1HGCR2F53DA0…

Honda

Accord

1HGCR2F53DA007186 | 1HGCR2F53DA012291; 1HGCR2F53DA030726 | 1HGCR2F53DA013599; 1HGCR2F53DA071955; 1HGCR2F53DA015241; 1HGCR2F53DA026496 | 1HGCR2F53DA057828; 1HGCR2F53DA032508 | 1HGCR2F53DA048160 | 1HGCR2F53DA082020 | 1HGCR2F53DA082938 | 1HGCR2F53DA014297 | 1HGCR2F53DA032718; 1HGCR2F53DA003865; 1HGCR2F53DA092353

1HGCR2F53DA009178 | 1HGCR2F53DA083040; 1HGCR2F53DA079540; 1HGCR2F53DA023596 | 1HGCR2F53DA003803 | 1HGCR2F53DA084365 | 1HGCR2F53DA027597 | 1HGCR2F53DA032086 | 1HGCR2F53DA065542 | 1HGCR2F53DA027678 | 1HGCR2F53DA082390 | 1HGCR2F53DA073544 | 1HGCR2F53DA079599; 1HGCR2F53DA083085 | 1HGCR2F53DA065329; 1HGCR2F53DA062379; 1HGCR2F53DA028605 | 1HGCR2F53DA008371 | 1HGCR2F53DA098900 | 1HGCR2F53DA063970; 1HGCR2F53DA071213 | 1HGCR2F53DA099481 | 1HGCR2F53DA012114

1HGCR2F53DA015708 | 1HGCR2F53DA040379; 1HGCR2F53DA073219; 1HGCR2F53DA040785; 1HGCR2F53DA065489; 1HGCR2F53DA078761 | 1HGCR2F53DA063886 | 1HGCR2F53DA081952 | 1HGCR2F53DA032685; 1HGCR2F53DA035599 | 1HGCR2F53DA019791 | 1HGCR2F53DA086102; 1HGCR2F53DA064696; 1HGCR2F53DA022402; 1HGCR2F53DA063841 | 1HGCR2F53DA078551;

1HGCR2F53DA033593

; 1HGCR2F53DA025056

1HGCR2F53DA097133 | 1HGCR2F53DA065752 | 1HGCR2F53DA034517 | 1HGCR2F53DA011464; 1HGCR2F53DA066416 | 1HGCR2F53DA012680 | 1HGCR2F53DA086682 | 1HGCR2F53DA015661 | 1HGCR2F53DA029477 | 1HGCR2F53DA080090; 1HGCR2F53DA023436

1HGCR2F53DA079909 | 1HGCR2F53DA073432

1HGCR2F53DA051446 | 1HGCR2F53DA043685 | 1HGCR2F53DA077562 | 1HGCR2F53DA091851; 1HGCR2F53DA046702 | 1HGCR2F53DA063676 | 1HGCR2F53DA084138 | 1HGCR2F53DA082535 | 1HGCR2F53DA039085 | 1HGCR2F53DA032752 | 1HGCR2F53DA074547 | 1HGCR2F53DA094121 | 1HGCR2F53DA016969 | 1HGCR2F53DA081837; 1HGCR2F53DA000285

1HGCR2F53DA020424 | 1HGCR2F53DA074743 | 1HGCR2F53DA030029; 1HGCR2F53DA015014; 1HGCR2F53DA034730; 1HGCR2F53DA052015 | 1HGCR2F53DA054525 | 1HGCR2F53DA004255

1HGCR2F53DA093857 | 1HGCR2F53DA054640; 1HGCR2F53DA095785; 1HGCR2F53DA044772 | 1HGCR2F53DA058736 | 1HGCR2F53DA019936 | 1HGCR2F53DA085337 | 1HGCR2F53DA091915 | 1HGCR2F53DA020357; 1HGCR2F53DA005079 | 1HGCR2F53DA094927; 1HGCR2F53DA020407; 1HGCR2F53DA048031; 1HGCR2F53DA085029 | 1HGCR2F53DA041936 | 1HGCR2F53DA076444; 1HGCR2F53DA003493; 1HGCR2F53DA061278 | 1HGCR2F53DA055111 | 1HGCR2F53DA035733 | 1HGCR2F53DA099173 | 1HGCR2F53DA033576

1HGCR2F53DA002022 | 1HGCR2F53DA000559; 1HGCR2F53DA078873; 1HGCR2F53DA058350 | 1HGCR2F53DA034484 | 1HGCR2F53DA079778; 1HGCR2F53DA033447; 1HGCR2F53DA058820

1HGCR2F53DA078520 | 1HGCR2F53DA011612 | 1HGCR2F53DA030869; 1HGCR2F53DA032931; 1HGCR2F53DA078243; 1HGCR2F53DA044321

1HGCR2F53DA098184 | 1HGCR2F53DA078646 | 1HGCR2F53DA094202; 1HGCR2F53DA065539; 1HGCR2F53DA008323 | 1HGCR2F53DA069543; 1HGCR2F53DA007138 | 1HGCR2F53DA099416 | 1HGCR2F53DA048367 | 1HGCR2F53DA087671 | 1HGCR2F53DA018480 | 1HGCR2F53DA073429 | 1HGCR2F53DA065086; 1HGCR2F53DA062494 | 1HGCR2F53DA011383 | 1HGCR2F53DA093454 | 1HGCR2F53DA090229 | 1HGCR2F53DA078338; 1HGCR2F53DA058980 | 1HGCR2F53DA033626 | 1HGCR2F53DA078453; 1HGCR2F53DA099027 | 1HGCR2F53DA005616; 1HGCR2F53DA092627; 1HGCR2F53DA043623 |

1HGCR2F53DA029561

| 1HGCR2F53DA065010 | 1HGCR2F53DA009780 | 1HGCR2F53DA097083 | 1HGCR2F53DA049664; 1HGCR2F53DA079005 | 1HGCR2F53DA013585; 1HGCR2F53DA014039 | 1HGCR2F53DA034680 | 1HGCR2F53DA082311 | 1HGCR2F53DA031276 | 1HGCR2F53DA075066; 1HGCR2F53DA033948; 1HGCR2F53DA095429 |

1HGCR2F53DA082017

| 1HGCR2F53DA041855 | 1HGCR2F53DA044187 | 1HGCR2F53DA076556 | 1HGCR2F53DA032623; 1HGCR2F53DA090733 | 1HGCR2F53DA054914 | 1HGCR2F53DA034274 | 1HGCR2F53DA024733; 1HGCR2F53DA020701; 1HGCR2F53DA076802; 1HGCR2F53DA087539 | 1HGCR2F53DA005955; 1HGCR2F53DA012890; 1HGCR2F53DA046294 | 1HGCR2F53DA074709; 1HGCR2F53DA011593 | 1HGCR2F53DA011206; 1HGCR2F53DA075598 | 1HGCR2F53DA071843 | 1HGCR2F53DA068845; 1HGCR2F53DA014624; 1HGCR2F53DA045517 | 1HGCR2F53DA092093; 1HGCR2F53DA005518 | 1HGCR2F53DA014008 | 1HGCR2F53DA063824 | 1HGCR2F53DA089808 | 1HGCR2F53DA021816 | 1HGCR2F53DA053732 | 1HGCR2F53DA059630; 1HGCR2F53DA088299 | 1HGCR2F53DA093079 | 1HGCR2F53DA070689 | 1HGCR2F53DA014042

1HGCR2F53DA015417; 1HGCR2F53DA083412 | 1HGCR2F53DA040916; 1HGCR2F53DA092031; 1HGCR2F53DA088030 |

1HGCR2F53DA029009

| 1HGCR2F53DA008712; 1HGCR2F53DA020908 | 1HGCR2F53DA056176 | 1HGCR2F53DA036882 | 1HGCR2F53DA028765; 1HGCR2F53DA065301

1HGCR2F53DA016972; 1HGCR2F53DA057697 | 1HGCR2F53DA079571; 1HGCR2F53DA011707 | 1HGCR2F53DA015577; 1HGCR2F53DA067551 | 1HGCR2F53DA097505 | 1HGCR2F53DA034856 | 1HGCR2F53DA006460 | 1HGCR2F53DA087802 | 1HGCR2F53DA091526; 1HGCR2F53DA007124 | 1HGCR2F53DA050961 | 1HGCR2F53DA042102; 1HGCR2F53DA094586; 1HGCR2F53DA019838; 1HGCR2F53DA066710 | 1HGCR2F53DA023355

1HGCR2F53DA013618 | 1HGCR2F53DA094393 | 1HGCR2F53DA067064 |

1HGCR2F53DA097293

| 1HGCR2F53DA028961;

1HGCR2F53DA045498

; 1HGCR2F53DA071549 | 1HGCR2F53DA041015; 1HGCR2F53DA074256 | 1HGCR2F53DA016731

1HGCR2F53DA023730 | 1HGCR2F53DA004272 | 1HGCR2F53DA005700 | 1HGCR2F53DA015109 | 1HGCR2F53DA036154 | 1HGCR2F53DA046473; 1HGCR2F53DA006636 | 1HGCR2F53DA090795; 1HGCR2F53DA081689 | 1HGCR2F53DA030547 | 1HGCR2F53DA062706 | 1HGCR2F53DA031990

1HGCR2F53DA017863 | 1HGCR2F53DA060597 | 1HGCR2F53DA093678; 1HGCR2F53DA070871; 1HGCR2F53DA097553 | 1HGCR2F53DA025364 | 1HGCR2F53DA073690 | 1HGCR2F53DA000674; 1HGCR2F53DA029222 | 1HGCR2F53DA083944

1HGCR2F53DA074872 | 1HGCR2F53DA082180 | 1HGCR2F53DA049941; 1HGCR2F53DA025218 | 1HGCR2F53DA040592 | 1HGCR2F53DA002554

1HGCR2F53DA042066 | 1HGCR2F53DA016390 | 1HGCR2F53DA036123; 1HGCR2F53DA008984 | 1HGCR2F53DA028197

1HGCR2F53DA018267 | 1HGCR2F53DA026546 | 1HGCR2F53DA042889 | 1HGCR2F53DA007012 | 1HGCR2F53DA090599 | 1HGCR2F53DA014669 | 1HGCR2F53DA095351; 1HGCR2F53DA055738

1HGCR2F53DA040656; 1HGCR2F53DA084155 | 1HGCR2F53DA043217 | 1HGCR2F53DA006085; 1HGCR2F53DA095382 | 1HGCR2F53DA064715 | 1HGCR2F53DA061409 | 1HGCR2F53DA044819 | 1HGCR2F53DA064049; 1HGCR2F53DA042035 | 1HGCR2F53DA067274 | 1HGCR2F53DA096547 | 1HGCR2F53DA036784 | 1HGCR2F53DA025073 | 1HGCR2F53DA018592 | 1HGCR2F53DA074029 | 1HGCR2F53DA048630 | 1HGCR2F53DA054928 | 1HGCR2F53DA027292; 1HGCR2F53DA069932

1HGCR2F53DA084933; 1HGCR2F53DA027308 | 1HGCR2F53DA099383; 1HGCR2F53DA076699; 1HGCR2F53DA030841; 1HGCR2F53DA029737 | 1HGCR2F53DA070031 | 1HGCR2F53DA000593 | 1HGCR2F53DA058638 | 1HGCR2F53DA012307 | 1HGCR2F53DA060955; 1HGCR2F53DA002750; 1HGCR2F53DA005163 | 1HGCR2F53DA020732 | 1HGCR2F53DA089162; 1HGCR2F53DA092739 | 1HGCR2F53DA031584; 1HGCR2F53DA091865 | 1HGCR2F53DA090313 | 1HGCR2F53DA052788 | 1HGCR2F53DA066027 | 1HGCR2F53DA098489 | 1HGCR2F53DA096502 | 1HGCR2F53DA050569 | 1HGCR2F53DA038244; 1HGCR2F53DA044903 | 1HGCR2F53DA083457 | 1HGCR2F53DA092823 | 1HGCR2F53DA056310; 1HGCR2F53DA055268 | 1HGCR2F53DA096340

1HGCR2F53DA024991

; 1HGCR2F53DA011156 | 1HGCR2F53DA088786 | 1HGCR2F53DA047977 | 1HGCR2F53DA039667 | 1HGCR2F53DA054346; 1HGCR2F53DA066903 | 1HGCR2F53DA041970; 1HGCR2F53DA053911 | 1HGCR2F53DA013764 | 1HGCR2F53DA054590 | 1HGCR2F53DA095690 | 1HGCR2F53DA053052

1HGCR2F53DA068912 | 1HGCR2F53DA057831 | 1HGCR2F53DA005132; 1HGCR2F53DA047204; 1HGCR2F53DA072359; 1HGCR2F53DA039989 | 1HGCR2F53DA088478 | 1HGCR2F53DA075469; 1HGCR2F53DA031620 | 1HGCR2F53DA002957 | 1HGCR2F53DA075648; 1HGCR2F53DA057912 | 1HGCR2F53DA056582 | 1HGCR2F53DA008886 | 1HGCR2F53DA076413; 1HGCR2F53DA025509 | 1HGCR2F53DA046442 | 1HGCR2F53DA048305 | 1HGCR2F53DA026031 | 1HGCR2F53DA000108; 1HGCR2F53DA042519 | 1HGCR2F53DA054105 | 1HGCR2F53DA071065 | 1HGCR2F53DA044593; 1HGCR2F53DA071258; 1HGCR2F53DA094099 | 1HGCR2F53DA062866

1HGCR2F53DA098492 | 1HGCR2F53DA010511 | 1HGCR2F53DA052211 | 1HGCR2F53DA089503 | 1HGCR2F53DA081546

1HGCR2F53DA096760 | 1HGCR2F53DA047493 | 1HGCR2F53DA050491; 1HGCR2F53DA014901 | 1HGCR2F53DA059143; 1HGCR2F53DA088156

1HGCR2F53DA073009 | 1HGCR2F53DA085483 | 1HGCR2F53DA033397; 1HGCR2F53DA006183 | 1HGCR2F53DA029401; 1HGCR2F53DA047056 | 1HGCR2F53DA029981 | 1HGCR2F53DA096662 | 1HGCR2F53DA061670; 1HGCR2F53DA019743 | 1HGCR2F53DA072989 | 1HGCR2F53DA057263; 1HGCR2F53DA020939; 1HGCR2F53DA029785; 1HGCR2F53DA071972 | 1HGCR2F53DA084513; 1HGCR2F53DA053715

1HGCR2F53DA002568; 1HGCR2F53DA046523 | 1HGCR2F53DA028118 | 1HGCR2F53DA032993 | 1HGCR2F53DA072412; 1HGCR2F53DA083622 | 1HGCR2F53DA007706; 1HGCR2F53DA010573 | 1HGCR2F53DA038874; 1HGCR2F53DA047669 | 1HGCR2F53DA042214 | 1HGCR2F53DA084110 | 1HGCR2F53DA051088; 1HGCR2F53DA020584 | 1HGCR2F53DA008192

1HGCR2F53DA095088; 1HGCR2F53DA058428 | 1HGCR2F53DA080641 | 1HGCR2F53DA037546; 1HGCR2F53DA070076 | 1HGCR2F53DA049972; 1HGCR2F53DA069736; 1HGCR2F53DA049924 | 1HGCR2F53DA070398 | 1HGCR2F53DA094295; 1HGCR2F53DA094779

1HGCR2F53DA001436; 1HGCR2F53DA073589 | 1HGCR2F53DA068179 | 1HGCR2F53DA070840; 1HGCR2F53DA068702; 1HGCR2F53DA043413; 1HGCR2F53DA046389 | 1HGCR2F53DA079828 | 1HGCR2F53DA054542; 1HGCR2F53DA052807 | 1HGCR2F53DA085712 | 1HGCR2F53DA093518 | 1HGCR2F53DA027972; 1HGCR2F53DA090814; 1HGCR2F53DA044934 | 1HGCR2F53DA082518; 1HGCR2F53DA005129 | 1HGCR2F53DA087637 | 1HGCR2F53DA099190 | 1HGCR2F53DA096306 | 1HGCR2F53DA003171 | 1HGCR2F53DA030810 | 1HGCR2F53DA000707 | 1HGCR2F53DA004515; 1HGCR2F53DA002537; 1HGCR2F53DA037188 | 1HGCR2F53DA092675; 1HGCR2F53DA000965; 1HGCR2F53DA074144;

1HGCR2F53DA084611

| 1HGCR2F53DA015563; 1HGCR2F53DA040222; 1HGCR2F53DA017474 | 1HGCR2F53DA019189 | 1HGCR2F53DA078341

1HGCR2F53DA056081; 1HGCR2F53DA019497 | 1HGCR2F53DA022416 | 1HGCR2F53DA037157; 1HGCR2F53DA091316 | 1HGCR2F53DA091929 | 1HGCR2F53DA044240 | 1HGCR2F53DA054265; 1HGCR2F53DA097200; 1HGCR2F53DA062074; 1HGCR2F53DA022948 | 1HGCR2F53DA099514; 1HGCR2F53DA000576; 1HGCR2F53DA040981 | 1HGCR2F53DA092014; 1HGCR2F53DA003638; 1HGCR2F53DA001226 | 1HGCR2F53DA032170; 1HGCR2F53DA009519; 1HGCR2F53DA038938; 1HGCR2F53DA052760; 1HGCR2F53DA014199; 1HGCR2F53DA025865 | 1HGCR2F53DA070143; 1HGCR2F53DA080073

1HGCR2F53DA033402; 1HGCR2F53DA068652; 1HGCR2F53DA006670

1HGCR2F53DA030175; 1HGCR2F53DA074192; 1HGCR2F53DA079358 | 1HGCR2F53DA028815 | 1HGCR2F53DA068540 | 1HGCR2F53DA039779; 1HGCR2F53DA064228 | 1HGCR2F53DA083152 | 1HGCR2F53DA004384 | 1HGCR2F53DA088982 | 1HGCR2F53DA015479 | 1HGCR2F53DA021993 | 1HGCR2F53DA073284 | 1HGCR2F53DA046845

1HGCR2F53DA055996 | 1HGCR2F53DA064620; 1HGCR2F53DA084043 | 1HGCR2F53DA097651; 1HGCR2F53DA009715 | 1HGCR2F53DA040415; 1HGCR2F53DA069011; 1HGCR2F53DA043895 | 1HGCR2F53DA007415

1HGCR2F53DA024988 | 1HGCR2F53DA022190 | 1HGCR2F53DA087170; 1HGCR2F53DA034498 | 1HGCR2F53DA065640; 1HGCR2F53DA003817; 1HGCR2F53DA091252 | 1HGCR2F53DA021881 | 1HGCR2F53DA015630 | 1HGCR2F53DA053777; 1HGCR2F53DA032413; 1HGCR2F53DA084575 | 1HGCR2F53DA052953 | 1HGCR2F53DA043296; 1HGCR2F53DA028927 | 1HGCR2F53DA039992; 1HGCR2F53DA057005 | 1HGCR2F53DA086052 | 1HGCR2F53DA046165

1HGCR2F53DA035960 | 1HGCR2F53DA005390 | 1HGCR2F53DA017636 | 1HGCR2F53DA049308 | 1HGCR2F53DA082244 | 1HGCR2F53DA017989; 1HGCR2F53DA013716 | 1HGCR2F53DA068568 | 1HGCR2F53DA060860 | 1HGCR2F53DA056565; 1HGCR2F53DA055853 | 1HGCR2F53DA050524; 1HGCR2F53DA055190 | 1HGCR2F53DA043654 | 1HGCR2F53DA033836 | 1HGCR2F53DA037367 | 1HGCR2F53DA090117; 1HGCR2F53DA059207 | 1HGCR2F53DA048403; 1HGCR2F53DA044299; 1HGCR2F53DA004451 | 1HGCR2F53DA022397; 1HGCR2F53DA077304 | 1HGCR2F53DA023131 | 1HGCR2F53DA072054 | 1HGCR2F53DA082258 | 1HGCR2F53DA013862 | 1HGCR2F53DA073477 | 1HGCR2F53DA030872 | 1HGCR2F53DA067419 | 1HGCR2F53DA077867 | 1HGCR2F53DA083331

1HGCR2F53DA078081 | 1HGCR2F53DA012100 | 1HGCR2F53DA038440 | 1HGCR2F53DA080607 | 1HGCR2F53DA000948; 1HGCR2F53DA080557; 1HGCR2F53DA037661 | 1HGCR2F53DA041354 | 1HGCR2F53DA030063 | 1HGCR2F53DA076525 | 1HGCR2F53DA044867 | 1HGCR2F53DA062673 | 1HGCR2F53DA011805 | 1HGCR2F53DA049356 | 1HGCR2F53DA092188; 1HGCR2F53DA091641 | 1HGCR2F53DA022173 | 1HGCR2F53DA041757 | 1HGCR2F53DA071311 | 1HGCR2F53DA056789 | 1HGCR2F53DA099223 | 1HGCR2F53DA097861 | 1HGCR2F53DA096810; 1HGCR2F53DA004563

1HGCR2F53DA096113 | 1HGCR2F53DA073737 | 1HGCR2F53DA020942 | 1HGCR2F53DA089680 | 1HGCR2F53DA078100; 1HGCR2F53DA038762 | 1HGCR2F53DA081367 | 1HGCR2F53DA038860 | 1HGCR2F53DA036283;

1HGCR2F53DA038180

| 1HGCR2F53DA079859 | 1HGCR2F53DA024652 | 1HGCR2F53DA078307; 1HGCR2F53DA076623 | 1HGCR2F53DA090859

1HGCR2F53DA004546; 1HGCR2F53DA083703; 1HGCR2F53DA050815 | 1HGCR2F53DA065122; 1HGCR2F53DA026367 | 1HGCR2F53DA022884 | 1HGCR2F53DA024117 | 1HGCR2F53DA014090 | 1HGCR2F53DA079196 | 1HGCR2F53DA085855; 1HGCR2F53DA037224 | 1HGCR2F53DA013392 | 1HGCR2F53DA029012 | 1HGCR2F53DA073933; 1HGCR2F53DA063046 | 1HGCR2F53DA035263 | 1HGCR2F53DA023727

1HGCR2F53DA065332 | 1HGCR2F53DA048532 | 1HGCR2F53DA078193; 1HGCR2F53DA094443 | 1HGCR2F53DA059739 | 1HGCR2F53DA036462 | 1HGCR2F53DA026630 | 1HGCR2F53DA057151 | 1HGCR2F53DA098458; 1HGCR2F53DA068294 | 1HGCR2F53DA072460

1HGCR2F53DA012405 | 1HGCR2F53DA089761; 1HGCR2F53DA080512 | 1HGCR2F53DA098850 | 1HGCR2F53DA014963 | 1HGCR2F53DA072393 | 1HGCR2F53DA037806 | 1HGCR2F53DA077271 | 1HGCR2F53DA093194 | 1HGCR2F53DA028636 | 1HGCR2F53DA089260; 1HGCR2F53DA096158 | 1HGCR2F53DA010251

1HGCR2F53DA043993 | 1HGCR2F53DA099285; 1HGCR2F53DA038468 | 1HGCR2F53DA009309; 1HGCR2F53DA050913; 1HGCR2F53DA075987 | 1HGCR2F53DA004661 | 1HGCR2F53DA053522; 1HGCR2F53DA010167; 1HGCR2F53DA038597; 1HGCR2F53DA094104; 1HGCR2F53DA035859

1HGCR2F53DA084317; 1HGCR2F53DA076590; 1HGCR2F53DA039720 | 1HGCR2F53DA096550 | 1HGCR2F53DA089937; 1HGCR2F53DA051768 | 1HGCR2F53DA005924; 1HGCR2F53DA060065; 1HGCR2F53DA027521 | 1HGCR2F53DA097326

1HGCR2F53DA055934; 1HGCR2F53DA025199; 1HGCR2F53DA034758 | 1HGCR2F53DA090635 | 1HGCR2F53DA095107; 1HGCR2F53DA026823 | 1HGCR2F53DA035098; 1HGCR2F53DA035084 | 1HGCR2F53DA007558 | 1HGCR2F53DA071356 | 1HGCR2F53DA043766 | 1HGCR2F53DA079862 | 1HGCR2F53DA099142 | 1HGCR2F53DA050006 | 1HGCR2F53DA039961 | 1HGCR2F53DA037403 | 1HGCR2F53DA087301 | 1HGCR2F53DA022366 | 1HGCR2F53DA083247

1HGCR2F53DA054606; 1HGCR2F53DA074757 | 1HGCR2F53DA046599; 1HGCR2F53DA037174 | 1HGCR2F53DA001680 | 1HGCR2F53DA053942; 1HGCR2F53DA006667; 1HGCR2F53DA096080 | 1HGCR2F53DA007849 | 1HGCR2F53DA038910 | 1HGCR2F53DA041063 | 1HGCR2F53DA091123 | 1HGCR2F53DA043721 | 1HGCR2F53DA037711 | 1HGCR2F53DA066464 | 1HGCR2F53DA025333 | 1HGCR2F53DA029432 | 1HGCR2F53DA072345 | 1HGCR2F53DA057019;

1HGCR2F53DA046876

| 1HGCR2F53DA095768; 1HGCR2F53DA099044

1HGCR2F53DA052371 | 1HGCR2F53DA015448 | 1HGCR2F53DA020925 | 1HGCR2F53DA016454; 1HGCR2F53DA055223 | 1HGCR2F53DA030208 | 1HGCR2F53DA002814 | 1HGCR2F53DA000206; 1HGCR2F53DA017233 | 1HGCR2F53DA084091 | 1HGCR2F53DA004269

1HGCR2F53DA040317; 1HGCR2F53DA079604; 1HGCR2F53DA059157 | 1HGCR2F53DA026448 | 1HGCR2F53DA043024; 1HGCR2F53DA049809 | 1HGCR2F53DA032489 | 1HGCR2F53DA014834 | 1HGCR2F53DA038101 | 1HGCR2F53DA040768; 1HGCR2F53DA063998 | 1HGCR2F53DA015644

1HGCR2F53DA072538 | 1HGCR2F53DA093521 | 1HGCR2F53DA001498; 1HGCR2F53DA065654; 1HGCR2F53DA013327 | 1HGCR2F53DA097312; 1HGCR2F53DA097410 | 1HGCR2F53DA047560; 1HGCR2F53DA036834; 1HGCR2F53DA021511

1HGCR2F53DA086200 | 1HGCR2F53DA030161 | 1HGCR2F53DA040074; 1HGCR2F53DA067579; 1HGCR2F53DA029592; 1HGCR2F53DA073169

1HGCR2F53DA068103; 1HGCR2F53DA066898 | 1HGCR2F53DA041418 | 1HGCR2F53DA036879

1HGCR2F53DA098282

; 1HGCR2F53DA023663; 1HGCR2F53DA069493; 1HGCR2F53DA096323 | 1HGCR2F53DA046330 | 1HGCR2F53DA072796; 1HGCR2F53DA092398 | 1HGCR2F53DA045100 | 1HGCR2F53DA049616 | 1HGCR2F53DA092322 | 1HGCR2F53DA005275; 1HGCR2F53DA088531; 1HGCR2F53DA094667 | 1HGCR2F53DA008483 | 1HGCR2F53DA031021 | 1HGCR2F53DA028314 | 1HGCR2F53DA065220 | 1HGCR2F53DA078940; 1HGCR2F53DA008080; 1HGCR2F53DA064682; 1HGCR2F53DA077979 | 1HGCR2F53DA057957; 1HGCR2F53DA033416 | 1HGCR2F53DA096337; 1HGCR2F53DA049714 | 1HGCR2F53DA063452 | 1HGCR2F53DA007236

1HGCR2F53DA011657; 1HGCR2F53DA057439; 1HGCR2F53DA013201 | 1HGCR2F53DA050362; 1HGCR2F53DA039717 | 1HGCR2F53DA072457; 1HGCR2F53DA072586 | 1HGCR2F53DA066626; 1HGCR2F53DA003705 | 1HGCR2F53DA004482; 1HGCR2F53DA090568 | 1HGCR2F53DA000030 | 1HGCR2F53DA062124; 1HGCR2F53DA082924; 1HGCR2F53DA080400;

1HGCR2F53DA090862

| 1HGCR2F53DA057358; 1HGCR2F53DA089050 | 1HGCR2F53DA030550 | 1HGCR2F53DA073382 | 1HGCR2F53DA085760; 1HGCR2F53DA095883 | 1HGCR2F53DA047736

1HGCR2F53DA040978 | 1HGCR2F53DA025929; 1HGCR2F53DA049552 | 1HGCR2F53DA095642 | 1HGCR2F53DA083426; 1HGCR2F53DA024439 | 1HGCR2F53DA038728 | 1HGCR2F53DA053391 |

1HGCR2F53DA030578

| 1HGCR2F53DA078680; 1HGCR2F53DA010086; 1HGCR2F53DA052466 | 1HGCR2F53DA022836 | 1HGCR2F53DA076508; 1HGCR2F53DA005423; 1HGCR2F53DA087962 | 1HGCR2F53DA088822 | 1HGCR2F53DA031004 | 1HGCR2F53DA060552; 1HGCR2F53DA084236 | 1HGCR2F53DA078937 | 1HGCR2F53DA005826 | 1HGCR2F53DA085922 | 1HGCR2F53DA010489 | 1HGCR2F53DA025431

1HGCR2F53DA083846 | 1HGCR2F53DA081997; 1HGCR2F53DA078050 | 1HGCR2F53DA076606 | 1HGCR2F53DA055710 | 1HGCR2F53DA072877; 1HGCR2F53DA062463; 1HGCR2F53DA001873 | 1HGCR2F53DA014980 | 1HGCR2F53DA083068 | 1HGCR2F53DA072717; 1HGCR2F53DA079912; 1HGCR2F53DA085242 | 1HGCR2F53DA087329 | 1HGCR2F53DA092451 | 1HGCR2F53DA014655; 1HGCR2F53DA035392 | 1HGCR2F53DA069171 | 1HGCR2F53DA053200 | 1HGCR2F53DA062429 | 1HGCR2F53DA062320; 1HGCR2F53DA085080 | 1HGCR2F53DA078078 | 1HGCR2F53DA063080 | 1HGCR2F53DA068666; 1HGCR2F53DA006362 | 1HGCR2F53DA068327 | 1HGCR2F53DA028796; 1HGCR2F53DA020262

1HGCR2F53DA002151 | 1HGCR2F53DA091462

1HGCR2F53DA079991 |

1HGCR2F53DA088836

| 1HGCR2F53DA027700 | 1HGCR2F53DA093972 | 1HGCR2F53DA074807; 1HGCR2F53DA007785 | 1HGCR2F53DA080395; 1HGCR2F53DA070322 | 1HGCR2F53DA078310; 1HGCR2F53DA066741; 1HGCR2F53DA022223 | 1HGCR2F53DA058915 | 1HGCR2F53DA089159; 1HGCR2F53DA005471 | 1HGCR2F53DA008838 | 1HGCR2F53DA041466; 1HGCR2F53DA043637

1HGCR2F53DA042911; 1HGCR2F53DA057084 | 1HGCR2F53DA035800 | 1HGCR2F53DA092112; 1HGCR2F53DA033772 | 1HGCR2F53DA008970

1HGCR2F53DA014445 | 1HGCR2F53DA018835 | 1HGCR2F53DA090411 | 1HGCR2F53DA039670 | 1HGCR2F53DA019953; 1HGCR2F53DA071695 | 1HGCR2F53DA025283; 1HGCR2F53DA032203 | 1HGCR2F53DA084690; 1HGCR2F53DA090683; 1HGCR2F53DA079361 | 1HGCR2F53DA078355 | 1HGCR2F53DA055576 | 1HGCR2F53DA082308; 1HGCR2F53DA032234 | 1HGCR2F53DA089386; 1HGCR2F53DA051589 | 1HGCR2F53DA092580; 1HGCR2F53DA028264 | 1HGCR2F53DA025820 | 1HGCR2F53DA097701 | 1HGCR2F53DA057344 | 1HGCR2F53DA060227; 1HGCR2F53DA063094 | 1HGCR2F53DA053570 | 1HGCR2F53DA088884; 1HGCR2F53DA095298; 1HGCR2F53DA025753; 1HGCR2F53DA061104 | 1HGCR2F53DA074211 | 1HGCR2F53DA034565; 1HGCR2F53DA069381 | 1HGCR2F53DA053956 | 1HGCR2F53DA034193; 1HGCR2F53DA027194; 1HGCR2F53DA073110; 1HGCR2F53DA096287 | 1HGCR2F53DA067050 | 1HGCR2F53DA042388 | 1HGCR2F53DA052175 | 1HGCR2F53DA093003 | 1HGCR2F53DA049485; 1HGCR2F53DA000402 | 1HGCR2F53DA005762 | 1HGCR2F53DA062222; 1HGCR2F53DA039037; 1HGCR2F53DA091719 | 1HGCR2F53DA050846 | 1HGCR2F53DA058610 | 1HGCR2F53DA014400 | 1HGCR2F53DA099741; 1HGCR2F53DA057621 | 1HGCR2F53DA002344

1HGCR2F53DA046957; 1HGCR2F53DA059403; 1HGCR2F53DA044612 | 1HGCR2F53DA066982 | 1HGCR2F53DA015689 | 1HGCR2F53DA042827 | 1HGCR2F53DA041242

1HGCR2F53DA005065 | 1HGCR2F53DA063225; 1HGCR2F53DA050782 | 1HGCR2F53DA094491 | 1HGCR2F53DA016194 | 1HGCR2F53DA084835 | 1HGCR2F53DA008127 | 1HGCR2F53DA097360; 1HGCR2F53DA082213 | 1HGCR2F53DA097763; 1HGCR2F53DA003395 | 1HGCR2F53DA016745 | 1HGCR2F53DA044027 |

1HGCR2F53DA097231

| 1HGCR2F53DA076363; 1HGCR2F53DA011965 | 1HGCR2F53DA042763 | 1HGCR2F53DA074855 | 1HGCR2F53DA037238; 1HGCR2F53DA070885 | 1HGCR2F53DA019533 | 1HGCR2F53DA040298; 1HGCR2F53DA047283 | 1HGCR2F53DA060499 | 1HGCR2F53DA028006; 1HGCR2F53DA091820 | 1HGCR2F53DA055948; 1HGCR2F53DA051639 | 1HGCR2F53DA077898 | 1HGCR2F53DA034503; 1HGCR2F53DA093888 | 1HGCR2F53DA071048 | 1HGCR2F53DA029611

1HGCR2F53DA071552 | 1HGCR2F53DA039121; 1HGCR2F53DA041886 | 1HGCR2F53DA085273 | 1HGCR2F53DA054573 | 1HGCR2F53DA085886 | 1HGCR2F53DA020553 | 1HGCR2F53DA059448 | 1HGCR2F53DA033514; 1HGCR2F53DA003140; 1HGCR2F53DA020343 | 1HGCR2F53DA039524 | 1HGCR2F53DA097357; 1HGCR2F53DA077268; 1HGCR2F53DA066528 | 1HGCR2F53DA099111 | 1HGCR2F53DA010542; 1HGCR2F53DA068277; 1HGCR2F53DA060177 | 1HGCR2F53DA012520 | 1HGCR2F53DA036851 | 1HGCR2F53DA026045 | 1HGCR2F53DA096886; 1HGCR2F53DA059367; 1HGCR2F53DA021430

1HGCR2F53DA079098 | 1HGCR2F53DA094362

1HGCR2F53DA039281; 1HGCR2F53DA000805 | 1HGCR2F53DA000514 | 1HGCR2F53DA005356; 1HGCR2F53DA010332; 1HGCR2F53DA054802 | 1HGCR2F53DA062835 | 1HGCR2F53DA070028 | 1HGCR2F53DA008077; 1HGCR2F53DA033707; 1HGCR2F53DA065427 | 1HGCR2F53DA064133 | 1HGCR2F53DA065105 | 1HGCR2F53DA005504 | 1HGCR2F53DA061961

1HGCR2F53DA028183 | 1HGCR2F53DA002733 | 1HGCR2F53DA012419 | 1HGCR2F53DA024196 | 1HGCR2F53DA098993; 1HGCR2F53DA098444 | 1HGCR2F53DA051799; 1HGCR2F53DA026515 | 1HGCR2F53DA091848; 1HGCR2F53DA097262; 1HGCR2F53DA004823 | 1HGCR2F53DA060907 | 1HGCR2F53DA016177

1HGCR2F53DA031939 | 1HGCR2F53DA012792 |

1HGCR2F53DA039541

| 1HGCR2F53DA095673; 1HGCR2F53DA085435 | 1HGCR2F53DA013022 | 1HGCR2F53DA097844; 1HGCR2F53DA009276 | 1HGCR2F53DA093695

1HGCR2F53DA013361; 1HGCR2F53DA028152 | 1HGCR2F53DA050412 | 1HGCR2F53DA040446; 1HGCR2F53DA043783 | 1HGCR2F53DA004479 | 1HGCR2F53DA071793; 1HGCR2F53DA088576; 1HGCR2F53DA021833; 1HGCR2F53DA015613 | 1HGCR2F53DA003025 | 1HGCR2F53DA087931 |

1HGCR2F53DA007155

| 1HGCR2F53DA036672 | 1HGCR2F53DA064956; 1HGCR2F53DA016597; 1HGCR2F53DA035375 | 1HGCR2F53DA069459; 1HGCR2F53DA093325 | 1HGCR2F53DA013540; 1HGCR2F53DA049499 | 1HGCR2F53DA010203

1HGCR2F53DA042147; 1HGCR2F53DA074337 | 1HGCR2F53DA047994; 1HGCR2F53DA091753 | 1HGCR2F53DA024960; 1HGCR2F53DA045520 | 1HGCR2F53DA088609; 1HGCR2F53DA070546 | 1HGCR2F53DA009682 | 1HGCR2F53DA034372; 1HGCR2F53DA018432 | 1HGCR2F53DA004904 | 1HGCR2F53DA071471

1HGCR2F53DA001565 | 1HGCR2F53DA056386 | 1HGCR2F53DA092045 | 1HGCR2F53DA006393 | 1HGCR2F53DA083538; 1HGCR2F53DA059062; 1HGCR2F53DA042648 | 1HGCR2F53DA053102 | 1HGCR2F53DA006264

1HGCR2F53DA062656 | 1HGCR2F53DA021055 | 1HGCR2F53DA086018; 1HGCR2F53DA002831; 1HGCR2F53DA048952; 1HGCR2F53DA029186; 1HGCR2F53DA042701 | 1HGCR2F53DA071891; 1HGCR2F53DA017006; 1HGCR2F53DA077688 | 1HGCR2F53DA070630; 1HGCR2F53DA098427 | 1HGCR2F53DA039040 | 1HGCR2F53DA008693; 1HGCR2F53DA069851 | 1HGCR2F53DA013313 | 1HGCR2F53DA082325; 1HGCR2F53DA068943 | 1HGCR2F53DA085189 | 1HGCR2F53DA009262 | 1HGCR2F53DA043556; 1HGCR2F53DA039006; 1HGCR2F53DA058977; 1HGCR2F53DA076668 | 1HGCR2F53DA033187 | 1HGCR2F53DA089887 | 1HGCR2F53DA065623

1HGCR2F53DA013229 | 1HGCR2F53DA032878 | 1HGCR2F53DA065475 | 1HGCR2F53DA058252 | 1HGCR2F53DA067646; 1HGCR2F53DA049745 | 1HGCR2F53DA030127 | 1HGCR2F53DA097455 | 1HGCR2F53DA010766

1HGCR2F53DA065041 | 1HGCR2F53DA081370 | 1HGCR2F53DA062642 | 1HGCR2F53DA053892;

1HGCR2F53DA038017

| 1HGCR2F53DA047946 | 1HGCR2F53DA012775

1HGCR2F53DA087816 | 1HGCR2F53DA049566 | 1HGCR2F53DA079781 | 1HGCR2F53DA045923 | 1HGCR2F53DA053651; 1HGCR2F53DA037854 | 1HGCR2F53DA060695 | 1HGCR2F53DA011903 | 1HGCR2F53DA025848; 1HGCR2F53DA059935 | 1HGCR2F53DA042682 | 1HGCR2F53DA070854 | 1HGCR2F53DA023047; 1HGCR2F53DA007902 | 1HGCR2F53DA082115 | 1HGCR2F53DA037143 | 1HGCR2F53DA075875 | 1HGCR2F53DA042987 | 1HGCR2F53DA048479 | 1HGCR2F53DA040933; 1HGCR2F53DA099321 | 1HGCR2F53DA029155 | 1HGCR2F53DA064195 | 1HGCR2F53DA011996; 1HGCR2F53DA071874 | 1HGCR2F53DA025137 | 1HGCR2F53DA077836; 1HGCR2F53DA020567

1HGCR2F53DA062091 | 1HGCR2F53DA071681; 1HGCR2F53DA028829; 1HGCR2F53DA041791 | 1HGCR2F53DA055884; 1HGCR2F53DA003123 | 1HGCR2F53DA081272 | 1HGCR2F53DA031536 | 1HGCR2F53DA043282; 1HGCR2F53DA094300 | 1HGCR2F53DA069557

1HGCR2F53DA075116

1HGCR2F53DA066271 | 1HGCR2F53DA089257 | 1HGCR2F53DA017216

1HGCR2F53DA039359; 1HGCR2F53DA093115; 1HGCR2F53DA034419 | 1HGCR2F53DA018138

1HGCR2F53DA087783 | 1HGCR2F53DA002330 | 1HGCR2F53DA045033 | 1HGCR2F53DA083278 | 1HGCR2F53DA001288; 1HGCR2F53DA029320; 1HGCR2F53DA034873 | 1HGCR2F53DA056632; 1HGCR2F53DA061202 | 1HGCR2F53DA073124 | 1HGCR2F53DA066884; 1HGCR2F53DA068022; 1HGCR2F53DA046571 | 1HGCR2F53DA095043; 1HGCR2F53DA044738

1HGCR2F53DA097097; 1HGCR2F53DA054427 | 1HGCR2F53DA034307 | 1HGCR2F53DA031522 | 1HGCR2F53DA070384 | 1HGCR2F53DA038325; 1HGCR2F53DA029544 | 1HGCR2F53DA038227 | 1HGCR2F53DA079182 | 1HGCR2F53DA086083 | 1HGCR2F53DA037563 | 1HGCR2F53DA070224

1HGCR2F53DA042133 | 1HGCR2F53DA011531 | 1HGCR2F53DA007091; 1HGCR2F53DA052743 | 1HGCR2F53DA064858 | 1HGCR2F53DA048739; 1HGCR2F53DA013246; 1HGCR2F53DA050202; 1HGCR2F53DA030368 | 1HGCR2F53DA038275 | 1HGCR2F53DA048451 | 1HGCR2F53DA043248 | 1HGCR2F53DA048854 | 1HGCR2F53DA022917 | 1HGCR2F53DA094801 | 1HGCR2F53DA002196 | 1HGCR2F53DA045064 | 1HGCR2F53DA001775 | 1HGCR2F53DA032038 | 1HGCR2F53DA000982 | 1HGCR2F53DA000190; 1HGCR2F53DA094166 | 1HGCR2F53DA073320 | 1HGCR2F53DA048045; 1HGCR2F53DA085788 | 1HGCR2F53DA076105; 1HGCR2F53DA071261; 1HGCR2F53DA006040 | 1HGCR2F53DA080655 | 1HGCR2F53DA071583; 1HGCR2F53DA001114 | 1HGCR2F53DA099254; 1HGCR2F53DA085791 | 1HGCR2F53DA035876 | 1HGCR2F53DA078033; 1HGCR2F53DA047770 | 1HGCR2F53DA000495 | 1HGCR2F53DA054251 | 1HGCR2F53DA078954; 1HGCR2F53DA023761

1HGCR2F53DA001484; 1HGCR2F53DA051494 | 1HGCR2F53DA082079; 1HGCR2F53DA006006; 1HGCR2F53DA056341; 1HGCR2F53DA041905 | 1HGCR2F53DA036011 | 1HGCR2F53DA065508 | 1HGCR2F53DA083099; 1HGCR2F53DA038566

1HGCR2F53DA026885; 1HGCR2F53DA075407;

1HGCR2F53DA031701

; 1HGCR2F53DA073480 | 1HGCR2F53DA008368 | 1HGCR2F53DA016230 | 1HGCR2F53DA022125; 1HGCR2F53DA026272; 1HGCR2F53DA073852; 1HGCR2F53DA064147; 1HGCR2F53DA082714 | 1HGCR2F53DA038485; 1HGCR2F53DA040043 | 1HGCR2F53DA083572 | 1HGCR2F53DA003560 | 1HGCR2F53DA021587; 1HGCR2F53DA090750 | 1HGCR2F53DA097178 | 1HGCR2F53DA056372 | 1HGCR2F53DA076315 | 1HGCR2F53DA034601 | 1HGCR2F53DA009245

1HGCR2F53DA050121 | 1HGCR2F53DA039815 | 1HGCR2F53DA063547 | 1HGCR2F53DA048689;

1HGCR2F53DA002974

| 1HGCR2F53DA062852; 1HGCR2F53DA050328 | 1HGCR2F53DA001811 | 1HGCR2F53DA071387; 1HGCR2F53DA091042 | 1HGCR2F53DA086505; 1HGCR2F53DA006149 | 1HGCR2F53DA036798 | 1HGCR2F53DA012968 | 1HGCR2F53DA042486 | 1HGCR2F53DA000061

1HGCR2F53DA041046 | 1HGCR2F53DA055058 | 1HGCR2F53DA059790; 1HGCR2F53DA044531

1HGCR2F53DA095656 | 1HGCR2F53DA091588; 1HGCR2F53DA024876 | 1HGCR2F53DA077769 | 1HGCR2F53DA095284 | 1HGCR2F53DA067680 | 1HGCR2F53DA025901 | 1HGCR2F53DA073155 | 1HGCR2F53DA053388 | 1HGCR2F53DA095723 | 1HGCR2F53DA015594 | 1HGCR2F53DA059532; 1HGCR2F53DA096791 |

1HGCR2F53DA087606

| 1HGCR2F53DA035585; 1HGCR2F53DA002215 | 1HGCR2F53DA032315; 1HGCR2F53DA076380 | 1HGCR2F53DA067047; 1HGCR2F53DA079697; 1HGCR2F53DA078288; 1HGCR2F53DA055013 |

1HGCR2F53DA056579

| 1HGCR2F53DA023422; 1HGCR2F53DA076976

1HGCR2F53DA097682 | 1HGCR2F53DA081577 | 1HGCR2F53DA096919 | 1HGCR2F53DA059076 | 1HGCR2F53DA073804; 1HGCR2F53DA082471; 1HGCR2F53DA048370

1HGCR2F53DA007365; 1HGCR2F53DA086620; 1HGCR2F53DA059997

1HGCR2F53DA034016 | 1HGCR2F53DA061653 | 1HGCR2F53DA002666; 1HGCR2F53DA092482

1HGCR2F53DA035778 | 1HGCR2F53DA042942

1HGCR2F53DA027096 | 1HGCR2F53DA057215; 1HGCR2F53DA023369 | 1HGCR2F53DA071180 | 1HGCR2F53DA026840; 1HGCR2F53DA007799; 1HGCR2F53DA052385 | 1HGCR2F53DA038843; 1HGCR2F53DA071731

1HGCR2F53DA025400; 1HGCR2F53DA009133; 1HGCR2F53DA056503

1HGCR2F53DA032301; 1HGCR2F53DA005809; 1HGCR2F53DA059286; 1HGCR2F53DA028958; 1HGCR2F53DA021847 | 1HGCR2F53DA043587 | 1HGCR2F53DA018608 | 1HGCR2F53DA095866 | 1HGCR2F53DA084026; 1HGCR2F53DA025266; 1HGCR2F53DA062575; 1HGCR2F53DA023260 | 1HGCR2F53DA014896 | 1HGCR2F53DA056923; 1HGCR2F53DA085452; 1HGCR2F53DA097715; 1HGCR2F53DA044920; 1HGCR2F53DA091235 | 1HGCR2F53DA049289;

1HGCR2F53DA0581231HGCR2F53DA026028; 1HGCR2F53DA061040 | 1HGCR2F53DA075391 | 1HGCR2F53DA037630 | 1HGCR2F53DA002084; 1HGCR2F53DA003607 | 1HGCR2F53DA067145 | 1HGCR2F53DA054198 | 1HGCR2F53DA098962 | 1HGCR2F53DA076427; 1HGCR2F53DA003297; 1HGCR2F53DA010041 | 1HGCR2F53DA076184; 1HGCR2F53DA060261; 1HGCR2F53DA040219 | 1HGCR2F53DA096239; 1HGCR2F53DA030743 | 1HGCR2F53DA000612; 1HGCR2F53DA032296; 1HGCR2F53DA031259 | 1HGCR2F53DA080915 | 1HGCR2F53DA075665; 1HGCR2F53DA063337

1HGCR2F53DA033304 | 1HGCR2F53DA055142; 1HGCR2F53DA018026; 1HGCR2F53DA096466 | 1HGCR2F53DA076931 | 1HGCR2F53DA034677; 1HGCR2F53DA045209; 1HGCR2F53DA016311 | 1HGCR2F53DA080574 | 1HGCR2F53DA093339 | 1HGCR2F53DA031245; 1HGCR2F53DA085807 | 1HGCR2F53DA007544; 1HGCR2F53DA095074; 1HGCR2F53DA009214 | 1HGCR2F53DA021220 | 1HGCR2F53DA047834 | 1HGCR2F53DA058932 | 1HGCR2F53DA029673; 1HGCR2F53DA020441 | 1HGCR2F53DA090473;

1HGCR2F53DA038194

; 1HGCR2F53DA044710; 1HGCR2F53DA004076 | 1HGCR2F53DA029575 | 1HGCR2F53DA020679 | 1HGCR2F53DA087315; 1HGCR2F53DA036607 | 1HGCR2F53DA005986 | 1HGCR2F53DA091039 | 1HGCR2F53DA053648; 1HGCR2F53DA035425; 1HGCR2F53DA062608 | 1HGCR2F53DA081112 | 1HGCR2F53DA051821 | 1HGCR2F53DA001257 | 1HGCR2F53DA024571 | 1HGCR2F53DA053214 | 1HGCR2F53DA087976 | 1HGCR2F53DA022867 | 1HGCR2F53DA036946 | 1HGCR2F53DA063435 | 1HGCR2F53DA031018; 1HGCR2F53DA011643; 1HGCR2F53DA020777 | 1HGCR2F53DA053990 | 1HGCR2F53DA063323 | 1HGCR2F53DA032816 | 1HGCR2F53DA033917 | 1HGCR2F53DA066268 | 1HGCR2F53DA005759 | 1HGCR2F53DA032282; 1HGCR2F53DA099738 | 1HGCR2F53DA069588 | 1HGCR2F53DA019046 | 1HGCR2F53DA014073 | 1HGCR2F53DA052581; 1HGCR2F53DA065735 | 1HGCR2F53DA010993 | 1HGCR2F53DA054900

1HGCR2F53DA027339 | 1HGCR2F53DA065850 | 1HGCR2F53DA032024; 1HGCR2F53DA068683 | 1HGCR2F53DA060969; 1HGCR2F53DA054122 | 1HGCR2F53DA092160 | 1HGCR2F53DA072636 | 1HGCR2F53DA094118 | 1HGCR2F53DA099528; 1HGCR2F53DA081787 | 1HGCR2F53DA004529 | 1HGCR2F53DA046733; 1HGCR2F53DA027180 | 1HGCR2F53DA084446; 1HGCR2F53DA008676 | 1HGCR2F53DA087461; 1HGCR2F53DA044352; 1HGCR2F53DA021458 | 1HGCR2F53DA099996

1HGCR2F53DA022724 | 1HGCR2F53DA036090 | 1HGCR2F53DA091302 | 1HGCR2F53DA008449; 1HGCR2F53DA025221 | 1HGCR2F53DA031116 | 1HGCR2F53DA059059 | 1HGCR2F53DA001937; 1HGCR2F53DA024103 | 1HGCR2F53DA075021; 1HGCR2F53DA027311 | 1HGCR2F53DA004871; 1HGCR2F53DA073415 | 1HGCR2F53DA043590 | 1HGCR2F53DA022576 | 1HGCR2F53DA060812 | 1HGCR2F53DA037241 | 1HGCR2F53DA062284 | 1HGCR2F53DA020410 | 1HGCR2F53DA054184 | 1HGCR2F53DA023565; 1HGCR2F53DA073530 | 1HGCR2F53DA092496; 1HGCR2F53DA098167 | 1HGCR2F53DA050877 | 1HGCR2F53DA016325 | 1HGCR2F53DA096726 | 1HGCR2F53DA032654

1HGCR2F53DA012551; 1HGCR2F53DA004952 | 1HGCR2F53DA082597; 1HGCR2F53DA097746; 1HGCR2F53DA010590; 1HGCR2F53DA070417; 1HGCR2F53DA058154 | 1HGCR2F53DA048885; 1HGCR2F53DA073236 | 1HGCR2F53DA053357 | 1HGCR2F53DA078789; 1HGCR2F53DA067355

1HGCR2F53DA056842 | 1HGCR2F53DA088027 | 1HGCR2F53DA047610; 1HGCR2F53DA094135 | 1HGCR2F53DA080977 | 1HGCR2F53DA089839 | 1HGCR2F53DA065170; 1HGCR2F53DA094992 | 1HGCR2F53DA002618 | 1HGCR2F53DA054668

1HGCR2F53DA048580; 1HGCR2F53DA098590; 1HGCR2F53DA057327; 1HGCR2F53DA009147 | 1HGCR2F53DA038681 | 1HGCR2F53DA050927; 1HGCR2F53DA099318 | 1HGCR2F53DA029625 | 1HGCR2F53DA052502 | 1HGCR2F53DA038809 | 1HGCR2F53DA009343

1HGCR2F53DA076878 | 1HGCR2F53DA072362; 1HGCR2F53DA030242 | 1HGCR2F53DA062916; 1HGCR2F53DA014848 | 1HGCR2F53DA078582 | 1HGCR2F53DA003445 | 1HGCR2F53DA002490; 1HGCR2F53DA078257; 1HGCR2F53DA065492; 1HGCR2F53DA053861; 1HGCR2F53DA002862; 1HGCR2F53DA086536; 1HGCR2F53DA099237; 1HGCR2F53DA093812

1HGCR2F53DA095799 | 1HGCR2F53DA099934

1HGCR2F53DA029334; 1HGCR2F53DA043945; 1HGCR2F53DA012162 | 1HGCR2F53DA039636 | 1HGCR2F53DA019709; 1HGCR2F53DA083975 | 1HGCR2F53DA080378 | 1HGCR2F53DA007494 | 1HGCR2F53DA043198; 1HGCR2F53DA021797 | 1HGCR2F53DA037756 | 1HGCR2F53DA048935; 1HGCR2F53DA055657 | 1HGCR2F53DA016017 | 1HGCR2F53DA063581; 1HGCR2F53DA009617 | 1HGCR2F53DA034940 | 1HGCR2F53DA067193; 1HGCR2F53DA046456 | 1HGCR2F53DA020049 | 1HGCR2F53DA019693 |

1HGCR2F53DA0779481HGCR2F53DA091574 | 1HGCR2F53DA003204 | 1HGCR2F53DA017975 | 1HGCR2F53DA014784; 1HGCR2F53DA002361 | 1HGCR2F53DA093891 | 1HGCR2F53DA086567 | 1HGCR2F53DA024022 | 1HGCR2F53DA007429; 1HGCR2F53DA089291

1HGCR2F53DA089095; 1HGCR2F53DA015353 | 1HGCR2F53DA088142 |

1HGCR2F53DA037398

| 1HGCR2F53DA058171 | 1HGCR2F53DA012923 | 1HGCR2F53DA007219 | 1HGCR2F53DA002179 | 1HGCR2F53DA054301 | 1HGCR2F53DA063984 | 1HGCR2F53DA068876

1HGCR2F53DA043119 | 1HGCR2F53DA055349 | 1HGCR2F53DA075617 | 1HGCR2F53DA071289 | 1HGCR2F53DA013358; 1HGCR2F53DA010704 | 1HGCR2F53DA027924 | 1HGCR2F53DA072779

1HGCR2F53DA042228; 1HGCR2F53DA064293 | 1HGCR2F53DA003882; 1HGCR2F53DA064312; 1HGCR2F53DA096970 | 1HGCR2F53DA068604 | 1HGCR2F53DA086133 | 1HGCR2F53DA008211 | 1HGCR2F53DA035117 | 1HGCR2F53DA032721; 1HGCR2F53DA048059 | 1HGCR2F53DA089016 | 1HGCR2F53DA023257; 1HGCR2F53DA077139 | 1HGCR2F53DA064276 | 1HGCR2F53DA052435 | 1HGCR2F53DA095611 | 1HGCR2F53DA058221 | 1HGCR2F53DA025624 |

1HGCR2F53DA092644

; 1HGCR2F53DA050667; 1HGCR2F53DA000111; 1HGCR2F53DA024635 | 1HGCR2F53DA011030 | 1HGCR2F53DA013893 | 1HGCR2F53DA066142; 1HGCR2F53DA037319

1HGCR2F53DA058896; 1HGCR2F53DA055643

1HGCR2F53DA061765; 1HGCR2F53DA037742 | 1HGCR2F53DA050832 | 1HGCR2F53DA066450; 1HGCR2F53DA028877

1HGCR2F53DA057246 | 1HGCR2F53DA014932 | 1HGCR2F53DA027616

1HGCR2F53DA010136 | 1HGCR2F53DA097343 | 1HGCR2F53DA014087 | 1HGCR2F53DA007303; 1HGCR2F53DA023159; 1HGCR2F53DA055383; 1HGCR2F53DA061037; 1HGCR2F53DA047591 | 1HGCR2F53DA053326; 1HGCR2F53DA035666; 1HGCR2F53DA069753; 1HGCR2F53DA021623 | 1HGCR2F53DA052600 | 1HGCR2F53DA037935; 1HGCR2F53DA098931 | 1HGCR2F53DA033545 | 1HGCR2F53DA083037 | 1HGCR2F53DA093356 | 1HGCR2F53DA029883 | 1HGCR2F53DA052855 | 1HGCR2F53DA098279; 1HGCR2F53DA066173; 1HGCR2F53DA099013

1HGCR2F53DA074239 | 1HGCR2F53DA044111 | 1HGCR2F53DA052290 | 1HGCR2F53DA083488 | 1HGCR2F53DA011755; 1HGCR2F53DA053195; 1HGCR2F53DA052869; 1HGCR2F53DA006880; 1HGCR2F53DA057117 | 1HGCR2F53DA004062; 1HGCR2F53DA002859; 1HGCR2F53DA035411 | 1HGCR2F53DA036753 | 1HGCR2F53DA095947; 1HGCR2F53DA083264

1HGCR2F53DA064830; 1HGCR2F53DA055867; 1HGCR2F53DA036980 | 1HGCR2F53DA038888 | 1HGCR2F53DA079067; 1HGCR2F53DA045713; 1HGCR2F53DA009911; 1HGCR2F53DA095592 | 1HGCR2F53DA033769 | 1HGCR2F53DA095639; 1HGCR2F53DA050930 | 1HGCR2F53DA063919; 1HGCR2F53DA036235

1HGCR2F53DA040284 | 1HGCR2F53DA098573 | 1HGCR2F53DA050085

1HGCR2F53DA075326 | 1HGCR2F53DA088366 | 1HGCR2F53DA032900 | 1HGCR2F53DA004577; 1HGCR2F53DA044643 | 1HGCR2F53DA052189 | 1HGCR2F53DA099478

1HGCR2F53DA007205 | 1HGCR2F53DA051060 | 1HGCR2F53DA032962 | 1HGCR2F53DA006507; 1HGCR2F53DA048434 | 1HGCR2F53DA088108 | 1HGCR2F53DA017376

1HGCR2F53DA084947; 1HGCR2F53DA081465 | 1HGCR2F53DA050264 | 1HGCR2F53DA039443 | 1HGCR2F53DA000142 |

1HGCR2F53DA049096

| 1HGCR2F53DA033531 | 1HGCR2F53DA071910

1HGCR2F53DA064388; 1HGCR2F53DA026076; 1HGCR2F53DA057411 | 1HGCR2F53DA038650; 1HGCR2F53DA084186; 1HGCR2F53DA029382 | 1HGCR2F53DA068554; 1HGCR2F53DA035926 | 1HGCR2F53DA097987; 1HGCR2F53DA057876 | 1HGCR2F53DA097391; 1HGCR2F53DA094555 | 1HGCR2F53DA085211 | 1HGCR2F53DA087508; 1HGCR2F53DA070577 | 1HGCR2F53DA026417; 1HGCR2F53DA040558 | 1HGCR2F53DA030158; 1HGCR2F53DA087573 | 1HGCR2F53DA032850 | 1HGCR2F53DA015000;

1HGCR2F53DA034842

; 1HGCR2F53DA074449; 1HGCR2F53DA029933; 1HGCR2F53DA072118 | 1HGCR2F53DA058039 | 1HGCR2F53DA016695; 1HGCR2F53DA015384; 1HGCR2F53DA031648 | 1HGCR2F53DA057943 | 1HGCR2F53DA038048 | 1HGCR2F53DA067842 | 1HGCR2F53DA081773 | 1HGCR2F53DA078484; 1HGCR2F53DA016650 | 1HGCR2F53DA047381; 1HGCR2F53DA004918 | 1HGCR2F53DA024828 | 1HGCR2F53DA077349; 1HGCR2F53DA053455 | 1HGCR2F53DA087704 | 1HGCR2F53DA093258 | 1HGCR2F53DA081028

1HGCR2F53DA098847; 1HGCR2F53DA004367 | 1HGCR2F53DA033366; 1HGCR2F53DA092191; 1HGCR2F53DA043914 | 1HGCR2F53DA028278; 1HGCR2F53DA041578 | 1HGCR2F53DA070482; 1HGCR2F53DA046540; 1HGCR2F53DA051107 | 1HGCR2F53DA023713; 1HGCR2F53DA090246; 1HGCR2F53DA088495 | 1HGCR2F53DA044190 | 1HGCR2F53DA034744; 1HGCR2F53DA002263 | 1HGCR2F53DA066111 | 1HGCR2F53DA032976; 1HGCR2F53DA066934

1HGCR2F53DA082681 | 1HGCR2F53DA078629

1HGCR2F53DA029043; 1HGCR2F53DA068330

1HGCR2F53DA004305 | 1HGCR2F53DA007589 | 1HGCR2F53DA049177

1HGCR2F53DA077089 | 1HGCR2F53DA079151 | 1HGCR2F53DA021279 | 1HGCR2F53DA087587 | 1HGCR2F53DA005034 | 1HGCR2F53DA050457 | 1HGCR2F53DA065444 | 1HGCR2F53DA085340 | 1HGCR2F53DA012243 | 1HGCR2F53DA021489; 1HGCR2F53DA000092; 1HGCR2F53DA062009; 1HGCR2F53DA043458; 1HGCR2F53DA013019 | 1HGCR2F53DA096046; 1HGCR2F53DA058445; 1HGCR2F53DA042164; 1HGCR2F53DA075357; 1HGCR2F53DA028023;

1HGCR2F53DA067985

; 1HGCR2F53DA081188; 1HGCR2F53DA038373 | 1HGCR2F53DA053584; 1HGCR2F53DA026322 | 1HGCR2F53DA026711 | 1HGCR2F53DA020455

1HGCR2F53DA081532; 1HGCR2F53DA049051 | 1HGCR2F53DA065203 | 1HGCR2F53DA079411 | 1HGCR2F53DA099786; 1HGCR2F53DA046182 | 1HGCR2F53DA001789 | 1HGCR2F53DA023310 |

1HGCR2F53DA036302

| 1HGCR2F53DA056792; 1HGCR2F53DA058557 | 1HGCR2F53DA077965 | 1HGCR2F53DA048501

1HGCR2F53DA048871; 1HGCR2F53DA048708

1HGCR2F53DA083796 | 1HGCR2F53DA042360 | 1HGCR2F53DA020889 | 1HGCR2F53DA060471 | 1HGCR2F53DA021878; 1HGCR2F53DA045730; 1HGCR2F53DA074404; 1HGCR2F53DA010637 | 1HGCR2F53DA038700; 1HGCR2F53DA063855 | 1HGCR2F53DA042116 | 1HGCR2F53DA047672 | 1HGCR2F53DA045565

1HGCR2F53DA039264; 1HGCR2F53DA012579

1HGCR2F53DA068621 | 1HGCR2F53DA081580 | 1HGCR2F53DA032556; 1HGCR2F53DA081207 | 1HGCR2F53DA060034; 1HGCR2F53DA078419; 1HGCR2F53DA003011 | 1HGCR2F53DA018561; 1HGCR2F53DA049390 | 1HGCR2F53DA057652 | 1HGCR2F53DA091297 | 1HGCR2F53DA082731; 1HGCR2F53DA064746

1HGCR2F53DA042505 | 1HGCR2F53DA068537; 1HGCR2F53DA030144; 1HGCR2F53DA000156; 1HGCR2F53DA086889 | 1HGCR2F53DA081062 |

1HGCR2F53DA028622

| 1HGCR2F53DA024649; 1HGCR2F53DA057070 | 1HGCR2F53DA042598; 1HGCR2F53DA030757 | 1HGCR2F53DA082891 | 1HGCR2F53DA069087 | 1HGCR2F53DA049373; 1HGCR2F53DA099187; 1HGCR2F53DA062902; 1HGCR2F53DA088724; 1HGCR2F53DA071664 | 1HGCR2F53DA054444 | 1HGCR2F53DA056873 | 1HGCR2F53DA073866 | 1HGCR2F53DA044979 | 1HGCR2F53DA075519; 1HGCR2F53DA071907; 1HGCR2F53DA094765 | 1HGCR2F53DA040690 | 1HGCR2F53DA005745 | 1HGCR2F53DA005664; 1HGCR2F53DA008001 | 1HGCR2F53DA001324 | 1HGCR2F53DA094488 | 1HGCR2F53DA027132; 1HGCR2F53DA054024; 1HGCR2F53DA050314; 1HGCR2F53DA029656 | 1HGCR2F53DA044822 | 1HGCR2F53DA002456 | 1HGCR2F53DA002358 | 1HGCR2F53DA063645 | 1HGCR2F53DA038924; 1HGCR2F53DA005938; 1HGCR2F53DA093342; 1HGCR2F53DA088223; 1HGCR2F53DA079070; 1HGCR2F53DA007088 | 1HGCR2F53DA051253 | 1HGCR2F53DA015742; 1HGCR2F53DA066240 | 1HGCR2F53DA048658 | 1HGCR2F53DA065606 | 1HGCR2F53DA015739 | 1HGCR2F53DA096029 | 1HGCR2F53DA029866 | 1HGCR2F53DA032525 | 1HGCR2F53DA010007 | 1HGCR2F53DA068408 | 1HGCR2F53DA095222; 1HGCR2F53DA059899 | 1HGCR2F53DA040513; 1HGCR2F53DA071602 | 1HGCR2F53DA028281 | 1HGCR2F53DA021332; 1HGCR2F53DA086598 | 1HGCR2F53DA020147 | 1HGCR2F53DA085399 | 1HGCR2F53DA081904 | 1HGCR2F53DA027387 | 1HGCR2F53DA071499 | 1HGCR2F53DA068070 | 1HGCR2F53DA058395 | 1HGCR2F53DA013148 | 1HGCR2F53DA013831; 1HGCR2F53DA007740 | 1HGCR2F53DA036185 | 1HGCR2F53DA046196; 1HGCR2F53DA091185; 1HGCR2F53DA016616; 1HGCR2F53DA038714 | 1HGCR2F53DA077111 | 1HGCR2F53DA022643 | 1HGCR2F53DA062107 | 1HGCR2F53DA017877; 1HGCR2F53DA098640 | 1HGCR2F53DA076329; 1HGCR2F53DA012999 | 1HGCR2F53DA091736 | 1HGCR2F53DA035473; 1HGCR2F53DA015546 | 1HGCR2F53DA082776 | 1HGCR2F53DA097519 | 1HGCR2F53DA026983; 1HGCR2F53DA035604; 1HGCR2F53DA061135; 1HGCR2F53DA007818; 1HGCR2F53DA022903 | 1HGCR2F53DA032394; 1HGCR2F53DA047803 | 1HGCR2F53DA043962; 1HGCR2F53DA003929; 1HGCR2F53DA087864 | 1HGCR2F53DA080316 | 1HGCR2F53DA016888

1HGCR2F53DA015062 | 1HGCR2F53DA026627

1HGCR2F53DA062737 | 1HGCR2F53DA068473 | 1HGCR2F53DA040687 | 1HGCR2F53DA049454; 1HGCR2F53DA072278

1HGCR2F53DA076167 | 1HGCR2F53DA079537 | 1HGCR2F53DA060339; 1HGCR2F53DA012663; 1HGCR2F53DA056162; 1HGCR2F53DA076718; 1HGCR2F53DA076492 | 1HGCR2F53DA094975 | 1HGCR2F53DA018317 | 1HGCR2F53DA089047 | 1HGCR2F53DA070286 | 1HGCR2F53DA082650; 1HGCR2F53DA078145; 1HGCR2F53DA058347 | 1HGCR2F53DA039619; 1HGCR2F53DA067663 | 1HGCR2F53DA068974; 1HGCR2F53DA085709; 1HGCR2F53DA086925; 1HGCR2F53DA000321 | 1HGCR2F53DA082857; 1HGCR2F53DA031715 | 1HGCR2F53DA069090; 1HGCR2F53DA096984 | 1HGCR2F53DA037577 | 1HGCR2F53DA038583; 1HGCR2F53DA098959; 1HGCR2F53DA079389; 1HGCR2F53DA038695; 1HGCR2F53DA012355 | 1HGCR2F53DA053908; 1HGCR2F53DA041337 | 1HGCR2F53DA033092; 1HGCR2F53DA050118 | 1HGCR2F53DA063726 | 1HGCR2F53DA067887 | 1HGCR2F53DA017443 | 1HGCR2F53DA093308; 1HGCR2F53DA024800 | 1HGCR2F53DA018687; 1HGCR2F53DA017684 | 1HGCR2F53DA032766 | 1HGCR2F53DA052113

1HGCR2F53DA069798 | 1HGCR2F53DA064861; 1HGCR2F53DA041130 | 1HGCR2F53DA035070; 1HGCR2F53DA044402; 1HGCR2F53DA004899 | 1HGCR2F53DA025462 | 1HGCR2F53DA012212; 1HGCR2F53DA076640; 1HGCR2F53DA070160; 1HGCR2F53DA022562 | 1HGCR2F53DA030290 | 1HGCR2F53DA033643; 1HGCR2F53DA078839 | 1HGCR2F53DA030385; 1HGCR2F53DA094359; 1HGCR2F53DA008502; 1HGCR2F53DA010153; 1HGCR2F53DA053438; 1HGCR2F53DA080039; 1HGCR2F53DA098637 | 1HGCR2F53DA025381; 1HGCR2F53DA073298 | 1HGCR2F53DA086794 | 1HGCR2F53DA063564 | 1HGCR2F53DA031679; 1HGCR2F53DA075293 | 1HGCR2F53DA034629; 1HGCR2F53DA011853 | 1HGCR2F53DA002845; 1HGCR2F53DA048983 | 1HGCR2F53DA027566; 1HGCR2F53DA061491 | 1HGCR2F53DA067890 | 1HGCR2F53DA053360; 1HGCR2F53DA083202 | 1HGCR2F53DA064553; 1HGCR2F53DA059336 | 1HGCR2F53DA060728; 1HGCR2F53DA006166 | 1HGCR2F53DA055240 | 1HGCR2F53DA058851 | 1HGCR2F53DA008595; 1HGCR2F53DA022092 | 1HGCR2F53DA090425 | 1HGCR2F53DA015157; 1HGCR2F53DA030466 | 1HGCR2F53DA053312 | 1HGCR2F53DA001422; 1HGCR2F53DA075245; 1HGCR2F53DA008242 | 1HGCR2F53DA014476 | 1HGCR2F53DA062527; 1HGCR2F53DA078095 | 1HGCR2F53DA064178 | 1HGCR2F53DA071812 | 1HGCR2F53DA054217; 1HGCR2F53DA010329 | 1HGCR2F53DA009293 | 1HGCR2F53DA032153 | 1HGCR2F53DA096371 | 1HGCR2F53DA002411 | 1HGCR2F53DA063760 | 1HGCR2F53DA026482 | 1HGCR2F53DA059823; 1HGCR2F53DA097309 | 1HGCR2F53DA024411 | 1HGCR2F53DA029074 | 1HGCR2F53DA077500 | 1HGCR2F53DA083720 | 1HGCR2F53DA025946 | 1HGCR2F53DA027289 | 1HGCR2F53DA022478 | 1HGCR2F53DA042181; 1HGCR2F53DA068859; 1HGCR2F53DA012985 |

1HGCR2F53DA038552

; 1HGCR2F53DA070594; 1HGCR2F53DA078064; 1HGCR2F53DA042293 | 1HGCR2F53DA001260 | 1HGCR2F53DA029236; 1HGCR2F53DA000917; 1HGCR2F53DA075438; 1HGCR2F53DA049017 | 1HGCR2F53DA051415 | 1HGCR2F53DA004885; 1HGCR2F53DA082888; 1HGCR2F53DA030001 | 1HGCR2F53DA059577; 1HGCR2F53DA026577 | 1HGCR2F53DA085614; 1HGCR2F53DA032797; 1HGCR2F53DA004448 | 1HGCR2F53DA080333; 1HGCR2F53DA022805; 1HGCR2F53DA096483 | 1HGCR2F53DA050894 | 1HGCR2F53DA027602; 1HGCR2F53DA053987 | 1HGCR2F53DA029799; 1HGCR2F53DA050135 | 1HGCR2F53DA096757 | 1HGCR2F53DA072068 | 1HGCR2F53DA034422 | 1HGCR2F53DA049261 | 1HGCR2F53DA095057 | 1HGCR2F53DA031617; 1HGCR2F53DA040754 | 1HGCR2F53DA018866 | 1HGCR2F53DA035974 | 1HGCR2F53DA097245 | 1HGCR2F53DA016356

1HGCR2F53DA014526; 1HGCR2F53DA048921 | 1HGCR2F53DA063743 | 1HGCR2F53DA049633; 1HGCR2F53DA046313; 1HGCR2F53DA029303 | 1HGCR2F53DA048241 | 1HGCR2F53DA057604 | 1HGCR2F53DA005860 | 1HGCR2F53DA065931 | 1HGCR2F53DA078209 | 1HGCR2F53DA052676 | 1HGCR2F53DA085998 | 1HGCR2F53DA069395 | 1HGCR2F53DA052810 | 1HGCR2F53DA054279 | 1HGCR2F53DA041645 | 1HGCR2F53DA032279 | 1HGCR2F53DA075956; 1HGCR2F53DA026000; 1HGCR2F53DA006359 | 1HGCR2F53DA087850 | 1HGCR2F53DA020052 | 1HGCR2F53DA099609 | 1HGCR2F53DA039166; 1HGCR2F53DA088772 | 1HGCR2F53DA002540 | 1HGCR2F53DA061989; 1HGCR2F53DA007933; 1HGCR2F53DA043069;

1HGCR2F53DA056713

| 1HGCR2F53DA009861 | 1HGCR2F53DA081160 | 1HGCR2F53DA095706; 1HGCR2F53DA093146 | 1HGCR2F53DA096452 | 1HGCR2F53DA022447

1HGCR2F53DA099559 | 1HGCR2F53DA021170 | 1HGCR2F53DA008354

1HGCR2F53DA074631 | 1HGCR2F53DA038776 | 1HGCR2F53DA005227 | 1HGCR2F53DA068389 | 1HGCR2F53DA064617 | 1HGCR2F53DA085662 | 1HGCR2F53DA045856; 1HGCR2F53DA021864 | 1HGCR2F53DA042651 | 1HGCR2F53DA080686; 1HGCR2F53DA041399 | 1HGCR2F53DA028474 | 1HGCR2F53DA045615; 1HGCR2F53DA071762; 1HGCR2F53DA071454 | 1HGCR2F53DA045503 | 1HGCR2F53DA060681; 1HGCR2F53DA086553 | 1HGCR2F53DA002988 | 1HGCR2F53DA086519 | 1HGCR2F53DA084642 | 1HGCR2F53DA026594 | 1HGCR2F53DA056100 | 1HGCR2F53DA014509 | 1HGCR2F53DA040205; 1HGCR2F53DA091154; 1HGCR2F53DA095186; 1HGCR2F53DA060020 | 1HGCR2F53DA090831 | 1HGCR2F53DA087623 | 1HGCR2F53DA035697 | 1HGCR2F53DA021508; 1HGCR2F53DA011111 | 1HGCR2F53DA057053; 1HGCR2F53DA080347 | 1HGCR2F53DA034999; 1HGCR2F53DA021654 | 1HGCR2F53DA072099 | 1HGCR2F53DA019273 | 1HGCR2F53DA001517; 1HGCR2F53DA016471 | 1HGCR2F53DA010671 | 1HGCR2F53DA071406 | 1HGCR2F53DA068814 | 1HGCR2F53DA034954 | 1HGCR2F53DA099089 | 1HGCR2F53DA092966; 1HGCR2F53DA003087; 1HGCR2F53DA026739

1HGCR2F53DA053262 | 1HGCR2F53DA014431; 1HGCR2F53DA085726 | 1HGCR2F53DA030791 | 1HGCR2F53DA038406 | 1HGCR2F53DA090294; 1HGCR2F53DA079568 | 1HGCR2F53DA056209 | 1HGCR2F53DA000643 | 1HGCR2F53DA042469; 1HGCR2F53DA088867 | 1HGCR2F53DA025977 | 1HGCR2F53DA089145 | 1HGCR2F53DA038454 | 1HGCR2F53DA065783; 1HGCR2F53DA048904 | 1HGCR2F53DA027437 | 1HGCR2F53DA032945 | 1HGCR2F53DA057182 | 1HGCR2F53DA059515 | 1HGCR2F53DA028135 | 1HGCR2F53DA090232 |

1HGCR2F53DA012856

; 1HGCR2F53DA064407; 1HGCR2F53DA029317 | 1HGCR2F53DA035019

1HGCR2F53DA040236; 1HGCR2F53DA049227 | 1HGCR2F53DA007432; 1HGCR2F53DA058378 | 1HGCR2F53DA014994; 1HGCR2F53DA042925 | 1HGCR2F53DA089632 | 1HGCR2F53DA008614 | 1HGCR2F53DA076248 | 1HGCR2F53DA062351 | 1HGCR2F53DA076220 | 1HGCR2F53DA001355 | 1HGCR2F53DA001839 | 1HGCR2F53DA089873 | 1HGCR2F53DA016518; 1HGCR2F53DA088769 | 1HGCR2F53DA075908 | 1HGCR2F53DA079215; 1HGCR2F53DA098797 | 1HGCR2F53DA006426; 1HGCR2F53DA003302 | 1HGCR2F53DA047154 | 1HGCR2F53DA043749; 1HGCR2F53DA033464 | 1HGCR2F53DA036414 | 1HGCR2F53DA022187; 1HGCR2F53DA003400; 1HGCR2F53DA041158 | 1HGCR2F53DA002764 | 1HGCR2F53DA086973 |

1HGCR2F53DA059966

; 1HGCR2F53DA032122 | 1HGCR2F53DA002828 | 1HGCR2F53DA089923 | 1HGCR2F53DA023811

1HGCR2F53DA061605; 1HGCR2F53DA044173; 1HGCR2F53DA016437; 1HGCR2F53DA008662 | 1HGCR2F53DA091672; 1HGCR2F53DA075018 | 1HGCR2F53DA002652 | 1HGCR2F53DA018950 | 1HGCR2F53DA059093 | 1HGCR2F53DA042438; 1HGCR2F53DA054511; 1HGCR2F53DA061684 | 1HGCR2F53DA029270 | 1HGCR2F53DA088903; 1HGCR2F53DA018902 | 1HGCR2F53DA071437 | 1HGCR2F53DA093583 | 1HGCR2F53DA046098

1HGCR2F53DA009388 | 1HGCR2F53DA067713; 1HGCR2F53DA055674 | 1HGCR2F53DA040964 | 1HGCR2F53DA010220

1HGCR2F53DA035991 | 1HGCR2F53DA030614; 1HGCR2F53DA042780 | 1HGCR2F53DA038146; 1HGCR2F53DA072300 | 1HGCR2F53DA024070 | 1HGCR2F53DA067016

1HGCR2F53DA016678 | 1HGCR2F53DA045078; 1HGCR2F53DA058588; 1HGCR2F53DA022545; 1HGCR2F53DA016132; 1HGCR2F53DA062513 | 1HGCR2F53DA084754 | 1HGCR2F53DA004174; 1HGCR2F53DA000464 | 1HGCR2F53DA006944 | 1HGCR2F53DA024666 | 1HGCR2F53DA026532 | 1HGCR2F53DA070918 |

1HGCR2F53DA070014

; 1HGCR2F53DA024179 | 1HGCR2F53DA043718; 1HGCR2F53DA024280 | 1HGCR2F53DA062883; 1HGCR2F53DA014820 | 1HGCR2F53DA029558; 1HGCR2F53DA046487 | 1HGCR2F53DA060308 | 1HGCR2F53DA071860; 1HGCR2F53DA086522

1HGCR2F53DA019094 | 1HGCR2F53DA014414 | 1HGCR2F53DA026384; 1HGCR2F53DA082860; 1HGCR2F53DA001971

1HGCR2F53DA097603; 1HGCR2F53DA026921; 1HGCR2F53DA058963; 1HGCR2F53DA053813 | 1HGCR2F53DA077416; 1HGCR2F53DA041838 | 1HGCR2F53DA067212; 1HGCR2F53DA071504; 1HGCR2F53DA015997; 1HGCR2F53DA064729; 1HGCR2F53DA014283 | 1HGCR2F53DA005597 | 1HGCR2F53DA056159 | 1HGCR2F53DA022772 | 1HGCR2F53DA011366; 1HGCR2F53DA039202 | 1HGCR2F53DA039569 | 1HGCR2F53DA054234 | 1HGCR2F53DA068134 | 1HGCR2F53DA098346; 1HGCR2F53DA035750 | 1HGCR2F53DA030645; 1HGCR2F53DA010301 | 1HGCR2F53DA022822 | 1HGCR2F53DA047915; 1HGCR2F53DA024957 | 1HGCR2F53DA056260

1HGCR2F53DA034212 | 1HGCR2F53DA081076; 1HGCR2F53DA015224 | 1HGCR2F53DA058218 | 1HGCR2F53DA091638; 1HGCR2F53DA096290 | 1HGCR2F53DA040527 | 1HGCR2F53DA001713

1HGCR2F53DA056937; 1HGCR2F53DA048028 | 1HGCR2F53DA082972 | 1HGCR2F53DA048269 | 1HGCR2F53DA077495 | 1HGCR2F53DA031438; 1HGCR2F53DA022464; 1HGCR2F53DA014347; 1HGCR2F53DA004966 | 1HGCR2F53DA017250; 1HGCR2F53DA097696; 1HGCR2F53DA004675 | 1HGCR2F53DA058834; 1HGCR2F53DA059529; 1HGCR2F53DA062611; 1HGCR2F53DA057747 | 1HGCR2F53DA036963 | 1HGCR2F53DA004238 | 1HGCR2F53DA032055; 1HGCR2F53DA017393 | 1HGCR2F53DA041788 | 1HGCR2F53DA060731; 1HGCR2F53DA062057

1HGCR2F53DA028104; 1HGCR2F53DA037370 | 1HGCR2F53DA010279; 1HGCR2F53DA094006 | 1HGCR2F53DA033318 | 1HGCR2F53DA010430 | 1HGCR2F53DA064262; 1HGCR2F53DA046697 | 1HGCR2F53DA084608 | 1HGCR2F53DA062897 | 1HGCR2F53DA034324

1HGCR2F53DA040169; 1HGCR2F53DA096242 | 1HGCR2F53DA059501; 1HGCR2F53DA073916 | 1HGCR2F53DA059112

1HGCR2F53DA002599; 1HGCR2F53DA052032; 1HGCR2F53DA072314

1HGCR2F53DA054203 | 1HGCR2F53DA073513 | 1HGCR2F53DA023470; 1HGCR2F53DA030354; 1HGCR2F53DA009228 | 1HGCR2F53DA004224; 1HGCR2F53DA050619 | 1HGCR2F53DA050040 | 1HGCR2F53DA019600; 1HGCR2F53DA090358; 1HGCR2F53DA045162

1HGCR2F53DA091008

1HGCR2F53DA064973 |

1HGCR2F53DA019435

| 1HGCR2F53DA022769; 1HGCR2F53DA074080 | 1HGCR2F53DA099965; 1HGCR2F53DA058011 | 1HGCR2F53DA051530; 1HGCR2F53DA090764 | 1HGCR2F53DA055593; 1HGCR2F53DA046280 | 1HGCR2F53DA004417 | 1HGCR2F53DA004496 | 1HGCR2F53DA090912 | 1HGCR2F53DA081255; 1HGCR2F53DA006796; 1HGCR2F53DA058235; 1HGCR2F53DA059045 | 1HGCR2F53DA037952 | 1HGCR2F53DA010234; 1HGCR2F53DA063306 | 1HGCR2F53DA032105 | 1HGCR2F53DA064004; 1HGCR2F53DA009410

1HGCR2F53DA010170 | 1HGCR2F53DA014221 | 1HGCR2F53DA086438; 1HGCR2F53DA040026

1HGCR2F53DA001453 | 1HGCR2F53DA020780 | 1HGCR2F53DA031472 | 1HGCR2F53DA003316 | 1HGCR2F53DA081594; 1HGCR2F53DA087122; 1HGCR2F53DA061507 | 1HGCR2F53DA018382; 1HGCR2F53DA090618 | 1HGCR2F53DA092062; 1HGCR2F53DA084298 | 1HGCR2F53DA041824 | 1HGCR2F53DA094331; 1HGCR2F53DA023307 | 1HGCR2F53DA084219; 1HGCR2F53DA006586; 1HGCR2F53DA068747; 1HGCR2F53DA007673 | 1HGCR2F53DA086858; 1HGCR2F53DA056615 | 1HGCR2F53DA044948 | 1HGCR2F53DA012193 | 1HGCR2F53DA019323 | 1HGCR2F53DA017409; 1HGCR2F53DA082616; 1HGCR2F53DA027177 | 1HGCR2F53DA060289; 1HGCR2F53DA057408 | 1HGCR2F53DA030340 |

1HGCR2F53DA042326

; 1HGCR2F53DA000867 | 1HGCR2F53DA064035 | 1HGCR2F53DA070708; 1HGCR2F53DA051267 | 1HGCR2F53DA019855 | 1HGCR2F53DA068991 | 1HGCR2F53DA019578; 1HGCR2F53DA071342; 1HGCR2F53DA080381; 1HGCR2F53DA007530 | 1HGCR2F53DA063449 | 1HGCR2F53DA043105 | 1HGCR2F53DA008743 | 1HGCR2F53DA079957 | 1HGCR2F53DA015045 | 1HGCR2F53DA064939 | 1HGCR2F53DA076010; 1HGCR2F53DA077819 | 1HGCR2F53DA024604 | 1HGCR2F53DA078548 | 1HGCR2F53DA010413 | 1HGCR2F53DA008564

1HGCR2F53DA004322

1HGCR2F53DA003591; 1HGCR2F53DA007947 | 1HGCR2F53DA069526 | 1HGCR2F53DA081224 | 1HGCR2F53DA059787 | 1HGCR2F53DA091798; 1HGCR2F53DA034436; 1HGCR2F53DA088593 | 1HGCR2F53DA005888 | 1HGCR2F53DA083748 | 1HGCR2F53DA092708 | 1HGCR2F53DA032458; 1HGCR2F53DA069879 | 1HGCR2F53DA056422 | 1HGCR2F53DA032184 | 1HGCR2F53DA047039; 1HGCR2F53DA097181; 1HGCR2F53DA036669 | 1HGCR2F53DA098721 | 1HGCR2F53DA023758

1HGCR2F53DA072510 | 1HGCR2F53DA063175 | 1HGCR2F53DA077187; 1HGCR2F53DA089467 | 1HGCR2F53DA002506 | 1HGCR2F53DA032959 | 1HGCR2F53DA093163; 1HGCR2F53DA011867; 1HGCR2F53DA000223; 1HGCR2F53DA036803; 1HGCR2F53DA082387 | 1HGCR2F53DA071244 | 1HGCR2F53DA069882 | 1HGCR2F53DA084141 | 1HGCR2F53DA065914 | 1HGCR2F53DA031262 | 1HGCR2F53DA043041; 1HGCR2F53DA052242 | 1HGCR2F53DA031570 | 1HGCR2F53DA046960 | 1HGCR2F53DA032251 | 1HGCR2F53DA045372; 1HGCR2F53DA057585;

1HGCR2F53DA010055

| 1HGCR2F53DA012694 | 1HGCR2F53DA012873

1HGCR2F53DA045906 | 1HGCR2F53DA067422 | 1HGCR2F53DA087590 | 1HGCR2F53DA010122; 1HGCR2F53DA065024; 1HGCR2F53DA010461 | 1HGCR2F53DA066092; 1HGCR2F53DA032444 | 1HGCR2F53DA059465 | 1HGCR2F53DA039894 | 1HGCR2F53DA066108 | 1HGCR2F53DA015420 | 1HGCR2F53DA061877; 1HGCR2F53DA011058 | 1HGCR2F53DA074824 | 1HGCR2F53DA087489 | 1HGCR2F53DA027065 | 1HGCR2F53DA085001; 1HGCR2F53DA068344 | 1HGCR2F53DA025882 | 1HGCR2F53DA012033 | 1HGCR2F53DA070319 | 1HGCR2F53DA096225; 1HGCR2F53DA015305; 1HGCR2F53DA051561 | 1HGCR2F53DA058266 | 1HGCR2F53DA083880; 1HGCR2F53DA050426; 1HGCR2F53DA032377; 1HGCR2F53DA001534 | 1HGCR2F53DA068988; 1HGCR2F53DA059417 | 1HGCR2F53DA087010; 1HGCR2F53DA013814 | 1HGCR2F53DA032248 | 1HGCR2F53DA090151 | 1HGCR2F53DA086391 | 1HGCR2F53DA070210; 1HGCR2F53DA023243 | 1HGCR2F53DA041144 | 1HGCR2F53DA083006 | 1HGCR2F53DA051933 | 1HGCR2F53DA011349; 1HGCR2F53DA029771 |

1HGCR2F53DA0064911HGCR2F53DA047753 | 1HGCR2F53DA065766 | 1HGCR2F53DA022951 | 1HGCR2F53DA063774 | 1HGCR2F53DA098685 | 1HGCR2F53DA065945 | 1HGCR2F53DA067615; 1HGCR2F53DA017913; 1HGCR2F53DA055237 | 1HGCR2F53DA033500 | 1HGCR2F53DA046831 | 1HGCR2F53DA030032; 1HGCR2F53DA077061 | 1HGCR2F53DA038549 | 1HGCR2F53DA017331 | 1HGCR2F53DA033609; 1HGCR2F53DA088898 | 1HGCR2F53DA000853; 1HGCR2F53DA089954

1HGCR2F53DA007642 | 1HGCR2F53DA065573 | 1HGCR2F53DA072619 | 1HGCR2F53DA087668 | 1HGCR2F53DA005678 | 1HGCR2F53DA091090; 1HGCR2F53DA029169 | 1HGCR2F53DA048126 | 1HGCR2F53DA064925; 1HGCR2F53DA067324; 1HGCR2F53DA025395; 1HGCR2F53DA086245 | 1HGCR2F53DA021394; 1HGCR2F53DA079800; 1HGCR2F53DA034131 | 1HGCR2F53DA030922 | 1HGCR2F53DA009195; 1HGCR2F53DA021590; 1HGCR2F53DA049938 | 1HGCR2F53DA087833; 1HGCR2F53DA046988; 1HGCR2F53DA033755 | 1HGCR2F53DA059594 | 1HGCR2F53DA080722 | 1HGCR2F53DA075150 | 1HGCR2F53DA023775; 1HGCR2F53DA089436 | 1HGCR2F53DA044125; 1HGCR2F53DA074435 | 1HGCR2F53DA025350 | 1HGCR2F53DA009357; 1HGCR2F53DA016535; 1HGCR2F53DA080011; 1HGCR2F53DA010380; 1HGCR2F53DA013697 | 1HGCR2F53DA034890 | 1HGCR2F53DA086147

1HGCR2F53DA022514; 1HGCR2F53DA071986 | 1HGCR2F53DA071292; 1HGCR2F53DA041127 | 1HGCR2F53DA097908; 1HGCR2F53DA088612 | 1HGCR2F53DA063578; 1HGCR2F53DA068571 | 1HGCR2F53DA058476; 1HGCR2F53DA060647 | 1HGCR2F53DA058509 | 1HGCR2F53DA074659; 1HGCR2F53DA056307; 1HGCR2F53DA059370 | 1HGCR2F53DA044884; 1HGCR2F53DA047543 | 1HGCR2F53DA034405 | 1HGCR2F53DA075097; 1HGCR2F53DA050023; 1HGCR2F53DA044142 | 1HGCR2F53DA049647 | 1HGCR2F53DA071227 | 1HGCR2F53DA051463 | 1HGCR2F53DA058817 | 1HGCR2F53DA021301

1HGCR2F53DA099108 | 1HGCR2F53DA007852

1HGCR2F53DA070983

1HGCR2F53DA062317 | 1HGCR2F53DA069039; 1HGCR2F53DA054167 | 1HGCR2F53DA008063 | 1HGCR2F53DA047641

1HGCR2F53DA077884; 1HGCR2F53DA022500 | 1HGCR2F53DA096824; 1HGCR2F53DA035537 | 1HGCR2F53DA009889 | 1HGCR2F53DA032783; 1HGCR2F53DA095320; 1HGCR2F53DA053875; 1HGCR2F53DA016003; 1HGCR2F53DA097102 | 1HGCR2F53DA044481; 1HGCR2F53DA086259;

1HGCR2F53DA026725

; 1HGCR2F53DA028779 | 1HGCR2F53DA010959 |

1HGCR2F53DA011870

| 1HGCR2F53DA030452 |

1HGCR2F53DA072409

| 1HGCR2F53DA029687; 1HGCR2F53DA084589 | 1HGCR2F53DA068067 | 1HGCR2F53DA048448 | 1HGCR2F53DA095169; 1HGCR2F53DA018396 | 1HGCR2F53DA050149 | 1HGCR2F53DA034288; 1HGCR2F53DA058722 | 1HGCR2F53DA027633 | 1HGCR2F53DA076914 | 1HGCR2F53DA034081 | 1HGCR2F53DA074340 | 1HGCR2F53DA039880 | 1HGCR2F53DA029494 | 1HGCR2F53DA022657 | 1HGCR2F53DA073818 | 1HGCR2F53DA066075 | 1HGCR2F53DA094748; 1HGCR2F53DA051141

1HGCR2F53DA096144 | 1HGCR2F53DA018995 | 1HGCR2F53DA070496 | 1HGCR2F53DA069803 | 1HGCR2F53DA074502; 1HGCR2F53DA078601; 1HGCR2F53DA055187 | 1HGCR2F53DA030287 | 1HGCR2F53DA020309 | 1HGCR2F53DA014140 | 1HGCR2F53DA044061 | 1HGCR2F53DA049082 | 1HGCR2F53DA003686; 1HGCR2F53DA071647; 1HGCR2F53DA083927; 1HGCR2F53DA055450; 1HGCR2F53DA009729 | 1HGCR2F53DA060938 | 1HGCR2F53DA094605 | 1HGCR2F53DA055500 | 1HGCR2F53DA020665; 1HGCR2F53DA086584; 1HGCR2F53DA040365 | 1HGCR2F53DA042679; 1HGCR2F53DA075035 | 1HGCR2F53DA072524 | 1HGCR2F53DA064021; 1HGCR2F53DA098542 | 1HGCR2F53DA012341; 1HGCR2F53DA068649; 1HGCR2F53DA087685 | 1HGCR2F53DA033139

1HGCR2F53DA013411 | 1HGCR2F53DA054007 | 1HGCR2F53DA018284 | 1HGCR2F53DA067730 | 1HGCR2F53DA009424 | 1HGCR2F53DA091347 | 1HGCR2F53DA033271; 1HGCR2F53DA058901 | 1HGCR2F53DA049468

1HGCR2F53DA004689

1HGCR2F53DA025588; 1HGCR2F53DA035795 | 1HGCR2F53DA045310 | 1HGCR2F53DA037966 | 1HGCR2F53DA087914; 1HGCR2F53DA058493 | 1HGCR2F53DA094328; 1HGCR2F53DA093941 | 1HGCR2F53DA027860 | 1HGCR2F53DA068375; 1HGCR2F53DA077805 | 1HGCR2F53DA030399; 1HGCR2F53DA009374; 1HGCR2F53DA071079 | 1HGCR2F53DA034050; 1HGCR2F53DA077545 | 1HGCR2F53DA060146; 1HGCR2F53DA078887 | 1HGCR2F53DA072829 | 1HGCR2F53DA046134 | 1HGCR2F53DA021671 | 1HGCR2F53DA063905 | 1HGCR2F53DA092563 | 1HGCR2F53DA095141 | 1HGCR2F53DA057179; 1HGCR2F53DA054685 | 1HGCR2F53DA034551; 1HGCR2F53DA083510 | 1HGCR2F53DA046554 | 1HGCR2F53DA004286; 1HGCR2F53DA006846; 1HGCR2F53DA064424; 1HGCR2F53DA067131; 1HGCR2F53DA075472 | 1HGCR2F53DA056131 | 1HGCR2F53DA006457; 1HGCR2F53DA008144; 1HGCR2F53DA005731; 1HGCR2F53DA061118 | 1HGCR2F53DA002392

1HGCR2F53DA012629 | 1HGCR2F53DA057926 | 1HGCR2F53DA023520; 1HGCR2F53DA032914 | 1HGCR2F53DA041564; 1HGCR2F53DA069350; 1HGCR2F53DA072250; 1HGCR2F53DA099948 | 1HGCR2F53DA098914 | 1HGCR2F53DA046120 | 1HGCR2F53DA089730

1HGCR2F53DA083961 | 1HGCR2F53DA088318; 1HGCR2F53DA086116 | 1HGCR2F53DA011786 | 1HGCR2F53DA025610 | 1HGCR2F53DA098430 | 1HGCR2F53DA069915 | 1HGCR2F53DA094846 | 1HGCR2F53DA023629 | 1HGCR2F53DA029060; 1HGCR2F53DA049776 | 1HGCR2F53DA072748

1HGCR2F53DA035523; 1HGCR2F53DA021525; 1HGCR2F53DA011836 | 1HGCR2F53DA073107 | 1HGCR2F53DA050720 | 1HGCR2F53DA049163 | 1HGCR2F53DA035571; 1HGCR2F53DA084401 | 1HGCR2F53DA009536; 1HGCR2F53DA036171 | 1HGCR2F53DA028720 | 1HGCR2F53DA093390; 1HGCR2F53DA096516 | 1HGCR2F53DA018401 | 1HGCR2F53DA063127 | 1HGCR2F53DA047686 | 1HGCR2F53DA029513 | 1HGCR2F53DA085953; 1HGCR2F53DA072216 | 1HGCR2F53DA015904 | 1HGCR2F53DA040737 | 1HGCR2F53DA057571 | 1HGCR2F53DA089369; 1HGCR2F53DA049292; 1HGCR2F53DA014493; 1HGCR2F53DA027583 | 1HGCR2F53DA023338 | 1HGCR2F53DA037515 | 1HGCR2F53DA098413; 1HGCR2F53DA075942 | 1HGCR2F53DA025719

1HGCR2F53DA087993 | 1HGCR2F53DA049857 | 1HGCR2F53DA078372 | 1HGCR2F53DA092904 |

1HGCR2F53DA047929

| 1HGCR2F53DA017541 | 1HGCR2F53DA076007; 1HGCR2F53DA000397 | 1HGCR2F53DA018673; 1HGCR2F53DA094796; 1HGCR2F53DA020312 | 1HGCR2F53DA096614; 1HGCR2F53DA011884 | 1HGCR2F53DA044058 | 1HGCR2F53DA026112 | 1HGCR2F53DA008533 | 1HGCR2F53DA065864 | 1HGCR2F53DA040544 | 1HGCR2F53DA066500 | 1HGCR2F53DA086911 | 1HGCR2F53DA037613 | 1HGCR2F53DA082373 | 1HGCR2F53DA021413 | 1HGCR2F53DA010735 | 1HGCR2F53DA094474 | 1HGCR2F53DA009004 | 1HGCR2F53DA037322 | 1HGCR2F53DA024845 | 1HGCR2F53DA012078 |

1HGCR2F53DA0837341HGCR2F53DA068358 | 1HGCR2F53DA089209 | 1HGCR2F53DA055030 | 1HGCR2F53DA068439 | 1HGCR2F53DA072507 | 1HGCR2F53DA000500 | 1HGCR2F53DA012209 | 1HGCR2F53DA020326 | 1HGCR2F53DA040530 | 1HGCR2F53DA033688 | 1HGCR2F53DA026014

1HGCR2F53DA022030 | 1HGCR2F53DA002683; 1HGCR2F53DA022819; 1HGCR2F53DA013263; 1HGCR2F53DA016101; 1HGCR2F53DA028880 | 1HGCR2F53DA051382; 1HGCR2F53DA029124; 1HGCR2F53DA023601 | 1HGCR2F53DA057814; 1HGCR2F53DA087282 | 1HGCR2F53DA018494 | 1HGCR2F53DA024148; 1HGCR2F53DA003414 | 1HGCR2F53DA066335 | 1HGCR2F53DA062348 | 1HGCR2F53DA044691; 1HGCR2F53DA075178 | 1HGCR2F53DA067288; 1HGCR2F53DA011528 | 1HGCR2F53DA089081

1HGCR2F53DA086309 | 1HGCR2F53DA068716 | 1HGCR2F53DA031729 | 1HGCR2F53DA059546 | 1HGCR2F53DA070790; 1HGCR2F53DA010069 | 1HGCR2F53DA090604 | 1HGCR2F53DA030886; 1HGCR2F53DA078565; 1HGCR2F53DA070904; 1HGCR2F53DA037384 | 1HGCR2F53DA067873

1HGCR2F53DA004188; 1HGCR2F53DA068778 | 1HGCR2F53DA099268; 1HGCR2F53DA077609; 1HGCR2F53DA022626 | 1HGCR2F53DA073317 | 1HGCR2F53DA028457 | 1HGCR2F53DA010525; 1HGCR2F53DA098234; 1HGCR2F53DA015952; 1HGCR2F53DA031035;

1HGCR2F53DA094751

| 1HGCR2F53DA096905 | 1HGCR2F53DA004787 | 1HGCR2F53DA020276; 1HGCR2F53DA017426 | 1HGCR2F53DA044495; 1HGCR2F53DA036526 | 1HGCR2F53DA032573

1HGCR2F53DA051043 | 1HGCR2F53DA012842 | 1HGCR2F53DA013571 | 1HGCR2F53DA088349; 1HGCR2F53DA039474 | 1HGCR2F53DA000352; 1HGCR2F53DA066190 | 1HGCR2F53DA083359; 1HGCR2F53DA079845 | 1HGCR2F53DA096354 | 1HGCR2F53DA005289 | 1HGCR2F53DA020794; 1HGCR2F53DA053018; 1HGCR2F53DA012906; 1HGCR2F53DA060325; 1HGCR2F53DA057537

1HGCR2F53DA090019; 1HGCR2F53DA060275 | 1HGCR2F53DA053780 | 1HGCR2F53DA060129; 1HGCR2F53DA055299 | 1HGCR2F53DA053035 | 1HGCR2F53DA056601; 1HGCR2F53DA058624 | 1HGCR2F53DA029852; 1HGCR2F53DA094085; 1HGCR2F53DA047574 | 1HGCR2F53DA051480; 1HGCR2F53DA091428 | 1HGCR2F53DA048210 | 1HGCR2F53DA072071 | 1HGCR2F53DA059160; 1HGCR2F53DA048966 | 1HGCR2F53DA083992 | 1HGCR2F53DA089789; 1HGCR2F53DA083507 | 1HGCR2F53DA021248 | 1HGCR2F53DA023064 | 1HGCR2F53DA080283 | 1HGCR2F53DA098881 | 1HGCR2F53DA057733 | 1HGCR2F53DA037482 | 1HGCR2F53DA076332 | 1HGCR2F53DA076654; 1HGCR2F53DA038437 | 1HGCR2F53DA084124 | 1HGCR2F53DA001758 | 1HGCR2F53DA067078 | 1HGCR2F53DA032895; 1HGCR2F53DA041287 | 1HGCR2F53DA052774 | 1HGCR2F53DA087377; 1HGCR2F53DA082521; 1HGCR2F53DA016079 | 1HGCR2F53DA020861 | 1HGCR2F53DA021492 | 1HGCR2F53DA049843

1HGCR2F53DA025896 | 1HGCR2F53DA017622; 1HGCR2F53DA046148 | 1HGCR2F53DA058302 | 1HGCR2F53DA031858; 1HGCR2F53DA083958 | 1HGCR2F53DA012338 | 1HGCR2F53DA096676 | 1HGCR2F53DA095558; 1HGCR2F53DA086861 | 1HGCR2F53DA092725

1HGCR2F53DA013151

1HGCR2F53DA054461; 1HGCR2F53DA079683 | 1HGCR2F53DA040270 | 1HGCR2F53DA052533 | 1HGCR2F53DA038535 | 1HGCR2F53DA049955; 1HGCR2F53DA081742; 1HGCR2F53DA044917 | 1HGCR2F53DA036168; 1HGCR2F53DA011304 | 1HGCR2F53DA051186

1HGCR2F53DA011478; 1HGCR2F53DA077285 | 1HGCR2F53DA082809; 1HGCR2F53DA009794 | 1HGCR2F53DA030662; 1HGCR2F53DA009312 | 1HGCR2F53DA087105; 1HGCR2F53DA018088; 1HGCR2F53DA093292 | 1HGCR2F53DA097813 | 1HGCR2F53DA011819 | 1HGCR2F53DA013845; 1HGCR2F53DA081823; 1HGCR2F53DA037434 | 1HGCR2F53DA061054 | 1HGCR2F53DA043833 | 1HGCR2F53DA090456; 1HGCR2F53DA015496;

1HGCR2F53DA052838

| 1HGCR2F53DA022982; 1HGCR2F53DA047252 | 1HGCR2F53DA022335; 1HGCR2F53DA084415; 1HGCR2F53DA059885; 1HGCR2F53DA098153 | 1HGCR2F53DA005776 | 1HGCR2F53DA051396 | 1HGCR2F53DA092885 | 1HGCR2F53DA075360

1HGCR2F53DA006068; 1HGCR2F53DA031486 | 1HGCR2F53DA042150 | 1HGCR2F53DA081210 | 1HGCR2F53DA036591 | 1HGCR2F53DA066867 | 1HGCR2F53DA062821 |

1HGCR2F53DA051429

; 1HGCR2F53DA020245 | 1HGCR2F53DA019144; 1HGCR2F53DA019788; 1HGCR2F53DA085774 | 1HGCR2F53DA088416 | 1HGCR2F53DA009052 | 1HGCR2F53DA008659 | 1HGCR2F53DA092899 | 1HGCR2F53DA047087 | 1HGCR2F53DA012257; 1HGCR2F53DA024229

1HGCR2F53DA090893 | 1HGCR2F53DA061622 |

1HGCR2F53DA053228

| 1HGCR2F53DA038759 | 1HGCR2F53DA036252 | 1HGCR2F53DA006510 | 1HGCR2F53DA046635 | 1HGCR2F53DA086830

1HGCR2F53DA036574 | 1HGCR2F53DA000626; 1HGCR2F53DA080171 | 1HGCR2F53DA035280

1HGCR2F53DA023694 | 1HGCR2F53DA001694 | 1HGCR2F53DA017278; 1HGCR2F53DA001274 | 1HGCR2F53DA026613 | 1HGCR2F53DA076721; 1HGCR2F53DA005566 | 1HGCR2F53DA037708 | 1HGCR2F53DA026871 | 1HGCR2F53DA064763 | 1HGCR2F53DA045212; 1HGCR2F53DA070580; 1HGCR2F53DA091249

1HGCR2F53DA055870 | 1HGCR2F53DA010038; 1HGCR2F53DA028085 | 1HGCR2F53DA067758; 1HGCR2F53DA051754; 1HGCR2F53DA038793 | 1HGCR2F53DA099724; 1HGCR2F53DA096094 |

1HGCR2F53DA0873461HGCR2F53DA053620 | 1HGCR2F53DA086665; 1HGCR2F53DA091932 | 1HGCR2F53DA029348

1HGCR2F53DA047588 | 1HGCR2F53DA043539 | 1HGCR2F53DA091333 | 1HGCR2F53DA069560 | 1HGCR2F53DA054380

1HGCR2F53DA055433 | 1HGCR2F53DA075441; 1HGCR2F53DA059742 | 1HGCR2F53DA051222; 1HGCR2F53DA008869; 1HGCR2F53DA084687; 1HGCR2F53DA076038 | 1HGCR2F53DA093177

1HGCR2F53DA003767 | 1HGCR2F53DA026059 | 1HGCR2F53DA065248 | 1HGCR2F53DA009696; 1HGCR2F53DA012601; 1HGCR2F53DA066139 | 1HGCR2F53DA004207; 1HGCR2F53DA041077

1HGCR2F53DA067338; 1HGCR2F53DA090005 | 1HGCR2F53DA044707 | 1HGCR2F53DA017023; 1HGCR2F53DA016227 | 1HGCR2F53DA098038 | 1HGCR2F53DA029138; 1HGCR2F53DA062723 | 1HGCR2F53DA086956; 1HGCR2F53DA034033 | 1HGCR2F53DA069994; 1HGCR2F53DA032542 | 1HGCR2F53DA008788 | 1HGCR2F53DA006412; 1HGCR2F53DA050068 | 1HGCR2F53DA090537 | 1HGCR2F53DA049549 | 1HGCR2F53DA094894 | 1HGCR2F53DA053309 | 1HGCR2F53DA080753; 1HGCR2F53DA035621; 1HGCR2F53DA058087 | 1HGCR2F53DA026692 | 1HGCR2F53DA083832 | 1HGCR2F53DA045050; 1HGCR2F53DA021038 | 1HGCR2F53DA036686; 1HGCR2F53DA035277; 1HGCR2F53DA031830 | 1HGCR2F53DA007625 | 1HGCR2F53DA015675 | 1HGCR2F53DA057134 | 1HGCR2F53DA039622; 1HGCR2F53DA030371; 1HGCR2F53DA072295

1HGCR2F53DA030788; 1HGCR2F53DA090022; 1HGCR2F53DA028376; 1HGCR2F53DA055044; 1HGCR2F53DA064505 | 1HGCR2F53DA067128; 1HGCR2F53DA014977 | 1HGCR2F53DA041290 | 1HGCR2F53DA064066 | 1HGCR2F53DA092594 | 1HGCR2F53DA048823 | 1HGCR2F53DA069347 | 1HGCR2F53DA056145 | 1HGCR2F53DA060857 | 1HGCR2F53DA009018 | 1HGCR2F53DA019029; 1HGCR2F53DA039197 | 1HGCR2F53DA093082; 1HGCR2F53DA010265 | 1HGCR2F53DA086178 | 1HGCR2F53DA055724 | 1HGCR2F53DA034162 | 1HGCR2F53DA062995

1HGCR2F53DA043346; 1HGCR2F53DA088562; 1HGCR2F53DA056744 | 1HGCR2F53DA081966; 1HGCR2F53DA040396 | 1HGCR2F53DA058381; 1HGCR2F53DA056999 | 1HGCR2F53DA024473

1HGCR2F53DA006653; 1HGCR2F53DA042083; 1HGCR2F53DA036249; 1HGCR2F53DA070837

1HGCR2F53DA029835 | 1HGCR2F53DA080168; 1HGCR2F53DA000044; 1HGCR2F53DA051687; 1HGCR2F53DA069817 | 1HGCR2F53DA016938 | 1HGCR2F53DA012226 | 1HGCR2F53DA030600 | 1HGCR2F53DA009472

1HGCR2F53DA077318 | 1HGCR2F53DA073091; 1HGCR2F53DA004160 | 1HGCR2F53DA084981 | 1HGCR2F53DA098976 | 1HGCR2F53DA075925 | 1HGCR2F53DA054878

1HGCR2F53DA048014 | 1HGCR2F53DA007821; 1HGCR2F53DA000173 | 1HGCR2F53DA049535 | 1HGCR2F53DA060700 | 1HGCR2F53DA092997; 1HGCR2F53DA055836; 1HGCR2F53DA054282 | 1HGCR2F53DA017099 | 1HGCR2F53DA054153 | 1HGCR2F53DA019256 | 1HGCR2F53DA094829; 1HGCR2F53DA033898 | 1HGCR2F53DA085046 | 1HGCR2F53DA027440; 1HGCR2F53DA077464; 1HGCR2F53DA075911 | 1HGCR2F53DA075830 | 1HGCR2F53DA044500; 1HGCR2F53DA046991 | 1HGCR2F53DA037336 | 1HGCR2F53DA023825;

1HGCR2F53DA058364

| 1HGCR2F53DA065038 | 1HGCR2F53DA061720 | 1HGCR2F53DA001503; 1HGCR2F53DA070658 | 1HGCR2F53DA021976; 1HGCR2F53DA062933 | 1HGCR2F53DA065184 | 1HGCR2F53DA099545 | 1HGCR2F53DA098606 | 1HGCR2F53DA045324 | 1HGCR2F53DA006488 | 1HGCR2F53DA068201 | 1HGCR2F53DA024537 | 1HGCR2F53DA032265 | 1HGCR2F53DA024683 | 1HGCR2F53DA059014 | 1HGCR2F53DA023419 | 1HGCR2F53DA038955; 1HGCR2F53DA019418 | 1HGCR2F53DA007267 | 1HGCR2F53DA063550 | 1HGCR2F53DA098069 | 1HGCR2F53DA042049; 1HGCR2F53DA023890 | 1HGCR2F53DA092577; 1HGCR2F53DA078436 | 1HGCR2F53DA019404; 1HGCR2F53DA044206 | 1HGCR2F53DA084799

1HGCR2F53DA081627 | 1HGCR2F53DA036431

1HGCR2F53DA052757 | 1HGCR2F53DA057022; 1HGCR2F53DA023968 | 1HGCR2F53DA040608 | 1HGCR2F53DA043489 | 1HGCR2F53DA087072; 1HGCR2F53DA021234 | 1HGCR2F53DA069008 | 1HGCR2F53DA025140 | 1HGCR2F53DA016048 | 1HGCR2F53DA033223 | 1HGCR2F53DA056274 | 1HGCR2F53DA091669 | 1HGCR2F53DA003977 | 1HGCR2F53DA059711 | 1HGCR2F53DA073141

1HGCR2F53DA000741 | 1HGCR2F53DA008175; 1HGCR2F53DA063869; 1HGCR2F53DA063614 | 1HGCR2F53DA084379 | 1HGCR2F53DA014574; 1HGCR2F53DA081403 | 1HGCR2F53DA062785 | 1HGCR2F53DA089663 | 1HGCR2F53DA012128; 1HGCR2F53DA043752 | 1HGCR2F53DA084107 | 1HGCR2F53DA011013 | 1HGCR2F53DA058512 | 1HGCR2F53DA029950

1HGCR2F53DA006569 | 1HGCR2F53DA016129; 1HGCR2F53DA019516; 1HGCR2F53DA030838 | 1HGCR2F53DA079490 | 1HGCR2F53DA025168; 1HGCR2F53DA066402 | 1HGCR2F53DA067906 | 1HGCR2F53DA017880 | 1HGCR2F53DA053519; 1HGCR2F53DA044237 | 1HGCR2F53DA007110; 1HGCR2F53DA021542; 1HGCR2F53DA033142 | 1HGCR2F53DA015322 | 1HGCR2F53DA047509; 1HGCR2F53DA057098; 1HGCR2F53DA017135; 1HGCR2F53DA000271; 1HGCR2F53DA007916; 1HGCR2F53DA000724 | 1HGCR2F53DA044450 | 1HGCR2F53DA041922; 1HGCR2F53DA065346 | 1HGCR2F53DA074094; 1HGCR2F53DA063807; 1HGCR2F53DA037059 | 1HGCR2F53DA066951 | 1HGCR2F53DA046862 | 1HGCR2F53DA007141

1HGCR2F53DA002375; 1HGCR2F53DA013036 | 1HGCR2F53DA016762

1HGCR2F53DA039023

1HGCR2F53DA030516 | 1HGCR2F53DA027874; 1HGCR2F53DA033075; 1HGCR2F53DA073527 | 1HGCR2F53DA014249 | 1HGCR2F53DA044951 | 1HGCR2F53DA025025 | 1HGCR2F53DA052449 | 1HGCR2F53DA082910 | 1HGCR2F53DA029219; 1HGCR2F53DA078968 | 1HGCR2F53DA083569

1HGCR2F53DA087153 | 1HGCR2F53DA002067 | 1HGCR2F53DA077299; 1HGCR2F53DA033691 | 1HGCR2F53DA051009 | 1HGCR2F53DA029589 | 1HGCR2F53DA087542

1HGCR2F53DA018365 | 1HGCR2F53DA019354 | 1HGCR2F53DA038745; 1HGCR2F53DA068599; 1HGCR2F53DA027115; 1HGCR2F53DA076511; 1HGCR2F53DA030449; 1HGCR2F53DA093907;

1HGCR2F53DA025686

| 1HGCR2F53DA040852 | 1HGCR2F53DA079280; 1HGCR2F53DA056498; 1HGCR2F53DA018642 | 1HGCR2F53DA083524; 1HGCR2F53DA079442 | 1HGCR2F53DA078260

1HGCR2F53DA089713; 1HGCR2F53DA044397 | 1HGCR2F53DA034243 | 1HGCR2F53DA087718; 1HGCR2F53DA070935; 1HGCR2F53DA090327 | 1HGCR2F53DA010105 | 1HGCR2F53DA020228 | 1HGCR2F53DA028202 | 1HGCR2F53DA047980; 1HGCR2F53DA073138

1HGCR2F53DA015059 | 1HGCR2F53DA029821; 1HGCR2F53DA022318; 1HGCR2F53DA061913; 1HGCR2F53DA004613; 1HGCR2F53DA095446; 1HGCR2F53DA049860 | 1HGCR2F53DA011061

1HGCR2F53DA040835 | 1HGCR2F53DA037918; 1HGCR2F53DA024358 | 1HGCR2F53DA074662 | 1HGCR2F53DA000898; 1HGCR2F53DA046411; 1HGCR2F53DA061992 | 1HGCR2F53DA088187 | 1HGCR2F53DA017040 | 1HGCR2F53DA098363 | 1HGCR2F53DA082230 | 1HGCR2F53DA030046 | 1HGCR2F53DA089484; 1HGCR2F53DA079425; 1HGCR2F53DA083751; 1HGCR2F53DA091476 | 1HGCR2F53DA094233 | 1HGCR2F53DA001856 | 1HGCR2F53DA005499 | 1HGCR2F53DA031391 | 1HGCR2F53DA036042 | 1HGCR2F53DA057635 | 1HGCR2F53DA089792 | 1HGCR2F53DA019340 | 1HGCR2F53DA009522; 1HGCR2F53DA063354; 1HGCR2F53DA065928 | 1HGCR2F53DA051737 | 1HGCR2F53DA048725; 1HGCR2F53DA031066; 1HGCR2F53DA078727 | 1HGCR2F53DA085984 | 1HGCR2F53DA064584 | 1HGCR2F53DA003431 | 1HGCR2F53DA045338 | 1HGCR2F53DA087881

1HGCR2F53DA037496 | 1HGCR2F53DA059840 | 1HGCR2F53DA087069; 1HGCR2F53DA044447; 1HGCR2F53DA074418; 1HGCR2F53DA020360

1HGCR2F53DA064780 | 1HGCR2F53DA059952 | 1HGCR2F53DA034128 | 1HGCR2F53DA077433

1HGCR2F53DA096368; 1HGCR2F53DA035781 | 1HGCR2F53DA010198 | 1HGCR2F53DA033786 | 1HGCR2F53DA048482 | 1HGCR2F53DA083779 | 1HGCR2F53DA050281

1HGCR2F53DA050250

1HGCR2F53DA047042 | 1HGCR2F53DA081045; 1HGCR2F53DA070627; 1HGCR2F53DA001016 | 1HGCR2F53DA037000 | 1HGCR2F53DA066383 | 1HGCR2F53DA014851 | 1HGCR2F53DA096628 | 1HGCR2F53DA026742 | 1HGCR2F53DA092871; 1HGCR2F53DA006345 | 1HGCR2F53DA096855 | 1HGCR2F53DA076881 | 1HGCR2F53DA020200

1HGCR2F53DA082163; 1HGCR2F53DA014929; 1HGCR2F53DA093552 | 1HGCR2F53DA033495 | 1HGCR2F53DA059627; 1HGCR2F53DA083555 | 1HGCR2F53DA050541; 1HGCR2F53DA072782 | 1HGCR2F53DA089890 | 1HGCR2F53DA069672 | 1HGCR2F53DA059837; 1HGCR2F53DA060664 | 1HGCR2F53DA042603; 1HGCR2F53DA023226

1HGCR2F53DA072135 | 1HGCR2F53DA061474 | 1HGCR2F53DA025994 | 1HGCR2F53DA001128; 1HGCR2F53DA064455 | 1HGCR2F53DA069297 | 1HGCR2F53DA086777; 1HGCR2F53DA033450 | 1HGCR2F53DA036722; 1HGCR2F53DA060468 | 1HGCR2F53DA080672 | 1HGCR2F53DA013117; 1HGCR2F53DA081417 | 1HGCR2F53DA023971; 1HGCR2F53DA000769 | 1HGCR2F53DA088951; 1HGCR2F53DA021086

1HGCR2F53DA022139 | 1HGCR2F53DA024201 | 1HGCR2F53DA069834 | 1HGCR2F53DA057960 | 1HGCR2F53DA007043

1HGCR2F53DA047722; 1HGCR2F53DA001646; 1HGCR2F53DA019659 | 1HGCR2F53DA052063 | 1HGCR2F53DA038616 | 1HGCR2F53DA074225 | 1HGCR2F53DA035442; 1HGCR2F53DA083801; 1HGCR2F53DA049146 | 1HGCR2F53DA087198

1HGCR2F53DA087380 | 1HGCR2F53DA001243 | 1HGCR2F53DA064987; 1HGCR2F53DA026336; 1HGCR2F53DA029415 | 1HGCR2F53DA048515 | 1HGCR2F53DA074273; 1HGCR2F53DA011271; 1HGCR2F53DA018852 | 1HGCR2F53DA022304 | 1HGCR2F53DA076153; 1HGCR2F53DA069428 | 1HGCR2F53DA049521 | 1HGCR2F53DA016521 | 1HGCR2F53DA044836 | 1HGCR2F53DA036865 | 1HGCR2F53DA087430 | 1HGCR2F53DA020469 | 1HGCR2F53DA063161 | 1HGCR2F53DA021704 | 1HGCR2F53DA020875 | 1HGCR2F53DA054458 | 1HGCR2F53DA072376 | 1HGCR2F53DA098718; 1HGCR2F53DA032833 | 1HGCR2F53DA075679

1HGCR2F53DA055125 | 1HGCR2F53DA060762 | 1HGCR2F53DA036932; 1HGCR2F53DA044996

1HGCR2F53DA027261 | 1HGCR2F53DA027406 | 1HGCR2F53DA039653 |

1HGCR2F53DA009827

| 1HGCR2F53DA043332 | 1HGCR2F53DA068733 | 1HGCR2F53DA065234; 1HGCR2F53DA008032; 1HGCR2F53DA078047 | 1HGCR2F53DA074001 | 1HGCR2F53DA037840 | 1HGCR2F53DA093924 | 1HGCR2F53DA034095

1HGCR2F53DA076749

1HGCR2F53DA057196; 1HGCR2F53DA069333 | 1HGCR2F53DA023677 | 1HGCR2F53DA069221 | 1HGCR2F53DA064410; 1HGCR2F53DA062396; 1HGCR2F53DA035568; 1HGCR2F53DA041614; 1HGCR2F53DA045114 | 1HGCR2F53DA014686 | 1HGCR2F53DA006541 | 1HGCR2F53DA085192

1HGCR2F53DA073012 | 1HGCR2F53DA052239 | 1HGCR2F53DA056808; 1HGCR2F53DA055562; 1HGCR2F53DA069302; 1HGCR2F53DA088450; 1HGCR2F53DA011108 | 1HGCR2F53DA008807 | 1HGCR2F53DA090523 | 1HGCR2F53DA057778 | 1HGCR2F53DA024456 | 1HGCR2F53DA045467 | 1HGCR2F53DA070000; 1HGCR2F53DA080929 | 1HGCR2F53DA083605 | 1HGCR2F53DA042262 | 1HGCR2F53DA029897 | 1HGCR2F53DA008855 | 1HGCR2F53DA066125; 1HGCR2F53DA050460 | 1HGCR2F53DA065461 | 1HGCR2F53DA026160

1HGCR2F53DA064200 | 1HGCR2F53DA088643 | 1HGCR2F53DA046151 | 1HGCR2F53DA078713 | 1HGCR2F53DA086455 | 1HGCR2F53DA014378; 1HGCR2F53DA067100; 1HGCR2F53DA061281 | 1HGCR2F53DA001890 | 1HGCR2F53DA063239 | 1HGCR2F53DA096208; 1HGCR2F53DA041435 | 1HGCR2F53DA052662 | 1HGCR2F53DA089520

1HGCR2F53DA047428 | 1HGCR2F53DA034341; 1HGCR2F53DA048577 | 1HGCR2F53DA079408 | 1HGCR2F53DA038213; 1HGCR2F53DA069123; 1HGCR2F53DA096872 | 1HGCR2F53DA024330 | 1HGCR2F53DA014235; 1HGCR2F53DA078131; 1HGCR2F53DA061801; 1HGCR2F53DA067470; 1HGCR2F53DA008256 | 1HGCR2F53DA071714 | 1HGCR2F53DA063502 | 1HGCR2F53DA067372 | 1HGCR2F53DA079960 | 1HGCR2F53DA017345 | 1HGCR2F53DA073379 | 1HGCR2F53DA033920; 1HGCR2F53DA040155; 1HGCR2F53DA017779; 1HGCR2F53DA084706 | 1HGCR2F53DA016275; 1HGCR2F53DA023792 | 1HGCR2F53DA046828 | 1HGCR2F53DA072670 |

1HGCR2F53DA047350

| 1HGCR2F53DA009942 | 1HGCR2F53DA071325 | 1HGCR2F53DA010945; 1HGCR2F53DA032346; 1HGCR2F53DA014767; 1HGCR2F53DA067162; 1HGCR2F53DA028572; 1HGCR2F53DA084558 | 1HGCR2F53DA077030 | 1HGCR2F53DA019550; 1HGCR2F53DA088707; 1HGCR2F53DA071020 | 1HGCR2F53DA095897 | 1HGCR2F53DA087265 | 1HGCR2F53DA008547; 1HGCR2F53DA014056 | 1HGCR2F53DA077450; 1HGCR2F53DA024263 | 1HGCR2F53DA074578; 1HGCR2F53DA093387 | 1HGCR2F53DA040303 | 1HGCR2F53DA095544 | 1HGCR2F53DA003641 | 1HGCR2F53DA017183; 1HGCR2F53DA049387 | 1HGCR2F53DA012176 | 1HGCR2F53DA021119 | 1HGCR2F53DA045954 | 1HGCR2F53DA061006 | 1HGCR2F53DA019063 | 1HGCR2F53DA008161 | 1HGCR2F53DA012436; 1HGCR2F53DA077982 | 1HGCR2F53DA076024 | 1HGCR2F53DA002165; 1HGCR2F53DA092417

1HGCR2F53DA053407; 1HGCR2F53DA043072 | 1HGCR2F53DA051835; 1HGCR2F53DA005177; 1HGCR2F53DA043802 | 1HGCR2F53DA065394 | 1HGCR2F53DA061586 | 1HGCR2F53DA059904 | 1HGCR2F53DA012047 | 1HGCR2F53DA041712

1HGCR2F53DA050152 | 1HGCR2F53DA003994; 1HGCR2F53DA092238 | 1HGCR2F53DA087217; 1HGCR2F53DA077125 |

1HGCR2F53DA033870

| 1HGCR2F53DA027468 | 1HGCR2F53DA018320;

1HGCR2F53DA0970181HGCR2F53DA008287 | 1HGCR2F53DA036817 | 1HGCR2F53DA068800 | 1HGCR2F53DA007480; 1HGCR2F53DA065718; 1HGCR2F53DA052399 | 1HGCR2F53DA049244 | 1HGCR2F53DA013991

1HGCR2F53DA036638; 1HGCR2F53DA031861 | 1HGCR2F53DA042732 | 1HGCR2F53DA031942 | 1HGCR2F53DA011920 | 1HGCR2F53DA048918 | 1HGCR2F53DA061149 | 1HGCR2F53DA027986 | 1HGCR2F53DA067002 | 1HGCR2F53DA028894 | 1HGCR2F53DA058090 | 1HGCR2F53DA008418 | 1HGCR2F53DA097164 | 1HGCR2F53DA075505 | 1HGCR2F53DA062205 | 1HGCR2F53DA062978 | 1HGCR2F53DA027759 | 1HGCR2F53DA095432 | 1HGCR2F53DA075312; 1HGCR2F53DA062950 | 1HGCR2F53DA038096 | 1HGCR2F53DA006247 | 1HGCR2F53DA088688 | 1HGCR2F53DA062186; 1HGCR2F53DA085743 | 1HGCR2F53DA039846

1HGCR2F53DA033738 | 1HGCR2F53DA045646 | 1HGCR2F53DA025171 | 1HGCR2F53DA060454 | 1HGCR2F53DA065685 | 1HGCR2F53DA016891 | 1HGCR2F53DA082745 | 1HGCR2F53DA080803; 1HGCR2F53DA022352 | 1HGCR2F53DA092448; 1HGCR2F53DA068263 | 1HGCR2F53DA002280 | 1HGCR2F53DA038986 | 1HGCR2F53DA029057 | 1HGCR2F53DA077626 | 1HGCR2F53DA050670 | 1HGCR2F53DA048868 | 1HGCR2F53DA040575; 1HGCR2F53DA023579; 1HGCR2F53DA049132 | 1HGCR2F53DA077531; 1HGCR2F53DA077660 | 1HGCR2F53DA048837; 1HGCR2F53DA045128 | 1HGCR2F53DA047185; 1HGCR2F53DA056016; 1HGCR2F53DA049731 | 1HGCR2F53DA042875; 1HGCR2F53DA029608

1HGCR2F53DA036204

1HGCR2F53DA061538 | 1HGCR2F53DA077741 | 1HGCR2F53DA042231; 1HGCR2F53DA075049 | 1HGCR2F53DA086049 | 1HGCR2F53DA016860; 1HGCR2F53DA007981 | 1HGCR2F53DA045288 |

1HGCR2F53DA099092

| 1HGCR2F53DA047364 | 1HGCR2F53DA012081 | 1HGCR2F53DA096175 | 1HGCR2F53DA071485 | 1HGCR2F53DA017359 | 1HGCR2F53DA079831 | 1HGCR2F53DA061121 | 1HGCR2F53DA059854; 1HGCR2F53DA080218

1HGCR2F53DA071115 | 1HGCR2F53DA037675 | 1HGCR2F53DA051219 | 1HGCR2F53DA074645; 1HGCR2F53DA027079 | 1HGCR2F53DA052595; 1HGCR2F53DA011562 | 1HGCR2F53DA035814; 1HGCR2F53DA094037 | 1HGCR2F53DA021329 | 1HGCR2F53DA026935 | 1HGCR2F53DA080137

1HGCR2F53DA020956 | 1HGCR2F53DA097858; 1HGCR2F53DA028510 | 1HGCR2F53DA089176; 1HGCR2F53DA050510 | 1HGCR2F53DA083930; 1HGCR2F53DA018415 | 1HGCR2F53DA011738

1HGCR2F53DA079201; 1HGCR2F53DA096015 | 1HGCR2F53DA094782

1HGCR2F53DA040950 | 1HGCR2F53DA092224; 1HGCR2F53DA062544 | 1HGCR2F53DA072121

1HGCR2F53DA037210; 1HGCR2F53DA001405 | 1HGCR2F53DA055061

1HGCR2F53DA070515

1HGCR2F53DA091543 | 1HGCR2F53DA005857 | 1HGCR2F53DA005258

1HGCR2F53DA041001 | 1HGCR2F53DA035344; 1HGCR2F53DA012386 | 1HGCR2F53DA002070 | 1HGCR2F53DA051771 | 1HGCR2F53DA013294 | 1HGCR2F53DA093230 | 1HGCR2F53DA003669; 1HGCR2F53DA029463 | 1HGCR2F53DA087251 | 1HGCR2F53DA091414 | 1HGCR2F53DA016647 | 1HGCR2F53DA090974 | 1HGCR2F53DA043170 | 1HGCR2F53DA086648; 1HGCR2F53DA038261 | 1HGCR2F53DA057506 | 1HGCR2F53DA034002; 1HGCR2F53DA079473; 1HGCR2F53DA099562; 1HGCR2F53DA017586; 1HGCR2F53DA060485 | 1HGCR2F53DA085547 | 1HGCR2F53DA024067; 1HGCR2F53DA083989 | 1HGCR2F53DA026157; 1HGCR2F53DA097259 | 1HGCR2F53DA092336 | 1HGCR2F53DA018110

1HGCR2F53DA097021 | 1HGCR2F53DA044769; 1HGCR2F53DA033030 | 1HGCR2F53DA074984; 1HGCR2F53DA041967 | 1HGCR2F53DA031360 | 1HGCR2F53DA005907 | 1HGCR2F53DA011674 | 1HGCR2F53DA015465 | 1HGCR2F53DA021685 | 1HGCR2F53DA004532 | 1HGCR2F53DA064651 | 1HGCR2F53DA073365 | 1HGCR2F53DA056906 | 1HGCR2F53DA009407 | 1HGCR2F53DA084821;

1HGCR2F53DA0523371HGCR2F53DA073463 | 1HGCR2F53DA015725 | 1HGCR2F53DA084866 | 1HGCR2F53DA029849; 1HGCR2F53DA050331 | 1HGCR2F53DA043301 | 1HGCR2F53DA059644; 1HGCR2F53DA063029

1HGCR2F53DA097830 | 1HGCR2F53DA094877; 1HGCR2F53DA047963 | 1HGCR2F53DA031164 | 1HGCR2F53DA051625

1HGCR2F53DA057909; 1HGCR2F53DA064892 | 1HGCR2F53DA017202 | 1HGCR2F53DA021315; 1HGCR2F53DA015837; 1HGCR2F53DA051883 | 1HGCR2F53DA084852 | 1HGCR2F53DA003347; 1HGCR2F53DA056890 | 1HGCR2F53DA065900 | 1HGCR2F53DA033044

1HGCR2F53DA090991 | 1HGCR2F53DA053178 | 1HGCR2F53DA061944 | 1HGCR2F53DA023081; 1HGCR2F53DA053164 | 1HGCR2F53DA041581 | 1HGCR2F53DA037983 | 1HGCR2F53DA071177; 1HGCR2F53DA028653

1HGCR2F53DA041032; 1HGCR2F53DA002036 | 1HGCR2F53DA034260 | 1HGCR2F53DA053097; 1HGCR2F53DA067436; 1HGCR2F53DA086293; 1HGCR2F53DA077481 | 1HGCR2F53DA031598; 1HGCR2F53DA007639 | 1HGCR2F53DA095835 | 1HGCR2F53DA082034 | 1HGCR2F53DA023873 | 1HGCR2F53DA025722 | 1HGCR2F53DA045355 | 1HGCR2F53DA041175 | 1HGCR2F53DA051785 | 1HGCR2F53DA061099

1HGCR2F53DA087279 | 1HGCR2F53DA001923; 1HGCR2F53DA035215 | 1HGCR2F53DA076251; 1HGCR2F53DA011917 | 1HGCR2F53DA047932 | 1HGCR2F53DA013568 |

1HGCR2F53DA0368201HGCR2F53DA052824; 1HGCR2F53DA048191 |

1HGCR2F53DA031746

| 1HGCR2F53DA072555 | 1HGCR2F53DA006751 | 1HGCR2F53DA026644 | 1HGCR2F53DA096743 | 1HGCR2F53DA007463 | 1HGCR2F53DA025154; 1HGCR2F53DA011982 | 1HGCR2F53DA016096 | 1HGCR2F53DA083376; 1HGCR2F53DA070756 | 1HGCR2F53DA052144 | 1HGCR2F53DA043220 | 1HGCR2F53DA099402; 1HGCR2F53DA062804 | 1HGCR2F53DA054850 | 1HGCR2F53DA054847 | 1HGCR2F53DA057666 | 1HGCR2F53DA065069 | 1HGCR2F53DA031603 | 1HGCR2F53DA050216 | 1HGCR2F53DA088691 | 1HGCR2F53DA028586 | 1HGCR2F53DA036994 | 1HGCR2F53DA038907 | 1HGCR2F53DA067484 | 1HGCR2F53DA079344

1HGCR2F53DA006961; 1HGCR2F53DA099884 | 1HGCR2F53DA098265 | 1HGCR2F53DA016793 | 1HGCR2F53DA050071 | 1HGCR2F53DA045453 | 1HGCR2F53DA017555

1HGCR2F53DA007804 | 1HGCR2F53DA076847 | 1HGCR2F53DA044433; 1HGCR2F53DA017815 | 1HGCR2F53DA047705; 1HGCR2F53DA018706 | 1HGCR2F53DA059398

1HGCR2F53DA093017; 1HGCR2F53DA015434 | 1HGCR2F53DA013828; 1HGCR2F53DA085113; 1HGCR2F53DA066660; 1HGCR2F53DA066920 | 1HGCR2F53DA039376; 1HGCR2F53DA065962 | 1HGCR2F53DA062480 | 1HGCR2F53DA000240; 1HGCR2F53DA099755 | 1HGCR2F53DA042522 | 1HGCR2F53DA025204 | 1HGCR2F53DA084429

1HGCR2F53DA035554

| 1HGCR2F53DA051138 | 1HGCR2F53DA099139 | 1HGCR2F53DA095687; 1HGCR2F53DA011173

1HGCR2F53DA061796; 1HGCR2F53DA071096 | 1HGCR2F53DA080669; 1HGCR2F53DA047414 | 1HGCR2F53DA090487 | 1HGCR2F53DA088111

1HGCR2F53DA020634; 1HGCR2F53DA021217 | 1HGCR2F53DA030824 | 1HGCR2F53DA069462 | 1HGCR2F53DA019483 | 1HGCR2F53DA029429 | 1HGCR2F53DA016504 | 1HGCR2F53DA042343 | 1HGCR2F53DA075584 | 1HGCR2F53DA042455 | 1HGCR2F53DA050345; 1HGCR2F53DA028409; 1HGCR2F53DA098752;

1HGCR2F53DA023453

| 1HGCR2F53DA056811

1HGCR2F53DA014638; 1HGCR2F53DA073897 | 1HGCR2F53DA011545 | 1HGCR2F53DA005342; 1HGCR2F53DA092420; 1HGCR2F53DA012632; 1HGCR2F53DA015482 | 1HGCR2F53DA041080 | 1HGCR2F53DA042441 | 1HGCR2F53DA059420 | 1HGCR2F53DA039068; 1HGCR2F53DA005714; 1HGCR2F53DA051608 | 1HGCR2F53DA032167; 1HGCR2F53DA018611; 1HGCR2F53DA025879 | 1HGCR2F53DA059773

1HGCR2F53DA008581 | 1HGCR2F53DA008497; 1HGCR2F53DA053827; 1HGCR2F53DA013733; 1HGCR2F53DA044609; 1HGCR2F53DA088397 | 1HGCR2F53DA081305

1HGCR2F53DA025851; 1HGCR2F53DA035487; 1HGCR2F53DA068036 | 1HGCR2F53DA015207; 1HGCR2F53DA069266 | 1HGCR2F53DA027051; 1HGCR2F53DA015515 | 1HGCR2F53DA073723

1HGCR2F53DA020844 | 1HGCR2F53DA093468 | 1HGCR2F53DA035229 | 1HGCR2F53DA013005 | 1HGCR2F53DA039684 | 1HGCR2F53DA033805; 1HGCR2F53DA042357 | 1HGCR2F53DA008208 | 1HGCR2F53DA099657

1HGCR2F53DA096256; 1HGCR2F53DA051575; 1HGCR2F53DA012503 | 1HGCR2F53DA082194 | 1HGCR2F53DA087413; 1HGCR2F53DA062060; 1HGCR2F53DA052645 | 1HGCR2F53DA055397 | 1HGCR2F53DA079327 | 1HGCR2F53DA072328 | 1HGCR2F53DA040849; 1HGCR2F53DA071146; 1HGCR2F53DA038812; 1HGCR2F53DA013389; 1HGCR2F53DA037076

1HGCR2F53DA078226 | 1HGCR2F53DA051866 | 1HGCR2F53DA027681 | 1HGCR2F53DA054959; 1HGCR2F53DA091025 | 1HGCR2F53DA099660; 1HGCR2F53DA012789 | 1HGCR2F53DA030094 | 1HGCR2F53DA011948

1HGCR2F53DA004028 | 1HGCR2F53DA043699

1HGCR2F53DA022660 | 1HGCR2F53DA043038 | 1HGCR2F53DA040012 | 1HGCR2F53DA088545 | 1HGCR2F53DA026529;

1HGCR2F53DA092837

| 1HGCR2F53DA072152; 1HGCR2F53DA034114 | 1HGCR2F53DA085418

1HGCR2F53DA058185 | 1HGCR2F53DA000187 | 1HGCR2F53DA080459

1HGCR2F53DA020388

1HGCR2F53DA017605 | 1HGCR2F53DA086942; 1HGCR2F53DA012887; 1HGCR2F53DA074810; 1HGCR2F53DA081868 | 1HGCR2F53DA038521 | 1HGCR2F53DA017507; 1HGCR2F53DA084477 | 1HGCR2F53DA061488

1HGCR2F53DA051544

1HGCR2F53DA076735

| 1HGCR2F53DA097195; 1HGCR2F53DA019984 | 1HGCR2F53DA074368 | 1HGCR2F53DA096841

1HGCR2F53DA093809

1HGCR2F53DA074015 | 1HGCR2F53DA083409 | 1HGCR2F53DA030192 | 1HGCR2F53DA090957 | 1HGCR2F53DA041189; 1HGCR2F53DA090392 | 1HGCR2F53DA073396; 1HGCR2F53DA078985 | 1HGCR2F53DA028684 | 1HGCR2F53DA064634 | 1HGCR2F53DA080994 | 1HGCR2F53DA054296 | 1HGCR2F53DA050359 | 1HGCR2F53DA052158 | 1HGCR2F53DA001050 | 1HGCR2F53DA034145; 1HGCR2F53DA044965 | 1HGCR2F53DA023632 | 1HGCR2F53DA091767; 1HGCR2F53DA007222; 1HGCR2F53DA038065

1HGCR2F53DA008824 | 1HGCR2F53DA073978 | 1HGCR2F53DA073561 | 1HGCR2F53DA022299

1HGCR2F53DA033982; 1HGCR2F53DA036557

1HGCR2F53DA071003; 1HGCR2F53DA070899 | 1HGCR2F53DA047347 | 1HGCR2F53DA004210 | 1HGCR2F53DA083071

1HGCR2F53DA056940 | 1HGCR2F53DA090134 | 1HGCR2F53DA072622 | 1HGCR2F53DA061166 | 1HGCR2F53DA001677 | 1HGCR2F53DA069610 | 1HGCR2F53DA043315 | 1HGCR2F53DA055447 | 1HGCR2F53DA075746 | 1HGCR2F53DA018737 | 1HGCR2F53DA018141 | 1HGCR2F53DA036901; 1HGCR2F53DA093373 | 1HGCR2F53DA003588 | 1HGCR2F53DA007964 | 1HGCR2F53DA066948 | 1HGCR2F53DA070529 | 1HGCR2F53DA066819; 1HGCR2F53DA069624 | 1HGCR2F53DA003770; 1HGCR2F53DA068120; 1HGCR2F53DA065119 | 1HGCR2F53DA001338 | 1HGCR2F53DA015126 | 1HGCR2F53DA095219; 1HGCR2F53DA086780; 1HGCR2F53DA080834; 1HGCR2F53DA078999 | 1HGCR2F53DA057523 | 1HGCR2F53DA079120; 1HGCR2F53DA022593 | 1HGCR2F53DA054492 | 1HGCR2F53DA020746 | 1HGCR2F53DA060292 | 1HGCR2F53DA036297; 1HGCR2F53DA084639; 1HGCR2F53DA047168 | 1HGCR2F53DA095110; 1HGCR2F53DA068392 | 1HGCR2F53DA021637; 1HGCR2F53DA067677 | 1HGCR2F53DA077223 | 1HGCR2F53DA013165 | 1HGCR2F53DA079053 | 1HGCR2F53DA055755 | 1HGCR2F53DA083183; 1HGCR2F53DA024084 | 1HGCR2F53DA070966 | 1HGCR2F53DA004692 | 1HGCR2F53DA091171 | 1HGCR2F53DA064083 | 1HGCR2F53DA065430

1HGCR2F53DA044514; 1HGCR2F53DA005583

1HGCR2F53DA042858; 1HGCR2F53DA068019 | 1HGCR2F53DA067792 | 1HGCR2F53DA069204 | 1HGCR2F53DA067405 | 1HGCR2F53DA010895 | 1HGCR2F53DA095303 | 1HGCR2F53DA089324 | 1HGCR2F53DA093261 | 1HGCR2F53DA056050 | 1HGCR2F53DA077156; 1HGCR2F53DA028166 | 1HGCR2F53DA086486; 1HGCR2F53DA066979 | 1HGCR2F53DA027941; 1HGCR2F53DA050555 | 1HGCR2F53DA006037; 1HGCR2F53DA013702; 1HGCR2F53DA094734; 1HGCR2F53DA004059 | 1HGCR2F53DA094247 | 1HGCR2F53DA026305 | 1HGCR2F53DA025736; 1HGCR2F53DA085127 | 1HGCR2F53DA036218; 1HGCR2F53DA082549 | 1HGCR2F53DA042908 | 1HGCR2F53DA050099

1HGCR2F53DA020651 | 1HGCR2F53DA041113; 1HGCR2F53DA000545

1HGCR2F53DA046800; 1HGCR2F53DA080509; 1HGCR2F53DA006684 | 1HGCR2F53DA092613 | 1HGCR2F53DA093969 | 1HGCR2F53DA091266 | 1HGCR2F53DA015191; 1HGCR2F53DA003624; 1HGCR2F53DA072006 | 1HGCR2F53DA016583 | 1HGCR2F53DA029902 | 1HGCR2F53DA025641 | 1HGCR2F53DA027003 | 1HGCR2F53DA077903 | 1HGCR2F53DA081675; 1HGCR2F53DA046781

1HGCR2F53DA087945 | 1HGCR2F53DA097827

1HGCR2F53DA083197 | 1HGCR2F53DA071678 | 1HGCR2F53DA086150 | 1HGCR2F53DA006913 | 1HGCR2F53DA090179 | 1HGCR2F53DA004191 | 1HGCR2F53DA061930; 1HGCR2F53DA049969; 1HGCR2F53DA071566 | 1HGCR2F53DA083328 | 1HGCR2F53DA009259; 1HGCR2F53DA081269 | 1HGCR2F53DA093910 | 1HGCR2F53DA081126; 1HGCR2F53DA023789 | 1HGCR2F53DA003235 | 1HGCR2F53DA079621 | 1HGCR2F53DA037062; 1HGCR2F53DA061619; 1HGCR2F53DA018897 | 1HGCR2F53DA054136

1HGCR2F53DA090442 | 1HGCR2F53DA087332 | 1HGCR2F53DA012727 | 1HGCR2F53DA041273; 1HGCR2F53DA000318

1HGCR2F53DA005891 | 1HGCR2F53DA085872 | 1HGCR2F53DA074208 | 1HGCR2F53DA096273 | 1HGCR2F53DA092756 | 1HGCR2F53DA002960 | 1HGCR2F53DA049311 | 1HGCR2F53DA095253 | 1HGCR2F53DA017071; 1HGCR2F53DA038633 | 1HGCR2F53DA013537;

1HGCR2F53DA015658

| 1HGCR2F53DA002442 | 1HGCR2F53DA094720 | 1HGCR2F53DA029530 | 1HGCR2F53DA083586; 1HGCR2F53DA084785 | 1HGCR2F53DA016941 |

1HGCR2F53DA098024

| 1HGCR2F53DA054833; 1HGCR2F53DA015336 | 1HGCR2F53DA061975 | 1HGCR2F53DA056064

1HGCR2F53DA059708 | 1HGCR2F53DA054010 | 1HGCR2F53DA092255 | 1HGCR2F53DA031441; 1HGCR2F53DA024702 | 1HGCR2F53DA052967 | 1HGCR2F53DA066061 | 1HGCR2F53DA097407 | 1HGCR2F53DA019466; 1HGCR2F53DA093759 | 1HGCR2F53DA064536; 1HGCR2F53DA011481 | 1HGCR2F53DA013781

1HGCR2F53DA049440 | 1HGCR2F53DA086746 | 1HGCR2F53DA025963; 1HGCR2F53DA046568; 1HGCR2F53DA027938; 1HGCR2F53DA082356 | 1HGCR2F53DA008774 | 1HGCR2F53DA021377 | 1HGCR2F53DA013778 | 1HGCR2F53DA025980 | 1HGCR2F53DA025672; 1HGCR2F53DA022612 | 1HGCR2F53DA030256 | 1HGCR2F53DA016874 | 1HGCR2F53DA082275

1HGCR2F53DA009486 | 1HGCR2F53DA057490 | 1HGCR2F53DA058607 | 1HGCR2F53DA034209; 1HGCR2F53DA015031

1HGCR2F53DA086827; 1HGCR2F53DA093101

1HGCR2F53DA041516; 1HGCR2F53DA091199; 1HGCR2F53DA043329 | 1HGCR2F53DA087024; 1HGCR2F53DA017510; 1HGCR2F53DA026479 | 1HGCR2F53DA059949

1HGCR2F53DA017832 | 1HGCR2F53DA058560 | 1HGCR2F53DA023548 | 1HGCR2F53DA013957 | 1HGCR2F53DA066657 | 1HGCR2F53DA035831; 1HGCR2F53DA065847 | 1HGCR2F53DA057229 | 1HGCR2F53DA050104 | 1HGCR2F53DA044626; 1HGCR2F53DA021380 | 1HGCR2F53DA033979

1HGCR2F53DA060549 | 1HGCR2F53DA061023 | 1HGCR2F53DA088433 | 1HGCR2F53DA007737; 1HGCR2F53DA033934 |

1HGCR2F53DA028054

| 1HGCR2F53DA087038 | 1HGCR2F53DA011934 | 1HGCR2F53DA076783; 1HGCR2F53DA024764 | 1HGCR2F53DA076346 | 1HGCR2F53DA004370 | 1HGCR2F53DA001761 | 1HGCR2F53DA001842 | 1HGCR2F53DA085290 | 1HGCR2F53DA089498 | 1HGCR2F53DA042956 | 1HGCR2F53DA037501

1HGCR2F53DA001095; 1HGCR2F53DA001369 | 1HGCR2F53DA040611; 1HGCR2F53DA033240; 1HGCR2F53DA088092; 1HGCR2F53DA097925; 1HGCR2F53DA052936; 1HGCR2F53DA097424 | 1HGCR2F53DA016020 | 1HGCR2F53DA056534; 1HGCR2F53DA031388 | 1HGCR2F53DA046103 | 1HGCR2F53DA063628 | 1HGCR2F53DA037448 | 1HGCR2F53DA049695; 1HGCR2F53DA040091 | 1HGCR2F53DA032637 | 1HGCR2F53DA092143 | 1HGCR2F53DA080493 | 1HGCR2F53DA041421 | 1HGCR2F53DA080249 | 1HGCR2F53DA045758; 1HGCR2F53DA094815; 1HGCR2F53DA070269; 1HGCR2F53DA060390; 1HGCR2F53DA032041; 1HGCR2F53DA046005 | 1HGCR2F53DA072698; 1HGCR2F53DA082292; 1HGCR2F53DA042844 | 1HGCR2F53DA029379; 1HGCR2F53DA008967 | 1HGCR2F53DA063287 | 1HGCR2F53DA045890; 1HGCR2F53DA054041 | 1HGCR2F53DA054766 | 1HGCR2F53DA097973; 1HGCR2F53DA031844 | 1HGCR2F53DA057554; 1HGCR2F53DA049650 | 1HGCR2F53DA088870 | 1HGCR2F53DA044657 | 1HGCR2F53DA060440; 1HGCR2F53DA003901; 1HGCR2F53DA010377; 1HGCR2F53DA060096; 1HGCR2F53DA001078; 1HGCR2F53DA037479 | 1HGCR2F53DA087654

1HGCR2F53DA033710 | 1HGCR2F53DA039572 | 1HGCR2F53DA030077; 1HGCR2F53DA040463 | 1HGCR2F53DA054332 | 1HGCR2F53DA006989 | 1HGCR2F53DA074452; 1HGCR2F53DA006958 | 1HGCR2F53DA024361; 1HGCR2F53DA096936 | 1HGCR2F53DA052841; 1HGCR2F53DA055822 | 1HGCR2F53DA060826; 1HGCR2F53DA084995 | 1HGCR2F53DA069476 | 1HGCR2F53DA045016 | 1HGCR2F53DA069283 | 1HGCR2F53DA067923 | 1HGCR2F53DA093650; 1HGCR2F53DA052080 | 1HGCR2F53DA094863 | 1HGCR2F53DA057330 | 1HGCR2F53DA048224 | 1HGCR2F53DA081434 | 1HGCR2F53DA023372; 1HGCR2F53DA075536 | 1HGCR2F53DA067940 | 1HGCR2F53DA018804 | 1HGCR2F53DA046229; 1HGCR2F53DA087878 | 1HGCR2F53DA062012 | 1HGCR2F53DA081322 | 1HGCR2F53DA097634 | 1HGCR2F53DA076279 | 1HGCR2F53DA072930 | 1HGCR2F53DA050863 | 1HGCR2F53DA017930; 1HGCR2F53DA062219; 1HGCR2F53DA000528

1HGCR2F53DA054945; 1HGCR2F53DA015966 | 1HGCR2F53DA019581; 1HGCR2F53DA013408 | 1HGCR2F53DA071888 | 1HGCR2F53DA067260 | 1HGCR2F53DA058803 |

1HGCR2F53DA037921

| 1HGCR2F53DA008399 | 1HGCR2F53DA045873; 1HGCR2F53DA091655; 1HGCR2F53DA032220 | 1HGCR2F53DA044464; 1HGCR2F53DA079375 | 1HGCR2F53DA068280; 1HGCR2F53DA092241 | 1HGCR2F53DA024585; 1HGCR2F53DA098735

1HGCR2F53DA006748

1HGCR2F53DA038132; 1HGCR2F53DA081790 | 1HGCR2F53DA084883 | 1HGCR2F53DA091784 | 1HGCR2F53DA071101 | 1HGCR2F53DA081448 | 1HGCR2F53DA010119 | 1HGCR2F53DA058333 | 1HGCR2F53DA062687; 1HGCR2F53DA046859; 1HGCR2F53DA047266 | 1HGCR2F53DA062169 | 1HGCR2F53DA013960

1HGCR2F53DA019886 | 1HGCR2F53DA031925; 1HGCR2F53DA025106; 1HGCR2F53DA011772

1HGCR2F53DA092174; 1HGCR2F53DA084804

1HGCR2F53DA002697 | 1HGCR2F53DA035408 | 1HGCR2F53DA015899 | 1HGCR2F53DA099853 | 1HGCR2F53DA029947; 1HGCR2F53DA026126; 1HGCR2F53DA033254; 1HGCR2F53DA045369; 1HGCR2F53DA064360 | 1HGCR2F53DA000254

1HGCR2F53DA022609 | 1HGCR2F53DA009844 | 1HGCR2F53DA015756 | 1HGCR2F53DA051320 | 1HGCR2F53DA051365 | 1HGCR2F53DA035893 | 1HGCR2F53DA084723 | 1HGCR2F53DA046778 | 1HGCR2F53DA070532; 1HGCR2F53DA018303

1HGCR2F53DA075195 | 1HGCR2F53DA009469 | 1HGCR2F53DA017491 | 1HGCR2F53DA094412; 1HGCR2F53DA063953 | 1HGCR2F53DA003610 | 1HGCR2F53DA095933; 1HGCR2F53DA086357; 1HGCR2F53DA014672; 1HGCR2F53DA043797 | 1HGCR2F53DA063015 | 1HGCR2F53DA069154; 1HGCR2F53DA002621 | 1HGCR2F53DA077707; 1HGCR2F53DA017362; 1HGCR2F53DA037689 | 1HGCR2F53DA011576 | 1HGCR2F53DA003753 | 1HGCR2F53DA076055 | 1HGCR2F53DA012324 | 1HGCR2F53DA083684; 1HGCR2F53DA044139; 1HGCR2F53DA091204 | 1HGCR2F53DA058798

1HGCR2F53DA008872 | 1HGCR2F53DA009505 | 1HGCR2F53DA033027 | 1HGCR2F53DA014252; 1HGCR2F53DA081529; 1HGCR2F53DA007771 | 1HGCR2F53DA010492 | 1HGCR2F53DA061426

1HGCR2F53DA011240

1HGCR2F53DA060194 | 1HGCR2F53DA033822 | 1HGCR2F53DA093437 | 1HGCR2F53DA073768 | 1HGCR2F53DA018351 | 1HGCR2F53DA008239; 1HGCR2F53DA074533

1HGCR2F53DA045968 | 1HGCR2F53DA013070 | 1HGCR2F53DA090540; 1HGCR2F53DA074421

1HGCR2F53DA013442; 1HGCR2F53DA070921 | 1HGCR2F53DA017765 | 1HGCR2F53DA012016 | 1HGCR2F53DA033237 | 1HGCR2F53DA066559 | 1HGCR2F53DA095978; 1HGCR2F53DA071373 | 1HGCR2F53DA062558; 1HGCR2F53DA087556 | 1HGCR2F53DA037109; 1HGCR2F53DA098248; 1HGCR2F53DA006121 | 1HGCR2F53DA046019 | 1HGCR2F53DA063189 | 1HGCR2F53DA029365 | 1HGCR2F53DA018639 | 1HGCR2F53DA052712 |

1HGCR2F53DA002926

| 1HGCR2F53DA031732 | 1HGCR2F53DA081479; 1HGCR2F53DA064665; 1HGCR2F53DA099643 | 1HGCR2F53DA058705; 1HGCR2F53DA019824 | 1HGCR2F53DA083443; 1HGCR2F53DA013649 | 1HGCR2F53DA019919; 1HGCR2F53DA078579; 1HGCR2F53DA068246 | 1HGCR2F53DA079134; 1HGCR2F53DA009813; 1HGCR2F53DA010850 | 1HGCR2F53DA017149 | 1HGCR2F53DA021752; 1HGCR2F53DA034176 | 1HGCR2F53DA017460; 1HGCR2F53DA007723 | 1HGCR2F53DA073575; 1HGCR2F53DA041774 | 1HGCR2F53DA078498 | 1HGCR2F53DA046232; 1HGCR2F53DA048420 | 1HGCR2F53DA034825 | 1HGCR2F53DA086701

1HGCR2F53DA051527 | 1HGCR2F53DA006281; 1HGCR2F53DA092319; 1HGCR2F53DA049079; 1HGCR2F53DA028331 | 1HGCR2F53DA014817 | 1HGCR2F53DA031813 | 1HGCR2F53DA008922 | 1HGCR2F53DA056405 | 1HGCR2F53DA028782 | 1HGCR2F53DA048465 | 1HGCR2F53DA048076; 1HGCR2F53DA005728 | 1HGCR2F53DA019371 | 1HGCR2F53DA078792

1HGCR2F53DA080879 | 1HGCR2F53DA023498 | 1HGCR2F53DA028491; 1HGCR2F53DA039877; 1HGCR2F53DA081918; 1HGCR2F53DA016485 |

1HGCR2F53DA022979

| 1HGCR2F53DA065136; 1HGCR2F53DA075004 | 1HGCR2F53DA050376 | 1HGCR2F53DA083149; 1HGCR2F53DA049194 | 1HGCR2F53DA027244 | 1HGCR2F53DA049678 | 1HGCR2F53DA007298 | 1HGCR2F53DA004434; 1HGCR2F53DA073849; 1HGCR2F53DA094264

1HGCR2F53DA028233 |

1HGCR2F53DA043444

; 1HGCR2F53DA094507 | 1HGCR2F53DA076198 | 1HGCR2F53DA003283 | 1HGCR2F53DA078923 | 1HGCR2F53DA031634; 1HGCR2F53DA000013

1HGCR2F53DA096807; 1HGCR2F53DA002277 | 1HGCR2F53DA058641; 1HGCR2F53DA086276 | 1HGCR2F53DA019421 | 1HGCR2F53DA087136 | 1HGCR2F53DA084270

1HGCR2F53DA014882 | 1HGCR2F53DA000691 | 1HGCR2F53DA072085; 1HGCR2F53DA037255 | 1HGCR2F53DA087167 | 1HGCR2F53DA068697 | 1HGCR2F53DA046036 | 1HGCR2F53DA072443 | 1HGCR2F53DA024747 | 1HGCR2F53DA040639 | 1HGCR2F53DA033190; 1HGCR2F53DA088559 | 1HGCR2F53DA041452; 1HGCR2F53DA043203 | 1HGCR2F53DA022433; 1HGCR2F53DA031553; 1HGCR2F53DA050605 | 1HGCR2F53DA095916; 1HGCR2F53DA003073 | 1HGCR2F53DA021184 | 1HGCR2F53DA088965 | 1HGCR2F53DA061958

1HGCR2F53DA064116 | 1HGCR2F53DA058008; 1HGCR2F53DA044013; 1HGCR2F53DA098783 | 1HGCR2F53DA095852; 1HGCR2F53DA060972; 1HGCR2F53DA093860 | 1HGCR2F53DA057991 | 1HGCR2F53DA050572; 1HGCR2F53DA008015; 1HGCR2F53DA089744; 1HGCR2F53DA090215; 1HGCR2F53DA030712 | 1HGCR2F53DA072474; 1HGCR2F53DA023212 | 1HGCR2F53DA044108 | 1HGCR2F53DA095527; 1HGCR2F53DA077786 | 1HGCR2F53DA016289; 1HGCR2F53DA073558 | 1HGCR2F53DA080820 | 1HGCR2F53DA013795 | 1HGCR2F53DA070157 | 1HGCR2F53DA041676 | 1HGCR2F53DA096063 | 1HGCR2F53DA077092 | 1HGCR2F53DA032329 | 1HGCR2F53DA068828 | 1HGCR2F53DA092711 | 1HGCR2F53DA082728; 1HGCR2F53DA047221 | 1HGCR2F53DA081482 | 1HGCR2F53DA096497 | 1HGCR2F53DA080896 | 1HGCR2F53DA001887 | 1HGCR2F53DA071468 | 1HGCR2F53DA011254 | 1HGCR2F53DA015451 | 1HGCR2F53DA013604

1HGCR2F53DA047297 | 1HGCR2F53DA034968; 1HGCR2F53DA085256; 1HGCR2F53DA089193 | 1HGCR2F53DA059191; 1HGCR2F53DA079487 | 1HGCR2F53DA014364 | 1HGCR2F53DA045176; 1HGCR2F53DA088173; 1HGCR2F53DA067467 | 1HGCR2F53DA098220; 1HGCR2F53DA097388 | 1HGCR2F53DA012761 | 1HGCR2F53DA055321; 1HGCR2F53DA022528

1HGCR2F53DA052659 | 1HGCR2F53DA031343; 1HGCR2F53DA055481 | 1HGCR2F53DA038051; 1HGCR2F53DA064519; 1HGCR2F53DA023551 | 1HGCR2F53DA087847 | 1HGCR2F53DA034808 | 1HGCR2F53DA044576 | 1HGCR2F53DA066609 | 1HGCR2F53DA092501 | 1HGCR2F53DA020231 | 1HGCR2F53DA035103 | 1HGCR2F53DA089307; 1HGCR2F53DA052127 | 1HGCR2F53DA039250; 1HGCR2F53DA001968 | 1HGCR2F53DA025252; 1HGCR2F53DA028426 | 1HGCR2F53DA056419 | 1HGCR2F53DA055920 | 1HGCR2F53DA032010 | 1HGCR2F53DA000738 | 1HGCR2F53DA060311; 1HGCR2F53DA070952 | 1HGCR2F53DA040740; 1HGCR2F53DA033819; 1HGCR2F53DA081658 | 1HGCR2F53DA087492 | 1HGCR2F53DA016664 | 1HGCR2F53DA047624; 1HGCR2F53DA077402 | 1HGCR2F53DA084382; 1HGCR2F53DA033657; 1HGCR2F53DA039782 | 1HGCR2F53DA090196 | 1HGCR2F53DA080784; 1HGCR2F53DA034839 | 1HGCR2F53DA007527; 1HGCR2F53DA041497 | 1HGCR2F53DA086326 | 1HGCR2F53DA006152

1HGCR2F53DA020214; 1HGCR2F53DA053066 | 1HGCR2F53DA010346; 1HGCR2F53DA005874 | 1HGCR2F53DA060650 | 1HGCR2F53DA020858 | 1HGCR2F53DA026403; 1HGCR2F53DA066397 | 1HGCR2F53DA007575

1HGCR2F53DA009066 | 1HGCR2F53DA084902 | 1HGCR2F53DA069168 | 1HGCR2F53DA048773; 1HGCR2F53DA011352 | 1HGCR2F53DA005387 | 1HGCR2F53DA060387; 1HGCR2F53DA005101 | 1HGCR2F53DA019192

1HGCR2F53DA028460 | 1HGCR2F53DA096192; 1HGCR2F53DA082602; 1HGCR2F53DA012534; 1HGCR2F53DA081286 | 1HGCR2F53DA003512 | 1HGCR2F53DA082101 | 1HGCR2F53DA037269; 1HGCR2F53DA012064 | 1HGCR2F53DA003784

1HGCR2F53DA090702 | 1HGCR2F53DA014722 | 1HGCR2F53DA055254; 1HGCR2F53DA004773 | 1HGCR2F53DA050880 | 1HGCR2F53DA010248 | 1HGCR2F53DA027048 | 1HGCR2F53DA072703 | 1HGCR2F53DA002876 | 1HGCR2F53DA049728; 1HGCR2F53DA073026; 1HGCR2F53DA079750; 1HGCR2F53DA022996 | 1HGCR2F53DA051026 | 1HGCR2F53DA061863 | 1HGCR2F53DA055559; 1HGCR2F53DA061152 | 1HGCR2F53DA078811; 1HGCR2F53DA057599

1HGCR2F53DA092465 | 1HGCR2F53DA000979 | 1HGCR2F53DA096922 | 1HGCR2F53DA099206; 1HGCR2F53DA039488; 1HGCR2F53DA032217 |

1HGCR2F53DA062771

; 1HGCR2F53DA010783; 1HGCR2F53DA058140 | 1HGCR2F53DA023078 | 1HGCR2F53DA001291; 1HGCR2F53DA076086; 1HGCR2F53DA095849; 1HGCR2F53DA088805; 1HGCR2F53DA063144 | 1HGCR2F53DA051592 | 1HGCR2F53DA048207

1HGCR2F53DA058672 | 1HGCR2F53DA078971 | 1HGCR2F53DA073706; 1HGCR2F53DA074371 | 1HGCR2F53DA044268; 1HGCR2F53DA034582 | 1HGCR2F53DA019810; 1HGCR2F53DA091137 | 1HGCR2F53DA085130; 1HGCR2F53DA065802 | 1HGCR2F53DA043122; 1HGCR2F53DA025445; 1HGCR2F53DA080588; 1HGCR2F53DA091431

1HGCR2F53DA070367; 1HGCR2F53DA010718 | 1HGCR2F53DA027552; 1HGCR2F53DA086875; 1HGCR2F53DA053617; 1HGCR2F53DA029026; 1HGCR2F53DA002425 | 1HGCR2F53DA059255; 1HGCR2F53DA091283; 1HGCR2F53DA049325 | 1HGCR2F53DA032539 | 1HGCR2F53DA064472 | 1HGCR2F53DA036445 | 1HGCR2F53DA011559 | 1HGCR2F53DA055707; 1HGCR2F53DA099125 | 1HGCR2F53DA044674 | 1HGCR2F53DA023517 | 1HGCR2F53DA063791; 1HGCR2F53DA094426 | 1HGCR2F53DA036543 | 1HGCR2F53DA080736; 1HGCR2F53DA027230; 1HGCR2F53DA020696 | 1HGCR2F53DA030502

1HGCR2F53DA091610 | 1HGCR2F53DA003526 | 1HGCR2F53DA043279; 1HGCR2F53DA039247 | 1HGCR2F53DA070112; 1HGCR2F53DA073267 | 1HGCR2F53DA012646 | 1HGCR2F53DA072023 | 1HGCR2F53DA037305 | 1HGCR2F53DA024036 | 1HGCR2F53DA032606 | 1HGCR2F53DA074953 | 1HGCR2F53DA004854; 1HGCR2F53DA089775; 1HGCR2F53DA084074 | 1HGCR2F53DA023095; 1HGCR2F53DA012484 | 1HGCR2F53DA068361 | 1HGCR2F53DA053441 | 1HGCR2F53DA003428; 1HGCR2F53DA060101; 1HGCR2F53DA044741 | 1HGCR2F53DA074922; 1HGCR2F53DA058414; 1HGCR2F53DA075794; 1HGCR2F53DA018818 | 1HGCR2F53DA011402; 1HGCR2F53DA054430; 1HGCR2F53DA078808; 1HGCR2F53DA023467 | 1HGCR2F53DA012971 | 1HGCR2F53DA036056 | 1HGCR2F53DA018463; 1HGCR2F53DA035294

1HGCR2F53DA050507 | 1HGCR2F53DA044254 | 1HGCR2F53DA094071

1HGCR2F53DA047512; 1HGCR2F53DA085368 | 1HGCR2F53DA011626 | 1HGCR2F53DA016857; 1HGCR2F53DA001629 | 1HGCR2F53DA066562 | 1HGCR2F53DA098623 | 1HGCR2F53DA022450 | 1HGCR2F53DA046716; 1HGCR2F53DA044304; 1HGCR2F53DA087394 | 1HGCR2F53DA086021; 1HGCR2F53DA015787 | 1HGCR2F53DA078114; 1HGCR2F53DA036896 | 1HGCR2F53DA003199 | 1HGCR2F53DA006409; 1HGCR2F53DA088755 | 1HGCR2F53DA002232 | 1HGCR2F53DA063936 | 1HGCR2F53DA038518 | 1HGCR2F53DA003221; 1HGCR2F53DA078677; 1HGCR2F53DA076041 | 1HGCR2F53DA062303; 1HGCR2F53DA060633 | 1HGCR2F53DA027762; 1HGCR2F53DA074869; 1HGCR2F53DA077710; 1HGCR2F53DA031049 | 1HGCR2F53DA036459; 1HGCR2F53DA050751; 1HGCR2F53DA089355 | 1HGCR2F53DA043136; 1HGCR2F53DA018589; 1HGCR2F53DA087248 | 1HGCR2F53DA083362 | 1HGCR2F53DA012615; 1HGCR2F53DA079179; 1HGCR2F53DA010444 | 1HGCR2F53DA095771 | 1HGCR2F53DA034789; 1HGCR2F53DA075133; 1HGCR2F53DA063466 | 1HGCR2F53DA019306 | 1HGCR2F53DA011190; 1HGCR2F53DA050183; 1HGCR2F53DA086729

1HGCR2F53DA099898

1HGCR2F53DA016759 | 1HGCR2F53DA036221; 1HGCR2F53DA044223 | 1HGCR2F53DA087959 | 1HGCR2F53DA012095 | 1HGCR2F53DA087363 | 1HGCR2F53DA075262 | 1HGCR2F53DA058462 | 1HGCR2F53DA021928

1HGCR2F53DA079439; 1HGCR2F53DA014719 |

1HGCR2F53DA066836

; 1HGCR2F53DA005311; 1HGCR2F53DA059384 | 1HGCR2F53DA004756; 1HGCR2F53DA001663; 1HGCR2F53DA092921; 1HGCR2F53DA050474; 1HGCR2F53DA066013

1HGCR2F53DA012582 | 1HGCR2F53DA038003 | 1HGCR2F53DA003798 | 1HGCR2F53DA017488; 1HGCR2F53DA033612 | 1HGCR2F53DA006829; 1HGCR2F53DA018379 | 1HGCR2F53DA008189 | 1HGCR2F53DA073799 | 1HGCR2F53DA053469; 1HGCR2F53DA085287; 1HGCR2F53DA042553 | 1HGCR2F53DA077514 | 1HGCR2F53DA074919 | 1HGCR2F53DA013859 | 1HGCR2F53DA023906 | 1HGCR2F53DA075228 | 1HGCR2F53DA045842 | 1HGCR2F53DA035151; 1HGCR2F53DA009567 |

1HGCR2F53DA031892

; 1HGCR2F53DA085841 | 1HGCR2F53DA091168; 1HGCR2F53DA080591; 1HGCR2F53DA045811 | 1HGCR2F53DA014591 | 1HGCR2F53DA061894; 1HGCR2F53DA088058; 1HGCR2F53DA052726; 1HGCR2F53DA080882 | 1HGCR2F53DA016213 | 1HGCR2F53DA019032 | 1HGCR2F53DA016843

1HGCR2F53DA019841 | 1HGCR2F53DA026708 | 1HGCR2F53DA071129 | 1HGCR2F53DA056369

1HGCR2F53DA048322 | 1HGCR2F53DA094197 | 1HGCR2F53DA033867 |

1HGCR2F53DA092773

| 1HGCR2F53DA012758

1HGCR2F53DA073902; 1HGCR2F53DA032072 | 1HGCR2F53DA026580 | 1HGCR2F53DA044562 | 1HGCR2F53DA072491 | 1HGCR2F53DA032069; 1HGCR2F53DA063130 | 1HGCR2F53DA043234 | 1HGCR2F53DA045727 | 1HGCR2F53DA089971 | 1HGCR2F53DA035456; 1HGCR2F53DA044528;

1HGCR2F53DA092630

; 1HGCR2F53DA060602; 1HGCR2F53DA062768 | 1HGCR2F53DA048109 | 1HGCR2F53DA096869 | 1HGCR2F53DA025834 | 1HGCR2F53DA038082 | 1HGCR2F53DA009021 | 1HGCR2F53DA065976 | 1HGCR2F53DA026868 | 1HGCR2F53DA049020 | 1HGCR2F53DA016468 | 1HGCR2F53DA076685 | 1HGCR2F53DA019547

1HGCR2F53DA086844 | 1HGCR2F53DA045677 | 1HGCR2F53DA013943; 1HGCR2F53DA090828 | 1HGCR2F53DA037787 | 1HGCR2F53DA051706; 1HGCR2F53DA073270

1HGCR2F53DA043475; 1HGCR2F53DA026174 | 1HGCR2F53DA049342; 1HGCR2F53DA079988

1HGCR2F53DA002716; 1HGCR2F53DA058865 | 1HGCR2F53DA077240 | 1HGCR2F53DA099335 | 1HGCR2F53DA045985; 1HGCR2F53DA063693 | 1HGCR2F53DA025011 | 1HGCR2F53DA043864 | 1HGCR2F53DA020374 | 1HGCR2F53DA035618 | 1HGCR2F53DA054749 | 1HGCR2F53DA099156; 1HGCR2F53DA058929 | 1HGCR2F53DA059188; 1HGCR2F53DA053259 | 1HGCR2F53DA045341 | 1HGCR2F53DA053794 | 1HGCR2F53DA077321 | 1HGCR2F53DA021735 | 1HGCR2F53DA049101 | 1HGCR2F53DA019077 | 1HGCR2F53DA031505; 1HGCR2F53DA028832; 1HGCR2F53DA059241 | 1HGCR2F53DA024134 | 1HGCR2F53DA079456 | 1HGCR2F53DA053746

1HGCR2F53DA050703 | 1HGCR2F53DA096645 | 1HGCR2F53DA040995; 1HGCR2F53DA029253 | 1HGCR2F53DA040673 | 1HGCR2F53DA032430 | 1HGCR2F53DA095009 | 1HGCR2F53DA089629; 1HGCR2F53DA039507; 1HGCR2F53DA063922 | 1HGCR2F53DA047526 | 1HGCR2F53DA094149 | 1HGCR2F53DA041760 | 1HGCR2F53DA017796; 1HGCR2F53DA036073 | 1HGCR2F53DA062625; 1HGCR2F53DA074063

1HGCR2F53DA052404; 1HGCR2F53DA079165; 1HGCR2F53DA060163 | 1HGCR2F53DA074161 | 1HGCR2F53DA069414; 1HGCR2F53DA018298 | 1HGCR2F53DA086715 | 1HGCR2F53DA013506 | 1HGCR2F53DA074113 | 1HGCR2F53DA005261 | 1HGCR2F53DA040124 | 1HGCR2F53DA003557; 1HGCR2F53DA003946 | 1HGCR2F53DA017054; 1HGCR2F53DA048711

1HGCR2F53DA013750 |

1HGCR2F53DA047820

| 1HGCR2F53DA000335 | 1HGCR2F53DA007009; 1HGCR2F53DA063158; 1HGCR2F53DA056128; 1HGCR2F53DA025817; 1HGCR2F53DA003476 | 1HGCR2F53DA015935

1HGCR2F53DA065217; 1HGCR2F53DA067548 | 1HGCR2F53DA072197 | 1HGCR2F53DA083717

1HGCR2F53DA082955 | 1HGCR2F53DA082695 | 1HGCR2F53DA009553; 1HGCR2F53DA030113 | 1HGCR2F53DA014607

1HGCR2F53DA007513 | 1HGCR2F53DA052886; 1HGCR2F53DA053973; 1HGCR2F53DA088979; 1HGCR2F53DA065377; 1HGCR2F53DA030970; 1HGCR2F53DA058591 | 1HGCR2F53DA070501 | 1HGCR2F53DA053598

1HGCR2F53DA018091; 1HGCR2F53DA056291 | 1HGCR2F53DA041385 | 1HGCR2F53DA038129; 1HGCR2F53DA040432 | 1HGCR2F53DA006233 | 1HGCR2F53DA028071 | 1HGCR2F53DA069509 | 1HGCR2F53DA083023; 1HGCR2F53DA076864 | 1HGCR2F53DA060776 | 1HGCR2F53DA013666; 1HGCR2F53DA039071; 1HGCR2F53DA074726 | 1HGCR2F53DA007866 | 1HGCR2F53DA074791

1HGCR2F53DA000786 | 1HGCR2F53DA059269 | 1HGCR2F53DA094040; 1HGCR2F53DA044335;

1HGCR2F53DA066349

; 1HGCR2F53DA007334 | 1HGCR2F53DA027891; 1HGCR2F53DA097441; 1HGCR2F53DA045307 | 1HGCR2F53DA055528 | 1HGCR2F53DA055609 | 1HGCR2F53DA059725; 1HGCR2F53DA021668 | 1HGCR2F53DA074936 | 1HGCR2F53DA022898 | 1HGCR2F53DA029088 | 1HGCR2F53DA026949; 1HGCR2F53DA043900; 1HGCR2F53DA047171 | 1HGCR2F53DA076573 | 1HGCR2F53DA077254 | 1HGCR2F53DA005793 | 1HGCR2F53DA016907 | 1HGCR2F53DA034596 | 1HGCR2F53DA079943 | 1HGCR2F53DA099867

1HGCR2F53DA094636 | 1HGCR2F53DA018527; 1HGCR2F53DA084205 | 1HGCR2F53DA048188; 1HGCR2F53DA004840 | 1HGCR2F53DA035652 | 1HGCR2F53DA055819; 1HGCR2F53DA073043 | 1HGCR2F53DA033528; 1HGCR2F53DA044898; 1HGCR2F53DA088254; 1HGCR2F53DA089579; 1HGCR2F53DA015238 | 1HGCR2F53DA017538 | 1HGCR2F53DA063788 | 1HGCR2F53DA078842; 1HGCR2F53DA017314; 1HGCR2F53DA047798 | 1HGCR2F53DA057800; 1HGCR2F53DA066495 | 1HGCR2F53DA038857; 1HGCR2F53DA017247 | 1HGCR2F53DA085631; 1HGCR2F53DA019502 | 1HGCR2F53DA006619; 1HGCR2F53DA007382; 1HGCR2F53DA019998 | 1HGCR2F53DA084494; 1HGCR2F53DA097777 | 1HGCR2F53DA059224; 1HGCR2F53DA014395 | 1HGCR2F53DA067307 | 1HGCR2F53DA086813; 1HGCR2F53DA001467; 1HGCR2F53DA013909

1HGCR2F53DA070563; 1HGCR2F53DA052872; 1HGCR2F53DA004126 | 1HGCR2F53DA092210 | 1HGCR2F53DA039698 | 1HGCR2F53DA025090 | 1HGCR2F53DA099769; 1HGCR2F53DA022481 | 1HGCR2F53DA000268; 1HGCR2F53DA056775 | 1HGCR2F53DA016423 | 1HGCR2F53DA054539 | 1HGCR2F53DA095804 | 1HGCR2F53DA007074 | 1HGCR2F53DA007690; 1HGCR2F53DA048319 | 1HGCR2F53DA072863 | 1HGCR2F53DA092840 |

1HGCR2F53DA060986

| 1HGCR2F53DA013330 | 1HGCR2F53DA051981 | 1HGCR2F53DA028037 | 1HGCR2F53DA017751; 1HGCR2F53DA036770; 1HGCR2F53DA081014 | 1HGCR2F53DA095480 | 1HGCR2F53DA093289 | 1HGCR2F53DA009925; 1HGCR2F53DA093132 | 1HGCR2F53DA085144 | 1HGCR2F53DA023744 | 1HGCR2F53DA054038 | 1HGCR2F53DA018222; 1HGCR2F53DA083491 | 1HGCR2F53DA082065; 1HGCR2F53DA073754 | 1HGCR2F53DA032668 | 1HGCR2F53DA069607 | 1HGCR2F53DA053679 | 1HGCR2F53DA087749 | 1HGCR2F53DA059692; 1HGCR2F53DA077593 | 1HGCR2F53DA038891 | 1HGCR2F53DA008645; 1HGCR2F53DA080770; 1HGCR2F53DA083619 | 1HGCR2F53DA069865

1HGCR2F53DA080705 | 1HGCR2F53DA084818 | 1HGCR2F53DA040799; 1HGCR2F53DA069252; 1HGCR2F53DA043976 | 1HGCR2F53DA052001; 1HGCR2F53DA067176 |

1HGCR2F53DA038423

| 1HGCR2F53DA033951 | 1HGCR2F53DA013974; 1HGCR2F53DA025767; 1HGCR2F53DA021041; 1HGCR2F53DA088352 | 1HGCR2F53DA009049;

1HGCR2F53DA017457

| 1HGCR2F53DA045386; 1HGCR2F53DA077951; 1HGCR2F53DA096130; 1HGCR2F53DA024425

1HGCR2F53DA096211

1HGCR2F53DA061815 | 1HGCR2F53DA033061 | 1HGCR2F53DA024005

1HGCR2F53DA084060; 1HGCR2F53DA020178 | 1HGCR2F53DA042634 | 1HGCR2F53DA045534 | 1HGCR2F53DA034985;

1HGCR2F53DA043735

; 1HGCR2F53DA021556 | 1HGCR2F53DA060745 | 1HGCR2F53DA095575

1HGCR2F53DA021296

| 1HGCR2F53DA054587; 1HGCR2F53DA013196 | 1HGCR2F53DA089470 | 1HGCR2F53DA045548; 1HGCR2F53DA089078 | 1HGCR2F53DA050233 | 1HGCR2F53DA072880

1HGCR2F53DA064794; 1HGCR2F53DA088240; 1HGCR2F53DA024974 | 1HGCR2F53DA006992 | 1HGCR2F53DA092059 | 1HGCR2F53DA020603 | 1HGCR2F53DA075410 | 1HGCR2F53DA082339 | 1HGCR2F53DA040642; 1HGCR2F53DA093647; 1HGCR2F53DA040172; 1HGCR2F53DA052497 | 1HGCR2F53DA042245 | 1HGCR2F53DA053634 | 1HGCR2F53DA015188

1HGCR2F53DA030273; 1HGCR2F53DA068926 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F53DA0.
1HGCR2F53DA058543 | 1HGCR2F53DA046070; 1HGCR2F53DA079666 | 1HGCR2F53DA080817; 1HGCR2F53DA054055; 1HGCR2F53DA062849 | 1HGCR2F53DA024232 | 1HGCR2F53DA065816 | 1HGCR2F53DA037823 | 1HGCR2F53DA049258; 1HGCR2F53DA022108 | 1HGCR2F53DA097729 | 1HGCR2F53DA002408; 1HGCR2F53DA001548; 1HGCR2F53DA069400 | 1HGCR2F53DA003364 | 1HGCR2F53DA029110 | 1HGCR2F53DA012811 | 1HGCR2F53DA092272 | 1HGCR2F53DA013621; 1HGCR2F53DA079702 | 1HGCR2F53DA021444 | 1HGCR2F53DA094698; 1HGCR2F53DA068229 | 1HGCR2F53DA007396; 1HGCR2F53DA023940 | 1HGCR2F53DA068960 | 1HGCR2F53DA039426 | 1HGCR2F53DA061703 | 1HGCR2F53DA014770 | 1HGCR2F53DA022075 | 1HGCR2F53DA075374 | 1HGCR2F53DA033108 | 1HGCR2F53DA089114 | 1HGCR2F53DA058168 | 1HGCR2F53DA028975 | 1HGCR2F53DA026563 | 1HGCR2F53DA042374 | 1HGCR2F53DA054394 |

1HGCR2F53DA053083

; 1HGCR2F53DA038356; 1HGCR2F53DA007317 | 1HGCR2F53DA072958 | 1HGCR2F53DA061247

1HGCR2F53DA097052 | 1HGCR2F53DA077674; 1HGCR2F53DA047865; 1HGCR2F53DA094541; 1HGCR2F53DA073334 | 1HGCR2F53DA001341; 1HGCR2F53DA021766 | 1HGCR2F53DA089758; 1HGCR2F53DA081241 | 1HGCR2F53DA048661; 1HGCR2F53DA085869 | 1HGCR2F53DA075603; 1HGCR2F53DA075567 | 1HGCR2F53DA024716; 1HGCR2F53DA036624

1HGCR2F53DA078016 | 1HGCR2F53DA053116 | 1HGCR2F53DA087119 | 1HGCR2F53DA007284; 1HGCR2F53DA002019 | 1HGCR2F53DA074516 | 1HGCR2F53DA070613; 1HGCR2F53DA014543; 1HGCR2F53DA066514; 1HGCR2F53DA063113 | 1HGCR2F53DA067257; 1HGCR2F53DA040267

1HGCR2F53DA036641 | 1HGCR2F53DA031214; 1HGCR2F53DA054881 | 1HGCR2F53DA084320; 1HGCR2F53DA064648 | 1HGCR2F53DA079263; 1HGCR2F53DA070773; 1HGCR2F53DA046764; 1HGCR2F53DA070644 | 1HGCR2F53DA068831; 1HGCR2F53DA030015

1HGCR2F53DA021072; 1HGCR2F53DA018205 | 1HGCR2F53DA083345 | 1HGCR2F53DA029396 | 1HGCR2F53DA074127 | 1HGCR2F53DA086763; 1HGCR2F53DA096595

1HGCR2F53DA062446 | 1HGCR2F53DA032007 | 1HGCR2F53DA079585; 1HGCR2F53DA043363 | 1HGCR2F53DA018933 | 1HGCR2F53DA097892 | 1HGCR2F53DA022853

1HGCR2F53DA036428 | 1HGCR2F53DA044349 | 1HGCR2F53DA002893 | 1HGCR2F53DA007057 | 1HGCR2F53DA045940 | 1HGCR2F53DA004580 |

1HGCR2F53DA0702381HGCR2F53DA018513 | 1HGCR2F53DA081739

1HGCR2F53DA057425 | 1HGCR2F53DA038292 | 1HGCR2F53DA056856

1HGCR2F53DA098802 | 1HGCR2F53DA022674 | 1HGCR2F53DA009939; 1HGCR2F53DA062754; 1HGCR2F53DA072247; 1HGCR2F53DA026854; 1HGCR2F53DA046067; 1HGCR2F53DA091980; 1HGCR2F53DA011092 | 1HGCR2F53DA032427; 1HGCR2F53DA024327; 1HGCR2F53DA090361; 1HGCR2F53DA063340 | 1HGCR2F53DA053665

1HGCR2F53DA047395 | 1HGCR2F53DA097617 | 1HGCR2F53DA033481 | 1HGCR2F53DA030936 | 1HGCR2F53DA082793; 1HGCR2F53DA024277 | 1HGCR2F53DA019967 | 1HGCR2F53DA061927;

1HGCR2F53DA071745

; 1HGCR2F53DA083782; 1HGCR2F53DA076203 | 1HGCR2F53DA065265; 1HGCR2F53DA061068 | 1HGCR2F53DA065380 | 1HGCR2F53DA000870 | 1HGCR2F53DA042746; 1HGCR2F53DA073074; 1HGCR2F53DA072653 | 1HGCR2F53DA017670; 1HGCR2F53DA054119

1HGCR2F53DA004837 | 1HGCR2F53DA088626 | 1HGCR2F53DA055027 | 1HGCR2F53DA040821 | 1HGCR2F53DA029639 | 1HGCR2F53DA028670 | 1HGCR2F53DA079974 | 1HGCR2F53DA006197; 1HGCR2F53DA054413 | 1HGCR2F53DA081563 | 1HGCR2F53DA045744 | 1HGCR2F53DA002635 | 1HGCR2F53DA024568 | 1HGCR2F53DA094457; 1HGCR2F53DA097567 | 1HGCR2F53DA060437 | 1HGCR2F53DA027325 | 1HGCR2F53DA046974;

1HGCR2F53DA0896941HGCR2F53DA070191 | 1HGCR2F53DA035943; 1HGCR2F53DA088321 | 1HGCR2F53DA030628; 1HGCR2F53DA036400; 1HGCR2F53DA028748 | 1HGCR2F53DA008158 | 1HGCR2F53DA090084; 1HGCR2F53DA026255 | 1HGCR2F53DA041631; 1HGCR2F53DA090439; 1HGCR2F53DA069963 | 1HGCR2F53DA017264 | 1HGCR2F53DA031424; 1HGCR2F53DA043461 | 1HGCR2F53DA016082 | 1HGCR2F53DA074399 | 1HGCR2F53DA095737 | 1HGCR2F53DA006779

1HGCR2F53DA059661; 1HGCR2F53DA003980 | 1HGCR2F53DA064391 | 1HGCR2F53DA027129 | 1HGCR2F53DA088514 | 1HGCR2F53DA031097; 1HGCR2F53DA066724 | 1HGCR2F53DA019760; 1HGCR2F53DA008404 | 1HGCR2F53DA030760; 1HGCR2F53DA039328 | 1HGCR2F53DA082132 | 1HGCR2F53DA046425 | 1HGCR2F53DA086343; 1HGCR2F53DA039748 | 1HGCR2F53DA053472 | 1HGCR2F53DA045680; 1HGCR2F53DA095379 | 1HGCR2F53DA074354 | 1HGCR2F53DA079330 | 1HGCR2F53DA024540 | 1HGCR2F53DA051740

1HGCR2F53DA015174 | 1HGCR2F53DA058025 | 1HGCR2F53DA057618 | 1HGCR2F53DA037420 | 1HGCR2F53DA018043 | 1HGCR2F53DA031407; 1HGCR2F53DA025476 | 1HGCR2F53DA001792 | 1HGCR2F53DA064181 | 1HGCR2F53DA026143 | 1HGCR2F53DA082289 | 1HGCR2F53DA047090; 1HGCR2F53DA004983; 1HGCR2F53DA093311; 1HGCR2F53DA098315 | 1HGCR2F53DA079313; 1HGCR2F53DA051642 | 1HGCR2F53DA012470; 1HGCR2F53DA085919 | 1HGCR2F53DA043850 | 1HGCR2F53DA037286 | 1HGCR2F53DA030130; 1HGCR2F53DA055786 | 1HGCR2F53DA016633 | 1HGCR2F53DA086617; 1HGCR2F53DA004143 | 1HGCR2F53DA078467 | 1HGCR2F53DA080445 | 1HGCR2F53DA051334; 1HGCR2F53DA043511; 1HGCR2F53DA066030; 1HGCR2F53DA037644; 1HGCR2F53DA092918 | 1HGCR2F53DA018978

1HGCR2F53DA086634 | 1HGCR2F53DA059871; 1HGCR2F53DA091381 | 1HGCR2F53DA061555; 1HGCR2F53DA018334 | 1HGCR2F53DA072684; 1HGCR2F53DA061846; 1HGCR2F53DA077366 | 1HGCR2F53DA006975; 1HGCR2F53DA017166 | 1HGCR2F53DA009102 | 1HGCR2F53DA046327 | 1HGCR2F53DA016034; 1HGCR2F53DA037417; 1HGCR2F53DA077576 | 1HGCR2F53DA057103 | 1HGCR2F53DA026966 | 1HGCR2F53DA015711

1HGCR2F53DA036610; 1HGCR2F53DA055173

1HGCR2F53DA096385 | 1HGCR2F53DA052077; 1HGCR2F53DA059479;

1HGCR2F53DA062270

; 1HGCR2F53DA041872 | 1HGCR2F53DA063192; 1HGCR2F53DA010931 | 1HGCR2F53DA040589 | 1HGCR2F53DA060079; 1HGCR2F53DA021721; 1HGCR2F53DA094913 | 1HGCR2F53DA073642

1HGCR2F53DA078162; 1HGCR2F53DA045808 | 1HGCR2F53DA019113 | 1HGCR2F53DA020066; 1HGCR2F53DA052452 | 1HGCR2F53DA076895

1HGCR2F53DA053729; 1HGCR2F53DA099464 | 1HGCR2F53DA001601 | 1HGCR2F53DA093728; 1HGCR2F53DA037885 | 1HGCR2F53DA084222 | 1HGCR2F53DA027650; 1HGCR2F53DA076542 | 1HGCR2F53DA074077; 1HGCR2F53DA024294 | 1HGCR2F53DA084463 | 1HGCR2F53DA077691 | 1HGCR2F53DA060759 | 1HGCR2F53DA048806 | 1HGCR2F53DA060132; 1HGCR2F53DA066156 | 1HGCR2F53DA076217; 1HGCR2F53DA071650 | 1HGCR2F53DA032590 | 1HGCR2F53DA075858 | 1HGCR2F53DA006555 | 1HGCR2F53DA069820; 1HGCR2F53DA010668 | 1HGCR2F53DA004949 | 1HGCR2F53DA090148 | 1HGCR2F53DA025669; 1HGCR2F53DA007107 | 1HGCR2F53DA050393; 1HGCR2F53DA003378 | 1HGCR2F53DA061197 | 1HGCR2F53DA092692 | 1HGCR2F53DA044805 | 1HGCR2F53DA019158

1HGCR2F53DA086164; 1HGCR2F53DA081496 | 1HGCR2F53DA096001; 1HGCR2F53DA062026; 1HGCR2F53DA081711; 1HGCR2F53DA067114 | 1HGCR2F53DA001940 | 1HGCR2F53DA068750

1HGCR2F53DA056887; 1HGCR2F53DA061748 | 1HGCR2F53DA060244

1HGCR2F53DA024392 | 1HGCR2F53DA029446

1HGCR2F53DA092949 | 1HGCR2F53DA085404 |

1HGCR2F53DA026109

; 1HGCR2F53DA027812 | 1HGCR2F53DA074287 | 1HGCR2F53DA084625 | 1HGCR2F53DA080462; 1HGCR2F53DA056520 | 1HGCR2F53DA030533; 1HGCR2F53DA078470

1HGCR2F53DA054220 | 1HGCR2F53DA081398 | 1HGCR2F53DA091607 | 1HGCR2F53DA045579 | 1HGCR2F53DA040138 | 1HGCR2F53DA047817 | 1HGCR2F53DA002389; 1HGCR2F53DA081420 | 1HGCR2F53DA068506 | 1HGCR2F53DA023856; 1HGCR2F53DA093843 | 1HGCR2F53DA023923 | 1HGCR2F53DA049406; 1HGCR2F53DA020164; 1HGCR2F53DA010024

1HGCR2F53DA016244; 1HGCR2F53DA059580 | 1HGCR2F53DA078534 | 1HGCR2F53DA061880 | 1HGCR2F53DA093986 | 1HGCR2F53DA058199; 1HGCR2F53DA051897; 1HGCR2F53DA089033; 1HGCR2F53DA028524 | 1HGCR2F53DA063063 | 1HGCR2F53DA035005; 1HGCR2F53DA090490 | 1HGCR2F53DA048272 | 1HGCR2F53DA076928 | 1HGCR2F53DA052614; 1HGCR2F53DA035649

1HGCR2F53DA002571 | 1HGCR2F53DA066643; 1HGCR2F53DA010072 | 1HGCR2F53DA041628 | 1HGCR2F53DA088044 | 1HGCR2F53DA039104; 1HGCR2F53DA052791

1HGCR2F53DA017037 | 1HGCR2F53DA067971;

1HGCR2F53DA011139

| 1HGCR2F53DA017068; 1HGCR2F53DA041600 | 1HGCR2F53DA010556 | 1HGCR2F53DA018057 | 1HGCR2F53DA090960 | 1HGCR2F53DA094281; 1HGCR2F53DA015028 | 1HGCR2F53DA046490 | 1HGCR2F53DA095091; 1HGCR2F53DA087203 | 1HGCR2F53DA034615; 1HGCR2F53DA088075; 1HGCR2F53DA055335; 1HGCR2F53DA063600; 1HGCR2F53DA044724 | 1HGCR2F53DA093535 | 1HGCR2F53DA078694 | 1HGCR2F53DA005406 | 1HGCR2F53DA061295 | 1HGCR2F53DA078632 | 1HGCR2F53DA057974 | 1HGCR2F53DA077917; 1HGCR2F53DA079117

1HGCR2F53DA046439 |

1HGCR2F53DA019385

| 1HGCR2F53DA081336; 1HGCR2F53DA084351 | 1HGCR2F53DA077870; 1HGCR2F53DA056985 | 1HGCR2F53DA014218 | 1HGCR2F53DA027423 | 1HGCR2F53DA090201 | 1HGCR2F53DA070725 | 1HGCR2F53DA028412; 1HGCR2F53DA011335; 1HGCR2F53DA080123; 1HGCR2F53DA080235 | 1HGCR2F53DA056212 | 1HGCR2F53DA009648 | 1HGCR2F53DA011089 | 1HGCR2F53DA017894 | 1HGCR2F53DA074564 | 1HGCR2F53DA011691; 1HGCR2F53DA037191; 1HGCR2F53DA035845 | 1HGCR2F53DA015529 | 1HGCR2F53DA023324 | 1HGCR2F53DA067601 | 1HGCR2F53DA065587 | 1HGCR2F53DA047851 | 1HGCR2F53DA075231 | 1HGCR2F53DA094684 | 1HGCR2F53DA003574 | 1HGCR2F53DA019631; 1HGCR2F53DA041404 | 1HGCR2F53DA007351; 1HGCR2F53DA095334 | 1HGCR2F53DA021203 | 1HGCR2F53DA030998 | 1HGCR2F53DA065007 | 1HGCR2F53DA070448 | 1HGCR2F53DA078517 | 1HGCR2F53DA066853 | 1HGCR2F53DA014123 | 1HGCR2F53DA098833; 1HGCR2F53DA074385; 1HGCR2F53DA068232 | 1HGCR2F53DA011433 | 1HGCR2F53DA051317 | 1HGCR2F53DA051611 | 1HGCR2F53DA043931 | 1HGCR2F53DA056193; 1HGCR2F53DA032380 | 1HGCR2F53DA039409 | 1HGCR2F53DA030306 | 1HGCR2F53DA006054; 1HGCR2F53DA093244; 1HGCR2F53DA018754; 1HGCR2F53DA089372 | 1HGCR2F53DA054864; 1HGCR2F53DA037532; 1HGCR2F53DA041726; 1HGCR2F53DA044688 | 1HGCR2F53DA006815; 1HGCR2F53DA024621 | 1HGCR2F53DA035165; 1HGCR2F53DA086374 | 1HGCR2F53DA061751; 1HGCR2F53DA051155 | 1HGCR2F53DA015370 | 1HGCR2F53DA051012 | 1HGCR2F53DA001744 | 1HGCR2F53DA022156 | 1HGCR2F53DA050734 | 1HGCR2F53DA014459; 1HGCR2F53DA002148; 1HGCR2F53DA015692; 1HGCR2F53DA030595; 1HGCR2F53DA024506; 1HGCR2F53DA097116; 1HGCR2F53DA069106; 1HGCR2F53DA039099 | 1HGCR2F53DA062088

1HGCR2F53DA006930; 1HGCR2F53DA050717 | 1HGCR2F53DA073253; 1HGCR2F53DA067310 | 1HGCR2F53DA025932 | 1HGCR2F53DA089999 | 1HGCR2F53DA020620 | 1HGCR2F53DA027728 | 1HGCR2F53DA028300 | 1HGCR2F53DA079246; 1HGCR2F53DA022089 | 1HGCR2F53DA078386 | 1HGCR2F53DA013456 | 1HGCR2F53DA048417; 1HGCR2F53DA041225 | 1HGCR2F53DA014428; 1HGCR2F53DA021699; 1HGCR2F53DA092305 | 1HGCR2F53DA040494 | 1HGCR2F53DA009908 | 1HGCR2F53DA059434 | 1HGCR2F53DA014204; 1HGCR2F53DA000478 | 1HGCR2F53DA075102 | 1HGCR2F53DA009150; 1HGCR2F53DA039832 | 1HGCR2F53DA042097 | 1HGCR2F53DA046926; 1HGCR2F53DA006474 | 1HGCR2F53DA078825 | 1HGCR2F53DA011688 | 1HGCR2F53DA064259 | 1HGCR2F53DA000139; 1HGCR2F53DA015823; 1HGCR2F53DA008841 | 1HGCR2F53DA086987 | 1HGCR2F53DA031455 | 1HGCR2F53DA021895

1HGCR2F53DA090263 | 1HGCR2F53DA055464; 1HGCR2F53DA045257; 1HGCR2F53DA049115; 1HGCR2F53DA065413 | 1HGCR2F53DA023937; 1HGCR2F53DA057456; 1HGCR2F53DA096421;

1HGCR2F53DA031102

; 1HGCR2F53DA057750 | 1HGCR2F53DA050779 | 1HGCR2F53DA002795 | 1HGCR2F53DA040141 | 1HGCR2F53DA035540 | 1HGCR2F53DA050992 |

1HGCR2F53DA083300

; 1HGCR2F53DA040110; 1HGCR2F53DA076900; 1HGCR2F53DA052628; 1HGCR2F53DA005017 | 1HGCR2F53DA065511

1HGCR2F53DA080185 | 1HGCR2F53DA013988 | 1HGCR2F53DA079795; 1HGCR2F53DA013523; 1HGCR2F53DA099772 | 1HGCR2F53DA051091; 1HGCR2F53DA080932 | 1HGCR2F53DA076945; 1HGCR2F53DA093275; 1HGCR2F53DA062561 | 1HGCR2F53DA057859 | 1HGCR2F53DA053147 | 1HGCR2F53DA001825 | 1HGCR2F53DA072667; 1HGCR2F53DA067727; 1HGCR2F53DA039801; 1HGCR2F53DA059921 | 1HGCR2F53DA080767; 1HGCR2F53DA069364 | 1HGCR2F53DA057036 | 1HGCR2F53DA066786 | 1HGCR2F53DA008130 | 1HGCR2F53DA069591; 1HGCR2F53DA045887; 1HGCR2F53DA059353

1HGCR2F53DA007608 | 1HGCR2F53DA068585; 1HGCR2F53DA071132 | 1HGCR2F53DA024165 | 1HGCR2F53DA018575; 1HGCR2F53DA020763; 1HGCR2F53DA035313 | 1HGCR2F53DA059272; 1HGCR2F53DA058669 | 1HGCR2F53DA097780; 1HGCR2F53DA009956 | 1HGCR2F53DA086035 | 1HGCR2F53DA097004 | 1HGCR2F53DA036364; 1HGCR2F53DA036025; 1HGCR2F53DA017944; 1HGCR2F53DA082552; 1HGCR2F53DA097228; 1HGCR2F53DA042715; 1HGCR2F53DA038308 | 1HGCR2F53DA074581 | 1HGCR2F53DA064908 | 1HGCR2F53DA062043 | 1HGCR2F53DA095155; 1HGCR2F53DA040818 | 1HGCR2F53DA041029; 1HGCR2F53DA070692; 1HGCR2F53DA074693; 1HGCR2F53DA003106; 1HGCR2F53DA088447; 1HGCR2F53DA089100; 1HGCR2F53DA031519; 1HGCR2F53DA009570 | 1HGCR2F53DA040625; 1HGCR2F53DA068148 | 1HGCR2F53DA085385

1HGCR2F53DA051947; 1HGCR2F53DA007754; 1HGCR2F53DA043640 | 1HGCR2F53DA031651; 1HGCR2F53DA094068 | 1HGCR2F53DA065153; 1HGCR2F53DA038664; 1HGCR2F53DA067629 | 1HGCR2F53DA024599 | 1HGCR2F53DA027695 | 1HGCR2F53DA034159;

1HGCR2F53DA004241

; 1HGCR2F53DA033903 | 1HGCR2F53DA076833 | 1HGCR2F53DA056484; 1HGCR2F53DA074614; 1HGCR2F53DA049602 | 1HGCR2F53DA036767; 1HGCR2F53DA013344 | 1HGCR2F53DA097584 | 1HGCR2F53DA042259 | 1HGCR2F53DA001727 | 1HGCR2F53DA075388 | 1HGCR2F53DA093440; 1HGCR2F53DA080476 | 1HGCR2F53DA055285; 1HGCR2F53DA098217 | 1HGCR2F53DA075763 | 1HGCR2F53DA006023 | 1HGCR2F53DA025655 | 1HGCR2F53DA074290 | 1HGCR2F53DA061233; 1HGCR2F53DA052922

1HGCR2F53DA004594 | 1HGCR2F53DA080963; 1HGCR2F53DA060843 | 1HGCR2F53DA095818; 1HGCR2F53DA051172 | 1HGCR2F53DA023839 | 1HGCR2F53DA010976 | 1HGCR2F53DA050636 | 1HGCR2F53DA084656; 1HGCR2F53DA055903; 1HGCR2F53DA044271 | 1HGCR2F53DA039765; 1HGCR2F53DA019127 | 1HGCR2F53DA096435 | 1HGCR2F53DA051723 | 1HGCR2F53DA044318; 1HGCR2F53DA085466 | 1HGCR2F53DA041533 | 1HGCR2F53DA004112 | 1HGCR2F53DA021802; 1HGCR2F53DA049339; 1HGCR2F53DA065721; 1HGCR2F53DA025784 | 1HGCR2F53DA036378 | 1HGCR2F53DA058042 | 1HGCR2F53DA005292 | 1HGCR2F53DA020682 | 1HGCR2F53DA058946

1HGCR2F53DA016163 | 1HGCR2F53DA054086; 1HGCR2F53DA085497; 1HGCR2F53DA014915 | 1HGCR2F53DA097648; 1HGCR2F53DA050698 | 1HGCR2F53DA078744

1HGCR2F53DA000822; 1HGCR2F53DA009326 | 1HGCR2F53DA031665; 1HGCR2F53DA036476; 1HGCR2F53DA007978 | 1HGCR2F53DA039412 | 1HGCR2F53DA016308; 1HGCR2F53DA029978; 1HGCR2F53DA093406 | 1HGCR2F53DA052094 | 1HGCR2F53DA030984 | 1HGCR2F53DA038731; 1HGCR2F53DA031178 | 1HGCR2F53DA023291 | 1HGCR2F53DA085905 | 1HGCR2F53DA098475 | 1HGCR2F53DA042472; 1HGCR2F53DA007561 | 1HGCR2F53DA027910 | 1HGCR2F53DA057764 | 1HGCR2F53DA053889 | 1HGCR2F53DA056551

1HGCR2F53DA008273; 1HGCR2F53DA074323; 1HGCR2F53DA041807 | 1HGCR2F53DA039300 | 1HGCR2F53DA032928 | 1HGCR2F53DA065556; 1HGCR2F53DA025316 | 1HGCR2F53DA088206 | 1HGCR2F53DA049275 | 1HGCR2F53DA078159 | 1HGCR2F53DA045971; 1HGCR2F53DA058879 | 1HGCR2F53DA029527

1HGCR2F53DA066545; 1HGCR2F53DA070868 | 1HGCR2F53DA096404 | 1HGCR2F53DA049129 | 1HGCR2F53DA045002; 1HGCR2F53DA008340 | 1HGCR2F53DA082096 | 1HGCR2F53DA022237 | 1HGCR2F53DA084088 | 1HGCR2F53DA001100 | 1HGCR2F53DA028250 | 1HGCR2F53DA051074; 1HGCR2F53DA086441 | 1HGCR2F53DA093096 | 1HGCR2F53DA083393 | 1HGCR2F53DA024909

1HGCR2F53DA036655

1HGCR2F53DA023274; 1HGCR2F53DA012937; 1HGCR2F53DA041208 | 1HGCR2F53DA099271 | 1HGCR2F53DA034727 | 1HGCR2F53DA048840 | 1HGCR2F53DA054704; 1HGCR2F53DA031889 | 1HGCR2F53DA046912 | 1HGCR2F53DA077772 |

1HGCR2F53DA027101

; 1HGCR2F53DA033321; 1HGCR2F53DA021105 | 1HGCR2F53DA027826

1HGCR2F53DA098105

1HGCR2F53DA005552 | 1HGCR2F53DA033996; 1HGCR2F53DA008810 | 1HGCR2F53DA020522; 1HGCR2F53DA037904; 1HGCR2F53DA019211 | 1HGCR2F53DA073740 | 1HGCR2F53DA044416; 1HGCR2F53DA030225 | 1HGCR2F53DA038289; 1HGCR2F53DA046683; 1HGCR2F53DA061524; 1HGCR2F53DA018446; 1HGCR2F53DA055108; 1HGCR2F53DA090277; 1HGCR2F53DA012713 | 1HGCR2F53DA063497 | 1HGCR2F53DA062382 | 1HGCR2F53DA017121 | 1HGCR2F53DA006300; 1HGCR2F53DA041550 | 1HGCR2F53DA001808 | 1HGCR2F53DA039927 | 1HGCR2F53DA026661; 1HGCR2F53DA005468 | 1HGCR2F53DA027471 | 1HGCR2F53DA050409; 1HGCR2F53DA073639 | 1HGCR2F53DA095477 | 1HGCR2F53DA066299;

1HGCR2F53DA060342

| 1HGCR2F53DA038647 | 1HGCR2F53DA033111 | 1HGCR2F53DA043525

1HGCR2F53DA012159; 1HGCR2F53DA002005 | 1HGCR2F53DA046537 | 1HGCR2F53DA003008; 1HGCR2F53DA019774; 1HGCR2F53DA075732 | 1HGCR2F53DA041984 | 1HGCR2F53DA087444; 1HGCR2F53DA027034 | 1HGCR2F53DA010217 | 1HGCR2F53DA004806 | 1HGCR2F53DA018107 | 1HGCR2F53DA061216 | 1HGCR2F53DA089243;

1HGCR2F53DA034100

; 1HGCR2F53DA098508

1HGCR2F53DA001985; 1HGCR2F53DA060518; 1HGCR2F53DA054735 | 1HGCR2F53DA048000; 1HGCR2F53DA031374; 1HGCR2F53DA001047 | 1HGCR2F53DA060566; 1HGCR2F53DA031469; 1HGCR2F53DA000075 | 1HGCR2F53DA095902; 1HGCR2F53DA044044

1HGCR2F53DA099030; 1HGCR2F53DA038339 | 1HGCR2F53DA055318; 1HGCR2F53DA016051; 1HGCR2F53DA048627 | 1HGCR2F53DA035120 | 1HGCR2F53DA068456; 1HGCR2F53DA055772 | 1HGCR2F53DA021573 | 1HGCR2F53DA062138; 1HGCR2F53DA054752; 1HGCR2F53DA029690 | 1HGCR2F53DA076296

1HGCR2F53DA031312; 1HGCR2F53DA074905 | 1HGCR2F53DA081059 | 1HGCR2F53DA067632 |

1HGCR2F53DA056663

; 1HGCR2F53DA091087 | 1HGCR2F53DA046179; 1HGCR2F53DA055495; 1HGCR2F53DA057988; 1HGCR2F53DA071535 | 1HGCR2F53DA003042 | 1HGCR2F53DA020570; 1HGCR2F53DA048787 | 1HGCR2F53DA093681; 1HGCR2F53DA059482 | 1HGCR2F53DA042620; 1HGCR2F53DA016924; 1HGCR2F53DA099951; 1HGCR2F53DA095821; 1HGCR2F53DA006622 | 1HGCR2F53DA055951 | 1HGCR2F53DA040561

1HGCR2F53DA001002 | 1HGCR2F53DA008225 | 1HGCR2F53DA017698 | 1HGCR2F53DA035022 | 1HGCR2F53DA063418; 1HGCR2F53DA076394 | 1HGCR2F53DA001193 | 1HGCR2F53DA046750 | 1HGCR2F53DA002747; 1HGCR2F53DA006071

1HGCR2F53DA038034 | 1HGCR2F53DA099917 | 1HGCR2F53DA055089; 1HGCR2F53DA057845 | 1HGCR2F53DA090070 | 1HGCR2F53DA017958 | 1HGCR2F53DA059496 | 1HGCR2F53DA077853 | 1HGCR2F53DA052421 | 1HGCR2F53DA065363 | 1HGCR2F53DA056596; 1HGCR2F53DA039958; 1HGCR2F53DA010315; 1HGCR2F53DA056078; 1HGCR2F53DA083054; 1HGCR2F53DA008094 | 1HGCR2F53DA017782 | 1HGCR2F53DA037899

1HGCR2F53DA090649; 1HGCR2F53DA012954 | 1HGCR2F53DA066593 | 1HGCR2F53DA071275

1HGCR2F53DA053374 | 1HGCR2F53DA093504; 1HGCR2F53DA027518 | 1HGCR2F53DA091705 | 1HGCR2F53DA076265 | 1HGCR2F53DA056453; 1HGCR2F53DA091686 | 1HGCR2F53DA073771

1HGCR2F53DA081692 | 1HGCR2F53DA066366; 1HGCR2F53DA022559

1HGCR2F53DA035862; 1HGCR2F53DA044545 | 1HGCR2F53DA073186; 1HGCR2F53DA058297 | 1HGCR2F53DA065749 | 1HGCR2F53DA042391; 1HGCR2F53DA052547 | 1HGCR2F53DA010654; 1HGCR2F53DA082941 | 1HGCR2F53DA019628 | 1HGCR2F53DA018186 | 1HGCR2F53DA001906 | 1HGCR2F53DA097889; 1HGCR2F53DA080199 | 1HGCR2F53DA030581; 1HGCR2F53DA079277 | 1HGCR2F53DA051804 | 1HGCR2F53DA067596; 1HGCR2F53DA066044; 1HGCR2F53DA040334 | 1HGCR2F53DA003848

1HGCR2F53DA010699; 1HGCR2F53DA075424; 1HGCR2F53DA069669 | 1HGCR2F53DA071969 | 1HGCR2F53DA042195; 1HGCR2F53DA023808 | 1HGCR2F53DA079926 | 1HGCR2F53DA093762; 1HGCR2F53DA030483 | 1HGCR2F53DA039135 | 1HGCR2F53DA094250; 1HGCR2F53DA067095 | 1HGCR2F53DA085693 | 1HGCR2F53DA020617; 1HGCR2F53DA025512; 1HGCR2F53DA061829

1HGCR2F53DA099397; 1HGCR2F53DA047199 | 1HGCR2F53DA060924 | 1HGCR2F53DA023193 | 1HGCR2F53DA009391 | 1HGCR2F53DA093423; 1HGCR2F53DA023033 |

1HGCR2F53DA076962

; 1HGCR2F53DA056470 | 1HGCR2F53DA020973 | 1HGCR2F53DA045792; 1HGCR2F53DA091011 | 1HGCR2F53DA087895; 1HGCR2F53DA086410; 1HGCR2F53DA061359; 1HGCR2F53DA045081 | 1HGCR2F53DA084169 | 1HGCR2F53DA059918 | 1HGCR2F53DA076069 | 1HGCR2F53DA019130 | 1HGCR2F53DA080302 | 1HGCR2F53DA008435; 1HGCR2F53DA023016 |

1HGCR2F53DA097035

| 1HGCR2F53DA043878 | 1HGCR2F53DA038342; 1HGCR2F53DA054556 | 1HGCR2F53DA068764; 1HGCR2F53DA083118; 1HGCR2F53DA056730 | 1HGCR2F53DA048093 | 1HGCR2F53DA019452 | 1HGCR2F53DA094832 | 1HGCR2F53DA053830 | 1HGCR2F53DA013084; 1HGCR2F53DA052998 | 1HGCR2F53DA099447; 1HGCR2F53DA043007 | 1HGCR2F53DA092742 | 1HGCR2F53DA033884 | 1HGCR2F53DA087900 | 1HGCR2F53DA085208 | 1HGCR2F53DA066805 | 1HGCR2F53DA056226 | 1HGCR2F53DA021010 | 1HGCR2F53DA092546; 1HGCR2F53DA046344

1HGCR2F53DA054637; 1HGCR2F53DA024215 | 1HGCR2F53DA058770 | 1HGCR2F53DA022349 | 1HGCR2F53DA046408; 1HGCR2F53DA047882; 1HGCR2F53DA098010 | 1HGCR2F53DA036512 | 1HGCR2F53DA085502; 1HGCR2F53DA016955 | 1HGCR2F53DA051995 | 1HGCR2F53DA006314 | 1HGCR2F53DA058106; 1HGCR2F53DA066223; 1HGCR2F53DA013926; 1HGCR2F53DA085449; 1HGCR2F53DA066870; 1HGCR2F53DA083295 | 1HGCR2F53DA017720

1HGCR2F53DA001064 | 1HGCR2F53DA014803 | 1HGCR2F53DA026997; 1HGCR2F53DA066447 | 1HGCR2F53DA052631; 1HGCR2F53DA099979 | 1HGCR2F53DA088657; 1HGCR2F53DA021749 | 1HGCR2F53DA092434; 1HGCR2F53DA094989 |

1HGCR2F53DA037014

; 1HGCR2F53DA054654 | 1HGCR2F53DA077996 | 1HGCR2F53DA098704 | 1HGCR2F53DA076797 | 1HGCR2F53DA045484 |

1HGCR2F53DA080865

| 1HGCR2F53DA094054 | 1HGCR2F53DA096581 | 1HGCR2F53DA097570 | 1HGCR2F53DA081725 | 1HGCR2F53DA036493 | 1HGCR2F53DA076704 | 1HGCR2F53DA052368 | 1HGCR2F53DA041743; 1HGCR2F53DA054671 | 1HGCR2F53DA024859 | 1HGCR2F53DA000710 | 1HGCR2F53DA043265 | 1HGCR2F53DA026353; 1HGCR2F53DA022934 | 1HGCR2F53DA075620; 1HGCR2F53DA070241 | 1HGCR2F53DA080901; 1HGCR2F53DA085175 | 1HGCR2F53DA069073 | 1HGCR2F53DA018155 | 1HGCR2F53DA060258 | 1HGCR2F53DA047249 | 1HGCR2F53DA016681; 1HGCR2F53DA019001 | 1HGCR2F53DA039586 | 1HGCR2F53DA072846; 1HGCR2F53DA010721 | 1HGCR2F53DA081384 | 1HGCR2F53DA039183 | 1HGCR2F53DA056467 | 1HGCR2F53DA070305; 1HGCR2F53DA086407 | 1HGCR2F53DA019161 | 1HGCR2F53DA075200; 1HGCR2F53DA032704; 1HGCR2F53DA009651 | 1HGCR2F53DA088948 | 1HGCR2F53DA069137 | 1HGCR2F53DA020987 | 1HGCR2F53DA076458 | 1HGCR2F53DA086424 | 1HGCR2F53DA075522 | 1HGCR2F53DA019080; 1HGCR2F53DA034811 | 1HGCR2F53DA073205 | 1HGCR2F53DA044366 | 1HGCR2F53DA090778 | 1HGCR2F53DA028507 | 1HGCR2F53DA085824 | 1HGCR2F53DA047431 | 1HGCR2F53DA096600 | 1HGCR2F53DA054993; 1HGCR2F53DA068098; 1HGCR2F53DA008516 | 1HGCR2F53DA052130 | 1HGCR2F53DA064942; 1HGCR2F53DA016146 | 1HGCR2F53DA033559; 1HGCR2F53DA079019 | 1HGCR2F53DA050037; 1HGCR2F53DA004868; 1HGCR2F53DA007026; 1HGCR2F53DA082227 | 1HGCR2F53DA008290; 1HGCR2F53DA083765 | 1HGCR2F53DA010881 | 1HGCR2F53DA039930 | 1HGCR2F53DA036719 | 1HGCR2F53DA082504

1HGCR2F53DA093051 | 1HGCR2F53DA089985 | 1HGCR2F53DA024375; 1HGCR2F53DA060714 | 1HGCR2F53DA089064 | 1HGCR2F53DA046893 | 1HGCR2F53DA087525; 1HGCR2F53DA097147 | 1HGCR2F53DA013425; 1HGCR2F53DA039510; 1HGCR2F53DA030855 | 1HGCR2F53DA055366 | 1HGCR2F53DA010363 | 1HGCR2F53DA072569 | 1HGCR2F53DA013232 | 1HGCR2F53DA040866 | 1HGCR2F53DA093714 | 1HGCR2F53DA075343 | 1HGCR2F53DA096578

1HGCR2F53DA026787 | 1HGCR2F53DA071440 | 1HGCR2F53DA044755 |

1HGCR2F53DA001162

; 1HGCR2F53DA072183 | 1HGCR2F53DA019290

1HGCR2F53DA064343; 1HGCR2F53DA088285 | 1HGCR2F53DA015840; 1HGCR2F53DA077058; 1HGCR2F53DA024795; 1HGCR2F53DA031567 | 1HGCR2F53DA033724; 1HGCR2F53DA013067 | 1HGCR2F53DA035246 | 1HGCR2F53DA000481 | 1HGCR2F53DA066576 | 1HGCR2F53DA021945

1HGCR2F53DA091056 | 1HGCR2F53DA027258 | 1HGCR2F53DA008631 | 1HGCR2F53DA097942 | 1HGCR2F53DA017829; 1HGCR2F53DA091221 | 1HGCR2F53DA083698; 1HGCR2F53DA010816 | 1HGCR2F53DA096953 | 1HGCR2F53DA085550; 1HGCR2F53DA002649; 1HGCR2F53DA083474; 1HGCR2F53DA030919 | 1HGCR2F53DA016602; 1HGCR2F53DA016342 | 1HGCR2F53DA069686 | 1HGCR2F53DA015255 | 1HGCR2F53DA093616

1HGCR2F53DA022061 | 1HGCR2F53DA007883; 1HGCR2F53DA065279 | 1HGCR2F53DA023887 | 1HGCR2F53DA064326; 1HGCR2F53DA027146 | 1HGCR2F53DA019239; 1HGCR2F53DA094216

1HGCR2F53DA039152 | 1HGCR2F53DA052984 | 1HGCR2F53DA011125 | 1HGCR2F53DA048692 | 1HGCR2F53DA009200

1HGCR2F53DA053276 | 1HGCR2F53DA098539 | 1HGCR2F53DA096967 | 1HGCR2F53DA036395; 1HGCR2F53DA023985 | 1HGCR2F53DA004045 | 1HGCR2F53DA007446; 1HGCR2F53DA002117 | 1HGCR2F53DA079392 | 1HGCR2F53DA023534; 1HGCR2F53DA039393; 1HGCR2F53DA066691 | 1HGCR2F53DA063001; 1HGCR2F53DA088741 | 1HGCR2F53DA017569 | 1HGCR2F53DA028569 | 1HGCR2F53DA067761 | 1HGCR2F53DA041192 | 1HGCR2F53DA071941 | 1HGCR2F53DA014333; 1HGCR2F53DA011951; 1HGCR2F53DA062155 | 1HGCR2F53DA054329; 1HGCR2F53DA041595; 1HGCR2F53DA084432 | 1HGCR2F53DA006703 | 1HGCR2F53DA026689 | 1HGCR2F53DA048255; 1HGCR2F53DA071017 | 1HGCR2F53DA060504; 1HGCR2F53DA061782; 1HGCR2F53DA031357; 1HGCR2F53DA064052 | 1HGCR2F53DA009665; 1HGCR2F53DA062141 | 1HGCR2F53DA058719; 1HGCR2F53DA073964 | 1HGCR2F53DA095060; 1HGCR2F53DA049681 | 1HGCR2F53DA063368 | 1HGCR2F53DA065671 | 1HGCR2F53DA070451; 1HGCR2F53DA082082 | 1HGCR2F53DA065699 | 1HGCR2F53DA004630 | 1HGCR2F53DA062267 | 1HGCR2F53DA011223 | 1HGCR2F53DA087086 | 1HGCR2F53DA031326 | 1HGCR2F53DA089842 | 1HGCR2F53DA030659; 1HGCR2F53DA018768; 1HGCR2F53DA008791;

1HGCR2F53DA060180

| 1HGCR2F53DA082678 | 1HGCR2F53DA080221 | 1HGCR2F53DA076282 | 1HGCR2F53DA008953 | 1HGCR2F53DA017572; 1HGCR2F53DA032847; 1HGCR2F53DA092479 | 1HGCR2F53DA039457 | 1HGCR2F53DA003963 | 1HGCR2F53DA004420 | 1HGCR2F53DA058400; 1HGCR2F53DA092207 | 1HGCR2F53DA087055 | 1HGCR2F53DA086231; 1HGCR2F53DA015806 | 1HGCR2F53DA059689 | 1HGCR2F53DA062639 | 1HGCR2F53DA044478; 1HGCR2F53DA066769 | 1HGCR2F53DA093485; 1HGCR2F53DA079635 | 1HGCR2F53DA090280 | 1HGCR2F53DA019712; 1HGCR2F53DA096998 | 1HGCR2F53DA042813; 1HGCR2F53DA035389 | 1HGCR2F53DA003736; 1HGCR2F53DA074967; 1HGCR2F53DA020181 | 1HGCR2F53DA005082 | 1HGCR2F53DA003719; 1HGCR2F53DA004109 | 1HGCR2F53DA018530 | 1HGCR2F53DA056971 | 1HGCR2F53DA019287 | 1HGCR2F53DA047848; 1HGCR2F53DA004921; 1HGCR2F53DA082812 | 1HGCR2F53DA075939 | 1HGCR2F53DA049180 | 1HGCR2F53DA002943 | 1HGCR2F53DA099982 | 1HGCR2F53DA079893 | 1HGCR2F53DA081921

1HGCR2F53DA096077; 1HGCR2F53DA005695 | 1HGCR2F53DA011609; 1HGCR2F53DA079876 | 1HGCR2F53DA033383 | 1HGCR2F53DA063872 | 1HGCR2F53DA078176; 1HGCR2F53DA052919; 1HGCR2F53DA033125 | 1HGCR2F53DA007172; 1HGCR2F53DA033058; 1HGCR2F53DA061376; 1HGCR2F53DA053049

1HGCR2F53DA012372 | 1HGCR2F53DA024313; 1HGCR2F53DA014011 | 1HGCR2F53DA083216; 1HGCR2F53DA052323; 1HGCR2F53DA090800 | 1HGCR2F53DA057277; 1HGCR2F53DA070255; 1HGCR2F53DA071034 | 1HGCR2F53DA056680 | 1HGCR2F53DA013103; 1HGCR2F53DA009584 | 1HGCR2F53DA056677 | 1HGCR2F53DA006328 | 1HGCR2F53DA079814; 1HGCR2F53DA057148 | 1HGCR2F53DA032864 | 1HGCR2F53DA092952; 1HGCR2F53DA005843 | 1HGCR2F53DA098136 | 1HGCR2F53DA019225; 1HGCR2F53DA083135 | 1HGCR2F53DA011741 | 1HGCR2F53DA091946; 1HGCR2F53DA051849; 1HGCR2F53DA066996

1HGCR2F53DA080543; 1HGCR2F53DA063256 | 1HGCR2F53DA005325; 1HGCR2F53DA021007 | 1HGCR2F53DA090067 | 1HGCR2F53DA006524 | 1HGCR2F53DA081854; 1HGCR2F53DA075486 | 1HGCR2F53DA057893; 1HGCR2F53DA044075

1HGCR2F53DA076766; 1HGCR2F53DA022142 | 1HGCR2F53DA029818; 1HGCR2F53DA077013 | 1HGCR2F53DA047445; 1HGCR2F53DA083460; 1HGCR2F53DA027664 | 1HGCR2F53DA069574; 1HGCR2F53DA086312; 1HGCR2F53DA045274; 1HGCR2F53DA003834 | 1HGCR2F53DA070806 | 1HGCR2F53DA006376 | 1HGCR2F53DA026224;

1HGCR2F53DA091879

| 1HGCR2F53DA064231 | 1HGCR2F53DA049230 | 1HGCR2F53DA040057; 1HGCR2F53DA096418 | 1HGCR2F53DA035196 | 1HGCR2F53DA047462 | 1HGCR2F53DA047784; 1HGCR2F53DA013053; 1HGCR2F53DA080610 | 1HGCR2F53DA043010 | 1HGCR2F53DA067341 | 1HGCR2F53DA020116 | 1HGCR2F53DA053410 | 1HGCR2F53DA022920 | 1HGCR2F53DA028247; 1HGCR2F53DA037997 | 1HGCR2F53DA070479; 1HGCR2F53DA014588 | 1HGCR2F53DA028328 | 1HGCR2F53DA081949; 1HGCR2F53DA059563; 1HGCR2F53DA042777 | 1HGCR2F53DA034310; 1HGCR2F53DA050300; 1HGCR2F53DA035506; 1HGCR2F53DA049874; 1HGCR2F53DA018544 | 1HGCR2F53DA019175; 1HGCR2F53DA027843; 1HGCR2F53DA008628 | 1HGCR2F53DA011321

1HGCR2F53DA003462 | 1HGCR2F53DA015790 | 1HGCR2F53DA052225 | 1HGCR2F53DA018964

1HGCR2F53DA099299 | 1HGCR2F53DA080204 | 1HGCR2F53DA063242 | 1HGCR2F53DA005535; 1HGCR2F53DA053424 | 1HGCR2F53DA075844 | 1HGCR2F53DA009360; 1HGCR2F53DA096631 | 1HGCR2F53DA065167 | 1HGCR2F53DA007169; 1HGCR2F53DA049891 | 1HGCR2F53DA009777 | 1HGCR2F53DA063757 | 1HGCR2F53DA063712 | 1HGCR2F53DA055156; 1HGCR2F53DA004742 | 1HGCR2F53DA064875; 1HGCR2F53DA095401 | 1HGCR2F53DA003851 | 1HGCR2F53DA053844 | 1HGCR2F53DA035358 | 1HGCR2F53DA099688 | 1HGCR2F53DA026370 | 1HGCR2F53DA030564 | 1HGCR2F53DA088996; 1HGCR2F53DA086696 | 1HGCR2F53DA042665 | 1HGCR2F53DA005020; 1HGCR2F53DA035179

1HGCR2F53DA089548 | 1HGCR2F53DA027745; 1HGCR2F53DA031780 | 1HGCR2F53DA025770 | 1HGCR2F53DA018740; 1HGCR2F53DA099903 | 1HGCR2F53DA066206;

1HGCR2F53DA056114

| 1HGCR2F53DA055206; 1HGCR2F53DA048062 | 1HGCR2F53DA000349 | 1HGCR2F53DA044383 | 1HGCR2F53DA072751 | 1HGCR2F53DA023842

1HGCR2F53DA066304 | 1HGCR2F53DA021024 | 1HGCR2F53DA059868; 1HGCR2F53DA072202; 1HGCR2F53DA029706; 1HGCR2F53DA070997 | 1HGCR2F53DA097049 | 1HGCR2F53DA020505 | 1HGCR2F53DA033674; 1HGCR2F53DA003333; 1HGCR2F53DA016549 | 1HGCR2F53DA077206 | 1HGCR2F53DA084012; 1HGCR2F53DA024120 | 1HGCR2F53DA030807; 1HGCR2F53DA037871; 1HGCR2F53DA027714 | 1HGCR2F53DA075729 | 1HGCR2F53DA018558; 1HGCR2F53DA078596 | 1HGCR2F53DA034534 | 1HGCR2F53DA060356 | 1HGCR2F53DA024862; 1HGCR2F53DA083815 | 1HGCR2F53DA091218; 1HGCR2F53DA045775; 1HGCR2F53DA075276;

1HGCR2F53DA060213

| 1HGCR2F53DA004644 | 1HGCR2F53DA046263 | 1HGCR2F53DA072734; 1HGCR2F53DA094023 | 1HGCR2F53DA026501 | 1HGCR2F53DA047879

1HGCR2F53DA056758; 1HGCR2F53DA054931 | 1HGCR2F53DA072832 | 1HGCR2F53DA029091

1HGCR2F53DA065055 | 1HGCR2F53DA088738 | 1HGCR2F53DA001081; 1HGCR2F53DA056629 | 1HGCR2F53DA004398; 1HGCR2F53DA082759 | 1HGCR2F53DA091591 | 1HGCR2F53DA074676 | 1HGCR2F53DA095995; 1HGCR2F53DA081630; 1HGCR2F53DA092384 | 1HGCR2F53DA037031; 1HGCR2F53DA052340 | 1HGCR2F53DA031973 | 1HGCR2F53DA000660 | 1HGCR2F53DA046201; 1HGCR2F53DA070465; 1HGCR2F53DA075164 | 1HGCR2F53DA055965; 1HGCR2F53DA088710 | 1HGCR2F53DA028717 | 1HGCR2F53DA050975 | 1HGCR2F53DA002702 | 1HGCR2F53DA053245 | 1HGCR2F53DA028149 | 1HGCR2F53DA024926; 1HGCR2F53DA005096 | 1HGCR2F53DA013280 | 1HGCR2F53DA024814; 1HGCR2F53DA014512 | 1HGCR2F53DA016180; 1HGCR2F53DA075892 | 1HGCR2F53DA095026 | 1HGCR2F53DA098587 | 1HGCR2F53DA010847 | 1HGCR2F53DA040771 | 1HGCR2F53DA008550 | 1HGCR2F53DA044092; 1HGCR2F53DA025185 | 1HGCR2F53DA082003 | 1HGCR2F53DA050488; 1HGCR2F53DA004997 | 1HGCR2F53DA062964; 1HGCR2F53DA011299 | 1HGCR2F53DA046375; 1HGCR2F53DA092787; 1HGCR2F53DA077559 | 1HGCR2F53DA088464

1HGCR2F53DA022755 | 1HGCR2F53DA087234 | 1HGCR2F53DA005969 | 1HGCR2F53DA061300; 1HGCR2F53DA085838; 1HGCR2F53DA075570 | 1HGCR2F53DA074774 | 1HGCR2F53DA092157 | 1HGCR2F53DA073625; 1HGCR2F53DA058753 | 1HGCR2F53DA071163 | 1HGCR2F53DA076234

1HGCR2F53DA015949; 1HGCR2F53DA099576 | 1HGCR2F53DA088660

1HGCR2F53DA076637

1HGCR2F53DA085645; 1HGCR2F53DA083104 | 1HGCR2F53DA019449 | 1HGCR2F53DA077478 | 1HGCR2F53DA064469; 1HGCR2F53DA079022; 1HGCR2F53DA077173; 1HGCR2F53DA088674 | 1HGCR2F53DA012596; 1HGCR2F53DA058767; 1HGCR2F53DA047123 | 1HGCR2F53DA002246 | 1HGCR2F53DA021069; 1HGCR2F53DA085161; 1HGCR2F53DA030418 | 1HGCR2F53DA035053 |

1HGCR2F53DA017085

| 1HGCR2F53DA017152 | 1HGCR2F53DA083894; 1HGCR2F53DA027485 | 1HGCR2F53DA065315; 1HGCR2F53DA000609; 1HGCR2F53DA096449 | 1HGCR2F53DA095463 | 1HGCR2F53DA006250 | 1HGCR2F53DA030953; 1HGCR2F53DA082261; 1HGCR2F53DA092529 | 1HGCR2F53DA000755 | 1HGCR2F53DA000951; 1HGCR2F53DA095530

1HGCR2F53DA077335 | 1HGCR2F53DA028443 | 1HGCR2F53DA005373; 1HGCR2F53DA034632; 1HGCR2F53DA010833 | 1HGCR2F53DA079232 | 1HGCR2F53DA036848 | 1HGCR2F53DA035067 | 1HGCR2F53DA090845 | 1HGCR2F53DA082583 | 1HGCR2F53DA010864; 1HGCR2F53DA066237 | 1HGCR2F53DA085225; 1HGCR2F53DA049826; 1HGCR2F53DA069946; 1HGCR2F53DA003655;

1HGCR2F53DA056355

; 1HGCR2F53DA032363 | 1HGCR2F53DA023209; 1HGCR2F53DA025414; 1HGCR2F53DA009438;

1HGCR2F53DA018124

| 1HGCR2F53DA006538; 1HGCR2F53DA024697; 1HGCR2F53DA057361 | 1HGCR2F53DA036266; 1HGCR2F53DA046814; 1HGCR2F53DA055075 | 1HGCR2F53DA028846 | 1HGCR2F53DA001386 | 1HGCR2F53DA089341 | 1HGCR2F53DA024389 | 1HGCR2F53DA093633 | 1HGCR2F53DA073673 | 1HGCR2F53DA032587; 1HGCR2F53DA047008 | 1HGCR2F53DA061331; 1HGCR2F53DA051673; 1HGCR2F53DA096709 | 1HGCR2F53DA029740 | 1HGCR2F53DA057294 | 1HGCR2F53DA034520 | 1HGCR2F53DA022738 | 1HGCR2F53DA086892; 1HGCR2F53DA032749; 1HGCR2F53DA037112 | 1HGCR2F53DA006698 | 1HGCR2F53DA082146 | 1HGCR2F53DA016406 | 1HGCR2F53DA092983 | 1HGCR2F53DA041239; 1HGCR2F53DA091896; 1HGCR2F53DA002585 | 1HGCR2F53DA085578 | 1HGCR2F53DA078405; 1HGCR2F53DA016292 | 1HGCR2F53DA096774 | 1HGCR2F53DA082907; 1HGCR2F53DA000383

1HGCR2F53DA031410 | 1HGCR2F53DA028393; 1HGCR2F53DA071633 | 1HGCR2F53DA077822 | 1HGCR2F53DA068084 | 1HGCR2F53DA079294 | 1HGCR2F53DA010878

1HGCR2F53DA018723 | 1HGCR2F53DA023954; 1HGCR2F53DA069025; 1HGCR2F53DA094152 | 1HGCR2F53DA008452; 1HGCR2F53DA020536; 1HGCR2F53DA022027 | 1HGCR2F53DA068182 | 1HGCR2F53DA025235 | 1HGCR2F53DA057487 | 1HGCR2F53DA091140 | 1HGCR2F53DA091512 | 1HGCR2F53DA085564 | 1HGCR2F53DA046666; 1HGCR2F53DA029107; 1HGCR2F53DA098525; 1HGCR2F53DA098296; 1HGCR2F53DA097486; 1HGCR2F53DA030709 | 1HGCR2F53DA039233; 1HGCR2F53DA040897 | 1HGCR2F53DA067811 | 1HGCR2F53DA004000 | 1HGCR2F53DA030337; 1HGCR2F53DA025638

1HGCR2F53DA046585 | 1HGCR2F53DA080798; 1HGCR2F53DA019564; 1HGCR2F53DA019662 | 1HGCR2F53DA090926; 1HGCR2F53DA045159 | 1HGCR2F53DA082499; 1HGCR2F53DA084768; 1HGCR2F53DA097150; 1HGCR2F53DA008919; 1HGCR2F53DA013098 | 1HGCR2F53DA022710 | 1HGCR2F53DA087475; 1HGCR2F53DA084303 | 1HGCR2F53DA068635; 1HGCR2F53DA033741

1HGCR2F53DA028488 | 1HGCR2F53DA086570 | 1HGCR2F53DA082051 | 1HGCR2F53DA069901 | 1HGCR2F53DA075147; 1HGCR2F53DA077190 | 1HGCR2F53DA014185 | 1HGCR2F53DA007897; 1HGCR2F53DA048742 | 1HGCR2F53DA051852 | 1HGCR2F53DA049762 | 1HGCR2F53DA053004; 1HGCR2F53DA039751; 1HGCR2F53DA004501; 1HGCR2F53DA020391; 1HGCR2F53DA057392 | 1HGCR2F53DA034467; 1HGCR2F53DA008760 | 1HGCR2F53DA068487; 1HGCR2F53DA012131 | 1HGCR2F53DA083121; 1HGCR2F53DA034470; 1HGCR2F53DA047140; 1HGCR2F53DA069977; 1HGCR2F53DA076430 | 1HGCR2F53DA014154 | 1HGCR2F53DA037045 | 1HGCR2F53DA084348; 1HGCR2F53DA010508 | 1HGCR2F53DA026465; 1HGCR2F53DA073348; 1HGCR2F53DA055626 | 1HGCR2F53DA077447; 1HGCR2F53DA016387

1HGCR2F53DA043251; 1HGCR2F53DA095754 | 1HGCR2F53DA023503 | 1HGCR2F53DA000058 | 1HGCR2F53DA020102 | 1HGCR2F53DA018009 | 1HGCR2F53DA053343

1HGCR2F53DA067081 | 1HGCR2F53DA007950 | 1HGCR2F53DA062981 | 1HGCR2F53DA076752 | 1HGCR2F53DA016440; 1HGCR2F53DA084009 | 1HGCR2F53DA069249 | 1HGCR2F53DA046246

1HGCR2F53DA000125 | 1HGCR2F53DA075083; 1HGCR2F53DA003509; 1HGCR2F53DA021461; 1HGCR2F53DA032640 | 1HGCR2F53DA021959 | 1HGCR2F53DA000920 | 1HGCR2F53DA089288; 1HGCR2F53DA050989; 1HGCR2F53DA092000 | 1HGCR2F53DA081613 | 1HGCR2F53DA068781 | 1HGCR2F53DA073494 | 1HGCR2F53DA039216 | 1HGCR2F53DA002604 | 1HGCR2F53DA065878 | 1HGCR2F53DA075214; 1HGCR2F53DA054069 | 1HGCR2F53DA012002 | 1HGCR2F53DA040009 | 1HGCR2F53DA042696; 1HGCR2F53DA024442; 1HGCR2F53DA098945 | 1HGCR2F53DA072264; 1HGCR2F53DA034047; 1HGCR2F53DA069218 | 1HGCR2F53DA010928; 1HGCR2F53DA035988 | 1HGCR2F53DA006720; 1HGCR2F53DA004353; 1HGCR2F53DA066612 | 1HGCR2F53DA085354 | 1HGCR2F53DA055979 | 1HGCR2F53DA035747; 1HGCR2F53DA011285 | 1HGCR2F53DA054718 | 1HGCR2F53DA090652 | 1HGCR2F53DA086004 | 1HGCR2F53DA041841 | 1HGCR2F53DA063967 | 1HGCR2F53DA028989 | 1HGCR2F53DA063371 | 1HGCR2F53DA011660 | 1HGCR2F53DA056517 | 1HGCR2F53DA021167; 1HGCR2F53DA055304; 1HGCR2F53DA010962; 1HGCR2F53DA037949 | 1HGCR2F53DA025039 | 1HGCR2F53DA097066 | 1HGCR2F53DA039054 | 1HGCR2F53DA058316 | 1HGCR2F53DA011187

1HGCR2F53DA092532

1HGCR2F53DA014736; 1HGCR2F53DA003249 | 1HGCR2F53DA009181 | 1HGCR2F53DA091560; 1HGCR2F53DA049518 | 1HGCR2F53DA018253 | 1HGCR2F53DA055402; 1HGCR2F53DA052306 | 1HGCR2F53DA070109 | 1HGCR2F53DA055531 | 1HGCR2F53DA038163 | 1HGCR2F53DA002313 | 1HGCR2F53DA074032 | 1HGCR2F53DA053231; 1HGCR2F53DA095950; 1HGCR2F53DA067968; 1HGCR2F53DA002053 | 1HGCR2F53DA060082 | 1HGCR2F53DA085371 | 1HGCR2F53DA024781; 1HGCR2F53DA073835 | 1HGCR2F53DA027776; 1HGCR2F53DA054816; 1HGCR2F53DA001372 | 1HGCR2F53DA001579; 1HGCR2F53DA038020 | 1HGCR2F53DA041693 | 1HGCR2F53DA023646; 1HGCR2F53DA088819; 1HGCR2F53DA017703 | 1HGCR2F53DA031875

1HGCR2F53DA061832 | 1HGCR2F53DA012274 | 1HGCR2F53DA069848 | 1HGCR2F53DA075889 | 1HGCR2F53DA060874 | 1HGCR2F53DA064097 | 1HGCR2F53DA024182 | 1HGCR2F53DA003672 | 1HGCR2F53DA006801 | 1HGCR2F53DA067243; 1HGCR2F53DA002103 | 1HGCR2F53DA048675; 1HGCR2F53DA054315 | 1HGCR2F53DA081983 | 1HGCR2F53DA022691 | 1HGCR2F53DA080106 | 1HGCR2F53DA064102 | 1HGCR2F53DA062690; 1HGCR2F53DA060793; 1HGCR2F53DA061717; 1HGCR2F53DA047476; 1HGCR2F53DA024750; 1HGCR2F53DA008936

1HGCR2F53DA088402 | 1HGCR2F53DA050944; 1HGCR2F53DA088125 | 1HGCR2F53DA078663; 1HGCR2F53DA082566 | 1HGCR2F53DA046795 |

1HGCR2F53DA010475

| 1HGCR2F53DA001159 | 1HGCR2F53DA020133 | 1HGCR2F53DA061264 | 1HGCR2F53DA019595; 1HGCR2F53DA023999; 1HGCR2F53DA035828 | 1HGCR2F53DA051303 | 1HGCR2F53DA000304; 1HGCR2F53DA026286 | 1HGCR2F53DA011710 | 1HGCR2F53DA099500; 1HGCR2F53DA019970

1HGCR2F53DA071857 |

1HGCR2F53DA099674

; 1HGCR2F53DA089453 | 1HGCR2F53DA009746

1HGCR2F53DA090053 | 1HGCR2F53DA068053 | 1HGCR2F53DA083314; 1HGCR2F53DA030189 | 1HGCR2F53DA022531 | 1HGCR2F53DA049793; 1HGCR2F53DA003543; 1HGCR2F53DA041547 | 1HGCR2F53DA042794; 1HGCR2F53DA073785; 1HGCR2F53DA033349 | 1HGCR2F53DA015269 | 1HGCR2F53DA080252

1HGCR2F53DA010010;

1HGCR2F53DA001632

; 1HGCR2F53DA083829; 1HGCR2F53DA029298; 1HGCR2F53DA018771 | 1HGCR2F53DA097472 | 1HGCR2F53DA084916 | 1HGCR2F53DA096161; 1HGCR2F53DA095365 | 1HGCR2F53DA001307 | 1HGCR2F53DA097620; 1HGCR2F53DA042178 | 1HGCR2F53DA062592; 1HGCR2F53DA073222 | 1HGCR2F53DA038972 | 1HGCR2F53DA020892; 1HGCR2F53DA016339 | 1HGCR2F53DA043704 | 1HGCR2F53DA032671 | 1HGCR2F53DA011075 | 1HGCR2F53DA095415; 1HGCR2F53DA065668; 1HGCR2F53DA003350 | 1HGCR2F53DA037594

1HGCR2F53DA010539 | 1HGCR2F53DA071390; 1HGCR2F53DA084530; 1HGCR2F53DA074841

1HGCR2F53DA053293 | 1HGCR2F53DA011500 | 1HGCR2F53DA079618 | 1HGCR2F53DA054248; 1HGCR2F53DA080364; 1HGCR2F53DA052273 | 1HGCR2F53DA087007 | 1HGCR2F53DA009858; 1HGCR2F53DA080140; 1HGCR2F53DA084950; 1HGCR2F53DA005146 | 1HGCR2F53DA033268; 1HGCR2F53DA081935 | 1HGCR2F53DA012517 | 1HGCR2F53DA000884 | 1HGCR2F53DA067789 | 1HGCR2F53DA090988; 1HGCR2F53DA039460; 1HGCR2F53DA025705 | 1HGCR2F53DA090103 | 1HGCR2F53DA052564 | 1HGCR2F53DA012730

1HGCR2F53DA091803; 1HGCR2F53DA023680 | 1HGCR2F53DA076850 | 1HGCR2F53DA027227 | 1HGCR2F53DA045663 |

1HGCR2F53DA0204861HGCR2F53DA007348; 1HGCR2F53DA055660; 1HGCR2F53DA095348 | 1HGCR2F53DA002182

1HGCR2F53DA077075 | 1HGCR2F53DA010587 | 1HGCR2F53DA042990 | 1HGCR2F53DA061443; 1HGCR2F53DA087427; 1HGCR2F53DA044559; 1HGCR2F53DA055352

1HGCR2F53DA097598

1HGCR2F53DA060616; 1HGCR2F53DA083233 | 1HGCR2F53DA014879 | 1HGCR2F53DA076816 | 1HGCR2F53DA020259; 1HGCR2F53DA055741; 1HGCR2F53DA028541 | 1HGCR2F53DA093048; 1HGCR2F53DA074046; 1HGCR2F53DA021153 | 1HGCR2F53DA029642

1HGCR2F53DA072331; 1HGCR2F53DA064214; 1HGCR2F53DA023162 | 1HGCR2F53DA066285; 1HGCR2F53DA062818 | 1HGCR2F53DA075553 | 1HGCR2F53DA094572 | 1HGCR2F53DA048174; 1HGCR2F53DA047302 | 1HGCR2F53DA026918; 1HGCR2F53DA057067; 1HGCR2F53DA064889 | 1HGCR2F53DA043167 | 1HGCR2F53DA043542 | 1HGCR2F53DA020438

1HGCR2F53DA099626 | 1HGCR2F53DA026790 | 1HGCR2F53DA012422; 1HGCR2F53DA089534 | 1HGCR2F53DA094538 | 1HGCR2F53DA086228 | 1HGCR2F53DA055769; 1HGCR2F53DA079747 | 1HGCR2F53DA081238 | 1HGCR2F53DA069719 | 1HGCR2F53DA059451; 1HGCR2F53DA049471 | 1HGCR2F53DA058459 | 1HGCR2F53DA073351; 1HGCR2F53DA080008 | 1HGCR2F53DA001615; 1HGCR2F53DA002991 | 1HGCR2F53DA099304; 1HGCR2F53DA080042 | 1HGCR2F53DA040107 | 1HGCR2F53DA063516 | 1HGCR2F53DA011416 | 1HGCR2F53DA067954; 1HGCR2F53DA032735 | 1HGCR2F53DA035683 | 1HGCR2F53DA040320 | 1HGCR2F53DA066772; 1HGCR2F53DA088853 | 1HGCR2F53DA090554; 1HGCR2F53DA091509 | 1HGCR2F53DA032802; 1HGCR2F53DA008578; 1HGCR2F53DA049437

1HGCR2F53DA025803; 1HGCR2F53DA083281; 1HGCR2F53DA046909

1HGCR2F53DA017412; 1HGCR2F53DA005549; 1HGCR2F53DA000299 | 1HGCR2F53DA017734; 1HGCR2F53DA098380; 1HGCR2F53DA094958 | 1HGCR2F53DA084978 | 1HGCR2F53DA069378 | 1HGCR2F53DA089226 | 1HGCR2F53DA024098; 1HGCR2F53DA093020 | 1HGCR2F53DA047073 | 1HGCR2F53DA021475; 1HGCR2F53DA006202 | 1HGCR2F53DA003168 | 1HGCR2F53DA002294 | 1HGCR2F53DA029916 | 1HGCR2F53DA079148 | 1HGCR2F53DA053181 | 1HGCR2F53DA052208 | 1HGCR2F53DA017300 | 1HGCR2F53DA018477; 1HGCR2F53DA091834 | 1HGCR2F53DA020472; 1HGCR2F53DA085810 | 1HGCR2F53DA057540 | 1HGCR2F53DA067534 | 1HGCR2F53DA064150; 1HGCR2F53DA006734; 1HGCR2F53DA081191; 1HGCR2F53DA042570

1HGCR2F53DA011769 | 1HGCR2F53DA002487 | 1HGCR2F53DA055092 | 1HGCR2F53DA090344; 1HGCR2F53DA041502 | 1HGCR2F53DA089856 | 1HGCR2F53DA085533; 1HGCR2F53DA029995 | 1HGCR2F53DA074175 | 1HGCR2F53DA034923 | 1HGCR2F53DA039314 | 1HGCR2F53DA080025; 1HGCR2F53DA014641; 1HGCR2F53DA090506; 1HGCR2F53DA035764 | 1HGCR2F53DA051236 | 1HGCR2F53DA035232

1HGCR2F53DA067839 | 1HGCR2F53DA003381; 1HGCR2F53DA037451

1HGCR2F53DA099920 | 1HGCR2F53DA010640; 1HGCR2F53DA012677 | 1HGCR2F53DA042052 | 1HGCR2F53DA027535 | 1HGCR2F53DA047719 | 1HGCR2F53DA095172; 1HGCR2F53DA012050 | 1HGCR2F53DA036588 | 1HGCR2F53DA074838 | 1HGCR2F53DA057683; 1HGCR2F53DA039491 | 1HGCR2F53DA001145; 1HGCR2F53DA009679 | 1HGCR2F53DA007253 | 1HGCR2F53DA066089 | 1HGCR2F53DA025378 | 1HGCR2F53DA023386 | 1HGCR2F53DA004465 | 1HGCR2F53DA000688

1HGCR2F53DA081451; 1HGCR2F53DA009441 | 1HGCR2F53DA069140 | 1HGCR2F53DA002229; 1HGCR2F53DA045582 | 1HGCR2F53DA062589 | 1HGCR2F53DA067565 | 1HGCR2F53DA069655 | 1HGCR2F53DA006717

1HGCR2F53DA056002 | 1HGCR2F53DA058655; 1HGCR2F53DA068862 | 1HGCR2F53DA034971 | 1HGCR2F53DA024246; 1HGCR2F53DA006099 | 1HGCR2F53DA030404; 1HGCR2F53DA045999 | 1HGCR2F53DA097732 | 1HGCR2F53DA072426 | 1HGCR2F53DA062799 | 1HGCR2F53DA021783 | 1HGCR2F53DA090781 | 1HGCR2F53DA070126

1HGCR2F53DA064732; 1HGCR2F53DA034713 | 1HGCR2F53DA016826 | 1HGCR2F53DA026806 | 1HGCR2F53DA023050 | 1HGCR2F53DA042584; 1HGCR2F53DA088268 | 1HGCR2F53DA089906; 1HGCR2F53DA080154; 1HGCR2F53DA039913; 1HGCR2F53DA024523 | 1HGCR2F53DA085600 | 1HGCR2F53DA048496 | 1HGCR2F53DA093955 | 1HGCR2F53DA056047 | 1HGCR2F53DA039345; 1HGCR2F53DA025459

1HGCR2F53DA067856 | 1HGCR2F53DA020083 | 1HGCR2F53DA071700 | 1HGCR2F53DA060423 | 1HGCR2F53DA069770 | 1HGCR2F53DA045601 | 1HGCR2F53DA029723 | 1HGCR2F53DA020035; 1HGCR2F53DA095494 | 1HGCR2F53DA077528 | 1HGCR2F53DA047607 | 1HGCR2F53DA040804 | 1HGCR2F53DA068442 | 1HGCR2F53DA016714 | 1HGCR2F53DA072801;

1HGCR2F53DA015272

| 1HGCR2F53DA090943

1HGCR2F53DA059031 | 1HGCR2F53DA041368 | 1HGCR2F53DA027809

1HGCR2F53DA067291 | 1HGCR2F53DA026269 | 1HGCR2F53DA082874 | 1HGCR2F53DA071308

1HGCR2F53DA015143 | 1HGCR2F53DA063838; 1HGCR2F53DA027504 | 1HGCR2F53DA095205 | 1HGCR2F53DA066917 | 1HGCR2F53DA004935; 1HGCR2F53DA081840 | 1HGCR2F53DA080980 | 1HGCR2F53DA062530 | 1HGCR2F53DA028345 | 1HGCR2F53DA098122; 1HGCR2F53DA068151 | 1HGCR2F53DA020195 | 1HGCR2F53DA073656 | 1HGCR2F53DA071051 | 1HGCR2F53DA013652

1HGCR2F53DA004319 | 1HGCR2F53DA045095; 1HGCR2F53DA005910 | 1HGCR2F53DA001470; 1HGCR2F53DA076539 | 1HGCR2F53DA010914; 1HGCR2F53DA045193 | 1HGCR2F53DA092854; 1HGCR2F53DA047333 | 1HGCR2F53DA076489 | 1HGCR2F53DA025302 | 1HGCR2F53DA051656; 1HGCR2F53DA078856 | 1HGCR2F53DA005051; 1HGCR2F53DA062236; 1HGCR2F53DA002134 | 1HGCR2F53DA038499; 1HGCR2F53DA085063 | 1HGCR2F53DA012260 | 1HGCR2F53DA038079; 1HGCR2F53DA099450; 1HGCR2F53DA014946 | 1HGCR2F53DA014705 | 1HGCR2F53DA071938; 1HGCR2F53DA081093 | 1HGCR2F53DA017295; 1HGCR2F53DA094622 | 1HGCR2F53DA026062 | 1HGCR2F53DA060048; 1HGCR2F53DA082986; 1HGCR2F53DA088304 | 1HGCR2F53DA086603 | 1HGCR2F53DA053925; 1HGCR2F53DA014560; 1HGCR2F53DA095513; 1HGCR2F53DA053536; 1HGCR2F53DA095981; 1HGCR2F53DA027969 | 1HGCR2F53DA015112 | 1HGCR2F53DA031908; 1HGCR2F53DA034078 | 1HGCR2F53DA027275; 1HGCR2F53DA023145 | 1HGCR2F53DA061071 | 1HGCR2F53DA069980 | 1HGCR2F53DA066738; 1HGCR2F53DA084480 | 1HGCR2F53DA068795; 1HGCR2F53DA036039 | 1HGCR2F53DA060521 | 1HGCR2F53DA073592 | 1HGCR2F53DA024893; 1HGCR2F53DA008337 | 1HGCR2F53DA053603 | 1HGCR2F53DA042617; 1HGCR2F53DA081515; 1HGCR2F53DA027857; 1HGCR2F53DA016115; 1HGCR2F53DA054377 | 1HGCR2F53DA027499; 1HGCR2F53DA086388 | 1HGCR2F53DA028703; 1HGCR2F53DA045436; 1HGCR2F53DA001730 | 1HGCR2F53DA035490 | 1HGCR2F53DA061183; 1HGCR2F53DA077934 | 1HGCR2F53DA089940 | 1HGCR2F53DA086066; 1HGCR2F53DA020150 | 1HGCR2F53DA083636 | 1HGCR2F53DA008029; 1HGCR2F53DA000903 | 1HGCR2F53DA060017; 1HGCR2F53DA036381 | 1HGCR2F53DA047378 | 1HGCR2F53DA024943 | 1HGCR2F53DA056727 | 1HGCR2F53DA088335

1HGCR2F53DA026210; 1HGCR2F53DA038387; 1HGCR2F53DA069929 | 1HGCR2F53DA058073; 1HGCR2F53DA011237; 1HGCR2F53DA094409 | 1HGCR2F53DA034663; 1HGCR2F53DA016566; 1HGCR2F53DA092935 | 1HGCR2F53DA097214; 1HGCR2F53DA047557 | 1HGCR2F53DA043668 | 1HGCR2F53DA041323 | 1HGCR2F53DA029205; 1HGCR2F53DA049423 | 1HGCR2F53DA013683 | 1HGCR2F53DA048563; 1HGCR2F53DA089310; 1HGCR2F53DA079652; 1HGCR2F53DA030421 | 1HGCR2F53DA094278 | 1HGCR2F53DA032461; 1HGCR2F53DA087766

1HGCR2F53DA085581; 1HGCR2F53DA072927 | 1HGCR2F53DA026899; 1HGCR2F53DA070742 | 1HGCR2F53DA007401 | 1HGCR2F53DA005115; 1HGCR2F53DA051057; 1HGCR2F53DA024618 | 1HGCR2F53DA091459 | 1HGCR2F53DA091350 | 1HGCR2F53DA036929 | 1HGCR2F53DA012310 | 1HGCR2F53DA085032 | 1HGCR2F53DA089677

1HGCR2F53DA036350

1HGCR2F53DA063077 | 1HGCR2F53DA022965; 1HGCR2F53DA099531 | 1HGCR2F53DA089274 | 1HGCR2F53DA058994; 1HGCR2F53DA089601 | 1HGCR2F53DA046747 | 1HGCR2F53DA097536 | 1HGCR2F53DA004790; 1HGCR2F53DA013277 | 1HGCR2F53DA090182 | 1HGCR2F53DA057716; 1HGCR2F53DA077724; 1HGCR2F53DA032475

1HGCR2F53DA052905; 1HGCR2F53DA080428; 1HGCR2F53DA062365 | 1HGCR2F53DA080297; 1HGCR2F53DA055688; 1HGCR2F53DA050622 | 1HGCR2F53DA068411 | 1HGCR2F53DA017104 | 1HGCR2F53DA027647; 1HGCR2F53DA099819 | 1HGCR2F53DA020598

1HGCR2F53DA094653 | 1HGCR2F53DA015918; 1HGCR2F53DA014462 | 1HGCR2F53DA087458; 1HGCR2F53DA066187; 1HGCR2F53DA087721 | 1HGCR2F53DA068425 | 1HGCR2F53DA060406; 1HGCR2F53DA031052; 1HGCR2F53DA054783; 1HGCR2F53DA045291 | 1HGCR2F53DA051110; 1HGCR2F53DA093874 | 1HGCR2F53DA018169; 1HGCR2F53DA010623 | 1HGCR2F53DA013487 | 1HGCR2F53DA017197 | 1HGCR2F53DA049213; 1HGCR2F53DA070336; 1HGCR2F53DA040706 | 1HGCR2F53DA048756 | 1HGCR2F53DA073057 | 1HGCR2F53DA049048 | 1HGCR2F53DA043606 | 1HGCR2F53DA053939

1HGCR2F53DA076461

1HGCR2F53DA076959; 1HGCR2F53DA000433 | 1HGCR2F53DA054072 | 1HGCR2F53DA016552 | 1HGCR2F53DA010749

1HGCR2F53DA016986; 1HGCR2F53DA021962 | 1HGCR2F53DA030080; 1HGCR2F53DA084897 | 1HGCR2F53DA085158 | 1HGCR2F53DA072992; 1HGCR2F53DA054797 | 1HGCR2F53DA094670 | 1HGCR2F53DA024490; 1HGCR2F53DA012467 | 1HGCR2F53DA052029 | 1HGCR2F53DA064374; 1HGCR2F53DA055271; 1HGCR2F53DA005647

1HGCR2F53DA006832 | 1HGCR2F53DA037627 | 1HGCR2F53DA065797 | 1HGCR2F53DA018947 | 1HGCR2F53DA021914 | 1HGCR2F53DA007270; 1HGCR2F53DA048112 | 1HGCR2F53DA057232 | 1HGCR2F53DA028068 | 1HGCR2F53DA039863 | 1HGCR2F53DA047316

1HGCR2F53DA049034; 1HGCR2F53DA019922 | 1HGCR2F53DA019726 | 1HGCR2F53DA066965; 1HGCR2F53DA061460 | 1HGCR2F53DA036347 | 1HGCR2F53DA072149; 1HGCR2F53DA047901 | 1HGCR2F53DA028801 | 1HGCR2F53DA055514 | 1HGCR2F53DA058137 | 1HGCR2F53DA054976 | 1HGCR2F53DA078128; 1HGCR2F53DA031794 | 1HGCR2F53DA060535; 1HGCR2F53DA058686 | 1HGCR2F53DA020830; 1HGCR2F53DA000836 | 1HGCR2F53DA028930; 1HGCR2F53DA049759; 1HGCR2F53DA069641 | 1HGCR2F53DA093180 | 1HGCR2F53DA035134; 1HGCR2F53DA057442 | 1HGCR2F53DA064018 | 1HGCR2F53DA031133; 1HGCR2F53DA018012 | 1HGCR2F53DA074158; 1HGCR2F53DA005812 | 1HGCR2F53DA046943; 1HGCR2F53DA051348; 1HGCR2F53DA025123; 1HGCR2F53DA073303; 1HGCR2F53DA025574 | 1HGCR2F53DA050801 | 1HGCR2F53DA097374; 1HGCR2F53DA034257 | 1HGCR2F53DA027163 | 1HGCR2F53DA091901 |

1HGCR2F53DA067744

; 1HGCR2F53DA058574

1HGCR2F53DA070949 | 1HGCR2F53DA013490; 1HGCR2F53DA018690 | 1HGCR2F53DA039944 | 1HGCR2F53DA011447 | 1HGCR2F53DA045419; 1HGCR2F53DA015501; 1HGCR2F53DA047025 | 1HGCR2F53DA045789

1HGCR2F53DA027454; 1HGCR2F53DA048997 | 1HGCR2F53DA037028; 1HGCR2F53DA075309; 1HGCR2F53DA083166 | 1HGCR2F53DA093213 | 1HGCR2F53DA065198 | 1HGCR2F53DA018236; 1HGCR2F53DA052483 | 1HGCR2F53DA056646; 1HGCR2F53DA025249; 1HGCR2F53DA051432 | 1HGCR2F53DA014316 | 1HGCR2F53DA076671 | 1HGCR2F53DA037093 | 1HGCR2F53DA081644; 1HGCR2F53DA014610

1HGCR2F53DA074595 | 1HGCR2F53DA062740; 1HGCR2F53DA049910 | 1HGCR2F53DA018060

1HGCR2F53DA088528 | 1HGCR2F53DA070272 | 1HGCR2F53DA022013; 1HGCR2F53DA070420 | 1HGCR2F53DA060809 | 1HGCR2F53DA046022; 1HGCR2F53DA097469 | 1HGCR2F53DA007477 | 1HGCR2F53DA098766 | 1HGCR2F53DA067498 | 1HGCR2F53DA013375 | 1HGCR2F53DA037658 | 1HGCR2F53DA022383 | 1HGCR2F53DA003056; 1HGCR2F53DA002473; 1HGCR2F53DA018270 | 1HGCR2F53DA037465 | 1HGCR2F53DA077738 | 1HGCR2F53DA038602; 1HGCR2F53DA028362; 1HGCR2F53DA000996 | 1HGCR2F53DA011044 | 1HGCR2F53DA039331; 1HGCR2F53DA028040 | 1HGCR2F53DA085421 | 1HGCR2F53DA033965 | 1HGCR2F53DA019645 | 1HGCR2F53DA033206 | 1HGCR2F53DA046361 | 1HGCR2F53DA043153; 1HGCR2F53DA083670 | 1HGCR2F53DA011318 | 1HGCR2F53DA006894 | 1HGCR2F53DA024053 | 1HGCR2F53DA095270; 1HGCR2F53DA075990; 1HGCR2F53DA078274 | 1HGCR2F53DA061667 | 1HGCR2F53DA036316 | 1HGCR2F53DA080087; 1HGCR2F53DA013800 | 1HGCR2F53DA036736; 1HGCR2F53DA051298 | 1HGCR2F53DA006278 | 1HGCR2F53DA069431

1HGCR2F53DA082048; 1HGCR2F53DA012744 | 1HGCR2F53DA005521; 1HGCR2F53DA000237 | 1HGCR2F53DA053553 | 1HGCR2F53DA074712 | 1HGCR2F53DA041709 | 1HGCR2F53DA014137 | 1HGCR2F53DA090330 | 1HGCR2F53DA008726; 1HGCR2F53DA006295; 1HGCR2F53DA087752 | 1HGCR2F53DA045243; 1HGCR2F53DA068523 | 1HGCR2F53DA013912 | 1HGCR2F53DA057568 | 1HGCR2F53DA017748; 1HGCR2F53DA075696; 1HGCR2F53DA091770 | 1HGCR2F53DA070062; 1HGCR2F53DA035702; 1HGCR2F53DA026241 | 1HGCR2F53DA057120; 1HGCR2F53DA092367; 1HGCR2F53DA009455 | 1HGCR2F53DA004658 | 1HGCR2F53DA082664 | 1HGCR2F53DA015210 | 1HGCR2F53DA094460

1HGCR2F53DA091073; 1HGCR2F53DA052550; 1HGCR2F53DA092126

1HGCR2F53DA038941

| 1HGCR2F53DA063533; 1HGCR2F53DA085659;

1HGCR2F53DA0040931HGCR2F53DA050443

1HGCR2F53DA077044

1HGCR2F53DA048613 | 1HGCR2F53DA018916 | 1HGCR2F53DA072233; 1HGCR2F53DA069185; 1HGCR2F53DA067999 | 1HGCR2F53DA094524 | 1HGCR2F53DA043430 | 1HGCR2F53DA041869 | 1HGCR2F53DA004014 | 1HGCR2F53DA084544; 1HGCR2F53DA025493 | 1HGCR2F53DA026434 | 1HGCR2F53DA038471; 1HGCR2F53DA067226 | 1HGCR2F53DA002201

1HGCR2F53DA092661; 1HGCR2F53DA003252 | 1HGCR2F53DA063404 | 1HGCR2F53DA052709 | 1HGCR2F53DA006782 | 1HGCR2F53DA093745; 1HGCR2F53DA037207 | 1HGCR2F53DA072541 | 1HGCR2F53DA063032

1HGCR2F53DA075651; 1HGCR2F53DA098668 | 1HGCR2F53DA051401; 1HGCR2F53DA005485 | 1HGCR2F53DA050958 | 1HGCR2F53DA046652 | 1HGCR2F53DA003218; 1HGCR2F53DA051270; 1HGCR2F53DA074130; 1HGCR2F53DA017619 | 1HGCR2F53DA001033 | 1HGCR2F53DA093034 | 1HGCR2F53DA008905 | 1HGCR2F53DA026420; 1HGCR2F53DA009892 | 1HGCR2F53DA022111; 1HGCR2F53DA077612 | 1HGCR2F53DA071518

1HGCR2F53DA067582 | 1HGCR2F53DA033173 | 1HGCR2F53DA061636

1HGCR2F53DA059210 | 1HGCR2F53DA063595; 1HGCR2F53DA000772; 1HGCR2F53DA082406; 1HGCR2F53DA025347; 1HGCR2F53DA066674 | 1HGCR2F53DA050765 | 1HGCR2F53DA098895 | 1HGCR2F53DA095589 | 1HGCR2F53DA004708; 1HGCR2F53DA064603 | 1HGCR2F53DA011724; 1HGCR2F53DA019869; 1HGCR2F53DA090036 | 1HGCR2F53DA066321 | 1HGCR2F53DA041256; 1HGCR2F53DA015367 | 1HGCR2F53DA067808 | 1HGCR2F53DA012145; 1HGCR2F53DA069722 | 1HGCR2F53DA070823; 1HGCR2F53DA051950 |

1HGCR2F53DA018883

| 1HGCR2F53DA031200 | 1HGCR2F53DA011514; 1HGCR2F53DA041449; 1HGCR2F53DA001176; 1HGCR2F53DA026658 | 1HGCR2F53DA038311 | 1HGCR2F53DA047106 | 1HGCR2F53DA066707; 1HGCR2F53DA028121; 1HGCR2F53DA082762 | 1HGCR2F53DA064827; 1HGCR2F53DA033853; 1HGCR2F53DA089551; 1HGCR2F53DA090098; 1HGCR2F53DA025087

1HGCR2F53DA037692 | 1HGCR2F53DA010427 | 1HGCR2F53DA005437 | 1HGCR2F53DA051690 | 1HGCR2F53DA099822 | 1HGCR2F53DA042424; 1HGCR2F53DA049003

1HGCR2F53DA098041; 1HGCR2F53DA010296 | 1HGCR2F53DA065881; 1HGCR2F53DA090408; 1HGCR2F53DA096533; 1HGCR2F53DA097438 | 1HGCR2F53DA073821; 1HGCR2F53DA059028 | 1HGCR2F53DA055612; 1HGCR2F53DA078002 | 1HGCR2F53DA001131

1HGCR2F53DA072488 | 1HGCR2F53DA038177

1HGCR2F53DA025591 | 1HGCR2F53DA098928; 1HGCR2F53DA085306 | 1HGCR2F53DA020648 | 1HGCR2F53DA057165 | 1HGCR2F53DA070370; 1HGCR2F53DA005650 | 1HGCR2F53DA049504 | 1HGCR2F53DA009973; 1HGCR2F53DA005972 | 1HGCR2F53DA078291; 1HGCR2F53DA064441 | 1HGCR2F53DA081157

1HGCR2F53DA021198 | 1HGCR2F53DA031696; 1HGCR2F53DA082468 | 1HGCR2F53DA086732 | 1HGCR2F53DA001419 | 1HGCR2F53DA061734 | 1HGCR2F53DA086990 | 1HGCR2F53DA091624 | 1HGCR2F53DA042200 | 1HGCR2F53DA082454 | 1HGCR2F53DA052192; 1HGCR2F53DA054170; 1HGCR2F53DA045694 | 1HGCR2F53DA097522; 1HGCR2F53DA027731 | 1HGCR2F53DA088934; 1HGCR2F53DA034792; 1HGCR2F53DA077108 | 1HGCR2F53DA009701 | 1HGCR2F53DA049065; 1HGCR2F53DA070093 | 1HGCR2F53DA091445; 1HGCR2F53DA022688; 1HGCR2F53DA000450; 1HGCR2F53DA089422 | 1HGCR2F53DA071924; 1HGCR2F53DA038258 | 1HGCR2F53DA099612 | 1HGCR2F53DA071423; 1HGCR2F53DA081708 | 1HGCR2F53DA026904; 1HGCR2F53DA019905 | 1HGCR2F53DA020021 | 1HGCR2F53DA076475 | 1HGCR2F53DA007656 | 1HGCR2F53DA091106 | 1HGCR2F53DA023114 | 1HGCR2F53DA058784 | 1HGCR2F53DA090585 | 1HGCR2F53DA059658 | 1HGCR2F53DA084267;

1HGCR2F53DA058056

| 1HGCR2F53DA039118

1HGCR2F53DA075052; 1HGCR2F53DA085936; 1HGCR2F53DA094961 | 1HGCR2F53DA066531; 1HGCR2F53DA079506 | 1HGCR2F53DA043492 | 1HGCR2F53DA055917 | 1HGCR2F53DA034906; 1HGCR2F53DA008306; 1HGCR2F53DA052161; 1HGCR2F53DA097679 | 1HGCR2F53DA046358 | 1HGCR2F53DA071826

1HGCR2F53DA009231 | 1HGCR2F53DA007379 | 1HGCR2F53DA004157; 1HGCR2F53DA002523 | 1HGCR2F53DA021136 | 1HGCR2F53DA085595; 1HGCR2F53DA037868; 1HGCR2F53DA018172

1HGCR2F53DA015398; 1HGCR2F53DA084592 | 1HGCR2F53DA016728 | 1HGCR2F53DA014753 | 1HGCR2F53DA096712 | 1HGCR2F53DA051169; 1HGCR2F53DA088920 | 1HGCR2F53DA041662

1HGCR2F53DA093566 | 1HGCR2F53DA018821; 1HGCR2F53DA001582 | 1HGCR2F53DA015160; 1HGCR2F53DA045226; 1HGCR2F53DA027082; 1HGCR2F53DA071194 | 1HGCR2F53DA046215 |

1HGCR2F53DA089131

| 1HGCR2F53DA023100 | 1HGCR2F53DA065458 | 1HGCR2F53DA083653 | 1HGCR2F53DA084771 | 1HGCR2F53DA082177 | 1HGCR2F53DA021606 | 1HGCR2F53DA036137; 1HGCR2F53DA094183; 1HGCR2F53DA027356; 1HGCR2F53DA089811 | 1HGCR2F53DA064813 | 1HGCR2F53DA026207 | 1HGCR2F53DA090621 | 1HGCR2F53DA006104 | 1HGCR2F53DA098699; 1HGCR2F53DA025428; 1HGCR2F53DA099710 | 1HGCR2F53DA038678 | 1HGCR2F53DA066822; 1HGCR2F53DA083877 | 1HGCR2F53DA026188; 1HGCR2F53DA008113 | 1HGCR2F53DA091817 | 1HGCR2F53DA024344; 1HGCR2F53DA084284 | 1HGCR2F53DA094717 | 1HGCR2F53DA048949; 1HGCR2F53DA051902

1HGCR2F53DA042004 | 1HGCR2F53DA043394 | 1HGCR2F53DA002800 | 1HGCR2F53DA056288 | 1HGCR2F53DA013182; 1HGCR2F53DA099805 | 1HGCR2F53DA017524 | 1HGCR2F53DA034775 | 1HGCR2F53DA022741 | 1HGCR2F53DA047459 | 1HGCR2F53DA070188

1HGCR2F53DA033089

; 1HGCR2F53DA068893; 1HGCR2F53DA078615 | 1HGCR2F53DA098671 | 1HGCR2F53DA093826 | 1HGCR2F53DA001310; 1HGCR2F53DA059126 | 1HGCR2F53DA048644 | 1HGCR2F53DA023128; 1HGCR2F53DA014106 | 1HGCR2F53DA043847; 1HGCR2F53DA044030; 1HGCR2F53DA000657 | 1HGCR2F53DA093129 | 1HGCR2F53DA071339

1HGCR2F53DA001954 | 1HGCR2F53DA087184; 1HGCR2F53DA072815 | 1HGCR2F53DA041953 | 1HGCR2F53DA005339 | 1HGCR2F53DA097794 | 1HGCR2F53DA094944 | 1HGCR2F53DA035330 | 1HGCR2F53DA015921; 1HGCR2F53DA044660 | 1HGCR2F53DA041340; 1HGCR2F53DA059756; 1HGCR2F53DA063290 | 1HGCR2F53DA053696 | 1HGCR2F53DA081109; 1HGCR2F53DA048790; 1HGCR2F53DA048353 | 1HGCR2F53DA078369 | 1HGCR2F53DA010282; 1HGCR2F53DA085516 |

1HGCR2F53DA064701

; 1HGCR2F53DA067369 | 1HGCR2F53DA051284 | 1HGCR2F53DA062947; 1HGCR2F53DA009116 | 1HGCR2F53DA030676 | 1HGCR2F53DA087928 | 1HGCR2F53DA057473 | 1HGCR2F53DA057649 | 1HGCR2F53DA044982 | 1HGCR2F53DA071616 | 1HGCR2F53DA055139; 1HGCR2F53DA009830; 1HGCR2F53DA087640 | 1HGCR2F53DA083913 | 1HGCR2F53DA094880 | 1HGCR2F53DA063273 | 1HGCR2F53DA095964 | 1HGCR2F53DA013635 | 1HGCR2F53DA070403 | 1HGCR2F53DA068618 | 1HGCR2F53DA026398 | 1HGCR2F53DA051978; 1HGCR2F53DA010184

1HGCR2F53DA034226 | 1HGCR2F53DA052256; 1HGCR2F53DA018219; 1HGCR2F53DA034369; 1HGCR2F53DA040883; 1HGCR2F53DA091977 | 1HGCR2F53DA099433 | 1HGCR2F53DA092658 | 1HGCR2F53DA083541 | 1HGCR2F53DA076122; 1HGCR2F53DA083250 | 1HGCR2F53DA046392

1HGCR2F53DA082129 | 1HGCR2F53DA049812

1HGCR2F53DA085628 | 1HGCR2F53DA098878 | 1HGCR2F53DA075973; 1HGCR2F53DA063483 | 1HGCR2F53DA050054; 1HGCR2F53DA046649; 1HGCR2F53DA009083 | 1HGCR2F53DA072720 | 1HGCR2F53DA037353 | 1HGCR2F53DA056436 | 1HGCR2F53DA024487; 1HGCR2F53DA056839 | 1HGCR2F53DA072975

1HGCR2F53DA061085 | 1HGCR2F53DA056694

1HGCR2F53DA089825; 1HGCR2F53DA019368; 1HGCR2F53DA006877; 1HGCR2F53DA092076; 1HGCR2F53DA075701 | 1HGCR2F53DA050278 | 1HGCR2F53DA096838 | 1HGCR2F53DA061779

1HGCR2F53DA020519 | 1HGCR2F53DA061250; 1HGCR2F53DA039829; 1HGCR2F53DA081353; 1HGCR2F53DA097939; 1HGCR2F53DA082969

1HGCR2F53DA052970 | 1HGCR2F53DA038504 | 1HGCR2F53DA020293

1HGCR2F53DA081143 | 1HGCR2F53DA050684 | 1HGCR2F53DA073446 | 1HGCR2F53DA013134 | 1HGCR2F53DA005003; 1HGCR2F53DA028099 | 1HGCR2F53DA033156; 1HGCR2F53DA095396 | 1HGCR2F53DA081501

1HGCR2F53DA064679 | 1HGCR2F53DA086679; 1HGCR2F53DA046053 | 1HGCR2F53DA015580 | 1HGCR2F53DA067386 | 1HGCR2F53DA074466 | 1HGCR2F53DA017801; 1HGCR2F53DA045632

1HGCR2F53DA028913; 1HGCR2F53DA090165; 1HGCR2F53DA029267 | 1HGCR2F53DA022044 | 1HGCR2F53DA077657 | 1HGCR2F53DA067033 | 1HGCR2F53DA037160; 1HGCR2F53DA011450 | 1HGCR2F53DA043671

1HGCR2F53DA088139

1HGCR2F53DA041306 | 1HGCR2F53DA058204; 1HGCR2F53DA017653; 1HGCR2F53DA013473; 1HGCR2F53DA075634 | 1HGCR2F53DA081000 | 1HGCR2F53DA069199 | 1HGCR2F53DA088271; 1HGCR2F53DA090716 | 1HGCR2F53DA017281 | 1HGCR2F53DA075181 | 1HGCR2F53DA048157; 1HGCR2F53DA087296 | 1HGCR2F53DA047137; 1HGCR2F53DA077352 | 1HGCR2F53DA040477 | 1HGCR2F53DA054895 | 1HGCR2F53DA020911; 1HGCR2F53DA034291 | 1HGCR2F53DA029284; 1HGCR2F53DA001209 | 1HGCR2F53DA011979; 1HGCR2F53DA071776 | 1HGCR2F53DA029768 | 1HGCR2F53DA030905; 1HGCR2F53DA043055 | 1HGCR2F53DA017667 | 1HGCR2F53DA054623 | 1HGCR2F53DA094345

1HGCR2F53DA005602 | 1HGCR2F53DA045937; 1HGCR2F53DA025607 | 1HGCR2F53DA047638 | 1HGCR2F53DA072765 | 1HGCR2F53DA001596; 1HGCR2F53DA016258 | 1HGCR2F53DA019015 | 1HGCR2F53DA073883 | 1HGCR2F53DA080560 | 1HGCR2F53DA098251; 1HGCR2F53DA096659 | 1HGCR2F53DA074242 | 1HGCR2F53DA003090 | 1HGCR2F53DA010606

1HGCR2F53DA091882 | 1HGCR2F53DA063399; 1HGCR2F53DA072961 | 1HGCR2F53DA088190; 1HGCR2F53DA050748 | 1HGCR2F53DA052287 | 1HGCR2F53DA061393 | 1HGCR2F53DA098556 | 1HGCR2F53DA064990 | 1HGCR2F53DA033562 | 1HGCR2F53DA074788 | 1HGCR2F53DA046117; 1HGCR2F53DA089968; 1HGCR2F53DA098086 | 1HGCR2F53DA088500

1HGCR2F53DA084737 | 1HGCR2F53DA010685 | 1HGCR2F53DA058249 | 1HGCR2F53DA089517 | 1HGCR2F53DA080056 | 1HGCR2F53DA039278; 1HGCR2F53DA012498 | 1HGCR2F53DA020097; 1HGCR2F53DA084334 | 1HGCR2F53DA007060 | 1HGCR2F53DA073401; 1HGCR2F53DA056243; 1HGCR2F53DA098170 | 1HGCR2F53DA034548 | 1HGCR2F53DA008998; 1HGCR2F53DA029172 | 1HGCR2F53DA067520 | 1HGCR2F53DA012288 | 1HGCR2F53DA013179 | 1HGCR2F53DA065993; 1HGCR2F53DA046277 | 1HGCR2F53DA012808; 1HGCR2F53DA022254

1HGCR2F53DA010394

| 1HGCR2F53DA039796 | 1HGCR2F53DA039703 | 1HGCR2F53DA014025 | 1HGCR2F53DA064570 | 1HGCR2F53DA070675

1HGCR2F53DA016065 | 1HGCR2F53DA016812; 1HGCR2F53DA062172; 1HGCR2F53DA064486 | 1HGCR2F53DA060891 | 1HGCR2F53DA096189

1HGCR2F53DA042973 | 1HGCR2F53DA022206 | 1HGCR2F53DA030774 | 1HGCR2F53DA090571 | 1HGCR2F53DA001212 | 1HGCR2F53DA049907 | 1HGCR2F53DA096127

1HGCR2F53DA033433; 1HGCR2F53DA014381 | 1HGCR2F53DA022870 | 1HGCR2F53DA045551; 1HGCR2F53DA016700 | 1HGCR2F53DA026191 | 1HGCR2F53DA051205; 1HGCR2F53DA041094 | 1HGCR2F53DA006135

1HGCR2F53DA066318 | 1HGCR2F53DA069896; 1HGCR2F53DA060230; 1HGCR2F53DA096032 | 1HGCR2F53DA050653 | 1HGCR2F53DA074628; 1HGCR2F53DA067825 | 1HGCR2F53DA093602 | 1HGCR2F53DA057389 | 1HGCR2F53DA098203 | 1HGCR2F53DA039538 | 1HGCR2F53DA023341 | 1HGCR2F53DA093664 | 1HGCR2F53DA054699; 1HGCR2F53DA098511; 1HGCR2F53DA039555 | 1HGCR2F53DA030211; 1HGCR2F53DA093938; 1HGCR2F53DA090120; 1HGCR2F53DA018849; 1HGCR2F53DA072894; 1HGCR2F53DA086939 | 1HGCR2F53DA009097 | 1HGCR2F53DA048594 | 1HGCR2F53DA031195 | 1HGCR2F53DA027907; 1HGCR2F53DA099240 | 1HGCR2F53DA067453; 1HGCR2F53DA083667; 1HGCR2F53DA051477; 1HGCR2F53DA043959 | 1HGCR2F53DA080851; 1HGCR2F53DA096788; 1HGCR2F53DA042309; 1HGCR2F53DA009763 | 1HGCR2F53DA081806 | 1HGCR2F53DA074483 | 1HGCR2F53DA069042; 1HGCR2F53DA031777 | 1HGCR2F53DA082342 | 1HGCR2F53DA077142; 1HGCR2F53DA084172 | 1HGCR2F53DA070207 | 1HGCR2F53DA085757 | 1HGCR2F53DA049583; 1HGCR2F53DA061569 | 1HGCR2F53DA089212 | 1HGCR2F53DA062477 | 1HGCR2F53DA027888 | 1HGCR2F53DA020827 | 1HGCR2F53DA053021 | 1HGCR2F53DA092269; 1HGCR2F53DA036560 | 1HGCR2F53DA055691 | 1HGCR2F53DA007687

1HGCR2F53DA021900; 1HGCR2F53DA043508 | 1HGCR2F53DA058526; 1HGCR2F53DA075827 |

1HGCR2F53DA015093

| 1HGCR2F53DA064245 | 1HGCR2F53DA024912 |

1HGCR2F53DA011027

| 1HGCR2F53DA069445 | 1HGCR2F53DA065525 | 1HGCR2F53DA042410; 1HGCR2F53DA065282 | 1HGCR2F53DA036977 | 1HGCR2F53DA059613 | 1HGCR2F53DA063208 | 1HGCR2F53DA057702 | 1HGCR2F53DA042018 | 1HGCR2F53DA075777; 1HGCR2F53DA085094 | 1HGCR2F53DA087041; 1HGCR2F53DA036333; 1HGCR2F53DA039149 | 1HGCR2F53DA021640; 1HGCR2F53DA066478 | 1HGCR2F53DA056968 | 1HGCR2F53DA002778 | 1HGCR2F53DA055416; 1HGCR2F53DA070434; 1HGCR2F53DA089646 | 1HGCR2F53DA020004 | 1HGCR2F53DA017328; 1HGCR2F53DA031181 | 1HGCR2F53DA040088; 1HGCR2F53DA035148 | 1HGCR2F53DA009990 | 1HGCR2F53DA044853; 1HGCR2F53DA072944 | 1HGCR2F53DA003820; 1HGCR2F53DA015854 | 1HGCR2F53DA026319; 1HGCR2F53DA018785 | 1HGCR2F53DA059109; 1HGCR2F53DA076587 | 1HGCR2F53DA008757 | 1HGCR2F53DA015868; 1HGCR2F53DA051351; 1HGCR2F53DA068005 | 1HGCR2F53DA021427; 1HGCR2F53DA080638 | 1HGCR2F53DA015627; 1HGCR2F53DA075259 | 1HGCR2F53DA047011 | 1HGCR2F53DA048238 | 1HGCR2F53DA056954

1HGCR2F53DA063709; 1HGCR2F53DA064309; 1HGCR2F53DA020018 | 1HGCR2F53DA003266; 1HGCR2F53DA025560; 1HGCR2F53DA072605; 1HGCR2F53DA063662; 1HGCR2F53DA003039; 1HGCR2F53DA087797

1HGCR2F53DA077237 | 1HGCR2F53DA067775; 1HGCR2F53DA019807; 1HGCR2F53DA063385; 1HGCR2F53DA048143; 1HGCR2F53DA052046 | 1HGCR2F53DA010802; 1HGCR2F53DA056548

1HGCR2F53DA002327 | 1HGCR2F53DA034694 | 1HGCR2F53DA027390; 1HGCR2F53DA050197 | 1HGCR2F53DA029804 | 1HGCR2F53DA031911 | 1HGCR2F53DA038969 | 1HGCR2F53DA003137 | 1HGCR2F53DA066755; 1HGCR2F53DA022321 | 1HGCR2F53DA034887 | 1HGCR2F53DA027955; 1HGCR2F53DA025526; 1HGCR2F53DA003154 | 1HGCR2F53DA036199 | 1HGCR2F53DA080350; 1HGCR2F53DA078775 | 1HGCR2F53DA098301; 1HGCR2F53DA052418 | 1HGCR2F53DA059000 | 1HGCR2F53DA043377 | 1HGCR2F53DA073608; 1HGCR2F53DA067694 | 1HGCR2F53DA086908 | 1HGCR2F53DA003932; 1HGCR2F53DA074970

1HGCR2F53DA040723 | 1HGCR2F53DA022058 | 1HGCR2F53DA034453 | 1HGCR2F53DA036106; 1HGCR2F53DA077920; 1HGCR2F53DA040348; 1HGCR2F53DA043816 | 1HGCR2F53DA028538 | 1HGCR2F53DA093731 | 1HGCR2F53DA069767 | 1HGCR2F53DA053701 | 1HGCR2F53DA056761 | 1HGCR2F53DA070711 | 1HGCR2F53DA072104 | 1HGCR2F53DA074886 | 1HGCR2F53DA037126 | 1HGCR2F53DA074600; 1HGCR2F53DA020813; 1HGCR2F53DA043380; 1HGCR2F53DA032699; 1HGCR2F53DA098007 | 1HGCR2F53DA032332 | 1HGCR2F53DA098377; 1HGCR2F53DA043086 | 1HGCR2F53DA011822 | 1HGCR2F53DA084253 | 1HGCR2F53DA028992 | 1HGCR2F53DA048286 | 1HGCR2F53DA097956 | 1HGCR2F53DA011495; 1HGCR2F53DA014865; 1HGCR2F53DA027020 | 1HGCR2F53DA052578 | 1HGCR2F53DA023582 | 1HGCR2F53DA016910; 1HGCR2F53DA078212 | 1HGCR2F53DA077643; 1HGCR2F53DA009598; 1HGCR2F53DA055982; 1HGCR2F53DA066352; 1HGCR2F53DA093597; 1HGCR2F53DA012548; 1HGCR2F53DA025543 | 1HGCR2F53DA060051 | 1HGCR2F53DA019676 | 1HGCR2F53DA079229 | 1HGCR2F53DA043427; 1HGCR2F53DA031682 | 1HGCR2F53DA045405 | 1HGCR2F53DA058848 | 1HGCR2F53DA053505 | 1HGCR2F53DA060583; 1HGCR2F53DA065895 | 1HGCR2F53DA000819 | 1HGCR2F53DA086360

1HGCR2F53DA018799

1HGCR2F53DA071809

1HGCR2F53DA043573; 1HGCR2F53DA072040 | 1HGCR2F53DA099870; 1HGCR2F53DA032881; 1HGCR2F53DA022268 | 1HGCR2F53DA057862 | 1HGCR2F53DA072037 | 1HGCR2F53DA054721 | 1HGCR2F53DA098749 | 1HGCR2F53DA098864 | 1HGCR2F53DA082423; 1HGCR2F53DA082826 | 1HGCR2F53DA005941; 1HGCR2F53DA049700 | 1HGCR2F53DA094376 | 1HGCR2F53DA011268 | 1HGCR2F53DA006863 | 1HGCR2F53DA015286 | 1HGCR2F53DA014171; 1HGCR2F53DA027213; 1HGCR2F53DA068957; 1HGCR2F53DA037529; 1HGCR2F53DA039975 | 1HGCR2F53DA068196; 1HGCR2F53DA065959; 1HGCR2F53DA091994 | 1HGCR2F53DA093793 | 1HGCR2F53DA081661 | 1HGCR2F53DA061314 | 1HGCR2F53DA070045

1HGCR2F53DA032492; 1HGCR2F53DA066433; 1HGCR2F53DA074760 | 1HGCR2F53DA068117 | 1HGCR2F53DA062415; 1HGCR2F53DA038230 | 1HGCR2F53DA065251; 1HGCR2F53DA016776 | 1HGCR2F53DA004725 | 1HGCR2F53DA036087 | 1HGCR2F53DA027549 | 1HGCR2F53DA060003

1HGCR2F53DA061541; 1HGCR2F53DA018656 | 1HGCR2F53DA007611 | 1HGCR2F53DA024554 | 1HGCR2F53DA079523 | 1HGCR2F53DA057781 | 1HGCR2F53DA070174

1HGCR2F53DA012940; 1HGCR2F53DA079036 | 1HGCR2F53DA099366; 1HGCR2F53DA047896 | 1HGCR2F53DA046618; 1HGCR2F53DA014350; 1HGCR2F53DA035327 | 1HGCR2F53DA080946 | 1HGCR2F53DA028944 | 1HGCR2F53DA047655 | 1HGCR2F53DA048398 | 1HGCR2F53DA027017 | 1HGCR2F53DA083863 | 1HGCR2F53DA045470 | 1HGCR2F53DA090697 | 1HGCR2F53DA092028; 1HGCR2F53DA032511; 1HGCR2F53DA025042 | 1HGCR2F53DA023176; 1HGCR2F53DA045047 | 1HGCR2F53DA074497 |

1HGCR2F53DA034761

| 1HGCR2F53DA026675; 1HGCR2F53DA021363; 1HGCR2F53DA089419 | 1HGCR2F53DA026952 | 1HGCR2F53DA022285 | 1HGCR2F53DA034355; 1HGCR2F53DA006331 | 1HGCR2F53DA042861 | 1HGCR2F53DA043928 | 1HGCR2F53DA000447; 1HGCR2F53DA002098 | 1HGCR2F53DA060910; 1HGCR2F53DA009035 | 1HGCR2F53DA023288; 1HGCR2F53DA036140; 1HGCR2F53DA001999

1HGCR2F53DA098329 | 1HGCR2F53DA069705 | 1HGCR2F53DA014266 | 1HGCR2F53DA045260

1HGCR2F53DA040429 | 1HGCR2F53DA094703 | 1HGCR2F53DA013747

1HGCR2F53DA065072 | 1HGCR2F53DA052516; 1HGCR2F53DA005440 | 1HGCR2F53DA061345; 1HGCR2F53DA095740; 1HGCR2F53DA051964 | 1HGCR2F53DA024151; 1HGCR2F53DA021282 | 1HGCR2F53DA018348; 1HGCR2F53DA087220; 1HGCR2F53DA056825 | 1HGCR2F53DA068215; 1HGCR2F53DA076119 | 1HGCR2F53DA063421 | 1HGCR2F53DA092806; 1HGCR2F53DA035912 | 1HGCR2F53DA052693 | 1HGCR2F53DA026837 | 1HGCR2F53DA012453 | 1HGCR2F53DA086651; 1HGCR2F53DA017717 | 1HGCR2F53DA033352; 1HGCR2F53DA079084 | 1HGCR2F53DA041810 | 1HGCR2F53DA019208; 1HGCR2F53DA056095; 1HGCR2F53DA005048 | 1HGCR2F53DA088383; 1HGCR2F53DA040947 | 1HGCR2F53DA011142 | 1HGCR2F53DA067209 | 1HGCR2F53DA095012 | 1HGCR2F53DA061362; 1HGCR2F53DA050538 | 1HGCR2F53DA089565 | 1HGCR2F53DA004403 | 1HGCR2F53DA035182; 1HGCR2F53DA092790; 1HGCR2F53DA025008 | 1HGCR2F53DA078324; 1HGCR2F53DA066688; 1HGCR2F53DA078730; 1HGCR2F53DA075780 | 1HGCR2F53DA025915 | 1HGCR2F53DA098055; 1HGCR2F53DA084740 | 1HGCR2F53DA026093; 1HGCR2F53DA075682; 1HGCR2F53DA026756; 1HGCR2F53DA099691 | 1HGCR2F53DA004627 | 1HGCR2F53DA007835 | 1HGCR2F53DA059319 | 1HGCR2F53DA097276; 1HGCR2F53DA080266 | 1HGCR2F53DA062334 | 1HGCR2F53DA010900 | 1HGCR2F53DA000562 | 1HGCR2F53DA059174 | 1HGCR2F53DA085077 | 1HGCR2F53DA003722 | 1HGCR2F53DA096564; 1HGCR2F53DA029480

1HGCR2F53DA071728

1HGCR2F53DA002781; 1HGCR2F53DA064844 | 1HGCR2F53DA086469 | 1HGCR2F53DA089338 | 1HGCR2F53DA006605; 1HGCR2F53DA071230 | 1HGCR2F53DA039734 | 1HGCR2F53DA009634 | 1HGCR2F53DA099058 | 1HGCR2F53DA069784 | 1HGCR2F53DA099075; 1HGCR2F53DA059322; 1HGCR2F53DA009620 | 1HGCR2F53DA085676 | 1HGCR2F53DA071597

1HGCR2F53DA038390; 1HGCR2F53DA085323; 1HGCR2F53DA064164 | 1HGCR2F53DA080414 | 1HGCR2F53DA019337; 1HGCR2F53DA042892; 1HGCR2F53DA012369 | 1HGCR2F53DA073950; 1HGCR2F53DA040186 | 1HGCR2F53DA097665 | 1HGCR2F53DA090375; 1HGCR2F53DA021718; 1HGCR2F53DA019872; 1HGCR2F53DA059305; 1HGCR2F53DA059675 | 1HGCR2F53DA064777 | 1HGCR2F53DA021122 | 1HGCR2F53DA088089 | 1HGCR2F53DA077755;

1HGCR2F53DA063810

| 1HGCR2F53DA010458 | 1HGCR2F53DA005454 | 1HGCR2F53DA034646 | 1HGCR2F53DA084561 | 1HGCR2F53DA097875 | 1HGCR2F53DA014302

1HGCR2F53DA039605 | 1HGCR2F53DA095608 | 1HGCR2F53DA062253; 1HGCR2F53DA058283 | 1HGCR2F53DA005194 | 1HGCR2F53DA073172 | 1HGCR2F53DA062432 | 1HGCR2F53DA086181 | 1HGCR2F53DA046621 | 1HGCR2F53DA098654 | 1HGCR2F53DA005230 | 1HGCR2F53DA028216 | 1HGCR2F53DA085239 | 1HGCR2F53DA000366 | 1HGCR2F53DA073088; 1HGCR2F53DA042729; 1HGCR2F53DA031147 | 1HGCR2F53DA009164 | 1HGCR2F53DA046604; 1HGCR2F53DA076072; 1HGCR2F53DA098332 | 1HGCR2F53DA053150 | 1HGCR2F53DA028555 | 1HGCR2F53DA092689 | 1HGCR2F53DA044285 | 1HGCR2F53DA085015 | 1HGCR2F53DA038826; 1HGCR2F53DA003459 | 1HGCR2F53DA041161; 1HGCR2F53DA023002; 1HGCR2F53DA035201 | 1HGCR2F53DA082633 | 1HGCR2F53DA005244 | 1HGCR2F53DA031293; 1HGCR2F53DA042407

1HGCR2F53DA095138; 1HGCR2F53DA028863 | 1HGCR2F53DA093499 | 1HGCR2F53DA081031; 1HGCR2F53DA011898 | 1HGCR2F53DA097990 | 1HGCR2F53DA098198; 1HGCR2F53DA091378 | 1HGCR2F53DA028698

1HGCR2F53DA043881 | 1HGCR2F53DA036705 | 1HGCR2F53DA098119 | 1HGCR2F53DA084396 | 1HGCR2F53DA098816 |

1HGCR2F53DA078503

| 1HGCR2F53DA042312; 1HGCR2F53DA090909 | 1HGCR2F53DA045596 | 1HGCR2F53DA040401 | 1HGCR2F53DA035957; 1HGCR2F53DA082440

1HGCR2F53DA009987 | 1HGCR2F53DA036008; 1HGCR2F53DA021251 | 1HGCR2F53DA032136 | 1HGCR2F53DA033335

1HGCR2F53DA027793; 1HGCR2F53DA029351 | 1HGCR2F53DA072166 | 1HGCR2F53DA094569

1HGCR2F53DA048529 |

1HGCR2F53DA042567

; 1HGCR2F53DA054962 | 1HGCR2F53DA041211 | 1HGCR2F53DA023405; 1HGCR2F53DA064438 | 1HGCR2F53DA010797; 1HGCR2F53DA068165

1HGCR2F53DA071521 | 1HGCR2F53DA065296 | 1HGCR2F53DA030239; 1HGCR2F53DA003915 | 1HGCR2F53DA037773 | 1HGCR2F53DA015871; 1HGCR2F53DA075861 | 1HGCR2F53DA053133; 1HGCR2F53DA009875 | 1HGCR2F53DA084849 | 1HGCR2F53DA053567 | 1HGCR2F53DA091395; 1HGCR2F53DA056033;

1HGCR2F53DA0155321HGCR2F53DA039295 | 1HGCR2F53DA070739; 1HGCR2F53DA012565 | 1HGCR2F53DA063631; 1HGCR2F53DA014168 |

1HGCR2F53DA049986

| 1HGCR2F53DA061328 | 1HGCR2F53DA082647 | 1HGCR2F53DA078906 | 1HGCR2F53DA034338 | 1HGCR2F53DA052354 | 1HGCR2F53DA030693 | 1HGCR2F53DA018981; 1HGCR2F53DA026773 | 1HGCR2F53DA037790; 1HGCR2F53DA056257 | 1HGCR2F53DA004711 | 1HGCR2F53DA070787; 1HGCR2F53DA069512 | 1HGCR2F53DA078890; 1HGCR2F53DA013215 | 1HGCR2F53DA056324 | 1HGCR2F53DA009603 | 1HGCR2F53DA027373; 1HGCR2F53DA082485 | 1HGCR2F53DA037837 | 1HGCR2F53DA089596 | 1HGCR2F53DA045131 | 1HGCR2F53DA030435 | 1HGCR2F53DA017846 |

1HGCR2F53DA071759

| 1HGCR2F53DA077027 | 1HGCR2F53DA055545; 1HGCR2F53DA031827; 1HGCR2F53DA095236 | 1HGCR2F53DA050247 | 1HGCR2F53DA042276 |

1HGCR2F53DA0818711HGCR2F53DA019757 | 1HGCR2F53DA076377 | 1HGCR2F53DA015885; 1HGCR2F53DA096399 | 1HGCR2F53DA059238; 1HGCR2F53DA044870; 1HGCR2F53DA073995 | 1HGCR2F53DA079764 | 1HGCR2F53DA015403 | 1HGCR2F53DA006118 | 1HGCR2F53DA044786 | 1HGCR2F53DA003879; 1HGCR2F53DA099352; 1HGCR2F53DA051818 | 1HGCR2F53DA069235; 1HGCR2F53DA035439; 1HGCR2F53DA045422 | 1HGCR2F53DA006216 | 1HGCR2F53DA040480; 1HGCR2F53DA093065 | 1HGCR2F53DA024019 | 1HGCR2F53DA021931 | 1HGCR2F53DA059806; 1HGCR2F53DA061412 | 1HGCR2F53DA008046 | 1HGCR2F53DA076136 | 1HGCR2F53DA047400 | 1HGCR2F53DA037739 | 1HGCR2F53DA080431 | 1HGCR2F53DA057795 | 1HGCR2F53DA095124 | 1HGCR2F53DA041919 | 1HGCR2F53DA035716; 1HGCR2F53DA000416 | 1HGCR2F53DA045761 | 1HGCR2F53DA037725 | 1HGCR2F53DA077383; 1HGCR2F53DA057375 | 1HGCR2F53DA067159; 1HGCR2F53DA018625

1HGCR2F53DA022240 | 1HGCR2F53DA080848; 1HGCR2F53DA058882; 1HGCR2F53DA067503 | 1HGCR2F53DA099495; 1HGCR2F53DA005180; 1HGCR2F53DA042021 | 1HGCR2F53DA057280 | 1HGCR2F53DA061572; 1HGCR2F53DA086097

1HGCR2F53DA019614; 1HGCR2F53DA045825 | 1HGCR2F53DA046506; 1HGCR2F53DA041659; 1HGCR2F53DA060373 | 1HGCR2F53DA035909 | 1HGCR2F53DA054363 | 1HGCR2F53DA077397; 1HGCR2F53DA050586; 1HGCR2F53DA081756 | 1HGCR2F53DA061698

1HGCR2F53DA021265 | 1HGCR2F53DA086472; 1HGCR2F53DA031309 | 1HGCR2F53DA074306 | 1HGCR2F53DA031083 | 1HGCR2F53DA091493; 1HGCR2F53DA075455; 1HGCR2F53DA073687; 1HGCR2F53DA075813 | 1HGCR2F53DA093471 | 1HGCR2F53DA053682 | 1HGCR2F53DA032198 | 1HGCR2F53DA029141 | 1HGCR2F53DA048384; 1HGCR2F53DA039362; 1HGCR2F53DA006927

1HGCR2F53DA024408 | 1HGCR2F53DA095267 | 1HGCR2F53DA033285; 1HGCR2F53DA092403 | 1HGCR2F53DA043184 | 1HGCR2F53DA007592 | 1HGCR2F53DA040902

1HGCR2F53DA001551 | 1HGCR2F53DA060888; 1HGCR2F53DA069638 | 1HGCR2F53DA064567 | 1HGCR2F53DA017118 | 1HGCR2F53DA041371 | 1HGCR2F53DA002912 | 1HGCR2F53DA029964 | 1HGCR2F53DA067517 | 1HGCR2F53DA050796 | 1HGCR2F53DA031228 | 1HGCR2F53DA094619

1HGCR2F53DA088013 | 1HGCR2F53DA061457 | 1HGCR2F53DA067937 | 1HGCR2F53DA091722; 1HGCR2F53DA055898 | 1HGCR2F53DA073060 | 1HGCR2F53DA064357 | 1HGCR2F53DA033478 | 1HGCR2F53DA057201; 1HGCR2F53DA085967; 1HGCR2F53DA089405 | 1HGCR2F53DA034937; 1HGCR2F53DA049597; 1HGCR2F53DA028359 |

1HGCR2F53DA060941

; 1HGCR2F53DA016261 | 1HGCR2F53DA099349

1HGCR2F53DA034579 | 1HGCR2F53DA034064; 1HGCR2F53DA012825 | 1HGCR2F53DA015076; 1HGCR2F53DA023484 | 1HGCR2F53DA034386; 1HGCR2F53DA004336 | 1HGCR2F53DA092109 | 1HGCR2F53DA063659 | 1HGCR2F53DA013876 | 1HGCR2F53DA006572 | 1HGCR2F53DA025297 | 1HGCR2F53DA065833 | 1HGCR2F53DA028295 | 1HGCR2F53DA076301; 1HGCR2F53DA092515 | 1HGCR2F53DA098394 | 1HGCR2F53DA018074; 1HGCR2F53DA030631 | 1HGCR2F53DA082843 | 1HGCR2F53DA013554; 1HGCR2F53DA031231

1HGCR2F53DA016373 | 1HGCR2F53DA079554 | 1HGCR2F53DA068313; 1HGCR2F53DA024831 | 1HGCR2F53DA015983 | 1HGCR2F53DA004739 | 1HGCR2F53DA070661 | 1HGCR2F53DA091364; 1HGCR2F53DA010752 | 1HGCR2F53DA044089 | 1HGCR2F53DA095625 | 1HGCR2F53DA027342 | 1HGCR2F53DA064911 | 1HGCR2F53DA026238 | 1HGCR2F53DA084057 | 1HGCR2F53DA056338 | 1HGCR2F53DA028734 | 1HGCR2F53DA076170; 1HGCR2F53DA099061; 1HGCR2F53DA045629 | 1HGCR2F53DA040351; 1HGCR2F53DA060678 | 1HGCR2F53DA072913; 1HGCR2F53DA062298 | 1HGCR2F53DA025798 | 1HGCR2F53DA047767 | 1HGCR2F53DA025557 | 1HGCR2F53DA005633; 1HGCR2F53DA092286 | 1HGCR2F53DA022786 | 1HGCR2F53DA018429; 1HGCR2F53DA014557 | 1HGCR2F53DA069056 | 1HGCR2F53DA053763;

1HGCR2F53DA022707

; 1HGCR2F53DA075715 | 1HGCR2F53DA095561 | 1HGCR2F53DA024778 | 1HGCR2F53DA021539; 1HGCR2F53DA007995 | 1HGCR2F53DA036915; 1HGCR2F53DA005213; 1HGCR2F53DA074550; 1HGCR2F53DA066481 | 1HGCR2F53DA099593

1HGCR2F53DA064598 | 1HGCR2F53DA037272 | 1HGCR2F53DA000531 | 1HGCR2F53DA004031 | 1HGCR2F53DA017992 | 1HGCR2F53DA078422

1HGCR2F53DA059983 | 1HGCR2F53DA044156 | 1HGCR2F53DA073611 | 1HGCR2F53DA093227

1HGCR2F53DA051513 | 1HGCR2F53DA069316 | 1HGCR2F53DA026451 | 1HGCR2F53DA030323; 1HGCR2F53DA081174; 1HGCR2F53DA082437; 1HGCR2F53DA011397 | 1HGCR2F53DA045145 | 1HGCR2F53DA017961; 1HGCR2F53DA074998

1HGCR2F53DA006443 | 1HGCR2F53DA028619 | 1HGCR2F53DA058431; 1HGCR2F53DA040382; 1HGCR2F53DA054508 | 1HGCR2F53DA002909

1HGCR2F53DA015319 | 1HGCR2F53DA021346 | 1HGCR2F53DA012839 | 1HGCR2F53DA090876 | 1HGCR2F53DA079716 | 1HGCR2F53DA079103; 1HGCR2F53DA079649 | 1HGCR2F53DA080624 | 1HGCR2F53DA019399 | 1HGCR2F53DA047235 | 1HGCR2F53DA006765

1HGCR2F53DA042536; 1HGCR2F53DA029754

1HGCR2F53DA050166 | 1HGCR2F53DA090666; 1HGCR2F53DA088917; 1HGCR2F53DA089128 | 1HGCR2F53DA031956; 1HGCR2F53DA033660; 1HGCR2F53DA055478; 1HGCR2F53DA068909; 1HGCR2F53DA000934 | 1HGCR2F53DA057313 | 1HGCR2F53DA040060; 1HGCR2F53DA054475 | 1HGCR2F53DA071082; 1HGCR2F53DA055805 | 1HGCR2F53DA094930; 1HGCR2F53DA036509; 1HGCR2F53DA033299; 1HGCR2F53DA035361 | 1HGCR2F53DA037580; 1HGCR2F53DA093776

1HGCR2F53DA046084 | 1HGCR2F53DA088481 | 1HGCR2F53DA089002 | 1HGCR2F53DA091400; 1HGCR2F53DA081899; 1HGCR2F53DA086262 | 1HGCR2F53DA070353 | 1HGCR2F53DA072572; 1HGCR2F53DA066254; 1HGCR2F53DA090389 | 1HGCR2F53DA073947 |

1HGCR2F53DA080719

;

1HGCR2F53DA016809

| 1HGCR2F53DA065637; 1HGCR2F53DA082700 | 1HGCR2F53DA085970 | 1HGCR2F53DA086195; 1HGCR2F53DA053486

1HGCR2F53DA002120 | 1HGCR2F53DA065704 | 1HGCR2F53DA003896; 1HGCR2F53DA084964; 1HGCR2F53DA020729; 1HGCR2F53DA021850 | 1HGCR2F53DA048546; 1HGCR2F53DA048899 | 1HGCR2F53DA050829 | 1HGCR2F53DA087735 | 1HGCR2F53DA000027; 1HGCR2F53DA033013; 1HGCR2F53DA020990; 1HGCR2F53DA009732; 1HGCR2F53DA076993 | 1HGCR2F53DA098461 | 1HGCR2F53DA008421; 1HGCR2F53DA002439 | 1HGCR2F53DA016499; 1HGCR2F53DA081319 | 1HGCR2F53DA048336; 1HGCR2F53DA088237; 1HGCR2F53DA031987; 1HGCR2F53DA038115 | 1HGCR2F53DA072281 | 1HGCR2F53DA060115; 1HGCR2F53DA050295 | 1HGCR2F53DA013120

1HGCR2F53DA001520 | 1HGCR2F53DA051124 | 1HGCR2F53DA062110; 1HGCR2F53DA078758; 1HGCR2F53DA070059 | 1HGCR2F53DA022495 | 1HGCR2F53DA066058 | 1HGCR2F53DA087699 | 1HGCR2F53DA086214

1HGCR2F53DA093700 | 1HGCR2F53DA062401; 1HGCR2F53DA089615;

1HGCR2F53DA0311501HGCR2F53DA031763

1HGCR2F53DA089727 | 1HGCR2F53DA020715; 1HGCR2F53DA061510 | 1HGCR2F53DA091963 | 1HGCR2F53DA074189 | 1HGCR2F53DA023615 | 1HGCR2F53DA095317 | 1HGCR2F53DA008600 | 1HGCR2F53DA084673; 1HGCR2F53DA014798 | 1HGCR2F53DA040253 | 1HGCR2F53DA079733; 1HGCR2F53DA089582 | 1HGCR2F53DA028751 | 1HGCR2F53DA008385 | 1HGCR2F53DA094510 | 1HGCR2F53DA084527

1HGCR2F53DA096693; 1HGCR2F53DA042830 | 1HGCR2F53DA094314; 1HGCR2F53DA000089; 1HGCR2F53DA065590 | 1HGCR2F53DA045839

1HGCR2F53DA017927; 1HGCR2F53DA019242 | 1HGCR2F53DA032119; 1HGCR2F53DA054489 | 1HGCR2F53DA081885

1HGCR2F53DA051558 | 1HGCR2F53DA092370 | 1HGCR2F53DA049888 | 1HGCR2F53DA008466 |

1HGCR2F53DA080526

| 1HGCR2F53DA042939 | 1HGCR2F53DA035036 | 1HGCR2F53DA022271 | 1HGCR2F53DA051916 | 1HGCR2F53DA073981 | 1HGCR2F53DA098072 | 1HGCR2F53DA035635; 1HGCR2F53DA099707 | 1HGCR2F53DA030967 | 1HGCR2F53DA015773; 1HGCR2F53DA068490 | 1HGCR2F53DA028667 | 1HGCR2F53DA064522 | 1HGCR2F53DA008709 | 1HGCR2F53DA092868 | 1HGCR2F53DA047218 | 1HGCR2F53DA097911 | 1HGCR2F53DA041998 | 1HGCR2F53DA005681 | 1HGCR2F53DA030497 | 1HGCR2F53DA063211 | 1HGCR2F53DA091557 | 1HGCR2F53DA087511 | 1HGCR2F53DA003185 | 1HGCR2F53DA090747; 1HGCR2F53DA007320 | 1HGCR2F53DA005308; 1HGCR2F53DA099836 | 1HGCR2F53DA053858 | 1HGCR2F53DA013439 | 1HGCR2F53DA051379 | 1HGCR2F53DA007768; 1HGCR2F53DA041483; 1HGCR2F53DA088061 | 1HGCR2F53DA093549 |