1HGCT1B78GA0…

Honda

Accord

1HGCT1B78GA012598; 1HGCT1B78GA050297; 1HGCT1B78GA073031; 1HGCT1B78GA050705 | 1HGCT1B78GA086474 | 1HGCT1B78GA069187; 1HGCT1B78GA074650 | 1HGCT1B78GA067715 | 1HGCT1B78GA020653 | 1HGCT1B78GA034469 | 1HGCT1B78GA027795; 1HGCT1B78GA098415; 1HGCT1B78GA011743 | 1HGCT1B78GA021818; 1HGCT1B78GA001780 | 1HGCT1B78GA051420 | 1HGCT1B78GA051711 | 1HGCT1B78GA061056 | 1HGCT1B78GA099211

1HGCT1B78GA046931; 1HGCT1B78GA091948; 1HGCT1B78GA025058;

1HGCT1B78GA0983481HGCT1B78GA050168 | 1HGCT1B78GA050770 | 1HGCT1B78GA088161 | 1HGCT1B78GA001469 | 1HGCT1B78GA048775 | 1HGCT1B78GA029045 | 1HGCT1B78GA022340

1HGCT1B78GA087432; 1HGCT1B78GA025870; 1HGCT1B78GA014173; 1HGCT1B78GA076270 | 1HGCT1B78GA052213 | 1HGCT1B78GA051191; 1HGCT1B78GA035993 | 1HGCT1B78GA091626 | 1HGCT1B78GA039428; 1HGCT1B78GA007501 | 1HGCT1B78GA085373; 1HGCT1B78GA097149; 1HGCT1B78GA035718; 1HGCT1B78GA047030; 1HGCT1B78GA085826; 1HGCT1B78GA073532; 1HGCT1B78GA000497 | 1HGCT1B78GA083333 | 1HGCT1B78GA089164 | 1HGCT1B78GA012116 | 1HGCT1B78GA037226 | 1HGCT1B78GA032107 | 1HGCT1B78GA034424 | 1HGCT1B78GA070677; 1HGCT1B78GA013038 | 1HGCT1B78GA038232; 1HGCT1B78GA066385 | 1HGCT1B78GA046086 | 1HGCT1B78GA061140; 1HGCT1B78GA028431 | 1HGCT1B78GA066595 | 1HGCT1B78GA044550 | 1HGCT1B78GA073997 | 1HGCT1B78GA052034; 1HGCT1B78GA000788 | 1HGCT1B78GA054866; 1HGCT1B78GA020250 | 1HGCT1B78GA051529 | 1HGCT1B78GA025741; 1HGCT1B78GA042507 | 1HGCT1B78GA036190 | 1HGCT1B78GA034472; 1HGCT1B78GA076740; 1HGCT1B78GA021768 |

1HGCT1B78GA096079

| 1HGCT1B78GA057945 | 1HGCT1B78GA013203; 1HGCT1B78GA025545 | 1HGCT1B78GA010334 | 1HGCT1B78GA061932 | 1HGCT1B78GA038103; 1HGCT1B78GA028526 | 1HGCT1B78GA090704; 1HGCT1B78GA053278

1HGCT1B78GA031698 | 1HGCT1B78GA097622 | 1HGCT1B78GA056200; 1HGCT1B78GA033306; 1HGCT1B78GA077919; 1HGCT1B78GA042703 | 1HGCT1B78GA031748; 1HGCT1B78GA020975 | 1HGCT1B78GA030325 | 1HGCT1B78GA004498; 1HGCT1B78GA071814 | 1HGCT1B78GA006073 | 1HGCT1B78GA069853 | 1HGCT1B78GA016506 | 1HGCT1B78GA072509 | 1HGCT1B78GA014772 | 1HGCT1B78GA095725 | 1HGCT1B78GA004212 | 1HGCT1B78GA053104; 1HGCT1B78GA075071; 1HGCT1B78GA020717 | 1HGCT1B78GA022726 | 1HGCT1B78GA095045 | 1HGCT1B78GA014948 | 1HGCT1B78GA028123 | 1HGCT1B78GA092548; 1HGCT1B78GA002833; 1HGCT1B78GA037212 | 1HGCT1B78GA035377; 1HGCT1B78GA009538; 1HGCT1B78GA076558 | 1HGCT1B78GA051241 | 1HGCT1B78GA082683 | 1HGCT1B78GA033323; 1HGCT1B78GA002217

1HGCT1B78GA097197 | 1HGCT1B78GA009622 | 1HGCT1B78GA064961; 1HGCT1B78GA087088; 1HGCT1B78GA019759; 1HGCT1B78GA031832; 1HGCT1B78GA098589; 1HGCT1B78GA026484 | 1HGCT1B78GA047674 | 1HGCT1B78GA074728; 1HGCT1B78GA099998 | 1HGCT1B78GA051157 | 1HGCT1B78GA075443 | 1HGCT1B78GA098723 | 1HGCT1B78GA073210 | 1HGCT1B78GA007725 | 1HGCT1B78GA081159 | 1HGCT1B78GA076205; 1HGCT1B78GA058335; 1HGCT1B78GA038389; 1HGCT1B78GA030261 | 1HGCT1B78GA054382 | 1HGCT1B78GA080853 | 1HGCT1B78GA073899 | 1HGCT1B78GA083543 | 1HGCT1B78GA064720

1HGCT1B78GA007482 | 1HGCT1B78GA084305; 1HGCT1B78GA077001; 1HGCT1B78GA074745 | 1HGCT1B78GA052437 | 1HGCT1B78GA080738 | 1HGCT1B78GA011791; 1HGCT1B78GA072395; 1HGCT1B78GA017977 | 1HGCT1B78GA053796 | 1HGCT1B78GA056181; 1HGCT1B78GA021740; 1HGCT1B78GA069562 | 1HGCT1B78GA075944;

1HGCT1B78GA079816

; 1HGCT1B78GA098818 | 1HGCT1B78GA012553 | 1HGCT1B78GA005585 | 1HGCT1B78GA050185 | 1HGCT1B78GA068539; 1HGCT1B78GA034522 | 1HGCT1B78GA007448 | 1HGCT1B78GA066550 | 1HGCT1B78GA007420; 1HGCT1B78GA021852; 1HGCT1B78GA087737; 1HGCT1B78GA091898; 1HGCT1B78GA066662 | 1HGCT1B78GA066905; 1HGCT1B78GA042913 | 1HGCT1B78GA034553; 1HGCT1B78GA077886 | 1HGCT1B78GA023603; 1HGCT1B78GA060957 | 1HGCT1B78GA002735 | 1HGCT1B78GA096180 |

1HGCT1B78GA092310

; 1HGCT1B78GA079721 | 1HGCT1B78GA001679 | 1HGCT1B78GA096373

1HGCT1B78GA017350; 1HGCT1B78GA097894 | 1HGCT1B78GA054902

1HGCT1B78GA064491 | 1HGCT1B78GA041583 | 1HGCT1B78GA034228 | 1HGCT1B78GA062434 | 1HGCT1B78GA048629 | 1HGCT1B78GA025013 | 1HGCT1B78GA018241; 1HGCT1B78GA000466; 1HGCT1B78GA095014; 1HGCT1B78GA052678; 1HGCT1B78GA015677 | 1HGCT1B78GA029014; 1HGCT1B78GA058979 | 1HGCT1B78GA019129 | 1HGCT1B78GA036691; 1HGCT1B78GA020409 | 1HGCT1B78GA097913; 1HGCT1B78GA097796 | 1HGCT1B78GA029403; 1HGCT1B78GA028266; 1HGCT1B78GA051000 | 1HGCT1B78GA085048; 1HGCT1B78GA023018 | 1HGCT1B78GA076835; 1HGCT1B78GA040949 | 1HGCT1B78GA004405 | 1HGCT1B78GA058691; 1HGCT1B78GA088774; 1HGCT1B78GA032723 | 1HGCT1B78GA082182; 1HGCT1B78GA018305; 1HGCT1B78GA075121 | 1HGCT1B78GA076365 | 1HGCT1B78GA003576; 1HGCT1B78GA087348; 1HGCT1B78GA020667 | 1HGCT1B78GA084630 | 1HGCT1B78GA039266 | 1HGCT1B78GA004128; 1HGCT1B78GA006011 | 1HGCT1B78GA039641 | 1HGCT1B78GA030275 | 1HGCT1B78GA095675; 1HGCT1B78GA032348 | 1HGCT1B78GA067276 | 1HGCT1B78GA093151; 1HGCT1B78GA072767; 1HGCT1B78GA097135; 1HGCT1B78GA039638 | 1HGCT1B78GA035136 | 1HGCT1B78GA047593 | 1HGCT1B78GA042099 | 1HGCT1B78GA048193; 1HGCT1B78GA044273 | 1HGCT1B78GA004601; 1HGCT1B78GA090797 | 1HGCT1B78GA004825 | 1HGCT1B78GA047805

1HGCT1B78GA009295; 1HGCT1B78GA059632 | 1HGCT1B78GA034908 | 1HGCT1B78GA095790; 1HGCT1B78GA010950; 1HGCT1B78GA002072 | 1HGCT1B78GA044869 | 1HGCT1B78GA009605 | 1HGCT1B78GA038666 | 1HGCT1B78GA006297 | 1HGCT1B78GA015842; 1HGCT1B78GA082845; 1HGCT1B78GA022418 | 1HGCT1B78GA047321 | 1HGCT1B78GA075586 | 1HGCT1B78GA017574 | 1HGCT1B78GA072039 | 1HGCT1B78GA046251; 1HGCT1B78GA057296 | 1HGCT1B78GA075684; 1HGCT1B78GA035346; 1HGCT1B78GA064829; 1HGCT1B78GA092498 | 1HGCT1B78GA010575 | 1HGCT1B78GA000399; 1HGCT1B78GA061820 | 1HGCT1B78GA021592 | 1HGCT1B78GA033760 | 1HGCT1B78GA088449 | 1HGCT1B78GA090430 | 1HGCT1B78GA074339 | 1HGCT1B78GA001987 | 1HGCT1B78GA001830 | 1HGCT1B78GA021866; 1HGCT1B78GA064071 | 1HGCT1B78GA084126; 1HGCT1B78GA077175 | 1HGCT1B78GA065124 | 1HGCT1B78GA081226; 1HGCT1B78GA045522 | 1HGCT1B78GA017073; 1HGCT1B78GA085115 | 1HGCT1B78GA066872 | 1HGCT1B78GA060974; 1HGCT1B78GA087351

1HGCT1B78GA085132 | 1HGCT1B78GA092355; 1HGCT1B78GA010379; 1HGCT1B78GA091240

1HGCT1B78GA033466 | 1HGCT1B78GA062921 | 1HGCT1B78GA078035; 1HGCT1B78GA070985 | 1HGCT1B78GA064667 | 1HGCT1B78GA057489 | 1HGCT1B78GA026310; 1HGCT1B78GA074230 | 1HGCT1B78GA056469 | 1HGCT1B78GA007305; 1HGCT1B78GA070629 | 1HGCT1B78GA038795 | 1HGCT1B78GA045262;

1HGCT1B78GA038005

; 1HGCT1B78GA007272; 1HGCT1B78GA073949; 1HGCT1B78GA088287; 1HGCT1B78GA020104; 1HGCT1B78GA039316 | 1HGCT1B78GA043141 | 1HGCT1B78GA038506 | 1HGCT1B78GA056634 | 1HGCT1B78GA049750

1HGCT1B78GA036853 | 1HGCT1B78GA022760; 1HGCT1B78GA078813 | 1HGCT1B78GA062630; 1HGCT1B78GA078214; 1HGCT1B78GA081906 | 1HGCT1B78GA051577; 1HGCT1B78GA042992; 1HGCT1B78GA049411 | 1HGCT1B78GA041597 | 1HGCT1B78GA081551 | 1HGCT1B78GA081016 | 1HGCT1B78GA061977; 1HGCT1B78GA048694; 1HGCT1B78GA089956; 1HGCT1B78GA024993; 1HGCT1B78GA094476; 1HGCT1B78GA072204 | 1HGCT1B78GA054415 | 1HGCT1B78GA027604; 1HGCT1B78GA021432

1HGCT1B78GA006994 | 1HGCT1B78GA094882 | 1HGCT1B78GA085891 | 1HGCT1B78GA099158 | 1HGCT1B78GA007059; 1HGCT1B78GA081856; 1HGCT1B78GA067584 | 1HGCT1B78GA011841 | 1HGCT1B78GA066578; 1HGCT1B78GA007188 | 1HGCT1B78GA005151 | 1HGCT1B78GA095529; 1HGCT1B78GA025559; 1HGCT1B78GA034195 | 1HGCT1B78GA005540 | 1HGCT1B78GA039090; 1HGCT1B78GA054995; 1HGCT1B78GA060697 | 1HGCT1B78GA048176; 1HGCT1B78GA075829 | 1HGCT1B78GA082876; 1HGCT1B78GA090637

1HGCT1B78GA002055 | 1HGCT1B78GA054849; 1HGCT1B78GA023746 | 1HGCT1B78GA060053; 1HGCT1B78GA005733; 1HGCT1B78GA088600 | 1HGCT1B78GA014478 | 1HGCT1B78GA002170; 1HGCT1B78GA037839; 1HGCT1B78GA072154; 1HGCT1B78GA096602 | 1HGCT1B78GA049246 | 1HGCT1B78GA091819 | 1HGCT1B78GA080769 | 1HGCT1B78GA045438 | 1HGCT1B78GA012360; 1HGCT1B78GA082974 | 1HGCT1B78GA008776; 1HGCT1B78GA022516 | 1HGCT1B78GA006820 | 1HGCT1B78GA001083 | 1HGCT1B78GA035198; 1HGCT1B78GA028428 | 1HGCT1B78GA032463

1HGCT1B78GA064524 | 1HGCT1B78GA044211 | 1HGCT1B78GA008387; 1HGCT1B78GA096003 | 1HGCT1B78GA067116 | 1HGCT1B78GA017669; 1HGCT1B78GA099922 | 1HGCT1B78GA017882; 1HGCT1B78GA067360 | 1HGCT1B78GA082327 | 1HGCT1B78GA036156; 1HGCT1B78GA058500 | 1HGCT1B78GA042863 | 1HGCT1B78GA073322 | 1HGCT1B78GA080030 | 1HGCT1B78GA089889 | 1HGCT1B78GA077984 | 1HGCT1B78GA078729 | 1HGCT1B78GA075412 | 1HGCT1B78GA065236

1HGCT1B78GA059176; 1HGCT1B78GA004145 | 1HGCT1B78GA023567 | 1HGCT1B78GA041907; 1HGCT1B78GA085504 | 1HGCT1B78GA005988 | 1HGCT1B78GA074499 | 1HGCT1B78GA076303

1HGCT1B78GA040255 | 1HGCT1B78GA043432; 1HGCT1B78GA055533; 1HGCT1B78GA024668 | 1HGCT1B78GA094526 | 1HGCT1B78GA052793; 1HGCT1B78GA092582 | 1HGCT1B78GA086023; 1HGCT1B78GA025190 | 1HGCT1B78GA085227 | 1HGCT1B78GA034973; 1HGCT1B78GA043401 | 1HGCT1B78GA028350; 1HGCT1B78GA021124 | 1HGCT1B78GA034715; 1HGCT1B78GA038649; 1HGCT1B78GA040417 | 1HGCT1B78GA079007; 1HGCT1B78GA036545

1HGCT1B78GA028512 | 1HGCT1B78GA085194; 1HGCT1B78GA098446 | 1HGCT1B78GA056567 |

1HGCT1B78GA0158391HGCT1B78GA026159; 1HGCT1B78GA041728 | 1HGCT1B78GA089228; 1HGCT1B78GA031457; 1HGCT1B78GA044659 | 1HGCT1B78GA011127; 1HGCT1B78GA014481 | 1HGCT1B78GA038022 | 1HGCT1B78GA054110 | 1HGCT1B78GA044385 | 1HGCT1B78GA070999 |

1HGCT1B78GA022788

| 1HGCT1B78GA063034 | 1HGCT1B78GA008700 | 1HGCT1B78GA003142 | 1HGCT1B78GA097264 | 1HGCT1B78GA051546 | 1HGCT1B78GA062420 | 1HGCT1B78GA057976 | 1HGCT1B78GA055760 | 1HGCT1B78GA092517 | 1HGCT1B78GA002573 | 1HGCT1B78GA068895 | 1HGCT1B78GA054561 | 1HGCT1B78GA008146 | 1HGCT1B78GA013718; 1HGCT1B78GA083221; 1HGCT1B78GA038537 | 1HGCT1B78GA031412 | 1HGCT1B78GA005859

1HGCT1B78GA025531

1HGCT1B78GA012343; 1HGCT1B78GA081808 | 1HGCT1B78GA036237 | 1HGCT1B78GA032561; 1HGCT1B78GA063289 | 1HGCT1B78GA057640 | 1HGCT1B78GA049506 | 1HGCT1B78GA082179 | 1HGCT1B78GA098771; 1HGCT1B78GA074275; 1HGCT1B78GA099449 | 1HGCT1B78GA050798

1HGCT1B78GA059582 | 1HGCT1B78GA008437

1HGCT1B78GA086734

1HGCT1B78GA038781 | 1HGCT1B78GA025089; 1HGCT1B78GA038697 | 1HGCT1B78GA066211 | 1HGCT1B78GA089939; 1HGCT1B78GA026226; 1HGCT1B78GA090900; 1HGCT1B78GA001648; 1HGCT1B78GA075233 | 1HGCT1B78GA018448; 1HGCT1B78GA005165; 1HGCT1B78GA000807 | 1HGCT1B78GA013072 | 1HGCT1B78GA031829; 1HGCT1B78GA016179 | 1HGCT1B78GA010673; 1HGCT1B78GA020782

1HGCT1B78GA029126 | 1HGCT1B78GA088130 | 1HGCT1B78GA048081; 1HGCT1B78GA038974 | 1HGCT1B78GA027442 | 1HGCT1B78GA041163 | 1HGCT1B78GA066192 | 1HGCT1B78GA006235 | 1HGCT1B78GA082165 | 1HGCT1B78GA047982; 1HGCT1B78GA082151; 1HGCT1B78GA075703 | 1HGCT1B78GA039283; 1HGCT1B78GA056987; 1HGCT1B78GA040692; 1HGCT1B78GA089584 | 1HGCT1B78GA020541 | 1HGCT1B78GA041194; 1HGCT1B78GA013704 |

1HGCT1B78GA018997

| 1HGCT1B78GA042183

1HGCT1B78GA027862 | 1HGCT1B78GA050428 | 1HGCT1B78GA066693 | 1HGCT1B78GA028946 | 1HGCT1B78GA094445; 1HGCT1B78GA066354 | 1HGCT1B78GA083283 | 1HGCT1B78GA031765 | 1HGCT1B78GA039526 | 1HGCT1B78GA082084; 1HGCT1B78GA079220 | 1HGCT1B78GA084806 | 1HGCT1B78GA091903; 1HGCT1B78GA067309 | 1HGCT1B78GA044922 | 1HGCT1B78GA072591 | 1HGCT1B78GA012147

1HGCT1B78GA030132 | 1HGCT1B78GA007191 | 1HGCT1B78GA079198

1HGCT1B78GA000967 | 1HGCT1B78GA010365 | 1HGCT1B78GA010883

1HGCT1B78GA054138

1HGCT1B78GA004257 | 1HGCT1B78GA089049 | 1HGCT1B78GA000869; 1HGCT1B78GA039185 | 1HGCT1B78GA024637; 1HGCT1B78GA080772 | 1HGCT1B78GA075815 | 1HGCT1B78GA048811 | 1HGCT1B78GA016523 | 1HGCT1B78GA030101; 1HGCT1B78GA083087 | 1HGCT1B78GA082599 | 1HGCT1B78GA072428; 1HGCT1B78GA063826 | 1HGCT1B78GA024962; 1HGCT1B78GA009166 | 1HGCT1B78GA086006 | 1HGCT1B78GA050266

1HGCT1B78GA019938 | 1HGCT1B78GA054270 | 1HGCT1B78GA007370; 1HGCT1B78GA075006

1HGCT1B78GA057086

| 1HGCT1B78GA025240; 1HGCT1B78GA091982 | 1HGCT1B78GA016005 | 1HGCT1B78GA057198 | 1HGCT1B78GA017770

1HGCT1B78GA009264 | 1HGCT1B78GA091707 | 1HGCT1B78GA095255 | 1HGCT1B78GA055466 | 1HGCT1B78GA038960 | 1HGCT1B78GA091769; 1HGCT1B78GA091416; 1HGCT1B78GA016764 | 1HGCT1B78GA024380; 1HGCT1B78GA072297 | 1HGCT1B78GA078858

1HGCT1B78GA065379 | 1HGCT1B78GA044354

1HGCT1B78GA026419 | 1HGCT1B78GA099337 | 1HGCT1B78GA099421 | 1HGCT1B78GA014108 | 1HGCT1B78GA053507 | 1HGCT1B78GA091304; 1HGCT1B78GA087494; 1HGCT1B78GA044418 | 1HGCT1B78GA056438 | 1HGCT1B78GA036299 | 1HGCT1B78GA077483; 1HGCT1B78GA022080 | 1HGCT1B78GA083882; 1HGCT1B78GA065642 | 1HGCT1B78GA040045

1HGCT1B78GA051921 | 1HGCT1B78GA081128 | 1HGCT1B78GA011709

1HGCT1B78GA015288; 1HGCT1B78GA094493; 1HGCT1B78GA035864; 1HGCT1B78GA070873

1HGCT1B78GA002542; 1HGCT1B78GA053006 | 1HGCT1B78GA068122 | 1HGCT1B78GA010057

1HGCT1B78GA081372; 1HGCT1B78GA026520; 1HGCT1B78GA072560 | 1HGCT1B78GA055936

1HGCT1B78GA098141 | 1HGCT1B78GA046508 | 1HGCT1B78GA094543 | 1HGCT1B78GA061865 | 1HGCT1B78GA029496 | 1HGCT1B78GA001231 | 1HGCT1B78GA036187 | 1HGCT1B78GA049490; 1HGCT1B78GA058383; 1HGCT1B78GA025092; 1HGCT1B78GA091643; 1HGCT1B78GA069268; 1HGCT1B78GA069335 | 1HGCT1B78GA079167; 1HGCT1B78GA099144 | 1HGCT1B78GA033984 | 1HGCT1B78GA023424; 1HGCT1B78GA049893 | 1HGCT1B78GA012732; 1HGCT1B78GA066368 | 1HGCT1B78GA061302 | 1HGCT1B78GA098799 | 1HGCT1B78GA043592 | 1HGCT1B78GA065429 | 1HGCT1B78GA089763 | 1HGCT1B78GA058870; 1HGCT1B78GA013296 | 1HGCT1B78GA070369 | 1HGCT1B78GA028798

1HGCT1B78GA057301 | 1HGCT1B78GA006980 | 1HGCT1B78GA012603 | 1HGCT1B78GA097488 | 1HGCT1B78GA077628 | 1HGCT1B78GA029773;

1HGCT1B78GA052096

| 1HGCT1B78GA049554 | 1HGCT1B78GA027294; 1HGCT1B78GA067617 | 1HGCT1B78GA087785 | 1HGCT1B78GA079623; 1HGCT1B78GA077306 | 1HGCT1B78GA056245 | 1HGCT1B78GA011614; 1HGCT1B78GA091660 | 1HGCT1B78GA042636 | 1HGCT1B78GA058321 | 1HGCT1B78GA097779 | 1HGCT1B78GA030762; 1HGCT1B78GA091092 | 1HGCT1B78GA050218 | 1HGCT1B78GA088001 | 1HGCT1B78GA022404; 1HGCT1B78GA088340

1HGCT1B78GA069884 | 1HGCT1B78GA032317 | 1HGCT1B78GA012519 | 1HGCT1B78GA094235; 1HGCT1B78GA019261; 1HGCT1B78GA096082; 1HGCT1B78GA097751; 1HGCT1B78GA099676; 1HGCT1B78GA040384 | 1HGCT1B78GA082036 | 1HGCT1B78GA099287; 1HGCT1B78GA018501; 1HGCT1B78GA043110 | 1HGCT1B78GA079539; 1HGCT1B78GA077743

1HGCT1B78GA057248 | 1HGCT1B78GA075927 | 1HGCT1B78GA007076 | 1HGCT1B78GA063115; 1HGCT1B78GA069898 | 1HGCT1B78GA049876 | 1HGCT1B78GA044371 | 1HGCT1B78GA001293; 1HGCT1B78GA000192; 1HGCT1B78GA070775 | 1HGCT1B78GA038490 | 1HGCT1B78GA038828; 1HGCT1B78GA027196; 1HGCT1B78GA031135 | 1HGCT1B78GA038067 | 1HGCT1B78GA031362 | 1HGCT1B78GA062305 | 1HGCT1B78GA002816 | 1HGCT1B78GA065155; 1HGCT1B78GA009457 | 1HGCT1B78GA097930 | 1HGCT1B78GA067763; 1HGCT1B78GA065401 | 1HGCT1B78GA033998 | 1HGCT1B78GA052311; 1HGCT1B78GA036058; 1HGCT1B78GA021673 | 1HGCT1B78GA021222 | 1HGCT1B78GA068752 | 1HGCT1B78GA087267 | 1HGCT1B78GA072056 | 1HGCT1B78GA078228 | 1HGCT1B78GA053653 | 1HGCT1B78GA003190 | 1HGCT1B78GA092243 | 1HGCT1B78GA076933; 1HGCT1B78GA089343

1HGCT1B78GA057587

1HGCT1B78GA045231; 1HGCT1B78GA011385; 1HGCT1B78GA047044; 1HGCT1B78GA061526 | 1HGCT1B78GA037386 | 1HGCT1B78GA047528; 1HGCT1B78GA061350; 1HGCT1B78GA055631 | 1HGCT1B78GA013220

1HGCT1B78GA031345 | 1HGCT1B78GA093473; 1HGCT1B78GA069688; 1HGCT1B78GA010284 | 1HGCT1B78GA088581 | 1HGCT1B78GA053118; 1HGCT1B78GA002783; 1HGCT1B78GA052616 | 1HGCT1B78GA039381 | 1HGCT1B78GA036688 | 1HGCT1B78GA006834; 1HGCT1B78GA021608; 1HGCT1B78GA089567 | 1HGCT1B78GA070209 | 1HGCT1B78GA017865; 1HGCT1B78GA006431 | 1HGCT1B78GA061400 | 1HGCT1B78GA027599; 1HGCT1B78GA057511; 1HGCT1B78GA070968 | 1HGCT1B78GA035203; 1HGCT1B78GA020894 | 1HGCT1B78GA080917; 1HGCT1B78GA049294 | 1HGCT1B78GA027019; 1HGCT1B78GA098320 | 1HGCT1B78GA076110; 1HGCT1B78GA065057 | 1HGCT1B78GA043771 | 1HGCT1B78GA060439 | 1HGCT1B78GA062272; 1HGCT1B78GA073000 | 1HGCT1B78GA022855 | 1HGCT1B78GA020264 | 1HGCT1B78GA038358 | 1HGCT1B78GA080688 | 1HGCT1B78GA046606 | 1HGCT1B78GA035976 | 1HGCT1B78GA097121 | 1HGCT1B78GA060862; 1HGCT1B78GA003870 | 1HGCT1B78GA016246; 1HGCT1B78GA079024 | 1HGCT1B78GA088709

1HGCT1B78GA015713

1HGCT1B78GA044810; 1HGCT1B78GA059744; 1HGCT1B78GA038215 | 1HGCT1B78GA098091 | 1HGCT1B78GA096048 | 1HGCT1B78GA059534 | 1HGCT1B78GA061784 | 1HGCT1B78GA085258; 1HGCT1B78GA099368

1HGCT1B78GA082568 | 1HGCT1B78GA083767 | 1HGCT1B78GA069352 | 1HGCT1B78GA082778 | 1HGCT1B78GA043222 | 1HGCT1B78GA052485 | 1HGCT1B78GA065592; 1HGCT1B78GA054639; 1HGCT1B78GA051126 | 1HGCT1B78GA005800 | 1HGCT1B78GA005361 | 1HGCT1B78GA057413; 1HGCT1B78GA028395; 1HGCT1B78GA035637 | 1HGCT1B78GA014898; 1HGCT1B78GA026243 | 1HGCT1B78GA004291

1HGCT1B78GA060098; 1HGCT1B78GA093831 | 1HGCT1B78GA055306 | 1HGCT1B78GA035881 | 1HGCT1B78GA096230 | 1HGCT1B78GA037954 | 1HGCT1B78GA070128 | 1HGCT1B78GA040014 | 1HGCT1B78GA012052; 1HGCT1B78GA013315 | 1HGCT1B78GA077421; 1HGCT1B78GA074311

1HGCT1B78GA085101 | 1HGCT1B78GA069609

1HGCT1B78GA020748; 1HGCT1B78GA020524; 1HGCT1B78GA010866 | 1HGCT1B78GA074521 | 1HGCT1B78GA062739 | 1HGCT1B78GA034276 | 1HGCT1B78GA052602; 1HGCT1B78GA090542

1HGCT1B78GA072493; 1HGCT1B78GA074356; 1HGCT1B78GA066726; 1HGCT1B78GA068363; 1HGCT1B78GA002220 | 1HGCT1B78GA027926 | 1HGCT1B78GA005814 | 1HGCT1B78GA045861 | 1HGCT1B78GA095224; 1HGCT1B78GA068217 | 1HGCT1B78GA084949 | 1HGCT1B78GA015551 | 1HGCT1B78GA067794 | 1HGCT1B78GA017803 | 1HGCT1B78GA023259 | 1HGCT1B78GA089861 | 1HGCT1B78GA085583 | 1HGCT1B78GA045939 | 1HGCT1B78GA046136 | 1HGCT1B78GA055550 | 1HGCT1B78GA078908; 1HGCT1B78GA050669 | 1HGCT1B78GA071151; 1HGCT1B78GA041521 | 1HGCT1B78GA025206

1HGCT1B78GA040062 | 1HGCT1B78GA022094; 1HGCT1B78GA008535 | 1HGCT1B78GA092128 | 1HGCT1B78GA097183 | 1HGCT1B78GA022421; 1HGCT1B78GA037095 | 1HGCT1B78GA000824 | 1HGCT1B78GA001973

1HGCT1B78GA006056 | 1HGCT1B78GA068606; 1HGCT1B78GA085647 | 1HGCT1B78GA035539 | 1HGCT1B78GA036917 | 1HGCT1B78GA064166 | 1HGCT1B78GA046315 | 1HGCT1B78GA010107; 1HGCT1B78GA048212 | 1HGCT1B78GA061901 | 1HGCT1B78GA082585 | 1HGCT1B78GA077077; 1HGCT1B78GA058688 | 1HGCT1B78GA062093 | 1HGCT1B78GA052910; 1HGCT1B78GA073692 | 1HGCT1B78GA056486 | 1HGCT1B78GA073434; 1HGCT1B78GA087964 | 1HGCT1B78GA016814; 1HGCT1B78GA098057; 1HGCT1B78GA013377 | 1HGCT1B78GA045875;

1HGCT1B78GA053488

|

1HGCT1B78GA027005

; 1HGCT1B78GA064149 | 1HGCT1B78GA091996; 1HGCT1B78GA043348 | 1HGCT1B78GA018191; 1HGCT1B78GA008454 |

1HGCT1B78GA079489

| 1HGCT1B78GA032897; 1HGCT1B78GA078133 | 1HGCT1B78GA092629; 1HGCT1B78GA000905 | 1HGCT1B78GA005053 | 1HGCT1B78GA021589 | 1HGCT1B78GA032740 | 1HGCT1B78GA040661

1HGCT1B78GA088192 | 1HGCT1B78GA037856; 1HGCT1B78GA094560; 1HGCT1B78GA078598 | 1HGCT1B78GA045150 | 1HGCT1B78GA043351 | 1HGCT1B78GA093537; 1HGCT1B78GA084692 | 1HGCT1B78GA026906; 1HGCT1B78GA070002; 1HGCT1B78GA014576; 1HGCT1B78GA082022 | 1HGCT1B78GA027702; 1HGCT1B78GA050929 | 1HGCT1B78GA007823; 1HGCT1B78GA062952; 1HGCT1B78GA089598

1HGCT1B78GA056617; 1HGCT1B78GA085423 | 1HGCT1B78GA052275

1HGCT1B78GA022354 | 1HGCT1B78GA068881 | 1HGCT1B78GA057363 | 1HGCT1B78GA054947 | 1HGCT1B78GA093957 | 1HGCT1B78GA065608; 1HGCT1B78GA097829; 1HGCT1B78GA041812 | 1HGCT1B78GA066144 | 1HGCT1B78GA006395 | 1HGCT1B78GA043527

1HGCT1B78GA053054 | 1HGCT1B78GA071666 | 1HGCT1B78GA009331 | 1HGCT1B78GA062109 |

1HGCT1B78GA044483

| 1HGCT1B78GA094123 | 1HGCT1B78GA066810 | 1HGCT1B78GA030244 |

1HGCT1B78GA049053

| 1HGCT1B78GA048310; 1HGCT1B78GA056830 | 1HGCT1B78GA035475 | 1HGCT1B78GA048923 | 1HGCT1B78GA073546; 1HGCT1B78GA079363 | 1HGCT1B78GA085468; 1HGCT1B78GA069934;

1HGCT1B78GA046671

| 1HGCT1B78GA034181 | 1HGCT1B78GA099001; 1HGCT1B78GA094381; 1HGCT1B78GA013427 | 1HGCT1B78GA004789; 1HGCT1B78GA094431 | 1HGCT1B78GA082666; 1HGCT1B78GA054558 | 1HGCT1B78GA076690; 1HGCT1B78GA063261 | 1HGCT1B78GA089505 | 1HGCT1B78GA093330 | 1HGCT1B78GA000385 | 1HGCT1B78GA085213 | 1HGCT1B78GA071067; 1HGCT1B78GA044449 | 1HGCT1B78GA073725

1HGCT1B78GA032141 | 1HGCT1B78GA093425; 1HGCT1B78GA075135 | 1HGCT1B78GA015100 | 1HGCT1B78GA007742 | 1HGCT1B78GA060666 | 1HGCT1B78GA018949 | 1HGCT1B78GA075734 | 1HGCT1B78GA009510 | 1HGCT1B78GA025447

1HGCT1B78GA041759 | 1HGCT1B78GA029580

1HGCT1B78GA090928; 1HGCT1B78GA004579 | 1HGCT1B78GA073157 | 1HGCT1B78GA043558

1HGCT1B78GA085518 | 1HGCT1B78GA063258; 1HGCT1B78GA009569

1HGCT1B78GA080528 | 1HGCT1B78GA058433; 1HGCT1B78GA021995; 1HGCT1B78GA041020; 1HGCT1B78GA028879;

1HGCT1B78GA023729

| 1HGCT1B78GA060778 | 1HGCT1B78GA073482 | 1HGCT1B78GA022953 | 1HGCT1B78GA073420 | 1HGCT1B78GA097278 | 1HGCT1B78GA047979 | 1HGCT1B78GA051109 | 1HGCT1B78GA067701; 1HGCT1B78GA094350 | 1HGCT1B78GA095613; 1HGCT1B78GA014593 | 1HGCT1B78GA060960

1HGCT1B78GA050316 | 1HGCT1B78GA037422 | 1HGCT1B78GA044662 | 1HGCT1B78GA007692; 1HGCT1B78GA092419; 1HGCT1B78GA011970

1HGCT1B78GA026162; 1HGCT1B78GA067293 | 1HGCT1B78GA041437; 1HGCT1B78GA014500;

1HGCT1B78GA012813

| 1HGCT1B78GA038618; 1HGCT1B78GA010480 |

1HGCT1B78GA058190

; 1HGCT1B78GA073501 | 1HGCT1B78GA080447 | 1HGCT1B78GA035122 | 1HGCT1B78GA060909; 1HGCT1B78GA069061; 1HGCT1B78GA092551; 1HGCT1B78GA019681 | 1HGCT1B78GA070582 | 1HGCT1B78GA001875; 1HGCT1B78GA021446

1HGCT1B78GA036626; 1HGCT1B78GA086426; 1HGCT1B78GA007580; 1HGCT1B78GA050431; 1HGCT1B78GA058738 | 1HGCT1B78GA022886

1HGCT1B78GA042412 | 1HGCT1B78GA005392 | 1HGCT1B78GA018482; 1HGCT1B78GA009667; 1HGCT1B78GA014142 | 1HGCT1B78GA060599 | 1HGCT1B78GA031572; 1HGCT1B78GA019678 | 1HGCT1B78GA006803 | 1HGCT1B78GA091044

1HGCT1B78GA014349; 1HGCT1B78GA043804 | 1HGCT1B78GA097457

1HGCT1B78GA095353 | 1HGCT1B78GA006414 | 1HGCT1B78GA000113 | 1HGCT1B78GA050090; 1HGCT1B78GA087527; 1HGCT1B78GA065849; 1HGCT1B78GA023973 | 1HGCT1B78GA096812 | 1HGCT1B78GA067214 | 1HGCT1B78GA005683; 1HGCT1B78GA021219

1HGCT1B78GA016053 | 1HGCT1B78GA096891

1HGCT1B78GA057038 | 1HGCT1B78GA041888; 1HGCT1B78GA025755; 1HGCT1B78GA053927 | 1HGCT1B78GA072378 | 1HGCT1B78GA053152

1HGCT1B78GA012407; 1HGCT1B78GA026128 | 1HGCT1B78GA043513 | 1HGCT1B78GA053541 | 1HGCT1B78GA096972 | 1HGCT1B78GA075023 | 1HGCT1B78GA079525 | 1HGCT1B78GA029028 | 1HGCT1B78GA025433 | 1HGCT1B78GA089360 | 1HGCT1B78GA074003 | 1HGCT1B78GA043544 | 1HGCT1B78GA021415; 1HGCT1B78GA007093; 1HGCT1B78GA049439 | 1HGCT1B78GA078147 | 1HGCT1B78GA028803; 1HGCT1B78GA049585 | 1HGCT1B78GA019065 | 1HGCT1B78GA047433; 1HGCT1B78GA038036 | 1HGCT1B78GA006977

1HGCT1B78GA077967

1HGCT1B78GA065818; 1HGCT1B78GA021687; 1HGCT1B78GA031393

1HGCT1B78GA084269 | 1HGCT1B78GA086555; 1HGCT1B78GA063048; 1HGCT1B78GA024038 | 1HGCT1B78GA020359; 1HGCT1B78GA022905 | 1HGCT1B78GA061705 | 1HGCT1B78GA045505 | 1HGCT1B78GA057332; 1HGCT1B78GA036979; 1HGCT1B78GA083719; 1HGCT1B78GA044113 | 1HGCT1B78GA043477 | 1HGCT1B78GA085857 | 1HGCT1B78GA066533 |

1HGCT1B78GA029448

| 1HGCT1B78GA090864 | 1HGCT1B78GA033533

1HGCT1B78GA098026; 1HGCT1B78GA097393; 1HGCT1B78GA041549; 1HGCT1B78GA008440 | 1HGCT1B78GA051871 | 1HGCT1B78GA072414 | 1HGCT1B78GA095658; 1HGCT1B78GA047075 | 1HGCT1B78GA070937 | 1HGCT1B78GA083624

1HGCT1B78GA068573; 1HGCT1B78GA077029 | 1HGCT1B78GA015226 | 1HGCT1B78GA010253 | 1HGCT1B78GA049621; 1HGCT1B78GA074664 | 1HGCT1B78GA091108 | 1HGCT1B78GA018188 | 1HGCT1B78GA085082; 1HGCT1B78GA023777; 1HGCT1B78GA096731 | 1HGCT1B78GA061185 | 1HGCT1B78GA039686; 1HGCT1B78GA025285; 1HGCT1B78GA096941 | 1HGCT1B78GA096616 | 1HGCT1B78GA083736 | 1HGCT1B78GA013654 | 1HGCT1B78GA059887; 1HGCT1B78GA054236 | 1HGCT1B78GA080724 | 1HGCT1B78GA044421; 1HGCT1B78GA085972; 1HGCT1B78GA021785 | 1HGCT1B78GA082988; 1HGCT1B78GA002881 | 1HGCT1B78GA003951 | 1HGCT1B78GA041499 | 1HGCT1B78GA080657 | 1HGCT1B78GA000158; 1HGCT1B78GA094980 | 1HGCT1B78GA072672 | 1HGCT1B78GA022015 | 1HGCT1B78GA001178 | 1HGCT1B78GA032124; 1HGCT1B78GA077127 | 1HGCT1B78GA029059 | 1HGCT1B78GA087124 | 1HGCT1B78GA018143 | 1HGCT1B78GA070808; 1HGCT1B78GA092940; 1HGCT1B78GA014125 | 1HGCT1B78GA069710; 1HGCT1B78GA098284; 1HGCT1B78GA068704 | 1HGCT1B78GA081453 | 1HGCT1B78GA077726; 1HGCT1B78GA094669; 1HGCT1B78GA049344

1HGCT1B78GA020846; 1HGCT1B78GA067892 | 1HGCT1B78GA062868; 1HGCT1B78GA014383 | 1HGCT1B78GA063745 | 1HGCT1B78GA068265 | 1HGCT1B78GA085356 | 1HGCT1B78GA043883; 1HGCT1B78GA062031 | 1HGCT1B78GA017722; 1HGCT1B78GA074048; 1HGCT1B78GA026551 | 1HGCT1B78GA007773; 1HGCT1B78GA043043; 1HGCT1B78GA017557 | 1HGCT1B78GA032785; 1HGCT1B78GA099256 | 1HGCT1B78GA062904 | 1HGCT1B78GA015419

1HGCT1B78GA057203 | 1HGCT1B78GA086958

1HGCT1B78GA034293 | 1HGCT1B78GA018823 | 1HGCT1B78GA014612 | 1HGCT1B78GA010785 | 1HGCT1B78GA029479; 1HGCT1B78GA072915 | 1HGCT1B78GA076124 | 1HGCT1B78GA055094; 1HGCT1B78GA033175 | 1HGCT1B78GA013766 | 1HGCT1B78GA005473; 1HGCT1B78GA072722 | 1HGCT1B78GA082070 | 1HGCT1B78GA023908; 1HGCT1B78GA059064; 1HGCT1B78GA025982

1HGCT1B78GA023715; 1HGCT1B78GA059730 | 1HGCT1B78GA090752 | 1HGCT1B78GA005120 | 1HGCT1B78GA039803 | 1HGCT1B78GA022161; 1HGCT1B78GA013590 | 1HGCT1B78GA098253; 1HGCT1B78GA051305; 1HGCT1B78GA058402 | 1HGCT1B78GA092484 | 1HGCT1B78GA048789 | 1HGCT1B78GA068928 | 1HGCT1B78GA085986 | 1HGCT1B78GA055757; 1HGCT1B78GA066614; 1HGCT1B78GA092159; 1HGCT1B78GA015453; 1HGCT1B78GA047027 | 1HGCT1B78GA007465; 1HGCT1B78GA043821 | 1HGCT1B78GA075149; 1HGCT1B78GA049540 | 1HGCT1B78GA079508 | 1HGCT1B78GA099967; 1HGCT1B78GA093621; 1HGCT1B78GA094705 | 1HGCT1B78GA026677

1HGCT1B78GA014741 | 1HGCT1B78GA001567 | 1HGCT1B78GA027988 | 1HGCT1B78GA005747 | 1HGCT1B78GA067942 | 1HGCT1B78GA048873

1HGCT1B78GA008048; 1HGCT1B78GA013525; 1HGCT1B78GA003187

1HGCT1B78GA042894 | 1HGCT1B78GA088435; 1HGCT1B78GA003125 | 1HGCT1B78GA072588

1HGCT1B78GA014447 | 1HGCT1B78GA061557 | 1HGCT1B78GA064717 | 1HGCT1B78GA063423; 1HGCT1B78GA059047 | 1HGCT1B78GA060442 | 1HGCT1B78GA036898; 1HGCT1B78GA084787 |

1HGCT1B78GA014237

; 1HGCT1B78GA052325 | 1HGCT1B78GA087317 | 1HGCT1B78GA032270 | 1HGCT1B78GA016571 | 1HGCT1B78GA002380 | 1HGCT1B78GA035234 | 1HGCT1B78GA002685 | 1HGCT1B78GA083137 | 1HGCT1B78GA078665 | 1HGCT1B78GA002802; 1HGCT1B78GA028459; 1HGCT1B78GA042474 | 1HGCT1B78GA017476 | 1HGCT1B78GA056312 | 1HGCT1B78GA012245 | 1HGCT1B78GA000287; 1HGCT1B78GA052907 |

1HGCT1B78GA058156

| 1HGCT1B78GA033662 | 1HGCT1B78GA058948; 1HGCT1B78GA055211; 1HGCT1B78GA015033 | 1HGCT1B78GA065446; 1HGCT1B78GA089276; 1HGCT1B78GA003030; 1HGCT1B78GA003397; 1HGCT1B78GA001911 | 1HGCT1B78GA072252 | 1HGCT1B78GA090086; 1HGCT1B78GA051742; 1HGCT1B78GA050557 | 1HGCT1B78GA054611 | 1HGCT1B78GA046265 | 1HGCT1B78GA021107; 1HGCT1B78GA004727 | 1HGCT1B78GA076883; 1HGCT1B78GA006249; 1HGCT1B78GA072025 | 1HGCT1B78GA049702 | 1HGCT1B78GA062725; 1HGCT1B78GA091237; 1HGCT1B78GA015050; 1HGCT1B78GA003318 | 1HGCT1B78GA075524; 1HGCT1B78GA057122 | 1HGCT1B78GA017736; 1HGCT1B78GA008423 | 1HGCT1B78GA013105 | 1HGCT1B78GA062000 | 1HGCT1B78GA093392; 1HGCT1B78GA035010 | 1HGCT1B78GA076219; 1HGCT1B78GA052423 | 1HGCT1B78GA052941; 1HGCT1B78GA085728 | 1HGCT1B78GA011564 | 1HGCT1B78GA040305; 1HGCT1B78GA072879; 1HGCT1B78GA029210 | 1HGCT1B78GA031927; 1HGCT1B78GA067956 | 1HGCT1B78GA045407

1HGCT1B78GA029501 | 1HGCT1B78GA084384; 1HGCT1B78GA075667; 1HGCT1B78GA032110 | 1HGCT1B78GA043219

1HGCT1B78GA071330

1HGCT1B78GA097586 | 1HGCT1B78GA052633 | 1HGCT1B78GA080982

1HGCT1B78GA039378 | 1HGCT1B78GA051515 | 1HGCT1B78GA009958 | 1HGCT1B78GA061882; 1HGCT1B78GA054950 | 1HGCT1B78GA041292; 1HGCT1B78GA018627; 1HGCT1B78GA087592 | 1HGCT1B78GA080268; 1HGCT1B78GA060070 | 1HGCT1B78GA081310; 1HGCT1B78GA094722; 1HGCT1B78GA000256 | 1HGCT1B78GA057010 | 1HGCT1B78GA074034; 1HGCT1B78GA081971; 1HGCT1B78GA005263 | 1HGCT1B78GA042362 | 1HGCT1B78GA011547 |

1HGCT1B78GA024363

| 1HGCT1B78GA065205; 1HGCT1B78GA035444; 1HGCT1B78GA008793; 1HGCT1B78GA039560 | 1HGCT1B78GA070632 | 1HGCT1B78GA092260

1HGCT1B78GA096311; 1HGCT1B78GA085406 | 1HGCT1B78GA020684 | 1HGCT1B78GA057802 | 1HGCT1B78GA059906 | 1HGCT1B78GA024623; 1HGCT1B78GA075197 | 1HGCT1B78GA044614 | 1HGCT1B78GA022645 | 1HGCT1B78GA084739; 1HGCT1B78GA097233; 1HGCT1B78GA024573 | 1HGCT1B78GA018014 | 1HGCT1B78GA020099 | 1HGCT1B78GA057864; 1HGCT1B78GA005375 | 1HGCT1B78GA018790; 1HGCT1B78GA023035

1HGCT1B78GA083252; 1HGCT1B78GA072381 | 1HGCT1B78GA024489 | 1HGCT1B78GA093702 | 1HGCT1B78GA061316 | 1HGCT1B78GA063308 | 1HGCT1B78GA040532 | 1HGCT1B78GA073398 | 1HGCT1B78GA053538 | 1HGCT1B78GA052146 | 1HGCT1B78GA072316 | 1HGCT1B78GA065821; 1HGCT1B78GA035590 | 1HGCT1B78GA036836 | 1HGCT1B78GA094784 | 1HGCT1B78GA046489 | 1HGCT1B78GA080531; 1HGCT1B78GA077418; 1HGCT1B78GA008938 | 1HGCT1B78GA013217; 1HGCT1B78GA024878 | 1HGCT1B78GA074051 | 1HGCT1B78GA098768; 1HGCT1B78GA008065

1HGCT1B78GA079850 | 1HGCT1B78GA080397 | 1HGCT1B78GA076091 | 1HGCT1B78GA092954; 1HGCT1B78GA029272 | 1HGCT1B78GA056746; 1HGCT1B78GA054074; 1HGCT1B78GA007207 | 1HGCT1B78GA088077 | 1HGCT1B78GA007613 | 1HGCT1B78GA041051 | 1HGCT1B78GA051496; 1HGCT1B78GA086278; 1HGCT1B78GA051532

1HGCT1B78GA089682 | 1HGCT1B78GA068850 | 1HGCT1B78GA056925 | 1HGCT1B78GA025562

1HGCT1B78GA036884 | 1HGCT1B78GA047867

1HGCT1B78GA014285 | 1HGCT1B78GA034083 | 1HGCT1B78GA034357 | 1HGCT1B78GA010138 | 1HGCT1B78GA072364; 1HGCT1B78GA007224 | 1HGCT1B78GA089651; 1HGCT1B78GA005134 | 1HGCT1B78GA016344; 1HGCT1B78GA075913; 1HGCT1B78GA058044 | 1HGCT1B78GA081596

1HGCT1B78GA049389 | 1HGCT1B78GA016747; 1HGCT1B78GA018577 | 1HGCT1B78GA059923; 1HGCT1B78GA048100;

1HGCT1B78GA004615

| 1HGCT1B78GA059825

1HGCT1B78GA021057 | 1HGCT1B78GA097300 | 1HGCT1B78GA040370; 1HGCT1B78GA085809 | 1HGCT1B78GA065916 | 1HGCT1B78GA077404 | 1HGCT1B78GA031359 |

1HGCT1B78GA072011

; 1HGCT1B78GA013671; 1HGCT1B78GA065625 | 1HGCT1B78GA069626; 1HGCT1B78GA032057; 1HGCT1B78GA030700; 1HGCT1B78GA010754 | 1HGCT1B78GA059436; 1HGCT1B78GA045732 | 1HGCT1B78GA011676 | 1HGCT1B78GA074549 | 1HGCT1B78GA051773 | 1HGCT1B78GA059646 | 1HGCT1B78GA025027 | 1HGCT1B78GA088290 | 1HGCT1B78GA075250; 1HGCT1B78GA080271; 1HGCT1B78GA031605 | 1HGCT1B78GA089004 | 1HGCT1B78GA089732 | 1HGCT1B78GA063812 | 1HGCT1B78GA019583 | 1HGCT1B78GA085695 | 1HGCT1B78GA041146; 1HGCT1B78GA008230; 1HGCT1B78GA031555 | 1HGCT1B78GA045990 | 1HGCT1B78GA099175 | 1HGCT1B78GA085471 | 1HGCT1B78GA030082 |

1HGCT1B78GA079461

| 1HGCT1B78GA081422 | 1HGCT1B78GA084465 | 1HGCT1B78GA017056 | 1HGCT1B78GA081713 | 1HGCT1B78GA062854; 1HGCT1B78GA090279 | 1HGCT1B78GA036920 | 1HGCT1B78GA018109 | 1HGCT1B78GA088760; 1HGCT1B78GA040997; 1HGCT1B78GA004596; 1HGCT1B78GA009880; 1HGCT1B78GA077838; 1HGCT1B78GA004565; 1HGCT1B78GA045245 | 1HGCT1B78GA096583 | 1HGCT1B78GA044175 | 1HGCT1B78GA073918 | 1HGCT1B78GA070534 | 1HGCT1B78GA031118; 1HGCT1B78GA072834 | 1HGCT1B78GA077371 | 1HGCT1B78GA027215 | 1HGCT1B78GA073613 | 1HGCT1B78GA035458 | 1HGCT1B78GA028901 | 1HGCT1B78GA041180; 1HGCT1B78GA021396 | 1HGCT1B78GA008552 | 1HGCT1B78GA054303 | 1HGCT1B78GA042717; 1HGCT1B78GA060733 | 1HGCT1B78GA057928 | 1HGCT1B78GA099094; 1HGCT1B78GA030812; 1HGCT1B78GA048713 | 1HGCT1B78GA026968;

1HGCT1B78GA061624

; 1HGCT1B78GA046010; 1HGCT1B78GA048758 | 1HGCT1B78GA059971;

1HGCT1B78GA074213

; 1HGCT1B78GA046959 | 1HGCT1B78GA030857; 1HGCT1B78GA096955

1HGCT1B78GA057590 | 1HGCT1B78GA037615; 1HGCT1B78GA068167; 1HGCT1B78GA038330 | 1HGCT1B78GA066130 | 1HGCT1B78GA062627 | 1HGCT1B78GA015047 | 1HGCT1B78GA071652 | 1HGCT1B78GA053524 | 1HGCT1B78GA028882 | 1HGCT1B78GA062546 | 1HGCT1B78GA069612

1HGCT1B78GA032480; 1HGCT1B78GA033029; 1HGCT1B78GA069738; 1HGCT1B78GA050252 | 1HGCT1B78GA061963 | 1HGCT1B78GA032320

1HGCT1B78GA029076

; 1HGCT1B78GA028865 | 1HGCT1B78GA020572 | 1HGCT1B78GA023570 | 1HGCT1B78GA025643 | 1HGCT1B78GA053393 | 1HGCT1B78GA090220; 1HGCT1B78GA041664; 1HGCT1B78GA060330 | 1HGCT1B78GA003562 | 1HGCT1B78GA010947; 1HGCT1B78GA084174 |

1HGCT1B78GA065303

| 1HGCT1B78GA010141; 1HGCT1B78GA026033 | 1HGCT1B78GA095708; 1HGCT1B78GA055886 | 1HGCT1B78GA000645 | 1HGCT1B78GA029062 | 1HGCT1B78GA053510; 1HGCT1B78GA072946 | 1HGCT1B78GA018921 | 1HGCT1B78GA053622 | 1HGCT1B78GA070727; 1HGCT1B78GA071215 | 1HGCT1B78GA063759; 1HGCT1B78GA092873; 1HGCT1B78GA083929 | 1HGCT1B78GA043995; 1HGCT1B78GA054544; 1HGCT1B78GA085874; 1HGCT1B78GA024587 |

1HGCT1B78GA017493

| 1HGCT1B78GA054219 | 1HGCT1B78GA022046 | 1HGCT1B78GA074597 | 1HGCT1B78GA064846 | 1HGCT1B78GA097815; 1HGCT1B78GA047934 | 1HGCT1B78GA059288 | 1HGCT1B78GA053765; 1HGCT1B78GA046833

1HGCT1B78GA050560; 1HGCT1B78GA032902 | 1HGCT1B78GA041776; 1HGCT1B78GA014397 | 1HGCT1B78GA056892; 1HGCT1B78GA062465 | 1HGCT1B78GA031930; 1HGCT1B78GA005974 | 1HGCT1B78GA089925 | 1HGCT1B78GA030681 | 1HGCT1B78GA090119 | 1HGCT1B78GA058982 | 1HGCT1B78GA031068 | 1HGCT1B78GA098642 | 1HGCT1B78GA098561 | 1HGCT1B78GA014044; 1HGCT1B78GA068458; 1HGCT1B78GA024816; 1HGCT1B78GA071036; 1HGCT1B78GA064605; 1HGCT1B78GA098432 | 1HGCT1B78GA082781 | 1HGCT1B78GA048808; 1HGCT1B78GA019308 | 1HGCT1B78GA054222 | 1HGCT1B78GA046458 | 1HGCT1B78GA050915; 1HGCT1B78GA094042; 1HGCT1B78GA053720 | 1HGCT1B78GA087074

1HGCT1B78GA084658 | 1HGCT1B78GA005666; 1HGCT1B78GA071697 | 1HGCT1B78GA029563 | 1HGCT1B78GA040157 | 1HGCT1B78GA084210 | 1HGCT1B78GA090816; 1HGCT1B78GA029367 | 1HGCT1B78GA071618; 1HGCT1B78GA048095 | 1HGCT1B78GA074681; 1HGCT1B78GA083445; 1HGCT1B78GA068816 | 1HGCT1B78GA079265; 1HGCT1B78GA079928; 1HGCT1B78GA085521; 1HGCT1B78GA060618 | 1HGCT1B78GA074132 | 1HGCT1B78GA068184; 1HGCT1B78GA006638; 1HGCT1B78GA089794 | 1HGCT1B78GA070839; 1HGCT1B78GA075491 | 1HGCT1B78GA014268; 1HGCT1B78GA068153; 1HGCT1B78GA038571

1HGCT1B78GA093411 | 1HGCT1B78GA051174; 1HGCT1B78GA085535 | 1HGCT1B78GA003691 | 1HGCT1B78GA066497 | 1HGCT1B78GA018983 | 1HGCT1B78GA016036

1HGCT1B78GA095983 | 1HGCT1B78GA001214 | 1HGCT1B78GA049943 | 1HGCT1B78GA092534; 1HGCT1B78GA017462 | 1HGCT1B78GA087477; 1HGCT1B78GA036285; 1HGCT1B78GA082764; 1HGCT1B78GA090475 | 1HGCT1B78GA051398; 1HGCT1B78GA027716 | 1HGCT1B78GA039204; 1HGCT1B78GA061235;

1HGCT1B78GA016389

| 1HGCT1B78GA016361; 1HGCT1B78GA091271 | 1HGCT1B78GA019597 | 1HGCT1B78GA037906

1HGCT1B78GA051966 | 1HGCT1B78GA055371 | 1HGCT1B78GA021981 | 1HGCT1B78GA063275 | 1HGCT1B78GA099970 | 1HGCT1B78GA066502 | 1HGCT1B78GA004050 | 1HGCT1B78GA062787

1HGCT1B78GA046024 | 1HGCT1B78GA092596 | 1HGCT1B78GA031877 | 1HGCT1B78GA058092; 1HGCT1B78GA063454;

1HGCT1B78GA0535691HGCT1B78GA036870 | 1HGCT1B78GA028154; 1HGCT1B78GA069111 | 1HGCT1B78GA066371 | 1HGCT1B78GA034116; 1HGCT1B78GA091514; 1HGCT1B78GA098995 | 1HGCT1B78GA095854; 1HGCT1B78GA093540 | 1HGCT1B78GA019616 | 1HGCT1B78GA028493; 1HGCT1B78GA062112

1HGCT1B78GA017798 | 1HGCT1B78GA045309 | 1HGCT1B78GA061476; 1HGCT1B78GA034147 | 1HGCT1B78GA064264 | 1HGCT1B78GA015243; 1HGCT1B78GA030356

1HGCT1B78GA064197 | 1HGCT1B78GA061333 | 1HGCT1B78GA091531 | 1HGCT1B78GA032401

1HGCT1B78GA057377 | 1HGCT1B78GA067133 | 1HGCT1B78GA073045; 1HGCT1B78GA093960; 1HGCT1B78GA017932 | 1HGCT1B78GA060117 | 1HGCT1B78GA051272 | 1HGCT1B78GA084319; 1HGCT1B78GA093733; 1HGCT1B78GA016859; 1HGCT1B78GA031183 | 1HGCT1B78GA031099 | 1HGCT1B78GA042023 | 1HGCT1B78GA042748 | 1HGCT1B78GA046573

1HGCT1B78GA045942 | 1HGCT1B78GA025111 | 1HGCT1B78GA064636 | 1HGCT1B78GA094820 | 1HGCT1B78GA084952; 1HGCT1B78GA067200 | 1HGCT1B78GA061817 | 1HGCT1B78GA005831

1HGCT1B78GA071392

1HGCT1B78GA016280 | 1HGCT1B78GA037064 | 1HGCT1B78GA031491; 1HGCT1B78GA086975

1HGCT1B78GA078648 | 1HGCT1B78GA067682; 1HGCT1B78GA027182; 1HGCT1B78GA000077 | 1HGCT1B78GA024279 | 1HGCT1B78GA036092; 1HGCT1B78GA079394 | 1HGCT1B78GA009278; 1HGCT1B78GA039199 |

1HGCT1B78GA019180

| 1HGCT1B78GA044502; 1HGCT1B78GA098804 | 1HGCT1B78GA043611 | 1HGCT1B78GA063051; 1HGCT1B78GA013394; 1HGCT1B78GA044323; 1HGCT1B78GA040708 | 1HGCT1B78GA075264; 1HGCT1B78GA081632 | 1HGCT1B78GA084501; 1HGCT1B78GA087866; 1HGCT1B78GA015727 | 1HGCT1B78GA046699 | 1HGCT1B78GA019888 | 1HGCT1B78GA095661 | 1HGCT1B78GA078844 | 1HGCT1B78GA026324 | 1HGCT1B78GA080609; 1HGCT1B78GA003450

1HGCT1B78GA039039 | 1HGCT1B78GA035167 | 1HGCT1B78GA059405; 1HGCT1B78GA082134; 1HGCT1B78GA086099; 1HGCT1B78GA055080 | 1HGCT1B78GA002153

1HGCT1B78GA042720 | 1HGCT1B78GA030311 | 1HGCT1B78GA058657 | 1HGCT1B78GA040790 | 1HGCT1B78GA059422

1HGCT1B78GA005618 | 1HGCT1B78GA019552 | 1HGCT1B78GA079413 | 1HGCT1B78GA072641 | 1HGCT1B78GA048601 | 1HGCT1B78GA071585; 1HGCT1B78GA080349 | 1HGCT1B78GA023505

1HGCT1B78GA001827 | 1HGCT1B78GA015954; 1HGCT1B78GA094929 | 1HGCT1B78GA051840 | 1HGCT1B78GA009751 | 1HGCT1B78GA071005; 1HGCT1B78GA076737 | 1HGCT1B78GA013475 | 1HGCT1B78GA040031; 1HGCT1B78GA025710 | 1HGCT1B78GA060067 | 1HGCT1B78GA043768 | 1HGCT1B78GA032611 | 1HGCT1B78GA068377 | 1HGCT1B78GA022712 | 1HGCT1B78GA063535 | 1HGCT1B78GA081940; 1HGCT1B78GA064622

1HGCT1B78GA037694; 1HGCT1B78GA089746 | 1HGCT1B78GA045763; 1HGCT1B78GA070159 | 1HGCT1B78GA022211 | 1HGCT1B78GA068007 | 1HGCT1B78GA082618; 1HGCT1B78GA057217 | 1HGCT1B78GA060571; 1HGCT1B78GA027456 | 1HGCT1B78GA013136

1HGCT1B78GA078696; 1HGCT1B78GA087303 | 1HGCT1B78GA099564 | 1HGCT1B78GA071831;

1HGCT1B78GA055953

; 1HGCT1B78GA067410 | 1HGCT1B78GA031426 | 1HGCT1B78GA010009 | 1HGCT1B78GA032964 | 1HGCT1B78GA026825

1HGCT1B78GA083025 | 1HGCT1B78GA053667; 1HGCT1B78GA073823 | 1HGCT1B78GA050994; 1HGCT1B78GA057668; 1HGCT1B78GA015744 | 1HGCT1B78GA060084; 1HGCT1B78GA084000 | 1HGCT1B78GA049523 | 1HGCT1B78GA063681 | 1HGCT1B78GA034827 | 1HGCT1B78GA017087; 1HGCT1B78GA065639; 1HGCT1B78GA022449

1HGCT1B78GA066984 | 1HGCT1B78GA032981; 1HGCT1B78GA013539; 1HGCT1B78GA035783; 1HGCT1B78GA083607; 1HGCT1B78GA077533 | 1HGCT1B78GA010964 | 1HGCT1B78GA042328 | 1HGCT1B78GA009894 | 1HGCT1B78GA018840 | 1HGCT1B78GA088516; 1HGCT1B78GA077581; 1HGCT1B78GA068248 | 1HGCT1B78GA063213; 1HGCT1B78GA054771 | 1HGCT1B78GA088659; 1HGCT1B78GA011810 | 1HGCT1B78GA068069 | 1HGCT1B78GA027070 | 1HGCT1B78GA080674; 1HGCT1B78GA075202 | 1HGCT1B78GA006123; 1HGCT1B78GA060876; 1HGCT1B78GA027165 | 1HGCT1B78GA081811; 1HGCT1B78GA077158 | 1HGCT1B78GA030938 | 1HGCT1B78GA079055; 1HGCT1B78GA096261 | 1HGCT1B78GA018319; 1HGCT1B78GA096258 | 1HGCT1B78GA071103 | 1HGCT1B78GA037775; 1HGCT1B78GA095787 | 1HGCT1B78GA023021 | 1HGCT1B78GA076642; 1HGCT1B78GA023097; 1HGCT1B78GA048033 | 1HGCT1B78GA000211 | 1HGCT1B78GA068976; 1HGCT1B78GA010995; 1HGCT1B78GA049778 | 1HGCT1B78GA057606 | 1HGCT1B78GA005991 | 1HGCT1B78GA046718;

1HGCT1B78GA052681

| 1HGCT1B78GA004467; 1HGCT1B78GA084918 | 1HGCT1B78GA050302

1HGCT1B78GA046864 | 1HGCT1B78GA017834; 1HGCT1B78GA029112; 1HGCT1B78GA039154 | 1HGCT1B78GA022144; 1HGCT1B78GA017607 | 1HGCT1B78GA024699 | 1HGCT1B78GA076186 | 1HGCT1B78GA049635 | 1HGCT1B78GA041048 | 1HGCT1B78GA009118; 1HGCT1B78GA068380 | 1HGCT1B78GA041552

1HGCT1B78GA046623; 1HGCT1B78GA085454; 1HGCT1B78GA019521 | 1HGCT1B78GA019633 | 1HGCT1B78GA003349; 1HGCT1B78GA063793 | 1HGCT1B78GA031295 | 1HGCT1B78GA056990 | 1HGCT1B78GA010558; 1HGCT1B78GA053331; 1HGCT1B78GA008258; 1HGCT1B78GA099497

1HGCT1B78GA065320; 1HGCT1B78GA021043 | 1HGCT1B78GA025822 | 1HGCT1B78GA017106 | 1HGCT1B78GA053250 | 1HGCT1B78GA080416 | 1HGCT1B78GA017168 | 1HGCT1B78GA039915; 1HGCT1B78GA000550; 1HGCT1B78GA075698 | 1HGCT1B78GA016876 | 1HGCT1B78GA031944 | 1HGCT1B78GA018370; 1HGCT1B78GA003674 | 1HGCT1B78GA003304 | 1HGCT1B78GA064510 | 1HGCT1B78GA063311; 1HGCT1B78GA047125 | 1HGCT1B78GA022001; 1HGCT1B78GA060585 | 1HGCT1B78GA044399 | 1HGCT1B78GA050123 | 1HGCT1B78GA023939 | 1HGCT1B78GA098849

1HGCT1B78GA095515 | 1HGCT1B78GA098611; 1HGCT1B78GA011015; 1HGCT1B78GA020247 | 1HGCT1B78GA080402

1HGCT1B78GA066631; 1HGCT1B78GA010799 | 1HGCT1B78GA090721 | 1HGCT1B78GA029532; 1HGCT1B78GA002993 | 1HGCT1B78GA067844 |

1HGCT1B78GA092811

| 1HGCT1B78GA030387; 1HGCT1B78GA031443

1HGCT1B78GA032544 | 1HGCT1B78GA031975 | 1HGCT1B78GA065138; 1HGCT1B78GA089066

1HGCT1B78GA018756; 1HGCT1B78GA006557 | 1HGCT1B78GA038554 | 1HGCT1B78GA097474 | 1HGCT1B78GA064443; 1HGCT1B78GA044001;

1HGCT1B78GA034231

| 1HGCT1B78GA013282

1HGCT1B78GA021849 | 1HGCT1B78GA017817

1HGCT1B78GA009555 | 1HGCT1B78GA095997 | 1HGCT1B78GA034763 | 1HGCT1B78GA030552 | 1HGCT1B78GA062353 | 1HGCT1B78GA021477 | 1HGCT1B78GA006686; 1HGCT1B78GA042801 | 1HGCT1B78GA074115 | 1HGCT1B78GA074308; 1HGCT1B78GA041003 | 1HGCT1B78GA013301; 1HGCT1B78GA082277; 1HGCT1B78GA056441; 1HGCT1B78GA008342; 1HGCT1B78GA069237 | 1HGCT1B78GA028770 | 1HGCT1B78GA020314; 1HGCT1B78GA088967 | 1HGCT1B78GA094803 | 1HGCT1B78GA048937 |

1HGCT1B78GA027098

| 1HGCT1B78GA076530; 1HGCT1B78GA024492; 1HGCT1B78GA023763 | 1HGCT1B78GA005067; 1HGCT1B78GA080576 | 1HGCT1B78GA008888; 1HGCT1B78GA002332; 1HGCT1B78GA020152 | 1HGCT1B78GA044225 | 1HGCT1B78GA074065; 1HGCT1B78GA098947 | 1HGCT1B78GA030115 | 1HGCT1B78GA072123; 1HGCT1B78GA094364; 1HGCT1B78GA086362 | 1HGCT1B78GA006266; 1HGCT1B78GA090248 | 1HGCT1B78GA028834 | 1HGCT1B78GA017848 | 1HGCT1B78GA007546; 1HGCT1B78GA039574; 1HGCT1B78GA099113 | 1HGCT1B78GA050834; 1HGCT1B78GA096745 | 1HGCT1B78GA001150 | 1HGCT1B78GA028168

1HGCT1B78GA006347 | 1HGCT1B78GA009362 | 1HGCT1B78GA019647

1HGCT1B78GA047318 | 1HGCT1B78GA081405 | 1HGCT1B78GA022869 | 1HGCT1B78GA008521 | 1HGCT1B78GA093070 | 1HGCT1B78GA032706 | 1HGCT1B78GA084207 | 1HGCT1B78GA003772 | 1HGCT1B78GA092887; 1HGCT1B78GA081307 | 1HGCT1B78GA086622 | 1HGCT1B78GA030437 | 1HGCT1B78GA084448; 1HGCT1B78GA097507 | 1HGCT1B78GA072218; 1HGCT1B78GA083073

1HGCT1B78GA025075; 1HGCT1B78GA068251; 1HGCT1B78GA075779; 1HGCT1B78GA064202

1HGCT1B78GA083011 | 1HGCT1B78GA089522 |

1HGCT1B78GA087480

; 1HGCT1B78GA084756 | 1HGCT1B78GA087141 | 1HGCT1B78GA018868 | 1HGCT1B78GA049165 | 1HGCT1B78GA050574; 1HGCT1B78GA012620 | 1HGCT1B78GA042121; 1HGCT1B78GA070856 | 1HGCT1B78GA048663 | 1HGCT1B78GA036948; 1HGCT1B78GA055158 | 1HGCT1B78GA095188 | 1HGCT1B78GA032852 | 1HGCT1B78GA026064 | 1HGCT1B78GA034102 | 1HGCT1B78GA079203; 1HGCT1B78GA058965 | 1HGCT1B78GA031703 | 1HGCT1B78GA088693 | 1HGCT1B78GA019177 | 1HGCT1B78GA065477 | 1HGCT1B78GA077788; 1HGCT1B78GA049005 | 1HGCT1B78GA019535; 1HGCT1B78GA017140 | 1HGCT1B78GA095062 | 1HGCT1B78GA002962 | 1HGCT1B78GA050347 | 1HGCT1B78GA037890 | 1HGCT1B78GA086703 | 1HGCT1B78GA029689 | 1HGCT1B78GA054253 | 1HGCT1B78GA062370 | 1HGCT1B78GA033855 | 1HGCT1B78GA078083 | 1HGCT1B78GA018532 | 1HGCT1B78GA059212 | 1HGCT1B78GA019275; 1HGCT1B78GA062532 | 1HGCT1B78GA053281 | 1HGCT1B78GA081601; 1HGCT1B78GA068301

1HGCT1B78GA032186 | 1HGCT1B78GA080108; 1HGCT1B78GA092842; 1HGCT1B78GA032267; 1HGCT1B78GA086569 | 1HGCT1B78GA032060; 1HGCT1B78GA084563; 1HGCT1B78GA006025 | 1HGCT1B78GA061266 | 1HGCT1B78GA054785 | 1HGCT1B78GA005280; 1HGCT1B78GA063082 | 1HGCT1B78GA058223 | 1HGCT1B78GA032494 | 1HGCT1B78GA023116 | 1HGCT1B78GA010544; 1HGCT1B78GA033788 | 1HGCT1B78GA036402 | 1HGCT1B78GA005327; 1HGCT1B78GA056942 | 1HGCT1B78GA092002 | 1HGCT1B78GA013993 | 1HGCT1B78GA098625 |

1HGCT1B78GA047223

| 1HGCT1B78GA011189

1HGCT1B78GA070257 | 1HGCT1B78GA075278 | 1HGCT1B78GA063860

1HGCT1B78GA026811 | 1HGCT1B78GA094140 | 1HGCT1B78GA046721 | 1HGCT1B78GA012925 | 1HGCT1B78GA089519 | 1HGCT1B78GA068332 | 1HGCT1B78GA071537 | 1HGCT1B78GA061252; 1HGCT1B78GA057458 | 1HGCT1B78GA054821 | 1HGCT1B78GA094896 | 1HGCT1B78GA012469 | 1HGCT1B78GA054883 | 1HGCT1B78GA043902

1HGCT1B78GA003139

1HGCT1B78GA061946 | 1HGCT1B78GA093408; 1HGCT1B78GA017588; 1HGCT1B78GA064734 | 1HGCT1B78GA002489 | 1HGCT1B78GA085342 | 1HGCT1B78GA076723 | 1HGCT1B78GA028297 | 1HGCT1B78GA082697 | 1HGCT1B78GA079833; 1HGCT1B78GA051238 | 1HGCT1B78GA071375 | 1HGCT1B78GA012567 | 1HGCT1B78GA066127; 1HGCT1B78GA006736; 1HGCT1B78GA044628 |

1HGCT1B78GA0809201HGCT1B78GA052986 | 1HGCT1B78GA050459 | 1HGCT1B78GA006476; 1HGCT1B78GA075345; 1HGCT1B78GA067553; 1HGCT1B78GA090041

1HGCT1B78GA004324 | 1HGCT1B78GA076995; 1HGCT1B78GA037534 | 1HGCT1B78GA094459 | 1HGCT1B78GA056309 | 1HGCT1B78GA050932 | 1HGCT1B78GA019020 | 1HGCT1B78GA098558 | 1HGCT1B78GA031166 | 1HGCT1B78GA045536; 1HGCT1B78GA052650 | 1HGCT1B78GA085888 | 1HGCT1B78GA084403; 1HGCT1B78GA055810 | 1HGCT1B78GA026632

1HGCT1B78GA045584; 1HGCT1B78GA090850 | 1HGCT1B78GA007398; 1HGCT1B78GA078861 | 1HGCT1B78GA056777; 1HGCT1B78GA042782 | 1HGCT1B78GA096275; 1HGCT1B78GA059467; 1HGCT1B78GA057282; 1HGCT1B78GA092226; 1HGCT1B78GA089911 | 1HGCT1B78GA020295; 1HGCT1B78GA078391 | 1HGCT1B78GA078164 | 1HGCT1B78GA023617; 1HGCT1B78GA026212; 1HGCT1B78GA052664 | 1HGCT1B78GA070663 | 1HGCT1B78GA056410 | 1HGCT1B78GA092467 | 1HGCT1B78GA047786 | 1HGCT1B78GA007997; 1HGCT1B78GA079119 | 1HGCT1B78GA015078; 1HGCT1B78GA028199 | 1HGCT1B78GA063552 | 1HGCT1B78GA062207 | 1HGCT1B78GA085938 | 1HGCT1B78GA087513 | 1HGCT1B78GA050249 | 1HGCT1B78GA074857 | 1HGCT1B78GA016084 | 1HGCT1B78GA006929 | 1HGCT1B78GA083154; 1HGCT1B78GA068427 | 1HGCT1B78GA035282; 1HGCT1B78GA050624 | 1HGCT1B78GA058822; 1HGCT1B78GA089441; 1HGCT1B78GA031023 | 1HGCT1B78GA011306 | 1HGCT1B78GA025836 | 1HGCT1B78GA008910 |

1HGCT1B78GA084868

| 1HGCT1B78GA078584; 1HGCT1B78GA033337; 1HGCT1B78GA040904 | 1HGCT1B78GA001942 | 1HGCT1B78GA035556

1HGCT1B78GA017266; 1HGCT1B78GA069593; 1HGCT1B78GA029174; 1HGCT1B78GA094252 | 1HGCT1B78GA067357; 1HGCT1B78GA035119 | 1HGCT1B78GA063390; 1HGCT1B78GA075894; 1HGCT1B78GA062269 | 1HGCT1B78GA013833; 1HGCT1B78GA015761; 1HGCT1B78GA032351 | 1HGCT1B78GA064541 | 1HGCT1B78GA049960 | 1HGCT1B78GA093697 | 1HGCT1B78GA085552 | 1HGCT1B78GA018952 | 1HGCT1B78GA042846; 1HGCT1B78GA034164 | 1HGCT1B78GA079153 | 1HGCT1B78GA048162; 1HGCT1B78GA000029; 1HGCT1B78GA040241 | 1HGCT1B78GA095112; 1HGCT1B78GA072753 | 1HGCT1B78GA084496

1HGCT1B78GA028848; 1HGCT1B78GA069545 | 1HGCT1B78GA009314 | 1HGCT1B78GA041941; 1HGCT1B78GA076639; 1HGCT1B78GA027957; 1HGCT1B78GA089018 | 1HGCT1B78GA056214; 1HGCT1B78GA036965; 1HGCT1B78GA023682 | 1HGCT1B78GA031586; 1HGCT1B78GA047612 | 1HGCT1B78GA074955; 1HGCT1B78GA012164 | 1HGCT1B78GA094011; 1HGCT1B78GA021320 | 1HGCT1B78GA061428; 1HGCT1B78GA008695 | 1HGCT1B78GA036867 | 1HGCT1B78GA038179; 1HGCT1B78GA019941 | 1HGCT1B78GA014559 | 1HGCT1B78GA002301 | 1HGCT1B78GA040398 | 1HGCT1B78GA044838; 1HGCT1B78GA032172 | 1HGCT1B78GA061915 | 1HGCT1B78GA010611 | 1HGCT1B78GA094378 | 1HGCT1B78GA012844 | 1HGCT1B78GA064233 | 1HGCT1B78GA002749; 1HGCT1B78GA064619 | 1HGCT1B78GA004355 | 1HGCT1B78GA037405; 1HGCT1B78GA038912; 1HGCT1B78GA049747

1HGCT1B78GA011404 | 1HGCT1B78GA097541 | 1HGCT1B78GA039431; 1HGCT1B78GA065981; 1HGCT1B78GA055645; 1HGCT1B78GA025920 | 1HGCT1B78GA070596 | 1HGCT1B78GA091464; 1HGCT1B78GA039798 | 1HGCT1B78GA036223 | 1HGCT1B78GA038201; 1HGCT1B78GA094848; 1HGCT1B78GA063096; 1HGCT1B78GA097071 | 1HGCT1B78GA015632 | 1HGCT1B78GA088855; 1HGCT1B78GA044208; 1HGCT1B78GA087530 | 1HGCT1B78GA098687; 1HGCT1B78GA055516 | 1HGCT1B78GA031894

1HGCT1B78GA086832; 1HGCT1B78GA018210 | 1HGCT1B78GA019292 | 1HGCT1B78GA096101

1HGCT1B78GA036416 | 1HGCT1B78GA049232 | 1HGCT1B78GA072932 | 1HGCT1B78GA042961; 1HGCT1B78GA033094; 1HGCT1B78GA009698 | 1HGCT1B78GA031815 | 1HGCT1B78GA066743 | 1HGCT1B78GA017204 | 1HGCT1B78GA028218 | 1HGCT1B78GA084367 | 1HGCT1B78GA053989 | 1HGCT1B78GA069299 | 1HGCT1B78GA055354; 1HGCT1B78GA068279 | 1HGCT1B78GA095692 | 1HGCT1B78GA072073 | 1HGCT1B78GA085289 | 1HGCT1B78GA065575 | 1HGCT1B78GA048825; 1HGCT1B78GA009524 | 1HGCT1B78GA081324 | 1HGCT1B78GA002900; 1HGCT1B78GA003299 | 1HGCT1B78GA022127

1HGCT1B78GA078682 | 1HGCT1B78GA073059 | 1HGCT1B78GA061560 | 1HGCT1B78GA091058 | 1HGCT1B78GA026873 | 1HGCT1B78GA005795; 1HGCT1B78GA020166; 1HGCT1B78GA089701 | 1HGCT1B78GA073644 | 1HGCT1B78GA038151 | 1HGCT1B78GA007904 | 1HGCT1B78GA044676; 1HGCT1B78GA094008; 1HGCT1B78GA022791 | 1HGCT1B78GA040563; 1HGCT1B78GA035699; 1HGCT1B78GA079217

1HGCT1B78GA048582 | 1HGCT1B78GA024735 | 1HGCT1B78GA050087 | 1HGCT1B78GA045195 | 1HGCT1B78GA033578 | 1HGCT1B78GA079704; 1HGCT1B78GA055337; 1HGCT1B78GA003285 | 1HGCT1B78GA088886 | 1HGCT1B78GA086880 | 1HGCT1B78GA095272; 1HGCT1B78GA051613

1HGCT1B78GA036254 | 1HGCT1B78GA004906 | 1HGCT1B78GA088614 | 1HGCT1B78GA039476; 1HGCT1B78GA066581; 1HGCT1B78GA038425; 1HGCT1B78GA077063 | 1HGCT1B78GA025867 | 1HGCT1B78GA017445 | 1HGCT1B78GA090024

1HGCT1B78GA023889 | 1HGCT1B78GA074695 | 1HGCT1B78GA063163; 1HGCT1B78GA081517 | 1HGCT1B78GA016070

1HGCT1B78GA056651 | 1HGCT1B78GA071148

1HGCT1B78GA047139; 1HGCT1B78GA086801; 1HGCT1B78GA060831 | 1HGCT1B78GA092565; 1HGCT1B78GA069643 | 1HGCT1B78GA035704; 1HGCT1B78GA010012 | 1HGCT1B78GA099435 | 1HGCT1B78GA090184; 1HGCT1B78GA018451 | 1HGCT1B78GA066340; 1HGCT1B78GA098690

1HGCT1B78GA031328 | 1HGCT1B78GA043981; 1HGCT1B78GA084515 | 1HGCT1B78GA077192 | 1HGCT1B78GA014531; 1HGCT1B78GA081095; 1HGCT1B78GA085325; 1HGCT1B78GA043365 | 1HGCT1B78GA042135; 1HGCT1B78GA071120 | 1HGCT1B78GA043270; 1HGCT1B78GA068038 | 1HGCT1B78GA063292; 1HGCT1B78GA046797 | 1HGCT1B78GA098883 | 1HGCT1B78GA031474; 1HGCT1B78GA077113; 1HGCT1B78GA032043 | 1HGCT1B78GA042037; 1HGCT1B78GA062059; 1HGCT1B78GA099032 | 1HGCT1B78GA014402 | 1HGCT1B78GA049926 | 1HGCT1B78GA020135; 1HGCT1B78GA055743 | 1HGCT1B78GA086538 | 1HGCT1B78GA070498; 1HGCT1B78GA054852; 1HGCT1B78GA071943; 1HGCT1B78GA067455

1HGCT1B78GA052194 | 1HGCT1B78GA065043 | 1HGCT1B78GA040482; 1HGCT1B78GA030373 | 1HGCT1B78GA000094

1HGCT1B78GA002699

1HGCT1B78GA045701; 1HGCT1B78GA020832 | 1HGCT1B78GA025514; 1HGCT1B78GA024928; 1HGCT1B78GA067150; 1HGCT1B78GA025383 | 1HGCT1B78GA052065

1HGCT1B78GA030860

1HGCT1B78GA025500 | 1HGCT1B78GA038148 | 1HGCT1B78GA009359; 1HGCT1B78GA016649; 1HGCT1B78GA016134

1HGCT1B78GA042832; 1HGCT1B78GA034262 | 1HGCT1B78GA046248; 1HGCT1B78GA078875; 1HGCT1B78GA018742 | 1HGCT1B78GA079329 | 1HGCT1B78GA033211 | 1HGCT1B78GA068072 | 1HGCT1B78GA090489; 1HGCT1B78GA014092; 1HGCT1B78GA069979 | 1HGCT1B78GA086216 | 1HGCT1B78GA071327

1HGCT1B78GA040854; 1HGCT1B78GA019714 | 1HGCT1B78GA060828;

1HGCT1B78GA082103

| 1HGCT1B78GA049330 | 1HGCT1B78GA079640 | 1HGCT1B78GA039056 | 1HGCT1B78GA025416 | 1HGCT1B78GA078990; 1HGCT1B78GA002847; 1HGCT1B78GA021754; 1HGCT1B78GA056133; 1HGCT1B78GA089634 | 1HGCT1B78GA020829; 1HGCT1B78GA098043 | 1HGCT1B78GA037873; 1HGCT1B78GA093649 | 1HGCT1B78GA058285; 1HGCT1B78GA087396 | 1HGCT1B78GA012682; 1HGCT1B78GA030471 | 1HGCT1B78GA069903 | 1HGCT1B78GA086765; 1HGCT1B78GA074437 | 1HGCT1B78GA062708 | 1HGCT1B78GA053460 | 1HGCT1B78GA073224 | 1HGCT1B78GA084188; 1HGCT1B78GA082604 | 1HGCT1B78GA093764; 1HGCT1B78GA099385 | 1HGCT1B78GA005005 | 1HGCT1B78GA066838 | 1HGCT1B78GA052566; 1HGCT1B78GA082926 | 1HGCT1B78GA024752; 1HGCT1B78GA064006 | 1HGCT1B78GA014075; 1HGCT1B78GA082330; 1HGCT1B78GA069075 | 1HGCT1B78GA086054; 1HGCT1B78GA049148 | 1HGCT1B78GA065365; 1HGCT1B78GA083896 | 1HGCT1B78GA096535; 1HGCT1B78GA091884 | 1HGCT1B78GA022662 | 1HGCT1B78GA073806 | 1HGCT1B78GA002329 | 1HGCT1B78GA018658 | 1HGCT1B78GA030096

1HGCT1B78GA031619 | 1HGCT1B78GA057699 | 1HGCT1B78GA027800 | 1HGCT1B78GA091710; 1HGCT1B78GA057346

1HGCT1B78GA014545 | 1HGCT1B78GA004534 | 1HGCT1B78GA077953 | 1HGCT1B78GA071845 | 1HGCT1B78GA011340 | 1HGCT1B78GA058626 | 1HGCT1B78GA086510 | 1HGCT1B78GA067388 | 1HGCT1B78GA047707 | 1HGCT1B78GA042457; 1HGCT1B78GA056052; 1HGCT1B78GA039753 | 1HGCT1B78GA005635 | 1HGCT1B78GA081887 | 1HGCT1B78GA087740 | 1HGCT1B78GA002010 | 1HGCT1B78GA096017 | 1HGCT1B78GA069531 | 1HGCT1B78GA098494; 1HGCT1B78GA063776; 1HGCT1B78GA061462 | 1HGCT1B78GA085034 | 1HGCT1B78GA056682 | 1HGCT1B78GA009913 | 1HGCT1B78GA002184; 1HGCT1B78GA042443 | 1HGCT1B78GA007840; 1HGCT1B78GA011368; 1HGCT1B78GA058805; 1HGCT1B78GA039865 | 1HGCT1B78GA027067; 1HGCT1B78GA036013 | 1HGCT1B78GA020149 | 1HGCT1B78GA071232 | 1HGCT1B78GA040515

1HGCT1B78GA001956 | 1HGCT1B78GA059162 | 1HGCT1B78GA094249

1HGCT1B78GA064099 | 1HGCT1B78GA047349 | 1HGCT1B78GA065706; 1HGCT1B78GA019311 | 1HGCT1B78GA044127 | 1HGCT1B78GA027778 | 1HGCT1B78GA058545; 1HGCT1B78GA000337 | 1HGCT1B78GA055077; 1HGCT1B78GA020930; 1HGCT1B78GA041406 | 1HGCT1B78GA082411 | 1HGCT1B78GA018935; 1HGCT1B78GA021558; 1HGCT1B78GA014819 | 1HGCT1B78GA027361 | 1HGCT1B78GA002394 | 1HGCT1B78GA057041 | 1HGCT1B78GA086412

1HGCT1B78GA012259 | 1HGCT1B78GA082358 | 1HGCT1B78GA041650; 1HGCT1B78GA057430 | 1HGCT1B78GA033824 | 1HGCT1B78GA056147; 1HGCT1B78GA011029; 1HGCT1B78GA013881 | 1HGCT1B78GA039705; 1HGCT1B78GA060716 | 1HGCT1B78GA047481 | 1HGCT1B78GA062935; 1HGCT1B78GA078178 | 1HGCT1B78GA068959 | 1HGCT1B78GA049277 | 1HGCT1B78GA092338 | 1HGCT1B78GA011936 | 1HGCT1B78GA037663

1HGCT1B78GA051031; 1HGCT1B78GA001116 | 1HGCT1B78GA066158

1HGCT1B78GA022600 | 1HGCT1B78GA003402; 1HGCT1B78GA007675 | 1HGCT1B78GA052339 | 1HGCT1B78GA085129 | 1HGCT1B78GA012195 | 1HGCT1B78GA035329 | 1HGCT1B78GA014352 | 1HGCT1B78GA017297; 1HGCT1B78GA029983

1HGCT1B78GA027750 | 1HGCT1B78GA075801

1HGCT1B78GA031734 | 1HGCT1B78GA091447 | 1HGCT1B78GA075636; 1HGCT1B78GA067987; 1HGCT1B78GA016652 | 1HGCT1B78GA011192; 1HGCT1B78GA052356 | 1HGCT1B78GA021916 | 1HGCT1B78GA038392 | 1HGCT1B78GA064183; 1HGCT1B78GA057427 | 1HGCT1B78GA026114 | 1HGCT1B78GA061509; 1HGCT1B78GA066869 | 1HGCT1B78GA020801 | 1HGCT1B78GA011077 | 1HGCT1B78GA024086 | 1HGCT1B78GA057475; 1HGCT1B78GA021267

1HGCT1B78GA005358; 1HGCT1B78GA092758; 1HGCT1B78GA022628 | 1HGCT1B78GA076320; 1HGCT1B78GA001388 | 1HGCT1B78GA051725; 1HGCT1B78GA052504; 1HGCT1B78GA096843 | 1HGCT1B78GA020460

1HGCT1B78GA049473; 1HGCT1B78GA084238

1HGCT1B78GA045827 | 1HGCT1B78GA008227 | 1HGCT1B78GA076141 | 1HGCT1B78GA014884 | 1HGCT1B78GA071165; 1HGCT1B78GA046282; 1HGCT1B78GA079315 | 1HGCT1B78GA057816 | 1HGCT1B78GA057380; 1HGCT1B78GA039980 | 1HGCT1B78GA041678 | 1HGCT1B78GA033192 | 1HGCT1B78GA081243; 1HGCT1B78GA076852 | 1HGCT1B78GA013492 | 1HGCT1B78GA065253; 1HGCT1B78GA097510 | 1HGCT1B78GA068220; 1HGCT1B78GA091433 | 1HGCT1B78GA061168; 1HGCT1B78GA024282; 1HGCT1B78GA018062; 1HGCT1B78GA006462 | 1HGCT1B78GA083932; 1HGCT1B78GA062742; 1HGCT1B78GA020765 | 1HGCT1B78GA013749 | 1HGCT1B78GA068024; 1HGCT1B78GA011063; 1HGCT1B78GA067262 | 1HGCT1B78GA020734 | 1HGCT1B78GA050171; 1HGCT1B78GA076592; 1HGCT1B78GA098124 | 1HGCT1B78GA086197; 1HGCT1B78GA045018 | 1HGCT1B78GA030406 | 1HGCT1B78GA016439 | 1HGCT1B78GA015808 | 1HGCT1B78GA014870 | 1HGCT1B78GA045746 | 1HGCT1B78GA062885; 1HGCT1B78GA092307 | 1HGCT1B78GA026338 | 1HGCT1B78GA070050 | 1HGCT1B78GA096194; 1HGCT1B78GA022838 | 1HGCT1B78GA069514 | 1HGCT1B78GA009619; 1HGCT1B78GA067813 | 1HGCT1B78GA038084 | 1HGCT1B78GA024976 | 1HGCT1B78GA050073 | 1HGCT1B78GA054897 | 1HGCT1B78GA062594 | 1HGCT1B78GA075863 | 1HGCT1B78GA097555; 1HGCT1B78GA029904; 1HGCT1B78GA056696 | 1HGCT1B78GA035332 | 1HGCT1B78GA098267 | 1HGCT1B78GA058951 | 1HGCT1B78GA074910; 1HGCT1B78GA032950 | 1HGCT1B78GA055323 | 1HGCT1B78GA066760 | 1HGCT1B78GA042829 | 1HGCT1B78GA059663; 1HGCT1B78GA066077; 1HGCT1B78GA099743 | 1HGCT1B78GA035315 | 1HGCT1B78GA059243; 1HGCT1B78GA088337

1HGCT1B78GA002119 | 1HGCT1B78GA073353 | 1HGCT1B78GA003948; 1HGCT1B78GA050588 | 1HGCT1B78GA086717 | 1HGCT1B78GA058318; 1HGCT1B78GA001715; 1HGCT1B78GA001018 | 1HGCT1B78GA027375; 1HGCT1B78GA096292; 1HGCT1B78GA089231; 1HGCT1B78GA078777 | 1HGCT1B78GA019213 | 1HGCT1B78GA031104; 1HGCT1B78GA044564 | 1HGCT1B78GA060005 | 1HGCT1B78GA066418 | 1HGCT1B78GA041924; 1HGCT1B78GA098480 | 1HGCT1B78GA068198; 1HGCT1B78GA053782 | 1HGCT1B78GA060358

1HGCT1B78GA004758 | 1HGCT1B78GA049067 | 1HGCT1B78GA041423 | 1HGCT1B78GA056164; 1HGCT1B78GA026386; 1HGCT1B78GA004243 | 1HGCT1B78GA053295 | 1HGCT1B78GA077144 | 1HGCT1B78GA013055 | 1HGCT1B78GA012004 | 1HGCT1B78GA027733 | 1HGCT1B78GA081470 | 1HGCT1B78GA038859 | 1HGCT1B78GA082280; 1HGCT1B78GA015341 | 1HGCT1B78GA076172; 1HGCT1B78GA001634 | 1HGCT1B78GA005845 | 1HGCT1B78GA069318; 1HGCT1B78GA016716 | 1HGCT1B78GA013945; 1HGCT1B78GA045021 | 1HGCT1B78GA074633 | 1HGCT1B78GA092033; 1HGCT1B78GA043317 | 1HGCT1B78GA052048 | 1HGCT1B78GA078021; 1HGCT1B78GA062336 | 1HGCT1B78GA018613

1HGCT1B78GA065527 | 1HGCT1B78GA063924; 1HGCT1B78GA047870; 1HGCT1B78GA029336 | 1HGCT1B78GA002654 | 1HGCT1B78GA007434; 1HGCT1B78GA020412 | 1HGCT1B78GA095904 | 1HGCT1B78GA060750 | 1HGCT1B78GA046167;

1HGCT1B78GA043916

; 1HGCT1B78GA019258; 1HGCT1B78GA084031 | 1HGCT1B78GA009832

1HGCT1B78GA034696

1HGCT1B78GA079590; 1HGCT1B78GA048761; 1HGCT1B78GA000564; 1HGCT1B78GA081615; 1HGCT1B78GA060747

1HGCT1B78GA089553 | 1HGCT1B78GA073840 | 1HGCT1B78GA089858 | 1HGCT1B78GA074440 | 1HGCT1B78GA050378 | 1HGCT1B78GA068296 | 1HGCT1B78GA014786 | 1HGCT1B78GA051837 | 1HGCT1B78GA054348 | 1HGCT1B78GA098138 | 1HGCT1B78GA000371 | 1HGCT1B78GA043463; 1HGCT1B78GA086653; 1HGCT1B78GA057685 | 1HGCT1B78GA027974;

1HGCT1B78GA011628

| 1HGCT1B78GA020569 | 1HGCT1B78GA017123 | 1HGCT1B78GA024444 | 1HGCT1B78GA037257 | 1HGCT1B78GA015534; 1HGCT1B78GA033693 | 1HGCT1B78GA065558 | 1HGCT1B78GA037789 | 1HGCT1B78GA003688; 1HGCT1B78GA022998 | 1HGCT1B78GA063762; 1HGCT1B78GA047691 | 1HGCT1B78GA023293 | 1HGCT1B78GA078097 | 1HGCT1B78GA045648; 1HGCT1B78GA002251 | 1HGCT1B78GA054592 | 1HGCT1B78GA016103 | 1HGCT1B78GA071182

1HGCT1B78GA068833 | 1HGCT1B78GA030485; 1HGCT1B78GA042314; 1HGCT1B78GA027571 | 1HGCT1B78GA017218

1HGCT1B78GA067035; 1HGCT1B78GA076429 | 1HGCT1B78GA086345 | 1HGCT1B78GA077354; 1HGCT1B78GA033385 | 1HGCT1B78GA061722 | 1HGCT1B78GA066290 | 1HGCT1B78GA053975 | 1HGCT1B78GA080481 | 1HGCT1B78GA047304 | 1HGCT1B78GA000483 | 1HGCT1B78GA056455 | 1HGCT1B78GA019485 | 1HGCT1B78GA077659 | 1HGCT1B78GA076253 | 1HGCT1B78GA051482 | 1HGCT1B78GA033404; 1HGCT1B78GA094137 | 1HGCT1B78GA077323 | 1HGCT1B78GA032656; 1HGCT1B78GA033807 | 1HGCT1B78GA024217 | 1HGCT1B78GA020989 | 1HGCT1B78GA028283 | 1HGCT1B78GA082635; 1HGCT1B78GA049313 | 1HGCT1B78GA003061

1HGCT1B78GA079864 | 1HGCT1B78GA012035 | 1HGCT1B78GA086183 | 1HGCT1B78GA093389 | 1HGCT1B78GA036500; 1HGCT1B78GA061283; 1HGCT1B78GA029482 | 1HGCT1B78GA004548; 1HGCT1B78GA002525; 1HGCT1B78GA060506 | 1HGCT1B78GA036786; 1HGCT1B78GA017591 | 1HGCT1B78GA095269 | 1HGCT1B78GA079900 | 1HGCT1B78GA059470; 1HGCT1B78GA088841 | 1HGCT1B78GA058724; 1HGCT1B78GA009135 | 1HGCT1B78GA009460 | 1HGCT1B78GA083638; 1HGCT1B78GA016487 | 1HGCT1B78GA048467 | 1HGCT1B78GA030776; 1HGCT1B78GA085051 | 1HGCT1B78GA030194; 1HGCT1B78GA013041 | 1HGCT1B78GA036142; 1HGCT1B78GA014299 | 1HGCT1B78GA017851; 1HGCT1B78GA074485

1HGCT1B78GA023620 | 1HGCT1B78GA095305; 1HGCT1B78GA030793 | 1HGCT1B78GA022967; 1HGCT1B78GA019499 | 1HGCT1B78GA008728 | 1HGCT1B78GA007157 | 1HGCT1B78GA080822 | 1HGCT1B78GA041602; 1HGCT1B78GA009023; 1HGCT1B78GA052292; 1HGCT1B78GA098365 | 1HGCT1B78GA042765; 1HGCT1B78GA098706 | 1HGCT1B78GA079735; 1HGCT1B78GA013895 | 1HGCT1B78GA010706; 1HGCT1B78GA002976; 1HGCT1B78GA054057 |

1HGCT1B78GA065298

| 1HGCT1B78GA094591 | 1HGCT1B78GA086166 | 1HGCT1B78GA009104 | 1HGCT1B78GA054379; 1HGCT1B78GA063065; 1HGCT1B78GA040756 | 1HGCT1B78GA006333 | 1HGCT1B78GA083378; 1HGCT1B78GA075054; 1HGCT1B78GA012276 | 1HGCT1B78GA049814; 1HGCT1B78GA050543 | 1HGCT1B78GA069657

1HGCT1B78GA012696 | 1HGCT1B78GA056763 | 1HGCT1B78GA062918 | 1HGCT1B78GA039591; 1HGCT1B78GA035301 | 1HGCT1B78GA036304; 1HGCT1B78GA060246; 1HGCT1B78GA099645 | 1HGCT1B78GA025951; 1HGCT1B78GA085714 | 1HGCT1B78GA032933; 1HGCT1B78GA031717; 1HGCT1B78GA009149; 1HGCT1B78GA037971; 1HGCT1B78GA021530 | 1HGCT1B78GA022063 | 1HGCT1B78GA015517; 1HGCT1B78GA079654 | 1HGCT1B78GA029319; 1HGCT1B78GA071571 | 1HGCT1B78GA053023; 1HGCT1B78GA030907; 1HGCT1B78GA059226; 1HGCT1B78GA013167 | 1HGCT1B78GA057931

1HGCT1B78GA057251 | 1HGCT1B78GA033869; 1HGCT1B78GA000757 | 1HGCT1B78GA090329; 1HGCT1B78GA061347 | 1HGCT1B78GA034519; 1HGCT1B78GA099516; 1HGCT1B78GA022290 | 1HGCT1B78GA030504; 1HGCT1B78GA069447 | 1HGCT1B78GA099760 | 1HGCT1B78GA001309 | 1HGCT1B78GA063177 | 1HGCT1B78GA079797; 1HGCT1B78GA086331 | 1HGCT1B78GA072347 | 1HGCT1B78GA024301 | 1HGCT1B78GA090007 | 1HGCT1B78GA078388 | 1HGCT1B78GA006302; 1HGCT1B78GA048498 | 1HGCT1B78GA036657 | 1HGCT1B78GA004999 | 1HGCT1B78GA060036 | 1HGCT1B78GA043849; 1HGCT1B78GA091772; 1HGCT1B78GA088628 | 1HGCT1B78GA010639 | 1HGCT1B78GA039669 | 1HGCT1B78GA081341 | 1HGCT1B78GA089021 | 1HGCT1B78GA046119 | 1HGCT1B78GA058187 | 1HGCT1B78GA036108; 1HGCT1B78GA021804 | 1HGCT1B78GA063633 | 1HGCT1B78GA002444 | 1HGCT1B78GA025495 | 1HGCT1B78GA066998 | 1HGCT1B78GA039493 | 1HGCT1B78GA089388 | 1HGCT1B78GA022287 | 1HGCT1B78GA038196 | 1HGCT1B78GA032219; 1HGCT1B78GA098236; 1HGCT1B78GA018272 | 1HGCT1B78GA087222 | 1HGCT1B78GA057749 | 1HGCT1B78GA039011 | 1HGCT1B78GA067696 | 1HGCT1B78GA020877; 1HGCT1B78GA016263; 1HGCT1B78GA036450 | 1HGCT1B78GA065768 | 1HGCT1B78GA021950 | 1HGCT1B78GA023102 | 1HGCT1B78GA086605 | 1HGCT1B78GA090671 | 1HGCT1B78GA082859; 1HGCT1B78GA068010

1HGCT1B78GA011502; 1HGCT1B78GA050364 | 1HGCT1B78GA094638 | 1HGCT1B78GA012424 | 1HGCT1B78GA071523 | 1HGCT1B78GA018725; 1HGCT1B78GA044242 | 1HGCT1B78GA021933 | 1HGCT1B78GA018708 | 1HGCT1B78GA034410 | 1HGCT1B78GA030163; 1HGCT1B78GA061672 | 1HGCT1B78GA039462 | 1HGCT1B78GA092064 | 1HGCT1B78GA072686 | 1HGCT1B78GA051224 | 1HGCT1B78GA038375 | 1HGCT1B78GA073739; 1HGCT1B78GA033273 | 1HGCT1B78GA082490 | 1HGCT1B78GA006865 | 1HGCT1B78GA064698 | 1HGCT1B78GA017901

1HGCT1B78GA019793 | 1HGCT1B78GA029191

1HGCT1B78GA024329; 1HGCT1B78GA031216 | 1HGCT1B78GA070226 | 1HGCT1B78GA052261 | 1HGCT1B78GA098821; 1HGCT1B78GA048064; 1HGCT1B78GA073109; 1HGCT1B78GA077676 | 1HGCT1B78GA071733 | 1HGCT1B78GA014867 | 1HGCT1B78GA077869 | 1HGCT1B78GA050199 | 1HGCT1B78GA079931; 1HGCT1B78GA054284 | 1HGCT1B78GA091805; 1HGCT1B78GA078102; 1HGCT1B78GA059341 | 1HGCT1B78GA063857

1HGCT1B78GA096020; 1HGCT1B78GA079122; 1HGCT1B78GA001746 | 1HGCT1B78GA089407; 1HGCT1B78GA014304; 1HGCT1B78GA074602 | 1HGCT1B78GA021284 | 1HGCT1B78GA029269 | 1HGCT1B78GA065222

1HGCT1B78GA092632; 1HGCT1B78GA019244

1HGCT1B78GA044158; 1HGCT1B78GA017154 | 1HGCT1B78GA074373 | 1HGCT1B78GA002041 | 1HGCT1B78GA094090; 1HGCT1B78GA087236 | 1HGCT1B78GA005148 | 1HGCT1B78GA069433 | 1HGCT1B78GA001262; 1HGCT1B78GA007899; 1HGCT1B78GA074759; 1HGCT1B78GA044600; 1HGCT1B78GA089150

1HGCT1B78GA000046 | 1HGCT1B78GA034018 | 1HGCT1B78GA043964 | 1HGCT1B78GA070887; 1HGCT1B78GA005697; 1HGCT1B78GA096969 | 1HGCT1B78GA043740; 1HGCT1B78GA012956 | 1HGCT1B78GA024539; 1HGCT1B78GA029871; 1HGCT1B78GA090363 | 1HGCT1B78GA009975;

1HGCT1B78GA073921

| 1HGCT1B78GA031054

1HGCT1B78GA036352 | 1HGCT1B78GA010320; 1HGCT1B78GA096759

1HGCT1B78GA045553 | 1HGCT1B78GA061638 | 1HGCT1B78GA000855 | 1HGCT1B78GA050641 | 1HGCT1B78GA092999 | 1HGCT1B78GA056102; 1HGCT1B78GA066757 | 1HGCT1B78GA096325; 1HGCT1B78GA036335 | 1HGCT1B78GA042247; 1HGCT1B78GA087768 | 1HGCT1B78GA095756 | 1HGCT1B78GA035878 | 1HGCT1B78GA058397 | 1HGCT1B78GA055614;

1HGCT1B78GA040109

; 1HGCT1B78GA048596 | 1HGCT1B78GA020796 | 1HGCT1B78GA047996; 1HGCT1B78GA050462 | 1HGCT1B78GA078486; 1HGCT1B78GA064877

1HGCT1B78GA096468 | 1HGCT1B78GA013959; 1HGCT1B78GA015338; 1HGCT1B78GA014206 | 1HGCT1B78GA019857 | 1HGCT1B78GA076964 | 1HGCT1B78GA029224 | 1HGCT1B78GA091965 | 1HGCT1B78GA023486 | 1HGCT1B78GA024069; 1HGCT1B78GA091402; 1HGCT1B78GA064393 | 1HGCT1B78GA017333 | 1HGCT1B78GA084675; 1HGCT1B78GA053748; 1HGCT1B78GA047335 | 1HGCT1B78GA060019 | 1HGCT1B78GA064653 | 1HGCT1B78GA009684 | 1HGCT1B78GA003898; 1HGCT1B78GA081923; 1HGCT1B78GA050980; 1HGCT1B78GA081050

1HGCT1B78GA067391; 1HGCT1B78GA090069 | 1HGCT1B78GA048338 | 1HGCT1B78GA061199 | 1HGCT1B78GA009734; 1HGCT1B78GA078374; 1HGCT1B78GA092968; 1HGCT1B78GA002623 | 1HGCT1B78GA087544

1HGCT1B78GA046198; 1HGCT1B78GA058366 | 1HGCT1B78GA070386 | 1HGCT1B78GA024704 | 1HGCT1B78GA040174 | 1HGCT1B78GA038814; 1HGCT1B78GA017672 | 1HGCT1B78GA076513 | 1HGCT1B78GA000676 | 1HGCT1B78GA021897 | 1HGCT1B78GA099161; 1HGCT1B78GA043530;

1HGCT1B78GA015890

; 1HGCT1B78GA026680 | 1HGCT1B78GA089455 | 1HGCT1B78GA033676 | 1HGCT1B78GA044791 | 1HGCT1B78GA050963; 1HGCT1B78GA010169 | 1HGCT1B78GA009863 | 1HGCT1B78GA049327 | 1HGCT1B78GA088368; 1HGCT1B78GA025223 | 1HGCT1B78GA082991; 1HGCT1B78GA005439; 1HGCT1B78GA008941; 1HGCT1B78GA063549 | 1HGCT1B78GA078939; 1HGCT1B78GA015131 | 1HGCT1B78GA063339 | 1HGCT1B78GA015873; 1HGCT1B78GA091559 | 1HGCT1B78GA046301 | 1HGCT1B78GA092923 | 1HGCT1B78GA089679 | 1HGCT1B78GA049991 | 1HGCT1B78GA085020; 1HGCT1B78GA014657 | 1HGCT1B78GA073126; 1HGCT1B78GA047383 | 1HGCT1B78GA006719 | 1HGCT1B78GA050655 |

1HGCT1B78GA007711

| 1HGCT1B78GA082098 | 1HGCT1B78GA050445 | 1HGCT1B78GA087849 |

1HGCT1B78GA007143

; 1HGCT1B78GA004033; 1HGCT1B78GA065219 | 1HGCT1B78GA087687; 1HGCT1B78GA045083

1HGCT1B78GA004792 | 1HGCT1B78GA069691

1HGCT1B78GA016490 | 1HGCT1B78GA047576; 1HGCT1B78GA069139 | 1HGCT1B78GA063342 | 1HGCT1B78GA096521 | 1HGCT1B78GA067231 | 1HGCT1B78GA031006 | 1HGCT1B78GA012892 | 1HGCT1B78GA002797 | 1HGCT1B78GA077810 | 1HGCT1B78GA028185 | 1HGCT1B78GA037940 | 1HGCT1B78GA090251 | 1HGCT1B78GA007000 | 1HGCT1B78GA058819 | 1HGCT1B78GA065687 | 1HGCT1B78GA057766 | 1HGCT1B78GA093280 | 1HGCT1B78GA039087 | 1HGCT1B78GA035752 | 1HGCT1B78GA043723 | 1HGCT1B78GA046962 | 1HGCT1B78GA013332 | 1HGCT1B78GA056861 | 1HGCT1B78GA094283; 1HGCT1B78GA023441 | 1HGCT1B78GA096826; 1HGCT1B78GA022936 | 1HGCT1B78GA019454 | 1HGCT1B78GA066404 | 1HGCT1B78GA016702 | 1HGCT1B78GA080139 | 1HGCT1B78GA083834; 1HGCT1B78GA064992 | 1HGCT1B78GA090072 | 1HGCT1B78GA042359; 1HGCT1B78GA033239; 1HGCT1B78GA009930 | 1HGCT1B78GA051904 | 1HGCT1B78GA088743 | 1HGCT1B78GA026744 | 1HGCT1B78GA063986 | 1HGCT1B78GA039171 | 1HGCT1B78GA004419 | 1HGCT1B78GA011662 | 1HGCT1B78GA001603; 1HGCT1B78GA025612 | 1HGCT1B78GA076818 | 1HGCT1B78GA022371 | 1HGCT1B78GA004985 | 1HGCT1B78GA062613 |

1HGCT1B78GA010172

| 1HGCT1B78GA010513; 1HGCT1B78GA021155; 1HGCT1B78GA007045 | 1HGCT1B78GA099466 | 1HGCT1B78GA054477

1HGCT1B78GA025934 | 1HGCT1B78GA030602; 1HGCT1B78GA041714; 1HGCT1B78GA045844

1HGCT1B78GA098981 | 1HGCT1B78GA005330 | 1HGCT1B78GA044726 | 1HGCT1B78GA087298 | 1HGCT1B78GA076169 | 1HGCT1B78GA031409 | 1HGCT1B78GA096681 | 1HGCT1B78GA030051; 1HGCT1B78GA019356; 1HGCT1B78GA095949

1HGCT1B78GA034150 | 1HGCT1B78GA005716; 1HGCT1B78GA028008 | 1HGCT1B78GA076866; 1HGCT1B78GA098270

1HGCT1B78GA059677; 1HGCT1B78GA000161 | 1HGCT1B78GA095031 | 1HGCT1B78GA013850 | 1HGCT1B78GA015968 | 1HGCT1B78GA053037 | 1HGCT1B78GA087835 | 1HGCT1B78GA027411 | 1HGCT1B78GA024296; 1HGCT1B78GA062479 | 1HGCT1B78GA034178

1HGCT1B78GA096115 |

1HGCT1B78GA068282

| 1HGCT1B78GA060148; 1HGCT1B78GA095501 | 1HGCT1B78GA071098; 1HGCT1B78GA082960 | 1HGCT1B78GA046783 | 1HGCT1B78GA087818 | 1HGCT1B78GA050977; 1HGCT1B78GA024346 | 1HGCT1B78GA060389; 1HGCT1B78GA053491 | 1HGCT1B78GA083963 | 1HGCT1B78GA031331 | 1HGCT1B78GA011712; 1HGCT1B78GA015257; 1HGCT1B78GA070744 | 1HGCT1B78GA043124 | 1HGCT1B78GA073174 | 1HGCT1B78GA033791 | 1HGCT1B78GA006221; 1HGCT1B78GA076950 | 1HGCT1B78GA093991 | 1HGCT1B78GA060456 | 1HGCT1B78GA004484 | 1HGCT1B78GA016537 | 1HGCT1B78GA067536 | 1HGCT1B78GA049604 | 1HGCT1B78GA079766; 1HGCT1B78GA040966 | 1HGCT1B78GA052972 | 1HGCT1B78GA063941 | 1HGCT1B78GA073255; 1HGCT1B78GA021026; 1HGCT1B78GA092713 | 1HGCT1B78GA052289; 1HGCT1B78GA029255; 1HGCT1B78GA075930 | 1HGCT1B78GA060604 | 1HGCT1B78GA043897 | 1HGCT1B78GA054320 | 1HGCT1B78GA067651; 1HGCT1B78GA040868 | 1HGCT1B78GA082456 | 1HGCT1B78GA067889; 1HGCT1B78GA096907 | 1HGCT1B78GA046900 | 1HGCT1B78GA056391 | 1HGCT1B78GA038523 | 1HGCT1B78GA012472 | 1HGCT1B78GA095871 | 1HGCT1B78GA048002

1HGCT1B78GA006624; 1HGCT1B78GA003383

1HGCT1B78GA092503

1HGCT1B78GA041504; 1HGCT1B78GA020376 | 1HGCT1B78GA064054 |

1HGCT1B78GA007210

; 1HGCT1B78GA028042; 1HGCT1B78GA078911 | 1HGCT1B78GA085180; 1HGCT1B78GA066564 | 1HGCT1B78GA000144 | 1HGCT1B78GA081677 | 1HGCT1B78GA080707 | 1HGCT1B78GA009071 | 1HGCT1B78GA010205; 1HGCT1B78GA037596 | 1HGCT1B78GA014514

1HGCT1B78GA068864 | 1HGCT1B78GA021902 | 1HGCT1B78GA020507 | 1HGCT1B78GA023830 | 1HGCT1B78GA081873 | 1HGCT1B78GA048968 | 1HGCT1B78GA051076 | 1HGCT1B78GA076060 | 1HGCT1B78GA099290; 1HGCT1B78GA009068 | 1HGCT1B78GA092792 | 1HGCT1B78GA092839 | 1HGCT1B78GA026856 | 1HGCT1B78GA069965 | 1HGCT1B78GA073241 | 1HGCT1B78GA016991 | 1HGCT1B78GA016229 | 1HGCT1B78GA022581

1HGCT1B78GA012455; 1HGCT1B78GA019566 | 1HGCT1B78GA056620; 1HGCT1B78GA086846 | 1HGCT1B78GA039672; 1HGCT1B78GA045617;

1HGCT1B78GA060022

; 1HGCT1B78GA078116 | 1HGCT1B78GA034942 | 1HGCT1B78GA013556 | 1HGCT1B78GA072106 | 1HGCT1B78GA086202 | 1HGCT1B78GA061090; 1HGCT1B78GA088953; 1HGCT1B78GA075751 | 1HGCT1B78GA034875 | 1HGCT1B78GA023407 | 1HGCT1B78GA054012;

1HGCT1B78GA009961

; 1HGCT1B78GA047156; 1HGCT1B78GA061669; 1HGCT1B78GA098639; 1HGCT1B78GA002346; 1HGCT1B78GA027666 | 1HGCT1B78GA090976 | 1HGCT1B78GA008678

1HGCT1B78GA031197 | 1HGCT1B78GA026307 | 1HGCT1B78GA080710 | 1HGCT1B78GA015128 | 1HGCT1B78GA095806; 1HGCT1B78GA086250 | 1HGCT1B78GA034701 | 1HGCT1B78GA017784

1HGCT1B78GA021544 | 1HGCT1B78GA097216; 1HGCT1B78GA013508 | 1HGCT1B78GA064362; 1HGCT1B78GA074244; 1HGCT1B78GA027621; 1HGCT1B78GA063079; 1HGCT1B78GA039140 | 1HGCT1B78GA000712 | 1HGCT1B78GA019891 | 1HGCT1B78GA026260 | 1HGCT1B78GA063700 | 1HGCT1B78GA038702; 1HGCT1B78GA023410; 1HGCT1B78GA039509; 1HGCT1B78GA093571 | 1HGCT1B78GA043169; 1HGCT1B78GA051918 | 1HGCT1B78GA033838 | 1HGCT1B78GA055600;

1HGCT1B78GA053040

; 1HGCT1B78GA076009; 1HGCT1B78GA032429 | 1HGCT1B78GA073773 | 1HGCT1B78GA081209; 1HGCT1B78GA023374 | 1HGCT1B78GA018112 | 1HGCT1B78GA052051

1HGCT1B78GA018918; 1HGCT1B78GA068945; 1HGCT1B78GA045780 | 1HGCT1B78GA059789 | 1HGCT1B78GA056729 | 1HGCT1B78GA092677 | 1HGCT1B78GA090315 | 1HGCT1B78GA003044

1HGCT1B78GA042281 | 1HGCT1B78GA070436; 1HGCT1B78GA081985 | 1HGCT1B78GA022743; 1HGCT1B78GA004131 | 1HGCT1B78GA090444; 1HGCT1B78GA039333 | 1HGCT1B78GA024525 | 1HGCT1B78GA058559 | 1HGCT1B78GA028400 | 1HGCT1B78GA051188 | 1HGCT1B78GA071764 | 1HGCT1B78GA083123 | 1HGCT1B78GA099354

1HGCT1B78GA008115 | 1HGCT1B78GA035671 | 1HGCT1B78GA071876 | 1HGCT1B78GA009197 | 1HGCT1B78GA005344 | 1HGCT1B78GA010625; 1HGCT1B78GA089780 | 1HGCT1B78GA018966; 1HGCT1B78GA020118; 1HGCT1B78GA014626 | 1HGCT1B78GA077449 | 1HGCT1B78GA005294 | 1HGCT1B78GA034486 | 1HGCT1B78GA029000; 1HGCT1B78GA079184; 1HGCT1B78GA067469 | 1HGCT1B78GA034861 | 1HGCT1B78GA065012 | 1HGCT1B78GA091349; 1HGCT1B78GA058027 | 1HGCT1B78GA089424; 1HGCT1B78GA019017 | 1HGCT1B78GA095398 | 1HGCT1B78GA042541 | 1HGCT1B78GA025366 | 1HGCT1B78GA035296 | 1HGCT1B78GA089617 | 1HGCT1B78GA041339 | 1HGCT1B78GA037517; 1HGCT1B78GA059159; 1HGCT1B78GA048520 | 1HGCT1B78GA019230 | 1HGCT1B78GA024198 | 1HGCT1B78GA070100 | 1HGCT1B78GA098009; 1HGCT1B78GA058934 | 1HGCT1B78GA082389; 1HGCT1B78GA013900 | 1HGCT1B78GA085065; 1HGCT1B78GA078293; 1HGCT1B78GA030986

1HGCT1B78GA028543 | 1HGCT1B78GA031913

1HGCT1B78GA062563 | 1HGCT1B78GA006767 | 1HGCT1B78GA052535 | 1HGCT1B78GA089892 | 1HGCT1B78GA027117 | 1HGCT1B78GA080044; 1HGCT1B78GA070310; 1HGCT1B78GA015758; 1HGCT1B78GA030616 | 1HGCT1B78GA081680; 1HGCT1B78GA087608 | 1HGCT1B78GA070954

1HGCT1B78GA014061 | 1HGCT1B78GA036027; 1HGCT1B78GA022208 | 1HGCT1B78GA066239 | 1HGCT1B78GA078469 | 1HGCT1B78GA028705 | 1HGCT1B78GA055032

1HGCT1B78GA032639

1HGCT1B78GA049201; 1HGCT1B78GA003643 | 1HGCT1B78GA099063 | 1HGCT1B78GA022550; 1HGCT1B78GA013122 | 1HGCT1B78GA064104 | 1HGCT1B78GA023231; 1HGCT1B78GA013802; 1HGCT1B78GA072543 | 1HGCT1B78GA062773; 1HGCT1B78GA055192; 1HGCT1B78GA000872 | 1HGCT1B78GA048839; 1HGCT1B78GA074129 | 1HGCT1B78GA072574; 1HGCT1B78GA021172; 1HGCT1B78GA068444; 1HGCT1B78GA029952 | 1HGCT1B78GA042605; 1HGCT1B78GA002928

1HGCT1B78GA066452 | 1HGCT1B78GA066094 | 1HGCT1B78GA014240 | 1HGCT1B78GA098530; 1HGCT1B78GA029529 | 1HGCT1B78GA011869; 1HGCT1B78GA009121 | 1HGCT1B78GA004209 | 1HGCT1B78GA081968; 1HGCT1B78GA051756; 1HGCT1B78GA090170 | 1HGCT1B78GA099810 | 1HGCT1B78GA070260 | 1HGCT1B78GA087379 | 1HGCT1B78GA026209 | 1HGCT1B78GA092162 | 1HGCT1B78GA033287; 1HGCT1B78GA012746 | 1HGCT1B78GA094977 | 1HGCT1B78GA086667; 1HGCT1B78GA008633 | 1HGCT1B78GA000760; 1HGCT1B78GA072803; 1HGCT1B78GA077399; 1HGCT1B78GA096485; 1HGCT1B78GA079427 | 1HGCT1B78GA006722; 1HGCT1B78GA083669 | 1HGCT1B78GA003237; 1HGCT1B78GA081484; 1HGCT1B78GA084224; 1HGCT1B78GA048324; 1HGCT1B78GA013816 | 1HGCT1B78GA043107

1HGCT1B78GA031992; 1HGCT1B78GA006154 | 1HGCT1B78GA020703 | 1HGCT1B78GA085275

1HGCT1B78GA025657 | 1HGCT1B78GA096096 | 1HGCT1B78GA071974 | 1HGCT1B78GA055628; 1HGCT1B78GA071750 | 1HGCT1B78GA050879 | 1HGCT1B78GA046475 | 1HGCT1B78GA040143

1HGCT1B78GA094218 | 1HGCT1B78GA097006

1HGCT1B78GA087947; 1HGCT1B78GA041227 | 1HGCT1B78GA011161 | 1HGCT1B78GA028476; 1HGCT1B78GA097958 | 1HGCT1B78GA065656 | 1HGCT1B78GA015520 | 1HGCT1B78GA002640 | 1HGCT1B78GA026582; 1HGCT1B78GA089312 | 1HGCT1B78GA083901 | 1HGCT1B78GA046752 | 1HGCT1B78GA057069 | 1HGCT1B78GA058996

1HGCT1B78GA086829 | 1HGCT1B78GA096924; 1HGCT1B78GA068749 | 1HGCT1B78GA070470; 1HGCT1B78GA027473 | 1HGCT1B78GA045326; 1HGCT1B78GA093232 | 1HGCT1B78GA091741 | 1HGCT1B78GA009779; 1HGCT1B78GA039624; 1HGCT1B78GA064555 | 1HGCT1B78GA024900 | 1HGCT1B78GA097166 | 1HGCT1B78GA031653;

1HGCT1B78GA0441301HGCT1B78GA025688; 1HGCT1B78GA036044

1HGCT1B78GA012388; 1HGCT1B78GA068783; 1HGCT1B78GA055905 | 1HGCT1B78GA096132 | 1HGCT1B78GA045066 | 1HGCT1B78GA077032; 1HGCT1B78GA074454; 1HGCT1B78GA057637 | 1HGCT1B78GA006087 | 1HGCT1B78GA061980; 1HGCT1B78GA040496; 1HGCT1B78GA022256; 1HGCT1B78GA067990

1HGCT1B78GA045102 | 1HGCT1B78GA077211; 1HGCT1B78GA094462 | 1HGCT1B78GA083820;

1HGCT1B78GA002198

| 1HGCT1B78GA076334; 1HGCT1B78GA072719 | 1HGCT1B78GA087852 | 1HGCT1B78GA046217 | 1HGCT1B78GA063020 | 1HGCT1B78GA019700; 1HGCT1B78GA082716 | 1HGCT1B78GA094879; 1HGCT1B78GA083946; 1HGCT1B78GA090590 | 1HGCT1B78GA017137 | 1HGCT1B78GA041342; 1HGCT1B78GA084580 | 1HGCT1B78GA055385

1HGCT1B78GA047531 | 1HGCT1B78GA019342 | 1HGCT1B78GA006610

1HGCT1B78GA053670; 1HGCT1B78GA081212 | 1HGCT1B78GA017929 | 1HGCT1B78GA082361 | 1HGCT1B78GA013637 | 1HGCT1B78GA044435 | 1HGCT1B78GA018059 | 1HGCT1B78GA016456; 1HGCT1B78GA063387 | 1HGCT1B78GA091223 | 1HGCT1B78GA020202; 1HGCT1B78GA063650 | 1HGCT1B78GA044936

1HGCT1B78GA021429; 1HGCT1B78GA087981 | 1HGCT1B78GA010852; 1HGCT1B78GA094171 | 1HGCT1B78GA038229 | 1HGCT1B78GA043785 | 1HGCT1B78GA074972 | 1HGCT1B78GA006817 | 1HGCT1B78GA098396 | 1HGCT1B78GA041986; 1HGCT1B78GA037811; 1HGCT1B78GA089245; 1HGCT1B78GA025321 | 1HGCT1B78GA071084; 1HGCT1B78GA039820 | 1HGCT1B78GA057914 | 1HGCT1B78GA037646; 1HGCT1B78GA032012

1HGCT1B78GA083493 | 1HGCT1B78GA036383 | 1HGCT1B78GA020331 | 1HGCT1B78GA097037; 1HGCT1B78GA001486 | 1HGCT1B78GA068413; 1HGCT1B78GA011239 | 1HGCT1B78GA003545 | 1HGCT1B78GA016683 | 1HGCT1B78GA008082; 1HGCT1B78GA012987; 1HGCT1B78GA018238 | 1HGCT1B78GA044404 | 1HGCT1B78GA092663 | 1HGCT1B78GA041213 | 1HGCT1B78GA072770 | 1HGCT1B78GA030566

1HGCT1B78GA047688; 1HGCT1B78GA099192 | 1HGCT1B78GA092985; 1HGCT1B78GA077256 | 1HGCT1B78GA053359; 1HGCT1B78GA007756

1HGCT1B78GA097961; 1HGCT1B78GA025142; 1HGCT1B78GA067830 | 1HGCT1B78GA088533; 1HGCT1B78GA091013 | 1HGCT1B78GA032804 | 1HGCT1B78GA036805

1HGCT1B78GA039123 | 1HGCT1B78GA036366 | 1HGCT1B78GA003027 | 1HGCT1B78GA018806 | 1HGCT1B78GA068055 | 1HGCT1B78GA026291; 1HGCT1B78GA018126 | 1HGCT1B78GA026470 | 1HGCT1B78GA016750 | 1HGCT1B78GA038019; 1HGCT1B78GA092520 | 1HGCT1B78GA002914 | 1HGCT1B78GA048632; 1HGCT1B78GA085485; 1HGCT1B78GA097877 | 1HGCT1B78GA031538 | 1HGCT1B78GA084904 | 1HGCT1B78GA058867 | 1HGCT1B78GA015680; 1HGCT1B78GA090539 | 1HGCT1B78GA023262 | 1HGCT1B78GA018269; 1HGCT1B78GA052177 | 1HGCT1B78GA050011 | 1HGCT1B78GA050493 | 1HGCT1B78GA088936 | 1HGCT1B78GA066712 | 1HGCT1B78GA023732 | 1HGCT1B78GA041938 | 1HGCT1B78GA011371; 1HGCT1B78GA023438 | 1HGCT1B78GA074552; 1HGCT1B78GA002587 | 1HGCT1B78GA039879 | 1HGCT1B78GA057220; 1HGCT1B78GA064703; 1HGCT1B78GA005604 | 1HGCT1B78GA003223 | 1HGCT1B78GA029515; 1HGCT1B78GA092291; 1HGCT1B78GA046444 | 1HGCT1B78GA050042; 1HGCT1B78GA032334 | 1HGCT1B78GA047352; 1HGCT1B78GA068346; 1HGCT1B78GA008812; 1HGCT1B78GA058674 | 1HGCT1B78GA021771; 1HGCT1B78GA043737 | 1HGCT1B78GA014643 | 1HGCT1B78GA001391 | 1HGCT1B78GA095952 | 1HGCT1B78GA027991 | 1HGCT1B78GA035055 | 1HGCT1B78GA037372 | 1HGCT1B78GA024251 | 1HGCT1B78GA051028; 1HGCT1B78GA001729 | 1HGCT1B78GA099550 | 1HGCT1B78GA063678 | 1HGCT1B78GA033550 | 1HGCT1B78GA006039 | 1HGCT1B78GA076821 | 1HGCT1B78GA026646; 1HGCT1B78GA001455 | 1HGCT1B78GA061221; 1HGCT1B78GA083977 | 1HGCT1B78GA089116 | 1HGCT1B78GA070453; 1HGCT1B78GA085499; 1HGCT1B78GA028669 | 1HGCT1B78GA094347 | 1HGCT1B78GA011516 | 1HGCT1B78GA062126

1HGCT1B78GA048047

1HGCT1B78GA096387; 1HGCT1B78GA018885; 1HGCT1B78GA054981 | 1HGCT1B78GA033127 | 1HGCT1B78GA092047; 1HGCT1B78GA022533; 1HGCT1B78GA031247 | 1HGCT1B78GA000225; 1HGCT1B78GA004274 | 1HGCT1B78GA034326 | 1HGCT1B78GA081890 | 1HGCT1B78GA073403 | 1HGCT1B78GA079248; 1HGCT1B78GA026047 | 1HGCT1B78GA076012 | 1HGCT1B78GA092081 | 1HGCT1B78GA047951; 1HGCT1B78GA021513; 1HGCT1B78GA096499 | 1HGCT1B78GA008650; 1HGCT1B78GA094266 | 1HGCT1B78GA070517 | 1HGCT1B78GA087902 | 1HGCT1B78GA077502 | 1HGCT1B78GA078553 | 1HGCT1B78GA072235 | 1HGCT1B78GA078195 | 1HGCT1B78GA026193; 1HGCT1B78GA048999 | 1HGCT1B78GA085311 | 1HGCT1B78GA078956 | 1HGCT1B78GA038246; 1HGCT1B78GA053412 | 1HGCT1B78GA090296; 1HGCT1B78GA063597 | 1HGCT1B78GA065964 | 1HGCT1B78GA019227 | 1HGCT1B78GA037369 | 1HGCT1B78GA086491; 1HGCT1B78GA068797 | 1HGCT1B78GA070906 | 1HGCT1B78GA050333 | 1HGCT1B78GA060912; 1HGCT1B78GA008020; 1HGCT1B78GA094073 | 1HGCT1B78GA088225

1HGCT1B78GA070713 | 1HGCT1B78GA027859 | 1HGCT1B78GA035413 | 1HGCT1B78GA028610 | 1HGCT1B78GA059727; 1HGCT1B78GA054687; 1HGCT1B78GA089990; 1HGCT1B78GA099306 | 1HGCT1B78GA077645 | 1HGCT1B78GA089729 | 1HGCT1B78GA094963; 1HGCT1B78GA050008 | 1HGCT1B78GA029949 | 1HGCT1B78GA060621 | 1HGCT1B78GA026548 | 1HGCT1B78GA059548; 1HGCT1B78GA030745 | 1HGCT1B78GA059100 | 1HGCT1B78GA030731; 1HGCT1B78GA085096 | 1HGCT1B78GA016294 | 1HGCT1B78GA037548 | 1HGCT1B78GA064152; 1HGCT1B78GA070730 | 1HGCT1B78GA085602 | 1HGCT1B78GA053877 | 1HGCT1B78GA057279; 1HGCT1B78GA076351; 1HGCT1B78GA072669 | 1HGCT1B78GA099872 | 1HGCT1B78GA054799; 1HGCT1B78GA041566 | 1HGCT1B78GA079749; 1HGCT1B78GA001276 | 1HGCT1B78GA089133 | 1HGCT1B78GA028087 | 1HGCT1B78GA018045 | 1HGCT1B78GA031779 | 1HGCT1B78GA098205 | 1HGCT1B78GA083798 | 1HGCT1B78GA095286; 1HGCT1B78GA069755; 1HGCT1B78GA087205 | 1HGCT1B78GA039400 | 1HGCT1B78GA025481; 1HGCT1B78GA086636 | 1HGCT1B78GA044709; 1HGCT1B78GA029787 | 1HGCT1B78GA004100 | 1HGCT1B78GA052955 | 1HGCT1B78GA086460 | 1HGCT1B78GA041244 | 1HGCT1B78GA023472 | 1HGCT1B78GA012973; 1HGCT1B78GA078519; 1HGCT1B78GA054432 | 1HGCT1B78GA010835 | 1HGCT1B78GA069125 | 1HGCT1B78GA042488; 1HGCT1B78GA066435; 1HGCT1B78GA095126 |

1HGCT1B78GA074907

| 1HGCT1B78GA068671 | 1HGCT1B78GA079783 | 1HGCT1B78GA070162 | 1HGCT1B78GA063373 | 1HGCT1B78GA055225 | 1HGCT1B78GA085079; 1HGCT1B78GA019406; 1HGCT1B78GA078794; 1HGCT1B78GA011113 | 1HGCT1B78GA047562; 1HGCT1B78GA082196; 1HGCT1B78GA025707; 1HGCT1B78GA095210 | 1HGCT1B78GA049151 | 1HGCT1B78GA004176 | 1HGCT1B78GA005103; 1HGCT1B78GA064832

1HGCT1B78GA055919 | 1HGCT1B78GA001424 | 1HGCT1B78GA029188

1HGCT1B78GA085776 | 1HGCT1B78GA089102

1HGCT1B78GA073854; 1HGCT1B78GA094557; 1HGCT1B78GA062322 | 1HGCT1B78GA041096; 1HGCT1B78GA055774

1HGCT1B78GA023553 | 1HGCT1B78GA060229; 1HGCT1B78GA073367; 1HGCT1B78GA065494 | 1HGCT1B78GA051465 | 1HGCT1B78GA040448 | 1HGCT1B78GA018594 | 1HGCT1B78GA063972

1HGCT1B78GA090332; 1HGCT1B78GA003352; 1HGCT1B78GA093828 | 1HGCT1B78GA002265 | 1HGCT1B78GA010527; 1HGCT1B78GA069951 | 1HGCT1B78GA075359; 1HGCT1B78GA080951 | 1HGCT1B78GA021964 | 1HGCT1B78GA055595; 1HGCT1B78GA037131 | 1HGCT1B78GA031541 | 1HGCT1B78GA051336; 1HGCT1B78GA069402 | 1HGCT1B78GA099662; 1HGCT1B78GA059453 | 1HGCT1B78GA089987; 1HGCT1B78GA071294 | 1HGCT1B78GA078357; 1HGCT1B78GA022189; 1HGCT1B78GA068461 | 1HGCT1B78GA001858; 1HGCT1B78GA062675 | 1HGCT1B78GA010415 | 1HGCT1B78GA077936 | 1HGCT1B78GA017011; 1HGCT1B78GA040269 | 1HGCT1B78GA072140 | 1HGCT1B78GA077208 | 1HGCT1B78GA072526 | 1HGCT1B78GA026498; 1HGCT1B78GA069156 | 1HGCT1B78GA046069 | 1HGCT1B78GA007532; 1HGCT1B78GA054351

1HGCT1B78GA056018; 1HGCT1B78GA073935 | 1HGCT1B78GA003481 | 1HGCT1B78GA081825 | 1HGCT1B78GA032205; 1HGCT1B78GA035363 | 1HGCT1B78GA034052; 1HGCT1B78GA060859

1HGCT1B78GA009491; 1HGCT1B78GA074809

1HGCT1B78GA014058 | 1HGCT1B78GA079542; 1HGCT1B78GA005196; 1HGCT1B78GA088239 | 1HGCT1B78GA087446 | 1HGCT1B78GA041857 | 1HGCT1B78GA072784 | 1HGCT1B78GA006896 | 1HGCT1B78GA063616 | 1HGCT1B78GA036125 | 1HGCT1B78GA041874 | 1HGCT1B78GA051062 | 1HGCT1B78GA005943; 1HGCT1B78GA067908 | 1HGCT1B78GA003982 | 1HGCT1B78GA082909 | 1HGCT1B78GA039347; 1HGCT1B78GA016909; 1HGCT1B78GA096034 | 1HGCT1B78GA013914

1HGCT1B78GA016828 | 1HGCT1B78GA052938 | 1HGCT1B78GA006798 | 1HGCT1B78GA071909; 1HGCT1B78GA078472 | 1HGCT1B78GA003965 | 1HGCT1B78GA079458 | 1HGCT1B78GA049781

1HGCT1B78GA014674; 1HGCT1B78GA064927 | 1HGCT1B78GA003741 | 1HGCT1B78GA028333 | 1HGCT1B78GA018871 | 1HGCT1B78GA067634; 1HGCT1B78GA060196 | 1HGCT1B78GA008499 | 1HGCT1B78GA039817

1HGCT1B78GA021298 | 1HGCT1B78GA023925 | 1HGCT1B78GA007241 | 1HGCT1B78GA061039 | 1HGCT1B78GA001522 | 1HGCT1B78GA008809 | 1HGCT1B78GA042622 | 1HGCT1B78GA053572; 1HGCT1B78GA073076 | 1HGCT1B78GA048677; 1HGCT1B78GA088998; 1HGCT1B78GA025125 | 1HGCT1B78GA012794 | 1HGCT1B78GA087575; 1HGCT1B78GA024654

1HGCT1B78GA024511; 1HGCT1B78GA075152 | 1HGCT1B78GA007921 | 1HGCT1B78GA017283 | 1HGCT1B78GA031636; 1HGCT1B78GA047254 | 1HGCT1B78GA081758; 1HGCT1B78GA046640 | 1HGCT1B78GA063583 | 1HGCT1B78GA020216 | 1HGCT1B78GA066855 | 1HGCT1B78GA067164; 1HGCT1B78GA035606 | 1HGCT1B78GA024234 | 1HGCT1B78GA035962; 1HGCT1B78GA097989

1HGCT1B78GA040479 | 1HGCT1B78GA009572

1HGCT1B78GA011550 | 1HGCT1B78GA019468; 1HGCT1B78GA000838

1HGCT1B78GA006560; 1HGCT1B78GA035394; 1HGCT1B78GA022130 | 1HGCT1B78GA046878 | 1HGCT1B78GA055421; 1HGCT1B78GA000208; 1HGCT1B78GA019650 | 1HGCT1B78GA077046

1HGCT1B78GA086281

1HGCT1B78GA068590; 1HGCT1B78GA037730 | 1HGCT1B78GA091187 | 1HGCT1B78GA081002; 1HGCT1B78GA092095 | 1HGCT1B78GA000614 | 1HGCT1B78GA055662 | 1HGCT1B78GA048680 | 1HGCT1B78GA071957; 1HGCT1B78GA086720; 1HGCT1B78GA079430 | 1HGCT1B78GA058075 | 1HGCT1B78GA005599 | 1HGCT1B78GA094624 | 1HGCT1B78GA062790; 1HGCT1B78GA012102; 1HGCT1B78GA040319 | 1HGCT1B78GA039946; 1HGCT1B78GA063230 | 1HGCT1B78GA058531; 1HGCT1B78GA087365;

1HGCT1B78GA002136

| 1HGCT1B78GA081937

1HGCT1B78GA006607; 1HGCT1B78GA048453; 1HGCT1B78GA045519 | 1HGCT1B78GA060554

1HGCT1B78GA007255 | 1HGCT1B78GA040921 | 1HGCT1B78GA042667 | 1HGCT1B78GA031958

1HGCT1B78GA049103; 1HGCT1B78GA062014 | 1HGCT1B78GA069769 | 1HGCT1B78GA072459 | 1HGCT1B78GA070467; 1HGCT1B78GA077709 | 1HGCT1B78GA015582 | 1HGCT1B78GA000368 | 1HGCT1B78GA061686 | 1HGCT1B78GA071683 | 1HGCT1B78GA037792 | 1HGCT1B78GA042796 | 1HGCT1B78GA053216 | 1HGCT1B78GA087401; 1HGCT1B78GA073577 | 1HGCT1B78GA051112; 1HGCT1B78GA008583 | 1HGCT1B78GA091383 | 1HGCT1B78GA013573; 1HGCT1B78GA013489; 1HGCT1B78GA084420 | 1HGCT1B78GA036531

1HGCT1B78GA084370 | 1HGCT1B78GA030289; 1HGCT1B78GA025660 | 1HGCT1B78GA045956; 1HGCT1B78GA087754; 1HGCT1B78GA060408 | 1HGCT1B78GA005523 | 1HGCT1B78GA052521 | 1HGCT1B78GA089200; 1HGCT1B78GA055709 | 1HGCT1B78GA029546 | 1HGCT1B78GA069285

1HGCT1B78GA041731; 1HGCT1B78GA038280; 1HGCT1B78GA093618 | 1HGCT1B78GA049229; 1HGCT1B78GA009653 | 1HGCT1B78GA057735 | 1HGCT1B78GA055497 | 1HGCT1B78GA048470

1HGCT1B78GA082215 | 1HGCT1B78GA033516; 1HGCT1B78GA020538 | 1HGCT1B78GA003447 | 1HGCT1B78GA018174 | 1HGCT1B78GA050638 | 1HGCT1B78GA016926

1HGCT1B78GA014979 | 1HGCT1B78GA048131 | 1HGCT1B78GA056598; 1HGCT1B78GA051014 | 1HGCT1B78GA093635 | 1HGCT1B78GA023391; 1HGCT1B78GA096504

1HGCT1B78GA069920 | 1HGCT1B78GA097247 | 1HGCT1B78GA049568; 1HGCT1B78GA083347 | 1HGCT1B78GA083509;

1HGCT1B78GA093490

| 1HGCT1B78GA014660; 1HGCT1B78GA030342; 1HGCT1B78GA069772; 1HGCT1B78GA073319; 1HGCT1B78GA055290; 1HGCT1B78GA052924; 1HGCT1B78GA077824

1HGCT1B78GA041518; 1HGCT1B78GA095370; 1HGCT1B78GA073904 | 1HGCT1B78GA092288; 1HGCT1B78GA095742; 1HGCT1B78GA010298 | 1HGCT1B78GA014321; 1HGCT1B78GA021012 | 1HGCT1B78GA024119

1HGCT1B78GA023147 | 1HGCT1B78GA025948 | 1HGCT1B78GA061851 | 1HGCT1B78GA065351 | 1HGCT1B78GA076026 | 1HGCT1B78GA013119; 1HGCT1B78GA000290; 1HGCT1B78GA096633 | 1HGCT1B78GA035380 | 1HGCT1B78GA055435 | 1HGCT1B78GA005442; 1HGCT1B78GA002511 | 1HGCT1B78GA078245 | 1HGCT1B78GA043835 | 1HGCT1B78GA020426 | 1HGCT1B78GA035945 | 1HGCT1B78GA079993; 1HGCT1B78GA047609; 1HGCT1B78GA095076; 1HGCT1B78GA026257; 1HGCT1B78GA036061 | 1HGCT1B78GA032446 | 1HGCT1B78GA040420; 1HGCT1B78GA005506 | 1HGCT1B78GA064863 | 1HGCT1B78GA048842; 1HGCT1B78GA037419; 1HGCT1B78GA078262 | 1HGCT1B78GA093098; 1HGCT1B78GA090167 | 1HGCT1B78GA080254

1HGCT1B78GA076284 | 1HGCT1B78GA046296; 1HGCT1B78GA051689 | 1HGCT1B78GA026095; 1HGCT1B78GA001682 | 1HGCT1B78GA035721; 1HGCT1B78GA049795;

1HGCT1B78GA011600

; 1HGCT1B78GA028896 | 1HGCT1B78GA022502 | 1HGCT1B78GA087110; 1HGCT1B78GA058755

1HGCT1B78GA030728 |

1HGCT1B78GA037520

| 1HGCT1B78GA005408 | 1HGCT1B78GA042927

1HGCT1B78GA034682 | 1HGCT1B78GA073269 | 1HGCT1B78GA080500; 1HGCT1B78GA075720; 1HGCT1B78GA081338 | 1HGCT1B78GA027120 | 1HGCT1B78GA009488

1HGCT1B78GA084689 | 1HGCT1B78GA089620 | 1HGCT1B78GA042149 | 1HGCT1B78GA065995 | 1HGCT1B78GA055368 | 1HGCT1B78GA005411 | 1HGCT1B78GA048565 | 1HGCT1B78GA046539

1HGCT1B78GA003254 | 1HGCT1B78GA072137; 1HGCT1B78GA097863; 1HGCT1B78GA017431 | 1HGCT1B78GA052258

1HGCT1B78GA090511 | 1HGCT1B78GA054060; 1HGCT1B78GA058786; 1HGCT1B78GA010236 | 1HGCT1B78GA029966 | 1HGCT1B78GA045925 | 1HGCT1B78GA012293; 1HGCT1B78GA081954 | 1HGCT1B78GA069173 | 1HGCT1B78GA095465; 1HGCT1B78GA016666; 1HGCT1B78GA014822 | 1HGCT1B78GA035279; 1HGCT1B78GA099130; 1HGCT1B78GA068119 | 1HGCT1B78GA084109 | 1HGCT1B78GA077872; 1HGCT1B78GA001066; 1HGCT1B78GA081100 | 1HGCT1B78GA023133; 1HGCT1B78GA021334; 1HGCT1B78GA080352

1HGCT1B78GA012651; 1HGCT1B78GA052874 | 1HGCT1B78GA019972; 1HGCT1B78GA073496 | 1HGCT1B78GA090265 | 1HGCT1B78GA093926; 1HGCT1B78GA023388 | 1HGCT1B78GA054169 | 1HGCT1B78GA083364 | 1HGCT1B78GA032625; 1HGCT1B78GA095868; 1HGCT1B78GA069741 | 1HGCT1B78GA000001; 1HGCT1B78GA069092 | 1HGCT1B78GA070811

1HGCT1B78GA001536 | 1HGCT1B78GA076916 | 1HGCT1B78GA038800; 1HGCT1B78GA036612 | 1HGCT1B78GA093554 | 1HGCT1B78GA055841; 1HGCT1B78GA001519 | 1HGCT1B78GA046492 | 1HGCT1B78GA019146 | 1HGCT1B78GA006946

1HGCT1B78GA005621 | 1HGCT1B78GA093084 | 1HGCT1B78GA002590 | 1HGCT1B78GA094641 | 1HGCT1B78GA081193; 1HGCT1B78GA051255; 1HGCT1B78GA041308 | 1HGCT1B78GA055998 | 1HGCT1B78GA011080 | 1HGCT1B78GA010656 | 1HGCT1B78GA015467 | 1HGCT1B78GA022242 | 1HGCT1B78GA082439 | 1HGCT1B78GA074812 | 1HGCT1B78GA019163 | 1HGCT1B78GA099127; 1HGCT1B78GA047402 | 1HGCT1B78GA012634 |

1HGCT1B78GA037291

; 1HGCT1B78GA053930 | 1HGCT1B78GA008275 | 1HGCT1B78GA061123; 1HGCT1B78GA038568 | 1HGCT1B78GA055970

1HGCT1B78GA085292; 1HGCT1B78GA009328; 1HGCT1B78GA016473 | 1HGCT1B78GA020233; 1HGCT1B78GA069366 | 1HGCT1B78GA016392 | 1HGCT1B78GA015601

1HGCT1B78GA054608; 1HGCT1B78GA012763 | 1HGCT1B78GA040689; 1HGCT1B78GA091688 | 1HGCT1B78GA038716 |

1HGCT1B78GA093666

| 1HGCT1B78GA073465

1HGCT1B78GA001505

1HGCT1B78GA030955 | 1HGCT1B78GA097782 | 1HGCT1B78GA047061

1HGCT1B78GA054124 | 1HGCT1B78GA099046; 1HGCT1B78GA031782 | 1HGCT1B78GA015002 | 1HGCT1B78GA043267; 1HGCT1B78GA035895 | 1HGCT1B78GA092100 | 1HGCT1B78GA063325 |

1HGCT1B78GA059968

| 1HGCT1B78GA039851 | 1HGCT1B78GA070825 | 1HGCT1B78GA088032 | 1HGCT1B78GA086295 | 1HGCT1B78GA015548 | 1HGCT1B78GA001181; 1HGCT1B78GA087723 | 1HGCT1B78GA070971; 1HGCT1B78GA051563; 1HGCT1B78GA054513 | 1HGCT1B78GA025786; 1HGCT1B78GA076267; 1HGCT1B78GA066161; 1HGCT1B78GA029742; 1HGCT1B78GA045570; 1HGCT1B78GA019194; 1HGCT1B78GA056570; 1HGCT1B78GA085700

1HGCT1B78GA040028 | 1HGCT1B78GA083848 | 1HGCT1B78GA003058 | 1HGCT1B78GA019471 | 1HGCT1B78GA062286 | 1HGCT1B78GA035069 | 1HGCT1B78GA023827 | 1HGCT1B78GA095434 | 1HGCT1B78GA069271; 1HGCT1B78GA056066; 1HGCT1B78GA094168; 1HGCT1B78GA020992; 1HGCT1B78GA054317 | 1HGCT1B78GA006641 | 1HGCT1B78GA059050 | 1HGCT1B78GA065169; 1HGCT1B78GA012570 | 1HGCT1B78GA034598 | 1HGCT1B78GA033581 | 1HGCT1B78GA042815; 1HGCT1B78GA079637 | 1HGCT1B78GA055984 | 1HGCT1B78GA070193 | 1HGCT1B78GA065348 | 1HGCT1B78GA012018 | 1HGCT1B78GA059324 | 1HGCT1B78GA078343 | 1HGCT1B78GA073286

1HGCT1B78GA047884; 1HGCT1B78GA046895 | 1HGCT1B78GA014965; 1HGCT1B78GA059498; 1HGCT1B78GA027151

1HGCT1B78GA074017 | 1HGCT1B78GA011001; 1HGCT1B78GA032379 | 1HGCT1B78GA007515 | 1HGCT1B78GA058058 | 1HGCT1B78GA055340 | 1HGCT1B78GA010933 | 1HGCT1B78GA097345 | 1HGCT1B78GA029756 | 1HGCT1B78GA058271; 1HGCT1B78GA087804; 1HGCT1B78GA006171 | 1HGCT1B78GA003822 | 1HGCT1B78GA006042

1HGCT1B78GA000547 | 1HGCT1B78GA007837; 1HGCT1B78GA033659; 1HGCT1B78GA070081 | 1HGCT1B78GA099533 | 1HGCT1B78GA031684

1HGCT1B78GA032253; 1HGCT1B78GA059257 | 1HGCT1B78GA055547; 1HGCT1B78GA042250 | 1HGCT1B78GA034343 | 1HGCT1B78GA059551; 1HGCT1B78GA000595 | 1HGCT1B78GA037632 | 1HGCT1B78GA047559; 1HGCT1B78GA062899 | 1HGCT1B78GA077614 | 1HGCT1B78GA072168 | 1HGCT1B78GA096308 | 1HGCT1B78GA024721 | 1HGCT1B78GA097104 | 1HGCT1B78GA041017; 1HGCT1B78GA077760 | 1HGCT1B78GA036707 | 1HGCT1B78GA088404 | 1HGCT1B78GA052647 | 1HGCT1B78GA097698 | 1HGCT1B78GA050526; 1HGCT1B78GA024671 | 1HGCT1B78GA096163 | 1HGCT1B78GA080948

1HGCT1B78GA030339 | 1HGCT1B78GA049182 | 1HGCT1B78GA062255 | 1HGCT1B78GA019860 | 1HGCT1B78GA033774 | 1HGCT1B78GA095451 | 1HGCT1B78GA071358 | 1HGCT1B78GA088385 | 1HGCT1B78GA061607; 1HGCT1B78GA017395 | 1HGCT1B78GA060120

1HGCT1B78GA073305; 1HGCT1B78GA078536 | 1HGCT1B78GA029806 | 1HGCT1B78GA006879 | 1HGCT1B78GA013279 | 1HGCT1B78GA015386; 1HGCT1B78GA045634; 1HGCT1B78GA098172 | 1HGCT1B78GA070503 | 1HGCT1B78GA061171; 1HGCT1B78GA052860 | 1HGCT1B78GA050901; 1HGCT1B78GA051630 | 1HGCT1B78GA045813 | 1HGCT1B78GA075555

1HGCT1B78GA050719; 1HGCT1B78GA096650

1HGCT1B78GA008311 | 1HGCT1B78GA061929; 1HGCT1B78GA081260; 1HGCT1B78GA010897 | 1HGCT1B78GA048856 | 1HGCT1B78GA061042 | 1HGCT1B78GA060201

1HGCT1B78GA065690 | 1HGCT1B78GA012939; 1HGCT1B78GA053717 | 1HGCT1B78GA084644 | 1HGCT1B78GA056519; 1HGCT1B78GA080111 | 1HGCT1B78GA022399 | 1HGCT1B78GA042376 | 1HGCT1B78GA010124; 1HGCT1B78GA044998; 1HGCT1B78GA009992; 1HGCT1B78GA012777 | 1HGCT1B78GA027277 | 1HGCT1B78GA060179 | 1HGCT1B78GA095594; 1HGCT1B78GA022922 | 1HGCT1B78GA017414; 1HGCT1B78GA033841; 1HGCT1B78GA021270

1HGCT1B78GA080299 | 1HGCT1B78GA099015 | 1HGCT1B78GA006901; 1HGCT1B78GA028574 | 1HGCT1B78GA058089; 1HGCT1B78GA044645; 1HGCT1B78GA038635; 1HGCT1B78GA062711 | 1HGCT1B78GA038361

1HGCT1B78GA067620; 1HGCT1B78GA097653 | 1HGCT1B78GA012178; 1HGCT1B78GA083588 | 1HGCT1B78GA002377; 1HGCT1B78GA044774; 1HGCT1B78GA016196; 1HGCT1B78GA056116

1HGCT1B78GA005070;

1HGCT1B78GA055791

| 1HGCT1B78GA011760

1HGCT1B78GA062756; 1HGCT1B78GA048016 | 1HGCT1B78GA004954; 1HGCT1B78GA078617 | 1HGCT1B78GA077290 | 1HGCT1B78GA013542; 1HGCT1B78GA025769 | 1HGCT1B78GA036996 | 1HGCT1B78GA016568; 1HGCT1B78GA045214 | 1HGCT1B78GA092114; 1HGCT1B78GA073983 | 1HGCT1B78GA077757 | 1HGCT1B78GA068668; 1HGCT1B78GA092744;

1HGCT1B78GA047710

; 1HGCT1B78GA088824 | 1HGCT1B78GA015937 | 1HGCT1B78GA077807 | 1HGCT1B78GA011046; 1HGCT1B78GA000323 | 1HGCT1B78GA015307 | 1HGCT1B78GA018353 | 1HGCT1B78GA078259 | 1HGCT1B78GA053992 | 1HGCT1B78GA090413; 1HGCT1B78GA024248 | 1HGCT1B78GA075247 | 1HGCT1B78GA083042

1HGCT1B78GA056939 | 1HGCT1B78GA040871; 1HGCT1B78GA036559; 1HGCT1B78GA094994 | 1HGCT1B78GA072820 | 1HGCT1B78GA073188 | 1HGCT1B78GA097667; 1HGCT1B78GA073062 | 1HGCT1B78GA094588; 1HGCT1B78GA061896; 1HGCT1B78GA011984 | 1HGCT1B78GA097636 | 1HGCT1B78GA040725; 1HGCT1B78GA006381; 1HGCT1B78GA037680 | 1HGCT1B78GA086443

1HGCT1B78GA099239; 1HGCT1B78GA087138 | 1HGCT1B78GA084112 | 1HGCT1B78GA012536 | 1HGCT1B78GA092937 | 1HGCT1B78GA056049; 1HGCT1B78GA019003 | 1HGCT1B78GA084837; 1HGCT1B78GA020913; 1HGCT1B78GA056178; 1HGCT1B78GA070288; 1HGCT1B78GA029997 | 1HGCT1B78GA036240 | 1HGCT1B78GA006445

1HGCT1B78GA079038; 1HGCT1B78GA081274; 1HGCT1B78GA065897; 1HGCT1B78GA059114 | 1HGCT1B78GA030292 | 1HGCT1B78GA019048 | 1HGCT1B78GA032947 | 1HGCT1B78GA091254; 1HGCT1B78GA063891 | 1HGCT1B78GA097605 | 1HGCT1B78GA041356; 1HGCT1B78GA095823 | 1HGCT1B78GA099614

1HGCT1B78GA082506 | 1HGCT1B78GA029143; 1HGCT1B78GA014156 | 1HGCT1B78GA002279

1HGCT1B78GA083090 | 1HGCT1B78GA007885 | 1HGCT1B78GA097717; 1HGCT1B78GA012312 | 1HGCT1B78GA041969 | 1HGCT1B78GA071747 | 1HGCT1B78GA028929 | 1HGCT1B78GA027960 | 1HGCT1B78GA004288; 1HGCT1B78GA014190 | 1HGCT1B78GA020815 | 1HGCT1B78GA008597 | 1HGCT1B78GA095773 | 1HGCT1B78GA091562 | 1HGCT1B78GA044015; 1HGCT1B78GA027313 | 1HGCT1B78GA074194 | 1HGCT1B78GA055239; 1HGCT1B78GA041972 | 1HGCT1B78GA086085 | 1HGCT1B78GA046055; 1HGCT1B78GA085860 | 1HGCT1B78GA037243; 1HGCT1B78GA019437 | 1HGCT1B78GA069528; 1HGCT1B78GA051823; 1HGCT1B78GA000936; 1HGCT1B78GA078441; 1HGCT1B78GA081582 | 1HGCT1B78GA011807 | 1HGCT1B78GA053457 | 1HGCT1B78GA052759; 1HGCT1B78GA090556; 1HGCT1B78GA009474 | 1HGCT1B78GA079802

1HGCT1B78GA017610 | 1HGCT1B78GA065110

1HGCT1B78GA043818;

1HGCT1B78GA015372

; 1HGCT1B78GA010429; 1HGCT1B78GA024881 | 1HGCT1B78GA077970 | 1HGCT1B78GA069223; 1HGCT1B78GA070923 | 1HGCT1B78GA002878; 1HGCT1B78GA043057; 1HGCT1B78GA085566 | 1HGCT1B78GA029885 | 1HGCT1B78GA039557 | 1HGCT1B78GA057900; 1HGCT1B78GA010737 | 1HGCT1B78GA043589 | 1HGCT1B78GA069559 | 1HGCT1B78GA082425; 1HGCT1B78GA013380; 1HGCT1B78GA090458; 1HGCT1B78GA059680

1HGCT1B78GA025271; 1HGCT1B78GA076625; 1HGCT1B78GA039882; 1HGCT1B78GA029658 | 1HGCT1B78GA008017 | 1HGCT1B78GA028252

1HGCT1B78GA032849 | 1HGCT1B78GA070212 | 1HGCT1B78GA005277; 1HGCT1B78GA000662 | 1HGCT1B78GA015176; 1HGCT1B78GA081646 | 1HGCT1B78GA086071 | 1HGCT1B78GA034620; 1HGCT1B78GA033208; 1HGCT1B78GA088015 | 1HGCT1B78GA023245 | 1HGCT1B78GA090105; 1HGCT1B78GA025903 |

1HGCT1B78GA070324

| 1HGCT1B78GA018496 | 1HGCT1B78GA096051 | 1HGCT1B78GA054107; 1HGCT1B78GA092808 | 1HGCT1B78GA038411 | 1HGCT1B78GA053779; 1HGCT1B78GA036903 | 1HGCT1B78GA048954 | 1HGCT1B78GA050607; 1HGCT1B78GA037159

1HGCT1B78GA076138 |

1HGCT1B78GA052227

; 1HGCT1B78GA029935 | 1HGCT1B78GA055418; 1HGCT1B78GA095403 | 1HGCT1B78GA077094 | 1HGCT1B78GA018255 | 1HGCT1B78GA036481 | 1HGCT1B78GA069867 | 1HGCT1B78GA090380; 1HGCT1B78GA078231 | 1HGCT1B78GA004761

1HGCT1B78GA060215; 1HGCT1B78GA023701; 1HGCT1B78GA009233; 1HGCT1B78GA087916 | 1HGCT1B78GA081663 | 1HGCT1B78GA036769 | 1HGCT1B78GA032589

1HGCT1B78GA035928 | 1HGCT1B78GA017896 | 1HGCT1B78GA043639 | 1HGCT1B78GA027618 | 1HGCT1B78GA097328; 1HGCT1B78GA008874 | 1HGCT1B78GA062448; 1HGCT1B78GA003514 | 1HGCT1B78GA010561 | 1HGCT1B78GA090802

1HGCT1B78GA091576 | 1HGCT1B78GA012858 | 1HGCT1B78GA022659 | 1HGCT1B78GA010026 | 1HGCT1B78GA064037 | 1HGCT1B78GA031250 | 1HGCT1B78GA047920

1HGCT1B78GA061879; 1HGCT1B78GA077712 | 1HGCT1B78GA042071 | 1HGCT1B78GA034097

1HGCT1B78GA049957; 1HGCT1B78GA094865; 1HGCT1B78GA016330; 1HGCT1B78GA053944; 1HGCT1B78GA002413; 1HGCT1B78GA028140 |

1HGCT1B78GA0761071HGCT1B78GA036318; 1HGCT1B78GA034133 | 1HGCT1B78GA016408 | 1HGCT1B78GA083574 | 1HGCT1B78GA067021 | 1HGCT1B78GA037002 | 1HGCT1B78GA090346 | 1HGCT1B78GA035184; 1HGCT1B78GA066483 |

1HGCT1B78GA001889

; 1HGCT1B78GA065530 | 1HGCT1B78GA044368 | 1HGCT1B78GA081792 | 1HGCT1B78GA030969

1HGCT1B78GA025299 | 1HGCT1B78GA024203; 1HGCT1B78GA008602 | 1HGCT1B78GA098902 | 1HGCT1B78GA076396; 1HGCT1B78GA054026; 1HGCT1B78GA028672; 1HGCT1B78GA090394 | 1HGCT1B78GA092274 | 1HGCT1B78GA083462; 1HGCT1B78GA003173; 1HGCT1B78GA045441; 1HGCT1B78GA087642 | 1HGCT1B78GA061011; 1HGCT1B78GA078004 | 1HGCT1B78GA086782

1HGCT1B78GA020197 | 1HGCT1B78GA099418; 1HGCT1B78GA076656 | 1HGCT1B78GA058450 | 1HGCT1B78GA079959 | 1HGCT1B78GA031152 | 1HGCT1B78GA022273 | 1HGCT1B78GA082750; 1HGCT1B78GA058254; 1HGCT1B78GA075104; 1HGCT1B78GA097426 | 1HGCT1B78GA024914 | 1HGCT1B78GA080433 | 1HGCT1B78GA011466

1HGCT1B78GA028171 | 1HGCT1B78GA067312

1HGCT1B78GA004551 | 1HGCT1B78GA076673 | 1HGCT1B78GA004873

1HGCT1B78GA055676 | 1HGCT1B78GA002430; 1HGCT1B78GA064779; 1HGCT1B78GA065740 | 1HGCT1B78GA065270; 1HGCT1B78GA048288 | 1HGCT1B78GA087382; 1HGCT1B78GA052552 | 1HGCT1B78GA086894; 1HGCT1B78GA054205 | 1HGCT1B78GA040529 | 1HGCT1B78GA071389 | 1HGCT1B78GA067732; 1HGCT1B78GA086149

1HGCT1B78GA002704 | 1HGCT1B78GA007160 | 1HGCT1B78GA045147; 1HGCT1B78GA009815 | 1HGCT1B78GA099080; 1HGCT1B78GA080173 | 1HGCT1B78GA004677 | 1HGCT1B78GA042409 | 1HGCT1B78GA008986 | 1HGCT1B78GA077130; 1HGCT1B78GA035668 | 1HGCT1B78GA054429 | 1HGCT1B78GA090377 | 1HGCT1B78GA090895 | 1HGCT1B78GA057444 | 1HGCT1B78GA006137;

1HGCT1B78GA015856

| 1HGCT1B78GA020636 | 1HGCT1B78GA099953; 1HGCT1B78GA082148; 1HGCT1B78GA093988 | 1HGCT1B78GA069240 | 1HGCT1B78GA071277 | 1HGCT1B78GA059792 | 1HGCT1B78GA071604; 1HGCT1B78GA004937 | 1HGCT1B78GA061395 | 1HGCT1B78GA078732 | 1HGCT1B78GA047058; 1HGCT1B78GA005215; 1HGCT1B78GA074020 | 1HGCT1B78GA067648 | 1HGCT1B78GA062188 | 1HGCT1B78GA028588 | 1HGCT1B78GA033726; 1HGCT1B78GA028963 | 1HGCT1B78GA036495 | 1HGCT1B78GA052549

1HGCT1B78GA033418; 1HGCT1B78GA009054; 1HGCT1B78GA083641 | 1HGCT1B78GA059128 | 1HGCT1B78GA084417 | 1HGCT1B78GA032169 | 1HGCT1B78GA044953; 1HGCT1B78GA040806 | 1HGCT1B78GA068637 | 1HGCT1B78GA000628 | 1HGCT1B78GA075796 | 1HGCT1B78GA067326 | 1HGCT1B78GA098110 | 1HGCT1B78GA032835 | 1HGCT1B78GA072705 | 1HGCT1B78GA024542; 1HGCT1B78GA073627 | 1HGCT1B78GA092694 | 1HGCT1B78GA093523

1HGCT1B78GA040403 | 1HGCT1B78GA058528 | 1HGCT1B78GA085812; 1HGCT1B78GA042684; 1HGCT1B78GA043446; 1HGCT1B78GA076561; 1HGCT1B78GA019440 | 1HGCT1B78GA008163; 1HGCT1B78GA088838 | 1HGCT1B78GA001472; 1HGCT1B78GA084627 | 1HGCT1B78GA029305 | 1HGCT1B78GA011225 | 1HGCT1B78GA004629 | 1HGCT1B78GA065673; 1HGCT1B78GA016618 | 1HGCT1B78GA094199; 1HGCT1B78GA052244 | 1HGCT1B78GA060635; 1HGCT1B78GA093845 | 1HGCT1B78GA048128; 1HGCT1B78GA017705 | 1HGCT1B78GA011953 | 1HGCT1B78GA007806 | 1HGCT1B78GA087172 | 1HGCT1B78GA019132 | 1HGCT1B78GA046038; 1HGCT1B78GA012410; 1HGCT1B78GA021317

1HGCT1B78GA070145 | 1HGCT1B78GA072462 | 1HGCT1B78GA091495 | 1HGCT1B78GA009877 | 1HGCT1B78GA076804

1HGCT1B78GA070064 | 1HGCT1B78GA014982 | 1HGCT1B78GA003769 | 1HGCT1B78GA077547 | 1HGCT1B78GA020040 | 1HGCT1B78GA069304

1HGCT1B78GA090654 | 1HGCT1B78GA034259; 1HGCT1B78GA043320; 1HGCT1B78GA073630; 1HGCT1B78GA001245 | 1HGCT1B78GA059193; 1HGCT1B78GA013024 | 1HGCT1B78GA074292 | 1HGCT1B78GA036643 | 1HGCT1B78GA065561 | 1HGCT1B78GA031278

1HGCT1B78GA045469 | 1HGCT1B78GA082523 | 1HGCT1B78GA098429 | 1HGCT1B78GA049036; 1HGCT1B78GA095109

1HGCT1B78GA056956 | 1HGCT1B78GA070551

1HGCT1B78GA063521; 1HGCT1B78GA028221 | 1HGCT1B78GA004016; 1HGCT1B78GA080190; 1HGCT1B78GA027537; 1HGCT1B78GA062062; 1HGCT1B78GA079878; 1HGCT1B78GA064751; 1HGCT1B78GA060845 | 1HGCT1B78GA025884 | 1HGCT1B78GA068623 | 1HGCT1B78GA079718 | 1HGCT1B78GA052857; 1HGCT1B78GA004632

1HGCT1B78GA086992 | 1HGCT1B78GA056231 | 1HGCT1B78GA058593; 1HGCT1B78GA064295 | 1HGCT1B78GA085163; 1HGCT1B78GA054334; 1HGCT1B78GA076687 | 1HGCT1B78GA046380 | 1HGCT1B78GA023892 | 1HGCT1B78GA039302 | 1HGCT1B78GA011354; 1HGCT1B78GA071988; 1HGCT1B78GA059596; 1HGCT1B78GA092730 | 1HGCT1B78GA093683; 1HGCT1B78GA094039 | 1HGCT1B78GA095336 | 1HGCT1B78GA069724 | 1HGCT1B78GA087270 | 1HGCT1B78GA005571 | 1HGCT1B78GA002637 | 1HGCT1B78GA061994; 1HGCT1B78GA072994 | 1HGCT1B78GA024850 | 1HGCT1B78GA049716; 1HGCT1B78GA076415

1HGCT1B78GA035959 | 1HGCT1B78GA078200 | 1HGCT1B78GA007031 | 1HGCT1B78GA031085; 1HGCT1B78GA081839 | 1HGCT1B78GA034648; 1HGCT1B78GA039025; 1HGCT1B78GA032415

1HGCT1B78GA063938; 1HGCT1B78GA005828 | 1HGCT1B78GA044693 | 1HGCT1B78GA021365 | 1HGCT1B78GA056584 |

1HGCT1B78GA051384

| 1HGCT1B78GA064474; 1HGCT1B78GA089214 | 1HGCT1B78GA094610 | 1HGCT1B78GA090573; 1HGCT1B78GA014027 | 1HGCT1B78GA074289; 1HGCT1B78GA016277 | 1HGCT1B78GA033919; 1HGCT1B78GA083428

1HGCT1B78GA070274; 1HGCT1B78GA075877 | 1HGCT1B78GA017655; 1HGCT1B78GA054155; 1HGCT1B78GA066421; 1HGCT1B78GA000998; 1HGCT1B78GA056908; 1HGCT1B78GA027506 | 1HGCT1B78GA010074 | 1HGCT1B78GA029238 |

1HGCT1B78GA007935

| 1HGCT1B78GA047853 | 1HGCT1B78GA065611 | 1HGCT1B78GA063194; 1HGCT1B78GA061834 | 1HGCT1B78GA053233; 1HGCT1B78GA067679 | 1HGCT1B78GA037100

1HGCT1B78GA014187 | 1HGCT1B78GA043799; 1HGCT1B78GA058061; 1HGCT1B78GA022466

1HGCT1B78GA083526; 1HGCT1B78GA021138; 1HGCT1B78GA010317

1HGCT1B78GA065334; 1HGCT1B78GA045116 | 1HGCT1B78GA051319; 1HGCT1B78GA050221 | 1HGCT1B78GA052714;

1HGCT1B78GA042698

| 1HGCT1B78GA013699

1HGCT1B78GA013363 | 1HGCT1B78GA090749 | 1HGCT1B78GA007952; 1HGCT1B78GA005487; 1HGCT1B78GA018286

1HGCT1B78GA047397; 1HGCT1B78GA037338 | 1HGCT1B78GA011418; 1HGCT1B78GA024766; 1HGCT1B78GA088676 | 1HGCT1B78GA039042 | 1HGCT1B78GA071862; 1HGCT1B78GA093120 | 1HGCT1B78GA030809 | 1HGCT1B78GA092906 | 1HGCT1B78GA062577 | 1HGCT1B78GA040983 | 1HGCT1B78GA078360 | 1HGCT1B78GA014738 | 1HGCT1B78GA048730; 1HGCT1B78GA074924; 1HGCT1B78GA082943; 1HGCT1B78GA005568; 1HGCT1B78GA041115; 1HGCT1B78GA090492 | 1HGCT1B78GA099791 | 1HGCT1B78GA023844; 1HGCT1B78GA033225; 1HGCT1B78GA014495

1HGCT1B78GA063180 | 1HGCT1B78GA091366 | 1HGCT1B78GA058917 | 1HGCT1B78GA047285 | 1HGCT1B78GA004890 | 1HGCT1B78GA019079 | 1HGCT1B78GA042295 | 1HGCT1B78GA083705; 1HGCT1B78GA071280 | 1HGCT1B78GA061610; 1HGCT1B78GA026842; 1HGCT1B78GA000841 | 1HGCT1B78GA065091; 1HGCT1B78GA077340 | 1HGCT1B78GA075488 | 1HGCT1B78GA017980 | 1HGCT1B78GA099984 | 1HGCT1B78GA095577 | 1HGCT1B78GA085793 | 1HGCT1B78GA088712

1HGCT1B78GA073515 | 1HGCT1B78GA044161 | 1HGCT1B78GA087043 |

1HGCT1B78GA097572

| 1HGCT1B78GA072980

1HGCT1B78GA036576 | 1HGCT1B78GA065480 | 1HGCT1B78GA055063 | 1HGCT1B78GA012150; 1HGCT1B78GA055189; 1HGCT1B78GA071859 | 1HGCT1B78GA086524; 1HGCT1B78GA016988; 1HGCT1B78GA096549; 1HGCT1B78GA037923

1HGCT1B78GA065172 | 1HGCT1B78GA087334 | 1HGCT1B78GA074647; 1HGCT1B78GA043687 | 1HGCT1B78GA075622 | 1HGCT1B78GA053894 | 1HGCT1B78GA010687; 1HGCT1B78GA059131; 1HGCT1B78GA089830 | 1HGCT1B78GA033435 | 1HGCT1B78GA068394 | 1HGCT1B78GA085244; 1HGCT1B78GA035685 | 1HGCT1B78GA062238; 1HGCT1B78GA074227 | 1HGCT1B78GA097359 | 1HGCT1B78GA033242; 1HGCT1B78GA032592

1HGCT1B78GA085230

| 1HGCT1B78GA093439

1HGCT1B78GA002508 | 1HGCT1B78GA041468 |

1HGCT1B78GA013413

; 1HGCT1B78GA038778 | 1HGCT1B78GA032513; 1HGCT1B78GA014609 | 1HGCT1B78GA064328 | 1HGCT1B78GA021799; 1HGCT1B78GA028817 |

1HGCT1B78GA052406

; 1HGCT1B78GA051983 | 1HGCT1B78GA044192; 1HGCT1B78GA064538; 1HGCT1B78GA008244 | 1HGCT1B78GA074423 | 1HGCT1B78GA001665; 1HGCT1B78GA022483 | 1HGCT1B78GA089603;

1HGCT1B78GA0062181HGCT1B78GA028736 | 1HGCT1B78GA095935 | 1HGCT1B78GA067486 | 1HGCT1B78GA071070 | 1HGCT1B78GA007658; 1HGCT1B78GA004162 | 1HGCT1B78GA018398; 1HGCT1B78GA071263; 1HGCT1B78GA022810 | 1HGCT1B78GA025819; 1HGCT1B78GA072199 | 1HGCT1B78GA006400; 1HGCT1B78GA095739; 1HGCT1B78GA080383

1HGCT1B78GA042670

1HGCT1B78GA028932; 1HGCT1B78GA044516 | 1HGCT1B78GA087933 | 1HGCT1B78GA007739; 1HGCT1B78GA097040; 1HGCT1B78GA039901; 1HGCT1B78GA064930; 1HGCT1B78GA071540 | 1HGCT1B78GA053913 | 1HGCT1B78GA023536 | 1HGCT1B78GA004775 | 1HGCT1B78GA096678; 1HGCT1B78GA056813; 1HGCT1B78GA007062; 1HGCT1B78GA037033; 1HGCT1B78GA071487 | 1HGCT1B78GA061543 | 1HGCT1B78GA066774 | 1HGCT1B78GA010981 | 1HGCT1B78GA000709; 1HGCT1B78GA015484 | 1HGCT1B78GA089052 | 1HGCT1B78GA016621; 1HGCT1B78GA028994 |

1HGCT1B78GA083297

| 1HGCT1B78GA037727 | 1HGCT1B78GA083879 | 1HGCT1B78GA039252 | 1HGCT1B78GA019762 | 1HGCT1B78GA089293; 1HGCT1B78GA064586; 1HGCT1B78GA039770 | 1HGCT1B78GA062417 | 1HGCT1B78GA092775

1HGCT1B78GA050509 | 1HGCT1B78GA006090 | 1HGCT1B78GA087026; 1HGCT1B78GA051806 | 1HGCT1B78GA026145 | 1HGCT1B78GA015498 | 1HGCT1B78GA004226 | 1HGCT1B78GA055869; 1HGCT1B78GA093229; 1HGCT1B78GA092615 | 1HGCT1B78GA059694 | 1HGCT1B78GA058142 | 1HGCT1B78GA051434; 1HGCT1B78GA057329; 1HGCT1B78GA082053; 1HGCT1B78GA052180 | 1HGCT1B78GA023651 | 1HGCT1B78GA003805; 1HGCT1B78GA055807 | 1HGCT1B78GA058853; 1HGCT1B78GA071960 | 1HGCT1B78GA029790; 1HGCT1B78GA082313; 1HGCT1B78GA018093 | 1HGCT1B78GA059940; 1HGCT1B78GA049618 | 1HGCT1B78GA009541 | 1HGCT1B78GA081257; 1HGCT1B78GA075183 | 1HGCT1B78GA037145 |

1HGCT1B78GA022158

| 1HGCT1B78GA042118 | 1HGCT1B78GA075085 | 1HGCT1B78GA094655; 1HGCT1B78GA047643; 1HGCT1B78GA028767 | 1HGCT1B78GA096888 | 1HGCT1B78GA071778 | 1HGCT1B78GA034830 | 1HGCT1B78GA013086 | 1HGCT1B78GA052440; 1HGCT1B78GA046749 | 1HGCT1B78GA081999 | 1HGCT1B78GA028137 | 1HGCT1B78GA065026 | 1HGCT1B78GA087771 | 1HGCT1B78GA052230 | 1HGCT1B78GA018563 | 1HGCT1B78GA093263 | 1HGCT1B78GA099273 |

1HGCT1B78GA096406

| 1HGCT1B78GA096342; 1HGCT1B78GA071456 | 1HGCT1B78GA069464 | 1HGCT1B78GA036478 | 1HGCT1B78GA075460 | 1HGCT1B78GA071022; 1HGCT1B78GA089259; 1HGCT1B78GA008325 | 1HGCT1B78GA087219; 1HGCT1B78GA080884 | 1HGCT1B78GA024105; 1HGCT1B78GA078651

1HGCT1B78GA036772; 1HGCT1B78GA060327 | 1HGCT1B78GA065415 | 1HGCT1B78GA031524; 1HGCT1B78GA028364

1HGCT1B78GA080545; 1HGCT1B78GA072817 | 1HGCT1B78GA088306 | 1HGCT1B78GA058352

1HGCT1B78GA073580 | 1HGCT1B78GA052826 | 1HGCT1B78GA023665

1HGCT1B78GA033032; 1HGCT1B78GA013976 | 1HGCT1B78GA040823; 1HGCT1B78GA063731 | 1HGCT1B78GA044063 | 1HGCT1B78GA045312 | 1HGCT1B78GA034844 | 1HGCT1B78GA013184 | 1HGCT1B78GA032236; 1HGCT1B78GA018336 | 1HGCT1B78GA026081; 1HGCT1B78GA050154; 1HGCT1B78GA041843 | 1HGCT1B78GA004341; 1HGCT1B78GA010463; 1HGCT1B78GA032530 | 1HGCT1B78GA092436 | 1HGCT1B78GA033872; 1HGCT1B78GA056715 | 1HGCT1B78GA019051 | 1HGCT1B78GA053734 | 1HGCT1B78GA056875; 1HGCT1B78GA039073 | 1HGCT1B78GA061803 | 1HGCT1B78GA016733; 1HGCT1B78GA094932 | 1HGCT1B78GA023195 | 1HGCT1B78GA074826 | 1HGCT1B78GA020720 | 1HGCT1B78GA049828 | 1HGCT1B78GA050381 | 1HGCT1B78GA091870; 1HGCT1B78GA084921 | 1HGCT1B78GA095093 | 1HGCT1B78GA038604; 1HGCT1B78GA087639 | 1HGCT1B78GA012066; 1HGCT1B78GA004114; 1HGCT1B78GA082621 | 1HGCT1B78GA084997; 1HGCT1B78GA027814; 1HGCT1B78GA007630 | 1HGCT1B78GA074762; 1HGCT1B78GA037209

1HGCT1B78GA095322; 1HGCT1B78GA072896; 1HGCT1B78GA001374 | 1HGCT1B78GA053099 | 1HGCT1B78GA011323 | 1HGCT1B78GA097085 | 1HGCT1B78GA052597

1HGCT1B78GA097331 | 1HGCT1B78GA052132; 1HGCT1B78GA052700 | 1HGCT1B78GA063907 | 1HGCT1B78GA004002 | 1HGCT1B78GA022595; 1HGCT1B78GA026565 | 1HGCT1B78GA062210; 1HGCT1B78GA031720; 1HGCT1B78GA070291; 1HGCT1B78GA011435 | 1HGCT1B78GA027232 | 1HGCT1B78GA010589; 1HGCT1B78GA017171 | 1HGCT1B78GA022306 | 1HGCT1B78GA066273 | 1HGCT1B78GA003853 | 1HGCT1B78GA061204; 1HGCT1B78GA034990 | 1HGCT1B78GA062367 | 1HGCT1B78GA094316

1HGCT1B78GA006770; 1HGCT1B78GA012374; 1HGCT1B78GA012231 | 1HGCT1B78GA018160; 1HGCT1B78GA029398 | 1HGCT1B78GA029630 | 1HGCT1B78GA033757

1HGCT1B78GA022077 | 1HGCT1B78GA093117; 1HGCT1B78GA038893 | 1HGCT1B78GA025335 | 1HGCT1B78GA023200; 1HGCT1B78GA015274 | 1HGCT1B78GA077242 | 1HGCT1B78GA047724 | 1HGCT1B78GA001925 | 1HGCT1B78GA020345 | 1HGCT1B78GA036447 | 1HGCT1B78GA090699 | 1HGCT1B78GA043382 | 1HGCT1B78GA039932 | 1HGCT1B78GA072350; 1HGCT1B78GA096437 | 1HGCT1B78GA054723; 1HGCT1B78GA062191 | 1HGCT1B78GA062076 | 1HGCT1B78GA012908 | 1HGCT1B78GA038988 | 1HGCT1B78GA064880; 1HGCT1B78GA008485

1HGCT1B78GA060313; 1HGCT1B78GA097250 | 1HGCT1B78GA091612; 1HGCT1B78GA070307 | 1HGCT1B78GA067228; 1HGCT1B78GA059369 |

1HGCT1B78GA067102

| 1HGCT1B78GA069254 | 1HGCT1B78GA019874 | 1HGCT1B78GA077998

1HGCT1B78GA026596 | 1HGCT1B78GA029160 | 1HGCT1B78GA006882; 1HGCT1B78GA078066 | 1HGCT1B78GA099595 | 1HGCT1B78GA020779 | 1HGCT1B78GA023519

1HGCT1B78GA045052; 1HGCT1B78GA019695 | 1HGCT1B78GA076978; 1HGCT1B78GA061848 | 1HGCT1B78GA049537 | 1HGCT1B78GA044886 | 1HGCT1B78GA042653 | 1HGCT1B78GA038070; 1HGCT1B78GA002461 | 1HGCT1B78GA099208;

1HGCT1B78GA069397

| 1HGCT1B78GA020491 | 1HGCT1B78GA056388 | 1HGCT1B78GA006963

1HGCT1B78GA032799; 1HGCT1B78GA039767

1HGCT1B78GA098964 | 1HGCT1B78GA091657 | 1HGCT1B78GA038473 | 1HGCT1B78GA053684 | 1HGCT1B78GA015887 | 1HGCT1B78GA001133; 1HGCT1B78GA001441; 1HGCT1B78GA091352 | 1HGCT1B78GA006915; 1HGCT1B78GA095482; 1HGCT1B78GA003156 | 1HGCT1B78GA075670 | 1HGCT1B78GA045567 | 1HGCT1B78GA093196 | 1HGCT1B78GA005456; 1HGCT1B78GA076379;

1HGCT1B78GA054401

; 1HGCT1B78GA086118 | 1HGCT1B78GA004940; 1HGCT1B78GA056360

1HGCT1B78GA097362 | 1HGCT1B78GA014271; 1HGCT1B78GA052809 | 1HGCT1B78GA050803 | 1HGCT1B78GA036562; 1HGCT1B78GA041700 | 1HGCT1B78GA082442 | 1HGCT1B78GA017963 | 1HGCT1B78GA005957 | 1HGCT1B78GA084854 | 1HGCT1B78GA047240; 1HGCT1B78GA062949 | 1HGCT1B78GA088466; 1HGCT1B78GA011872; 1HGCT1B78GA025402; 1HGCT1B78GA075409

1HGCT1B78GA002203; 1HGCT1B78GA058514 | 1HGCT1B78GA001990 | 1HGCT1B78GA050820; 1HGCT1B78GA099788 | 1HGCT1B78GA059503 | 1HGCT1B78GA096860; 1HGCT1B78GA003612; 1HGCT1B78GA013797 | 1HGCT1B78GA094607 | 1HGCT1B78GA006543 | 1HGCT1B78GA035105; 1HGCT1B78GA043429; 1HGCT1B78GA035573 | 1HGCT1B78GA025464 | 1HGCT1B78GA085597; 1HGCT1B78GA079069 | 1HGCT1B78GA054804 | 1HGCT1B78GA066046; 1HGCT1B78GA065107

1HGCT1B78GA045908

1HGCT1B78GA091111 | 1HGCT1B78GA035640 | 1HGCT1B78GA003013 | 1HGCT1B78GA034777 | 1HGCT1B78GA034939 | 1HGCT1B78GA089181

1HGCT1B78GA064670 | 1HGCT1B78GA042779; 1HGCT1B78GA033645; 1HGCT1B78GA008647

1HGCT1B78GA030079; 1HGCT1B78GA083140; 1HGCT1B78GA014335 | 1HGCT1B78GA067018

1HGCT1B78GA040465; 1HGCT1B78GA098334; 1HGCT1B78GA025030 | 1HGCT1B78GA088242 | 1HGCT1B78GA099340; 1HGCT1B78GA074678 | 1HGCT1B78GA060568 | 1HGCT1B78GA020670 | 1HGCT1B78GA070761; 1HGCT1B78GA043088 | 1HGCT1B78GA082733 | 1HGCT1B78GA030521 | 1HGCT1B78GA071635 | 1HGCT1B78GA000242; 1HGCT1B78GA074941 | 1HGCT1B78GA016117 | 1HGCT1B78GA046203 | 1HGCT1B78GA071795 | 1HGCT1B78GA062501 | 1HGCT1B78GA097927 | 1HGCT1B78GA099399; 1HGCT1B78GA067973; 1HGCT1B78GA044712 | 1HGCT1B78GA000533 | 1HGCT1B78GA029899 | 1HGCT1B78GA039106; 1HGCT1B78GA077287 | 1HGCT1B78GA034892 | 1HGCT1B78GA002475; 1HGCT1B78GA042068; 1HGCT1B78GA012097 | 1HGCT1B78GA088418 | 1HGCT1B78GA088550; 1HGCT1B78GA099578 | 1HGCT1B78GA045424; 1HGCT1B78GA092050

1HGCT1B78GA057539 | 1HGCT1B78GA033046; 1HGCT1B78GA000063 | 1HGCT1B78GA045598 | 1HGCT1B78GA069190 | 1HGCT1B78GA080870; 1HGCT1B78GA030664 |

1HGCT1B78GA002363

; 1HGCT1B78GA076348 | 1HGCT1B78GA032088; 1HGCT1B78GA057542; 1HGCT1B78GA061087 | 1HGCT1B78GA084885; 1HGCT1B78GA038487; 1HGCT1B78GA052695; 1HGCT1B78GA065267 | 1HGCT1B78GA008406 | 1HGCT1B78GA057525 | 1HGCT1B78GA022564 | 1HGCT1B78GA088497 | 1HGCT1B78GA097118; 1HGCT1B78GA044760 | 1HGCT1B78GA064782 | 1HGCT1B78GA023164 | 1HGCT1B78GA004081; 1HGCT1B78GA095711 | 1HGCT1B78GA039445; 1HGCT1B78GA080741; 1HGCT1B78GA007949 | 1HGCT1B78GA059985 | 1HGCT1B78GA098107 | 1HGCT1B78GA014755 | 1HGCT1B78GA092209 | 1HGCT1B78GA047898; 1HGCT1B78GA076477 | 1HGCT1B78GA077905; 1HGCT1B78GA023066; 1HGCT1B78GA060425; 1HGCT1B78GA014707

1HGCT1B78GA037128 | 1HGCT1B78GA052891 | 1HGCT1B78GA099774 | 1HGCT1B78GA070646 | 1HGCT1B78GA022337; 1HGCT1B78GA093361 | 1HGCT1B78GA010494 | 1HGCT1B78GA090623 | 1HGCT1B78GA062658; 1HGCT1B78GA072400; 1HGCT1B78GA062529; 1HGCT1B78GA069870

1HGCT1B78GA019969; 1HGCT1B78GA030924

1HGCT1B78GA018515

1HGCT1B78GA096938 | 1HGCT1B78GA084093; 1HGCT1B78GA013461 | 1HGCT1B78GA098527; 1HGCT1B78GA049652 | 1HGCT1B78GA038182 | 1HGCT1B78GA045620; 1HGCT1B78GA064250 | 1HGCT1B78GA022693 | 1HGCT1B78GA003903; 1HGCT1B78GA001584 | 1HGCT1B78GA069027 | 1HGCT1B78GA059713 | 1HGCT1B78GA045133; 1HGCT1B78GA040059 | 1HGCT1B78GA074096 | 1HGCT1B78GA043575 | 1HGCT1B78GA036321 | 1HGCT1B78GA017459 | 1HGCT1B78GA075331 | 1HGCT1B78GA047660; 1HGCT1B78GA052387; 1HGCT1B78GA068041 | 1HGCT1B78GA012584 | 1HGCT1B78GA086698 | 1HGCT1B78GA045360 | 1HGCT1B78GA064572 |

1HGCT1B78GA018322

| 1HGCT1B78GA052115 | 1HGCT1B78GA010088; 1HGCT1B78GA016148; 1HGCT1B78GA016912 | 1HGCT1B78GA043978

1HGCT1B78GA046041

1HGCT1B78GA093456; 1HGCT1B78GA041387 | 1HGCT1B78GA094834 | 1HGCT1B78GA023052; 1HGCT1B78GA022807 | 1HGCT1B78GA049425; 1HGCT1B78GA095174 | 1HGCT1B78GA027148; 1HGCT1B78GA053698 | 1HGCT1B78GA056844 | 1HGCT1B78GA046976 | 1HGCT1B78GA088645 | 1HGCT1B78GA016943 | 1HGCT1B78GA085146 | 1HGCT1B78GA059484 | 1HGCT1B78GA056262 | 1HGCT1B78GA039543 | 1HGCT1B78GA057881 | 1HGCT1B78GA008129 | 1HGCT1B78GA003724; 1HGCT1B78GA017428; 1HGCT1B78GA093652; 1HGCT1B78GA052731 | 1HGCT1B78GA084451 | 1HGCT1B78GA086748;

1HGCT1B78GA006140

; 1HGCT1B78GA072283 | 1HGCT1B78GA032737

1HGCT1B78GA021639 | 1HGCT1B78GA041440 | 1HGCT1B78GA038764 | 1HGCT1B78GA067780; 1HGCT1B78GA083199 | 1HGCT1B78GA031507 | 1HGCT1B78GA086586 | 1HGCT1B78GA002007 | 1HGCT1B78GA082201 | 1HGCT1B78GA011824 | 1HGCT1B78GA069108; 1HGCT1B78GA076222; 1HGCT1B78GA024153 |

1HGCT1B78GA068105

| 1HGCT1B78GA027487 | 1HGCT1B78GA029921; 1HGCT1B78GA080559; 1HGCT1B78GA047187 | 1HGCT1B78GA062160

1HGCT1B78GA083512 | 1HGCT1B78GA030468 | 1HGCT1B78GA031488; 1HGCT1B78GA001892; 1HGCT1B78GA073756; 1HGCT1B78GA015355; 1HGCT1B78GA021656 | 1HGCT1B78GA085440 | 1HGCT1B78GA091724 | 1HGCT1B78GA059355; 1HGCT1B78GA021575 | 1HGCT1B78GA083817 | 1HGCT1B78GA067598 | 1HGCT1B78GA085017 | 1HGCT1B78GA011774 | 1HGCT1B78GA032916

1HGCT1B78GA006008; 1HGCT1B78GA085003; 1HGCT1B78GA088175 | 1HGCT1B78GA080805 | 1HGCT1B78GA021236 | 1HGCT1B78GA019115 | 1HGCT1B78GA016974; 1HGCT1B78GA001410 | 1HGCT1B78GA050476 | 1HGCT1B78GA067603 | 1HGCT1B78GA012309 | 1HGCT1B78GA092257 | 1HGCT1B78GA009152 | 1HGCT1B78GA044807;

1HGCT1B78GA0808981HGCT1B78GA073885 |

1HGCT1B78GA096227

| 1HGCT1B78GA092369; 1HGCT1B78GA093568 | 1HGCT1B78GA025478; 1HGCT1B78GA095367 | 1HGCT1B78GA091755; 1HGCT1B78GA065771 | 1HGCT1B78GA046668 | 1HGCT1B78GA044189; 1HGCT1B78GA075989 | 1HGCT1B78GA045486; 1HGCT1B78GA088094 | 1HGCT1B78GA074891 | 1HGCT1B78GA053815 | 1HGCT1B78GA053121; 1HGCT1B78GA039249 | 1HGCT1B78GA072736

1HGCT1B78GA017199 | 1HGCT1B78GA089410 | 1HGCT1B78GA095496 | 1HGCT1B78GA010270 | 1HGCT1B78GA011421 | 1HGCT1B78GA050946; 1HGCT1B78GA026369; 1HGCT1B78GA053619; 1HGCT1B78GA081114 | 1HGCT1B78GA022435 | 1HGCT1B78GA066032 | 1HGCT1B78GA002234; 1HGCT1B78GA048503; 1HGCT1B78GA038876 | 1HGCT1B78GA012827 | 1HGCT1B78GA022192 | 1HGCT1B78GA059811 | 1HGCT1B78GA008471 | 1HGCT1B78GA049800 | 1HGCT1B78GA003464;

1HGCT1B78GA062319

; 1HGCT1B78GA063003

1HGCT1B78GA086457 | 1HGCT1B78GA081355 | 1HGCT1B78GA096289 | 1HGCT1B78GA022824; 1HGCT1B78GA023858 | 1HGCT1B78GA084398; 1HGCT1B78GA057508; 1HGCT1B78GA020183; 1HGCT1B78GA033368 | 1HGCT1B78GA081047 | 1HGCT1B78GA008180 | 1HGCT1B78GA049084

1HGCT1B78GA077578 | 1HGCT1B78GA011967 | 1HGCT1B78GA072851; 1HGCT1B78GA049022 | 1HGCT1B78GA046346 | 1HGCT1B78GA052969; 1HGCT1B78GA041311 | 1HGCT1B78GA049859

1HGCT1B78GA075992 | 1HGCT1B78GA090945; 1HGCT1B78GA040191; 1HGCT1B78GA078973 | 1HGCT1B78GA053961 | 1HGCT1B78GA012911 | 1HGCT1B78GA041390 | 1HGCT1B78GA048159 | 1HGCT1B78GA021625 | 1HGCT1B78GA038408; 1HGCT1B78GA007319; 1HGCT1B78GA097734 | 1HGCT1B78GA012486

1HGCT1B78GA088211 | 1HGCT1B78GA097801 | 1HGCT1B78GA086359; 1HGCT1B78GA026923 | 1HGCT1B78GA050395

1HGCT1B78GA038344 | 1HGCT1B78GA013962; 1HGCT1B78GA064684 | 1HGCT1B78GA037081; 1HGCT1B78GA070758; 1HGCT1B78GA089486 | 1HGCT1B78GA053314 | 1HGCT1B78GA043673

1HGCT1B78GA011175; 1HGCT1B78GA024802 | 1HGCT1B78GA013251 | 1HGCT1B78GA048355; 1HGCT1B78GA061218 | 1HGCT1B78GA031796 |

1HGCT1B78GA051885

; 1HGCT1B78GA064488 | 1HGCT1B78GA030518 | 1HGCT1B78GA011757 | 1HGCT1B78GA051899; 1HGCT1B78GA056083 | 1HGCT1B78GA007787 | 1HGCT1B78GA055127 | 1HGCT1B78GA074535 | 1HGCT1B78GA091593 | 1HGCT1B78GA018711; 1HGCT1B78GA062028 | 1HGCT1B78GA085731; 1HGCT1B78GA026050; 1HGCT1B78GA084742 | 1HGCT1B78GA028557 | 1HGCT1B78GA060781; 1HGCT1B78GA034388 | 1HGCT1B78GA013444; 1HGCT1B78GA016201; 1HGCT1B78GA059095; 1HGCT1B78GA018644; 1HGCT1B78GA000581; 1HGCT1B78GA013752; 1HGCT1B78GA052079 | 1HGCT1B78GA036464 | 1HGCT1B78GA008549; 1HGCT1B78GA082246 | 1HGCT1B78GA081534; 1HGCT1B78GA000418; 1HGCT1B78GA078570 | 1HGCT1B78GA097491; 1HGCT1B78GA002850; 1HGCT1B78GA088984; 1HGCT1B78GA066807 | 1HGCT1B78GA061798

1HGCT1B78GA040613 | 1HGCT1B78GA091156 | 1HGCT1B78GA091089; 1HGCT1B78GA014917 | 1HGCT1B78GA036089 | 1HGCT1B78GA001228; 1HGCT1B78GA072090; 1HGCT1B78GA009944; 1HGCT1B78GA012679 | 1HGCT1B78GA045035;

1HGCT1B78GA047190

; 1HGCT1B78GA091285; 1HGCT1B78GA096714

1HGCT1B78GA096597; 1HGCT1B78GA005702 | 1HGCT1B78GA075541 | 1HGCT1B78GA093506 | 1HGCT1B78GA047092; 1HGCT1B78GA066645 | 1HGCT1B78GA033564; 1HGCT1B78GA075510; 1HGCT1B78GA021141 | 1HGCT1B78GA054298; 1HGCT1B78GA084546 | 1HGCT1B78GA090525; 1HGCT1B78GA001035; 1HGCT1B78GA086135; 1HGCT1B78GA061073 | 1HGCT1B78GA053636 | 1HGCT1B78GA023648 | 1HGCT1B78GA009796;

1HGCT1B78GA065284

; 1HGCT1B78GA059310; 1HGCT1B78GA000273; 1HGCT1B78GA019549; 1HGCT1B78GA025917; 1HGCT1B78GA004923 | 1HGCT1B78GA012326; 1HGCT1B78GA048422; 1HGCT1B78GA087673 | 1HGCT1B78GA068492 | 1HGCT1B78GA047237 | 1HGCT1B78GA058125 | 1HGCT1B78GA004694 | 1HGCT1B78GA050672;

1HGCT1B78GA064975

; 1HGCT1B78GA062143; 1HGCT1B78GA009426 | 1HGCT1B78GA032818 |

1HGCT1B78GA051627

| 1HGCT1B78GA060277 | 1HGCT1B78GA030308; 1HGCT1B78GA079296 | 1HGCT1B78GA016795; 1HGCT1B78GA030633; 1HGCT1B78GA019387

1HGCT1B78GA075717; 1HGCT1B78GA057184 | 1HGCT1B78GA029918; 1HGCT1B78GA064314 | 1HGCT1B78GA061512 | 1HGCT1B78GA044967 | 1HGCT1B78GA040658 | 1HGCT1B78GA095238; 1HGCT1B78GA023861 | 1HGCT1B78GA011208

1HGCT1B78GA006512 | 1HGCT1B78GA006283; 1HGCT1B78GA019843 | 1HGCT1B78GA090203;

1HGCT1B78GA016358

; 1HGCT1B78GA001052; 1HGCT1B78GA040207 | 1HGCT1B78GA092646; 1HGCT1B78GA050784; 1HGCT1B78GA029207; 1HGCT1B78GA066970; 1HGCT1B78GA023214; 1HGCT1B78GA060134 | 1HGCT1B78GA044757 | 1HGCT1B78GA003917 | 1HGCT1B78GA042216 | 1HGCT1B78GA010432 | 1HGCT1B78GA032608 | 1HGCT1B78GA075961 | 1HGCT1B78GA079346; 1HGCT1B78GA026274 | 1HGCT1B78GA036593 | 1HGCT1B78GA087012; 1HGCT1B78GA041082 | 1HGCT1B78GA001813; 1HGCT1B78GA006378 | 1HGCT1B78GA000340 | 1HGCT1B78GA097281; 1HGCT1B78GA023696

1HGCT1B78GA027392 | 1HGCT1B78GA014366 | 1HGCT1B78GA003979

1HGCT1B78GA094817 | 1HGCT1B78GA084322; 1HGCT1B78GA072882 | 1HGCT1B78GA051207 | 1HGCT1B78GA031300

1HGCT1B78GA046511

1HGCT1B78GA023455 | 1HGCT1B78GA012181 | 1HGCT1B78GA066189; 1HGCT1B78GA048114; 1HGCT1B78GA020586; 1HGCT1B78GA086409 | 1HGCT1B78GA023312; 1HGCT1B78GA026453

1HGCT1B78GA009393

1HGCT1B78GA097684; 1HGCT1B78GA004646 | 1HGCT1B78GA038750 | 1HGCT1B78GA076897 | 1HGCT1B78GA071411; 1HGCT1B78GA088726 | 1HGCT1B78GA029692 | 1HGCT1B78GA051594; 1HGCT1B78GA068542 | 1HGCT1B78GA068508 | 1HGCT1B78GA046430 | 1HGCT1B78GA086376 | 1HGCT1B78GA021642 | 1HGCT1B78GA040594 | 1HGCT1B78GA064345 | 1HGCT1B78GA093103 | 1HGCT1B78GA049280

1HGCT1B78GA002024; 1HGCT1B78GA038831 | 1HGCT1B78GA018580 | 1HGCT1B78GA094333 | 1HGCT1B78GA083784; 1HGCT1B78GA000726 | 1HGCT1B78GA044872 | 1HGCT1B78GA060764; 1HGCT1B78GA016151 | 1HGCT1B78GA099886 | 1HGCT1B78GA028106

1HGCT1B78GA092789 | 1HGCT1B78GA053071 | 1HGCT1B78GA055015 | 1HGCT1B78GA091142; 1HGCT1B78GA013878; 1HGCT1B78GA014254; 1HGCT1B78GA008356 | 1HGCT1B78GA037758 | 1HGCT1B78GA045715; 1HGCT1B78GA024170 | 1HGCT1B78GA072607 | 1HGCT1B78GA047450 | 1HGCT1B78GA084191; 1HGCT1B78GA043303; 1HGCT1B78GA039994

1HGCT1B78GA050896; 1HGCT1B78GA049599; 1HGCT1B78GA017526 | 1HGCT1B78GA055208 | 1HGCT1B78GA034309 | 1HGCT1B78GA096390 | 1HGCT1B78GA078892 | 1HGCT1B78GA074177; 1HGCT1B78GA008468

1HGCT1B78GA037310 | 1HGCT1B78GA083770 | 1HGCT1B78GA032432; 1HGCT1B78GA015811; 1HGCT1B78GA076463 | 1HGCT1B78GA014450; 1HGCT1B78GA085308 | 1HGCT1B78GA065317 | 1HGCT1B78GA060165 | 1HGCT1B78GA028851 | 1HGCT1B78GA030888 | 1HGCT1B78GA005389 | 1HGCT1B78GA081775; 1HGCT1B78GA093246; 1HGCT1B78GA079492; 1HGCT1B78GA009409 | 1HGCT1B78GA001200 | 1HGCT1B78GA045858; 1HGCT1B78GA023875; 1HGCT1B78GA061008 | 1HGCT1B78GA029031; 1HGCT1B78GA085387 | 1HGCT1B78GA092193 | 1HGCT1B78GA018403 | 1HGCT1B78GA019325 | 1HGCT1B78GA009748 | 1HGCT1B78GA026940

1HGCT1B78GA083803 | 1HGCT1B78GA095157 | 1HGCT1B78GA058173; 1HGCT1B78GA000080 | 1HGCT1B78GA086572; 1HGCT1B78GA057993 | 1HGCT1B78GA019728

1HGCT1B78GA002931 | 1HGCT1B78GA058478 | 1HGCT1B78GA086264

1HGCT1B78GA013265

| 1HGCT1B78GA074874 | 1HGCT1B78GA054463; 1HGCT1B78GA057394 | 1HGCT1B78GA068685; 1HGCT1B78GA063969 | 1HGCT1B78GA056665

1HGCT1B78GA062837; 1HGCT1B78GA026839; 1HGCT1B78GA090766; 1HGCT1B78GA004582 | 1HGCT1B78GA011578; 1HGCT1B78GA085616 | 1HGCT1B78GA084711 | 1HGCT1B78GA066113 | 1HGCT1B78GA082537 | 1HGCT1B78GA056374; 1HGCT1B78GA004338 | 1HGCT1B78GA036397 | 1HGCT1B78GA099483

1HGCT1B78GA028719 | 1HGCT1B78GA034441; 1HGCT1B78GA028462 | 1HGCT1B78GA093201; 1HGCT1B78GA001651 | 1HGCT1B78GA015145 | 1HGCT1B78GA022225 | 1HGCT1B78GA013430 | 1HGCT1B78GA072266 | 1HGCT1B78GA062241 | 1HGCT1B78GA034035 | 1HGCT1B78GA082120; 1HGCT1B78GA056679 | 1HGCT1B78GA089438

1HGCT1B78GA049571; 1HGCT1B78GA096664 | 1HGCT1B78GA004887 | 1HGCT1B78GA003108; 1HGCT1B78GA011399

1HGCT1B78GA019826; 1HGCT1B78GA099919 | 1HGCT1B78GA045679; 1HGCT1B78GA064958; 1HGCT1B78GA044824 | 1HGCT1B78GA044077 | 1HGCT1B78GA055824 |

1HGCT1B78GA027683

| 1HGCT1B78GA065382;

1HGCT1B78GA015629

; 1HGCT1B78GA036710; 1HGCT1B78GA019731 | 1HGCT1B78GA024136; 1HGCT1B78GA041485 | 1HGCT1B78GA099189

1HGCT1B78GA061106 | 1HGCT1B78GA094428; 1HGCT1B78GA015565 | 1HGCT1B78GA027084; 1HGCT1B78GA027134 | 1HGCT1B78GA080092 |

1HGCT1B78GA0523901HGCT1B78GA073384 | 1HGCT1B78GA082229; 1HGCT1B78GA042040 | 1HGCT1B78GA020006

1HGCT1B78GA016120 | 1HGCT1B78GA039607 | 1HGCT1B78GA031863 | 1HGCT1B78GA080142; 1HGCT1B78GA091822 | 1HGCT1B78GA026579 | 1HGCT1B78GA080903 | 1HGCT1B78GA082473 | 1HGCT1B78GA092856 | 1HGCT1B78GA063146

1HGCT1B78GA072512 | 1HGCT1B78GA094414 | 1HGCT1B78GA055726 | 1HGCT1B78GA035654; 1HGCT1B78GA000032 | 1HGCT1B78GA019910 | 1HGCT1B78GA004968 | 1HGCT1B78GA023584 | 1HGCT1B78GA029420; 1HGCT1B78GA076298; 1HGCT1B78GA045987; 1HGCT1B78GA041745; 1HGCT1B78GA052342 | 1HGCT1B78GA075832 | 1HGCT1B78GA039784 | 1HGCT1B78GA088189; 1HGCT1B78GA034200 | 1HGCT1B78GA095059; 1HGCT1B78GA044094 | 1HGCT1B78GA040451; 1HGCT1B78GA001164 | 1HGCT1B78GA042569; 1HGCT1B78GA010477 | 1HGCT1B78GA042619; 1HGCT1B78GA000452 | 1HGCT1B78GA022385 | 1HGCT1B78GA002752 | 1HGCT1B78GA067424 | 1HGCT1B78GA098544 | 1HGCT1B78GA049697 | 1HGCT1B78GA024167 | 1HGCT1B78GA049179; 1HGCT1B78GA021821 | 1HGCT1B78GA026985

1HGCT1B78GA025738; 1HGCT1B78GA071425 | 1HGCT1B78GA025352 | 1HGCT1B78GA044452; 1HGCT1B78GA018417; 1HGCT1B78GA090931 | 1HGCT1B78GA010916 | 1HGCT1B78GA021463 | 1HGCT1B78GA084899 | 1HGCT1B78GA012875 | 1HGCT1B78GA041289; 1HGCT1B78GA007112; 1HGCT1B78GA064815

1HGCT1B78GA040627 | 1HGCT1B78GA008339 | 1HGCT1B78GA094672; 1HGCT1B78GA057024

1HGCT1B78GA004078

1HGCT1B78GA011919; 1HGCT1B78GA094106; 1HGCT1B78GA053832 | 1HGCT1B78GA016327 | 1HGCT1B78GA003092 | 1HGCT1B78GA023004 | 1HGCT1B78GA055693

1HGCT1B78GA055659

1HGCT1B78GA012715 | 1HGCT1B78GA094686; 1HGCT1B78GA009989 | 1HGCT1B78GA042510; 1HGCT1B78GA021348

1HGCT1B78GA026372; 1HGCT1B78GA035170 | 1HGCT1B78GA031233; 1HGCT1B78GA065737; 1HGCT1B78GA077564; 1HGCT1B78GA004047 | 1HGCT1B78GA000015; 1HGCT1B78GA038621 | 1HGCT1B78GA069836 | 1HGCT1B78GA003934 | 1HGCT1B78GA087978; 1HGCT1B78GA030065 | 1HGCT1B78GA083106

1HGCT1B78GA015159; 1HGCT1B78GA084255 | 1HGCT1B78GA093909; 1HGCT1B78GA019390 | 1HGCT1B78GA032009; 1HGCT1B78GA034987 | 1HGCT1B78GA071781 | 1HGCT1B78GA084790; 1HGCT1B78GA063129;

1HGCT1B78GA043656

| 1HGCT1B78GA066466 | 1HGCT1B78GA006168; 1HGCT1B78GA028686

1HGCT1B78GA069044; 1HGCT1B78GA048551 | 1HGCT1B78GA028509 | 1HGCT1B78GA044029; 1HGCT1B78GA099838 | 1HGCT1B78GA003495 | 1HGCT1B78GA039364; 1HGCT1B78GA057153 | 1HGCT1B78GA028624 | 1HGCT1B78GA091920 | 1HGCT1B78GA011256 | 1HGCT1B78GA010091 | 1HGCT1B78GA059419

1HGCT1B78GA001326 | 1HGCT1B78GA095837 | 1HGCT1B78GA048226; 1HGCT1B78GA010530 | 1HGCT1B78GA052454 | 1HGCT1B78GA072042 | 1HGCT1B78GA069674; 1HGCT1B78GA095207 | 1HGCT1B78GA017221 | 1HGCT1B78GA076849 | 1HGCT1B78GA070579 | 1HGCT1B78GA083039 | 1HGCT1B78GA093893; 1HGCT1B78GA088158 | 1HGCT1B78GA021401 | 1HGCT1B78GA034732; 1HGCT1B78GA000791; 1HGCT1B78GA045228; 1HGCT1B78GA082294;

1HGCT1B78GA048534

| 1HGCT1B78GA034925 | 1HGCT1B78GA015503; 1HGCT1B78GA008101; 1HGCT1B78GA065804 | 1HGCT1B78GA071912 | 1HGCT1B78GA013623; 1HGCT1B78GA028655 | 1HGCT1B78GA025996; 1HGCT1B78GA050039; 1HGCT1B78GA064801 | 1HGCT1B78GA030678; 1HGCT1B78GA024413 | 1HGCT1B78GA033502; 1HGCT1B78GA099709; 1HGCT1B78GA085762 | 1HGCT1B78GA006364 | 1HGCT1B78GA053586 | 1HGCT1B78GA088502; 1HGCT1B78GA024394; 1HGCT1B78GA053474 | 1HGCT1B78GA089875 | 1HGCT1B78GA013735 | 1HGCT1B78GA073272; 1HGCT1B78GA037355 | 1HGCT1B78GA068525 | 1HGCT1B78GA047545; 1HGCT1B78GA088046 | 1HGCT1B78GA071490 | 1HGCT1B78GA009703; 1HGCT1B78GA061753 | 1HGCT1B78GA081694 | 1HGCT1B78GA034536

1HGCT1B78GA076155 | 1HGCT1B78GA080612 | 1HGCT1B78GA036514 | 1HGCT1B78GA059372 | 1HGCT1B78GA007627 | 1HGCT1B78GA033452; 1HGCT1B78GA051451; 1HGCT1B78GA056522; 1HGCT1B78GA090198; 1HGCT1B78GA059274

1HGCT1B78GA013721 | 1HGCT1B78GA051269 | 1HGCT1B78GA068914

1HGCT1B78GA090783 | 1HGCT1B78GA043026 | 1HGCT1B78GA011130

1HGCT1B78GA058304

1HGCT1B78GA037078 | 1HGCT1B78GA058562; 1HGCT1B78GA048940; 1HGCT1B78GA003321 | 1HGCT1B78GA064040 | 1HGCT1B78GA038862 | 1HGCT1B78GA089908 | 1HGCT1B78GA040093

1HGCT1B78GA099757

1HGCT1B78GA029840 | 1HGCT1B78GA093294 | 1HGCT1B78GA001004; 1HGCT1B78GA041955; 1HGCT1B78GA015694; 1HGCT1B78GA043690 | 1HGCT1B78GA091545; 1HGCT1B78GA016957; 1HGCT1B78GA073594 | 1HGCT1B78GA009099 | 1HGCT1B78GA050753 | 1HGCT1B78GA012438 | 1HGCT1B78GA097524; 1HGCT1B78GA030423; 1HGCT1B78GA079671 | 1HGCT1B78GA063471 | 1HGCT1B78GA061154 | 1HGCT1B78GA093277 | 1HGCT1B78GA056326; 1HGCT1B78GA051370; 1HGCT1B78GA077841; 1HGCT1B78GA062224; 1HGCT1B78GA041860 | 1HGCT1B78GA071408; 1HGCT1B78GA089648; 1HGCT1B78GA060103 | 1HGCT1B78GA059081; 1HGCT1B78GA015940; 1HGCT1B78GA008261; 1HGCT1B78GA098222; 1HGCT1B78GA079170; 1HGCT1B78GA040840 | 1HGCT1B78GA012861 | 1HGCT1B78GA003500; 1HGCT1B78GA022841; 1HGCT1B78GA009085; 1HGCT1B78GA067522 | 1HGCT1B78GA043947 | 1HGCT1B78GA079332 | 1HGCT1B78GA093814 | 1HGCT1B78GA073417 | 1HGCT1B78GA076902; 1HGCT1B78GA066841 | 1HGCT1B78GA095899; 1HGCT1B78GA059291

1HGCT1B78GA043298 |

1HGCT1B78GA016411

; 1HGCT1B78GA092470 | 1HGCT1B78GA083168 | 1HGCT1B78GA079234 | 1HGCT1B78GA003710; 1HGCT1B78GA015193 | 1HGCT1B78GA095546 | 1HGCT1B78GA004811 | 1HGCT1B78GA026176; 1HGCT1B78GA004713

1HGCT1B78GA077595

1HGCT1B78GA013458 | 1HGCT1B78GA028025 | 1HGCT1B78GA002539 | 1HGCT1B78GA047903 | 1HGCT1B78GA025853 | 1HGCT1B78GA052308; 1HGCT1B78GA072333

1HGCT1B78GA032687 | 1HGCT1B78GA031121 | 1HGCT1B78GA060473 | 1HGCT1B78GA082392 | 1HGCT1B78GA084577; 1HGCT1B78GA059758 | 1HGCT1B78GA082554 | 1HGCT1B78GA080156 | 1HGCT1B78GA008096 | 1HGCT1B78GA020863 | 1HGCT1B78GA064944 | 1HGCT1B78GA029675 | 1HGCT1B78GA059856 | 1HGCT1B78GA057959 | 1HGCT1B78GA029353 | 1HGCT1B78GA055502 | 1HGCT1B78GA068847

1HGCT1B78GA015596; 1HGCT1B78GA079105 | 1HGCT1B78GA098060; 1HGCT1B78GA023780 | 1HGCT1B78GA079511

1HGCT1B78GA070355 | 1HGCT1B78GA000127 | 1HGCT1B78GA009250 | 1HGCT1B78GA049764 | 1HGCT1B78GA074969; 1HGCT1B78GA002718

1HGCT1B78GA007496 | 1HGCT1B78GA005912 | 1HGCT1B78GA069206 | 1HGCT1B78GA097376 | 1HGCT1B78GA087186

1HGCT1B78GA041891; 1HGCT1B78GA070176; 1HGCT1B78GA085941; 1HGCT1B78GA038926 | 1HGCT1B78GA092145; 1HGCT1B78GA015016; 1HGCT1B78GA096700 | 1HGCT1B78GA010396 | 1HGCT1B78GA030826 | 1HGCT1B78GA008177 | 1HGCT1B78GA069058 | 1HGCT1B78GA078942 | 1HGCT1B78GA018661 | 1HGCT1B78GA083459; 1HGCT1B78GA093716 | 1HGCT1B78GA083610 | 1HGCT1B78GA047089 | 1HGCT1B78GA087009 | 1HGCT1B78GA047738; 1HGCT1B78GA024430 | 1HGCT1B78GA021091 | 1HGCT1B78GA047500; 1HGCT1B78GA058030; 1HGCT1B78GA074390 | 1HGCT1B78GA030549 | 1HGCT1B78GA000810 | 1HGCT1B78GA086541; 1HGCT1B78GA022631 | 1HGCT1B78GA066399; 1HGCT1B78GA085437 | 1HGCT1B78GA031569 | 1HGCT1B78GA004730; 1HGCT1B78GA061493;

1HGCT1B78GA018689

; 1HGCT1B78GA002959 | 1HGCT1B78GA024508

1HGCT1B78GA008731 | 1HGCT1B78GA007384 | 1HGCT1B78GA014805 | 1HGCT1B78GA094512 | 1HGCT1B78GA071716 | 1HGCT1B78GA083476 | 1HGCT1B78GA040076; 1HGCT1B78GA068203 | 1HGCT1B78GA005909; 1HGCT1B78GA087799 | 1HGCT1B78GA036822 | 1HGCT1B78GA049733; 1HGCT1B78GA026517; 1HGCT1B78GA056472 | 1HGCT1B78GA077774

1HGCT1B78GA031460 | 1HGCT1B78GA074714 | 1HGCT1B78GA010592 | 1HGCT1B78GA089309 | 1HGCT1B78GA018787 | 1HGCT1B78GA037324 | 1HGCT1B78GA009636 | 1HGCT1B78GA054446 | 1HGCT1B78GA048484; 1HGCT1B78GA034679; 1HGCT1B78GA072445 | 1HGCT1B78GA008857 | 1HGCT1B78GA021009 | 1HGCT1B78GA055273; 1HGCT1B78GA017686; 1HGCT1B78GA048372 |

1HGCT1B78GA010219

; 1HGCT1B78GA012729 | 1HGCT1B78GA032866; 1HGCT1B78GA026999 | 1HGCT1B78GA076785 | 1HGCT1B78GA054480 | 1HGCT1B78GA022547 | 1HGCT1B78GA088869 | 1HGCT1B78GA056536 | 1HGCT1B78GA077550 | 1HGCT1B78GA093005; 1HGCT1B78GA059890 | 1HGCT1B78GA078634

1HGCT1B78GA067729 | 1HGCT1B78GA049909 | 1HGCT1B78GA054768; 1HGCT1B78GA076446; 1HGCT1B78GA007014 | 1HGCT1B78GA070372; 1HGCT1B78GA007451; 1HGCT1B78GA004386 | 1HGCT1B78GA060411; 1HGCT1B78GA000743; 1HGCT1B78GA056424 | 1HGCT1B78GA062840 | 1HGCT1B78GA042166 | 1HGCT1B78GA016604 | 1HGCT1B78GA017381 | 1HGCT1B78GA096213 | 1HGCT1B78GA045889 | 1HGCT1B78GA088483; 1HGCT1B78GA042524; 1HGCT1B78GA001553

1HGCT1B78GA083431; 1HGCT1B78GA031281 | 1HGCT1B78GA036738 | 1HGCT1B78GA005182 | 1HGCT1B78GA036349; 1HGCT1B78GA053362 | 1HGCT1B78GA021110; 1HGCT1B78GA058237 | 1HGCT1B78GA023150 | 1HGCT1B78GA067911 | 1HGCT1B78GA068735; 1HGCT1B78GA008213; 1HGCT1B78GA011290; 1HGCT1B78GA002945; 1HGCT1B78GA000600; 1HGCT1B78GA059565 | 1HGCT1B78GA067875 | 1HGCT1B78GA015730; 1HGCT1B78GA000659 | 1HGCT1B78GA021253 | 1HGCT1B78GA005084; 1HGCT1B78GA009586

1HGCT1B78GA007403 | 1HGCT1B78GA073207; 1HGCT1B78GA087995 | 1HGCT1B78GA059209; 1HGCT1B78GA074731 | 1HGCT1B78GA029577 | 1HGCT1B78GA088080 | 1HGCT1B78GA017042; 1HGCT1B78GA029627 | 1HGCT1B78GA027053 | 1HGCT1B78GA062823 | 1HGCT1B78GA034603; 1HGCT1B78GA086068 | 1HGCT1B78GA027425 | 1HGCT1B78GA073675; 1HGCT1B78GA084336; 1HGCT1B78GA068329 | 1HGCT1B78GA040885 | 1HGCT1B78GA058240 | 1HGCT1B78GA042491 | 1HGCT1B78GA097409 | 1HGCT1B78GA007367 | 1HGCT1B78GA055452 | 1HGCT1B78GA051322 | 1HGCT1B78GA004310 | 1HGCT1B78GA046394 | 1HGCT1B78GA055144;

1HGCT1B78GA011533

| 1HGCT1B78GA075605 | 1HGCT1B78GA037260; 1HGCT1B78GA033483 | 1HGCT1B78GA067097 | 1HGCT1B78GA043155 | 1HGCT1B78GA004680 | 1HGCT1B78GA044547 | 1HGCT1B78GA015405 | 1HGCT1B78GA055256 | 1HGCT1B78GA075376; 1HGCT1B78GA005781

1HGCT1B78GA008907 | 1HGCT1B78GA059520 | 1HGCT1B78GA075118 | 1HGCT1B78GA049392 | 1HGCT1B78GA006509; 1HGCT1B78GA056827; 1HGCT1B78GA078455 | 1HGCT1B78GA034780; 1HGCT1B78GA024024 | 1HGCT1B78GA015209 | 1HGCT1B78GA090038 | 1HGCT1B78GA024864; 1HGCT1B78GA050851 | 1HGCT1B78GA015064;

1HGCT1B78GA069819

; 1HGCT1B78GA066600; 1HGCT1B78GA088452 | 1HGCT1B78GA004422 | 1HGCT1B78GA070520; 1HGCT1B78GA073014 | 1HGCT1B78GA085969 | 1HGCT1B78GA030020

1HGCT1B78GA091853; 1HGCT1B78GA091075 | 1HGCT1B78GA034374 | 1HGCT1B78GA080660 | 1HGCT1B78GA082487 | 1HGCT1B78GA027327; 1HGCT1B78GA093313 | 1HGCT1B78GA085681 | 1HGCT1B78GA098933 | 1HGCT1B78GA082747 | 1HGCT1B78GA057878 | 1HGCT1B78GA021978 | 1HGCT1B78GA024041; 1HGCT1B78GA005537 | 1HGCT1B78GA024931; 1HGCT1B78GA099712; 1HGCT1B78GA072221 | 1HGCT1B78GA047917 | 1HGCT1B78GA095921; 1HGCT1B78GA059260; 1HGCT1B78GA026727; 1HGCT1B78GA009846; 1HGCT1B78GA088872; 1HGCT1B78GA045794 | 1HGCT1B78GA083056 | 1HGCT1B78GA089827 | 1HGCT1B78GA091397 | 1HGCT1B78GA069013; 1HGCT1B78GA038456 | 1HGCT1B78GA087253 | 1HGCT1B78GA012889 | 1HGCT1B78GA029370 | 1HGCT1B78GA034455 | 1HGCT1B78GA057167; 1HGCT1B78GA097832; 1HGCT1B78GA052776; 1HGCT1B78GA007028; 1HGCT1B78GA007689; 1HGCT1B78GA024007; 1HGCT1B78GA078780 | 1HGCT1B78GA036139; 1HGCT1B78GA075765; 1HGCT1B78GA038294 | 1HGCT1B78GA013170 | 1HGCT1B78GA014951 | 1HGCT1B78GA069576

1HGCT1B78GA057847 | 1HGCT1B78GA005876 | 1HGCT1B78GA081789 | 1HGCT1B78GA044984 | 1HGCT1B78GA090881; 1HGCT1B78GA030129 | 1HGCT1B78GA010060 | 1HGCT1B78GA030258; 1HGCT1B78GA070484 | 1HGCT1B78GA021303 | 1HGCT1B78GA093182; 1HGCT1B78GA002315 | 1HGCT1B78GA004159 | 1HGCT1B78GA054494

1HGCT1B78GA065589 | 1HGCT1B78GA009040; 1HGCT1B78GA099404 | 1HGCT1B78GA041535 | 1HGCT1B78GA024184 | 1HGCT1B78GA005232 | 1HGCT1B78GA056407; 1HGCT1B78GA006204; 1HGCT1B78GA012228

1HGCT1B78GA044287; 1HGCT1B78GA082795 | 1HGCT1B78GA023178; 1HGCT1B78GA050235;

1HGCT1B78GA079881

| 1HGCT1B78GA047464 | 1HGCT1B78GA029644 | 1HGCT1B78GA029594 | 1HGCT1B78GA052843 | 1HGCT1B78GA051367 | 1HGCT1B78GA027358 | 1HGCT1B78GA031846 | 1HGCT1B78GA005036 | 1HGCT1B78GA079475 | 1HGCT1B78GA092890 | 1HGCT1B78GA067245 | 1HGCT1B78GA080187; 1HGCT1B78GA040577 | 1HGCT1B78GA074986 | 1HGCT1B78GA030874; 1HGCT1B78GA057721 | 1HGCT1B78GA024315; 1HGCT1B78GA062157; 1HGCT1B78GA024718 | 1HGCT1B78GA094087; 1HGCT1B78GA015615 | 1HGCT1B78GA016067; 1HGCT1B78GA035153; 1HGCT1B78GA050512; 1HGCT1B78GA017249 | 1HGCT1B78GA098401 | 1HGCT1B78GA006199 | 1HGCT1B78GA046332 | 1HGCT1B78GA058495 | 1HGCT1B78GA034391 | 1HGCT1B78GA086488; 1HGCT1B78GA040210; 1HGCT1B78GA022497 | 1HGCT1B78GA051692; 1HGCT1B78GA058108 | 1HGCT1B78GA064765 | 1HGCT1B78GA070341 | 1HGCT1B78GA043138

1HGCT1B78GA066256; 1HGCT1B78GA029093

1HGCT1B78GA015825 | 1HGCT1B78GA064331 | 1HGCT1B78GA023309 | 1HGCT1B78GA088564 | 1HGCT1B78GA060537 | 1HGCT1B78GA037016; 1HGCT1B78GA008518; 1HGCT1B78GA056732 | 1HGCT1B78GA045181 | 1HGCT1B78GA008079; 1HGCT1B78GA072977; 1HGCT1B78GA064457 | 1HGCT1B78GA084434 | 1HGCT1B78GA005960; 1HGCT1B78GA036030 | 1HGCT1B78GA016215 | 1HGCT1B78GA070095; 1HGCT1B78GA054933 | 1HGCT1B78GA070890 | 1HGCT1B78GA098513 | 1HGCT1B78GA091125 | 1HGCT1B78GA046993; 1HGCT1B78GA028347 | 1HGCT1B78GA099225 | 1HGCT1B78GA047478 | 1HGCT1B78GA042278 | 1HGCT1B78GA054172 | 1HGCT1B78GA001312 | 1HGCT1B78GA056293; 1HGCT1B78GA029854; 1HGCT1B78GA025979;

1HGCT1B78GA015212

; 1HGCT1B78GA004744; 1HGCT1B78GA054396 | 1HGCT1B78GA053197 | 1HGCT1B78GA071599 | 1HGCT1B78GA072848; 1HGCT1B78GA040837 | 1HGCT1B78GA098740 | 1HGCT1B78GA019289; 1HGCT1B78GA033614; 1HGCT1B78GA037582 | 1HGCT1B78GA039588

1HGCT1B78GA040434 | 1HGCT1B78GA054656; 1HGCT1B78GA066922 | 1HGCT1B78GA059601 | 1HGCT1B78GA047173 | 1HGCT1B78GA035749 | 1HGCT1B78GA095448 | 1HGCT1B78GA004369

1HGCT1B78GA090668 | 1HGCT1B78GA017543 | 1HGCT1B78GA075975; 1HGCT1B78GA040773; 1HGCT1B78GA003366 | 1HGCT1B78GA063955 | 1HGCT1B78GA065852; 1HGCT1B78GA036528 | 1HGCT1B78GA015162 | 1HGCT1B78GA085745; 1HGCT1B78GA012665; 1HGCT1B78GA099841 | 1HGCT1B78GA037825 | 1HGCT1B78GA032222 | 1HGCT1B78GA017512 | 1HGCT1B78GA089813 | 1HGCT1B78GA061736 | 1HGCT1B78GA083591; 1HGCT1B78GA021527; 1HGCT1B78GA002895 | 1HGCT1B78GA085549 | 1HGCT1B78GA093148 | 1HGCT1B78GA065866 | 1HGCT1B78GA089844 | 1HGCT1B78GA071201 | 1HGCT1B78GA009927 | 1HGCT1B78GA020037 | 1HGCT1B78GA023326 | 1HGCT1B78GA015260 | 1HGCT1B78GA001861 | 1HGCT1B78GA033936 | 1HGCT1B78GA092761 | 1HGCT1B78GA086233; 1HGCT1B78GA069478; 1HGCT1B78GA022919; 1HGCT1B78GA080786 | 1HGCT1B78GA058612; 1HGCT1B78GA014691 | 1HGCT1B78GA096518; 1HGCT1B78GA080691; 1HGCT1B78GA027554 | 1HGCT1B78GA020068 | 1HGCT1B78GA027229 | 1HGCT1B78GA051997; 1HGCT1B78GA005764 |

1HGCT1B78GA066886

; 1HGCT1B78GA008969 | 1HGCT1B78GA011838 | 1HGCT1B78GA074261 | 1HGCT1B78GA062806 | 1HGCT1B78GA027246 | 1HGCT1B78GA066547 | 1HGCT1B78GA030695 | 1HGCT1B78GA067827; 1HGCT1B78GA034813 | 1HGCT1B78GA070565; 1HGCT1B78GA067178 | 1HGCT1B78GA098916 | 1HGCT1B78GA043172 | 1HGCT1B78GA055855 | 1HGCT1B78GA017560 | 1HGCT1B78GA001102; 1HGCT1B78GA090217 | 1HGCT1B78GA039963 | 1HGCT1B78GA003416 | 1HGCT1B78GA005313 | 1HGCT1B78GA001701 | 1HGCT1B78GA003657 | 1HGCT1B78GA080464; 1HGCT1B78GA070548 | 1HGCT1B78GA069948 | 1HGCT1B78GA006851; 1HGCT1B78GA028235 | 1HGCT1B78GA090508; 1HGCT1B78GA087060; 1HGCT1B78GA088922 | 1HGCT1B78GA096454

1HGCT1B78GA063566; 1HGCT1B78GA009006; 1HGCT1B78GA088788 | 1HGCT1B78GA046914; 1HGCT1B78GA030454 | 1HGCT1B78GA054088 | 1HGCT1B78GA019096; 1HGCT1B78GA011855 | 1HGCT1B78GA062661; 1HGCT1B78GA081498 | 1HGCT1B78GA035217

1HGCT1B78GA063602; 1HGCT1B78GA027103 | 1HGCT1B78GA048341 | 1HGCT1B78GA097314 | 1HGCT1B78GA011595 | 1HGCT1B78GA028591 | 1HGCT1B78GA089195 | 1HGCT1B78GA022614; 1HGCT1B78GA028820; 1HGCT1B78GA098351 | 1HGCT1B78GA034214 | 1HGCT1B78GA054009 | 1HGCT1B78GA014464 | 1HGCT1B78GA060487; 1HGCT1B78GA043480 | 1HGCT1B78GA001696 | 1HGCT1B78GA064359 | 1HGCT1B78GA083686

1HGCT1B78GA003559 | 1HGCT1B78GA088421; 1HGCT1B78GA067052 | 1HGCT1B78GA091691; 1HGCT1B78GA030843 | 1HGCT1B78GA098897; 1HGCT1B78GA005649 | 1HGCT1B78GA064376; 1HGCT1B78GA020961 | 1HGCT1B78GA074101; 1HGCT1B78GA054527 | 1HGCT1B78GA060893 | 1HGCT1B78GA069917 | 1HGCT1B78GA069822 | 1HGCT1B78GA005201

1HGCT1B78GA004517 | 1HGCT1B78GA090301 | 1HGCT1B78GA023343 | 1HGCT1B78GA089097 | 1HGCT1B78GA025268 | 1HGCT1B78GA018224

1HGCT1B78GA028607 | 1HGCT1B78GA045892 | 1HGCT1B78GA098219 | 1HGCT1B78GA085650 | 1HGCT1B78GA065799; 1HGCT1B78GA020054 | 1HGCT1B78GA071828 | 1HGCT1B78GA006185

1HGCT1B78GA078052 | 1HGCT1B78GA051501 | 1HGCT1B78GA069481 | 1HGCT1B78GA010043; 1HGCT1B78GA067861 | 1HGCT1B78GA078679 | 1HGCT1B78GA005862; 1HGCT1B78GA071568; 1HGCT1B78GA050686 | 1HGCT1B78GA016442 | 1HGCT1B78GA060649 | 1HGCT1B78GA057797; 1HGCT1B78GA046184; 1HGCT1B78GA009801 | 1HGCT1B78GA091321 | 1HGCT1B78GA070405; 1HGCT1B78GA046007; 1HGCT1B78GA047626; 1HGCT1B78GA000922; 1HGCT1B78GA076494 | 1HGCT1B78GA066953 | 1HGCT1B78GA011242 | 1HGCT1B78GA054365 | 1HGCT1B78GA077662 | 1HGCT1B78GA072008; 1HGCT1B78GA016232;

1HGCT1B78GA028560

| 1HGCT1B78GA041681 | 1HGCT1B78GA069500

1HGCT1B78GA051787 | 1HGCT1B78GA017879; 1HGCT1B78GA095384 | 1HGCT1B78GA046329

1HGCT1B78GA024122; 1HGCT1B78GA096986

1HGCT1B78GA024895; 1HGCT1B78GA013329 | 1HGCT1B78GA020474 | 1HGCT1B78GA073661; 1HGCT1B78GA016585; 1HGCT1B78GA042264 | 1HGCT1B78GA024590 | 1HGCT1B78GA069142 | 1HGCT1B78GA033290 | 1HGCT1B78GA041261 | 1HGCT1B78GA040935 | 1HGCT1B78GA068170 | 1HGCT1B78GA003819 | 1HGCT1B78GA008373 | 1HGCT1B78GA062983; 1HGCT1B78GA078276; 1HGCT1B78GA041258; 1HGCT1B78GA055483 | 1HGCT1B78GA080979 | 1HGCT1B78GA043074 | 1HGCT1B78GA061381 | 1HGCT1B78GA078309; 1HGCT1B78GA090735; 1HGCT1B78GA047268 | 1HGCT1B78GA046704 | 1HGCT1B78GA033158 | 1HGCT1B78GA029868 | 1HGCT1B78GA063874; 1HGCT1B78GA081288; 1HGCT1B78GA058710 | 1HGCT1B78GA050025; 1HGCT1B78GA063244 | 1HGCT1B78GA006784; 1HGCT1B78GA038540 | 1HGCT1B78GA028316 | 1HGCT1B78GA048646; 1HGCT1B78GA059954 | 1HGCT1B78GA019504 | 1HGCT1B78GA005652 | 1HGCT1B78GA038053 | 1HGCT1B78GA078438 | 1HGCT1B78GA049019; 1HGCT1B78GA021074; 1HGCT1B78GA045259 | 1HGCT1B78GA028073 | 1HGCT1B78GA073563; 1HGCT1B78GA043186 | 1HGCT1B78GA058268 | 1HGCT1B78GA035816 | 1HGCT1B78GA007594 | 1HGCT1B78GA081064 | 1HGCT1B78GA037601 | 1HGCT1B78GA018434

1HGCT1B78GA029837; 1HGCT1B78GA092386 | 1HGCT1B78GA007918; 1HGCT1B78GA007109 | 1HGCT1B78GA033421 | 1HGCT1B78GA046685; 1HGCT1B78GA041034; 1HGCT1B78GA087558 | 1HGCT1B78GA098186;

1HGCT1B78GA057007

; 1HGCT1B78GA047111 | 1HGCT1B78GA065883

1HGCT1B78GA009300 | 1HGCT1B78GA069321 | 1HGCT1B78GA054835; 1HGCT1B78GA097569 | 1HGCT1B78GA031264; 1HGCT1B78GA063132 | 1HGCT1B78GA087155

1HGCT1B78GA030891; 1HGCT1B78GA000502 | 1HGCT1B78GA039655; 1HGCT1B78GA094204 | 1HGCT1B78GA093375 | 1HGCT1B78GA098303 | 1HGCT1B78GA038117 | 1HGCT1B78GA032138;

1HGCT1B78GA043625

| 1HGCT1B78GA077452 | 1HGCT1B78GA068766; 1HGCT1B78GA098673 | 1HGCT1B78GA029465; 1HGCT1B78GA067505; 1HGCT1B78GA078312; 1HGCT1B78GA043205 | 1HGCT1B78GA023990 | 1HGCT1B78GA081291; 1HGCT1B78GA061431; 1HGCT1B78GA050140; 1HGCT1B78GA033743 | 1HGCT1B78GA001360; 1HGCT1B78GA070419 | 1HGCT1B78GA057136 | 1HGCT1B78GA061445 |

1HGCT1B78GA061364

; 1HGCT1B78GA048727; 1HGCT1B78GA011144; 1HGCT1B78GA084353 | 1HGCT1B78GA064569 | 1HGCT1B78GA066628 | 1HGCT1B78GA008759 | 1HGCT1B78GA002069 | 1HGCT1B78GA026730 | 1HGCT1B78GA094798 | 1HGCT1B78GA033113 | 1HGCT1B78GA088323; 1HGCT1B78GA010849 | 1HGCT1B78GA021723 | 1HGCT1B78GA019812 | 1HGCT1B78GA042880 | 1HGCT1B78GA056889; 1HGCT1B78GA045682 | 1HGCT1B78GA051580 | 1HGCT1B78GA018479

1HGCT1B78GA063809 | 1HGCT1B78GA000189; 1HGCT1B78GA077466; 1HGCT1B78GA052762; 1HGCT1B78GA015095 | 1HGCT1B78GA045696 | 1HGCT1B78GA028039 | 1HGCT1B78GA009443; 1HGCT1B78GA067259 | 1HGCT1B78GA023049; 1HGCT1B78GA078049; 1HGCT1B78GA057704; 1HGCT1B78GA063406

1HGCT1B78GA089035 | 1HGCT1B78GA009037 | 1HGCT1B78GA084871 | 1HGCT1B78GA029286; 1HGCT1B78GA079573 | 1HGCT1B78GA016313 | 1HGCT1B78GA095000 | 1HGCT1B78GA019101 | 1HGCT1B78GA012780 | 1HGCT1B78GA004260 | 1HGCT1B78GA082005 | 1HGCT1B78GA039896 | 1HGCT1B78GA041647 | 1HGCT1B78GA063485 | 1HGCT1B78GA016599 | 1HGCT1B78GA099628 | 1HGCT1B78GA064748 | 1HGCT1B78GA057556 | 1HGCT1B78GA048792

1HGCT1B78GA093165 | 1HGCT1B78GA020393 | 1HGCT1B78GA000886 | 1HGCT1B78GA003240 | 1HGCT1B78GA049117; 1HGCT1B78GA038327 | 1HGCT1B78GA053880; 1HGCT1B78GA009717 | 1HGCT1B78GA090010 | 1HGCT1B78GA029241

1HGCT1B78GA023360 | 1HGCT1B78GA001049

1HGCT1B78GA093487; 1HGCT1B78GA073448 | 1HGCT1B78GA059999 | 1HGCT1B78GA048257 | 1HGCT1B78GA046220

1HGCT1B78GA091335 | 1HGCT1B78GA087625; 1HGCT1B78GA046461; 1HGCT1B78GA093179 | 1HGCT1B78GA027022

1HGCT1B78GA070047 | 1HGCT1B78GA080643 | 1HGCT1B78GA064118 | 1HGCT1B78GA024945 | 1HGCT1B78GA089973 | 1HGCT1B78GA066175

1HGCT1B78GA037887 | 1HGCT1B78GA088578 | 1HGCT1B78GA092341 | 1HGCT1B78GA043415; 1HGCT1B78GA097443; 1HGCT1B78GA004520 | 1HGCT1B78GA037744 | 1HGCT1B78GA059517; 1HGCT1B78GA017090

1HGCT1B78GA056195 | 1HGCT1B78GA084532 | 1HGCT1B78GA064460 | 1HGCT1B78GA043561 | 1HGCT1B78GA052373; 1HGCT1B78GA092324 | 1HGCT1B78GA066659 | 1HGCT1B78GA072087 | 1HGCT1B78GA082375 | 1HGCT1B78GA071702 | 1HGCT1B78GA006932 | 1HGCT1B78GA098608; 1HGCT1B78GA013685 | 1HGCT1B78GA069982 | 1HGCT1B78GA025044 | 1HGCT1B78GA036206 | 1HGCT1B78GA030177; 1HGCT1B78GA005926 | 1HGCT1B78GA026601; 1HGCT1B78GA082893 | 1HGCT1B78GA028249 | 1HGCT1B78GA052017; 1HGCT1B78GA098656; 1HGCT1B78GA010608 | 1HGCT1B78GA098866

1HGCT1B78GA000984 | 1HGCT1B78GA035850 | 1HGCT1B78GA094302 | 1HGCT1B78GA047755; 1HGCT1B78GA066029; 1HGCT1B78GA089696 | 1HGCT1B78GA031202 | 1HGCT1B78GA000175; 1HGCT1B78GA033922; 1HGCT1B78GA034438; 1HGCT1B78GA030017 | 1HGCT1B78GA078150 | 1HGCT1B78GA016022 | 1HGCT1B78GA084840; 1HGCT1B78GA076754 | 1HGCT1B78GA026792

1HGCT1B78GA024377 | 1HGCT1B78GA035489 | 1HGCT1B78GA054964 | 1HGCT1B78GA087463; 1HGCT1B78GA077922 | 1HGCT1B78GA004095 | 1HGCT1B78GA093750 | 1HGCT1B78GA036271 | 1HGCT1B78GA027649; 1HGCT1B78GA074163 | 1HGCT1B78GA090718; 1HGCT1B78GA002671; 1HGCT1B78GA062997; 1HGCT1B78GA038747 | 1HGCT1B78GA073093 | 1HGCT1B78GA000130 | 1HGCT1B78GA083185 | 1HGCT1B78GA058741 | 1HGCT1B78GA069383 | 1HGCT1B78GA013864 | 1HGCT1B78GA035525 | 1HGCT1B78GA090234; 1HGCT1B78GA053264 | 1HGCT1B78GA008826; 1HGCT1B78GA008664 | 1HGCT1B78GA061591 | 1HGCT1B78GA090427 | 1HGCT1B78GA095191 | 1HGCT1B78GA025156 | 1HGCT1B78GA080836 | 1HGCT1B78GA060294 | 1HGCT1B78GA081419 | 1HGCT1B78GA048890 | 1HGCT1B78GA014836;

1HGCT1B78GA033810

| 1HGCT1B78GA018157 | 1HGCT1B78GA081162 | 1HGCT1B78GA062515; 1HGCT1B78GA097023 | 1HGCT1B78GA016540; 1HGCT1B78GA017316 | 1HGCT1B78GA010821 | 1HGCT1B78GA042538

1HGCT1B78GA091674 | 1HGCT1B78GA020605 | 1HGCT1B78GA075426 | 1HGCT1B78GA003593 | 1HGCT1B78GA067665 | 1HGCT1B78GA010186 | 1HGCT1B78GA074146 | 1HGCT1B78GA035847; 1HGCT1B78GA025254; 1HGCT1B78GA074888 | 1HGCT1B78GA003609 | 1HGCT1B78GA021169 | 1HGCT1B78GA036674; 1HGCT1B78GA032575; 1HGCT1B78GA061249; 1HGCT1B78GA048436; 1HGCT1B78GA050056 |

1HGCT1B78GA072185

; 1HGCT1B78GA060361 | 1HGCT1B78GA049098; 1HGCT1B78GA080285

1HGCT1B78GA087415 | 1HGCT1B78GA046122 | 1HGCT1B78GA013783 | 1HGCT1B78GA096809; 1HGCT1B78GA009202 | 1HGCT1B78GA071473; 1HGCT1B78GA055578 | 1HGCT1B78GA099659; 1HGCT1B78GA054267

1HGCT1B78GA055712; 1HGCT1B78GA007563 | 1HGCT1B78GA072929 | 1HGCT1B78GA055404; 1HGCT1B78GA026971 | 1HGCT1B78GA071179; 1HGCT1B78GA084613 | 1HGCT1B78GA099807 | 1HGCT1B78GA043060; 1HGCT1B78GA078715 | 1HGCT1B78GA068315; 1HGCT1B78GA096776 | 1HGCT1B78GA030583 | 1HGCT1B78GA054916; 1HGCT1B78GA062398

1HGCT1B78GA098088 | 1HGCT1B78GA039512;

1HGCT1B78GA030390

| 1HGCT1B78GA073658 | 1HGCT1B78GA004839 | 1HGCT1B78GA024783; 1HGCT1B78GA035833 | 1HGCT1B78GA091738 | 1HGCT1B78GA032382

1HGCT1B78GA001570 | 1HGCT1B78GA081503 | 1HGCT1B78GA005778; 1HGCT1B78GA030227; 1HGCT1B78GA032074 | 1HGCT1B78GA053829 | 1HGCT1B78GA086104 | 1HGCT1B78GA004663 | 1HGCT1B78GA090833

1HGCT1B78GA088547 | 1HGCT1B78GA028784 | 1HGCT1B78GA070694 | 1HGCT1B78GA080318 | 1HGCT1B78GA087690 | 1HGCT1B78GA050350 | 1HGCT1B78GA024010 | 1HGCT1B78GA065463 | 1HGCT1B78GA088631 | 1HGCT1B78GA070033; 1HGCT1B78GA019373

1HGCT1B78GA083915 | 1HGCT1B78GA037307 | 1HGCT1B78GA098852; 1HGCT1B78GA083753 | 1HGCT1B78GA074325; 1HGCT1B78GA051093

1HGCT1B78GA044595 | 1HGCT1B78GA010978 | 1HGCT1B78GA003755

1HGCT1B78GA038585 | 1HGCT1B78GA091450 | 1HGCT1B78GA027408; 1HGCT1B78GA067181; 1HGCT1B78GA053846 | 1HGCT1B78GA017638; 1HGCT1B78GA055872; 1HGCT1B78GA058643 | 1HGCT1B78GA071361 | 1HGCT1B78GA021379; 1HGCT1B78GA021737 | 1HGCT1B78GA025397 | 1HGCT1B78GA058836; 1HGCT1B78GA057072 | 1HGCT1B78GA012990 | 1HGCT1B78GA037162; 1HGCT1B78GA028204 | 1HGCT1B78GA003111; 1HGCT1B78GA083218; 1HGCT1B78GA010348 | 1HGCT1B78GA003626; 1HGCT1B78GA057962; 1HGCT1B78GA099855; 1HGCT1B78GA087706 | 1HGCT1B78GA004436 | 1HGCT1B78GA017008; 1HGCT1B78GA020555; 1HGCT1B78GA069416 | 1HGCT1B78GA088807 | 1HGCT1B78GA056973; 1HGCT1B78GA000421 | 1HGCT1B78GA064426 | 1HGCT1B78GA086913

1HGCT1B78GA086863 | 1HGCT1B78GA047772 | 1HGCT1B78GA084062 | 1HGCT1B78GA072655; 1HGCT1B78GA014853 | 1HGCT1B78GA035427 | 1HGCT1B78GA026887; 1HGCT1B78GA065947 | 1HGCT1B78GA022757; 1HGCT1B78GA049196 | 1HGCT1B78GA019034 | 1HGCT1B78GA017235 | 1HGCT1B78GA007854; 1HGCT1B78GA056553 | 1HGCT1B78GA071991 | 1HGCT1B78GA071053; 1HGCT1B78GA020281 | 1HGCT1B78GA044340 | 1HGCT1B78GA096356 | 1HGCT1B78GA049649 | 1HGCT1B78GA035041; 1HGCT1B78GA091299 | 1HGCT1B78GA008132 | 1HGCT1B78GA035265 | 1HGCT1B78GA090587 |

1HGCT1B78GA047819

; 1HGCT1B78GA072963 | 1HGCT1B78GA076768; 1HGCT1B78GA008955; 1HGCT1B78GA088273 | 1HGCT1B78GA028722 | 1HGCT1B78GA080867

1HGCT1B78GA040272 | 1HGCT1B78GA097846 | 1HGCT1B78GA034004 | 1HGCT1B78GA002282; 1HGCT1B78GA067567; 1HGCT1B78GA067472 | 1HGCT1B78GA007708; 1HGCT1B78GA038313; 1HGCT1B78GA036951

1HGCT1B78GA082408; 1HGCT1B78GA060991; 1HGCT1B78GA094025 | 1HGCT1B78GA092680 | 1HGCT1B78GA002668 | 1HGCT1B78GA094509 | 1HGCT1B78GA033015 | 1HGCT1B78GA044533; 1HGCT1B78GA096552 | 1HGCT1B78GA098978; 1HGCT1B78GA063499 | 1HGCT1B78GA054673 | 1HGCT1B78GA074180 | 1HGCT1B78GA082263; 1HGCT1B78GA094946

1HGCT1B78GA039395; 1HGCT1B78GA082831 | 1HGCT1B78GA082800; 1HGCT1B78GA091268

1HGCT1B78GA097412 | 1HGCT1B78GA059937 | 1HGCT1B78GA028381 | 1HGCT1B78GA089536; 1HGCT1B78GA026629; 1HGCT1B78GA000774 | 1HGCT1B78GA074616; 1HGCT1B78GA099077 | 1HGCT1B78GA079699 | 1HGCT1B78GA067777; 1HGCT1B78GA075619; 1HGCT1B78GA042751; 1HGCT1B78GA025450 | 1HGCT1B78GA034570 | 1HGCT1B78GA080058 | 1HGCT1B78GA060683; 1HGCT1B78GA048209 | 1HGCT1B78GA086507; 1HGCT1B78GA047108; 1HGCT1B78GA013234; 1HGCT1B78GA003867 | 1HGCT1B78GA034245 | 1HGCT1B78GA062451; 1HGCT1B78GA055001; 1HGCT1B78GA045374 | 1HGCT1B78GA084725; 1HGCT1B78GA013587; 1HGCT1B78GA021561 | 1HGCT1B78GA049375 | 1HGCT1B78GA087107 | 1HGCT1B78GA012441 | 1HGCT1B78GA025528 | 1HGCT1B78GA056035; 1HGCT1B78GA068654 | 1HGCT1B78GA084935; 1HGCT1B78GA032026 | 1HGCT1B78GA001794 | 1HGCT1B78GA003271; 1HGCT1B78GA026078 | 1HGCT1B78GA037193; 1HGCT1B78GA026341; 1HGCT1B78GA083980

1HGCT1B78GA038599; 1HGCT1B78GA044970 | 1HGCT1B78GA096177 | 1HGCT1B78GA034584 | 1HGCT1B78GA015663 | 1HGCT1B78GA065513 | 1HGCT1B78GA018739 |

1HGCT1B78GA070131

; 1HGCT1B78GA005229 | 1HGCT1B78GA027764 | 1HGCT1B78GA093943 | 1HGCT1B78GA094767

1HGCT1B78GA049408 | 1HGCT1B78GA074504

1HGCT1B78GA015324 | 1HGCT1B78GA066080 | 1HGCT1B78GA089391 | 1HGCT1B78GA028977; 1HGCT1B78GA000631 | 1HGCT1B78GA030499 | 1HGCT1B78GA012617 | 1HGCT1B78GA009345

1HGCT1B78GA052745; 1HGCT1B78GA024475 | 1HGCT1B78GA003920; 1HGCT1B78GA054818

1HGCT1B78GA057105

1HGCT1B78GA073689

1HGCT1B78GA086670 | 1HGCT1B78GA065902 | 1HGCT1B78GA016425 | 1HGCT1B78GA008972; 1HGCT1B78GA099452

1HGCT1B78GA026422 | 1HGCT1B78GA054690; 1HGCT1B78GA068878; 1HGCT1B78GA021611 | 1HGCT1B78GA043866 | 1HGCT1B78GA037761 | 1HGCT1B78GA088144; 1HGCT1B78GA015291 | 1HGCT1B78GA074700 | 1HGCT1B78GA081386; 1HGCT1B78GA074583 | 1HGCT1B78GA059307 | 1HGCT1B78GA088399; 1HGCT1B78GA083350 | 1HGCT1B78GA010723 | 1HGCT1B78GA073451 | 1HGCT1B78GA071344 | 1HGCT1B78GA070422 | 1HGCT1B78GA071506 | 1HGCT1B78GA078620 | 1HGCT1B78GA034729 | 1HGCT1B78GA056276

1HGCT1B78GA037985; 1HGCT1B78GA073966; 1HGCT1B78GA038943 | 1HGCT1B78GA055242; 1HGCT1B78GA003707; 1HGCT1B78GA031670; 1HGCT1B78GA054978; 1HGCT1B78GA084773 | 1HGCT1B78GA066449; 1HGCT1B78GA072901; 1HGCT1B78GA007529 | 1HGCT1B78GA041132 | 1HGCT1B78GA040126 | 1HGCT1B78GA025139 | 1HGCT1B78GA046363 | 1HGCT1B78GA076608; 1HGCT1B78GA038683; 1HGCT1B78GA057234 |

1HGCT1B78GA0261311HGCT1B78GA069660 | 1HGCT1B78GA026016 | 1HGCT1B78GA053247; 1HGCT1B78GA011287 | 1HGCT1B78GA016862; 1HGCT1B78GA035542 | 1HGCT1B78GA034889 | 1HGCT1B78GA029157 | 1HGCT1B78GA065186

1HGCT1B78GA076382 | 1HGCT1B78GA015789; 1HGCT1B78GA020085; 1HGCT1B78GA023987; 1HGCT1B78GA083204 | 1HGCT1B78GA017994 | 1HGCT1B78GA064300; 1HGCT1B78GA086877 | 1HGCT1B78GA002167; 1HGCT1B78GA073191 | 1HGCT1B78GA037436; 1HGCT1B78GA021186; 1HGCT1B78GA033712 | 1HGCT1B78GA043091; 1HGCT1B78GA021883 | 1HGCT1B78GA031040 | 1HGCT1B78GA016554 | 1HGCT1B78GA046816 | 1HGCT1B78GA040000; 1HGCT1B78GA024556 | 1HGCT1B78GA031667 | 1HGCT1B78GA014920 | 1HGCT1B78GA082344 | 1HGCT1B78GA003738; 1HGCT1B78GA027344 | 1HGCT1B78GA095630 | 1HGCT1B78GA084661 | 1HGCT1B78GA035038 | 1HGCT1B78GA083672 | 1HGCT1B78GA049361 | 1HGCT1B78GA082862 | 1HGCT1B78GA029823 | 1HGCT1B78GA076981 | 1HGCT1B78GA001908; 1HGCT1B78GA071926 | 1HGCT1B78GA086989; 1HGCT1B78GA003089 | 1HGCT1B78GA006669 | 1HGCT1B78GA037274 | 1HGCT1B78GA017347 | 1HGCT1B78GA040160; 1HGCT1B78GA093859; 1HGCT1B78GA088371 | 1HGCT1B78GA049862; 1HGCT1B78GA093974 | 1HGCT1B78GA014934; 1HGCT1B78GA048906 | 1HGCT1B78GA051675; 1HGCT1B78GA029613 | 1HGCT1B78GA042197 | 1HGCT1B78GA046654 | 1HGCT1B78GA040630; 1HGCT1B78GA030230 | 1HGCT1B78GA070338 | 1HGCT1B78GA075166; 1HGCT1B78GA044239

1HGCT1B78GA093876 | 1HGCT1B78GA064894; 1HGCT1B78GA079282 | 1HGCT1B78GA033189; 1HGCT1B78GA016893; 1HGCT1B78GA010267 | 1HGCT1B78GA094395 | 1HGCT1B78GA030972 | 1HGCT1B78GA026288 | 1HGCT1B78GA084272 | 1HGCT1B78GA004470 | 1HGCT1B78GA011659; 1HGCT1B78GA028753 | 1HGCT1B78GA016778 | 1HGCT1B78GA096440 | 1HGCT1B78GA013606; 1HGCT1B78GA031622

1HGCT1B78GA010902; 1HGCT1B78GA093067; 1HGCT1B78GA017302; 1HGCT1B78GA029322

1HGCT1B78GA045200 | 1HGCT1B78GA012083; 1HGCT1B78GA047495; 1HGCT1B78GA027635 | 1HGCT1B78GA013248; 1HGCT1B78GA080996

1HGCT1B78GA023956 | 1HGCT1B78GA008051 | 1HGCT1B78GA089357 | 1HGCT1B78GA020488; 1HGCT1B78GA041616 | 1HGCT1B78GA032303 | 1HGCT1B78GA062045 | 1HGCT1B78GA066824; 1HGCT1B78GA049845; 1HGCT1B78GA089715; 1HGCT1B78GA024685; 1HGCT1B78GA083414 | 1HGCT1B78GA035914 | 1HGCT1B78GA045391; 1HGCT1B78GA093599 | 1HGCT1B78GA081629 | 1HGCT1B78GA042202 | 1HGCT1B78GA032298 | 1HGCT1B78GA039929 | 1HGCT1B78GA079847 | 1HGCT1B78GA057265 | 1HGCT1B78GA018031 | 1HGCT1B78GA042054 | 1HGCT1B78GA032771 | 1HGCT1B78GA035511

1HGCT1B78GA079606 | 1HGCT1B78GA033449 | 1HGCT1B78GA033144 | 1HGCT1B78GA063017 | 1HGCT1B78GA093036

1HGCT1B78GA046427; 1HGCT1B78GA022709 | 1HGCT1B78GA088970 | 1HGCT1B78GA078410 | 1HGCT1B78GA067939 | 1HGCT1B78GA041633

1HGCT1B78GA032396; 1HGCT1B78GA058660; 1HGCT1B78GA014528 | 1HGCT1B78GA091206 | 1HGCT1B78GA093862 | 1HGCT1B78GA085678 | 1HGCT1B78GA022774; 1HGCT1B78GA090461 | 1HGCT1B78GA050817 | 1HGCT1B78GA046847 | 1HGCT1B78GA085390 | 1HGCT1B78GA077273 | 1HGCT1B78GA062482; 1HGCT1B78GA080075

1HGCT1B78GA032558; 1HGCT1B78GA040546 | 1HGCT1B78GA038957; 1HGCT1B78GA075099; 1HGCT1B78GA043608 | 1HGCT1B78GA033709; 1HGCT1B78GA001617

1HGCT1B78GA094056 |

1HGCT1B78GA070680

| 1HGCT1B78GA027831

1HGCT1B78GA086037 | 1HGCT1B78GA061719 | 1HGCT1B78GA011922

1HGCT1B78GA034858; 1HGCT1B78GA099905;

1HGCT1B78GA080223

; 1HGCT1B78GA065544 | 1HGCT1B78GA060926; 1HGCT1B78GA023911 | 1HGCT1B78GA016165 | 1HGCT1B78GA017400 |

1HGCT1B78GA058139

; 1HGCT1B78GA026713; 1HGCT1B78GA010690; 1HGCT1B78GA093019 | 1HGCT1B78GA005117; 1HGCT1B78GA038263 | 1HGCT1B78GA015579; 1HGCT1B78GA012648 | 1HGCT1B78GA070601 | 1HGCT1B78GA013346 | 1HGCT1B78GA075295 | 1HGCT1B78GA099726 | 1HGCT1B78GA084479 | 1HGCT1B78GA067746 | 1HGCT1B78GA020121; 1HGCT1B78GA071246; 1HGCT1B78GA063227 | 1HGCT1B78GA053703; 1HGCT1B78GA095966 | 1HGCT1B78GA068556 | 1HGCT1B78GA037050; 1HGCT1B78GA060151 | 1HGCT1B78GA058769

1HGCT1B78GA086961 | 1HGCT1B78GA004064 | 1HGCT1B78GA027490 | 1HGCT1B78GA039221

1HGCT1B78GA030714 | 1HGCT1B78GA033967 | 1HGCT1B78GA033905; 1HGCT1B78GA066709; 1HGCT1B78GA019776 | 1HGCT1B78GA084143 | 1HGCT1B78GA025805; 1HGCT1B78GA021088 | 1HGCT1B78GA065785 | 1HGCT1B78GA008194; 1HGCT1B78GA091027 | 1HGCT1B78GA067441 | 1HGCT1B78GA055161; 1HGCT1B78GA049442 | 1HGCT1B78GA028011 | 1HGCT1B78GA054737 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT1B78GA0.
1HGCT1B78GA077239 | 1HGCT1B78GA064796 | 1HGCT1B78GA007174 | 1HGCT1B78GA001732 | 1HGCT1B78GA046279 | 1HGCT1B78GA079380; 1HGCT1B78GA041762

1HGCT1B78GA033497; 1HGCT1B78GA092078; 1HGCT1B78GA060988 | 1HGCT1B78GA082828; 1HGCT1B78GA066063 | 1HGCT1B78GA095417 | 1HGCT1B78GA088810 | 1HGCT1B78GA028915 | 1HGCT1B78GA066242; 1HGCT1B78GA034746; 1HGCT1B78GA009281

1HGCT1B78GA017039 | 1HGCT1B78GA054642; 1HGCT1B78GA028414 | 1HGCT1B78GA068640

1HGCT1B78GA095479 | 1HGCT1B78GA088595; 1HGCT1B78GA006350 | 1HGCT1B78GA026467; 1HGCT1B78GA093912 | 1HGCT1B78GA018465 |

1HGCT1B78GA006526

| 1HGCT1B78GA023357 | 1HGCT1B78GA037114

1HGCT1B78GA093747 | 1HGCT1B78GA083302 | 1HGCT1B78GA045603 | 1HGCT1B78GA078889 | 1HGCT1B78GA020362; 1HGCT1B78GA066015 | 1HGCT1B78GA085924; 1HGCT1B78GA019423 | 1HGCT1B78GA036982 | 1HGCT1B78GA026503; 1HGCT1B78GA063504 | 1HGCT1B78GA053068; 1HGCT1B78GA059016 | 1HGCT1B78GA007286 | 1HGCT1B78GA056701 | 1HGCT1B78GA024959 | 1HGCT1B78GA081520; 1HGCT1B78GA087429; 1HGCT1B78GA067858; 1HGCT1B78GA047965 | 1HGCT1B78GA071196; 1HGCT1B78GA048260 | 1HGCT1B78GA018837 | 1HGCT1B78GA007353; 1HGCT1B78GA015369 | 1HGCT1B78GA044743

1HGCT1B78GA072865 | 1HGCT1B78GA051210 | 1HGCT1B78GA053135; 1HGCT1B78GA040952 | 1HGCT1B78GA007983; 1HGCT1B78GA099693; 1HGCT1B78GA003836 | 1HGCT1B78GA044841 | 1HGCT1B78GA043236; 1HGCT1B78GA001939

1HGCT1B78GA040322 | 1HGCT1B78GA037503 | 1HGCT1B78GA082649 | 1HGCT1B78GA089942 | 1HGCT1B78GA036934; 1HGCT1B78GA034505 | 1HGCT1B78GA045276 | 1HGCT1B78GA005554 | 1HGCT1B78GA073742 | 1HGCT1B78GA096874; 1HGCT1B78GA078763 | 1HGCT1B78GA033001; 1HGCT1B78GA078505 | 1HGCT1B78GA090993 | 1HGCT1B78GA049215 | 1HGCT1B78GA066936; 1HGCT1B78GA032768 | 1HGCT1B78GA002427 | 1HGCT1B78GA079685; 1HGCT1B78GA039610 | 1HGCT1B78GA030213 | 1HGCT1B78GA028980 | 1HGCT1B78GA030650; 1HGCT1B78GA099502; 1HGCT1B78GA093585

1HGCT1B78GA063728 | 1HGCT1B78GA004808 | 1HGCT1B78GA008616; 1HGCT1B78GA073143; 1HGCT1B78GA064989; 1HGCT1B78GA057055 | 1HGCT1B78GA055287 | 1HGCT1B78GA045343 | 1HGCT1B78GA039459 | 1HGCT1B78GA071019 | 1HGCT1B78GA064913; 1HGCT1B78GA025898; 1HGCT1B78GA029384; 1HGCT1B78GA019664; 1HGCT1B78GA058111 | 1HGCT1B78GA090055 | 1HGCT1B78GA006655; 1HGCT1B78GA047948 | 1HGCT1B78GA063437 | 1HGCT1B78GA067147 | 1HGCT1B78GA015999; 1HGCT1B78GA035248 | 1HGCT1B78GA045911 | 1HGCT1B78GA036433; 1HGCT1B78GA056648; 1HGCT1B78GA023522; 1HGCT1B78GA076480 | 1HGCT1B78GA085633; 1HGCT1B78GA024427 | 1HGCT1B78GA037937 | 1HGCT1B78GA033547 | 1HGCT1B78GA098785 | 1HGCT1B78GA001343; 1HGCT1B78GA011886 | 1HGCT1B78GA020619; 1HGCT1B78GA018854; 1HGCT1B78GA012214 | 1HGCT1B78GA080237 | 1HGCT1B78GA046735 | 1HGCT1B78GA012522

1HGCT1B78GA065933 | 1HGCT1B78GA072431; 1HGCT1B78GA097880

1HGCT1B78GA088208; 1HGCT1B78GA005246 | 1HGCT1B78GA098155 | 1HGCT1B78GA059775; 1HGCT1B78GA010155 | 1HGCT1B78GA005022; 1HGCT1B78GA065978; 1HGCT1B78GA015114 | 1HGCT1B78GA023469 | 1HGCT1B78GA092176; 1HGCT1B78GA069450; 1HGCT1B78GA059615 | 1HGCT1B78GA051045

1HGCT1B78GA075538; 1HGCT1B78GA091478

1HGCT1B78GA077791; 1HGCT1B78GA046542; 1HGCT1B78GA048579 | 1HGCT1B78GA080478

1HGCT1B78GA019986; 1HGCT1B78GA061770; 1HGCT1B78GA045472

1HGCT1B78GA044080; 1HGCT1B78GA053202 | 1HGCT1B78GA078018

1HGCT1B78GA055581 | 1HGCT1B78GA043754; 1HGCT1B78GA067343 | 1HGCT1B78GA086121 | 1HGCT1B78GA060652; 1HGCT1B78GA014562

1HGCT1B78GA077080 | 1HGCT1B78GA064085 | 1HGCT1B78GA013640 | 1HGCT1B78GA000516; 1HGCT1B78GA070114 | 1HGCT1B78GA068962 | 1HGCT1B78GA038439; 1HGCT1B78GA073529; 1HGCT1B78GA037551; 1HGCT1B78GA057895 | 1HGCT1B78GA043009; 1HGCT1B78GA060375; 1HGCT1B78GA014996 | 1HGCT1B78GA046945 | 1HGCT1B78GA025304 | 1HGCT1B78GA055967 | 1HGCT1B78GA086314 | 1HGCT1B78GA024606; 1HGCT1B78GA059873 | 1HGCT1B78GA063101; 1HGCT1B78GA099631 | 1HGCT1B78GA076057; 1HGCT1B78GA028378; 1HGCT1B78GA053958; 1HGCT1B78GA068475 | 1HGCT1B78GA081842 | 1HGCT1B78GA051143 | 1HGCT1B78GA064247 | 1HGCT1B78GA061297 | 1HGCT1B78GA068489 | 1HGCT1B78GA088791 | 1HGCT1B78GA060800 | 1HGCT1B78GA090847; 1HGCT1B78GA083266 | 1HGCT1B78GA055113 | 1HGCT1B78GA039736 | 1HGCT1B78GA075328

1HGCT1B78GA090962; 1HGCT1B78GA063910; 1HGCT1B78GA057119 | 1HGCT1B78GA011693; 1HGCT1B78GA045097 | 1HGCT1B78GA072638 | 1HGCT1B78GA043334 | 1HGCT1B78GA071649; 1HGCT1B78GA082652 | 1HGCT1B78GA026761; 1HGCT1B78GA060814 | 1HGCT1B78GA008762 | 1HGCT1B78GA065754 | 1HGCT1B78GA048145 | 1HGCT1B78GA044905 | 1HGCT1B78GA027523 | 1HGCT1B78GA076706 | 1HGCT1B78GA046170; 1HGCT1B78GA040918 |

1HGCT1B78GA083249

| 1HGCT1B78GA081078 | 1HGCT1B78GA074258; 1HGCT1B78GA002086 | 1HGCT1B78GA022984; 1HGCT1B78GA025318 | 1HGCT1B78GA048548 | 1HGCT1B78GA055788 | 1HGCT1B78GA066516 | 1HGCT1B78GA071621; 1HGCT1B78GA079962 | 1HGCT1B78GA052888 | 1HGCT1B78GA090685 | 1HGCT1B78GA093795 | 1HGCT1B78GA041079 | 1HGCT1B78GA021205 | 1HGCT1B78GA031037 | 1HGCT1B78GA055922 | 1HGCT1B78GA039977 | 1HGCT1B78GA003528 | 1HGCT1B78GA095885 | 1HGCT1B78GA053376 | 1HGCT1B78GA035587 | 1HGCT1B78GA002766; 1HGCT1B78GA045164 | 1HGCT1B78GA087057 |

1HGCT1B78GA053166

| 1HGCT1B78GA031376 | 1HGCT1B78GA040224

1HGCT1B78GA039719 | 1HGCT1B78GA017641

1HGCT1B78GA094915 | 1HGCT1B78GA060232 | 1HGCT1B78GA030647 | 1HGCT1B78GA099869; 1HGCT1B78GA030003 | 1HGCT1B78GA088029 | 1HGCT1B78GA086927 | 1HGCT1B78GA062692

1HGCT1B78GA028090 | 1HGCT1B78GA091030; 1HGCT1B78GA053409 | 1HGCT1B78GA031880; 1HGCT1B78GA050204 | 1HGCT1B78GA061588; 1HGCT1B78GA058903; 1HGCT1B78GA009829; 1HGCT1B78GA084482; 1HGCT1B78GA045973 | 1HGCT1B78GA039008; 1HGCT1B78GA076544 | 1HGCT1B78GA020698; 1HGCT1B78GA067438 | 1HGCT1B78GA091917; 1HGCT1B78GA026694; 1HGCT1B78GA035766 | 1HGCT1B78GA042975 | 1HGCT1B78GA027747; 1HGCT1B78GA004971; 1HGCT1B78GA039834 | 1HGCT1B78GA087091 | 1HGCT1B78GA040742 | 1HGCT1B78GA073868 | 1HGCT1B78GA054740 | 1HGCT1B78GA020880 | 1HGCT1B78GA046072 | 1HGCT1B78GA006588 | 1HGCT1B78GA035735; 1HGCT1B78GA022029 | 1HGCT1B78GA018367

1HGCT1B78GA005098

1HGCT1B78GA018384 | 1HGCT1B78GA019082 | 1HGCT1B78GA082232 | 1HGCT1B78GA051448 | 1HGCT1B78GA004372 | 1HGCT1B78GA084014; 1HGCT1B78GA083851 | 1HGCT1B78GA023228; 1HGCT1B78GA086815; 1HGCT1B78GA078925 | 1HGCT1B78GA011581; 1HGCT1B78GA070792

1HGCT1B78GA068587; 1HGCT1B78GA080495 | 1HGCT1B78GA011905 | 1HGCT1B78GA007322 | 1HGCT1B78GA004842 | 1HGCT1B78GA064278 | 1HGCT1B78GA030146; 1HGCT1B78GA022113; 1HGCT1B78GA002864; 1HGCT1B78GA080965 | 1HGCT1B78GA088905 | 1HGCT1B78GA032642 | 1HGCT1B78GA097944 | 1HGCT1B78GA082117; 1HGCT1B78GA052163; 1HGCT1B78GA092016; 1HGCT1B78GA015923 | 1HGCT1B78GA024265; 1HGCT1B78GA025626 | 1HGCT1B78GA023813; 1HGCT1B78GA004453 | 1HGCT1B78GA029661; 1HGCT1B78GA080304 | 1HGCT1B78GA067049

1HGCT1B78GA060523 | 1HGCT1B78GA083722 | 1HGCT1B78GA078424 | 1HGCT1B78GA017624 | 1HGCT1B78GA001357 | 1HGCT1B78GA002248; 1HGCT1B78GA050137 | 1HGCT1B78GA077189 | 1HGCT1B78GA000970 | 1HGCT1B78GA048419 | 1HGCT1B78GA008714 | 1HGCT1B78GA014903; 1HGCT1B78GA054141 | 1HGCT1B78GA082571 | 1HGCT1B78GA084286 | 1HGCT1B78GA035797

1HGCT1B78GA009216; 1HGCT1B78GA006316; 1HGCT1B78GA009507 | 1HGCT1B78GA050283 | 1HGCT1B78GA033628 | 1HGCT1B78GA070789; 1HGCT1B78GA017252 | 1HGCT1B78GA098575 | 1HGCT1B78GA094297 | 1HGCT1B78GA013928

1HGCT1B78GA078522 | 1HGCT1B78GA017719; 1HGCT1B78GA045357; 1HGCT1B78GA043284; 1HGCT1B78GA089472 | 1HGCT1B78GA098477 | 1HGCT1B78GA018420

1HGCT1B78GA061459 | 1HGCT1B78GA014139 | 1HGCT1B78GA006574; 1HGCT1B78GA027893; 1HGCT1B78GA016845 | 1HGCT1B78GA064412 | 1HGCT1B78GA097460 | 1HGCT1B78GA007966 | 1HGCT1B78GA029451; 1HGCT1B78GA025691; 1HGCT1B78GA096762 | 1HGCT1B78GA026808; 1HGCT1B78GA042572 | 1HGCT1B78GA094154 | 1HGCT1B78GA038991; 1HGCT1B78GA097720; 1HGCT1B78GA059033 | 1HGCT1B78GA053605 | 1HGCT1B78GA077225 | 1HGCT1B78GA078567 | 1HGCT1B78GA000693 | 1HGCT1B78GA094753 | 1HGCT1B78GA026405 | 1HGCT1B78GA058772; 1HGCT1B78GA056505 | 1HGCT1B78GA017378 | 1HGCT1B78GA047447 | 1HGCT1B78GA045004 | 1HGCT1B78GA063356; 1HGCT1B78GA093344 | 1HGCT1B78GA081467 | 1HGCT1B78GA002296 | 1HGCT1B78GA027912; 1HGCT1B78GA040787; 1HGCT1B78GA075362 | 1HGCT1B78GA073787; 1HGCT1B78GA034634 | 1HGCT1B78GA003206 | 1HGCT1B78GA051854 | 1HGCT1B78GA063440

1HGCT1B78GA040112 | 1HGCT1B78GA022872; 1HGCT1B78GA025173 | 1HGCT1B78GA079136 | 1HGCT1B78GA044032 | 1HGCT1B78GA075068 | 1HGCT1B78GA053183 | 1HGCT1B78GA084241

1HGCT1B78GA000404; 1HGCT1B78GA069996 | 1HGCT1B78GA028302 | 1HGCT1B78GA040336 | 1HGCT1B78GA046556 | 1HGCT1B78GA055838; 1HGCT1B78GA036741 | 1HGCT1B78GA012391

1HGCT1B78GA035900 | 1HGCT1B78GA026355; 1HGCT1B78GA087883 | 1HGCT1B78GA075474 | 1HGCT1B78GA032365 | 1HGCT1B78GA099029; 1HGCT1B78GA070842 | 1HGCT1B78GA040899 | 1HGCT1B78GA050610; 1HGCT1B78GA015646 | 1HGCT1B78GA048307

1HGCT1B78GA051286 | 1HGCT1B78GA003335 | 1HGCT1B78GA081727; 1HGCT1B78GA094221 |

1HGCT1B78GA054706

| 1HGCT1B78GA072557

1HGCT1B78GA036268 | 1HGCT1B78GA042877 | 1HGCT1B78GA075037; 1HGCT1B78GA091951 | 1HGCT1B78GA042426 | 1HGCT1B78GA037677 | 1HGCT1B78GA058447 | 1HGCT1B78GA095160 | 1HGCT1B78GA034567 | 1HGCT1B78GA027568 | 1HGCT1B78GA023942 | 1HGCT1B78GA079279 | 1HGCT1B78GA000306; 1HGCT1B78GA012021 | 1HGCT1B78GA021494

1HGCT1B78GA042331 | 1HGCT1B78GA076527 | 1HGCT1B78GA058206 | 1HGCT1B78GA095028; 1HGCT1B78GA025724 | 1HGCT1B78GA045455 | 1HGCT1B78GA092422 | 1HGCT1B78GA047299 | 1HGCT1B78GA051952 | 1HGCT1B78GA074468; 1HGCT1B78GA010303 | 1HGCT1B78GA071893 | 1HGCT1B78GA059842 | 1HGCT1B78GA011497; 1HGCT1B78GA072302 | 1HGCT1B78GA051868 | 1HGCT1B78GA061655 | 1HGCT1B78GA057315; 1HGCT1B78GA007417 | 1HGCT1B78GA042393 | 1HGCT1B78GA066287 | 1HGCT1B78GA090959 | 1HGCT1B78GA083395 | 1HGCT1B78GA060702; 1HGCT1B78GA071554 | 1HGCT1B78GA038277 | 1HGCT1B78GA034021 | 1HGCT1B78GA007790; 1HGCT1B78GA019745; 1HGCT1B78GA068900 | 1HGCT1B78GA086247 | 1HGCT1B78GA064409

1HGCT1B78GA054186 | 1HGCT1B78GA034665

1HGCT1B78GA036609 | 1HGCT1B78GA075507; 1HGCT1B78GA029417 | 1HGCT1B78GA091190; 1HGCT1B78GA071117 | 1HGCT1B78GA056603; 1HGCT1B78GA060540 | 1HGCT1B78GA013153 | 1HGCT1B78GA006428 | 1HGCT1B78GA021706 | 1HGCT1B78GA051479; 1HGCT1B78GA096793; 1HGCT1B78GA074938 | 1HGCT1B78GA030440 | 1HGCT1B78GA062174 | 1HGCT1B78GA035251 | 1HGCT1B78GA040238 | 1HGCT1B78GA087821; 1HGCT1B78GA023634 | 1HGCT1B78GA018076 | 1HGCT1B78GA027909 | 1HGCT1B78GA079251 | 1HGCT1B78GA077600 | 1HGCT1B78GA065141 | 1HGCT1B78GA021382; 1HGCT1B78GA006705; 1HGCT1B78GA084059; 1HGCT1B78GA030180 | 1HGCT1B78GA033595 | 1HGCT1B78GA013847; 1HGCT1B78GA012942; 1HGCT1B78GA091786 | 1HGCT1B78GA076401; 1HGCT1B78GA027179; 1HGCT1B78GA071134 | 1HGCT1B78GA009376 | 1HGCT1B78GA008891; 1HGCT1B78GA079041 | 1HGCT1B78GA061025; 1HGCT1B78GA093134 | 1HGCT1B78GA064068 | 1HGCT1B78GA046153 | 1HGCT1B78GA088354 | 1HGCT1B78GA096065 | 1HGCT1B78GA066225 | 1HGCT1B78GA050865; 1HGCT1B78GA037484 | 1HGCT1B78GA075958; 1HGCT1B78GA070615; 1HGCT1B78GA059761 | 1HGCT1B78GA048369; 1HGCT1B78GA017753; 1HGCT1B78GA059386

1HGCT1B78GA077631 | 1HGCT1B78GA015985; 1HGCT1B78GA048985; 1HGCT1B78GA092372 | 1HGCT1B78GA051658; 1HGCT1B78GA056343; 1HGCT1B78GA018546 | 1HGCT1B78GA017946 | 1HGCT1B78GA089469; 1HGCT1B78GA096146

1HGCT1B78GA015310; 1HGCT1B78GA071229; 1HGCT1B78GA034911 | 1HGCT1B78GA026002; 1HGCT1B78GA064135; 1HGCT1B78GA086684 | 1HGCT1B78GA061414 | 1HGCT1B78GA026775 | 1HGCT1B78GA075300; 1HGCT1B78GA091139 | 1HGCT1B78GA069349; 1HGCT1B78GA044290; 1HGCT1B78GA022452; 1HGCT1B78GA046234 | 1HGCT1B78GA093053

1HGCT1B78GA088662; 1HGCT1B78GA087897 | 1HGCT1B78GA010768 | 1HGCT1B78GA020927; 1HGCT1B78GA061767; 1HGCT1B78GA047836 | 1HGCT1B78GA002105 | 1HGCT1B78GA056097; 1HGCT1B78GA054754 | 1HGCT1B78GA020328; 1HGCT1B78GA093022; 1HGCT1B78GA009782 | 1HGCT1B78GA002606; 1HGCT1B78GA059002; 1HGCT1B78GA086393; 1HGCT1B78GA065950; 1HGCT1B78GA041471; 1HGCT1B78GA090914 | 1HGCT1B78GA085759; 1HGCT1B78GA048971 | 1HGCT1B78GA063695 | 1HGCT1B78GA081730 | 1HGCT1B78GA068511 | 1HGCT1B78GA013069

1HGCT1B78GA054530; 1HGCT1B78GA097670 | 1HGCT1B78GA006848; 1HGCT1B78GA047142; 1HGCT1B78GA098169 | 1HGCT1B78GA025061 | 1HGCT1B78GA056021; 1HGCT1B78GA055449; 1HGCT1B78GA002492; 1HGCT1B78GA073112; 1HGCT1B78GA047769; 1HGCT1B78GA078746 | 1HGCT1B78GA024461; 1HGCT1B78GA040286 | 1HGCT1B78GA006753 | 1HGCT1B78GA048744 | 1HGCT1B78GA069805 | 1HGCT1B78GA006106; 1HGCT1B78GA006459

1HGCT1B78GA024797; 1HGCT1B78GA076589; 1HGCT1B78GA036724 | 1HGCT1B78GA016800; 1HGCT1B78GA099824 | 1HGCT1B78GA016019 | 1HGCT1B78GA053328; 1HGCT1B78GA087611; 1HGCT1B78GA029711 | 1HGCT1B78GA076074 | 1HGCT1B78GA010110; 1HGCT1B78GA025576; 1HGCT1B78GA032673 | 1HGCT1B78GA041177; 1HGCT1B78GA083560 | 1HGCT1B78GA040675; 1HGCT1B78GA019809; 1HGCT1B78GA003478; 1HGCT1B78GA075653; 1HGCT1B78GA038845; 1HGCT1B78GA014013 | 1HGCT1B78GA096471 | 1HGCT1B78GA025772; 1HGCT1B78GA080819 | 1HGCT1B78GA006591; 1HGCT1B78GA099371; 1HGCT1B78GA009720

1HGCT1B78GA052518 | 1HGCT1B78GA076611; 1HGCT1B78GA099242 | 1HGCT1B78GA021480 | 1HGCT1B78GA050722; 1HGCT1B78GA037498; 1HGCT1B78GA044578 | 1HGCT1B78GA080321; 1HGCT1B78GA042734 | 1HGCT1B78GA025674 | 1HGCT1B78GA092579; 1HGCT1B78GA025187; 1HGCT1B78GA048050 |

1HGCT1B78GA074387

| 1HGCT1B78GA055564; 1HGCT1B78GA019955 | 1HGCT1B78GA079086; 1HGCT1B78GA072624 | 1HGCT1B78GA096129 | 1HGCT1B78GA091318; 1HGCT1B78GA075040; 1HGCT1B78GA018000; 1HGCT1B78GA011211 | 1HGCT1B78GA040501 |

1HGCT1B78GA095644

| 1HGCT1B78GA072476 | 1HGCT1B78GA083008; 1HGCT1B78GA098754 | 1HGCT1B78GA053149 | 1HGCT1B78GA098835 | 1HGCT1B78GA059808 | 1HGCT1B78GA086751; 1HGCT1B78GA011998 | 1HGCT1B78GA095319 | 1HGCT1B78GA005490

1HGCT1B78GA040353 | 1HGCT1B78GA044256 | 1HGCT1B78GA051353 | 1HGCT1B78GA012701 | 1HGCT1B78GA026937 | 1HGCT1B78GA034651; 1HGCT1B78GA038098; 1HGCT1B78GA027876 | 1HGCT1B78GA023679; 1HGCT1B78GA083381; 1HGCT1B78GA026954 | 1HGCT1B78GA018692 | 1HGCT1B78GA066337 | 1HGCT1B78GA069707; 1HGCT1B78GA005425 | 1HGCT1B78GA011483; 1HGCT1B78GA021835 | 1HGCT1B78GA097748; 1HGCT1B78GA088919; 1HGCT1B78GA031510

1HGCT1B78GA043950 | 1HGCT1B78GA019907 | 1HGCT1B78GA042085 | 1HGCT1B78GA025609 | 1HGCT1B78GA027439 | 1HGCT1B78GA032091; 1HGCT1B78GA033399 | 1HGCT1B78GA031801 | 1HGCT1B78GA090606; 1HGCT1B78GA049831 | 1HGCT1B78GA028445 | 1HGCT1B78GA043494; 1HGCT1B78GA045777 | 1HGCT1B78GA008843; 1HGCT1B78GA078181 | 1HGCT1B78GA073711 | 1HGCT1B78GA056911 | 1HGCT1B78GA026789 | 1HGCT1B78GA000239 | 1HGCT1B78GA077161 | 1HGCT1B78GA030910; 1HGCT1B78GA027845; 1HGCT1B78GA064281; 1HGCT1B78GA033080; 1HGCT1B78GA073837 | 1HGCT1B78GA032527 | 1HGCT1B78GA076799 | 1HGCT1B78GA048615 | 1HGCT1B78GA070016 | 1HGCT1B78GA027540 | 1HGCT1B78GA078830 | 1HGCT1B78GA014710 | 1HGCT1B78GA033631 | 1HGCT1B78GA011452 | 1HGCT1B78GA067066; 1HGCT1B78GA097068 | 1HGCT1B78GA064023; 1HGCT1B78GA055175 | 1HGCT1B78GA064216 | 1HGCT1B78GA021947 | 1HGCT1B78GA032477 | 1HGCT1B78GA001147; 1HGCT1B78GA095532 | 1HGCT1B78GA046637 | 1HGCT1B78GA040367 | 1HGCT1B78GA045178; 1HGCT1B78GA058349; 1HGCT1B78GA035220

1HGCT1B78GA025593 | 1HGCT1B78GA039414 | 1HGCT1B78GA005179 | 1HGCT1B78GA008292 | 1HGCT1B78GA001620; 1HGCT1B78GA053801; 1HGCT1B78GA025237 | 1HGCT1B78GA078326 | 1HGCT1B78GA064507 | 1HGCT1B78GA008003; 1HGCT1B78GA053751 | 1HGCT1B78GA050736 | 1HGCT1B78GA069030; 1HGCT1B78GA049666 | 1HGCT1B78GA043706 | 1HGCT1B78GA078407; 1HGCT1B78GA027330 | 1HGCT1B78GA013931 | 1HGCT1B78GA068721 | 1HGCT1B78GA097765 | 1HGCT1B78GA026758

1HGCT1B78GA036075 | 1HGCT1B78GA047741; 1HGCT1B78GA060392; 1HGCT1B78GA086040

1HGCT1B78GA077693 | 1HGCT1B78GA052082 | 1HGCT1B78GA000354; 1HGCT1B78GA094770 | 1HGCT1B78GA026534; 1HGCT1B78GA072249 | 1HGCT1B78GA046587; 1HGCT1B78GA017025 | 1HGCT1B78GA027585 | 1HGCT1B78GA076947; 1HGCT1B78GA085664 | 1HGCT1B78GA049070 | 1HGCT1B78GA080755; 1HGCT1B78GA096339 | 1HGCT1B78GA064121

1HGCT1B78GA056794 | 1HGCT1B78GA047366; 1HGCT1B78GA079587 | 1HGCT1B78GA029109 | 1HGCT1B78GA033970; 1HGCT1B78GA050400 | 1HGCT1B78GA044337

1HGCT1B78GA033953;

1HGCT1B78GA026436

| 1HGCT1B78GA040188 | 1HGCT1B78GA004193; 1HGCT1B78GA063468; 1HGCT1B78GA072798 | 1HGCT1B78GA030597 | 1HGCT1B78GA019602 | 1HGCT1B78GA001021 | 1HGCT1B78GA081436 | 1HGCT1B78GA036819; 1HGCT1B78GA082540; 1HGCT1B78GA063518 | 1HGCT1B78GA081176; 1HGCT1B78GA010740

1HGCT1B78GA084076; 1HGCT1B78GA071800 | 1HGCT1B78GA021060; 1HGCT1B78GA065009; 1HGCT1B78GA037842; 1HGCT1B78GA079752; 1HGCT1B78GA008289 | 1HGCT1B78GA096695 | 1HGCT1B78GA093358

1HGCT1B78GA050767; 1HGCT1B78GA035086; 1HGCT1B78GA074082 | 1HGCT1B78GA087561; 1HGCT1B78GA068430 | 1HGCT1B78GA095918 | 1HGCT1B78GA032754 | 1HGCT1B78GA041910 | 1HGCT1B78GA032284; 1HGCT1B78GA088256; 1HGCT1B78GA020622; 1HGCT1B78GA094400; 1HGCT1B78GA014223; 1HGCT1B78GA003660; 1HGCT1B78GA010222; 1HGCT1B78GA032883; 1HGCT1B78GA083171 | 1HGCT1B78GA015792

1HGCT1B78GA010401 | 1HGCT1B78GA051708 | 1HGCT1B78GA037453; 1HGCT1B78GA018904

1HGCT1B78GA035072; 1HGCT1B78GA027201 | 1HGCT1B78GA008681 | 1HGCT1B78GA022676 | 1HGCT1B78GA010818 | 1HGCT1B78GA074406 | 1HGCT1B78GA012200

1HGCT1B78GA096244; 1HGCT1B78GA048517 | 1HGCT1B78GA019924 | 1HGCT1B78GA054043 | 1HGCT1B78GA057461 | 1HGCT1B78GA011788; 1HGCT1B78GA066208; 1HGCT1B78GA008745 | 1HGCT1B78GA098950; 1HGCT1B78GA032821

1HGCT1B78GA060263; 1HGCT1B78GA075846; 1HGCT1B78GA043253 | 1HGCT1B78GA086619; 1HGCT1B78GA070243; 1HGCT1B78GA083400 | 1HGCT1B78GA007661; 1HGCT1B78GA095241

1HGCT1B78GA052003 | 1HGCT1B78GA011273; 1HGCT1B78GA022323 | 1HGCT1B78GA009247 | 1HGCT1B78GA074860 | 1HGCT1B78GA011449 | 1HGCT1B78GA077385 | 1HGCT1B78GA048243 | 1HGCT1B78GA010351; 1HGCT1B78GA026100; 1HGCT1B78GA081579 | 1HGCT1B78GA037470; 1HGCT1B78GA096423; 1HGCT1B78GA075748; 1HGCT1B78GA067083 | 1HGCT1B78GA086328 | 1HGCT1B78GA042944 | 1HGCT1B78GA065835 | 1HGCT1B78GA060490 | 1HGCT1B78GA063647 | 1HGCT1B78GA007644; 1HGCT1B78GA001844 | 1HGCT1B78GA049912 | 1HGCT1B78GA058013 | 1HGCT1B78GA062403;

1HGCT1B78GA029708

; 1HGCT1B78GA041129 | 1HGCT1B78GA092212; 1HGCT1B78GA097992 | 1HGCT1B78GA037288 | 1HGCT1B78GA062689; 1HGCT1B78GA030034 | 1HGCT1B78GA063664

1HGCT1B78GA068993 | 1HGCT1B78GA076088 | 1HGCT1B78GA027652; 1HGCT1B78GA004307; 1HGCT1B78GA052812

1HGCT1B78GA035508 | 1HGCT1B78GA033161;

1HGCT1B78GA033340

| 1HGCT1B78GA066676 | 1HGCT1B78GA044306 | 1HGCT1B78GA043379; 1HGCT1B78GA097152; 1HGCT1B78GA060943

1HGCT1B78GA083865 | 1HGCT1B78GA079444 | 1HGCT1B78GA003531; 1HGCT1B78GA075216;

1HGCT1B78GA098737

| 1HGCT1B78GA063888 | 1HGCT1B78GA067195 | 1HGCT1B78GA042989 | 1HGCT1B78GA054575 | 1HGCT1B78GA010804; 1HGCT1B78GA084160 | 1HGCT1B78GA049988 | 1HGCT1B78GA031989 | 1HGCT1B78GA015971 | 1HGCT1B78GA058707 | 1HGCT1B78GA037579; 1HGCT1B78GA088757; 1HGCT1B78GA049263;

1HGCT1B78GA038652

; 1HGCT1B78GA050414; 1HGCT1B78GA053085 | 1HGCT1B78GA009412 | 1HGCT1B78GA027280 | 1HGCT1B78GA012262 | 1HGCT1B78GA042233; 1HGCT1B78GA045388

1HGCT1B78GA074566 | 1HGCT1B78GA042958 | 1HGCT1B78GA048274 |

1HGCT1B78GA015470

| 1HGCT1B78GA022032; 1HGCT1B78GA037176 | 1HGCT1B78GA081548 | 1HGCT1B78GA077516 | 1HGCT1B78GA057833 | 1HGCT1B78GA047416 | 1HGCT1B78GA068699; 1HGCT1B78GA039235; 1HGCT1B78GA045665; 1HGCT1B78GA094736 | 1HGCT1B78GA020278; 1HGCT1B78GA082912 | 1HGCT1B78GA022175 | 1HGCT1B78GA078827

1HGCT1B78GA045729; 1HGCT1B78GA050591; 1HGCT1B78GA027263 | 1HGCT1B78GA034617; 1HGCT1B78GA080562 | 1HGCT1B78GA043642 | 1HGCT1B78GA024847 | 1HGCT1B78GA065432; 1HGCT1B78GA042006

1HGCT1B78GA014111 | 1HGCT1B78GA008860 | 1HGCT1B78GA063714; 1HGCT1B78GA051160 | 1HGCT1B78GA095627 | 1HGCT1B78GA018899

1HGCT1B78GA062644; 1HGCT1B78GA071442 | 1HGCT1B78GA080027 | 1HGCT1B78GA091173; 1HGCT1B78GA024055;

1HGCT1B78GA079668

; 1HGCT1B78GA084966 | 1HGCT1B78GA097975; 1HGCT1B78GA016098 | 1HGCT1B78GA085339; 1HGCT1B78GA029725; 1HGCT1B78GA032155 | 1HGCT1B78GA050882; 1HGCT1B78GA017820 | 1HGCT1B78GA096647 | 1HGCT1B78GA020023; 1HGCT1B78GA080089 | 1HGCT1B78GA027697; 1HGCT1B78GA073370; 1HGCT1B78GA022970 | 1HGCT1B78GA002038 | 1HGCT1B78GA059078 | 1HGCT1B78GA016960; 1HGCT1B78GA076575 | 1HGCT1B78GA066323 | 1HGCT1B78GA034794 | 1HGCT1B78GA014030; 1HGCT1B78GA094719 | 1HGCT1B78GA015436 | 1HGCT1B78GA013511; 1HGCT1B78GA071313 | 1HGCT1B78GA036111 | 1HGCT1B78GA068086 | 1HGCT1B78GA080013; 1HGCT1B78GA091481 | 1HGCT1B78GA092971 | 1HGCT1B78GA038134; 1HGCT1B78GA023598 | 1HGCT1B78GA089326 | 1HGCT1B78GA057573 | 1HGCT1B78GA079556 | 1HGCT1B78GA020457 | 1HGCT1B78GA079895; 1HGCT1B78GA059629 | 1HGCT1B78GA082067

1HGCT1B78GA053426 | 1HGCT1B78GA046590; 1HGCT1B78GA059839; 1HGCT1B78GA047822 | 1HGCT1B78GA021690 | 1HGCT1B78GA027781; 1HGCT1B78GA057752

1HGCT1B78GA051403; 1HGCT1B78GA037808 | 1HGCT1B78GA093604

1HGCT1B78GA001407 | 1HGCT1B78GA013668 | 1HGCT1B78GA090153 | 1HGCT1B78GA098379; 1HGCT1B78GA001598; 1HGCT1B78GA080240; 1HGCT1B78GA094574; 1HGCT1B78GA084594 | 1HGCT1B78GA046802; 1HGCT1B78GA053863;

1HGCT1B78GA037467

| 1HGCT1B78GA097619 | 1HGCT1B78GA007868; 1HGCT1B78GA077368; 1HGCT1B78GA046766 | 1HGCT1B78GA076043 | 1HGCT1B78GA073479 | 1HGCT1B78GA020958 | 1HGCT1B78GA070940; 1HGCT1B78GA007238 | 1HGCT1B78GA035931; 1HGCT1B78GA052468 | 1HGCT1B78GA091867; 1HGCT1B78GA073790; 1HGCT1B78GA012830 | 1HGCT1B78GA086152 | 1HGCT1B78GA011337; 1HGCT1B78GA045651 |

1HGCT1B78GA096910

| 1HGCT1B78GA087320 | 1HGCT1B78GA033077 | 1HGCT1B78GA081761 | 1HGCT1B78GA089665 | 1HGCT1B78GA045410 | 1HGCT1B78GA001777 | 1HGCT1B78GA033354 | 1HGCT1B78GA057718 | 1HGCT1B78GA022239 | 1HGCT1B78GA037713 | 1HGCT1B78GA051059 | 1HGCT1B78GA056150; 1HGCT1B78GA010642; 1HGCT1B78GA046105 | 1HGCT1B78GA089570 | 1HGCT1B78GA027943 | 1HGCT1B78GA056780 | 1HGCT1B78GA024640

1HGCT1B78GA077435; 1HGCT1B78GA057671; 1HGCT1B78GA095420 | 1HGCT1B78GA090282 | 1HGCT1B78GA099581 | 1HGCT1B78GA014416; 1HGCT1B78GA016831

1HGCT1B78GA036755; 1HGCT1B78GA028638; 1HGCT1B78GA092453; 1HGCT1B78GA081131 | 1HGCT1B78GA049974; 1HGCT1B78GA052728 | 1HGCT1B78GA090122 | 1HGCT1B78GA099547; 1HGCT1B78GA056259 | 1HGCT1B78GA005893 | 1HGCT1B78GA073708; 1HGCT1B78GA081033 |

1HGCT1B78GA033600

| 1HGCT1B78GA017767; 1HGCT1B78GA043933

1HGCT1B78GA045293; 1HGCT1B78GA055399; 1HGCT1B78GA047013 | 1HGCT1B78GA047514 | 1HGCT1B78GA096857

1HGCT1B78GA081369 | 1HGCT1B78GA047657 | 1HGCT1B78GA046881; 1HGCT1B78GA002556 | 1HGCT1B78GA052583; 1HGCT1B78GA074518 | 1HGCT1B78GA005750; 1HGCT1B78GA034407; 1HGCT1B78GA031071; 1HGCT1B78GA053443; 1HGCT1B78GA081081 | 1HGCT1B78GA090136; 1HGCT1B78GA009183 | 1HGCT1B78GA067407 | 1HGCT1B78GA049456 | 1HGCT1B78GA093215; 1HGCT1B78GA062580; 1HGCT1B78GA044466; 1HGCT1B78GA095840 | 1HGCT1B78GA009670

1HGCT1B78GA079010; 1HGCT1B78GA042300 | 1HGCT1B78GA083557 | 1HGCT1B78GA011094 | 1HGCT1B78GA076771; 1HGCT1B78GA005019 | 1HGCT1B78GA067519 | 1HGCT1B78GA098463; 1HGCT1B78GA061137 | 1HGCT1B78GA008308 | 1HGCT1B78GA025108 | 1HGCT1B78GA024332; 1HGCT1B78GA092825 | 1HGCT1B78GA036660 | 1HGCT1B78GA076432; 1HGCT1B78GA008566; 1HGCT1B78GA086779 | 1HGCT1B78GA049120 | 1HGCT1B78GA059145

1HGCT1B78GA098012

1HGCT1B78GA041230 | 1HGCT1B78GA033371 | 1HGCT1B78GA079377 | 1HGCT1B78GA052129; 1HGCT1B78GA091979 | 1HGCT1B78GA026890; 1HGCT1B78GA031149; 1HGCT1B78GA074471 | 1HGCT1B78GA051790; 1HGCT1B78GA046850 | 1HGCT1B78GA053555 | 1HGCT1B78GA030759 | 1HGCT1B78GA099600 | 1HGCT1B78GA085910 | 1HGCT1B78GA014318 | 1HGCT1B78GA041373 | 1HGCT1B78GA039350 | 1HGCT1B78GA001195 | 1HGCT1B78GA095580; 1HGCT1B78GA039168 | 1HGCT1B78GA026663; 1HGCT1B78GA013010; 1HGCT1B78GA023794 | 1HGCT1B78GA032978; 1HGCT1B78GA078603 | 1HGCT1B78GA033063 | 1HGCT1B78GA061641; 1HGCT1B78GA039722; 1HGCT1B78GA003884 | 1HGCT1B78GA086796;

1HGCT1B78GA002458

| 1HGCT1B78GA069089; 1HGCT1B78GA073336; 1HGCT1B78GA003268; 1HGCT1B78GA067925 | 1HGCT1B78GA010446; 1HGCT1B78GA022368; 1HGCT1B78GA007336 | 1HGCT1B78GA087589 | 1HGCT1B78GA013198 | 1HGCT1B78GA069495 | 1HGCT1B78GA027389 | 1HGCT1B78GA047206 | 1HGCT1B78GA048405; 1HGCT1B78GA035007; 1HGCT1B78GA073160 | 1HGCT1B78GA082814; 1HGCT1B78GA077337; 1HGCT1B78GA062496 | 1HGCT1B78GA094901; 1HGCT1B78GA048291 | 1HGCT1B78GA003786 | 1HGCT1B78GA037999; 1HGCT1B78GA053345 | 1HGCT1B78GA097054 | 1HGCT1B78GA058898; 1HGCT1B78GA087284

1HGCT1B78GA093442; 1HGCT1B78GA094851 | 1HGCT1B78GA044497; 1HGCT1B78GA090640 | 1HGCT1B78GA044855 | 1HGCT1B78GA034956 | 1HGCT1B78GA041826 | 1HGCT1B78GA090878; 1HGCT1B78GA081145; 1HGCT1B78GA093778; 1HGCT1B78GA054625 | 1HGCT1B78GA023181; 1HGCT1B78GA033256 | 1HGCT1B78GA068234 | 1HGCT1B78GA052499 | 1HGCT1B78GA008034 | 1HGCT1B78GA041065 | 1HGCT1B78GA074843 | 1HGCT1B78GA000578 | 1HGCT1B78GA041793; 1HGCT1B78GA080125 | 1HGCT1B78GA097703 | 1HGCT1B78GA058576 | 1HGCT1B78GA094185 | 1HGCT1B78GA063843; 1HGCT1B78GA018529; 1HGCT1B78GA007126 | 1HGCT1B78GA002122 | 1HGCT1B78GA066001 | 1HGCT1B78GA018773 | 1HGCT1B78GA030048; 1HGCT1B78GA092727 | 1HGCT1B78GA006493 | 1HGCT1B78GA078701 | 1HGCT1B78GA092405; 1HGCT1B78GA037341 | 1HGCT1B78GA001438 | 1HGCT1B78GA017915; 1HGCT1B78GA035461 | 1HGCT1B78GA079976 | 1HGCT1B78GA046413 | 1HGCT1B78GA003433 | 1HGCT1B78GA066919; 1HGCT1B78GA079945 | 1HGCT1B78GA066967 | 1HGCT1B78GA084983 | 1HGCT1B78GA073871; 1HGCT1B78GA089262; 1HGCT1B78GA067374 | 1HGCT1B78GA069786; 1HGCT1B78GA017185; 1HGCT1B78GA039137 | 1HGCT1B78GA036173 | 1HGCT1B78GA083655; 1HGCT1B78GA051935; 1HGCT1B78GA011032 | 1HGCT1B78GA085261 | 1HGCT1B78GA066306; 1HGCT1B78GA038165 | 1HGCT1B78GA057654 | 1HGCT1B78GA075569 | 1HGCT1B78GA075880; 1HGCT1B78GA086944 | 1HGCT1B78GA040739; 1HGCT1B78GA083994 | 1HGCT1B78GA001763; 1HGCT1B78GA000919 | 1HGCT1B78GA085907; 1HGCT1B78GA056357

1HGCT1B78GA091528 | 1HGCT1B78GA072610 | 1HGCT1B78GA002721

1HGCT1B78GA057170 | 1HGCT1B78GA061574 | 1HGCT1B78GA079914 | 1HGCT1B78GA080061 | 1HGCT1B78GA037968 | 1HGCT1B78GA046377 | 1HGCT1B78GA007269 |

1HGCT1B78GA003075

| 1HGCT1B78GA051644 | 1HGCT1B78GA008390; 1HGCT1B78GA087656; 1HGCT1B78GA044788; 1HGCT1B78GA049487; 1HGCT1B78GA057850

1HGCT1B78GA046525 | 1HGCT1B78GA065396 | 1HGCT1B78GA098382 | 1HGCT1B78GA080514 | 1HGCT1B78GA075281 | 1HGCT1B78GA014724 | 1HGCT1B78GA084823; 1HGCT1B78GA007577 | 1HGCT1B78GA065074 | 1HGCT1B78GA034360 | 1HGCT1B78GA082702 | 1HGCT1B78GA079072

1HGCT1B78GA018630

1HGCT1B78GA027036 | 1HGCT1B78GA093327; 1HGCT1B78GA081744; 1HGCT1B78GA028056; 1HGCT1B78GA054589

1HGCT1B78GA037629; 1HGCT1B78GA040580 | 1HGCT1B78GA016635 | 1HGCT1B78GA024833

1HGCT1B78GA031751 | 1HGCT1B78GA038909

1HGCT1B78GA011645 |

1HGCT1B78GA033886

| 1HGCT1B78GA024749 | 1HGCT1B78GA059338 | 1HGCT1B78GA011158 | 1HGCT1B78GA052471 | 1HGCT1B78GA023276 | 1HGCT1B78GA037047

1HGCT1B78GA060280 | 1HGCT1B78GA049134 | 1HGCT1B78GA019339; 1HGCT1B78GA039218; 1HGCT1B78GA042555 | 1HGCT1B78GA043012 | 1HGCT1B78GA087169; 1HGCT1B78GA032995; 1HGCT1B78GA080366 | 1HGCT1B78GA073952 | 1HGCT1B78GA016781 | 1HGCT1B78GA014688 | 1HGCT1B78GA095143 | 1HGCT1B78GA033130; 1HGCT1B78GA075572 | 1HGCT1B78GA051417 | 1HGCT1B78GA027828; 1HGCT1B78GA092131

1HGCT1B78GA009765 | 1HGCT1B78GA096566 | 1HGCT1B78GA001259; 1HGCT1B78GA042152; 1HGCT1B78GA068931 | 1HGCT1B78GA098298; 1HGCT1B78GA060795; 1HGCT1B78GA075314; 1HGCT1B78GA098074; 1HGCT1B78GA084157 | 1HGCT1B78GA044144 | 1HGCT1B78GA097538 | 1HGCT1B78GA058464 | 1HGCT1B78GA044581 | 1HGCT1B78GA080335; 1HGCT1B78GA074079 | 1HGCT1B78GA018207 | 1HGCT1B78GA047271; 1HGCT1B78GA075457 | 1HGCT1B78GA006252 | 1HGCT1B78GA015906 | 1HGCT1B78GA025965 | 1HGCT1B78GA058609; 1HGCT1B78GA035024; 1HGCT1B78GA004503; 1HGCT1B78GA082019 | 1HGCT1B78GA042345; 1HGCT1B78GA062871 | 1HGCT1B78GA011631 | 1HGCT1B78GA040644

1HGCT1B78GA065723 | 1HGCT1B78GA053300 | 1HGCT1B78GA016375 | 1HGCT1B78GA099323 | 1HGCT1B78GA058920 | 1HGCT1B78GA058884; 1HGCT1B78GA048386; 1HGCT1B78GA000435; 1HGCT1B78GA038442; 1HGCT1B78GA000449 |

1HGCT1B78GA0140891HGCT1B78GA018675 | 1HGCT1B78GA023083 | 1HGCT1B78GA062966; 1HGCT1B78GA084045 | 1HGCT1B78GA070078 | 1HGCT1B78GA055130 | 1HGCT1B78GA010771 | 1HGCT1B78GA089147 | 1HGCT1B78GA075782; 1HGCT1B78GA049358 | 1HGCT1B78GA012357 | 1HGCT1B78GA096728 | 1HGCT1B78GA042586; 1HGCT1B78GA083235; 1HGCT1B78GA051661; 1HGCT1B78GA062384

1HGCT1B78GA098317 | 1HGCT1B78GA035802; 1HGCT1B78GA052020

1HGCT1B78GA014433

1HGCT1B78GA092601 | 1HGCT1B78GA040711 | 1HGCT1B78GA065060

1HGCT1B78GA044046 | 1HGCT1B78GA008504 | 1HGCT1B78GA091836; 1HGCT1B78GA051949

1HGCT1B78GA034312 | 1HGCT1B78GA082957 | 1HGCT1B78GA097295; 1HGCT1B78GA074793 | 1HGCT1B78GA043852 | 1HGCT1B78GA018028 | 1HGCT1B78GA068718; 1HGCT1B78GA074776; 1HGCT1B78GA089178; 1HGCT1B78GA079301; 1HGCT1B78GA049683 | 1HGCT1B78GA020300 | 1HGCT1B78GA041809 | 1HGCT1B78GA068802 | 1HGCT1B78GA065088 | 1HGCT1B78GA055046 | 1HGCT1B78GA020443

1HGCT1B78GA056228; 1HGCT1B78GA004856; 1HGCT1B78GA016182 | 1HGCT1B78GA045049 | 1HGCT1B78GA066788 | 1HGCT1B78GA020751; 1HGCT1B78GA013007; 1HGCT1B78GA095563; 1HGCT1B78GA042930 | 1HGCT1B78GA088113 | 1HGCT1B78GA031961; 1HGCT1B78GA067004 | 1HGCT1B78GA050106 | 1HGCT1B78GA029434

1HGCT1B78GA083316 | 1HGCT1B78GA061378 | 1HGCT1B78GA038733 | 1HGCT1B78GA054091 | 1HGCT1B78GA038120 | 1HGCT1B78GA029739 | 1HGCT1B78GA084529 | 1HGCT1B78GA077015; 1HGCT1B78GA075393 | 1HGCT1B78GA081565 | 1HGCT1B78GA035492; 1HGCT1B78GA091500; 1HGCT1B78GA076236; 1HGCT1B78GA089777; 1HGCT1B78GA057623 | 1HGCT1B78GA093800; 1HGCT1B78GA041454; 1HGCT1B78GA093781 | 1HGCT1B78GA016697 | 1HGCT1B78GA045830 | 1HGCT1B78GA051739; 1HGCT1B78GA097202; 1HGCT1B78GA068136 | 1HGCT1B78GA007871 | 1HGCT1B78GA091609 | 1HGCT1B78GA017364 | 1HGCT1B78GA041695

1HGCT1B78GA085955; 1HGCT1B78GA059579; 1HGCT1B78GA080206 | 1HGCT1B78GA074342; 1HGCT1B78GA031314; 1HGCT1B78GA028641; 1HGCT1B78GA044919; 1HGCT1B78GA085843 | 1HGCT1B78GA000953; 1HGCT1B78GA007479 | 1HGCT1B78GA015081; 1HGCT1B78GA055029 | 1HGCT1B78GA030535; 1HGCT1B78GA060344 | 1HGCT1B78GA086930 | 1HGCT1B78GA048887 | 1HGCT1B78GA050848; 1HGCT1B78GA024458; 1HGCT1B78GA024220 | 1HGCT1B78GA078987 | 1HGCT1B78GA089083; 1HGCT1B78GA066791 | 1HGCT1B78GA020944 | 1HGCT1B78GA006672 | 1HGCT1B78GA084708 | 1HGCT1B78GA041275; 1HGCT1B78GA012049; 1HGCT1B78GA088063 | 1HGCT1B78GA017509; 1HGCT1B78GA052101 | 1HGCT1B78GA058299; 1HGCT1B78GA025349 | 1HGCT1B78GA042460 | 1HGCT1B78GA015422 | 1HGCT1B78GA021351; 1HGCT1B78GA060182 | 1HGCT1B78GA084028 | 1HGCT1B78GA035623; 1HGCT1B78GA067570 | 1HGCT1B78GA003996 | 1HGCT1B78GA097099; 1HGCT1B78GA086300

1HGCT1B78GA015775; 1HGCT1B78GA080450; 1HGCT1B78GA088127; 1HGCT1B78GA057492; 1HGCT1B78GA034049;

1HGCT1B78GA032690

; 1HGCT1B78GA046928; 1HGCT1B78GA044631

1HGCT1B78GA039848 | 1HGCT1B78GA042104 | 1HGCT1B78GA041325 | 1HGCT1B78GA043396 | 1HGCT1B78GA091934; 1HGCT1B78GA020071 | 1HGCT1B78GA080626 | 1HGCT1B78GA001097; 1HGCT1B78GA058481 | 1HGCT1B78GA012505 | 1HGCT1B78GA008924; 1HGCT1B78GA080934 |

1HGCT1B78GA0910611HGCT1B78GA073238 | 1HGCT1B78GA080593

1HGCT1B78GA012133 | 1HGCT1B78GA056004; 1HGCT1B78GA076317; 1HGCT1B78GA039297 | 1HGCT1B78GA085177 |

1HGCT1B78GA098592

; 1HGCT1B78GA022578 | 1HGCT1B78GA030941 | 1HGCT1B78GA048078 | 1HGCT1B78GA077497; 1HGCT1B78GA058416; 1HGCT1B78GA095689 | 1HGCT1B78GA041101 | 1HGCT1B78GA057783 | 1HGCT1B78GA056858; 1HGCT1B78GA010382; 1HGCT1B78GA073028

1HGCT1B78GA077855 | 1HGCT1B78GA014769 | 1HGCT1B78GA087950 | 1HGCT1B78GA035430 | 1HGCT1B78GA089374 | 1HGCT1B78GA034066 | 1HGCT1B78GA099936; 1HGCT1B78GA011726; 1HGCT1B78GA020510 | 1HGCT1B78GA071439 | 1HGCT1B78GA072171; 1HGCT1B78GA037565 | 1HGCT1B78GA024072 | 1HGCT1B78GA019518; 1HGCT1B78GA026615 |