1FTNF1CT4CKEā€¦

Ford

F150

1FTNF1CT4CKE66507; 1FTNF1CT4CKE13659 | 1FTNF1CT4CKE52235 | 1FTNF1CT4CKE90077

1FTNF1CT4CKE92525 | 1FTNF1CT4CKE83212 | 1FTNF1CT4CKE37301; 1FTNF1CT4CKE86918; 1FTNF1CT4CKE03617 | 1FTNF1CT4CKE81184; 1FTNF1CT4CKE70203; 1FTNF1CT4CKE39629; 1FTNF1CT4CKE56737 | 1FTNF1CT4CKE07554; 1FTNF1CT4CKE62831 | 1FTNF1CT4CKE44782 | 1FTNF1CT4CKE04556; 1FTNF1CT4CKE97837 | 1FTNF1CT4CKE01611

1FTNF1CT4CKE38884 | 1FTNF1CT4CKE02404 | 1FTNF1CT4CKE81668 | 1FTNF1CT4CKE12091 | 1FTNF1CT4CKE45608 | 1FTNF1CT4CKE22569 | 1FTNF1CT4CKE89219; 1FTNF1CT4CKE60819; 1FTNF1CT4CKE54406; 1FTNF1CT4CKE38223; 1FTNF1CT4CKE33183 | 1FTNF1CT4CKE74512 | 1FTNF1CT4CKE72534; 1FTNF1CT4CKE13046 | 1FTNF1CT4CKE15136 | 1FTNF1CT4CKE13936 | 1FTNF1CT4CKE15590 | 1FTNF1CT4CKE86000 | 1FTNF1CT4CKE37234; 1FTNF1CT4CKE01107; 1FTNF1CT4CKE52638 | 1FTNF1CT4CKE68645; 1FTNF1CT4CKE21065; 1FTNF1CT4CKE00779; 1FTNF1CT4CKE10728 | 1FTNF1CT4CKE86076 | 1FTNF1CT4CKE89057 | 1FTNF1CT4CKE97207 | 1FTNF1CT4CKE31160 | 1FTNF1CT4CKE88846 | 1FTNF1CT4CKE04427 | 1FTNF1CT4CKE96154; 1FTNF1CT4CKE10857 | 1FTNF1CT4CKE46919 | 1FTNF1CT4CKE89317

1FTNF1CT4CKE13452 | 1FTNF1CT4CKE24337 | 1FTNF1CT4CKE00118 | 1FTNF1CT4CKE73036 | 1FTNF1CT4CKE69455; 1FTNF1CT4CKE45933; 1FTNF1CT4CKE52672; 1FTNF1CT4CKE48976; 1FTNF1CT4CKE72677; 1FTNF1CT4CKE01558; 1FTNF1CT4CKE97465 |

1FTNF1CT4CKE57645

| 1FTNF1CT4CKE03262; 1FTNF1CT4CKE38139; 1FTNF1CT4CKE28808; 1FTNF1CT4CKE65809 | 1FTNF1CT4CKE77507; 1FTNF1CT4CKE74462

1FTNF1CT4CKE33927 | 1FTNF1CT4CKE09675; 1FTNF1CT4CKE39131 | 1FTNF1CT4CKE96543 | 1FTNF1CT4CKE14830

1FTNF1CT4CKE15024; 1FTNF1CT4CKE33894 | 1FTNF1CT4CKE84571; 1FTNF1CT4CKE34690 | 1FTNF1CT4CKE40215; 1FTNF1CT4CKE30414; 1FTNF1CT4CKE85204; 1FTNF1CT4CKE70282 | 1FTNF1CT4CKE98390 | 1FTNF1CT4CKE74722 | 1FTNF1CT4CKE57256 | 1FTNF1CT4CKE73330 | 1FTNF1CT4CKE92279; 1FTNF1CT4CKE45544; 1FTNF1CT4CKE89530 | 1FTNF1CT4CKE35550 | 1FTNF1CT4CKE57130 | 1FTNF1CT4CKE31305 | 1FTNF1CT4CKE07778 | 1FTNF1CT4CKE16805 | 1FTNF1CT4CKE56432 | 1FTNF1CT4CKE31675 | 1FTNF1CT4CKE75062 | 1FTNF1CT4CKE23060 | 1FTNF1CT4CKE08929 | 1FTNF1CT4CKE73392 | 1FTNF1CT4CKE40912 | 1FTNF1CT4CKE90449 | 1FTNF1CT4CKE18263

1FTNF1CT4CKE54275; 1FTNF1CT4CKE43020 | 1FTNF1CT4CKE57922 | 1FTNF1CT4CKE41462; 1FTNF1CT4CKE18053 | 1FTNF1CT4CKE46029; 1FTNF1CT4CKE28081; 1FTNF1CT4CKE19915 | 1FTNF1CT4CKE28016 | 1FTNF1CT4CKE48931 | 1FTNF1CT4CKE46287 | 1FTNF1CT4CKE41042 | 1FTNF1CT4CKE51652; 1FTNF1CT4CKE13130; 1FTNF1CT4CKE39632 | 1FTNF1CT4CKE95490 | 1FTNF1CT4CKE39470 | 1FTNF1CT4CKE43552; 1FTNF1CT4CKE12060

1FTNF1CT4CKE30154; 1FTNF1CT4CKE09725 | 1FTNF1CT4CKE52901 | 1FTNF1CT4CKE92329 | 1FTNF1CT4CKE92606 | 1FTNF1CT4CKE22328 | 1FTNF1CT4CKE16464 | 1FTNF1CT4CKE68001 |

1FTNF1CT4CKE36245

|

1FTNF1CT4CKE48136

| 1FTNF1CT4CKE24886; 1FTNF1CT4CKE11703; 1FTNF1CT4CKE34110 | 1FTNF1CT4CKE27125 | 1FTNF1CT4CKE06050; 1FTNF1CT4CKE65860 | 1FTNF1CT4CKE03097

1FTNF1CT4CKE39971 | 1FTNF1CT4CKE99135 | 1FTNF1CT4CKE72145; 1FTNF1CT4CKE75434 | 1FTNF1CT4CKE23074 | 1FTNF1CT4CKE11426 | 1FTNF1CT4CKE40277 | 1FTNF1CT4CKE90399; 1FTNF1CT4CKE55586; 1FTNF1CT4CKE55295; 1FTNF1CT4CKE01978; 1FTNF1CT4CKE69780 | 1FTNF1CT4CKE81220; 1FTNF1CT4CKE28985; 1FTNF1CT4CKE70461; 1FTNF1CT4CKE84540; 1FTNF1CT4CKE67608

1FTNF1CT4CKE52798; 1FTNF1CT4CKE05125 | 1FTNF1CT4CKE43910

1FTNF1CT4CKE09000 | 1FTNF1CT4CKE23821 | 1FTNF1CT4CKE35287; 1FTNF1CT4CKE19347 | 1FTNF1CT4CKE91911; 1FTNF1CT4CKE18151 | 1FTNF1CT4CKE11393 | 1FTNF1CT4CKE57337; 1FTNF1CT4CKE06582; 1FTNF1CT4CKE11961; 1FTNF1CT4CKE80813; 1FTNF1CT4CKE95165 | 1FTNF1CT4CKE76549 | 1FTNF1CT4CKE55796; 1FTNF1CT4CKE78012; 1FTNF1CT4CKE41235; 1FTNF1CT4CKE25746; 1FTNF1CT4CKE13547 | 1FTNF1CT4CKE41087 | 1FTNF1CT4CKE99054 | 1FTNF1CT4CKE85753 | 1FTNF1CT4CKE62599 |

1FTNF1CT4CKE31191

; 1FTNF1CT4CKE80519; 1FTNF1CT4CKE16660 | 1FTNF1CT4CKE26881 | 1FTNF1CT4CKE26069 | 1FTNF1CT4CKE31532 | 1FTNF1CT4CKE67690 | 1FTNF1CT4CKE21504 | 1FTNF1CT4CKE63025 | 1FTNF1CT4CKE20367; 1FTNF1CT4CKE00510

1FTNF1CT4CKE38125 | 1FTNF1CT4CKE13872 | 1FTNF1CT4CKE69178 | 1FTNF1CT4CKE07313 | 1FTNF1CT4CKE29456 | 1FTNF1CT4CKE25729; 1FTNF1CT4CKE86126 | 1FTNF1CT4CKE94923 | 1FTNF1CT4CKE32941; 1FTNF1CT4CKE02192 | 1FTNF1CT4CKE11331 | 1FTNF1CT4CKE19462; 1FTNF1CT4CKE59461; 1FTNF1CT4CKE94663 | 1FTNF1CT4CKE56706 | 1FTNF1CT4CKE05318; 1FTNF1CT4CKE39484 | 1FTNF1CT4CKE35161 | 1FTNF1CT4CKE87986 | 1FTNF1CT4CKE42773; 1FTNF1CT4CKE07604 | 1FTNF1CT4CKE28873 | 1FTNF1CT4CKE18778 | 1FTNF1CT4CKE22698 | 1FTNF1CT4CKE16674 | 1FTNF1CT4CKE14343 | 1FTNF1CT4CKE71786 | 1FTNF1CT4CKE78897; 1FTNF1CT4CKE55006 | 1FTNF1CT4CKE99880 | 1FTNF1CT4CKE32955 | 1FTNF1CT4CKE33409; 1FTNF1CT4CKE02001 | 1FTNF1CT4CKE68273 | 1FTNF1CT4CKE17601 | 1FTNF1CT4CKE53790 | 1FTNF1CT4CKE28601 | 1FTNF1CT4CKE89818 | 1FTNF1CT4CKE31479 | 1FTNF1CT4CKE94548 | 1FTNF1CT4CKE95733 | 1FTNF1CT4CKE69262 | 1FTNF1CT4CKE24791; 1FTNF1CT4CKE25875; 1FTNF1CT4CKE19526; 1FTNF1CT4CKE43096; 1FTNF1CT4CKE29005 | 1FTNF1CT4CKE29330; 1FTNF1CT4CKE56396; 1FTNF1CT4CKE08154 | 1FTNF1CT4CKE86143 |

1FTNF1CT4CKE83209

; 1FTNF1CT4CKE77541 | 1FTNF1CT4CKE00183; 1FTNF1CT4CKE59699 | 1FTNF1CT4CKE38030 | 1FTNF1CT4CKE72047 | 1FTNF1CT4CKE51912 | 1FTNF1CT4CKE34768 | 1FTNF1CT4CKE12477 | 1FTNF1CT4CKE60755 | 1FTNF1CT4CKE61064; 1FTNF1CT4CKE38612 | 1FTNF1CT4CKE31983 | 1FTNF1CT4CKE62327 | 1FTNF1CT4CKE39940; 1FTNF1CT4CKE96607 | 1FTNF1CT4CKE34527 | 1FTNF1CT4CKE48301; 1FTNF1CT4CKE78902; 1FTNF1CT4CKE93559 | 1FTNF1CT4CKE43082 | 1FTNF1CT4CKE87762; 1FTNF1CT4CKE92153 | 1FTNF1CT4CKE30171 | 1FTNF1CT4CKE69732 | 1FTNF1CT4CKE01382 | 1FTNF1CT4CKE98714 | 1FTNF1CT4CKE98180; 1FTNF1CT4CKE27156 | 1FTNF1CT4CKE71173 | 1FTNF1CT4CKE22846 | 1FTNF1CT4CKE28971 | 1FTNF1CT4CKE85784 | 1FTNF1CT4CKE43518; 1FTNF1CT4CKE55832 | 1FTNF1CT4CKE67351; 1FTNF1CT4CKE73246 | 1FTNF1CT4CKE24225 | 1FTNF1CT4CKE05027 | 1FTNF1CT4CKE11359 | 1FTNF1CT4CKE53014; 1FTNF1CT4CKE77295 | 1FTNF1CT4CKE12222 | 1FTNF1CT4CKE06520 | 1FTNF1CT4CKE22197

1FTNF1CT4CKE81704 | 1FTNF1CT4CKE28131 | 1FTNF1CT4CKE30185 | 1FTNF1CT4CKE63011

1FTNF1CT4CKE88278 | 1FTNF1CT4CKE50999 | 1FTNF1CT4CKE84196; 1FTNF1CT4CKE24368; 1FTNF1CT4CKE61422 | 1FTNF1CT4CKE75515 | 1FTNF1CT4CKE48315 | 1FTNF1CT4CKE23933; 1FTNF1CT4CKE12544 | 1FTNF1CT4CKE59458

1FTNF1CT4CKE01043; 1FTNF1CT4CKE30705 |

1FTNF1CT4CKE36777

| 1FTNF1CT4CKE27500 |

1FTNF1CT4CKE47696

| 1FTNF1CT4CKE90483 | 1FTNF1CT4CKE18909 | 1FTNF1CT4CKE58505; 1FTNF1CT4CKE60593; 1FTNF1CT4CKE69245; 1FTNF1CT4CKE09692

1FTNF1CT4CKE55054 | 1FTNF1CT4CKE94081

1FTNF1CT4CKE47309

1FTNF1CT4CKE02662 | 1FTNF1CT4CKE20160 | 1FTNF1CT4CKE43664; 1FTNF1CT4CKE51277 | 1FTNF1CT4CKE75224; 1FTNF1CT4CKE85123 | 1FTNF1CT4CKE07277 | 1FTNF1CT4CKE84599; 1FTNF1CT4CKE68189; 1FTNF1CT4CKE56799 | 1FTNF1CT4CKE79113 | 1FTNF1CT4CKE26508 | 1FTNF1CT4CKE29974; 1FTNF1CT4CKE34401; 1FTNF1CT4CKE86627

1FTNF1CT4CKE97062; 1FTNF1CT4CKE96414 | 1FTNF1CT4CKE47889 | 1FTNF1CT4CKE70329; 1FTNF1CT4CKE91519 | 1FTNF1CT4CKE63557; 1FTNF1CT4CKE62067; 1FTNF1CT4CKE53448; 1FTNF1CT4CKE07683 | 1FTNF1CT4CKE96624; 1FTNF1CT4CKE01852

1FTNF1CT4CKE58360; 1FTNF1CT4CKE30526; 1FTNF1CT4CKE12804 | 1FTNF1CT4CKE63039 | 1FTNF1CT4CKE64479; 1FTNF1CT4CKE59539 | 1FTNF1CT4CKE36908 | 1FTNF1CT4CKE07425; 1FTNF1CT4CKE26329 | 1FTNF1CT4CKE88880; 1FTNF1CT4CKE81637 | 1FTNF1CT4CKE79659; 1FTNF1CT4CKE12513 | 1FTNF1CT4CKE07859 | 1FTNF1CT4CKE79029 | 1FTNF1CT4CKE38982 | 1FTNF1CT4CKE30333 | 1FTNF1CT4CKE52915

1FTNF1CT4CKE16416; 1FTNF1CT4CKE66779 | 1FTNF1CT4CKE78057

1FTNF1CT4CKE69276 | 1FTNF1CT4CKE14889 | 1FTNF1CT4CKE40828 | 1FTNF1CT4CKE56253; 1FTNF1CT4CKE61498 | 1FTNF1CT4CKE72890 | 1FTNF1CT4CKE79693 | 1FTNF1CT4CKE56463 | 1FTNF1CT4CKE27657 | 1FTNF1CT4CKE70802 | 1FTNF1CT4CKE33331

1FTNF1CT4CKE38111; 1FTNF1CT4CKE79497 | 1FTNF1CT4CKE38870 | 1FTNF1CT4CKE73571 | 1FTNF1CT4CKE59704 | 1FTNF1CT4CKE36004; 1FTNF1CT4CKE70783; 1FTNF1CT4CKE85249 | 1FTNF1CT4CKE61095; 1FTNF1CT4CKE43535; 1FTNF1CT4CKE85624 | 1FTNF1CT4CKE95053; 1FTNF1CT4CKE02239; 1FTNF1CT4CKE45382; 1FTNF1CT4CKE77829; 1FTNF1CT4CKE14942 | 1FTNF1CT4CKE03214; 1FTNF1CT4CKE43812 | 1FTNF1CT4CKE47049 | 1FTNF1CT4CKE20479 | 1FTNF1CT4CKE73120; 1FTNF1CT4CKE24497 | 1FTNF1CT4CKE42207 | 1FTNF1CT4CKE53563 | 1FTNF1CT4CKE65034 | 1FTNF1CT4CKE21289; 1FTNF1CT4CKE33135 | 1FTNF1CT4CKE57290; 1FTNF1CT4CKE79984; 1FTNF1CT4CKE47746; 1FTNF1CT4CKE06758 | 1FTNF1CT4CKE25844

1FTNF1CT4CKE79130; 1FTNF1CT4CKE01592 | 1FTNF1CT4CKE62649; 1FTNF1CT4CKE00233 | 1FTNF1CT4CKE81332 | 1FTNF1CT4CKE26475

1FTNF1CT4CKE53577; 1FTNF1CT4CKE50582 | 1FTNF1CT4CKE84957 | 1FTNF1CT4CKE54163 | 1FTNF1CT4CKE69035 | 1FTNF1CT4CKE39825; 1FTNF1CT4CKE19283 | 1FTNF1CT4CKE42904 | 1FTNF1CT4CKE89754 | 1FTNF1CT4CKE07702 | 1FTNF1CT4CKE41333 | 1FTNF1CT4CKE54017

1FTNF1CT4CKE83372; 1FTNF1CT4CKE64370 | 1FTNF1CT4CKE80858; 1FTNF1CT4CKE14195 | 1FTNF1CT4CKE83498

1FTNF1CT4CKE50887 | 1FTNF1CT4CKE33796; 1FTNF1CT4CKE82139 | 1FTNF1CT4CKE63963 | 1FTNF1CT4CKE34530; 1FTNF1CT4CKE93349; 1FTNF1CT4CKE11829; 1FTNF1CT4CKE31269 | 1FTNF1CT4CKE63140

1FTNF1CT4CKE75711 | 1FTNF1CT4CKE37153 | 1FTNF1CT4CKE80763; 1FTNF1CT4CKE76017 | 1FTNF1CT4CKE75952 | 1FTNF1CT4CKE20238

1FTNF1CT4CKE46032; 1FTNF1CT4CKE23270; 1FTNF1CT4CKE48752 |

1FTNF1CT4CKE84408

| 1FTNF1CT4CKE27447 | 1FTNF1CT4CKE94453 | 1FTNF1CT4CKE66460 | 1FTNF1CT4CKE75286 | 1FTNF1CT4CKE86174 | 1FTNF1CT4CKE46791 | 1FTNF1CT4CKE99720 | 1FTNF1CT4CKE92220 | 1FTNF1CT4CKE62425 | 1FTNF1CT4CKE30252 | 1FTNF1CT4CKE97773; 1FTNF1CT4CKE90726

1FTNF1CT4CKE43941 | 1FTNF1CT4CKE05996 | 1FTNF1CT4CKE65549 | 1FTNF1CT4CKE19994 | 1FTNF1CT4CKE84330 | 1FTNF1CT4CKE31546 | 1FTNF1CT4CKE13838 | 1FTNF1CT4CKE80147 | 1FTNF1CT4CKE58603

1FTNF1CT4CKE18358

1FTNF1CT4CKE48511

| 1FTNF1CT4CKE29313 | 1FTNF1CT4CKE13824; 1FTNF1CT4CKE24970 | 1FTNF1CT4CKE15217

1FTNF1CT4CKE22829 | 1FTNF1CT4CKE86420 | 1FTNF1CT4CKE56401; 1FTNF1CT4CKE36259 | 1FTNF1CT4CKE33362 | 1FTNF1CT4CKE17078; 1FTNF1CT4CKE71593 | 1FTNF1CT4CKE51621

1FTNF1CT4CKE60609 | 1FTNF1CT4CKE39243; 1FTNF1CT4CKE02502 | 1FTNF1CT4CKE11622 | 1FTNF1CT4CKE64725 | 1FTNF1CT4CKE46774 | 1FTNF1CT4CKE37380 | 1FTNF1CT4CKE90418 |

1FTNF1CT4CKE94680

| 1FTNF1CT4CKE13256 | 1FTNF1CT4CKE84084; 1FTNF1CT4CKE33913 | 1FTNF1CT4CKE20336

1FTNF1CT4CKE19204 | 1FTNF1CT4CKE58875 |

1FTNF1CT4CKE41395

| 1FTNF1CT4CKE93657 | 1FTNF1CT4CKE73876 | 1FTNF1CT4CKE96431; 1FTNF1CT4CKE48489 | 1FTNF1CT4CKE82934; 1FTNF1CT4CKE04573; 1FTNF1CT4CKE99622 | 1FTNF1CT4CKE43566 | 1FTNF1CT4CKE89205 | 1FTNF1CT4CKE73716

1FTNF1CT4CKE11670 | 1FTNF1CT4CKE36648 | 1FTNF1CT4CKE89155

1FTNF1CT4CKE08512 | 1FTNF1CT4CKE19493 | 1FTNF1CT4CKE64076 | 1FTNF1CT4CKE34821 | 1FTNF1CT4CKE78561 | 1FTNF1CT4CKE99507 | 1FTNF1CT4CKE29909;

1FTNF1CT4CKE50176

| 1FTNF1CT4CKE23818; 1FTNF1CT4CKE55751 |

1FTNF1CT4CKE56642

; 1FTNF1CT4CKE94016; 1FTNF1CT4CKE20773 | 1FTNF1CT4CKE38352; 1FTNF1CT4CKE24936; 1FTNF1CT4CKE93688 | 1FTNF1CT4CKE38867; 1FTNF1CT4CKE11135 | 1FTNF1CT4CKE19395 | 1FTNF1CT4CKE19784 | 1FTNF1CT4CKE21275 | 1FTNF1CT4CKE92699; 1FTNF1CT4CKE49920; 1FTNF1CT4CKE87227 | 1FTNF1CT4CKE31725; 1FTNF1CT4CKE87163 | 1FTNF1CT4CKE78642; 1FTNF1CT4CKE57189; 1FTNF1CT4CKE43650 | 1FTNF1CT4CKE86742 | 1FTNF1CT4CKE21941 | 1FTNF1CT4CKE86692; 1FTNF1CT4CKE62750; 1FTNF1CT4CKE95246; 1FTNF1CT4CKE74798 | 1FTNF1CT4CKE55474; 1FTNF1CT4CKE26556 | 1FTNF1CT4CKE56995 | 1FTNF1CT4CKE88300; 1FTNF1CT4CKE84442; 1FTNF1CT4CKE86353; 1FTNF1CT4CKE70797 | 1FTNF1CT4CKE28176; 1FTNF1CT4CKE66717 | 1FTNF1CT4CKE08526 | 1FTNF1CT4CKE77359 | 1FTNF1CT4CKE07568 | 1FTNF1CT4CKE68712 | 1FTNF1CT4CKE71089 | 1FTNF1CT4CKE57483 | 1FTNF1CT4CKE85543 | 1FTNF1CT4CKE40733 | 1FTNF1CT4CKE00927 | 1FTNF1CT4CKE66412 | 1FTNF1CT4CKE00071 | 1FTNF1CT4CKE88796 | 1FTNF1CT4CKE83887; 1FTNF1CT4CKE88605; 1FTNF1CT4CKE86286; 1FTNF1CT4CKE31014 |

1FTNF1CT4CKE40134

| 1FTNF1CT4CKE79371; 1FTNF1CT4CKE07411

1FTNF1CT4CKE91472 | 1FTNF1CT4CKE65759; 1FTNF1CT4CKE60853 | 1FTNF1CT4CKE56771 | 1FTNF1CT4CKE23155 | 1FTNF1CT4CKE94226; 1FTNF1CT4CKE32972 | 1FTNF1CT4CKE45320 | 1FTNF1CT4CKE70119 | 1FTNF1CT4CKE77197 | 1FTNF1CT4CKE15752; 1FTNF1CT4CKE11443; 1FTNF1CT4CKE42854 | 1FTNF1CT4CKE71240 | 1FTNF1CT4CKE18828 | 1FTNF1CT4CKE95991

1FTNF1CT4CKE52316 | 1FTNF1CT4CKE77166 | 1FTNF1CT4CKE42935; 1FTNF1CT4CKE71643

1FTNF1CT4CKE28159 | 1FTNF1CT4CKE87535; 1FTNF1CT4CKE96820; 1FTNF1CT4CKE77328 | 1FTNF1CT4CKE77944; 1FTNF1CT4CKE00815; 1FTNF1CT4CKE79614; 1FTNF1CT4CKE99409 | 1FTNF1CT4CKE90211 | 1FTNF1CT4CKE36746 | 1FTNF1CT4CKE11958; 1FTNF1CT4CKE14357 | 1FTNF1CT4CKE31501 | 1FTNF1CT4CKE99023; 1FTNF1CT4CKE83775; 1FTNF1CT4CKE91276 | 1FTNF1CT4CKE92427 | 1FTNF1CT4CKE65471 | 1FTNF1CT4CKE79189 | 1FTNF1CT4CKE67723 | 1FTNF1CT4CKE50047 | 1FTNF1CT4CKE96655 | 1FTNF1CT4CKE77975 | 1FTNF1CT4CKE80438; 1FTNF1CT4CKE73439 | 1FTNF1CT4CKE00698; 1FTNF1CT4CKE93061 | 1FTNF1CT4CKE67933; 1FTNF1CT4CKE64742 | 1FTNF1CT4CKE63221; 1FTNF1CT4CKE61887; 1FTNF1CT4CKE05903; 1FTNF1CT4CKE83310 | 1FTNF1CT4CKE58763; 1FTNF1CT4CKE32003 | 1FTNF1CT4CKE63493; 1FTNF1CT4CKE41817 | 1FTNF1CT4CKE67169 | 1FTNF1CT4CKE79564; 1FTNF1CT4CKE75532

1FTNF1CT4CKE23303; 1FTNF1CT4CKE29215 | 1FTNF1CT4CKE52560; 1FTNF1CT4CKE11460;

1FTNF1CT4CKE90886

; 1FTNF1CT4CKE05626; 1FTNF1CT4CKE80178 | 1FTNF1CT4CKE47455 | 1FTNF1CT4CKE64093 | 1FTNF1CT4CKE39162; 1FTNF1CT4CKE71092 | 1FTNF1CT4CKE82044

1FTNF1CT4CKE98213; 1FTNF1CT4CKE24998 | 1FTNF1CT4CKE97952 | 1FTNF1CT4CKE16934 | 1FTNF1CT4CKE62277; 1FTNF1CT4CKE75272 | 1FTNF1CT4CKE63705; 1FTNF1CT4CKE66037; 1FTNF1CT4CKE49903

1FTNF1CT4CKE01785

| 1FTNF1CT4CKE30297 | 1FTNF1CT4CKE81038; 1FTNF1CT4CKE11054; 1FTNF1CT4CKE66815 | 1FTNF1CT4CKE07084 | 1FTNF1CT4CKE24077 | 1FTNF1CT4CKE81928 | 1FTNF1CT4CKE69066 | 1FTNF1CT4CKE29554 | 1FTNF1CT4CKE83517 | 1FTNF1CT4CKE99393 | 1FTNF1CT4CKE95571 | 1FTNF1CT4CKE89558

1FTNF1CT4CKE33202; 1FTNF1CT4CKE64773; 1FTNF1CT4CKE53630 | 1FTNF1CT4CKE68791 | 1FTNF1CT4CKE56057; 1FTNF1CT4CKE55183; 1FTNF1CT4CKE56379 | 1FTNF1CT4CKE99068; 1FTNF1CT4CKE13399; 1FTNF1CT4CKE93500; 1FTNF1CT4CKE02497 | 1FTNF1CT4CKE28405; 1FTNF1CT4CKE86434; 1FTNF1CT4CKE37685 | 1FTNF1CT4CKE99099 | 1FTNF1CT4CKE12639 | 1FTNF1CT4CKE85588; 1FTNF1CT4CKE00930 | 1FTNF1CT4CKE06596; 1FTNF1CT4CKE89009 | 1FTNF1CT4CKE85526 | 1FTNF1CT4CKE41476 | 1FTNF1CT4CKE66622 | 1FTNF1CT4CKE19137 | 1FTNF1CT4CKE94078 | 1FTNF1CT4CKE31045; 1FTNF1CT4CKE13211 | 1FTNF1CT4CKE36231; 1FTNF1CT4CKE11734 | 1FTNF1CT4CKE77118 | 1FTNF1CT4CKE37007 | 1FTNF1CT4CKE80343 | 1FTNF1CT4CKE72405 | 1FTNF1CT4CKE37623; 1FTNF1CT4CKE71402; 1FTNF1CT4CKE15573 | 1FTNF1CT4CKE11409 | 1FTNF1CT4CKE28419; 1FTNF1CT4CKE86062 | 1FTNF1CT4CKE94811; 1FTNF1CT4CKE13810 | 1FTNF1CT4CKE83016 | 1FTNF1CT4CKE06498 | 1FTNF1CT4CKE37752; 1FTNF1CT4CKE23608 | 1FTNF1CT4CKE20952; 1FTNF1CT4CKE54096 | 1FTNF1CT4CKE10227 | 1FTNF1CT4CKE49254; 1FTNF1CT4CKE59220; 1FTNF1CT4CKE10566; 1FTNF1CT4CKE63235; 1FTNF1CT4CKE13029 | 1FTNF1CT4CKE57824; 1FTNF1CT4CKE53255 | 1FTNF1CT4CKE52090; 1FTNF1CT4CKE74106; 1FTNF1CT4CKE10907 | 1FTNF1CT4CKE82268 | 1FTNF1CT4CKE37959 | 1FTNF1CT4CKE23446 | 1FTNF1CT4CKE93481 | 1FTNF1CT4CKE68239 | 1FTNF1CT4CKE04279 | 1FTNF1CT4CKE40313 | 1FTNF1CT4CKE43289 | 1FTNF1CT4CKE26704; 1FTNF1CT4CKE16870 | 1FTNF1CT4CKE53935 | 1FTNF1CT4CKE23365 | 1FTNF1CT4CKE18702 | 1FTNF1CT4CKE69648; 1FTNF1CT4CKE42899; 1FTNF1CT4CKE45351 | 1FTNF1CT4CKE53692 | 1FTNF1CT4CKE57144; 1FTNF1CT4CKE96977 | 1FTNF1CT4CKE82416 | 1FTNF1CT4CKE85655 | 1FTNF1CT4CKE28145 | 1FTNF1CT4CKE83811; 1FTNF1CT4CKE14472

1FTNF1CT4CKE95439 | 1FTNF1CT4CKE59962 | 1FTNF1CT4CKE93755 | 1FTNF1CT4CKE22703; 1FTNF1CT4CKE77572; 1FTNF1CT4CKE72016 | 1FTNF1CT4CKE77412; 1FTNF1CT4CKE47603; 1FTNF1CT4CKE67429; 1FTNF1CT4CKE33734

1FTNF1CT4CKE47715; 1FTNF1CT4CKE15198 | 1FTNF1CT4CKE94405; 1FTNF1CT4CKE89107 | 1FTNF1CT4CKE87244 | 1FTNF1CT4CKE40389 | 1FTNF1CT4CKE85560 | 1FTNF1CT4CKE45172

1FTNF1CT4CKE51845 |

1FTNF1CT4CKE87440

; 1FTNF1CT4CKE86210 | 1FTNF1CT4CKE02077 | 1FTNF1CT4CKE99085 | 1FTNF1CT4CKE49383 | 1FTNF1CT4CKE35645 | 1FTNF1CT4CKE63980 | 1FTNF1CT4CKE43857; 1FTNF1CT4CKE41378; 1FTNF1CT4CKE83873 | 1FTNF1CT4CKE57418; 1FTNF1CT4CKE87731; 1FTNF1CT4CKE64949; 1FTNF1CT4CKE95649 | 1FTNF1CT4CKE85669

1FTNF1CT4CKE65180 | 1FTNF1CT4CKE12642; 1FTNF1CT4CKE94825 | 1FTNF1CT4CKE29232; 1FTNF1CT4CKE01916 | 1FTNF1CT4CKE95442 | 1FTNF1CT4CKE62506 | 1FTNF1CT4CKE79225 | 1FTNF1CT4CKE15962; 1FTNF1CT4CKE92668 | 1FTNF1CT4CKE03911; 1FTNF1CT4CKE64272 | 1FTNF1CT4CKE91200 | 1FTNF1CT4CKE73165; 1FTNF1CT4CKE37511 | 1FTNF1CT4CKE55569 | 1FTNF1CT4CKE46161 | 1FTNF1CT4CKE62375 | 1FTNF1CT4CKE37217 | 1FTNF1CT4CKE00085; 1FTNF1CT4CKE05013 | 1FTNF1CT4CKE52123 | 1FTNF1CT4CKE75627 | 1FTNF1CT4CKE12298 | 1FTNF1CT4CKE05822; 1FTNF1CT4CKE52557; 1FTNF1CT4CKE13080 | 1FTNF1CT4CKE80262 | 1FTNF1CT4CKE18621; 1FTNF1CT4CKE91407; 1FTNF1CT4CKE56530 | 1FTNF1CT4CKE84781; 1FTNF1CT4CKE62666 | 1FTNF1CT4CKE74252 | 1FTNF1CT4CKE44149 | 1FTNF1CT4CKE12334 | 1FTNF1CT4CKE29831 | 1FTNF1CT4CKE17176; 1FTNF1CT4CKE09028; 1FTNF1CT4CKE00295 | 1FTNF1CT4CKE38481; 1FTNF1CT4CKE71156 | 1FTNF1CT4CKE58536 | 1FTNF1CT4CKE71898 | 1FTNF1CT4CKE39100 | 1FTNF1CT4CKE46547 | 1FTNF1CT4CKE39906; 1FTNF1CT4CKE05108 | 1FTNF1CT4CKE66605 | 1FTNF1CT4CKE66703; 1FTNF1CT4CKE48802 | 1FTNF1CT4CKE06923; 1FTNF1CT4CKE83789 | 1FTNF1CT4CKE94355

1FTNF1CT4CKE74588 | 1FTNF1CT4CKE17825 | 1FTNF1CT4CKE63686 | 1FTNF1CT4CKE23849

1FTNF1CT4CKE11474

1FTNF1CT4CKE21762

1FTNF1CT4CKE07294

| 1FTNF1CT4CKE31210 | 1FTNF1CT4CKE80830 | 1FTNF1CT4CKE18196 | 1FTNF1CT4CKE82948

1FTNF1CT4CKE47942 | 1FTNF1CT4CKE33779; 1FTNF1CT4CKE36956; 1FTNF1CT4CKE00703; 1FTNF1CT4CKE92749 | 1FTNF1CT4CKE80942; 1FTNF1CT4CKE57063 | 1FTNF1CT4CKE41655

1FTNF1CT4CKE84909; 1FTNF1CT4CKE62585; 1FTNF1CT4CKE53675 | 1FTNF1CT4CKE69150 | 1FTNF1CT4CKE42840; 1FTNF1CT4CKE67950; 1FTNF1CT4CKE26041 | 1FTNF1CT4CKE13967 | 1FTNF1CT4CKE27237 | 1FTNF1CT4CKE51036; 1FTNF1CT4CKE29635 | 1FTNF1CT4CKE43633 | 1FTNF1CT4CKE27478 | 1FTNF1CT4CKE45690 | 1FTNF1CT4CKE71609 | 1FTNF1CT4CKE92590 | 1FTNF1CT4CKE75837; 1FTNF1CT4CKE79967; 1FTNF1CT4CKE05948; 1FTNF1CT4CKE19624 | 1FTNF1CT4CKE38321 | 1FTNF1CT4CKE50288; 1FTNF1CT4CKE25309 | 1FTNF1CT4CKE10275 | 1FTNF1CT4CKE17579

1FTNF1CT4CKE84067 | 1FTNF1CT4CKE78981 | 1FTNF1CT4CKE34270 | 1FTNF1CT4CKE02757 | 1FTNF1CT4CKE05755 | 1FTNF1CT4CKE98051 | 1FTNF1CT4CKE23379 | 1FTNF1CT4CKE29733 | 1FTNF1CT4CKE23592 | 1FTNF1CT4CKE40201 | 1FTNF1CT4CKE84229 | 1FTNF1CT4CKE50369 | 1FTNF1CT4CKE74526 | 1FTNF1CT4CKE84859 | 1FTNF1CT4CKE33989 | 1FTNF1CT4CKE43213 | 1FTNF1CT4CKE52722 | 1FTNF1CT4CKE80620; 1FTNF1CT4CKE09661; 1FTNF1CT4CKE90578 | 1FTNF1CT4CKE64319 | 1FTNF1CT4CKE88751 | 1FTNF1CT4CKE16321 | 1FTNF1CT4CKE21227 | 1FTNF1CT4CKE21339; 1FTNF1CT4CKE81573 | 1FTNF1CT4CKE54907 | 1FTNF1CT4CKE30767; 1FTNF1CT4CKE22832 | 1FTNF1CT4CKE86921 | 1FTNF1CT4CKE23236; 1FTNF1CT4CKE70654; 1FTNF1CT4CKE64465 | 1FTNF1CT4CKE20627 | 1FTNF1CT4CKE54194 | 1FTNF1CT4CKE12348 | 1FTNF1CT4CKE68824 | 1FTNF1CT4CKE69651 | 1FTNF1CT4CKE61212

1FTNF1CT4CKE99328 | 1FTNF1CT4CKE14018; 1FTNF1CT4CKE64241; 1FTNF1CT4CKE18425 | 1FTNF1CT4CKE47780; 1FTNF1CT4CKE80200 | 1FTNF1CT4CKE60643; 1FTNF1CT4CKE88653 | 1FTNF1CT4CKE65583 | 1FTNF1CT4CKE30607; 1FTNF1CT4CKE62019 | 1FTNF1CT4CKE46502; 1FTNF1CT4CKE04766; 1FTNF1CT4CKE41204

1FTNF1CT4CKE12852; 1FTNF1CT4CKE23348 | 1FTNF1CT4CKE54812 | 1FTNF1CT4CKE34429 | 1FTNF1CT4CKE72727 | 1FTNF1CT4CKE90757; 1FTNF1CT4CKE46497 | 1FTNF1CT4CKE26962 | 1FTNF1CT4CKE40554 | 1FTNF1CT4CKE57970; 1FTNF1CT4CKE22118 | 1FTNF1CT4CKE18456 | 1FTNF1CT4CKE02872; 1FTNF1CT4CKE02824 | 1FTNF1CT4CKE63431 | 1FTNF1CT4CKE35127 | 1FTNF1CT4CKE52378; 1FTNF1CT4CKE89480 | 1FTNF1CT4CKE03066 | 1FTNF1CT4CKE12303 | 1FTNF1CT4CKE38058; 1FTNF1CT4CKE26797 | 1FTNF1CT4CKE44037 | 1FTNF1CT4CKE73666 | 1FTNF1CT4CKE24922; 1FTNF1CT4CKE41350 |

1FTNF1CT4CKE62215

| 1FTNF1CT4CKE85297; 1FTNF1CT4CKE50033;

1FTNF1CT4CKE04136

| 1FTNF1CT4CKE44118; 1FTNF1CT4CKE21180; 1FTNF1CT4CKE00832; 1FTNF1CT4CKE62117; 1FTNF1CT4CKE25262 | 1FTNF1CT4CKE23138; 1FTNF1CT4CKE20112 | 1FTNF1CT4CKE89852 | 1FTNF1CT4CKE62795 | 1FTNF1CT4CKE57497 | 1FTNF1CT4CKE25200 | 1FTNF1CT4CKE84778; 1FTNF1CT4CKE97353 | 1FTNF1CT4CKE03844; 1FTNF1CT4CKE83906; 1FTNF1CT4CKE31790 | 1FTNF1CT4CKE82254 | 1FTNF1CT4CKE48783; 1FTNF1CT4CKE47794 | 1FTNF1CT4CKE98681 | 1FTNF1CT4CKE44250; 1FTNF1CT4CKE05271; 1FTNF1CT4CKE58259 | 1FTNF1CT4CKE16027 | 1FTNF1CT4CKE90645 | 1FTNF1CT4CKE71822 | 1FTNF1CT4CKE34446 | 1FTNF1CT4CKE16528 | 1FTNF1CT4CKE69133 | 1FTNF1CT4CKE35242 | 1FTNF1CT4CKE42045 | 1FTNF1CT4CKE86661; 1FTNF1CT4CKE91181; 1FTNF1CT4CKE58939; 1FTNF1CT4CKE67799; 1FTNF1CT4CKE88216; 1FTNF1CT4CKE64904 | 1FTNF1CT4CKE61033 | 1FTNF1CT4CKE09529; 1FTNF1CT4CKE47178 | 1FTNF1CT4CKE78253; 1FTNF1CT4CKE80052 | 1FTNF1CT4CKE26198

1FTNF1CT4CKE42403; 1FTNF1CT4CKE79791; 1FTNF1CT4CKE11197 | 1FTNF1CT4CKE65678; 1FTNF1CT4CKE12737 | 1FTNF1CT4CKE21129; 1FTNF1CT4CKE94954 | 1FTNF1CT4CKE81606 | 1FTNF1CT4CKE83100 | 1FTNF1CT4CKE54762; 1FTNF1CT4CKE65163; 1FTNF1CT4CKE93609; 1FTNF1CT4CKE62439; 1FTNF1CT4CKE07795 | 1FTNF1CT4CKE29442 | 1FTNF1CT4CKE90287 | 1FTNF1CT4CKE48945 | 1FTNF1CT4CKE61081; 1FTNF1CT4CKE53210

1FTNF1CT4CKE50193 | 1FTNF1CT4CKE72694

1FTNF1CT4CKE36150 | 1FTNF1CT4CKE43759

1FTNF1CT4CKE93822 | 1FTNF1CT4CKE99698 | 1FTNF1CT4CKE80715; 1FTNF1CT4CKE34382; 1FTNF1CT4CKE97031 | 1FTNF1CT4CKE52249; 1FTNF1CT4CKE46371 | 1FTNF1CT4CKE06193

1FTNF1CT4CKE83338; 1FTNF1CT4CKE84036 | 1FTNF1CT4CKE07926 | 1FTNF1CT4CKE45334; 1FTNF1CT4CKE88992 | 1FTNF1CT4CKE84277; 1FTNF1CT4CKE88569; 1FTNF1CT4CKE12351; 1FTNF1CT4CKE59136 | 1FTNF1CT4CKE89978 | 1FTNF1CT4CKE50307; 1FTNF1CT4CKE52817; 1FTNF1CT4CKE80598; 1FTNF1CT4CKE38206; 1FTNF1CT4CKE81198 | 1FTNF1CT4CKE14066; 1FTNF1CT4CKE94632 | 1FTNF1CT4CKE17954; 1FTNF1CT4CKE15783 | 1FTNF1CT4CKE08669; 1FTNF1CT4CKE24516 | 1FTNF1CT4CKE47682 | 1FTNF1CT4CKE92931; 1FTNF1CT4CKE83131 | 1FTNF1CT4CKE02337 | 1FTNF1CT4CKE22815 | 1FTNF1CT4CKE30848 | 1FTNF1CT4CKE42563 | 1FTNF1CT4CKE18540; 1FTNF1CT4CKE87549 | 1FTNF1CT4CKE42983; 1FTNF1CT4CKE26153 | 1FTNF1CT4CKE56933 | 1FTNF1CT4CKE67043 | 1FTNF1CT4CKE82206; 1FTNF1CT4CKE68077 | 1FTNF1CT4CKE58598 | 1FTNF1CT4CKE78060 | 1FTNF1CT4CKE82304; 1FTNF1CT4CKE85770; 1FTNF1CT4CKE80407 | 1FTNF1CT4CKE27822; 1FTNF1CT4CKE07280; 1FTNF1CT4CKE78365

1FTNF1CT4CKE65146 | 1FTNF1CT4CKE13094 | 1FTNF1CT4CKE16562 | 1FTNF1CT4CKE04962 | 1FTNF1CT4CKE72095 | 1FTNF1CT4CKE68046 | 1FTNF1CT4CKE20854 | 1FTNF1CT4CKE77913 | 1FTNF1CT4CKE34544 | 1FTNF1CT4CKE09773; 1FTNF1CT4CKE59864 | 1FTNF1CT4CKE68905 | 1FTNF1CT4CKE02127; 1FTNF1CT4CKE89950 | 1FTNF1CT4CKE58150 | 1FTNF1CT4CKE77927 | 1FTNF1CT4CKE61811; 1FTNF1CT4CKE04864; 1FTNF1CT4CKE75787; 1FTNF1CT4CKE40294 | 1FTNF1CT4CKE47990; 1FTNF1CT4CKE39033 | 1FTNF1CT4CKE57306 | 1FTNF1CT4CKE61596 | 1FTNF1CT4CKE64224 | 1FTNF1CT4CKE74574 | 1FTNF1CT4CKE28422; 1FTNF1CT4CKE59878 | 1FTNF1CT4CKE37363 | 1FTNF1CT4CKE71514 | 1FTNF1CT4CKE96249

1FTNF1CT4CKE74087 | 1FTNF1CT4CKE27528 | 1FTNF1CT4CKE29182; 1FTNF1CT4CKE06405 | 1FTNF1CT4CKE32101; 1FTNF1CT4CKE82559 | 1FTNF1CT4CKE81556 | 1FTNF1CT4CKE10924; 1FTNF1CT4CKE02953 | 1FTNF1CT4CKE62943 | 1FTNF1CT4CKE47326 | 1FTNF1CT4CKE95263 | 1FTNF1CT4CKE63347; 1FTNF1CT4CKE58312 | 1FTNF1CT4CKE05366 | 1FTNF1CT4CKE89656 | 1FTNF1CT4CKE43342; 1FTNF1CT4CKE68533 | 1FTNF1CT4CKE09868; 1FTNF1CT4CKE47357 | 1FTNF1CT4CKE04878; 1FTNF1CT4CKE78415 | 1FTNF1CT4CKE80679 | 1FTNF1CT4CKE64482 | 1FTNF1CT4CKE59105 | 1FTNF1CT4CKE07781; 1FTNF1CT4CKE01530 | 1FTNF1CT4CKE83453; 1FTNF1CT4CKE47097; 1FTNF1CT4CKE17355; 1FTNF1CT4CKE99751; 1FTNF1CT4CKE35483 | 1FTNF1CT4CKE65020 | 1FTNF1CT4CKE32731 | 1FTNF1CT4CKE30364 | 1FTNF1CT4CKE05979 | 1FTNF1CT4CKE26119 | 1FTNF1CT4CKE07442 | 1FTNF1CT4CKE62537 | 1FTNF1CT4CKE63462; 1FTNF1CT4CKE29439; 1FTNF1CT4CKE07019 | 1FTNF1CT4CKE60450 | 1FTNF1CT4CKE32440 | 1FTNF1CT4CKE23026; 1FTNF1CT4CKE05609 | 1FTNF1CT4CKE56852 | 1FTNF1CT4CKE93478 | 1FTNF1CT4CKE68256 | 1FTNF1CT4CKE25360; 1FTNF1CT4CKE33569 | 1FTNF1CT4CKE21695; 1FTNF1CT4CKE76941 | 1FTNF1CT4CKE18697; 1FTNF1CT4CKE61162; 1FTNF1CT4CKE55135; 1FTNF1CT4CKE73117 | 1FTNF1CT4CKE64384 | 1FTNF1CT4CKE99877; 1FTNF1CT4CKE72307 | 1FTNF1CT4CKE55684 | 1FTNF1CT4CKE36228; 1FTNF1CT4CKE58097 | 1FTNF1CT4CKE55443

1FTNF1CT4CKE82318 | 1FTNF1CT4CKE68399; 1FTNF1CT4CKE52719 | 1FTNF1CT4CKE56625 |

1FTNF1CT4CKE94257

; 1FTNF1CT4CKE24452 | 1FTNF1CT4CKE15007 | 1FTNF1CT4CKE92377; 1FTNF1CT4CKE10051 | 1FTNF1CT4CKE97224 | 1FTNF1CT4CKE19705 | 1FTNF1CT4CKE20787 | 1FTNF1CT4CKE76650 | 1FTNF1CT4CKE87745; 1FTNF1CT4CKE46399 | 1FTNF1CT4CKE87633

1FTNF1CT4CKE39212 | 1FTNF1CT4CKE27481 | 1FTNF1CT4CKE94291 | 1FTNF1CT4CKE54292 | 1FTNF1CT4CKE95585; 1FTNF1CT4CKE32664 | 1FTNF1CT4CKE58262 | 1FTNF1CT4CKE58102

1FTNF1CT4CKE91522; 1FTNF1CT4CKE54213; 1FTNF1CT4CKE11815; 1FTNF1CT4CKE25486; 1FTNF1CT4CKE74638; 1FTNF1CT4CKE48279 | 1FTNF1CT4CKE46757; 1FTNF1CT4CKE05187; 1FTNF1CT4CKE51408 | 1FTNF1CT4CKE97868; 1FTNF1CT4CKE03116 | 1FTNF1CT4CKE14102 | 1FTNF1CT4CKE48668 | 1FTNF1CT4CKE51442

1FTNF1CT4CKE85896 | 1FTNF1CT4CKE10504; 1FTNF1CT4CKE73487 | 1FTNF1CT4CKE50372; 1FTNF1CT4CKE03620 | 1FTNF1CT4CKE20000

1FTNF1CT4CKE22281 | 1FTNF1CT4CKE36875; 1FTNF1CT4CKE14522 | 1FTNF1CT4CKE36620 | 1FTNF1CT4CKE58164 | 1FTNF1CT4CKE68418 | 1FTNF1CT4CKE23091; 1FTNF1CT4CKE13578; 1FTNF1CT4CKE45298 | 1FTNF1CT4CKE94470 | 1FTNF1CT4CKE76907 | 1FTNF1CT4CKE46435 | 1FTNF1CT4CKE57726 | 1FTNF1CT4CKE56169; 1FTNF1CT4CKE35323; 1FTNF1CT4CKE99927 | 1FTNF1CT4CKE10115; 1FTNF1CT4CKE69844 | 1FTNF1CT4CKE40490 | 1FTNF1CT4CKE99913 | 1FTNF1CT4CKE23284 | 1FTNF1CT4CKE00751; 1FTNF1CT4CKE49710 | 1FTNF1CT4CKE48461 | 1FTNF1CT4CKE22796 | 1FTNF1CT4CKE89804

1FTNF1CT4CKE17596 | 1FTNF1CT4CKE27450 | 1FTNF1CT4CKE88684 | 1FTNF1CT4CKE64305 | 1FTNF1CT4CKE81878 | 1FTNF1CT4CKE59489; 1FTNF1CT4CKE25777; 1FTNF1CT4CKE88748 | 1FTNF1CT4CKE02855 | 1FTNF1CT4CKE39596 |

1FTNF1CT4CKE227651FTNF1CT4CKE71741 | 1FTNF1CT4CKE44202 | 1FTNF1CT4CKE31238; 1FTNF1CT4CKE09434 | 1FTNF1CT4CKE31367; 1FTNF1CT4CKE30445 | 1FTNF1CT4CKE10387 | 1FTNF1CT4CKE06727 | 1FTNF1CT4CKE96512 | 1FTNF1CT4CKE13337 | 1FTNF1CT4CKE35046; 1FTNF1CT4CKE74154 | 1FTNF1CT4CKE13905; 1FTNF1CT4CKE20689

1FTNF1CT4CKE45849 | 1FTNF1CT4CKE83484 | 1FTNF1CT4CKE93366 | 1FTNF1CT4CKE14567 | 1FTNF1CT4CKE88412; 1FTNF1CT4CKE94940 | 1FTNF1CT4CKE78351 | 1FTNF1CT4CKE55345 | 1FTNF1CT4CKE21891 | 1FTNF1CT4CKE14486; 1FTNF1CT4CKE65518 | 1FTNF1CT4CKE54938 | 1FTNF1CT4CKE77670 | 1FTNF1CT4CKE94419

1FTNF1CT4CKE88250 | 1FTNF1CT4CKE52848; 1FTNF1CT4CKE90080; 1FTNF1CT4CKE03472 | 1FTNF1CT4CKE98034; 1FTNF1CT4CKE17517 | 1FTNF1CT4CKE49271 | 1FTNF1CT4CKE13886 | 1FTNF1CT4CKE03505 | 1FTNF1CT4CKE58276 | 1FTNF1CT4CKE57399; 1FTNF1CT4CKE81752 | 1FTNF1CT4CKE91214 | 1FTNF1CT4CKE69570

1FTNF1CT4CKE23124; 1FTNF1CT4CKE62053 | 1FTNF1CT4CKE03567 | 1FTNF1CT4CKE86109 | 1FTNF1CT4CKE08333; 1FTNF1CT4CKE87079 | 1FTNF1CT4CKE95764 | 1FTNF1CT4CKE32356 | 1FTNF1CT4CKE54048

1FTNF1CT4CKE70881; 1FTNF1CT4CKE71447 | 1FTNF1CT4CKE28260 | 1FTNF1CT4CKE95540; 1FTNF1CT4CKE68063

1FTNF1CT4CKE79158 | 1FTNF1CT4CKE08901; 1FTNF1CT4CKE12172; 1FTNF1CT4CKE63915; 1FTNF1CT4CKE87423

1FTNF1CT4CKE60741 | 1FTNF1CT4CKE67110 | 1FTNF1CT4CKE18327 | 1FTNF1CT4CKE25505 | 1FTNF1CT4CKE00720; 1FTNF1CT4CKE13158; 1FTNF1CT4CKE82660; 1FTNF1CT4CKE89253; 1FTNF1CT4CKE10745 | 1FTNF1CT4CKE91259; 1FTNF1CT4CKE04850 | 1FTNF1CT4CKE37170 | 1FTNF1CT4CKE07893 | 1FTNF1CT4CKE66958 | 1FTNF1CT4CKE28646 | 1FTNF1CT4CKE46967; 1FTNF1CT4CKE36293 | 1FTNF1CT4CKE02676; 1FTNF1CT4CKE70671

1FTNF1CT4CKE59024 | 1FTNF1CT4CKE53658 | 1FTNF1CT4CKE55958; 1FTNF1CT4CKE51084; 1FTNF1CT4CKE72503; 1FTNF1CT4CKE79211 | 1FTNF1CT4CKE87003; 1FTNF1CT4CKE78849; 1FTNF1CT4CKE96610 | 1FTNF1CT4CKE63929 | 1FTNF1CT4CKE87499

1FTNF1CT4CKE87132; 1FTNF1CT4CKE12673; 1FTNF1CT4CKE17727 | 1FTNF1CT4CKE98275 | 1FTNF1CT4CKE59797 |

1FTNF1CT4CKE68242

; 1FTNF1CT4CKE18098; 1FTNF1CT4CKE27271

1FTNF1CT4CKE64885

1FTNF1CT4CKE62618 | 1FTNF1CT4CKE81976 | 1FTNF1CT4CKE21356

1FTNF1CT4CKE05772 | 1FTNF1CT4CKE04668 | 1FTNF1CT4CKE15394 | 1FTNF1CT4CKE35581 | 1FTNF1CT4CKE52462 | 1FTNF1CT4CKE06260 | 1FTNF1CT4CKE36357 | 1FTNF1CT4CKE93819 | 1FTNF1CT4CKE13208; 1FTNF1CT4CKE15458 | 1FTNF1CT4CKE09613 | 1FTNF1CT4CKE56639; 1FTNF1CT4CKE55488 | 1FTNF1CT4CKE48430 | 1FTNF1CT4CKE39873

1FTNF1CT4CKE48153; 1FTNF1CT4CKE03603 | 1FTNF1CT4CKE23530 | 1FTNF1CT4CKE76485; 1FTNF1CT4CKE03665; 1FTNF1CT4CKE59086; 1FTNF1CT4CKE79290; 1FTNF1CT4CKE02547

1FTNF1CT4CKE72565; 1FTNF1CT4CKE12883

1FTNF1CT4CKE52204 | 1FTNF1CT4CKE10695 | 1FTNF1CT4CKE00670 | 1FTNF1CT4CKE27982; 1FTNF1CT4CKE99247; 1FTNF1CT4CKE96803 | 1FTNF1CT4CKE20661 | 1FTNF1CT4CKE23981; 1FTNF1CT4CKE82402; 1FTNF1CT4CKE13807; 1FTNF1CT4CKE98941 | 1FTNF1CT4CKE59041; 1FTNF1CT4CKE18117 | 1FTNF1CT4CKE01124 | 1FTNF1CT4CKE76082; 1FTNF1CT4CKE43504

1FTNF1CT4CKE18473; 1FTNF1CT4CKE53207 | 1FTNF1CT4CKE70542; 1FTNF1CT4CKE41297 | 1FTNF1CT4CKE67141 | 1FTNF1CT4CKE42823 | 1FTNF1CT4CKE79032; 1FTNF1CT4CKE40649

1FTNF1CT4CKE59668; 1FTNF1CT4CKE54003 | 1FTNF1CT4CKE16786 | 1FTNF1CT4CKE63199 | 1FTNF1CT4CKE38402; 1FTNF1CT4CKE95344; 1FTNF1CT4CKE66765 | 1FTNF1CT4CKE07327; 1FTNF1CT4CKE77426 | 1FTNF1CT4CKE48721 | 1FTNF1CT4CKE45494 | 1FTNF1CT4CKE30249; 1FTNF1CT4CKE25195 | 1FTNF1CT4CKE20482; 1FTNF1CT4CKE15900; 1FTNF1CT4CKE97756 | 1FTNF1CT4CKE16383 | 1FTNF1CT4CKE18165 | 1FTNF1CT4CKE91732 | 1FTNF1CT4CKE16397 | 1FTNF1CT4CKE75336

1FTNF1CT4CKE62540; 1FTNF1CT4CKE33166 | 1FTNF1CT4CKE65714 | 1FTNF1CT4CKE37556 | 1FTNF1CT4CKE91469; 1FTNF1CT4CKE44572 | 1FTNF1CT4CKE36598 | 1FTNF1CT4CKE37542 | 1FTNF1CT4CKE50775; 1FTNF1CT4CKE55541 | 1FTNF1CT4CKE91603; 1FTNF1CT4CKE15427; 1FTNF1CT4CKE53384 | 1FTNF1CT4CKE19932; 1FTNF1CT4CKE02614 | 1FTNF1CT4CKE46290; 1FTNF1CT4CKE93335 | 1FTNF1CT4CKE79354; 1FTNF1CT4CKE65728 | 1FTNF1CT4CKE77376; 1FTNF1CT4CKE12589 | 1FTNF1CT4CKE24645 | 1FTNF1CT4CKE85171; 1FTNF1CT4CKE28307 | 1FTNF1CT4CKE74901

1FTNF1CT4CKE72551 | 1FTNF1CT4CKE35497 | 1FTNF1CT4CKE25424; 1FTNF1CT4CKE89933 | 1FTNF1CT4CKE52610 | 1FTNF1CT4CKE14181; 1FTNF1CT4CKE38898 | 1FTNF1CT4CKE70041; 1FTNF1CT4CKE90032; 1FTNF1CT4CKE45866 | 1FTNF1CT4CKE22586 | 1FTNF1CT4CKE99149 | 1FTNF1CT4CKE39923; 1FTNF1CT4CKE61646; 1FTNF1CT4CKE63896; 1FTNF1CT4CKE36424 | 1FTNF1CT4CKE60397; 1FTNF1CT4CKE06291; 1FTNF1CT4CKE13418

1FTNF1CT4CKE97305 | 1FTNF1CT4CKE14990 | 1FTNF1CT4CKE41879; 1FTNF1CT4CKE83601 | 1FTNF1CT4CKE18036; 1FTNF1CT4CKE56902

1FTNF1CT4CKE93285; 1FTNF1CT4CKE48024; 1FTNF1CT4CKE46158; 1FTNF1CT4CKE47214 | 1FTNF1CT4CKE50579 | 1FTNF1CT4CKE14245; 1FTNF1CT4CKE99331 | 1FTNF1CT4CKE58990 | 1FTNF1CT4CKE06744 | 1FTNF1CT4CKE27853 | 1FTNF1CT4CKE40229

1FTNF1CT4CKE33295

| 1FTNF1CT4CKE31708; 1FTNF1CT4CKE94520

1FTNF1CT4CKE28386

; 1FTNF1CT4CKE15895 | 1FTNF1CT4CKE08607; 1FTNF1CT4CKE53143 | 1FTNF1CT4CKE08459 | 1FTNF1CT4CKE30834; 1FTNF1CT4CKE38920; 1FTNF1CT4CKE49268; 1FTNF1CT4CKE81413; 1FTNF1CT4CKE36035; 1FTNF1CT4CKE45768 | 1FTNF1CT4CKE75451 | 1FTNF1CT4CKE12026 | 1FTNF1CT4CKE10065 | 1FTNF1CT4CKE18005 | 1FTNF1CT4CKE80682; 1FTNF1CT4CKE21177; 1FTNF1CT4CKE33359 | 1FTNF1CT4CKE34818

1FTNF1CT4CKE90838 | 1FTNF1CT4CKE14309; 1FTNF1CT4CKE42126 | 1FTNF1CT4CKE48749 | 1FTNF1CT4CKE45057 | 1FTNF1CT4CKE27254; 1FTNF1CT4CKE09952; 1FTNF1CT4CKE01639 | 1FTNF1CT4CKE52218 | 1FTNF1CT4CKE50131 | 1FTNF1CT4CKE12009; 1FTNF1CT4CKE67494 | 1FTNF1CT4CKE60285 | 1FTNF1CT4CKE76499; 1FTNF1CT4CKE49853 | 1FTNF1CT4CKE05738 | 1FTNF1CT4CKE71979 | 1FTNF1CT4CKE20644 | 1FTNF1CT4CKE84313 | 1FTNF1CT4CKE58696 | 1FTNF1CT4CKE20577 | 1FTNF1CT4CKE86448 | 1FTNF1CT4CKE89303 | 1FTNF1CT4CKE82321; 1FTNF1CT4CKE10535 | 1FTNF1CT4CKE45236

1FTNF1CT4CKE17856 | 1FTNF1CT4CKE66085; 1FTNF1CT4CKE94775 | 1FTNF1CT4CKE19929; 1FTNF1CT4CKE63378 | 1FTNF1CT4CKE22183 | 1FTNF1CT4CKE72713

1FTNF1CT4CKE81265; 1FTNF1CT4CKE17193; 1FTNF1CT4CKE20370; 1FTNF1CT4CKE23785 | 1FTNF1CT4CKE91598 | 1FTNF1CT4CKE74395 | 1FTNF1CT4CKE08848 | 1FTNF1CT4CKE08560 | 1FTNF1CT4CKE24323; 1FTNF1CT4CKE26752 | 1FTNF1CT4CKE67091 | 1FTNF1CT4CKE93237 | 1FTNF1CT4CKE55961; 1FTNF1CT4CKE21986 | 1FTNF1CT4CKE35306; 1FTNF1CT4CKE01396 | 1FTNF1CT4CKE46628 | 1FTNF1CT4CKE80133 | 1FTNF1CT4CKE35371 | 1FTNF1CT4CKE71836; 1FTNF1CT4CKE56267 | 1FTNF1CT4CKE71318

1FTNF1CT4CKE61405 | 1FTNF1CT4CKE68970 | 1FTNF1CT4CKE03570; 1FTNF1CT4CKE37850 | 1FTNF1CT4CKE32891 | 1FTNF1CT4CKE52252 | 1FTNF1CT4CKE29151 | 1FTNF1CT4CKE35273; 1FTNF1CT4CKE65664; 1FTNF1CT4CKE54101; 1FTNF1CT4CKE36763 | 1FTNF1CT4CKE67687; 1FTNF1CT4CKE65423; 1FTNF1CT4CKE39842

1FTNF1CT4CKE75661; 1FTNF1CT4CKE75398; 1FTNF1CT4CKE32793; 1FTNF1CT4CKE28954 | 1FTNF1CT4CKE51070 | 1FTNF1CT4CKE72968 | 1FTNF1CT4CKE71951; 1FTNF1CT4CKE21728 | 1FTNF1CT4CKE16867

1FTNF1CT4CKE26671 | 1FTNF1CT4CKE39498 | 1FTNF1CT4CKE02385 | 1FTNF1CT4CKE46631 | 1FTNF1CT4CKE35337 | 1FTNF1CT4CKE99894

1FTNF1CT4CKE26640 | 1FTNF1CT4CKE17002; 1FTNF1CT4CKE93240 | 1FTNF1CT4CKE86269;

1FTNF1CT4CKE28064

; 1FTNF1CT4CKE74591 | 1FTNF1CT4CKE00622; 1FTNF1CT4CKE76244 | 1FTNF1CT4CKE30798; 1FTNF1CT4CKE14231 | 1FTNF1CT4CKE93156 | 1FTNF1CT4CKE32454; 1FTNF1CT4CKE34141; 1FTNF1CT4CKE89415 | 1FTNF1CT4CKE75885; 1FTNF1CT4CKE11779; 1FTNF1CT4CKE31028; 1FTNF1CT4CKE96221; 1FTNF1CT4CKE51439 | 1FTNF1CT4CKE32325 | 1FTNF1CT4CKE32132; 1FTNF1CT4CKE30462 | 1FTNF1CT4CKE52820

1FTNF1CT4CKE50906; 1FTNF1CT4CKE91486 | 1FTNF1CT4CKE81234;

1FTNF1CT4CKE18442

| 1FTNF1CT4CKE04542 | 1FTNF1CT4CKE01561 | 1FTNF1CT4CKE75773; 1FTNF1CT4CKE10034; 1FTNF1CT4CKE24578; 1FTNF1CT4CKE54714; 1FTNF1CT4CKE52963; 1FTNF1CT4CKE35807 | 1FTNF1CT4CKE70069 | 1FTNF1CT4CKE32261; 1FTNF1CT4CKE18392; 1FTNF1CT4CKE32843 | 1FTNF1CT4CKE01298; 1FTNF1CT4CKE50064; 1FTNF1CT4CKE70086; 1FTNF1CT4CKE59931; 1FTNF1CT4CKE73585; 1FTNF1CT4CKE05481; 1FTNF1CT4CKE03858 | 1FTNF1CT4CKE43731; 1FTNF1CT4CKE79869; 1FTNF1CT4CKE47553; 1FTNF1CT4CKE39615; 1FTNF1CT4CKE93917 | 1FTNF1CT4CKE01771 | 1FTNF1CT4CKE92458 | 1FTNF1CT4CKE40778; 1FTNF1CT4CKE97790 | 1FTNF1CT4CKE01334; 1FTNF1CT4CKE87888; 1FTNF1CT4CKE18893 | 1FTNF1CT4CKE66023 | 1FTNF1CT4CKE26878 | 1FTNF1CT4CKE88443 | 1FTNF1CT4CKE85803 | 1FTNF1CT4CKE67818 |

1FTNF1CT4CKE48217

| 1FTNF1CT4CKE92296 | 1FTNF1CT4CKE17226 | 1FTNF1CT4CKE63638 | 1FTNF1CT4CKE57628 | 1FTNF1CT4CKE82979 | 1FTNF1CT4CKE65681; 1FTNF1CT4CKE69147 | 1FTNF1CT4CKE15069 | 1FTNF1CT4CKE52493 | 1FTNF1CT4CKE65065; 1FTNF1CT4CKE57614 | 1FTNF1CT4CKE01026 | 1FTNF1CT4CKE25116 | 1FTNF1CT4CKE60223 | 1FTNF1CT4CKE59217; 1FTNF1CT4CKE50422 | 1FTNF1CT4CKE70346

1FTNF1CT4CKE80505; 1FTNF1CT4CKE54664; 1FTNF1CT4CKE67480 | 1FTNF1CT4CKE31868 | 1FTNF1CT4CKE14312; 1FTNF1CT4CKE75742 | 1FTNF1CT4CKE63168 | 1FTNF1CT4CKE62554 | 1FTNF1CT4CKE58620 | 1FTNF1CT4CKE98373; 1FTNF1CT4CKE81427 | 1FTNF1CT4CKE99832 | 1FTNF1CT4CKE70864; 1FTNF1CT4CKE64644 | 1FTNF1CT4CKE82674 | 1FTNF1CT4CKE71626 | 1FTNF1CT4CKE76647 | 1FTNF1CT4CKE76972

1FTNF1CT4CKE73926 | 1FTNF1CT4CKE47648; 1FTNF1CT4CKE29375 | 1FTNF1CT4CKE35385 | 1FTNF1CT4CKE33278

1FTNF1CT4CKE46063; 1FTNF1CT4CKE94324 | 1FTNF1CT4CKE20580; 1FTNF1CT4CKE18120 | 1FTNF1CT4CKE57838 | 1FTNF1CT4CKE84358 | 1FTNF1CT4CKE81346 | 1FTNF1CT4CKE65597 | 1FTNF1CT4CKE00006 | 1FTNF1CT4CKE44216; 1FTNF1CT4CKE00331; 1FTNF1CT4CKE90788 | 1FTNF1CT4CKE20403; 1FTNF1CT4CKE58441 | 1FTNF1CT4CKE98731 | 1FTNF1CT4CKE15914; 1FTNF1CT4CKE86031 | 1FTNF1CT4CKE00748

1FTNF1CT4CKE63543; 1FTNF1CT4CKE23690 | 1FTNF1CT4CKE57127 | 1FTNF1CT4CKE21406 | 1FTNF1CT4CKE75014 | 1FTNF1CT4CKE53367; 1FTNF1CT4CKE46662

1FTNF1CT4CKE67124; 1FTNF1CT4CKE66040; 1FTNF1CT4CKE22247; 1FTNF1CT4CKE91990 | 1FTNF1CT4CKE38366 | 1FTNF1CT4CKE84117 | 1FTNF1CT4CKE24161 | 1FTNF1CT4CKE15508 | 1FTNF1CT4CKE89351 | 1FTNF1CT4CKE69861 | 1FTNF1CT4CKE29845; 1FTNF1CT4CKE01169

1FTNF1CT4CKE27724; 1FTNF1CT4CKE75322 | 1FTNF1CT4CKE62070 | 1FTNF1CT4CKE65339; 1FTNF1CT4CKE54423; 1FTNF1CT4CKE32485 | 1FTNF1CT4CKE33510; 1FTNF1CT4CKE24144 | 1FTNF1CT4CKE21552 | 1FTNF1CT4CKE06713 | 1FTNF1CT4CKE31644; 1FTNF1CT4CKE22314

1FTNF1CT4CKE74669; 1FTNF1CT4CKE59623 | 1FTNF1CT4CKE18666; 1FTNF1CT4CKE88409; 1FTNF1CT4CKE85820

1FTNF1CT4CKE80746; 1FTNF1CT4CKE49691; 1FTNF1CT4CKE60903; 1FTNF1CT4CKE24550; 1FTNF1CT4CKE84294; 1FTNF1CT4CKE94971

1FTNF1CT4CKE78947 | 1FTNF1CT4CKE94128 | 1FTNF1CT4CKE02449

1FTNF1CT4CKE82870; 1FTNF1CT4CKE50744 | 1FTNF1CT4CKE97417 | 1FTNF1CT4CKE52381 | 1FTNF1CT4CKE07988

1FTNF1CT4CKE53238 | 1FTNF1CT4CKE20157 | 1FTNF1CT4CKE30588; 1FTNF1CT4CKE13693 | 1FTNF1CT4CKE54910 | 1FTNF1CT4CKE09336 | 1FTNF1CT4CKE13600 | 1FTNF1CT4CKE92878 | 1FTNF1CT4CKE08106 | 1FTNF1CT4CKE61520 | 1FTNF1CT4CKE98339; 1FTNF1CT4CKE15587

1FTNF1CT4CKE35595 | 1FTNF1CT4CKE04606 | 1FTNF1CT4CKE31109 | 1FTNF1CT4CKE53921 | 1FTNF1CT4CKE86188 | 1FTNF1CT4CKE06243; 1FTNF1CT4CKE95196 | 1FTNF1CT4CKE28274

1FTNF1CT4CKE90550; 1FTNF1CT4CKE78978; 1FTNF1CT4CKE56768 | 1FTNF1CT4CKE68628 | 1FTNF1CT4CKE79161 | 1FTNF1CT4CKE01110; 1FTNF1CT4CKE32244; 1FTNF1CT4CKE84702

1FTNF1CT4CKE59945

1FTNF1CT4CKE17307 | 1FTNF1CT4CKE37329

1FTNF1CT4CKE72064

1FTNF1CT4CKE02998 | 1FTNF1CT4CKE31921 | 1FTNF1CT4CKE61937 | 1FTNF1CT4CKE79077; 1FTNF1CT4CKE95232; 1FTNF1CT4CKE91701 | 1FTNF1CT4CKE65017 | 1FTNF1CT4CKE62991; 1FTNF1CT4CKE04346 | 1FTNF1CT4CKE71450 | 1FTNF1CT4CKE83579 | 1FTNF1CT4CKE44801; 1FTNF1CT4CKE13015 | 1FTNF1CT4CKE14665 | 1FTNF1CT4CKE97143 | 1FTNF1CT4CKE87695 | 1FTNF1CT4CKE61372 | 1FTNF1CT4CKE79175; 1FTNF1CT4CKE44684

1FTNF1CT4CKE08705; 1FTNF1CT4CKE88281

1FTNF1CT4CKE37492; 1FTNF1CT4CKE63719; 1FTNF1CT4CKE05528; 1FTNF1CT4CKE61694

1FTNF1CT4CKE35841

| 1FTNF1CT4CKE47262; 1FTNF1CT4CKE45186 | 1FTNF1CT4CKE87664 | 1FTNF1CT4CKE45785 | 1FTNF1CT4CKE57192 | 1FTNF1CT4CKE24399; 1FTNF1CT4CKE32728 | 1FTNF1CT4CKE63428 | 1FTNF1CT4CKE26461 | 1FTNF1CT4CKE13595; 1FTNF1CT4CKE11006 | 1FTNF1CT4CKE65972; 1FTNF1CT4CKE21308; 1FTNF1CT4CKE60531 | 1FTNF1CT4CKE51683 | 1FTNF1CT4CKE83176 |

1FTNF1CT4CKE97174

| 1FTNF1CT4CKE92508; 1FTNF1CT4CKE63946 | 1FTNF1CT4CKE07117 | 1FTNF1CT4CKE11748 | 1FTNF1CT4CKE84246; 1FTNF1CT4CKE94906; 1FTNF1CT4CKE71187 | 1FTNF1CT4CKE70430; 1FTNF1CT4CKE25651; 1FTNF1CT4CKE95179; 1FTNF1CT4CKE92993

1FTNF1CT4CKE87468

1FTNF1CT4CKE07876 | 1FTNF1CT4CKE72081; 1FTNF1CT4CKE02631; 1FTNF1CT4CKE34205 | 1FTNF1CT4CKE89267

1FTNF1CT4CKE08056; 1FTNF1CT4CKE05190; 1FTNF1CT4CKE00801; 1FTNF1CT4CKE33264 | 1FTNF1CT4CKE05335; 1FTNF1CT4CKE79080; 1FTNF1CT4CKE94792 | 1FTNF1CT4CKE64336 | 1FTNF1CT4CKE57368 | 1FTNF1CT4CKE74266 | 1FTNF1CT4CKE06419; 1FTNF1CT4CKE98986 | 1FTNF1CT4CKE00443 | 1FTNF1CT4CKE19199 | 1FTNF1CT4CKE25911; 1FTNF1CT4CKE44197 | 1FTNF1CT4CKE73568 | 1FTNF1CT4CKE78382 | 1FTNF1CT4CKE33393 | 1FTNF1CT4CKE25634; 1FTNF1CT4CKE26296; 1FTNF1CT4CKE05478

1FTNF1CT4CKE64787 | 1FTNF1CT4CKE70640 | 1FTNF1CT4CKE84389 | 1FTNF1CT4CKE64577 | 1FTNF1CT4CKE34074 | 1FTNF1CT4CKE27920 | 1FTNF1CT4CKE73084 | 1FTNF1CT4CKE54180 | 1FTNF1CT4CKE34981 | 1FTNF1CT4CKE15461 | 1FTNF1CT4CKE20224; 1FTNF1CT4CKE53627 | 1FTNF1CT4CKE17324; 1FTNF1CT4CKE04296

1FTNF1CT4CKE01284 | 1FTNF1CT4CKE85140 | 1FTNF1CT4CKE70475; 1FTNF1CT4CKE88541 | 1FTNF1CT4CKE60920; 1FTNF1CT4CKE28842 | 1FTNF1CT4CKE54079 | 1FTNF1CT4CKE81864

1FTNF1CT4CKE14908 | 1FTNF1CT4CKE11880; 1FTNF1CT4CKE83145 | 1FTNF1CT4CKE45026 | 1FTNF1CT4CKE94260 | 1FTNF1CT4CKE91729 | 1FTNF1CT4CKE01995; 1FTNF1CT4CKE15959 | 1FTNF1CT4CKE85347 | 1FTNF1CT4CKE48699 | 1FTNF1CT4CKE25455 | 1FTNF1CT4CKE94761 | 1FTNF1CT4CKE22782; 1FTNF1CT4CKE58018; 1FTNF1CT4CKE39047 | 1FTNF1CT4CKE17162; 1FTNF1CT4CKE28355; 1FTNF1CT4CKE69004; 1FTNF1CT4CKE27013 | 1FTNF1CT4CKE49206; 1FTNF1CT4CKE71545; 1FTNF1CT4CKE75384 | 1FTNF1CT4CKE04718; 1FTNF1CT4CKE94212 | 1FTNF1CT4CKE94100 | 1FTNF1CT4CKE60965 | 1FTNF1CT4CKE97532 | 1FTNF1CT4CKE73702 | 1FTNF1CT4CKE64434 | 1FTNF1CT4CKE64160 | 1FTNF1CT4CKE76910 | 1FTNF1CT4CKE82786; 1FTNF1CT4CKE32342; 1FTNF1CT4CKE25052 | 1FTNF1CT4CKE35077 | 1FTNF1CT4CKE65857 | 1FTNF1CT4CKE04315; 1FTNF1CT4CKE61954 | 1FTNF1CT4CKE97854; 1FTNF1CT4CKE77636 | 1FTNF1CT4CKE95683 | 1FTNF1CT4CKE34303; 1FTNF1CT4CKE14925; 1FTNF1CT4CKE15153 | 1FTNF1CT4CKE92895 | 1FTNF1CT4CKE81394 | 1FTNF1CT4CKE93111 | 1FTNF1CT4CKE11300 | 1FTNF1CT4CKE74235 | 1FTNF1CT4CKE71769 | 1FTNF1CT4CKE86563; 1FTNF1CT4CKE01706; 1FTNF1CT4CKE36813; 1FTNF1CT4CKE32650 | 1FTNF1CT4CKE80777 | 1FTNF1CT4CKE26735 | 1FTNF1CT4CKE94601 | 1FTNF1CT4CKE41431; 1FTNF1CT4CKE60898 | 1FTNF1CT4CKE61582 | 1FTNF1CT4CKE68127 | 1FTNF1CT4CKE16495; 1FTNF1CT4CKE58701 | 1FTNF1CT4CKE95988 | 1FTNF1CT4CKE02743; 1FTNF1CT4CKE65325;

1FTNF1CT4CKE69424

; 1FTNF1CT4CKE03469 | 1FTNF1CT4CKE83727 | 1FTNF1CT4CKE75949 | 1FTNF1CT4CKE98258 | 1FTNF1CT4CKE29943 | 1FTNF1CT4CKE03245 | 1FTNF1CT4CKE97997 | 1FTNF1CT4CKE68502 | 1FTNF1CT4CKE98549; 1FTNF1CT4CKE21048 | 1FTNF1CT4CKE37475 | 1FTNF1CT4CKE55524; 1FTNF1CT4CKE07022

1FTNF1CT4CKE32289; 1FTNF1CT4CKE65406; 1FTNF1CT4CKE81721 | 1FTNF1CT4CKE78320; 1FTNF1CT4CKE93173; 1FTNF1CT4CKE03035 | 1FTNF1CT4CKE26945 | 1FTNF1CT4CKE43311; 1FTNF1CT4CKE44183; 1FTNF1CT4CKE70511 | 1FTNF1CT4CKE79810 | 1FTNF1CT4CKE80195; 1FTNF1CT4CKE98910 | 1FTNF1CT4CKE63669 | 1FTNF1CT4CKE50663 | 1FTNF1CT4CKE23754 | 1FTNF1CT4CKE30106; 1FTNF1CT4CKE63624 | 1FTNF1CT4CKE49190 | 1FTNF1CT4CKE27397; 1FTNF1CT4CKE97613; 1FTNF1CT4CKE53451; 1FTNF1CT4CKE39291 | 1FTNF1CT4CKE23480 | 1FTNF1CT4CKE01818; 1FTNF1CT4CKE58309 | 1FTNF1CT4CKE01849

1FTNF1CT4CKE59038; 1FTNF1CT4CKE25570 | 1FTNF1CT4CKE15721

1FTNF1CT4CKE51716 | 1FTNF1CT4CKE19316 | 1FTNF1CT4CKE41221; 1FTNF1CT4CKE25164 | 1FTNF1CT4CKE85154 | 1FTNF1CT4CKE79919

1FTNF1CT4CKE77653; 1FTNF1CT4CKE84795 | 1FTNF1CT4CKE71819; 1FTNF1CT4CKE21292 | 1FTNF1CT4CKE22250; 1FTNF1CT4CKE35211 | 1FTNF1CT4CKE70993 | 1FTNF1CT4CKE85817 | 1FTNF1CT4CKE98955; 1FTNF1CT4CKE83971; 1FTNF1CT4CKE74641 | 1FTNF1CT4CKE42451 | 1FTNF1CT4CKE62313 | 1FTNF1CT4CKE87311; 1FTNF1CT4CKE22121

1FTNF1CT4CKE93898; 1FTNF1CT4CKE99037 | 1FTNF1CT4CKE88524 | 1FTNF1CT4CKE76213

1FTNF1CT4CKE84098

1FTNF1CT4CKE02080 | 1FTNF1CT4CKE41641 | 1FTNF1CT4CKE88393 | 1FTNF1CT4CKE60478 | 1FTNF1CT4CKE55975 | 1FTNF1CT4CKE12656; 1FTNF1CT4CKE84148; 1FTNF1CT4CKE08462 | 1FTNF1CT4CKE44538 | 1FTNF1CT4CKE19669 | 1FTNF1CT4CKE42434 | 1FTNF1CT4CKE70010; 1FTNF1CT4CKE52669 | 1FTNF1CT4CKE19641 | 1FTNF1CT4CKE56222; 1FTNF1CT4CKE03360 | 1FTNF1CT4CKE00684; 1FTNF1CT4CKE15105 | 1FTNF1CT4CKE87194 | 1FTNF1CT4CKE14035 | 1FTNF1CT4CKE12706

1FTNF1CT4CKE37587; 1FTNF1CT4CKE15119; 1FTNF1CT4CKE60772 | 1FTNF1CT4CKE86854 | 1FTNF1CT4CKE08896 | 1FTNF1CT4CKE19140; 1FTNF1CT4CKE56186 | 1FTNF1CT4CKE13340 | 1FTNF1CT4CKE28534 | 1FTNF1CT4CKE08476

1FTNF1CT4CKE09630; 1FTNF1CT4CKE53871 | 1FTNF1CT4CKE41400 | 1FTNF1CT4CKE92105; 1FTNF1CT4CKE67172 | 1FTNF1CT4CKE87583 | 1FTNF1CT4CKE36603; 1FTNF1CT4CKE01642 | 1FTNF1CT4CKE47522; 1FTNF1CT4CKE97045 | 1FTNF1CT4CKE46872 | 1FTNF1CT4CKE28730 | 1FTNF1CT4CKE16593; 1FTNF1CT4CKE10048 | 1FTNF1CT4CKE06145

1FTNF1CT4CKE36083; 1FTNF1CT4CKE70685 | 1FTNF1CT4CKE04458; 1FTNF1CT4CKE15444 | 1FTNF1CT4CKE65888 | 1FTNF1CT4CKE58892 | 1FTNF1CT4CKE45737

1FTNF1CT4CKE33376; 1FTNF1CT4CKE99958 | 1FTNF1CT4CKE24676 | 1FTNF1CT4CKE20420 | 1FTNF1CT4CKE34835 | 1FTNF1CT4CKE57080 | 1FTNF1CT4CKE64837 | 1FTNF1CT4CKE45947 | 1FTNF1CT4CKE20935; 1FTNF1CT4CKE49075 | 1FTNF1CT4CKE61288 | 1FTNF1CT4CKE07909;

1FTNF1CT4CKE25018

; 1FTNF1CT4CKE86823 | 1FTNF1CT4CKE02726 | 1FTNF1CT4CKE66376

1FTNF1CT4CKE86983 | 1FTNF1CT4CKE71495 | 1FTNF1CT4CKE24175 | 1FTNF1CT4CKE85168 | 1FTNF1CT4CKE39081

1FTNF1CT4CKE05660 | 1FTNF1CT4CKE94629 | 1FTNF1CT4CKE34396

1FTNF1CT4CKE04685 | 1FTNF1CT4CKE55510 | 1FTNF1CT4CKE12818 | 1FTNF1CT4CKE57466 | 1FTNF1CT4CKE37282 |

1FTNF1CT4CKE52607

; 1FTNF1CT4CKE40909

1FTNF1CT4CKE48007; 1FTNF1CT4CKE87437; 1FTNF1CT4CKE24466 | 1FTNF1CT4CKE93254 | 1FTNF1CT4CKE03388; 1FTNF1CT4CKE14987 | 1FTNF1CT4CKE66006 | 1FTNF1CT4CKE89768 | 1FTNF1CT4CKE05030 | 1FTNF1CT4CKE38500 | 1FTNF1CT4CKE27495; 1FTNF1CT4CKE51215; 1FTNF1CT4CKE09546 | 1FTNF1CT4CKE98342 | 1FTNF1CT4CKE49917 | 1FTNF1CT4CKE30543; 1FTNF1CT4CKE51814; 1FTNF1CT4CKE83467 | 1FTNF1CT4CKE24385; 1FTNF1CT4CKE25231 | 1FTNF1CT4CKE27965 | 1FTNF1CT4CKE49741; 1FTNF1CT4CKE31059 | 1FTNF1CT4CKE66314 | 1FTNF1CT4CKE78396 | 1FTNF1CT4CKE32017 | 1FTNF1CT4CKE35368; 1FTNF1CT4CKE29196 | 1FTNF1CT4CKE46211 | 1FTNF1CT4CKE17887; 1FTNF1CT4CKE61789; 1FTNF1CT4CKE80083 | 1FTNF1CT4CKE03259

1FTNF1CT4CKE41381 | 1FTNF1CT4CKE65227 | 1FTNF1CT4CKE37251 | 1FTNF1CT4CKE04170 | 1FTNF1CT4CKE00586 | 1FTNF1CT4CKE88779 | 1FTNF1CT4CKE20241 | 1FTNF1CT4CKE41963 | 1FTNF1CT4CKE97529; 1FTNF1CT4CKE08283 | 1FTNF1CT4CKE53952

1FTNF1CT4CKE72310; 1FTNF1CT4CKE83999; 1FTNF1CT4CKE20398 | 1FTNF1CT4CKE99300 | 1FTNF1CT4CKE91293 | 1FTNF1CT4CKE24029 | 1FTNF1CT4CKE65115 | 1FTNF1CT4CKE68709 | 1FTNF1CT4CKE60870 | 1FTNF1CT4CKE62294 | 1FTNF1CT4CKE81329 | 1FTNF1CT4CKE34267 | 1FTNF1CT4CKE76700; 1FTNF1CT4CKE18537; 1FTNF1CT4CKE91116 | 1FTNF1CT4CKE21101 | 1FTNF1CT4CKE72789; 1FTNF1CT4CKE56916; 1FTNF1CT4CKE92346 | 1FTNF1CT4CKE73599; 1FTNF1CT4CKE74879 | 1FTNF1CT4CKE16576; 1FTNF1CT4CKE14407 | 1FTNF1CT4CKE62487; 1FTNF1CT4CKE03553 | 1FTNF1CT4CKE08624 | 1FTNF1CT4CKE03584 | 1FTNF1CT4CKE74929 | 1FTNF1CT4CKE31918 | 1FTNF1CT4CKE11717 | 1FTNF1CT4CKE83288; 1FTNF1CT4CKE33622 | 1FTNF1CT4CKE99264; 1FTNF1CT4CKE28596 | 1FTNF1CT4CKE00202 | 1FTNF1CT4CKE58567; 1FTNF1CT4CKE79807; 1FTNF1CT4CKE74896 | 1FTNF1CT4CKE66569 | 1FTNF1CT4CKE10289 | 1FTNF1CT4CKE47827 | 1FTNF1CT4CKE76292 | 1FTNF1CT4CKE14164 | 1FTNF1CT4CKE07263; 1FTNF1CT4CKE33829 | 1FTNF1CT4CKE26816 | 1FTNF1CT4CKE36472; 1FTNF1CT4CKE04251 | 1FTNF1CT4CKE20076 | 1FTNF1CT4CKE12964 | 1FTNF1CT4CKE70721 | 1FTNF1CT4CKE32213 | 1FTNF1CT4CKE86613 | 1FTNF1CT4CKE10468; 1FTNF1CT4CKE46712 | 1FTNF1CT4CKE84800; 1FTNF1CT4CKE60027; 1FTNF1CT4CKE05223 | 1FTNF1CT4CKE69777 | 1FTNF1CT4CKE64546; 1FTNF1CT4CKE17730 | 1FTNF1CT4CKE45091 | 1FTNF1CT4CKE10955 | 1FTNF1CT4CKE66586 | 1FTNF1CT4CKE64353; 1FTNF1CT4CKE56446 | 1FTNF1CT4CKE34222

1FTNF1CT4CKE35001; 1FTNF1CT4CKE72923; 1FTNF1CT4CKE47813; 1FTNF1CT4CKE34964 | 1FTNF1CT4CKE65969; 1FTNF1CT4CKE65177 | 1FTNF1CT4CKE61971; 1FTNF1CT4CKE20272 | 1FTNF1CT4CKE80827; 1FTNF1CT4CKE17968

1FTNF1CT4CKE63994 | 1FTNF1CT4CKE59718 | 1FTNF1CT4CKE95487; 1FTNF1CT4CKE51098 | 1FTNF1CT4CKE72050 | 1FTNF1CT4CKE03729 | 1FTNF1CT4CKE80987 | 1FTNF1CT4CKE43843 | 1FTNF1CT4CKE44698

1FTNF1CT4CKE66670 | 1FTNF1CT4CKE74753 | 1FTNF1CT4CKE35113; 1FTNF1CT4CKE44474; 1FTNF1CT4CKE80164 |

1FTNF1CT4CKE55037

| 1FTNF1CT4CKE10230 | 1FTNF1CT4CKE47925 | 1FTNF1CT4CKE88328; 1FTNF1CT4CKE44300; 1FTNF1CT4CKE67365 | 1FTNF1CT4CKE28825 | 1FTNF1CT4CKE35628 | 1FTNF1CT4CKE46418 | 1FTNF1CT4CKE95084 | 1FTNF1CT4CKE17890

1FTNF1CT4CKE89902; 1FTNF1CT4CKE09241 | 1FTNF1CT4CKE57029 | 1FTNF1CT4CKE02032; 1FTNF1CT4CKE86191 | 1FTNF1CT4CKE71884 | 1FTNF1CT4CKE43387; 1FTNF1CT4CKE60142 | 1FTNF1CT4CKE26444; 1FTNF1CT4CKE45740 | 1FTNF1CT4CKE78091; 1FTNF1CT4CKE47276 | 1FTNF1CT4CKE87809 | 1FTNF1CT4CKE57242 | 1FTNF1CT4CKE67219 | 1FTNF1CT4CKE38531 | 1FTNF1CT4CKE65289; 1FTNF1CT4CKE73327; 1FTNF1CT4CKE07375; 1FTNF1CT4CKE25133; 1FTNF1CT4CKE37461 | 1FTNF1CT4CKE39193 | 1FTNF1CT4CKE38691

1FTNF1CT4CKE69746; 1FTNF1CT4CKE36276 | 1FTNF1CT4CKE32051 | 1FTNF1CT4CKE87681 | 1FTNF1CT4CKE63736 | 1FTNF1CT4CKE67771 | 1FTNF1CT4CKE46998 | 1FTNF1CT4CKE09370 | 1FTNF1CT4CKE57984 | 1FTNF1CT4CKE79905 | 1FTNF1CT4CKE90984 | 1FTNF1CT4CKE10583 | 1FTNF1CT4CKE36844 | 1FTNF1CT4CKE82223; 1FTNF1CT4CKE92041 | 1FTNF1CT4CKE41493 | 1FTNF1CT4CKE10342 | 1FTNF1CT4CKE26864 | 1FTNF1CT4CKE97739 | 1FTNF1CT4CKE13063 | 1FTNF1CT4CKE99569 | 1FTNF1CT4CKE30994 | 1FTNF1CT4CKE17923; 1FTNF1CT4CKE71920 | 1FTNF1CT4CKE45107; 1FTNF1CT4CKE59198 | 1FTNF1CT4CKE30235; 1FTNF1CT4CKE92234 | 1FTNF1CT4CKE89821 | 1FTNF1CT4CKE36911 | 1FTNF1CT4CKE45009; 1FTNF1CT4CKE29621; 1FTNF1CT4CKE23642 | 1FTNF1CT4CKE06663 | 1FTNF1CT4CKE41770 | 1FTNF1CT4CKE84568 | 1FTNF1CT4CKE44104; 1FTNF1CT4CKE20501; 1FTNF1CT4CKE51604; 1FTNF1CT4CKE24564 | 1FTNF1CT4CKE05707 | 1FTNF1CT4CKE65292; 1FTNF1CT4CKE71982 | 1FTNF1CT4CKE09014; 1FTNF1CT4CKE26847 | 1FTNF1CT4CKE91553

1FTNF1CT4CKE76888 | 1FTNF1CT4CKE91908 | 1FTNF1CT4CKE98843 | 1FTNF1CT4CKE78723 | 1FTNF1CT4CKE30140; 1FTNF1CT4CKE77314; 1FTNF1CT4CKE07621; 1FTNF1CT4CKE10714 | 1FTNF1CT4CKE01267 | 1FTNF1CT4CKE95814 | 1FTNF1CT4CKE30266; 1FTNF1CT4CKE96980 | 1FTNF1CT4CKE85994 | 1FTNF1CT4CKE25617; 1FTNF1CT4CKE40845 | 1FTNF1CT4CKE83856; 1FTNF1CT4CKE74221 | 1FTNF1CT4CKE55197; 1FTNF1CT4CKE33023 | 1FTNF1CT4CKE91083; 1FTNF1CT4CKE62263 | 1FTNF1CT4CKE19056; 1FTNF1CT4CKE04587 | 1FTNF1CT4CKE54678; 1FTNF1CT4CKE91780 | 1FTNF1CT4CKE29991 | 1FTNF1CT4CKE98700 | 1FTNF1CT4CKE67432 | 1FTNF1CT4CKE96350 | 1FTNF1CT4CKE90063 | 1FTNF1CT4CKE06985 | 1FTNF1CT4CKE47584 | 1FTNF1CT4CKE62778 | 1FTNF1CT4CKE46760 |

1FTNF1CT4CKE93495

| 1FTNF1CT4CKE73408 | 1FTNF1CT4CKE48590 | 1FTNF1CT4CKE88717

1FTNF1CT4CKE74977 | 1FTNF1CT4CKE48606; 1FTNF1CT4CKE08543 | 1FTNF1CT4CKE33412; 1FTNF1CT4CKE87115 | 1FTNF1CT4CKE84182 | 1FTNF1CT4CKE19509 | 1FTNF1CT4CKE80567 | 1FTNF1CT4CKE44362 | 1FTNF1CT4CKE66894 | 1FTNF1CT4CKE66619; 1FTNF1CT4CKE95599; 1FTNF1CT4CKE34754; 1FTNF1CT4CKE10597 | 1FTNF1CT4CKE90855

1FTNF1CT4CKE34091 | 1FTNF1CT4CKE53501; 1FTNF1CT4CKE08736 |

1FTNF1CT4CKE18831

| 1FTNF1CT4CKE17341 | 1FTNF1CT4CKE91360 | 1FTNF1CT4CKE07196 | 1FTNF1CT4CKE64045; 1FTNF1CT4CKE97918 | 1FTNF1CT4CKE15363 | 1FTNF1CT4CKE27030 | 1FTNF1CT4CKE54230 | 1FTNF1CT4CKE45902 | 1FTNF1CT4CKE29781 | 1FTNF1CT4CKE76874 | 1FTNF1CT4CKE19879 | 1FTNF1CT4CKE87910 | 1FTNF1CT4CKE83615 | 1FTNF1CT4CKE85879

1FTNF1CT4CKE76163 | 1FTNF1CT4CKE10633; 1FTNF1CT4CKE93982

1FTNF1CT4CKE90967 | 1FTNF1CT4CKE02046; 1FTNF1CT4CKE61601 | 1FTNF1CT4CKE32552 | 1FTNF1CT4CKE48010 | 1FTNF1CT4CKE45141 | 1FTNF1CT4CKE27352 | 1FTNF1CT4CKE85610 | 1FTNF1CT4CKE30896 | 1FTNF1CT4CKE42353; 1FTNF1CT4CKE53787 | 1FTNF1CT4CKE60206 | 1FTNF1CT4CKE82917; 1FTNF1CT4CKE44815 | 1FTNF1CT4CKE13676 | 1FTNF1CT4CKE84652 | 1FTNF1CT4CKE66166 | 1FTNF1CT4CKE12107 | 1FTNF1CT4CKE09286 | 1FTNF1CT4CKE20756; 1FTNF1CT4CKE12219; 1FTNF1CT4CKE61985; 1FTNF1CT4CKE16206; 1FTNF1CT4CKE68869

1FTNF1CT4CKE33460 | 1FTNF1CT4CKE88149

1FTNF1CT4CKE21888 | 1FTNF1CT4CKE68919 | 1FTNF1CT4CKE91634; 1FTNF1CT4CKE40652; 1FTNF1CT4CKE42675

1FTNF1CT4CKE87325 | 1FTNF1CT4CKE23723 | 1FTNF1CT4CKE59069 | 1FTNF1CT4CKE56947 | 1FTNF1CT4CKE64627 | 1FTNF1CT4CKE20059; 1FTNF1CT4CKE91438 | 1FTNF1CT4CKE41560 | 1FTNF1CT4CKE96168 | 1FTNF1CT4CKE70136 | 1FTNF1CT4CKE47259; 1FTNF1CT4CKE67883; 1FTNF1CT4CKE09191 | 1FTNF1CT4CKE68967; 1FTNF1CT4CKE75143

1FTNF1CT4CKE57578 | 1FTNF1CT4CKE15606 | 1FTNF1CT4CKE05674

1FTNF1CT4CKE67575 | 1FTNF1CT4CKE72114; 1FTNF1CT4CKE65776; 1FTNF1CT4CKE84814 | 1FTNF1CT4CKE44281 | 1FTNF1CT4CKE92413; 1FTNF1CT4CKE00166; 1FTNF1CT4CKE10938; 1FTNF1CT4CKE35032

1FTNF1CT4CKE14763 | 1FTNF1CT4CKE28758 | 1FTNF1CT4CKE72453 | 1FTNF1CT4CKE78883 | 1FTNF1CT4CKE69830 | 1FTNF1CT4CKE52347 | 1FTNF1CT4CKE54177 | 1FTNF1CT4CKE78222 | 1FTNF1CT4CKE21566 | 1FTNF1CT4CKE54647 | 1FTNF1CT4CKE07361 | 1FTNF1CT4CKE72856; 1FTNF1CT4CKE51280 | 1FTNF1CT4CKE69942; 1FTNF1CT4CKE47701

1FTNF1CT4CKE96347; 1FTNF1CT4CKE54583; 1FTNF1CT4CKE39341 | 1FTNF1CT4CKE88782; 1FTNF1CT4CKE63266; 1FTNF1CT4CKE47052 | 1FTNF1CT4CKE26914 | 1FTNF1CT4CKE80309 | 1FTNF1CT4CKE95800 | 1FTNF1CT4CKE50498 | 1FTNF1CT4CKE56785 | 1FTNF1CT4CKE60657; 1FTNF1CT4CKE30638 | 1FTNF1CT4CKE85137 | 1FTNF1CT4CKE36617; 1FTNF1CT4CKE93416

1FTNF1CT4CKE50937; 1FTNF1CT4CKE16982 | 1FTNF1CT4CKE86336 | 1FTNF1CT4CKE07053; 1FTNF1CT4CKE23222; 1FTNF1CT4CKE22510; 1FTNF1CT4CKE18523; 1FTNF1CT4CKE04010 | 1FTNF1CT4CKE54700 | 1FTNF1CT4CKE07487; 1FTNF1CT4CKE47438 | 1FTNF1CT4CKE92914; 1FTNF1CT4CKE83825; 1FTNF1CT4CKE44328 | 1FTNF1CT4CKE89740; 1FTNF1CT4CKE42868 | 1FTNF1CT4CKE87504; 1FTNF1CT4CKE72999 | 1FTNF1CT4CKE35256; 1FTNF1CT4CKE42949 | 1FTNF1CT4CKE34169; 1FTNF1CT4CKE23883 | 1FTNF1CT4CKE37654 | 1FTNF1CT4CKE27366 | 1FTNF1CT4CKE19400 | 1FTNF1CT4CKE33152 | 1FTNF1CT4CKE17212 | 1FTNF1CT4CKE94176; 1FTNF1CT4CKE11796; 1FTNF1CT4CKE21471 | 1FTNF1CT4CKE29702 | 1FTNF1CT4CKE78964; 1FTNF1CT4CKE70413 | 1FTNF1CT4CKE82433 | 1FTNF1CT4CKE49836 | 1FTNF1CT4CKE40540; 1FTNF1CT4CKE70234 | 1FTNF1CT4CKE71772 | 1FTNF1CT4CKE86708; 1FTNF1CT4CKE33250; 1FTNF1CT4CKE35824; 1FTNF1CT4CKE82450 | 1FTNF1CT4CKE16156 | 1FTNF1CT4CKE69343; 1FTNF1CT4CKE77796; 1FTNF1CT4CKE01575; 1FTNF1CT4CKE71528 | 1FTNF1CT4CKE87020 | 1FTNF1CT4CKE34494 | 1FTNF1CT4CKE85638 | 1FTNF1CT4CKE42658; 1FTNF1CT4CKE58004; 1FTNF1CT4CKE13144; 1FTNF1CT4CKE14682 | 1FTNF1CT4CKE78866; 1FTNF1CT4CKE56494 | 1FTNF1CT4CKE67558 |

1FTNF1CT4CKE75921

; 1FTNF1CT4CKE62604; 1FTNF1CT4CKE98969 | 1FTNF1CT4CKE04217 | 1FTNF1CT4CKE04475

1FTNF1CT4CKE34558 | 1FTNF1CT4CKE75563 | 1FTNF1CT4CKE47195 | 1FTNF1CT4CKE50548 | 1FTNF1CT4CKE11295 | 1FTNF1CT4CKE77555 | 1FTNF1CT4CKE61548; 1FTNF1CT4CKE35452; 1FTNF1CT4CKE62876 | 1FTNF1CT4CKE93223

1FTNF1CT4CKE64711 | 1FTNF1CT4CKE87034; 1FTNF1CT4CKE08817 | 1FTNF1CT4CKE08199; 1FTNF1CT4CKE91102;

1FTNF1CT4CKE84120

| 1FTNF1CT4CKE64899; 1FTNF1CT4CKE19820 | 1FTNF1CT4CKE39517 | 1FTNF1CT4CKE09580 | 1FTNF1CT4CKE46709 | 1FTNF1CT4CKE64823 | 1FTNF1CT4CKE93142 | 1FTNF1CT4CKE21051 | 1FTNF1CT4CKE32275 | 1FTNF1CT4CKE06100; 1FTNF1CT4CKE52283 | 1FTNF1CT4CKE46273 | 1FTNF1CT4CKE14746 | 1FTNF1CT4CKE76776 | 1FTNF1CT4CKE58083 | 1FTNF1CT4CKE12138 | 1FTNF1CT4CKE48234 | 1FTNF1CT4CKE50985 | 1FTNF1CT4CKE14441

1FTNF1CT4CKE51327; 1FTNF1CT4CKE19039 | 1FTNF1CT4CKE43194; 1FTNF1CT4CKE50260 | 1FTNF1CT4CKE05349; 1FTNF1CT4CKE54888 | 1FTNF1CT4CKE99734; 1FTNF1CT4CKE47312; 1FTNF1CT4CKE60366; 1FTNF1CT4CKE46614; 1FTNF1CT4CKE62148; 1FTNF1CT4CKE91889

1FTNF1CT4CKE96283; 1FTNF1CT4CKE58374; 1FTNF1CT4CKE39369; 1FTNF1CT4CKE87938 | 1FTNF1CT4CKE39016; 1FTNF1CT4CKE69083 | 1FTNF1CT4CKE22104 | 1FTNF1CT4CKE59749; 1FTNF1CT4CKE99619 | 1FTNF1CT4CKE09367 | 1FTNF1CT4CKE79600 | 1FTNF1CT4CKE33491 | 1FTNF1CT4CKE43860 | 1FTNF1CT4CKE08137; 1FTNF1CT4CKE05951 | 1FTNF1CT4CKE10843; 1FTNF1CT4CKE18912 | 1FTNF1CT4CKE38951 | 1FTNF1CT4CKE70766; 1FTNF1CT4CKE87017 | 1FTNF1CT4CKE83050; 1FTNF1CT4CKE30039 | 1FTNF1CT4CKE64661 | 1FTNF1CT4CKE65910 | 1FTNF1CT4CKE39730 | 1FTNF1CT4CKE35788; 1FTNF1CT4CKE46385 | 1FTNF1CT4CKE57760; 1FTNF1CT4CKE99278 | 1FTNF1CT4CKE48332 | 1FTNF1CT4CKE81363 | 1FTNF1CT4CKE64143; 1FTNF1CT4CKE58522 | 1FTNF1CT4CKE24094 | 1FTNF1CT4CKE02287

1FTNF1CT4CKE99555;

1FTNF1CT4CKE91021

| 1FTNF1CT4CKE03200; 1FTNF1CT4CKE28923

1FTNF1CT4CKE00488 | 1FTNF1CT4CKE88975 | 1FTNF1CT4CKE26380 | 1FTNF1CT4CKE66992 | 1FTNF1CT4CKE69682 | 1FTNF1CT4CKE73375 | 1FTNF1CT4CKE54616 | 1FTNF1CT4CKE26833

1FTNF1CT4CKE64238; 1FTNF1CT4CKE95960 | 1FTNF1CT4CKE75076

1FTNF1CT4CKE35726 | 1FTNF1CT4CKE05982 | 1FTNF1CT4CKE58746 | 1FTNF1CT4CKE23186 | 1FTNF1CT4CKE63414

1FTNF1CT4CKE88944; 1FTNF1CT4CKE65258; 1FTNF1CT4CKE29697; 1FTNF1CT4CKE29022 | 1FTNF1CT4CKE38562 | 1FTNF1CT4CKE17386; 1FTNF1CT4CKE22684 |

1FTNF1CT4CKE94002

; 1FTNF1CT4CKE18246 | 1FTNF1CT4CKE06081; 1FTNF1CT4CKE38187 | 1FTNF1CT4CKE37962 | 1FTNF1CT4CKE74543; 1FTNF1CT4CKE17680 | 1FTNF1CT4CKE27819 |

1FTNF1CT4CKE06825

; 1FTNF1CT4CKE44054

1FTNF1CT4CKE51800 | 1FTNF1CT4CKE14293 | 1FTNF1CT4CKE95473; 1FTNF1CT4CKE36701 | 1FTNF1CT4CKE97935 | 1FTNF1CT4CKE65275; 1FTNF1CT4CKE51022 | 1FTNF1CT4CKE32230; 1FTNF1CT4CKE89432; 1FTNF1CT4CKE78558 | 1FTNF1CT4CKE81251; 1FTNF1CT4CKE97093; 1FTNF1CT4CKE26055 | 1FTNF1CT4CKE75594; 1FTNF1CT4CKE09885 | 1FTNF1CT4CKE54986 | 1FTNF1CT4CKE57581 | 1FTNF1CT4CKE93934; 1FTNF1CT4CKE95702 | 1FTNF1CT4CKE59671 | 1FTNF1CT4CKE08090 | 1FTNF1CT4CKE98874 | 1FTNF1CT4CKE93514 | 1FTNF1CT4CKE10678 | 1FTNF1CT4CKE52042 | 1FTNF1CT4CKE39792 | 1FTNF1CT4CKE54776; 1FTNF1CT4CKE96848 | 1FTNF1CT4CKE17114 | 1FTNF1CT4CKE54390

1FTNF1CT4CKE24113; 1FTNF1CT4CKE04301 | 1FTNF1CT4CKE39453 | 1FTNF1CT4CKE19154 | 1FTNF1CT4CKE38609 | 1FTNF1CT4CKE42076 | 1FTNF1CT4CKE72100; 1FTNF1CT4CKE05299; 1FTNF1CT4CKE52994 | 1FTNF1CT4CKE82481; 1FTNF1CT4CKE67835; 1FTNF1CT4CKE40859 | 1FTNF1CT4CKE96705; 1FTNF1CT4CKE16903 | 1FTNF1CT4CKE96588 | 1FTNF1CT4CKE64157; 1FTNF1CT4CKE65230 | 1FTNF1CT4CKE93299; 1FTNF1CT4CKE71674; 1FTNF1CT4CKE43003 | 1FTNF1CT4CKE27061 | 1FTNF1CT4CKE80634 | 1FTNF1CT4CKE49805; 1FTNF1CT4CKE07800 | 1FTNF1CT4CKE73747 | 1FTNF1CT4CKE10325 | 1FTNF1CT4CKE58858 | 1FTNF1CT4CKE97482; 1FTNF1CT4CKE80388 | 1FTNF1CT4CKE67673 | 1FTNF1CT4CKE98065; 1FTNF1CT4CKE89897

1FTNF1CT4CKE39436;

1FTNF1CT4CKE77698

| 1FTNF1CT4CKE75045 | 1FTNF1CT4CKE15511 | 1FTNF1CT4CKE15122; 1FTNF1CT4CKE61291

1FTNF1CT4CKE68595

1FTNF1CT4CKE68807

1FTNF1CT4CKE77457; 1FTNF1CT4CKE69388 | 1FTNF1CT4CKE84666; 1FTNF1CT4CKE48069 | 1FTNF1CT4CKE67186 | 1FTNF1CT4CKE97871; 1FTNF1CT4CKE27531 | 1FTNF1CT4CKE03715 | 1FTNF1CT4CKE51456 | 1FTNF1CT4CKE18067

1FTNF1CT4CKE73179 | 1FTNF1CT4CKE91374 | 1FTNF1CT4CKE89513; 1FTNF1CT4CKE15668 | 1FTNF1CT4CKE91004 | 1FTNF1CT4CKE85963 | 1FTNF1CT4CKE66538; 1FTNF1CT4CKE75580 | 1FTNF1CT4CKE88345

1FTNF1CT4CKE74493 | 1FTNF1CT4CKE22958 | 1FTNF1CT4CKE91262 | 1FTNF1CT4CKE59184; 1FTNF1CT4CKE65132 | 1FTNF1CT4CKE67642 |

1FTNF1CT4CKE60822

; 1FTNF1CT4CKE28517 | 1FTNF1CT4CKE45219; 1FTNF1CT4CKE77765; 1FTNF1CT4CKE15203 | 1FTNF1CT4CKE05156; 1FTNF1CT4CKE59816; 1FTNF1CT4CKE84134 | 1FTNF1CT4CKE15993; 1FTNF1CT4CKE16979 | 1FTNF1CT4CKE64529; 1FTNF1CT4CKE12043 | 1FTNF1CT4CKE72632 | 1FTNF1CT4CKE51571 | 1FTNF1CT4CKE56687; 1FTNF1CT4CKE25827 | 1FTNF1CT4CKE37573 | 1FTNF1CT4CKE73652

1FTNF1CT4CKE66300 | 1FTNF1CT4CKE80231 | 1FTNF1CT4CKE45723;

1FTNF1CT4CKE03813

| 1FTNF1CT4CKE74719; 1FTNF1CT4CKE05500 | 1FTNF1CT4CKE85722 | 1FTNF1CT4CKE82013; 1FTNF1CT4CKE60092 | 1FTNF1CT4CKE42871 | 1FTNF1CT4CKE60352; 1FTNF1CT4CKE50534; 1FTNF1CT4CKE93593 | 1FTNF1CT4CKE81802

1FTNF1CT4CKE51361; 1FTNF1CT4CKE56835; 1FTNF1CT4CKE60383; 1FTNF1CT4CKE51795 | 1FTNF1CT4CKE35662 | 1FTNF1CT4CKE57421

1FTNF1CT4CKE33782 | 1FTNF1CT4CKE12530; 1FTNF1CT4CKE56690 | 1FTNF1CT4CKE62036 | 1FTNF1CT4CKE59802 | 1FTNF1CT4CKE44569; 1FTNF1CT4CKE03276 | 1FTNF1CT4CKE48377 | 1FTNF1CT4CKE16271; 1FTNF1CT4CKE19865; 1FTNF1CT4CKE53661; 1FTNF1CT4CKE54034 | 1FTNF1CT4CKE23558 | 1FTNF1CT4CKE98647; 1FTNF1CT4CKE40876 | 1FTNF1CT4CKE04265 | 1FTNF1CT4CKE06646 | 1FTNF1CT4CKE24192 | 1FTNF1CT4CKE13032 | 1FTNF1CT4CKE71805 | 1FTNF1CT4CKE93996; 1FTNF1CT4CKE49609 | 1FTNF1CT4CKE54972; 1FTNF1CT4CKE33717 | 1FTNF1CT4CKE44099; 1FTNF1CT4CKE59296

1FTNF1CT4CKE50646 | 1FTNF1CT4CKE52882 | 1FTNF1CT4CKE04377 | 1FTNF1CT4CKE14617 | 1FTNF1CT4CKE83677 | 1FTNF1CT4CKE19977; 1FTNF1CT4CKE61713 | 1FTNF1CT4CKE20630; 1FTNF1CT4CKE27514 | 1FTNF1CT4CKE07179; 1FTNF1CT4CKE26783 | 1FTNF1CT4CKE26511

1FTNF1CT4CKE77149; 1FTNF1CT4CKE22331; 1FTNF1CT4CKE71996 | 1FTNF1CT4CKE27593; 1FTNF1CT4CKE32812 | 1FTNF1CT4CKE53689 | 1FTNF1CT4CKE99717; 1FTNF1CT4CKE97076; 1FTNF1CT4CKE61050 | 1FTNF1CT4CKE93626 | 1FTNF1CT4CKE84022

1FTNF1CT4CKE16951 | 1FTNF1CT4CKE82464 | 1FTNF1CT4CKE95456 | 1FTNF1CT4CKE17145 | 1FTNF1CT4CKE73022; 1FTNF1CT4CKE24208

1FTNF1CT4CKE82190 | 1FTNF1CT4CKE69312 | 1FTNF1CT4CKE84506 | 1FTNF1CT4CKE44233 | 1FTNF1CT4CKE85185

1FTNF1CT4CKE08980; 1FTNF1CT4CKE17159; 1FTNF1CT4CKE73537 | 1FTNF1CT4CKE46533 | 1FTNF1CT4CKE47228

1FTNF1CT4CKE91343 | 1FTNF1CT4CKE61680; 1FTNF1CT4CKE34771 | 1FTNF1CT4CKE25942

1FTNF1CT4CKE28470; 1FTNF1CT4CKE64594 | 1FTNF1CT4CKE13404; 1FTNF1CT4CKE91777 | 1FTNF1CT4CKE20837 | 1FTNF1CT4CKE06369 | 1FTNF1CT4CKE31613 | 1FTNF1CT4CKE60416 |

1FTNF1CT4CKE86112

| 1FTNF1CT4CKE23835 | 1FTNF1CT4CKE92704 | 1FTNF1CT4CKE73845 | 1FTNF1CT4CKE78656; 1FTNF1CT4CKE70833 | 1FTNF1CT4CKE16531 | 1FTNF1CT4CKE61632

1FTNF1CT4CKE85218

| 1FTNF1CT4CKE55717 | 1FTNF1CT4CKE68161 | 1FTNF1CT4CKE13001 | 1FTNF1CT4CKE25956; 1FTNF1CT4CKE13113 | 1FTNF1CT4CKE31787 | 1FTNF1CT4CKE19302 | 1FTNF1CT4CKE55992

1FTNF1CT4CKE65390

1FTNF1CT4CKE45365 | 1FTNF1CT4CKE11264; 1FTNF1CT4CKE30882 | 1FTNF1CT4CKE92069 | 1FTNF1CT4CKE28324 | 1FTNF1CT4CKE61534

1FTNF1CT4CKE40571; 1FTNF1CT4CKE98728; 1FTNF1CT4CKE90015 | 1FTNF1CT4CKE53546; 1FTNF1CT4CKE38027; 1FTNF1CT4CKE64692; 1FTNF1CT4CKE12236 | 1FTNF1CT4CKE32423 | 1FTNF1CT4CKE14116

1FTNF1CT4CKE36858 | 1FTNF1CT4CKE42580; 1FTNF1CT4CKE31627 | 1FTNF1CT4CKE42952; 1FTNF1CT4CKE83890; 1FTNF1CT4CKE07201 | 1FTNF1CT4CKE42000 | 1FTNF1CT4CKE25522 | 1FTNF1CT4CKE17274 | 1FTNF1CT4CKE95375 | 1FTNF1CT4CKE27173; 1FTNF1CT4CKE59394; 1FTNF1CT4CKE50128; 1FTNF1CT4CKE83646 | 1FTNF1CT4CKE60271 | 1FTNF1CT4CKE99216 | 1FTNF1CT4CKE72775 | 1FTNF1CT4CKE73103 | 1FTNF1CT4CKE54454; 1FTNF1CT4CKE92542 | 1FTNF1CT4CKE11538; 1FTNF1CT4CKE24693 | 1FTNF1CT4CKE76227 | 1FTNF1CT4CKE50453; 1FTNF1CT4CKE51506; 1FTNF1CT4CKE89270; 1FTNF1CT4CKE68354 | 1FTNF1CT4CKE65101 | 1FTNF1CT4CKE77250 | 1FTNF1CT4CKE83193 | 1FTNF1CT4CKE17758 | 1FTNF1CT4CKE84392 | 1FTNF1CT4CKE28906 | 1FTNF1CT4CKE11104; 1FTNF1CT4CKE78026; 1FTNF1CT4CKE43017 | 1FTNF1CT4CKE64854; 1FTNF1CT4CKE94646 | 1FTNF1CT4CKE79502 | 1FTNF1CT4CKE87972 | 1FTNF1CT4CKE96882; 1FTNF1CT4CKE96879 | 1FTNF1CT4CKE74431 | 1FTNF1CT4CKE24189 | 1FTNF1CT4CKE89446 | 1FTNF1CT4CKE47360; 1FTNF1CT4CKE31420;

1FTNF1CT4CKE72422

| 1FTNF1CT4CKE75725; 1FTNF1CT4CKE55653 | 1FTNF1CT4CKE62196 | 1FTNF1CT4CKE53076 | 1FTNF1CT4CKE73425

1FTNF1CT4CKE43695; 1FTNF1CT4CKE19946; 1FTNF1CT4CKE00880 | 1FTNF1CT4CKE76230; 1FTNF1CT4CKE12429 | 1FTNF1CT4CKE70928; 1FTNF1CT4CKE77524 | 1FTNF1CT4CKE93884; 1FTNF1CT4CKE38061 | 1FTNF1CT4CKE85199 | 1FTNF1CT4CKE85025; 1FTNF1CT4CKE18764 | 1FTNF1CT4CKE72131; 1FTNF1CT4CKE68659; 1FTNF1CT4CKE70850;

1FTNF1CT4CKE36861

; 1FTNF1CT4CKE16108 |

1FTNF1CT4CKE01138

| 1FTNF1CT4CKE36021 | 1FTNF1CT4CKE27318; 1FTNF1CT4CKE89141; 1FTNF1CT4CKE74560; 1FTNF1CT4CKE24984 | 1FTNF1CT4CKE06694 | 1FTNF1CT4CKE77958 | 1FTNF1CT4CKE79970 | 1FTNF1CT4CKE56866; 1FTNF1CT4CKE07067 | 1FTNF1CT4CKE27089; 1FTNF1CT4CKE36262 | 1FTNF1CT4CKE49061; 1FTNF1CT4CKE69696 | 1FTNF1CT4CKE07599 | 1FTNF1CT4CKE78432 | 1FTNF1CT4CKE06940 | 1FTNF1CT4CKE02628; 1FTNF1CT4CKE84960

1FTNF1CT4CKE75160 | 1FTNF1CT4CKE21132; 1FTNF1CT4CKE16657; 1FTNF1CT4CKE37816 | 1FTNF1CT4CKE40148

1FTNF1CT4CKE08381 | 1FTNF1CT4CKE44412 | 1FTNF1CT4CKE18490 | 1FTNF1CT4CKE65244 | 1FTNF1CT4CKE09322; 1FTNF1CT4CKE14973; 1FTNF1CT4CKE19610 | 1FTNF1CT4CKE44510

1FTNF1CT4CKE63851

1FTNF1CT4CKE15296; 1FTNF1CT4CKE48914 | 1FTNF1CT4CKE96039 | 1FTNF1CT4CKE77751 | 1FTNF1CT4CKE90791 | 1FTNF1CT4CKE34107 | 1FTNF1CT4CKE30381

1FTNF1CT4CKE06887 | 1FTNF1CT4CKE85364 | 1FTNF1CT4CKE83534; 1FTNF1CT4CKE75109; 1FTNF1CT4CKE01351 | 1FTNF1CT4CKE78138 | 1FTNF1CT4CKE39887;

1FTNF1CT4CKE03939

| 1FTNF1CT4CKE02306 | 1FTNF1CT4CKE47150 | 1FTNF1CT4CKE08641; 1FTNF1CT4CKE80908; 1FTNF1CT4CKE85719 | 1FTNF1CT4CKE70556 | 1FTNF1CT4CKE48346; 1FTNF1CT4CKE79192 | 1FTNF1CT4CKE05268; 1FTNF1CT4CKE87308 | 1FTNF1CT4CKE64255 |

1FTNF1CT4CKE04394

| 1FTNF1CT4CKE42496 | 1FTNF1CT4CKE87406; 1FTNF1CT4CKE72582; 1FTNF1CT4CKE11183; 1FTNF1CT4CKE09787 | 1FTNF1CT4CKE17789 | 1FTNF1CT4CKE34642 | 1FTNF1CT4CKE05142 | 1FTNF1CT4CKE99961; 1FTNF1CT4CKE98115; 1FTNF1CT4CKE25021 | 1FTNF1CT4CKE39467 | 1FTNF1CT4CKE88202; 1FTNF1CT4CKE49478 | 1FTNF1CT4CKE18781; 1FTNF1CT4CKE11152

1FTNF1CT4CKE24841 | 1FTNF1CT4CKE78494 | 1FTNF1CT4CKE13192 | 1FTNF1CT4CKE46581; 1FTNF1CT4CKE06615; 1FTNF1CT4CKE65647 | 1FTNF1CT4CKE44751; 1FTNF1CT4CKE74073 | 1FTNF1CT4CKE91424 | 1FTNF1CT4CKE84604 | 1FTNF1CT4CKE93397; 1FTNF1CT4CKE09238 | 1FTNF1CT4CKE87051 | 1FTNF1CT4CKE25861 | 1FTNF1CT4CKE89687; 1FTNF1CT4CKE19851 | 1FTNF1CT4CKE88622 | 1FTNF1CT4CKE76308 | 1FTNF1CT4CKE13564 | 1FTNF1CT4CKE75112

1FTNF1CT4CKE84019; 1FTNF1CT4CKE66197 | 1FTNF1CT4CKE61002 | 1FTNF1CT4CKE98230; 1FTNF1CT4CKE81086 | 1FTNF1CT4CKE23317; 1FTNF1CT4CKE17405; 1FTNF1CT4CKE34513 | 1FTNF1CT4CKE68323 | 1FTNF1CT4CKE63302 | 1FTNF1CT4CKE33426 | 1FTNF1CT4CKE89494 | 1FTNF1CT4CKE89365 | 1FTNF1CT4CKE19090 | 1FTNF1CT4CKE08218; 1FTNF1CT4CKE61114 | 1FTNF1CT4CKE27321 | 1FTNF1CT4CKE27349 | 1FTNF1CT4CKE29795 | 1FTNF1CT4CKE40392

1FTNF1CT4CKE12916; 1FTNF1CT4CKE42725 | 1FTNF1CT4CKE56723; 1FTNF1CT4CKE77569; 1FTNF1CT4CKE44622; 1FTNF1CT4CKE07912 | 1FTNF1CT4CKE85686; 1FTNF1CT4CKE11782 | 1FTNF1CT4CKE62098

1FTNF1CT4CKE74042 | 1FTNF1CT4CKE57919; 1FTNF1CT4CKE46886 | 1FTNF1CT4CKE59413 |

1FTNF1CT4CKE91410

| 1FTNF1CT4CKE05058 | 1FTNF1CT4CKE33801; 1FTNF1CT4CKE27240

1FTNF1CT4CKE62733 | 1FTNF1CT4CKE32566; 1FTNF1CT4CKE19235 | 1FTNF1CT4CKE29389 | 1FTNF1CT4CKE59928; 1FTNF1CT4CKE94727; 1FTNF1CT4CKE17484; 1FTNF1CT4CKE42112; 1FTNF1CT4CKE48055 | 1FTNF1CT4CKE35564 | 1FTNF1CT4CKE01463; 1FTNF1CT4CKE90452

1FTNF1CT4CKE90998; 1FTNF1CT4CKE14729

1FTNF1CT4CKE48119 | 1FTNF1CT4CKE82724; 1FTNF1CT4CKE42546; 1FTNF1CT4CKE14262 | 1FTNF1CT4CKE86739

1FTNF1CT4CKE44023; 1FTNF1CT4CKE70170; 1FTNF1CT4CKE12608; 1FTNF1CT4CKE61274

1FTNF1CT4CKE13435; 1FTNF1CT4CKE37167 | 1FTNF1CT4CKE41591; 1FTNF1CT4CKE03536 | 1FTNF1CT4CKE20188; 1FTNF1CT4CKE64398 | 1FTNF1CT4CKE18733 | 1FTNF1CT4CKE44443 | 1FTNF1CT4CKE83422 | 1FTNF1CT4CKE62974 | 1FTNF1CT4CKE28761 |

1FTNF1CT4CKE13662

| 1FTNF1CT4CKE43048; 1FTNF1CT4CKE31837 | 1FTNF1CT4CKE33474 | 1FTNF1CT4CKE59329; 1FTNF1CT4CKE40103 | 1FTNF1CT4CKE44829 | 1FTNF1CT4CKE93853

1FTNF1CT4CKE19672 | 1FTNF1CT4CKE52509; 1FTNF1CT4CKE92492 | 1FTNF1CT4CKE54857; 1FTNF1CT4CKE52400 | 1FTNF1CT4CKE21678; 1FTNF1CT4CKE24872 | 1FTNF1CT4CKE80018 | 1FTNF1CT4CKE90631 | 1FTNF1CT4CKE87891 | 1FTNF1CT4CKE10373 | 1FTNF1CT4CKE70878; 1FTNF1CT4CKE95862; 1FTNF1CT4CKE60626; 1FTNF1CT4CKE62912; 1FTNF1CT4CKE54826; 1FTNF1CT4CKE66457 | 1FTNF1CT4CKE99359 |

1FTNF1CT4CKE02841

| 1FTNF1CT4CKE22507 | 1FTNF1CT4CKE99930 | 1FTNF1CT4CKE09269

1FTNF1CT4CKE79788 | 1FTNF1CT4CKE35418 | 1FTNF1CT4CKE80276 | 1FTNF1CT4CKE66491; 1FTNF1CT4CKE38318 | 1FTNF1CT4CKE95523 | 1FTNF1CT4CKE37265; 1FTNF1CT4CKE36973 | 1FTNF1CT4CKE47388 | 1FTNF1CT4CKE86756; 1FTNF1CT4CKE39310 |

1FTNF1CT4CKE328741FTNF1CT4CKE37640 | 1FTNF1CT4CKE54521 | 1FTNF1CT4CKE16304 | 1FTNF1CT4CKE46659; 1FTNF1CT4CKE68922 | 1FTNF1CT4CKE46905 | 1FTNF1CT4CKE47066 |

1FTNF1CT4CKE65793

| 1FTNF1CT4CKE50789 | 1FTNF1CT4CKE39954 | 1FTNF1CT4CKE96851 | 1FTNF1CT4CKE22801; 1FTNF1CT4CKE90497 | 1FTNF1CT4CKE38299 | 1FTNF1CT4CKE84974 | 1FTNF1CT4CKE82285; 1FTNF1CT4CKE90466 | 1FTNF1CT4CKE73389 | 1FTNF1CT4CKE04069

1FTNF1CT4CKE32633 | 1FTNF1CT4CKE53062; 1FTNF1CT4CKE49612 | 1FTNF1CT4CKE43423; 1FTNF1CT4CKE83047 | 1FTNF1CT4CKE12415 | 1FTNF1CT4CKE86658 | 1FTNF1CT4CKE94808; 1FTNF1CT4CKE08316; 1FTNF1CT4CKE04590 | 1FTNF1CT4CKE26136 | 1FTNF1CT4CKE37699; 1FTNF1CT4CKE70332 | 1FTNF1CT4CKE40246 | 1FTNF1CT4CKE02371; 1FTNF1CT4CKE59833 | 1FTNF1CT4CKE11328 | 1FTNF1CT4CKE48203; 1FTNF1CT4CKE87728 | 1FTNF1CT4CKE66135

1FTNF1CT4CKE02693 | 1FTNF1CT4CKE87678 | 1FTNF1CT4CKE60514 | 1FTNF1CT4CKE08753; 1FTNF1CT4CKE71870; 1FTNF1CT4CKE68130 | 1FTNF1CT4CKE86045 | 1FTNF1CT4CKE28775; 1FTNF1CT4CKE59203 | 1FTNF1CT4CKE15380; 1FTNF1CT4CKE28498 | 1FTNF1CT4CKE86479; 1FTNF1CT4CKE43325 | 1FTNF1CT4CKE14469 | 1FTNF1CT4CKE82738 | 1FTNF1CT4CKE42336

1FTNF1CT4CKE03231; 1FTNF1CT4CKE11619; 1FTNF1CT4CKE44930 | 1FTNF1CT4CKE05545; 1FTNF1CT4CKE48198 | 1FTNF1CT4CKE21647; 1FTNF1CT4CKE58407; 1FTNF1CT4CKE01317

1FTNF1CT4CKE02564

1FTNF1CT4CKE56236 | 1FTNF1CT4CKE21230 | 1FTNF1CT4CKE34348; 1FTNF1CT4CKE43177 | 1FTNF1CT4CKE70959; 1FTNF1CT4CKE74218 | 1FTNF1CT4CKE09837; 1FTNF1CT4CKE19607

1FTNF1CT4CKE23432 | 1FTNF1CT4CKE67138 | 1FTNF1CT4CKE47519 | 1FTNF1CT4CKE95943 | 1FTNF1CT4CKE41705

1FTNF1CT4CKE48038 | 1FTNF1CT4CKE26105; 1FTNF1CT4CKE22863 | 1FTNF1CT4CKE96378; 1FTNF1CT4CKE97160 | 1FTNF1CT4CKE76079 | 1FTNF1CT4CKE99667; 1FTNF1CT4CKE82853 | 1FTNF1CT4CKE72940 |

1FTNF1CT4CKE45396

; 1FTNF1CT4CKE73859; 1FTNF1CT4CKE77300 | 1FTNF1CT4CKE23267 | 1FTNF1CT4CKE25410 |

1FTNF1CT4CKE64174

| 1FTNF1CT4CKE94596; 1FTNF1CT4CKE82996 | 1FTNF1CT4CKE04167; 1FTNF1CT4CKE37914

1FTNF1CT4CKE44085; 1FTNF1CT4CKE93769 | 1FTNF1CT4CKE04752 | 1FTNF1CT4CKE58553

1FTNF1CT4CKE67561 | 1FTNF1CT4CKE99474 | 1FTNF1CT4CKE99295;

1FTNF1CT4CKE81170

| 1FTNF1CT4CKE98423

1FTNF1CT4CKE34673 | 1FTNF1CT4CKE45432; 1FTNF1CT4CKE34737 | 1FTNF1CT4CKE57998 | 1FTNF1CT4CKE77071; 1FTNF1CT4CKE85090 | 1FTNF1CT4CKE13614; 1FTNF1CT4CKE03875 | 1FTNF1CT4CKE45771 | 1FTNF1CT4CKE40005 | 1FTNF1CT4CKE04699; 1FTNF1CT4CKE01429; 1FTNF1CT4CKE02936 | 1FTNF1CT4CKE16299 | 1FTNF1CT4CKE21311 | 1FTNF1CT4CKE69701; 1FTNF1CT4CKE37198 | 1FTNF1CT4CKE95067; 1FTNF1CT4CKE92315; 1FTNF1CT4CKE21387; 1FTNF1CT4CKE91505; 1FTNF1CT4CKE74705 | 1FTNF1CT4CKE01205; 1FTNF1CT4CKE93660 | 1FTNF1CT4CKE93674; 1FTNF1CT4CKE02161 | 1FTNF1CT4CKE84683 | 1FTNF1CT4CKE51313; 1FTNF1CT4CKE70184 | 1FTNF1CT4CKE14228; 1FTNF1CT4CKE96638

1FTNF1CT4CKE49447 | 1FTNF1CT4CKE92170 | 1FTNF1CT4CKE28467 | 1FTNF1CT4CKE55801 |

1FTNF1CT4CKE38965

| 1FTNF1CT4CKE85848 | 1FTNF1CT4CKE30459 | 1FTNF1CT4CKE56592 | 1FTNF1CT4CKE77135;

1FTNF1CT4CKE71206

| 1FTNF1CT4CKE57323 |

1FTNF1CT4CKE997031FTNF1CT4CKE38822 | 1FTNF1CT4CKE22099; 1FTNF1CT4CKE37346 | 1FTNF1CT4CKE22071; 1FTNF1CT4CKE75207 | 1FTNF1CT4CKE46340; 1FTNF1CT4CKE14648; 1FTNF1CT4CKE02774; 1FTNF1CT4CKE83470 | 1FTNF1CT4CKE63512 | 1FTNF1CT4CKE43129

1FTNF1CT4CKE87552 | 1FTNF1CT4CKE31742 | 1FTNF1CT4CKE49187 | 1FTNF1CT4CKE90922 |

1FTNF1CT4CKE78429

| 1FTNF1CT4CKE83792 | 1FTNF1CT4CKE07215 | 1FTNF1CT4CKE89222 | 1FTNF1CT4CKE79533 | 1FTNF1CT4CKE40375 | 1FTNF1CT4CKE91942 | 1FTNF1CT4CKE93786 | 1FTNF1CT4CKE57211; 1FTNF1CT4CKE18926 | 1FTNF1CT4CKE91858 | 1FTNF1CT4CKE74865 | 1FTNF1CT4CKE47441 | 1FTNF1CT4CKE90189; 1FTNF1CT4CKE60559

1FTNF1CT4CKE48993 | 1FTNF1CT4CKE31630 | 1FTNF1CT4CKE05576; 1FTNF1CT4CKE10244; 1FTNF1CT4CKE58794 | 1FTNF1CT4CKE42417; 1FTNF1CT4CKE44586 | 1FTNF1CT4CKE93691 | 1FTNF1CT4CKE33961 | 1FTNF1CT4CKE52879 | 1FTNF1CT4CKE36715; 1FTNF1CT4CKE14813 | 1FTNF1CT4CKE62392; 1FTNF1CT4CKE40327; 1FTNF1CT4CKE99152; 1FTNF1CT4CKE89172 | 1FTNF1CT4CKE73795 | 1FTNF1CT4CKE08493 | 1FTNF1CT4CKE05495 | 1FTNF1CT4CKE74817 | 1FTNF1CT4CKE46192 | 1FTNF1CT4CKE15072 | 1FTNF1CT4CKE15041; 1FTNF1CT4CKE19168; 1FTNF1CT4CKE61386 | 1FTNF1CT4CKE74784 | 1FTNF1CT4CKE69763 | 1FTNF1CT4CKE13385 | 1FTNF1CT4CKE19459 | 1FTNF1CT4CKE99488 | 1FTNF1CT4CKE34978; 1FTNF1CT4CKE32311 | 1FTNF1CT4CKE11975 | 1FTNF1CT4CKE96509 | 1FTNF1CT4CKE86370 | 1FTNF1CT4CKE24032

1FTNF1CT4CKE57449 | 1FTNF1CT4CKE91679 | 1FTNF1CT4CKE51537 | 1FTNF1CT4CKE74414

1FTNF1CT4CKE38450 | 1FTNF1CT4CKE80794 | 1FTNF1CT4CKE33328 | 1FTNF1CT4CKE82299; 1FTNF1CT4CKE14438

1FTNF1CT4CKE46189 | 1FTNF1CT4CKE54924 | 1FTNF1CT4CKE89835 | 1FTNF1CT4CKE83520 | 1FTNF1CT4CKE17808 | 1FTNF1CT4CKE57094 | 1FTNF1CT4CKE44961; 1FTNF1CT4CKE34656 | 1FTNF1CT4CKE52977 | 1FTNF1CT4CKE01690 | 1FTNF1CT4CKE20174 |

1FTNF1CT4CKE06677

| 1FTNF1CT4CKE45639; 1FTNF1CT4CKE34933; 1FTNF1CT4CKE09031; 1FTNF1CT4CKE34320 | 1FTNF1CT4CKE19655 |

1FTNF1CT4CKE33071

| 1FTNF1CT4CKE02094; 1FTNF1CT4CKE41011 | 1FTNF1CT4CKE53756 | 1FTNF1CT4CKE19073; 1FTNF1CT4CKE57113 | 1FTNF1CT4CKE27884; 1FTNF1CT4CKE82349 | 1FTNF1CT4CKE86482 | 1FTNF1CT4CKE20708 | 1FTNF1CT4CKE24354 | 1FTNF1CT4CKE73182 | 1FTNF1CT4CKE57712; 1FTNF1CT4CKE50727; 1FTNF1CT4CKE95425; 1FTNF1CT4CKE49030 | 1FTNF1CT4CKE32924 | 1FTNF1CT4CKE67334; 1FTNF1CT4CKE28890; 1FTNF1CT4CKE72338; 1FTNF1CT4CKE58925; 1FTNF1CT4CKE53580; 1FTNF1CT4CKE98535; 1FTNF1CT4CKE01379 | 1FTNF1CT4CKE97563 | 1FTNF1CT4CKE11605; 1FTNF1CT4CKE88071

1FTNF1CT4CKE59900 | 1FTNF1CT4CKE00362 | 1FTNF1CT4CKE20126 | 1FTNF1CT4CKE10518 | 1FTNF1CT4CKE26007; 1FTNF1CT4CKE59427 | 1FTNF1CT4CKE70945 | 1FTNF1CT4CKE97272; 1FTNF1CT4CKE62814 | 1FTNF1CT4CKE04508; 1FTNF1CT4CKE90354 | 1FTNF1CT4CKE75319; 1FTNF1CT4CKE25889 | 1FTNF1CT4CKE63333; 1FTNF1CT4CKE56740 | 1FTNF1CT4CKE11247 | 1FTNF1CT4CKE49240

1FTNF1CT4CKE56544 | 1FTNF1CT4CKE17694; 1FTNF1CT4CKE66104 | 1FTNF1CT4CKE88359; 1FTNF1CT4CKE27741; 1FTNF1CT4CKE98440 | 1FTNF1CT4CKE50629 | 1FTNF1CT4CKE16691 | 1FTNF1CT4CKE81508 | 1FTNF1CT4CKE36391; 1FTNF1CT4CKE98325 | 1FTNF1CT4CKE71433 | 1FTNF1CT4CKE68953 | 1FTNF1CT4CKE23561; 1FTNF1CT4CKE60738 | 1FTNF1CT4CKE43714 | 1FTNF1CT4CKE56088; 1FTNF1CT4CKE54485; 1FTNF1CT4CKE09420; 1FTNF1CT4CKE20319 | 1FTNF1CT4CKE78754 | 1FTNF1CT4CKE15878 | 1FTNF1CT4CKE07165 | 1FTNF1CT4CKE91763

1FTNF1CT4CKE73523 | 1FTNF1CT4CKE67611; 1FTNF1CT4CKE58715 | 1FTNF1CT4CKE84585 | 1FTNF1CT4CKE03228 | 1FTNF1CT4CKE71531; 1FTNF1CT4CKE61436 | 1FTNF1CT4CKE85476 | 1FTNF1CT4CKE21485 | 1FTNF1CT4CKE00555; 1FTNF1CT4CKE29067 | 1FTNF1CT4CKE40408; 1FTNF1CT4CKE91052 | 1FTNF1CT4CKE67284 | 1FTNF1CT4CKE65616; 1FTNF1CT4CKE59847 | 1FTNF1CT4CKE98177; 1FTNF1CT4CKE35502; 1FTNF1CT4CKE69990; 1FTNF1CT4CKE80648;

1FTNF1CT4CKE55314

; 1FTNF1CT4CKE48458; 1FTNF1CT4CKE08638; 1FTNF1CT4CKE82500; 1FTNF1CT4CKE78513 | 1FTNF1CT4CKE88040 |

1FTNF1CT4CKE26668

| 1FTNF1CT4CKE82352 | 1FTNF1CT4CKE31112 | 1FTNF1CT4CKE12253 | 1FTNF1CT4CKE36830 | 1FTNF1CT4CKE55894 | 1FTNF1CT4CKE92010

1FTNF1CT4CKE72260; 1FTNF1CT4CKE75403 | 1FTNF1CT4CKE91956 | 1FTNF1CT4CKE48167 | 1FTNF1CT4CKE39548; 1FTNF1CT4CKE78611 | 1FTNF1CT4CKE47018 |

1FTNF1CT4CKE02340

| 1FTNF1CT4CKE61744 | 1FTNF1CT4CKE97787 | 1FTNF1CT4CKE98616

1FTNF1CT4CKE25388; 1FTNF1CT4CKE69813; 1FTNF1CT4CKE41588 | 1FTNF1CT4CKE09272 | 1FTNF1CT4CKE78043; 1FTNF1CT4CKE97384 |

1FTNF1CT4CKE72601

| 1FTNF1CT4CKE09790

1FTNF1CT4CKE42708 | 1FTNF1CT4CKE19817 | 1FTNF1CT4CKE53031; 1FTNF1CT4CKE19901 | 1FTNF1CT4CKE46578 | 1FTNF1CT4CKE67639; 1FTNF1CT4CKE98499; 1FTNF1CT4CKE27951; 1FTNF1CT4CKE96090

1FTNF1CT4CKE88877 | 1FTNF1CT4CKE09448 | 1FTNF1CT4CKE75188 | 1FTNF1CT4CKE65051 | 1FTNF1CT4CKE22622; 1FTNF1CT4CKE24435; 1FTNF1CT4CKE09403 | 1FTNF1CT4CKE67267 | 1FTNF1CT4CKE66099 | 1FTNF1CT4CKE61243 | 1FTNF1CT4CKE39758 | 1FTNF1CT4CKE86451 | 1FTNF1CT4CKE23575; 1FTNF1CT4CKE01866 | 1FTNF1CT4CKE14651

1FTNF1CT4CKE69956 | 1FTNF1CT4CKE88460 | 1FTNF1CT4CKE91715 | 1FTNF1CT4CKE75482 | 1FTNF1CT4CKE78401 | 1FTNF1CT4CKE77216; 1FTNF1CT4CKE51909 | 1FTNF1CT4CKE60979 | 1FTNF1CT4CKE39890; 1FTNF1CT4CKE44488; 1FTNF1CT4CKE57208 | 1FTNF1CT4CKE28937 | 1FTNF1CT4CKE46113 | 1FTNF1CT4CKE88152; 1FTNF1CT4CKE75675; 1FTNF1CT4CKE01964; 1FTNF1CT4CKE28694; 1FTNF1CT4CKE64708 | 1FTNF1CT4CKE14455; 1FTNF1CT4CKE95859 | 1FTNF1CT4CKE17985; 1FTNF1CT4CKE30476 | 1FTNF1CT4CKE87289 | 1FTNF1CT4CKE42532 | 1FTNF1CT4CKE21910 | 1FTNF1CT4CKE02368 | 1FTNF1CT4CKE97515; 1FTNF1CT4CKE30574 | 1FTNF1CT4CKE78771 | 1FTNF1CT4CKE61310; 1FTNF1CT4CKE02015

1FTNF1CT4CKE82884 | 1FTNF1CT4CKE45124 | 1FTNF1CT4CKE56317 | 1FTNF1CT4CKE99362

1FTNF1CT4CKE94890; 1FTNF1CT4CKE42711; 1FTNF1CT4CKE45804; 1FTNF1CT4CKE72792; 1FTNF1CT4CKE18988 | 1FTNF1CT4CKE41543; 1FTNF1CT4CKE52865; 1FTNF1CT4CKE28288 | 1FTNF1CT4CKE01625

1FTNF1CT4CKE09188 | 1FTNF1CT4CKE16741 | 1FTNF1CT4CKE47004 | 1FTNF1CT4CKE17629; 1FTNF1CT4CKE69505; 1FTNF1CT4CKE30509 | 1FTNF1CT4CKE09109; 1FTNF1CT4CKE78527 | 1FTNF1CT4CKE61906 | 1FTNF1CT4CKE78740 | 1FTNF1CT4CKE21955; 1FTNF1CT4CKE16092 | 1FTNF1CT4CKE96400 | 1FTNF1CT4CKE93058; 1FTNF1CT4CKE49545 | 1FTNF1CT4CKE55667

1FTNF1CT4CKE62702 | 1FTNF1CT4CKE63283; 1FTNF1CT4CKE33247 | 1FTNF1CT4CKE50680 | 1FTNF1CT4CKE18411; 1FTNF1CT4CKE79435 | 1FTNF1CT4CKE05352; 1FTNF1CT4CKE50842 | 1FTNF1CT4CKE55670 | 1FTNF1CT4CKE10146 | 1FTNF1CT4CKE64658; 1FTNF1CT4CKE31661; 1FTNF1CT4CKE51523; 1FTNF1CT4CKE78768; 1FTNF1CT4CKE04802 | 1FTNF1CT4CKE88961

1FTNF1CT4CKE47472; 1FTNF1CT4CKE99121; 1FTNF1CT4CKE39307; 1FTNF1CT4CKE03312 | 1FTNF1CT4CKE84649 | 1FTNF1CT4CKE35192 | 1FTNF1CT4CKE79516 | 1FTNF1CT4CKE58570 | 1FTNF1CT4CKE78270

1FTNF1CT4CKE57662 | 1FTNF1CT4CKE58469; 1FTNF1CT4CKE95635; 1FTNF1CT4CKE93951 | 1FTNF1CT4CKE67981 | 1FTNF1CT4CKE47231

1FTNF1CT4CKE46984 | 1FTNF1CT4CKE31658 | 1FTNF1CT4CKE74932 | 1FTNF1CT4CKE51974; 1FTNF1CT4CKE87793; 1FTNF1CT4CKE38948 | 1FTNF1CT4CKE95604 | 1FTNF1CT4CKE88538; 1FTNF1CT4CKE10454 | 1FTNF1CT4CKE82657 | 1FTNF1CT4CKE61551 | 1FTNF1CT4CKE94114 | 1FTNF1CT4CKE06811; 1FTNF1CT4CKE88720 | 1FTNF1CT4CKE86871 | 1FTNF1CT4CKE02578 | 1FTNF1CT4CKE63350 | 1FTNF1CT4CKE62621; 1FTNF1CT4CKE15637 | 1FTNF1CT4CKE92119 | 1FTNF1CT4CKE89012 | 1FTNF1CT4CKE36827 | 1FTNF1CT4CKE30655; 1FTNF1CT4CKE77801 | 1FTNF1CT4CKE98194; 1FTNF1CT4CKE85252 | 1FTNF1CT4CKE47083 | 1FTNF1CT4CKE13273 | 1FTNF1CT4CKE30560; 1FTNF1CT4CKE69360 | 1FTNF1CT4CKE94856; 1FTNF1CT4CKE48282; 1FTNF1CT4CKE49156; 1FTNF1CT4CKE74607

1FTNF1CT4CKE69617 | 1FTNF1CT4CKE00863; 1FTNF1CT4CKE67012 | 1FTNF1CT4CKE59248 | 1FTNF1CT4CKE25035 | 1FTNF1CT4CKE19767 | 1FTNF1CT4CKE36990; 1FTNF1CT4CKE10888; 1FTNF1CT4CKE62361 | 1FTNF1CT4CKE82965; 1FTNF1CT4CKE64451 | 1FTNF1CT4CKE05691 | 1FTNF1CT4CKE72498; 1FTNF1CT4CKE61355; 1FTNF1CT4CKE50324 | 1FTNF1CT4CKE88572 | 1FTNF1CT4CKE65650; 1FTNF1CT4CKE00765 | 1FTNF1CT4CKE26623 | 1FTNF1CT4CKE05206 | 1FTNF1CT4CKE71061

1FTNF1CT4CKE53305 | 1FTNF1CT4CKE80584 | 1FTNF1CT4CKE17338; 1FTNF1CT4CKE72226; 1FTNF1CT4CKE28663 | 1FTNF1CT4CKE58343 | 1FTNF1CT4CKE23463; 1FTNF1CT4CKE17663 | 1FTNF1CT4CKE55720 | 1FTNF1CT4CKE54051; 1FTNF1CT4CKE73943; 1FTNF1CT4CKE26525 | 1FTNF1CT4CKE84523; 1FTNF1CT4CKE69939 | 1FTNF1CT4CKE21213 | 1FTNF1CT4CKE52803; 1FTNF1CT4CKE76339; 1FTNF1CT4CKE65602 | 1FTNF1CT4CKE23253

1FTNF1CT4CKE02516 | 1FTNF1CT4CKE20062 | 1FTNF1CT4CKE15010 | 1FTNF1CT4CKE44071 | 1FTNF1CT4CKE25830

1FTNF1CT4CKE07618 | 1FTNF1CT4CKE28193; 1FTNF1CT4CKE72808 | 1FTNF1CT4CKE39680 | 1FTNF1CT4CKE22023; 1FTNF1CT4CKE90029; 1FTNF1CT4CKE04881 | 1FTNF1CT4CKE97658 | 1FTNF1CT4CKE44359 | 1FTNF1CT4CKE27609 | 1FTNF1CT4CKE96171; 1FTNF1CT4CKE32146 | 1FTNF1CT4CKE54261; 1FTNF1CT4CKE22457

1FTNF1CT4CKE46127 | 1FTNF1CT4CKE41140; 1FTNF1CT4CKE80990; 1FTNF1CT4CKE31448; 1FTNF1CT4CKE35709; 1FTNF1CT4CKE51425 | 1FTNF1CT4CKE23107 | 1FTNF1CT4CKE57354 | 1FTNF1CT4CKE98096

1FTNF1CT4CKE56091 | 1FTNF1CT4CKE36309

1FTNF1CT4CKE20563 | 1FTNF1CT4CKE28856; 1FTNF1CT4CKE58438 | 1FTNF1CT4CKE38142; 1FTNF1CT4CKE18408 | 1FTNF1CT4CKE66426 | 1FTNF1CT4CKE79256 | 1FTNF1CT4CKE66801; 1FTNF1CT4CKE74770; 1FTNF1CT4CKE71030

1FTNF1CT4CKE61856 | 1FTNF1CT4CKE93965 | 1FTNF1CT4CKE59332 | 1FTNF1CT4CKE61047; 1FTNF1CT4CKE31398 | 1FTNF1CT4CKE79841 | 1FTNF1CT4CKE43051 | 1FTNF1CT4CKE28226 | 1FTNF1CT4CKE32180 | 1FTNF1CT4CKE34334 | 1FTNF1CT4CKE08347 | 1FTNF1CT4CKE24239 | 1FTNF1CT4CKE81055 | 1FTNF1CT4CKE61792; 1FTNF1CT4CKE61338

1FTNF1CT4CKE77605; 1FTNF1CT4CKE74011; 1FTNF1CT4CKE84764 | 1FTNF1CT4CKE40179; 1FTNF1CT4CKE65373

1FTNF1CT4CKE31272 | 1FTNF1CT4CKE08803 | 1FTNF1CT4CKE67589 | 1FTNF1CT4CKE84215 | 1FTNF1CT4CKE81430 | 1FTNF1CT4CKE18280 | 1FTNF1CT4CKE63672; 1FTNF1CT4CKE75420 | 1FTNF1CT4CKE05724 | 1FTNF1CT4CKE72811 | 1FTNF1CT4CKE75157

1FTNF1CT4CKE68337

1FTNF1CT4CKE29859; 1FTNF1CT4CKE38433 | 1FTNF1CT4CKE91682 | 1FTNF1CT4CKE10499 | 1FTNF1CT4CKE87096 | 1FTNF1CT4CKE06064 | 1FTNF1CT4CKE99412; 1FTNF1CT4CKE47147 | 1FTNF1CT4CKE34706 | 1FTNF1CT4CKE92881; 1FTNF1CT4CKE82528 | 1FTNF1CT4CKE41607

1FTNF1CT4CKE60044

1FTNF1CT4CKE46645; 1FTNF1CT4CKE19364; 1FTNF1CT4CKE25178 | 1FTNF1CT4CKE98759 | 1FTNF1CT4CKE54342 | 1FTNF1CT4CKE64501; 1FTNF1CT4CKE04055 | 1FTNF1CT4CKE19512 | 1FTNF1CT4CKE36522 | 1FTNF1CT4CKE89947 | 1FTNF1CT4CKE32339

1FTNF1CT4CKE73540; 1FTNF1CT4CKE68726 | 1FTNF1CT4CKE33748 | 1FTNF1CT4CKE75174 | 1FTNF1CT4CKE15248 | 1FTNF1CT4CKE01270 | 1FTNF1CT4CKE15346 | 1FTNF1CT4CKE42692; 1FTNF1CT4CKE74364

1FTNF1CT4CKE73912; 1FTNF1CT4CKE62909; 1FTNF1CT4CKE60268; 1FTNF1CT4CKE21812 | 1FTNF1CT4CKE34379; 1FTNF1CT4CKE72341 | 1FTNF1CT4CKE92072 | 1FTNF1CT4CKE21969 | 1FTNF1CT4CKE22717 | 1FTNF1CT4CKE74459 | 1FTNF1CT4CKE23172 | 1FTNF1CT4CKE04007; 1FTNF1CT4CKE47407; 1FTNF1CT4CKE41316 | 1FTNF1CT4CKE95876 | 1FTNF1CT4CKE59072 | 1FTNF1CT4CKE20904 | 1FTNF1CT4CKE42806 | 1FTNF1CT4CKE56589; 1FTNF1CT4CKE91357 | 1FTNF1CT4CKE81900 | 1FTNF1CT4CKE01074 | 1FTNF1CT4CKE62005; 1FTNF1CT4CKE16965; 1FTNF1CT4CKE10423

1FTNF1CT4CKE73070

1FTNF1CT4CKE02970 | 1FTNF1CT4CKE93870 | 1FTNF1CT4CKE67382; 1FTNF1CT4CKE35757 | 1FTNF1CT4CKE64952 | 1FTNF1CT4CKE27643 | 1FTNF1CT4CKE37718 | 1FTNF1CT4CKE11149 | 1FTNF1CT4CKE01737 | 1FTNF1CT4CKE39386 | 1FTNF1CT4CKE51988 | 1FTNF1CT4CKE20465

1FTNF1CT4CKE70301 | 1FTNF1CT4CKE62229

1FTNF1CT4CKE46466; 1FTNF1CT4CKE34608 | 1FTNF1CT4CKE19445 | 1FTNF1CT4CKE09840 | 1FTNF1CT4CKE87597

1FTNF1CT4CKE18845 | 1FTNF1CT4CKE58956 | 1FTNF1CT4CKE42174; 1FTNF1CT4CKE60934; 1FTNF1CT4CKE82531 | 1FTNF1CT4CKE96686 | 1FTNF1CT4CKE26282; 1FTNF1CT4CKE60481; 1FTNF1CT4CKE08431 | 1FTNF1CT4CKE74736 | 1FTNF1CT4CKE98583

1FTNF1CT4CKE26685 | 1FTNF1CT4CKE97708

1FTNF1CT4CKE34916 | 1FTNF1CT4CKE29134 | 1FTNF1CT4CKE18960 | 1FTNF1CT4CKE31031 | 1FTNF1CT4CKE28484 | 1FTNF1CT4CKE25259; 1FTNF1CT4CKE74963 | 1FTNF1CT4CKE48573; 1FTNF1CT4CKE11992; 1FTNF1CT4CKE37038; 1FTNF1CT4CKE41722; 1FTNF1CT4CKE22667; 1FTNF1CT4CKE30347; 1FTNF1CT4CKE37136 | 1FTNF1CT4CKE29649 | 1FTNF1CT4CKE79208 | 1FTNF1CT4CKE09921; 1FTNF1CT4CKE84943 | 1FTNF1CT4CKE06307 | 1FTNF1CT4CKE66751; 1FTNF1CT4CKE26122 | 1FTNF1CT4CKE61730 | 1FTNF1CT4CKE99846; 1FTNF1CT4CKE42286; 1FTNF1CT4CKE63042 | 1FTNF1CT4CKE92184 | 1FTNF1CT4CKE02418 | 1FTNF1CT4CKE30428; 1FTNF1CT4CKE06534 | 1FTNF1CT4CKE29358 |

1FTNF1CT4CKE09806

| 1FTNF1CT4CKE38688 | 1FTNF1CT4CKE41977 | 1FTNF1CT4CKE97627; 1FTNF1CT4CKE98468 | 1FTNF1CT4CKE09143; 1FTNF1CT4CKE32521; 1FTNF1CT4CKE41185 | 1FTNF1CT4CKE12284; 1FTNF1CT4CKE39808 | 1FTNF1CT4CKE69407 | 1FTNF1CT4CKE71139 | 1FTNF1CT4CKE03830; 1FTNF1CT4CKE97059; 1FTNF1CT4CKE54499 | 1FTNF1CT4CKE18201 | 1FTNF1CT4CKE25407 | 1FTNF1CT4CKE63204 | 1FTNF1CT4CKE99040 | 1FTNF1CT4CKE42093 | 1FTNF1CT4CKE89138 |

1FTNF1CT4CKE86837

; 1FTNF1CT4CKE19428 | 1FTNF1CT4CKE57757 | 1FTNF1CT4CKE37248

1FTNF1CT4CKE51005; 1FTNF1CT4CKE21535 | 1FTNF1CT4CKE84344 | 1FTNF1CT4CKE11863;

1FTNF1CT4CKE19834

| 1FTNF1CT4CKE54129; 1FTNF1CT4CKE69018 | 1FTNF1CT4CKE61775; 1FTNF1CT4CKE45706 | 1FTNF1CT4CKE82111 | 1FTNF1CT4CKE38075 | 1FTNF1CT4CKE50212 | 1FTNF1CT4CKE34124 | 1FTNF1CT4CKE20353 | 1FTNF1CT4CKE01656; 1FTNF1CT4CKE85106 | 1FTNF1CT4CKE46595; 1FTNF1CT4CKE56124

1FTNF1CT4CKE51960 | 1FTNF1CT4CKE09871; 1FTNF1CT4CKE20790 | 1FTNF1CT4CKE87213

1FTNF1CT4CKE64420

1FTNF1CT4CKE68855; 1FTNF1CT4CKE45575 | 1FTNF1CT4CKE43728 | 1FTNF1CT4CKE95957 | 1FTNF1CT4CKE05383 | 1FTNF1CT4CKE39355 | 1FTNF1CT4CKE68614; 1FTNF1CT4CKE31434 | 1FTNF1CT4CKE01477 | 1FTNF1CT4CKE47536; 1FTNF1CT4CKE89723; 1FTNF1CT4CKE53109 | 1FTNF1CT4CKE09398; 1FTNF1CT4CKE62344 | 1FTNF1CT4CKE46094 | 1FTNF1CT4CKE54504 | 1FTNF1CT4CKE28677; 1FTNF1CT4CKE35144 | 1FTNF1CT4CKE45561; 1FTNF1CT4CKE93190 | 1FTNF1CT4CKE72615; 1FTNF1CT4CKE03794 | 1FTNF1CT4CKE93710; 1FTNF1CT4CKE26590; 1FTNF1CT4CKE95036 | 1FTNF1CT4CKE53885

1FTNF1CT4CKE79015; 1FTNF1CT4CKE17131; 1FTNF1CT4CKE87602 | 1FTNF1CT4CKE45950; 1FTNF1CT4CKE12821; 1FTNF1CT4CKE50792; 1FTNF1CT4CKE31076; 1FTNF1CT4CKE10972 | 1FTNF1CT4CKE68872; 1FTNF1CT4CKE31157; 1FTNF1CT4CKE32373 | 1FTNF1CT4CKE88555 | 1FTNF1CT4CKE38397; 1FTNF1CT4CKE67009 | 1FTNF1CT4CKE24015 | 1FTNF1CT4CKE13497 | 1FTNF1CT4CKE04086; 1FTNF1CT4CKE24919 | 1FTNF1CT4CKE66653; 1FTNF1CT4CKE59914 | 1FTNF1CT4CKE23947 | 1FTNF1CT4CKE43793; 1FTNF1CT4CKE19171 | 1FTNF1CT4CKE00345 | 1FTNF1CT4CKE68113 | 1FTNF1CT4CKE65129 | 1FTNF1CT4CKE62084

1FTNF1CT4CKE50968; 1FTNF1CT4CKE90533 | 1FTNF1CT4CKE25083; 1FTNF1CT4CKE93125; 1FTNF1CT4CKE50811; 1FTNF1CT4CKE92136 | 1FTNF1CT4CKE06730; 1FTNF1CT4CKE89771 | 1FTNF1CT4CKE63820; 1FTNF1CT4CKE97420 | 1FTNF1CT4CKE04105 | 1FTNF1CT4CKE77247 | 1FTNF1CT4CKE73361 | 1FTNF1CT4CKE45821; 1FTNF1CT4CKE49528 | 1FTNF1CT4CKE40702 | 1FTNF1CT4CKE30915 | 1FTNF1CT4CKE55023 | 1FTNF1CT4CKE41073 | 1FTNF1CT4CKE51182 | 1FTNF1CT4CKE02208 | 1FTNF1CT4CKE40361 | 1FTNF1CT4CKE51540; 1FTNF1CT4CKE36374 | 1FTNF1CT4CKE66734

1FTNF1CT4CKE73764; 1FTNF1CT4CKE70217 | 1FTNF1CT4CKE53806 | 1FTNF1CT4CKE41574; 1FTNF1CT4CKE20675; 1FTNF1CT4CKE00278; 1FTNF1CT4CKE36651; 1FTNF1CT4CKE46337 | 1FTNF1CT4CKE54955 | 1FTNF1CT4CKE36388; 1FTNF1CT4CKE98776; 1FTNF1CT4CKE14911 | 1FTNF1CT4CKE18148; 1FTNF1CT4CKE49982 | 1FTNF1CT4CKE19414 | 1FTNF1CT4CKE27870; 1FTNF1CT4CKE53904 | 1FTNF1CT4CKE40053 | 1FTNF1CT4CKE29666 | 1FTNF1CT4CKE53398; 1FTNF1CT4CKE28310 |

1FTNF1CT4CKE21826

; 1FTNF1CT4CKE66877; 1FTNF1CT4CKE01236; 1FTNF1CT4CKE50338 | 1FTNF1CT4CKE10437 | 1FTNF1CT4CKE10261 | 1FTNF1CT4CKE03522 | 1FTNF1CT4CKE95330 | 1FTNF1CT4CKE31823; 1FTNF1CT4CKE33538; 1FTNF1CT4CKE30719 | 1FTNF1CT4CKE16707 | 1FTNF1CT4CKE86577 | 1FTNF1CT4CKE54440 | 1FTNF1CT4CKE90564 | 1FTNF1CT4CKE12690 | 1FTNF1CT4CKE48900 | 1FTNF1CT4CKE80844; 1FTNF1CT4CKE24340; 1FTNF1CT4CKE90676 | 1FTNF1CT4CKE59685 | 1FTNF1CT4CKE33541 | 1FTNF1CT4CKE06565; 1FTNF1CT4CKE49464; 1FTNF1CT4CKE04539; 1FTNF1CT4CKE27917; 1FTNF1CT4CKE59475; 1FTNF1CT4CKE29828 | 1FTNF1CT4CKE25147 | 1FTNF1CT4CKE67754 | 1FTNF1CT4CKE38268 | 1FTNF1CT4CKE29957 | 1FTNF1CT4CKE01222 | 1FTNF1CT4CKE51487 | 1FTNF1CT4CKE78544 | 1FTNF1CT4CKE93089; 1FTNF1CT4CKE70539

1FTNF1CT4CKE52073

1FTNF1CT4CKE32700 | 1FTNF1CT4CKE21258 | 1FTNF1CT4CKE47469; 1FTNF1CT4CKE13189 | 1FTNF1CT4CKE79774; 1FTNF1CT4CKE27190 | 1FTNF1CT4CKE38917 | 1FTNF1CT4CKE32034 | 1FTNF1CT4CKE20742 | 1FTNF1CT4CKE72761; 1FTNF1CT4CKE84151 | 1FTNF1CT4CKE90130; 1FTNF1CT4CKE13077 | 1FTNF1CT4CKE16884 | 1FTNF1CT4CKE76986; 1FTNF1CT4CKE74851 | 1FTNF1CT4CKE01821 | 1FTNF1CT4CKE77474; 1FTNF1CT4CKE75790 | 1FTNF1CT4CKE14374 | 1FTNF1CT4CKE20840; 1FTNF1CT4CKE26654 | 1FTNF1CT4CKE97028 | 1FTNF1CT4CKE04735 | 1FTNF1CT4CKE10079; 1FTNF1CT4CKE08994 | 1FTNF1CT4CKE84179 | 1FTNF1CT4CKE43700 | 1FTNF1CT4CKE17615 | 1FTNF1CT4CKE04234 | 1FTNF1CT4CKE56611; 1FTNF1CT4CKE05934; 1FTNF1CT4CKE21874 | 1FTNF1CT4CKE26170; 1FTNF1CT4CKE79760; 1FTNF1CT4CKE01446; 1FTNF1CT4CKE93576; 1FTNF1CT4CKE78141 |

1FTNF1CT4CKE41915

| 1FTNF1CT4CKE99572 | 1FTNF1CT4CKE59010 | 1FTNF1CT4CKE25214

1FTNF1CT4CKE53529 | 1FTNF1CT4CKE56950; 1FTNF1CT4CKE63123 | 1FTNF1CT4CKE70590 | 1FTNF1CT4CKE38349 | 1FTNF1CT4CKE41090; 1FTNF1CT4CKE24760; 1FTNF1CT4CKE25536; 1FTNF1CT4CKE25567 | 1FTNF1CT4CKE70931 | 1FTNF1CT4CKE69679 | 1FTNF1CT4CKE30851 | 1FTNF1CT4CKE85462; 1FTNF1CT4CKE48878 | 1FTNF1CT4CKE01768 | 1FTNF1CT4CKE66474; 1FTNF1CT4CKE38240 | 1FTNF1CT4CKE22734 | 1FTNF1CT4CKE69214; 1FTNF1CT4CKE76129 | 1FTNF1CT4CKE04928

1FTNF1CT4CKE77734; 1FTNF1CT4CKE89091 | 1FTNF1CT4CKE87048 | 1FTNF1CT4CKE68774 | 1FTNF1CT4CKE42028; 1FTNF1CT4CKE30090

1FTNF1CT4CKE34897 | 1FTNF1CT4CKE00104 | 1FTNF1CT4CKE57032 | 1FTNF1CT4CKE81959; 1FTNF1CT4CKE72033 | 1FTNF1CT4CKE98552; 1FTNF1CT4CKE85042; 1FTNF1CT4CKE86224

1FTNF1CT4CKE02712; 1FTNF1CT4CKE49318

1FTNF1CT4CKE35130 | 1FTNF1CT4CKE83226; 1FTNF1CT4CKE33118; 1FTNF1CT4CKE68192 | 1FTNF1CT4CKE40473 | 1FTNF1CT4CKE03083 | 1FTNF1CT4CKE21017; 1FTNF1CT4CKE10521; 1FTNF1CT4CKE52770

1FTNF1CT4CKE30722 | 1FTNF1CT4CKE43308 | 1FTNF1CT4CKE41266; 1FTNF1CT4CKE90547 | 1FTNF1CT4CKE25603; 1FTNF1CT4CKE14360 | 1FTNF1CT4CKE90905; 1FTNF1CT4CKE28209; 1FTNF1CT4CKE72887; 1FTNF1CT4CKE83114; 1FTNF1CT4CKE03682 | 1FTNF1CT4CKE95831

1FTNF1CT4CKE04945; 1FTNF1CT4CKE61999; 1FTNF1CT4CKE63610 | 1FTNF1CT4CKE91536

1FTNF1CT4CKE19638; 1FTNF1CT4CKE22278 | 1FTNF1CT4CKE74056 | 1FTNF1CT4CKE49125; 1FTNF1CT4CKE17016 | 1FTNF1CT4CKE14200; 1FTNF1CT4CKE72386 | 1FTNF1CT4CKE37105 | 1FTNF1CT4CKE77720 | 1FTNF1CT4CKE50923 | 1FTNF1CT4CKE35189 | 1FTNF1CT4CKE47987 | 1FTNF1CT4CKE45043 | 1FTNF1CT4CKE63364 | 1FTNF1CT4CKE37864

1FTNF1CT4CKE08140

1FTNF1CT4CKE52686 | 1FTNF1CT4CKE03486 | 1FTNF1CT4CKE57659 | 1FTNF1CT4CKE80214; 1FTNF1CT4CKE76373 | 1FTNF1CT4CKE18019 | 1FTNF1CT4CKE19722; 1FTNF1CT4CKE26976 | 1FTNF1CT4CKE12267; 1FTNF1CT4CKE61260 | 1FTNF1CT4CKE50209; 1FTNF1CT4CKE92301 | 1FTNF1CT4CKE22913; 1FTNF1CT4CKE11832 | 1FTNF1CT4CKE27559 | 1FTNF1CT4CKE47665; 1FTNF1CT4CKE13788; 1FTNF1CT4CKE88295 | 1FTNF1CT4CKE39789; 1FTNF1CT4CKE91925 | 1FTNF1CT4CKE19106

1FTNF1CT4CKE95022; 1FTNF1CT4CKE37783 | 1FTNF1CT4CKE98101; 1FTNF1CT4CKE15640 | 1FTNF1CT4CKE01835 | 1FTNF1CT4CKE09482; 1FTNF1CT4CKE71268

1FTNF1CT4CKE73814 | 1FTNF1CT4CKE33698 | 1FTNF1CT4CKE00569

1FTNF1CT4CKE82125 | 1FTNF1CT4CKE99636 | 1FTNF1CT4CKE20014 | 1FTNF1CT4CKE91388;

1FTNF1CT4CKE991041FTNF1CT4CKE26363 | 1FTNF1CT4CKE17551; 1FTNF1CT4CKE48542 | 1FTNF1CT4CKE41445 | 1FTNF1CT4CKE32714; 1FTNF1CT4CKE51473; 1FTNF1CT4CKE87969 | 1FTNF1CT4CKE73277 | 1FTNF1CT4CKE51490 | 1FTNF1CT4CKE15850 | 1FTNF1CT4CKE26220; 1FTNF1CT4CKE67530 | 1FTNF1CT4CKE82920 | 1FTNF1CT4CKE37749 | 1FTNF1CT4CKE63381 | 1FTNF1CT4CKE37203 | 1FTNF1CT4CKE61145 | 1FTNF1CT4CKE09093 | 1FTNF1CT4CKE58665 | 1FTNF1CT4CKE57631; 1FTNF1CT4CKE40487; 1FTNF1CT4CKE87776; 1FTNF1CT4CKE61579 | 1FTNF1CT4CKE54650; 1FTNF1CT4CKE20093 | 1FTNF1CT4CKE34589; 1FTNF1CT4CKE51103 | 1FTNF1CT4CKE68788 | 1FTNF1CT4CKE45916 | 1FTNF1CT4CKE21244 | 1FTNF1CT4CKE75093 | 1FTNF1CT4CKE25472; 1FTNF1CT4CKE90628 | 1FTNF1CT4CKE71352; 1FTNF1CT4CKE81847; 1FTNF1CT4CKE44796; 1FTNF1CT4CKE18506; 1FTNF1CT4CKE63607

1FTNF1CT4CKE01186

1FTNF1CT4CKE14861 | 1FTNF1CT4CKE96753; 1FTNF1CT4CKE69567; 1FTNF1CT4CKE16688; 1FTNF1CT4CKE53157 | 1FTNF1CT4CKE48394 | 1FTNF1CT4CKE93528; 1FTNF1CT4CKE45222 | 1FTNF1CT4CKE86272 | 1FTNF1CT4CKE15718 | 1FTNF1CT4CKE53322 | 1FTNF1CT4CKE68600; 1FTNF1CT4CKE12995; 1FTNF1CT4CKE72517 | 1FTNF1CT4CKE17050; 1FTNF1CT4CKE65986 | 1FTNF1CT4CKE67463; 1FTNF1CT4CKE32292 | 1FTNF1CT4CKE41302; 1FTNF1CT4CKE49481 | 1FTNF1CT4CKE82240 | 1FTNF1CT4CKE24127 | 1FTNF1CT4CKE64207 | 1FTNF1CT4CKE17453 | 1FTNF1CT4CKE48671; 1FTNF1CT4CKE74428; 1FTNF1CT4CKE86675 | 1FTNF1CT4CKE97692 | 1FTNF1CT4CKE59508; 1FTNF1CT4CKE58066

1FTNF1CT4CKE56074 | 1FTNF1CT4CKE00281; 1FTNF1CT4CKE45446; 1FTNF1CT4CKE40781; 1FTNF1CT4CKE30669 | 1FTNF1CT4CKE69021; 1FTNF1CT4CKE78107 | 1FTNF1CT4CKE81895 | 1FTNF1CT4CKE47679 | 1FTNF1CT4CKE84327; 1FTNF1CT4CKE67768; 1FTNF1CT4CKE34625

1FTNF1CT4CKE72484

1FTNF1CT4CKE35354 | 1FTNF1CT4CKE70914 | 1FTNF1CT4CKE01320 | 1FTNF1CT4CKE26301; 1FTNF1CT4CKE41669

1FTNF1CT4CKE12396; 1FTNF1CT4CKE82710 | 1FTNF1CT4CKE30557; 1FTNF1CT4CKE89463 | 1FTNF1CT4CKE50016 | 1FTNF1CT4CKE36732 | 1FTNF1CT4CKE48380 | 1FTNF1CT4CKE90595; 1FTNF1CT4CKE11023; 1FTNF1CT4CKE91150; 1FTNF1CT4CKE24046; 1FTNF1CT4CKE48735 | 1FTNF1CT4CKE85039 | 1FTNF1CT4CKE77782 | 1FTNF1CT4CKE18554 | 1FTNF1CT4CKE91813; 1FTNF1CT4CKE33605 | 1FTNF1CT4CKE98471 | 1FTNF1CT4CKE24838; 1FTNF1CT4CKE58472

1FTNF1CT4CKE35533; 1FTNF1CT4CKE16822 | 1FTNF1CT4CKE80116 | 1FTNF1CT4CKE86255; 1FTNF1CT4CKE58455

1FTNF1CT4CKE49870; 1FTNF1CT4CKE72193 | 1FTNF1CT4CKE81458 | 1FTNF1CT4CKE90516; 1FTNF1CT4CKE75465

1FTNF1CT4CKE83324; 1FTNF1CT4CKE36195; 1FTNF1CT4CKE49559; 1FTNF1CT4CKE23978 | 1FTNF1CT4CKE64532 | 1FTNF1CT4CKE59959; 1FTNF1CT4CKE63459 | 1FTNF1CT4CKE98020 | 1FTNF1CT4CKE65311 | 1FTNF1CT4CKE23768; 1FTNF1CT4CKE03679 | 1FTNF1CT4CKE38576; 1FTNF1CT4CKE55703; 1FTNF1CT4CKE84232; 1FTNF1CT4CKE17288; 1FTNF1CT4CKE29165 | 1FTNF1CT4CKE22006 | 1FTNF1CT4CKE48363; 1FTNF1CT4CKE05819 | 1FTNF1CT4CKE33636

1FTNF1CT4CKE81671

| 1FTNF1CT4CKE92833 | 1FTNF1CT4CKE34026 | 1FTNF1CT4CKE15654; 1FTNF1CT4CKE40330 | 1FTNF1CT4CKE41901; 1FTNF1CT4CKE73621 | 1FTNF1CT4CKE02838 | 1FTNF1CT4CKE59587; 1FTNF1CT4CKE29585

1FTNF1CT4CKE47391; 1FTNF1CT4CKE78379; 1FTNF1CT4CKE03732 | 1FTNF1CT4CKE26203 | 1FTNF1CT4CKE37010 | 1FTNF1CT4CKE13371 | 1FTNF1CT4CKE00412 | 1FTNF1CT4CKE56303; 1FTNF1CT4CKE11362; 1FTNF1CT4CKE29201; 1FTNF1CT4CKE76423 | 1FTNF1CT4CKE32227 | 1FTNF1CT4CKE55409 | 1FTNF1CT4CKE17677 | 1FTNF1CT4CKE45155 | 1FTNF1CT4CKE03861 | 1FTNF1CT4CKE76695 | 1FTNF1CT4CKE32616 | 1FTNF1CT4CKE55300 | 1FTNF1CT4CKE23415

1FTNF1CT4CKE29487 | 1FTNF1CT4CKE81167 | 1FTNF1CT4CKE45995 | 1FTNF1CT4CKE97319; 1FTNF1CT4CKE32759; 1FTNF1CT4CKE95666 | 1FTNF1CT4CKE64997; 1FTNF1CT4CKE77362 | 1FTNF1CT4CKE95148; 1FTNF1CT4CKE83128 | 1FTNF1CT4CKE49657 | 1FTNF1CT4CKE65938; 1FTNF1CT4CKE87485 | 1FTNF1CT4CKE08445

1FTNF1CT4CKE63722 | 1FTNF1CT4CKE23687 | 1FTNF1CT4CKE89124 | 1FTNF1CT4CKE29277 | 1FTNF1CT4CKE49495 | 1FTNF1CT4CKE89849 | 1FTNF1CT4CKE96204

1FTNF1CT4CKE84912 | 1FTNF1CT4CKE06484; 1FTNF1CT4CKE46130 | 1FTNF1CT4CKE83842 | 1FTNF1CT4CKE30493 | 1FTNF1CT4CKE36519 | 1FTNF1CT4CKE76812 | 1FTNF1CT4CKE57810 | 1FTNF1CT4CKE49349 | 1FTNF1CT4CKE73019; 1FTNF1CT4CKE41784 | 1FTNF1CT4CKE56415; 1FTNF1CT4CKE71142; 1FTNF1CT4CKE76146

1FTNF1CT4CKE41509 | 1FTNF1CT4CKE40800 | 1FTNF1CT4CKE24726; 1FTNF1CT4CKE92587; 1FTNF1CT4CKE02189 | 1FTNF1CT4CKE08025 | 1FTNF1CT4CKE58410 | 1FTNF1CT4CKE16187 | 1FTNF1CT4CKE86580 | 1FTNF1CT4CKE24953 | 1FTNF1CT4CKE32745 | 1FTNF1CT4CKE90600 | 1FTNF1CT4CKE68340; 1FTNF1CT4CKE98356; 1FTNF1CT4CKE84375; 1FTNF1CT4CKE71271 | 1FTNF1CT4CKE91147

1FTNF1CT4CKE67656; 1FTNF1CT4CKE72937 | 1FTNF1CT4CKE95120 | 1FTNF1CT4CKE60917 | 1FTNF1CT4CKE56365 | 1FTNF1CT4CKE82867

1FTNF1CT4CKE38593; 1FTNF1CT4CKE41154 | 1FTNF1CT4CKE10485 | 1FTNF1CT4CKE49643;

1FTNF1CT4CKE94310

| 1FTNF1CT4CKE99605; 1FTNF1CT4CKE51585 | 1FTNF1CT4CKE09353; 1FTNF1CT4CKE55622 | 1FTNF1CT4CKE77152 | 1FTNF1CT4CKE18344; 1FTNF1CT4CKE16447; 1FTNF1CT4CKE13922 | 1FTNF1CT4CKE29876; 1FTNF1CT4CKE38769

1FTNF1CT4CKE74090 | 1FTNF1CT4CKE18585 | 1FTNF1CT4CKE05898; 1FTNF1CT4CKE15847; 1FTNF1CT4CKE74249; 1FTNF1CT4CKE24211 | 1FTNF1CT4CKE55944 |

1FTNF1CT4CKE84280

; 1FTNF1CT4CKE18795; 1FTNF1CT4CKE28579 | 1FTNF1CT4CKE62103; 1FTNF1CT4CKE69665; 1FTNF1CT4CKE54552 | 1FTNF1CT4CKE18747; 1FTNF1CT4CKE39260 | 1FTNF1CT4CKE76843 | 1FTNF1CT4CKE12897

1FTNF1CT4CKE92363

1FTNF1CT4CKE30977 | 1FTNF1CT4CKE36682 | 1FTNF1CT4CKE35208; 1FTNF1CT4CKE59511; 1FTNF1CT4CKE26542 | 1FTNF1CT4CKE65504 | 1FTNF1CT4CKE23799; 1FTNF1CT4CKE52932 | 1FTNF1CT4CKE75739 | 1FTNF1CT4CKE16190 | 1FTNF1CT4CKE28940 | 1FTNF1CT4CKE91617 | 1FTNF1CT4CKE06176 | 1FTNF1CT4CKE96137 | 1FTNF1CT4CKE12799 | 1FTNF1CT4CKE80603; 1FTNF1CT4CKE67155 | 1FTNF1CT4CKE49660 | 1FTNF1CT4CKE67706; 1FTNF1CT4CKE48816

1FTNF1CT4CKE70847 | 1FTNF1CT4CKE67088 | 1FTNF1CT4CKE96722 | 1FTNF1CT4CKE51263 | 1FTNF1CT4CKE34186 | 1FTNF1CT4CKE15234; 1FTNF1CT4CKE98972

1FTNF1CT4CKE00474 | 1FTNF1CT4CKE33667 | 1FTNF1CT4CKE00197 | 1FTNF1CT4CKE56981; 1FTNF1CT4CKE76809; 1FTNF1CT4CKE59055; 1FTNF1CT4CKE31241 | 1FTNF1CT4CKE54356; 1FTNF1CT4CKE28744 | 1FTNF1CT4CKE48329

1FTNF1CT4CKE82545 | 1FTNF1CT4CKE53241 | 1FTNF1CT4CKE72520 | 1FTNF1CT4CKE72985; 1FTNF1CT4CKE78074

1FTNF1CT4CKE32020 | 1FTNF1CT4CKE35449 | 1FTNF1CT4CKE31403 | 1FTNF1CT4CKE50761 | 1FTNF1CT4CKE93321 | 1FTNF1CT4CKE66152; 1FTNF1CT4CKE73893 | 1FTNF1CT4CKE44894 | 1FTNF1CT4CKE92380 | 1FTNF1CT4CKE90046 | 1FTNF1CT4CKE79855 | 1FTNF1CT4CKE24290 | 1FTNF1CT4CKE74767

1FTNF1CT4CKE08509 | 1FTNF1CT4CKE49884

1FTNF1CT4CKE79399 | 1FTNF1CT4CKE75806; 1FTNF1CT4CKE37184 | 1FTNF1CT4CKE44393; 1FTNF1CT4CKE70637 | 1FTNF1CT4CKE83162 | 1FTNF1CT4CKE43647; 1FTNF1CT4CKE98163; 1FTNF1CT4CKE29103 | 1FTNF1CT4CKE91441 | 1FTNF1CT4CKE98860 | 1FTNF1CT4CKE04492 | 1FTNF1CT4CKE29070 | 1FTNF1CT4CKE59251; 1FTNF1CT4CKE04914 | 1FTNF1CT4CKE18229 | 1FTNF1CT4CKE16268 | 1FTNF1CT4CKE87907 | 1FTNF1CT4CKE30610; 1FTNF1CT4CKE18876 | 1FTNF1CT4CKE71867 | 1FTNF1CT4CKE25939 | 1FTNF1CT4CKE74137; 1FTNF1CT4CKE41820 | 1FTNF1CT4CKE69715

1FTNF1CT4CKE00667

; 1FTNF1CT4CKE28629; 1FTNF1CT4CKE29473 | 1FTNF1CT4CKE47908 | 1FTNF1CT4CKE04461 | 1FTNF1CT4CKE42918 | 1FTNF1CT4CKE33815 | 1FTNF1CT4CKE71111 | 1FTNF1CT4CKE05254; 1FTNF1CT4CKE29506 | 1FTNF1CT4CKE98003 | 1FTNF1CT4CKE66183 | 1FTNF1CT4CKE15315 | 1FTNF1CT4CKE40120 | 1FTNF1CT4CKE25584 | 1FTNF1CT4CKE07358; 1FTNF1CT4CKE62683 | 1FTNF1CT4CKE63767 | 1FTNF1CT4CKE82562 | 1FTNF1CT4CKE75689 | 1FTNF1CT4CKE55765 | 1FTNF1CT4CKE37072 | 1FTNF1CT4CKE31935 | 1FTNF1CT4CKE44734 | 1FTNF1CT4CKE86417; 1FTNF1CT4CKE14083; 1FTNF1CT4CKE61825 | 1FTNF1CT4CKE78835; 1FTNF1CT4CKE94730 | 1FTNF1CT4CKE01804 | 1FTNF1CT4CKE87857; 1FTNF1CT4CKE65826; 1FTNF1CT4CKE02922; 1FTNF1CT4CKE72209

1FTNF1CT4CKE91326;

1FTNF1CT4CKE560091FTNF1CT4CKE53949; 1FTNF1CT4CKE48833 | 1FTNF1CT4CKE34155

1FTNF1CT4CKE24287 | 1FTNF1CT4CKE31515 | 1FTNF1CT4CKE82447; 1FTNF1CT4CKE36939 | 1FTNF1CT4CKE15220 | 1FTNF1CT4CKE23527 | 1FTNF1CT4CKE15265 | 1FTNF1CT4CKE97210 | 1FTNF1CT4CKE37315

1FTNF1CT4CKE08302 | 1FTNF1CT4CKE32809

1FTNF1CT4CKE55846 | 1FTNF1CT4CKE38559; 1FTNF1CT4CKE85932; 1FTNF1CT4CKE95134 | 1FTNF1CT4CKE34785; 1FTNF1CT4CKE63087; 1FTNF1CT4CKE02788; 1FTNF1CT4CKE72596; 1FTNF1CT4CKE95537 |

1FTNF1CT4CKE00541

| 1FTNF1CT4CKE44944 | 1FTNF1CT4CKE06274 | 1FTNF1CT4CKE82707 | 1FTNF1CT4CKE21082

1FTNF1CT4CKE00376

1FTNF1CT4CKE93707; 1FTNF1CT4CKE34253 | 1FTNF1CT4CKE95005; 1FTNF1CT4CKE13919 | 1FTNF1CT4CKE68662 | 1FTNF1CT4CKE27660; 1FTNF1CT4CKE96445 | 1FTNF1CT4CKE61341 | 1FTNF1CT4CKE74980 | 1FTNF1CT4CKE21146 | 1FTNF1CT4CKE79483

1FTNF1CT4CKE13645 | 1FTNF1CT4CKE30221 | 1FTNF1CT4CKE36486 | 1FTNF1CT4CKE50002 | 1FTNF1CT4CKE80441; 1FTNF1CT4CKE21664; 1FTNF1CT4CKE62280; 1FTNF1CT4CKE36343; 1FTNF1CT4CKE72758; 1FTNF1CT4CKE75708 | 1FTNF1CT4CKE60495 | 1FTNF1CT4CKE89575 | 1FTNF1CT4CKE52302 | 1FTNF1CT4CKE94694; 1FTNF1CT4CKE93139 | 1FTNF1CT4CKE28565 | 1FTNF1CT4CKE21003; 1FTNF1CT4CKE26038 | 1FTNF1CT4CKE44135; 1FTNF1CT4CKE44264 | 1FTNF1CT4CKE50601 |

1FTNF1CT4CKE34365

; 1FTNF1CT4CKE36780 | 1FTNF1CT4CKE67804; 1FTNF1CT4CKE38724; 1FTNF1CT4CKE42837 | 1FTNF1CT4CKE00457 | 1FTNF1CT4CKE72355; 1FTNF1CT4CKE94842; 1FTNF1CT4CKE03102; 1FTNF1CT4CKE18361 | 1FTNF1CT4CKE57273; 1FTNF1CT4CKE90225 | 1FTNF1CT4CKE55085 | 1FTNF1CT4CKE96395 | 1FTNF1CT4CKE60464 | 1FTNF1CT4CKE82819

1FTNF1CT4CKE42630; 1FTNF1CT4CKE39811 | 1FTNF1CT4CKE99250; 1FTNF1CT4CKE21745 | 1FTNF1CT4CKE29750; 1FTNF1CT4CKE24306 | 1FTNF1CT4CKE96123; 1FTNF1CT4CKE84635 | 1FTNF1CT4CKE29098 | 1FTNF1CT4CKE36438 | 1FTNF1CT4CKE34561

1FTNF1CT4CKE80617 | 1FTNF1CT4CKE38741 | 1FTNF1CT4CKE12270; 1FTNF1CT4CKE69827 | 1FTNF1CT4CKE36049; 1FTNF1CT4CKE21437 | 1FTNF1CT4CKE12527; 1FTNF1CT4CKE52008 | 1FTNF1CT4CKE06341 | 1FTNF1CT4CKE21499; 1FTNF1CT4CKE48928 | 1FTNF1CT4CKE99541 | 1FTNF1CT4CKE55202 | 1FTNF1CT4CKE03908; 1FTNF1CT4CKE12446 | 1FTNF1CT4CKE55281 | 1FTNF1CT4CKE23477 | 1FTNF1CT4CKE86501 | 1FTNF1CT4CKE85980 | 1FTNF1CT4CKE08400 | 1FTNF1CT4CKE48427 | 1FTNF1CT4CKE98857 | 1FTNF1CT4CKE16139; 1FTNF1CT4CKE51750 | 1FTNF1CT4CKE05657 | 1FTNF1CT4CKE52980; 1FTNF1CT4CKE52624 | 1FTNF1CT4CKE01494; 1FTNF1CT4CKE62988; 1FTNF1CT4CKE75305; 1FTNF1CT4CKE38271 | 1FTNF1CT4CKE95621 | 1FTNF1CT4CKE97241; 1FTNF1CT4CKE48248; 1FTNF1CT4CKE12575; 1FTNF1CT4CKE43339; 1FTNF1CT4CKE03004 | 1FTNF1CT4CKE66264 | 1FTNF1CT4CKE29747 | 1FTNF1CT4CKE18103; 1FTNF1CT4CKE09532 |

1FTNF1CT4CKE34298

| 1FTNF1CT4CKE46807 | 1FTNF1CT4CKE17260 | 1FTNF1CT4CKE98521 | 1FTNF1CT4CKE62523 | 1FTNF1CT4CKE24757 | 1FTNF1CT4CKE44491 | 1FTNF1CT4CKE66202 | 1FTNF1CT4CKE92671 | 1FTNF1CT4CKE36407 | 1FTNF1CT4CKE12088 | 1FTNF1CT4CKE36178 |

1FTNF1CT4CKE46693

; 1FTNF1CT4CKE77880 | 1FTNF1CT4CKE86059; 1FTNF1CT4CKE28100 | 1FTNF1CT4CKE16058 | 1FTNF1CT4CKE53000 | 1FTNF1CT4CKE03827 | 1FTNF1CT4CKE60836 | 1FTNF1CT4CKE45169 | 1FTNF1CT4CKE69116 | 1FTNF1CT4CKE51943; 1FTNF1CT4CKE40084 | 1FTNF1CT4CKE20045 | 1FTNF1CT4CKE16318; 1FTNF1CT4CKE73991; 1FTNF1CT4CKE67964 | 1FTNF1CT4CKE43874 | 1FTNF1CT4CKE40585 | 1FTNF1CT4CKE33281; 1FTNF1CT4CKE17775; 1FTNF1CT4CKE75241; 1FTNF1CT4CKE11278 | 1FTNF1CT4CKE40182; 1FTNF1CT4CKE90693 | 1FTNF1CT4CKE12186 | 1FTNF1CT4CKE92816 | 1FTNF1CT4CKE55166; 1FTNF1CT4CKE58195 | 1FTNF1CT4CKE26458; 1FTNF1CT4CKE54311

1FTNF1CT4CKE84411; 1FTNF1CT4CKE65308; 1FTNF1CT4CKE10809; 1FTNF1CT4CKE24483 | 1FTNF1CT4CKE97949; 1FTNF1CT4CKE13466 | 1FTNF1CT4CKE56205; 1FTNF1CT4CKE45012 | 1FTNF1CT4CKE11684; 1FTNF1CT4CKE10020 | 1FTNF1CT4CKE70704; 1FTNF1CT4CKE39677 | 1FTNF1CT4CKE91391; 1FTNF1CT4CKE90662 | 1FTNF1CT4CKE41610

1FTNF1CT4CKE30431; 1FTNF1CT4CKE05285 | 1FTNF1CT4CKE75899 | 1FTNF1CT4CKE32602 | 1FTNF1CT4CKE52106 | 1FTNF1CT4CKE45852

1FTNF1CT4CKE78852

1FTNF1CT4CKE59279 | 1FTNF1CT4CKE94789 | 1FTNF1CT4CKE66782 | 1FTNF1CT4CKE24273 | 1FTNF1CT4CKE21616 | 1FTNF1CT4CKE24371 | 1FTNF1CT4CKE28887; 1FTNF1CT4CKE80312 | 1FTNF1CT4CKE83954 | 1FTNF1CT4CKE48895; 1FTNF1CT4CKE53059; 1FTNF1CT4CKE20868

1FTNF1CT4CKE75918

| 1FTNF1CT4CKE49321 | 1FTNF1CT4CKE62408; 1FTNF1CT4CKE09059 | 1FTNF1CT4CKE56673

1FTNF1CT4CKE48539; 1FTNF1CT4CKE09904; 1FTNF1CT4CKE95750; 1FTNF1CT4CKE94534 | 1FTNF1CT4CKE71335 | 1FTNF1CT4CKE71349; 1FTNF1CT4CKE69486; 1FTNF1CT4CKE64613

1FTNF1CT4CKE51859 | 1FTNF1CT4CKE31594; 1FTNF1CT4CKE56351; 1FTNF1CT4CKE73490 | 1FTNF1CT4CKE54308;

1FTNF1CT4CKE83968

| 1FTNF1CT4CKE43499; 1FTNF1CT4CKE61629 | 1FTNF1CT4CKE55989; 1FTNF1CT4CKE29683; 1FTNF1CT4CKE73151; 1FTNF1CT4CKE46824; 1FTNF1CT4CKE76552 | 1FTNF1CT4CKE17291; 1FTNF1CT4CKE42997 | 1FTNF1CT4CKE88474; 1FTNF1CT4CKE40683 | 1FTNF1CT4CKE42269; 1FTNF1CT4CKE37797 | 1FTNF1CT4CKE11541; 1FTNF1CT4CKE57709 | 1FTNF1CT4CKE79886 | 1FTNF1CT4CKE77748 | 1FTNF1CT4CKE06842 | 1FTNF1CT4CKE93805; 1FTNF1CT4CKE37704 | 1FTNF1CT4CKE87230; 1FTNF1CT4CKE49013 | 1FTNF1CT4CKE39601 | 1FTNF1CT4CKE92430 | 1FTNF1CT4CKE58178 | 1FTNF1CT4CKE47620 | 1FTNF1CT4CKE44460 | 1FTNF1CT4CKE30073; 1FTNF1CT4CKE75501 | 1FTNF1CT4CKE95182; 1FTNF1CT4CKE93271;

1FTNF1CT4CKE11913

; 1FTNF1CT4CKE08185; 1FTNF1CT4CKE82027 | 1FTNF1CT4CKE42160 | 1FTNF1CT4CKE36942 | 1FTNF1CT4CKE13757 | 1FTNF1CT4CKE97689; 1FTNF1CT4CKE94159 | 1FTNF1CT4CKE50713; 1FTNF1CT4CKE44975 | 1FTNF1CT4CKE46841 | 1FTNF1CT4CKE49108; 1FTNF1CT4CKE19686; 1FTNF1CT4CKE09224 | 1FTNF1CT4CKE45348; 1FTNF1CT4CKE39582; 1FTNF1CT4CKE15671 | 1FTNF1CT4CKE10356 | 1FTNF1CT4CKE49898 | 1FTNF1CT4CKE70220 | 1FTNF1CT4CKE73506 | 1FTNF1CT4CKE83551 | 1FTNF1CT4CKE77832; 1FTNF1CT4CKE81136 | 1FTNF1CT4CKE77538 | 1FTNF1CT4CKE26573; 1FTNF1CT4CKE82237; 1FTNF1CT4CKE86899 | 1FTNF1CT4CKE13841 | 1FTNF1CT4CKE61470;

1FTNF1CT4CKE91827

; 1FTNF1CT4CKE80956

1FTNF1CT4CKE59007

1FTNF1CT4CKE11636 | 1FTNF1CT4CKE64689 | 1FTNF1CT4CKE40831 | 1FTNF1CT4CKE86207 | 1FTNF1CT4CKE97742 | 1FTNF1CT4CKE55877; 1FTNF1CT4CKE05304 | 1FTNF1CT4CKE76356; 1FTNF1CT4CKE14519 | 1FTNF1CT4CKE27383; 1FTNF1CT4CKE97370 | 1FTNF1CT4CKE81539 | 1FTNF1CT4CKE77040 | 1FTNF1CT4CKE81279 | 1FTNF1CT4CKE15931 | 1FTNF1CT4CKE72002 | 1FTNF1CT4CKE30879; 1FTNF1CT4CKE50159

1FTNF1CT4CKE72436; 1FTNF1CT4CKE55829; 1FTNF1CT4CKE87955; 1FTNF1CT4CKE00250; 1FTNF1CT4CKE92539 | 1FTNF1CT4CKE55572 | 1FTNF1CT4CKE64448 | 1FTNF1CT4CKE29344 | 1FTNF1CT4CKE05965 | 1FTNF1CT4CKE79922

1FTNF1CT4CKE63395; 1FTNF1CT4CKE49044 | 1FTNF1CT4CKE88331 | 1FTNF1CT4CKE90970 | 1FTNF1CT4CKE65874 | 1FTNF1CT4CKE40523; 1FTNF1CT4CKE45074 | 1FTNF1CT4CKE53840 | 1FTNF1CT4CKE04721 | 1FTNF1CT4CKE97451 | 1FTNF1CT4CKE05593; 1FTNF1CT4CKE60058 | 1FTNF1CT4CKE58861 | 1FTNF1CT4CKE40893 | 1FTNF1CT4CKE06162 | 1FTNF1CT4CKE50310 | 1FTNF1CT4CKE65079 | 1FTNF1CT4CKE00717 | 1FTNF1CT4CKE28582 | 1FTNF1CT4CKE07649

1FTNF1CT4CKE89866 | 1FTNF1CT4CKE15816 | 1FTNF1CT4CKE53126 | 1FTNF1CT4CKE17971

1FTNF1CT4CKE63090

1FTNF1CT4CKE74297; 1FTNF1CT4CKE81122 | 1FTNF1CT4CKE41249 | 1FTNF1CT4CKE47410 | 1FTNF1CT4CKE39775 | 1FTNF1CT4CKE47343 | 1FTNF1CT4CKE21700 | 1FTNF1CT4CKE52591; 1FTNF1CT4CKE67902 |

1FTNF1CT4CKE79709

| 1FTNF1CT4CKE39565; 1FTNF1CT4CKE69553 | 1FTNF1CT4CKE84473 | 1FTNF1CT4CKE31885; 1FTNF1CT4CKE32065 | 1FTNF1CT4CKE86546 | 1FTNF1CT4CKE98048; 1FTNF1CT4CKE38996 | 1FTNF1CT4CKE44667 | 1FTNF1CT4CKE63171 | 1FTNF1CT4CKE58827 | 1FTNF1CT4CKE21650 | 1FTNF1CT4CKE50467 | 1FTNF1CT4CKE83565; 1FTNF1CT4CKE13743 | 1FTNF1CT4CKE50100;

1FTNF1CT4CKE02905

| 1FTNF1CT4CKE80911 | 1FTNF1CT4CKE55734 | 1FTNF1CT4CKE63154; 1FTNF1CT4CKE88670 | 1FTNF1CT4CKE07831 | 1FTNF1CT4CKE01172 | 1FTNF1CT4CKE12169 | 1FTNF1CT4CKE66250 | 1FTNF1CT4CKE88247; 1FTNF1CT4CKE56575 | 1FTNF1CT4CKE32258 | 1FTNF1CT4CKE54325 | 1FTNF1CT4CKE12933 | 1FTNF1CT4CKE82982; 1FTNF1CT4CKE07991; 1FTNF1CT4CKE99801; 1FTNF1CT4CKE81380; 1FTNF1CT4CKE04122 | 1FTNF1CT4CKE29327; 1FTNF1CT4CKE28713; 1FTNF1CT4CKE06808; 1FTNF1CT4CKE40764 | 1FTNF1CT4CKE91861 | 1FTNF1CT4CKE54373 | 1FTNF1CT4CKE09501 | 1FTNF1CT4CKE08588 | 1FTNF1CT4CKE61419 | 1FTNF1CT4CKE17243; 1FTNF1CT4CKE63249 | 1FTNF1CT4CKE16948 | 1FTNF1CT4CKE97238; 1FTNF1CT4CKE11491; 1FTNF1CT4CKE88135; 1FTNF1CT4CKE29800 | 1FTNF1CT4CKE42594 | 1FTNF1CT4CKE62747 | 1FTNF1CT4CKE06775 | 1FTNF1CT4CKE48766 | 1FTNF1CT4CKE76177; 1FTNF1CT4CKE47844 | 1FTNF1CT4CKE47021 | 1FTNF1CT4CKE59444 |

1FTNF1CT4CKE92265

| 1FTNF1CT4CKE53269 | 1FTNF1CT4CKE59783 | 1FTNF1CT4CKE79595

1FTNF1CT4CKE28095; 1FTNF1CT4CKE25102

1FTNF1CT4CKE62473; 1FTNF1CT4CKE62151 | 1FTNF1CT4CKE22555; 1FTNF1CT4CKE84361 | 1FTNF1CT4CKE76311 | 1FTNF1CT4CKE59752 | 1FTNF1CT4CKE44989; 1FTNF1CT4CKE66510 | 1FTNF1CT4CKE90712; 1FTNF1CT4CKE99183; 1FTNF1CT4CKE31451 | 1FTNF1CT4CKE54132; 1FTNF1CT4CKE37881; 1FTNF1CT4CKE67270 | 1FTNF1CT4CKE71903 | 1FTNF1CT4CKE89026; 1FTNF1CT4CKE89169; 1FTNF1CT4CKE37394 | 1FTNF1CT4CKE98891 | 1FTNF1CT4CKE39985 | 1FTNF1CT4CKE50114 | 1FTNF1CT4CKE96364; 1FTNF1CT4CKE90953; 1FTNF1CT4CKE89284 | 1FTNF1CT4CKE85221

1FTNF1CT4CKE79872; 1FTNF1CT4CKE41123 | 1FTNF1CT4CKE43549 | 1FTNF1CT4CKE34236 | 1FTNF1CT4CKE43521 | 1FTNF1CT4CKE43826; 1FTNF1CT4CKE91844 | 1FTNF1CT4CKE37590; 1FTNF1CT4CKE25228; 1FTNF1CT4CKE92489; 1FTNF1CT4CKE49707; 1FTNF1CT4CKE60786; 1FTNF1CT4CKE82030; 1FTNF1CT4CKE96526 | 1FTNF1CT4CKE70489; 1FTNF1CT4CKE45270 | 1FTNF1CT4CKE78267 | 1FTNF1CT4CKE50257 | 1FTNF1CT4CKE23804; 1FTNF1CT4CKE19574 | 1FTNF1CT4CKE12723

1FTNF1CT4CKE47164; 1FTNF1CT4CKE38495 | 1FTNF1CT4CKE30932 | 1FTNF1CT4CKE23852 | 1FTNF1CT4CKE93108 | 1FTNF1CT4CKE25519 | 1FTNF1CT4CKE77331 | 1FTNF1CT4CKE60254 | 1FTNF1CT4CKE76468 | 1FTNF1CT4CKE39145 | 1FTNF1CT4CKE38044 | 1FTNF1CT4CKE02533 | 1FTNF1CT4CKE42384

1FTNF1CT4CKE81623 | 1FTNF1CT4CKE96641 | 1FTNF1CT4CKE22894 |

1FTNF1CT4CKE49996

| 1FTNF1CT4CKE81833; 1FTNF1CT4CKE81797; 1FTNF1CT4CKE83033 | 1FTNF1CT4CKE21194; 1FTNF1CT4CKE88376; 1FTNF1CT4CKE30302 | 1FTNF1CT4CKE16349 | 1FTNF1CT4CKE33975; 1FTNF1CT4CKE38013; 1FTNF1CT4CKE60805; 1FTNF1CT4CKE41459 | 1FTNF1CT4CKE50226; 1FTNF1CT4CKE07103 | 1FTNF1CT4CKE40814; 1FTNF1CT4CKE06288; 1FTNF1CT4CKE77846 | 1FTNF1CT4CKE50873 | 1FTNF1CT4CKE61839 | 1FTNF1CT4CKE72419 | 1FTNF1CT4CKE37444 | 1FTNF1CT4CKE31370

1FTNF1CT4CKE97899 | 1FTNF1CT4CKE22054 | 1FTNF1CT4CKE82271 | 1FTNF1CT4CKE25553 | 1FTNF1CT4CKE71559 | 1FTNF1CT4CKE20322 | 1FTNF1CT4CKE42238; 1FTNF1CT4CKE63834 | 1FTNF1CT4CKE79631; 1FTNF1CT4CKE64756 | 1FTNF1CT4CKE10731; 1FTNF1CT4CKE58052; 1FTNF1CT4CKE86868

1FTNF1CT4CKE02290

; 1FTNF1CT4CKE54146; 1FTNF1CT4CKE81654 | 1FTNF1CT4CKE35399 | 1FTNF1CT4CKE21597; 1FTNF1CT4CKE40618 | 1FTNF1CT4CKE04363 | 1FTNF1CT4CKE14844

1FTNF1CT4CKE49142

1FTNF1CT4CKE31417 | 1FTNF1CT4CKE09658 | 1FTNF1CT4CKE55233 | 1FTNF1CT4CKE70976 | 1FTNF1CT4CKE70167 | 1FTNF1CT4CKE90239; 1FTNF1CT4CKE31062; 1FTNF1CT4CKE97448 | 1FTNF1CT4CKE91231; 1FTNF1CT4CKE77393; 1FTNF1CT4CKE28792 | 1FTNF1CT4CKE05433 | 1FTNF1CT4CKE02225; 1FTNF1CT4CKE52851

1FTNF1CT4CKE03651 | 1FTNF1CT4CKE41025; 1FTNF1CT4CKE20921; 1FTNF1CT4CKE13998

1FTNF1CT4CKE63901 | 1FTNF1CT4CKE98289; 1FTNF1CT4CKE61808 | 1FTNF1CT4CKE70072 | 1FTNF1CT4CKE43602; 1FTNF1CT4CKE69472; 1FTNF1CT4CKE21325 | 1FTNF1CT4CKE18182 | 1FTNF1CT4CKE74994; 1FTNF1CT4CKE83274 | 1FTNF1CT4CKE06601 | 1FTNF1CT4CKE15833; 1FTNF1CT4CKE36164 | 1FTNF1CT4CKE73554 | 1FTNF1CT4CKE87650 | 1FTNF1CT4CKE85736; 1FTNF1CT4CKE08235; 1FTNF1CT4CKE13581 | 1FTNF1CT4CKE98132; 1FTNF1CT4CKE50615; 1FTNF1CT4CKE34883; 1FTNF1CT4CKE30204 | 1FTNF1CT4CKE06579 | 1FTNF1CT4CKE63106 | 1FTNF1CT4CKE27710 | 1FTNF1CT4CKE08865 | 1FTNF1CT4CKE27612

1FTNF1CT4CKE88037 | 1FTNF1CT4CKE07652 | 1FTNF1CT4CKE45205 | 1FTNF1CT4CKE47777 | 1FTNF1CT4CKE87874 | 1FTNF1CT4CKE70492 | 1FTNF1CT4CKE88183; 1FTNF1CT4CKE22264 | 1FTNF1CT4CKE80522; 1FTNF1CT4CKE37637 | 1FTNF1CT4CKE40943 | 1FTNF1CT4CKE86949 | 1FTNF1CT4CKE03164 | 1FTNF1CT4CKE51747 | 1FTNF1CT4CKE14603; 1FTNF1CT4CKE29179 | 1FTNF1CT4CKE56429; 1FTNF1CT4CKE19431 | 1FTNF1CT4CKE43597 | 1FTNF1CT4CKE34057 | 1FTNF1CT4CKE48556 | 1FTNF1CT4CKE98387 | 1FTNF1CT4CKE94713 | 1FTNF1CT4CKE92332 | 1FTNF1CT4CKE28243 | 1FTNF1CT4CKE14536 | 1FTNF1CT4CKE08073 | 1FTNF1CT4CKE29425; 1FTNF1CT4CKE12558 | 1FTNF1CT4CKE89981 | 1FTNF1CT4CKE59119; 1FTNF1CT4CKE23057 | 1FTNF1CT4CKE67852 | 1FTNF1CT4CKE70296

1FTNF1CT4CKE27206; 1FTNF1CT4CKE74686 | 1FTNF1CT4CKE10082 | 1FTNF1CT4CKE55104; 1FTNF1CT4CKE04895; 1FTNF1CT4CKE12317 | 1FTNF1CT4CKE70122; 1FTNF1CT4CKE27626 | 1FTNF1CT4CKE12981; 1FTNF1CT4CKE10180 | 1FTNF1CT4CKE83503 | 1FTNF1CT4CKE37993; 1FTNF1CT4CKE22619 |

1FTNF1CT4CKE86398

; 1FTNF1CT4CKE84893; 1FTNF1CT4CKE19042 | 1FTNF1CT4CKE14598; 1FTNF1CT4CKE97921; 1FTNF1CT4CKE02984; 1FTNF1CT4CKE93402 | 1FTNF1CT4CKE27075 | 1FTNF1CT4CKE04153 | 1FTNF1CT4CKE78186; 1FTNF1CT4CKE41252; 1FTNF1CT4CKE16125

1FTNF1CT4CKE91584

1FTNF1CT4CKE24810; 1FTNF1CT4CKE02354 | 1FTNF1CT4CKE00152; 1FTNF1CT4CKE51649; 1FTNF1CT4CKE79953; 1FTNF1CT4CKE63476; 1FTNF1CT4CKE38660; 1FTNF1CT4CKE56155 | 1FTNF1CT4CKE74381; 1FTNF1CT4CKE81282 | 1FTNF1CT4CKE58617 | 1FTNF1CT4CKE01401 | 1FTNF1CT4CKE14097 | 1FTNF1CT4CKE31580 | 1FTNF1CT4CKE17761

1FTNF1CT4CKE12401; 1FTNF1CT4CKE92752 | 1FTNF1CT4CKE87258; 1FTNF1CT4CKE60125 | 1FTNF1CT4CKE99426 | 1FTNF1CT4CKE14701 | 1FTNF1CT4CKE31871; 1FTNF1CT4CKE81492 | 1FTNF1CT4CKE17310 | 1FTNF1CT4CKE96946 | 1FTNF1CT4CKE15556 | 1FTNF1CT4CKE20899 | 1FTNF1CT4CKE43972; 1FTNF1CT4CKE29604 | 1FTNF1CT4CKE77278 | 1FTNF1CT4CKE07943

1FTNF1CT4CKE49674; 1FTNF1CT4CKE76969; 1FTNF1CT4CKE74946 | 1FTNF1CT4CKE03052; 1FTNF1CT4CKE35967; 1FTNF1CT4CKE23088 | 1FTNF1CT4CKE94498 | 1FTNF1CT4CKE20885 | 1FTNF1CT4CKE69164

1FTNF1CT4CKE92797; 1FTNF1CT4CKE72954; 1FTNF1CT4CKE29537 | 1FTNF1CT4CKE07506 | 1FTNF1CT4CKE76275 | 1FTNF1CT4CKE07814 | 1FTNF1CT4CKE59380; 1FTNF1CT4CKE00054 | 1FTNF1CT4CKE02158; 1FTNF1CT4CKE66913; 1FTNF1CT4CKE76728; 1FTNF1CT4CKE20417 | 1FTNF1CT4CKE26802; 1FTNF1CT4CKE14178; 1FTNF1CT4CKE52140; 1FTNF1CT4CKE29148; 1FTNF1CT4CKE38836; 1FTNF1CT4CKE16240; 1FTNF1CT4CKE86238; 1FTNF1CT4CKE83694 | 1FTNF1CT4CKE18568 | 1FTNF1CT4CKE23320 | 1FTNF1CT4CKE88426; 1FTNF1CT4CKE62568; 1FTNF1CT4CKE28839; 1FTNF1CT4CKE77345; 1FTNF1CT4CKE98146; 1FTNF1CT4CKE78480; 1FTNF1CT4CKE83839; 1FTNF1CT4CKE37895 | 1FTNF1CT4CKE23219

1FTNF1CT4CKE41851 | 1FTNF1CT4CKE88619 | 1FTNF1CT4CKE96056 | 1FTNF1CT4CKE49772 | 1FTNF1CT4CKE24404

1FTNF1CT4CKE09823

1FTNF1CT4CKE49223; 1FTNF1CT4CKE06470 | 1FTNF1CT4CKE91973 | 1FTNF1CT4CKE13449 | 1FTNF1CT4CKE17064 | 1FTNF1CT4CKE67107; 1FTNF1CT4CKE49786 | 1FTNF1CT4CKE98633; 1FTNF1CT4CKE20031; 1FTNF1CT4CKE47035

1FTNF1CT4CKE76065

1FTNF1CT4CKE06971; 1FTNF1CT4CKE15038 | 1FTNF1CT4CKE71108 | 1FTNF1CT4CKE13502; 1FTNF1CT4CKE76406

1FTNF1CT4CKE11698 | 1FTNF1CT4CKE64210

1FTNF1CT4CKE76583 | 1FTNF1CT4CKE88801; 1FTNF1CT4CKE53918; 1FTNF1CT4CKE74171 | 1FTNF1CT4CKE30672

1FTNF1CT4CKE57046

1FTNF1CT4CKE51697 | 1FTNF1CT4CKE55393; 1FTNF1CT4CKE44247; 1FTNF1CT4CKE00975; 1FTNF1CT4CKE39856; 1FTNF1CT4CKE92945; 1FTNF1CT4CKE40621; 1FTNF1CT4CKE35015 | 1FTNF1CT4CKE33300 | 1FTNF1CT4CKE47505; 1FTNF1CT4CKE00572 | 1FTNF1CT4CKE92900; 1FTNF1CT4CKE75935 | 1FTNF1CT4CKE67396 | 1FTNF1CT4CKE97496 | 1FTNF1CT4CKE81296; 1FTNF1CT4CKE07537; 1FTNF1CT4CKE61078 | 1FTNF1CT4CKE70055 | 1FTNF1CT4CKE16142 | 1FTNF1CT4CKE82836 | 1FTNF1CT4CKE98292 | 1FTNF1CT4CKE27738 | 1FTNF1CT4CKE04637; 1FTNF1CT4CKE52025; 1FTNF1CT4CKE56043 | 1FTNF1CT4CKE12866 | 1FTNF1CT4CKE57001 | 1FTNF1CT4CKE31692 | 1FTNF1CT4CKE71691; 1FTNF1CT4CKE10969; 1FTNF1CT4CKE41168; 1FTNF1CT4CKE25682 | 1FTNF1CT4CKE87759 | 1FTNF1CT4CKE20997 | 1FTNF1CT4CKE48265 | 1FTNF1CT4CKE66748; 1FTNF1CT4CKE76096 | 1FTNF1CT4CKE19719 |

1FTNF1CT4CKE41946

| 1FTNF1CT4CKE83923; 1FTNF1CT4CKE58214; 1FTNF1CT4CKE08820

1FTNF1CT4CKE76955; 1FTNF1CT4CKE60724 | 1FTNF1CT4CKE64403; 1FTNF1CT4CKE77619 | 1FTNF1CT4CKE10213 | 1FTNF1CT4CKE03987; 1FTNF1CT4CKE07862; 1FTNF1CT4CKE85509; 1FTNF1CT4CKE51019; 1FTNF1CT4CKE47102 | 1FTNF1CT4CKE72257; 1FTNF1CT4CKE45527 | 1FTNF1CT4CKE27545; 1FTNF1CT4CKE76521; 1FTNF1CT4CKE76826 | 1FTNF1CT4CKE56320; 1FTNF1CT4CKE73196 | 1FTNF1CT4CKE25245; 1FTNF1CT4CKE04380; 1FTNF1CT4CKE89043 | 1FTNF1CT4CKE58889 | 1FTNF1CT4CKE24631

1FTNF1CT4CKE33684; 1FTNF1CT4CKE48041 | 1FTNF1CT4CKE03049 | 1FTNF1CT4CKE69228 | 1FTNF1CT4CKE87860 | 1FTNF1CT4CKE94288; 1FTNF1CT4CKE19591 | 1FTNF1CT4CKE05061 | 1FTNF1CT4CKE08686 | 1FTNF1CT4CKE43101 | 1FTNF1CT4CKE10101; 1FTNF1CT4CKE69973; 1FTNF1CT4CKE18649; 1FTNF1CT4CKE85056 | 1FTNF1CT4CKE71755 | 1FTNF1CT4CKE90001 | 1FTNF1CT4CKE96302; 1FTNF1CT4CKE94050 | 1FTNF1CT4CKE00121; 1FTNF1CT4CKE94436 | 1FTNF1CT4CKE13239; 1FTNF1CT4CKE26315 | 1FTNF1CT4CKE21079 | 1FTNF1CT4CKE57340 | 1FTNF1CT4CKE85266 | 1FTNF1CT4CKE74509

1FTNF1CT4CKE03410 | 1FTNF1CT4CKE14021; 1FTNF1CT4CKE12432 | 1FTNF1CT4CKE51618; 1FTNF1CT4CKE82741; 1FTNF1CT4CKE41896 | 1FTNF1CT4CKE21793

1FTNF1CT4CKE92573 | 1FTNF1CT4CKE93383 | 1FTNF1CT4CKE94131 | 1FTNF1CT4CKE75126 | 1FTNF1CT4CKE03391 | 1FTNF1CT4CKE44619 | 1FTNF1CT4CKE01088 | 1FTNF1CT4CKE56561 | 1FTNF1CT4CKE15475 | 1FTNF1CT4CKE83761 | 1FTNF1CT4CKE05805

1FTNF1CT4CKE06856 | 1FTNF1CT4CKE82755 | 1FTNF1CT4CKE73649 | 1FTNF1CT4CKE70573 | 1FTNF1CT4CKE74400 | 1FTNF1CT4CKE81315 | 1FTNF1CT4CKE24709; 1FTNF1CT4CKE51117; 1FTNF1CT4CKE86689

1FTNF1CT4CKE46788; 1FTNF1CT4CKE87826; 1FTNF1CT4CKE11989 | 1FTNF1CT4CKE49562; 1FTNF1CT4CKE96087 | 1FTNF1CT4CKE97109 | 1FTNF1CT4CKE74610 | 1FTNF1CT4CKE15184 | 1FTNF1CT4CKE05397; 1FTNF1CT4CKE30901

1FTNF1CT4CKE63753 | 1FTNF1CT4CKE06047 | 1FTNF1CT4CKE76633 |

1FTNF1CT4CKE73005

| 1FTNF1CT4CKE53823 | 1FTNF1CT4CKE36925; 1FTNF1CT4CKE20871 | 1FTNF1CT4CKE74140; 1FTNF1CT4CKE96297; 1FTNF1CT4CKE49366; 1FTNF1CT4CKE07974 | 1FTNF1CT4CKE86806 | 1FTNF1CT4CKE68886 | 1FTNF1CT4CKE52171 | 1FTNF1CT4CKE69438; 1FTNF1CT4CKE33863; 1FTNF1CT4CKE59590 | 1FTNF1CT4CKE79676 | 1FTNF1CT4CKE70265

1FTNF1CT4CKE30820 | 1FTNF1CT4CKE45253; 1FTNF1CT4CKE90256; 1FTNF1CT4CKE06632; 1FTNF1CT4CKE29294 | 1FTNF1CT4CKE99233 | 1FTNF1CT4CKE97675

1FTNF1CT4CKE29120; 1FTNF1CT4CKE44152 | 1FTNF1CT4CKE44720; 1FTNF1CT4CKE72291; 1FTNF1CT4CKE86725; 1FTNF1CT4CKE16920 | 1FTNF1CT4CKE02967 | 1FTNF1CT4CKE76051 |

1FTNF1CT4CKE60013

; 1FTNF1CT4CKE37296; 1FTNF1CT4CKE39324; 1FTNF1CT4CKE10292 | 1FTNF1CT4CKE17369; 1FTNF1CT4CKE30963; 1FTNF1CT4CKE71285

1FTNF1CT4CKE82089 | 1FTNF1CT4CKE89186 | 1FTNF1CT4CKE20529; 1FTNF1CT4CKE10308 | 1FTNF1CT4CKE21020; 1FTNF1CT4CKE21583 | 1FTNF1CT4CKE75904 | 1FTNF1CT4CKE44927 | 1FTNF1CT4CKE27979 | 1FTNF1CT4CKE58391 | 1FTNF1CT4CKE06629; 1FTNF1CT4CKE51246; 1FTNF1CT4CKE54941 | 1FTNF1CT4CKE26606 | 1FTNF1CT4CKE03150 | 1FTNF1CT4CKE48962; 1FTNF1CT4CKE53708 | 1FTNF1CT4CKE93643; 1FTNF1CT4CKE65499 | 1FTNF1CT4CKE16173; 1FTNF1CT4CKE74834; 1FTNF1CT4CKE42921 | 1FTNF1CT4CKE51148; 1FTNF1CT4CKE36066 | 1FTNF1CT4CKE96932; 1FTNF1CT4CKE17467

1FTNF1CT4CKE15430 | 1FTNF1CT4CKE53711 | 1FTNF1CT4CKE40456 | 1FTNF1CT4CKE09112 | 1FTNF1CT4CKE93044 | 1FTNF1CT4CKE06257 | 1FTNF1CT4CKE12771; 1FTNF1CT4CKE85316; 1FTNF1CT4CKE41932 | 1FTNF1CT4CKE86966; 1FTNF1CT4CKE09644; 1FTNF1CT4CKE85767 | 1FTNF1CT4CKE96428 | 1FTNF1CT4CKE46869 | 1FTNF1CT4CKE52137 | 1FTNF1CT4CKE90774 | 1FTNF1CT4CKE07666 | 1FTNF1CT4CKE20806 | 1FTNF1CT4CKE03407 | 1FTNF1CT4CKE64191 | 1FTNF1CT4CKE71657 | 1FTNF1CT4CKE92735 | 1FTNF1CT4CKE37802 | 1FTNF1CT4CKE99202; 1FTNF1CT4CKE52395

1FTNF1CT4CKE26928

1FTNF1CT4CKE11507 | 1FTNF1CT4CKE29280; 1FTNF1CT4CKE96591

1FTNF1CT4CKE00524; 1FTNF1CT4CKE51294 | 1FTNF1CT4CKE58942 | 1FTNF1CT4CKE07473 | 1FTNF1CT4CKE70668 | 1FTNF1CT4CKE02581 | 1FTNF1CT4CKE33653; 1FTNF1CT4CKE29019 | 1FTNF1CT4CKE45558; 1FTNF1CT4CKE48881 | 1FTNF1CT4CKE88703 | 1FTNF1CT4CKE82822 | 1FTNF1CT4CKE95716

1FTNF1CT4CKE06551 | 1FTNF1CT4CKE42885 | 1FTNF1CT4CKE71724; 1FTNF1CT4CKE85350 | 1FTNF1CT4CKE47939; 1FTNF1CT4CKE72288 | 1FTNF1CT4CKE44913 | 1FTNF1CT4CKE74123 | 1FTNF1CT4CKE71500; 1FTNF1CT4CKE44863 | 1FTNF1CT4CKE86840 | 1FTNF1CT4CKE51599 | 1FTNF1CT4CKE68984 | 1FTNF1CT4CKE25715 | 1FTNF1CT4CKE32504 | 1FTNF1CT4CKE04220 | 1FTNF1CT4CKE46144 |

1FTNF1CT4CKE52705

; 1FTNF1CT4CKE88507; 1FTNF1CT4CKE51828;

1FTNF1CT4CKE61890

| 1FTNF1CT4CKE69620; 1FTNF1CT4CKE75756; 1FTNF1CT4CKE59122 | 1FTNF1CT4CKE53983 | 1FTNF1CT4CKE69326; 1FTNF1CT4CKE22748; 1FTNF1CT4CKE77006

1FTNF1CT4CKE22636;

1FTNF1CT4CKE89429

| 1FTNF1CT4CKE25097 | 1FTNF1CT4CKE95912 | 1FTNF1CT4CKE22460 | 1FTNF1CT4CKE86496 | 1FTNF1CT4CKE23396 | 1FTNF1CT4CKE31482; 1FTNF1CT4CKE01012 | 1FTNF1CT4CKE31255; 1FTNF1CT4CKE97661; 1FTNF1CT4CKE63798; 1FTNF1CT4CKE38707; 1FTNF1CT4CKE17470; 1FTNF1CT4CKE71478; 1FTNF1CT4CKE65261; 1FTNF1CT4CKE69293 | 1FTNF1CT4CKE40599; 1FTNF1CT4CKE51344

1FTNF1CT4CKE67527; 1FTNF1CT4CKE89916; 1FTNF1CT4CKE43373 | 1FTNF1CT4CKE85591 | 1FTNF1CT4CKE81587 | 1FTNF1CT4CKE66829; 1FTNF1CT4CKE02659 | 1FTNF1CT4CKE07733 | 1FTNF1CT4CKE79239; 1FTNF1CT4CKE10681 | 1FTNF1CT4CKE98129

1FTNF1CT4CKE06761 | 1FTNF1CT4CKE41526; 1FTNF1CT4CKE84425 | 1FTNF1CT4CKE40960; 1FTNF1CT4CKE03763 | 1FTNF1CT4CKE83064; 1FTNF1CT4CKE88121 | 1FTNF1CT4CKE54518 | 1FTNF1CT4CKE22068 | 1FTNF1CT4CKE62764; 1FTNF1CT4CKE11457 | 1FTNF1CT4CKE38464 | 1FTNF1CT4CKE23902; 1FTNF1CT4CKE00409 | 1FTNF1CT4CKE80570 | 1FTNF1CT4CKE13483; 1FTNF1CT4CKE60982;

1FTNF1CT4CKE78608

| 1FTNF1CT4CKE50503 | 1FTNF1CT4CKE94422; 1FTNF1CT4CKE87647 | 1FTNF1CT4CKE05447; 1FTNF1CT4CKE19185 | 1FTNF1CT4CKE82903 | 1FTNF1CT4CKE52039 | 1FTNF1CT4CKE69519 | 1FTNF1CT4CKE63574; 1FTNF1CT4CKE01091 | 1FTNF1CT4CKE70895; 1FTNF1CT4CKE88863 | 1FTNF1CT4CKE33233 | 1FTNF1CT4CKE77667 | 1FTNF1CT4CKE25441

1FTNF1CT4CKE23950; 1FTNF1CT4CKE30283 | 1FTNF1CT4CKE50095

1FTNF1CT4CKE02452 | 1FTNF1CT4CKE55359 | 1FTNF1CT4CKE25813; 1FTNF1CT4CKE79385; 1FTNF1CT4CKE78625;

1FTNF1CT4CKE72212

; 1FTNF1CT4CKE26184

1FTNF1CT4CKE33104; 1FTNF1CT4CKE81699 | 1FTNF1CT4CKE93562; 1FTNF1CT4CKE22412; 1FTNF1CT4CKE39968 | 1FTNF1CT4CKE84988; 1FTNF1CT4CKE19381 | 1FTNF1CT4CKE20515 |

1FTNF1CT4CKE06033

| 1FTNF1CT4CKE14326 | 1FTNF1CT4CKE27867 | 1FTNF1CT4CKE57404; 1FTNF1CT4CKE09210 | 1FTNF1CT4CKE93013; 1FTNF1CT4CKE83243; 1FTNF1CT4CKE72842 | 1FTNF1CT4CKE37458 | 1FTNF1CT4CKE81914 | 1FTNF1CT4CKE51957 | 1FTNF1CT4CKE88989 | 1FTNF1CT4CKE38237; 1FTNF1CT4CKE53370; 1FTNF1CT4CKE12057 | 1FTNF1CT4CKE54471 | 1FTNF1CT4CKE61369 | 1FTNF1CT4CKE27299 |

1FTNF1CT4CKE59315

; 1FTNF1CT4CKE35872 | 1FTNF1CT4CKE25925; 1FTNF1CT4CKE50274 | 1FTNF1CT4CKE43146; 1FTNF1CT4CKE44006 | 1FTNF1CT4CKE87275 | 1FTNF1CT4CKE84053; 1FTNF1CT4CKE45267; 1FTNF1CT4CKE19350 | 1FTNF1CT4CKE78169 | 1FTNF1CT4CKE18814 | 1FTNF1CT4CKE20692

1FTNF1CT4CKE51893 | 1FTNF1CT4CKE49951; 1FTNF1CT4CKE00037; 1FTNF1CT4CKE96008 | 1FTNF1CT4CKE25990; 1FTNF1CT4CKE95361 | 1FTNF1CT4CKE06114; 1FTNF1CT4CKE19218 | 1FTNF1CT4CKE33832; 1FTNF1CT4CKE62182 | 1FTNF1CT4CKE14388; 1FTNF1CT4CKE66233; 1FTNF1CT4CKE08364 | 1FTNF1CT4CKE13984 | 1FTNF1CT4CKE75840 | 1FTNF1CT4CKE48086 | 1FTNF1CT4CKE94839 | 1FTNF1CT4CKE11586; 1FTNF1CT4CKE26279 | 1FTNF1CT4CKE40862; 1FTNF1CT4CKE08011 | 1FTNF1CT4CKE75370 | 1FTNF1CT4CKE01141; 1FTNF1CT4CKE86322 | 1FTNF1CT4CKE82142; 1FTNF1CT4CKE81105; 1FTNF1CT4CKE86384; 1FTNF1CT4CKE37377 | 1FTNF1CT4CKE34317; 1FTNF1CT4CKE96185 | 1FTNF1CT4CKE43471 | 1FTNF1CT4CKE27142 | 1FTNF1CT4CKE17209 | 1FTNF1CT4CKE42627; 1FTNF1CT4CKE25049 | 1FTNF1CT4CKE16772 | 1FTNF1CT4CKE15282 | 1FTNF1CT4CKE92928; 1FTNF1CT4CKE90435 | 1FTNF1CT4CKE76504; 1FTNF1CT4CKE06548 | 1FTNF1CT4CKE83159; 1FTNF1CT4CKE81153; 1FTNF1CT4CKE14214 | 1FTNF1CT4CKE72548 | 1FTNF1CT4CKE49304; 1FTNF1CT4CKE63056 | 1FTNF1CT4CKE09207; 1FTNF1CT4CKE57371 | 1FTNF1CT4CKE81010; 1FTNF1CT4CKE61128 | 1FTNF1CT4CKE66684 | 1FTNF1CT4CKE02256 | 1FTNF1CT4CKE27464 | 1FTNF1CT4CKE24967 | 1FTNF1CT4CKE94274; 1FTNF1CT4CKE38285; 1FTNF1CT4CKE76180 | 1FTNF1CT4CKE49965; 1FTNF1CT4CKE51862 | 1FTNF1CT4CKE70248 | 1FTNF1CT4CKE58200; 1FTNF1CT4CKE80651 | 1FTNF1CT4CKE68693 | 1FTNF1CT4CKE95778 | 1FTNF1CT4CKE79323;

1FTNF1CT4CKE48637

| 1FTNF1CT4CKE58049 | 1FTNF1CT4CKE37539; 1FTNF1CT4CKE21468 | 1FTNF1CT4CKE65003; 1FTNF1CT4CKE06789; 1FTNF1CT4CKE79824 | 1FTNF1CT4CKE87180 | 1FTNF1CT4CKE22944 | 1FTNF1CT4CKE38772; 1FTNF1CT4CKE88930 | 1FTNF1CT4CKE35953

1FTNF1CT4CKE69858; 1FTNF1CT4CKE52753 | 1FTNF1CT4CKE92038 | 1FTNF1CT4CKE03701

1FTNF1CT4CKE75868; 1FTNF1CT4CKE58651 | 1FTNF1CT4CKE52350; 1FTNF1CT4CKE10311; 1FTNF1CT4CKE24774 | 1FTNF1CT4CKE10163; 1FTNF1CT4CKE21843; 1FTNF1CT4CKE30316 | 1FTNF1CT4CKE53112 | 1FTNF1CT4CKE27027 | 1FTNF1CT4CKE53465 | 1FTNF1CT4CKE27769 | 1FTNF1CT4CKE01673 | 1FTNF1CT4CKE25696 | 1FTNF1CT4CKE95313 | 1FTNF1CT4CKE09577 | 1FTNF1CT4CKE73098 | 1FTNF1CT4CKE41008; 1FTNF1CT4CKE45625 | 1FTNF1CT4CKE34592; 1FTNF1CT4CKE58116 | 1FTNF1CT4CKE88006 | 1FTNF1CT4CKE21809 | 1FTNF1CT4CKE70105; 1FTNF1CT4CKE64921 | 1FTNF1CT4CKE64935 | 1FTNF1CT4CKE67737 | 1FTNF1CT4CKE48797 | 1FTNF1CT4CKE12625 | 1FTNF1CT4CKE95392 | 1FTNF1CT4CKE81461 | 1FTNF1CT4CKE64112 | 1FTNF1CT4CKE19476 | 1FTNF1CT4CKE09742; 1FTNF1CT4CKE35774 | 1FTNF1CT4CKE33507; 1FTNF1CT4CKE02242 | 1FTNF1CT4CKE98079

1FTNF1CT4CKE00328; 1FTNF1CT4CKE22149 | 1FTNF1CT4CKE32910

1FTNF1CT4CKE90273 | 1FTNF1CT4CKE21440; 1FTNF1CT4CKE22376 | 1FTNF1CT4CKE83291

1FTNF1CT4CKE09899 | 1FTNF1CT4CKE95229; 1FTNF1CT4CKE26072 | 1FTNF1CT4CKE31465; 1FTNF1CT4CKE35600 | 1FTNF1CT4CKE33121 | 1FTNF1CT4CKE45964; 1FTNF1CT4CKE23141 | 1FTNF1CT4CKE15170; 1FTNF1CT4CKE70380 | 1FTNF1CT4CKE84845 | 1FTNF1CT4CKE73067 | 1FTNF1CT4CKE18599 | 1FTNF1CT4CKE85283 | 1FTNF1CT4CKE39078 | 1FTNF1CT4CKE22345 | 1FTNF1CT4CKE81444; 1FTNF1CT4CKE44524; 1FTNF1CT4CKE73957; 1FTNF1CT4CKE73148

1FTNF1CT4CKE25892; 1FTNF1CT4CKE83405 | 1FTNF1CT4CKE95280; 1FTNF1CT4CKE19980 | 1FTNF1CT4CKE03178; 1FTNF1CT4CKE82772 | 1FTNF1CT4CKE33586 | 1FTNF1CT4CKE38786; 1FTNF1CT4CKE20143; 1FTNF1CT4CKE74204; 1FTNF1CT4CKE95845 | 1FTNF1CT4CKE43678 | 1FTNF1CT4CKE04847; 1FTNF1CT4CKE10129; 1FTNF1CT4CKE72839; 1FTNF1CT4CKE64367; 1FTNF1CT4CKE69374 | 1FTNF1CT4CKE45110 | 1FTNF1CT4CKE82769; 1FTNF1CT4CKE44376; 1FTNF1CT4CKE43440; 1FTNF1CT4CKE56348 | 1FTNF1CT4CKE32194 | 1FTNF1CT4CKE45477; 1FTNF1CT4CKE41686; 1FTNF1CT4CKE96476 | 1FTNF1CT4CKE60545; 1FTNF1CT4CKE35659 | 1FTNF1CT4CKE71321 | 1FTNF1CT4CKE02791 | 1FTNF1CT4CKE56298 | 1FTNF1CT4CKE11216; 1FTNF1CT4CKE50517; 1FTNF1CT4CKE08672 | 1FTNF1CT4CKE09739

1FTNF1CT4CKE32048 | 1FTNF1CT4CKE68998; 1FTNF1CT4CKE17128 | 1FTNF1CT4CKE70038; 1FTNF1CT4CKE84618 | 1FTNF1CT4CKE09594 | 1FTNF1CT4CKE37945 | 1FTNF1CT4CKE64126 | 1FTNF1CT4CKE30624; 1FTNF1CT4CKE54549; 1FTNF1CT4CKE89348 | 1FTNF1CT4CKE80035

1FTNF1CT4CKE05450; 1FTNF1CT4CKE92654 | 1FTNF1CT4CKE33006 | 1FTNF1CT4CKE41428 | 1FTNF1CT4CKE83629 | 1FTNF1CT4CKE03648 | 1FTNF1CT4CKE97286

1FTNF1CT4CKE50386 | 1FTNF1CT4CKE06226 | 1FTNF1CT4CKE76325; 1FTNF1CT4CKE22409

1FTNF1CT4CKE39159; 1FTNF1CT4CKE62246 | 1FTNF1CT4CKE33443 | 1FTNF1CT4CKE14794 | 1FTNF1CT4CKE01415 | 1FTNF1CT4CKE84926 | 1FTNF1CT4CKE34172 | 1FTNF1CT4CKE20966 | 1FTNF1CT4CKE42109 | 1FTNF1CT4CKE23401; 1FTNF1CT4CKE72372 | 1FTNF1CT4CKE48492 | 1FTNF1CT4CKE17498 | 1FTNF1CT4CKE57239; 1FTNF1CT4CKE68029 | 1FTNF1CT4CKE56060; 1FTNF1CT4CKE85381 | 1FTNF1CT4CKE85915 | 1FTNF1CT4CKE78088 | 1FTNF1CT4CKE52056 | 1FTNF1CT4CKE82495 | 1FTNF1CT4CKE55636 | 1FTNF1CT4CKE77586 | 1FTNF1CT4CKE05237 | 1FTNF1CT4CKE15864 | 1FTNF1CT4CKE66295 | 1FTNF1CT4CKE52784 | 1FTNF1CT4CKE08414; 1FTNF1CT4CKE78995

1FTNF1CT4CKE55779 | 1FTNF1CT4CKE35984 | 1FTNF1CT4CKE55068 | 1FTNF1CT4CKE75823 | 1FTNF1CT4CKE22961

1FTNF1CT4CKE20613; 1FTNF1CT4CKE52428; 1FTNF1CT4CKE20658; 1FTNF1CT4CKE92766; 1FTNF1CT4CKE32857; 1FTNF1CT4CKE59895; 1FTNF1CT4CKE30218 | 1FTNF1CT4CKE43065 | 1FTNF1CT4CKE52445 | 1FTNF1CT4CKE43762 | 1FTNF1CT4CKE12687 | 1FTNF1CT4CKE22300 | 1FTNF1CT4CKE32860 | 1FTNF1CT4CKE13791; 1FTNF1CT4CKE62800 | 1FTNF1CT4CKE02483 | 1FTNF1CT4CKE77894

1FTNF1CT4CKE06839 | 1FTNF1CT4CKE36469 | 1FTNF1CT4CKE66281; 1FTNF1CT4CKE73411; 1FTNF1CT4CKE73697; 1FTNF1CT4CKE99653 | 1FTNF1CT4CKE25620; 1FTNF1CT4CKE98938; 1FTNF1CT4CKE51926 | 1FTNF1CT4CKE65941; 1FTNF1CT4CKE57886 | 1FTNF1CT4CKE45611 | 1FTNF1CT4CKE39646 | 1FTNF1CT4CKE99779; 1FTNF1CT4CKE20028; 1FTNF1CT4CKE82335 | 1FTNF1CT4CKE48704 | 1FTNF1CT4CKE87065 | 1FTNF1CT4CKE73750 | 1FTNF1CT4CKE22474 | 1FTNF1CT4CKE47374

1FTNF1CT4CKE00992 | 1FTNF1CT4CKE00894; 1FTNF1CT4CKE12110; 1FTNF1CT4CKE00426; 1FTNF1CT4CKE19963 | 1FTNF1CT4CKE35158

1FTNF1CT4CKE53286 | 1FTNF1CT4CKE71710 | 1FTNF1CT4CKE22135 | 1FTNF1CT4CKE11510 | 1FTNF1CT4CKE23043 | 1FTNF1CT4CKE10776 | 1FTNF1CT4CKE88099 | 1FTNF1CT4CKE99748 | 1FTNF1CT4CKE81119 | 1FTNF1CT4CKE39520

1FTNF1CT4CKE49173 | 1FTNF1CT4CKE10194 | 1FTNF1CT4CKE42790 | 1FTNF1CT4CKE16402 | 1FTNF1CT4CKE47570 | 1FTNF1CT4CKE37427; 1FTNF1CT4CKE01608 | 1FTNF1CT4CKE85672 | 1FTNF1CT4CKE46970 | 1FTNF1CT4CKE48444; 1FTNF1CT4CKE81007 | 1FTNF1CT4CKE55121; 1FTNF1CT4CKE92976 | 1FTNF1CT4CKE73862 | 1FTNF1CT4CKE65437 | 1FTNF1CT4CKE51375 | 1FTNF1CT4CKE13869

1FTNF1CT4CKE13306 | 1FTNF1CT4CKE31756

1FTNF1CT4CKE84103; 1FTNF1CT4CKE14133; 1FTNF1CT4CKE60528; 1FTNF1CT4CKE57676 | 1FTNF1CT4CKE06212; 1FTNF1CT4CKE69536 | 1FTNF1CT4CKE96025 | 1FTNF1CT4CKE98762; 1FTNF1CT4CKE96963 | 1FTNF1CT4CKE24905 | 1FTNF1CT4CKE54860 | 1FTNF1CT4CKE21907; 1FTNF1CT4CKE09918 | 1FTNF1CT4CKE43924; 1FTNF1CT4CKE95795 | 1FTNF1CT4CKE45754

1FTNF1CT4CKE45835

1FTNF1CT4CKE79547; 1FTNF1CT4CKE01544; 1FTNF1CT4CKE32695 | 1FTNF1CT4CKE85445; 1FTNF1CT4CKE08042

1FTNF1CT4CKE11412 | 1FTNF1CT4CKE42787 | 1FTNF1CT4CKE83369; 1FTNF1CT4CKE02645 | 1FTNF1CT4CKE98745; 1FTNF1CT4CKE32986 | 1FTNF1CT4CKE81993; 1FTNF1CT4CKE94582 | 1FTNF1CT4CKE23513 | 1FTNF1CT4CKE92024; 1FTNF1CT4CKE01219 | 1FTNF1CT4CKE51781; 1FTNF1CT4CKE98454 | 1FTNF1CT4CKE13287 | 1FTNF1CT4CKE19770; 1FTNF1CT4CKE25794

1FTNF1CT4CKE05075 | 1FTNF1CT4CKE14052 | 1FTNF1CT4CKE62490 | 1FTNF1CT4CKE78124; 1FTNF1CT4CKE74655 | 1FTNF1CT4CKE31529 | 1FTNF1CT4CKE61453; 1FTNF1CT4CKE42966 | 1FTNF1CT4CKE85834; 1FTNF1CT4CKE99510; 1FTNF1CT4CKE48685 | 1FTNF1CT4CKE95411; 1FTNF1CT4CKE44880; 1FTNF1CT4CKE08574 | 1FTNF1CT4CKE99376; 1FTNF1CT4CKE08428 | 1FTNF1CT4CKE18215 | 1FTNF1CT4CKE77491; 1FTNF1CT4CKE14150; 1FTNF1CT4CKE02113; 1FTNF1CT4CKE95389 | 1FTNF1CT4CKE73294; 1FTNF1CT4CKE55264; 1FTNF1CT4CKE43230 | 1FTNF1CT4CKE45415; 1FTNF1CT4CKE13323 | 1FTNF1CT4CKE92007 | 1FTNF1CT4CKE48413; 1FTNF1CT4CKE53028 | 1FTNF1CT4CKE77460; 1FTNF1CT4CKE96140 | 1FTNF1CT4CKE38304; 1FTNF1CT4CKE82383; 1FTNF1CT4CKE24256; 1FTNF1CT4CKE58911 |

1FTNF1CT4CKE91049

| 1FTNF1CT4CKE81881; 1FTNF1CT4CKE06467; 1FTNF1CT4CKE02323; 1FTNF1CT4CKE76616 | 1FTNF1CT4CKE43034; 1FTNF1CT4CKE90421 | 1FTNF1CT4CKE23351; 1FTNF1CT4CKE25343 | 1FTNF1CT4CKE49416 | 1FTNF1CT4CKE53403; 1FTNF1CT4CKE64269 | 1FTNF1CT4CKE12155; 1FTNF1CT4CKE67785; 1FTNF1CT4CKE44703 | 1FTNF1CT4CKE67222 | 1FTNF1CT4CKE65387 | 1FTNF1CT4CKE00944 | 1FTNF1CT4CKE07635 | 1FTNF1CT4CKE15928; 1FTNF1CT4CKE43888; 1FTNF1CT4CKE72159 | 1FTNF1CT4CKE06131

1FTNF1CT4CKE31224 | 1FTNF1CT4CKE80097 | 1FTNF1CT4CKE88698 | 1FTNF1CT4CKE12480; 1FTNF1CT4CKE19378; 1FTNF1CT4CKE23656; 1FTNF1CT4CKE08851 | 1FTNF1CT4CKE37721; 1FTNF1CT4CKE52588 | 1FTNF1CT4CKE85011 | 1FTNF1CT4CKE69729; 1FTNF1CT4CKE68743 | 1FTNF1CT4CKE53482 | 1FTNF1CT4CKE20983 | 1FTNF1CT4CKE60156; 1FTNF1CT4CKE12785 | 1FTNF1CT4CKE94887; 1FTNF1CT4CKE30641; 1FTNF1CT4CKE34611 | 1FTNF1CT4CKE29053 | 1FTNF1CT4CKE05240

1FTNF1CT4CKE93447 | 1FTNF1CT4CKE15413 | 1FTNF1CT4CKE16626 | 1FTNF1CT4CKE55605 | 1FTNF1CT4CKE59976 | 1FTNF1CT4CKE52834 | 1FTNF1CT4CKE69987 | 1FTNF1CT4CKE26086; 1FTNF1CT4CKE55619; 1FTNF1CT4CKE69441 | 1FTNF1CT4CKE57452; 1FTNF1CT4CKE71058; 1FTNF1CT4CKE44717; 1FTNF1CT4CKE37847; 1FTNF1CT4CKE16254; 1FTNF1CT4CKE64014; 1FTNF1CT4CKE49092; 1FTNF1CT4CKE67205 | 1FTNF1CT4CKE67821; 1FTNF1CT4CKE42529 | 1FTNF1CT4CKE40165; 1FTNF1CT4CKE52168; 1FTNF1CT4CKE93352 | 1FTNF1CT4CKE91892 | 1FTNF1CT4CKE41834 | 1FTNF1CT4CKE92394 | 1FTNF1CT4CKE66930 | 1FTNF1CT4CKE40750; 1FTNF1CT4CKE57600; 1FTNF1CT4CKE44278 | 1FTNF1CT4CKE07070; 1FTNF1CT4CKE35435; 1FTNF1CT4CKE04184; 1FTNF1CT4CKE91228; 1FTNF1CT4CKE70458 | 1FTNF1CT4CKE67026 | 1FTNF1CT4CKE82187; 1FTNF1CT4CKE39002; 1FTNF1CT4CKE75577; 1FTNF1CT4CKE95103; 1FTNF1CT4CKE91455

1FTNF1CT4CKE79273 | 1FTNF1CT4CKE05402 | 1FTNF1CT4CKE51666 | 1FTNF1CT4CKE61758; 1FTNF1CT4CKE98888 | 1FTNF1CT4CKE68032; 1FTNF1CT4CKE45818

1FTNF1CT4CKE80469; 1FTNF1CT4CKE71397; 1FTNF1CT4CKE88958 | 1FTNF1CT4CKE53532 | 1FTNF1CT4CKE33670 | 1FTNF1CT4CKE02709; 1FTNF1CT4CKE92847; 1FTNF1CT4CKE15055 | 1FTNF1CT4CKE27335 | 1FTNF1CT4CKE10177 | 1FTNF1CT4CKE38903 | 1FTNF1CT4CKE89964 | 1FTNF1CT4CKE10812; 1FTNF1CT4CKE62120

1FTNF1CT4CKE96929 | 1FTNF1CT4CKE62828; 1FTNF1CT4CKE54065 | 1FTNF1CT4CKE04248 | 1FTNF1CT4CKE08767; 1FTNF1CT4CKE78219 | 1FTNF1CT4CKE89592 | 1FTNF1CT4CKE68449 | 1FTNF1CT4CKE35290 | 1FTNF1CT4CKE83341; 1FTNF1CT4CKE27674; 1FTNF1CT4CKE04623 | 1FTNF1CT4CKE56656; 1FTNF1CT4CKE80973 | 1FTNF1CT4CKE09966 | 1FTNF1CT4CKE35239; 1FTNF1CT4CKE03746; 1FTNF1CT4CKE95974 | 1FTNF1CT4CKE26217; 1FTNF1CT4CKE31952; 1FTNF1CT4CKE11040; 1FTNF1CT4CKE35936 | 1FTNF1CT4CKE37525; 1FTNF1CT4CKE73800; 1FTNF1CT4CKE49688 | 1FTNF1CT4CKE64000 | 1FTNF1CT4CKE53093 | 1FTNF1CT4CKE05139 | 1FTNF1CT4CKE80553

1FTNF1CT4CKE14276 | 1FTNF1CT4CKE18943

1FTNF1CT4CKE82366 | 1FTNF1CT4CKE22720 | 1FTNF1CT4CKE37606 | 1FTNF1CT4CKE41283 | 1FTNF1CT4CKE54731; 1FTNF1CT4CKE79757 | 1FTNF1CT4CKE14410 | 1FTNF1CT4CKE51991 | 1FTNF1CT4CKE26993 | 1FTNF1CT4CKE16111 | 1FTNF1CT4CKE87843 | 1FTNF1CT4CKE18716;

1FTNF1CT4CKE00023

; 1FTNF1CT4CKE60710 | 1FTNF1CT4CKE46564

1FTNF1CT4CKE97188 | 1FTNF1CT4CKE27948 | 1FTNF1CT4CKE32583 | 1FTNF1CT4CKE67379; 1FTNF1CT4CKE14696; 1FTNF1CT4CKE66359; 1FTNF1CT4CKE60612 | 1FTNF1CT4CKE35421; 1FTNF1CT4CKE48640; 1FTNF1CT4CKE73456 | 1FTNF1CT4CKE30042; 1FTNF1CT4CKE01589; 1FTNF1CT4CKE42014 | 1FTNF1CT4CKE87101 | 1FTNF1CT4CKE10003 | 1FTNF1CT4CKE89690 | 1FTNF1CT4CKE39694 | 1FTNF1CT4CKE33345 | 1FTNF1CT4CKE14858 | 1FTNF1CT4CKE35676 | 1FTNF1CT4CKE45060 | 1FTNF1CT4CKE82643 | 1FTNF1CT4CKE34723; 1FTNF1CT4CKE78804 | 1FTNF1CT4CKE14147; 1FTNF1CT4CKE77233 | 1FTNF1CT4CKE86403 | 1FTNF1CT4CKE75000 | 1FTNF1CT4CKE21454 | 1FTNF1CT4CKE60304 | 1FTNF1CT4CKE66698

1FTNF1CT4CKE48251

1FTNF1CT4CKE27996 | 1FTNF1CT4CKE39338; 1FTNF1CT4CKE84747 | 1FTNF1CT4CKE36570 | 1FTNF1CT4CKE29568; 1FTNF1CT4CKE30980; 1FTNF1CT4CKE77104 | 1FTNF1CT4CKE43261

1FTNF1CT4CKE01723 | 1FTNF1CT4CKE53188; 1FTNF1CT4CKE77989; 1FTNF1CT4CKE84487; 1FTNF1CT4CKE54115; 1FTNF1CT4CKE10826; 1FTNF1CT4CKE12978 | 1FTNF1CT4CKE51201 | 1FTNF1CT4CKE93268; 1FTNF1CT4CKE56964 | 1FTNF1CT4CKE23737 | 1FTNF1CT4CKE13760 | 1FTNF1CT4CKE36441 | 1FTNF1CT4CKE68385 | 1FTNF1CT4CKE51702 | 1FTNF1CT4CKE50890 | 1FTNF1CT4CKE33488 | 1FTNF1CT4CKE84697; 1FTNF1CT4CKE05710

1FTNF1CT4CKE24743 | 1FTNF1CT4CKE95909 | 1FTNF1CT4CKE26895;

1FTNF1CT4CKE85414

; 1FTNF1CT4CKE01883 | 1FTNF1CT4CKE89382; 1FTNF1CT4CKE47133; 1FTNF1CT4CKE14777; 1FTNF1CT4CKE20191; 1FTNF1CT4CKE67897 | 1FTNF1CT4CKE86935; 1FTNF1CT4CKE70024 | 1FTNF1CT4CKE24001 | 1FTNF1CT4CKE44832; 1FTNF1CT4CKE46001 | 1FTNF1CT4CKE69603 | 1FTNF1CT4CKE74378 | 1FTNF1CT4CKE50436; 1FTNF1CT4CKE08039 | 1FTNF1CT4CKE02144

1FTNF1CT4CKE13225; 1FTNF1CT4CKE19087; 1FTNF1CT4CKE68225 | 1FTNF1CT4CKE57693 | 1FTNF1CT4CKE73831 | 1FTNF1CT4CKE70587 | 1FTNF1CT4CKE07750; 1FTNF1CT4CKE52526 | 1FTNF1CT4CKE29117; 1FTNF1CT4CKE10406 | 1FTNF1CT4CKE32647

1FTNF1CT4CKE52011 | 1FTNF1CT4CKE42241 | 1FTNF1CT4CKE76597 | 1FTNF1CT4CKE46452 | 1FTNF1CT4CKE89236; 1FTNF1CT4CKE53496; 1FTNF1CT4CKE48654 | 1FTNF1CT4CKE74624;

1FTNF1CT4CKE21518

; 1FTNF1CT4CKE10096 | 1FTNF1CT4CKE16335; 1FTNF1CT4CKE52574; 1FTNF1CT4CKE94338 | 1FTNF1CT4CKE73473 | 1FTNF1CT4CKE32776 | 1FTNF1CT4CKE65521; 1FTNF1CT4CKE65907 | 1FTNF1CT4CKE95117; 1FTNF1CT4CKE97126; 1FTNF1CT4CKE35063; 1FTNF1CT4CKE45317; 1FTNF1CT4CKE50856; 1FTNF1CT4CKE68550 | 1FTNF1CT4CKE83436 | 1FTNF1CT4CKE95277; 1FTNF1CT4CKE46600 | 1FTNF1CT4CKE46676 | 1FTNF1CT4CKE57502; 1FTNF1CT4CKE94999 | 1FTNF1CT4CKE22572 | 1FTNF1CT4CKE10549 | 1FTNF1CT4CKE40098 | 1FTNF1CT4CKE90760

1FTNF1CT4CKE76289; 1FTNF1CT4CKE41980; 1FTNF1CT4CKE19025 | 1FTNF1CT4CKE49433 | 1FTNF1CT4CKE63137; 1FTNF1CT4CKE35547 | 1FTNF1CT4CKE95408 | 1FTNF1CT4CKE96266

1FTNF1CT4CKE80472; 1FTNF1CT4CKE22359 | 1FTNF1CT4CKE35886 | 1FTNF1CT4CKE21776 | 1FTNF1CT4CKE03598 | 1FTNF1CT4CKE65535; 1FTNF1CT4CKE35516 | 1FTNF1CT4CKE52929 | 1FTNF1CT4CKE27934 | 1FTNF1CT4CKE68581 | 1FTNF1CT4CKE55376; 1FTNF1CT4CKE09255 | 1FTNF1CT4CKE29960 | 1FTNF1CT4CKE44636 | 1FTNF1CT4CKE69522 | 1FTNF1CT4CKE58679 | 1FTNF1CT4CKE23429 | 1FTNF1CT4CKE43390; 1FTNF1CT4CKE76860 | 1FTNF1CT4CKE86952 | 1FTNF1CT4CKE05531; 1FTNF1CT4CKE82626 | 1FTNF1CT4CKE43244; 1FTNF1CT4CKE32079 | 1FTNF1CT4CKE44877; 1FTNF1CT4CKE57595 | 1FTNF1CT4CKE14827 | 1FTNF1CT4CKE52154; 1FTNF1CT4CKE89608; 1FTNF1CT4CKE35869; 1FTNF1CT4CKE82691 | 1FTNF1CT4CKE65566 | 1FTNF1CT4CKE84201 | 1FTNF1CT4CKE77961; 1FTNF1CT4CKE82593; 1FTNF1CT4CKE93187; 1FTNF1CT4CKE99863; 1FTNF1CT4CKE57774; 1FTNF1CT4CKE81203 | 1FTNF1CT4CKE10017 | 1FTNF1CT4CKE31319 | 1FTNF1CT4CKE58987 | 1FTNF1CT4CKE33216

1FTNF1CT4CKE55927 | 1FTNF1CT4CKE06906 | 1FTNF1CT4CKE99524 | 1FTNF1CT4CKE26024 | 1FTNF1CT4CKE16724 | 1FTNF1CT4CKE84554; 1FTNF1CT4CKE02886 | 1FTNF1CT4CKE92203; 1FTNF1CT4CKE80889 | 1FTNF1CT4CKE91875 | 1FTNF1CT4CKE12320 | 1FTNF1CT4CKE96896; 1FTNF1CT4CKE79418 | 1FTNF1CT4CKE70752 | 1FTNF1CT4CKE70962 | 1FTNF1CT4CKE45978; 1FTNF1CT4CKE41719 | 1FTNF1CT4CKE94193; 1FTNF1CT4CKE57385 | 1FTNF1CT4CKE73635 | 1FTNF1CT4CKE21163 | 1FTNF1CT4CKE18084 | 1FTNF1CT4CKE60447; 1FTNF1CT4CKE55362

1FTNF1CT4CKE64062 | 1FTNF1CT4CKE17047 | 1FTNF1CT4CKE62862; 1FTNF1CT4CKE78673 | 1FTNF1CT4CKE94033 |

1FTNF1CT4CKE04671

; 1FTNF1CT4CKE48959 | 1FTNF1CT4CKE01009; 1FTNF1CT4CKE26377 | 1FTNF1CT4CKE34219 | 1FTNF1CT4CKE53336 | 1FTNF1CT4CKE53742 | 1FTNF1CT4CKE72579 | 1FTNF1CT4CKE62411 | 1FTNF1CT4CKE66121 | 1FTNF1CT4CKE74476 | 1FTNF1CT4CKE73344 | 1FTNF1CT4CKE15976 | 1FTNF1CT4CKE37508; 1FTNF1CT4CKE35855 | 1FTNF1CT4CKE11944; 1FTNF1CT4CKE26637; 1FTNF1CT4CKE66443 | 1FTNF1CT4CKE26539 | 1FTNF1CT4CKE64966 | 1FTNF1CT4CKE54082 | 1FTNF1CT4CKE59606; 1FTNF1CT4CKE65812; 1FTNF1CT4CKE65213 | 1FTNF1CT4CKE83419

1FTNF1CT4CKE03519

| 1FTNF1CT4CKE03181

1FTNF1CT4CKE72128 | 1FTNF1CT4CKE17081 | 1FTNF1CT4CKE33149; 1FTNF1CT4CKE60237 | 1FTNF1CT4CKE93741; 1FTNF1CT4CKE46239 | 1FTNF1CT4CKE89737 | 1FTNF1CT4CKE11720 | 1FTNF1CT4CKE46208; 1FTNF1CT4CKE79127; 1FTNF1CT4CKE41672 | 1FTNF1CT4CKE19249 | 1FTNF1CT4CKE40957 | 1FTNF1CT4CKE31773 | 1FTNF1CT4CKE40926; 1FTNF1CT4CKE88488 | 1FTNF1CT4CKE23382 | 1FTNF1CT4CKE57435; 1FTNF1CT4CKE09563; 1FTNF1CT4CKE00359; 1FTNF1CT4CKE18330; 1FTNF1CT4CKE80259; 1FTNF1CT4CKE09465; 1FTNF1CT4CKE97000 | 1FTNF1CT4CKE45589 | 1FTNF1CT4CKE28968; 1FTNF1CT4CKE44345 | 1FTNF1CT4CKE57158 | 1FTNF1CT4CKE53191 | 1FTNF1CT4CKE70363; 1FTNF1CT4CKE91794 | 1FTNF1CT4CKE67995

1FTNF1CT4CKE85512 | 1FTNF1CT4CKE17100

1FTNF1CT4CKE91987 | 1FTNF1CT4CKE35743; 1FTNF1CT4CKE04816

1FTNF1CT4CKE82612 | 1FTNF1CT4CKE68368 | 1FTNF1CT4CKE31904; 1FTNF1CT4CKE83260 | 1FTNF1CT4CKE43227; 1FTNF1CT4CKE72078 | 1FTNF1CT4CKE83940 | 1FTNF1CT4CKE51196; 1FTNF1CT4CKE23611 | 1FTNF1CT4CKE35838 | 1FTNF1CT4CKE90323; 1FTNF1CT4CKE91746 | 1FTNF1CT4CKE50758 | 1FTNF1CT4CKE11085 | 1FTNF1CT4CKE96719 | 1FTNF1CT4CKE89673 | 1FTNF1CT4CKE79001; 1FTNF1CT4CKE22426 | 1FTNF1CT4CKE64059; 1FTNF1CT4CKE05917 | 1FTNF1CT4CKE96834 | 1FTNF1CT4CKE44765 | 1FTNF1CT4CKE44555

1FTNF1CT4CKE57791 | 1FTNF1CT4CKE80729 | 1FTNF1CT4CKE27576; 1FTNF1CT4CKE42501

1FTNF1CT4CKE52185 | 1FTNF1CT4CKE12947

1FTNF1CT4CKE76518 | 1FTNF1CT4CKE79306 | 1FTNF1CT4CKE47763

1FTNF1CT4CKE93772 | 1FTNF1CT4CKE51232 | 1FTNF1CT4CKE94243; 1FTNF1CT4CKE94551; 1FTNF1CT4CKE91312 | 1FTNF1CT4CKE32907 | 1FTNF1CT4CKE61131 | 1FTNF1CT4CKE18134; 1FTNF1CT4CKE74672; 1FTNF1CT4CKE68306; 1FTNF1CT4CKE38626; 1FTNF1CT4CKE35919 | 1FTNF1CT4CKE19803; 1FTNF1CT4CKE34950 | 1FTNF1CT4CKE88586; 1FTNF1CT4CKE48220 | 1FTNF1CT4CKE21714 | 1FTNF1CT4CKE16609 | 1FTNF1CT4CKE97501 | 1FTNF1CT4CKE76471 | 1FTNF1CT4CKE70606 | 1FTNF1CT4CKE80455; 1FTNF1CT4CKE40358 | 1FTNF1CT4CKE53319 | 1FTNF1CT4CKE60660 | 1FTNF1CT4CKE41364 | 1FTNF1CT4CKE05612 |

1FTNF1CT4CKE15251

; 1FTNF1CT4CKE53594; 1FTNF1CT4CKE09062 | 1FTNF1CT4CKE04749 | 1FTNF1CT4CKE76924; 1FTNF1CT4CKE19297; 1FTNF1CT4CKE46404 | 1FTNF1CT4CKE96106 | 1FTNF1CT4CKE27187; 1FTNF1CT4CKE55250 | 1FTNF1CT4CKE53272 | 1FTNF1CT4CKE86093; 1FTNF1CT4CKE19560; 1FTNF1CT4CKE68435

1FTNF1CT4CKE83355; 1FTNF1CT4CKE57855 | 1FTNF1CT4CKE27562 | 1FTNF1CT4CKE71075 | 1FTNF1CT4CKE78821 | 1FTNF1CT4CKE51778 | 1FTNF1CT4CKE50694; 1FTNF1CT4CKE49139

1FTNF1CT4CKE16075; 1FTNF1CT4CKE56477 | 1FTNF1CT4CKE84733; 1FTNF1CT4CKE06095; 1FTNF1CT4CKE89477 | 1FTNF1CT4CKE46838 | 1FTNF1CT4CKE68015 | 1FTNF1CT4CKE44748 | 1FTNF1CT4CKE07036 | 1FTNF1CT4CKE11166 |

1FTNF1CT4CKE87714

; 1FTNF1CT4CKE73604 | 1FTNF1CT4CKE27108 | 1FTNF1CT4CKE61615 | 1FTNF1CT4CKE60111; 1FTNF1CT4CKE55099 | 1FTNF1CT4CKE08784; 1FTNF1CT4CKE28520 | 1FTNF1CT4CKE85493; 1FTNF1CT4CKE98826; 1FTNF1CT4CKE41882; 1FTNF1CT4CKE89088 | 1FTNF1CT4CKE90936 | 1FTNF1CT4CKE77443 | 1FTNF1CT4CKE80245 | 1FTNF1CT4CKE43809 | 1FTNF1CT4CKE77264; 1FTNF1CT4CKE93531; 1FTNF1CT4CKE99538 | 1FTNF1CT4CKE89625; 1FTNF1CT4CKE97644

1FTNF1CT4CKE31093 | 1FTNF1CT4CKE99345 | 1FTNF1CT4CKE38819; 1FTNF1CT4CKE90807 | 1FTNF1CT4CKE80228 | 1FTNF1CT4CKE02600 | 1FTNF1CT4CKE91018; 1FTNF1CT4CKE37671 | 1FTNF1CT4CKE12740 | 1FTNF1CT4CKE88636 | 1FTNF1CT4CKE98812; 1FTNF1CT4CKE46516

1FTNF1CT4CKE88104 | 1FTNF1CT4CKE72274; 1FTNF1CT4CKE75692 | 1FTNF1CT4CKE07151; 1FTNF1CT4CKE87390; 1FTNF1CT4CKE89298; 1FTNF1CT4CKE80326; 1FTNF1CT4CKE84456; 1FTNF1CT4CKE82805

1FTNF1CT4CKE74803 | 1FTNF1CT4CKE78639 | 1FTNF1CT4CKE03990 | 1FTNF1CT4CKE97806; 1FTNF1CT4CKE92637

1FTNF1CT4CKE47181 | 1FTNF1CT4CKE27223 | 1FTNF1CT4CKE36505 | 1FTNF1CT4CKE34284 | 1FTNF1CT4CKE46175 | 1FTNF1CT4CKE31286 | 1FTNF1CT4CKE95358 | 1FTNF1CT4CKE94307 | 1FTNF1CT4CKE16836

1FTNF1CT4CKE31336; 1FTNF1CT4CKE19882 | 1FTNF1CT4CKE75238 | 1FTNF1CT4CKE13855

1FTNF1CT4CKE83548; 1FTNF1CT4CKE79838; 1FTNF1CT4CKE96252; 1FTNF1CT4CKE26699 | 1FTNF1CT4CKE84263; 1FTNF1CT4CKE24788 | 1FTNF1CT4CKE75871 | 1FTNF1CT4CKE71223 | 1FTNF1CT4CKE93206 | 1FTNF1CT4CKE83002 | 1FTNF1CT4CKE39114 | 1FTNF1CT4CKE44409 | 1FTNF1CT4CKE68158 | 1FTNF1CT4CKE37069 | 1FTNF1CT4CKE84005; 1FTNF1CT4CKE45480 | 1FTNF1CT4CKE76258 | 1FTNF1CT4CKE95201 | 1FTNF1CT4CKE08946 | 1FTNF1CT4CKE04332 | 1FTNF1CT4CKE54468 | 1FTNF1CT4CKE13175; 1FTNF1CT4CKE61193 | 1FTNF1CT4CKE03634 | 1FTNF1CT4CKE74445; 1FTNF1CT4CKE94565; 1FTNF1CT4CKE16755 | 1FTNF1CT4CKE30168 |

1FTNF1CT4CKE83596

| 1FTNF1CT4CKE09479 | 1FTNF1CT4CKE90113 | 1FTNF1CT4CKE87616 | 1FTNF1CT4CKE43292; 1FTNF1CT4CKE62697; 1FTNF1CT4CKE55815; 1FTNF1CT4CKE36455; 1FTNF1CT4CKE06792

1FTNF1CT4CKE99491 | 1FTNF1CT4CKE26346 | 1FTNF1CT4CKE68497 | 1FTNF1CT4CKE29263; 1FTNF1CT4CKE89396; 1FTNF1CT4CKE77037; 1FTNF1CT4CKE29361 | 1FTNF1CT4CKE44457 | 1FTNF1CT4CKE13712

1FTNF1CT4CKE38738; 1FTNF1CT4CKE66863 | 1FTNF1CT4CKE90340

1FTNF1CT4CKE60187 | 1FTNF1CT4CKE25326 | 1FTNF1CT4CKE34849; 1FTNF1CT4CKE22216 | 1FTNF1CT4CKE29988 | 1FTNF1CT4CKE95327; 1FTNF1CT4CKE76387 | 1FTNF1CT4CKE14875 | 1FTNF1CT4CKE41753 | 1FTNF1CT4CKE17548; 1FTNF1CT4CKE00068; 1FTNF1CT4CKE40232 | 1FTNF1CT4CKE34995 | 1FTNF1CT4CKE66555 | 1FTNF1CT4CKE25987 | 1FTNF1CT4CKE28212

1FTNF1CT4CKE09711 | 1FTNF1CT4CKE10664 | 1FTNF1CT4CKE85378; 1FTNF1CT4CKE54258

1FTNF1CT4CKE87177

1FTNF1CT4CKE46810; 1FTNF1CT4CKE96381; 1FTNF1CT4CKE80102; 1FTNF1CT4CKE81590 | 1FTNF1CT4CKE69908 | 1FTNF1CT4CKE60691; 1FTNF1CT4CKE01513; 1FTNF1CT4CKE25391 | 1FTNF1CT4CKE15766

1FTNF1CT4CKE14391 | 1FTNF1CT4CKE85400 | 1FTNF1CT4CKE93903 | 1FTNF1CT4CKE71464 | 1FTNF1CT4CKE03777 | 1FTNF1CT4CKE71853 | 1FTNF1CT4CKE36536; 1FTNF1CT4CKE22488; 1FTNF1CT4CKE20739 | 1FTNF1CT4CKE07456 | 1FTNF1CT4CKE30350 | 1FTNF1CT4CKE93612 | 1FTNF1CT4CKE26332; 1FTNF1CT4CKE03293 | 1FTNF1CT4CKE16366 | 1FTNF1CT4CKE04993 | 1FTNF1CT4CKE35466; 1FTNF1CT4CKE58648 | 1FTNF1CT4CKE64871 | 1FTNF1CT4CKE76440; 1FTNF1CT4CKE60884; 1FTNF1CT4CKE63252; 1FTNF1CT4CKE34043; 1FTNF1CT4CKE23673 | 1FTNF1CT4CKE54745 | 1FTNF1CT4CKE49089 | 1FTNF1CT4CKE33197; 1FTNF1CT4CKE54244 | 1FTNF1CT4CKE17534; 1FTNF1CT4CKE20546

1FTNF1CT4CKE08915 | 1FTNF1CT4CKE66118 | 1FTNF1CT4CKE46936 | 1FTNF1CT4CKE78589 | 1FTNF1CT4CKE40196; 1FTNF1CT4CKE73358; 1FTNF1CT4CKE81248; 1FTNF1CT4CKE42255

1FTNF1CT4CKE99975; 1FTNF1CT4CKE56219; 1FTNF1CT4CKE47293

1FTNF1CT4CKE86630 | 1FTNF1CT4CKE47732; 1FTNF1CT4CKE03018; 1FTNF1CT4CKE23897 | 1FTNF1CT4CKE40716 | 1FTNF1CT4CKE31854 | 1FTNF1CT4CKE91066

1FTNF1CT4CKE16738; 1FTNF1CT4CKE32177; 1FTNF1CT4CKE22877

1FTNF1CT4CKE92718; 1FTNF1CT4CKE99071; 1FTNF1CT4CKE45463 | 1FTNF1CT4CKE92640 | 1FTNF1CT4CKE70153; 1FTNF1CT4CKE09997 | 1FTNF1CT4CKE57287 | 1FTNF1CT4CKE90810 | 1FTNF1CT4CKE43891 | 1FTNF1CT4CKE32308 | 1FTNF1CT4CKE77054 | 1FTNF1CT4CKE90709 | 1FTNF1CT4CKE96462 | 1FTNF1CT4CKE38710

1FTNF1CT4CKE63591 | 1FTNF1CT4CKE06016; 1FTNF1CT4CKE16853; 1FTNF1CT4CKE86644 | 1FTNF1CT4CKE42367 | 1FTNF1CT4CKE49450; 1FTNF1CT4CKE57516; 1FTNF1CT4CKE36360; 1FTNF1CT4CKE69598 | 1FTNF1CT4CKE51179 |

1FTNF1CT4CKE76003

| 1FTNF1CT4CKE03892; 1FTNF1CT4CKE78933 | 1FTNF1CT4CKE98650; 1FTNF1CT4CKE17565 | 1FTNF1CT4CKE12382; 1FTNF1CT4CKE38335; 1FTNF1CT4CKE35810; 1FTNF1CT4CKE61727

1FTNF1CT4CKE93979

| 1FTNF1CT4CKE49299 | 1FTNF1CT4CKE39050; 1FTNF1CT4CKE58293 | 1FTNF1CT4CKE66524; 1FTNF1CT4CKE48105 | 1FTNF1CT4CKE86367 | 1FTNF1CT4CKE46855 |

1FTNF1CT4CKE03147

| 1FTNF1CT4CKE23334 | 1FTNF1CT4CKE38156; 1FTNF1CT4CKE03133

1FTNF1CT4CKE08008 | 1FTNF1CT4CKE71383 | 1FTNF1CT4CKE19252 | 1FTNF1CT4CKE45379; 1FTNF1CT4CKE00247 | 1FTNF1CT4CKE34575; 1FTNF1CT4CKE44507 |

1FTNF1CT4CKE41929

; 1FTNF1CT4CKE87566 | 1FTNF1CT4CKE59282; 1FTNF1CT4CKE97711; 1FTNF1CT4CKE81735 | 1FTNF1CT4CKE44121

1FTNF1CT4CKE79466; 1FTNF1CT4CKE95747 | 1FTNF1CT4CKE38674 | 1FTNF1CT4CKE24418; 1FTNF1CT4CKE05416 | 1FTNF1CT4CKE86594; 1FTNF1CT4CKE16514; 1FTNF1CT4CKE11099; 1FTNF1CT4CKE42515 | 1FTNF1CT4CKE73263 | 1FTNF1CT4CKE90872 | 1FTNF1CT4CKE12561; 1FTNF1CT4CKE05836; 1FTNF1CT4CKE93738; 1FTNF1CT4CKE30817; 1FTNF1CT4CKE81377 | 1FTNF1CT4CKE96316 | 1FTNF1CT4CKE16433; 1FTNF1CT4CKE74882 | 1FTNF1CT4CKE01527 | 1FTNF1CT4CKE23544; 1FTNF1CT4CKE78172 | 1FTNF1CT4CKE92783

1FTNF1CT4CKE34432; 1FTNF1CT4CKE89379 | 1FTNF1CT4CKE29599; 1FTNF1CT4CKE02211 | 1FTNF1CT4CKE29411

1FTNF1CT4CKE82397; 1FTNF1CT4CKE16643

1FTNF1CT4CKE41638; 1FTNF1CT4CKE18294; 1FTNF1CT4CKE89883 | 1FTNF1CT4CKE59881 | 1FTNF1CT4CKE09935 | 1FTNF1CT4CKE15704 | 1FTNF1CT4CKE44992 | 1FTNF1CT4CKE18862 | 1FTNF1CT4CKE30008 | 1FTNF1CT4CKE17503 | 1FTNF1CT4CKE85865

1FTNF1CT4CKE52364 | 1FTNF1CT4CKE48850; 1FTNF1CT4CKE70735 | 1FTNF1CT4CKE40974 | 1FTNF1CT4CKE11250 | 1FTNF1CT4CKE74185; 1FTNF1CT4CKE61159; 1FTNF1CT4CKE00796

1FTNF1CT4CKE76132 | 1FTNF1CT4CKE67866 | 1FTNF1CT4CKE79404 | 1FTNF1CT4CKE48623 | 1FTNF1CT4CKE37931; 1FTNF1CT4CKE49867 | 1FTNF1CT4CKE54602; 1FTNF1CT4CKE23494; 1FTNF1CT4CKE59377 | 1FTNF1CT4CKE60299 | 1FTNF1CT4CKE15749 | 1FTNF1CT4CKE04511; 1FTNF1CT4CKE59167 | 1FTNF1CT4CKE06937; 1FTNF1CT4CKE79368; 1FTNF1CT4CKE33457 | 1FTNF1CT4CKE98566

1FTNF1CT4CKE25908 | 1FTNF1CT4CKE55149 | 1FTNF1CT4CKE57161; 1FTNF1CT4CKE46449

1FTNF1CT4CKE84537;

1FTNF1CT4CKE00958

| 1FTNF1CT4CKE20109 | 1FTNF1CT4CKE31000; 1FTNF1CT4CKE32471 | 1FTNF1CT4CKE60402 | 1FTNF1CT4CKE09708; 1FTNF1CT4CKE30025 | 1FTNF1CT4CKE60707; 1FTNF1CT4CKE63865 | 1FTNF1CT4CKE43079 | 1FTNF1CT4CKE09160 | 1FTNF1CT4CKE16237 | 1FTNF1CT4CKE27903; 1FTNF1CT4CKE44331; 1FTNF1CT4CKE50565 |

1FTNF1CT4CKE70444

| 1FTNF1CT4CKE19736 | 1FTNF1CT4CKE92282 | 1FTNF1CT4CKE63588 | 1FTNF1CT4CKE79421 | 1FTNF1CT4CKE62134 | 1FTNF1CT4CKE70749 | 1FTNF1CT4CKE22491; 1FTNF1CT4CKE38934 | 1FTNF1CT4CKE77068; 1FTNF1CT4CKE71965; 1FTNF1CT4CKE71366 | 1FTNF1CT4CKE95697 | 1FTNF1CT4CKE26234 | 1FTNF1CT4CKE56026 | 1FTNF1CT4CKE17646; 1FTNF1CT4CKE05853 | 1FTNF1CT4CKE84621

1FTNF1CT4CKE48072; 1FTNF1CT4CKE25679; 1FTNF1CT4CKE94467; 1FTNF1CT4CKE36584 | 1FTNF1CT4CKE22541 | 1FTNF1CT4CKE54633 | 1FTNF1CT4CKE38108; 1FTNF1CT4CKE34639; 1FTNF1CT4CKE57936; 1FTNF1CT4CKE22751; 1FTNF1CT4CKE02807

1FTNF1CT4CKE32437 | 1FTNF1CT4CKE74008 | 1FTNF1CT4CKE16285 | 1FTNF1CT4CKE64417; 1FTNF1CT4CKE41199; 1FTNF1CT4CKE94677 | 1FTNF1CT4CKE87261 | 1FTNF1CT4CKE35340 | 1FTNF1CT4CKE94372; 1FTNF1CT4CKE08932 | 1FTNF1CT4CKE71416 | 1FTNF1CT4CKE78303; 1FTNF1CT4CKE69584; 1FTNF1CT4CKE62330; 1FTNF1CT4CKE72730; 1FTNF1CT4CKE87941; 1FTNF1CT4CKE37332; 1FTNF1CT4CKE17873

1FTNF1CT4CKE78818 | 1FTNF1CT4CKE58486; 1FTNF1CT4CKE64806; 1FTNF1CT4CKE22927; 1FTNF1CT4CKE78799; 1FTNF1CT4CKE71688; 1FTNF1CT4CKE07523 | 1FTNF1CT4CKE24807 | 1FTNF1CT4CKE48718 | 1FTNF1CT4CKE68578; 1FTNF1CT4CKE21924; 1FTNF1CT4CKE78592; 1FTNF1CT4CKE57175; 1FTNF1CT4CKE56284 | 1FTNF1CT4CKE08655 | 1FTNF1CT4CKE73201 | 1FTNF1CT4CKE89527 |

1FTNF1CT4CKE59766

| 1FTNF1CT4CKE63316; 1FTNF1CT4CKE41218 | 1FTNF1CT4CKE88815 | 1FTNF1CT4CKE26248; 1FTNF1CT4CKE46306 | 1FTNF1CT4CKE68516 | 1FTNF1CT4CKE10471; 1FTNF1CT4CKE73974 | 1FTNF1CT4CKE07148 | 1FTNF1CT4CKE55040 | 1FTNF1CT4CKE43115 | 1FTNF1CT4CKE24659 | 1FTNF1CT4CKE34947; 1FTNF1CT4CKE73215 | 1FTNF1CT4CKE59721; 1FTNF1CT4CKE41994 | 1FTNF1CT4CKE57841; 1FTNF1CT4CKE78155; 1FTNF1CT4CKE09045 | 1FTNF1CT4CKE40439; 1FTNF1CT4CKE90127; 1FTNF1CT4CKE06128 | 1FTNF1CT4CKE21390; 1FTNF1CT4CKE87146 | 1FTNF1CT4CKE56480 | 1FTNF1CT4CKE32938; 1FTNF1CT4CKE73988 | 1FTNF1CT4CKE44670

1FTNF1CT4CKE42370 | 1FTNF1CT4CKE97269 | 1FTNF1CT4CKE84991 |

1FTNF1CT4CKE07120

; 1FTNF1CT4CKE31899 | 1FTNF1CT4CKE93836; 1FTNF1CT4CKE40604 | 1FTNF1CT4CKE52459; 1FTNF1CT4CKE52221

1FTNF1CT4CKE46550 | 1FTNF1CT4CKE31384 | 1FTNF1CT4CKE30199; 1FTNF1CT4CKE47486 | 1FTNF1CT4CKE11037; 1FTNF1CT4CKE92623 | 1FTNF1CT4CKE81041 | 1FTNF1CT4CKE06968; 1FTNF1CT4CKE98504; 1FTNF1CT4CKE50355 | 1FTNF1CT4CKE32888; 1FTNF1CT4CKE10891 | 1FTNF1CT4CKE50078 | 1FTNF1CT4CKE60173

1FTNF1CT4CKE51151 | 1FTNF1CT4CKE30865 | 1FTNF1CT4CKE21633 | 1FTNF1CT4CKE40411 | 1FTNF1CT4CKE40991; 1FTNF1CT4CKE41803 | 1FTNF1CT4CKE63073

1FTNF1CT4CKE70525; 1FTNF1CT4CKE87924 | 1FTNF1CT4CKE38089 | 1FTNF1CT4CKE16013; 1FTNF1CT4CKE15797 | 1FTNF1CT4CKE12611; 1FTNF1CT4CKE07764 | 1FTNF1CT4CKE56382 | 1FTNF1CT4CKE04959 | 1FTNF1CT4CKE25150; 1FTNF1CT4CKE01902 | 1FTNF1CT4CKE06422 | 1FTNF1CT4CKE61176 | 1FTNF1CT4CKE79550 | 1FTNF1CT4CKE35404 | 1FTNF1CT4CKE16612 | 1FTNF1CT4CKE99944; 1FTNF1CT4CKE64109 | 1FTNF1CT4CKE06999 | 1FTNF1CT4CKE60240 | 1FTNF1CT4CKE70718 | 1FTNF1CT4CKE11877; 1FTNF1CT4CKE91309 | 1FTNF1CT4CKE59153

1FTNF1CT4CKE09384; 1FTNF1CT4CKE09417 | 1FTNF1CT4CKE36181; 1FTNF1CT4CKE94369

1FTNF1CT4CKE49402 | 1FTNF1CT4CKE71044; 1FTNF1CT4CKE42479

1FTNF1CT4CKE34687; 1FTNF1CT4CKE95652; 1FTNF1CT4CKE05884 | 1FTNF1CT4CKE80696 | 1FTNF1CT4CKE30400 | 1FTNF1CT4CKE64630; 1FTNF1CT4CKE87082 | 1FTNF1CT4CKE27044; 1FTNF1CT4CKE56608 | 1FTNF1CT4CKE04525; 1FTNF1CT4CKE41865; 1FTNF1CT4CKE65891; 1FTNF1CT4CKE26394; 1FTNF1CT4CKE16996 | 1FTNF1CT4CKE05920; 1FTNF1CT4CKE49352 | 1FTNF1CT4CKE23110; 1FTNF1CT4CKE98437; 1FTNF1CT4CKE31997 | 1FTNF1CT4CKE20434 | 1FTNF1CT4CKE79094 | 1FTNF1CT4CKE94064; 1FTNF1CT4CKE09515 | 1FTNF1CT4CKE99457 | 1FTNF1CT4CKE54695 | 1FTNF1CT4CKE95781 | 1FTNF1CT4CKE82576 | 1FTNF1CT4CKE99765 | 1FTNF1CT4CKE92444 | 1FTNF1CT4CKE10132 | 1FTNF1CT4CKE44068; 1FTNF1CT4CKE99586

1FTNF1CT4CKE45284 | 1FTNF1CT4CKE82898; 1FTNF1CT4CKE24581 | 1FTNF1CT4CKE28162 | 1FTNF1CT4CKE59525 | 1FTNF1CT4CKE34415; 1FTNF1CT4CKE98907; 1FTNF1CT4CKE64983; 1FTNF1CT4CKE05786 | 1FTNF1CT4CKE71917 | 1FTNF1CT4CKE61923

1FTNF1CT4CKE90659 | 1FTNF1CT4CKE78298 | 1FTNF1CT4CKE53515; 1FTNF1CT4CKE31840 | 1FTNF1CT4CKE80391 | 1FTNF1CT4CKE68466 | 1FTNF1CT4CKE76101 | 1FTNF1CT4CKE23995 | 1FTNF1CT4CKE67978 | 1FTNF1CT4CKE64580 | 1FTNF1CT4CKE49724 | 1FTNF1CT4CKE51392 | 1FTNF1CT4CKE58780; 1FTNF1CT4CKE47729 |

1FTNF1CT4CKE16545

| 1FTNF1CT4CKE59542; 1FTNF1CT4CKE52767; 1FTNF1CT4CKE24130 | 1FTNF1CT4CKE78284; 1FTNF1CT4CKE59556; 1FTNF1CT4CKE35175 | 1FTNF1CT4CKE70900 | 1FTNF1CT4CKE37279 | 1FTNF1CT4CKE20210; 1FTNF1CT4CKE49948; 1FTNF1CT4CKE48170 | 1FTNF1CT4CKE56138 | 1FTNF1CT4CKE77488; 1FTNF1CT4CKE42059 | 1FTNF1CT4CKE48122 | 1FTNF1CT4CKE81640; 1FTNF1CT4CKE04900 | 1FTNF1CT4CKE29408 |

1FTNF1CT4CKE08591

| 1FTNF1CT4CKE03956 | 1FTNF1CT4CKE30770 | 1FTNF1CT4CKE38545 | 1FTNF1CT4CKE33619 | 1FTNF1CT4CKE11071; 1FTNF1CT4CKE12849; 1FTNF1CT4CKE72873 | 1FTNF1CT4CKE50954 | 1FTNF1CT4CKE05870; 1FTNF1CT4CKE20711

1FTNF1CT4CKE72470 | 1FTNF1CT4CKE55457 | 1FTNF1CT4CKE70394; 1FTNF1CT4CKE39579 | 1FTNF1CT4CKE68564 | 1FTNF1CT4CKE16089 | 1FTNF1CT4CKE24712 | 1FTNF1CT4CKE75529 | 1FTNF1CT4CKE41624; 1FTNF1CT4CKE57967 | 1FTNF1CT4CKE76437 | 1FTNF1CT4CKE74350 | 1FTNF1CT4CKE42739 | 1FTNF1CT4CKE08297; 1FTNF1CT4CKE54793 | 1FTNF1CT4CKE24421 | 1FTNF1CT4CKE87454 | 1FTNF1CT4CKE37119 | 1FTNF1CT4CKE57547 | 1FTNF1CT4CKE76793; 1FTNF1CT4CKE62845; 1FTNF1CT4CKE36312 | 1FTNF1CT4CKE29246 | 1FTNF1CT4CKE42644 | 1FTNF1CT4CKE30591; 1FTNF1CT4CKE68547

1FTNF1CT4CKE38528; 1FTNF1CT4CKE43907; 1FTNF1CT4CKE32387 | 1FTNF1CT4CKE40537 | 1FTNF1CT4CKE63803 | 1FTNF1CT4CKE63400 | 1FTNF1CT4CKE59265 | 1FTNF1CT4CKE60108; 1FTNF1CT4CKE15542; 1FTNF1CT4CKE08882; 1FTNF1CT4CKE70816 | 1FTNF1CT4CKE29716

1FTNF1CT4CKE55930 | 1FTNF1CT4CKE58357 | 1FTNF1CT4CKE15735; 1FTNF1CT4CKE24662 | 1FTNF1CT4CKE65552; 1FTNF1CT4CKE11765

1FTNF1CT4CKE97885 | 1FTNF1CT4CKE68760 | 1FTNF1CT4CKE63526 |

1FTNF1CT4CKE51053

| 1FTNF1CT4CKE17937 | 1FTNF1CT4CKE83078; 1FTNF1CT4CKE58326 | 1FTNF1CT4CKE03780 | 1FTNF1CT4CKE00491 | 1FTNF1CT4CKE93920 | 1FTNF1CT4CKE33880 | 1FTNF1CT4CKE54227; 1FTNF1CT4CKE02869 | 1FTNF1CT4CKE94145 | 1FTNF1CT4CKE47956 | 1FTNF1CT4CKE86787

1FTNF1CT4CKE08378; 1FTNF1CT4CKE17744 | 1FTNF1CT4CKE00961 | 1FTNF1CT4CKE04833; 1FTNF1CT4CKE53420 | 1FTNF1CT4CKE37489 | 1FTNF1CT4CKE92086; 1FTNF1CT4CKE30803;

1FTNF1CT4CKE78463

; 1FTNF1CT4CKE88734; 1FTNF1CT4CKE58245; 1FTNF1CT4CKE02421 | 1FTNF1CT4CKE19266 | 1FTNF1CT4CKE90192 | 1FTNF1CT4CKE27433 | 1FTNF1CT4CKE91195; 1FTNF1CT4CKE32163 | 1FTNF1CT4CKE78317 | 1FTNF1CT4CKE20496; 1FTNF1CT4CKE81945 | 1FTNF1CT4CKE84862 | 1FTNF1CT4CKE22040

1FTNF1CT4CKE46015 | 1FTNF1CT4CKE35905 | 1FTNF1CT4CKE88913 | 1FTNF1CT4CKE31188 | 1FTNF1CT4CKE33555; 1FTNF1CT4CKE56012; 1FTNF1CT4CKE15699; 1FTNF1CT4CKE28369; 1FTNF1CT4CKE63784; 1FTNF1CT4CKE60867; 1FTNF1CT4CKE57077 | 1FTNF1CT4CKE53899; 1FTNF1CT4CKE10941; 1FTNF1CT4CKE87700 | 1FTNF1CT4CKE22989 | 1FTNF1CT4CKE16819; 1FTNF1CT4CKE97434; 1FTNF1CT4CKE47830; 1FTNF1CT4CKE90337 | 1FTNF1CT4CKE63932; 1FTNF1CT4CKE03374 | 1FTNF1CT4CKE08171 | 1FTNF1CT4CKE31739; 1FTNF1CT4CKE06372; 1FTNF1CT4CKE92461 | 1FTNF1CT4CKE42319

1FTNF1CT4CKE75255; 1FTNF1CT4CKE61484

1FTNF1CT4CKE36200 | 1FTNF1CT4CKE89642 | 1FTNF1CT4CKE21096 | 1FTNF1CT4CKE40263 | 1FTNF1CT4CKE70623 | 1FTNF1CT4CKE05643 | 1FTNF1CT4CKE89785 | 1FTNF1CT4CKE08252 | 1FTNF1CT4CKE03343; 1FTNF1CT4CKE08266

1FTNF1CT4CKE00460 | 1FTNF1CT4CKE05741 | 1FTNF1CT4CKE01933; 1FTNF1CT4CKE11314; 1FTNF1CT4CKE28078; 1FTNF1CT4CKE23169 |

1FTNF1CT4CKE87129

| 1FTNF1CT4CKE35922; 1FTNF1CT4CKE45799 | 1FTNF1CT4CKE58830; 1FTNF1CT4CKE85428 | 1FTNF1CT4CKE38190 | 1FTNF1CT4CKE66345 | 1FTNF1CT4CKE05044 | 1FTNF1CT4CKE81542; 1FTNF1CT4CKE96915; 1FTNF1CT4CKE56558; 1FTNF1CT4CKE27268 | 1FTNF1CT4CKE47861

1FTNF1CT4CKE20594; 1FTNF1CT4CKE86904 | 1FTNF1CT4CKE11751

1FTNF1CT4CKE00619 | 1FTNF1CT4CKE30753 | 1FTNF1CT4CKE90144 | 1FTNF1CT4CKE43616 | 1FTNF1CT4CKE07229 | 1FTNF1CT4CKE15945; 1FTNF1CT4CKE61226 | 1FTNF1CT4CKE91830 | 1FTNF1CT4CKE42210 | 1FTNF1CT4CKE06954 | 1FTNF1CT4CKE86305 | 1FTNF1CT4CKE75031 | 1FTNF1CT4CKE08610 | 1FTNF1CT4CKE42756 | 1FTNF1CT4CKE26251 | 1FTNF1CT4CKE86241 | 1FTNF1CT4CKE99197 | 1FTNF1CT4CKE58519 | 1FTNF1CT4CKE91651 | 1FTNF1CT4CKE16223 | 1FTNF1CT4CKE68211 | 1FTNF1CT4CKE76454 | 1FTNF1CT4CKE94615

1FTNF1CT4CKE77202; 1FTNF1CT4CKE17713; 1FTNF1CT4CKE32115 | 1FTNF1CT4CKE27058 | 1FTNF1CT4CKE09854 | 1FTNF1CT4CKE79936 | 1FTNF1CT4CKE38383; 1FTNF1CT4CKE14732; 1FTNF1CT4CKE97580; 1FTNF1CT4CKE89334 | 1FTNF1CT4CKE62389 | 1FTNF1CT4CKE51165 | 1FTNF1CT4CKE69102 | 1FTNF1CT4CKE85641; 1FTNF1CT4CKE21602 | 1FTNF1CT4CKE72324 | 1FTNF1CT4CKE80732 | 1FTNF1CT4CKE47200; 1FTNF1CT4CKE45429

1FTNF1CT4CKE63848 |

1FTNF1CT4CKE60576

| 1FTNF1CT4CKE90869; 1FTNF1CT4CKE30395; 1FTNF1CT4CKE85302; 1FTNF1CT4CKE97725; 1FTNF1CT4CKE81489 | 1FTNF1CT4CKE76048 | 1FTNF1CT4CKE62960 | 1FTNF1CT4CKE82609 | 1FTNF1CT4CKE68404; 1FTNF1CT4CKE13953 | 1FTNF1CT4CKE26427 | 1FTNF1CT4CKE23964 | 1FTNF1CT4CKE27805; 1FTNF1CT4CKE18604; 1FTNF1CT4CKE87812 | 1FTNF1CT4CKE69259; 1FTNF1CT4CKE03357 | 1FTNF1CT4CKE32406; 1FTNF1CT4CKE18070 | 1FTNF1CT4CKE26766 | 1FTNF1CT4CKE77779 | 1FTNF1CT4CKE20532 | 1FTNF1CT4CKE43406 | 1FTNF1CT4CKE28002; 1FTNF1CT4CKE99281 | 1FTNF1CT4CKE49500; 1FTNF1CT4CKE13628 | 1FTNF1CT4CKE94985 | 1FTNF1CT4CKE76857 | 1FTNF1CT4CKE66409 | 1FTNF1CT4CKE75210 | 1FTNF1CT4CKE90094; 1FTNF1CT4CKE79726; 1FTNF1CT4CKE06890 |

1FTNF1CT4CKE20255

| 1FTNF1CT4CKE70279 | 1FTNF1CT4CKE51876 | 1FTNF1CT4CKE07246; 1FTNF1CT4CKE32082 | 1FTNF1CT4CKE09451 | 1FTNF1CT4CKE47617 | 1FTNF1CT4CKE80861; 1FTNF1CT4CKE13161 | 1FTNF1CT4CKE68421 | 1FTNF1CT4CKE82688 | 1FTNF1CT4CKE43969 | 1FTNF1CT4CKE28047 | 1FTNF1CT4CKE68208 | 1FTNF1CT4CKE87292 | 1FTNF1CT4CKE77121 | 1FTNF1CT4CKE53837 | 1FTNF1CT4CKE04931 | 1FTNF1CT4CKE06002 | 1FTNF1CT4CKE37024 | 1FTNF1CT4CKE67057; 1FTNF1CT4CKE04072 | 1FTNF1CT4CKE06355 | 1FTNF1CT4CKE35094 | 1FTNF1CT4CKE10650; 1FTNF1CT4CKE35791; 1FTNF1CT4CKE67849 | 1FTNF1CT4CKE41106; 1FTNF1CT4CKE36133 | 1FTNF1CT4CKE86014 | 1FTNF1CT4CKE50291 | 1FTNF1CT4CKE04203; 1FTNF1CT4CKE04444; 1FTNF1CT4CKE83663 | 1FTNF1CT4CKE11345 | 1FTNF1CT4CKE22880 | 1FTNF1CT4CKE65695 | 1FTNF1CT4CKE63977; 1FTNF1CT4CKE80374 |

1FTNF1CT4CKE09076

| 1FTNF1CT4CKE28727

1FTNF1CT4CKE34463; 1FTNF1CT4CKE72971 | 1FTNF1CT4CKE96333 | 1FTNF1CT4CKE70315 | 1FTNF1CT4CKE68287 | 1FTNF1CT4CKE31207 | 1FTNF1CT4CKE05769 | 1FTNF1CT4CKE42689 |

1FTNF1CT4CKE97322

; 1FTNF1CT4CKE11572; 1FTNF1CT4CKE93318; 1FTNF1CT4CKE93027 | 1FTNF1CT4CKE94744 | 1FTNF1CT4CKE80049 | 1FTNF1CT4CKE88233 | 1FTNF1CT4CKE50243; 1FTNF1CT4CKE52333; 1FTNF1CT4CKE18683

1FTNF1CT4CKE55216; 1FTNF1CT4CKE14049

1FTNF1CT4CKE67074 | 1FTNF1CT4CKE92959; 1FTNF1CT4CKE44314 | 1FTNF1CT4CKE02760 | 1FTNF1CT4CKE89799 | 1FTNF1CT4CKE28436 | 1FTNF1CT4CKE86529 | 1FTNF1CT4CKE38805 | 1FTNF1CT4CKE53997; 1FTNF1CT4CKE65194 | 1FTNF1CT4CKE64515; 1FTNF1CT4CKE25732 | 1FTNF1CT4CKE29778; 1FTNF1CT4CKE83680 | 1FTNF1CT4CKE22779; 1FTNF1CT4CKE63560 | 1FTNF1CT4CKE27111 | 1FTNF1CT4CKE07697 | 1FTNF1CT4CKE76535; 1FTNF1CT4CKE23009 | 1FTNF1CT4CKE37900 | 1FTNF1CT4CKE00782 | 1FTNF1CT4CKE49285 | 1FTNF1CT4CKE89611; 1FTNF1CT4CKE19543; 1FTNF1CT4CKE94758; 1FTNF1CT4CKE84165; 1FTNF1CT4CKE16769; 1FTNF1CT4CKE03696; 1FTNF1CT4CKE83808 | 1FTNF1CT4CKE49979 | 1FTNF1CT4CKE40425; 1FTNF1CT4CKE25780 | 1FTNF1CT4CKE97904; 1FTNF1CT4CKE78575 | 1FTNF1CT4CKE79046 | 1FTNF1CT4CKE30056 | 1FTNF1CT4CKE77684; 1FTNF1CT4CKE12012 | 1FTNF1CT4CKE01897 | 1FTNF1CT4CKE40022 | 1FTNF1CT4CKE10647 | 1FTNF1CT4CKE42420 | 1FTNF1CT4CKE78950; 1FTNF1CT4CKE57015 | 1FTNF1CT4CKE22166 | 1FTNF1CT4CKE97367; 1FTNF1CT4CKE49111 | 1FTNF1CT4CKE77409 | 1FTNF1CT4CKE62652 | 1FTNF1CT4CKE85946; 1FTNF1CT4CKE66216 | 1FTNF1CT4CKE80925 | 1FTNF1CT4CKE42188 | 1FTNF1CT4CKE01253; 1FTNF1CT4CKE68676; 1FTNF1CT4CKE37413 | 1FTNF1CT4CKE29926; 1FTNF1CT4CKE29618 | 1FTNF1CT4CKE26850 | 1FTNF1CT4CKE00264; 1FTNF1CT4CKE55328; 1FTNF1CT4CKE25293

1FTNF1CT4CKE36665 | 1FTNF1CT4CKE39419 | 1FTNF1CT4CKE36326; 1FTNF1CT4CKE08879; 1FTNF1CT4CKE42742 |

1FTNF1CT4CKE07408

| 1FTNF1CT4CKE81816 | 1FTNF1CT4CKE58231 | 1FTNF1CT4CKE36567 | 1FTNF1CT4CKE98244 | 1FTNF1CT4CKE24855; 1FTNF1CT4CKE24502 | 1FTNF1CT4CKE50808 | 1FTNF1CT4CKE25066 | 1FTNF1CT4CKE20269; 1FTNF1CT4CKE02810; 1FTNF1CT4CKE41848 | 1FTNF1CT4CKE60948 |

1FTNF1CT4CKE73313

; 1FTNF1CT4CKE10860 | 1FTNF1CT4CKE94209 | 1FTNF1CT4CKE92721 | 1FTNF1CT4CKE14584; 1FTNF1CT4CKE38853; 1FTNF1CT4CKE59301; 1FTNF1CT4CKE55698 |

1FTNF1CT4CKE11121

| 1FTNF1CT4CKE78205 | 1FTNF1CT4CKE01981 | 1FTNF1CT4CKE88314

1FTNF1CT4CKE61761; 1FTNF1CT4CKE33992 | 1FTNF1CT4CKE75191

1FTNF1CT4CKE13550; 1FTNF1CT4CKE80066 | 1FTNF1CT4CKE46743 | 1FTNF1CT4CKE98602; 1FTNF1CT4CKE45687 | 1FTNF1CT4CKE71027 | 1FTNF1CT4CKE10910; 1FTNF1CT4CKE55331 | 1FTNF1CT4CKE53353; 1FTNF1CT4CKE96817 | 1FTNF1CT4CKE13421 | 1FTNF1CT4CKE50484; 1FTNF1CT4CKE73828 | 1FTNF1CT4CKE63509 | 1FTNF1CT4CKE13354; 1FTNF1CT4CKE02130 | 1FTNF1CT4CKE48864 | 1FTNF1CT4CKE54339

1FTNF1CT4CKE79063 | 1FTNF1CT4CKE16710 | 1FTNF1CT4CKE04783 |

1FTNF1CT4CKE42031

; 1FTNF1CT4CKE21860 | 1FTNF1CT4CKE81511; 1FTNF1CT4CKE33068; 1FTNF1CT4CKE94937 | 1FTNF1CT4CKE39503; 1FTNF1CT4CKE78706; 1FTNF1CT4CKE65633 | 1FTNF1CT4CKE33314 | 1FTNF1CT4CKE06324 | 1FTNF1CT4CKE18991; 1FTNF1CT4CKE08798 | 1FTNF1CT4CKE59346; 1FTNF1CT4CKE02919 | 1FTNF1CT4CKE09126 | 1FTNF1CT4CKE90175; 1FTNF1CT4CKE92556 | 1FTNF1CT4CKE28453 | 1FTNF1CT4CKE15329; 1FTNF1CT4CKE07747 |

1FTNF1CT4CKE14620

| 1FTNF1CT4CKE54437 | 1FTNF1CT4CKE27707 | 1FTNF1CT4CKE31689; 1FTNF1CT4CKE66796; 1FTNF1CT4CKE03021; 1FTNF1CT4CKE42482 | 1FTNF1CT4CKE66331; 1FTNF1CT4CKE98809 | 1FTNF1CT4CKE30123 | 1FTNF1CT4CKE39713 | 1FTNF1CT4CKE69052 | 1FTNF1CT4CKE51411 | 1FTNF1CT4CKE94873; 1FTNF1CT4CKE90841 | 1FTNF1CT4CKE18618; 1FTNF1CT4CKE46323 | 1FTNF1CT4CKE68144 | 1FTNF1CT4CKE85901 | 1FTNF1CT4CKE59363; 1FTNF1CT4CKE01155; 1FTNF1CT4CKE56141 | 1FTNF1CT4CKE00314 | 1FTNF1CT4CKE40344; 1FTNF1CT4CKE74283; 1FTNF1CT4CKE42062 | 1FTNF1CT4CKE33037

1FTNF1CT4CKE68094; 1FTNF1CT4CKE86157 | 1FTNF1CT4CKE16559

1FTNF1CT4CKE49934; 1FTNF1CT4CKE38657

1FTNF1CT4CKE28338

1FTNF1CT4CKE98695 | 1FTNF1CT4CKE67513 | 1FTNF1CT4CKE75983 | 1FTNF1CT4CKE00216 | 1FTNF1CT4CKE47567 | 1FTNF1CT4CKE99006

1FTNF1CT4CKE17839 | 1FTNF1CT4CKE27786 | 1FTNF1CT4CKE26167 | 1FTNF1CT4CKE86319 | 1FTNF1CT4CKE58228 | 1FTNF1CT4CKE36679 | 1FTNF1CT4CKE16898; 1FTNF1CT4CKE44040 | 1FTNF1CT4CKE21423 | 1FTNF1CT4CKE50551 | 1FTNF1CT4CKE56527; 1FTNF1CT4CKE35080 | 1FTNF1CT4CKE12205; 1FTNF1CT4CKE73618

1FTNF1CT4CKE70198 | 1FTNF1CT4CKE35970 | 1FTNF1CT4CKE76566 | 1FTNF1CT4CKE56107 | 1FTNF1CT4CKE18375 | 1FTNF1CT4CKE28632 | 1FTNF1CT4CKE17792 | 1FTNF1CT4CKE57807

1FTNF1CT4CKE23771 | 1FTNF1CT4CKE77717 | 1FTNF1CT4CKE85607 | 1FTNF1CT4CKE37041 | 1FTNF1CT4CKE26959; 1FTNF1CT4CKE31806

1FTNF1CT4CKE69889 | 1FTNF1CT4CKE73053; 1FTNF1CT4CKE80486 | 1FTNF1CT4CKE07330

1FTNF1CT4CKE22524 | 1FTNF1CT4CKE58021

1FTNF1CT4CKE15492 | 1FTNF1CT4CKE60089 | 1FTNF1CT4CKE12494; 1FTNF1CT4CKE80293; 1FTNF1CT4CKE08963; 1FTNF1CT4CKE53773 | 1FTNF1CT4CKE75028 | 1FTNF1CT4CKE45642 | 1FTNF1CT4CKE64675; 1FTNF1CT4CKE90158 | 1FTNF1CT4CKE91245; 1FTNF1CT4CKE13970; 1FTNF1CT4CKE74316 | 1FTNF1CT4CKE67060 | 1FTNF1CT4CKE02063 |

1FTNF1CT4CKE39372

| 1FTNF1CT4CKE60349 | 1FTNF1CT4CKE29084 | 1FTNF1CT4CKE37766 | 1FTNF1CT4CKE14780 |

1FTNF1CT4CKE04976

| 1FTNF1CT4CKE49514 | 1FTNF1CT4CKE52736; 1FTNF1CT4CKE55278; 1FTNF1CT4CKE11801 | 1FTNF1CT4CKE63655 | 1FTNF1CT4CKE16061; 1FTNF1CT4CKE03438; 1FTNF1CT4CKE15802 | 1FTNF1CT4CKE85395 | 1FTNF1CT4CKE20451; 1FTNF1CT4CKE27836; 1FTNF1CT4CKE91696 | 1FTNF1CT4CKE18652 | 1FTNF1CT4CKE76678 | 1FTNF1CT4CKE17632 | 1FTNF1CT4CKE12902; 1FTNF1CT4CKE74347; 1FTNF1CT4CKE12768 | 1FTNF1CT4CKE99670 | 1FTNF1CT4CKE80357; 1FTNF1CT4CKE08249 | 1FTNF1CT4CKE05321 |

1FTNF1CT4CKE28033

; 1FTNF1CT4CKE01799; 1FTNF1CT4CKE85705; 1FTNF1CT4CKE35712 | 1FTNF1CT4CKE72162 | 1FTNF1CT4CKE00538; 1FTNF1CT4CKE82173 | 1FTNF1CT4CKE76664 | 1FTNF1CT4CKE60190; 1FTNF1CT4CKE14424 | 1FTNF1CT4CKE67446

1FTNF1CT4CKE34740 | 1FTNF1CT4CKE11118 | 1FTNF1CT4CKE10616 | 1FTNF1CT4CKE44846 | 1FTNF1CT4CKE51330 | 1FTNF1CT4CKE98308 | 1FTNF1CT4CKE19798 | 1FTNF1CT4CKE89110 | 1FTNF1CT4CKE31353; 1FTNF1CT4CKE03441 | 1FTNF1CT4CKE97983 | 1FTNF1CT4CKE34866; 1FTNF1CT4CKE40506; 1FTNF1CT4CKE03326 | 1FTNF1CT4CKE87339 | 1FTNF1CT4CKE91164 | 1FTNF1CT4CKE10552; 1FTNF1CT4CKE69925 | 1FTNF1CT4CKE20384

1FTNF1CT4CKE18957 | 1FTNF1CT4CKE39999 | 1FTNF1CT4CKE10440; 1FTNF1CT4CKE61324 | 1FTNF1CT4CKE96574

1FTNF1CT4CKE12365; 1FTNF1CT4CKE32681 | 1FTNF1CT4CKE36102; 1FTNF1CT4CKE46046 | 1FTNF1CT4CKE58035; 1FTNF1CT4CKE88491 | 1FTNF1CT4CKE62358; 1FTNF1CT4CKE24063 | 1FTNF1CT4CKE12141

1FTNF1CT4CKE19011; 1FTNF1CT4CKE74302; 1FTNF1CT4CKE27416

1FTNF1CT4CKE54728 | 1FTNF1CT4CKE93464 | 1FTNF1CT4CKE78785 | 1FTNF1CT4CKE90161 | 1FTNF1CT4CKE99684 | 1FTNF1CT4CKE92251; 1FTNF1CT4CKE15301; 1FTNF1CT4CKE17436 | 1FTNF1CT4CKE94341 |

1FTNF1CT4CKE08770

; 1FTNF1CT4CKE12592; 1FTNF1CT4CKE75630 | 1FTNF1CT4CKE96672 | 1FTNF1CT4CKE57743

1FTNF1CT4CKE43681 | 1FTNF1CT4CKE98678 | 1FTNF1CT4CKE80004; 1FTNF1CT4CKE12950 | 1FTNF1CT4CKE07232 | 1FTNF1CT4CKE71481 | 1FTNF1CT4CKE04704; 1FTNF1CT4CKE21972 | 1FTNF1CT4CKE26010 | 1FTNF1CT4CKE13242; 1FTNF1CT4CKE50677 | 1FTNF1CT4CKE42613 | 1FTNF1CT4CKE24824; 1FTNF1CT4CKE20305; 1FTNF1CT4CKE55118 | 1FTNF1CT4CKE37086; 1FTNF1CT4CKE67348; 1FTNF1CT4CKE92122 | 1FTNF1CT4CKE27898

1FTNF1CT4CKE67236 | 1FTNF1CT4CKE34799 | 1FTNF1CT4CKE74025 |

1FTNF1CT4CKE25374

| 1FTNF1CT4CKE98082 | 1FTNF1CT4CKE32597 | 1FTNF1CT4CKE17842 | 1FTNF1CT4CKE79645; 1FTNF1CT4CKE33572 | 1FTNF1CT4CKE15539 | 1FTNF1CT4CKE01480 | 1FTNF1CT4CKE00135 | 1FTNF1CT4CKE87521 | 1FTNF1CT4CKE10390; 1FTNF1CT4CKE88264 | 1FTNF1CT4CKE39551; 1FTNF1CT4CKE99443; 1FTNF1CT4CKE24595 | 1FTNF1CT4CKE67947 | 1FTNF1CT4CKE67320 | 1FTNF1CT4CKE09756; 1FTNF1CT4CKE05867; 1FTNF1CT4CKE47892 | 1FTNF1CT4CKE92962 | 1FTNF1CT4CKE81525 | 1FTNF1CT4CKE75269; 1FTNF1CT4CKE71304 | 1FTNF1CT4CKE96199 | 1FTNF1CT4CKE73960; 1FTNF1CT4CKE75059

1FTNF1CT4CKE95568 | 1FTNF1CT4CKE60335 | 1FTNF1CT4CKE11555 | 1FTNF1CT4CKE42272; 1FTNF1CT4CKE91648; 1FTNF1CT4CKE32390 | 1FTNF1CT4CKE66927 | 1FTNF1CT4CKE49576 | 1FTNF1CT4CKE25858

1FTNF1CT4CKE96736 | 1FTNF1CT4CKE77183; 1FTNF1CT4CKE57953; 1FTNF1CT4CKE01057 | 1FTNF1CT4CKE65048 | 1FTNF1CT4CKE45883 | 1FTNF1CT4CKE57564; 1FTNF1CT4CKE77930 | 1FTNF1CT4CKE38092; 1FTNF1CT4CKE31577; 1FTNF1CT4CKE74557 | 1FTNF1CT4CKE21521; 1FTNF1CT4CKE58908

1FTNF1CT4CKE41414 | 1FTNF1CT4CKE21759 | 1FTNF1CT4CKE69357 | 1FTNF1CT4CKE22653; 1FTNF1CT4CKE39405 | 1FTNF1CT4CKE63882

1FTNF1CT4CKE57872 | 1FTNF1CT4CKE75997; 1FTNF1CT4CKE79242 | 1FTNF1CT4CKE10700 | 1FTNF1CT4CKE43454

1FTNF1CT4CKE79144 | 1FTNF1CT4CKE69634 | 1FTNF1CT4CKE00877

1FTNF1CT4CKE14259 | 1FTNF1CT4CKE07828 | 1FTNF1CT4CKE49335 | 1FTNF1CT4CKE22037

1FTNF1CT4CKE80780 | 1FTNF1CT4CKE01060; 1FTNF1CT4CKE47858 | 1FTNF1CT4CKE90371; 1FTNF1CT4CKE56897 | 1FTNF1CT4CKE42322

1FTNF1CT4CKE40697 | 1FTNF1CT4CKE76891

1FTNF1CT4CKE63879 | 1FTNF1CT4CKE40151 | 1FTNF1CT4CKE11894

1FTNF1CT4CKE28789; 1FTNF1CT4CKE86773 | 1FTNF1CT4CKE84828; 1FTNF1CT4CKE79628 | 1FTNF1CT4CKE56110

1FTNF1CT4CKE71612 | 1FTNF1CT4CKE71934 | 1FTNF1CT4CKE32468 | 1FTNF1CT4CKE22085; 1FTNF1CT4CKE59637; 1FTNF1CT4CKE03424 | 1FTNF1CT4CKE51568; 1FTNF1CT4CKE56883; 1FTNF1CT4CKE73733 | 1FTNF1CT4CKE66832

1FTNF1CT4CKE51358 | 1FTNF1CT4CKE65731 | 1FTNF1CT4CKE13709 | 1FTNF1CT4CKE52297 | 1FTNF1CT4CKE80410; 1FTNF1CT4CKE23625; 1FTNF1CT4CKE88829 | 1FTNF1CT4CKE36214; 1FTNF1CT4CKE28503 | 1FTNF1CT4CKE98227; 1FTNF1CT4CKE63218 | 1FTNF1CT4CKE42577

1FTNF1CT4CKE22202; 1FTNF1CT4CKE40635; 1FTNF1CT4CKE75644 | 1FTNF1CT4CKE17811

1FTNF1CT4CKE73683; 1FTNF1CT4CKE94386; 1FTNF1CT4CKE05089 | 1FTNF1CT4CKE32762 | 1FTNF1CT4CKE90368 | 1FTNF1CT4CKE97479; 1FTNF1CT4CKE28372 | 1FTNF1CT4CKE73232 | 1FTNF1CT4CKE45513 | 1FTNF1CT4CKE31563; 1FTNF1CT4CKE51831 | 1FTNF1CT4CKE43955; 1FTNF1CT4CKE00300 | 1FTNF1CT4CKE23639 | 1FTNF1CT4CKE50405; 1FTNF1CT4CKE25357; 1FTNF1CT4CKE93867 | 1FTNF1CT4CKE39663; 1FTNF1CT4CKE55152; 1FTNF1CT4CKE59492 | 1FTNF1CT4CKE74333; 1FTNF1CT4CKE44295; 1FTNF1CT4CKE46922 | 1FTNF1CT4CKE09983 | 1FTNF1CT4CKE43468 | 1FTNF1CT4CKE61517 | 1FTNF1CT4CKE37220; 1FTNF1CT4CKE88765; 1FTNF1CT4CKE81072 | 1FTNF1CT4CKE62022

1FTNF1CT4CKE96235

| 1FTNF1CT4CKE85235; 1FTNF1CT4CKE19848; 1FTNF1CT4CKE75546; 1FTNF1CT4CKE53739 | 1FTNF1CT4CKE06338 | 1FTNF1CT4CKE58388 | 1FTNF1CT4CKE94162 | 1FTNF1CT4CKE32826 | 1FTNF1CT4CKE24242; 1FTNF1CT4CKE13368 | 1FTNF1CT4CKE05562; 1FTNF1CT4CKE00829; 1FTNF1CT4CKE07182 | 1FTNF1CT4CKE62926

1FTNF1CT4CKE43275; 1FTNF1CT4CKE85008 | 1FTNF1CT4CKE50162 | 1FTNF1CT4CKE17372 | 1FTNF1CT4CKE14715 | 1FTNF1CT4CKE65745; 1FTNF1CT4CKE97336 | 1FTNF1CT4CKE99314 | 1FTNF1CT4CKE75417; 1FTNF1CT4CKE33944; 1FTNF1CT4CKE18313 | 1FTNF1CT4CKE79578 | 1FTNF1CT4CKE50632; 1FTNF1CT4CKE40019; 1FTNF1CT4CKE80701; 1FTNF1CT4CKE36052 | 1FTNF1CT4CKE91097 | 1FTNF1CT4CKE84070; 1FTNF1CT4CKE66328 | 1FTNF1CT4CKE95618 | 1FTNF1CT4CKE81783 | 1FTNF1CT4CKE59993 | 1FTNF1CT4CKE28291 | 1FTNF1CT4CKE61940 | 1FTNF1CT4CKE41512 | 1FTNF1CT4CKE83744 | 1FTNF1CT4CKE07392; 1FTNF1CT4CKE88832 | 1FTNF1CT4CKE55863 | 1FTNF1CT4CKE30512; 1FTNF1CT4CKE34852 | 1FTNF1CT4CKE26900; 1FTNF1CT4CKE13631

1FTNF1CT4CKE51764; 1FTNF1CT4CKE43180

1FTNF1CT4CKE24628 | 1FTNF1CT4CKE38416 | 1FTNF1CT4CKE41171; 1FTNF1CT4CKE69195 | 1FTNF1CT4CKE40666 | 1FTNF1CT4CKE17419

1FTNF1CT4CKE97577; 1FTNF1CT4CKE06517 | 1FTNF1CT4CKE45303 | 1FTNF1CT4CKE39422;

1FTNF1CT4CKE58732

| 1FTNF1CT4CKE72467 | 1FTNF1CT4CKE09949 | 1FTNF1CT4CKE64868 | 1FTNF1CT4CKE80424 |

1FTNF1CT4CKE31949

; 1FTNF1CT4CKE55555; 1FTNF1CT4CKE24547

1FTNF1CT4CKE59573; 1FTNF1CT4CKE61467 | 1FTNF1CT4CKE14505 | 1FTNF1CT4CKE17906 | 1FTNF1CT4CKE54535; 1FTNF1CT4CKE78916 | 1FTNF1CT4CKE53224 | 1FTNF1CT4CKE57905 | 1FTNF1CT4CKE09319; 1FTNF1CT4CKE88510 | 1FTNF1CT4CKE71707; 1FTNF1CT4CKE08123 | 1FTNF1CT4CKE04119; 1FTNF1CT4CKE85798 | 1FTNF1CT4CKE46225 | 1FTNF1CT4CKE69892; 1FTNF1CT4CKE33765 | 1FTNF1CT4CKE65454 | 1FTNF1CT4CKE03925 | 1FTNF1CT4CKE77622 | 1FTNF1CT4CKE45530 | 1FTNF1CT4CKE14553 | 1FTNF1CT4CKE55247; 1FTNF1CT4CKE59170 | 1FTNF1CT4CKE77023; 1FTNF1CT4CKE95893 | 1FTNF1CT4CKE65843; 1FTNF1CT4CKE52896 | 1FTNF1CT4CKE55507 | 1FTNF1CT4CKE57788; 1FTNF1CT4CKE61257 | 1FTNF1CT4CKE50081 | 1FTNF1CT4CKE97398; 1FTNF1CT4CKE85977 |

1FTNF1CT4CKE28128

; 1FTNF1CT4CKE19333 | 1FTNF1CT4CKE64322 | 1FTNF1CT4CKE04797; 1FTNF1CT4CKE22233 | 1FTNF1CT4CKE25648; 1FTNF1CT4CKE63770 | 1FTNF1CT4CKE03889; 1FTNF1CT4CKE30784;

1FTNF1CT4CKE79712

; 1FTNF1CT4CKE60030 | 1FTNF1CT4CKE20725 | 1FTNF1CT4CKE54597; 1FTNF1CT4CKE95926; 1FTNF1CT4CKE11653 | 1FTNF1CT4CKE18389

1FTNF1CT4CKE73778

| 1FTNF1CT4CKE97594; 1FTNF1CT4CKE62781 | 1FTNF1CT4CKE58973 | 1FTNF1CT4CKE09174 | 1FTNF1CT4CKE10759 | 1FTNF1CT4CKE45981

1FTNF1CT4CKE39176 | 1FTNF1CT4CKE74199 | 1FTNF1CT4CKE14892 | 1FTNF1CT4CKE29814; 1FTNF1CT4CKE79662; 1FTNF1CT4CKE25181 | 1FTNF1CT4CKE41137 | 1FTNF1CT4CKE86532 | 1FTNF1CT4CKE60318 | 1FTNF1CT4CKE66278

1FTNF1CT4CKE12835; 1FTNF1CT4CKE85851 | 1FTNF1CT4CKE56821 | 1FTNF1CT4CKE75479; 1FTNF1CT4CKE81301; 1FTNF1CT4CKE35578; 1FTNF1CT4CKE95215 | 1FTNF1CT4CKE08221 | 1FTNF1CT4CKE07716 | 1FTNF1CT4CKE02466 | 1FTNF1CT4CKE91665 | 1FTNF1CT4CKE18859 | 1FTNF1CT4CKE66846; 1FTNF1CT4CKE42305 | 1FTNF1CT4CKE39274; 1FTNF1CT4CKE34012; 1FTNF1CT4CKE72744 | 1FTNF1CT4CKE90824 | 1FTNF1CT4CKE73134 | 1FTNF1CT4CKE43986 | 1FTNF1CT4CKE78477; 1FTNF1CT4CKE45401; 1FTNF1CT4CKE06386; 1FTNF1CT4CKE18487 | 1FTNF1CT4CKE54809 | 1FTNF1CT4CKE07344; 1FTNF1CT4CKE90385; 1FTNF1CT4CKE63297 | 1FTNF1CT4CKE65955; 1FTNF1CT4CKE53417 | 1FTNF1CT4CKE00149 | 1FTNF1CT4CKE40067 | 1FTNF1CT4CKE58844; 1FTNF1CT4CKE56849 | 1FTNF1CT4CKE97403 | 1FTNF1CT4CKE86160; 1FTNF1CT4CKE11667; 1FTNF1CT4CKE48587; 1FTNF1CT4CKE42465; 1FTNF1CT4CKE77510; 1FTNF1CT4CKE35631 | 1FTNF1CT4CKE95070

1FTNF1CT4CKE15881; 1FTNF1CT4CKE39727 | 1FTNF1CT4CKE01740; 1FTNF1CT4CKE04430; 1FTNF1CT4CKE88023 | 1FTNF1CT4CKE72629 | 1FTNF1CT4CKE47245; 1FTNF1CT4CKE54759 | 1FTNF1CT4CKE54387 | 1FTNF1CT4CKE97966 | 1FTNF1CT4CKE76714 | 1FTNF1CT4CKE69391 | 1FTNF1CT4CKE91178 | 1FTNF1CT4CKE31966 | 1FTNF1CT4CKE75854; 1FTNF1CT4CKE53644 | 1FTNF1CT4CKE36634 | 1FTNF1CT4CKE83937; 1FTNF1CT4CKE85459 | 1FTNF1CT4CKE83632 | 1FTNF1CT4CKE28114 | 1FTNF1CT4CKE62442 | 1FTNF1CT4CKE53966 | 1FTNF1CT4CKE36889 | 1FTNF1CT4CKE73229 | 1FTNF1CT4CKE91133; 1FTNF1CT4CKE98311; 1FTNF1CT4CKE01303; 1FTNF1CT4CKE66572 | 1FTNF1CT4CKE22538 | 1FTNF1CT4CKE78446 | 1FTNF1CT4CKE80021 | 1FTNF1CT4CKE71299 | 1FTNF1CT4CKE96901; 1FTNF1CT4CKE15525 | 1FTNF1CT4CKE88118 | 1FTNF1CT4CKE64840 | 1FTNF1CT4CKE68483 | 1FTNF1CT4CKE72680; 1FTNF1CT4CKE71738 | 1FTNF1CT4CKE05464 | 1FTNF1CT4CKE32499 | 1FTNF1CT4CKE23866 | 1FTNF1CT4CKE45138 | 1FTNF1CT4CKE75966 | 1FTNF1CT4CKE86028; 1FTNF1CT4CKE81217 | 1FTNF1CT4CKE94968 | 1FTNF1CT4CKE17257; 1FTNF1CT4CKE95294 | 1FTNF1CT4CKE16450 | 1FTNF1CT4CKE80181

1FTNF1CT4CKE47875 | 1FTNF1CT4CKE08395; 1FTNF1CT4CKE79998 | 1FTNF1CT4CKE27285 | 1FTNF1CT4CKE72825

1FTNF1CT4CKE49819; 1FTNF1CT4CKE03942; 1FTNF1CT4CKE43938 | 1FTNF1CT4CKE92055 | 1FTNF1CT4CKE66667 | 1FTNF1CT4CKE30946 | 1FTNF1CT4CKE20918 | 1FTNF1CT4CKE92864 | 1FTNF1CT4CKE99166; 1FTNF1CT4CKE89074;

1FTNF1CT4CKE07389

| 1FTNF1CT4CKE93092 | 1FTNF1CT4CKE77703

1FTNF1CT4CKE49237 | 1FTNF1CT4CKE88054; 1FTNF1CT4CKE80360 | 1FTNF1CT4CKE60674 | 1FTNF1CT4CKE76342; 1FTNF1CT4CKE63445

1FTNF1CT4CKE69875 |

1FTNF1CT4CKE52087

| 1FTNF1CT4CKE06680 | 1FTNF1CT4CKE56513 | 1FTNF1CT4CKE52543 | 1FTNF1CT4CKE83730; 1FTNF1CT4CKE34902; 1FTNF1CT4CKE90919 | 1FTNF1CT4CKE39064

1FTNF1CT4CKE96011; 1FTNF1CT4CKE36553; 1FTNF1CT4CKE96218 | 1FTNF1CT4CKE98924; 1FTNF1CT4CKE08557 | 1FTNF1CT4CKE60321 | 1FTNF1CT4CKE28680

1FTNF1CT4CKE06078 | 1FTNF1CT4CKE83985 | 1FTNF1CT4CKE98518; 1FTNF1CT4CKE39095 | 1FTNF1CT4CKE13516

1FTNF1CT4CKE40070 | 1FTNF1CT4CKE18635;

1FTNF1CT4CKE40747

| 1FTNF1CT4CKE26413; 1FTNF1CT4CKE37668 |

1FTNF1CT4CKE604331FTNF1CT4CKE12379; 1FTNF1CT4CKE76762; 1FTNF1CT4CKE25763 | 1FTNF1CT4CKE29652; 1FTNF1CT4CKE11846; 1FTNF1CT4CKE89995; 1FTNF1CT4CKE22975; 1FTNF1CT4CKE00636 | 1FTNF1CT4CKE92167 | 1FTNF1CT4CKE81766 | 1FTNF1CT4CKE30011

1FTNF1CT4CKE34480

1FTNF1CT4CKE62165; 1FTNF1CT4CKE70377; 1FTNF1CT4CKE39761; 1FTNF1CT4CKE60769 | 1FTNF1CT4CKE29571 | 1FTNF1CT4CKE88085 | 1FTNF1CT4CKE68290 | 1FTNF1CT4CKE04041; 1FTNF1CT4CKE93433 | 1FTNF1CT4CKE62957 | 1FTNF1CT4CKE69097; 1FTNF1CT4CKE10793 | 1FTNF1CT4CKE78687 | 1FTNF1CT4CKE41767 | 1FTNF1CT4CKE80150 | 1FTNF1CT4CKE16478; 1FTNF1CT4CKE52946; 1FTNF1CT4CKE85087 | 1FTNF1CT4CKE15332 | 1FTNF1CT4CKE33877 | 1FTNF1CT4CKE00989 | 1FTNF1CT4CKE53045 | 1FTNF1CT4CKE55426 | 1FTNF1CT4CKE29036 | 1FTNF1CT4CKE91620; 1FTNF1CT4CKE64028; 1FTNF1CT4CKE36147; 1FTNF1CT4CKE90208 | 1FTNF1CT4CKE07005 | 1FTNF1CT4CKE08722; 1FTNF1CT4CKE29540; 1FTNF1CT4CKE88457 | 1FTNF1CT4CKE27139; 1FTNF1CT4CKE19557; 1FTNF1CT4CKE43776 | 1FTNF1CT4CKE94047; 1FTNF1CT4CKE32096; 1FTNF1CT4CKE65762 | 1FTNF1CT4CKE15086; 1FTNF1CT4CKE97840; 1FTNF1CT4CKE60139 | 1FTNF1CT4CKE12074 | 1FTNF1CT4CKE00040 | 1FTNF1CT4CKE65440; 1FTNF1CT4CKE43437 | 1FTNF1CT4CKE94579; 1FTNF1CT4CKE23298

1FTNF1CT4CKE11569; 1FTNF1CT4CKE09157; 1FTNF1CT4CKE34804; 1FTNF1CT4CKE89320; 1FTNF1CT4CKE76759 | 1FTNF1CT4CKE81718 | 1FTNF1CT4CKE48508 | 1FTNF1CT4CKE19123; 1FTNF1CT4CKE08350 | 1FTNF1CT4CKE68080 | 1FTNF1CT4CKE67401 | 1FTNF1CT4CKE66071; 1FTNF1CT4CKE23205 | 1FTNF1CT4CKE29893; 1FTNF1CT4CKE11930 | 1FTNF1CT4CKE94517 | 1FTNF1CT4CKE00099; 1FTNF1CT4CKE93075; 1FTNF1CT4CKE70699; 1FTNF1CT4CKE38643; 1FTNF1CT4CKE97255 | 1FTNF1CT4CKE33958; 1FTNF1CT4CKE31143

1FTNF1CT4CKE49626 | 1FTNF1CT4CKE04640 | 1FTNF1CT4CKE55071 | 1FTNF1CT4CKE07439

1FTNF1CT4CKE17520 | 1FTNF1CT4CKE81024; 1FTNF1CT4CKE35225 | 1FTNF1CT4CKE55782; 1FTNF1CT4CKE38979 | 1FTNF1CT4CKE51229 | 1FTNF1CT4CKE70007 | 1FTNF1CT4CKE59430; 1FTNF1CT4CKE56978 | 1FTNF1CT4CKE25973

1FTNF1CT4CKE26489; 1FTNF1CT4CKE92850 | 1FTNF1CT4CKE53160 | 1FTNF1CT4CKE74848; 1FTNF1CT4CKE55913 | 1FTNF1CT4CKE76681

1FTNF1CT4CKE35693 | 1FTNF1CT4CKE55880 | 1FTNF1CT4CKE85929 | 1FTNF1CT4CKE62179 | 1FTNF1CT4CKE24533

1FTNF1CT4CKE96557

1FTNF1CT4CKE00846 | 1FTNF1CT4CKE11281; 1FTNF1CT4CKE32549 | 1FTNF1CT4CKE15279; 1FTNF1CT4CKE06873; 1FTNF1CT4CKE14679 | 1FTNF1CT4CKE40280; 1FTNF1CT4CKE05688 | 1FTNF1CT4CKE25598; 1FTNF1CT4CKE72369 | 1FTNF1CT4CKE70251; 1FTNF1CT4CKE32535 | 1FTNF1CT4CKE58729; 1FTNF1CT4CKE42224 | 1FTNF1CT4CKE94484 | 1FTNF1CT4CKE25004 | 1FTNF1CT4CKE01348

1FTNF1CT4CKE89706; 1FTNF1CT4CKE02029 | 1FTNF1CT4CKE61100; 1FTNF1CT4CKE26265 | 1FTNF1CT4CKE96784 |
The VIN belongs to a Ford.
The specific model is a F150 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1FTNF1CT4CKE.
1FTNF1CT4CKE29764 | 1FTNF1CT4CKE36410 | 1FTNF1CT4CKE90242; 1FTNF1CT4CKE22992 | 1FTNF1CT4CKE29490; 1FTNF1CT4CKE26587 | 1FTNF1CT4CKE96459

1FTNF1CT4CKE66488 | 1FTNF1CT4CKE69181 | 1FTNF1CT4CKE53854; 1FTNF1CT4CKE54681 | 1FTNF1CT4CKE28341 | 1FTNF1CT4CKE96798; 1FTNF1CT4CKE59654 | 1FTNF1CT4CKE46080 | 1FTNF1CT4CKE58181 | 1FTNF1CT4CKE01950

1FTNF1CT4CKE12463 | 1FTNF1CT4CKE66961; 1FTNF1CT4CKE53434; 1FTNF1CT4CKE58813 | 1FTNF1CT4CKE31711

1FTNF1CT4CKE08834; 1FTNF1CT4CKE86997 | 1FTNF1CT4CKE44958; 1FTNF1CT4CKE40442 | 1FTNF1CT4CKE75367 | 1FTNF1CT4CKE44653; 1FTNF1CT4CKE20286 | 1FTNF1CT4CKE85333; 1FTNF1CT4CKE22443 | 1FTNF1CT4CKE21034; 1FTNF1CT4CKE82951; 1FTNF1CT4CKE80665 | 1FTNF1CT4CKE21938; 1FTNF1CT4CKE95151 | 1FTNF1CT4CKE76261; 1FTNF1CT4CKE37878

1FTNF1CT4CKE49397 | 1FTNF1CT4CKE20448; 1FTNF1CT4CKE55748 | 1FTNF1CT4CKE58147; 1FTNF1CT4CKE90614 |

1FTNF1CT4CKE22670

| 1FTNF1CT4CKE84831; 1FTNF1CT4CKE34351 | 1FTNF1CT4CKE08719 | 1FTNF1CT4CKE88068 | 1FTNF1CT4CKE65700 | 1FTNF1CT4CKE16500; 1FTNF1CT4CKE69410 | 1FTNF1CT4CKE82092; 1FTNF1CT4CKE77815 | 1FTNF1CT4CKE81749 | 1FTNF1CT4CKE11927 | 1FTNF1CT4CKE58133; 1FTNF1CT4CKE37928 | 1FTNF1CT4CKE35998 | 1FTNF1CT4CKE93948 | 1FTNF1CT4CKE35029 | 1FTNF1CT4CKE39839 | 1FTNF1CT4CKE19221; 1FTNF1CT4CKE24158 | 1FTNF1CT4CKE15623

1FTNF1CT4CKE66975; 1FTNF1CT4CKE61968 | 1FTNF1CT4CKE84750 |

1FTNF1CT4CKE81850

| 1FTNF1CT4CKE66393; 1FTNF1CT4CKE62635 | 1FTNF1CT4CKE69231; 1FTNF1CT4CKE93450 | 1FTNF1CT4CKE70508 | 1FTNF1CT4CKE89401 | 1FTNF1CT4CKE55491; 1FTNF1CT4CKE56804; 1FTNF1CT4CKE07960; 1FTNF1CT4CKE04282 | 1FTNF1CT4CKE71237 | 1FTNF1CT4CKE82156 | 1FTNF1CT4CKE76115 | 1FTNF1CT4CKE18571; 1FTNF1CT4CKE22362; 1FTNF1CT4CKE96994 |

1FTNF1CT4CKE54969

; 1FTNF1CT4CKE42398 | 1FTNF1CT4CKE46953; 1FTNF1CT4CKE00393 | 1FTNF1CT4CKE31322 | 1FTNF1CT4CKE60996; 1FTNF1CT4CKE36892 | 1FTNF1CT4CKE17033 | 1FTNF1CT4CKE89639 | 1FTNF1CT4CKE34088

1FTNF1CT4CKE99782 | 1FTNF1CT4CKE80875; 1FTNF1CT4CKE73781 | 1FTNF1CT4CKE92475 | 1FTNF1CT4CKE28615

1FTNF1CT4CKE23589; 1FTNF1CT4CKE14956; 1FTNF1CT4CKE33930 | 1FTNF1CT4CKE92802 | 1FTNF1CT4CKE72176 | 1FTNF1CT4CKE18022 | 1FTNF1CT4CKE41798 | 1FTNF1CT4CKE58777 | 1FTNF1CT4CKE55412 | 1FTNF1CT4CKE80939; 1FTNF1CT4CKE20207; 1FTNF1CT4CKE67544 | 1FTNF1CT4CKE54891;

1FTNF1CT4CKE19008

| 1FTNF1CT4CKE71948; 1FTNF1CT4CKE36696 | 1FTNF1CT4CKE38755 | 1FTNF1CT4CKE97546; 1FTNF1CT4CKE20949 | 1FTNF1CT4CKE22605 | 1FTNF1CT4CKE87387; 1FTNF1CT4CKE90743 | 1FTNF1CT4CKE02435 | 1FTNF1CT4CKE84439 | 1FTNF1CT4CKE50419; 1FTNF1CT4CKE58682; 1FTNF1CT4CKE97014 | 1FTNF1CT4CKE98261; 1FTNF1CT4CKE16030 | 1FTNF1CT4CKE11488 | 1FTNF1CT4CKE97630; 1FTNF1CT4CKE26492; 1FTNF1CT4CKE45656 | 1FTNF1CT4CKE74039 | 1FTNF1CT4CKE50341 | 1FTNF1CT4CKE66541; 1FTNF1CT4CKE12124 | 1FTNF1CT4CKE61016; 1FTNF1CT4CKE88362; 1FTNF1CT4CKE43132 | 1FTNF1CT4CKE61503; 1FTNF1CT4CKE53613 | 1FTNF1CT4CKE33099 | 1FTNF1CT4CKE04198

1FTNF1CT4CKE08168; 1FTNF1CT4CKE18750; 1FTNF1CT4CKE69049 | 1FTNF1CT4CKE38254; 1FTNF1CT4CKE54874 | 1FTNF1CT4CKE34009; 1FTNF1CT4CKE43258; 1FTNF1CT4CKE99829; 1FTNF1CT4CKE60500; 1FTNF1CT4CKE89561

1FTNF1CT4CKE18179 | 1FTNF1CT4CKE99989; 1FTNF1CT4CKE71562 | 1FTNF1CT4CKE66068 | 1FTNF1CT4CKE22930; 1FTNF1CT4CKE51134 | 1FTNF1CT4CKE51067 | 1FTNF1CT4CKE01432 | 1FTNF1CT4CKE57533 | 1FTNF1CT4CKE08977; 1FTNF1CT4CKE79449 | 1FTNF1CT4CKE40036 | 1FTNF1CT4CKE49769 | 1FTNF1CT4CKE28551 | 1FTNF1CT4CKE88197 | 1FTNF1CT4CKE10986; 1FTNF1CT4CKE42661; 1FTNF1CT4CKE26931; 1FTNF1CT4CKE93030 | 1FTNF1CT4CKE99460 | 1FTNF1CT4CKE30686; 1FTNF1CT4CKE83758; 1FTNF1CT4CKE79581 | 1FTNF1CT4CKE76938 | 1FTNF1CT4CKE75353; 1FTNF1CT4CKE61307 | 1FTNF1CT4CKE46256 | 1FTNF1CT4CKE93724 | 1FTNF1CT4CKE50470; 1FTNF1CT4CKE67477; 1FTNF1CT4CKE81962 | 1FTNF1CT4CKE56334 | 1FTNF1CT4CKE57550; 1FTNF1CT4CKE47634; 1FTNF1CT4CKE96073 | 1FTNF1CT4CKE19753; 1FTNF1CT4CKE47116; 1FTNF1CT4CKE32129 | 1FTNF1CT4CKE01365 | 1FTNF1CT4CKE36987; 1FTNF1CT4CKE13290 | 1FTNF1CT4CKE96669

1FTNF1CT4CKE88166 | 1FTNF1CT4CKE46077 | 1FTNF1CT4CKE98485 |

1FTNF1CT4CKE01754

| 1FTNF1CT4CKE77099 | 1FTNF1CT4CKE24869 | 1FTNF1CT4CKE89544 |

1FTNF1CT4CKE68838

| 1FTNF1CT4CKE79743; 1FTNF1CT4CKE52199 | 1FTNF1CT4CKE52414 | 1FTNF1CT4CKE14004 | 1FTNF1CT4CKE79452; 1FTNF1CT4CKE32518 | 1FTNF1CT4CKE66989; 1FTNF1CT4CKE21731; 1FTNF1CT4CKE85431 | 1FTNF1CT4CKE44605 | 1FTNF1CT4CKE04489; 1FTNF1CT4CKE67298; 1FTNF1CT4CKE07540; 1FTNF1CT4CKE07957; 1FTNF1CT4CKE41557; 1FTNF1CT4CKE18277; 1FTNF1CT4CKE45592; 1FTNF1CT4CKE97157; 1FTNF1CT4CKE41736; 1FTNF1CT4CKE05514

1FTNF1CT4CKE64739; 1FTNF1CT4CKE94503 | 1FTNF1CT4CKE58584; 1FTNF1CT4CKE60562 | 1FTNF1CT4CKE43163 | 1FTNF1CT4CKE36794; 1FTNF1CT4CKE33720

1FTNF1CT4CKE67253

1FTNF1CT4CKE52266; 1FTNF1CT4CKE11202 | 1FTNF1CT4CKE00653 | 1FTNF1CT4CKE07134 | 1FTNF1CT4CKE86711 | 1FTNF1CT4CKE62571 | 1FTNF1CT4CKE61209; 1FTNF1CT4CKE96042 | 1FTNF1CT4CKE77281 | 1FTNF1CT4CKE47598; 1FTNF1CT4CKE79287 | 1FTNF1CT4CKE92248; 1FTNF1CT4CKE37055 | 1FTNF1CT4CKE31496 | 1FTNF1CT4CKE83307 | 1FTNF1CT4CKE09689; 1FTNF1CT4CKE65082; 1FTNF1CT4CKE92685 | 1FTNF1CT4CKE54843; 1FTNF1CT4CKE82061 | 1FTNF1CT4CKE05092 | 1FTNF1CT4CKE67415

1FTNF1CT4CKE15685; 1FTNF1CT4CKE30087; 1FTNF1CT4CKE63008 | 1FTNF1CT4CKE56172; 1FTNF1CT4CKE16917; 1FTNF1CT4CKE24600 | 1FTNF1CT4CKE37430 | 1FTNF1CT4CKE28050 | 1FTNF1CT4CKE34060

1FTNF1CT4CKE46242 | 1FTNF1CT4CKE64188; 1FTNF1CT4CKE50730 | 1FTNF1CT4CKE82514; 1FTNF1CT4CKE12754 | 1FTNF1CT4CKE38173 | 1FTNF1CT4CKE66720 | 1FTNF1CT4CKE90404; 1FTNF1CT4CKE72663

1FTNF1CT4CKE61565; 1FTNF1CT4CKE01687; 1FTNF1CT4CKE78236

1FTNF1CT4CKE75613; 1FTNF1CT4CKE01947; 1FTNF1CT4CKE68810; 1FTNF1CT4CKE99815 | 1FTNF1CT4CKE05559; 1FTNF1CT4CKE62232 | 1FTNF1CT4CKE82075 | 1FTNF1CT4CKE71254 | 1FTNF1CT4CKE14939 | 1FTNF1CT4CKE33846 | 1FTNF1CT4CKE99992 | 1FTNF1CT4CKE80892; 1FTNF1CT4CKE10258 | 1FTNF1CT4CKE06310 | 1FTNF1CT4CKE38514 | 1FTNF1CT4CKE21857 | 1FTNF1CT4CKE72906 | 1FTNF1CT4CKE96865; 1FTNF1CT4CKE78334 | 1FTNF1CT4CKE62859 | 1FTNF1CT4CKE13774; 1FTNF1CT4CKE75448 | 1FTNF1CT4CKE62456 | 1FTNF1CT4CKE81931; 1FTNF1CT4CKE98793 | 1FTNF1CT4CKE15489 | 1FTNF1CT4CKE80536; 1FTNF1CT4CKE95098; 1FTNF1CT4CKE20823 | 1FTNF1CT4CKE11376 | 1FTNF1CT4CKE50825 | 1FTNF1CT4CKE87471; 1FTNF1CT4CKE78110 | 1FTNF1CT4CKE33085 | 1FTNF1CT4CKE27402 | 1FTNF1CT4CKE06436 | 1FTNF1CT4CKE58424 |

1FTNF1CT4CKE71125

| 1FTNF1CT4CKE91939 | 1FTNF1CT4CKE64790 | 1FTNF1CT4CKE35614; 1FTNF1CT4CKE78009; 1FTNF1CT4CKE42448; 1FTNF1CT4CKE11233; 1FTNF1CT4CKE30736 | 1FTNF1CT4CKE62893 | 1FTNF1CT4CKE13726 | 1FTNF1CT4CKE53868 | 1FTNF1CT4CKE10762; 1FTNF1CT4CKE92511 | 1FTNF1CT4CKE69200 | 1FTNF1CT4CKE68757 | 1FTNF1CT4CKE52512; 1FTNF1CT4CKE21261; 1FTNF1CT4CKE71660 | 1FTNF1CT4CKE59735; 1FTNF1CT4CKE83713 |

1FTNF1CT4CKE83257

; 1FTNF1CT4CKE73280 | 1FTNF1CT4CKE37833; 1FTNF1CT4CKE17940 | 1FTNF1CT4CKE40117 | 1FTNF1CT4CKE07490 | 1FTNF1CT4CKE34138 | 1FTNF1CT4CKE64031

1FTNF1CT4CKE49027; 1FTNF1CT4CKE55538; 1FTNF1CT4CKE63641 | 1FTNF1CT4CKE88894 | 1FTNF1CT4CKE50520 | 1FTNF1CT4CKE13533 | 1FTNF1CT4CKE18800; 1FTNF1CT4CKE31174; 1FTNF1CT4CKE31126 | 1FTNF1CT4CKE75496 | 1FTNF1CT4CKE66944 | 1FTNF1CT4CKE75658 | 1FTNF1CT4CKE64496; 1FTNF1CT4CKE33040; 1FTNF1CT4CKE29523; 1FTNF1CT4CKE25469 | 1FTNF1CT4CKE86885 | 1FTNF1CT4CKE95019

1FTNF1CT4CKE17095; 1FTNF1CT4CKE52476; 1FTNF1CT4CKE86515; 1FTNF1CT4CKE74820; 1FTNF1CT4CKE04413; 1FTNF1CT4CKE60688 | 1FTNF1CT4CKE57869 | 1FTNF1CT4CKE49058 | 1FTNF1CT4CKE46368; 1FTNF1CT4CKE02175 | 1FTNF1CT4CKE67625; 1FTNF1CT4CKE49738 | 1FTNF1CT4CKE87342 | 1FTNF1CT4CKE41039 | 1FTNF1CT4CKE15377

1FTNF1CT4CKE09305 | 1FTNF1CT4CKE84876; 1FTNF1CT4CKE45088; 1FTNF1CT4CKE59234

1FTNF1CT4CKE00913; 1FTNF1CT4CKE23706; 1FTNF1CT4CKE41347 | 1FTNF1CT4CKE68631;

1FTNF1CT4CKE57225

| 1FTNF1CT4CKE40988; 1FTNF1CT4CKE03195 | 1FTNF1CT4CKE66054; 1FTNF1CT4CKE10339 | 1FTNF1CT4CKE10874 | 1FTNF1CT4CKE71576

1FTNF1CT4CKE39257 | 1FTNF1CT4CKE08204

1FTNF1CT4CKE29229 | 1FTNF1CT4CKE58634 | 1FTNF1CT4CKE77863 | 1FTNF1CT4CKE32969

1FTNF1CT4CKE66149 | 1FTNF1CT4CKE48475; 1FTNF1CT4CKE32678 | 1FTNF1CT4CKE50145 | 1FTNF1CT4CKE51554 | 1FTNF1CT4CKE64563 | 1FTNF1CT4CKE06209 | 1FTNF1CT4CKE52655; 1FTNF1CT4CKE62716; 1FTNF1CT4CKE38478 | 1FTNF1CT4CKE02399; 1FTNF1CT4CKE76194 | 1FTNF1CT4CKE26721 | 1FTNF1CT4CKE77085; 1FTNF1CT4CKE83095 | 1FTNF1CT4CKE53479 | 1FTNF1CT4CKE63817

1FTNF1CT4CKE17422; 1FTNF1CT4CKE24080; 1FTNF1CT4CKE73909; 1FTNF1CT4CKE81069;

1FTNF1CT4CKE63185

; 1FTNF1CT4CKE59640 | 1FTNF1CT4CKE79337; 1FTNF1CT4CKE60075; 1FTNF1CT4CKE51635; 1FTNF1CT4CKE93545 | 1FTNF1CT4CKE39128; 1FTNF1CT4CKE68841 | 1FTNF1CT4CKE25701; 1FTNF1CT4CKE37735 | 1FTNF1CT4CKE18974; 1FTNF1CT4CKE46421 | 1FTNF1CT4CKE27688; 1FTNF1CT4CKE67303 | 1FTNF1CT4CKE56270; 1FTNF1CT4CKE49531 | 1FTNF1CT4CKE02273; 1FTNF1CT4CKE93304; 1FTNF1CT4CKE28257

1FTNF1CT4CKE53725 | 1FTNF1CT4CKE68936; 1FTNF1CT4CKE36116 | 1FTNF1CT4CKE30929

1FTNF1CT4CKE76745 | 1FTNF1CT4CKE30137 | 1FTNF1CT4CKE65468; 1FTNF1CT4CKE81685; 1FTNF1CT4CKE67916 | 1FTNF1CT4CKE82108; 1FTNF1CT4CKE64286; 1FTNF1CT4CKE33751; 1FTNF1CT4CKE65924 | 1FTNF1CT4CKE91035 | 1FTNF1CT4CKE16044; 1FTNF1CT4CKE84490 | 1FTNF1CT4CKE83582; 1FTNF1CT4CKE22295; 1FTNF1CT4CKE47911; 1FTNF1CT4CKE66636 | 1FTNF1CT4CKE50596; 1FTNF1CT4CKE78348 | 1FTNF1CT4CKE71013 | 1FTNF1CT4CKE26718; 1FTNF1CT4CKE36018; 1FTNF1CT4CKE65356 | 1FTNF1CT4CKE44541; 1FTNF1CT4CKE18232

1FTNF1CT4CKE03973; 1FTNF1CT4CKE29392 | 1FTNF1CT4CKE69911; 1FTNF1CT4CKE55460 | 1FTNF1CT4CKE85882 | 1FTNF1CT4CKE39534; 1FTNF1CT4CKE50940 | 1FTNF1CT4CKE95554 | 1FTNF1CT4CKE78737 | 1FTNF1CT4CKE44779; 1FTNF1CT4CKE49822

1FTNF1CT4CKE71190 | 1FTNF1CT4CKE78530; 1FTNF1CT4CKE14634 | 1FTNF1CT4CKE67592 | 1FTNF1CT4CKE86790 | 1FTNF1CT4CKE78690; 1FTNF1CT4CKE68452; 1FTNF1CT4CKE67740 | 1FTNF1CT4CKE05111 | 1FTNF1CT4CKE30378; 1FTNF1CT4CKE46483 | 1FTNF1CT4CKE90306; 1FTNF1CT4CKE21549 | 1FTNF1CT4CKE90502 | 1FTNF1CT4CKE21373; 1FTNF1CT4CKE23916

1FTNF1CT4CKE44426 | 1FTNF1CT4CKE29862 | 1FTNF1CT4CKE59850 | 1FTNF1CT4CKE77877 | 1FTNF1CT4CKE05173 | 1FTNF1CT4CKE87518 | 1FTNF1CT4CKE60061 | 1FTNF1CT4CKE25438 | 1FTNF1CT4CKE02550 | 1FTNF1CT4CKE47424 | 1FTNF1CT4CKE69794 | 1FTNF1CT4CKE48184 | 1FTNF1CT4CKE88927; 1FTNF1CT4CKE81475; 1FTNF1CT4CKE61663 | 1FTNF1CT4CKE33524 | 1FTNF1CT4CKE90581 | 1FTNF1CT4CKE96767 | 1FTNF1CT4CKE04654; 1FTNF1CT4CKE37122 | 1FTNF1CT4CKE08087 | 1FTNF1CT4CKE33703 | 1FTNF1CT4CKE94095; 1FTNF1CT4CKE27092; 1FTNF1CT4CKE36729 | 1FTNF1CT4CKE92217 | 1FTNF1CT4CKE00734

1FTNF1CT4CKE43356; 1FTNF1CT4CKE13127 | 1FTNF1CT4CKE51389; 1FTNF1CT4CKE89060 | 1FTNF1CT4CKE48525; 1FTNF1CT4CKE22152

1FTNF1CT4CKE48847 | 1FTNF1CT4CKE76390 | 1FTNF1CT4CKE97191; 1FTNF1CT4CKE27755; 1FTNF1CT4CKE35760 | 1FTNF1CT4CKE39226 | 1FTNF1CT4CKE10602 | 1FTNF1CT4CKE16481 | 1FTNF1CT4CKE06453 | 1FTNF1CT4CKE79340; 1FTNF1CT4CKE43485

1FTNF1CT4CKE07098 | 1FTNF1CT4CKE62201 | 1FTNF1CT4CKE96770 | 1FTNF1CT4CKE09496 | 1FTNF1CT4CKE11524 | 1FTNF1CT4CKE44166 | 1FTNF1CT4CKE92198 | 1FTNF1CT4CKE45673 | 1FTNF1CT4CKE52431 | 1FTNF1CT4CKE14570 | 1FTNF1CT4CKE87356; 1FTNF1CT4CKE50971

1FTNF1CT4CKE21681; 1FTNF1CT4CKE98597; 1FTNF1CT4CKE03455 | 1FTNF1CT4CKE06159

1FTNF1CT4CKE18439 | 1FTNF1CT4CKE65096 | 1FTNF1CT4CKE25276; 1FTNF1CT4CKE26749 | 1FTNF1CT4CKE00507 | 1FTNF1CT4CKE00605; 1FTNF1CT4CKE15167 | 1FTNF1CT4CKE24614 | 1FTNF1CT4CKE03309

1FTNF1CT4CKE65342 | 1FTNF1CT4CKE97112; 1FTNF1CT4CKE21115 | 1FTNF1CT4CKE52641 | 1FTNF1CT4CKE47973

1FTNF1CT4CKE88667 | 1FTNF1CT4CKE33054 | 1FTNF1CT4CKE54020 | 1FTNF1CT4CKE76020 | 1FTNF1CT4CKE17999

1FTNF1CT4CKE17582; 1FTNF1CT4CKE96560 | 1FTNF1CT4CKE29912

1FTNF1CT4CKE95506 | 1FTNF1CT4CKE69469 | 1FTNF1CT4CKE19588 | 1FTNF1CT4CKE76034 | 1FTNF1CT4CKE28548; 1FTNF1CT4CKE68371; 1FTNF1CT4CKE73442 | 1FTNF1CT4CKE36097; 1FTNF1CT4CKE76602 | 1FTNF1CT4CKE42191 | 1FTNF1CT4CKE98017; 1FTNF1CT4CKE42143 | 1FTNF1CT4CKE43583 | 1FTNF1CT4CKE49755 | 1FTNF1CT4CKE07845; 1FTNF1CT4CKE89589 | 1FTNF1CT4CKE50839 | 1FTNF1CT4CKE87373 | 1FTNF1CT4CKE27772 | 1FTNF1CT4CKE43745

1FTNF1CT4CKE77992

1FTNF1CT4CKE45897 | 1FTNF1CT4CKE84716

1FTNF1CT4CKE56818; 1FTNF1CT4CKE82478 | 1FTNF1CT4CKE39937 | 1FTNF1CT4CKE39288; 1FTNF1CT4CKE66362 | 1FTNF1CT4CKE90290; 1FTNF1CT4CKE24449 | 1FTNF1CT4CKE72646 | 1FTNF1CT4CKE54566; 1FTNF1CT4CKE49593; 1FTNF1CT4CKE42157

1FTNF1CT4CKE34477; 1FTNF1CT4CKE65485 | 1FTNF1CT4CKE64918 | 1FTNF1CT4CKE25312 | 1FTNF1CT4CKE91567 | 1FTNF1CT4CKE46354 | 1FTNF1CT4CKE23012 | 1FTNF1CT4CKE22393 | 1FTNF1CT4CKE85557 | 1FTNF1CT4CKE91570 | 1FTNF1CT4CKE40795; 1FTNF1CT4CKE82058; 1FTNF1CT4CKE04024 | 1FTNF1CT4CKE39744 | 1FTNF1CT4CKE38447 | 1FTNF1CT4CKE23740 | 1FTNF1CT4CKE06503 | 1FTNF1CT4CKE66247; 1FTNF1CT4CKE74168 | 1FTNF1CT4CKE61873; 1FTNF1CT4CKE60951 | 1FTNF1CT4CKE61842; 1FTNF1CT4CKE41056 | 1FTNF1CT4CKE53174; 1FTNF1CT4CKE21342; 1FTNF1CT4CKE72243 | 1FTNF1CT4CKE26430 | 1FTNF1CT4CKE40568; 1FTNF1CT4CKE69309 | 1FTNF1CT4CKE28999 | 1FTNF1CT4CKE11068 | 1FTNF1CT4CKE85073; 1FTNF1CT4CKE83386; 1FTNF1CT4CKE98664 | 1FTNF1CT4CKE70427; 1FTNF1CT4CKE96493 | 1FTNF1CT4CKE50050 | 1FTNF1CT4CKE09627; 1FTNF1CT4CKE74915 | 1FTNF1CT4CKE25665 | 1FTNF1CT4CKE02595; 1FTNF1CT4CKE04038; 1FTNF1CT4CKE39209; 1FTNF1CT4CKE04329 | 1FTNF1CT4CKE99118 | 1FTNF1CT4CKE51733 | 1FTNF1CT4CKE27304; 1FTNF1CT4CKE67317; 1FTNF1CT4CKE61677 | 1FTNF1CT4CKE27691 | 1FTNF1CT4CKE48296; 1FTNF1CT4CKE86465; 1FTNF1CT4CKE68175

1FTNF1CT4CKE85574 |

1FTNF1CT4CKE07571

| 1FTNF1CT4CKE37976; 1FTNF1CT4CKE54289

1FTNF1CT4CKE07585 | 1FTNF1CT4CKE47651; 1FTNF1CT4CKE46726; 1FTNF1CT4CKE76731; 1FTNF1CT4CKE83081 | 1FTNF1CT4CKE56754 | 1FTNF1CT4CKE97823; 1FTNF1CT4CKE19896 | 1FTNF1CT4CKE28811; 1FTNF1CT4CKE16352; 1FTNF1CT4CKE66880 | 1FTNF1CT4CKE98406; 1FTNF1CT4CKE99796

1FTNF1CT4CKE51120 | 1FTNF1CT4CKE95828 |