1HGCR2F87GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F87GA177579 | 1HGCR2F87GA188436 | 1HGCR2F87GA182278; 1HGCR2F87GA198092 | 1HGCR2F87GA127054 | 1HGCR2F87GA139799

1HGCR2F87GA126986 | 1HGCR2F87GA153704 | 1HGCR2F87GA169398; 1HGCR2F87GA197895 | 1HGCR2F87GA145781; 1HGCR2F87GA128852 | 1HGCR2F87GA148423 | 1HGCR2F87GA184838

1HGCR2F87GA146722; 1HGCR2F87GA106320 | 1HGCR2F87GA143545; 1HGCR2F87GA186525 | 1HGCR2F87GA172141; 1HGCR2F87GA170616 | 1HGCR2F87GA165416 | 1HGCR2F87GA110111; 1HGCR2F87GA176285 | 1HGCR2F87GA126132 | 1HGCR2F87GA170213; 1HGCR2F87GA174892 | 1HGCR2F87GA123828 | 1HGCR2F87GA108732; 1HGCR2F87GA124025 | 1HGCR2F87GA187626; 1HGCR2F87GA137745 | 1HGCR2F87GA126454; 1HGCR2F87GA189876 | 1HGCR2F87GA147188 | 1HGCR2F87GA189019 | 1HGCR2F87GA109749; 1HGCR2F87GA103854 | 1HGCR2F87GA116166 | 1HGCR2F87GA112926; 1HGCR2F87GA158952 | 1HGCR2F87GA131606; 1HGCR2F87GA194091; 1HGCR2F87GA150303 | 1HGCR2F87GA111016

1HGCR2F87GA146753; 1HGCR2F87GA174214; 1HGCR2F87GA185715 | 1HGCR2F87GA103692 | 1HGCR2F87GA107239 | 1HGCR2F87GA136143 | 1HGCR2F87GA181759 | 1HGCR2F87GA108388; 1HGCR2F87GA197914 | 1HGCR2F87GA177758 | 1HGCR2F87GA159907 | 1HGCR2F87GA190462

1HGCR2F87GA140922 | 1HGCR2F87GA146459 | 1HGCR2F87GA173628 | 1HGCR2F87GA108763; 1HGCR2F87GA159129 | 1HGCR2F87GA141021; 1HGCR2F87GA125210; 1HGCR2F87GA162578 | 1HGCR2F87GA120928 | 1HGCR2F87GA112974; 1HGCR2F87GA108780 | 1HGCR2F87GA111713 | 1HGCR2F87GA142914; 1HGCR2F87GA136627; 1HGCR2F87GA177789; 1HGCR2F87GA110822 | 1HGCR2F87GA199131; 1HGCR2F87GA124946 | 1HGCR2F87GA190672 | 1HGCR2F87GA159017 | 1HGCR2F87GA194236 | 1HGCR2F87GA184239 | 1HGCR2F87GA163956

1HGCR2F87GA148289; 1HGCR2F87GA100808; 1HGCR2F87GA160667; 1HGCR2F87GA182670 | 1HGCR2F87GA165240 | 1HGCR2F87GA138197; 1HGCR2F87GA187738 | 1HGCR2F87GA199789 | 1HGCR2F87GA197931; 1HGCR2F87GA179302 | 1HGCR2F87GA161222 | 1HGCR2F87GA113655 | 1HGCR2F87GA132139;

1HGCR2F87GA194267

| 1HGCR2F87GA183088 | 1HGCR2F87GA156635 | 1HGCR2F87GA193278 | 1HGCR2F87GA180806; 1HGCR2F87GA103689; 1HGCR2F87GA121951

1HGCR2F87GA189621

1HGCR2F87GA179252; 1HGCR2F87GA176299 | 1HGCR2F87GA109248 | 1HGCR2F87GA127877;

1HGCR2F87GA139673

| 1HGCR2F87GA141424 | 1HGCR2F87GA155162

1HGCR2F87GA138958 | 1HGCR2F87GA144940

1HGCR2F87GA160765 | 1HGCR2F87GA106253; 1HGCR2F87GA159048; 1HGCR2F87GA112764; 1HGCR2F87GA116281 | 1HGCR2F87GA119617;

1HGCR2F87GA137888

| 1HGCR2F87GA194351 | 1HGCR2F87GA106317 | 1HGCR2F87GA110948; 1HGCR2F87GA148969 | 1HGCR2F87GA190011; 1HGCR2F87GA189506 | 1HGCR2F87GA141942; 1HGCR2F87GA103398; 1HGCR2F87GA171121 | 1HGCR2F87GA103899

1HGCR2F87GA164878 | 1HGCR2F87GA154965

1HGCR2F87GA198612 | 1HGCR2F87GA124669 | 1HGCR2F87GA116815 | 1HGCR2F87GA154268 | 1HGCR2F87GA106687 | 1HGCR2F87GA117740 | 1HGCR2F87GA182362 | 1HGCR2F87GA178926; 1HGCR2F87GA153248 | 1HGCR2F87GA107130 | 1HGCR2F87GA186802 | 1HGCR2F87GA188159; 1HGCR2F87GA113557 | 1HGCR2F87GA109508

1HGCR2F87GA118600 | 1HGCR2F87GA102249 | 1HGCR2F87GA107483 | 1HGCR2F87GA144601 | 1HGCR2F87GA126079; 1HGCR2F87GA159535; 1HGCR2F87GA146297; 1HGCR2F87GA165996; 1HGCR2F87GA126003 | 1HGCR2F87GA106432 | 1HGCR2F87GA161981 | 1HGCR2F87GA116507 | 1HGCR2F87GA197766

1HGCR2F87GA135722

1HGCR2F87GA164119 | 1HGCR2F87GA108813 | 1HGCR2F87GA142136 | 1HGCR2F87GA122615 | 1HGCR2F87GA181132 | 1HGCR2F87GA177856 | 1HGCR2F87GA145926 | 1HGCR2F87GA110531; 1HGCR2F87GA184340; 1HGCR2F87GA126440 | 1HGCR2F87GA151368; 1HGCR2F87GA144176; 1HGCR2F87GA111839 | 1HGCR2F87GA199310; 1HGCR2F87GA183964 | 1HGCR2F87GA166565; 1HGCR2F87GA138846 | 1HGCR2F87GA189795; 1HGCR2F87GA136076 | 1HGCR2F87GA172785 | 1HGCR2F87GA124865; 1HGCR2F87GA133713 | 1HGCR2F87GA160085 | 1HGCR2F87GA111114; 1HGCR2F87GA183639; 1HGCR2F87GA107385 | 1HGCR2F87GA172463 | 1HGCR2F87GA125398; 1HGCR2F87GA153508; 1HGCR2F87GA146607

1HGCR2F87GA130066 | 1HGCR2F87GA122663

1HGCR2F87GA164783 | 1HGCR2F87GA192213; 1HGCR2F87GA198979; 1HGCR2F87GA187917 | 1HGCR2F87GA100873 | 1HGCR2F87GA160829; 1HGCR2F87GA113056; 1HGCR2F87GA188338 | 1HGCR2F87GA120444 | 1HGCR2F87GA115728 | 1HGCR2F87GA190431 | 1HGCR2F87GA176156 | 1HGCR2F87GA155839; 1HGCR2F87GA193541 | 1HGCR2F87GA140659 | 1HGCR2F87GA169241 |

1HGCR2F87GA106625

| 1HGCR2F87GA111050 | 1HGCR2F87GA138099 | 1HGCR2F87GA150401; 1HGCR2F87GA129872 | 1HGCR2F87GA135882 | 1HGCR2F87GA133209 | 1HGCR2F87GA135803 | 1HGCR2F87GA107936 | 1HGCR2F87GA114871 | 1HGCR2F87GA194253; 1HGCR2F87GA110187 | 1HGCR2F87GA100517 | 1HGCR2F87GA199646; 1HGCR2F87GA115003; 1HGCR2F87GA155789 | 1HGCR2F87GA190655 | 1HGCR2F87GA162130 | 1HGCR2F87GA107497 | 1HGCR2F87GA197928; 1HGCR2F87GA147997 | 1HGCR2F87GA139155; 1HGCR2F87GA117186 | 1HGCR2F87GA102932 | 1HGCR2F87GA110139 | 1HGCR2F87GA164136; 1HGCR2F87GA101411 | 1HGCR2F87GA159180

1HGCR2F87GA118337 | 1HGCR2F87GA174925; 1HGCR2F87GA165044

1HGCR2F87GA106222 | 1HGCR2F87GA151807; 1HGCR2F87GA107158; 1HGCR2F87GA150107; 1HGCR2F87GA100498 | 1HGCR2F87GA194754

1HGCR2F87GA150351 | 1HGCR2F87GA199467 | 1HGCR2F87GA111873 | 1HGCR2F87GA103076; 1HGCR2F87GA191157;

1HGCR2F87GA172902

| 1HGCR2F87GA162337 | 1HGCR2F87GA148745; 1HGCR2F87GA156683 | 1HGCR2F87GA100324; 1HGCR2F87GA116720

1HGCR2F87GA113901; 1HGCR2F87GA111520; 1HGCR2F87GA128642; 1HGCR2F87GA180403; 1HGCR2F87GA197606; 1HGCR2F87GA149121; 1HGCR2F87GA115616; 1HGCR2F87GA124672 | 1HGCR2F87GA119455; 1HGCR2F87GA177016; 1HGCR2F87GA185682 | 1HGCR2F87GA134991 | 1HGCR2F87GA126969 | 1HGCR2F87GA182989 | 1HGCR2F87GA140760 | 1HGCR2F87GA197363 | 1HGCR2F87GA117270 | 1HGCR2F87GA146185 | 1HGCR2F87GA119844; 1HGCR2F87GA110738 | 1HGCR2F87GA175458; 1HGCR2F87GA195922 | 1HGCR2F87GA120086 | 1HGCR2F87GA122436 | 1HGCR2F87GA196150; 1HGCR2F87GA166114 | 1HGCR2F87GA106480; 1HGCR2F87GA125157; 1HGCR2F87GA116104 | 1HGCR2F87GA160359; 1HGCR2F87GA196598 | 1HGCR2F87GA186217; 1HGCR2F87GA159003 | 1HGCR2F87GA148163; 1HGCR2F87GA123456 | 1HGCR2F87GA161107; 1HGCR2F87GA101781; 1HGCR2F87GA193331 | 1HGCR2F87GA158871 | 1HGCR2F87GA139415 | 1HGCR2F87GA145683 | 1HGCR2F87GA150978 | 1HGCR2F87GA153606 | 1HGCR2F87GA106785 | 1HGCR2F87GA171930; 1HGCR2F87GA147921 | 1HGCR2F87GA189215 | 1HGCR2F87GA130049

1HGCR2F87GA175301

1HGCR2F87GA151645 | 1HGCR2F87GA133341; 1HGCR2F87GA115289 | 1HGCR2F87GA180367 | 1HGCR2F87GA140984 | 1HGCR2F87GA132576 | 1HGCR2F87GA174973 | 1HGCR2F87GA173273 | 1HGCR2F87GA137583; 1HGCR2F87GA194186 | 1HGCR2F87GA155226 | 1HGCR2F87GA102039; 1HGCR2F87GA191255 | 1HGCR2F87GA116569 | 1HGCR2F87GA116149 | 1HGCR2F87GA104339; 1HGCR2F87GA183575 | 1HGCR2F87GA121111 | 1HGCR2F87GA193376 | 1HGCR2F87GA107595 | 1HGCR2F87GA117947; 1HGCR2F87GA118967; 1HGCR2F87GA110402 | 1HGCR2F87GA108228 | 1HGCR2F87GA186928; 1HGCR2F87GA154769; 1HGCR2F87GA131203; 1HGCR2F87GA132030; 1HGCR2F87GA162239 | 1HGCR2F87GA130696 | 1HGCR2F87GA170020 | 1HGCR2F87GA184127 | 1HGCR2F87GA193295 | 1HGCR2F87GA111047 | 1HGCR2F87GA175024 | 1HGCR2F87GA130018; 1HGCR2F87GA136577; 1HGCR2F87GA149152 | 1HGCR2F87GA166694; 1HGCR2F87GA180787 | 1HGCR2F87GA181406 | 1HGCR2F87GA100629; 1HGCR2F87GA170759; 1HGCR2F87GA127359; 1HGCR2F87GA141360; 1HGCR2F87GA180983 | 1HGCR2F87GA134912;

1HGCR2F87GA190932

| 1HGCR2F87GA110030 | 1HGCR2F87GA167828

1HGCR2F87GA143223 | 1HGCR2F87GA193829 | 1HGCR2F87GA101473 | 1HGCR2F87GA191787 | 1HGCR2F87GA156330 | 1HGCR2F87GA118841; 1HGCR2F87GA115602 | 1HGCR2F87GA136322; 1HGCR2F87GA153198 | 1HGCR2F87GA160183 | 1HGCR2F87GA167005 | 1HGCR2F87GA176786 | 1HGCR2F87GA114739 | 1HGCR2F87GA138202 | 1HGCR2F87GA151905 | 1HGCR2F87GA100615 | 1HGCR2F87GA137793; 1HGCR2F87GA182927 | 1HGCR2F87GA167439; 1HGCR2F87GA152178 | 1HGCR2F87GA174469 | 1HGCR2F87GA155291 | 1HGCR2F87GA180661

1HGCR2F87GA170910; 1HGCR2F87GA120279 | 1HGCR2F87GA128382

1HGCR2F87GA132481; 1HGCR2F87GA103367 | 1HGCR2F87GA187951 | 1HGCR2F87GA144565; 1HGCR2F87GA132643 | 1HGCR2F87GA150950 | 1HGCR2F87GA164072; 1HGCR2F87GA126566 | 1HGCR2F87GA178621 | 1HGCR2F87GA179056

1HGCR2F87GA163844 | 1HGCR2F87GA140919; 1HGCR2F87GA181289; 1HGCR2F87GA177100; 1HGCR2F87GA196763 | 1HGCR2F87GA190929; 1HGCR2F87GA107953; 1HGCR2F87GA124090 | 1HGCR2F87GA100131; 1HGCR2F87GA101537 | 1HGCR2F87GA153542 | 1HGCR2F87GA131136; 1HGCR2F87GA127507 | 1HGCR2F87GA138796 | 1HGCR2F87GA168235 | 1HGCR2F87GA100257;

1HGCR2F87GA103997

| 1HGCR2F87GA195029 | 1HGCR2F87GA183740 | 1HGCR2F87GA185696; 1HGCR2F87GA102834 | 1HGCR2F87GA114868; 1HGCR2F87GA111260; 1HGCR2F87GA190770; 1HGCR2F87GA144629 | 1HGCR2F87GA143271; 1HGCR2F87GA152715 | 1HGCR2F87GA186329; 1HGCR2F87GA128222 | 1HGCR2F87GA121061 | 1HGCR2F87GA180546; 1HGCR2F87GA178201 | 1HGCR2F87GA100582 | 1HGCR2F87GA108701 | 1HGCR2F87GA127944 | 1HGCR2F87GA117785 | 1HGCR2F87GA106740; 1HGCR2F87GA179848 | 1HGCR2F87GA145182 | 1HGCR2F87GA130911 | 1HGCR2F87GA134781; 1HGCR2F87GA146106; 1HGCR2F87GA110772; 1HGCR2F87GA173435 | 1HGCR2F87GA138829 | 1HGCR2F87GA146736 | 1HGCR2F87GA128530 | 1HGCR2F87GA143481

1HGCR2F87GA195449 | 1HGCR2F87GA100047; 1HGCR2F87GA125854; 1HGCR2F87GA138524; 1HGCR2F87GA155632; 1HGCR2F87GA165934 | 1HGCR2F87GA116670 | 1HGCR2F87GA186833; 1HGCR2F87GA111534

1HGCR2F87GA169305 | 1HGCR2F87GA128740 | 1HGCR2F87GA107077 | 1HGCR2F87GA193619 | 1HGCR2F87GA100470 | 1HGCR2F87GA197475; 1HGCR2F87GA174343; 1HGCR2F87GA117544

1HGCR2F87GA167876; 1HGCR2F87GA182393 | 1HGCR2F87GA198481; 1HGCR2F87GA166789 | 1HGCR2F87GA105894; 1HGCR2F87GA105653; 1HGCR2F87GA142458; 1HGCR2F87GA111498 | 1HGCR2F87GA156604; 1HGCR2F87GA136384 | 1HGCR2F87GA184077; 1HGCR2F87GA126101 | 1HGCR2F87GA119472 | 1HGCR2F87GA122212; 1HGCR2F87GA159146 | 1HGCR2F87GA178151 | 1HGCR2F87GA137485 | 1HGCR2F87GA126518; 1HGCR2F87GA106527 | 1HGCR2F87GA176464

1HGCR2F87GA121514 | 1HGCR2F87GA196942 | 1HGCR2F87GA159342 | 1HGCR2F87GA120931; 1HGCR2F87GA140855; 1HGCR2F87GA104941 | 1HGCR2F87GA150897 | 1HGCR2F87GA146770; 1HGCR2F87GA176349; 1HGCR2F87GA157297 | 1HGCR2F87GA109525 | 1HGCR2F87GA160233 | 1HGCR2F87GA195869 | 1HGCR2F87GA165402

1HGCR2F87GA174729 | 1HGCR2F87GA108620; 1HGCR2F87GA182023 | 1HGCR2F87GA167103; 1HGCR2F87GA181163; 1HGCR2F87GA146655 | 1HGCR2F87GA126941; 1HGCR2F87GA141505; 1HGCR2F87GA172298 | 1HGCR2F87GA185763

1HGCR2F87GA168719; 1HGCR2F87GA105376 | 1HGCR2F87GA174746 | 1HGCR2F87GA109668; 1HGCR2F87GA111758 | 1HGCR2F87GA132965 | 1HGCR2F87GA197184

1HGCR2F87GA190736 | 1HGCR2F87GA153251 | 1HGCR2F87GA144632 | 1HGCR2F87GA198206 | 1HGCR2F87GA146428; 1HGCR2F87GA176304 | 1HGCR2F87GA116264; 1HGCR2F87GA172009 | 1HGCR2F87GA117432 | 1HGCR2F87GA117382 | 1HGCR2F87GA110383 | 1HGCR2F87GA195709; 1HGCR2F87GA136868

1HGCR2F87GA104311; 1HGCR2F87GA198562; 1HGCR2F87GA126552; 1HGCR2F87GA125269 | 1HGCR2F87GA198464 | 1HGCR2F87GA147028 | 1HGCR2F87GA117964

1HGCR2F87GA117981

1HGCR2F87GA108178; 1HGCR2F87GA184578; 1HGCR2F87GA132061 | 1HGCR2F87GA119505

1HGCR2F87GA118516

1HGCR2F87GA114983 | 1HGCR2F87GA141701 | 1HGCR2F87GA112439 | 1HGCR2F87GA190266; 1HGCR2F87GA132013 | 1HGCR2F87GA103322 | 1HGCR2F87GA127278 | 1HGCR2F87GA124073 | 1HGCR2F87GA106754 | 1HGCR2F87GA187383 | 1HGCR2F87GA179445 | 1HGCR2F87GA132531; 1HGCR2F87GA158143 |

1HGCR2F87GA189716

; 1HGCR2F87GA132979 | 1HGCR2F87GA173399 | 1HGCR2F87GA127829 | 1HGCR2F87GA138426 | 1HGCR2F87GA173709 | 1HGCR2F87GA136126

1HGCR2F87GA157039; 1HGCR2F87GA180711 | 1HGCR2F87GA141794; 1HGCR2F87GA141469; 1HGCR2F87GA175931; 1HGCR2F87GA101778 | 1HGCR2F87GA151290 | 1HGCR2F87GA102235 | 1HGCR2F87GA116801; 1HGCR2F87GA173256 | 1HGCR2F87GA152973 | 1HGCR2F87GA168350; 1HGCR2F87GA179140 | 1HGCR2F87GA134456 | 1HGCR2F87GA120170; 1HGCR2F87GA117429 | 1HGCR2F87GA112859; 1HGCR2F87GA115907 | 1HGCR2F87GA191269 | 1HGCR2F87GA149796; 1HGCR2F87GA163987; 1HGCR2F87GA197699 | 1HGCR2F87GA118001 | 1HGCR2F87GA185388; 1HGCR2F87GA184404; 1HGCR2F87GA144937; 1HGCR2F87GA164184 | 1HGCR2F87GA171281 | 1HGCR2F87GA123778 | 1HGCR2F87GA114661

1HGCR2F87GA124008 | 1HGCR2F87GA169031 | 1HGCR2F87GA140466; 1HGCR2F87GA158837 | 1HGCR2F87GA160264; 1HGCR2F87GA105765 | 1HGCR2F87GA184919; 1HGCR2F87GA120508 | 1HGCR2F87GA191417 | 1HGCR2F87GA186315 | 1HGCR2F87GA113879 |

1HGCR2F87GA174410

| 1HGCR2F87GA138541 | 1HGCR2F87GA154612

1HGCR2F87GA135557

; 1HGCR2F87GA179705; 1HGCR2F87GA187335

1HGCR2F87GA165593 | 1HGCR2F87GA183883; 1HGCR2F87GA127295; 1HGCR2F87GA194060; 1HGCR2F87GA198187 | 1HGCR2F87GA190509; 1HGCR2F87GA116328 | 1HGCR2F87GA190557; 1HGCR2F87GA134957; 1HGCR2F87GA152942 | 1HGCR2F87GA149751; 1HGCR2F87GA173743 | 1HGCR2F87GA156392; 1HGCR2F87GA108276; 1HGCR2F87GA120640 | 1HGCR2F87GA160491 | 1HGCR2F87GA176478 | 1HGCR2F87GA194639 | 1HGCR2F87GA121884 | 1HGCR2F87GA139625 | 1HGCR2F87GA101506; 1HGCR2F87GA117334 | 1HGCR2F87GA119598; 1HGCR2F87GA142718 | 1HGCR2F87GA177632 | 1HGCR2F87GA134683 | 1HGCR2F87GA191224 | 1HGCR2F87GA126115 | 1HGCR2F87GA139592 | 1HGCR2F87GA113283 | 1HGCR2F87GA163634 | 1HGCR2F87GA114076; 1HGCR2F87GA103501; 1HGCR2F87GA113445 | 1HGCR2F87GA154173 | 1HGCR2F87GA170793; 1HGCR2F87GA142671 | 1HGCR2F87GA179266; 1HGCR2F87GA170082 | 1HGCR2F87GA124381 | 1HGCR2F87GA198030; 1HGCR2F87GA151984; 1HGCR2F87GA141908

1HGCR2F87GA177307 | 1HGCR2F87GA103188 | 1HGCR2F87GA146235 | 1HGCR2F87GA115311 | 1HGCR2F87GA149636

1HGCR2F87GA138572 | 1HGCR2F87GA182300; 1HGCR2F87GA137034 | 1HGCR2F87GA179977

1HGCR2F87GA154710 | 1HGCR2F87GA135512; 1HGCR2F87GA130973 | 1HGCR2F87GA118192 | 1HGCR2F87GA187562 | 1HGCR2F87GA163701; 1HGCR2F87GA101313 | 1HGCR2F87GA172947 | 1HGCR2F87GA143397; 1HGCR2F87GA140323 | 1HGCR2F87GA127149; 1HGCR2F87GA141911 | 1HGCR2F87GA144288 | 1HGCR2F87GA173158; 1HGCR2F87GA106009 | 1HGCR2F87GA186699 | 1HGCR2F87GA184550 | 1HGCR2F87GA157350 | 1HGCR2F87GA189764;

1HGCR2F87GA193958

| 1HGCR2F87GA175203 | 1HGCR2F87GA132612 | 1HGCR2F87GA131427 | 1HGCR2F87GA178635; 1HGCR2F87GA192115; 1HGCR2F87GA102929 | 1HGCR2F87GA142654

1HGCR2F87GA185360; 1HGCR2F87GA104275 | 1HGCR2F87GA116751

1HGCR2F87GA166663; 1HGCR2F87GA108102 | 1HGCR2F87GA135820; 1HGCR2F87GA108603; 1HGCR2F87GA175606; 1HGCR2F87GA158935; 1HGCR2F87GA120055

1HGCR2F87GA175007 | 1HGCR2F87GA170485

1HGCR2F87GA176481; 1HGCR2F87GA167716 |

1HGCR2F87GA126888

; 1HGCR2F87GA109699; 1HGCR2F87GA179381 | 1HGCR2F87GA130598; 1HGCR2F87GA102736 | 1HGCR2F87GA171927 | 1HGCR2F87GA128883 | 1HGCR2F87GA117074 | 1HGCR2F87GA191739 | 1HGCR2F87GA172348 | 1HGCR2F87GA165450 | 1HGCR2F87GA122968 | 1HGCR2F87GA179798

1HGCR2F87GA112103 | 1HGCR2F87GA175962 | 1HGCR2F87GA145568; 1HGCR2F87GA187173; 1HGCR2F87GA191806

1HGCR2F87GA152245

; 1HGCR2F87GA185925; 1HGCR2F87GA101716; 1HGCR2F87GA133565

1HGCR2F87GA111193 | 1HGCR2F87GA196424 | 1HGCR2F87GA110318 | 1HGCR2F87GA100422; 1HGCR2F87GA129581; 1HGCR2F87GA121447 | 1HGCR2F87GA115454 | 1HGCR2F87GA154464; 1HGCR2F87GA137504; 1HGCR2F87GA122789 | 1HGCR2F87GA101487 | 1HGCR2F87GA132304 | 1HGCR2F87GA167490

1HGCR2F87GA102316 | 1HGCR2F87GA106172; 1HGCR2F87GA107578; 1HGCR2F87GA106401 | 1HGCR2F87GA156442; 1HGCR2F87GA188131; 1HGCR2F87GA142119 | 1HGCR2F87GA104857; 1HGCR2F87GA133677 | 1HGCR2F87GA132822 | 1HGCR2F87GA140709 | 1HGCR2F87GA139639 | 1HGCR2F87GA148227 | 1HGCR2F87GA157722 | 1HGCR2F87GA153170 | 1HGCR2F87GA178196 | 1HGCR2F87GA156778; 1HGCR2F87GA170826 | 1HGCR2F87GA123666 | 1HGCR2F87GA137406; 1HGCR2F87GA146252 | 1HGCR2F87GA138605 | 1HGCR2F87GA183821 | 1HGCR2F87GA110707 | 1HGCR2F87GA196360 | 1HGCR2F87GA174374 | 1HGCR2F87GA194320; 1HGCR2F87GA189909; 1HGCR2F87GA113364 | 1HGCR2F87GA116491 | 1HGCR2F87GA151080 | 1HGCR2F87GA134327; 1HGCR2F87GA107855 | 1HGCR2F87GA117690 | 1HGCR2F87GA173029 | 1HGCR2F87GA172673 | 1HGCR2F87GA156117; 1HGCR2F87GA143352; 1HGCR2F87GA171104; 1HGCR2F87GA109590; 1HGCR2F87GA126857 | 1HGCR2F87GA129161; 1HGCR2F87GA105734 | 1HGCR2F87GA100923 | 1HGCR2F87GA197301; 1HGCR2F87GA147014 | 1HGCR2F87GA175976 | 1HGCR2F87GA101683 | 1HGCR2F87GA154707 | 1HGCR2F87GA197072 | 1HGCR2F87GA110965 | 1HGCR2F87GA115227 | 1HGCR2F87GA144050 | 1HGCR2F87GA194723; 1HGCR2F87GA117169 | 1HGCR2F87GA169644 | 1HGCR2F87GA159437

1HGCR2F87GA140595; 1HGCR2F87GA111761 | 1HGCR2F87GA158336; 1HGCR2F87GA127605 | 1HGCR2F87GA126471 | 1HGCR2F87GA186590; 1HGCR2F87GA106186; 1HGCR2F87GA145621; 1HGCR2F87GA172494 | 1HGCR2F87GA164492 | 1HGCR2F87GA148390 | 1HGCR2F87GA147224

1HGCR2F87GA160118 | 1HGCR2F87GA196746 | 1HGCR2F87GA114742 | 1HGCR2F87GA101702; 1HGCR2F87GA103711; 1HGCR2F87GA164296; 1HGCR2F87GA131945; 1HGCR2F87GA160832 | 1HGCR2F87GA111288 | 1HGCR2F87GA103045; 1HGCR2F87GA196715 | 1HGCR2F87GA168218

1HGCR2F87GA109573;

1HGCR2F87GA1149351HGCR2F87GA168476; 1HGCR2F87GA110173 | 1HGCR2F87GA162726; 1HGCR2F87GA168770 | 1HGCR2F87GA140967 | 1HGCR2F87GA178571; 1HGCR2F87GA104079 | 1HGCR2F87GA172740 | 1HGCR2F87GA103823 | 1HGCR2F87GA112120; 1HGCR2F87GA149488 | 1HGCR2F87GA120136

1HGCR2F87GA160412

1HGCR2F87GA112814; 1HGCR2F87GA107225 | 1HGCR2F87GA199887 | 1HGCR2F87GA100288

1HGCR2F87GA148857

1HGCR2F87GA150169 | 1HGCR2F87GA136661 | 1HGCR2F87GA184774 | 1HGCR2F87GA159311 | 1HGCR2F87GA104647; 1HGCR2F87GA170342 | 1HGCR2F87GA174147 | 1HGCR2F87GA108343 | 1HGCR2F87GA152374 | 1HGCR2F87GA179896

1HGCR2F87GA135249; 1HGCR2F87GA163214; 1HGCR2F87GA166596 | 1HGCR2F87GA128107 | 1HGCR2F87GA104535 | 1HGCR2F87GA121674 | 1HGCR2F87GA140225 | 1HGCR2F87GA176271 | 1HGCR2F87GA182510; 1HGCR2F87GA191126 | 1HGCR2F87GA198867 | 1HGCR2F87GA159941

1HGCR2F87GA104969

1HGCR2F87GA146008; 1HGCR2F87GA114319; 1HGCR2F87GA190851; 1HGCR2F87GA180076 | 1HGCR2F87GA101439; 1HGCR2F87GA152018;

1HGCR2F87GA121206

; 1HGCR2F87GA125515 | 1HGCR2F87GA129824 | 1HGCR2F87GA123845 | 1HGCR2F87GA183558 | 1HGCR2F87GA131167 | 1HGCR2F87GA125241 | 1HGCR2F87GA176089; 1HGCR2F87GA169871 | 1HGCR2F87GA140077 | 1HGCR2F87GA176979 | 1HGCR2F87GA131122; 1HGCR2F87GA104891 | 1HGCR2F87GA104843; 1HGCR2F87GA128558 | 1HGCR2F87GA161754 | 1HGCR2F87GA170776 | 1HGCR2F87GA164024; 1HGCR2F87GA153749 | 1HGCR2F87GA130746 | 1HGCR2F87GA160054 | 1HGCR2F87GA157168 | 1HGCR2F87GA168459 | 1HGCR2F87GA141102; 1HGCR2F87GA148132 | 1HGCR2F87GA194933 | 1HGCR2F87GA195967 | 1HGCR2F87GA110156; 1HGCR2F87GA105197; 1HGCR2F87GA111775 | 1HGCR2F87GA114885 | 1HGCR2F87GA152116

1HGCR2F87GA112683; 1HGCR2F87GA172091 | 1HGCR2F87GA155596; 1HGCR2F87GA133789 | 1HGCR2F87GA168929; 1HGCR2F87GA186511; 1HGCR2F87GA109203; 1HGCR2F87GA115423; 1HGCR2F87GA130889 | 1HGCR2F87GA158675;

1HGCR2F87GA194463

; 1HGCR2F87GA190087 | 1HGCR2F87GA134487; 1HGCR2F87GA152083 | 1HGCR2F87GA190221 | 1HGCR2F87GA149149; 1HGCR2F87GA179672; 1HGCR2F87GA127233 | 1HGCR2F87GA163410 | 1HGCR2F87GA183933; 1HGCR2F87GA103112 | 1HGCR2F87GA127779; 1HGCR2F87GA199324 | 1HGCR2F87GA129225; 1HGCR2F87GA154092 |

1HGCR2F87GA197511

| 1HGCR2F87GA197444 | 1HGCR2F87GA162306 | 1HGCR2F87GA135977 | 1HGCR2F87GA153668 | 1HGCR2F87GA143528 | 1HGCR2F87GA174911; 1HGCR2F87GA166095; 1HGCR2F87GA143075; 1HGCR2F87GA154593 | 1HGCR2F87GA145134; 1HGCR2F87GA140791 | 1HGCR2F87GA184130 | 1HGCR2F87GA175816 | 1HGCR2F87GA102901 | 1HGCR2F87GA103160; 1HGCR2F87GA189778; 1HGCR2F87GA118869 | 1HGCR2F87GA141066 | 1HGCR2F87GA166405; 1HGCR2F87GA184581; 1HGCR2F87GA123862; 1HGCR2F87GA103384 | 1HGCR2F87GA119357; 1HGCR2F87GA109976 | 1HGCR2F87GA126891; 1HGCR2F87GA194348 | 1HGCR2F87GA172804 | 1HGCR2F87GA117205; 1HGCR2F87GA127653 | 1HGCR2F87GA190882 | 1HGCR2F87GA170941; 1HGCR2F87GA164234 | 1HGCR2F87GA105149 | 1HGCR2F87GA193247

1HGCR2F87GA155890 | 1HGCR2F87GA177386 | 1HGCR2F87GA174956

1HGCR2F87GA174326 | 1HGCR2F87GA112344; 1HGCR2F87GA179414 | 1HGCR2F87GA161706 | 1HGCR2F87GA150575; 1HGCR2F87GA113588 | 1HGCR2F87GA169370; 1HGCR2F87GA166078

1HGCR2F87GA152925; 1HGCR2F87GA113011 | 1HGCR2F87GA163178; 1HGCR2F87GA121318; 1HGCR2F87GA130813

1HGCR2F87GA118970 | 1HGCR2F87GA101005

1HGCR2F87GA150723; 1HGCR2F87GA137471 | 1HGCR2F87GA163469 | 1HGCR2F87GA169837 | 1HGCR2F87GA108553 | 1HGCR2F87GA142296; 1HGCR2F87GA148034; 1HGCR2F87GA170051 | 1HGCR2F87GA178280; 1HGCR2F87GA196326 | 1HGCR2F87GA144954; 1HGCR2F87GA136112 | 1HGCR2F87GA101215; 1HGCR2F87GA184175 | 1HGCR2F87GA122565

1HGCR2F87GA150494; 1HGCR2F87GA116667 | 1HGCR2F87GA131492; 1HGCR2F87GA185567; 1HGCR2F87GA173600; 1HGCR2F87GA168316 | 1HGCR2F87GA139303 | 1HGCR2F87GA181244; 1HGCR2F87GA183219 | 1HGCR2F87GA131444 | 1HGCR2F87GA125997 | 1HGCR2F87GA194950 | 1HGCR2F87GA118743; 1HGCR2F87GA136546; 1HGCR2F87GA122002; 1HGCR2F87GA128611; 1HGCR2F87GA136157; 1HGCR2F87GA178070 | 1HGCR2F87GA193426; 1HGCR2F87GA191742 | 1HGCR2F87GA161415

1HGCR2F87GA157980 | 1HGCR2F87GA186346; 1HGCR2F87GA120038 | 1HGCR2F87GA181440 | 1HGCR2F87GA160393 | 1HGCR2F87GA121660 | 1HGCR2F87GA134778 | 1HGCR2F87GA179011 | 1HGCR2F87GA199288 | 1HGCR2F87GA164010 | 1HGCR2F87GA148504; 1HGCR2F87GA197749 | 1HGCR2F87GA172561 | 1HGCR2F87GA179591 | 1HGCR2F87GA110416; 1HGCR2F87GA153041; 1HGCR2F87GA122632 | 1HGCR2F87GA165433; 1HGCR2F87GA111145 | 1HGCR2F87GA138801; 1HGCR2F87GA198318 | 1HGCR2F87GA112862; 1HGCR2F87GA133498; 1HGCR2F87GA158773 | 1HGCR2F87GA150155 | 1HGCR2F87GA152665; 1HGCR2F87GA148938 | 1HGCR2F87GA104244; 1HGCR2F87GA160281; 1HGCR2F87GA103448 | 1HGCR2F87GA115213; 1HGCR2F87GA138071 | 1HGCR2F87GA171247; 1HGCR2F87GA102414 | 1HGCR2F87GA104955 | 1HGCR2F87GA153914 | 1HGCR2F87GA100579 | 1HGCR2F87GA197752; 1HGCR2F87GA160538 | 1HGCR2F87GA148650; 1HGCR2F87GA163939 | 1HGCR2F87GA159759 | 1HGCR2F87GA181051 | 1HGCR2F87GA103255

1HGCR2F87GA119097 | 1HGCR2F87GA185648

1HGCR2F87GA114787

1HGCR2F87GA127538; 1HGCR2F87GA109637; 1HGCR2F87GA137826; 1HGCR2F87GA189618 | 1HGCR2F87GA130844 | 1HGCR2F87GA157736; 1HGCR2F87GA197556 | 1HGCR2F87GA173032

1HGCR2F87GA187528; 1HGCR2F87GA120914 | 1HGCR2F87GA168493 | 1HGCR2F87GA181602; 1HGCR2F87GA126325 | 1HGCR2F87GA175170; 1HGCR2F87GA187464 | 1HGCR2F87GA198335 | 1HGCR2F87GA144405 | 1HGCR2F87GA158207 | 1HGCR2F87GA153122 | 1HGCR2F87GA150916 | 1HGCR2F87GA183267 | 1HGCR2F87GA196391 | 1HGCR2F87GA122274; 1HGCR2F87GA123876 | 1HGCR2F87GA101697 | 1HGCR2F87GA114837; 1HGCR2F87GA178537 | 1HGCR2F87GA111727 | 1HGCR2F87GA156294 | 1HGCR2F87GA169711 | 1HGCR2F87GA161401; 1HGCR2F87GA143500 | 1HGCR2F87GA173497 | 1HGCR2F87GA125272; 1HGCR2F87GA109055 | 1HGCR2F87GA195984 | 1HGCR2F87GA141231; 1HGCR2F87GA101134 | 1HGCR2F87GA149779 | 1HGCR2F87GA126096 | 1HGCR2F87GA186492 | 1HGCR2F87GA134859 | 1HGCR2F87GA102798; 1HGCR2F87GA185178 | 1HGCR2F87GA192759 | 1HGCR2F87GA148664; 1HGCR2F87GA115549 | 1HGCR2F87GA186931 | 1HGCR2F87GA147496

1HGCR2F87GA158692; 1HGCR2F87GA145019; 1HGCR2F87GA152746 | 1HGCR2F87GA173385

1HGCR2F87GA138183 | 1HGCR2F87GA109539 | 1HGCR2F87GA188680 | 1HGCR2F87GA154075 | 1HGCR2F87GA166825 | 1HGCR2F87GA123019 | 1HGCR2F87GA164542 | 1HGCR2F87GA101568 | 1HGCR2F87GA139947 | 1HGCR2F87GA134375 | 1HGCR2F87GA141620 | 1HGCR2F87GA100405 | 1HGCR2F87GA159213; 1HGCR2F87GA194088 | 1HGCR2F87GA116314 | 1HGCR2F87GA123750; 1HGCR2F87GA137308; 1HGCR2F87GA157042; 1HGCR2F87GA134120

1HGCR2F87GA146574; 1HGCR2F87GA115678

1HGCR2F87GA135610; 1HGCR2F87GA159972 | 1HGCR2F87GA177534 | 1HGCR2F87GA190235 | 1HGCR2F87GA144467 | 1HGCR2F87GA164220 | 1HGCR2F87GA107564 | 1HGCR2F87GA100971; 1HGCR2F87GA164539 | 1HGCR2F87GA177114 | 1HGCR2F87GA153721; 1HGCR2F87GA148714 | 1HGCR2F87GA166839; 1HGCR2F87GA124333; 1HGCR2F87GA177453; 1HGCR2F87GA193748 | 1HGCR2F87GA140662 | 1HGCR2F87GA156540 | 1HGCR2F87GA116992 | 1HGCR2F87GA113347; 1HGCR2F87GA175895; 1HGCR2F87GA158031 | 1HGCR2F87GA144517 | 1HGCR2F87GA197590 | 1HGCR2F87GA101358; 1HGCR2F87GA149362; 1HGCR2F87GA138443; 1HGCR2F87GA101974; 1HGCR2F87GA172429 | 1HGCR2F87GA117317; 1HGCR2F87GA155193; 1HGCR2F87GA163696 | 1HGCR2F87GA149538 | 1HGCR2F87GA132108 | 1HGCR2F87GA123974; 1HGCR2F87GA108293; 1HGCR2F87GA157140 | 1HGCR2F87GA100758 | 1HGCR2F87GA143030; 1HGCR2F87GA107841 | 1HGCR2F87GA148406

1HGCR2F87GA182622 | 1HGCR2F87GA126289; 1HGCR2F87GA150284; 1HGCR2F87GA189537 | 1HGCR2F87GA130892 | 1HGCR2F87GA139527 | 1HGCR2F87GA134604 | 1HGCR2F87GA145764 | 1HGCR2F87GA153072 | 1HGCR2F87GA166727

1HGCR2F87GA194818 | 1HGCR2F87GA157087 | 1HGCR2F87GA163200; 1HGCR2F87GA151886 | 1HGCR2F87GA144789; 1HGCR2F87GA111467; 1HGCR2F87GA144341 | 1HGCR2F87GA163665; 1HGCR2F87GA162435 | 1HGCR2F87GA160961; 1HGCR2F87GA136238; 1HGCR2F87GA189490

1HGCR2F87GA101182; 1HGCR2F87GA126700 | 1HGCR2F87GA139284 | 1HGCR2F87GA168302; 1HGCR2F87GA162838 | 1HGCR2F87GA140340 | 1HGCR2F87GA150690 | 1HGCR2F87GA155615; 1HGCR2F87GA191109 | 1HGCR2F87GA178389 | 1HGCR2F87GA117642; 1HGCR2F87GA175945 | 1HGCR2F87GA161592 | 1HGCR2F87GA141925; 1HGCR2F87GA149300 | 1HGCR2F87GA108052 | 1HGCR2F87GA124431

1HGCR2F87GA128771 | 1HGCR2F87GA129984 | 1HGCR2F87GA130603 | 1HGCR2F87GA148471; 1HGCR2F87GA124588; 1HGCR2F87GA175119; 1HGCR2F87GA147191 | 1HGCR2F87GA152844 | 1HGCR2F87GA154254 | 1HGCR2F87GA131749; 1HGCR2F87GA176920 | 1HGCR2F87GA133291; 1HGCR2F87GA119004 |

1HGCR2F87GA107435

| 1HGCR2F87GA162581 | 1HGCR2F87GA126308 | 1HGCR2F87GA107659

1HGCR2F87GA140385 | 1HGCR2F87GA193703 | 1HGCR2F87GA178358

1HGCR2F87GA157137 | 1HGCR2F87GA162001 | 1HGCR2F87GA123988 | 1HGCR2F87GA146025; 1HGCR2F87GA103580; 1HGCR2F87GA196844 | 1HGCR2F87GA195032

1HGCR2F87GA123957; 1HGCR2F87GA107807 | 1HGCR2F87GA133775 | 1HGCR2F87GA104454; 1HGCR2F87GA172883 | 1HGCR2F87GA134974; 1HGCR2F87GA162046 | 1HGCR2F87GA194821 | 1HGCR2F87GA188520 | 1HGCR2F87GA189375 | 1HGCR2F87GA148146; 1HGCR2F87GA106446 | 1HGCR2F87GA151919 | 1HGCR2F87GA153234 | 1HGCR2F87GA101909; 1HGCR2F87GA108231 | 1HGCR2F87GA189523 | 1HGCR2F87GA144534; 1HGCR2F87GA161138; 1HGCR2F87GA185276; 1HGCR2F87GA175198 | 1HGCR2F87GA145750 | 1HGCR2F87GA114479 | 1HGCR2F87GA113154 | 1HGCR2F87GA140287 | 1HGCR2F87GA183611 | 1HGCR2F87GA111971 | 1HGCR2F87GA184418 | 1HGCR2F87GA148891 | 1HGCR2F87GA121173 | 1HGCR2F87GA134294 | 1HGCR2F87GA127572 | 1HGCR2F87GA183902; 1HGCR2F87GA158787 | 1HGCR2F87GA170244 | 1HGCR2F87GA135381

1HGCR2F87GA144520 | 1HGCR2F87GA162466 | 1HGCR2F87GA185858 | 1HGCR2F87GA160037 | 1HGCR2F87GA169143

1HGCR2F87GA137700 | 1HGCR2F87GA174794 | 1HGCR2F87GA142217; 1HGCR2F87GA126860 | 1HGCR2F87GA102168 | 1HGCR2F87GA117883 | 1HGCR2F87GA152780 | 1HGCR2F87GA105880 | 1HGCR2F87GA195855 | 1HGCR2F87GA144145 | 1HGCR2F87GA136711 | 1HGCR2F87GA164797 | 1HGCR2F87GA169482; 1HGCR2F87GA142282 | 1HGCR2F87GA158238

1HGCR2F87GA107712 | 1HGCR2F87GA138698 | 1HGCR2F87GA128298; 1HGCR2F87GA150253 | 1HGCR2F87GA104549

1HGCR2F87GA119309; 1HGCR2F87GA114577; 1HGCR2F87GA141472 | 1HGCR2F87GA142248; 1HGCR2F87GA149975 | 1HGCR2F87GA153637 | 1HGCR2F87GA150754; 1HGCR2F87GA154688 | 1HGCR2F87GA186721 | 1HGCR2F87GA166534; 1HGCR2F87GA120797; 1HGCR2F87GA125353 | 1HGCR2F87GA129130 | 1HGCR2F87GA123618

1HGCR2F87GA118726 | 1HGCR2F87GA166744; 1HGCR2F87GA174259 | 1HGCR2F87GA113672

1HGCR2F87GA182412; 1HGCR2F87GA142492; 1HGCR2F87GA194401 | 1HGCR2F87GA154271 | 1HGCR2F87GA122405 | 1HGCR2F87GA109217; 1HGCR2F87GA163066; 1HGCR2F87GA181728 |

1HGCR2F87GA118287

| 1HGCR2F87GA145571 | 1HGCR2F87GA138507; 1HGCR2F87GA194947 | 1HGCR2F87GA113493; 1HGCR2F87GA190137 | 1HGCR2F87GA131752 | 1HGCR2F87GA182894 | 1HGCR2F87GA174309 | 1HGCR2F87GA148244; 1HGCR2F87GA152262; 1HGCR2F87GA152617; 1HGCR2F87GA162290 | 1HGCR2F87GA101120; 1HGCR2F87GA122792 | 1HGCR2F87GA121013 | 1HGCR2F87GA132111 | 1HGCR2F87GA106530; 1HGCR2F87GA131511; 1HGCR2F87GA107452

1HGCR2F87GA196911 | 1HGCR2F87GA159440 | 1HGCR2F87GA169577; 1HGCR2F87GA126275 | 1HGCR2F87GA127636 | 1HGCR2F87GA128009 | 1HGCR2F87GA192860; 1HGCR2F87GA134568; 1HGCR2F87GA109928; 1HGCR2F87GA161530 | 1HGCR2F87GA121500; 1HGCR2F87GA198898 | 1HGCR2F87GA134537 | 1HGCR2F87GA189781 | 1HGCR2F87GA195001; 1HGCR2F87GA180725; 1HGCR2F87GA164038 | 1HGCR2F87GA168090 | 1HGCR2F87GA191403 | 1HGCR2F87GA100730; 1HGCR2F87GA149054 | 1HGCR2F87GA167358 | 1HGCR2F87GA162371; 1HGCR2F87GA169949 | 1HGCR2F87GA117558 | 1HGCR2F87GA146056 | 1HGCR2F87GA177033 | 1HGCR2F87GA153525 | 1HGCR2F87GA118113 | 1HGCR2F87GA139706 | 1HGCR2F87GA199114; 1HGCR2F87GA164931; 1HGCR2F87GA195631 | 1HGCR2F87GA142220 | 1HGCR2F87GA108889; 1HGCR2F87GA167408

1HGCR2F87GA187710;

1HGCR2F87GA112165

| 1HGCR2F87GA141312 | 1HGCR2F87GA168039 | 1HGCR2F87GA155484; 1HGCR2F87GA155243 | 1HGCR2F87GA157588; 1HGCR2F87GA182734; 1HGCR2F87GA182474 | 1HGCR2F87GA175671; 1HGCR2F87GA122453 | 1HGCR2F87GA192857 | 1HGCR2F87GA124509 | 1HGCR2F87GA122047 | 1HGCR2F87GA123733 | 1HGCR2F87GA132769; 1HGCR2F87GA198027 | 1HGCR2F87GA196228; 1HGCR2F87GA102879 |

1HGCR2F87GA110769

| 1HGCR2F87GA120346 | 1HGCR2F87GA195354 | 1HGCR2F87GA133873 | 1HGCR2F87GA130519 | 1HGCR2F87GA144209 | 1HGCR2F87GA125627 | 1HGCR2F87GA116880 | 1HGCR2F87GA122548

1HGCR2F87GA156568

1HGCR2F87GA168400 | 1HGCR2F87GA154108 | 1HGCR2F87GA167280 | 1HGCR2F87GA130231; 1HGCR2F87GA165917 | 1HGCR2F87GA197783; 1HGCR2F87GA144825 | 1HGCR2F87GA139477 | 1HGCR2F87GA116247 | 1HGCR2F87GA153850 | 1HGCR2F87GA108200; 1HGCR2F87GA144856 | 1HGCR2F87GA164802; 1HGCR2F87GA171216 | 1HGCR2F87GA131380 | 1HGCR2F87GA173466; 1HGCR2F87GA161172

1HGCR2F87GA115194 | 1HGCR2F87GA170955; 1HGCR2F87GA119651 | 1HGCR2F87GA177310 | 1HGCR2F87GA194866; 1HGCR2F87GA122307; 1HGCR2F87GA121254 | 1HGCR2F87GA159857 | 1HGCR2F87GA158868 | 1HGCR2F87GA145697 | 1HGCR2F87GA146333

1HGCR2F87GA169286 | 1HGCR2F87GA125305; 1HGCR2F87GA187397

1HGCR2F87GA124607; 1HGCR2F87GA133940 | 1HGCR2F87GA181874 | 1HGCR2F87GA114269; 1HGCR2F87GA101604 | 1HGCR2F87GA195306 | 1HGCR2F87GA196312 | 1HGCR2F87GA176772; 1HGCR2F87GA142251 | 1HGCR2F87GA190686 | 1HGCR2F87GA114367 | 1HGCR2F87GA149684 | 1HGCR2F87GA116331 | 1HGCR2F87GA154822 | 1HGCR2F87GA169384 | 1HGCR2F87GA188906 | 1HGCR2F87GA140032; 1HGCR2F87GA166453

1HGCR2F87GA130505 | 1HGCR2F87GA192034 | 1HGCR2F87GA143125

1HGCR2F87GA177470 | 1HGCR2F87GA193300; 1HGCR2F87GA120685; 1HGCR2F87GA133176

1HGCR2F87GA131279 | 1HGCR2F87GA183012 | 1HGCR2F87GA127202; 1HGCR2F87GA181809; 1HGCR2F87GA133601 | 1HGCR2F87GA105720; 1HGCR2F87GA185701 | 1HGCR2F87GA194270 | 1HGCR2F87GA194284

1HGCR2F87GA141956; 1HGCR2F87GA138295 | 1HGCR2F87GA143187 | 1HGCR2F87GA156229; 1HGCR2F87GA122159; 1HGCR2F87GA125479 | 1HGCR2F87GA192468 | 1HGCR2F87GA106382 | 1HGCR2F87GA115115 | 1HGCR2F87GA146090; 1HGCR2F87GA119858 | 1HGCR2F87GA192695 | 1HGCR2F87GA169353 | 1HGCR2F87GA193586; 1HGCR2F87GA165447; 1HGCR2F87GA110514 | 1HGCR2F87GA149457; 1HGCR2F87GA158613;

1HGCR2F87GA118788

| 1HGCR2F87GA150432 | 1HGCR2F87GA134571 | 1HGCR2F87GA155940 | 1HGCR2F87GA119603 | 1HGCR2F87GA143643 | 1HGCR2F87GA122226; 1HGCR2F87GA148230; 1HGCR2F87GA136756 | 1HGCR2F87GA193149; 1HGCR2F87GA150589 | 1HGCR2F87GA184628; 1HGCR2F87GA176710 | 1HGCR2F87GA174536; 1HGCR2F87GA105555

1HGCR2F87GA175329 | 1HGCR2F87GA170440; 1HGCR2F87GA100565 | 1HGCR2F87GA199839

1HGCR2F87GA188078; 1HGCR2F87GA118290; 1HGCR2F87GA197539; 1HGCR2F87GA146591 | 1HGCR2F87GA187299 | 1HGCR2F87GA140905 | 1HGCR2F87GA163357 | 1HGCR2F87GA107824 | 1HGCR2F87GA195533; 1HGCR2F87GA139611; 1HGCR2F87GA179901 | 1HGCR2F87GA103613

1HGCR2F87GA125871; 1HGCR2F87GA123179 | 1HGCR2F87GA103966 | 1HGCR2F87GA185553 | 1HGCR2F87GA133906 | 1HGCR2F87GA141200 | 1HGCR2F87GA146638 | 1HGCR2F87GA190168 | 1HGCR2F87GA123599 | 1HGCR2F87GA194494; 1HGCR2F87GA111923 | 1HGCR2F87GA142413 | 1HGCR2F87GA179333; 1HGCR2F87GA173614 | 1HGCR2F87GA191045; 1HGCR2F87GA174682 | 1HGCR2F87GA140712; 1HGCR2F87GA136398; 1HGCR2F87GA120072; 1HGCR2F87GA155498 | 1HGCR2F87GA119343 | 1HGCR2F87GA146400 | 1HGCR2F87GA118175 | 1HGCR2F87GA129998 | 1HGCR2F87GA100212 | 1HGCR2F87GA133792

1HGCR2F87GA148020 | 1HGCR2F87GA122727 | 1HGCR2F87GA168865 | 1HGCR2F87GA166341 | 1HGCR2F87GA135574 | 1HGCR2F87GA108066; 1HGCR2F87GA129693; 1HGCR2F87GA158840; 1HGCR2F87GA120167 | 1HGCR2F87GA116118

1HGCR2F87GA175489; 1HGCR2F87GA104065; 1HGCR2F87GA178618; 1HGCR2F87GA158899; 1HGCR2F87GA171815 | 1HGCR2F87GA154013 | 1HGCR2F87GA104082; 1HGCR2F87GA147627 | 1HGCR2F87GA165268; 1HGCR2F87GA186010; 1HGCR2F87GA185147 | 1HGCR2F87GA103627 | 1HGCR2F87GA118323;

1HGCR2F87GA136854

| 1HGCR2F87GA158269

1HGCR2F87GA164847 | 1HGCR2F87GA142962 | 1HGCR2F87GA125904 | 1HGCR2F87GA189134 | 1HGCR2F87GA189862 | 1HGCR2F87GA134473; 1HGCR2F87GA134103

1HGCR2F87GA104678

| 1HGCR2F87GA181082; 1HGCR2F87GA147661

1HGCR2F87GA122243; 1HGCR2F87GA146526 | 1HGCR2F87GA188694; 1HGCR2F87GA170857 | 1HGCR2F87GA162936 | 1HGCR2F87GA153640 | 1HGCR2F87GA104700 | 1HGCR2F87GA194365 | 1HGCR2F87GA161317 | 1HGCR2F87GA148003; 1HGCR2F87GA194804; 1HGCR2F87GA196374 | 1HGCR2F87GA132786 | 1HGCR2F87GA113140 | 1HGCR2F87GA119486 | 1HGCR2F87GA125532 | 1HGCR2F87GA141245 | 1HGCR2F87GA127975 | 1HGCR2F87GA179512; 1HGCR2F87GA146123 |

1HGCR2F87GA1968301HGCR2F87GA132741 | 1HGCR2F87GA104759 | 1HGCR2F87GA143870 | 1HGCR2F87GA113199 | 1HGCR2F87GA141116; 1HGCR2F87GA107175; 1HGCR2F87GA117480; 1HGCR2F87GA170129 | 1HGCR2F87GA161589 | 1HGCR2F87GA102512; 1HGCR2F87GA146154; 1HGCR2F87GA146557 | 1HGCR2F87GA108987 | 1HGCR2F87GA182085; 1HGCR2F87GA154142; 1HGCR2F87GA140502 | 1HGCR2F87GA157770 | 1HGCR2F87GA103577 | 1HGCR2F87GA154903 | 1HGCR2F87GA180353 | 1HGCR2F87GA135199; 1HGCR2F87GA194415; 1HGCR2F87GA176450 | 1HGCR2F87GA174603;

1HGCR2F87GA122260

; 1HGCR2F87GA192762 | 1HGCR2F87GA169174 | 1HGCR2F87GA136935 | 1HGCR2F87GA114434 | 1HGCR2F87GA148342 | 1HGCR2F87GA100761 | 1HGCR2F87GA106558; 1HGCR2F87GA171023

1HGCR2F87GA166730 | 1HGCR2F87GA171152; 1HGCR2F87GA123067 | 1HGCR2F87GA185410 | 1HGCR2F87GA147935 | 1HGCR2F87GA109413 | 1HGCR2F87GA181664; 1HGCR2F87GA111436 | 1HGCR2F87GA159115; 1HGCR2F87GA105216

1HGCR2F87GA175587 | 1HGCR2F87GA162547; 1HGCR2F87GA105796; 1HGCR2F87GA175993 | 1HGCR2F87GA113221 | 1HGCR2F87GA165755; 1HGCR2F87GA158644; 1HGCR2F87GA107791 | 1HGCR2F87GA178991; 1HGCR2F87GA143867; 1HGCR2F87GA193832 | 1HGCR2F87GA155355 | 1HGCR2F87GA130309 | 1HGCR2F87GA136207 | 1HGCR2F87GA178067 | 1HGCR2F87GA126583 | 1HGCR2F87GA145179 | 1HGCR2F87GA174262; 1HGCR2F87GA199663 | 1HGCR2F87GA193202 | 1HGCR2F87GA168204 | 1HGCR2F87GA150012 | 1HGCR2F87GA151709; 1HGCR2F87GA113994 | 1HGCR2F87GA107886; 1HGCR2F87GA134313; 1HGCR2F87GA173922 | 1HGCR2F87GA105359 | 1HGCR2F87GA141732 | 1HGCR2F87GA161432 | 1HGCR2F87GA170650; 1HGCR2F87GA101618; 1HGCR2F87GA126681; 1HGCR2F87GA106544 | 1HGCR2F87GA127393; 1HGCR2F87GA151869 |

1HGCR2F87GA165609

; 1HGCR2F87GA189750; 1HGCR2F87GA115048; 1HGCR2F87GA163052; 1HGCR2F87GA157753 | 1HGCR2F87GA168588 | 1HGCR2F87GA105247 | 1HGCR2F87GA102333 | 1HGCR2F87GA104230 | 1HGCR2F87GA132237; 1HGCR2F87GA184001 | 1HGCR2F87GA146946 | 1HGCR2F87GA172351; 1HGCR2F87GA136904; 1HGCR2F87GA148695 | 1HGCR2F87GA189845 | 1HGCR2F87GA166310 | 1HGCR2F87GA133470 | 1HGCR2F87GA191336; 1HGCR2F87GA102588; 1HGCR2F87GA191188; 1HGCR2F87GA104602; 1HGCR2F87GA166260 | 1HGCR2F87GA135316 | 1HGCR2F87GA189053; 1HGCR2F87GA111453 | 1HGCR2F87GA160006 | 1HGCR2F87GA125711 | 1HGCR2F87GA191840; 1HGCR2F87GA199260; 1HGCR2F87GA172656; 1HGCR2F87GA120542 | 1HGCR2F87GA184015; 1HGCR2F87GA192342; 1HGCR2F87GA109878 | 1HGCR2F87GA150091; 1HGCR2F87GA183818; 1HGCR2F87GA151306 | 1HGCR2F87GA103319; 1HGCR2F87GA190588

1HGCR2F87GA108360; 1HGCR2F87GA185228 | 1HGCR2F87GA122324 | 1HGCR2F87GA138894 | 1HGCR2F87GA112960 | 1HGCR2F87GA119567 | 1HGCR2F87GA147739 | 1HGCR2F87GA137986; 1HGCR2F87GA104468 | 1HGCR2F87GA110691 | 1HGCR2F87GA115440; 1HGCR2F87GA155730 | 1HGCR2F87GA124705; 1HGCR2F87GA113560 | 1HGCR2F87GA129158; 1HGCR2F87GA182605 | 1HGCR2F87GA122713 | 1HGCR2F87GA126616; 1HGCR2F87GA144114; 1HGCR2F87GA184113 | 1HGCR2F87GA191708 | 1HGCR2F87GA191529 | 1HGCR2F87GA156036; 1HGCR2F87GA121299; 1HGCR2F87GA173905

1HGCR2F87GA101599; 1HGCR2F87GA159616; 1HGCR2F87GA106110; 1HGCR2F87GA157526 | 1HGCR2F87GA161950

1HGCR2F87GA167344 | 1HGCR2F87GA162144; 1HGCR2F87GA160622 | 1HGCR2F87GA134330 | 1HGCR2F87GA125319; 1HGCR2F87GA119195 | 1HGCR2F87GA151824 | 1HGCR2F87GA197525 | 1HGCR2F87GA189988; 1HGCR2F87GA198075 | 1HGCR2F87GA165013 | 1HGCR2F87GA175900 | 1HGCR2F87GA178649 | 1HGCR2F87GA188503 | 1HGCR2F87GA106060 | 1HGCR2F87GA136045; 1HGCR2F87GA107984 | 1HGCR2F87GA110125 |

1HGCR2F87GA138331

| 1HGCR2F87GA137695 | 1HGCR2F87GA150995; 1HGCR2F87GA135817; 1HGCR2F87GA159082; 1HGCR2F87GA182281; 1HGCR2F87GA154383; 1HGCR2F87GA137261; 1HGCR2F87GA140211; 1HGCR2F87GA170521; 1HGCR2F87GA101067; 1HGCR2F87GA191613 | 1HGCR2F87GA133369 | 1HGCR2F87GA138703

1HGCR2F87GA159308; 1HGCR2F87GA196052 | 1HGCR2F87GA175315; 1HGCR2F87GA183334; 1HGCR2F87GA131895; 1HGCR2F87GA197279 | 1HGCR2F87GA122050 | 1HGCR2F87GA164122; 1HGCR2F87GA122145 | 1HGCR2F87GA119312 | 1HGCR2F87GA124963; 1HGCR2F87GA122369; 1HGCR2F87GA109881 | 1HGCR2F87GA183608 |

1HGCR2F87GA155341

| 1HGCR2F87GA144095 | 1HGCR2F87GA181499 | 1HGCR2F87GA127541; 1HGCR2F87GA189652 | 1HGCR2F87GA126227; 1HGCR2F87GA100677; 1HGCR2F87GA163004; 1HGCR2F87GA165884 | 1HGCR2F87GA196147; 1HGCR2F87GA120220; 1HGCR2F87GA140158 | 1HGCR2F87GA193913 | 1HGCR2F87GA190526 | 1HGCR2F87GA177162 | 1HGCR2F87GA104552 | 1HGCR2F87GA115759; 1HGCR2F87GA157963 | 1HGCR2F87GA162399 | 1HGCR2F87GA100520; 1HGCR2F87GA188985; 1HGCR2F87GA130200 | 1HGCR2F87GA168607

1HGCR2F87GA109444; 1HGCR2F87GA131797 | 1HGCR2F87GA164685 | 1HGCR2F87GA185892 | 1HGCR2F87GA173225; 1HGCR2F87GA144503; 1HGCR2F87GA199050 | 1HGCR2F87GA182328; 1HGCR2F87GA194737; 1HGCR2F87GA108374; 1HGCR2F87GA168722 | 1HGCR2F87GA133503 | 1HGCR2F87GA148082 | 1HGCR2F87GA124137; 1HGCR2F87GA172916 | 1HGCR2F87GA184791 | 1HGCR2F87GA182720 | 1HGCR2F87GA195645; 1HGCR2F87GA169076 | 1HGCR2F87GA112800; 1HGCR2F87GA180272; 1HGCR2F87GA102428 | 1HGCR2F87GA180773 | 1HGCR2F87GA124526 | 1HGCR2F87GA135509 | 1HGCR2F87GA179722 | 1HGCR2F87GA105829 | 1HGCR2F87GA140631; 1HGCR2F87GA121724 | 1HGCR2F87GA136465 | 1HGCR2F87GA198805 | 1HGCR2F87GA123120 | 1HGCR2F87GA149278 | 1HGCR2F87GA154917; 1HGCR2F87GA137633 |

1HGCR2F87GA180398

; 1HGCR2F87GA107029 | 1HGCR2F87GA155257; 1HGCR2F87GA123439; 1HGCR2F87GA192048 | 1HGCR2F87GA132402; 1HGCR2F87GA145604 | 1HGCR2F87GA155582; 1HGCR2F87GA160524 | 1HGCR2F87GA118628 | 1HGCR2F87GA196519; 1HGCR2F87GA145361 | 1HGCR2F87GA127085 | 1HGCR2F87GA164525; 1HGCR2F87GA115342 | 1HGCR2F87GA100307; 1HGCR2F87GA100811 | 1HGCR2F87GA158045; 1HGCR2F87GA147840 | 1HGCR2F87GA106298; 1HGCR2F87GA151547 | 1HGCR2F87GA103451; 1HGCR2F87GA168297; 1HGCR2F87GA132450; 1HGCR2F87GA199064; 1HGCR2F87GA107614 | 1HGCR2F87GA197167; 1HGCR2F87GA140497 | 1HGCR2F87GA123392 | 1HGCR2F87GA171944; 1HGCR2F87GA128074; 1HGCR2F87GA176027 | 1HGCR2F87GA188095 | 1HGCR2F87GA169207 | 1HGCR2F87GA116524 | 1HGCR2F87GA123635 | 1HGCR2F87GA119990 | 1HGCR2F87GA124655 | 1HGCR2F87GA101893 | 1HGCR2F87GA186783 | 1HGCR2F87GA134649 | 1HGCR2F87GA184726 | 1HGCR2F87GA152049; 1HGCR2F87GA183043 | 1HGCR2F87GA155324 | 1HGCR2F87GA137115 | 1HGCR2F87GA185195 | 1HGCR2F87GA191014 | 1HGCR2F87GA117284 | 1HGCR2F87GA129452 | 1HGCR2F87GA178490 | 1HGCR2F87GA182491 | 1HGCR2F87GA114238 | 1HGCR2F87GA181552 | 1HGCR2F87GA128141 | 1HGCR2F87GA141259 | 1HGCR2F87GA158241 | 1HGCR2F87GA153203

1HGCR2F87GA149586; 1HGCR2F87GA170762 | 1HGCR2F87GA135915; 1HGCR2F87GA186671; 1HGCR2F87GA190199; 1HGCR2F87GA148051; 1HGCR2F87GA156702; 1HGCR2F87GA180028; 1HGCR2F87GA199081; 1HGCR2F87GA142749; 1HGCR2F87GA132495; 1HGCR2F87GA170728 | 1HGCR2F87GA149667

1HGCR2F87GA151497; 1HGCR2F87GA105488 | 1HGCR2F87GA124235 | 1HGCR2F87GA101988 | 1HGCR2F87GA143626 | 1HGCR2F87GA131363 | 1HGCR2F87GA105068 | 1HGCR2F87GA107533; 1HGCR2F87GA152472 | 1HGCR2F87GA196813 | 1HGCR2F87GA150849 | 1HGCR2F87GA189893 | 1HGCR2F87GA123196 | 1HGCR2F87GA180997 | 1HGCR2F87GA171359 | 1HGCR2F87GA189991; 1HGCR2F87GA153346 | 1HGCR2F87GA147062 | 1HGCR2F87GA196648; 1HGCR2F87GA105104; 1HGCR2F87GA146624 | 1HGCR2F87GA159583 | 1HGCR2F87GA153945; 1HGCR2F87GA162211 | 1HGCR2F87GA190798; 1HGCR2F87GA121545 | 1HGCR2F87GA124364 | 1HGCR2F87GA139589; 1HGCR2F87GA187996 | 1HGCR2F87GA155047 | 1HGCR2F87GA143464 | 1HGCR2F87GA128608 | 1HGCR2F87GA162676

1HGCR2F87GA191918 | 1HGCR2F87GA196441 | 1HGCR2F87GA169403; 1HGCR2F87GA128687

1HGCR2F87GA158286 | 1HGCR2F87GA154187 | 1HGCR2F87GA179008 | 1HGCR2F87GA112991 | 1HGCR2F87GA106494 | 1HGCR2F87GA173550 | 1HGCR2F87GA109167; 1HGCR2F87GA184516; 1HGCR2F87GA198044 | 1HGCR2F87GA193071

1HGCR2F87GA127300; 1HGCR2F87GA139883 | 1HGCR2F87GA183947 | 1HGCR2F87GA191580 | 1HGCR2F87GA163682 | 1HGCR2F87GA109363 | 1HGCR2F87GA181356; 1HGCR2F87GA124882 | 1HGCR2F87GA173886 | 1HGCR2F87GA144257; 1HGCR2F87GA101053 | 1HGCR2F87GA141567; 1HGCR2F87GA161687 | 1HGCR2F87GA134747; 1HGCR2F87GA111596 | 1HGCR2F87GA191756

1HGCR2F87GA117897; 1HGCR2F87GA144842 | 1HGCR2F87GA116121 | 1HGCR2F87GA186055 | 1HGCR2F87GA134599; 1HGCR2F87GA111226 | 1HGCR2F87GA162774

1HGCR2F87GA122680 | 1HGCR2F87GA177954 | 1HGCR2F87GA181003 | 1HGCR2F87GA177937; 1HGCR2F87GA177940

1HGCR2F87GA159356; 1HGCR2F87GA173015 | 1HGCR2F87GA173449; 1HGCR2F87GA100744; 1HGCR2F87GA152603 | 1HGCR2F87GA100601 | 1HGCR2F87GA187755; 1HGCR2F87GA158756; 1HGCR2F87GA174701 | 1HGCR2F87GA193166 | 1HGCR2F87GA108830 | 1HGCR2F87GA106642; 1HGCR2F87GA174679 | 1HGCR2F87GA178828 | 1HGCR2F87GA182619 | 1HGCR2F87GA157381 | 1HGCR2F87GA116796; 1HGCR2F87GA118810 | 1HGCR2F87GA158384; 1HGCR2F87GA167232 | 1HGCR2F87GA107628 | 1HGCR2F87GA104986; 1HGCR2F87GA137163; 1HGCR2F87GA171653 | 1HGCR2F87GA196505; 1HGCR2F87GA175864 | 1HGCR2F87GA101148 | 1HGCR2F87GA165867 | 1HGCR2F87GA129953 | 1HGCR2F87GA133999 | 1HGCR2F87GA142105 | 1HGCR2F87GA144047 | 1HGCR2F87GA180143 | 1HGCR2F87GA173788 | 1HGCR2F87GA148373; 1HGCR2F87GA197959; 1HGCR2F87GA147952; 1HGCR2F87GA129273

1HGCR2F87GA105958 | 1HGCR2F87GA150074 | 1HGCR2F87GA147790 | 1HGCR2F87GA174651 | 1HGCR2F87GA123232

1HGCR2F87GA168753 | 1HGCR2F87GA145053 | 1HGCR2F87GA107662 | 1HGCR2F87GA161270 | 1HGCR2F87GA194849; 1HGCR2F87GA142489 | 1HGCR2F87GA147434 | 1HGCR2F87GA172317

1HGCR2F87GA134828; 1HGCR2F87GA151872 | 1HGCR2F87GA186816; 1HGCR2F87GA192101 | 1HGCR2F87GA120573 | 1HGCR2F87GA140869 | 1HGCR2F87GA127068 | 1HGCR2F87GA194219; 1HGCR2F87GA147613 | 1HGCR2F87GA175766;

1HGCR2F87GA108309

| 1HGCR2F87GA131928 | 1HGCR2F87GA161902

1HGCR2F87GA154397

| 1HGCR2F87GA164198

1HGCR2F87GA153458 | 1HGCR2F87GA111744; 1HGCR2F87GA191286 | 1HGCR2F87GA151242; 1HGCR2F87GA139253 | 1HGCR2F87GA164587; 1HGCR2F87GA126244

1HGCR2F87GA117494 | 1HGCR2F87GA168025; 1HGCR2F87GA153279 | 1HGCR2F87GA173189; 1HGCR2F87GA165366

1HGCR2F87GA187531 | 1HGCR2F87GA177064 | 1HGCR2F87GA118757 | 1HGCR2F87GA129564; 1HGCR2F87GA118046; 1HGCR2F87GA190915 | 1HGCR2F87GA192731; 1HGCR2F87GA174987; 1HGCR2F87GA100842 | 1HGCR2F87GA195970; 1HGCR2F87GA115793 | 1HGCR2F87GA196794 | 1HGCR2F87GA114420; 1HGCR2F87GA153590 | 1HGCR2F87GA118550 | 1HGCR2F87GA152987

1HGCR2F87GA138927 | 1HGCR2F87GA158949

1HGCR2F87GA105619 | 1HGCR2F87GA188808 | 1HGCR2F87GA169000; 1HGCR2F87GA162712; 1HGCR2F87GA102610

1HGCR2F87GA161947 | 1HGCR2F87GA117950 | 1HGCR2F87GA184287 | 1HGCR2F87GA121562 | 1HGCR2F87GA161933 | 1HGCR2F87GA125630; 1HGCR2F87GA120153 | 1HGCR2F87GA163553 | 1HGCR2F87GA187786; 1HGCR2F87GA104034

1HGCR2F87GA151399 | 1HGCR2F87GA120850 | 1HGCR2F87GA176268; 1HGCR2F87GA124820; 1HGCR2F87GA110027; 1HGCR2F87GA152441 | 1HGCR2F87GA112294 | 1HGCR2F87GA180790 | 1HGCR2F87GA126745; 1HGCR2F87GA147904; 1HGCR2F87GA149927; 1HGCR2F87GA149328 | 1HGCR2F87GA153296 | 1HGCR2F87GA135106; 1HGCR2F87GA113834; 1HGCR2F87GA158725; 1HGCR2F87GA134585 | 1HGCR2F87GA185813; 1HGCR2F87GA106995 | 1HGCR2F87GA183804; 1HGCR2F87GA170938 | 1HGCR2F87GA188257

1HGCR2F87GA103210; 1HGCR2F87GA102283 | 1HGCR2F87GA101456

1HGCR2F87GA104437 | 1HGCR2F87GA139401 | 1HGCR2F87GA172138 | 1HGCR2F87GA184290

1HGCR2F87GA133534

1HGCR2F87GA180191; 1HGCR2F87GA175525

1HGCR2F87GA111002 | 1HGCR2F87GA191353; 1HGCR2F87GA109704; 1HGCR2F87GA182832 | 1HGCR2F87GA185035

1HGCR2F87GA124123; 1HGCR2F87GA189828 | 1HGCR2F87GA113381; 1HGCR2F87GA174052 | 1HGCR2F87GA177629 | 1HGCR2F87GA192339 | 1HGCR2F87GA189103 | 1HGCR2F87GA100503; 1HGCR2F87GA136482; 1HGCR2F87GA174519; 1HGCR2F87GA139298; 1HGCR2F87GA185097; 1HGCR2F87GA153220 | 1HGCR2F87GA110982; 1HGCR2F87GA127474 | 1HGCR2F87GA180207; 1HGCR2F87GA184225; 1HGCR2F87GA163195 | 1HGCR2F87GA168610 | 1HGCR2F87GA165237; 1HGCR2F87GA124350 | 1HGCR2F87GA127216 | 1HGCR2F87GA116863 | 1HGCR2F87GA123151; 1HGCR2F87GA178005; 1HGCR2F87GA183852 | 1HGCR2F87GA103417

1HGCR2F87GA136062; 1HGCR2F87GA179610 | 1HGCR2F87GA185794 | 1HGCR2F87GA135140 | 1HGCR2F87GA155274; 1HGCR2F87GA170874 | 1HGCR2F87GA114336 | 1HGCR2F87GA116460 | 1HGCR2F87GA133744 | 1HGCR2F87GA182099 | 1HGCR2F87GA128897; 1HGCR2F87GA147417

1HGCR2F87GA167425 | 1HGCR2F87GA178554 | 1HGCR2F87GA171300; 1HGCR2F87GA159678 | 1HGCR2F87GA194544 | 1HGCR2F87GA150740; 1HGCR2F87GA151788 | 1HGCR2F87GA158112 | 1HGCR2F87GA163116; 1HGCR2F87GA148986; 1HGCR2F87GA198402; 1HGCR2F87GA184872 | 1HGCR2F87GA182149

1HGCR2F87GA187318 | 1HGCR2F87GA124543 | 1HGCR2F87GA179557 | 1HGCR2F87GA188890 | 1HGCR2F87GA154674; 1HGCR2F87GA110321 | 1HGCR2F87GA115874 | 1HGCR2F87GA198996; 1HGCR2F87GA117446 | 1HGCR2F87GA177887 | 1HGCR2F87GA125675 | 1HGCR2F87GA142802 | 1HGCR2F87GA122579 | 1HGCR2F87GA138037 | 1HGCR2F87GA193328

1HGCR2F87GA112375 | 1HGCR2F87GA119908 | 1HGCR2F87GA195676; 1HGCR2F87GA195483 | 1HGCR2F87GA110495 | 1HGCR2F87GA192261 |

1HGCR2F87GA193734

| 1HGCR2F87GA178361; 1HGCR2F87GA165786 | 1HGCR2F87GA197735 | 1HGCR2F87GA152990 | 1HGCR2F87GA166887 | 1HGCR2F87GA196097 | 1HGCR2F87GA197380 | 1HGCR2F87GA183432; 1HGCR2F87GA156232; 1HGCR2F87GA162788 | 1HGCR2F87GA197427 | 1HGCR2F87GA186878 | 1HGCR2F87GA157719 | 1HGCR2F87GA182166; 1HGCR2F87GA117320; 1HGCR2F87GA143092 | 1HGCR2F87GA111842; 1HGCR2F87GA151502 | 1HGCR2F87GA120749 | 1HGCR2F87GA174181

1HGCR2F87GA114031; 1HGCR2F87GA155128

1HGCR2F87GA150883 | 1HGCR2F87GA179509; 1HGCR2F87GA167442

1HGCR2F87GA109556 | 1HGCR2F87GA116409 | 1HGCR2F87GA197332; 1HGCR2F87GA153878 | 1HGCR2F87GA193961

1HGCR2F87GA144419; 1HGCR2F87GA139026; 1HGCR2F87GA178957; 1HGCR2F87GA179431 |

1HGCR2F87GA192177

| 1HGCR2F87GA134229; 1HGCR2F87GA181650 | 1HGCR2F87GA104731 | 1HGCR2F87GA190333 | 1HGCR2F87GA181681

1HGCR2F87GA130391; 1HGCR2F87GA142542; 1HGCR2F87GA191207 | 1HGCR2F87GA137499; 1HGCR2F87GA163441 | 1HGCR2F87GA109721; 1HGCR2F87GA185102 | 1HGCR2F87GA181227; 1HGCR2F87GA171362 | 1HGCR2F87GA110559; 1HGCR2F87GA168624; 1HGCR2F87GA161544; 1HGCR2F87GA124770 | 1HGCR2F87GA111307 | 1HGCR2F87GA159809; 1HGCR2F87GA126678 | 1HGCR2F87GA146493; 1HGCR2F87GA113087 | 1HGCR2F87GA180479 | 1HGCR2F87GA129855; 1HGCR2F87GA174049; 1HGCR2F87GA141536; 1HGCR2F87GA136823

1HGCR2F87GA120265; 1HGCR2F87GA126647; 1HGCR2F87GA150544 | 1HGCR2F87GA163648 | 1HGCR2F87GA196956

1HGCR2F87GA155873; 1HGCR2F87GA106057 | 1HGCR2F87GA177243 | 1HGCR2F87GA129080 | 1HGCR2F87GA109198; 1HGCR2F87GA139382 | 1HGCR2F87GA137373 | 1HGCR2F87GA129466 | 1HGCR2F87GA147918; 1HGCR2F87GA142847; 1HGCR2F87GA127152 | 1HGCR2F87GA158322 | 1HGCR2F87GA110917 | 1HGCR2F87GA106463 | 1HGCR2F87GA129323; 1HGCR2F87GA101179 | 1HGCR2F87GA191076 | 1HGCR2F87GA135543 | 1HGCR2F87GA188615 | 1HGCR2F87GA105748; 1HGCR2F87GA142864; 1HGCR2F87GA143089 | 1HGCR2F87GA183706 | 1HGCR2F87GA139088; 1HGCR2F87GA186475 | 1HGCR2F87GA197668; 1HGCR2F87GA186184 | 1HGCR2F87GA165688; 1HGCR2F87GA137079 | 1HGCR2F87GA172835 | 1HGCR2F87GA186704; 1HGCR2F87GA107788

1HGCR2F87GA122338; 1HGCR2F87GA191997; 1HGCR2F87GA157655 | 1HGCR2F87GA130374 | 1HGCR2F87GA158465 | 1HGCR2F87GA127734; 1HGCR2F87GA114689; 1HGCR2F87GA175217 | 1HGCR2F87GA199792 | 1HGCR2F87GA124817; 1HGCR2F87GA181910 | 1HGCR2F87GA109850 | 1HGCR2F87GA117379 | 1HGCR2F87GA169224 | 1HGCR2F87GA125059 | 1HGCR2F87GA185116; 1HGCR2F87GA117026 | 1HGCR2F87GA143478 | 1HGCR2F87GA140614 | 1HGCR2F87GA108939; 1HGCR2F87GA134358; 1HGCR2F87GA115485; 1HGCR2F87GA172124 | 1HGCR2F87GA131041 | 1HGCR2F87GA179879; 1HGCR2F87GA101036

1HGCR2F87GA177260; 1HGCR2F87GA191658 | 1HGCR2F87GA182944 | 1HGCR2F87GA139396; 1HGCR2F87GA128625

1HGCR2F87GA108035; 1HGCR2F87GA105684; 1HGCR2F87GA142895

1HGCR2F87GA131069; 1HGCR2F87GA193183 | 1HGCR2F87GA178859 | 1HGCR2F87GA143321 | 1HGCR2F87GA131072; 1HGCR2F87GA120721; 1HGCR2F87GA166355 | 1HGCR2F87GA163942; 1HGCR2F87GA169692

1HGCR2F87GA156831 | 1HGCR2F87GA134280 | 1HGCR2F87GA172527 | 1HGCR2F87GA193975 | 1HGCR2F87GA108214 | 1HGCR2F87GA142069 | 1HGCR2F87GA192065; 1HGCR2F87GA183284 | 1HGCR2F87GA182216 | 1HGCR2F87GA120461; 1HGCR2F87GA132917; 1HGCR2F87GA124932 | 1HGCR2F87GA188050; 1HGCR2F87GA199761; 1HGCR2F87GA175699 | 1HGCR2F87GA148177 | 1HGCR2F87GA152360; 1HGCR2F87GA155842 | 1HGCR2F87GA103109 | 1HGCR2F87GA168560; 1HGCR2F87GA103921 | 1HGCR2F87GA199212; 1HGCR2F87GA153766; 1HGCR2F87GA192700 | 1HGCR2F87GA198853 | 1HGCR2F87GA108262 | 1HGCR2F87GA145215; 1HGCR2F87GA196651 | 1HGCR2F87GA132710; 1HGCR2F87GA198710

1HGCR2F87GA139043; 1HGCR2F87GA163438; 1HGCR2F87GA189005 | 1HGCR2F87GA168509 | 1HGCR2F87GA146915 | 1HGCR2F87GA160023 | 1HGCR2F87GA132867 | 1HGCR2F87GA173239 | 1HGCR2F87GA181535

1HGCR2F87GA105703; 1HGCR2F87GA186914 | 1HGCR2F87GA118158 | 1HGCR2F87GA157400 | 1HGCR2F87GA146901 | 1HGCR2F87GA138538 | 1HGCR2F87GA137809

1HGCR2F87GA168705 | 1HGCR2F87GA142332; 1HGCR2F87GA120864 | 1HGCR2F87GA107211 | 1HGCR2F87GA124848; 1HGCR2F87GA145277 | 1HGCR2F87GA179039; 1HGCR2F87GA160605 | 1HGCR2F87GA129600 | 1HGCR2F87GA115356 | 1HGCR2F87GA136353; 1HGCR2F87GA173323 | 1HGCR2F87GA120394 | 1HGCR2F87GA155954

1HGCR2F87GA135901 | 1HGCR2F87GA168378 | 1HGCR2F87GA112716 | 1HGCR2F87GA186427 | 1HGCR2F87GA178439 | 1HGCR2F87GA144906; 1HGCR2F87GA151810 | 1HGCR2F87GA131024 | 1HGCR2F87GA184094; 1HGCR2F87GA185407; 1HGCR2F87GA175637 | 1HGCR2F87GA164301 | 1HGCR2F87GA161561 | 1HGCR2F87GA146560 | 1HGCR2F87GA174276 | 1HGCR2F87GA187125; 1HGCR2F87GA109914 | 1HGCR2F87GA192566 | 1HGCR2F87GA121965 | 1HGCR2F87GA185598 | 1HGCR2F87GA147367 | 1HGCR2F87GA131329 | 1HGCR2F87GA187982 | 1HGCR2F87GA183771 | 1HGCR2F87GA193684; 1HGCR2F87GA134246 | 1HGCR2F87GA121867 | 1HGCR2F87GA158255 | 1HGCR2F87GA195161 | 1HGCR2F87GA102882 | 1HGCR2F87GA129760; 1HGCR2F87GA147949 | 1HGCR2F87GA109072 | 1HGCR2F87GA177548 | 1HGCR2F87GA155369; 1HGCR2F87GA129757 | 1HGCR2F87GA102896 | 1HGCR2F87GA121092 | 1HGCR2F87GA137759 | 1HGCR2F87GA159468

1HGCR2F87GA152164 | 1HGCR2F87GA117592 |

1HGCR2F87GA154562

| 1HGCR2F87GA153184 | 1HGCR2F87GA176514 | 1HGCR2F87GA144663 | 1HGCR2F87GA185312 | 1HGCR2F87GA118080 | 1HGCR2F87GA104387 | 1HGCR2F87GA180837; 1HGCR2F87GA113462; 1HGCR2F87GA128768 | 1HGCR2F87GA189456 | 1HGCR2F87GA157364; 1HGCR2F87GA113235

1HGCR2F87GA114613; 1HGCR2F87GA121528

1HGCR2F87GA119200 | 1HGCR2F87GA184600 | 1HGCR2F87GA134442; 1HGCR2F87GA152701 | 1HGCR2F87GA102753 | 1HGCR2F87GA119813; 1HGCR2F87GA149832 | 1HGCR2F87GA113249 |

1HGCR2F87GA125921

; 1HGCR2F87GA194477; 1HGCR2F87GA191885 | 1HGCR2F87GA126017; 1HGCR2F87GA163150; 1HGCR2F87GA191532 | 1HGCR2F87GA131010 | 1HGCR2F87GA185519

1HGCR2F87GA154139 | 1HGCR2F87GA107919; 1HGCR2F87GA118340; 1HGCR2F87GA180000; 1HGCR2F87GA101389; 1HGCR2F87GA154450 | 1HGCR2F87GA150009

1HGCR2F87GA173564 | 1HGCR2F87GA139723 | 1HGCR2F87GA116832 | 1HGCR2F87GA194110 | 1HGCR2F87GA168428

1HGCR2F87GA154335; 1HGCR2F87GA157445 | 1HGCR2F87GA190283 | 1HGCR2F87GA177873 | 1HGCR2F87GA188887

1HGCR2F87GA158661 | 1HGCR2F87GA157851 | 1HGCR2F87GA143559; 1HGCR2F87GA121495; 1HGCR2F87GA163536 | 1HGCR2F87GA190879 | 1HGCR2F87GA171975; 1HGCR2F87GA111095

1HGCR2F87GA194673 | 1HGCR2F87GA168882 | 1HGCR2F87GA176545 | 1HGCR2F87GA162449 | 1HGCR2F87GA155551 | 1HGCR2F87GA164993

1HGCR2F87GA186167; 1HGCR2F87GA184502 | 1HGCR2F87GA167554 | 1HGCR2F87GA168073 | 1HGCR2F87GA106897; 1HGCR2F87GA198271 | 1HGCR2F87GA181647 |

1HGCR2F87GA189280

| 1HGCR2F87GA181308; 1HGCR2F87GA123134 | 1HGCR2F87GA173936; 1HGCR2F87GA133372; 1HGCR2F87GA123652 | 1HGCR2F87GA163374 | 1HGCR2F87GA151144

1HGCR2F87GA116877 | 1HGCR2F87GA169840 | 1HGCR2F87GA136367 | 1HGCR2F87GA129743 | 1HGCR2F87GA125952; 1HGCR2F87GA181857; 1HGCR2F87GA181826 | 1HGCR2F87GA144873 | 1HGCR2F87GA169515 | 1HGCR2F87GA176139 | 1HGCR2F87GA153489 | 1HGCR2F87GA175878; 1HGCR2F87GA142878

1HGCR2F87GA128320 | 1HGCR2F87GA100372 | 1HGCR2F87GA104213

1HGCR2F87GA150981 | 1HGCR2F87GA127815 | 1HGCR2F87GA162810 | 1HGCR2F87GA163827 | 1HGCR2F87GA158353 | 1HGCR2F87GA143917 |

1HGCR2F87GA194964

| 1HGCR2F87GA186864 | 1HGCR2F87GA163181 | 1HGCR2F87GA146509 | 1HGCR2F87GA166971 | 1HGCR2F87GA104115; 1HGCR2F87GA167618 | 1HGCR2F87GA189831; 1HGCR2F87GA181468 | 1HGCR2F87GA125238 | 1HGCR2F87GA175590; 1HGCR2F87GA124221 | 1HGCR2F87GA184709 | 1HGCR2F87GA169921 |

1HGCR2F87GA133890

; 1HGCR2F87GA126163 | 1HGCR2F87GA129063; 1HGCR2F87GA178165 | 1HGCR2F87GA153556 | 1HGCR2F87GA156716 | 1HGCR2F87GA179784 | 1HGCR2F87GA169806 | 1HGCR2F87GA137275 | 1HGCR2F87GA131220 | 1HGCR2F87GA178988

1HGCR2F87GA128270; 1HGCR2F87GA126504 | 1HGCR2F87GA103482 | 1HGCR2F87GA192129; 1HGCR2F87GA198478 | 1HGCR2F87GA195791; 1HGCR2F87GA198738 | 1HGCR2F87GA120492 |

1HGCR2F87GA189036

| 1HGCR2F87GA121089 | 1HGCR2F87GA100632; 1HGCR2F87GA139916; 1HGCR2F87GA141729 | 1HGCR2F87GA138622; 1HGCR2F87GA149507 | 1HGCR2F87GA187920 | 1HGCR2F87GA100159; 1HGCR2F87GA130908 | 1HGCR2F87GA133811

1HGCR2F87GA158711

; 1HGCR2F87GA180160 | 1HGCR2F87GA161656 | 1HGCR2F87GA124056 | 1HGCR2F87GA134182 | 1HGCR2F87GA154352 |

1HGCR2F87GA112781

| 1HGCR2F87GA103529; 1HGCR2F87GA163164

1HGCR2F87GA198450; 1HGCR2F87GA176626 | 1HGCR2F87GA145991 | 1HGCR2F87GA114305 | 1HGCR2F87GA114370 | 1HGCR2F87GA114272; 1HGCR2F87GA159826

1HGCR2F87GA187416; 1HGCR2F87GA115230 | 1HGCR2F87GA133694

1HGCR2F87GA133582 | 1HGCR2F87GA116068; 1HGCR2F87GA170146; 1HGCR2F87GA176755 | 1HGCR2F87GA141780; 1HGCR2F87GA145800 | 1HGCR2F87GA100968 | 1HGCR2F87GA160894 |

1HGCR2F87GA131900

; 1HGCR2F87GA115387 | 1HGCR2F87GA161673 | 1HGCR2F87GA130522; 1HGCR2F87GA144761; 1HGCR2F87GA196536

1HGCR2F87GA170454 | 1HGCR2F87GA135879; 1HGCR2F87GA169773 | 1HGCR2F87GA135784 | 1HGCR2F87GA164976; 1HGCR2F87GA138569 | 1HGCR2F87GA173855; 1HGCR2F87GA141178; 1HGCR2F87GA117298; 1HGCR2F87GA179834 | 1HGCR2F87GA118631

1HGCR2F87GA155811; 1HGCR2F87GA150902; 1HGCR2F87GA127863 | 1HGCR2F87GA100534 | 1HGCR2F87GA176805; 1HGCR2F87GA168106; 1HGCR2F87GA196133 | 1HGCR2F87GA145666; 1HGCR2F87GA112649 | 1HGCR2F87GA127782 | 1HGCR2F87GA120783 | 1HGCR2F87GA172995 | 1HGCR2F87GA114692; 1HGCR2F87GA129497; 1HGCR2F87GA110058 | 1HGCR2F87GA126230 | 1HGCR2F87GA172074 | 1HGCR2F87GA162421 | 1HGCR2F87GA182037 | 1HGCR2F87GA131623 | 1HGCR2F87GA131668 | 1HGCR2F87GA156621 | 1HGCR2F87GA164332 | 1HGCR2F87GA146803 | 1HGCR2F87GA181034 | 1HGCR2F87GA112831 | 1HGCR2F87GA117155; 1HGCR2F87GA133145; 1HGCR2F87GA123831 | 1HGCR2F87GA154156 | 1HGCR2F87GA120184 | 1HGCR2F87GA161852 | 1HGCR2F87GA166050 | 1HGCR2F87GA134022

1HGCR2F87GA135753 | 1HGCR2F87GA186458; 1HGCR2F87GA102431 | 1HGCR2F87GA122534

1HGCR2F87GA146980 | 1HGCR2F87GA168655; 1HGCR2F87GA181017

1HGCR2F87GA115406; 1HGCR2F87GA130987 | 1HGCR2F87GA140693 | 1HGCR2F87GA123229 | 1HGCR2F87GA136434; 1HGCR2F87GA169191 | 1HGCR2F87GA179171 | 1HGCR2F87GA121741 | 1HGCR2F87GA106107; 1HGCR2F87GA106236 | 1HGCR2F87GA155825 | 1HGCR2F87GA173127 | 1HGCR2F87GA120458; 1HGCR2F87GA150446; 1HGCR2F87GA157185; 1HGCR2F87GA118659 | 1HGCR2F87GA100386 | 1HGCR2F87GA107967; 1HGCR2F87GA183155

1HGCR2F87GA156988 | 1HGCR2F87GA107290 | 1HGCR2F87GA137454 | 1HGCR2F87GA144162 | 1HGCR2F87GA189604 | 1HGCR2F87GA132092 | 1HGCR2F87GA157610; 1HGCR2F87GA198836; 1HGCR2F87GA109380; 1HGCR2F87GA115857 | 1HGCR2F87GA175881

1HGCR2F87GA172978 | 1HGCR2F87GA182829; 1HGCR2F87GA142850 | 1HGCR2F87GA135669; 1HGCR2F87GA121383 | 1HGCR2F87GA120668 | 1HGCR2F87GA113400; 1HGCR2F87GA166548 | 1HGCR2F87GA177484

1HGCR2F87GA128026 | 1HGCR2F87GA176965 | 1HGCR2F87GA166372 | 1HGCR2F87GA113803 | 1HGCR2F87GA189540 | 1HGCR2F87GA193698 | 1HGCR2F87GA150852 | 1HGCR2F87GA187061 | 1HGCR2F87GA149023 | 1HGCR2F87GA134036 | 1HGCR2F87GA117530 | 1HGCR2F87GA123800 | 1HGCR2F87GA179736 | 1HGCR2F87GA197847 | 1HGCR2F87GA155517 | 1HGCR2F87GA190865 | 1HGCR2F87GA171426;

1HGCR2F87GA171345

| 1HGCR2F87GA166002; 1HGCR2F87GA166386 | 1HGCR2F87GA169255 | 1HGCR2F87GA104762; 1HGCR2F87GA151466; 1HGCR2F87GA138278 | 1HGCR2F87GA120413

1HGCR2F87GA164413; 1HGCR2F87GA193104 | 1HGCR2F87GA131993 | 1HGCR2F87GA136952 | 1HGCR2F87GA193622; 1HGCR2F87GA198433; 1HGCR2F87GA132755 | 1HGCR2F87GA198111 | 1HGCR2F87GA149135 |

1HGCR2F87GA192616

| 1HGCR2F87GA187500 | 1HGCR2F87GA106608 | 1HGCR2F87GA115910

1HGCR2F87GA183401 | 1HGCR2F87GA187044 | 1HGCR2F87GA173533

1HGCR2F87GA191370 | 1HGCR2F87GA105023; 1HGCR2F87GA109332 | 1HGCR2F87GA157509 | 1HGCR2F87GA136286 | 1HGCR2F87GA194558 | 1HGCR2F87GA180045

1HGCR2F87GA155792 | 1HGCR2F87GA103014 | 1HGCR2F87GA173337 | 1HGCR2F87GA139172 | 1HGCR2F87GA131783 | 1HGCR2F87GA111601 | 1HGCR2F87GA136773 | 1HGCR2F87GA189408 | 1HGCR2F87GA139821 | 1HGCR2F87GA115731; 1HGCR2F87GA195693 | 1HGCR2F87GA148874 | 1HGCR2F87GA126910 | 1HGCR2F87GA128236

1HGCR2F87GA117253; 1HGCR2F87GA188940; 1HGCR2F87GA158370

1HGCR2F87GA111985 | 1HGCR2F87GA135087; 1HGCR2F87GA117477

1HGCR2F87GA173502 | 1HGCR2F87GA110397 | 1HGCR2F87GA181924 | 1HGCR2F87GA125546 | 1HGCR2F87GA183124 | 1HGCR2F87GA154786; 1HGCR2F87GA142668; 1HGCR2F87GA164489 | 1HGCR2F87GA104888 | 1HGCR2F87GA153315 | 1HGCR2F87GA193863; 1HGCR2F87GA153783 | 1HGCR2F87GA174715 | 1HGCR2F87GA155968 | 1HGCR2F87GA188548 | 1HGCR2F87GA193782; 1HGCR2F87GA160863 | 1HGCR2F87GA120363; 1HGCR2F87GA150124 | 1HGCR2F87GA190378; 1HGCR2F87GA133680 | 1HGCR2F87GA185889 | 1HGCR2F87GA199890 | 1HGCR2F87GA158479 | 1HGCR2F87GA190185 | 1HGCR2F87GA158577 | 1HGCR2F87GA115812 | 1HGCR2F87GA151239 | 1HGCR2F87GA139169 | 1HGCR2F87GA199758

1HGCR2F87GA102607; 1HGCR2F87GA163729; 1HGCR2F87GA189635; 1HGCR2F87GA146302 | 1HGCR2F87GA188291 | 1HGCR2F87GA170194; 1HGCR2F87GA144355; 1HGCR2F87GA195385 | 1HGCR2F87GA123716 | 1HGCR2F87GA131489 | 1HGCR2F87GA119083; 1HGCR2F87GA156358; 1HGCR2F87GA174942 | 1HGCR2F87GA128463 | 1HGCR2F87GA153430 | 1HGCR2F87GA139608; 1HGCR2F87GA162709; 1HGCR2F87GA149376 | 1HGCR2F87GA141097 | 1HGCR2F87GA186282

1HGCR2F87GA135039

| 1HGCR2F87GA193989; 1HGCR2F87GA128690 | 1HGCR2F87GA131475 | 1HGCR2F87GA175749 | 1HGCR2F87GA169790 | 1HGCR2F87GA191661; 1HGCR2F87GA111680; 1HGCR2F87GA196584 | 1HGCR2F87GA113963 | 1HGCR2F87GA196438; 1HGCR2F87GA179994 | 1HGCR2F87GA188856 | 1HGCR2F87GA158997

1HGCR2F87GA188453

1HGCR2F87GA150172 | 1HGCR2F87GA183592; 1HGCR2F87GA128981 | 1HGCR2F87GA142363

1HGCR2F87GA125076; 1HGCR2F87GA163231

1HGCR2F87GA122095;

1HGCR2F87GA1389611HGCR2F87GA116698; 1HGCR2F87GA173595; 1HGCR2F87GA112411; 1HGCR2F87GA191319 | 1HGCR2F87GA176657; 1HGCR2F87GA173659 | 1HGCR2F87GA108794; 1HGCR2F87GA136806 | 1HGCR2F87GA152830 | 1HGCR2F87GA197945; 1HGCR2F87GA132884

1HGCR2F87GA148907; 1HGCR2F87GA100369 | 1HGCR2F87GA173953 | 1HGCR2F87GA147871 | 1HGCR2F87GA183060 | 1HGCR2F87GA141696 | 1HGCR2F87GA174990; 1HGCR2F87GA169420 | 1HGCR2F87GA114806; 1HGCR2F87GA190042 | 1HGCR2F87GA159910; 1HGCR2F87GA112182 | 1HGCR2F87GA174441 | 1HGCR2F87GA115566 | 1HGCR2F87GA109489 | 1HGCR2F87GA136787 | 1HGCR2F87GA171636 | 1HGCR2F87GA158532

1HGCR2F87GA102378 | 1HGCR2F87GA123926 | 1HGCR2F87GA119469 | 1HGCR2F87GA110061 | 1HGCR2F87GA114188; 1HGCR2F87GA144551; 1HGCR2F87GA165870 | 1HGCR2F87GA152133 | 1HGCR2F87GA129371; 1HGCR2F87GA186749; 1HGCR2F87GA166680 | 1HGCR2F87GA183317 | 1HGCR2F87GA172415 | 1HGCR2F87GA113123; 1HGCR2F87GA136630 | 1HGCR2F87GA181048

1HGCR2F87GA131816 | 1HGCR2F87GA104325; 1HGCR2F87GA195998; 1HGCR2F87GA165920

1HGCR2F87GA175959 | 1HGCR2F87GA102641 | 1HGCR2F87GA171801 | 1HGCR2F87GA117415; 1HGCR2F87GA102767; 1HGCR2F87GA167229 | 1HGCR2F87GA126924 | 1HGCR2F87GA106561 | 1HGCR2F87GA177808 | 1HGCR2F87GA139494 | 1HGCR2F87GA143741; 1HGCR2F87GA184192 | 1HGCR2F87GA142993; 1HGCR2F87GA187478 | 1HGCR2F87GA175363

1HGCR2F87GA121657 | 1HGCR2F87GA188484 | 1HGCR2F87GA113090 | 1HGCR2F87GA196455 | 1HGCR2F87GA151614

1HGCR2F87GA151578; 1HGCR2F87GA187612; 1HGCR2F87GA130181

1HGCR2F87GA189912 | 1HGCR2F87GA156862 | 1HGCR2F87GA166419; 1HGCR2F87GA139804 | 1HGCR2F87GA128477 | 1HGCR2F87GA198917 | 1HGCR2F87GA113736 | 1HGCR2F87GA147031; 1HGCR2F87GA142699 | 1HGCR2F87GA132366 | 1HGCR2F87GA134411; 1HGCR2F87GA161916

1HGCR2F87GA128639

1HGCR2F87GA183866; 1HGCR2F87GA145652 | 1HGCR2F87GA123411; 1HGCR2F87GA149068 | 1HGCR2F87GA187691; 1HGCR2F87GA174553 | 1HGCR2F87GA168462; 1HGCR2F87GA120704 | 1HGCR2F87GA149085; 1HGCR2F87GA121478 | 1HGCR2F87GA136319 | 1HGCR2F87GA104972 | 1HGCR2F87GA126423 | 1HGCR2F87GA133985; 1HGCR2F87GA120816 | 1HGCR2F87GA161057 | 1HGCR2F87GA106981

1HGCR2F87GA159597; 1HGCR2F87GA167747; 1HGCR2F87GA117611 | 1HGCR2F87GA118807; 1HGCR2F87GA182975; 1HGCR2F87GA114417 | 1HGCR2F87GA188954 | 1HGCR2F87GA113977 | 1HGCR2F87GA108634 | 1HGCR2F87GA136532 | 1HGCR2F87GA192325; 1HGCR2F87GA101540 | 1HGCR2F87GA181700; 1HGCR2F87GA172169 | 1HGCR2F87GA163598 | 1HGCR2F87GA111081; 1HGCR2F87GA106737; 1HGCR2F87GA158272; 1HGCR2F87GA196603; 1HGCR2F87GA182247

1HGCR2F87GA166906 | 1HGCR2F87GA122999 | 1HGCR2F87GA179218 | 1HGCR2F87GA170373 | 1HGCR2F87GA196083; 1HGCR2F87GA117009 |

1HGCR2F87GA115597

; 1HGCR2F87GA197198; 1HGCR2F87GA184712 | 1HGCR2F87GA185956 | 1HGCR2F87GA161818; 1HGCR2F87GA151256; 1HGCR2F87GA173063; 1HGCR2F87GA172110 |

1HGCR2F87GA162984

| 1HGCR2F87GA155307; 1HGCR2F87GA105846

1HGCR2F87GA138359 | 1HGCR2F87GA154478 | 1HGCR2F87GA193524 | 1HGCR2F87GA157574; 1HGCR2F87GA159485; 1HGCR2F87GA117589 | 1HGCR2F87GA133968 | 1HGCR2F87GA138460 | 1HGCR2F87GA160216; 1HGCR2F87GA164251

1HGCR2F87GA131086

; 1HGCR2F87GA129189; 1HGCR2F87GA108746; 1HGCR2F87GA105832 | 1HGCR2F87GA106284 | 1HGCR2F87GA142055 | 1HGCR2F87GA137468 | 1HGCR2F87GA112506 | 1HGCR2F87GA149698 | 1HGCR2F87GA179378 | 1HGCR2F87GA130360 | 1HGCR2F87GA107080; 1HGCR2F87GA163679 | 1HGCR2F87GA128334 | 1HGCR2F87GA145733

1HGCR2F87GA170079; 1HGCR2F87GA145909 | 1HGCR2F87GA162550 | 1HGCR2F87GA190705 | 1HGCR2F87GA164704; 1HGCR2F87GA197041; 1HGCR2F87GA181888 | 1HGCR2F87GA166677 | 1HGCR2F87GA136224

1HGCR2F87GA178313; 1HGCR2F87GA190638; 1HGCR2F87GA131170 | 1HGCR2F87GA167389; 1HGCR2F87GA141214

1HGCR2F87GA124204

1HGCR2F87GA177825

1HGCR2F87GA148261 | 1HGCR2F87GA123148 | 1HGCR2F87GA113428 | 1HGCR2F87GA149409 | 1HGCR2F87GA127314; 1HGCR2F87GA161026; 1HGCR2F87GA139737 | 1HGCR2F87GA115647 | 1HGCR2F87GA124686 | 1HGCR2F87GA120962; 1HGCR2F87GA188176; 1HGCR2F87GA138345; 1HGCR2F87GA163892 | 1HGCR2F87GA185374; 1HGCR2F87GA180627 | 1HGCR2F87GA191028; 1HGCR2F87GA125384 | 1HGCR2F87GA157347 | 1HGCR2F87GA158417; 1HGCR2F87GA196701 | 1HGCR2F87GA109296 | 1HGCR2F87GA108469 |

1HGCR2F87GA112148

| 1HGCR2F87GA176111 | 1HGCR2F87GA131038 | 1HGCR2F87GA135834; 1HGCR2F87GA107046 | 1HGCR2F87GA132044 | 1HGCR2F87GA108844; 1HGCR2F87GA101098; 1HGCR2F87GA184967 | 1HGCR2F87GA162158 | 1HGCR2F87GA129726; 1HGCR2F87GA116362; 1HGCR2F87GA145439 | 1HGCR2F87GA155050 | 1HGCR2F87GA106219

1HGCR2F87GA141651 | 1HGCR2F87GA113722 | 1HGCR2F87GA181079 | 1HGCR2F87GA101263

1HGCR2F87GA109816 | 1HGCR2F87GA141875 | 1HGCR2F87GA196827 | 1HGCR2F87GA180689 | 1HGCR2F87GA138751 | 1HGCR2F87GA168431; 1HGCR2F87GA154609; 1HGCR2F87GA123358; 1HGCR2F87GA155548; 1HGCR2F87GA193992; 1HGCR2F87GA117737 | 1HGCR2F87GA158157; 1HGCR2F87GA178764 | 1HGCR2F87GA118662 | 1HGCR2F87GA133193; 1HGCR2F87GA191479; 1HGCR2F87GA106026 | 1HGCR2F87GA157266; 1HGCR2F87GA103403 | 1HGCR2F87GA179087 | 1HGCR2F87GA167179 | 1HGCR2F87GA120881; 1HGCR2F87GA147286 | 1HGCR2F87GA198397 | 1HGCR2F87GA143951 | 1HGCR2F87GA132383; 1HGCR2F87GA150818; 1HGCR2F87GA164380 | 1HGCR2F87GA103935 | 1HGCR2F87GA170700 | 1HGCR2F87GA162323 | 1HGCR2F87GA147708 | 1HGCR2F87GA109752 | 1HGCR2F87GA151483; 1HGCR2F87GA108097 | 1HGCR2F87GA151936 | 1HGCR2F87GA156893 | 1HGCR2F87GA136448 | 1HGCR2F87GA167361; 1HGCR2F87GA110626 | 1HGCR2F87GA107760 | 1HGCR2F87GA195595; 1HGCR2F87GA159714 | 1HGCR2F87GA123005 | 1HGCR2F87GA141844; 1HGCR2F87GA146414 | 1HGCR2F87GA183107 | 1HGCR2F87GA100713 | 1HGCR2F87GA100128; 1HGCR2F87GA116927 | 1HGCR2F87GA139186 | 1HGCR2F87GA132187 | 1HGCR2F87GA180904 | 1HGCR2F87GA176237 | 1HGCR2F87GA107404 | 1HGCR2F87GA189599 | 1HGCR2F87GA128706 | 1HGCR2F87GA169448

1HGCR2F87GA177517; 1HGCR2F87GA129337 | 1HGCR2F87GA128916 | 1HGCR2F87GA146784 | 1HGCR2F87GA101151

1HGCR2F87GA109492; 1HGCR2F87GA135090 | 1HGCR2F87GA146963; 1HGCR2F87GA166131; 1HGCR2F87GA151449 | 1HGCR2F87GA133078 | 1HGCR2F87GA192681 | 1HGCR2F87GA132948 | 1HGCR2F87GA140841; 1HGCR2F87GA168736

1HGCR2F87GA165075; 1HGCR2F87GA176173; 1HGCR2F87GA156554 | 1HGCR2F87GA141987; 1HGCR2F87GA161849; 1HGCR2F87GA113719 | 1HGCR2F87GA102543 | 1HGCR2F87GA149569 | 1HGCR2F87GA101490 | 1HGCR2F87GA190316 | 1HGCR2F87GA182250; 1HGCR2F87GA126373; 1HGCR2F87GA108651 | 1HGCR2F87GA136031; 1HGCR2F87GA136515; 1HGCR2F87GA140127 | 1HGCR2F87GA105054; 1HGCR2F87GA161639 | 1HGCR2F87GA119634; 1HGCR2F87GA168672 | 1HGCR2F87GA134148; 1HGCR2F87GA115020 | 1HGCR2F87GA142329

1HGCR2F87GA154996; 1HGCR2F87GA167036 | 1HGCR2F87GA114594; 1HGCR2F87GA161334; 1HGCR2F87GA120671 | 1HGCR2F87GA199906; 1HGCR2F87GA164556 | 1HGCR2F87GA108908 |

1HGCR2F87GA197816

| 1HGCR2F87GA140015 | 1HGCR2F87GA133632 | 1HGCR2F87GA123277 | 1HGCR2F87GA188386 | 1HGCR2F87GA196066 | 1HGCR2F87GA145554; 1HGCR2F87GA109377 | 1HGCR2F87GA110142 | 1HGCR2F87GA148535; 1HGCR2F87GA137714 | 1HGCR2F87GA172222

1HGCR2F87GA104051; 1HGCR2F87GA137227; 1HGCR2F87GA158420 | 1HGCR2F87GA148793; 1HGCR2F87GA133761 | 1HGCR2F87GA129614; 1HGCR2F87GA104650

1HGCR2F87GA166937 | 1HGCR2F87GA171538 | 1HGCR2F87GA127457 | 1HGCR2F87GA180952 | 1HGCR2F87GA125255 | 1HGCR2F87GA175444 | 1HGCR2F87GA103272 | 1HGCR2F87GA131413 | 1HGCR2F87GA141813 | 1HGCR2F87GA115390 | 1HGCR2F87GA152567 | 1HGCR2F87GA139530 | 1HGCR2F87GA160877; 1HGCR2F87GA186640 | 1HGCR2F87GA148633; 1HGCR2F87GA110867 | 1HGCR2F87GA169952; 1HGCR2F87GA102218; 1HGCR2F87GA184855 | 1HGCR2F87GA188601 | 1HGCR2F87GA118354 | 1HGCR2F87GA112599; 1HGCR2F87GA196231 | 1HGCR2F87GA136658 | 1HGCR2F87GA185844

1HGCR2F87GA192406 | 1HGCR2F87GA111811; 1HGCR2F87GA115681; 1HGCR2F87GA178506 | 1HGCR2F87GA172303 | 1HGCR2F87GA112702 | 1HGCR2F87GA163911 | 1HGCR2F87GA186542 | 1HGCR2F87GA182636; 1HGCR2F87GA183236 | 1HGCR2F87GA129578 | 1HGCR2F87GA137907 | 1HGCR2F87GA171586 | 1HGCR2F87GA110853 | 1HGCR2F87GA101361

1HGCR2F87GA107399

; 1HGCR2F87GA148678; 1HGCR2F87GA188727 | 1HGCR2F87GA173211 | 1HGCR2F87GA134117 | 1HGCR2F87GA170535 | 1HGCR2F87GA115017 | 1HGCR2F87GA171524; 1HGCR2F87GA119620 | 1HGCR2F87GA137969 | 1HGCR2F87GA186637 | 1HGCR2F87GA199470 | 1HGCR2F87GA178327; 1HGCR2F87GA189666

1HGCR2F87GA152679 | 1HGCR2F87GA176593 | 1HGCR2F87GA103885 | 1HGCR2F87GA145702 | 1HGCR2F87GA103028 | 1HGCR2F87GA109587; 1HGCR2F87GA142704; 1HGCR2F87GA144582; 1HGCR2F87GA165657 | 1HGCR2F87GA164461 | 1HGCR2F87GA147546; 1HGCR2F87GA131296

1HGCR2F87GA118922 | 1HGCR2F87GA173967

1HGCR2F87GA154920; 1HGCR2F87GA194043 | 1HGCR2F87GA182457 | 1HGCR2F87GA139057 | 1HGCR2F87GA188405; 1HGCR2F87GA105314 | 1HGCR2F87GA167666; 1HGCR2F87GA122923; 1HGCR2F87GA136109; 1HGCR2F87GA155078 | 1HGCR2F87GA161060; 1HGCR2F87GA137387 | 1HGCR2F87GA138250; 1HGCR2F87GA193085 | 1HGCR2F87GA197122

1HGCR2F87GA178456

1HGCR2F87GA185732 | 1HGCR2F87GA166193 | 1HGCR2F87GA161995 | 1HGCR2F87GA151340 | 1HGCR2F87GA152407 | 1HGCR2F87GA177128 | 1HGCR2F87GA165349 | 1HGCR2F87GA151435; 1HGCR2F87GA124087 | 1HGCR2F87GA172477; 1HGCR2F87GA168414 | 1HGCR2F87GA138748 | 1HGCR2F87GA160068; 1HGCR2F87GA181986; 1HGCR2F87GA180255; 1HGCR2F87GA145876 | 1HGCR2F87GA183835; 1HGCR2F87GA107306 | 1HGCR2F87GA158708; 1HGCR2F87GA164203 | 1HGCR2F87GA189084 | 1HGCR2F87GA122551 | 1HGCR2F87GA168283 | 1HGCR2F87GA163813; 1HGCR2F87GA172205 | 1HGCR2F87GA134232 | 1HGCR2F87GA197962 | 1HGCR2F87GA164895 |

1HGCR2F87GA195094

| 1HGCR2F87GA138247; 1HGCR2F87GA125188; 1HGCR2F87GA194575 |

1HGCR2F87GA166985

; 1HGCR2F87GA121268 | 1HGCR2F87GA186220 | 1HGCR2F87GA102090; 1HGCR2F87GA128513 | 1HGCR2F87GA190073 | 1HGCR2F87GA153928 | 1HGCR2F87GA152438 | 1HGCR2F87GA126664 | 1HGCR2F87GA129483; 1HGCR2F87GA198058 | 1HGCR2F87GA109153 | 1HGCR2F87GA171412 | 1HGCR2F87GA171457 | 1HGCR2F87GA177369 | 1HGCR2F87GA154528 | 1HGCR2F87GA101859 | 1HGCR2F87GA106012; 1HGCR2F87GA107726; 1HGCR2F87GA128950 | 1HGCR2F87GA199226 | 1HGCR2F87GA162855; 1HGCR2F87GA113767 | 1HGCR2F87GA105460; 1HGCR2F87GA152388 | 1HGCR2F87GA154304; 1HGCR2F87GA187724 | 1HGCR2F87GA183513; 1HGCR2F87GA113641 | 1HGCR2F87GA103983 | 1HGCR2F87GA148700 | 1HGCR2F87GA178702 | 1HGCR2F87GA129676; 1HGCR2F87GA166436 | 1HGCR2F87GA113753 | 1HGCR2F87GA146798; 1HGCR2F87GA180420 | 1HGCR2F87GA159101 | 1HGCR2F87GA156618 | 1HGCR2F87GA117687; 1HGCR2F87GA118533 | 1HGCR2F87GA129922 | 1HGCR2F87GA184743 | 1HGCR2F87GA129659 | 1HGCR2F87GA103420 | 1HGCR2F87GA141763 | 1HGCR2F87GA110934 | 1HGCR2F87GA109847 | 1HGCR2F87GA194480

1HGCR2F87GA157803 | 1HGCR2F87GA153492 | 1HGCR2F87GA147076; 1HGCR2F87GA168817; 1HGCR2F87GA104261; 1HGCR2F87GA130567; 1HGCR2F87GA165397 | 1HGCR2F87GA169658 | 1HGCR2F87GA108181 | 1HGCR2F87GA166162; 1HGCR2F87GA182314; 1HGCR2F87GA181020

1HGCR2F87GA135459 | 1HGCR2F87GA197573; 1HGCR2F87GA142881; 1HGCR2F87GA103059 | 1HGCR2F87GA118211; 1HGCR2F87GA192955 | 1HGCR2F87GA134067; 1HGCR2F87GA114353 | 1HGCR2F87GA198061; 1HGCR2F87GA185875; 1HGCR2F87GA159728 | 1HGCR2F87GA193538 | 1HGCR2F87GA143657 | 1HGCR2F87GA148924; 1HGCR2F87GA163343 | 1HGCR2F87GA187156; 1HGCR2F87GA170549 | 1HGCR2F87GA154982 | 1HGCR2F87GA115096 | 1HGCR2F87GA107032

1HGCR2F87GA111176; 1HGCR2F87GA118225 | 1HGCR2F87GA148017 | 1HGCR2F87GA185505; 1HGCR2F87GA122582 | 1HGCR2F87GA183270 | 1HGCR2F87GA150477 | 1HGCR2F87GA134361 | 1HGCR2F87GA175265 | 1HGCR2F87GA179560 | 1HGCR2F87GA195662 | 1HGCR2F87GA188775 | 1HGCR2F87GA193667 | 1HGCR2F87GA173290; 1HGCR2F87GA198965 | 1HGCR2F87GA103918 | 1HGCR2F87GA195841; 1HGCR2F87GA195077 | 1HGCR2F87GA125787

1HGCR2F87GA133937; 1HGCR2F87GA136739 | 1HGCR2F87GA188596 | 1HGCR2F87GA137874 | 1HGCR2F87GA148499 | 1HGCR2F87GA114112 | 1HGCR2F87GA136885 | 1HGCR2F87GA190171 | 1HGCR2F87GA135705 | 1HGCR2F87GA195189 | 1HGCR2F87GA134716 | 1HGCR2F87GA116152 | 1HGCR2F87GA161253 | 1HGCR2F87GA133517 | 1HGCR2F87GA137289; 1HGCR2F87GA115163 | 1HGCR2F87GA191563 | 1HGCR2F87GA110996 | 1HGCR2F87GA137972

1HGCR2F87GA100114 | 1HGCR2F87GA194298 | 1HGCR2F87GA166713 | 1HGCR2F87GA119147; 1HGCR2F87GA145344 | 1HGCR2F87GA113042

1HGCR2F87GA101246 | 1HGCR2F87GA192518; 1HGCR2F87GA160040; 1HGCR2F87GA164637 | 1HGCR2F87GA145778 | 1HGCR2F87GA181390

1HGCR2F87GA184063; 1HGCR2F87GA158627 | 1HGCR2F87GA173984; 1HGCR2F87GA193880

1HGCR2F87GA100680

1HGCR2F87GA116393 | 1HGCR2F87GA181387; 1HGCR2F87GA139978

1HGCR2F87GA173712; 1HGCR2F87GA187979 | 1HGCR2F87GA101232 | 1HGCR2F87GA199842 | 1HGCR2F87GA165254; 1HGCR2F87GA175802 | 1HGCR2F87GA126535 | 1HGCR2F87GA188744; 1HGCR2F87GA157431; 1HGCR2F87GA125689 | 1HGCR2F87GA161835 | 1HGCR2F87GA119116; 1HGCR2F87GA135266 | 1HGCR2F87GA112876 | 1HGCR2F87GA185245; 1HGCR2F87GA171488

1HGCR2F87GA135395 | 1HGCR2F87GA121416 | 1HGCR2F87GA121108 | 1HGCR2F87GA135798

1HGCR2F87GA183172 | 1HGCR2F87GA118368; 1HGCR2F87GA192017; 1HGCR2F87GA166503; 1HGCR2F87GA188193 | 1HGCR2F87GA115051; 1HGCR2F87GA118824 | 1HGCR2F87GA183544 |

1HGCR2F87GA135137

; 1HGCR2F87GA136174 | 1HGCR2F87GA154643; 1HGCR2F87GA153086 | 1HGCR2F87GA185942 | 1HGCR2F87GA167733 | 1HGCR2F87GA160913 | 1HGCR2F87GA154576; 1HGCR2F87GA119777; 1HGCR2F87GA173094 | 1HGCR2F87GA174858 | 1HGCR2F87GA178912 | 1HGCR2F87GA128978; 1HGCR2F87GA148809 | 1HGCR2F87GA139768 | 1HGCR2F87GA155601

1HGCR2F87GA115969; 1HGCR2F87GA135283 | 1HGCR2F87GA159762 | 1HGCR2F87GA161558; 1HGCR2F87GA191854 | 1HGCR2F87GA151760 | 1HGCR2F87GA193409; 1HGCR2F87GA114028; 1HGCR2F87GA125207; 1HGCR2F87GA161897; 1HGCR2F87GA173970 |

1HGCR2F87GA192714

| 1HGCR2F87GA118578 | 1HGCR2F87GA170308; 1HGCR2F87GA190428 | 1HGCR2F87GA199534 | 1HGCR2F87GA148583; 1HGCR2F87GA197864 | 1HGCR2F87GA155565; 1HGCR2F87GA143660 | 1HGCR2F87GA151175 | 1HGCR2F87GA160569; 1HGCR2F87GA111162 | 1HGCR2F87GA187013 | 1HGCR2F87GA169904 | 1HGCR2F87GA164153 | 1HGCR2F87GA106091; 1HGCR2F87GA164945; 1HGCR2F87GA110481; 1HGCR2F87GA104504 |

1HGCR2F87GA183530

| 1HGCR2F87GA116488; 1HGCR2F87GA169613 | 1HGCR2F87GA190008 | 1HGCR2F87GA158367 | 1HGCR2F87GA187934 | 1HGCR2F87GA169272 | 1HGCR2F87GA196620 | 1HGCR2F87GA179767

1HGCR2F87GA160782; 1HGCR2F87GA169563 | 1HGCR2F87GA142816; 1HGCR2F87GA161351 | 1HGCR2F87GA182460 | 1HGCR2F87GA116457

1HGCR2F87GA113333; 1HGCR2F87GA120069; 1HGCR2F87GA152052; 1HGCR2F87GA189733; 1HGCR2F87GA123537 | 1HGCR2F87GA121691; 1HGCR2F87GA187027; 1HGCR2F87GA117771 | 1HGCR2F87GA111257 | 1HGCR2F87GA179235 | 1HGCR2F87GA198142; 1HGCR2F87GA128723 | 1HGCR2F87GA142038; 1HGCR2F87GA132657 | 1HGCR2F87GA197542 | 1HGCR2F87GA154111 | 1HGCR2F87GA168963 | 1HGCR2F87GA127460; 1HGCR2F87GA149880; 1HGCR2F87GA130729

1HGCR2F87GA193815 | 1HGCR2F87GA183429; 1HGCR2F87GA179980 | 1HGCR2F87GA183849 | 1HGCR2F87GA155338 | 1HGCR2F87GA112229; 1HGCR2F87GA151287; 1HGCR2F87GA125286 | 1HGCR2F87GA139334; 1HGCR2F87GA199307; 1HGCR2F87GA178022 | 1HGCR2F87GA113378 | 1HGCR2F87GA171622 | 1HGCR2F87GA151032; 1HGCR2F87GA174830; 1HGCR2F87GA105801 | 1HGCR2F87GA192874 | 1HGCR2F87GA168798 | 1HGCR2F87GA133047 | 1HGCR2F87GA185181; 1HGCR2F87GA105152 | 1HGCR2F87GA152696 | 1HGCR2F87GA135056; 1HGCR2F87GA171670

1HGCR2F87GA157008; 1HGCR2F87GA170812 | 1HGCR2F87GA165058 | 1HGCR2F87GA185049; 1HGCR2F87GA138264; 1HGCR2F87GA149443 | 1HGCR2F87GA192678 | 1HGCR2F87GA121366 | 1HGCR2F87GA111579 | 1HGCR2F87GA118385 | 1HGCR2F87GA161446 | 1HGCR2F87GA101943 | 1HGCR2F87GA164850 | 1HGCR2F87GA177615

1HGCR2F87GA145070 | 1HGCR2F87GA126194 | 1HGCR2F87GA180577; 1HGCR2F87GA115714; 1HGCR2F87GA113218 | 1HGCR2F87GA156537; 1HGCR2F87GA148308 | 1HGCR2F87GA107287 | 1HGCR2F87GA184824; 1HGCR2F87GA174777; 1HGCR2F87GA165352 | 1HGCR2F87GA101876 | 1HGCR2F87GA160975 | 1HGCR2F87GA166369 | 1HGCR2F87GA175086 | 1HGCR2F87GA129435; 1HGCR2F87GA199856 | 1HGCR2F87GA199422 | 1HGCR2F87GA107354 | 1HGCR2F87GA155419; 1HGCR2F87GA133324 | 1HGCR2F87GA117060 | 1HGCR2F87GA174021; 1HGCR2F87GA121805; 1HGCR2F87GA119956 | 1HGCR2F87GA148079 | 1HGCR2F87GA164248 | 1HGCR2F87GA100484 | 1HGCR2F87GA158580

1HGCR2F87GA126258; 1HGCR2F87GA132593;

1HGCR2F87GA174097

| 1HGCR2F87GA143822

1HGCR2F87GA146347 | 1HGCR2F87GA160507 | 1HGCR2F87GA162595; 1HGCR2F87GA118189 | 1HGCR2F87GA195788 | 1HGCR2F87GA119679 | 1HGCR2F87GA110660; 1HGCR2F87GA177209; 1HGCR2F87GA170339; 1HGCR2F87GA185939; 1HGCR2F87GA195340 | 1HGCR2F87GA151595 | 1HGCR2F87GA142279; 1HGCR2F87GA141391 | 1HGCR2F87GA116846 | 1HGCR2F87GA193037; 1HGCR2F87GA130553 | 1HGCR2F87GA195516 | 1HGCR2F87GA194706; 1HGCR2F87GA137440; 1HGCR2F87GA122985 | 1HGCR2F87GA178943; 1HGCR2F87GA186024

1HGCR2F87GA187321 | 1HGCR2F87GA120007 | 1HGCR2F87GA182703; 1HGCR2F87GA117110; 1HGCR2F87GA143853 | 1HGCR2F87GA114627 | 1HGCR2F87GA163777 | 1HGCR2F87GA157977 | 1HGCR2F87GA140418; 1HGCR2F87GA173452; 1HGCR2F87GA183642; 1HGCR2F87GA166792 | 1HGCR2F87GA129046

1HGCR2F87GA107466 | 1HGCR2F87GA186573; 1HGCR2F87GA104373 | 1HGCR2F87GA118063 | 1HGCR2F87GA176903 | 1HGCR2F87GA163049; 1HGCR2F87GA175377 | 1HGCR2F87GA184970 | 1HGCR2F87GA149460 | 1HGCR2F87GA104874; 1HGCR2F87GA160541; 1HGCR2F87GA193846; 1HGCR2F87GA173354 | 1HGCR2F87GA154366 | 1HGCR2F87GA159647 | 1HGCR2F87GA143609

1HGCR2F87GA196164

1HGCR2F87GA111677; 1HGCR2F87GA175234; 1HGCR2F87GA106799 | 1HGCR2F87GA184435

1HGCR2F87GA157378 | 1HGCR2F87GA168087 | 1HGCR2F87GA182555 | 1HGCR2F87GA100937 | 1HGCR2F87GA121139

1HGCR2F87GA184421 | 1HGCR2F87GA167764; 1HGCR2F87GA119424; 1HGCR2F87GA116037 | 1HGCR2F87GA198643

1HGCR2F87GA145974; 1HGCR2F87GA185634 | 1HGCR2F87GA129788 | 1HGCR2F87GA155663; 1HGCR2F87GA187495; 1HGCR2F87GA148194; 1HGCR2F87GA113168 | 1HGCR2F87GA182961;

1HGCR2F87GA184614

| 1HGCR2F87GA116040; 1HGCR2F87GA114515 | 1HGCR2F87GA159292 | 1HGCR2F87GA135400; 1HGCR2F87GA140788 | 1HGCR2F87GA106351 | 1HGCR2F87GA169496

1HGCR2F87GA160927 | 1HGCR2F87GA118404 | 1HGCR2F87GA101926 | 1HGCR2F87GA100663 | 1HGCR2F87GA162872; 1HGCR2F87GA108679 | 1HGCR2F87GA126020 | 1HGCR2F87GA181258; 1HGCR2F87GA173001 | 1HGCR2F87GA101747; 1HGCR2F87GA166307 | 1HGCR2F87GA192552; 1HGCR2F87GA151841 | 1HGCR2F87GA154299; 1HGCR2F87GA163522 | 1HGCR2F87GA163097 | 1HGCR2F87GA175427 | 1HGCR2F87GA152147 | 1HGCR2F87GA128138; 1HGCR2F87GA106849 | 1HGCR2F87GA125529 | 1HGCR2F87GA138409; 1HGCR2F87GA102865

1HGCR2F87GA178666; 1HGCR2F87GA121836; 1HGCR2F87GA114899 | 1HGCR2F87GA109623; 1HGCR2F87GA164752; 1HGCR2F87GA170888 | 1HGCR2F87GA146851 | 1HGCR2F87GA122288; 1HGCR2F87GA190445 | 1HGCR2F87GA155887; 1HGCR2F87GA134621 | 1HGCR2F87GA152097 | 1HGCR2F87GA138233 | 1HGCR2F87GA126468; 1HGCR2F87GA124493 | 1HGCR2F87GA150768 | 1HGCR2F87GA156666 | 1HGCR2F87GA179221 | 1HGCR2F87GA145988; 1HGCR2F87GA139897 | 1HGCR2F87GA100033; 1HGCR2F87GA137955 | 1HGCR2F87GA182040 | 1HGCR2F87GA199811 | 1HGCR2F87GA163424; 1HGCR2F87GA159065 | 1HGCR2F87GA131282 | 1HGCR2F87GA182507; 1HGCR2F87GA101666 | 1HGCR2F87GA180756 | 1HGCR2F87GA159194 |

1HGCR2F87GA1144031HGCR2F87GA187190 | 1HGCR2F87GA150236 | 1HGCR2F87GA150642 | 1HGCR2F87GA195578; 1HGCR2F87GA122694 | 1HGCR2F87GA130620 | 1HGCR2F87GA144212 | 1HGCR2F87GA113915; 1HGCR2F87GA102123 | 1HGCR2F87GA108259 | 1HGCR2F87GA173838 | 1HGCR2F87GA132934 | 1HGCR2F87GA137938 | 1HGCR2F87GA178960 | 1HGCR2F87GA184144 | 1HGCR2F87GA143240 | 1HGCR2F87GA163519 | 1HGCR2F87GA127040; 1HGCR2F87GA180692 | 1HGCR2F87GA139642; 1HGCR2F87GA173807

1HGCR2F87GA164654; 1HGCR2F87GA143920; 1HGCR2F87GA128544 | 1HGCR2F87GA169529 | 1HGCR2F87GA198870; 1HGCR2F87GA116278 | 1HGCR2F87GA152231; 1HGCR2F87GA106365;

1HGCR2F87GA125580

| 1HGCR2F87GA134439 |

1HGCR2F87GA156215

| 1HGCR2F87GA123327; 1HGCR2F87GA133274; 1HGCR2F87GA159664

1HGCR2F87GA108861; 1HGCR2F87GA128737; 1HGCR2F87GA121237 | 1HGCR2F87GA122758 | 1HGCR2F87GA111064 | 1HGCR2F87GA194074 | 1HGCR2F87GA186363 | 1HGCR2F87GA109007 | 1HGCR2F87GA178599

1HGCR2F87GA150043 | 1HGCR2F87GA171197; 1HGCR2F87GA181633

1HGCR2F87GA189943 | 1HGCR2F87GA155159; 1HGCR2F87GA192745 | 1HGCR2F87GA142721; 1HGCR2F87GA187271; 1HGCR2F87GA130777 | 1HGCR2F87GA169983 | 1HGCR2F87GA162077; 1HGCR2F87GA154691 | 1HGCR2F87GA156909 | 1HGCR2F87GA163875 | 1HGCR2F87GA181762 | 1HGCR2F87GA159552; 1HGCR2F87GA102302 | 1HGCR2F87GA147465 | 1HGCR2F87GA120010; 1HGCR2F87GA163925 | 1HGCR2F87GA165271

1HGCR2F87GA164055 | 1HGCR2F87GA184452; 1HGCR2F87GA182233; 1HGCR2F87GA160930; 1HGCR2F87GA101375 | 1HGCR2F87GA195290; 1HGCR2F87GA106429

1HGCR2F87GA122470 | 1HGCR2F87GA112134; 1HGCR2F87GA160362 | 1HGCR2F87GA180286

1HGCR2F87GA117754 | 1HGCR2F87GA184810 | 1HGCR2F87GA130312 | 1HGCR2F87GA163858; 1HGCR2F87GA162998

1HGCR2F87GA129547 | 1HGCR2F87GA192356; 1HGCR2F87GA157820

1HGCR2F87GA132089; 1HGCR2F87GA168977 | 1HGCR2F87GA139012; 1HGCR2F87GA123747 | 1HGCR2F87GA196293; 1HGCR2F87GA136059 | 1HGCR2F87GA107192 | 1HGCR2F87GA153699; 1HGCR2F87GA171040

1HGCR2F87GA172737 | 1HGCR2F87GA128785; 1HGCR2F87GA129385; 1HGCR2F87GA147806 | 1HGCR2F87GA127250; 1HGCR2F87GA147160 | 1HGCR2F87GA102686 |

1HGCR2F87GA176318

| 1HGCR2F87GA148048; 1HGCR2F87GA123960 | 1HGCR2F87GA138877

1HGCR2F87GA137132 | 1HGCR2F87GA193765; 1HGCR2F87GA191398 | 1HGCR2F87GA149829 | 1HGCR2F87GA153010 | 1HGCR2F87GA100792; 1HGCR2F87GA171118; 1HGCR2F87GA172589 | 1HGCR2F87GA146431 | 1HGCR2F87GA127751

1HGCR2F87GA182152 | 1HGCR2F87GA149202; 1HGCR2F87GA151208; 1HGCR2F87GA103000 |

1HGCR2F87GA116684

; 1HGCR2F87GA177498 | 1HGCR2F87GA165531; 1HGCR2F87GA150799; 1HGCR2F87GA172379 | 1HGCR2F87GA109993 | 1HGCR2F87GA126695; 1HGCR2F87GA161690 | 1HGCR2F87GA182376 | 1HGCR2F87GA197086; 1HGCR2F87GA162497 | 1HGCR2F87GA126180; 1HGCR2F87GA145814; 1HGCR2F87GA125644 | 1HGCR2F87GA167862; 1HGCR2F87GA160944 | 1HGCR2F87GA100016; 1HGCR2F87GA121822 | 1HGCR2F87GA134635 | 1HGCR2F87GA162922 | 1HGCR2F87GA120248 | 1HGCR2F87GA199128; 1HGCR2F87GA155386; 1HGCR2F87GA192972 | 1HGCR2F87GA113851 | 1HGCR2F87GA160815 | 1HGCR2F87GA161804; 1HGCR2F87GA146316 | 1HGCR2F87GA186850 |

1HGCR2F87GA133629

; 1HGCR2F87GA194432 | 1HGCR2F87GA178974 | 1HGCR2F87GA164606; 1HGCR2F87GA180434 | 1HGCR2F87GA191000; 1HGCR2F87GA143304 | 1HGCR2F87GA139690; 1HGCR2F87GA153377 | 1HGCR2F87GA173516 | 1HGCR2F87GA196875 | 1HGCR2F87GA176643 | 1HGCR2F87GA156019; 1HGCR2F87GA130939 | 1HGCR2F87GA143402 | 1HGCR2F87GA161267 | 1HGCR2F87GA178862 | 1HGCR2F87GA169028; 1HGCR2F87GA104812; 1HGCR2F87GA172558; 1HGCR2F87GA138815; 1HGCR2F87GA188002; 1HGCR2F87GA109671

1HGCR2F87GA125661; 1HGCR2F87GA114482 | 1HGCR2F87GA117012 | 1HGCR2F87GA186539 | 1HGCR2F87GA179543

1HGCR2F87GA157459 | 1HGCR2F87GA181311; 1HGCR2F87GA145862 | 1HGCR2F87GA134831

1HGCR2F87GA177999;

1HGCR2F87GA123991

| 1HGCR2F87GA174357 | 1HGCR2F87GA133954; 1HGCR2F87GA170003 | 1HGCR2F87GA193135; 1HGCR2F87GA109038 | 1HGCR2F87GA183009

1HGCR2F87GA156389 | 1HGCR2F87GA143576 | 1HGCR2F87GA132982 | 1HGCR2F87GA183754; 1HGCR2F87GA165559; 1HGCR2F87GA161611; 1HGCR2F87GA121187 | 1HGCR2F87GA115471 | 1HGCR2F87GA135431 | 1HGCR2F87GA113106; 1HGCR2F87GA172088 | 1HGCR2F87GA113266

1HGCR2F87GA155209 | 1HGCR2F87GA164167; 1HGCR2F87GA109735

1HGCR2F87GA117365 | 1HGCR2F87GA113686; 1HGCR2F87GA124574; 1HGCR2F87GA176612 | 1HGCR2F87GA178053 | 1HGCR2F87GA178716 | 1HGCR2F87GA104356; 1HGCR2F87GA157834 | 1HGCR2F87GA129645 | 1HGCR2F87GA183737 | 1HGCR2F87GA138863 |

1HGCR2F87GA1869621HGCR2F87GA179669 | 1HGCR2F87GA163715 | 1HGCR2F87GA109251 | 1HGCR2F87GA164699; 1HGCR2F87GA177291; 1HGCR2F87GA152777; 1HGCR2F87GA186279 | 1HGCR2F87GA164086 | 1HGCR2F87GA184564 | 1HGCR2F87GA121576 | 1HGCR2F87GA177193 | 1HGCR2F87GA144372 | 1HGCR2F87GA122341 | 1HGCR2F87GA159938 | 1HGCR2F87GA179297 | 1HGCR2F87GA188632 | 1HGCR2F87GA160278; 1HGCR2F87GA180417 | 1HGCR2F87GA129290 | 1HGCR2F87GA145263 | 1HGCR2F87GA175430 | 1HGCR2F87GA165514; 1HGCR2F87GA195547 | 1HGCR2F87GA179347 | 1HGCR2F87GA147207

1HGCR2F87GA162385 | 1HGCR2F87GA141455; 1HGCR2F87GA104566; 1HGCR2F87GA129810

1HGCR2F87GA176240 | 1HGCR2F87GA195550; 1HGCR2F87GA134389 | 1HGCR2F87GA113932; 1HGCR2F87GA123795 | 1HGCR2F87GA117818; 1HGCR2F87GA161608; 1HGCR2F87GA131315 | 1HGCR2F87GA154724 | 1HGCR2F87GA155288; 1HGCR2F87GA152875 | 1HGCR2F87GA196908; 1HGCR2F87GA193314 | 1HGCR2F87GA199372 | 1HGCR2F87GA174018 | 1HGCR2F87GA156280; 1HGCR2F87GA156571 | 1HGCR2F87GA118614

1HGCR2F87GA173113 | 1HGCR2F87GA181485

1HGCR2F87GA120475; 1HGCR2F87GA141018 | 1HGCR2F87GA196925; 1HGCR2F87GA172981 | 1HGCR2F87GA117575 | 1HGCR2F87GA123442 | 1HGCR2F87GA125837

1HGCR2F87GA105412 | 1HGCR2F87GA135042 | 1HGCR2F87GA187593; 1HGCR2F87GA145831; 1HGCR2F87GA176254 | 1HGCR2F87GA136840 | 1HGCR2F87GA159843 | 1HGCR2F87GA115938 | 1HGCR2F87GA147644 | 1HGCR2F87GA119441 | 1HGCR2F87GA148566 | 1HGCR2F87GA185651; 1HGCR2F87GA144064; 1HGCR2F87GA140838 | 1HGCR2F87GA161141 | 1HGCR2F87GA157221 | 1HGCR2F87GA128124 | 1HGCR2F87GA104163 | 1HGCR2F87GA100338; 1HGCR2F87GA176609 | 1HGCR2F87GA143755; 1HGCR2F87GA190381 | 1HGCR2F87GA166291 | 1HGCR2F87GA161723 | 1HGCR2F87GA166145 | 1HGCR2F87GA154027 | 1HGCR2F87GA152536 | 1HGCR2F87GA153671; 1HGCR2F87GA176870 | 1HGCR2F87GA194768 | 1HGCR2F87GA148292; 1HGCR2F87GA110075 | 1HGCR2F87GA142685 | 1HGCR2F87GA158546; 1HGCR2F87GA123568 | 1HGCR2F87GA121593 | 1HGCR2F87GA156263 | 1HGCR2F87GA148096 | 1HGCR2F87GA130438 | 1HGCR2F87GA165285 | 1HGCR2F87GA165139 | 1HGCR2F87GA187903 | 1HGCR2F87GA162600 | 1HGCR2F87GA119245 | 1HGCR2F87GA151516 | 1HGCR2F87GA157302 | 1HGCR2F87GA124834 | 1HGCR2F87GA139091; 1HGCR2F87GA105328 |

1HGCR2F87GA102199

| 1HGCR2F87GA131959; 1HGCR2F87GA102624 | 1HGCR2F87GA100906; 1HGCR2F87GA156070; 1HGCR2F87GA193801 | 1HGCR2F87GA159888 | 1HGCR2F87GA181275 | 1HGCR2F87GA113770 | 1HGCR2F87GA196309 | 1HGCR2F87GA102204 | 1HGCR2F87GA195287

1HGCR2F87GA189442 | 1HGCR2F87GA147241 | 1HGCR2F87GA145716 | 1HGCR2F87GA141939 | 1HGCR2F87GA126499; 1HGCR2F87GA173998; 1HGCR2F87GA161429; 1HGCR2F87GA122193

1HGCR2F87GA194592 | 1HGCR2F87GA180465 | 1HGCR2F87GA145540 | 1HGCR2F87GA122033 | 1HGCR2F87GA128253 | 1HGCR2F87GA139835; 1HGCR2F87GA153573; 1HGCR2F87GA130116; 1HGCR2F87GA160474 | 1HGCR2F87GA107208 | 1HGCR2F87GA102722 | 1HGCR2F87GA156814 | 1HGCR2F87GA176948;

1HGCR2F87GA172768

| 1HGCR2F87GA158630 | 1HGCR2F87GA112537

1HGCR2F87GA155064; 1HGCR2F87GA140600; 1HGCR2F87GA190543 | 1HGCR2F87GA123361; 1HGCR2F87GA185472 | 1HGCR2F87GA115891 | 1HGCR2F87GA148728 | 1HGCR2F87GA145327 | 1HGCR2F87GA105295 | 1HGCR2F87GA171992

1HGCR2F87GA122257 | 1HGCR2F87GA104342 | 1HGCR2F87GA141035 | 1HGCR2F87GA166128; 1HGCR2F87GA191692 | 1HGCR2F87GA160698 | 1HGCR2F87GA163407

1HGCR2F87GA106723 | 1HGCR2F87GA103031; 1HGCR2F87GA172608; 1HGCR2F87GA186718 | 1HGCR2F87GA111906 | 1HGCR2F87GA149703 | 1HGCR2F87GA182796 | 1HGCR2F87GA182524; 1HGCR2F87GA147837

1HGCR2F87GA100226 | 1HGCR2F87GA141441; 1HGCR2F87GA128317; 1HGCR2F87GA106088 | 1HGCR2F87GA194642; 1HGCR2F87GA151211 | 1HGCR2F87GA158739; 1HGCR2F87GA139320; 1HGCR2F87GA108715 | 1HGCR2F87GA149474 | 1HGCR2F87GA175105 | 1HGCR2F87GA178408 | 1HGCR2F87GA123246; 1HGCR2F87GA100954; 1HGCR2F87GA187240; 1HGCR2F87GA109301; 1HGCR2F87GA147479

1HGCR2F87GA121948 | 1HGCR2F87GA172513 | 1HGCR2F87GA114658 | 1HGCR2F87GA186265; 1HGCR2F87GA126342 | 1HGCR2F87GA135588 | 1HGCR2F87GA137177 | 1HGCR2F87GA178800 | 1HGCR2F87GA184905 | 1HGCR2F87GA183141 | 1HGCR2F87GA133596 | 1HGCR2F87GA154626 | 1HGCR2F87GA103515; 1HGCR2F87GA198741; 1HGCR2F87GA188341 | 1HGCR2F87GA138491

1HGCR2F87GA147059; 1HGCR2F87GA119875 | 1HGCR2F87GA109900; 1HGCR2F87GA140063; 1HGCR2F87GA169689 | 1HGCR2F87GA162516; 1HGCR2F87GA186041 | 1HGCR2F87GA162208; 1HGCR2F87GA109797 | 1HGCR2F87GA141228 |

1HGCR2F87GA114045

; 1HGCR2F87GA165545 | 1HGCR2F87GA113476; 1HGCR2F87GA120847 | 1HGCR2F87GA114465; 1HGCR2F87GA105636 | 1HGCR2F87GA181678; 1HGCR2F87GA125367; 1HGCR2F87GA150141; 1HGCR2F87GA109962 | 1HGCR2F87GA147403 | 1HGCR2F87GA124459; 1HGCR2F87GA154321

1HGCR2F87GA187142 | 1HGCR2F87GA109475; 1HGCR2F87GA186086 | 1HGCR2F87GA156053 | 1HGCR2F87GA198514 | 1HGCR2F87GA153931 | 1HGCR2F87GA120590; 1HGCR2F87GA181969 | 1HGCR2F87GA150317 | 1HGCR2F87GA181597; 1HGCR2F87GA127491 | 1HGCR2F87GA115535 | 1HGCR2F87GA153539 | 1HGCR2F87GA192308 | 1HGCR2F87GA179686 | 1HGCR2F87GA179168; 1HGCR2F87GA138300; 1HGCR2F87GA127958 | 1HGCR2F87GA150382 | 1HGCR2F87GA187769 | 1HGCR2F87GA151337 | 1HGCR2F87GA112540 | 1HGCR2F87GA185777; 1HGCR2F87GA183446; 1HGCR2F87GA157784 | 1HGCR2F87GA131654

1HGCR2F87GA174648; 1HGCR2F87GA186170; 1HGCR2F87GA152259 | 1HGCR2F87GA115082 | 1HGCR2F87GA107421 | 1HGCR2F87GA178411 | 1HGCR2F87GA144985 | 1HGCR2F87GA161348 | 1HGCR2F87GA107161; 1HGCR2F87GA150771 | 1HGCR2F87GA100050

1HGCR2F87GA165626 | 1HGCR2F87GA101330; 1HGCR2F87GA116944

1HGCR2F87GA104860; 1HGCR2F87GA108357 | 1HGCR2F87GA132464 | 1HGCR2F87GA120282 | 1HGCR2F87GA159325; 1HGCR2F87GA186122 | 1HGCR2F87GA182958; 1HGCR2F87GA134893; 1HGCR2F87GA120203 | 1HGCR2F87GA173631 | 1HGCR2F87GA114708 | 1HGCR2F87GA128043 | 1HGCR2F87GA183222 | 1HGCR2F87GA104146 | 1HGCR2F87GA125935 | 1HGCR2F87GA185164 | 1HGCR2F87GA111405; 1HGCR2F87GA132951 | 1HGCR2F87GA166520 | 1HGCR2F87GA128088 | 1HGCR2F87GA176433 | 1HGCR2F87GA118127; 1HGCR2F87GA132349 | 1HGCR2F87GA115860 | 1HGCR2F87GA136479; 1HGCR2F87GA129838 | 1HGCR2F87GA153332 | 1HGCR2F87GA130214

1HGCR2F87GA149166 | 1HGCR2F87GA140175; 1HGCR2F87GA147658; 1HGCR2F87GA156327; 1HGCR2F87GA150267 | 1HGCR2F87GA149264 | 1HGCR2F87GA142556; 1HGCR2F87GA140144; 1HGCR2F87GA157204 | 1HGCR2F87GA172754

1HGCR2F87GA120329 | 1HGCR2F87GA152455; 1HGCR2F87GA151564 |

1HGCR2F87GA178375

; 1HGCR2F87GA173130; 1HGCR2F87GA143691 | 1HGCR2F87GA140113 | 1HGCR2F87GA154190; 1HGCR2F87GA145229 | 1HGCR2F87GA177985 | 1HGCR2F87GA116006 | 1HGCR2F87GA188971 | 1HGCR2F87GA143206 | 1HGCR2F87GA159731 | 1HGCR2F87GA129001 | 1HGCR2F87GA193040 | 1HGCR2F87GA186007 | 1HGCR2F87GA191725 | 1HGCR2F87GA110254

1HGCR2F87GA135428; 1HGCR2F87GA175640 | 1HGCR2F87GA135445 | 1HGCR2F87GA112568 | 1HGCR2F87GA195810 | 1HGCR2F87GA184032 | 1HGCR2F87GA174083 | 1HGCR2F87GA198660 | 1HGCR2F87GA145408; 1HGCR2F87GA119973 | 1HGCR2F87GA137146 | 1HGCR2F87GA174567 | 1HGCR2F87GA109766 | 1HGCR2F87GA164394; 1HGCR2F87GA154755 | 1HGCR2F87GA118032 | 1HGCR2F87GA109234 | 1HGCR2F87GA173757 | 1HGCR2F87GA109542; 1HGCR2F87GA158398 | 1HGCR2F87GA143531; 1HGCR2F87GA135168 | 1HGCR2F87GA114904 | 1HGCR2F87GA120623 | 1HGCR2F87GA140953; 1HGCR2F87GA113624 | 1HGCR2F87GA152410 | 1HGCR2F87GA152634 | 1HGCR2F87GA171605 | 1HGCR2F87GA186489; 1HGCR2F87GA122517 | 1HGCR2F87GA181938 | 1HGCR2F87GA145411 | 1HGCR2F87GA163388 | 1HGCR2F87GA181843 | 1HGCR2F87GA147305; 1HGCR2F87GA139205; 1HGCR2F87GA115261 | 1HGCR2F87GA158790

1HGCR2F87GA189151 | 1HGCR2F87GA110271;

1HGCR2F87GA181325

; 1HGCR2F87GA114529 | 1HGCR2F87GA139687 | 1HGCR2F87GA128561; 1HGCR2F87GA118872; 1HGCR2F87GA108570; 1HGCR2F87GA132660; 1HGCR2F87GA102719

1HGCR2F87GA122310 | 1HGCR2F87GA163021 | 1HGCR2F87GA148387 | 1HGCR2F87GA142301

1HGCR2F87GA171278; 1HGCR2F87GA189344

1HGCR2F87GA100890 | 1HGCR2F87GA160586; 1HGCR2F87GA115129; 1HGCR2F87GA189327 | 1HGCR2F87GA124803; 1HGCR2F87GA110349; 1HGCR2F87GA123943 | 1HGCR2F87GA146011 | 1HGCR2F87GA194625; 1HGCR2F87GA192647; 1HGCR2F87GA175573; 1HGCR2F87GA135347 | 1HGCR2F87GA125496 | 1HGCR2F87GA105040 | 1HGCR2F87GA112733 | 1HGCR2F87GA147675; 1HGCR2F87GA118712 | 1HGCR2F87GA119164 | 1HGCR2F87GA177792 | 1HGCR2F87GA191191 | 1HGCR2F87GA153136 | 1HGCR2F87GA116295; 1HGCR2F87GA168395; 1HGCR2F87GA161494; 1HGCR2F87GA127894 | 1HGCR2F87GA128303 | 1HGCR2F87GA155081; 1HGCR2F87GA167330; 1HGCR2F87GA190896; 1HGCR2F87GA135767 | 1HGCR2F87GA131007 | 1HGCR2F87GA176559; 1HGCR2F87GA137552;

1HGCR2F87GA199145

; 1HGCR2F87GA150219

1HGCR2F87GA193930

1HGCR2F87GA112280

| 1HGCR2F87GA116538 | 1HGCR2F87GA153024

1HGCR2F87GA182118 | 1HGCR2F87GA157901; 1HGCR2F87GA189473 | 1HGCR2F87GA179820; 1HGCR2F87GA126311 |

1HGCR2F87GA177744

; 1HGCR2F87GA142198 | 1HGCR2F87GA103742 | 1HGCR2F87GA135946 | 1HGCR2F87GA123389; 1HGCR2F87GA163102 | 1HGCR2F87GA158658 | 1HGCR2F87GA186234 | 1HGCR2F87GA137048 | 1HGCR2F87GA106303; 1HGCR2F87GA192146; 1HGCR2F87GA102445 | 1HGCR2F87GA164749; 1HGCR2F87GA154237 | 1HGCR2F87GA143268 | 1HGCR2F87GA162113

1HGCR2F87GA146994; 1HGCR2F87GA126339 | 1HGCR2F87GA190574 | 1HGCR2F87GA110478 | 1HGCR2F87GA141357 | 1HGCR2F87GA125918;

1HGCR2F87GA1397711HGCR2F87GA101165 | 1HGCR2F87GA134862; 1HGCR2F87GA170065; 1HGCR2F87GA185214 | 1HGCR2F87GA181972 | 1HGCR2F87GA161527; 1HGCR2F87GA129418 | 1HGCR2F87GA122730; 1HGCR2F87GA163570; 1HGCR2F87GA164265; 1HGCR2F87GA163617 | 1HGCR2F87GA139429; 1HGCR2F87GA177730 | 1HGCR2F87GA160779

1HGCR2F87GA139446 | 1HGCR2F87GA171314 | 1HGCR2F87GA134845 | 1HGCR2F87GA186377; 1HGCR2F87GA190025 |

1HGCR2F87GA108021

| 1HGCR2F87GA125224 | 1HGCR2F87GA171619 | 1HGCR2F87GA117043; 1HGCR2F87GA191434; 1HGCR2F87GA153069 | 1HGCR2F87GA176125

1HGCR2F87GA157316 | 1HGCR2F87GA149944 | 1HGCR2F87GA185018 | 1HGCR2F87GA181423 | 1HGCR2F87GA108424

1HGCR2F87GA150379; 1HGCR2F87GA130875; 1HGCR2F87GA112618; 1HGCR2F87GA107869

1HGCR2F87GA169417 | 1HGCR2F87GA120122 | 1HGCR2F87GA188260

1HGCR2F87GA151077 | 1HGCR2F87GA160135; 1HGCR2F87GA116989 | 1HGCR2F87GA134134 | 1HGCR2F87GA100002 | 1HGCR2F87GA154240 | 1HGCR2F87GA158305 | 1HGCR2F87GA119696; 1HGCR2F87GA169627 | 1HGCR2F87GA173287

1HGCR2F87GA144081 | 1HGCR2F87GA119293; 1HGCR2F87GA158594; 1HGCR2F87GA155176; 1HGCR2F87GA185536

1HGCR2F87GA186685 | 1HGCR2F87GA169188 | 1HGCR2F87GA117236 | 1HGCR2F87GA159874; 1HGCR2F87GA121397; 1HGCR2F87GA111341; 1HGCR2F87GA198125 | 1HGCR2F87GA109427 | 1HGCR2F87GA163326; 1HGCR2F87GA166842 | 1HGCR2F87GA100260; 1HGCR2F87GA176898 | 1HGCR2F87GA172253 | 1HGCR2F87GA132853; 1HGCR2F87GA111646; 1HGCR2F87GA193023; 1HGCR2F87GA168199; 1HGCR2F87GA108617; 1HGCR2F87GA171491; 1HGCR2F87GA129306

1HGCR2F87GA129869 | 1HGCR2F87GA131525 | 1HGCR2F87GA127586 | 1HGCR2F87GA199985 | 1HGCR2F87GA166498; 1HGCR2F87GA136336

1HGCR2F87GA171510; 1HGCR2F87GA151385 | 1HGCR2F87GA108116 | 1HGCR2F87GA185259; 1HGCR2F87GA180496; 1HGCR2F87GA162953 | 1HGCR2F87GA137325 | 1HGCR2F87GA154318

1HGCR2F87GA170356; 1HGCR2F87GA112053 | 1HGCR2F87GA115664; 1HGCR2F87GA122744 | 1HGCR2F87GA109220; 1HGCR2F87GA103336 | 1HGCR2F87GA107872 | 1HGCR2F87GA117124 | 1HGCR2F87GA155985; 1HGCR2F87GA175346 | 1HGCR2F87GA173869; 1HGCR2F87GA191210; 1HGCR2F87GA121559; 1HGCR2F87GA179462 | 1HGCR2F87GA191384; 1HGCR2F87GA199601; 1HGCR2F87GA193796 | 1HGCR2F87GA104714; 1HGCR2F87GA160376 |

1HGCR2F87GA141262

; 1HGCR2F87GA178697 | 1HGCR2F87GA110870; 1HGCR2F87GA187237; 1HGCR2F87GA164279; 1HGCR2F87GA189313 | 1HGCR2F87GA159969 | 1HGCR2F87GA107631; 1HGCR2F87GA112943 | 1HGCR2F87GA165903 | 1HGCR2F87GA125451 | 1HGCR2F87GA140399; 1HGCR2F87GA142931; 1HGCR2F87GA102851

1HGCR2F87GA112408; 1HGCR2F87GA114952 | 1HGCR2F87GA142265 | 1HGCR2F87GA122808; 1HGCR2F87GA168526; 1HGCR2F87GA147692; 1HGCR2F87GA168123 | 1HGCR2F87GA132397 | 1HGCR2F87GA183303; 1HGCR2F87GA124624; 1HGCR2F87GA131573; 1HGCR2F87GA132352 | 1HGCR2F87GA124039; 1HGCR2F87GA157669 | 1HGCR2F87GA110609; 1HGCR2F87GA119987 | 1HGCR2F87GA127006 | 1HGCR2F87GA112957; 1HGCR2F87GA139849 | 1HGCR2F87GA146882; 1HGCR2F87GA167182

1HGCR2F87GA198674 | 1HGCR2F87GA101442; 1HGCR2F87GA167487

1HGCR2F87GA132545

1HGCR2F87GA189358

1HGCR2F87GA131055 | 1HGCR2F87GA197055 | 1HGCR2F87GA128172 | 1HGCR2F87GA154044 | 1HGCR2F87GA110898; 1HGCR2F87GA157798 | 1HGCR2F87GA180563 | 1HGCR2F87GA145120 | 1HGCR2F87GA145635 | 1HGCR2F87GA164217; 1HGCR2F87GA182586 | 1HGCR2F87GA196861; 1HGCR2F87GA100839; 1HGCR2F87GA103708 | 1HGCR2F87GA188081; 1HGCR2F87GA161365 | 1HGCR2F87GA121917 | 1HGCR2F87GA193944; 1HGCR2F87GA151676; 1HGCR2F87GA165383 | 1HGCR2F87GA193264 | 1HGCR2F87GA130732;

1HGCR2F87GA103532

| 1HGCR2F87GA198609; 1HGCR2F87GA145747 | 1HGCR2F87GA164833 | 1HGCR2F87GA199369; 1HGCR2F87GA129242 | 1HGCR2F87GA185455 | 1HGCR2F87GA109864 | 1HGCR2F87GA145473 | 1HGCR2F87GA102915; 1HGCR2F87GA199596 | 1HGCR2F87GA138880; 1HGCR2F87GA159566; 1HGCR2F87GA116426 | 1HGCR2F87GA145313 | 1HGCR2F87GA139544 | 1HGCR2F87GA168641; 1HGCR2F87GA160409 | 1HGCR2F87GA121481 | 1HGCR2F87GA169739; 1HGCR2F87GA102560; 1HGCR2F87GA122422; 1HGCR2F87GA167327; 1HGCR2F87GA147448 | 1HGCR2F87GA195760 | 1HGCR2F87GA124428 | 1HGCR2F87GA124249 | 1HGCR2F87GA192471 | 1HGCR2F87GA145098 | 1HGCR2F87GA129077 | 1HGCR2F87GA135994 | 1HGCR2F87GA140483 | 1HGCR2F87GA154223; 1HGCR2F87GA185262; 1HGCR2F87GA171183; 1HGCR2F87GA146817; 1HGCR2F87GA186654; 1HGCR2F87GA112117; 1HGCR2F87GA182751 | 1HGCR2F87GA167019 | 1HGCR2F87GA136594 | 1HGCR2F87GA146705 | 1HGCR2F87GA161964 | 1HGCR2F87GA128933; 1HGCR2F87GA133971; 1HGCR2F87GA186105 | 1HGCR2F87GA159163 | 1HGCR2F87GA125613 | 1HGCR2F87GA165948 | 1HGCR2F87GA150334; 1HGCR2F87GA167117; 1HGCR2F87GA167568 | 1HGCR2F87GA165612 | 1HGCR2F87GA108312 | 1HGCR2F87GA172897 | 1HGCR2F87GA161205 | 1HGCR2F87GA130584 | 1HGCR2F87GA146512 | 1HGCR2F87GA176321

1HGCR2F87GA195371; 1HGCR2F87GA189182; 1HGCR2F87GA174472; 1HGCR2F87GA171894 | 1HGCR2F87GA165089; 1HGCR2F87GA171541;

1HGCR2F87GA138376

; 1HGCR2F87GA190610; 1HGCR2F87GA189277; 1HGCR2F87GA180823 | 1HGCR2F87GA102381; 1HGCR2F87GA113171; 1HGCR2F87GA182345 | 1HGCR2F87GA112828 | 1HGCR2F87GA169336 | 1HGCR2F87GA170969 | 1HGCR2F87GA160197; 1HGCR2F87GA113395 | 1HGCR2F87GA119276; 1HGCR2F87GA168137; 1HGCR2F87GA154433 | 1HGCR2F87GA131184 | 1HGCR2F87GA181096 | 1HGCR2F87GA134277 | 1HGCR2F87GA194995; 1HGCR2F87GA191983; 1HGCR2F87GA128396 | 1HGCR2F87GA195130; 1HGCR2F87GA126065 | 1HGCR2F87GA113574 | 1HGCR2F87GA191790 | 1HGCR2F87GA197640 | 1HGCR2F87GA132738 | 1HGCR2F87GA152584 | 1HGCR2F87GA185665; 1HGCR2F87GA166811; 1HGCR2F87GA156067 | 1HGCR2F87GA152021 | 1HGCR2F87GA147174; 1HGCR2F87GA115275 | 1HGCR2F87GA153881 | 1HGCR2F87GA175556; 1HGCR2F87GA122372 | 1HGCR2F87GA148762 | 1HGCR2F87GA104423; 1HGCR2F87GA159454 | 1HGCR2F87GA143383; 1HGCR2F87GA109461; 1HGCR2F87GA130570; 1HGCR2F87GA161074 | 1HGCR2F87GA132433 | 1HGCR2F87GA100355; 1HGCR2F87GA119763 | 1HGCR2F87GA141052 | 1HGCR2F87GA187089; 1HGCR2F87GA114210; 1HGCR2F87GA190364 | 1HGCR2F87GA114949; 1HGCR2F87GA106575 | 1HGCR2F87GA111615 | 1HGCR2F87GA132772; 1HGCR2F87GA190106 | 1HGCR2F87GA179946; 1HGCR2F87GA130150 | 1HGCR2F87GA172639; 1HGCR2F87GA195113 | 1HGCR2F87GA107449

1HGCR2F87GA197265; 1HGCR2F87GA183379 | 1HGCR2F87GA105913 | 1HGCR2F87GA171166 | 1HGCR2F87GA122467 | 1HGCR2F87GA180482; 1HGCR2F87GA191823; 1HGCR2F87GA167909 | 1HGCR2F87GA147143 | 1HGCR2F87GA150947 | 1HGCR2F87GA181373 | 1HGCR2F87GA129144 | 1HGCR2F87GA184984 | 1HGCR2F87GA188565 | 1HGCR2F87GA143612; 1HGCR2F87GA146669; 1HGCR2F87GA105586; 1HGCR2F87GA138085; 1HGCR2F87GA167263;

1HGCR2F87GA107676

| 1HGCR2F87GA197251; 1HGCR2F87GA172107; 1HGCR2F87GA101991 | 1HGCR2F87GA180658; 1HGCR2F87GA195614 | 1HGCR2F87GA194589; 1HGCR2F87GA181714 | 1HGCR2F87GA192521 | 1HGCR2F87GA144243 | 1HGCR2F87GA151693

1HGCR2F87GA196892 | 1HGCR2F87GA149037 | 1HGCR2F87GA167814 | 1HGCR2F87GA173824 | 1HGCR2F87GA156375; 1HGCR2F87GA117091 | 1HGCR2F87GA182054; 1HGCR2F87GA181437 | 1HGCR2F87GA183978 | 1HGCR2F87GA185830 | 1HGCR2F87GA152732 | 1HGCR2F87GA135607 | 1HGCR2F87GA188811; 1HGCR2F87GA175072 | 1HGCR2F87GA114840 |

1HGCR2F87GA185469

; 1HGCR2F87GA103465 | 1HGCR2F87GA150530; 1HGCR2F87GA161043 | 1HGCR2F87GA166775; 1HGCR2F87GA166873 | 1HGCR2F87GA143884 | 1HGCR2F87GA160345; 1HGCR2F87GA131198 | 1HGCR2F87GA176660; 1HGCR2F87GA132447; 1HGCR2F87GA194608 | 1HGCR2F87GA158109; 1HGCR2F87GA121433 | 1HGCR2F87GA147966 | 1HGCR2F87GA129712 | 1HGCR2F87GA133159 | 1HGCR2F87GA149541; 1HGCR2F87GA105121 | 1HGCR2F87GA131301; 1HGCR2F87GA168364; 1HGCR2F87GA199825 | 1HGCR2F87GA124512; 1HGCR2F87GA191630 | 1HGCR2F87GA119102; 1HGCR2F87GA165318 | 1HGCR2F87GA137258; 1HGCR2F87GA120895; 1HGCR2F87GA178540 | 1HGCR2F87GA132996 | 1HGCR2F87GA117057 | 1HGCR2F87GA111484 |

1HGCR2F87GA184385

; 1HGCR2F87GA145117 | 1HGCR2F87GA102994

1HGCR2F87GA129791 | 1HGCR2F87GA127376 | 1HGCR2F87GA163908 | 1HGCR2F87GA152598; 1HGCR2F87GA181776 | 1HGCR2F87GA165495; 1HGCR2F87GA198190 | 1HGCR2F87GA136790

1HGCR2F87GA144033 | 1HGCR2F87GA196472 | 1HGCR2F87GA151550; 1HGCR2F87GA124767 | 1HGCR2F87GA101862; 1HGCR2F87GA144291 | 1HGCR2F87GA143044; 1HGCR2F87GA167926; 1HGCR2F87GA132299; 1HGCR2F87GA154870 | 1HGCR2F87GA176108 | 1HGCR2F87GA186556 | 1HGCR2F87GA198786; 1HGCR2F87GA100209 | 1HGCR2F87GA104308 | 1HGCR2F87GA103871; 1HGCR2F87GA183253; 1HGCR2F87GA138684 | 1HGCR2F87GA184273 | 1HGCR2F87GA198819 | 1HGCR2F87GA170180; 1HGCR2F87GA117849; 1HGCR2F87GA168249 | 1HGCR2F87GA130441; 1HGCR2F87GA174827 | 1HGCR2F87GA151757 | 1HGCR2F87GA183396; 1HGCR2F87GA115809 | 1HGCR2F87GA121688 | 1HGCR2F87GA123036 | 1HGCR2F87GA181292 | 1HGCR2F87GA165724 | 1HGCR2F87GA139656; 1HGCR2F87GA107340 | 1HGCR2F87GA135073 | 1HGCR2F87GA199548 | 1HGCR2F87GA112098 | 1HGCR2F87GA193118; 1HGCR2F87GA115339 | 1HGCR2F87GA143562

1HGCR2F87GA166467 |

1HGCR2F87GA196777

| 1HGCR2F87GA189697; 1HGCR2F87GA147854; 1HGCR2F87GA132318 | 1HGCR2F87GA119021 | 1HGCR2F87GA132285 | 1HGCR2F87GA112893 | 1HGCR2F87GA120976; 1HGCR2F87GA107256; 1HGCR2F87GA116541 | 1HGCR2F87GA172866 | 1HGCR2F87GA143349; 1HGCR2F87GA147319 | 1HGCR2F87GA142315 | 1HGCR2F87GA199629; 1HGCR2F87GA130293 | 1HGCR2F87GA118838 | 1HGCR2F87GA130827; 1HGCR2F87GA102297; 1HGCR2F87GA137020 | 1HGCR2F87GA154948 | 1HGCR2F87GA162080 | 1HGCR2F87GA144971; 1HGCR2F87GA149006 | 1HGCR2F87GA141570 | 1HGCR2F87GA133338 | 1HGCR2F87GA162242 | 1HGCR2F87GA149734 | 1HGCR2F87GA154559; 1HGCR2F87GA187223 | 1HGCR2F87GA184869 | 1HGCR2F87GA196567 | 1HGCR2F87GA119231; 1HGCR2F87GA161320 | 1HGCR2F87GA119553 | 1HGCR2F87GA151970; 1HGCR2F87GA179770; 1HGCR2F87GA150270; 1HGCR2F87GA133825; 1HGCR2F87GA117673; 1HGCR2F87GA123053 | 1HGCR2F87GA182071 | 1HGCR2F87GA131153; 1HGCR2F87GA117141 | 1HGCR2F87GA123621 | 1HGCR2F87GA135526 | 1HGCR2F87GA128169 | 1HGCR2F87GA172057; 1HGCR2F87GA153444 | 1HGCR2F87GA168221 | 1HGCR2F87GA146137

1HGCR2F87GA167313 | 1HGCR2F87GA166209 | 1HGCR2F87GA155372 | 1HGCR2F87GA127023 | 1HGCR2F87GA145943; 1HGCR2F87GA109265 | 1HGCR2F87GA116782 | 1HGCR2F87GA172611 | 1HGCR2F87GA169157 | 1HGCR2F87GA140371; 1HGCR2F87GA142007; 1HGCR2F87GA173726 | 1HGCR2F87GA192969; 1HGCR2F87GA164444 | 1HGCR2F87GA182653 | 1HGCR2F87GA118256 | 1HGCR2F87GA107550 | 1HGCR2F87GA127409 | 1HGCR2F87GA174004 | 1HGCR2F87GA140774

1HGCR2F87GA157624 | 1HGCR2F87GA178585; 1HGCR2F87GA155534 | 1HGCR2F87GA164458 | 1HGCR2F87GA142184; 1HGCR2F87GA136370 | 1HGCR2F87GA110108 | 1HGCR2F87GA195418 | 1HGCR2F87GA154660 | 1HGCR2F87GA176867 | 1HGCR2F87GA155694 | 1HGCR2F87GA168591 | 1HGCR2F87GA163486; 1HGCR2F87GA189747

1HGCR2F87GA156277; 1HGCR2F87GA153962; 1HGCR2F87GA187867; 1HGCR2F87GA160457

1HGCR2F87GA195404 | 1HGCR2F87GA190140 | 1HGCR2F87GA119181 | 1HGCR2F87GA176738 | 1HGCR2F87GA124140

1HGCR2F87GA103093 | 1HGCR2F87GA137390 | 1HGCR2F87GA169742;

1HGCR2F87GA137423

; 1HGCR2F87GA121223 | 1HGCR2F87GA171961

1HGCR2F87GA183494; 1HGCR2F87GA155033 | 1HGCR2F87GA169045 | 1HGCR2F87GA141682 | 1HGCR2F87GA113705; 1HGCR2F87GA133386 | 1HGCR2F87GA165660 | 1HGCR2F87GA119391 | 1HGCR2F87GA142959

1HGCR2F87GA196178 | 1HGCR2F87GA107645 | 1HGCR2F87GA172723 | 1HGCR2F87GA182779; 1HGCR2F87GA153993

1HGCR2F87GA105233; 1HGCR2F87GA164573 | 1HGCR2F87GA189974; 1HGCR2F87GA149765 | 1HGCR2F87GA133887; 1HGCR2F87GA189649; 1HGCR2F87GA191238 | 1HGCR2F87GA149250

1HGCR2F87GA155971

1HGCR2F87GA184953; 1HGCR2F87GA128379; 1HGCR2F87GA120380; 1HGCR2F87GA184080 | 1HGCR2F87GA166288 | 1HGCR2F87GA176741 | 1HGCR2F87GA130617; 1HGCR2F87GA104521 | 1HGCR2F87GA119262; 1HGCR2F87GA131931 | 1HGCR2F87GA191062 | 1HGCR2F87GA143769; 1HGCR2F87GA149314; 1HGCR2F87GA145425 | 1HGCR2F87GA143710 | 1HGCR2F87GA193443 | 1HGCR2F87GA155131 | 1HGCR2F87GA171667 | 1HGCR2F87GA108486; 1HGCR2F87GA112070 | 1HGCR2F87GA127717 | 1HGCR2F87GA194978 | 1HGCR2F87GA110352; 1HGCR2F87GA170647

1HGCR2F87GA122646; 1HGCR2F87GA155999; 1HGCR2F87GA139740 | 1HGCR2F87GA150656 | 1HGCR2F87GA147885; 1HGCR2F87GA121027 | 1HGCR2F87GA151001 | 1HGCR2F87GA153461 | 1HGCR2F87GA154531 | 1HGCR2F87GA144128; 1HGCR2F87GA169109; 1HGCR2F87GA124736 | 1HGCR2F87GA155744 | 1HGCR2F87GA192938 | 1HGCR2F87GA194057; 1HGCR2F87GA159423 | 1HGCR2F87GA137860; 1HGCR2F87GA148518 | 1HGCR2F87GA190722 | 1HGCR2F87GA159986; 1HGCR2F87GA170695; 1HGCR2F87GA175914 | 1HGCR2F87GA103353 | 1HGCR2F87GA113929 | 1HGCR2F87GA104390 | 1HGCR2F87GA143934 |

1HGCR2F87GA1982991HGCR2F87GA168901 |

1HGCR2F87GA152729

; 1HGCR2F87GA189148 | 1HGCR2F87GA158160 | 1HGCR2F87GA127331; 1HGCR2F87GA150365; 1HGCR2F87GA118855 | 1HGCR2F87GA155212 | 1HGCR2F87GA177176; 1HGCR2F87GA176576 | 1HGCR2F87GA106950 | 1HGCR2F87GA112652; 1HGCR2F87GA130004; 1HGCR2F87GA179476 | 1HGCR2F87GA171832 | 1HGCR2F87GA189022; 1HGCR2F87GA185326; 1HGCR2F87GA187819; 1HGCR2F87GA127992; 1HGCR2F87GA130794; 1HGCR2F87GA158126; 1HGCR2F87GA129032 | 1HGCR2F87GA143982; 1HGCR2F87GA188839 | 1HGCR2F87GA179249

1HGCR2F87GA107371 | 1HGCR2F87GA114921 | 1HGCR2F87GA112277

1HGCR2F87GA102574 | 1HGCR2F87GA146932

1HGCR2F87GA192633 | 1HGCR2F87GA160636 | 1HGCR2F87GA125563; 1HGCR2F87GA128186 | 1HGCR2F87GA122873 | 1HGCR2F87GA127801 | 1HGCR2F87GA100436; 1HGCR2F87GA152858; 1HGCR2F87GA148552; 1HGCR2F87GA137518 | 1HGCR2F87GA147711; 1HGCR2F87GA183463; 1HGCR2F87GA125949 | 1HGCR2F87GA187559 | 1HGCR2F87GA171751; 1HGCR2F87GA126390 | 1HGCR2F87GA131556; 1HGCR2F87GA106379

1HGCR2F87GA161737 | 1HGCR2F87GA154951; 1HGCR2F87GA176187 | 1HGCR2F87GA121349 | 1HGCR2F87GA123408 | 1HGCR2F87GA175296 | 1HGCR2F87GA170907; 1HGCR2F87GA149524; 1HGCR2F87GA104826; 1HGCR2F87GA165061 | 1HGCR2F87GA133758; 1HGCR2F87GA168168 | 1HGCR2F87GA121531 | 1HGCR2F87GA106348; 1HGCR2F87GA149071 | 1HGCR2F87GA153895; 1HGCR2F87GA127930 | 1HGCR2F87GA126034 | 1HGCR2F87GA135333 | 1HGCR2F87GA118886 | 1HGCR2F87GA157218 | 1HGCR2F87GA118015 | 1HGCR2F87GA111663 | 1HGCR2F87GA166890 | 1HGCR2F87GA177677 | 1HGCR2F87GA155808 | 1HGCR2F87GA151113 | 1HGCR2F87GA166212; 1HGCR2F87GA162886; 1HGCR2F87GA173192 | 1HGCR2F87GA119732 | 1HGCR2F87GA151130;

1HGCR2F87GA185617

; 1HGCR2F87GA194687; 1HGCR2F87GA101554 | 1HGCR2F87GA176819; 1HGCR2F87GA199498 | 1HGCR2F87GA152309; 1HGCR2F87GA192289; 1HGCR2F87GA118273 | 1HGCR2F87GA102395 | 1HGCR2F87GA160331; 1HGCR2F87GA150110; 1HGCR2F87GA181177 | 1HGCR2F87GA134764 | 1HGCR2F87GA123182 | 1HGCR2F87GA174455; 1HGCR2F87GA109119; 1HGCR2F87GA120993 | 1HGCR2F87GA176528; 1HGCR2F87GA107273 | 1HGCR2F87GA140189; 1HGCR2F87GA167960 | 1HGCR2F87GA167215 | 1HGCR2F87GA173676; 1HGCR2F87GA147787; 1HGCR2F87GA145795 | 1HGCR2F87GA118435 | 1HGCR2F87GA125160 | 1HGCR2F87GA173919 | 1HGCR2F87GA101084 | 1HGCR2F87GA180899 | 1HGCR2F87GA149877 | 1HGCR2F87GA101635 | 1HGCR2F87GA130326 | 1HGCR2F87GA198545; 1HGCR2F87GA114322 | 1HGCR2F87GA170258 | 1HGCR2F87GA150205 | 1HGCR2F87GA198383; 1HGCR2F87GA124753 | 1HGCR2F87GA135123; 1HGCR2F87GA191899 | 1HGCR2F87GA127104 | 1HGCR2F87GA160748 | 1HGCR2F87GA125806 | 1HGCR2F87GA198304 | 1HGCR2F87GA195080; 1HGCR2F87GA101845; 1HGCR2F87GA165819; 1HGCR2F87GA166632 | 1HGCR2F87GA186587; 1HGCR2F87GA113512 | 1HGCR2F87GA147580; 1HGCR2F87GA159079 | 1HGCR2F87GA108391 | 1HGCR2F87GA160295; 1HGCR2F87GA130424; 1HGCR2F87GA117463 | 1HGCR2F87GA111386 | 1HGCR2F87GA122498 | 1HGCR2F87GA156408 | 1HGCR2F87GA140421 | 1HGCR2F87GA144484; 1HGCR2F87GA144260; 1HGCR2F87GA162483 | 1HGCR2F87GA192602 | 1HGCR2F87GA177274 | 1HGCR2F87GA146283; 1HGCR2F87GA187030 | 1HGCR2F87GA159700 | 1HGCR2F87GA154738 | 1HGCR2F87GA190056; 1HGCR2F87GA123893 | 1HGCR2F87GA186251 | 1HGCR2F87GA104003 | 1HGCR2F87GA161740 | 1HGCR2F87GA121643 | 1HGCR2F87GA170406 | 1HGCR2F87GA187366 | 1HGCR2F87GA173144 | 1HGCR2F87GA145201

1HGCR2F87GA187402 | 1HGCR2F87GA166999 | 1HGCR2F87GA124977 | 1HGCR2F87GA193670 | 1HGCR2F87GA148101 | 1HGCR2F87GA111470 | 1HGCR2F87GA107998 | 1HGCR2F87GA185004 | 1HGCR2F87GA128091 | 1HGCR2F87GA135218; 1HGCR2F87GA112232; 1HGCR2F87GA124171; 1HGCR2F87GA132416 | 1HGCR2F87GA118161; 1HGCR2F87GA166176 | 1HGCR2F87GA154447; 1HGCR2F87GA130956; 1HGCR2F87GA171202; 1HGCR2F87GA142508 | 1HGCR2F87GA128799; 1HGCR2F87GA129886; 1HGCR2F87GA126177; 1HGCR2F87GA157249 | 1HGCR2F87GA167795; 1HGCR2F87GA138765 | 1HGCR2F87GA196617

1HGCR2F87GA166579 | 1HGCR2F87GA199419 | 1HGCR2F87GA135185; 1HGCR2F87GA119150 | 1HGCR2F87GA178795 | 1HGCR2F87GA136563; 1HGCR2F87GA196214 | 1HGCR2F87GA113607 | 1HGCR2F87GA179574 | 1HGCR2F87GA130178 | 1HGCR2F87GA185780 | 1HGCR2F87GA130259 | 1HGCR2F87GA105944

1HGCR2F87GA103952 | 1HGCR2F87GA102848 | 1HGCR2F87GA151712 | 1HGCR2F87GA154495; 1HGCR2F87GA135560 | 1HGCR2F87GA144839; 1HGCR2F87GA136028 | 1HGCR2F87GA178277 | 1HGCR2F87GA102185

1HGCR2F87GA188419 | 1HGCR2F87GA116443 | 1HGCR2F87GA182443; 1HGCR2F87GA126602; 1HGCR2F87GA190834; 1HGCR2F87GA158482; 1HGCR2F87GA106043 | 1HGCR2F87GA177663; 1HGCR2F87GA139964;

1HGCR2F87GA165173

| 1HGCR2F87GA114501

1HGCR2F87GA156487; 1HGCR2F87GA104776 | 1HGCR2F87GA199565 | 1HGCR2F87GA152276 | 1HGCR2F87GA142041; 1HGCR2F87GA170566 | 1HGCR2F87GA194334 | 1HGCR2F87GA162175 |

1HGCR2F87GA137129

| 1HGCR2F87GA127569; 1HGCR2F87GA111954 | 1HGCR2F87GA198576 | 1HGCR2F87GA125093; 1HGCR2F87GA179803; 1HGCR2F87GA118595 | 1HGCR2F87GA123683; 1HGCR2F87GA190347 | 1HGCR2F87GA116975 | 1HGCR2F87GA153623; 1HGCR2F87GA180532 | 1HGCR2F87GA150592 | 1HGCR2F87GA129239 | 1HGCR2F87GA147157 | 1HGCR2F87GA120699 | 1HGCR2F87GA192986; 1HGCR2F87GA194446 | 1HGCR2F87GA128012 | 1HGCR2F87GA147594 | 1HGCR2F87GA141584; 1HGCR2F87GA131394; 1HGCR2F87GA107757 | 1HGCR2F87GA104258 | 1HGCR2F87GA120752; 1HGCR2F87GA134425 | 1HGCR2F87GA140516 | 1HGCR2F87GA178778; 1HGCR2F87GA151581; 1HGCR2F87GA142637 | 1HGCR2F87GA183382 | 1HGCR2F87GA130147; 1HGCR2F87GA102509; 1HGCR2F87GA105037; 1HGCR2F87GA146865 | 1HGCR2F87GA171507 | 1HGCR2F87GA122209 | 1HGCR2F87GA101621 | 1HGCR2F87GA128284

1HGCR2F87GA112067; 1HGCR2F87GA186881; 1HGCR2F87GA186461 | 1HGCR2F87GA190249; 1HGCR2F87GA130097 | 1HGCR2F87GA146249; 1HGCR2F87GA147269 | 1HGCR2F87GA183057 | 1HGCR2F87GA192311 | 1HGCR2F87GA187688 | 1HGCR2F87GA192227; 1HGCR2F87GA169918; 1HGCR2F87GA137521; 1HGCR2F87GA173306; 1HGCR2F87GA180448 | 1HGCR2F87GA165528; 1HGCR2F87GA102980 | 1HGCR2F87GA175511; 1HGCR2F87GA156473 | 1HGCR2F87GA105331 | 1HGCR2F87GA121609; 1HGCR2F87GA140368 | 1HGCR2F87GA107502 | 1HGCR2F87GA172818; 1HGCR2F87GA101070 | 1HGCR2F87GA169885

1HGCR2F87GA145487; 1HGCR2F87GA131671 | 1HGCR2F87GA110206 | 1HGCR2F87GA189411 | 1HGCR2F87GA103773 | 1HGCR2F87GA191837 | 1HGCR2F87GA177582 | 1HGCR2F87GA169935 | 1HGCR2F87GA192941; 1HGCR2F87GA137650 | 1HGCR2F87GA178909 | 1HGCR2F87GA130634 | 1HGCR2F87GA169966 | 1HGCR2F87GA112215; 1HGCR2F87GA138006; 1HGCR2F87GA197315; 1HGCR2F87GA108455; 1HGCR2F87GA168333 | 1HGCR2F87GA107774 | 1HGCR2F87GA176495 | 1HGCR2F87GA189814; 1HGCR2F87GA172771; 1HGCR2F87GA119861; 1HGCR2F87GA162287 | 1HGCR2F87GA156764 | 1HGCR2F87GA196696; 1HGCR2F87GA139513; 1HGCR2F87GA124896; 1HGCR2F87GA155310 | 1HGCR2F87GA167943; 1HGCR2F87GA192485; 1HGCR2F87GA109945 | 1HGCR2F87GA196116; 1HGCR2F87GA140628 | 1HGCR2F87GA141388 | 1HGCR2F87GA161625 | 1HGCR2F87GA133856; 1HGCR2F87GA115650 | 1HGCR2F87GA180644 | 1HGCR2F87GA123103 | 1HGCR2F87GA159373 | 1HGCR2F87GA140810; 1HGCR2F87GA195063 | 1HGCR2F87GA110237 | 1HGCR2F87GA103790 | 1HGCR2F87GA122601 | 1HGCR2F87GA137096 | 1HGCR2F87GA190476

1HGCR2F87GA150348; 1HGCR2F87GA181504 | 1HGCR2F87GA175069; 1HGCR2F87GA198688; 1HGCR2F87GA159020 | 1HGCR2F87GA186153; 1HGCR2F87GA135865 | 1HGCR2F87GA163830; 1HGCR2F87GA168686 | 1HGCR2F87GA111372

1HGCR2F87GA171569; 1HGCR2F87GA184189 | 1HGCR2F87GA184841 | 1HGCR2F87GA150057; 1HGCR2F87GA127765 | 1HGCR2F87GA185438 | 1HGCR2F87GA106818 | 1HGCR2F87GA125868; 1HGCR2F87GA141892 | 1HGCR2F87GA110836 | 1HGCR2F87GA169322 | 1HGCR2F87GA186203 | 1HGCR2F87GA190820 | 1HGCR2F87GA131864; 1HGCR2F87GA137230 | 1HGCR2F87GA174424 | 1HGCR2F87GA132478 | 1HGCR2F87GA145005 | 1HGCR2F87GA131637; 1HGCR2F87GA174116

1HGCR2F87GA148129 | 1HGCR2F87GA165898; 1HGCR2F87GA110464; 1HGCR2F87GA179624 | 1HGCR2F87GA196357; 1HGCR2F87GA127135 | 1HGCR2F87GA188937 | 1HGCR2F87GA124638

1HGCR2F87GA172592 | 1HGCR2F87GA156523

1HGCR2F87GA197038; 1HGCR2F87GA102784 | 1HGCR2F87GA176688; 1HGCR2F87GA159793 | 1HGCR2F87GA143495 | 1HGCR2F87GA101912 | 1HGCR2F87GA119942; 1HGCR2F87GA155680 | 1HGCR2F87GA192180 | 1HGCR2F87GA139754 | 1HGCR2F87GA139785 | 1HGCR2F87GA101201 | 1HGCR2F87GA124719 | 1HGCR2F87GA101408 | 1HGCR2F87GA159177; 1HGCR2F87GA152004; 1HGCR2F87GA157462 | 1HGCR2F87GA187836 | 1HGCR2F87GA156697 | 1HGCR2F87GA148972 | 1HGCR2F87GA116717 | 1HGCR2F87GA191059 | 1HGCR2F87GA110805 | 1HGCR2F87GA143111; 1HGCR2F87GA161012 | 1HGCR2F87GA107144 | 1HGCR2F87GA148213; 1HGCR2F87GA100999; 1HGCR2F87GA165125 | 1HGCR2F87GA136210; 1HGCR2F87GA138779

1HGCR2F87GA185083 | 1HGCR2F87GA119066 | 1HGCR2F87GA116135 | 1HGCR2F87GA137731; 1HGCR2F87GA147773; 1HGCR2F87GA109170 | 1HGCR2F87GA140130; 1HGCR2F87GA115986 | 1HGCR2F87GA162662 | 1HGCR2F87GA166081 | 1HGCR2F87GA160653; 1HGCR2F87GA101814 | 1HGCR2F87GA183625 | 1HGCR2F87GA162502; 1HGCR2F87GA154061 | 1HGCR2F87GA193653 | 1HGCR2F87GA108567

1HGCR2F87GA189960; 1HGCR2F87GA157493; 1HGCR2F87GA138412 | 1HGCR2F87GA133663 | 1HGCR2F87GA108438; 1HGCR2F87GA103675 | 1HGCR2F87GA155114 | 1HGCR2F87GA162029 | 1HGCR2F87GA153900; 1HGCR2F87GA186959 | 1HGCR2F87GA122291; 1HGCR2F87GA184256

1HGCR2F87GA117267

1HGCR2F87GA174133; 1HGCR2F87GA176416; 1HGCR2F87GA131461; 1HGCR2F87GA199257 |

1HGCR2F87GA173791

; 1HGCR2F87GA131962 |

1HGCR2F87GA117723

| 1HGCR2F87GA125143 | 1HGCR2F87GA190607; 1HGCR2F87GA184807; 1HGCR2F87GA179350; 1HGCR2F87GA135025; 1HGCR2F87GA107922 | 1HGCR2F87GA137566; 1HGCR2F87GA155646 | 1HGCR2F87GA171135 | 1HGCR2F87GA158448 | 1HGCR2F87GA171328

1HGCR2F87GA115258 | 1HGCR2F87GA149345; 1HGCR2F87GA134943 | 1HGCR2F87GA182717 | 1HGCR2F87GA118421; 1HGCR2F87GA193636 | 1HGCR2F87GA190297 | 1HGCR2F87GA160703; 1HGCR2F87GA171071; 1HGCR2F87GA197153 | 1HGCR2F87GA160121; 1HGCR2F87GA124378 | 1HGCR2F87GA169367 | 1HGCR2F87GA115843 | 1HGCR2F87GA197010 | 1HGCR2F87GA175136 | 1HGCR2F87GA190350; 1HGCR2F87GA172849 | 1HGCR2F87GA154979

1HGCR2F87GA193216; 1HGCR2F87GA198593; 1HGCR2F87GA197024; 1HGCR2F87GA142380; 1HGCR2F87GA105278; 1HGCR2F87GA140046 | 1HGCR2F87GA102655; 1HGCR2F87GA139818; 1HGCR2F87GA125322 | 1HGCR2F87GA150785; 1HGCR2F87GA109184 | 1HGCR2F87GA166582 | 1HGCR2F87GA136997; 1HGCR2F87GA131105 | 1HGCR2F87GA198447; 1HGCR2F87GA156585 | 1HGCR2F87GA151063 | 1HGCR2F87GA116474; 1HGCR2F87GA190123; 1HGCR2F87GA128835 | 1HGCR2F87GA191711 | 1HGCR2F87GA109105 | 1HGCR2F87GA179364; 1HGCR2F87GA146672 | 1HGCR2F87GA147112; 1HGCR2F87GA161785 | 1HGCR2F87GA199355 | 1HGCR2F87GA105264 | 1HGCR2F87GA121853; 1HGCR2F87GA151029 | 1HGCR2F87GA152570; 1HGCR2F87GA146820; 1HGCR2F87GA137910 | 1HGCR2F87GA180093 | 1HGCR2F87GA139950 | 1HGCR2F87GA126356; 1HGCR2F87GA114823 | 1HGCR2F87GA112747 | 1HGCR2F87GA188226

1HGCR2F87GA186444 | 1HGCR2F87GA113882 | 1HGCR2F87GA139110; 1HGCR2F87GA131542; 1HGCR2F87GA165464 | 1HGCR2F87GA141164 | 1HGCR2F87GA108598 | 1HGCR2F87GA107905 | 1HGCR2F87GA122355 | 1HGCR2F87GA171863 | 1HGCR2F87GA139852 | 1HGCR2F87GA145490 | 1HGCR2F87GA188114; 1HGCR2F87GA192163 | 1HGCR2F87GA117902; 1HGCR2F87GA184645; 1HGCR2F87GA176996 | 1HGCR2F87GA178120

1HGCR2F87GA165156; 1HGCR2F87GA165741; 1HGCR2F87GA136269 | 1HGCR2F87GA113204 | 1HGCR2F87GA129208 | 1HGCR2F87GA106916; 1HGCR2F87GA111629 | 1HGCR2F87GA108777 | 1HGCR2F87GA127362 | 1HGCR2F87GA156960 | 1HGCR2F87GA192373 | 1HGCR2F87GA160300; 1HGCR2F87GA153153; 1HGCR2F87GA159891 | 1HGCR2F87GA133730 | 1HGCR2F87GA177436; 1HGCR2F87GA123098 | 1HGCR2F87GA133808

1HGCR2F87GA118919

1HGCR2F87GA167165 | 1HGCR2F87GA129421; 1HGCR2F87GA138314 | 1HGCR2F87GA102977; 1HGCR2F87GA116894; 1HGCR2F87GA127748; 1HGCR2F87GA103370 | 1HGCR2F87GA142525 | 1HGCR2F87GA182698 | 1HGCR2F87GA125725

1HGCR2F87GA172687; 1HGCR2F87GA184449 | 1HGCR2F87GA186993 | 1HGCR2F87GA146218 | 1HGCR2F87GA162368 | 1HGCR2F87GA101571 | 1HGCR2F87GA166324; 1HGCR2F87GA197850; 1HGCR2F87GA116183; 1HGCR2F87GA180918 | 1HGCR2F87GA185679; 1HGCR2F87GA103868 | 1HGCR2F87GA148065; 1HGCR2F87GA188372; 1HGCR2F87GA155470; 1HGCR2F87GA163990; 1HGCR2F87GA173418 | 1HGCR2F87GA140807; 1HGCR2F87GA171149; 1HGCR2F87GA104406 | 1HGCR2F87GA178473 | 1HGCR2F87GA119536; 1HGCR2F87GA112604; 1HGCR2F87GA110657 | 1HGCR2F87GA184211 | 1HGCR2F87GA136188 | 1HGCR2F87GA114790; 1HGCR2F87GA139463; 1HGCR2F87GA114174

1HGCR2F87GA197346; 1HGCR2F87GA195743; 1HGCR2F87GA144159 | 1HGCR2F87GA192230; 1HGCR2F87GA192499 | 1HGCR2F87GA125790 | 1HGCR2F87GA162824 | 1HGCR2F87GA175038; 1HGCR2F87GA158501 | 1HGCR2F87GA186248 | 1HGCR2F87GA185746

1HGCR2F87GA198982 | 1HGCR2F87GA197833 | 1HGCR2F87GA110268

1HGCR2F87GA171331 | 1HGCR2F87GA164363 | 1HGCR2F87GA195144; 1HGCR2F87GA167392 | 1HGCR2F87GA157686; 1HGCR2F87GA160619; 1HGCR2F87GA143299; 1HGCR2F87GA192387 | 1HGCR2F87GA169823 | 1HGCR2F87GA120041 | 1HGCR2F87GA138555; 1HGCR2F87GA167697 | 1HGCR2F87GA188873; 1HGCR2F87GA122131 | 1HGCR2F87GA191675 | 1HGCR2F87GA175783 | 1HGCR2F87GA132173

1HGCR2F87GA144307; 1HGCR2F87GA122520; 1HGCR2F87GA174195; 1HGCR2F87GA174939; 1HGCR2F87GA177596 | 1HGCR2F87GA129502 | 1HGCR2F87GA170096; 1HGCR2F87GA181454; 1HGCR2F87GA120637 | 1HGCR2F87GA110688; 1HGCR2F87GA183799 | 1HGCR2F87GA188646 | 1HGCR2F87GA137339 | 1HGCR2F87GA157929; 1HGCR2F87GA136966; 1HGCR2F87GA131590 | 1HGCR2F87GA167750; 1HGCR2F87GA155713 | 1HGCR2F87GA103756; 1HGCR2F87GA128866; 1HGCR2F87GA123375 |

1HGCR2F87GA115504

; 1HGCR2F87GA136272 | 1HGCR2F87GA171748 | 1HGCR2F87GA116510 | 1HGCR2F87GA126048; 1HGCR2F87GA178487 | 1HGCR2F87GA152553 | 1HGCR2F87GA150463 | 1HGCR2F87GA162743 | 1HGCR2F87GA185052 | 1HGCR2F87GA132027; 1HGCR2F87GA191952;

1HGCR2F87GA176030

| 1HGCR2F87GA137065; 1HGCR2F87GA143142 | 1HGCR2F87GA108925 | 1HGCR2F87GA127426 | 1HGCR2F87GA133212 | 1HGCR2F87GA185343 | 1HGCR2F87GA191112 | 1HGCR2F87GA163651; 1HGCR2F87GA171829 | 1HGCR2F87GA105782; 1HGCR2F87GA141746 | 1HGCR2F87GA144002; 1HGCR2F87GA193412 |

1HGCR2F87GA150320

| 1HGCR2F87GA132514 | 1HGCR2F87GA151046; 1HGCR2F87GA155436 | 1HGCR2F87GA181745 | 1HGCR2F87GA161866 | 1HGCR2F87GA110304; 1HGCR2F87GA185021 | 1HGCR2F87GA167084; 1HGCR2F87GA187433 | 1HGCR2F87GA112361 | 1HGCR2F87GA138975

1HGCR2F87GA191143 | 1HGCR2F87GA149720; 1HGCR2F87GA124980 | 1HGCR2F87GA174388 | 1HGCR2F87GA126549; 1HGCR2F87GA142900; 1HGCR2F87GA194883 | 1HGCR2F87GA191577; 1HGCR2F87GA115437 | 1HGCR2F87GA154500 | 1HGCR2F87GA179204; 1HGCR2F87GA198268; 1HGCR2F87GA130343; 1HGCR2F87GA127880; 1HGCR2F87GA108875 | 1HGCR2F87GA140824; 1HGCR2F87GA154545 | 1HGCR2F87GA111565 | 1HGCR2F87GA170132 | 1HGCR2F87GA158059 | 1HGCR2F87GA106902 | 1HGCR2F87GA152343 | 1HGCR2F87GA145375 | 1HGCR2F87GA134005; 1HGCR2F87GA135364 | 1HGCR2F87GA179851 | 1HGCR2F87GA142606 | 1HGCR2F87GA168896 | 1HGCR2F87GA186430 | 1HGCR2F87GA125739; 1HGCR2F87GA114062; 1HGCR2F87GA170664 | 1HGCR2F87GA123313 | 1HGCR2F87GA145330 | 1HGCR2F87GA173693

1HGCR2F87GA116653 | 1HGCR2F87GA127622;

1HGCR2F87GA175797

| 1HGCR2F87GA146641 | 1HGCR2F87GA194222 | 1HGCR2F87GA124316 | 1HGCR2F87GA162189; 1HGCR2F87GA158093 | 1HGCR2F87GA152908 | 1HGCR2F87GA136675 | 1HGCR2F87GA160751 | 1HGCR2F87GA181731 | 1HGCR2F87GA159955 | 1HGCR2F87GA182359; 1HGCR2F87GA197248 | 1HGCR2F87GA112778 | 1HGCR2F87GA136305 | 1HGCR2F87GA117088

1HGCR2F87GA166940; 1HGCR2F87GA154934 | 1HGCR2F87GA147899; 1HGCR2F87GA115146 | 1HGCR2F87GA116961 | 1HGCR2F87GA193068; 1HGCR2F87GA159745 | 1HGCR2F87GA102459 | 1HGCR2F87GA132240

1HGCR2F87GA176335 | 1HGCR2F87GA193605; 1HGCR2F87GA117804 | 1HGCR2F87GA130262; 1HGCR2F87GA174102 | 1HGCR2F87GA115762 | 1HGCR2F87GA157767; 1HGCR2F87GA148115 | 1HGCR2F87GA193281 | 1HGCR2F87GA135011 | 1HGCR2F87GA125658; 1HGCR2F87GA177713; 1HGCR2F87GA152326 | 1HGCR2F87GA140404; 1HGCR2F87GA156361 | 1HGCR2F87GA113302 | 1HGCR2F87GA170390; 1HGCR2F87GA183298 | 1HGCR2F87GA134215 | 1HGCR2F87GA102350; 1HGCR2F87GA145165 | 1HGCR2F87GA132920 | 1HGCR2F87GA169854 | 1HGCR2F87GA138152 | 1HGCR2F87GA189070 | 1HGCR2F87GA165951 | 1HGCR2F87GA114580 | 1HGCR2F87GA104907; 1HGCR2F87GA121044 | 1HGCR2F87GA159695 | 1HGCR2F87GA196987; 1HGCR2F87GA108648 | 1HGCR2F87GA137017 | 1HGCR2F87GA185584; 1HGCR2F87GA181213; 1HGCR2F87GA149393 | 1HGCR2F87GA162452 | 1HGCR2F87GA122856; 1HGCR2F87GA122596; 1HGCR2F87GA120119 | 1HGCR2F87GA146719 | 1HGCR2F87GA149295 | 1HGCR2F87GA104809 | 1HGCR2F87GA139222 | 1HGCR2F87GA157056 | 1HGCR2F87GA199677; 1HGCR2F87GA143139; 1HGCR2F87GA171782 | 1HGCR2F87GA151015; 1HGCR2F87GA184029; 1HGCR2F87GA165111

1HGCR2F87GA169899; 1HGCR2F87GA122162; 1HGCR2F87GA140242 | 1HGCR2F87GA182572; 1HGCR2F87GA176934 | 1HGCR2F87GA162340 | 1HGCR2F87GA173810; 1HGCR2F87GA154657; 1HGCR2F87GA112456 | 1HGCR2F87GA122811; 1HGCR2F87GA112523 | 1HGCR2F87GA136417 | 1HGCR2F87GA198528 | 1HGCR2F87GA103658

1HGCR2F87GA113638 | 1HGCR2F87GA126938 | 1HGCR2F87GA142587 | 1HGCR2F87GA185391 | 1HGCR2F87GA137597 | 1HGCR2F87GA115373 | 1HGCR2F87GA107547 | 1HGCR2F87GA156649 | 1HGCR2F87GA167456; 1HGCR2F87GA160555 | 1HGCR2F87GA111792 | 1HGCR2F87GA183916 | 1HGCR2F87GA142024

1HGCR2F87GA192826; 1HGCR2F87GA144193; 1HGCR2F87GA143593

1HGCR2F87GA131248; 1HGCR2F87GA188162 | 1HGCR2F87GA171250 | 1HGCR2F87GA187853 | 1HGCR2F87GA104793 | 1HGCR2F87GA115700 | 1HGCR2F87GA150138; 1HGCR2F87GA160734 | 1HGCR2F87GA142346 | 1HGCR2F87GA140578; 1HGCR2F87GA135414 | 1HGCR2F87GA108911 | 1HGCR2F87GA122906 | 1HGCR2F87GA125112 | 1HGCR2F87GA125577 | 1HGCR2F87GA137762 | 1HGCR2F87GA154030; 1HGCR2F87GA196049 | 1HGCR2F87GA181230 | 1HGCR2F87GA199551 | 1HGCR2F87GA135297 | 1HGCR2F87GA111503 | 1HGCR2F87GA171393 | 1HGCR2F87GA175668; 1HGCR2F87GA185231 | 1HGCR2F87GA138040; 1HGCR2F87GA166615 | 1HGCR2F87GA186668; 1HGCR2F87GA107242 | 1HGCR2F87GA161236 | 1HGCR2F87GA127488; 1HGCR2F87GA153685; 1HGCR2F87GA143254 | 1HGCR2F87GA100551 | 1HGCR2F87GA166484 | 1HGCR2F87GA108729 | 1HGCR2F87GA138166 | 1HGCR2F87GA109640 | 1HGCR2F87GA125465

1HGCR2F87GA133615; 1HGCR2F87GA117768 | 1HGCR2F87GA189568 | 1HGCR2F87GA148258; 1HGCR2F87GA150088 |

1HGCR2F87GA135980

; 1HGCR2F87GA163259; 1HGCR2F87GA195368 | 1HGCR2F87GA108472 | 1HGCR2F87GA157106; 1HGCR2F87GA121710 | 1HGCR2F87GA100548 | 1HGCR2F87GA128446; 1HGCR2F87GA179185 | 1HGCR2F87GA107113; 1HGCR2F87GA113459; 1HGCR2F87GA120296; 1HGCR2F87GA130942; 1HGCR2F87GA181549 | 1HGCR2F87GA136000; 1HGCR2F87GA199713 | 1HGCR2F87GA118094 | 1HGCR2F87GA127071 | 1HGCR2F87GA198285; 1HGCR2F87GA134702 | 1HGCR2F87GA127443; 1HGCR2F87GA147742 | 1HGCR2F87GA148440; 1HGCR2F87GA104583 |

1HGCR2F87GA157123

| 1HGCR2F87GA115177

1HGCR2F87GA150608; 1HGCR2F87GA180384 | 1HGCR2F87GA167893

1HGCR2F87GA150298; 1HGCR2F87GA145585; 1HGCR2F87GA127667

1HGCR2F87GA181146; 1HGCR2F87GA148325 | 1HGCR2F87GA107970 | 1HGCR2F87GA128804 | 1HGCR2F87GA171698 | 1HGCR2F87GA158823; 1HGCR2F87GA115079; 1HGCR2F87GA137812; 1HGCR2F87GA141522 | 1HGCR2F87GA116345 | 1HGCR2F87GA170048 | 1HGCR2F87GA112473; 1HGCR2F87GA180580 | 1HGCR2F87GA108990 | 1HGCR2F87GA122100 | 1HGCR2F87GA148860; 1HGCR2F87GA165190 | 1HGCR2F87GA114109 | 1HGCR2F87GA194902; 1HGCR2F87GA167991; 1HGCR2F87GA196679 | 1HGCR2F87GA199775 | 1HGCR2F87GA181583

1HGCR2F87GA124400; 1HGCR2F87GA141147 | 1HGCR2F87GA100341 | 1HGCR2F87GA152892 | 1HGCR2F87GA111999

1HGCR2F87GA144324 | 1HGCR2F87GA162967 | 1HGCR2F87GA119794 | 1HGCR2F87GA187948 | 1HGCR2F87GA119410 | 1HGCR2F87GA114644 | 1HGCR2F87GA188825 | 1HGCR2F87GA156943 | 1HGCR2F87GA179025 | 1HGCR2F87GA164508 | 1HGCR2F87GA153864 | 1HGCR2F87GA129192; 1HGCR2F87GA137549 | 1HGCR2F87GA140936 | 1HGCR2F87GA156165 | 1HGCR2F87GA176853; 1HGCR2F87GA168543

1HGCR2F87GA108049

; 1HGCR2F87GA199162 | 1HGCR2F87GA184368 | 1HGCR2F87GA180840 | 1HGCR2F87GA198755; 1HGCR2F87GA103630; 1HGCR2F87GA131976 | 1HGCR2F87GA158224 | 1HGCR2F87GA189392 | 1HGCR2F87GA188677 | 1HGCR2F87GA129287

1HGCR2F87GA198531 | 1HGCR2F87GA188789; 1HGCR2F87GA158188;

1HGCR2F87GA185522

| 1HGCR2F87GA194513 | 1HGCR2F87GA171068; 1HGCR2F87GA129368 | 1HGCR2F87GA128365 | 1HGCR2F87GA163309; 1HGCR2F87GA115132 | 1HGCR2F87GA178568; 1HGCR2F87GA154285 | 1HGCR2F87GA181518; 1HGCR2F87GA180966 | 1HGCR2F87GA193393 | 1HGCR2F87GA188288; 1HGCR2F87GA131704 |

1HGCR2F87GA148356

;

1HGCR2F87GA164718

| 1HGCR2F87GA199694 | 1HGCR2F87GA150561 | 1HGCR2F87GA144744; 1HGCR2F87GA181342 | 1HGCR2F87GA168185; 1HGCR2F87GA174908; 1HGCR2F87GA185620; 1HGCR2F87GA160880 | 1HGCR2F87GA129113 | 1HGCR2F87GA163620; 1HGCR2F87GA190154 | 1HGCR2F87GA199727

1HGCR2F87GA120556 | 1HGCR2F87GA172432 | 1HGCR2F87GA153265 | 1HGCR2F87GA138216 | 1HGCR2F87GA115499; 1HGCR2F87GA180224 | 1HGCR2F87GA114286; 1HGCR2F87GA125370 | 1HGCR2F87GA109086

1HGCR2F87GA154416

; 1HGCR2F87GA156506 | 1HGCR2F87GA115308; 1HGCR2F87GA151371 | 1HGCR2F87GA195872; 1HGCR2F87GA157154; 1HGCR2F87GA196634; 1HGCR2F87GA165223

1HGCR2F87GA194124 | 1HGCR2F87GA120105; 1HGCR2F87GA189294; 1HGCR2F87GA178750 | 1HGCR2F87GA178117

1HGCR2F87GA154867; 1HGCR2F87GA163567 | 1HGCR2F87GA163794 | 1HGCR2F87GA197220; 1HGCR2F87GA113297 | 1HGCR2F87GA158403; 1HGCR2F87GA143285 | 1HGCR2F87GA192020 | 1HGCR2F87GA150625; 1HGCR2F87GA148941; 1HGCR2F87GA163391; 1HGCR2F87GA145506; 1HGCR2F87GA124042; 1HGCR2F87GA172401 | 1HGCR2F87GA165643 | 1HGCR2F87GA168879; 1HGCR2F87GA187741

1HGCR2F87GA160510 | 1HGCR2F87GA103062 | 1HGCR2F87GA108892; 1HGCR2F87GA124784 | 1HGCR2F87GA195497 | 1HGCR2F87GA182183 | 1HGCR2F87GA159633; 1HGCR2F87GA123859; 1HGCR2F87GA104745; 1HGCR2F87GA105118 | 1HGCR2F87GA101585 | 1HGCR2F87GA171720 | 1HGCR2F87GA162628 | 1HGCR2F87GA121450; 1HGCR2F87GA101229

1HGCR2F87GA150527 | 1HGCR2F87GA105457; 1HGCR2F87GA189487; 1HGCR2F87GA187545; 1HGCR2F87GA193233 | 1HGCR2F87GA161298 | 1HGCR2F87GA170387; 1HGCR2F87GA187352; 1HGCR2F87GA125031; 1HGCR2F87GA106639 | 1HGCR2F87GA186623 | 1HGCR2F87GA188145; 1HGCR2F87GA193250; 1HGCR2F87GA190946 | 1HGCR2F87GA123473 | 1HGCR2F87GA167778 | 1HGCR2F87GA135929 | 1HGCR2F87GA162564; 1HGCR2F87GA126597; 1HGCR2F87GA132125 | 1HGCR2F87GA150804 | 1HGCR2F87GA177923; 1HGCR2F87GA199016 | 1HGCR2F87GA173046 | 1HGCR2F87GA166226 | 1HGCR2F87GA109430 | 1HGCR2F87GA180868 | 1HGCR2F87GA104499 | 1HGCR2F87GA112179 | 1HGCR2F87GA116071 | 1HGCR2F87GA157994 | 1HGCR2F87GA106074 | 1HGCR2F87GA164881 | 1HGCR2F87GA116202 | 1HGCR2F87GA190624 | 1HGCR2F87GA102669 | 1HGCR2F87GA136451; 1HGCR2F87GA132674; 1HGCR2F87GA125482; 1HGCR2F87GA127555; 1HGCR2F87GA194561 | 1HGCR2F87GA184208; 1HGCR2F87GA199954; 1HGCR2F87GA162094; 1HGCR2F87GA136496 | 1HGCR2F87GA128155 | 1HGCR2F87GA193345; 1HGCR2F87GA103840 | 1HGCR2F87GA111825; 1HGCR2F87GA174696; 1HGCR2F87GA167635; 1HGCR2F87GA128575; 1HGCR2F87GA180921 | 1HGCR2F87GA188470; 1HGCR2F87GA190400; 1HGCR2F87GA162032

1HGCR2F87GA164766 | 1HGCR2F87GA131332 | 1HGCR2F87GA113820; 1HGCR2F87GA106124 | 1HGCR2F87GA118564 | 1HGCR2F87GA142010; 1HGCR2F87GA100694 | 1HGCR2F87GA162533 | 1HGCR2F87GA179719; 1HGCR2F87GA140239 | 1HGCR2F87GA172219; 1HGCR2F87GA108956 | 1HGCR2F87GA147756; 1HGCR2F87GA151225 | 1HGCR2F87GA153797; 1HGCR2F87GA173581 | 1HGCR2F87GA105426; 1HGCR2F87GA113316 | 1HGCR2F87GA179493 | 1HGCR2F87GA132836 | 1HGCR2F87GA116412 | 1HGCR2F87GA169997 | 1HGCR2F87GA126714; 1HGCR2F87GA196570 | 1HGCR2F87GA103434 | 1HGCR2F87GA166954; 1HGCR2F87GA153816 | 1HGCR2F87GA151631

1HGCR2F87GA173662 | 1HGCR2F87GA192292; 1HGCR2F87GA171460; 1HGCR2F87GA158921; 1HGCR2F87GA112845

1HGCR2F87GA139575 | 1HGCR2F87GA105474; 1HGCR2F87GA179915 | 1HGCR2F87GA184466 | 1HGCR2F87GA128219 | 1HGCR2F87GA117916; 1HGCR2F87GA194690; 1HGCR2F87GA160443; 1HGCR2F87GA198139 | 1HGCR2F87GA122971

1HGCR2F87GA192664 | 1HGCR2F87GA196018 | 1HGCR2F87GA176769 | 1HGCR2F87GA163861

1HGCR2F87GA140533 | 1HGCR2F87GA164959; 1HGCR2F87GA195211 | 1HGCR2F87GA106138

1HGCR2F87GA187285; 1HGCR2F87GA176352 | 1HGCR2F87GA127720 | 1HGCR2F87GA192910 | 1HGCR2F87GA119729

1HGCR2F87GA118449

1HGCR2F87GA142752; 1HGCR2F87GA199453 | 1HGCR2F87GA189389; 1HGCR2F87GA166601 | 1HGCR2F87GA188761 | 1HGCR2F87GA187187; 1HGCR2F87GA199873; 1HGCR2F87GA145084

1HGCR2F87GA145392;

1HGCR2F87GA105877

; 1HGCR2F87GA178294; 1HGCR2F87GA135932 | 1HGCR2F87GA124560; 1HGCR2F87GA115633 | 1HGCR2F87GA186413 | 1HGCR2F87GA115521 | 1HGCR2F87GA150558 | 1HGCR2F87GA162161 | 1HGCR2F87GA105541 | 1HGCR2F87GA144016; 1HGCR2F87GA119889 | 1HGCR2F87GA134554; 1HGCR2F87GA176447; 1HGCR2F87GA170681 | 1HGCR2F87GA146767 | 1HGCR2F87GA195273; 1HGCR2F87GA163746 | 1HGCR2F87GA109315 | 1HGCR2F87GA122677

1HGCR2F87GA116605; 1HGCR2F87GA180126; 1HGCR2F87GA144579 | 1HGCR2F87GA178747 | 1HGCR2F87GA104129; 1HGCR2F87GA174231 | 1HGCR2F87GA132268 | 1HGCR2F87GA197508 | 1HGCR2F87GA178845 | 1HGCR2F87GA120900 | 1HGCR2F87GA109511 | 1HGCR2F87GA149846 | 1HGCR2F87GA108696; 1HGCR2F87GA195466; 1HGCR2F87GA109069; 1HGCR2F87GA133579; 1HGCR2F87GA109024 | 1HGCR2F87GA110044 | 1HGCR2F87GA106592 | 1HGCR2F87GA142511 | 1HGCR2F87GA197136; 1HGCR2F87GA112358; 1HGCR2F87GA159339 | 1HGCR2F87GA156490 | 1HGCR2F87GA164069; 1HGCR2F87GA134084 | 1HGCR2F87GA195502; 1HGCR2F87GA113817

1HGCR2F87GA147398; 1HGCR2F87GA178246 | 1HGCR2F87GA146834 | 1HGCR2F87GA122484 | 1HGCR2F87GA124929 | 1HGCR2F87GA135350; 1HGCR2F87GA130665 | 1HGCR2F87GA178179; 1HGCR2F87GA126437; 1HGCR2F87GA111419 | 1HGCR2F87GA170325; 1HGCR2F87GA191093; 1HGCR2F87GA182264 | 1HGCR2F87GA145036 | 1HGCR2F87GA175654; 1HGCR2F87GA143979 | 1HGCR2F87GA124414; 1HGCR2F87GA179588; 1HGCR2F87GA127118 | 1HGCR2F87GA135378 | 1HGCR2F87GA139348 | 1HGCR2F87GA163245

1HGCR2F87GA152150 | 1HGCR2F87GA152066 | 1HGCR2F87GA117107

1HGCR2F87GA125417 | 1HGCR2F87GA196780; 1HGCR2F87GA180885 | 1HGCR2F87GA155758 | 1HGCR2F87GA169708 | 1HGCR2F87GA135963 | 1HGCR2F87GA125045 | 1HGCR2F87GA124302; 1HGCR2F87GA111548 | 1HGCR2F87GA160958; 1HGCR2F87GA129340 | 1HGCR2F87GA199615 | 1HGCR2F87GA191160; 1HGCR2F87GA166033 | 1HGCR2F87GA197430; 1HGCR2F87GA168381 | 1HGCR2F87GA188100 | 1HGCR2F87GA195824 | 1HGCR2F87GA180854; 1HGCR2F87GA120735 | 1HGCR2F87GA142167 | 1HGCR2F87GA177520 |

1HGCR2F87GA158319

| 1HGCR2F87GA128818 | 1HGCR2F87GA177694

1HGCR2F87GA152519 | 1HGCR2F87GA156599

1HGCR2F87GA146378 | 1HGCR2F87GA126874 | 1HGCR2F87GA133257 | 1HGCR2F87GA135851; 1HGCR2F87GA138944; 1HGCR2F87GA183365 | 1HGCR2F87GA114630 | 1HGCR2F87GA194429 | 1HGCR2F87GA198707; 1HGCR2F87GA124557

1HGCR2F87GA176075; 1HGCR2F87GA164430; 1HGCR2F87GA199436; 1HGCR2F87GA141827; 1HGCR2F87GA132691 | 1HGCR2F87GA175167; 1HGCR2F87GA120301 | 1HGCR2F87GA143366 | 1HGCR2F87GA164329; 1HGCR2F87GA178036; 1HGCR2F87GA102171 | 1HGCR2F87GA157333; 1HGCR2F87GA120587 | 1HGCR2F87GA131881; 1HGCR2F87GA188016 | 1HGCR2F87GA153475 | 1HGCR2F87GA170101; 1HGCR2F87GA141777; 1HGCR2F87GA180451 | 1HGCR2F87GA125773; 1HGCR2F87GA123487; 1HGCR2F87GA188243; 1HGCR2F87GA157607

1HGCR2F87GA102638; 1HGCR2F87GA121335 | 1HGCR2F87GA108147 | 1HGCR2F87GA166923

1HGCR2F87GA186380; 1HGCR2F87GA167201

1HGCR2F87GA138720; 1HGCR2F87GA122064; 1HGCR2F87GA161396

1HGCR2F87GA180157 | 1HGCR2F87GA118483; 1HGCR2F87GA121626 | 1HGCR2F87GA159132 | 1HGCR2F87GA159227; 1HGCR2F87GA159034 | 1HGCR2F87GA141407 | 1HGCR2F87GA178098; 1HGCR2F87GA110593; 1HGCR2F87GA140080 |

1HGCR2F87GA172043

; 1HGCR2F87GA136918; 1HGCR2F87GA172852 | 1HGCR2F87GA141486; 1HGCR2F87GA167151; 1HGCR2F87GA183690; 1HGCR2F87GA118399; 1HGCR2F87GA145960 | 1HGCR2F87GA138068; 1HGCR2F87GA120945 | 1HGCR2F87GA184886 | 1HGCR2F87GA170860 | 1HGCR2F87GA191868 | 1HGCR2F87GA199033 | 1HGCR2F87GA110755; 1HGCR2F87GA128351 | 1HGCR2F87GA137941 | 1HGCR2F87GA187643 | 1HGCR2F87GA106835 | 1HGCR2F87GA173421 | 1HGCR2F87GA193197 | 1HGCR2F87GA190090; 1HGCR2F87GA129256 | 1HGCR2F87GA132626 | 1HGCR2F87GA188324; 1HGCR2F87GA152424; 1HGCR2F87GA179395; 1HGCR2F87GA198920 | 1HGCR2F87GA133016 | 1HGCR2F87GA143819 | 1HGCR2F87GA114014; 1HGCR2F87GA102672 | 1HGCR2F87GA139933 | 1HGCR2F87GA146364;

1HGCR2F87GA123201

| 1HGCR2F87GA172396 | 1HGCR2F87GA112005 | 1HGCR2F87GA167781; 1HGCR2F87GA157025 | 1HGCR2F87GA158689 | 1HGCR2F87GA115518 | 1HGCR2F87GA127961; 1HGCR2F87GA139138 | 1HGCR2F87GA147451 | 1HGCR2F87GA163889; 1HGCR2F87GA199341 | 1HGCR2F87GA121612 | 1HGCR2F87GA170633 | 1HGCR2F87GA136191 | 1HGCR2F87GA134344 | 1HGCR2F87GA177338; 1HGCR2F87GA107418 | 1HGCR2F87GA125109; 1HGCR2F87GA197296 | 1HGCR2F87GA154402 | 1HGCR2F87GA116572; 1HGCR2F87GA176562 | 1HGCR2F87GA104924 | 1HGCR2F87GA157848; 1HGCR2F87GA130486 | 1HGCR2F87GA193717 | 1HGCR2F87GA195628 | 1HGCR2F87GA149989; 1HGCR2F87GA189585 | 1HGCR2F87GA134523 | 1HGCR2F87GA125899 | 1HGCR2F87GA134800 | 1HGCR2F87GA195435 | 1HGCR2F87GA152522; 1HGCR2F87GA188713 | 1HGCR2F87GA119665 | 1HGCR2F87GA138667 | 1HGCR2F87GA134652 | 1HGCR2F87GA134392 | 1HGCR2F87GA125966 | 1HGCR2F87GA129516 | 1HGCR2F87GA172270 | 1HGCR2F87GA158000; 1HGCR2F87GA160572; 1HGCR2F87GA176142 | 1HGCR2F87GA189859 | 1HGCR2F87GA168252 | 1HGCR2F87GA175122 | 1HGCR2F87GA171233 | 1HGCR2F87GA127927 | 1HGCR2F87GA171877 | 1HGCR2F87GA129449; 1HGCR2F87GA186752; 1HGCR2F87GA101022 | 1HGCR2F87GA119827; 1HGCR2F87GA151354 | 1HGCR2F87GA156084

1HGCR2F87GA103644 | 1HGCR2F87GA176092; 1HGCR2F87GA154819 | 1HGCR2F87GA110819 | 1HGCR2F87GA144274 | 1HGCR2F87GA186038 | 1HGCR2F87GA193099 | 1HGCR2F87GA113946 | 1HGCR2F87GA165576

1HGCR2F87GA193474 | 1HGCR2F87GA112750 | 1HGCR2F87GA105183; 1HGCR2F87GA182426 | 1HGCR2F87GA138930 | 1HGCR2F87GA139902 | 1HGCR2F87GA110528

1HGCR2F87GA148955 | 1HGCR2F87GA163455 | 1HGCR2F87GA105281 | 1HGCR2F87GA100727 | 1HGCR2F87GA140550; 1HGCR2F87GA145022; 1HGCR2F87GA150222

1HGCR2F87GA173371 | 1HGCR2F87GA187674; 1HGCR2F87GA109685; 1HGCR2F87GA108584 | 1HGCR2F87GA115941; 1HGCR2F87GA172186 | 1HGCR2F87GA127281 | 1HGCR2F87GA101294 | 1HGCR2F87GA164105 | 1HGCR2F87GA181065 | 1HGCR2F87GA149412; 1HGCR2F87GA181860 | 1HGCR2F87GA179123 | 1HGCR2F87GA111131 | 1HGCR2F87GA119035 | 1HGCR2F87GA101196 | 1HGCR2F87GA160684 | 1HGCR2F87GA172530 | 1HGCR2F87GA196276 | 1HGCR2F87GA136529; 1HGCR2F87GA155856 | 1HGCR2F87GA161379 | 1HGCR2F87GA147823; 1HGCR2F87GA105250

1HGCR2F87GA148468; 1HGCR2F87GA197623 | 1HGCR2F87GA131587 | 1HGCR2F87GA121772

1HGCR2F87GA101425 | 1HGCR2F87GA167621 | 1HGCR2F87GA140743 | 1HGCR2F87GA130701; 1HGCR2F87GA133131 | 1HGCR2F87GA164962; 1HGCR2F87GA152794; 1HGCR2F87GA114711; 1HGCR2F87GA123540; 1HGCR2F87GA147630 | 1HGCR2F87GA123294 | 1HGCR2F87GA176190 | 1HGCR2F87GA120802 | 1HGCR2F87GA138474 | 1HGCR2F87GA159258; 1HGCR2F87GA129404 | 1HGCR2F87GA121934; 1HGCR2F87GA129029

1HGCR2F87GA191546 | 1HGCR2F87GA199291 | 1HGCR2F87GA105717 | 1HGCR2F87GA155422; 1HGCR2F87GA160426 | 1HGCR2F87GA186508; 1HGCR2F87GA112988; 1HGCR2F87GA124915; 1HGCR2F87GA145358 | 1HGCR2F87GA126826; 1HGCR2F87GA121707; 1HGCR2F87GA135638 | 1HGCR2F87GA152813; 1HGCR2F87GA175752; 1HGCR2F87GA191904 | 1HGCR2F87GA147532 | 1HGCR2F87GA149717 | 1HGCR2F87GA118502 | 1HGCR2F87GA141634 | 1HGCR2F87GA105202 |

1HGCR2F87GA163312

; 1HGCR2F87GA137647 | 1HGCR2F87GA177906 | 1HGCR2F87GA156747; 1HGCR2F87GA170437 | 1HGCR2F87GA163360; 1HGCR2F87GA116622; 1HGCR2F87GA130388; 1HGCR2F87GA101800; 1HGCR2F87GA169675 | 1HGCR2F87GA123425 | 1HGCR2F87GA144131; 1HGCR2F87GA172284 | 1HGCR2F87GA126731 | 1HGCR2F87GA142640; 1HGCR2F87GA135686; 1HGCR2F87GA179655; 1HGCR2F87GA158210; 1HGCR2F87GA103241; 1HGCR2F87GA109783 | 1HGCR2F87GA146073 | 1HGCR2F87GA187660 | 1HGCR2F87GA100985; 1HGCR2F87GA193121

1HGCR2F87GA164928 | 1HGCR2F87GA192194 | 1HGCR2F87GA105961 | 1HGCR2F87GA173404; 1HGCR2F87GA127247 | 1HGCR2F87GA104017 | 1HGCR2F87GA150396 | 1HGCR2F87GA199159; 1HGCR2F87GA139351; 1HGCR2F87GA135770 | 1HGCR2F87GA186895 | 1HGCR2F87GA140256; 1HGCR2F87GA191174; 1HGCR2F87GA119052 | 1HGCR2F87GA106978 | 1HGCR2F87GA129841; 1HGCR2F87GA134098; 1HGCR2F87GA196021 | 1HGCR2F87GA101523; 1HGCR2F87GA100095

1HGCR2F87GA183074 | 1HGCR2F87GA156795 | 1HGCR2F87GA132609; 1HGCR2F87GA182197 | 1HGCR2F87GA112201; 1HGCR2F87GA124199; 1HGCR2F87GA199680 | 1HGCR2F87GA140970 | 1HGCR2F87GA187450

1HGCR2F87GA183723 | 1HGCR2F87GA186069; 1HGCR2F87GA120315 | 1HGCR2F87GA161513 | 1HGCR2F87GA101957 | 1HGCR2F87GA166856 | 1HGCR2F87GA120718 | 1HGCR2F87GA186766; 1HGCR2F87GA114725 | 1HGCR2F87GA138782 | 1HGCR2F87GA171734 | 1HGCR2F87GA146462

1HGCR2F87GA121352; 1HGCR2F87GA133453 | 1HGCR2F87GA191966

1HGCR2F87GA157591; 1HGCR2F87GA186976 | 1HGCR2F87GA128432 | 1HGCR2F87GA195239

1HGCR2F87GA147983 | 1HGCR2F87GA117219; 1HGCR2F87GA140094

1HGCR2F87GA125708 | 1HGCR2F87GA144792 | 1HGCR2F87GA108441; 1HGCR2F87GA159602; 1HGCR2F87GA143948 | 1HGCR2F87GA138023 | 1HGCR2F87GA124297 | 1HGCR2F87GA141830 | 1HGCR2F87GA138717 | 1HGCR2F87GA168512; 1HGCR2F87GA170230 | 1HGCR2F87GA126129 | 1HGCR2F87GA141004; 1HGCR2F87GA137602 | 1HGCR2F87GA152391; 1HGCR2F87GA154772 | 1HGCR2F87GA138149

1HGCR2F87GA175282 | 1HGCR2F87GA117513 | 1HGCR2F87GA138488 | 1HGCR2F87GA114398; 1HGCR2F87GA188968 | 1HGCR2F87GA123215; 1HGCR2F87GA103725 | 1HGCR2F87GA123554 | 1HGCR2F87GA135221 | 1HGCR2F87GA111291

1HGCR2F87GA167098; 1HGCR2F87GA198724; 1HGCR2F87GA145389 | 1HGCR2F87GA131802; 1HGCR2F87GA139060 | 1HGCR2F87GA100887 | 1HGCR2F87GA190901 | 1HGCR2F87GA196407; 1HGCR2F87GA188730;

1HGCR2F87GA172446

| 1HGCR2F87GA128754 | 1HGCR2F87GA144646 | 1HGCR2F87GA112635; 1HGCR2F87GA127670 | 1HGCR2F87GA132805; 1HGCR2F87GA146879 | 1HGCR2F87GA159390 | 1HGCR2F87GA172690 | 1HGCR2F87GA111369 | 1HGCR2F87GA137437; 1HGCR2F87GA197718; 1HGCR2F87GA196200 | 1HGCR2F87GA154125 | 1HGCR2F87GA115325 | 1HGCR2F87GA110710 | 1HGCR2F87GA177968 | 1HGCR2F87GA198013; 1HGCR2F87GA165769 | 1HGCR2F87GA129631; 1HGCR2F87GA112909 | 1HGCR2F87GA139124 | 1HGCR2F87GA135462 | 1HGCR2F87GA175492

1HGCR2F87GA144727 | 1HGCR2F87GA183950 | 1HGCR2F87GA103594 | 1HGCR2F87GA172172 | 1HGCR2F87GA184306 | 1HGCR2F87GA106768; 1HGCR2F87GA130780 | 1HGCR2F87GA194009 | 1HGCR2F87GA191272 | 1HGCR2F87GA176982; 1HGCR2F87GA177145 | 1HGCR2F87GA180031 | 1HGCR2F87GA182488 | 1HGCR2F87GA179932 | 1HGCR2F87GA122081 | 1HGCR2F87GA173368 | 1HGCR2F87GA158062 | 1HGCR2F87GA156859

1HGCR2F87GA157882; 1HGCR2F87GA116197

1HGCR2F87GA141195; 1HGCR2F87GA127510 | 1HGCR2F87GA174228 | 1HGCR2F87GA157090 | 1HGCR2F87GA148597; 1HGCR2F87GA126759 | 1HGCR2F87GA167859 | 1HGCR2F87GA129774; 1HGCR2F87GA168140 | 1HGCR2F87GA147322 | 1HGCR2F87GA153301 | 1HGCR2F87GA190218; 1HGCR2F87GA117561 | 1HGCR2F87GA188923; 1HGCR2F87GA141617; 1HGCR2F87GA157946 | 1HGCR2F87GA105698 | 1HGCR2F87GA118953; 1HGCR2F87GA121075

1HGCR2F87GA193507 | 1HGCR2F87GA152228; 1HGCR2F87GA184659 | 1HGCR2F87GA197489 | 1HGCR2F87GA187075 | 1HGCR2F87GA175220; 1HGCR2F87GA138992 | 1HGCR2F87GA115552 | 1HGCR2F87GA142072; 1HGCR2F87GA115745 | 1HGCR2F87GA130536 | 1HGCR2F87GA179106; 1HGCR2F87GA158014 | 1HGCR2F87GA152827 | 1HGCR2F87GA165562 | 1HGCR2F87GA193894 | 1HGCR2F87GA118936

1HGCR2F87GA132500; 1HGCR2F87GA120654; 1HGCR2F87GA150415 |

1HGCR2F87GA122078

| 1HGCR2F87GA129905; 1HGCR2F87GA156750; 1HGCR2F87GA177971; 1HGCR2F87GA195564 | 1HGCR2F87GA198089 | 1HGCR2F87GA122775 | 1HGCR2F87GA183673 | 1HGCR2F87GA146610 | 1HGCR2F87GA179154 | 1HGCR2F87GA117639 | 1HGCR2F87GA181793; 1HGCR2F87GA197900 | 1HGCR2F87GA194141; 1HGCR2F87GA154853 | 1HGCR2F87GA118371; 1HGCR2F87GA109394

1HGCR2F87GA189800; 1HGCR2F87GA159230 | 1HGCR2F87GA199923 | 1HGCR2F87GA131850 | 1HGCR2F87GA151922

1HGCR2F87GA106270 | 1HGCR2F87GA169126; 1HGCR2F87GA134053; 1HGCR2F87GA133243 | 1HGCR2F87GA142766; 1HGCR2F87GA180630 | 1HGCR2F87GA110500 | 1HGCR2F87GA165108; 1HGCR2F87GA168056 | 1HGCR2F87GA117527 | 1HGCR2F87GA170745 | 1HGCR2F87GA165979 | 1HGCR2F87GA184788; 1HGCR2F87GA170924

1HGCR2F87GA118693 | 1HGCR2F87GA156411 | 1HGCR2F87GA197671; 1HGCR2F87GA189067; 1HGCR2F87GA174844 | 1HGCR2F87GA166047 | 1HGCR2F87GA133033; 1HGCR2F87GA100100 | 1HGCR2F87GA198903

1HGCR2F87GA131640 | 1HGCR2F87GA133548 | 1HGCR2F87GA139365 | 1HGCR2F87GA166064 | 1HGCR2F87GA196195 | 1HGCR2F87GA138362 | 1HGCR2F87GA180613 | 1HGCR2F87GA117978; 1HGCR2F87GA193720 | 1HGCR2F87GA188307 | 1HGCR2F87GA165965; 1HGCR2F87GA122842 | 1HGCR2F87GA152293; 1HGCR2F87GA149281 | 1HGCR2F87GA167649 | 1HGCR2F87GA169062; 1HGCR2F87GA178425; 1HGCR2F87GA135896 | 1HGCR2F87GA187108 |

1HGCR2F87GA182801

; 1HGCR2F87GA174598 | 1HGCR2F87GA151659 | 1HGCR2F87GA160152; 1HGCR2F87GA134196; 1HGCR2F87GA176397 | 1HGCR2F87GA195581; 1HGCR2F87GA122386 | 1HGCR2F87GA149491 | 1HGCR2F87GA101392; 1HGCR2F87GA194835 | 1HGCR2F87GA152214 | 1HGCR2F87GA140354; 1HGCR2F87GA126292; 1HGCR2F87GA101019; 1HGCR2F87GA188064; 1HGCR2F87GA181891; 1HGCR2F87GA165738 | 1HGCR2F87GA189361 | 1HGCR2F87GA126793 | 1HGCR2F87GA124851; 1HGCR2F87GA192437 | 1HGCR2F87GA116765 | 1HGCR2F87GA130035 | 1HGCR2F87GA158191 | 1HGCR2F87GA147370 | 1HGCR2F87GA131914; 1HGCR2F87GA169532; 1HGCR2F87GA129533 | 1HGCR2F87GA136241 | 1HGCR2F87GA123070 | 1HGCR2F87GA162404 | 1HGCR2F87GA140581 | 1HGCR2F87GA123649 | 1HGCR2F87GA160166

1HGCR2F87GA111887 | 1HGCR2F87GA153718; 1HGCR2F87GA174035 | 1HGCR2F87GA191496 | 1HGCR2F87GA172480 | 1HGCR2F87GA136093 | 1HGCR2F87GA115065 | 1HGCR2F87GA151418 | 1HGCR2F87GA177601 | 1HGCR2F87GA180336 | 1HGCR2F87GA110299

1HGCR2F87GA180109 | 1HGCR2F87GA176531 | 1HGCR2F87GA185357

1HGCR2F87GA136837 | 1HGCR2F87GA110092

1HGCR2F87GA184693

1HGCR2F87GA166243 | 1HGCR2F87GA144615; 1HGCR2F87GA185133 | 1HGCR2F87GA164007 | 1HGCR2F87GA189120 | 1HGCR2F87GA187707; 1HGCR2F87GA146686 | 1HGCR2F87GA188534; 1HGCR2F87GA192809 | 1HGCR2F87GA174861; 1HGCR2F87GA102266 | 1HGCR2F87GA176500 | 1HGCR2F87GA178683 | 1HGCR2F87GA161575 | 1HGCR2F87GA130990 | 1HGCR2F87GA156652

1HGCR2F87GA138121; 1HGCR2F87GA141343; 1HGCR2F87GA121190 | 1HGCR2F87GA124798; 1HGCR2F87GA153427 | 1HGCR2F87GA141326 | 1HGCR2F87GA184323 | 1HGCR2F87GA175055; 1HGCR2F87GA144680 | 1HGCR2F87GA157011 | 1HGCR2F87GA127703 | 1HGCR2F87GA177341; 1HGCR2F87GA146140; 1HGCR2F87GA140998 | 1HGCR2F87GA178229; 1HGCR2F87GA102252 | 1HGCR2F87GA126809 | 1HGCR2F87GA102462 | 1HGCR2F87GA184631 | 1HGCR2F87GA151158; 1HGCR2F87GA175721 | 1HGCR2F87GA193877 | 1HGCR2F87GA140337

1HGCR2F87GA142461 | 1HGCR2F87GA129709; 1HGCR2F87GA116233 | 1HGCR2F87GA182104 | 1HGCR2F87GA164427; 1HGCR2F87GA123571 | 1HGCR2F87GA186606 | 1HGCR2F87GA135641 | 1HGCR2F87GA113414 | 1HGCR2F87GA163732; 1HGCR2F87GA155677 | 1HGCR2F87GA180594 | 1HGCR2F87GA154206; 1HGCR2F87GA172544 | 1HGCR2F87GA111730; 1HGCR2F87GA147577 | 1HGCR2F87GA174178 | 1HGCR2F87GA110951 | 1HGCR2F87GA162631 | 1HGCR2F87GA150026; 1HGCR2F87GA144078; 1HGCR2F87GA114241; 1HGCR2F87GA197685 | 1HGCR2F87GA160801 | 1HGCR2F87GA151600 | 1HGCR2F87GA102476; 1HGCR2F87GA145859

1HGCR2F87GA110903; 1HGCR2F87GA133436 | 1HGCR2F87GA117852 | 1HGCR2F87GA188842 | 1HGCR2F87GA195936 | 1HGCR2F87GA141276; 1HGCR2F87GA168767 | 1HGCR2F87GA108245 | 1HGCR2F87GA128902; 1HGCR2F87GA110223; 1HGCR2F87GA101764 | 1HGCR2F87GA156098

1HGCR2F87GA157705 | 1HGCR2F87GA187304 | 1HGCR2F87GA159289; 1HGCR2F87GA120217 | 1HGCR2F87GA106656; 1HGCR2F87GA174665; 1HGCR2F87GA100789 | 1HGCR2F87GA161169; 1HGCR2F87GA124266 | 1HGCR2F87GA143058; 1HGCR2F87GA148602 | 1HGCR2F87GA156103 | 1HGCR2F87GA179073 | 1HGCR2F87GA138832; 1HGCR2F87GA192924 | 1HGCR2F87GA183981; 1HGCR2F87GA140886; 1HGCR2F87GA145294; 1HGCR2F87GA128110; 1HGCR2F87GA163035

1HGCR2F87GA165027 | 1HGCR2F87GA198495 | 1HGCR2F87GA179882 | 1HGCR2F87GA178893 | 1HGCR2F87GA191451 | 1HGCR2F87GA158806; 1HGCR2F87GA106513 | 1HGCR2F87GA192096; 1HGCR2F87GA128821 | 1HGCR2F87GA168638; 1HGCR2F87GA185441 | 1HGCR2F87GA137664 | 1HGCR2F87GA102946 | 1HGCR2F87GA182135 | 1HGCR2F87GA119519; 1HGCR2F87GA183138 | 1HGCR2F87GA150611 | 1HGCR2F87GA192454; 1HGCR2F87GA112621; 1HGCR2F87GA144677 | 1HGCR2F87GA188758 | 1HGCR2F87GA109833; 1HGCR2F87GA164721

1HGCR2F87GA144713; 1HGCR2F87GA174634 | 1HGCR2F87GA122825; 1HGCR2F87GA163584; 1HGCR2F87GA154514; 1HGCR2F87GA156957; 1HGCR2F87GA151838; 1HGCR2F87GA131458; 1HGCR2F87GA128415 | 1HGCR2F87GA184922 | 1HGCR2F87GA149605 | 1HGCR2F87GA130357 | 1HGCR2F87GA139866 | 1HGCR2F87GA182815 | 1HGCR2F87GA114451 | 1HGCR2F87GA152648; 1HGCR2F87GA185990 | 1HGCR2F87GA165982 | 1HGCR2F87GA198822; 1HGCR2F87GA118242 | 1HGCR2F87GA157896 | 1HGCR2F87GA110612 | 1HGCR2F87GA162192

1HGCR2F87GA109279 | 1HGCR2F87GA105992 | 1HGCR2F87GA150933 | 1HGCR2F87GA102820

1HGCR2F87GA156845

1HGCR2F87GA194012; 1HGCR2F87GA111937 |

1HGCR2F87GA142086

| 1HGCR2F87GA158076 | 1HGCR2F87GA120234 | 1HGCR2F87GA142783 | 1HGCR2F87GA197721; 1HGCR2F87GA184595 | 1HGCR2F87GA128656 | 1HGCR2F87GA111212; 1HGCR2F87GA158885; 1HGCR2F87GA175184 | 1HGCR2F87GA100825 | 1HGCR2F87GA184161 | 1HGCR2F87GA115955

1HGCR2F87GA164346 | 1HGCR2F87GA139141; 1HGCR2F87GA125434 | 1HGCR2F87GA140564 | 1HGCR2F87GA149961 | 1HGCR2F87GA108150 | 1HGCR2F87GA101652; 1HGCR2F87GA179641 | 1HGCR2F87GA148826; 1HGCR2F87GA104633 | 1HGCR2F87GA111338 | 1HGCR2F87GA106477 | 1HGCR2F87GA126213 | 1HGCR2F87GA135624 | 1HGCR2F87GA168154; 1HGCR2F87GA114854

1HGCR2F87GA134540 | 1HGCR2F87GA168994

1HGCR2F87GA176674

; 1HGCR2F87GA146476 | 1HGCR2F87GA174438 | 1HGCR2F87GA114191 | 1HGCR2F87GA100596 | 1HGCR2F87GA141553 | 1HGCR2F87GA130715 | 1HGCR2F87GA178232 | 1HGCR2F87GA184483; 1HGCR2F87GA159471; 1HGCR2F87GA113669; 1HGCR2F87GA157817;

1HGCR2F87GA167974

; 1HGCR2F87GA182538 | 1HGCR2F87GA195158 | 1HGCR2F87GA180188; 1HGCR2F87GA139074 | 1HGCR2F87GA191935 | 1HGCR2F87GA136689 | 1HGCR2F87GA174584 | 1HGCR2F87GA121870; 1HGCR2F87GA142539; 1HGCR2F87GA155923; 1HGCR2F87GA153217 | 1HGCR2F87GA187965; 1HGCR2F87GA197993; 1HGCR2F87GA101103 | 1HGCR2F87GA176822 | 1HGCR2F87GA115583; 1HGCR2F87GA165691; 1HGCR2F87GA172236 | 1HGCR2F87GA162757 | 1HGCR2F87GA146087 | 1HGCR2F87GA192549 | 1HGCR2F87GA161110; 1HGCR2F87GA167845; 1HGCR2F87GA188422 | 1HGCR2F87GA148888; 1HGCR2F87GA196343 | 1HGCR2F87GA190204; 1HGCR2F87GA169269 | 1HGCR2F87GA167506 | 1HGCR2F87GA168946 | 1HGCR2F87GA150821; 1HGCR2F87GA162614; 1HGCR2F87GA149930; 1HGCR2F87GA183687 | 1HGCR2F87GA142234; 1HGCR2F87GA172933; 1HGCR2F87GA172012; 1HGCR2F87GA188128; 1HGCR2F87GA146445 | 1HGCR2F87GA126955 | 1HGCR2F87GA144694 | 1HGCR2F87GA152357 | 1HGCR2F87GA116586 | 1HGCR2F87GA173774; 1HGCR2F87GA113137

1HGCR2F87GA104616 | 1HGCR2F87GA130651 | 1HGCR2F87GA119701; 1HGCR2F87GA178263; 1HGCR2F87GA192423; 1HGCR2F87GA156182 | 1HGCR2F87GA131119 | 1HGCR2F87GA112313 | 1HGCR2F87GA171409 | 1HGCR2F87GA120525 | 1HGCR2F87GA157641 | 1HGCR2F87GA107063 | 1HGCR2F87GA168557; 1HGCR2F87GA180322 | 1HGCR2F87GA104938; 1HGCR2F87GA119133; 1HGCR2F87GA170518 | 1HGCR2F87GA120489 | 1HGCR2F87GA155095; 1HGCR2F87GA164590 | 1HGCR2F87GA123585 | 1HGCR2F87GA126633 | 1HGCR2F87GA145246

1HGCR2F87GA197170; 1HGCR2F87GA178733 | 1HGCR2F87GA110447 | 1HGCR2F87GA149099 | 1HGCR2F87GA139379 | 1HGCR2F87GA180014; 1HGCR2F87GA179963; 1HGCR2F87GA171717 | 1HGCR2F87GA143447; 1HGCR2F87GA129127

1HGCR2F87GA141715 | 1HGCR2F87GA194172 | 1HGCR2F87GA167652 | 1HGCR2F87GA163147; 1HGCR2F87GA190980 | 1HGCR2F87GA132903; 1HGCR2F87GA164623 | 1HGCR2F87GA130228 | 1HGCR2F87GA186136; 1HGCR2F87GA102137 | 1HGCR2F87GA149653 | 1HGCR2F87GA126261

1HGCR2F87GA162869 | 1HGCR2F87GA142377; 1HGCR2F87GA105989 | 1HGCR2F87GA175394; 1HGCR2F87GA128589; 1HGCR2F87GA119438 | 1HGCR2F87GA149815; 1HGCR2F87GA190493 | 1HGCR2F87GA134988 | 1HGCR2F87GA103126 | 1HGCR2F87GA133128; 1HGCR2F87GA177002 | 1HGCR2F87GA105815 | 1HGCR2F87GA183320; 1HGCR2F87GA147093 | 1HGCR2F87GA114255 | 1HGCR2F87GA130164; 1HGCR2F87GA135252 | 1HGCR2F87GA139981 | 1HGCR2F87GA186119 | 1HGCR2F87GA189439 | 1HGCR2F87GA134926 | 1HGCR2F87GA182667 | 1HGCR2F87GA159051 | 1HGCR2F87GA186797 | 1HGCR2F87GA186394 | 1HGCR2F87GA159261; 1HGCR2F87GA113073 | 1HGCR2F87GA192244 | 1HGCR2F87GA107323 | 1HGCR2F87GA120377 | 1HGCR2F87GA166274; 1HGCR2F87GA113848; 1HGCR2F87GA165335; 1HGCR2F87GA188047 | 1HGCR2F87GA198626 | 1HGCR2F87GA163262 | 1HGCR2F87GA146896 | 1HGCR2F87GA178442 | 1HGCR2F87GA136725 | 1HGCR2F87GA176223; 1HGCR2F87GA165853 | 1HGCR2F87GA130052 | 1HGCR2F87GA170471; 1HGCR2F87GA116099 | 1HGCR2F87GA111890 | 1HGCR2F87GA153167; 1HGCR2F87GA151855; 1HGCR2F87GA195175 | 1HGCR2F87GA105085

1HGCR2F87GA196732 | 1HGCR2F87GA179283; 1HGCR2F87GA141519; 1HGCR2F87GA114563

1HGCR2F87GA178876

1HGCR2F87GA159521; 1HGCR2F87GA191448; 1HGCR2F87GA152181; 1HGCR2F87GA189196 | 1HGCR2F87GA130472 | 1HGCR2F87GA172575 | 1HGCR2F87GA134019; 1HGCR2F87GA140757; 1HGCR2F87GA117995 | 1HGCR2F87GA102106 | 1HGCR2F87GA157915 | 1HGCR2F87GA175539 | 1HGCR2F87GA126650; 1HGCR2F87GA149801 | 1HGCR2F87GA112697 | 1HGCR2F87GA106706; 1HGCR2F87GA105779 | 1HGCR2F87GA149958; 1HGCR2F87GA118239; 1HGCR2F87GA117401 | 1HGCR2F87GA143416 | 1HGCR2F87GA153363 | 1HGCR2F87GA187822 | 1HGCR2F87GA172267 | 1HGCR2F87GA120427; 1HGCR2F87GA142797 | 1HGCR2F87GA144548 | 1HGCR2F87GA117656; 1HGCR2F87GA161303 | 1HGCR2F87GA148681 | 1HGCR2F87GA180739 | 1HGCR2F87GA167148

1HGCR2F87GA114756 |

1HGCR2F87GA158966

; 1HGCR2F87GA137924; 1HGCR2F87GA198416 | 1HGCR2F87GA154836 | 1HGCR2F87GA195323; 1HGCR2F87GA195712; 1HGCR2F87GA121755 | 1HGCR2F87GA154884 | 1HGCR2F87GA108164 |

1HGCR2F87GA163133

| 1HGCR2F87GA120024; 1HGCR2F87GA144226 | 1HGCR2F87GA199968 | 1HGCR2F87GA168011 | 1HGCR2F87GA167912 | 1HGCR2F87GA106589 | 1HGCR2F87GA144369 | 1HGCR2F87GA148647 | 1HGCR2F87GA150687 | 1HGCR2F87GA133100 | 1HGCR2F87GA105524 | 1HGCR2F87GA127846

1HGCR2F87GA185486; 1HGCR2F87GA161124 | 1HGCR2F87GA175542 | 1HGCR2F87GA170504 | 1HGCR2F87GA173872 |

1HGCR2F87GA134070

| 1HGCR2F87GA147501; 1HGCR2F87GA129354 | 1HGCR2F87GA125174

1HGCR2F87GA104177 | 1HGCR2F87GA105927 | 1HGCR2F87GA106947; 1HGCR2F87GA133226 | 1HGCR2F87GA156912; 1HGCR2F87GA154349; 1HGCR2F87GA138328 | 1HGCR2F87GA135008; 1HGCR2F87GA143674; 1HGCR2F87GA121058 | 1HGCR2F87GA131721 | 1HGCR2F87GA156134; 1HGCR2F87GA135736 | 1HGCR2F87GA123764; 1HGCR2F87GA119388; 1HGCR2F87GA135672; 1HGCR2F87GA111324 | 1HGCR2F87GA143318; 1HGCR2F87GA122940 | 1HGCR2F87GA190963;

1HGCR2F87GA1241851HGCR2F87GA195452 | 1HGCR2F87GA112019; 1HGCR2F87GA167246 | 1HGCR2F87GA141679; 1HGCR2F87GA123117 | 1HGCR2F87GA144730 | 1HGCR2F87GA190784 | 1HGCR2F87GA143514 | 1HGCR2F87GA123523 | 1HGCR2F87GA118306

1HGCR2F87GA150964 | 1HGCR2F87GA128947; 1HGCR2F87GA132562 | 1HGCR2F87GA192132 | 1HGCR2F87GA122016 | 1HGCR2F87GA199100 | 1HGCR2F87GA183589; 1HGCR2F87GA103305 | 1HGCR2F87GA167702; 1HGCR2F87GA165500; 1HGCR2F87GA108004 | 1HGCR2F87GA196973 | 1HGCR2F87GA100078; 1HGCR2F87GA189179 | 1HGCR2F87GA156246

1HGCR2F87GA112795 | 1HGCR2F87GA161088 | 1HGCR2F87GA119214 | 1HGCR2F87GA196262; 1HGCR2F87GA118547; 1HGCR2F87GA137101 | 1HGCR2F87GA198951; 1HGCR2F87GA169210; 1HGCR2F87GA122629 | 1HGCR2F87GA132870; 1HGCR2F87GA159924; 1HGCR2F87GA121304

1HGCR2F87GA171037; 1HGCR2F87GA172964 | 1HGCR2F87GA175010 | 1HGCR2F87GA166159 | 1HGCR2F87GA156313; 1HGCR2F87GA106964 | 1HGCR2F87GA121920; 1HGCR2F87GA185973 | 1HGCR2F87GA184757; 1HGCR2F87GA123330 | 1HGCR2F87GA132223 | 1HGCR2F87GA199503; 1HGCR2F87GA130925; 1HGCR2F87GA165710 | 1HGCR2F87GA176061; 1HGCR2F87GA161186

1HGCR2F87GA167800 | 1HGCR2F87GA184158 | 1HGCR2F87GA137194 | 1HGCR2F87GA187870

1HGCR2F87GA142735; 1HGCR2F87GA191305 | 1HGCR2F87GA100310 | 1HGCR2F87GA129807; 1HGCR2F87GA114532; 1HGCR2F87GA199386 | 1HGCR2F87GA109346 | 1HGCR2F87GA101344 | 1HGCR2F87GA187576; 1HGCR2F87GA167683 | 1HGCR2F87GA126843; 1HGCR2F87GA104910; 1HGCR2F87GA116734 | 1HGCR2F87GA168347 | 1HGCR2F87GA144436 |

1HGCR2F87GA179199

| 1HGCR2F87GA168932; 1HGCR2F87GA196102

1HGCR2F87GA125840 | 1HGCR2F87GA188663; 1HGCR2F87GA173242 | 1HGCR2F87GA147255 | 1HGCR2F87GA180675 | 1HGCR2F87GA150513 | 1HGCR2F87GA178814 | 1HGCR2F87GA144422; 1HGCR2F87GA181261 | 1HGCR2F87GA145893; 1HGCR2F87GA170017 | 1HGCR2F87GA155405 | 1HGCR2F87GA121903; 1HGCR2F87GA192003 | 1HGCR2F87GA148339

1HGCR2F87GA143061; 1HGCR2F87GA120539 | 1HGCR2F87GA113252; 1HGCR2F87GA176724 | 1HGCR2F87GA122503; 1HGCR2F87GA155467; 1HGCR2F87GA137678 | 1HGCR2F87GA151161

1HGCR2F87GA139432 | 1HGCR2F87GA141438 | 1HGCR2F87GA118418 | 1HGCR2F87GA180529 | 1HGCR2F87GA146042 | 1HGCR2F87GA153587 | 1HGCR2F87GA145537 | 1HGCR2F87GA195225; 1HGCR2F87GA198559 | 1HGCR2F87GA186072 | 1HGCR2F87GA193927 | 1HGCR2F87GA199632 | 1HGCR2F87GA136420; 1HGCR2F87GA194656; 1HGCR2F87GA181941 | 1HGCR2F87GA189330 | 1HGCR2F87GA149863 | 1HGCR2F87GA124106; 1HGCR2F87GA157252 | 1HGCR2F87GA107094 | 1HGCR2F87GA160071; 1HGCR2F87GA173760; 1HGCR2F87GA135235 | 1HGCR2F87GA147563 | 1HGCR2F87GA179400; 1HGCR2F87GA139009 |

1HGCR2F87GA139219

| 1HGCR2F87GA152620 | 1HGCR2F87GA116085; 1HGCR2F87GA177646 | 1HGCR2F87GA132898

1HGCR2F87GA140208 | 1HGCR2F87GA176836 | 1HGCR2F87GA187772; 1HGCR2F87GA135171 | 1HGCR2F87GA140001; 1HGCR2F87GA175380 | 1HGCR2F87GA121738; 1HGCR2F87GA164816 | 1HGCR2F87GA110190 | 1HGCR2F87GA168980 | 1HGCR2F87GA177839; 1HGCR2F87GA116555 | 1HGCR2F87GA197458 | 1HGCR2F87GA158174 | 1HGCR2F87GA109010 | 1HGCR2F87GA179929 | 1HGCR2F87GA190414 | 1HGCR2F87GA145523 | 1HGCR2F87GA165092

1HGCR2F87GA198657

1HGCR2F87GA112571; 1HGCR2F87GA193460 | 1HGCR2F87GA184533 | 1HGCR2F87GA108407; 1HGCR2F87GA126907 | 1HGCR2F87GA123022 | 1HGCR2F87GA143156 | 1HGCR2F87GA191322 | 1HGCR2F87GA157543

1HGCR2F87GA184371; 1HGCR2F87GA168445 | 1HGCR2F87GA105071 | 1HGCR2F87GA136983 | 1HGCR2F87GA197282; 1HGCR2F87GA113509 | 1HGCR2F87GA156926; 1HGCR2F87GA165478 | 1HGCR2F87GA134408 | 1HGCR2F87GA168803 | 1HGCR2F87GA175461 | 1HGCR2F87GA106673 | 1HGCR2F87GA119780 | 1HGCR2F87GA107581; 1HGCR2F87GA164282 | 1HGCR2F87GA115292 | 1HGCR2F87GA145280 | 1HGCR2F87GA114918 | 1HGCR2F87GA171474 | 1HGCR2F87GA133081; 1HGCR2F87GA171006 | 1HGCR2F87GA191871; 1HGCR2F87GA104194 | 1HGCR2F87GA199730 | 1HGCR2F87GA155100 | 1HGCR2F87GA147126; 1HGCR2F87GA107127 | 1HGCR2F87GA197461 | 1HGCR2F87GA142475

1HGCR2F87GA133288 | 1HGCR2F87GA152682; 1HGCR2F87GA145828 | 1HGCR2F87GA116054 | 1HGCR2F87GA195192; 1HGCR2F87GA162127 | 1HGCR2F87GA169112 | 1HGCR2F87GA161155 | 1HGCR2F87GA170261 | 1HGCR2F87GA195600 | 1HGCR2F87GA127832; 1HGCR2F87GA182913 | 1HGCR2F87GA168171; 1HGCR2F87GA192082

1HGCR2F87GA183995 | 1HGCR2F87GA144386 | 1HGCR2F87GA149572; 1HGCR2F87GA193510 | 1HGCR2F87GA112263; 1HGCR2F87GA125983 | 1HGCR2F87GA114157 | 1HGCR2F87GA188209; 1HGCR2F87GA121786 | 1HGCR2F87GA184676; 1HGCR2F87GA139236 | 1HGCR2F87GA142394; 1HGCR2F87GA107743 | 1HGCR2F87GA199999 | 1HGCR2F87GA186296; 1HGCR2F87GA186900 | 1HGCR2F87GA179042; 1HGCR2F87GA117303; 1HGCR2F87GA198691 | 1HGCR2F87GA166100 | 1HGCR2F87GA129175; 1HGCR2F87GA112554 | 1HGCR2F87GA193491; 1HGCR2F87GA194799; 1HGCR2F87GA199808 | 1HGCR2F87GA198240 | 1HGCR2F87GA104020 | 1HGCR2F87GA103479 | 1HGCR2F87GA195953; 1HGCR2F87GA123909 | 1HGCR2F87GA157283 | 1HGCR2F87GA161091; 1HGCR2F87GA132254; 1HGCR2F87GA123702 | 1HGCR2F87GA190591 | 1HGCR2F87GA198223 | 1HGCR2F87GA189098

1HGCR2F87GA111856 | 1HGCR2F87GA172365 | 1HGCR2F87GA161978 | 1HGCR2F87GA177257; 1HGCR2F87GA134697 | 1HGCR2F87GA168915 | 1HGCR2F87GA113039

1HGCR2F87GA108083; 1HGCR2F87GA138989 | 1HGCR2F87GA115826; 1HGCR2F87GA113025 | 1HGCR2F87GA170843; 1HGCR2F87GA149040; 1HGCR2F87GA174570; 1HGCR2F87GA132335 | 1HGCR2F87GA161799 | 1HGCR2F87GA153380;

1HGCR2F87GA175735

; 1HGCR2F87GA196181 | 1HGCR2F87GA190994 | 1HGCR2F87GA162905 | 1HGCR2F87GA128849; 1HGCR2F87GA199520; 1HGCR2F87GA174522; 1HGCR2F87GA133727 | 1HGCR2F87GA149510 | 1HGCR2F87GA149233 | 1HGCR2F87GA119570; 1HGCR2F87GA182863; 1HGCR2F87GA176402; 1HGCR2F87GA124994 | 1HGCR2F87GA117348 | 1HGCR2F87GA137843 | 1HGCR2F87GA195127 | 1HGCR2F87GA164475; 1HGCR2F87GA126728; 1HGCR2F87GA130083; 1HGCR2F87GA180241 | 1HGCR2F87GA178084 | 1HGCR2F87GA151094 | 1HGCR2F87GA149748 | 1HGCR2F87GA121321 | 1HGCR2F87GA138670 | 1HGCR2F87GA170292 | 1HGCR2F87GA121285 | 1HGCR2F87GA139561 | 1HGCR2F87GA131833; 1HGCR2F87GA177551; 1HGCR2F87GA112912 |

1HGCR2F87GA101277

| 1HGCR2F87GA175508 | 1HGCR2F87GA171555 | 1HGCR2F87GA178330 | 1HGCR2F87GA117222 | 1HGCR2F87GA125403 |

1HGCR2F87GA114224

| 1HGCR2F87GA149782 | 1HGCR2F87GA183768 | 1HGCR2F87GA177811; 1HGCR2F87GA165805

1HGCR2F87GA138734 | 1HGCR2F87GA132075 | 1HGCR2F87GA136014; 1HGCR2F87GA111159; 1HGCR2F87GA146171 | 1HGCR2F87GA167540 | 1HGCR2F87GA131847; 1HGCR2F87GA162273 | 1HGCR2F87GA130648 | 1HGCR2F87GA156991; 1HGCR2F87GA112487 | 1HGCR2F87GA197069

1HGCR2F87GA100064 | 1HGCR2F87GA182541; 1HGCR2F87GA138653; 1HGCR2F87GA126972; 1HGCR2F87GA126762

1HGCR2F87GA130679 | 1HGCR2F87GA187898 | 1HGCR2F87GA124641; 1HGCR2F87GA106155

1HGCR2F87GA158515 | 1HGCR2F87GA146350 | 1HGCR2F87GA164377 | 1HGCR2F87GA150866 | 1HGCR2F87GA152861; 1HGCR2F87GA119746

1HGCR2F87GA167537; 1HGCR2F87GA117351 | 1HGCR2F87GA197119; 1HGCR2F87GA129919; 1HGCR2F87GA127698 | 1HGCR2F87GA169501 | 1HGCR2F87GA152035 | 1HGCR2F87GA162919; 1HGCR2F87GA167523 | 1HGCR2F87GA137051; 1HGCR2F87GA158451; 1HGCR2F87GA149992 | 1HGCR2F87GA151452; 1HGCR2F87GA157171 | 1HGCR2F87GA113431 | 1HGCR2F87GA124252; 1HGCR2F87GA156733 | 1HGCR2F87GA156005; 1HGCR2F87GA108018 | 1HGCR2F87GA125000

1HGCR2F87GA102154 | 1HGCR2F87GA124610; 1HGCR2F87GA127166 | 1HGCR2F87GA162063; 1HGCR2F87GA125420; 1HGCR2F87GA107693 | 1HGCR2F87GA177355 | 1HGCR2F87GA144811 | 1HGCR2F87GA188310; 1HGCR2F87GA135655; 1HGCR2F87GA157638 | 1HGCR2F87GA137776; 1HGCR2F87GA173578 | 1HGCR2F87GA160314 | 1HGCR2F87GA161771; 1HGCR2F87GA196682 | 1HGCR2F87GA102011; 1HGCR2F87GA115034 | 1HGCR2F87GA104485 | 1HGCR2F87GA117608 | 1HGCR2F87GA169580 | 1HGCR2F87GA101327; 1HGCR2F87GA136708 | 1HGCR2F87GA127328 | 1HGCR2F87GA100467 | 1HGCR2F87GA141374 | 1HGCR2F87GA116300; 1HGCR2F87GA131878

1HGCR2F87GA154089 | 1HGCR2F87GA167473 | 1HGCR2F87GA181955 | 1HGCR2F87GA199078 | 1HGCR2F87GA183348 | 1HGCR2F87GA119584 | 1HGCR2F87GA168851 | 1HGCR2F87GA164735 | 1HGCR2F87GA191627 | 1HGCR2F87GA199095; 1HGCR2F87GA171376 | 1HGCR2F87GA129550 | 1HGCR2F87GA146204 | 1HGCR2F87GA181566 | 1HGCR2F87GA160202 | 1HGCR2F87GA125062 | 1HGCR2F87GA158529

1HGCR2F87GA146929 | 1HGCR2F87GA144310 | 1HGCR2F87GA187805 | 1HGCR2F87GA129595 | 1HGCR2F87GA190977; 1HGCR2F87GA165206 | 1HGCR2F87GA142444 | 1HGCR2F87GA100856 | 1HGCR2F87GA179753 | 1HGCR2F87GA111078 | 1HGCR2F87GA192390; 1HGCR2F87GA171684 | 1HGCR2F87GA191515 | 1HGCR2F87GA134179 | 1HGCR2F87GA130195; 1HGCR2F87GA168574; 1HGCR2F87GA194852; 1HGCR2F87GA139480; 1HGCR2F87GA118709; 1HGCR2F87GA187206 | 1HGCR2F87GA127099; 1HGCR2F87GA177890 | 1HGCR2F87GA179459; 1HGCR2F87GA180238; 1HGCR2F87GA174360 | 1HGCR2F87GA153833; 1HGCR2F87GA189229 | 1HGCR2F87GA123165 | 1HGCR2F87GA190767

1HGCR2F87GA197007 | 1HGCR2F87GA174486 | 1HGCR2F87GA117396 | 1HGCR2F87GA141293 | 1HGCR2F87GA103496 | 1HGCR2F87GA171796 | 1HGCR2F87GA102347 | 1HGCR2F87GA170115 | 1HGCR2F87GA131508 | 1HGCR2F87GA132528 | 1HGCR2F87GA108133 | 1HGCR2F87GA162645 | 1HGCR2F87GA118791 | 1HGCR2F87GA141665 | 1HGCR2F87GA149183

1HGCR2F87GA156201

1HGCR2F87GA175475 | 1HGCR2F87GA150060 | 1HGCR2F87GA167831 | 1HGCR2F87GA112442 | 1HGCR2F87GA125448 | 1HGCR2F87GA100162; 1HGCR2F87GA187514; 1HGCR2F87GA103563 | 1HGCR2F87GA195208 | 1HGCR2F87GA159244; 1HGCR2F87GA185066 | 1HGCR2F87GA140645; 1HGCR2F87GA140676; 1HGCR2F87GA133467 | 1HGCR2F87GA180871 | 1HGCR2F87GA124154; 1HGCR2F87GA171264; 1HGCR2F87GA130410 | 1HGCR2F87GA139107; 1HGCR2F87GA118144 | 1HGCR2F87GA140452 | 1HGCR2F87GA154741

1HGCR2F87GA162256

1HGCR2F87GA153802 | 1HGCR2F87GA113798; 1HGCR2F87GA151404; 1HGCR2F87GA113543 | 1HGCR2F87GA147529 | 1HGCR2F87GA151192 | 1HGCR2F87GA197217; 1HGCR2F87GA173483; 1HGCR2F87GA163276 | 1HGCR2F87GA124722 |

1HGCR2F87GA167957

| 1HGCR2F87GA166016

1HGCR2F87GA121979; 1HGCR2F87GA159504; 1HGCR2F87GA157414; 1HGCR2F87GA137213 | 1HGCR2F87GA185309 | 1HGCR2F87GA118645; 1HGCR2F87GA118029 | 1HGCR2F87GA144890 | 1HGCR2F87GA190302; 1HGCR2F87GA147353; 1HGCR2F87GA150673 | 1HGCR2F87GA170289 | 1HGCR2F87GA153329

1HGCR2F87GA175248; 1HGCR2F87GA169661 | 1HGCR2F87GA141083 | 1HGCR2F87GA193488; 1HGCR2F87GA141133 | 1HGCR2F87GA110920 | 1HGCR2F87GA140435; 1HGCR2F87GA151533 | 1HGCR2F87GA100243; 1HGCR2F87GA114448; 1HGCR2F87GA159406;

1HGCR2F87GA173340

| 1HGCR2F87GA159776 | 1HGCR2F87GA105572; 1HGCR2F87GA182748; 1HGCR2F87GA102770 | 1HGCR2F87GA108505; 1HGCR2F87GA108665; 1HGCR2F87GA170227 | 1HGCR2F87GA174732; 1HGCR2F87GA193572 |

1HGCR2F87GA119259

| 1HGCR2F87GA125501 | 1HGCR2F87GA102042 | 1HGCR2F87GA195337 | 1HGCR2F87GA179817 | 1HGCR2F87GA131735

1HGCR2F87GA187481; 1HGCR2F87GA161009 |

1HGCR2F87GA194107

| 1HGCR2F87GA192843; 1HGCR2F87GA103286 | 1HGCR2F87GA128673 | 1HGCR2F87GA130276

1HGCR2F87GA131685 | 1HGCR2F87GA175279 | 1HGCR2F87GA110724 | 1HGCR2F87GA126082 | 1HGCR2F87GA199579 | 1HGCR2F87GA112389 | 1HGCR2F87GA140273 | 1HGCR2F87GA154058 | 1HGCR2F87GA176366

1HGCR2F87GA195807 | 1HGCR2F87GA182880 | 1HGCR2F87GA174391; 1HGCR2F87GA118130; 1HGCR2F87GA119374 | 1HGCR2F87GA155503 | 1HGCR2F87GA151189; 1HGCR2F87GA149426 | 1HGCR2F87GA194897; 1HGCR2F87GA148843

1HGCR2F87GA131430 | 1HGCR2F87GA156120; 1HGCR2F87GA162418 | 1HGCR2F87GA118905 | 1HGCR2F87GA131217 | 1HGCR2F87GA167571 | 1HGCR2F87GA157932 | 1HGCR2F87GA157865

1HGCR2F87GA167988 | 1HGCR2F87GA157512; 1HGCR2F87GA191241 | 1HGCR2F87GA119648 | 1HGCR2F87GA105622; 1HGCR2F87GA183480 |

1HGCR2F87GA184399

| 1HGCR2F87GA171846

1HGCR2F87GA197802; 1HGCR2F87GA199937 | 1HGCR2F87GA169093; 1HGCR2F87GA157199; 1HGCR2F87GA102025 | 1HGCR2F87GA139270 | 1HGCR2F87GA163780 | 1HGCR2F87GA118984 | 1HGCR2F87GA153007 | 1HGCR2F87GA156022 | 1HGCR2F87GA192079 | 1HGCR2F87GA102364 | 1HGCR2F87GA118077 | 1HGCR2F87GA198934; 1HGCR2F87GA172625 | 1HGCR2F87GA112585; 1HGCR2F87GA125028

1HGCR2F87GA187447 | 1HGCR2F87GA147109; 1HGCR2F87GA159549; 1HGCR2F87GA185911 | 1HGCR2F87GA100453; 1HGCR2F87GA118676 | 1HGCR2F87GA148521

1HGCR2F87GA152102

1HGCR2F87GA141990; 1HGCR2F87GA121402; 1HGCR2F87GA119911; 1HGCR2F87GA159812; 1HGCR2F87GA162760; 1HGCR2F87GA102803 | 1HGCR2F87GA153038; 1HGCR2F87GA119939

1HGCR2F87GA129967 | 1HGCR2F87GA179865 | 1HGCR2F87GA169451; 1HGCR2F87GA190459 | 1HGCR2F87GA198349; 1HGCR2F87GA100419; 1HGCR2F87GA150835; 1HGCR2F87GA138104 | 1HGCR2F87GA137891 | 1HGCR2F87GA116023 | 1HGCR2F87GA105510 | 1HGCR2F87GA142203 | 1HGCR2F87GA178103; 1HGCR2F87GA151953 | 1HGCR2F87GA151967 | 1HGCR2F87GA181812 | 1HGCR2F87GA146848 | 1HGCR2F87GA192535; 1HGCR2F87GA190753 | 1HGCR2F87GA134814 | 1HGCR2F87GA163293; 1HGCR2F87GA196004 | 1HGCR2F87GA132321; 1HGCR2F87GA168820 | 1HGCR2F87GA194530 | 1HGCR2F87GA117172 | 1HGCR2F87GA106821; 1HGCR2F87GA143013 | 1HGCR2F87GA196553 | 1HGCR2F87GA159860 | 1HGCR2F87GA137082

1HGCR2F87GA143898 | 1HGCR2F87GA172334 | 1HGCR2F87GA169319; 1HGCR2F87GA196035; 1HGCR2F87GA156425 | 1HGCR2F87GA149216; 1HGCR2F87GA134960 | 1HGCR2F87GA132724; 1HGCR2F87GA182569; 1HGCR2F87GA124591 | 1HGCR2F87GA140306 | 1HGCR2F87GA177131 | 1HGCR2F87GA183205; 1HGCR2F87GA105135 | 1HGCR2F87GA110979; 1HGCR2F87GA144470 | 1HGCR2F87GA193779 | 1HGCR2F87GA194611 | 1HGCR2F87GA110335 | 1HGCR2F87GA102526 | 1HGCR2F87GA181471 | 1HGCR2F87GA169014 | 1HGCR2F87GA115180; 1HGCR2F87GA162225; 1HGCR2F87GA102221 | 1HGCR2F87GA144596 | 1HGCR2F87GA133842 | 1HGCR2F87GA105930 | 1HGCR2F87GA115695; 1HGCR2F87GA174617; 1HGCR2F87GA154805; 1HGCR2F87GA121996 | 1HGCR2F87GA115972

1HGCR2F87GA120198 | 1HGCR2F87GA174150 | 1HGCR2F87GA123814

1HGCR2F87GA153735

1HGCR2F87GA110433

1HGCR2F87GA179607 | 1HGCR2F87GA105491; 1HGCR2F87GA128401; 1HGCR2F87GA135302; 1HGCR2F87GA166422; 1HGCR2F87GA138913 | 1HGCR2F87GA180305 | 1HGCR2F87GA133405 | 1HGCR2F87GA134263; 1HGCR2F87GA196259; 1HGCR2F87GA170468; 1HGCR2F87GA128429; 1HGCR2F87GA174620 | 1HGCR2F87GA119360 | 1HGCR2F87GA167067

1HGCR2F87GA189201 | 1HGCR2F87GA196469 | 1HGCR2F87GA183656; 1HGCR2F87GA129015; 1HGCR2F87GA195905 | 1HGCR2F87GA138393; 1HGCR2F87GA181101 | 1HGCR2F87GA158854; 1HGCR2F87GA189554 | 1HGCR2F87GA135154 | 1HGCR2F87GA196388; 1HGCR2F87GA153847 | 1HGCR2F87GA163973; 1HGCR2F87GA131539 | 1HGCR2F87GA148437 | 1HGCR2F87GA169479; 1HGCR2F87GA144498; 1HGCR2F87GA126406 | 1HGCR2F87GA177050 | 1HGCR2F87GA142430 | 1HGCR2F87GA192583 | 1HGCR2F87GA104664

1HGCR2F87GA170972 | 1HGCR2F87GA194382 | 1HGCR2F87GA105863; 1HGCR2F87GA199484 | 1HGCR2F87GA151323 | 1HGCR2F87GA148910 | 1HGCR2F87GA116829 | 1HGCR2F87GA178523 | 1HGCR2F87GA171054 | 1HGCR2F87GA128964;

1HGCR2F87GA169630

; 1HGCR2F87GA145456 |

1HGCR2F87GA135476

| 1HGCR2F87GA175413; 1HGCR2F87GA103661; 1HGCR2F87GA146168 | 1HGCR2F87GA166968 | 1HGCR2F87GA168669 | 1HGCR2F87GA158904 | 1HGCR2F87GA148275; 1HGCR2F87GA105443 | 1HGCR2F87GA182331; 1HGCR2F87GA174889; 1HGCR2F87GA122114 | 1HGCR2F87GA180319 | 1HGCR2F87GA102087; 1HGCR2F87GA181115; 1HGCR2F87GA172642 | 1HGCR2F87GA159275; 1HGCR2F87GA170602 | 1HGCR2F87GA186735; 1HGCR2F87GA148759; 1HGCR2F87GA187092; 1HGCR2F87GA144775 | 1HGCR2F87GA105605; 1HGCR2F87GA160720; 1HGCR2F87GA165836; 1HGCR2F87GA175850

1HGCR2F87GA108942 | 1HGCR2F87GA125692 | 1HGCR2F87GA197654; 1HGCR2F87GA182295 | 1HGCR2F87GA141973; 1HGCR2F87GA198500

1HGCR2F87GA108519 | 1HGCR2F87GA122887; 1HGCR2F87GA192907 | 1HGCR2F87GA118760

1HGCR2F87GA163472; 1HGCR2F87GA164668; 1HGCR2F87GA161480 | 1HGCR2F87GA171443 | 1HGCR2F87GA102056; 1HGCR2F87GA173077 | 1HGCR2F87GA128995 | 1HGCR2F87GA194026; 1HGCR2F87GA130830 | 1HGCR2F87GA110576 | 1HGCR2F87GA174164 | 1HGCR2F87GA110562 |

1HGCR2F87GA171765

| 1HGCR2F87GA142153; 1HGCR2F87GA143335 | 1HGCR2F87GA126485; 1HGCR2F87GA167196; 1HGCR2F87GA117835; 1HGCR2F87GA151998 | 1HGCR2F87GA140290 | 1HGCR2F87GA182684 | 1HGCR2F87GA114773 | 1HGCR2F87GA172060 | 1HGCR2F87GA104180; 1HGCR2F87GA174066 | 1HGCR2F87GA119178 | 1HGCR2F87GA102073 | 1HGCR2F87GA190512 | 1HGCR2F87GA147725

1HGCR2F87GA110741 | 1HGCR2F87GA145599

1HGCR2F87GA180501; 1HGCR2F87GA162841; 1HGCR2F87GA197637 | 1HGCR2F87GA190719 | 1HGCR2F87GA182846 | 1HGCR2F87GA142427; 1HGCR2F87GA118497 | 1HGCR2F87GA121898; 1HGCR2F87GA120332; 1HGCR2F87GA196410; 1HGCR2F87GA132142 | 1HGCR2F87GA155727; 1HGCR2F87GA145442; 1HGCR2F87GA163505 | 1HGCR2F87GA125594; 1HGCR2F87GA163083 | 1HGCR2F87GA127037 | 1HGCR2F87GA197492 | 1HGCR2F87GA137342 | 1HGCR2F87GA156828 | 1HGCR2F87GA178781 | 1HGCR2F87GA129211; 1HGCR2F87GA194303 | 1HGCR2F87GA102140 | 1HGCR2F87GA184662; 1HGCR2F87GA195256 | 1HGCR2F87GA180062 | 1HGCR2F87GA132707; 1HGCR2F87GA155906 | 1HGCR2F87GA136501 | 1HGCR2F87GA157428 | 1HGCR2F87GA198173 | 1HGCR2F87GA168784 | 1HGCR2F87GA134618 | 1HGCR2F87GA124218 | 1HGCR2F87GA161219 | 1HGCR2F87GA122176 | 1HGCR2F87GA180174; 1HGCR2F87GA178604 | 1HGCR2F87GA153413 | 1HGCR2F87GA170583 | 1HGCR2F87GA157476 | 1HGCR2F87GA190669 | 1HGCR2F87GA171295 | 1HGCR2F87GA136613 | 1HGCR2F87GA102008; 1HGCR2F87GA125823 | 1HGCR2F87GA159096 | 1HGCR2F87GA133646 | 1HGCR2F87GA108195 | 1HGCR2F87GA103739 | 1HGCR2F87GA192812;

1HGCR2F87GA1334221HGCR2F87GA182068 | 1HGCR2F87GA110884 | 1HGCR2F87GA152195; 1HGCR2F87GA104227 | 1HGCR2F87GA143738 | 1HGCR2F87GA164315 | 1HGCR2F87GA117933 | 1HGCR2F87GA156781 | 1HGCR2F87GA122890 | 1HGCR2F87GA190252; 1HGCR2F87GA107600; 1HGCR2F87GA112490 | 1HGCR2F87GA133064 | 1HGCR2F87GA171779; 1HGCR2F87GA198772 | 1HGCR2F87GA109654 | 1HGCR2F87GA121240 | 1HGCR2F87GA123263 | 1HGCR2F87GA188579 | 1HGCR2F87GA120959; 1HGCR2F87GA128348 | 1HGCR2F87GA145649 | 1HGCR2F87GA166758 | 1HGCR2F87GA157560 | 1HGCR2F87GA117706

1HGCR2F87GA155579 | 1HGCR2F87GA145912; 1HGCR2F87GA164041 | 1HGCR2F87GA110786 | 1HGCR2F87GA166338 | 1HGCR2F87GA170552; 1HGCR2F87GA178134 | 1HGCR2F87GA156439 | 1HGCR2F87GA177288; 1HGCR2F87GA175685 | 1HGCR2F87GA197234 | 1HGCR2F87GA141598; 1HGCR2F87GA104048; 1HGCR2F87GA149359 | 1HGCR2F87GA191644; 1HGCR2F87GA170275; 1HGCR2F87GA125126; 1HGCR2F87GA143996 | 1HGCR2F87GA123490 | 1HGCR2F87GA150737; 1HGCR2F87GA134750

1HGCR2F87GA110366; 1HGCR2F87GA195046 | 1HGCR2F87GA184497 | 1HGCR2F87GA143108; 1HGCR2F87GA143688; 1HGCR2F87GA160328 | 1HGCR2F87GA128057 | 1HGCR2F87GA111243 | 1HGCR2F87GA111694; 1HGCR2F87GA143190; 1HGCR2F87GA144968 | 1HGCR2F87GA169238 | 1HGCR2F87GA183169 | 1HGCR2F87GA122128 | 1HGCR2F87GA109931 | 1HGCR2F87GA183026; 1HGCR2F87GA102493; 1HGCR2F87GA169787 | 1HGCR2F87GA135848 | 1HGCR2F87GA171913 | 1HGCR2F87GA127121 | 1HGCR2F87GA131265 | 1HGCR2F87GA123344; 1HGCR2F87GA124347; 1HGCR2F87GA156151; 1HGCR2F87GA146977 | 1HGCR2F87GA164170 | 1HGCR2F87GA109282 | 1HGCR2F87GA113185;

1HGCR2F87GA150639

; 1HGCR2F87GA139995 | 1HGCR2F87GA157073 | 1HGCR2F87GA146395; 1HGCR2F87GA124283 | 1HGCR2F87GA115101 | 1HGCR2F87GA132559; 1HGCR2F87GA194155 | 1HGCR2F87GA174813 | 1HGCR2F87GA156148; 1HGCR2F87GA132271; 1HGCR2F87GA149894; 1HGCR2F87GA122937 | 1HGCR2F87GA159518; 1HGCR2F87GA193457 | 1HGCR2F87GA119715 | 1HGCR2F87GA130021 | 1HGCR2F87GA147384; 1HGCR2F87GA195421;

1HGCR2F87GA142833

; 1HGCR2F87GA104597; 1HGCR2F87GA148731 | 1HGCR2F87GA192891 | 1HGCR2F87GA165187 | 1HGCR2F87GA166470; 1HGCR2F87GA150186 | 1HGCR2F87GA147045; 1HGCR2F87GA133923; 1HGCR2F87GA113591 | 1HGCR2F87GA159387 | 1HGCR2F87GA146199 | 1HGCR2F87GA104289 | 1HGCR2F87GA196522; 1HGCR2F87GA142122 | 1HGCR2F87GA113896; 1HGCR2F87GA165674

1HGCR2F87GA130407; 1HGCR2F87GA166629; 1HGCR2F87GA116619; 1HGCR2F87GA125014 | 1HGCR2F87GA133355 | 1HGCR2F87GA163018 | 1HGCR2F87GA149913 | 1HGCR2F87GA103224 | 1HGCR2F87GA129628 | 1HGCR2F87GA143027; 1HGCR2F87GA195886 | 1HGCR2F87GA177565; 1HGCR2F87GA142945; 1HGCR2F87GA162015 | 1HGCR2F87GA140161; 1HGCR2F87GA129662 | 1HGCR2F87GA172706; 1HGCR2F87GA193054 | 1HGCR2F87GA118208; 1HGCR2F87GA132688 | 1HGCR2F87GA191773 | 1HGCR2F87GA178148 | 1HGCR2F87GA178215; 1HGCR2F87GA109329; 1HGCR2F87GA143786 | 1HGCR2F87GA104096; 1HGCR2F87GA180935; 1HGCR2F87GA140547 | 1HGCR2F87GA197394; 1HGCR2F87GA137681;

1HGCR2F87GA149247

| 1HGCR2F87GA105393 | 1HGCR2F87GA133419 | 1HGCR2F87GA144100; 1HGCR2F87GA165707 | 1HGCR2F87GA130245 | 1HGCR2F87GA133520 | 1HGCR2F87GA106933; 1HGCR2F87GA103949; 1HGCR2F87GA199209; 1HGCR2F87GA100081 | 1HGCR2F87GA127796 | 1HGCR2F87GA137535 | 1HGCR2F87GA113350; 1HGCR2F87GA180059; 1HGCR2F87GA188033 | 1HGCR2F87GA111517; 1HGCR2F87GA140192; 1HGCR2F87GA106205; 1HGCR2F87GA130682; 1HGCR2F87GA145148; 1HGCR2F87GA127524

1HGCR2F87GA134506; 1HGCR2F87GA174407 | 1HGCR2F87GA119049 | 1HGCR2F87GA103269; 1HGCR2F87GA183186; 1HGCR2F87GA143433 | 1HGCR2F87GA192776 | 1HGCR2F87GA106396 | 1HGCR2F87GA104292

1HGCR2F87GA105166 | 1HGCR2F87GA130469; 1HGCR2F87GA199582 | 1HGCR2F87GA110643; 1HGCR2F87GA158983; 1HGCR2F87GA126387 | 1HGCR2F87GA181907; 1HGCR2F87GA106866; 1HGCR2F87GA167120 | 1HGCR2F87GA105099 | 1HGCR2F87GA177761 | 1HGCR2F87GA199405; 1HGCR2F87GA140449 | 1HGCR2F87GA101831 | 1HGCR2F87GA140029 | 1HGCR2F87GA182121 | 1HGCR2F87GA171880 | 1HGCR2F87GA186198 | 1HGCR2F87GA169756 | 1HGCR2F87GA187349 | 1HGCR2F87GA161821; 1HGCR2F87GA108522 | 1HGCR2F87GA131346 | 1HGCR2F87GA182409 | 1HGCR2F87GA166761 | 1HGCR2F87GA112036 | 1HGCR2F87GA177081 | 1HGCR2F87GA139267; 1HGCR2F87GA177324; 1HGCR2F87GA167134 | 1HGCR2F87GA101117; 1HGCR2F87GA185827

1HGCR2F87GA162693 | 1HGCR2F87GA168042 | 1HGCR2F87GA119830 | 1HGCR2F87GA152312 | 1HGCR2F87GA150480 | 1HGCR2F87GA177095 | 1HGCR2F87GA197413; 1HGCR2F87GA128592; 1HGCR2F87GA155937; 1HGCR2F87GA176206 | 1HGCR2F87GA190039

1HGCR2F87GA149622 | 1HGCR2F87GA121156; 1HGCR2F87GA145151; 1HGCR2F87GA112425 | 1HGCR2F87GA176013 | 1HGCR2F87GA124462; 1HGCR2F87GA161477 | 1HGCR2F87GA156196 | 1HGCR2F87GA170891; 1HGCR2F87GA133095 | 1HGCR2F87GA119407 | 1HGCR2F87GA105362 | 1HGCR2F87GA127619 | 1HGCR2F87GA126051 | 1HGCR2F87GA110013 | 1HGCR2F87GA195659; 1HGCR2F87GA183110 | 1HGCR2F87GA104471; 1HGCR2F87GA124476 | 1HGCR2F87GA166257 | 1HGCR2F87GA110450; 1HGCR2F87GA117625 | 1HGCR2F87GA134201; 1HGCR2F87GA132190 | 1HGCR2F87GA121982 | 1HGCR2F87GA192650 | 1HGCR2F87GA135591 | 1HGCR2F87GA130102 | 1HGCR2F87GA198254; 1HGCR2F87GA155260 | 1HGCR2F87GA145067 | 1HGCR2F87GA137311 | 1HGCR2F87GA136742; 1HGCR2F87GA120766 | 1HGCR2F87GA142590 | 1HGCR2F87GA119892 | 1HGCR2F87GA145232; 1HGCR2F87GA128494 | 1HGCR2F87GA136949 | 1HGCR2F87GA165772; 1HGCR2F87GA105507 | 1HGCR2F87GA185200; 1HGCR2F87GA187254; 1HGCR2F87GA181194

1HGCR2F87GA134666; 1HGCR2F87GA105538; 1HGCR2F87GA113865; 1HGCR2F87GA116958 | 1HGCR2F87GA185987 | 1HGCR2F87GA192504 | 1HGCR2F87GA132156 | 1HGCR2F87GA170163 | 1HGCR2F87GA187657 | 1HGCR2F87GA113008; 1HGCR2F87GA188629; 1HGCR2F87GA183897; 1HGCR2F87GA114966 | 1HGCR2F87GA194527 | 1HGCR2F87GA177078 | 1HGCR2F87GA194981 | 1HGCR2F87GA118581; 1HGCR2F87GA124395 | 1HGCR2F87GA186847; 1HGCR2F87GA116930 | 1HGCR2F87GA167585 | 1HGCR2F87GA114160; 1HGCR2F87GA175041; 1HGCR2F87GA171572 | 1HGCR2F87GA123084

1HGCR2F87GA143805; 1HGCR2F87GA170678 | 1HGCR2F87GA116250 | 1HGCR2F87GA150706; 1HGCR2F87GA182006 | 1HGCR2F87GA167599 | 1HGCR2F87GA117799; 1HGCR2F87GA111551 | 1HGCR2F87GA196665

1HGCR2F87GA177047; 1HGCR2F87GA115888 | 1HGCR2F87GA111274 | 1HGCR2F87GA119228; 1HGCR2F87GA173841 | 1HGCR2F87GA103787 | 1HGCR2F87GA190395 | 1HGCR2F87GA116376 | 1HGCR2F87GA106883 | 1HGCR2F87GA146221

1HGCR2F87GA153959 | 1HGCR2F87GA152889 | 1HGCR2F87GA166517; 1HGCR2F87GA101649 | 1HGCR2F87GA149104; 1HGCR2F87GA172950 | 1HGCR2F87GA134165; 1HGCR2F87GA188498 | 1HGCR2F87GA183527 | 1HGCR2F87GA131377 | 1HGCR2F87GA100940 | 1HGCR2F87GA106852 | 1HGCR2F87GA196990; 1HGCR2F87GA181180 | 1HGCR2F87GA141049; 1HGCR2F87GA133050 |

1HGCR2F87GA170714

|

1HGCR2F87GA160796

; 1HGCR2F87GA133162; 1HGCR2F87GA188274 | 1HGCR2F87GA188355; 1HGCR2F87GA158028; 1HGCR2F87GA134490 | 1HGCR2F87GA107516; 1HGCR2F87GA121271 | 1HGCR2F87GA157672 | 1HGCR2F87GA189571; 1HGCR2F87GA144338 | 1HGCR2F87GA155016

1HGCR2F87GA146588 | 1HGCR2F87GA172382 | 1HGCR2F87GA152505; 1HGCR2F87GA103806 | 1HGCR2F87GA186301 | 1HGCR2F87GA160149; 1HGCR2F87GA153282 | 1HGCR2F87GA182202; 1HGCR2F87GA102817; 1HGCR2F87GA187884

1HGCR2F87GA176951 | 1HGCR2F87GA138457 | 1HGCR2F87GA112327 | 1HGCR2F87GA158563 | 1HGCR2F87GA152763; 1HGCR2F87GA110545 | 1HGCR2F87GA173080

1HGCR2F87GA192793 | 1HGCR2F87GA175332; 1HGCR2F87GA199940 | 1HGCR2F87GA168008 | 1HGCR2F87GA153976 | 1HGCR2F87GA181129 | 1HGCR2F87GA136899;

1HGCR2F87GA169725

| 1HGCR2F87GA110674 | 1HGCR2F87GA169868

1HGCR2F87GA102705 | 1HGCR2F87GA143173; 1HGCR2F87GA164900; 1HGCR2F87GA102557; 1HGCR2F87GA142928; 1HGCR2F87GA193362; 1HGCR2F87GA185424

1HGCR2F87GA143450 | 1HGCR2F87GA104132 | 1HGCR2F87GA157557; 1HGCR2F87GA158434; 1HGCR2F87GA105300 | 1HGCR2F87GA157395

1HGCR2F87GA175847 | 1HGCR2F87GA118452

1HGCR2F87GA178831 | 1HGCR2F87GA101795 | 1HGCR2F87GA178652; 1HGCR2F87GA194785 | 1HGCR2F87GA128205

1HGCR2F87GA107838; 1HGCR2F87GA124901 | 1HGCR2F87GA121464; 1HGCR2F87GA194317 | 1HGCR2F87GA131234 | 1HGCR2F87GA177503 | 1HGCR2F87GA196486; 1HGCR2F87GA160250 | 1HGCR2F87GA167277 | 1HGCR2F87GA160717 | 1HGCR2F87GA195015

1HGCR2F87GA100145 | 1HGCR2F87GA100274; 1HGCR2F87GA179137 | 1HGCR2F87GA110240 | 1HGCR2F87GA192888; 1HGCR2F87GA199971 | 1HGCR2F87GA127989 | 1HGCR2F87GA178392; 1HGCR2F87GA192275; 1HGCR2F87GA100176 | 1HGCR2F87GA176044 | 1HGCR2F87GA180269 | 1HGCR2F87GA171989 | 1HGCR2F87GA174312 | 1HGCR2F87GA133114; 1HGCR2F87GA125885; 1HGCR2F87GA167022; 1HGCR2F87GA171099; 1HGCR2F87GA128267; 1HGCR2F87GA106771

1HGCR2F87GA123781 | 1HGCR2F87GA187268 | 1HGCR2F87GA137356 | 1HGCR2F87GA106690 | 1HGCR2F87GA164511 | 1HGCR2F87GA110285 | 1HGCR2F87GA194771; 1HGCR2F87GA155453 | 1HGCR2F87GA167375 | 1HGCR2F87GA160670 | 1HGCR2F87GA119326 | 1HGCR2F87GA183561 | 1HGCR2F87GA100775 | 1HGCR2F87GA103904 | 1HGCR2F87GA175928 | 1HGCR2F87GA114546; 1HGCR2F87GA176707 | 1HGCR2F87GA127913 | 1HGCR2F87GA102400; 1HGCR2F87GA112084 | 1HGCR2F87GA121769 | 1HGCR2F87GA196245 | 1HGCR2F87GA147336; 1HGCR2F87GA146266; 1HGCR2F87GA107337 | 1HGCR2F87GA155761; 1HGCR2F87GA191482; 1HGCR2F87GA160460 | 1HGCR2F87GA147482 | 1HGCR2F87GA134733 | 1HGCR2F87GA197797; 1HGCR2F87GA117138; 1HGCR2F87GA122839 | 1HGCR2F87GA127197 | 1HGCR2F87GA190560 | 1HGCR2F87GA109122; 1HGCR2F87GA136692 | 1HGCR2F87GA143237 | 1HGCR2F87GA136255 | 1HGCR2F87GA177775

The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F87GA1.
1HGCR2F87GA160104; 1HGCR2F87GA199047 | 1HGCR2F87GA107709 | 1HGCR2F87GA180210 | 1HGCR2F87GA121030; 1HGCR2F87GA148180 | 1HGCR2F87GA112196; 1HGCR2F87GA164864; 1HGCR2F87GA106169; 1HGCR2F87GA100646; 1HGCR2F87GA158742 | 1HGCR2F87GA169546 | 1HGCR2F87GA188551 | 1HGCR2F87GA185729; 1HGCR2F87GA199243 | 1HGCR2F87GA140872 | 1HGCR2F87GA108326

1HGCR2F87GA156974 | 1HGCR2F87GA191465 | 1HGCR2F87GA130455; 1HGCR2F87GA111940 | 1HGCR2F87GA198884 | 1HGCR2F87GA120606 | 1HGCR2F87GA113784; 1HGCR2F87GA184760 | 1HGCR2F87GA147515 | 1HGCR2F87GA196889; 1HGCR2F87GA153119 | 1HGCR2F87GA177405 | 1HGCR2F87GA120878 | 1HGCR2F87GA170311 | 1HGCR2F87GA174200; 1HGCR2F87GA188792 | 1HGCR2F87GA153752 | 1HGCR2F87GA168266; 1HGCR2F87GA150429; 1HGCR2F87GA142170 | 1HGCR2F87GA111582 | 1HGCR2F87GA106141; 1HGCR2F87GA130861 | 1HGCR2F87GA106267; 1HGCR2F87GA167411 | 1HGCR2F87GA120833 | 1HGCR2F87GA147868 | 1HGCR2F87GA177680 | 1HGCR2F87GA186332 |

1HGCR2F87GA143772

| 1HGCR2F87GA172320 | 1HGCR2F87GA145196 | 1HGCR2F87GA155520 | 1HGCR2F87GA109895 |

1HGCR2F87GA192728

; 1HGCR2F87GA145845 | 1HGCR2F87GA167604; 1HGCR2F87GA141150 | 1HGCR2F87GA131766; 1HGCR2F87GA164671 | 1HGCR2F87GA146381; 1HGCR2F87GA177419 | 1HGCR2F87GA103238 | 1HGCR2F87GA126521 | 1HGCR2F87GA116636 | 1HGCR2F87GA105975; 1HGCR2F87GA138510

1HGCR2F87GA111632 | 1HGCR2F87GA156876; 1HGCR2F87GA144453 | 1HGCR2F87GA111355; 1HGCR2F87GA105345; 1HGCR2F87GA133307 | 1HGCR2F87GA110089; 1HGCR2F87GA153055 | 1HGCR2F87GA184547 | 1HGCR2F87GA129094 | 1HGCR2F87GA104101; 1HGCR2F87GA105409 | 1HGCR2F87GA141309; 1HGCR2F87GA183091 | 1HGCR2F87GA162659 | 1HGCR2F87GA147210 | 1HGCR2F87GA109718 | 1HGCR2F87GA137003 | 1HGCR2F87GA151791 | 1HGCR2F87GA114126 | 1HGCR2F87GA102963 | 1HGCR2F87GA189702

1HGCR2F87GA149197; 1HGCR2F87GA161642 | 1HGCR2F87GA119925 | 1HGCR2F87GA160989

1HGCR2F87GA192258 | 1HGCR2F87GA182992 | 1HGCR2F87GA105006

1HGCR2F87GA143965; 1HGCR2F87GA189117; 1HGCR2F87GA100291 | 1HGCR2F87GA151726

1HGCR2F87GA111209; 1HGCR2F87GA101280 | 1HGCR2F87GA147238; 1HGCR2F87GA143724 | 1HGCR2F87GA176058; 1HGCR2F87GA149118 | 1HGCR2F87GA179428; 1HGCR2F87GA182930 | 1HGCR2F87GA115924 | 1HGCR2F87GA137728; 1HGCR2F87GA189263; 1HGCR2F87GA173645; 1HGCR2F87GA125742

1HGCR2F87GA190641 | 1HGCR2F87GA190817 | 1HGCR2F87GA134151 | 1HGCR2F87GA157235 | 1HGCR2F87GA160099; 1HGCR2F87GA136403; 1HGCR2F87GA170034 | 1HGCR2F87GA183477 | 1HGCR2F87GA164640 | 1HGCR2F87GA132058; 1HGCR2F87GA156179 | 1HGCR2F87GA148485; 1HGCR2F87GA189246 | 1HGCR2F87GA104728; 1HGCR2F87GA198237 | 1HGCR2F87GA178182; 1HGCR2F87GA194396; 1HGCR2F87GA104518 | 1HGCR2F87GA162807; 1HGCR2F87GA120430 | 1HGCR2F87GA193569 | 1HGCR2F87GA159650; 1HGCR2F87GA188582; 1HGCR2F87GA133310 | 1HGCR2F87GA141858 | 1HGCR2F87GA189165

1HGCR2F87GA137616 | 1HGCR2F87GA112022 | 1HGCR2F87GA194169 | 1HGCR2F87GA178344; 1HGCR2F87GA187139; 1HGCR2F87GA133551 | 1HGCR2F87GA130858; 1HGCR2F87GA193359 | 1HGCR2F87GA182765 | 1HGCR2F87GA172155; 1HGCR2F87GA167294 | 1HGCR2F87GA138135

1HGCR2F87GA197587 | 1HGCR2F87GA116216 | 1HGCR2F87GA138281 | 1HGCR2F87GA151628; 1HGCR2F87GA156456 | 1HGCR2F87GA111128 | 1HGCR2F87GA105751 | 1HGCR2F87GA183351 |

1HGCR2F87GA115468

| 1HGCR2F87GA174245 | 1HGCR2F87GA106415 | 1HGCR2F87GA103174 | 1HGCR2F87GA127412; 1HGCR2F87GA160488 | 1HGCR2F87GA117866; 1HGCR2F87GA195242; 1HGCR2F87GA191501 | 1HGCR2F87GA199338; 1HGCR2F87GA190848; 1HGCR2F87GA155002 | 1HGCR2F87GA120511; 1HGCR2F87GA160846 | 1HGCR2F87GA147689 | 1HGCR2F87GA196939; 1HGCR2F87GA146543; 1HGCR2F87GA154481 | 1HGCR2F87GA126146; 1HGCR2F87GA144808 | 1HGCR2F87GA144923; 1HGCR2F87GA151273 | 1HGCR2F87GA195838 | 1HGCR2F87GA171703; 1HGCR2F87GA155629; 1HGCR2F87GA127264 | 1HGCR2F87GA146039

1HGCR2F87GA169059 | 1HGCR2F87GA191689 | 1HGCR2F87GA127345; 1HGCR2F87GA177212 | 1HGCR2F87GA112330; 1HGCR2F87GA147000 | 1HGCR2F87GA141861 | 1HGCR2F87GA181339 | 1HGCR2F87GA128060 | 1HGCR2F87GA165030; 1HGCR2F87GA197878; 1HGCR2F87GA104440 | 1HGCR2F87GA136644; 1HGCR2F87GA109458 | 1HGCR2F87GA197881 | 1HGCR2F87GA107368; 1HGCR2F87GA126812

1HGCR2F87GA114384 | 1HGCR2F87GA189425; 1HGCR2F87GA163763; 1HGCR2F87GA101750 | 1HGCR2F87GA109606; 1HGCR2F87GA171085 | 1HGCR2F87GA145103 | 1HGCR2F87GA169434; 1HGCR2F87GA191949 | 1HGCR2F87GA168834 | 1HGCR2F87GA125756 | 1HGCR2F87GA182877; 1HGCR2F87GA131718 | 1HGCR2F87GA118774; 1HGCR2F87GA198156; 1HGCR2F87GA179638 | 1HGCR2F87GA176691; 1HGCR2F87GA197976 | 1HGCR2F87GA127183 | 1HGCR2F87GA119018 | 1HGCR2F87GA173208

1HGCR2F87GA193751 | 1HGCR2F87GA198352 | 1HGCR2F87GA128480 | 1HGCR2F87GA174875 | 1HGCR2F87GA170731; 1HGCR2F87GA129399 | 1HGCR2F87GA179090 | 1HGCR2F87GA115776 | 1HGCR2F87GA114207 | 1HGCR2F87GA159499 | 1HGCR2F87GA112666 | 1HGCR2F87GA180112 | 1HGCR2F87GA189232; 1HGCR2F87GA153105; 1HGCR2F87GA136580; 1HGCR2F87GA175704; 1HGCR2F87GA172821; 1HGCR2F87GA197203 | 1HGCR2F87GA109136

1HGCR2F87GA137244 | 1HGCR2F87GA107015 | 1HGCR2F87GA191367; 1HGCR2F87GA148616; 1HGCR2F87GA138619 | 1HGCR2F87GA152911 | 1HGCR2F87GA152651 | 1HGCR2F87GA157879; 1HGCR2F87GA197704; 1HGCR2F87GA129970; 1HGCR2F87GA192051 | 1HGCR2F87GA144887; 1HGCR2F87GA118998; 1HGCR2F87GA149619; 1HGCR2F87GA195919; 1HGCR2F87GA192597; 1HGCR2F87GA155145; 1HGCR2F87GA115244

1HGCR2F87GA199176 | 1HGCR2F87GA103143 | 1HGCR2F87GA130763 | 1HGCR2F87GA167070 | 1HGCR2F87GA156344 | 1HGCR2F87GA143707 | 1HGCR2F87GA113610 | 1HGCR2F87GA199002 | 1HGCR2F87GA189683 | 1HGCR2F87GA166808 | 1HGCR2F87GA135719 | 1HGCR2F87GA136921; 1HGCR2F87GA114496; 1HGCR2F87GA185603 | 1HGCR2F87GA165321 | 1HGCR2F87GA138586; 1HGCR2F87GA193006 | 1HGCR2F87GA177727 | 1HGCR2F87GA191031 | 1HGCR2F87GA122761 | 1HGCR2F87GA162791 | 1HGCR2F87GA114093 | 1HGCR2F87GA111033 | 1HGCR2F87GA142623 | 1HGCR2F87GA145957 | 1HGCR2F87GA123280; 1HGCR2F87GA191594

1HGCR2F87GA180949 | 1HGCR2F87GA173175 | 1HGCR2F87GA152200 | 1HGCR2F87GA181616; 1HGCR2F87GA149670 | 1HGCR2F87GA143836 | 1HGCR2F87GA184242 | 1HGCR2F87GA153654; 1HGCR2F87GA176383 | 1HGCR2F87GA151127; 1HGCR2F87GA143903

1HGCR2F87GA141603 | 1HGCR2F87GA198366 | 1HGCR2F87GA152486; 1HGCR2F87GA147272 | 1HGCR2F87GA168848

1HGCR2F87GA173161

1HGCR2F87GA189926 | 1HGCR2F87GA184936 | 1HGCR2F87GA144758 | 1HGCR2F87GA199274 | 1HGCR2F87GA114997; 1HGCR2F87GA177226; 1HGCR2F87GA111789 | 1HGCR2F87GA120251 | 1HGCR2F87GA165481; 1HGCR2F87GA185150 | 1HGCR2F87GA148311 | 1HGCR2F87GA162354; 1HGCR2F87GA147420 | 1HGCR2F87GA139558 | 1HGCR2F87GA196858; 1HGCR2F87GA123604; 1HGCR2F87GA108410; 1HGCR2F87GA194916 | 1HGCR2F87GA193555; 1HGCR2F87GA164914; 1HGCR2F87GA133260 | 1HGCR2F87GA109802 | 1HGCR2F87GA134909; 1HGCR2F87GA195774; 1HGCR2F87GA188999 | 1HGCR2F87GA191921 | 1HGCR2F87GA181695; 1HGCR2F87GA176917 | 1HGCR2F87GA154898

1HGCR2F87GA181521 | 1HGCR2F87GA128527 | 1HGCR2F87GA119522 | 1HGCR2F87GA170177

1HGCR2F87GA165142 | 1HGCR2F87GA158918; 1HGCR2F87GA192440 | 1HGCR2F87GA111808 | 1HGCR2F87GA124168 | 1HGCR2F87GA169594; 1HGCR2F87GA103157 | 1HGCR2F87GA198108 | 1HGCR2F87GA108827

1HGCR2F87GA163228

1HGCR2F87GA123912 | 1HGCR2F87GA131251; 1HGCR2F87GA101960 | 1HGCR2F87GA127684 | 1HGCR2F87GA141181 | 1HGCR2F87GA161883; 1HGCR2F87GA184046 | 1HGCR2F87GA130133 | 1HGCR2F87GA135204 | 1HGCR2F87GA118466 | 1HGCR2F87GA140726 | 1HGCR2F87GA114143 | 1HGCR2F87GA112151; 1HGCR2F87GA137180 | 1HGCR2F87GA100193 | 1HGCR2F87GA148549; 1HGCR2F87GA135493 | 1HGCR2F87GA111422 | 1HGCR2F87GA161284 | 1HGCR2F87GA158496 | 1HGCR2F87GA175718 | 1HGCR2F87GA153511; 1HGCR2F87GA134876 | 1HGCR2F87GA122954; 1HGCR2F87GA108682

1HGCR2F87GA184354 | 1HGCR2F87GA160992 | 1HGCR2F87GA137857; 1HGCR2F87GA114000

1HGCR2F87GA175623; 1HGCR2F87GA161463; 1HGCR2F87GA194379 | 1HGCR2F87GA188212 | 1HGCR2F87GA138054 | 1HGCR2F87GA141648; 1HGCR2F87GA111100; 1HGCR2F87GA126776 | 1HGCR2F87GA165822 | 1HGCR2F87GA187609; 1HGCR2F87GA121142 | 1HGCR2F87GA106334 | 1HGCR2F87GA103546 | 1HGCR2F87GA113980; 1HGCR2F87GA161768; 1HGCR2F87GA101733 | 1HGCR2F87GA187058

1HGCR2F87GA185570; 1HGCR2F87GA175251; 1HGCR2F87GA133839; 1HGCR2F87GA107810 | 1HGCR2F87GA123697 | 1HGCR2F87GA198769 | 1HGCR2F87GA144999 | 1HGCR2F87GA148776 | 1HGCR2F87GA160247 | 1HGCR2F87GA169160 | 1HGCR2F87GA170597; 1HGCR2F87GA183785 | 1HGCR2F87GA174763 | 1HGCR2F87GA117821

1HGCR2F87GA185861;

1HGCR2F87GA1235061HGCR2F87GA152939 | 1HGCR2F87GA177372; 1HGCR2F87GA111310; 1HGCR2F87GA174293; 1HGCR2F87GA121819; 1HGCR2F87GA105670 | 1HGCR2F87GA159681 | 1HGCR2F87GA184337 | 1HGCR2F87GA199193; 1HGCR2F87GA142976 | 1HGCR2F87GA101828 | 1HGCR2F87GA125336 | 1HGCR2F87GA174780

1HGCR2F87GA124879

1HGCR2F87GA153394 | 1HGCR2F87GA178019 | 1HGCR2F87GA151743 | 1HGCR2F87GA179526 | 1HGCR2F87GA161382 | 1HGCR2F87GA173547 | 1HGCR2F87GA191420 | 1HGCR2F87GA174505 | 1HGCR2F87GA176884

1HGCR2F87GA175153

| 1HGCR2F87GA193152 | 1HGCR2F87GA152956 | 1HGCR2F87GA196729 | 1HGCR2F87GA151421 | 1HGCR2F87GA163603 | 1HGCR2F87GA108536 | 1HGCR2F87GA112246 | 1HGCR2F87GA177422 | 1HGCR2F87GA155775 | 1HGCR2F87GA105667; 1HGCR2F87GA114675; 1HGCR2F87GA199744 | 1HGCR2F87GA197377 | 1HGCR2F87GA116779; 1HGCR2F87GA182782; 1HGCR2F87GA180708 | 1HGCR2F87GA167053; 1HGCR2F87GA175833; 1HGCR2F87GA170809 | 1HGCR2F87GA195757; 1HGCR2F87GA172026; 1HGCR2F87GA172799; 1HGCR2F87GA116703 | 1HGCR2F87GA177159 | 1HGCR2F87GA187111 | 1HGCR2F87GA185908 |

1HGCR2F87GA195726

; 1HGCR2F87GA116359

1HGCR2F87GA180370 | 1HGCR2F87GA124011; 1HGCR2F87GA177467; 1HGCR2F87GA141889 | 1HGCR2F87GA188467 | 1HGCR2F87GA188517 | 1HGCR2F87GA139317; 1HGCR2F87GA185293

1HGCR2F87GA151774 | 1HGCR2F87GA106611 | 1HGCR2F87GA162970 | 1HGCR2F87GA119682; 1HGCR2F87GA107189; 1HGCR2F87GA197105 | 1HGCR2F87GA152469 | 1HGCR2F87GA116748 | 1HGCR2F87GA148812

1HGCR2F87GA107001 | 1HGCR2F87GA109959; 1HGCR2F87GA170499 | 1HGCR2F87GA103837; 1HGCR2F87GA197329 | 1HGCR2F87GA179316 | 1HGCR2F87GA194205 | 1HGCR2F87GA184998; 1HGCR2F87GA129936; 1HGCR2F87GA180742 | 1HGCR2F87GA170986 | 1HGCR2F87GA105569 | 1HGCR2F87GA171958; 1HGCR2F87GA138118; 1HGCR2F87GA138636 | 1HGCR2F87GA134795 | 1HGCR2F87GA188369 | 1HGCR2F87GA102591 | 1HGCR2F87GA103207 | 1HGCR2F87GA136871 | 1HGCR2F87GA132819 | 1HGCR2F87GA122419; 1HGCR2F87GA132206

1HGCR2F87GA198948 | 1HGCR2F87GA165304 | 1HGCR2F87GA166646 | 1HGCR2F87GA189957 | 1HGCR2F87GA148454 | 1HGCR2F87GA145618 | 1HGCR2F87GA106804 | 1HGCR2F87GA177842;

1HGCR2F87GA1031911HGCR2F87GA111968

1HGCR2F87GA190803 | 1HGCR2F87GA108973 | 1HGCR2F87GA112392 | 1HGCR2F87GA149555; 1HGCR2F87GA113526 | 1HGCR2F87GA114059 | 1HGCR2F87GA124445; 1HGCR2F87GA108858 | 1HGCR2F87GA133002 | 1HGCR2F87GA166551; 1HGCR2F87GA137292 | 1HGCR2F87GA149331 | 1HGCR2F87GA136160 | 1HGCR2F87GA131699 | 1HGCR2F87GA151662 | 1HGCR2F87GA169465 | 1HGCR2F87GA180515 | 1HGCR2F87GA104695; 1HGCR2F87GA133484 | 1HGCR2F87GA156800 | 1HGCR2F87GA165299 | 1HGCR2F87GA109041 | 1HGCR2F87GA116913 | 1HGCR2F87GA121125 | 1HGCR2F87GA183415; 1HGCR2F87GA170423; 1HGCR2F87GA142573 | 1HGCR2F87GA194740; 1HGCR2F87GA186945 | 1HGCR2F87GA194138

1HGCR2F87GA199517 | 1HGCR2F87GA141410 | 1HGCR2F87GA195399 | 1HGCR2F87GA198321; 1HGCR2F87GA125191 | 1HGCR2F87GA104681 |