2KZ133585 | 1GCRYAEF2KZ104877; 1GCRYAEF2KZ167428 | 1GCRYAEF2KZ178669; 1GCRYAEF2KZ103082; 1GCRYAEF2KZ173407; 1GCRYAEF2KZ187601; 1GCRYAEF2KZ169891 | 1GCRYAEF2KZ145560 | 1GCRYAEF2KZ119864 | 1GCRYAEF2KZ164948 | 1GCRYAEF2KZ147079; 1GCRYAEF2KZ110436

1GCRYAEF2KZ109982

1GCRYAEF2KZ175299; 1GCRYAEF2KZ172953 | 1GCRYAEF2KZ132789; 1GCRYAEF2KZ118651 | 1GCRYAEF2KZ190207; 1GCRYAEF2KZ101493 |

1GCRYAEF2KZ196606

| 1GCRYAEF2KZ147888 | 1GCRYAEF2KZ183032

1GCRYAEF2KZ110534 | 1GCRYAEF2KZ121565 | 1GCRYAEF2KZ153450 | 1GCRYAEF2KZ159247

1GCRYAEF2KZ144652 | 1GCRYAEF2KZ135479 | 1GCRYAEF2KZ128015 | 1GCRYAEF2KZ154002

1GCRYAEF2KZ158843 | 1GCRYAEF2KZ113711; 1GCRYAEF2KZ180129 | 1GCRYAEF2KZ136101 | 1GCRYAEF2KZ168756; 1GCRYAEF2KZ115894 | 1GCRYAEF2KZ106600 | 1GCRYAEF2KZ166277; 1GCRYAEF2KZ165825 | 1GCRYAEF2KZ131495; 1GCRYAEF2KZ117273; 1GCRYAEF2KZ190109 | 1GCRYAEF2KZ108279

1GCRYAEF2KZ110386 | 1GCRYAEF2KZ164156 | 1GCRYAEF2KZ170992; 1GCRYAEF2KZ186500; 1GCRYAEF2KZ162066 | 1GCRYAEF2KZ104667; 1GCRYAEF2KZ130282 | 1GCRYAEF2KZ131626; 1GCRYAEF2KZ171639; 1GCRYAEF2KZ148801 | 1GCRYAEF2KZ117547 | 1GCRYAEF2KZ133196 | 1GCRYAEF2KZ164478 | 1GCRYAEF2KZ169048 | 1GCRYAEF2KZ178901 | 1GCRYAEF2KZ179384 | 1GCRYAEF2KZ128533 | 1GCRYAEF2KZ126023; 1GCRYAEF2KZ190093 | 1GCRYAEF2KZ193186 | 1GCRYAEF2KZ114244 | 1GCRYAEF2KZ133277 | 1GCRYAEF2KZ186576 | 1GCRYAEF2KZ126958 | 1GCRYAEF2KZ176467 | 1GCRYAEF2KZ127298 | 1GCRYAEF2KZ135272 | 1GCRYAEF2KZ193639 | 1GCRYAEF2KZ134669; 1GCRYAEF2KZ141394

1GCRYAEF2KZ134073; 1GCRYAEF2KZ119279 | 1GCRYAEF2KZ145204; 1GCRYAEF2KZ159586 | 1GCRYAEF2KZ145168; 1GCRYAEF2KZ137801; 1GCRYAEF2KZ136969

1GCRYAEF2KZ196427 | 1GCRYAEF2KZ190756; 1GCRYAEF2KZ144229 | 1GCRYAEF2KZ131190 | 1GCRYAEF2KZ134963 | 1GCRYAEF2KZ155277 | 1GCRYAEF2KZ116950 | 1GCRYAEF2KZ119704 | 1GCRYAEF2KZ196976

1GCRYAEF2KZ113546 | 1GCRYAEF2KZ140505 | 1GCRYAEF2KZ119105; 1GCRYAEF2KZ103468; 1GCRYAEF2KZ173567 | 1GCRYAEF2KZ137409

1GCRYAEF2KZ126331 | 1GCRYAEF2KZ150788 | 1GCRYAEF2KZ116866 | 1GCRYAEF2KZ182771; 1GCRYAEF2KZ156980; 1GCRYAEF2KZ171964 | 1GCRYAEF2KZ146241; 1GCRYAEF2KZ147003 | 1GCRYAEF2KZ147048 | 1GCRYAEF2KZ198887; 1GCRYAEF2KZ172225 | 1GCRYAEF2KZ196282 | 1GCRYAEF2KZ119945 | 1GCRYAEF2KZ130606 | 1GCRYAEF2KZ103826

1GCRYAEF2KZ103051 | 1GCRYAEF2KZ188215 | 1GCRYAEF2KZ101882 | 1GCRYAEF2KZ150922 | 1GCRYAEF2KZ149835 | 1GCRYAEF2KZ147583 | 1GCRYAEF2KZ191180 | 1GCRYAEF2KZ198307; 1GCRYAEF2KZ106662 | 1GCRYAEF2KZ123249 | 1GCRYAEF2KZ167607; 1GCRYAEF2KZ188697 | 1GCRYAEF2KZ173682; 1GCRYAEF2KZ104832 | 1GCRYAEF2KZ103048; 1GCRYAEF2KZ132744 | 1GCRYAEF2KZ149141; 1GCRYAEF2KZ150791 | 1GCRYAEF2KZ118049 | 1GCRYAEF2KZ115801 | 1GCRYAEF2KZ162049; 1GCRYAEF2KZ164660 | 1GCRYAEF2KZ146529 | 1GCRYAEF2KZ120562 | 1GCRYAEF2KZ180745 | 1GCRYAEF2KZ154422 | 1GCRYAEF2KZ148149; 1GCRYAEF2KZ191437; 1GCRYAEF2KZ196654; 1GCRYAEF2KZ108881 | 1GCRYAEF2KZ129780 | 1GCRYAEF2KZ101171; 1GCRYAEF2KZ179983 | 1GCRYAEF2KZ101302; 1GCRYAEF2KZ181667; 1GCRYAEF2KZ122909 | 1GCRYAEF2KZ145820

1GCRYAEF2KZ101803; 1GCRYAEF2KZ110808 | 1GCRYAEF2KZ141105; 1GCRYAEF2KZ117466 | 1GCRYAEF2KZ142822

1GCRYAEF2KZ193768; 1GCRYAEF2KZ112932 | 1GCRYAEF2KZ116334 | 1GCRYAEF2KZ170832 | 1GCRYAEF2KZ151486; 1GCRYAEF2KZ166697 | 1GCRYAEF2KZ196556 | 1GCRYAEF2KZ141931 | 1GCRYAEF2KZ167073 | 1GCRYAEF2KZ137863 | 1GCRYAEF2KZ111425; 1GCRYAEF2KZ142903 | 1GCRYAEF2KZ165209 | 1GCRYAEF2KZ125857 | 1GCRYAEF2KZ175609; 1GCRYAEF2KZ115670 | 1GCRYAEF2KZ109254 | 1GCRYAEF2KZ117015

1GCRYAEF2KZ111053 | 1GCRYAEF2KZ144215; 1GCRYAEF2KZ188862; 1GCRYAEF2KZ143985 | 1GCRYAEF2KZ185332 | 1GCRYAEF2KZ126250 | 1GCRYAEF2KZ131478 | 1GCRYAEF2KZ100473; 1GCRYAEF2KZ180325 | 1GCRYAEF2KZ197240 | 1GCRYAEF2KZ158700 | 1GCRYAEF2KZ139502; 1GCRYAEF2KZ168725 | 1GCRYAEF2KZ117614 | 1GCRYAEF2KZ142397 | 1GCRYAEF2KZ105589; 1GCRYAEF2KZ174217 | 1GCRYAEF2KZ114695; 1GCRYAEF2KZ131397 | 1GCRYAEF2KZ160236 | 1GCRYAEF2KZ128306; 1GCRYAEF2KZ124952 | 1GCRYAEF2KZ154470; 1GCRYAEF2KZ148751; 1GCRYAEF2KZ116608 | 1GCRYAEF2KZ108573; 1GCRYAEF2KZ177781 | 1GCRYAEF2KZ166537 | 1GCRYAEF2KZ187551; 1GCRYAEF2KZ179529; 1GCRYAEF2KZ158227; 1GCRYAEF2KZ152945 | 1GCRYAEF2KZ109772 | 1GCRYAEF2KZ163976; 1GCRYAEF2KZ162911; 1GCRYAEF2KZ190899

1GCRYAEF2KZ181054; 1GCRYAEF2KZ188182

1GCRYAEF2KZ120030 | 1GCRYAEF2KZ122697; 1GCRYAEF2KZ155554; 1GCRYAEF2KZ187565; 1GCRYAEF2KZ191227; 1GCRYAEF2KZ109609; 1GCRYAEF2KZ157997; 1GCRYAEF2KZ156090 | 1GCRYAEF2KZ152959 | 1GCRYAEF2KZ136213; 1GCRYAEF2KZ172581 | 1GCRYAEF2KZ108931 | 1GCRYAEF2KZ167672; 1GCRYAEF2KZ169261; 1GCRYAEF2KZ172239 | 1GCRYAEF2KZ132596; 1GCRYAEF2KZ170815

1GCRYAEF2KZ175464 | 1GCRYAEF2KZ181958 | 1GCRYAEF2KZ143839; 1GCRYAEF2KZ193429 | 1GCRYAEF2KZ149513 | 1GCRYAEF2KZ118116 | 1GCRYAEF2KZ109268 | 1GCRYAEF2KZ193446 | 1GCRYAEF2KZ106581; 1GCRYAEF2KZ189588 | 1GCRYAEF2KZ137586; 1GCRYAEF2KZ198257; 1GCRYAEF2KZ177957 | 1GCRYAEF2KZ104894 | 1GCRYAEF2KZ107004; 1GCRYAEF2KZ112154 | 1GCRYAEF2KZ168367 |

1GCRYAEF2KZ126006

; 1GCRYAEF2KZ194578 | 1GCRYAEF2KZ107410 | 1GCRYAEF2KZ173813

1GCRYAEF2KZ178140; 1GCRYAEF2KZ146787; 1GCRYAEF2KZ110128 | 1GCRYAEF2KZ166912 | 1GCRYAEF2KZ145879

1GCRYAEF2KZ113935 | 1GCRYAEF2KZ174346 | 1GCRYAEF2KZ158244 | 1GCRYAEF2KZ157742; 1GCRYAEF2KZ140472; 1GCRYAEF2KZ117497 | 1GCRYAEF2KZ184780 | 1GCRYAEF2KZ187534 | 1GCRYAEF2KZ141752;

1GCRYAEF2KZ197593

| 1GCRYAEF2KZ190711 | 1GCRYAEF2KZ181118; 1GCRYAEF2KZ147793; 1GCRYAEF2KZ161466 | 1GCRYAEF2KZ134851; 1GCRYAEF2KZ111618; 1GCRYAEF2KZ148359 | 1GCRYAEF2KZ155098; 1GCRYAEF2KZ151049 | 1GCRYAEF2KZ167946 | 1GCRYAEF2KZ177022; 1GCRYAEF2KZ177747 | 1GCRYAEF2KZ171673 | 1GCRYAEF2KZ122828; 1GCRYAEF2KZ123557 | 1GCRYAEF2KZ143534; 1GCRYAEF2KZ111683 | 1GCRYAEF2KZ124188; 1GCRYAEF2KZ153397 | 1GCRYAEF2KZ179224; 1GCRYAEF2KZ168644 | 1GCRYAEF2KZ187310; 1GCRYAEF2KZ189249 | 1GCRYAEF2KZ136700 | 1GCRYAEF2KZ197500 | 1GCRYAEF2KZ151326; 1GCRYAEF2KZ148541 |

1GCRYAEF2KZ125521

| 1GCRYAEF2KZ153867 | 1GCRYAEF2KZ102224; 1GCRYAEF2KZ127561 | 1GCRYAEF2KZ147616 | 1GCRYAEF2KZ127947 | 1GCRYAEF2KZ123025; 1GCRYAEF2KZ174766 | 1GCRYAEF2KZ171012; 1GCRYAEF2KZ193690; 1GCRYAEF2KZ165310; 1GCRYAEF2KZ124062; 1GCRYAEF2KZ146840 | 1GCRYAEF2KZ170507 | 1GCRYAEF2KZ139256; 1GCRYAEF2KZ171981 | 1GCRYAEF2KZ104538 | 1GCRYAEF2KZ181653; 1GCRYAEF2KZ112753; 1GCRYAEF2KZ189445 | 1GCRYAEF2KZ158180; 1GCRYAEF2KZ185153 | 1GCRYAEF2KZ191776 | 1GCRYAEF2KZ165761 | 1GCRYAEF2KZ175481 | 1GCRYAEF2KZ174590; 1GCRYAEF2KZ166957; 1GCRYAEF2KZ143288 | 1GCRYAEF2KZ125650 | 1GCRYAEF2KZ182981; 1GCRYAEF2KZ193317 | 1GCRYAEF2KZ131805

1GCRYAEF2KZ121744 | 1GCRYAEF2KZ145882 | 1GCRYAEF2KZ124367 | 1GCRYAEF2KZ129875 | 1GCRYAEF2KZ114843; 1GCRYAEF2KZ171205 | 1GCRYAEF2KZ114972; 1GCRYAEF2KZ168157 | 1GCRYAEF2KZ198176; 1GCRYAEF2KZ145851 | 1GCRYAEF2KZ191907 | 1GCRYAEF2KZ183368; 1GCRYAEF2KZ181202 | 1GCRYAEF2KZ104846 | 1GCRYAEF2KZ151827; 1GCRYAEF2KZ123509 | 1GCRYAEF2KZ149074 | 1GCRYAEF2KZ183578; 1GCRYAEF2KZ146109 | 1GCRYAEF2KZ166764 | 1GCRYAEF2KZ140665; 1GCRYAEF2KZ165131 | 1GCRYAEF2KZ149852 | 1GCRYAEF2KZ155540 | 1GCRYAEF2KZ125227; 1GCRYAEF2KZ140522; 1GCRYAEF2KZ176291 | 1GCRYAEF2KZ128998 | 1GCRYAEF2KZ142092 | 1GCRYAEF2KZ132713 | 1GCRYAEF2KZ190790 | 1GCRYAEF2KZ142657; 1GCRYAEF2KZ196489 | 1GCRYAEF2KZ165968; 1GCRYAEF2KZ124286; 1GCRYAEF2KZ131920 | 1GCRYAEF2KZ152654 | 1GCRYAEF2KZ159104; 1GCRYAEF2KZ104619; 1GCRYAEF2KZ177134; 1GCRYAEF2KZ166540; 1GCRYAEF2KZ127155 | 1GCRYAEF2KZ128077; 1GCRYAEF2KZ132131 | 1GCRYAEF2KZ182754 | 1GCRYAEF2KZ170409 | 1GCRYAEF2KZ173262 | 1GCRYAEF2KZ196542 | 1GCRYAEF2KZ195259 | 1GCRYAEF2KZ111831 | 1GCRYAEF2KZ168630 | 1GCRYAEF2KZ129469; 1GCRYAEF2KZ128693

1GCRYAEF2KZ169681; 1GCRYAEF2KZ144148 | 1GCRYAEF2KZ118830; 1GCRYAEF2KZ155893 | 1GCRYAEF2KZ101008; 1GCRYAEF2KZ106791 | 1GCRYAEF2KZ171799 | 1GCRYAEF2KZ110176; 1GCRYAEF2KZ181121 | 1GCRYAEF2KZ147938 | 1GCRYAEF2KZ140908; 1GCRYAEF2KZ150144 | 1GCRYAEF2KZ180146 | 1GCRYAEF2KZ111120 | 1GCRYAEF2KZ152668; 1GCRYAEF2KZ155229; 1GCRYAEF2KZ141010 | 1GCRYAEF2KZ102126; 1GCRYAEF2KZ154565 | 1GCRYAEF2KZ125275 | 1GCRYAEF2KZ107200 | 1GCRYAEF2KZ144103 | 1GCRYAEF2KZ184634 | 1GCRYAEF2KZ110372; 1GCRYAEF2KZ144425; 1GCRYAEF2KZ187694; 1GCRYAEF2KZ198677 | 1GCRYAEF2KZ165663 | 1GCRYAEF2KZ199909; 1GCRYAEF2KZ111389 | 1GCRYAEF2KZ168269 | 1GCRYAEF2KZ102563; 1GCRYAEF2KZ176310 | 1GCRYAEF2KZ136177 | 1GCRYAEF2KZ175450 | 1GCRYAEF2KZ176324;

1GCRYAEF2KZ179563

; 1GCRYAEF2KZ187159 | 1GCRYAEF2KZ138852 | 1GCRYAEF2KZ102885

1GCRYAEF2KZ182320; 1GCRYAEF2KZ183810; 1GCRYAEF2KZ181006 | 1GCRYAEF2KZ140942 | 1GCRYAEF2KZ177490 | 1GCRYAEF2KZ100506 | 1GCRYAEF2KZ179854 | 1GCRYAEF2KZ124370; 1GCRYAEF2KZ141590 | 1GCRYAEF2KZ174167 | 1GCRYAEF2KZ106127 | 1GCRYAEF2KZ143050 | 1GCRYAEF2KZ107066

1GCRYAEF2KZ120397 | 1GCRYAEF2KZ157000 | 1GCRYAEF2KZ127656 | 1GCRYAEF2KZ109481 | 1GCRYAEF2KZ131867 | 1GCRYAEF2KZ123669

1GCRYAEF2KZ168532 | 1GCRYAEF2KZ186769 | 1GCRYAEF2KZ138303 | 1GCRYAEF2KZ141055; 1GCRYAEF2KZ100313 | 1GCRYAEF2KZ116625 | 1GCRYAEF2KZ145414; 1GCRYAEF2KZ122523 | 1GCRYAEF2KZ141007; 1GCRYAEF2KZ129228 | 1GCRYAEF2KZ107522

1GCRYAEF2KZ176999; 1GCRYAEF2KZ143968 | 1GCRYAEF2KZ195729 | 1GCRYAEF2KZ162858; 1GCRYAEF2KZ128094 |

1GCRYAEF2KZ192913

| 1GCRYAEF2KZ105706 | 1GCRYAEF2KZ141069 | 1GCRYAEF2KZ197478 | 1GCRYAEF2KZ140326 | 1GCRYAEF2KZ156087 | 1GCRYAEF2KZ177358 | 1GCRYAEF2KZ193558; 1GCRYAEF2KZ117368

1GCRYAEF2KZ118262 | 1GCRYAEF2KZ106676; 1GCRYAEF2KZ190885

1GCRYAEF2KZ135904; 1GCRYAEF2KZ131299 | 1GCRYAEF2KZ190420 | 1GCRYAEF2KZ147177; 1GCRYAEF2KZ156798; 1GCRYAEF2KZ158468 | 1GCRYAEF2KZ110498 | 1GCRYAEF2KZ193608 | 1GCRYAEF2KZ178025; 1GCRYAEF2KZ103650 | 1GCRYAEF2KZ198114; 1GCRYAEF2KZ115846

1GCRYAEF2KZ116477 | 1GCRYAEF2KZ171592 | 1GCRYAEF2KZ187016 | 1GCRYAEF2KZ167137; 1GCRYAEF2KZ181393; 1GCRYAEF2KZ123221 | 1GCRYAEF2KZ104863 | 1GCRYAEF2KZ165579

1GCRYAEF2KZ107584 | 1GCRYAEF2KZ158616 | 1GCRYAEF2KZ129200 | 1GCRYAEF2KZ132565 | 1GCRYAEF2KZ141525; 1GCRYAEF2KZ193415; 1GCRYAEF2KZ112090 | 1GCRYAEF2KZ168224; 1GCRYAEF2KZ106161; 1GCRYAEF2KZ184259 | 1GCRYAEF2KZ173553 | 1GCRYAEF2KZ148989 | 1GCRYAEF2KZ128001 | 1GCRYAEF2KZ138771; 1GCRYAEF2KZ162164 | 1GCRYAEF2KZ117855 | 1GCRYAEF2KZ197092; 1GCRYAEF2KZ100280; 1GCRYAEF2KZ148409 | 1GCRYAEF2KZ184536 | 1GCRYAEF2KZ126815 | 1GCRYAEF2KZ100523; 1GCRYAEF2KZ151259 | 1GCRYAEF2KZ170975; 1GCRYAEF2KZ165520; 1GCRYAEF2KZ100621; 1GCRYAEF2KZ173343; 1GCRYAEF2KZ146398 | 1GCRYAEF2KZ152010 | 1GCRYAEF2KZ108489; 1GCRYAEF2KZ197898 | 1GCRYAEF2KZ137913 | 1GCRYAEF2KZ165694 | 1GCRYAEF2KZ146952 | 1GCRYAEF2KZ195861; 1GCRYAEF2KZ182513 | 1GCRYAEF2KZ112980; 1GCRYAEF2KZ148460; 1GCRYAEF2KZ165713; 1GCRYAEF2KZ147969 | 1GCRYAEF2KZ171611; 1GCRYAEF2KZ115152; 1GCRYAEF2KZ131433 | 1GCRYAEF2KZ143890 | 1GCRYAEF2KZ142304; 1GCRYAEF2KZ138057 | 1GCRYAEF2KZ188229 | 1GCRYAEF2KZ197688; 1GCRYAEF2KZ137054 | 1GCRYAEF2KZ159278 | 1GCRYAEF2KZ147728 | 1GCRYAEF2KZ189042 | 1GCRYAEF2KZ118147

1GCRYAEF2KZ122067 | 1GCRYAEF2KZ179840 | 1GCRYAEF2KZ140049 | 1GCRYAEF2KZ120707; 1GCRYAEF2KZ176128

1GCRYAEF2KZ194306 | 1GCRYAEF2KZ185623

1GCRYAEF2KZ184181; 1GCRYAEF2KZ159460 | 1GCRYAEF2KZ160687 | 1GCRYAEF2KZ178235; 1GCRYAEF2KZ160284; 1GCRYAEF2KZ199957 | 1GCRYAEF2KZ105852 | 1GCRYAEF2KZ113899; 1GCRYAEF2KZ115328; 1GCRYAEF2KZ108945 | 1GCRYAEF2KZ193172; 1GCRYAEF2KZ111778; 1GCRYAEF2KZ196539 | 1GCRYAEF2KZ171298 |

1GCRYAEF2KZ169809

| 1GCRYAEF2KZ137006 | 1GCRYAEF2KZ176873 | 1GCRYAEF2KZ151200; 1GCRYAEF2KZ127477 | 1GCRYAEF2KZ113336 | 1GCRYAEF2KZ160365;

1GCRYAEF2KZ103020

; 1GCRYAEF2KZ144747; 1GCRYAEF2KZ175660; 1GCRYAEF2KZ118388 | 1GCRYAEF2KZ124451 | 1GCRYAEF2KZ169373

1GCRYAEF2KZ178641

1GCRYAEF2KZ199120 | 1GCRYAEF2KZ113224 | 1GCRYAEF2KZ150810 | 1GCRYAEF2KZ185041 | 1GCRYAEF2KZ162391; 1GCRYAEF2KZ124711; 1GCRYAEF2KZ176887 | 1GCRYAEF2KZ172533 | 1GCRYAEF2KZ118892 | 1GCRYAEF2KZ155571; 1GCRYAEF2KZ168885 | 1GCRYAEF2KZ180938 | 1GCRYAEF2KZ116642;

1GCRYAEF2KZ1284971GCRYAEF2KZ160205; 1GCRYAEF2KZ111067 | 1GCRYAEF2KZ105723 | 1GCRYAEF2KZ133084 | 1GCRYAEF2KZ147504 | 1GCRYAEF2KZ126037; 1GCRYAEF2KZ134087

1GCRYAEF2KZ127804 | 1GCRYAEF2KZ154730; 1GCRYAEF2KZ105401

1GCRYAEF2KZ101753 | 1GCRYAEF2KZ186125; 1GCRYAEF2KZ118391 | 1GCRYAEF2KZ166442 | 1GCRYAEF2KZ147907 | 1GCRYAEF2KZ131321; 1GCRYAEF2KZ182284; 1GCRYAEF2KZ164853 | 1GCRYAEF2KZ177487 | 1GCRYAEF2KZ112512; 1GCRYAEF2KZ133392; 1GCRYAEF2KZ130301 | 1GCRYAEF2KZ153478 | 1GCRYAEF2KZ151830 | 1GCRYAEF2KZ147857 | 1GCRYAEF2KZ132033 | 1GCRYAEF2KZ112770; 1GCRYAEF2KZ185380 | 1GCRYAEF2KZ109593; 1GCRYAEF2KZ138964; 1GCRYAEF2KZ160057 | 1GCRYAEF2KZ190370; 1GCRYAEF2KZ124787 | 1GCRYAEF2KZ168742; 1GCRYAEF2KZ158065 | 1GCRYAEF2KZ137653 | 1GCRYAEF2KZ113692 | 1GCRYAEF2KZ126264 | 1GCRYAEF2KZ141153; 1GCRYAEF2KZ100361 |

1GCRYAEF2KZ169129

| 1GCRYAEF2KZ117838

1GCRYAEF2KZ158258; 1GCRYAEF2KZ112896

1GCRYAEF2KZ198324 | 1GCRYAEF2KZ134901 | 1GCRYAEF2KZ183936

1GCRYAEF2KZ173911 | 1GCRYAEF2KZ110677 | 1GCRYAEF2KZ137815; 1GCRYAEF2KZ146062; 1GCRYAEF2KZ141346 | 1GCRYAEF2KZ117189 | 1GCRYAEF2KZ170989; 1GCRYAEF2KZ100022; 1GCRYAEF2KZ177196 | 1GCRYAEF2KZ170457 | 1GCRYAEF2KZ171057 | 1GCRYAEF2KZ189963; 1GCRYAEF2KZ186934; 1GCRYAEF2KZ158132

1GCRYAEF2KZ192233; 1GCRYAEF2KZ121761 | 1GCRYAEF2KZ173777 | 1GCRYAEF2KZ190529

1GCRYAEF2KZ168790 | 1GCRYAEF2KZ130847

1GCRYAEF2KZ191129; 1GCRYAEF2KZ124269 | 1GCRYAEF2KZ165887; 1GCRYAEF2KZ154503 | 1GCRYAEF2KZ139595 | 1GCRYAEF2KZ198162 | 1GCRYAEF2KZ105883; 1GCRYAEF2KZ104099; 1GCRYAEF2KZ159314 | 1GCRYAEF2KZ141945; 1GCRYAEF2KZ138186 | 1GCRYAEF2KZ137233 | 1GCRYAEF2KZ122005 | 1GCRYAEF2KZ102580; 1GCRYAEF2KZ154095

1GCRYAEF2KZ162178; 1GCRYAEF2KZ164111 | 1GCRYAEF2KZ150497 | 1GCRYAEF2KZ112963 | 1GCRYAEF2KZ153660; 1GCRYAEF2KZ157935 | 1GCRYAEF2KZ113806 | 1GCRYAEF2KZ188358 | 1GCRYAEF2KZ162830 | 1GCRYAEF2KZ139578 | 1GCRYAEF2KZ175285 | 1GCRYAEF2KZ112848 | 1GCRYAEF2KZ139628 | 1GCRYAEF2KZ135806; 1GCRYAEF2KZ154288; 1GCRYAEF2KZ100554; 1GCRYAEF2KZ135594 | 1GCRYAEF2KZ150581 | 1GCRYAEF2KZ110856 | 1GCRYAEF2KZ156221 | 1GCRYAEF2KZ153366; 1GCRYAEF2KZ191938 | 1GCRYAEF2KZ125602 | 1GCRYAEF2KZ171589; 1GCRYAEF2KZ109416; 1GCRYAEF2KZ115491 | 1GCRYAEF2KZ179093; 1GCRYAEF2KZ186142 | 1GCRYAEF2KZ181264

1GCRYAEF2KZ179062 | 1GCRYAEF2KZ162987 | 1GCRYAEF2KZ156218 | 1GCRYAEF2KZ163671 | 1GCRYAEF2KZ183208; 1GCRYAEF2KZ105026 | 1GCRYAEF2KZ144537; 1GCRYAEF2KZ116382 | 1GCRYAEF2KZ110968; 1GCRYAEF2KZ151410 | 1GCRYAEF2KZ156025

1GCRYAEF2KZ129181; 1GCRYAEF2KZ163184; 1GCRYAEF2KZ181247; 1GCRYAEF2KZ119332 | 1GCRYAEF2KZ119508; 1GCRYAEF2KZ160558

1GCRYAEF2KZ122148; 1GCRYAEF2KZ178400 | 1GCRYAEF2KZ136020

1GCRYAEF2KZ196329; 1GCRYAEF2KZ197402; 1GCRYAEF2KZ183564 | 1GCRYAEF2KZ109061 | 1GCRYAEF2KZ149043

1GCRYAEF2KZ113465 | 1GCRYAEF2KZ105348 | 1GCRYAEF2KZ174587 | 1GCRYAEF2KZ169180 | 1GCRYAEF2KZ105690; 1GCRYAEF2KZ182429; 1GCRYAEF2KZ104443; 1GCRYAEF2KZ150466 | 1GCRYAEF2KZ176534 | 1GCRYAEF2KZ115958 | 1GCRYAEF2KZ173603 | 1GCRYAEF2KZ187307; 1GCRYAEF2KZ195732; 1GCRYAEF2KZ138379; 1GCRYAEF2KZ127754 | 1GCRYAEF2KZ142173 | 1GCRYAEF2KZ102823; 1GCRYAEF2KZ134137 | 1GCRYAEF2KZ192572 | 1GCRYAEF2KZ153979; 1GCRYAEF2KZ152833 | 1GCRYAEF2KZ173522 | 1GCRYAEF2KZ169289

1GCRYAEF2KZ168529; 1GCRYAEF2KZ140620 | 1GCRYAEF2KZ187517; 1GCRYAEF2KZ187193 | 1GCRYAEF2KZ189350 | 1GCRYAEF2KZ132551; 1GCRYAEF2KZ178087 | 1GCRYAEF2KZ128984

1GCRYAEF2KZ177974; 1GCRYAEF2KZ198923 | 1GCRYAEF2KZ130850 | 1GCRYAEF2KZ176808; 1GCRYAEF2KZ139354 | 1GCRYAEF2KZ100814 | 1GCRYAEF2KZ105351 | 1GCRYAEF2KZ164254 | 1GCRYAEF2KZ155456 | 1GCRYAEF2KZ131285; 1GCRYAEF2KZ120240 | 1GCRYAEF2KZ137507 | 1GCRYAEF2KZ168594; 1GCRYAEF2KZ178798 | 1GCRYAEF2KZ123722 | 1GCRYAEF2KZ115099; 1GCRYAEF2KZ156588 | 1GCRYAEF2KZ184570 | 1GCRYAEF2KZ199117; 1GCRYAEF2KZ116575; 1GCRYAEF2KZ173634 | 1GCRYAEF2KZ197982; 1GCRYAEF2KZ126104 | 1GCRYAEF2KZ119458 | 1GCRYAEF2KZ125745; 1GCRYAEF2KZ167249; 1GCRYAEF2KZ125731 | 1GCRYAEF2KZ170636; 1GCRYAEF2KZ196198; 1GCRYAEF2KZ172337 | 1GCRYAEF2KZ145025 | 1GCRYAEF2KZ130380; 1GCRYAEF2KZ160785

1GCRYAEF2KZ147924; 1GCRYAEF2KZ181071; 1GCRYAEF2KZ194046; 1GCRYAEF2KZ102482 | 1GCRYAEF2KZ106628 | 1GCRYAEF2KZ178560; 1GCRYAEF2KZ159023;

1GCRYAEF2KZ157952

| 1GCRYAEF2KZ170751 | 1GCRYAEF2KZ138009 | 1GCRYAEF2KZ156476 | 1GCRYAEF2KZ117712; 1GCRYAEF2KZ116317; 1GCRYAEF2KZ176419 | 1GCRYAEF2KZ119847 | 1GCRYAEF2KZ104278; 1GCRYAEF2KZ159362; 1GCRYAEF2KZ136938 | 1GCRYAEF2KZ170295; 1GCRYAEF2KZ178848 | 1GCRYAEF2KZ152637; 1GCRYAEF2KZ169521; 1GCRYAEF2KZ144716; 1GCRYAEF2KZ186206 | 1GCRYAEF2KZ103731 | 1GCRYAEF2KZ199411; 1GCRYAEF2KZ170345 | 1GCRYAEF2KZ112171 | 1GCRYAEF2KZ150435; 1GCRYAEF2KZ148278; 1GCRYAEF2KZ193351; 1GCRYAEF2KZ170412; 1GCRYAEF2KZ156431

1GCRYAEF2KZ132677; 1GCRYAEF2KZ139676 | 1GCRYAEF2KZ120867; 1GCRYAEF2KZ175240 | 1GCRYAEF2KZ195018; 1GCRYAEF2KZ139709 | 1GCRYAEF2KZ160186; 1GCRYAEF2KZ119914 | 1GCRYAEF2KZ138365; 1GCRYAEF2KZ184312 | 1GCRYAEF2KZ156462 | 1GCRYAEF2KZ121954 | 1GCRYAEF2KZ103681 | 1GCRYAEF2KZ172399; 1GCRYAEF2KZ164657 | 1GCRYAEF2KZ119668; 1GCRYAEF2KZ177604

1GCRYAEF2KZ164559; 1GCRYAEF2KZ152069; 1GCRYAEF2KZ198615 | 1GCRYAEF2KZ171723; 1GCRYAEF2KZ176520 | 1GCRYAEF2KZ154369 | 1GCRYAEF2KZ124045 | 1GCRYAEF2KZ188571 | 1GCRYAEF2KZ163198 | 1GCRYAEF2KZ195424 | 1GCRYAEF2KZ197528 | 1GCRYAEF2KZ153402 | 1GCRYAEF2KZ148183 | 1GCRYAEF2KZ111540 | 1GCRYAEF2KZ153769

1GCRYAEF2KZ115300 | 1GCRYAEF2KZ189400

1GCRYAEF2KZ126510 | 1GCRYAEF2KZ192894 | 1GCRYAEF2KZ118746; 1GCRYAEF2KZ107424; 1GCRYAEF2KZ130735 | 1GCRYAEF2KZ132968

1GCRYAEF2KZ142710 | 1GCRYAEF2KZ132825 | 1GCRYAEF2KZ157725

1GCRYAEF2KZ102692; 1GCRYAEF2KZ116446 | 1GCRYAEF2KZ186738; 1GCRYAEF2KZ173326 | 1GCRYAEF2KZ111070 | 1GCRYAEF2KZ153674 | 1GCRYAEF2KZ172905; 1GCRYAEF2KZ177070; 1GCRYAEF2KZ158647; 1GCRYAEF2KZ176601; 1GCRYAEF2KZ127575 | 1GCRYAEF2KZ185833 | 1GCRYAEF2KZ181412 | 1GCRYAEF2KZ117113; 1GCRYAEF2KZ139791 | 1GCRYAEF2KZ109397; 1GCRYAEF2KZ178770 | 1GCRYAEF2KZ187436 | 1GCRYAEF2KZ170538 |

1GCRYAEF2KZ157031

| 1GCRYAEF2KZ129472 | 1GCRYAEF2KZ172130; 1GCRYAEF2KZ114583 | 1GCRYAEF2KZ100215 | 1GCRYAEF2KZ154341 | 1GCRYAEF2KZ112025 | 1GCRYAEF2KZ145221 | 1GCRYAEF2KZ193043 | 1GCRYAEF2KZ121906

1GCRYAEF2KZ162696; 1GCRYAEF2KZ122568; 1GCRYAEF2KZ198548 | 1GCRYAEF2KZ102451

1GCRYAEF2KZ170605; 1GCRYAEF2KZ153772 | 1GCRYAEF2KZ192426 | 1GCRYAEF2KZ195648 | 1GCRYAEF2KZ185282; 1GCRYAEF2KZ115880 | 1GCRYAEF2KZ136566 | 1GCRYAEF2KZ156591; 1GCRYAEF2KZ195956 | 1GCRYAEF2KZ115037; 1GCRYAEF2KZ151343; 1GCRYAEF2KZ108606 | 1GCRYAEF2KZ199487 | 1GCRYAEF2KZ104118; 1GCRYAEF2KZ158762; 1GCRYAEF2KZ179515; 1GCRYAEF2KZ116561 | 1GCRYAEF2KZ184942 | 1GCRYAEF2KZ104393 | 1GCRYAEF2KZ168188

1GCRYAEF2KZ134204 | 1GCRYAEF2KZ192166; 1GCRYAEF2KZ103633; 1GCRYAEF2KZ102093 | 1GCRYAEF2KZ141265 | 1GCRYAEF2KZ173746; 1GCRYAEF2KZ170104; 1GCRYAEF2KZ148264 | 1GCRYAEF2KZ122165 | 1GCRYAEF2KZ150547 | 1GCRYAEF2KZ130525; 1GCRYAEF2KZ115166 | 1GCRYAEF2KZ143341 | 1GCRYAEF2KZ141458; 1GCRYAEF2KZ186609; 1GCRYAEF2KZ141167; 1GCRYAEF2KZ186772; 1GCRYAEF2KZ140018 |

1GCRYAEF2KZ117127

; 1GCRYAEF2KZ199800 | 1GCRYAEF2KZ143002;

1GCRYAEF2KZ149737

; 1GCRYAEF2KZ157207

1GCRYAEF2KZ190496 | 1GCRYAEF2KZ145574; 1GCRYAEF2KZ164979 | 1GCRYAEF2KZ100201; 1GCRYAEF2KZ114311

1GCRYAEF2KZ122635

1GCRYAEF2KZ136549; 1GCRYAEF2KZ148328;

1GCRYAEF2KZ176422

; 1GCRYAEF2KZ136650; 1GCRYAEF2KZ183175 | 1GCRYAEF2KZ172158 | 1GCRYAEF2KZ148376 |

1GCRYAEF2KZ106841

; 1GCRYAEF2KZ190045 | 1GCRYAEF2KZ124238 | 1GCRYAEF2KZ113675; 1GCRYAEF2KZ112803 | 1GCRYAEF2KZ143615 | 1GCRYAEF2KZ177523 | 1GCRYAEF2KZ166103; 1GCRYAEF2KZ194953 | 1GCRYAEF2KZ195519 | 1GCRYAEF2KZ163573; 1GCRYAEF2KZ102241 | 1GCRYAEF2KZ159944 | 1GCRYAEF2KZ181345; 1GCRYAEF2KZ185203 | 1GCRYAEF2KZ139922 | 1GCRYAEF2KZ128421; 1GCRYAEF2KZ189851; 1GCRYAEF2KZ161693 | 1GCRYAEF2KZ175092 | 1GCRYAEF2KZ196802 | 1GCRYAEF2KZ164268; 1GCRYAEF2KZ141802 | 1GCRYAEF2KZ192409 | 1GCRYAEF2KZ125647 | 1GCRYAEF2KZ177344; 1GCRYAEF2KZ101977 | 1GCRYAEF2KZ178218 | 1GCRYAEF2KZ124966 | 1GCRYAEF2KZ194113;

1GCRYAEF2KZ130461

| 1GCRYAEF2KZ145428 | 1GCRYAEF2KZ164772

1GCRYAEF2KZ136714 | 1GCRYAEF2KZ198226 | 1GCRYAEF2KZ147759 | 1GCRYAEF2KZ195035 | 1GCRYAEF2KZ164819 | 1GCRYAEF2KZ155960 | 1GCRYAEF2KZ124241; 1GCRYAEF2KZ156834; 1GCRYAEF2KZ106998 | 1GCRYAEF2KZ195245; 1GCRYAEF2KZ110145 | 1GCRYAEF2KZ197979

1GCRYAEF2KZ116852; 1GCRYAEF2KZ193480; 1GCRYAEF2KZ179191 | 1GCRYAEF2KZ107990; 1GCRYAEF2KZ100859; 1GCRYAEF2KZ192832 | 1GCRYAEF2KZ186660

1GCRYAEF2KZ125793 | 1GCRYAEF2KZ145400 | 1GCRYAEF2KZ177442 | 1GCRYAEF2KZ115930 | 1GCRYAEF2KZ154548 | 1GCRYAEF2KZ139161; 1GCRYAEF2KZ123803 | 1GCRYAEF2KZ176095 | 1GCRYAEF2KZ131982 | 1GCRYAEF2KZ182737 | 1GCRYAEF2KZ189932 | 1GCRYAEF2KZ195651 | 1GCRYAEF2KZ160334 | 1GCRYAEF2KZ168238; 1GCRYAEF2KZ103227 | 1GCRYAEF2KZ128158; 1GCRYAEF2KZ139225; 1GCRYAEF2KZ127916; 1GCRYAEF2KZ174427 | 1GCRYAEF2KZ119220; 1GCRYAEF2KZ186853 | 1GCRYAEF2KZ137989; 1GCRYAEF2KZ169793 | 1GCRYAEF2KZ111344 | 1GCRYAEF2KZ122151; 1GCRYAEF2KZ133182 | 1GCRYAEF2KZ146532 | 1GCRYAEF2KZ199392; 1GCRYAEF2KZ128872; 1GCRYAEF2KZ119587 | 1GCRYAEF2KZ199098; 1GCRYAEF2KZ196587 | 1GCRYAEF2KZ142514; 1GCRYAEF2KZ185752 | 1GCRYAEF2KZ154789 | 1GCRYAEF2KZ108993 | 1GCRYAEF2KZ118231 | 1GCRYAEF2KZ114597; 1GCRYAEF2KZ175951 | 1GCRYAEF2KZ118603 | 1GCRYAEF2KZ111568; 1GCRYAEF2KZ100327 | 1GCRYAEF2KZ145655 | 1GCRYAEF2KZ155862; 1GCRYAEF2KZ129178 | 1GCRYAEF2KZ170782; 1GCRYAEF2KZ165940; 1GCRYAEF2KZ146255 | 1GCRYAEF2KZ137491 | 1GCRYAEF2KZ181040 | 1GCRYAEF2KZ132212;

1GCRYAEF2KZ118875

| 1GCRYAEF2KZ152038 | 1GCRYAEF2KZ125499 | 1GCRYAEF2KZ159832 | 1GCRYAEF2KZ199599 | 1GCRYAEF2KZ134364; 1GCRYAEF2KZ149964 | 1GCRYAEF2KZ149107; 1GCRYAEF2KZ184150 | 1GCRYAEF2KZ188294 | 1GCRYAEF2KZ186173

1GCRYAEF2KZ164870 | 1GCRYAEF2KZ123560; 1GCRYAEF2KZ192541 | 1GCRYAEF2KZ134638

1GCRYAEF2KZ104569 | 1GCRYAEF2KZ172211 | 1GCRYAEF2KZ128483; 1GCRYAEF2KZ132274; 1GCRYAEF2KZ150855; 1GCRYAEF2KZ116740; 1GCRYAEF2KZ115202 | 1GCRYAEF2KZ148071 | 1GCRYAEF2KZ105849 | 1GCRYAEF2KZ135840 | 1GCRYAEF2KZ168272; 1GCRYAEF2KZ172208 | 1GCRYAEF2KZ114793; 1GCRYAEF2KZ140598

1GCRYAEF2KZ162729 | 1GCRYAEF2KZ129567

1GCRYAEF2KZ198937; 1GCRYAEF2KZ123039 | 1GCRYAEF2KZ130394; 1GCRYAEF2KZ170183 | 1GCRYAEF2KZ144912 | 1GCRYAEF2KZ165078 | 1GCRYAEF2KZ174962

1GCRYAEF2KZ137474; 1GCRYAEF2KZ127852 | 1GCRYAEF2KZ127799 | 1GCRYAEF2KZ179403

1GCRYAEF2KZ160107 | 1GCRYAEF2KZ154601 | 1GCRYAEF2KZ192880; 1GCRYAEF2KZ128256 | 1GCRYAEF2KZ105141; 1GCRYAEF2KZ171222 | 1GCRYAEF2KZ181975; 1GCRYAEF2KZ169101 | 1GCRYAEF2KZ131674 | 1GCRYAEF2KZ161922; 1GCRYAEF2KZ168773; 1GCRYAEF2KZ100456 | 1GCRYAEF2KZ181541 | 1GCRYAEF2KZ199618 | 1GCRYAEF2KZ164609 | 1GCRYAEF2KZ194127

1GCRYAEF2KZ167686 | 1GCRYAEF2KZ169471; 1GCRYAEF2KZ178042 | 1GCRYAEF2KZ118309 | 1GCRYAEF2KZ112834

1GCRYAEF2KZ153741 | 1GCRYAEF2KZ167560 | 1GCRYAEF2KZ191065 | 1GCRYAEF2KZ146854 | 1GCRYAEF2KZ189901 | 1GCRYAEF2KZ165808 | 1GCRYAEF2KZ101798 |

1GCRYAEF2KZ122943

| 1GCRYAEF2KZ190725 | 1GCRYAEF2KZ182477 | 1GCRYAEF2KZ194547; 1GCRYAEF2KZ183869; 1GCRYAEF2KZ196640 | 1GCRYAEF2KZ136664; 1GCRYAEF2KZ193057 | 1GCRYAEF2KZ150631 | 1GCRYAEF2KZ198288; 1GCRYAEF2KZ114339 | 1GCRYAEF2KZ131500 | 1GCRYAEF2KZ166876 | 1GCRYAEF2KZ189364 | 1GCRYAEF2KZ174105 | 1GCRYAEF2KZ159197; 1GCRYAEF2KZ107567; 1GCRYAEF2KZ129634; 1GCRYAEF2KZ153027; 1GCRYAEF2KZ150919 | 1GCRYAEF2KZ188411 | 1GCRYAEF2KZ186366

1GCRYAEF2KZ135451 | 1GCRYAEF2KZ198971 | 1GCRYAEF2KZ181135; 1GCRYAEF2KZ180597 | 1GCRYAEF2KZ158115; 1GCRYAEF2KZ192040 | 1GCRYAEF2KZ184777; 1GCRYAEF2KZ184746 | 1GCRYAEF2KZ125339; 1GCRYAEF2KZ132209 | 1GCRYAEF2KZ118567 | 1GCRYAEF2KZ163055; 1GCRYAEF2KZ195455 | 1GCRYAEF2KZ105463 | 1GCRYAEF2KZ153688; 1GCRYAEF2KZ137765 | 1GCRYAEF2KZ119296 | 1GCRYAEF2KZ170068 |

1GCRYAEF2KZ110940

; 1GCRYAEF2KZ197674; 1GCRYAEF2KZ173374 | 1GCRYAEF2KZ187243; 1GCRYAEF2KZ143193 | 1GCRYAEF2KZ153044 | 1GCRYAEF2KZ121890 | 1GCRYAEF2KZ111862 | 1GCRYAEF2KZ124997 | 1GCRYAEF2KZ165372 |

1GCRYAEF2KZ138110

| 1GCRYAEF2KZ196315; 1GCRYAEF2KZ181538; 1GCRYAEF2KZ149253; 1GCRYAEF2KZ124479 | 1GCRYAEF2KZ152363; 1GCRYAEF2KZ129231 | 1GCRYAEF2KZ192474 | 1GCRYAEF2KZ135742 | 1GCRYAEF2KZ190174 | 1GCRYAEF2KZ108850 | 1GCRYAEF2KZ150807; 1GCRYAEF2KZ171284; 1GCRYAEF2KZ151391; 1GCRYAEF2KZ150595 | 1GCRYAEF2KZ110629 | 1GCRYAEF2KZ185766 | 1GCRYAEF2KZ167784 | 1GCRYAEF2KZ116267 | 1GCRYAEF2KZ117726 | 1GCRYAEF2KZ184066 | 1GCRYAEF2KZ170300 | 1GCRYAEF2KZ184164 | 1GCRYAEF2KZ150743 | 1GCRYAEF2KZ189865 | 1GCRYAEF2KZ145395; 1GCRYAEF2KZ163332; 1GCRYAEF2KZ188893 | 1GCRYAEF2KZ121291 | 1GCRYAEF2KZ104247 | 1GCRYAEF2KZ109786 | 1GCRYAEF2KZ137216; 1GCRYAEF2KZ172029 | 1GCRYAEF2KZ176257 | 1GCRYAEF2KZ179546 | 1GCRYAEF2KZ115989 | 1GCRYAEF2KZ161600 | 1GCRYAEF2KZ123610 | 1GCRYAEF2KZ177392; 1GCRYAEF2KZ147955 | 1GCRYAEF2KZ136972 | 1GCRYAEF2KZ185427 | 1GCRYAEF2KZ143467 | 1GCRYAEF2KZ107360 | 1GCRYAEF2KZ172838 | 1GCRYAEF2KZ163556; 1GCRYAEF2KZ126622 | 1GCRYAEF2KZ148846; 1GCRYAEF2KZ111358 | 1GCRYAEF2KZ193026 | 1GCRYAEF2KZ160141 | 1GCRYAEF2KZ178249 | 1GCRYAEF2KZ170040 | 1GCRYAEF2KZ148491; 1GCRYAEF2KZ148006 | 1GCRYAEF2KZ116964 | 1GCRYAEF2KZ164318 | 1GCRYAEF2KZ163167 | 1GCRYAEF2KZ101638; 1GCRYAEF2KZ192989; 1GCRYAEF2KZ173035 | 1GCRYAEF2KZ196668 | 1GCRYAEF2KZ172550 | 1GCRYAEF2KZ154713; 1GCRYAEF2KZ124661 | 1GCRYAEF2KZ169650 | 1GCRYAEF2KZ158146 | 1GCRYAEF2KZ124658 | 1GCRYAEF2KZ136311 | 1GCRYAEF2KZ120772 | 1GCRYAEF2KZ143727 | 1GCRYAEF2KZ189039 | 1GCRYAEF2KZ112140 | 1GCRYAEF2KZ149169 | 1GCRYAEF2KZ122506 |

1GCRYAEF2KZ162567

|

1GCRYAEF2KZ152220

| 1GCRYAEF2KZ134784 | 1GCRYAEF2KZ128709 | 1GCRYAEF2KZ172662; 1GCRYAEF2KZ146725; 1GCRYAEF2KZ103292; 1GCRYAEF2KZ110694 | 1GCRYAEF2KZ159622 | 1GCRYAEF2KZ170829 | 1GCRYAEF2KZ178266 | 1GCRYAEF2KZ175772 | 1GCRYAEF2KZ186318 | 1GCRYAEF2KZ186593 | 1GCRYAEF2KZ120898

1GCRYAEF2KZ138706 | 1GCRYAEF2KZ150712; 1GCRYAEF2KZ157496 | 1GCRYAEF2KZ109691 | 1GCRYAEF2KZ124322 | 1GCRYAEF2KZ102479; 1GCRYAEF2KZ133313 | 1GCRYAEF2KZ183824

1GCRYAEF2KZ115264 | 1GCRYAEF2KZ114289; 1GCRYAEF2KZ163038 | 1GCRYAEF2KZ185749; 1GCRYAEF2KZ161449 | 1GCRYAEF2KZ149849

1GCRYAEF2KZ117046 | 1GCRYAEF2KZ122232 | 1GCRYAEF2KZ185606; 1GCRYAEF2KZ191616 | 1GCRYAEF2KZ124627; 1GCRYAEF2KZ108864 | 1GCRYAEF2KZ165338 | 1GCRYAEF2KZ187453; 1GCRYAEF2KZ119010

1GCRYAEF2KZ109366 | 1GCRYAEF2KZ185279 | 1GCRYAEF2KZ105222

1GCRYAEF2KZ163251

1GCRYAEF2KZ177375 | 1GCRYAEF2KZ134820 | 1GCRYAEF2KZ145543 | 1GCRYAEF2KZ149429; 1GCRYAEF2KZ172743 | 1GCRYAEF2KZ134185

1GCRYAEF2KZ108282 | 1GCRYAEF2KZ146501; 1GCRYAEF2KZ196959 | 1GCRYAEF2KZ161984 | 1GCRYAEF2KZ154386; 1GCRYAEF2KZ158941 | 1GCRYAEF2KZ171382 | 1GCRYAEF2KZ131464; 1GCRYAEF2KZ176730 | 1GCRYAEF2KZ164951; 1GCRYAEF2KZ181281; 1GCRYAEF2KZ137569 | 1GCRYAEF2KZ112915; 1GCRYAEF2KZ115118; 1GCRYAEF2KZ122490 | 1GCRYAEF2KZ140701 | 1GCRYAEF2KZ155327; 1GCRYAEF2KZ141363; 1GCRYAEF2KZ178994

1GCRYAEF2KZ141461 | 1GCRYAEF2KZ164349; 1GCRYAEF2KZ138575; 1GCRYAEF2KZ186884 | 1GCRYAEF2KZ145591 | 1GCRYAEF2KZ182933; 1GCRYAEF2KZ193916 | 1GCRYAEF2KZ131027 | 1GCRYAEF2KZ120304; 1GCRYAEF2KZ115667 | 1GCRYAEF2KZ170510 | 1GCRYAEF2KZ178963 | 1GCRYAEF2KZ178073 | 1GCRYAEF2KZ199828 | 1GCRYAEF2KZ197707; 1GCRYAEF2KZ110288; 1GCRYAEF2KZ196069 | 1GCRYAEF2KZ143176 | 1GCRYAEF2KZ112929 | 1GCRYAEF2KZ113997 | 1GCRYAEF2KZ124594 | 1GCRYAEF2KZ130752 | 1GCRYAEF2KZ115796 | 1GCRYAEF2KZ120643 | 1GCRYAEF2KZ113739 | 1GCRYAEF2KZ158602; 1GCRYAEF2KZ187789; 1GCRYAEF2KZ184651; 1GCRYAEF2KZ153707 | 1GCRYAEF2KZ152721

1GCRYAEF2KZ119167 | 1GCRYAEF2KZ149558 | 1GCRYAEF2KZ125969; 1GCRYAEF2KZ180101 | 1GCRYAEF2KZ168109 | 1GCRYAEF2KZ146286 | 1GCRYAEF2KZ136745; 1GCRYAEF2KZ179157 | 1GCRYAEF2KZ154985 | 1GCRYAEF2KZ136468; 1GCRYAEF2KZ107472; 1GCRYAEF2KZ110839 | 1GCRYAEF2KZ121355 | 1GCRYAEF2KZ171270

1GCRYAEF2KZ124725; 1GCRYAEF2KZ141251; 1GCRYAEF2KZ194516 | 1GCRYAEF2KZ134106 | 1GCRYAEF2KZ106659 | 1GCRYAEF2KZ156722 | 1GCRYAEF2KZ149303; 1GCRYAEF2KZ181779 | 1GCRYAEF2KZ145090; 1GCRYAEF2KZ140679 | 1GCRYAEF2KZ187209 | 1GCRYAEF2KZ192961 | 1GCRYAEF2KZ190577 | 1GCRYAEF2KZ145557;

1GCRYAEF2KZ178588

| 1GCRYAEF2KZ132811 | 1GCRYAEF2KZ144831; 1GCRYAEF2KZ193866 | 1GCRYAEF2KZ103745 | 1GCRYAEF2KZ155389; 1GCRYAEF2KZ134252 | 1GCRYAEF2KZ146627

1GCRYAEF2KZ143355; 1GCRYAEF2KZ104975 | 1GCRYAEF2KZ196623; 1GCRYAEF2KZ123834; 1GCRYAEF2KZ174136; 1GCRYAEF2KZ155621; 1GCRYAEF2KZ159989 | 1GCRYAEF2KZ172547

1GCRYAEF2KZ131349 | 1GCRYAEF2KZ198985 | 1GCRYAEF2KZ151021 | 1GCRYAEF2KZ152508; 1GCRYAEF2KZ131383; 1GCRYAEF2KZ143856 | 1GCRYAEF2KZ128127; 1GCRYAEF2KZ161371 | 1GCRYAEF2KZ131660 | 1GCRYAEF2KZ109285 | 1GCRYAEF2KZ110582; 1GCRYAEF2KZ180289 | 1GCRYAEF2KZ196914 | 1GCRYAEF2KZ172001 | 1GCRYAEF2KZ116754

1GCRYAEF2KZ197609; 1GCRYAEF2KZ161385 | 1GCRYAEF2KZ107407; 1GCRYAEF2KZ116379; 1GCRYAEF2KZ140438;

1GCRYAEF2KZ1291951GCRYAEF2KZ172936 | 1GCRYAEF2KZ113420 | 1GCRYAEF2KZ165498

1GCRYAEF2KZ189705 | 1GCRYAEF2KZ107214 | 1GCRYAEF2KZ113286 | 1GCRYAEF2KZ141668 | 1GCRYAEF2KZ182351

1GCRYAEF2KZ188781; 1GCRYAEF2KZ196055; 1GCRYAEF2KZ140696; 1GCRYAEF2KZ152377; 1GCRYAEF2KZ172578 | 1GCRYAEF2KZ162908; 1GCRYAEF2KZ135403; 1GCRYAEF2KZ137782 | 1GCRYAEF2KZ191695 | 1GCRYAEF2KZ107357 | 1GCRYAEF2KZ130038

1GCRYAEF2KZ108153 | 1GCRYAEF2KZ148619; 1GCRYAEF2KZ173309 | 1GCRYAEF2KZ136339 | 1GCRYAEF2KZ100442 | 1GCRYAEF2KZ164934 | 1GCRYAEF2KZ103678 | 1GCRYAEF2KZ130508

1GCRYAEF2KZ158048 | 1GCRYAEF2KZ186254 | 1GCRYAEF2KZ159765 | 1GCRYAEF2KZ120402 | 1GCRYAEF2KZ107228 | 1GCRYAEF2KZ145753; 1GCRYAEF2KZ140021 | 1GCRYAEF2KZ159927; 1GCRYAEF2KZ176209; 1GCRYAEF2KZ103034; 1GCRYAEF2KZ181832 | 1GCRYAEF2KZ199005 | 1GCRYAEF2KZ199232; 1GCRYAEF2KZ129357 | 1GCRYAEF2KZ107892 | 1GCRYAEF2KZ132680 | 1GCRYAEF2KZ111392; 1GCRYAEF2KZ176050 | 1GCRYAEF2KZ185461; 1GCRYAEF2KZ111537; 1GCRYAEF2KZ143338; 1GCRYAEF2KZ185587 | 1GCRYAEF2KZ157773 | 1GCRYAEF2KZ156252 | 1GCRYAEF2KZ120092;

1GCRYAEF2KZ191454

; 1GCRYAEF2KZ122442; 1GCRYAEF2KZ181457 | 1GCRYAEF2KZ190000 | 1GCRYAEF2KZ107620 | 1GCRYAEF2KZ195939

1GCRYAEF2KZ155702; 1GCRYAEF2KZ162763 | 1GCRYAEF2KZ137541 | 1GCRYAEF2KZ177831 | 1GCRYAEF2KZ173696 | 1GCRYAEF2KZ159992 | 1GCRYAEF2KZ111134 | 1GCRYAEF2KZ170684 | 1GCRYAEF2KZ190059 | 1GCRYAEF2KZ125213 | 1GCRYAEF2KZ102319 | 1GCRYAEF2KZ160561 | 1GCRYAEF2KZ133781 | 1GCRYAEF2KZ106144 | 1GCRYAEF2KZ156154 | 1GCRYAEF2KZ123719 | 1GCRYAEF2KZ170619; 1GCRYAEF2KZ137085 | 1GCRYAEF2KZ139600 | 1GCRYAEF2KZ192457 | 1GCRYAEF2KZ196718 | 1GCRYAEF2KZ199764; 1GCRYAEF2KZ158079

1GCRYAEF2KZ193169 | 1GCRYAEF2KZ153304; 1GCRYAEF2KZ175643 | 1GCRYAEF2KZ123395 | 1GCRYAEF2KZ149771; 1GCRYAEF2KZ189624

1GCRYAEF2KZ164237; 1GCRYAEF2KZ131688 | 1GCRYAEF2KZ187419; 1GCRYAEF2KZ164125; 1GCRYAEF2KZ103387 | 1GCRYAEF2KZ132288 | 1GCRYAEF2KZ175111 | 1GCRYAEF2KZ176131 | 1GCRYAEF2KZ156946; 1GCRYAEF2KZ132663; 1GCRYAEF2KZ162150 | 1GCRYAEF2KZ159894; 1GCRYAEF2KZ124644 | 1GCRYAEF2KZ152993; 1GCRYAEF2KZ199702 | 1GCRYAEF2KZ124613

1GCRYAEF2KZ189204 | 1GCRYAEF2KZ176033

1GCRYAEF2KZ157272 | 1GCRYAEF2KZ183497 | 1GCRYAEF2KZ172323 | 1GCRYAEF2KZ198596 | 1GCRYAEF2KZ199571; 1GCRYAEF2KZ178929 | 1GCRYAEF2KZ114129 | 1GCRYAEF2KZ199554 | 1GCRYAEF2KZ133909; 1GCRYAEF2KZ198629; 1GCRYAEF2KZ188800; 1GCRYAEF2KZ127723 | 1GCRYAEF2KZ179952 | 1GCRYAEF2KZ171818; 1GCRYAEF2KZ134154 | 1GCRYAEF2KZ178039

1GCRYAEF2KZ113076 | 1GCRYAEF2KZ180812; 1GCRYAEF2KZ178543

1GCRYAEF2KZ152198 | 1GCRYAEF2KZ125261 | 1GCRYAEF2KZ192295 | 1GCRYAEF2KZ179045 | 1GCRYAEF2KZ183449 | 1GCRYAEF2KZ157532 | 1GCRYAEF2KZ175187 | 1GCRYAEF2KZ158650; 1GCRYAEF2KZ160737 | 1GCRYAEF2KZ173830; 1GCRYAEF2KZ154744 | 1GCRYAEF2KZ166599 | 1GCRYAEF2KZ157837; 1GCRYAEF2KZ196444; 1GCRYAEF2KZ149804 | 1GCRYAEF2KZ105298 | 1GCRYAEF2KZ141735 | 1GCRYAEF2KZ102899 | 1GCRYAEF2KZ142352

1GCRYAEF2KZ186755 | 1GCRYAEF2KZ175688 | 1GCRYAEF2KZ138690 | 1GCRYAEF2KZ190482 | 1GCRYAEF2KZ128547 | 1GCRYAEF2KZ156123 | 1GCRYAEF2KZ158521; 1GCRYAEF2KZ169311 | 1GCRYAEF2KZ179109 | 1GCRYAEF2KZ140343 | 1GCRYAEF2KZ112946 | 1GCRYAEF2KZ104958 |

1GCRYAEF2KZ187095

; 1GCRYAEF2KZ176100 | 1GCRYAEF2KZ181507 | 1GCRYAEF2KZ145283 | 1GCRYAEF2KZ167462 | 1GCRYAEF2KZ143405 | 1GCRYAEF2KZ104359

1GCRYAEF2KZ142982 | 1GCRYAEF2KZ147034; 1GCRYAEF2KZ126636; 1GCRYAEF2KZ113966 | 1GCRYAEF2KZ123218 | 1GCRYAEF2KZ182401 | 1GCRYAEF2KZ196220; 1GCRYAEF2KZ108010 | 1GCRYAEF2KZ161788 | 1GCRYAEF2KZ174380 | 1GCRYAEF2KZ177943 | 1GCRYAEF2KZ115295; 1GCRYAEF2KZ190966 | 1GCRYAEF2KZ187226 | 1GCRYAEF2KZ109304 | 1GCRYAEF2KZ196119; 1GCRYAEF2KZ126894 | 1GCRYAEF2KZ105950; 1GCRYAEF2KZ165162 | 1GCRYAEF2KZ112428 | 1GCRYAEF2KZ147552 | 1GCRYAEF2KZ159779 | 1GCRYAEF2KZ107617 | 1GCRYAEF2KZ100148; 1GCRYAEF2KZ134848; 1GCRYAEF2KZ145008 | 1GCRYAEF2KZ173584; 1GCRYAEF2KZ126880 | 1GCRYAEF2KZ170555

1GCRYAEF2KZ183435; 1GCRYAEF2KZ123476 | 1GCRYAEF2KZ196217 | 1GCRYAEF2KZ113238 |

1GCRYAEF2KZ139581

| 1GCRYAEF2KZ169146 | 1GCRYAEF2KZ116981; 1GCRYAEF2KZ149172; 1GCRYAEF2KZ164531; 1GCRYAEF2KZ183130 | 1GCRYAEF2KZ150970 | 1GCRYAEF2KZ133893; 1GCRYAEF2KZ188540; 1GCRYAEF2KZ167168; 1GCRYAEF2KZ191731; 1GCRYAEF2KZ153982 | 1GCRYAEF2KZ115409 | 1GCRYAEF2KZ130430 | 1GCRYAEF2KZ144473 | 1GCRYAEF2KZ154596 | 1GCRYAEF2KZ138043 | 1GCRYAEF2KZ102997 | 1GCRYAEF2KZ190952; 1GCRYAEF2KZ124935 | 1GCRYAEF2KZ131531

1GCRYAEF2KZ190739 | 1GCRYAEF2KZ195021; 1GCRYAEF2KZ163492; 1GCRYAEF2KZ147017 | 1GCRYAEF2KZ118536; 1GCRYAEF2KZ162276 | 1GCRYAEF2KZ100070 | 1GCRYAEF2KZ150208 | 1GCRYAEF2KZ134834 | 1GCRYAEF2KZ121498 | 1GCRYAEF2KZ113823 | 1GCRYAEF2KZ155814 | 1GCRYAEF2KZ127933

1GCRYAEF2KZ195584

1GCRYAEF2KZ129374 | 1GCRYAEF2KZ162309; 1GCRYAEF2KZ134221 | 1GCRYAEF2KZ133876 | 1GCRYAEF2KZ177876 | 1GCRYAEF2KZ155537; 1GCRYAEF2KZ103616 | 1GCRYAEF2KZ190255 | 1GCRYAEF2KZ188165 | 1GCRYAEF2KZ111098; 1GCRYAEF2KZ168935; 1GCRYAEF2KZ189848 | 1GCRYAEF2KZ187761 | 1GCRYAEF2KZ171320 | 1GCRYAEF2KZ130105; 1GCRYAEF2KZ106838 | 1GCRYAEF2KZ145347 | 1GCRYAEF2KZ140150; 1GCRYAEF2KZ174024; 1GCRYAEF2KZ106516 | 1GCRYAEF2KZ150869 | 1GCRYAEF2KZ128600 | 1GCRYAEF2KZ134672 | 1GCRYAEF2KZ129519; 1GCRYAEF2KZ118665 | 1GCRYAEF2KZ138625; 1GCRYAEF2KZ128743 | 1GCRYAEF2KZ198338 | 1GCRYAEF2KZ103812 | 1GCRYAEF2KZ131822 | 1GCRYAEF2KZ153061 | 1GCRYAEF2KZ184732 | 1GCRYAEF2KZ176243; 1GCRYAEF2KZ112476 | 1GCRYAEF2KZ192345 | 1GCRYAEF2KZ166392 | 1GCRYAEF2KZ118004 | 1GCRYAEF2KZ119377 | 1GCRYAEF2KZ178932 | 1GCRYAEF2KZ158924

1GCRYAEF2KZ122327 | 1GCRYAEF2KZ149284 | 1GCRYAEF2KZ122599 | 1GCRYAEF2KZ167431

1GCRYAEF2KZ181510 | 1GCRYAEF2KZ178011 | 1GCRYAEF2KZ114678

1GCRYAEF2KZ174363; 1GCRYAEF2KZ127544 | 1GCRYAEF2KZ146191 | 1GCRYAEF2KZ164187; 1GCRYAEF2KZ111845 | 1GCRYAEF2KZ133229 | 1GCRYAEF2KZ191986 |

1GCRYAEF2KZ142268

| 1GCRYAEF2KZ178106

1GCRYAEF2KZ178817 | 1GCRYAEF2KZ183757; 1GCRYAEF2KZ180454 | 1GCRYAEF2KZ156882

1GCRYAEF2KZ165923 | 1GCRYAEF2KZ138432 | 1GCRYAEF2KZ148099; 1GCRYAEF2KZ170443; 1GCRYAEF2KZ100277 | 1GCRYAEF2KZ165744

1GCRYAEF2KZ159846 | 1GCRYAEF2KZ128726 | 1GCRYAEF2KZ145302 | 1GCRYAEF2KZ110551 | 1GCRYAEF2KZ133750; 1GCRYAEF2KZ194628; 1GCRYAEF2KZ120657 | 1GCRYAEF2KZ166313 | 1GCRYAEF2KZ110081 | 1GCRYAEF2KZ172371; 1GCRYAEF2KZ193804 | 1GCRYAEF2KZ192605; 1GCRYAEF2KZ133120 | 1GCRYAEF2KZ150161 | 1GCRYAEF2KZ157482 | 1GCRYAEF2KZ195312 | 1GCRYAEF2KZ185038

1GCRYAEF2KZ163668; 1GCRYAEF2KZ122330 | 1GCRYAEF2KZ153996 | 1GCRYAEF2KZ157370 | 1GCRYAEF2KZ180728 | 1GCRYAEF2KZ103969 | 1GCRYAEF2KZ148913; 1GCRYAEF2KZ180986; 1GCRYAEF2KZ127897 | 1GCRYAEF2KZ131691 | 1GCRYAEF2KZ183077 | 1GCRYAEF2KZ144196 | 1GCRYAEF2KZ156705 | 1GCRYAEF2KZ130119 | 1GCRYAEF2KZ130010; 1GCRYAEF2KZ140858; 1GCRYAEF2KZ168692 | 1GCRYAEF2KZ146465; 1GCRYAEF2KZ121033; 1GCRYAEF2KZ175934 | 1GCRYAEF2KZ108167; 1GCRYAEF2KZ150449; 1GCRYAEF2KZ112056 | 1GCRYAEF2KZ149270 | 1GCRYAEF2KZ196721; 1GCRYAEF2KZ141184; 1GCRYAEF2KZ128239 | 1GCRYAEF2KZ136521

1GCRYAEF2KZ142013 | 1GCRYAEF2KZ156347 | 1GCRYAEF2KZ139760 | 1GCRYAEF2KZ108024 | 1GCRYAEF2KZ178333 | 1GCRYAEF2KZ189784 | 1GCRYAEF2KZ100120 | 1GCRYAEF2KZ112624 | 1GCRYAEF2KZ168563; 1GCRYAEF2KZ106810; 1GCRYAEF2KZ164299; 1GCRYAEF2KZ113370; 1GCRYAEF2KZ144778 | 1GCRYAEF2KZ137958 | 1GCRYAEF2KZ137488 | 1GCRYAEF2KZ161659

1GCRYAEF2KZ165176; 1GCRYAEF2KZ101106; 1GCRYAEF2KZ141833; 1GCRYAEF2KZ160415; 1GCRYAEF2KZ111439 | 1GCRYAEF2KZ104779 | 1GCRYAEF2KZ129939 | 1GCRYAEF2KZ149611

1GCRYAEF2KZ179997 | 1GCRYAEF2KZ104345 | 1GCRYAEF2KZ177845 | 1GCRYAEF2KZ162536 | 1GCRYAEF2KZ184407; 1GCRYAEF2KZ139189; 1GCRYAEF2KZ167705 | 1GCRYAEF2KZ169602 | 1GCRYAEF2KZ162584 | 1GCRYAEF2KZ125308 | 1GCRYAEF2KZ120514 | 1GCRYAEF2KZ124210 | 1GCRYAEF2KZ107729

1GCRYAEF2KZ152671; 1GCRYAEF2KZ113434; 1GCRYAEF2KZ131917 | 1GCRYAEF2KZ192930 | 1GCRYAEF2KZ185007; 1GCRYAEF2KZ123624; 1GCRYAEF2KZ176677; 1GCRYAEF2KZ150774 | 1GCRYAEF2KZ109190; 1GCRYAEF2KZ171561 | 1GCRYAEF2KZ194550

1GCRYAEF2KZ132808; 1GCRYAEF2KZ108380

1GCRYAEF2KZ153786 | 1GCRYAEF2KZ144456 | 1GCRYAEF2KZ162360

1GCRYAEF2KZ168904 | 1GCRYAEF2KZ173763; 1GCRYAEF2KZ178252; 1GCRYAEF2KZ115040 | 1GCRYAEF2KZ185329; 1GCRYAEF2KZ157692 | 1GCRYAEF2KZ187498 | 1GCRYAEF2KZ157238 | 1GCRYAEF2KZ140200 | 1GCRYAEF2KZ180583 | 1GCRYAEF2KZ142111 | 1GCRYAEF2KZ164285 | 1GCRYAEF2KZ118293 | 1GCRYAEF2KZ123865 | 1GCRYAEF2KZ137684; 1GCRYAEF2KZ184228 | 1GCRYAEF2KZ197805 | 1GCRYAEF2KZ163508 | 1GCRYAEF2KZ111165; 1GCRYAEF2KZ169065 | 1GCRYAEF2KZ193611; 1GCRYAEF2KZ139046 | 1GCRYAEF2KZ196525; 1GCRYAEF2KZ161127 | 1GCRYAEF2KZ164190; 1GCRYAEF2KZ153657 | 1GCRYAEF2KZ155179

1GCRYAEF2KZ190305; 1GCRYAEF2KZ131786; 1GCRYAEF2KZ106970 | 1GCRYAEF2KZ198145 | 1GCRYAEF2KZ180163; 1GCRYAEF2KZ185847 | 1GCRYAEF2KZ155800

1GCRYAEF2KZ182379 | 1GCRYAEF2KZ185198 | 1GCRYAEF2KZ131528 | 1GCRYAEF2KZ135420 | 1GCRYAEF2KZ148958 | 1GCRYAEF2KZ151312; 1GCRYAEF2KZ184682

1GCRYAEF2KZ178638 | 1GCRYAEF2KZ111005; 1GCRYAEF2KZ133554 | 1GCRYAEF2KZ151701; 1GCRYAEF2KZ122098 | 1GCRYAEF2KZ138298 | 1GCRYAEF2KZ115104 | 1GCRYAEF2KZ188909 | 1GCRYAEF2KZ165288 | 1GCRYAEF2KZ106404 | 1GCRYAEF2KZ107973 | 1GCRYAEF2KZ123574; 1GCRYAEF2KZ164822 | 1GCRYAEF2KZ147972 | 1GCRYAEF2KZ113854 | 1GCRYAEF2KZ177764; 1GCRYAEF2KZ108900

The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRYAEF2KZ1.
1GCRYAEF2KZ129441 | 1GCRYAEF2KZ128208 | 1GCRYAEF2KZ113840 | 1GCRYAEF2KZ114471 | 1GCRYAEF2KZ126961 | 1GCRYAEF2KZ186996 | 1GCRYAEF2KZ146806 | 1GCRYAEF2KZ112378 | 1GCRYAEF2KZ141041; 1GCRYAEF2KZ161368 | 1GCRYAEF2KZ110632 | 1GCRYAEF2KZ128564 | 1GCRYAEF2KZ197433;

1GCRYAEF2KZ170314

| 1GCRYAEF2KZ135269; 1GCRYAEF2KZ178736 | 1GCRYAEF2KZ163833 | 1GCRYAEF2KZ132842; 1GCRYAEF2KZ146594

1GCRYAEF2KZ137295 | 1GCRYAEF2KZ159684 |

1GCRYAEF2KZ126670

| 1GCRYAEF2KZ191258; 1GCRYAEF2KZ173939; 1GCRYAEF2KZ173097 | 1GCRYAEF2KZ129214 | 1GCRYAEF2KZ104362; 1GCRYAEF2KZ163928; 1GCRYAEF2KZ143484 | 1GCRYAEF2KZ166294; 1GCRYAEF2KZ109903; 1GCRYAEF2KZ179790 | 1GCRYAEF2KZ170474; 1GCRYAEF2KZ128919; 1GCRYAEF2KZ196573 | 1GCRYAEF2KZ188313 | 1GCRYAEF2KZ194810; 1GCRYAEF2KZ169745 | 1GCRYAEF2KZ138348 | 1GCRYAEF2KZ142402 | 1GCRYAEF2KZ175156 | 1GCRYAEF2KZ112350 | 1GCRYAEF2KZ122800 | 1GCRYAEF2KZ151858; 1GCRYAEF2KZ124305; 1GCRYAEF2KZ100716 | 1GCRYAEF2KZ159815 | 1GCRYAEF2KZ125471 | 1GCRYAEF2KZ194144 | 1GCRYAEF2KZ199313 | 1GCRYAEF2KZ155425; 1GCRYAEF2KZ106337 | 1GCRYAEF2KZ111750; 1GCRYAEF2KZ143372; 1GCRYAEF2KZ179112;

1GCRYAEF2KZ141881

| 1GCRYAEF2KZ101042

1GCRYAEF2KZ114325 | 1GCRYAEF2KZ156610; 1GCRYAEF2KZ149432 | 1GCRYAEF2KZ165873 | 1GCRYAEF2KZ146613 | 1GCRYAEF2KZ176565; 1GCRYAEF2KZ137023; 1GCRYAEF2KZ163900

1GCRYAEF2KZ113563 | 1GCRYAEF2KZ149995 | 1GCRYAEF2KZ122263

1GCRYAEF2KZ132632

1GCRYAEF2KZ158714 | 1GCRYAEF2KZ101929 | 1GCRYAEF2KZ135465; 1GCRYAEF2KZ157305 | 1GCRYAEF2KZ161130 | 1GCRYAEF2KZ124904 | 1GCRYAEF2KZ167638 | 1GCRYAEF2KZ187906; 1GCRYAEF2KZ115197 | 1GCRYAEF2KZ132985 | 1GCRYAEF2KZ163881

1GCRYAEF2KZ188666 | 1GCRYAEF2KZ169339 | 1GCRYAEF2KZ114180; 1GCRYAEF2KZ122425; 1GCRYAEF2KZ133778

1GCRYAEF2KZ122487; 1GCRYAEF2KZ190594 | 1GCRYAEF2KZ175531; 1GCRYAEF2KZ191860; 1GCRYAEF2KZ154646 | 1GCRYAEF2KZ177408; 1GCRYAEF2KZ171687 | 1GCRYAEF2KZ154579 | 1GCRYAEF2KZ166456 | 1GCRYAEF2KZ144649 | 1GCRYAEF2KZ157739 |

1GCRYAEF2KZ111599

| 1GCRYAEF2KZ104572; 1GCRYAEF2KZ195150 | 1GCRYAEF2KZ119069; 1GCRYAEF2KZ118990 | 1GCRYAEF2KZ106290 | 1GCRYAEF2KZ197111 | 1GCRYAEF2KZ198646; 1GCRYAEF2KZ184097 | 1GCRYAEF2KZ174640 | 1GCRYAEF2KZ115359 | 1GCRYAEF2KZ108511; 1GCRYAEF2KZ199473; 1GCRYAEF2KZ145722; 1GCRYAEF2KZ124918 | 1GCRYAEF2KZ196377 | 1GCRYAEF2KZ161757; 1GCRYAEF2KZ183984

1GCRYAEF2KZ191471; 1GCRYAEF2KZ155134 | 1GCRYAEF2KZ140729; 1GCRYAEF2KZ143551 | 1GCRYAEF2KZ198503 | 1GCRYAEF2KZ132484 | 1GCRYAEF2KZ126572; 1GCRYAEF2KZ102255 | 1GCRYAEF2KZ141122 | 1GCRYAEF2KZ129147

1GCRYAEF2KZ139323 | 1GCRYAEF2KZ128967 | 1GCRYAEF2KZ105267 | 1GCRYAEF2KZ101770 | 1GCRYAEF2KZ166358; 1GCRYAEF2KZ189378 | 1GCRYAEF2KZ121369 | 1GCRYAEF2KZ176162; 1GCRYAEF2KZ141430 | 1GCRYAEF2KZ149799 | 1GCRYAEF2KZ145011 | 1GCRYAEF2KZ122652; 1GCRYAEF2KZ148121; 1GCRYAEF2KZ144926 | 1GCRYAEF2KZ180616 | 1GCRYAEF2KZ141444 | 1GCRYAEF2KZ161628; 1GCRYAEF2KZ168417; 1GCRYAEF2KZ109819 | 1GCRYAEF2KZ150614 | 1GCRYAEF2KZ166344; 1GCRYAEF2KZ105382; 1GCRYAEF2KZ156929 | 1GCRYAEF2KZ188344 | 1GCRYAEF2KZ141038 | 1GCRYAEF2KZ173973 | 1GCRYAEF2KZ144408

1GCRYAEF2KZ128161

1GCRYAEF2KZ133098; 1GCRYAEF2KZ192328; 1GCRYAEF2KZ132775 | 1GCRYAEF2KZ101428 | 1GCRYAEF2KZ164920 | 1GCRYAEF2KZ112073 | 1GCRYAEF2KZ171902 | 1GCRYAEF2KZ198274; 1GCRYAEF2KZ115054 | 1GCRYAEF2KZ119346 | 1GCRYAEF2KZ158745 | 1GCRYAEF2KZ173469 | 1GCRYAEF2KZ161869 | 1GCRYAEF2KZ179353 | 1GCRYAEF2KZ107715 | 1GCRYAEF2KZ157241; 1GCRYAEF2KZ119184 | 1GCRYAEF2KZ108248; 1GCRYAEF2KZ107021; 1GCRYAEF2KZ195052 | 1GCRYAEF2KZ146966; 1GCRYAEF2KZ168918; 1GCRYAEF2KZ140231

1GCRYAEF2KZ137328; 1GCRYAEF2KZ195326 | 1GCRYAEF2KZ108427 | 1GCRYAEF2KZ131755 | 1GCRYAEF2KZ101672; 1GCRYAEF2KZ172886; 1GCRYAEF2KZ102725 | 1GCRYAEF2KZ188649 | 1GCRYAEF2KZ156672 | 1GCRYAEF2KZ139208 | 1GCRYAEF2KZ146692

1GCRYAEF2KZ161435

1GCRYAEF2KZ1298131GCRYAEF2KZ103406 | 1GCRYAEF2KZ195701; 1GCRYAEF2KZ150158 | 1GCRYAEF2KZ167817 | 1GCRYAEF2KZ150726 | 1GCRYAEF2KZ154078 | 1GCRYAEF2KZ195049 | 1GCRYAEF2KZ158597 | 1GCRYAEF2KZ127981; 1GCRYAEF2KZ151360 | 1GCRYAEF2KZ124563 | 1GCRYAEF2KZ173228; 1GCRYAEF2KZ135143; 1GCRYAEF2KZ115281 | 1GCRYAEF2KZ197271 | 1GCRYAEF2KZ156686 | 1GCRYAEF2KZ113627 | 1GCRYAEF2KZ142447; 1GCRYAEF2KZ194077; 1GCRYAEF2KZ195083; 1GCRYAEF2KZ149687

1GCRYAEF2KZ143873 | 1GCRYAEF2KZ120531 | 1GCRYAEF2KZ197951; 1GCRYAEF2KZ146322; 1GCRYAEF2KZ170135 | 1GCRYAEF2KZ110663 | 1GCRYAEF2KZ165839 | 1GCRYAEF2KZ112204; 1GCRYAEF2KZ136681 | 1GCRYAEF2KZ110047

1GCRYAEF2KZ132548 | 1GCRYAEF2KZ188876 | 1GCRYAEF2KZ133991; 1GCRYAEF2KZ150340;

1GCRYAEF2KZ175691

;

1GCRYAEF2KZ172340

; 1GCRYAEF2KZ137264; 1GCRYAEF2KZ126717 | 1GCRYAEF2KZ197948 | 1GCRYAEF2KZ130704 | 1GCRYAEF2KZ109920; 1GCRYAEF2KZ176176 | 1GCRYAEF2KZ106497 | 1GCRYAEF2KZ109299; 1GCRYAEF2KZ194967 | 1GCRYAEF2KZ198663 | 1GCRYAEF2KZ135501 | 1GCRYAEF2KZ160771

1GCRYAEF2KZ168191 | 1GCRYAEF2KZ122862 | 1GCRYAEF2KZ101896 | 1GCRYAEF2KZ126877; 1GCRYAEF2KZ138494 | 1GCRYAEF2KZ168045

1GCRYAEF2KZ175500 | 1GCRYAEF2KZ160480; 1GCRYAEF2KZ103311 | 1GCRYAEF2KZ189994 | 1GCRYAEF2KZ153383

1GCRYAEF2KZ100358 | 1GCRYAEF2KZ111876 | 1GCRYAEF2KZ195746 | 1GCRYAEF2KZ198517

1GCRYAEF2KZ148748; 1GCRYAEF2KZ137071 | 1GCRYAEF2KZ143629; 1GCRYAEF2KZ195763 | 1GCRYAEF2KZ173231 | 1GCRYAEF2KZ198291 | 1GCRYAEF2KZ152511 | 1GCRYAEF2KZ166666 | 1GCRYAEF2KZ163301

1GCRYAEF2KZ193253 | 1GCRYAEF2KZ192958 | 1GCRYAEF2KZ170376; 1GCRYAEF2KZ100263; 1GCRYAEF2KZ139841 | 1GCRYAEF2KZ165341; 1GCRYAEF2KZ199294 | 1GCRYAEF2KZ192068 | 1GCRYAEF2KZ188604; 1GCRYAEF2KZ193673; 1GCRYAEF2KZ123977

1GCRYAEF2KZ169230 | 1GCRYAEF2KZ152783 | 1GCRYAEF2KZ148698 | 1GCRYAEF2KZ103373 | 1GCRYAEF2KZ139404; 1GCRYAEF2KZ123784 | 1GCRYAEF2KZ152329 | 1GCRYAEF2KZ178719; 1GCRYAEF2KZ174945; 1GCRYAEF2KZ186822 | 1GCRYAEF2KZ140309 | 1GCRYAEF2KZ195374 | 1GCRYAEF2KZ190630 | 1GCRYAEF2KZ141959; 1GCRYAEF2KZ106774; 1GCRYAEF2KZ150628; 1GCRYAEF2KZ176002 | 1GCRYAEF2KZ155019 | 1GCRYAEF2KZ101901 | 1GCRYAEF2KZ164965; 1GCRYAEF2KZ119606 | 1GCRYAEF2KZ136759 | 1GCRYAEF2KZ197349; 1GCRYAEF2KZ121212 | 1GCRYAEF2KZ149740 | 1GCRYAEF2KZ185931; 1GCRYAEF2KZ168577; 1GCRYAEF2KZ191017 | 1GCRYAEF2KZ166988; 1GCRYAEF2KZ160429 | 1GCRYAEF2KZ138656; 1GCRYAEF2KZ171138;

1GCRYAEF2KZ134798

| 1GCRYAEF2KZ111795 | 1GCRYAEF2KZ145784 | 1GCRYAEF2KZ159295; 1GCRYAEF2KZ164805 | 1GCRYAEF2KZ107469 | 1GCRYAEF2KZ190871 | 1GCRYAEF2KZ130833

1GCRYAEF2KZ142593; 1GCRYAEF2KZ170801 | 1GCRYAEF2KZ157885; 1GCRYAEF2KZ125762

1GCRYAEF2KZ196685; 1GCRYAEF2KZ110601 | 1GCRYAEF2KZ184729 | 1GCRYAEF2KZ160351; 1GCRYAEF2KZ138351; 1GCRYAEF2KZ171527; 1GCRYAEF2KZ121095 | 1GCRYAEF2KZ144280 | 1GCRYAEF2KZ129360 |

1GCRYAEF2KZ161001

| 1GCRYAEF2KZ113580 | 1GCRYAEF2KZ148166 | 1GCRYAEF2KZ161242 | 1GCRYAEF2KZ161712 | 1GCRYAEF2KZ192376 | 1GCRYAEF2KZ197738 | 1GCRYAEF2KZ163234 | 1GCRYAEF2KZ152136; 1GCRYAEF2KZ137426; 1GCRYAEF2KZ151634 | 1GCRYAEF2KZ187050 | 1GCRYAEF2KZ189090 | 1GCRYAEF2KZ139967 | 1GCRYAEF2KZ171608 | 1GCRYAEF2KZ140178; 1GCRYAEF2KZ171396; 1GCRYAEF2KZ110792 | 1GCRYAEF2KZ108802; 1GCRYAEF2KZ125342 | 1GCRYAEF2KZ163363; 1GCRYAEF2KZ148362; 1GCRYAEF2KZ130587 | 1GCRYAEF2KZ102174 | 1GCRYAEF2KZ158891 | 1GCRYAEF2KZ134347

1GCRYAEF2KZ125907; 1GCRYAEF2KZ165565 | 1GCRYAEF2KZ117578 |

1GCRYAEF2KZ105611

| 1GCRYAEF2KZ107939; 1GCRYAEF2KZ163847; 1GCRYAEF2KZ109318; 1GCRYAEF2KZ146773; 1GCRYAEF2KZ195570

1GCRYAEF2KZ127849; 1GCRYAEF2KZ137880 | 1GCRYAEF2KZ195603; 1GCRYAEF2KZ193267 | 1GCRYAEF2KZ101218; 1GCRYAEF2KZ123428

1GCRYAEF2KZ169695; 1GCRYAEF2KZ107438; 1GCRYAEF2KZ105866 | 1GCRYAEF2KZ149883; 1GCRYAEF2KZ120349; 1GCRYAEF2KZ142237 | 1GCRYAEF2KZ135966 | 1GCRYAEF2KZ134705 | 1GCRYAEF2KZ194631 | 1GCRYAEF2KZ176825; 1GCRYAEF2KZ100330; 1GCRYAEF2KZ114681; 1GCRYAEF2KZ134980 | 1GCRYAEF2KZ156056; 1GCRYAEF2KZ120870; 1GCRYAEF2KZ141797 | 1GCRYAEF2KZ113661 | 1GCRYAEF2KZ188151; 1GCRYAEF2KZ160298 | 1GCRYAEF2KZ118407; 1GCRYAEF2KZ181748 | 1GCRYAEF2KZ124675 | 1GCRYAEF2KZ168465 | 1GCRYAEF2KZ189915 | 1GCRYAEF2KZ143677 | 1GCRYAEF2KZ117631; 1GCRYAEF2KZ159958 | 1GCRYAEF2KZ174508 | 1GCRYAEF2KZ137314 | 1GCRYAEF2KZ189512 | 1GCRYAEF2KZ151715 | 1GCRYAEF2KZ199246 | 1GCRYAEF2KZ155781 | 1GCRYAEF2KZ132887; 1GCRYAEF2KZ159510 | 1GCRYAEF2KZ178865 | 1GCRYAEF2KZ174265 | 1GCRYAEF2KZ146708; 1GCRYAEF2KZ133411 | 1GCRYAEF2KZ177327; 1GCRYAEF2KZ169390; 1GCRYAEF2KZ152279 | 1GCRYAEF2KZ167770 | 1GCRYAEF2KZ185718 | 1GCRYAEF2KZ126846; 1GCRYAEF2KZ112459

1GCRYAEF2KZ146739 | 1GCRYAEF2KZ176405; 1GCRYAEF2KZ199733; 1GCRYAEF2KZ194807; 1GCRYAEF2KZ145865 | 1GCRYAEF2KZ145901 | 1GCRYAEF2KZ185122 | 1GCRYAEF2KZ113529 | 1GCRYAEF2KZ116771; 1GCRYAEF2KZ147602 | 1GCRYAEF2KZ125860 | 1GCRYAEF2KZ115524 | 1GCRYAEF2KZ100764; 1GCRYAEF2KZ128371 | 1GCRYAEF2KZ178154 | 1GCRYAEF2KZ192765 | 1GCRYAEF2KZ158504 | 1GCRYAEF2KZ121159 | 1GCRYAEF2KZ115555; 1GCRYAEF2KZ128063

1GCRYAEF2KZ110159; 1GCRYAEF2KZ144764 | 1GCRYAEF2KZ167624 | 1GCRYAEF2KZ198758 | 1GCRYAEF2KZ187548 | 1GCRYAEF2KZ186416; 1GCRYAEF2KZ124109; 1GCRYAEF2KZ197187; 1GCRYAEF2KZ121162 | 1GCRYAEF2KZ193009; 1GCRYAEF2KZ193818 | 1GCRYAEF2KZ164867 | 1GCRYAEF2KZ137992 | 1GCRYAEF2KZ188036; 1GCRYAEF2KZ146112 | 1GCRYAEF2KZ132758 | 1GCRYAEF2KZ151939; 1GCRYAEF2KZ154372; 1GCRYAEF2KZ120660 | 1GCRYAEF2KZ142805

1GCRYAEF2KZ117533;

1GCRYAEF2KZ135059

| 1GCRYAEF2KZ184861 | 1GCRYAEF2KZ149463 | 1GCRYAEF2KZ197755; 1GCRYAEF2KZ109948 | 1GCRYAEF2KZ178946 | 1GCRYAEF2KZ171883 | 1GCRYAEF2KZ138558

1GCRYAEF2KZ188179 | 1GCRYAEF2KZ192720 | 1GCRYAEF2KZ115779; 1GCRYAEF2KZ166781 | 1GCRYAEF2KZ197836 | 1GCRYAEF2KZ157708 | 1GCRYAEF2KZ185542

1GCRYAEF2KZ187999 | 1GCRYAEF2KZ190742 | 1GCRYAEF2KZ108556 | 1GCRYAEF2KZ122604; 1GCRYAEF2KZ132341 | 1GCRYAEF2KZ124255 | 1GCRYAEF2KZ152718 | 1GCRYAEF2KZ185363 | 1GCRYAEF2KZ109402; 1GCRYAEF2KZ182673 | 1GCRYAEF2KZ130962 | 1GCRYAEF2KZ103728; 1GCRYAEF2KZ194581 | 1GCRYAEF2KZ194404; 1GCRYAEF2KZ137894; 1GCRYAEF2KZ121503

1GCRYAEF2KZ146756; 1GCRYAEF2KZ153903 | 1GCRYAEF2KZ182656; 1GCRYAEF2KZ113028 | 1GCRYAEF2KZ177361; 1GCRYAEF2KZ150676 | 1GCRYAEF2KZ126748 | 1GCRYAEF2KZ199506 | 1GCRYAEF2KZ151066; 1GCRYAEF2KZ199568; 1GCRYAEF2KZ109187 | 1GCRYAEF2KZ165114 | 1GCRYAEF2KZ103003 | 1GCRYAEF2KZ162195 | 1GCRYAEF2KZ161578 | 1GCRYAEF2KZ165856; 1GCRYAEF2KZ197013 | 1GCRYAEF2KZ148426; 1GCRYAEF2KZ136034 | 1GCRYAEF2KZ199859 | 1GCRYAEF2KZ121257 | 1GCRYAEF2KZ135305 | 1GCRYAEF2KZ178171; 1GCRYAEF2KZ183502; 1GCRYAEF2KZ137443 | 1GCRYAEF2KZ165758 | 1GCRYAEF2KZ121436 | 1GCRYAEF2KZ158020 | 1GCRYAEF2KZ171155; 1GCRYAEF2KZ120948 | 1GCRYAEF2KZ193740 | 1GCRYAEF2KZ141900

1GCRYAEF2KZ175447; 1GCRYAEF2KZ198730; 1GCRYAEF2KZ161256; 1GCRYAEF2KZ163444 | 1GCRYAEF2KZ187632 | 1GCRYAEF2KZ104426 | 1GCRYAEF2KZ118861; 1GCRYAEF2KZ102711 | 1GCRYAEF2KZ145039 | 1GCRYAEF2KZ143128; 1GCRYAEF2KZ189395 | 1GCRYAEF2KZ147258; 1GCRYAEF2KZ138463 |

1GCRYAEF2KZ102658

; 1GCRYAEF2KZ111330 | 1GCRYAEF2KZ111716; 1GCRYAEF2KZ122361 | 1GCRYAEF2KZ160608; 1GCRYAEF2KZ128807 | 1GCRYAEF2KZ176596 | 1GCRYAEF2KZ184617

1GCRYAEF2KZ179398 | 1GCRYAEF2KZ160625 | 1GCRYAEF2KZ129035 | 1GCRYAEF2KZ149933 | 1GCRYAEF2KZ134333;

1GCRYAEF2KZ173729

| 1GCRYAEF2KZ103325; 1GCRYAEF2KZ167753; 1GCRYAEF2KZ114762 | 1GCRYAEF2KZ187288 | 1GCRYAEF2KZ198047; 1GCRYAEF2KZ168319; 1GCRYAEF2KZ158938;

1GCRYAEF2KZ168711

| 1GCRYAEF2KZ134896 | 1GCRYAEF2KZ144490; 1GCRYAEF2KZ108458

1GCRYAEF2KZ180843; 1GCRYAEF2KZ174783 | 1GCRYAEF2KZ181443 | 1GCRYAEF2KZ117080 |

1GCRYAEF2KZ139077

| 1GCRYAEF2KZ194080 | 1GCRYAEF2KZ186626 | 1GCRYAEF2KZ142058; 1GCRYAEF2KZ138124 | 1GCRYAEF2KZ167297 | 1GCRYAEF2KZ117242

1GCRYAEF2KZ160074 | 1GCRYAEF2KZ107102 | 1GCRYAEF2KZ119122 | 1GCRYAEF2KZ153917

1GCRYAEF2KZ199943 |

1GCRYAEF2KZ113756

| 1GCRYAEF2KZ190532; 1GCRYAEF2KZ178199; 1GCRYAEF2KZ140746 | 1GCRYAEF2KZ117788 | 1GCRYAEF2KZ130637 | 1GCRYAEF2KZ185945; 1GCRYAEF2KZ135417 | 1GCRYAEF2KZ110274 | 1GCRYAEF2KZ136471 | 1GCRYAEF2KZ164058 | 1GCRYAEF2KZ182253 | 1GCRYAEF2KZ183192

1GCRYAEF2KZ138785; 1GCRYAEF2KZ171835 | 1GCRYAEF2KZ109240 | 1GCRYAEF2KZ198727; 1GCRYAEF2KZ166117

1GCRYAEF2KZ108198

1GCRYAEF2KZ155716 | 1GCRYAEF2KZ139872 | 1GCRYAEF2KZ198825 | 1GCRYAEF2KZ177991 | 1GCRYAEF2KZ180051 | 1GCRYAEF2KZ167106 | 1GCRYAEF2KZ176338; 1GCRYAEF2KZ183953 | 1GCRYAEF2KZ174881 | 1GCRYAEF2KZ177926; 1GCRYAEF2KZ127138; 1GCRYAEF2KZ110338; 1GCRYAEF2KZ161502

1GCRYAEF2KZ157367; 1GCRYAEF2KZ177859; 1GCRYAEF2KZ187713 | 1GCRYAEF2KZ181944; 1GCRYAEF2KZ109500 |

1GCRYAEF2KZ133764

| 1GCRYAEF2KZ129052 | 1GCRYAEF2KZ175383 | 1GCRYAEF2KZ119251 | 1GCRYAEF2KZ161337; 1GCRYAEF2KZ174976 | 1GCRYAEF2KZ194709; 1GCRYAEF2KZ158907; 1GCRYAEF2KZ190935

1GCRYAEF2KZ191714 | 1GCRYAEF2KZ121825; 1GCRYAEF2KZ132078 | 1GCRYAEF2KZ119136; 1GCRYAEF2KZ190031 | 1GCRYAEF2KZ169258 | 1GCRYAEF2KZ144232 | 1GCRYAEF2KZ130797 | 1GCRYAEF2KZ190921 | 1GCRYAEF2KZ102403; 1GCRYAEF2KZ194693 | 1GCRYAEF2KZ175108 | 1GCRYAEF2KZ191972 | 1GCRYAEF2KZ142089; 1GCRYAEF2KZ154128; 1GCRYAEF2KZ154968; 1GCRYAEF2KZ103230 | 1GCRYAEF2KZ194788; 1GCRYAEF2KZ167235; 1GCRYAEF2KZ175674 | 1GCRYAEF2KZ144117 | 1GCRYAEF2KZ154629 | 1GCRYAEF2KZ108394 | 1GCRYAEF2KZ111229 | 1GCRYAEF2KZ196945; 1GCRYAEF2KZ100652; 1GCRYAEF2KZ191406 | 1GCRYAEF2KZ116396 | 1GCRYAEF2KZ166053; 1GCRYAEF2KZ194984 | 1GCRYAEF2KZ111828; 1GCRYAEF2KZ159250

1GCRYAEF2KZ159488 | 1GCRYAEF2KZ122537; 1GCRYAEF2KZ179126 | 1GCRYAEF2KZ162942; 1GCRYAEF2KZ101137 | 1GCRYAEF2KZ147213; 1GCRYAEF2KZ109979; 1GCRYAEF2KZ177165 | 1GCRYAEF2KZ182916

1GCRYAEF2KZ176615 | 1GCRYAEF2KZ166151 | 1GCRYAEF2KZ193933 | 1GCRYAEF2KZ125776 | 1GCRYAEF2KZ178395; 1GCRYAEF2KZ165484 | 1GCRYAEF2KZ152492 | 1GCRYAEF2KZ135708; 1GCRYAEF2KZ183614; 1GCRYAEF2KZ108783 | 1GCRYAEF2KZ153500 | 1GCRYAEF2KZ168062; 1GCRYAEF2KZ185184; 1GCRYAEF2KZ164075 | 1GCRYAEF2KZ118844 | 1GCRYAEF2KZ128810 | 1GCRYAEF2KZ188022; 1GCRYAEF2KZ186741; 1GCRYAEF2KZ155523

1GCRYAEF2KZ174556 | 1GCRYAEF2KZ158695; 1GCRYAEF2KZ186349; 1GCRYAEF2KZ156266; 1GCRYAEF2KZ130573 | 1GCRYAEF2KZ177313 | 1GCRYAEF2KZ159507 | 1GCRYAEF2KZ140407

1GCRYAEF2KZ159930; 1GCRYAEF2KZ170247; 1GCRYAEF2KZ111893 | 1GCRYAEF2KZ196086; 1GCRYAEF2KZ190112; 1GCRYAEF2KZ108752; 1GCRYAEF2KZ192779; 1GCRYAEF2KZ154257 | 1GCRYAEF2KZ126295; 1GCRYAEF2KZ129522 | 1GCRYAEF2KZ103583 | 1GCRYAEF2KZ140939 | 1GCRYAEF2KZ161208; 1GCRYAEF2KZ131108 | 1GCRYAEF2KZ159975; 1GCRYAEF2KZ156560 | 1GCRYAEF2KZ178137 | 1GCRYAEF2KZ161743

1GCRYAEF2KZ187145

1GCRYAEF2KZ160155 | 1GCRYAEF2KZ197769 | 1GCRYAEF2KZ121114; 1GCRYAEF2KZ157577 | 1GCRYAEF2KZ159796 | 1GCRYAEF2KZ118780; 1GCRYAEF2KZ135773; 1GCRYAEF2KZ188070 | 1GCRYAEF2KZ163623; 1GCRYAEF2KZ121596 | 1GCRYAEF2KZ131075; 1GCRYAEF2KZ142450; 1GCRYAEF2KZ128242 | 1GCRYAEF2KZ127270 | 1GCRYAEF2KZ113515 | 1GCRYAEF2KZ127737 | 1GCRYAEF2KZ115474 | 1GCRYAEF2KZ175514 | 1GCRYAEF2KZ158177; 1GCRYAEF2KZ114955 | 1GCRYAEF2KZ135496; 1GCRYAEF2KZ199683 | 1GCRYAEF2KZ137720 | 1GCRYAEF2KZ114308; 1GCRYAEF2KZ175139; 1GCRYAEF2KZ169924; 1GCRYAEF2KZ178820; 1GCRYAEF2KZ164755; 1GCRYAEF2KZ105253 | 1GCRYAEF2KZ183788; 1GCRYAEF2KZ177568 | 1GCRYAEF2KZ120674; 1GCRYAEF2KZ148488 | 1GCRYAEF2KZ119282 | 1GCRYAEF2KZ112641; 1GCRYAEF2KZ173598; 1GCRYAEF2KZ102188; 1GCRYAEF2KZ192829 | 1GCRYAEF2KZ112977; 1GCRYAEF2KZ137412 | 1GCRYAEF2KZ101199 | 1GCRYAEF2KZ100229 | 1GCRYAEF2KZ111103; 1GCRYAEF2KZ105527

1GCRYAEF2KZ164528; 1GCRYAEF2KZ103597 | 1GCRYAEF2KZ169857; 1GCRYAEF2KZ189171; 1GCRYAEF2KZ109514; 1GCRYAEF2KZ119590 | 1GCRYAEF2KZ155473 | 1GCRYAEF2KZ137538; 1GCRYAEF2KZ158986

1GCRYAEF2KZ101283 |

1GCRYAEF2KZ147843

| 1GCRYAEF2KZ170703; 1GCRYAEF2KZ134719; 1GCRYAEF2KZ190501 | 1GCRYAEF2KZ194094 |

1GCRYAEF2KZ1996661GCRYAEF2KZ142979; 1GCRYAEF2KZ145431 | 1GCRYAEF2KZ185525 | 1GCRYAEF2KZ173956 | 1GCRYAEF2KZ154209 | 1GCRYAEF2KZ108928 | 1GCRYAEF2KZ114292 | 1GCRYAEF2KZ187176

1GCRYAEF2KZ115393 | 1GCRYAEF2KZ135692; 1GCRYAEF2KZ142884

1GCRYAEF2KZ113742 | 1GCRYAEF2KZ160043 | 1GCRYAEF2KZ198016; 1GCRYAEF2KZ154064; 1GCRYAEF2KZ111764 | 1GCRYAEF2KZ182883; 1GCRYAEF2KZ108797; 1GCRYAEF2KZ159670; 1GCRYAEF2KZ198906; 1GCRYAEF2KZ188764 | 1GCRYAEF2KZ164903; 1GCRYAEF2KZ138611;

1GCRYAEF2KZ102630

| 1GCRYAEF2KZ138527;

1GCRYAEF2KZ119198

| 1GCRYAEF2KZ122957 | 1GCRYAEF2KZ196105; 1GCRYAEF2KZ170913 | 1GCRYAEF2KZ101476; 1GCRYAEF2KZ193947 | 1GCRYAEF2KZ190188; 1GCRYAEF2KZ161774 | 1GCRYAEF2KZ194905 | 1GCRYAEF2KZ198498 | 1GCRYAEF2KZ196850 | 1GCRYAEF2KZ106029 | 1GCRYAEF2KZ144067; 1GCRYAEF2KZ177893 | 1GCRYAEF2KZ170863 | 1GCRYAEF2KZ124482 | 1GCRYAEF2KZ133361; 1GCRYAEF2KZ127902 | 1GCRYAEF2KZ145526 | 1GCRYAEF2KZ118245 | 1GCRYAEF2KZ167722; 1GCRYAEF2KZ111084 | 1GCRYAEF2KZ104636;

1GCRYAEF2KZ125664

; 1GCRYAEF2KZ194676; 1GCRYAEF2KZ109822 | 1GCRYAEF2KZ131593

1GCRYAEF2KZ188408

1GCRYAEF2KZ162326 | 1GCRYAEF2KZ185539 | 1GCRYAEF2KZ160463 | 1GCRYAEF2KZ185797; 1GCRYAEF2KZ195794; 1GCRYAEF2KZ157594 | 1GCRYAEF2KZ191759 | 1GCRYAEF2KZ145977 | 1GCRYAEF2KZ130959

1GCRYAEF2KZ142951; 1GCRYAEF2KZ136809 | 1GCRYAEF2KZ126197 | 1GCRYAEF2KZ150693 | 1GCRYAEF2KZ163217 | 1GCRYAEF2KZ178784; 1GCRYAEF2KZ152153

1GCRYAEF2KZ152525 | 1GCRYAEF2KZ119394; 1GCRYAEF2KZ125437 | 1GCRYAEF2KZ133344 | 1GCRYAEF2KZ181524 | 1GCRYAEF2KZ185640; 1GCRYAEF2KZ117810 | 1GCRYAEF2KZ128631 | 1GCRYAEF2KZ155313 | 1GCRYAEF2KZ114132 | 1GCRYAEF2KZ166683; 1GCRYAEF2KZ102868 | 1GCRYAEF2KZ191275

1GCRYAEF2KZ102854 | 1GCRYAEF2KZ148832; 1GCRYAEF2KZ166005 | 1GCRYAEF2KZ103017 | 1GCRYAEF2KZ117449; 1GCRYAEF2KZ140035 | 1GCRYAEF2KZ118553

1GCRYAEF2KZ160477; 1GCRYAEF2KZ161516 | 1GCRYAEF2KZ173715 | 1GCRYAEF2KZ136437; 1GCRYAEF2KZ182723; 1GCRYAEF2KZ165551 | 1GCRYAEF2KZ120853; 1GCRYAEF2KZ171186 | 1GCRYAEF2KZ127043; 1GCRYAEF2KZ194273; 1GCRYAEF2KZ121419 | 1GCRYAEF2KZ167798 | 1GCRYAEF2KZ119525 | 1GCRYAEF2KZ187033 | 1GCRYAEF2KZ129732; 1GCRYAEF2KZ123140 | 1GCRYAEF2KZ152864; 1GCRYAEF2KZ112283 | 1GCRYAEF2KZ185881 | 1GCRYAEF2KZ170099 | 1GCRYAEF2KZ116057 | 1GCRYAEF2KZ166750; 1GCRYAEF2KZ199179 | 1GCRYAEF2KZ141329 | 1GCRYAEF2KZ139838 | 1GCRYAEF2KZ161998 | 1GCRYAEF2KZ106564 | 1GCRYAEF2KZ138866 | 1GCRYAEF2KZ142464 | 1GCRYAEF2KZ168398

1GCRYAEF2KZ116544; 1GCRYAEF2KZ159829; 1GCRYAEF2KZ191843 | 1GCRYAEF2KZ105396 | 1GCRYAEF2KZ183466 | 1GCRYAEF2KZ119461 | 1GCRYAEF2KZ118486; 1GCRYAEF2KZ144554 | 1GCRYAEF2KZ117287 | 1GCRYAEF2KZ130122; 1GCRYAEF2KZ116916; 1GCRYAEF2KZ161306 | 1GCRYAEF2KZ137796 | 1GCRYAEF2KZ128368; 1GCRYAEF2KZ100957 | 1GCRYAEF2KZ127768; 1GCRYAEF2KZ126183 | 1GCRYAEF2KZ140553 | 1GCRYAEF2KZ197108

1GCRYAEF2KZ184293; 1GCRYAEF2KZ116527; 1GCRYAEF2KZ136941 | 1GCRYAEF2KZ165386; 1GCRYAEF2KZ187968 | 1GCRYAEF2KZ119735 | 1GCRYAEF2KZ197495

1GCRYAEF2KZ156624 | 1GCRYAEF2KZ140147 | 1GCRYAEF2KZ155005 | 1GCRYAEF2KZ101946 | 1GCRYAEF2KZ172256 | 1GCRYAEF2KZ100599 | 1GCRYAEF2KZ105513; 1GCRYAEF2KZ146515 | 1GCRYAEF2KZ120335; 1GCRYAEF2KZ145641 | 1GCRYAEF2KZ119816; 1GCRYAEF2KZ153612 | 1GCRYAEF2KZ134090 | 1GCRYAEF2KZ130184 | 1GCRYAEF2KZ180678 | 1GCRYAEF2KZ174184 | 1GCRYAEF2KZ112509; 1GCRYAEF2KZ138933 | 1GCRYAEF2KZ141606; 1GCRYAEF2KZ135949 | 1GCRYAEF2KZ176761; 1GCRYAEF2KZ160639; 1GCRYAEF2KZ160916 | 1GCRYAEF2KZ143422 | 1GCRYAEF2KZ130069 | 1GCRYAEF2KZ185959; 1GCRYAEF2KZ100845; 1GCRYAEF2KZ118858; 1GCRYAEF2KZ163783 | 1GCRYAEF2KZ180177

1GCRYAEF2KZ162777 | 1GCRYAEF2KZ103647 | 1GCRYAEF2KZ190319 | 1GCRYAEF2KZ191647 | 1GCRYAEF2KZ106807 | 1GCRYAEF2KZ103065; 1GCRYAEF2KZ164206; 1GCRYAEF2KZ163170 | 1GCRYAEF2KZ130685; 1GCRYAEF2KZ119217; 1GCRYAEF2KZ103552 | 1GCRYAEF2KZ103602

1GCRYAEF2KZ154193 | 1GCRYAEF2KZ129925; 1GCRYAEF2KZ166618; 1GCRYAEF2KZ102353 | 1GCRYAEF2KZ173200 | 1GCRYAEF2KZ167896 | 1GCRYAEF2KZ105124 | 1GCRYAEF2KZ100828 | 1GCRYAEF2KZ133988 | 1GCRYAEF2KZ155957; 1GCRYAEF2KZ161158; 1GCRYAEF2KZ113398; 1GCRYAEF2KZ120593; 1GCRYAEF2KZ115961

1GCRYAEF2KZ153528

1GCRYAEF2KZ191423 | 1GCRYAEF2KZ142254; 1GCRYAEF2KZ120173; 1GCRYAEF2KZ152797 | 1GCRYAEF2KZ143503

1GCRYAEF2KZ187954 | 1GCRYAEF2KZ176582 | 1GCRYAEF2KZ178364

1GCRYAEF2KZ154792; 1GCRYAEF2KZ133716 | 1GCRYAEF2KZ153948; 1GCRYAEF2KZ129679 | 1GCRYAEF2KZ137202 | 1GCRYAEF2KZ109271 | 1GCRYAEF2KZ161225; 1GCRYAEF2KZ109576 | 1GCRYAEF2KZ105916; 1GCRYAEF2KZ118682 | 1GCRYAEF2KZ194774 | 1GCRYAEF2KZ136499; 1GCRYAEF2KZ114549 | 1GCRYAEF2KZ187808 | 1GCRYAEF2KZ145798 | 1GCRYAEF2KZ144599 | 1GCRYAEF2KZ102160 | 1GCRYAEF2KZ162357; 1GCRYAEF2KZ141220 | 1GCRYAEF2KZ149222 | 1GCRYAEF2KZ133960 | 1GCRYAEF2KZ127530; 1GCRYAEF2KZ149057 | 1GCRYAEF2KZ158213

1GCRYAEF2KZ151844 | 1GCRYAEF2KZ182091 | 1GCRYAEF2KZ188196 | 1GCRYAEF2KZ162455; 1GCRYAEF2KZ136406 | 1GCRYAEF2KZ161421 | 1GCRYAEF2KZ109657; 1GCRYAEF2KZ152119 | 1GCRYAEF2KZ179613 | 1GCRYAEF2KZ124417 | 1GCRYAEF2KZ188134 | 1GCRYAEF2KZ181751; 1GCRYAEF2KZ113451; 1GCRYAEF2KZ139080; 1GCRYAEF2KZ104815

1GCRYAEF2KZ105625 | 1GCRYAEF2KZ106712 | 1GCRYAEF2KZ198064 | 1GCRYAEF2KZ186979 | 1GCRYAEF2KZ120576 | 1GCRYAEF2KZ137460; 1GCRYAEF2KZ184889 | 1GCRYAEF2KZ171706

1GCRYAEF2KZ149060; 1GCRYAEF2KZ192846; 1GCRYAEF2KZ103096

1GCRYAEF2KZ103664; 1GCRYAEF2KZ180423; 1GCRYAEF2KZ105107 | 1GCRYAEF2KZ136096

1GCRYAEF2KZ186092; 1GCRYAEF2KZ119881 | 1GCRYAEF2KZ128225; 1GCRYAEF2KZ144053 | 1GCRYAEF2KZ185900 | 1GCRYAEF2KZ196413 | 1GCRYAEF2KZ178168 | 1GCRYAEF2KZ184567 | 1GCRYAEF2KZ197481; 1GCRYAEF2KZ199831 | 1GCRYAEF2KZ110954 | 1GCRYAEF2KZ151925; 1GCRYAEF2KZ131223; 1GCRYAEF2KZ152251

1GCRYAEF2KZ172614 | 1GCRYAEF2KZ102014 | 1GCRYAEF2KZ107598 | 1GCRYAEF2KZ108430 | 1GCRYAEF2KZ189896 | 1GCRYAEF2KZ189087 | 1GCRYAEF2KZ185671 | 1GCRYAEF2KZ130413 | 1GCRYAEF2KZ138446 | 1GCRYAEF2KZ102501 | 1GCRYAEF2KZ174430; 1GCRYAEF2KZ123283 | 1GCRYAEF2KZ114969 | 1GCRYAEF2KZ181572 | 1GCRYAEF2KZ162665 | 1GCRYAEF2KZ191499 | 1GCRYAEF2KZ175268

1GCRYAEF2KZ159538 | 1GCRYAEF2KZ169003 | 1GCRYAEF2KZ193088 | 1GCRYAEF2KZ164545 | 1GCRYAEF2KZ134266 | 1GCRYAEF2KZ192216 | 1GCRYAEF2KZ183807; 1GCRYAEF2KZ161905; 1GCRYAEF2KZ116530 | 1GCRYAEF2KZ120934 | 1GCRYAEF2KZ115975 | 1GCRYAEF2KZ163654 | 1GCRYAEF2KZ139886

1GCRYAEF2KZ177005; 1GCRYAEF2KZ165145; 1GCRYAEF2KZ131853 | 1GCRYAEF2KZ174475 | 1GCRYAEF2KZ194208 | 1GCRYAEF2KZ164576

1GCRYAEF2KZ169874

1GCRYAEF2KZ135319; 1GCRYAEF2KZ196864; 1GCRYAEF2KZ115913 | 1GCRYAEF2KZ166389 | 1GCRYAEF2KZ185136 |

1GCRYAEF2KZ107259

; 1GCRYAEF2KZ175836 | 1GCRYAEF2KZ184360 | 1GCRYAEF2KZ169387; 1GCRYAEF2KZ134459 | 1GCRYAEF2KZ109013 | 1GCRYAEF2KZ108685 | 1GCRYAEF2KZ190126 | 1GCRYAEF2KZ168210 | 1GCRYAEF2KZ116303 | 1GCRYAEF2KZ140388; 1GCRYAEF2KZ132615 | 1GCRYAEF2KZ163539 | 1GCRYAEF2KZ112610 | 1GCRYAEF2KZ135157 | 1GCRYAEF2KZ186013 | 1GCRYAEF2KZ185654 | 1GCRYAEF2KZ188750; 1GCRYAEF2KZ139452 | 1GCRYAEF2KZ111313; 1GCRYAEF2KZ183905 | 1GCRYAEF2KZ182592 | 1GCRYAEF2KZ139144 | 1GCRYAEF2KZ140570; 1GCRYAEF2KZ188795; 1GCRYAEF2KZ142142 | 1GCRYAEF2KZ167719 | 1GCRYAEF2KZ163542

1GCRYAEF2KZ184455; 1GCRYAEF2KZ167154; 1GCRYAEF2KZ126460 | 1GCRYAEF2KZ101994 | 1GCRYAEF2KZ153626; 1GCRYAEF2KZ197884 | 1GCRYAEF2KZ170720; 1GCRYAEF2KZ137961 | 1GCRYAEF2KZ185458; 1GCRYAEF2KZ139371 | 1GCRYAEF2KZ129942; 1GCRYAEF2KZ161645 | 1GCRYAEF2KZ145087; 1GCRYAEF2KZ107133; 1GCRYAEF2KZ106726; 1GCRYAEF2KZ119833 | 1GCRYAEF2KZ124885 | 1GCRYAEF2KZ142027 | 1GCRYAEF2KZ150032 | 1GCRYAEF2KZ136910 | 1GCRYAEF2KZ171480; 1GCRYAEF2KZ182365 | 1GCRYAEF2KZ171950 | 1GCRYAEF2KZ130654 | 1GCRYAEF2KZ150189 | 1GCRYAEF2KZ129696 | 1GCRYAEF2KZ196279 | 1GCRYAEF2KZ197156 | 1GCRYAEF2KZ144702; 1GCRYAEF2KZ133022

1GCRYAEF2KZ167218 | 1GCRYAEF2KZ185105; 1GCRYAEF2KZ122201; 1GCRYAEF2KZ195827 | 1GCRYAEF2KZ108959; 1GCRYAEF2KZ155845; 1GCRYAEF2KZ179692; 1GCRYAEF2KZ115605 | 1GCRYAEF2KZ163895 | 1GCRYAEF2KZ112347; 1GCRYAEF2KZ172922 | 1GCRYAEF2KZ111036; 1GCRYAEF2KZ180566; 1GCRYAEF2KZ190076

1GCRYAEF2KZ106953; 1GCRYAEF2KZ128953 | 1GCRYAEF2KZ152105;

1GCRYAEF2KZ127107

; 1GCRYAEF2KZ145915 | 1GCRYAEF2KZ112543 | 1GCRYAEF2KZ195942; 1GCRYAEF2KZ108055 | 1GCRYAEF2KZ128855 | 1GCRYAEF2KZ189672 | 1GCRYAEF2KZ127172 | 1GCRYAEF2KZ182639; 1GCRYAEF2KZ103163 | 1GCRYAEF2KZ171852 | 1GCRYAEF2KZ191390 | 1GCRYAEF2KZ126474; 1GCRYAEF2KZ196184 | 1GCRYAEF2KZ173276; 1GCRYAEF2KZ119315 | 1GCRYAEF2KZ168966 | 1GCRYAEF2KZ196248; 1GCRYAEF2KZ146580; 1GCRYAEF2KZ136082 | 1GCRYAEF2KZ108122; 1GCRYAEF2KZ129844; 1GCRYAEF2KZ118150 | 1GCRYAEF2KZ113000 | 1GCRYAEF2KZ114454; 1GCRYAEF2KZ107679 | 1GCRYAEF2KZ150936 | 1GCRYAEF2KZ144019

1GCRYAEF2KZ151102 | 1GCRYAEF2KZ170488; 1GCRYAEF2KZ127608; 1GCRYAEF2KZ135577 | 1GCRYAEF2KZ126541 | 1GCRYAEF2KZ146448 | 1GCRYAEF2KZ111943 | 1GCRYAEF2KZ132923 |

1GCRYAEF2KZ135935

| 1GCRYAEF2KZ168840 | 1GCRYAEF2KZ100909 | 1GCRYAEF2KZ164626; 1GCRYAEF2KZ117550

1GCRYAEF2KZ102904 | 1GCRYAEF2KZ166733 | 1GCRYAEF2KZ115698; 1GCRYAEF2KZ105205 | 1GCRYAEF2KZ114535

1GCRYAEF2KZ141766 | 1GCRYAEF2KZ106709 | 1GCRYAEF2KZ197819; 1GCRYAEF2KZ150077 | 1GCRYAEF2KZ107956; 1GCRYAEF2KZ173004 | 1GCRYAEF2KZ129133; 1GCRYAEF2KZ139063 | 1GCRYAEF2KZ132159 | 1GCRYAEF2KZ111280 | 1GCRYAEF2KZ199358 | 1GCRYAEF2KZ193138 | 1GCRYAEF2KZ124577 | 1GCRYAEF2KZ174606; 1GCRYAEF2KZ112087 | 1GCRYAEF2KZ191230 | 1GCRYAEF2KZ152931; 1GCRYAEF2KZ194435 | 1GCRYAEF2KZ137121 | 1GCRYAEF2KZ163721 | 1GCRYAEF2KZ177277; 1GCRYAEF2KZ103809 | 1GCRYAEF2KZ100179 | 1GCRYAEF2KZ162780; 1GCRYAEF2KZ184004 | 1GCRYAEF2KZ183676 | 1GCRYAEF2KZ134767; 1GCRYAEF2KZ193012; 1GCRYAEF2KZ121209 | 1GCRYAEF2KZ143310 | 1GCRYAEF2KZ173052 | 1GCRYAEF2KZ160026; 1GCRYAEF2KZ179837 | 1GCRYAEF2KZ156770 |

1GCRYAEF2KZ169714

; 1GCRYAEF2KZ166473 | 1GCRYAEF2KZ182382 | 1GCRYAEF2KZ111148 | 1GCRYAEF2KZ142299

1GCRYAEF2KZ143601; 1GCRYAEF2KZ147180; 1GCRYAEF2KZ142223

1GCRYAEF2KZ154727 | 1GCRYAEF2KZ188957

1GCRYAEF2KZ107942; 1GCRYAEF2KZ106824 | 1GCRYAEF2KZ152265; 1GCRYAEF2KZ194130; 1GCRYAEF2KZ155375; 1GCRYAEF2KZ189607 | 1GCRYAEF2KZ172015; 1GCRYAEF2KZ156302; 1GCRYAEF2KZ162410 | 1GCRYAEF2KZ156784 | 1GCRYAEF2KZ184326 | 1GCRYAEF2KZ155182 | 1GCRYAEF2KZ174735 | 1GCRYAEF2KZ120125 | 1GCRYAEF2KZ109674; 1GCRYAEF2KZ151973 | 1GCRYAEF2KZ191485 | 1GCRYAEF2KZ138916; 1GCRYAEF2KZ153237 | 1GCRYAEF2KZ192362 | 1GCRYAEF2KZ175982 | 1GCRYAEF2KZ144988 | 1GCRYAEF2KZ127091 | 1GCRYAEF2KZ147163 | 1GCRYAEF2KZ163069 | 1GCRYAEF2KZ179286 | 1GCRYAEF2KZ175576 | 1GCRYAEF2KZ197383 | 1GCRYAEF2KZ107908 | 1GCRYAEF2KZ189137; 1GCRYAEF2KZ125051 | 1GCRYAEF2KZ159801 | 1GCRYAEF2KZ107553; 1GCRYAEF2KZ146918 | 1GCRYAEF2KZ151116; 1GCRYAEF2KZ161323 | 1GCRYAEF2KZ179496; 1GCRYAEF2KZ123171;

1GCRYAEF2KZ183600

| 1GCRYAEF2KZ141136 | 1GCRYAEF2KZ127978; 1GCRYAEF2KZ134722; 1GCRYAEF2KZ193995 | 1GCRYAEF2KZ183516 | 1GCRYAEF2KZ189803 | 1GCRYAEF2KZ154260 | 1GCRYAEF2KZ110341; 1GCRYAEF2KZ153691 | 1GCRYAEF2KZ190143 | 1GCRYAEF2KZ184620 | 1GCRYAEF2KZ122389; 1GCRYAEF2KZ175903 | 1GCRYAEF2KZ121789 | 1GCRYAEF2KZ134736; 1GCRYAEF2KZ149723 | 1GCRYAEF2KZ148104

1GCRYAEF2KZ165307 | 1GCRYAEF2KZ199327 | 1GCRYAEF2KZ117984; 1GCRYAEF2KZ129830 | 1GCRYAEF2KZ145607; 1GCRYAEF2KZ156008 | 1GCRYAEF2KZ131111; 1GCRYAEF2KZ139211 | 1GCRYAEF2KZ145980 | 1GCRYAEF2KZ158826 | 1GCRYAEF2KZ182995 | 1GCRYAEF2KZ127740 | 1GCRYAEF2KZ138804 | 1GCRYAEF2KZ194922 | 1GCRYAEF2KZ167395 | 1GCRYAEF2KZ113269; 1GCRYAEF2KZ196878 | 1GCRYAEF2KZ146899 | 1GCRYAEF2KZ110453 | 1GCRYAEF2KZ116088 | 1GCRYAEF2KZ152542 | 1GCRYAEF2KZ175559 | 1GCRYAEF2KZ178459 | 1GCRYAEF2KZ120724; 1GCRYAEF2KZ166263 | 1GCRYAEF2KZ160138 |

1GCRYAEF2KZ195858

; 1GCRYAEF2KZ154839

1GCRYAEF2KZ185394

1GCRYAEF2KZ183774; 1GCRYAEF2KZ116186 | 1GCRYAEF2KZ114003; 1GCRYAEF2KZ167347; 1GCRYAEF2KZ141170; 1GCRYAEF2KZ194211 | 1GCRYAEF2KZ157868 | 1GCRYAEF2KZ195780 | 1GCRYAEF2KZ135921

1GCRYAEF2KZ180860 | 1GCRYAEF2KZ161936 | 1GCRYAEF2KZ137555 | 1GCRYAEF2KZ171107 | 1GCRYAEF2KZ194791 | 1GCRYAEF2KZ140617 | 1GCRYAEF2KZ189025 | 1GCRYAEF2KZ193902 | 1GCRYAEF2KZ109707 | 1GCRYAEF2KZ165419; 1GCRYAEF2KZ122554 | 1GCRYAEF2KZ101090 | 1GCRYAEF2KZ146384 | 1GCRYAEF2KZ193706; 1GCRYAEF2KZ140441 | 1GCRYAEF2KZ158311; 1GCRYAEF2KZ100246; 1GCRYAEF2KZ136731 | 1GCRYAEF2KZ108587 | 1GCRYAEF2KZ129004; 1GCRYAEF2KZ132954 | 1GCRYAEF2KZ196766; 1GCRYAEF2KZ113045 | 1GCRYAEF2KZ182205 | 1GCRYAEF2KZ154842

1GCRYAEF2KZ190823 | 1GCRYAEF2KZ107603 | 1GCRYAEF2KZ114938; 1GCRYAEF2KZ197268 | 1GCRYAEF2KZ115751; 1GCRYAEF2KZ104717; 1GCRYAEF2KZ159149; 1GCRYAEF2KZ170569 | 1GCRYAEF2KZ188148; 1GCRYAEF2KZ163461 | 1GCRYAEF2KZ199148; 1GCRYAEF2KZ186478 | 1GCRYAEF2KZ198775 | 1GCRYAEF2KZ112672; 1GCRYAEF2KZ128659; 1GCRYAEF2KZ188490; 1GCRYAEF2KZ107813 | 1GCRYAEF2KZ165906 | 1GCRYAEF2KZ172645; 1GCRYAEF2KZ144893 | 1GCRYAEF2KZ121680; 1GCRYAEF2KZ125311 | 1GCRYAEF2KZ148085 | 1GCRYAEF2KZ163413; 1GCRYAEF2KZ117239 | 1GCRYAEF2KZ184343 |

1GCRYAEF2KZ178705

; 1GCRYAEF2KZ107519 | 1GCRYAEF2KZ143582 | 1GCRYAEF2KZ112266 | 1GCRYAEF2KZ176789 | 1GCRYAEF2KZ170006 | 1GCRYAEF2KZ194533; 1GCRYAEF2KZ141721 | 1GCRYAEF2KZ103115 | 1GCRYAEF2KZ186304 | 1GCRYAEF2KZ192751

1GCRYAEF2KZ180471 | 1GCRYAEF2KZ189526 | 1GCRYAEF2KZ135532; 1GCRYAEF2KZ195679; 1GCRYAEF2KZ121081 | 1GCRYAEF2KZ194614; 1GCRYAEF2KZ166652 | 1GCRYAEF2KZ136132; 1GCRYAEF2KZ117693 | 1GCRYAEF2KZ177652; 1GCRYAEF2KZ148040 | 1GCRYAEF2KZ169678; 1GCRYAEF2KZ118102; 1GCRYAEF2KZ125812 | 1GCRYAEF2KZ152900; 1GCRYAEF2KZ122375 | 1GCRYAEF2KZ102675 | 1GCRYAEF2KZ114910; 1GCRYAEF2KZ101431; 1GCRYAEF2KZ160723 | 1GCRYAEF2KZ116656; 1GCRYAEF2KZ135885 | 1GCRYAEF2KZ112302; 1GCRYAEF2KZ103471 | 1GCRYAEF2KZ131545; 1GCRYAEF2KZ137605 | 1GCRYAEF2KZ151696 | 1GCRYAEF2KZ190563; 1GCRYAEF2KZ188716 | 1GCRYAEF2KZ130024 | 1GCRYAEF2KZ137247 | 1GCRYAEF2KZ186089 | 1GCRYAEF2KZ169213

1GCRYAEF2KZ141377; 1GCRYAEF2KZ187257 |

1GCRYAEF2KZ114647

; 1GCRYAEF2KZ128404; 1GCRYAEF2KZ121341; 1GCRYAEF2KZ138947 | 1GCRYAEF2KZ163315 | 1GCRYAEF2KZ155246 | 1GCRYAEF2KZ129598 | 1GCRYAEF2KZ160849 | 1GCRYAEF2KZ192555; 1GCRYAEF2KZ141296 | 1GCRYAEF2KZ181698; 1GCRYAEF2KZ152816 | 1GCRYAEF2KZ105012; 1GCRYAEF2KZ150354 | 1GCRYAEF2KZ161791; 1GCRYAEF2KZ137362 | 1GCRYAEF2KZ111859 | 1GCRYAEF2KZ115331 | 1GCRYAEF2KZ163850; 1GCRYAEF2KZ122702 | 1GCRYAEF2KZ141573; 1GCRYAEF2KZ136373; 1GCRYAEF2KZ121324; 1GCRYAEF2KZ139726 | 1GCRYAEF2KZ152301 |

1GCRYAEF2KZ132257

; 1GCRYAEF2KZ175626

1GCRYAEF2KZ184469 | 1GCRYAEF2KZ177232 | 1GCRYAEF2KZ172063 | 1GCRYAEF2KZ129262; 1GCRYAEF2KZ136258 | 1GCRYAEF2KZ130900 | 1GCRYAEF2KZ126281; 1GCRYAEF2KZ151472 | 1GCRYAEF2KZ150273 | 1GCRYAEF2KZ171267; 1GCRYAEF2KZ173648 | 1GCRYAEF2KZ142139; 1GCRYAEF2KZ198890 | 1GCRYAEF2KZ181913 | 1GCRYAEF2KZ175898; 1GCRYAEF2KZ126099 | 1GCRYAEF2KZ166943 | 1GCRYAEF2KZ134042 | 1GCRYAEF2KZ112686 | 1GCRYAEF2KZ192197; 1GCRYAEF2KZ130802; 1GCRYAEF2KZ158972 | 1GCRYAEF2KZ172144 | 1GCRYAEF2KZ107794 | 1GCRYAEF2KZ100005; 1GCRYAEF2KZ100683; 1GCRYAEF2KZ150578 | 1GCRYAEF2KZ182625

1GCRYAEF2KZ160768; 1GCRYAEF2KZ179661 | 1GCRYAEF2KZ116298 | 1GCRYAEF2KZ155022 | 1GCRYAEF2KZ189316; 1GCRYAEF2KZ184794 | 1GCRYAEF2KZ157157 | 1GCRYAEF2KZ158096

1GCRYAEF2KZ160401 | 1GCRYAEF2KZ139631; 1GCRYAEF2KZ174623 | 1GCRYAEF2KZ161614

1GCRYAEF2KZ134039; 1GCRYAEF2KZ146143; 1GCRYAEF2KZ110422 | 1GCRYAEF2KZ183399 | 1GCRYAEF2KZ195990

1GCRYAEF2KZ135546; 1GCRYAEF2KZ170944 | 1GCRYAEF2KZ147874; 1GCRYAEF2KZ128192; 1GCRYAEF2KZ173570 | 1GCRYAEF2KZ140214; 1GCRYAEF2KZ198579 | 1GCRYAEF2KZ107262 | 1GCRYAEF2KZ157871 | 1GCRYAEF2KZ142738 | 1GCRYAEF2KZ127429; 1GCRYAEF2KZ168983 | 1GCRYAEF2KZ147437; 1GCRYAEF2KZ160995 | 1GCRYAEF2KZ163153; 1GCRYAEF2KZ101767 | 1GCRYAEF2KZ153710 | 1GCRYAEF2KZ161239 | 1GCRYAEF2KZ111201 | 1GCRYAEF2KZ156185 | 1GCRYAEF2KZ164786 | 1GCRYAEF2KZ199490; 1GCRYAEF2KZ153030 | 1GCRYAEF2KZ189493

1GCRYAEF2KZ131898 | 1GCRYAEF2KZ117175 | 1GCRYAEF2KZ190157; 1GCRYAEF2KZ187615; 1GCRYAEF2KZ118956 | 1GCRYAEF2KZ192619; 1GCRYAEF2KZ176680;

1GCRYAEF2KZ192281

; 1GCRYAEF2KZ194340 | 1GCRYAEF2KZ103146 | 1GCRYAEF2KZ104197 | 1GCRYAEF2KZ149625 | 1GCRYAEF2KZ161080 | 1GCRYAEF2KZ175254 | 1GCRYAEF2KZ106466 | 1GCRYAEF2KZ183838 | 1GCRYAEF2KZ117516 | 1GCRYAEF2KZ112591 | 1GCRYAEF2KZ105978; 1GCRYAEF2KZ120626 | 1GCRYAEF2KZ194418 | 1GCRYAEF2KZ100912 | 1GCRYAEF2KZ192104 | 1GCRYAEF2KZ185119 | 1GCRYAEF2KZ128354

1GCRYAEF2KZ162116; 1GCRYAEF2KZ171009 |

1GCRYAEF2KZ175979

; 1GCRYAEF2KZ157787 | 1GCRYAEF2KZ146675 | 1GCRYAEF2KZ149642; 1GCRYAEF2KZ107374; 1GCRYAEF2KZ183385 | 1GCRYAEF2KZ116463 | 1GCRYAEF2KZ160656; 1GCRYAEF2KZ134395 | 1GCRYAEF2KZ148023; 1GCRYAEF2KZ109643; 1GCRYAEF2KZ128614; 1GCRYAEF2KZ127818 | 1GCRYAEF2KZ123123 | 1GCRYAEF2KZ183662 | 1GCRYAEF2KZ167526

1GCRYAEF2KZ123848; 1GCRYAEF2KZ187291; 1GCRYAEF2KZ109836; 1GCRYAEF2KZ140133; 1GCRYAEF2KZ186495; 1GCRYAEF2KZ165260 | 1GCRYAEF2KZ154176 | 1GCRYAEF2KZ147020 | 1GCRYAEF2KZ123672

1GCRYAEF2KZ152976; 1GCRYAEF2KZ157689; 1GCRYAEF2KZ186240 | 1GCRYAEF2KZ156641; 1GCRYAEF2KZ196928 | 1GCRYAEF2KZ117807; 1GCRYAEF2KZ197626 | 1GCRYAEF2KZ134008 | 1GCRYAEF2KZ184049; 1GCRYAEF2KZ169275; 1GCRYAEF2KZ164447 | 1GCRYAEF2KZ165775; 1GCRYAEF2KZ169437; 1GCRYAEF2KZ166408; 1GCRYAEF2KZ151407 | 1GCRYAEF2KZ122991 |

1GCRYAEF2KZ146417

| 1GCRYAEF2KZ101851 | 1GCRYAEF2KZ102739 | 1GCRYAEF2KZ104992; 1GCRYAEF2KZ167610; 1GCRYAEF2KZ186562; 1GCRYAEF2KZ152346 | 1GCRYAEF2KZ146434; 1GCRYAEF2KZ150290 | 1GCRYAEF2KZ125535 | 1GCRYAEF2KZ145736 |

1GCRYAEF2KZ180731

| 1GCRYAEF2KZ164500; 1GCRYAEF2KZ161189; 1GCRYAEF2KZ181488; 1GCRYAEF2KZ189736; 1GCRYAEF2KZ157806; 1GCRYAEF2KZ193656 | 1GCRYAEF2KZ173388 | 1GCRYAEF2KZ196007 | 1GCRYAEF2KZ128791 | 1GCRYAEF2KZ198694 | 1GCRYAEF2KZ104054

1GCRYAEF2KZ124739; 1GCRYAEF2KZ195469; 1GCRYAEF2KZ149544 | 1GCRYAEF2KZ193849; 1GCRYAEF2KZ113255

1GCRYAEF2KZ182236 | 1GCRYAEF2KZ143324 | 1GCRYAEF2KZ111151 | 1GCRYAEF2KZ191891; 1GCRYAEF2KZ104085 | 1GCRYAEF2KZ141623 | 1GCRYAEF2KZ138480 | 1GCRYAEF2KZ142948

1GCRYAEF2KZ156400; 1GCRYAEF2KZ191857 | 1GCRYAEF2KZ113496 | 1GCRYAEF2KZ193897; 1GCRYAEF2KZ195987 | 1GCRYAEF2KZ107682 | 1GCRYAEF2KZ162181

1GCRYAEF2KZ169096 | 1GCRYAEF2KZ130878; 1GCRYAEF2KZ198386 | 1GCRYAEF2KZ174847 | 1GCRYAEF2KZ152895 | 1GCRYAEF2KZ103955 | 1GCRYAEF2KZ162102; 1GCRYAEF2KZ101560 | 1GCRYAEF2KZ183855 | 1GCRYAEF2KZ164108; 1GCRYAEF2KZ136227; 1GCRYAEF2KZ129990; 1GCRYAEF2KZ160706; 1GCRYAEF2KZ182222; 1GCRYAEF2KZ145140 | 1GCRYAEF2KZ133571; 1GCRYAEF2KZ105821; 1GCRYAEF2KZ105138; 1GCRYAEF2KZ164321; 1GCRYAEF2KZ183273; 1GCRYAEF2KZ172855 | 1GCRYAEF2KZ107889 | 1GCRYAEF2KZ183659 | 1GCRYAEF2KZ136003 | 1GCRYAEF2KZ199344 | 1GCRYAEF2KZ172094 | 1GCRYAEF2KZ118228; 1GCRYAEF2KZ153920; 1GCRYAEF2KZ153593

1GCRYAEF2KZ167042; 1GCRYAEF2KZ143162 | 1GCRYAEF2KZ105236; 1GCRYAEF2KZ170362; 1GCRYAEF2KZ132016 | 1GCRYAEF2KZ158955; 1GCRYAEF2KZ115507; 1GCRYAEF2KZ101526 | 1GCRYAEF2KZ121484 | 1GCRYAEF2KZ121727 | 1GCRYAEF2KZ184603 | 1GCRYAEF2KZ173410; 1GCRYAEF2KZ139306 | 1GCRYAEF2KZ138107

1GCRYAEF2KZ165369 | 1GCRYAEF2KZ111263 | 1GCRYAEF2KZ118598; 1GCRYAEF2KZ175366 | 1GCRYAEF2KZ172483; 1GCRYAEF2KZ126698; 1GCRYAEF2KZ168501 | 1GCRYAEF2KZ150242 | 1GCRYAEF2KZ156994 | 1GCRYAEF2KZ127821 | 1GCRYAEF2KZ159748; 1GCRYAEF2KZ102627 | 1GCRYAEF2KZ126703; 1GCRYAEF2KZ179269; 1GCRYAEF2KZ187663

1GCRYAEF2KZ120884; 1GCRYAEF2KZ149415 | 1GCRYAEF2KZ110744; 1GCRYAEF2KZ127186 | 1GCRYAEF2KZ163380 | 1GCRYAEF2KZ176212 | 1GCRYAEF2KZ143887 | 1GCRYAEF2KZ108749; 1GCRYAEF2KZ193205; 1GCRYAEF2KZ147261; 1GCRYAEF2KZ160091 | 1GCRYAEF2KZ114342

1GCRYAEF2KZ149320; 1GCRYAEF2KZ187579; 1GCRYAEF2KZ150998 | 1GCRYAEF2KZ134445 | 1GCRYAEF2KZ176288

1GCRYAEF2KZ119430 | 1GCRYAEF2KZ145719 | 1GCRYAEF2KZ101333; 1GCRYAEF2KZ116415; 1GCRYAEF2KZ125101; 1GCRYAEF2KZ152461 | 1GCRYAEF2KZ123185 | 1GCRYAEF2KZ117628 | 1GCRYAEF2KZ177098; 1GCRYAEF2KZ191552; 1GCRYAEF2KZ117581

1GCRYAEF2KZ121615 | 1GCRYAEF2KZ194371 | 1GCRYAEF2KZ169194 | 1GCRYAEF2KZ118357 | 1GCRYAEF2KZ163525

1GCRYAEF2KZ104734

1GCRYAEF2KZ144845 | 1GCRYAEF2KZ169356

1GCRYAEF2KZ116009 | 1GCRYAEF2KZ117404 | 1GCRYAEF2KZ117998 | 1GCRYAEF2KZ178915 | 1GCRYAEF2KZ132100 | 1GCRYAEF2KZ198100 | 1GCRYAEF2KZ168448 | 1GCRYAEF2KZ140228

1GCRYAEF2KZ168174 | 1GCRYAEF2KZ185265 | 1GCRYAEF2KZ153819 | 1GCRYAEF2KZ123641; 1GCRYAEF2KZ195875; 1GCRYAEF2KZ186691; 1GCRYAEF2KZ122473 | 1GCRYAEF2KZ132520; 1GCRYAEF2KZ106757 | 1GCRYAEF2KZ167641 | 1GCRYAEF2KZ163265 | 1GCRYAEF2KZ112560 | 1GCRYAEF2KZ113885 | 1GCRYAEF2KZ126734 | 1GCRYAEF2KZ158776 | 1GCRYAEF2KZ186707

1GCRYAEF2KZ174802 | 1GCRYAEF2KZ188117 | 1GCRYAEF2KZ197139; 1GCRYAEF2KZ169227 | 1GCRYAEF2KZ133912 | 1GCRYAEF2KZ144392 | 1GCRYAEF2KZ193219 | 1GCRYAEF2KZ180602; 1GCRYAEF2KZ111697; 1GCRYAEF2KZ123414 | 1GCRYAEF2KZ153481; 1GCRYAEF2KZ150905; 1GCRYAEF2KZ151164 | 1GCRYAEF2KZ126149 | 1GCRYAEF2KZ111621 | 1GCRYAEF2KZ114552; 1GCRYAEF2KZ150838 | 1GCRYAEF2KZ122618; 1GCRYAEF2KZ111490 | 1GCRYAEF2KZ113501 | 1GCRYAEF2KZ152217; 1GCRYAEF2KZ141086 | 1GCRYAEF2KZ174198; 1GCRYAEF2KZ174833; 1GCRYAEF2KZ184715; 1GCRYAEF2KZ165842 | 1GCRYAEF2KZ129164 | 1GCRYAEF2KZ191339; 1GCRYAEF2KZ165002

1GCRYAEF2KZ126457 | 1GCRYAEF2KZ159734 | 1GCRYAEF2KZ174752; 1GCRYAEF2KZ169907 | 1GCRYAEF2KZ172600; 1GCRYAEF2KZ115376; 1GCRYAEF2KZ192801 | 1GCRYAEF2KZ125387 | 1GCRYAEF2KZ142965 | 1GCRYAEF2KZ195102 | 1GCRYAEF2KZ102532; 1GCRYAEF2KZ146949 | 1GCRYAEF2KZ144781 | 1GCRYAEF2KZ119878; 1GCRYAEF2KZ183029 | 1GCRYAEF2KZ181717 | 1GCRYAEF2KZ121453; 1GCRYAEF2KZ126216 | 1GCRYAEF2KZ180258 | 1GCRYAEF2KZ194287 | 1GCRYAEF2KZ193284 | 1GCRYAEF2KZ160950 | 1GCRYAEF2KZ158163 | 1GCRYAEF2KZ133246; 1GCRYAEF2KZ152766; 1GCRYAEF2KZ185878 | 1GCRYAEF2KZ146174 | 1GCRYAEF2KZ154355 |

1GCRYAEF2KZ171771

; 1GCRYAEF2KZ114857 | 1GCRYAEF2KZ179367 | 1GCRYAEF2KZ187744 | 1GCRYAEF2KZ186058

1GCRYAEF2KZ147664; 1GCRYAEF2KZ199182; 1GCRYAEF2KZ191924

1GCRYAEF2KZ197416 | 1GCRYAEF2KZ123168 | 1GCRYAEF2KZ172175 | 1GCRYAEF2KZ124983 | 1GCRYAEF2KZ153884 | 1GCRYAEF2KZ119380 | 1GCRYAEF2KZ197545; 1GCRYAEF2KZ165971 | 1GCRYAEF2KZ179773 | 1GCRYAEF2KZ108315 |

1GCRYAEF2KZ196900

| 1GCRYAEF2KZ133666 | 1GCRYAEF2KZ151083 | 1GCRYAEF2KZ192992; 1GCRYAEF2KZ184410 | 1GCRYAEF2KZ128290

1GCRYAEF2KZ114227; 1GCRYAEF2KZ157403 | 1GCRYAEF2KZ175870 | 1GCRYAEF2KZ103499; 1GCRYAEF2KZ112381 | 1GCRYAEF2KZ142612

1GCRYAEF2KZ190837; 1GCRYAEF2KZ158101 | 1GCRYAEF2KZ186268 | 1GCRYAEF2KZ152850 | 1GCRYAEF2KZ147986 | 1GCRYAEF2KZ104765; 1GCRYAEF2KZ104880 | 1GCRYAEF2KZ155988; 1GCRYAEF2KZ137118 | 1GCRYAEF2KZ132646 | 1GCRYAEF2KZ116639; 1GCRYAEF2KZ190773 | 1GCRYAEF2KZ114261; 1GCRYAEF2KZ165467 | 1GCRYAEF2KZ189381 | 1GCRYAEF2KZ129763; 1GCRYAEF2KZ111960 | 1GCRYAEF2KZ166795 | 1GCRYAEF2KZ135093 | 1GCRYAEF2KZ163475 | 1GCRYAEF2KZ180535 | 1GCRYAEF2KZ172502; 1GCRYAEF2KZ192927 | 1GCRYAEF2KZ114230; 1GCRYAEF2KZ135725; 1GCRYAEF2KZ149317 | 1GCRYAEF2KZ197531 | 1GCRYAEF2KZ180082; 1GCRYAEF2KZ160169 | 1GCRYAEF2KZ193348; 1GCRYAEF2KZ155358 | 1GCRYAEF2KZ123638 | 1GCRYAEF2KZ180048 | 1GCRYAEF2KZ169504; 1GCRYAEF2KZ102305 | 1GCRYAEF2KZ107570 | 1GCRYAEF2KZ137281; 1GCRYAEF2KZ159703 | 1GCRYAEF2KZ125082; 1GCRYAEF2KZ190787 | 1GCRYAEF2KZ109884 | 1GCRYAEF2KZ153822 | 1GCRYAEF2KZ126832 | 1GCRYAEF2KZ198551 | 1GCRYAEF2KZ188683; 1GCRYAEF2KZ136812 | 1GCRYAEF2KZ142660 | 1GCRYAEF2KZ190384; 1GCRYAEF2KZ109710; 1GCRYAEF2KZ151598 | 1GCRYAEF2KZ134297 | 1GCRYAEF2KZ104071; 1GCRYAEF2KZ119671; 1GCRYAEF2KZ101834; 1GCRYAEF2KZ179448 |

1GCRYAEF2KZ108041

; 1GCRYAEF2KZ191728; 1GCRYAEF2KZ105575 | 1GCRYAEF2KZ195438

1GCRYAEF2KZ120089; 1GCRYAEF2KZ165517 | 1GCRYAEF2KZ194354 | 1GCRYAEF2KZ193270 | 1GCRYAEF2KZ188067; 1GCRYAEF2KZ175755 | 1GCRYAEF2KZ176484; 1GCRYAEF2KZ178431; 1GCRYAEF2KZ135675; 1GCRYAEF2KZ185170; 1GCRYAEF2KZ184813; 1GCRYAEF2KZ161550 | 1GCRYAEF2KZ180390 | 1GCRYAEF2KZ162052 | 1GCRYAEF2KZ106323

1GCRYAEF2KZ119329 | 1GCRYAEF2KZ187646 | 1GCRYAEF2KZ163959 | 1GCRYAEF2KZ145171 | 1GCRYAEF2KZ115250; 1GCRYAEF2KZ132839; 1GCRYAEF2KZ175738; 1GCRYAEF2KZ172497 | 1GCRYAEF2KZ103860; 1GCRYAEF2KZ112008; 1GCRYAEF2KZ180275 | 1GCRYAEF2KZ159717 | 1GCRYAEF2KZ131416 | 1GCRYAEF2KZ160575 | 1GCRYAEF2KZ144411; 1GCRYAEF2KZ163394; 1GCRYAEF2KZ153285 | 1GCRYAEF2KZ175416; 1GCRYAEF2KZ184701 | 1GCRYAEF2KZ118570 | 1GCRYAEF2KZ139807 | 1GCRYAEF2KZ171303 | 1GCRYAEF2KZ107309 |

1GCRYAEF2KZ199716

| 1GCRYAEF2KZ181023 | 1GCRYAEF2KZ108329 | 1GCRYAEF2KZ193382 | 1GCRYAEF2KZ133697; 1GCRYAEF2KZ108914 | 1GCRYAEF2KZ120111 | 1GCRYAEF2KZ190479 | 1GCRYAEF2KZ146238; 1GCRYAEF2KZ170331; 1GCRYAEF2KZ139936; 1GCRYAEF2KZ118679; 1GCRYAEF2KZ111649 | 1GCRYAEF2KZ175044; 1GCRYAEF2KZ177263 | 1GCRYAEF2KZ135367; 1GCRYAEF2KZ124160; 1GCRYAEF2KZ177795 | 1GCRYAEF2KZ136292 | 1GCRYAEF2KZ107777 | 1GCRYAEF2KZ167199 | 1GCRYAEF2KZ132310; 1GCRYAEF2KZ126765 | 1GCRYAEF2KZ151648 | 1GCRYAEF2KZ127835 | 1GCRYAEF2KZ167302 | 1GCRYAEF2KZ157336; 1GCRYAEF2KZ101350 | 1GCRYAEF2KZ125843; 1GCRYAEF2KZ179630; 1GCRYAEF2KZ199330; 1GCRYAEF2KZ115684 | 1GCRYAEF2KZ153433 | 1GCRYAEF2KZ155487; 1GCRYAEF2KZ128970 | 1GCRYAEF2KZ131772; 1GCRYAEF2KZ156137 | 1GCRYAEF2KZ144876; 1GCRYAEF2KZ168661 | 1GCRYAEF2KZ166070

1GCRYAEF2KZ105446 | 1GCRYAEF2KZ100571 | 1GCRYAEF2KZ126653 | 1GCRYAEF2KZ182415 | 1GCRYAEF2KZ172192; 1GCRYAEF2KZ178722 | 1GCRYAEF2KZ168997 | 1GCRYAEF2KZ130220; 1GCRYAEF2KZ147471; 1GCRYAEF2KZ118343 | 1GCRYAEF2KZ165632 | 1GCRYAEF2KZ165596; 1GCRYAEF2KZ130153 | 1GCRYAEF2KZ188442; 1GCRYAEF2KZ106872 | 1GCRYAEF2KZ127253 | 1GCRYAEF2KZ104796 |

1GCRYAEF2KZ160012

| 1GCRYAEF2KZ146885; 1GCRYAEF2KZ159264; 1GCRYAEF2KZ138012 | 1GCRYAEF2KZ112882 | 1GCRYAEF2KZ120156 | 1GCRYAEF2KZ179949 | 1GCRYAEF2KZ138737 | 1GCRYAEF2KZ121047; 1GCRYAEF2KZ156896 | 1GCRYAEF2KZ147082; 1GCRYAEF2KZ181846; 1GCRYAEF2KZ148135; 1GCRYAEF2KZ182558; 1GCRYAEF2KZ138415

1GCRYAEF2KZ151553 | 1GCRYAEF2KZ108668; 1GCRYAEF2KZ125891 | 1GCRYAEF2KZ194919 | 1GCRYAEF2KZ186710 | 1GCRYAEF2KZ134199; 1GCRYAEF2KZ136907; 1GCRYAEF2KZ179272 | 1GCRYAEF2KZ127950 | 1GCRYAEF2KZ112462 | 1GCRYAEF2KZ183001; 1GCRYAEF2KZ107634; 1GCRYAEF2KZ165422; 1GCRYAEF2KZ190689 | 1GCRYAEF2KZ195133

1GCRYAEF2KZ156669; 1GCRYAEF2KZ121470 | 1GCRYAEF2KZ199389 | 1GCRYAEF2KZ159121; 1GCRYAEF2KZ163749 | 1GCRYAEF2KZ151570; 1GCRYAEF2KZ148720; 1GCRYAEF2KZ157904 |

1GCRYAEF2KZ106113

; 1GCRYAEF2KZ138222 | 1GCRYAEF2KZ165274 | 1GCRYAEF2KZ170071 | 1GCRYAEF2KZ174038 | 1GCRYAEF2KZ117290 | 1GCRYAEF2KZ175884; 1GCRYAEF2KZ138608 | 1GCRYAEF2KZ179000; 1GCRYAEF2KZ110002 | 1GCRYAEF2KZ118455 | 1GCRYAEF2KZ113367 | 1GCRYAEF2KZ176842 | 1GCRYAEF2KZ149897; 1GCRYAEF2KZ103521; 1GCRYAEF2KZ143436

1GCRYAEF2KZ193236 | 1GCRYAEF2KZ164240; 1GCRYAEF2KZ193379; 1GCRYAEF2KZ136423 | 1GCRYAEF2KZ130749 | 1GCRYAEF2KZ141749 | 1GCRYAEF2KZ144179 | 1GCRYAEF2KZ126913 | 1GCRYAEF2KZ147146 | 1GCRYAEF2KZ118259 | 1GCRYAEF2KZ105186; 1GCRYAEF2KZ105995 | 1GCRYAEF2KZ185864; 1GCRYAEF2KZ142190 | 1GCRYAEF2KZ150452; 1GCRYAEF2KZ174539; 1GCRYAEF2KZ164433 | 1GCRYAEF2KZ114907; 1GCRYAEF2KZ185511; 1GCRYAEF2KZ110906 | 1GCRYAEF2KZ187680; 1GCRYAEF2KZ197237 | 1GCRYAEF2KZ103101 | 1GCRYAEF2KZ191549 | 1GCRYAEF2KZ187825 | 1GCRYAEF2KZ152427 | 1GCRYAEF2KZ130668; 1GCRYAEF2KZ183726; 1GCRYAEF2KZ157661 | 1GCRYAEF2KZ163430 | 1GCRYAEF2KZ116558 | 1GCRYAEF2KZ106614; 1GCRYAEF2KZ106239 | 1GCRYAEF2KZ106418; 1GCRYAEF2KZ140195 | 1GCRYAEF2KZ147731; 1GCRYAEF2KZ129911 | 1GCRYAEF2KZ103258; 1GCRYAEF2KZ147065 | 1GCRYAEF2KZ196508 | 1GCRYAEF2KZ160964 | 1GCRYAEF2KZ170796; 1GCRYAEF2KZ180857; 1GCRYAEF2KZ114874 | 1GCRYAEF2KZ198873 | 1GCRYAEF2KZ167512 | 1GCRYAEF2KZ102546 | 1GCRYAEF2KZ129343 | 1GCRYAEF2KZ103177 | 1GCRYAEF2KZ118942 | 1GCRYAEF2KZ148670

1GCRYAEF2KZ193124; 1GCRYAEF2KZ174296; 1GCRYAEF2KZ137393 | 1GCRYAEF2KZ103504; 1GCRYAEF2KZ116141; 1GCRYAEF2KZ134381; 1GCRYAEF2KZ110727; 1GCRYAEF2KZ171933 |

1GCRYAEF2KZ196296

| 1GCRYAEF2KZ166747; 1GCRYAEF2KZ170846 | 1GCRYAEF2KZ125468 | 1GCRYAEF2KZ121128

1GCRYAEF2KZ110775 | 1GCRYAEF2KZ152962 | 1GCRYAEF2KZ155697 | 1GCRYAEF2KZ111554 | 1GCRYAEF2KZ149382

1GCRYAEF2KZ142643 | 1GCRYAEF2KZ176453; 1GCRYAEF2KZ148345 | 1GCRYAEF2KZ101381; 1GCRYAEF2KZ122912 | 1GCRYAEF2KZ162794 | 1GCRYAEF2KZ122036 | 1GCRYAEF2KZ157210 | 1GCRYAEF2KZ170586 | 1GCRYAEF2KZ183323; 1GCRYAEF2KZ116821

1GCRYAEF2KZ197724 | 1GCRYAEF2KZ157465 | 1GCRYAEF2KZ177912 | 1GCRYAEF2KZ105303 | 1GCRYAEF2KZ106225; 1GCRYAEF2KZ110548 | 1GCRYAEF2KZ132971 | 1GCRYAEF2KZ182057 | 1GCRYAEF2KZ126801; 1GCRYAEF2KZ124921 | 1GCRYAEF2KZ127513 | 1GCRYAEF2KZ179174 | 1GCRYAEF2KZ181409; 1GCRYAEF2KZ122053 | 1GCRYAEF2KZ131707 | 1GCRYAEF2KZ151455; 1GCRYAEF2KZ144828 | 1GCRYAEF2KZ118195 | 1GCRYAEF2KZ194872; 1GCRYAEF2KZ188778 | 1GCRYAEF2KZ180485 | 1GCRYAEF2KZ133358; 1GCRYAEF2KZ189719

1GCRYAEF2KZ108461; 1GCRYAEF2KZ172564 | 1GCRYAEF2KZ199960 | 1GCRYAEF2KZ175769

1GCRYAEF2KZ160673; 1GCRYAEF2KZ133165; 1GCRYAEF2KZ100618 | 1GCRYAEF2KZ130475 | 1GCRYAEF2KZ173620; 1GCRYAEF2KZ101591; 1GCRYAEF2KZ126278; 1GCRYAEF2KZ113188 | 1GCRYAEF2KZ193222 | 1GCRYAEF2KZ116172; 1GCRYAEF2KZ117676 | 1GCRYAEF2KZ152332

1GCRYAEF2KZ118763 | 1GCRYAEF2KZ116169 | 1GCRYAEF2KZ180793 | 1GCRYAEF2KZ135997

1GCRYAEF2KZ104684 | 1GCRYAEF2KZ170197; 1GCRYAEF2KZ165453 |

1GCRYAEF2KZ143937

| 1GCRYAEF2KZ124448

1GCRYAEF2KZ188814; 1GCRYAEF2KZ163105 | 1GCRYAEF2KZ180440; 1GCRYAEF2KZ175545 | 1GCRYAEF2KZ157384; 1GCRYAEF2KZ122974;

1GCRYAEF2KZ128435

; 1GCRYAEF2KZ157451 | 1GCRYAEF2KZ182494; 1GCRYAEF2KZ107391 | 1GCRYAEF2KZ103941; 1GCRYAEF2KZ151438; 1GCRYAEF2KZ102577 | 1GCRYAEF2KZ115085 | 1GCRYAEF2KZ179028 | 1GCRYAEF2KZ147227

1GCRYAEF2KZ152167 | 1GCRYAEF2KZ144201 | 1GCRYAEF2KZ116513 | 1GCRYAEF2KZ183712; 1GCRYAEF2KZ141489; 1GCRYAEF2KZ121310 | 1GCRYAEF2KZ103986 | 1GCRYAEF2KZ152122 | 1GCRYAEF2KZ118634 | 1GCRYAEF2KZ185072 | 1GCRYAEF2KZ191177 | 1GCRYAEF2KZ106855 | 1GCRYAEF2KZ197464 | 1GCRYAEF2KZ179806 | 1GCRYAEF2KZ159412 | 1GCRYAEF2KZ118178; 1GCRYAEF2KZ145705 | 1GCRYAEF2KZ151875 | 1GCRYAEF2KZ187890 | 1GCRYAEF2KZ151987; 1GCRYAEF2KZ133599 | 1GCRYAEF2KZ150256; 1GCRYAEF2KZ113790 | 1GCRYAEF2KZ139015 | 1GCRYAEF2KZ179904 | 1GCRYAEF2KZ108623 | 1GCRYAEF2KZ125924 | 1GCRYAEF2KZ178297; 1GCRYAEF2KZ134560 | 1GCRYAEF2KZ153075 | 1GCRYAEF2KZ187677 | 1GCRYAEF2KZ184178 | 1GCRYAEF2KZ142870; 1GCRYAEF2KZ136647 | 1GCRYAEF2KZ156316 | 1GCRYAEF2KZ194497 | 1GCRYAEF2KZ146921 | 1GCRYAEF2KZ112168; 1GCRYAEF2KZ143260 | 1GCRYAEF2KZ105494; 1GCRYAEF2KZ184522; 1GCRYAEF2KZ170765 | 1GCRYAEF2KZ103793 | 1GCRYAEF2KZ135823; 1GCRYAEF2KZ195472; 1GCRYAEF2KZ129293 | 1GCRYAEF2KZ159152 | 1GCRYAEF2KZ140844 | 1GCRYAEF2KZ145378; 1GCRYAEF2KZ152914 | 1GCRYAEF2KZ118522 | 1GCRYAEF2KZ191373 | 1GCRYAEF2KZ169616; 1GCRYAEF2KZ150659 | 1GCRYAEF2KZ178574 | 1GCRYAEF2KZ103535 | 1GCRYAEF2KZ157918; 1GCRYAEF2KZ140567; 1GCRYAEF2KZ166067 | 1GCRYAEF2KZ122649 | 1GCRYAEF2KZ111800 | 1GCRYAEF2KZ134316 | 1GCRYAEF2KZ121307; 1GCRYAEF2KZ144862 | 1GCRYAEF2KZ162844; 1GCRYAEF2KZ149916 | 1GCRYAEF2KZ126782 | 1GCRYAEF2KZ175805 | 1GCRYAEF2KZ174279 | 1GCRYAEF2KZ114826; 1GCRYAEF2KZ165792 | 1GCRYAEF2KZ110985; 1GCRYAEF2KZ117337; 1GCRYAEF2KZ150872 | 1GCRYAEF2KZ154517 | 1GCRYAEF2KZ154551 | 1GCRYAEF2KZ143565 | 1GCRYAEF2KZ112039 | 1GCRYAEF2KZ163489 | 1GCRYAEF2KZ199019 | 1GCRYAEF2KZ186836; 1GCRYAEF2KZ196816 | 1GCRYAEF2KZ101588 | 1GCRYAEF2KZ145445

1GCRYAEF2KZ164092; 1GCRYAEF2KZ146997 | 1GCRYAEF2KZ194452 | 1GCRYAEF2KZ160544; 1GCRYAEF2KZ117502 | 1GCRYAEF2KZ155795 | 1GCRYAEF2KZ161919; 1GCRYAEF2KZ187372; 1GCRYAEF2KZ143730

1GCRYAEF2KZ152752 | 1GCRYAEF2KZ194998 | 1GCRYAEF2KZ134882 | 1GCRYAEF2KZ139032 | 1GCRYAEF2KZ128628 | 1GCRYAEF2KZ121193 | 1GCRYAEF2KZ165257 | 1GCRYAEF2KZ125177; 1GCRYAEF2KZ110713; 1GCRYAEF2KZ130766 | 1GCRYAEF2KZ109433; 1GCRYAEF2KZ152590 | 1GCRYAEF2KZ108637 | 1GCRYAEF2KZ199277; 1GCRYAEF2KZ135983 | 1GCRYAEF2KZ155263; 1GCRYAEF2KZ191051 | 1GCRYAEF2KZ117001; 1GCRYAEF2KZ197934 | 1GCRYAEF2KZ114390 | 1GCRYAEF2KZ182060; 1GCRYAEF2KZ179322 | 1GCRYAEF2KZ123199 | 1GCRYAEF2KZ141850 | 1GCRYAEF2KZ166893; 1GCRYAEF2KZ114163; 1GCRYAEF2KZ191308 | 1GCRYAEF2KZ164982 | 1GCRYAEF2KZ166828 | 1GCRYAEF2KZ120271 | 1GCRYAEF2KZ154243

1GCRYAEF2KZ132176; 1GCRYAEF2KZ150192 | 1GCRYAEF2KZ156283 | 1GCRYAEF2KZ185475; 1GCRYAEF2KZ124353

1GCRYAEF2KZ166179 | 1GCRYAEF2KZ197657 | 1GCRYAEF2KZ172421

1GCRYAEF2KZ196170

1GCRYAEF2KZ193074 | 1GCRYAEF2KZ178767; 1GCRYAEF2KZ192006 | 1GCRYAEF2KZ148281; 1GCRYAEF2KZ192877; 1GCRYAEF2KZ186285 | 1GCRYAEF2KZ154324 | 1GCRYAEF2KZ114664; 1GCRYAEF2KZ176811; 1GCRYAEF2KZ100893 | 1GCRYAEF2KZ185220; 1GCRYAEF2KZ109559 | 1GCRYAEF2KZ140262 | 1GCRYAEF2KZ174864; 1GCRYAEF2KZ192183

1GCRYAEF2KZ190241 | 1GCRYAEF2KZ197223; 1GCRYAEF2KZ125759; 1GCRYAEF2KZ100960; 1GCRYAEF2KZ171575 | 1GCRYAEF2KZ175013 | 1GCRYAEF2KZ104930 | 1GCRYAEF2KZ157675 | 1GCRYAEF2KZ125356 | 1GCRYAEF2KZ188246; 1GCRYAEF2KZ137524; 1GCRYAEF2KZ157658 | 1GCRYAEF2KZ106886 |

1GCRYAEF2KZ154887

| 1GCRYAEF2KZ127995 | 1GCRYAEF2KZ117225 | 1GCRYAEF2KZ145316 | 1GCRYAEF2KZ120951 | 1GCRYAEF2KZ116799 | 1GCRYAEF2KZ125888; 1GCRYAEF2KZ129018 | 1GCRYAEF2KZ125423 | 1GCRYAEF2KZ180714 | 1GCRYAEF2KZ163637; 1GCRYAEF2KZ155666 | 1GCRYAEF2KZ186965

1GCRYAEF2KZ142786 | 1GCRYAEF2KZ127382 | 1GCRYAEF2KZ148569; 1GCRYAEF2KZ156140 | 1GCRYAEF2KZ194564 | 1GCRYAEF2KZ161340; 1GCRYAEF2KZ119783 | 1GCRYAEF2KZ148393 | 1GCRYAEF2KZ136955 | 1GCRYAEF2KZ197870 | 1GCRYAEF2KZ174458 | 1GCRYAEF2KZ158549; 1GCRYAEF2KZ109853 | 1GCRYAEF2KZ129309 | 1GCRYAEF2KZ124689 | 1GCRYAEF2KZ108377 | 1GCRYAEF2KZ144635; 1GCRYAEF2KZ100490; 1GCRYAEF2KZ160124 | 1GCRYAEF2KZ100585 | 1GCRYAEF2KZ112431

1GCRYAEF2KZ151262 | 1GCRYAEF2KZ150211; 1GCRYAEF2KZ131187 | 1GCRYAEF2KZ157174; 1GCRYAEF2KZ196637; 1GCRYAEF2KZ168580 | 1GCRYAEF2KZ124529 | 1GCRYAEF2KZ156106 | 1GCRYAEF2KZ167848 | 1GCRYAEF2KZ162620 | 1GCRYAEF2KZ160222 | 1GCRYAEF2KZ137748 | 1GCRYAEF2KZ106743 | 1GCRYAEF2KZ121422 | 1GCRYAEF2KZ144098 | 1GCRYAEF2KZ186187; 1GCRYAEF2KZ160513 | 1GCRYAEF2KZ154338 | 1GCRYAEF2KZ191132; 1GCRYAEF2KZ134476; 1GCRYAEF2KZ177778; 1GCRYAEF2KZ177733; 1GCRYAEF2KZ176775; 1GCRYAEF2KZ189459 | 1GCRYAEF2KZ172466 | 1GCRYAEF2KZ191146 | 1GCRYAEF2KZ194032 | 1GCRYAEF2KZ144182 | 1GCRYAEF2KZ197254 | 1GCRYAEF2KZ162147 | 1GCRYAEF2KZ101154; 1GCRYAEF2KZ157188 | 1GCRYAEF2KZ116768 | 1GCRYAEF2KZ134350; 1GCRYAEF2KZ148202 | 1GCRYAEF2KZ155733; 1GCRYAEF2KZ175318; 1GCRYAEF2KZ105060 | 1GCRYAEF2KZ139435; 1GCRYAEF2KZ135689; 1GCRYAEF2KZ159054; 1GCRYAEF2KZ138401; 1GCRYAEF2KZ192393; 1GCRYAEF2KZ184925 | 1GCRYAEF2KZ199988 | 1GCRYAEF2KZ176470 | 1GCRYAEF2KZ183970; 1GCRYAEF2KZ141685 | 1GCRYAEF2KZ102448

1GCRYAEF2KZ142416 | 1GCRYAEF2KZ144604; 1GCRYAEF2KZ126586 | 1GCRYAEF2KZ121372; 1GCRYAEF2KZ133859 | 1GCRYAEF2KZ115829; 1GCRYAEF2KZ100649 | 1GCRYAEF2KZ177571 | 1GCRYAEF2KZ171513 | 1GCRYAEF2KZ121100 | 1GCRYAEF2KZ162892; 1GCRYAEF2KZ116690 | 1GCRYAEF2KZ102790 | 1GCRYAEF2KZ183547 |

1GCRYAEF2KZ151732

| 1GCRYAEF2KZ104782; 1GCRYAEF2KZ135322 | 1GCRYAEF2KZ147910 | 1GCRYAEF2KZ101395; 1GCRYAEF2KZ166120 | 1GCRYAEF2KZ135868 | 1GCRYAEF2KZ101915; 1GCRYAEF2KZ168403 | 1GCRYAEF2KZ139788; 1GCRYAEF2KZ175741; 1GCRYAEF2KZ117094 | 1GCRYAEF2KZ115748 |

1GCRYAEF2KZ125390

| 1GCRYAEF2KZ110579 | 1GCRYAEF2KZ134493 | 1GCRYAEF2KZ151147 | 1GCRYAEF2KZ190210 | 1GCRYAEF2KZ177537 | 1GCRYAEF2KZ198954 | 1GCRYAEF2KZ101204; 1GCRYAEF2KZ110209 | 1GCRYAEF2KZ189722; 1GCRYAEF2KZ151911

1GCRYAEF2KZ133151; 1GCRYAEF2KZ151794 | 1GCRYAEF2KZ145056;

1GCRYAEF2KZ128385

; 1GCRYAEF2KZ160527 | 1GCRYAEF2KZ103695 | 1GCRYAEF2KZ139483 | 1GCRYAEF2KZ186299 | 1GCRYAEF2KZ129083 | 1GCRYAEF2KZ191583 | 1GCRYAEF2KZ151990; 1GCRYAEF2KZ129388 | 1GCRYAEF2KZ109156; 1GCRYAEF2KZ150533 | 1GCRYAEF2KZ114504; 1GCRYAEF2KZ122411

1GCRYAEF2KZ195228; 1GCRYAEF2KZ188392 | 1GCRYAEF2KZ198078; 1GCRYAEF2KZ172628 | 1GCRYAEF2KZ104670 | 1GCRYAEF2KZ151293

1GCRYAEF2KZ128029 | 1GCRYAEF2KZ150130

1GCRYAEF2KZ101848 | 1GCRYAEF2KZ119301; 1GCRYAEF2KZ192099 | 1GCRYAEF2KZ199781; 1GCRYAEF2KZ175707; 1GCRYAEF2KZ181183 | 1GCRYAEF2KZ179966 | 1GCRYAEF2KZ188375; 1GCRYAEF2KZ143307 | 1GCRYAEF2KZ151133; 1GCRYAEF2KZ111196; 1GCRYAEF2KZ107701 | 1GCRYAEF2KZ171477 | 1GCRYAEF2KZ177585 | 1GCRYAEF2KZ146823 | 1GCRYAEF2KZ133795 | 1GCRYAEF2KZ174704; 1GCRYAEF2KZ180406; 1GCRYAEF2KZ176517 | 1GCRYAEF2KZ163458 | 1GCRYAEF2KZ104927 | 1GCRYAEF2KZ109805 | 1GCRYAEF2KZ137779; 1GCRYAEF2KZ134431

1GCRYAEF2KZ180132; 1GCRYAEF2KZ136888 | 1GCRYAEF2KZ123347

1GCRYAEF2KZ148152; 1GCRYAEF2KZ182706 | 1GCRYAEF2KZ100795 | 1GCRYAEF2KZ199439; 1GCRYAEF2KZ139824

1GCRYAEF2KZ144618 | 1GCRYAEF2KZ105561; 1GCRYAEF2KZ112607 | 1GCRYAEF2KZ195309; 1GCRYAEF2KZ120366 | 1GCRYAEF2KZ140536; 1GCRYAEF2KZ199408; 1GCRYAEF2KZ128774 | 1GCRYAEF2KZ181801 | 1GCRYAEF2KZ155196 | 1GCRYAEF2KZ126538 | 1GCRYAEF2KZ141282 | 1GCRYAEF2KZ112865; 1GCRYAEF2KZ172290

1GCRYAEF2KZ121646

1GCRYAEF2KZ138981 | 1GCRYAEF2KZ116107 | 1GCRYAEF2KZ149298 | 1GCRYAEF2KZ120836; 1GCRYAEF2KZ135238; 1GCRYAEF2KZ116270 | 1GCRYAEF2KZ196699; 1GCRYAEF2KZ190661; 1GCRYAEF2KZ116012; 1GCRYAEF2KZ107827; 1GCRYAEF2KZ101574 | 1GCRYAEF2KZ111232 | 1GCRYAEF2KZ173116;

1GCRYAEF2KZ112316

| 1GCRYAEF2KZ140987 | 1GCRYAEF2KZ153190

1GCRYAEF2KZ162424

1GCRYAEF2KZ134378; 1GCRYAEF2KZ111327 | 1GCRYAEF2KZ136583 | 1GCRYAEF2KZ195276; 1GCRYAEF2KZ164304 | 1GCRYAEF2KZ198436; 1GCRYAEF2KZ130377 | 1GCRYAEF2KZ140794 | 1GCRYAEF2KZ171088 | 1GCRYAEF2KZ162939 | 1GCRYAEF2KZ176694

1GCRYAEF2KZ103079; 1GCRYAEF2KZ148684

1GCRYAEF2KZ163203; 1GCRYAEF2KZ108654 | 1GCRYAEF2KZ154016 | 1GCRYAEF2KZ165582; 1GCRYAEF2KZ132940 | 1GCRYAEF2KZ158731 |

1GCRYAEF2KZ176839

; 1GCRYAEF2KZ181278 | 1GCRYAEF2KZ177280 | 1GCRYAEF2KZ110680; 1GCRYAEF2KZ104653

1GCRYAEF2KZ120996; 1GCRYAEF2KZ159555 | 1GCRYAEF2KZ129584; 1GCRYAEF2KZ170667; 1GCRYAEF2KZ101641 |

1GCRYAEF2KZ125583

; 1GCRYAEF2KZ138849; 1GCRYAEF2KZ131366; 1GCRYAEF2KZ102028; 1GCRYAEF2KZ107147; 1GCRYAEF2KZ183760 | 1GCRYAEF2KZ167865 | 1GCRYAEF2KZ145106 | 1GCRYAEF2KZ186383; 1GCRYAEF2KZ147115; 1GCRYAEF2KZ174329; 1GCRYAEF2KZ146093 | 1GCRYAEF2KZ156767 | 1GCRYAEF2KZ166621 | 1GCRYAEF2KZ143131 | 1GCRYAEF2KZ196153 | 1GCRYAEF2KZ113949; 1GCRYAEF2KZ172080 | 1GCRYAEF2KZ164643 | 1GCRYAEF2KZ176758 |

1GCRYAEF2KZ190336

| 1GCRYAEF2KZ112574 | 1GCRYAEF2KZ155750 | 1GCRYAEF2KZ179921 | 1GCRYAEF2KZ154498 | 1GCRYAEF2KZ123946; 1GCRYAEF2KZ111179 | 1GCRYAEF2KZ110761 | 1GCRYAEF2KZ162598 | 1GCRYAEF2KZ154050 | 1GCRYAEF2KZ122926 | 1GCRYAEF2KZ190272 | 1GCRYAEF2KZ134624 | 1GCRYAEF2KZ111781; 1GCRYAEF2KZ146045 | 1GCRYAEF2KZ134302 |

1GCRYAEF2KZ138429

| 1GCRYAEF2KZ175917 | 1GCRYAEF2KZ166232 | 1GCRYAEF2KZ187131; 1GCRYAEF2KZ176047 | 1GCRYAEF2KZ103485

1GCRYAEF2KZ102367; 1GCRYAEF2KZ198341 | 1GCRYAEF2KZ153108; 1GCRYAEF2KZ147194 | 1GCRYAEF2KZ177862; 1GCRYAEF2KZ148412 | 1GCRYAEF2KZ102112; 1GCRYAEF2KZ170037 | 1GCRYAEF2KZ189333; 1GCRYAEF2KZ109738; 1GCRYAEF2KZ156574 | 1GCRYAEF2KZ127169; 1GCRYAEF2KZ140360 | 1GCRYAEF2KZ127463 | 1GCRYAEF2KZ124420 | 1GCRYAEF2KZ101669; 1GCRYAEF2KZ184472; 1GCRYAEF2KZ169499; 1GCRYAEF2KZ148474; 1GCRYAEF2KZ161161 | 1GCRYAEF2KZ143808 | 1GCRYAEF2KZ116883 | 1GCRYAEF2KZ194726 | 1GCRYAEF2KZ142853; 1GCRYAEF2KZ130542; 1GCRYAEF2KZ152296 | 1GCRYAEF2KZ123851 | 1GCRYAEF2KZ120416; 1GCRYAEF2KZ112588 | 1GCRYAEF2KZ123106; 1GCRYAEF2KZ119511 | 1GCRYAEF2KZ147356 | 1GCRYAEF2KZ160866 | 1GCRYAEF2KZ193477 | 1GCRYAEF2KZ117595; 1GCRYAEF2KZ187324 | 1GCRYAEF2KZ136843 | 1GCRYAEF2KZ179871; 1GCRYAEF2KZ101316 | 1GCRYAEF2KZ117645 | 1GCRYAEF2KZ145218 | 1GCRYAEF2KZ129553 | 1GCRYAEF2KZ172273 | 1GCRYAEF2KZ156655; 1GCRYAEF2KZ109741 | 1GCRYAEF2KZ108492 | 1GCRYAEF2KZ168059 | 1GCRYAEF2KZ174511; 1GCRYAEF2KZ120710 | 1GCRYAEF2KZ178302; 1GCRYAEF2KZ179241

1GCRYAEF2KZ169423 | 1GCRYAEF2KZ133487; 1GCRYAEF2KZ198033 | 1GCRYAEF2KZ147941; 1GCRYAEF2KZ167025 | 1GCRYAEF2KZ143694

1GCRYAEF2KZ149575 | 1GCRYAEF2KZ161077

1GCRYAEF2KZ114485

| 1GCRYAEF2KZ132162

1GCRYAEF2KZ148796; 1GCRYAEF2KZ168336 | 1GCRYAEF2KZ198355; 1GCRYAEF2KZ180776; 1GCRYAEF2KZ128760 | 1GCRYAEF2KZ165128 | 1GCRYAEF2KZ153836; 1GCRYAEF2KZ186898 | 1GCRYAEF2KZ162004; 1GCRYAEF2KZ165601 | 1GCRYAEF2KZ131576; 1GCRYAEF2KZ103776; 1GCRYAEF2KZ164917; 1GCRYAEF2KZ119623; 1GCRYAEF2KZ136695 | 1GCRYAEF2KZ129410 | 1GCRYAEF2KZ191809; 1GCRYAEF2KZ140357 | 1GCRYAEF2KZ133649

1GCRYAEF2KZ173083; 1GCRYAEF2KZ155053; 1GCRYAEF2KZ193527 | 1GCRYAEF2KZ114065 | 1GCRYAEF2KZ179076 | 1GCRYAEF2KZ121730 | 1GCRYAEF2KZ159605;

1GCRYAEF2KZ120819

; 1GCRYAEF2KZ148894 | 1GCRYAEF2KZ121839; 1GCRYAEF2KZ191910; 1GCRYAEF2KZ167994; 1GCRYAEF2KZ170166 | 1GCRYAEF2KZ101512 | 1GCRYAEF2KZ124837 | 1GCRYAEF2KZ195830; 1GCRYAEF2KZ138138 | 1GCRYAEF2KZ182852; 1GCRYAEF2KZ194869 | 1GCRYAEF2KZ100697 | 1GCRYAEF2KZ135837 | 1GCRYAEF2KZ178977 | 1GCRYAEF2KZ149608 | 1GCRYAEF2KZ123607

1GCRYAEF2KZ153738 | 1GCRYAEF2KZ134249 | 1GCRYAEF2KZ195536; 1GCRYAEF2KZ186514

1GCRYAEF2KZ145817 | 1GCRYAEF2KZ137877 | 1GCRYAEF2KZ165436 | 1GCRYAEF2KZ170622 | 1GCRYAEF2KZ194838 | 1GCRYAEF2KZ154520 | 1GCRYAEF2KZ129617; 1GCRYAEF2KZ135529 | 1GCRYAEF2KZ106340; 1GCRYAEF2KZ119041 | 1GCRYAEF2KZ194158 | 1GCRYAEF2KZ189414; 1GCRYAEF2KZ120013; 1GCRYAEF2KZ158292; 1GCRYAEF2KZ100165

1GCRYAEF2KZ155568 | 1GCRYAEF2KZ124630 | 1GCRYAEF2KZ170734 | 1GCRYAEF2KZ105933 | 1GCRYAEF2KZ171236 | 1GCRYAEF2KZ187260 | 1GCRYAEF2KZ198128; 1GCRYAEF2KZ134235 | 1GCRYAEF2KZ162035; 1GCRYAEF2KZ104801; 1GCRYAEF2KZ177019 | 1GCRYAEF2KZ158003 | 1GCRYAEF2KZ149186

1GCRYAEF2KZ119976; 1GCRYAEF2KZ165548; 1GCRYAEF2KZ197450; 1GCRYAEF2KZ137622 | 1GCRYAEF2KZ160947 | 1GCRYAEF2KZ163606 | 1GCRYAEF2KZ144005 | 1GCRYAEF2KZ136051 | 1GCRYAEF2KZ182074

1GCRYAEF2KZ140651 | 1GCRYAEF2KZ127365 | 1GCRYAEF2KZ136776 | 1GCRYAEF2KZ156753; 1GCRYAEF2KZ186450 | 1GCRYAEF2KZ189686 | 1GCRYAEF2KZ186531; 1GCRYAEF2KZ135790 | 1GCRYAEF2KZ121758; 1GCRYAEF2KZ162472; 1GCRYAEF2KZ101414 | 1GCRYAEF2KZ104751 | 1GCRYAEF2KZ158759; 1GCRYAEF2KZ189929 | 1GCRYAEF2KZ101073; 1GCRYAEF2KZ180826 | 1GCRYAEF2KZ106077 | 1GCRYAEF2KZ110257; 1GCRYAEF2KZ108640 | 1GCRYAEF2KZ135563 | 1GCRYAEF2KZ131447 | 1GCRYAEF2KZ163041 |

1GCRYAEF2KZ168479

| 1GCRYAEF2KZ175612 | 1GCRYAEF2KZ180907 | 1GCRYAEF2KZ173908 | 1GCRYAEF2KZ193060 | 1GCRYAEF2KZ122392 | 1GCRYAEF2KZ182317 | 1GCRYAEF2KZ150564; 1GCRYAEF2KZ191356 |

1GCRYAEF2KZ145493

| 1GCRYAEF2KZ164884 | 1GCRYAEF2KZ101784 | 1GCRYAEF2KZ129150 | 1GCRYAEF2KZ140469 | 1GCRYAEF2KZ178512 | 1GCRYAEF2KZ178476; 1GCRYAEF2KZ137345; 1GCRYAEF2KZ177182; 1GCRYAEF2KZ162374; 1GCRYAEF2KZ120139; 1GCRYAEF2KZ148197; 1GCRYAEF2KZ196458 | 1GCRYAEF2KZ150709; 1GCRYAEF2KZ179823; 1GCRYAEF2KZ115541 | 1GCRYAEF2KZ125633 | 1GCRYAEF2KZ197299; 1GCRYAEF2KZ171785 | 1GCRYAEF2KZ131738; 1GCRYAEF2KZ138320 | 1GCRYAEF2KZ133327 | 1GCRYAEF2KZ146160; 1GCRYAEF2KZ133733 | 1GCRYAEF2KZ189218 | 1GCRYAEF2KZ124076 | 1GCRYAEF2KZ156932; 1GCRYAEF2KZ121873 | 1GCRYAEF2KZ139130 | 1GCRYAEF2KZ180504 | 1GCRYAEF2KZ150841 | 1GCRYAEF2KZ140083 | 1GCRYAEF2KZ186951; 1GCRYAEF2KZ189641 | 1GCRYAEF2KZ193561 | 1GCRYAEF2KZ180941; 1GCRYAEF2KZ167123 | 1GCRYAEF2KZ140486 | 1GCRYAEF2KZ130329 | 1GCRYAEF2KZ140066; 1GCRYAEF2KZ162407 | 1GCRYAEF2KZ133926 | 1GCRYAEF2KZ158485 | 1GCRYAEF2KZ111991 | 1GCRYAEF2KZ147244; 1GCRYAEF2KZ100876 | 1GCRYAEF2KZ196038; 1GCRYAEF2KZ133232 | 1GCRYAEF2KZ123980 | 1GCRYAEF2KZ149673; 1GCRYAEF2KZ110114; 1GCRYAEF2KZ179577 | 1GCRYAEF2KZ166361 | 1GCRYAEF2KZ195343; 1GCRYAEF2KZ139743 | 1GCRYAEF2KZ144733 | 1GCRYAEF2KZ148037 | 1GCRYAEF2KZ147860 | 1GCRYAEF2KZ100778; 1GCRYAEF2KZ176436 | 1GCRYAEF2KZ173990 | 1GCRYAEF2KZ121520 | 1GCRYAEF2KZ116995 | 1GCRYAEF2KZ105379 | 1GCRYAEF2KZ122344; 1GCRYAEF2KZ114146; 1GCRYAEF2KZ154582 | 1GCRYAEF2KZ193589 | 1GCRYAEF2KZ185802 | 1GCRYAEF2KZ153495 | 1GCRYAEF2KZ185413; 1GCRYAEF2KZ131657; 1GCRYAEF2KZ148717 | 1GCRYAEF2KZ107486 | 1GCRYAEF2KZ142755 | 1GCRYAEF2KZ115071 | 1GCRYAEF2KZ128886 | 1GCRYAEF2KZ104507 | 1GCRYAEF2KZ175190; 1GCRYAEF2KZ167901

1GCRYAEF2KZ124143; 1GCRYAEF2KZ113322; 1GCRYAEF2KZ187212

1GCRYAEF2KZ106595 | 1GCRYAEF2KZ115216; 1GCRYAEF2KZ181927 | 1GCRYAEF2KZ157286; 1GCRYAEF2KZ114986

1GCRYAEF2KZ182267; 1GCRYAEF2KZ187369 | 1GCRYAEF2KZ164769 | 1GCRYAEF2KZ175495 | 1GCRYAEF2KZ188859 | 1GCRYAEF2KZ138155 | 1GCRYAEF2KZ146000; 1GCRYAEF2KZ147647 | 1GCRYAEF2KZ104183

1GCRYAEF2KZ153271; 1GCRYAEF2KZ148667; 1GCRYAEF2KZ187582 | 1GCRYAEF2KZ166098 | 1GCRYAEF2KZ113871 | 1GCRYAEF2KZ151214 | 1GCRYAEF2KZ182169 | 1GCRYAEF2KZ160088 | 1GCRYAEF2KZ101266 | 1GCRYAEF2KZ186819; 1GCRYAEF2KZ166229 | 1GCRYAEF2KZ188943; 1GCRYAEF2KZ158082; 1GCRYAEF2KZ191082; 1GCRYAEF2KZ109044 | 1GCRYAEF2KZ111604

1GCRYAEF2KZ172872; 1GCRYAEF2KZ141962 | 1GCRYAEF2KZ190191; 1GCRYAEF2KZ177635; 1GCRYAEF2KZ195567; 1GCRYAEF2KZ172757 | 1GCRYAEF2KZ107651 | 1GCRYAEF2KZ154100; 1GCRYAEF2KZ137703; 1GCRYAEF2KZ136261 | 1GCRYAEF2KZ137278 | 1GCRYAEF2KZ127009 | 1GCRYAEF2KZ129794; 1GCRYAEF2KZ122893; 1GCRYAEF2KZ126488 | 1GCRYAEF2KZ182270 | 1GCRYAEF2KZ143596 | 1GCRYAEF2KZ108735

1GCRYAEF2KZ117774 | 1GCRYAEF2KZ169728; 1GCRYAEF2KZ137832; 1GCRYAEF2KZ180695 | 1GCRYAEF2KZ145963 | 1GCRYAEF2KZ141864 | 1GCRYAEF2KZ166506 | 1GCRYAEF2KZ182110 | 1GCRYAEF2KZ150953 | 1GCRYAEF2KZ183127 | 1GCRYAEF2KZ120027 | 1GCRYAEF2KZ185976 | 1GCRYAEF2KZ103308; 1GCRYAEF2KZ182527 | 1GCRYAEF2KZ147387 | 1GCRYAEF2KZ123364

1GCRYAEF2KZ124692

| 1GCRYAEF2KZ127625 | 1GCRYAEF2KZ107178 | 1GCRYAEF2KZ158339 | 1GCRYAEF2KZ189140; 1GCRYAEF2KZ188554; 1GCRYAEF2KZ118584 | 1GCRYAEF2KZ136308; 1GCRYAEF2KZ182219 | 1GCRYAEF2KZ104166 | 1GCRYAEF2KZ158289; 1GCRYAEF2KZ127771; 1GCRYAEF2KZ172287 | 1GCRYAEF2KZ115720 | 1GCRYAEF2KZ194399 | 1GCRYAEF2KZ161886 | 1GCRYAEF2KZ104412; 1GCRYAEF2KZ143016

1GCRYAEF2KZ135207; 1GCRYAEF2KZ148314; 1GCRYAEF2KZ118939; 1GCRYAEF2KZ172631 | 1GCRYAEF2KZ123543; 1GCRYAEF2KZ153125; 1GCRYAEF2KZ114776 | 1GCRYAEF2KZ115314; 1GCRYAEF2KZ122196 | 1GCRYAEF2KZ110243; 1GCRYAEF2KZ171110; 1GCRYAEF2KZ183158 | 1GCRYAEF2KZ106869

1GCRYAEF2KZ111506; 1GCRYAEF2KZ191079 | 1GCRYAEF2KZ142318 | 1GCRYAEF2KZ182026 | 1GCRYAEF2KZ191664 | 1GCRYAEF2KZ196735 | 1GCRYAEF2KZ173018 | 1GCRYAEF2KZ192118 | 1GCRYAEF2KZ114048

1GCRYAEF2KZ143517; 1GCRYAEF2KZ148815 | 1GCRYAEF2KZ199585 | 1GCRYAEF2KZ199036 | 1GCRYAEF2KZ101722; 1GCRYAEF2KZ129620 | 1GCRYAEF2KZ113787 | 1GCRYAEF2KZ195908 | 1GCRYAEF2KZ184830; 1GCRYAEF2KZ127205 | 1GCRYAEF2KZ102756 | 1GCRYAEF2KZ166490 | 1GCRYAEF2KZ131934 | 1GCRYAEF2KZ168613

1GCRYAEF2KZ135370 | 1GCRYAEF2KZ140830 | 1GCRYAEF2KZ152539; 1GCRYAEF2KZ173665 | 1GCRYAEF2KZ112879 | 1GCRYAEF2KZ169342; 1GCRYAEF2KZ195262 | 1GCRYAEF2KZ187470 | 1GCRYAEF2KZ136115 | 1GCRYAEF2KZ157854; 1GCRYAEF2KZ108265 | 1GCRYAEF2KZ125938 | 1GCRYAEF2KZ155876 | 1GCRYAEF2KZ125146 | 1GCRYAEF2KZ184195 | 1GCRYAEF2KZ120108 | 1GCRYAEF2KZ164724; 1GCRYAEF2KZ100831 | 1GCRYAEF2KZ177800 | 1GCRYAEF2KZ118438; 1GCRYAEF2KZ138060 | 1GCRYAEF2KZ182155; 1GCRYAEF2KZ174900 | 1GCRYAEF2KZ162200; 1GCRYAEF2KZ123896; 1GCRYAEF2KZ127348 | 1GCRYAEF2KZ197206 | 1GCRYAEF2KZ147650; 1GCRYAEF2KZ187873 | 1GCRYAEF2KZ167669 | 1GCRYAEF2KZ113482 | 1GCRYAEF2KZ148944 | 1GCRYAEF2KZ124580; 1GCRYAEF2KZ156350; 1GCRYAEF2KZ134946 | 1GCRYAEF2KZ193396 | 1GCRYAEF2KZ107536; 1GCRYAEF2KZ135286 | 1GCRYAEF2KZ167011 | 1GCRYAEF2KZ126524 | 1GCRYAEF2KZ122134 | 1GCRYAEF2KZ183371 | 1GCRYAEF2KZ154632; 1GCRYAEF2KZ119072; 1GCRYAEF2KZ120738; 1GCRYAEF2KZ136387; 1GCRYAEF2KZ117385; 1GCRYAEF2KZ114941 | 1GCRYAEF2KZ163914; 1GCRYAEF2KZ168949 | 1GCRYAEF2KZ168658; 1GCRYAEF2KZ183015 | 1GCRYAEF2KZ185489; 1GCRYAEF2KZ102465; 1GCRYAEF2KZ122988 | 1GCRYAEF2KZ157529 | 1GCRYAEF2KZ194239 | 1GCRYAEF2KZ173486 | 1GCRYAEF2KZ119766 | 1GCRYAEF2KZ106483 | 1GCRYAEF2KZ104202 | 1GCRYAEF2KZ117452; 1GCRYAEF2KZ123753 | 1GCRYAEF2KZ179708 | 1GCRYAEF2KZ121050; 1GCRYAEF2KZ190160; 1GCRYAEF2KZ149981

1GCRYAEF2KZ143081 | 1GCRYAEF2KZ177425; 1GCRYAEF2KZ158552; 1GCRYAEF2KZ158356 | 1GCRYAEF2KZ154923 | 1GCRYAEF2KZ126152; 1GCRYAEF2KZ195598; 1GCRYAEF2KZ104989

1GCRYAEF2KZ150113 | 1GCRYAEF2KZ180874; 1GCRYAEF2KZ118052 | 1GCRYAEF2KZ161483; 1GCRYAEF2KZ124398 | 1GCRYAEF2KZ129827; 1GCRYAEF2KZ147518 | 1GCRYAEF2KZ106046 | 1GCRYAEF2KZ181197 | 1GCRYAEF2KZ170653 | 1GCRYAEF2KZ167851

1GCRYAEF2KZ118312 | 1GCRYAEF2KZ191292 | 1GCRYAEF2KZ116222; 1GCRYAEF2KZ181426 | 1GCRYAEF2KZ126071; 1GCRYAEF2KZ161029; 1GCRYAEF2KZ154999 | 1GCRYAEF2KZ105592; 1GCRYAEF2KZ187811 | 1GCRYAEF2KZ117791; 1GCRYAEF2KZ132050 | 1GCRYAEF2KZ190840; 1GCRYAEF2KZ116284 | 1GCRYAEF2KZ194970; 1GCRYAEF2KZ145459; 1GCRYAEF2KZ137197 | 1GCRYAEF2KZ185590

1GCRYAEF2KZ174928 | 1GCRYAEF2KZ118732 | 1GCRYAEF2KZ118276; 1GCRYAEF2KZ121274 | 1GCRYAEF2KZ119928; 1GCRYAEF2KZ185850; 1GCRYAEF2KZ190675; 1GCRYAEF2KZ188652; 1GCRYAEF2KZ150015; 1GCRYAEF2KZ109688 | 1GCRYAEF2KZ117872 | 1GCRYAEF2KZ176663 | 1GCRYAEF2KZ100733; 1GCRYAEF2KZ157028; 1GCRYAEF2KZ148068 | 1GCRYAEF2KZ102238; 1GCRYAEF2KZ189252 | 1GCRYAEF2KZ165081 | 1GCRYAEF2KZ104216; 1GCRYAEF2KZ180020; 1GCRYAEF2KZ186657; 1GCRYAEF2KZ101140 | 1GCRYAEF2KZ125163 | 1GCRYAEF2KZ115345 | 1GCRYAEF2KZ159281; 1GCRYAEF2KZ181815; 1GCRYAEF2KZ107925 | 1GCRYAEF2KZ162679 | 1GCRYAEF2KZ136633

1GCRYAEF2KZ174069;

1GCRYAEF2KZ134929

| 1GCRYAEF2KZ149334; 1GCRYAEF2KZ183421; 1GCRYAEF2KZ142495 | 1GCRYAEF2KZ195195; 1GCRYAEF2KZ148331 | 1GCRYAEF2KZ196590 | 1GCRYAEF2KZ188960 | 1GCRYAEF2KZ152556 | 1GCRYAEF2KZ145770 | 1GCRYAEF2KZ145185 | 1GCRYAEF2KZ158809 | 1GCRYAEF2KZ144800 | 1GCRYAEF2KZ161807 | 1GCRYAEF2KZ127785; 1GCRYAEF2KZ113093; 1GCRYAEF2KZ134218 | 1GCRYAEF2KZ193625

1GCRYAEF2KZ143789

1GCRYAEF2KZ168207; 1GCRYAEF2KZ105284 | 1GCRYAEF2KZ102949; 1GCRYAEF2KZ130248 | 1GCRYAEF2KZ118696; 1GCRYAEF2KZ171219

1GCRYAEF2KZ135045 | 1GCRYAEF2KZ157515 | 1GCRYAEF2KZ113689 | 1GCRYAEF2KZ193883; 1GCRYAEF2KZ174377; 1GCRYAEF2KZ141654; 1GCRYAEF2KZ193544; 1GCRYAEF2KZ165954; 1GCRYAEF2KZ101543; 1GCRYAEF2KZ143744; 1GCRYAEF2KZ176856

1GCRYAEF2KZ101865; 1GCRYAEF2KZ144375 | 1GCRYAEF2KZ128399 | 1GCRYAEF2KZ126345; 1GCRYAEF2KZ194645 | 1GCRYAEF2KZ106063 | 1GCRYAEF2KZ136048 | 1GCRYAEF2KZ167283

1GCRYAEF2KZ116219 | 1GCRYAEF2KZ114809 | 1GCRYAEF2KZ186867 | 1GCRYAEF2KZ132999 | 1GCRYAEF2KZ127012 | 1GCRYAEF2KZ175173 | 1GCRYAEF2KZ128905;

1GCRYAEF2KZ146059

; 1GCRYAEF2KZ177666; 1GCRYAEF2KZ131402 | 1GCRYAEF2KZ178879 | 1GCRYAEF2KZ133148 | 1GCRYAEF2KZ165890 | 1GCRYAEF2KZ127690 | 1GCRYAEF2KZ198789 | 1GCRYAEF2KZ193513 | 1GCRYAEF2KZ179594 | 1GCRYAEF2KZ127446; 1GCRYAEF2KZ115815; 1GCRYAEF2KZ146904 | 1GCRYAEF2KZ107018 | 1GCRYAEF2KZ198467 | 1GCRYAEF2KZ187856; 1GCRYAEF2KZ103972 | 1GCRYAEF2KZ110789; 1GCRYAEF2KZ117371 | 1GCRYAEF2KZ123820 | 1GCRYAEF2KZ130072; 1GCRYAEF2KZ105818 | 1GCRYAEF2KZ108721 | 1GCRYAEF2KZ147454; 1GCRYAEF2KZ107388 | 1GCRYAEF2KZ169132; 1GCRYAEF2KZ152072 | 1GCRYAEF2KZ188733 | 1GCRYAEF2KZ151245; 1GCRYAEF2KZ190398 | 1GCRYAEF2KZ150967 | 1GCRYAEF2KZ104474 | 1GCRYAEF2KZ179336; 1GCRYAEF2KZ106984 | 1GCRYAEF2KZ175433 | 1GCRYAEF2KZ107049 | 1GCRYAEF2KZ146658 | 1GCRYAEF2KZ100943; 1GCRYAEF2KZ125065; 1GCRYAEF2KZ196234 | 1GCRYAEF2KZ123137; 1GCRYAEF2KZ184939 | 1GCRYAEF2KZ174315; 1GCRYAEF2KZ155909; 1GCRYAEF2KZ188277; 1GCRYAEF2KZ109142 | 1GCRYAEF2KZ176744 | 1GCRYAEF2KZ163766 | 1GCRYAEF2KZ141976 | 1GCRYAEF2KZ103566; 1GCRYAEF2KZ139533; 1GCRYAEF2KZ123462; 1GCRYAEF2KZ169633 | 1GCRYAEF2KZ147289 | 1GCRYAEF2KZ173651; 1GCRYAEF2KZ155649 | 1GCRYAEF2KZ120190 | 1GCRYAEF2KZ187162 | 1GCRYAEF2KZ136857 | 1GCRYAEF2KZ189302 | 1GCRYAEF2KZ158535 | 1GCRYAEF2KZ151651; 1GCRYAEF2KZ189591 | 1GCRYAEF2KZ165212; 1GCRYAEF2KZ161595; 1GCRYAEF2KZ134400; 1GCRYAEF2KZ167221;

1GCRYAEF2KZ135062

; 1GCRYAEF2KZ197125 | 1GCRYAEF2KZ114275 | 1GCRYAEF2KZ123431 | 1GCRYAEF2KZ127379; 1GCRYAEF2KZ157059; 1GCRYAEF2KZ135899; 1GCRYAEF2KZ125017; 1GCRYAEF2KZ107035; 1GCRYAEF2KZ145333; 1GCRYAEF2KZ108332; 1GCRYAEF2KZ180292; 1GCRYAEF2KZ122747 | 1GCRYAEF2KZ184214 | 1GCRYAEF2KZ199747; 1GCRYAEF2KZ109867

1GCRYAEF2KZ186335 | 1GCRYAEF2KZ135174; 1GCRYAEF2KZ120187 | 1GCRYAEF2KZ105477 | 1GCRYAEF2KZ101039 | 1GCRYAEF2KZ167963; 1GCRYAEF2KZ178591 | 1GCRYAEF2KZ112820 | 1GCRYAEF2KZ175786; 1GCRYAEF2KZ160379; 1GCRYAEF2KZ195665 | 1GCRYAEF2KZ186223 | 1GCRYAEF2KZ186271 | 1GCRYAEF2KZ104264 | 1GCRYAEF2KZ182950 | 1GCRYAEF2KZ191020 | 1GCRYAEF2KZ114700 | 1GCRYAEF2KZ119234; 1GCRYAEF2KZ115572 | 1GCRYAEF2KZ143419 | 1GCRYAEF2KZ157563 | 1GCRYAEF2KZ181300

1GCRYAEF2KZ160009 | 1GCRYAEF2KZ138267; 1GCRYAEF2KZ140648; 1GCRYAEF2KZ179451; 1GCRYAEF2KZ148524 | 1GCRYAEF2KZ168093; 1GCRYAEF2KZ173794 | 1GCRYAEF2KZ186481

1GCRYAEF2KZ146935 | 1GCRYAEF2KZ138284 | 1GCRYAEF2KZ105009 | 1GCRYAEF2KZ174203 | 1GCRYAEF2KZ147521 | 1GCRYAEF2KZ171348 | 1GCRYAEF2KZ173245 | 1GCRYAEF2KZ184844; 1GCRYAEF2KZ156543 | 1GCRYAEF2KZ162505 | 1GCRYAEF2KZ177117 | 1GCRYAEF2KZ145512 | 1GCRYAEF2KZ146207 | 1GCRYAEF2KZ151942 | 1GCRYAEF2KZ184424 | 1GCRYAEF2KZ133621; 1GCRYAEF2KZ191762; 1GCRYAEF2KZ121002 | 1GCRYAEF2KZ158230 | 1GCRYAEF2KZ177649

1GCRYAEF2KZ116043 | 1GCRYAEF2KZ183872; 1GCRYAEF2KZ135854 | 1GCRYAEF2KZ155831 | 1GCRYAEF2KZ129116

1GCRYAEF2KZ101557 | 1GCRYAEF2KZ186402 | 1GCRYAEF2KZ181989; 1GCRYAEF2KZ137751

1GCRYAEF2KZ174721 | 1GCRYAEF2KZ196251 | 1GCRYAEF2KZ110503 | 1GCRYAEF2KZ169468 | 1GCRYAEF2KZ108346; 1GCRYAEF2KZ174413; 1GCRYAEF2KZ149396; 1GCRYAEF2KZ121386 | 1GCRYAEF2KZ114650 | 1GCRYAEF2KZ195486 | 1GCRYAEF2KZ149088; 1GCRYAEF2KZ113157; 1GCRYAEF2KZ122280; 1GCRYAEF2KZ138382 | 1GCRYAEF2KZ162617; 1GCRYAEF2KZ127236 | 1GCRYAEF2KZ193298 | 1GCRYAEF2KZ193575 | 1GCRYAEF2KZ156042 | 1GCRYAEF2KZ178378; 1GCRYAEF2KZ152024 | 1GCRYAEF2KZ120612; 1GCRYAEF2KZ135000; 1GCRYAEF2KZ127642 | 1GCRYAEF2KZ125714 | 1GCRYAEF2KZ126684 | 1GCRYAEF2KZ190451; 1GCRYAEF2KZ108413

1GCRYAEF2KZ167803 | 1GCRYAEF2KZ114387; 1GCRYAEF2KZ147339

1GCRYAEF2KZ195522; 1GCRYAEF2KZ180633; 1GCRYAEF2KZ182480 | 1GCRYAEF2KZ182611 | 1GCRYAEF2KZ166439; 1GCRYAEF2KZ161273 | 1GCRYAEF2KZ169888; 1GCRYAEF2KZ119721 | 1GCRYAEF2KZ133957; 1GCRYAEF2KZ169762

1GCRYAEF2KZ115426; 1GCRYAEF2KZ129987 | 1GCRYAEF2KZ133523 | 1GCRYAEF2KZ193334; 1GCRYAEF2KZ178350 | 1GCRYAEF2KZ196797 | 1GCRYAEF2KZ183239 | 1GCRYAEF2KZ107732 | 1GCRYAEF2KZ163962 | 1GCRYAEF2KZ134025; 1GCRYAEF2KZ174525 | 1GCRYAEF2KZ128452 | 1GCRYAEF2KZ187341

1GCRYAEF2KZ122585 | 1GCRYAEF2KZ189946; 1GCRYAEF2KZ135241 | 1GCRYAEF2KZ174170; 1GCRYAEF2KZ170152 | 1GCRYAEF2KZ192491 | 1GCRYAEF2KZ175965 | 1GCRYAEF2KZ105799 | 1GCRYAEF2KZ151861 | 1GCRYAEF2KZ134543; 1GCRYAEF2KZ180079 |

1GCRYAEF2KZ107116

; 1GCRYAEF2KZ178851; 1GCRYAEF2KZ109965; 1GCRYAEF2KZ123879 | 1GCRYAEF2KZ154663; 1GCRYAEF2KZ138592 | 1GCRYAEF2KZ135630 | 1GCRYAEF2KZ110615 | 1GCRYAEF2KZ138396

1GCRYAEF2KZ103891 | 1GCRYAEF2KZ121551 | 1GCRYAEF2KZ196394; 1GCRYAEF2KZ171091; 1GCRYAEF2KZ143906 | 1GCRYAEF2KZ189011; 1GCRYAEF2KZ104121 | 1GCRYAEF2KZ166649

1GCRYAEF2KZ198470 | 1GCRYAEF2KZ165095 | 1GCRYAEF2KZ135482 | 1GCRYAEF2KZ171141; 1GCRYAEF2KZ156607 | 1GCRYAEF2KZ137152 | 1GCRYAEF2KZ117161 | 1GCRYAEF2KZ150757 | 1GCRYAEF2KZ104376; 1GCRYAEF2KZ166554

1GCRYAEF2KZ141508; 1GCRYAEF2KZ171169 | 1GCRYAEF2KZ132873; 1GCRYAEF2KZ123333 | 1GCRYAEF2KZ151441 | 1GCRYAEF2KZ135434; 1GCRYAEF2KZ138673; 1GCRYAEF2KZ167459 | 1GCRYAEF2KZ189199; 1GCRYAEF2KZ100294; 1GCRYAEF2KZ142626 | 1GCRYAEF2KZ172984; 1GCRYAEF2KZ147440 | 1GCRYAEF2KZ118827 | 1GCRYAEF2KZ187792 | 1GCRYAEF2KZ128922

1GCRYAEF2KZ118360; 1GCRYAEF2KZ158681 | 1GCRYAEF2KZ162651 | 1GCRYAEF2KZ123252; 1GCRYAEF2KZ131948 | 1GCRYAEF2KZ140715; 1GCRYAEF2KZ171253 | 1GCRYAEF2KZ119413; 1GCRYAEF2KZ156848 | 1GCRYAEF2KZ102661 | 1GCRYAEF2KZ145610; 1GCRYAEF2KZ119962; 1GCRYAEF2KZ189655; 1GCRYAEF2KZ160382; 1GCRYAEF2KZ153089 |

1GCRYAEF2KZ120481

; 1GCRYAEF2KZ143758 | 1GCRYAEF2KZ132338; 1GCRYAEF2KZ154274 |

1GCRYAEF2KZ168160

| 1GCRYAEF2KZ167185 | 1GCRYAEF2KZ168434 | 1GCRYAEF2KZ163699 | 1GCRYAEF2KZ154825

1GCRYAEF2KZ130699 | 1GCRYAEF2KZ181569 | 1GCRYAEF2KZ111571 | 1GCRYAEF2KZ148555; 1GCRYAEF2KZ192460

1GCRYAEF2KZ154162 | 1GCRYAEF2KZ162648; 1GCRYAEF2KZ192149; 1GCRYAEF2KZ106287; 1GCRYAEF2KZ170670 | 1GCRYAEF2KZ171074 | 1GCRYAEF2KZ156963 | 1GCRYAEF2KZ194886 | 1GCRYAEF2KZ100537; 1GCRYAEF2KZ111635; 1GCRYAEF2KZ176064 | 1GCRYAEF2KZ186044; 1GCRYAEF2KZ105981; 1GCRYAEF2KZ127401

1GCRYAEF2KZ147776; 1GCRYAEF2KZ110890 | 1GCRYAEF2KZ183533 | 1GCRYAEF2KZ115782; 1GCRYAEF2KZ189669; 1GCRYAEF2KZ114566 | 1GCRYAEF2KZ188005; 1GCRYAEF2KZ147311; 1GCRYAEF2KZ133215 | 1GCRYAEF2KZ160270 | 1GCRYAEF2KZ180664 | 1GCRYAEF2KZ136017 | 1GCRYAEF2KZ146546; 1GCRYAEF2KZ180194; 1GCRYAEF2KZ173942 | 1GCRYAEF2KZ189977; 1GCRYAEF2KZ156073 | 1GCRYAEF2KZ138589 | 1GCRYAEF2KZ119637

1GCRYAEF2KZ192314 | 1GCRYAEF2KZ141413; 1GCRYAEF2KZ105432; 1GCRYAEF2KZ183242; 1GCRYAEF2KZ126796 | 1GCRYAEF2KZ171429 |

1GCRYAEF2KZ184858

| 1GCRYAEF2KZ167316 | 1GCRYAEF2KZ159524 | 1GCRYAEF2KZ107195 |

1GCRYAEF2KZ138253

| 1GCRYAEF2KZ122540 | 1GCRYAEF2KZ166196 | 1GCRYAEF2KZ116835 | 1GCRYAEF2KZ125034; 1GCRYAEF2KZ177599; 1GCRYAEF2KZ112199 | 1GCRYAEF2KZ179210 | 1GCRYAEF2KZ120223; 1GCRYAEF2KZ181930 | 1GCRYAEF2KZ143548 | 1GCRYAEF2KZ178624; 1GCRYAEF2KZ189168 | 1GCRYAEF2KZ118889; 1GCRYAEF2KZ133019; 1GCRYAEF2KZ123204; 1GCRYAEF2KZ103518 | 1GCRYAEF2KZ161144 | 1GCRYAEF2KZ119444 | 1GCRYAEF2KZ167204; 1GCRYAEF2KZ182303 | 1GCRYAEF2KZ105334

1GCRYAEF2KZ110369 | 1GCRYAEF2KZ155604; 1GCRYAEF2KZ166831 | 1GCRYAEF2KZ132419; 1GCRYAEF2KZ146188 | 1GCRYAEF2KZ165985

1GCRYAEF2KZ104023 | 1GCRYAEF2KZ167414 | 1GCRYAEF2KZ175089

1GCRYAEF2KZ170572; 1GCRYAEF2KZ124899; 1GCRYAEF2KZ199201 | 1GCRYAEF2KZ110307 | 1GCRYAEF2KZ184021 | 1GCRYAEF2KZ160754 | 1GCRYAEF2KZ131450 | 1GCRYAEF2KZ100425; 1GCRYAEF2KZ161970 | 1GCRYAEF2KZ111294

1GCRYAEF2KZ179059 | 1GCRYAEF2KZ197397 | 1GCRYAEF2KZ186903; 1GCRYAEF2KZ173133 | 1GCRYAEF2KZ176503 | 1GCRYAEF2KZ161418 | 1GCRYAEF2KZ184648 | 1GCRYAEF2KZ168899 | 1GCRYAEF2KZ136230; 1GCRYAEF2KZ198632; 1GCRYAEF2KZ136602 | 1GCRYAEF2KZ100439 | 1GCRYAEF2KZ105558; 1GCRYAEF2KZ163816; 1GCRYAEF2KZ129259; 1GCRYAEF2KZ152685; 1GCRYAEF2KZ138950

1GCRYAEF2KZ176792 | 1GCRYAEF2KZ180065 | 1GCRYAEF2KZ162519; 1GCRYAEF2KZ121064; 1GCRYAEF2KZ151519 | 1GCRYAEF2KZ108542 | 1GCRYAEF2KZ164027 | 1GCRYAEF2KZ178803

1GCRYAEF2KZ160852; 1GCRYAEF2KZ188747; 1GCRYAEF2KZ148703

1GCRYAEF2KZ132081; 1GCRYAEF2KZ198050 | 1GCRYAEF2KZ117564 | 1GCRYAEF2KZ113031 | 1GCRYAEF2KZ126989; 1GCRYAEF2KZ118097 |

1GCRYAEF2KZ156297

| 1GCRYAEF2KZ191468; 1GCRYAEF2KZ141332; 1GCRYAEF2KZ133053; 1GCRYAEF2KZ179742; 1GCRYAEF2KZ148443 | 1GCRYAEF2KZ105897; 1GCRYAEF2KZ102918

1GCRYAEF2KZ151276 | 1GCRYAEF2KZ110016; 1GCRYAEF2KZ168305 | 1GCRYAEF2KZ133442; 1GCRYAEF2KZ139127 | 1GCRYAEF2KZ163086; 1GCRYAEF2KZ162469 | 1GCRYAEF2KZ183791 | 1GCRYAEF2KZ124028 | 1GCRYAEF2KZ162522 | 1GCRYAEF2KZ131089 | 1GCRYAEF2KZ124546

1GCRYAEF2KZ123770; 1GCRYAEF2KZ141475 | 1GCRYAEF2KZ146496; 1GCRYAEF2KZ198484; 1GCRYAEF2KZ116110; 1GCRYAEF2KZ130492 | 1GCRYAEF2KZ101364 | 1GCRYAEF2KZ192622

1GCRYAEF2KZ189431 | 1GCRYAEF2KZ120383; 1GCRYAEF2KZ179885 | 1GCRYAEF2KZ196881 | 1GCRYAEF2KZ193964 | 1GCRYAEF2KZ121999 | 1GCRYAEF2KZ183418 | 1GCRYAEF2KZ192135 | 1GCRYAEF2KZ102496

1GCRYAEF2KZ135613 | 1GCRYAEF2KZ121775 | 1GCRYAEF2KZ171947 | 1GCRYAEF2KZ179501

1GCRYAEF2KZ105737 | 1GCRYAEF2KZ191194 | 1GCRYAEF2KZ187503 | 1GCRYAEF2KZ190868 | 1GCRYAEF2KZ185301; 1GCRYAEF2KZ180115 | 1GCRYAEF2KZ150502 | 1GCRYAEF2KZ102045 | 1GCRYAEF2KZ192636 | 1GCRYAEF2KZ104488 | 1GCRYAEF2KZ174685;

1GCRYAEF2KZ135918

| 1GCRYAEF2KZ187758; 1GCRYAEF2KZ168806 | 1GCRYAEF2KZ190904 | 1GCRYAEF2KZ177389 | 1GCRYAEF2KZ113532 | 1GCRYAEF2KZ111456 | 1GCRYAEF2KZ162875; 1GCRYAEF2KZ103874

1GCRYAEF2KZ194192 | 1GCRYAEF2KZ149818 | 1GCRYAEF2KZ190322; 1GCRYAEF2KZ189123 | 1GCRYAEF2KZ167588 | 1GCRYAEF2KZ155599 | 1GCRYAEF2KZ159376; 1GCRYAEF2KZ178221; 1GCRYAEF2KZ176971 | 1GCRYAEF2KZ162827 | 1GCRYAEF2KZ193785 | 1GCRYAEF2KZ118083 | 1GCRYAEF2KZ170281 |

1GCRYAEF2KZ122358

; 1GCRYAEF2KZ172967 | 1GCRYAEF2KZ167767 | 1GCRYAEF2KZ142187 | 1GCRYAEF2KZ168286 | 1GCRYAEF2KZ152749; 1GCRYAEF2KZ185346 | 1GCRYAEF2KZ161015; 1GCRYAEF2KZ100344; 1GCRYAEF2KZ197996; 1GCRYAEF2KZ128581 | 1GCRYAEF2KZ148605 | 1GCRYAEF2KZ179160 | 1GCRYAEF2KZ195553 | 1GCRYAEF2KZ169986 | 1GCRYAEF2KZ129097; 1GCRYAEF2KZ121811 | 1GCRYAEF2KZ164142 | 1GCRYAEF2KZ142478 | 1GCRYAEF2KZ120691 | 1GCRYAEF2KZ190580 | 1GCRYAEF2KZ124000

1GCRYAEF2KZ139497; 1GCRYAEF2KZ126040 | 1GCRYAEF2KZ125194 | 1GCRYAEF2KZ111652; 1GCRYAEF2KZ184892 | 1GCRYAEF2KZ189817 | 1GCRYAEF2KZ106919 | 1GCRYAEF2KZ131254; 1GCRYAEF2KZ164707 | 1GCRYAEF2KZ195620 | 1GCRYAEF2KZ137250 | 1GCRYAEF2KZ122733 | 1GCRYAEF2KZ145638

1GCRYAEF2KZ161564 | 1GCRYAEF2KZ196833; 1GCRYAEF2KZ117919; 1GCRYAEF2KZ177828 | 1GCRYAEF2KZ163735 | 1GCRYAEF2KZ175321 | 1GCRYAEF2KZ157045 | 1GCRYAEF2KZ144814; 1GCRYAEF2KZ109139; 1GCRYAEF2KZ127057; 1GCRYAEF2KZ110078; 1GCRYAEF2KZ185573; 1GCRYAEF2KZ170748; 1GCRYAEF2KZ199876 | 1GCRYAEF2KZ139564

1GCRYAEF2KZ171334 | 1GCRYAEF2KZ183189; 1GCRYAEF2KZ183144 | 1GCRYAEF2KZ123056; 1GCRYAEF2KZ194385 | 1GCRYAEF2KZ134610 | 1GCRYAEF2KZ112736; 1GCRYAEF2KZ178672; 1GCRYAEF2KZ102983 | 1GCRYAEF2KZ140116 | 1GCRYAEF2KZ152041 | 1GCRYAEF2KZ170698; 1GCRYAEF2KZ162682 | 1GCRYAEF2KZ129021 | 1GCRYAEF2KZ154808 | 1GCRYAEF2KZ197772; 1GCRYAEF2KZ154226 | 1GCRYAEF2KZ142819; 1GCRYAEF2KZ176081 | 1GCRYAEF2KZ193320 | 1GCRYAEF2KZ124272 | 1GCRYAEF2KZ136552 | 1GCRYAEF2KZ114745; 1GCRYAEF2KZ145123 | 1GCRYAEF2KZ165629 | 1GCRYAEF2KZ177148 | 1GCRYAEF2KZ144439 | 1GCRYAEF2KZ101252 | 1GCRYAEF2KZ173049; 1GCRYAEF2KZ157420 | 1GCRYAEF2KZ101462 | 1GCRYAEF2KZ133070; 1GCRYAEF2KZ165789; 1GCRYAEF2KZ199635 | 1GCRYAEF2KZ144389 | 1GCRYAEF2KZ175058 | 1GCRYAEF2KZ118648 | 1GCRYAEF2KZ161290 | 1GCRYAEF2KZ109111 | 1GCRYAEF2KZ188845; 1GCRYAEF2KZ153643; 1GCRYAEF2KZ105642 | 1GCRYAEF2KZ103549

1GCRYAEF2KZ199456 | 1GCRYAEF2KZ194323 | 1GCRYAEF2KZ196203; 1GCRYAEF2KZ132453 | 1GCRYAEF2KZ132906

1GCRYAEF2KZ121517 | 1GCRYAEF2KZ182835 | 1GCRYAEF2KZ181684; 1GCRYAEF2KZ128340 | 1GCRYAEF2KZ116687 | 1GCRYAEF2KZ181796; 1GCRYAEF2KZ179370; 1GCRYAEF2KZ151469 | 1GCRYAEF2KZ103857; 1GCRYAEF2KZ160902; 1GCRYAEF2KZ195293 | 1GCRYAEF2KZ159863 | 1GCRYAEF2KZ118164; 1GCRYAEF2KZ124868; 1GCRYAEF2KZ120450 | 1GCRYAEF2KZ160348 | 1GCRYAEF2KZ126975; 1GCRYAEF2KZ191325; 1GCRYAEF2KZ191793 | 1GCRYAEF2KZ144442; 1GCRYAEF2KZ121601 | 1GCRYAEF2KZ148636

1GCRYAEF2KZ108217; 1GCRYAEF2KZ146661 | 1GCRYAEF2KZ185217 | 1GCRYAEF2KZ186674; 1GCRYAEF2KZ142531 | 1GCRYAEF2KZ196704 | 1GCRYAEF2KZ190417; 1GCRYAEF2KZ166375

1GCRYAEF2KZ153321; 1GCRYAEF2KZ171172;

1GCRYAEF2KZ167543

; 1GCRYAEF2KZ128080; 1GCRYAEF2KZ148054; 1GCRYAEF2KZ130167 | 1GCRYAEF2KZ146336 | 1GCRYAEF2KZ105365; 1GCRYAEF2KZ148930 | 1GCRYAEF2KZ166165 | 1GCRYAEF2KZ190918 | 1GCRYAEF2KZ199862 | 1GCRYAEF2KZ165033 | 1GCRYAEF2KZ129424 | 1GCRYAEF2KZ181670 | 1GCRYAEF2KZ191244 | 1GCRYAEF2KZ156851

1GCRYAEF2KZ114177 | 1GCRYAEF2KZ141699 | 1GCRYAEF2KZ120285

1GCRYAEF2KZ105110

1GCRYAEF2KZ117323 | 1GCRYAEF2KZ111814 | 1GCRYAEF2KZ130055 | 1GCRYAEF2KZ103700; 1GCRYAEF2KZ194029; 1GCRYAEF2KZ180518; 1GCRYAEF2KZ119895; 1GCRYAEF2KZ138835 | 1GCRYAEF2KZ129892; 1GCRYAEF2KZ104295 | 1GCRYAEF2KZ133117; 1GCRYAEF2KZ118441; 1GCRYAEF2KZ166991

1GCRYAEF2KZ104524; 1GCRYAEF2KZ102708 | 1GCRYAEF2KZ132470; 1GCRYAEF2KZ184116

1GCRYAEF2KZ151763 | 1GCRYAEF2KZ123154; 1GCRYAEF2KZ108475 | 1GCRYAEF2KZ164089; 1GCRYAEF2KZ106158; 1GCRYAEF2KZ115586 | 1GCRYAEF2KZ188120; 1GCRYAEF2KZ197075 | 1GCRYAEF2KZ162083 | 1GCRYAEF2KZ116320; 1GCRYAEF2KZ149124

1GCRYAEF2KZ198212 | 1GCRYAEF2KZ142030; 1GCRYAEF2KZ155411; 1GCRYAEF2KZ125406; 1GCRYAEF2KZ146031; 1GCRYAEF2KZ128273; 1GCRYAEF2KZ184908 | 1GCRYAEF2KZ171494; 1GCRYAEF2KZ160611 | 1GCRYAEF2KZ166182 | 1GCRYAEF2KZ192734; 1GCRYAEF2KZ128130 | 1GCRYAEF2KZ105656

1GCRYAEF2KZ125941; 1GCRYAEF2KZ101610 | 1GCRYAEF2KZ111246; 1GCRYAEF2KZ195889; 1GCRYAEF2KZ189574 |

1GCRYAEF2KZ133683

| 1GCRYAEF2KZ145929; 1GCRYAEF2KZ148247 | 1GCRYAEF2KZ183841 | 1GCRYAEF2KZ182186 | 1GCRYAEF2KZ151228 | 1GCRYAEF2KZ196346 | 1GCRYAEF2KZ191650 | 1GCRYAEF2KZ166036 | 1GCRYAEF2KZ176226 | 1GCRYAEF2KZ115068 | 1GCRYAEF2KZ184956

1GCRYAEF2KZ120478; 1GCRYAEF2KZ183046 | 1GCRYAEF2KZ186027 | 1GCRYAEF2KZ151813 | 1GCRYAEF2KZ191096; 1GCRYAEF2KZ134140; 1GCRYAEF2KZ143498 | 1GCRYAEF2KZ108220; 1GCRYAEF2KZ140780 | 1GCRYAEF2KZ133568; 1GCRYAEF2KZ143811; 1GCRYAEF2KZ154131 | 1GCRYAEF2KZ136079 | 1GCRYAEF2KZ112185; 1GCRYAEF2KZ161838 | 1GCRYAEF2KZ163931 | 1GCRYAEF2KZ195231 | 1GCRYAEF2KZ128323; 1GCRYAEF2KZ162813 | 1GCRYAEF2KZ122831 | 1GCRYAEF2KZ132503 | 1GCRYAEF2KZ181894 | 1GCRYAEF2KZ168241; 1GCRYAEF2KZ138768 | 1GCRYAEF2KZ113448 | 1GCRYAEF2KZ151522 | 1GCRYAEF2KZ123512 | 1GCRYAEF2KZ125129 | 1GCRYAEF2KZ156736 | 1GCRYAEF2KZ184505 | 1GCRYAEF2KZ153240; 1GCRYAEF2KZ174878; 1GCRYAEF2KZ164271 | 1GCRYAEF2KZ126944; 1GCRYAEF2KZ140102 | 1GCRYAEF2KZ166487

1GCRYAEF2KZ186948 | 1GCRYAEF2KZ136440 | 1GCRYAEF2KZ129746 | 1GCRYAEF2KZ188599; 1GCRYAEF2KZ178056; 1GCRYAEF2KZ136390 | 1GCRYAEF2KZ199067 | 1GCRYAEF2KZ109545 | 1GCRYAEF2KZ146224

1GCRYAEF2KZ197903; 1GCRYAEF2KZ120254 | 1GCRYAEF2KZ105673 | 1GCRYAEF2KZ186688; 1GCRYAEF2KZ134591

1GCRYAEF2KZ196931; 1GCRYAEF2KZ109898; 1GCRYAEF2KZ184911 | 1GCRYAEF2KZ165677 | 1GCRYAEF2KZ102787 | 1GCRYAEF2KZ162603 | 1GCRYAEF2KZ107830 | 1GCRYAEF2KZ133005 | 1GCRYAEF2KZ154890 | 1GCRYAEF2KZ161662;

1GCRYAEF2KZ127141

; 1GCRYAEF2KZ196962; 1GCRYAEF2KZ145350 | 1GCRYAEF2KZ105429; 1GCRYAEF2KZ143954 | 1GCRYAEF2KZ176341 | 1GCRYAEF2KZ195715 | 1GCRYAEF2KZ109660 | 1GCRYAEF2KZ140455 | 1GCRYAEF2KZ186917; 1GCRYAEF2KZ169485 | 1GCRYAEF2KZ147101 | 1GCRYAEF2KZ149950 | 1GCRYAEF2KZ153111 | 1GCRYAEF2KZ147051; 1GCRYAEF2KZ133425 | 1GCRYAEF2KZ107343 | 1GCRYAEF2KZ115992; 1GCRYAEF2KZ178896

1GCRYAEF2KZ142920 | 1GCRYAEF2KZ143453 | 1GCRYAEF2KZ106208 | 1GCRYAEF2KZ131240 | 1GCRYAEF2KZ173066 | 1GCRYAEF2KZ101624

1GCRYAEF2KZ174282 |

1GCRYAEF2KZ1426881GCRYAEF2KZ162990 | 1GCRYAEF2KZ115149 | 1GCRYAEF2KZ142240; 1GCRYAEF2KZ190224 | 1GCRYAEF2KZ131481 | 1GCRYAEF2KZ129777 | 1GCRYAEF2KZ131058; 1GCRYAEF2KZ128189; 1GCRYAEF2KZ129861 | 1GCRYAEF2KZ124093; 1GCRYAEF2KZ128936; 1GCRYAEF2KZ198808 | 1GCRYAEF2KZ187520 | 1GCRYAEF2KZ183225 | 1GCRYAEF2KZ110260 | 1GCRYAEF2KZ132095

1GCRYAEF2KZ186805

1GCRYAEF2KZ180759 | 1GCRYAEF2KZ131061; 1GCRYAEF2KZ193754 | 1GCRYAEF2KZ168014;

1GCRYAEF2KZ158325

| 1GCRYAEF2KZ178347; 1GCRYAEF2KZ103714 | 1GCRYAEF2KZ196167; 1GCRYAEF2KZ168482; 1GCRYAEF2KZ141718 | 1GCRYAEF2KZ154114 | 1GCRYAEF2KZ129438 | 1GCRYAEF2KZ143520 | 1GCRYAEF2KZ111926

1GCRYAEF2KZ171043; 1GCRYAEF2KZ105320 | 1GCRYAEF2KZ179465; 1GCRYAEF2KZ112445 | 1GCRYAEF2KZ123445 | 1GCRYAEF2KZ147485 | 1GCRYAEF2KZ182530 | 1GCRYAEF2KZ173195 | 1GCRYAEF2KZ119993

1GCRYAEF2KZ135112 | 1GCRYAEF2KZ167381; 1GCRYAEF2KZ152458; 1GCRYAEF2KZ190465 | 1GCRYAEF2KZ183354 | 1GCRYAEF2KZ179918 | 1GCRYAEF2KZ134803 | 1GCRYAEF2KZ167039

1GCRYAEF2KZ147342 | 1GCRYAEF2KZ122781; 1GCRYAEF2KZ127222 | 1GCRYAEF2KZ174153 | 1GCRYAEF2KZ165646

1GCRYAEF2KZ155392 | 1GCRYAEF2KZ165226; 1GCRYAEF2KZ100408; 1GCRYAEF2KZ132193; 1GCRYAEF2KZ121260; 1GCRYAEF2KZ127673 | 1GCRYAEF2KZ166814 | 1GCRYAEF2KZ106080; 1GCRYAEF2KZ101445 | 1GCRYAEF2KZ199425 | 1GCRYAEF2KZ163072 | 1GCRYAEF2KZ197710 | 1GCRYAEF2KZ109769 | 1GCRYAEF2KZ136924 | 1GCRYAEF2KZ141492 | 1GCRYAEF2KZ125910 | 1GCRYAEF2KZ150094 | 1GCRYAEF2KZ194466 | 1GCRYAEF2KZ102322 | 1GCRYAEF2KZ172404 | 1GCRYAEF2KZ103759 | 1GCRYAEF2KZ142917 | 1GCRYAEF2KZ191311 | 1GCRYAEF2KZ195066; 1GCRYAEF2KZ176016

1GCRYAEF2KZ127415 | 1GCRYAEF2KZ101607 | 1GCRYAEF2KZ156428; 1GCRYAEF2KZ116723; 1GCRYAEF2KZ118018; 1GCRYAEF2KZ109108 | 1GCRYAEF2KZ125292 | 1GCRYAEF2KZ182947; 1GCRYAEF2KZ137359 | 1GCRYAEF2KZ156235 | 1GCRYAEF2KZ174461; 1GCRYAEF2KZ169518 | 1GCRYAEF2KZ104913 | 1GCRYAEF2KZ101185 | 1GCRYAEF2KZ138754 | 1GCRYAEF2KZ119699 | 1GCRYAEF2KZ193110 | 1GCRYAEF2KZ146305; 1GCRYAEF2KZ138205; 1GCRYAEF2KZ114194; 1GCRYAEF2KZ147566 | 1GCRYAEF2KZ121579 | 1GCRYAEF2KZ133974 | 1GCRYAEF2KZ132601 | 1GCRYAEF2KZ154047; 1GCRYAEF2KZ155635; 1GCRYAEF2KZ198419 | 1GCRYAEF2KZ116074 | 1GCRYAEF2KZ134512 | 1GCRYAEF2KZ153755

1GCRYAEF2KZ160172; 1GCRYAEF2KZ145137 | 1GCRYAEF2KZ111733; 1GCRYAEF2KZ160978; 1GCRYAEF2KZ137717 | 1GCRYAEF2KZ182138; 1GCRYAEF2KZ107746 | 1GCRYAEF2KZ134011; 1GCRYAEF2KZ186920; 1GCRYAEF2KZ180910; 1GCRYAEF2KZ168952 | 1GCRYAEF2KZ135210; 1GCRYAEF2KZ143114; 1GCRYAEF2KZ154159 | 1GCRYAEF2KZ198856 | 1GCRYAEF2KZ121985; 1GCRYAEF2KZ106547 | 1GCRYAEF2KZ111585 | 1GCRYAEF2KZ182172 | 1GCRYAEF2KZ195617 | 1GCRYAEF2KZ145364 | 1GCRYAEF2KZ129973 | 1GCRYAEF2KZ129665; 1GCRYAEF2KZ138561; 1GCRYAEF2KZ140990 | 1GCRYAEF2KZ117144; 1GCRYAEF2KZ196993 | 1GCRYAEF2KZ173505 | 1GCRYAEF2KZ177036; 1GCRYAEF2KZ175710; 1GCRYAEF2KZ108119 | 1GCRYAEF2KZ138639 | 1GCRYAEF2KZ109089 | 1GCRYAEF2KZ181314 | 1GCRYAEF2KZ101378; 1GCRYAEF2KZ119363

1GCRYAEF2KZ172919 | 1GCRYAEF2KZ145199; 1GCRYAEF2KZ191633 | 1GCRYAEF2KZ140276 | 1GCRYAEF2KZ171866; 1GCRYAEF2KZ170460 | 1GCRYAEF2KZ119654 | 1GCRYAEF2KZ122103 | 1GCRYAEF2KZ113210; 1GCRYAEF2KZ111974 | 1GCRYAEF2KZ116432; 1GCRYAEF2KZ139001; 1GCRYAEF2KZ103356 | 1GCRYAEF2KZ120528 | 1GCRYAEF2KZ181166 | 1GCRYAEF2KZ101736; 1GCRYAEF2KZ107648 | 1GCRYAEF2KZ186156 | 1GCRYAEF2KZ165291; 1GCRYAEF2KZ104703; 1GCRYAEF2KZ155294; 1GCRYAEF2KZ110730; 1GCRYAEF2KZ141203 | 1GCRYAEF2KZ106354 | 1GCRYAEF2KZ117306; 1GCRYAEF2KZ126829

1GCRYAEF2KZ197061 | 1GCRYAEF2KZ196461 | 1GCRYAEF2KZ118505; 1GCRYAEF2KZ128449

1GCRYAEF2KZ171124 | 1GCRYAEF2KZ149866; 1GCRYAEF2KZ198842 | 1GCRYAEF2KZ149138; 1GCRYAEF2KZ172676 | 1GCRYAEF2KZ165064 | 1GCRYAEF2KZ180521; 1GCRYAEF2KZ136891; 1GCRYAEF2KZ123316 | 1GCRYAEF2KZ107326 | 1GCRYAEF2KZ173360; 1GCRYAEF2KZ155490 | 1GCRYAEF2KZ100117 | 1GCRYAEF2KZ198999 | 1GCRYAEF2KZ115569 | 1GCRYAEF2KZ141914; 1GCRYAEF2KZ133036; 1GCRYAEF2KZ190403 | 1GCRYAEF2KZ176985 | 1GCRYAEF2KZ113644 | 1GCRYAEF2KZ187114 | 1GCRYAEF2KZ103275

1GCRYAEF2KZ139712; 1GCRYAEF2KZ181734 | 1GCRYAEF2KZ181720; 1GCRYAEF2KZ126555; 1GCRYAEF2KZ128516 | 1GCRYAEF2KZ177294; 1GCRYAEF2KZ108833 | 1GCRYAEF2KZ191535; 1GCRYAEF2KZ181829; 1GCRYAEF2KZ153965

1GCRYAEF2KZ147714; 1GCRYAEF2KZ165050; 1GCRYAEF2KZ125566; 1GCRYAEF2KZ170717; 1GCRYAEF2KZ143257 | 1GCRYAEF2KZ193771

1GCRYAEF2KZ187887; 1GCRYAEF2KZ125003 | 1GCRYAEF2KZ170121 | 1GCRYAEF2KZ185167 | 1GCRYAEF2KZ103907 | 1GCRYAEF2KZ106533 | 1GCRYAEF2KZ150001 | 1GCRYAEF2KZ190515

1GCRYAEF2KZ107505 | 1GCRYAEF2KZ173701 | 1GCRYAEF2KZ185069 | 1GCRYAEF2KZ123705 | 1GCRYAEF2KZ169115 | 1GCRYAEF2KZ185055; 1GCRYAEF2KZ139273; 1GCRYAEF2KZ181149; 1GCRYAEF2KZ143209; 1GCRYAEF2KZ161113 | 1GCRYAEF2KZ187338; 1GCRYAEF2KZ166084; 1GCRYAEF2KZ159409 | 1GCRYAEF2KZ149110; 1GCRYAEF2KZ174816 | 1GCRYAEF2KZ192121 | 1GCRYAEF2KZ133506 | 1GCRYAEF2KZ174041 | 1GCRYAEF2KZ106399; 1GCRYAEF2KZ102370 | 1GCRYAEF2KZ162973; 1GCRYAEF2KZ159085 | 1GCRYAEF2KZ109321 | 1GCRYAEF2KZ130993; 1GCRYAEF2KZ177716 | 1GCRYAEF2KZ103843; 1GCRYAEF2KZ101686 | 1GCRYAEF2KZ144294; 1GCRYAEF2KZ188084; 1GCRYAEF2KZ141783 | 1GCRYAEF2KZ171558; 1GCRYAEF2KZ196895 | 1GCRYAEF2KZ118066 | 1GCRYAEF2KZ185296 | 1GCRYAEF2KZ111277 | 1GCRYAEF2KZ188053 | 1GCRYAEF2KZ113241; 1GCRYAEF2KZ149639 | 1GCRYAEF2KZ179207 | 1GCRYAEF2KZ194225

1GCRYAEF2KZ192653 | 1GCRYAEF2KZ177540 | 1GCRYAEF2KZ181491 | 1GCRYAEF2KZ169079 | 1GCRYAEF2KZ110212; 1GCRYAEF2KZ171401 | 1GCRYAEF2KZ186190 | 1GCRYAEF2KZ102644 | 1GCRYAEF2KZ117421; 1GCRYAEF2KZ169308; 1GCRYAEF2KZ102921 | 1GCRYAEF2KZ178607; 1GCRYAEF2KZ175223 | 1GCRYAEF2KZ197559 | 1GCRYAEF2KZ177702; 1GCRYAEF2KZ155764; 1GCRYAEF2KZ143923 | 1GCRYAEF2KZ191602 | 1GCRYAEF2KZ188201 | 1GCRYAEF2KZ134509

1GCRYAEF2KZ163122 | 1GCRYAEF2KZ124708

1GCRYAEF2KZ163704 | 1GCRYAEF2KZ178090; 1GCRYAEF2KZ197643 | 1GCRYAEF2KZ158633 | 1GCRYAEF2KZ149768; 1GCRYAEF2KZ192359; 1GCRYAEF2KZ104555 | 1GCRYAEF2KZ199229 | 1GCRYAEF2KZ106435; 1GCRYAEF2KZ158275 | 1GCRYAEF2KZ118987 | 1GCRYAEF2KZ113143 | 1GCRYAEF2KZ134557 | 1GCRYAEF2KZ179420 | 1GCRYAEF2KZ124031 | 1GCRYAEF2KZ143064 | 1GCRYAEF2KZ170393; 1GCRYAEF2KZ185377; 1GCRYAEF2KZ182866; 1GCRYAEF2KZ159541 | 1GCRYAEF2KZ197044; 1GCRYAEF2KZ174301 | 1GCRYAEF2KZ125325 | 1GCRYAEF2KZ141119 | 1GCRYAEF2KZ188456; 1GCRYAEF2KZ139340 | 1GCRYAEF2KZ195391

1GCRYAEF2KZ119752 | 1GCRYAEF2KZ189008; 1GCRYAEF2KZ138530; 1GCRYAEF2KZ113207 | 1GCRYAEF2KZ185783 | 1GCRYAEF2KZ180373 | 1GCRYAEF2KZ165937

1GCRYAEF2KZ125826 | 1GCRYAEF2KZ164738 | 1GCRYAEF2KZ121534 | 1GCRYAEF2KZ157823

1GCRYAEF2KZ140293 | 1GCRYAEF2KZ125096 | 1GCRYAEF2KZ113708 | 1GCRYAEF2KZ140925; 1GCRYAEF2KZ192507 | 1GCRYAEF2KZ149690 | 1GCRYAEF2KZ184763 | 1GCRYAEF2KZ134056

1GCRYAEF2KZ178686; 1GCRYAEF2KZ141993; 1GCRYAEF2KZ117905 | 1GCRYAEF2KZ187842; 1GCRYAEF2KZ161709 | 1GCRYAEF2KZ130718; 1GCRYAEF2KZ127883 | 1GCRYAEF2KZ103437 | 1GCRYAEF2KZ162021 | 1GCRYAEF2KZ113305; 1GCRYAEF2KZ173780; 1GCRYAEF2KZ134753 | 1GCRYAEF2KZ106550

1GCRYAEF2KZ139869 | 1GCRYAEF2KZ116785 | 1GCRYAEF2KZ169535 | 1GCRYAEF2KZ147891 | 1GCRYAEF2KZ158728; 1GCRYAEF2KZ170541; 1GCRYAEF2KZ102529;

1GCRYAEF2KZ170023

| 1GCRYAEF2KZ121940

1GCRYAEF2KZ124191; 1GCRYAEF2KZ182687

1GCRYAEF2KZ121548; 1GCRYAEF2KZ194175 | 1GCRYAEF2KZ191566 | 1GCRYAEF2KZ111215 | 1GCRYAEF2KZ164061; 1GCRYAEF2KZ137135 | 1GCRYAEF2KZ150371; 1GCRYAEF2KZ158860 | 1GCRYAEF2KZ168076

1GCRYAEF2KZ112364; 1GCRYAEF2KZ127687; 1GCRYAEF2KZ122778 | 1GCRYAEF2KZ113160 | 1GCRYAEF2KZ136129; 1GCRYAEF2KZ140813; 1GCRYAEF2KZ164223; 1GCRYAEF2KZ158390 | 1GCRYAEF2KZ107780 | 1GCRYAEF2KZ160317 | 1GCRYAEF2KZ112333; 1GCRYAEF2KZ189266 | 1GCRYAEF2KZ161063 | 1GCRYAEF2KZ128595

1GCRYAEF2KZ130136 | 1GCRYAEF2KZ193432 | 1GCRYAEF2KZ100635 | 1GCRYAEF2KZ156719 | 1GCRYAEF2KZ123798; 1GCRYAEF2KZ149530 | 1GCRYAEF2KZ130945 | 1GCRYAEF2KZ169292 | 1GCRYAEF2KZ116480; 1GCRYAEF2KZ126362 | 1GCRYAEF2KZ176954 | 1GCRYAEF2KZ161497 | 1GCRYAEF2KZ122456 | 1GCRYAEF2KZ187839 | 1GCRYAEF2KZ139192; 1GCRYAEF2KZ131903 | 1GCRYAEF2KZ165355; 1GCRYAEF2KZ101347; 1GCRYAEF2KZ158664 | 1GCRYAEF2KZ143100; 1GCRYAEF2KZ168546 | 1GCRYAEF2KZ150368; 1GCRYAEF2KZ131741; 1GCRYAEF2KZ189767; 1GCRYAEF2KZ127432; 1GCRYAEF2KZ122019; 1GCRYAEF2KZ145834 | 1GCRYAEF2KZ127351 | 1GCRYAEF2KZ159751 | 1GCRYAEF2KZ139855 | 1GCRYAEF2KZ138723; 1GCRYAEF2KZ137037 | 1GCRYAEF2KZ109352; 1GCRYAEF2KZ152380 | 1GCRYAEF2KZ106130; 1GCRYAEF2KZ145896 | 1GCRYAEF2KZ146837 | 1GCRYAEF2KZ163024 | 1GCRYAEF2KZ155201; 1GCRYAEF2KZ148961; 1GCRYAEF2KZ155442 | 1GCRYAEF2KZ159961 | 1GCRYAEF2KZ131268 | 1GCRYAEF2KZ163282; 1GCRYAEF2KZ184875 | 1GCRYAEF2KZ174637 | 1GCRYAEF2KZ156381 | 1GCRYAEF2KZ192300 | 1GCRYAEF2KZ147230 | 1GCRYAEF2KZ123235 | 1GCRYAEF2KZ107696; 1GCRYAEF2KZ154484 | 1GCRYAEF2KZ105043 | 1GCRYAEF2KZ190434 | 1GCRYAEF2KZ107245; 1GCRYAEF2KZ136728; 1GCRYAEF2KZ112557; 1GCRYAEF2KZ153156

1GCRYAEF2KZ160267 | 1GCRYAEF2KZ119573 | 1GCRYAEF2KZ191678; 1GCRYAEF2KZ136518 | 1GCRYAEF2KZ180180 | 1GCRYAEF2KZ174797; 1GCRYAEF2KZ101249 | 1GCRYAEF2KZ173150; 1GCRYAEF2KZ181362; 1GCRYAEF2KZ185914 | 1GCRYAEF2KZ162956 | 1GCRYAEF2KZ199697 | 1GCRYAEF2KZ127088 | 1GCRYAEF2KZ106578

1GCRYAEF2KZ182589 | 1GCRYAEF2KZ114423; 1GCRYAEF2KZ144540; 1GCRYAEF2KZ127317 | 1GCRYAEF2KZ172113 | 1GCRYAEF2KZ140875 | 1GCRYAEF2KZ184245 | 1GCRYAEF2KZ126443 | 1GCRYAEF2KZ107097 | 1GCRYAEF2KZ111909

1GCRYAEF2KZ182799

1GCRYAEF2KZ199165 | 1GCRYAEF2KZ117662 | 1GCRYAEF2KZ138219 | 1GCRYAEF2KZ143971 | 1GCRYAEF2KZ108847

1GCRYAEF2KZ125258 | 1GCRYAEF2KZ100392 | 1GCRYAEF2KZ129908 | 1GCRYAEF2KZ151231 | 1GCRYAEF2KZ102952 | 1GCRYAEF2KZ130332; 1GCRYAEF2KZ189770 | 1GCRYAEF2KZ147292 | 1GCRYAEF2KZ153142; 1GCRYAEF2KZ185704 | 1GCRYAEF2KZ195181 | 1GCRYAEF2KZ141637 | 1GCRYAEF2KZ139614 | 1GCRYAEF2KZ182740; 1GCRYAEF2KZ171365; 1GCRYAEF2KZ102157 | 1GCRYAEF2KZ179417 | 1GCRYAEF2KZ142724 | 1GCRYAEF2KZ116849; 1GCRYAEF2KZ110193 | 1GCRYAEF2KZ162228

1GCRYAEF2KZ179787 | 1GCRYAEF2KZ137300 | 1GCRYAEF2KZ152248; 1GCRYAEF2KZ159331; 1GCRYAEF2KZ139113; 1GCRYAEF2KZ169731 | 1GCRYAEF2KZ122294; 1GCRYAEF2KZ130671 | 1GCRYAEF2KZ175397 | 1GCRYAEF2KZ164593 | 1GCRYAEF2KZ104314

1GCRYAEF2KZ135787; 1GCRYAEF2KZ157630

1GCRYAEF2KZ190028

1GCRYAEF2KZ138995 | 1GCRYAEF2KZ162293; 1GCRYAEF2KZ166215 | 1GCRYAEF2KZ176551 | 1GCRYAEF2KZ104829

1GCRYAEF2KZ142691; 1GCRYAEF2KZ101509; 1GCRYAEF2KZ105639

1GCRYAEF2KZ159782

1GCRYAEF2KZ153609; 1GCRYAEF2KZ189283 | 1GCRYAEF2KZ110825 | 1GCRYAEF2KZ199795 | 1GCRYAEF2KZ184276 | 1GCRYAEF2KZ143212 | 1GCRYAEF2KZ197173 | 1GCRYAEF2KZ163427 | 1GCRYAEF2KZ198131 | 1GCRYAEF2KZ119086; 1GCRYAEF2KZ122215 | 1GCRYAEF2KZ116253 | 1GCRYAEF2KZ158566; 1GCRYAEF2KZ120559; 1GCRYAEF2KZ130265 | 1GCRYAEF2KZ164688 | 1GCRYAEF2KZ154906; 1GCRYAEF2KZ131836

1GCRYAEF2KZ181295

1GCRYAEF2KZ185234 | 1GCRYAEF2KZ151374 | 1GCRYAEF2KZ160110 | 1GCRYAEF2KZ180499; 1GCRYAEF2KZ173844; 1GCRYAEF2KZ191213 | 1GCRYAEF2KZ194015

1GCRYAEF2KZ169700 | 1GCRYAEF2KZ121145

1GCRYAEF2KZ178753 | 1GCRYAEF2KZ150760 | 1GCRYAEF2KZ152007 | 1GCRYAEF2KZ164710 | 1GCRYAEF2KZ188019 | 1GCRYAEF2KZ159216 | 1GCRYAEF2KZ115636 | 1GCRYAEF2KZ125700 | 1GCRYAEF2KZ101056; 1GCRYAEF2KZ178557 | 1GCRYAEF2KZ198601 | 1GCRYAEF2KZ123588 | 1GCRYAEF2KZ120075 | 1GCRYAEF2KZ103938; 1GCRYAEF2KZ194001; 1GCRYAEF2KZ130783 | 1GCRYAEF2KZ100084; 1GCRYAEF2KZ180969; 1GCRYAEF2KZ102272 | 1GCRYAEF2KZ170233 | 1GCRYAEF2KZ119797 | 1GCRYAEF2KZ148829 | 1GCRYAEF2KZ199991 | 1GCRYAEF2KZ198713 | 1GCRYAEF2KZ139953 | 1GCRYAEF2KZ123493 | 1GCRYAEF2KZ116611; 1GCRYAEF2KZ121808; 1GCRYAEF2KZ112851; 1GCRYAEF2KZ175657

1GCRYAEF2KZ147308 | 1GCRYAEF2KZ108766 | 1GCRYAEF2KZ176078; 1GCRYAEF2KZ116351 | 1GCRYAEF2KZ106371; 1GCRYAEF2KZ125972 | 1GCRYAEF2KZ149754 | 1GCRYAEF2KZ105074 | 1GCRYAEF2KZ122764; 1GCRYAEF2KZ173455 | 1GCRYAEF2KZ134171 | 1GCRYAEF2KZ162553; 1GCRYAEF2KZ189834; 1GCRYAEF2KZ177750 | 1GCRYAEF2KZ122313 | 1GCRYAEF2KZ196749; 1GCRYAEF2KZ130590 |

1GCRYAEF2KZ144361

| 1GCRYAEF2KZ187355 | 1GCRYAEF2KZ163119 | 1GCRYAEF2KZ116348; 1GCRYAEF2KZ127866; 1GCRYAEF2KZ169969; 1GCRYAEF2KZ110873 | 1GCRYAEF2KZ127480 | 1GCRYAEF2KZ175920 | 1GCRYAEF2KZ150323 | 1GCRYAEF2KZ153092; 1GCRYAEF2KZ175027; 1GCRYAEF2KZ139970 | 1GCRYAEF2KZ143632 | 1GCRYAEF2KZ154940; 1GCRYAEF2KZ124496 | 1GCRYAEF2KZ105088 | 1GCRYAEF2KZ133831 | 1GCRYAEF2KZ106211 | 1GCRYAEF2KZ158373

1GCRYAEF2KZ182978 | 1GCRYAEF2KZ182544; 1GCRYAEF2KZ127611; 1GCRYAEF2KZ131769; 1GCRYAEF2KZ193530 | 1GCRYAEF2KZ106242; 1GCRYAEF2KZ145848 | 1GCRYAEF2KZ199375 | 1GCRYAEF2KZ130346 | 1GCRYAEF2KZ182348; 1GCRYAEF2KZ156204 | 1GCRYAEF2KZ107844; 1GCRYAEF2KZ154534 | 1GCRYAEF2KZ115247; 1GCRYAEF2KZ126619; 1GCRYAEF2KZ131609; 1GCRYAEF2KZ127706; 1GCRYAEF2KZ128211 | 1GCRYAEF2KZ176386 | 1GCRYAEF2KZ154680; 1GCRYAEF2KZ128869 | 1GCRYAEF2KZ119640 | 1GCRYAEF2KZ160835 | 1GCRYAEF2KZ128466 | 1GCRYAEF2KZ164139; 1GCRYAEF2KZ181619 | 1GCRYAEF2KZ137636 | 1GCRYAEF2KZ190627 | 1GCRYAEF2KZ125485; 1GCRYAEF2KZ186464 | 1GCRYAEF2KZ109349; 1GCRYAEF2KZ113112; 1GCRYAEF2KZ143999 | 1GCRYAEF2KZ113272 | 1GCRYAEF2KZ192670; 1GCRYAEF2KZ198159 | 1GCRYAEF2KZ108296

1GCRYAEF2KZ125874; 1GCRYAEF2KZ156039 | 1GCRYAEF2KZ141217

1GCRYAEF2KZ174394; 1GCRYAEF2KZ125552; 1GCRYAEF2KZ182561; 1GCRYAEF2KZ160740 | 1GCRYAEF2KZ171446; 1GCRYAEF2KZ145266; 1GCRYAEF2KZ186724 | 1GCRYAEF2KZ136194; 1GCRYAEF2KZ189185 | 1GCRYAEF2KZ141895; 1GCRYAEF2KZ110100; 1GCRYAEF2KZ144859 | 1GCRYAEF2KZ167333; 1GCRYAEF2KZ164397 | 1GCRYAEF2KZ166960 | 1GCRYAEF2KZ148622 | 1GCRYAEF2KZ158454 | 1GCRYAEF2KZ164481; 1GCRYAEF2KZ126054; 1GCRYAEF2KZ139449 | 1GCRYAEF2KZ122182; 1GCRYAEF2KZ135109; 1GCRYAEF2KZ168143 | 1GCRYAEF2KZ161872 | 1GCRYAEF2KZ156364 | 1GCRYAEF2KZ159877 | 1GCRYAEF2KZ109951; 1GCRYAEF2KZ144943 | 1GCRYAEF2KZ199649 | 1GCRYAEF2KZ169860; 1GCRYAEF2KZ124434; 1GCRYAEF2KZ188330; 1GCRYAEF2KZ118424; 1GCRYAEF2KZ106452 | 1GCRYAEF2KZ123901 | 1GCRYAEF2KZ101980 | 1GCRYAEF2KZ167171 | 1GCRYAEF2KZ115622 | 1GCRYAEF2KZ192264; 1GCRYAEF2KZ183404

1GCRYAEF2KZ121713; 1GCRYAEF2KZ100750 | 1GCRYAEF2KZ106001 | 1GCRYAEF2KZ118620

1GCRYAEF2KZ114437 | 1GCRYAEF2KZ141198 | 1GCRYAEF2KZ153514; 1GCRYAEF2KZ197576 | 1GCRYAEF2KZ133652; 1GCRYAEF2KZ188828 | 1GCRYAEF2KZ114079

1GCRYAEF2KZ131819 | 1GCRYAEF2KZ197612; 1GCRYAEF2KZ178414 | 1GCRYAEF2KZ194659 | 1GCRYAEF2KZ152489;

1GCRYAEF2KZ107861

| 1GCRYAEF2KZ193978 | 1GCRYAEF2KZ181376 | 1GCRYAEF2KZ108816 | 1GCRYAEF2KZ115944 | 1GCRYAEF2KZ154212 | 1GCRYAEF2KZ192586; 1GCRYAEF2KZ185315 | 1GCRYAEF2KZ155974 | 1GCRYAEF2KZ136325; 1GCRYAEF2KZ190353 | 1GCRYAEF2KZ163220 | 1GCRYAEF2KZ197027 | 1GCRYAEF2KZ139029 | 1GCRYAEF2KZ157479 | 1GCRYAEF2KZ183306 | 1GCRYAEF2KZ116818; 1GCRYAEF2KZ134526; 1GCRYAEF2KZ184357 | 1GCRYAEF2KZ140777; 1GCRYAEF2KZ153853; 1GCRYAEF2KZ199196 | 1GCRYAEF2KZ186982 | 1GCRYAEF2KZ117399; 1GCRYAEF2KZ138477 | 1GCRYAEF2KZ118021 | 1GCRYAEF2KZ170930 | 1GCRYAEF2KZ172709

1GCRYAEF2KZ159202 | 1GCRYAEF2KZ179434; 1GCRYAEF2KZ166201 | 1GCRYAEF2KZ192815 | 1GCRYAEF2KZ108704 | 1GCRYAEF2KZ160589 | 1GCRYAEF2KZ181474 | 1GCRYAEF2KZ120805; 1GCRYAEF2KZ151746 | 1GCRYAEF2KZ144120; 1GCRYAEF2KZ143095; 1GCRYAEF2KZ143579; 1GCRYAEF2KZ100196; 1GCRYAEF2KZ153545 | 1GCRYAEF2KZ172435 | 1GCRYAEF2KZ171463 | 1GCRYAEF2KZ101879 | 1GCRYAEF2KZ122666 | 1GCRYAEF2KZ140391; 1GCRYAEF2KZ172760 | 1GCRYAEF2KZ148880; 1GCRYAEF2KZ123817 | 1GCRYAEF2KZ190367; 1GCRYAEF2KZ136485 | 1GCRYAEF2KZ119024 | 1GCRYAEF2KZ156395; 1GCRYAEF2KZ120268; 1GCRYAEF2KZ181605; 1GCRYAEF2KZ108007 | 1GCRYAEF2KZ145767 | 1GCRYAEF2KZ151178

1GCRYAEF2KZ161287 | 1GCRYAEF2KZ192202 | 1GCRYAEF2KZ132534; 1GCRYAEF2KZ153447 | 1GCRYAEF2KZ157613; 1GCRYAEF2KZ177215; 1GCRYAEF2KZ172046 | 1GCRYAEF2KZ100568 | 1GCRYAEF2KZ119850 | 1GCRYAEF2KZ143775; 1GCRYAEF2KZ153254; 1GCRYAEF2KZ172595

1GCRYAEF2KZ192684 | 1GCRYAEF2KZ159233 | 1GCRYAEF2KZ199215 | 1GCRYAEF2KZ183452 | 1GCRYAEF2KZ140889 | 1GCRYAEF2KZ166800; 1GCRYAEF2KZ142898; 1GCRYAEF2KZ199604; 1GCRYAEF2KZ142125

1GCRYAEF2KZ129889 | 1GCRYAEF2KZ159345 | 1GCRYAEF2KZ195682 | 1GCRYAEF2KZ114521 | 1GCRYAEF2KZ191521 | 1GCRYAEF2KZ126121; 1GCRYAEF2KZ186528 | 1GCRYAEF2KZ139662 | 1GCRYAEF2KZ124319

1GCRYAEF2KZ181555; 1GCRYAEF2KZ111411 | 1GCRYAEF2KZ187078 | 1GCRYAEF2KZ136065; 1GCRYAEF2KZ159359 | 1GCRYAEF2KZ104068; 1GCRYAEF2KZ166280; 1GCRYAEF2KZ117922 | 1GCRYAEF2KZ171978 | 1GCRYAEF2KZ100666 | 1GCRYAEF2KZ114633

1GCRYAEF2KZ110162 | 1GCRYAEF2KZ125518 | 1GCRYAEF2KZ174671 | 1GCRYAEF2KZ159328 | 1GCRYAEF2KZ169812 | 1GCRYAEF2KZ132064 | 1GCRYAEF2KZ132694 | 1GCRYAEF2KZ178445

1GCRYAEF2KZ135627; 1GCRYAEF2KZ187467 | 1GCRYAEF2KZ143145 | 1GCRYAEF2KZ141279

1GCRYAEF2KZ169082; 1GCRYAEF2KZ157398 | 1GCRYAEF2KZ177506 | 1GCRYAEF2KZ110971; 1GCRYAEF2KZ111182; 1GCRYAEF2KZ177988; 1GCRYAEF2KZ155215 | 1GCRYAEF2KZ187937; 1GCRYAEF2KZ196136

1GCRYAEF2KZ113014 | 1GCRYAEF2KZ145462; 1GCRYAEF2KZ137930 | 1GCRYAEF2KZ198811 | 1GCRYAEF2KZ191163 | 1GCRYAEF2KZ165405; 1GCRYAEF2KZ140603; 1GCRYAEF2KZ116902; 1GCRYAEF2KZ174931 | 1GCRYAEF2KZ163279; 1GCRYAEF2KZ111408; 1GCRYAEF2KZ195505 | 1GCRYAEF2KZ139905 | 1GCRYAEF2KZ161404 | 1GCRYAEF2KZ124174 | 1GCRYAEF2KZ110565; 1GCRYAEF2KZ188926 | 1GCRYAEF2KZ131996 | 1GCRYAEF2KZ123266; 1GCRYAEF2KZ162925; 1GCRYAEF2KZ172449; 1GCRYAEF2KZ103888; 1GCRYAEF2KZ130251 | 1GCRYAEF2KZ176260 | 1GCRYAEF2KZ142075 | 1GCRYAEF2KZ169017 | 1GCRYAEF2KZ140004 | 1GCRYAEF2KZ118925 | 1GCRYAEF2KZ159457 | 1GCRYAEF2KZ170202 | 1GCRYAEF2KZ103390 | 1GCRYAEF2KZ108136 | 1GCRYAEF2KZ181250 | 1GCRYAEF2KZ134414; 1GCRYAEF2KZ104605 | 1GCRYAEF2KZ121971 | 1GCRYAEF2KZ104331; 1GCRYAEF2KZ162889 | 1GCRYAEF2KZ178882; 1GCRYAEF2KZ172824 | 1GCRYAEF2KZ173147 | 1GCRYAEF2KZ185637; 1GCRYAEF2KZ127124; 1GCRYAEF2KZ104104 | 1GCRYAEF2KZ118181; 1GCRYAEF2KZ132047; 1GCRYAEF2KZ172726 | 1GCRYAEF2KZ144134; 1GCRYAEF2KZ109237; 1GCRYAEF2KZ149348 | 1GCRYAEF2KZ159040 | 1GCRYAEF2KZ160804 | 1GCRYAEF2KZ171768 | 1GCRYAEF2KZ146577; 1GCRYAEF2KZ100991 | 1GCRYAEF2KZ113109 | 1GCRYAEF2KZ109562

1GCRYAEF2KZ182897 | 1GCRYAEF2KZ130170; 1GCRYAEF2KZ105415 | 1GCRYAEF2KZ199537 | 1GCRYAEF2KZ189557; 1GCRYAEF2KZ170328 | 1GCRYAEF2KZ114440 | 1GCRYAEF2KZ168627 | 1GCRYAEF2KZ104135; 1GCRYAEF2KZ114406; 1GCRYAEF2KZ114891 | 1GCRYAEF2KZ141542 | 1GCRYAEF2KZ186139

1GCRYAEF2KZ110758; 1GCRYAEF2KZ127074 | 1GCRYAEF2KZ134879; 1GCRYAEF2KZ175352 | 1GCRYAEF2KZ122246; 1GCRYAEF2KZ147597

1GCRYAEF2KZ189882 | 1GCRYAEF2KZ191681 | 1GCRYAEF2KZ189154 | 1GCRYAEF2KZ139385

1GCRYAEF2KZ148863 | 1GCRYAEF2KZ150385 | 1GCRYAEF2KZ109450; 1GCRYAEF2KZ121131;

1GCRYAEF2KZ106256

| 1GCRYAEF2KZ184990 | 1GCRYAEF2KZ139421; 1GCRYAEF2KZ195116 | 1GCRYAEF2KZ174850 | 1GCRYAEF2KZ172659 | 1GCRYAEF2KZ161676 | 1GCRYAEF2KZ102871; 1GCRYAEF2KZ131965; 1GCRYAEF2KZ151195 | 1GCRYAEF2KZ138091; 1GCRYAEF2KZ171740; 1GCRYAEF2KZ176713 | 1GCRYAEF2KZ103289; 1GCRYAEF2KZ130976 | 1GCRYAEF2KZ197786 | 1GCRYAEF2KZ182043; 1GCRYAEF2KZ168028 | 1GCRYAEF2KZ152394; 1GCRYAEF2KZ110291; 1GCRYAEF2KZ122859 | 1GCRYAEF2KZ114082 | 1GCRYAEF2KZ171849

1GCRYAEF2KZ111473 | 1GCRYAEF2KZ151004 | 1GCRYAEF2KZ157501 | 1GCRYAEF2KZ149589 | 1GCRYAEF2KZ131271 | 1GCRYAEF2KZ142545; 1GCRYAEF2KZ188487; 1GCRYAEF2KZ105804 | 1GCRYAEF2KZ196363 | 1GCRYAEF2KZ163296 | 1GCRYAEF2KZ113403; 1GCRYAEF2KZ132890 | 1GCRYAEF2KZ161631 | 1GCRYAEF2KZ155070 | 1GCRYAEF2KZ101719; 1GCRYAEF2KZ104491 | 1GCRYAEF2KZ181880 | 1GCRYAEF2KZ175206

1GCRYAEF2KZ175819; 1GCRYAEF2KZ157756 | 1GCRYAEF2KZ179689 | 1GCRYAEF2KZ180017 | 1GCRYAEF2KZ172998; 1GCRYAEF2KZ177151 | 1GCRYAEF2KZ145994 | 1GCRYAEF2KZ169454

1GCRYAEF2KZ132307; 1GCRYAEF2KZ142349 | 1GCRYAEF2KZ156512 | 1GCRYAEF2KZ155506 | 1GCRYAEF2KZ162441; 1GCRYAEF2KZ174654 | 1GCRYAEF2KZ103129 | 1GCRYAEF2KZ167980 | 1GCRYAEF2KZ119265 | 1GCRYAEF2KZ171530 | 1GCRYAEF2KZ199540 | 1GCRYAEF2KZ141539 | 1GCRYAEF2KZ155120 | 1GCRYAEF2KZ128712 | 1GCRYAEF2KZ196380; 1GCRYAEF2KZ157160 | 1GCRYAEF2KZ136342 | 1GCRYAEF2KZ127219 | 1GCRYAEF2KZ149821; 1GCRYAEF2KZ153139 | 1GCRYAEF2KZ187100 | 1GCRYAEF2KZ109173 | 1GCRYAEF2KZ101011

1GCRYAEF2KZ120741 | 1GCRYAEF2KZ182768 | 1GCRYAEF2KZ146630; 1GCRYAEF2KZ197030 | 1GCRYAEF2KZ137667 | 1GCRYAEF2KZ157319; 1GCRYAEF2KZ161841 | 1GCRYAEF2KZ159619; 1GCRYAEF2KZ145946; 1GCRYAEF2KZ177330; 1GCRYAEF2KZ191504; 1GCRYAEF2KZ118715 | 1GCRYAEF2KZ177201 | 1GCRYAEF2KZ103762 | 1GCRYAEF2KZ160933 | 1GCRYAEF2KZ144750 | 1GCRYAEF2KZ193687 | 1GCRYAEF2KZ110419 | 1GCRYAEF2KZ163377; 1GCRYAEF2KZ111487; 1GCRYAEF2KZ162486; 1GCRYAEF2KZ143646 | 1GCRYAEF2KZ124806; 1GCRYAEF2KZ193592 | 1GCRYAEF2KZ149236 | 1GCRYAEF2KZ132579; 1GCRYAEF2KZ107083; 1GCRYAEF2KZ120464 | 1GCRYAEF2KZ196492

1GCRYAEF2KZ160690 | 1GCRYAEF2KZ132355 | 1GCRYAEF2KZ164514 | 1GCRYAEF2KZ176307; 1GCRYAEF2KZ171351 | 1GCRYAEF2KZ182690 | 1GCRYAEF2KZ126863; 1GCRYAEF2KZ158793; 1GCRYAEF2KZ126359; 1GCRYAEF2KZ141380 | 1GCRYAEF2KZ186786; 1GCRYAEF2KZ178204 | 1GCRYAEF2KZ144991; 1GCRYAEF2KZ146028; 1GCRYAEF2KZ192703; 1GCRYAEF2KZ173925 | 1GCRYAEF2KZ123932 | 1GCRYAEF2KZ163945 |

1GCRYAEF2KZ1980811GCRYAEF2KZ191440 | 1GCRYAEF2KZ109870 | 1GCRYAEF2KZ142559 | 1GCRYAEF2KZ191048 | 1GCRYAEF2KZ136244 | 1GCRYAEF2KZ164402 | 1GCRYAEF2KZ194936 | 1GCRYAEF2KZ117354; 1GCRYAEF2KZ180762; 1GCRYAEF2KZ129486 | 1GCRYAEF2KZ141847; 1GCRYAEF2KZ180647; 1GCRYAEF2KZ157546 | 1GCRYAEF2KZ112218; 1GCRYAEF2KZ121856 | 1GCRYAEF2KZ128337 | 1GCRYAEF2KZ115457 | 1GCRYAEF2KZ149477; 1GCRYAEF2KZ129651; 1GCRYAEF2KZ153058; 1GCRYAEF2KZ151777; 1GCRYAEF2KZ158874 | 1GCRYAEF2KZ172810 | 1GCRYAEF2KZ151956; 1GCRYAEF2KZ196010 | 1GCRYAEF2KZ174699 | 1GCRYAEF2KZ190692

1GCRYAEF2KZ140164 | 1GCRYAEF2KZ175335

1GCRYAEF2KZ110064 | 1GCRYAEF2KZ125180; 1GCRYAEF2KZ109612 | 1GCRYAEF2KZ195813; 1GCRYAEF2KZ131612; 1GCRYAEF2KZ145509 | 1GCRYAEF2KZ131237; 1GCRYAEF2KZ119931

1GCRYAEF2KZ158423 | 1GCRYAEF2KZ123686 | 1GCRYAEF2KZ106922 | 1GCRYAEF2KZ176372; 1GCRYAEF2KZ177439; 1GCRYAEF2KZ199926 | 1GCRYAEF2KZ117032; 1GCRYAEF2KZ172306; 1GCRYAEF2KZ152430 | 1GCRYAEF2KZ184035; 1GCRYAEF2KZ140410 | 1GCRYAEF2KZ182902; 1GCRYAEF2KZ135711; 1GCRYAEF2KZ150645 | 1GCRYAEF2KZ181359 | 1GCRYAEF2KZ132405 | 1GCRYAEF2KZ154758 | 1GCRYAEF2KZ179935 | 1GCRYAEF2KZ104944

1GCRYAEF2KZ169972

1GCRYAEF2KZ104457 | 1GCRYAEF2KZ161452; 1GCRYAEF2KZ139175 | 1GCRYAEF2KZ120545; 1GCRYAEF2KZ149785 | 1GCRYAEF2KZ130489; 1GCRYAEF2KZ183256; 1GCRYAEF2KZ155151 | 1GCRYAEF2KZ162018 | 1GCRYAEF2KZ168515

1GCRYAEF2KZ198193 | 1GCRYAEF2KZ196265 | 1GCRYAEF2KZ178283 | 1GCRYAEF2KZ135661 | 1GCRYAEF2KZ138074 | 1GCRYAEF2KZ158440 | 1GCRYAEF2KZ181877 | 1GCRYAEF2KZ140312; 1GCRYAEF2KZ154971; 1GCRYAEF2KZ114888 | 1GCRYAEF2KZ195097 | 1GCRYAEF2KZ112705 | 1GCRYAEF2KZ184987; 1GCRYAEF2KZ153559; 1GCRYAEF2KZ123381 | 1GCRYAEF2KZ149527 | 1GCRYAEF2KZ118133 | 1GCRYAEF2KZ133747 | 1GCRYAEF2KZ179031; 1GCRYAEF2KZ179014 | 1GCRYAEF2KZ193642; 1GCRYAEF2KZ153223 | 1GCRYAEF2KZ194242; 1GCRYAEF2KZ132369; 1GCRYAEF2KZ169843; 1GCRYAEF2KZ102286

1GCRYAEF2KZ194600 | 1GCRYAEF2KZ110517; 1GCRYAEF2KZ130217 | 1GCRYAEF2KZ162715 | 1GCRYAEF2KZ125132 | 1GCRYAEF2KZ137149 | 1GCRYAEF2KZ109531 | 1GCRYAEF2KZ112526 | 1GCRYAEF2KZ136762 | 1GCRYAEF2KZ169177 | 1GCRYAEF2KZ167445 | 1GCRYAEF2KZ126118 | 1GCRYAEF2KZ170880; 1GCRYAEF2KZ123350 | 1GCRYAEF2KZ121694; 1GCRYAEF2KZ144974

1GCRYAEF2KZ121663; 1GCRYAEF2KZ179711; 1GCRYAEF2KZ184391; 1GCRYAEF2KZ151035; 1GCRYAEF2KZ162214 | 1GCRYAEF2KZ164416; 1GCRYAEF2KZ140682; 1GCRYAEF2KZ150046; 1GCRYAEF2KZ116365; 1GCRYAEF2KZ142321

1GCRYAEF2KZ130914 | 1GCRYAEF2KZ107312 | 1GCRYAEF2KZ158051; 1GCRYAEF2KZ174749; 1GCRYAEF2KZ130895; 1GCRYAEF2KZ144084; 1GCRYAEF2KZ145249 | 1GCRYAEF2KZ120609; 1GCRYAEF2KZ111747; 1GCRYAEF2KZ135658; 1GCRYAEF2KZ193463; 1GCRYAEF2KZ188327 | 1GCRYAEF2KZ122716 | 1GCRYAEF2KZ138544 | 1GCRYAEF2KZ175030; 1GCRYAEF2KZ132730 | 1GCRYAEF2KZ162861 | 1GCRYAEF2KZ123090 | 1GCRYAEF2KZ133862; 1GCRYAEF2KZ146319 | 1GCRYAEF2KZ108301 | 1GCRYAEF2KZ126233 | 1GCRYAEF2KZ171821 | 1GCRYAEF2KZ149351; 1GCRYAEF2KZ150483; 1GCRYAEF2KZ145297; 1GCRYAEF2KZ185735 | 1GCRYAEF2KZ108203 | 1GCRYAEF2KZ113983

1GCRYAEF2KZ180261 | 1GCRYAEF2KZ131979

1GCRYAEF2KZ150306; 1GCRYAEF2KZ159006 | 1GCRYAEF2KZ194855 | 1GCRYAEF2KZ197089; 1GCRYAEF2KZ137846 | 1GCRYAEF2KZ128676; 1GCRYAEF2KZ189056 | 1GCRYAEF2KZ186447 | 1GCRYAEF2KZ150080

1GCRYAEF2KZ106032

1GCRYAEF2KZ153173 | 1GCRYAEF2KZ197321 | 1GCRYAEF2KZ100182 | 1GCRYAEF2KZ184309 | 1GCRYAEF2KZ115653 | 1GCRYAEF2KZ144506; 1GCRYAEF2KZ124465 | 1GCRYAEF2KZ112722 | 1GCRYAEF2KZ141072 | 1GCRYAEF2KZ105169 | 1GCRYAEF2KZ161046 | 1GCRYAEF2KZ154436 | 1GCRYAEF2KZ134655 | 1GCRYAEF2KZ103342 | 1GCRYAEF2KZ129536 | 1GCRYAEF2KZ130363; 1GCRYAEF2KZ176159; 1GCRYAEF2KZ111022 | 1GCRYAEF2KZ182396

1GCRYAEF2KZ104281; 1GCRYAEF2KZ118911; 1GCRYAEF2KZ150662 | 1GCRYAEF2KZ153013 | 1GCRYAEF2KZ114759; 1GCRYAEF2KZ157627 | 1GCRYAEF2KZ128550 | 1GCRYAEF2KZ164612 | 1GCRYAEF2KZ113062; 1GCRYAEF2KZ156493; 1GCRYAEF2KZ190014

1GCRYAEF2KZ168370 | 1GCRYAEF2KZ141878 | 1GCRYAEF2KZ112011; 1GCRYAEF2KZ198744 | 1GCRYAEF2KZ112901; 1GCRYAEF2KZ119900

1GCRYAEF2KZ157790

1GCRYAEF2KZ129102; 1GCRYAEF2KZ130556; 1GCRYAEF2KZ112414; 1GCRYAEF2KZ167140; 1GCRYAEF2KZ124532

1GCRYAEF2KZ169938; 1GCRYAEF2KZ102143 | 1GCRYAEF2KZ147633 | 1GCRYAEF2KZ143761

1GCRYAEF2KZ191261; 1GCRYAEF2KZ151665; 1GCRYAEF2KZ164044

1GCRYAEF2KZ117967; 1GCRYAEF2KZ115832 | 1GCRYAEF2KZ112042 | 1GCRYAEF2KZ114518; 1GCRYAEF2KZ119170; 1GCRYAEF2KZ125549 | 1GCRYAEF2KZ161211 | 1GCRYAEF2KZ135952 | 1GCRYAEF2KZ160592 | 1GCRYAEF2KZ144070 | 1GCRYAEF2KZ151892; 1GCRYAEF2KZ138026 | 1GCRYAEF2KZ167509 | 1GCRYAEF2KZ166778 | 1GCRYAEF2KZ182124 | 1GCRYAEF2KZ105219 | 1GCRYAEF2KZ140052 | 1GCRYAEF2KZ113773; 1GCRYAEF2KZ105947; 1GCRYAEF2KZ133473 | 1GCRYAEF2KZ117029; 1GCRYAEF2KZ109058 | 1GCRYAEF2KZ143226 | 1GCRYAEF2KZ131335; 1GCRYAEF2KZ120352 | 1GCRYAEF2KZ113904 | 1GCRYAEF2KZ153299; 1GCRYAEF2KZ195360; 1GCRYAEF2KZ124756 | 1GCRYAEF2KZ172774; 1GCRYAEF2KZ194712; 1GCRYAEF2KZ161967; 1GCRYAEF2KZ130539 | 1GCRYAEF2KZ173214 | 1GCRYAEF2KZ178185;

1GCRYAEF2KZ112767

| 1GCRYAEF2KZ121405 | 1GCRYAEF2KZ187128; 1GCRYAEF2KZ166568 | 1GCRYAEF2KZ183693 | 1GCRYAEF2KZ139757; 1GCRYAEF2KZ145672 | 1GCRYAEF2KZ193821 | 1GCRYAEF2KZ102417; 1GCRYAEF2KZ105155 | 1GCRYAEF2KZ173102; 1GCRYAEF2KZ199523 | 1GCRYAEF2KZ137331; 1GCRYAEF2KZ117760 | 1GCRYAEF2KZ136874 | 1GCRYAEF2KZ127589 | 1GCRYAEF2KZ141556

1GCRYAEF2KZ183550 | 1GCRYAEF2KZ104510 | 1GCRYAEF2KZ140245; 1GCRYAEF2KZ134168 | 1GCRYAEF2KZ181460; 1GCRYAEF2KZ157062 | 1GCRYAEF2KZ159636 | 1GCRYAEF2KZ188991

1GCRYAEF2KZ195407 | 1GCRYAEF2KZ198405 | 1GCRYAEF2KZ166246; 1GCRYAEF2KZ173875; 1GCRYAEF2KZ100019 | 1GCRYAEF2KZ137099; 1GCRYAEF2KZ110842 | 1GCRYAEF2KZ194290; 1GCRYAEF2KZ152735; 1GCRYAEF2KZ140763; 1GCRYAEF2KZ103244 | 1GCRYAEF2KZ194368 | 1GCRYAEF2KZ119038; 1GCRYAEF2KZ153318 | 1GCRYAEF2KZ125048 | 1GCRYAEF2KZ174248; 1GCRYAEF2KZ102420 | 1GCRYAEF2KZ189476 | 1GCRYAEF2KZ153724 | 1GCRYAEF2KZ162701 | 1GCRYAEF2KZ119007; 1GCRYAEF2KZ143680; 1GCRYAEF2KZ133389; 1GCRYAEF2KZ130315 | 1GCRYAEF2KZ168871 | 1GCRYAEF2KZ122070 | 1GCRYAEF2KZ172127 | 1GCRYAEF2KZ177411 | 1GCRYAEF2KZ199053; 1GCRYAEF2KZ126720 | 1GCRYAEF2KZ124871 | 1GCRYAEF2KZ174119

1GCRYAEF2KZ195777 | 1GCRYAEF2KZ170278; 1GCRYAEF2KZ183340 | 1GCRYAEF2KZ174895; 1GCRYAEF2KZ144795 | 1GCRYAEF2KZ152640 | 1GCRYAEF2KZ182463; 1GCRYAEF2KZ130427; 1GCRYAEF2KZ105091 | 1GCRYAEF2KZ100702 | 1GCRYAEF2KZ167977 | 1GCRYAEF2KZ172970 | 1GCRYAEF2KZ127267; 1GCRYAEF2KZ104233; 1GCRYAEF2KZ130086; 1GCRYAEF2KZ198792; 1GCRYAEF2KZ154467 | 1GCRYAEF2KZ185993 | 1GCRYAEF2KZ148250; 1GCRYAEF2KZ171060 | 1GCRYAEF2KZ157434 | 1GCRYAEF2KZ132324 | 1GCRYAEF2KZ162097 | 1GCRYAEF2KZ184147; 1GCRYAEF2KZ171804 | 1GCRYAEF2KZ183628 | 1GCRYAEF2KZ154310; 1GCRYAEF2KZ172712; 1GCRYAEF2KZ199750; 1GCRYAEF2KZ157126; 1GCRYAEF2KZ132629 | 1GCRYAEF2KZ179580 | 1GCRYAEF2KZ173861 | 1GCRYAEF2KZ118410; 1GCRYAEF2KZ192488; 1GCRYAEF2KZ136356; 1GCRYAEF2KZ119556 | 1GCRYAEF2KZ192331 | 1GCRYAEF2KZ112994; 1GCRYAEF2KZ181961 | 1GCRYAEF2KZ189428 | 1GCRYAEF2KZ194449; 1GCRYAEF2KZ157322 | 1GCRYAEF2KZ136275 | 1GCRYAEF2KZ186108; 1GCRYAEF2KZ131562 | 1GCRYAEF2KZ189221

1GCRYAEF2KZ133375 | 1GCRYAEF2KZ139158 | 1GCRYAEF2KZ115765 | 1GCRYAEF2KZ157580; 1GCRYAEF2KZ138169; 1GCRYAEF2KZ149379 | 1GCRYAEF2KZ192250; 1GCRYAEF2KZ172841

1GCRYAEF2KZ104586; 1GCRYAEF2KZ183581 | 1GCRYAEF2KZ106273; 1GCRYAEF2KZ139998 | 1GCRYAEF2KZ111361; 1GCRYAEF2KZ161726 | 1GCRYAEF2KZ132128 | 1GCRYAEF2KZ177814; 1GCRYAEF2KZ197965 | 1GCRYAEF2KZ157417 | 1GCRYAEF2KZ139239; 1GCRYAEF2KZ120433 | 1GCRYAEF2KZ146689; 1GCRYAEF2KZ127592 | 1GCRYAEF2KZ125079 | 1GCRYAEF2KZ153562; 1GCRYAEF2KZ151567; 1GCRYAEF2KZ174489

1GCRYAEF2KZ188988 | 1GCRYAEF2KZ112252 |

1GCRYAEF2KZ172077

| 1GCRYAEF2KZ148586; 1GCRYAEF2KZ182785 | 1GCRYAEF2KZ159720; 1GCRYAEF2KZ173259 | 1GCRYAEF2KZ105771 | 1GCRYAEF2KZ154033

1GCRYAEF2KZ187002; 1GCRYAEF2KZ104622

1GCRYAEF2KZ120500 | 1GCRYAEF2KZ192524 | 1GCRYAEF2KZ174542; 1GCRYAEF2KZ121176 | 1GCRYAEF2KZ137619

1GCRYAEF2KZ155148; 1GCRYAEF2KZ171415; 1GCRYAEF2KZ130623; 1GCRYAEF2KZ138740; 1GCRYAEF2KZ197447; 1GCRYAEF2KZ199845; 1GCRYAEF2KZ116933 | 1GCRYAEF2KZ146126

1GCRYAEF2KZ177246 | 1GCRYAEF2KZ109383; 1GCRYAEF2KZ115121 | 1GCRYAEF2KZ164562 | 1GCRYAEF2KZ159443; 1GCRYAEF2KZ145154 | 1GCRYAEF2KZ139984; 1GCRYAEF2KZ187064; 1GCRYAEF2KZ149446; 1GCRYAEF2KZ174220; 1GCRYAEF2KZ115510 | 1GCRYAEF2KZ121243; 1GCRYAEF2KZ155067 | 1GCRYAEF2KZ168255 | 1GCRYAEF2KZ117208 | 1GCRYAEF2KZ113417 | 1GCRYAEF2KZ104006; 1GCRYAEF2KZ197920 | 1GCRYAEF2KZ110470 | 1GCRYAEF2KZ166019 | 1GCRYAEF2KZ147390 | 1GCRYAEF2KZ164495 | 1GCRYAEF2KZ142674; 1GCRYAEF2KZ196301 | 1GCRYAEF2KZ131092 | 1GCRYAEF2KZ169647; 1GCRYAEF2KZ143792; 1GCRYAEF2KZ129701 | 1GCRYAEF2KZ182107; 1GCRYAEF2KZ175304; 1GCRYAEF2KZ105057 | 1GCRYAEF2KZ117063 | 1GCRYAEF2KZ136180 | 1GCRYAEF2KZ114096

1GCRYAEF2KZ106449

| 1GCRYAEF2KZ191003; 1GCRYAEF2KZ138883 | 1GCRYAEF2KZ155232; 1GCRYAEF2KZ192748 | 1GCRYAEF2KZ146076; 1GCRYAEF2KZ155859 | 1GCRYAEF2KZ185248 | 1GCRYAEF2KZ136454; 1GCRYAEF2KZ158888 | 1GCRYAEF2KZ125504; 1GCRYAEF2KZ159183 | 1GCRYAEF2KZ183211

1GCRYAEF2KZ164366 | 1GCRYAEF2KZ176629 | 1GCRYAEF2KZ133179; 1GCRYAEF2KZ198968 | 1GCRYAEF2KZ195696 | 1GCRYAEF2KZ193737 | 1GCRYAEF2KZ197285

1GCRYAEF2KZ106192 | 1GCRYAEF2KZ188974 | 1GCRYAEF2KZ136860 | 1GCRYAEF2KZ154694

1GCRYAEF2KZ116978; 1GCRYAEF2KZ186643 | 1GCRYAEF2KZ136826 | 1GCRYAEF2KZ170426

1GCRYAEF2KZ108444 | 1GCRYAEF2KZ132002; 1GCRYAEF2KZ168353 | 1GCRYAEF2KZ179725; 1GCRYAEF2KZ184696 | 1GCRYAEF2KZ114728 | 1GCRYAEF2KZ123591; 1GCRYAEF2KZ134686; 1GCRYAEF2KZ124207; 1GCRYAEF2KZ173617

1GCRYAEF2KZ195844 | 1GCRYAEF2KZ118794 | 1GCRYAEF2KZ101297 | 1GCRYAEF2KZ118200

1GCRYAEF2KZ194189 | 1GCRYAEF2KZ167087 | 1GCRYAEF2KZ143386 | 1GCRYAEF2KZ120061 | 1GCRYAEF2KZ117824 | 1GCRYAEF2KZ138334

1GCRYAEF2KZ124157 | 1GCRYAEF2KZ129049 | 1GCRYAEF2KZ132386; 1GCRYAEF2KZ176646; 1GCRYAEF2KZ132856; 1GCRYAEF2KZ119055 | 1GCRYAEF2KZ133330 | 1GCRYAEF2KZ182088;

1GCRYAEF2KZ161810

; 1GCRYAEF2KZ101820; 1GCRYAEF2KZ143663 | 1GCRYAEF2KZ195634 | 1GCRYAEF2KZ187940 | 1GCRYAEF2KZ172242; 1GCRYAEF2KZ189347 | 1GCRYAEF2KZ199974 | 1GCRYAEF2KZ128645 | 1GCRYAEF2KZ184133; 1GCRYAEF2KZ119539 | 1GCRYAEF2KZ170054 | 1GCRYAEF2KZ130881; 1GCRYAEF2KZ112137 | 1GCRYAEF2KZ143825; 1GCRYAEF2KZ108699 | 1GCRYAEF2KZ105608 | 1GCRYAEF2KZ190854

1GCRYAEF2KZ153335 | 1GCRYAEF2KZ138799 | 1GCRYAEF2KZ176890; 1GCRYAEF2KZ124384 | 1GCRYAEF2KZ126927 | 1GCRYAEF2KZ150404 | 1GCRYAEF2KZ145042; 1GCRYAEF2KZ104300; 1GCRYAEF2KZ141301 | 1GCRYAEF2KZ157711; 1GCRYAEF2KZ177683; 1GCRYAEF2KZ148992;

1GCRYAEF2KZ108170

| 1GCRYAEF2KZ114812 | 1GCRYAEF2KZ148118 | 1GCRYAEF2KZ125986;

1GCRYAEF2KZ113594

; 1GCRYAEF2KZ140374; 1GCRYAEF2KZ105317; 1GCRYAEF2KZ113658 | 1GCRYAEF2KZ180955; 1GCRYAEF2KZ113191; 1GCRYAEF2KZ180227 | 1GCRYAEF2KZ158308 |

1GCRYAEF2KZ197304

| 1GCRYAEF2KZ188506 | 1GCRYAEF2KZ114356 | 1GCRYAEF2KZ126314 | 1GCRYAEF2KZ161192; 1GCRYAEF2KZ185508; 1GCRYAEF2KZ158518 | 1GCRYAEF2KZ159037; 1GCRYAEF2KZ125728 | 1GCRYAEF2KZ109092;

1GCRYAEF2KZ100487

| 1GCRYAEF2KZ129276 | 1GCRYAEF2KZ136616; 1GCRYAEF2KZ159913 | 1GCRYAEF2KZ147499; 1GCRYAEF2KZ133800 | 1GCRYAEF2KZ135126; 1GCRYAEF2KZ139368

1GCRYAEF2KZ160060; 1GCRYAEF2KZ103194 | 1GCRYAEF2KZ183998 | 1GCRYAEF2KZ126409 | 1GCRYAEF2KZ176355; 1GCRYAEF2KZ120321 | 1GCRYAEF2KZ110811; 1GCRYAEF2KZ111019 | 1GCRYAEF2KZ195200 | 1GCRYAEF2KZ103440 | 1GCRYAEF2KZ125373; 1GCRYAEF2KZ155585; 1GCRYAEF2KZ167476

1GCRYAEF2KZ190658 | 1GCRYAEF2KZ113319 | 1GCRYAEF2KZ112493 | 1GCRYAEF2KZ127110; 1GCRYAEF2KZ137734 | 1GCRYAEF2KZ169759; 1GCRYAEF2KZ197741 | 1GCRYAEF2KZ113174 | 1GCRYAEF2KZ124014 | 1GCRYAEF2KZ106645; 1GCRYAEF2KZ135871 | 1GCRYAEF2KZ133618 | 1GCRYAEF2KZ148734 | 1GCRYAEF2KZ138236 | 1GCRYAEF2KZ151603 | 1GCRYAEF2KZ110999 | 1GCRYAEF2KZ122960; 1GCRYAEF2KZ171995 | 1GCRYAEF2KZ183290; 1GCRYAEF2KZ105754 | 1GCRYAEF2KZ178381; 1GCRYAEF2KZ109478; 1GCRYAEF2KZ153464; 1GCRYAEF2KZ199022; 1GCRYAEF2KZ192667 |

1GCRYAEF2KZ105687

; 1GCRYAEF2KZ116205; 1GCRYAEF2KZ101025 | 1GCRYAEF2KZ130203 | 1GCRYAEF2KZ142481

1GCRYAEF2KZ131173 | 1GCRYAEF2KZ157448 | 1GCRYAEF2KZ123400; 1GCRYAEF2KZ118617 | 1GCRYAEF2KZ185816 | 1GCRYAEF2KZ196430 | 1GCRYAEF2KZ111375; 1GCRYAEF2KZ116494; 1GCRYAEF2KZ132114; 1GCRYAEF2KZ110923 | 1GCRYAEF2KZ162634 | 1GCRYAEF2KZ116706 | 1GCRYAEF2KZ145252; 1GCRYAEF2KZ161953 | 1GCRYAEF2KZ167400 | 1GCRYAEF2KZ181586; 1GCRYAEF2KZ106175

1GCRYAEF2KZ101705

1GCRYAEF2KZ135644 | 1GCRYAEF2KZ141587 | 1GCRYAEF2KZ154307; 1GCRYAEF2KZ122117; 1GCRYAEF2KZ113613 | 1GCRYAEF2KZ119475 | 1GCRYAEF2KZ173178; 1GCRYAEF2KZ102840 |

1GCRYAEF2KZ146157

|

1GCRYAEF2KZ1267791GCRYAEF2KZ115703 | 1GCRYAEF2KZ134428; 1GCRYAEF2KZ169549 | 1GCRYAEF2KZ189073; 1GCRYAEF2KZ135224; 1GCRYAEF2KZ178008; 1GCRYAEF2KZ106760 | 1GCRYAEF2KZ124790

1GCRYAEF2KZ187985

1GCRYAEF2KZ195214 | 1GCRYAEF2KZ154081; 1GCRYAEF2KZ117886 | 1GCRYAEF2KZ112669 | 1GCRYAEF2KZ151617

1GCRYAEF2KZ185699 | 1GCRYAEF2KZ183922

1GCRYAEF2KZ157112; 1GCRYAEF2KZ131514 | 1GCRYAEF2KZ194256 | 1GCRYAEF2KZ176727 | 1GCRYAEF2KZ119685; 1GCRYAEF2KZ116589

1GCRYAEF2KZ110324 | 1GCRYAEF2KZ107164; 1GCRYAEF2KZ153898 | 1GCRYAEF2KZ197058 | 1GCRYAEF2KZ182964; 1GCRYAEF2KZ192944 | 1GCRYAEF2KZ198243 | 1GCRYAEF2KZ115278; 1GCRYAEF2KZ101459 | 1GCRYAEF2KZ150225; 1GCRYAEF2KZ133456 | 1GCRYAEF2KZ112235 | 1GCRYAEF2KZ190997; 1GCRYAEF2KZ150600 | 1GCRYAEF2KZ132243; 1GCRYAEF2KZ166571 | 1GCRYAEF2KZ180342 | 1GCRYAEF2KZ199084; 1GCRYAEF2KZ128788; 1GCRYAEF2KZ126569 | 1GCRYAEF2KZ116737 | 1GCRYAEF2KZ188621 | 1GCRYAEF2KZ137698; 1GCRYAEF2KZ144957 | 1GCRYAEF2KZ187596 | 1GCRYAEF2KZ102515 | 1GCRYAEF2KZ158194; 1GCRYAEF2KZ149706 | 1GCRYAEF2KZ184679 | 1GCRYAEF2KZ197822

1GCRYAEF2KZ179188; 1GCRYAEF2KZ199912 | 1GCRYAEF2KZ133439; 1GCRYAEF2KZ131318 | 1GCRYAEF2KZ170961 | 1GCRYAEF2KZ178123 | 1GCRYAEF2KZ135336 | 1GCRYAEF2KZ108234; 1GCRYAEF2KZ149494 | 1GCRYAEF2KZ158261 | 1GCRYAEF2KZ130864 | 1GCRYAEF2KZ170250 | 1GCRYAEF2KZ196332;

1GCRYAEF2KZ139337

| 1GCRYAEF2KZ166635 | 1GCRYAEF2KZ180034; 1GCRYAEF2KZ115443; 1GCRYAEF2KZ135160 | 1GCRYAEF2KZ134977

1GCRYAEF2KZ156865

1GCRYAEF2KZ115023 | 1GCRYAEF2KZ144487; 1GCRYAEF2KZ136535; 1GCRYAEF2KZ126068 | 1GCRYAEF2KZ145476 | 1GCRYAEF2KZ199778; 1GCRYAEF2KZ182608 | 1GCRYAEF2KZ175402

1GCRYAEF2KZ141928 | 1GCRYAEF2KZ179627

1GCRYAEF2KZ106385; 1GCRYAEF2KZ173357; 1GCRYAEF2KZ147762 | 1GCRYAEF2KZ154761 | 1GCRYAEF2KZ124742 | 1GCRYAEF2KZ117256 | 1GCRYAEF2KZ181068 | 1GCRYAEF2KZ187274 | 1GCRYAEF2KZ177179 | 1GCRYAEF2KZ125809 | 1GCRYAEF2KZ121792; 1GCRYAEF2KZ157014 | 1GCRYAEF2KZ100974 | 1GCRYAEF2KZ181765; 1GCRYAEF2KZ156199 | 1GCRYAEF2KZ157076 | 1GCRYAEF2KZ100747; 1GCRYAEF2KZ126247 | 1GCRYAEF2KZ140584 | 1GCRYAEF2KZ180972 | 1GCRYAEF2KZ150824

1GCRYAEF2KZ177697 | 1GCRYAEF2KZ108976 | 1GCRYAEF2KZ172452 | 1GCRYAEF2KZ168322 | 1GCRYAEF2KZ103423; 1GCRYAEF2KZ148572; 1GCRYAEF2KZ185556 | 1GCRYAEF2KZ159118 | 1GCRYAEF2KZ137183; 1GCRYAEF2KZ199361 |

1GCRYAEF2KZ139290

| 1GCRYAEF2KZ114051; 1GCRYAEF2KZ185928; 1GCRYAEF2KZ184102; 1GCRYAEF2KZ114373; 1GCRYAEF2KZ109528 | 1GCRYAEF2KZ134123 |

1GCRYAEF2KZ125695

| 1GCRYAEF2KZ155828; 1GCRYAEF2KZ170085 | 1GCRYAEF2KZ191955 | 1GCRYAEF2KZ173164; 1GCRYAEF2KZ133943 | 1GCRYAEF2KZ180468; 1GCRYAEF2KZ157921 | 1GCRYAEF2KZ120769 | 1GCRYAEF2KZ107293 | 1GCRYAEF2KZ104748; 1GCRYAEF2KZ128144; 1GCRYAEF2KZ148653 | 1GCRYAEF2KZ189820 | 1GCRYAEF2KZ174122

1GCRYAEF2KZ147325; 1GCRYAEF2KZ140827; 1GCRYAEF2KZ130640 | 1GCRYAEF2KZ177960

1GCRYAEF2KZ152475 | 1GCRYAEF2KZ195147 | 1GCRYAEF2KZ131951; 1GCRYAEF2KZ154453; 1GCRYAEF2KZ122795; 1GCRYAEF2KZ102031 | 1GCRYAEF2KZ120786; 1GCRYAEF2KZ147535 | 1GCRYAEF2KZ148538 | 1GCRYAEF2KZ179658 | 1GCRYAEF2KZ149978; 1GCRYAEF2KZ108251 | 1GCRYAEF2KZ180924 | 1GCRYAEF2KZ102269 | 1GCRYAEF2KZ185685; 1GCRYAEF2KZ188389 | 1GCRYAEF2KZ146868 | 1GCRYAEF2KZ176369; 1GCRYAEF2KZ159572 | 1GCRYAEF2KZ160883; 1GCRYAEF2KZ169826 | 1GCRYAEF2KZ132761; 1GCRYAEF2KZ114924 | 1GCRYAEF2KZ171642 | 1GCRYAEF2KZ106094 | 1GCRYAEF2KZ142562 | 1GCRYAEF2KZ153268 | 1GCRYAEF2KZ176906; 1GCRYAEF2KZ168496; 1GCRYAEF2KZ103910 | 1GCRYAEF2KZ105768 | 1GCRYAEF2KZ151357 | 1GCRYAEF2KZ128287 | 1GCRYAEF2KZ116947 | 1GCRYAEF2KZ137376 | 1GCRYAEF2KZ100781 | 1GCRYAEF2KZ170359

1GCRYAEF2KZ163993 | 1GCRYAEF2KZ188618; 1GCRYAEF2KZ125454 | 1GCRYAEF2KZ170491; 1GCRYAEF2KZ190546 | 1GCRYAEF2KZ197318 | 1GCRYAEF2KZ169406 | 1GCRYAEF2KZ199893; 1GCRYAEF2KZ194161 | 1GCRYAEF2KZ109335

1GCRYAEF2KZ119203 | 1GCRYAEF2KZ119119; 1GCRYAEF2KZ158387 | 1GCRYAEF2KZ152170 | 1GCRYAEF2KZ152055 | 1GCRYAEF2KZ122277 | 1GCRYAEF2KZ143369; 1GCRYAEF2KZ102336 | 1GCRYAEF2KZ174055 | 1GCRYAEF2KZ169163 | 1GCRYAEF2KZ131559 | 1GCRYAEF2KZ188098; 1GCRYAEF2KZ149009; 1GCRYAEF2KZ116091

1GCRYAEF2KZ173679 | 1GCRYAEF2KZ189297; 1GCRYAEF2KZ104460; 1GCRYAEF2KZ165615 | 1GCRYAEF2KZ177053 | 1GCRYAEF2KZ129729; 1GCRYAEF2KZ153531; 1GCRYAEF2KZ147812 | 1GCRYAEF2KZ113126 | 1GCRYAEF2KZ111988; 1GCRYAEF2KZ165159 | 1GCRYAEF2KZ142609;

1GCRYAEF2KZ198002

| 1GCRYAEF2KZ121078

1GCRYAEF2KZ147406 | 1GCRYAEF2KZ177456 | 1GCRYAEF2KZ187484; 1GCRYAEF2KZ121677 | 1GCRYAEF2KZ196511

1GCRYAEF2KZ182575 | 1GCRYAEF2KZ174444 | 1GCRYAEF2KZ198680; 1GCRYAEF2KZ128175 | 1GCRYAEF2KZ198761; 1GCRYAEF2KZ173391; 1GCRYAEF2KZ172354 | 1GCRYAEF2KZ150029; 1GCRYAEF2KZ106015; 1GCRYAEF2KZ180650 | 1GCRYAEF2KZ105740 | 1GCRYAEF2KZ146742 | 1GCRYAEF2KZ157143 | 1GCRYAEF2KZ157966 | 1GCRYAEF2KZ132467 | 1GCRYAEF2KZ113630 | 1GCRYAEF2KZ186352 | 1GCRYAEF2KZ144666 | 1GCRYAEF2KZ149267 | 1GCRYAEF2KZ153352 | 1GCRYAEF2KZ125289 | 1GCRYAEF2KZ182849

1GCRYAEF2KZ187730 | 1GCRYAEF2KZ187923 | 1GCRYAEF2KZ176940;

1GCRYAEF2KZ195410

| 1GCRYAEF2KZ187727; 1GCRYAEF2KZ100103 | 1GCRYAEF2KZ187971 | 1GCRYAEF2KZ177120 | 1GCRYAEF2KZ164173 | 1GCRYAEF2KZ160396; 1GCRYAEF2KZ171317; 1GCRYAEF2KZ134770 | 1GCRYAEF2KZ145073 | 1GCRYAEF2KZ124112 | 1GCRYAEF2KZ198453; 1GCRYAEF2KZ130444; 1GCRYAEF2KZ149091; 1GCRYAEF2KZ133828 | 1GCRYAEF2KZ183967 | 1GCRYAEF2KZ110405 | 1GCRYAEF2KZ128662 | 1GCRYAEF2KZ169020; 1GCRYAEF2KZ197352; 1GCRYAEF2KZ164335; 1GCRYAEF2KZ184231 | 1GCRYAEF2KZ180549 | 1GCRYAEF2KZ133280 | 1GCRYAEF2KZ188831 | 1GCRYAEF2KZ126166 | 1GCRYAEF2KZ188439 | 1GCRYAEF2KZ104409 | 1GCRYAEF2KZ188425 | 1GCRYAEF2KZ163685 | 1GCRYAEF2KZ174010 | 1GCRYAEF2KZ188263 | 1GCRYAEF2KZ116429 | 1GCRYAEF2KZ164836; 1GCRYAEF2KZ158129; 1GCRYAEF2KZ143243 | 1GCRYAEF2KZ142836 | 1GCRYAEF2KZ173181; 1GCRYAEF2KZ153416 | 1GCRYAEF2KZ121288; 1GCRYAEF2KZ176632

1GCRYAEF2KZ173858; 1GCRYAEF2KZ163511 | 1GCRYAEF2KZ129858 | 1GCRYAEF2KZ183113; 1GCRYAEF2KZ128824; 1GCRYAEF2KZ124515 | 1GCRYAEF2KZ160799; 1GCRYAEF2KZ102837 | 1GCRYAEF2KZ142271; 1GCRYAEF2KZ160642; 1GCRYAEF2KZ191115 | 1GCRYAEF2KZ122120; 1GCRYAEF2KZ166022 | 1GCRYAEF2KZ115619; 1GCRYAEF2KZ148295 | 1GCRYAEF2KZ143842 | 1GCRYAEF2KZ126202; 1GCRYAEF2KZ169552 | 1GCRYAEF2KZ179675 | 1GCRYAEF2KZ167252 | 1GCRYAEF2KZ178610 | 1GCRYAEF2KZ116060 | 1GCRYAEF2KZ195441 | 1GCRYAEF2KZ123302 | 1GCRYAEF2KZ142576 | 1GCRYAEF2KZ155084 | 1GCRYAEF2KZ168675 | 1GCRYAEF2KZ158034 | 1GCRYAEF2KZ112784 | 1GCRYAEF2KZ156445; 1GCRYAEF2KZ152699

1GCRYAEF2KZ130928 | 1GCRYAEF2KZ141315 | 1GCRYAEF2KZ129245 | 1GCRYAEF2KZ117709 | 1GCRYAEF2KZ172869 |

1GCRYAEF2KZ163752

| 1GCRYAEF2KZ166327 | 1GCRYAEF2KZ179899 | 1GCRYAEF2KZ182642 | 1GCRYAEF2KZ157191; 1GCRYAEF2KZ111666 | 1GCRYAEF2KZ120058; 1GCRYAEF2KZ193303

1GCRYAEF2KZ123459; 1GCRYAEF2KZ192863; 1GCRYAEF2KZ169955; 1GCRYAEF2KZ180809; 1GCRYAEF2KZ101087 | 1GCRYAEF2KZ151424; 1GCRYAEF2KZ179532; 1GCRYAEF2KZ135448; 1GCRYAEF2KZ189462; 1GCRYAEF2KZ144330; 1GCRYAEF2KZ168787; 1GCRYAEF2KZ197691 | 1GCRYAEF2KZ156011 | 1GCRYAEF2KZ198565 | 1GCRYAEF2KZ198839 | 1GCRYAEF2KZ133263 | 1GCRYAEF2KZ106905

1GCRYAEF2KZ107441 | 1GCRYAEF2KZ115863 | 1GCRYAEF2KZ168126; 1GCRYAEF2KZ123008 | 1GCRYAEF2KZ106368 | 1GCRYAEF2KZ181152 | 1GCRYAEF2KZ154677 | 1GCRYAEF2KZ118729 | 1GCRYAEF2KZ191812; 1GCRYAEF2KZ198940 | 1GCRYAEF2KZ127639 | 1GCRYAEF2KZ176968 | 1GCRYAEF2KZ148927 | 1GCRYAEF2KZ158812 | 1GCRYAEF2KZ171026 | 1GCRYAEF2KZ132422 | 1GCRYAEF2KZ169325

1GCRYAEF2KZ117970 | 1GCRYAEF2KZ145803 | 1GCRYAEF2KZ149561; 1GCRYAEF2KZ159474 | 1GCRYAEF2KZ140973; 1GCRYAEF2KZ125955; 1GCRYAEF2KZ128578 | 1GCRYAEF2KZ146370; 1GCRYAEF2KZ168708 | 1GCRYAEF2KZ159393 | 1GCRYAEF2KZ143033 | 1GCRYAEF2KZ160494; 1GCRYAEF2KZ145669; 1GCRYAEF2KZ181085 | 1GCRYAEF2KZ114258 | 1GCRYAEF2KZ145588; 1GCRYAEF2KZ152802

1GCRYAEF2KZ117418

1GCRYAEF2KZ193401 | 1GCRYAEF2KZ164383 | 1GCRYAEF2KZ109125; 1GCRYAEF2KZ188361 | 1GCRYAEF2KZ171379 | 1GCRYAEF2KZ126412; 1GCRYAEF2KZ197917;

1GCRYAEF2KZ181099

| 1GCRYAEF2KZ120979 | 1GCRYAEF2KZ148782 | 1GCRYAEF2KZ198260; 1GCRYAEF2KZ197190 | 1GCRYAEF2KZ141511; 1GCRYAEF2KZ149026 | 1GCRYAEF2KZ184827; 1GCRYAEF2KZ140097; 1GCRYAEF2KZ105270 | 1GCRYAEF2KZ172693 | 1GCRYAEF2KZ186870 | 1GCRYAEF2KZ169776; 1GCRYAEF2KZ129505; 1GCRYAEF2KZ127060; 1GCRYAEF2KZ155912 | 1GCRYAEF2KZ145932; 1GCRYAEF2KZ122683 | 1GCRYAEF2KZ152413 | 1GCRYAEF2KZ102594

1GCRYAEF2KZ142867 | 1GCRYAEF2KZ136597 | 1GCRYAEF2KZ103132; 1GCRYAEF2KZ153951; 1GCRYAEF2KZ112798 | 1GCRYAEF2KZ162388 | 1GCRYAEF2KZ126491 | 1GCRYAEF2KZ116124

1GCRYAEF2KZ130007

1GCRYAEF2KZ172368

1GCRYAEF2KZ107455 | 1GCRYAEF2KZ196024 | 1GCRYAEF2KZ183080 | 1GCRYAEF2KZ184052; 1GCRYAEF2KZ105902; 1GCRYAEF2KZ127964 | 1GCRYAEF2KZ196072

1GCRYAEF2KZ168384 | 1GCRYAEF2KZ127396 | 1GCRYAEF2KZ181037; 1GCRYAEF2KZ120920; 1GCRYAEF2KZ114499 | 1GCRYAEF2KZ176114; 1GCRYAEF2KZ166702; 1GCRYAEF2KZ100862 | 1GCRYAEF2KZ142528 | 1GCRYAEF2KZ114017

1GCRYAEF2KZ138642; 1GCRYAEF2KZ135580; 1GCRYAEF2KZ182432; 1GCRYAEF2KZ177084 | 1GCRYAEF2KZ138141 | 1GCRYAEF2KZ189560; 1GCRYAEF2KZ151388 | 1GCRYAEF2KZ127026; 1GCRYAEF2KZ170958; 1GCRYAEF2KZ117757 | 1GCRYAEF2KZ159166

1GCRYAEF2KZ169440 | 1GCRYAEF2KZ108508 | 1GCRYAEF2KZ113577; 1GCRYAEF2KZ186111 | 1GCRYAEF2KZ108718 |