1HGCR2F07GA0…

Honda

Accord

1HGCR2F07GA069411; 1HGCR2F07GA059123; 1HGCR2F07GA028129; 1HGCR2F07GA032519 | 1HGCR2F07GA028258 | 1HGCR2F07GA055833; 1HGCR2F07GA021584 | 1HGCR2F07GA097984 | 1HGCR2F07GA051393 | 1HGCR2F07GA079484 | 1HGCR2F07GA003375; 1HGCR2F07GA080764; 1HGCR2F07GA091442 | 1HGCR2F07GA098763; 1HGCR2F07GA050101 | 1HGCR2F07GA032407 | 1HGCR2F07GA023609 | 1HGCR2F07GA018488 | 1HGCR2F07GA055766

1HGCR2F07GA085950; 1HGCR2F07GA086175; 1HGCR2F07GA006308;

1HGCR2F07GA0140361HGCR2F07GA085608 | 1HGCR2F07GA028194 | 1HGCR2F07GA045738 | 1HGCR2F07GA006079 | 1HGCR2F07GA093126 | 1HGCR2F07GA071904 | 1HGCR2F07GA001397

1HGCR2F07GA030897; 1HGCR2F07GA004509; 1HGCR2F07GA012710; 1HGCR2F07GA022525 | 1HGCR2F07GA088699 | 1HGCR2F07GA028857; 1HGCR2F07GA054651 | 1HGCR2F07GA077184 | 1HGCR2F07GA037607; 1HGCR2F07GA029992 | 1HGCR2F07GA006258; 1HGCR2F07GA087682; 1HGCR2F07GA023433; 1HGCR2F07GA033380; 1HGCR2F07GA068985; 1HGCR2F07GA029779; 1HGCR2F07GA071501 | 1HGCR2F07GA057856 | 1HGCR2F07GA002646 | 1HGCR2F07GA033394 | 1HGCR2F07GA023139 | 1HGCR2F07GA003733 | 1HGCR2F07GA019804 | 1HGCR2F07GA013730; 1HGCR2F07GA059851 | 1HGCR2F07GA011539; 1HGCR2F07GA057825 | 1HGCR2F07GA015798 | 1HGCR2F07GA058375; 1HGCR2F07GA029460 | 1HGCR2F07GA082532 | 1HGCR2F07GA076665 | 1HGCR2F07GA080960 | 1HGCR2F07GA015414; 1HGCR2F07GA049708 | 1HGCR2F07GA011279; 1HGCR2F07GA087066 | 1HGCR2F07GA093448 | 1HGCR2F07GA021326; 1HGCR2F07GA044038 | 1HGCR2F07GA025702 | 1HGCR2F07GA031287; 1HGCR2F07GA072132; 1HGCR2F07GA087472 |

1HGCR2F07GA018801

| 1HGCR2F07GA034626 | 1HGCR2F07GA021665; 1HGCR2F07GA012707 | 1HGCR2F07GA048283 | 1HGCR2F07GA068873 | 1HGCR2F07GA078593; 1HGCR2F07GA051331 | 1HGCR2F07GA059185; 1HGCR2F07GA008060

1HGCR2F07GA063608 | 1HGCR2F07GA022945 | 1HGCR2F07GA096396; 1HGCR2F07GA044525; 1HGCR2F07GA002730; 1HGCR2F07GA018216 | 1HGCR2F07GA031810; 1HGCR2F07GA005126 | 1HGCR2F07GA008219 | 1HGCR2F07GA088380; 1HGCR2F07GA002047 | 1HGCR2F07GA049904 | 1HGCR2F07GA045691 | 1HGCR2F07GA052222 | 1HGCR2F07GA051412 | 1HGCR2F07GA096995 | 1HGCR2F07GA005269 | 1HGCR2F07GA006535 | 1HGCR2F07GA079212; 1HGCR2F07GA001416; 1HGCR2F07GA065147 | 1HGCR2F07GA056741 | 1HGCR2F07GA016238 | 1HGCR2F07GA028051 | 1HGCR2F07GA086855 | 1HGCR2F07GA013825; 1HGCR2F07GA056643; 1HGCR2F07GA098035 | 1HGCR2F07GA005983; 1HGCR2F07GA079985; 1HGCR2F07GA037266 | 1HGCR2F07GA011945 | 1HGCR2F07GA084247 | 1HGCR2F07GA096365; 1HGCR2F07GA096706

1HGCR2F07GA004235 | 1HGCR2F07GA080019 | 1HGCR2F07GA028177; 1HGCR2F07GA095619; 1HGCR2F07GA009208; 1HGCR2F07GA015512; 1HGCR2F07GA094602; 1HGCR2F07GA053645 | 1HGCR2F07GA016773 | 1HGCR2F07GA015624; 1HGCR2F07GA006115 | 1HGCR2F07GA048087 | 1HGCR2F07GA007796 | 1HGCR2F07GA079551 | 1HGCR2F07GA030494 | 1HGCR2F07GA073121 | 1HGCR2F07GA042080 | 1HGCR2F07GA087259; 1HGCR2F07GA027143; 1HGCR2F07GA004817; 1HGCR2F07GA034125 | 1HGCR2F07GA063110 | 1HGCR2F07GA031709 | 1HGCR2F07GA056075 | 1HGCR2F07GA069053 | 1HGCR2F07GA015056

1HGCR2F07GA096429 | 1HGCR2F07GA016613; 1HGCR2F07GA087374; 1HGCR2F07GA071837 | 1HGCR2F07GA018510 | 1HGCR2F07GA087181 | 1HGCR2F07GA076892; 1HGCR2F07GA065021; 1HGCR2F07GA034853 | 1HGCR2F07GA015705 | 1HGCR2F07GA033797; 1HGCR2F07GA012156; 1HGCR2F07GA081459 | 1HGCR2F07GA062216;

1HGCR2F07GA029247

; 1HGCR2F07GA058084 | 1HGCR2F07GA038272 | 1HGCR2F07GA004364 | 1HGCR2F07GA002002 | 1HGCR2F07GA030074; 1HGCR2F07GA036540 | 1HGCR2F07GA025182 | 1HGCR2F07GA037414 | 1HGCR2F07GA066489; 1HGCR2F07GA094776; 1HGCR2F07GA050860; 1HGCR2F07GA083180; 1HGCR2F07GA024243 | 1HGCR2F07GA015817; 1HGCR2F07GA030589 | 1HGCR2F07GA025067; 1HGCR2F07GA081638 | 1HGCR2F07GA091229; 1HGCR2F07GA019141 | 1HGCR2F07GA066444 | 1HGCR2F07GA042368 |

1HGCR2F07GA047487

; 1HGCR2F07GA084359 | 1HGCR2F07GA002470 | 1HGCR2F07GA023206

1HGCR2F07GA058960; 1HGCR2F07GA054696 | 1HGCR2F07GA051555

1HGCR2F07GA088444 | 1HGCR2F07GA056612 | 1HGCR2F07GA058571 | 1HGCR2F07GA040121 | 1HGCR2F07GA058019 | 1HGCR2F07GA033511 | 1HGCR2F07GA087391; 1HGCR2F07GA062989; 1HGCR2F07GA099430; 1HGCR2F07GA066203; 1HGCR2F07GA080215 | 1HGCR2F07GA080585; 1HGCR2F07GA014117 | 1HGCR2F07GA018734 | 1HGCR2F07GA001576; 1HGCR2F07GA054990 | 1HGCR2F07GA083423; 1HGCR2F07GA098858 | 1HGCR2F07GA061776; 1HGCR2F07GA009127; 1HGCR2F07GA050213 | 1HGCR2F07GA000878; 1HGCR2F07GA011654 | 1HGCR2F07GA011332; 1HGCR2F07GA063205 | 1HGCR2F07GA047439 | 1HGCR2F07GA060482; 1HGCR2F07GA045352; 1HGCR2F07GA077203 | 1HGCR2F07GA020953; 1HGCR2F07GA006499; 1HGCR2F07GA042189 | 1HGCR2F07GA046887 | 1HGCR2F07GA091781; 1HGCR2F07GA046615; 1HGCR2F07GA005322 | 1HGCR2F07GA070686 | 1HGCR2F07GA053628 | 1HGCR2F07GA091411; 1HGCR2F07GA050227 | 1HGCR2F07GA070817 | 1HGCR2F07GA019639 | 1HGCR2F07GA051071; 1HGCR2F07GA013792 | 1HGCR2F07GA050356 | 1HGCR2F07GA035288; 1HGCR2F07GA025473; 1HGCR2F07GA063737; 1HGCR2F07GA003537 | 1HGCR2F07GA011220 | 1HGCR2F07GA017759 | 1HGCR2F07GA034836 | 1HGCR2F07GA016319; 1HGCR2F07GA054875 | 1HGCR2F07GA089268; 1HGCR2F07GA083714 | 1HGCR2F07GA002369 | 1HGCR2F07GA040183

1HGCR2F07GA052477; 1HGCR2F07GA077279 | 1HGCR2F07GA073023 | 1HGCR2F07GA019060; 1HGCR2F07GA003425; 1HGCR2F07GA045321 | 1HGCR2F07GA028745 | 1HGCR2F07GA015655 | 1HGCR2F07GA030656 | 1HGCR2F07GA077590 | 1HGCR2F07GA045674; 1HGCR2F07GA033847; 1HGCR2F07GA022542 | 1HGCR2F07GA029653 | 1HGCR2F07GA031001 | 1HGCR2F07GA040300 | 1HGCR2F07GA064077 | 1HGCR2F07GA078254; 1HGCR2F07GA008897 | 1HGCR2F07GA012805; 1HGCR2F07GA043438; 1HGCR2F07GA017468; 1HGCR2F07GA097337 | 1HGCR2F07GA055329 | 1HGCR2F07GA073295; 1HGCR2F07GA067710 | 1HGCR2F07GA016370 | 1HGCR2F07GA036862 | 1HGCR2F07GA011413 | 1HGCR2F07GA029345 | 1HGCR2F07GA048137 | 1HGCR2F07GA092395 | 1HGCR2F07GA012447 | 1HGCR2F07GA043357; 1HGCR2F07GA098259 | 1HGCR2F07GA086791; 1HGCR2F07GA058120 | 1HGCR2F07GA093112 | 1HGCR2F07GA095457; 1HGCR2F07GA035646 | 1HGCR2F07GA025344; 1HGCR2F07GA008768 | 1HGCR2F07GA081946 | 1HGCR2F07GA008964; 1HGCR2F07GA085995

1HGCR2F07GA032035 | 1HGCR2F07GA079100; 1HGCR2F07GA058425; 1HGCR2F07GA088752

1HGCR2F07GA029605 | 1HGCR2F07GA099282 | 1HGCR2F07GA079971; 1HGCR2F07GA060062 | 1HGCR2F07GA021276 | 1HGCR2F07GA056237 | 1HGCR2F07GA028440; 1HGCR2F07GA091036 | 1HGCR2F07GA079291 | 1HGCR2F07GA051572; 1HGCR2F07GA031998 | 1HGCR2F07GA078450 | 1HGCR2F07GA083244;

1HGCR2F07GA049739

; 1HGCR2F07GA070591; 1HGCR2F07GA023450; 1HGCR2F07GA075970; 1HGCR2F07GA040040; 1HGCR2F07GA056688 | 1HGCR2F07GA042581 | 1HGCR2F07GA037803 | 1HGCR2F07GA052995 | 1HGCR2F07GA098147

1HGCR2F07GA027420 | 1HGCR2F07GA053208; 1HGCR2F07GA073359 | 1HGCR2F07GA050907; 1HGCR2F07GA097032; 1HGCR2F07GA007782 | 1HGCR2F07GA043259; 1HGCR2F07GA062507; 1HGCR2F07GA051216 | 1HGCR2F07GA023397 | 1HGCR2F07GA010374 | 1HGCR2F07GA023819 | 1HGCR2F07GA065780; 1HGCR2F07GA091456; 1HGCR2F07GA058232; 1HGCR2F07GA096513; 1HGCR2F07GA002422; 1HGCR2F07GA017616 | 1HGCR2F07GA057713 | 1HGCR2F07GA036800; 1HGCR2F07GA050180

1HGCR2F07GA099668 | 1HGCR2F07GA015848 | 1HGCR2F07GA088542 | 1HGCR2F07GA015364 | 1HGCR2F07GA020905; 1HGCR2F07GA025117; 1HGCR2F07GA022914 | 1HGCR2F07GA023318 | 1HGCR2F07GA045013; 1HGCR2F07GA080411 | 1HGCR2F07GA079534 | 1HGCR2F07GA075385; 1HGCR2F07GA065522; 1HGCR2F07GA099203 | 1HGCR2F07GA050521 | 1HGCR2F07GA006597; 1HGCR2F07GA057114; 1HGCR2F07GA018667 | 1HGCR2F07GA063429; 1HGCR2F07GA049112 | 1HGCR2F07GA019995; 1HGCR2F07GA015106

1HGCR2F07GA024677 | 1HGCR2F07GA022055; 1HGCR2F07GA097760 | 1HGCR2F07GA083700; 1HGCR2F07GA001075; 1HGCR2F07GA021309 | 1HGCR2F07GA005014 | 1HGCR2F07GA061020; 1HGCR2F07GA042970; 1HGCR2F07GA022170; 1HGCR2F07GA002923 | 1HGCR2F07GA005353 | 1HGCR2F07GA049790 | 1HGCR2F07GA057226 | 1HGCR2F07GA099959 | 1HGCR2F07GA071739; 1HGCR2F07GA013890 | 1HGCR2F07GA002839; 1HGCR2F07GA060160 | 1HGCR2F07GA006521 | 1HGCR2F07GA076004 | 1HGCR2F07GA032231; 1HGCR2F07GA085625 | 1HGCR2F07GA009547

1HGCR2F07GA058845 | 1HGCR2F07GA041172 | 1HGCR2F07GA037672; 1HGCR2F07GA081817 | 1HGCR2F07GA037039 | 1HGCR2F07GA021293; 1HGCR2F07GA089299 | 1HGCR2F07GA084586; 1HGCR2F07GA059073 | 1HGCR2F07GA017096 | 1HGCR2F07GA000315; 1HGCR2F07GA000394 | 1HGCR2F07GA078027 | 1HGCR2F07GA049174 | 1HGCR2F07GA038580 | 1HGCR2F07GA088394 | 1HGCR2F07GA076407 | 1HGCR2F07GA009709 | 1HGCR2F07GA024064 | 1HGCR2F07GA027630

1HGCR2F07GA035677; 1HGCR2F07GA020077 | 1HGCR2F07GA007474 | 1HGCR2F07GA054603; 1HGCR2F07GA059591 | 1HGCR2F07GA085592 | 1HGCR2F07GA054276 | 1HGCR2F07GA085785

1HGCR2F07GA063088 | 1HGCR2F07GA077315; 1HGCR2F07GA054584; 1HGCR2F07GA001089 | 1HGCR2F07GA025599 | 1HGCR2F07GA040412; 1HGCR2F07GA020922 | 1HGCR2F07GA004252; 1HGCR2F07GA083356 | 1HGCR2F07GA046873 | 1HGCR2F07GA096804; 1HGCR2F07GA054861 | 1HGCR2F07GA050731; 1HGCR2F07GA031788 | 1HGCR2F07GA028616; 1HGCR2F07GA088590; 1HGCR2F07GA092767 | 1HGCR2F07GA006924; 1HGCR2F07GA040877

1HGCR2F07GA050390 | 1HGCR2F07GA057565; 1HGCR2F07GA074639 | 1HGCR2F07GA076942 |

1HGCR2F07GA0622331HGCR2F07GA000346; 1HGCR2F07GA095040 | 1HGCR2F07GA000864; 1HGCR2F07GA076276; 1HGCR2F07GA055198 | 1HGCR2F07GA054438; 1HGCR2F07GA085642 | 1HGCR2F07GA014814 | 1HGCR2F07GA069800 | 1HGCR2F07GA063740 | 1HGCR2F07GA064919 |

1HGCR2F07GA028938

| 1HGCR2F07GA029328 | 1HGCR2F07GA080652 | 1HGCR2F07GA099153 | 1HGCR2F07GA060594 | 1HGCR2F07GA057470 | 1HGCR2F07GA090596 | 1HGCR2F07GA049059 | 1HGCR2F07GA021519 | 1HGCR2F07GA086872 | 1HGCR2F07GA038997 | 1HGCR2F07GA062359 | 1HGCR2F07GA050678 | 1HGCR2F07GA054777 | 1HGCR2F07GA025960; 1HGCR2F07GA075502; 1HGCR2F07GA053497 | 1HGCR2F07GA052270 | 1HGCR2F07GA061986

1HGCR2F07GA070719

1HGCR2F07GA098536; 1HGCR2F07GA064970 | 1HGCR2F07GA014957 | 1HGCR2F07GA017065; 1HGCR2F07GA080649 | 1HGCR2F07GA070820 | 1HGCR2F07GA005031 | 1HGCR2F07GA091179 | 1HGCR2F07GA063544; 1HGCR2F07GA008950; 1HGCR2F07GA043133 | 1HGCR2F07GA063222

1HGCR2F07GA076889 | 1HGCR2F07GA056691

1HGCR2F07GA074060

1HGCR2F07GA062524 | 1HGCR2F07GA025005; 1HGCR2F07GA024503 | 1HGCR2F07GA051118 | 1HGCR2F07GA066119; 1HGCR2F07GA027238; 1HGCR2F07GA060126; 1HGCR2F07GA046162; 1HGCR2F07GA027322 | 1HGCR2F07GA052950; 1HGCR2F07GA054892; 1HGCR2F07GA048977 | 1HGCR2F07GA024047 | 1HGCR2F07GA052527; 1HGCR2F07GA088993 | 1HGCR2F07GA051894; 1HGCR2F07GA045528

1HGCR2F07GA066606 | 1HGCR2F07GA067013 | 1HGCR2F07GA088802; 1HGCR2F07GA079419 | 1HGCR2F07GA035775 | 1HGCR2F07GA076939 | 1HGCR2F07GA087603 | 1HGCR2F07GA066928 | 1HGCR2F07GA086242 | 1HGCR2F07GA050969; 1HGCR2F07GA064290; 1HGCR2F07GA005935 | 1HGCR2F07GA036361; 1HGCR2F07GA006356; 1HGCR2F07GA096737; 1HGCR2F07GA018569 | 1HGCR2F07GA023528 | 1HGCR2F07GA045545; 1HGCR2F07GA040622 |

1HGCR2F07GA091344

| 1HGCR2F07GA098648

1HGCR2F07GA017745 | 1HGCR2F07GA031144 | 1HGCR2F07GA041219 | 1HGCR2F07GA026669 | 1HGCR2F07GA059848; 1HGCR2F07GA003893 | 1HGCR2F07GA008432 | 1HGCR2F07GA012481 | 1HGCR2F07GA096432 | 1HGCR2F07GA096303; 1HGCR2F07GA042841 | 1HGCR2F07GA018099 | 1HGCR2F07GA098164; 1HGCR2F07GA015347 | 1HGCR2F07GA089836 | 1HGCR2F07GA099749 | 1HGCR2F07GA005739

1HGCR2F07GA013808 | 1HGCR2F07GA059672 | 1HGCR2F07GA029538

1HGCR2F07GA019124 | 1HGCR2F07GA000153 | 1HGCR2F07GA051068

1HGCR2F07GA082921

1HGCR2F07GA021052 | 1HGCR2F07GA093109 | 1HGCR2F07GA088847; 1HGCR2F07GA075113 | 1HGCR2F07GA022816; 1HGCR2F07GA096477 | 1HGCR2F07GA061616 | 1HGCR2F07GA014862 | 1HGCR2F07GA092929 | 1HGCR2F07GA056559; 1HGCR2F07GA062863 | 1HGCR2F07GA099945 | 1HGCR2F07GA001612; 1HGCR2F07GA079968 | 1HGCR2F07GA012304; 1HGCR2F07GA074348 | 1HGCR2F07GA081848 | 1HGCR2F07GA024100

1HGCR2F07GA028308 | 1HGCR2F07GA094664 | 1HGCR2F07GA063950; 1HGCR2F07GA044704

1HGCR2F07GA009628

| 1HGCR2F07GA033623; 1HGCR2F07GA023481 | 1HGCR2F07GA057873 | 1HGCR2F07GA054570 | 1HGCR2F07GA017020

1HGCR2F07GA078271 | 1HGCR2F07GA035632 | 1HGCR2F07GA032892 | 1HGCR2F07GA018636 | 1HGCR2F07GA030253 | 1HGCR2F07GA021083; 1HGCR2F07GA074334; 1HGCR2F07GA008236 | 1HGCR2F07GA034268; 1HGCR2F07GA019348 | 1HGCR2F07GA021729

1HGCR2F07GA053807 | 1HGCR2F07GA087990

1HGCR2F07GA020032 | 1HGCR2F07GA031418 | 1HGCR2F07GA032309 | 1HGCR2F07GA077220 | 1HGCR2F07GA096866 | 1HGCR2F07GA045058; 1HGCR2F07GA070204; 1HGCR2F07GA090274 | 1HGCR2F07GA057016 | 1HGCR2F07GA047070 | 1HGCR2F07GA000766; 1HGCR2F07GA066430 | 1HGCR2F07GA019737; 1HGCR2F07GA085561 | 1HGCR2F07GA050485

1HGCR2F07GA038773 | 1HGCR2F07GA048154 | 1HGCR2F07GA023710

1HGCR2F07GA079372; 1HGCR2F07GA067027; 1HGCR2F07GA094292; 1HGCR2F07GA057436

1HGCR2F07GA026400; 1HGCR2F07GA025151 | 1HGCR2F07GA034979 | 1HGCR2F07GA058053

1HGCR2F07GA013162; 1HGCR2F07GA025201; 1HGCR2F07GA068422 | 1HGCR2F07GA093398

1HGCR2F07GA080361 | 1HGCR2F07GA083471 | 1HGCR2F07GA030351 | 1HGCR2F07GA055380 | 1HGCR2F07GA075449 | 1HGCR2F07GA020208 | 1HGCR2F07GA097161 | 1HGCR2F07GA093868; 1HGCR2F07GA078397; 1HGCR2F07GA071966; 1HGCR2F07GA038711; 1HGCR2F07GA058585; 1HGCR2F07GA046064 | 1HGCR2F07GA082580; 1HGCR2F07GA032553 | 1HGCR2F07GA025120 | 1HGCR2F07GA010083; 1HGCR2F07GA054925 | 1HGCR2F07GA025943; 1HGCR2F07GA069568 | 1HGCR2F07GA077041 | 1HGCR2F07GA049028 | 1HGCR2F07GA052611 | 1HGCR2F07GA091795 | 1HGCR2F07GA097838 | 1HGCR2F07GA029877; 1HGCR2F07GA080232 | 1HGCR2F07GA071398 | 1HGCR2F07GA048459

1HGCR2F07GA036604 | 1HGCR2F07GA072437 | 1HGCR2F07GA087357 | 1HGCR2F07GA030592 | 1HGCR2F07GA053404 | 1HGCR2F07GA070798;

1HGCR2F07GA048932

| 1HGCR2F07GA062104 | 1HGCR2F07GA094311; 1HGCR2F07GA037512 | 1HGCR2F07GA005904 | 1HGCR2F07GA061440; 1HGCR2F07GA067058 | 1HGCR2F07GA012013 | 1HGCR2F07GA074706; 1HGCR2F07GA088072 | 1HGCR2F07GA025845 | 1HGCR2F07GA086239 | 1HGCR2F07GA043486 | 1HGCR2F07GA058280; 1HGCR2F07GA072860 | 1HGCR2F07GA061289 | 1HGCR2F07GA015302 | 1HGCR2F07GA099444; 1HGCR2F07GA038076

1HGCR2F07GA028924 | 1HGCR2F07GA076021 | 1HGCR2F07GA049658 | 1HGCR2F07GA083664; 1HGCR2F07GA083177; 1HGCR2F07GA036277; 1HGCR2F07GA064239; 1HGCR2F07GA069652; 1HGCR2F07GA080375 | 1HGCR2F07GA032469 | 1HGCR2F07GA017311; 1HGCR2F07GA089805; 1HGCR2F07GA010973 | 1HGCR2F07GA059753; 1HGCR2F07GA049692

1HGCR2F07GA017227 | 1HGCR2F07GA007331 | 1HGCR2F07GA055184 | 1HGCR2F07GA083731; 1HGCR2F07GA075807 | 1HGCR2F07GA075032 | 1HGCR2F07GA004395 | 1HGCR2F07GA079680; 1HGCR2F07GA032245; 1HGCR2F07GA013212 | 1HGCR2F07GA000802 | 1HGCR2F07GA032018; 1HGCR2F07GA071787; 1HGCR2F07GA066394 | 1HGCR2F07GA004493 | 1HGCR2F07GA044167 | 1HGCR2F07GA068677 | 1HGCR2F07GA084233 | 1HGCR2F07GA037784; 1HGCR2F07GA065343 | 1HGCR2F07GA071062 | 1HGCR2F07GA018880; 1HGCR2F07GA054245 | 1HGCR2F07GA011573 | 1HGCR2F07GA000914; 1HGCR2F07GA029622; 1HGCR2F07GA096544 | 1HGCR2F07GA019768 | 1HGCR2F07GA083406 | 1HGCR2F07GA095152 | 1HGCR2F07GA076777 | 1HGCR2F07GA000248 | 1HGCR2F07GA001139 | 1HGCR2F07GA092123 | 1HGCR2F07GA005868 | 1HGCR2F07GA064435; 1HGCR2F07GA067044

1HGCR2F07GA083065

1HGCR2F07GA017602; 1HGCR2F07GA090212; 1HGCR2F07GA017177; 1HGCR2F07GA027790 | 1HGCR2F07GA048767 | 1HGCR2F07GA020516; 1HGCR2F07GA093322; 1HGCR2F07GA087617 | 1HGCR2F07GA016952

1HGCR2F07GA012853 | 1HGCR2F07GA067514; 1HGCR2F07GA050177; 1HGCR2F07GA070784 | 1HGCR2F07GA076228 | 1HGCR2F07GA075984; 1HGCR2F07GA026851; 1HGCR2F07GA089710 | 1HGCR2F07GA082143 | 1HGCR2F07GA023576 | 1HGCR2F07GA006132; 1HGCR2F07GA036201; 1HGCR2F07GA060157 | 1HGCR2F07GA057548 | 1HGCR2F07GA088573; 1HGCR2F07GA007118 | 1HGCR2F07GA024792 | 1HGCR2F07GA090940; 1HGCR2F07GA031208; 1HGCR2F07GA096446 | 1HGCR2F07GA083163; 1HGCR2F07GA023187 | 1HGCR2F07GA008608; 1HGCR2F07GA019446 | 1HGCR2F07GA094552; 1HGCR2F07GA042550 | 1HGCR2F07GA034576; 1HGCR2F07GA028065 | 1HGCR2F07GA089562 | 1HGCR2F07GA035498 | 1HGCR2F07GA084068; 1HGCR2F07GA092722 | 1HGCR2F07GA006406 | 1HGCR2F07GA053922 | 1HGCR2F07GA086208 | 1HGCR2F07GA066900 | 1HGCR2F07GA099377 | 1HGCR2F07GA087049 | 1HGCR2F07GA036554 | 1HGCR2F07GA080540; 1HGCR2F07GA061034 | 1HGCR2F07GA002565; 1HGCR2F07GA090047 | 1HGCR2F07GA056657

1HGCR2F07GA057999

1HGCR2F07GA019799; 1HGCR2F07GA047618; 1HGCR2F07GA040958 | 1HGCR2F07GA033282 | 1HGCR2F07GA000007 | 1HGCR2F07GA080134 | 1HGCR2F07GA068369 | 1HGCR2F07GA096964; 1HGCR2F07GA002274

1HGCR2F07GA040538 | 1HGCR2F07GA082479 | 1HGCR2F07GA044606 | 1HGCR2F07GA040989 | 1HGCR2F07GA027160 | 1HGCR2F07GA034299 | 1HGCR2F07GA041897; 1HGCR2F07GA036618; 1HGCR2F07GA020855 | 1HGCR2F07GA094986 | 1HGCR2F07GA041754 | 1HGCR2F07GA020791; 1HGCR2F07GA027191; 1HGCR2F07GA003313 | 1HGCR2F07GA090422; 1HGCR2F07GA086533 | 1HGCR2F07GA031967

1HGCR2F07GA008902; 1HGCR2F07GA007488 | 1HGCR2F07GA026963 | 1HGCR2F07GA071885 | 1HGCR2F07GA079615 | 1HGCR2F07GA062555 | 1HGCR2F07GA025148 | 1HGCR2F07GA014344 | 1HGCR2F07GA087567; 1HGCR2F07GA047196 | 1HGCR2F07GA075886; 1HGCR2F07GA059378

1HGCR2F07GA044864 | 1HGCR2F07GA011895

1HGCR2F07GA034156; 1HGCR2F07GA014523; 1HGCR2F07GA055749 | 1HGCR2F07GA006809 | 1HGCR2F07GA054763 | 1HGCR2F07GA070509 | 1HGCR2F07GA021911; 1HGCR2F07GA007426

1HGCR2F07GA046842; 1HGCR2F07GA039910; 1HGCR2F07GA096611; 1HGCR2F07GA061051; 1HGCR2F07GA032746 | 1HGCR2F07GA039504 | 1HGCR2F07GA023836 | 1HGCR2F07GA064709 | 1HGCR2F07GA062281; 1HGCR2F07GA095068 | 1HGCR2F07GA039891 | 1HGCR2F07GA057761 | 1HGCR2F07GA008415 | 1HGCR2F07GA094910 | 1HGCR2F07GA078528 | 1HGCR2F07GA080537 | 1HGCR2F07GA035484 | 1HGCR2F07GA032455 | 1HGCR2F07GA057811 | 1HGCR2F07GA051460 | 1HGCR2F07GA065777; 1HGCR2F07GA012755 | 1HGCR2F07GA097144; 1HGCR2F07GA006051 | 1HGCR2F07GA036067

1HGCR2F07GA090162 | 1HGCR2F07GA087052; 1HGCR2F07GA054858 | 1HGCR2F07GA012688 | 1HGCR2F07GA014487 | 1HGCR2F07GA042256; 1HGCR2F07GA057078 | 1HGCR2F07GA091067 | 1HGCR2F07GA045870

1HGCR2F07GA014716 | 1HGCR2F07GA027403; 1HGCR2F07GA076181 | 1HGCR2F07GA079095 | 1HGCR2F07GA093787 | 1HGCR2F07GA090355 | 1HGCR2F07GA009130 | 1HGCR2F07GA036151; 1HGCR2F07GA066136 | 1HGCR2F07GA076388 | 1HGCR2F07GA055606 | 1HGCR2F07GA011671; 1HGCR2F07GA058652 | 1HGCR2F07GA026297 | 1HGCR2F07GA066217; 1HGCR2F07GA005563 | 1HGCR2F07GA010634 | 1HGCR2F07GA050437; 1HGCR2F07GA067433 | 1HGCR2F07GA045223; 1HGCR2F07GA081669; 1HGCR2F07GA064158 | 1HGCR2F07GA012819;

1HGCR2F07GA075564

|

1HGCR2F07GA076410

; 1HGCR2F07GA023075 | 1HGCR2F07GA061647; 1HGCR2F07GA071403 | 1HGCR2F07GA063253; 1HGCR2F07GA048560 |

1HGCR2F07GA016711

| 1HGCR2F07GA012299; 1HGCR2F07GA047974 | 1HGCR2F07GA081090; 1HGCR2F07GA007541 | 1HGCR2F07GA033184 | 1HGCR2F07GA061437 | 1HGCR2F07GA062278 | 1HGCR2F07GA001724

1HGCR2F07GA068582 | 1HGCR2F07GA009838; 1HGCR2F07GA013758; 1HGCR2F07GA003585 | 1HGCR2F07GA018703 | 1HGCR2F07GA036134 | 1HGCR2F07GA052365; 1HGCR2F07GA037770 | 1HGCR2F07GA041141; 1HGCR2F07GA007328; 1HGCR2F07GA035050; 1HGCR2F07GA070073 | 1HGCR2F07GA043150; 1HGCR2F07GA018975 | 1HGCR2F07GA032665; 1HGCR2F07GA004994; 1HGCR2F07GA088721

1HGCR2F07GA048106; 1HGCR2F07GA034447 | 1HGCR2F07GA069859

1HGCR2F07GA051023 | 1HGCR2F07GA092896 | 1HGCR2F07GA023738 | 1HGCR2F07GA036988 | 1HGCR2F07GA086404 | 1HGCR2F07GA062040; 1HGCR2F07GA096608; 1HGCR2F07GA090775 | 1HGCR2F07GA066282 | 1HGCR2F07GA084460 | 1HGCR2F07GA029135

1HGCR2F07GA048266 | 1HGCR2F07GA052009 | 1HGCR2F07GA042662 | 1HGCR2F07GA066427 |

1HGCR2F07GA062927

| 1HGCR2F07GA030236 | 1HGCR2F07GA064371 | 1HGCR2F07GA070834 |

1HGCR2F07GA080506

| 1HGCR2F07GA046355; 1HGCR2F07GA020743 | 1HGCR2F07GA049952 | 1HGCR2F07GA035355 | 1HGCR2F07GA011752; 1HGCR2F07GA025084 | 1HGCR2F07GA086161; 1HGCR2F07GA030320;

1HGCR2F07GA017258

| 1HGCR2F07GA056058 | 1HGCR2F07GA032066; 1HGCR2F07GA064998; 1HGCR2F07GA037316 | 1HGCR2F07GA088119; 1HGCR2F07GA031449 | 1HGCR2F07GA026364; 1HGCR2F07GA086144 | 1HGCR2F07GA075550; 1HGCR2F07GA004140 | 1HGCR2F07GA048493 | 1HGCR2F07GA024226 | 1HGCR2F07GA090727 | 1HGCR2F07GA007555 | 1HGCR2F07GA096219; 1HGCR2F07GA060076 | 1HGCR2F07GA027434

1HGCR2F07GA016045 | 1HGCR2F07GA069828; 1HGCR2F07GA096110 | 1HGCR2F07GA065939 | 1HGCR2F07GA030415 | 1HGCR2F07GA076231 | 1HGCR2F07GA089903 | 1HGCR2F07GA040135 | 1HGCR2F07GA027398 | 1HGCR2F07GA028471

1HGCR2F07GA086063 | 1HGCR2F07GA054939

1HGCR2F07GA093174; 1HGCR2F07GA031614 | 1HGCR2F07GA049353 | 1HGCR2F07GA073507

1HGCR2F07GA026493 | 1HGCR2F07GA041656; 1HGCR2F07GA097807

1HGCR2F07GA033850 | 1HGCR2F07GA057257; 1HGCR2F07GA024923; 1HGCR2F07GA030527; 1HGCR2F07GA015980;

1HGCR2F07GA052155

| 1HGCR2F07GA013713 | 1HGCR2F07GA042404 | 1HGCR2F07GA090954 | 1HGCR2F07GA090484 | 1HGCR2F07GA015932 | 1HGCR2F07GA023044 | 1HGCR2F07GA090565 | 1HGCR2F07GA006566; 1HGCR2F07GA014733 | 1HGCR2F07GA066007; 1HGCR2F07GA013145 | 1HGCR2F07GA098018

1HGCR2F07GA041818 | 1HGCR2F07GA095541 | 1HGCR2F07GA088671 | 1HGCR2F07GA047084; 1HGCR2F07GA052138; 1HGCR2F07GA030883

1HGCR2F07GA043388; 1HGCR2F07GA058506 | 1HGCR2F07GA078464; 1HGCR2F07GA079873;

1HGCR2F07GA038479

| 1HGCR2F07GA092638; 1HGCR2F07GA045366 |

1HGCR2F07GA080229

; 1HGCR2F07GA057453 | 1HGCR2F07GA001058 | 1HGCR2F07GA085530 | 1HGCR2F07GA039180; 1HGCR2F07GA008169; 1HGCR2F07GA072423; 1HGCR2F07GA086399 | 1HGCR2F07GA098729 | 1HGCR2F07GA082286; 1HGCR2F07GA098102

1HGCR2F07GA070493; 1HGCR2F07GA078416; 1HGCR2F07GA037834; 1HGCR2F07GA046307; 1HGCR2F07GA002310 | 1HGCR2F07GA075662

1HGCR2F07GA095104 | 1HGCR2F07GA061745 | 1HGCR2F07GA001206; 1HGCR2F07GA062961; 1HGCR2F07GA089559 | 1HGCR2F07GA018765 | 1HGCR2F07GA097354; 1HGCR2F07GA057985 | 1HGCR2F07GA004719 | 1HGCR2F07GA099007

1HGCR2F07GA066024; 1HGCR2F07GA014666 | 1HGCR2F07GA088296

1HGCR2F07GA088623 | 1HGCR2F07GA087844 | 1HGCR2F07GA021598 | 1HGCR2F07GA009144; 1HGCR2F07GA055170; 1HGCR2F07GA045075; 1HGCR2F07GA005613 | 1HGCR2F07GA049076 | 1HGCR2F07GA018409 | 1HGCR2F07GA069229; 1HGCR2F07GA012836

1HGCR2F07GA077086 | 1HGCR2F07GA045688

1HGCR2F07GA056500 | 1HGCR2F07GA007698; 1HGCR2F07GA081834; 1HGCR2F07GA053581 | 1HGCR2F07GA096768 | 1HGCR2F07GA001318

1HGCR2F07GA087228; 1HGCR2F07GA061275 | 1HGCR2F07GA051409 | 1HGCR2F07GA016787 | 1HGCR2F07GA077525 | 1HGCR2F07GA056867 | 1HGCR2F07GA041902 | 1HGCR2F07GA065052 | 1HGCR2F07GA018006 | 1HGCR2F07GA026123 | 1HGCR2F07GA021522 | 1HGCR2F07GA031421 | 1HGCR2F07GA066265; 1HGCR2F07GA003327; 1HGCR2F07GA011007 | 1HGCR2F07GA061521 | 1HGCR2F07GA029698; 1HGCR2F07GA070381 | 1HGCR2F07GA049143 | 1HGCR2F07GA055993; 1HGCR2F07GA048364 | 1HGCR2F07GA008592

1HGCR2F07GA023917

1HGCR2F07GA053919; 1HGCR2F07GA019057; 1HGCR2F07GA072504

1HGCR2F07GA072499 | 1HGCR2F07GA024145; 1HGCR2F07GA005403; 1HGCR2F07GA031483 | 1HGCR2F07GA009323; 1HGCR2F07GA048347 | 1HGCR2F07GA028261 | 1HGCR2F07GA077170 | 1HGCR2F07GA070025; 1HGCR2F07GA081798; 1HGCR2F07GA085415; 1HGCR2F07GA097371 | 1HGCR2F07GA020290 | 1HGCR2F07GA005305 | 1HGCR2F07GA098424 |

1HGCR2F07GA064712

| 1HGCR2F07GA020161 | 1HGCR2F07GA071420

1HGCR2F07GA099170; 1HGCR2F07GA028700; 1HGCR2F07GA003490; 1HGCR2F07GA013632 | 1HGCR2F07GA067626 | 1HGCR2F07GA083132 | 1HGCR2F07GA056142; 1HGCR2F07GA009306 | 1HGCR2F07GA011265 | 1HGCR2F07GA057002

1HGCR2F07GA047053; 1HGCR2F07GA071711 | 1HGCR2F07GA032178 | 1HGCR2F07GA041639 | 1HGCR2F07GA059803; 1HGCR2F07GA010164 | 1HGCR2F07GA091375 | 1HGCR2F07GA073880 | 1HGCR2F07GA049465; 1HGCR2F07GA076701; 1HGCR2F07GA034254 | 1HGCR2F07GA063592 | 1HGCR2F07GA035954; 1HGCR2F07GA080702; 1HGCR2F07GA064015 | 1HGCR2F07GA092056 | 1HGCR2F07GA020497 | 1HGCR2F07GA062474 | 1HGCR2F07GA018555; 1HGCR2F07GA007149 | 1HGCR2F07GA094566 | 1HGCR2F07GA094874; 1HGCR2F07GA011394; 1HGCR2F07GA030334 | 1HGCR2F07GA081462; 1HGCR2F07GA058165 | 1HGCR2F07GA079940 | 1HGCR2F07GA039969 | 1HGCR2F07GA056139 | 1HGCR2F07GA047540; 1HGCR2F07GA081171 | 1HGCR2F07GA049286 | 1HGCR2F07GA077072 | 1HGCR2F07GA039955 | 1HGCR2F07GA063785; 1HGCR2F07GA085771 | 1HGCR2F07GA052513 | 1HGCR2F07GA003649 | 1HGCR2F07GA007359 | 1HGCR2F07GA053144; 1HGCR2F07GA061454; 1HGCR2F07GA070560 | 1HGCR2F07GA088833; 1HGCR2F07GA089335; 1HGCR2F07GA016823 | 1HGCR2F07GA086760 | 1HGCR2F07GA037350; 1HGCR2F07GA011380; 1HGCR2F07GA073703

1HGCR2F07GA066072; 1HGCR2F07GA025912 | 1HGCR2F07GA033198; 1HGCR2F07GA040913 | 1HGCR2F07GA013842 | 1HGCR2F07GA083048 | 1HGCR2F07GA025098 | 1HGCR2F07GA022993; 1HGCR2F07GA077816 | 1HGCR2F07GA009614; 1HGCR2F07GA032004; 1HGCR2F07GA079050 | 1HGCR2F07GA020645; 1HGCR2F07GA068713; 1HGCR2F07GA031354 | 1HGCR2F07GA033332; 1HGCR2F07GA058893 | 1HGCR2F07GA044296 | 1HGCR2F07GA020788

1HGCR2F07GA001951 | 1HGCR2F07GA028969

1HGCR2F07GA093062 | 1HGCR2F07GA026106 | 1HGCR2F07GA003831 | 1HGCR2F07GA043746 | 1HGCR2F07GA097774; 1HGCR2F07GA072941 | 1HGCR2F07GA000668 | 1HGCR2F07GA018281; 1HGCR2F07GA016336 | 1HGCR2F07GA068016 | 1HGCR2F07GA026977; 1HGCR2F07GA068520 | 1HGCR2F07GA046971 | 1HGCR2F07GA062457; 1HGCR2F07GA055332; 1HGCR2F07GA096379

1HGCR2F07GA094647; 1HGCR2F07GA049871 | 1HGCR2F07GA078285 | 1HGCR2F07GA012173 | 1HGCR2F07GA012867 | 1HGCR2F07GA069165; 1HGCR2F07GA064192 | 1HGCR2F07GA039857; 1HGCR2F07GA054326; 1HGCR2F07GA027515 | 1HGCR2F07GA097127 | 1HGCR2F07GA006390 | 1HGCR2F07GA052088 | 1HGCR2F07GA031211 | 1HGCR2F07GA027384; 1HGCR2F07GA086550; 1HGCR2F07GA011217; 1HGCR2F07GA057906; 1HGCR2F07GA067416 | 1HGCR2F07GA091148; 1HGCR2F07GA084278 | 1HGCR2F07GA006955; 1HGCR2F07GA043567 | 1HGCR2F07GA031385 | 1HGCR2F07GA051653; 1HGCR2F07GA096138; 1HGCR2F07GA077864 | 1HGCR2F07GA082871

1HGCR2F07GA069912 | 1HGCR2F07GA097452 | 1HGCR2F07GA002131 | 1HGCR2F07GA097709 | 1HGCR2F07GA083499 | 1HGCR2F07GA040426

1HGCR2F07GA094289; 1HGCR2F07GA005515; 1HGCR2F07GA089447

1HGCR2F07GA021164 | 1HGCR2F07GA092834; 1HGCR2F07GA068808 | 1HGCR2F07GA065990

1HGCR2F07GA036568 | 1HGCR2F07GA094454 | 1HGCR2F07GA055413 | 1HGCR2F07GA003845; 1HGCR2F07GA009905 | 1HGCR2F07GA025814 | 1HGCR2F07GA054469; 1HGCR2F07GA072261 |

1HGCR2F07GA076133

; 1HGCR2F07GA071286 | 1HGCR2F07GA067612 | 1HGCR2F07GA096141 | 1HGCR2F07GA035548 | 1HGCR2F07GA008575 | 1HGCR2F07GA009371 | 1HGCR2F07GA043245 | 1HGCR2F07GA040720 | 1HGCR2F07GA029846 | 1HGCR2F07GA061163; 1HGCR2F07GA030544; 1HGCR2F07GA067478 | 1HGCR2F07GA028146 | 1HGCR2F07GA024002 | 1HGCR2F07GA029801 | 1HGCR2F07GA012514; 1HGCR2F07GA063561 |

1HGCR2F07GA036652

| 1HGCR2F07GA001450 | 1HGCR2F07GA070736; 1HGCR2F07GA072163; 1HGCR2F07GA094597 | 1HGCR2F07GA091604; 1HGCR2F07GA066637; 1HGCR2F07GA041561; 1HGCR2F07GA033234; 1HGCR2F07GA091635 | 1HGCR2F07GA060305 | 1HGCR2F07GA001593; 1HGCR2F07GA041155; 1HGCR2F07GA053614 | 1HGCR2F07GA009175 | 1HGCR2F07GA057193 | 1HGCR2F07GA026994; 1HGCR2F07GA047067 | 1HGCR2F07GA038787; 1HGCR2F07GA037123; 1HGCR2F07GA066346 | 1HGCR2F07GA041088 | 1HGCR2F07GA086340; 1HGCR2F07GA086256; 1HGCR2F07GA019043; 1HGCR2F07GA021438 | 1HGCR2F07GA084409; 1HGCR2F07GA058179 | 1HGCR2F07GA048638; 1HGCR2F07GA051782 | 1HGCR2F07GA050311 | 1HGCR2F07GA005837 | 1HGCR2F07GA072390; 1HGCR2F07GA049269 | 1HGCR2F07GA049689; 1HGCR2F07GA047327 | 1HGCR2F07GA005532; 1HGCR2F07GA057887 | 1HGCR2F07GA019673 | 1HGCR2F07GA072289; 1HGCR2F07GA020886; 1HGCR2F07GA086936 | 1HGCR2F07GA071174; 1HGCR2F07GA048784 | 1HGCR2F07GA079128

1HGCR2F07GA065004 | 1HGCR2F07GA001092; 1HGCR2F07GA037137; 1HGCR2F07GA068260 | 1HGCR2F07GA048705

1HGCR2F07GA073491

1HGCR2F07GA064516 | 1HGCR2F07GA054598 | 1HGCR2F07GA015350

1HGCR2F07GA086418 | 1HGCR2F07GA007944 | 1HGCR2F07GA048171 | 1HGCR2F07GA012626; 1HGCR2F07GA044654 | 1HGCR2F07GA016398; 1HGCR2F07GA025408; 1HGCR2F07GA010763 | 1HGCR2F07GA085575; 1HGCR2F07GA037445 | 1HGCR2F07GA018992; 1HGCR2F07GA097550; 1HGCR2F07GA085074 | 1HGCR2F07GA069537 | 1HGCR2F07GA013954; 1HGCR2F07GA031676; 1HGCR2F07GA059333 | 1HGCR2F07GA009788 | 1HGCR2F07GA005143 |

1HGCR2F07GA036019

| 1HGCR2F07GA085396; 1HGCR2F07GA094194; 1HGCR2F07GA045447; 1HGCR2F07GA069151 | 1HGCR2F07GA051457 | 1HGCR2F07GA093885

1HGCR2F07GA035887; 1HGCR2F07GA095748 | 1HGCR2F07GA064824 | 1HGCR2F07GA055668 | 1HGCR2F07GA067500 | 1HGCR2F07GA065214; 1HGCR2F07GA042502 | 1HGCR2F07GA032102 | 1HGCR2F07GA069070 | 1HGCR2F07GA054682; 1HGCR2F07GA047263; 1HGCR2F07GA017681 | 1HGCR2F07GA016983 | 1HGCR2F07GA011959 | 1HGCR2F07GA081557; 1HGCR2F07GA015381 | 1HGCR2F07GA073247; 1HGCR2F07GA020628

1HGCR2F07GA029376; 1HGCR2F07GA009791 | 1HGCR2F07GA056190 | 1HGCR2F07GA038806 | 1HGCR2F07GA056447 | 1HGCR2F07GA031645 | 1HGCR2F07GA013131 | 1HGCR2F07GA032682 | 1HGCR2F07GA016241 | 1HGCR2F07GA037025 | 1HGCR2F07GA058442 | 1HGCR2F07GA020936; 1HGCR2F07GA069036 | 1HGCR2F07GA048512 | 1HGCR2F07GA004882 | 1HGCR2F07GA076553 | 1HGCR2F07GA048624; 1HGCR2F07GA086970; 1HGCR2F07GA073863 | 1HGCR2F07GA098231; 1HGCR2F07GA045190 | 1HGCR2F07GA031046 | 1HGCR2F07GA093143; 1HGCR2F07GA079338

1HGCR2F07GA085043 | 1HGCR2F07GA055315 | 1HGCR2F07GA030348 | 1HGCR2F07GA059476; 1HGCR2F07GA086676 | 1HGCR2F07GA062992; 1HGCR2F07GA052060; 1HGCR2F07GA030138 | 1HGCR2F07GA011797 | 1HGCR2F07GA050874 | 1HGCR2F07GA002842 | 1HGCR2F07GA047442; 1HGCR2F07GA001707; 1HGCR2F07GA005644

1HGCR2F07GA094082 | 1HGCR2F07GA039907 | 1HGCR2F07GA095975 | 1HGCR2F07GA014294

1HGCR2F07GA046212 | 1HGCR2F07GA040202

1HGCR2F07GA060272 | 1HGCR2F07GA062135 | 1HGCR2F07GA081414 | 1HGCR2F07GA021844 | 1HGCR2F07GA055167; 1HGCR2F07GA005238 | 1HGCR2F07GA030687; 1HGCR2F07GA049921 | 1HGCR2F07GA062796; 1HGCR2F07GA069635; 1HGCR2F07GA004669 | 1HGCR2F07GA034142

1HGCR2F07GA002792 | 1HGCR2F07GA095331; 1HGCR2F07GA073779 | 1HGCR2F07GA007040; 1HGCR2F07GA091392;

1HGCR2F07GA094101

| 1HGCR2F07GA029927

1HGCR2F07GA048414 | 1HGCR2F07GA052690 | 1HGCR2F07GA072647; 1HGCR2F07GA042340 | 1HGCR2F07GA070185 | 1HGCR2F07GA078433 | 1HGCR2F07GA020399 |

1HGCR2F07GA016806

; 1HGCR2F07GA055086; 1HGCR2F07GA087097 | 1HGCR2F07GA048686; 1HGCR2F07GA073281; 1HGCR2F07GA067061; 1HGCR2F07GA041494 | 1HGCR2F07GA056402; 1HGCR2F07GA027286 | 1HGCR2F07GA045108 | 1HGCR2F07GA023013 | 1HGCR2F07GA010598 | 1HGCR2F07GA055864 | 1HGCR2F07GA035596 | 1HGCR2F07GA070350 | 1HGCR2F07GA053337; 1HGCR2F07GA048820; 1HGCR2F07GA019169 | 1HGCR2F07GA057176 | 1HGCR2F07GA096592 | 1HGCR2F07GA085821 | 1HGCR2F07GA003134 | 1HGCR2F07GA073345 | 1HGCR2F07GA002114; 1HGCR2F07GA082885; 1HGCR2F07GA061941 | 1HGCR2F07GA026591 | 1HGCR2F07GA005594 | 1HGCR2F07GA028048 | 1HGCR2F07GA032830 |

1HGCR2F07GA086662

| 1HGCR2F07GA047893 | 1HGCR2F07GA011931 | 1HGCR2F07GA025683 | 1HGCR2F07GA064399 | 1HGCR2F07GA020774; 1HGCR2F07GA000069 | 1HGCR2F07GA006504 | 1HGCR2F07GA017051 | 1HGCR2F07GA035629; 1HGCR2F07GA065682; 1HGCR2F07GA081932; 1HGCR2F07GA042743; 1HGCR2F07GA057520; 1HGCR2F07GA029152; 1HGCR2F07GA002517 | 1HGCR2F07GA070042 | 1HGCR2F07GA020113 | 1HGCR2F07GA050308 | 1HGCR2F07GA052172 | 1HGCR2F07GA071952; 1HGCR2F07GA030673 | 1HGCR2F07GA053385 | 1HGCR2F07GA000203 | 1HGCR2F07GA028454 | 1HGCR2F07GA063933 | 1HGCR2F07GA058313 | 1HGCR2F07GA014148; 1HGCR2F07GA069215 | 1HGCR2F07GA034660 | 1HGCR2F07GA098407 | 1HGCR2F07GA078822; 1HGCR2F07GA059283 | 1HGCR2F07GA063169 | 1HGCR2F07GA074799; 1HGCR2F07GA023559; 1HGCR2F07GA064404 | 1HGCR2F07GA023996;

1HGCR2F07GA016501

; 1HGCR2F07GA054231; 1HGCR2F07GA005465 | 1HGCR2F07GA004980;

1HGCR2F07GA012352

; 1HGCR2F07GA039924 | 1HGCR2F07GA010049; 1HGCR2F07GA025280

1HGCR2F07GA090811 | 1HGCR2F07GA051698; 1HGCR2F07GA073958; 1HGCR2F07GA065536 | 1HGCR2F07GA063902 | 1HGCR2F07GA012450 | 1HGCR2F07GA049868 | 1HGCR2F07GA020693 | 1HGCR2F07GA060353 | 1HGCR2F07GA075693 | 1HGCR2F07GA062362 | 1HGCR2F07GA034965

1HGCR2F07GA070896; 1HGCR2F07GA005384; 1HGCR2F07GA084877; 1HGCR2F07GA002095 | 1HGCR2F07GA024775 | 1HGCR2F07GA074723

1HGCR2F07GA053466

; 1HGCR2F07GA008317 | 1HGCR2F07GA022590 | 1HGCR2F07GA055797 | 1HGCR2F07GA070655 | 1HGCR2F07GA016739 | 1HGCR2F07GA091733; 1HGCR2F07GA085138; 1HGCR2F07GA050342 | 1HGCR2F07GA001237 | 1HGCR2F07GA067108; 1HGCR2F07GA046551 |

1HGCR2F07GA050017

| 1HGCR2F07GA073104; 1HGCR2F07GA011038 | 1HGCR2F07GA065908; 1HGCR2F07GA025876 | 1HGCR2F07GA099685 | 1HGCR2F07GA000718 | 1HGCR2F07GA006700; 1HGCR2F07GA048090 | 1HGCR2F07GA032732 | 1HGCR2F07GA025389 | 1HGCR2F07GA090923; 1HGCR2F07GA055461 | 1HGCR2F07GA044329; 1HGCR2F07GA008673; 1HGCR2F07GA010584 | 1HGCR2F07GA017115; 1HGCR2F07GA065570; 1HGCR2F07GA040653; 1HGCR2F07GA042158 |

1HGCR2F07GA090193

| 1HGCR2F07GA019950 | 1HGCR2F07GA028633 | 1HGCR2F07GA099492 | 1HGCR2F07GA052169 | 1HGCR2F07GA034240; 1HGCR2F07GA064208 | 1HGCR2F07GA025666 | 1HGCR2F07GA020046; 1HGCR2F07GA041706

1HGCR2F07GA028079; 1HGCR2F07GA031077 | 1HGCR2F07GA079016; 1HGCR2F07GA007104 | 1HGCR2F07GA032164; 1HGCR2F07GA077654 | 1HGCR2F07GA011900; 1HGCR2F07GA088282 | 1HGCR2F07GA030978 | 1HGCR2F07GA002856 | 1HGCR2F07GA097810 | 1HGCR2F07GA091201 | 1HGCR2F07GA054830 | 1HGCR2F07GA080974 | 1HGCR2F07GA064337 | 1HGCR2F07GA063849; 1HGCR2F07GA040832; 1HGCR2F07GA090078; 1HGCR2F07GA017163; 1HGCR2F07GA023657; 1HGCR2F07GA039311 | 1HGCR2F07GA027059 | 1HGCR2F07GA039874; 1HGCR2F07GA076438 | 1HGCR2F07GA023268 | 1HGCR2F07GA069649 | 1HGCR2F07GA044993; 1HGCR2F07GA028910; 1HGCR2F07GA040569 | 1HGCR2F07GA024999

1HGCR2F07GA031595 | 1HGCR2F07GA007670; 1HGCR2F07GA020287 | 1HGCR2F07GA032701 | 1HGCR2F07GA007247 | 1HGCR2F07GA032097 | 1HGCR2F07GA062071; 1HGCR2F07GA018815 | 1HGCR2F07GA039230; 1HGCR2F07GA040796 | 1HGCR2F07GA033508; 1HGCR2F07GA093708; 1HGCR2F07GA079758 | 1HGCR2F07GA014490; 1HGCR2F07GA020273; 1HGCR2F07GA043665; 1HGCR2F07GA000136 | 1HGCR2F07GA088668 | 1HGCR2F07GA026509; 1HGCR2F07GA049983; 1HGCR2F07GA056335 | 1HGCR2F07GA022489; 1HGCR2F07GA047229 | 1HGCR2F07GA097046; 1HGCR2F07GA080280; 1HGCR2F07GA010276

1HGCR2F07GA002176 | 1HGCR2F07GA025456; 1HGCR2F07GA095474 | 1HGCR2F07GA023898 | 1HGCR2F07GA086290 | 1HGCR2F07GA032696 | 1HGCR2F07GA077928

1HGCR2F07GA058814 | 1HGCR2F07GA018460 | 1HGCR2F07GA071272 | 1HGCR2F07GA075435; 1HGCR2F07GA034951 | 1HGCR2F07GA013999; 1HGCR2F07GA098097; 1HGCR2F07GA065598; 1HGCR2F07GA085446 | 1HGCR2F07GA021245; 1HGCR2F07GA083373 | 1HGCR2F07GA050146; 1HGCR2F07GA047988;

1HGCR2F07GA021259

| 1HGCR2F07GA063835; 1HGCR2F07GA033170 | 1HGCR2F07GA062846 | 1HGCR2F07GA013226

1HGCR2F07GA084300 | 1HGCR2F07GA063124 | 1HGCR2F07GA052978 | 1HGCR2F07GA044444 | 1HGCR2F07GA035663 | 1HGCR2F07GA018698 | 1HGCR2F07GA015686 | 1HGCR2F07GA071451

1HGCR2F07GA095815 | 1HGCR2F07GA060949 | 1HGCR2F07GA064161 | 1HGCR2F07GA032729; 1HGCR2F07GA096060;

1HGCR2F07GA0313231HGCR2F07GA045884 | 1HGCR2F07GA097015; 1HGCR2F07GA047473 | 1HGCR2F07GA092042 | 1HGCR2F07GA027207; 1HGCR2F07GA079520; 1HGCR2F07GA081896 | 1HGCR2F07GA062586; 1HGCR2F07GA037283 | 1HGCR2F07GA057839 | 1HGCR2F07GA020600; 1HGCR2F07GA056173

1HGCR2F07GA040152 | 1HGCR2F07GA079324 | 1HGCR2F07GA057307; 1HGCR2F07GA028549 | 1HGCR2F07GA023402 | 1HGCR2F07GA065035; 1HGCR2F07GA074852

1HGCR2F07GA094714 | 1HGCR2F07GA020368 | 1HGCR2F07GA069408 | 1HGCR2F07GA068629

1HGCR2F07GA023058 | 1HGCR2F07GA022380 | 1HGCR2F07GA091196; 1HGCR2F07GA068114; 1HGCR2F07GA080196 | 1HGCR2F07GA013971 | 1HGCR2F07GA022346 | 1HGCR2F07GA095202; 1HGCR2F07GA035842; 1HGCR2F07GA020421; 1HGCR2F07GA016918 | 1HGCR2F07GA011153 | 1HGCR2F07GA003473 | 1HGCR2F07GA074785 | 1HGCR2F07GA037249

1HGCR2F07GA013033 | 1HGCR2F07GA016482 | 1HGCR2F07GA084250 | 1HGCR2F07GA029619 | 1HGCR2F07GA095507; 1HGCR2F07GA062426 | 1HGCR2F07GA077413 | 1HGCR2F07GA057386

1HGCR2F07GA058344

1HGCR2F07GA036702 | 1HGCR2F07GA051622 | 1HGCR2F07GA072275; 1HGCR2F07GA044542

1HGCR2F07GA053158 | 1HGCR2F07GA068680; 1HGCR2F07GA057243; 1HGCR2F07GA021178 | 1HGCR2F07GA027711 | 1HGCR2F07GA082529; 1HGCR2F07GA082742 | 1HGCR2F07GA008642; 1HGCR2F07GA044332 |

1HGCR2F07GA004879

| 1HGCR2F07GA001786; 1HGCR2F07GA070610 | 1HGCR2F07GA071045 | 1HGCR2F07GA054987; 1HGCR2F07GA070249; 1HGCR2F07GA043116; 1HGCR2F07GA063639 | 1HGCR2F07GA005675; 1HGCR2F07GA025490 | 1HGCR2F07GA053029; 1HGCR2F07GA052480; 1HGCR2F07GA034819 | 1HGCR2F07GA068274 | 1HGCR2F07GA084619 | 1HGCR2F07GA000413 | 1HGCR2F07GA010701 | 1HGCR2F07GA077704 | 1HGCR2F07GA098455; 1HGCR2F07GA028017

1HGCR2F07GA072373 | 1HGCR2F07GA035601 | 1HGCR2F07GA023223; 1HGCR2F07GA078268; 1HGCR2F07GA056013; 1HGCR2F07GA017146 | 1HGCR2F07GA059221

1HGCR2F07GA042712 | 1HGCR2F07GA056318 | 1HGCR2F07GA017261 | 1HGCR2F07GA062720 | 1HGCR2F07GA043777

1HGCR2F07GA013047 | 1HGCR2F07GA086547 | 1HGCR2F07GA092770 | 1HGCR2F07GA098469 | 1HGCR2F07GA043455 | 1HGCR2F07GA038031; 1HGCR2F07GA045139 | 1HGCR2F07GA000881

1HGCR2F07GA002937 | 1HGCR2F07GA033119; 1HGCR2F07GA092087 | 1HGCR2F07GA006468 | 1HGCR2F07GA044735 | 1HGCR2F07GA066279; 1HGCR2F07GA067299 | 1HGCR2F07GA010424 | 1HGCR2F07GA019964; 1HGCR2F07GA092106 | 1HGCR2F07GA041320 | 1HGCR2F07GA087536 | 1HGCR2F07GA078495 | 1HGCR2F07GA038000 | 1HGCR2F07GA034528 | 1HGCR2F07GA053550 | 1HGCR2F07GA024257; 1HGCR2F07GA077640

1HGCR2F07GA073006; 1HGCR2F07GA043570 | 1HGCR2F07GA059817; 1HGCR2F07GA031094 | 1HGCR2F07GA032939 | 1HGCR2F07GA085852 | 1HGCR2F07GA043813; 1HGCR2F07GA098620 | 1HGCR2F07GA049532; 1HGCR2F07GA088427 | 1HGCR2F07GA069358

1HGCR2F07GA068825; 1HGCR2F07GA039728 | 1HGCR2F07GA074088 | 1HGCR2F07GA053743;

1HGCR2F07GA037302

; 1HGCR2F07GA068727 | 1HGCR2F07GA012917 | 1HGCR2F07GA032116 | 1HGCR2F07GA056111 | 1HGCR2F07GA084149

1HGCR2F07GA038689 | 1HGCR2F07GA098519; 1HGCR2F07GA013775 | 1HGCR2F07GA037655; 1HGCR2F07GA009712; 1HGCR2F07GA030110 | 1HGCR2F07GA083308; 1HGCR2F07GA051099 | 1HGCR2F07GA077671 | 1HGCR2F07GA001187 | 1HGCR2F07GA091960 | 1HGCR2F07GA019382; 1HGCR2F07GA040328; 1HGCR2F07GA011489

1HGCR2F07GA045500 | 1HGCR2F07GA090467; 1HGCR2F07GA087908; 1HGCR2F07GA010102; 1HGCR2F07GA087522; 1HGCR2F07GA085706 | 1HGCR2F07GA047537 | 1HGCR2F07GA075080 | 1HGCR2F07GA064418 | 1HGCR2F07GA083972 | 1HGCR2F07GA038515; 1HGCR2F07GA049160; 1HGCR2F07GA003330 | 1HGCR2F07GA013114; 1HGCR2F07GA029507 | 1HGCR2F07GA022895; 1HGCR2F07GA075810 | 1HGCR2F07GA057341 | 1HGCR2F07GA080098 | 1HGCR2F07GA031984; 1HGCR2F07GA073118 | 1HGCR2F07GA039700; 1HGCR2F07GA007054; 1HGCR2F07GA072616 | 1HGCR2F07GA074480; 1HGCR2F07GA088136 | 1HGCR2F07GA030365 | 1HGCR2F07GA071241; 1HGCR2F07GA016921 | 1HGCR2F07GA055458; 1HGCR2F07GA002405 | 1HGCR2F07GA031578 | 1HGCR2F07GA096883; 1HGCR2F07GA037591 | 1HGCR2F07GA091621 | 1HGCR2F07GA005773; 1HGCR2F07GA052804; 1HGCR2F07GA048199 | 1HGCR2F07GA056545 | 1HGCR2F07GA049322; 1HGCR2F07GA041124; 1HGCR2F07GA034058 | 1HGCR2F07GA058683 | 1HGCR2F07GA030866 | 1HGCR2F07GA039972;

1HGCR2F07GA016496

| 1HGCR2F07GA048462; 1HGCR2F07GA013811 | 1HGCR2F07GA067805

1HGCR2F07GA038191 | 1HGCR2F07GA043214; 1HGCR2F07GA030723; 1HGCR2F07GA049370 | 1HGCR2F07GA063401; 1HGCR2F07GA054911 | 1HGCR2F07GA058408 | 1HGCR2F07GA066198 | 1HGCR2F07GA096043 | 1HGCR2F07GA069666 | 1HGCR2F07GA004574; 1HGCR2F07GA053161 | 1HGCR2F07GA060000

1HGCR2F07GA047425; 1HGCR2F07GA060806; 1HGCR2F07GA090520 | 1HGCR2F07GA078156 | 1HGCR2F07GA090145; 1HGCR2F07GA003148 | 1HGCR2F07GA015395 | 1HGCR2F07GA089917 | 1HGCR2F07GA016417; 1HGCR2F07GA095149; 1HGCR2F07GA052883; 1HGCR2F07GA033413

1HGCR2F07GA083289; 1HGCR2F07GA028955 | 1HGCR2F07GA037509 | 1HGCR2F07GA011606 | 1HGCR2F07GA028776 | 1HGCR2F07GA068811 | 1HGCR2F07GA012965 | 1HGCR2F07GA028003; 1HGCR2F07GA025991; 1HGCR2F07GA032147 | 1HGCR2F07GA029443 | 1HGCR2F07GA098066 | 1HGCR2F07GA049451; 1HGCR2F07GA031774 | 1HGCR2F07GA022556 | 1HGCR2F07GA024758 | 1HGCR2F07GA081283; 1HGCR2F07GA001819 | 1HGCR2F07GA098990; 1HGCR2F07GA064273 | 1HGCR2F07GA083051 | 1HGCR2F07GA013856 | 1HGCR2F07GA079775 | 1HGCR2F07GA027689

1HGCR2F07GA068940 | 1HGCR2F07GA056884; 1HGCR2F07GA040488; 1HGCR2F07GA014070 | 1HGCR2F07GA064581

1HGCR2F07GA041673; 1HGCR2F07GA063947 | 1HGCR2F07GA073197 | 1HGCR2F07GA077329; 1HGCR2F07GA004221 | 1HGCR2F07GA036506 |

1HGCR2F07GA014408

| 1HGCR2F07GA052043; 1HGCR2F07GA024937

1HGCR2F07GA089416 | 1HGCR2F07GA085754 | 1HGCR2F07GA043228; 1HGCR2F07GA092882

1HGCR2F07GA037459; 1HGCR2F07GA074821 | 1HGCR2F07GA045271 | 1HGCR2F07GA027479 | 1HGCR2F07GA094017; 1HGCR2F07GA001934;

1HGCR2F07GA009502

| 1HGCR2F07GA011833

1HGCR2F07GA033766 | 1HGCR2F07GA092459

1HGCR2F07GA083440 | 1HGCR2F07GA019009 | 1HGCR2F07GA070705 | 1HGCR2F07GA044783 | 1HGCR2F07GA021603 | 1HGCR2F07GA085186 | 1HGCR2F07GA085544; 1HGCR2F07GA018264 | 1HGCR2F07GA069182 | 1HGCR2F07GA010245; 1HGCR2F07GA006339 | 1HGCR2F07GA085981; 1HGCR2F07GA012500; 1HGCR2F07GA069313; 1HGCR2F07GA084099; 1HGCR2F07GA033783 | 1HGCR2F07GA022413 | 1HGCR2F07GA027742; 1HGCR2F07GA059865 | 1HGCR2F07GA076925 | 1HGCR2F07GA041091 |

1HGCR2F07GA006230

| 1HGCR2F07GA060692; 1HGCR2F07GA028728; 1HGCR2F07GA037056 | 1HGCR2F07GA079310; 1HGCR2F07GA016465 | 1HGCR2F07GA088198; 1HGCR2F07GA065066; 1HGCR2F07GA067383 | 1HGCR2F07GA067450 | 1HGCR2F07GA054133; 1HGCR2F07GA049420 | 1HGCR2F07GA097726 | 1HGCR2F07GA047344; 1HGCR2F07GA031371; 1HGCR2F07GA020712 | 1HGCR2F07GA039213; 1HGCR2F07GA018118 | 1HGCR2F07GA087150 | 1HGCR2F07GA082160 | 1HGCR2F07GA068291; 1HGCR2F07GA024968; 1HGCR2F07GA058750 | 1HGCR2F07GA068386; 1HGCR2F07GA040927 | 1HGCR2F07GA073278 | 1HGCR2F07GA024419

1HGCR2F07GA031743 | 1HGCR2F07GA009340 | 1HGCR2F07GA075922

1HGCR2F07GA074883 | 1HGCR2F07GA092705 | 1HGCR2F07GA098438 | 1HGCR2F07GA006454 | 1HGCR2F07GA094177 | 1HGCR2F07GA038451 | 1HGCR2F07GA086502 | 1HGCR2F07GA056206 | 1HGCR2F07GA027126; 1HGCR2F07GA086421 | 1HGCR2F07GA097001 | 1HGCR2F07GA066749 | 1HGCR2F07GA066153; 1HGCR2F07GA098777 | 1HGCR2F07GA022363; 1HGCR2F07GA040510

1HGCR2F07GA078710; 1HGCR2F07GA088363; 1HGCR2F07GA006387; 1HGCR2F07GA025196

1HGCR2F07GA012903 | 1HGCR2F07GA008348 |

1HGCR2F07GA080635

; 1HGCR2F07GA008656 | 1HGCR2F07GA043343 | 1HGCR2F07GA022444 | 1HGCR2F07GA056531 | 1HGCR2F07GA062975; 1HGCR2F07GA053032 | 1HGCR2F07GA063074; 1HGCR2F07GA051846 | 1HGCR2F07GA016451 | 1HGCR2F07GA096740; 1HGCR2F07GA009435 | 1HGCR2F07GA084541 | 1HGCR2F07GA068436 | 1HGCR2F07GA035274 | 1HGCR2F07GA092641 | 1HGCR2F07GA055220; 1HGCR2F07GA007751 | 1HGCR2F07GA094308 | 1HGCR2F07GA013470 | 1HGCR2F07GA027675 | 1HGCR2F07GA015493 | 1HGCR2F07GA054164; 1HGCR2F07GA060658 | 1HGCR2F07GA047991; 1HGCR2F07GA014067 | 1HGCR2F07GA054262 | 1HGCR2F07GA058487 | 1HGCR2F07GA044380 | 1HGCR2F07GA078707 | 1HGCR2F07GA061356 | 1HGCR2F07GA004722 | 1HGCR2F07GA068565 | 1HGCR2F07GA039731 | 1HGCR2F07GA017356 | 1HGCR2F07GA000492 | 1HGCR2F07GA080036 | 1HGCR2F07GA001285 | 1HGCR2F07GA048722; 1HGCR2F07GA044931 | 1HGCR2F07GA081512 | 1HGCR2F07GA030169; 1HGCR2F07GA075029

1HGCR2F07GA061499 | 1HGCR2F07GA066718; 1HGCR2F07GA046369; 1HGCR2F07GA026879; 1HGCR2F07GA072518 | 1HGCR2F07GA088914; 1HGCR2F07GA044573; 1HGCR2F07GA010343 | 1HGCR2F07GA009824 | 1HGCR2F07GA036957 | 1HGCR2F07GA072485; 1HGCR2F07GA004977 | 1HGCR2F07GA086953 | 1HGCR2F07GA017535 | 1HGCR2F07GA002548 | 1HGCR2F07GA076990; 1HGCR2F07GA092655 | 1HGCR2F07GA082613 | 1HGCR2F07GA063799; 1HGCR2F07GA043911 | 1HGCR2F07GA015252 | 1HGCR2F07GA073782 | 1HGCR2F07GA092283 |

1HGCR2F07GA020824

| 1HGCR2F07GA025618

1HGCR2F07GA011010 | 1HGCR2F07GA076262 | 1HGCR2F07GA068730

1HGCR2F07GA064225 | 1HGCR2F07GA033878 | 1HGCR2F07GA076097 | 1HGCR2F07GA027482 | 1HGCR2F07GA096950 | 1HGCR2F07GA089352 | 1HGCR2F07GA067643 | 1HGCR2F07GA003103; 1HGCR2F07GA065617 | 1HGCR2F07GA053838 | 1HGCR2F07GA081607 | 1HGCR2F07GA094941 | 1HGCR2F07GA001559 | 1HGCR2F07GA033136

1HGCR2F07GA005630

1HGCR2F07GA044119 | 1HGCR2F07GA060336; 1HGCR2F07GA053886; 1HGCR2F07GA033105 | 1HGCR2F07GA068663 | 1HGCR2F07GA033041 | 1HGCR2F07GA030480 | 1HGCR2F07GA003389 | 1HGCR2F07GA081297 | 1HGCR2F07GA067870; 1HGCR2F07GA078383 | 1HGCR2F07GA087004 | 1HGCR2F07GA033721 | 1HGCR2F07GA016174; 1HGCR2F07GA089593; 1HGCR2F07GA001268 |

1HGCR2F07GA0295101HGCR2F07GA017308 | 1HGCR2F07GA090226 | 1HGCR2F07GA081154; 1HGCR2F07GA019334; 1HGCR2F07GA065293; 1HGCR2F07GA062832

1HGCR2F07GA077685 | 1HGCR2F07GA033895; 1HGCR2F07GA048719 | 1HGCR2F07GA014991 | 1HGCR2F07GA079162 | 1HGCR2F07GA097368 | 1HGCR2F07GA059302 | 1HGCR2F07GA048672 | 1HGCR2F07GA000525 | 1HGCR2F07GA022332; 1HGCR2F07GA027594 | 1HGCR2F07GA000038 | 1HGCR2F07GA032634; 1HGCR2F07GA006146 | 1HGCR2F07GA030611

1HGCR2F07GA080988; 1HGCR2F07GA095278 | 1HGCR2F07GA029166; 1HGCR2F07GA009581 | 1HGCR2F07GA084572; 1HGCR2F07GA018085 | 1HGCR2F07GA019611; 1HGCR2F07GA030804; 1HGCR2F07GA056772; 1HGCR2F07GA039325; 1HGCR2F07GA090369 | 1HGCR2F07GA049806; 1HGCR2F07GA016627 | 1HGCR2F07GA077105 | 1HGCR2F07GA010603; 1HGCR2F07GA025568; 1HGCR2F07GA087312 | 1HGCR2F07GA013873 | 1HGCR2F07GA044752 | 1HGCR2F07GA045917 | 1HGCR2F07GA071742 | 1HGCR2F07GA055654; 1HGCR2F07GA056562 | 1HGCR2F07GA056187; 1HGCR2F07GA053015 | 1HGCR2F07GA062619 | 1HGCR2F07GA062622 | 1HGCR2F07GA096852 | 1HGCR2F07GA015963 | 1HGCR2F07GA058621 | 1HGCR2F07GA061826 | 1HGCR2F07GA006745 | 1HGCR2F07GA032813 | 1HGCR2F07GA083888; 1HGCR2F07GA038885 | 1HGCR2F07GA034321; 1HGCR2F07GA035386 | 1HGCR2F07GA086032; 1HGCR2F07GA061471; 1HGCR2F07GA000105 | 1HGCR2F07GA096186 | 1HGCR2F07GA069084 | 1HGCR2F07GA056965 |

1HGCR2F07GA068517

| 1HGCR2F07GA065651; 1HGCR2F07GA044489; 1HGCR2F07GA075712 | 1HGCR2F07GA054147 | 1HGCR2F07GA096687

1HGCR2F07GA090937; 1HGCR2F07GA059347; 1HGCR2F07GA053306; 1HGCR2F07GA030575 | 1HGCR2F07GA061146; 1HGCR2F07GA041916 | 1HGCR2F07GA061597; 1HGCR2F07GA097936; 1HGCR2F07GA077511 | 1HGCR2F07GA053502; 1HGCR2F07GA012092; 1HGCR2F07GA076018 | 1HGCR2F07GA034917 | 1HGCR2F07GA006826 | 1HGCR2F07GA086483 | 1HGCR2F07GA081493 | 1HGCR2F07GA015672 | 1HGCR2F07GA024159; 1HGCR2F07GA070459 | 1HGCR2F07GA032908 | 1HGCR2F07GA049031; 1HGCR2F07GA041611; 1HGCR2F07GA029524 | 1HGCR2F07GA000900; 1HGCR2F07GA044203 | 1HGCR2F07GA029202

1HGCR2F07GA061227; 1HGCR2F07GA074995 | 1HGCR2F07GA012920 | 1HGCR2F07GA011508; 1HGCR2F07GA015073; 1HGCR2F07GA021360; 1HGCR2F07GA091053 | 1HGCR2F07GA015185; 1HGCR2F07GA029264; 1HGCR2F07GA043925 | 1HGCR2F07GA058327; 1HGCR2F07GA037963 | 1HGCR2F07GA004560; 1HGCR2F07GA024078 | 1HGCR2F07GA083938; 1HGCR2F07GA075838 | 1HGCR2F07GA057050; 1HGCR2F07GA008740 | 1HGCR2F07GA003604 | 1HGCR2F07GA047182; 1HGCR2F07GA005028 | 1HGCR2F07GA020547 | 1HGCR2F07GA051443 | 1HGCR2F07GA096169 | 1HGCR2F07GA007023; 1HGCR2F07GA086743 | 1HGCR2F07GA005367 | 1HGCR2F07GA000511 | 1HGCR2F07GA097421 | 1HGCR2F07GA050700 | 1HGCR2F07GA037929 | 1HGCR2F07GA040748; 1HGCR2F07GA054956 | 1HGCR2F07GA002873 | 1HGCR2F07GA059199; 1HGCR2F07GA097998; 1HGCR2F07GA092008

1HGCR2F07GA083535 | 1HGCR2F07GA017194 | 1HGCR2F07GA096480; 1HGCR2F07GA071580; 1HGCR2F07GA053774; 1HGCR2F07GA012075 | 1HGCR2F07GA099606 | 1HGCR2F07GA084054; 1HGCR2F07GA004011 | 1HGCR2F07GA059686 | 1HGCR2F07GA017941; 1HGCR2F07GA047554; 1HGCR2F07GA037879; 1HGCR2F07GA032262 | 1HGCR2F07GA015459 | 1HGCR2F07GA046758; 1HGCR2F07GA033010; 1HGCR2F07GA038501 | 1HGCR2F07GA008687; 1HGCR2F07GA034089 | 1HGCR2F07GA077282

1HGCR2F07GA017955; 1HGCR2F07GA046680 | 1HGCR2F07GA056626 | 1HGCR2F07GA091358

1HGCR2F07GA016675 | 1HGCR2F07GA098374 | 1HGCR2F07GA009578 | 1HGCR2F07GA055752; 1HGCR2F07GA024596; 1HGCR2F07GA098228 | 1HGCR2F07GA024131 | 1HGCR2F07GA094924 | 1HGCR2F07GA073653 | 1HGCR2F07GA038529 | 1HGCR2F07GA020189 | 1HGCR2F07GA041270 | 1HGCR2F07GA003036 | 1HGCR2F07GA007720; 1HGCR2F07GA088475 | 1HGCR2F07GA026767 | 1HGCR2F07GA014330 | 1HGCR2F07GA080358 | 1HGCR2F07GA039177 | 1HGCR2F07GA016448; 1HGCR2F07GA001240 | 1HGCR2F07GA013274 | 1HGCR2F07GA076309; 1HGCR2F07GA016269 | 1HGCR2F07GA078755

1HGCR2F07GA026557 | 1HGCR2F07GA039339 | 1HGCR2F07GA007667 | 1HGCR2F07GA050695 | 1HGCR2F07GA014554 | 1HGCR2F07GA047036; 1HGCR2F07GA056528; 1HGCR2F07GA057209 | 1HGCR2F07GA070106 | 1HGCR2F07GA064452 | 1HGCR2F07GA008284 | 1HGCR2F07GA047408; 1HGCR2F07GA002825; 1HGCR2F07GA040846 | 1HGCR2F07GA059543; 1HGCR2F07GA011346; 1HGCR2F07GA040037

1HGCR2F07GA022749 | 1HGCR2F07GA032410 | 1HGCR2F07GA041947 | 1HGCR2F07GA026137 | 1HGCR2F07GA079677 | 1HGCR2F07GA005949; 1HGCR2F07GA025232; 1HGCR2F07GA035839 | 1HGCR2F07GA008155 | 1HGCR2F07GA061695 | 1HGCR2F07GA034500; 1HGCR2F07GA080828

1HGCR2F07GA057355 | 1HGCR2F07GA065181 | 1HGCR2F07GA002193 | 1HGCR2F07GA044816; 1HGCR2F07GA031452; 1HGCR2F07GA079078; 1HGCR2F07GA077993 | 1HGCR2F07GA012545 | 1HGCR2F07GA001433 | 1HGCR2F07GA050003

1HGCR2F07GA040586 | 1HGCR2F07GA037865 | 1HGCR2F07GA026882; 1HGCR2F07GA051765 | 1HGCR2F07GA027076

1HGCR2F07GA003568 | 1HGCR2F07GA034822

1HGCR2F07GA041222; 1HGCR2F07GA095555; 1HGCR2F07GA010780 | 1HGCR2F07GA020970; 1HGCR2F07GA050809 | 1HGCR2F07GA067187; 1HGCR2F07GA081624 | 1HGCR2F07GA090436 | 1HGCR2F07GA046470; 1HGCR2F07GA075774 | 1HGCR2F07GA020094; 1HGCR2F07GA096317

1HGCR2F07GA017700 | 1HGCR2F07GA019754; 1HGCR2F07GA098388 | 1HGCR2F07GA090985 | 1HGCR2F07GA063463; 1HGCR2F07GA076343; 1HGCR2F07GA007233; 1HGCR2F07GA061664 | 1HGCR2F07GA066721; 1HGCR2F07GA061406 | 1HGCR2F07GA017180; 1HGCR2F07GA039020 | 1HGCR2F07GA093627; 1HGCR2F07GA069120 | 1HGCR2F07GA022038 | 1HGCR2F07GA094373; 1HGCR2F07GA043178; 1HGCR2F07GA012934 | 1HGCR2F07GA045755; 1HGCR2F07GA001271; 1HGCR2F07GA086015 | 1HGCR2F07GA064080 | 1HGCR2F07GA069506 | 1HGCR2F07GA058943; 1HGCR2F07GA019723 | 1HGCR2F07GA055976 | 1HGCR2F07GA006602; 1HGCR2F07GA086922; 1HGCR2F07GA022136; 1HGCR2F07GA053354

1HGCR2F07GA034934 | 1HGCR2F07GA004090 | 1HGCR2F07GA068193; 1HGCR2F07GA042953 | 1HGCR2F07GA017129

1HGCR2F07GA050549

1HGCR2F07GA058473; 1HGCR2F07GA081882 | 1HGCR2F07GA032360; 1HGCR2F07GA015204; 1HGCR2F07GA010004; 1HGCR2F07GA053631 | 1HGCR2F07GA019527

1HGCR2F07GA004915

1HGCR2F07GA011637 | 1HGCR2F07GA078075 | 1HGCR2F07GA084264; 1HGCR2F07GA041883; 1HGCR2F07GA048915

1HGCR2F07GA077895; 1HGCR2F07GA067898 | 1HGCR2F07GA059431; 1HGCR2F07GA072776; 1HGCR2F07GA065875 | 1HGCR2F07GA012559 | 1HGCR2F07GA098553 | 1HGCR2F07GA025036 | 1HGCR2F07GA074477; 1HGCR2F07GA093594; 1HGCR2F07GA012433 | 1HGCR2F07GA007765 | 1HGCR2F07GA045982

1HGCR2F07GA004705; 1HGCR2F07GA021472 | 1HGCR2F07GA016126;

1HGCR2F07GA068095

| 1HGCR2F07GA024761 | 1HGCR2F07GA076049 | 1HGCR2F07GA022508 | 1HGCR2F07GA014845 | 1HGCR2F07GA088203; 1HGCR2F07GA034030; 1HGCR2F07GA018779; 1HGCR2F07GA029071; 1HGCR2F07GA043908 | 1HGCR2F07GA019642; 1HGCR2F07GA022329 | 1HGCR2F07GA003540; 1HGCR2F07GA021763 | 1HGCR2F07GA056593; 1HGCR2F07GA055492 | 1HGCR2F07GA043519; 1HGCR2F07GA022878 | 1HGCR2F07GA005174 | 1HGCR2F07GA042919; 1HGCR2F07GA018989 | 1HGCR2F07GA022721 | 1HGCR2F07GA058828 | 1HGCR2F07GA068002 | 1HGCR2F07GA081204; 1HGCR2F07GA071949 | 1HGCR2F07GA016031; 1HGCR2F07GA046775 | 1HGCR2F07GA066492 | 1HGCR2F07GA025988 | 1HGCR2F07GA073636; 1HGCR2F07GA092171 | 1HGCR2F07GA013596; 1HGCR2F07GA059946 | 1HGCR2F07GA009418; 1HGCR2F07GA048140; 1HGCR2F07GA074494 | 1HGCR2F07GA049949; 1HGCR2F07GA083681 | 1HGCR2F07GA027370; 1HGCR2F07GA049434 | 1HGCR2F07GA011461; 1HGCR2F07GA082367 | 1HGCR2F07GA069005 | 1HGCR2F07GA056397 | 1HGCR2F07GA062068 | 1HGCR2F07GA002243 | 1HGCR2F07GA025506

1HGCR2F07GA099461 | 1HGCR2F07GA078321 | 1HGCR2F07GA041026 | 1HGCR2F07GA082420; 1HGCR2F07GA025246

1HGCR2F07GA091697 | 1HGCR2F07GA071594 | 1HGCR2F07GA095037 | 1HGCR2F07GA099427 | 1HGCR2F07GA066122 | 1HGCR2F07GA019480 | 1HGCR2F07GA007409 | 1HGCR2F07GA026056 | 1HGCR2F07GA074172 | 1HGCR2F07GA017440; 1HGCR2F07GA080909; 1HGCR2F07GA021892 | 1HGCR2F07GA081011 | 1HGCR2F07GA097788 | 1HGCR2F07GA033959 | 1HGCR2F07GA048056 | 1HGCR2F07GA097886 | 1HGCR2F07GA058747 | 1HGCR2F07GA042001; 1HGCR2F07GA059896; 1HGCR2F07GA019351 | 1HGCR2F07GA005241 | 1HGCR2F07GA033539 | 1HGCR2F07GA067836 | 1HGCR2F07GA036179; 1HGCR2F07GA094535 | 1HGCR2F07GA003344; 1HGCR2F07GA082417; 1HGCR2F07GA036294; 1HGCR2F07GA095913 | 1HGCR2F07GA001755; 1HGCR2F07GA035243 | 1HGCR2F07GA035372 | 1HGCR2F07GA072731 | 1HGCR2F07GA010021

1HGCR2F07GA084605 | 1HGCR2F07GA095197 | 1HGCR2F07GA031760

1HGCR2F07GA097063 | 1HGCR2F07GA078951 | 1HGCR2F07GA038059; 1HGCR2F07GA012769 | 1HGCR2F07GA035047 | 1HGCR2F07GA059414 | 1HGCR2F07GA098696; 1HGCR2F07GA034657 | 1HGCR2F07GA030012; 1HGCR2F07GA082322; 1HGCR2F07GA095961 | 1HGCR2F07GA088508 | 1HGCR2F07GA041284; 1HGCR2F07GA041821; 1HGCR2F07GA052317 | 1HGCR2F07GA037705 | 1HGCR2F07GA084376 | 1HGCR2F07GA009872 | 1HGCR2F07GA022475

1HGCR2F07GA084331 | 1HGCR2F07GA019589 | 1HGCR2F07GA064242; 1HGCR2F07GA062264 | 1HGCR2F07GA094406 | 1HGCR2F07GA053287; 1HGCR2F07GA055301; 1HGCR2F07GA015753 | 1HGCR2F07GA011721; 1HGCR2F07GA072101 | 1HGCR2F07GA057162 | 1HGCR2F07GA083762; 1HGCR2F07GA049093 | 1HGCR2F07GA026428 | 1HGCR2F07GA036408 | 1HGCR2F07GA086709 | 1HGCR2F07GA097175 | 1HGCR2F07GA036750

1HGCR2F07GA005689; 1HGCR2F07GA094700 | 1HGCR2F07GA097208

1HGCR2F07GA019317 | 1HGCR2F07GA010553; 1HGCR2F07GA051362 | 1HGCR2F07GA082658 | 1HGCR2F07GA067206 | 1HGCR2F07GA047859 | 1HGCR2F07GA018149 | 1HGCR2F07GA054049 | 1HGCR2F07GA007569; 1HGCR2F07GA033525

1HGCR2F07GA062703 | 1HGCR2F07GA004025

1HGCR2F07GA093434 | 1HGCR2F07GA079694 | 1HGCR2F07GA072809; 1HGCR2F07GA040572; 1HGCR2F07GA074818 | 1HGCR2F07GA071076; 1HGCR2F07GA069425 | 1HGCR2F07GA071210 | 1HGCR2F07GA086287 | 1HGCR2F07GA045951; 1HGCR2F07GA056755 | 1HGCR2F07GA013176 | 1HGCR2F07GA087469; 1HGCR2F07GA047201 | 1HGCR2F07GA082336 | 1HGCR2F07GA081235 | 1HGCR2F07GA094728 | 1HGCR2F07GA067965; 1HGCR2F07GA090095

1HGCR2F07GA099525; 1HGCR2F07GA083874; 1HGCR2F07GA076360 | 1HGCR2F07GA077427; 1HGCR2F07GA010486 | 1HGCR2F07GA094549; 1HGCR2F07GA070722; 1HGCR2F07GA075466 | 1HGCR2F07GA027627

1HGCR2F07GA016725; 1HGCR2F07GA006860

1HGCR2F07GA012111 | 1HGCR2F07GA039387 | 1HGCR2F07GA001223 | 1HGCR2F07GA017101 | 1HGCR2F07GA069845; 1HGCR2F07GA033489; 1HGCR2F07GA045707 | 1HGCR2F07GA084295 | 1HGCR2F07GA089349; 1HGCR2F07GA050793 | 1HGCR2F07GA064547 | 1HGCR2F07GA034545 | 1HGCR2F07GA073037; 1HGCR2F07GA078948 | 1HGCR2F07GA093613 | 1HGCR2F07GA092039; 1HGCR2F07GA032598 | 1HGCR2F07GA031158; 1HGCR2F07GA021181 | 1HGCR2F07GA027756; 1HGCR2F07GA091327; 1HGCR2F07GA028731; 1HGCR2F07GA063432 | 1HGCR2F07GA072020; 1HGCR2F07GA002212; 1HGCR2F07GA053659 | 1HGCR2F07GA011251 | 1HGCR2F07GA065360; 1HGCR2F07GA057064; 1HGCR2F07GA093580 | 1HGCR2F07GA025800 | 1HGCR2F07GA061003; 1HGCR2F07GA079792; 1HGCR2F07GA072812 | 1HGCR2F07GA051619; 1HGCR2F07GA016790 | 1HGCR2F07GA063091 | 1HGCR2F07GA000640 | 1HGCR2F07GA060885 | 1HGCR2F07GA079307 | 1HGCR2F07GA074933 | 1HGCR2F07GA051006; 1HGCR2F07GA024372 | 1HGCR2F07GA011475 | 1HGCR2F07GA069490 | 1HGCR2F07GA055251; 1HGCR2F07GA060143 | 1HGCR2F07GA054195 | 1HGCR2F07GA087293; 1HGCR2F07GA066251 | 1HGCR2F07GA093269 | 1HGCR2F07GA074981 | 1HGCR2F07GA020919 | 1HGCR2F07GA003716 | 1HGCR2F07GA010861 | 1HGCR2F07GA024422 | 1HGCR2F07GA017406; 1HGCR2F07GA037042; 1HGCR2F07GA062023 | 1HGCR2F07GA093417 | 1HGCR2F07GA013002 | 1HGCR2F07GA058392 | 1HGCR2F07GA062376; 1HGCR2F07GA011136 | 1HGCR2F07GA019494 | 1HGCR2F07GA085883 | 1HGCR2F07GA098584 | 1HGCR2F07GA003635; 1HGCR2F07GA070347; 1HGCR2F07GA059834 | 1HGCR2F07GA049448 | 1HGCR2F07GA000444; 1HGCR2F07GA027272

1HGCR2F07GA098973 | 1HGCR2F07GA045626 | 1HGCR2F07GA082515; 1HGCR2F07GA053077 | 1HGCR2F07GA095376 | 1HGCR2F07GA038868; 1HGCR2F07GA030446; 1HGCR2F07GA003926 | 1HGCR2F07GA011699; 1HGCR2F07GA014831; 1HGCR2F07GA061017; 1HGCR2F07GA026946 | 1HGCR2F07GA021374 | 1HGCR2F07GA052107; 1HGCR2F07GA077556 | 1HGCR2F07GA030950 | 1HGCR2F07GA022220 | 1HGCR2F07GA014389; 1HGCR2F07GA044413 | 1HGCR2F07GA007619; 1HGCR2F07GA064340 | 1HGCR2F07GA036585

1HGCR2F07GA093191 | 1HGCR2F07GA015011 | 1HGCR2F07GA068789 | 1HGCR2F07GA096639; 1HGCR2F07GA089514; 1HGCR2F07GA065715 | 1HGCR2F07GA035503 | 1HGCR2F07GA069134 | 1HGCR2F07GA003277 | 1HGCR2F07GA095622 | 1HGCR2F07GA058439 | 1HGCR2F07GA038952 | 1HGCR2F07GA072356 | 1HGCR2F07GA006101; 1HGCR2F07GA037204 | 1HGCR2F07GA075404; 1HGCR2F07GA046193 | 1HGCR2F07GA052897 | 1HGCR2F07GA077668; 1HGCR2F07GA026672 | 1HGCR2F07GA019222; 1HGCR2F07GA041785 | 1HGCR2F07GA007622 | 1HGCR2F07GA021455; 1HGCR2F07GA025957 | 1HGCR2F07GA079811 | 1HGCR2F07GA074687; 1HGCR2F07GA013419 | 1HGCR2F07GA089660

1HGCR2F07GA038675 | 1HGCR2F07GA058411; 1HGCR2F07GA050938; 1HGCR2F07GA008141 | 1HGCR2F07GA046291 | 1HGCR2F07GA035856; 1HGCR2F07GA046677 | 1HGCR2F07GA030219 | 1HGCR2F07GA093496 | 1HGCR2F07GA062197;

1HGCR2F07GA030463

; 1HGCR2F07GA017289; 1HGCR2F07GA035081 | 1HGCR2F07GA034464

1HGCR2F07GA035744

1HGCR2F07GA088055; 1HGCR2F07GA049336; 1HGCR2F07GA022671; 1HGCR2F07GA051667; 1HGCR2F07GA095734

1HGCR2F07GA010181 | 1HGCR2F07GA070154 | 1HGCR2F07GA043309 | 1HGCR2F07GA041513 | 1HGCR2F07GA050258 | 1HGCR2F07GA053452 | 1HGCR2F07GA043021 | 1HGCR2F07GA083602 | 1HGCR2F07GA023514 | 1HGCR2F07GA091912 | 1HGCR2F07GA045173 | 1HGCR2F07GA076987; 1HGCR2F07GA059641; 1HGCR2F07GA027188 | 1HGCR2F07GA044881;

1HGCR2F07GA038434

| 1HGCR2F07GA091389 | 1HGCR2F07GA047697 | 1HGCR2F07GA087858 | 1HGCR2F07GA026803 | 1HGCR2F07GA003599; 1HGCR2F07GA084913 | 1HGCR2F07GA086029 | 1HGCR2F07GA042984 | 1HGCR2F07GA027921; 1HGCR2F07GA064368 | 1HGCR2F07GA041625; 1HGCR2F07GA035078 | 1HGCR2F07GA019544 | 1HGCR2F07GA041866 | 1HGCR2F07GA074978; 1HGCR2F07GA002775 | 1HGCR2F07GA018538 | 1HGCR2F07GA071983 | 1HGCR2F07GA044458

1HGCR2F07GA030057 | 1HGCR2F07GA096382; 1HGCR2F07GA094261; 1HGCR2F07GA070848 | 1HGCR2F07GA020659

1HGCR2F07GA083387; 1HGCR2F07GA060465 | 1HGCR2F07GA007491 | 1HGCR2F07GA035792; 1HGCR2F07GA056044 | 1HGCR2F07GA045514 | 1HGCR2F07GA000623 | 1HGCR2F07GA006812 | 1HGCR2F07GA033086 | 1HGCR2F07GA081994 | 1HGCR2F07GA063981 | 1HGCR2F07GA041317 | 1HGCR2F07GA046937 | 1HGCR2F07GA046808 | 1HGCR2F07GA018071 | 1HGCR2F07GA014084 | 1HGCR2F07GA028521; 1HGCR2F07GA096673 | 1HGCR2F07GA059879 | 1HGCR2F07GA052625; 1HGCR2F07GA027305 | 1HGCR2F07GA043634 | 1HGCR2F07GA074012 | 1HGCR2F07GA037011 | 1HGCR2F07GA023299; 1HGCR2F07GA037378 | 1HGCR2F07GA078125

1HGCR2F07GA079064 | 1HGCR2F07GA038093 | 1HGCR2F07GA015784 | 1HGCR2F07GA047375 | 1HGCR2F07GA048011; 1HGCR2F07GA036876; 1HGCR2F07GA082207 | 1HGCR2F07GA018894; 1HGCR2F07GA089643; 1HGCR2F07GA034920 | 1HGCR2F07GA098634; 1HGCR2F07GA063852 | 1HGCR2F07GA097919 | 1HGCR2F07GA039826 | 1HGCR2F07GA076486; 1HGCR2F07GA001948 | 1HGCR2F07GA032794; 1HGCR2F07GA037915 | 1HGCR2F07GA089626 | 1HGCR2F07GA072339; 1HGCR2F07GA071532 | 1HGCR2F07GA071515 | 1HGCR2F07GA072633; 1HGCR2F07GA057260 | 1HGCR2F07GA053533; 1HGCR2F07GA010455 | 1HGCR2F07GA015560; 1HGCR2F07GA009810 | 1HGCR2F07GA039597; 1HGCR2F07GA046789

1HGCR2F07GA074849 | 1HGCR2F07GA052673; 1HGCR2F07GA055377 | 1HGCR2F07GA019706; 1HGCR2F07GA080859 | 1HGCR2F07GA078139 | 1HGCR2F07GA038286 | 1HGCR2F07GA056299 | 1HGCR2F07GA080294; 1HGCR2F07GA071806; 1HGCR2F07GA076617; 1HGCR2F07GA095314 | 1HGCR2F07GA070252; 1HGCR2F07GA085365 | 1HGCR2F07GA066041; 1HGCR2F07GA059008 | 1HGCR2F07GA087634; 1HGCR2F07GA061065; 1HGCR2F07GA011024 |

1HGCR2F07GA055623

| 1HGCR2F07GA086113 | 1HGCR2F07GA019110 | 1HGCR2F07GA056321 | 1HGCR2F07GA002615; 1HGCR2F07GA060935; 1HGCR2F07GA033296 | 1HGCR2F07GA076259 | 1HGCR2F07GA085477; 1HGCR2F07GA031340; 1HGCR2F07GA076603 | 1HGCR2F07GA014909; 1HGCR2F07GA031550 | 1HGCR2F07GA066976

1HGCR2F07GA023660 | 1HGCR2F07GA042726 | 1HGCR2F07GA056061 | 1HGCR2F07GA012108; 1HGCR2F07GA042323 | 1HGCR2F07GA086757; 1HGCR2F07GA052463; 1HGCR2F07GA091232 | 1HGCR2F07GA078108; 1HGCR2F07GA003005 | 1HGCR2F07GA041995; 1HGCR2F07GA075077; 1HGCR2F07GA030317; 1HGCR2F07GA092591; 1HGCR2F07GA026025 | 1HGCR2F07GA070901 | 1HGCR2F07GA045240; 1HGCR2F07GA045478 | 1HGCR2F07GA016966; 1HGCR2F07GA061082 | 1HGCR2F07GA003571; 1HGCR2F07GA019186; 1HGCR2F07GA000301; 1HGCR2F07GA040006 | 1HGCR2F07GA044511

1HGCR2F07GA036313 | 1HGCR2F07GA042791; 1HGCR2F07GA019463 | 1HGCR2F07GA004929; 1HGCR2F07GA020256 | 1HGCR2F07GA075340; 1HGCR2F07GA021424; 1HGCR2F07GA081302 | 1HGCR2F07GA053127; 1HGCR2F07GA095989 | 1HGCR2F07GA038613 | 1HGCR2F07GA046744 | 1HGCR2F07GA029216 | 1HGCR2F07GA093935; 1HGCR2F07GA050762 | 1HGCR2F07GA071868 | 1HGCR2F07GA047506 | 1HGCR2F07GA011072 | 1HGCR2F07GA058246 | 1HGCR2F07GA059235; 1HGCR2F07GA008799 | 1HGCR2F07GA009886 | 1HGCR2F07GA088900 | 1HGCR2F07GA060207 | 1HGCR2F07GA010293; 1HGCR2F07GA091988; 1HGCR2F07GA057405 | 1HGCR2F07GA002436 | 1HGCR2F07GA020404 | 1HGCR2F07GA032259 | 1HGCR2F07GA098357 | 1HGCR2F07GA062815 | 1HGCR2F07GA050986 | 1HGCR2F07GA027532; 1HGCR2F07GA047814 | 1HGCR2F07GA074866 | 1HGCR2F07GA004378 | 1HGCR2F07GA076200 | 1HGCR2F07GA063477 | 1HGCR2F07GA021231 | 1HGCR2F07GA023612 | 1HGCR2F07GA093286 | 1HGCR2F07GA009080 | 1HGCR2F07GA090680; 1HGCR2F07GA057601; 1HGCR2F07GA037574 | 1HGCR2F07GA018202 | 1HGCR2F07GA064466 | 1HGCR2F07GA073250 | 1HGCR2F07GA095295 | 1HGCR2F07GA005806; 1HGCR2F07GA047960; 1HGCR2F07GA028762 | 1HGCR2F07GA083857 | 1HGCR2F07GA037638 | 1HGCR2F07GA043889 | 1HGCR2F07GA081476 | 1HGCR2F07GA041740 | 1HGCR2F07GA001822; 1HGCR2F07GA050745

1HGCR2F07GA043617; 1HGCR2F07GA004803 | 1HGCR2F07GA067576 | 1HGCR2F07GA019284 | 1HGCR2F07GA072907 | 1HGCR2F07GA098827; 1HGCR2F07GA003991 | 1HGCR2F07GA083342 | 1HGCR2F07GA037073 | 1HGCR2F07GA003392 | 1HGCR2F07GA055542; 1HGCR2F07GA078237 | 1HGCR2F07GA002985 | 1HGCR2F07GA024260 | 1HGCR2F07GA023965 | 1HGCR2F07GA041527 | 1HGCR2F07GA097158 | 1HGCR2F07GA099363; 1HGCR2F07GA040359 | 1HGCR2F07GA092669 | 1HGCR2F07GA013355 | 1HGCR2F07GA008088 | 1HGCR2F07GA041009

1HGCR2F07GA035808 | 1HGCR2F07GA003067

1HGCR2F07GA056786; 1HGCR2F07GA032276 | 1HGCR2F07GA092672 | 1HGCR2F07GA026560 | 1HGCR2F07GA098942; 1HGCR2F07GA095765; 1HGCR2F07GA014439; 1HGCR2F07GA094695 | 1HGCR2F07GA065519 | 1HGCR2F07GA025442 | 1HGCR2F07GA061292 | 1HGCR2F07GA050387 | 1HGCR2F07GA026221; 1HGCR2F07GA017454 | 1HGCR2F07GA056819; 1HGCR2F07GA068131; 1HGCR2F07GA038546 | 1HGCR2F07GA042046

1HGCR2F07GA013551; 1HGCR2F07GA031922; 1HGCR2F07GA032049 | 1HGCR2F07GA094650; 1HGCR2F07GA038353; 1HGCR2F07GA027000 | 1HGCR2F07GA024274 | 1HGCR2F07GA005224 | 1HGCR2F07GA060790

1HGCR2F07GA006437; 1HGCR2F07GA082837

1HGCR2F07GA098522; 1HGCR2F07GA087438 | 1HGCR2F07GA048249 | 1HGCR2F07GA050048 | 1HGCR2F07GA087018; 1HGCR2F07GA033573 | 1HGCR2F07GA024534 | 1HGCR2F07GA058862 | 1HGCR2F07GA031368; 1HGCR2F07GA057744; 1HGCR2F07GA004946; 1HGCR2F07GA030155; 1HGCR2F07GA092719

1HGCR2F07GA064127 | 1HGCR2F07GA071109 | 1HGCR2F07GA073300 | 1HGCR2F07GA011668; 1HGCR2F07GA018474; 1HGCR2F07GA069778 | 1HGCR2F07GA015557; 1HGCR2F07GA072972 | 1HGCR2F07GA085589; 1HGCR2F07GA076858; 1HGCR2F07GA066010 | 1HGCR2F07GA025747;

1HGCR2F07GA099878

| 1HGCR2F07GA071465

1HGCR2F07GA059557 | 1HGCR2F07GA065312; 1HGCR2F07GA007958

1HGCR2F07GA034884 | 1HGCR2F07GA088430 | 1HGCR2F07GA014571 | 1HGCR2F07GA093370 | 1HGCR2F07GA055850 | 1HGCR2F07GA040068; 1HGCR2F07GA019902 | 1HGCR2F07GA013646; 1HGCR2F07GA061048 | 1HGCR2F07GA034013; 1HGCR2F07GA040362 | 1HGCR2F07GA052303 | 1HGCR2F07GA012870 | 1HGCR2F07GA033251 | 1HGCR2F07GA029944;

1HGCR2F07GA023562

; 1HGCR2F07GA027465 | 1HGCR2F07GA060255 | 1HGCR2F07GA018068; 1HGCR2F07GA002680 | 1HGCR2F07GA011329; 1HGCR2F07GA044718

1HGCR2F07GA020466 | 1HGCR2F07GA097290; 1HGCR2F07GA033346; 1HGCR2F07GA021794 | 1HGCR2F07GA034433 | 1HGCR2F07GA082594 | 1HGCR2F07GA032150 | 1HGCR2F07GA043472 | 1HGCR2F07GA081073 | 1HGCR2F07GA074365; 1HGCR2F07GA084717; 1HGCR2F07GA089609 | 1HGCR2F07GA062765 | 1HGCR2F07GA001125; 1HGCR2F07GA004767; 1HGCR2F07GA073894 | 1HGCR2F07GA069781 | 1HGCR2F07GA017342 | 1HGCR2F07GA067786 | 1HGCR2F07GA027739; 1HGCR2F07GA038692; 1HGCR2F07GA063057; 1HGCR2F07GA012643

1HGCR2F07GA044850; 1HGCR2F07GA072552 | 1HGCR2F07GA076908 | 1HGCR2F07GA033492 | 1HGCR2F07GA040443; 1HGCR2F07GA000945; 1HGCR2F07GA077346; 1HGCR2F07GA027787 | 1HGCR2F07GA057372

1HGCR2F07GA077881; 1HGCR2F07GA033038 | 1HGCR2F07GA025697 | 1HGCR2F07GA048204 | 1HGCR2F07GA088718 | 1HGCR2F07GA083793; 1HGCR2F07GA096771 | 1HGCR2F07GA050163 | 1HGCR2F07GA078030 | 1HGCR2F07GA064676 | 1HGCR2F07GA089948; 1HGCR2F07GA019429;

1HGCR2F07GA089500

; 1HGCR2F07GA057677 | 1HGCR2F07GA022234 | 1HGCR2F07GA009726 | 1HGCR2F07GA027174 | 1HGCR2F07GA078447; 1HGCR2F07GA008222 | 1HGCR2F07GA064631 | 1HGCR2F07GA082014 | 1HGCR2F07GA080781; 1HGCR2F07GA072034 | 1HGCR2F07GA062653; 1HGCR2F07GA080392; 1HGCR2F07GA015235; 1HGCR2F07GA010911 | 1HGCR2F07GA096494; 1HGCR2F07GA094115 | 1HGCR2F07GA071031 | 1HGCR2F07GA058764; 1HGCR2F07GA078576 | 1HGCR2F07GA045433 | 1HGCR2F07GA082028 | 1HGCR2F07GA081395 | 1HGCR2F07GA052530 | 1HGCR2F07GA095944; 1HGCR2F07GA034898 | 1HGCR2F07GA095958; 1HGCR2F07GA061566 | 1HGCR2F07GA039762 | 1HGCR2F07GA087262 |

1HGCR2F07GA090033

| 1HGCR2F07GA083227 | 1HGCR2F07GA096818 | 1HGCR2F07GA065665 |

1HGCR2F07GA042290

; 1HGCR2F07GA045383; 1HGCR2F07GA089190 | 1HGCR2F07GA039342; 1HGCR2F07GA028230

1HGCR2F07GA044220 | 1HGCR2F07GA069943

1HGCR2F07GA064760 | 1HGCR2F07GA070364; 1HGCR2F07GA061874 | 1HGCR2F07GA005692 | 1HGCR2F07GA067366 | 1HGCR2F07GA077783 | 1HGCR2F07GA039258 | 1HGCR2F07GA012142 | 1HGCR2F07GA087326 | 1HGCR2F07GA090694 | 1HGCR2F07GA096981 | 1HGCR2F07GA013436 | 1HGCR2F07GA034318 | 1HGCR2F07GA054181 | 1HGCR2F07GA018586 | 1HGCR2F07GA055959 | 1HGCR2F07GA065231 | 1HGCR2F07GA042273 | 1HGCR2F07GA090498 | 1HGCR2F07GA036487 | 1HGCR2F07GA078724 | 1HGCR2F07GA022203 | 1HGCR2F07GA075290 | 1HGCR2F07GA097841 | 1HGCR2F07GA092560; 1HGCR2F07GA080912 | 1HGCR2F07GA037199; 1HGCR2F07GA017275 | 1HGCR2F07GA082952 | 1HGCR2F07GA037722 | 1HGCR2F07GA071353 | 1HGCR2F07GA047943 | 1HGCR2F07GA010729; 1HGCR2F07GA013677 | 1HGCR2F07GA049787 | 1HGCR2F07GA021035; 1HGCR2F07GA032326; 1HGCR2F07GA095538 | 1HGCR2F07GA043276 | 1HGCR2F07GA008026 | 1HGCR2F07GA073166 | 1HGCR2F07GA017938 | 1HGCR2F07GA050373 | 1HGCR2F07GA097564 | 1HGCR2F07GA058912 | 1HGCR2F07GA059395; 1HGCR2F07GA069604 | 1HGCR2F07GA040314 | 1HGCR2F07GA078111 | 1HGCR2F07GA022511 | 1HGCR2F07GA024873 |

1HGCR2F07GA024887

| 1HGCR2F07GA034674; 1HGCR2F07GA051202; 1HGCR2F07GA091876 | 1HGCR2F07GA046954 | 1HGCR2F07GA097385

1HGCR2F07GA023500 | 1HGCR2F07GA008298; 1HGCR2F07GA088122; 1HGCR2F07GA039695

1HGCR2F07GA037087 | 1HGCR2F07GA049255 | 1HGCR2F07GA030964 | 1HGCR2F07GA065441 | 1HGCR2F07GA094339 | 1HGCR2F07GA086905 | 1HGCR2F07GA093255 | 1HGCR2F07GA019771; 1HGCR2F07GA009077; 1HGCR2F07GA018345

1HGCR2F07GA013453 | 1HGCR2F07GA017423; 1HGCR2F07GA071689 | 1HGCR2F07GA077010; 1HGCR2F07GA013985

1HGCR2F07GA066055; 1HGCR2F07GA077377 | 1HGCR2F07GA097483 | 1HGCR2F07GA056108 | 1HGCR2F07GA051233 | 1HGCR2F07GA027031 | 1HGCR2F07GA045285 | 1HGCR2F07GA085558 | 1HGCR2F07GA080067; 1HGCR2F07GA096625 | 1HGCR2F07GA087455

1HGCR2F07GA003764 |

1HGCR2F07GA005398

| 1HGCR2F07GA073362; 1HGCR2F07GA036389 | 1HGCR2F07GA023531; 1HGCR2F07GA024839 | 1HGCR2F07GA033203 | 1HGCR2F07GA036375 | 1HGCR2F07GA092168; 1HGCR2F07GA047022 | 1HGCR2F07GA026235; 1HGCR2F07GA063320 | 1HGCR2F07GA042869 | 1HGCR2F07GA062894 | 1HGCR2F07GA090260; 1HGCR2F07GA067335; 1HGCR2F07GA008981 | 1HGCR2F07GA037185 | 1HGCR2F07GA093644 | 1HGCR2F07GA086564 | 1HGCR2F07GA091103; 1HGCR2F07GA021228 | 1HGCR2F07GA007166 | 1HGCR2F07GA088704 | 1HGCR2F07GA047456 | 1HGCR2F07GA067819 | 1HGCR2F07GA070428 | 1HGCR2F07GA033718 | 1HGCR2F07GA002677; 1HGCR2F07GA074026 | 1HGCR2F07GA095054 | 1HGCR2F07GA049319 | 1HGCR2F07GA082319; 1HGCR2F07GA081008; 1HGCR2F07GA037851 | 1HGCR2F07GA000735; 1HGCR2F07GA073152; 1HGCR2F07GA049515 | 1HGCR2F07GA006793 | 1HGCR2F07GA048395 | 1HGCR2F07GA067352 | 1HGCR2F07GA099122; 1HGCR2F07GA071059 | 1HGCR2F07GA094387 | 1HGCR2F07GA048817; 1HGCR2F07GA000685 | 1HGCR2F07GA062328 | 1HGCR2F07GA067691 | 1HGCR2F07GA099301 | 1HGCR2F07GA081221 | 1HGCR2F07GA096916 | 1HGCR2F07GA017437

1HGCR2F07GA013663; 1HGCR2F07GA018037

1HGCR2F07GA054357

1HGCR2F07GA008429; 1HGCR2F07GA062183 | 1HGCR2F07GA035825 |

1HGCR2F07GA019592

; 1HGCR2F07GA044282; 1HGCR2F07GA052558 | 1HGCR2F07GA088105; 1HGCR2F07GA084734 | 1HGCR2F07GA000282 | 1HGCR2F07GA065911 | 1HGCR2F07GA040507 | 1HGCR2F07GA030768 | 1HGCR2F07GA068744; 1HGCR2F07GA016868 | 1HGCR2F07GA089254

1HGCR2F07GA091019 | 1HGCR2F07GA086578 | 1HGCR2F07GA004218 | 1HGCR2F07GA006728 | 1HGCR2F07GA062314 | 1HGCR2F07GA060434 | 1HGCR2F07GA083597 | 1HGCR2F07GA073541 | 1HGCR2F07GA046890; 1HGCR2F07GA064497 | 1HGCR2F07GA035937 | 1HGCR2F07GA075645 | 1HGCR2F07GA017549 | 1HGCR2F07GA084510 | 1HGCR2F07GA048445 | 1HGCR2F07GA049157 | 1HGCR2F07GA083518 | 1HGCR2F07GA097645

1HGCR2F07GA014098; 1HGCR2F07GA073538 | 1HGCR2F07GA057095; 1HGCR2F07GA014943 | 1HGCR2F07GA088735; 1HGCR2F07GA060238;

1HGCR2F07GA093899

; 1HGCR2F07GA082093 | 1HGCR2F07GA003618 | 1HGCR2F07GA090307 | 1HGCR2F07GA039390 | 1HGCR2F07GA060028 | 1HGCR2F07GA037767; 1HGCR2F07GA066654; 1HGCR2F07GA060269 | 1HGCR2F07GA024291 | 1HGCR2F07GA007264 | 1HGCR2F07GA011766;

1HGCR2F07GA079890

; 1HGCR2F07GA031838; 1HGCR2F07GA088069; 1HGCR2F07GA055055; 1HGCR2F07GA038983; 1HGCR2F07GA009953 | 1HGCR2F07GA053242 | 1HGCR2F07GA023027

1HGCR2F07GA048655 | 1HGCR2F07GA057324 | 1HGCR2F07GA087519 | 1HGCR2F07GA031726 | 1HGCR2F07GA086001; 1HGCR2F07GA030785 | 1HGCR2F07GA058389 | 1HGCR2F07GA011878

1HGCR2F07GA023769 | 1HGCR2F07GA045125; 1HGCR2F07GA085334 | 1HGCR2F07GA031497; 1HGCR2F07GA057338; 1HGCR2F07GA095460; 1HGCR2F07GA031919; 1HGCR2F07GA051815 | 1HGCR2F07GA025831 | 1HGCR2F07GA091506 | 1HGCR2F07GA002100 | 1HGCR2F07GA032312 | 1HGCR2F07GA011525; 1HGCR2F07GA002758; 1HGCR2F07GA082157; 1HGCR2F07GA011881 | 1HGCR2F07GA094258; 1HGCR2F07GA050633 | 1HGCR2F07GA014103 | 1HGCR2F07GA095992;

1HGCR2F07GA042032

; 1HGCR2F07GA067464; 1HGCR2F07GA005157 | 1HGCR2F07GA063964 | 1HGCR2F07GA022041; 1HGCR2F07GA098276 | 1HGCR2F07GA053953 | 1HGCR2F07GA053449

1HGCR2F07GA084992; 1HGCR2F07GA011704; 1HGCR2F07GA027529 | 1HGCR2F07GA088329 | 1HGCR2F07GA034271 | 1HGCR2F07GA078366 | 1HGCR2F07GA002033 | 1HGCR2F07GA098732

1HGCR2F07GA068551 | 1HGCR2F07GA053936; 1HGCR2F07GA004302 | 1HGCR2F07GA047358; 1HGCR2F07GA065195 | 1HGCR2F07GA072924; 1HGCR2F07GA099265 | 1HGCR2F07GA026574 | 1HGCR2F07GA040930 | 1HGCR2F07GA025229 | 1HGCR2F07GA058540 | 1HGCR2F07GA022105 | 1HGCR2F07GA022458 | 1HGCR2F07GA022430

1HGCR2F07GA041415 | 1HGCR2F07GA012206 | 1HGCR2F07GA087763 | 1HGCR2F07GA064094 | 1HGCR2F07GA042838 | 1HGCR2F07GA070056; 1HGCR2F07GA043780 | 1HGCR2F07GA084426; 1HGCR2F07GA032844; 1HGCR2F07GA032021 | 1HGCR2F07GA080313 | 1HGCR2F07GA050275 | 1HGCR2F07GA049109 | 1HGCR2F07GA079565; 1HGCR2F07GA042824; 1HGCR2F07GA071997 | 1HGCR2F07GA037347 | 1HGCR2F07GA044587 | 1HGCR2F07GA069442; 1HGCR2F07GA072650 | 1HGCR2F07GA045142; 1HGCR2F07GA079937 | 1HGCR2F07GA083485 | 1HGCR2F07GA022881 | 1HGCR2F07GA055203 | 1HGCR2F07GA065892 | 1HGCR2F07GA003442 | 1HGCR2F07GA064595 | 1HGCR2F07GA086631; 1HGCR2F07GA057369; 1HGCR2F07GA008818 | 1HGCR2F07GA085253 | 1HGCR2F07GA097192 | 1HGCR2F07GA019303 | 1HGCR2F07GA004039; 1HGCR2F07GA076312 | 1HGCR2F07GA080425; 1HGCR2F07GA085088 | 1HGCR2F07GA003781; 1HGCR2F07GA063415; 1HGCR2F07GA030947

1HGCR2F07GA084281 | 1HGCR2F07GA071496

1HGCR2F07GA080389 | 1HGCR2F07GA085835 | 1HGCR2F07GA004297 | 1HGCR2F07GA053175 | 1HGCR2F07GA085673 | 1HGCR2F07GA091117; 1HGCR2F07GA068176; 1HGCR2F07GA031693; 1HGCR2F07GA013467 | 1HGCR2F07GA048963; 1HGCR2F07GA045920 | 1HGCR2F07GA006776

1HGCR2F07GA011590 | 1HGCR2F07GA090534; 1HGCR2F07GA035565 | 1HGCR2F07GA099184 | 1HGCR2F07GA012562 | 1HGCR2F07GA082403 | 1HGCR2F07GA045402

1HGCR2F07GA085320

1HGCR2F07GA032388; 1HGCR2F07GA000699 | 1HGCR2F07GA041950 | 1HGCR2F07GA036599; 1HGCR2F07GA017034 | 1HGCR2F07GA025263 | 1HGCR2F07GA070557; 1HGCR2F07GA046226; 1HGCR2F07GA010956 | 1HGCR2F07GA088251; 1HGCR2F07GA098682; 1HGCR2F07GA045027 | 1HGCR2F07GA025375; 1HGCR2F07GA095829 | 1HGCR2F07GA053256; 1HGCR2F07GA024629; 1HGCR2F07GA091134; 1HGCR2F07GA089867 | 1HGCR2F07GA073474; 1HGCR2F07GA054701

1HGCR2F07GA093367 | 1HGCR2F07GA021942 | 1HGCR2F07GA061650 | 1HGCR2F07GA022086; 1HGCR2F07GA045268 | 1HGCR2F07GA019088; 1HGCR2F07GA032536 | 1HGCR2F07GA032441 | 1HGCR2F07GA084829; 1HGCR2F07GA065200; 1HGCR2F07GA098309 | 1HGCR2F07GA009404 | 1HGCR2F07GA074771 | 1HGCR2F07GA073216 | 1HGCR2F07GA084748 | 1HGCR2F07GA006552 | 1HGCR2F07GA057503; 1HGCR2F07GA057033 | 1HGCR2F07GA035100 | 1HGCR2F07GA003702; 1HGCR2F07GA069067 | 1HGCR2F07GA021150; 1HGCR2F07GA041575; 1HGCR2F07GA025487; 1HGCR2F07GA091523; 1HGCR2F07GA059011 | 1HGCR2F07GA003988; 1HGCR2F07GA065567 | 1HGCR2F07GA016692; 1HGCR2F07GA092347; 1HGCR2F07GA030429; 1HGCR2F07GA040992; 1HGCR2F07GA004316 | 1HGCR2F07GA080571

1HGCR2F07GA019365; 1HGCR2F07GA038725 | 1HGCR2F07GA031466 | 1HGCR2F07GA052124

1HGCR2F07GA040524 | 1HGCR2F07GA027109 | 1HGCR2F07GA058957 | 1HGCR2F07GA078500; 1HGCR2F07GA083115 | 1HGCR2F07GA018930 | 1HGCR2F07GA035582 | 1HGCR2F07GA086693

1HGCR2F07GA015039 | 1HGCR2F07GA058733

1HGCR2F07GA052074; 1HGCR2F07GA002596 | 1HGCR2F07GA024582 | 1HGCR2F07GA018720; 1HGCR2F07GA073457 | 1HGCR2F07GA072213 | 1HGCR2F07GA008320 | 1HGCR2F07GA091568 | 1HGCR2F07GA060921; 1HGCR2F07GA013081 | 1HGCR2F07GA071238 | 1HGCR2F07GA084135 | 1HGCR2F07GA030172 | 1HGCR2F07GA077296

1HGCR2F07GA025859 | 1HGCR2F07GA036411; 1HGCR2F07GA021651 | 1HGCR2F07GA029359; 1HGCR2F07GA070333 | 1HGCR2F07GA071675; 1HGCR2F07GA060093 | 1HGCR2F07GA051183 | 1HGCR2F07GA061390; 1HGCR2F07GA030477; 1HGCR2F07GA067397 | 1HGCR2F07GA043939 | 1HGCR2F07GA059171 | 1HGCR2F07GA022931;

1HGCR2F07GA0359681HGCR2F07GA060403; 1HGCR2F07GA069487

1HGCR2F07GA055685; 1HGCR2F07GA075371; 1HGCR2F07GA037431 | 1HGCR2F07GA073796 | 1HGCR2F07GA085348 | 1HGCR2F07GA069621; 1HGCR2F07GA088864; 1HGCR2F07GA002629 | 1HGCR2F07GA017244 | 1HGCR2F07GA048381; 1HGCR2F07GA061194; 1HGCR2F07GA056996; 1HGCR2F07GA023111

1HGCR2F07GA003814 | 1HGCR2F07GA007300; 1HGCR2F07GA005370 | 1HGCR2F07GA025070;

1HGCR2F07GA053001

| 1HGCR2F07GA042807; 1HGCR2F07GA099735 | 1HGCR2F07GA072793 | 1HGCR2F07GA028812 | 1HGCR2F07GA050468 | 1HGCR2F07GA015770; 1HGCR2F07GA039227 | 1HGCR2F07GA010357; 1HGCR2F07GA066735; 1HGCR2F07GA067402 | 1HGCR2F07GA007832 | 1HGCR2F07GA040099; 1HGCR2F07GA086435 | 1HGCR2F07GA055475

1HGCR2F07GA076102 | 1HGCR2F07GA048557 | 1HGCR2F07GA067822

1HGCR2F07GA092879; 1HGCR2F07GA023349 | 1HGCR2F07GA006213 | 1HGCR2F07GA088279 | 1HGCR2F07GA089576 | 1HGCR2F07GA063334 | 1HGCR2F07GA005756 | 1HGCR2F07GA052916; 1HGCR2F07GA086810 | 1HGCR2F07GA090873 | 1HGCR2F07GA008849; 1HGCR2F07GA000931 | 1HGCR2F07GA026154

1HGCR2F07GA091215; 1HGCR2F07GA059607 | 1HGCR2F07GA042631; 1HGCR2F07GA035534 | 1HGCR2F07GA068906 | 1HGCR2F07GA026445 | 1HGCR2F07GA047389 | 1HGCR2F07GA077234 | 1HGCR2F07GA005658 | 1HGCR2F07GA028485; 1HGCR2F07GA077038; 1HGCR2F07GA095183; 1HGCR2F07GA012030 | 1HGCR2F07GA017325; 1HGCR2F07GA053371 | 1HGCR2F07GA030625 | 1HGCR2F07GA029331; 1HGCR2F07GA087794

1HGCR2F07GA019401 | 1HGCR2F07GA072678 | 1HGCR2F07GA073989 | 1HGCR2F07GA050650; 1HGCR2F07GA052141 | 1HGCR2F07GA026543; 1HGCR2F07GA076620 | 1HGCR2F07GA087343 | 1HGCR2F07GA082918 | 1HGCR2F07GA009161; 1HGCR2F07GA094938; 1HGCR2F07GA006969 | 1HGCR2F07GA010682 | 1HGCR2F07GA008043 | 1HGCR2F07GA066184 | 1HGCR2F07GA099542 | 1HGCR2F07GA061244

1HGCR2F07GA061485; 1HGCR2F07GA014618 | 1HGCR2F07GA004431; 1HGCR2F07GA030303 | 1HGCR2F07GA043200; 1HGCR2F07GA069019

1HGCR2F07GA031015; 1HGCR2F07GA013341; 1HGCR2F07GA029491 | 1HGCR2F07GA081980; 1HGCR2F07GA070803 | 1HGCR2F07GA037719 | 1HGCR2F07GA018961

1HGCR2F07GA013064 | 1HGCR2F07GA046145 | 1HGCR2F07GA078853 | 1HGCR2F07GA001917 | 1HGCR2F07GA071319 | 1HGCR2F07GA063348; 1HGCR2F07GA021732 | 1HGCR2F07GA048588 | 1HGCR2F07GA040667 | 1HGCR2F07GA003117; 1HGCR2F07GA085432 | 1HGCR2F07GA014392 | 1HGCR2F07GA094468; 1HGCR2F07GA091666; 1HGCR2F07GA098794 | 1HGCR2F07GA045836 | 1HGCR2F07GA085155 | 1HGCR2F07GA022573 | 1HGCR2F07GA000265; 1HGCR2F07GA038921 | 1HGCR2F07GA065374 | 1HGCR2F07GA097404; 1HGCR2F07GA057730 | 1HGCR2F07GA070882 | 1HGCR2F07GA035159 | 1HGCR2F07GA014201 | 1HGCR2F07GA047649 | 1HGCR2F07GA067934 | 1HGCR2F07GA087973 | 1HGCR2F07GA018457; 1HGCR2F07GA034707 | 1HGCR2F07GA094129; 1HGCR2F07GA051880 | 1HGCR2F07GA082174 | 1HGCR2F07GA085639; 1HGCR2F07GA048218; 1HGCR2F07GA065696 | 1HGCR2F07GA007183 | 1HGCR2F07GA030690; 1HGCR2F07GA029278; 1HGCR2F07GA074298 | 1HGCR2F07GA028213; 1HGCR2F07GA095362 | 1HGCR2F07GA031273; 1HGCR2F07GA032780; 1HGCR2F07GA061230; 1HGCR2F07GA003943 | 1HGCR2F07GA049241; 1HGCR2F07GA027983 | 1HGCR2F07GA022167 | 1HGCR2F07GA019236 | 1HGCR2F07GA018295 | 1HGCR2F07GA082661 | 1HGCR2F07GA093384 | 1HGCR2F07GA048607 | 1HGCR2F07GA084104 | 1HGCR2F07GA012190; 1HGCR2F07GA011377 | 1HGCR2F07GA068453 | 1HGCR2F07GA033802 | 1HGCR2F07GA048350 | 1HGCR2F07GA087925 | 1HGCR2F07GA090839 | 1HGCR2F07GA034562; 1HGCR2F07GA024114 | 1HGCR2F07GA070977; 1HGCR2F07GA064936 | 1HGCR2F07GA079601 | 1HGCR2F07GA087309; 1HGCR2F07GA058988; 1HGCR2F07GA031239 | 1HGCR2F07GA012724 | 1HGCR2F07GA007989 | 1HGCR2F07GA087200

1HGCR2F07GA088461

1HGCR2F07GA036943; 1HGCR2F07GA071627; 1HGCR2F07GA097323 | 1HGCR2F07GA073748 | 1HGCR2F07GA050616; 1HGCR2F07GA019818; 1HGCR2F07GA077721 | 1HGCR2F07GA095412; 1HGCR2F07GA060997 | 1HGCR2F07GA072597 | 1HGCR2F07GA088637 | 1HGCR2F07GA046016 | 1HGCR2F07GA088489; 1HGCR2F07GA007877 | 1HGCR2F07GA035890 | 1HGCR2F07GA014473 | 1HGCR2F07GA063673; 1HGCR2F07GA064807; 1HGCR2F07GA088458 | 1HGCR2F07GA003697; 1HGCR2F07GA058358 | 1HGCR2F07GA049854 | 1HGCR2F07GA037154 | 1HGCR2F07GA056724 | 1HGCR2F07GA082689 | 1HGCR2F07GA087679 | 1HGCR2F07GA082241 | 1HGCR2F07GA098911; 1HGCR2F07GA034643 | 1HGCR2F07GA012674 | 1HGCR2F07GA062779 | 1HGCR2F07GA094180; 1HGCR2F07GA001478 | 1HGCR2F07GA096849; 1HGCR2F07GA009399 | 1HGCR2F07GA032648 | 1HGCR2F07GA056433 | 1HGCR2F07GA081560 | 1HGCR2F07GA073619; 1HGCR2F07GA061504 | 1HGCR2F07GA088654 | 1HGCR2F07GA041382 | 1HGCR2F07GA073734; 1HGCR2F07GA015607; 1HGCR2F07GA062412 | 1HGCR2F07GA082045

1HGCR2F07GA004896 | 1HGCR2F07GA062149 | 1HGCR2F07GA010827 | 1HGCR2F07GA023092 | 1HGCR2F07GA066377; 1HGCR2F07GA020418; 1HGCR2F07GA090548; 1HGCR2F07GA064614 | 1HGCR2F07GA035114 | 1HGCR2F07GA018751 | 1HGCR2F07GA057484; 1HGCR2F07GA077458 | 1HGCR2F07GA096091 | 1HGCR2F07GA028101 | 1HGCR2F07GA079632 | 1HGCR2F07GA017969; 1HGCR2F07GA036053 | 1HGCR2F07GA003084 | 1HGCR2F07GA088976; 1HGCR2F07GA047585 | 1HGCR2F07GA090971 | 1HGCR2F07GA055010 | 1HGCR2F07GA063706; 1HGCR2F07GA098195 | 1HGCR2F07GA065956 | 1HGCR2F07GA006762 | 1HGCR2F07GA098391; 1HGCR2F07GA051328; 1HGCR2F07GA069618 | 1HGCR2F07GA015574 | 1HGCR2F07GA016904; 1HGCR2F07GA090999 | 1HGCR2F07GA026459; 1HGCR2F07GA086449 | 1HGCR2F07GA023366 | 1HGCR2F07GA001562 | 1HGCR2F07GA030298 | 1HGCR2F07GA078187 | 1HGCR2F07GA095023 | 1HGCR2F07GA038739 | 1HGCR2F07GA095717; 1HGCR2F07GA050423; 1HGCR2F07GA009564 | 1HGCR2F07GA020595 | 1HGCR2F07GA004106; 1HGCR2F07GA073846 | 1HGCR2F07GA070946; 1HGCR2F07GA060630 | 1HGCR2F07GA023478 | 1HGCR2F07GA038045 | 1HGCR2F07GA040085 | 1HGCR2F07GA063768 | 1HGCR2F07GA097824 | 1HGCR2F07GA066959; 1HGCR2F07GA089688; 1HGCR2F07GA087729 | 1HGCR2F07GA000427 | 1HGCR2F07GA018927 | 1HGCR2F07GA025778; 1HGCR2F07GA092445; 1HGCR2F07GA059137 |

1HGCR2F07GA073135

| 1HGCR2F07GA000895 | 1HGCR2F07GA096401 | 1HGCR2F07GA023870 | 1HGCR2F07GA011248 | 1HGCR2F07GA014876 | 1HGCR2F07GA086726; 1HGCR2F07GA057663; 1HGCR2F07GA082899; 1HGCR2F07GA024520 | 1HGCR2F07GA054259; 1HGCR2F07GA006261; 1HGCR2F07GA038420; 1HGCR2F07GA060322 | 1HGCR2F07GA072874 | 1HGCR2F07GA086323 | 1HGCR2F07GA048185; 1HGCR2F07GA059252

1HGCR2F07GA023948 | 1HGCR2F07GA090906 | 1HGCR2F07GA029362

1HGCR2F07GA043049 | 1HGCR2F07GA066069

1HGCR2F07GA016420; 1HGCR2F07GA049210; 1HGCR2F07GA061583 | 1HGCR2F07GA092252; 1HGCR2F07GA039051

1HGCR2F07GA003263 | 1HGCR2F07GA021682; 1HGCR2F07GA092462; 1HGCR2F07GA002288 | 1HGCR2F07GA053080 | 1HGCR2F07GA007510 | 1HGCR2F07GA095524 | 1HGCR2F07GA013694

1HGCR2F07GA099637; 1HGCR2F07GA020564; 1HGCR2F07GA039406 | 1HGCR2F07GA043066 | 1HGCR2F07GA068792; 1HGCR2F07GA021018 | 1HGCR2F07GA051734; 1HGCR2F07GA074186 | 1HGCR2F07GA041432 | 1HGCR2F07GA013548; 1HGCR2F07GA039843 | 1HGCR2F07GA043035 | 1HGCR2F07GA084507; 1HGCR2F07GA012738 | 1HGCR2F07GA092820; 1HGCR2F07GA091263 | 1HGCR2F07GA078142; 1HGCR2F07GA036117 | 1HGCR2F07GA050941; 1HGCR2F07GA069747; 1HGCR2F07GA082496 | 1HGCR2F07GA091540; 1HGCR2F07GA092848 | 1HGCR2F07GA042872 | 1HGCR2F07GA075483 | 1HGCR2F07GA047764; 1HGCR2F07GA041060 | 1HGCR2F07GA007913 | 1HGCR2F07GA063527 | 1HGCR2F07GA055637 | 1HGCR2F07GA042418; 1HGCR2F07GA038837 | 1HGCR2F07GA016403 | 1HGCR2F07GA022623; 1HGCR2F07GA020760

1HGCR2F07GA003151; 1HGCR2F07GA042886 | 1HGCR2F07GA024212 | 1HGCR2F07GA034285 | 1HGCR2F07GA066329; 1HGCR2F07GA068632 | 1HGCR2F07GA078481; 1HGCR2F07GA004672

1HGCR2F07GA004123; 1HGCR2F07GA061115

1HGCR2F07GA087620 | 1HGCR2F07GA075306; 1HGCR2F07GA051104; 1HGCR2F07GA072342 | 1HGCR2F07GA037171 | 1HGCR2F07GA032181 | 1HGCR2F07GA035436 | 1HGCR2F07GA043696 | 1HGCR2F07GA088301 | 1HGCR2F07GA059719 | 1HGCR2F07GA035985 | 1HGCR2F07GA005109 | 1HGCR2F07GA020709; 1HGCR2F07GA081333 | 1HGCR2F07GA062572 | 1HGCR2F07GA027904 | 1HGCR2F07GA006163; 1HGCR2F07GA065861; 1HGCR2F07GA097273 | 1HGCR2F07GA041771

1HGCR2F07GA088007 | 1HGCR2F07GA001447 | 1HGCR2F07GA040703 | 1HGCR2F07GA052737; 1HGCR2F07GA069991 | 1HGCR2F07GA029099 | 1HGCR2F07GA075855 | 1HGCR2F07GA008379

1HGCR2F07GA094275; 1HGCR2F07GA041303 | 1HGCR2F07GA088556 | 1HGCR2F07GA074396 | 1HGCR2F07GA016563 | 1HGCR2F07GA061860; 1HGCR2F07GA071188 | 1HGCR2F07GA070090 | 1HGCR2F07GA041964

1HGCR2F07GA041530 | 1HGCR2F07GA084779 | 1HGCR2F07GA023254 | 1HGCR2F07GA086645 | 1HGCR2F07GA039938 | 1HGCR2F07GA081381 | 1HGCR2F07GA039132 | 1HGCR2F07GA012285; 1HGCR2F07GA003456 | 1HGCR2F07GA015042; 1HGCR2F07GA050597; 1HGCR2F07GA089450 | 1HGCR2F07GA044069 | 1HGCR2F07GA020807; 1HGCR2F07GA060966

1HGCR2F07GA067190; 1HGCR2F07GA067349 | 1HGCR2F07GA041592 | 1HGCR2F07GA071613 | 1HGCR2F07GA088881; 1HGCR2F07GA098343 | 1HGCR2F07GA084989; 1HGCR2F07GA097418 | 1HGCR2F07GA032391 | 1HGCR2F07GA052639 | 1HGCR2F07GA005417 | 1HGCR2F07GA075158; 1HGCR2F07GA095510 | 1HGCR2F07GA036280 | 1HGCR2F07GA093465; 1HGCR2F07GA000654

1HGCR2F07GA070137 | 1HGCR2F07GA067142

1HGCR2F07GA029488 | 1HGCR2F07GA046503; 1HGCR2F07GA085480

1HGCR2F07GA068615; 1HGCR2F07GA037526; 1HGCR2F07GA040944 | 1HGCR2F07GA097029 | 1HGCR2F07GA084488; 1HGCR2F07GA011282; 1HGCR2F07GA053421 | 1HGCR2F07GA010410

1HGCR2F07GA070851

1HGCR2F07GA028678; 1HGCR2F07GA052446 | 1HGCR2F07GA089058 | 1HGCR2F07GA022833; 1HGCR2F07GA044878 | 1HGCR2F07GA054343 | 1HGCR2F07GA041138 | 1HGCR2F07GA081378 | 1HGCR2F07GA058778; 1HGCR2F07GA038238; 1HGCR2F07GA006227 | 1HGCR2F07GA037980 | 1HGCR2F07GA075046 | 1HGCR2F07GA056027 | 1HGCR2F07GA099475; 1HGCR2F07GA015316; 1HGCR2F07GA020225 | 1HGCR2F07GA031905; 1HGCR2F07GA028535 | 1HGCR2F07GA097533; 1HGCR2F07GA085687;

1HGCR2F07GA074432

| 1HGCR2F07GA019849

1HGCR2F07GA064256; 1HGCR2F07GA065858; 1HGCR2F07GA099928 | 1HGCR2F07GA091084

1HGCR2F07GA043794 | 1HGCR2F07GA086967 | 1HGCR2F07GA075368 | 1HGCR2F07GA011802

1HGCR2F07GA043262; 1HGCR2F07GA020662 | 1HGCR2F07GA004462 | 1HGCR2F07GA046047 | 1HGCR2F07GA010116; 1HGCR2F07GA004171 | 1HGCR2F07GA093207 | 1HGCR2F07GA031564 | 1HGCR2F07GA072440 | 1HGCR2F07GA018362 | 1HGCR2F07GA068954 | 1HGCR2F07GA065844 | 1HGCR2F07GA073314 | 1HGCR2F07GA000055; 1HGCR2F07GA054486 | 1HGCR2F07GA048798; 1HGCR2F07GA081722 | 1HGCR2F07GA055802 | 1HGCR2F07GA052706; 1HGCR2F07GA056822; 1HGCR2F07GA007524 | 1HGCR2F07GA007930

1HGCR2F07GA033685 | 1HGCR2F07GA014926; 1HGCR2F07GA044427 | 1HGCR2F07GA062510; 1HGCR2F07GA099671; 1HGCR2F07GA068971 | 1HGCR2F07GA059932 | 1HGCR2F07GA040460 | 1HGCR2F07GA058182; 1HGCR2F07GA070624 | 1HGCR2F07GA084796 | 1HGCR2F07GA099086

1HGCR2F07GA049398; 1HGCR2F07GA046338; 1HGCR2F07GA072082 | 1HGCR2F07GA012495; 1HGCR2F07GA079002 | 1HGCR2F07GA049191 | 1HGCR2F07GA057291 | 1HGCR2F07GA033749

1HGCR2F07GA037641 | 1HGCR2F07GA092865; 1HGCR2F07GA099329 | 1HGCR2F07GA035257 | 1HGCR2F07GA026266 | 1HGCR2F07GA042497 | 1HGCR2F07GA060210

1HGCR2F07GA091991 | 1HGCR2F07GA067531 | 1HGCR2F07GA068209; 1HGCR2F07GA068159 | 1HGCR2F07GA094972 | 1HGCR2F07GA077945; 1HGCR2F07GA098312

1HGCR2F07GA012416 | 1HGCR2F07GA046484 | 1HGCR2F07GA057498; 1HGCR2F07GA058361 | 1HGCR2F07GA033993;

1HGCR2F07GA091716

| 1HGCR2F07GA040054; 1HGCR2F07GA094146; 1HGCR2F07GA076567; 1HGCR2F07GA051247; 1HGCR2F07GA053368; 1HGCR2F07GA092414; 1HGCR2F07GA036991

1HGCR2F07GA099864; 1HGCR2F07GA028860; 1HGCR2F07GA082904 | 1HGCR2F07GA085494; 1HGCR2F07GA075631; 1HGCR2F07GA083311 | 1HGCR2F07GA058991; 1HGCR2F07GA059722 | 1HGCR2F07GA051345

1HGCR2F07GA031970 | 1HGCR2F07GA049742 | 1HGCR2F07GA095300 | 1HGCR2F07GA095779 | 1HGCR2F07GA002324 | 1HGCR2F07GA013209; 1HGCR2F07GA026848; 1HGCR2F07GA004820 | 1HGCR2F07GA084930 | 1HGCR2F07GA040376 | 1HGCR2F07GA019866; 1HGCR2F07GA008527 | 1HGCR2F07GA081977 | 1HGCR2F07GA014411 | 1HGCR2F07GA030270 | 1HGCR2F07GA032438 | 1HGCR2F07GA026168; 1HGCR2F07GA084166; 1HGCR2F07GA035176; 1HGCR2F07GA032570; 1HGCR2F07GA040149 | 1HGCR2F07GA096074 | 1HGCR2F07GA075144; 1HGCR2F07GA011511 | 1HGCR2F07GA069022 | 1HGCR2F07GA039602; 1HGCR2F07GA085141; 1HGCR2F07GA060420 | 1HGCR2F07GA070039; 1HGCR2F07GA025621 | 1HGCR2F07GA039261

1HGCR2F07GA071563 | 1HGCR2F07GA068047; 1HGCR2F07GA066475 | 1HGCR2F07GA077122; 1HGCR2F07GA061700 | 1HGCR2F07GA009211; 1HGCR2F07GA013193;

1HGCR2F07GA044346

; 1HGCR2F07GA025019 | 1HGCR2F07GA046453 | 1HGCR2F07GA047411; 1HGCR2F07GA059669

1HGCR2F07GA028602 |

1HGCR2F07GA008754

| 1HGCR2F07GA047604 | 1HGCR2F07GA047599

1HGCR2F07GA060241 | 1HGCR2F07GA034481 | 1HGCR2F07GA077699; 1HGCR2F07GA099833; 1HGCR2F07GA077931 | 1HGCR2F07GA051832 | 1HGCR2F07GA077766

1HGCR2F07GA017082 | 1HGCR2F07GA075337 | 1HGCR2F07GA040829 | 1HGCR2F07GA066783 | 1HGCR2F07GA097516 | 1HGCR2F07GA074317 | 1HGCR2F07GA090968 | 1HGCR2F07GA031113

1HGCR2F07GA008334 | 1HGCR2F07GA025327; 1HGCR2F07GA016143; 1HGCR2F07GA058005 | 1HGCR2F07GA063107

1HGCR2F07GA061129 | 1HGCR2F07GA078240; 1HGCR2F07GA086807; 1HGCR2F07GA033153 | 1HGCR2F07GA031189 | 1HGCR2F07GA086984 | 1HGCR2F07GA060031; 1HGCR2F07GA069716 | 1HGCR2F07GA062491 | 1HGCR2F07GA054536; 1HGCR2F07GA035713; 1HGCR2F07GA009970 | 1HGCR2F07GA052267; 1HGCR2F07GA049496; 1HGCR2F07GA043231 | 1HGCR2F07GA089819 | 1HGCR2F07GA054746; 1HGCR2F07GA076651; 1HGCR2F07GA078786 | 1HGCR2F07GA037882; 1HGCR2F07GA030706; 1HGCR2F07GA034304

1HGCR2F07GA099315; 1HGCR2F07GA044640 | 1HGCR2F07GA022928; 1HGCR2F07GA003909 | 1HGCR2F07GA029782 | 1HGCR2F07GA037588; 1HGCR2F07GA020001 | 1HGCR2F07GA004347 | 1HGCR2F07GA041687 | 1HGCR2F07GA096656; 1HGCR2F07GA049384; 1HGCR2F07GA028292 | 1HGCR2F07GA057789; 1HGCR2F07GA085284 | 1HGCR2F07GA046341

1HGCR2F07GA078657 | 1HGCR2F07GA000332 | 1HGCR2F07GA017860; 1HGCR2F07GA046811 | 1HGCR2F07GA054035 | 1HGCR2F07GA003828; 1HGCR2F07GA015896 | 1HGCR2F07GA059364 | 1HGCR2F07GA069957 | 1HGCR2F07GA076245

1HGCR2F07GA051992 | 1HGCR2F07GA009239 | 1HGCR2F07GA025635 | 1HGCR2F07GA015736 | 1HGCR2F07GA092025; 1HGCR2F07GA029829; 1HGCR2F07GA080408 | 1HGCR2F07GA068646 | 1HGCR2F07GA006082 | 1HGCR2F07GA001643 | 1HGCR2F07GA056710 | 1HGCR2F07GA097953 | 1HGCR2F07GA076066 | 1HGCR2F07GA008916 | 1HGCR2F07GA030558 | 1HGCR2F07GA090663; 1HGCR2F07GA069988 | 1HGCR2F07GA067707 |

1HGCR2F07GA066511

; 1HGCR2F07GA027112 | 1HGCR2F07GA047876 | 1HGCR2F07GA001870; 1HGCR2F07GA071529 | 1HGCR2F07GA003246

1HGCR2F07GA050681; 1HGCR2F07GA070199; 1HGCR2F07GA087696 | 1HGCR2F07GA005448; 1HGCR2F07GA032987 | 1HGCR2F07GA013159 | 1HGCR2F07GA055587

1HGCR2F07GA018152; 1HGCR2F07GA049014 | 1HGCR2F07GA071692; 1HGCR2F07GA086838 | 1HGCR2F07GA007815 |

1HGCR2F07GA045741

| 1HGCR2F07GA012660

1HGCR2F07GA022265

1HGCR2F07GA053547 | 1HGCR2F07GA011640 | 1HGCR2F07GA035209

1HGCR2F07GA074141 | 1HGCR2F07GA076391; 1HGCR2F07GA056738 | 1HGCR2F07GA009497 | 1HGCR2F07GA016837; 1HGCR2F07GA012240 | 1HGCR2F07GA077959 | 1HGCR2F07GA008396 |

1HGCR2F07GA012383

| 1HGCR2F07GA025165 | 1HGCR2F07GA070476 | 1HGCR2F07GA073426 | 1HGCR2F07GA062877 | 1HGCR2F07GA018376 | 1HGCR2F07GA051426; 1HGCR2F07GA017891 | 1HGCR2F07GA086614; 1HGCR2F07GA001884; 1HGCR2F07GA039714 | 1HGCR2F07GA092476; 1HGCR2F07GA052768; 1HGCR2F07GA002209; 1HGCR2F07GA014442; 1HGCR2F07GA033430; 1HGCR2F07GA054293; 1HGCR2F07GA072096; 1HGCR2F07GA083969

1HGCR2F07GA053273 | 1HGCR2F07GA061731 | 1HGCR2F07GA044590 | 1HGCR2F07GA003182 | 1HGCR2F07GA050888 | 1HGCR2F07GA072891 | 1HGCR2F07GA060286 | 1HGCR2F07GA095359 | 1HGCR2F07GA015283; 1HGCR2F07GA043326; 1HGCR2F07GA025294; 1HGCR2F07GA016689; 1HGCR2F07GA009029 | 1HGCR2F07GA008561 | 1HGCR2F07GA067903 | 1HGCR2F07GA096334; 1HGCR2F07GA049837 | 1HGCR2F07GA041978 | 1HGCR2F07GA055041 | 1HGCR2F07GA035873; 1HGCR2F07GA078643 | 1HGCR2F07GA040670 | 1HGCR2F07GA097340 | 1HGCR2F07GA064578 | 1HGCR2F07GA002257 | 1HGCR2F07GA000542 | 1HGCR2F07GA003411 | 1HGCR2F07GA061728

1HGCR2F07GA024484; 1HGCR2F07GA050812 | 1HGCR2F07GA016658; 1HGCR2F07GA034478; 1HGCR2F07GA002694

1HGCR2F07GA007863 | 1HGCR2F07GA036666; 1HGCR2F07GA071790 | 1HGCR2F07GA010231 | 1HGCR2F07GA049773 | 1HGCR2F07GA083955 | 1HGCR2F07GA007636 | 1HGCR2F07GA071871 | 1HGCR2F07GA017339 | 1HGCR2F07GA049661; 1HGCR2F07GA081672; 1HGCR2F07GA073832 | 1HGCR2F07GA023383 | 1HGCR2F07GA062202

1HGCR2F07GA044797 | 1HGCR2F07GA016224; 1HGCR2F07GA092509; 1HGCR2F07GA053855 | 1HGCR2F07GA098701 | 1HGCR2F07GA052608

1HGCR2F07GA099556; 1HGCR2F07GA042760 | 1HGCR2F07GA098021; 1HGCR2F07GA009256 | 1HGCR2F07GA032942 | 1HGCR2F07GA018197; 1HGCR2F07GA053399 | 1HGCR2F07GA092851 | 1HGCR2F07GA093658; 1HGCR2F07GA041852 | 1HGCR2F07GA017695 | 1HGCR2F07GA048851 | 1HGCR2F07GA027062 | 1HGCR2F07GA047330 | 1HGCR2F07GA057694 | 1HGCR2F07GA047828; 1HGCR2F07GA099167 | 1HGCR2F07GA085401 | 1HGCR2F07GA078934 | 1HGCR2F07GA005918 | 1HGCR2F07GA032925 | 1HGCR2F07GA095846; 1HGCR2F07GA058117 | 1HGCR2F07GA026381 | 1HGCR2F07GA050034

1HGCR2F07GA018183 | 1HGCR2F07GA000833 | 1HGCR2F07GA014182 | 1HGCR2F07GA092610 | 1HGCR2F07GA053290 | 1HGCR2F07GA092297 | 1HGCR2F07GA033864 | 1HGCR2F07GA077265 | 1HGCR2F07GA033962; 1HGCR2F07GA035405 | 1HGCR2F07GA037106

1HGCR2F07GA074219; 1HGCR2F07GA027417 | 1HGCR2F07GA049367 | 1HGCR2F07GA051197 | 1HGCR2F07GA054794 | 1HGCR2F07GA028034; 1HGCR2F07GA081879; 1HGCR2F07GA070008 | 1HGCR2F07GA056304 | 1HGCR2F07GA064483; 1HGCR2F07GA049580 | 1HGCR2F07GA096589; 1HGCR2F07GA004056 | 1HGCR2F07GA092932 | 1HGCR2F07GA001805

1HGCR2F07GA075709; 1HGCR2F07GA089383

1HGCR2F07GA077153 | 1HGCR2F07GA008480; 1HGCR2F07GA094857; 1HGCR2F07GA019558 | 1HGCR2F07GA071014 | 1HGCR2F07GA085107 | 1HGCR2F07GA023979

1HGCR2F07GA024081 | 1HGCR2F07GA018121; 1HGCR2F07GA029894 | 1HGCR2F07GA006518 | 1HGCR2F07GA025750; 1HGCR2F07GA054066 | 1HGCR2F07GA060532 | 1HGCR2F07GA061602 | 1HGCR2F07GA079047; 1HGCR2F07GA015221; 1HGCR2F07GA043052; 1HGCR2F07GA046033 | 1HGCR2F07GA049630 | 1HGCR2F07GA096561 | 1HGCR2F07GA077055; 1HGCR2F07GA099413 | 1HGCR2F07GA086497; 1HGCR2F07GA035260; 1HGCR2F07GA046100

1HGCR2F07GA094955 | 1HGCR2F07GA095605 | 1HGCR2F07GA071143; 1HGCR2F07GA097791 | 1HGCR2F07GA041737; 1HGCR2F07GA059560; 1HGCR2F07GA009242; 1HGCR2F07GA079159 | 1HGCR2F07GA027451

1HGCR2F07GA081929; 1HGCR2F07GA011735 | 1HGCR2F07GA037235; 1HGCR2F07GA005000 | 1HGCR2F07GA021102; 1HGCR2F07GA030284; 1HGCR2F07GA030642; 1HGCR2F07GA079887

1HGCR2F07GA036859;

1HGCR2F07GA024355

| 1HGCR2F07GA028941

1HGCR2F07GA064211; 1HGCR2F07GA082823 | 1HGCR2F07GA091022; 1HGCR2F07GA012089 | 1HGCR2F07GA085236 | 1HGCR2F07GA079839; 1HGCR2F07GA005708 | 1HGCR2F07GA020130 | 1HGCR2F07GA098956; 1HGCR2F07GA001898 | 1HGCR2F07GA094132; 1HGCR2F07GA071384 | 1HGCR2F07GA080778 | 1HGCR2F07GA075788; 1HGCR2F07GA056576;

1HGCR2F07GA016854

; 1HGCR2F07GA094843 | 1HGCR2F07GA085513 | 1HGCR2F07GA010679 | 1HGCR2F07GA066573; 1HGCR2F07GA014828 | 1HGCR2F07GA005062 | 1HGCR2F07GA044508 | 1HGCR2F07GA041429 | 1HGCR2F07GA054729 | 1HGCR2F07GA068579; 1HGCR2F07GA048168 | 1HGCR2F07GA020483 | 1HGCR2F07GA083745

1HGCR2F07GA092350 | 1HGCR2F07GA070400; 1HGCR2F07GA034559; 1HGCR2F07GA089044 | 1HGCR2F07GA010472 | 1HGCR2F07GA096012 | 1HGCR2F07GA041057; 1HGCR2F07GA005286 | 1HGCR2F07GA029393; 1HGCR2F07GA068503; 1HGCR2F07GA070140 | 1HGCR2F07GA066752 | 1HGCR2F07GA039292; 1HGCR2F07GA038630; 1HGCR2F07GA039812 | 1HGCR2F07GA077833

1HGCR2F07GA022119; 1HGCR2F07GA075001 | 1HGCR2F07GA084474 | 1HGCR2F07GA091750 | 1HGCR2F07GA028809 | 1HGCR2F07GA017986; 1HGCR2F07GA016532 | 1HGCR2F07GA088086; 1HGCR2F07GA050664; 1HGCR2F07GA025795; 1HGCR2F07GA044301; 1HGCR2F07GA021195 | 1HGCR2F07GA049899 | 1HGCR2F07GA089982

1HGCR2F07GA062121; 1HGCR2F07GA045495; 1HGCR2F07GA011816; 1HGCR2F07GA020239 | 1HGCR2F07GA085026 | 1HGCR2F07GA010715 | 1HGCR2F07GA090002 | 1HGCR2F07GA078531; 1HGCR2F07GA029037 | 1HGCR2F07GA059381 | 1HGCR2F07GA060868; 1HGCR2F07GA005840 | 1HGCR2F07GA082739

1HGCR2F07GA076780 | 1HGCR2F07GA048302; 1HGCR2F07GA060689 | 1HGCR2F07GA097631

1HGCR2F07GA061423 | 1HGCR2F07GA084653 | 1HGCR2F07GA031547; 1HGCR2F07GA076584 | 1HGCR2F07GA015882 | 1HGCR2F07GA014327 | 1HGCR2F07GA042144 | 1HGCR2F07GA034738 | 1HGCR2F07GA068128; 1HGCR2F07GA069697 | 1HGCR2F07GA025179 | 1HGCR2F07GA082210 | 1HGCR2F07GA059574 | 1HGCR2F07GA080943 | 1HGCR2F07GA028826; 1HGCR2F07GA002954 | 1HGCR2F07GA008821 | 1HGCR2F07GA084491; 1HGCR2F07GA035453 | 1HGCR2F07GA039664 | 1HGCR2F07GA091943; 1HGCR2F07GA049675 | 1HGCR2F07GA020614; 1HGCR2F07GA015820 | 1HGCR2F07GA039034; 1HGCR2F07GA005997; 1HGCR2F07GA094616; 1HGCR2F07GA062443; 1HGCR2F07GA090176 | 1HGCR2F07GA052298 | 1HGCR2F07GA038966 | 1HGCR2F07GA077136; 1HGCR2F07GA073877; 1HGCR2F07GA021746 | 1HGCR2F07GA004607

1HGCR2F07GA098987 | 1HGCR2F07GA033301

1HGCR2F07GA074740;

1HGCR2F07GA019432

; 1HGCR2F07GA059977; 1HGCR2F07GA074429 | 1HGCR2F07GA052284 | 1HGCR2F07GA062684; 1HGCR2F07GA057954 | 1HGCR2F07GA078089; 1HGCR2F07GA038319; 1HGCR2F07GA033122 | 1HGCR2F07GA013534 | 1HGCR2F07GA092784 | 1HGCR2F07GA020080; 1HGCR2F07GA078769 | 1HGCR2F07GA016885 | 1HGCR2F07GA041799 | 1HGCR2F07GA064788; 1HGCR2F07GA015929; 1HGCR2F07GA001772; 1HGCR2F07GA077248

1HGCR2F07GA079503; 1HGCR2F07GA015591; 1HGCR2F07GA090582; 1HGCR2F07GA061311 | 1HGCR2F07GA053564 | 1HGCR2F07GA013923

1HGCR2F07GA094356 | 1HGCR2F07GA020029 | 1HGCR2F07GA093076; 1HGCR2F07GA005921 | 1HGCR2F07GA011962; 1HGCR2F07GA065942 | 1HGCR2F07GA061325 | 1HGCR2F07GA008947; 1HGCR2F07GA067111; 1HGCR2F07GA073829 | 1HGCR2F07GA067223 | 1HGCR2F07GA011055; 1HGCR2F07GA033654 |

1HGCR2F07GA029832

| 1HGCR2F07GA046596 | 1HGCR2F07GA028468 | 1HGCR2F07GA093336; 1HGCR2F07GA097855 | 1HGCR2F07GA078299 | 1HGCR2F07GA037221; 1HGCR2F07GA077637 | 1HGCR2F07GA098486 | 1HGCR2F07GA088606; 1HGCR2F07GA017387

1HGCR2F07GA052818 |

1HGCR2F07GA001920

; 1HGCR2F07GA014179 | 1HGCR2F07GA065309; 1HGCR2F07GA091070 | 1HGCR2F07GA086371 | 1HGCR2F07GA035906 | 1HGCR2F07GA042998 | 1HGCR2F07GA093952 | 1HGCR2F07GA087178; 1HGCR2F07GA030852 | 1HGCR2F07GA034450

1HGCR2F07GA035727; 1HGCR2F07GA037428; 1HGCR2F07GA065763; 1HGCR2F07GA055007 | 1HGCR2F07GA046095 | 1HGCR2F07GA091618 | 1HGCR2F07GA077850

1HGCR2F07GA074592 | 1HGCR2F07GA076956 | 1HGCR2F07GA024209 | 1HGCR2F07GA093501 | 1HGCR2F07GA035193; 1HGCR2F07GA099279 | 1HGCR2F07GA005479; 1HGCR2F07GA051121 | 1HGCR2F07GA058151 | 1HGCR2F07GA098245

1HGCR2F07GA006633 | 1HGCR2F07GA063656 | 1HGCR2F07GA089139 | 1HGCR2F07GA038840 | 1HGCR2F07GA026431 | 1HGCR2F07GA067285 | 1HGCR2F07GA072549

1HGCR2F07GA060109; 1HGCR2F07GA072745 | 1HGCR2F07GA021827 | 1HGCR2F07GA079355

1HGCR2F07GA094518; 1HGCR2F07GA052589; 1HGCR2F07GA077475; 1HGCR2F07GA014358; 1HGCR2F07GA080845; 1HGCR2F07GA047635 |

1HGCR2F07GA0007491HGCR2F07GA026607; 1HGCR2F07GA033945 | 1HGCR2F07GA030396 | 1HGCR2F07GA023321 | 1HGCR2F07GA043763 | 1HGCR2F07GA088220 | 1HGCR2F07GA025411 | 1HGCR2F07GA048574; 1HGCR2F07GA078884 |

1HGCR2F07GA024517

; 1HGCR2F07GA098178 | 1HGCR2F07GA007684 | 1HGCR2F07GA045819 | 1HGCR2F07GA055735

1HGCR2F07GA042211 | 1HGCR2F07GA076536; 1HGCR2F07GA015767 | 1HGCR2F07GA060742 | 1HGCR2F07GA058859; 1HGCR2F07GA033900; 1HGCR2F07GA069814; 1HGCR2F07GA074205 | 1HGCR2F07GA083454 | 1HGCR2F07GA043827; 1HGCR2F07GA030026; 1HGCR2F07GA032567; 1HGCR2F07GA043990 | 1HGCR2F07GA012254; 1HGCR2F07GA052091 | 1HGCR2F07GA001836

1HGCR2F07GA094034 | 1HGCR2F07GA064323; 1HGCR2F07GA073670 | 1HGCR2F07GA098679 | 1HGCR2F07GA047862 | 1HGCR2F07GA086077 | 1HGCR2F07GA055878 | 1HGCR2F07GA025540; 1HGCR2F07GA088413; 1HGCR2F07GA066525; 1HGCR2F07GA040247 | 1HGCR2F07GA038465 | 1HGCR2F07GA064693 | 1HGCR2F07GA087648

1HGCR2F07GA030060 | 1HGCR2F07GA014859

1HGCR2F07GA077539 | 1HGCR2F07GA042371 | 1HGCR2F07GA072681

1HGCR2F07GA066895 | 1HGCR2F07GA018135; 1HGCR2F07GA058974; 1HGCR2F07GA054214 | 1HGCR2F07GA014568; 1HGCR2F07GA004042 | 1HGCR2F07GA057968; 1HGCR2F07GA058215 | 1HGCR2F07GA058103; 1HGCR2F07GA087441 | 1HGCR2F07GA007538 | 1HGCR2F07GA038823 | 1HGCR2F07GA013016; 1HGCR2F07GA091120

1HGCR2F07GA086189 | 1HGCR2F07GA050552 | 1HGCR2F07GA034139; 1HGCR2F07GA064791 | 1HGCR2F07GA040961; 1HGCR2F07GA090744 | 1HGCR2F07GA090646 | 1HGCR2F07GA091439 | 1HGCR2F07GA094213 | 1HGCR2F07GA048879; 1HGCR2F07GA097130 | 1HGCR2F07GA061907 | 1HGCR2F07GA013257 | 1HGCR2F07GA015090 | 1HGCR2F07GA027806 | 1HGCR2F07GA038742;

1HGCR2F07GA047733

| 1HGCR2F07GA091649 | 1HGCR2F07GA063155; 1HGCR2F07GA071756; 1HGCR2F07GA040281 | 1HGCR2F07GA011119 | 1HGCR2F07GA028275 | 1HGCR2F07GA057100 | 1HGCR2F07GA021133; 1HGCR2F07GA020841 | 1HGCR2F07GA059350 | 1HGCR2F07GA015137 | 1HGCR2F07GA055590; 1HGCR2F07GA059980; 1HGCR2F07GA058070 | 1HGCR2F07GA006177 | 1HGCR2F07GA090338 | 1HGCR2F07GA064922 | 1HGCR2F07GA089531; 1HGCR2F07GA042922 | 1HGCR2F07GA004848 | 1HGCR2F07GA047957

1HGCR2F07GA002372; 1HGCR2F07GA044685; 1HGCR2F07GA075273 | 1HGCR2F07GA039244 | 1HGCR2F07GA042113 | 1HGCR2F07GA017583 | 1HGCR2F07GA040250; 1HGCR2F07GA050115 | 1HGCR2F07GA033914 | 1HGCR2F07GA075452 | 1HGCR2F07GA098780 | 1HGCR2F07GA041074 | 1HGCR2F07GA052723 | 1HGCR2F07GA051944 | 1HGCR2F07GA080165 | 1HGCR2F07GA016093; 1HGCR2F07GA087505 | 1HGCR2F07GA010939 | 1HGCR2F07GA007961

1HGCR2F07GA071207 | 1HGCR2F07GA051958 | 1HGCR2F07GA079260; 1HGCR2F07GA021312; 1HGCR2F07GA011315; 1HGCR2F07GA078013; 1HGCR2F07GA046663 | 1HGCR2F07GA078965; 1HGCR2F07GA052012 | 1HGCR2F07GA054052; 1HGCR2F07GA062636 | 1HGCR2F07GA041365 | 1HGCR2F07GA014652 | 1HGCR2F07GA043701 | 1HGCR2F07GA027823; 1HGCR2F07GA044492 | 1HGCR2F07GA000962; 1HGCR2F07GA084040 | 1HGCR2F07GA076598; 1HGCR2F07GA068064 | 1HGCR2F07GA023190; 1HGCR2F07GA086452 | 1HGCR2F07GA046274 | 1HGCR2F07GA087147 | 1HGCR2F07GA024906 | 1HGCR2F07GA003229 | 1HGCR2F07GA016708; 1HGCR2F07GA055069; 1HGCR2F07GA006664

1HGCR2F07GA062345 | 1HGCR2F07GA082076 | 1HGCR2F07GA001688 | 1HGCR2F07GA080862 | 1HGCR2F07GA008401

1HGCR2F07GA093353 | 1HGCR2F07GA096155 | 1HGCR2F07GA014313 | 1HGCR2F07GA078867 | 1HGCR2F07GA026350 | 1HGCR2F07GA054083

1HGCR2F07GA005482 | 1HGCR2F07GA098052; 1HGCR2F07GA082806; 1HGCR2F07GA049711; 1HGCR2F07GA012366 | 1HGCR2F07GA073068; 1HGCR2F07GA075189 | 1HGCR2F07GA041804 | 1HGCR2F07GA019026 | 1HGCR2F07GA085737 | 1HGCR2F07GA018278

1HGCR2F07GA077119 | 1HGCR2F07GA077380 | 1HGCR2F07GA086080 | 1HGCR2F07GA018054; 1HGCR2F07GA040295

1HGCR2F07GA093577 | 1HGCR2F07GA041768

1HGCR2F07GA072180; 1HGCR2F07GA010195 | 1HGCR2F07GA090419; 1HGCR2F07GA044394; 1HGCR2F07GA059428; 1HGCR2F07GA071644; 1HGCR2F07GA046839; 1HGCR2F07GA063883; 1HGCR2F07GA027868 | 1HGCR2F07GA065889 | 1HGCR2F07GA018233 | 1HGCR2F07GA019897 | 1HGCR2F07GA018166; 1HGCR2F07GA021066

1HGCR2F07GA064385 | 1HGCR2F07GA072292 | 1HGCR2F07GA081428; 1HGCR2F07GA008737 | 1HGCR2F07GA031712; 1HGCR2F07GA073412; 1HGCR2F07GA083678 | 1HGCR2F07GA065794 | 1HGCR2F07GA017633 | 1HGCR2F07GA046534 | 1HGCR2F07GA087424; 1HGCR2F07GA065486; 1HGCR2F07GA047019; 1HGCR2F07GA085172 | 1HGCR2F07GA071840; 1HGCR2F07GA070378 | 1HGCR2F07GA095488 | 1HGCR2F07GA074155 | 1HGCR2F07GA092090 | 1HGCR2F07GA036036 | 1HGCR2F07GA007085 | 1HGCR2F07GA010360; 1HGCR2F07GA088153 | 1HGCR2F07GA031581 | 1HGCR2F07GA067268; 1HGCR2F07GA006423

1HGCR2F07GA007717 | 1HGCR2F07GA099797 | 1HGCR2F07GA035341 | 1HGCR2F07GA072583; 1HGCR2F07GA031127 | 1HGCR2F07GA066105; 1HGCR2F07GA080005; 1HGCR2F07GA044959

1HGCR2F07GA090016; 1HGCR2F07GA017003 | 1HGCR2F07GA069862 | 1HGCR2F07GA024470 | 1HGCR2F07GA090341 |

1HGCR2F07GA068212

| 1HGCR2F07GA093661; 1HGCR2F07GA021617 | 1HGCR2F07GA089173 | 1HGCR2F07GA003098; 1HGCR2F07GA020869 | 1HGCR2F07GA016191; 1HGCR2F07GA002050 | 1HGCR2F07GA031337; 1HGCR2F07GA057582

1HGCR2F07GA073331; 1HGCR2F07GA011086 | 1HGCR2F07GA056156; 1HGCR2F07GA075225; 1HGCR2F07GA005627; 1HGCR2F07GA080148; 1HGCR2F07GA046128; 1HGCR2F07GA035128 | 1HGCR2F07GA022122 | 1HGCR2F07GA051040 |

1HGCR2F07GA009015

| 1HGCR2F07GA010150 | 1HGCR2F07GA017504 | 1HGCR2F07GA092333; 1HGCR2F07GA082112 | 1HGCR2F07GA029118; 1HGCR2F07GA013291 | 1HGCR2F07GA032486

1HGCR2F07GA071322 | 1HGCR2F07GA095491; 1HGCR2F07GA075323; 1HGCR2F07GA095135

1HGCR2F07GA094745; 1HGCR2F07GA070462; 1HGCR2F07GA026347

1HGCR2F07GA065469; 1HGCR2F07GA075399 | 1HGCR2F07GA059025; 1HGCR2F07GA080747 | 1HGCR2F07GA023691;

1HGCR2F07GA017731

| 1HGCR2F07GA067254

1HGCR2F07GA055153 | 1HGCR2F07GA025134 | 1HGCR2F07GA035422; 1HGCR2F07GA022072; 1HGCR2F07GA009693

1HGCR2F07GA012996; 1HGCR2F07GA029975 | 1HGCR2F07GA028406; 1HGCR2F07GA038563; 1HGCR2F07GA051636 | 1HGCR2F07GA092204 | 1HGCR2F07GA051961; 1HGCR2F07GA045562 | 1HGCR2F07GA010035 | 1HGCR2F07GA003358 | 1HGCR2F07GA001741 | 1HGCR2F07GA006907 | 1HGCR2F07GA004963 | 1HGCR2F07GA089755 | 1HGCR2F07GA069733; 1HGCR2F07GA041835; 1HGCR2F07GA093238; 1HGCR2F07GA095703; 1HGCR2F07GA056917; 1HGCR2F07GA086998 | 1HGCR2F07GA025439 | 1HGCR2F07GA014022; 1HGCR2F07GA015803; 1HGCR2F07GA084555

1HGCR2F07GA043715 | 1HGCR2F07GA089612 | 1HGCR2F07GA078514 | 1HGCR2F07GA032357 | 1HGCR2F07GA043648 | 1HGCR2F07GA039759 | 1HGCR2F07GA085110 | 1HGCR2F07GA023237; 1HGCR2F07GA089884 | 1HGCR2F07GA016188; 1HGCR2F07GA099847; 1HGCR2F07GA003859 | 1HGCR2F07GA038644; 1HGCR2F07GA034173 | 1HGCR2F07GA036232 | 1HGCR2F07GA096947 | 1HGCR2F07GA029734 | 1HGCR2F07GA068761 | 1HGCR2F07GA093689 | 1HGCR2F07GA032858

1HGCR2F07GA016109 | 1HGCR2F07GA032911 | 1HGCR2F07GA043987 |

1HGCR2F07GA014537

| 1HGCR2F07GA032875

1HGCR2F07GA046050 | 1HGCR2F07GA038790 | 1HGCR2F07GA062667 | 1HGCR2F07GA042015; 1HGCR2F07GA055573; 1HGCR2F07GA088945 | 1HGCR2F07GA060398; 1HGCR2F07GA004199; 1HGCR2F07GA069148; 1HGCR2F07GA002761

1HGCR2F07GA061812 | 1HGCR2F07GA007829 | 1HGCR2F07GA025392; 1HGCR2F07GA091862 | 1HGCR2F07GA094020 | 1HGCR2F07GA099394 | 1HGCR2F07GA098049; 1HGCR2F07GA049238; 1HGCR2F07GA035517 | 1HGCR2F07GA041043 | 1HGCR2F07GA039809 | 1HGCR2F07GA013422; 1HGCR2F07GA066847 | 1HGCR2F07GA033072; 1HGCR2F07GA090632 | 1HGCR2F07GA024646 | 1HGCR2F07GA076116; 1HGCR2F07GA079226

1HGCR2F07GA067884

| 1HGCR2F07GA077508

1HGCR2F07GA017924 | 1HGCR2F07GA064449 |

1HGCR2F07GA039499

; 1HGCR2F07GA040541 | 1HGCR2F07GA081252; 1HGCR2F07GA046694 | 1HGCR2F07GA000380 | 1HGCR2F07GA027708; 1HGCR2F07GA045156 |

1HGCR2F07GA044475

; 1HGCR2F07GA093711 | 1HGCR2F07GA079713; 1HGCR2F07GA077573; 1HGCR2F07GA078173 | 1HGCR2F07GA012772 | 1HGCR2F07GA067075; 1HGCR2F07GA052205 | 1HGCR2F07GA093045;

1HGCR2F07GA0979051HGCR2F07GA013615 | 1HGCR2F07GA013338 | 1HGCR2F07GA035470 | 1HGCR2F07GA072311 | 1HGCR2F07GA006549; 1HGCR2F07GA007703 | 1HGCR2F07GA064628; 1HGCR2F07GA090842; 1HGCR2F07GA080330 | 1HGCR2F07GA053693; 1HGCR2F07GA019205 | 1HGCR2F07GA037798; 1HGCR2F07GA054679; 1HGCR2F07GA067688

1HGCR2F07GA057551

1HGCR2F07GA081705; 1HGCR2F07GA008074 | 1HGCR2F07GA064872 | 1HGCR2F07GA017230; 1HGCR2F07GA041642; 1HGCR2F07GA011492; 1HGCR2F07GA043018; 1HGCR2F07GA067173 | 1HGCR2F07GA042600 | 1HGCR2F07GA010648 | 1HGCR2F07GA070218 | 1HGCR2F07GA000783; 1HGCR2F07GA068341; 1HGCR2F07GA030818; 1HGCR2F07GA066640; 1HGCR2F07GA078920 | 1HGCR2F07GA007278 | 1HGCR2F07GA013386 | 1HGCR2F07GA068498 | 1HGCR2F07GA072065; 1HGCR2F07GA070574 | 1HGCR2F07GA007135 | 1HGCR2F07GA009001; 1HGCR2F07GA014361 |

1HGCR2F07GA049305

| 1HGCR2F07GA012657 | 1HGCR2F07GA094678 | 1HGCR2F07GA073085 | 1HGCR2F07GA036733 | 1HGCR2F07GA037395; 1HGCR2F07GA004798; 1HGCR2F07GA044637 | 1HGCR2F07GA067092 | 1HGCR2F07GA003750

1HGCR2F07GA050910 | 1HGCR2F07GA082790 | 1HGCR2F07GA088170; 1HGCR2F07GA057131 | 1HGCR2F07GA059705 | 1HGCR2F07GA064175 | 1HGCR2F07GA048834 | 1HGCR2F07GA086046; 1HGCR2F07GA040457; 1HGCR2F07GA006017 | 1HGCR2F07GA008303 | 1HGCR2F07GA088878 | 1HGCR2F07GA091246; 1HGCR2F07GA080618; 1HGCR2F07GA000721; 1HGCR2F07GA079517 | 1HGCR2F07GA051135 | 1HGCR2F07GA060577; 1HGCR2F07GA037462 | 1HGCR2F07GA040264; 1HGCR2F07GA081087 | 1HGCR2F07GA034903; 1HGCR2F07GA010617; 1HGCR2F07GA063642 | 1HGCR2F07GA029703; 1HGCR2F07GA004333 | 1HGCR2F07GA097922 | 1HGCR2F07GA000363; 1HGCR2F07GA066671 | 1HGCR2F07GA015333 |

1HGCR2F07GA084894

| 1HGCR2F07GA075175 | 1HGCR2F07GA087911 | 1HGCR2F07GA022850; 1HGCR2F07GA029667; 1HGCR2F07GA039308 | 1HGCR2F07GA091909 | 1HGCR2F07GA090128 | 1HGCR2F07GA026655 | 1HGCR2F07GA015199 | 1HGCR2F07GA056089; 1HGCR2F07GA062569 | 1HGCR2F07GA029765 | 1HGCR2F07GA014280 | 1HGCR2F07GA004686 | 1HGCR2F07GA097399 | 1HGCR2F07GA081431 | 1HGCR2F07GA063219 | 1HGCR2F07GA031063 | 1HGCR2F07GA022024 |

1HGCR2F07GA082224

| 1HGCR2F07GA050261; 1HGCR2F07GA072177 | 1HGCR2F07GA045948 | 1HGCR2F07GA033881 | 1HGCR2F07GA068243 | 1HGCR2F07GA008186; 1HGCR2F07GA060613; 1HGCR2F07GA087780 | 1HGCR2F07GA008866; 1HGCR2F07GA089822 | 1HGCR2F07GA024632; 1HGCR2F07GA085303

1HGCR2F07GA083079; 1HGCR2F07GA042094 | 1HGCR2F07GA053726 | 1HGCR2F07GA045786; 1HGCR2F07GA046520

1HGCR2F07GA084880; 1HGCR2F07GA057842 | 1HGCR2F07GA051166 | 1HGCR2F07GA015543

1HGCR2F07GA084121 | 1HGCR2F07GA007202 | 1HGCR2F07GA020676

1HGCR2F07GA073183; 1HGCR2F07GA004476 | 1HGCR2F07GA072664; 1HGCR2F07GA048980 | 1HGCR2F07GA075824 | 1HGCR2F07GA098892 | 1HGCR2F07GA013601 | 1HGCR2F07GA009600 | 1HGCR2F07GA028647; 1HGCR2F07GA072535 | 1HGCR2F07GA036909; 1HGCR2F07GA000010; 1HGCR2F07GA028132 | 1HGCR2F07GA055279; 1HGCR2F07GA054097; 1HGCR2F07GA061681 | 1HGCR2F07GA069201 | 1HGCR2F07GA045089; 1HGCR2F07GA098875 | 1HGCR2F07GA084684 | 1HGCR2F07GA044749 | 1HGCR2F07GA063897; 1HGCR2F07GA024663 | 1HGCR2F07GA078044 | 1HGCR2F07GA055136; 1HGCR2F07GA060644 | 1HGCR2F07GA074561 | 1HGCR2F07GA034514 | 1HGCR2F07GA003165 | 1HGCR2F07GA037560 | 1HGCR2F07GA069375 | 1HGCR2F07GA075130; 1HGCR2F07GA044170 | 1HGCR2F07GA014165 | 1HGCR2F07GA019575; 1HGCR2F07GA001609 | 1HGCR2F07GA092199; 1HGCR2F07GA068758; 1HGCR2F07GA095667 | 1HGCR2F07GA087116; 1HGCR2F07GA090372; 1HGCR2F07GA078061 | 1HGCR2F07GA064886; 1HGCR2F07GA059610

1HGCR2F07GA078352; 1HGCR2F07GA073555; 1HGCR2F07GA050972 | 1HGCR2F07GA008611 | 1HGCR2F07GA013968 | 1HGCR2F07GA063723 | 1HGCR2F07GA019625

1HGCR2F07GA086368 | 1HGCR2F07GA074270; 1HGCR2F07GA037168 | 1HGCR2F07GA051085 | 1HGCR2F07GA015154 | 1HGCR2F07GA004154; 1HGCR2F07GA068890 | 1HGCR2F07GA075760; 1HGCR2F07GA007345; 1HGCR2F07GA048400; 1HGCR2F07GA084863 | 1HGCR2F07GA009757 | 1HGCR2F07GA083924; 1HGCR2F07GA020385 | 1HGCR2F07GA074804 | 1HGCR2F07GA065049 | 1HGCR2F07GA091778 | 1HGCR2F07GA070767; 1HGCR2F07GA029104 | 1HGCR2F07GA074382 | 1HGCR2F07GA023688

1HGCR2F07GA035758; 1HGCR2F07GA052219; 1HGCR2F07GA047005 | 1HGCR2F07GA099346; 1HGCR2F07GA053094 | 1HGCR2F07GA021097 | 1HGCR2F07GA027692

1HGCR2F07GA030754 | 1HGCR2F07GA067139; 1HGCR2F07GA096253 | 1HGCR2F07GA050924 | 1HGCR2F07GA039146; 1HGCR2F07GA095443 | 1HGCR2F07GA047148 | 1HGCR2F07GA003215 | 1HGCR2F07GA098830 | 1HGCR2F07GA088525 | 1HGCR2F07GA039745 | 1HGCR2F07GA077198 | 1HGCR2F07GA048736 | 1HGCR2F07GA000606 | 1HGCR2F07GA055282; 1HGCR2F07GA095247 | 1HGCR2F07GA084927; 1HGCR2F07GA094521 | 1HGCR2F07GA073801 | 1HGCR2F07GA012397 | 1HGCR2F07GA072129 | 1HGCR2F07GA022251; 1HGCR2F07GA089769

1HGCR2F07GA089920; 1HGCR2F07GA070316 | 1HGCR2F07GA068999; 1HGCR2F07GA044007 | 1HGCR2F07GA037543; 1HGCR2F07GA064855 |

1HGCR2F07GA094163

| 1HGCR2F07GA065391 | 1HGCR2F07GA032052 | 1HGCR2F07GA002419

1HGCR2F07GA072454 | 1HGCR2F07GA053435 | 1HGCR2F07GA010228; 1HGCR2F07GA001531 | 1HGCR2F07GA055881 | 1HGCR2F07GA091313 | 1HGCR2F07GA037364

1HGCR2F07GA026915; 1HGCR2F07GA096172 | 1HGCR2F07GA087813; 1HGCR2F07GA003957 | 1HGCR2F07GA076519 | 1HGCR2F07GA008639 | 1HGCR2F07GA025425 | 1HGCR2F07GA054116; 1HGCR2F07GA004512 | 1HGCR2F07GA090100;

1HGCR2F07GA063754

| 1HGCR2F07GA025828 | 1HGCR2F07GA044086 | 1HGCR2F07GA074401

1HGCR2F07GA030902; 1HGCR2F07GA001299

1HGCR2F07GA056349 | 1HGCR2F07GA023545 | 1HGCR2F07GA020158 | 1HGCR2F07GA052429 | 1HGCR2F07GA045867 | 1HGCR2F07GA039017; 1HGCR2F07GA024033; 1HGCR2F07GA067853 | 1HGCR2F07GA040605; 1HGCR2F07GA060711; 1HGCR2F07GA042578 | 1HGCR2F07GA017597 | 1HGCR2F07GA002940 | 1HGCR2F07GA074527 | 1HGCR2F07GA012948; 1HGCR2F07GA049546;

1HGCR2F07GA068534

; 1HGCR2F07GA075015 | 1HGCR2F07GA078903; 1HGCR2F07GA025926

1HGCR2F07GA009743 | 1HGCR2F07GA042693; 1HGCR2F07GA021262 | 1HGCR2F07GA020967 | 1HGCR2F07GA045898; 1HGCR2F07GA091537 | 1HGCR2F07GA008558 | 1HGCR2F07GA074463 | 1HGCR2F07GA021004 | 1HGCR2F07GA014585 | 1HGCR2F07GA009290; 1HGCR2F07GA086595 | 1HGCR2F07GA020872; 1HGCR2F07GA079842; 1HGCR2F07GA061552; 1HGCR2F07GA027661

1HGCR2F07GA051300; 1HGCR2F07GA065827 | 1HGCR2F07GA087133 | 1HGCR2F07GA096267; 1HGCR2F07GA024193 | 1HGCR2F07GA069926 | 1HGCR2F07GA055394; 1HGCR2F07GA032083; 1HGCR2F07GA098326 | 1HGCR2F07GA031225 | 1HGCR2F07GA063009 | 1HGCR2F07GA080473; 1HGCR2F07GA086919; 1HGCR2F07GA013324 | 1HGCR2F07GA036165 | 1HGCR2F07GA083910; 1HGCR2F07GA053841 | 1HGCR2F07GA063558 | 1HGCR2F07GA090131; 1HGCR2F07GA030608

1HGCR2F07GA004932

1HGCR2F07GA044766 | 1HGCR2F07GA071921 | 1HGCR2F07GA078402 | 1HGCR2F07GA029300 | 1HGCR2F07GA047571 | 1HGCR2F07GA083843

1HGCR2F07GA099489 | 1HGCR2F07GA043553; 1HGCR2F07GA096723; 1HGCR2F07GA079274

1HGCR2F07GA072146; 1HGCR2F07GA034724; 1HGCR2F07GA099198 | 1HGCR2F07GA054780

1HGCR2F07GA079209; 1HGCR2F07GA060191; 1HGCR2F07GA091361 | 1HGCR2F07GA002601 | 1HGCR2F07GA099816; 1HGCR2F07GA044976 | 1HGCR2F07GA051801 | 1HGCR2F07GA065553 | 1HGCR2F07GA036537; 1HGCR2F07GA003408 | 1HGCR2F07GA007443 | 1HGCR2F07GA070168 | 1HGCR2F07GA084152 | 1HGCR2F07GA000041; 1HGCR2F07GA044055 | 1HGCR2F07GA056898 | 1HGCR2F07GA004400 | 1HGCR2F07GA081901 | 1HGCR2F07GA046386 | 1HGCR2F07GA095099 | 1HGCR2F07GA038126; 1HGCR2F07GA086581; 1HGCR2F07GA080876 | 1HGCR2F07GA059154 | 1HGCR2F07GA034044 | 1HGCR2F07GA046968; 1HGCR2F07GA070641 | 1HGCR2F07GA096124 | 1HGCR2F07GA076729; 1HGCR2F07GA055704; 1HGCR2F07GA089108 | 1HGCR2F07GA085124 | 1HGCR2F07GA039079; 1HGCR2F07GA060787 | 1HGCR2F07GA000234; 1HGCR2F07GA081347

1HGCR2F07GA077606 | 1HGCR2F07GA022802; 1HGCR2F07GA052253 | 1HGCR2F07GA009113 | 1HGCR2F07GA032777 | 1HGCR2F07GA054942; 1HGCR2F07GA028342 |

1HGCR2F07GA068100

; 1HGCR2F07GA010987 | 1HGCR2F07GA094809; 1HGCR2F07GA039860; 1HGCR2F07GA099587 | 1HGCR2F07GA089206; 1HGCR2F07GA013680; 1HGCR2F07GA038398; 1HGCR2F07GA067657 | 1HGCR2F07GA018572 | 1HGCR2F07GA011105 | 1HGCR2F07GA082546 | 1HGCR2F07GA099962 | 1HGCR2F07GA000475; 1HGCR2F07GA044847 | 1HGCR2F07GA001500 | 1HGCR2F07GA053130 | 1HGCR2F07GA015977; 1HGCR2F07GA087830 | 1HGCR2F07GA001349; 1HGCR2F07GA074513; 1HGCR2F07GA021861 | 1HGCR2F07GA004784 | 1HGCR2F07GA035145 | 1HGCR2F07GA098441 | 1HGCR2F07GA040782 | 1HGCR2F07GA013484; 1HGCR2F07GA038062 | 1HGCR2F07GA045805; 1HGCR2F07GA089304; 1HGCR2F07GA006096; 1HGCR2F07GA042595

1HGCR2F07GA027725 | 1HGCR2F07GA069523 | 1HGCR2F07GA000296 | 1HGCR2F07GA018944 | 1HGCR2F07GA021536; 1HGCR2F07GA047750 | 1HGCR2F07GA053810 | 1HGCR2F07GA045822 | 1HGCR2F07GA029670; 1HGCR2F07GA081140; 1HGCR2F07GA045237; 1HGCR2F07GA029149

1HGCR2F07GA002260; 1HGCR2F07GA042483

1HGCR2F07GA036196

1HGCR2F07GA064287 | 1HGCR2F07GA047800; 1HGCR2F07GA072258 | 1HGCR2F07GA085222; 1HGCR2F07GA093921 | 1HGCR2F07GA069277 | 1HGCR2F07GA078545; 1HGCR2F07GA075239 | 1HGCR2F07GA063611 | 1HGCR2F07GA047683; 1HGCR2F07GA038028 | 1HGCR2F07GA076293 | 1HGCR2F07GA014019 | 1HGCR2F07GA034111; 1HGCR2F07GA077623 | 1HGCR2F07GA079498 | 1HGCR2F07GA061888 | 1HGCR2F07GA070753 | 1HGCR2F07GA090730 | 1HGCR2F07GA073913 | 1HGCR2F07GA066833; 1HGCR2F07GA065262; 1HGCR2F07GA075628 | 1HGCR2F07GA081364 | 1HGCR2F07GA076424 | 1HGCR2F07GA009595 | 1HGCR2F07GA059249 |

1HGCR2F07GA016644

| 1HGCR2F07GA045531 | 1HGCR2F07GA062734; 1HGCR2F07GA069263; 1HGCR2F07GA023447 | 1HGCR2F07GA038336

1HGCR2F07GA003666

1HGCR2F07GA036912; 1HGCR2F07GA086788 | 1HGCR2F07GA007880 | 1HGCR2F07GA096575; 1HGCR2F07GA077444 | 1HGCR2F07GA099024; 1HGCR2F07GA030382 | 1HGCR2F07GA023867; 1HGCR2F07GA077430 | 1HGCR2F07GA005577 | 1HGCR2F07GA011122 | 1HGCR2F07GA002887 | 1HGCR2F07GA084569 | 1HGCR2F07GA088265 | 1HGCR2F07GA095698 | 1HGCR2F07GA075872 | 1HGCR2F07GA060367 | 1HGCR2F07GA086659 | 1HGCR2F07GA056450 | 1HGCR2F07GA029930; 1HGCR2F07GA034335; 1HGCR2F07GA091554; 1HGCR2F07GA031791 | 1HGCR2F07GA059106 | 1HGCR2F07GA093210;

1HGCR2F07GA047215

; 1HGCR2F07GA044248 | 1HGCR2F07GA002811

1HGCR2F07GA009225 | 1HGCR2F07GA056495 | 1HGCR2F07GA083325 | 1HGCR2F07GA015008; 1HGCR2F07GA031032 | 1HGCR2F07GA006471 | 1HGCR2F07GA023271 | 1HGCR2F07GA074446 | 1HGCR2F07GA000847 | 1HGCR2F07GA095426 | 1HGCR2F07GA022718; 1HGCR2F07GA086466; 1HGCR2F07GA004008 |

1HGCR2F07GA065438

| 1HGCR2F07GA009967 | 1HGCR2F07GA018040; 1HGCR2F07GA099296; 1HGCR2F07GA046288 | 1HGCR2F07GA059400

1HGCR2F07GA095328 | 1HGCR2F07GA007314 | 1HGCR2F07GA052110; 1HGCR2F07GA069585; 1HGCR2F07GA001190; 1HGCR2F07GA084085; 1HGCR2F07GA049613 | 1HGCR2F07GA030771 | 1HGCR2F07GA084815 | 1HGCR2F07GA034108; 1HGCR2F07GA045481 | 1HGCR2F07GA085219 | 1HGCR2F07GA022394 | 1HGCR2F07GA038255 | 1HGCR2F07GA086841 | 1HGCR2F07GA053869

1HGCR2F07GA058795; 1HGCR2F07GA037008; 1HGCR2F07GA029989 | 1HGCR2F07GA053516 | 1HGCR2F07GA090808 | 1HGCR2F07GA082109 | 1HGCR2F07GA031886; 1HGCR2F07GA036358 | 1HGCR2F07GA083096 | 1HGCR2F07GA077542 | 1HGCR2F07GA074835 | 1HGCR2F07GA056934 | 1HGCR2F07GA005711 | 1HGCR2F07GA035615;

1HGCR2F07GA0971891HGCR2F07GA019785 |

1HGCR2F07GA003912

| 1HGCR2F07GA012125; 1HGCR2F07GA022007 | 1HGCR2F07GA091845; 1HGCR2F07GA042127 | 1HGCR2F07GA080490; 1HGCR2F07GA054617 | 1HGCR2F07GA057212 | 1HGCR2F07GA078819; 1HGCR2F07GA027367 | 1HGCR2F07GA095782; 1HGCR2F07GA016997 | 1HGCR2F07GA057310 | 1HGCR2F07GA034772 | 1HGCR2F07GA067321; 1HGCR2F07GA041298 | 1HGCR2F07GA065102

1HGCR2F07GA089321 | 1HGCR2F07GA086712 | 1HGCR2F07GA041348 | 1HGCR2F07GA046372 | 1HGCR2F07GA027448 | 1HGCR2F07GA070221; 1HGCR2F07GA038224; 1HGCR2F07GA093157; 1HGCR2F07GA069473 | 1HGCR2F07GA028681 | 1HGCR2F07GA059316 | 1HGCR2F07GA039535; 1HGCR2F07GA094860; 1HGCR2F07GA083549 | 1HGCR2F07GA025909 | 1HGCR2F07GA015915 | 1HGCR2F07GA015476 | 1HGCR2F07GA098889 | 1HGCR2F07GA041169 | 1HGCR2F07GA002713;

1HGCR2F07GA095118

; 1HGCR2F07GA008267

1HGCR2F07GA022248 | 1HGCR2F07GA023125 | 1HGCR2F07GA002128 | 1HGCR2F07GA056254; 1HGCR2F07GA054844 | 1HGCR2F07GA030821; 1HGCR2F07GA009483; 1HGCR2F07GA005496; 1HGCR2F07GA056982 | 1HGCR2F07GA022654 | 1HGCR2F07GA086628 | 1HGCR2F07GA008110

1HGCR2F07GA014893 | 1HGCR2F07GA052771 | 1HGCR2F07GA029961; 1HGCR2F07GA026140 | 1HGCR2F07GA045397 | 1HGCR2F07GA005093; 1HGCR2F07GA098505 | 1HGCR2F07GA008057

1HGCR2F07GA009631 | 1HGCR2F07GA081865; 1HGCR2F07GA060529; 1HGCR2F07GA003120 | 1HGCR2F07GA021343 | 1HGCR2F07GA015249 | 1HGCR2F07GA057680 | 1HGCR2F07GA029197 | 1HGCR2F07GA061972 | 1HGCR2F07GA072115; 1HGCR2F07GA005529; 1HGCR2F07GA089156 | 1HGCR2F07GA000489

1HGCR2F07GA092185 | 1HGCR2F07GA097211 | 1HGCR2F07GA099623; 1HGCR2F07GA026199 | 1HGCR2F07GA065701

1HGCR2F07GA085527 | 1HGCR2F07GA019091; 1HGCR2F07GA009533 | 1HGCR2F07GA050647; 1HGCR2F07GA090890; 1HGCR2F07GA034691 | 1HGCR2F07GA067755 | 1HGCR2F07GA029023

1HGCR2F07GA016899; 1HGCR2F07GA046517 | 1HGCR2F07GA075614 | 1HGCR2F07GA093305; 1HGCR2F07GA041396 | 1HGCR2F07GA099654 |

1HGCR2F07GA037896

; 1HGCR2F07GA026333 | 1HGCR2F07GA010522 | 1HGCR2F07GA009385 | 1HGCR2F07GA042077; 1HGCR2F07GA065679 | 1HGCR2F07GA006065 | 1HGCR2F07GA083146 | 1HGCR2F07GA020726 | 1HGCR2F07GA015168 | 1HGCR2F07GA065472; 1HGCR2F07GA075094 | 1HGCR2F07GA099055; 1HGCR2F07GA064550; 1HGCR2F07GA006888 | 1HGCR2F07GA046159 | 1HGCR2F07GA072843; 1HGCR2F07GA082868 | 1HGCR2F07GA012786; 1HGCR2F07GA072714; 1HGCR2F07GA047134; 1HGCR2F07GA050051; 1HGCR2F07GA045416; 1HGCR2F07GA094048; 1HGCR2F07GA070932 | 1HGCR2F07GA017776 | 1HGCR2F07GA043830; 1HGCR2F07GA044217 | 1HGCR2F07GA002291; 1HGCR2F07GA077752; 1HGCR2F07GA008009 | 1HGCR2F07GA035310; 1HGCR2F07GA027966; 1HGCR2F07GA071823; 1HGCR2F07GA062166 | 1HGCR2F07GA073264

1HGCR2F07GA015462 | 1HGCR2F07GA014151 | 1HGCR2F07GA042399; 1HGCR2F07GA091330 | 1HGCR2F07GA096270 | 1HGCR2F07GA020502; 1HGCR2F07GA079193; 1HGCR2F07GA082305; 1HGCR2F07GA022217 | 1HGCR2F07GA078996;

1HGCR2F07GA096298

; 1HGCR2F07GA062958; 1HGCR2F07GA087732

1HGCR2F07GA009984; 1HGCR2F07GA034223 | 1HGCR2F07GA023495 | 1HGCR2F07GA077587 | 1HGCR2F07GA075127; 1HGCR2F07GA092817 | 1HGCR2F07GA023920; 1HGCR2F07GA087486; 1HGCR2F07GA070123 | 1HGCR2F07GA052382; 1HGCR2F07GA071899 | 1HGCR2F07GA008107; 1HGCR2F07GA071093; 1HGCR2F07GA066797; 1HGCR2F07GA029121 | 1HGCR2F07GA077847 | 1HGCR2F07GA045030 | 1HGCR2F07GA034352;

1HGCR2F07GA080120

; 1HGCR2F07GA048316; 1HGCR2F07GA027899; 1HGCR2F07GA099590; 1HGCR2F07GA057758; 1HGCR2F07GA087701 | 1HGCR2F07GA043312; 1HGCR2F07GA053211; 1HGCR2F07GA058263 | 1HGCR2F07GA031242 | 1HGCR2F07GA072728 | 1HGCR2F07GA099699 | 1HGCR2F07GA060580 | 1HGCR2F07GA001335;

1HGCR2F07GA023982

; 1HGCR2F07GA087777; 1HGCR2F07GA066931 | 1HGCR2F07GA058702 |

1HGCR2F07GA001545

| 1HGCR2F07GA060059 | 1HGCR2F07GA054889; 1HGCR2F07GA093904 | 1HGCR2F07GA080084; 1HGCR2F07GA081218; 1HGCR2F07GA049529

1HGCR2F07GA064600; 1HGCR2F07GA035520 | 1HGCR2F07GA036974; 1HGCR2F07GA015140 | 1HGCR2F07GA070879 | 1HGCR2F07GA048509 | 1HGCR2F07GA028518 | 1HGCR2F07GA016059; 1HGCR2F07GA079582 | 1HGCR2F07GA072079

1HGCR2F07GA039776 | 1HGCR2F07GA036182; 1HGCR2F07GA002971 | 1HGCR2F07GA019978;

1HGCR2F07GA027546

; 1HGCR2F07GA017521; 1HGCR2F07GA019012 | 1HGCR2F07GA097869; 1HGCR2F07GA099248; 1HGCR2F07GA005434; 1HGCR2F07GA079730; 1HGCR2F07GA096785; 1HGCR2F07GA084118 | 1HGCR2F07GA089061 | 1HGCR2F07GA005076 | 1HGCR2F07GA042757 | 1HGCR2F07GA050518 | 1HGCR2F07GA081445 | 1HGCR2F07GA089237 | 1HGCR2F07GA030799; 1HGCR2F07GA086869 | 1HGCR2F07GA082725 | 1HGCR2F07GA000461; 1HGCR2F07GA086385 | 1HGCR2F07GA039194; 1HGCR2F07GA041379 | 1HGCR2F07GA033167 | 1HGCR2F07GA009516; 1HGCR2F07GA096222

1HGCR2F07GA094633 | 1HGCR2F07GA005899 | 1HGCR2F07GA090453

1HGCR2F07GA035338 | 1HGCR2F07GA085298; 1HGCR2F07GA087360 | 1HGCR2F07GA041401 | 1HGCR2F07GA066685

1HGCR2F07GA056383

1HGCR2F07GA044122 | 1HGCR2F07GA060823 | 1HGCR2F07GA004428; 1HGCR2F07GA034402; 1HGCR2F07GA053760; 1HGCR2F07GA089318 | 1HGCR2F07GA026462; 1HGCR2F07GA000184

1HGCR2F07GA006695

1HGCR2F07GA089271; 1HGCR2F07GA039082 | 1HGCR2F07GA082451 | 1HGCR2F07GA098472 | 1HGCR2F07GA039101; 1HGCR2F07GA042063 | 1HGCR2F07GA063236 | 1HGCR2F07GA063012; 1HGCR2F07GA025053 | 1HGCR2F07GA071224 | 1HGCR2F07GA027773 | 1HGCR2F07GA059655 | 1HGCR2F07GA009869 | 1HGCR2F07GA063978 | 1HGCR2F07GA018832 | 1HGCR2F07GA072003 | 1HGCR2F07GA022315

1HGCR2F07GA041351; 1HGCR2F07GA027014 | 1HGCR2F07GA033329 | 1HGCR2F07GA054505 | 1HGCR2F07GA021388; 1HGCR2F07GA061924 | 1HGCR2F07GA071434 | 1HGCR2F07GA090064; 1HGCR2F07GA029717 | 1HGCR2F07GA014912 | 1HGCR2F07GA038448

1HGCR2F07GA047277 | 1HGCR2F07GA097628 | 1HGCR2F07GA067674 | 1HGCR2F07GA073524; 1HGCR2F07GA007605; 1HGCR2F07GA053192; 1HGCR2F07GA014800 | 1HGCR2F07GA033265 | 1HGCR2F07GA052494; 1HGCR2F07GA063026 | 1HGCR2F07GA078917 | 1HGCR2F07GA058554 | 1HGCR2F07GA064502; 1HGCR2F07GA066363; 1HGCR2F07GA080991

1HGCR2F07GA066699; 1HGCR2F07GA002081; 1HGCR2F07GA061938 | 1HGCR2F07GA020984 | 1HGCR2F07GA006731 | 1HGCR2F07GA010942 | 1HGCR2F07GA008463 | 1HGCR2F07GA070302; 1HGCR2F07GA048526

1HGCR2F07GA026932 | 1HGCR2F07GA067979 | 1HGCR2F07GA012349; 1HGCR2F07GA040118; 1HGCR2F07GA082384 | 1HGCR2F07GA073815; 1HGCR2F07GA001982 | 1HGCR2F07GA027854 | 1HGCR2F07GA016157 | 1HGCR2F07GA062037 | 1HGCR2F07GA084538 | 1HGCR2F07GA071773 | 1HGCR2F07GA002789; 1HGCR2F07GA045643; 1HGCR2F07GA053225; 1HGCR2F07GA074754 | 1HGCR2F07GA006583 | 1HGCR2F07GA019253; 1HGCR2F07GA059963; 1HGCR2F07GA019267 | 1HGCR2F07GA087407; 1HGCR2F07GA046081 | 1HGCR2F07GA059820 | 1HGCR2F07GA011363 | 1HGCR2F07GA076875 | 1HGCR2F07GA011623 | 1HGCR2F07GA094230

1HGCR2F07GA052026 | 1HGCR2F07GA002534 | 1HGCR2F07GA005871; 1HGCR2F07GA097225 | 1HGCR2F07GA026736; 1HGCR2F07GA026817 | 1HGCR2F07GA028163

1HGCR2F07GA069831 | 1HGCR2F07GA068419 | 1HGCR2F07GA024579

1HGCR2F07GA010875

| 1HGCR2F07GA017910 | 1HGCR2F07GA049000; 1HGCR2F07GA085933 | 1HGCR2F07GA095796; 1HGCR2F07GA006759 | 1HGCR2F07GA003361

1HGCR2F07GA037610; 1HGCR2F07GA050020; 1HGCR2F07GA099718; 1HGCR2F07GA052799 | 1HGCR2F07GA065164; 1HGCR2F07GA064113 | 1HGCR2F07GA047103 | 1HGCR2F07GA052057 | 1HGCR2F07GA042161 | 1HGCR2F07GA036263; 1HGCR2F07GA037848 | 1HGCR2F07GA021908 | 1HGCR2F07GA042547

1HGCR2F07GA064645 | 1HGCR2F07GA026719; 1HGCR2F07GA028390 | 1HGCR2F07GA086354; 1HGCR2F07GA006048 | 1HGCR2F07GA076827 | 1HGCR2F07GA064046 | 1HGCR2F07GA087388 | 1HGCR2F07GA080442 | 1HGCR2F07GA003554 | 1HGCR2F07GA045450 | 1HGCR2F07GA047666; 1HGCR2F07GA090887 | 1HGCR2F07GA098844

1HGCR2F07GA016322; 1HGCR2F07GA078562 | 1HGCR2F07GA065424 | 1HGCR2F07GA039647; 1HGCR2F07GA049725

1HGCR2F07GA093482; 1HGCR2F07GA057629 | 1HGCR2F07GA099136; 1HGCR2F07GA031533; 1HGCR2F07GA051863 | 1HGCR2F07GA081106 | 1HGCR2F07GA079789 |

1HGCR2F07GA061213

| 1HGCR2F07GA009354;

1HGCR2F07GA017132

; 1HGCR2F07GA026039; 1HGCR2F07GA015378 | 1HGCR2F07GA004610; 1HGCR2F07GA033458 | 1HGCR2F07GA015879

1HGCR2F07GA014974 | 1HGCR2F07GA030124; 1HGCR2F07GA052561 | 1HGCR2F07GA051877; 1HGCR2F07GA045996 | 1HGCR2F07GA087021 |

1HGCR2F07GA0723871HGCR2F07GA088749 | 1HGCR2F07GA057274; 1HGCR2F07GA083194 | 1HGCR2F07GA017812

1HGCR2F07GA053046 | 1HGCR2F07GA094762 | 1HGCR2F07GA078206 | 1HGCR2F07GA081915; 1HGCR2F07GA061857 | 1HGCR2F07GA062605 | 1HGCR2F07GA048848 | 1HGCR2F07GA083566 | 1HGCR2F07GA050065 | 1HGCR2F07GA004624

1HGCR2F07GA088217 | 1HGCR2F07GA036442 | 1HGCR2F07GA022668 | 1HGCR2F07GA038112; 1HGCR2F07GA027093 | 1HGCR2F07GA033248 | 1HGCR2F07GA082692 | 1HGCR2F07GA073202 | 1HGCR2F07GA042385; 1HGCR2F07GA057727; 1HGCR2F07GA019740; 1HGCR2F07GA038014; 1HGCR2F07GA022699 | 1HGCR2F07GA023741 | 1HGCR2F07GA057890 | 1HGCR2F07GA057081; 1HGCR2F07GA098200 | 1HGCR2F07GA098150; 1HGCR2F07GA024095 | 1HGCR2F07GA011685; 1HGCR2F07GA035551 | 1HGCR2F07GA034237; 1HGCR2F07GA008012 | 1HGCR2F07GA019561; 1HGCR2F07GA059901 | 1HGCR2F07GA052964 | 1HGCR2F07GA081736 | 1HGCR2F07GA014599 | 1HGCR2F07GA076682 | 1HGCR2F07GA066816 | 1HGCR2F07GA072471 | 1HGCR2F07GA039793; 1HGCR2F07GA092803 | 1HGCR2F07GA080604

1HGCR2F07GA067724; 1HGCR2F07GA065407 | 1HGCR2F07GA052415 | 1HGCR2F07GA021391; 1HGCR2F07GA078870; 1HGCR2F07GA007927 | 1HGCR2F07GA063480 | 1HGCR2F07GA063043 | 1HGCR2F07GA019947 | 1HGCR2F07GA028793 | 1HGCR2F07GA006857; 1HGCR2F07GA055962; 1HGCR2F07GA033671

1HGCR2F07GA001013 | 1HGCR2F07GA045335 | 1HGCR2F07GA021116; 1HGCR2F07GA085012

1HGCR2F07GA082854

1HGCR2F07GA092798; 1HGCR2F07GA064662; 1HGCR2F07GA080683 | 1HGCR2F07GA068310 | 1HGCR2F07GA025893 | 1HGCR2F07GA088315 | 1HGCR2F07GA034206

1HGCR2F07GA092963

1HGCR2F07GA080523 | 1HGCR2F07GA054715; 1HGCR2F07GA018524 | 1HGCR2F07GA079386; 1HGCR2F07GA004557

1HGCR2F07GA015901; 1HGCR2F07GA013582 | 1HGCR2F07GA046761; 1HGCR2F07GA089965; 1HGCR2F07GA077217; 1HGCR2F07GA038708 | 1HGCR2F07GA076715; 1HGCR2F07GA015669 | 1HGCR2F07GA039454 | 1HGCR2F07GA061759 | 1HGCR2F07GA049563; 1HGCR2F07GA085897 | 1HGCR2F07GA096348

1HGCR2F07GA059798; 1HGCR2F07GA030513 | 1HGCR2F07GA060773; 1HGCR2F07GA069571 | 1HGCR2F07GA065634; 1HGCR2F07GA092493 | 1HGCR2F07GA069179 | 1HGCR2F07GA040409; 1HGCR2F07GA022282;

1HGCR2F07GA015218

| 1HGCR2F07GA029913 | 1HGCR2F07GA000976; 1HGCR2F07GA003232

1HGCR2F07GA043360; 1HGCR2F07GA085057 | 1HGCR2F07GA025277 | 1HGCR2F07GA065830; 1HGCR2F07GA004753 | 1HGCR2F07GA011301 | 1HGCR2F07GA074690; 1HGCR2F07GA079341 | 1HGCR2F07GA070915 | 1HGCR2F07GA011914 | 1HGCR2F07GA010908 | 1HGCR2F07GA093742 | 1HGCR2F07GA037493

1HGCR2F07GA066587 | 1HGCR2F07GA031435 | 1HGCR2F07GA036070; 1HGCR2F07GA091473 | 1HGCR2F07GA075595 | 1HGCR2F07GA042709 | 1HGCR2F07GA099508; 1HGCR2F07GA017728 | 1HGCR2F07GA067982 | 1HGCR2F07GA043603 | 1HGCR2F07GA059882 | 1HGCR2F07GA044105 | 1HGCR2F07GA065150; 1HGCR2F07GA078691 | 1HGCR2F07GA065603 | 1HGCR2F07GA055038; 1HGCR2F07GA035730; 1HGCR2F07GA001710; 1HGCR2F07GA023884;

1HGCR2F07GA045299

| 1HGCR2F07GA072969 | 1HGCR2F07GA054228; 1HGCR2F07GA023772; 1HGCR2F07GA043942 | 1HGCR2F07GA089786 | 1HGCR2F07GA070414; 1HGCR2F07GA048669 | 1HGCR2F07GA004834; 1HGCR2F07GA009063; 1HGCR2F07GA005787 | 1HGCR2F07GA081543; 1HGCR2F07GA018684 | 1HGCR2F07GA081963; 1HGCR2F07GA001061; 1HGCR2F07GA055072 | 1HGCR2F07GA082966 | 1HGCR2F07GA087715 | 1HGCR2F07GA063866; 1HGCR2F07GA057047; 1HGCR2F07GA084071 | 1HGCR2F07GA023030 | 1HGCR2F07GA004641 | 1HGCR2F07GA033024; 1HGCR2F07GA029457 | 1HGCR2F07GA082398 | 1HGCR2F07GA099640; 1HGCR2F07GA024548 | 1HGCR2F07GA030432 | 1HGCR2F07GA012609; 1HGCR2F07GA084944 | 1HGCR2F07GA066881 | 1HGCR2F07GA023593

1HGCR2F07GA058229 | 1HGCR2F07GA052348 | 1HGCR2F07GA000279 | 1HGCR2F07GA017762 | 1HGCR2F07GA070543 | 1HGCR2F07GA001996; 1HGCR2F07GA021567; 1HGCR2F07GA032133; 1HGCR2F07GA027241; 1HGCR2F07GA010777

1HGCR2F07GA001352 | 1HGCR2F07GA074589 | 1HGCR2F07GA078335

1HGCR2F07GA040216 | 1HGCR2F07GA001738 | 1HGCR2F07GA048896

1HGCR2F07GA006941

1HGCR2F07GA022010 | 1HGCR2F07GA062300; 1HGCR2F07GA063821; 1HGCR2F07GA007152 | 1HGCR2F07GA092400 | 1HGCR2F07GA098116 | 1HGCR2F07GA009449 | 1HGCR2F07GA076147

1HGCR2F07GA029586

1HGCR2F07GA051510 | 1HGCR2F07GA062054 | 1HGCR2F07GA011928; 1HGCR2F07GA046422; 1HGCR2F07GA068842; 1HGCR2F07GA090291 | 1HGCR2F07GA060515; 1HGCR2F07GA042452; 1HGCR2F07GA039129 | 1HGCR2F07GA053239 | 1HGCR2F07GA003506 | 1HGCR2F07GA042208 | 1HGCR2F07GA053757; 1HGCR2F07GA045044; 1HGCR2F07GA030141 | 1HGCR2F07GA027952 | 1HGCR2F07GA064063 | 1HGCR2F07GA029541 | 1HGCR2F07GA018748; 1HGCR2F07GA072888; 1HGCR2F07GA083390; 1HGCR2F07GA015431; 1HGCR2F07GA031628 | 1HGCR2F07GA066458; 1HGCR2F07GA099914; 1HGCR2F07GA020371 | 1HGCR2F07GA050454; 1HGCR2F07GA093806; 1HGCR2F07GA083017; 1HGCR2F07GA064144; 1HGCR2F07GA025585; 1HGCR2F07GA082983 | 1HGCR2F07GA068923 | 1HGCR2F07GA035064; 1HGCR2F07GA099038; 1HGCR2F07GA021679; 1HGCR2F07GA072759 | 1HGCR2F07GA011184 | 1HGCR2F07GA025716 | 1HGCR2F07GA050776 | 1HGCR2F07GA031600 | 1HGCR2F07GA023934; 1HGCR2F07GA021486 | 1HGCR2F07GA035923; 1HGCR2F07GA051488

1HGCR2F07GA087987 |

1HGCR2F07GA018829

; 1HGCR2F07GA088010 | 1HGCR2F07GA037400 | 1HGCR2F07GA090856 | 1HGCR2F07GA015719; 1HGCR2F07GA016479 | 1HGCR2F07GA054018 | 1HGCR2F07GA074530 | 1HGCR2F07GA059042; 1HGCR2F07GA056805

1HGCR2F07GA075287

1HGCR2F07GA003201 | 1HGCR2F07GA029572 | 1HGCR2F07GA060840 | 1HGCR2F07GA014649 | 1HGCR2F07GA071191 | 1HGCR2F07GA082773; 1HGCR2F07GA002064

1HGCR2F07GA045724 | 1HGCR2F07GA066234 | 1HGCR2F07GA021830 | 1HGCR2F07GA044623 | 1HGCR2F07GA024176; 1HGCR2F07GA036344 | 1HGCR2F07GA000329 | 1HGCR2F07GA047912 | 1HGCR2F07GA090288 | 1HGCR2F07GA036781 | 1HGCR2F07GA037901 | 1HGCR2F07GA045853 | 1HGCR2F07GA052852 | 1HGCR2F07GA092221 | 1HGCR2F07GA032522 | 1HGCR2F07GA098617 | 1HGCR2F07GA072048

1HGCR2F07GA081316; 1HGCR2F07GA064354 | 1HGCR2F07GA021715; 1HGCR2F07GA032195 | 1HGCR2F07GA047120

1HGCR2F07GA010519 | 1HGCR2F07GA012335 | 1HGCR2F07GA043536 | 1HGCR2F07GA068470 | 1HGCR2F07GA042175; 1HGCR2F07GA060708

1HGCR2F07GA062006 | 1HGCR2F07GA037753 | 1HGCR2F07GA073605 | 1HGCR2F07GA012027 | 1HGCR2F07GA060496

1HGCR2F07GA017678; 1HGCR2F07GA028986; 1HGCR2F07GA033007; 1HGCR2F07GA021469 | 1HGCR2F07GA051913; 1HGCR2F07GA078772; 1HGCR2F07GA044265 | 1HGCR2F07GA039163 | 1HGCR2F07GA056478 | 1HGCR2F07GA010407 | 1HGCR2F07GA002632 | 1HGCR2F07GA050759 | 1HGCR2F07GA008785 | 1HGCR2F07GA052835; 1HGCR2F07GA089187 | 1HGCR2F07GA048235 | 1HGCR2F07GA042564 | 1HGCR2F07GA097287 | 1HGCR2F07GA074124; 1HGCR2F07GA093840 | 1HGCR2F07GA027210 | 1HGCR2F07GA036828; 1HGCR2F07GA016577; 1HGCR2F07GA049935 | 1HGCR2F07GA008771 | 1HGCR2F07GA034996 | 1HGCR2F07GA025215; 1HGCR2F07GA049224 | 1HGCR2F07GA070588; 1HGCR2F07GA060174 | 1HGCR2F07GA029054 | 1HGCR2F07GA002906; 1HGCR2F07GA031824;

1HGCR2F07GA010309

; 1HGCR2F07GA081199 | 1HGCR2F07GA053676

1HGCR2F07GA094065 | 1HGCR2F07GA063625 | 1HGCR2F07GA036246 | 1HGCR2F07GA012271 | 1HGCR2F07GA020435 | 1HGCR2F07GA068145 | 1HGCR2F07GA085009; 1HGCR2F07GA074379 | 1HGCR2F07GA036764; 1HGCR2F07GA083468 | 1HGCR2F07GA044962 | 1HGCR2F07GA041463; 1HGCR2F07GA090310; 1HGCR2F07GA096351 | 1HGCR2F07GA083986

1HGCR2F07GA085429 | 1HGCR2F07GA075676 | 1HGCR2F07GA008172 | 1HGCR2F07GA045559 | 1HGCR2F07GA097676 | 1HGCR2F07GA024985 | 1HGCR2F07GA050406 | 1HGCR2F07GA051264 | 1HGCR2F07GA054150; 1HGCR2F07GA076844; 1HGCR2F07GA027563 | 1HGCR2F07GA050339 | 1HGCR2F07GA046985 | 1HGCR2F07GA081025; 1HGCR2F07GA028387; 1HGCR2F07GA007460 |

1HGCR2F07GA091182

; 1HGCR2F07GA032374 | 1HGCR2F07GA031130; 1HGCR2F07GA009662 | 1HGCR2F07GA034366 | 1HGCR2F07GA050292 | 1HGCR2F07GA018359 | 1HGCR2F07GA067447 | 1HGCR2F07GA049966 | 1HGCR2F07GA034867 | 1HGCR2F07GA069196; 1HGCR2F07GA076522 | 1HGCR2F07GA047909

1HGCR2F07GA028082 | 1HGCR2F07GA095393 | 1HGCR2F07GA093983; 1HGCR2F07GA070963; 1HGCR2F07GA044251 | 1HGCR2F07GA014635; 1HGCR2F07GA072910; 1HGCR2F07GA071918 | 1HGCR2F07GA062099; 1HGCR2F07GA094826; 1HGCR2F07GA091599 | 1HGCR2F07GA016207 | 1HGCR2F07GA062748 | 1HGCR2F07GA035002 | 1HGCR2F07GA032200 | 1HGCR2F07GA070445 | 1HGCR2F07GA028311 | 1HGCR2F07GA090405; 1HGCR2F07GA099976; 1HGCR2F07GA036845

1HGCR2F07GA043374; 1HGCR2F07GA055640 | 1HGCR2F07GA048008 | 1HGCR2F07GA085768 | 1HGCR2F07GA013887; 1HGCR2F07GA033315 | 1HGCR2F07GA013727; 1HGCR2F07GA053340 | 1HGCR2F07GA004350 | 1HGCR2F07GA070011 | 1HGCR2F07GA095345; 1HGCR2F07GA016014; 1HGCR2F07GA055511; 1HGCR2F07GA069232; 1HGCR2F07GA080263; 1HGCR2F07GA060952 | 1HGCR2F07GA019298 | 1HGCR2F07GA000377; 1HGCR2F07GA009046 | 1HGCR2F07GA028499 | 1HGCR2F07GA083552; 1HGCR2F07GA011198

1HGCR2F07GA031662 | 1HGCR2F07GA079761; 1HGCR2F07GA087035 | 1HGCR2F07GA035940; 1HGCR2F07GA072017 | 1HGCR2F07GA076326 | 1HGCR2F07GA059526 | 1HGCR2F07GA004249; 1HGCR2F07GA054567 | 1HGCR2F07GA076973 | 1HGCR2F07GA021407 | 1HGCR2F07GA056920; 1HGCR2F07GA059588 | 1HGCR2F07GA027353 | 1HGCR2F07GA083261; 1HGCR2F07GA005725; 1HGCR2F07GA036814 | 1HGCR2F07GA099511 | 1HGCR2F07GA010844 | 1HGCR2F07GA057145 | 1HGCR2F07GA032617 | 1HGCR2F07GA033220 | 1HGCR2F07GA094504 | 1HGCR2F07GA039096 | 1HGCR2F07GA042967 | 1HGCR2F07GA042337 | 1HGCR2F07GA005191;

1HGCR2F07GA083437

| 1HGCR2F07GA032584 | 1HGCR2F07GA047795; 1HGCR2F07GA040104 | 1HGCR2F07GA067769 | 1HGCR2F07GA023240 | 1HGCR2F07GA029233 | 1HGCR2F07GA047098 | 1HGCR2F07GA043293 | 1HGCR2F07GA083020 | 1HGCR2F07GA062538; 1HGCR2F07GA001853

1HGCR2F07GA003053 | 1HGCR2F07GA048803 | 1HGCR2F07GA092381 | 1HGCR2F07GA047778 | 1HGCR2F07GA024808; 1HGCR2F07GA000704; 1HGCR2F07GA009922 | 1HGCR2F07GA092624; 1HGCR2F07GA055024 | 1HGCR2F07GA098567 | 1HGCR2F07GA038207 | 1HGCR2F07GA075936; 1HGCR2F07GA026316 | 1HGCR2F07GA092266;

1HGCR2F07GA053662

; 1HGCR2F07GA048039; 1HGCR2F07GA066461 | 1HGCR2F07GA006003 | 1HGCR2F07GA066802; 1HGCR2F07GA001903 | 1HGCR2F07GA016935 | 1HGCR2F07GA077489

1HGCR2F07GA064421; 1HGCR2F07GA023416 | 1HGCR2F07GA089240 | 1HGCR2F07GA038949 | 1HGCR2F07GA016840 | 1HGCR2F07GA073376; 1HGCR2F07GA030205 | 1HGCR2F07GA047831 | 1HGCR2F07GA089092 | 1HGCR2F07GA034769 | 1HGCR2F07GA066413 | 1HGCR2F07GA028244 | 1HGCR2F07GA079257; 1HGCR2F07GA098360 | 1HGCR2F07GA077461; 1HGCR2F07GA040765; 1HGCR2F07GA099119 | 1HGCR2F07GA037817 | 1HGCR2F07GA017390; 1HGCR2F07GA084037; 1HGCR2F07GA042287; 1HGCR2F07GA012691; 1HGCR2F07GA079999; 1HGCR2F07GA072938 | 1HGCR2F07GA095636 | 1HGCR2F07GA074608 | 1HGCR2F07GA041849 | 1HGCR2F07GA037140; 1HGCR2F07GA063382 | 1HGCR2F07GA060045 | 1HGCR2F07GA005045 | 1HGCR2F07GA070526 | 1HGCR2F07GA088346 | 1HGCR2F07GA028180; 1HGCR2F07GA088959; 1HGCR2F07GA001464; 1HGCR2F07GA072602; 1HGCR2F07GA047313; 1HGCR2F07GA064869; 1HGCR2F07GA001108 | 1HGCR2F07GA018331; 1HGCR2F07GA072227; 1HGCR2F07GA078559 | 1HGCR2F07GA006244 | 1HGCR2F07GA041480 | 1HGCR2F07GA092915

1HGCR2F07GA072325 | 1HGCR2F07GA092588 | 1HGCR2F07GA000573 | 1HGCR2F07GA083728 | 1HGCR2F07GA083826; 1HGCR2F07GA033816 | 1HGCR2F07GA036747 | 1HGCR2F07GA034982; 1HGCR2F07GA059767 | 1HGCR2F07GA043164 | 1HGCR2F07GA014246; 1HGCR2F07GA020337 | 1HGCR2F07GA038367 | 1HGCR2F07GA047621

1HGCR2F07GA055489 | 1HGCR2F07GA050129; 1HGCR2F07GA065326 | 1HGCR2F07GA048865 | 1HGCR2F07GA031659 | 1HGCR2F07GA051569 | 1HGCR2F07GA005207; 1HGCR2F07GA019981; 1HGCR2F07GA011430

1HGCR2F07GA037686; 1HGCR2F07GA014988 | 1HGCR2F07GA059624; 1HGCR2F07GA010536;

1HGCR2F07GA039681

| 1HGCR2F07GA056366 | 1HGCR2F07GA093725 | 1HGCR2F07GA051295 | 1HGCR2F07GA066766 | 1HGCR2F07GA081803 | 1HGCR2F07GA059994 | 1HGCR2F07GA033069 | 1HGCR2F07GA096690 | 1HGCR2F07GA044900 | 1HGCR2F07GA065987 | 1HGCR2F07GA050230 | 1HGCR2F07GA010312; 1HGCR2F07GA031872 | 1HGCR2F07GA031936 | 1HGCR2F07GA031192; 1HGCR2F07GA095006 | 1HGCR2F07GA057940; 1HGCR2F07GA024310; 1HGCR2F07GA053970 | 1HGCR2F07GA016255; 1HGCR2F07GA074673 | 1HGCR2F07GA017048; 1HGCR2F07GA035680; 1HGCR2F07GA024341; 1HGCR2F07GA000086 | 1HGCR2F07GA088895 | 1HGCR2F07GA036229 | 1HGCR2F07GA010665 | 1HGCR2F07GA008933 | 1HGCR2F07GA082501 | 1HGCR2F07GA030043; 1HGCR2F07GA032861; 1HGCR2F07GA036831 | 1HGCR2F07GA029796; 1HGCR2F07GA061468 | 1HGCR2F07GA008835 | 1HGCR2F07GA017471 | 1HGCR2F07GA004591

1HGCR2F07GA023142; 1HGCR2F07GA005210

1HGCR2F07GA018104 | 1HGCR2F07GA037381 | 1HGCR2F07GA057971 | 1HGCR2F07GA010259 | 1HGCR2F07GA002503 | 1HGCR2F07GA050082; 1HGCR2F07GA022492; 1HGCR2F07GA069280 | 1HGCR2F07GA002582 | 1HGCR2F07GA053791; 1HGCR2F07GA014697; 1HGCR2F07GA068694 | 1HGCR2F07GA080053 | 1HGCR2F07GA066296; 1HGCR2F07GA054312 | 1HGCR2F07GA047151 | 1HGCR2F07GA074611; 1HGCR2F07GA092946 | 1HGCR2F07GA063303 | 1HGCR2F07GA007846 | 1HGCR2F07GA058134 | 1HGCR2F07GA031306; 1HGCR2F07GA052902 | 1HGCR2F07GA074916 | 1HGCR2F07GA082465 | 1HGCR2F07GA043004 | 1HGCR2F07GA038482 | 1HGCR2F07GA058022 | 1HGCR2F07GA095281; 1HGCR2F07GA039048; 1HGCR2F07GA008138;

1HGCR2F07GA019138

; 1HGCR2F07GA034710; 1HGCR2F07GA002551 | 1HGCR2F07GA010052 | 1HGCR2F07GA077878 | 1HGCR2F07GA007068; 1HGCR2F07GA004087 | 1HGCR2F07GA042354 | 1HGCR2F07GA099041; 1HGCR2F07GA049594; 1HGCR2F07GA064841 | 1HGCR2F07GA033752

1HGCR2F07GA033542 | 1HGCR2F07GA081526; 1HGCR2F07GA024954 | 1HGCR2F07GA061969 | 1HGCR2F07GA094812 | 1HGCR2F07GA056951 | 1HGCR2F07GA093532 | 1HGCR2F07GA044539

1HGCR2F07GA028583 | 1HGCR2F07GA014005 | 1HGCR2F07GA002727; 1HGCR2F07GA039549; 1HGCR2F07GA002968 | 1HGCR2F07GA050096 | 1HGCR2F07GA027885; 1HGCR2F07GA093188 | 1HGCR2F07GA055265 | 1HGCR2F07GA044136; 1HGCR2F07GA055217; 1HGCR2F07GA096415 | 1HGCR2F07GA009452 | 1HGCR2F07GA012321 | 1HGCR2F07GA043679 | 1HGCR2F07GA043956 | 1HGCR2F07GA061261 | 1HGCR2F07GA004901; 1HGCR2F07GA046176; 1HGCR2F07GA045660 | 1HGCR2F07GA094891 | 1HGCR2F07GA049756 | 1HGCR2F07GA084216 | 1HGCR2F07GA057632 | 1HGCR2F07GA013050 | 1HGCR2F07GA023464 | 1HGCR2F07GA049918 | 1HGCR2F07GA065259 | 1HGCR2F07GA017499 | 1HGCR2F07GA084443 | 1HGCR2F07GA082935 | 1HGCR2F07GA051796 | 1HGCR2F07GA081168; 1HGCR2F07GA038322; 1HGCR2F07GA029426; 1HGCR2F07GA046923 | 1HGCR2F07GA080716; 1HGCR2F07GA015509 | 1HGCR2F07GA077024; 1HGCR2F07GA059168; 1HGCR2F07GA088962 | 1HGCR2F07GA095233 | 1HGCR2F07GA057534 | 1HGCR2F07GA044430; 1HGCR2F07GA049188 |

1HGCR2F07GA082644

; 1HGCR2F07GA091859 | 1HGCR2F07GA065729 | 1HGCR2F07GA013372 | 1HGCR2F07GA085611 | 1HGCR2F07GA053063 | 1HGCR2F07GA088248 | 1HGCR2F07GA051586 | 1HGCR2F07GA026901; 1HGCR2F07GA029880 | 1HGCR2F07GA075905; 1HGCR2F07GA079467 | 1HGCR2F07GA051149 | 1HGCR2F07GA043682 | 1HGCR2F07GA012478 | 1HGCR2F07GA070395 | 1HGCR2F07GA007362; 1HGCR2F07GA010858 | 1HGCR2F07GA012979 | 1HGCR2F07GA044153 | 1HGCR2F07GA089478 | 1HGCR2F07GA007412 | 1HGCR2F07GA089223 | 1HGCR2F07GA061308; 1HGCR2F07GA099783 | 1HGCR2F07GA058523 | 1HGCR2F07GA057596; 1HGCR2F07GA056481 | 1HGCR2F07GA092980; 1HGCR2F07GA044041; 1HGCR2F07GA043861 | 1HGCR2F07GA043844

1HGCR2F07GA085978; 1HGCR2F07GA092526; 1HGCR2F07GA090050 | 1HGCR2F07GA044895; 1HGCR2F07GA021939 | 1HGCR2F07GA076052 | 1HGCR2F07GA049062; 1HGCR2F07GA001691 | 1HGCR2F07GA040779; 1HGCR2F07GA079954 | 1HGCR2F07GA076732

1HGCR2F07GA077167; 1HGCR2F07GA070980 | 1HGCR2F07GA040555 | 1HGCR2F07GA048333 | 1HGCR2F07GA017857 | 1HGCR2F07GA071255 | 1HGCR2F07GA088038 | 1HGCR2F07GA027840; 1HGCR2F07GA066170; 1HGCR2F07GA067917 | 1HGCR2F07GA077069 | 1HGCR2F07GA065973 | 1HGCR2F07GA008494 | 1HGCR2F07GA044928; 1HGCR2F07GA042676 | 1HGCR2F07GA099332 | 1HGCR2F07GA080831 | 1HGCR2F07GA068968

1HGCR2F07GA044072 | 1HGCR2F07GA093241; 1HGCR2F07GA041267 | 1HGCR2F07GA045965; 1HGCR2F07GA063690 | 1HGCR2F07GA056092; 1HGCR2F07GA014375 | 1HGCR2F07GA061101; 1HGCR2F07GA003070 | 1HGCR2F07GA003439; 1HGCR2F07GA091652 | 1HGCR2F07GA068839 | 1HGCR2F07GA047117 | 1HGCR2F07GA068033 | 1HGCR2F07GA053418

1HGCR2F07GA008706 | 1HGCR2F07GA020838 | 1HGCR2F07GA058201 | 1HGCR2F07GA077962 | 1HGCR2F07GA001528 | 1HGCR2F07GA029569

1HGCR2F07GA081655 | 1HGCR2F07GA032763 | 1HGCR2F07GA074950 | 1HGCR2F07GA043097 | 1HGCR2F07GA062541; 1HGCR2F07GA097449 | 1HGCR2F07GA088797 | 1HGCR2F07GA068288

1HGCR2F07GA087651 | 1HGCR2F07GA057615 | 1HGCR2F07GA027658 | 1HGCR2F07GA063771; 1HGCR2F07GA005188 | 1HGCR2F07GA031175 | 1HGCR2F07GA068484; 1HGCR2F07GA013307; 1HGCR2F07GA021021 | 1HGCR2F07GA022427 | 1HGCR2F07GA009919 | 1HGCR2F07GA051605; 1HGCR2F07GA095121; 1HGCR2F07GA040619 | 1HGCR2F07GA068338 | 1HGCR2F07GA073586; 1HGCR2F07GA000816; 1HGCR2F07GA053712; 1HGCR2F07GA018426; 1HGCR2F07GA069389 | 1HGCR2F07GA010388 | 1HGCR2F07GA058781 | 1HGCR2F07GA043102 | 1HGCR2F07GA016210 | 1HGCR2F07GA013260; 1HGCR2F07GA001674;

1HGCR2F07GA061535

| 1HGCR2F07GA033833 | 1HGCR2F07GA003778

1HGCR2F07GA083647 | 1HGCR2F07GA047246; 1HGCR2F07GA036425 | 1HGCR2F07GA027501

1HGCR2F07GA070283; 1HGCR2F07GA096530

1HGCR2F07GA046078; 1HGCR2F07GA023786 | 1HGCR2F07GA010889 | 1HGCR2F07GA023335; 1HGCR2F07GA075547; 1HGCR2F07GA081719 | 1HGCR2F07GA088783 | 1HGCR2F07GA028843 | 1HGCR2F07GA002386 | 1HGCR2F07GA066850 | 1HGCR2F07GA046405 | 1HGCR2F07GA033668 | 1HGCR2F07GA024386 | 1HGCR2F07GA009659 | 1HGCR2F07GA007975; 1HGCR2F07GA054648; 1HGCR2F07GA010469; 1HGCR2F07GA099458 | 1HGCR2F07GA033976 | 1HGCR2F07GA061714 | 1HGCR2F07GA059297 | 1HGCR2F07GA010990; 1HGCR2F07GA054732; 1HGCR2F07GA037946 | 1HGCR2F07GA001111 | 1HGCR2F07GA009466 | 1HGCR2F07GA005966 | 1HGCR2F07GA024551; 1HGCR2F07GA080554; 1HGCR2F07GA019933 | 1HGCR2F07GA027918; 1HGCR2F07GA000508 | 1HGCR2F07GA069327; 1HGCR2F07GA082840 | 1HGCR2F07GA032472 | 1HGCR2F07GA071658; 1HGCR2F07GA093160 | 1HGCR2F07GA080151 | 1HGCR2F07GA039275 | 1HGCR2F07GA075497 | 1HGCR2F07GA061809 | 1HGCR2F07GA007748; 1HGCR2F07GA097239; 1HGCR2F07GA057288 | 1HGCR2F07GA008995 | 1HGCR2F07GA078304; 1HGCR2F07GA003196 | 1HGCR2F07GA027157 | 1HGCR2F07GA024050 | 1HGCR2F07GA074138 | 1HGCR2F07GA014750 | 1HGCR2F07GA018619 | 1HGCR2F07GA087553

1HGCR2F07GA077251; 1HGCR2F07GA022377 | 1HGCR2F07GA000170; 1HGCR2F07GA085091 | 1HGCR2F07GA050325 | 1HGCR2F07GA072762; 1HGCR2F07GA089898; 1HGCR2F07GA053709 | 1HGCR2F07GA036022;

1HGCR2F07GA015266

; 1HGCR2F07GA088931 | 1HGCR2F07GA047702

1HGCR2F07GA086774 | 1HGCR2F07GA097094 | 1HGCR2F07GA052866; 1HGCR2F07GA012402 | 1HGCR2F07GA004414; 1HGCR2F07GA068307 | 1HGCR2F07GA076763

1HGCR2F07GA067481; 1HGCR2F07GA071630 | 1HGCR2F07GA096009; 1HGCR2F07GA056464 | 1HGCR2F07GA025537 | 1HGCR2F07GA004851 | 1HGCR2F07GA001481 | 1HGCR2F07GA092431;

1HGCR2F07GA058800

| 1HGCR2F07GA028695 | 1HGCR2F07GA059266; 1HGCR2F07GA029555 | 1HGCR2F07GA070770; 1HGCR2F07GA024436; 1HGCR2F07GA054620; 1HGCR2F07GA055430 | 1HGCR2F07GA060983 | 1HGCR2F07GA085270; 1HGCR2F07GA051359; 1HGCR2F07GA061373; 1HGCR2F07GA050602 | 1HGCR2F07GA060675; 1HGCR2F07GA010732 | 1HGCR2F07GA039289 | 1HGCR2F07GA065018 |

1HGCR2F07GA099766

; 1HGCR2F07GA084314; 1HGCR2F07GA009273; 1HGCR2F07GA017373 | 1HGCR2F07GA092428 | 1HGCR2F07GA007572 | 1HGCR2F07GA023724 | 1HGCR2F07GA032505 | 1HGCR2F07GA016580 | 1HGCR2F07GA042421 | 1HGCR2F07GA016529 | 1HGCR2F07GA097970; 1HGCR2F07GA004283 | 1HGCR2F07GA024467 | 1HGCR2F07GA021505 | 1HGCR2F07GA084765 | 1HGCR2F07GA007457; 1HGCR2F07GA064306 | 1HGCR2F07GA099380 | 1HGCR2F07GA021990

1HGCR2F07GA059509 | 1HGCR2F07GA024615; 1HGCR2F07GA032293; 1HGCR2F07GA054407; 1HGCR2F07GA038370 | 1HGCR2F07GA063396 | 1HGCR2F07GA027269 | 1HGCR2F07GA061891; 1HGCR2F07GA090081 | 1HGCR2F07GA068355; 1HGCR2F07GA077914; 1HGCR2F07GA001867; 1HGCR2F07GA051491

1HGCR2F07GA023061 | 1HGCR2F07GA086094 | 1HGCR2F07GA041933 | 1HGCR2F07GA017485; 1HGCR2F07GA089111 | 1HGCR2F07GA058036 | 1HGCR2F07GA013579 | 1HGCR2F07GA035579 | 1HGCR2F07GA011749 | 1HGCR2F07GA060627 | 1HGCR2F07GA062250 | 1HGCR2F07GA089528 | 1HGCR2F07GA079646 | 1HGCR2F07GA012187 | 1HGCR2F07GA065388 | 1HGCR2F07GA085690 | 1HGCR2F07GA013517 | 1HGCR2F07GA075967 | 1HGCR2F07GA094759

1HGCR2F07GA082434 | 1HGCR2F07GA072194 | 1HGCR2F07GA042130 | 1HGCR2F07GA020533 | 1HGCR2F07GA059218; 1HGCR2F07GA048476 | 1HGCR2F07GA029412; 1HGCR2F07GA048221 | 1HGCR2F07GA088167 | 1HGCR2F07GA010651

1HGCR2F07GA048042 | 1HGCR2F07GA037624

1HGCR2F07GA068887; 1HGCR2F07GA060871 | 1HGCR2F07GA061387 | 1HGCR2F07GA071112 | 1HGCR2F07GA063995

1HGCR2F07GA033461 | 1HGCR2F07GA079405; 1HGCR2F07GA093093; 1HGCR2F07GA033377 | 1HGCR2F07GA003487

1HGCR2F07GA044721 | 1HGCR2F07GA044377 | 1HGCR2F07GA008530 | 1HGCR2F07GA019477 | 1HGCR2F07GA099993 | 1HGCR2F07GA091974

1HGCR2F07GA094499 | 1HGCR2F07GA066623 | 1HGCR2F07GA032620 | 1HGCR2F07GA051250; 1HGCR2F07GA005059; 1HGCR2F07GA057159 | 1HGCR2F07GA079176 | 1HGCR2F07GA079579; 1HGCR2F07GA058330

1HGCR2F07GA012898 | 1HGCR2F07GA019320 | 1HGCR2F07GA078626 | 1HGCR2F07GA097581 | 1HGCR2F07GA052186; 1HGCR2F07GA098939 | 1HGCR2F07GA080179 | 1HGCR2F07GA019415 | 1HGCR2F07GA060837 | 1HGCR2F07GA047926 | 1HGCR2F07GA030740 | 1HGCR2F07GA010178; 1HGCR2F07GA087083 | 1HGCR2F07GA096558 | 1HGCR2F07GA023156 | 1HGCR2F07GA080666 | 1HGCR2F07GA032424; 1HGCR2F07GA077363 | 1HGCR2F07GA005255; 1HGCR2F07GA053984 | 1HGCR2F07GA009094 | 1HGCR2F07GA050728; 1HGCR2F07GA092543; 1HGCR2F07GA039566 | 1HGCR2F07GA046498

1HGCR2F07GA028714 | 1HGCR2F07GA024338 | 1HGCR2F07GA084801 | 1HGCR2F07GA071661; 1HGCR2F07GA011458; 1HGCR2F07GA070672 | 1HGCR2F07GA019172 | 1HGCR2F07GA024825; 1HGCR2F07GA022637; 1HGCR2F07GA073930; 1HGCR2F07GA058098 | 1HGCR2F07GA039423 | 1HGCR2F07GA099539 | 1HGCR2F07GA093403; 1HGCR2F07GA049272 | 1HGCR2F07GA066590

1HGCR2F07GA038143 | 1HGCR2F07GA022198 | 1HGCR2F07GA091165 | 1HGCR2F07GA039356; 1HGCR2F07GA088587 | 1HGCR2F07GA040894 | 1HGCR2F07GA093014 | 1HGCR2F07GA095166 | 1HGCR2F07GA002498; 1HGCR2F07GA017552 | 1HGCR2F07GA061762; 1HGCR2F07GA068081; 1HGCR2F07GA024453; 1HGCR2F07GA079369 | 1HGCR2F07GA076813 | 1HGCR2F07GA073488 | 1HGCR2F07GA010925 | 1HGCR2F07GA008804 | 1HGCR2F07GA056030 | 1HGCR2F07GA012061 | 1HGCR2F07GA017972 | 1HGCR2F07GA073927; 1HGCR2F07GA094440 | 1HGCR2F07GA056836; 1HGCR2F07GA026686 | 1HGCR2F07GA035016 | 1HGCR2F07GA056660 | 1HGCR2F07GA003019 | 1HGCR2F07GA005336 | 1HGCR2F07GA058490 | 1HGCR2F07GA085463 | 1HGCR2F07GA039471 | 1HGCR2F07GA054522 | 1HGCR2F07GA082188;

1HGCR2F07GA006681

| 1HGCR2F07GA067237 | 1HGCR2F07GA079033 | 1HGCR2F07GA073149; 1HGCR2F07GA092154 | 1HGCR2F07GA000220; 1HGCR2F07GA003800 | 1HGCR2F07GA084961 | 1HGCR2F07GA042533

1HGCR2F07GA010097 | 1HGCR2F07GA021858 | 1HGCR2F07GA043522 | 1HGCR2F07GA031029 | 1HGCR2F07GA038532 | 1HGCR2F07GA026204 | 1HGCR2F07GA047392 | 1HGCR2F07GA008883; 1HGCR2F07GA011850; 1HGCR2F07GA087892 | 1HGCR2F07GA059459 | 1HGCR2F07GA013940 | 1HGCR2F07GA086211; 1HGCR2F07GA082059; 1HGCR2F07GA087875; 1HGCR2F07GA054424; 1HGCR2F07GA050132 |

1HGCR2F07GA002145

; 1HGCR2F07GA087598 | 1HGCR2F07GA011847; 1HGCR2F07GA094051

1HGCR2F07GA061079 | 1HGCR2F07GA006843 | 1HGCR2F07GA042435 | 1HGCR2F07GA026302; 1HGCR2F07GA016062 | 1HGCR2F07GA099721; 1HGCR2F07GA075161 | 1HGCR2F07GA011427; 1HGCR2F07GA058666

1HGCR2F07GA023352; 1HGCR2F07GA011783 | 1HGCR2F07GA034755 | 1HGCR2F07GA066038; 1HGCR2F07GA034349 | 1HGCR2F07GA077332; 1HGCR2F07GA092901 | 1HGCR2F07GA068601 | 1HGCR2F07GA010147; 1HGCR2F07GA013288 | 1HGCR2F07GA064029; 1HGCR2F07GA089741 | 1HGCR2F07GA006650 | 1HGCR2F07GA018863; 1HGCR2F07GA026185

1HGCR2F07GA033928 | 1HGCR2F07GA021889;

1HGCR2F07GA068226

| 1HGCR2F07GA091702 | 1HGCR2F07GA001142 | 1HGCR2F07GA029085; 1HGCR2F07GA064905 | 1HGCR2F07GA058831 | 1HGCR2F07GA022704

1HGCR2F07GA005661 | 1HGCR2F07GA014604 | 1HGCR2F07GA058926; 1HGCR2F07GA072857; 1HGCR2F07GA094437 | 1HGCR2F07GA055119 | 1HGCR2F07GA073460 | 1HGCR2F07GA028650 | 1HGCR2F07GA034416

1HGCR2F07GA084636 | 1HGCR2F07GA049823 | 1HGCR2F07GA079145 | 1HGCR2F07GA018328 | 1HGCR2F07GA093515 | 1HGCR2F07GA035324 | 1HGCR2F07GA025604 | 1HGCR2F07GA024369 | 1HGCR2F07GA042306 | 1HGCR2F07GA059638; 1HGCR2F07GA063172

1HGCR2F07GA037820 | 1HGCR2F07GA022847 | 1HGCR2F07GA027496; 1HGCR2F07GA069974 | 1HGCR2F07GA076861; 1HGCR2F07GA052351

1HGCR2F07GA032973 | 1HGCR2F07GA022900 | 1HGCR2F07GA000797

1HGCR2F07GA066086 | 1HGCR2F07GA070266 | 1HGCR2F07GA075242; 1HGCR2F07GA051975; 1HGCR2F07GA036778 | 1HGCR2F07GA000458; 1HGCR2F07GA049840; 1HGCR2F07GA017809 | 1HGCR2F07GA030009 | 1HGCR2F07GA014764; 1HGCR2F07GA033055 | 1HGCR2F07GA067609 | 1HGCR2F07GA046856; 1HGCR2F07GA095085 | 1HGCR2F07GA025313 | 1HGCR2F07GA011167; 1HGCR2F07GA066864 | 1HGCR2F07GA028096; 1HGCR2F07GA015638; 1HGCR2F07GA011170 | 1HGCR2F07GA014215; 1HGCR2F07GA084524; 1HGCR2F07GA061633; 1HGCR2F07GA038403 | 1HGCR2F07GA075421 | 1HGCR2F07GA022766; 1HGCR2F07GA084975; 1HGCR2F07GA026588 | 1HGCR2F07GA080103 | 1HGCR2F07GA079596; 1HGCR2F07GA013789 | 1HGCR2F07GA038594 | 1HGCR2F07GA079470

1HGCR2F07GA096527 | 1HGCR2F07GA018913 | 1HGCR2F07GA061096 | 1HGCR2F07GA030267; 1HGCR2F07GA068467 | 1HGCR2F07GA031290 | 1HGCR2F07GA096754; 1HGCR2F07GA079629 | 1HGCR2F07GA058697; 1HGCR2F07GA059929 | 1HGCR2F07GA025554 | 1HGCR2F07GA031399 | 1HGCR2F07GA032343; 1HGCR2F07GA001366 | 1HGCR2F07GA038160 | 1HGCR2F07GA068937; 1HGCR2F07GA049482 | 1HGCR2F07GA055508 | 1HGCR2F07GA040815 | 1HGCR2F07GA059056 | 1HGCR2F07GA088928; 1HGCR2F07GA000587 | 1HGCR2F07GA025781 | 1HGCR2F07GA015171 | 1HGCR2F07GA040197 |

1HGCR2F07GA037932

; 1HGCR2F07GA024789 | 1HGCR2F07GA016630; 1HGCR2F07GA016756; 1HGCR2F07GA017566 | 1HGCR2F07GA035971 | 1HGCR2F07GA062488

1HGCR2F07GA001626 | 1HGCR2F07GA010441 | 1HGCR2F07GA087195 | 1HGCR2F07GA011976; 1HGCR2F07GA067240; 1HGCR2F07GA098293 | 1HGCR2F07GA074110; 1HGCR2F07GA068257; 1HGCR2F07GA044315

1HGCR2F07GA009192; 1HGCR2F07GA073054; 1HGCR2F07GA055444 | 1HGCR2F07GA026512 | 1HGCR2F07GA038384 | 1HGCR2F07GA029040 | 1HGCR2F07GA039583 | 1HGCR2F07GA016546; 1HGCR2F07GA067593 | 1HGCR2F07GA085317; 1HGCR2F07GA018653 | 1HGCR2F07GA022962 | 1HGCR2F07GA063818 | 1HGCR2F07GA098410; 1HGCR2F07GA010066

1HGCR2F07GA050843; 1HGCR2F07GA028891 | 1HGCR2F07GA029183; 1HGCR2F07GA052432

1HGCR2F07GA084362 | 1HGCR2F07GA027577 | 1HGCR2F07GA075757 | 1HGCR2F07GA028325; 1HGCR2F07GA063141; 1HGCR2F07GA021987 | 1HGCR2F07GA023853; 1HGCR2F07GA093739 | 1HGCR2F07GA035226 | 1HGCR2F07GA022864; 1HGCR2F07GA093692; 1HGCR2F07GA067156; 1HGCR2F07GA046579 | 1HGCR2F07GA014134 | 1HGCR2F07GA075192 | 1HGCR2F07GA044802; 1HGCR2F07GA082756 | 1HGCR2F07GA087102; 1HGCR2F07GA090517; 1HGCR2F07GA062393; 1HGCR2F07GA080277 | 1HGCR2F07GA035291 | 1HGCR2F07GA059493; 1HGCR2F07GA028664; 1HGCR2F07GA056903 | 1HGCR2F07GA068324; 1HGCR2F07GA065083; 1HGCR2F07GA000251 | 1HGCR2F07GA041723 | 1HGCR2F07GA026705 | 1HGCR2F07GA092235 | 1HGCR2F07GA077976 | 1HGCR2F07GA078318; 1HGCR2F07GA055671 | 1HGCR2F07GA044461; 1HGCR2F07GA091585 | 1HGCR2F07GA034397 | 1HGCR2F07GA020144; 1HGCR2F07GA074544 | 1HGCR2F07GA063138; 1HGCR2F07GA042788; 1HGCR2F07GA008589

1HGCR2F07GA045657; 1HGCR2F07GA079727 | 1HGCR2F07GA082627 | 1HGCR2F07GA079825 | 1HGCR2F07GA008723 | 1HGCR2F07GA027045 | 1HGCR2F07GA073569 |

1HGCR2F07GA069599

; 1HGCR2F07GA089979 | 1HGCR2F07GA043424 | 1HGCR2F07GA007992 | 1HGCR2F07GA009158

1HGCR2F07GA004073 | 1HGCR2F07GA001657

1HGCR2F07GA075743 | 1HGCR2F07GA027319 | 1HGCR2F07GA047294 | 1HGCR2F07GA081509; 1HGCR2F07GA002226 | 1HGCR2F07GA059736 | 1HGCR2F07GA065925 | 1HGCR2F07GA040491

1HGCR2F07GA069750; 1HGCR2F07GA032228 | 1HGCR2F07GA062930; 1HGCR2F07GA094423

1HGCR2F07GA025974

1HGCR2F07GA088234

1HGCR2F07GA093420 | 1HGCR2F07GA091294 | 1HGCR2F07GA093479 | 1HGCR2F07GA033931; 1HGCR2F07GA061177

1HGCR2F07GA056853 | 1HGCR2F07GA007801; 1HGCR2F07GA097080; 1HGCR2F07GA043729 | 1HGCR2F07GA060563 | 1HGCR2F07GA030091 | 1HGCR2F07GA022735; 1HGCR2F07GA042242 | 1HGCR2F07GA083776 | 1HGCR2F07GA038305; 1HGCR2F07GA069456 | 1HGCR2F07GA022184 | 1HGCR2F07GA094342; 1HGCR2F07GA071305 | 1HGCR2F07GA042192 | 1HGCR2F07GA067920 | 1HGCR2F07GA096799 | 1HGCR2F07GA040393 | 1HGCR2F07GA004526 | 1HGCR2F07GA057937 | 1HGCR2F07GA014778 | 1HGCR2F07GA084751

1HGCR2F07GA035131; 1HGCR2F07GA039373; 1HGCR2F07GA042029 | 1HGCR2F07GA069876; 1HGCR2F07GA046114; 1HGCR2F07GA062782; 1HGCR2F07GA034383; 1HGCR2F07GA069702 | 1HGCR2F07GA008852; 1HGCR2F07GA028888; 1HGCR2F07GA050499 | 1HGCR2F07GA026090 | 1HGCR2F07GA050566 | 1HGCR2F07GA090601 | 1HGCR2F07GA089075 | 1HGCR2F07GA090615; 1HGCR2F07GA029006; 1HGCR2F07GA054178 |

1HGCR2F07GA0688561HGCR2F07GA025358 | 1HGCR2F07GA039941 | 1HGCR2F07GA018605; 1HGCR2F07GA046999 | 1HGCR2F07GA003747; 1HGCR2F07GA001044 | 1HGCR2F07GA079243 | 1HGCR2F07GA035419 | 1HGCR2F07GA049126

1HGCR2F07GA004770 | 1HGCR2F07GA006714; 1HGCR2F07GA002078; 1HGCR2F07GA002890; 1HGCR2F07GA033704 | 1HGCR2F07GA012576 | 1HGCR2F07GA042905; 1HGCR2F07GA043407 | 1HGCR2F07GA058909; 1HGCR2F07GA019852 | 1HGCR2F07GA048946; 1HGCR2F07GA081574; 1HGCR2F07GA065584 | 1HGCR2F07GA078223; 1HGCR2F07GA041589 | 1HGCR2F07GA083809 | 1HGCR2F07GA001769 | 1HGCR2F07GA074222 | 1HGCR2F07GA061518; 1HGCR2F07GA007507 | 1HGCR2F07GA047232 | 1HGCR2F07GA009998 | 1HGCR2F07GA041107 | 1HGCR2F07GA008270; 1HGCR2F07GA096642 | 1HGCR2F07GA066315 | 1HGCR2F07GA023626 | 1HGCR2F07GA026753 | 1HGCR2F07GA018958 | 1HGCR2F07GA010133 | 1HGCR2F07GA019074 | 1HGCR2F07GA086158 | 1HGCR2F07GA089934 | 1HGCR2F07GA078741; 1HGCR2F07GA057775 | 1HGCR2F07GA099573; 1HGCR2F07GA087942 | 1HGCR2F07GA034190 | 1HGCR2F07GA096107 | 1HGCR2F07GA070297 | 1HGCR2F07GA012318; 1HGCR2F07GA058148; 1HGCR2F07GA087956 | 1HGCR2F07GA090551; 1HGCR2F07GA045206 | 1HGCR2F07GA038899; 1HGCR2F07GA014277 | 1HGCR2F07GA078190; 1HGCR2F07GA060725 | 1HGCR2F07GA020810 | 1HGCR2F07GA003795 | 1HGCR2F07GA062698; 1HGCR2F07GA068050 | 1HGCR2F07GA000198 | 1HGCR2F07GA092512; 1HGCR2F07GA074415

1HGCR2F07GA009368 | 1HGCR2F07GA017826; 1HGCR2F07GA079453 | 1HGCR2F07GA026252; 1HGCR2F07GA016594; 1HGCR2F07GA009676 | 1HGCR2F07GA085740 | 1HGCR2F07GA083650 | 1HGCR2F07GA085902 | 1HGCR2F07GA070512 | 1HGCR2F07GA052320 | 1HGCR2F07GA075659; 1HGCR2F07GA089691 | 1HGCR2F07GA000122 | 1HGCR2F07GA083292 | 1HGCR2F07GA044699; 1HGCR2F07GA053600

1HGCR2F07GA072051; 1HGCR2F07GA078058; 1HGCR2F07GA072308; 1HGCR2F07GA016160

1HGCR2F07GA005112 | 1HGCR2F07GA091571; 1HGCR2F07GA078982; 1HGCR2F07GA050194 | 1HGCR2F07GA040684; 1HGCR2F07GA050857

1HGCR2F07GA099251 | 1HGCR2F07GA069117 | 1HGCR2F07GA017907 | 1HGCR2F07GA053483; 1HGCR2F07GA037218 | 1HGCR2F07GA080800 | 1HGCR2F07GA004736 | 1HGCR2F07GA009337; 1HGCR2F07GA034741; 1HGCR2F07GA060224; 1HGCR2F07GA015994; 1HGCR2F07GA024565 | 1HGCR2F07GA028874 | 1HGCR2F07GA003960; 1HGCR2F07GA076195 | 1HGCR2F07GA028552 | 1HGCR2F07GA080795 | 1HGCR2F07GA076083 | 1HGCR2F07GA054973 | 1HGCR2F07GA006616 | 1HGCR2F07GA062247 | 1HGCR2F07GA001156 | 1HGCR2F07GA094485 | 1HGCR2F07GA090257 | 1HGCR2F07GA025733

1HGCR2F07GA094793 | 1HGCR2F07GA095250 | 1HGCR2F07GA082448 | 1HGCR2F07GA004381 | 1HGCR2F07GA052642

1HGCR2F07GA068405; 1HGCR2F07GA036893 | 1HGCR2F07GA009645 | 1HGCR2F07GA055914 | 1HGCR2F07GA066248 | 1HGCR2F07GA010567

1HGCR2F07GA077900; 1HGCR2F07GA092994; 1HGCR2F07GA033217 | 1HGCR2F07GA031953 | 1HGCR2F07GA094888 | 1HGCR2F07GA099752 | 1HGCR2F07GA029068; 1HGCR2F07GA096978 | 1HGCR2F07GA046324 | 1HGCR2F07GA036716 | 1HGCR2F07GA051684 | 1HGCR2F07GA029720 | 1HGCR2F07GA080439; 1HGCR2F07GA021441

1HGCR2F07GA073328; 1HGCR2F07GA091893 | 1HGCR2F07GA085799; 1HGCR2F07GA082269; 1HGCR2F07GA054827 | 1HGCR2F07GA083759; 1HGCR2F07GA050583

1HGCR2F07GA056707 |

1HGCR2F07GA078612

| 1HGCR2F07GA075256

1HGCR2F07GA066993 | 1HGCR2F07GA053595 | 1HGCR2F07GA051927

1HGCR2F07GA066220; 1HGCR2F07GA006289;

1HGCR2F07GA007037

; 1HGCR2F07GA085379 | 1HGCR2F07GA089870; 1HGCR2F07GA067948 | 1HGCR2F07GA073071 | 1HGCR2F07GA002355 |

1HGCR2F07GA074236

; 1HGCR2F07GA039468; 1HGCR2F07GA046243; 1HGCR2F07GA082370 | 1HGCR2F07GA089285; 1HGCR2F07GA074737 | 1HGCR2F07GA043391; 1HGCR2F07GA012528 | 1HGCR2F07GA085205 | 1HGCR2F07GA092753 | 1HGCR2F07GA074009 | 1HGCR2F07GA042628 | 1HGCR2F07GA018491 | 1HGCR2F07GA045304 | 1HGCR2F07GA005319; 1HGCR2F07GA094681; 1HGCR2F07GA083633 | 1HGCR2F07GA036084; 1HGCR2F07GA060417 | 1HGCR2F07GA028227 | 1HGCR2F07GA008544; 1HGCR2F07GA083003 | 1HGCR2F07GA066332

1HGCR2F07GA086225 | 1HGCR2F07GA043892 | 1HGCR2F07GA061258 | 1HGCR2F07GA046825

1HGCR2F07GA016871 | 1HGCR2F07GA066167 | 1HGCR2F07GA046646; 1HGCR2F07GA076214; 1HGCR2F07GA000637 | 1HGCR2F07GA021147 | 1HGCR2F07GA075953; 1HGCR2F07GA090386 | 1HGCR2F07GA009936 | 1HGCR2F07GA084782; 1HGCR2F07GA084846 | 1HGCR2F07GA064757 | 1HGCR2F07GA006910; 1HGCR2F07GA057646 | 1HGCR2F07GA064533 | 1HGCR2F07GA053113 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F07GA0.
1HGCR2F07GA047523 | 1HGCR2F07GA035162 | 1HGCR2F07GA082126 | 1HGCR2F07GA096933 | 1HGCR2F07GA017888 | 1HGCR2F07GA021357; 1HGCR2F07GA052544

1HGCR2F07GA040717; 1HGCR2F07GA033735; 1HGCR2F07GA016272 | 1HGCR2F07GA075578; 1HGCR2F07GA086337 | 1HGCR2F07GA022279 | 1HGCR2F07GA014196 | 1HGCR2F07GA039440 | 1HGCR2F07GA022606; 1HGCR2F07GA006891; 1HGCR2F07GA064984

1HGCR2F07GA036523 | 1HGCR2F07GA017079; 1HGCR2F07GA022461 | 1HGCR2F07GA023285

1HGCR2F07GA065732 | 1HGCR2F07GA089464; 1HGCR2F07GA036683 | 1HGCR2F07GA067951; 1HGCR2F07GA076746 | 1HGCR2F07GA013503 |

1HGCR2F07GA096463

| 1HGCR2F07GA080070 | 1HGCR2F07GA074656

1HGCR2F07GA095653 | 1HGCR2F07GA081266 | 1HGCR2F07GA048543 | 1HGCR2F07GA042449 | 1HGCR2F07GA091408; 1HGCR2F07GA079548 | 1HGCR2F07GA085818; 1HGCR2F07GA076178 | 1HGCR2F07GA066878 | 1HGCR2F07GA011234; 1HGCR2F07GA001173 | 1HGCR2F07GA080926; 1HGCR2F07GA014621 | 1HGCR2F07GA066380 | 1HGCR2F07GA062717 | 1HGCR2F07GA000119 | 1HGCR2F07GA070994; 1HGCR2F07GA081610; 1HGCR2F07GA040801; 1HGCR2F07GA057128 | 1HGCR2F07GA036456; 1HGCR2F07GA026526 | 1HGCR2F07GA071157 | 1HGCR2F07GA086127; 1HGCR2F07GA091831 | 1HGCR2F07GA063804

1HGCR2F07GA084622 | 1HGCR2F07GA016076 | 1HGCR2F07GA067089; 1HGCR2F07GA092302 | 1HGCR2F07GA026896; 1HGCR2F07GA045092; 1HGCR2F07GA084345 | 1HGCR2F07GA013937 | 1HGCR2F07GA031757; 1HGCR2F07GA091277

1HGCR2F07GA009855 | 1HGCR2F07GA011556 | 1HGCR2F07GA040278 | 1HGCR2F07GA031256 | 1HGCR2F07GA075354; 1HGCR2F07GA034948 | 1HGCR2F07GA027837 | 1HGCR2F07GA050440 | 1HGCR2F07GA008978 | 1HGCR2F07GA029409; 1HGCR2F07GA036439 | 1HGCR2F07GA062295; 1HGCR2F07GA013100 | 1HGCR2F07GA036473 | 1HGCR2F07GA054519 | 1HGCR2F07GA051054; 1HGCR2F07GA045769 | 1HGCR2F07GA059770 | 1HGCR2F07GA097712; 1HGCR2F07GA041186 | 1HGCR2F07GA023822 | 1HGCR2F07GA074303 | 1HGCR2F07GA043469; 1HGCR2F07GA050826; 1HGCR2F07GA042645

1HGCR2F07GA007216 | 1HGCR2F07GA089142 | 1HGCR2F07GA028566; 1HGCR2F07GA019883; 1HGCR2F07GA074091; 1HGCR2F07GA065357 | 1HGCR2F07GA042466 | 1HGCR2F07GA074320 | 1HGCR2F07GA089707 | 1HGCR2F07GA040071 | 1HGCR2F07GA093319; 1HGCR2F07GA054908; 1HGCR2F07GA097743; 1HGCR2F07GA010892; 1HGCR2F07GA051717 | 1HGCR2F07GA082997 | 1HGCR2F07GA067271; 1HGCR2F07GA014540 | 1HGCR2F07GA094583 | 1HGCR2F07GA020015 | 1HGCR2F07GA048641; 1HGCR2F07GA034870 | 1HGCR2F07GA019821 | 1HGCR2F07GA051748; 1HGCR2F07GA002338; 1HGCR2F07GA014232; 1HGCR2F07GA039437 | 1HGCR2F07GA065178; 1HGCR2F07GA053788 | 1HGCR2F07GA032715 | 1HGCR2F07GA076357 | 1HGCR2F07GA074074 | 1HGCR2F07GA078688; 1HGCR2F07GA074057 | 1HGCR2F07GA086516; 1HGCR2F07GA058876; 1HGCR2F07GA014229 | 1HGCR2F07GA033590 | 1HGCR2F07GA018023 | 1HGCR2F07GA044914

1HGCR2F07GA046730 | 1HGCR2F07GA050079; 1HGCR2F07GA091683

1HGCR2F07GA042936; 1HGCR2F07GA074351 | 1HGCR2F07GA065648 | 1HGCR2F07GA006972; 1HGCR2F07GA003974 | 1HGCR2F07GA064967; 1HGCR2F07GA099072; 1HGCR2F07GA039633 | 1HGCR2F07GA021925 | 1HGCR2F07GA034612; 1HGCR2F07GA026395; 1HGCR2F07GA050289 | 1HGCR2F07GA032990

1HGCR2F07GA034187; 1HGCR2F07GA006485

1HGCR2F07GA075726; 1HGCR2F07GA057579; 1HGCR2F07GA026638 | 1HGCR2F07GA024727

1HGCR2F07GA026218; 1HGCR2F07GA037669; 1HGCR2F07GA085351

1HGCR2F07GA065505; 1HGCR2F07GA076441 | 1HGCR2F07GA082062

1HGCR2F07GA013095 | 1HGCR2F07GA091098; 1HGCR2F07GA095216 | 1HGCR2F07GA069246 | 1HGCR2F07GA002999; 1HGCR2F07GA034495

1HGCR2F07GA018717 | 1HGCR2F07GA098746 | 1HGCR2F07GA073622 | 1HGCR2F07GA051751; 1HGCR2F07GA086130 | 1HGCR2F07GA060661 | 1HGCR2F07GA077301; 1HGCR2F07GA084412; 1HGCR2F07GA082630; 1HGCR2F07GA002467 | 1HGCR2F07GA067030; 1HGCR2F07GA028972; 1HGCR2F07GA085866 | 1HGCR2F07GA097077 | 1HGCR2F07GA052592 | 1HGCR2F07GA036103 | 1HGCR2F07GA058294 | 1HGCR2F07GA087231; 1HGCR2F07GA041334 | 1HGCR2F07GA037557; 1HGCR2F07GA026414 | 1HGCR2F07GA018541; 1HGCR2F07GA051314; 1HGCR2F07GA069893; 1HGCR2F07GA065746 | 1HGCR2F07GA026171 | 1HGCR2F07GA005580 | 1HGCR2F07GA004588 | 1HGCR2F07GA096821 | 1HGCR2F07GA059462 | 1HGCR2F07GA051703 | 1HGCR2F07GA009421 | 1HGCR2F07GA031161; 1HGCR2F07GA084703 | 1HGCR2F07GA024811 | 1HGCR2F07GA002307 | 1HGCR2F07GA080022

1HGCR2F07GA026476; 1HGCR2F07GA068078; 1HGCR2F07GA059445 | 1HGCR2F07GA004445; 1HGCR2F07GA061955 | 1HGCR2F07GA099900 | 1HGCR2F07GA078674 | 1HGCR2F07GA094907; 1HGCR2F07GA048025 | 1HGCR2F07GA059784; 1HGCR2F07GA086600 | 1HGCR2F07GA066945 | 1HGCR2F07GA085916 | 1HGCR2F07GA040734 | 1HGCR2F07GA080246 | 1HGCR2F07GA005546 | 1HGCR2F07GA020063 | 1HGCR2F07GA038241; 1HGCR2F07GA039115 |

1HGCR2F07GA070235

| 1HGCR2F07GA070431 | 1HGCR2F07GA067318; 1HGCR2F07GA022797 | 1HGCR2F07GA029295; 1HGCR2F07GA025862 | 1HGCR2F07GA067660 | 1HGCR2F07GA000167 | 1HGCR2F07GA031502 | 1HGCR2F07GA006020; 1HGCR2F07GA066556 | 1HGCR2F07GA037994 | 1HGCR2F07GA091487 | 1HGCR2F07GA019379 | 1HGCR2F07GA070669 | 1HGCR2F07GA082577 | 1HGCR2F07GA078805 | 1HGCR2F07GA048929 | 1HGCR2F07GA092073 | 1HGCR2F07GA019219 | 1HGCR2F07GA043858 | 1HGCR2F07GA083860 | 1HGCR2F07GA018393 | 1HGCR2F07GA080750; 1HGCR2F07GA049403 | 1HGCR2F07GA027336 |

1HGCR2F07GA002663

| 1HGCR2F07GA000556 | 1HGCR2F07GA030995

1HGCR2F07GA075998 | 1HGCR2F07GA054455

1HGCR2F07GA095930 | 1HGCR2F07GA024744 | 1HGCR2F07GA008625 | 1HGCR2F07GA037977; 1HGCR2F07GA030639 | 1HGCR2F07GA012223 | 1HGCR2F07GA095670 | 1HGCR2F07GA048252

1HGCR2F07GA058599 | 1HGCR2F07GA023755; 1HGCR2F07GA018782 | 1HGCR2F07GA000928; 1HGCR2F07GA022153 | 1HGCR2F07GA057923; 1HGCR2F07GA062829; 1HGCR2F07GA073040; 1HGCR2F07GA089495; 1HGCR2F07GA029474 | 1HGCR2F07GA055296; 1HGCR2F07GA003876 | 1HGCR2F07GA036571; 1HGCR2F07GA020127 | 1HGCR2F07GA004168; 1HGCR2F07GA015610; 1HGCR2F07GA035212 | 1HGCR2F07GA065620 | 1HGCR2F07GA048770; 1HGCR2F07GA027028; 1HGCR2F07GA083213 | 1HGCR2F07GA062880 | 1HGCR2F07GA080182 | 1HGCR2F07GA098214 | 1HGCR2F07GA088332 | 1HGCR2F07GA095832 | 1HGCR2F07GA018314 | 1HGCR2F07GA081851 | 1HGCR2F07GA056223; 1HGCR2F07GA031080 | 1HGCR2F07GA097306

1HGCR2F07GA019690

1HGCR2F07GA098262 | 1HGCR2F07GA043181 | 1HGCR2F07GA087245 | 1HGCR2F07GA040331 | 1HGCR2F07GA071482 | 1HGCR2F07GA098603; 1HGCR2F07GA061549 | 1HGCR2F07GA077797; 1HGCR2F07GA029314; 1HGCR2F07GA023951 | 1HGCR2F07GA031631; 1HGCR2F07GA065097

1HGCR2F07GA092249; 1HGCR2F07GA013310 | 1HGCR2F07GA095572 | 1HGCR2F07GA067996 | 1HGCR2F07GA066914 | 1HGCR2F07GA020550 | 1HGCR2F07GA063351; 1HGCR2F07GA002520; 1HGCR2F07GA054410; 1HGCR2F07GA042855 | 1HGCR2F07GA000959 | 1HGCR2F07GA022539 | 1HGCR2F07GA058277 | 1HGCR2F07GA045710; 1HGCR2F07GA085849; 1HGCR2F07GA041608; 1HGCR2F07GA075063 | 1HGCR2F07GA015400; 1HGCR2F07GA030561 | 1HGCR2F07GA049644; 1HGCR2F07GA055234 | 1HGCR2F07GA093823; 1HGCR2F07GA004185 | 1HGCR2F07GA004459

1HGCR2F07GA082000 | 1HGCR2F07GA070171 | 1HGCR2F07GA094003 | 1HGCR2F07GA038577 | 1HGCR2F07GA012822 | 1HGCR2F07GA093000; 1HGCR2F07GA003862 | 1HGCR2F07GA006311 | 1HGCR2F07GA062152 | 1HGCR2F07GA093028 | 1HGCR2F07GA022976 | 1HGCR2F07GA017017; 1HGCR2F07GA049885 | 1HGCR2F07GA064810 | 1HGCR2F07GA029250 | 1HGCR2F07GA045254

1HGCR2F07GA048994; 1HGCR2F07GA095569; 1HGCR2F07GA013243 | 1HGCR2F07GA079808 | 1HGCR2F07GA028597 | 1HGCR2F07GA086192; 1HGCR2F07GA012951 | 1HGCR2F07GA080957 | 1HGCR2F07GA051779 | 1HGCR2F07GA008382

1HGCR2F07GA036098 | 1HGCR2F07GA076469; 1HGCR2F07GA073720; 1HGCR2F07GA072826; 1HGCR2F07GA075919 | 1HGCR2F07GA027935 | 1HGCR2F07GA011864

1HGCR2F07GA093224 | 1HGCR2F07GA011993 | 1HGCR2F07GA067562; 1HGCR2F07GA024324; 1HGCR2F07GA016367 | 1HGCR2F07GA067545 | 1HGCR2F07GA090243 | 1HGCR2F07GA015865 | 1HGCR2F07GA010505; 1HGCR2F07GA058537; 1HGCR2F07GA054634 | 1HGCR2F07GA038417; 1HGCR2F07GA071417 | 1HGCR2F07GA026770 | 1HGCR2F07GA013565; 1HGCR2F07GA069795; 1HGCR2F07GA015123 | 1HGCR2F07GA024713 | 1HGCR2F07GA081784 | 1HGCR2F07GA087827 | 1HGCR2F07GA054004 | 1HGCR2F07GA064726 | 1HGCR2F07GA066668 | 1HGCR2F07GA002808; 1HGCR2F07GA002484 | 1HGCR2F07GA079906 | 1HGCR2F07GA055346 | 1HGCR2F07GA091926 | 1HGCR2F07GA013761; 1HGCR2F07GA007006 | 1HGCR2F07GA015297 | 1HGCR2F07GA030088 | 1HGCR2F07GA000671; 1HGCR2F07GA097757; 1HGCR2F07GA060904 | 1HGCR2F07GA085947; 1HGCR2F07GA087214 | 1HGCR2F07GA020211 | 1HGCR2F07GA052821 | 1HGCR2F07GA027580

1HGCR2F07GA024128 | 1HGCR2F07GA039986; 1HGCR2F07GA060370 | 1HGCR2F07GA015025 | 1HGCR2F07GA038109 | 1HGCR2F07GA087584 | 1HGCR2F07GA044668 | 1HGCR2F07GA031807

1HGCR2F07GA040975; 1HGCR2F07GA033556 | 1HGCR2F07GA090677 | 1HGCR2F07GA039003 | 1HGCR2F07GA078349 | 1HGCR2F07GA013839; 1HGCR2F07GA014683 | 1HGCR2F07GA005742

1HGCR2F07GA005823 | 1HGCR2F07GA073572; 1HGCR2F07GA063284 | 1HGCR2F07GA059140 | 1HGCR2F07GA074947 | 1HGCR2F07GA054391; 1HGCR2F07GA046209 | 1HGCR2F07GA097435 | 1HGCR2F07GA029863; 1HGCR2F07GA055928 | 1HGCR2F07GA063575

1HGCR2F07GA071028 | 1HGCR2F07GA046131 | 1HGCR2F07GA055248; 1HGCR2F07GA017292 |

1HGCR2F07GA015722

| 1HGCR2F07GA000539

1HGCR2F07GA062751 | 1HGCR2F07GA052740 | 1HGCR2F07GA016949; 1HGCR2F07GA018670 | 1HGCR2F07GA029748 | 1HGCR2F07GA049479 | 1HGCR2F07GA097659 | 1HGCR2F07GA055427 | 1HGCR2F07GA021875 | 1HGCR2F07GA034786 | 1HGCR2F07GA046940 | 1HGCR2F07GA070865 | 1HGCR2F07GA049417; 1HGCR2F07GA054021 | 1HGCR2F07GA054200

1HGCR2F07GA095751 | 1HGCR2F07GA043973 | 1HGCR2F07GA073099 | 1HGCR2F07GA009550; 1HGCR2F07GA086306 | 1HGCR2F07GA081686 | 1HGCR2F07GA044556 | 1HGCR2F07GA084720 | 1HGCR2F07GA049207 | 1HGCR2F07GA032679; 1HGCR2F07GA058716 | 1HGCR2F07GA013629 | 1HGCR2F07GA091005 | 1HGCR2F07GA017647; 1HGCR2F07GA037090 | 1HGCR2F07GA057422 | 1HGCR2F07GA067867 | 1HGCR2F07GA036327; 1HGCR2F07GA059087 | 1HGCR2F07GA093756 | 1HGCR2F07GA085267 | 1HGCR2F07GA052849 | 1HGCR2F07GA056268 | 1HGCR2F07GA061180; 1HGCR2F07GA087570 | 1HGCR2F07GA088377 | 1HGCR2F07GA005451 | 1HGCR2F07GA001402; 1HGCR2F07GA021410; 1HGCR2F07GA081056 | 1HGCR2F07GA036392 | 1HGCR2F07GA068372

1HGCR2F07GA077735 | 1HGCR2F07GA026641

1HGCR2F07GA024288 | 1HGCR2F07GA020242; 1HGCR2F07GA028115 | 1HGCR2F07GA019687; 1HGCR2F07GA007653 | 1HGCR2F07GA054472; 1HGCR2F07GA053323 | 1HGCR2F07GA098715 | 1HGCR2F07GA063298 | 1HGCR2F07GA030222 | 1HGCR2F07GA058635; 1HGCR2F07GA022069; 1HGCR2F07GA090503 | 1HGCR2F07GA094325 | 1HGCR2F07GA088685 | 1HGCR2F07GA080568 | 1HGCR2F07GA021701 | 1HGCR2F07GA028423; 1HGCR2F07GA014120 | 1HGCR2F07GA012237 | 1HGCR2F07GA073698 | 1HGCR2F07GA074902 | 1HGCR2F07GA098570 | 1HGCR2F07GA063365 | 1HGCR2F07GA001304; 1HGCR2F07GA053998; 1HGCR2F07GA039678; 1HGCR2F07GA021049 | 1HGCR2F07GA076634 | 1HGCR2F07GA058604; 1HGCR2F07GA095409; 1HGCR2F07GA001965 | 1HGCR2F07GA044945; 1HGCR2F07GA089013; 1HGCR2F07GA006180 | 1HGCR2F07GA041477 | 1HGCR2F07GA063687; 1HGCR2F07GA089674 | 1HGCR2F07GA040166; 1HGCR2F07GA074107 | 1HGCR2F07GA033637 | 1HGCR2F07GA082563 | 1HGCR2F07GA053824 | 1HGCR2F07GA046565 | 1HGCR2F07GA080893 | 1HGCR2F07GA021620; 1HGCR2F07GA072244 | 1HGCR2F07GA006292; 1HGCR2F07GA059039; 1HGCR2F07GA055900 | 1HGCR2F07GA085382; 1HGCR2F07GA040751; 1HGCR2F07GA064130

1HGCR2F07GA025652 | 1HGCR2F07GA088041; 1HGCR2F07GA081185; 1HGCR2F07GA001979 | 1HGCR2F07GA057792; 1HGCR2F07GA051989; 1HGCR2F07GA020998 | 1HGCR2F07GA038210 | 1HGCR2F07GA048431; 1HGCR2F07GA007586

1HGCR2F07GA055105; 1HGCR2F07GA053578; 1HGCR2F07GA065245 | 1HGCR2F07GA088539; 1HGCR2F07GA083129; 1HGCR2F07GA062460 | 1HGCR2F07GA043732 | 1HGCR2F07GA010438 | 1HGCR2F07GA056870; 1HGCR2F07GA083339 | 1HGCR2F07GA098925; 1HGCR2F07GA044024; 1HGCR2F07GA080733; 1HGCR2F07GA074625 | 1HGCR2F07GA061339

1HGCR2F07GA047716; 1HGCR2F07GA041253 | 1HGCR2F07GA012593 | 1HGCR2F07GA084393; 1HGCR2F07GA099704; 1HGCR2F07GA017650 | 1HGCR2F07GA090579 | 1HGCR2F07GA046713; 1HGCR2F07GA028373 | 1HGCR2F07GA064838; 1HGCR2F07GA030849; 1HGCR2F07GA026722 | 1HGCR2F07GA091828; 1HGCR2F07GA066704; 1HGCR2F07GA061843; 1HGCR2F07GA082255; 1HGCR2F07GA090825; 1HGCR2F07GA020631 | 1HGCR2F07GA021634; 1HGCR2F07GA077718 | 1HGCR2F07GA084023 | 1HGCR2F07GA076570 | 1HGCR2F07GA057517 | 1HGCR2F07GA050471

1HGCR2F07GA055931; 1HGCR2F07GA018247 | 1HGCR2F07GA064564; 1HGCR2F07GA051930; 1HGCR2F07GA089402 | 1HGCR2F07GA056125 | 1HGCR2F07GA009774; 1HGCR2F07GA079081; 1HGCR2F07GA024694; 1HGCR2F07GA038661; 1HGCR2F07GA066508; 1HGCR2F07GA025649 | 1HGCR2F07GA041981; 1HGCR2F07GA004543 | 1HGCR2F07GA081042 | 1HGCR2F07GA033444 | 1HGCR2F07GA075600 | 1HGCR2F07GA022640; 1HGCR2F07GA048753

1HGCR2F07GA036120; 1HGCR2F07GA063446; 1HGCR2F07GA024971 | 1HGCR2F07GA089030; 1HGCR2F07GA000590 | 1HGCR2F07GA048378 | 1HGCR2F07GA072695; 1HGCR2F07GA039518; 1HGCR2F07GA071708 | 1HGCR2F07GA008446 | 1HGCR2F07GA004266; 1HGCR2F07GA038904; 1HGCR2F07GA002162 | 1HGCR2F07GA039552; 1HGCR2F07GA028907 | 1HGCR2F07GA092140; 1HGCR2F07GA030916; 1HGCR2F07GA050714; 1HGCR2F07GA058618; 1HGCR2F07GA010794; 1HGCR2F07GA060319 | 1HGCR2F07GA087939 | 1HGCR2F07GA092316; 1HGCR2F07GA096205 | 1HGCR2F07GA019107; 1HGCR2F07GA080621; 1HGCR2F07GA070929

1HGCR2F07GA083891 | 1HGCR2F07GA020452; 1HGCR2F07GA056979 | 1HGCR2F07GA036635 | 1HGCR2F07GA045318; 1HGCR2F07GA095894; 1HGCR2F07GA005885 | 1HGCR2F07GA071935; 1HGCR2F07GA098181 | 1HGCR2F07GA000430 | 1HGCR2F07GA010200; 1HGCR2F07GA038496; 1HGCR2F07GA043083 |

1HGCR2F07GA009287

| 1HGCR2F07GA072406; 1HGCR2F07GA072566 | 1HGCR2F07GA063513; 1HGCR2F07GA052785 | 1HGCR2F07GA043875 | 1HGCR2F07GA053967; 1HGCR2F07GA049501; 1HGCR2F07GA076696; 1HGCR2F07GA051541 | 1HGCR2F07GA058196 |

1HGCR2F07GA072700

| 1HGCR2F07GA013520 | 1HGCR2F07GA064032; 1HGCR2F07GA062409 | 1HGCR2F07GA056948 | 1HGCR2F07GA074284 | 1HGCR2F07GA008477 | 1HGCR2F07GA059915; 1HGCR2F07GA071000 | 1HGCR2F07GA049577 | 1HGCR2F07GA085964

1HGCR2F07GA001027 | 1HGCR2F07GA055122 | 1HGCR2F07GA034805 | 1HGCR2F07GA021973 | 1HGCR2F07GA083230 | 1HGCR2F07GA055816; 1HGCR2F07GA001030; 1HGCR2F07GA045609 | 1HGCR2F07GA033363; 1HGCR2F07GA073233; 1HGCR2F07GA096897 | 1HGCR2F07GA080456 | 1HGCR2F07GA074558 | 1HGCR2F07GA054388; 1HGCR2F07GA022783 | 1HGCR2F07GA069098; 1HGCR2F07GA068162 | 1HGCR2F07GA027997; 1HGCR2F07GA048123; 1HGCR2F07GA074043

1HGCR2F07GA030835 | 1HGCR2F07GA006194 | 1HGCR2F07GA062913 | 1HGCR2F07GA087665 | 1HGCR2F07GA012139 | 1HGCR2F07GA022301; 1HGCR2F07GA021696 | 1HGCR2F07GA038854 | 1HGCR2F07GA072521; 1HGCR2F07GA030379 | 1HGCR2F07GA090324 | 1HGCR2F07GA006342; 1HGCR2F07GA079114 | 1HGCR2F07GA051670; 1HGCR2F07GA069554 | 1HGCR2F07GA095586 | 1HGCR2F07GA078738 | 1HGCR2F07GA007121 | 1HGCR2F07GA085804 | 1HGCR2F07GA099931 | 1HGCR2F07GA006373; 1HGCR2F07GA063379; 1HGCR2F07GA021813; 1HGCR2F07GA074897; 1HGCR2F07GA071160 | 1HGCR2F07GA081400 | 1HGCR2F07GA038658 | 1HGCR2F07GA047747 | 1HGCR2F07GA035811 | 1HGCR2F07GA081767 | 1HGCR2F07GA070607 | 1HGCR2F07GA050955 | 1HGCR2F07GA047568 | 1HGCR2F07GA054360 | 1HGCR2F07GA076505; 1HGCR2F07GA069103 | 1HGCR2F07GA060448; 1HGCR2F07GA007393 | 1HGCR2F07GA039616 | 1HGCR2F07GA055895 | 1HGCR2F07GA094096 | 1HGCR2F07GA077802; 1HGCR2F07GA095720 | 1HGCR2F07GA096057 | 1HGCR2F07GA070087 | 1HGCR2F07GA021648; 1HGCR2F07GA074267; 1HGCR2F07GA091490

1HGCR2F07GA043584 | 1HGCR2F07GA076794 | 1HGCR2F07GA038935 | 1HGCR2F07GA037297 | 1HGCR2F07GA009841; 1HGCR2F07GA020175; 1HGCR2F07GA081591 | 1HGCR2F07GA034531 | 1HGCR2F07GA056769 | 1HGCR2F07GA081641; 1HGCR2F07GA026011 | 1HGCR2F07GA007071 | 1HGCR2F07GA052379; 1HGCR2F07GA054374 | 1HGCR2F07GA014506 | 1HGCR2F07GA092607; 1HGCR2F07GA093272 | 1HGCR2F07GA014425 | 1HGCR2F07GA010570 | 1HGCR2F07GA090758 | 1HGCR2F07GA081137

1HGCR2F07GA056514 | 1HGCR2F07GA048428; 1HGCR2F07GA079131; 1HGCR2F07GA012044

1HGCR2F07GA067304 | 1HGCR2F07GA076830 | 1HGCR2F07GA020192; 1HGCR2F07GA050504 | 1HGCR2F07GA025523; 1HGCR2F07GA093059 | 1HGCR2F07GA093529; 1HGCR2F07GA001495 | 1HGCR2F07GA098598 | 1HGCR2F07GA084006; 1HGCR2F07GA006986 | 1HGCR2F07GA034075 | 1HGCR2F07GA023089; 1HGCR2F07GA075211 | 1HGCR2F07GA044234

1HGCR2F07GA044198 | 1HGCR2F07GA040880; 1HGCR2F07GA012058 | 1HGCR2F07GA002744 | 1HGCR2F07GA026820; 1HGCR2F07GA066542 | 1HGCR2F07GA062801

1HGCR2F07GA060014;

1HGCR2F07GA035761

| 1HGCR2F07GA001383 | 1HGCR2F07GA015428; 1HGCR2F07GA074253; 1HGCR2F07GA032214 | 1HGCR2F07GA038627 | 1HGCR2F07GA089772 | 1HGCR2F07GA078979 | 1HGCR2F07GA029684 | 1HGCR2F07GA022752; 1HGCR2F07GA093997; 1HGCR2F07GA088024 | 1HGCR2F07GA099802; 1HGCR2F07GA008351

1HGCR2F07GA036148; 1HGCR2F07GA074642 | 1HGCR2F07GA056352; 1HGCR2F07GA083275; 1HGCR2F07GA087164; 1HGCR2F07GA005790; 1HGCR2F07GA035369 | 1HGCR2F07GA086273 | 1HGCR2F07GA096026

1HGCR2F07GA041205; 1HGCR2F07GA026283; 1HGCR2F07GA024890 | 1HGCR2F07GA035999; 1HGCR2F07GA032956 | 1HGCR2F07GA018622 | 1HGCR2F07GA014456 | 1HGCR2F07GA097502 | 1HGCR2F07GA067738; 1HGCR2F07GA034593; 1HGCR2F07GA095071; 1HGCR2F07GA046548; 1HGCR2F07GA051281; 1HGCR2F07GA017518; 1HGCR2F07GA028289; 1HGCR2F07GA041446; 1HGCR2F07GA077007 | 1HGCR2F07GA015641

1HGCR2F07GA045111 | 1HGCR2F07GA021214 | 1HGCR2F07GA099105; 1HGCR2F07GA001514

1HGCR2F07GA008091; 1HGCR2F07GA060546 | 1HGCR2F07GA008365 | 1HGCR2F07GA069439 | 1HGCR2F07GA051829 | 1HGCR2F07GA084457 | 1HGCR2F07GA082238

1HGCR2F07GA050244; 1HGCR2F07GA092364 | 1HGCR2F07GA017714 | 1HGCR2F07GA019656 | 1HGCR2F07GA088850 | 1HGCR2F07GA073717; 1HGCR2F07GA084328; 1HGCR2F07GA011041 | 1HGCR2F07GA027871; 1HGCR2F07GA024940

1HGCR2F07GA047490; 1HGCR2F07GA043505; 1HGCR2F07GA082949 | 1HGCR2F07GA026610; 1HGCR2F07GA084670; 1HGCR2F07GA090209 | 1HGCR2F07GA063589; 1HGCR2F07GA026834

1HGCR2F07GA097600 | 1HGCR2F07GA077492; 1HGCR2F07GA035467 | 1HGCR2F07GA055699 | 1HGCR2F07GA060188 | 1HGCR2F07GA043441 | 1HGCR2F07GA025361 | 1HGCR2F07GA096088 | 1HGCR2F07GA082272; 1HGCR2F07GA063060; 1HGCR2F07GA023674 | 1HGCR2F07GA052396; 1HGCR2F07GA093837; 1HGCR2F07GA006647; 1HGCR2F07GA051152 | 1HGCR2F07GA016353 | 1HGCR2F07GA023707 | 1HGCR2F07GA067528 | 1HGCR2F07GA078660 | 1HGCR2F07GA089089 | 1HGCR2F07GA004204; 1HGCR2F07GA071367 | 1HGCR2F07GA083521 | 1HGCR2F07GA059204 | 1HGCR2F07GA001321;

1HGCR2F07GA094969

; 1HGCR2F07GA052334 | 1HGCR2F07GA046601; 1HGCR2F07GA006938 | 1HGCR2F07GA024856 | 1HGCR2F07GA094390; 1HGCR2F07GA002579 | 1HGCR2F07GA084197

1HGCR2F07GA052401 | 1HGCR2F07GA044833 | 1HGCR2F07GA021780; 1HGCR2F07GA030530; 1HGCR2F07GA075533

1HGCR2F07GA076150 | 1HGCR2F07GA039650;

1HGCR2F07GA080201

| 1HGCR2F07GA015526 | 1HGCR2F07GA041690 | 1HGCR2F07GA039521; 1HGCR2F07GA060854; 1HGCR2F07GA010746

1HGCR2F07GA093563 | 1HGCR2F07GA018846 | 1HGCR2F07GA069361; 1HGCR2F07GA097662;

1HGCR2F07GA098651

| 1HGCR2F07GA052236 | 1HGCR2F07GA083082 | 1HGCR2F07GA088766 | 1HGCR2F07GA090629 | 1HGCR2F07GA098083; 1HGCR2F07GA048591 | 1HGCR2F07GA002016 | 1HGCR2F07GA092218 | 1HGCR2F07GA024162 | 1HGCR2F07GA055556 | 1HGCR2F07GA082675; 1HGCR2F07GA092686; 1HGCR2F07GA065228;

1HGCR2F07GA060384

; 1HGCR2F07GA064743; 1HGCR2F07GA082711 | 1HGCR2F07GA099881 | 1HGCR2F07GA090114 | 1HGCR2F07GA022296 | 1HGCR2F07GA057419; 1HGCR2F07GA046727

1HGCR2F07GA061342 | 1HGCR2F07GA028504 | 1HGCR2F07GA027224 |

1HGCR2F07GA094471

| 1HGCR2F07GA013744; 1HGCR2F07GA082708 | 1HGCR2F07GA043410 | 1HGCR2F07GA019396 | 1HGCR2F07GA093854 | 1HGCR2F07GA047165 | 1HGCR2F07GA071448; 1HGCR2F07GA084958; 1HGCR2F07GA051278; 1HGCR2F07GA020449 | 1HGCR2F07GA000993; 1HGCR2F07GA074575 | 1HGCR2F07GA099850 | 1HGCR2F07GA053189

1HGCR2F07GA053872; 1HGCR2F07GA089397; 1HGCR2F07GA064001 | 1HGCR2F07GA024498; 1HGCR2F07GA009807 | 1HGCR2F07GA012741 | 1HGCR2F07GA073961 | 1HGCR2F07GA090789; 1HGCR2F07GA081753

1HGCR2F07GA091800 | 1HGCR2F07GA097547 | 1HGCR2F07GA066301; 1HGCR2F07GA045593 | 1HGCR2F07GA060479 | 1HGCR2F07GA007281

1HGCR2F07GA054102; 1HGCR2F07GA087410 | 1HGCR2F07GA043620 | 1HGCR2F07GA073443; 1HGCR2F07GA086886;

1HGCR2F07GA052575

; 1HGCR2F07GA020306 | 1HGCR2F07GA082031; 1HGCR2F07GA099010 | 1HGCR2F07GA078898; 1HGCR2F07GA024842; 1HGCR2F07GA060451 | 1HGCR2F07GA041012; 1HGCR2F07GA055363 | 1HGCR2F07GA077749 | 1HGCR2F07GA054309; 1HGCR2F07GA008690 | 1HGCR2F07GA013906; 1HGCR2F07GA037252; 1HGCR2F07GA076472 | 1HGCR2F07GA058067 | 1HGCR2F07GA080344 | 1HGCR2F07GA097614; 1HGCR2F07GA036926 | 1HGCR2F07GA067772 | 1HGCR2F07GA072955 | 1HGCR2F07GA061910; 1HGCR2F07GA014702 | 1HGCR2F07GA021200 | 1HGCR2F07GA065276; 1HGCR2F07GA020578 | 1HGCR2F07GA010262 | 1HGCR2F07GA052981 | 1HGCR2F07GA016384; 1HGCR2F07GA003652 | 1HGCR2F07GA047179 | 1HGCR2F07GA032827; 1HGCR2F07GA089545 | 1HGCR2F07GA095801 | 1HGCR2F07GA065410 | 1HGCR2F07GA099234 | 1HGCR2F07GA094079 | 1HGCR2F07GA075516; 1HGCR2F07GA025764 | 1HGCR2F07GA044184

1HGCR2F07GA069909 | 1HGCR2F07GA046257; 1HGCR2F07GA071479; 1HGCR2F07GA019608 | 1HGCR2F07GA033606 | 1HGCR2F07GA065133; 1HGCR2F07GA063270

1HGCR2F07GA097256; 1HGCR2F07GA069330 | 1HGCR2F07GA006275

1HGCR2F07GA097113 | 1HGCR2F07GA091280 | 1HGCR2F07GA048297 | 1HGCR2F07GA000217; 1HGCR2F07GA046906; 1HGCR2F07GA011203; 1HGCR2F07GA084667; 1HGCR2F07GA056285 | 1HGCR2F07GA041110; 1HGCR2F07GA096236;

1HGCR2F07GA046792

| 1HGCR2F07GA038174 | 1HGCR2F07GA028437; 1HGCR2F07GA069344; 1HGCR2F07GA024730 | 1HGCR2F07GA023643 | 1HGCR2F07GA075869 | 1HGCR2F07GA069540 | 1HGCR2F07GA039888; 1HGCR2F07GA052754 | 1HGCR2F07GA078478; 1HGCR2F07GA093630 | 1HGCR2F07GA061678; 1HGCR2F07GA090159; 1HGCR2F07GA025330 | 1HGCR2F07GA076164 | 1HGCR2F07GA063916; 1HGCR2F07GA030186 |

1HGCR2F07GA088816

| 1HGCR2F07GA016305 | 1HGCR2F07GA042810 | 1HGCR2F07GA002453 | 1HGCR2F07GA030737 | 1HGCR2F07GA035095 | 1HGCR2F07GA091747 | 1HGCR2F07GA094731 | 1HGCR2F07GA032889 | 1HGCR2F07GA056609 | 1HGCR2F07GA063494 | 1HGCR2F07GA010214 | 1HGCR2F07GA043598; 1HGCR2F07GA058456; 1HGCR2F07GA089657 | 1HGCR2F07GA053905 | 1HGCR2F07GA087861 | 1HGCR2F07GA017793 | 1HGCR2F07GA019916

1HGCR2F07GA017213; 1HGCR2F07GA069683; 1HGCR2F07GA000752 | 1HGCR2F07GA082482 | 1HGCR2F07GA030933 | 1HGCR2F07GA027613; 1HGCR2F07GA066962

1HGCR2F07GA016742; 1HGCR2F07GA049045; 1HGCR2F07GA012884; 1HGCR2F07GA040863 | 1HGCR2F07GA080599; 1HGCR2F07GA003179 | 1HGCR2F07GA086824 | 1HGCR2F07GA035307; 1HGCR2F07GA003621 | 1HGCR2F07GA043651 | 1HGCR2F07GA067559; 1HGCR2F07GA080814 |

1HGCR2F07GA093790

| 1HGCR2F07GA006874; 1HGCR2F07GA062670

1HGCR2F07GA028356; 1HGCR2F07GA085169; 1HGCR2F07GA074964 | 1HGCR2F07GA013405 | 1HGCR2F07GA072230

1HGCR2F07GA067741 | 1HGCR2F07GA033427 | 1HGCR2F07GA020323; 1HGCR2F07GA064659 | 1HGCR2F07GA052933; 1HGCR2F07GA000072 | 1HGCR2F07GA026087; 1HGCR2F07GA035033; 1HGCR2F07GA042659; 1HGCR2F07GA036960; 1HGCR2F07GA073975 | 1HGCR2F07GA046436; 1HGCR2F07GA097242 | 1HGCR2F07GA015588 | 1HGCR2F07GA057808 | 1HGCR2F07GA006440; 1HGCR2F07GA047361; 1HGCR2F07GA036795; 1HGCR2F07GA083695 | 1HGCR2F07GA082353

1HGCR2F07GA003683; 1HGCR2F07GA096284 | 1HGCR2F07GA047845 | 1HGCR2F07GA079663 | 1HGCR2F07GA016434; 1HGCR2F07GA071854 | 1HGCR2F07GA046467 | 1HGCR2F07GA018412; 1HGCR2F07GA090713 | 1HGCR2F07GA036649 | 1HGCR2F07GA008205 | 1HGCR2F07GA009760; 1HGCR2F07GA092736 | 1HGCR2F07GA044363 | 1HGCR2F07GA012268; 1HGCR2F07GA080697; 1HGCR2F07GA073992 | 1HGCR2F07GA061793 | 1HGCR2F07GA083504

1HGCR2F07GA047652

1HGCR2F07GA055718 | 1HGCR2F07GA000850 | 1HGCR2F07GA022959 | 1HGCR2F07GA023805; 1HGCR2F07GA042774 | 1HGCR2F07GA077394; 1HGCR2F07GA038756; 1HGCR2F07GA083034 | 1HGCR2F07GA069392; 1HGCR2F07GA062118 | 1HGCR2F07GA007779 | 1HGCR2F07GA040233 | 1HGCR2F07GA089853 | 1HGCR2F07GA030107 | 1HGCR2F07GA015851 | 1HGCR2F07GA076911 | 1HGCR2F07GA007250 | 1HGCR2F07GA003523 | 1HGCR2F07GA055847; 1HGCR2F07GA043195 | 1HGCR2F07GA011542; 1HGCR2F07GA091764; 1HGCR2F07GA055783 | 1HGCR2F07GA012612; 1HGCR2F07GA026042 | 1HGCR2F07GA093966 | 1HGCR2F07GA056271; 1HGCR2F07GA021956; 1HGCR2F07GA073765 | 1HGCR2F07GA082787;

1HGCR2F07GA097497

| 1HGCR2F07GA041236; 1HGCR2F07GA069960; 1HGCR2F07GA056240; 1HGCR2F07GA044671 | 1HGCR2F07GA093918; 1HGCR2F07GA095880; 1HGCR2F07GA050891 | 1HGCR2F07GA097872 | 1HGCR2F07GA084698 | 1HGCR2F07GA037476 | 1HGCR2F07GA090761 | 1HGCR2F07GA072986 | 1HGCR2F07GA064774; 1HGCR2F07GA029751; 1HGCR2F07GA031404 | 1HGCR2F07GA056674; 1HGCR2F07GA098908; 1HGCR2F07GA094244 | 1HGCR2F07GA071336; 1HGCR2F07GA076374 | 1HGCR2F07GA015445 | 1HGCR2F07GA080117; 1HGCR2F07GA049627 | 1HGCR2F07GA079744 | 1HGCR2F07GA095927; 1HGCR2F07GA014795

1HGCR2F07GA062944; 1HGCR2F07GA002159 | 1HGCR2F07GA063530; 1HGCR2F07GA013078 | 1HGCR2F07GA036621 | 1HGCR2F07GA005272 | 1HGCR2F07GA010696 | 1HGCR2F07GA003022; 1HGCR2F07GA059512; 1HGCR2F07GA048901; 1HGCR2F07GA054441 | 1HGCR2F07GA088511; 1HGCR2F07GA083616 | 1HGCR2F07GA081350 | 1HGCR2F07GA083101 | 1HGCR2F07GA018877 | 1HGCR2F07GA034688 | 1HGCR2F07GA045772 | 1HGCR2F07GA056416 | 1HGCR2F07GA081770; 1HGCR2F07GA057467 | 1HGCR2F07GA071577 | 1HGCR2F07GA034061 | 1HGCR2F07GA045612 | 1HGCR2F07GA020354; 1HGCR2F07GA033587; 1HGCR2F07GA098133 | 1HGCR2F07GA097466 | 1HGCR2F07GA008253 | 1HGCR2F07GA004865 | 1HGCR2F07GA033640; 1HGCR2F07GA025103 | 1HGCR2F07GA017843 | 1HGCR2F07GA034027 | 1HGCR2F07GA024601; 1HGCR2F07GA067125 | 1HGCR2F07GA095877 | 1HGCR2F07GA051507; 1HGCR2F07GA073684 | 1HGCR2F07GA026784 | 1HGCR2F07GA052947 | 1HGCR2F07GA046582 | 1HGCR2F07GA085060; 1HGCR2F07GA012464 | 1HGCR2F07GA081249 | 1HGCR2F07GA019270 | 1HGCR2F07GA093031; 1HGCR2F07GA042239; 1HGCR2F07GA045061 | 1HGCR2F07GA098665; 1HGCR2F07GA038157; 1HGCR2F07GA089996 | 1HGCR2F07GA065455 | 1HGCR2F07GA096835; 1HGCR2F07GA097693; 1HGCR2F07GA018796 | 1HGCR2F07GA093949 | 1HGCR2F07GA081123; 1HGCR2F07GA097595 | 1HGCR2F07GA092574 | 1HGCR2F07GA088492 | 1HGCR2F07GA031869; 1HGCR2F07GA087746 | 1HGCR2F07GA093871; 1HGCR2F07GA045903 | 1HGCR2F07GA032651; 1HGCR2F07GA025022 | 1HGCR2F07GA092378; 1HGCR2F07GA029636

1HGCR2F07GA078836 | 1HGCR2F07GA075418 | 1HGCR2F07GA054553

1HGCR2F07GA044279 | 1HGCR2F07GA063267 | 1HGCR2F07GA045187 | 1HGCR2F07GA088184 | 1HGCR2F07GA089366 | 1HGCR2F07GA075841 | 1HGCR2F07GA014747 |

1HGCR2F07GA051720

| 1HGCR2F07GA026624 | 1HGCR2F07GA089433; 1HGCR2F07GA021570; 1HGCR2F07GA040345; 1HGCR2F07GA054813; 1HGCR2F07GA028339

1HGCR2F07GA045576 | 1HGCR2F07GA025571 | 1HGCR2F07GA042516 | 1HGCR2F07GA048073 | 1HGCR2F07GA089027 | 1HGCR2F07GA096902 | 1HGCR2F07GA097578; 1HGCR2F07GA031516 | 1HGCR2F07GA088640 | 1HGCR2F07GA068775 | 1HGCR2F07GA099069 | 1HGCR2F07GA034609

1HGCR2F07GA029281

1HGCR2F07GA093773 | 1HGCR2F07GA011444; 1HGCR2F07GA069294; 1HGCR2F07GA093546; 1HGCR2F07GA073667

1HGCR2F07GA071269; 1HGCR2F07GA076455 | 1HGCR2F07GA029815 | 1HGCR2F07GA089724

1HGCR2F07GA062085 | 1HGCR2F07GA024307

1HGCR2F07GA042225 |

1HGCR2F07GA024016

| 1HGCR2F07GA060501 | 1HGCR2F07GA036490 | 1HGCR2F07GA033279 | 1HGCR2F07GA046419 | 1HGCR2F07GA040474 | 1HGCR2F07GA011069

1HGCR2F07GA080327 | 1HGCR2F07GA010620 | 1HGCR2F07GA071370; 1HGCR2F07GA032603; 1HGCR2F07GA038188 | 1HGCR2F07GA003280 | 1HGCR2F07GA027644; 1HGCR2F07GA048882; 1HGCR2F07GA004638 | 1HGCR2F07GA046629 | 1HGCR2F07GA043147 | 1HGCR2F07GA091425 | 1HGCR2F07GA015087 | 1HGCR2F07GA012531; 1HGCR2F07GA092137 | 1HGCR2F07GA040636 | 1HGCR2F07GA048610; 1HGCR2F07GA009032

1HGCR2F07GA006034 | 1HGCR2F07GA046310 | 1HGCR2F07GA045979; 1HGCR2F07GA039485; 1HGCR2F07GA007295 | 1HGCR2F07GA007734; 1HGCR2F07GA091957; 1HGCR2F07GA005420; 1HGCR2F07GA014053; 1HGCR2F07GA011718 | 1HGCR2F07GA051474 | 1HGCR2F07GA087889 | 1HGCR2F07GA014960 | 1HGCR2F07GA093451 | 1HGCR2F07GA012982; 1HGCR2F07GA058568 | 1HGCR2F07GA016028 | 1HGCR2F07GA065116; 1HGCR2F07GA011296 | 1HGCR2F07GA007894 | 1HGCR2F07GA076648 | 1HGCR2F07GA084183 | 1HGCR2F07GA076035; 1HGCR2F07GA069764; 1HGCR2F07GA055539; 1HGCR2F07GA098813 | 1HGCR2F07GA018507; 1HGCR2F07GA030981 | 1HGCR2F07GA013369 | 1HGCR2F07GA022587

1HGCR2F07GA095684 | 1HGCR2F07GA080487 | 1HGCR2F07GA021777 | 1HGCR2F07GA081820 | 1HGCR2F07GA047280 | 1HGCR2F07GA079288; 1HGCR2F07GA073944; 1HGCR2F07GA083812; 1HGCR2F07GA023304; 1HGCR2F07GA073510 |

1HGCR2F07GA0631861HGCR2F07GA093675 | 1HGCR2F07GA083941 | 1HGCR2F07GA092557; 1HGCR2F07GA051376 | 1HGCR2F07GA024405 | 1HGCR2F07GA058649 | 1HGCR2F07GA038871 | 1HGCR2F07GA050535 | 1HGCR2F07GA095863; 1HGCR2F07GA078092 | 1HGCR2F07GA083907 | 1HGCR2F07GA089481 | 1HGCR2F07GA017664; 1HGCR2F07GA089125; 1HGCR2F07GA001254; 1HGCR2F07GA031841

1HGCR2F07GA060918 | 1HGCR2F07GA026980; 1HGCR2F07GA074768

1HGCR2F07GA022685

1HGCR2F07GA052687 | 1HGCR2F07GA063317 | 1HGCR2F07GA031855

1HGCR2F07GA079856 | 1HGCR2F07GA019530 | 1HGCR2F07GA090792; 1HGCR2F07GA010018

1HGCR2F07GA000024 | 1HGCR2F07GA027255 | 1HGCR2F07GA026008; 1HGCR2F07GA033699 | 1HGCR2F07GA041544 | 1HGCR2F07GA026929 | 1HGCR2F07GA070638; 1HGCR2F07GA045464; 1HGCR2F07GA060739; 1HGCR2F07GA026249; 1HGCR2F07GA066539 | 1HGCR2F07GA034092 | 1HGCR2F07GA036005 | 1HGCR2F07GA079422 | 1HGCR2F07GA075791 | 1HGCR2F07GA009189 | 1HGCR2F07GA099895

1HGCR2F07GA098861; 1HGCR2F07GA040023; 1HGCR2F07GA023903 | 1HGCR2F07GA045349 | 1HGCR2F07GA007099 | 1HGCR2F07GA036330; 1HGCR2F07GA083258; 1HGCR2F07GA047781; 1HGCR2F07GA060756 | 1HGCR2F07GA090470 | 1HGCR2F07GA097967; 1HGCR2F07GA028020 | 1HGCR2F07GA019155 | 1HGCR2F07GA020340

1HGCR2F07GA038269 | 1HGCR2F07GA051524 | 1HGCR2F07GA099217 | 1HGCR2F07GA095264 | 1HGCR2F07GA062331 | 1HGCR2F07GA005160 | 1HGCR2F07GA039065 | 1HGCR2F07GA020581; 1HGCR2F07GA027949 | 1HGCR2F07GA064953 | 1HGCR2F07GA029958; 1HGCR2F07GA035789; 1HGCR2F07GA016515; 1HGCR2F07GA082191; 1HGCR2F07GA055721 | 1HGCR2F07GA003294; 1HGCR2F07GA085723; 1HGCR2F07GA010391 | 1HGCR2F07GA075581 | 1HGCR2F07GA094227 | 1HGCR2F07GA044010; 1HGCR2F07GA036215; 1HGCR2F07GA014781 | 1HGCR2F07GA091814 | 1HGCR2F07GA030401 | 1HGCR2F07GA002341 | 1HGCR2F07GA018443

1HGCR2F07GA078609; 1HGCR2F07GA040698; 1HGCR2F07GA019835 | 1HGCR2F07GA019513; 1HGCR2F07GA052656; 1HGCR2F07GA036697; 1HGCR2F07GA010830; 1HGCR2F07GA035694 | 1HGCR2F07GA026378; 1HGCR2F07GA008124 | 1HGCR2F07GA087276; 1HGCR2F07GA007376 | 1HGCR2F07GA060112; 1HGCR2F07GA071126 | 1HGCR2F07GA015946 | 1HGCR2F07GA005854 | 1HGCR2F07GA011587; 1HGCR2F07GA060899; 1HGCR2F07GA038918 | 1HGCR2F07GA013498 | 1HGCR2F07GA055945; 1HGCR2F07GA099220 | 1HGCR2F07GA007197 | 1HGCR2F07GA089951 | 1HGCR2F07GA046002 | 1HGCR2F07GA067495; 1HGCR2F07GA076679; 1HGCR2F07GA014263 | 1HGCR2F07GA083583; 1HGCR2F07GA096320 | 1HGCR2F07GA075208; 1HGCR2F07GA084202 | 1HGCR2F07GA073751 | 1HGCR2F07GA041558 | 1HGCR2F07GA004655; 1HGCR2F07GA016000 | 1HGCR2F07GA016112 | 1HGCR2F07GA098004; 1HGCR2F07GA037333 | 1HGCR2F07GA074169 | 1HGCR2F07GA073409; 1HGCR2F07GA064189

1HGCR2F07GA071546; 1HGCR2F07GA068548; 1HGCR2F07GA079436; 1HGCR2F07GA010326; 1HGCR2F07GA061132;

1HGCR2F07GA042614

; 1HGCR2F07GA055525; 1HGCR2F07GA018300

1HGCR2F07GA005501 | 1HGCR2F07GA023173 | 1HGCR2F07GA085656 | 1HGCR2F07GA065813 | 1HGCR2F07GA016286; 1HGCR2F07GA005952 | 1HGCR2F07GA024680 | 1HGCR2F07GA023108; 1HGCR2F07GA045934 | 1HGCR2F07GA046260 | 1HGCR2F07GA092011; 1HGCR2F07GA049997 |

1HGCR2F07GA0377361HGCR2F07GA015834 | 1HGCR2F07GA068596

1HGCR2F07GA033475 | 1HGCR2F07GA026865; 1HGCR2F07GA016661; 1HGCR2F07GA091151 | 1HGCR2F07GA059090 |

1HGCR2F07GA006325

; 1HGCR2F07GA028759 | 1HGCR2F07GA073393 | 1HGCR2F07GA004137 | 1HGCR2F07GA081039; 1HGCR2F07GA020757; 1HGCR2F07GA006678 | 1HGCR2F07GA010813 | 1HGCR2F07GA006129 | 1HGCR2F07GA089738; 1HGCR2F07GA081588; 1HGCR2F07GA008513

1HGCR2F07GA079923 | 1HGCR2F07GA054665 | 1HGCR2F07GA051037 | 1HGCR2F07GA017874 | 1HGCR2F07GA046632 | 1HGCR2F07GA084832 | 1HGCR2F07GA026073; 1HGCR2F07GA021553; 1HGCR2F07GA026798 | 1HGCR2F07GA072468 | 1HGCR2F07GA001660; 1HGCR2F07GA071725 | 1HGCR2F07GA018250 | 1HGCR2F07GA051538; 1HGCR2F07GA092977 | 1HGCR2F07GA013128;